Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

[0:00:00] Morgen.

[0:00:02] De plenaire bel heeft voor ons geluid vandaag ik open de procedurevergadering infrastructuur en waterstaat en het welkom aan de heer crul

[0:00:13] namens het cda nieuw lid van deze commissie

[0:00:17] veel succes en

[0:00:19] we zullen van uw bijdrage gaan genieten, hoop ik. We beginnen met de regeling van werkzaamheden

[0:00:28] en dat begint bij een verzoek van mevrouw haag van d zesenzestig een hoorzitting te organiseren met de inspectie leefomgeving en transport. Wilt u dat toelichten?

[0:00:39] Voorzitter, we hebben vanuit de media begrepen dat er best wel veel moeite heeft om alle uitvoerende taken op zich te nemen en het leek ons daarom ook goed.

[0:00:47] Om.

[0:00:48] Dit via een hoorzitting maar eens te bevragen in plaats van het via de media te vernemen.

[0:00:54] Er staat ook een brief over agendapunt. Zeventien signalen rapportage je mag ik het woord gewaardeerde.

[0:01:02] Van harte steun enige vraag die ik even heb. Dit is natuurlijk een tussenrapportage wil d zesenzestig dan vragen dan wel een hoorzitting hebben nu over de tussenrapportages of wilt u wachten tot de eindrapportage? Wat mij betreft zouden we nu al op dit signaal aanslaan omdat ze niet voor niets. Volgens mij met een tussenrapportage komen. Maar dat even ter verduidelijking van.

[0:01:22] Verzoekt

[0:01:24] vragen.

[0:01:25] Ik niet op de zaken vooruitlopen. Dus het lijkt me goed om het over deze rapportages te hebben. Maar verder ook wat breder leeft, zodat we er goed van op de hoogte zijn als kamer.

[0:01:34] Helder kijk even rond de heer geurts.

[0:01:36] Op zichzelf lijkt het ons best wel nuttig maar voor het evenwicht om ook zeg maar een aantal partijen die of de koepels van een basis toezicht op gehouden wordt om die er ook bij te betrekken voor

[0:01:49] dat was het idee wat wij normale dus ook breder experts uitnodigen zeg maar het koepels.

[0:01:55] De heer haverkort vvd,

[0:01:56] Ja voorzitter, ik ben er wel nieuwsgierig naar hoe de hield tegen reageren op de op dat persbericht wat we gezien hebben ook wel nieuwsgierig hoe het kabinet daar naar kijkt dus wellicht verstandig om daar ook nog een brief van de staatssecretaris van de minister op te vragen en praktisch punt het debat vt halen die brief met die signalerings rapportage gepland staat. Eind maart

[0:02:18] is het dan praktisch haalbaar om die technische briefing nog voordat debat.

[0:02:22] Uitgevoerd krijgen.

[0:02:24] Dat zou dan wel helpen.

[0:02:26] Meneer koerhuis.

[0:02:28] Ik hoor technische briefing van een hoorzitting en we hebben ook nog een variant gesprek. Dus volgens mij is makkelijkste gesprek aanvragen. Maar dat ik laat het even bij jullie.

[0:02:38] Ik weet niet of we die formule kennen, maar ik zie in ieder geval steun om het oorspronkelijk voorstel hoorzitting te organiseren. Ik zie non-verbaal ook steunen om dat uit te breiden met een aantal partijen die daar ook andere rol in spelen als gecontroleerde en ik zie ook een mogelijkheid om het voor het commissiedebat over de vergunningverlening te doen voor eind, maar mevrouw van esch.

[0:03:08] Ik kan de heer geurst nog iets meer uitleg over welke partij er dan ook nog worden uitgenodigd. Want de partijen die worden

[0:03:17] waar wordt gehandhaafd, vind ik wel heel breed begrip om te weten welke alle wordt het gaat het om omgevingsdiensten of onder wie wie gaan we dan bij betrekken want we gaan natuurlijk wel specifiek over de reportage van twee hebben.

[0:03:31] Waar denkt de heer gerritse?

[0:03:33] Nou toen ik over de koppels sprak bijvoorbeeld vno, ncw die spreekt namens heel wat bedrijven mkb nederland zou kunnen

[0:03:41] havenbedrijf rotterdam zou kunnen de tank. De koepel voor de tank bedrijven die ook veel hypotheek controle krijgen. Dus daar zit ik een beetje een denk ik niet eens.

[0:03:53] Vraag.

[0:03:54] Misschien. Ik vind het de oproep van de heer geurts wel een goed idee. Alleen misschien kunnen we dat separaat doen en dan kunnen we misschien niet om de tafel. Het hele fatiha stelsel raakt natuurlijk heel veel verschillende partijen. Wellicht is het goed om het allemaal breder op te zoeken en dat zou ik heel graag met u naar voorbereiding.

[0:04:09] De groep willen doen natuurlijk.

[0:04:14] Bekijken.

[0:04:17] Er ontstaat iets moois. Ik stel het volgende voor gehoord. De discussie dat in ieder geval d zesenzestig en cda een voorstel uitwerken en dat weer voorleggen aan aan deze commissie voor een hoorzitting schuine streep ronde tafel waarin in ieder geval de ict aan het woord komt er twee twee dingen. Ja. Voorzitter,

[0:04:41] Die eigenlijk het voorstel is om gewoon eerst die hoorzitting met de ict te doen omdat het nu ook in de media is geweest, emmen straks dat debat hebben dan zijn we daar goed op voorbereid. En daarnaast ga ik gewoon met de heer geurts of de heer crul om tafel om te bezien hoe we een breder gesprek over op kunnen zetten.

[0:04:59] Als als u dat goedvindt dan komt er een hoorzitting. En daarnaast de gesprek en dan komt u terug bij de commissie. Maar dan want wat beide organiseren voor eind maart gaat niet lukken. Oké goed. Dan komt er een hoorzitting met ict voor hen. Maar goed dan het volgende verzoek van mevrouw kreuger van groenlinks

[0:05:22] om rondetafelgesprek te organiseren over varend

[0:05:25] ontgassen. Mevrouw bush liet die kan dat toelichten.

[0:05:29] Ja. Dank voorzitter inderdaad namens collega kreuger te samen met de partij van de dieren d zesenzestig en vvd het verzoek om om de tafel te organiseren over varend ontgassen. Afgelopen maand bleek dat het juridisch wel mogelijk is om een verbod daarop uit te vaardigen er allerlei discussies over en we willen graag voor het reces in gesprek gaan om dit nader te verdiepen.

[0:05:50] Prima. Deze al meerderheid voor de heer geurts,

[0:05:52] Ja dan merk ik ook bijstand in te springen omdat er breed gevoelde urgentie is om dit te gaan doen dan. Denk dat gaat het rondetafelgesprek op welk gesprek aan toevoegen kabinet en we zitten nog afhankelijk van een derde land. Dan gaat erom spreken niets aan veranderen.

[0:06:08] Dus maar goed ik merk dat er een meerderheid is. Dus daar vroeg ik me bij. Maar die vraag me af wat het nut en noodzaak hiervan wordt.

[0:06:17] Dat zal dan blijken. In ieder geval is er een meerderheid voor en ikzelf voordat u het initiatief neemt of groenlinks om een een voorstel te doen voor de invulling aan deze

[0:06:28] procedurevergadering.

[0:06:31] In de voorbereiding groepje bestaat ook uit deze vier of

[0:06:34] uit

[0:06:35] dat kan ook wat kleiner denk ik. Gelet op de belasting.

[0:06:39] Dat weet ik nog niet. Voorzitter, tot zover mijn collega's kregen dan duidelijk moeten worden.

[0:06:45] D.

[0:06:46] Je kunt ook misschien kunnen ook vvd en groenlinks doen misschien. En dan hebben we de twee uiterst. De heer mevrouw van esch.

[0:06:55] Ik vind ik ingewikkeld. Ik vind het ingewikkeld, want het is het dossier van mijn collega's van rama. Die is net de enquete commissie ingegaan is die zijn dagen zijn. Dus hij wil waarschijnlijk wil best maar dan moeten de mensen schikken naar alleen maar in de avonduren met elkaar dit voorbereiden. Dus ik denk niet dat het heel praktische invulling van ieders agenda gaat zijn. Dus mocht het kunnen zonder de heer waaraan ik denk ik dat dat voor de snelheid beter is, zeg ik even namens hem gesproken.

[0:07:22] Dan zeg ik ook dat het ook zonder d zesenzestig kan dus dan hebben de oplossing. Zoals ik net.

[0:07:27] Voorstelde. Voorzitter, u kijkt mij steeds aan, maar dit valt bij mijn collega koerhuis was als het uit de boot in de lucht zit, dan is het weer.

[0:07:43] De portefeuille verdeling bij de vvd is dat het heel bijzonder. Zo gaat.

[0:07:47] Dat

[0:07:50] ja precies. Goed.

[0:07:52] De zes.

[0:07:54] Voor het reces,

[0:07:57] Welke zes,

[0:08:01] Ja dat wordt lastig om het voor het reces te gaan organiseren. Maar het gaat inspanningsverplichting gaan we kijken hoe sneller jullie met een voorstel komen, hoe eerder de griffie het ook in gang kan zetten dan.

[0:08:14] Een verzoek,

[0:08:18] Van het lid koerhuis onder de titel

[0:08:21] van het commissiedebat verkeersveiligheid en wegen te wijzigen in verkeersveiligheid,

[0:08:28] omdat de toevoeging wegen thuishoort in het meer.

[0:08:31] Wat.

[0:08:33] U wilt graag toelichten.

[0:08:36] Spreekt voor zichzelf. Het is een debat over verkeersveiligheid. We hebben het alleen voor verkeersveiligheid. Alleen die die toevoeging wegen vind ik verwarrend.

[0:08:43] De de redenen dat er ook wegen onder valt is in verband met de discussie over de tolwegen soms of over betalen naar gebruik. Dus daar daar kan dit ook onder. Dus dat is de reden dat het een wat bredere scope had de heer koerhuis.

[0:09:01] U noem bijvoorbeeld twee onderwerpen. Ik heb er nog nooit bediscussieerd zien worden bij verkeersveiligheid. Ik zou er eerder een apart commissiedebat overdoen dan dan verkeersveiligheid discussie daarmee te mengen. Maar dat met tong bijvoorbeeld.

[0:09:14] Ik kijk even rond of daar steun voor is voor het oorspronkelijke voorstel.

[0:09:18] De voorzitter. Ik denk in ieder geval niet dat het grootste probleem is, want we hebben in deze commissie. Maar los daarvan denk ik wel dat wegen natuurlijk met het rijden van dertig kilometer per uur wel of niet in een bebouwde kondigde in die zin wel onderdeel is van van het discussie verkeersveiligheid. Ik hoorde net mevrouw van kan zeggen. Misschien moeten we er dan wegverkeer van maken. Misschien is dat een optie waar ik zie ik zie de toegevoegde waarde. De de er niet zozeer van in.

[0:09:46] Ik zeggen.

[0:09:47] Mevrouw van ginneken,

[0:09:49] Ja dat wou ik eigenlijk graag zelf zeggen maar nee, geen enkel probleem want ik kan me inderdaad voorstellen dat de heer cohen zegt wegen dan denk ik aan aan de fysieke infrastructuur. Dat is volgens mij niet de inhoud van het debat wat we daar hebben. Dus vandaar mijn idee om wegverkeer en verkeersveiligheid van te maken, dan is duidelijk dat het over het gebruik van de weg gaat er niet van niet over de weg zelf.

[0:10:13] Geen steun voor het oorspronkelijk voorstel. Een alternatief kijk naar het zeker aan de heer.

[0:10:18] André koerhuis niet alleen te laten staan, steunen.

[0:10:22] Mevrouw van esch,

[0:10:23] Ik heb ook een problemen mee hoor. Maar als decoratie blij mee is. Dan gaan we gewoon die naamswijziging doen,

[0:10:32] vraag.

[0:10:33] Ik kijk even naar de heer alkaya. U heeft een beslissende stem meer. Wat wat vindt u?

[0:10:39] Ik zou bijna een muntje opgooien. Voor zover mij echt om het even volgens mij maakt het voor de inhoud weinig uit. Maar.

[0:10:45] De prima,

[0:10:47] Goed, dan zal de naam worden gewijzigd.

[0:10:51] Vier.

[0:10:54] Maar goed vanuit groenlinks geen steun voor de goede orde.

[0:10:57] Moet ik even gaan tellen trouwens

[0:11:18] iemand.

[0:11:20] Dan zie je toch dat een goede opkomst loont althans in dit geval voor de heer koerhuis.

[0:11:26] Gefeliciteerd. Dan gaan we door met het.

[0:11:31] Verzoek van het lid van esch van de partij voor de dieren een commissiedebat circulaire economie vaker in te plannen dan tot nu toe gebruikelijke tweemaal per jaar.

[0:11:42] Die mag ik daarover het woord geven.

[0:11:46] De heer haverkort.

[0:11:48] Voorzitter, dank en het is aangehouden verzoek van de vorige keer. En wat ik laat ik daar maar eens mee beginnen wel verrassend vind is dat we hangende de bespreking van een procedure voorstel in deze commissie ook nog eens geconfronteerd worden met debat aanvragen op het plenaire stuk gisteren bij de regeling dat dat vertroebelt mijn gedachten op dit dossier. Ik dacht dat we een helder uitgangspunt hadden met elkaar dat we het vaker in de commissie wilde hebben over circulaire economie en dat we hebben de griffier overgelaten. Om te kijken wat er mogelijk was

[0:12:16] en het gisteren loopt er dwars doorheen. Dus dat daar vind ik wat van standpunt blijft dat er genoeg te bespreken is op het gebied van circulaire economie in dat wat mij betreft. Wat de vvd betreft dat in deze commissie prima kan en nog steeds benieuwd naar

[0:12:31] de reactie vanuit de griffie, met name om te kijken of het mogelijk is het commissiedebat gewoon drie keer per jaar te organiseren in plaats van de huidige twee keer.

[0:12:40] Dat andere opmerkingen nemen maar even kennis van het is natuurlijk aan iedere partij zelf zeker voor.

[0:12:45] Delen? Ben je kwijt.

[0:12:46] Dus therapeutisch. Mevrouw van esch.

[0:12:52] Zeer therapeutisch. Voorzitter, ik ga er verder niet op reageren maakt paar jaar verder niet zoveel uit wat de heer haverkort vindt.

[0:13:01] Dat lijkt me goed. Volgens mij was het niet mijn enige wat niet niet mijn verzoek alleen maar volgens mij hebben we dit moment al meerdere toendertijd al bedacht is volgens mij. Het staat nu als verzoek van mijzelf. Maar volgens mij had was er toen ook al vanuit d zesenzestig sowieso ook al steunen om dit vaker te doen. Dus het voelt een beetje alsof ik dat in mijn eentje had voorgesteld. Maar volgens mij was dat niet.

[0:13:22] Prima. Dan zie ik steunen om het niet van drie keer per jaar te doen. De verhagen nog.

[0:13:28] Maar als we gewoon uitgaan. Drie keer want hier staat meer dat niet.

[0:13:31] Veel.

[0:13:33] Akkoord. Dan gaan we door naar een verzoek van de leden koerhuis en van ginneken om een commissie goederenvervoer in te plannen in april

[0:13:42] en om een debat over de hele breedte te kunnen voeren. Intensief wegen pijpleidingen haar looks en de modal shift.

[0:13:50] Is dat akkoord.

[0:13:52] Ik zie daar.

[0:13:54] De non-verbaal. Ik vind.

[0:13:56] Dat het onderdeel wegen wij meer het woord. Voorzitter, dat lijkt me toch echt wenselijker.

[0:14:03] Waar een wil is is een weg, zeg ik altijd maar de heer geurts.

[0:14:07] Ik doe een oproep om even na te denken over dit allemaal zou moeten willen, want we hebben toch best wel weer heel veel commissie activiteiten toegevoegd en hier is de visserij een extra

[0:14:16] en eigenlijk willen wij dat niet.

[0:14:20] Geen steun,

[0:14:22] De opmerkingen van de pvda wel steunen. Ik kijk even rond mevrouw van ginneken.

[0:14:28] Misschien nog even ter verduidelijking, want in de toelichting hebben het woord hype loop opgenomen. Maar dat is eigenlijk meer een soort wens voor de toekomst op dit moment is. Heiploeg natuurlijk nog heel erg in de de er en d fase verwachten dat er toch echt een andere dynamiek heeft. Maar mocht dat ook echt leiden tot inzetbaarheid in goederenvervoer. Dan hoort dat natuurlijk ook in dit debat thuis dat toevoegen als aanvulling.

[0:14:52] Inmiddels.

[0:14:53] Voorzitter, ook in de vvd-fractie werken we heel nauw met elkaar samen als het gaat om portefeuilles. Wat doen we dan met het debat? Spoor, spoorgoederenvervoer en themes, waar spoorgoederenvervoer al inzit ik even benieuwd naar zowel mevrouw van ginneken meneer koerhuis.

[0:15:07] Het is toch wel fijn als je per fractie voorbereiden. Maar vooruit. De heer koerhuis.

[0:15:14] Nou.

[0:15:17] De belangrijkste instrumenten we het over de modder shift hebben. Dus het is niet per se gaan we voor voor goederenvervoer over de weg gaan we voor goederenvervoer door over het spoor. Maar die modder shift zoveel mogelijk richting het water en als het kan door de door de tijd.

[0:15:34] Heer alkaya sp,

[0:15:35] voor zover ik zou.

[0:15:36] Wel willen steunen. Maar waarom in april vragen. Dus als het als het eerder kan dan graag eerder.

[0:15:45] Mevrouw van esch,

[0:15:47] Ik hoef alleen maar steun uitspreken. Prima idee.

[0:15:51] Mevrouw van ginneken,

[0:15:53] De vraag van de sp misschien nog even beantwoordend. We hebben onlangs via een motie de staatssecretaris gevraagd om voor het spoor goederenvervoer een toekomstvisie en plannen op te leveren en dat zou de motie zegt dat dat q één moet dus dit is fijn om dat te hebben en dan een debat te doen. Dat is de reden dat in onze aanvraag april hebben staan.

[0:16:15] Dus als antwoord op uw vraag.

[0:16:18] Zie ik steunen om dit te gaan organiseren, maar wel na om de komst zo snel mogelijk naar ommen komst van van deze visie van deze brief, waarbij het natuurlijk ook al wel behoorlijk vol wordt. En daar heeft de heer geurts natuurlijk wel een punt. Dus

[0:16:31] richard even een praktische.

[0:16:32] De vraag welke bewindspersonen.

[0:16:34] De hebben uitgenodigd,

[0:16:42] De heer koerhuis,

[0:16:44] Had ik niet per se aan april maart of mij en de bewindspersoon. Wat mij betreft is het kabinet.

[0:16:53] Dat klopt zich genomen. Goed dan hebben we nog twee andere punten die wat later zijn gekomen. Daarom worden ze ook heel streng later behandeld onderaan de heer koerhuis verzoekt om het commissiedebat meert dat gepland is op vijf juli te verplaatsen naar de week van zesentwintig

[0:17:13] juni, waarbij ook erbij op merk dat het al een paar keer verplaatst is

[0:17:21] en dat het ook te maken heeft met de beschikbaarheid van de bewindspersonen. De heer koerhuis.

[0:17:27] Onverwachts werd die verplaatst gewoon in de agenda van de eerste week juni naar de eerste week juli zonder overleg. Eerder was ik verbaasd over gezegd de woensdag voor het zomerreces

[0:17:36] uit het meer debat komen altijd best wel wat moties voor en najaar. Als je aan de woensdag het meer debat hebt en de donderdagnacht erna meteen het tweeminutendebat met najaar. Ik voorspel dertig, veertig, vijftig moties lijkt me gewoon onnodig ingewikkeld worden. Lijkt me beter om het de week ervoor te doen. De drie verplichte de raad ik het ministerie gevraagd wanneer komt die meer tarief die lichte dan en het scheelt. Het scheelt een hoop gedoe. De donderdagnacht voor voor het zomerreces.

[0:18:02] Goed als dat uw zorg is dan kunt u uw motie zou kunnen we twee minuten debat ook gerust na het zomerreces in plannen. Maar dit had te maken met de beschikbaarheid van van de bewindspersonen. We stellen geen data vast. In de procedurevergadering hecht ik eraan maar ongeveer de onder

[0:18:19] wat er mogelijk is. Laten we dit even op ons nemen als inspanningsverplichting. En dan geef ik u overwegen om een twee minuten debat. Dan mocht het toch op vijf juli blijven staan om dat na de zomer te plannen

[0:18:33] dan

[0:18:35] mevrouw van esch van de partij voor de dieren stelt forum de staatssecretaris verzoeken tweede herhaal onderzoek van het rivm naar het neergedaald stof in de ijmond regio voor het commissiedebat veteraan stelsel op negenentwintig maart naar de kamer te sturen.

[0:18:47] Wij

[0:18:49] akkoord,

[0:18:50] Goed

[0:18:51] dan

[0:18:53] gaan wij naar

[0:18:55] de brief en de lijst agendapunt twee

[0:18:59] die doe per pagina.

[0:19:04] Als u een brief. Wenst u vooral het nummer van de brief en niet zozeer de afzender in verband met privacywetgeving, de heer koerhuis.

[0:19:13] Ja graag een reactie op brief heen.

[0:19:15] De brief één

[0:19:18] dat pagina.

[0:19:21] Mevrouw van esch,

[0:19:23] Ik was een beetje te vroeg want volgens mij net pagina twee zeggen en daar wou ik vraag een reactie vragen in vijftien.

[0:19:30] Die vijftien

[0:19:34] en dan ga ik naar pagina drie keer haverkort.

[0:19:38] Voorzitter, ik verbaas mij met uw oproep. Ik wil best geheimzinnig over de brieven lijst doen wat u betreft de gewoon een openbaar stuk.

[0:19:44] Is dit geen openbaar stuk?

[0:19:46] Ik heb niks gezegd.

[0:19:50] Waarvan akte

[0:19:53] dan gaan we naar agendapunt drie wet en regelgeving.

[0:19:57] Dat is de wijziging. De aanvulling zweth bodem omgevingswet om een omissie in het overgangsrecht te herstellen

[0:20:04] en het voorstel inbreng datum voor het verslag drieëntwintig februari en afzien van het laten opstellen van een wetgevers rapport door de commissie stad

[0:20:14] akkoord dan vier wijziging bij het verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van afval en andere voorstellen

[0:20:24] anders stoffen, voorstel voor kennisgeving aannemen. Mevrouw van esch,

[0:20:28] Ik geprobeerd te achterhalen wat er nou precies gewijzigd is. Ik kom daar echt serieus niet achter.

[0:20:36] Dus ik zou wel graag het ministerie willen vragen

[0:20:40] wat er nou precies anders is weer en dat eventjes per brief aan ons toelichten. Want ik zie geen wijzigingen in het verdrag. Ik kan er niet achter komen wat er dan anders is dus graag

[0:20:51] dan komt het even terug.

[0:20:52] De agenda met een toelichtende brief dat er was eerder als commissie ook verzocht.

[0:20:57] Dan gaan we naar agendapunt vijf overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de europese unie en oekraïne, die alkaya sp.

[0:21:08] Voorzitter, ik zou dit niet stilzwijgend willen laten passeren, maar daar bijvoorbeeld een schriftelijk overleg voeren.

[0:21:16] Ja, dat is akkoord. Dan zal worden ingepland agenda. De heer geurts.

[0:21:23] Ik vraag me even af want er staat wel een bij dat terwijl tenminste dertig leden van de kamerlid te kennen moeten geven. Wilde kaya nou ook zeg maar de goedkeuring vanuit de kamer opschorten

[0:21:37] vraagteken.

[0:21:38] De elkaar,

[0:21:40] Jazeker. Voorzitter, ik wist niet dat er dertig geleden. Dat lees ik nu. Ik dacht dat het individueel lid dat ook kon. Maar inderdaad een schriftelijk overleg en eventueel moties en tot die tijd inderdaad niet laten passeren. Dat bedoelde ik met nu niet stilzwijgend laten passeren.

[0:21:57] Dan heeft u dertig leden nodig. Een schriftelijk overleg kunnen we ook organiseren natuurlijk op vrij korte termijn waar dan kijken nog even rond als het ook opschortend moet werken. Mevrouw van esch,

[0:22:08] Kan hij aangeven wat de reden is om dit op te schorten. Want dan kan ik ook aan. Dan weet ik ook of ik wel of niet steun kan verlenen.

[0:22:15] Ik heb dat vanuit mijn eigen fractie namelijk niet gehoord. Dus dan weet ik of ik wel of niet mee kan gaan.

[0:22:21] Jazeker. Voorzitter, we hebben in algemene zin met elkaar afgesproken. Het aantal vliegbewegingen omlaag moet en tegelijkertijd worden allerlei verdragen afgesloten en goedgekeurd waarin juist meer wordt gevlogen. Dus ook hier weer met open skies wordt met oekraïne worden meer vliegbewegingen toegestaan en dat.

[0:22:37] Verhoudt zich niet tot elkaar.

[0:22:40] Dus aan de ene kant hebben we met z'n allen willen we dat in ieder geval een meerderheid willen we dat schiphol minder vliegen wegen zijn aan de andere kant. Ze sluiten we dit soort verdragen en daar zou ik wat vragen over willen stellen. En nu het ook nog eens oekraïne betreft, heeft de raad van state aangegeven van er is meer toelichting nodig om de veiligheidssituatie. De ondertekening van dit verdrag was voor de voor het uitbreken van de oorlog en volgens mij is het ook gewenst om in te gaan op de veiligheidssituatie voordat was tweede kamer dit stilzwijgend kunnen laten passeren, wil ik op over die twee elementen meer toelichting vragen.

[0:23:14] De heer de hoop pvda,

[0:23:16] Ik vind het best wel lastig om hier nu wat van te vinden. Ik zou het eigenlijk dan ook bij mijn defensie woord voerde even op de lijn willen van wat wat willen hier nou mee voordat in dit verzoek van de heer alkaya steun kan het misschien nog in een in een procedure eenmaal procedure dat we nog even onze defensie woordvoerders langs kunnen gaan. Wat voor consequenties het wel of niet. Want ik vind het moeilijk om hier nu wel of geen steun voor te geven.

[0:23:42] Ja kijk.

[0:23:44] Wat ik voorstel is iedereen kan nog even bij zichzelf te rade gaan. Het kan sowieso nog een keer terugkomen op de procedurevergadering voor vijfentwintig februari. Dus dan kan een ieder zijn eigen fractie nagaan een schriftelijk overleg kunnen we natuurlijk met hun inbreng datum eerder over organiseren en dan heeft u in ieder geval dat verzoeken.

[0:24:02] Ik gehonoreerd.

[0:24:03] De heer geurts en zonder opschortende werking,

[0:24:07] Precies. Ik wil heel duidelijk zijn. Ik wil best een schriftelijk overleg steunen, maar geen steun van uitstel of wat dan ook, of goedkeuring van het verdrag. Zeker gezien de situatie karina stemming er gewoon niet meer.

[0:24:20] Maar dat is helder. Er is geen uitstel van van goedkeuring wel een schriftelijk overleg en uiteraard zal dat zo snel mogelijk worden

[0:24:26] georganiseerd en dit onderwerp komt terug op de agenda van de volgende procedurevergadering, mevrouw van esch,

[0:24:32] Dus tot die tijd want misschien zijn er wel steun ik het wel dus tot die tijd doen we alleen schriftelijk overleg begrijp ik.

[0:24:41] Dat is juist.

[0:24:43] Agendapunt zes verdrag inzake lucht, diensten tussen het koninkrijk der nederlanden ten behoeve van sint maarten en koeweit voor kennisgeving aannemen, is het idee

[0:24:56] dan gaan we naar agendapunt zeven algemeen verzoek commissie voor de rijksuitgaven om een bijdrage te leveren aan de veel honderd tweeëntwintig meter drieëntwintig en mogelijke thema's aan te leveren en het voorstel in de commissie

[0:25:09] vraagt maximaal twee thema's aan leveren waarmee de doelgroep van ditjaar verslaggevers van de lokale pers radio tv of internet platforms tijdens de veel honderd aan de slag kan gaan.

[0:25:21] Zijn er idee, mevrouw gaan.

[0:25:24] Voorzitter mij lijkt er een heel goed thema circulaire economie.

[0:25:28] Verrassend. Ik kijk even rond mevrouw bush liet.

[0:25:33] Dankuwel. Voorzitter, dat draagt ook maar ik zou het ook fijn vinden als we ook iets zouden kunnen doen met openbaar vervoer en ik weet niet of het te specifiek dan is of onder circulaire economie kan vallen, maar de omgevingsdiensten. Dus ik ben best bereid dat in te schikken als dat beter zou passen.

[0:25:48] Drie themas, de heer elkaar.

[0:25:51] Ja daar zou ik me bij willen aansluiten over het openbaar vervoer deel en heel specifiek. Dit is natuurlijk in aanloop naar verantwoordingsdag. Dus het is ook wel handig als we iets meer inkleuring aangeven wat mij goed lijkt. Dus als die journalisten die dan opkomen dagen vragen kunnen stellen over de situatie in hun regio met betrekking tot tot het.

[0:26:10] Verdwijnen van bushaltes, bijvoorbeeld.

[0:26:12] Dat of het verdwijnen van voorzieningen, openbaarvervoervoorzieningen en wat daarover in de verantwoordingsstukken is opgenomen, zeker met het oog op de beschikbaarheidsvergoeding. Dus we hebben geld beschikbaar gesteld om juist die faciliteiten

[0:26:23] in stand houden. Ik weet niet hoe dat het beste samen te vatten is in een titel. Ik denk openbaar vervoer in de regio of iets dergelijks. Maar dat is waar ik aan zat te denken.

[0:26:32] Dekkingsgraad, openbaar vervoer en circulaire, economie,

[0:26:36] Dank voorzitter. Ja, ik wilde dit dit punt van mevrouw moest liet heer alkaya van harte onderstrepen. Ik denk dat dit echt een onderwerp is dat juist hiervoor heel erg geschikt is.

[0:26:47] Haverkort.

[0:26:49] Ik laat een reactie op openbaar vervoer graag aan mijn collega's minhas. Maar als het gaat over die andere twee. Dan zou mijn voorkeur uitgaan naar de omgevingsdiensten. Want daar hebben we afgelopen jaren al beleid op gehad.

[0:27:00] Circulaire economie is dat ditjaar pas echt van toepassing. Dus het lijkt me lastig voor. Ik heb net om verantwoording af te leggen over beleid wat pas in de toekomst plaats gaat vinden. Misschien dat die in de toekomst op de lijst kan. Dus dan meer.

[0:27:12] De vragen wil mijn terrein.

[0:27:15] Ken de heer haverkort als een groot pleitbezorger voor een betere inzameling van afval en recycling. Dus volgens mij is dat niet zozeer ditjaar, maar ook wel het afgelopen jaar aan de orde geweest bij de gemeente en de lokale overheden. Dus als we dan wat specifieker ingaan op circulaire economie lijkt met heel goed om te zien hoe die afvalstoffenheffing elke keer maar oploopt en tegelijkertijd mensen steeds minder kwalitatief goed goede inzameling doen. Dus.

[0:27:41] Ik hoop op steun van de heer haverkort,

[0:27:43] Mevrouw haar, het zo formuleert, kan ik er niet omheen. Voorzitter,

[0:27:46] Kijk eens aan wat een eensgezindheid. De heer geurts, cda,

[0:27:49] Volgens mij moeten maximaal twee thema's mogen we aandragen. Dus dan moeten we nog even een keuze maken. Maar mijn collega's leert op snel die zei tegen mij opgeheven is dus ook wel op komen dagen bij deze. Dus als iemand een onderwerp op de opgeeft dat hij er ook wel aanwezig is.

[0:28:07] Zeker. Dan concludeer ik dat we drie themas hebben. Het is de commissie voor de rijksuitgaven die de uiteindelijk de thema's selecteert. Dus ze hebben daar ruim de keus dankuwel voor het mee denken en voor deze suggesties en ik ga er inderdaad vanuit dat indieners van thema's aanwezig. Dan gaan we naar

[0:28:29] agendapunt.

[0:28:32] Acht,

[0:28:34] Dat is de dag van de publieke dienstverlening

[0:28:41] en wenst u daar en dat was de reden dat oorspronkelijk dat meer debat was verplaatst, zeg ik richting weer koerhuis mensen bepaalde uitvoeringsorganisatie nodigen voor de dag van de publieke dienstverlening en ook daar gespreksonderwerp en ook daar zeg ik er meteen bij dan ook aanwezig zijn, want dat was vorig jaar een thema de heer koerhuis.

[0:28:59] Ik was er vorig jaar wil gaan we naar het rijkswaterstaat. Ik zou graag cbr willen vragen deze ronde.

[0:29:06] Die komt graag. De heer minas.

[0:29:10] Voorzitter prorail zou ik ook graag.

[0:29:14] Prima.

[0:29:16] Mooie suggesties,

[0:29:18] Goed, dan zullen wij deze suggesties doorgeven

[0:29:22] agendapunt negen brief van de commissie voor de werkwijze over de invoering toets ter in voor nazi

[0:29:30] de agendapunt tien infrastructuur mobiliteit, derde monitoring rapportage transitie, ov tweeduizend, drieëntwintig geagendeerd. Het commissiedebat openbaar vervoer taxi tweeëntwintig februari

[0:29:41] elf reactie op verzoek commissie over de brief van onder andere koets over door prorail aangekondigde prijsstijging voor het gebruik van het spoor

[0:29:50] agenderen, voor nog de plannen commissiedebat spoor

[0:29:53] en dat het debat inplannen in juni tweeduizend, drieëntwintig

[0:30:00] voorts twaalf elektrificeren. Snor en bromfiets agenderen voor nog de plannen commissiedebat duurzaam vervoer.

[0:30:09] Dertien start internetconsultatie experimenteren regeling, strikt preferentieel, baan, gebruik schiphol voorstellen betrekken bij het twee minuten debat luchtvaart negen februari, mevrouw van esch.

[0:30:21] Voorzitter,

[0:30:23] ik heb niet heel veel meer toelichting dan dat. Mijn collega van raan heeft gezegd dat dit graag een apart een debat zou willen bespreken. Als dan iemand anders. Mijn vraag waarom dan hoop ik dat we dit op een volgende procedurevergadering nog een keer terug kunnen laten komen want dan moet ik even navragen. Maar de vraag is om dit niet in een twee minuten debat luchtvaart te doen, maar in een apart debat

[0:30:45] lucht waar te nemen aan dit is een heel vaag verzoeken excuses maar meer informatie heb ik bij dezen niet. Behalve dat we het tussen bij een iets anders willen betrekken. Twee minuten debat.

[0:30:55] Dat zeer wervend? Mag ik dat zo formuleren?

[0:31:01] Dat we het.

[0:31:03] Ook betrekken bij het volgende debat luchtvaart dus op die manier aan tegemoet komen, en dan tevens bij het tweeminutendebat. Kunt u het ook al dan toch aan de heer van raan zijn wens tegemoet gekomen. Veertien varend ontgassen attenderen nog de plannen commissiedebat maritiem

[0:31:24] vijftien water en milieu geohydrologisch onderzoek bij sluiskil in het kanaal gent terneuzen agenderen voor het commissiedebat water zeven juni

[0:31:35] zestien terugkoppeling toezegging in te bestuurlijk toezicht milieu, effectrapportage voorstel agenderen voor het commissiedebat, vergunningverlening, toezicht en handhaving op negenentwintig maart

[0:31:47] zeventien signalen rapportage i l twee meer inzicht in toezicht op certificering

[0:31:53] agenderen voor het commissiedebat, vergunningverlening, toezicht en handhaving op negenentwintig maart.

[0:31:58] Er komt dus ook een hoorzitting over

[0:32:01] achttien normering geurhinder, industrie en veehouderij betrekken bij het nog te plannen. Twee minuten debat geur problematiek.

[0:32:11] Negentien beleid doorlichting geluid attenderen nog of inbreng datum voor te stellen van feitelijke vragen vaststellen op achttien april tweeduizend, drieëntwintig vragen.

[0:32:22] Voorzitter, mijn voorstel zou zijn om er een schriftelijk overleg van te maken.

[0:32:28] Ik kijk even rond mevrouw van esch akkoord en dan daarna agenderen voor de commissie debat leefomgeving, dan wel nog een twee minuten debat.

[0:32:37] Ja.

[0:32:38] Twintig

[0:32:40] aanscherping uitstootnormen, fijnstof uit plein stallen.

[0:32:45] Heer nog de plannen. Commissiedebat leefomgeving en het commissiedebat leefomgeving in te plannen na het meireces, mevrouw van esch.

[0:32:56] Fijn dat ze als het commissiedebat leefomgeving kunnen gaan. Inplannen van mij betreft is na het meireces prima. Want ik keek naar de agenda. En daar vragen of het eerder kan maar volgens mij is dat een totaal onrealistische vraag. Dus laat ik dat even achterwege. Volgens mij is na het meireces eigenlijk logisch. Ik zou eigenlijk hier wel al een apart en zo over willen voeren, gezien het vrij specialistisch is ook vragen zijn die wij willen stellen aan het ministerie van lumc. En dan zou het zonde zijn om die minister apart voor het debat ook nog toe moeten uitnodigen en anders weet ik dat de antwoorden anders vaak

[0:33:29] toch net niet voldoende zijn. Wat ons betreft dus een apart en zo graag.

[0:33:34] Ja.

[0:33:35] Akkoord. Dat lijkt me heel verstandig als het ook die manier

[0:33:40] kunnen oplossen. Eenentwintig bekrachtiging van het voorstel van de wet van de leden bromet een tjeerd. De groot tot wijziging van de waterschap zweth in de kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschappen besturen.

[0:33:51] Voor kennisgeving aannemen,

[0:33:54] Hij moet toch lukken.

[0:33:57] Die u verdient daarmee vanuit uw rol als kamerlid natuurlijk wel de felicitaties. Dat mag ook gezegd worden in deze commissie.

[0:34:04] Zeer zeer veel dank daarvoor. Dan gaan we naar agendapunt tweeëntwintig nationale programmas circulaire economie tweeduizend, drieëntwintig, tweeduizend dertig, inclusief kabinetsreactie op is er en cher verkenning

[0:34:18] inbreng datum voor het stellen van feitelijke vragen zeven maart en agenderen voor het commissiedebat circulaire economie op twintig april en mevrouw hagen. Die heeft daarover een voorstel.

[0:34:29] Voorstellen een voorstel sowieso feitelijke vragen graag en daarnaast het verzoek om hier nota overleg.

[0:34:35] Maken.

[0:34:38] Daar kijk ik even over een rond. Dat geeft iets meer mogelijkheden om op de dag zelf nog een ook moties in te dienen. Ik zie daarvoor non-verbaal steunen.

[0:34:48] De gaan

[0:34:50] inplannen om te zetten.

[0:34:55] En daarmee neem ik aan dat we een commissiedebat omzetten in een nota overleggen. Dus,

[0:35:00] Het blijft blijft daarmee wel gewoon twintig april staan, begrijp ik definitie.

[0:35:07] Meneer,

[0:35:08] Nota overleggen, mogen alleen op de maandag in verband met de zalen en de belasting die haverkort.

[0:35:14] Dan geen steun. Voorzitter, dan schuift naar achter en dat zou zonde zijn, dan zou ik voor willen stellen om het nog in te plannen tweede commissiedebat, waar we net overeenstemming over hadden om dat er van twee naar drie per jaar gaan om daar dan een noodoverleg van te maken.

[0:35:28] Voorzitter, wat hier op de agenda staat, is het nationaal programma circulaire economie. Dat wordt geagendeerd voor deze commissie. Dus als we het pas daarna gaan hebben dan is het beetje mosterd na de maaltijd. Dus ik zou het graag over dit specifieke plan voor nederland. Wat ook nog eens gebied van honderdveertig plus pagina's telt binnen de nota overleggen hebben, zodat we er goed over kunnen spreken met elkaar. Dus wellicht kan het een maandag voor twintig april.

[0:35:55] Ja dat dat moet kunnen om het in ieder geval naar voren te halen. Ik zie non-verbaal steun van de partij voor de dieren. Groenlinks.

[0:36:06] Pvdd

[0:36:08] sp haverkort.

[0:36:11] Ik hoor u zeggen dat we het voor twintig april willen inplannen en dat dat moet kunnen. Maar ik kijk ook even naar non-verbale geluid aan de griffie en dan zie ik diezelfde zekerheid nog niet eens met mevrouw hagen, dat het verstandig is om dit lijvige document goed te bespreken en ook prima. Dat is een noodoverleg te doen. Maar maar als het niet voor twintig april kan, zou het zonde zijn om het commissiedebat daarmee te verliezen.

[0:36:35] Nee dat dat zeker. Maar de griffie fluistert mij altijd zeer benieuwd.

[0:36:39] De dingen even checken. Volgende week of over twee weken desnoods op terugkomen.

[0:36:44] Ik kan gecheckt voordat ik het inbracht. Dus we gaan de griffie gaat. Er zijn uiterste best voor doen werd mij te verstaan. Gegeven maar dank voor uw zorg.

[0:36:55] Dan gaan we naar agendapunt drieëntwintig rode draden notitie tweeduizend, drieëntwintig over circulaire keten samenwerking van het versnelling huis. Nederland

[0:37:07] agenderen voor het commissiedebat circulaire economie

[0:37:10] akkoord

[0:37:12] europa vierentwintig lijst met voorstellen infrastructuur en waterstaat

[0:37:22] ter bespreking richtlijn

[0:37:25] voorstellen om het specificeren af te wachten. Ik moest even zoeken. Vijfentwintig

[0:37:31] fiche mede ding u drone strategie twee punt nul agenderen voor het commissiedebat transportraad op één juni tweeduizend, drieëntwintig,

[0:37:39] zesentwintig fiche verordeningen inzake verpakkingen, verpakkingsafval, het commissiedebat, milieuraad

[0:37:47] acht maart, mevrouw van.

[0:37:50] Ik wou voorstellen om hier een apart er zo over te doen. Gezien de impact van deze verordeningen nogal groot is. Dus het lijkt me fijn om dat apart met elkaar zo te behandelen.

[0:38:00] Ik zie non-verbaal steunen daarvoor zevenentwintig mededeling, beleidskader, bioplastics agenderen voor het commissiedebat milieuraad acht maart

[0:38:12] achtentwintig toezeggingen over de aanpak van misstanden in de kleding industrie

[0:38:16] agenderen voor het commissiedebat milieuraad op acht maart tweeduizend, drieëntwintig,

[0:38:23] negenentwintig kennisgeving interparlementaire bijeenkomsten voor de eerste helft van tweeduizend, drieëntwintig ter in voor.

[0:38:31] Motie,

[0:38:33] Dan gaan we naar de reeds geagendeerde stukken agendapunten dertig tot en met tweeëndertig

[0:38:42] geen opmerkingen daarover dan

[0:38:46] dan gaan we naar

[0:38:48] de activiteiten op het hiermee gebied agendapunt drieëndertig kennisagenda tweeduizend, drieëntwintig uw prioriteiten rapporteurschap

[0:38:56] geagendeerd. Even voor de goede orde is er nog iemand die daar nog iets over wil zeggen.

[0:39:02] Nee dan dank aan de griffie voor het voorbereiden en vaststellen en dank aan alle rapporteurs voor hun

[0:39:09] inzet, want het is een zeer actieve commissie en dat valt te prijzen. Dan gaan we naar

[0:39:16] vierendertig. De commissie activiteiten tot mei reces ter informatie,

[0:39:23] vijfendertig ongeplande commissiedebatten ter informatie.

[0:39:32] Mevrouw van esch. We hebben nu net met elkaar besloten dat het commissiedebat leefomgeving dus wordt ingepland.

[0:39:37] De strekking. Klopt,

[0:39:42] Zesendertig ongeplande plenaire activiteiten ter informatie, evenals zevenendertig stand van zaken,

[0:39:48] Dan wetgeving,

[0:39:51] Dan gaan we

[0:39:54] naar.

[0:39:54] De rondvraag.

[0:39:56] En ik kijk even rond vanaf de linkerkant. De heer koerhuis.

[0:40:03] Nee, dan zijn mijn vragen.

[0:40:05] Sorry. De raad van state heeft een uitspraak gedaan over het exportverbod van chemours naar in ver en daarin is de notitie wordt een notitie aangehaald die inmiddels wel in het bezit is van zembla, maar nog niet in bezit is van de kamer en ik wil heel graag een record richting het kabinet dat de kamer. Deze notitie ook zo snel mogelijk.

[0:40:25] Vangt.

[0:40:26] Dat zal worden doorgeleid. Dat verzoek dan sluit ik het openbare gedeelte van deze vergadering schorsen. Kort en dan hebben nog.

[0:40:35] We besloten gedeelte,