Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[0:00:01] Welkom. Ik open graag de procedurevergadering van de vaste commissie voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

[0:00:08] bijzonder welkom voor

[0:00:11] de heer van wijngaarden,

[0:00:13] die natuurlijk zit voor zijn. Collega jan klink die ook opnieuw vader is geworden. Ik kan me voorstellen dat u in ieder geval namens ons alvast ook nog de felicitaties kunt overbrengen.

[0:00:24] Wij wij zijn natuurlijk al een beetje op de hoogte gesteld, maar langs deze manier brengen we dat ook zo tijdens deze procedurevergadering ook wat meer openbare zin over. Dus. Hartelijk gefeliciteerd. Wij hebben een vrij bondige agenda,

[0:00:42] met als eerste natuurlijk de regeling van werkzaamheden

[0:00:47] voor de totstandkoming van de agenda hadden we sowieso al het verzoek van lid klink die ze er zelf niet bij aanwezig, maar welzijn, collega's, die om een brief graag van de minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking over de beschrijving van de knelpunten in de hulpverlening door de vn, de eu, de eu, lidstaten en ook andere organisaties

[0:01:09] in hun inzet in het getroffen gebied in turkije en syrië natuurlijk naar aanleiding van de aardbeving.

[0:01:15] Ik wil daar als eerste de heer van wijngaarden gelegenheid geven om verder toe te lichten.

[0:01:19] Ja. Dank, voorzitter, dank voor uw warme woorden. Ik zal de felicitaties zeker overbrengen aan collega klink die dus weer vader is geworden en en dit verzoek is inderdaad om een brief naar aanleiding van de signalen die er zijn, ook vanuit de verenigde naties, dat de coördinatie van de hulpverlening na nog niet helemaal gaat, zoals het zou moeten. En vandaar dit voorstel om een brief te vragen.

[0:01:44] Ik heb ook begrepen dat het vooral het specifieke verzoek is om de brief voor het debat van zeven maart te ontvangen. Het commissiedebat van de raad erbij zetten. Ontwikkelingssamenwerking van zeven maart.

[0:02:00] Ja.

[0:02:04] De heer roodenburg. Ja voorzitter, ik ben zelf nog bezig met schriftelijke vragen over humanitaire hulp in syrië. Ik weet niet of die vandaag morgen nog uitgaan. Ik probeer het maar het zou wel betekenen dat prima zou vinden. Ik steun dit

[0:02:23] net zoals ik de brief van die stof van sgp ondersteunen we zelf ook schriftelijke vragen. Vorige week hebben ingediend om dit allemaal in gezamenlijkheid weer te beantwoorden. Ik kijk dan ook even naar de mensen op het ministerie die er hard aan werken en ik wil niet dat ze allerlei verschillende

[0:02:35] gremia hebben waarin ze dingen moeten beantwoorden is wat mij betreft mag het allemaal samen. Maar ik heb over dit verzoek nog wel weer een verzoek naar aanleiding van het verzoek dat ik zo meteen op de regeling hebt staan

[0:02:45] om het maar even cryptisch voor aan te kondigen.

[0:02:48] Nog een opmerking van de heer thijssen of die stemt ook in. Dat betekent dat we daarmee kunnen instemmen dat we inderdaad een brief aan de minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking zullen verzoeken met nadrukkelijk verzoek erbij omdat voor zeven maart naar de kamer te sturen als het eerste daarna kwam natuurlijk ook het verzoek van de heer hammelburg binnen en die vraagt inderdaad om een commissiedebat en om zo snel mogelijk te plannen bij voorkeur. Volgende week ook over hetzelfde onderwerp.

[0:03:19] Ja. Voorzitter, het is niet alleen het verzoek van mij, maar ook van de partij van de arbeid. Hier thijssen, de heer van der lee van groenlinks, mevrouw van der graaf van de christenunie, mevrouw koekkoek van fod

[0:03:30] om zo spoedig mogelijk en het liefst volgende week nog voor het reces met de minister in gesprek kunnen gaan in debat kunnen gaan over de situatie turkije en syrië, waarbij ik dus met veel steun ook voor het verzoek van de heer klink

[0:03:47] zou willen vragen om de brief dan ook al voorafgaand aan het debat en dat debat naar de kamer te zenden.

[0:03:54] Daarbij geldt dat het een verzoek is voor een apart debat ik natuurlijk zijn de andere leden er niet bij. Dus dan als het gaat om de uiteindelijke besluitvorming geld niet mee. Maar het is goed om te horen dat u er in ieder geval ook uitvoerig over heeft geconsulteerd. Veel bondgenoten. Daarin heeft belangrijkste bondgenoot die wel een wijziging geresulteerd thijssen. Kijk even naar de heer van wijngaarden of hij kan instemmen met het verzoek, alhoewel best spannend zal zijn om dat natuurlijk ook echt ook ingepland te krijgen. Maar dat is een tweede hiervan van wijngaarden.

[0:04:25] Ja. Voorzitter, wij denk dat het goed is om eerst gewoon die brief te hebben en dan te kijken of een of een debat gepland moet worden.

[0:04:33] Dus dit moment geen steun.

[0:04:36] Dat is een meerderheid toch helaas. Alhoewel we soms wel uren misschien willen doorbrengen. Om tot volledige overeenstemming te komen, zal er toch een hiermee gewoon concluderen dat er steun is om een commissiedebat volgende week in te plannen met die kanttekening dat we goed moeten puzzelen om te kijken of dat ze hoe dat lukt. En natuurlijk kan me ook voorstellen dat die brief van de heer klinken van wijngaarden, daarna ik dan aan wordt gekoppeld en daar direct in relatie staat

[0:05:06] dat afspreken we even naar links. We gaan ons best doen.

[0:05:09] Voorzitter, als het mag. Een laatste punt ook de laatste set schriftelijke vragen die we met dezelfde partijen. Plus de vvd en de heer klink hebben ingediend of daar de beantwoording van kan komen voordat voordat debat.

[0:05:21] De om ervoor te zorgen dat alles in één keer gelijktijdig aanwezig is om een inhoudelijk goed debat van te kunnen maken natuurlijk uiteindelijk dat nemen we ook mee.

[0:05:32] Dan

[0:05:34] is dat natuurlijk het eerste agendapunt voor de met twee verzoek van de regeling van werkzaamheden komen op de brieven lijst. Het zijn twee pagina's waarvan we kunnen zeggen dat het grootste deel betrekking heeft op de position papers die zijn aangeboden voor het ronde tafelgesprek wat gisteren heeft plaatsgevonden over de internationale klimaatstrategie. Het zijn twee pagina's met twee aparte onderwerpen naar voren staan. Ik zou het graag per pagina gewoon eventjes zou willen bevestigen opmerkingen of vragen over de eerste pagina niet tweede pagina natuurlijk ook niet.

[0:06:08] Daarmee hebben we de brieven lijst ook afgewikkeld. Dan gaan we naar agendapunt drie.

[0:06:15] Dat is een hele lange lijst

[0:06:17] met onze activiteiten. Maar natuurlijk de staf altijd vet aangegeven wat voor meer hoe ingeplande of gewijzigde voorstellen er zijn gedaan.

[0:06:30] Er is in ieder geval ook een technische briefing. Volgende week

[0:06:34] over de in vlees redactie van het nieuwe ingepland. Maar het is een lange lijst zijn er nog opmerkingen,

[0:06:39] want anders is dat gewoon akkoord.

[0:06:41] De heer hammelburg, een compliment dat het gelukt is om twee debatten achter elkaar werd wat gevloek mee aan de gang dat het een latertje wordt maar ik snap ik vind het wel heel prettig. Ook voor de flow en informatie. Dus ook dank van de in de flexibiliteit van de kant van het ministerie,

[0:06:55] Dit is precies de uitkomst van goede consultatie. Een goede afstemming. Dus het is gelukt. Ik bracht inderdaad ook al twee duimpjes omhoog toen ik hoorde dat het inderdaad na elkaar kan plaatsvinden. Vroeg volgende week of de week erna. Sorry heb reces tussen verder geen opmerkingen willen zien dat er nog een nog tweetal plannen activiteiten zijn. Het commissiedebat afrika strategie een debat over voedselzekerheid en water dat nog zo volgen.

[0:07:23] Ik ga graag door naar agendapunt vier. Er is een brief binnen met een uitnodiging voor de ambassadeursconferentie die op negenentwintig maart zal plaatsvinden. Natuurlijk zullen er via e-mail procedure gaan polsen. Wie graag zou willen deelnemen, maar het gaat er nu vooral om conform het verzoek van de voorzitter van de commissie buitenlandse zaken om onderwerpen te inventariseren. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag van wat zijn relevante onderwerpen. Zoals u ook in de brief zien. Ik zie drie handen. Maar ik begin even bij de heer hammelburg ga ik het rijtje af.

[0:07:56] Ja. Dank. Voorzitter, ik dacht zelf aan het volgende. Ik zou graag met ambassadeurs in gesprek gaan over hoe zij hun ruimte financieel dan wel inhoudelijk als ook een capaciteit ervaren op handel. De heer kikkert ook vaak ook even over gehad en ontwikkelingssamenwerking slechts mensenrechten, hoe zij er zelf kunnen opereren filosofie wat er in den haag gebeurt.

[0:08:18] Ik ben heel erg benieuwd ernaar. Dus het zou voor mij heel prettig gesprek zijn

[0:08:22] handel en ontwikkelingssamenwerking slechts mensenrechten.

[0:08:26] Dat is een eerste inventarisatie. Ik ga graag door de heer van wijngaarden.

[0:08:31] Ja. Voorzitter, vanuit de vvd nog de suggestie om water en voedselzekerheid ook mee te nemen.

[0:08:40] Ook opgetreden tegen thijssen?

[0:08:43] Gaat uw deelname.

[0:08:45] Ik hoop ik dit een mooi onderwerp. Ik weet niet hoeveel willen kunnen aandragen, sluit ik me bij aan. Ik kan me ook nog voorstellen waar we het over hebben is

[0:08:54] om effectief te zijn is de versterking van het maatschappelijk middenveld heel erg belangrijk en hebben natuurlijk ook een motie over aangenomen. Maar daar is beweging in. Dus ik zou het ook heel interessant vinden om met ambassadeurs het gesprek aan te gaan van. Goh. Hoe doe je dat nou werkt dat. Nou is er nog meer hulp of is er nog meer voor nodig om dat.

[0:09:10] In te laten functioneren.

[0:09:15] Dat zijn natuurlijk om dat we met een kleine groepen bij deze pvv zijn. Er zijn compact aantal hele begrijpelijke onderwerpen.

[0:09:23] De brief maakt natuurlijk helder dat we dat in ieder geval sowieso voor twee maart zullen aanleveren

[0:09:28] bij inderdaad de commissie buitenlandse zaken en die zal er verder mee aan de slag gaan. Ik denk dat er geen reden is om daar verder over in gesprek te gaan of iedereen dat steunt. Ik denk dat er brede steun is voor deze themas raakt natuurlijk duidelijk ons onze activiteiten en onze inzet.

[0:09:44] Dus willen geleid dat door via de griffier. Dank dan ga ik door naar agendapunt vijfde kennisagenda ook dank voor de voorbereidingen voor de startnotitie. Er zijn natuurlijk nu worden vier wetenschappelijke vex iets opgeleverd en er is een heel erg leuk voorstel om daar een kennis ontbijt voor te organiseren met

[0:10:07] natuurlijk

[0:10:09] de de steunen en ook de voorbereiding van de heer thijssen neer klinkt die als deel hebben genomen deel hebben genomen aan de voorbereidings groep.

[0:10:17] Dus de vraag of daar jullie daarmee zouden kunnen instemmen

[0:10:27] zonder microfoon hoor ik al signaal afhankelijk van wanneer dat zal plaatsvinden. Dat is altijd inderdaad spannend. Mijn eerste instantie eventjes steun sowieso voor de heer van de heer thijssen natuurlijk want die stelt zelf voor. En eigenlijk zit de heer de heer klink en die is ook onderdeel van de vorm is groep. Dus dat is eigenlijk zoals je soms zegt een slam dunk

[0:10:52] en ik hoop ook dat het op zo'n. Het is een ontbijt sessie. Dus dat is sowieso waarschijnlijk heel vroeg en ik hoop ook dat dat kan bijdragen dat er inderdaad een goede deelname zou kunnen zijn, want het is wel een een beproefd instrument wat eigenlijk een beetje slapend is geweest. Ten tijde van de pandemie. En wat we nu weer wat wat vaker willen gaan gebruiken. Prima is om verdere kennis te vergaren.

[0:11:20] Dus daarmee is er ook instemming

[0:11:24] om dat voor te bereiden. Dan ga ik graag door naar de brieven van de bewindspersonen agendapunt zes reactie op verzoek van de commissie over oekraïne. Het voorstel is om dat te agenderen voor het commissiedebat humanitaire hulp dat gepland voor negen mei zie instemming dan agendapunt zeven reactie. Op een brief van de publiek komen betrekking tot onderzoek naar fraude, kwestie van de nederlandse publieke middelen in angola. Het voorstel is om dat voor kennisgeving aan te nemen. Ik zie ook geen behoefte en instemming daarmee dan graag agendapunt acht reactie op verzoek commissie over toezending reactie op de motie van de leden van der lijn thijssen over de kamer te informeren over de invulling van het subsidiekader sectorale samenwerking, mvo.

[0:12:12] Dat is ook natuurlijk het verzoek om dat gewoon voor kennisgeving aan te nemen. Het in reactie. Ik zie de heer hammelburg ze vinger bij de knop.

[0:12:20] Die hammelburg en ik denk te attenderen voor bezit handel zeven markt. Kijk ik thijssen.

[0:12:25] Ja toch.

[0:12:30] Ik zie het. Ja. Dit is een aankondiging dat het eventjes wat tijd in beslag neemt. Dat kan ik me herinneren dat er al vaker werd gevraagd van waar blijft het met deze brief zegt ze eigenlijk. Ik kom er eind februari mee en dan is dat besluit relevant wat hammelburg zegt van dat we natuurlijk meenemen bij een commissiedebat en dat kan dus we kunnen we gelijk al gelijk optekenen. Maar technisch gezien gaan we dat in de pvv. Natuurlijk zien over twee weken of wanneer dan ook is, dan moeten we dat gelijk kan het. Oké dan besluiten we dat nu

[0:13:03] prima toch een toegevoegde waarde. Heel goed

[0:13:10] agendapunt. Negen.

[0:13:11] Een reactie op verzoek van

[0:13:14] commissie over humanitaire gevolgen van de aardbevingen in zuidoost turkije en noordwest syrië.

[0:13:21] Dat heeft dat hangt natuurlijk samen met hetgeen we besloten eigenlijk het voorstel was om dat te agenderen voor het commissiedebat behulp.

[0:13:32] Dus ik neem aan dat we dit nu dan automatisch wijzen naar meenemen voor het debat dat ze gaan inplannen.

[0:13:38] Oké dus dat is ook akkoord met deze wijziging agendapunt. Tien starters het blokje europa

[0:13:46] agendapunt over de raadspositie die

[0:13:52] bereikt in onderhandelingen herzien, algemeen preferentieel stelsel. Daar worden we via door de minister ook over geïnformeerd met het voorstel om dat te agenderen voor het commissiedebat met de informele raad buitenlandse zaken en handel, wat op zeven maart is gepland. Dat is ook instemmend. Volgens mij. Dan gaan we door naar agendapunt. Elf de lijst met de e. U voorstellen met het voorstel om het ter informatie aan te nemen ook instemmend akkoord dan agendapunt twaalf de herziening van het mandaat van het e. U rapporteurschap over het voorstel van de mvo, wat natuurlijk wordt uitgevoerd door de heer klink ook en mevrouw van der graaf. Het voorstel is om hun mandaat te herzien en dus te verbreden. Kunt u daarmee instemmen?

[0:14:45] Goed kort kan me voorstellen. Dat is hartstikke fijn. Nogmaals dank ook aan beide rapporteurs

[0:14:53] deel overig agendapunt dertien betreft eigenlijk naar aanleiding van een uitnodiging voor de dag van de publieke dienstverlening. Het voorstel om de pvv eenmalig te verplaatsen naar woensdag eenentwintig juni van een tot kwart voor twee ook instemmend ook akkoord te agendapunt. Veertien.

[0:15:14] Dat is natuurlijk de ridder van de ronde tafel. Wat gisteren heeft plaatsgevonden over de internationale klimaatstrategie.

[0:15:21] Wil ik ook graag een complimentje over uitdelen. Ook voor we hebben namelijk andere stakeholders die niet aan tafel mochten zitten ook gevraagd input te leveren en dat hebben velen gedaan en ik wil hen via deze weg er nog een keer hartelijk voor voor danken, want het is heel waardevol geweest en het wordt echt gelezen en meegenomen,

[0:15:35] Dat kan me zeker voorstellen. Zullen we misschien besluiten om dat misschien met een klein briefje of een kleine inmiddels zitten. We hebben gekregen. Oké prima, maar dat hebben we nu nog een keer openbaar ook nog een keer bevestigd was inderdaad een erg goed rondetafelgesprek kan me voorstellen dat jullie daar

[0:15:50] veel aan hebben met het voor het aanstaande debat hier ook over komen we bij het laatste

[0:15:57] althans actieve agendapunt. Dat is een lange lijst met openstaande verzoeken, maar de meeste zijn vrij nieuw.

[0:16:05] Dus ik weet niet of er opmerkingen over zijn. Ons is het ook gewoon ter informatie natuurlijk geen opmerkingen over de twaalf punten. Dat blijft gewoon volgen. Er zijn geen agenda punten aangemeld. Voor de rondvraag

[0:16:23] is er wellicht een rondvraag,

[0:16:26] eenmaal andermaal. Dan

[0:16:29] is er ook geen agendapunt voor het besloten deel. Daarmee sluit ik deze pvv hele fijne middag. Dank u wel. Tot ziens.