Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Inflation Reduction Act

[0:00:01] Goede middag. Bij de vaste commissie voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Op de agenda staat de technische briefing met betrekking tot de in flesje reduction act.

[0:00:13] Ten eerste wil ik welkom heten via het scherm. De nederlandse ambassadeur in washington.

[0:00:20] De nederlandse ambassade van afgevaardigden, de heer streefkerk, mark streefkerk. Welkom ook u andere gasten op de achtergrond zie

[0:00:31] dan hebben we hier aanwezig vanuit het ministerie van buitenlandse zaken derk plaatsen

[0:00:37] caroline coelo sjoerd ten wolde en rinke biesma. En dan voor minister. We hebben nog ministerie van economische zaken tast een rol beek

[0:00:48] en dat zijn de mensen van de ministerie aanwezig. De heer thijssen. Wat de partij van de arbeid, de heer hammelburg van d zesenzestig, en we verwachten nog de heer in vriend van de groep van haga en de heer dekker forum voor democratie. Ik ben nu, voorzitter, ook lid

[0:01:06] van deze commissie moest voor amhaouch van het cda

[0:01:10] zullen we

[0:01:12] jullie het woord geven voor een introductie technische briefing daarvoor hebben jullie ook uitgenodigd. En dan zorgen dat we nog. We hebben een uurtje dat we nog wat ruimte hebben voor een aantal vragen natuurlijk na een jullie van jullie presentatie

[0:01:26] deze dit deze briefing is openbaar dus voor iedereen. Mensen kijken ook thuis mee.

[0:01:33] Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Fijn om hier te zijn en

[0:01:42] toe te lichten waar de international protection act overgaat. De voorstel ronde hebt wel fonds gedaan. Ik zit hier met mijn team van buitenlandse zaken om specifiek te zijn.

[0:01:55] Buitenlandse economische betrekkingen bij buitenlandse zaken. De heer klaassen, hoofd van handelspolitiek met twee van de collega's op de afdeling

[0:02:05] en thorsten van ez. K.

[0:02:07] Met dank aan de ambassade. Mark en en bart die er ook bij zijn.

[0:02:13] Wij gaan ons best doen om jullie vragen te beantwoorden als die er zijn na de presentatie. Het is en blijft natuurlijk een technische briefing. Dus wij gaan technische uitleg geven en zullen wegblijven bij elke politieke toelichting. Want daar zijn we niet van.

[0:02:30] Ik geef het woord aan derk.

[0:02:34] Dank. Goedemiddag. Ik ook van mijn kant.

[0:02:37] Ik zal heel kort toelichten welke onderdelen de de presentatie bestaat en dan

[0:02:44] we stelsel over naar de ambassade moest naar de collega's aan mijn rechterkant. Maar kort van mijn kant aow is vorig jaar in augustus ondertekend is sinds één januari van kracht en heeft natuurlijk geleid tot heel veel

[0:02:58] discussie in brussel en in den haag in in europa gezegd

[0:03:04] van onze kant proberen we eigenlijk onderscheid te maken om met elkaar te trekken. Allemaal in drie, drie verschillende zaken een is de zelf. Dus wat is die wat staat er eigenlijk in het hele grote amerikaanse wetgevingspakket na wat gaat er zo meteen van het ambassade door marijke streefkerk meer over worden verteld.

[0:03:27] Het tweede aspect hier. Dat zijn de handelspolitieke zorgen die er zijn en de aow opzich is is helemaal niet zorgwekkend is in principe bedoeld om

[0:03:40] de groene transitie in de vs een boost te geven. Maar in de vormgeving zijn een aantal elementen. Een aantal bepalingen die wij beschouwen als belemmerend en of protectionistisch eigenlijk omdat zij simpel gezegd productie van buiten de vs van buiten noord-amerika uitsluiten van de subsidies en belastingvoordelen die de mri geeft.

[0:04:05] Er zijn zichtbaar. De handelspolitieke problemen en daar gaan zo meteen hinke biesma en

[0:04:12] sjoerd ten wolde meer over vertellen en zij zullen ook ingaan op

[0:04:16] het vervolgproces. De dialoog die gaande is tussen

[0:04:20] washington en brussel om die protectionistische elementen te adresseren.

[0:04:24] Derde aspect derde spoor is de discussie in europa in reactie op de aow, maar een discussie over europese concurrentievermogen en dat is wat ons betreft een aparte discussie die eigenlijk los staat van de aow

[0:04:38] die gaat over staatssteun over

[0:04:41] subsidies in europa. En wat erop er zelf doet om de groene transitie en het europese concurrentievermogen te bevorderen. Dat is een discussie die zich afspeelt in de raad concurrentievermogen in op de europese raad en die

[0:04:55] die wij vandaag niet gaan behandelen om daar ook duidelijk over te zijn. Dat proberen we uit elkaar.

[0:05:01] Wij houden.

[0:05:02] Dat gezegd beginnen we nu met ambassade worsten. Mark om toe te lichten.

[0:05:11] Goedemiddag.

[0:05:13] Zoals gezegd is ondertekend in

[0:05:16] augustus tweeduizend, tweeëntwintig en is eigenlijk een derde grote wetgevingspakket van de van de bijna administration, naast de infrastructure investment en jobs act waar een duidelijke samenhang meezit met met de op het gebied van klimaat en energie en ook chips en insect.

[0:05:35] De wens gepositioneerd als in vlees redactie wat natuurlijk een politieke achtergrond heeft om voldoende steun voor te krijgen. Het was in eerste instantie ook de beelden werden agenda van beide die een beetje ten grondslag hieraan ligt. Maar die zin wat afgeslankte vorm aangenomen bevat niet alleen klimaat en energie, maar ook een stukje reduceren van staatsschuld en het verlagen van de kosten en de opbrengsten kant van de arbeid zit hem in het verhogen van de belastingen voor voor zeer grote zeer grote bedrijven. Uiteindelijk is de ree.

[0:06:09] Volgens de partijleider lijnen aangenomen. Dus de democraten hebben allemaal voorgestemd en dus is het met een hele kleine meerderheid aangenomen.

[0:06:18] Het heeft ook consequenties gehad voor de keuze. Op welk instrument genomen hebben de deze zogenaamde budget conciliation deel wat betekent dat eigenlijk vooral financiële instrument in staan en daarvoor kun je aannemen met die beperkte minderheid. Regelgeving heeft vaak een grotere meerderheid nodig en zit dus niet in de in en reductie

[0:06:42] volgende ziet graag

[0:06:47] zoals gezegd, is het belangrijkste deel is eigenlijk het energie klimaat deel. Dan gaat ik de meeste discussie over totaal is het ingeschatte budget daarvan driehonderd negenenzestig miljard dollar over een periode van tien jaar is geen jaarlijks bedrag.

[0:07:02] Zoals gezegd, is het vooral gericht op c o twee reductie en geeft het amerika weer meer een leidende positie op het gebied van klimaatbeleid internationaal de inschattingen die die de die ze zelf maken is dat zevenenveertig tot achtenvijftig procent c o twee reductie oplevert er een is meegenomen. De infrastructuur bill die er ook voor een nieuwe zorgt. Ze geven aan dat ze willen vijftig procent halen en dat laatste stukje qua ondergrens zou gehaald moeten worden uit individueel beleid van state, want naast het federale beleid hebben staat individueel ook nog beleid op gebied van energie klimaat en daarmee komen ze naar verwachting aan de vijftig procent minimaal

[0:07:44] het belangrijkste onderdeel zijn tekst credits. Dat is ongeveer vijfenzeventig procent van het budget van de arbeid wordt gegeven in de vorm van tekst credits. Met die credits borduren voort op op een beleid door obama is ingezet met tekstuele om duurzame energie te ondersteunen.

[0:08:01] Maar een paar aanpassingen. Het zijn bijna allemaal open bijna belastingregelingen en dat betekent dat het dat ook het budget een inschatting is van wat het gaat kosten. Maar dat de praktijk meer of minder kan worden. Dat zie je ook terug in de inschattingen die je hen der gedaan worden. Want worden af en toe verschillende getallen geprognotiseerd voor wat het kost en de inschatting worden ook om de zoveel tijd bijgesteld. Naast de open einde hebben ze er ook transfer mobility en duidelijk aan toegevoegd. Wat eigenlijk inhoudt dat je je belastingvoordeel kan overdragen naar een ander bedrijf dat wel winst maakt als je zelf geen winst maakt en dat je op die manier het voordeel gemonopoliseerd krijgt en daardoor is dat je het uitbetaald krijgt als bedrijf ook als er als je geen winst maakt hem in praktijk die belastingvoordelen is omgezet naar een soort van subsidie waarbij zoveel mogelijk winst onafhankelijk gemaakt wordt, zodat alle bedrijven daar maximaal van kunnen profiteren. Na de overige deel van

[0:09:04] van de awb bevat ook subsidies leningen en stukje inkoop en aanbestedingen van technieken. Maar dat is het een aanmerkelijk kleiner deel van de van de tekst credits.

[0:09:17] De handen kenmerk van de arbeid is dat het een de hele keten eigenlijk bevordert. Dus behalve de productie van elektriciteit met bijvoorbeeld zon en wind zon en wind zit het ook op stimulering van fabrieken die onderdelen van zonnepanelen bouwen de effect geen kant en de infrastructuur kant dus net kant wordt ook gestimuleerd hebben bij waterstof wordt de productie van waterstof gestimuleerd. Maar in de infrastructuur. Pil worden ook laatste op die de die de infrastructuur kan voor waterstof moet verbeteren. Die worden ook ondersteund en zou willen ze een hele keten ondersteunen en dat sluit ook aan bij de zeg maar de beeld aanmerken bij merken principes die deze regering nastreeft, zodat zoveel mogelijk in amerika wordt gebouwd en tegelijkertijd willen ze ook strategische waarde ketens in amerika stimuleren en dat sluit aan bij deze

[0:10:15] bij deze kant naar de belangrijkste sectoren die onderscheiden zijnde c o twee vrij elektriciteitsopwekking transport kansen. De elektrische auto's die clean tech waar vooral sergius een waterstof onder valt. En tenslotte dan de manufacturing en dat zijn de fabrieken die de onderdelen moeten maken.

[0:10:37] Daarnaast zie ik nog een stukje duurzame landbouw in bijvoorbeeld om onder andere en het en een stukje kun je kerstmis. Maar dat zijn kleinere kleinere posten.

[0:10:48] De volgende ziet graag

[0:10:53] zoals aangeven. C o twee vrije elektriciteitsopwekking is qua bedrag eigenlijk het grootste deel van de belangrijkste instrumenten is de clean elektrische die een tekst credits of te investor tekst credit in amerika kennissen.

[0:11:08] Ze kunnen nog even energie terug in amerika hebben ze bedrijven de keuze of ze als ze een windpark aanleggen of ze dan subsidie krijgen per opgewekte kilowattuur of dat ze subsidie krijgen op het moment van investeren is dan is het een investment expert dit en wat je ziet is dat

[0:11:27] dat hele de wind op zee bijvoorbeeld wat wat vrij kapitaalintensief is of kapitaalintensiever dan wind op land dat daar bedrijven de voorkeur geven aan een investment tekst dit en bij minder kapitaalintensieve investeringen bijvoorbeeld wind op land of kleinere zonne panelen barker. Die kan het aantrekkelijker zijn om die productie een tekstuele te nemen en je mag je niet allebei maar je mag een keuze maken en bedrijven kiezen dan wat het meeste oplevert.

[0:11:57] Het is een bedrag voor alle technieken en hier zit een bonusstructuren in dus bovenop twee komma zes cent, die eigenlijk standaard krijgt mitch aan een aantal voorwaarden voldoet. Dus je moet moment dat je de bouw van een windpark doet dan moeten de mensen die bouwen minimumloon krijgen. Anders krijg je niet de twee komma zes cent. Maar daarbovenop kun je nog tien procent extra subsidie krijgen als je amerikaanse producten gebruikt en dan gaat het vooral om amerikaanse ijzer en een percentages van onderdelen die in amerika geproduceerd zijn. En daarnaast kennen ze nog bonussen voor in achtergestelde gebieden dus gebieden waar vroeger kolencentrales stonden en waar ze nu naar duurzame energieopwekking gaan krijgen ook extra een extra bonus. Daarnaast dit deel is ruim ongeveer honderd, honderd dertig miljard van het totaal dus zo'n vijfendertig procent van de het ingeschatte budget gaat naar deze deze tekst is dus verreweg de grootste. Daarnaast zit in de carlos veel energie ook nog een stukje ondersteuning van nucleaire energie en voor huishoudens zonnepanelen warmtepompen en wat energie-efficiency als als tekst is de stad voor de kleinere duurzame energieopwekking. Ik klink wegkant richt zich vooral op waterstof en cbs waarbij waterstof afhankelijk is van hoeveel je suggestie er bij het maken van waterstof ontstaan, hoe minder subsidie krijgt. Ze hebben een bandbreedte en hebben dat techniek neutraal ingestoken en voor zes geldt ongeveer hetzelfde. Daar heb je ook verschillende technieken die je kan toepassen. Afhankelijk van de techniek kan geen subsidie, afhankelijk van de ondergrond wij dat in doet. Daarnaast zit er nog een aantal duurzame

[0:13:50] duurzame brandstoffen subsidie een, waaronder eentje voor duurzame vliegtuigen. Maar dat zijn qua omvang vele malen kleinere bedragen dan bij waterstof en bij sessie is

[0:14:04] volgende ziet graag

[0:14:08] transportation de elektrisch vervoer

[0:14:11] dat ze eentje waar veel discussie over is zit dat is opgedeeld in drie belangrijke subsidies personen die een nieuwe personenauto kopen. Die kunnen zevenenhalf duizend dollar korting krijgen naar die korting kun je via je auto die er krijgen dus de auto dealer kan die korting verzilveren zodat je die kan doorgeven aan de aan de aan de koper. Daar zitten wel twee voorwaarden aan een is dat de kritieken mineralen in

[0:14:40] in amerika of een fiets. Je kan mexico, canada moeten zijn verwerkt en dat percentages loopt op in de tijd en de andere criterium is dat de auto geassembleerd worden in noord amerika, amerika of canada en dat de batterij ook grotendeels staat in elkaar gezet moeten worden.

[0:15:04] Dit zijn vrij strikte extra criteria. En als je daar niet aan voldoet. Dan krijg je hoeft de helft van de subsidie of helemaal geen subsidie.

[0:15:13] Er is ook een een korting voor een gebruikte. Het is voor tweedehands elektrische auto's. Als je er geen aanvullende criteria aan en een commercieel team vier. Goh. Dat is een bedrijfswagen.

[0:15:26] Daar hebben ze ook verschillende categorieën. Dus het kan zijn van een busje tot een pickup krijg je hetzelfde bedrag als voor personenauto. Maar ik kan ook een kleine vrachtwagen onder vallen. Dat zijn hoogste categorie dans. De vele malen over en voor deze categorie gelden ook niet de batterij en mineralen gereisd. Die zit echt alleen op de personenauto aanschaf. Daarnaast zie hier ook de inkoop kans verwijst zeggen dat de post service in amerika. Die krijgt ook budget om hun auto's te elektrificeren.

[0:15:58] Tenslotte nog in mijn effect een kans is. Dat is de productiekant van onderdelen. Daar zijn de belangrijkste tekst kwijt voor de productie van onderdelen van zonnepanelen, windmolens en eigenlijk alle duurzame energie. Varianten daarvan is het voordeel wat je krijgt afhankelijk van product. Wat je maakt. Het is voor winst is het anders andersom. En daarnaast zie ook dat ze bij auto's in de ketens stimuleren door leningen te geven voor bedrijven die daar een een productielocaties gaan doen. En tenslotte de grote industrie die kunnen voordeel krijgen voor dalen van de c o twee uitstoot van een productieproces en het maken van warmtepompen en allerlei andere technieken die bijdragen aan de verduurzaming van de industrie

[0:16:47] adres is nog bezig met de implementatie en het regeling is weliswaar één januari ingegaan we niet alle aanvullende

[0:16:56] uitgeschreven en in de wet vastgelegd. Einde van dit kwartaal moet dat moet dat gereed zijn en je denken aan. Dus wanneer in percentages van amerikaanse producten hebt. Hoe bepaal je dat percentages en manier is het amerikaanse het niet. Die uitwerking vindt nu plaats als het goed is, komt het eind maart wordt dat allemaal duidelijk.

[0:17:19] Dat was wat mij betreft de inhoud van de aow.

[0:17:26] Veel dank park, dan zullen wij wat dieper ingaan op de handelspolitieke zorgen rondom de

[0:17:32] om mee te beginnen en het is al eerder gezegd de is een beginsel niet problematisch zojuist belangrijk dat de grote stappen neemt in de klimaat transitie,

[0:17:42] maar een aantal van de arbeid bepalingen zijn wel protectionistisch van aard en daar maken we ons zorgen om

[0:17:49] om terug te gaan naar naar de basis. De wto heeft twee fundamentele principes.

[0:17:57] De eerste en dat is in deze context. De belangrijkste is dat van nationale behandeling.

[0:18:02] Wat betekenen dat buitenlandse producten hetzelfde behandeld worden als binnenlandse projecten, zodra ze eenmaal voorbij de douane zijn

[0:18:13] voor te stellen. Een suzuki wordt hetzelfde behandeld in de u als een pso. Als je eenmaal in de schappen ligt heeft te maken met dezelfde regels zat subsidies belastingen et cetera.

[0:18:27] Het tweede principe minder relevant. In deze context is dat vvd zin betekent dat alle leden dezelfde voordelen moeten krijgen van andere wto-leden.

[0:18:36] Dus india en bolivia krijgen dezelfde tarieven van de e u bijvoorbeeld

[0:18:42] grote uitzondering. Daarop is een handelsverdrag waarbij wel het wel toegestaan is om een een lager tarief bijvoorbeeld bieden of ander voordeel te bieden.

[0:18:54] Dat zijn twee fundamentele uitgangspunten van de wto en een analyse van de europese commissie

[0:19:01] laat zien dat negen van bepaling en mogelijk in strijd zijn met met die regels en dan in het bijzonder het principe van nationale behandeling, het gelijk behandelen van buitenlandse en binnenlandse producten.

[0:19:18] Het gaat natuurlijk niet alleen om de regels zelf. De vraag is waarom is het erg

[0:19:24] en mee te beginnen handelsbelemmeringen leiden tot duurdere producten. Met name en klimaattransitie kun je al helemaal voorstellen dat het niet wenselijk is,

[0:19:35] maar het gaat niet alleen om de handelsbelemmeringen van een land, want als een land deze regels schendt. We gaan andere landen dat wellicht ook doen, wordt een stuk aantrekkelijker voor om dat te doen

[0:19:45] en uiteindelijk kun je terecht komen in een situatie die ook wel becker daarin nijboer genoemd wordt waarin iedereen slechter af is iedereen hogere handelt bij opwerpt. Iedereen hoge subsidies geeft, maar we met z'n allen

[0:20:00] slechter af zijn dan daarvoor is iets wat je natuurlijk niet wilt

[0:20:05] mijn het bijzonder open economie en kleinere landen zullen we daar veel nadeel van ondervinden.

[0:20:12] U kunt zich voorstellen dat het voor nederland geen goede situatie is om in te geraken.

[0:20:18] Maar om even te benadrukken. Ook voor de vs zelf betekent het dat

[0:20:23] producten en diensten voor de groene transitie duurder zullen zijn. Want je hebt te maken met minder efficiënte waarde ketens

[0:20:31] zodat is een korte samenvatting van de principes erachter waarom dat belangrijk is en is mijn collega hinke verder ingaan verschillende zorgen bij de bepalingen.

[0:20:42] Dankjewel. Sjoerd en ik bedenk me nu bij deze sluit dat die misschien niet helemaal goed te zien is voor jullie hoe de monitoren geplaatst zijn, maar dit is een overzicht zoals wat sjoerd noemde dat negen bepalingen uit aow zijn door de commissie geïdentificeerd als mogelijk discriminerend is vanuit handelspolitiek moeten we daar dan kunnen we daar actie op ondernemen

[0:21:04] in dit overzicht. Als je het goed zou kunnen lezen zijn er negen, negen elementen genoemd, maar het is tegelijkertijd is het enigszins misleidend om daar puur op af te gaan want er staat in de rechter kolom staan een aantal bedragen.

[0:21:18] Maar dat kun je niet weer zo één op één opvatten. Aangezien bijvoorbeeld bij de bovenste de

[0:21:25] zelfs niet eens deze credits voor de elektrische die van clean renewable resources die zin is. In totaal is dat element van de arbeid. Eenenvijftig miljard dollar, maar de provisies die vanuit handelsperspectief problematisch zijn. Dat gaat niet om één vijftig miljard dollar. Dus het is in die zin is het is het goed om deze lijst te zien. Maar het is er zitten wat haken en ogen aan

[0:21:49] onderaan staat ook nog de de heer een tekst die die michael heeft uitgelegd, hebben geen bedrag bij omdat we hebben deze cijfers van de commissie en

[0:21:59] die hadden hierbij een foutje gemaakt hebben. Die fout heeft niets overgenomen. Maar dat is een aanzienlijk kleiner credit dan dan de andere. Ze staan overigens op volgorde van grootte

[0:22:09] en ook nog interessant om even te benoemen. De clean vier teksten die markt ook al heb uitgelegd waar ze natuurlijk daar heel veel aandacht voor geweest. Maar in het totale pakket is het slechts quote en quote acht miljard nog steeds heel veel uit binnen de aow. We hebben het steeds over die clean winkel tekst maar binnen de aangewezen, maar één onderdeel van de bredere wetgeving ook daarmee aangeven.

[0:22:35] Wat zijn de gevolgen hiervan voor de europese aanbieders voor de van deze mogelijk discriminerende bepalingen.

[0:22:41] Ten eerste zijn e u aanbieders relatief slechte af of de vs markt dan amerikaanse aanbieders die volledig gebruik kunnen maken van deze deze bepalingen zijn de europese aanbieders op de vs markt, ten tweede zijn voor investeringen die in de vs in de u geplaatst zouden kunnen worden

[0:23:02] voor daarvoor een interessante die misschien naar de vs te geleiden voor buitenlandse investeerders of europese investeerders die je een fabriek of iets dergelijks willen optuigen. Die zouden middels discriminerende bepalingen in de aow

[0:23:15] naar de vs kunnen kunnen worden geleden, en dat is natuurlijk niet goed voor de europese positie. En ten derde hebben producten die op de amerikaanse markt geproduceerd worden. Met voordelen kunnen beter concurreren op derde markten dan u producten die daar niet op kunnen concurreren,

[0:23:34] dan zijn er verder nog andere uitgangspunten voor ons op het spel buiten het wto-kader. Wat mijn collega's sjoerd heeft gegeven in deze directe nadelen die ik net zei. De groene transitie moet voor europa is dat iets wat niet ten koste moet van andere moet gaan. Dit is we samen zouden moeten moeten oppakken

[0:23:52] en in op een in de transatlantische handelsrelatie die we met de vs hebben, is het juist ook extra van belang om elkaars producten in te sluiten, beter leidt tot betere keuze voor de consument amerikaanse consumenten en het is ook daarmee beter voor de klimaatdoelstellingen als amerikaanse consument van europese producten gebruik kunnen maken

[0:24:13] dan de volgende stap voor de volgende sluit wat wat doen we eraan

[0:24:20] naar de inzet van de. U is om de discriminerende maatregelen via dialoog op te lossen

[0:24:26] dat daarvoor in eerste instantie de de taskforce opgericht. De high-level taskforce die is op hoog ambtelijk niveau

[0:24:33] kabinetschef van de commissie president van de leiden en de europese kant en aan de amerikaanse kant national security council

[0:24:41] die met twee partijen moeten met elkaar een uitkomst zien te vinden voor deze problematisch bepalingen

[0:24:48] die taskforce is begonnen op zesentwintig oktober. En die komt regelmatig samen om uitkomsten proberen te vinden.

[0:24:56] Punt. Daarbij is wel wat mark ook als zei dat als werd als zodanig staat vast. Die is door het congres aangenomen en door bieden bekrachtigd.

[0:25:04] Maar de ruimte zit hem in de implementatie van mark ook al al aangaf, omdat een aantal

[0:25:10] aspecten van de arbeid wetgeving voordat die geïmplementeerd zijn design nog niet goed gedefinieerd in de wet tekst, zoals inderdaad batch processing om dan dus precies door de treasury vast te stellen welk bedrijf hoeveel tekst dit mag krijgen, dan is het wel van belang om die die definities heel scherp te hebben. Dus daar is treasury nog mee bezig.

[0:25:32] Dave de zelf geinteresseerden deadline daarvoor is eind maart.

[0:25:38] Dus dat geeft ook een deadline voor de de taskforce om eind maart met een met een uitkomst te komen en op dat moment is er een kunnen we die uitkomst gaan gaan wegen

[0:25:49] zijn een aantal mogelijkheden voor de voor de u al naargelang die de wat de problematisch bepaling is. Voor sommige problematisch bepalingen, zou het kunnen helpen als u een betere status krijgt status van een vrijhandel partner of een andere professionele status, waardoor aanbieders op dezelfde manier gebruik kunnen maken van de van de aow en andere manier is om die ik continu mensen dat zijn in in dat overzichtje bijna bij elke problematische bepalingen zijn het of local content parlements of of lokale productie requirements om daar de schuld van naar beneden te brengen. Dat is europese producten eerder beter kans maken op de amerikaanse markt in een tussentijdse oplossing zijn al twee voor twee van de negen, twee sub oplossingen bedacht voor de commercial winkel tekst en en voor kritieke grondstoffen. Dat lijkt al mogelijkheid te zijn dat europese aanbieders beter ingesloten worden. Maar zoals ik zei de uiteindelijke weegmoment van wat

[0:26:50] is via die taskforce. Wat hebben we kunnen bereiken. Dat is eind maart.

[0:26:56] En dan geef ik er meerdere termijn.

[0:27:01] Nederlandse van van der ree

[0:27:05] in de taskforce waar ze dus echt over de problematisch bepalingen praten is

[0:27:10] voor het langere termijn voor voor nederland en u eigenlijk de inzet om tot een constructieve positieve groene handelsagenda te komen ik al eerder zei dat je echt als u en vws samenwerkt en die groene transitie en daarbij elkaar niet uitsluiten, maar elkaar insluit en een transatlantische groene agenda te doen. Er zijn een aantal initiatieven voor genoemd. De trends letterlijk initiatief franse systeem tot geweest en krediet komen momenteel als club. Dat zijn eigenlijk mechanisme is om de sneller een constructief gesprek over de groene transitie te gaan waarin we de belemmerende factoren van de arbeid. Hopelijk kunnen oplossen achter ons laten, maar samen op één of andere manier die groene transitie vormgegeven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is wel uiteindelijk waar we waar we eigenlijk naartoe willen.

[0:28:02] Dank naam de prestatie af te sluiten

[0:28:06] er dus veel zorgen. Die gaan dus met name om die om die mensen de content ik hermans om verkrijgen van meer transparantie dialoog is, is in volle gang, zoals in kunnen toelichten tussen de commissie en en der bijl administratie.

[0:28:22] Het is nu eigenlijk te vroeg om te zeggen van nou is die dialoog succesvol dat in principe de onderhandelaars tot eenendertig maart hebben om

[0:28:31] zoveel mogelijk die tijdlijn te beïnvloeden en pas daarna kunnen we denk ik wat beter aangeven van hoeveel

[0:28:40] hoeveel zorgen zijn geadresseerd. En hoeveel zorgen blijven

[0:28:43] blijven openstaan. Een zeer geinteresseerd. Jullie vragen dus ik geef ik graag terug in de voorzitter.

[0:28:50] Dank voor deze interessante bijdragen, zowel vanuit amerika, verenigde staten als hier in het haagse. We gaan over naar de vragen en ik geef de heer thijssen van de partij van de arbeid als eerste het woord.

[0:29:05] Dagvoorzitter en dank voor de presentatie en de uitleg excuses dat ik even weg moest ik moest naar een procedurevergadering hiernaast. Dus misschien ga ik nu een vraag stellen die jullie net die net al net al iets over verteld is, maar met het risico probeer ik het toch maar

[0:29:21] wat ik vooral begrijp is dat er zorgen zijn over dat europese bedrijven toegang hebben tot de amerikaanse markt en mee kunnen helpen aan die groene transitie in amerika.

[0:29:30] Maar stel nou dat ik toch meega in wat de amerikanen doen en dat ze zeggen wij willen onze eigen groene, industrie opbouwen en verduurzamen en die klimaatdoelen halen wat ik ergens wel snap want dan heb je je eigen groene industrie, maar maak je niet afhankelijk van andere werelddelen bijvoorbeeld china of europa. Stel dat wij in europa ook zoiets zouden doen. Wat zou dat dan het

[0:29:49] wat zou het nadeel daarvan zijn, wordt de transitie zo veel duurder van of

[0:29:55] waarom is er niet ook wat te zeggen dat amerikaans continent zich groene transitie doet en dat lokaal heeft en dat we dat in europa ook doen. Is daar iets over te zeggen hoe hoe erg is dit nou.

[0:30:07] In het verlengde. Als je een verlenging. Dus de heer hammelburg d zesenzestig.

[0:30:10] Dankuwel. Voorzitter, want ik heb wel duizend vragen. Maar laat ik laat ik me deze heeft beginnen want die er thijssen stelt een interessante vraag. We horen net van de heer ten wolde als ik het goed leesbaar. Mijn ogen niet meer zo scherp vandaag

[0:30:22] dat als je in zo'n handel-en oorlogsachtige situatie tegen die wto-regels in ingaat als de verenigde staten. Dat zou doen en wij zeggen nu we proberen als er nederland en europa in te zetten op

[0:30:35] toch toegankelijk maken van de subsidies in ieder geval voor europese bedrijven.

[0:30:39] Dat betekent dat nog niet dat dat ook voor de andere wto-leden zal gelden. Dus dan blijft het argument van die strijd toch nog steeds geldig is dat voor de wereldwijde situatie en de vergroening en de kosten die dat met zich meebrengt voor de consument. Toch niet bijzonder goed idee.

[0:30:57] Dat is ook wel een vragen blijven er nog negen, honderd negenen, negentig over hammelburg.

[0:31:03] Geef

[0:31:05] de ambtenaren het woord. Wie wil beantwoorden.

[0:31:09] Ik zal die van een kleine aftrap doen

[0:31:13] misschien een antwoord op vraag van de heer thijssen en is er ook een uiteindelijk de misschien een politieke visie achter. Ik

[0:31:21] ik formuleer wat voorzichtig.

[0:31:24] Maar het kernpunt. Hier is dat op het moment dat europese productie wordt uitgesloten van die subsidies en en stellen op een gegeven moment dat de e u op gereageerd.

[0:31:35] Dan ga je toe naar eigenlijk economie die het trans-atlantisch minder geintegreerd zijn

[0:31:41] en aangezien de ene economie comparatieve voordelen heeft op bepaalde productie en de andere rekening. Andere is heel algemene theoretisch. Maar

[0:31:53] de kern is uiteindelijk wel als je die transatlantische handelsrelatie als er belemmeringen ontstaan

[0:32:01] dan krijg je dus minder efficiënt waarde ketens krijg je kunstmatige verlenging van van productie.

[0:32:08] Dat zal leiden tot tot hogere kosten

[0:32:12] dus een minder efficiënt gebruik van die subsidies. Dat geldt voor beide kanten van

[0:32:17] van de oceaan of dat wenselijk is of niet. Dat is een is een is een politieke vraag is die

[0:32:21] die laat ik daar ga ik even die laat ik onbeantwoord, maar het principe erachter is natuurlijk wel. Wat is het principe achter de wto regels integratie van van de economie betekent dat je beide focus op je sterke band.

[0:32:35] De economie in dit geval transatlantische economie probeert integraal te gebruiken als eigenlijk als motor voor

[0:32:41] voor die groene transitie

[0:32:43] misschien in andere vraag van de heer hammelburg. Want dat is inderdaad een

[0:32:48] een hele goede vraag aan de europese unie natuurlijk vooral in op

[0:32:51] het insluiten van van europese productie natuurlijk direct europese belang.

[0:32:58] Andere landen doen dat ook. Er wordt ook samengewerkt hebben met japan.

[0:33:03] Wat je ook wel ziet is dat bijvoorbeeld om autoproductie. Dan zijn er een aantal spelers die daadwerkelijk daaraan speler op zijn. Dus afrikaanse landen produceren geen autos in principe geen belangen.

[0:33:17] De europese commissie zet in op in eerste instantie europese belang. Dat doen de andere spelers natuurlijk ook. En daar wordt al samengewerkt.

[0:33:26] Maar u heeft gelijk het achterliggende principe is natuurlijk dat

[0:33:29] productie uit de hele wereld basis van wto-regels niet uitgesloten zou moeten worden met

[0:33:34] de mensen content hermans.

[0:33:40] Dank ik heb zelf een vraagstuk gaat over de bekostiging. Want in europa hebben we heel veel discussie over we halen we het geld vandaan fonds hier of op subsidie of kan de nationale staten. Wat ik begrijp is hier het grootste gedeelte komt uit de herverdeling van belastingen. Als ik het goed heb dus

[0:34:01] weg naar het genoemd. Volgens mij vijfenzeventig procent van is via de tekst credits. Dat is een vrij generieke maatregel en zeer toegankelijk. Zal ik even zeggen.

[0:34:11] Ik klopt mijn beredenering inderdaad dat dat ook allemaal bekostigd wordt door aan de andere kant inderdaad de belastingen

[0:34:18] te verhogen en een klein gedeelte. Maar het subsidies is.

[0:34:23] Die is denk ik voor de ambassade in washington mark zullen daar iets over kunnen zeggen.

[0:34:36] Ja. De inkomsten kant van de aow wordt door is een verhoging voor de belastingen voor hele grote bedrijven. Er zijn zeg ik gewoon extra belastinginkomsten voor de amerikaanse staat

[0:34:49] daar doen ze een aantal dingen mee, waaronder die driehonderd negenenzestig miljard voor energie en klimaat en en die uitgaven daar. Dat is inderdaad voor vijfenzeventig procent belastingverlaging. Dus dat je minder dat je aftrekposten hebt op je winstbelasting waarbij ze met duidelijk p en trends binnen die het wel zo georganiseerd hebben dat als je geen winst maakt het je toch zoveel mogelijk van die belastingvoordelen kon profiteren, zodat het meer subsidie is en het vijfentwintig procent is extra uitgaven in de vorm van subsidies of of budgetten voor voor andere overheden.

[0:35:28] Ook een toelichtende vraag. Een de de verwachting is dat dit ook allemaal zichtbaar na dit eerste kwartaal al direct ingaat.

[0:35:40] De wetgeving is ingegaan. Dus zowel voor de inkomsten kant als de als de uitgavenkant en hoe er gebruik van gemaakt wordt dat dat moet natuurlijk blijken want het zijn die open einde belastingvoordelen. Dus als er meer of minder elektriciteitsproductie is, zullen de kosten hoger of lager zijn.

[0:36:03] Dank aan tweede ronde.

[0:36:06] De heer thijssen.

[0:36:08] Dagvoorzitter en dank voor het eerste antwoord. Ik wilde toch nog even door want dit snap ik natuurlijk dat het idee is natuurlijk ook een vrije handel en hebben die komen comparatieve voordelen en dat is het beste voor iedereen. We zien ook wel dat als we die vrije handel loslaten dat we ook nadelen van kunnen zien. Kijk naar het russisch gas was heel erg goedkoop maar had toch ook wel een paar nadelen.

[0:36:27] Dus ik probeer een beetje gevoel te krijgen. Voorstel dat dit niet helemaal lukt,

[0:36:33] is het niet fijn dat beide continenten hun eigen groene industrie opbouwen of hoe groot wordt dan is er iets te zeggen over hoe groot het nadeel dan uiteindelijk zal worden.

[0:36:46] De impact.

[0:36:48] Deze vraag een beetje naar technische. Wat is de impact. Als dit door zou gaan op een stuk denk ik vertaal. Ik gooide mezelf ook een beetje in

[0:36:56] in op de europese economie.

[0:36:59] Ik denk niet dat kijk ik heel erg toch. Maar ik denk je dat wij kunnen kwantificeren op dit moment wat de effecten gaan worden van van de arbeid ook nog niet weten. In hoeverre die tijdlijn straks toch deels via de problemen die wij of dit ook de commissie en die wij zien we hier adresseert. Dus het is heel moeilijk om daar nu niet kwantificeren. Eerlijk gezegd ik weet dat is t k wel bezig is met analyses er toch.

[0:37:26] Ja. Dank en we kunnen het niet kwantificeren op dit moment. Dat weten we nog niet. Het is ook nog ook een verwachting. Het enige wat je eigenlijk ziet is dat het voor bedrijfsleven die graag een heroverwegen waar ze gaan investeren

[0:37:40] en die maken gewoon een business case analyse. Dus ik kijk gewoon heel simpel. Waar kunnen ze meer subsidie krijgen en maakte vers gewoon een stuk aantrekkelijker dan het was maar om ook al te zeggen is dat de e. U doet ook al heel veel wij als nederland doen ook heel veel. Dus wij bouwen zelf ook onze eigen groen industrie op. Maar het zal per business gaan veranderen waar ze zullen gaan investeren, ziet het. We hebben ook verschillende kamervragen al eerder op geantwoord dat bepaalde bedrijven zus misschien een investering hier nu uitstellen omdat ze gaan kijken wat versie kunnen krijgen.

[0:38:16] Dank ik zie nog een.

[0:38:20] Een kleine toevoeging misschien op het grotere punt van is het verkeerd als we allebei ons kleine aan ons gunt transitie werken. Vs hebben ook ook gezegd aan begin dat er in in principe is het heel goed dat de vs een groeiend transitie doet en als europa doen we dat ook

[0:38:36] handelsproblemen. Handelspolitieke politieke problemen zitten in een paar elementen daarvan en daardoor proces forum dat te zorgen dat we dat volgens de regels kunnen oplossen. Maar in principe doen we bij onze groene transitie en dat is ook wij geloven er zelf in de vers geloofde zelf in en dat is dat is ik denk dat we daar allemaal dat goedvinden.

[0:38:56] Ik kijk naar de heer hammelburg.

[0:38:58] Dat vind ik ook. En het is een uitstekend idee om incentives om van alles te doen om die groene energie transitie snel snel voor te laten gaan en succesvol te laten zijn als ik goed naar uw presentatie luisteren ook met heel veel dank aan de heer streefkerk en bart. Ik weet niet wat uw achternaam is. Maar ik werd voorgesteld als bart.

[0:39:21] Als ik me niet vergis dan dan zit er natuurlijk ook een enorm protectionistisch elementen bijvoorbeeld naar de amerikaanse autoindustrie. We hebben in europa ook een autoindustrie. En dan zie ik ook een hele heldere strategie om en dat is iets waar wij ons heel veel zorgen over maken. Denk kamerbreed ook wel het garantsteller van de kritieken en essentiële grondstoffen die nodig zijn voor deze groene energietransitie, aangezien we zien dat heel veel nog steeds uit china of termijn in congo komt uit chili en dat brengt gewoon dat je eigenlijk een soort van kruimel voor dus voor de voor de resources krijgt die nodig zijn voor deze energietransitie en een competitie die misschien niet helemaal goed gaat verlopen en in ons nadeel zou kunnen uitpakken. Kunt u wellicht aangeven wat als als de amerikanen hier op dat onderdeel doorgaan, wat dat voor onze eigen europese vergroening zou betekenen en de voorzitter en de voorzieningen in de in die kritieke essentiële grondstoffen voor de voor de energie transitie.

[0:40:28] Dank ook een lastige goede maar lastige vraag om te beantwoorden.

[0:40:34] Maar goed, u heeft te hebben, hebben een nationale grondstoffenstrategie recent aan met de kamer gedeeld in europa wordt gewerkt aan een strategie eigenlijk bedoeld om op een verantwoorde manier goede toegang te houden tot grondstoffen om het even heel simpel te zeggen en het scherm geprojecteerd. Het voorstel in ieder geval van de europese commissie en ook een momenteel los club op te richten. Met als idee. Laten we samenwerken met de vs en met een aantal andere spelers die je inderdaad afhankelijk zijn van grondstoffen

[0:41:07] om in partner aan partnerschappen aan te gaan en te voorkomen dat we in zo'n in zo'n concurrentie van grondstoffen situatie terechtkomen. De details daarvan die moeten worden ingevuld, het vooralsnog een initiatief van de europese commissie

[0:41:25] ik net aangegeven naar kijken wij positief naar,

[0:41:28] maar wij wachten ook wel op de details van hoe dat eruit moet gaan zien.

[0:41:33] Maar het idee erachter is om te voorkomen dat laten we zeggen de grote vragers van de grote gebruikers van grondstoffen met elkaar in concurrentie gaan op een manier dat uiteindelijk iedereen slechter af is

[0:41:46] als een algemeen antwoord kosten.

[0:41:50] Er zit nog wel een interessant element natuurlijk niet. En dat is dat ze ook dus die bonussen geven voor lokaal geteelde grondstoffen en dat doet de vers eigenlijk ook om mijnbouw in de verhuur te stimuleren. Dus dat loopt ook al een stuk achter en het duurt ook vaak tot tien jaar onder mijn te openen. Maar hiermee hopen ze dat ook weer een impuls te geven en dat kan eigenlijk ook voor onszelf weer helpen om de grondstof afhankelijkheden die we nu hebben op den duur te verminderen als met deze bonussen. Dus daar weer nieuwe mijn geopend kunnen worden die misschien zo groot kunnen zijn dat ze ook ons hier kunnen stimuleren. Om de korte termijn zullen natuurlijk zien dat meer investeringen in groene in de groene structuur krijgt, hoe meer vraag naar grondstoffen en dat je voor dezelfde bij dezelfde termijnen gaat lopen shoppen.

[0:42:37] Dus kortom, maar dat maar met deze bonusstructuur zou best kunnen zijn dat mijnbouw in een vesseur lucratieve wordt sneller en dus ook sneller nieuwe mijn geopend kunnen worden die ons ook weer kunnen bevoorraden.

[0:42:52] De heer hammelburg,

[0:42:53] Ja want als ik als ik zo naar een mooie stadje kijken met kleine lettertjes. Dan zie ik dat dit dat dit vooral omdat pakket gaat over elektrische voertuigen de specifiek bedoeld voor de amerikaanse autoindustrie en niet voor andere productie, ketens of andere sectoren in de verenigde staten met een bedrag dat erachter staat van van acht miljard

[0:43:11] dollar is dat is dat correct. Of is het echt over de brede linie dat hij kritieke grondstoffen in in zitten.

[0:43:18] Ik denk ik. Kijk even naar een toestaan. Volgens mij moeten we wel onderscheid maken tussen het de mensen continu van hoeveel grondstoffen moeten in een product zitten die uit amerika komen om in aanmerking te komen voor een tekst credits en het subsidiëren van mijnbouw, waardoor er meer grondstoffen in amerika geproduceerd worden. Twee verschillende

[0:43:37] dingen.

[0:43:40] Zelf een vraag is in hoeverre dit heeft natuurlijk ook te maken met het gelijke speelveld. De de europese autoindustrie in amerika die die dus als het amerikaanse auto's gesubsidieerd worden. De europese industrie achterloopt of van de auto motor

[0:43:56] andersom dan. Want we hebben ook de tijd gehad van krampen die zeggen oké, het staal van tata steel naar amerika. Daar gaan we importheffingen opheffen. Maar hoe zit het als inderdaad deze gesubsidieerde of bevooroordeelde producten ook nog eens geëxporteerd worden naar europa

[0:44:15] wordt daarover gesproken in die werkgroep van wat zijn dan tegenmaatregelen of of laten we dat gebeuren of wat is dan de impact. Want dan verstoren zelfs hier het speelveld.

[0:44:26] Ja, dat we hele belangrijke vraag en

[0:44:30] steek ik te vroeg om daar echt een antwoord op te geven nu juist omdat die dialoog loopt en die deadline hebben van van eenendertig maart.

[0:44:39] Nou op moment dat die deadline voorbijgaat en de situatie is op een aantal punten in de ogen van de europese unie niet niet op orde of niet naar behoren georganiseerd

[0:44:51] en er is sprake van gesubsidieerde producten die inderdaad op onze maakt de europese markt komen dan heeft europa natuurlijk een aantal tools die kunnen worden ingezet, waaronder de mogelijkheid van antisubsidie heffingen. Dus dus de europese unie heeft een scala aan twee tools om de eigen markt te beschermen

[0:45:13] of het wenselijk is of niet of het wijzigt is of niet. Om die internet is een tweede,

[0:45:17] maar een beginsel zijn er een aantal handels depressieve instrumenten, antidumping, antisubsidie vinden.

[0:45:23] Er zijn een aantal nieuwe instrumenten bijgekomen recent, zoals de vorm subsidies college. Er zijn een aantal instrumenten om dit soort situaties te adresseren.

[0:45:34] Al die instrumenten hebben

[0:45:36] ook weer nadelen. Want je kunt nooit helemaal wegnemen dat je kunt je eigen maakt goed beschermen met de instrumenten.

[0:45:44] Maar dat betekent dat je dat je toegang je markttoegang in de vs daarmee verbetert.

[0:45:52] De ronde thijssen, de heer hammelburg.

[0:45:57] Sorry niets boven meekijkt.

[0:46:04] Mieke liefde,

[0:46:07] Ik heb toch nog wel een een lastige en concrete vraag hier vijfenzeventig. Misschien eigenlijk ook al wel indirect gesteld.

[0:46:14] Er gaat nu veel veel geroezemoes.

[0:46:18] Laat ik laat ik me zorgen over over pakket dat nu de verenigde staten voorstelt en bedrijven die nu al is misschien iets vragen aan de heer van beek die bedrijven die nu al europa zouden of in ieder geval delen van de bedrijf naar de activiteiten naar de verenigde staten zouden verplaatsen.

[0:46:36] Ik heb zelf daar nog geen bewijs voor kunnen vinden en ik vind dat ingewikkeld om daarop te kunnen reageren. Maar mijn vraag is eigenlijk of ministerie van economische zaken en klimaat wel wat meer beeld heeft of dat dat er toch lastig in beeld te brengen is.

[0:46:52] Moet eerlijk bekennen. Wij hebben een aantal signalen die zijn ook bij de kamer bekende zijn ook in de kamervragen deze geduld. Dat zijn er eigenlijk nog heel weinig. En wat wat we ook weten gaat om nieuwe. Het gaat dus voor ons voornamelijk om nieuwe investeringen en er zijn nog moeilijker om te zien en te kwantificeren van zijn dat dingen die zijn weggehaald. Dat zijn beslissing die je gewoon een bedrijf zelf neemt daarbij geen inzicht in hebben.

[0:47:17] Dus dat is moeilijk om ook met jullie te delen.

[0:47:22] Voor mij de laatste vraag toch even terug naar die golven die wto. Welke positie heeft de heer in deze casus na die die weet u volgens mij is die nog veel landen ook nog. Ik weet niet of de de.

[0:47:34] Functioneel,

[0:47:36] We hebben gezien in de casus airbus boeing dat het wel gefunctioneerd heeft. Verwacht jullie hier nog iets van de wto moment dat het inderdaad het dialoog

[0:47:46] gegeven zeer beperkt iets oplevert amerika hun ding doen de wet in werking.

[0:47:53] Wat is er dan de volgende stap richting medio kunnen je daar een schets van keren.

[0:48:01] De wto is een mijn betreffende een, zoals altijd graag zeggen, zoals graag wordt gezegd in de wto.

[0:48:08] Dus uiteindelijk is het aan de andere werd leden om dit aan te kaarten en er zijn wel verschillende mogelijkheden voor te zijn.

[0:48:18] De tweede die views de wto-lid moet met regelmaat tekst en uitleg geven. Over het eigen handelsbeleid zijn alle andere manieren om in de verschillende wto gremia zoiets als de te bespreken en uiteindelijk heeft natuurlijk de mogelijkheid om dan wto-zaak aan te spannen panel

[0:48:38] de panel fase van de wto die die functioneert nog wat type functioneert, is het beroeps lichaam body. Maar het is mogelijk voor ieder ander wto-lid is ook voor de europese unie om al zijn te beginnen tegen de vs over de way of dat gaat gebeuren of niet. Nogmaals, dat zal pas na eenendertig maart besloten worden en uiteindelijk een keuze, maar de mogelijkheid die is er in ieder geval.

[0:49:08] Als u dat u de microfoon zich mag ook.

[0:49:11] Ik wil. Ik dacht ik geef u een verlenging op uw eigen vragen omdat het een goede vraag wat voorzitter dat die mogelijkheid heeft de europese unie natuurlijk waar andere leden van de wto hebben dat natuurlijk ook zijn er andere grote landen grote economieën denken de azië denken zuid-amerika, die dit die dit overwegen of dat er iets over bekend is.

[0:49:31] Ik kijk heel even naar sjoerd of wij concrete signalen hebben van andere vwo leden.

[0:49:37] Nee, geen concrete signalen daarvan is het uiteraard mogelijk, maar we geen concrete signalen ontvangen?

[0:49:43] Wat je vaak ziet. Er zijn ook bij bij het staal dispuut dat toch andere leden naar de europese unie kijken als eigenlijk grootste speler na de vs, die hier niveau concreet in dit geval concreet geraakt. Dat is toch vooral de europese unie en gevolgd door japan en zuid-korea.

[0:49:59] Je ziet vaak dat die landen naar europa kijken van jullie een zaak aanspannen en dan sluiten zij aan. Dit is een beetje koffiedik kijken, want

[0:50:08] zoals gezegd, in beginsel ieder wto-lid een zaak aanspannen.

[0:50:14] Laatste vraag de heer hammelburg te gaan we afronden.

[0:50:18] Dankuwel. Voorzitter, de laatste vraag als je kijkt naar de opgave die we hebben wereldwijd het klimaat is een wereldwijd probleem en het wil je het liefst wereldwijd oplossen. Maar dat is natuurlijk niet al te makkelijk

[0:50:31] binnen de verenigde naties kan niet. De wto is erg ingewikkeld op dit moment als de verenigde staten dit doet en europa volgt en een aantal andere grote economie volgen ook dan zijn er ook nog heel veel landen met een enorme uitstoot die enorm bijdragen aan de klimaatverandering die geen maatregelen nemen en die dit alleen maar als protectionistische maatregelen zouden kunnen bezien. In hoeverre is er ergens gesproken over een uniform globaal in de universeel educatief om te kijken hoe je met belasting centjes een internationale afspraak kunnen maken om het gezamenlijk aan te pakken.

[0:51:11] Kijk even naar mijn rechterflank de stukken in de inderdaad in de oeso zijn er veel discussies over zoveel mogelijk op elkaar afstemmen van belastingbeleid van het klimaatbeleid

[0:51:24] stad denk ik. Het forum waar het niveau het denken het meest vergevorderd is. Maar natuurlijk niet de hele wereld is lid van de oeso. Ook kunnen laten

[0:51:33] wat selecte gezelschap.

[0:51:35] Maar dat is wel denk ik. Het forum waar de discussie vers is qua wat zou je het op elkaar afstemmen van beleid.

[0:51:43] Prima. Dan zijn wij aangekomen aan het einde van deze technische briefing weet niet of jullie kant nog niet eens wat je nog kwijt willen aan ons.

[0:51:52] Als dat niet zo is dan wil ik jullie in elk geval hartelijk danken voor uw komst naar deze naar onze tweede kamer ook dank

[0:51:59] aan de heer streefkerk en we hebben onderzoek gedaan naar de heer van bolhuis.

[0:52:08] Bedankt voor jullie aanwezigheid vanuit washington ook dank aan de kamerleden en de mensen op de publieke tribune of thuis meer hebben gekeken en dan sluit ik hierbij deze technische briefing.