Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[0:00:20] Goede morgen. Ik open de vergadering van woensdag één februari.

[0:00:25] Ik wil de kamer mee dat de heer dassen zich voor vandaag en morgen heeft afgemeld en ik stel voor dit bericht voor kennisgeving aan te nemen. We gaan vandaag

[0:00:34] met het tweeminutendebat scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden. Ik heet de minister voor primair.