Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Nederlandse bedrijven die zakendoen in Rusland

[0:00:00] Geachte aanwezigen. We gaan beginnen met de hoorzitting voor de vaste kamercommissie voor buitenlandse zaken betreft de nederlandse bedrijven die zaken doen in rusland datum zestien februari vandaag brengen van twee tot drie.

[0:00:12] We hebben drie gasten nog eens kan spieken is

[0:00:17] is suzanne.

[0:00:18] Je hebt simon,

[0:00:20] simon

[0:00:22] zo hier kun je te doen we de dingen is en u wilt toe als je kwestie software is het weer nat you turn for the dutch paard of is hierin

[0:00:35] wat ik erheen te doen. Maar u doet is in duits spreken als dit wordt beheer procedure hier welkom bij deze hoorzitting.

[0:00:43] We hebben de mensen op de publieke tribune welkom mensen thuis meekijken en de ondersteuning dank alvast hebben op dit moment twee kamerleden. De heer van der lee van groenlinks, mevrouw agnes mulder van het cda. Ik verwachtte dat er nog twee op zeer korte termijn binnenkomen lopen maar dat ze in een soort van een ziekte van deze kamer kamerleden soms wat later binnen komen vallen geeft niet want dan hebben ze vaak andere belangrijke dingen te doen.

[0:01:03] Bijzonder een warm welkom aan de gasten van vandaag, de heer simon van jay die piet,

[0:01:08] de heer scheijgrond van philips

[0:01:11] en de heer van rijswijk namens de ing groep.

[0:01:14] Ik kijk daar zijn de heer sjoerdsma van d zesenzestig papieren van de partij van de arbeid. De komende binnen het gesprek zal in het nederlands plaatsvinden. Behalve het gesprek met de heer simon

[0:01:24] en we gaan eerst luistert naar de bijdrage die in de invalshoeken van de drie personen hier aanwezig krijgt er voor vijf minuten

[0:01:33] ga er niet teveel overheen. Want dan moet ik helaas ingrijpen dan zonder van uw verhaal en daarna hebben we een aantal vragen die gesteld zullen worden door de commissie en mevrouw van der plas van burgerbeweging schuift ook aan weer vijf kamerleden. Hier zitten. Dus als u wil your first five minister minister simon

[0:01:50] i go with you microfoon en zweth en de you can do for love your first five binnen het.

[0:01:58] Dat er een sjamaan en de commissie. Mijn naam is simon en chief executives die biedt en om van company en want to thank you geval als je be with you today

[0:02:11] want begin mijn riem maakt bij micky splitsing nucleaire

[0:02:15] vuist. Wie kan den innovations in new

[0:02:19] zo is. Absoluut ga je die en w orde zoals koning van peace in uw

[0:02:27] sinds begin, zowel in priority is verbinden en continue to be safe die en bieding, oftewel ontplooien in uw vrienden en familie en community in niets

[0:02:39] second. En sowieso foto deze ring is dat recent media artikel rood dat er wel company als de lieten zien toets and operation invasion sessies toe

[0:02:53] hebben most recent en origineel een meeting of shell deels in meten. Want je kunt je naartoe je geen kant ferm zeg ik nu meer eens. Actions for innovation you.

[0:03:03] Sinds

[0:03:04] wie stapt uit dat hij zich wel internationale bruins continue to be effect today

[0:03:11] sinds die in wezen een queeny proef in nieuw capital investment in chris capacity expansion innovation.

[0:03:19] We hebben met distributie. De eneco dividend genereert bij business innovation

[0:03:25] en hoe aftikken has to win friends and business suite op een bezig is als een budget possible isolatie van de companie.

[0:03:36] Wie kan play with one issue bij nederland eeuw en afkomst continu te toetsen.

[0:03:44] En hoe de groenlinks down to take veel accent

[0:03:48] zeehelden

[0:03:50] je profijt die die continu toegewijde significant financieel en support to you en om place bos insider en outsider

[0:04:01] en van toezicht een weekje ofzo of je queeny

[0:04:05] soennah zien wegens visie, internationale commissie of de cross

[0:04:09] local, food voedings en relief organisation in jansen. Doe je pas als die niet

[0:04:16] in het designs

[0:04:17] zijn company lunch support packages voor je wanneer ontplooien en zijn familie in zijn en outsider

[0:04:24] zie je pakketje inclusief een. Er ziens

[0:04:28] uit sahla permanent

[0:04:30] weliswaar niet permanent

[0:04:32] uit die nooit cash laurens is en kelly van jeugdvriend ontplooiing leerlingen

[0:04:37] transportation fronsen dertig besef hebben we nu zien hierop

[0:04:41] in feite people. Hoewel beijing uit de bal deels d en nijd.

[0:04:46] En hoe eppink konings zeg je dat

[0:04:51] die problemen die temporary decennia oud zijn jeugdvrienden

[0:04:54] lego en immigration assistentes toe dat safe than categorie

[0:04:58] en acces to entree assistant problematiek zoals die is including the psychological kan zo. Support

[0:05:05] wie continue to wij up-to-date. Fijn om en zelfs je je konings in zijn en oudshoorn

[0:05:14] die zijn het met je artikel moet lijkt toe adres waar je continu door

[0:05:21] zetten companies een naam intention to be strong

[0:05:25] bed continue to do business internationaal toezicht d.

[0:05:29] Wie hou even te dien nest en transparant wel interessant

[0:05:34] bosgebied in het westen en ontplooiing is

[0:05:38] ze continu afval waar business innovation is dat drie bij van een soort discussies nog fijn een soort game.

[0:05:45] Sorry zijn en een londen

[0:05:49] wibi continu te doen. Operation

[0:05:52] first en in bad. En wie weet

[0:05:55] is een soort woede dat wij tot students for life long zijn milik breed en ik

[0:06:02] die uitbreiding prijs cap of koffie hier dan lower east side assist is een soort lessen uit voor joris cent per kuub

[0:06:11] worden. Privacy is en sjoerd mos in en

[0:06:14] kent consument, consortium en

[0:06:18] islam so good will be die international sanctions zei ze zijn vast is

[0:06:25] is een soort boete systeem s

[0:06:28] ze nog eens zijn is dat familie daartoe hebben economie jones touchpad oa place

[0:06:35] richard daan oa business oude amper de

[0:06:38] hoe doe narsingh te doen is is geboren

[0:06:42] wibi antifa die

[0:06:45] sandra is aan zet toe leven.

[0:06:48] Wie moet feiten geologisch terwijl az en wel international property biedt national lijst bij patiënten steeds die we een toe dat die internationaal

[0:06:59] to hebben

[0:07:00] ziet, net zoals een issues en moet daarbij en permanent binnen het subsidie budget naar extra te worden

[0:07:10] want to conclusie mij gemaakt bij realiteitszin zet wie condens die in nieuwegein.

[0:07:15] Wie staan zoals koning is

[0:07:19] en bibliotheek continue toe prioriteit heeft hij en bieding of alle is en families en support communities in dienst van sympathiek.

[0:07:28] Denk je hier.

[0:07:30] We maken van missen. Scheijgrond uw vijf minuten.

[0:07:34] Dank voor de uitnodiging om met kamercommissie buitenlandse zaken te spreken over nederlandse bedrijven die zaken doen in rusland.

[0:07:42] Mijn naam is jan willem scheijgrond en ik ben verantwoordelijk voor de wereldwijde overheidsrelaties. Ik lijd sinds de russische inval in oekraïne de gesprekken met de verschillende belanghebbenden voor onze activiteiten in zowel oekraïne als rusland.

[0:07:57] Laat ik helder zijn.

[0:07:58] Wij veroordelen de russische agressie jegens oekraïne in de sterkst mogelijke bewoordingen.

[0:08:04] De verwoestende impact van deze oorlog op de levens van mensen in oekraïne is hartverscheurend.

[0:08:11] Onze focus ligt daarom op de hulp in oekraïne.

[0:08:15] Onze medewerkers in oekraïne

[0:08:17] en in de aangrenzende landen zijn direct naar de info in februari tweeduizend, tweeëntwintig in crisis modus gaan werken met onze ondersteuning.

[0:08:25] Ik heb persoonlijk meteen na de inval contact gezocht met de oekraïense ambassadeur in brussel, maar ook de ambassadeur hier in den haag. Om te kijken hoe we het beste konden helpen.

[0:08:36] We hadden ook al nauw contact met het ministerie van gezondheidszorg in oekraïne. Want twee maanden voor de inval was die nog op bezoek in nederland. Om een overeenkomst te tekenen van hoe we samen de gezondheidszorg en oekraïne gingen verbeteren.

[0:08:50] Wij helpen de oekraïense bevolking met onze kennis kunde, technologie en financiële middelen.

[0:08:57] Ze hebben we zoveel zowel ziekenhuizen als mobiele medische brigades voorzien van apparatuur die nodig is om zieke gewonde en zwangere vrouwen te helpen.

[0:09:06] We werken daarin nauw samen met onze eigen philips foundation, maar ook met humanitaire organisaties. De europese commissie

[0:09:13] en de wereldbank.

[0:09:15] Maar hoe dan. Om te gaan met onze activiteiten in rusland.

[0:09:19] De afwegingen die we moesten maken plaats te ons voor een groot dilemma.

[0:09:24] Eén ding is zeker

[0:09:25] de beeldvorming die in de recente artikelen in de media is ontstaan over onze activiteiten in rusland is te eenvoudig

[0:09:33] en doet geen recht aan de werkelijke situatie.

[0:09:37] Wat dan wel. Ten eerste hebben ons direct na het uitbreken van de oorlog beperkt tot het leveren van producten voor medische zorg en moeder en kindzorg.

[0:09:48] We zijn gestopt met alle andere activiteiten.

[0:09:51] We gaan daarmee een stuk verder dan de sancties waar ook wij ons vanzelf vanzelfsprekend aanhouden.

[0:09:58] Sinds het begin van de oorlog is er geen scheerapparaat of tandenborstel meer door philips geëxporteerd naar rusland naar rusland.

[0:10:05] We hebben al onze marketing activiteiten al onze marketing activiteiten in rusland beëindigd.

[0:10:10] De arm die activiteiten zijn gestopt.

[0:10:13] De productie van medische beeld apparatuur via een derde partij in rusland is ook gestopt en ons personeelsbestand is teruggebracht.

[0:10:22] Ook onze merk licentie partners hebben hun activiteiten afgeschaald.

[0:10:27] Ten tweede

[0:10:28] wij hebben een zorgplicht voor onze russische medewerkers,

[0:10:32] onze partners en hun gezinnen.

[0:10:34] Die kunnen en willen we geen risico's laten lopen lopen vanwege beslissingen die wij als onderneming vanuit nederland nemen.

[0:10:44] Ten derde blijven we producten voor de zorg in ziekenhuizen en de zorg voor moeder en kindzorg leveren

[0:10:52] toegang tot zorg is namelijk een mensenrecht.

[0:10:55] We doen dit in nauw overleg met de oekraïense overheid een ambassade hier de vice-premier in oekraïne meneer verderop en de voorzitter van de raad minister van chuck.

[0:11:07] Maar we doen het ook in goed overleg met de nederlandse ambassade in kiev en moskou en buitenlandse zaken die vooral advies hebben gegeven over sancties en het beschermen van onze medewerkers in rusland

[0:11:19] en ook

[0:11:21] raadplegen wij de amerikaanse overheid die specifieke kennis heeft afgegeven op

[0:11:26] voeding, gezondheidszorg en landbouwproducten

[0:11:29] en de vn belangrijkste stap is dus dat we in de eerste week van de oorlog besloten hebben om de export voor persoonlijke verzorgingsproducten, zoals scheerapparaten, tandenborstels en huidverzorging artikelen naar rusland per direct te stoppen

[0:11:43] en datgene wat onderweg was naar rusland terug te halen.

[0:11:47] Maar de voorraden die nog in rusland waren. Daar hebben gelaten

[0:11:51] met het oog op de veiligheid van onze medewerkers in rusland.

[0:11:55] Dat heeft een belangrijke redenen.

[0:11:57] De resterende voorraad in rusland was deels onder beheer van onze russische collega's en deels in beheer van onze lokale partners. Daar hoort ook de russische philips webshops bij die door een derde partij niet door philips door een derde partij beheerd wordt.

[0:12:15] Inmiddels zijn we zover dat het contract later deze maand beëindigd is

[0:12:20] zonder dat we juridische conflicten aan over hebben gehouden

[0:12:24] en dat is belangrijk, want de russische overheid heeft namelijk een aantal wetten aangescherpt

[0:12:29] en nieuwe wetten geïntroduceerd die het verbieden om commerciële beslissingen te nemen die gericht zijn richting de tegen de russische staat de russische economie of de russische burger

[0:12:40] op overtredingen staat in veel gevallen lange gevangenisstraffen tot twintig jaar.

[0:12:46] U zult begrijpen dat we onze medewerkers niet aan de risico's willen blootstellen.

[0:12:50] Kort samengevat

[0:12:52] plaats. De russische inval ons voor een dilemma.

[0:12:56] We veroordelen de oorlog,

[0:12:58] maar we willen om humanitaire redenen ook niet zomaar alle activiteiten in rusland stoppen

[0:13:03] ook inwoners van rusland hebben recht op medische zorg.

[0:13:06] Daarnaast willen we onze medewerkers en partners in rusland niet in gevaar brengen door die keuze is philips als zodanig niet weg uit rusland en heeft daar betrokkenheid is echter geheel gericht op mensen mensen die zorg nodig hebben, moeten ze hun kinderen die zorg nodig hebben en onze medewerkers die bescherming nodig hebben.

[0:13:24] We hebben wel behoefte om aan deze activiteiten, om deze activiteiten af te stemmen met belanghebbenden,

[0:13:31] met name de oekraïense overheid, maar ook de nederlandse overheid.

[0:13:34] We staan altijd open voor een dialoog over wat maatschappelijk verantwoord ondernemen onder zulke complexe omstandigheden naar betekent

[0:13:43] politiek en het bedrijfsleven hebben elkaar daarin hard nodig,

[0:13:47] want niemand kan die afweging alleen maken.

[0:13:51] Dankuwel.

[0:13:51] De heer van hees,

[0:13:54] Dankuwel. Dank voor de.

[0:13:58] Microfoon.

[0:14:00] En dank voor de uitnodiging. Mijn naam is steven wens zie je over ing.

[0:14:05] Vanaf het begin van de

[0:14:08] de russische invasie heeft ing deze invasie in oekraine scherp veroordeeld.

[0:14:12] We betreuren het ten diepste de vele slachtoffers, de verschrikkingen, de verwoesting als gevolg van de aanhoudende oorlog in oekraïne en wij zijn heel hoog actief in oekraine.

[0:14:22] Laat ik heel helder zijn. Ing ziet geen toekomst voor zichzelf in rusland.

[0:14:26] We zouden we er liever niet actief zijn,

[0:14:29] maar we zijn er wel actief en sinds negentien, drieënnegentig zijn wij daar inmiddels een dochteronderneming. We richten ons daarover groot zakelijke klanten. Dat zijn grote bedrijven

[0:14:38] en daar worden met name leningen en betaal producten aangeboden en direct na de invasie hebben wij verklaren dat wij geen nieuwe zaken doen met russische bedrijven

[0:14:47] en deze restrictie geldt voor russische bedrijven in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen klanten van onze vestiging in rusland zelf, maar ook alle andere bedrijven of het nou binnen of buiten rusland is er meer dan vijftig procent russische aandeelhouders

[0:15:02] en aangezien onze voornaamste bezigheid als bank het uitlenen van geld is betekent dus niet meer aangaan van nieuwe leningen door onze russische activiteiten teruglopen en uiteindelijk tot nul.

[0:15:14] We hebben het afgelopen jaar onze uiterste best gedaan om dat proces te versnellen ondernemingen snel terugbetaald te krijgen.

[0:15:19] Sinds begin van de oorlog is de explosie. Wij hebben een aantal leerlingen want we hebben uitstaan daardoor meer dan gehalveerd

[0:15:26] en vanzelfsprekend volgt ing daarnaast strikt alle westerse sancties op, maar onze approaches veel breder dan die sancties. Alle transacties met gesanctioneerde russen partijen zijn gestopt

[0:15:37] of bevroren

[0:15:39] en zoals gezegd bouwen die activiteiten dus af in rusland. Sinds de invasie. En als bank

[0:15:45] leen je geld uit aan een partij dan is dat geldt dus bij een andere partij en op een later moment komt die lening weer terug en al onze inspanningen zijn dus op dit moment op gericht om die uitstaande leningen op die russische klanten te innen.

[0:15:58] En als we daarmee ophouden. Dan zeggen we in feite tegen de russische klanten dat het geld niet meer terugroepen hoeven en dat is een gift aan de russische klant en dat lijkt ons niet het doel van het afbouwen van onze activiteiten en de richting die we hebben gekozen.

[0:16:12] Dus de prioriteit ligt op het of afbouwen van de bestaande kredietportefeuille. De dingen die we uitstaan hadden bij rustige klanten willen we terugbetaald zien

[0:16:22] en diensten die we verder dus op dit moment uitvoer. Die zijn daar in lijn mee met dat doel bijvoorbeeld betalingsverkeer ook voor dochterondernemingen van internationale klanten die nog in rusland actief zijn of moeten zijn.

[0:16:35] Er doen we met ongeveer twee, honderd zeventig medewerkers die actief zijn voor ing

[0:16:40] en deze mensen zijn cruciaal

[0:16:43] voor de afbouw van onze belangen om zo deze goed mogelijk en zo veilig mogelijk uit te voeren en daarvoor hebben ook hun inspanningen nodig en ook hun veiligheid nodig

[0:16:56] voor de duidelijkheid. De invasie in rusland en oekraïne kost ons geld dus voor. Het is geen verdienmodel

[0:17:02] in hetzelfde boek we op dit moment wat meer inkomsten vanwege geld dat op onze rekening wordt gesteld door bestaande klanten. Ook proberen we dat de ontmoedigen, maar tot nu toe hebben vijf, honderd miljoen genomen als voorzieningen in de stroppenpot.

[0:17:14] Daarnaast besteden we veel tijd en geld aan de ervoor om onze leningen terug te krijgen. Dus dat is een veelvoud van wat we in rusland verdienen

[0:17:25] en daarnaast hebben we ook extra kapitaal aangehouden voor het feit dat die leningen in problemen komen en dat bedraagt ongeveer een miljard

[0:17:32] wederom. Het geven van een gift aan rustig klanten is niet in ons belang.

[0:17:37] Kortom, per saldo heeft de oorlog onze ons een flinke min post opgeleverd. Afgezien van indirecte effecten die door of natuurlijk heeft op de economie in zijn geheel.

[0:17:47] Ik herhaal ing ziet geen toekomst voor zichzelf in rusland. We zouden er liever niet actief zijn

[0:17:52] en overigens werd toch wel even gezegd hebben, vallen onze zorgen daarover natuurlijk niet bij het enorme leed en de schade die de oorlog voor de echte slachtoffers heeft.

[0:18:01] En heeft gebracht.

[0:18:02] Dankuwel.

[0:18:04] Dankuwel voor deze drie inleidingen.

[0:18:07] Er zullen vast vragen leven bij de leden van deze commissie. Als u een vraag aan de heer simon wil stellen, doe dat in het engels? Dan kan hij het verstaan. En anders kan het in het nederlands en geef ook even duidelijk aan aan wie u de vraag stelt en ik accepteer geen vraag aan alle drie.

[0:18:21] Dat kostte veel tijd. Heer van der lee. Groenlinks gaat uw gang voor eerst thank you share and roll band het centrum toe in dialoog. Bedoeling responsible business in de motie difficult circumstances in de country and in kwestie in veel zin in. Zover nemen een country trouwens. Of is honderd

[0:18:47] doortje work lions accountantsbureau spoorkruis zo maar kwestie en bespiegeling is is toe. Simon

[0:18:59] heb ik dank u voor uw introduction je torens. Een capelle veen. Zoals adres holdem, de heemtuin.

[0:19:06] Het is de heffing anders internet. Spelletjes doen in het westers en employees. Het perron not to. De media en de jungle plek.

[0:19:15] Wij dit youtube. Toen niet spannend

[0:19:19] to the jungle pijnlijk in de media compared to you invest te zijn. Employees

[0:19:24] en hiertoe. Dus u heeft tekens steps to the money show is in was je ook een package is steken stonden steps lijkt starbucks voor inziens tool dus you are running out verdere access.

[0:19:40] Er wordt verder efficiënt kunt kunt doing en wordt wordt wil. Het is niet het voor hypothetisch rest access microsoft loket wordt klasje dan nou qua nam overigens alle kampen die zeiden to be completely free lunch. U kunt u duurder match. Zou u als naar toen mijn best doen als de kwestie is mulder kan is.

[0:20:09] Festival vinkje bij voor jorien naar commissie trok is budget het barry. De verkoop voor employees to be in de situation

[0:20:22] are you speak and desert you think business case. Je redenatie lijkt is of kort vink houden is bossche bol wordt happening het er en w ter worden happening is bij een tiende eeuw en heffing. Hier heer in komedie trok in handen is

[0:20:42] de dilemmas. Touch you spoken en er was bewondering nothing special i mister van rijswijk steden kampen niet want to be in in was, al wordt als er daar zijn sinds goed helpen als mee biedt voor kan er niets like your company te lief, roosje en sanctie die je daar meer over het er bikkels. De trail die imf die knmi be still going zou albert lijkt heer mohandis is denk je.

[0:21:23] Hartstikke goed sjoerd. Sjoerdsma.

[0:21:26] Bedankt. Voorzitter,

[0:21:28] Hartelijk dank. Ook aan alle drie voor de bereidheid om hier te zijn en ons van informatie te voorzien.

[0:21:35] Mijn vraag is aan de heer van rijswijk. Die zei dat ze in maart twintig, tweeëntwintig ingreep gemaakt geen nieuwe zaken meer te willen doen

[0:21:43] eigenlijk er überhaupt niet meer te willen werken. Mijn vraag is een destijds een maart twintig, tweeëntwintig was de uitstaande leningen vierenhalf miljard. U zegt net al gehalveerd is. Dan neem ik aan het uitstaande leningen ongeveer twee komma twee miljard zijn.

[0:21:56] Maar de echte vraag die ik erachteraan willen stil is,

[0:21:59] Als je als ing daar echt niet meer actief willen zijn, hoe zich dat verhoudt tot wat er op de website van ing wholesale banking rasha staat waarin staat dat ze weliswaar dat hij weliswaar geen nieuwe zaken doet met

[0:22:13] de russische bedrijven, maar nog steeds internationale uw internationale cliënten wilt ondersteunen is dan wel mogelijk dat daar de zaken worden uitgebreid worden ook die zaken langzaam afgebouwd.

[0:22:25] We gaan naar de beantwoording eerste heer simon

[0:22:28] door first alsjeblieft.

[0:22:30] Dankjewel. Match van een kwestie van en zal toeval zijn in één ding iig met gepresenteerd

[0:22:37] adressen. Onlangs zijn software je wel eens in essentie. Wat ik hier ziet. Dit is weer important januari dictum komt er niet toe dat hij doorheen daartoe hague beijing probleem en waar je familie toeristen keer doen op de cremeren en kadootjes in een x en transparantie is misschien weer in want eind. Hij liep nou voor net aan de lessen te verifiëren in important value of als er een disco. Wel zet je dan lijkt lee en hij is weer een kritiek worden

[0:23:08] hoe jij binnen extreem niet gaan staand interne. We hebben niet transparant die een externe michel. Zij hebben in bij het is publicly volleybal website regering toe

[0:23:21] assembly weerwind adres sinds de topics en het is absoluut waar die en en ik tweed.

[0:23:28] Je ziet individuele media in internet.

[0:23:35] De entree is

[0:23:36] itunes prostitutie ze ietsje ze very very difficult budget en personeel die effect watching. Wie ze wat je wat je happening en design die het franc deel en toe have op mijn werkstation zijn wel organizations

[0:23:53] to explain wat autistisch zijn budget dient ik een lijkt lee.

[0:23:58] En als u kent mij in de global challenge die van punten in die subjectieve dingen politiekorps met zowel in die today

[0:24:08] en hoe respect in every bij deze printer en continu toe een keertje duidelijk wel een place very proud bij die van point of ziens maar even bij. Die was katholiek kan de motie is toegewijd heb toen amper in in new brengen

[0:24:30] vragen als next step kon

[0:24:33] watching you were sorry to actions in die de douane.

[0:24:38] De woning oud. Als er die en toe preparing plein yassini die reden kan je dan sjoerd.

[0:24:47] We zien goede dekking mocht plannen zijn competitief in koffie met de competitie. Wat starbucks starbucks koffie tent dat wij die is een soort product toegang. Het voorjaar was zijn starbucks is mooi product. Foto vijf eurocent je nog een leuk iets is dat wordt gewijd

[0:25:06] met gayne wie bibliotheek wel responsibility te doen.

[0:25:13] U meneer van rijswijk.

[0:25:16] Ja. Dankuwel. Voorzitter, eerste vraag van mevrouw mulder.

[0:25:22] Kijk ik ga uiteraard niet over de sancties en wij doen geen zaken meer met russische klanten dus uiteindelijk

[0:25:30] in het begin hebben natuurlijk heel goed moeten kijken welke rust uw klanten hebben allemaal in de boeken op welke bedrijven zijn eigendom, direct of indirect van uw klanten. Om de sancties goed te kunnen uitvoeren.

[0:25:43] Kijk, uiteindelijk is het idee van de sancties onder de russische economie te raken

[0:25:48] en u weet zelf heel goed welke sectoren heel belangrijk zijn voor de economie is natuurlijk een heel groot exportland en ik denk dat het continueren van die sancties op gebieden die de export beperken. Ik denk dat dat een impact heeft op de economie van rusland. Ik ben niet de expert. Maar ik denk dat dat de richting is die sancties op zijn gegaan en nog steeds gaan.

[0:26:12] Uiteindelijk bouwen wij af. Dus wij hebben alleen nog maar bestaande leningen uitstaan en wij in een die leerlingen op moment die leerlingen

[0:26:18] beëindigen, net als een hypotheek bij wijze spreken we over grote bedrijven en wij wij vervangen die dingen dan niet. Dus het is nu zo goed mogelijk samenwerken met onze collega's in rusland. Om die leerlingen te kunnen innen

[0:26:30] als het gaat over de de vraag van de heer sjoerdsma ten aanzien van de explosie, aan begin van de

[0:26:37] oorlog en invasie van oekraïne was als in totaal zes komma zeven miljard.

[0:26:43] Er ligt nu nog om en nabij de drie miljard.

[0:26:46] In totaal.

[0:26:50] Sorry had ik had nog een vraag.

[0:26:52] Vraag ging erover dat op de website van losse borging staat

[0:26:56] wat ze met buitenlandse klanten doen. Ze hebben gezegd we doen geen nieuwe zaken meer met rust. Planten

[0:27:01] voor buitenlandse klanten hebben zet voor vooral besterven betreft uw bestaande activiteiten

[0:27:09] blijven die activiteiten alweer mensen u daarin steunen, waarbij we individueel met klanten in gesprek gaan om die activiteiten verder af te bouwen. Maar als je als u net van de

[0:27:19] hier aan de linkerzijde al gehoord. Dat is best wel een

[0:27:22] is er is wel specifiek klant voor klanten om te kijken wat is er mogelijk bij die klanten op welk moment is dat doen we heel voorzichtig

[0:27:30] in een bilaterale dialoog met al onze klanten om ervoor te zorgen dat ook langzamerhand die business gaan afbouwen.

[0:27:38] Dank je. Kunt u de second best op kwestie. Mevrouw piri.

[0:27:42] Ook mij namens mij. Dank dat u hier bent aantal bedrijven gehad. Die moet niet. Dus dat is sowieso goed en ik denk ook goed. De wat u allemaal zij wat u doet voor oekraïense werknemers en andere activiteiten daaromheen.

[0:28:05] Heeft u een plicht naar uw werknemers toe? Ja. Heeft u een humanitaire plicht naar de russische bevolking toe is mijn opvatting van nee, mijn vragen zouden zijn aan de heer scheijgrond. Welke trigger heeft u nodig om toch definitief weg te gaan uit rusland is toch kijkt naar scenario's en ook nog een vraag aan u heeft hij ook mensen in dienst die nu aan de frontlinie staan.

[0:28:30] Dankuwel, mevrouw van der plas.

[0:28:33] Ja. Dankuwel en dank voor uw presentaties. Eentje voor uw presentation. Ik heb een vraag aan de heer scheijgrond ik eigenlijk ook wel een heer vereisen gerust stellen. Maar dat heeft de voorzitter verboden.

[0:28:51] Vindt u dat oekraïne doet ook veel oproepen om nederlandse bedrijven uit rusland te krijgen en die oproepen bereiken ons natuurlijk ook.

[0:29:04] Vindt u dat de tweede kamer of de politiek hier in nederland te veel naar zeg maar die oproep beluisterd ten opzichte van de plichten die jullie aangeven richting de russische burgers, werkgelegenheid, gezinnen moeten ook eten. Er is ook voedsel nodig. Ook in rusland. En dus dat schuurt. Natuurlijk begrijp ik heel goed. Maar hoe kijkt u daarnaar naar die oproepen aan oekraïne en vind het dan dat wij ons dan zeg maar moreel verplicht voelen om te zeggen dat vinden wij ook. Dat. Ben benieuwd naar uw visie daarop.

[0:29:42] Dankuwel. De heer van der lee

[0:29:45] tanks het kwestie. Mijn suggestie

[0:29:50] vink in site. U vindt dat u heeft het kwik hierna heb ik was schrijven want explain dat de russen nog gehoord is als we hebben het intern of dat de nieuwe is. Lees je smeekt het model. Faculteit tekst steps. Zo heeft you act dit clublied af en heb je kunt zitten. De options zal worden kan heeft dan toe een. Het is continu de pdf emplooi is.

[0:30:17] Dankjewel. De heer scheijgrond. Eerste.

[0:30:20] Hartelijk dank voor de vraag. Der vragen om uit humanitaire gronden wel of niet in rusland te blijven is een hele lastige daarom. En wat ik al aan het eind zij die kunnen we niet alleen nemen. Dus we hebben daarom ook die vraag uitgezet onmiddellijk bij buitenlandse zaken, maar ook bij de vn

[0:30:36] en en mijn en met name hebben gezegd van nou we moeten ook kijken van wie is hier nou slachtoffer van deze agressie in oekraïne, zodat mevrouw van der plas zal zij ervan

[0:30:45] zitten we teveel aan de oekraïense kant. Maar we vonden het wel belangrijk om met oekraïne te gaan afstemmen van jongens wat vinden jullie nou verantwoord. Want ze hebben ons gevraagd van kun je uitleggen wat je nog in rusland doet en waarom vanwege die oproep van trek je terug uit rusland.

[0:30:58] Dus we hebben uitgelegd waarom we daar nog blijven. Ze vinden het niet leuk

[0:31:02] maar ze begrijpen het wel en dus die humanitaire grondslag is wel belangrijk

[0:31:07] wat ons wel op het hart drukken is van joh. Ga alsjeblieft geen geld verdienen in rusland.

[0:31:12] Dat doen we niet maken. Verlies en blijvend uitleggen. Dus we zijn regelmatig in contact naar als het verandert. Als we nou zeggen. In onze waarden en normen maatschappij. Die was nederland hebben als europa die anders is dan andere delen van de wereld

[0:31:26] dat we zeggen we vinden het onverantwoord. Laten we dat er met z'n allen beslissen

[0:31:30] en dat heb ik gezegd tussen sancties en moreel en morele verplichting zit een heel groot grijs gebied. Dat is natuurlijk ook de grondslag geweest van mvo wetgeving van wat doe je in het grijze gebied? Wat zijn hier morele waarden die je meebrengt op basis waarvan je dan de beslissing neemt om ergens wel of niet actief te zijn en dat is in iedere crisis in iedere omstandigheid is dat anders. En dus weer een andere afweging. En dan moet je samen doen waar dus wel behoefte aan is. Dat zei ik ook van om dat te overleggen. En als ze straks met voortschrijdende inzicht en god weet wat er na de eerste verjaardag van de inval gebeurt als we dan zeggen nou het is toch beter om daar met z'n allen uit te trekken, ook al worden de russische bevolking. De zwangere vrouwen, baby's de kankerpatiënte. De mensen met cardiovasculaire aandoeningen daar ziek van we naar een overlijden toch beter om terug te trekken, dan moeten we dat met z'n allen beslissen en dan moet je daar een sanctie van maken

[0:32:26] en dan in het grijze gebied kunnen we als nederlandse maatschappij bepaalde dingen beslissen van hoe doe je zaken

[0:32:32] liefst als europese maatschappij of westerse maatschappij?

[0:32:37] Maar daarvoor is continue dialoog nodig, en niet alleen maar over sancties.

[0:32:43] Ik hoop dat het beide vragen beantwoord.

[0:32:47] Nog niet helemaal

[0:32:49] de oproep om wat is nog meer nodig om uit rusland te verdwijnen. Heb je een aan de frontlinie bij ons weten niet

[0:32:58] en ik wil graag in besloten achter de deur precies vertellen wat er allemaal gebeurt en op welke manier aan onze russische medewerkers getrokken wordt.

[0:33:07] Maar er gebeurt natuurlijk wel maar

[0:33:10] anekdotisch weet ik van mijn collega's die zitten er niet op te wachten.

[0:33:16] Helder.

[0:33:17] Men heeft gesloten deze vergadering openbaar te doen, moeten we deze beperkingen ook genoegen nemen.

[0:33:23] Mijn zusje,

[0:33:25] Dank u van zijn crashes en projecten die de particulier. Het cs

[0:33:30] van d an. De crisis meeting recreatief community company zet je team doe up to day every single day

[0:33:40] een biedt dan dans en rond zien zijn ze nog butt juli is misschien het goede toe wat je werk, werk en folie en sinds wanneer je een dekking. Actions was die argumenten inge daar het je weerwind die terwijl er amper. Je ziet queeny

[0:33:57] erwin die demon.

[0:33:59] Hoewel ze veld der most toe amper een nieuw klein het per was heeft als companies

[0:34:06] met dient dat je inderdaad iets wil dan zij to look out outsider afval jaar communication materieel die die wibi sinds te doen en wie continue to this toegewijd

[0:34:17] als vragen als hoe het die in to business zijn p een entree is een fatsoenlijk in het

[0:34:26] rendement uit ferry reguliere toe leg je de wie ze was campagnes zetten ze even doorzet zijn company moet die national lijst

[0:34:35] wat je het hoe meer inzet hoe we daar verlost aansluiten bij het biedt bij het oude ontplooiing boeddha wordt de consequenties zijn we de pech van ferry specifiek priemend

[0:34:47] en daar komt ergens in factories die gewijd is van de populatie van weer niet. Die zul je net zo misschien budget binnen een.

[0:34:58] Dank je.

[0:35:00] Mevrouw mulder,

[0:35:02] Dank je eens met stagiair misser staaij men steeds dertien was roon liet coach oor langley in de publication bij de volkskrant won of die aldaar niet sterk was in feite te kan steeds het essay en er wordt leidschendam die daartoe kerst heer. Er is de case voor het ms verhaal.

[0:35:27] Sjoerdsma.

[0:35:29] Dank en dank.

[0:35:30] Voor de verhelderende antwoorden tot nu toe. Ik had nog een vraag aan de heer scheijgrond van philips die duidelijk onderscheid maakt en ik vind het zelf ook begrijpelijk tussen en wat ze nogal wat je eraan medische apparatuur richting rusland exploiteert. En wat er dan nog ter plekke gebeurd. Maar mijn vraag is wel ik heb net nog even gekeken naar die online omgeving van philips, waarvan niet duidelijk is dat het door iemand anders wordt gerund.

[0:35:53] Welk welk logo opstaat.

[0:35:57] Of je het wenselijk vindt dat die voorraden. Daar worden er worden blijvend worden verkocht door een andere partner. Ook onder de naam van philips

[0:36:04] en daarachter misschien de vraag hoe grote voorraden eigenlijk nog zijn. Met andere woorden hoelang hoelang gaat deze shop nog nog leveren.

[0:36:13] In

[0:36:15] maar een vervolgvraag te doen want kijk ik snap dat apparatuur die door philips geleverd wordt essentieel zijn. Ik denk als het hier ging om. Er staat een grote vrachtwagen voor de russische grens met die hulp goede moed die naar binnen het antwoord natuurlijk. Ja. Maar de vraag is waarom heeft u nog kantoren opslagruimten et cetera in rusland zelf nodig

[0:36:39] om dat te doen is mijn vraag is eigenlijk hoeveel activa. Hoe groot zijn de kantoren. De de opslagruimtes die philips heeft in rusland. Dat dat zou mijn vervolgens.

[0:36:53] Mevrouw van der plas volgt.

[0:36:56] U kunt uw eerste vraag nog aan de andere stellen als we dat wel,

[0:37:01] De raad.

[0:37:02] Dan herhaal ik mijn vraag voor de heer van rijswijk.

[0:37:06] Ja. Dankuwel, voorzitter van de stukken. Goed.

[0:37:10] Marcel, simon.

[0:37:14] Zien ze hebben in de van de familie.

[0:37:17] Nou eens.

[0:37:20] Van mening in het engels. Maar aan de andere twee meisjes.

[0:37:26] Als ik het goed begrijp, rijswijk het goed begrijp. Voorzitter, dan denk ik dat de vraag was of of de andere. Naast de heer simon ook vonden dat een verkeers quote waren in de krant.

[0:37:37] Ik kijk ook even naar mijn media. Maar ik denk niet dat ik verkeerd geknipt ben in de krant. Ik denk dat onze positie altijd duidelijk is geweest vanaf het begin dat we hebben gezegd wij willen geen nieuwe business en zaken meer doen met russische klanten hebben zelfs uitgebreid naar

[0:37:53] partijen die al dan niet voor de meerderheid zouden worden gehouden door russisch ingezetenen dus breder dan alleen maar klanten in rusland. En sindsdien zijn we aan de gang gegaan met het afbouwen van leningen op rustige klanten. Dat moeten we over zeer zorgvuldig doen en zoals ik net al zei, met onze medewerkers in rusland. Daarom is het ook zo

[0:38:15] even tijd nodig is. Het sensitief en elk kwartaal update we eigenlijk de buitenwereld over hoe we daarin vorderen.

[0:38:24] Ten aanzien van

[0:38:26] de vraag van mevrouw van der plas

[0:38:29] over gaan. We zijn we als tweede kamer. Hoe gaan we te ver in de de luisteren naar de oekraine. Dat durf ik niet zo te zeggen. Ik denk dat wat de heer schepen ons zij heel goed is dat uiteindelijk

[0:38:44] proberen natuurlijk te kijken in wat is het juist om te doen en hoe is dat te vervatten in richtlijnen en sancties om zo consistent mogelijk dat uit te voeren en dan zal zeker in een

[0:38:56] zeker in deze verschrikkelijke oorlog waar dingen zo snel bewegen en continu een verschuiving zijn waar mooie mobiliteit ligt een vervolgens gaat wetgeving en sancties erachteraan is. Dat blijft lastig.

[0:39:06] Ik heb wel ander verzoek. Kijk dit is

[0:39:09] dit is een echte oorlog. Maar dat begrijp ik heel goed, maar ook met

[0:39:13] echter mensen die ook echter op de grond zitten en ook voor die mensen is situatie zeer lastig en ik wil wel vragen om daar rekening mee te houden omdat anders je toch mensen in gevaar brengt waarvan dat niet zou moeten gebeuren.

[0:39:32] Dankuwel.

[0:39:34] Meneer scheijgrond.

[0:39:36] Volkskrant heeft dus ook niet verkeerd. Ge quote. En dan komt er gelijk op de tweede vraag die website. Toen ik dat zag dacht ik ook van hoe kan dat

[0:39:46] zet hem uit. Maar die wordt door een derde partij beheerd. Een derde krijgt de licentie en die heeft sinds de tweede wereld of de sinds sinds vierentwintig februari dus geen nieuwe producten meer heeft gekregen van ons. Maar je had nog wel een voorraad dat we hebben gekeken naar de de boeken. Dat is heel weinig zijn ook voornamelijk wat oudere producten die er staan.

[0:40:07] De website gaat eind deze maand uit de lucht.

[0:40:10] Maar we hebben dat gedaan. Dan moesten ze ook onze lokale partners opgelost worden op een manier zodat er geen conflict zouden krijgen. Dus niet via de rechtbank leek ons niet handig. Maar eind van de maand is dat weg. We zijn inmiddels al vorige zomer onze merk rechter kwijtgeraakt in rusland voor die producten.

[0:40:31] Dat betekent dus geen rechtsbescherming meer in rusland.

[0:40:34] Dat betekent dat iedereen die wil die producten kan importeren. En dan kunnen we niks tegen doen.

[0:40:41] Dat proberen we natuurlijk wel zoveel mogelijk iets aan te doen. Maar we zijn we hebben iedere wettelijke grond ieder recht erop is, is kwijt. Dus dat is een consequentie en daardoor is het ook zo lastig om te kijken van de komt die toch nog ergens een keer online of in een winkel en scheerapparaat te koop.

[0:41:02] Dus hoeveel activa voor de gezondheidszorg artikel kijk als gezondheidszorg medische apparatuur mri. Deze kennis ultra sound. Daar heb je dus ook heel veel onderhoud aan. Dus als je daar drie maanden niet naar kijkt dan staat stil.

[0:41:18] Dus er zijn heel veel mensen in onderhoud zit zitten preventieve onderhoud reactief onderhoud mensen die de ziekenhuizen ingaan om om ervoor te zorgen dat die apparatuur werkt bijvoorbeeld intensive care apparatuur werkt en dergelijke.

[0:41:35] Dus als je zegt van

[0:41:36] we zetten we doen het allemaal vier humanitaire hulp. Dat zijn nogal wat ziekenhuizen duizenden ziekenhuizen in rusland.

[0:41:43] Ik denk niet dat dat de oplossing is te zijn we het internationaal een beslissen van zorg,

[0:41:50] Gaan we.

[0:41:51] Afsnijden van rusland. De russische mensen. Maar ik. Het lijkt mij niet wenselijk. Denk ook niet dat de wereldgezondheidsorganisatie en de vn dat hij vindt en we hebben ook gezien een andere conflicten in oorlogssituaties. Dat dat toch echt over het algemeen uitgesloten wordt. Dus zolang als wij nog mensen

[0:42:08] naar de ziekenhuis kunnen sturen bij de patiënte aan bed kunnen zetten voor voor onderhoud en voor voor hulp

[0:42:18] willen wij dat ook blijven doen

[0:42:20] als er inzicht te veranderen. Ik heb ik nog niet eerder gezien.

[0:42:25] Onvoldoende.

[0:42:26] Dankuwel. Kijk even rond. Zijn er nog vragen

[0:42:30] in ieder geval de heer van der lee. Gaat uw gang?

[0:42:33] Ik heb nog een vraag aan de heer van rijswijk omdat hij heeft uitgelegd dat de explosie gehalveerd is

[0:42:38] dat die niet wil dat er giften ontstaan doordat

[0:42:42] voortijdig intrekt en niet de lening hebt gediend, maar tegelijkertijd die ook in een bijzin iets over het klanten ook nog geld storten op de rekening is. Mijn vraag is even welke andere bankactiviteiten gaan zijn er nog eigenlijk gaande hebben alle bestaande klanten nog de normale retailbank functies van ing. Hoe zit het daarmee

[0:43:01] dankuwel. Ik inventariseer geven mevrouw mulder niet de reviews van niet papieren niet is dit de laatste vraag die gesteld is.

[0:43:07] Van is. Het feit dat we daar een dochteronderneming hebben met een eigen juridische licentie betekent dus ook dat ze zich moeten houden aan de wetten en regels van de centrale bank van rusland.

[0:43:19] Dat betekent dus dat je daar eens een keer diensten moet verrichten en dus niets rekening en mag sluiten dus bestaande rekeningen van bestaande klanten die moet je open houden, tenzij klanten

[0:43:33] zeggen dat die willen intrekken.

[0:43:38] Hartstikke goed. Dan wil ik u danken voor uw bijdrage. Vind je voor je. Contribution en is jorien en eerst weer wat duidelijk meer duidelijk geworden we aan de kant van de kamer. Dank voor uw introducties in uw antwoorden en ik wens u een fijne dag. Dank aan de publieke tribune. Dank aan de ondersteuning.

[0:43:54] We zien elkaar vast binnenkort weer.