Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Defensie

[0:00:00] Vergadering en heet u van harte welkom bij de vaste kamercommissie voor defensie. Aan de orde is de procedurevergadering. Ik heet welkom het lid hammelburg en het welkom het lid valstar. Het is weer een buitengewoon grote opkomst. Ik begin met agendapunt één. Dat is de commissie regeling van werkzaamheden. Daar zijn geen punten voor aangemeld. Ga ik door naar agendapunt twee. Dat is de brieven. Lees drie onderwerpen zijn de opmerkingen van de heer hammelburg

[0:00:19] die schrik niet op. Dat is niet het geval. Niet waarvan het lid valstar ga ik door naar het volgende agendapunt beantwoording vragen commissie over het rapporteren voortgang bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht.

[0:00:29] Dat is reeds geagendeerd voor het verzamelen commissiedebat, dat wij ook inmiddels besproken hebben. Op zesentwintig januari jongstleden ga ik door naar agendapunt vier

[0:00:37] rapport en beleidsreactie onderzoekscommissie brouwer naar het lente information manoeuvres center

[0:00:43] ook wel bekend als liefst zien ook dat is reeds geagendeerd geweest voor een verzamel commissiedebat defensie. Op zesentwintig januari jongstleden ga ik door naar agendapunt vijf.

[0:00:52] Dat is berichtgeving omtrent levering leopardi twee.

[0:00:56] Ook. Dat is reeds geagendeerd, maar wel voor een ander debat wat in de toekomst liggen, te weten het commissiedebat na van industriële en wapenleveranties aan oekraïne. Op negen februari aanstaande

[0:01:06] ga ik door naar agendapunt zes nieuwe nederlandse militaire bijdrage aan oekraïense luchtverdediging. Ook dat is geagendeerd voor het commissiedebat na van industriële en wapenleveranties aan oekraïne. Op negen februari aanstaande ga ik door naar agendapunt zeven totstandkoming industriële samenwerkingsovereenkomst in het programma vervanging onderzeeboot capaciteit. Het voorstel is dat te attenderen voor nog in te plannen. Commissiedebat materieel. Dat kan onder goedkeuring vinden van de heer hammelburg en ook van ondergetekende ga ik door naar agendapunt acht. Dat is de brief project vervanging initiële vlieger opleiding capaciteit. Ik heb daar het verzoek van onder andere de heer boswijk gekregen om daar ook nog een feitelijke vragenronde aan vooraf te laten gaan. Dus daarmee gaan we niet voor kennisgeving aannemen.

[0:01:54] Nee maar ik wil de heer boswijk al in in steunen. De collegialiteit en dat betekent ook dat wij eerst een feitelijke vragenronde gaan organiseren met uw welbevinden met uw wel. Dank. Heer hammelburg en dan gaan we uiteindelijk dsb brieven agenderen voor het nog in te plannen. Commissie materieel en ik heb van de griffier gehoord dat dat om en nabij in april zal zijn correct. Dat is correct. Dat is mooi. Gaan we door naar agendapunt. Negen nederlandse inzet conferentie over verantwoorden in het militaire domein. Het verzoek is dat voor kennisgeving aan te nemen. Het lid hammelburg.

[0:02:29] De opmerking,

[0:02:30] Ja voorzitter valstar ontzettend blij dat nederland deze

[0:02:37] conferentie georganiseerd en hopen natuurlijk op concrete uitkomsten en over de uitkomsten zou ik wel graag per brief geïnformeerd worden door de minister

[0:02:45] dat verzoekers helder. Wij gaan dat doorgeleiden naar het kabinet

[0:02:49] agendapunt tien verzoek van de voorzitter van de commissie voor de rijksuitgaven inzake rv honderd tweeduizend, drieëntwintig kan enige toelichting kan ik daarbij geef rv honderd is niet een nieuwe raket van defensie. Maar er ligt hier een voorstel voor. Om lokale journalisten

[0:03:09] kunnen wij een aantal thema's aanreiken en dit gaat. Dit is een verzoek. Dat is niet alleen aan defensie commissie gedaan. Dat is eigenlijk alle commissies is dat gedaan.

[0:03:18] Wij kunnen lokale journalisten een verzoek geven om en ergens is dieper in te duiken specifieke onderwerpen. Alleen zeg ik er wel bij dat er daarmee ook wel kamerleden aan dat soort projectjes worden gehangen. Dus ik weet niet of het hart van de heer hammelburg daar in eerste instantie sneller van begint te kloppen. Dit is een voorstel. Het mag. Het hoeft niet.

[0:03:41] Nee oké dan gaan we dit agendapunt. Zoals voor kennisgeving aannemen,

[0:03:48] registreren ik het zoals goed

[0:03:52] gaan wij door naar agendapunt elf. Dat zijn de werkzaamheden van de commissie. Het eerste voorstel is de strategische procedurevergadering om agenda technische redenen te verplaatsen van donderdag negen februari naar dinsdag zeven februari van achttienhonderd tot achttien, vijfenveertig uur.

[0:04:08] Ikzelf ben daar buitengewoon content mee omdat ik een dubbele boeking hebt op die donderdag negen februari namelijk ook nog een ander debat.

[0:04:17] Het gaat nu naar dinsdag zeven februari van achttienhonderd uur tot achttien, vijfenveertig uur.

[0:04:25] Ik wil een woon in ieder geval graag verzet hebben en ik weet dat de heer boswijk dat graag zou willen, maar ik weet niet of deze wijze van de stemmen staken of hij nog naar een ander moment zouden moeten zoeken. Dat is ook nog een optie en dat we naar

[0:04:37] later een paar weken later gaan oké dan zullen we het zo doen dat wij eventjes een korte inventarisatie gaan maken om de strategische procedurevergadering iets verder weg te zetten in de tijd dan gaat ie sowieso niet door op donderdag negen februari tot is bij deze in ieder geval wel besloten. We gaan zoeken naar nieuwe moment

[0:04:54] ga ik door naar het volgende punt op agendapunt. Elf. Dat is het aanbod van de algemene rekenkamer om een briefing te geven

[0:05:04] inzake het vastgoed.

[0:05:07] Zoals u weet, heeft de algemene rekenkamer een aantal tekortkomingen geconstateerd. Ernstige tekortkomingen onder andere op het vastgoed. En

[0:05:15] ondertussen blijft het ministerie van defensie natuurlijk wel stappen voorwaarts zetten en de algemene rekenkamer blijft op monitoren en ze zouden voorafgaand aan het vastgoed door commissiedebat vastgoed zouden zijn, technische briefing willen geven in vertrouwelijke vorm.

[0:05:28] De heer hammelburg is voorstander van. Ik ben er ook voorstander van. De heer hammelburg vertrouwelijk worden moet openbaar waar het kan. Mijn vraag is waarom moet dit vertrouwelijk? Heeft iemand daar een idee van de griffier?

[0:05:40] Het is standaard dat als de algemene rekenkamer een brief of een rapport gaat publiceren dat ze dan vooraf een vertrouwelijke briefing kunnen geven aan de commissie. Er komt dus ook nog een brief van de algemene rekenkamer. Kort na die vertrouwelijke briefing over het vastgoed en dat kan allemaal betrokken worden bij de voorbereiding op het commissiedebat vastgoed

[0:06:09] dank voor de toelichting.

[0:06:11] Dan gaan wij in ieder geval aan ook een inventarisatie maken want het is leuk dat de heer hammelburg en de heer balster dit heel graag willen, maar ik vind wel dat er een minimale opkomst bij moet zijn dat de algemene rekenkamer.

[0:06:24] Drie,

[0:06:25] Ik ga er bij aantekenen. Inderdaad dat vijftien februari omstreeks drie uur in ieder geval in potlood in de agenda gezet kan worden

[0:06:33] en er komt nog een digitale inventarisatie konden via de mail nog meer zielen voor deze bijeenkomsten te werven, ga ik door naar

[0:06:41] het volgende punt. Dat is namelijk op woensdag acht februari stond er van elf uur tot kwart voor twaalf een gesprek gepland met litouwse parlementariërs. Daar hadden de heer hammelburg aan de heer valstar zich opgegeven en de rest van de tweede kamer niet. Dus die opkomst als ook weer niet hoog genoeg. En voordat ik u het woord gaan geven, wil ik hier niet gezegd hebben dat wij een nieuwe inventarisatie eronder gaan pogen naar het kokos reces.

[0:07:06] Ik wil in ieder geval even horen of de heer hammelburg daar zich in eerste instantie voor zou willen opgeven. De heer hammelburg absoluut tien jaar dat wij de samenwerking met litouwen willen versterken, juist op defensiegebied. In het belang voor de baltische staten lijkt mij, dan moeten wij ook als parlement het parlement in gesprek kunnen gaan.

[0:07:24] Wij zullen deze boodschap doorgeleiden naar die thans parlement en ik krijg op bij aan te tekenen dat wij in deze inventarisatie, waaronder ook de bzk commissie daarvoor zullen uitnodigen. Dus dat maakt de kans op meer zielen in ieder geval wat groter.

[0:07:37] Daarmee is in ieder geval agendapunt elf afgerond, tenzij die hammelburg nog opmerkingen over agendapunt f. Dat is niet het geval. Ga ik door naar agendapunt twaalf en dat is een agendapunt. Wat wij in beslotenheid doen. Dus kom ik eigenlijk bij het laatste punt en dat is de rondvraag opmerking van het rondvraag in hammelburg met mij gaat het uitstekend. Dank voor de interesse.

[0:08:00] Dan is er een einde gekomen. Aan het openbare gedeelte van deze procedure. Vergadering wens ik iedereen een zeer arbeids, volle en vreugdevolle werkdag toe.