Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Toeslagen

[0:00:00] De secretaris van het financiën hartelijk welkom.

[0:00:02] We gaan het hebben over toeslagen en de toekomst van het toeslagenstelsel, dus niet over zozeer over het afhandelen van het verleden, maar het vooruitkijken naar de toekomst.

[0:00:13] Ik heet de leden van harte welkom. Ik zal ze even voorstellen. De heer de jong, namens d zesenzestig, mevrouw van dijk namens het cda nijboer namens de pvda idsinga namens de vvd. Ik ben zelf van de leden van groenlinks en ik zal even voorzitter, en ook de heer omtzigt komt ook binnen ik van harte welkom omdat de heer nijboer en omtzigt ook in ander debat actief zijn, mogen zij als eerste spreker hebben afgesproken. Dan begint de heer nijboer, de heer zich. Dan gaan we over naar de heer de jong. En dan doen we de volgorde.

[0:00:50] Dan stel ik voor dat we beginnen en de spreektijd is volgens mij vier minuten gaat uw gang. Meneer nijboer.

[0:00:57] Voorzitter en dank collega's dat ik even voor mocht, want ik vond tot de moeite waard om wel in ieder geval de inbreng van de pvda fractie te doen in dit debat over toeslagen. Ik heb even gedacht

[0:01:08] om net als voormalig parlementariër pechtold een hele stapel rapporten mee te nemen die hier neer te leggen met de vraag van moet ik hier een nietje doorheen slaan. Want dat ging wel door mijn hoofd. Toen ik de brief van de staatssecretaris zag. Er moeten nog weer tal van onderzoeken en zaken worden bedacht

[0:01:29] worden uitgezocht, terwijl ik denk er ligt toch al meer dan genoeg er-voorzitter. Het toeslagenstelsel is helemaal vastgelopen en ik moet constateren dat dit kabinet er niet meer toe zal komen om dat stelsel te herzien en dat betreur ik voorzitter, en ik denk dat er niet alleen maar uitvoerings vragen achterliggen, maar ook gewoon politieke meningsverschillen.

[0:01:50] Voorzitter, zo is over de zorgtoeslag al hoe je helemaal niemand over. Terwijl ook daar het aantal terugbetalingen enorm is en daar de grootste groep toeslagontvangers zit een miljoen of zeven ongeveer en voorzitter, de pvda-fractie heeft in het verkiezingsprogramma voorgesteld om de zorgpremie te halveren. En dan de zorgtoeslag af te schaffen. Dat kan

[0:02:12] dat kan gewoon en de vragen en het kabinet is waarom zij die en zeker partijen die zij aldoor zeggen van het rondpompen van geld. Dat wordt tegengegaan. Als je nou een methode hebt om en de zorgpremies voor mensen betaalbaar te houden en van de zorgtoeslag af te komen. Dan ligt dat gewoon voor het oprapen. Waarom wordt er helemaal niets aan gedaan. Voorzitter,

[0:02:32] voorzitter, de kinderopvangtoeslag is natuurlijk een een enorm politiek en manier alleen politiek, vooral voor mensen een trauma geworden. Hoe dat erin heeft gehakt en mede om die reden stelde het kabinet forum een publiek gefinancierde kinderopvang te krijgen met een eigen eigen bijdrage. En wat de pvda betreft zou het net als een school gewoon helemaal publiek betaald moeten worden. De kinderen gaan naar school hoef je normaal gesproken ouderbijdrage even die discussie heeft apart zetten. Hoef je niet voor te betalen en het zou je eigenlijk ook gewoon de basis kinderopvang moeten hebben en ik zie dat het kabinet vastloopt in allemaal modaliteiten een eigen bijdrage dat het gewoon steeds meer vertraging oproept en ik vraag het kabinet. Waarom zijn niet voor die eenvoudigere route.

[0:03:14] Verliefd,

[0:03:15] Dan de huurtoeslag. Voorzitter, daar zit ik wat anders in dan sommige andere partijen.

[0:03:19] Ik denk dat het niet mogelijk is om zonder een vorm van huursubsidie betaalbare huren te bereiken.

[0:03:27] De pvda-fractie is voorstander van een huursubsidie en niet via een toeslag te doen ook gebaseerd op het inkomen van het jaar. Daarvoor hebben mensen ook veel meer zekerheid doordat ze wat meer gaan werken dat ze niet meer allemaal over terugbetalen. Je moet er een vangnet regeling hebben. Maar die zat ook in de oude huursubsidie van als je in één keer veel minder gaat verdienen in het jaar wat te krijgen. Ik vraag het kabinet daarnaar te kijken en niet al te veel op de tour te gaan van alle toeslagen moeten worden afgeschaft. Dus de huurtoeslag doen we er ook maar mee die de heer de jong is met z'n is de marginale voorstellen dat je ook al op de koffie gekomen want die van de normen gaan het niet redden. Daar ben ik blij om. Maar dat wordt helemaal niets te trekken aan een dood paard. Als je wil dat huren betaalbaar zijn in nederland. Dan zul je een vorm van huursubsidie nodig blijven hebben, erkent het kabinet en voorzitter, ik dank u nogmaals de collega's. Ik ga nu weer verder we in het in het andere debat, maar ik zal de vragen en de beantwoording met de beantwoording van de vragen terug lezen en terugkijken.

[0:04:17] Dankuwel. Dank voor uw inbreng en ook dat u ruim binnen uw spreektijd bent gebleven. Dan ga ik door naar de heer omtzigt.

[0:04:24] Dankuwel. Voorzitter, dank aan de collega's dat ze en deze gelegenheid stellen.

[0:04:29] Ik heb gezegd dat ik bij de bijeenkomst van de nabestaanden van emma zeventien zou zijn. Maar ik heb die het voelt. Dus misschien kom ik aan het eind nog even terug hangt van de situatie af. Ik had dezelfde stapel rapporten. De igj hoor ik graag wat langer mee. Dus stapel rapporten nog wat lang groter zijn bij mij en u mag allemaal meteen aankijken dat ik als cda zoals betrokken was bij de invoering van de toeslagen. Dus komt er nog op zou ik zo zeggen. Maar het was wel enigszins teleurstellend om te zien dat er eigenlijk weinig keuzes gemaakt worden gemaakt kunnen worden door de huidige regering dat je het eigenlijk neerlegt bij de volgende formatie en zeg ik maar heel veel lijn bij. Dan moet regering ook nog even een hele termijn uitzitten. Want als dat niet zitten. Dan komen die stuk niet eens op. Tijd voor een volgende formatie en dat is de afgelopen twintig jaar niet eerder regel dan uitzondering geweest dat het kabinet de eindstreep niet helemaal halen.

[0:05:21] Dus mijn verzoek is wel wanneer ligt hier nou een plan dat uitvoerbaar is dat bij een volgende formatie ook gewoon gebruikt kan worden. Anders zit weer iedereen met z'n handen in het haar.

[0:05:34] Dat is eigenlijk een korte vraag kan kan veel langer maken. Ik ben iets minder radicaal dan anderen. Ik heb tegen de motie gestemd om alle toeslagen aan te af te schaffen, maar dat is precies de reden om de redenen die de heer nijboer net gaf. Ik zie echt geen enkele wijze roep je van de huurtoeslag afkomt.

[0:05:50] Wil je kunt er nu subsidie van maken. Je kunt er meer op thema anderhalf zetten. Maar de kans dat we genoeg betaalbare woningen hebben voor iedereen die op dit moment een bijstandsuitkering of onder minimumloon verdient de komende vijftien jaar. Die acht ik vrij klein. Dus alsjeblieft. Doe alles aan om een aantal zorgtoeslagen terug te brengen. Maak een eigen bijdrage regeling van de kinderopvangtoeslag.

[0:06:14] Denk goed na wat je met het kindgebonden budget doet want dat is best wel ingewikkeld. Maar bij de huurtoeslag houdt een beetje zo.

[0:06:22] En ergens ben ik heel blij dat de regering in gezien heeft dat het plan dat in het regeerakkoord stond voor de huurtoeslag namelijk

[0:06:34] even de norm huur dat dat niet doorgaat. Ik denk dat de norm alleen maar ellende opgeleverd had dus soms moet je ook maar even evi. Je je blessing stellen en denken laat hangen

[0:06:46] focus vooral op de rest. En focus vooral op en dat zeg ik tegen de regering op een pad bij de kinderopvangtoeslag, waarbij ook rekening houdt met de hoeveelheid aanbod van kinderopvang op het moment dat je kinderopvang bijna gratis maakt voor de voor de upper middle class die nu nog forse eigen bijdrage betaalt, zal ook de vraag toenemen. Er zijn nu mensen die gebruiken met weinig omdat ze relatief veel moeten betalen. Maar als hij ook voor één euro bijdrage per uur per kind. Het kind naar de opvang kunnen brengen zonder dat dat toetsen opzitten zal toenemen. En dan kan ik je precies de wijken. De mooie wijken van utrecht aanwijzen waar nu al wachtlijsten zijn. Maar waar dan het gewoon een schaarste goed wordt

[0:07:27] en is er ergens een pad met uitbreiding van capaciteit met extra opleiding van mensen die daar het werk doen want die gaan nu vaak weg, waardoor deze hervorming ook gevoeld zou worden door het miljarden ingestoken, waardoor de burgers dan ook het gevoel hebben. Hier hebben we wat aan.

[0:07:49] Ik bedoel je hebt er niks aan als het gratis wordt en je kunt er één kunnen krijgen, zeg ik. Maar jij krijgt per ongeluk naar de d zesenzestig fractie geen niet waarom. Maar er is natuurlijk niet helemaal per ongeluk.

[0:07:58] Voorzitter, mijn derde punt is de ict-systemen. Ik zou graag weten.

[0:08:03] Even een interruptie van de heer van de nou eenmaal binnengekomen van harte welkom.

[0:08:08] Sorry dat ik iets te laat was. Maar mijn vraag is voor de over de kinderopvang. Want wat mij opvalt is dat het toch een redelijke commerciële aangelegenheid is die kinderopvang. Ik zie private equity bedrijven die die niet kinderopvang zitten op de koper onder het motto van straks. De overheid dat betalen en krijg een beetje hetzelfde idee als met de energiemaatschappijen van laten we die tarieven flink omhoog schroeven dan er is geld geld te verdienen, moeten we niet iets met de kinderopvang dat we er toch weer een publiek.

[0:08:36] De handel brengen in omtzigt, om zich.

[0:08:40] Ik vind het een zeer waardevolle aanvulling in de set vragen die ik gesteld aan de regering en ik verwacht eigenlijk hier vanmiddag ook geen antwoord op en is niet omdat ik straks niet bij me. Maar ik zou een aantal maanden was een brief willen hebben hoe dat in elkaar gaan grijpen. De komende jaren

[0:08:54] en waarbij expliciet de optie. Kijk om de markt af te schaffen. Lijkt me niet zo zinvol. Ik ken zeer veel waardevolle initiatieven. Zelfs zit ik op het platteland, waarbij de kleinschalige opvang bij boerenbedrijven plaatsvindt, waarbij zeer flexibele soorten van opvang plaatsvinden. Dat zijn geen private equitybedrijven. Dat zijn gewoon kleine ondernemers die gewoon hun werk doen en die wil ik niet uit de markt drukken. Ik zeg het maar gewoon expliciet bij maar ik kan me heel goed voorstellen dat bij een aantal grote organisaties die.

[0:09:21] Daar zie.

[0:09:21] Daar heb ik ook vraagtekens bij dat in het plan dat regering maakt dat ze daar ook expliciet naar het duale stelsel kijken, waarbij de gemeentes ook een soort van basisvoorziening aanbieden niet voor iedereen zal niet flexibel zijn. We kunnen andere vormen bijzitten. Maar ik zie ik zie wel het probleem dat dat de heer van dijk schetst.

[0:09:43] De heer omtzigt vervolgens zou genezen vervolgvraag. Voorzitter, teleurstellend moet ik zeggen.

[0:09:48] Een duimpje,

[0:09:52] Mijn herstel operatie. Ik we hebben natuurlijk ook de brieven van ict en ik krijg signalen bij de herstel operatie dat er gewoon geen fatsoenlijke persoonlijke dossiers van mensen zijn het herstel operatie zeg maar als een gek opgezet is naar de impact die het rapport van de commissie van dam had.

[0:10:13] Maar dat

[0:10:15] daar dus geen dus dat iedere medewerker opnieuw die informatie moet gaan verzamelen en mijn vraag is kan iemand een keer beschrijven. Ook dat hoeft niet. Nu.

[0:10:26] Of.

[0:10:27] Daar een management systeem is voor elk van de casus. Want het aantal aanmeldingen is veel groter dan verwacht werd casussen zijn veel complexer dan gedacht hebben. Honderd duizend dingen.

[0:10:37] Maar als je dat niet op een individueel plan dossier hebt wat op een gegeven bij elkaar gebracht wordt en wat op het moment dat iemand anders kijkt ook onmiddellijk kan zien in de bezwaar fase in een beroep fase bij de commissie werkelijke schade. Dan loop je gewoon tegen de muur. Dus wil je dat goed opzetten. En tenslotte, voorzitter, dank voor de a weer. Ik zou nog willen weten of er met terugwerkende kracht nog wat gebeurt bij mensen niet ten onrechte als toeslagpartner zijn aangemerkt en daardoor heel veel hogere toeslagen moesten terugbetalen. Dat was nog een toezegging uit een eerder debat dankuwel. Voorzitter,

[0:11:10] Dank voor uw inbreng. Dan ga ik weer terug naar het begin van volgorde. Dan geef ik de heer de jong wordt het woord namens d zesenzestig.

[0:11:19] Ja. Voorzitter, dankuwel. En net zoals de heer ontzegd al memoreerde hoop ik natuurlijk ook dit kabinet de rit uitzit en geloof mee om zich daar zullen we er alles aan doen. Hier in ieder geval in deze commissie. Voorzitter, die toeslagen zijn een weeffout in onze inkomenspolitiek. Want ze zijn de uitwerking eigenlijk van een doorgeslagen politieke wens om op precies het juiste moment precies de juiste inkomens aanvulling te bieden en die missie is lovenswaardig, want we maken vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Maar doe dat keer vijfenhalf miljoen huishoudens en er ontstaan gevallen waar de toeslagen net verkeerd of zelfs soms spijkerhard uitvallen

[0:11:54] en ik vraag de staatssecretaris welke hard heden zij dit jaar uit stelsel gaat halen. Wanneer kan bijvoorbeeld liesje team van de quick fixes realiseren en de eindstand is dat we achttien komma negen miljard euro, zogenaamd doelgericht rond aan het pompen zijn via huishoudens in plaats dat we die voorzieningen betaalbaar maken en die verantwoordelijkheid voor het proces begrijpen en opvolgen van onze verzonnen regels die leggen we bij die alleenstaande moeder die misschien wel wat anders aan hun hoofd heeft en daarom, voorzitter vind ik het zo

[0:12:23] ongelooflijk belangrijk dat we die kinderopvang gratis maken voor alle ouders. En nu beginnen met die werkende ouders in tweeduizendvijfentwintig.

[0:12:30] Maar ik maak me wel zorgen over tijdpad en voorzitter, ik vind het nu ook al lastig om uit te leggen dat de omvorming van de kinderopvangtoeslag. Drie jaar moet kosten.

[0:12:39] Terwijl ouders en zo naar uitkijken. En hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat we per één januari tweeduizendvijfentwintig ook echt van start kunnen. En hoe verloopt de samenwerking met szw om dit ook zo snel mogelijk te regelen en waar kan ik de staatssecretaris ook nog een handje helpen om die doelen te bereiken

[0:12:55] en ook wat is dan de grootste uitdaging op tijd te redden.

[0:12:59] Want ik begrijp ongelooflijk goed hoe ingewikkeld het is om die toeslagen af te schaffen net ook al gememoreerd. Alles wat je doet om het stelsel te versimpelen zorgt ervoor dat er groepen zijn die daar last van kunnen krijgen.

[0:13:10] Dat zagen we ook al bij het voorstel voor de norm huren net ook al aan gerefereerd en ik zeg eerlijk informatie moesten we ook veel instrumenten inzetten om de negatieve inkomenseffecten van simpele huurtoeslag weg te nemen, waaronder een forse verhoging van het minimumloon en inmiddels hebben die verlichtende maatregelen naar voren gehaald om mensen te helpen om ook het hoofd te bieden aan de enorme inflatie

[0:13:31] en ik baal dat niet meer lukt om die hoe het huurtoeslag te ver te vereenvoudigen, maar ik begrijp het wel

[0:13:37] en gelukkig kunnen we nog een aantal blokkades in die huurtoeslag oplossen. Straks is het niet meer. U huurwoningen is net te duur of u bent met eenentwintig jaar net de jong om huurtoeslag te krijgen of uw servicekosten pakken in ons rekenmodel net hooguit.

[0:13:52] Dus wanneer komt die wetgeving onze kant op. En wanneer voorziet de staatssecretaris dat ze in werking treedt

[0:13:57] en voorzitter,

[0:13:59] laatste maar zeker niet de minste. We hebben het eerder over gehad

[0:14:02] tijdens de formatie bleek het onmogelijk om binnen deze kabinetsperiode toeslagen af te schaffen en daarom blijven we zien dat die marginale druk oploopt tot boven de zeventig soms tachtig procent. Voor sommige nederlanders

[0:14:13] en we moeten in de volgende formatieronde uitvoerbare scenario's uitgewerkt hebben en u heeft ons ook toegelegd hoe u dit aan gaat pakken en ik begrijp dat vws bij de zorgtoeslag betrokken is, net zoals szw en bzk bij toeslagen.

[0:14:26] Maar ik vraag je echt meer visie vanuit het departement van de staatsssecretaris dan dan ik nu zie financiën heeft de rekenen en denk capaciteit om alternatieve inkomensondersteuning te realiseren

[0:14:37] en heeft de belastingdienst onder haar hoede en kan de staatssecretaris ingaan op de wijze waarop de intensieve samenwerking tussen de ministeries van financiën, bzk szw vws en de dienst toeslagen is vormgegeven. En wat is hierbij de betrokkenheid van de belastingdienst. En hoe vaak en op welke manier en niveau vindt er dan ook afstemming plaats kan de staatssecretaris per toeslag een toelichting geven op de projectorganisatie bij het trek departement. En hoe financiën en toeslagen hierbij betrokken zijn

[0:15:05] en hoe heeft de staatssecretaris invulling aan haar verantwoordelijkheid voor generieke en toeslag overstijgende opties voor herziening van het toeslagenstelsel,

[0:15:13] en tot slot kan de staatssecretaris precies aangeven wanneer tussenrapport verschijnt, wanneer precies in het tweede kwartaal zoals eerder gehoord, want voorzitter, we moeten een einde maken aan het nodeloos complexe rondpompen van geld, zodat mensen niet meer verdwalen in het oerwoud aan regelingen en met hoge terugvorderingen en grote marginale druk dankuwel.

[0:15:31] Dank voor uw inbreng. Volgende spreker is mevrouw dijk namens het cda voeren.

[0:15:36] Dankjewel. Voorzitter terug en voorzitter in het eerste kwartaal van tweeduizend, vierentwintig over ruim een jaar. Dus komt een eindrapport over de afschaffing van toeslagen waarin de staatsssecretaris verschillende alternatieven uitgewerkt met een tijdspad en randvoorwaarden voor implementatie en dat is nog ver weg, terwijl de wens, want het is wel vaker gezegd ook weer een dit debat al heel lang op tafel ligt en we wisten dat het een project van lange adem zal worden. Maar toch is het heel frustrerend aan de brief van de staatssecretarissen pieter ieder geval alvast wat informatie. Maar het is mij niet helemaal duidelijk wat ze nu precies gaat uitwerken. Welke opties uit het rapport rapport alternatieven voor het toeslagenstelsel bijvoorbeeld en gaat ze vooral afzonderlijke opties kijken of ook naar pakket van maatregelen zoals het rapport doet want regelingen hangen vaak samen. En als je bijvoorbeeld inkomensonafhankelijke regeling en kiest wil je misschien weer wat doen met een progressie in de inkomstenbelasting vanuit een draagkracht te d of als je de marginale druk op toetsen. Dan geeft het meer inzicht als je dat over het geheel doet dan per maatregel, hoewel zij dit aanpakken. Een aanvullend zou ik het ook nog interessant vinden om te zien wat de opties doen met het rondpompen van geld en wat een combinatie van maatregelen doet met de omvang van de groep. Mensen die afhankelijk is van de toeslagen en is de staatsssecretaris van plan deze elementen ook mee te nemen aan welke partij gaat ze de uitwerking betrekken eigenlijk de vraag die mijn collega's zojuist ook had aan voorzitter, we al geconstateerd dat de nieuwe systeem heel lang gaat duren en het huidige systeem zal dus voorlopig nog goed moeten functioneren en daarover heb ik al een aantal vragen allereerst toestaat met de continuïteit van de systemen. Gisteren zijn we als kamer uitgebreid bijgepraat over de ict van de belastingdienst en de grote problemen in de continuïteit van het systeem van de loonheffing en inkomstenbelasting kan de staatssecretaris aangeven of er ook zulke risico's in het toeslagensysteem zetten? Welke investeringen moeten nu en de huidige systemen worden gedaan, zodat de continuïteit van de komende jaren gegarandeerd wordt aan zekerheid ontstaat over de toekomst aan. Ik lees in de stukken ook dat ook hier weer meer capaciteit nodig is en die is overal nodig. Dus, hoewel de staatsssecretaris die gaan vinden in combinatie met de risico's binnen het huidige personeelsbestand. Want we lezen over hoge druk en veel verzuim binnen de dienst en ik wil niet teveel boter op mijn hoofd hebben want ik begrijp ook dat alle kritiek op de uitvoering en verband met de kinderopvangtoeslagaffaire, de sfeer binnen de dienst niet ten goede is gekomen, maar juist omdat zoveel mensen afhankelijk zijn van toeslagen is wel van groot belang dat de dienst goed blijft functioneren en daar staatsssecretaris een stand van zaken van het ingezette verbetering personeelsbeleid geven aan of er al positieve effecten te zien zijn. En dan nog wat bredere vraag die ik inmiddels heb als overal de uitvoering dezelfde soort mensen gezorgd worden, moet er dan niet anders dan personeelsbeleid gekeken kan worden binnen de overheid, zoals ook te zeggen haar onlangs verschenen rapport adviseert ook hier graag een reflectie aan. Voorzitter, omdat er nog even door moeten met het huidige stelsel van toeslagen is ook ter verbetering daarvan van belang, zoals ook in de evaluatie van de abn laat zien. Zo er nog steeds honderd dertigduizend huishoudens die in de problemen komen door het terugbetalen van teveel ontvangen toeslagen aan wat zorgt voor financiële problemen. En hoewel de staatsssecretaris deze groep verder gaan verkleinen. Een ander probleem is de informatie van vijfentwintig procent van onze inwoners, dat de informatie nog steeds niet begrijpelijk is een ook het juridisch loket constateert dat brieven ontvangen vanuit de belastingdienst toeslagen vaak lastig te begrijpen zijn sombere ontbreekt vaak een goede en heldere toelichting, waardoor inwoners vaak niet weten wat de beslissing is aan baron. Deze is genomen en kan de staatsssecretaris inzetten op nog meer helderheid en betere toelichting in brieven, zodat aan de voorkant al veel onduidelijkheid en onzekerheid kan worden weggenomen en voorzitter, tot slot wil ik nogmaals het belang benadrukken en ik ben blij te lezen dat ook het juridisch loket het onderschrijft van het snel opzetten van de laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp. Het kabinet is voornemens alleen voor belastingen te doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat sommige gaan echt een heleboel ellende met de toeslagen had kunnen voorkomen en dat er steeds kan. We moeten kwetsbare huishoudens beschermen en zoveel mogelijk rechtsgang voorkomen en ik doe een dringend beroep op de staatsssecretaris zich ook in te zetten voor het zo snel mogelijk invoeren. Ook bij toeslagen van deze rechtsbescherming. Graag een reactie.

[0:19:46] Hartelijk dank voor inbreng idsinga is de volgende spreken namens de vvd.

[0:19:50] Dankuwel. Voorzitter en voorzitter ook dank voor uw flexibiliteit om op het laatste moment.

[0:19:57] Ja, voorzitter van deze vergadering te kunnen zijn. Voorzitter, in het coalitieakkoord hebben we de ambitie vastgelegd dat we de toeslagen gaan afschaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen die ambitie in de praktijk brengen is een complexe operatie, zoals bijvoorbeeld te zien bij het traject rondom de kinderopvangtoeslag. Mijn fractie heeft er begrip voor dat het afschaffen niet van de ene op de andere dag geregeld is. Maar als ik naar de ontwikkelingen rondom de afschaffing van de kinderopvangtoeslag. Kijk dan maakt mijn fractie zich.

[0:20:30] De zorgen.

[0:20:31] Uit de brief van het betrokken ministers en staatssecretarissen van eind oktober vorig jaar blijkt bijvoorbeeld dat er bij de uitvoeringsinstanties terughoudendheid bestaat om het nieuwe stelsel van kinderopvang vergoeding uit te voeren.

[0:20:44] Agenda's van de uitvoeringsorganisaties zitten vol. Er is aandacht nodig voor vervanging van verouderde systemen en de organisaties ondervinden de krapte op de arbeidsmarkt allemaal relevante punten. Maar de hardwerkende ouders van nederland mogen hiervan niet de dupe worden en dat dreigt nu wel te gebeuren. Vraagt dit niet onder meer doortastendheid en regie rondom deze en andere ambities rondom toeslagen. Wie is nu de uiteindelijke eigenaar van deze ambities in een rapport van juni vorig jaar van de inspecteur generaal belastingen, toeslagen en douane zegt hij daarover het volgende ik citeer

[0:21:22] het is van belang dat de ministeries die beleids verantwoordelijk zijn voor de toeslagen dit ook een dit ook gemeenschappelijk en in één dossier doen.

[0:21:32] We zien nu een versnipperde aanpak verdeeld over verschillende ministeries. Einde citaat.

[0:21:38] Hoe reageert de staatssecretaris hierop ziet zij voor zichzelf een grotere coördinerende of zelfs sturende rol van deze grootschalige herziening en voorzitter is er een plan b.

[0:21:51] We hebben bijvoorbeeld in het coalitie akkoord vanaf twintig, vijfentwintig zo'n twee miljard per jaar. Reserveert voor werkende ouders. Wat als inderdaad blijkt dat de ambities voor twintig, vijfentwintig voor bijvoorbeeld de bijna gratis kinderopvang onverhoopt en ik hoop het niet maar onverhoopt niet gerealiseerd gaan worden. Terwijl terwijl we wel met elkaar hebben besloten om fiscale regelingen te versoberen op dit punt hoe borgt het kabinet dan dat het grote gereserveerde bedrag van ongeveer twee miljard structureel. Hoe dan ook terechtkomt bij de werkende ouders graag een uitgebreide reflectie van de staatsssecretaris dan verder. Voorzitter, totdat er een nieuw stelsel is, moeten inzet op het verbeteren van de uitvoering en de uitleg waarheid van het huidige stelsel uiteraard onverminderd blijven. Ik was hij bij getriggerd door het onderzoek van ceo rondom dienstverlening en de menselijke maat. Dat ziet met name op het terugdringen van terugvorderingen middels betere dienstverlening vanuit de dienst toeslagen. Graag wil ik van de staatssecretaris weten welke stappen zij gaat zetten om de dienstverlening vanuit dienst toeslaan verder te verbeteren, bijvoorbeeld ten aanzien van communicatie informatie over toeslagen wordt namelijk nog veel mensen wel gevonden maar niet altijd begrepen.

[0:23:06] Graag een reactie dankuwel.

[0:23:09] Dan wil ik even die vragen om het voorzitterschap over te nemen.

[0:23:13] Zeker en dan geef ik nu het woord aan de heer van leeuwen namens groenlinks.

[0:23:16] Want ik zou er graag een vraag willen stellen. Ook naar hoe de vvd naar de toekomst kijkt van toeslagen en ook in relatie tot het het cpb-rapport, ongelijkheid en herverdeling waarin werd aangetoond dat de herverdeling eigenlijk niet plaatsvindt via de belasting en premies, maar vooral door collectieve uitgaven en in het bijzonder de toeslagen. Één manier om dat toeslagen vraagstuk op te lossen is die herverdeling in het domein van belastingen en premies beter te organiseren. Hoe kijkt de vvd daarna.

[0:23:50] De heer zingen,

[0:23:52] Nou zoals.

[0:23:54] Die heeft kunnen lezen als de heer van der lee voorzitter heeft kunnen lezen. In het coalitieakkoord zijn wij heel serieus. Samen met de coalitiepartners hebben wij dit dossier naar ons toegetrokken. We hebben. Ik denk voor de eerste keer. Dit is de eerste keer het eerste kabinet dat ook de opdracht meekrijgt om die toeslagen om die in eerste plaats af te schaffen. Dat betekent dus niet dat we mensen daarmee meteen in de in de financiële ellende willen storten. Integendeel, wij hebben gepleit voor een grootschalige herziening van het belasting en toeslagenstelsel, waarbij het natuurlijk nooit de bedoeling kan zijn dat de mensen qua koopkracht en dergelijke dat die door het ijs dat die door het ijs gaan zakken. Dus in die zin zijn we ook. Ik ook. Dat merkt u ook in mijn bijdrage. Ik loop wel ik loop een behoorlijk drukke op regie in dit proces. Want ik vind het een heel belangrijk traject waar wij zijn begonnen en dat moeten we tot een goede afronding brengen. Dankuwel.

[0:24:51] Heeft u van een vervolgvraag?

[0:24:52] Ja, dat het pleidooi voor regie. Dat onderschrijf ik volledig en ik proef ook een opening dat de vvd ook ruimte ziet mogelijk om in de sfeer van belasting iets anders te doen. Maar dan moet ik de uitlatingen van de beoogd. Voorzitter, in de eerste kamer van de vvd ook anders uitleggen. Want als zij roept alle belastingen moeten omlaag, verhoudt zich dat op geen enkele manier tot een herziening op het terrein van de toeslagen is dat een correcte interpretatie van maken.

[0:25:22] Zingen,

[0:25:23] Ja kijk alle belastingen moeten omlaag. Ja dat zou natuurlijk dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Tegelijkertijd wordt het er weer een beetje een zo'n half verkiezingsdebat. Je vind ik vind ik vervelend want ik vind het eigenlijk. Dat doet dit onderwerp geen recht. Maar ja. De partij van de heer van der lely wil alle belastingen zoveel mogelijk omhoog omhoog zien te krijgen en dat dat min of meer ook als een als een doel op zich. Maar daar daar werken wij maar goed dat moge duidelijk zijn de werken. Wij werken wij niet aan mee. Nee ik denk dat het een ik ik vind het ik even heel serieus. Ik vind het een heel serieus onderwerp. De toeslagen is voor heel veel mensen is dat is dat is het broodnodig dat ze dat ze ondersteuning krijgen

[0:26:05] en om die reden denk ik dat we heel zorgvuldig aan het werk moeten gaan met met in stapjes. Het het aanpakken van dit van dit van dit grote dossier en u heeft het in mijn bijdrage gehoord. Ik ik denk dat die ambitie dat hij nog wel iets. Hij is op papier heel stevig. Maar hij moet in de uitwerking nog wat steviger.

[0:26:28] Heeft u nog vervolgvraag? De heer van nee, dan geef ik het voorzitterschap graag weer terug aan.

[0:26:33] Dank en dan geef ik het woord aan de heer van dijk die ook een interruptie.

[0:26:36] Wil plegen richting van heer idsinga dankuwel.

[0:26:39] Wat mij namelijk opviel is dat de coalitie partijen eigenlijk in core zeggen dat het dat het wel een tandje beter maar qua regie. Dat dat er wel een tandje bij mag en mijn vraag is kijk hier zit een minister of staatssecretaris van toeslagen nota bene voor het eerst dat we een staatssecretaris van toeslagen hebben en het grote kritiekpunt van de coalitiepartijen is waar is de regie. Het ontbreekt aan regie. En wat voor chip heeft de heer insinger nu aan deze staatssecretaris van toeslagen wat ze beter kan doen en die wat ze is net een dik jaar bezig. Dus ik wil daar niet teveel verweij te maken. Maar ze heeft als het goed is dan drie jaar te gaan. Wat zou ze moeten doen in de komende drie jaar om er concrete stappen te maken. Want voor mijn gevoel schop het blikje alleen maar verder.

[0:27:25] Vooruit, idsinga.

[0:27:28] Ja. Dankuwel dank aan de heer van dijk en leuk dat u er een keer bij bent. Overigens meestal heb ik uw collega naast me zitten. Ja. Een hele terechte vraag. Kijk op dit moment liggen de toeslagen die liggen heel erg versnipperd. Dat is ook dat is ook het punt van de inspecteur generaal die zegt van ja het ligt bij beleids departementen. Het ligt een beetje bij szw. Het ligt een beetje bij de minister van van wonen. Het ligt een beetje op bij de zorg en deze staatsssecretaris die die is in feite de trechter waar dat allemaal samen komt en die moet er dan vervolgens uitvoering aan geven. Even heel even heel simpel gezegd naar de kritiek die we die we die we zien vanuit de inspecteur generaal is die zegt van ja, er moet meer eigenaarschap komen. Er moet meer coördinatie komen en mijn oproep en ook mijn vragen aan de deze staatsssecretaris is hij het daarmee eens en zo. Ja, welke rol kan zij daar kan zij daarin vervullen. En ja ik ik denk dat wie het binnen het kabinet uiteindelijk die rol naar zich toetrekt. Dat maakt me opzich nog niet eens zo heel veel uit. Het gaat erom dat dat gebeurt en dat de regie komt en dat er voort voortgang komt in in het dossier. Maar ik hoor graag vanuit het kabinet dat met één mond spreekt, hoor ik graag hoe zij dat zien.

[0:28:52] Dan geef ik de heer van dijk het woord van zijn inbreng namens fnv.

[0:28:56] Ja. Voorzitter, dankuwel. Ja. Het werden gezet. Ik vervang vandaag. Het kan mulder die eigenlijk woordvoerder is op dit.

[0:29:02] V.

[0:29:04] Maar helaas verhinderd was voorstel een vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens dat het toeslagencircus zijn laatste tijd heeft gehad. Het rondpompen van negentien miljard euro aan belastinggeld. Overigens zes miljoen huishoudens is ondoelmatig inefficiënt en niet zonder risico's. Dat hebben we kunnen zien.

[0:29:23] Ook het werken met voorschotten klinkt mooi,

[0:29:27] maar dat is het niet zeker niet als je moet terugbetalen. Elk jaar komen hierdoor de honderd dertigduizend gezinnen in de problemen. Anderhalf miljoen huishoudens van de zes miljoen moeten terugbetalen.

[0:29:37] Voorzitter, de angst voor de terugvorderingen, het vele uitzoekwerk, de complexiteit en het gedoe leidt ertoe dat mensen de toeslagen als negatief ervaren terwijl eigenlijk iets heel positief zou moeten zijn. Want je krijgt tenslotte geld overgemaakt van de overheid maar tien procent vinden het negatief en veel mensen maken ook helemaal geen gebruik van toeslagen. Want ze willen die rompslomp niet. Ze willen dat risico,

[0:30:01] We lopen dat ze moeten terugbetalen.

[0:30:03] Dus de angst rondom het terugbetalen en de angst voor de overheid is groot.

[0:30:09] Het kabinet wil het toeslagenstelsel afschaffen. Zo lees ik in het regeerakkoord.

[0:30:14] Maar het wil niet echt lukken.

[0:30:16] Er liggen dikke rapporten het wel gezegd over het toeslagenstelsel met verbeteringen, opties en alternatieven, maar deze staatssecretaris durf niet door te pakken, terwijl er is er voor aangesteld de staatssecretaris van toeslagen. Ik heb ze hierbij me een aantal rapporten zijn er samenvattingen, maar er ligt heel veel en nu wil ze lees ik in haar brief van december en van vorige week nu ze de bestaande onderzoeken gaan actualiseren. Want die zijn tenslotte twee jaar oud

[0:30:46] en ze wil. Ze kan aanvullen met nieuwe alternatieven is dit soms gewoon om de boel te traineren of is dit gewoon omdat ze niet weten wat ze wat ze wil een nieuw kabinet mag gaan beslissen. En ondertussen zijn de vakministers druk bezig met het hervormen vereenvoudigen en afschaffen van toeslagen. We zagen het bij de huurtoeslag. Waarom zetten hugo de jonge de huurtoeslag te hervormen, terwijl de straks wordt afgeschaft. Tenminste dat is het doel vanuit het regeerakkoord. Dus we gaan ze eerst hervormen en daarna gaan we eens afschaffen en zo werkt iedereen langs elkaar heen. Wie heeft de regie. Ik vroeg dan

[0:31:22] de pvv wil ook weten wat de minister nu concreet gaan doen

[0:31:26] rondom die toeslagen alert tenslotte, achtentwintig opties vanuit het mbo twee rapport zesendertig beleidsopties in de eindrapportage meer onderzoek heeft dus geen zin. Dus waarom weer een tussenrapportage volgende kwartaal. En waarom weer een eindrapportage in het volgend jaar. Wat voegt dit toe? Vraag ik aan de staatssecretaris.

[0:31:46] Tot slot, voorzitter, moeten we ook kijken hoe we werken weer lonend kunnen maken, want de marginale druk is volledig uit het lood geslagen en dat is mede als gevolg van de toeslagen. Er wordt beweerd dat als leraren en verplegers een uurtje langer zouden werken per week dat we het hele tekort zouden kunnen oplossen, maar de vraag is hoe lonend is het om een uurtje langer te werken voor deze groepen. Ik heb er dus berekend. Zo zijn we dan ook alweer.

[0:32:14] En het blijkt dat een leraar met een modaal salaris zonder partner zonder kinderen

[0:32:20] die niet tweeëndertig, drieëndertig uur. Het werken. Die houdt daar zegge en schrijven vijftien euro netto aan over per maand

[0:32:28] nabij mcdonalds verdienen meer

[0:32:30] een hele dag werken levert honderd vijfentachtig euro per maand. Dus voor vier dagen extra werken en het is dus niet zo gek dat mensen niet langer willen werken. Terwijl dat wel een mooie oplossing zijn voor de tekorten. Mijn bepaald meer naar betaalt meer belastingen en levert tenslotte vele toeslagen in dit systeem moet op de schop, want het vertraagt ook het hele toeslagen gebeuren te maken naar de druk verder onder druk en het vertraagt de problemen of het voor de problemen op de arbeidsmarkt.

[0:33:03] Voor uw inbreng krijgt een interruptie van mevrouw.

[0:33:06] Van dijk

[0:33:08] dankuwel. Ik hoor de pvv kritisch over de regie en de voortgang. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd wat de concrete ideeën van de pvv zijn als het gaat over het afschaffen van de toeslagen. Hoe zien zij per toeslagen worden op zouden kunnen lossen?

[0:33:23] De heer.

[0:33:24] Voorzitter, daar gaan we weer per toeslag. Je moet eerst kiezen gaan we ze afschaffen. Het toeslagenstelsel in zijn geheel of gaan we per toeslag verbeteringen aanbrengen? Wat we nu doen. Zijn is verbeteringen aan te brengen. Bert toeslag, terwijl in het regeerakkoord staat dat er toeslagen stelsel moet worden afgeschaft van het rondpompen van geld en alle nadelige gevolgen genoemd en onze oplossingen. Het cda wil niet met ons aan tafel zetten

[0:33:52] als we de verkiezingen gewonnen hebben. Ik bedoel moet ik nu. Ik wil het best doen maar dan komt mevrouw de vries zette ik daar zetten dan kom ik met de oplossing.

[0:34:02] Mevrouw van dijk.

[0:34:04] Naar mijn conclusie is dat de pvv vindt dat is dat het cda. Het moet oplossen en springt heel veel vertrouwen uit

[0:34:11] tony van dijck,

[0:34:12] De regering. Het kabinet zitten om met voorstellen te komen die wij kritisch bekijken en die week aan bijschaven sleutelen afschieten omarmen. Daar zijn we voor om het kabinet controleren. Maar als ik ben de oplossing moet komen. Dat kan dan begin dan met de pvv te praten na de verkiezingen.

[0:34:31] Dankuwel. Dan vraag ik wilde de jong even het voorzitterschap over te nemen.

[0:34:37] Dankuwel. En dan geef ik graag het woord aan de heer van leden namens groenlinks.

[0:34:41] Dank. Voorzitter, ook dank trouwens aan de collega's die hebben allemaal relevante vragen gesteld en volgens mij is er een brede consensus over de noodzaak van een grote transitie naar een systeem dat eerlijk is, maar vooral ook de meest die het meest kwetsbaar zijn daadwerkelijk bereikt, want dat is denk ik. Het grote probleem niet alleen van de bestaande toeslagen, maar ook van wat er op gemeentelijk niveau nog weer aan andere regelingen naast staat en een belangrijk deel van de doelgroep van mensen die het echt niet redden die niet rond kunnen komen die vaak ook nog op digitaal niveau niet helemaal mee kunnen komen. Ook qua taal soms moeite hebben om te begrijpen wat we hier in den haag aan complexe dingen bedenken. Dat moet anders. En het gaat dus niet per se om te stoppen met het rondpompen van geld, maar het zorgen dat het geld terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben en ik denk al jaren zitten we met een. Ik noem het maar even een trilemma. We weten dat het bestaande stelsel van belastingen en premies onvoldoende er verdeeld. We weten dat onze bestaande uitvoering systemen en met name de ict, daarachter niet up-to-date is om de gewenste hervormingen snel door te voeren en we weten dat de bestaande toeslagen niet functioneren zoals we willen

[0:36:02] en we moeten ze eigenlijk alle drie tegelijkertijd een in harmonie zin te veranderen en daar zit mijn probleem met de aanpak die nu voorligt. Het lijkt toch een relatief apart traject te zijn. Het hervormen van de toeslagen zonder voldoende aangehaakt te zijn bij wat de uitdagingen die op ict terrein liggen en ja, het denken over waar gaan we naartoe met onze belasting en premiestelsel en mijn oplossing zou zijn en dat ik hoor graag hoe de staatssecretaris daarnaar kijkt dat er een specifieke onder raad wordt opgericht met de ministeries die beleids verantwoordelijk zijn dus financiën, sociale zaken, maar ook alle ministeries die op de andere toeslagen verantwoordelijk zijn. Dan hebben we het bijvoorbeeld over bzk ocw is ook verstandig als het gaat om duo, want wellicht dat je daar een taken ook naar toe zou kunnen verschuiven. Maar goed ik ga er niet over. Maar het lijkt mij belangrijk dat op hoger politiek niveau bekeken wordt. Welke kant gaan we nu op een regelen. Want als we herverdeling meer in het domein van belasting en premies gaan trekken. Dan heb je een hele andere opgaven op het toeslagen terrein dan als daar om allerlei andere redenen geen ruimte voor zou zijn en in die zin is er geen visie en dan wordt het ook lastig om regie te voeren en dan lijkt het inderdaad helaas heel erg over het vooruit schoppen van het blikje en en nog weer een nieuwe rapporten toevoegen met allerlei theoretische oplossingen die intellectueel misschien interessant zijn en waar wij vast met elkaar uren over kunnen doorpraten, maar vervolgens gebeurt er niks. En ik denk ook dat de volgende coalitie of een volgende formatie ook niet geholpen is met allerlei nieuwe varianten. Want dat is bij de afgelopen formatie ook het probleem geweest. We moesten we aan tafel iets nieuws worden bedacht kregen weer te horen. Het kan allemaal niet want die zitten niet op orde. Dit is te complex. Bovendien is ivens, zoals recent enorme prijsstijgingen. De energieprijs crisis maakt de noodzaak van hervorming. Een grote markt trekt ook wel veel aandacht en energie bij weg. De mensen die juist zouden moeten werken aan die plannen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de coalitie nadenkt is die afspraak wel handig die we hebben gemaakt om het door te schuiven. Naar het volgende kabinet kunnen we niet met extra inspanningen in een onder raad goed project groepen bij elkaar zetten toch een slag slaan in een richting die het volgende kabinet ook weer kan oppakken en ook daadwerkelijk kan uitvoeren. Dus dat uit mijn belangrijkste.

[0:38:32] Hoi.

[0:38:32] Verder sluit ik me aan bij de vragen om meer gedetailleerd, want er zijn natuurlijk trajecten in gang gezet op die stil zijn gevallen rond de kinderopvang

[0:38:42] moet meer tempo op na verhuren hebben we het ook al over gehad. Ik denk ook dat je een subsidie naartoe moet. Maar goed. De nijboer heeft dingen gezegd die passen bij wat mijn partij vindt. Dus zal ik verder niet over uitweiden. Volgens mij zit ik door mijn tijd.

[0:38:55] En dan ook maar voordat u stopt, wil ik toch graag het woord geven aan de heer van dijk namens.

[0:39:02] De fnv. Ja voorzitter, want ik lees in de brief inderdaad dat de staatssecretaris de voor kiest. Om al die vakministers erbij te betrekken en dat stelt van de heer van ook voor. Maar

[0:39:15] volgens mij gaat het bij toeslagen alleen om inkomensondersteuning voor mensen en is het om het even of dat nu inkomensondersteuning is om de zorgpremie te kunnen betalen. Het gaat tenslotte om die paar tientjes die elke maand krijgt om

[0:39:29] iets te kunnen betalen waar je eigenlijk geen voldoende middelen voor hebt en of dat nu toevallig de zorgtoeslag is of de kinderopvangtoeslag is of het kindgebonden budget is of de kosten via de de huurtoeslag in alle vier de gevallen gaat het om inkomensondersteuning voor iets dat je zou moeten betalen waarvoor je eigenlijk niet toereikende middelen hebt en daarom denk ik dat het juist heel vertragend werken als je die vakministers er allemaal bij gaat betrekken als je doel is om de toeslagenstelsel af te schaffen. Dan moet je het eigenlijk over de vakministers heen moet je gaan praten van hoe geven wij inkomensondersteuning aan deze groepen in z'n algemeenheid, zodat ze uiteindelijk hun rekeningen kunnen betalen

[0:40:16] en zo ga je hugo de jonge aan tafel hebt dan weten we waar het strand.

[0:40:22] Niet direct een vraag. Maar kijk wel de heer van der lee om deze te beantwoorden.

[0:40:26] Ik snap de vraag wel ik snap de vraag wel en kijken

[0:40:31] van dijk heeft misschien een punt als je al besloten zou hebben om het helemaal op te lossen in het sfeer in de sfeer van belastingen en premies.

[0:40:38] En als je al besloten hebt. We gaan helemaal geen toeslagen mee doen en dus hebben we ook zeg maar de de beleidsverantwoordelijken departement niet meer nodig. Maar dat is niet de realiteit en het probleem is nu juist dat zagen we ook bij de kinderopvangtoeslag. Ik zat in de commissie van dam dat de afstand tussen leidsche departement in de uitvoering enorm groot was. Maar ik denk dat het heel onverstandig is om nu alle beleidsverantwoordelijken die ook inhoudelijke doelen hebben met bepaalde toeslagen van tafel te jagen. Dat dat gaat niet werken. Dus je moet ze bij elkaar brengen, maar wel in een duidelijk gezamenlijk project met een gezamenlijke ambitie en die ambitie moet meer zijn dan een aantal opties in kaart brengen voor de volgende coalitie. Want dat is een weinig ambitieus aanspreken traject en dan zul je ook denk ik bewindslieden niet echt de juiste energie op zien geven omdat zou ik allerlei andere taken hebben. De ambitie moet omhoog en de samenwerking moet versterkt en ik denk dat je dan een slag zou kunnen slaan. Zo kijk ik tegen.

[0:41:38] Toch nog een vervolgvraag.

[0:41:39] Dan de leeg blijft toch nog iets teveel hangen in het toeslagenstelsel aanzien

[0:41:46] en ik denk dat we dat we daarvan moeten appstore heer en kijken naar inkomensondersteuning, zodat de rekeningen betaald kunnen worden. En als dan uit die conclusie komt dat een huurtoeslag of huursubsidie onontbeerlijk is, dan kan het alsnog weer terugkomen bij volk volkshuisvesting van hoe gaan we dat het beste implementeren. Maar eerst moet je absoluut heren van die vakministers om vervolgens de juiste de juiste route te kiezen. Dat is mij een beetje mijn mijn.

[0:42:14] De heer van der beek,

[0:42:15] Maar nogmaals, dat is helder. Dat is niet het geval. Maar ik denk ook dat het dat het dat ook iets te simplistisch is als een keer op in. Want ook de inrichting van de opvolgen van de huidige huurtoeslag. Die kun je niet los zien van de situatie op de woningmarkt. En hoe je ook omgaat met bijvoorbeeld koopwoningen met de hypotheekrenteaftrek met het huurwaarde voor met de woningbouw opgave. Dus je kunt dat niet alleen maar uit uit één dimensie benaderen van hebben mensen voldoende geld in hun portemonnee. De zijn. Er zijn meer inhoudelijke beleidsdoelen gekoppeld aan die instrument. Daarom denk ik dat het niet verstandig is om dat totaal door te knippen.

[0:42:59] Dan zag ik nog een interruptie van de heer idsinga namens de vvd.

[0:43:03] Dank u wel. Voorzitter, ik heb goed geluisterd naar de heer van der lee, met name op het punt waar we denk ik het qua doel over eens zijn. Dat is namelijk meer regie en meer eigenaarschap van het dossier toeslagen

[0:43:15] en volgens mij wat de heer van der lee voorstelt een onder raad. Volgens mij is dat er in informele zin al min of meer en dat was nou precies de kritiek van die inspecteur van de inspecteur generaal die zegt nee je moet je moet het gemeenschappelijk doen en in één dossier moet je moet je dit behandelen,

[0:43:33] zou de heer van der lee daar op kunnen reflecteren of hij dat ook zo ziet.

[0:43:37] De heer van der ree. Ja,

[0:43:39] Daar ben ik het mee eens. Maar in mijn beleving bestaat deze onder raad er nog niet en ik denk dat er een voorzitter, een hij of zij op moet zitten die ook de eerstverantwoordelijke wordt en ook de taak krijgt om te zorgen dat het een dossier is met ook een duidelijker ambitie dan alleen maar een rapport opleveren met allerlei alternatieven, want anders gaat het niet werken. Dus in die zin denk ik dat we een complementaire betoog hebben gehouden en hoop ik dat de staatssecretaris de enthousiaste op reageert en dit vrijdag in de ministerraad met de collega's deelt en volgende week nieuwe minister van ondergaat is.

[0:44:16] Mensen geen vervolgvraag, en dan ben ik blij om te constateren dat de heer van der lee en de heer idsinga online misschien van mening verschillen, maar in deze commissie toch eensgezind. In ieder geval dit onderwerp optreden geef ik nu het woord terug aan de voorzitter, de heer van der lee,

[0:44:29] We gaan even schorsen, zodat de staatssecretaris antwoord kan voorbereiden en dan gaan we over tien, tien over twee. Verder is er drie. Sorry daar tien of twee, tien over twee schors ik tot tien over twee.

[1:03:27] Ja

[1:03:31] ik heropende.

[1:03:32] Van de vaste kamercommissie voor financiën met de staatssecretaris van financiën en ik ga het woord geven. De heer nijboer en omtzigt die zijn met andere activiteiten bezig. Misschien kwam om zich nog terug. Maar ik stel voor dat de staatssecretaris begint met haar is. Het gaat uw gang.

[1:03:52] Ik ga gewoon de vragen meenemen. Voorzitter, dus ik neem aan dat er meegeluisterd wordt. Dank ook voor dat we dit debat kunnen hebben. Ik denk dat het een belangrijk onderwerp is in het coalitieakkoord staat inderdaad de ambitie om het toeslagenstelsel af te schaffen. Ik denk dat het een belangrijke ambitie is, maar ik denk dat we daar ook wel heel zorgvuldig mee moeten omgaan. Als je kijkt naar hoeveel mensen toeslagen krijgen om welke bedragen het gaat een aantal van u heeft ook altijd al genoemd dat het om zo'n negentien miljard gaat in tweeduizend, drieëntwintig. Dat betekent ook wat voor mensen thuis mensen in hun portemonnee. Wat te besteden hebben. We kennen natuurlijk allemaal ook de discussies op dit moment over de koopkracht inflatie en dat mensen gewoon ook al moeite hebben om rond te komen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat als je die stap zet

[1:04:45] dat het voor mensen heel belangrijk is dat er een solide en uitvoerbaar alternatief tegenover staat en ik begrijp ook echt wel dat er heel veel rapporten al zijn gemaakt, maar de wereld heeft ook niet stilgestaan in de tussentijd en ik denk dat het belangrijk is dat we een realistisch verhaal gaan neerzetten. Maar kom zo nog wel eventjes wat uitgebreider terug op wat we dan anders gaan doen of dan wat er in de rapporten staat omdat ik denk dat het wel heel belangrijk is, dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd stilzitten. Absoluut niet heeft zelf ook al aangegeven dat bijvoorbeeld naar het de hervorming van de kinderopvangtoeslag. Een hele belangrijke is de heer je romke de jong zei ook al. Dat is heel belangrijk. Ook voor werkende ouders. Nou dat kan ik alleen maar onderstrepen en dat is ook waarom wij daar ook in gezamenlijkheid met een aantal partijen en uitvoerders aan werken en ik denk dat we echt echt voor ogen moeten houden dat

[1:05:43] het voor mensen heel belangrijk is dat ik zekerheid hebben zekerheid over hun portemonnee zekerheid over hun

[1:05:49] koopkracht en dat we niets zomaar het stelsel kunnen afschaffen, want het heeft gewoon grote consequenties. Dat betekent niet dat we ondertussen stilzitten met het huidige stelsel, maar ook daar kom ik nog uitgebreid op terug. Dan begin ik bij de toekomst van het stelsel. Want daar zijn de meeste vragen over gesteld door de verschillende partijen en eens was een belangrijke vraag die volgens mij door meerdere personen terugkwam meerdere partijen terugkwam onder andere d zesenzestig, groenlinks,

[1:06:21] vvd pvv

[1:06:23] maar ook een aantal andere nog. Wie heeft nu eigenlijk regie over dit hele traject. Ik denk dat het belangrijk is dat de centrale rol daarvan bij het ministerie van financiën ligt het bij mij als het gaat over het aanpassen van het stelsel en daar is een totaliteit naar te kijken. Maar het is wel een ook wel echt een team team opdracht vind ik. Want als we kijken naar het afschaffen van het stelsel is dat nog wel iets wat je misschien eenvoudig kan doen. Maar als je de koopkracht effecten van mensen wilde mitigeren maar met een moeilijk woord te zeggen dat je wilt zorgen dat ze daardoor in de portemonnee. Toch niet onevenredige gevolgen van ondervinden, zal je de oplossingen moeten vinden in ofwel de sociale zekerheidsstelsel en inkomensondersteuning die van die kant komt ofwel in het fiscale stelsel. Dus je moet het wel in de volledige breedte zien.

[1:07:13] Dat is ook waarom wij daarop nauw samenwerken. Dat doen we met de verschillende ministeries op ambtelijk niveau, maar ook zeker op bestuurlijk niveau en ik denk dat dat ook belangrijk is de brieven die u heeft gehad over de toekomst van toeslagenstelsel was ook namens al die bewindspersonen en ik ik ben uiteindelijk degene die de regie daarop voert. Maar ik heb echt die andere ministeries ook bikkelhard hard nodig dat over de rug.

[1:07:45] Tony van dijck najaar want ik heb net bij interruptie bij de heer van der lee gezegd van hoeverre moet je andere ministeries erbij betrekken en u zegt nu eigenlijk. Kijk vol sociale zaken kan ik me voorstellen inderdaad in de en de premie en de inkomensondersteuning. Die komt vanuit sociale zaken kan ik me voorstellen dat u die erbij betrekt fiscaliteit is ook financiën. Dus dat is geen ministerie. Dus in principe gaat het om een

[1:08:09] en er vocht tussen financiën en sociale zaken en niet de zorg en de hoe de de volkshuisvesting en de andere ministeries

[1:08:20] begrijp ik dat goed.

[1:08:22] Ik denk dat ze wat ook al een aantal partijen hebben aangegeven onder andere heren om zich in de heer nijboer. Die kijken bijvoorbeeld dan weer anders naar de huurtoeslag kan je dat wel afschaffen. Wat moet je daarvoor alternatief voor eventuele in het leven roepen. Dus die is helemaal niet zo dat je die dan wel binnen het fiscale stelsel of de inkomensondersteuning van voor sociale zekerheid kan doen. Dus ik vind het echt waardevol en noodzakelijk dat we ook die ministeries daarbij betrekken want die hebben ook gevolgen daarvan en ik vind dat we dat niet moeten niet te licht over moeten denken en ik vind het dan ook belangrijk dat die betrokkenheid er wel is, want het er zijn echt fundamentele stelsels, de volkshuisvesting het zorgstelsel. Dat zijn wel fundamentele zaken die we gewoon wel willen dat mensen die ook gewoon kunnen blijven betalen en dat moet je wel eens een totaliteit bekijken en iedereen heeft er dan wel weer een andere rol in. Maar als ik de heer omtzigt en de pvda, de heer nijboer dan zeggen die nou we willen eigenlijk wel iets voor uur apart te houden. Dan moet je dat ook wel dat ministerie daar natuurlijk bij bij betrekken. Dus ik zou wel over de volledige breedte. Wij voelen dat commitment ook binnen het kabinet omdat in de volledige breedte wel op te pakken en ook echt de urgentie om hier een oplossing voor te vinden want we zien ook de nadelige gevolgen van de terugvorderingen, de lessen die we getrokken hebben uit de kinderopvangtoeslag affaire.

[1:09:42] Mevrouw van dijk

[1:09:44] dankuwel dat er nog nog iets meer gevoel bij te krijgen. Die samenwerking is voor mij heel logisch dat hij er is. Maar hoe werkt in en praktijken toeslagen geformuleerd. Het doel toeslagen komt met een voorstel naar reflecteren. De andere afdelingen op of hoe hoe gaat dat.

[1:10:01] De staatsssecretaris,

[1:10:02] Ik denk dat de coördinatie voor het afschaffen van het stelsel bij inderdaad toeslagen bij mij ligt maar dat doe je natuurlijk ook in hun gezamenlijkheid zo'n brief over de toekomst van stelsel. Wat gaan we doen. Wat gaan we onderzoeken welke stappen moeten we daarin zetten. Daar heb je de betrokkenheid van de verschillende ministeries natuurlijk bij nodig. Maar dat is wel zo dat wij daar de trekkende rol is een in vervullen en de coördinerende rol. Ik denk dat u het zo moet zien en dat er gebeurt eigenlijk ook op ambtelijk niveau waar men bezig is met de verschillende departementen om dit verder uit te werken.

[1:10:37] Mevrouw van dijk vervolgvraag

[1:10:39] korte vraag. Ja sorry. Een beetje muggenziften. Maar ik hoor de staatssecretaris. Ik denk dat het zo werkt. Maar ik ga ervan uit dat zij de trekker is aan weet hoe het werkt.

[1:10:49] Er staat.

[1:10:50] Dat mag u ervan uitgaan

[1:10:52] en dat is gewoon zo.

[1:10:54] Jongeren

[1:10:58] betoog vervolgen. Dank u wel.

[1:11:00] Dan werd er nog nadrukkelijk gevraagd van ja, wanneer verschijnt die tussenrapportage dan ik heb aangekondigd dat we een tussenstap zetten voor de zomer om u ook iets meer gevoel te geven bij welke variant. Dan gaan we dan echt concreter nog uitwerken dan in al die rapporten waren verschillende partijen hebben verwezen staan. Dat zal voor de zomer zijn. Dat zal niet aan het begin van het eerste kwartaal zijn want dat is best nog wel heel veel werk omdat we ook echte probleem analyse op basis van alle wijzigingen die er tot nu toe zijn geweest en die we nog beogen te doen dat we die ook mee moeten nemen als een soort soort nul variant zeg maar van waaruit we weer verder moeten redeneren en moeten kijken welke stappen we kunnen zetten. Het is dan de bedoeling dat er in de eerste helft van tweeduizend, vierentwintig. Dat is al volgend jaar zou ik zeggen klinkt heel ver weg. Misschien nog maar er moet ook echt wel goed gekeken worden. Want daar heeft hij ook nadrukkelijk om gevraagd hoe kun je dat dan implementeren. Hoe kan je het invoeren. Want je kunt mooi en variant neerleggen. Maar hoe ga je dat invoeren. In welke stappen kun je dat bijvoorbeeld doen. Wat heb je daarvoor nodig. Qua it capaciteit. Dan kun je die dan ook binnen de beschikbare gremia die daarbij betrokken zijn. Kun je dat dan ook vrijmaken. Ik denk dat dat hele nadrukkelijke stappen zijn die we anders dan in de huidige voorstellen zijn ook willen gaan doen omdat het ook iets wat ik denk dat belangrijk is omdat het maar ik zeg dat je kan niet van de vloer op de zolder springen. Dat moet je soms in stappen doen dat we daar heel nadrukkelijk naar kijken welke stappen dat dan zouden kunnen zijn in welke tijd paden daar dan ook bij horen, zodat een volgend kabinet daar de beslissing over kan nemen. Dan ben ik ook eigenlijk al ingegaan op vragen van de verschillende partijen over de planning van de herziening van het stelsel. Ik denk dat wat wij nu doen op best

[1:12:50] behoorlijk ambitieus is als het gaat over wat er moet gebeuren en wat er verder ook nog op het bordje ligt van de verschillende ministeries ook op het gebied van toeslagen dus versnellen. Ten opzichte van dit tijdpad zie ik eigenlijk geen geen mogelijkheden voor

[1:13:08] de heer van dijk interruptie,

[1:13:09] Najaar wordt kijk wat mij een beetje irriterend is

[1:13:13] constant die opmerking, zodat een volgend kabinet daar een beslissing over kan nemen als het goed is, zit het kabinet drie jaar.

[1:13:22] En

[1:13:24] twee.

[1:13:25] Informatie, die u delen.

[1:13:27] Ben ik in de maand.

[1:13:28] Maar twee.

[1:13:32] Nee maar ik vind ik vind het ook best lang.

[1:13:36] Te lang,

[1:13:37] En mijn vraag is waarop waarop is het gebaseerd om niet in deze kabinetsperiode niet al concrete stappen te maken en in plaats. Waarom moet dat. Waarom moet dat over de over de verkiezingen getild worden. Dat is een beetje mijn.

[1:13:50] Mijn vraag is ook gemakkelijk.

[1:13:54] Ik weet niet of dat gemakkelijk is. Maar ik denk dat als je kijkt welke ambitie dit kabinet heeft ook bijvoorbeeld als het gaat om het aanpassen van de kinderopvangtoeslag die dat dat echt een hele fundamentele wijzigingen is en waar wij gewoon ook op een goede manier dat willen neerzetten waarbij we de ambitie hebben om dat per één januari tweeduizendvijfentwintig te doen. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is uiteindelijk in het afschaffen van het toeslagenstelsel en ik denk dat dat een behoorlijk ambitieuze stap is. Dat is ook wel gebleken. U heeft daar de verschillende rapportages van vanuit de betrokken ministeries over gehad. Dus ik denk dat dat en en naast wat we nu dan nog doen voor bijvoorbeeld de huurtoeslag. Maar nu vereenvoudiging en in gaan doorvoeren. Dat dat echt ook al heel veel vraagt van de organisatie van de it capaciteit. Om dat voor elkaar te boksen. Maar dat laat onverlet dat wij echt de voorbereiding van die stappen voor het afschaffen van het toeslagenstelsel dat we dat nadrukkelijk in beeld willen hebben. Daar kun je echt heel veel keuzes in maken want de vraag is allereerst hoe ga je om met de koopkrachteffecten. We hebben gezien natuurlijk bij het voorstel voor de huurtoeslag dat het best wel grote verschillen te zien gaven bij mensen van wat voor gevolgen dat in hun portemonnee had. Dat wil je toch behapbaar hebben voor mensen en dat dat je dat. En daar heb je gewoon oplossingen voor nodig in andere stelsels. En dat vraagt wel heel veel terwijl we eigenlijk bezig zijn met de boel te verbouwen dat we ook nog bijna een nieuw huis gaan bouwen zeg maar.

[1:15:34] Kunt uw betoog vervolgen?

[1:15:36] Ik heb al iets gezegd over te

[1:15:40] doelgroep de tussenrapportage al iets over aangegeven dan welke organisaties zijn allemaal betrokken. Dat was een vraag van het cda bij de toekomst van de toeslagen. Dat is een intensieve samenwerking tussen ministeries van szw vws bzk en financiën en daar worden natuurlijk ook de uitvoerders zoals toeslagen bij bij betrokken en daar waar we nog andere expertise nodig hebben, wordt deze expertise voor een specifieke vraagstukken aangetrokken dat ik bijvoorbeeld voor specifieke juridische vakkennis bijvoorbeeld staatssteun, maar ook regeling die andere organisaties of berekeningen die nodig zijn, want we zullen natuurlijk ook koopkrachtberekeningen nodig hebben. Ik denk dat ook uw kamer daarin geinteresseerd is in. Ik vergeet nog te noemen. Ocw natuurlijk want die zitten met duur als een belangrijke uitvoerder ook betrokken bij bijvoorbeeld de aanpassingen van kinderopvangtoeslag.

[1:16:38] Welke opties uit het rapport. Dat waren dan de rapporten die de verschillende partijen marga. Ze gaan nu zonder dat nog bekeken worden. Of gaat het ook pakketten van maatregelen. We kijken zowel naar losse opties als bijvoorbeeld naar pakketten. Want ik denk dat het heel belangrijk is een combinatie van van maatregelen en ik hoop eigenlijk. Ik ga ervan uit dat wij voor de zomer in die tussenrapportage kunnen aangeven welke we echt nadrukkelijk verder gaan gaan uitwerken, zodat u daar ook kan volgen en eventueel nog kan zeggen van nou ik zou toch nog een andere optie eventueel nog uitgewerkt willen hebben, maar

[1:17:13] we gaan echt de de degene uitwerken die ook goed implementeren zijn haalbaar zijn en waar we van denken dat de gevolgen goed te

[1:17:23] de uit te voeren zijn.

[1:17:26] Van dijk. Sorry. Oma.

[1:17:30] Ik heb die rapporten bekeken. Er staan zesendertig beleidsopties die eindrapportage

[1:17:36] en achtentwintig in die twee leek te stellen overlap. Maar wat kunnen wij voor de zomer verwachten dat we

[1:17:45] dat we er tien of twintig of drie of of veertig genomineerd worden om verder uitgewerkt te worden of of krijgen we dan een beetje echt een een beetje die terecht de functie van nou dit zijn de drie die je of twee of of hier kunt u daar enige indicatie geven hoeveel.

[1:18:05] De staatssecretaris.

[1:18:08] Nee ik ga het nu nog niet een aantal opnoemen. Want ik vind het ook belangrijk dat dat we met elkaar gaan kijken dat we werkbare en implementeren waren varianten met elkaar gaan neerzetten en dat kunnen er best wel een aantal zijn. Er zijn overigens in de onderzoeken die gedaan zijn op elementen wel wel opgepakt natuurlijk ook al wel. Wat denk ik. Belangrijk is dat we een de problemen analyse er nog weer even neerzetten dat even kijken wat is nou de nul variant op het moment dat we de wijzigingen die nu volgen zijn op de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Wat is dan de de basis situatie zeg maar. En vandaaruit moeten we dan gaan kijken van nou hoe kun je implementeert baren varianten realiseren die ook te betalen zijn. Want laten we ook eerlijk zijn als je het toeslagenstelsel wilt afschaffen. Het makkelijk gezegd zorgtoeslag afschaffen. Maar op het moment dat je dat in de fiscaliteit wilt oplossen. Ja. En je wilt dat degenen die nu zorgtoeslag hebben er niet op achteruitgaan. Dan zou je voor een veel grotere groep het vaak moeten compenseren en dan kost dat wel. Ook geld en daarvoor zou je ook weer dekking moeten hebben natuurlijk. Dus dat is

[1:19:17] wel een ingewikkelde exercitie. Maar ik ga ervan uit dat we niet alle varianten die daarin genoemd staan gaan gaan uitwerken, want het vraagt ook echt zoiets om te kijken van wat voor implementatie traject zou je daarvoor nodig hebben. Wat heb je daarvoor nodig voor de it capaciteit en welke tijd paden en tussenstappen zou je kunnen nemen. Dus ik vind dat het ook wel in die zin een behapbaar pakket zou zou moeten zijn

[1:19:42] dan even kijken.

[1:19:44] Die was veel

[1:19:47] dan de heer omtzigt vroeg nog wel plannen is er voor de uitbreiding van de capaciteit van de kinderopvangsector. Denk dat de analyse die de heer omtzigt gegeven heeft dat de beweging die we nu gaan maken en de stap die we gaan zetten met de kinderopvangtoeslag. Dat dat inderdaad gevolgen heeft voor de vraag. Dat staat ook nadrukkelijk op het netvlies van de betrokken ministers ministeries. In het voorjaar is er weer een weer een debat van commissiedebat over ook de kinderopvang toeslag en volgens mij heeft de minister ook al aangekondigd dat hij daar nadrukkelijk naar zal gaan kijken om te zien welke gevolgen heeft dat dan maar dat het gevolgen zal hebben voor de vragen in de kinderopvang sector. Dat staat eigenlijk buiten kijf,

[1:20:35] maar er wel een van de elementen waar we echt goed ook naar moeten kijken bij de implementatie van de invoering van het voorstel voor de nieuwe kinderopvang toeslag op de kinderopvang moet noemen, namelijk een toeslag naar financiering kinderopvang financiering. Laat ik het zo maar zeggen. Dan

[1:20:54] vroeg de vvd nog naar de terughoudendheid van de verschillende uitvoeringsorganisaties bij het nieuwe stelsel. Het klopt het inderdaad top consult bij de verschillende partijen die het zouden kunnen uitvoeren, gekeken heeft van is dat uitvoerbaar voor de kinderopvang toeslag per één januari tweeduizendvijfentwintig. Daar is inderdaad terughoudendheid geproefd en dat is ook de reden waarom gezegd, dus laten we dat nu niet meer versnipperd per onderdeel gaan bekijken welke uitvoerder het kan gaan uitvoeren, maar laten we kijken naar dat green veel geen goed nederlands, maar een beetje zon. Een soort pressure koelkast met de verschillende uitvoeringsorganisaties. Alle kennis die daar zit kijken hoe we het voor elkaar kunnen krijgen om dat per één januari tweeduizendvijfentwintig wel te doen. Dat blijft ambitieus en dat heeft ook de minister van sociale zaken al aangegeven hebben we ook wel realistisch moeten zijn om te kijken van dat we dat op een goede manier kunnen doen zijn mijn beginnen ook al in mijn inleiding dat het belangrijk is om wel een goed werkend stelsel neer te zetten. Misschien een beetje in de categorie schoenen niet weggooien voordat je een goede nieuwe hebt. Maar dat is wel wat wij er een belangrijk vinden om op die manier te doen.

[1:22:13] Wat is de grootste uitdaging om dat te redden.

[1:22:17] Onze vragen van d zesenzestig meerdere uitdagingen zitten enerzijds de uitvoering. Ik denk dat een tweede belangrijk is, want het is best een complexe operatie ook die it. Volgens mij heeft hij omtzigt match net al even op ingegaan natuurlijk ook van wat betekent dat voor de vraag voor de sector zelf om dit te doen, waarbij we natuurlijk willen dat deze belangrijke voorziening voor ouders, wat ook de heer romke de jong ook al aangaf voor werkende ouders wel goed in stand willen houden, want we willen we ook de continuïteit natuurlijk goed in houden.

[1:22:55] De heer van dijk.

[1:22:57] Toevallig hadden gisteren een technische briefing over de belastingdienst.

[1:23:02] En toen heb ik de vraag gesteld van is het mogelijk om de toeslagen bij de belastingdienst qua uitvoering weg te halen,

[1:23:08] zodat de belastingdienst wat meer lucht krijgt en kennelijk toen werd toen toen was het antwoord van mij dus onmogelijk. Want het is veel te verweven qua systemen en noem maar op. Maar als ik nu begrijp dat het met de kinderopvangtoeslag toch gekeken wordt naar een andere uitvoeringsorganisatie. Dan lijkt het toch te kunnen. Dus

[1:23:31] zit hier spanning tussen deze twee opinies.

[1:23:36] De staat. Nee hoor dat er zit geen geen spanning op kijk ik denk dat we er is natuurlijk al een besluit genomen om te ontvlechten. Dus de belastingdienst die vroeger ook inclusief toeslagen en douane was is voor gekozen dienst toeslagen nu te hebben en de douane ook als een aparte dienst. Dus in die zin is er al iets van ontvlechting. Ik denk dat u bedoeld om het bij het ministerie van financiën vandaan te halen. Waar waar deze drie uitvoeringsorganisaties nu onder vallen als het gaat over de kinderopvangtoeslag wordt echt breder gekeken wordt gekeken naar duo wordt gekeken naar de de uitvoeringsorganisaties van sociale zaken, maar ook nog wel degelijk naar naar toeslagen moeten echt kijken van waar kun je dat nou op de beste manier doen. Misschien moet het nog hele andere varianten komen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we zorgen dat het gewoon goed uitvoerbaar is en dat het een stabiele uitvoering kan kan krijgen en dat is waar ook de green field methode waar al die partijen nu in samenwerken te kijken hoe ze dat voor elkaar kunnen boksen.

[1:24:41] En daar is eigenlijk alle inzet nu op opgericht. Er blijven altijd ook raakvlakken. Want als je kijkt naar najaar goed. De de inkomens variant gaat er dan natuurlijk uit want het is niet meer afhankelijk van je inkomen. Maar er zullen ook nog wel weer andere zaken zijn die misschien met met it verbindingen noodzakelijk zijn. Dus daar moet je ook goed naar kijken. Maar goed dat dat is iets wat in de uitvoering in de rivier goed bekeken moet worden.

[1:25:07] Maar het is niet zo dat het per se bij toeslagen is, maar het is ook niet zo dat het niet met toeslagen zou kunnen komen. Dat is echt nog open. Er is aangekondigd dat we proberen medio dit jaar ergens daar meer duidelijkheid over krijgen.

[1:25:22] Ditjaar.

[1:25:25] Dan heeft de heer nijboer nog gekeken gevraagd naar de verbeteringen in de huurtoeslag. Wanneer komt dat? Wetsvoorstel vereenvoudiging huurtoeslag naar de kamer. Gisteren heeft de minister van vooral de heer de jong een brief naar de kamer gestuurd. Het voorstel wordt binnenkort aan uw kamer aangeboden en de voorziening ingangsdatum van het wetsvoorstel steeds één januari tweeduizend, vierentwintig, maar ook daar zijn we natuurlijk wel afhankelijk van behandeling in de tweede.

[1:25:51] De eerste kamer reeds ingaan.

[1:25:53] Dankuwel. Voorzitter. Ja. De staatssecretaris heeft nu over de huurtoeslag. Daarmee concludeer ik dat kinderopvangtoeslag is afgerond.

[1:26:02] Ik heb nog een paar vragen de zorgtoeslag nog vragen heeft want ik had kinderopvang

[1:26:06] ik van mijn.

[1:26:08] De toog ik mijn kernvraag die ik had die is nog niet beantwoord,

[1:26:13] want het lijkt erop dat plannen a die bijna gratis kinderopvang. Nou dat dat laat ik het maar even zo positief mogelijk proberen te zeggen dat het zeer uitdagend is om dat per tweeduizendvijfentwintig rond geregeld te hebben

[1:26:31] en ik heb gevraagd van ja wat is plan b en ik liever denk ik niet aan een plan b. Omdat ik liever zien dat plan aan gerealiseerd wordt. Maar ja daar lijkt het toch omdat het lastig wordt. Wat is plan b. Want er is wel twee komma vijfentwintig miljard structureel gereserveerd voor werkenden.

[1:26:47] De ouders in het coalitieakkoord.

[1:26:49] We hebben fiscale regelingen met elkaar besloten hebben we afgeschaft de ierse i a c k. De inkomensafhankelijke combinatiekorting die die stopt per tweeduizend, vijfentwintig. Maar als er geen gratis kinderopvang is dan hebben we wel een dan hebben een probleem. En wat zijn de gedachten daarover?

[1:27:10] Die staat van de staatsssecretaris.

[1:27:12] Ja excuses, zodat u vragen over die twee miljard inderdaad gesteld om daar ben ik die heb ik vergeten. Ik heb aangegeven dat we kijken nog steeds onder welke voorwaarden per één januari tweeduizendvijfentwintig mogelijk is. Dus er zelf ook al als het onverhoopt niet mogelijk is. Wat zijn dan de oplossingen bij ons dat ook goed op het netvlies. Wat zou je dan kunnen doen. Ben altijd van de categorie niet kijken wat niet kan bekijken wat wel kan. Dat staat wel degelijk bij ons op het netvlies. Ik wil er nu echt niet op vooruitlopen dat want ik vind ook dat de focus moet zijn om te kijken hoe we kunnen we het onder welke voorwaarden kunnen we het per één januari tweeduizendvijfentwintig haalbaar maken. Maar uw

[1:27:55] de oproep is eigenlijk belangrijk en en ik denk dat die op heel nadrukkelijk gehoord wordt in de organisaties die betrokken zijn bij de green field operatie. Om te kijken van ja wat als het eventueel niet mocht lukken. Wat daar dan wel

[1:28:12] vws.

[1:28:13] Mag ik dit vertalen in een toezegging vragen kan de staatssecretaris dat als het onverhoopt niet gaan lukken komt dan die twee komma vijfentwintig miljard terecht bij werkende ouders.

[1:28:27] Staat. Maar als een toezegging zien dat we kijken wat wel kan. En india. Verder wil ik op dit moment even niet gaan omdat ik eigenlijk de focus echt willen hebben op wat kan er onder welke voorwaarden kunnen we één januari tweeduizendvijfentwintig wel halen. Maar uw oproep is ook helder van kijk ook naar eventuele een plan b. Om te kijken hoe je toch de doelen van de gratis kinderopvang, maar met een kleine eigen bijdrage wel mogelijk kan maken.

[1:29:01] Is gegaan, want we hebben natuurlijk wel die aan circa afgeschaft.

[1:29:04] Dat is voor heel veel middeninkomens heel veel werkende ouders is dat een hele grote financiële aftrekpost.

[1:29:12] Als er niet tegenover staat dat er straks gratis kinderopvang komt dan hebben we daar een een probleem dat moet opgelost worden. En dan snap ik best dat de staatssecretaris zegt van ja het is nu nog geen tweeduizendvijfentwintig.

[1:29:28] Maar we gaan wel langzaam maanden rollen we wel die kant op. En ik denk wel dat het belangrijk is om dan in ieder geval van het kabinet vernemen. Wanneer krijgen we daaraan duidelijkheid over want dat zal toch iets moeten zijn wat in het komend belastingplan belastingplan daarna misschien nog net zal het wel geregeld moeten zijn, want anders dan storten we echt een aantal grote aantal werkende ouders financieel in de problemen.

[1:29:52] De staatssecretaris.

[1:29:55] Ik denk dat terecht is wat de heer gezegd. Voorzitter, dat je het als pakket moet kijk ik denk ik denk niet dat alleen in pakket van de jessica moet bekijken, maar ook in het pakket wat we doen met de arbeidskorting en bijvoorbeeld de verhoging van het van het minimumloon.

[1:30:12] Ik kijk in de loop van dit jaar zal ook wel duidelijk moeten zijn. We hebben echt een medio dit jaar. Even een ambtenaar ambtelijk medio dit jaar zullen wij zal er echt vanuit sociale zaken meer duidelijkheid moeten komen over hoe loopt die queeny veld. Wat kan wel en welke voorwaarden zijn er dan aan verbonden. Dus dan zal ook duidelijk moeten worden van haar is er een plan b nodig is. Mijn inschatting. Maar ik wil ook echt wel nu even de focus nog even echt echt goed blijven leggen op het op het halen van kijken hoe we hoeven onder welke voorwaarden we de en januari tweeduizendvijfentwintig kunnen kunnen halen. Maar laat ik in ieder geval toezeggen idsinga, dat ik dit ook gaan bespreken met mijn collega's van sociale zaken en werkgelegenheid. Om te kijken van nou wat zouden dan wat er dan de heer idsinga een plan b noemt zijn.

[1:31:08] Ja.

[1:31:10] Dan noteren wij dat als toezegging

[1:31:13] de kamer wordt geïnformeerd over het moment waarop het duidelijkheid kan worden gegeven over.

[1:31:19] Of de uitvoering door kan gaan.

[1:31:23] Ik ga ervan uit dat mijn collega van gennep in elk geval voor het debat van mij nog een brief stuurt naar de kamer. Ik zie knikkende hiernaast en dan gaan we ook vragen of daar op ingegaan kan worden.

[1:31:40] Genoteerd,

[1:31:41] Dan had de heer mijn wil ik nog over het afschaffen van de zorgtoeslag. Hij was niet zo enthousiast over het afschaffen van de huurtoeslag, maar wilde er meer toewerken naar een soort huursubsidie of een andere variant op de huurtoeslag. Want ik krijg natuurlijk wel vaker de opmerkingen die zorgtoeslag krijg heel veel mensen die zou het makkelijkst af te schaffen zijn. Zo simpel is het ook weer niet want op het moment dat je dat wilt compenseren voor degenen die nu zorgtoeslag krijgen en dat zijn heel veel mensen op dit moment, maar ook een hele grote groep niet zou je dat toch ergens moeten gaan gaan compenseren. Om te zorgen dat men de zorg premies wel kan blijven betalen. Dus dat is wel degelijk. Ik heb al gezegd dat we kijken in die die varianten die we gaan uitwerken. Dat kunnen combinatie pakketten zijn maar dat kunnen ook dat kan bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld de zorgtoeslag zijn.

[1:32:39] Maar dan moeten we wel goed naar kijken daar, zoals ook in het rapport wat al gepresenteerd. Eerder genoemd is het rapport alternatieven voor het toeslagenstelsel staat bevordert. Ook dat bij de zorgtoeslag wel degelijk gekeken moet worden naar het aspect van staatssteun is ook nog niet zo heel makkelijk op te lossen die gehad dan wil ik overgaan naar het heden alle vragen

[1:33:01] de dip gehad, maar heer.

[1:33:04] U heeft al drie interrupties gehad. Maar zoveel.

[1:33:07] We hebben we hebben we de tijd.

[1:33:10] Maar ik wilde nijboer is er nu niet wil ik even een interruptie namens hem doen.

[1:33:15] Want hij een nieuwe herhalen.

[1:33:18] Wij hadden namelijk over een lagere premie is het afschaffen van de zorgtoeslag in uitruil met een lagere premie.

[1:33:26] Dus kan de staatssecretaris. Ik weet niet of dat een variant uit mijn hoofd maar fusie tussen nemen dat dat waren zijn woorden en ik vroeg me af. Kan de staatssecretaris.

[1:33:37] Daarop ingaan. Wat ik wat ik in feite al heb aangegeven dat je dan wel moet kijken naar de aspecten van staatssteun, want er zijn natuurlijk commerciële partijen die dat die dat doen en je moet wel echt kijken. Dan geef ik nu zo'n in tweeduizend, drieëntwintig, zeven komma zeven miljard uit aan zorgtoeslag voor een groep die daar recht op heeft. Maar er is ook een hele grote groep die die er niet recht op heeft en de vraag is wel hoe ga je dat compenseren. Want dat is de ultieme vraag natuurlijk die bij heel veel van deze discussies nu speelt is er zijn de politieke partijen is de politiek is het kabinet bereid om te zeggen van ja oké. Die koopkrachteffect te nemen we voor lief of weer zorgen dat de koopkracht kracht effecten zo beperkt mogelijk zijn voor mensen. Dan vraagt dat echt nog wel heel wat uitzoekwerk, maar ook geldt als je zegt van ik wil wil dat dan stel je je gaat in het fiscale stelsel doen voorbeeld wat ik noemde. Je gaat bijvoorbeeld de laagste schijf in de inkomstenbelasting verlagen met dat bedrag. Dan moet ik het ook voor alle mensen die nu geen zorgtoeslag wordt die die schijf eerste schijf moet je dan ook verlagen en daar heb je echt wel een behoorlijk bedrag voor nodig kan ik kan ik u zeggen en dat zullen we toch wel ergens moeten dekker weer. Dus

[1:34:59] ja

[1:35:00] dan dat hele naar het heden

[1:35:02] vanaf. Dat was het nou ik had een aantal vragen gesteld over de toekomst over de pakketjes die heeft u beantwoord heeft staatssecretaris behandeld. Sorry, maar ook over of er ook meer zal kunnen om gaat worden van wat de opties doen met het rondpompen van geld aan wat er met de omvang van de groep. Mensen die afhankelijk is van toeslagen of dat ook terug gaat komen en de uitwerking.

[1:35:23] Staatssecretaris.

[1:35:25] Kijk het rondpompen van geld zal een beetje wat je daaronder verstaat want en welke oplossing. Uiteindelijk vindt want als je kijkt op een andere manier naar de inkomensondersteuning. Dan hangt een beetje van die oplossingen af als je vind ik wel af van het rondpompen van geld. Dan wordt misschien het fiscale domein gaan gaan zoeken. Nou dat levert ook nog wel wat uitdagingen op wat waar wij wat wij belangrijk vinden is dat het uitvoerbaar is dat je goed kijkt naar wat zijn de effecten voor de mensen in thuis en de en de portemonnee hebben ook gezegd we willen kijken naar wat doet het voor de marginale druk want dat is ook een punt wat vaak in in deze vaste kamercommissie aan de orde komt. Dus dat zijn wel belangrijke elementen waar we naar willen kijken wat betekent dat ook voor een aantal hebben dit ook al aangegeven werken moet lonen zijn dat je dat ook wel meeneemt in de afweging uiteindelijk van welke oplossingen of welke gevolgen. Dat heeft de verschillende pakketten of een pakket voor vooral dit soort dit soort zaken.

[1:36:30] Die

[1:36:32] reden want vvd en d zesenzestig vroegen welke stappen er nog gezet om de dienstverlening vanuit de dienst toeslagen verder te verbeteren, bijvoorbeeld in de communicatie, maar ook in de uitvoering en de dienstverlening.

[1:36:48] Ik denk dat we daar echt nog wel een aantal forse stappen kunnen zetten en ik vind ook dat we niet moeten zetten, ook al is de ambitie om uiteindelijk het toeslagenstelsel af te schaffen vind ik dat we in deze periode ook nog moeten doen wat we kunnen doen

[1:37:05] wat wij gaan doen is nog meer aandacht voor voor vroeg signalering. Dus mensen die met een hogere hoge terugvorderingen te maken kunnen kunnen krijgen en daar tijdig op te attenderen, zodat ze daar op kunnen inspelen. We hebben ook een team persoonlijke begeleiding opgestart in het kader van het verbetertraject kinderopvangtoeslag. We hebben net als de belastingdienst bij toeslagen ook stellen teams in het leven geroepen om mensen te helpen in de knel zijn gekomen of aanvullende hulp nodig hebben bij aanvragen. We zetten ook samen met de belastingdienst stappen om meer fysieke loketten weer te realiseren. Tien steunpunten zijn er bijgekomen waar mensen gewoon weer aan de balie met hun vragen terechtkunnen. We denken dat het een belangrijk is. We doen bijvoorbeeld landelijke campagnes om mensen erop te wijzen dat ze de de gegevens tijdig moeten aanpassen om terugvordering te voorkomen

[1:38:01] en we hebben bijvoorbeeld ook een aantal acties nog weer aan geven die we extra willen gaan doen om het niet gebruikt tegen te gaan. Ook mede naar aanleiding van de evaluatie van de a vier, die wij gedaan hebben, omdat we denken dat we daar ook nog wel een aantal stappen kunnen zetten om mensen die nu geen gebruik maken van de toeslagen daar wel gebruik van te laten maken. Dus dat zijn wel stappen die ik ook belangrijk vind dat we wel kunnen doen in de komende tijd nog. Dan vroeg het cda nog naar de helderheid van de brieven.

[1:38:34] Ik denk dat we inderdaad nog wel wat winst kunnen behalen. Er wordt ook wel al op ingezet. Maar ik denk dat goed is dat we daar misschien wat uitgebreider in eerstvolgende stand van zaken brief van toeslagen aangegeven wat we daar op dit moment aan doen en welke stappen we ook nog willen gaan gaan zetten om te kijken hoe we die brieven zo helder mogelijk voor mensen kunnen krijgen. Ik denk dat er een belangrijk is want ik geloof het heer idsinga was zijn. Je kan wel informatie vinden over de toeslagen. Maar begrijp je het dan ook dat we daar ook nog eens een keertje goed naar kijken

[1:39:10] dan vroeg mevrouw van dijk van het cda ook nog hoeveel kleine staatssecretaris een groep van honderd dertig huishoudens die te maken krijgen met mogelijk hogere terug vorderingen. Wat wij in gang gezet hebben vanuit toeslagen is dat we ook nog meer willen gaan werken in de actuele tijd dat dat vraagt wel een meerjarige aanpak nog van van de dienst toeslagen en we willen ook uit toezegt wat wij doen meer naar de voorkant gaan halen in plaats van dat achteraf zeg maar iets constateren dat we dat eerder aan de voorkant doen en ik heb ze net ook al aangegeven dat met een aantal publiekscampagnes, maar ook met ondersteunende dienstverlening willen kijken hoe we mensen daarbij kunnen helpen bijvoorbeeld ook met de kinderopvangtoeslag. Om het eenvoudiger te maken om wijzigingen door te geven.

[1:39:57] Mevrouw

[1:39:59] die die campagnes

[1:40:00] verslagen te hebben we het al vaker over gehad. Een debatten. Ik was benieuwd hoe effectief zijn die mercure nu ook echt dat er heel actief gebruikt tot op dat op een campagne ook meer tractie komt vanuit als

[1:40:13] staatssecretaris naar de campagne. Check pas aan en door zoals die zo heten bij ons kunnen wij nog is nog wat vroeg om dat dat aan te geven. Maar ik denk dat het belangrijk is te bekijken of we kunnen monitoren en dat we daar dan ook in de eerste stand van zaken brief met toeslagen op terugkomen. Wat het misschien wel wat complexer maakt is dat er natuurlijk in het kader van de koopkracht maatregelen die dit kabinet ook genomen heeft voor tweeduizend, drieëntwintig, eenmalig de zorgtoeslag of incidenteel de zorgtoeslag verhoogd hebben, waardoor de groep groter wordt. Dus moeten we wel even naar kijken of we dat goed kunnen kunnen uitfilteren. Maar daar komen we dan in de eerste stand van zaken brief

[1:40:52] voor de zomer bij u op terug dijk

[1:40:56] van de app of u dan ook kunnen kijken hoe werkt dat nu. Want toen vond het een goed idee hele gebeuren. Maar het is natuurlijk alleen pas een goed idee als door in de praktijk werken.

[1:41:05] Ik denk dat daarop wat meer ervaring mee hebben, maar laten we dat ook meenemen in dan de eerste stand van zaken brief van toeslagen. Dan vroeg mevrouw van dijk ook nog naar ik sta staat hier. L o f er. Maar het is de fiscale rechtshulp. Zo zou noemen. Daar wordt inderdaad door mijn collega's van uit de belastingen nagekeken, dan heeft u ook al vaak debatten vragen over gesteld. Volgens mij en wij hebben afgesproken dat toeslagen ook zal deelnemen aan een verkenning ten aanzien van die fiscale rechtshulp en dat gaan we dan gezamenlijk met de staatsssecretaris financiën die over fiscaliteit en de belastingdienst aan oppakken moet wel even goed kijken van welke meerwaarde zit er dan in. Ook ten opzichte van de bestaande zaken die natuurlijk al wel welzijn. Maar daar gaan we ook in mee kijken en meedoen met die verkenning van dus de andere staatssecretaris van financiën

[1:41:59] je

[1:42:00] dan had de heer om zich nog een vraag gesteld over de avi terugwerkende kracht gebeurt er nog wat met de mensen die ten onrechte als toeslagpartner zijn gezien en ik heb er eigenlijk een heel groot vraagteken bijstand heer omtzigt, kan dat nu niet verhelderen. Maar het lijkt me goed dat ik kan u gaan gisteren wat het precies bedoeld werd. Maar dat wij nog even contact met de heer omtzigt hebben om de exacte vraag na te vragen zodat wij daar een gedegen antwoord op kunnen geven want dat lijkt me niet goed om een beetje te gaan gaan gissen dan de ict-systemen of de ingreep portfolio zoals wij dat noemen bij de belastingdienst toeslagen en douane.

[1:42:40] Er is gisteren inderdaad een technische briefing geweest over de it bij de belastingdienst en de vraag is eigenlijk van heeft dat nog gevolgen voor toeslagen. Die kunnen de problemen met de stemmen bij de belastingdienst kunnen ook voor toeslagen gevolgen hebben voor een deel maken wij gebruik van dezelfde systemen als de belastingdienst. Dus een storing. Daar treft ook toeslagen. Een voorbeeld wat we recent hebben gehad is natuurlijk de belastingtelefoon. Daar kwam ook de zaken rondom de toeslagen binnen, maar ook rondom de douane telefoon. Dus die hebben ook te maken gehad met diezelfde storing

[1:43:18] en daarnaast is toeslagen voor het definitief vaststellen van de toeslagen, afhankelijk van heel veel gegevens van de belastingdienst. Dat gaat bijvoorbeeld over inkomen of vermogen. Dus wij zijn wel degelijk ook afhankelijk van die van de systemen van de belastingdienst. Net als bij de belasting die speelt ook bij toeslagen de krapte op de ict it capaciteit. We hebben gedeeltelijk eigen systemen. Maar laat ik helder zijn de wensen die wij hebben als het gaat om de ict zijn echt wel groter dan wat we kunnen gaan doen. Dus wij zullen ook moeten prioriteren en naar goed. De keuzes die soms bij de belastingdienst gemaakt worden kunnen dus ook weer de ketens bij de bij bij toeslagen raken. Wij hebben ook nog dat wij natuurlijk als het gaat over de it capaciteit die we inzetten, hebben we ook echt wel gezegd dat wij belangrijk vinden om prioriteit te geven aan de herstel operatie. We gaan weliswaar groeien ook en de inzet van de om die capaciteit met tien procent te laten groeien bij bij toeslagen. Maar de vragen over treft nog steeds het aanbod. Helaas. En dat is niet eens zozeer een kwestie van geld, maar vooral ook van de mensen kunnen vinden.

[1:44:32] Mevrouw van der.

[1:44:34] Dank u wel. Voorzitter, gisteren inderdaad uitgebreid gesproken over de systemen en ik weet dat er verbondenheid is en dat er eigen systemen zijn. We hebben gisteren zeggen de backlog gezien van van de belastingdienst. Als er een een inslag komt dan zijn er wellicht grote problemen die dus ook toeslagen kunnen raken. Dus constateer ik het dan goed als er een inzage komt er ook de herstel operatie zou kunnen benadelen.

[1:44:58] De staatssecretaris.

[1:45:01] De herstel operaties vind ik een ingewikkelde om zo één twee drie te kunnen zeggen kijk als je reguliere toeslagen hebt, hebben wij natuurlijk heel veel informatie vaak nodig hebben we heel veel informatie nodig van de belastingdienst kasseien inkomen en vermogen. Dus op het moment dat er een probleem is bij het inkomens deel van de belastingdienst en wij hebben die gegevens nodig. Dan moet dat wel. Als dat probleem daar is, kunnen wij die gegevens niet niet krijgen.

[1:45:31] Ja. En

[1:45:34] een voordeel van toeslagen is natuurlijk wel dat die die ict-systemen van onszelf minder oud zijn omdat toeslagen natuurlijk op een recentere datum ingevoerd zijn dan een aantal van de systemen bij de belastingdienst. Maar dat laat onverlet dat de oppervlakken zijn daar ook gewoon eerlijk in zijn. Vroeger was het zelfs een dienst was. Er zijn wel degelijk verbindingen tussen die die verschillende onderdelen.

[1:46:05] Dan staat niet meer wie die vraag gesteld maar verdringing en die portfolio is de beperkte capaciteit een belemmering bij de wens om het toeslagenstelsel af te schaffen bij het uitwerken van de alternatieven. Zoals ik ook al aangekondigd heb in de brief gaan wij heel goed kijken naar de uitvoerbaarheid te laatste domein. En daarvoor is een van de cruciale onderdelen inderdaad die i v capaciteit. Dat zullen we echt goed in beeld moeten hebben van in de stappen dat we dat dan ook kunnen waarmaken.

[1:46:35] Maar ja. Dus dat dat vraagt i v capaciteit op termijn laat dat ook helder zijn. Wil je het afschaffen en hangt een beetje vanaf welke variant of andere oplossing je daarvoor nodig hebt als je het helemaal in het fiscale stelsel en alleen in de parameters zou gaan schuiven. Dan zijn die misschien gering. Maar je zegt van ik wil weer naar meer schijven toe heb je natuurlijk direct ook alweer een andere discussie.

[1:47:02] Dan heeft de heer omtzigt nog gevraagd en wasmachine een beetje buiten de discussie van nu. Maar dat ging over de hersteloperatie. Hoe zit het nu in elkaar met het management systeem en de dossiers die er zijn voor de voor de ouders.

[1:47:20] Dat moet ik even gewoon even goed op papier dat hij zei ik al van dat hoeft niet per se nu. Maar laat ik toezeggen dat ik dat in de volgende voortgangsrapportage van de herstel operatie mega nemen

[1:47:32] dan had de het cda

[1:47:34] vraag over het personeelsbeleid. Denk dat het geen verrassing mag zijn dat wij natuurlijk net als andere organisaties te maken hebben met krapte vacatures die langer open staan en we gaan daar hebben toch ook wel een hogere uitstroom door dat het makkelijk is om van baan te wisselen. Zeg maar omdat er veel vacatures staan.

[1:48:00] Wij zitten daarnaast nog met herstellen operatie natuurlijk. Wij hebben we wel gezegd van we willen stevige inzet op versterken van de samenwerking met andere departementen. Maar goed we moet eerlijk zijn dat die natuurlijk ook wel vergelijkbare problematiek hebben

[1:48:17] en we proberen natuurlijk zo goed mogelijk, bijvoorbeeld bij de herstel operatie mensen aan onze organisatie te binden door veel meer fors vaste contracten te gaan aanbieden waar tot vorig jaar vooral ook tijdelijke contracten aangeboden dan tot slot nog een aantal. Wij hebben eerder een discussie met elkaar gehad. Een vroeg onder andere d zesenzestig naar wat gaan we doen aan de hard heen en in het stelsel die er zijn.

[1:48:47] Ik heb eerder namens het kabinet aangegeven dat wij een drietal prioriteit gaan geven. De een is de noodopvang die is geregeld in het laatste belastingplan

[1:48:58] en daarnaast hebben we gezegd dat we de de ik het even goed zeggen want ik zeg dat altijd verkeerd. De eerstelijns bloedverwantschap voor partnerschappen willen gaan bekijken en de promovendi. Want daar zit nu een verschil in met met de kinderopvang toeslag of je die wel of niet kan kan krijgen. Het is wel zo dat daar in het coalitieakkoord geen extra budget voor is bijgevoegd en dat gaat wel geld kosten. Dus dat zal dan binnen het domein opgelost moeten worden. Dat betekent dat er ook dat het gevolgen heeft voor andere mensen die kinderopvangtoeslag krijgen of huurtoeslag krijgen als je daar verandering in in aanmerking voor zorgtoeslag daarvan hebben wij gezegd we gaan dat bekijken die andere twee bij het belastingplan voor volgend jaar. Dus ik hoop daar dan ook meer duidelijkheid over te kunnen krijgen. Maar ik wil er wel ook de waarschuwing meegeven dat dit dan ook wel weer gevolgen heeft voor de portemonnee van andere mensen die die toeslag krijgen het moment je huurtoeslag zegt die ga ik anders ga ik de groep groter maken zeg maar dan betekent dat dat voor de groep die nu huurtoeslag krijgt het bedrag wat ze krijgen omlaag gaat. Dus dat is wel iets wat we goed moeten wegen. Maar ik ga daar bij die twee andere noodopvang is dus geregeld die andere twee gaan we echt afwegen bij het komende belastingplan dat op prinsjesdag naar u toe komt.

[1:50:31] Dank. Daarmee is de staatssecretaris aan het einde van haar termijn gekomen. Ik kijk even naar beneden is er behoefte aan een tweede termijn.

[1:50:38] Nee

[1:50:40] dan stel ik voordat ik even proberen voor te lezen wat de toezeggingen zijn

[1:50:48] de staatssecretaris de toeslagen en douane zegt toe een de kamer voor de zomer te informeren over de losse opties en pakketten in de tussenrapportage.

[1:50:59] Ja, we gaan wij gaan combinaties doen. We kunnen ook naar losse opties gaan kijken. Dus er zullen verschillende variaties waarschijnlijk.

[1:51:07] De combinaties en lossen.

[1:51:09] Dat klopt.

[1:51:11] Tweede kamer te informeren over te houden. Gesprek met de minister van szw over de uitvoering of dat qua tijd gaat lukken, waarbij zij voor één mei een brief gaat sturen over de voortgang. De kinderopvang eerder uitvoering van de kinderen.

[1:51:27] Van

[1:51:28] ja. De minister van szw gaat voor het debat in mij nog een brief sturen over de kinderopvangtoeslag. En wat en wat volgens mij heb ik toegezegd dat we daar dat dat ik haar zal vragen om daarop in te gaan op een eventueel plan b mocht dat onverhoopt noodzakelijk zijn.

[1:51:45] En dan de laatste is. Dat was de vraag van de heer om zich de kamer nader te informeren over het manager management systeem rond de afhandeling van in de opvang toeslag.

[1:51:59] Maar goed we gaan nog even contact met leggen over de weer in het toeslagpartner begrip om de vraag duidelijk te krijgen, dan zullen we dan ook schriftelijk op terug.

[1:52:08] Heel goed. Dan dank ik de staatssecretaris in haar ondersteuning en de leden voor hun inbreng en het publiek voor haar belangstelling.

[1:52:14] In. Dan sluit ik de vergadering.