Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Gesprek met het Rathenau Instituut over het rapport ‘Voor het voetlicht. Kansen voor het vergroten van de stem van burgers met petities en burgerinitiatieven.’

[0:00:01] Ik heropende deze bijeenkomst van de commissie voor de werkwijze. Ik heet ook de voorzitter van de commissie voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven, van harte welkom, ook welkom aan de onderzoekers van het rathenau instituut judas paul die er een en julia starrenburg. We hebben net al met elkaar even gezegd zeggen het rapport besproken dat gaan we zo doen maar heel fijn dat jullie er vandaag bijzijn in opdracht van de commissie voor de werkwijze hebben jullie onderzoek gedaan naar de wijze waarop petities en burgerinitiatieven worden behandeld door de kamer en welke mogelijkheden tot verbeteringen zijn bijvoorbeeld een digitaal platform. Dat heeft geresulteerd in een een mooi overzichtelijk praktisch document waar ik in ieder geval voorzitter blij mee ben.

[0:00:46] Het rapport heet kansen voor het vergroten van de stem van burgers met petities en burgerinitiatieven en bij de voorbereiding van het onderzoek hebben twee collega's van ons, mevrouw inge van dijk en mevrouw leijten ook een grote rol. Gesplitst zijn hier nu niet maar vind wel belangrijk als er collega's zijn die naast hun camerawerk allerlei andere dingen doen om hun daar ook nog voor te bedanken. Het was eigenlijk de bedoeling om dit onderzoek in november aan de kamer te presenteren. Maar dat kon vanwege omstandigheden toen niet doorgaan. Maar ik ben blij dat we dit nu wel kunnen doen. U noemt de instrumenten terecht die wij hebben de voordeur van ons parlement

[0:01:21] en uit u onderzoek blijkt ook dat die voordeur wel enig onderhoud kan gebruiken. Ik nodig u uit om de bevindingen en aanbevelingen aan ons kenbaar te maken en daarna is er alle gelegenheid van de leden om vragen te stellen.

[0:01:36] Gaat uw gang? Ik denk de heer dos.

[0:01:40] Ik neem het woord. Ik zie alleen nog geen presentatie het misschien toch nog even. Er wordt gezegd, kan ik in ieder geval bedankt voor de voor de mooie woorden en ook bedankt voor de mogelijkheid om hier ons rapport vandaag toe te lichten. Wij hebben inderdaad gekozen voor voor de ondertitel die denk ik toch positief is kansen bij die kansen horen. Er wordt toch ook een zekere inspanningsplicht. Daar zullen we vandaag.

[0:02:08] Wat meer over gaan vertellen. Er is nog een leijten. Bedankt omdat zij ook een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit alles welkom samen, maar toch welkom ook aan bij mevrouw van beukering huijbregts is geen vast lid van deze commissie, dus ik wil aan de leden zoals te doen gebruikelijk vragen of het ok is dat zij hier vandaag aanwezig is. Bij deze vergadering is geen bezwaar tegen. Bij deze gaat uw gang verder.

[0:02:34] Oké nou dan zal ik gelijk maar doorgaan naar de hoofdvraag van ons onderzoek die valt in tweeën te knippen als het ware. In de eerste plaats gaat het om het in kaart brengen van de ervaringen van burgers en volksvertegenwoordigers met petities en burgerinitiatieven. Dan gaat het dus om het in kaart brengen van de huidige werkwijze. Dat hebben we gedaan aan de hand van interviews en vervolgens de tweede deel van die hoofdvraag vraag gaat over de vraag hoe de werking kan worden verbeterd ten aanzien van belangrijke democratische waarden, zoals transparantie en toegankelijkheid en we hebben ook inclusiviteit daaraan toegevoegd

[0:03:11] en dat hebben we gedaan door te kijken naar de ervaringen uit het buitenland in duitsland, in het verenigd koninkrijk, in schotland en de europese unie waar al platforms in gebruik zijn. Die hebben we bekeken en gebruikt voor die voor de beantwoording van dat deel van de vraag.

[0:03:32] Ik zou u graag hier aan het begin van deze presentatie alvast de drie decor is mee willen geven, waarvan ik hoop dat u het echte aan het eind van deze presentatie nog onthouden heeft.

[0:03:44] De eerste is dat wij constateren dat de huidige werkwijze rondom petities en burgerinitiatieven uitgaat van de logica. De werkwijze, de organisatie van de tweede kamer.

[0:03:57] Dat betekent dus niet per c. De logica van de burger.