Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Drugsbeleid

[0:00:01] Morgen allemaal welkom bij dit commissiedebat van de vaste commissie voor justitie en veiligheid praten deze ochtend over het drugsbeleid en hebben maar liefst een afvaardiging van drie leden van het kabinet heet u van alle harte welkom aan iedereen op de publieke tribune en anderszins die dit debat volgen. Van harte welkom is ook veel belangstelling vanuit de kant van de kamer. We hebben drie uur de tijd dus dat wordt een grote uitdaging om dat debat goede manier af te ronden. Ik wil voorstellen. Vier minuten. Ik ben echt streng even in de tijd en max twee vragen ook niet. Twee in twee gewoon twee vragen in eerste termijn en dan proberen we dat zo goed mogelijk af te ronden. Dan starten we wat mij betreft direct met de bijdrage van mevrouw bikker. Zij spreekt namens de christenunie.

[0:00:51] Dankuwel voorzitter ja, voorzitter drugs ze verdoven op z'n best. Maar ze lossen niks op en verslechteren vaak situatie. Het is gewoon rot spul voor jongeren voor de ouders van jongeren die gebruiken voor de kleine crimineel die erin gezogen wordt er niet meer los komt uit de ondermijning. Voorzitter, te vaak en te weinig tegelijk te vaak wordt het gebruikt en te weinig normeren waar ik denk, eerlijk gezegd dat het daarom zo goed is dat er een brede afvaardiging zit van het kabinet want drugs zou er niet bij moeten horen in nederland. Als we willen gaan voor een gezonde generatie. Dan begint het hier vandaag met die brede afvaardiging van het kabinet met een politie die kan handhaven, zodat het lachgasverbod daadwerkelijk wordt uitgevoerd met artsen die ouders daadwerkelijk kunnen waarschuwen. Als er teveel gebruikt is en met een preventiebeleid en voorzitter, laat ik beginnen met wiet met cannabis

[0:01:43] tieners horen wat betreft de christenunie niet thuis in een coffeeshop blowen is verslavend slecht voor je gezondheid en funest voor de ontwikkeling van onze jongeren. Het is troep en we weten dat je als jong. Als je jong begint met wiet dan is de kans groter dat je verslaafd raakt en dat vooral kwetsbare jongeren hier de dupe van worden. Bijna negen op de tien jongeren in de jeugdgevangenis bijvoorbeeld bloot of heeft geblowd en meer dan zes op de tien in de jeugdzorg. Dat zou wat ons wat te zeggen moeten hebben. Nu is het zo dat ten aanzien van tabak wordt onderzocht of de leeftijdsgrens niet verhoogd moet worden voor de verkoop en iedereen die iets van wie weet weet dat je een jointje rookt versneden met tabak. Dus ik zou aan de minister van justitie willen vragen hoe het om meekijkt in dat onderzoek wat dat ook betekent voor de handhaving van het om op het moment dat de tabaksleeftijd omhoog zou gaan want ik kan me niet voorstellen dat de verkoop leeftijd voor wiet lager zou zijn dan die voor tabak.

[0:02:39] Ik hoor graag het antwoord van de minister

[0:02:41] dan een tweede punt. Voorzitter, het platteland, want drugs heeft een ondermijnend gevolg drugs maakt veel kapot op het platteland met drugsdumpingen waar je als privé persoon nooit om een dumping heb gevraagd op jouw terrein, maar ook in de ondermijning boeren die op een kwetsbaar moment en onzekerheid zal niet minder worden de verkeerde persoon toelaten tot een schuur of loods en meegezogen worden in een wereld van drugslabs en wietkwekerijen.

[0:03:06] We moeten hen helpen om weerbaar te zijn in brabant één op de drie boer heeft dit meegemaakt en daarom moeten we barrières opbouwen. Ik kijk daarom ook hoopvol naar brabant waar zlto een mooie aanpak heeft liggen samen met gemeente politie om en boeren om afspraken te maken over de verhuur van panden over controle niet contant betalen en het weerbaar maken van boeren.

[0:03:26] Voorzitter, hoe ziet de minister het voor zich om deze aanpak landelijk uit te rollen is ze bereid om zich daar hard voor te maken. Ook richting politie en om graag een concrete toezegging en eventueel geef ik als suggestie mee om het mogelijk te maken dat de scan vooraf kan worden gedaan ten aanzien van de huurders. Dat wil zlto en ik wil heel graag horen wat we daar verder mee kunnen doen, zodat we eigenlijk aan de voorkant het probleem voorkomen

[0:03:51] dan het lachgasverbod. Voorzitter, ik ben blij dat er wordt opgetreden dat het de politie kan optreden en het is belangrijk dat er een norm is en dat die norm wordt gehandhaafd. Dat gebeurt. Maar de volledige handhaving luidt pas vanaf één juli op orde

[0:04:04] is dat dan een harde deadline of zit het dan nog weer anders. En voorzitter, op welke manieren zorgt de minister van justitie ervoor dat er dan ook echt ongestoord door kan gaan dat we echt keihard handhaven dat iedereen die weet ik. Handel in lastig lachgas. Ik zit verkeerd en ik word gepakt. Voorzitter, in het vorige debat ben ik uitgebreid ingegaan op het drugstoerisme. Want wat is het raar als we aan de ene kant proberen allerlei korte budgetvluchten te voorkomen vanwege de milieuschade we nog volop allerlei blowende drugstoeristen hier importeren om een soort wiet walhalla in amsterdam te hebben waarvan we weten dat het verder de stad niks oplevert dan ellende. Er is een motie aangenomen in deze kamer en ik zou de minister willen vragen hoe het ervoor staat is die drugstoeristen daadwerkelijk aan het weer heeft een goede afspraken met schiphol. Want voorzitter, drugs is troep en dat hoeft ook niet naar het buitenland uit te venten dankuwel.

[0:04:52] Dankuwel. Mevrouw bikker keurig binnen de tijd. Ik geef het woord aan mevrouw ellemeet. Zij spreekt namens groenlinks.

[0:04:58] Voorzitter, en dank voor de drie bewindspersonen om hier aanwezig te zijn. Dat waardeer ik zeer en dat zeg ik ook expliciet omdat ik van mening ben dat dit thema drugs ook zeker een volksgezondheid onderwerp is,

[0:05:10] want sinds de jaren zeventig is het nederlandse drugsbeleid niet alleen gericht op veiligheid, maar ook op gezondheid en juist dat gezamenlijke perspectief was absoluut niet om succesvol. Voorzitter, want wij waren ook wereldwijd een gidsland voor andere de drugsoverlast op straat daalde in de jaren negentig en nul fors in ons land en het gebruik van verwoestende drug, zoals opiaten is in ons land ook buitengewoon laag en zelfs het gebruik van cannabis is jarenlang als stabiel in ons land en ik vind het dus ook belangrijk. Voorzitter, om het perspectief van volksgezondheid te benadrukken, omdat het succesvol is gebleken, want laat ik duidelijk zijn. Het is niet zo dat ik het gebruik van verslavende middelen wil aanmoedigen. Volgens mij wil niemand dat in deze kamer. Integendeel, het gebruik van verslavende middelen als drugs, alcohol en tabak zijn slecht voor de gezondheid en daardoor sta ik absoluut niet te springen. Als mensen hier uberhaupt overmatig gebruik van willen maken. Maar voorzitter, sommige mensen zitten dusdanig in de put dat de enige uitweg die zij zien het gebruik van verdovende middelen is

[0:06:09] en minstens zo schrijnend en ook eerlijk gezegd vind ik dat best schokkend. De overheid stimuleert in sommige gevallen impliciet ook het problematisch gebruik van drugs.

[0:06:17] Zo hebben burgers in dit land alleen recht op maatschappelijke opvang als zij ernstige psychiatrische of verslavingsproblemen hebben,

[0:06:26] anders worden zij als zelfredzaam geclassificeerd

[0:06:29] in andere woorden als jij dak of thuisloos bent dan wordt impliciet dat drugsgebruik gebruikt pas gestimuleerd omdat je dan recht zou hebben op bijvoorbeeld plek om ergens te wonen en dat vind ik gewoon heel ingewikkeld en ik vraag dan ook aan de bewindspersoon. Wat vinden zij van dit zelfredzaamheid principe en zijnde bewindspersonen ook bereid om onderzoek te verrichten naar de gedragseffecten van dit zelf redzaamheid principe.

[0:06:59] Mevrouw ellemeet,

[0:07:00] u heeft een vraag van bikker, daarna vraag van de heer bisschop,

[0:07:06] Ja. Voorzitter dankuwel. Ik ga nog even terug naar het eerste blokje van mevrouw ellemeet waarin ze ook aangaf van dat ze zowel ten aanzien van drugs als alcohol als tabak zegt van ik sta absoluut niet te springen over de gezondheids effecten. Dat delen wij nu heb ik groenlinks eigenlijk altijd zij aan. Zij hebben wij gestaan als het gaat om het terugdringen van tabaksgebruik ook door jongere generaties en ik ben wel benieuwd hoe mevrouw ellemeet dan ook kijkt naar de leeftijdsgrens voor wiet verkoop zouden we niet als we op tabak deze stap zetten, zou het ook een perverse prikkel zijn om te zeggen dan houden we bij wie de verkoop op een later.

[0:07:38] De levert. Hoe ziet groenlinks dat ellemeet en voorzitter. Ik ben niet ellemeet, zullen we

[0:07:45] die langere

[0:08:41] ellemeet met antwoord op de vraag van mevrouw.

[0:08:43] Ja. Voorzitter.

[0:08:45] Vind het belangrijk en daarom zijn wij ook voorstander van het experiment gesloten coffeeshop keten dat we het zo goed mogelijk reguleren en en ons richten op de kwaliteit en de gezondheid. Dus daar ben ik een groot voorstander van de kom ik later nog op terug in mijn inbreng dat ik het zo echt betreur dat dat totaal niet opschiet. Dus ik denk dat we moeten kijken hoe kunnen we net zo goed mogelijk aanpakken.

[0:09:07] Verder ben ik er ook erg voor.

[0:09:08] Voor om gericht in te zetten op preventie. Wat zijn de kwetsbare doelgroep en daar een aanpak voor te ontwikkelen. Dus dat is dat is waar. Groenlinks voor staat. Dus op die manier willen we inderdaad problemen die er zijn aanpakken. We willen niet doorschieten in voorstellen waarvan wij denken van ja het is ook naïef om te denken dat je het alleen maar met een verbod uit de samenleving weg krijgt. Dus dus wat mij betreft reguliere inzet op volksgezondheid en gerichte.

[0:09:34] Defensie.

[0:09:38] Dus dan krijgt u de vraag van

[0:09:41] bisschop.

[0:09:45] Dagvoorzitter een overheid die indirect problematisch drugsgebruik stimuleert omdat gebruikers alleen recht hebben op hulp als ze

[0:09:58] in die problematisch situatie verkeren.

[0:10:01] Ik vind het een bijzonder. De theorie

[0:10:03] is er enige onderbouwing van problematisch drugsgebruik

[0:10:09] van deze situatie is? Hoeveel situaties zijn er? Hoeveel cijfers zijn? Zijn er cijfers bekend uberhaupt

[0:10:16] van mensen die

[0:10:19] gekozen hebben

[0:10:20] voor problematisch drugsgebruik omdat ze dan

[0:10:24] recht hebben op steun van de overheid. Want dat is de theorie die ik hoor die ik mevrouw ellemeet horen.

[0:10:30] Miller. Mevrouw element. Nee, voorzitter, dan heb ik misschien laat ik het bij mezelf houden niet scherp genoeg en duidelijk genoeg uitgedrukt. Kijk wat je wat je ziet je zomaar iedere dag bijvoorbeeld op straat moeten wonen je zomaar die dagen moeten doorkomen. Je hebt geen huisje hebt geen perspectief. De omstandigheden zijn vreselijk. Dan is het niet gek dat mensen hun toevlucht zoeken tot drugs tot een soort verdoving. Dus dat is wat ik zeg en dan vindt. Daarnaast vind ik het merkwaardig dat we zeggen je hebt alleen recht op maatschappelijke opvang. En dan zijn de twee criteria die wij hebben vastgesteld als er sprake is van ernstige psychiatrische of verslavingsproblemen. Dus die twee punten maak ik dus een ik denk dat we niet naïef moeten zijn over de omstandigheden. De zware omstandigheden waar mensenleven die dakloos zijn en we hebben de daklozen cijfers natuurlijk zien vertienvoudigen de afgelopen jaren. Dus het is een ontzettend groot probleem in onze samenleving. Dat dat heeft gevolgen voor de gezondheid van mensen en heeft ook een impact op drugsgebruik en daarnaast zeg ik van ja. Het zou toch ook niet zou moeten zijn dat je alleen recht hebt op maatschappelijke opvang als er sprake is van verslavings problematiek.

[0:11:37] U vervolgt uw betoog de helft. Twee voorzitter,

[0:11:42] Ik wil het graag hebben over preventie, want voorzitter, helaas is verslavingszorg. Een beetje een ondergeschoven kindje in politiek den haag, terwijl deze hulpverleners heel waardevol werk doen. Zo kunnen zij ook een cruciale rol spelen in verslavingspreventie.

[0:11:57] Maar om dat te kunnen is landelijke financiering nodig. Nu nog wordt verslavingspreventie betaald uit lokaal lokale gelden en de inzet op verslavings preventie verschil tussen enorm per gemeente. Daarom vraag ik aan de bewindspersonen van vws. Bent u bereid te onderzoeken hoe verslavingspreventie een structurele plek kan krijgen binnen volksgezondheid. En hoe willen de bewindspersonen heel gericht doelgroepen bereiken als het gaat om verslavingspreventie.

[0:12:22] Die.

[0:12:24] Voorzitter, het experiment gesloten coffeeshop ketens. Ik noemde het al even.

[0:12:28] Het zou goed zijn als we drugs, slimmer en beter reguleren en daarmee meer grip houden op drugs. Daarom is groenlinks voorstander van het experiment gesloten coffeeshop ketens en daarom ben ik zo teleurgesteld in de enorme vertraging van dit experiment en in het toch wat achterover leunen van de minister van justitie en veiligheid. Ik heb de brief goed gelezen en de minister schrijft meerdere keren in haar brief dat zij niet kan bemiddelen tussen bank en telers. Maar je kan natuurlijk wel een stap naar voren zetten. Natuurlijk kan je altijd bemiddelen en ik roep dan ook op om dat te doen want er moet vaart gemaakt worden met dit experiment heel graag een reactie van de minister.

[0:13:03] Voorzitter, afsluitend zou ik graag een pleidooi willen houden voor een algehele evaluatie van het nederlandse drugsbeleid. Het is goed dat er een staatscommissie wordt aangesteld om het gebruik van mdma te onderzoeken, maar wat onze fractie betreft, verdient het gehele drugsbeleid een evaluatie. In tweeduizend, eenentwintig is er een motie aangenomen van de heer van nispen die hier ook om vraagt en ik begrijp dat de minister niet aan het cda heeft gevraagd om een quickscan te maken. Maar wat mijn fractie betreft, verdient het drugsbeleid en bredere evaluatie op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en dan gaat het juist om die combinatie, volksgezondheid en veiligheid is de regering bereid om hieraan ambitieuzere vervolgstappen te geven, vraag ik de minister en is de regering bereid om de staatscommissie aan te stellen om het drugsbeleid te evolueren. Dankuwel.

[0:13:49] Dankuwel mevrouw ellemeet. We gaan luisteren naar de bijdrage van mevrouw helder. Zij spreekt namens de pvv

[0:13:54] dankuwel. Voorzitter, ik heb drie onderwerpen. Die staan niet op tijd. Maar die zijn wel vaker besproken. Dus ze komen niet uit de lucht vallen. Ten eerste het wetsvoorstel wijziging van de opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst, met als doel het tegengaan van de productie van en handel in nieuwe psychoactieve stoffen is een hele mond vol. Maar het betekent gewoon dat het niet de drugs zelf, maar bepaalde stoffen bepaalde bestanddelen verboden worden die het bestanddeel van die synthetische drugs. Volgende zo kan de opiumwet niet meer omzeild worden door een bepaald bestanddeel te wijzigen, waardoor die hele drugs weer legaal zou zijn we wijziging van biedt, namelijk in één klap. De meeste bestaande zogenoemde nieuwe psychoactieve stoffen plus alle mogelijke varianten van die design drugs en dan heb ik twee vragen op dit punt. Voorzitter, ten eerste, waarom is het ministerie van vws nu premium? Het verantwoordelijke ministerie en niet het ministerie van justitie en veiligheid, want het was eerst wel. En ten tweede wanneer komt de regering met de antwoorden die vanuit de kamer zijn gesteld. Dit wetsvoorstel loopt nu al jaren en iedere dag die verloren gaat. Wat mijn fractie betreft één teveel en te onderbouwing wijs. Ik ook op een artikel in het algemeen dagblad van veertien januari jongstleden waarin politie, openbaar ministerie en verslavingsdeskundige een oproep doen haast te maken met deze aanpassing van de opiumwet directe aanleiding vormt het alarm en brabant over het vast toegenomen gebruik van de inmiddels verboden harddrug vlakken, maar we hebben weer legale varianten en met name jongeren betalen hier letterlijk en figuurlijk de prijs voortzetten. Andere onderwerpen. Het tweede onderwerp. De problematiek van de uithalers. Het aantal uithalen stijgt met de dag en de leeftijd die daalt wel soms zijn ze pas veertien jaar en het programma verdieping bij radio rijnmond blijkt burgemeester aboutaleb voor meer afschrikwekkende straf, zoals gedwongen opvang met onderwijs achter gesloten deuren met de niet mis te verstane tekst en dat citaten die graag herhalen. Ik weet niet of in paar peuken en het park opruimen. Passend genoeg is voor een kind dat gevoelig is voor de verleiding van geld of in bron. Nog einde citaat minderjarigen komen weg met een taakstraf vind dat geen passende straf heb ik de antwoorden op de schriftelijke vragen van collega's van de minister. Maar die vind ik niet voldoende want preventie heeft daar duidelijk niet geholpen en afschrikwekkende werking is ook niet echt vanuit dat misdaad loont helaas wel. En die verleiding moeten we toch echt de kop indrukken. Anders betalen ook hier weer de jongeren. De prijs. Voorzitter, en tot slot de bewapening van de groene boa's en het commissiedebat van twaalf mei vorig jaar heb ik al gezegd dat het van mijn fractie onacceptabel is dat het zogenoemde noodzaak criterium leidend is bij het toekennen van geweldsmiddelen. Met name groene boa's moeten in geweldsmiddelen kunnen krijgen als zij aangeven daar behoefte aan te hebben. Er moeten niet afhankelijk zijn van een werkgever op dit punt en ook wat mij betreft. Wat mijn fractie betreft niet aan te tonen dat ze vrezen voor geweld om een geweldsmiddelen te krijgen of te kunnen behouden. Dat is namelijk de omgekeerde wereld en in brief van juni twintig, tweeëntwintig heeft de minister aangegeven dat noodzaak criterium en het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar aan te passen en informatie over de frequentie en mate waarin in het verleden situaties zich hebben voorgedaan waarin geweld of confrontatie met geweld is gebleken dat dat een samenhang met andere belangrijke factoren meegewogen, maar dat zal niet meer op voorhand doorslaggevend zijn, dan is mijn vraag is het betreffende besluit nu al aangepast. Want ik heb het geraadpleegd andel staat waarmee ik geloof nog steeds. Dus het noodzaak criterium wordt ook gehanteerd voor de toekenning van politiebevoegdheden, vrijheidsbeperkende middelen en geweldsmiddelen en ander stukje verderop het toekennen van geweldsmiddelen aan in moerwijk en je ziet slechts indien de noodzaak hiertoe door de aanvrager is aangetoond en diensten en bekwaamheid en de omgang met het betreffende wapen is aangetoond dus vastzitten. Ik heb graag een reactie van de minister op dit

[0:17:47] dankuwel,

[0:17:49] dankuwel. Mevrouw helder. We gaan luisteren naar de heer sneller. Hij spreekt namens d zesenzestig.

[0:17:53] Dagvoorzitter en ook vanuit mij welkom aan de bewindspersonen van vws een. Helaas heeft hier j v het voortouw en ik hoop dat het kabinet zijde in het beleid andersom is en om te beginnen iets over die scheve verhouding tussen de aanpak van preventie en repressie. Mijn vraag aan de staatssecretaris is wat is zijn jaarlijks budget voor preventie, voor trucs

[0:18:18] en van de minister weten we het namelijk. Dat is onderzocht door en dat is ongeveer één komma vier miljard afhankelijk van wat je allemaal meegerekend en dat is wat mij betreft heel scheper. Mevrouw ellemeet vroeger ook al even aandacht voor. Er ligt een mooie brief van verslavings kunt in nederland. Elf samenwerkende organisaties die ook feilloos blootleggen eigenlijk wat er het probleem is, zowel in de structurele financiering die er niet eens, maar ook in de aanpak en de oorzaken van het mijden van die zorg namelijk ontkenning taboe en schaamte en het verder gaan op weg. Op de weg van criminalisering zal dat soort dingen natuurlijk alleen maar versterken en daarmee de hulpvraag. Het hulp zoeken alleen maar verder buiten beeld brengen. Dus mijn vraag aan de staatssecretaris op dat punt is wat hij van dit voorstel vindt en of hij bereid is om daar werk van te maken.

[0:19:08] Meneer sneller heeft een vraag van mevrouw kijk op dit punt.

[0:19:11] De voorzitter, want gek genoeg kunnen we elkaar misschien hier wel op dit punt. Wel vinden de preventie voorkomen dat jongeren aan drugs beginnen. Dus ik vraag ik aan de heer sneller ziet hij zich het ook voor zich om een campagne op te starten van drugs is niet normaal. En die normalisatie die we nu zien in de samenleving tegengaan. Dus al te zien in amsterdam bijvoorbeeld dat het even makkelijk is om een biertje te bestellen versus een pilletje dat we dat moeten tegengaan. Ik kan ik de heer sneller op dit punt vinden, want dat zou wat mij betreft als het gaat om preventie de lijn moeten zijn.

[0:19:47] Meneer sneller.

[0:19:51] Die karikatuur van het van de beschikbaarheid van drugs in nederland. Die vind ik nogal lachwekkend van het cda en die herken ik ook helemaal niet. Vervolgens schrijft verslaving wiskunde nederland. Juist dat het belangrijk is om niet alleen aandacht te hebben voor jongeren, maar ook voor volwassenen en ouderen

[0:20:09] ter illustratie. De leeftijd van mensen die in nederland in behandeling zijn voor problemen met rest kan drugsgebruik is gemiddeld ruim boven de dertig jaar. Dat is ook het beeld dat we ons hier specifiek op jongeren moeten richten. Uiteraard moeten we ons daarop richten en dat is ook heel belangrijk, denk ik in het gereguleerde drugs verkoop name de coffeeshops dat minderjarigen daar niet mogen kopen en dat er de afgelopen jaren. Voor zover ik die monitor van intraval breuer ken geen enkel coffeeshop gesloten is vanwege verkopen aan minderjarigen. Dat systeem eigenlijk best goed werkt, zoals we dat ook voor slijterijen bijvoorbeeld hebben en dat dat volgens mij een stuk beter werkt dan het aan de straat dealers overlaten die dat die die leeftijdsgrens. Voor zover ik weet wat minder strikt hanteren.

[0:20:55] Voor een heel ander antwoord dan de vragen die stelde maar.

[0:20:58] Wat ik lastig vind is dat we dat dat we inderdaad weinig vragen krijg je een totaal andere.

[0:21:03] Maar de vraag is.

[0:21:06] Niet toch die mogelijkheid die maar zo beperkt hebt. Dus de vraag is heel duidelijk wel of niet. Ik citeer nu mevrouw kuik meehelpen aan een campagne om normalisatie tegen te gaan.

[0:21:18] Ik heb gezegd dat de mate waarin het genormaliseerd is. Volgens het cda is een karikatuur waar ik dus ook niet per se op de analyse mega en dus ook denkt die oplossing moet anders zijn. Vervolgens wordt gevraagd, moet het specifiek op jongeren gaan waar ik op op basis van de brief van verslaving kunnen nederland ook aangeeft dat dat niet per se waar de problematiek zich van verslaving alleen toespitst. Dus lijkt het me niet noodzakelijk om er campagne en dat was in de vraag juist gericht op jongeren waar wij het helemaal over eens zijn dat jongeren geen drugs moeten gebruiken. Maar om daar specifiek een campagne op te richten lijkt mij niet verstandig ook gezien waar de waar de groep zit dus volgens mij heb mijn antwoord gegeven op verschillende dimensies die in de vraag besloten.

[0:22:02] Verlagen en begrijpen we het ook allemaal weten wanneer sneller heeft vervolg van mevrouw bikker. Sorry. Geen vervolg vraag van mevrouw.

[0:22:09] Ja inderdaad. Voorzitter dankuwel.

[0:22:12] Ja ik hoor de heer sneller gepassioneerd betoog over dat het ook goed is dat dat jongeren geen drugs gebruiken dat hij ook in die zin positief kijkt naar een aantal cijfers een aantal andere zorgelijke cijfers genoemd. Maar goed dat zelfs als dat beeld gevarieerd is. Ik ken d zesenzestig als een partij die ten aanzien van tabak bijvoorbeeld ook de stoere maatregelen niet schuwt en zegt we moeten werken aan een gezonde generatie en daarom zou ik de heer sneller willen vragen. Voorzitter, deelt hij met mij de mening dat eigenlijk gewoon de stelling dat op het moment dat je de tabaksverkoop levert het omhoog gooit dat wiet absoluut mee moet stijgen omdat je anders een hele perverse prikkel hebt ten aanzien van drugsgebruik.

[0:22:52] De heer sneller.

[0:22:54] Nou ook.

[0:22:55] Ook in het betoog van mevrouw bikker. Ik vergeef me voorzitter, maar er zat onder andere besloten dat cannabis nooit geconsumeerd wordt zonder tabak

[0:23:04] en dat er daarom mee moet groeien. Dat is gewoon niet waar.

[0:23:07] Er zijn zo veel andere manieren waarop cannabis wordt geconsumeerd zonder tabak en vervolgens ben ik het helemaal mee eens en heb ik ook in mijn gesprekken met coffeeshops zijn ertoe opgeroepen. Zorg. Nou dat je tabak veel meer weert en vind ik het absurd dat je daar een vorige rol. De joint kan kopen met tabak erin zonder enige waarschuwing zonder enige filter. Dus als we daar iets aan moeten doen. Dan ben ik daar van harte toe bereid. Vervolgens kijk ik heel erg naar de schadelijkheid van drugs en denk ik. Wat is dan per verschillende drukkend regulering gezien dat er nodig is. En dan en mevrouw bikker kent die onderzoeken van het rivm van de lens het ook. Dan blijkt gewoon dat tabak zowel een stuk schadelijker en verslavender is dan cannabis. Dus moeten we dan ook kijken wat is dan het meest passend qua beleid. Dus ja, laten we dat vooral ontmoedigen en dan zie ik daar nog wel wat aanknopingspunten in het beleid dat we bij tabak inderdaad hebben om ook te gebruiken voor cannabis, preventiebeleid,

[0:24:06] U vervolgt uw betoog.

[0:24:08] Voorzitter, en laten we hierbij vooral ook kijken naar andere landen, zoals portugal en wat er in british columbia gebeurt waar gebruik van harddrugs wordt gedeeld criminaliseert voor kleine hoeveelheden en ik ben ook benieuwd of het kabinet die ontwikkelingen daar volgt en wat we daarvan kunnen.

[0:24:27] De ieren,

[0:24:28] Voorzitter, volgend jaar is de midterm evaluatie van wat dan de commissie naar kan ik george tienjarenplan wat zij ook keer maken en mijn vraag aan de aan het kabinet. Ik denk dat dat de minister van vws is is hij bereid om ook te kijken met een internationale alliantie of we de ons harm reduction beleid daar ook sterke stem kunnen geven. Want ik denk dat dat belangrijk is. Voorzitter, dan kom ik op het cannabisbeleid. Ik zal de landen die ons hebben ingehaald inmiddels en waar voortschrijdend inzicht is niet noemen want ik denk dat binnenkort de vluchten vanuit nederland ergens anders naar toe zullen vertrekken op dit gebied, maar over het experiment. Ik ben blij dat amsterdam zich gemeld heeft. Ik ben benieuwd wat in de wat de stand van zaken is van de gesprekken met amsterdam om mee te doen eraan. En in de beantwoording van de schriftelijke vragen. Gisteren wordt er gezegd dat er de afgelopen tijd gekeken is naar breda en tilburg en het verder uitwerken en dat er op korte termijn een besluit wordt genomen en ik vraag me af, kunnen wij al iets daarover vernemen. Dan deel ik de onrust van collega ellemeet als het gaat om de banken problematiek want vijf telers zijn afgewezen en er zit niet het begin van een oplossing in de beantwoording van de schriftelijke vragen van het kabinet, terwijl dit probleem niet recent is. Er wordt geschermd met een zes weken termijn waarop banken besluiten moeten nemen, maar de problematiek is al anderhalf jaar bekend. Alle voorstellen die worden gedaan om het op te lossen worden afgewezen. Er wordt geen enkel alternatief bijgelegd.

[0:25:55] Dus ik mis je toch de creativiteit en anders dan moeten we toch kijken of er andere oplossingen zijn. Maar dan moeten ze van de kamer kant komen en dat zou volgens mij hier niet het pad zijn. Dus ik hoor graag hoe dat nu verder gaat. Zeker omdat we gewoon op korte termijn dan moeten zorgen dat ze die bankrekening hebben want anders dan loopt het alleen maar verder uit de tijd en dat kunnen we niet gebruiken. Volgens mij dan is er tenslotte, voorzitter, een initiatief vanuit de coffeeshop branche om een keurmerk te ontwikkelen. Juist ook op verzoek van de banken. Om te zorgen dat de controle beter kan en dat er ook een hogere standaard wordt aangelegd. Hoe kijkt het kabinet naar dit keurmerk en is zij bereid om dat ook te ondersteunen. Dankuwel.

[0:26:37] Dankuwel. Meneer sneller geef ik het woord aan mevrouw moet er spreekt namens de pvda.

[0:26:41] Dankuwel. Voorzitter, ik begin gelijk met het wietteelt. In tweeduizend vijf maakte de tweede kamerfracties van de pvda d zesenzestig en de vvd het manifest van maastricht teneinde een experiment te starten met een gesloten keten vanaf de teelt tot en met de verkoop van wiet en dat was toen internationaal nieuws. En waar staan we nu moet helaas constateren nog nergens een experiment met eerste tien daarna. Elf gemeente is nog niet verder dan de keukentafel gekomen, terwijl het nota bene in het huidige coalitieakkoord staat en het papier is geduldig.

[0:27:14] Maar de problemen om de plannen uit te voeren die volgen zich op de telers voldoen niet aan alle voorwaarden, zoals de bankrekeningen en ik zie ook als ik de kamer brief lees nog geen concrete oplossingen. De ene beren op de weg volgt de volgende op en ik lees welke oplossingen de bewindspersonen niet wenselijk achten. Maar hoe dan wel is mijn vraag wat gaat de regering wel doen om die telers te helpen aan die voorwaarden te voldoen. Duitsland kijkt inmiddels naar de nederlandse wiet markt als een voorbeeld van hoe het vooral niet moet. En daar komt binnenkort een werd om wiet te legaliseren in maart heb ik begrepen. In dit verband. Wat gaat het voor nederland en het experiment betekenen als ons buurland duitsland wie te gaat legaliseren.

[0:27:57] Ik zie alleen maar dat wij op dit moment in de wereld links en rechts worden ingehaald door landen die veel verdergaande stappen in regulering of zelfs legalisering van wiet zijn dan wij. En nu gaat het mij niet per se om dat wij een liberale drugsbeleid voeren dan andere landen. Want dat is geen doel op zich. Maar het mij wel om gaat is een einde maken aan de problemen met wiet en de hypocriete situatie dat de achterdeur dicht blijft en wij doen alsof wiet in coffeeshops als mannen uit de lucht komt vallen juist dat speelt in mijn beleving de georganiseerde criminaliteit in de hand. Vraag dit dus niet om te stoppen met dit experiment op de lange baan te schuiven. Vraag die dit niet om te starten met het experiment in de gemeente en met de telers die er klaar voor zijn luisteren, zou ik zeggen naar de burgemeesters van breda, tilburg en de vng die af willen van het huidige halfslachtig beleid en kon gewoon met een harde start datum en wijk daar niet vanaf.

[0:28:52] En als de vertraging wordt veroorzaakt door het gebrek aan enthousiasme mijn pa coalitiepartijen. Want ik snap

[0:28:59] geeft dat dan gewoon toe. Dan weten we dat het in deze periode niks gaat worden. Dat heeft overigens niet mijn voorkeur. Maar daarmee gewoon wel eerlijk dan lachgas. Mijn partij heeft het.

[0:29:08] Wat gesteund, mevrouw moet er u heeft een vraag van de heer sneller

[0:29:12] vorige.

[0:29:15] College middelen ziet ook in de beantwoording van schriftelijke vragen, maar ook de vorige debatten. De worsteling over de bank problematiek. Wat is daarvoor haar oplossing. Want mijn indruk is dat het geen onwil is, maar meer onmacht.

[0:29:28] Mevrouw moeder,

[0:29:29] Dat zie ik ook maar op. Het is niet onmogelijk. Toen ik de antwoorden op overigens uw vragen zag, zag ik dat mijn collega's overigens zijn best deed om met een aantal oplossingen te komen met bibob. Maar de reactie. Vervolgens is maar dat achter mij niet wenselijk en ik snap al die antwoorden. Maar wat ik dan mis in die beantwoording is. Maar wat kan wat kan dan wel gebeuren welke acties kan de regering in gang zetten om dat gesprek met de banken en met de telers te voeren om uiteindelijk tot een resultaat te komen om uiteindelijk ook de wit experiment te laten starten. Want we hebben het hier vanaf tweeduizend vijf over en we leven in tweeduizend, drieëntwintig en we zijn in mijn beleving nog niet veel opgeschoten er kant en klare oplossing heb ik ook niet maar maar ik vond wel dat ik niet genoeg

[0:30:22] te nemen met de antwoorden die op uw vraag op de vraag van mijn collega's zijn gegeven, terwijl ik dacht van nou het is wel creatief en ik verwacht deze creativiteit ook van onze bewindspersonen.

[0:30:34] U heeft ook een vraag van mevrouw helder

[0:30:36] dankuwel voortzetten, want laat er geen misverstand over bestaan. Mijn fractie is en blijft een fel tegenstander van het wiet experiment. Maar feit is ook dat een hypocriete situatie is twee manieren oplossen. Maar ik vind het altijd jammer dat mevrouw moeder doet dat ook. Je kunt wel legaliseren

[0:30:54] of je het wil. Maar dan moet wel een stevig handhavingsapparaat tegenoverstaan. Dat zegt echt werkelijk iedereen alle deskundigen en ook de voorstanders van legalisering. Dus kan zij daarop reflecteren, want we weten allemaal mevrouw muller ook regelmatig. De politie zit niet heel erg ruim in het jasje netjes.

[0:31:11] Mevrouw moet er.

[0:31:13] Ik denk dat wij allen weten dat het nou gaat om lachgas of aanpak ondermijnende criminaliteit dat we te maken hebben met een vast vastgelopen strafrecht keten met weinig capaciteit. Maar ik denk dat wij veel meer capaciteit kwijt zijn als het in de criminaliteit blijft dan wanneer we dit decriminaliseren. Want ik denk dat je daar daarmee de pas

[0:31:41] afsluit. Dank u wel. Voorzitter er pas afsluit aan ondermijnende criminaliteit dus investeren aan de voorkant kan wellicht ook capaciteit aan de achterkant opleveren. Dus ik geloof in een dergelijke experiment en ik weet ook dat de regering en de gesprekken zal blijven voeren over een goede regulering met de juiste waarborgen en handhaving van zaken. Maar nogmaals, als we dit niet doen, dan moeten we aan de achterkant al onze inzet plegen om drugscriminaliteit aan te pakken.

[0:32:14] Mevrouw helder, met

[0:32:16] de tweede vraag. De tweede vraag voortzetten, want ik vind het toch voorbijgaan aan het feit dat verreweg het grootste deel. Ik zal percentages achterwege laten, want dadelijk klopt het niet gaat wordt doorgevoerd en het tweede aspect is dat die c gehalte en riep steeds hoger is geworden. Dus denkt mevrouw muller dat als de overheid daar best zelf laten kweken dat de die twee problemen verholpen zijn.

[0:32:39] Mevrouw moeder,

[0:32:40] De antwoord is natuurlijk daar is het experiment voor. Dus op het moment dat het experiment afgerond is, dan kunnen wij antwoord geven op de vragen die zijn die ook mijn collega's terecht stelt en dat is denk ik ook kort mijn antwoord. Dat antwoord kan ik namelijk niet geven. Dames gaan wij hiermee aan de slag. Tenminste dat hoop ik op korte termijn.

[0:33:00] Mevrouw moet er vervolgt, uw betoog,

[0:33:02] Ja. Dankuwel voorzitter dan de lachgas. Mijn partij heeft dat verbod gesteund in het lijkt erop dat dit een ook een papieren werkelijkheid wordt, zeker voorlopig de handhaving is op zijn best gebrekkig op dit moment wel een verbod, maar de handhaving zou een in groeimodel zijn. Er zijn landelijke instructies aanpassingen van processen nodig. Ik lees over richtlijnen die nog niet aangepast zijn over ict systemen dat er nog een onderzoek loopt om lachgas in adem lucht te kunnen detecteren en dan lijkt erop dat pas op het moment dat het verbod van kracht werd stappen voor die handhaving zijn gezet. En als er volgend jaar iets op zo'n verbod werd gesproken en ik wil van de minister van jnvb v vragen hoe zij dat ziet en wat denken de andere bewindspersonen, met name van vws dat dit voor de gezondheid van de jongeren betekent die een half jaar langer dan bedoelt u hun gezondheid in gevaar kunnen brengen. En tenslotte, voorzitter, ik weet dat de heer aanwezige bewindspersonen aan mijn kant staan als het gaat om het volgende onderwerp moet me toch van het hart dat openlijk gebruik van drugs, of we doen alsof dat nog normaal is. Ik vind ook niet dat dat kan niet bij alcohol niet bij fietsen niet bij kook met als tragisch dieptepunt en lid van een band. Ik ga de naam niet noemen die op het podium in het volle zicht van iedereen een snuiven neemt en ik weet dat drugs wijd verspreid zijn dat er behoefte aan is dat het niet weggaat door voet te zeggen of door gebruikers te criminaliseren. Het laatste is ook niet de oplossing, maar wat doen de hier aanwezige bewindspersonen? Om ervoor te zorgen dat drugsgebruik niet alleen maar gewoon wordt gevonden. En wat moet verder dan alleen het veroordelen. Preventie en het ontbreekt mij aan de tijd om daar verder heel diep op in te gaan. Ik heb ook begrepen dat het preventiebeleid voor een groot deel lokaal beleid is en gefinancierd wordt. En dan sluit ik me volledig aan bij mijn collega's ellemeet. Wat wordt er gedaan of moet er gaan gebeuren om ervoor te zorgen dat iedere gemeente niet

[0:34:51] het wiel gaan uitvinden dat we meer landelijk dit gaan inzetten wordt ervoor gezorgd dat de beste plek.

[0:34:56] Worden toegepast. Dankuwel.

[0:34:59] Dan zullen een hele lange laatste zin.

[0:35:02] We gaan luisteren naar de heer bisschop. Hij spreekt namens de sgp. De heer bisschop.

[0:35:06] Voorzitter dankuwel. Laat ik beginnen met mijn vreugde uit te spreken om te horen hoe er vanuit elke fractie en de het problematische karakter van drugsgebruik wordt onderschreven. Al

[0:35:18] beluister ik hier en daar ook nog wel een beetje het bagatelliseren van het wietgebruik.

[0:35:23] Voorzitter,

[0:35:24] het is duidelijk. Drugsgebruik is niet alleen slecht voor de gebruiker en zijn omgeving. Het heeft ook enorm schadelijke gevolgen voor de natuur als drugsafval geloosd wordt

[0:35:36] hoge kosten voor de samenleving. Een paar weken geleden was ik op bezoek op werkbezoek bij op de brabantse wal. Ik zag het met eigen ogen hoe vernietigend voor de natuur en het grondwater is als er voor langere tijd drugsafval wordt gelost

[0:35:50] en lokale overheden en terreinbeheerders zijn als die voor het eerst hiermee worden geconfronteerd, zijn ze niet in altijd in staat om adequaat te reageren

[0:36:00] en daarom is mijn eerste vraag aan de minister. Hoe krijgt de toezegging van de minister. Om te kijken naar een vliegende brigade ter bestrijding van drugsdumping precies gestalte in de praktijk.

[0:36:11] Het kabinet geeft aan dat ze ervan uitgaat dat de vervuiler betaalt, want waarbij initiatieven worden gestemd om de kosten van dumping en bodemverontreiniging door drugs, laboratoria

[0:36:26] te verhalen op de daders

[0:36:28] een uitstekend principe. Maar de praktijk blijkt lastig te zijn,

[0:36:33] terwijl de kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro per dumping en zoals tonnen bij bodemverontreiniging

[0:36:39] en omdat het in de praktijk gewoon lastig blijkt om verdachten van een drugslab te linken aan een drugsdumping

[0:36:46] een concrete drugsdumping en daarom stelde sgp een andere aanpak voeren.

[0:36:51] Als.

[0:36:52] Bij.

[0:36:53] De ontdekking van een drugslab

[0:36:56] geanalyseerd wordt.

[0:36:58] Hoeveel drugs daar zijn geboden geproduceerd

[0:37:02] over welke termijn

[0:37:04] met welke stoffen. Dan kun je analyseren hoeveel afval dat opgeleverd moet hebben. Dat afval moet ergens heen.

[0:37:13] Maar misschien ligt er een vraag brief waarin staat dat het allemaal keurig via klein chemisch afval is afgevoerd. Maar dat verwacht ik in de meeste gevallen niet.

[0:37:21] Welnu,

[0:37:24] dan zou de situatie kunnen ontstaan dat je een verdachte van een drugslab niet alleen in staat van beschuldiging stelt voor het produceren en verhandelen van drugs,

[0:37:38] maar ook

[0:37:40] voor het lozen het afvoeren van drugsafval

[0:37:47] en dus kun je daar

[0:37:49] het prijskaartje aan verbinden en de kosten verhalen

[0:37:52] op deze manier kun je dus voorkomen dat de belastingbetaler ervoor opdraait en mijn vraag aan de minister is,

[0:37:59] is hij bereid om dit voorstel verder uit te werken te doordenken en met voorstellen te komen en zo ja. Op welke termijn zou kunnen.

[0:38:06] Voorzitter, dan inderdaad een lachgasverbod. Dat punt wilde ik ook aan de orde stellen. Ik sluit me aan bij de kanttekeningen die collega's daarbij gemaakt hebben

[0:38:15] van ja hoe zit het met die handhaving en ik vroeg daar de vraag aan toe kan de minister aangeven waar de handhaving op vastloopt, waar dat op vastloopt. En wat gaat zij doen om dit zo snel mogelijk.

[0:38:28] Te zetten,

[0:38:29] Afsluitend voorzitter. In een brief van vijftien juni geeft de minister aan dat het kabinet zich inzet voor een effectieve aanpak van problematisch middelengebruik en het tegengaan van normalisering van drugsgebruik en samenleving. Ook daar sluit ik bij andere collega's aan mijn collega's die signaleert dat ik door mijn spreektijd. Ik sluit af met de laatste vraag is de minister met de sgp fractie eens dat dit niet te rijmen valt met de inzet van het kabinet

[0:38:58] op het experiment gesloten coffeeshop keten waarbij de softdrugs gebruiken juist gereguleerd en genormaliseerd wordt. Voorzitter, dank u zeer.

[0:39:07] Dankuwel. We gaan naar luisteren. Mevrouw kijkt zij spreekt namens het cda.

[0:39:12] Dagvoorzitter voorzitter, zware drugscriminelen hebben hier stevig voet aan de grond in nederland en beïnvloeden en ondergraven. Onze rechtsstaat.

[0:39:22] De dijken zijn doorgebroken. Dat zei burgemeester aboutaleb heel terecht en hij gaf ook aan de handel gaat elke keer nog boven die veiligheid.

[0:39:32] Wat is de reactie van de minister hierop

[0:39:35] wat het cda betreft moeten veiligheid boven die handel gaan dus ook als het gaat om de havens. Als jij internationale handel drijven met landen die de veiligheid niet op orde hebben. Dat moet eerst op orde zijn voordat die handel kan plaatsvinden. Wat ons betreft

[0:39:52] de burgemeester van rotterdam een zeer goed bezig. Samen met met antwerpen. Maar de vraag is wel worden de andere havens in nederland niet vergeten,

[0:40:01] heeft de minister ook contact met de burgemeester is, maar ook met met de havens in nederland. Anders krijgen we een waterbed effect en dat willen we niet. De minister heeft ook veel contact met belgië hebben we gezien die treden wel heel kordate op op het punt van gebruikers die het criminele verdienmodel in stand houden,

[0:40:25] ziet de minister ook dat het bij ons een probleem is dat we steeds meer een normalisatie hebben van drugsgebruik. En dan vraag ik me af vinden we het normaal dat het even makkelijk is om coke te krijgen als een pizza vinden we het normaal dat een artiest openlijk op een podium coke te snuiven vinden we het nou normaal dat op een feest in amsterdam waar twaalf tot achttien jarigen staan de helft kaak schaatsen achter de aan de bar hangt, vinden wij dat normaal in nederland. En wat ons betreft

[0:41:00] is dat niet normaal en moeten we dat ook niet stilzwijgen. En

[0:41:06] ja ik zoek toch ook bij de minister naar hoe gaan we dat nou doorbreken.

[0:41:12] Eerder is onze motie aangenomen over de educatieve maatregel als het gaat om bezit van drugs. Het antwoord naar aanleiding van het antwerpse model. Wat is daar de stand van zaken van vraag ik de minister en belgië gaat een stapje verder door gewoon echt die boetes te gaan uitdelen ook forse boetes

[0:41:33] om ook de mensen die op een festival een pilletje nemen de norm mee te geven. Dit vinden wij niet normaal. Je krijgt een boete en dat geld wordt ook weer geïnvesteerd in de veiligheid en preventie en dat vind ik een super interessant idee. Dat zouden we als cda ook willen omdat je hiermee ook een heldere norm stelt die je zag ook bijvoorbeeld als het gaat om lachgas dat die norm echt ontbrak. De jongeren ook zoiets hadden van het is allemaal makkelijk verkrijgbaar. Ik kan betalen. Het zal wel. Ok weze dus ook hier heeft de overheid een belangrijke rol. Kan de minister daarop ingaan.

[0:42:13] België heeft ook een nationale rust, commissaris, om zaken te coördineren als het gaat om drugscriminaliteit

[0:42:21] waarin ze nauw samenwerkt met de ministeries, maar ook lokale overheden en bedrijven. Hoe kijkt de minister hier tegenaan

[0:42:28] dan? Even een positief punt de drugsdumpingen. Dat is geen positief natuurlijk. Dat is verschrikkelijk dat onschuldige en milieu natuurlijk dupe worden van alle meuk die er overblijft van van de drugs productie en goed dat er de minister kijkt naar vliegende brigade om onschuldige die hiervoor opdraaien boeren particulieren te helpen om dit af te handelen. Dus we hebben die subsidie. Maar dan zit er nog een hele papierwinkel achter. Goed dat daarna wordt gekeken om daar mensen te ontlasten

[0:43:00] dan lachgas. Het duurde natuurlijk voordat we dat geregeld hadden en de vraag is eigenlijk wat hebben we hier nou van geleerd. Want het volgende middels zitten vast wel weer aan te komen. Er zijn toch altijd creatieve denkers om weer geld te verdienen. Wat hebben hier nou van geleerd. En hoe kunnen we nou op tijd. Het volgende middel de kop indrukken en niet zolang wachten zoals we hebben gedaan met lachgas,

[0:43:25] Dankuwel. U heeft een vraag van de heer sneller.

[0:43:28] Maar daar weet ik wel wat om,

[0:43:30] namelijk het invoeren van een lijst. Nul op de opiumwet, zodat we niet in tweeduizend, drieëntwintig pas kunnen ingrijpen als rijksoverheid. Maar dat we al in tweeduizend vijftien toe bij het kan voor het eerst werd gesignaleerd meteen maatregelen hadden kunnen nemen die misschien niet een totaalverbod waren. Maar waar wel een duidelijke normstelling van uit was gegaan.

[0:43:49] Hoe kijkt het? Mevrouw kuik naar dat voorstel? Mevrouw,

[0:43:53] Voorzitter, ik moet er natuurlijk drie keer nadenken als d zesenzestig iets iets voorstelt op dit punt. Want als het een partij was die gefrustreerd heeft om het lachgas aanpak aan te pakken. Dan is het d zesenzestig geweest. Die heeft in debatten gezegd van ja eigenlijk is niet een probleem. Laten we het eerst maar eens even aankijken. Laten we eerst maar eens een keer onderzoeken. Dus ik ben een beetje huiverig voor deze richting die je de heer sneller opgaat. Want ik heb ook gezien hoe dat gaat.

[0:44:29] Nee maar ik zou toch beschouw als een negatieve reactie op uw vraag.

[0:44:36] Sorry, dat ik de vrijheid nemen om dit samen te vatten. Mag ik mevrouw bikker vragen of het debat voortzetten, zodat ik mijn eigen bijdrage.

[0:44:43] Ik kan.

[0:44:44] Ja, voorzitter vanzelfsprekend vanaf dit moment geef ik het woord aan mevrouw mission namens de vvd voor haar bijdrage.

[0:44:51] Dankuwel voorzitter. Ja. Voorzitter, we hebben het met deze commissie heel veel over de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit. We hebben het coalitieakkoord. Stevige agenda hebben een enorme investeringen gedaan om die vreselijke uitwassen van de georganiseerde drugscriminaliteit tegen te gaan en je ziet het steeds meer de naïviteit is er af. Dat vind ik heel goed, maar ook tegelijkertijd heel ernstig. Die aanpak is dus keihard nodig om te zorgen dat ons land veilig blijft en dat dat criminelen geld dat ermee gepaard gaat dat dat niet in onze bovenwereld verdwijnt. In die zin wil ik ook het kabinet. Dank voor de reactie op mijn motie over de verruiming van de vergroening van drugsdumpingen, want het kan niet zo zijn dat je als particulier of een particuliere natuurorganisatie van beheerorganisatie dat je daarmee tegen zulke hoge kosten oploopt, omdat een aantal lieden het nodig vinden om die drugs daar illegaal te dumpen, met alle risico's voor de bodem ook van dien. Maar voorzitter, ik denk dat het bij de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit en uberhaupt de uitwassen van drugs erg neerkomt op handhaving. Dat zie je bijvoorbeeld bij het lachgasverbod. Er zijn heel veel vragen over gesteld. Ik heb zelfs schriftelijke vragen gesteld. Ik sluit me aan bij de eerdere vragen uit dit debat. Hetzelfde geldt over uithalers. Mevrouw helder, had het daarover die straffen zijn te laag. We hebben daar de norm hier als wetgever gezet. De praktijk is weerbarstig. We hebben er al eerder met de minister over gesproken. Wat is daar nu de stand van zaken en ik erger me aan het argument dat het first offenders zijn want een beginnend crimineel gaat geen trucs uithalen uit de haven. Dat is vrij ingewikkelde materie. Dus in die zin vind ik dat zelf een moeilijk te verteren argument dan de drugs runners de pakkans voor drugs runners is enorm laag. Als je wordt gepakt als drugs runners is het voor bezit bijna nooit voor handel. Ook daar klaagde politie samen met het openbaar ministerie dat het ingewikkeld is om die bewijs voor handel rond te krijgen kost enorm veel capaciteit kan dat anders. Want ik ben het zeer eens. Ook laat ik dat ook vooropstellen dat ik de aanpak van dit kabinet om alles in te zetten op preventie. Waar hebben we het over preventie? Met gezag haalde jongeren eruit. Geef een kansen trek hem eruit. Maar als je er inzit en als je erin blijft zitten dan moet er ook op een gegeven moment een antwoord opkomen uit de justitie keten en die zie ik eerlijk gezegd. Voorzitter, onvoldoende. Ik heb er ook met de voorganger van deze minister al uitgebreid over gedebatteerd. Ik vroeg eerder over de best practice is uit belgië waar het gaat om straat, handel en drugs. Runners voorzitter, wat kunnen we leren hoe kunnen we die drugs runners beter aanpakken dan de synthetische drugs en handhaving. We hebben erg ons best gedaan voor vier mc drie mc op de opium lijsten

[0:47:40] ik daar een website. Ik wil het hier niet noemen want dan ga ik nog reclame maakt ook gewoon een hele normale webshops. Je kan echt alles kopen gewoon een heel netjes ziet dat er uit of je nou een pluche je koopt of deze spullen. Het ziet er exact hetzelfde uit. Hoe kan dit nou als we dit nou hebben verboden. Zo veel moeite hier vanuit de zijde van de kamer en het is zo makkelijk te verkrijgen.

[0:48:01] Dan wil ik graag van ook van het kabinet weten wat de stand van zaken is van de afspreken afspraak uit het coalitieakkoord om de straffen te verhogen bij de verboden productie schoot grootschalige handel en grootschalige bezit van drugs. Hoe wordt dat nou nader ingevuld. Wat kunnen we daar op terugzien en voorzitter, de wet mps ook daar is eerder over gesproken. De psycho actieve stoffen echt heel ingewikkeld. Daar wachten we dus inderdaad al een half jaar op het verslag, of sorry. De reactie antwoord op het verslag. Wat is daarvan de stand van zaken en dan helemaal als laatste. Daar is ook door eerdere collega's over gesproken. Het gebruik van harddrugs. We gedogen in het land dat je een halve gram harddrugs voor eigen gebruik mag hebben. Daar gaat daar daar zal het om niet op handhaven. Is dat naar haalbare wil ik aan de minister vragen als we tegelijkertijd zo veel inzetten om de uitwassen van de grote georganiseerde drugscriminaliteit aan te pakken. Dankuwel. Voorzitter,

[0:49:06] Mevrouw mission. Er is voor u nog een interruptie van mevrouw,

[0:49:09] Ja. Voorzitter, want dat was een terechte laatste vraag

[0:49:12] en mijn vraag is als we kijken naar naar belgië die wel heel duidelijk hogere boetes gaat uitdelen omdat het gewoon illegaal is en het een het gebruik de gebruik zulke verdienmodel in stand houden

[0:49:27] is is de vvd geinteresseerd om uit te zoeken of we dat ook gewoon hier in nederland kunnen kunnen gaan invoeren.

[0:49:35] Mevrouw michèle,

[0:49:37] Sorry, voorzitter heeft hij het over softdrugs of harddrugs?

[0:49:40] Ik had over harddrugs.

[0:49:43] Ja voorzitter, ik constateer eigenlijk. Dat is tuurlijk ook. Dat is zowel een zegen als een vloek in ons heen nationale drugsbeleid dat wij harddrugs is verboden, maar we gedogen een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik. Vervolgens zie je iemand dat gebruiken. Er staat de wereld op z'n kop. Dat vind ik apart aan de insteek van nederland. Dus of we zeggen met elkaar. Nou dat hebben we gedoogde dan mag je te gebruiken. Dat is niet voor niks voor eigen gebruik of we zeggen nee dat vinden wij eigenlijk heel vreemd, want we hebben niet voor niets zo'n intensieve in inzet op de georganiseerde drugscriminaliteit. En dan als we dat zo is als dat het geval is, dan vind ik ook dat politie en om ook moeten handhaven op elk bezit van harddrugs.

[0:50:29] Sorry, mevrouw kuiken, we alle regels zijn voor iedereen hetzelfde. We hebben allemaal gekoppeld bij de prachtige antwoorden van onze collega's om er nog iets van te vinden, dus helaas, mevrouw mission tot een afronding gekomen van haar betoog en krijgt hiermee de voorzittershamer terug.

[0:50:44] Dankuwel. Ik kijk even naar de naar de drie leden van het kabinet over twintig minuten gaan we verder gaan we luisteren naar

[0:50:52] eerste termijn aan de zijde van het kabinet. Dat betekent dat er kort schorsen tot kwart over elf kwart over elf gaan we verder met dit debat dankuwel.

[1:14:38] Ik heropende het dit debat. We zijn bij elkaar met de commissie nauw nemen. Met de commissie justitie en veiligheid spreken deze dit debat over drugs ook leden van het kabinet van vws zijn aanwezig en we gaan luisteren naar de eerste termijn van de zijde van het.

[1:14:55] Ik neem aan.

[1:14:56] Dat we de volgorde ook gehanteerd. Zoals u ziet is dan gaan we als eerste beluisteren waar minister jesse is.

[1:15:04] Veel dank. Voorzitter, en wij denken dat we de vragen goed hebben verdeeld. Mocht er nou uiteindelijk wel een vragen overblijven waarvan we allemaal dachten dat de ander dat d. Dan komen we er natuurlijk in de tweede termijn op terug en het zal u niet verrassen dat ik het vooral hebben over handhaving pand en en ik ben ontzettend blij dat we vandaag spreken over het drugsbeleid, omdat het een heel belangrijke schakel is in de aanpak van georganiseerde misdaad en vanuit mijn rol weet deze commissie ook dat we daarbij inzetten op voorkomen dat jonge jongens grote criminelen worden op het criminele pad gaan naar zijn hier ook al een aantal concrete vragen over gesteld. Het doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen straffen van criminelen en het beschermen van de mensen in de frontlinie. We hebben veel verschillende soorten debatten we al deze pijlers in terugkomen en

[1:15:54] ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier expliciet ingaan op het drugsbeleid zoals wij in nederland hebben en dat betekent ook dat we oog houden voor de gevolgen van drugscriminaliteit, voor de samenleving en ook de normerende rol die we daarin wel of niet zouden moeten hebben. Dat laat ik even die kant in het midden. Ik zal straks wat duidelijker over zijn en ik heb eigenlijk een langere inleidende tekst. Maar ze kijkt naar de vragen die aan mij zijn gesteld, komt het allemaal terug. Dus ik ga, zoals

[1:16:21] de gewend bent van ons meteen door naar ik heb een paar mapjes. Maar zal ik ze meteen noemen.

[1:16:27] In de eerste kamer krijgt dan op mijn kop

[1:16:29] dat ik in mapjes werk en dat moet reflecterend zijn, maar.

[1:16:32] Ja.

[1:16:35] Heb ik het over drugsdumpingen. Daarna komt lachgas. Daarna mijn deel over het wietexperiment komt natuurlijk een aantal andere antwoorden daarna en daarna het mapje andere belangrijke vragen

[1:16:47] de dan beginnen we bij de drugsdumpingen.

[1:16:51] Daar had ik onder andere van mevrouw bikker ook over hoe gaat het. Dit is dit is natuurlijk heel erg belangrijk punt en niet alleen omdat we vinden dat de vervuiler moet betalen, maar ook omdat we vinden dat onschuldige mensen er niet voor moeten opdraaien. Dus het is een aan beide kanten en we hebben ook aangekondigd in de brief van eenentwintig oktober dat wij vanuit j en v met in en w en dat wij ook heel veel vragen vanuit de kamer van mevrouw mission mevrouw bikker eigenlijk heel veel mensen hier met de betrokken partners aan een rijksregeling voor drugsdumpingen werken. Dus dat daar zijn we nu aan het doen en deze regeling beoogt ook een centraal meldpunt op te zetten en tot de nieuwe regeling doen we het tot en met twintig, vierentwintig met de huidige provinciale regeling en die wordt nu wel verruimd. Dat is wat ook met elkaar hebben gedeeld om gedupeerden met kosten tot twee honderd duizend euro tegemoet te komen. Er zit een fikse verruiming, terwijl we ondertussen werken aan een nieuwe regeling en in het verlengde daarvan. Als ik hem zo mag zeggen zij de heer bisschop je daar niet nog anders naar kijken. Kun je niet onderzoeken hoe je

[1:17:57] als ik het samengevat als breder kunt verhalen en daar ook misschien beter op kunt anticiperen en er zijn ook zaken bekend, zeg ik tegen de heer benschop waren geprobeerd is ook met bestuursrechtelijke partners procedures excuses de kosten van het opruimen van drugsafval en milieuverontreiniging op vervuilers te verhalen. Ik steun de oproep van de bisschop om breder te kijken hoe kun je dat nog effectiever inzetten om ervoor te zorgen dat degene die hier verantwoordelijk wil houden, ook verantwoordelijk kunt houden. Het zal niet altijd mogelijk zijn om alle kosten van dumping op vervuilers de verhalen. Vandaar op de subsidieregeling. Maar ik ga graag met betrokken partners kijken naar het idee van de heer bisschop en ik zorgen, want u gaat om mijn vragen wanneer kom je er dan op terug

[1:18:42] en wij zorgen te in ieder geval na de zomer met een reactie komen of ik hem dan al helemaal uitgewerkt. Ik hoop het wel. Overigens, maar in ieder geval zorg ik dat die een bisschop en de collega's dan wat van mij horen hoever we daarmee staan en wat de status is,

[1:18:55] Meneer bisschop er toch iets over vragen. Dan kunnen we ook hier afspreken dat we ons beperken tot twee vragen, want gelet op de tijd en de vele twee vragen. Eerste vraag van de heer bisschop.

[1:19:08] Door onmiddellijk geprikkeld om te vragen om drie vragen.

[1:19:13] Maar misschien kunt u van mij overnemen.

[1:19:16] Als ik regio vooral. Ik dank de minister voor de toezegging ben ik blij mee en

[1:19:22] de. Het was niet alleen het verzoek om wat breder te kijken, maar ook om specifiek te kijken of je

[1:19:30] of je het juridisch sluitend kunnen krijgen door dat het mogelijk om en of er dus mogelijk gemaakt worden dat je die directe link tussen dit deze partij gedumpt

[1:19:43] en dat laboratorium niet meer hoeft aan te tonen. Een laboratorium dat dat produceert heeft als resultaat per definitie rekenkundig als je bepaalde parameters zoveel afval is dus aansprakelijk voor zoveel afval en de gewoon om op die manier gewoon dan kan je als dat lukt dan kunnen we keihard.

[1:20:06] Ingaan. Minister blok.

[1:20:10] Vooral die laatste woorden spreken me zeer aan niet. Voorzitter, dank voor deze extra toelichting. Dat nemen we zeker mee want dat moeten we natuurlijk ook gewoon op tafel leggen bij het en bij alle partners van kan je dit hebt. Wat heb je ervoor nodig? Als het kan? Doe je het al en ik zal zorgen dan dat we dat deel sowieso terug communiceren maar interessante gedachte om op te halen of daar de grenzen worden opgezocht. Om te kijken hoe je het zo specifiek mogelijk kunt doen. Dan was ik bij lachgas.

[1:20:38] Ja.

[1:20:39] En

[1:20:43] de de waren verschillende vragen en ik begin met mevrouw bikker en de heer bisschop

[1:20:48] en en dat ging over wat gebeurt er nu op dit moment met de handhaving? De indruk zou kunnen ontstaan zijn dat er niet gehandhaafd wordt. Gelukkig is het tegendeel waar op dit moment wordt namelijk wel degelijk tegen het bezit van lachgas opgetreden en we hebben ook afgelopen weken in de krant volop kunnen lezen wat voor op wat voor manier behoorlijke hoeveelheden in beslag worden genomen, bijvoorbeeld ruim twee, honderd tot bijna vijf, honderd gasflessen met met lachgas hebben we afgelopen weken voorbij zien komen. Dus ik ik wilde even heel duidelijk zeggen voor degenen die dachten dat er niet gehandhaafd. Het tegendeel is waar de politie neemt sinds één januari aangetroffen lachgas, waarvoor geen wettelijke uitzondering is, uiteraard in beslag.

[1:21:33] Er zijn sinds één januari dus diverse grote partijen ook in beslag genomen. Partijen, gasflessen met lag gas

[1:21:40] gebruikers. Hoeveelheden worden na inbeslagname vernietigd

[1:21:44] en eventuele vervolging voor zaken met grote hoeveelheden lachgas vindt dan later plaats in overleg met het om naast het verbod op basis van de opiumwet

[1:21:53] kan er ook worden gehandhaafd op lachgas. Op basis van bestaande hpv is bijvoorbeeld overlast situaties en het ventverbod. Dat is in gemeente en reeds geldende wet en regelgeving, zoals rijden onder invloed. Volgens de wegenverkeerswet, de milieuwetgeving en de wet vervoer gevaarlijke stoffen. Dus overtreders lopen dus nu ook al risico op bestraffing met politie en openbaar ministerie afgesproken een zogenaamd in groeimodel te hanteren. Wat niet zo uniek is, doen we wel vaker voor de handhaving van het lachgasverbod op grond van de opiumwet en het heeft te maken met de impact op de organisaties mede veroorzaakt door het feit dat de eerste gasvormige druk is die verboden is op grond van de opiumwet. Dus dat betekent. Het is het is een hele gevaarlijke stoffen ook om te vervoeren. Dus wil je dat er in het hele land op een goede manier kunnen doen dan moet je daar ook op kunnen voorbereiden. Moet je dat ook kunnen doen

[1:22:46] in het openbaar ministerie en de politie doen er alles aan om ervoor te zorgen dat op één juli alle logistieke en procesmatige aspecten ook gelezen te hebben. Dat is ook eerder gecommuniceerd, zodat we met elkaar ingericht. En daar gaat het er ook om dat je dan volledig en uniform kunt handhaven. Dus dat is iets anders dan dat er nu niet gehandhaafd zou worden richting mevrouw moet luisteren koken in het commissiedebat van twee juni twintig, eenentwintig heeft mijn voorganger en kamerbrief op achttien juni twintig, eenentwintig benadrukt en aangegeven dat de voorbereidingen voor de implementatie tijd kosten. Dus je zegt op een gegeven moment dit gaan verbieden. Dat communiceer je dan heb je een datum vanaf dan is het ook verboden zoals we hebben gezien, wordt er al flink gehandhaafd en we in het overal uniform en volledig hebben. Dan heb je een paar maanden nodig om dat voor elkaar te krijgen. We hebben gelukkig geld voor vrijgemaakt. Dus dat geld wordt op per één januari al ingezet. Een aantal. Ik meen veertien miljoen en dat betekent ook dus dat dat op hoog tempo wordt ingezet om ervoor te kunnen zorgen dat straks iedereen elk vanuit ook bijvoorbeeld de politie gebied die flessen ook veilig vervoerd weg vervoerd kunnen worden. Dus het zit op dat soort procesmatige aspecten.

[1:23:57] Ja.

[1:23:59] Dat dat rolstoel denk ik en ik heb ik krijg er nog eentje.

[1:24:06] Mevrouw kuiken had er ook nog een vergelijkbare vraag erop in.

[1:24:13] Laat ik vraag iets positief geformuleerd zijn, stelde ik geef nu toch een iets andere context mee dan we handhaven niet toe kwam dat wij zijn natuurlijk afhankelijk van de wettelijke procedure om een stof op een lijst van de opiumwet op de opiumwet te zetten en in die voorbereidingsfase gaan we ook altijd in gesprek. Dus dat zie je ook allemaal gebeurt met uitvoeringsorganisaties hebben we ook met lachgasverbod gedaan en mevrouw kuik zijn voor toekomstige zaken kun je dan die periode verkorten. Ik denk niet dat het altijd zal lukken. Het hangt er ook vanaf. Dit is natuurlijk een specifiek iets wat gaat over gas en dat moet je ook veilig kunnen vervoeren. Dat je anders een andere producten die we willen zien, maar we hebben hier. We zullen dat ook blijven doen met uitvoeringsorganisaties. Zo vroeg mogelijk in gesprek. Wat is ervoor nodig, maar zeker als het gaat over de wettelijke procedures aanpassen. Dat kan ook. Pas op het moment dat we hebben aangekondigd. Dan gaat het in of als het gaat over het aanpassen van vervoersmogelijkheden. Dan komt het geld beschikbaar. Dus het is ook in onze eigen systemen. Laat ik het even zo zeggen. Maar we zullen ervoor zorgen dat we altijd vroegtijdig en ik zeg het nog maar even voor de volledigheid bij dat bij pillen en poeders in om die reden minder ingewikkeld zal zijn. Dit gaat ook echt over veilig vervoer voor onze mensen die dat ook voor ons doen.

[1:25:27] Dan heb ik denk ik rond.

[1:25:30] Dan ga ik door naar het wietexperiment,

[1:25:34] waarbij ik mij richt op een aantal specifieke vragen en ik denk dat het bredere verhaal minister kuipers langskomt dan had ik de vraag van mevrouw bikker die zegt hoe staat het met mijn motie

[1:25:47] plan van aanpak drugstoerisme? Er zijn op ambtelijk niveau door ons vws gesprekken gevoerd met enkele grensgemeenten, de gemeente amsterdam en met partijen binnen de luchtvaartbranche, waaronder schiphol en met de verschillende gemeenten is besproken of er sprake is van overlast van toeristen die drugs gebruiken welke instrumenten door de gemeente worden ingezet om eventueel overlast te beperken en of er instrumenten gemist worden en de uitkomsten van de gesprekken en de daaruit voorkomende voorkomende acties worden op dit moment uitgewerkt

[1:26:18] en wat ons echt bedoeling is om het te ruim voor de zomer en ik hoop eerste kwartaal van dit jaar ook naar de kamer moeten kunnen sturen, zodat u daar ook kennis van kunnen nemen. Voorzitter,

[1:26:27] en wat van kunnen vinden. Ze zijn er volop mee bezig. Ik krijg twee duimpjes zeg ik voor de notulen. Dan had ik een aantal vragen van mevrouw ellemeet, mevrouw met de heer sneller en dat ging heel terecht over de zorgen die er zijn als het gaat over experimenten of je nou voor of tegen bent hebben afgesproken dat we het gaan doen. Dus dan vind ik moet je alles voor op alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat zo goed mogelijk kan en we weten dat er een issue is voor telers om een bankrekening te openen. Dus daar ben ik met de minister van financiën uiteraard en de minister van vws ook druk mee bezig zijn ook verschillende gesprekken geweest en we hebben ook afspraken gemaakt met banken en afgesproken is dat banken de voor hen noodzakelijke informatie en documentatie zullen delen met telers. Dus dat was een van de belangrijke dingen die langskwam geeft aan de voorkant duidelijk transparant aan wat wat nodig is, zodat men zich kan voorbereiden.

[1:27:21] Dus en duidelijk is wat van telers verwacht wordt en ook is afgesproken dat banken op korte termijn duidelijkheid geven aan telers zijn aanmerking komen voor een bankrekening en dat een afwijzing gepaard zal gaan met een toelichting, zodat ze ook weten wat is er aan de hand en het uitvoeren van het client onderzoek in het aannamebeleid blijft uiteraard verder verantwoordelijkheid van de bank. Maar er is wel expliciet aandacht voor gevraagd door de minister van financiën, vws en door mij om ervoor te zorgen dat het wel transparant en goed ingericht is, zodat iedereen weet waar die aan toe is en wij zullen dat doen we ook actief te doen. Onze mensen actief moet ik zeggen. De signalen van telers door blijven geven aan banken. Als we zien maar dit is niet conform de afspraken die we hadden iemand kan geweigerd worden om redenen waar daar gaan wij er met elkaar niet over tot transparant is en het redelijk dan is dat volgens de regels die we hebben afgesproken waar men moet wel weten waar ze aan toe zijn en wat van hen verwacht wordt.

[1:28:13] Hierop een vraag van mevrouw ellemeet.

[1:28:16] Voorzitter, als ik dit antwoord van de minister worden dan klinkt dat best geruststellend. En als je niet beter zou weten zitten drie ministers bovenop wordt informatie afspraken gemaakt en micky. Nou appeltje eitje. Maar dat zie je hoe draag het gaat en dan dan baart mij dat toch wel zorgen. Misschien wel des te meer omdat er drie ministers opzitten waarvan je zou denken dan moet het toch wel lukken. Dus ik hoop dat de minister die frustratie met mij deelt en ook snapt dat dit niet genoeg is. Dit zouden de reguliere paden zijn dit de drie ministers op je probeert afspraken te maken en het levert resultaten op dat resultaat blijft achterwege. Dus wat is er nou nodig. En wat kan deze minister doen. Ik las ook iets over een informatie convenant en het klinkt allemaal prachtig. Maar wat gaat nu het verschil maken. Ziet de minister nog oplossingsrichtingen die wel degelijk het verschil kunnen maken.

[1:29:08] Dit in gang kunnen gaan zetten.

[1:29:10] De voorzitter, ik deel de frustratie om. Het is natuurlijk een een punt waar we het wij het al langer met elkaar over hebben. Maar wij dus ook achter de schermen ook langer mee bezig zijn en het de de eindverantwoordelijkheid blijft bij de banken. Dat kunnen we ook niet naar ons toetrekken dat ze niet de vraag. Maar daarmee wil ik zeggen dat de bewegingsruimte aan onze kant in die zin begrensd is. Dus wat wij doen is duidelijke afspraken maken zorgen dat die afspraken nagekomen worden. Het gaat over transparantie vooraf en tijdens en daarna. Dat is heel erg belangrijk. Tegelijkertijd wensen wij ook met elkaar in vooral in andere debatten op andere plekken dat banken zich ook strak aan de regels houden dat zij wel op de juiste manier toetsen. Dus wij kunnen vanaf hier niet zeggen. Is dit een het een redelijk afwijzing of niet, want de banken moeten we daar die ruimte hebben, vinden wij op andere plekken ook. Daarmee bedoel ik bij de aanpak van ondermijning en tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering vraag verantwoordelijkheid van de banken. Dus hier ook. Dus wat we hier doen is blijven en dat zal vooral onze collega van financiën en ook in die gesprekken blijven garanderen, maar wij doen dat vanuit onze rol in dit debat. Ook wordt er dan die afspraken vastgehouden. Want dat is dat is wat wij kunnen afdwingen. Vandaar dat ik ook mijn verhaal van wat we hebben gedaan, eindigt met waar we zullen de signalen die we krijgen wel steeds actief bij de banken neerleggen van voldoet dit aan de afspraken en zo. Nee. Hoe kan dat er niet in het in het vanuit het idee. We gaan ook een goed gesprek aan. We verwachten wel dat er sprake moet voldaan.

[1:30:35] Mevrouw moet er ook een vraag op dit punt,

[1:30:37] Ja of of het experiment wel of niet gaat slagen dat dat hangt ook af van de teler of ze aan die voorwaarden zouden kunnen voldoen. En ik lees ook in in de antwoord orde op de kamer vragen dat

[1:30:53] ja, het bij de bank wordt neergelegd. Een eventuele afwijzing zal gepaard gaan met de toelichting op een afwijzing gereden. Dat hoor ik ook de minister zeggen het staat een hele binnen het experiment vrij om meerdere banken aan aanvraag in te dienen en mijn vraag is hoelang gaat zoiets sturen want want elke bank hanteert natuurlijk ongeveer eenduidige criteria om dat soort telers te toetsen. Dus op enig moment moet je duidelijkheid geven op de stekker uittrekken en ik ben benieuwd via u. Voorzitter, hoe de minister daar tegenaan kijkt.

[1:31:23] De minister.

[1:31:24] Voorzitter, dit is natuurlijk een van de redenen waarom het allemaal langer duurt dan de meesten van ons zouden willen en ik denk dat het heel erg belangrijk is.

[1:31:34] Eigenlijk zegt mevrouw moet letten. Heel erg goed in kan komen met zich mee met u eens zei net is aan de bank komt dat goed te doen is aan de telers. Om ervoor te zorgen dat ze aan die randvoorwaarden voldoen en het is aan ons om de aandacht voor te blijven vragen en een van de elementen waar wij samen aandacht voor hebben gevraagd is ook de doorlooptijd en dat het wel op een degelijk en snel moet ik kan niet nu aan de voorkant zeggen wanneer is het dan mislukt of niet? Ik zal het wel heel erg spijtig vinden als het op basis hiervan geen voortgang zou dus zo zit absoluut niet in. Dit is wat gesprek wat we met de banken blijven voeren. Het mag niet op zoiets vastlopen omdat daar niet serieus wordt bijgedragen aan wat we hier proberen voor elkaar te krijgen.

[1:32:13] Ik bewaar mijn tweede vraag. Maar ik hoop echt dat straks minder. De minister van vws hier ook op ingaan.

[1:32:19] Vraag van mevrouw.

[1:32:22] U vervolgt uw betoog.

[1:32:24] Ik had er nog een en dat was de specifieke van de heer sneller en die vroeg naar het coffeeshop keurmerk

[1:32:30] en ik kan zeggen dat net of het experiment gaat er straks nog over spreken en op dit moment is de verkoop van softdrugs nog steeds verboden. Dus dan een coffeeshop keurmerk past in de situatie zoals we nu hebben. Past ie niet. Dus dat is waar we nu voor staan.

[1:32:49] Mevrouw helder aan het eind van het blokje

[1:32:51] vastzitten. Dan wil ik wel graag een vraag stellen ook juist aan deze minister over het wietexperiment. Want ik wil haar een ik verkocht weergeven. Even een een tweet van haar collega's aan drie stoelen verderop voorhouden. Goed nieuws voor het wiet experiment is een stukje tussen deelname van deze stad. Dat is amsterdam aan het experiment zou natuurlijk mooi zijn en deze minister weten dat wij als kamer en niet zolang geleden. Twee, honderd tafel gesprekken hebben gehad met de driehoek rotterdam en amsterdam en de gevolgen van drugs voor die steden en de ondermijning zijn funest. Beide burgemeesters en de hoofdofficier van justitie en de politiechef hebben dat ook gezegd. Dus hoe kan nou voor amsterdam het wietexperiment. Goed nieuws zijn qua handhaving en ondermijning. Dat vraagt dan juist expres aan deze minister

[1:33:40] de minister,

[1:33:42] Dank voor de vraag. Voorzitter, kijk we zijn aan de ene kant bezig. Dat is die brede aanpak zoals ik mijn inleiding gaf met de aanpak van georganiseerde misdaad, wat vooral drugscriminaliteit is. Dus het is een flinke strijd tegen drugscriminelen en we hebben met elkaar afgesproken. We gaan kijken of er nog gesloten experiment kunnen organiseren, waarbij we kijken naar vormen van legalisering en we hebben ook in het coalitieakkoord afgesproken dat er een elfde stad bijkomt en dit is dan in overleg met de steden. We gaan niemand dwingen. Maar in overleg met steden gekeken wie zou daar aan willen bijdragen.

[1:34:18] Ik weet dat mevrouw helder en de pvv niet zo'n mega fan is van het experiment tegen is overtuigd tegen en dat begrijp ik. Maar ik denk dat de beide elementen bij elkaar kunnen bestaan. Wat voor mij. Want u stelt de vraag niet voor niets aan mij heel erg belangrijk is en ik weet dat het overigens voor mijn collega's niet anders is, is dat we dit in overleg blijven doen met politie en justitie en zij zijn een onmisbare onmisbaar onderdeel van deze de keten van het experiment en op moment dat zij zouden aangeven vanuit de praktijk. Dit gaat niet de goede kant op. Want we zien dat je nu ruimte organiseert bijvoorbeeld voor criminelen om hier misbruik van te maken. Dan hebben wij daarnaar te handelen. Dan zullen wij dat meteen met elkaar kijken hoe wat is hier aan de hand en dat is ook een afspraak die we met alle burgemeesters overigens hebben en waar niemand op zit te wachten dat wij iets opzetten waar vervolgens criminelen misbruik van kunnen maken. Dat is ook niet. Volgens mij absoluut niemand. De doel die van mensen die er voorstander van zijn. Dus dat is gewoon een hele belangrijke dat we in dialoog blijven. Politie, justitie geven daarbij aan. Wij geven randvoorwaarden wat wij belangrijk vinden en vervolgens zijn de stappen aan de politiek in dat inrichten en daarom nemen wij vervolgens hopelijk ook wat elkaar wat betreft een goede besluiten. Minister kuipers zal inhoudelijk op ingaan op wat dat dan betekent en hoe dit hoe dit proces eruitziet. Maar dit blijft zoals we ook in het coalitieakkoord hebben afgesproken, een heel belangrijk onderdeel, zowel voor de volksgezondheid als voor de veiligheid als voor aanpak van criminaliteit. Wat zien we daarvan terug. Dus dat moet je ook in het hele proces in de gaten houden.

[1:35:50] De heer bisschop heeft een vraag.

[1:35:52] Voor zover het zou kunnen dat een van de andere bewindspersoon die vraag graag beantwoorden en dan trek ik me onmiddellijk in.

[1:35:59] Maar het leek mij te passen bij het mapje van de minister van justitie. Ik had een gerefereerd aan een brief van vijftien juni,

[1:36:08] waarin het kabinet aangeeft zich in te zetten voor een effectieve aanpak van problematisch middelengebruik en tegengegaan van normalisering van teruggebracht

[1:36:16] en mijn vraag was. Ja dat kunnen we zeggen. Maar hoe verdraagt zich dat dan met dit experiment dat gericht is op normaliseren. Dus en zeker ook gezien het feit dat we eigenlijk niet meer over softdrugs kunnen spreken,

[1:36:30] gezien de werkzame stof enzovoorts. Dan moet er toch een andere aanpak gekozen worden.

[1:36:35] De minister.

[1:36:38] Voorzitter, de collega's zullen ingaan op de grote aandacht die er is voor informeren van gebruikers van preventie en

[1:36:46] ik ik denk dat ik het en volgens mij is iedereen het daarover eens. De situatie zoals wij hebben in nederland waarbij je zegt aan de voorkant. Dit mag gewoon de achterkant. Mocht dat niet een eigenlijk de situatie die we hebben laten ontstaan met het coffeeshopbeleid is wel eentje die lastig uit te leggen is en ik vind hem ook niet houdbaar. Nou volgens mij zijn mevrouw helder. Dan kun je twee kanten op bij sommige partijen ze duidelijk bij alle partijen duidelijk welke kant eigenlijk men op zou willen gaan en dit experiment moet laten zien. Kan je op een zinnige manier in een gesloten experiment toch die stappen zetten. Zo ja of zo. Nee, we hebben geen idee van de uitkomsten doen er alles aan om een zo goed mogelijk experiment te laten zijn. Dat is waar het op staat als het gaat en dat is misschien wel een soepele overgang als het mag als ze niet anders nog vragen hierover zijn naar mijn laatste mapje. Want dat ging over normering. Dus dan kom ik er als die bisschop het goedvindt, kom ik dat op dat punt over normerende dan zo nog even terug.

[1:37:41] Dan nou, voor ik eigen met voorzitterschap toe om mevrouw mission de gelegenheid te geven om een interruptie.

[1:37:47] De laatste

[1:37:49] wel heel ingewikkeld. Maar ik hecht wel aan om op dit bij dit blokje ook een vraag te stellen omdat ik inderdaad last over mogelijke gefaseerde start van die pallets ik bedoel laat er geen misverstand over. Ik sta achter het coalitieakkoord die pallets van de gesloten coffeeshop keten te kijk ook erg uit naar de resultaten daarvan, zowel volksgezondheid als veiligheid, maar dat besluit komt en ik zou deze minister willen vragen of daar het standpunt van politie en het openbaar ministerie expliciet onderdeel van is en ik ik zou namelijk daar zelfs graag echt op als bijlage willen hebben. Hoe politie en openbaar ministerie hier naar kijkt. Dat geldt dus de eerdere vraag ging over amsterdam. Als als elfde gemeente maar ook die gefaseerde invoering. Daar hecht ik zeer aan het oordeel. Vanuit de handhavings optiek kan de minister dat toezeggen.

[1:38:47] Voorzitter en minister kuipers zal daar nader op ingaan. Maar ik kan denk ik zo nu op dit moment sowieso mede namens hem zeggen dat absoluut de de zienswijze van politie en justitie en de plussen en de minnen die zij zien die worden allemaal meegenomen en die worden meegenomen in hoe we de zaken inrichten, maar ook hoe we het met elkaar zullen evalueren en volgen of het nou gaat over de elfde stad of een tussen tussentijds tussentijdse stappen. Het is altijd ook in overleg met de driehoek en er zullen ook zorgen dat we de input van de driehoek blijven betrekken bij de bij onze eigen monitoring en blikt erop. En kijk af en toe een beetje. Daar zou zomaar kunnen dat onderdelen van een driehoek. Daar zitten welkom. Burgemeester. Maar minister kuipers zal er straks op nader op ingaan. Maar dat.

[1:39:34] Dan komen we bij de laatste mapje van de minister. De overige belangrijke vraag.

[1:39:39] Andere hele belangrijke vraag. Dan kan ik meteen misschien want volgens mij heb ik die niet hier apart in een in een vraag. Maar had mevrouw, terwijl het erover en ook eigenlijk iedereen die kritisch ten opzichte van het beleid staat als het gaat over drugsbeleid en juist hele strakke zou willen zien. Kijk vanuit mijn rol als minister van justitie en veiligheid. Ik heb het vaker gezegd en ik herhaal het graag. Ik zou graag willen dat elke gebruiker en we kennen allemaal mensen of we zien het op tv. Mensen die zeggen vanuit gebruik af en toe in het weekend. En wie doe ik er kwaad mee. Ik zou iedereen mee willen geven. Je moet heel goed beseffen wat voor aanbod jouw vraag in stand houdt. Wat voor keten jouw vraag in stand houdt en er zit een meedogenloze criminelen achter die niet voor terugdeinzen om geweld te gebruiken en in andere commissiedebat. Dus ik zal hier nu niet uitgebreid op ingaan. Voorzitter, maar hebben we het met elkaar over dat die georganiseerde drugscriminaliteit uiteindelijk ervoor zorgt dat ons land samen met de belg en ik kom op de vraag van mevrouw kuik de samen met rotterdam en antwerpen. De internationale spil vormen wereldwijd als het gaat over de invoer van drugs. En als je ziet. Wij zijn hier niet de markt. We hebben gebruikers, maar wij zijn niet de markt meester van de drugs verlaten. Ons land weer. Het geld wordt elders witgewassen. Het geweld blijft in ons land dus vanuit mijn rol. Iedereen die hier nuanceren het over zou doen is wat mij betreft niet mee bezig. Dus de voorbeelden die zij langsgeweest van van een band inderdaad of van andere momenten waar men je lacherig over doet. Dit is bloedserieus. Onze rechtsstaat staat onder druk. Er zijn tientallen zo niet meer mensen op dit moment in nederland hun vrijheid kwijt door deze criminelen.

[1:41:22] Journalisten rechters, advocaten officieren die gewoon niet vrij kunnen doen. Niet een kind op school van school kunnen halen. Niet een hond kunnen uitlaten wanneer ze willen en ze laten zich niet intimideren en ze gaan door. Dan vind ik het echt onze taak om hier niet lacherig over te doen niet nuanceren het over te doen. Maar altijd heel duidelijk te zijn waar het hier wel over gaat. Dus dat gezegd hebbende er dan kijkend naar hoe we samenwerken met bijvoorbeeld de belgen. En wat we doen is. We hebben het ook eerder over gehad met heel veel europese collega's samenwerken. Ik heb nog niet zolang geleden in amsterdam heel veel collega's mogen ontvangen en in april gaan we dezelfde meeting in in belgië weer doen en dan gaat het over collega's uit spanje, duitsland, italië, frankrijk, maar specifiek met de belgen was ik met een aantal collega's afgelopen vrijdag in in antwerpen onder met de rederij afspraken te maken, want uiteindelijk is het probleem zo groot zo fundamenteel dat de overheid te gaan het echt niet in ons eentje kunnen oplossen en dat zou ik niet hoeven rederij design bereid hier om flinke verantwoordelijkheid te pakken.

[1:42:24] Ze hebben concrete afspraken gemaakt. Voorzitter, ik zal het heel kort houden, maar dat gaat dan bijvoorbeeld over het redenen. Wij gaan investeren om ervoor te zorgen dat de containers gestyled worden dat je niet met pincodes werk maar met vingerafdrukken zo'n hele lijst komen we vast in andere debatten over te spreken en dat is ook hoe we dat moeten blijven doen en ik vind het mooi om te zien dat in belgië men ook de aanpak steeds strakke vormgeeft en dat doet men ook door te kijken naar wat wij hier doen en dus de concrete vragen worden de bijvoorbeeld de andere havens niet vergeten om ons heen niet, maar ook in ons land niet want we hebben onze eigen mainports aanpak, waarbij we niet denken dat we alleen maar op rotterdam hoeven te focussen. Alle havens, maar inclusief ook de bloementeelt. De veilingen moet ik zeggen worden daarin meegenomen. Dan vraagt mevrouw kijken wat de stand van zaken onderzoek naar antwerpse model. Dat was de educatieve maatregelen motie.

[1:43:17] Wij zijn de motie nu aan het uitwerken en we proberen en ik denk ook dat het gaat lukken om de voortgang mee te nemen in de voorjaarsbrief. Dus dat komt eraan. Maar ik kan nog niet inhoudelijk daar op ingaan. We zijn ermee bezig. Dan zijn mevrouw mission derksen. De pakkans van drugs. Runners is laag.

[1:43:34] Hoe kan het anders. Wij hebben natuurlijk wel altijd gesprekken ook met het openbaar ministerie. Maar iedereen uit het veld kunnen wij nog iets anders betekenen vanuit onze eigen ronde in de politiek, want het openbaar ministerie gaat over het eigen vervolgingsbeleid en op moment dat daar ruimte is dat wij iets extra's zouden kunnen doen. Dan zal ik meteen hier ook dat dat je voorleggen. Maar ik kan u zeggen dat het een topprioriteit is aanpak van drugscriminaliteit in die brede keten van preventie tot en met depressie ook voor het dan ging het had een vraag over

[1:44:11] de straf verhoging bij grootschalige handel en bezit van drugs, een coalitieakkoord afspraak in mijn brief van tweeëntwintig december vorig jaar heb ik aangegeven dat het de inzet van dat is een brief over het onderzoek naar de criminele vestigingsklimaat in nederland dat ik de inzet van de strafmaat voor zware drugsdelicten zoals grootschalige handel en bezit nu uitwerking met betrokken partners. Dus die gesprekken worden op dit moment gevoerd.

[1:44:35] Dus daarmee zijn we uitvoering aan te geven, zowel aan de motie als die passage uit het coalitieakkoord en we hopen ook in het voorjaar. Ik denk april mei om een brief te kunnen sturen hoe dat eruitziet dan

[1:44:49] wat mevrouw mission vragen over en volgens mij had mevrouw dat ook. Hoe gaan wij om met bezit voor eigen gebruik in belgië hebben ze daar bijvoorbeeld de boetes verhoogd. Hoe gaan we hiermee om volgens mij zijn mevrouw mission wil gedogen, gedogen het niet niet echt. Het wordt wel van je afgepakt. Maar het is een verschil tussen ga je zwaar straffen of geef je aan dat het niet mag en bezit verkoop en handel in harddrugs is verboden doen dat dat is tot slot. Het is bezit is strafbaar. Maar in de praktijk kan het betekenen dat als je bij een kleine hoeveelheid wordt gepakt dat het dan van je wordt afgepakt en dat er niet overgegaan tot vervolging en dat is een bewuste keuze. Dat is vanuit het niet. Criminaliseren van de gebruiker vanuit ook dus dat je wil dat mensen ook hulp kunnen vragen. Ook bijvoorbeeld als ondersteuning nodig hebben ze verslaafd zijn of noem maar op. Ik heb dit gesprek ook in belgië gehad en daar maken ze ook dat onderscheid. Zij leggen dat onderscheid nu bij de rechter neer is volgens mij de uitwerking. Ze moeten we dat nog goed communiceren, want het is natuurlijk een aankondiging van vorige week, waarbij de rechter gaat zeggen oké. Je bent je bent verslaafd. Dus je krijgt niet die boete. Maar je moet wel afkicken.

[1:46:00] Wie dat dan betaalt en hoe dat er precies uitziet. Dat weet ik niet hoe dat onderscheid gemaakt kan worden. Weet ik ook niet maar dat zijn wel compenserende factoren. Als je aan die voorkant op die manier zou willen beboeten. Ik vind het zelf

[1:46:11] het normerende wat we hier met elkaar grotendeels hier met elkaar uitdragen, vind ik heel erg belangrijk want dat moet het vooral zijn en zoals gezegd wij hebben hier wel mensen die harddrugs gebruiken, maar als het gaat over de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit. Wij zijn niet de hoofdmoot. De meeste van het spel verdwijnt dus normerende in ondertussen juist heel erg inzetten op het doorbreken van de vervoeren en verdienmodellen. Wat mij betreft.

[1:46:35] U heeft hierop een vraag van mevrouw k.

[1:46:37] Ja. Voorzitter, wat houdt die normering na in als de consequentie consequenties niet gevoeld worden door de gebruikers.

[1:46:45] De minister.

[1:46:47] Voorzitter normering is veel breder dan dat

[1:46:50] normering is ook met elkaar uitdragen dat het niet normaal is en ik denk dat mevrouw kuiken en ik het snel eens zijn dat we in dit land dat teveel als wel normaal hebben beschouwd

[1:47:00] dat, zoals hier in de tweede kamer daar grapjes over werden gemaakt. Ik denk dat die tijd voorbij is en dat zie ik wel als winst. Maar dat is nog niet zo heel lang geleden een normerende optreden vanuit de overheid is veel breder dan dat. En ik denk dat het juist heel goed is als in nederland de zwaarte van van dit deel hoe benader je gebruikers. Juist bij preventie ligt juist bij zorg ligt om ervoor te zorgen dat je mensen die hulp nodig hebben die dat je die naar je toetrekt. Terwijl ik ondertussen bezig ben dan vanuit mijn rol weer om de criminelen dwars te zitten. Ik denk dat dat een effectieve de effectieve model is waarbij je dus nooit wat mij betreft. Maar daar spreek ik echt vanuit mijzelf en mijn rol daar nuanceren in moet zijn. Maar welke invalshoek je kiest voor de meest effectieve aanpak is denk ik. Wat wij hier in nederland hebben een met een hele goede balans. En dan komende collega's ook uitvoerig over.

[1:47:53] Antwoord. Ik vervolgvraag, mevrouw.

[1:47:55] Voorzitter, want de minister en ik zijn het wel eens dat we gewoon te maken hebben met de normalisering

[1:48:01] en we hebben de voorbeelden genoemd. Ook allebei.

[1:48:05] En dan nogmaals keek als de consequenties niet gevoeld worden door de gebruikers. Hoe keren we die normalisatie dan om dat is mijn vraag aan de minister. Hoe denkt zij dan die normalisatie terug te dringen en ook een nieuwe generatie te laten opgroeien zonder dat drugs. Normaal is

[1:48:26] minister, voorzitter, ik zou mevrouw kuik mijzelf nog een paar andere mensen je iets meer credits willen geven. Ik denk helemaal niet dat er te maken we met de normalisering. Ik denk dat we die normalisering aan het terugdringen zijn. Alleen we zijn er nog niet dat zanger van een band denkt dat het geinig is om dat te doen laat zien dat er dat er mensen bestaan die gewoon echt geen flauw benul hebben echt niets aan wil geven van wat hier echt aan de hand is dat daarna het halve land op z'n kop staat dat iedereen boos is en dat betrokkene volgens moet zeggen dit was echt bijzonder dom van mij laat mij zien dat we ook hier niet meer mensen mee weg laten komen. Dus volgens mij zijn we juist met elkaar stevig bezig om de normalisering terug te dringen. Alleen en daar zijn we het dan wel weer over eens zijn er nog niet.

[1:49:09] Dan

[1:49:12] heb ik alleen nog een en dat was even een hele andere van mevrouw helder die me zat en daarna nog geen en ik heb nog de de uithalers vraag van mevrouw helder. Dan kom ik zo op over de groene boa's en dat ging over de noodzaak criterium. Dat is even misschien net even los van dit debat. Maar dat gaat over tot nog niet. Zolang geleden was het zoals een groene boa bewapend was. Wat kan groene boa's kunnen onder omstandigheden een wapen dragen en de wet gekeken hoe vaak heb je het afgelopen tijd moeten gebruiken en het was nooit werd er gezegd je blijkbaar niet nodig. Dus dan pakken we weer van af. Dat is wat we gaan veranderen. Geweldsincidenten zijn niet meer leidend en we verwachten dat de anwb in tweede kwartaal van ditjaar naar de tweede kamer komt en dan gaan we dus veranderen dat gevaar setting leidend is en niet geweldsincidenten en voor degenen die dit onderwerp volgen, dan is dat een grote verandering en een grote opluchting ook voor boa's die het een bijzonder frustrerende situatie vonden waar ik het volledig mee eens ben

[1:50:17] dan de laatste vraag die ik heb en dat gaat over de uithalers

[1:50:22] specifieke vragen van vvd en pvv over de straffen die worden opgelegd voor uithalers. In de brief van tweeëntwintig december heb ik u geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent deze strafbaarstelling, en daarin heb ik al duidelijk proberen over te brengen dat we de ernst van de problematiek niet mogen onderschatten en dat de rol van uithalers, ook al worden ze zonder drugs in de haven aangetroffen. Essentieel is voor de drugssmokkel op deze locatie. Ik heb in die brief ook aangegeven dat ik niet op de stoel van de rechter wil of kan zitten en bovendien dat de jurisprudentie omtrent deze nieuwe strafbaarstelling nog volop in ontwikkeling is. Het komend jaar houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten en blijf ik ook de kamer daarover informeren en daar mee ben ik ook in die brief best ver gegaan in een normerende uitspraken over wat ik vond hoe dat nou gaat hebben met elkaar gezegd we willen dit bestraffen en we willen een duidelijk signaal. Nu moeten bekijken wat voor jurisprudentie wordt opgebouwd, maar zoals met elkaar afgesproken als we dan met elkaar denken. Dit is niet zoals wij het hadden bedacht of we hebben hier nog. Dan moet er ook ruimte zijn voor ons om dat weer aan te scherpen om om daar op dat punt te kunnen komen. Wat die aanscherping dan zou moeten zijn, moeten we komend jaar kijkt naar de ontwikkelingen in de jurisprudentie en die houden wij in de gaten en we zullen ook zorgen dat we de kamer daarover met regelmaat informeren.

[1:51:39] Dat was.

[1:51:41] Mevrouw bikker, met een vraag voor u,

[1:51:43] Ja. Voorzitter dankuwel. Dan kan de minister voor de beantwoording en ook dat zij criminaliteit geen millimeter gunt en daar altijd tegen zal strijden. Daar moedig ik haar alleen maar in aan. Maar voorzitter, ik heb bewust een vraag aan deze minister gesteld en die ziet op jeugdige op de a o jee g criteria en dan de j. Dat is een aanwijzing van het openbaar ministerie waarop zijn handhaaft dat boven de achttien wiet verkocht wordt en niet daaronder. Er loopt nu onderzoek dat het tabaksleeftijd mogelijk omhoog gaat en ik kan me niet voorstellen dat het om achter het net vissen op het moment dat daar levert het omhoog gaat voor tabak en dat je dan de wiet verkopen die altijd versneden is met tabak of in ieder geval meer dan tachtig procent dat het om daar achter het net vissen. Dus ik vraag van deze minister dat ze iets anders dan alle prachtige gezondheidsonderzoek waar vws, maar vanuit veiligheidsoptiek vraag ik aan deze minister om met het om heel scherp op te zijn in dit mee te laten lopen.

[1:52:36] De minister.

[1:52:38] Voorzitter, het is en dat zegt mevrouw bikker. Het is aan het om om dat vanuit zichtbaar. Deze rol vanuit de j v pijler laat ik het zo zeggen aan het om om daar een besluit op te nemen, kan natuurlijk aan hem vragen hoe zij dat zien in de ontwikkelingen. Dus dat dat die vraag kan ik uiteraard altijd stellen. Dus dat zal ik doen op dit moment wordt wel aangeven dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor noodzaak. Maar mevrouw bikker vraagt eigenlijk vanuit een andere invalshoek. Dus ik kon het gesprek aangaan, kan het niet opleggen. Maar daar wel opvragen en vws zal inhoudelijk ingaan op binnen de kolom van de opiumwet en vws. Zo hebben we het uit elkaar getrokken en dit is wat ik mevrouw bikker wel in ieder geval kan meegeven dat ik met hem dat gesprek kan aangaan.

[1:53:22] Mevrouw bikker. Ja. Voorzitter,

[1:53:23] Dan kan ik ben preventie woordvoerder geweest dus ik weet helemaal prima wat er op de bak gebeurt en die beantwoording mogen eerlijk gezegd de bewindspersonen vws die hebben we pas nog gehad. Dus dat hoeft niet. Het gaat mij nu om het gat wat ik zie ontstaan. Waar we echter, naast de gezondheid ook gewoon het veiligheidsaspect hebben dat jongeren eerder wiet gaan gebruiken op het moment dat we tabak verder ontmoedigen, terwijl we dat niet willen. En dan vind ik dat ook deze minister van justitie voluit. Az is ook omdat zij zo duidelijk uitspreekt. Daarin wil ik normeren, want ik wil niet dat jongeren gaan gebruiken en voorzitter verder mis ik nog een vraag want laat ik dat maar meteen noemen ten aanzien van de boeren en de weerbaarheid van mij heb ik daar nog geen antwoord op.

[1:53:59] Ik gehad,

[1:54:01] Laat ik op die tweede dan straks terugkomen als dat mag. Voorzitter

[1:54:07] en

[1:54:08] het ding is de de aanname in de vraag van mevrouw bikker of dat zo is dat men dan eerder naar drugs grijpen naar wetenschappelijk bewijs daar stokte teeven. Maar ik ga het wel gewoon het gesprek aan ook aan het omarmd. Om te vragen ontstaat er ruimte ontstaat er een gehad die ook in consistent zou kunnen zijn in juli optreden en hoe kijk je ernaar. En dat is volgens mij gewoon een goed gesprek. Ik kan hebben en ik zal zorgen dat ik een van de verschillende brieven die die je sowieso voor de zomer van mij krijgt dat ik daar ook op ingaan.

[1:54:38] Die noteren als een toezegging zegt mevrouw bikker ook nog voordat ik het

[1:54:43] is geopend.

[1:54:46] Case zeg even tegen leden. Het zou goed kunnen dat dat er dat er vragen blijven liggen omdat we dan de volgorde van de vragen van u niet helemaal scherp. Maar dan doen we aan het einde van een veeg

[1:54:56] wonderen verwachten de boer

[1:54:59] mij. Dat is ook genoteerd. Mevrouw. Die krijgt u van de minister van j v. We gaan luisteren naar minister kuipers voor zijn beantwoording.

[1:55:06] Dankuwel. Voorzitter, lijkt me een goede benadering om inderdaad even aan het eind te kijken. Voor welke vragen zijn er dan nog blijven liggen? Wij denken ze allemaal geadresseerd hebben. Maar je weet het nooit.

[1:55:15] Het drugsbeleid is, zoals al wel genoemd. De gedeelde verantwoordelijkheid vanuit het ministerie van j en v en vws, waarbij ik als minister van vws coördinerende minister ben voor het drugsbeleid.

[1:55:26] Collega's, je zoekers heeft net al het een en ander gezegd over de bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit en ook over de rechtshandhaving. Daarnaast is de inzetten op drugspreventie, harm reduction en natuurlijk goede wetenschappelijke onderbouwde voorlichting van groot belang,

[1:55:43] zoals het trimbos het mooi schrijft in een brochure over het nederlandse drugsbeleid ze echt is het nederlandse drugsbeleid sinds haar ontwikkeling medio jaren zeventig van de vorige eeuw gericht op beheersen en terugdringen van drugsgerelateerde problemen. Tot zover het citaat van het trimbos en trefwoorden. Daarbij zijn pragmatisch, humaan realistisch en waar mogelijk ook wetenschappelijk onderbouwd

[1:56:11] en dat brengt mij bij het experiment gesloten coffeeshop keten in aanvulling. Op de eerste termijn van de minister van j en v zal ik nog enkele woorden wijden aan de voortgang van het experiment

[1:56:22] samen. Het is wel genoemd, hechten we veel waarde aan het experiment en tijdens bij mijn werkbezoeken. Met bij verschillende telers proefde ik ook enthousiasme om het te laten slagen en zet ik me er ook echt zo in om de voortgang en dat doen we gezamenlijk om de voortgang te bespoedigen.

[1:56:40] Ik kan dan ook de kamer informeren dat de minister van j en v en ik samen besloten hebben tot het introduceren van een aanloopfase in het experiment. Tijdens de aanloopfase kan er op kleine schaal in twee gemeente breda en tilburg eerder gestart worden met levering aan coffeeshops

[1:57:01] waarbij coffeeshops ook nog mogen inkopen bij hun oude leveranciers.

[1:57:05] Het doel van de aanloopfase is om op kleine schaal de geslotenheid van de keten en alle processen en systemen die hierbij komen kijken te testen,

[1:57:14] zodat de start in alle tien de gemeente soepeler kan verlopen.

[1:57:19] Die aanloopfase die zal van start gaan onder de volgende voorwaarden een beperkt aantal gemeenten noemde dat al breda en tilburg beperkte maximale handelsvoorraad van de gereguleerde producten, namelijk een vijfhonderd gram coffeeshop

[1:57:36] beperkte duur en we streven naar een maximale duur van zes maanden dus voor de overgang, waarna alle andere gemeenten ook starten. We kunnen starten als minimaal drie telers gereed zijn. Dat biedt de mogelijkheid om voor die twee gemeente voldoende continue aanvoer te hebben qua kwaliteit en diversiteit en volume en ook in dat raakt ook aan de terechte opmerkingen en vragen eerder al ten aanzien van de positie van een driehoek om en de politie ook het nauwe continu overleg ook tijdens die fase en daarvoor en een stop knop om een aanloopfase voortijdig te stoppen indien er ernstige problemen voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot openbare orde en veiligheid.

[1:58:19] Wij verwachten als we nu kijken naar de huidige situatie van alle telers dat de aanloopfase in het vierde kwartaal van dit jaar van start kan gaan.

[1:58:29] Het voorlopige start moment van het experiment is het eerste kwartaal van vierentwintig. Er zijn nu negen telers aangewezen. Een aanwijzing is ingetrokken en daarom wordt naar verwachting binnenkort de tiende taylor aangewezen.

[1:58:44] De negen aangewezen telers zijn druk bezig met de voorbereidingen. De meeste hebben meer tijd nodig dan verwacht en we monitoren dat nou de meeste delen. Dit komt onder andere door oplopende levertijden van bouwmaterialen, oplopende investeringskosten en zoals zojuist al besproken problemen met het verkrijgen van een bankrekening

[1:59:03] waar mogelijk ondersteunen we de telers om de voortgang te bevorderen.

[1:59:07] Tot slot willen we natuurlijk voorkomen dat tijdens het experiment meer mensen cannabis gaan gebruiken en tegelijkertijd wil ik ervoor zorgen dat als mensen kiezen om het te gebruiken dat het op een zo veilig mogelijke manier gebeurt, en daarom zetten we verschillende preventiemaatregelen in gedurende het gehele experiment.

[1:59:25] Minister eerst een vraag van mevrouw helder op het eerste onderdeel mevrouw helder.

[1:59:29] Ja dankuwel voortzetten want ik heb druk mee geschreven met de voorwaarden, waaronder twee gemeente. Dan zouden mogen starten en de vierde voorwaarde even uit mijn hoofd. Dat heb ik even kort samengevat openbare orde en veiligheid is dat nou aansluitend bij wat de collega's van de minister zij dus de collega's van justitie en veiligheid dat politie en justitie in alle in elke fase worden meegenomen.

[1:59:56] En het antwoord daarop is. Ja. Ik kijk ook naar minister zoekende wat we nadrukkelijk gedaan hebben in de afgelopen periode ook voordat we dit besluit namen zeker ook met de lokale driehoek voor de betreffende gemeentes, maar ook in afstemming met de burgemeesters en de gemeentes die wel zullen deelnemen aan het experiment, maar niet in die fase zitten gewoon afstemmen of het op een juiste en veilige manier kan.

[2:00:24] Eerst mevrouw moet had een vraag hierop zou moeten er en dan kom ik bij de heer sneller.

[2:00:30] Ja. Dankuwel.

[2:00:30] Wel. Voorzitter fijn die aanloopfase volgens mij brood nodig. Maar mijn vraag richt zich met name op het eerste kwartaal tweeduizend, vierentwintig in mijn bijdrage

[2:00:43] vroeg ik kunnen we daar een garantie op geven en ik weet dat een bewindspersoon nooit ergens garantie opgeeft.

[2:00:50] Maar er is wel behoefte aan duidelijkheid en dat ook de regering niet afwijkt van dat moment want er zijn nog problemen en ik ben zelf bang dat die problemen ook binnen die zes maanden niet opgelost zijn en wat gebeurt er dan. Dus ik ben op zoek. Voorzitter, via u dat plan b waar je in mijn beleving nu al over moet nadenken. Want wat ons betreft.

[2:01:14] Maar heb je gewoon een heldere startdatum en dan begin je marcel. Stel niet iedereen kan meedoen. Wat dan.

[2:01:22] De minister.

[2:01:26] Dank een kan ik hier een garantie op geven of kunnen wij een garantie op geven? Het antwoord is, zoals mevrouw moeten dat ook al aangeeft. Voorzitter, helaas. Nee ik kan niet een garantie geven voor deze termijn. Want we op dit moment doen en al langere tijd doen is dat we echt per teler monitoren. Waar staan we hoeven zitten in het proces. Wanneer kunnen ze gaan kweken? U weten. Je hebt ook via het nieuws vernomen dat een teler gewoon al het hele proces in up paar running heeft een eigenlijk staat te wachten van wanneer mag ik leveren?

[2:01:59] U weet ook dat wij telkens hebben aangegeven dat willen we het experiment ook echt een kans van slagen geven. Dan moet er voldoende continue voorraad zijn kwantiteit en kwaliteit en diversiteit. Anders dan is het woord aan de voorkant al intekenen op het falen van het experiment. Maar we zien ook dat in de praktijk om en voor verschillende gemeentes en voor de meeste gemeentes of degene die er nu inzit eigenlijk ook alle coffeeshops. En dan ook een volledige scheiding in korte tijd een volledige overstap naar legaal.

[2:02:29] Dat dat de lat hoog legt en dat betekent dat wat we nu doen is nog steeds de inzet op. Oké we doen in aanloop voor twee gemeentes en we willen dan binnen zes maanden daarna eigenlijk tegelijkertijd voor alle andere gemeentes. Daar sturen we op in op aan.

[2:02:43] En als er nu even kijken naar de verwachting van wanneer kunnen alle telers inderdaad los van degenen die we nog moeten aanwijzen ook voldoende up and running zijn, dan is de verwachting zoals ik zojuist uitsprak. We blijven het monitoren en zullen kijken waar we waar we kunnen en moeten acteren in het vervolgproces.

[2:03:02] De heer sneller, met een vraag,

[2:03:04] Hetzelfde punt. Voorzitter, want ik denk dat het goed en verstandig besluit is die aanloopfase te doen. Dus complimenten daarvoor. Maar over de specifieke voorwaarden twee vragen één is in dat dit wanneer gaan we dan dat start moment van de overgangsfase wel bepalen want dat is vervolgens waar de ministers afhankelijk van maken of we ook al zijn er drie telers klaar. Wel kunnen beginnen met die aanloopfase. Dus daar ben ik benieuwd naar de inhoudelijke argumentatie met die maximale handelsvoorraad. Want het is gewoon gereguleerde teelt dan waarom wordt daar zo scherp aan vastgehouden.

[2:03:36] Minister eerst even ten aanzien van de overgangsfase en het bepalen dat sluit aan bij het antwoord wat ik net al aangaf. Wij moeten vonden als we vasthouden aan alle andere gemeenten stappen op het juiste en of het gelijke moment in en dat doen we en we houden de transitie periode daarna tussen illegaal en legaal houden we echt kort om allerlei redenen ook in de discussie eerder in het aangeven van. Oh. Oh en burgemeesters en politie.

[2:04:05] Dan moeten we voldoende telers hebben die helemaal up and running zijn en dat is dus continu monitoren van waar staat iedereen en wat men nu verwacht elk niet eens is dat eigenlijk alle andere zullen volgen in de periode daarna en dat we dus inderdaad als we in twee gemeentes in q vier starten dat de andere binnen zes maanden. Daarna kunnen

[2:04:27] en dat raakt aan ook aan de vraag die ik zojuist gaf. We zullen in de komende periode is nu februari. We zullen ook in de komende periode moeten volgen hoeverre staat en dat betekent dus hebben we inderdaad drie telers die de twee gemeentes kunnen en hebben we voldoende zicht op dat er anderen komen in de zes maanden daarna

[2:04:46] ten aanzien van die maximale voorraad in die combinatie. Dit is precies zon punt wat ook kunnen kijken. Ook naar minister je zoekers. Wat we in de gezamenlijkheid met ook de betreffende gemeentes met politie en justitie gewoon hebben afgestemd dat dit een en voorwaarde is, waaronder men ook kan werken en ook ziet dat die aanloopfase ook succesvol kan zijn.

[2:05:12] U vervolgt uw betoog.

[2:05:16] Dan

[2:05:17] betekent dat dat ik daarmee voorzitter, de vragen die de heer sneller had ten aanzien van die aanloopfase al beantwoord hebt, inclusief te verwachten start en de voortgang en ook de vraag van mevrouw moeten ten aanzien van het experiment en de vraag van wanneer zijn de telers en de gemeentes er klaar voor? En dat brengt mij op de vraag van de heer sneller ten aanzien van de stand van zaken en de gesprekken in amsterdam.

[2:05:48] Daar kwam gisteren het een en ander over naar buiten. Amsterdam heeft aangegeven te willen deelnemen met een stadsdeel.

[2:05:55] Dat wijkt af van de eerdere inzet op. We hebben bij telkens gezegd hebben. Het zijn alle coffeeshops in hun gemeente. We hebben ook eerder in het coalitieakkoord afgesproken dat wij zouden uitbreiden met een grote stad. We hebben de afgelopen periode heel veel gesprekken over gevoerd en zien dat dat eigenlijk niet met een complete grote stad mogelijk is. Amsterdam geeft aan willen deelnemen met een stadsdeel. Dat vinden wij een goede ontwikkeling zijn we blij mee onder amsterdam onderzoekt momenteel welk stadsdeel zou kunnen meedoen. Gaat hierover in gesprek met stadsdelen met de coffeeshop branche en ook met onze bij de departementen. En dan wordt er met name ook gekeken naar uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, financiële en juridische consequenties en de verwachting is dat amsterdam in mei komt met een voorstel voor een deelgemeente.

[2:06:47] Dat brengt me aanvullend op de vraag van mevrouw mutluer net ook al ter sprake gekomen. Wat gaan we doen om de telers te helpen om aan voorwaarden te voldoen.

[2:06:56] We hebben periodieke overleggen met de telers om de voortgang te monitoren. We kijken naar knelpunten en potentiële oplossingen waar mogelijk ondersteunen, waar veel zaken waar telers tegenaan lopen vallen buiten onze directe invloedssfeer. Ik sluit wat dat betreft aan ook direct bij het antwoord wat minister hier zoeken zojuist gaf dan gaat het bijvoorbeeld over lange levertijd van bouwmaterialen. Maar we kijken echt per issue waar wij wel iets kunnen doen.

[2:07:24] Dan kom ik bij de vraag van de heer bisschop is de minister het eens de problematiek van drugs niet te rijmen valt met de inzet van het kabinet wiet experiment waarbij drugsgebruik wordt genormaliseerd binnen het experiment. Ik gaf het al aan. Willen we natuurlijk voorkomen dat meer mensen cannabis gaan gebruiken.

[2:07:38] Tegelijkertijd wil ik ervoor zorgen dat als mensen kiezen om het te gebruiken dat het op zo veilig mogelijke manier gebeurt,

[2:07:45] en daarom zetten we verschillende preventiemaatregelen in gedurende het gehele experiment, zoals bijvoorbeeld

[2:07:52] dat coffeeshop medewerkers en preventie, training moeten hebben gevolgd dat we een bijsluiter verplichte met gebruikers in informatie voor consumenten en dat we strenge eisen hanteren aan verpakking en een reclameverbod hanteren voor telers.

[2:08:08] Dan was er een vraag van mevrouw mutluer voor het cannabisgebruik en duitsland de en wat dit precies betekent ook met de boodschap. Duitsland haalt ons nu in

[2:08:20] wat het precies betekent met de situatie in daar. Dat moeten we bezien. Het is overigens niet zo dat duitsland ons op dit moment kiest voor een wat andere aanpak, maar ook dat zal een lange termijn vergen want duitsland gedaan heeft, is een juridische ook een voorstel uitwerken daarover in gesprek gaan binnen europa en dat voorstel betreft tot nu toe. Het is wat anders geframed in in de pers met het voorstel betreft met name de focus op de internationale juridische haalbaarheid. Daarna volgt verdere uitwerking en de verwachting is dat zo'n proces zal doorgaan dat nog jaren in beslag zal nemen en wat we uiteraard doen is dat we de ontwikkelingen in duitsland nauw volgen en ook daarover nou een herhaaldelijk in overleg zijn.

[2:09:08] Tot zover ten aanzien van de coffeeshop.

[2:09:23] Dat brengt mijn voorzitter, bij een aantal vragen overig en daar zal misschien in de overlap met de staatsssecretaris denk ik dat als er onduidelijkheid over is, dan verwijzen we naar elkaar. En neem het uiteindelijk resterende vragen over een vraag van mevrouw helder. Waarom is vws verantwoordelijk? Voor dit wetsvoorstel ging het over mps. En hoe staat het met de beantwoording van de vragen? De opiumwet voorzitter valt onder de verantwoordelijkheid van vws, omdat daarin middelen worden verboden die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

[2:09:52] Het mpso wetsvoorstel betreft een wijziging van de opiumwet en heeft zowel een gezondheids belang als een justitieel belang en daarom hebben mijn collega's van j en v en ik dit voorstel gezamenlijk ingediend. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nota naar aanleiding van het verslag. Deze zal op hele korte termijn en het is in de komende maand tussen maart aan u worden toegestuurd.

[2:10:16] Dan vroeg mevrouw ellemeet. Voorzitter, hoe wordt er uitvoering gegeven aan de motie van nispen en wil het kabinet een staatscommissie instellen. Ik heb de afgelopen najaar aan het coördinatiepunt assessment en monitoring nieuwe drugs opdracht gegeven om uitvoering te geven aan deze motie. De motie vraagt om te bezien of de huidige verdeling in soft en harddrugs nog objectief wetenschappelijk te rechtvaardigen is en of middelen nog op de goede lijst opgenomen zijn. Ik heb daarom aan het kan gevraagd om de tien meest gebruikte middelen opnieuw objectief en wetenschappelijk te beoordelen mij hierover te adviseren. Ik verwacht u in de drugspreventie brief van maart

[2:10:52] nader te informeren over de manier waarop het kan de motie gaat uitvoeren. En wat het tijdspad hiervoor is.

[2:10:59] Ik wil die resultaat de eerste afwachten voordat ik inga op eventuele vervolg stappen en het eventueel instellen van een staatscommissie vind ik op dit moment dan ook niet aan de orde.

[2:11:10] Dan vroeg mevrouw kuik. Hoe kijkt de minister tegen de drugs? Tegen een drugs? Commissaris aan, zoals al aangegeven. Voorzitter, is vws coördinerend verantwoordelijk voor het drugsbeleid, samen met j en v en ook of buitenlandse zaken. Ik zie momenteel geen meerwaarde in een aparte commissaris en ik denk dat alleen al de illustratie dat we hier zitten met twee ministers en staatssecretarissen een twee betrokken departementen. Los van nog een derde al aangeeft dat dit zeer breedte belegd is,

[2:11:40] dan vroeg de heer sneller ten aanzien van verwezen naar andere landen, portugal, british columbia, in canada en decriminaliseren van harddrugs volgt het kabinet deze ontwikkelingen. Wat kunnen we hiervan leren.

[2:11:52] Ja, wij volgen deze nauw op de voet en bestudeerden de gegevens uit deze landen ook wat betreft de deels positieve gevolgen, iets wat in portugal bijvoorbeeld bleek uit data is dat er minder mensen zijn met een strafblad minder drugsdoden minder gif aids besmettingen en meer mensen die worden toegeleid naar verslavingszorg waar nodig dit kan worden gezien als een bevestiging van deze verworvenheid, ook in het nederlandse beleid, namelijk het feit dat drugs ook harddrugs niet onder de dat ook van harddrugs het niet onder de opiumwet valt en dus niet eens gecriminaliseerd en de heer sneller vroeg aan de aansluiting daarop naar internationale alliantie en harm reduction beleid versterken.

[2:12:33] Nederland. Zoals u weet, is een van de voorlopers in de wereld als het gaat om harm reduction beleid. We waren bijvoorbeeld een van de eerste landen met spuit omruil. We zijn voorlopers op het gebied van medicinale heroïne, drugs, gebruikers, ruimtes en drugs testen van het dims. Harm reduction is altijd een belangrijk onderdeel van onze internationale inzet geweest verdragen dit actief uit in u verband en besprekingen in de verenigde naties. De commissie nam correct drugs. Ik vind het een interessant idee om internationale alliantie voor harm reduction op te zetten. Ik zal er bij verdere onderzoek, dus ik zal het verder onderzoeken

[2:13:06] en de belangstelling poolse bij andere landen in gesprekken tijdens de bijeenkomsten van de commissie om naar contract. Tot zover voorstel,

[2:13:16] Gaan we luisteren naar de staatssecretaris.

[2:13:18] Is. Dank voorzitter, met name op het gebied van drugspreventie en alle aanverwante onderwerpen. Ik heb er drie verslavingszorg het preventiebeleid en tenslotte nog heel kort iets over meer.

[2:13:30] Allereerst verslavingszorg heb ik een vraag van de heer sneller die vroeg met name als het gaat om problematisch gebruik

[2:13:38] en daar eigenlijk sprake is van ontkenning taboe schaamte en of dat niet op een andere manier zou moeten worden aangepakt.

[2:13:46] Dan komen natuurlijk op het eigenlijk op het onderwerp van bemoeizorg van straatvuil. Ik zit heel dicht tegen maatschappelijke opvang aan waar mevrouw ellemeet ook iets over vroeg.

[2:13:56] We zijn natuurlijk nu bezig ook onder druk preventiebeleid weer te herijken en ik zou me goed kunnen voorstellen dat we nog even specifiek kijken op dit punt we de aanpak kunnen versterken. Het zit eigenlijk wel heel veel meer tegen zorg en stevig inhoudelijke vraagstukken aan. Dan zeggen het preventie gebruikt de alsof preventie van gebruikt in algemene zin.

[2:14:20] Dat was ook een vraag van mevrouw ellemeet over verslavingszorg is het eigenlijk geen ondergeschoven kindje tussen zeker onderdeel van het huidige drugsbeleid, zowel een algemene groep als alweer specifieke groepen die daar spelen

[2:14:33] en gaat er eigenlijk om een breed scala aan onderwerpen die erbij hebben. Dus het gaat over het gebruik bij het eerste gebruik tot en met zeer verslaafde gebruikers. En wat we daarvoor doen die hele keten zitten en natuurlijk interventies en daarbij hebben we wel een brede coalitie. Want het is inderdaad vaak lokaal gent

[2:14:54] waar scholen bij betrokken zijn waar het buurten bij betrokken is. Het jongerenwerk heel vaak een rol in heeft. Dus het is heel vaak lokaal gent,

[2:15:02] maar wel met een hele brede coalitie aan partijen.

[2:15:05] Ik kom daar ook nog even op terug. Meteen het tweede onderwerp over preventie beleid, namelijk de was de vraag zouden we dat lokale beleid eigenlijk niet wat meer landelijk moeten trekken was ook een vraag van mevrouw mutluer

[2:15:17] en ook van mevrouw ellemeet.

[2:15:21] Kijk in algemene zin zou ik willen zeggen. Juist als je gebruik wil voorkomen, want dat is eigenlijk het oogmerk van deze portefeuille gebruik wil voorkomen

[2:15:30] dat je er zo goed mogelijk aan doet om heel precies doelgroepen te benaderen. Dus hoe algemener het woord hoe vaak hoe minder effectief is juist effectieve als je doelgroepen heel precies afbakent en daar interventies op op loslaat.

[2:15:46] Daarom is het ook heel logisch dat je lokaal beleid hebt want die weet precies welke doelgroepen en lokaal zijn en de doelgroepen in friesland zijn anders dan die in amsterdam en zo kun je allerlei voorbeelden noemen. Dus het is denk ik a priori logisch dat je het lokaal neerzetten. Tegelijkertijd hebben we landelijke aantal werkzame ingrediënten interventie van. We weten dat die effectief zijn en ik denk dat het wel logisch dat we op landelijk niveau daar meer inzicht in geven in plaats van dat we het helemaal alleen maar op lokaal niveau houden.

[2:16:19] Als het gaat om

[2:16:21] excuses. Een vraag op dit punt van mevrouw.

[2:16:24] Ik ben het helemaal eens met de staatssecretarissen. Het gaat juist om de brug slaan tussen de de expertise die er landelijk is gericht op specifieke groepen en hoe die in te zetten. Lokaal en mijn vraag is dan ook niet gezegd. Dat vind ik ook belangrijk. Hoe gaat hij dit dan bevorderen. Want dat het belangrijk vinden. Het is goed nieuws dat we het daarover eens zijn. Maar hoe gaat hij dan juist de brug slaan tussen die expertise en lokaal bevorderen.

[2:16:48] Helder en staatssecretaris. Voorzitter, dank ik denk dat ik het nog wat verder zal uitwerken. Ook in de brief er al even aan gerefereerd door de minister die voor het debat in maat naar eind maart naar uw kamer komt zal ik nog iets verder uitwerking. Wat we nu aan denken is eigenlijk toch vooral hebben bewezen. Effectieve interventie bundelen misschien een model plan bijvoorbeeld opmaken en tegelijkertijd viel de ruimte geven aan lokale context om die toe te passen op de lokale praktijk en de doelgroepen.

[2:17:13] De lokaal van toepassing is, maar ik zal het verder nog even in de brief wat specifieker uitwerken en ook wat meer body geven.

[2:17:22] Dat was een vraag van de heer sneller over het jaarlijkse preventie budget. Dat is eigenlijk het budget en kunt u dat. Maar ik kan het zo niet even ergens vandaan toveren. Dus ik heb nog even gevraagd kunnen we een soort van zicht geven op het bedrag. Maar dat hebben we nu niet. Dus ik zal met alle goodwill van de wereld dat in de brief van maten opnemen en we kunnen natuurlijk wel en alle logica ervan uiteraard een heel ander bedrag zijn dan de één komma vier miljard die u noemde. Maar ik twijfel ook wel over de vergelijking die u stelde want dan zou je eigenlijk in preventie, waardoor het hele verslavingszorg erbij moeten betrekken. Dan gaat het ook al vele

[2:18:00] tientallen honderden miljoenen die daar in omgaan terwijl drugspreventie blijft natuurlijk nog helemaal daarvoor zit en dat gaat echt over hoe voorkomen we, zoals het allereerste gebruikt in plaats van hoe voorkomen we bijvoorbeeld hoe gaan we om met gebruikers die er al zijn en de preventie zit echt nog aan de voorkant afval.

[2:18:21] Dus ik kom er even op het bedrag terug. Alleen het zal ook een beetje een definitiekwestie zeggen wat je daar allemaal om schaadt

[2:18:28] dan kom ik bij het laatste onderwerp. Dat gaat over.

[2:18:32] De normering. U heeft

[2:18:33] wel op het voorgaande punt een vraag van de heer sneller,

[2:18:37] Ja misschien voor die volgende brief. Maar geef me alle definities en geef me alle bedragen zou ik zeggen wat wat staatssecretaris maar wil. Maar dit antwoord is natuurlijk toch een beetje teleurstellend moet ik zeggen, omdat juist de vergelijking ook is. Uiteindelijk is repressie het sluitstuk voor wat er niet lukt aan de preventie kant. Dus zou je juist ook moeten zorgen dat je daar maximaal op inzet en ik kijk ik neem aan dat de staatssecretaris ook de brief van verslaving kunnen nederland kent die niet het over lokaal maatwerk afschaffen heeft natuurlijk niet. Maar die heeft het over structurele financiering wat landelijk geborgd is in plaats van gefragmenteerde kortstondige financiering vanuit de gemeente. De staatssecretaris uit persoonlijke ervaring. Volgens mij ook heel goed mee bekend is. Dus ik hoop echt dat we dat in die brief wat meer kunnen zien want dat is volgens mij wel waar de sleutel ligt en waarom het zo belangrijk is dat vws hier een prominente rol in heeft.

[2:19:32] Een aanmoediging, wanneer sneller.

[2:19:33] Dat is een aanmoediging die ik met liefde zou willen omarmen. Want natuurlijk als we dingen structurele kunnen neerzetten op het gebied van preventie. Dan ben ik daar een warm pleitbezorger van. Het heeft ook soms te maken met de incidentele budgetten die je moet proberen om die structureel te maken. Ook in het beleid. Dus wat dat betreft. Nou ik ga er zeker naar kijken of we dat

[2:19:55] ook in die brief nog wat kunnen definiëren. En waar de knelpunten zitten

[2:20:03] en uw opmerkingen over de vergelijking. Die heb ik genoteerd. Laat ik het zo zeggen want anders dan blijven we die discussie gang.

[2:20:09] Dan nog even de het laatste onderwerp. De normering. Want daar is het eigenlijk ook al overgegaan met de minister van j en v en ik ik herhaal het ook. Laat er geen misverstand over bestaan. Het kabinet

[2:20:25] vind drugsgebruik geen onderdeel van een gezonde leefstijl en niet van een

[2:20:30] normale gezonde leefstijl en dat zullen we ook blijven uitdragen. De vraag is alleen wel of dat nou effectief is of dat we vooral effectief zijn als anderen dat zeggen. In plaats groepen die veel dichter deze jongeren benaderen. Want ik geloof niet dat ze heel erg

[2:20:46] veranderen als ik het hier nog eens een keer vandaag herhalen

[2:20:51] over de leeftijdsgrens van cannabis heeft ook de minister van justitie al iets gezegd en ik kom nog terug op de combinatie met het tabaks onderzoek daarover.

[2:21:04] Dank voorzitter, dankuwel. Ik kijk even naar de leden of er vragen zijn blijven liggen. Dat geldt namelijk in ieder geval voor mij. Dus ik kijk even streng want ik dus we gaan geen niet de truc zeer nog iets naar voren brengen. Mevrouw bikker, mevrouw ellemeet is de vraag laten liggen

[2:21:21] die vragen zijn beantwoord en voor met mij zijn vragen blijven liggen. Mevrouw.

[2:21:26] Boeren brabantse aanpak in heel nederland.

[2:21:30] In de tweede termijn,

[2:21:31] Die komt gewoon oké. Dat is ook prima. Maar ik dacht nu een veegronde d hadden nog reageren. Anders moet ik.

[2:21:39] Goed idee. De minister

[2:21:41] v.

[2:21:42] Welke goed. Nee hoor. Bedankt voor de herinnering. Mevrouw bikker. Maar ik had want het gaat inderdaad over de versterking weerbaarheid van zoals we dat noemen. Buitengebied maar nogal relevant omdat we weten dat boerenbedrijf families onder druk worden gezet door criminelen en

[2:22:00] inzet in twintig, tweeëntwintig en drieëntwintig dat financieren we via keurmerk veilig buitengebied en hier wordt ingezet op lokale publieke private samenwerkingsnetwerken

[2:22:11] om bewustwording in het buitengebied en weerbaarheid te verhogen. Ik heb zelf werkbezoeken gehad en ook gezien wat het betekent. Dit klinkt wat ik nu zich heel ambtelijk, maar het is in de praktijk maakt het heel veel verschil wat mensen weten ook bij wie kan ik terecht met vragen en wij zouden misschien een kiest willen dat ze ook de politie inschakelen. Maar soms wordt het echt als een drempel ervaren. Dus dat wordt daar ook georganiseerd. Wie kan ik bellen om te checken hoe moet ik hier nu mee omgaan. Tot en met hoe bescherm ik mezelf. Dus het is heel fundamenteel en de pallets vertrouwenspersoon. Dat is dus ook degene die gebeld kan worden met zuidelijke land en tuinbouworganisatie lto en dat wordt verlengd en de opbrengsten worden op landelijk gedeeld en het is echt een voor zover ik er zicht op hebt en dat mensen hebben gesproken en ook de vertrouwenspersoon gesproken heel erg succesvol en ik zeg het er maar bij. Voorzitter, omdat dit element waarvan ik aan de voorkant dacht nou eens kijken hoe dit uitpakt in de praktijk. Want het kan ook gewoon een beetje verwateren. Maar die zorgde juist voor dat mensen op een veilige manier ook zonder hoge drempels ervaren hulp kunnen vragen.

[2:23:15] Mevrouw ellemeet, voor u nog vragen,

[2:23:17] Vraag aan de staatssecretaris over maatschappelijke opvang en criteria.

[2:23:22] Staatssecretaris. Ja. Dank voorzitter inderdaad toen ik stopte realiseer ik me dat ik deze vraag vergeten was dus excuses.

[2:23:30] Kijk het klopt dat. Die twee criteria zijn ernstig psychiatrische aandoeningen en verslaving zorg. Maar dat zijn

[2:23:38] natuurlijk geen vereiste, maar er zijn indicaties. Dus daarmee kan je eigenlijk beschouwen van hier dus echt iets aan de hand is geen zelfredzaamheid meer dader is opvang noodzakelijk, maar het mag nooit zo zijn dat het andersom gaat gelden, namelijk. U kunt maar beter gaan gebruiken want dan kunt u misschien de opvang in sociaal het nooit nogal functioneren en zo functioneert het. En naar mijn beste weten ook niet in de praktijk. Maar het is goed om het nog een keer te zeggen. Het is geen vereiste, maar het is een indicatie waardoor je

[2:24:10] kan inderdaad kan stellen. Hier is sprake van een zelfredzaamheid probleem.

[2:24:15] Dat het antwoord. Ja. En dan permitteer ik me de vrijheid om terug te komen op mijn vraag over die webshops die synthetische drugs aanbieden en ik ik weet niet helemaal eens.

[2:24:27] Ik zie ik kom ik allemaal dat.

[2:24:32] Nou

[2:24:35] daar daar wil ik dus wel graag een antwoord op hoe hoe halen we dit soort webshops gewoon offline.

[2:24:55] In de beantwoording van de.

[2:24:57] Ja oké.

[2:24:59] Deze deze vragen even buiten de microfoon komt terug in de tweede termijn aan de zijde van het kabinet. Dus wij gaan starten met de tweede termijn aan de zijde van de kamer één minuut

[2:25:09] twintig per

[2:25:11] lid. Laten we daar nog een vraag aan elkaar aan toevoegen zo streng. Ik wilde als dat nodig is een vragen

[2:25:20] vraag

[2:25:21] aan een ander en ik start met mevrouw bikker.

[2:25:24] Ja voorzitter, ik begon mijn bijdrage met drugs is troep en van die overtuiging ben ik niet afgeraakt gedurende dit debat. Ook omdat we zien hoeveel ellende veroorzaakt, juist in de zware criminaliteit. Ik ben er blij mee dat de minister onze moties ten aanzien van de noordzee haven aanpak de strafmaat te verhogen voor zware drugscriminelen dat ze dat stevige inzet en ik verwacht eigenlijk ook voor de zomer dat we dus daar resultaten op hebben want dan heeft het kabinet ook nog anderhalf jaar te gaan en als de minister het wetgevingstraject doorlopen, moet er gewoon vaart in zitten, omdat op tijd af te ronden ten aanzien van de leeftijdsverhoging van de wiet verkoop ben ik blij met de eerste toezegging. Maar ik zie dat we daar nog wel een weg te gaan hebben. Juist als zou willen ontmoedigen dat jongeren drugs gebruiken zie ik hier echt aanleiding om verdere stappen te zetten. De minister heeft geantwoord ten aanzien van de boeren dat het echt een mooi initiatief is bijzetten dat dat wordt verlengd. Maar ik zou graag een landelijke uitrol zien in de in de in de breedte en dat is ook de reden voorstellen. Juist omdat ik me zorgen maken om de kwetsbaarheid van boeren in het landelijk gebied dat ik het tweeminutendebat zou willen aanvragen, samen met die leeftijdsverhoging waar u ook al op van vermoeden dat ik daar nog wat op zou willen doen over lachgas heb ik eerlijk gezegd toen ik kamerlid werd al gezegd er moet een verbod komen. Dat is met brede steun van de kamer aangenomen. De politie weet al jaren dat dat er aankomt. Het geld ligt er al een jaar en dat het dan toch zo traag gaat. Mag ik er even mijn frustratie in ieder geval over uit de ondanks alle goede inzet van heel veel mensen maar voorzitter, dat vind ik toch wel iets waar we echt wat van hebben te leren hoe kunnen we daar sneller reageren. Dankuwel.

[2:26:52] Dankuwel, mevrouw.

[2:26:54] Voorzitter, dank aan de bewindspersonen voor hun beantwoording.

[2:26:59] De minister van vws zegt ik vind het niet nodig voorbarig om een staatscommissie instellen. Maar ik wil nog wel de vraag stellen is hij nu tevreden over de balans die er is tussen aandacht voor gezondheid en aandacht voor repressie, want zo begon ik mijn betoog dat wij grote successen hebben geboekt, eerder omdat die balans was en ik vraag mij ten zeerste met de heer sneller zijn vraag over hoeveel geld besteden aan preventie af of dat nog steeds het geval is. Dus die vraag krijg ik graag een beantwoord. Goed dat er een aanloopfase komt voor de periode voor het experiment gesloten coffeeshop keten. Ik vraag me wel echt ten zeerste af wanneer nu de bewindspersonen tot het besluit tot het inzicht komen dat het echt kan gaan vliegen. Dit hele experiment in als dat niet zo is, dan moeten we daarover hebben want ik heb toch het idee dat die hete aardappel de hele tijd voor ons uitgeschoven wordt en waar eindigen we dan.

[2:27:48] Voorzitter, als het gaat over die maatschappelijke opvang en die criteria. Ik bedoel natuurlijk geenszins te zeggen dat het bewijs spreken dat je de verslaving ingediend moet worden. Maar ik probeer om andersom te formuleren, namelijk nu dat het wel degelijk de praktijk is dat als je dakloos bent niet verslaafd dat je een achterstand hebt op als je dakloos bent in wel verslaafd en dat is het wat ik eigenlijk wil problematiseren. Dus daar graag nog een reactie op van de staatssecretaris en ik sluit me heel erg aan bij de opmerkingen van de heer sneller over de structurele financiering die nodig is voor die preventieve verslavingszorg en dat we daar echt stappen moeten gaan zetten omdat we anders puntjes blijven.

[2:28:27] Blijven blussen,

[2:28:29] mevrouw helder,

[2:28:31] ook van mijn kant dank aan de bewindspersonen voor de antwoorden op de vragen. Ik heb antwoord gekregen op al mijn vragen, maar het heeft wel geleid tot een vervolgvraag. Voorzitter, is minister van justitie en veiligheid zal u niet verbazen. Dat gaat over het wietexperiment. Want even vrije weergave van haar antwoord. Zodra wij het signaal vanuit politie en of justitie krijgen dat er misbruik wordt gemaakt van het experiment zullen wij optreden en er is mijn vraag hoezo dat optreden eruitzien. Mijn fractie betreft gelijk de stekker eruit. Maar goed dit is aan de minister om dat te beantwoorden en zou zijn misbruik nader kunnen specificeren.

[2:29:06] Dankuwel,

[2:29:07] dankuwel. De heer sneller.

[2:29:10] Ook van mijn kant. Hartelijk dank voor de voortvarende beantwoording en ook het goede nieuws dat er een voortvarende start wordt gemaakt met de aanloop fase. Ik denk dat het belangrijk is om ervaring op te doen voor andere gemeenten

[2:29:25] verder een hoop toezeggingen. Dus ik hoop dat die genoteerd worden en over lachgas. Als dat nou niet is gehandhaafd of niet optimaal is gehandhaafd. Het eerste helft van het jaar is er dan geld over waar de staatssecretaris misschien gebruik van kan maken voor zijn preventie budget dat nodig. Aanvulling behoeft.

[2:29:43] Dankuwel, mevrouw moeder.

[2:29:46] Tweeën zwaarwegende punten eerste decriminaliseren van de achterdeur. Dat doen we nu echt wel met het experiment als dat doorgang kan vinden. Ik ben voorstander van het gefaseerd aanpakken met de aanloopfase, maar ik wil nogmaals benadrukken dat ik angstig ben. Dat straks niet alle gemeenten mee kunnen. In de praktijk kan het zo zijn dat er maar één terrorist die de boel tegenhouden en dan moet je wel een plan b hebben of zonder die tackelen doorgaan of zonder de gemeente op een teler uit de wachtlijst. Ik vind dat er in het najaar daar duidelijkheid over moet zijn. Graag een toezegging, ook een toezegging om periodiek en schriftelijk ons te informeren over de voortgang van de legalisering van wiet in duitsland. En tenslotte, dat is mijn tweede zwaarwegend punt. Dat is het stevige preventiebeleid. Mijn focus ligt met name op jongeren, jongeren die verslaafd raken en soms juist daardoor ook de criminaliteit gaan criminaliseren en ik vind ook dat wij ons preventiebeleid niet afhankelijk moeten maken van de inspanningen van elke afzonderlijke gemeenten. Maar dat we dat landelijk moet coördineren dan wel structureel gefinancierd en ik ga met mijn collega's even na of we daar eventueel tijdens het tweeminutendebat met een voorstel voor kunnen komen.

[2:30:55] Dank.

[2:30:56] Ja. U mag een vraag stellen

[2:30:58] er ook een beetje.

[2:30:59] Inrichting. Collega bikker nog maar wij hebben redelijk veel toezeggingen over extra onderzoek en gaat mevrouw muller. Er komt. Er is een brief aangekondigd over de extra financiering. En dan zijn we allemaal alweer moties aan het aankondigen, terwijl er nog toezeggingen zijn die daar een voorfase van.

[2:31:18] Zeker,

[2:31:22] meneer.

[2:31:23] Vervolg maakt dit trucje. Maar de vraag is duidelijk.

[2:31:28] Mevrouw duthler,

[2:31:31] De de het antwoord van de staatssecretaris gehoord. Ik was er zelf nog niet van overtuigd of of dat uiteindelijk tot iets gaat leiden. Misschien ben ik gezond kritisch op dit moment. Beste minister zei ik pessimistisch pessimistisch. Nee nee. Het is echter realistisch. Dus ik ik ga

[2:31:52] in overweging nemen.

[2:31:54] Ja

[2:31:56] maar goed. Het kan ook een kwestie van de. U krijgt dus inderdaad. Er is een een toezegging dat er dat u per maart wordt gingen.

[2:32:02] Meert,

[2:32:03] U geeft aan waarover u graag nadere informatie wilt dan kunt u daar dat afwachten en dan vervolgens daar weer op reageren.

[2:32:13] De heer bisschop.

[2:32:15] Voorzitter, dank allereerst dank aan de bewindspersonen voor de reactie op de vragen en ook dank voor de toezegging die de minister van justitie en veiligheid heeft gedaan om

[2:32:27] met de gedachte aan de slag te gaan hoe op een effectieve manier

[2:32:34] effectievere manier zoveel mogelijk de schade van dumping en saneringen verhaald kan worden op de gasten die daar verantwoordelijk voor zijn.

[2:32:46] In welke zin dan ook.

[2:32:48] Ik zie dat de de uitwerking dubbel bedenkingen daarvan na de zomer graag tegemoet.

[2:32:55] Waar ik moeite mee. Blijf houden is de gedachte exercitie van je wilt als overheid problematisch middelengebruik effectief aanpakken. Je wilt normalisering van drugsgebruik willen je tegengaan en tegelijkertijd tuigen we een experiment op om

[2:33:16] het allemaal onder controle te krijgen dat dat is zo tegenstrijdig met elkaar. Ik heb diepe bewondering voor laat ik het zo mag formuleren. Maar dat is ironie. Dat zeg ik er alvast waarbij diepe bewondering voor mensen die dat in hun breng voor elkaar krijgen.

[2:33:31] Ja.

[2:33:32] En dan gaan we luisteren naar mevrouw kuiken bijdrage

[2:33:34] verder.

[2:33:36] Voorzitter, dank voor voor de beantwoording. We zitten hier met een groot probleem en ik zit wel echt te zoeken naar waar is nou dat stevige offensief om de normalisatie die aan de gang is. Hier is die de echte in steden, al is als het gaat om drugs om dat tegen te gaan

[2:33:58] en daarvoor moet moeten we toch echt wat mij betreft stevige midden middelen inzetten en dan kijk ik naar belgië naar gebruikers voelen dat dan in de portemonnee en ik zou zeggen laat laat die beboeting dan ook ingezet worden voor die veiligheid om te voorkomen dat kansarme jongeren in de netten van drugscriminelen worden getrokken,

[2:34:25] zet dat maar op deze manier in in plaats van alleen maar te zeggen foei. Want daarmee komende volgens mij betreft niet mee.

[2:34:35] Dankuwel bikker.

[2:34:37] Ja dan geef ik het woord aan mevrouw mission voor haar tweede termijn namens de vvd-fractie.

[2:34:44] Dankuwel. Voorzitter, ik dank de bewindspersonen voor een heldere beantwoording. Ik denk dat een belangrijk is dat bijvoorbeeld die werd mps dat die dat die zien we in maart terug in de nota naar aanleiding van het verslag. Ik heb genoteerd dat we in het voorjaar meer informatie krijgen over die extra strafbaarstelling productie, grootschalig en grootschalig bezit van drugs allemaal belangrijk. Ook denk ik voor die normering om te zorgen dat je die norm ook in bij wet vastlegt. En als je dan bij wet is vastgelegd, zoals de uithalers. Dan moeten we daar ook naar handelen. Daar zit is mijn frustratie is als we bijvoorbeeld jongeren uit de handen van criminelen willen willen halen, dan moeten we dus ook zorgen dat zelfs een keer op keer met drugs lopen dat ze daar een keer tegen de muur oplopen. Ik wil aan de bewindspersonen vragen of wij voorafgaand aan het aangekondigde tweeminutendebat een brief kunnen krijgen waarop ie aanloopfase. Want u noemde een hele heel aantal voorwaarden en beperkingen en weet ik niet wat of we dat op schrift kunnen krijgen. Voorafgaand aan het tweeminutendebat dat we daar ook een toelichting krijgen op inzet van amsterdam bij de pilot en natuurlijk graag een reactie op de webshops die nog steeds synthetische drugs verkopen.

[2:36:04] Dankuwel mevrouw mission. Dan kijk ik naar het kabinet of zij meteen door kunnen gaan met de beantwoording.

[2:36:08] Die.

[2:36:10] Dan nu hebben wij hetzelfde vragen in ons hoofd verdeeld. Dus dan gaan we kijken wat de uitwerking daarvan is. Voorzitter, ik begin met de vraag die ik nog moest geven over de webshops. Dat was de vraag van mevrouw mission derks. Als ik me niet vergis en het gaat ook over de kernen hebben ook vaker over gehad. Wat het kabinet om de handhaving van de verkoop van drugs via online kanalen ook tegen te gaan of of de handhaving te bevorderen en de verkoop tegen te gaan.

[2:36:39] Het is uiteraard zeer zorgelijk als drugs makkelijk online te bestellen zijn en er wordt een inventarisatie gemaakt

[2:36:47] wat er door de politie en andere opsporingsdiensten nu al gedaan wordt qua handhaving van de online van drugs van de online verkoop van drugs en daarnaast onderzoek ik de mogelijkheden om beter te kunnen handhaven op het aanbod van drugs op de online platforms. Het gebruik van de veelal versleuteld. Platforms zorgt ervoor dat de handhaving heel ingewikkeld is. Maar dat is niet iets waar we ons bij neerleggen. Maar ik geef even mee dat dat niet zo makkelijk is bij voor het publiek toegankelijke webshops gaat het voornamelijk om design drugs en als ik me niet vergis, begon ons gesprekken een tijd geleden ook over dat soort voorbeelden en die design. De druk zijn op deze websites vermomd als zogenaamde research kenmerk kost en die zijn eenvoudig te bestellen en op dit moment geldt voor een aantal design drugs nog geen strafbaarstelling op grond van de opiumwet. Momenteel, zoals we zojuist hebben gehoord, ligt het wetsvoorstel nieuwe psychoactieve stoffen voor en het wetsvoorstel voorziet in een verbod op bepaalde stof groepen en zal het ook makkelijker maken om in dit verband weer design designer drugs aan te pakken.

[2:37:48] We zullen ook zorgen dat we voor de zomer de kamer informeren over het brede palet waar ik het net over heb en wat dan. In het wetsvoorstel specifiek kan vallen, kan natuurlijk bij de behandeling van het wetsvoorstel. Maar dat is dat is het antwoord daarop dan mevrouw bikker de landelijke uitrol. Ik ben mee eens dat dat moet gebeuren. Zijn we ook mee bezig. Maar ik begrijp dat we daar misschien een tweeminutendebat ook nog langer bij stilstaan. Dus laat ik dat in ieder geval zeggen dan kijk ik waar mevrouw bikker mee komt en ik keek een beetje mopperend. Meestal zijn mevrouw. U kunt is was het oneens zijn echter oneens. Dus opzich maakt dat er een lekker dynamische relatie die wij hebben en dit ging over dat het bij de uitvoeringsorganisaties, zoals de politie het opzetten van de handhaving van lachgas traag gaat. Nee, het gaat gewoon conform planning en we hebben stappen juist met elkaar ook eerder met elkaar hebben gedeeld in dit is hoe het is en die middelen. Dan kan ik misschien meteen richting de heer sneller, mevrouw hill, dat er nog een vraag kom ik op terug design juiste die veertien miljoen is juist heel hard nodig en dat wordt nu vanaf één januari ingezet. Dus geen vertraging of een achterstand is precies conform planning dat die middelen worden ingezet om ervoor te zorgen dat die concrete maatregelen die nodig zijn om bijvoorbeeld die flessen op een veilige manier te kunnen vervoeren door onze agenten en dat ook te kunnen vernietigen. Dat dat daarin wordt geïnvesteerd, maar het gaat ook over ict aanpassingen naar al die dingen die je moet hebben als je zoiets gaat verbieden en een nieuw verbod hebt. Dus ik

[2:39:15] zie niet de ruimte dat daar geld in in overblijft geld dat we die totaal opmaken altijd goed om te kijken hoe het zinnig besteden of we daar eens kunnen worden. Dat was dat.

[2:39:27] Heeft u nog een vraag over.

[2:39:30] Ja, voorzitter, als de minister zegt dat het ook af en toe vurig oneens kunnen zijn. Dan moet dat natuurlijk ook bewijzen waar even even in alle in alle rust. Wij hebben heel op tijd als kamer gezegd dan gaan we proberen te vinden. Dat geldt dat geld te vinden met de voorganger van deze minister is dat nog tot stand gekomen en dan snap ik niet helemaal dat gewacht moet worden tot het geld daadwerkelijk op de rekening staat voor dat alle voorbereidingen al in gang kunnen worden gezet, maar met alle waardering. Want dat wil ik wel gezegd hebben na al die mensen die je keihard aan werken want dat is niet wie ik op de kop wil zitten. Ik kijk naar deze minister voor hoe kunnen we zo snel mogelijk dat verbod in werking laten treden. Dit is nu zo gebeurd. Maar die les die ik graag gelezen want als deze kamer het graag wil. Het geld is al aangekondigd en gedekt dan verwacht ik

[2:40:16] een optimale planning en dit voelt.

[2:40:18] De traagheid,

[2:40:20] Voorzitter, maar dat is dus niet zo want dit is de optimale planning. Het gebeurt veel vaker met wetsvoorstellen waarbij we zeggen dit gaan we verbieden of dit gaan we doen en daarvoor zijn middelen vrijgemaakt. Het moment dat het ingaat. Dan kunnen de uitvoeringsorganisaties aan de slag zou kunnen niet voordat iets verboden is bij voorbaat al dat geld gaan besteden. Dat zijn onze eigen regels. Dus als we daar wat aan willen veranderen. Dat is prima. Komt ook wel eens voordat we het andersom doen, waarbij we zeggen, bijvoorbeeld met werd seksuele misdrijven dat we langere tijd nemen voor de implementatie. Maar dat zijn de keuzes die je maakt en dat is een hele brede wetgeving. Daar zijn heel veel uitvoeringsorganisaties bij betrokken van slachtofferhulp tot politie, justitie en alles ertussen. En dan zeg je anders dan ga je iets kom ik kom je met wetgeving waarbij bijvoorbeeld nieuwe feiten strafbaar gaat stellen, zoals straatintimidatie. Maar dat kan niemand er nog op handelen. Dat wil je ook niet. Dus dat zijn afwegingen die je maakt. In hierbij hebben we samen deze afweging gemaakt en ik en het komt vaker voor bij wetgeving. Maar ik ga naar mevrouw helder.

[2:41:25] Want er zaten nog vragen over hoe ziet dan die het betrekken van de driehoek van politie, justitie en in die concrete stappen eruit en ik denk dat op het moment dat we die aanloopfase fase dat dat ingericht wordt. Want dat is nu aangegeven dat daar stappen opgezet kan worden. En minister kuipers hadden het al over de noodstop. Een beetje het op die manier gaat bewaken dat we dat ook met elkaar vorm te geven. Wat betekent het nou precies hoe ga je dat dan volgen. Maar als het feitelijk gaat over het als het experiment als er misbruik van wordt gemaakt en dat gaan wij niet beoordelen van een afstandje. Maar dat doen de uitvoeringsorganisaties dichtbij die uitvoering. Dan betekent het dat die vijf, honderd gram legale wiet die dan verkocht kan worden. Het experiment teruggaat naar nul.

[2:42:09] Dat is even feitelijk dan de beweging. Maar hoe we dat met elkaar gaan monitoren. Wat de definities daarvan zijn en de betekenis. Daar zullen wij ons natuurlijk ook laten informeren en adviseren door de mensen die daar verstand van hebben.

[2:42:24] Als ik me niet vergis

[2:42:27] dan klopt dan heb ik al mijn deel gedaan. Gaan we even kijken wat er overblijft.

[2:42:31] Je zit er een prettige positie.

[2:42:34] Vrijdag

[2:42:38] spreken de staatsssecretaris misschien wat lastiger. De minister kuipers.

[2:42:44] Ja. Voorzitter, dit is net als de gesloten coffeeshop is een klooster staatsssecretaris niet. Dat gaat weer terug naar de minister van j aantal resterende vragen vraag van mevrouw ellemeet van wanneer gaat weten we definitief of ook die die aanloopfase of dat gaat vliegen. Dat weten we drie maanden van tevoren. We moeten duidelijkheid hebben over zoals ik al zei, voldoende aanvoer, kwantiteit, kwaliteit en diversiteit. Dus ik kan het nu nog niet zeggen.

[2:43:12] Wij denken dat het in het laatste kwartaal van ditjaar is maar drie maanden van tevoren kunnen we dat echt definitief zien ook even weten van waar dan de andere telers staan.

[2:43:21] Dat brengt nog de aanvullende vraag. Ik geloof dat mevrouw moet dat ook inbracht.

[2:43:28] Ja. Alle telers nodig en alle gemeentes. Nee, wij denken dat we niet alle telers nodig hebben om alle gemeentes te kunnen bedienen

[2:43:36] in kwaliteit, kwantiteit en diversiteit. Dus dat we wat dat betreft. Als we uiteindelijk alle telers hebben dat we echt een heel solide zitten maar dat we al eerder met alle gemeentes van start zouden kunnen gaan als een deel. En uiteraard meer dan de eerdere eerste drie. Maar een deel van de tellers, maar nog niet allemaal.

[2:43:52] En als een vervolgvraag zou u precieze inschatting maken van hoeveel u er dan wel nodig hebt. Dat hangt even van de individuele telers af. Dus dat moeten we dan bekijken.

[2:44:01] Er komt aanvullende vraag van mevrouw ellemeet ten aanzien van de aandacht voor gezondheid en preventie en in lijn met wat de collega's al gezegd hebben

[2:44:09] deel ik geheel. Dat zal niet verbazen dat het belangrijk is om veel inzetten te hebben op preventie. Dat is overigens. Er komt nog een aanvullende opmerking informatie van de staatsssecretaris.

[2:44:21] Maar die balans is niet alleen in geld uit te drukken. Dat realiseren we ons ook.

[2:44:27] Maar het is ontzettend belangrijk om daar veel aandacht te hebben is dat doen we dat voldoende is iets wat we continu moeten blijven doen. De vraag was naar aanleiding van het eventueel instellen van een staatscommissie. Ik vind het, zoals ik zojuist al zei, op dit moment een besluit over het instellen van een staatscommissie niet aan de orde.

[2:44:44] Wat ik al wel heb toegezegd is dat ik de resultaten van dat kan dat onderzoek wat we doen dat ik die onder de aandacht brengen van de staatscommissie mdma

[2:44:56] en ik kom op die staatscommissie binnenkort terug in algemene zin ik benoemde dat zowel is in nederland bij uitstek het beleid gewoon wel gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en dat hoop je ook te doen, bijvoorbeeld nu met zo'n aanvullend experiment. Dan is er.

[2:45:16] Ellemeet heeft nog een vraag.

[2:45:18] Voorzitter, ik vrees dat we het hier nog vaker over zullen moeten hebben en niet in een korte interruptie je die hier uit kunnen komen. Maar ik wil hier toch wel gezegd hebben dat het die minste wel heel ontwijkend vind eigenlijk in het beantwoorden van mijn vragen van de zit niet alleen in geld op preventie. Het zit hem niet alleen in geld. Maar als je dat geld niet hebt en dan sluit ik me helemaal aan bij wat heer sneller zegt

[2:45:36] als die disbalans zo groter is, dan moeten we gewoon constateren dat het vertrekpunt van ons beleid in de jaren zeventig inmiddels losgelaten en dat hoor ik ook uit het veld dat er gewoon extreem veel aandacht is voor repressie en begrijp me niet verkeerd. Ik ben ook voor het aanpakken van criminaliteit. Daar is niets mis mee. Maar we gaan gewoon niet komen tot goed en verstandig

[2:45:56] drugsbeleid. Als we niet meer aandacht hebben voor preventie is, dat wil ik hier toch nog wel een keer gezegd hebben.

[2:46:01] De minister.

[2:46:02] Ja, ik sluit me dan. Ik herhaal mijn eerdere antwoorden dit terecht punt om te zeggen we hebben heel veel aandacht nodig voor preventie en dat doen we ook en iedereen oproepen om te zeggen kijk daar nog extra naar is welkom. Dat doen we bijvoorbeeld ook in een experiment wat we nu gaan doen. Dus moeten we blijven doen. Kijk ook naar de staatsssecretaris die dat heel breed meeneemt op allerlei verschillende aspecten.

[2:46:24] Dan had ik nog een vraag van mevrouw mutluer af. Wij, en bij voorkeur ook schriftelijk in de komende periode update kunnen geven over duitsland. Ja, we zullen graag een update geven over duitsland in de komende periode. Ik wil hier niet de toezegging doen dat ik dat standaard schriftelijk in de komende periode gaan doen. Dat kan ook in debatten voorbijkomen. Het kan ook in debatten met een wat andere focus, bijvoorbeeld als het gaat over europese overleggen voorbijkomen, maar we zullen zeker als er iets specifieks te melden is ook terugkomen op de situatie in duitsland.

[2:46:56] En dan was een vraag, voorzitter van u. Ten aanzien van kunnen wij ook die aanloopfase nog een keer in een brief doen toekomen. Het antwoord is ja dat benoem ik dan wel bij. Dat betekent feitelijk gewoon heel beknopt dat wat ik hier ook mondeling al gezegd heb.

[2:47:15] Komen we bij de staatssecretaris.

[2:47:17] Dank zit er volgens mij heb ik nog twee vragen over. Allereerst mevrouw ellemeet en volgens mij zijn mevrouw ellemeet en ik het eens, namelijk. Het kan niet zo zijn dat je een voorsprong hebt als je met een verslaving binnenkomt en als je die niet hebt in de maatschappelijke opvang.

[2:47:32] Dus daarover kan geen enkele discussie zijn het natuurlijk wel waar dat als er sprake is van verslavingsproblematiek

[2:47:40] dat dat wel een indicatie kan zijn voor een grotere niet zelfredzaamheid van iemand. Helaas. Dat is precies het probleem van deze verslaving ze zo'n verschrikkelijke werking hebben dat daardoor ook het regie voeren op de eigen leven vaak complexer is geworden en dus die mate van zelfredzaamheid daardoor ernstig worden beïnvloed.

[2:48:01] Dus dat is op die vraag dan eigenlijk de minister kuipers.

[2:48:08] Er is al even over lokaal en landelijk preventiebeleid. En inderdaad alle aanmoedigingen daarop zijn eigenlijk alleen maar welkom hoe stevig en ook beter we dat kunnen doen. Alleen maar goed.

[2:48:20] En ook in relatie tussen wat we lokaal doen en wat we landelijk doen als er echt theater zijn die we landelijk kunnen opvangen. Dan doen we dat graag

[2:48:29] uit anker punt zal wel lokaal blijven liggen. Maar daar heb ik u eigenlijk ook niet ter discussie stellen omdat je dus zo precies die doelgroepen moeten raken met de interventies, maar ik hoorde ook een tuin in twee minuten debat wellicht op teruggekomen wordt,

[2:48:42] zou ik tenslotte nog willen zeggen vergeten bij de rol van het trimbos natuurlijk een landelijke rol dat nu heeft ook niet want die spelen daar nu ook al een cruciale ook om gemengd te voelen met een werkzame interventie.

[2:48:53] Tot zover voorzitter,

[2:48:54] Dankuwel ik in de leden. De vragen zijn al beantwoord is een tweeminutendebat aangevraagd door het eerste spreker van de zijde van mevrouw bikker. Ik lees even een heel rijtje toezeggingen

[2:49:10] voor de administratie en maar dat zeg ik ook richting

[2:49:14] de leden. Want zoals de heer sneller zei we de daar is dan waar een toezegging op is, is ook geen motie voor nodig. Er is een toezegging aan de heer bisschop de minister van j v komt na de zomer terug op het voorstel om kosten van drugsdumpingen te verhalen op de vervuilers, bijvoorbeeld bij het oprollen van drugslabs toezeggingen aan mevrouw bikker. De minister van j v stuurt de kamer voor de zomer een brief over de uitkomsten naar aanleiding van de motie over het plan van aanpak drugstoerisme toezeggingen aan mevrouw kuik. De minister van j v stuurt in het voorjaar een brief over de uitvoering van de motie inzake onderzoek naar criminele vestigingsklimaat in nederland toezeggingen aan mevrouw bikker. De minister van j v komt in een volgende verzamelbrief over dit thema terug op het veiligheids aspect en normering in relatie tot de verhoging van een minimum leeftijd voor verkoop tabak.

[2:50:01] En volgens mij was de toezegging die er voor voorlas richting mevrouw ging juist over de strafmaat uit het coalitieakkoord. De educatieve maatregel van het antwerpse ook en de strafmaat. We doen alles.

[2:50:15] Toezegging aan de commissie. Dit is dit gaan we straks doen al die toezegging wij nemen dat gaan wij dus doen is van wie is die toezegging onder andere navraag naar aanleiding van vragen van de heer sneller. Mevrouw ellemeet. Staatssecretaris van vws komt in de brief van maart over drugsbeleid. Als ook vraag van mevrouw moet er terug op de vraag wat het budget voor drugspreventie is in deze brief zal hij ook ingaan op de expertise die lokaal is opgedaan met verslavingszorg

[2:50:44] die en hoe deze nee sorry ik denk dat de expertise die landelijk er is over verslavingszorg en hoe deze expertise lokaal kan worden ingezet. Zo begreep ik toezeggingen aan mijn vraag van mevrouw helder, mevrouw mission nota. Naar aanleiding van het verslag over de wet mps komt uiterlijk maart naar de kamer toezeggingen aan mevrouw mission. De minister van vws stuurt een brief over de aanloop fase van het experiment gesloten gesloten coffeeshop keten voorafgaand aan het tweeminutendebat mis ik dan kijk eerst naar leden toezeggingen kant van de kamer.

[2:51:19] Nee, iedereen alles voldoende gehoord.

[2:51:24] U kunt hier mee uit de voeten daarmee dan dank ik u allen voor uw bijdrage aan debat. Ik denk natuurlijk ook de leden voor hun inzet en iedereen die dit heeft gevolgd. Ik sluit het debat de wens u een hele fijne dag.