Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Vreemdelingen- en asielbeleid

[0:00:00] Ik opende vergadering van de vaste commissie voor justitie en veiligheid. Aan de orde is het commissiedebat over vreemdelingen en asielbeleid.

[0:00:08] Voordat ze van start gaan, moet ik even constateren dat er twee aanwezigen zijn die formeel geen lid zijn van deze commissie, de heer bode, de heer e frau, im, dus ik vraag even aan de leden of zij er bezwaar tegen hebben dat die het woord gaan voeren dat het niet het geval is, is niet het geval.

[0:00:26] Dan heet ik uiteraard de staatssecretaris en zijn ambtenaren van harte welkom. Zo ook mijn collega's, onze ondersteuning u op de publieke tribune en elders.

[0:00:34] Wij hebben dit debat gepland tot half tien. Er zit ook nog een

[0:00:39] dinerpauze van anderhalf uur in

[0:00:42] die beogen we na de eerste termijn te doen.

[0:00:45] We zullen even kijken hoe snel gaat

[0:00:48] spreektijd van vier minuten en ik zou het aantal. Ik verwacht nog wel een paar mensen. Eerlijk gezegd het aantal

[0:00:56] interrupties aantal vragen dat u stelt willen beperken tot drie in eerste instantie, tenzij het echt niet anders kan. Maar dan gaan we dat uitbreiden.

[0:01:06] Ik denk dat u daar wel mee vooruit kunt. Er is al zoveel over dit onderwerp gesproken en dat zal er nog gebeuren. Ja. Er was u niet bij maar dat was wel gebeurd.

[0:01:14] Ja goed. Als u daar allemaal mee kunt leven. Dan geef ik als eerste het woord aan de heer eerdmans van eenentwintig.

[0:01:21] Voorzitter, dank dankuwel. De lente komt eraan. Dat is een gegeven. Daarmee zal ook de stroom asielzoekers naar nederland toenemen. Dat is ook een gegeven wetmatigheid. En dan getuigt van weinig vooruitstrevend inzicht van de van de regering om nog altijd niet die een beperking hebben vormgegeven. Ondanks alle beloftes van de premier van de staatssecretaris ook een stip aan de horizon, enzovoorts. Er is nog altijd geen enkele vorm van instroom beperking en er was er vandaag was staatssecretaris heel druk in de telegraaf met een chinese christenen die niet terugkomt naar belgië was hij erg mee bezig want die teleurstellend en ik vond het eigenlijk los van het feit dat het een belachelijke uitspraak van de rechter om de dublin daarmee niet wordt gehonoreerd, is er natuurlijk wel tekenend voor de hele gang van zaken, namelijk het onvermogen van het kabinet om echt iets te doen aan de voorkant van het probleem, namelijk de instroom van die massa aan asielzoekers naar ons ons land en richt zich op dublin kansloos verdrag het helemaal geen enkele vorm van van aan de voorkant. De achterkant niet het hele verdrag wordt met voeten getreden is niet te handhaven. Maar ik zou zeggen vergeet dat en richt zich echt op maatregelen die de aan de voorkant probleem kunnen verminderen. Dan hebben we het over de asiel deal. De asiel deal.

[0:02:40] Maarja, eenentwintig zich altijd tegen heeft verzet omdat die namelijk gericht is op meer opvang en meer huisvesting en een dwang werd het enige wat er nog was de kruimel voor meneer brekelmans. Dat was niet mijn reisbeperking die ze van tafel zoals we weten. Dus wil vragen aan de staatssecretaris erkent u dat die zogenaamde balans die er dan inzat het tussen opvang, maar ook heel streng zijn aan de voorkant dat hij helemaal verdwenen is dat er eigenlijk alleen nog maar sprake is van opvang en dat dus die deal gewoon van tafel moet. Ik zal de heer brekelmans die vraag straks ook wel wel stellen. Voorzitter, dan kom je op een gegeven moment aan bij het briefje van de staatssecretaris daar noemt u wel een aantal pijlers. Dan gaan we gaan we het hebben over heroriëntatie van het asielbeleid. Niemand begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. En dan zeg ik weet u wat u zou kunnen doen. Dat is een asiel stop afkondigen. Een tijdelijk asiel stop gecombineerd met grensbewaking en dat kan dus gewoon want daar hebben de schengen-grens code voor. Ik heb u dat eerder ook voorgelegd. Dus doe dat kijken naar het is echt er is echt heel veel mogelijk. Wij hebben een heel plan voor geschreven en een simpele vraag aan de staatssecretaris is vandaag welke instroom beperkende maatregelen ziet u nu voor zich. Dan ga ik naar de premier. Die zat gisteren bij jinek gezellig te praten. Er ging weer heel snel linksaf over het asiel. Hij wil namelijk geen asiel stop vond die niet beschaamd, beschaamd van die een om beschaafd land onwaardig en kijk wat wij een beschaafd land onwaardig vinden is dat onze lokale democratie buitenspel wordt gezet dat onze welvaart op het spel wordt gezet. Het verdienmodel van mensenhandelaren, mensensmokkelaars in stand wordt gehouden, wat een beschaafd land onwaardig is dat jongeren in ons land niet aan hun volwassen leven kunnen beginnen, omdat ze tot hun dertigste thuis moeten blijven wonen door de asielinstroom en die neemt toe via zes, zeven landen waar ze doorheen trekken. Veilige landen voordat ze bij ons aankloppen en dat is inhumaan. Dat is niet niet sociaal. Het is namelijk irrationeel en ik wil graag een reactie van de staatssecretaris, want dit is waar de discussie om draait. Wij kunnen onze eigen hoge standaarden gewoon niet handhaven. Goed wonen. Goed onderwijs. Als wij instroom hebben van vijftigduizend asielzoekers op een jaar. Voorzitter, dit zit en een keer de premier zich ook tegen deense model. Terwijl die motie is aangenomen door de hele kamer meerderheid van de kamer en u heeft een oordeel kamer gegeven die motie om het deense model te verkennen. Hoe kan het nou premier zegt dit model kan niet. Staatssecretaris zijn als de kamer daarmee akkoord is dan gaan we uitvoeren en tot slot. Voorzitter, de dwang werd

[0:05:13] de raad van state heeft veel kritiek op gehad.

[0:05:16] Logisch. Wij hebben ook kritiek op via een andere kant. Maar niemand wil deze wet helemaal niemand bijna niemand misschien alleen d zesenzestig zitten op te wachten. Dus mijn oproep is. Doe het niet trek. Die werd in maar als je hem toch doorzet, wil ik u vast zeggen dat in ieder geval eenentwintig in de provincie. Als we daar verkozen worden met man en macht.

[0:05:33] Deze drankwet zullen keren en niet zullen uitvoeren. Voorzitter, voor in eerste termijn.

[0:05:39] Dank u. Het woord is aan de interruptie voor u van de heer kuzu.

[0:05:44] Ja. Voor de laatkomers hebben afgesproken.

[0:05:46] Vraag drie vragen. Ja ik daarom ook maar te doen want ik denk dat de heer eerdmans daar heel helder antwoord op kan geven want die kortom net zeggen dat vijftig duizend asielzoekers dat wij dat niet aankunnen. Maar hoe verklaart hij dat wij honderd duizend oekrainers wel aankunnen.

[0:06:02] De eerdmans,

[0:06:04] Nou ten eerste gaat het om totaal verschillende vormen van van asiel is namelijk helemaal geen asiel, namelijk. Dat zijn mensen van van die hier gewoon binnen kunnen komen zonder de asielprocedure dus op het continent leven en en binnenkomen. Het tweede. Ze zijn heel snel aan de slag. Dus dat heeft ook een groot voordeel kunnen werken. En ten derde ze gaan terug zou willen graag terug. Dus ze hebben helemaal niet intentie om hier lang te blijven, namelijk het liefst wat ze willen is teruggekeerd, zal we weten van een heleboel asielzoekers van twintig procent. Dat zijn veilige landen die zoeken alleen maar hier een held welzijn die bescherming niet eens nodig hebben. Zijn grote verschillen denkt tussen de crisisopvang en die in de azcs waar we van zien dat de tenten overlopende allerlei hotels en cruiseschepen moeten worden aangedragen aangemeerd om de boel op te vangen, wat niet kan. En dan heb ik nog nog los van integratie van mensen uit syrië of jemen. Los van de scholing daarvan alle kosten die we daarmee moeten maken. Dat is wat ik bedoel te zeggen een linkse illusie om te denken dat we dat soort aantallen op een fatsoenlijke manier in nederland kunnen kunnen opvangen.

[0:07:07] Dankuwel. Het woord is aan. Heer marcus. Oh nee, mevrouw podt.

[0:07:12] Ik dacht meneer gucci gaat nog wel even door. Maar

[0:07:15] ja zo kort inderdaad. Maar goed die eerdmans zegt de opvang van de oekraïners is heel anders en ze zijn ook allemaal aan het werk.

[0:07:23] Dat klopt. Voorzitter, die opvang is inderdaad anders omdat we ervoor gekozen hebben om dat anders te doen, namelijk doordat te spreiden door heel nederland en doordat door gemeentes te laten organiseren ietwat overigens ook in die spreiding wet staat en ze werken omdat ze mogen werken. Dat mogen asielzoekers niet

[0:07:41] dat er

[0:07:42] binnenkort een voorstel zou kunnen zou komen, bijvoorbeeld in een initiatiefnota van d zesenzestig. Om ook asielzoekers vanaf het begin te laten werken zou vinden wij eenentwintig aan onze zijde.

[0:07:53] Meneer, bedoelt u dan als er in de procedure zitten?

[0:07:56] Zeker. Er zijn we helemaal niet sporen, want het zijn mensen die hier dus nog niet eens recht op verblijf hebben. Die gaan we laten werken me onzalig helemaal verkeer. Want dan krijgen we ook weer d zesenzestig van ja maar ze waren nu al aan het werk. En waarom zouden ze ze hebben geen recht op verblijf. Maar ja, waarom zou nog uitzetten want ze zijn zo fijn aan het werk weet wat het verschil is door d zesenzestig jaar eenentwintig, dat wij wij zeggen van de mensen die moet worden opgevangen. Moet je in de regio opvangen en dat is dus inderdaad oekraïne hier dat dat hebben we altijd gezegd dan moet je mensen behelpen als er een bombardement op een beetje in op een naburig land komt in in europa. En dan zullen wij onze nek moet uitsteken. Daar zit. Maar wij gaan wij gaan nu mensen opvangen die van heinde en verre dwars door alle dublin landen heen marcheren en en hier proberen aan te kloppen. Dat is zo onwerkzaam en ook onlogisch. Dus los van de problemen van integratie. De kosten die we maken de hopeloosheid en uitzichtloosheid van die mensen in de opvang die er niet is en er zijn geen huizen voor is het gewoon totaal irrationeel wat u wil en werken. Sorry is nou ik ik vind het wel een antwoord op uw vraag hier wel heel lang. Ja. Ik hoop dat er toch wat dat deze er toch een beetje voordeel mee kan doen want het is nogal een

[0:09:07] illusie waar men in levert aan aan die kant dat het allemaal door kan gaan zonder einde een gebed zonder einde. Voorzitter bij d zesenzestig, en ik denk dat daar een keer korte metten mee moeten worden gemaakt. Dankuwel.

[0:09:18] Voorzitter, dan ga ik toch het woord geven aan de heer markuszower van de pvv voor zijn.

[0:09:25] Zeer veel dank. Voorzitter,

[0:09:27] dit soort de commissiedebatten met deze staatsssecretaris beginnen zo langzamerhand een ritueel te worden. De cda en vvd en het cda. We zullen ze zo hawre basis bevat over ini mini maatregelen die nog nooit tot minder asielstroom hebben geleid en de links extremisten van pvda, d zesenzestig en groenlinks kijken op hoog en moreel verheven toon dat nederland meer meer en nog meer gelukszoekers binnen de landsgrenzen moeten opvangen en binnen die politieke realiteit excelleert deze staatssecretaris. Je ziet de staatsssecretaris glunderen. Want de vurige wens van deze staatsssecretaris is hoe meer asielzoekers in nederland hoe beter en deze coalitie en de meerderheid van deze kamer geholpen door rechters van d zesenzestig en groenlinks geeft deze staatsssecretaris precies wat hij precies wat hij nodig heeft, namelijk alle ruimte en alle middelen om nederland helemaal vol te stouwen met profiterende immigranten uit afrika en het middenoosten. Het kabinet rutte vier wil helemaal geen echt werk maken van asielinstroom beperking en daarom wordt nederland overspoeld met niet-westerse gelukszoekers en daarom wordt heel nederland vol gepland met de asielzoekerscentra ditjaar nog aan de vvd en het cda zorgen voor bijna tachtigduizend asiel opvangplekken en zodra die verschrikkelijke dwang. Dit wordt aangenomen die ervoor zorgt dat de staatssecretaris eric van der burg gemeente kan dwingen asielzoekers te huisvesten is het einde helemaal zoek. Voorzitter, nederland is een van de meest dichtbevolkte landen van de wereld. We hebben te weinig ruimte te weinig woningen om onze eigen mensen te huisvesten. Inmiddels hebben we ook niet meer genoeg geld om onze eigen mensen voldoende middelen te geven, zodat onze eigen kinderen met honger naar school gaan en onze ouderen thuis voor kleumen van de kou. Dankzij de vvd en het cda wordt ons geld. Onze huizen onze uitkeringen, onze veiligheid en onze cultuur weggegeven aan buitenlanders vaak uit islamitische landen die dus

[0:11:19] ons haten in ons uiteindelijk uit ons eigen land gaan wegdrukken. Afgelopen zondag vermoorden. De ene asielzoeker in hardenberg. Een andere asielzoeker. De ene dag hebben ze op elkaar voorzien. De andere dag op u of uw kinderen zeg ik aan de mensen thuis. De burgemeester van hardenberg laat in de krant optekenen in de afgelopen weken was het bijna elke dag raak met winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbare dronkenschap, een zeer ongewenst gedrag naar jonge vrouwen. Einde citaat buschauffeurs in wiels worden geintimideerd bedreigd door asielzoekers uit het azc aldaar. De gemeente budel is overlast door asielzoekers. Zo zat dat zij het azc vervroegd willen sluiten op utrecht centraal zijn steekincidenten, vechtpartijen intimidatie zakkenrollerij en winkeldiefstal. De groep asielzoekers uit veilige landen.

[0:12:01] Ze terroriseren de boel daar begin deze maand met een zeventig jarige niet door een asielzoeker doodgestoken in de woonwijken van fini waar twee jaar ziel boot in de buurt. Die is inmiddels veel onrust buurtbewoners zich het volgende onze wijk is sinds die asiel boter liggen afvoerputje putje geworden. Buurtbewoners geven aan dat zich onveilig voelen door asielzoekers die verward en agressief gedrag vertonen niet van zeventig jaar is inmiddels vermoord door een asielzoeker, zoals de achttien jarige rick in tweeduizend twintig ook zonder aanleiding is worden de soedanese statushouders joep, net zoals de afrikaan carlos die frank in koelen bloede tijdens een beroving de keel doorsneed in een paar maanden geleden stak een nigeriaan zijn nederlandse therapeuten dood. Waarom hebben partijen als het cda en de vvd eigenlijk zo'n hekel aan onze nederlandse vrouwen, mannen en kinderen, want zij weten toch dat die gelukszoekers uit afrika en het middenoosten een groot veiligheidsrisico zijn en zij weten toch het levensgevaarlijke groenlinks en d zesenzestig magistraten. Zowel de staande als zittende vijf stevige jongeman uit eritrea. Een jonge vrouw en omsingelden in groups aanranden slechts een taakstraf opleggen van gemiddeld nog geen nog geen week. Het cda de vvd weet toch dat misdragende gelukszoekers uit afrika en het midden als ze niet worden opgepakt, niet worden vastgezet en niet worden uitgezet en iedereen weet toch dat de stevige taal die we altijd vlak voor de verkiezingen van partij als het cda en vvd tot helemaal niet leidt vaak zelfs het tegenovergestelde effect heeft, zoals bijvoorbeeld te zoeken.

[0:13:28] Oké weer.

[0:13:33] Er is een interruptie. Een interruptie van orde staat ik

[0:13:38] want ik meneer worden.

[0:13:40] Ik wil een interruptie. Was iemand anders. Wat mij voor?

[0:13:42] Zeker. Bovendien is het een punt.

[0:13:45] Kan een punt van orde. Ik hoorde de d zesenzestig magistraten. Volgens mij hebben het hier al vaker over gehad. Het lijkt me niet de bedoeling dat we hier mensen die hier niet bijzijn die voor de publieke zaak ook staan dat we die op deze manier kwalificeren.

[0:13:59] Ja dat ben ik met u eens.

[0:14:01] Ik hoor niet het punt van orde, maar ik zou er toch graag op willen reageren. Want je kan alles een punt van orde noemen, maar het was gewoon een interruptie. Nee, wat aan het ordevoorstel moeten worden.

[0:14:10] Voorstel is dat ik dat mij wordt opgeroepen om daar iets van te zeggen. Dat heb ik nu niet gedaan en dat ga ik nu ook.

[0:14:17] Dus ik kan er niet op reageren, want de publieke zaak dienen die verschrikkelijke magistraten van d zesenzestig en groenlinks niet.

[0:14:25] Meneer bode,

[0:14:28] Zou de heer markuszower zijn zin kunnen afmaken. Die eindigde met bijvoorbeeld.

[0:14:35] Meneer barker, zo veel dank aan de heer borden. Om niet gelegenheid te stellen,

[0:14:40] zullen het tegenovergestelde effect wilde ik zeggen, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde marokko deal die de staatsssecretaris deze week trots presenteerde een deal die feitelijk een enorme knieval is van nederland voor marokko.

[0:14:53] Oké

[0:14:57] goed dan is het woord aan de heer jasper van dijk van de socialistische partij.

[0:15:02] Voorzitter dank

[0:15:05] voeren

[0:15:06] opnieuw een debat over de asiel en opvang crisis. De regering is nog geen steek opgeschoten.

[0:15:12] Kijk maar mee. Er is nog geen wetgeving, terwijl de problemen zich opstapelen is een enorm tekort aan plekken. Er is geen doorstroming van statushouders en falende terugkeer ernstig gebrek aan capaciteit en vooral.

[0:15:24] Tot op het bot.

[0:15:25] Deelde coalitie.

[0:15:27] Die blijft ook.

[0:15:29] Fundamentele heroriëntatie van het asiel en migratiebeleid. Voorzitter, ik zeg u die komt er niet omdat de coalitie daarvoor veel te verdeeld is over de verkiezingen heen getild.

[0:15:40] Dat is al erg genoeg. Maar misschien wil de staatssecretaris vandaag zeggen wanneer we dan toch iets krijgen want ik heb nog niks gezien.

[0:15:48] Voorzitter,

[0:15:52] dat die coalitie verdeeld is, is één maar het grote probleem. Daarmee is dat de samenleving daardoor de klappen op te vangen.

[0:15:59] Maandag kregen we de beloofde brief over de asielopvang. Andy is eigenlijk best beschamend twee kantjes met dooddoeners geen woord over de spreiding zweth. We krijgen nog meer hapsnap beleid waardoor het vorig jaar zo mis ging. De staatssecretaris moet gaan bellen en appen en bedelen om locaties te openen dan wel open te houden. Alles wijst op een herhaling van afgelopen zomer met mensen die op de grond slapen en kinderen die verwaarloosd worden.

[0:16:24] Hoe vindt u zelf dat het gaat. Voorzitter, het wordt tijd voor een structurele oplossing een werd. Maar daarover is het oorverdovend stil. Wanneer komt hij dan toch. En worden er zaken gewijzigd aan die wet. Want de cijfers zijn zeer verontrustend. Kijk eens naar het onderzoek van eenvandaag. Slechts acht procent van gemeenten die nu opvang bieden, wil dat verlengen. Slechts een kwart wil permanente opvang bieden

[0:16:52] en daarnaast is er veel scepsis over de wet zoals we die nu kennen. Bijna zestig procent is niet gevoelig voor een financiële prikkel.

[0:17:00] De wet is bovendien veel te complex geworden we al van de raad van state en de vng. De gemeentes vraag blijft welke criteria worden nu precies gehanteerd? Voor die verdeling

[0:17:11] is het enkel naar rato van bevolkingsaantal of is er ook gekeken naar ruimte draagkracht of andere zaken.

[0:17:17] Interruptie, voor u van de heer peters.

[0:17:20] Voorzitter.

[0:17:22] Ik hoor uiteraard wat wat de heer jasper van dijk zegt en ik begrijp dat het een grote ellende is een wordt en ook blijft omdat de gemeentes die willen dat niet. En die bruins zweth die komt er niet in de staatsssecretaris die moet bellen appen en hij vindt het erg dat er mensen op straat moeten liggen en kinderen verwaarloosd worden. Er zit de sp in heel veel gemeenteraden zo geen eens zijn gewoon dat we hier een motie maken die kopiëren we dan een die sturen naar alle afdelingen dan zeggen we het de landelijke fractie van de sp neemt het initiatief omdat het coalitie is verdeeld. Zo maar om overal in stemming te brengen. Iedere gemeenteraad. Wij willen hier gewoon onze versie bijdrage. Dan zou nou eens iets zijn in plaats van roepen wat iedereen anders moet doen die kinderen zelf doen. Ik zou het mooi vinden. Hoe ziet de meneer van dijck dat.

[0:18:07] Meneer van dijk. Voorzitter, het is leuk bedacht. Maar het is natuurlijk eigenlijk beschamend. De staatssecretaris doet ook regelmatig oproepen aan ons van dat wij onze raadsleden moeten gaan bellen om dit probleem even op te lossen. Maar beste meneer peters, dit is natuurlijk gewoon een landelijk probleem zit hier een landelijke staatssecretaris van asiel. Het is zijn probleem. U ziet in zijn coalitie. U moet dit probleem oplossen en worden hier constant beloftes gebroken die spreiding zweth. Die zou er al een jaar zijn. Er is nog niks. Het is echt oorverdovend stil en de problemen stapelen zich op. Dus ik vind het prima. Meneer peters, de sp raadsleden die doen al wat ze wat ze kunnen en de en de en de cda raadsleden ongetwijfeld ook maar dat is natuurlijk geen oplossing. Ik lees net dat onderzoek van eenvandaag. Voor al die individuele gemeentes hebben geen trek om dit probleem op te lossen.

[0:18:59] Als er geen landelijk structureel beleid komt.

[0:19:04] Ik.

[0:19:06] Gaat u verder met uw bijdrage? Meneer van dijk?

[0:19:13] Voorzitter afspraken met derde landen

[0:19:16] de terugkeer minstens zo beladen. We zagen de staatssecretaris. Begin deze week op het nieuws

[0:19:24] vanuit marokko.

[0:19:26] Hij was aan het onderhandelen. Voorzitter, en dat is al heel wat zijn voorganger was namelijk niet eens welkom bij de marokkaanse autoriteiten. Maar wat is er precies uitgekomen

[0:19:37] hoeveel veilige landen uit marokko zijn al teruggekeerd. Ik las het getal honderdvijfentwintig.

[0:19:42] Tegelijkertijd zijn de zevenhonderd twintig mensen uit marokko die zich vorig jaar hebben gemeld. Dus

[0:19:49] graag een update wat wat voor afspraken heeft gemaakt om die terugkeer te te verbeteren en gaat u diezelfde afspraken maken met andere landen als algerije en tunesië, want anders is het natuurlijk ook maar een heel gedeeltelijke oplossing.

[0:20:04] Voorzitter

[0:20:07] over russische vluchtelingen hebben kamervragen gesteld. Er zijn nogal wat russen die hun land ontvluchten uit angst voor mobilisatie. Volgens mij is niemand bij gebaat dat deze mannen. Want dat zijn het vooral op het slagveld belanden in oekraïne. Dus bent u bereid om.

[0:20:23] Voor hen, een.

[0:20:25] Coulante opstelling te hanteren of een vertrek moratorium in te stellen. Voorzitter, dan gebruik ik mijn laatste seconden voor goed nieuws. Jesse heeft de kwestie een maanden dat zijn jongeren die hier al meer dan twintig jaar woont in nederland maar geen paspoort kreeg door bureaucratie heeft vandaag zijn paspoort gekregen.

[0:20:44] De staatssecretaris was ook bij zijn boekpresentatie en ik feliciteer hem van harte. Dit is tenminste in ieder geval een goed nieuwtje vandaag.

[0:20:52] Dankuwel.

[0:20:53] Dan is het woord aan mevrouw podt van d zesenzestig.

[0:20:56] Dankuwel. Voorzitter,

[0:20:58] ik kan vandaag niet beginnen zonder iets te zeggen over oekraïne. Morgen is het een jaar geleden dat de oekraïne zwakker werden in een andere wereld. En ondertussen van nederland bijna honderd duizend elkaar immers op en ik wil hier nogmaals iedereen bedanken die hieraan een bijdrage levert.

[0:21:15] Ik was blij met de brief. Vorige week waar onder andere staat dat er taallessen voor elkaar komen. Juist omdat helaas niet iedereen op de korte termijn terug zou kunnen.

[0:21:24] Eerder gaf de staatssecretaris aan dat de gemeentelijke opvang van derde-landers uit oekraïne met zes maanden wordt verlengd en ik wil de staatssecretaris oproepen om die tijd goed te gebruiken.

[0:21:34] Niet al deze mensen lijken, zoals in eerdere debatten werd gesuggereerd. Mensen die op een korte studie visum in oekraïne waren sommigen waren daar al heel lang en hebben er ook familiebanden en we kunnen er niet zomaar uit de opvang zetten. Dat vinden ook veel gemeenten en daarom richting de staatsssecretaris wordt hier de komende maanden zorgvuldig naar gekeken.

[0:21:53] Voorzitter, de vreselijke ramp in turkije en syrië staat op ieders netvlies naast de hulp op de grond die wordt geboden, is het goed dat er nu wordt aangegeven dat coulance wordt betracht voor visumaanvragen van mensen die getroffen familieleden kortdurend naar nederland willen halen,

[0:22:08] maar wel staat er in de beslist nota dat aan de hand van de overlegde documenten getoetst gaat worden of terugkeer van de aanvragen na afloop van het visum gewaarborgd is en laat dat nou precies het deel zijn waarop het al ver voor de ramp voor veel serieus op stuk liep. Veel mensen hebben geen arbeidscontract bijvoorbeeld en papierwerk zoals gevolgen van de ramp bepaald niet makkelijker te krijgen zijn,

[0:22:28] kan de staatssecretaris toezeggen dat de coulance die wordt beschreven ten aanzien van documenten. Ook voor deze documenten geld.

[0:22:35] Voorzitter, in de brief waarin de staatssecretaris de acties voor de komende tijd uiteenzet geeft hij ook aan dat de situatie rondom de opvang broos is met name ten aanzien van de opvang van kinderen die alleen naar nederland zijn gevlucht. De anvs

[0:22:48] juist voor deze groep is opvang heel hard nodig. Ze zijn meer kwetsbaar en hebben extra ondersteuning nodig, maar een oplossing wordt in de eerdere brief en die van gisteren niet echt geschetst en daarom heb ik een plannetje gemaakt. Een vier puntenplan

[0:23:03] en dat wil ik graag aan staatssecretaris overhandigen om de opvang van anvs snel op orde te krijgen.

[0:23:09] D zesenzestig roept hierin op opvangplekken voor anvs beter mee te nemen in de provinciale verdeling de taakstelling voor de huisvesting van anvs te specificeren richting gemeente

[0:23:20] te stoppen

[0:23:20] met de vele verplaatsingen en een doorlopende lijn voor de opvang en huisvesting van aanwezig te realiseren en om zo deze kwetsbare groep zo snel mogelijk weer fatsoenlijk op te vangen. Volgens het opvang model. Ik hoor graag een reactie van de staatssecretaris desnoods op zeer korte termijn op papier.

[0:23:36] Voorzitter, om op de lange termijn te zorgen dat de opvang op orde komt is zo vroeg d zesenzestig al vaker een andere manier van financiering nodig. Dankuwel

[0:23:46] in een die ervoor zorgt dat we niet steeds opvang en ind hoeven op en af te schalen en die zorgt dat we niet kijkend naar het onderzoek van de rekenkamer eenentwintig van de drieëntwintig jaren de kosten voor opvang te laten

[0:23:56] inschatten

[0:23:58] we een aanzet tot een nieuwe financiële systematiek nog voor de voorjaarsnota verwachten,

[0:24:03] en tenslotte, voor voorzitter, in december ontving, ontvingen wij het advies over het werken met richtgetallen van in het migratiebeleid. Nogmaals veel dank aan de adviesraad migratie. Hiervoor

[0:24:14] en evenement.

[0:24:17] Deze kwijt,

[0:24:19] En we hopen dan ook op een snelle reactie van de staatssecretaris juist ook omdat dit rapport zwaarwegend zal zijn voor het verdere dankuwel.

[0:24:26] Dankuwel uw interruptie voor u van de heer van dijk.

[0:24:29] Ja voorzitter, ik vind het wel verbazingwekkend van mevrouw podt. Die begint nu ook zelf niet eens over die spreiding smit terwijl dat een oplossing zou kunnen bieden

[0:24:39] voor de enorme problemen die eraan komen in de herhaling van een ter apel zoals vorig jaar. Maar het is heel stil. We hebben nog niks ontvangen is dat nou niet voor partijen ook zoiets om te zeggen naar natuurlijk. Wij moeten ook richting de samenleving. Het is onze plicht perspectief bieden en zeggen nou voor één maart ligt die netter en dan gaan we er gewoon keihard mee aan de slag of laat het gewoon voorbij lopen.

[0:25:02] Mevrouw voorzitter, er worden allerlei suggesties gedaan. Kijk, het is heel stil. Volgens mij als ik het goed gerekend heb vorige week de reactie van de raad van state gekomen. Daar stond nogal wat in. Dus ik kan me voorstellen dat je dan niet binnen een week antwoord hebt van de van de staat.

[0:25:19] Daar is.

[0:25:20] Ik deel in ieder geval heel erg. De ongeduld van de heer van dijk. Dus ik hoop ook en volgens mij heb ik dat ook vorige week in een ander debat aangegeven dat we dit zo snel mogelijk gaan doen. Dus dat deel ik ik vind het belangrijk dat er heel snel duidelijkheid komt en ik denk dat deze wet. Maar volgens mij deelt de staatssecretaris dat ook cruciaal is om te zorgen dat we met z'n allen verder kunnen.

[0:25:40] Dus ook een interruptie van de heer eerdmans,

[0:25:44] Mevrouw podt wilde ik vraag om het zijn van de heer van dijk van zojuist, namelijk dat slechts acht procent van de gemeente nederlands van plan is om opvang te verlengen. Al d zesenzestig wethouders die eens kijken naar ter apel en denken van. Oh. Jee. Dat gaat er helemaal verkeerd. Maar in mijn gemeente liever niet want dat kan ik niet verkopen aan een aan de inwoners. Wat vindt u daarvan en snapt u uw eigen d zesenzestig, wethouders en burgemeesters in al die steden niet een klein beetje.

[0:26:10] Mevrouw podt. Nou, voorzitter, volgens mij neemt de heer eerdmans hier een klein beetje een loopje met de cijfers. Allereerst ging het natuurlijk over een onderzoek wat ging over als er geen structureel beleid komt. Nou volgens mij is dat niet aan de hand. Dat is dat is die spreiding zweth waarover gesproken wordt. En nu gaat ook gaan we ook de sushi doen dat u d zesenzestig wethouders zijn. Ik heb al heel vaak tegen de staatsssecretaris gezegd op het moment dat er inderdaad d zesenzestig, wethouders of raadsleden zijn die zeggen nou ik vind dit heel erg ingewikkeld. Dan spreek ik ze graag. Wil iemand heel dringend de heer markus gaan bespreken omdat ik denk dat we dit met elkaar moeten doen en ik heb daar ook heel goede gesprekken over met onze lokale politici en na bij mijn weten liggen er geen mensen over dwars. Maar ik heb er gaan

[0:26:56] daarover.

[0:26:58] Dankuwel meneer eerdmans die zeker als er

[0:27:04] dan gaat het voorbij. Meneer kuzu.

[0:27:08] Voorzitter, afgelopen paar weken geleden heeft de algemene rekenkamer eigenlijk een vernietigend rapport geschreven over de manier waarop wordt gebudgetteerd en daaruit blijkt dat in de afgelopen eenentwintig jaar negentien keer sprake is geweest van onderfinanciering van

[0:27:26] vreemdelingen en asielbeleid,

[0:27:28] en ik zou ik zou mevrouw podt vinden vragen of zij het met ons eens is dat wij als kamer rond. Dan kijk ook naar mezelf dat wij ons als kamer ons werk niet goed hebben gedaan omdat we gewoon te weinig middelen beschikbaar hebben gesteld voor dit. O, zo belangrijke thema ongeveer de helft van wat eigenlijk nodig is en beloofd zij dan ook voor toekomstige begrotingsjaren dat we reëel gaan budget there, waardoor we eigenlijk deze ellende is niet meer met elkaar organiseren.

[0:27:59] Mevrouw podt,

[0:28:00] Nou, voorzitter. Volgens mij was het zelfs nog een stukje erger. Want wat ik heb opgeschreven. In ieder geval dat stond net ook in mijn bijdrage gaat het om eenentwintig keer zelfs eenentwintig van drieëntwintig keer. Dat is geen goed rapportcijfer. Denk dat we elkaar daarin zeker kunnen vinden en ik, zoals ik het rapport in ieder geval heb gelezen, gaat het niet niet alleen of zozeer om een onderfinanciering. Waar gaat het met name ook om de financiële systematiek? Volgens mij is het grote probleem van hoe we de asielopvang organiseren is dat we dat koppelen eigenlijk iedere keer aan die prognoses van het aantal asielzoekers.

[0:28:31] Je kunt dus eigenlijk toch wel heel de tijd achter de.

[0:28:33] De feiten aanlopen, maar er zit een stukje van waarin we zeggen nou in de in de spreiding zweth proberen werden er wordt ook omschreven van hoe gaan we nou hoe komen we af van dat systeem van naar boven en naar beneden. Maar ik ben het zeer met de heer kuzu eens dat het belangrijk is om te kijken naar een andere financiering systematiek en dat was

[0:28:51] de vraag die ik net gesteld hebt.

[0:28:52] Voorzitter, laatste ja. Helaas wel maar wel belangrijk.

[0:28:57] De begroting systematiek is inderdaad belangrijk, maar de algemene rekenkamer constateert, in tegenstelling tot wat mevrouw podt net zei dat we bijvoorbeeld voor tweeduizend, tweeëntwintig hebben geprognotiseerd op ongeveer twintigduizend mensen, terwijl we eigenlijk al wisten dat het zou gaan om achtendertigduizend mensen, zevenendertigduizend vierhonderdvijftig. Om precies te zijn. Dus we hebben bewust hebben we of de staatssecretaris en wij als kamer hebben ze te kijken en te slapen ik in ieder geval wel. Maar het overgrote deel van de kamer dus ook omdat we dit niet hebben opgemerkt tijdens de begrotingsbehandeling van j en v. Dus dus gaat u er ook voor zorgen dat in het komende jaar dat we dan ook gaan prognosticeren op basis van de cijfers die op dit moment bekend zijn.

[0:29:42] Mevrouw podt,

[0:29:43] Volgens mij zeiden zij de rekenkamer ook in de in de briefing die we daarover hebben gehad dat het inderdaad ging over realistisch begroten en dat er opzich dat er over de prognose van alles te zeggen viel. Daar hebben we het in het verleden denk ik ook heel vaak over gehad. En hoe doen we dat nou beter. Maar ik denk ik denk dat gewoon de bottom line is realistisch begroten en dat ben ik helemaal met de heer kuzu eens.

[0:30:03] Dankuwel. Dan is het woord aan de heer van de groep van haga voor zijn bijdrage dankuwel. Voorzitter,

[0:30:12] In tweeduizend, tweeëntwintig zijn bruto vierhonderd tweeduizend mensen. Volgens cbs naar nederland gekomen bij een half miljoen op een bevolking van zeventien komma acht miljoen nederland is met malta. Het meest dichtbevolkte land van europa en van ditjaar verwacht men nog veel grotere aantallen. De vraag is of nederland gezien de problemen op de woningmarkt zorg, onderwijs et cetera deze aantallen aankomen.

[0:30:33] Dagelijks horen we berichten van geweld rondom, maar ook in de azcs. Ik zal het rijtje van de heer. Maar ik zou niet herhalen. Dat lijkt niet zo vreselijk zinvol.

[0:30:45] Nee nee.

[0:30:48] En de ruimte in ons land is op en ook het geduld van veel bewoners.

[0:30:54] We zullen hun demografische discussie moeten starten en ik hoop zo snel mogelijk aan de hand van het rapport van de commissie van zwol

[0:31:01] van der hoeven geen ferme aanpak te verwachten. Het is overduidelijk lidstaat zelf aan de bak moeten,

[0:31:05] zodat premier melody van italië die npo schepen weigert aan te laten meren.

[0:31:10] Dat kan voor de onwetenden hard aankomen en overkomen. Maar de thuis kent weet het. Op termijn waarschijnlijk het beste is ook voor de vertrekkende migranten uit afrika, die een rib uit zijn lijf betaald voor deze immens gevaarlijke overtocht.

[0:31:23] De mensensmokkelaars weten namelijk exact waar de npo schepen varen en anticiperen hierop

[0:31:28] wat de embryos mede schuldig maken aan het in stand houden van mensensmokkel

[0:31:31] vraag aan de staatssecretaris. Waarom wordt het in de hand werken van mensensmokkel? Door deze npo is niet strafbaar.

[0:31:37] Voorzitter, teveel, economische gelukszoekers vinden uiteindelijk de opvang van echte vluchtelingen die een oorlogs of rampgebied verlaten

[0:31:44] van de afgewezen asielzoekers verlaten ongeveer vierentwintig procent ook daadwerkelijk om land

[0:31:49] annuleren vaak gewoon een ticket en verdwijnen een nieuwe kostenpost voor de belastingbetaler, evenals gigantische dwangsommen door de vertraagde asielprocedures

[0:31:57] vraag aan de staatssecretaris waar we ons enige land in europa. Deze dwangsommen. En wat kan de staatsssecretaris per direct ondernemen om deze te minimaliseren.

[0:32:06] Voorzitter, het ene want het staatssecretaris op tafel legde de tijdelijke maatregel is afgewezen

[0:32:12] op termijn, korte termijn twaalfhonderd immigranten naar het aanbod er geen ruimte voor is, heeft de staatssecretaris inmiddels doordat vluchtelingenverdrag en het evrm een verstikkende werking hebben op zelfs de kleinste maatregel.

[0:32:25] Gelukkig heeft de meerderheid van de kamer ingestemd. Als mijn informatie klopt met een voorstel om asielopvang en procedures naar buiten de u te verplaatsen. De motie eerdmans

[0:32:34] heeft staat wellicht inmiddels plannen gesmeed om een centrum te starten in veilige landen, in afrika, azië of de westelijke balkan. Hoe verloopt de samenwerking met de delen? Kortom, hoe staat het ermee

[0:32:44] en tot slot. Het werd door de collega's al genoemd. Het schokkende bericht van de algemene rekenkamer dat de afgelopen drieëntwintig jaar de kosten van asielopvang eenentwintig keer te laag zijn ingeschat.

[0:32:54] Vorig jaar was het alleen al een miljard te weinig berekend. Één miljard.

[0:32:58] Ik vraag me af of de staatszaak staatssecretaris het bericht ook als schokkend ervaren heeft was hiervan op de hoogte.

[0:33:04] Tot slot,

[0:33:06] De nood is hoog. Er moet dringend oplossingen komen en dat kan ook het probleem bij de kern worden aangepakt, zodat ook de absurde spreiding zweth in de prullenbak kan ook de raad van state kraakt al bijna in zijn geheel af

[0:33:18] in sliedrecht zit er ook niet echt op te wachten had ik begrepen,

[0:33:21] maar we zullen de instroom moeten verminderen en de uitstroom moeten vergroten, want één ding staat als paal boven water. Er moet heel wat veranderen in het belang van nederland.

[0:33:36] Even kijken. Was u klaar. Meneer. Wilt u uw microfoon even uitzetten? Dankuwel.

[0:33:41] Dan geef ik het woord aan de heer baudet van forum voor democratie.

[0:33:47] Dankuwel.

[0:33:48] Afgelopen week werd nederland opgeschrikt door het bericht dat de partij van de arbeid een versoepeld visumbeleid wil voor de slachtoffers van de aardbeving uit turkije en syrië, analoog aan het versoepelde beleid ten aanzien van de slachtoffers van de oorlog in oekraïne.

[0:34:09] En dat is dan weer versoepeld gegaan omdat daar weer een heel verhaal was. Maar de.

[0:34:16] De trend.

[0:34:17] En dat is de kern van wat wat steeds niet ook een in de vorige bijdrage. De trend is gewoon overduidelijk dat elk jaar

[0:34:25] om wat voor reden dan ook weer zo'n honderd duizend mensen naar nederland komen. Dat is ook het migratie saldo geweest van de afgelopen jaren. Ik heb hier de cijfers nog even bij. Dus van tweeduizend, tweeëntwintig als het migratie saldo twee, honderd achtentwintigduizend mensen die netto naar nederland zijn gekomen. Tweeduizend, eenentwintig, honderd zevenduizend tussen twintig, achtenzestigduizend tweeduizend negentien, honderd achtduizend tweeduizend achttien, zesentachtig. Duizend. Dat zijn aantallen die nederland op geen enkele manier op structurele wijze kan

[0:34:58] huisvesten. We hebben nu het grootste woningtekort op aarde. Alle mensen hier die geloven in dat stikstofprobleem en in het c o twee uitstoot probleem enzovoorts. Die importeren nog meer stikstof uitstoot de importeren nog meer c o twee uitstoot met al die massale en alsmaar doorgaande immigratie. Waarom daar niet eens een keer op een structurele manier over worden nagedacht en daarom is mijn vraag niet alleen aan de aan de

[0:35:24] afgevaardigde van het kabinet hiermee eigenlijk alle hier een uitdaging. Probeer nou eens te formuleren op wat wat op termijn de demografische samenstelling van nederland zou moeten zijn. Hoeveel mensen willen we dat hier wonen? Onze visie is. Wij willen migratie. Migratiebeleid hebben dat er minder mensen hier gaan wonen dat er meer ruimte komt dat er veel meer natuur is veel meer huizen voor mensen enzovoort. Dat zou een

[0:35:50] echt een verandering van ons beleid zijn. Maar nu hebben we stilzwijgend vervanging migratie. Het woord mag je niet gebruiken. Dat is wel wat er gaande is. De nederlandse bevolking wordt uitgedund. Kan ook niet meer aan hun eigen gezin beginnen want je kunt geen woning krijgen enzovoort enzovoort is dat wat mensen bewust van of is dat iets wat soort van gebeurt en. Oh wacht even en twee. Oké. Als we dat dan vaststellen met elkaar. Hoe gaan we dat bereiken. Gaan we elke keer zwichten voor iets. Dat gebeurt in de wereld naar is. Of lukt het ons om te zeggen in nederland kan niet alle problemen de wereld oplossen. We geven geld voor opvang in de regio. Fijn, maar wij willen voorop blijven wij willen een land blijven. Wij willen een natie blijven en dat betekent dat wij, net als bijvoorbeeld israel niet iedereen hier kunnen opvangen.

[0:36:40] Dat was het dankuwel. Zeker zeker.

[0:36:46] Dank daarvoor. En het woord is aan de heer peeters van het cda.

[0:36:51] Dank u vriendelijk. Voorzitter en een mensen geen individu, maar een persoon een mens en relatie tot de ander niet omdat ze persoon zijn, net omdat ze persoon zijn, mogen mensen niet als object als instrument benaderd en behandeld worden

[0:37:04] mensen alle mensen zijn geschapen als sociale wezens die serieus genomen dienen te worden dat die bril bekeken is de manier waarop wij omgaan met asielzoekers het slechtste van twee werelden nauwelijks grip op instroom vrijwel geen uitstroom van mensen niet mogen blijven en aan de andere kant ook geen sneller duidelijkheid zeer matige opvang weinig perspectief, weinig echte kansen en al helemaal geen flikker integratie. Het dominante neoliberale denken in combinatie met de economische just-in-time en zestien of efficiency aanpak heeft ervoor gezorgd dat vitale infrastructuur en opvang coa en ind toen het niet meer nodig leek

[0:37:37] vakkundig afgebroken of niet eens doorontwikkeld, maar zorgt er ook voor dat mensen die sterk genoeg waren om hier als individu aan te komen ook sterk genoeg moesten zijn om verder zelf hun weg te vinden en dat gaat dus niet. Voorzitter, dat kan anders. En we kunnen en we kunnen wat leren van de opvang van oekraïne is misschien veel minder rechten, maar wel veel meer kansen en veel meer samen redzaamheid,

[0:37:58] oekraine die als persoon worden opgevangen als onderdeel van de gemeenschap dat ze een baan zoeken en vinden en ook behouden. En juist hierdoor beter lijken te integreren. We nemen ook rinus als persoon serieus en kan de staatsssecretaris reflecteren op de verschillen met de aanpak van reguliere asielzoekers. En welke conclusies trekt hij daar dan uit?

[0:38:15] Voorzitter,

[0:38:16] de tijdelijke bescherming van oekraïners die gaat een keer aflopen en dan komt er een berg aan asielvragen bij het ind willen we dat kunnen we dat wij bieden nu opvang aan ontheemden met de intentie dat te doen tot oekraïne weer veilig is.

[0:38:29] Voorzitter, de cda-fractie heeft voorgesteld om een twee staten stelsel mee te nemen in de heroriëntatie van het asielstelsel en kan de staatsssecretaris hierop reageren reflecteren en city mogelijkheden dat zo'n stelsel raakt kunnen dragen aan grip op migratie. Ook voor u.

[0:38:45] Want voorzitter, wat de toekomst brengen, zal we weten het niet maar het is niet uitgesloten dat de oorlog eens verder zal escaleren en grote steden moeten worden. Ik evacueren dankuwel het ineens om miljoenen mensen

[0:38:54] en gaat de staatssecretaris hierop inspelen en wordt er op europees niveau ook op samengewerkt.

[0:39:00] Voorzitter, der rechtbank van amsterdam heeft beoordeeld dat de wettelijke beslistermijn voor asielaanvragen van zes naar vijftien maanden dat er niet mag. Mijn amendement den bosch vinden van wel en een hoger beroep vanuit de staatsssecretaris volkomen begrijpelijk, maar eigenlijk hoort men veel sneller duidelijkheid te krijgen. Hoe staat de staatssecretaris gaat de staatsssecretaris daarover zorg zo spoedig mogelijk duidelijkheid en dan meteen aan het werk in plaats van maanden soms zonder perspectief. En dan in de uitkering.

[0:39:26] En dan voorzitter een mensen persoon moet serieus genomen worden. Grip op migratie minder instroom robuuste infrastructuur, zodat de opvang netjes is en er snel duidelijkheid gegeven kan worden geen uitkering maar werk perspectief en kansen in onze samenleving en niet als hospitalized individu in hun woning worden gezet met een uitkering om daarna is op gaat om koken. Dit kunnen en moeten wij beter dankuwel.

[0:39:49] Dankuwel interruptie voor u van de heer mos.

[0:39:52] Ja. Dankuwel. Voorzitter, de vorige keer zei de heer peters in zijn bijdrage vijftien, honderd asielzoekers per week betekent het openen van drie azc s per week

[0:40:03] en het het huisvesten van van asielzoekers per jaar zou ons een stad

[0:40:09] ter grootte van kampen opleveren sowieso. U zei de rek is er uit. Het gaat gewoon niet weten wat mij bezighoudt. U bent samen met uw buurman. Zou u de meerderheid moeten vormen in het kabinet niet treffen. Zaal. U wilt dit niet u heel duidelijk over. Ik vind het ook een verademing ten opzichte van u uw voorganger zeg maar bij als woordvoerder asiel. U bent heel duidelijk en expliciet en de voor uw buurman doet dat ook. Maar mijn vraag is voorzitter, waar blijft dan uiteindelijk juli

[0:40:37] oordeel over over het kabinetsbeleid. Als dat zo haaks staat op op de heer betere zijn mening en zijn opvatting week in week uit. Dan kan toch niet zo zijn dat je dat je dat in een in een kabinet niet tot een op z'n minst een bepaald slot op de deur gaat maken.

[0:40:54] Meneer, peters,

[0:40:57] Dankuwel. Voorzitter, kijk, hier wreekt zich het forum eigenlijk in het debat. Wanneer wij hier zitten dan hoor ik de ter linkerzijde. Dit kan niet. Dit mag niet. En ter rechterzijde grenzen dicht. En tenslotte op een zo ergens bij zundert een een slagboom over de snelweg en dan is het probleem opgelost, zoals er nou zo zou werken dan was ik daarvoor. Ik heb eigenlijk keer op keer met goede denk ikzelf iedere keer met iets nieuws gekomen van dit zou kunnen. Misschien kunnen we is dat twee staten stelsel invoeren. Misschien kunnen we inderdaad die buitengrenzen veel meer veel meer sluiten zou moeten in europa dus al die dingen. Nee. En dat is

[0:41:34] kijk, omdat het vervelende is en dat weet u ook wel als een toverstokje hadden ook doen. Ik roep de staatssecretaris op alles in zijn macht te doen om precies te doen. Maar ik zeg dat doet iedereen hier en ik ben vrij expliciet in

[0:41:45] en niet het feit

[0:41:47] dat ik hier net als kamerlid, net als u evenveel recht eventueel stemrecht evenveel eigenlijk alles evenveel ideeën. Misschien heb ik beter idee, maar ook ideeën of minder goede ideeën dat ik die dan zegt dat ze één op één. De werkelijkheid veranderen was het maar zo'n feest.

[0:42:01] Zo'n feest is het niet. En de indruk wekken dat er wel zo zijn. Dan blijkt het toch mogelijk om mij te overschatten.

[0:42:09] Meneer eerdmans heeft nog een vervolgvraag

[0:42:14] dat er.

[0:42:15] Daar gaat ie dan de laatste. Het maakt niet uit voorstellen dat toverstokje. Daar gaat het niet om. Het gaat erom waar is de politieke wil die zin bij u en die zit bij de vvd.

[0:42:26] Er zit gewoon een hele duidelijke politieke wil. Dat valt niet te ontkennen. Waar blijft dan de wil om omdat

[0:42:32] te uiten op ieder geval op papier te zetten op welke wijze want het kan die eenentwintig heeft een een dertien punten plan op de rug van rutte wilde ik een plakken. Maar goed, uiteindelijk de deur balans. Maar prima dat dat is mogelijk. Maar als je ervoor gaat als je ervoor staat als je het wil dan is er een absolute mogelijkheid. Kijk naar denemarken die motie is gelukkig aangenomen dat dan kan de staatssecretaris andere praatjes verkondigen dan die zo meteen gaat doen. Dat bent. Dat is de heer peeters met mij eens. Dat weet ik honderd procent zeker. En toch laat u zich dus blijkbaar leidt tot een politieke onwil van hier. Mevrouw podt

[0:43:06] gezeten in het groen wit zwart. Prima maar daar daar moeten zich telkens bij neerleggen. Ik snap dat gewoon niet want er is een heel duidelijke boodschap en dat heeft de brekelmans. Volgens mij ook. En u wil het blijkbaar niet. U wilt blijkbaar daar niet aan tornen en ik vind dat verbijsterend eigenlijk als je zo expliciet bent in inderdaad

[0:43:26] in presenteren van meerdere voorstellen die een bepaald slot op de deur kunnen zetten die ons kunnen kunnen redden van een totaal failliet asielbeleid.

[0:43:36] Voorzitter, daar daar mijn vraag school.

[0:43:39] Ik vind het wel mooier heeft in uw eerste in uw eerste interruptie. Mij is duidelijk dat u mij overschat en de tweede interruptie is ook dat u, mevrouw podt overschat, want de rest van de wereld kan ook zelf nadenken. Kijk iedere week of bijna iedere week horen dezelfde praatjes duidelijk van elkaar. Want we weten niet precies. Ik kan zo uittekenen die wat gaat zeggen dadelijk. Ik denk toch dat bijna iedere week wel met een voorstel komen ook en dat ook indien en die dan ook aan al dan niet worden aangenomen en veel meer kunt u toch van mij eigenlijk niet vragen denk ik.

[0:44:09] Nou we hebben de eerste twee kandidaten voor de vervolg cursus spreken voor de via de voorzitter.

[0:44:15] Sorry voorzitter, zeg ik via de voorzitter excuses?

[0:44:18] De heer eerdmans waar je wordt ook meegesleept door hen want hij is te horen. Maar het is mijn laatste vergadering dat ik u voorstel zitten. Dus ik wil toch nog een keer over hebben. Doe het gewoon niet of doe het wel spreken via de voorzitter

[0:44:32] waar waar we gebleven. Volgens mij bij meneer brekelmans van de vvd. Ik ga het woord geven.

[0:44:39] Dank. Voorzitter, de problemen rond asiel zijn onverminderd groot. Maar laat ik beginnen met een compliment aan de staatssecretaris

[0:44:45] om na jarenlange diplomatieke inspanningen. Lukt het om asiel afspraken te maken met marokko.

[0:44:50] Hierdoor kunnen uitgeprocedeerde marokkanen worden teruggestuurd en worden vastgezet. Tot aan vertrek. Dit is belangrijk om overlast op plekken als ter apel en budel te verminderen. En om de komst naar nederland van marokkanen te ontmoedigen.

[0:45:03] Hopelijk kan deze samenwerking als voorbeeld dienen voor deals met andere landen.

[0:45:07] Tegelijkertijd de hoge instroom naar nederland in europa blijft een groot probleem. Het afgelopen jaar waren bijna één miljoen asielaanvragen in europa het hoogste niveau sinds tweeduizend zestien

[0:45:17] en we kunnen de problemen rond ziel alleen oplossen als de instroom omlaag gaat

[0:45:21] en het is goed dat hierbij de eu-top op initiatief van nederland. De eerste afspraken over zijn gemaakt.

[0:45:26] Mijn vraag aan de staatssecretaris hoe deze afspraken nu verder worden opgepakt.

[0:45:30] Wie is er in de lied voor het sluiten van migratiedeals tussen de eu en landen buiten de buiten europa pakt europese commissie dit op officier ook een rol voor individuele lidstaten.

[0:45:41] En ook is afgesproken.

[0:45:43] Er is een interruptie.

[0:45:46] Dankuwel helemaal aan het begin. Daar hoorden we eigenlijk brekelmans weer een die ging.

[0:45:50] De heer verenigingen, collega brekelmans,

[0:45:55] Kijk want we hadden in beginnen een paar maanden geleden toen die asiel kwam toen verkocht bereken. De heer brekelmans is een geweldige goede deal en later stortte dat helemaal in. En vandaag doet hij het gewoon weer vandaag city die marokko deal omhoog te pimpen. Maar dat is natuurlijk een verschrikkelijke deal. Het was een knieval van nederland voor marokko. Want nederland mag zich niet meer bemoeien met interne aangelegenheden van marokko. Nederland heeft toegezegd. Het visumbeleid versoepelen betekent dus meer marokkanen naar nederland en de amper illegaal verblijven. De de illegaal verblijven marokkanen in nederland. Die worden amper uitgezet. Dit is gewoon een verschrikkelijk slechte deal van die vvd staatssecretaris en harnas op vraag ik aan die een brekelmans om slechte dingen als goed te verkopen dan over een paar maanden toe te moeten geven. Het is toch niet zo gelopen is. Ik had gedacht.

[0:46:43] Meneer brekelmans.

[0:46:46] Die raemakers houden die wordt wel echt een beetje lachwekkende karikaturen op deze manier kijk volgens mij. Ik hoor de heer barker zal altijd pleiten dat marokkanen die hier overlast veroorzaken en geen kans hebben op asiel dat hij zo snel mogelijk moeten kunnen worden uitgezet en ook in tussentijd moet worden vastgezet en vervolgens gedwongen uitgezet.

[0:47:06] U begint dat eindelijk

[0:47:08] begint dat van de grond te komen. Lukt het om de eerste tientallen tot honderden en hopelijk de komende tijd meer om dat voor elkaar te krijgen en dan gaat hier maken zou zeggen dat dat een slechte deal is. Terwijl als je kijkt wat er tegenover staat. Ook in het laatste debat met die hoekstra heeft heel duidelijk gezegd dat nederland nog steeds kritiek kan uiten op mensenrechtenschending die daar plaatsvinden. Daar heb ik ocw markt zou nog nooit over gehoord dat hij dat een probleem vindt is heel apart dat hij dat op deze manier opbrengt en ik heb altijd gezegd dat op het moment dat als het forum migratiedeals en voor het terug kunnen sturen van van uitgeprocedeerde asielzoekers. Als het daarvoor nodig is om ook op kleine schaal afspraken te maken over legale migratie bijvoorbeeld studenten die hiernaartoe komen of of als het gaat om expats die hier tijdelijk kunnen komen werken dan sta ik open voor dat soort deals. Maar het is absoluut niet zo dat er nu een soort van alternatieve migratiestroom vanuit marokko op gang komt, is gewoon niet het geval. Dit is eindelijk een eerste stap om dat grote probleem rondom overlastgevende marokkanen om dat aan te pakken waar ik me heer marx zou het ieder debat over heeft. Dus daar ook gewoon is daar objectief en positief naar kunnen kijken.

[0:48:15] Meneer barker. Sorry,

[0:48:16] De objectief is dat het nu al bekend is dat die overlastgevende marokkanen niet allemaal gestuurd worden, zijn inderdaad enkele zijn er nu teruggestuurd. Maar de meeste dat weet u inbreken want ze verdwijnen gewoon in die illegaliteit. En wat we ervoor terugkrijgen als nederland is een verruimd visumbeleid betekent dat er heel veel meer marokkanen en die komen hier niet werken. Die komen hier niet werken want ze werken allemaal niet. Die komen hiernaartoe niet blijven. Hier en dat ze allemaal met dankzij de vvd hier. Ik vind de hele slechte deal en ik hoorde brekelmans over een half jaar blijkt dat er inderdaad niemand is uitgezet en dat er wel meer.

[0:48:51] In binnengekomen.

[0:48:52] Ik heb geen vraag gehoord

[0:48:54] maar kennende wilt u.

[0:48:58] Maar het is gewoon de de marokkanen waar wij veel overlast van hebben en waar de heer barker zou iedere keer ook de de incidenten die ze plaatsvinden uitgebreid opdoemt. Die worden nu eindelijk uitgezet en volgens mij is dat grote winst. Het is inderdaad zo dat de marokkanen zijn die omdat ze weten dat ze vastgezet kunnen worden en voegt uitgezet dat ze vervolgens vertrekken vanuit nederland naar andere europese landen, maar er zijn in ieder geval weg en dan lopen ze niet meer in onze dorpen in onze steden rond en veroorzaakte overlast. Dus volgens mij is dat winst en we zien de aantallen terugkeer zien we wel degelijk omhoog gaan en dat doembeeld wat heer markuszower schetst. Dat klopt gewoon niet.

[0:49:35] Meneer worden.

[0:49:38] Dankuwel. In mijn bijdrage noemde ik een trend

[0:49:42] een trend van de afgelopen jaren den haag kun je dat gewoon decennia

[0:49:47] doortrekken. Elk jaar komen er gewoon tussen de vijftigduizend, honderd, honderd, twintigduizend netto bij in nederland. Dat blijkt ook uit alle lange termijn analyses de bevolkingsgroei

[0:50:01] komt door de massale en alsmaar doorgaande immigratie.

[0:50:05] De heer brekelmans was, zal dat met mij eens zijn. En dan komt hij met allerlei voorstellen detailpunten

[0:50:13] maar ziet hij niet dat dat die grote trend natuurlijk nooit gaat keren.

[0:50:18] Dus moeten moet hij niet over een andere boeg gooien, moeten we niet een heel ander moeten we niet een from scratch gewoon alles van tafel, jongens we gaan nu opnieuw het asiel en immigratiebeleid, vormgegeven en re-integratiebeleid. Wat mij betreft ook, zoals wij dat willen punt in plaats van pietepeuterige aan de huidige regelgeving die, zoals we de afgelopen decennia hebben gezien. Gewoon ervoor zorgt dat er riep leest met my creation is, zoals de verenigde naties officieel noemt vervanging migratie. De nederlandse bevolking wordt gewoon vervangen. Nederland verdwijnt het nederland dat wij kennen verdwijnt binnen een x-aantal jaren. De ene zegt dat over tien jaar daar anders over vijftien jaar. Maar dat gaat gewoon gebeuren en moet de heer brekelmans dat niet onderkennen en op zijn schreden terugkeren stoppen met dit gebieden peutz in op de details en gewoon een fundamenteel standpunt innemen of als hij dat niet wil, moet hij dan niet ook gewoon een vent zijn en zeggen ja, wij van de vvd accepteren dat de nederlander verdwijnt dat nederland verdwijnt over tien, vijftien jaar. Dan doen wij de deur op slot. En dan zwaaien we nog een keertje en is het gewoon voor bij beide vind ik acceptabel. En wanneer die stemt de standpunten. Maar dit weet u.

[0:51:32] Een marge ik. Wat heb je nou aan uw interrupties is langer dan uw eigen bijdrage.

[0:51:37] Voor het compliment,

[0:51:39] Nou lang is hier zeker uit mijn mond geen compliment. We moeten toch regels vaker komen dan weet u dat kort is een compliment maar lang niet.

[0:51:52] Najaar zult u meer van weten dan ik.

[0:51:56] Dat denk ik dat nokia.

[0:52:01] Meneer brekelmans.

[0:52:03] Volgens mij. Ik laat al die woorden over de vervanging van de en weet ik veel wat voor voor terminologieën en complotten. De heer baudet op plakt die laat ik volledig aan aan zijn voor zijn rekening. Kijk volgens mij moet je allebei doen. Volgens mij hebben we op dit moment een acuut asielprobleem en moet je maatregelen nemen om dat op te lossen en tegelijkertijd zien we inderdaad als je kijkt naar de demografische ontwikkeling van nederland dat er dusdanig veel mensen hiernaartoe komen dat we tegen problemen aanlopen rondom huisvesting rondom onderwijs rondom de ruimte die wij in nederland hebben om jaarlijks zoveel mensen hier op een fatsoenlijke manier te laten meedoen. Dus dat is een punt. Dat heeft de vvd ook al veel eerder aangekaart. Dat is helemaal niet. Nieuw en er is op dit moment is ook een staatscommissie daarmee bezig om dat over de hele breedte om dat in kaart te brengen van wat zijn de uitgangspunten die je moet hanteren om richting een bijvoorbeeld de richtgetal te komen over de hoeveelheid migraties die wij aankunnen en dat gaat inderdaad breder dan alleen asiel. Maar ik vind dat op zo'n brede discussie die over inderdaad heel veel domeinen gaat en waarin politiek ook heel veel verschillende opvattingen zijn. Daar kunnen we niet op die uitkomsten wachten. We moeten ook in de tussentijd moeten we concrete dingen doen om de asielinstroom beheersbaar te maken en dat is ook waar ik me nu vandaag in mijn bijdrage opgericht.

[0:53:14] Dankuwel meneer borden. Uw laatste vraag.

[0:53:19] De heer brinkman zegt ik richt me in mijn bijdrage op het indammen inperken van die asielinstroom. Maar er is toch helemaal geen sprake van. Hij moet toch voldoende realiteitsbesef hebben om te zien dat dat niet gebeurt. Er wordt nu al gesproken over een versneld visum regime voor mensen uit turkije en syrië volgend jaar is er weer wat anders aan de hand. Dit is toch iets wat continu doorgaat elk jaar opnieuw. U kunt wel weer een dingetje focus en hebben misschien twintig marokkanen die gaan terug naar marokko. Fantastisch. Maar er komen weer negentigduizend syriërs in nederland binnen de heer brekelmans moet toch zien dat dat geen zoden aan de dijk zet leggen.

[0:53:55] Mij dat nou eens niet.

[0:53:56] Je ziet meneer brekelmans.

[0:54:00] De heer der helm hun inbreng van één minuut. Ik heb inderdaad ook een gesproken en ik heb nog drie. Dus ik heb nu een voorbeeld genoemd, namelijk die afspraken met marokko. Maar ik vind dat er veel meer moet gebeuren. Zal ik zo meteen in mijn bijdrage zal ik daar ook het een en ander over zeggen en ik heb even los van mijn bijdrage. Ik heb veel vaker betoogd dat je om de instroom omlaag te brengen dat je op alle borden tegelijk schaken. Ik vind dat je internationaal afspraken moet maken om de asielinstroom omlaag te brengen, zoals we dat met de ethica die heb hebben gedaan. Ik vind dat je de grens is streng moet bewaken. Ik vind dat we op europees niveau afspraken moeten maken. Ik vind dat we met belgië en duitsland omringende landen afspraken moeten maken en ik vind dat je nationaal dingen moet doen om ervoor te zorgen dat nederland minder aantrekkelijk wordt met al die die vijf sporen is het kabinet bezig en ik vind dat dat ook op alle al die dingen dat er iets moet gebeuren en ook in dit debat doe ik op die verschillende terreinen, doe ik.

[0:54:48] Voorstellen. Dankuwel. Mevrouw podt, mevrouw podt, u wilt een interruptie, denk ik. Dat heb ik het verkeerd.

[0:54:54] Dit gezien,

[0:54:56] Dan gaat meneer brekelmans verder met z'n bijdrage heeft inderdaad nog drie minuten.

[0:55:03] Bijna.

[0:55:04] Want ik was bezig wat er op europees niveau onlangs een europese top gehad op initiatief van nederland en daarin is ook afgesproken dat eu landen elkaars afwijzende besluiten en trucje beslissingen van elkaar overnemen. Mijn vraag aan de staatssecretaris is hoe dit geïmplementeerd gaat worden en wanneer deze maatregel in nederland van kracht kan worden

[0:55:24] dan het punt grensbewaking. Eerder heeft de staatssecretaris toegezegd een kostenbaten analyse te maken van die diverse scenario's voor interne grensbewaking. Daar is de uitspraak van het hof over etnisch profileren doorheen gekomen en mijn vraag aan de staatssecretaris feit de impact hiervan ook wil meenemen in zijn analyse

[0:55:40] en met oplossingen wil komen hoe we er toch effectief voor kunnen zorgen dat we onze grenzen kunnen blijven bewaken en daarbij ook mensensmokkel en irreguliere migratie kunnen bestrijden

[0:55:50] dan een andere opvallende rechterlijke uitspraak. Deze week namelijk rond de dubbele in overdracht naar belgië. Want het is natuurlijk absurd dat we straks geen dubbelingen overdracht naar belgië mee kunnen doen. Maar belga belgië andersom naar ons wel.

[0:56:03] Terwijl wij hier exact dezelfde problemen hebben als belgië. Straks is het door rechterlijke uitspraak zo dat half europa wel asielzoekers naar ons kan sturen, maar wij niet meer andersom.

[0:56:13] Daarom is mijn vraag aan de staatssecretaris of hij wil overwegen om dubbele in overdrachten naar nederland op te schorten als het gaat om landen waar wij zelf ook geen asielzoekers naar toe kunnen terugsturen

[0:56:24] dan het punt overlast. Laatste weken zijn er veel berichten over overlast onder andere steekpartijen en vandalisme in het ov. Mijn vraag is wat staatssecretaris hier tegen wil doen is hij bereid om bij plaatsing naar de htm ook overlast buiten het azc mee te wegen

[0:56:39] en wil de staatssecretaris bij de politie en het om op aandringen om consequent te registreren en de handhaven, zodat bij veelplegers ook de just d maatregel kan worden opgelegd

[0:56:49] dan de inwilliging percentages design in nederland hoger dan in veel andere landen. Eerdere heeft staatssecretaris ook een onderzoek toegezegd en tegelijkertijd zien we dat er in het landen beleid alleen maar verruiming worden toegevoegd. Alleen al in de afgelopen weken mali, pakistan en soedan en het lijkt aan de andere kant alsof er nooit een aanscherping plaatsvindt en ik roep de staatssecretaris naam ook onder meer te kijken naar mogelijkheden tot aanscherping en de kamer snel te informeren over de eerste resultaten van zijn analyse

[0:57:17] en daarnaast wil ik hem vragen ontstaan met mijn motie om opnieuw te herzien of algerije als veilig land kan worden aangemerkt dan syrie en turkije buitenlandse zaken heeft aangekondigd om als het gaat om documenten coulanter te zijn als mensen daar niet meer over beschikken en mijn vraag is hoe het kabinet ervoor wil zorgen dat hier geen misbruik van wordt gemaakt, kan de staatssecretaris toezeggen dat alle overige criteria voor een visum wel op dezelfde manier consistent zullen worden toegepast. We moeten mensen helpen om daar weer een leven op te bouwen. Na de vreselijke aardbeving waar iedereen hiernaartoe halen, is geen structurele oplossing, en tenslotte nog heel kort. Voorzitter, het kabinet heeft aangekondigd om de opvang voor derde-landers in oekraïne opvang met een half jaar te verlengen. De vvd begrijp dat die der lande ze niet allemaal silo van kunnen. Maar ze moeten wel zo snel mogelijk vertrekken want ze hebben geen recht op verblijf. Mijn vraag is welke stappen de staatssecretaris onderneemt. Om ervoor te zorgen dat we niet over een halfjaar weer in dezelfde.

[0:58:10] De situatie zitten u wel?

[0:58:13] Interruptie van mevrouw podt?

[0:58:16] Ja voorzitter, ik vind het ik vind het wel een beetje ingewikkeld, want we hebben het hier over een gigantische ramp en over mensen die hier in nederland zitten syriërs, turken

[0:58:28] die kijken naar hun vaderland die daar familie hebben zitten en die natuurlijk totaal in paniek zijn over wat er daar gebeurt en ik heb deze week heel veel mailtjes gekregen van mensen die die natuurlijk heel graag gewoon met bij hun familie willen zijn en dat vind ik het toch wel ingewikkeld dat de eerste reflex in deze kamer dan weer is. Oh jeetje. Ze zullen er nog geen misbruik van maken. Dus ik wil de heer brekelmans toch even de gelegenheid geven om daar misschien toch nog even iets over te zeggen. Ook vanuit zijn eigen partij omdat ik toch hoop dat we hier in ieder geval met elkaar kunnen optrekken om mensen de gelegenheid te geven om bij hun.

[0:59:12] Dit is brekelmans.

[0:59:16] Kijk.

[0:59:18] Volgens mij vinden wij allemaal, mevrouw podt en ik wij vinden de aardbeving even vreselijk. En daar kan niemand iets aan doen. En als je de beelden hebt gezien van mensen en kinderen die onder het puin liggen. Daar hebben wij dezelfde dezelfde emoties en dezelfde gevoelens bij de stad staat dat staat compleet buiten kijf

[0:59:34] natuurlijk wel zo is is dat als het gaat om mensen die hier zijn op het moment dat zij hier een vergunning hebben gekregen en hebben moeten vluchten ofwel vanuit turkije omdat ze daar persoonlijk vervolgd worden, ofwel vanuit syrië omdat ze daar moeten vluchten voor oorlog en dan kan het per definitie niet zo zijn dat ze nu wel terug kunnen want ze hebben inmiddels een status gekregen omdat ze op de vlucht zijn. Dus ik vind ook dat we daar. Dat is een belangrijk principe ook in ons asielbeleid dat we daar aan vast moet moeten houden. Als je op de vlucht bent ben je op de vlucht en kun je niet naar dat land terugkeren als het wel zo is dan dan ben je geen vluchteling meer.

[1:00:07] En kijk als het gaat om mensen die hier tijdelijk naar toe willen komen. Daar hebben wij in ons visum beleid hebben wij daar gewoon regels voor. Het is mogelijk om je familie te bezoeken. Maar het is niet direct mogelijk om je dan ook permanent te vestigen en op het moment dat het nu zo zou zijn, want het gaat inderdaad om grote aantallen dat er grote aantallen, syriërs en turken zouden zijn. Die zeggen ik kom hiernaartoe naar familie. Maar ik wil eigenlijk in nederland blijven want mijn huis is beschadigd of ligt in puin die enorme aantallen die kunnen we gewoon niet aan op dit moment en het is ook niet zo dat we dat bij andere natuurrampen dat dat een reden is om naar nederland te mogen komen en om hier permanent te mogen verblijven. Dus daar zitten bij het aanvragen van visa zitten daar criteria aan verbonden. Er zijn banen voor omdat het toetsen en ik vind dat hij dat hij moeten worden gehandhaafd

[1:00:57] en bovendien als het gaat om natuurlijk wat we voor de mensen daar wel doen. Ik vind dat wij als nederland dat wij nu op de hele korte termijn een bijdrage moeten leveren aan de opvang daar en dat we ook meer structureel moeten helpen om om er is gisteren een heel debat over geweest, maar ook voor te zorgen dat mensen daar hun leven kunnen opbouwen en huizen kunnen worden gebouwd. Volgens mij is dat ligt de mensen de toekomst van mensen structureel daar en ik daar ook de oplossing wij een bijdrage moeten leveren.

[1:01:24] Bond.

[1:01:26] Ik denk wel dat we even duidelijk moeten hebben waar we het over hebben. Het gaat in dit geval niet over mensen die daarnaartoe willen. Het gaat ook niet over bijdragen aan de opvang, daar. Dit gaat over mensen die nu op dit ontzettende moeilijke moment eventjes bij hun familie willen zijn. Dat onderstrepen ze zelf ook heel duidelijk. Dus ik hoop gewoon dat we die mensen gewoon een klein beetje hoop kunnen geven dat we dat op een fatsoenlijke manier gaan regelen.

[1:01:50] Dankuwel.

[1:01:53] Wilt u nog op reageren?

[1:01:54] Dus. Maar wat mij betreft gewoon binnen de de voorwaarden en criteria die daarvoor gelden in ons huidige visumbeleid kijk op het moment dat syriërs hiernaartoe komen, zeg ik wel even bij familie zijn en ze kunnen direct doorlopen naar ter apel en asielaanvragen en het gaat. Het gaat wel om enorme grote aantallen en we weten ook wat er dan op dat moment gebeurt dan slapen die mensen niet daarbuiten. Maar slaapt hierbuiten omdat we die opvang niet hebben en volgens mij moeten we dat moeten we voorkomen.

[1:02:19] Meneer van dijk.

[1:02:21] Ja voorzitter, ik zou nog een vraag willen stellen over de hoofdlijn van het asiel immigratie beleid van dit kabinet, want het zit volledig vast. Er worden geen besluiten genomen

[1:02:29] en de coalitie erkent dat ook die zegt ook in eerdere debatten. Ja maar dat komt omdat we verdeeld zijn. Premier rutte die pronk te er zelfs een beetje mee zijn. Nou eenmaal verdeeld en een dergelijke van ja dat kun je toch niet maken. Zeker niet door dan allerlei valse beloftes te doen van de heroriëntatie die komt nog en we komen met een visie. Maar dat tillen we over de verkiezingen heen

[1:02:52] wordt het niet tijd om te erkennen dat u als coalitie te veel verdeelpunten en er dus ook geen integraal beleid meer komt en de samenleving er dus maar in kan stikken. Er komen geen grote besluiten nemen want u bent het niet met elkaar eens.

[1:03:07] Meneer brekelmans.

[1:03:08] Ja.

[1:03:11] Volgens mij stelt de heer van dijk nu een vraag aan mij die eigenlijk aan het kabinet moet stellen. Er zijn drie.

[1:03:18] Ik heb ze zitten moeten op drie niveaus moeten de dingen gebeuren. We moeten veel meer internationaal in de wereld ervoor zorgen dat de migratiedeals worden gesloten. Ik zie de staatssecretaris naar die zeer geweest naar marokko geweest is naar turkije of die reizen dan op het laatste moment vanwege de aardbeving kon niet doorgaan. Maar ik zie niveau dat hij volop aan het reis is en dat vond probeert en dat doet overigens ook onze minister van buitenlandse zaken en bijhouden. Dat is een tweeën moeten in europa moeten we veel meer met veel meer urgentie en

[1:03:47] druk moeten we die discussie los trekken. Ik zie dat het kabinet. Dat doet. Ik zie dat onze premier. Dat doet. We hebben een heel debat gehad over de europese top. Het derde spoor en meer nationaal daarvan heeft het kabinet gezet. We zijn bezig met fundamentele heroriëntatie. We zijn dus echt niet alleen bereid om naar de wat makkelijkere maatregelen te kijken, maar ook meer grondig naar wat er anders zou moeten in het asielsysteem en het klopt dat dat per definitie niet makkelijk is en dat is niet makkelijk juridisch. Dat is niet makkelijk qua uitvoering en dat ligt politiek gezien natuurlijk ook ingewikkeld omdat er verschillende opvattingen in de coalitie zijn. Dus dat hij heroriëntatie enige tijd kost. Dat is altijd gezegd en dat begrijp ik ook heel goed

[1:04:26] en er is nooit gezegd van die oriëntatie is af in het najaar. De staatssecretaris en het kabinet hebben gezegd wij zullen de voortgang daarover melden.

[1:04:35] In het najaar hebben ze ook gedaan. Zie hier in ieder in ieder debat.

[1:04:40] Maar het is niet zo dat het kabinet er niet mee bezig is, of tenminste ik hoor dat het kabinet werkt aan die fundamentele heroriëntatie en ik verwacht ook dat er de komende tijd dat er meer overduidelijk zal worden. Dus de conclusie die de heer van dijk trekt die die deel ik niet.

[1:04:54] Dankuwel. Dan

[1:04:56] is er inderdaad nog een interruptie.

[1:04:58] De piri,

[1:04:59] Dankuwel. Voorzitter, ik wil toch nog even doorgaan op de slachtoffers van de aardbeving. Gewoon een algemene vraag aan de heer brekelmans. Op dit moment is het al mogelijk nog vos van de aarde voor de aardbeving was dat al mogelijk en volgend jaar waarschijnlijk ook nog steeds dat turkse staatsburgers of mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen in turkije gewoon een visum aanvragen om naar nederland te komen. Mij zijn er zo'n acht tot twaalf vliegtuigen elke dag die landen op schiphol vanuit alleen vanuit istanboel wil de vvd daar dan nu een.

[1:05:35] Opzetten,

[1:05:36] Brekelmans.

[1:05:38] Nee ik heb gewoon ik heb heel duidelijk gezegd dat ik vind dat gewoon de vieze mogelijkheden die er zijn dat hij in stand moeten blijven, maar niet dat dat die regen, regels en criteria die er zijn dat tinie moeten worden aangepast, maar het is niet dat er een visum stop van de huidige mogelijkheden die er zijn om vieze aantal vragen die blijft natuurlijk van kracht.

[1:05:58] Mevrouw piri,

[1:05:59] Dat betekent dat de vvd niet geval niet voor een versoepeling is als ik het goed begrijp, kijk een partijgenoot van mij een oud lid van deze kamer heeft zestig familieleden verloren in die aardbeving en een aantal familieleden is nog steeds niet van bekend hun status. Maar dat ziet er natuurlijk niet zo hoopvol uit haar moeder van negentig, die op de nederlands staatsburgerschap. Dus die heeft ze nederland kunnen halen. Enige andere overlevenden is gezin is haar zus met gezin.

[1:06:29] Dus het verzoek.

[1:06:29] Wat heel veel mensen ons nu ook doen via e-mail nederlanders hier

[1:06:35] kunnen wij onze familie zoals altijd welkom. Maar nu versneld

[1:06:40] naar nederland halen voor familiebezoek van negentig dagen. Wat is het bezwaar tegen van de vvd. Want ik hoor toch in de beantwoording van de heer brekelmans, alsof er een soort angst zit dat die mensen hier voor eeuwig blijven en asiel gaan aanvragen. Klopt dat.

[1:06:55] Meneer brekelmans.

[1:06:57] Nou ik heb mevrouw piri die

[1:07:00] die beschrijft het volgens mij correct dat je een een visum kunt aanvragen voor negentig dagen dus voor kort verblijf. Daarin wordt ook bij het toekennen van een visum wordt getoetst, is het waarschijnlijk dat iemand voor negentig dagen blijft of gebruikt iemand adviezen in feite om zich hier permanent te kunnen vestigen en ik vind dat die dat criterium wat daarvoor wordt gebruikt dat dat nog steeds gehandhaafd moet worden. Maar als dat wordt toegepast en het dan kan het inderdaad in dit ken specifieke persoon geval natuurlijk niet. Maar als de conclusie is iemand wil inderdaad voor negentig dagen vanwege al het vreselijke dat er is gebeurd wil naar nederland komen en gaat daarna ook weer terug. Dan wordt het visum toegekend. En daar heb ik geen bezwaar tegen. Maar dat is gewoon staand beleid.

[1:07:48] We komen bij de heer croes. Nee meneer vriend. Want hij heeft ook nog een vraag voor u.

[1:07:53] Ja. Dank u. Voorzitter, we hebben

[1:07:55] de heer brekelmans een lijstje doen, maar opnoemen van alle inspanningen die het kabinet zich getroost in deze problematiek. Maar dat is heel aardig. Maar wat zijn de doelstellingen.

[1:08:08] En hoe gaat de vvd desbetreffende betreffende man of vrouw erop afrekenen en

[1:08:17] is kort ook een keer aangescherpte doelstelling is dat een onderwerp wat wellicht tussen de partijen wordt besproken. Want je kan van alles willen doen. Maar als resultaat, zoals de cijfers die de heer bordeel opnoemde toch wat tegenvallen ben ik toch benieuwd naar de effectiviteit en de doelstellingen.

[1:08:34] Brekelmans.

[1:08:37] Doel is dat de asielcrisis wordt opgelost, en ik denk dat alleen kan als de instroom omlaag gaat. Het doel is voor mij betreft om de instroom te brengen.

[1:08:47] We vinden getalletjes graag gehoord.

[1:08:48] Van de heer brekelmans, voorzitter.

[1:08:51] Aan te denken.

[1:08:52] Meneer brekelmans.

[1:08:54] Ik ga dat die getalletjes ga ik niet geven want op het moment dat het zo is dat er één of twee asielzoekers meer komen dan gaat die ephraim zeggen u heeft uw doelstelling en uw getalletjes niet gehaald en helaas is het asielsysteem de ook niet zo maakbaar dat je kunt zeggen als ik ik zeg dan kan ik bij excuses een kan ik die die asiel zoeken tegengehouden.

[1:09:14] Ik kijk ik vind dat het heel duidelijk is dat als je kijkt naar de huidige aantallen dat bijvoorbeeld de ind. Het aantal aanvragen wat nu wordt ingediend. Nida kan en we zien ook heel duidelijk als het gaat om de opvang capaciteit en het aantal woningen dat het nu die structurele instroom van vijftigduizend dat we daar niet genoeg woningen voor hebben, zijn niet genoeg leerkrachten niet genoeg artsen noem het maar op. Dus ik vind dat de instroom omlaag moet naar aantallen die wij met z'n allen aankunnen. Maar ik ga daar hoe ga ik die riem. Dat wil nu geen.

[1:09:42] Die getallen plakken.

[1:09:45] Dit is als u nog een keer gehad. Is het uw laatste, maar.

[1:09:49] Volgens kleine.

[1:09:50] Is

[1:09:52] verstandig. Meneer dassen heeft nog een vraag.

[1:09:55] Dank. Voorzitter,

[1:09:57] de adviesraad migratie die gaf bij de technische briefing gaf hij aan dat het tegenover verminderen van migratie niet werk met restrictieve maatregelen en eigenlijk het enige wat ik hoor van de heer brekelmans zijn restrictieve maatregelen,

[1:10:11] en ik ben dan toch benieuwd hoe wij dat advies van de adviesraad migratie beoordeeld.

[1:10:18] Meneer brekelmans.

[1:10:19] Ik ben het daar op een heleboel punten niet mee eens. Dat heb ik ook in de technische briefing hebben dat aangegeven keek door de eu, turkije deal en door strengere grensbewaking is destijds een hele korte tijd is het aantal asiel, asiel instroom drastisch omlaag gebracht. Dus dat is gewoon een voorbeeld waaruit blijkt dat als je internationale deals sluiten en dat als je

[1:10:41] grenzen strenger bewaakt dat er minder mensen hiernaartoe komen.

[1:10:44] Het is ook zo. En dat zien we vaker voor bijvoorbeeld van denemarken wordt vaak aangehaald dat op het moment dat je bepaalde voorzieningenniveau of bepaalde rechten die mensen hebben als je die zeg maar ten opzichte van het europees niveau omhoog of omlaag brengt. Dat is wel degelijk invloed heeft op het aantal asielaanvragen. Het is niet het enige. Dus dus ook veel onderzoek naar gedaan. Asielzoekers hebben verschillende motieven om voor een bepaald land te kiezen. Een is economische ontwikkeling. Een ander is de gemeenschap die er al is. Dus als er in belgië zijn veel mensen uit burundi. Dat trekt heel veel mensen uit burundi aan. Daar kun je vrij weinig aan doen, maar ook de de voorzieningen en recht die mensen hebben hebben daar invloed op ook wat ik zei dus als er meer op richting europa komt grensbewaking en internationale deals en ik vind dat de adviesraad migratie. Daarin zijn rapport te weinig aandacht aan besteed en die realiteit ontkent en daarom ben ik de uiterst kritisch op.

[1:11:35] Dankuwel. Dan ga ik ook meneer cda heeft ook nog een vraag.

[1:11:40] U.

[1:11:41] Voorzitter, want die theorie die probeer te volgen. Maar hoe verklaart u dan het afgelopen jaar is een baby gestorven in een opvang al in ter apel. Mensen hebben in de regen buiten geslapen uitspraak na uitspraak zegt dat wij niet in lijn handelen met nationale, europese en internationale wetgeving. Ondanks de auto dat niet in beleid uitdrukken zijn wij qua voorzieningen en opvang niveau hebben wij ondermaats gepresteerd. En toch

[1:12:07] komen mensen naar nee, die naar nederland. Ik heb het ook.

[1:12:13] Ik weet met welke partij. Maar we hebben hier een technische briefing over gehad heb ik ook gevraagd welke theorie welk bewijs onder staaft de theorie niet in de kamer leeft dat als je maar hard genoeg en repressieve druk dat mensen weg blijven en het nogmaals de de rekenkamer dacht ik toen zeggen ja dat dat wordt vaak gezegd ook in de kamer. Maar daar hebben wij geen wetenschappelijk bewijs voor gevonden en ik vraag me af als vorig jaar.

[1:12:39] Ja maar uw vraag is.

[1:12:41] Die waar was ik mee bezig.

[1:12:45] Maar als er vooral vorig jaar kijkt sterfgevallen. Mensen die buiten slapen in de regen. En toch het aantal personen die val staatssecretaris heeft gelijk. U heeft gelijk hoe rijmt dat dan met uw theorie en standpunt wat u nu zegt.

[1:13:01] Meneer brekelmans.

[1:13:03] Kijk naar het aantal asiel aanvragen in denemarken.

[1:13:05] Toen wij toen wij een hele in een gewoon jaar dus voor corona kwamen de twintig tot vijftigduizend mensen naar nederland en denemarken. Maar enkele duizenden nu denemarken is is zeg maar minder dan de helft van nederland. De stad dat proportioneel lager is. Dat is tot daaraan toe, maar niet een factor vier, vijf.

[1:13:25] Dus dat laat heel duidelijk zien dat op de manier waarop jij de de rechten en voorzieningen die hun land heeft dat wel degelijk van invloed is op hoeveel mensen uit komen. Denemarken is een land wat qua economische ontwikkeling en qua samenleving te vergelijken is met nederland is echt anders dan landen in zuideuropa bijvoorbeeld kijkt. Het is inderdaad zo. Dat ben ik met u eens dat de opvangvoorzieningen die mensen hebben op het moment dat ze aankomen. Dat is niet een soort van bepalende factor dat op het moment dat je dat nou heel zo maakt dat er dan geen mensen mee komen of vice versa. Daar spelen bijvoorbeeld ook inwilliging percentages rol. Er zijn heel veel asielzoekers natuurlijk denken van nou als ik naar nederland kom weet ik dat ik de eerste periode niet wordt opgevoed wordt opgevangen. Maar ik heb wel een grotere kans om asiel te krijgen in nederland dan bijvoorbeeld in duitsland of belgië vervolgens het feit dat je dan na vijf jaar een permanente verblijfsvergunning krijgt, wat niet in alle landen het geval is dat als je subsidie beschermd bent tot gezinshereniging ruimhartiger is dan in andere landen dat je kunnen naturaliseren sneller dan naar duitsland zijn allemaal dingen die een rol spelen en die als het gaat om het meerjarig perspectief die mensen hebben nederland aantrekkelijker maakt een andere landen en dat blijkt in de praktijk belangrijker dan de opvangvoorzieningen. De eerste paar weken.

[1:14:37] Zijn er nog.

[1:14:38] Ja. Voorzitter, daar heeft de heer brekelmans het over de inwilliging percentages die is die is hoger dan de andere landen had. Klopt, maar de heer brekelmans ook zeggen dat niet in niet in dit debat, maar in eerdere debatten. Wat wij kansarme vlucht vluchtelingen die moeten stellen. Terug naar ma marokko. Daar had je het lijntje mee maar ik hoor u dat u wilt tornen aan de inwilliging percentages onderzoeken waarom dat zo hoog, hoog is. Maar is het doel van de vvd om een lagere percentages te bewerkstelligen. Wat defacto betekent dat er meer kansloze aanvragen beneden komen want volgens mij ontstaan dan jojo effect. Als er meer kansloze aanvragen komen, zegt de vvd. Dit kan niet. Dit dit hoort niet. En als het juist hoger te worden. De vvd zeggen ja maar dus is wat aan de hand kan de vvd dus uitleggen wat voor inwilliging percentages voor u dan positief resultaat zou zijn.

[1:15:32] Brekelmans soort kan kort echt korter dan.

[1:15:39] Ineens percentage dat vergelijkbaar is met het europese gemiddelde gecorrigeerd voor de samenstelling van instroom.

[1:15:47] Even bij laten want ik ga voor twee minuten schorsen verzoek van de staatssecretaris.

[1:15:53] Ik blijf rustig zitten.

[1:15:55] Ja

[1:15:59] ja.

[1:16:01] De om te roken,

[1:16:06] Verblijf,

[1:16:08] Dan komt zo'n diner schorsen na de eerste termijn.

[1:18:57] Ik heropent de vergadering.

[1:19:01] Collega's, het woord is aan de heer c. Daarvoor zijn bijdrage toch zo naar de heer kuzu is nog bezig. Dus als een interruptie excuses.

[1:19:11] Er zijn hier even de tijd. Ik voel me toch weer.

[1:19:14] Voorzitter,

[1:19:19] Arnon

[1:19:22] het tijd voor een andere voorzitter. Het woord is aan de heer kuzu van denk.

[1:19:28] Voorzitter, dankuwel.

[1:19:31] In welke parallelle werkelijkheid leeft deze staatssecretaris eigenlijk. Ik zat me voor te bereiden

[1:19:37] op dit debat. Ik was de stuk aan het lezen.

[1:19:40] Ik zag in de brief van dertig januari zag ik de volgende zin

[1:19:44] terugkijkend. Op de afgelopen maanden is het nodige bereikt om uit de crisis te komen. Voorzitter, het staat er gewoon echt. Het is geen grap. Zelfs de beste verkoper van fata morgana zal het niet kunnen bedenken.

[1:19:57] Ik vroeg me af waarom de staatssecretarissen staatssecretarissen de behoefte had om zichzelf dit compliment te geven. Ik heb erover zitten nadenken. Voorzitter, en ik begrijp het eigenlijk ook wel. De rechterflank van deze kamer

[1:20:11] heeft zich vandaag weer als een roede hongerige wolven verzamelt. Geef een onmogelijke opdracht om een electoraal puntjes te scoren in aanloop naar de verkiezingen

[1:20:20] en de linker flank van deze kamer wijst terecht op internationaal recht en medemenselijkheid twee coalitiepartijen d zesenzestig en de christenunie zijn inmiddels ontstaan van hun principes zijn worden als makke lammetjes bij de kudde gehouden door de vvd herder. Ze mogen van een partij we ook geen ruzie meer maken over dit thema de eigen partij van de staatssecretaris heeft een week lang gechanteerd, waardoor zelfs de grote baas opgetrommeld moest worden om een brandje te blussen in het eigen fractie. De rechter die de staatssecretaris talloze keren op zijn vingers heeft getikt. Dat zijn vingers paarse en het cda van meneer peters.

[1:20:59] Hij heeft geen toverstokje. Dus ik begrijp dat deze staatssecretaris een compliment nodig heeft omdat behalve pro forma van de vvd hij niemand hij van niemand complimenten krijgt maatschappelijke organisaties slepen om voor het gerecht zijn ketenpartners coa en ind geloven niet meer in gemeente werken niet mee. De raad van state komt met een vernietigend oordeel over de voor de staatssecretaris heilige spreiding zweth de beloofde panacee blijkt inmiddels een placebo te zijn. Het piept en het kraakt. Voorzitter, het loopt niet. Let lekker. Dus ik wil eigenlijk de staatssecretaris wel een complimentje geven. Misschien helpt het een beetje. Hij rent de sloffen uit zijn schoenen. Hij doet heel erg zijn best. Het blijft joviaal. Hij maakt af en toe een grapje

[1:21:48] leuk.

[1:21:50] Voorzitter, in de tussentijd stevent nederland af op een. Ik citeer maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis.

[1:21:56] Die conclusie trekt het coa ind. De politie. Deze asielcrisis gaat nog ingrijpender zijn dan die van afgelopen zomer. In maart moet er al vijf duizend opvangplekken worden gezocht van april tot juni komen daar extra duizenden opvangplekken bij nieuwsuur becijferde achtendertigduizend opvangplekken die nodig zijn. De staatssecretaris blijft optimistisch. Maar waar blijven die achtendertigduizend opvangplekken kan de staatssecretaris een concreet tijdspad geven. Voorzitter, dan nog een vernietigend rapport van de rekenkamer. Zij concluderen dat de begroting voor de asielopvang al meer dan twee decennia niet onder controle.

[1:22:31] Is.

[1:22:32] In de afgelopen drieëntwintig jaar waren de uitgaven een twintig keer te laag begroot. Afgelopen jaar was er zelfs een miljard meer nodig dan de vijf, honderd miljoen euro. Begroot. Je zou eigenlijk zeggen. Regeren is vooruitzien, maar opeenvolgende kabinetten. Rutte en eerlijk is eerlijk. Ook daarvoor reageren op z'n best met oogkleppen op en op z'n slechts ziende blind. De staatssecretaris moet dan toch wel inzien dat zijn harde werk van de afgelopen tijd valt of staat met een gedegen begroting zou kunnen we op de lange termijn afspraken maken, biedt tot rust voor de gehele asielketen en kunnen we de benodigde opvangplekken duurzaam creëer is de staatssecretaris daarmee eens zo. Ja. Ik ben benieuwd waar dat dan uit blijkt. Voorzitter, want in het geval van oekraïense vluchtelingen. Voorzitter, kondigde honderd duizend mensen opvangen binnen twaalf maanden. Nederland was niet vol en er waren toch opvangplekken beschikbaar in europa werden één miljoen asielaanvragen geregistreerd tegenover vier miljoen oekraïners. Voorzitter, dus bestaat wel ruimte afsluitend. Wij zullen ons altijd blijven inzetten voor kwetsbare mensen. Ik hoop de staatssecretaris aan te vinden.

[1:23:37] Dankuwel. Het woord aan de heer ceder van de christenunie.

[1:23:41] Dankuwel voor ze. Deze week staan we stil bij één jaar oorlog oekraïne dat verschrikkelijk voor oekraïne het europese continent, maar ook de tienduizenden mensen inmiddels bijna honderd duizend hoe oekraïners die momenteel in nederland worden gehuisvest en complimenten voor de gemeente, maar ook de particuliere die hen opvangen. Voor zover ik heb een vraag over. Ik heb begrepen dat de woon component van de vergoeding voor particulieren die oekraïne opvangen is verlagen. Dat betekent dat mensen die particuliere hoek en oekraïense gezin of persoon in in huis hebben nu een lagere vergoeding krijgen, terwijl de energiekosten zijn gestegen. Even los van de redenen die de staatsssecretaris daarvoor aan aanvoert, wil ik toch vragen of dat slim is, kan namelijk via een perverse financiële prikkel teweeg brengen dat particulier dat particulieren het niet meer kunnen dragen. Maar volgens de gemeentelijke opvang daarvoor verantwoordelijk is, terwijl we daar natuurlijk qua opvang capaciteit uitdagingen zal de staatssecretaris willen vragen of hij dat zou willen overwegen. Het contrast met oekraïne is groter opzichte van vluchtelingen die geen oekraïense nationaliteit hebben want daar is het moeilijk als het gaat om de opvangcapaciteit. Om de problemen structureel op te lossen, hebben we daarom ook de spreiding zweth nodig. Kan de staatssecretaris aangeven wanneer het advies van de raad van state is verwerkt en wanneer hij de wet naar de kamer stuurt. Ik wil in herinnering roepen dat de belofte naar gemeente was dat deze per één januari in werking zou treden en ik daarom ook al voorstellen dat gemeente hier met smart op wachtten. De staatssecretaris verwacht rond één juli negentien duizend plekken te hebben gerealiseerd. Hij verwacht dat dit nog niet genoeg zal zijn, maar ik vraag me af hoe zekerheid is dat het aantal behaald kan worden? Kan hij dat aangeven? Voorzitter, we hebben het over opvang en en crisis en nood op opvang. Maar als naar de basis kijken ben ik ook niet tevreden over het op orde krijgen van de uitvoering voor de christenunie was het belangrijk dat de dat dat de aanbevelingen in de commissie van school integraal uitgevoerd zouden worden en voorzitter staat geeft aan dat gebeurt zou zijn. Maar als we een praktijkgevallen van waar het verbeterd is en ook een structurele voorbeelden als het gaat om doorlooptijden verkorten. De kees storm verlagen als het gaat om de rechten van het kind waarborgen voor de voorzitter, dan ben ik nog niet tevreden. Denk dat ook stappen hierin kunnen zetten. Uit nieuwsuur onderzoek bleek dat ook zijn momenteel honderden kinderen die momenteel ook een zonder status zijn en dat heeft ook mede te maken door de wijze waarop de discreet discretionaire bevoegdheid bij de hoop van de de alleen de eerste aanleg is gelegd. Ik vraag me af of de staatssecretarissen in lijn met de uitvoering oplossingen die we nu breed aan het dragen of ook ambtenaren die veel meer ruimte zouden moeten krijgen om ook na eerste aan aanleg naar zaken te kunnen kijken. Juist als het gaat om kinderen die waar momenteel geen oplossing voor is. Dat valt ook voor ons als het gaat om onder de noemer beter borgen van de rechten van het kind koster over de menselijke maat

[1:26:36] heb ik het eerder gehad over bekeerlingen. Ook tot nu toe horen wij verhalen over zaken waarvan eerder betoogd wordt dat er geen sprake is van van een bekeerling vervolgens dat achteraf wel blijkt te zijn voorstellen. Zulke zaken zijn levensgevaarlijk en ik vraag me af wat nu de stand van zaken is van de verbeteringen die de voorzitter heeft aangegeven. Ik heb afgelopen december een motie ingediend die de regering verzocht, maar het beleid in duitsland te kijken met betrekking tot ongedocumenteerden zogeheten doel dun beleid en te onderzoeken en of hoe het duitse doel doelbewust beleid lessen bevat die ook een hele toegepast zouden kunnen worden. Ik heb daar een antwoord op gehad en ik zie dat de staatssecretaris aangeeft dat hij nog geen reden ziet om lessen over te nemen. Voorzitter, ik vraag me toch af om of de staatssecretaris op kan reflecteren. Juist ook als het wmo dossier aardig aardig aangeeft dat er momenteel te weinig mogelijkheden zijn voor mensen om om ook perspectief te krijgen als het gaat bijvoorbeeld op in land van herkomst, maar ook in nederland. Dat zou anders kunnen door hen bijvoorbeeld perspectief bieden op op werk, waardoor ze ook een bijdrage zou kunnen leveren aan de samenleving. Voorzitter, tot slot,

[1:27:45] wij hebben vandaag berichtgeving gelezen over dat dat het om de nood opvang bij den bosch onhygiënisch is en dat de situatie niet veilig is niet gezond is, terwijl er ook kinderen blijven blijven liggen zitten. Ik vraag me af of de staatssecretaris aangeven of dat bekend is bij hem. Welke stappen er gezet worden en of hij kan aangeven of dit bij meerdere locaties speelt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit hygiënisch

[1:28:09] dat we een hygiënische noodopvang kunnen bieden voor vluchtelingen, want volgens mij is dit geen kwestie van onwil, maar kunnen we dit sorry van? Niet van een niet van nida niet kunnen maar onomwonden. Volgens mij kunnen we het.

[1:28:21] Met elkaar fikse wel voorzitter.

[1:28:23] We zijn twee interrupties voor u de eerste is van even kwijt maar even naar meneer van dijk was meneer brekelmans.

[1:28:33] Ja. Voorzitter, de heer c de die vraag nu ook heel luchtigjes aan de staatssecretaris. Wanneer komt die spreiding zweth nu terwijl die er al een jaar had kunnen zijn

[1:28:42] en los daarvan is er natuurlijk ook genadeloze kritiek op de wetten van de raad van state van de gemeentes die zeggen ja dat gaat helemaal niet werken met die perverse prikkels die erin zitten veel te complex. Dus los van de vraag wanneer die nou komt meneer ceder is mijn vraag. Bent u er uberhaupt blij mee met wat we tot nu toe op tafel hebben liggen of zegt u van nee dat moet gewoon dat is gewoon huiswerk overdoen.

[1:29:04] Meneer ceder,

[1:29:05] Ik heb advies van de straat van state gelezen. Die zegt twee dingen waar wij vinden dat het simpeler moet en wij vinden dat je veel meer moeten motiveren hoe bepaalde dingen in de praktijk werken over de tweede zeggen ik kunnen we moeten staat er gewoon fikse kun je in de memorie van toelichting uitleggen hoe gemeente ontmoeten moeten gaan met de systematiek zoals die in de wet bedacht is. Over het eerste term heb ik mijn gedachten over altijd simpeler zou kunnen. Tegelijkertijd denk dat we dit wel een systematiek is. Dat kan werken. En temeer ook dat hebben we ook gehoord de afgelopen weken. Deze wet is er nog niet mede ook omdat de andere coalitiepartijen. De weken over deden. Om te kijken of we tot een balans zouden kunnen komen. Dus dat aspect had wat mij betreft simpeler gekund. Tegelijkertijd vind ik geen onoverkomelijke stap, mits het goed uitleggen hoe dat werkt en dan denk ik dat deze wet zou moeten kunnen werken. Dus volgens mij kan dit zelf verwerkt worden. Dan moet het gewoon snel richting de kamer juist ook omdat ik heb net aangegeven. Gemeenten zeggen op één januari zouden het in werking treden. Wij gaan de noodopvang stoppen, want de overheid deze tweede kamer. Dit parlement. Staatssecretaris is geen betrouwbare partner en wij kunnen het niet meer leggen uitleg aan onze lokale gemeenteraden. Om die reden ook de elite en beloften aan de kamer ziet er een behoefte aan de nederlandse bevolking tussen beloften aan al die gemeenten die hun nek hebben afgestoken. Het afgelopen half jaar en noodopvang hebben het nu dus dreigen te sluiten. Ook daarom moet er snel komen.

[1:30:24] Meneer brekelmans.

[1:30:27] Ik hoor de heer c te zeggen de aanbevelingen van de commissie van zwol die moeten

[1:30:32] worden uitgevoerd en een hele belangrijke aanbeveling was om geen pardonregeling mee te doen, want het rapport ging namelijk over de stapeling van procedures en de beperkte vertrek bereidheid van mensen die uitgeprocedeerd zijn en hij concludeerde heel scherp dat op het moment dat je pardon rekeningen in stand houdt dat mensen niet bereid zijn om te vertrekken en procedures blijven stapelen en heer c erin. Hetzelfde betoog, hoor ik vragen om het voorbeeld van doel doen in duitsland, wat precies haaks staat op de aanbevelingen die de commissie van zwol heeft gedaan.

[1:31:04] Hoe kan hij dat met elkaar rijmen?

[1:31:06] Zeggen.

[1:31:07] Voorzitter van vol even aangeven dat je geen kinderpardon wil. Wat wil ik al ook niet. Dat is hartstikke dom. Heer pardon sluit binnen een paar jaar heb je weer nieuwe zaken zoals we dat nu hebben dat kinderpardon was een compromis omdat verschillende partijen geen structureel beleid al de borgen. Wat je nu hebt is dat wij weten wat in de uitvoeringsorganisaties je de menselijke maat moet toe toe toepassen. Het weten we in alle commissies zit bij het uwv bij de svb sociale zaken overal de belastingdienst. In elk commissie weten we als kamer wat wij dat wij te streng zijn geweest en dat we de menselijke maat moeten toepassen. Behalve

[1:31:45] hier in deze commissie. Dan doen we alsof we dat niet begrepen hebben. Dan doen we alsof de conclusies van de kinderopvangtoeslagen, want wij die niet kennen, want ook de ind is een uitvoeringsorganisatie. Dat betekent dat ook de beleidsambtenaren bij die hen het vertrouwen te geven om maatwerk toe te kunnen passen. Volgens mij is dat geen redelijk om redelijk verzoek en is wat de heer brekelmans stelt een valse tegenstelling.

[1:32:08] Dankuwel brekelmans.

[1:32:12] Ik de heer c de die concludeert een beetje achteloos. Zo van de menselijke maat wordt niet toegepast. Volgens mij is er geen enkele

[1:32:19] aanvragen binnen de overheid die zo individueel wordt beoordeeld als een asielaanvraag

[1:32:24] en daar vinden meerdere gehore plaats en op het moment dat er sprake van afwijzing kan iemand in beroep en in hoger beroep op het moment dat het nog een keer veranderd kunnen herhaalde aanvraag doen. Er is geen enkele vergunning of verblijfsvergunning of wat dan ook, waarbij je zo vaak een aanvraag kan doen en twee keer in beroep kan als bij asiel. Dus dat de de uitkomst, de heer c, die niet altijd bevalt omdat die een afwijzing krijgt dat dat kan maar om er zo even te concluderen van een uitvoeringsorganisatie waar duizenden mensen werken die

[1:32:52] iedere aanvraag individueel een hele onderbouwing moeten schrijven van tientallen pagina's als een afwijzing doen om zo even achteloos te concluderen dat er geen menselijke maat wordt toegepast. Dat is gewoon helemaal bezijden. De waarheid en ik vraag die cetera om daar iets genuanceerder op te reflecteren.

[1:33:07] Ja voorzitter, ik zou de heer hillemans vragen om deze conclusie die hij trekt om die terug te nemen want dat heb ik niet gezegd ik heb heel veel waardering voor de d. Dus ik vind het best wel kwalijk wat ik gezegd heb en dat zeg ik over alle uitvoeringsorganisaties dat er een behoefte is om meer zeg ik dat er geen menselijke maat is onder meer menselijke maat toe te passen en het vertrouwen veel meer aan de uitvoerende beleidsmedewerker geven. Het geld voor de ind medewerker geldt voor uwv medewerker geldt voor de medewerker. Dat is wat ik gezegd heb en de heer brekelmans weet dondersgoed wat momenteel de discretionaire bevoegdheid alleen in eerste aanleg bij de hoofd van de ind liggen. Dat weten dondersgoed waar wilt u een beeld voorstellen als dat het anders is.

[1:33:49] Ik zie ik stel voor om de menselijke maat ook te beleggen bij de beleidsmedewerkers die is nu al. Maar er is ook een behoefte aan. Heeft u gelezen in de in staat van de migratie. Afgelopen jaar ook medewerkers aangeven bij ervaren knelpunten zou daar graag wat meer ruimte op willen.

[1:34:05] Dankuwel. Ik ga het woord geven aan de heer dassen van voelt.

[1:34:09] Dank voorzitter, en we zitten met een duidelijk probleem en dat is wel dat het kabinet consequent probeert en opgedragen wordt om de crisis op te lossen met voorstellen waarvan ze weten dat ze niet werken.

[1:34:20] Wimpel onze verantwoordelijkheid af naar de rechter naar derde landen en naar de europese buitengrenzen paniekvoetbal en toneelspel om een stoer verhaal te hebben waar verspilde energie als het gaat om het echt aanpak van de asielcrisis en we schuiven deze crisis steeds vooruit. Zo oordeelde de rechter eerder al dat de opvang niet voldeed aan kwaliteitsnormen tegen de rechter. Daarna reist maatregelen van tafel rechtszaak over het verlengen van de wettelijke beslistermijn financieren, begrensd muur die niet werken en ingaan tegen vluchtelingen bedrag besloot de meerderheid van de kamer dat energie en prioriteit gegeven moet worden aan een deal met of

[1:34:52] gesprek met denemarken voor een deal met gewandeld waarvan de staatsssecretaris zelf al aangaf dat het niet werkt en het europese hof van oordeel dat niet mag en zo kunnen we doorgaan. En dus wil ik aan de staatsssecretaris vragen

[1:35:04] wat kosten en deze nutteloze exercities allemaal.

[1:35:08] En hoeveel belastinggeld heeft de regering inmiddels uitgegeven aan inhuren juristen en voor rechtszaken en adviezen, zoals bijvoorbeeld daarna reist maatregel

[1:35:17] en hoeveel geld aan opvangplekken zijn er als gevolg vrijgekomen om ook daadwerkelijk de noodzaak van de crisisopvang weg te nemen.

[1:35:23] Want voorzitter,

[1:35:24] Deze schijnoplossingen leiden af van echte structurele oplossingen

[1:35:28] oplossingen die mensen helpen en die weer brengen in ons asielsysteem

[1:35:32] en de adviesraad migratie. Het adviesorgaan van de overheid zelf gaf in de technische briefing eerder aan u kan als je niet tegenhouden of verminderen met rest restrictieve maatregelen.

[1:35:41] Maar je kan wel zorgen dat het asielsysteem op orde is dat onvoldoende opvangplekken zijn dat de uitvoeringsorganisaties, zoals de ind voldoende financiering hebben om achterstanden weg te werken en om nieuwe aanvragen te verwerken

[1:35:52] dat er op europees niveau gezamenlijk asiel afspraken gemaakt worden, zoals het inrichten van een europese grenspost waar aanvragen snel verwerkt worden en mensen die recht hebben op asiel worden herverdeeld over europa of het aanpakken van de grondoorzaken van migratie om zo instromen omlaag te brengen. De oplossingen zijn bekend,

[1:36:09] maar waar er niet werkende restrictieve maatregelen de hoogste prioriteit prioriteit krijgen, worden structurele oplossingen tegengehouden en vertraagd

[1:36:17] in de brief van de staatssecretarissen dat naar verwachting zo'n negentienduizend plekken beschikbaar zullen worden per één juli twintig, drieëntwintig, terwijl er deze zomer zo'n veertigduizend plekken nodig zijn en dat het mogelijk kan oplopen tot vijfenzeventigduizend plekken in twintig, vierentwintig.

[1:36:31] Wat is het plan van de staatssecretaris. Om deze tekorten nog voor de zomer op te lossen en heeft hij daar een plan b voor gerekend. De staatsssecretaris opnieuw op het rode kruis of artsen zonder grenzen.

[1:36:41] Wanneer kan de kamer nu eindelijk. De spreiding werd gaan behandelen die wel structureel kleinschalige kwalitatieve opvangplekken zou kunnen creëren en zullen daarin de aanbevelingen van de raad van state verwerkt worden,

[1:36:52] komt er een landelijke ondersteunings team dat gemeente kan ondersteunen in besluitvorming en de realisatie van kleinschalige opvang.

[1:36:59] De peiling zweth moest namelijk in februari twintig, drieëntwintig al in werking treden en in mij gezorgd hebben voor veertigduizend plekken. Maar deze wet is in verkiezingstijd omstreden. Dus ik verwacht ook dat behandeling niet snel zal gebeuren. Want voorzitter, het is helaas campagnetijd waarbij bepaalde partijen willen scoren met streng, strenger strengst over asiel en migratie. En daarmee schuiven we structurele oplossingen weer vooruit partijpolitiek en de verkiezingscampagne spelen hier dus wel degelijk een grote rol en we zijn bezig met de verkeerde dingen namelijk kiezers winnen in plaats van oplossingen zoeken voor kwetsbare mensen die uitzichtloos vastzitten in crisisopvang dankuwel.

[1:37:35] Dankuwel. Dan is het woord aan mevrouw piri van de partij van de arbeid.

[1:37:40] Ja. Dankuwel. Voorzitter, en ik denk het debatje tussen twee coalitie partijen op dit thema eigenlijk al aangaf waarom we misschien

[1:37:48] deels ook gewoon maanden vastzitten zonder structurele oplossingen.

[1:37:52] Ik wilde graag starten over de aardbeving slachtoffers in turkije, syrië, verschrikkelijke ramp, ramp en mijn partij heeft het voorstel gedaan om inderdaad die visie uit te versoepelen. Er zijn ontzettend veel syrische en turkse nederlanders met familieleden en vrienden onder de slachtoffers en ik denk dat bij ons allemaal de mails binnenstromen met schrijnende verhalen en mensen die echt voor wie het niet duidelijk is waar de versoepeling nu uit bestaat. Dus misschien dat we daar vanavond wat helderheid uit kunnen krijgen, geldt de versoepeling ook voor syriërs uit syrië geldt de versoepeling ook voor syriërs in turkije

[1:38:29] betekent ook dat de beslist capaciteit is verhoogd, zijn er nu extra personeel op de consulaten op de ambassade in ankara en welke belemmeringen voor het dat momenteel consulaat in istanboel is gesloten

[1:38:44] of gaan alle aanvragen via vs, vs globo, waarvan de heer cetera nick ik onlangs nog hebben mogen ervaren hoe ontzettend vraag dat systeem is is er ook gekeken naar de kosten van de visa voor die die tijdelijk opgeheven en welke coulance wordt betracht met betrekking tot de documenten.

[1:39:06] Uiteraard snap ik dat er documenten nodig zijn om de intentie van teruggekeerd te toetsen en ik vroeg me af of dat nog iets anders is dan wat altijd geldt namelijk een retourvlucht en een garantstelling van iemand in nederland

[1:39:21] en ik hoor graag wanneer de staatssecretaris hier duidelijkheid over kan verschaffen

[1:39:26] over gezinshereniging van bijvoorbeeld syriërs of turkse asielzoekers of statushouders hier in nederland.

[1:39:37] Klopt het dat een aantal mensen die wachten op gezinshereniging.

[1:39:42] Want die zijn omgekomen bij deze ramp

[1:39:45] en wordt er ook coulance betracht bij de slachtoffers van de aardbeving als het gaat bij definitie van kerngezin betreffende gezinshereniging

[1:39:57] dan voorzitter over de opvang in nederland. De staatssecretaris is de afgelopen weken veel in het buitenland geweest. Maar de problemen in nederlandse nog lang niet weg is een enorm tekort aan opvangplekken. De ind wachtlijsten die lopen eigenlijk alleen maar verderop. En dus een deel van de structurele oplossing, namelijk de eerlijke spreiding. Die is er niet wat er wel is, is forse kritiek van coa, vng en raad van state op de politieke deal. Die is gesloten rondom die spreiding zweth. Wat gaat er nu gebeuren? Aantal collega's vroegen daar nu ook daar. Wanneer kunnen wij de wet aangepast of niet aangepast in deze kamer eindelijk verwachten

[1:40:37] dan bij de ind. De achterstanden die zijn enorm

[1:40:41] en inmiddels moet een

[1:40:45] loopt een zaak kwam vijftien maanden lopen voordat iemand een besluit heeft gehoord. En dan vroeg ik me toch alvast. Ik lees in een van de brieven dat er nu eerste prioriteit wordt gegeven aan de kansarme zaken van asielaanvragers in veilige landen.

[1:41:01] Dan begrijp ik dat niet. Als wij willen dat mensen die het recht hebben om hier te verblijven dat zij zo snel mogelijkheid duidelijkheid krijgen kunnen meedoen in onze samenleving. Waarom staan die dan achterin de rij.

[1:41:15] Tot slot, voorzitter over de crisis noodopvang. Een aantal grote locaties loopt over vijf weken af welk noodplan is er is het al duidelijk hoeveel kinderen er in de crisis noodopvang zitten. Ik begrijp ook dat het coa nog steeds huiverig is voor kleine locaties kan de staatssecretaris bevestigt wat kleinschalige kleinschaligheid toch de ambitie is van het kabinet en echt als laatste zin. Voorzitter, de anvs begrijp inmiddels dat een aantal kinderen al zes maanden geen onderwijs heeft.

[1:41:46] Dit is toch schandalig

[1:41:48] dankuwel.

[1:41:49] Dankuwel. Tenslotte is het woord aan mevrouw kreuger van groenlinks.

[1:41:53] Dankuwel. Voorzitter, de urgentie is hoog, maar het ontbreekt nog steeds aan maatregelen om de opvang crisis te bedwingen als een konijn starend in de koplampen wordt tot het juridisch bittere eind vastgehouden aan onhoudbare maatregelen, zoals daarna reis maatregel met veel menselijk leed tot gevolg en ook de spreiding. Zweth dreigt er weer zo één te worden. De raad van state is immers glashelder. Het voorstel is onnodig complex en waarschijnlijk onuitvoerbaar, en bovendien is het een maatregel die niet op zeer korte termijn soelaas gaat bieden. En dan is er de vraag over de voorzienbare instroom van meer vluchtelingen door de ramp in turkije en syrië en die is nog niet in de prognose verwerkt. Wat zijn daar de nood plannen voor continu een snelle update van de mbp en kan er bijvoorbeeld worden geïntensiveerd op kleine locaties eventueel door tussenkomst van het rode kruis. Om in ieder geval de crisis noodopvang te ontlasten. En wat doet de staatssecretaris met het raad van state advies komt er een werkbaar voorstel of blijft het bij dit politieke compromis. Maar wat eigenlijk dus nog steeds geen oplossing gaat zijn

[1:43:02] over de naam rijksmaatregelen.

[1:43:04] Is al heel veel gezegd.

[1:43:05] En eigenlijk is mijn voornaamste vragen aan de staatssecretaris zou de staatsssecretaris. Nou met de kennis van nu toch weer precies hetzelfde te doen, namelijk weten dat de kans heel heel groot is dat het bij de rechter en uiteindelijk bij de roos hoogste rechter sneuvelt voorzitter over de roewanda deal. Dat is een aangenomen kamermotie. Maar het is eigenlijk duidelijk dat deze juridisch niet kan. Denemarken heeft expliciet de afwijkingsmogelijkheden bedongen die nederland niet heeft en bovendien heeft u geen formele relatie met rwanda staat zelfs niet op de lijst van veilige landen van buza. Dus gaat de staatssecretaris staande dit debat duidelijk maken dat hij deze motie niet gaat uitvoeren dan voorzitter, nog een voorbeeld van het laveren bestuurlijk laveren het verlengen.

[1:44:01] Ogenblik, punt, van orde,

[1:44:03] Wordt nu al twee keer gesproken over de rwanda deal en de motie eerdmans. Het staat er helemaal niet. In rol wordt er niet in genoemde door uw sprake van partner landen waar nederland mee kan samenwerken om de asielprocedure buiten ons grondgebied plaatsvindt. Dus het is onjuist om te spreken over rwanda.

[1:44:24] Ja.

[1:44:26] Volgens de staatssecretaris heeft hij is mos gelijk. Ik zou niet zeggen.

[1:44:29] Voorzitter, dan hebben we hier met elkaar geconstateerd dat roewanda sowieso dat dit juridisch niet niet een opties.

[1:44:39] Dat is iets anders. Gaat u dat begrijp ik.

[1:44:43] Voorzitter dan over nog een voorbeeld eigenlijk van het jaar dat dat bestuurlijk laveren dat dubieus bestuurlijke veren wat continu gaande is naam het verlengen van de wettelijke beslistermijn voor asielaanvragen, zegt zevenentwintig procent beslist de ind op tijd en tot één januari twintig, vierentwintig mag de ind de beslistermijn met negen maanden verlengen en mijn vraag is eigenlijk welke maatregelen concreet genomen aan de wettelijke beslistermijn te gaan voldoen? Welke welke noodzaak is er dan ook om in de ind te investeren daarvoor. En hoe wordt bepaald in welke gevallen de ind gebruik gaat maken van die verlengde maximale beslistermijn. Welke criteria hanteert de staatssecretaris ervoor dan? Voorzitter, de kritiek van de algemene rekenkamer ook door andere collega's genoemd.

[1:45:31] Die heeft de financiering van de asielopvang onderzocht en er is dus eigenlijk een structurele kloof tussen de prognoses en budget met jojo beleid tot gevolg en dat is ook een punt wat eigenlijk door diverse fracties. Volgens mij heel veel begroting al is gemaakt en je ziet eigenlijk dat de noodsprongen die vervolgens gemaakt moeten worden aanzienlijk duurder uitpakken dan reguliere opvangvoorzieningen. Bijna de helft van de huidige opvangcapaciteit in noodopvang crisis, noodopvang in een reguliere bed kost negentien euro per dag noodopvang veertig tot honderd en crisis noodopvang achtenveertig tot twee, honderd. Met andere woorden het is echt wat al die jaren de gedachte is dat ze bespaart ging woorden door het kabinet wordt dus nu gestopt in sporthallen cruiseschepen en die dan ook nog eens op geen enkele manier aan de kwaliteitseisen voldoen en mijn vraag is eigenlijk aan de staatssecretaris wat nou concreet gaat gebeuren in die financiering dan voorzitter.

[1:46:27] Die heeft nog tien seconden. Dus ik weet niet wat er allemaal nog komen.

[1:46:30] Tot slot, voorzitter, een vraag over de medische zorg voor vluchtelingen. Twee dingen. Eigenlijk is de staatssecretaris met mij eens dat de minister van vws verantwoordelijk is voor de medische zorg voor iedereen die in nederland aanwezig is. Dus ook voor mensen in de asielprocedure en kan de staatssecretaris toezeggen dat het moment van medische screening losgekoppeld wordt van registratie, zodat echt de gezondheid noden van deze mensen.

[1:46:55] Versnel mogelijk op de radar daar dankuwel. Voorzitter, dank u. Daarmee komt een einde aan de eerste termijn

[1:47:00] van de zijde van de kamer. Ik stel voor om te schorsen tot vijf voor half acht

[1:47:12] hierover stemmen.

[2:29:29] Ik heropende vergadering.

[2:29:32] Aan de orde is het debat over vreemdelingen en asielbeleid, en ik ga de staatssecretarissen

[2:29:38] het woord geven voor zijn eerste termijn en ik zou willen voorstellen opnieuw drie vragen.

[2:29:43] Max nieuw. Ja, voorzitter, dan begin ik met de sprake.

[2:29:46] Der zweth van dijk ceder dassen piri.

[2:29:49] En als het gaat om de spreiding zweth. Er is inderdaad vorige week een advies van de raad van state gekomen. Dat was een dictum c. Dat betekent dat hij opnieuw langs de ministerraad moet en dat zal vlak na het reces gebeuren niet morgen maar vlak na het reces van dijk en welke criteria worden gehanteerd voor de verdeling in de spreiding zweth. Wat wij dat nu hebben gedaan. Voorzitter, in het stuk zoals het naar de raad van state is gegaan, is de techniek die we hebben gebruikt van de provinciale verdeling op basis van inwoneraantal. Hoe die eruit gaat zien na de ministerraad zijn meer vragen over gesteld. Dan kan ik niet op vooruitlopen, want door het dictum zee moeten eerst langs de ministerraad. En als de ministerraad heeft besloten. Dan kom ik naar

[2:30:36] naar u toe.

[2:30:38] Ik zal richting mevrouw podt uiteraard op haar

[2:30:43] rapport plan document schriftelijk terug komen. Ik zie in ieder geval. Voorzitter, er een voorstel in zitten. Vroeg ik overleg nodig hebt met de heer de jong. Want u weet ik ga niet over statushouders over asiel heb ik mijn handen al enigszins vol.

[2:31:03] En dan nog wat andere.

[2:31:04] Dingen die mijn portefeuille zitten.

[2:31:06] Welke termijn een reactie te verwachten,

[2:31:09] Na de eerlijkheid gebiedt te zeggen. Voorzitter, dat niet alleen ik volgende week samen met u reces heb maar dat dan ook mijn ambtenaren even op adem mogen komen. Dus zullen we zeggen binnen twee weken na het reces.

[2:31:23] Dat lijkt me mooie redelijke termijn gaat verder.

[2:31:27] Dan de versiering solide versiering termijn. De financiering termijn komt. Het wordt spreiding zweth die vroeger verleiding heten, maar de financiering systematiek. Het klopt wat in het rekenkamerrapport staat die eenentwintig van drieëntwintig, onder andere mevrouw podt verwezen naar en dat heeft onder andere de mee te maken dat we hier te maken hebben met een open eind financiering die zich gedurende het jaar altijd aanpast. Dus ook voor u. Als kamerleden is het niet aantrekkelijk om bij de begroting te zeggen mag ik met een motie komen van amendement komen waarin ik extra geld uittrekt voor asiel. Want dan bent u

[2:32:04] datgene wat u binnenhaalt kwijtgeraakt. Terwijl u weten we toch achteraf gefinancierd wordt. Maar dat is niet de systematiek zoals die hoort. Ik vind dat je gewoon reëel moet begroten en dus niet moet zeggen als je denkt dat je twee miljard gaat uitgeven dat je één miljard begroot. Dus in die zin. Voorzitter, zal ik zo ook met zal ik ze ook de mijn inbreng doen richting de conceptbegroting dat die reëel begroot is.

[2:32:31] Mijn vraag van de heer ceder,

[2:32:33] Voorstellen. Dat klinkt.

[2:32:34] Goed en zijn ook blij mee. Ik vraag me nog wel even af wat u dus anders gaat doen in de systematiek dan voorheen. Dat willen voorkomen dat het een vierentwintig jaar dat het om op dat de tweeëntwintig jaar is dat het niet goed gaat.

[2:32:45] De thematiek werd gebruikt is dat het de mbp systematiek werd gebruikt. Maar dan met een vertraging van veertien maanden en in veertien maanden kan natuurlijk ontzettend veel gebeuren bijvoorbeeld veertien maanden geleden hadden we nog geen oorlog in oekraïne. Als je dan die cijfers op baseert, gaat het dus meteen ook al het jaar erop. Heel anders worden. Ze zijn aan het kijken hoe recentere cijfers kunnen gebruiken als input voor de begroting en niet met die vertraging van van veertien maanden.

[2:33:14] Podt,

[2:33:16] Ja voorzitter, ik ik meen me te herinneren dat we op een gegeven moment ook hebben gesproken over moet die systematiek. Nou eigenlijk niet echt helemaal anders omdat je natuurlijk toch die die fameuze peeck q systematiek natuurlijk niet altijd bevorderlijk is voordat voorkomen van die toppen en dalen en ook daar heeft de rekenkamer destijds in de sessie mee ons ook wat een en ander over gezegd dat we natuurlijk andere systematiek bestaan die misschien

[2:33:41] dat wat meer dat de realisme verhogen. In ieder geval.

[2:33:45] Daar moeten we ieder geval ook naar kijken net zo goed moeten kijken naar datgene wat mevrouw kreuger inbracht op het moment dat je te laag begroot en te laag aantal structurele plekken hebt zie je vervolgens als je incidentele plekken moet gaan financieren. Die incidentele plekken gewoon veel duurder worden. Dan kan dat ook als je personeel inzet kies je nooit honderd procent bezetting. Maar voor de achtennegentig op een zevenennegentig procent bezetting en je nog een flexibele marge van drie procent is dat je dat doet met plekken is ook volstrekt logisch. Maar er is de afgelopen tijd wel heel erg uit de pas gelopen want ik heb nu ditjaar begon ik mijn tweeëndertigduizend structurele plekken en ik heb er vijfenzeventigduizend nodig aan het einde van het jaar. Dan zie je dat daar sprake is van een disbalans. Dus daar had mevrouw kreuger gelijk in dan de

[2:34:32] heer kuzu over de achtendertigduizend plekken waar er veertigduizend. En nee, het is niet zo dat we stoppen met die negentien duizend plekken van het coa.

[2:34:42] Maar één van de dingen die ook daarin speelde waar de vierenhalf duizend plekken die gerelateerd waren aan de derde landen. Oekraïne.

[2:34:51] Daar.

[2:34:51] Wij hebben een besluit overgenomen en daarmee zijn dus materieel is de vraag van veertigduizend met vierenhalf duizend plekken verlaagd omdat we dat via de ook in de opvang hebben opgelost en zo kijken we ook naar andere maatregelen bijvoorbeeld ook naar verlenging van bijvoorbeeld de grote schepen en u heeft wellicht gelezen dat amsterdam dat terwijl heeft besloten en het amsterdam heeft besloten van duizend na vijftienhonderd te gaan waardoor je op die manier weer ook extra plekken creëren. Dus het is de optelsom van datgene wat coa heeft aangekondigd. En waar we zelf ook mee bezig zijn en een hele belangrijke daarin is ook het handhaven van de plekken die je hebt die ditjaar opgedroogd rijke te raken en de allergrootste die nog even mag noemen. Voorzitter, voordat u

[2:35:38] interruptie toestaat was dat op één april. De crisis noodopvang zou aflopen. Dat ging om zo'n achtduizend plekken daarvan hadden we in onze berekeningen zitten dat we dezelfde duizend via het coa konden overnemen. Inmiddels heeft u, zoals het weet het veiligheidsberaad gezegd dat ze de crisis noodopvang voorzieningen openlaten dat al meteen.

[2:35:56] Vijf, zesduizend plekken. Voorzitter,

[2:36:00] Meneer, markuszower.

[2:36:01] Dankuwel voor een enthousiaste staatssecretaris zou bijna zeggen dat het de staatssecretaris van de plekken. De grote plekken vinden en de staatssecretarissen plekken bouwen plekke vinden plekken maken plekken creëren. Maar wat ik me niet begrijpen. En misschien kan de staatssecretaris mij dat uitleggen. We hebben deze week gezien dat de nederlandse rechter die bepaalde dat afgewezen asielzoekers niet naar belgië mogen worden teruggestuurd. Ondanks de dublin verordeningen nota bene en kan de staatssecretaris uitleggen wat de reden was. Sorry. De reden was dat die rechterzijde in belgië is, kan geen opvang worden gegarandeerd. Maar daar staatssecretaris mij dan uitleggen waarom nederland dan niet ook klip en klaar zegt zodat andere rechters in de andere landen zeggen nederland kan geen opvang meer garanderen. Waarom zich de staatssecretaris niet gewoon. Nederland is vol. Nederland is vol. Rechter zeggen dat belgië geen plek meer kan kan garanderen. Daarom komen wij niet in de situatie dat nederland geen plek meer kan kan garanderen. Dan hebben we toch een staatssecretaris die erin zit.

[2:36:56] De ziel,

[2:36:57] De dus los van het feit. Voorzitter, dat ik nog een heel stapeltje antwoorden hebt liggen. Dus op sommige punten nog terugkomen vind ik dat iedereen uit ieder land in europa die zich verplicht heeft aan het vreemdelingen verdrag daar bijvoorbeeld denemarken uitzondering op. Zoals u weet, ook verplicht is opvang te realiseren. Ik had me goed kunnen voorstellen

[2:37:19] dat rechters in andere landen vorig jaar zomer hadden gezegd wij sturen geen mensen terug naar nederland. Gezien het feit dat in nederland geen opvang kan worden geboden.

[2:37:31] Nog sterker. Dat is precies de achterliggende gedachte achter de naam reis maatregel. Je moet geen extra mensen naar nederland halen of sturen op het moment dat je onvoldoende plek hebt.

[2:37:41] Dat laat onverlet dat iedereen of het nou om nederland gaat van belgië van andere landen. En verder kom ik straks nog even terug op de belgische situatie. Dus ik reageer slechts even op deze vraag moet je altijd proberen te voldoen aan de opdracht die je hebt opvang bieden aan hen die hier asiel aanvragen, maar daarnaast ook een aantal andere maatregelen doen maar ik zo nog opkomt als het gaat om instroom beperkingen als het gaat om uitstroom, bevordering en uitstroom vordering, zowel naar woningen als ook natuurlijk naar de landen van herkomst. Daarom moet je ook internationale verdragen sluiten. Heeft u ook wat vragen over gesteld als commissie. Dus dan kom ik zo op terug. Ik zat nu gewoon even in een andere blokje zoals het in uw termen altijd weten.

[2:38:21] Markuszower. Het algemene punt wat ik niet begrijp, is dat andere landen houden zich niet aan dublin. Andere landen garanderen niet genoeg plekken. Hoezo is nederland met deze staatssecretaris voorop probeert zo vlijtig het beste jongetje van de klas te zijn. Waarom is deze staatsssecretaris de hele tijd bezig plekken aan het vinden in plaats van europa te gaan en te zeggen heere. U heeft geen plekken. Wij hebben ook geen plekken. Laten we het allemaal eens anders gaan doen. Laten we zorgen dat die asielstroom.

[2:38:49] Verstopt,

[2:38:50] De staatssecretaris.

[2:38:53] Mijn belgische collega is om te beginnen een vrouw. Dus ik zal er niet snel ridder tegen zeggen dat kan tegenwoordig ook manier. Markuszower los daarvan.

[2:39:03] U schetst hier een beeld over uzelf dan wel uw partij, waardoor het wel lastig met u samenwerken zou worden. Mocht u dat zo? En u heeft gelijk? Voorzitter, ik zou dat niet willen aandoen. De heer markuszower schetst een beeld over zijn partij, waardoor het moeilijk zaken doen met een mis want hij zegt je hoeft zich niet aan afspraken te houden. Die worden gemaakt. Nee. Op het moment dat je afspraken maakt moet je je daaraan houden. En als een ander zich niet aan die afspraken houdt dan moet je zorgen dat die ander zich wel aan de afspraken gaat houden en is het niet de bedoeling dat je gaat zeggen wij vinden verdragen buitengewoon belangrijk. Behalve als het ons even niet uitkomt. Heel nadrukkelijk is het standpunt van het kabinet gesteund door de overgrote meerderheid van deze kamer van de volksvertegenwoordiging en daarmee de bevolking dat we ons houden aan internationale verdragen. Dus dat doen wij ook.

[2:39:53] Gaat u verder?

[2:39:55] Komt er een landelijk ondersteunings team om te helpen bij de besluitvorming van gemeentes. Besluitvorming van gemeentes. Voorzitter, is niet het probleem basis ondersteuning voor nodig hebben. Ik zie heel veel gemeentes besluit te nemen alle eerlijkheid gebiedt te zeggen dat heel veel gemeentes een besluit nemen, wat niet een besluit is wat mij helpt

[2:40:16] en dat gaat niet alleen om kleine steden of kleine dorpen die te maken hebben met ambtelijke capaciteit problemen. Dat gaat heel vaak gewoon om politieke stellingname. Er zijn gemeentes de heer eerdmans erkend er ongetwijfeld één banen gewoon standpunten heeft in de zin van we willen niet meer dan zoveel mensen opvangen.

[2:40:38] De heer kuzu is er nu niet. Maar anders had ik inderdaad wel gezegd dat in zijn rijtje van het opsommen van moeilijke dingen waar ik mee te maken had ook wethouders zijn van zijn partij die weigeren opvang te regelen. Dus als je toch voor een beeld volledig wil zijn in alle hindernissen die ik heb dan zijn er ook hindernissen bij van wethouders ook van de partij van denk die zeggen nee op iedere vraag die ik stel als het gaat om opvang. Maar meneer eerdmans. Daar komt

[2:41:03] voor meneer de voorzitter, daar komt de heer bos niet meer weg. Ook hij zou zijn partijgenoten kunnen aansporen. Maar het zit er dus niet in besluitvorming ondersteuning als het gaat om locaties.

[2:41:15] Ik krijg echt wekelijks van burgers van bedrijven van organisaties locaties aangeboden of aangewezen waar asielzoekers zouden kunnen worden opgevangen en heren, zal er soms ook locaties bij gewoon die om wat voor redenen ook echt niet kunnen gewoon fysiek niet kunnen, maar vaak kan het wel.

[2:41:34] Daarnaast hebben ook een rijksoverheid nog gewoon een flink aantal panden of locaties waar dingen zouden kunnen. Maar zonder de spreiding zweth waar we net over gesproken hebben, kan ik niets zonder toestemming van gemeentebesturen ook niet als het gaat om eigen panden, tenzij de enige uitzondering het pand al een bestemming heeft waarbinnen asielopvang past. Maar dat is voor de meeste panden van de rijksoverheid niet het geval.

[2:42:03] Uw laatste meneer barker.

[2:42:05] De staatssecretaris zegt opvang past. Maar hoe garandeert u staatssecretaris de veiligheid? Ik heb er in mijn bijdrage wat aandacht aan besteed van. Allereerst niet. Allereerst allereerst de bewoner.

[2:42:18] De bewoners in de omgeving van zo'n asiel locatie opvang, locatie, maar ook binnen het asielcentrum zelf. Ik heb genoemd in mijn bijdrage dat er in het asiel zoekers centrum. Iemand is vermoord. Afgelopen week vinden heel veel moorden overlast misdrijven plaatsen om in rond asielzoekerscentra. Hoe garandeert de staatssecretaris. Hij is verantwoordelijk voor de mensen die binnenkomen is ook verantwoordelijk. Ze wist dat ze worden opgevangen. Maar hoe garandeert de veiligheid van de omwonenden van de bewoners. Hoe veilig is het nou eigenlijk.

[2:42:53] Uw stelling is niet geheel, juist of geheel niet. Sorry. De stelling van de heer markuszower is niet geheel juist of beter gezegd, geheel niet juist. Juist als het gaat om grote opvanglocaties dan zie je dat daar nadrukkelijk door de omgeving wordt aangegeven dat overlast en criminaliteit lager is dan bij kleinere locaties, hetgeen onder andere komt doordat je bij grotere locaties ook meer voorzieningen kunt kunt regelen. En ja, er is een specifieke groep. De veilige landen waar ik zo nog wat over zeggen waar dat anders ligt. Het grootste deel van de asielzoekers veroorzaakt geen overlast, laat staan criminaliteit en dit is een kleine groep en ik zeg nadrukkelijk erbij, met name veiligelanders, want een van de woorden waar de heer markus over naar refereerde. Overigens moet ik ga dat mag ik het geen moord noemen als staatssecretaris. Een van de dood slagen die waar de heer max zou naar refereerde van afgelopen week betrof niet een veilige landen,

[2:43:53] maar er is een kleine groep die voor overlast en criminaliteit zorgt en daar moeten we wat mee doen en dat was ook de

[2:44:01] ik kijk naar mevrouw kreuger. Maar die zat er niet. Dus het zal mevrouw piri zijn geweest die ik kijk naar de plek waar de vraag vandaan kwam. Dat is een van de redenen. Ja, u bent al bijna één partij dus in die zin als ik naar kreuger kijk, mevrouw kreuger kijk, kijk uiteraard. Voorzitter, ook naar mevrouw piri. Dat is een van de redenen dat we ook veilige londens als eerste door het asielproces willen halen, omdat we zien die mensen weinig kansen hebben op opvang veel problemen veroorzaken geen binding willen hebben omdat ze weet dat ze dat is toch geen verblijf status gaan krijgen en dus moeten we in het kader van draagvlak in de nederlandse samenleving draagvlak onder gemeenteraden draagvlak onder bestuurders moeten we zorgen dat juist deze groep zo snel mogelijk door het asielproces is een nee krijgt te horen en vervolgens ook geholpen wordt met te vertrekken als een vraag van de heer c erover. De zoals hij dat noemde ca in den bosch. De ik opvang in den bosch. Waar het hierover gaat is geen crisis noodopvang. Want dan zou het coa zich niet tegenaan bemoeien. Het is een noodopvang en de beelden zoals vandaag in de krant stonden die worden ook herkend en ik heb ook uiteraard vandaag meteen contact opgenomen met het coa en daarom ziet mijn telefoon voor mij liggen aangaf van der valk maatregelen nemen in de zin van meer schoonmaken maken paden overdekte ongedierte bestrijden het coa gaat zelf deze week een inspectie doen dus ook een inspectie gepland. Samen met de ggd en het coa heeft beloofd om in deze locatie en ook volop te gaan zitten omdat datgene wat vandaag in trouw stond niet iets is wat de heer c er nog ik enigszins acceptabel vinden.

[2:45:55] Voorzitter, dank dat u snel en adequaat op wordt gereageerd

[2:45:59] hebben zicht op of dit op meerdere noodopvang speelt en hoe kunnen voor zorgen dat je tijdig melding van gemaakt wordt om te voorkomen dat zich ophoopt. Dus ik hoop dat men wil meedenken over hoe we dit

[2:46:11] hoe het tijdig graaf vroeg signalering kunnen of tijdig melden.

[2:46:14] Dus ja. Voorzitter, daar heb ik vandaag contact over gehad. Maar dan in het geval met vluchtelingenwerk en de directeur van vluchtelingenwerk heeft ook zijn medewerkers in het land nadrukkelijk gevraagd snel dit soort signalering te doen als zij dat constateren, opdat hij zich weer naar mij kan doen en ik zou weer kunnen doen naar het coa. Nog even los van het feit dat het coa dit ook zelf doet, maar wordt ook langs de lijn van vluchtelingenwerk opgepakt om te kijken daar waar het kan en we moeten wel beseffen dat waar veel mensen op kleine ruimtes worden die niet geschikt zijn om lang te verblijven het met de hygiene soms minder goed gesteld is dan ongetwijfeld bij de heer c de thuis. Maar dat laat onverlet dat datgene wat in de trouw stond absoluut niet kan. Vandaar de lijn coa de lijn vluchtelingenwerk. Maar is ook in dit specifieke geval de ggd die als onafhankelijke inspectie. Daar gaat gaat kijken.

[2:47:10] Mevrouw kreuger en mevrouw piri hadden beide een vraag over kan de staatssecretaris bevestigde de kleinschaligheid van de opvang. De ambities. Ja. Grootschalig mag daar waar het kan. Laat ik ook duidelijk over zijn. Ik zoek op dit moment ook een aantal grootschalige locaties omdat één keer twaalfhonderd. Nou eenmaal veel minder werk is dan veertig keer dertig en ik heb veel plekken nodig. Maar ik heb nog een keer richting vng ipo en veiligheids beraad herhaald dat ik dertig plekken in een kleine gemeente ook prima vriend en ik zeg nadrukkelijk bij dertig plekken in een kleine gemeente. Omdat je bij de grotere gemeentes ook gewoon een hogere opgaven hebt en ik zie

[2:47:58] dat bijvoorbeeld de twee grootste gemeentes van nederland

[2:48:03] relatief gezien veel minder doen en ook minder doen. Ze zouden moeten doen, maar ook minder doen aan een kleine gemeentes, terwijl een kleine gemeente soms met dertig plekken ook alle een taakstelling van die gemeente

[2:48:14] in het kader van de vrijwilligheid zeg ik erbij want er is nog geen spreiding. Zweth heeft voldaan. En ook straks. Als er een spreiding zweth is ga ik er nog steeds vanuit dat veel op basis van vrijwilligheid zal gebeuren,

[2:48:27] is de staatssecretaris van mening

[2:48:31] dat de minister van vws verantwoordelijk is voor alle mensen als het gaat om gezond.

[2:48:34] Met zorg.

[2:48:36] Dat is in eerste instantie een taak voor het kabinet als totaal. Ik ben daarin stelsel verantwoordelijk als het gaat om de opvang en de minister van vws als het gaat om de toegang tot zorg. Dat dienen we dus gezamenlijk te realiseren. En daar geldt hetzelfde voor. Een vraag die van mevrouw piri kwam over het onderwijs, dan geldt ook weer ik verantwoordelijk voor de opvang, de heer wiersma voor het onderwijs. En ja, er zijn kinderen die veel te laat onderwijs krijgen. U moet wel een paar dingen bedenken.

[2:49:11] Dat is geen kwestie van geld. Dat is zelfs vaak geen kwestie van gebouwen,

[2:49:15] maar u weet hoe grote problemen zijn als het gaat om het realiseren van voldoende onderwijzers in dit land in de reguliere situatie en hoeveel scholen als een overgegaan op

[2:49:28] bijzondere maatregelen. En als je dan ook nog bedenkt dat alleen over oekraïners er vorig jaar tweeduizend klasse bij zijn gekomen. Dan heb je het wel over een verschrikkelijke opgave. Verschrikkelijk grote opgave voor de helderheid. Het is geen kwalificatie verschrikkelijk grote opgave.

[2:49:43] Voorzitter voor onderwijs.

[2:49:48] Onderwijs is belangrijk podt.

[2:49:52] Werd belangrijk onderwijs. Voorzitter, misschien daarover even. Er zijn natuurlijk een hoop structurele dingen die in het onderwijs moeten gebeuren om te zorgen dat al die kinderen die recht hebben op onderwijs dat hij dat ook krijgen vanuit de opvang zou je er natuurlijk ook nog aan kunnen denken om te zorgen, want er zijn er zijn niet problemen op alle scholen dat die kinderen natuurlijk zoveel mogelijk terechtkomen op de locaties dichtbij de scholen die nog wel plek hebben en zo zouden we kunnen voorkomen dat kinderen met zich heel lang zonder onderwijs zitten.

[2:50:21] De stadsdichter,

[2:50:25] We zullen alles uit de kast te halen en we hebben er ook vorige week vrijdag een overleg over gehad met veiligheidsberaad, vng, ipo en commissarissen, inclusief ook de ministers van onderwijs zorg

[2:50:43] vooral hugo. De jonge bedoelde. Ik niet op zijn naam komen waarbij we al die thema's hebben langsgelopen

[2:50:50] waar ik me op dit moment veel meer zorgen over maak is dat vanuit de vng inmiddels het signaal kwam. Wat de gemeente zijn die zeggen wij willen geen opvang bieden. Want als wij opvang bieden en we kunnen vervolgens niet de onderwijsvoorzieningen erbij leveren. Dan krijgen wij op ons laatste en dan krijgen wij van de inspectie. Dan krijgen wij negatieve pers. Als er geen opvang bieden hebben ook geen gedonder met de inspectie. En dan zeg ik uit dat zeg ik. Het gras is altijd erger dan een opvang die niet aan alle eisen vol voldoet, wat niet hetzelfde is als biedt daarom dus maar opvang niet aan alle eisen voldoet.

[2:51:30] Maar ik moet plekken hebben.

[2:51:32] Die plekken moeten verbeterd worden. Daar waar het kan en de voorzieningen moeten goed zijn. Maar dat betekent ook in sommige gevallen als het gaat om onderwijs en daar is minister wiersma ook mee bezig dat we moeten kijken naar

[2:51:46] maatwerk en daar gaat hij ook met voorstellen te komen en we moeten wij alles is ook een variant daarin meenemen. Mevrouw podt. Sorry.

[2:51:53] De variant ruimte. Er is ook nog een vraag, geloof ik. Mevrouw kreuger.

[2:52:00] Dank voorzitter. Want wat voor onderwijs geldt, geldt natuurlijk ook voor medische zorg had ik een aantal vragen over gesteld over hoe we zorgen dat mensen de medische zorg krijgen die ze nodig hebben. Ik zou zelf zeggen waar ze recht op hebben.

[2:52:16] Ik ben benieuwd of de.

[2:52:17] De staatssecretaris om dat in dit blokje.

[2:52:22] Dat ligt nu.

[2:52:26] Letterlijk vorm. Ik zal u tijdelijk deze niet mee vooruit, deze keer.

[2:52:32] Want de medische screening bijvoorbeeld die hoort daar ook gewoon heel nadrukkelijk bij en daar ben ik weer voor verantwoordelijk. De medische kliniek loopt inmiddels al enige tijd ook daar zien wij dat als het gaat om wat ik maar even noem spoedzorg

[2:52:48] dus gewoon dingen waarvoor u en ik naar het ziekenhuis gaan. Daar zit het knelpunt niet het knelpunt zit voor een deel bij de wat ik ben even te noemen. Huisartsenzorg waarbij de een onderscheid is tussen opvang, noodopvang en crisis noodopvang onder de opvang en bij noodopvang daarvoor het coa verantwoordelijk is bij crisis noodopvang weer niet. En dan doet zich het probleem voor het huisartsen aangeven. Ik ben overbelast. Ik denk dat er niet bij en we ook daar weer zien dat er een tekort is aan artsen en huisartsen. Dat helpt. Sorry aan artsen en verpleegkundigen dus ook. Dat helpt niet waar ik overigens het grootste knelpunt zie op dit moment is bij de geestelijke gezondheidszorg omdat heel veel mensen die in de asielopvang zitten gewoon door hun geschiedenis te maken hebben met geestelijke gezondheidszorg vraagstukken. Daar hebben gewoon onvoldoende mensen voor om alle vragen te kunnen voldoen. Dus ja, er is een recht op op zorg, maar we zien dat het recht op zorg overigens in den lande is ook op plaatsen waar men sowieso moeilijk. Huisartsen vindt een probleem is gewoon door mensen en ik zeg het maar even bij. Natuurlijk speelt geld altijd een rol. Hierin speelt geld geen rol. Het is niet een kwestie van dat het coa het niet kan betalen of van mij mag betalen. Maar de mensen moeten er welzijn

[2:54:21] dan.

[2:54:21] Overzicht? Doe ik niks.

[2:54:25] Ik hoorde staatssecretaris schetsen wat de situatie is namelijk inderdaad mensen kwetsbare mensen niet de medische zorg krijgen die ze nodig hebben. Ik hoor alleen niet wat de oplossing. Wat gaat de staatssecretaris doen om te zorgen dat mensen sneller gescreend worden wel de medische zorg krijgen en mijn vraag was ook heel specifiek over de rol van de minister voor zorg, volksgezondheid en zorg.

[2:54:50] Deze namelijk wel beantwoord. Want ik had gezegd die ik verantwoordelijk was voor de opvang en de minister van zorg. Dus vws kuipers voor die zorg component daarin een duet van ons tweeën moet ontstaan en wat we daarin dus moeten doen is en dat is dat ligt niet meer op het vlak van de heer kuipers zorgen dat wij gewoon meer mensen in de zorg krijgen voor de zorg behouden voor de zorg opleiden en alles wat daarmee te maken. Maar het is wel een lange termijn verhaal en het is niet door een besluit van het kabinet hoe vervelend dat ook is. Maar zo maakbaar is de samenleving. Niet dat we morgen opeens voldoende verzorgende voldoende verpleegkundigen en voldoende artsen in dit land hebben net zo min als door een besluit van het kabinet morgen voldoende onderwijzers hebben. En dan maakt de politieke samenstelling niet uit dat soort besluiten zijn gewoon niet denkbaar. Dus daarin proberen we via woekeren met wat we hebben het zo goed mogelijk te redenen en een van de redenen waarom wij op dit moment ook een tekort hebben. Even los van de grote maatschappelijke vraagstukken is natuurlijk wel weer een normaal jaar dertigduizend mensen ongeveer binnenkrijgen in nederland en dit jaar via reguliere zul je afgelopen jaar via reguliere asiels vijftigduizend mensen binnenkregen plus nog eens honderd en tien duizend oekraïners. Dus je ziet ook als de vraag vervijfvoudigd

[2:56:18] dat je niet in één keer het aanbod ook weten tevreden te vervijfvoudigen. Daar doen we erg ons best voor. Maar er is makkelijker te regelen met gebouwen en met geld dan met mensen verder de.

[2:56:30] De laatste drie vragen. Dus uw laatste.

[2:56:35] Sorry ik heb het eerst niet meegeteld neem ik kwalijk. U heeft vanochtend.

[2:56:38] Dan nog een op dit onderwerp, namelijk een dus eigenlijk zegt de staatssecretaris netjes op alle andere plekken waar de wachtlijsten in de zorg zijn, moeten ook

[2:56:52] dat is dezelfde oplossing, maar er zijn natuurlijk wel twee dingen die anders zijn. Een is dat je kan zeggen die intake koppelen. Los van de registratie. We zorgen dat mensen gewoon zo snel mogelijk die intake krijgen gewoon om te zorgen dat ze weten wat er aan de hand is. En dan gaat het niet over spoedeisend want over alle medische zorg nodig is en tweede is bij de oekraïners hebben natuurlijk wil huisartsen rol gekregen. Dus in hoeverre is is de medische zorg verdonk enigszins anders georganiseerd dan voor andere vluchtelingen. Waarom zouden we dat niet gelijk trekken.

[2:57:28] De staatssecretaris, voorzitter,

[2:57:31] Zoals ik al zei, net eerder in de beantwoording als het gaat om de screening die loopt nu dus dat deel dat loopt en als het gaat om oekraïners. Dan valt dat in dezelfde categorie is wat ik net beschreef rondom opvang, noodopvang en crisis noodopvang, oekraïners lopen niet via het coa. Dat loopt via de noodwet waardoor gemeenten daarvoor verantwoordelijk zijn via de persoon van de burgemeester en dat betekent dus dat daar inderdaad de reguliere huisarts az is net zo goed is de reguliere huisarts zetten als het gaat om crisis, noodopvang en bij noodopvang en bij regulier zijn het de dokters die via de het coa binnenkomen laat onverlet. Voorzitter, dat ook vanuit gemeentes meldingen komen dat huisartsen ook niet zomaar alle alle oekraïners erbij kunnen hebben omdat ze ook daar gewoon overlopen. Dus door de enorme

[2:58:28] grote toestroom

[2:58:30] even los van kwalificaties zie je gewoon dat iedereen op zijn tandvlees aan het lopen is ook de zorg in nederland elk het onderwijs in nederland en zeker ook de gemeentes.

[2:58:42] Voorzitter, de de woon component vraag van de heer ceder. Die was in eerste instantie tweehonderd vijftien euro per maand voor een volwassene en vijfenvijftig euro voor een kind is een maatregel die we heel snel hebben getroffen aan het begin van de de oorlog en de komst van mensen hiernaartoe. We kregen daarvoor daarop in het in de loop van de tijd vanuit gemeentes twee

[2:59:09] reacties. De ene was let wel even op dat de optelsom van de bedragen. Tweehonderd vijftien euro per volwassene vijfenvijftig euro per kind niet moet betekenen dat een gezin waar het ook een in de toevlucht een hoger inkomen heeft dan sommige mensen die in de uitkering zitten.

[2:59:29] Dus dat was de eerste reactie die we kregen en de tweede reactie die wij kregen was de reactie en dat ook ingewikkeld was dat je zij een bedrag per volwassene en een per dag per per kind, waarbij ook nog eens meespeelt. Wat doe je als vervolgens de een volwassene gaat werken heeft effect op de andere volwassenen op de kinderen. Hoe ga je daarmee om en daarom hebben we nu de regeling vereenvoudigd naar drieënnegentig euro per persoon per maand.

[2:59:57] Feitelijk kinderen omhoog volwassenen onder omlaag, waardoor het ook voor gemeentes beter te verhapstukken is en meer in de buurt komt van datgene wat we aan mensen die niet uit oekraïne komen maar die wel een uitkering krijgen. Daarin laten mee lopen en daarbij hebben overigens ook rekening gehouden. Voorzitter, met de hogere energiekosten. Want we hebben ons dat punt ook gekeken naar wat het nibud daar ook over adviseert

[3:00:27] deze heb ik al beantwoord. Wat is het de heer? De heer dassen? Wat is het plan om het tekort in de zomer op te lossen, rekent ook de hulp van het rode kruis zeker nog sterker. Een van de zaken die ook straks kan op basis van de spreiding wet zoals die ingediend is bij de raad van state is het feit dat wij hebben gezegd dat er geen monopolie meer hoeft te liggen bij het coa en ook andere organisaties opvang kunnen bieden en het rode kruis heeft ook al gesprekken met mij aangegeven dat zij graag daarin een rol willen spelen. Dus dat is niet eens een kwestie van de breken. Het is ook gewoon letterlijk door het rode kruis zelf tegen ons gezegd en ook andere organisaties zou dat kunnen. Ik kan bijvoorbeeld op dit moment echt niet zonder de inzet van de kerken in nederland en daar wil ik ook nog even het project thuis gevers noemen. Wat is gestart door de gemeente kampen samen met de protestantse kerk in nederland die op heel veel plekken in nederland nu bezig zijn om opvang te regelen bij mensen thuis in leegstaande pastorie in leegstaande gebouwen waar de kerk toevallig een relatie in in speelt. Dus ja. Het rode kruis de kerken ook andere organisaties hebben we daarbij nodig.

[3:01:43] Zoals ik al aangaf, maar het was wel een vraag van mevrouw piri is daar doe ik nog even. Voorzitter, de crisis noodopvang loopt dus nu niet meer per één april af is verlengd. En ondertussen moeten wij de zorgen en daarvoor hebben onder andere ook de hulp van de gemeente nodig dat wij structurele plek gaan krijgen, waardoor we crisis noodopvang kunnen gaan afbouwen, denk ik dat we aan het einde van het jaar nog noodopvangplekken hebben. Absoluut. Voorzitter, wij zullen niet aan het einde van het jaar vijfenzeventigduizend structurele plekken hebben nog even los van het feit dat je daar ook volgens mij niet naar zou moeten willen streven. Want je moet nooit op een piek bezetting je structurele capaciteit berekenen wat de gedachte is natuurlijk wel dat doel maatregelen die we gaan nemen. Ik kom zo nog even terug op de fundamentele heroriëntatie en ook een andere situatie ontstaat dan wat er gebeurt op het moment dat je niets doet, kan de staatssecretaris reflecteren op de verschillen met de aanpak van reguliere asielzoekers. Dat ging over de tijdelijke richtlijnen was een vraag van de heer peters.

[3:02:47] Er zijn een paar grote verschillen die spelen als het gaat om ook in versus reguliere asielzoekers. Ten eerste, en dat is ook door die eerdmans al gezegd in een reactie. Ik meen op mevrouw kreuger

[3:03:00] oekraïners mocht de voor vierentwintig februari

[3:03:05] gewoon al in nederland komen en in nederland verblijven en volstrekt rechtmatig.

[3:03:11] Het eerste wat wij deden toen de oorlog uitbrak was die negentig dagen verlengen naar honderd tachtig dagen en een week later kwamen we met de tijdelijke richtlijn die feitelijk van honderd tachtig dagen. Driehonderd vijfenzestig dagen maakte. Maar stel dat er geen tijdelijke richtlijn meer zou zijn. Ik zeg u nu alvast bij. Ik verwacht dat er volgend jaar weer de tijdelijke richtlijn zullen verlengen, omdat u heeft ook de minister van buitenlandse zaken daarover gehoord. Deze week de verwachting niet eens dat we ergens medio dit jaar al kunnen constateer dat de oorlog over is en iedereen weer terug kan keren. Maar stel dat er geen duidelijke richtlijnen is dan vallen we wel terug naar het oude systeem minimaal waarin oekrainers weer gewoon negentig dagen in nederland zouden mogen zijn, zoals dat we mochten voor vierentwintig februari. Dus dat is een belangrijk verschil. Twee. We zien ook dat er draagvlak verschillen zijn in de samenleving en dat kan voor een deel

[3:04:12] kan dat een componenten hebben die sommigen van u wellicht moreel minder acceptabel vinden,

[3:04:18] maar er zit ook een deel van de samenleving in die redelijk consequent redeneert want die zegt namelijk syriërs moet je opvang in de regio irakezen moet je opvang in de regio. Als je dat zegt en je bent consequent dan moet je oekrainers ook opvang in de regio. En dan zijn wij de regio op het moment dat je landen als turkije definieert als de regio van brazilië. Dan is europa de regio van van oekraïne. Dus ook dat speelt mee er-voorzitter kunnen we de dingen van leren. Meneer peters, absoluut, maar we zitten nu nog niet in de fase van van evalueren. We zitten in ieder geval in de fase van regelen. Want vergist u zich niet. Er komen nog elke week zevenhonderd oekraïners naar nederland toe. Dus de opvang behoefte groeit nog elke week met zevenhonderd tieners die naar nederland komen.

[3:05:16] Heer peters,

[3:05:18] Ja. Voorzitter dankuwel ooit gaat die tijdelijke bescherming toch wel vervallen. Misschien nog verlengen

[3:05:25] misschien niet. En dan is het minimaal nog negentien dagen waarin het visum. Maar ooit gaat stoppen terwijl niet helemaal duidelijk is of dan die hoe het er dan voorstaat. Dan zou mijn vraag zijn. We hebben ooit gesproken over de twee staten stelsel waarbij zit dan zou dat iets gaan. We kunnen zou dit en dat zul je inderdaad kader nog eens daarop kunnen ingaan. Het kader van de oekraïners.

[3:05:46] Naast twee twee staten stelsel. Voorzitter,

[3:05:49] Niet maar dan hebben we het over ontheemden of als ik het goed zeg.

[3:05:53] Nou ja ik twee staat stelsel discussie staat hier los van kom ik zo nog even op terug in het kader van de fundamentele heroriëntatie. Maar sommigen van u ook vragen over hebben gesteld.

[3:06:04] Op het moment dat er geen bescherming geldt,

[3:06:10] dient men terug te keren naar het land van herkomst.

[3:06:15] De tenzij

[3:06:18] men gebruik maakt van het recht om asiel aan te vragen en dan gaan we op individuele basis beoordelen. Daarin is geen verschil met andere mensen een amerikaan een duitser. Iedereen kan niet asielaanvragen. Ik geef toe amerikanen en duitsers hebben weinig kans. Maar het is theoretisch gesproken wel wel mogelijk. En in de situatie van oekraïne ligt dat natuurlijk een stuk genuanceerder. Ik ga er even van vanuit dat het op europees niveau gaan oplossen.

[3:06:48] Dat moeten we volgens mij ook doen. Dit moet je niet per land gaan bekijken. Moet je europese oplossen en twee dat ze altijd gekoppeld zijn aan datgene wat in oekraïne gebeurt met betrekking tot de oorlog,

[3:06:59] maar uitgaande van de huidige situatie kan iedereen in nederland asiel aanvragen. Ook een oekraïne.

[3:07:06] Er wordt dan op individuele basis beoordeeld

[3:07:09] tegen de situatie van dam.

[3:07:13] Peters,

[3:07:15] Ja voorzitter, dat begrijp ik natuurlijk.

[3:07:17] Maar mijn punt is, komen er iedere iedere week de zevenhonderd bij uiteindelijk dan worden dat er misschien weet niet hoe het gaat. Ik heb geen glazen bol. Misschien wordt het erg tijdelijk.

[3:07:26] Dan kunnen we er nog veel meer zijn. Dan stopt uiteindelijk die tijdelijke op. Uiteindelijk kunnen die tijd blijven zeg maar dan zie ik doordat die mensen hier allemaal asiel aanvragen. Wat zo goed recht is, zou dan zo'n twee staten stelsel juist niet bij kunnen helpen. Dat zou mijn dat ik zo vragen.

[3:07:43] De staatssecretaris.

[3:07:44] Voorzitter, dat helpt niet bij een, twee staten stelsel gaat over mensen die hier niet als individuele vluchtelingen toe zijn gekomen. Maar die als afgeleide hiernaartoe zijn gekomen en het gaat hier vooral over mensen die als vluchteling naar toe zijn gekomen. Dat is het grote verschil tussen oekraïners en mensen die uit ver buiten europa komen dat je daar vaak zie dat één iemand hiernaartoe komt en de rest dan als na wijziging hiernaartoe haalt. Hier zien we vooral dat de mensen zijn die gewoon bij polen de grens overgaan dan in europa zijn maar dan veelal zonder het naar reis element.

[3:08:26] Dus dat gaat niet opgelost worden, mochten we daarin dingen willen doen via

[3:08:31] het systeem van een twee staten stelsel

[3:08:35] waar ik van uitgaan. Voorzitter, is dat europa zolang de oorlog duurt in oekraïne daar een europese oplossing collectief voor gaat vinden en ik zeg europa. Wij zijn gewoon een zevenentwintigste daarvan. Dus ook ik zit daarbij aan aan tafel.

[3:08:57] Welke stappen onderneemt de staatssecretaris. De heer brekelmans was dit. Maar ik denk dat het derde landen oekraïne. Wat we hebben gedaan. Voorzitter is gezegd als de de groep derde landen die liep tot negentien juli vorig jaren. Daarna konden er geen nieuwe derde landen oekraïne meer bijkomen. Het gaat over een gesloten groep die bestond gemakshalve uit twee hoofdgroepen. Mensen die weliswaar derde landen waren, maar bijvoorbeeld statushouders dus ook echt dezelfde rechten hebben als oekrainers statushouders in nederland heeft dezelfde rechten nagenoeg dan natuurlijk als u en ik dat gold ook voor statushouders. Dus dat waren er zo'n zestienhonderd

[3:09:41] design. Dus onder de rechtlijnige blij gebleven tot het moment dat de richtlijn voor een ieder die uit oekraïne komt afloopt

[3:09:48] hilde negenenveertig, honderd over daarvan zijnde zo'n vierhonderd teruggekeerd naar het land van herkomst en die vijfenveertig, honderd is niet zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. Daarvan hebben we gezegd we verlengen de tijdelijke richtlijn situatie met een half jaar en waarom doen we dat met een half jaar? Voorzitter, om een paar redenen. Ten eerste op het moment dat we het niet zouden verlengen, zouden ze allemaal op vier maart op straat komen te staan

[3:10:14] en waarschijnlijk zich op vijf maart. Als die al vier waard was. Melding ter apel. U zult begrijpen gezien de opvang problematiek die wij hebben is dan vierenhalf duizend mensen best wel veel nog los van het feit dat je op een dag of een week of een maand niet kunnen verwerken. De tweede reden is waarom het met een half jaar hebben gedaan is, omdat

[3:10:35] in de volksmond besteed zeggen dat het tijdelijke richtlijn met een jaar is verleend,

[3:10:40] maar dat is puur juridisch genomen niet waar hij is verlengd met twee keer een halfjaar. Want de tijdelijke richtlijn zegt jaar half jaar een half jaar jaar alleen we hebben de gemakshalve voor gekozen om in één keer twee keer een besluit te nemen van twee keer een half jaar. Maar het zijn dus twee aparte juridische blokken halfjaarbericht half jaar.

[3:11:02] Dat is voor mensen zoals u en ik in het daagse leven gewone jaar maar juridisch is dat een verschil. Dus daardoor hebben we voor deze groep. Ja. Voorzitter, het leven van juristen. Daarom heb ook voor een half jaar gedaan en wat we in het half jaar doen is deze mensen nu al in de asielprocedure nemen. Dat kan. En daar ook daarin had namelijk hier eerdmans gelijk heel formeel zijn alle oekraïners

[3:11:30] alle honderd duizend formeel asielzoeker wat tijdelijke richtlijn zorgt ervoor dat ze

[3:11:36] formeel asielzoeker worden en dat we daarna het proces stilleggen tot het moment dat de tijdelijke richtlijn niet meer geld. En wat we dus bij deze groep doen van vijfenveertig, honderd is daar zijn we daar gaan we dus nu het asielproces mee starten en daarbinnen doen we dat weer als eerste. Maar de twaalfhonderd veilige landen die in die vijfenveertig, honderd zitten, zodat we tegen de tijd die half jaar afloopt. De eerste groep van twaalfhonderd en liefst zoveel mogelijk van die vijfenveertig, honderd al door het systeem hebben gehaald. En dan zijn er twee mogelijkheden.

[3:12:09] U mag hier blijven. Dan wordt u statushouders. Dan bent u dus geen oekraïne derde landen meer dan bent u gewoon staten zouden worden, zoals iedere statushouders in nederland of u bent een uitgeprocedeerde asielzoeker. En dan moeten terug naar het land van herkomst en worden ze dus in die zin ook weer als andere uitgeprocedeerde asielzoekers behandeld. Dat is de redenering. Meneer de voorzitter,

[3:12:36] Ik zie ik zucht enigszins omdat ik zie voor u een blaadje waar het antwoord op de vraag van de heer brekelmans staat van ongeveer zes regels stelt een in groot lettertype. Voorzitter, ik hoop dat u hiermee leggen die.

[3:12:51] Ja.

[3:12:53] Is er nog een vraag van mevrouw podt?

[3:12:55] Ja. Voorzitter laatste nee men.

[3:13:00] Tweede vraag,

[3:13:03] Er moet niet meer bekijken,

[3:13:05] Verbazingwekkend. Dan laat ik mij

[3:13:14] ja.

[3:13:15] Ik heb ik ook al gehad.

[3:13:21] Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat zo spoedig mogelijk duidelijkheid wordt gegeven in de beoordeling van asielaanvragen en dat refereert. Daarbij refereert de heer peters aan het feit dat er een verschil is in de uitspraken van de rechter van amsterdam en die van arnhem en den bosch. Daarom zijn we in hoger beroep gegaan. Voorzitter, we hebben soms discussies van moet je na de uitspraak van een lagere rechter als overheid stoppen. Ja of nee. In dit geval kon kiezen, want de ene rechter zegt ja. Het mag de andere rechter zegt het mag niet. Dan kan ik natuurlijk heel simpelweg zeggen. Dan kies ik de voor mij meest gunstige uitspraak. Dat deden sommigen van u toen het onder de naam rijksmaatregelen geen want u zei u na de eerste uitspraak nu stoppen. Toen zei ik nee dat moet je niet doen. Dan moet je ook consequent zijn moet je ook nu voorleggen aan een hogere rechter en dat is totdat we doen zijn hoger beroep gegaan om de rechter hierover uitspraak te laten doen. Wij gaan in ieder geval vanuit meneer peters, dat het mag

[3:14:22] en tot nu toe krijgen we van twee van de drie rechters gelijk. Maar zo werkt het niet. Je moet eenduidigheid in beleid hebben. Dus uiteindelijk kom je bij de hoogste rechter uit die die zal spreken

[3:14:37] dan de bekeerlingen. Meneer ceder,

[3:14:44] ik was het tabel. Heel erg. Een ogenblik.

[3:14:47] Meneer eerdmans,

[3:14:49] Stoppen. We hebben bekeerlingen.

[3:14:50] Die misschien misschien mogen we daar ooit naartoe gaan rekenen in een nieuw kabinet.

[3:14:57] Maar had u het blokje spreiden en verleiden eigenlijk al beëindigd of niet. Of zit er nog midden in.

[3:15:04] Ik nog een vraag.

[3:15:07] Spreiden, maar in het verleden moet er dan nog plaats hebben. Ik denk dat.

[3:15:12] U nog tevreden gasten, althans waar ik heb antwoord gegeven op uw vraag.

[3:15:17] Ik heb ik weet niet of daar vragen over gesteld heb. Maar ik wil er wel iets over vragen maar laten we het even afwachten.

[3:15:24] Te vullen.

[3:15:28] Dan terug naar de vraag van de heer c. Daarover bekeerlingen. Voorzitter, om te beginnen was ik het wel heel erg met de heer brekelmans eens en daarbij hoort het niet uit te maken. Niet voor mij, niet voor de heer c d. Niet voor iemand in deze zaal. Voorzitter, wat de beweegredenen is waarom iemand naar nederland komt want iemand kan bekeerling zijn iemand kan een ellemeet. Hier zijn. Iemand kan een politiek vluchteling zijn of een journalist die vervolgd wordt.

[3:15:54] Wij hebben een systeem waarbij gekeken wordt of je verhaal. Klopt als je verhaal niet klopt dan zijn er allerlei proces stappen ingezet

[3:16:03] en aan het eind

[3:16:05] houdt het op en ben je uitgeprocedeerd en moet je terug

[3:16:08] en dan wordt het niet uit te maken of het argument waarmee gekomen was. Bekeerling zijn is of politiek vluchteling zijn is of ellemeet hier. Als wij een fout zit, is het voor iedereen even erg. Onze regelingen hoorde daarin ook niet verschillende zijn voor een lhbts ten opzichte van een bekeerling. En ja, er zullen ongetwijfeld mensen in nederland onterecht zitten die een asielstatus hebben gekregen, terwijl hun verhaal niet deugt.

[3:16:37] En ja, er zullen ongetwijfeld mensen terug worden gestuurd naar het land van herkomst

[3:16:44] waar uw verhaal wel van deugde. Maar is niet geloofd hebben heel simpelweg op het moment dat je voor vijftigduizend mensen die per jaar binnenkomen besluiten neemt worden er fouten gemaakt

[3:16:54] en je moet er alles aan doen om die fouten te voorkomen, waarbij ik ook nog eens keer nadrukkelijk zeg ik heb liever de fout gemaakt dat er iemand teveel blijft dan de fout gemaakt dat iemand teveel wordt teruggestuurd.

[3:17:07] Maar uiteindelijk is het wel zo dat je een systeem moeten hebben, waarbij de rechter

[3:17:13] uiteindelijk zegt. En nu is het klaar en dan is het ook klaar en kan het niet zo zijn dat we moeten wij niet nemen want ik heb er iets bijzonder positie dan de gemiddelde nederlander. Maar dat mensen zeggen ja maar ik ben het gewoon niet met de uitspraak van de rechter eens

[3:17:31] maakt niet uit wat de de reden is waarom u toegekomen is dus voor deze groep geldt het niet.

[3:17:39] En dan doen we bij bekeerlingen doen we al iets extra's want daar bekeerlingen hebben al het systeem van de commissie plezier waarbij een en een dominee ook nog eens in gesprek gaat met iemand die is afgewezen door de ind die dominee vervolgens advies uitbrengt aan de advocaat van degene om wie het gaat en de advocaat van degene om wie het gaat zelf kan beslissen of die informatie met de rechter wordt gedeeld. Ja of nee,

[3:18:13] hetgeen in de praktijk betekent dat als de dominee zegt in een rapport. Dit is volgens mij geen christen. Dan deelt de advocaat dat rapport niet met de rechter en de tegenpartij en op het moment dat de commissie plezier zegt dit is volgens mij wel een christenen deel in het wel. Daarin heeft dus de overheid een proces achterstand, want de overheid mag niet hetzelfde doen rapport achterhouden als niet gunstig zijn voor de rechtszaak.

[3:18:39] Verder heb ik wel beloofde. U weet meneer. Sorry. Meneer de voorzitter, de heer c, de weet dat ik ook letterlijk met de commissie plezier heb meegelopen en zo'n casus heb meegemaakt,

[3:18:49] maar dat ik ook met de commissie plezier hebt afgesproken tot een vervolg afspraak. Die staat op dit moment ergens in mijn agenda. Vraag even niet wanneer en daarbij gaan we ook juist kijken naar het element van trainer van ind medewerkers. Want die moeten die beslissing uitermate moeten die beslissing nemen en wat ikzelf heb ervaren in de gesprekken die ik heb gehad met ind medewerkers is dat bijvoorbeeld de eigen geloofsbeleving van een ind medewerker van invloed kan zijn. Even concreet. Ik sprak met de gereformeerde ind die zei toen ik begon dacht ik dit zijn allemaal geen christenen hebben op niemand kent de bijbel tot een katholiek tegen mij zei

[3:19:38] geen enkele katholieke kent de bijbel, zoals de gereformeerde. Die kent dus dat mag je niet als maatstaf nemen. Dus we gaan juist ook nog kijken hoe we medewerkers kunnen treden en ook daarin weer specialist. Dus nee dat zeg ik verkeerd specialist mus kunnen inbouwen bieden binnen de ind. Na het gesprek van de commissie plezier kom ik schriftelijk bij de heer c. Der. Via de voorzitter in de commissie hierop terug.

[3:20:03] Deze toezegging het allemaal netjes genoteerd had u verder echt proberen iets te kort te houden, want het is heel veel veel service naar de naar de leden begrijp ik wel maar.

[3:20:17] Dan doe ik even u

[3:20:19] even nu mag ik niet zeggen. In dit geval daar is ernstig voor. Maar nu even een aantal zaken die betrekking hebben op en turkije syrie. Daar zijn door verschillende mensen die vragen over gesteld. Het is gisteren ook aan de orde geweest in de commissie met de minister van esch. Er zijn ook vragen over gesteld door onder anderen mevrouw piri. Die vragen zijn vandaag door de minister van buitenlandse zaken beantwoord als het gaat om toepassing van de regelingen met betrekking tot de het kortdurend verblijf visa is dat iets wat onder de minister van buitenlandse zaken valt dus in die zin waren de vragen aan mij aan het verkeerde adres en gemakshalve sluit ik me aan bij datgene wat de minister van is er gisteren over heeft gezegd in de vergadering. Want dat is uiteraard ook datgene wat ik gezegd zou hebben dat het kabinet met één mond spreekt. Dus ik sta nu kort stil. Voorzitter, bij dit punt. Maar dat komt omdat er gewoon bij een ander ministerie en andere minister thuishoort als het gaat om de afkorting kv

[3:21:22] en verder.

[3:21:25] Voorzitter, want het was een vraag van mevrouw kreuger

[3:21:29] en die hoort wel weer bij mij thuis. Dat ging namelijk over de het mpb. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw mpb. In dat nieuwe mpv zit de aardbeving nog niet verwerkt en dat komt omdat ook dat we in het proces is, waarbij verschillende rapporten worden gehaald en op dit moment is men in europa nog aan het kijken samen uiteraard met wereldorganisaties, ngos, et cetera

[3:21:55] of en zo. Ja, wat het effect is van de aardbeving in

[3:22:01] turkije en syrië op ons netvlies staat heel veel turkije. Maar het is ook syrië. Maar dat zal niet in het nieuwe mbp zitten wat

[3:22:12] eind volgende maand het eind maart verschijnt uiteraard los van het mpb kan het wel betekent dat we met een tussentijds verhaal naar u toe komen op het moment dat daar meer duidelijkheid over over is.

[3:22:29] De heer brekelmans had ook nog specifieke vragen gesteld over algerije

[3:22:37] in relatie tot veilig land

[3:22:41] debatten waar ik daarvoor afhankelijk ben. Voorzitter is van wat dan heet een landen bericht van buitenlandse zaken. Want daar baseer baseert mijn ministerie vervolgens het het beleid. Zo wachten nu op een landen bericht van buitenlandse zaken als het gaat om algerije,

[3:23:02] de heer van dijk vroeg in dat kader. Kom zo nog even specifiek terug op marokko. Gaat u nou met algerije en tunesië hetzelfde doen als u heeft gedaan met marokko. Daarop is op dit moment het antwoord gewoon heel nadrukkelijk. Nee want op dit moment is algerije geen veilig land. Dat is marokko wel. Dus kun je niet hetzelfde doen met een niet veilig land. Als dat je doet met een wel veilig land. Dus daarom kan dat niet zeg ik via de voorzitter tegen meneer.

[3:23:35] Brekelmans.

[3:23:36] Je kunt u kunt uiteraard als iemand uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd. Dus ook naar je kunt ook met irak en afghanistan met ieder land kun je trucje afspraken maken ook als het ook als het niet een veilige landen lijst staat.

[3:23:50] Daar heeft u helemaal gelijk in. Meneer solidarity, brekelmans. Helemaal gelijk er-voorzitter. Alleen waar het hier om gaat is de component die ook nadrukkelijk aan de orde kwam in de gesprekken met marokko de ging het over gedwongen terugkeer

[3:24:05] en bij gedwongen terugkeer kun je wel die afspraken maken met het land. Maar kan de rechter vervolgens nog wel daar uitspraken over doe ik nederlands. Maar natuurlijk kunnen afspraken maken met landen ook met

[3:24:18] onveilige landen.

[3:24:20] Het is wel zo dat ons beleid zich vervolgens tegen kan verzetten

[3:24:24] om mensen terug te sturen.

[3:24:27] Daar zit de spanning

[3:24:29] en marokko is gewoon een veilig land en een land waarmee we afspraken hebben gemaakt. Terugkeer. Dus daar zou in beginsel iedereen terugkeer terugkeer categorie moeten terugkeren.

[3:24:46] Ik probeerde voorzitter ook een beetje te bedienen in zijn laatste keer

[3:24:53] meneer brekelmans heeft nog een vraag gesteld over de de impact van de uitspraak etnisch profileren.

[3:24:59] Dat is eigenlijk een vraag. Voorzitter, die niet bij migratie thuishoort waarbij mensenhandel grensbewaking, maar in ieder geval, want daar heb ik ook in de commissie vorige keer besproken en ik heb aangegeven dat ik daarvoor voorzitter, voor het pasen reces met een brief naar de tweede kamer de kamer toe. Kom maar. Die is in de andere setting van deze commissie vorige keer besproken in het kopje grensbewaking, mensenhandel en daarna de heer brekelmans met betrekking tot

[3:25:31] met betrekking tot wat wil de staatssecretaris bij de politie en het openbaar ministerie op aandringen om consequent te registreren en te handhaven, zodat bij veelplegers isd d maatregel kan worden opgelegd

[3:25:43] wat je daarin ziet. Voorzitter is. Ja, we moeten wel zorgen dat zoveel mogelijk data is als het gaat om het opleggen maakt dat natuurlijk het openbaar ministerie en de rechtbank een een eigen afweging. Op dit moment hebben iets meer dan zestig vreemdelingen. Zonder verblijfsstatus in de heer d maatregel zitten. U weet ook de aanpak hebben van het

[3:26:06] mobiele toezicht tien, die nu op een aantal plekken aan het werk is gegaan. We constateren dat echt hierin ook echt heel veel speelt. Ik ga binnenkort daarin ook in amsterdam met de politie ook opstap om omdat we daarin ook echt zien dat we stappen moeten zetten. Want je ziet met name in de grote steden en zeker in een stad als amsterdam gaat het bijna alleen maar over de categorie waar de heer brekelmans de vragen over heeft gesteld. Dus we gaan daar ook kijken hoe we daarin verder kunnen op treden als het gaat om vervoerders. Voorzitter, hebben ook een aantal is een vraag wanneer brekelmans extra maatregelen genomen reisverboden verblijven bode camera's geïnstalleerd, toegangscontroles, extra toezichthoudend personeel

[3:26:54] waar ook een kanttekeningen zit, want we zetten dus nu bijvoorbeeld het station maarheeze extra beveiliging in

[3:27:01] maar extra beveiligers neerzetten. Kun je niet altijd een veiligheidsgevoel. Maar soms juist het tegenovergestelde. Maar het is wel heel nadrukkelijk nodig.

[3:27:10] Sommige vervoerders werken inmiddels met bodycams. We zijn bezig om te kijken hoe de opleiding kunnen verbeteren. Voorzitter en de coördinator nationale aanpak overlast. De ketenmariniers en het coa zijn ook met hermans in gesprek over de ontstane situatie in budel. Want daar is natuurlijk met de bus wel heel erg uit de hand gelopen en maarheeze hebben inmiddels ook permanente toegangscontrole ingezet

[3:27:34] en daarnaast denk ik. Voorzitter, samen met het ministerie van i en w. De vervoerders de provincies openbaar ministerie coa en politie aan een integrale aanpak juist specifiek gericht op het het openbaar vervoer

[3:27:49] is de staatssecretaris bereid om er plaatsing naar de htm ook overlast buiten het azc mee te wegen vroeg de heer brekelmans. Ja dat is mogelijk. Dat hebben we op twintig december tweeduizend, eenentwintig ook verduidelijkt, waardoor het coa ook bewoners van die buiten het coa voor incidenten zorgen kunnen plaatsen in de htm.

[3:28:12] Dan wilde ik graag naar het blokje internationaal waarbij marokko aan de orde komt. Voorzitter,

[3:28:18] en u ziet inmiddels de stapel behandeld is inmiddels groter.

[3:28:22] De stapel die behandeld stel ik kijk eens in één keer doe ik dit. Wij hebben de afgelopen maanden voorzitter

[3:28:32] in stilte heel erg gewerkt aan het verbeteren van de relatie met marokko. We hebben dat eerst gedaan op wat een heel laag ambtelijk niveau uitwisselingen. Daarna zijn we het op hoog ambtelijk niveau gaan doen en hebben wij wat officiële term is mix beroep ingesteld waarin hoge ambtenaren over en weer in nederland of in marokko met elkaar hebben overlegd om te kijken hoe op het gebied van migratie de relatie konden verbeteren.

[3:29:02] Ik heb vervolgens in december een gesprek gehad in cadiz bij de bad conferentie met mijn collega's uit marokko en daar afgesproken zo snel mogelijk te komen tot een afspraak van mij met mijn

[3:29:22] als ik zeg counterpart in in wederhelft is toch echt wat anders. Voorzitter, met mijn collega's in in marokko. Rabat. Daar kreeg ik afgelopen donderdag

[3:29:39] kregen we daar een definitieve go op en toen dacht ik

[3:29:43] smeedt het ijzer als het heet is. Vandaar dat u maandag volgens mij te horen kreeg dat dat deze de discussie verzet werd na vandaag omdat ik maandagmiddag in het vliegtuig stapte naar marokko en het was een buitengewoon goed gesprek wat ik daar met minister die ik heb gehad. Minister niet is de minister van binnenlandse zaken. Dat is iets anders geregeld dan in in nederland is een beetje een combinatie van een aantal ministers hier maar in ieder geval dus ook verantwoordelijk voor migratie en daar hebben nadrukkelijk stilgestaan bij hoe het proces verder kunnen inrichten om de relatie met marokko op het gebied van migratie te verbeteren betekent ook dat we die mix groep van hoge ambtenaren vaker bij elkaar laten komen. Wisselend in het ene land en in het andere land. Ik heb hem ook uitgenodigd om hier naartoe te komen voor verdere gesprekken en de afspraak die we hebben gemaakt, want het ontstonden hier ook wat beelden over wat er precies is afgesproken.

[3:30:43] De afspraak die we hebben gemaakt. Los van de mix groep en los van het feit dat hiernaartoe komt maar even een inhoudelijke afspraak is dat we daarbij prioriteit gaan leggen bij de terugkeer van jonge mensen naar marokko die de oversteek wagen. Maar in nederland eigenlijk geen kans hebben om hier te mogen blijven en het is vanuit de gezamenlijke gedachte van marokko in nederland. Om te zeggen de mensen in nederland hebben gewoon

[3:31:11] geen schijn van kans om een status te krijgen. Los van het feit dat dat in nederland problematiek met zich meebrengt. Denk het ook problematiek bij de mensen zelf met zich mee als die hier gewoon kansloos zijn. Vandaar dat we dus zowel marokko die zich verantwoordelijk voelt als nederland die zich op een andere manier verantwoordelijk voelt voor deze groep hebben gezegd we gaan vooral inzetten op een terugkeer van die groep de komende tijd en daar gaan ook onze ambtenaren de komende tijd heel nadrukkelijk aan werken. Dat is wat we afgesproken hebben. Concreet vorige week, voorzitter in

[3:31:49] in marokko,

[3:31:52] de heer brekelmans vroeg wie is er eigenlijk in de lead als het gaat om het sluiten van migratiedeals.

[3:31:59] Dat kan

[3:32:00] dat kan in allerlei varianten dat kan zijn. De europese commissie in ieder geval is het zo dat de awbz raad ook tegen de europese commissie heeft gezegd jullie zullen er veel meer in actie moeten komen. Jullie zullen daarin veel meer moeten gaan doen op eu niveau. Het kan ook op multilateraal niveau. Wat je bijvoorbeeld ziet het een aantal landen al met elkaar daarin samenwerken. De heer brekelmans verwees in zijn bijdrage gegeven aan het overleg ik bijvoorbeeld heb gehad met duitsland, frankrijk, belgië en het verenigd koninkrijk. Dan tik je zelfs buiten de europese unie in dit geval als het gaat om migratiestromen, maar ook het overleg, want dit was het overleg onder leiding van nederland maar ook in overleg onder leiding van belgië als het specifiek gaat om die dubbeling problematiek. Daarin is het dan weer duitsland, frankrijk, belgië en nederland die daarin samenwerken. Dus dan doe je het op multilateraal niveau, maar het kan ook op een één op één relatie. Vandaar dat ik bijvoorbeeld ook de heer brekelmans wees daar voorzitter naar die zohair ben geweest. Samen met collega schreinemacher. Om te kijken hoe we daar de situatie kunnen verbeteren. Dus alle drie de combinaties moet je daarin met elkaar bewandelen en u zult ook zien dat ik niet alleen de ene keer met bijvoorbeeld minister schreinemacher ga je zult me ook zien afreizen met andere europese ministers gezamenlijk nadere locaties en even. U weet dat zeg voor de kijkers thuis is van de burger aan het opscheppen door te zeggen met andere ministers. Zodra ik in het buitenland ben, voorzitter, noem ik mijn minister. Ik ben niet aan het opscheppen. Het is gewoon een titel kwestie dan

[3:33:46] de terugkeer.

[3:33:48] Wil je overwegen ook de heer brekelmans om dubbeling over dracht naar nederland op te schorten. Als wij naar die lidstaat ook geen asielzoekers mogen doen en dat sluit natuurlijk ook. En ook de heer eerdmans wezel naar voorzitter op de uitspraak van de rechter van nederland over belgië. Wat de rechter heeft gezegd is dat wij niet meer van het

[3:34:12] macro principe uit mogen gaan dat mensen die teruggestuurd worden naar belgië daar opvang krijgen. Dat heet in juridische termen een motivering gebrek

[3:34:23] en dat betekent dat wij nog steeds mensen mogen uitzetten via de dubbele procedure naar belgië op het moment dat wij op individuele basis

[3:34:33] de afspraken hebben met belgië dat die persoon in de opvang komt. U heeft wellicht gelezen dat ik

[3:34:41] wel verrast was door deze uitspraak van de rechter. Maar het doet er niet toe of ik er verrast over ben of niet. Hij geld. Dat betekent dus niet dat ik nu op mijn rug gaan liggen en niks gaat doen. Dit betekent dat ik nu voorzitter afspraken gaan maken met mijn collega's in belgië en is de afspraak is inmiddels voor volgende week.

[3:35:02] Bevestigd, waarschijnlijk.

[3:35:05] Ja, er is iets met het reces. Volgende week. Maar als het goed is, heb ik volgende week ergens in het reces een afspraak met mijn collega's in in belgië om hier gewoon afspraken over te maken dat wij in ieder geval aan elkaar beloven. Nederland en belgie. Ik neem mensen van jou terug en geeft een opvang. Jij neemt mensen van mij terug en geef ze dan opvang. En als we dat met elkaar afspreken, is het motivering gebrek met de rechter weggenomen.

[3:35:32] Ja meneer meneer eerdmans. Het is wel zo. Meneer de voorzitter, ik zie meneer eerdmans non-verbaal communiceren. Ik hou me wel een uitspraken van van de rechter.

[3:35:48] Ik begin echt voorzitter. Ja ik zie u glimmen.

[3:35:55] Zou u met de kennis van nu. Zo zijn. Mevrouw kreuger nog steeds de na regel maar rijksmaatregelen op ingevoerd. Daar kan in een bepaalde context. Voorzitter, maar één antwoord op zijn. Wat de kennis die ik nu heb is dat de raad van state het mij verbiedt en ik kan natuurlijk nooit met de kennis dat het mij verboden is door de raad van state het alsnog doen.

[3:36:17] Dus dan moet het antwoord nee zijn. De raad van state heeft mij verboden en wat de raad van state. Wij verbiedt. Dat mag ik niet doen. Vandaar dat ik ook onmiddellijk nadat de raad van state uitspraak heeft gedaan. De maatregel heeft opgeschort.

[3:36:32] Meneer van dijk. Als u dat.

[3:36:34] Dan schiet mij te binnen dat wij daar ooit nog eens een mooi amendement over hadden ingediend of een motie om te zeggen van vraag advies aan de raad van state. Dan kunt u zichzelf een hoop ellende besparen. Maar dat wilden wij toen niet.

[3:36:46] Nee net zo goed. Overigens als de meerderheid van de tweede kamer dat niet wil dan kan ik me herinneren. Maar los daarvan, los daarvan. Voorzitter, was dat wel een andere raad van state,

[3:36:56] want alle leden van deze commissie weten dat de raad van state twee los van elkaar staande poten heeft de adviseur raad van state

[3:37:07] en de rechter raad van state. De motie ging over het advies vragen aan de adviseur raad van state en dames uit de kabinet en kamer. Nee dat moet je niet doen. Dit was een uitspraak van de rechter raad van state. En als de rechter raad van state gesproken heeft, is geen advies, maar een uitspraak en de uitspraken van de hoogste rechter kun je maar één ding doen en dat is je eraan houden.

[3:37:33] Mevrouw,

[3:37:35] Ja voorzitter, ik was toch op zoek naar iets meer zelf lerend vermogen van deze staatssecretaris en denk nu mijn vragen te beantwoorden met een leuk

[3:37:43] lukken.

[3:37:44] Ik zeg ik dat.

[3:37:46] Beetje retorisch trucje. De hoogste rechter heeft gesproken. Dus moet ik me eraan houden. Dat was niet mijn vraag. Mijn vraag is als je maatregelen neemt voor je eigen ambtenaren van zeggen. Juridisch wankel elke jurist in nederland die er verstand van heeft, zegt juridisch onhoudbaar heeft de staatssecretaris nu naderhand dat hij denkt dit ga ik niet nog een keer zou aanpakken

[3:38:11] of gaan we dit pand gewoon nog een keer doen.

[3:38:14] De staatssecretaris. Ik sta voor.

[3:38:15] Volledig. Voorzitter, nog steeds achter het besluit wat wij op zesentwintig augustus vorig jaar genomen hebben. Het was echt een maatregel die ik toen noodzakelijk vond en die ook maar nu krijgt u het gewenste antwoord alleen u bent het niet mee eens. Maar dat is wat anders. Ik sta nog

[3:38:33] ik sta nog steeds volledig achter het besluit dat we toen genomen hebben omdat wat het echt toe moesten doen om ervoor te zorgen dat we de opvang in nederland op orde kregen en een aantal besluiten konden nemen en het heeft ook gewerkt in die zin

[3:38:49] en dat daardoor de instroom in nederland omlaag ging

[3:38:53] dat gezegd hebbende, zie ik dat het niet mocht wat we deden. Dat is door de hoogste rechter uitgesproken en dan houdt het op en ik streef naar maatregelen. Laat ik daar ook duidelijk over zijn die niet door de hoogste rechter worden verworpen. Want ik schiet er niks mee op als ik door de rechter wordt teruggefloten. Dat mag nooit een streven zijn van enige bewindspersoon, maar zeker niet van een bewindspersoon die benoemd in de functie van staatssecretaris van justitie. Dus je streeft naar maatregelen die het houden bij de hoogste rechter.

[3:39:26] Als verder

[3:39:28] meneer brekelmans.

[3:39:31] Die daar.

[3:39:31] Vraag bij het blokje europa. Want

[3:39:35] er is namelijk ook besloten de europese thom dat terugkeerbesluiten dat hij wederzijds erkend worden en dat maakt trucje richtlijn maakt het onmogelijk. Dus daar is geen.

[3:39:47] Geen europese,

[3:39:50] Wijziging in de regelgeving voor nodig

[3:39:53] en het zou natuurlijk mooi zijn dat op het moment dat een asielzoeker al ergens in europa is afgewezen en toe naar nederland doorreist dat we die niet helemaal door de procedure met lange opvang. Maar gewoon direct dat trucje besluit overnemen en dat eigenlijk conny hele procedure daarmee afwijzen. Hoe gaat de staatssecretaris dat gaan gaan implementeren. De europese afspraken.

[3:40:13] Staatssecretaris.

[3:40:14] Voorzitter, twee dingen erin één. Ik zie dat het europese hof daar een uitspraak over heeft gedaan dat het onder bepaalde voorwaarden

[3:40:26] niet meer mag dat je onder bepaalde voorwaarden, ook al heeft men in een ander land de procedure doorlopen toch mensen in het nieuwe land, het tweede of derde land in procedure moet nemen. Dat is één, twee. Ik zie dat wij naar zeer belangrijke landen als het gaat om instroom mensen niet terug mogen sturen van onze eigen rechter in dit geval denk even aan een land als griekenland, kroatië, hongarije, malta, cyprus

[3:40:59] en ik zeg het even volledig zelf bij denemarken als het gaat om vier uur. Maar dat is niet een hele grote groep. Dan mogen we het gewoon niet van de rechter. Dus dan houdt het ook op en voorzitter, ik zie dat sommige landen

[3:41:14] niet meewerken aan terugkeer. Denk aan italië die gewoon op dit moment de deur heeft

[3:41:26] dichtgegooid als het gaat om het dubbele is. Het is zo voorstellen dat sommige landen zijn een voorstander van het erkennen van dat terugkeer besluit. Als we de zweedse lee towers of griekse terugkeerbesluit vertaling overnemen. Dan kan die uitzetting worden aangevochten bij de rechter en dan zien we dat daarin ook weer problemen met de rechter ontstaan in relatie tot tot evrm. Wat wel nuttig is. Voorzitter is als we gebruik maken van die terugkeerbesluiten omdat je dan bijvoorbeeld heel veel data.

[3:42:07] De nsb gegevens zeg maar eventjes dat je die in ieder geval hebt en daar is ook onze schengen-informatiesysteem op opgebouwd, maar we zien dus op een gegeven op dit moment. Voorzitter weliswaar afspraken zijn gemaakt, maar dat die nog niet.

[3:42:23] Daar moeten we echt. We moeten werken aan het werk als ik het zo zeggen. Voorzitter,

[3:42:29] welke instroom beperkende maatregelen ziet u voor zich vroeg? De heer eerdmans, voorzitter, en dan komen in het blokje fundamentele heroriëntatie waar verschillende mensen over gesproken hebben. Daar is het kabinet mee mee bezig. Ik heb deze week alleen al drie vergaderingen gehad in het kader van die fundamentele heroriëntatie steeds met verschillende bewindspersonen. Want we hebben de blokjes onderwijs, liefde, werk en migratie en ieder blokje kent zijn eigen portefeuillehouder portefeuillehouder liefde. Voorzitter, is de heer vijlbrief. Ja daar zit niet echt logica achter. Voorzitter.

[3:43:16] Ja. Bij de andere bij de andere groepen ziet er wat meer logica erin. Maar bij liefde is de heer vijlbrief. Dus er is steeds en een portefeuille houdende bewindspersonen ook bij. En wat we nu aan het doen zijn is dat proces. Voorzitter door doorlopen met elkaar. Dat doen weer wat dan heet catshuisbesprekingen die overigens voor het merendeel niet plaatsvinden op het catshuis. Maar goed. Er zijn overleggen vonden ook dat het plaatsvinden. Zenden.

[3:43:46] Dat is wel een proces. Voorzitter, waarin we nog niet zodanig zijn dat we daarover als ministerraad besluit kunnen nemen. Dus die kunnen we ook niet. En naar kan ik nu niet met u delen, laat staan binnenkort naar u toesturen. We zijn er wel hard op weg om tot besluitvorming te komen en dan bent u, zoals het hoort. De eerste die er kennis van neemt.

[3:44:07] Meneer eerdmans,

[3:44:08] Wat gaat de minister doen of de staatssecretaris doen met de motie.

[3:44:14] Denemarken,

[3:44:16] De staatssecretaris. U refereert. Sorry, de heer eerdmans even dit neem ik aan de aangenomen motie waar wat discussie over ontstond met mevrouw kreuger. Die heeft inderdaad van mij toen ook oordeel kamer gekregen

[3:44:30] waarbij ik nadrukkelijk erbij heb gezegd dat we daarbij als uitgangspunt namen het blijven houden aan internationale verdragen en dat we dus zouden gaan kijken of we samen met denemarken konden optrekken als het gaat om het creëren van opvangplekken op andere plekken in de in de in de wereld.

[3:44:52] Nee meneer van dijk ook al zijn we het niet in de microfoon maar wel zichtbaar voor mensen. Daar hebben we het niet over roewanda. Maar we hebben bijvoorbeeld een turkije deal gesloten. Nou, voor de hand liggend met turkije. Je moet kijken of het europees niveau een tweede deal kunt sluiten aan laat turkije. Maar dan met een ander land aan de andere kant van de militaire. Nee want daar vandaan komen. De meeste mensen dat zijn zaken die je in dat licht van de motie eerdmans gezamenlijk moet moet oppakken om te kijken of je dat soort maatregelen kunt kunt te nemen. Maar voor de helderheid zeg ik er nadrukkelijk bij. Wij blijven ons houden aan internationale verdragen.

[3:45:39] Dat hebben we gezegd bij de

[3:45:43] appreciatie op deze motie. Dat zeggen wij in het coalitieakkoord. Dat hebben we nog eens herhaald in de besluiten van zesentwintig augustus die we als kabinet genomen hebben.

[3:45:53] Meneer eerdmans groot verschillende turkije deal en deze motie is dat turkije die was was om aan de buitengrenzen. De asielstroom tegen te houden en daar een deal te sluiten met terug te nemen door door turkije van

[3:46:06] van vluchtelingen en weer afnemen van vluchtelingen. Bekijk het idee is dat heeft voor een grote niet gewerkt. Denken wij, want de bootjes blijven komen. Het punt van denemarken is dat je dus asielzoekers die aan de grens van denemarken. Denemarken komen dat die worden overgebracht per vliegtuig naar een derde partner land en en daar worden de procedures in gang gezet en daar vindt de opvang plaats en daar vindt eenentwintig betreft uiteindelijk ook de de statushouders worden gehuisvest for the time been. Zolang ze onveilig zijn in het land waar ze vandaan zijn gekomen. Dat is het model. Denemarken en daar heeft die motie het over dus niet over in turkije deel. Dus bent u over plan om te gaan kijken naar het vinden van partner landen waar de opvang wordt overgenomen en de procedures van van nederland.

[3:46:55] Prestaties,

[3:46:57] Voorzitter, zoals aangegeven houden wij ons als nederland aan de internationale verdragen

[3:47:03] en de internationale verdragen betekenen in ieder geval dat als mensen in

[3:47:09] nederland

[3:47:10] geld in den brede natuurlijk voor europa. Als mensen in nederland asiel aanvragen. Dan zijn wij als nederland verplicht om de mensen opvang te bieden en de asielprocedure te doorlopen

[3:47:23] op het moment dat wij erin slagen als europa om mensen de gevaarlijke overtocht van de middellandse zee niet te kunnen laten doen, omdat we ze aan de andere kant van de middellandse zee opvang bieden. Ik heb het niet over push backs die zin want daar zijn we het volgens mij in meerderheid in ieder geval in deze kamer met bekend met het kabinet over eens. Dat is niet aan de orde, maar moment wijze aan andere kant van de middellandse zee kunnen houden en daar opvang kunnen bieden, bieden we daar opvang, maar behouden ze bij ons wel aan de internationale verdragen.

[3:47:58] Tenslotte meneer eerdmans.

[3:47:59] Dit klein stukje bij elkaar gekomen. Nuance vertragen. Oké. Het punt is er staat nergens zwart-op-wit dat een procedure op nederlands grondgebied moet worden afgehandeld. Daar gaat het over en dat betekent dus dat je ook op andere plekken in de wereld een nederlands procedure kan kan volgen. Dat is het idee achter voorheen. Het idee van denemarken. Maar dat je dus niet per se en asiel zoeken op nederlands grondgebied in procedure moet brengen. Maar dat je wel over kan brengen. Een ander land waar de procedure. Volgens nederlandse maatstaven en ook de verdragen en ook de de standaarden die wij hebben in ons land wel kan af afhandelen. Plus dat de mensen niet in onveiligheid komen dus ook daarvoor geldt inderdaad niet den haag gebied uiteraard waar de mensenrechten met voeten worden getreden. Zeker niet. Maar het kan maar wel een prettig zijn dat wij een groot deel van onze veel de massale instroom asielverzoeken dat we niet kunnen af afgehandeld en dat dat een behoorlijke ook ontmoedigende werking hebben.

[3:49:08] Voorzitter, de heer elemans weet dat er een groot verschil is tussen nederland en denemarken. Dat heeft namelijk. Daardoor kan denemarken even los van of je het wil. Maar daardoor kan denemarken in ieder geval dingen doen die in nederland niet kan doen.

[3:49:24] Één van de dingen waar we ons aan verplicht te hebben is dat mensen die in nederland zijn in nederland ook opvang krijgen en de asielprocedure kunnen doorlopen waar die eerdmans en ik elkaar vinden. Voorzitter, is dat we moeten kijken hoe we voorkomen dat mensen die gevaarlijke overtocht maken en laten we ook eerlijk over zijn. We hebben er niet alleen over de gevaarlijke overtocht over de middellandse zee, maar we hebben het er ook over die duizenden anvs die vervolgens als eenmaal in griekenland zijn door de balkan naar de nederland en duitsland gaan trekken, waarbij opeens duizenden anvs

[3:50:02] verdwijnen

[3:50:04] met alle ellende van van dien. Dus bijvoorbeeld meer opvang in griekenland meer opvang in italië is wat mij betreft ook heel nadrukkelijk aan aan de orde. We moeten ieder geval zorgen dat mensen minder naar europa komen minder naar nederland komen en dat is niet alleen vanuit het perspectief van

[3:50:27] het is voor ons goed. Het is ook voor hen goed. De turkije deal heeft heel veel mensen heeft heel veel doden en gewonden in de middellandse zee voorkomen. Daar ben ik echt oprecht van overtuigd.

[3:50:44] Meneer ceder,

[3:50:46] Ja, voorzitter om scherp te kijken krijgen want er is best wel veel om onrust geweest op dit punt dat de kamermeerderheid het voorstel, zoals de heer eerdmans, die nu ook scherp formuleert iemand vraagt op nederlands grondgebied asiel aan. Volgens stuurt niemand. Nee landen persoon buiten de e. E u aan een derde land om de procedure volgen en zelfs stelsel statushouders te huisvesten. Te plezieren, mag het horen zeggen, maar ook meerderheid voor de camera heeft gestemd omtzigt cda vvd sgp hoe noem maar op, hoor ik de staat er eigenlijk zeggen dat, zoals de heer eerdmans dat formuleert of net geformuleerd heeft, hebben we hebben we allemaal kunnen horen. Gaan we dus niet doen begrijpen dat de staatssecretaris dat nu klip en klaar zegt.

[3:51:30] Staatssecretaris.

[3:51:33] Ik weet niet precies wat de heer c de daarmee. Nee ik heb geen antwoord geven. Ik ga heel concreet antwoord geven. Maar als de voorzitter dat goedvindt, zou ik het fijn vinden als u het

[3:51:47] even opnieuw als de heer c dat even opnieuw formuleert. Ik wil echt antwoord geven is niet een duik.

[3:51:53] Ik heb.

[3:51:54] Ik durf niet te duiken. Dat vind ik doodeng.

[3:51:57] Er-voorzitter volgens mij eerder eerdmans en ik wil een

[3:51:59] wil niet tekortdoen daarin. Maar volgens mij zegt hij als je ziet die meisje uit syrië of een christenen uit irak. Het presteert om naar nederland te komen aan de poort te klopt. En smeekt kan ik hier asielaanvragen wat nederland zich prima, maar wij sturen naar een land buiten de eu

[3:52:14] waar wij jou gaan opvangen. Rwanda, zimbabwe dan een ander land. Wat voorstel is gesteund door de meerderheid van deze kamer, zoals de heer eerdmans het interpreteert dat het verduin, verduin de lukt, kan de staatssecretaris aangeven dat

[3:52:29] het voorstel, zoals de heer eerdmans die formuleert dus niet de eigen interpretatie van de staatssecretaris. Dat staat zijn de clip, klip en klaar over zijn het gaan we als nederlands staat. Die doen.

[3:52:40] De staatssecretaris.

[3:52:44] Ik weet niet, voorzitter, of de manier waarop de heer c der

[3:52:48] uitleg geeft aan de woorden van de heer eerdmans, of dat ook de woorden van de heer eerdmans zijn, want ik de heer brands, dan is het zo hebben wij zijn gebonden

[3:53:01] in vrijwilligheid, zeg ik er meteen maar even bij. Wij zijn gebonden aan internationale verdragen en dat betekent dat ik niet zie hoe wij zouden kunnen zeggen op het moment van wij sturen en om in het voorbeeld van de heer c d te blijven. Voorzitter, je ziet die meisjes die hier asielaanvraag naar zimbabwe b of ik weet niet eens wat andere was op het moment dat je ziet die meisje hier in nederland is en hier asiel aanvraagt. Dan gaan wij de asielprocedure je start.

[3:53:30] Oké. Dat was het uw interrupties en op. Dus nee

[3:53:40] ik kijk even onder de staatssecretaris zijn beantwoording. Voorzitter, nou nou komt niet met mijn eerste. Maar u gaat erover. Ik hoor zeggen hebben. Het nieuws.

[3:53:54] Die.

[3:53:56] Nee, doe dat maar niet goed. Daarmee nodig is er nog een interruptie van of er nog onbeantwoorde vraag. Dan kom ik bij de heer brekelmans.

[3:54:07] Ik had nog een vraag gesteld over de de inrichting percentages en het landen beleid staatssecretaris eerlijk gezegd om daar een analyse te doen. Maar in de tussentijd ook te kijken welke landen wij heel specifiek ruimhartiger een soepeler zijn dan ons omringende landen

[3:54:25] en ik zie dat in de afgelopen paar weken het beleid voor mali, pakistan soedan dat er weer allerlei nieuwe categorieën toegevoegd. Dat dat kan.

[3:54:34] Maak ze ook andersom willen analyseren waar het misschien aangescherpt kan worden en dat gebeurt niet of nodig.

[3:54:39] De heer.

[3:54:40] Dat lijkt voorzitter q, één voorzitter, uw antwoord

[3:54:44] en aangezien we al op tweederde van kunnen inzetten, betekent dat concreet volgende maand.

[3:54:50] Meneer van heeft. U had nog een vraag.

[3:54:51] Dank voorzitter. Ja ik had nog een vraag over de spreiding zweth staatssecretaris zijn er in het begin over die komt na het reces moet eerst nog via de minister, de raad. Als ik me goed had begrepen, maar kan hij ook zeggen of hij tegemoet gaat komen aan de niet mals kritiek die er leeft. Het is wel belangrijk. De samenleving die die leeft met deze vragen. Kijk naar onderzoek van eenvandaag is veel twijfel over de financiële prikkels. De complexiteit van de wet kan hij zeggen. Gaat hij de wet ook aanpassen in die richting.

[3:55:20] De staatssecretaris, voorzitter,

[3:55:22] Waarom? Ik lachte was omdat de heer van dijk het antwoord van mij kent.

[3:55:26] Pas op het moment dat het kabinet een standpunt heeft ingenomen is een standpunt wat naar buiten toe wordt ingenomen, want dit is niet een dictum a b c. Dan moet ie gewoon opnieuw langs de ministerraad neemt de ministerraad een standpunt in en het standpunt van de ministerraad is het standpunt van alle dus tot die tijd ga ik niet zeggen wat mijn standpunt is, want daarmee zou ik de eenheid van kabinetsbeleid aantasten. Dus u krijgt pas een antwoord na de ministerraad.

[3:55:55] De heer van dijk niet. Maar dan kan.

[3:55:57] Kan de staatssecretaris om toch nog

[3:55:59] iets preciezer uitleggen wat u bedoelt met nogal technisch ook voor de luisteraar dictum van de raad. De raad van state heeft commentaar geleverd op uw eerste versie van de wet om het zo te zeggen en dat betekent voor u dat u de wet gaat aanpassen,

[3:56:12] lees ik dat goed. En hoe wilt u misschien niet zeggen hoe die inhoudelijk wordt aangepast, maar we krijgen er een nieuwe versie van de wet.

[3:56:19] Vanwege het advies van de raad van state.

[3:56:23] Als ik als ik nu zegt voorzitter, dat is een te voorbarige conclusie van de heer van dijk, zeg ik noch het een noch het ander. Wat een dictum zee betekent, is dat er een zwaarwegend advies ligt van de raad van state was zodanig zwaarwegend is dat je op de verschillende onderdelen van het advies in moet gaan

[3:56:44] en dat het opnieuw langs de ministerraad moet en dat je dus ook moet aangeven.

[3:56:49] De straks richting de kamer. Wat je waarom wel of niet hebt gedaan en je hebt ook adviezen van de raad van state waarbij ze zeggen ze prima werd kleine aanpassing is uiteraard formuleren zodat juridisch en hoofdzakelijk, maar het is een prima werd wat kleine aanpassingen die doe ik en dan kan ik door zonder via de ministerraad te gaan. Hier moet je op ieder advies van de raad van state ook echt reageren. Dat is niet hetzelfde als overnemen. Je kunt daarin nog steeds zeggen. Het blijft een advies van het adviesorgaan raad van state niet van de rechter raad van state. Dus hoe ik ga handelen voeren. Het kabinet gaat handelen naar aanleiding van de adviezen. Dat gaat zien nadat het kabinet heeft besloten over advies.

[3:57:36] En daar is nog geen termijn te geven. Dat was. Ik wil zetten gezegd.

[3:57:40] De na het reces. Ja ja. Nee. Voorzitter heeft gelijk ook kerst is na het reces. Maar zo bedoelde ik het niet. Voorzitter, we hebben het over in de maand maart een heel snel in de maand.

[3:57:56] Dan dat. Mevrouw podt nog een vraag.

[3:57:59] Ik had nog een vraag gesteld over dat rapport richtgetallen de adviesraad migratie.

[3:58:08] Ik heb getekend. Voorzitter, dus die krijgt u heel erg snel.

[3:58:14] Dat is mooi dan meneer dassen nog.

[3:58:17] Ja voorzitter, ik had nog een vraag of de staatsssecretaris kan aangeven hoeveel geld dat gekost heeft aan juristen en de rechtszaak adviezen met betrekking tot de naam reis maatregel waarvan eigenlijk op voorhand al bekend was dat die sowieso geen stand gingen.

[3:58:34] Staat. U.

[3:58:35] Voorzitter, daar heb ik

[3:58:38] twee weken geleden een debatje over gehad of debat over gehad, kan ik wel zeggen met mevrouw kreuger, mevrouw piri en de collega van de heer dassen, mevrouw koekkoek, en toen gezegd dat ik niet van plan was om daar inzicht in te geven. Dat was aan de hand van een motie die door mevrouw.

[3:58:59] Piri en mevrouw kreuger.

[3:59:02] Was was ingediend. Voorzitter, en die motie heb ik toen negatief gepreadviseerd en als ik me niet vergis. Voorzitter, is de motie niet aangenomen in de kamer.

[3:59:14] Oké dus voorzitter meneer dassen. Daar moet u het mee doen denk ik. Maar.

[3:59:20] Volgens mij is dit een informatieverzoek en is er helemaal geen motie voor nodig.

[3:59:25] Dat klopt. Die discussie hebben wij de vorige keer ook gevoerd in het kamerdebat. En toen zei ik ja maar informatieverzoek geleid. De voorzitter. Dat was tijdens de plenaire vergadering geleid. De voorzitter door naar het kabinet en dan hebben wij te leveren, maar de motie die toen in aan de orde kwam dat men toe gekozen voor het instrument van motie door mevrouw kreuger. Mevrouw piri op moties moet ik een advies geven en dat was toen een negatief advies. Voorzitter, mij heeft volgens mij nog geen informatie bezoek van de voorzitter van de kamer bereikt. Voorzitter,

[4:00:05] Waarom. Ik weet niet of dat via de commissie

[4:00:08] kan dat meestal via de dus kunt beter via de regeling.

[4:00:14] Los daarvan. Voorzitter, voor de duidelijkheid als verzoek van de kamer krijg krijg ik zo'n verzoek van de kamer.

[4:00:20] De de voorzitter heeft zodat is het ook in de regeling geweest of is het bij de behandeling is, heeft ervoor de kamer. Voorzitter, heeft gezegd dat zij het zijn nogal van

[4:00:31] dit deel van het debat zou doorgeleiden aan het kabinet. Dus nou dat is dan ergens zit het.

[4:00:39] In de boodschap is duidelijk. Voorzitter,

[4:00:41] Er komt eraan en dan krijgt u ook waarschijnlijk het antwoord of niet je dan nog maar nooit. Maar

[4:00:47] goed zo zijn alle vragen beantwoord. Voor zover ze vandaag beantwoord kunnen worden. Meneer,

[4:00:52] Ik had nog een vraag gesteld over of er een landelijk ondersteuningsteam kan komen dat gemeenten kan helpen bij dus dat heeft hij al beantwoord. Sorry dan heb ik er waren zoveel antwoorden. Die heb ik gemist. Ik zal terugkijken.

[4:01:06] Nou dat lijkt me een heel weet u nog.

[4:01:08] Was zeker voorzitter, dat voor de besluitvorming geen team als zodanig nodig was, omdat beide locaties over het algemeen weten te vinden of daar iets anders ook te helpen. Maar dat het vooral gaat over de politieke besluitvorming en dat we daarin zien en ik heb toen gerefereerd aan de heer eerdmans, die vervolgens refereerde aan de heer kuzu van denk aan de politieke onwil die er bij sommige partijen niet zijnde volt zeg ik gemakshalve maar even bij. In gemeenteraden ontstond is.

[4:01:38] Die discussie. Voorzitter, ok daarmee komen we dan toch aan het eind van de eerste termijn van de zijde van de staatsssecretaris kijken of er nog behoefte is aan een korte tweede termijn. Dat is het geval. Één minuut twintig. Geeft u er maximaal voor en ik geef als eerste het woord aan de heer eerdmans van.

[4:01:59] Ik wil graag een twee minuten debat aanvragen. Dat is de eerste geloof ik moet zeggen en voor later dan dan had ik een vraag over die spreiden en verleiding werd er zijn gemeente al bezig met het fenomeen onteigenen die zeggen dat er kan een beroep op ons gedaan worden van van vanuit landelijk om locaties vrij te maken voor asielopvang is dat waar ik heb daar schriftelijke vragen over gesteld. Maar ik zou best graag nu al willen weten of dat of dat onzin is van die gemeente of dat het klopt

[4:02:27] dan. Dank voor de vragen de antwoorden ook op op het deense model heb ik nu dus door jaren.

[4:02:33] Wilt u, voorzitter, mag ik want ik snap niet wat de heer eerdmans aan mijn vraag dan ons straks vragen.

[4:02:39] Dat is een punt van orde zou ik bijna.

[4:02:43] Gehonoreerd. Nee. De vraag is van mogen gemeenten rekening houden dat er dat er onteigend wordt op basis van de nieuwe dwang werd dat er panden worden

[4:02:55] onder ons feitelijk voor asielopvang.

[4:02:57] Dat willen wij.

[4:02:59] Dan had ik nog meer de de motie. Denemarken zeg maar motie eerdmans goede vergadering van de heer c van en u gaf een beetje ontwerp voor mij ontwijkend antwoord gaan. Dus u gaat die motie niet uitvoeren. Daar komt het op neer is dat waar zeg ik dat goed. Of moeten we daar opnieuw een kamer uitspraak over vragen. Die was vrij duidelijk. Laat ik het daar maar bij houden. Voorzitter, dankuwel.

[4:03:22] Het woord, aan de heer van dijk, van.

[4:03:26] Ik ga er even door. Voorzitter, ik ben het wel eens. Het was verwarrend, want de heer c de vroeg in mijn.

[4:03:31] Worden.

[4:03:33] Kan een vluchteling ten alle tijden ben in nederland aankloppen. Dat was de vraag van de heer c. Met het voorbeeld van die zin is het antwoord van de staatssecretaris. Ja maar volgens mij is de intentie van de motie. Nou juist om dat te verplaatsen.

[4:03:45] Maar dat laat ik dan even aan de staatssecretaris die de motie nota bene oordeel kamer gaf. Voorzitter, de spreiding ze het begin maart. Dat is in ieder geval een datum

[4:04:00] kan hij dat ook zeggen van de fundamentele heroriëntatie. Want daar wachten we minstens net zolang over wanneer komt ie dan.

[4:04:07] En tot slot had ik nog een vraag gesteld over de russische vluchtelingen die mogelijk worden gemobiliseerd om oekraïne te gaan en te moeten vechten in alle opzichten buitengewoon.

[4:04:19] Onwenselijk is.

[4:04:21] Is de staatssecretaris bereid om russen die hier komen. Om die reden om die bescherming te bieden, zoals.

[4:04:27] Dat heet.

[4:04:28] En ze dus niet terug naar rusland te sturen.

[4:04:30] Dankuwel. Mevrouw podt d zesenzestig.

[4:04:32] Ja. Voorzitter, dank in ieder geval voor de beantwoording. Tot zover en ik kijk uit naar de beantwoording van de het plan aan face.

[4:04:41] De eerste gaat over een zinnetje. Wat de staatssecretaris zei over dat er waarschijnlijk aan het eind van het jaar nog steeds noodopvang noodzakelijk is opzich kan ik me wel iets bij voorstellen. Wij hebben wel eerder gevraagd. Kom nou ook met een en frequente update over de kwaliteit van de opvang, omdat er natuurlijk ook nog steeds een rechterlijke uitspraak ligt over het feit dat de kwaliteit gewoon onder de maat was en volgens mij is die niet weggepoetst met de uitspraak. Dus het lijkt me nog steeds belangrijk dat wij die die updates krijgen en die die heb ik nog niet in die vorm gezien. En toch nog heel even terugkomend op die derde landers in de debatten. Destijds hebben we het gehad over mensen die echt op een korte studie visum kwamen

[4:05:24] en dat is toch niet helemaal het beeld wat volgens mij ook mensen in de gemeentelijke opvang. Nu zien dat er toch ook een hoop mensen bij zitten die echt banden hebben met oekraïne die landen hebben banden hebben met familieleden daar en mijn vraag aan de staatssecretaris was ook om daar echt ook zorgvuldig naar te kijken of dat asielprocedures is een asielprocedure, maar dat we niet dat die mensen niet van elkaar gescheiden raken.

[4:05:48] Dankuwel. Meneer even goed verdragen. Ik pas. Voorzitter, dat mag

[4:05:55] meneer peters cda.

[4:05:58] Dankuwel. Voorzitter, ik had er ook over gedacht om te passen. Toch nog iets van observatie. Ik heb ik ken vragen aan de voorzitter, kent u dan vroeg rudi karel zeker dat er een liedje. Een keer kan ik me herinneren dat over een of volgens mij was hij het kan ook iemand anders geweest. Maar er zit een gat in mijn emmer. Ik ik vind dit debat nou city te horen van jaar mensen liggen op straat en de opvang. Dan is maar de instroom is ook de instroom is niet het probleem is de opvang. Dan breiden we niet op vooruit. Nee, dat willen de gemeente niet. Dan komt er spreiding zweth. Nee, dat dit dwingende. Dat mag niet liggen. De mensen op straat.

[4:06:33] Het is er wel een beetje moedeloos van te worden als ik eerlijk ben. De staatsssecretaris laat ik bedoel te nemen.

[4:06:37] Ik bij.

[4:06:40] De de presentatie is grappig. Maar het is het is natuurlijk echt niet grappig. En dan is het als we dan die eigenlijk week in week uit ongeveer hetzelfde debat hebben dan zou ik ook als we alle schriftelijk zouden doen weerleggen op willekeurige volgorde hier op tafel. Dan kon ik zo blind neerleggen bij degene die het geschreven heeft

[4:06:58] en ik word er niet heel erg optimistisch van moet ik zeggen.

[4:07:02] Dus wij zeggen in ieder geval investeren we in die landen opvang in de regio dicht europese buitengrenzen selecteren aan de poort verspreid over het land en opvang waar ze gaan wonen uiteindelijk en direct aan het werk en niet aan de uitkering niet als hospitalized individu in hun woning worden gezet met een uitkering om daar is op gratis koken.

[4:07:22] Ik zie jullie volgende week kwam liggen.

[4:07:25] Dankuwel zeker hartelijk torens. Meneer het woord is aan de heer brekelmans van de vvd.

[4:07:34] Dank. Voorzitter, een viertal korte vragen slechts opmerkingen. De eerste over algerije motie van de kamer aangenomen met honderd vierenveertig zetels. Om op zo kort mogelijke termijn het landen berichten actualiseren. Dus de vraag ook of de staatssecretaris wil vragen aan aan buitenlandse zaken om daar haast mee te maken, zodat opnieuw kan worden afgewogen waarom een land met een inbreng percentage onder de één procent waarom dat niet als veilig land kan worden aangemerkt. Tweede gaat over de interne grensbewaking. Dan kan staatssecretaris aan dat die uitspraak dat hij voor het meireces dat hij daar een brief over te sturen. Maar ik koppelde aan die eerdere scenario analyse die ik heb gevraagd. Dus wat zijn de kosten en baten van verschillende mate van interne grensbewaking zou mooi zijn als dat in één keer ook die analyse voor het mei reces zou kunnen. Dus graag een toezegging van staatssecretaris.

[4:08:23] Het derde is over de na deze maatregel deed de heer dassen de vragen om de kosten in kaart te brengen. Ik zou dan ook aan de staatssecretaris willen vragen om daarbij mee te rekenen. De besparingen die zijn geweest doordat er minder opvang nodig was. En als het zo zou zijn dat het om duizend mensen gaat keer drie maanden keer honderdvijftig euro per nacht. Dan kom je op een bierviltje uit op vijftien miljoen. Dus laten we die ook meenemen en tot slot het de vraag van de heer eerdmans of de discussie over het externaliseren

[4:08:51] dat ik zeg hoe ik een geïnterpreteerd heb, namelijk dat de turkijedeal kan die kan juridische iemand die meldt zich een. Je kunt zeggen nou we hebben een afspraak met het land te sturen we directeur

[4:09:00] in het geval van roewanda is wat ingewikkelder. Want daar was iemand al echter procedure ingegaan en dat ging ook om mensen die uit een heel ander gebied ter wereld komen die je dan een heel ander gebied wil brengen. Volgens mij volgens mij is dat twee uiterste en moeten we niet zo zwartwit voeren, maar moeten we kijken in het grijze gebied in wat voor type afspraken kunnen er nog wel en dat zo las ik ook de bewoordingen van die eerdmans dat het kabinet daar ook samen met denemarken en andere landen naar kijkt. Wat voor type deals zijn er mogelijk zoals met turkije. Maar misschien ook breder met andere landen

[4:09:31] om te kijken wat er mogelijk is. Ik hoop dat staatssecretaris ook op die manier interpreteert.

[4:09:35] De interruptie van mevrouw,

[4:09:38] Dankuwel. Voorzitter, want het blijft toch heel vaag eigenlijk. Iedereen leest iets anders in die motie. Terwijl die motie best wel helder is de reactie van de heer eerdmans ook heel helder is. Het gaat erom mensen die in nederland asiel aanvragen die vervolgens per vliegtuig naar een land buiten europa worden gebracht om daar de procedure in te gaan en de hele procedure af te wachten

[4:10:03] en heeft hier brekelmans naar ook de motie zo opgepakt toen hij voorstemmen.

[4:10:08] Dan nu een hele andere uitleg. Meneer brekelmans.

[4:10:12] Ik heb helemaal geen andere uitleg kijken als je de als je de motie leest die zegt dat je kijkt naar of gewoon de opvang en de procedures van mensen die op de vlucht raken of dat je die buiten de europese unie kunt organiseren

[4:10:27] en welke mogelijkheden daartoe zijn en de turkije deal. Daar geldt hetzelfde voor. Dat zijn syrisch die meldingen in griekenland. Die worden teruggebracht naar turkije worden daar opgevangen en de roewanda deal waar de europese rechter allerlei kritische opmerkingen heeft gemaakt, is een andere variant. Maar er zijn ook nog allerlei varianten zijn daartussen mogelijk en dan gaat het dus om bijvoorbeeld als je iemand wilt terugsturen. Dan moet diegene een binding hebben met die regio geldt een langere doorreis periode als binding houdt tot stand voor de rechter. Mevrouw podt, die kan heei moeilijk kijken. Maar zo ingewikkeld is het of sorry, mevrouw kregen die kan heel ingrid.

[4:11:02] Je kunt kijken waar.

[4:11:06] Zo ingewikkeld is het volgens mij roept deze motie daartoe op om samen met onder andere deze regering die hier ervaring mee heeft te kijken wat er met derde landen daarin mogelijk is en zo heb ik ook de toelichting van staatssecretaris op de motie destijds gehoord en die is ook voor de hoe je uiteindelijk een motie interpreteert en uitvoert is dat relevant.

[4:11:24] Ja. Ok dankuwel. Het woord is aan de heer ceder.

[4:11:28] Christenunie. Voorzitter, dankuwel allereerst fijn om van de staatssecretaris voordat klip en klaar is de motie zoals die er eerdmans zijn eigen motie uitlegt.

[4:11:37] Een klik die weer op dat dat niet zo uitgevoerd wordt. En daar ben ik blij mee. Fijn dat de statushouders aangeeft. Ik ik heb net niet. Ik heb net aangeeft geen vragen meer te hebben. Maar ik heb wel dat punt nog gemist winkelstraat straks nog wel over horen ging over de menselijke maat.

[4:11:55] Zoals de staatsssecretaris weet, zijn wij als parlement en kabinet bezig binnen de uitvoeringsorganisaties te kijken hoe uw beleidsmedewerkers meer ruimte kan geven. Ook de commissie bosman, klip en klaar. Over gewezen doen we nu overal van uwv, svb de belastingdienst. We vergeten deze commissie nog af en toe dat die in de ook de uitvoeringsorganisaties waarin dezelfde principes zouden moeten gelden om te voorkomen dat ongekend onrecht weer zou plaatsvinden ook richting burg ook richting mensen die asiel vragen. Dus ik vraag mij af of ook gezien de staat van de migratie van vorig jaar, waarin ook expliciet gezegd werd dat regelgeving soms knelt en dat er ruimte is voor behoefte is aan maatwerk om de staatssecretaris. Daarin wil voorzien.

[4:12:36] Dankuwel het woord aan dassen van volt. Die past. Ik heb.

[4:12:41] Additionele vragen, meer. Voorzitter.

[4:12:44] Mooi dan gaan we naar

[4:12:49] dan gaan we naar mevrouw kreuger van groenlinks.

[4:12:51] Dankuwel. Voorzitter.

[4:12:54] Ik heb wel een vraag nog over. Ik had gesteld. De vragen gesteld over de wettelijke beslistermijn. Welke maatregelen genomen worden om daar wel aan te voldoen en ook de vraag over hoe het ind weegt in welke gevallen gebruik gemaakt wordt van de maximale beslistermijn en ik had op het punt van de medische zorg.

[4:13:21] Ja ik hoor de staatssecretaris zeggen dat die screening nu goed loopt. Dat is niet helemaal het beeld. Want ik krijg van verschillende organisaties. Maar ik hoop eigenlijk dat hij daar iets meer over kan schetsen, want

[4:13:35] het beeld dat

[4:13:37] bij binnenkomst. Als iemand levensgevaarlijk ziek is dat dat op de radar is. Dat zal maar juist dat eigenlijk mensen veel te laat. Echt niet screening krijgen, zodat je weet welke medische zorg nodig hebben dat je dus al lang in de crisis noodopvang kan zitten. En eigenlijk helemaal niet duidelijk is welke medische nood mensen hebben dus daarover graag nog wat meer duidelijkheid.

[4:14:01] Dankuwel. Ik kijk even naar de staatssecretaris. Ik kijk naar u. Voorzitter, ik heeft er nog behoefte aan.

[4:14:10] Gaat uw gang. Het woord is aan de staatssecretaris voor zijn tweede termijn.

[4:14:14] Voorzitter, laat ik beginnen met de motie eerdmans. Want daar gaan heel veel interpretaties over rond. Maar er heeft u als camera's op bedacht en het is namelijk als er een motie wordt aangenomen dat het kabinet ook gewoon even schriftelijk moet reageren op de vraag hoe gaan we met een aangenomen motie om dus dat zal ik ook gewoon doen, zodat er op geen enkele wijze discussie kan ontstaan over wat ik vind want u mag allemaal verschillende dingen vinden. Uiteindelijk gaat om de interpretatie van het kabinet. En wat het kabinet wel of niet gaat gaat doen om voorhand lijkt me al behoorlijk thuis te voelen bij de heer brekelmans. Maar ik kon gewoon schriftelijk met een reactie. Voorzitter.

[4:14:58] Meneer eerdmans,

[4:14:59] Voorzitter, sommige moties zijn gewoon echt heel glashelder. Dus ik vind het ook grappig om links te horen zeggen of wat eerdmans zegt dat dat is niet hoe het u ziet hier staat letterlijk dat het verzoek aan de regering is om op te trekken met de denen. Om het verplaatsen staat er letterlijk van de asielopvang en de procedures naar partner landen buiten de unie is. Toch staat er geen woord spaans, engels of afrikaans bij dus daar kunnen we z'n allen heel ingewikkeld gaan doen via wat zou dat betekenen, zodat u grijs gebied turkijedeal eerdmans ingewikkeld. Nou dat is het helemaal niet. De kamer. Er staat gewoon achter het verplaatsen van de procedures naar buiten. De eu. Dus ja dan zul je er ook mensen die hier aankloppen procedure niet hier daar. Dat is het idee achter deze motie. Ik wil toch wel even van de staatssecretaris nu weten of hij dat wel goed heeft gelezen.

[4:15:47] Zeker. Voorzitter, en u heeft mij horen zeggen. Voorzitter, bij de appreciatie dat wij graag samen op willen trekken met de denen, waarbij wij als uitgangspunt nemen te houden aan internationale verdragen en dat staat voor het kabinet op geen enkele wijze ter discussie verdragen waar onze handtekening onder staat. Daar houden we ons aan. Voorzitter,

[4:16:12] Dat lijkt me verder zoals zij.

[4:16:15] Dan krijgt u nog een schriftelijke reactie zoals het hoort. Heeft u zelf bepaalt. Gaat u verder?

[4:16:23] Voorzitter, er was nog een vraag over de inhoud van de spreiding. Zweth.

[4:16:28] Dan moet ik doe ik hetzelfde antwoord aan de heer eerdmans op geven als ik aan de heer van dijk heb gegeven tegen de heer van dijk zei ik ik kan nog niks zeggen over de inhoud van de spreiding zweth. Want er moet nog lopen via de ministerraad. Als je dat tegen de heer van dijk zeg zeg ik dat ook tegen die eerdmans. Want ik kan geen verschil maken. Alle kamerleden zijn me even lief

[4:16:49] met die kanttekening. Voorzitter, dat u in de oorspronkelijke spreiding zweth, zoals die bij u bekend is, onteigening niet ziet staan. Voorzitter,

[4:17:00] de fundamentele heroriëntatie wanneer vragen van de sp.

[4:17:04] Ik heb daar op dit moment geen datum sticker op voorzitter, want vijftien. Nee, het is een fundamentele heroriëntatie en fundamentele heroriëntatie nemen wel een een tijd kwaliteit up date.

[4:17:20] Ja

[4:17:22] had ik inderdaad beloofd aan mevrouw podt. Ik maak daar wel meteen even een kanttekening bij en dan beantwoord. Ik ook meteen de vraag van mevrouw kreuger. Dat was de vraag over wat ga je doen om die vijftien maanden terug te brengen naar diner na die zes maanden en anderen hebben gevraagd hoe zorg je ervoor dat de opvang van voldoende kwaliteit is. We hebben de vorige keer gediscussieerd over veertig. Duizend plekken die nog gevonden moeten worden voor ditjaar. Ik heb net tegen u gezegd dat de cynische situatie is dat sommige cynisch was een woord wat overigens mevrouw kreuger gebruikte dat de de situatie is het sommige gemeenten zeggen als er niet voldoende kwaliteit kunnen bieden dan bieden we maar niks. En waarop ik zei maar gras is altijd slechter dan een voorziening, een voorziening die bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs er niet voor zorgen dat er een inspectie boze brief komt. Ik ben op dit moment vooral bezig die veertigduizend plekken te regelen. Daarna is een tweede stap zorgen die plek ook van voldoende kwaliteit zijn. Maar mevrouw podt wel recht hierop, want ik had het namelijk al aan haar toegezegd

[4:18:34] dan de heer ceder met betrekking tot de commissie van zwol en daaraan koppelt hij ook de plek waar de discretionaire bevoegdheid is belegd. Want die is nu belegd aan het begin van het proces bij de directeur van de ind. Het was, geloof ik. De heer brekelmans, die al zei dat de commissie van zwolle. Ook heeft gezegd

[4:18:58] van je moet mensen ook niet te lang in de

[4:19:03] onzekerheid te houden of betere de prikkel blijven geven dat ze mogelijk in nederland zouden kunnen gaan blijven.

[4:19:12] Dus je moet ook gewoon heel snel duidelijkheid geven.

[4:19:16] Zo bedoelde mevrouw kreuger. De vraag wanneer hij terug van vijftien maanden na negen maanden na zes maanden natuurlijk niet van wijze snel af.

[4:19:24] Maar je moet snel duidelijkheid geven dus ook als het gaat om afwijzen. Dat hoort er in beide gevallen bij en volgens mij op een andere plek beleggen van of ook op een andere plek beleggen van de discretionaire bevoegdheid daarin geen geen oplossing. Wat we vooral moeten doen en dat is ook de vraag van mevrouw kreuger is zorgen dat de ind meer productie

[4:19:49] lelijk woord in dit geval kan kan maken want we zien dat ind op dit moment gewoon ruim twintigduizend zaken, tweeëndertigduizend zaken per jaar aankan en dat schiet niet op op het moment dat er achtenveertigduizend binnenkrijgt. Dat betekent we nu bezig zijn om te kijken hoe we daarin met behoud van de processen en de zorgvuldigheid.

[4:20:11] Daar begon ook mevrouw podt nog over. Doe het als het om die veilige landen straat. Sorry. Derde landen straat wel zorgvuldig worden proces kunnen kunnen versnellen. Ik zeg er ook bij. Ook daar is niet geld. Het probleem zijn mensen het probleem en dan bedoel ik niet de kwaliteit, maar de kwantiteit net zo goed als er geen artsen of onderwijs kunnen vinden. Kan de ind ook onvoldoende medewerkers vinden van mij mag die in d

[4:20:39] groeien tot het moment dat we voldoende capaciteit hebben om aan te kunnen wat er binnenkomt per jaar. Ik zeg er meteen bij. Er waren verschillende partijen.

[4:20:52] Als ik ter rechterzijde bedenk, bedoel ik niet, mevrouw podt in politieke zin van het woord, maar ter rechterzijde die er ook wel heel nadrukkelijk op om wezen

[4:21:04] dat

[4:21:07] als het gaat om die die

[4:21:14] ik ben helemaal de draad kwijt

[4:21:18] ik helemaal vast te wijzen. We gaan even stoppen met praten op dit punt want ik weet het even niet.

[4:21:24] De senior,

[4:21:25] Mevrouw podt mijn verhaal zitten. Dat ik daardoor.

[4:21:29] Voorzitter, ik weet niet wat

[4:21:31] de avond al is maar mensen al de hele

[4:21:34] de aantrekken.

[4:21:37] Ja. Nee, u begrijpt me volkomen langs elkaar en dat ging over de kleding van mevrouw podt zou bedoel daar heb ik nog even zo. Er zijn nog twee interrupties. Dus misschien komt u er nog op een eerste is van wanneer cda.

[4:21:52] Voorzitter, de staatssecretaris maakt het heel ingewikkeld was volgens mij helemaal niet zo ingewikkeld is en weer even in andere woorden uit te leggen, zodat we die allemaal kennen. Wij hebben als parlement gezegd wij constateren dat door de strikte regelgeving en te weinig ruimte voor maatwerk bij de uitvoerder mensen in contact met de overheid knel komen te zitten tussen wal en schip vallen bij het uwv en de belastingdienst of de ind. De uitvoeringsorganisaties. Dan moet je maatwerk leveren wanneer over discretionaire bevoegdheid waar dat belegd. Maar dat je de uitvoering degene met wie de burger klant persoon in contact staat die ruimte heeft of als die constateer dat er afgeweken moet worden van de situatie is, omdat de ongekend onrecht anders dreigt plaatsvinden die bevoegdheid heeft. Dat is niet zo gek. Dat doen we nu al twee jaar zijn we dat in elk departement of elke uitvoeringsorganisatie aan doorvoeren. Behalve de ind ook wat de ander taalgebruik wordt gebruikt, maar eigenlijk is precies hetzelfde, zoals de commissie bosman.

[4:22:46] Constateert.

[4:22:47] Sterker nog, de ind geeft zelf aan in de stad van migratie. Wij willen graag wat meer maatwerk als het gaat om senioren blij. De zaken die wij voor de balie krijgen, dan krijgen wij hebben buikpijn van dit probleem en mijn vraag aan de staatssecretaris is mag ook schriftelijk mag ook mag je ook uitzoeken of de kan kan nagaan van de statushouders zegt er is geen probleem. Volgens mij heb die in deze zelf ervaren buikpijn, net zoals dat bij de uwv en de belastingdienst allemaal op staatssecretaris kan nagaan bij de ind in hoeverre er een behoefte is aan meer maatwerk en heb ik niet politiseren door de discretionaire bevoegdheid waar te noemen, gewoon de vraag of er meer ruimte is.

[4:23:27] Daarna weten.

[4:23:28] Maar die snap ik niet maar die snap ik niet. Voorzitter, want wij doen juist bij de beslissingen over asiel doen wij maatwerk, want het beslissing niet collectief, met uitzondering van de groep oekrainers, want daardoor collectief van gezegd u mag blijven en in alle andere gevallen is er sprake van individuele besluitvorming. Dus met maatwerk want kijken wij dus kijken wij voorzitter naar het ene unieke specifieke geval dat forum zit.

[4:24:04] Dankuwel. Ja. Nee, we gaan het hierbij laten maar eens ceder over twee weken weer een debat. Als uw migratie nog nog, maar er is nog een vraag van mevrouw, waaronder de mevrouw kreuger ik nog moet beantwoorden, maar het is niet te geloven. Niet een nog niet beantwoorde vraag maar een.

[4:24:21] Motie. Ik had een vraag of die wettelijke beslistermijn. Want ik hoor de staatssecretaris weer vrij omstandig uitleggen wat het probleem is en waarom we zolang er zo overheen gegaan en ook wat niet de redenen zijn hoe we op kunnen lossen. Maar gewoon een hele concrete vraag wat doet de

[4:24:40] staatssecretaris concreet om het ind te equiperen om de wettelijke beslistermijn te kunnen.

[4:24:46] De handhaving, de staatssecretaris.

[4:24:49] Tegen die in deze zeggen neem zoveel mogelijk mensen aan lijden zoveel mogelijk mensen op en zorg dat u zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen door het proces kunnen halen.

[4:25:01] Gaat u verder even een blokje brekelmans voorzitter,

[4:25:05] De blok,

[4:25:07] Je brekelmans.

[4:25:08] Die moet ik er nog want eerdmans vragen al beantwoord zijn er drie brekelmans vragen over algerije. Wilt u buitenlandse zaken tot spoed manen? Ja,

[4:25:18] wilt u bij die brief voor de pasen als het gaat om de interne grenzen processen zo de grensbewaking ook de analyse betrekken? Ja.

[4:25:29] Wilt u op het moment dat u op verzoek van de heer dassen de kosten van de nadere in rekening brengt ook kijken naar de opbrengsten component. Alle kamerleden zei ik tegen de heer eerdmans zijn me even lief. Dus een vraag van de heer brekelmans moet ik wel met ja beantwoorden. Als ik de vraag van de heer das ook graag beantwoorden,

[4:25:50] dan is dat doe ik in één keer. Voorzitter, u krijgt de kosten en de opbrengsten als het gaat om daarna deze maatregel. Die gaat u van mij krijgen

[4:25:59] zowel voelt als vvd tevreden gesteld

[4:26:05] waarbij ik groenlinks optelt bij voelt als het gaat om de screening. Kunt u dat meer duiden. Voorzitter was een vraag van mevrouw kreuger. Nou eigenlijk is het antwoord. Nee. Naar mijn weten gaat het als het gaat om de screening op dit moment goed als mevrouw kreuger andere geluiden heeft, hoor ik die al dan niet buiten de vergadering graag. Dan kijk ik daarnaar. Maar op dit moment kan ik in ieder geval niets meer duiden.

[4:26:33] Geeft u mij meer informatie buiten de vergadering krijgt u via de voorzitter uiteraard iedereen daar uiteraard antwoord op en in mijn idee. Voorzitter resteert nu nog een vraag. Dat is de russen vraag van de heer van dijk

[4:26:48] en daar hebben wij heel nadrukkelijk, want de heer van dijk stelt deze vraag in diverse varianten in de laatste paar vergaderingen en ik geef in de laatste paar vergaderingen diverse varianten hetzelfde antwoord. Voorzitter, wij maken hierin onderscheid tussen dienstplichtigen en

[4:27:05] de andere. Bij dienstplichtigen zijn we nog niet in staat om te kunnen oordelen. Dus daar hebben we een collectief besluit opgenomen in de zin van niet terug als het gaat om alle andere russen doen we dat, zoals met iedereen die asielaanvraag in nederland op individuele basis kijken.

[4:27:26] Dankuwel.

[4:27:27] Daarmee eindigt dit debat. Maar ik ga eerst

[4:27:33] de toezeggingen nog even meedelen. Dat is dat de staatssecretaris schriftelijk terugkomt op het vier punten plan van mevrouw podt binnen twee weken na het reces.

[4:27:43] Vervolgens komt de staatssecretaris ook schriftelijk terug op zijn gesprek met de commissie plezier. En de staatssecretaris stuurt voor het meireces. De brief over de impact van de uitspraak. Over het etnisch profileren naar de kamer en neem daarin de interne grensbewaking mee. En tenslotte heeft het lid eerdmans een twee minuten debat aangevraagd. Dat zal gehouden worden aan de eerste spreker. U wilt.

[4:28:06] Dat is aan de plenaire griffie om dat in te plannen, maar zal niet meer voor het reces kan ik u beloven

[4:28:17] meneer van dijk.

[4:28:19] Als er zijn volgens mij aan het einde van het debat. Voorzitter, dus ik wil u even bedanken.

[4:28:24] Dat is uw laatste debat. We hebben ervan genoten.

[4:28:28] Niet inhoudelijk was voorzitter en dan is u bent u echt op uw best.

[4:28:34] Hartelijk dank. Het is met genoegen gedaan en ik ben nog niet weg. Zes juni

[4:28:40] dus allemaal el ja ik moet de vergadering sluiten. Nou, ik dank de staatssecretaris en zijn ambtenaren. Mijn collega's, onze onvolprezen ondersteuning in alle mogelijke gedaanten u op de publieke tribune en elders die dat het debat gevolgd heeft. Mijn fans en degene die wat minder. Mijn fan zijn. Dit was het voorzitterschap van j v z'n allen opgelucht ademhalen. Maar ik wens u wel een fijne avond. Ik sluit de vergadering.