Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

[0:00:01] Goed hartelijk welkom bij de procedurevergadering voor ruimtelijke ordening en wonen welkom aan de leden lid bushoff voor de eerste keer naar mijn mijn ervaring. We gaan beginnen bij de regeling van werkzaamheden. Daarop staan allereerst het verzoek staat het verzoek van de heer boulakjar om de minister voor vrom te vragen een overzicht aan de kamer te doen toekomen van alle bouwprojecten die stilstand en dan vertraging hebben opgelopen door de uitspraak van de raad van state van twee november twintig, tweeëntwintig inzake de vrijstelling te ontvangen voor het nog ongeplande plenaire debat over het niet halen van een woningbouwambities.

[0:00:40] De heer bulk, aan.

[0:00:42] De toelichting. Voorzitter, ik zie hier alle bouwprojecten en ik kan me voorstellen dat er heel veel tijd in gaat zitten. Dat kan ook gewoon zijn een goed een helder overzicht van zoveel mogelijk wat er wat er voorhanden ligt bij het ministerie dat hij wordt gedeeld voor het debat wat we gaan hebben. Binnen enkele weken neem ik aan. Dus alle bouwprojecten. Dat is een beetje misschien teveel.

[0:01:06] Dus dat vervangen we door het voorstel wat bekend is bij het ministerie.

[0:01:11] Oké. Gaan we het zo.

[0:01:13] We doen want ik zie dat iedereen ermee instemt. Gaan we door naar het verzoek van de heer boele een rondetafelgesprek te organiseren over betaalbaar wonen in caribisch nederland daarvan heeft u een bijlage gekregen

[0:01:23] zijn er leden die daar wat over te zeggen. De heer geurts.

[0:01:26] Voorzitter, toen zat te lezen, dacht ik bij mijzelf. Het gaat toch niet zo zijn dat we aan vanaf deze plek de overzeese gebiedsdelen gaan vertellen hoe wij ernaar kijken. Althans de mensen die hier dan in het rondetafelgesprek zitten. Bedoel niet zozeer de politici manier moeten luisteren.

[0:01:46] Dus dus moet ook een evenwichtige verdeling zijn dat het niet van hieruit daarover gepraat wordt.

[0:01:53] Maar dat mensen vanuit overzeese gebiedsdelen daarop wel volop aan deelnemer dan

[0:01:59] en een tweede gedachte die ik had was van als dat gaan we dat digitaal doen om mensen er allemaal heen te laten komen, vind ik ook al wat of gaan wij als commissie gewoon op locatie dit ronde tafelgesprek doen zou ook kunnen.

[0:02:15] Maar goed. Digitaal in mijn voor voorkeur zeg ik er eerlijk bij. Maar ik vind wel dat de input van de oppositie overzeese gebiedsdelen heel belangrijk zijn.

[0:02:24] Helder. Kijk eerst nog even of er andere vragen zijn opmerkingen. De heer.

[0:02:29] Helemaal.

[0:02:30] Mee eens met wat de heer geurts zei over het moet een goed gesprek worden dat wij niet gaan opdragen. Wat daar moet gebeuren krijg steeds meer mails een

[0:02:40] vragen van. Goh, wat betekent volkshuisvestingsbeleid wat jullie nu in nederland invoeren. Ook die wijzigingen die we de afgelopen jaar hebben ingevoerd, wat betekent dat voor ons, zoals de opkoop bescherming. Want ook daar zijn heel veel zorgen over de eilanden van ja, er worden heel veel woningen opgekocht. Zo dacht ik oké misschien wel goed. Naar aanleiding van de brief van de heer van de minister over volkshuisvesting caribisch nederland

[0:03:03] dat we dat er een goed gesprek met elkaar over gaan hebben. Hendrik. Het lijkt mij goed om daar een rondetafelgesprek over te organiseren. Begrijp ook dat enorme impact kan hebben voor mensen om hemel om deze kant op te komen. Digitaal. Ja. Qua planning zat makkelijk maar ik zou ook met misschien ook met eigen ogen willen zien en goed gesprek willen hebben met met de mensen daar dus de optie dat wij als commissie die kant opgaan. Dat vind ik best wel een serieuze optie. Dus die zit die ligt voor mij. Wat mij betreft ook op tafel.

[0:03:34] Dus ik heb liever een fysieke rondetafelgesprek.

[0:03:38] Ik zie in ieder geval dat er steun is voor het inplannen van de rol van het rondetafelgesprek die trouwens ver weg. Zo in ieder geval daar is een daar is akkoord op. Ik denk dat bij de invulling zelf van de namen die we nu bespreken dat dan ook duidelijker wordt wat handig is en wat haalbaar is. Dus dat zullen we dan in het vervolg. De locatie bepalen of het dan wel niet. Digitaal op locatie of hier is.

[0:04:05] Vraagt vragen meester.

[0:04:08] Heeft u nog mensen in gedachten die u graag helpen bij deze voorbereiding of wilt u dat zelf helemaal alleen doen.

[0:04:15] Als er vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom. Ik ben initiatiefnemer van het rondetafelgesprek. Dus ik voel me natuurlijk daarvoor daar verantwoordelijk voor. Maar ik kijk naar meneer bushoff als nieuw lid als u heeft misschien zinnen ambitie nemen. Wij kunnen dat ook mensen van buiten deze commissie zijn of moet het echt per se deze commissie?

[0:04:37] Het is handig als het woord voor.

[0:04:38] Wonen zijn schudt dan.

[0:04:41] Neem ik de verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar een maatje

[0:04:44] en moet ik dan ook nog met name en organisaties. Je moet niet.

[0:04:49] Gaan even separaat met u contact opnemen, zodat wij dat kunnen gaan.

[0:04:52] Verder komt.

[0:04:53] Vergeet laten we maar blij met de steun brede steun voor dit ronde tafels.

[0:04:58] Mooi dank dan hebben we nog een punt op aanvulling van de griffie. Het voorstel van wet van de leden nijboer en grinwis tot wijziging van boek c van het burgerlijk wetboek en overgangsrecht nieuw burgerlijk wetboek in verband met afschaf van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimte voorstel is om dit aan te melden voor plenaire behandeling.

[0:05:20] Al eerder gehad.

[0:05:22] Wel steun, maar wel met de opmerking omdat hij heeft onder andere ook nog een bouw debat aangevraagd plenair en zaken die hier op de agenda worden, kunnen soms heel snel gaan want we hebben vanavond een debat. Vorige week aan als je eenmaal procedure.

[0:05:39] Ik zou ik heb een voorkeur om er wel eens bouw debat nu te doen. Dat is ook in de regeling afgelopen dinsdag gezegd, zoals er enige ordening mag zijn, ook omdat een aantal andere wetten. Misschien gaat de heer gerust nog wat over zeggen zie dan ga ik dat niet zeggen.

[0:05:53] Dit was mijn punt.

[0:05:55] De heer gerrit, en aansluitende de heer de groot ook steun om het uiteraard aan te melden voor plenaire behandeling. Alleen we hebben vanavond een spoedwet die voor één maand in werking moet zijn. Dus dat wel de huurverlaging,

[0:06:08] maar we hebben ook nog goed verhuurderschap hangen wetgeving die al een poosje ligt. Die zou ook daarna heel snel willen behandelen. Dan hebben we ook nog punt eenendertig wijziging huisvestingswet tweeduizend veertien zit de gemeentes ook op te wachten om dat die ingevoerd wordt. Dus die moet ook wat mij betreft snel en we hebben dat plenair debat nijboer nog over de woningbouw ambities om het maar zo even samen te vatten.

[0:06:33] Dus ik wil het wel in die volgorde hebben dat de wet goed verhuurderschap en de wijziging de huisvestingwet wel plenaire daarvoor doen want anders gaat de volgende. De meeste denk ik

[0:06:46] in het belang ook van onze samenleving,

[0:06:48] De heer moeilijk hebben,

[0:06:50] Je eigenlijk eens. Voorzitter,

[0:06:52] ik vind ook dat je initiatief vanuit de kamer moet belonen. Maar inderdaad voor ons is de wet goed verhuurderschap die eigenlijk één februari op de agenda stond. Die is echt wat ons betreft belangrijk dus die krijgt voorrang het debat nijboer. Ik heb gesteund stad ook op de rol en dus even in dat en die werd de website die de heer geurts noemt.

[0:07:14] Die staan al een tijdje op de rol en die hebben wat haast zeg niet dat deze wet geen haast heeft wel in die volgorde

[0:07:20] en die alle wijsheid van de plenaire griffie zullen zij uiteindelijk tot een keuze moeten.

[0:07:26] Of.

[0:07:28] Ja voorzitter, ik vervang even een heer nijboer is normaal gesproken zult u mij eerder bij binnenlandse zaken zien. Maar toen was ik verhinderd en is hij in dit is. Ik neem even de zwaar voor hem vandaag en volgens mij fijn dat de steun is voor gewoon dit voorstel. En dan is het volgens mij aan de griffie plenair om dan over de volgorde van het inplannen van het debat te gaan. Dus is dat goed omdat daar ook te laten.

[0:07:51] Op dit moment is in deze commissie wordt wel geconstateerd dat de volgorde leidend is. Dus als ik kan me ook voorstellen dat er dan geen steun is als u als u dat zegt. Dus volgens mij.

[0:08:02] Volgens mij komen we daar wel uit denk ik gewoon deze ook in plannen en aanmelden voor plenair en misschien dat die wet goed verhuurderschap waar het over had dat die ook van belang is is dat we even kijken van welke dan als eerste moet. Maar volgens mij was daar steun voor om dat gewoon goed in te plannen is.

[0:08:17] Exact. Wij brengen de verzoeken van de andere leden,

[0:08:20] Veel. Er is maar ik.

[0:08:21] Wil ik expliciet meneer bus of we kijken wel even welke volgende heeft de wet goed verder scheef werd goed verhuurderschap heeft wat d zesenzestig betreft gewoon voorrang de wijziging van mussen en de andere het en de wet of de heer nijboer moet zij moet zijn eigen

[0:08:39] wat even laten lopen,

[0:08:42] Ik kom de volgorde aan net heeft aangegeven met elkaar. Zo gaan we het doorgeven aan plenair en daaronder volgt dit debat.

[0:08:51] Maar dan nog even de vraag van betekent dat dan dat u nu gaat doorgeven dat precies de volgorde zoals die hier benoemd wordt aan culinair wordt doorgegeven en dat dat dan de volgorde voor plenair zou zijn want dat is volgens mij niet.

[0:09:02] Dat is de voorkeur van de meerderheid in deze commissie.

[0:09:04] En.

[0:09:05] Zou het nog mogelijk zijn als we zeggen van. Goh. Volgens mij kunnen we daar een beetje pragmatisch mee omgaan en kijken wat dan een logische volgorde is, want wellicht dat dit logischer is om deze wel eerder te behandelen dan aan andere. Dat zou maar zo kunnen,

[0:09:16] Meneer, de groot.

[0:09:17] Het is precies waar ik denk dat het goed is dat, zodat ook gewoon zo brengt deze in deze pvv.

[0:09:24] Ik denk dat naar de overkant collega's boulakjar geurts hebben al aangegeven waar de prioritering werd omdat we al een tijdje op die werd zitten te wachten zijn uitwerking van de van zaken die qua gemeentes onder ander opzicht wat saudi zegt ik heb hier nog een duit in het zakje gedaan dat ik het bouw debat een belangrijk vindt dat je ook ingepland wordt en dat is ook hetgene wat hier vanuit de pvv meegaat. Natuurlijk steunen. Maar als de heer. Nee ik ben er niet mee eens, en dan steun ik het niet. Dan kan ik dat niet steunen dat hetgene wat

[0:09:51] wat de afdronk is. Steun met deze voorwaarden zou ik zeggen. Deze pvv.

[0:09:59] Zo heb ik het gehoord. Iemand anders zeggen. Dan gaan we het zo overbrengen aan lenne gaan we door met de brieven lijst

[0:10:08] op pagina drie. Vindt u het eerste brief van wonen en ruimtelijke ordening. Allereerst eenentwintig. Dit is ter bespreking. Het aanbod van de nationale ombudsman en de kinderombudsman om een mondelinge toelichting te geven op het rapport.

[0:10:23] Wilt u dit?

[0:10:30] Ik zie geen.

[0:10:32] Wenst

[0:10:34] om een mondelinge toelichting. Klopt. Dat doen we bij het commissiedebat betrekken. Gaan we naar de drie nummer drieëntwintig. Dat is een petitie aanbieding organiseren op eenentwintig februari kunt u daarmee instemmen?

[0:10:47] Zijn er dan andere opmerkingen over brief eenentwintig tot en met zesentwintig.

[0:10:52] Nee dan agendapunt brief zevenentwintig tot dertig.

[0:10:57] Mooi.

[0:10:58] Wijst. Zo vast gaan we door naar de agenda wonen en ruimtelijke ordening agendapunt eenendertig wijziging van de huisvestingswet tweeduizend veertien naar aanleiding van de evaluatie van herziene huisvesting, huisvestingswet twintig, veertien. Het voorstel is om dit aan te melden voor plenaire behandeling.

[0:11:16] Heel goed.

[0:11:18] En

[0:11:19] te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel, de nota en nota van wijzigingen ook te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel agendapunt tweeëndertig wijziging van de woningwet is reeds aangemeld voor plenaire behandeling vanavond veel succes. Dan gaan we naar agendapunt drieëndertig plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw te agenderen voor de commissie, wat woningbouwopgave en koopsector op negen februari agendapunt vierendertig afschrift brief in de eerste kamer of plan van aanpak en rapportage november december twintig, tweeëntwintig aansluiten op deze al agenderen voor de commissie ruimtelijke ordening

[0:11:54] agendapunt vijfendertig voortgang landelijk beleidsplan grip op grootschalige bedrijfsvestigingen agenderen voor het ongeplande commissie, dat ruimtelijke ordening en dan ondersteunen van gemeenten agendapunt zesendertig, bij het aanpakken van kwetsbare gebieden met volkshuisvesting fonds twintig, drieëntwintig dit te agenderen voor het ongeplande commissie, dat leefbaarheid en veiligheid, de heer moeilijker.

[0:12:16] Hier staat ongepland. Maar volgens mij is die al gepland. Zeven juni.

[0:12:21] Mijn hoofd staat inderdaad in concept en er wordt straks hopelijk definitief agendapunt zevenendertig voortgang van de implementatie van de omgevingswet. Het voorstel is de inbreng datum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg is reeds en eenmaal procedure al aan u toegekomen op zesentwintig januari die is vastgesteld op één februari. Dus die hebben wij al gisteren gehad.

[0:12:43] Gaan we door naar agendapunt achtendertig en negenendertig. Dit zijn de rapporten van de heer van der waals l achtendertig, niet negenendertig.

[0:12:53] Nee, dat negentien.

[0:12:55] Negenentachtig nog niet. Sorry, verzoekt de commissie voor de rijksuitgaven inzake rv honderd bijeenkomst twintig, drieëntwintig. Het voorstel is ter bespreking welke mogelijke thema's wenst de commissie ten behoeve van der veen honderd aan te leveren bij de commissie voor de rijksuitgaven en welke delen hebben interesse om over het gekozen thema in gesprek te gaan tijdens de honderd op tweeëntwintig mei tussen twee

[0:13:12] en kwart voor drie,

[0:13:17] Misschien is het handig om een incassoprocedure op voorop.

[0:13:20] Dan gaan we even doen door voor voor binnenlandse zaken inmiddels ook dan agendapunt. Negenendertig. Dit is dus wel het rapport van de heer van der waals notitie van de rapporten gert en de heer boulakjar inzake analyse is opvolging advies een thuis voor iedereen over huisvesting aandacht groepen. Het voorstel is de minister voor vwo verzoeken de suggesties voor vragen suggesties voor vragen aan het kabinet in de onderhavige notitie te beantwoorden voor het ongeplande commissie staat van de volkshuisvesting.

[0:13:46] Gert.

[0:13:48] Ik wil allereerst mijn dank uitspreken richting de heer van der waals en de heer bot voor hun ondersteuning aan ons beiden, en ik roep de commissie op om de suggesties die zijn gesteld op pagina drie, dat we die je doorgeleiden naar het kabinet en dat er een antwoord op komt voordat het commissiedebat over de volkshuisvesting.

[0:14:10] Helder. Ik zie er.

[0:14:11] Instemming. Dat is mooi dan we verder is het voorstel met betrekken bij de ongeplande commissiedebat en betrekken bij behandeling van nog te ontvangen. Wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting. Ook dank aan beide leden gaan we door naar agendapunt veertig rapport regie op volkshuisvesting. Een landen vergelijking. Het voorstel is het betrekken bij het ongeplande commissie staat van de volkshuisvesting betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen wetsvoorstel versterking, regie op de volkshuisvesting, en ter bespreking stemt de commissie in met openbaarmaking van het rapport op de website van de tweede kamer.

[0:14:45] Ja.

[0:14:46] Mooi gaan we door naar planning der openbaar maken. We gaan we openbaar maken. Dank meneer geurts agendapunt eenenveertig debatten en dertig geleden debatten

[0:14:57] agendapunt tweeënveertig overzicht geplande activiteiten zijn er opmerkingen over

[0:15:02] agendapunt drieënveertig overzicht, ongeplande activiteiten.

[0:15:06] Neem

[0:15:07] dan is er niets voor de rondvraag en geen besloten gedeelte.

[0:15:12] Dan. Dank u allen.

[0:15:13] Heel hartelijk voor uw aanwezigheid en ik wens u een hele fijne dag.