Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw

[0:00:01] Goedemorgen. Het is half tien ongebruikelijk eigenlijk voor de kamer. Maar wij gaan namelijk al vol frisse moed aan de slag en wij. Dat is de vaste commissie voor financiën die met elkaar en met de minister van sociale zaken en werkgelegenheid en mevrouw van gennip ken de staatssecretaris van fiscaliteit, de heer van rij in debat gaat over de grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw. Ik heet dus ook de minister van sociale zaken, werkgelegenheid, mevrouw van gent, van harte welkom en de staatsssecretaris een fiscaliteit. Meneer van rij van harte welkom en ook de heer de jong, die namens d zesenzestig. Hier is mevrouw van dijk namens het cda en die idsinga namens de vvd wellicht dat er nog meer leden aanschuiven. Dat zien we dan vanzelf. Maar wij gaan gewoon beginnen met de eerste termijn van de zijde van de kamer. Ik stel me zo voor dat u vier minuten gebruikt voor uw inbreng en dat u. Ik laat het aantal interrupties eventjes voor wat voor wat het is. Bekijk even waar het waar het uitkomt als het uit de hand loopt. Dan ga ik gewoon in meneer de jong.

[0:01:01] Ja. Voorzitter dankuwel op deze voor de kamer inderdaad. Vroege ochtend en ikzelf vandaag drie onderwerpen gaan behandelen en dat is accijnzen de thuiswerkende grens werkers en btw carrouselfraude.

[0:01:11] Allereerst wil ik de staatssecretaris bedanken voor het onderzoek naar de grenseffecten van de accijnsverlaging van één april tweeduizend, tweeëntwintig.

[0:01:18] Er leeft bij sommige collega's het idee dat er sprake zou zijn van een in verdienen effect op het verlagen van accijnzen en de belastingdienst zou meer geld ophalen bij lagere tarieven

[0:01:28] omdat mensen massaal in nederland zouden gaan tanken, aangezien de brandstof zo goedkoop is en daarvan concludeert het onderzoek nu eigenlijk dat er in de grensregio een klein gedragseffecten is, maar dat belangen daar niet genoeg is om een accijnsverlaging een positief effect op de rijksbegroting te laten hebben. De vraag is aan het kabinet wil dat ook zeggen dat de ramingen van de budgettaire derving van de accijnsverlaging voor tweeduizend, tweeëntwintig en drieëntwintig nog steeds kloppen

[0:01:54] dan voorzitter, het zal u niet verrassen. Maar d zesenzestig vindt dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen werken waar ze wil en mijn collega's van weyenberg heeft er een initiatiefvoorstel ingediend om dit te bevorderen

[0:02:05] en dat geldt niet alleen voor werkers binnen nederland maar ook mensen die vlak over de grens wonen en ik denk dat veel mensen in zeeuws, vlaanderen in maastricht in enschede en het woord ze in de praktijk nu soms moeilijk gemaakt om thuis te werken en ik snap het ook vanuit de werkgever. Het is heel ingewikkeld om je aan meerdere fiscale regimes te houden. Dus vraag die medewerker dan toch maar die extra dag naar kantoor te komen en het is precies wat ze met z'n allen niet.

[0:02:29] Willen.

[0:02:30] En het verhindert de vrije baan keuze van mensen binnen de europese unie en het zorgt ook voor extra verkeer op drukke wegen om de grenzen heen

[0:02:37] en ik geloof ook echt dat ik hier met een welwillend kabinet spreekt, maar toch is het lastig om consensus te vinden in europa

[0:02:44] en de minister geeft ook aan dat pogingen om tot bilaterale overeenkomsten te komen met onze buren zijn gelukt,

[0:02:50] niet zijn gelukt. En toch hoor ik dat het in duitsland wel lukt om met oostenrijker afspraken over te maken, zodat grenswerk is tot veertig procent thuis kunnen werken en idem geldt voor belgië en luxemburg

[0:03:00] en belgen en luxemburgers mogen ook vierendertig dagen per jaar thuis werken en daarom toch nog een keer vragen aan het kabinet.

[0:03:06] Hoe kan het dat nederland en juist dat het niet lukt om met nederland afspraken te maken over thuiswerken met buurlanden

[0:03:13] en in de brief van juli heeft de minister het over terughoudendheid bij onze buren. Om dit bilateraal te regelen. En toch lijkt het prima met andere buren het op te pakken en dan wil ik graag een nadere duiding van het kabinet op dat punt

[0:03:25] en welke ontwikkelingen zijn er sinds juli tweeduizend, tweeëntwintig geweest met betrekking tot thuiswerkende gastarbeiders, grensarbeiders

[0:03:32] en op welke termijn acht uur ook realistisch dat europese verordeningen drie, tweeduizend vier wel aangepast zou worden en ik merk het werkgevers in het huidige stelsel onzeker worden over wanneer een werknemer belastingplichtig wordt in bijvoorbeeld belgië en welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris om hier meer duidelijkheid over te geven. Tot slot, voorzitter btw carrousel, fraude en dat ontstaat als een fraudeur naar aankoop uit het buitenland wel btw in rekening brengt bij zijn klant. Maar deze btw niet afdraagt aan de belastingdienst.

[0:04:00] En dat is belangrijke oorzaak van het zogenaamde btw gaat aan belastinginkomsten voor de staat

[0:04:05] en in antwoord op kamervragen van mijn collega's idsinga geeft de staatssecretaris aan dat hij europese een dalende trend ziet maar ik zie wel in de periode tweeduizend zestien, tweeduizend negentien een jaarlijkse toename van het btw gaat tot wel vier komma drie miljard euro.

[0:04:19] En hoe kan het. Dat was nederland tegen de trend in aan het zwemmen zijn en wat is er nodig voor de staatssecretaris om samen met europese collega's tot betere handhaving te komen. Het ging in tweeduizend negentien bijvoorbeeld om europese onder meer dan honderd twintig miljard euro rechtstreeks in de zakken van criminelen.

[0:04:34] Dankuwel.

[0:04:36] Dankuwel meneer de jong, mevrouw van dijk aan het woord van het cda.

[0:04:40] Dankjewel. Voorzitter en ook van mij de grenseffecten van accijns en de fiscale behandeling van kenniswerkers en om het accijns te beginnen vond ik te empty pack survey boeiend. Alleen al omdat we om inzicht te krijgen in onze fiscaliteit onderzoek doen op basis van sigaretten pakjes die mensen op straat gooien. Dus ik hoop eigenlijk dat we over een paar jaar niet voldoende data kunnen achterhalen. Maar dit een met deze manier van onderzoek. Want ik best wel triest als je breder over nadenkt de conclusies. Wat mij betreft niet heel onheilspellend waren zijn en blijven grenseffecten en er is bijvoorbeeld inderdaad een zwarte markt, zoals helaas voor heel veel waar voor het cda zijn de bevindingen onlangs een kleine stijging van het aantal buitenlandse fracties zijn ratten. Geen reden om nu te constateren dat er geen accijnsverhoging op sigaretten moeten doorvoeren. Als er natuurlijk ook een belangrijk preventie aspect aan, maar dat betekent niet dat er geen rekening moeten houden met grenseffecten. Want zo maken onder nederlandse grens trekken zich ook zorgen over het verbod op verkoop van tabak, goederen en supermarkten omdat dat een, tweeduizendvierentwintig ingaat. En als mensen een pakje sigaretten niet meer even gemakkelijk kunnen meenemen. Is de vrees dat zij in één keer alle boodschappen over de grens halen en de vrees dat als supermarkten niet meer rendabel zijn slager en een bakker uiteindelijk ook verdwijnen en dan kun je dat leefbaarheid afhankelijk is van veel meer factoren dan fiscaliteit. Maar daarom vinden bijvoorbeeld ook de regiodeal zo belangrijk, maar iets kan op een gegeven moment wel de spreekwoordelijke druppel zijn en daarom moeten we de uitwerking van regelgeving in de grensstreken blijven monitoren aan de staatssecretaris geeft aan de belang te onderschrijven en onze vraag is of effect van het verbod op de verkoop van sigaretten en supermarkten ook integrale monitoring kan worden meegenomen. Ondanks dat het verbod losstaat van tabaksaccijns. De grensregio is het inherent dat iemand over de grens tankt of een boodschap doet. Als dat beter uitkomt, behoren er veel verschillende geluiden waar de ene kant schrik seks weinig last hebben, wordt de andere hard geraakt en over de afgelopen maanden is het meermaals gewisseld. Maar de brandstof het goedkoopste was een daarvan zijn inderdaad grenseffecten te zien maar onderzoeken laten ook zien dat nederland behoort hogere prijzen hanteert als het over drank en roken raad, maar dat op andere producten ook lagere prijzen en dat het sowieso erg verschilt tussen verschillende producten en ik zou graag van de staatssecretaris of en de monitoring ook willen kijken naar mogelijke positieve effecten en kansen voor ondernemers aan wat zijn de inspanningen van de staatsssecretaris om tot meer gelijke tarieven binnen de e u te komen en geld dat wat haar betreft zowel voor de accijns op brandstoffen als ook voor de accijns op tabak en alcohol

[0:07:07] en dan het tweede onderwerp de thuiswerkende grensarbeider. Daar stond maandag nog een lang artikel over het financieel dagblad en de timing met het debat zal geen toeval zijn, maar de conclusies zijn raak.

[0:07:17] Wij werken over de grens sinds begin ditjaar weer moeilijker omdat het niet gelukt is permanente afspraken te maken over meer thuiswerken met onze buurlanden en dat heeft negatieve effecten voor de internationale arbeidsmarkt van nederland en de grensregio van profiteert. Juist omdat arbeid moet mobieler wordt. De coronacrisis heeft dat alleen maar versterkt. Nu iedereen de positieve kant van meer thuiswerken heeft ervaren en zodra grenswerk is meer dan vijfentwintig procent thuiswerken verhuizen zes sociale zekerheid naar hun woonland. Maar als volgens de minister en staatssecretaris bijvoorbeeld op niet veertig procent veel ridder. Veel werk kerels deel van uw thuiswerk niet meer aan vanwege de hoge kosten en risico's die eraan kleven, maar we kunnen het ons simpelweg niet veroorloven dat mensen vanwege de beperkingen door de fiscale gevolgen. Dan mag opstappen ze weg. Ik alleen al bij asml ahold, acht, honderdvijftig grensarbeiders en dan moet je juist een faciliteren zoals tijdens de crisis, want we hebben een krappe arbeidsmarkt en de huizenmarkt werkt ook niet mee. En als net over de grens wel die betaalbare woning te vinden is

[0:08:13] dan moet het toch mogelijk zijn om daar te worden. Een nederland te werken aan onder dezelfde voorwaarden als de collega's die wel nederland wonen, kan de minister een recente stand van zaken geven van de overleggen op dit vlak met onze buurlanden. Maar als er precies de pijnpunten wordt ook inspiratie haalt uit de afspraken tussen bijvoorbeeld duitsland en oostenrijk was veertig procent thuiswerken zonder gevolgen mogelijk is en frankrijk en zwitserland van fiscale gevolgen geneutraliseerd worden. Wat zijn de volgende stappen die de minister en staatssecretaris willen ondernemen om dit probleem op te lossen. Het lijkt ons het meest effectief ook dit breder verband aan te pakken. Wat zijn de inspanningen van nederland op dit vlak dankuwel? Voorzitter,

[0:08:51] dankuwel mevrouw van dijk. Dan geef ik het woord aan de heer idsinga die spreekt namens de vvd.

[0:08:56] Dankuwel. Voorzitter, dank ook aan mijn collega's die volgens mij min of meer dezelfde inbreng hebben als als ik maar toch ga ik hem toch ga ik nog even voorlezen. Voorzitter, ik vraag ook aandacht voor twee voor twee punten. Ten eerste de grenzen werkers afgelopen week verscheen een artikel in het fd met als titel arbeid wordt snel mobieler. Nu de regels nog en onze grensstreek kent een belangrijk pluspunt, namelijk een grote internationale arbeidsmarkt nu corona hopelijk voorbij is, wordt thuiswerken voor grenswerk is weer ingewikkelder, omdat de tijdelijke regeling niet langer van kracht zal zijn

[0:09:32] nederlands bedrijf in de grens streek voorzien dat werknemers daardoor afhaken zou worden bovendien op hoge administratieve kosten gejaagd. Dit konden ingewikkelde regels op het gebied van inkomstenbelasting en sociale zekerheid.

[0:09:45] Ik wil graag van het kabinet weten wat de voortgang is van de destijds aangekondigde besprekingen in internationaal verband mensen verwachten een oplossing en het is iets te lang stil. En als het te lang duurt. Hoe wordt een en ander dan internationaal of anders bilateraal. Met onze buurlanden afgestemd lopen er al gesprekken over en zo. Ja. Wat is de status daarvan. Ik begrijpen dat bijvoorbeeld duitsland hierover wel bilaterale afspreken spraken heeft gemaakt met oostenrijk en frankrijk heeft afspraken gemaakt met zwitserland voor alle duidelijkheid. Het gaat hier zowel om de fiscale als de sociale zekerheid aspecten. Het is voor werknemers en hun grenzen werkers essentieel dat beide aspecten samenhangend geregeld worden. Ook is voor werkgevers van belang dat een verduidelijking wordt gegeven over wanneer en onder welke omstandigheden een zogenaamde vaste inrichting ontstaat door het thuiswerken van de grenswerk graag een reactie van de bewindslieden en hopelijk kunnen ze mij toezeggen dat dit nu snel wordt geregeld dan. Ten tweede voorzitter, de brandstof accijnzen en btw. De vvd prijs de stappen rondom de tijdelijke koopkracht maatregelen in tweeduizend, tweeëntwintig, met name ook omdat hierbij de middengroepen niet vergeten zijn, zoals bij de verlaging van de benzine en dieselaccijns per één april vorig jaar. Ook is het goed te vernemen dat de toenmalige zorgen van de vvd-fractie zijn weggenomen en de maatregel dus erg effectief blijkt. Want ik lees in de brieven van het kabinet dat de daarmee gemoeide hoge bedragen aan lastenverlichting ook echt daar terecht zijn gekomen waar ze horen bij de mensen in het land. Nederland was in twintig, tweeëntwintig overigens niet het enige land dat de accijnzen tijdelijk verlaagd.

[0:11:20] Ook ons.

[0:11:20] De buurlanden deden dit en

[0:11:22] ook ook en op verschillende momenten in het jaar. Overigens hebben zij deze inmiddels weer verhoogd en nederland nog niet al dan niet tijdelijke grote fiscale verschillen leiden tot grenseffecten doorgaans mensen denken over de grens en als er toch denken waarom dan ook niet even de boodschappen kar vullen

[0:11:39] bewoners en winkeliers in de grensregio zijn hier de dupe van nog deze week lazen we in de telegraaf. Het bericht dat de nederlandse supermarkten steeds meer omzet omzet zien wegvloeien naar duitsland. Mijn fractie vindt het van belang dat idealiter grenseffecten door belastingverschil zo beperkt mogelijk zijn nadere en blijvende afstemming op het gebied van accijnstarieven en btw mogelijk, een vaste mechanisme of een maximale bandbreedte met onze buren landen zal er bij helpen is het kabinet met mijn fractie eens en zo. Ja, welke komt concrete stappen zullen hiertoe worden ondernomen. En wat is de stand van zaken ten aanzien van internationale of bilaterale afspraken op dit punt. Ook zou ik graag aan het kabinet willen vragen om deze effecten zo breed mogelijk dus niet alleen voor brandstof, maar ook voor boodschappen te monitoren en de kamer hierover periodiek te informeren. Dankuwel.

[0:12:27] Dankuwel meneer idsinga. Inmiddels hebben ook de heer graus en die om zich zich bij ons gevoegd en dat betekent dat ik het woord gegeven aan de heer graus die spreekt namens de pvv.

[0:12:36] Jawel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de voorzitter, als de kamer wil meer naar mij geluisterd naar de pvv

[0:12:43] dan dat er allemaal een stuk beter zien want ik vroeg al als limburger. Ik woon in het grensgebied is heel dichtbij belgië heel dichtbij. De nederlandse ook dondersgoed uit als ervaringsdeskundige worden betekent en en ook de. Ik spreek ook veel die ondernemers aldaar

[0:13:00] en we hebben al heel lang geleden vragen om een grenzen effecten toets die weg te frustreren door de camera uiteindelijk zei de gouverneur. Want ze gaat het bericht dat die gewoon onderling af met de gedeputeerde. Ik laat ik dat wil doen en dat bleek rond het gigantische weglek effect wat er ook voor allemaal van onderzoeken. Daarnaast zijn gekomen. Daar heb ik echt totaal geen boodschap aan. Het is gewoon duidelijk dat de ondernemers merken in het. Ik weet dat ook als ervaringsdeskundige en ook uit onderzoek gebleken wat de werkelijke effecten waren en we hebben zo veel moties ingediend. Ik heb ze allemaal bij me. Ik zal het gezin tabel, maar een paar minuten hebben niet voorlezen. Maar zo veel moties die nooit gesteund en we hebben ook wel eens gezegd van gaan al die accijnzen gelijk maken. Want wat hebben wij eigenlijk aan de europese unie, economische samenwerking en dergelijke is de pvv ook niet tegen. Maar wat hebben we nu en de europese unie. Als je net over de grens gaat dan alles is goedkoper en ik zal er het andere. Ik heb hier een voorbeeld van dat pakje sigaretten bijvoorbeeld vermelden een drum. Nederlandse prijs veertien, twintig in duitsland tien euro zijn nederlandse producten nederlandse prijs van elf, vijftien, veertig en duitsland elf euro. Maar zo'n klein zelf van payroll. Wat hier een breda gemaakt wordt, is een tientje goedkoper in duitsland een tientje en ik vind het schandelijk en het gaat al lang niet meer alleen om tabak en rookwaren of het gaat lang niet meer om alleen de brandstof.

[0:14:20] Dat is helemaal niet zo. De onlangs was de brandstof. De diesel. Want ik ben een diesel rijden was zelfs nog duurder, maar we moeten gewoon ermee stoppen dat alle producten en zich vaak veel meer keuze die supermarkt zo veel uit. Je lost zo veel trots op hun eigen producten dat wij zijn daar had ik graag actie op ondernomen. Het verhaal. Dat is het voordeel als je wat later hier komt

[0:14:42] dan kan ik me aansluiten. Wat betreft die

[0:14:45] die de grenseffecten. Wat betreft het het woonwerkverkeer. Ook daar is totaal geen gelijk speelveld. Dus ook daar functionerende europese unie niet. Ik ben zeventien jaar kamerlid bijna aan het enige. Dat heeft gefunctioneerd. Dat is de telefonie kosten. Daar hebben we enigszins baat bij gehad en de rest is het alleen maar hommeles geworden. Sensor bij de europese unie zetten en sensor de europese unie geworden geen game is. Dus we hadden ik graag een reactie op. Dus wat gaat de minister aan de staatsssecretaris doen om die verschrikkelijke zijn ze rond de nivelleren. Ik had graag ook een grenseffecten toets. Ieder jaar en ik wil ook dat de

[0:15:21] ook de staatssecretarissen gesprekken met ondernemers in de staatsssecretaris was pas bij mijn tong. Ik en heren. Dat is bij mijn woonhuis kan ik graag een stukje vlaai aangeboden. Maar precies vroeger kamerleden wel eens uitgenodigd als regionale allemaal. Dat is allemaal niet zo. Ik wil zelfs niet meer uitgenodigd. De gouverneur de nu zitten ze. Dat is allemaal heel erg geworden. Mariam meneer als een moeder was een verschrikkelijke borrel gaan ze coronafonds bosch als gisterenavond om de gouverneur te spreken dat de bedankt ik natuurlijk voordat ik wil graag echt die die onderzoeken die wil ik duidelijk een klip en klare willen verlagen. Ik ben ik bereid om moties in te dienen. Ook voor een betere monitoring. En nogmaals, het ligt allemaal klaar en dat zullen we wel zien. Ik wacht even de beantwoording af en dan geef ik nu graag het woord aan omtzigt.

[0:16:13] Dat doe ik meneer graus dank en jammer van die gemiste kans van de limburgse vlaai. Want we hadden we ons natuurlijk best in in kunnen plezieren. Maar het woord is nu aan de heer omtzigt.

[0:16:25] Dankuwel. Voorzitter,

[0:16:29] mijn excuses dat ik iets te laat ben. Ik zat in een besloten commissievergadering hiervoor

[0:16:34] voorzitter, heel belangrijk om over de grensregio te spreken omdat natuurlijk heel belangrijk is om je eigen belastingen vast te kunnen stellen. We zijn een soeverein land. Maar aan die soevereiniteit kan ik je verzekeren. Ik woon aan de in een ander grens stadje enschede. Daar heb je weinig aan als aan de andere kant de belasting. Heel veel hoger of heel veel lager zijn, dan is het heel fijn dat jezelf brandstofaccijnzen kunt betalen. Maar ik kan me levendig herinneren dat ik nooit enige moeite had er nooit enige auto bij het tankstation bij mij in de weg zal staan. Maandenlang simpelweg omdat duitsland accijnzen verlaagd dat in nederland niet. Ik vond het fijn. Ik denk heel makkelijk maar voor de pomphouder was het een groot drama.

[0:17:15] Op dit moment gaat natuurlijk vrij aardig, want de duitsers hebben hun accijnzen verlaagd hebben de verlaging weer teruggedraaid. De nederlandse accijnzen zijn verlaagd,

[0:17:25] maar het geeft een soort jojo effect waar niemand echt wijzer van worden.

[0:17:31] Maar ik heb dank aan de staatsssecretaris dat hij het in de gaten gehouden heeft. Want ik hoop dat die data zetten ook een keer over kijken hoe die open kan publiceren. Er zijn weinig dingen en dat kan via het cbs.

[0:17:44] Mijn collega van vws weten hoe moeilijk het is maar ik met oversterftecijfers. Maar kan u helpen hoe dat gepubliceerd kan worden. Want er zijn weinig. Dit soort leuke wat economen natuurlijk experiment te noemen met cijfers. Wat gebeurt er met je grenseffecten. Als je eens een keer flink heen en weer gaat als je dit beleid als een experiment bedacht dat een ingeleverd. We hebben dan voor knettergek verklaard zijn. Maar nu we het toch gedaan hebben, is het wel leuk dat we weten wat het doet met de verkoop links en rechts van de grens. Dan kun je ook zien van als je volgende keer een voorgenomen beleid hebt wat je beter kunt zien wat dat voor effect gaat hebben.

[0:18:17] Ik kan nog wel een vraag wat betekent nou die twintig procent, twintig procent van wat is acceptabel in een in die studie op microniveau en dat was mij niet helemaal helder.

[0:18:29] Het is nogal een verschil op het moment dat het

[0:18:31] aan zeggen het moment dat het accijnsverschillen niet meer dan tien cent is. Ga je niet dertig kilometer van de grens naar duitsland rijden maar moment dat het verschil. Dertig cent is weer wel.

[0:18:40] Dus twintig procent van wat en waar ben ik wel even benieuwd aan wat dat is. Ik zou eigenlijk graag mechanisme willen hebben. Voorzitter,

[0:18:49] waarbij de staatsssecretaris toezegt dat het accent verschil nooit groter wordt dan zegt tien of twaalf cent

[0:18:55] op benzine en diesel de accijns en btw.

[0:18:59] En dan hou je toch een zekere

[0:19:03] beleidsvrijheid en je mag er boven naar beneden gaan zitten al mijn politieke kleur. Dat snap ik allemaal. Maar dan hou je ook een band voor je met ondernemers in de grensregio gewoon rekening houdt

[0:19:17] en overigens ook met de schatkist. Want als de verschillen heel groot worden. Dan ga geit wel degelijk merken in schatkist

[0:19:23] zou de regering bereid zijn om zo'n mechanisme in de wet op te nemen.

[0:19:27] Voorzitter, in het verslag van het schriftelijk overleg van zeventien juni antwoord. De staatsssecretaris in het kader van het jaarkaart integraal, afwegingskader voor beleid en regelgeving en nagedacht wordt over de grenseffecten.

[0:19:40] Maar ik heb de leidraad de nog bij gepakt waar die naar verwijst

[0:19:46] de grenseffecten worden gedefinieerd als van de grenseffecten spraak als nieuw of gewijzigd beleid, wet of regelgeving invloed heeft op de dagelijkse activiteiten die anders zijn dan voor burgers, bedrijven en of bedrijven overheden buiten de grensregio door afwijkend beleid in het buurland of het grensoverschrijdende karakter in de grensregio.

[0:20:04] Dit is zo algemeen dat alles te ondergaat vallen

[0:20:07] en als alles onder valt dan valt er helemaal niets meer.

[0:20:11] Dus ik vraag om een keer goed naar het jaarkaart te kijken, te definiëren wanneer grensbeleid

[0:20:17] echt problematisch is

[0:20:20] en daarop te focussen als een nieuw beleid gemaakt wordt.

[0:20:25] Een btw verhoging van één of twee procent vind ik interessant maar ik snap en die valt onder deze deze definitie. Maar ik snap dat de regering zegt dat is zo.

[0:20:36] Voorzitter

[0:20:37] dan een tweede punt dat gaat over de thuiswerkers. We hebben een tijdelijke regeling gehad die tijdelijke regeling die was geldig tot één januari voor de belastingen en is nog tot een één tot dertig juni. Sorry ik voorzieningen data dertig juni kelder voor de sociale zekerheid. Daarom ook blij dat de minister er is.

[0:20:56] De regering streeft naar een wat permanentere oplossing. Dat is een aanpassing van

[0:21:02] acht, acht, drie het fameuze achteraf. Drie. Als je weet hoe lang het duurt om europese regelgeving te veranderen. Dan hebben grensarbeiders staan nu niet zo heel veel aan. Dus ik steun ze in dit in dit voornemen om dat te doen.

[0:21:17] Ik steun ook. We hebben hier allerlei initiatieven. Toevallig is de partij van de arbeid niet om thuiswerken recht te maken? Maakt het ook voor grensarbeiders is het mogelijk om deze tijdelijke regeling nog eens heel lang, heel tijdelijk verlengen voor zowel de sociale zekerheid als voor de belastingen voor tenminste één dag per week.

[0:21:34] Dank u wel. Voorzitter

[0:21:35] dankuwel meneer omtzigt meneer gas. Wil uw vragen graag een vraag stellen.

[0:21:40] Wanneer even gebruikmaken om iets te melden? Ik kijk maar mijn vraag aan de heer omtzigt is het volgende keek te maken uit de macro. Economische verkenning van het centraal planbureau bleek dat de regering er niet in slaagt om de economie te stimuleren. Die heb ik een keer een motie ingediend moeten ze allemaal om zich bij het cda

[0:21:56] dat, gezien de grote regionale ongelijkheid mee dat die lastig zijn ze een belasting ongelijk heb bestaande die interne europese markt verzoekt de regering tot verlaging van accijnzen btw inkomsten, vennootschapsbelasting. Daar wil ik gebruik maken van een omtzigt effecten. De toeslagenaffaire is mogelijk kijken als we dat samen doen. Dan krijg je toch een betere sneeuwbaleffect. Als u meedoet. En toen ik weet dat u toen was het onmogelijk dat de bij het cda is nu wanneer een vrije vogel mogelijk kunnen doen er nu moet in grensbewoners ook voor mensen niet alleen maar daar geen tanken en niet alleen maar de de eieren, regionale en ook de aardappels. Maar dat ze er bijna alles gaan halen. Want als je eenmaal bij zo'n mooie supermooi. Ben je niet meer terug.

[0:22:33] Jolande meneer omtzigt.

[0:22:39] Ik heb toch een voorkeur voor nederlandse supermarkten. Maar dat is weer een ander idee. Maar ik weet wat u bedoelt. Dat was precies waarom ik het voorstellen. Die had maken een aantal maximum verschillen die je toelaatbaar bent. Dat kan drie procent btw op boodschappen zijn. Dan kan ik me iets bij voorstellen en dat kan tien of twaalf procent twaalf cent op brandstofaccijns zijn

[0:22:58] dan heb je nog een klein probleem dat natuurlijk ook zo kan zijn dat het verschil tussen duitsland en belgië groter is dan vierentwintig cent. Waar zit je dan dus moet wel toegeven dat niet sluitend is, maar ik zou er voorstander van zijn van een maximum verschillende belastingen, zodat de grenseffecten ergens binnen een bepaalde grens blijven en overigens als je denkt dat de grenseffecten ergens zijn dan moet je een keer gaan spreken met de grensarbeiders. Dat is echt een drama

[0:23:21] en de staatsssecretaris eigenlijk. We hebben in het verleden een foutje gemaakt door het steunpunt grensarbeiders op te heffen bij de belasting is stad volgens mij een heerlen

[0:23:33] en met alles wat er aan de hand is, zou het niet tijd zijn om ervoor te zorgen dat er ergens een specifiek kruispunt van de belastingen zit, want ook aanspreekbaar is

[0:23:41] voor grensarbeiders hoe ze ergens mee om moeten gaan. Uw regio sprak met waarop

[0:23:46] het zou mooi zijn.

[0:23:48] Verhoog. Wel, mevrouw de voorzitter,

[0:23:51] want die ze betreft had ik me trouwens al aangesloten bij de volgende sprekers zal ook zeker bij hetgeen wat u dan nog aangevuld en sluit ik me volledig bij aan. Maar het is niet raar dat als je bijvoorbeeld vooral limburg en er zijn sommige stukjes wol me echt waar het heel dun is waar je zo'n belgië. Duitsland is in die graag dat die verschillen zijn namelijk gewoon een astma spreken keek wij zijn altijd voorstander is van de ing niet zozeer om op provincie te worden van de europese unie, maar moet het niet zo zijn dat als het als er dan interne markt, zoals allemaal trots zijn dat het allemaal gelijk moet zijn dat er minimaal gelijk moet zijn. Wij hebben zelfs voorgesteld kader een tiende procent op een onder zetten dat zij kunnen doen want dan lok je misschien eerder nog belgen en duitsers, maar moet moet er niet helemaal genivelleerd worden tot het gelijk is aan belgië en duitsland.

[0:24:34] Meneer omtzigt.

[0:24:35] Voorzitter, dat vind ik een zeer bijzondere vraag van de pvv-fractie. Als er een fractie bijzonder hecht aan de autonomie van nederland en de belastingen om jezelf te kunnen vaststellen. Dan is dat de pvv-fractie. Normaal gesproken en laat precies zien in welk spanningsveld. Wij zitten. We zijn niet helemaal vrij. Maar ik zou nog wel een heel klein beetje vrij willen zijn en overigens heb ik te doen

[0:24:57] met pompstationhouders in de regio echt susteren. Die zullen we maar zeggen van de ene en de andere kant een probleem hebben waar ze inderdaad waar je op moet passen. Dat je niet met je linker voet in belgië dat inrichten moeten duitsland.

[0:25:11] Maar daarom

[0:25:13] daarom pleit ik voor een soort maximum prijsverschil. En dan heb je nog steeds wel last aan de grens. Maar je houdt ook nog steeds een beetje belasting autonomie. Wat ik ook niet helemaal verkeerd vinden.

[0:25:24] In laatste instantie meneer graus.

[0:25:26] Ik kijk, mevrouw de voorzitter blijft natuurlijk zouden we anders doet u mij aan de pvv. Ook de kort ermee waar we kunnen er toch een alle en asfalt ook een volledige autonomie tijd kunnen we dat ook beslissen dat het minimaal allemaal die waarom moeten bij ons de brandstof fors duurder zijn dan een hinder. En waarom

[0:25:42] dat is niet nodig en daar gaat het om en dat ik van autonomie en dat de pvv van autonomie is en blijft dat moge duidelijk zijn, maar de pvv en dat wil ik toch nog een keer gezegd hebben. Mevrouw de voorzitter, martin bosma even een hele tijd op zijn twitteraccount gehad europa. Wij zijn wij hebben helemaal niets tegen euro,

[0:26:00] wat vaak tot de media zonder gebak. We hebben iets tegen de europese unie. Wij willen geen provincie zijn van de europese unie. We willen inderdaad onze autonomie tijd willen we behouden. Maar dat heeft een extra mee te maken dat hier in de belasting en accijnzen dusdanig kunnen worden aangepast dat de nederlanders niet meer over de grens overgaan. Dat is een heel ander verhaal. Dat heeft niks met autonomie.

[0:26:18] Die te maken. Meneer opzichten.

[0:26:21] Voorzitter, ik

[0:26:23] toch. Ik ga toch maar doen. Ik ik moet elke week moet ik hier die stapels lijsten met moties invullen en ik moet zeggen dat van als alleenstaand kamerlid best wel zwaar ben ik gewoon drie uur bezig om overal te doen en dan achteraf ziet bolletjes voorbij vliegen mijn interpretatie denken is dat de bedoeling

[0:26:43] bij de pvv worsteling heel vaak omdat ik inderdaad grote bewondering heb voor de pvv die elke week die elke week een nieuwe poging doet om belastingen met twintig tot dertig miljard te verlagen,

[0:26:54] maar wel elke week op een andere beleidsterreinen.

[0:26:57] En nu kun je best voorstander zijn van een iets groter tekort en best voorstander zijn van een paar bezuinigingen links tot rechts.

[0:27:04] Maar ik zie niet waar je gratis bezuinigingen van veertig of vijftig werd vandaan kunt halen om de belasting op gas omlaag te brengen om de btw op boodschappen naar nul procent te doen. Zoals u de hele dag zegt om de middenklasse te ontzien met lagere belasting op arbeid.

[0:27:19] Ik zie gewoon niet waar het rondkomt en ik zou graag hetzelfde graag willen. En als oppositie vrije man zou ik ook frank en vrij kunnen zeggen dat verlagen alles maar eens gaf alle belastingen af.

[0:27:30] Maar dan zul je ook aan moeten geven of je de aow gaat verlagen of dat je dat wilt u ook niet. Dus ik best een probleempje.

[0:27:40] Ik wil niet gaan belanden in een soort van algemene financiële beschouwingen nu. Nee nee kijk je interrumpeert.

[0:27:50] De andere.

[0:27:50] Reageer dat dat is zeg maar niet.

[0:27:53] Ik zal ik me wel tegen moet kunnen weren. Want de pvv die zegt stop met die immigratie die miljarden kost.

[0:27:58] Ik zie nu echt als.

[0:28:01] Songs een nette manier om de kosten. Dus wij hebben wel ter dege een dekking. Het is niet gratis.

[0:28:06] Is.

[0:28:07] We kunnen het geld voor onze eigen mensen houden en daar hebben we tal van voorstellen ook tegenbegrotingen altijd mooi netjes goedgekeurd. Dus om er met de oplossingen is geen gratis geld.

[0:28:17] Dat ze meneer.

[0:28:19] Nog een antwoord op gegeven. Ik heb nog geen goedgekeurde tegenbegroting van de.

[0:28:23] De pvv jaren. Nee dan dan ga ik kon zien bij.

[0:28:27] Bij de volgende algemeen politieke beschouwingen dat die voorgelegd wordt aan het cpb. Ik verheug me nu al en ja, er valt als je dit doet misschien een paar miljard te bezuinigen op

[0:28:37] op migratie. Als je helemaal immigratiestop en wat dan ook doet, maar daarmee kunt u de btw op boodschappen niet naar nul procent brengen? Gewoon echt niet. Dat zult u zien als uw tegenbegroting opstelt. Dat is wat ik hier zeg en dat is niet omdat ik omdat ik zo'n fan ben van de regering ik.

[0:28:53] Dankuwel meneer daarmee.

[0:28:57] Wij gekomen aan het eind van de eerste termijn van de zijde van de kamer. Ik kijk even naar beide bewindspersonen hoelang zij nodig hebben om hun eerste termijn voor te bereiden.

[0:29:05] De kwartier. Dat betekent dat wij om kwart over tien. Het is na de langer wel weer verder gaan met dit commissiedebat. Tot zometeen

[0:46:19] een passier over dat in een

[0:46:23] de grensstreek wonen en werken gewoon mogelijk moet kunnen zijn en op dezelfde manier zoals we dat gelukkig in corona hebben kunnen doen en wat ook echt de manier van werken van de toekomst aan het worden is ook als je juist niet aan de grens woont dan wil je hybride kunnen werken gedeeltelijk thuis gedeelte op kantoor. Dat levert meer mogelijkheden op om werk privé te combineren minder c o twee uitstoot en voor veel mensen ook een prettige combinatie van heel geconcentreerd thuis werken effectief en naar kantoor voor de brainstorm in de trainingen. De strategische sessies.

[0:46:58] Daar zijn ook mooie een mooie serre advies over uitgebracht. Er zijn ook alle initiatiefwetsvoorstel over. Dus ik denk dat dat iets is wat wij als kamer breed dat u als kamerbreed draagt en wij als kabinet ook tweede, wat belangrijk is is dat voor mij die grensstreken ook echt een uiting zijn van hoe de europese unie werkt als je dat kunt laten werken dan dan werkt het echt en de staatssecretaris zal uiteraard op alle fiscale vragen daarover ingaan. Maar voor mij is dat ook echt als ik het vergelijk met hoe toen ik een kleinkind was de grens met belgië over moest en hoe het nu is dat je eigenlijk niet meer ziet waar de grens is naar totdat je wat plaats aan bordje ziet en het die beetje andere vorm hebben misschien andere naam. Maar dat je werkelijk in zeeuws vlaanderen kunt wonen en in belgië kunt werken of andersom. En datzelfde geldt voor twente en datzelfde geldt voor zeker voor maastricht die aan verschillende landen grenst ook nog.

[0:47:54] De huidige situatie is natuurlijk een situatie van enige onzekerheid.

[0:47:59] Op dit moment is er de beroemde verordeningen acht, acht, drie, dat als je meer dan vijftien procent van de arbeidstijd thuis werkt. Als werknemer ben je dan niet meer in de werk staat. Maar in de woonstaat sociaal verzekerd. Dat betekent dus dat bij thuiswerken dat al snel omslaat.

[0:48:17] Ik ben ontzettend blij dat we een terugkeer naar de oude regels tot nu toe hebben kunnen voorkomen. Maar meer nog dat we met elkaar in europa aan het uitwerken zijn in een ad hoc werkgroep hoe dit voor de toekomst willen regelen.

[0:48:34] Ik heb in de kamerbrief van acht juli tweeduizend, tweeëntwintig dus driekwart jaar geleden inmiddels onze inzet in uitgezet uiteengezet om dat thuiswerken voor grenzen medewerkers te vergemakkelijken.

[0:48:48] Daar zit een aspect daarin van sociale zekerheid en aspect van fiscaliteit.

[0:48:53] Dus laat ik even beginnen waar we staan vandaag sinds acht juli. Want er is nogal veel gebeurd

[0:49:00] in aanloop naar acht juli is misschien goed om dat ook met u te delen, want we hebben ook met de commissie sociale zaken zo gedeeld zijn er een hele set van informele contacten geweest om dit op de agenda te zetten, waaronder met eurocommissaris schmidt, waaronder met mijn collega's van belgië, collega's van oostenrijk, collega's van duitsland en op een gegeven moment is met name het standpunt van belgië belangrijk geweest want die wilde eigenlijk dit gesprek niet aangaan. Totdat wij op een was op de oeso tot dat doet er verder niet toe waar het was. Maar nicolas schmidt en ikzelf met hem zijn gaan praten en hij is dus ook nu de leider. België is de leider van het ad hoc groepje geworden dat aan het uitwerken is hoe dat er dan voor de toekomst uit moet zien. In de tussentijd is de tijdelijke maatregel twee keer verlengd. Eerst tot één januari en nu tot één juli en zijn een heleboel landen betrokken bij dat ad hoc werkgroep je dat werkt langs de lijnen die ik ook in die brief. Hebt u waarschijnlijk ook gezien. Maar van de collega's van sociale zaken gezien die ik ook in mijn brief aan schmidt uiteen heb gezet. Hoe wij die toekomst van dat soort afspraken voor ons zien.

[0:50:06] Uiteindelijk moet je waarschijnlijk in acht, acht, drie gaan landen. Maar inderdaad dat kost jaren nog. Afgezien van dat verordering achteraf drie niet zo heel erg veel vooruitgang boekt al sinds tweeduizend zestien wordt er geprobeerd om die te veranderen en er zijn ook een aantal onderdelen waar nederland tegen is waar andere landen zijn. Dus dat is niet de oplossing die op één juli en hiervoor gaat zorgen.

[0:50:27] Dus er moet een tijdelijke oplossing komen. Vandaar die ad hoc groep

[0:50:31] en de inzet daarvan is om echt tot een multilaterale overeenkomst te komen,

[0:50:36] dus niet tot een patchwork van allemaal bilaterale overeenkomsten, maar echt een multilaterale overeenkomst, zodat je zoveel mogelijk lidstaten op dezelfde manier met elkaar hierover aan het werk kunnen

[0:50:48] en wij hebben natuurlijk drie landen met wie we het al sowieso gelijk zouden willen duitsland, belgië, luxemburg, maar misschien ook met spanje voor de mensen die vanuit spanje willen thuiswerken en duitsland u niet alleen met oostenrijker met ons. Maar misschien ook met polen en daarom wil je voorkomen dat het allemaal bilaterale afspraken worden

[0:51:08] die gesprekken zijn heel ver en wij verwachten dat het eind maart duidelijk wordt of en hoe dat dan lukt dat zal ik natuurlijk uw kamer goed laten weten. Ik kan u wel alvast vertellen dat de contouren daarvan erg lijkt en dat is niet per ongeluk op de afspraak die er al tussen duitsland en oostenrijk is gemaakt.

[0:51:27] Dus zo slim zijn de bilaterale landen wel dat stuk wat ze nu afspreken dat dat er alvast impasse. Wij hebben gezegd we zitten in die transitieperiode dus tot één juli kunnen wij gewoon verder qua sociale zaken waar we nu staan.

[0:51:43] Nou dan is de daar uitkomst zijn dat er één juli multilaterale afspraken gemaakt kunnen worden. Dan kan de afspraak zijn dat er eerst nog een implementatietermijn is. Noem maar op te kunnen van alles uitkomen en dan moeten wij dit gaan implementeren in nederland. Daarover ben ik in gesprek met de uitvoerders zoals dat netjes zo netjes wordt

[0:52:00] de uitkomst kan ook zijn dat het misschien niet lukt, dan staan wij natuurlijk klaar om ook bilaterale afspraken te maken. Maar die wil ik niet hardop zeggen. Ik zeg het hier wel tegen u. Want als ik die in europa hardop zeggen dan ben ik de druk op het proces om tot multilaterale afspraken te komen snel kwijt.

[0:52:17] Dus dat is waar wij het nu als proces staan,

[0:52:21] wat belangrijk is, is de inzet van ons als nederland maar ook van belgie van duitsland op dit dossier. Dat zie je echt oostenrijk. Dat zijn echte spelers die dit voor elkaar krijgen proberen te krijgen met elkaar

[0:52:36] en naar ikzelf dan hopen dus eind maart

[0:52:40] tot afspraken te komen en dan hoort u dat.

[0:52:44] Dat betekent dus ook dat wij nu nog geen bilateraal afstrepen afspraak met duitsland en belgië hebben

[0:52:54] u refereerde drie van u refereerde aan de bilaterale afspraken die er tussen belgië en luxemburg zijn.

[0:53:03] Voor zover ons bekend zijn er geen afspraken over sociale zekerheid.

[0:53:07] Maar dat kunnen prima. Ander soort afspraken zijn

[0:53:11] dan naar de inhoud van wat je wilt.

[0:53:15] Welk percentages zou je mogen thuiswerken als natuurlijk van de werkgever het anders moet die goed overleg als dat kan. En eigenlijk zou ik mijn inzet zijn om boven de veertig procent in te zetten en waarom omdat veel mensen vier dagen werken en die gun je ook dat ze twee dagen thuis kunnen werken is dan zit je op vijftig procent.

[0:53:34] En als je weer heel veel hoger gaat dan denk ik dat de werkgevers dat weer niet zo prettig vinden. En om twee dagen thuiswerken is een beetje een. Ze zijn nog aan het zoeken naar wat die norm moet zijn. Dus vandaar dat ik nog niet helemaal niet wil vastpinnen op veertig procent, omdat er dat nader aan zit voor die mensen die vier dagen werken.

[0:53:51] Maar het is dit is wel een beetje het model. Twee dagen kunnen thuiswerken in een vier of vijfdaagse werkweek.

[0:54:03] Ja. Op welke termijn acht ik het realistisch dat de europese verordeningen wel aangepast te worden. Vroeg de heer omtzigt onder andere naar. Nou dat zei ik net al even. Dat kan echt nog jaren duren. Vandaar dat die die tussenoplossing. Nu hebben met die multilaterale overeenkomst die hopelijk dan eind maart

[0:54:19] tot wasdom komt

[0:54:20] en

[0:54:22] wat betreft de verlenging van de transitieperiode. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als die bilaterale overeenkomsten

[0:54:28] op het moment dat we daarover gaan spreken. Dan hadden we de drukke weg om tot die multilaterale afspraken te komen en dat wil ik eerst uitlopen dat proces zodat ze tot die multilaterale afspraken komen en daarna gaan we naar plannen b en c.

[0:54:43] Wat we al weten van een aantal andere landen is dat hij geen voorstander van zijn om die transitie periode verder te verlengen met diezelfde redenen die wij nu hebben. Laten we het gewoon goed regelen.

[0:54:55] Minister, als u de microfoon aanzetten zetten uitzetting kan meneer omtzigt die aanzetten voor zijn interruptie.

[0:54:59] Dank en dat lijkt me een mooi proces. Dus dank voor de heldere uitleg.

[0:55:04] Ik zou een kanttekening willen plaatsen die ik in mijn eigen termijn niet geplaatst hebt

[0:55:08] en dat is dat bepaalde landen en ik denk op dit moment aan malta

[0:55:12] die hebben in het verleden grappen uitgehaald. Dat je daar wel zogenaamd thuis kan werken en dan weet je geacht belastingbetaler. Nederland en we de belasting gegevens vooral niet al te hard uitgewisseld.

[0:55:24] Dus ga vooral niet zo hoog zitten dat je landen mogelijkheden geeft om zichtbaar free rider gedrag te gaan vertonen.

[0:55:35] Dus dus hoger dan veertig procent is wat mij betreft ook gewoon onwenselijk, zeg ik er maar gewoon bij want dan werk je niet meer in dat specifieke land. Dus wilt u opletten om daar bepaalde. Het klinkt gek omdat ik eerste vraag van regelen. Maar pas op dat je niet naar de andere kant doorslaat.

[0:55:52] De minister. Ja voorzitter, ik denk dat dat een terechte waarschuwing is

[0:55:57] dan zitten. Daarom is het ook zo lastig van. Je wilt niet precies op dat percentages vastpinnen. Want je ook met die mensen die vier dagen werken die twee dagen thuis willen kunnen werken

[0:56:05] en ik denk overigens dat de meeste van deze afspraken tussen werkgever en werknemer prima te maken zijn.

[0:56:11] Maar uw waarschuwing van gaan niet te hoog erin zitten en wat gebeurt er dan met een aantal landen. Misschien dat de staatssecretaris daar qua fiscaliteit nog wat over wil zeggen de belastingmoraal van malta,

[0:56:22] maar we zullen we zullen al dit soort overwegingen goed meenemen.

[0:56:25] Het lijkt er niet van op maar dan dan lopen vooruit op wat er uitkomt dat het een vrij strenge interpretatie gaat worden.

[0:56:32] Vervolgvraag van meneer omtzigt.

[0:56:35] Voorzitter dan dan nog even terugkomen op de als je vier jaar gewerkt. Dan mag je ook twee dagen thuiswerken.

[0:56:42] Dan kom je echt aan de klem te zitten in welk land zie dat eigenlijk werkt,

[0:56:47] want het hele idee van dit grensarbeider was dat je de meerderheid in het andere land werkt als bij gewoon geen grensarbeider bedoel we kunnen een heel ander iets op plakken. Maar

[0:56:57] ik zo'n grote aarzeling hebben op vijftig procent verhogen te gaan zitten want dan zou je feitelijk in een ander land werken terwijl je het meest van die tijd in je eigen land werkt en dan kom je in de fiscaliteit en sociale zekerheid. Kom je echt heel erg klem te zetten.

[0:57:10] Dus een wel graag dat je een dag per week of anderhalve dag per week. Maar als je erboven gaat zitten dan

[0:57:16] dan kan het eigenlijk gewoon niet.

[0:57:17] De minister.

[0:57:18] Ja. Voorzitter, dit is ook de reden waarom je niet hoger wilt gaan zitten dan vijftig procent. En dan kom je uiteindelijk in een ritme. Stel dat je vier dagen werkt. Maar nu komt wel heel erg in praktische oplossingen dat je vier dagen werkt en je werkt normaal twee dagen thuis dan zul je eens van de moest wat zes, zeven weken moet je dan drie dagen niet thuiswerk in één dag thuiswerken moeite op die manier op uitkomen.

[0:57:40] Dat kan natuurlijk. Maar dit is een van de reden dat we niet boven de vijftig procent willen

[0:57:44] en hier moeten we goed onderscheid maken tussen sociale kant en de fiscale kant

[0:57:50] meneer idsinga ruimtelijke vragen.

[0:57:52] Dank de minister voor haar heldere inzet en heldere antwoord. Als ik werkgevers spreken die maakt zich met name zorgen over het feit dat die sociale zekerheids kant en die fiscale kant dat er twee toch een beetje twee werelden opzich. Ze zijn met aparte regels apart misschien ook wel aparte onderhandelingen en dergelijke. Ik heb in mijn bijdrage ook gevraagd of we daar niet iets meer een aanpak zouden kunnen zien van een van meer samenhang tussen die twee. Want ook bij die werkgevers komt komt het uiteindelijk natuurlijk wel samen.

[0:58:24] De minister.

[0:58:27] Ja voorzitter, dat ben ik zeer met vvd eens dat dit een een groot aandachtspunt is

[0:58:36] waar mogelijk zet natuurlijk ook ons op in om de zogenaamde disk coördinatie zoals dat dan heet te voorkomen of te verkleinen en dat is onderwerp van gesprek, zowel binnen de sociale zekerheid als binnen de fiscaliteit.

[0:58:49] Het zijn wel echt twee verschillende rechtsgebieden met verschillende uitgangspunten. Dus je kunt het niet altijd verenigen of je nou in een grens werkt of niet. Dat geldt ook voor mensen die gewoon hier in den haag werken.

[0:59:00] Alleen als je twee rechtsgebieden volledig op elkaar kunt afstemmen. Dan kun je die disk coördinatie volledig voorkomen. Dat is op dit moment niet haalbaar,

[0:59:10] en ik merk ook in contacten met andere landen dat het oplossen van die coördinatie minder prioriteit heeft dan hier in nederland.

[0:59:16] Mijn inzet is er op gericht om zorg die grens werkers ook gewoon

[0:59:21] twee dagen per week thuis kunnen werken.

[0:59:26] Gaat u verder met uw bijdrage?

[0:59:29] Ik ben aan het eind van mijn bijdrage.

[0:59:34] Dan kijk ik even of er nog vragen zijn aan de minister van sociale zaken werk.

[0:59:38] De gelegenheid tot mevrouw van dijk.

[0:59:40] Inderdaad dank voor de beantwoording. Marco concluderen dat de minister vrij hoopvol is dat weer op een goede manier met elkaar uit gaan komen.

[0:59:50] Dat is altijd gevaarlijk om die hoop ter harte uit te spreken want dat betekent ook iets voor je onderhandelingspositie in in brussel.

[0:59:58] Maar wat ik wel heel erg proef bij mijn collega's en zeker zeker sinds een aantal bilaterale gesprekken, informele contacten dat mijn collega ministers ook ervan overtuigd zijn dat zij dit noodzakelijk vinden dat ze dit willen regelen en dat het ook voor nederland heel belangrijk is om te regelen voor een land als frankrijk is dit toch een minder grote prioriteit. Maar ze zien hoe belangrijk het voor ons is, hoe belangrijk voor belgië en dan gaan ze dus meebewegen en daar helpen ook die persoonlijke contact weer mee zegt joh. Dit hebben we echt nodig. Help even mee

[1:00:30] en dat soort dingen dat daar drijft de europese unie ook op

[1:00:35] dankuwel. Dan dank ik u namens de commissie hartelijk voor uw bijdrage aan het debat en hopen we dat staatssecretaris van rijn straks in de tweede termijn nog eventueel resterende opkomende vraag hierover over dit onderwerp kunnen kan beantwoorden. Dankuwel, dankuwel. Dat hoop ik

[1:00:50] welk maar hij blijft goede hulp houden.

[1:00:53] Ja nee ik ga straks vreselijke dingen toezegging.

[1:01:00] Zestien.

[1:01:02] We verheugen ons er al op.

[1:01:05] Ik geef het woord aan staatssecretaris voor zijn bijdrage in de eerste termijn.

[1:01:11] Dank, voorzitter,

[1:01:12] en ook over de grens werkers. Laten we beginnen om vast te stellen dat door covid negentien

[1:01:19] het thuiswerken gedeeltelijk in een week is ingeburgerd. Ik denk dat dat het uitgangspunt moet zijn. Daar is ook geen verschil van mening over internationaal

[1:01:28] alleen de weg ernaartoe om het te regelen. Daar wordt verschillend over gedacht.

[1:01:34] Je kan het via de oeso regelen. Nou daar zijn we uiteraard als nederland zitten we daarbovenop. Maar dat is vaak een lange weg

[1:01:43] betekent dan dat dat de enige weg is. Nee.

[1:01:47] Hoe kun je het verder regelen als het om de fiscaliteit gaat en dat is toch echt het verschil met de sociale zekerheid. Wij hebben geen verordeningen

[1:01:56] als het gaat om het recht om directe belastingen te heffen,

[1:02:01] dan behoort toch echt tot bevoegdheid van de lidstaten zelf.

[1:02:08] Dus dat is op zichzelf ook wel een onderwerp wat in de e. U besproken kan worden. Maar anders dan wat de minister aangaf. Bij sociale zekerheid hebben we daar niet de voorgeschiedenis van een van een verordeningen. Dus dat is ook een een iets minder lange weg dan de oeso wellicht of net zo'n lange weg

[1:02:28] doen we helemaal niks. Natuurlijk doen we dat

[1:02:32] dat is. We moeten in de eerste plaats bilateraal. En die gesprekken zijn we gestart. Vorig jaar met belgië drie keer al over gesproken.

[1:02:41] De belgen hebben inderdaad met luxemburg fiscaal een een afspraak

[1:02:50] en de belgen die zijn erg voor oeso en eu en samen met de belgen hebben afgesproken in nederland heeft nu dit jaar het voorzitterschap van de benelux. Laten we het ook als benelux op tafel leggen en kijken of we daar een lijn hebben. Dat helpt ook richting het voorzitterschap van belgië in de e u op één januari tweeduizend, vierentwintig.

[1:03:17] Dus we spreken erover. Wij willen wel de wij hebben ook als die inzet de eigenlijk diezelfde veertig procent of het dan definitief de veertig procent wordt. Maar dat is een dat zou een hele goede norm zijn. En dan is het aan werkgevers is het dan vervolgens of ze daar dan wel of niet gebruik van maken. Want op dit moment

[1:03:39] zijnde problemen fiscaal gewoon te groot, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

[1:03:46] Ik heb hier wat cijfers voorbeelden

[1:03:50] en dan zie je gewoon ook als je naar als je naar veertig procent thuiswerken gaten in een situatie dat je een inwoner van belgië

[1:04:00] met een werkgever in nederland.

[1:04:04] Ja dan dan leidt dat er gewoon toe dat zo iemand netto vijftien, honderd euro meer zou overhouden. Als we dat als we dat als we dat goed regelen.

[1:04:16] Maar de werkgever daarentegen gaat meer betalen en dat heeft met die premies te maken en dat is de vraag

[1:04:23] die net ook aan de orde kwam. Voorzitter vraag van de heer idsinga. Daarom

[1:04:27] moeten we ook kijken die samenhang kijken of je helemaal één op één. Dat heeft de minister al zijn rechten uitgelegd te blijven. Verschillende rechtsgebieden. Sociale zekerheid is verder in eu verband. Desalniettemin zou een samenhang veel beter zijn voor de praktijk,

[1:04:45] zowel vanuit de sociale zekerheid als vanuit de fiscaliteit en voor wie omdat er duidelijkheid is voor een werknemer

[1:04:54] wat hij wat hij uiteindelijk niet alleen netto overhoudt, maar ook aan administratieve verplichtingen kwijt is en hetzelfde voor de werkgever.

[1:05:05] Daar speelt nog een heel specifieke punt wat wij met belgië proactief hebben aangekaart dat sommige werkgevers zijn bevreesd dat als er

[1:05:16] van een x percentages sprake is van thuiswerk dat er misschien gesteld kan worden dat er

[1:05:22] dus in het voorbeeld van belgië in nederland. Wat ik net gaf de werkgever zit in in nederland. Wat hij werkgever misschien dan een vaste inrichting zou hebben in in belgië. Nou dat moet wel helemaal niet hebben. Dan gaan we extra compliceren. Hetzelfde doet zich natuurlijk ook voor dan met met duitsland.

[1:05:43] Dus wij proberen met de belgen. A op dat punt van de vaste inrichting al snel duidelijkheid te krijgen. B. De belgen te bewegen ook om om een afspraak een regeling te maken.

[1:05:55] Maar dat kan in een belastingverdrag kan bij aanvullend protocol en ik moet hier ook gewoon heel eerlijk zijn. De belgen kijken natuurlijk ook wat met luxemburg hebben afgesproken en die nog de d zit natuurlijk ook een budgettaire kant aan en in de in de belgisch nederlandse situatie

[1:06:14] als de belgen meer zouden toegeven. Dan kost dat gewoon meer geld

[1:06:20] gewoon kijken naar het aantal werknemers die aan de ene kant van de grens zit aan de andere kant. Dat is niet onoplosbaar, zeg ik. Dat mag volgens mij nooit het argument zijn om tot in lengte van jaren onzekerheid hebben alleen

[1:06:36] dat vraagt nog even wat doordenken en wat verder onderhandelen. Ik ben graag bereid om u ook weer daarover te rapporteren wanneer een stuk verder zijn met de belgen

[1:06:51] dan de duitsers. Esmee speak zijn we daar ambtelijk mee in gesprek. Dus ook de duitsers zien het de duitsers hebben geen de duitsers hebben tuurlijk. Met tien landen een grens.

[1:07:04] Dus alles wat ze met ons zouden afspreken op het gebied van de fiscaliteit. Dat heeft meteen natuurlijk een doorwerking naar die andere negen landen is niet overal de problematiek even groot. Wellicht

[1:07:17] en het valt mij op en van de week had ik dan gesprek ook met de minister van financiën van nordrhein-westfalen

[1:07:23] dat wij nog wel dat dat er een hele interessante invalshoek is als wij als benelux samen met nordrhein-westfalen.

[1:07:30] Hij kwam ook mensen suggestie rijn valt in ieder saksen.

[1:07:35] Die zouden er misschien wel eens wat

[1:07:37] meer zo over kunnen denken, zoals wij

[1:07:40] dan berlijn

[1:07:42] en zo kun je de druk een beetje opvoeren op berlijn. Want duitsland is, zoals u weet je een federale staat.

[1:07:48] Het is niet alleen bilateraal. Je moet ook die en met belgië speelt iets ook

[1:07:54] in belgië noemen ze dat het wafel ijzer principe.

[1:07:58] Als je iets afspreekt dat goed uitpakt voor vlaanderen. Dan moet het ook goed uitpakken voor wallonië en der bijl hebben natuurlijk ook grens met frankrijk, luxemburg, duitsland en wij wij zitten eigenlijk nog in de meest overzichtelijke situatie, namelijk dat we twee buurlanden hebben dan rekening. Het verenigd koninkrijk ze niet mee want volgens mij is de de problematiek van de grenzen werkers daar minder urgent dan dan met belgië met met duitsland.

[1:08:31] Dus dat en dan kan het zijn dat als op sociale zekerheid en daarom is die rapportage van de minister zo belangrijk in maart en ze heeft net strategie uitgelegd als er multilateraal. Dat wil dus zeggen een groepje landen het eens is zonder dat misschien alle landen binnen de eu.

[1:08:52] Dan kan dat helpen in het fiscale proces ik dus we zitten er echt bovenop. Het is helaas. Sommigen denken het is ik heb u niet horen zeggen. Maar sommigen denken ze is heel simpel

[1:09:05] zet gewoon de korea corona regeling voort. Ja je hebt wel in een situatie van de fiscaliteit biedt veel landen daarvoor nodig en bovendien de corona faciliteiten was voor corona omdat de overheid had opgelegd dat dat hij thuis moest moest blijven thuis moeten werken. Het voordeel van corona is wel dat het thuiswerken in ieder geval voor een gedeelte van de tijd ingeburgerd is. Dat was even voorzitter, wat ik in de algemeenheid hierover wilde zeggen. En dan zou ik heb ik nog een paar concrete vragen denken

[1:09:43] denk

[1:09:48] ja, er was nog de vraag van mevrouw van dijk. Heer de jong heer omtzigt vroeg daar ook naar

[1:09:57] die vroeg expliciet naar

[1:09:59] het is zo. Het is zeer ingewikkeld en dat betekent ook dat een belastingdienst goed informatie moet geven, zowel aan werkgevers als aan werknemers

[1:10:10] en

[1:10:12] dit gebeurt dus via het grenzen info punten en tien grensoverschrijdend werken en ondernemingen,

[1:10:19] ondernemen van de belastingdienst die dit inzicht bieden in de regels. Maar ik ga er toch nog eens een keer naar kijken of we dat daar niet een intensivering op moeten zetten. Want ook

[1:10:31] het bezoek wat ik limburg gebracht

[1:10:34] van de week is er gewoon toch nog veel onduidelijkheid over. Dus ik denk dat we daar toch nog wat krachtiger moeten neerzetten.

[1:10:45] De vaste inrichting ben ik al op ingegaan en belgië en duitsland ook alsmede de wenselijke drempel regeling.

[1:10:55] Voorzitter, ik denk dat ik dan

[1:10:58] ook alle vragen,

[1:11:00] voor zover ik kan overzien beantwoord heb. Maar ik zal er ongetwijfeld één of twee hebben laten liggen.

[1:11:09] Meneer de jong? Meneer de jong heeft een vraag in de raad. Als u de microfoon voor de mensen thuis.

[1:11:15] Voorzitter, volgens mij mis ik nog de antwoorden als het gaat over de btw-carrouselfraude daar.

[1:11:22] Staatssecretaris als niet aan het eind van zijn hele inbreng, maar vooral aan het deel over de fiscaliteit.

[1:11:31] Dat brengt mij bij het volgende onderwerp denk ik.

[1:11:36] Ja, dan zou ik inderdaad de

[1:11:40] de btw fraude tweeduizend negentien inderdaad berekend door de europese commissie op honderd twintig miljard

[1:11:48] tweeduizend twintig, drieënnegentig miljard. U krijgt een brief zeer spoedig hierover van van onze kant

[1:11:56] waarin we ook ingegaan op dat verschil

[1:12:00] hoogstwaarschijnlijk ook te maken met feit dat tweeduizend twintig, een het jaar was.

[1:12:06] Ik wil er nog wel op wijzen dat btw gehad is natuurlijk niet alleen fraude. Het is zeker ook fraude, maar het heeft ook te maken met faillissementen en het heeft ook gewoon domweg te maken met fouten die gemaakt worden. En als nederland en daar zullen we in de brief op ingaan, zullen precies aangeven wat we daar wat we daaraan doen en en gaan doen. Dus als u het goedvindt dan dan komen we daar in de brief die zeer aanstonds naar u toe komt op terug en dan ben ik graag bereid om de dialoog daarover voort te zetten.

[1:12:41] En als u zegt aanstonds. Wat bedoelt u dan ongeveer.

[1:12:45] Nou er wordt hier gezegd proberen voor het reces. Dat wordt.

[1:12:49] Dat wordt voor

[1:12:51] de vraag is welke reces. Maar dan ga ik even

[1:12:54] maar eens is het koken. Zesenzestig.

[1:12:57] Ik jammer

[1:13:01] dan de accijns.

[1:13:02] Ja.

[1:13:04] Najaar en voorzitter, ik ben blij dat de kamer toen gevraagd heeft hoe we de accijnsverlaging hebben ingevoerd op één april vorig jaar als voor de tijdelijke koopkracht maatregel ook uitdrukkelijk verzoek van de kamer

[1:13:19] ga nog beter. Zo zo vertaal ik het even simpel nederlands meten wat de grenseffecten zijn en dat dat is niet alleen de cbs gegevens. Maar dat is ook de gegevens en daar zijn wij natuurlijk afhankelijk

[1:13:37] van de tankstations oliemaatschappijen en die hebben daaraan meegewerkt op anonieme basis natuurlijk. Dat is ook concurrentiegevoelige informatie, zeg ik hier dus er was onder meer dacht ik de vraag van zou je dat dan publiek kunnen maken. Je die gegeven kunnen we niet publiek maken. Ik vind het heel belangrijk dat die het tankstations een olie maatschappij blijven meewerken. Want we gaan nu weer onderzoek doen want accijnsverlaging die wordt natuurlijk voor de helft teruggedraaid vanaf één juli. Dus we willen ook de effecten zien in dit jaar, zodat we ook in het najaar een een goede discussie daarover over kunnen hebben.

[1:14:18] Het tweede is ten aanzien van de accijns op brandstoffen,

[1:14:23] maar ook breder denk ik. Dat was de vraag van van de heer omtzigt

[1:14:29] en iedereen heeft gevraagd. Eigenlijk laat ik eerst op de de vraag die gesteld is door de heer idsinga, mevrouw van dijk

[1:14:39] en zeg maar de blijvende afstemming met buurlanden.

[1:14:43] Ik heb nederland heeft nu het voorzitterschap van de benelux. Ik heb drie onderwerpen daar geagendeerd. Met de nieuwe staat secretaris generaal

[1:14:52] in van mijn ambtsvoorgangers. De heer weekers is nu vanaf één januari secretaris generaal zijn we zeer actief op drie onderwerpen en dat is grens werkers.

[1:15:03] Dat is accijnzen en dat is het btw

[1:15:08] en ook

[1:15:10] bij alle drie de onderwerpen vanuit de strategie dat we toewerken naar ook agendering en prioritering op de agenda. En daar hebben de belgen weer ook mede voor nodig die vanaf één januari tweeduizend, vierentwintig het voorzitterschap van de eu.

[1:15:25] Dus die afstemming. Ja, er zijn natuurlijk voor accijnzen minimum tarieven

[1:15:33] we wegen die die grenzen effecten mee en wij zijn inderdaad voorstander van blijvende afstemming

[1:15:40] op op dat gebied met met z'n buurlanden en dat is elkaar ook beter en tijdig informeren voorbeeld blijf zal mij altijd bijblijven.

[1:15:48] Als nederlands kabinet hadden wij negen maart vorig jaar besloten om bij beleidsbesluiten. Dat was later uiteraard door wetgeving bekrachtigde om de accijns op één april

[1:16:01] te verlagen naar de belgen vonden het nodig om dat op achttien maart te doen zonder eigenlijk dat er over en weer geïnformeerd was en dat is dat is gewoon niet goed. Dat moeten we wel doen. Zitten we niet altijd in zo'n crisissituatie in reguliere situatie veel betere afstemming, en dan kom ik op het punt van

[1:16:22] de heer omtzigt. Ik ben ik ben graag bereid om in ieder geval

[1:16:28] te kijken van want ik begrijp zoals ik het begrijp is dat die zegt nou je zou toch

[1:16:35] je zou er in ieder geval kunnen

[1:16:37] afspreken met duitsland en belgië dat we een zekere bandbreedte is. Wij zijn natuurlijk altijd soeverein

[1:16:43] als het gaat. Er speelt bij accijns niet alleen de opbrengsten. Er zit ook altijd beleid ander ander beleid achter. Maar ik begrijp zijn. Er zijn punt wel als je een bandbreedte hebt dan heb je minder minder uitslagen mindere jojo effecten.

[1:17:01] Dus ik denk dat wij dat ik ben echt bereid in de eerste plaats omdat in het benelux verband omdat dit een van de onderwerpen is dat daar op tafel te leggen, maar ook met de duitsers en te kijken ook hoe zij daar in zitten. Want uiteindelijk hebben we een e u en de heer graus wees ook al

[1:17:22] terecht recht op, waarbij de verschillende niet super groot moeten zijn kijken in een grensgebied. Iedereen in een grensgebied leeft die weet dat er nou eenmaal verschillen zijn. Alleen het punt is dat als die verschillen kleiner worden dan worden onwenselijke grenzen effecten, zowel aan de ene kant aan de andere kant kan soms ook goed uitpakken voor nederland. Om het zo uit te drukken. Die die breng je dan wat meer balans. Maar ik vind het een ik vind het gewoon een hele goede gedachte

[1:17:51] die hier vanuit de commissie is gekomen. Dus ik wil dat graag verder uitwerken en op tafel leggen bij de benelux met de duitse collega's en daarop terugkomen bij tabak en alcohol. Daar speelt inderdaad mevrouw van dijk is er al op

[1:18:09] natuurlijk ook het de het beleid wat gevoerd wordt vanuit een volksgezondheid, maar ook daar geldt denk ik hetzelfde principe als de verschillen te groot worden. Je kan

[1:18:23] je kan net zolang blijven controleren wat waar de sigaretten verkocht zijn, maar het gaat er natuurlijk om dat je die die onevenwichtigheid er uitprobeert herhalen en ook meer

[1:18:37] voorspelbaarheid

[1:18:41] kan creëren voor ondernemers en burgers in in de grensstreek

[1:18:47] dat de empty survey. Dat lijkt mij geweldig

[1:18:52] interessant

[1:18:54] studenten baantje. Maar daar zouden we eigenlijk een beetje af moeten komen.

[1:19:01] Ja. Dus dat voorzitter had ik ten aanzien van de rijksbegroting was nog de vraag te onderzoek concludeert dat er in de grensregio wel een klein gedragseffecten is geweest, maar nog niet genoeg om de accijnsverlaging een een positief effect op de rijksbegroting te laten hebben.

[1:19:23] Dat klopt. De heer de jong vroeg daarnaar.

[1:19:27] Het geeft dus ook geen aanleiding om de wijze waarop we de budgettaire derving van de accijnsverlaging berekend hebben aan te passen.

[1:19:35] Uit het onderzoek volgt dat de grenzen te passen binnen het gedragseffecten inverdieneffect waar nu al mee gerekend wordt.

[1:19:44] Voorzitter, dat waren mijn antwoorden in eerste termijn.

[1:19:49] Er is niet de hele commissie het helemaal mee eens, zie ik meneer graus heeft nog een vraag.

[1:19:53] Daar ik.

[1:19:54] Ik heb ook een plaatje bij me en ik heb er ook specifiek over die tabak die zakjes de bakken bijvoorbeeld de van nelle. Ik heb de prijzen nog genoemd. Maar dan moet natuurlijk ook allemaal worden meegenomen bij zijn grenzen effecten toets want

[1:20:06] en ik weet met name ook een mijn eigen provincie limburg mocht er heel veel van die secties zoals hij dat noemt dat de bak. Wat je cheque hiermee rol. Maar dat wil ik wel allemaal ook meegenomen hebben. Dat gebeurt niet. En ik wilde ook vragen die je die zo'n zo'n grenseffecttoets met weglek effecten. Dan moet er continu gemonitord worden en het kan toch niet zo zijn dat er een zegt van de de weglek effecten zijn gigantisch dat dat anders zegt nou het valt allemaal wel mee. Dat gaat gewoon niet want als je puur empirisch onderzoek doet dan zie je bijvoorbeeld als ik uiteraard rij ik ook wel eens tot thuis van der wel. Je ziet enkel nederlands kenteken staan vlak over de grens bij de supermarkt overal en bij de tankstations. Het moet gigantisch zijn en het is al lang niet meer zo. Ik had het er in de schorsing. Heel even over vroeger. Mevrouw de voorzitter, gingen we inderdaad vaak alleen maar dat ze gingen tank en dat soort zaken allemaal een paar pakjes sigaretten er allemaal. Nu is het heel ernstig als je ziet de boodschap worden massaal over de grens genomen. Dat moet ergens terug te vinden zijn. Dus ik ik wil toch een een alomvattend onderzoek dat de grenzen effecten die werkelijke effecten en kan de staatssecretaris dat toezeggen.

[1:21:12] Voorzitter, dank u. Staatssecretaris.

[1:21:17] Ja. Voorzitter, dat was inderdaad ook het punt meer in z'n algemeenheid. Wat mevrouw van dijk ook maakt in in eerste termijn en ben er nog niet expliciet op ingegaan als het gaat om

[1:21:32] even heel expliciet. De verkoop van tabak is dat dat in supermarkten niet meer kan in nederland en

[1:21:40] uberhaupt wat de effecten daar weer van zijn is dat dan misschien de druppel die de emmer doet overlopen voor een voor hun klanten om in duitsland te gaan winkelen bij de supermarkt.

[1:21:53] Dat heeft alles te maken. Ook met

[1:21:56] de vraag van voorzieningen

[1:21:59] in de in de grensregio. De nederlandse kant en ook met met leefbaarheid te maken en ook kunnen supermarkthouders

[1:22:10] dit soort concurrentie aan wat ik wat ik in ieder geval wil doen want dit is niet alleen een punt en dat dat ook in antwoord op de heer graus. Voorzitter,

[1:22:23] is niet alleen een punt van de fiscaliteit en we hebben ook als kamerlid moet dit echt ook met mijn collega's van vws bespreken, maar ik ben gevoelig voor. Dit is niet het is niet een.

[1:22:40] Het is geen slag in de lucht die je doet. Ik ben gevoelig voor de argumenten en ook even wat breder getrokken naar de effecten voor voor supermarkten. Maar het moet natuurlijk wel congruent blijven met het beleid wat we als kabinet willen en dan is de vraag kan je dit soort pijnpunten niet alleen meter. Maar kun je er ook iets dan aan doen als het ook echt zo is en ik denk dat we dat gewoon.

[1:23:08] Dat wil ik wel. Dan wil ik zeker meenemen en dat ga ik ook met de collega's van vws in ieder geval ga ik dat met een bespreken.

[1:23:18] Meneer omtzigt dat ook een vraag.

[1:23:22] Voorzitter,

[1:23:25] ik snap de neiging om te zeggen van het gaan met belgië en duitsland afstemmen. Dat zou ik het allerbeste zijn. Maar er zijn ook bereid om gewoon eenzijdig in de wet of als regeringsbeleid vast te leggen van een maximum verschil in bepaalde belastingen

[1:23:41] omdat ja als de afspraken niet lukken, is de grensregio aan ene of de andere kant de dupe.

[1:23:50] De tweede vraag. Voorzitter nog gehad is

[1:23:52] of de staatsssecretaris kan kijken of hij de datasets beschikbaar kan maken. Openbaar over de verkoop van van het is echt wel een leuk experiment je

[1:24:03] en wat we gedaan hebben met accijnzen.

[1:24:06] Het klinkt heel stom. Maar dat doen we niet vaak

[1:24:09] en diabetes, want dit cursus bijna nooit uit kalibreren is.

[1:24:13] Dat was tweede vraag.

[1:24:16] De staatssecretaris.

[1:24:19] Ja.

[1:24:22] Voorzitter, wat betreft de eerste vraag van de heer omtzigt. Nou daar wil ik eerlijk gezegd nog niet op vooruitlopen. Ik kom er op terug. Maar ik wil eerst toch die poging gaan ondernemen. Zoals ik gezegd heb met met de benelux achter me dus zowel met de belgen en luxemburgers als als met de duitsers

[1:24:43] en dan terugrapporteren aan u zijn die ook bereid om

[1:24:47] uberhaupt over zo'n bandbreedte na te denken en hoe zou die bandbreedte er dan uit moeten zien wat zijn dan de aannames en variabelen. Om dan vervolgens te kijken, komen we eruit mensen of met met een maar niet met ander je niet. Sorry. Tango heer

[1:25:05] en wie het zal niet toe of

[1:25:09] of moeten we als nederland zelf iets gaan doen maar dat is wel in die volgorde. Dus ik ik ga dat nu nu nog niet toezeggen, maar uiteraard wel in het achterhoofd. Want zoals ik het nu gaat toezeggen dan ik die belgen en die duitsers ook niet te bewegen.

[1:25:27] Voorzitter, dan was ik niet ingegaan op mijn vragen in eerste termijn die schiet me opeens te binnen over de twintig procent van twintig procent acceptabel vraag wanneer opzicht

[1:25:41] twintig procent is het standaard gedragseffecten waar altijd mee wordt gerekend bij aanpassing van accijns accijnstarieven. Het gedragseffecten van twintig procent is geprikt op basis van studie van ce delft planbureau voor de leefomgeving aangevuld met s

[1:25:58] expert inschatting model simulaties. Dit is zo afgesproken met het cbs

[1:26:04] het grenseffect, wat uit het rapport volgens past binnen dit effect dat precies zeven procent.

[1:26:11] Dit dit als antwoord nog op die vraag en dan de derde vraag. Voorzitter, er was ik dacht ik in eerste termijn op ingegaan. Het is niet mogelijk die gegevens openbaar te maken want de oliemaatschappijen en de individuele tankstationhouders hebben bedrijfsgevoelige data vertrouwelijk geleverd, onder voorwaarde dat deze niet openbaar worden gemaakt. Ook vanuit concurrentie oogpunt.

[1:26:36] Meneer omtzigt in vervolg.

[1:26:38] De laatste snap ik jammer. Misschien kan nog een keer nakijken of er iets op te doen is

[1:26:45] die twintig procent gaat hier om alle tankstations in een bepaalde regio of gaat dat als het maximum voor een individueel tankstation.

[1:26:54] Voorzitter, en daar weet ik niet het directe antwoord nu op. Maar er wordt ambtelijke achter mijn rug om flink gefluisterd

[1:27:04] in tweede termijn beantwoorden.

[1:27:07] Mevrouw van dijk

[1:27:09] dankuwel niveau voor de toezegging met betrekking tot overleg in benelux verband. Mooi dat we die stap gaan zetten. Een heel benieuwd of we daar stappen kunnen maken. Ik zie het ook een beetje als een toezegging met betrekking tot die tweeduizendvierentwintig, dat het ook meegenomen worden die effecten in het onderzoek. Maar ik twijfel een beetje of het een toezegging was of nog niet.

[1:27:29] Bekijk even naar de staatssecretaris.

[1:27:32] En ja. Voorzitter,

[1:27:36] wat ik heb toegezegd is dat we ook dit jaar weer een onderzoek gaan doen.

[1:27:41] Wat wat de grenseffecten zijn op het punt van de verlaging van de accijns op brandstoffen, temeer omdat die verlaging voor vijftig procent wordt teruggedraaid vanaf één juli, zodat het ook meegenomen kan worden bij de besluitvorming. Wij hebben natuurlijk als kabinet gezegd

[1:28:02] die accijnsverlaging die gaat er vanaf één januari volgend jaar helemaal af.

[1:28:09] Dus dat dat is het plan. Maar dan is het wel belangrijk dat je weet wat wat de effecten daarvan zijn.

[1:28:17] Mevrouw van dijk.

[1:28:18] Ditjaar is er geen tweeduizend, vierentwintig worden ditjaar nog niet meegenomen. Snap ik ook. Maar we hebben ook aangegeven van gool hebben we wel behoefte aan een meer monitoring. Een beetje structureel. Dus dan zal ik mijn vrouw later moment te halen.

[1:28:31] Ja,

[1:28:32] mee te gaan.

[1:28:34] Ja. Dankuwel. Ik had ik had een verduidelijkende vraag en een opmerking. Ik zal met die laatste te beginnen. De vraag is al beantwoord in de interruptie worden in graus voor de duidelijkheid. Ik denk dat belangrijk is dat we bij vervolgonderzoeken had ik net ook in mijn bijdrage gezegd dat het belangrijk is dat ook de bredere impact op het boodschappenmandje wordt meegenomen en dus niet alleen maar de de accijnzen op op brandstoffen en op alcohol en tabak, maar ook echt dat breder wordt gekeken naar de effecten van het bredere boodschappenmandje. Dat dat was mijn opmerking. Vraag is beantwoord en verduidelijkende vraag ten aanzien van die van het vaste mechanisme of die bandbreedte tussen tussen de landen. Even voor de duidelijkheid. We hebben het natuurlijk over accijnzen dat dat helder maar even voor voor mijn begrip. Dat gaat dan ook over de btw verschillen neem ik neem ik aan.

[1:29:29] De staatssecretaris.

[1:29:34] Ja. Voorzitter, eerst dan wat betreft de opmerking. Ik heb gezegd dat ten aanzien van de supermarkt. Laat ik het zo dan even benoemen dat daar absoluut gevoelig voor ben voordat punt. Ik kan nu niet over want wij geven nu nu al de opdracht voor de aanvullende onderzoek voor dit jaar

[1:29:54] over de grenseffecten van de accijnzen op brandstoffen of we dat meteen dan gaan meenemen dat ik denk dat dat niet gaat lukken wil zijn dan moet overwegen of er een ander onderzoek gaan doen want ik wil ook niet op de rem trappen om dat nogmaals

[1:30:10] ik denk dat voorzitter, heer onze genoemde. Het experiment. Het is toen ook een motie over aangenomen. Ik denk dat het heel goed is dat we nu die weg bewandelen leidt ook weer tot nieuwe ideeën en inzichten en wellicht ook dus tot met betrekking tot die bandbreedte. Dus ik wil die twee even uit elkaar houden. Maar ik wil niet zeggen dat ik de supermarkt opzij zetten. Alleen dan kom ik dan weer op terug hoe we dat

[1:30:37] of we dat en hoe we dat dan precies kunnen kunnen meten.

[1:30:42] Ja. De bandbreedte was was toch echt wel bedoeld in. Ik heb ook de agenda voor de benelux gezegd ik vind het al.

[1:30:50] Ik hou van ambitie. Dus dat is grens werkers. De btw en de accijnzen. Dus de

[1:31:01] de verschillen in in btw zit daar nog nog niet in. Dat wil niet zeggen dat we dat ook mee kunnen nemen. Maar ik ben altijd bang dat als je niet focust teveel doet

[1:31:11] dat je over heel veel praten en weinig resultaten boekt.

[1:31:15] Dus ik ik wil het eigenlijk aftasten. Want stel nou voordat ik wat voortgang kan boeken met de accijnzen en ik gooide btw discussie er ook in en dat leidt er dan toe dat de duitsers of de belgen zeggen ja maar wacht even op de accijns willen we wel bewegen. Maar de btw toch niet. Dus ik wilde even voorzichtig aftasten en niet meteen allemaal in hetzelfde mandje gooien om het even supermarkten termen te houden.

[1:31:45] Nee tegen.

[1:31:47] Ja. Dank u wel. Dank voor het antwoord. Nee dat begrijp ik. Het is niet mijn bedoeling om te overvragen. Maar goed als je kijkt naar de ook het artikel afgelopen week in de telegraaf. Als je als je kijkt naar de de verschillen in de in de supermarkt in de grensregio. Dan heeft een groot groot deel in de supermarkt heeft niet zozeer met te maken heeft, met name ook met het btw verschil te maken tussen duitsland en en nederland. Dus ik snap ik de onderhandelingsstrategie uiteraard volledig aan de staatsssecretaris. Dat is bij hem in goede handen. Weet ik maar ik zou wel vragen om oog voor voor dit voor dit probleem te houden.

[1:32:28] Ja. Voorzitter, dank en misschien dat we de een met de andere kunnen combineren, want de opmerkingen die u gemaakt dat ten aanzien van supermarkten daarvan en daarvan heb ik het antwoord geven. Maar u heeft gelijk

[1:32:41] voor de supermarkten is is met name ook de btw heel belangrijk.

[1:32:46] Dus wat ik zal doen is. Ik zou gaan kijken en dan kom ik terug bij de bij de bij de kamer erop wat er dus het wordt losgetrokken van het vervolgonderzoek wat dak zijn te gaan doen. Maar wat kunnen we daar wel doen omdat ik het punt als zodanig serieus nemen.

[1:33:02] Meneer de jong.

[1:33:05] Ja voorzitter toch nog heel even terugkomend op het stukje grens werkers en en ik begrijp ook dat de staatssecretaris duidelijk aangeeft dat er redenatie lijn is ook vanuit het forum voor netto inkomen. Mijn mijn vrees zit een beetje voor die werkgever dat niet bang hoeft te zijn voor die administratieve lasten of die gevolgen van drie afwijkende regimes en ik was eigenlijk wel benieuwd of

[1:33:26] of de staatsssecretaris daar nog heel even op terug kan komen van hoe kijkt de staatssecretaris daar tegenaan en

[1:33:33] het tweede wat de staatsssecretaris zei was het is daar niet alleen duitsland of berlijn. Het gaat ook om die deelstaat heeft de staatssecretaris duidelijk uiteengezet

[1:33:41] en mijn vraag is dan maar het lijkt fiscaal dus wel te lukken om die afspraak te maken met oostenrijk. Waar zit dat verschil dan in.

[1:33:50] Ja. Voorzitter, wat dat laatste betreft voor alle duidelijkheid. Er is een dertien minister op ingegaan. De minister van szw. Er is een afspraak tussen duitsland, oostenrijk gemaakt. Het punt van de sociale zekerheid niet op het punt van de fiscaliteit.

[1:34:05] Dat is één twee. Ja. Voorzitter, de werkgevers eens heb ik al gezegd gaan een extra inspanning doen. We hebben bestaand informatiepunt van de belastingdienst. Ik heb ook gezegd dat we op het punt van de vaste inrichting vraagstuk.

[1:34:23] Dat vind ik toch wel een beetje bizar dat werkgevers nu bang moeten zijn dat als iemand nederlandse werkgever met

[1:34:34] met duitse werknemers bijvoorbeeld dat hij dan bang moet zijn dat als die een x percentages thuiswerken dat we dan in fiscale zin sprake zou zijn van een vaste inrichting in duitsland lezen even in normaal nederlands. Dan zouden er een filiaal van het bedrijf zijn in de huiskamer van die duitse werknemer. Maar dat is toch wel een beetje van de gekke. Vandaar ook dat er een concept al richting belgie zijn we ook richting duitsland dat we daar zo snel mogelijk duidelijkheid over geven

[1:35:03] en ten aanzien van in zijn algemeenheid de administratie, want het is helaas knap ingewikkeld. De sociale zekerheid. Je hebt de fiscaliteit moeten we ook gewoon kijken hoe we de administratieve lasten op dat punt kunnen verlichten, maar ook daar dat van nederlandse kan zeker doen, maar ook kijken wat werkt alleen maar als je dat samen met de belgen en de duitsers doet.

[1:35:30] Ook meneer kruis had nog een vraag.

[1:35:32] Wat betreft het empty pack survey. Ik heb zelf een beetje een hekel aan die

[1:35:36] engelse termen.

[1:35:38] Het rapen van die lege pakjes

[1:35:41] ten behoeve van onderzoek. Wat wil de staatssecretaris van af. Want ik heb dat niet helemaal goed begrepen en ik had nog en laat ik wilde nog even vermelden van de tabak die binnenkomt veel duurder dan ook de brandstof. Deze zomer. Dus je moet wel allemaal natuurlijk vooraf en daarna gemeente worden effecten. Dat is nu het ideale moment voor dankuwel.

[1:35:59] Ja.

[1:36:03] Ja. Voorzitter, die meting die die gebeurt voor de accijnzen heb ik al eerder gezegd dat de opdracht gaan we daar nou volgens mij heel snel deze week vergeven of volgende week

[1:36:14] die empty de lege pakjes. Ik ben het helemaal met u eens. Voorzitter, ik ben het helemaal met de heer graus eens moet gewoon nederlandse

[1:36:23] de woorden voor gebruiken kan ook niet anders verwacht. Maar dank daarvoor. Maar de volgende. De volgende lege pakjes zullen vierentwintig, vijfentwintig weken in in vijfentwintig wordt wel gecontinueerd.

[1:36:39] Zwerf pakjes onderzoek. Dat betekent dat we aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van van ons van dit debat en dat we gaan we naar de tweede termijn tenminste als mensen daar behoefte aan hebben.

[1:36:55] Ik kijk even

[1:36:56] meneer graus.

[1:36:57] Mevrouw de voorzitter, ik zou graag toch een tweeminutendebat willen aanvragen omdat ik heb wat moties ingediend. Het verleden ook mijn collega, tony van dijck en mogelijk wie weet

[1:37:07] er nu meer steun voor deze kamer samenstelling dan misschien kan ik me opzich nog wel overhalen van bepaalde zaken, want het omstreken het effect te bewerkstellingen. Dus ik ik ga mijn best voldoen en mogelijk heb ik wel één of twee moties ik graag zou willen indienen.

[1:37:21] U refereerde al naar een hele stapel moties die je al eerder had gedaan. Welke onderwerpen moeten we dan in gedachten hebben.

[1:37:26] Ik heb alleen behoefte aan de staatsssecretaris. Hier gaan we aan bij aanwezig is. Het hoeft niet de minister van sociale zaken en werkgelegenheid.

[1:37:34] Dat is sowieso verhelderend en op welke termijn ongeveer wilt u dat.

[1:37:37] Ja. Kijken. Het gaat natuurlijk om onze ondernemers in de grensstreek die al zo'n de knel zitten. Sommigen hebben nog zelfs maar wat overstromingen te maken hadden met die corona zitten allemaal. Dus ik niet niet op de lange baan schuiven in ieder geval dat hoeft ook niet nog deze week.

[1:37:54] Dank.

[1:37:56] Dat kan ook niet. Overigens hoorde ik u een engels woord gebruiken en niet zo netjes en niet zo netjes. Engels woord ook dankuwel meneer graus. Ik kijk even naar meneer om zich nog behoefte aan een tweede termijn.

[1:38:09] Als ik de enige ben niet, dan zal ik dan ook in twee minuten debat doen. Voorzitter,

[1:38:14] Dan hoef ik u niet het woord geven voor een tweede termijn de staatssecretaris, tenzij die er nog een reactie op wil geven. Maar dat lijkt niet het geval te zijn. Dat betekent dat we aan het einde gekomen van dit commissiedebat grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw, de heer graus, of er is een tweeminutendebat aangevraagd, met als eerste spreker de heer graus, en ik heb een aantal toezeggingen ge noteert tenminste ik wij en die ga ik even opnoemen om zeker te weten dat we allemaal dezelfde verwachting hebben. De minister van sociale zaken heeft toegezegd om eind maart drieëntwintig de kamer een update te sturen over de multilaterale afspraken inzake grensarbeiders en dan gaat het uiteraard over de sociale zekerheid en ook de staatssecretaris heeft een aantal toezeggingen gedaan. De kamer krijgt een brief over de gesprekken en afspraken met belgië inzake de fiscaliteit van de grens effecten en ik kijk even of de staatssecretaris aan kan geven op welke termijn. Hij verwacht dat hij die brief kan gaan sturen.

[1:39:10] Ja.

[1:39:16] Wat ik eigenlijk bedoelde toe te zeggen was dat wij eerst met de belgen. Dat gaan bespreken met de duitsers zijn dan koppeling terug. Dus ik kan dat nu niet op een termijn gewoon vastpinnen. Ik streven naar uiteraard voor de zomer.

[1:39:30] Voor de zomer. Dat lijkt mij ook een termijn.

[1:39:32] Prima.

[1:39:34] Zo hadden we het begrepen. Overigens dat je pas een brief stuurt als u dicht te trekken, al heeft gedaan. De kamer ontvangt voor het het reces en brief over de btw fraude waarin onder andere wordt ingegaan op het verschil tussen tweeduizend negentien, tweeduizend twintig en de kamer ontvangt ook een terugkoppeling op de besprekingen met de staatssecretaris van vws over de grenzen effecten van tabak en alcohol. En wat dat betekent voor wat dat betekent de kamer ontvangt een brief met een terugkoppeling op ter bespreking met belgië en duitsland inzake mogelijke bandbreedte omtrent grens verschillen. Ik vermoed dat hij gezamenlijk kan met die eerste voegen we dan samen

[1:40:15] de resultaten van nieuw onderzoek over twintig, drieëntwintig over de grenseffecten bij accijns op brandstoffen. Daar stuurt de staatssecretaris nog een brief van en die zal in.

[1:40:25] Verloop,

[1:40:26] Van het

[1:40:28] kalenderjaar. Zij.

[1:40:30] Voorzitter, dan ben ik niet duidelijk geweest. Excuses daarvoor de opdracht wordt gegeven voor het onderzoek ligt ook in lijn met de kamermotie en uiteraard als het als het rapport. Er ligt dan delen we dat met kamer.

[1:40:44] Dus niet echt een aparte toezegging. Maar maar het rapport gaan we wel zien en de kamer ontvangt een brief over de grenseffecten rondom boodschappen dus breder dan alleen de accijns

[1:40:56] producten

[1:40:58] en hoe deze zouden kunnen worden gemeten.

[1:41:02] Voorzitter, ik heb ook dan ben ik ook hier niet helemaal duidelijk geweest. Het punt van de supermarkt is bij duidelijk ook het punt van de btw. Ik ga dat bekijken en dan kom ik gekke kijken, kunnen we dat onderzoeken

[1:41:17] en zo ja, hoe gaan we dat dan doen. En daar wil ik dan uiteraard de camera over informeren. Maar ik kan hier nog niet een brief toezeggen.

[1:41:28] Meneer gaus heeft daar een interruptie op.

[1:41:31] Mag ik nog iets melden? En als een nabrander moeten we toch vlug klaar zijn.

[1:41:35] De tijd is niet per se een. We zijn aan het eind van dit debat geen debat voeren.

[1:41:40] De allemaal voeren, maar om zich hadden van cpb-berekeningen. Die is zowel terdege geweest en toen hadden we inderdaad over immigratie kostende kosten en u zou dat nog diplomaat en milieueffecten van meer dan.

[1:41:51] Manon meneer de graaf? Nee, nee.

[1:41:55] Want anders lijkt het net of ik me niet.

[1:41:57] Wilt u heeft

[1:41:58] de uitgebreid en financiële beschouwingen gedaan in uw eerste termijn en in onze eerste termijn en dus het debat is afgelopen. De meneer. De staatssecretaris duidelijk gemaakt wat hij wel en niet met die supermarkt mandjes kan doen. Maar meneer omtzigt heeft daar nog een.

[1:42:15] Voetnoot bij niet over de supermarkt muntjes maar even van de minister. Ik ik hoop dat de minister zo eind maart begin april even teruggekoppeld over de stand van.

[1:42:26] Maken. Dat was de eerste toezegging.

[1:42:29] En dat er dan ook bij hoort dat dat over sociale zekerheid en fiscaliteit gaat, want de verlenging. Zij zijn van ik ga te verlengen over sociale zekerheid. Dan neem ik aan dat het een beetje parallel loopt dat het niet wel verlengd wordt voor sociale zekerheid, niet voor belasting of omgekeerd voor de grensarbeiders.

[1:42:46] De staatssecretaris. Ja voorzitter, dat dat laatste kunnen we niet toezeggen. De minister heeft heel expliciet en terecht toegezegd dat zij eind maart begin april zal rapporteren hoe ver zij is in de e u en dan multilateraal heeft ook duidelijk de strategie ingezet.

[1:43:04] Ik heb wel onze strategie uiteengezet qua fiscaliteit

[1:43:09] en ja, ik zou ik zou ik zou ook het liefste willen dat dat ze één op één hetzelfde dat we hetzelfde kunnen bereiken. Maar ik heb toch helaas een wat langer traject nodig en

[1:43:22] het één kan het ander versterken. Dat heb ik wel gezegd als qua sociale zekerheid multilaterale uit zijn. Dan kan het enorm helpen in de gesprekken die ik voer met benelux, belgië en duitsland in benelux verband, maar ik kan niet toezeggen dat het één op één hetzelfde resultaat zal zijn.

[1:43:39] Dat heb ik niet begrepen.

[1:43:42] Voorzitter, ik zal niet naar hetzelfde resultaat. Dat zoek ik natuurlijk wel, maar ik snap dat die toezegging niet eens. Maar ik zou graag willen dat dat ze er samen op terugkoppelen, zodat we voor grensarbeiders weten dat dat of het of of wat er in de samenwerking uitkomt uitvoerbaar is. Want als je aan de ene kant in de sociale zekerheid en een en ander land en fiscaliteit en andere land dan wij.

[1:44:03] In de. U wilt graag een brief van de minister waarin ook de staatssecretaris even een alinea. Wellicht heeft toegevoegd of meer.

[1:44:10] Ja oké maar dat is heel goed dat dat er in de verduidelijken zin natuurlijk natuurlijk zullen we dat dat ook doen. Alleen ik wil even aan verwachtingenmanagement doen maar ik begrijp ik dan op dat moment weet je dan waar we staan zowel sociale zekerheid, fiscaliteit en hopelijk komen we het de fiscaliteit. Wat

[1:44:29] gaan met betere resultaten boeken dan we dan op dat moment vermoed ik moeten gaan opschrijven.

[1:44:36] Die verwachting is helder heeft meneer is gegaan. Nog een toezegging gemist.

[1:44:41] Het punt van het van het van de boodschappen liep even weg. Want toen werden we onderbroken door mijn bij de zeer gewaardeerde collega's hier links van mij.

[1:44:49] Maar is dat is het nou helder. Wat wat we daar nu over afgesproken hebben want dat blijft me een beetje voor.

[1:44:54] Wel ik vond het voor mij niet.

[1:44:57] Ik kijk naar de staatssecretaris veilig compact kan samen wat hij wat hij daarover heeft toegezegd.

[1:45:02] Als als de voorzitter vindt dan sluit ik me daar graag bij aan.

[1:45:07] Nee. Wat ik heb ik gezegd ja gevoelig voor het punten te argument. Ook omdat het breder is heeft met met z'n supermarkt te maken, maar ook mensen met de leefbaarheid en het voorzieningen voor wat ik heb toegezegd dat ik daar moet ik echt even goed over nadenken van

[1:45:28] komen we daar is het mogelijk om daar een onderzoek naar te doen dat de opvragen en zo ja, hoe we dat gaan doen. En als u mij even dit. Voorzitter, als de heer iets minder even de tijd in geeft en de heer graus een koppel ik dat natuurlijk treurig. Maar ik neem het heel serieus.

[1:45:48] Ja dat vind ik zo spoedig mogelijk. Dat wil zeggen voor de zomer

[1:45:56] op die of en de hoe vraag.

[1:45:59] Hartelijk dank aan de staatssecretaris en de minister die inmiddels afwezig is, maar toch. Dank aan u beiden voor uw inbreng in het commissiedebat en ook aan collega kamerleden. Ik wens iedereen die meekeken en fijne voortzetting van de dag.