Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Zaken

[0:00:00] Dames en heren, welkom bij de procedurevergadering van de commissie buitenlandse zaken.

[0:00:05] We hebben een

[0:00:06] openbare deel, uiteraard een heel kort klein besloten deel. We gaan ook nog even over spreken dat daar heeft voor gekregen. We beginnen met de regeling van werkzaamheden. Daarvoor zijn er twee verzoeken van de heer sjoerdsma en een drieledig verzoek van de heer van dijk. Eerst de heer sjoerdsma. Mag ik u het woord geven?

[0:00:26] Ja, ik zal even beginnen bij het verzoek. Ik zie daar mijn eigen per definitie. Wat de volgende is. Maar bij het verzoek. Het lijkt mij goed om als commissie weer de emma zeventien werkgroep en de emma zeventien stichting uit te nodigen. We hebben daar in voorgaande kabinetsperiode hebben daar als commissie altijd vaak

[0:00:49] vrij intensief met deze stichtingen en samenwerkingsgroep contact gehad en ik heb laatst met een aantal van hen gesproken en zij zouden het zeer waarderen als deze commissie dat contact weer opnieuw oppakken.

[0:01:01] Toen heeft punt voor punt is er steun voor dit punt. Ik zie instemmend geknikt de heer omtzigt van harte steunen. Ik heb gesproken. Ik ben met ze meegegaan naar het hof in straatsburg

[0:01:12] en ik denk dat het goed is om een korte update vragen rond de emma zeventien aan de regering op twee punten, namelijk hoe de procedure verder gaat in straatsburg

[0:01:22] en of in het hele project om een special tribune op te richten voor degenen van de russische agressie

[0:01:31] of de nederlandse ging voornemens is of de emma zeventien daarin onder te brengen,

[0:01:35] omdat de verhaal omdat dat nu achter de schermen gesproken wordt over de opzet daarvan. En als je begint met de bezetting van van de krimp van dom was het dan zou dit ook een van de dingen zijn die ten laste gelegd zou moeten kunnen worden daar ook daar zou ik graag een reactie ik die ik zag verder instemmend geknikt dus met dit verzoek aan de griffie verzoek om een reactie inplannen van gesprekken.

[0:01:59] Tweede verzoek.

[0:02:01] Ja. Dank, voorzitter verzoek inderdaad dat tot mij kwam via de vertegenwoordiger van de nederland dat er drie parlementariërs uit taiwan het land zullen aandoen op veertien februari en zij zouden heel graag spreken met hun counterparts en het liefst met leden van de commissie buitenland, en ik denk zeker gezien het enthousiasme in deze commissie om ook die kant op te gaan, maar ook in de commissie buitenlandse handel

[0:02:26] ik graag voorleggen om te kijken of of op veertien februari iets van een ontvangst mogelijk zouden kunnen maken.

[0:02:31] Dat er een specifiek tijdstip van vijf uur bij genoemd,

[0:02:34] Dat ik denk dat daar.

[0:02:36] Dat er wel in te schuiven valt.

[0:02:38] Den helder mag kijken naar de rest van de commissie. Ik zie wederom instemmend geknikt. Mevrouw mulder,

[0:02:44] Alleen de tijdstip voor mij lastig omdat ik dan een andere verplichtingen hebt die ik niet meer kan omzetten,

[0:02:50] denk ik een ander tijdstip.

[0:02:51] Als dat kan

[0:02:53] komt bij mij ook een debat. Oké.

[0:02:56] Er is dus steun voor dit verzoek met het verzoek om te kijken naar iets ander tijdstip dan nu gepland staat dat verzoek doorgeleid aan de griffie. Dan gaan we naar de heer van dijk voor drie leden verzoeken.

[0:03:08] Ja. Dank u. Voorzitter, het is zijn drie verzoeken die allemaal gaan over het steunprogramma en daarna in syrië hebben gisteren een gesprek over hebben gevoerd met de commissie. En toen ook al aangekondigd dat we graag een feitelijke vragenronde

[0:03:23] willen richting de commissie kan maart die daar overigens ook al akkoord mee ging

[0:03:31] dat we alsnog een gesprek zouden willen organiseren met de belgische onderzoekers die mee hebben geholpen aan het onderzoek. Maar gisteren helaas niet aanwezig konden zijn en tot slot een reeds eerder gedaan verzoek van mij om het document van het openbaar ministerie.

[0:03:50] Wat nog niet openbaar is om het ministerie van buitenlandse zaken dat wel openbaar te laten maken. Dat hebben zijn nog in beraad heb ik me laten vertellen, maar ook daarvan heeft de commissie gezegd. De commissie kan maart dat ze op prijs zouden stellen als dat document openbaar zou worden.

[0:04:06] Ik heb een als voorzitter een aantal opmerkingen met dit verzoek. De commissie houdt op één maart op te bestaan. Dat zou betekenen dat de feitelijke vragenronde ruimte voor gedaan moet zijn. Ik neem aan dat u eerst met de belgische onderzoekers te spreken en daarna pas de feitelijke vragenronde hebben. Dat betekent dat wij in de tijd best wel krap komen te zitten. We kunnen altijd een poging doen. De griffie is ook al aan het oriënteren welke mogelijkheden er zijn, maar we hebben wel wat wat tijdsdruk op dit verzoek van de heer van dijk. De heer omtzigt.

[0:04:36] Dat is ideaal om eerste belgische onderzoekers te horen, maar het is zelfs zeer vervelend zijn om aan een opgeheven commissie vragen te gaan stellen.

[0:04:44] Dus als dit betekent dat er volgende week vragen moeten stellen, dan is dat maar even zo. Ik snap dit jaar is een beetje overmacht. Maar ik snap ook dat de commissie die nog een jaar in functie blijft om onze vragen te beantwoorden. Ik zou kunnen voorstellen dat we bijvoorbeeld afspreken dat ze op twintig februari inleverdatum voor de vraag vragen hebben zijn er is ruim een week de tijd om vragen te beantwoorden. Dat zou passen nog in in het in het proces en dan kunnen we de griffie vragen om voor de twintigste een gesprek proberen te plannen met de belgische onderzoekers is dat een voorstel waarmee het leven, de heer brekelmans.

[0:05:19] Met de commissie checken of dat voor hen want nemen wij drie weken om vragen opstellen en vragen een week om te beantwoorden. Dat vind ik niet helemaal in balans.

[0:05:27] Ik dacht iets zo veel vanuit onszelf. Heel goed aan de commissie vragen wat voor een werkbaar is.

[0:05:36] Dat zorgt voor iets meer tijdsdruk op de belgische onderzoekers. Maar de feitelijke vragenronde gaat voor die gaat voor. Maar kijk als wij de belgische onderzoekers. Kijk als die burgers onderzoek eens een keer anderhalf uur online kunnen vinden, dan is het online dan doet op die manier en derde verzoek van de heer

[0:05:54] van dijk. Daar heeft minister hoekstra ook een brief over geschreven. Dat is iets meer tijd nodig hebt voor zorgvuldige afweging. Ik zou het wel fijn vinden als het lukt om die afweging te beëindigen voordat wij de inbreng leveren dat als dat stuk op als het stuk hebben dat we daar dan ook vragen over kunnen stellen dat er niet precies twee dagen naar onze inbreng komt er voor de laatste verzoek. Ik ook even rond. Is er een verzoek steun voor appel

[0:06:19] daar steun voor. Dan gaan we het op deze wijze doen. Dan gaan we naar het volgende

[0:06:23] agendapunt. De brief lijst. Klopt omdat ik geen brieven lijst.

[0:06:26] Nee geen.

[0:06:32] Dan gaan wij naar de brief lijst. De eerste pagina zaak één tot en met acht wiersma opmerkingen over zaak één tot en met acht

[0:06:41] geen opmerkingen pagina twee zaken negen tot en met dertien

[0:06:47] geen opmerkingen dan naar agendapunt drie de brief lijst met deze afgestaan. De activiteiten commissie

[0:06:54] agendapunt ambassadeursconferentie op negenentwintig maart drieëntwintig. Het voorstel is om de vaste commissie te verzoeken een gespreksonderwerp aan te dragen, belangstelling voor deelname te laten inventariseren. Dat is een brief die ik namens deze commissie aan alle andere commissies gaan sturen

[0:07:09] en de vraag is of u of namens u mag versturen. En kijk even goed naar de tijd moest op negenentwintig maart van kwart voor drie tot zes uur is goed om daarbij aanwezig te zijn. Onze ambassadeurs in het buitenland die naar nederland komen voor deze conferentie.

[0:07:24] Gaat u ermee akkoord? Met dit voorstel

[0:07:28] akkoord? Dan gaan we naar agendapunt vier

[0:07:31] de geplande activiteiten van de commissie, waarbij ik twee opmerkingen hebt. Het commissiedebat navo staat gepland op tweeëntwintig maart van tien tot twaalf

[0:07:41] het commissiedebat beleidskader, mondial multilateralisme op twintig maart van half acht tot half elf in de avond.

[0:07:50] Dan is er nog een opmerking over het gesprek met het kabinetsbesluit ophoging, financieringsplafond europese vredesfaciliteit.

[0:07:58] Dat is op verzoek uiteraard van de commissie. Daar zijn twee mogelijke sprekers, mevrouw aletta en de heer doop, waarbij het gesprek met valletta in het openbaar kan maken. Verzoek van de heer doop om wat uitgebreid met u van gedachten kunnen wisselen is om dit in besloten

[0:08:18] om dit besloten te doen.

[0:08:20] Verzoek is even of u daarmee akkoord kan gaan en of er verdere opmerkingen zijn over de geplande activiteiten van deze commissie,

[0:08:28] de heer.

[0:08:30] Akkoord met de voorgestelde sprekers en tijd en die al noemde.

[0:08:37] De datum van

[0:08:38] de datum van tweeëntwintig maart geldt voor de twee commissiedebatten en acht februari. Acht februari staat gesprek gespeeld voor de pvv.

[0:08:49] Daar. Dat steun ik ook wil de heer doop het besloten houden. Ik ben daar niet zon voorstander van. In principe. Wellicht is het mogelijk om een deel besloten te doen waarvan hij zegt

[0:09:03] daar kan ik alleen in beslotenheid over spreken.

[0:09:05] Een deel openbaar.

[0:09:09] Die mogelijkheid is er

[0:09:12] er staan de commissie. Wat wat u daarbij

[0:09:16] wat u wil of dit gedeelte besloten gedeelte software als mogelijk om bar.

[0:09:22] Voorzitter, keek in principe openbaar natuurlijk te verkiezen. Maar als een spreken aangeeft dat de anders de informatie minder nuttig gaat zijn dan wanneer het gesloten zal zijn. Dan ben ik bereid om daarin te bevinden.

[0:09:36] De heer brinkman,

[0:09:38] Geldt voor mij ook gekeken. Volgens mij. Het wordt wel een beetje ingewikkeld dat er zijn een paar thema's die we behandelen dat we eerste publieksversie krijgen en dan nog een keer dezelfde thema's in besloten kring. Dus wij moeten ook niet te geheimzinnig doen. Ik zou zeggen als dit het verzoek is van de spreken. Laten we dat dan wil ik.

[0:09:55] Mulder. Ja, dan deel ik

[0:09:57] want anders hoeft misschien goed niet te komen.

[0:10:00] De heer van dijk,

[0:10:02] Als we de geheimzinnigheid willen voorkomen, zou ik tegen de heer brekelmans willen zeggen, dan zou ik juist openbaar moeten doen. Mijn voorstel was om openbaar te doen. Wat openbaar kan het moment dat hij zegt dit deel wil ik besloot te doen dan doen we dat net als bij de procedure. Dan

[0:10:16] hakken we het in tweeën.

[0:10:18] Dat is uw verzoek. Het verzoek van de heer doop is om het gewoon besloot te spreken en ik zie dat daar in ieder geval drie leden steun aan verlenen, maar ik heb u de verleende geen steun aan de heer van de leningen opzicht heb ik niet gehoord en ik moet wel meerderheid zoeken hier. Het gaat om basis van aanwezigheid.

[0:10:35] De heer van de ree. Ja. Kijk als het gaat om het kabinet dan dan kunnen we daar een afweging maken. Maar als het hun gasten van buiten die dit vraagt, vraagt degene niet voor niets. Kijk als als de sp het echt publiek wil dan is de consequentie, maar

[0:10:56] degene gevraagd er niet voor niks. Dus ik sluit me eigenlijk aan bij laten we het allemaal gelijk besloten doen we anders.

[0:11:02] Prima. Dan doen we het zo. Dan doen we het eerste gedeelte openbaar mevrouw aletta tweede gedeelte besloten, met heer doop

[0:11:10] verder akkoord met de voorgestelde data voor de twee commissiedebat. Die zijn.

[0:11:13] Ingepland. Voorzitter, het gesprek op welke data vindt dat plaats.

[0:11:17] De acht februari. Hoe laat

[0:11:21] tot zijn.

[0:11:23] Één tot twee. Ik zeg nog even in de microfoon voor degenen die thuis meeluisteren. Volgens niet.

[0:11:28] Dan gaan we naar agendapunt vijf overzicht van de geplande plenaire activiteiten, waarbij een aan. Even kijken. U heeft specifiek gevraagd naar debat over een onderzoeksprogramma, onafhankelijk dekolonisatie, geweld en oorlog in indonesië. Dat stond gepland op donderdag vijftien juni twintig, drieëntwintig. Dat wordt woensdag veertien juni een dag eerder.

[0:11:47] Juni die kant uno.

[0:11:56] Verder opmerkingen over agendapunt vijf

[0:11:59] dit dan gaan we akkoord agenda aangehouden brief agendapunt zes antwoorden op vragen commissie over de nederlandse veiligheidsincidenten in zowel de west-afrikaanse resultaten posten twintig, tweeëntwintig voorstel aanhouden tot na ontvangst van de in de brief toegezegd de kabinetsvisie over nederlandse geïntegreerde inzet in dezelfde regio akkoord,

[0:12:16] akkoord brief van bewindspersonen naar agendapunt zeven bijstelling van het rapport commissie van de onderzoek en programma in sydney voorstel attenderen nog schriftelijk overleg. Dat hebben we net gedaan betrokken. Bij het gesprek van de commissie hebben we gisteren gehad akkoord.

[0:12:31] De akkoord agendapunt acht uitstel beantwoording vragen commissie over voortgang internationaal cultuurbeleid.

[0:12:37] Het voorstel is voor kennisgeving aannemen akkoord

[0:12:40] agendapunt negen reactie op het zwartboek visumaanvraag lopen sprake van de leden piri en ceder voorstel attenderen voor het nog de plannen commissiedebat consulaire zaken derde kwartaal twintig, drieëntwintig akkoord

[0:12:52] de akkoord te gaan we naar agendapunt tien uitstel beantwoording vragen commissie over de voortgang overbrengen en uit afghanistan voorstel voor kennisgeving aannemen, akkoord,

[0:13:01] akkoord

[0:13:02] verdragen agendapunt elf lijsten van vertraging in voorbereiding, met als peildatum. Één januari voor kennisgeving aannemen, is het voorstel akkoord

[0:13:09] akkoord. Dan gaan we naar europa agendapunt twaalf lijst. Met uw voorstellen voorstel is de eu voorstel voor kennisgeving aannemen conform het behandeld voorstel in de notitie

[0:13:19] akkoord,

[0:13:20] akkoord agendapunt dertien vaststelling delegatie, ipc, gbvb, gemeenschappelijk buitenlands, veiligheidsbeleid. Er is een aanmelding ontvangen van de heer sjoerdsma. Vanuit de eerste kamer gaan de leden karimi van groenlinks en de heer otten mee. Er mogen vier mensen afgevaardigd worden. Het verzoek uit de eerste kamer is om de plek die wij niet in de tweede kamer aan de eerste kamer te gunnen en het verzoek is of u daarmee akkoord kunt gaan.

[0:13:50] Geen bezwaar,

[0:13:51] geen bezwaar. Dan zullen wij de eerste kamer laten weten dat daar een zeer enthousiastelingen toch mee kan gaan. Dan gaan we naar overige agendapunt. Veertien de startnotitie kennisagenda het gaan we het besloten gedeelte doen dat we straks gaan we naar agendapunt vijftien spreektijden nota overleg mensenrechtenbeleid.

[0:14:10] Dit is voor kennisgeving aannemen.

[0:14:13] Dan gaan we naar agendapunt zestien openstaand schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen is daar een opmerking over.

[0:14:20] Niet. Dan gaan sjoerdsma.

[0:14:25] Ik zie toch nog wel enkele enkele openstaande punten waarvan we zouden kunnen zeggen dat het tijd wordt dat daar een reactie op te geven.

[0:14:35] Dan zou ik een niveau een bijzonder punt vier eruit willen liggen.

[0:14:42] Wat is een concreet voorstel?

[0:14:46] Nou, dat we daar misschien volgende week een reactie op krijgen.

[0:14:48] We sturen een appel op agendapunt vier.

[0:14:56] Hierbij ik weet niet meer wat het want er ligt namelijk een brief over de modernisering van het sanctiestelsel. Ik weet niet precies wat dit want het is.

[0:15:03] Griffier. Dit was.

[0:15:05] De brief met uw verzoek om dat wetsvoorstel eerder in te dienen dan medio tweeduizend, vierentwintig.

[0:15:13] Dat er wordt gestuurd. Agendapunt zeventien inventaris, inventarisatie van het thema's van der v.

[0:15:19] Honderd,

[0:15:21] Voorstel ter bespreking. U wordt verzocht ter vergadering twee thema's aan te leveren voor de rv honderd bijeenkomst.

[0:15:27] Er wordt gevraagd om twee leden van de commissie tijdens de rv honderd

[0:15:31] van twee tot kwart voor drie in gesprek willen gaan met deelnemers over het geselecteerde onderwerp.

[0:15:37] Dit soort onderwerpen wordt per commissie verschillende opgepakt, kan ik wel laten weten. Een vraag is op welke wijze deze commissie rv honderd te pakken en aanbod vliegen.

[0:15:49] Kijk even rond. We kunnen ook laten weten dat wij ons aan de zijlijn graag.

[0:15:57] Dat laatste dan gaan wij laten weten dat wij geen mensen afvaardigen geen onderwerp gaan aanleveren. Dan gaan we naar de rondvraag is er een rondvraag.

[0:16:05] Van mulder.

[0:16:07] Ja, voorzitter,

[0:16:10] er is een bezoek aanstaande van dokter. Een mooi doel chakra. De temperatuur deputy minister voor naar vers en de herder of european affairs department of de pels ministry of foreign affairs en expats en zij is op twintig en eenentwintig februari hier in nederland en zeg ik het verzoek of er misschien een ontbijt bijeenkomst met haar zou kunnen organiseren. Dus ik vraag of dat iets is waar ook steun van is voor is misschien wel in deze commissie. Dus dat zou mijn voorstel zijn.

[0:16:43] En is het ook voorgelegd aan de commissie europese zaken is dat echt specifiek voor.

[0:16:48] Nee dat is dat is bij mij binnengekomen. Maar het lijkt mij als zo'n zo iemand ons land bezoekt dat ik dat er niet alleen zichtbaar bij het cda moet houden, maar er iets breder voor de commissie. Dus vandaar dat ik dacht laat ik dat voorstellen. Ik heb dat verzoek net binnengekregen.

[0:17:03] Metje vers van de pers. Kijk even rond

[0:17:07] de heer van dijk.

[0:17:09] Dan zou het eenentwintig februari zijn en dan s ochtends misschien een ontbijt sessie die we zouden kunnen doen.

[0:17:20] Concreet voorstel is in feite eenentwintig februari ontbijt sessie met deze mevrouw. Ik heb de naam niet helemaal scherp. Meer.

[0:17:28] Voorzitter, ik stuur dan even door naar de griffier. Maar ik heb het echt net zelf ook gehoord. Dus dit is een spontaan idee. Hartstikke goed.

[0:17:36] Dan doen we het per e-mail. Dan gaan we het niet hier inventariseren. We gaan laten de griffie vragen of wie daarbij aanwezig zou kunnen zijn. Dan gaan we naar het besloten gedeelte mag ik daar wonen vragen om het slot te zetten?