Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[0:00:00] Moet je morgen. Ik wilde dit dit overleg openen. We zijn bij elkaar met de commissie ocw voor de procedurevergadering.

[0:00:11] We bespreken even onze eigen orde. Deze ochtend en we beginnen met de regeling van werkzaamheden. Die is

[0:00:18] ontzettend uitgebreid. U heeft veel plannen leden hebben veel plannen. We beginnen met het verzoek van de leden westerveld en de hoop.

[0:00:27] Fijn dat de heer de hoop er is om een kabinetsreactie op de conclusies van het onderzoek van het raad. Nou instituut drijfveren van onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs en onderzoek is het een hele toelichting bij dat er specifiek gevraagd in te gaan op de conclusie dat zes op de tien universitaire wetenschappers stellen minder tijd te hebben voor onderzoek na een hele rits. Dat heeft heeft u allen kunnen lezen. Stemt u in met het verzoek om deze kabinetsreactie. Dat lijkt mij

[0:01:00] lijkt mij ook

[0:01:03] zeer redelijk. Het verzoek, tweede verzoek van lid el yassini om begin twintig, drieëntwintig met de universiteiten van nederland een werkbezoek.

[0:01:12] Wij gaan zeer

[0:01:13] de tu delft voor een gesprek met studiebegeleiders, opleidingsdirecteur studenten data analyse over het bindend studieadvies.

[0:01:24] De heer el yassini. Fijn dat u er bent. De heer van meenen wil daar iets over zeggen.

[0:01:29] De heer van.

[0:01:30] Ja dat zeg ik namens onze woordvoerder. Maar laten we liever aan de individuele leden over.

[0:01:37] Dus wij zullen niet deelnemen aan het bezoek.

[0:01:41] De heer peters,

[0:01:42] Ik zeg het ook namens mijzelf. Maar ik

[0:01:45] ik weet niet of ik dan kan inderdaad. Dus ik ben het eigenlijk eens met de heer van meenen.

[0:01:50] Maar ik kan niet zeggen dat het het is nogal veel en maar kan ik het gewoon niet beloven van anders vind ik het ook erg vervelend voor die mensen verwacht dat een heel clubje komt en ik kom er niet eens.

[0:02:02] El yassini

[0:02:03] dan lijn te stellen voor om het individueel te doen.

[0:02:06] We hebben wij hebben

[0:02:07] de eerder wel eens met elkaar afgesproken dat dat dan uw agenda leidend is en dat wellicht nog wel weer tot zwaan kleef aan leidt van leden. Als u kenbaar kan maken wanneer u dan recht van gaat is dat voor u.

[0:02:21] Ik zie ja voorzitter, dat is een dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Deze het verzoek voor een werkbezoek juist aangevraagd omdat er in het voorjaar komt er een brief over het bindend studieadvies. Dan is het ook echt wel goed dat op het moment dat we met z'n allen gaan debatteren hierover dat in ieder geval ook gewoon echt op werkbezoek zijn langsgeweest om de voors en tegens af te wegen. Maar als de leden zelf zeggen dat ze het of niet redden kwaliteit of dat ze met de individuele laten willen laten afhangen. Dan dan snappen we dat dat ook. Dus wij gaan die geval wel plannen om dat we belangrijk vinden als vvd om goed gebalanceerd over over te praten tijdens het debat en iedereen die aansluiten van harte welkom.

[0:03:01] Akkoord. Dus dit is individueel te plannen, waarbij uw datum deelt. Met uw collega's heeft nog een verzoek. De tweede verzoek van het lid el yassini minister van primair en voortgezet onderwijs te vragen naar hun reactie op het rapport voltijdse hoogbegaafdheid, onderwijs in de buurt verhoogd slagingskansen op het vwo te ontvangen voor eind maart twintig, drieëntwintig, met het oog op een rondetafelgesprek en commissiedebat

[0:03:30] de leden akkoord met dit verzoek. Ik zie geknik aldus besloten het verzoek van het lid werner om een commissiedebat lokale media in te plannen. Vlak voor of na het meireces vanwege de

[0:03:43] het verwachten kamerbrief visie lokale omroep en die komt einde eerste kwartaal. Begin tweede kwartaal. Maar dat is een heel duidelijk verzoek iemand daarover.

[0:03:55] De heer van astrid korte vraag, mevrouw werner bedoelt ze daarmee ook regionale media.

[0:04:02] We dat wel zouden moeten doen. Je moet als je het over de lokale hebt en dan dan kopieer natuurlijk ook de vraag is ook regionaal lokaal

[0:04:10] de streek

[0:04:12] en streek die ze hebben we ook nog eens streekomroep

[0:04:14] ja.

[0:04:16] Decentrale media

[0:04:20] akkoord met dit verzoek zal worden ingepland.

[0:04:29] De heer de hoop en met een tweede verzoek om een kabinetsreactie op de conclusies van het onderzoek van het s e o

[0:04:36] onderzoek proces van stage matching in het mbo te ontvangen voor eind april

[0:04:42] ook daar nog een lange toelichting bij met verzoeken waar dan specifiek moet worden ingegaan. Volgens volgens de heer de hoop

[0:04:52] iemand daarover

[0:04:55] is dat akkoord.

[0:05:01] De heer van meenen. U heeft natuurlijk. Het lijkt mij ook de heer van mening kabinetsreactie op een onderzoek.

[0:05:10] Daar komt wat ons betreft een beetje vroeg. Er is net een stage pact afgesloten. Misschien nu eerst eens even kijken hoe dat uitpakt. Dus dat was onze dat gaat over het verzoek van de hoofddoek.

[0:05:28] Kijk naar onderzoek ligt de heer van meenen en daar kun je hebt vind je heb je als kabinet een standpunt over of ik kan je

[0:05:36] voor. Maar laat ik het zo zeggen.

[0:05:39] Niet voldoende in relatie tot het slagen pakt. Wat is afgesloten, want het staat niet op zichzelf. Er is er is al iets gaande.

[0:05:47] Dus de heer had gezien kan worden. Graag de heer.

[0:05:51] Dat lijkt me meer dan vanzelfsprekend dat de minister dat meeneemt in zijn reactie. Dus dat zou zou ikzelf ook doen als ik de minister was, maar ligt een onderzoek waar ik graag ook een reactie op zou willen. Dus volgens mij hoeft het een het ander niet uitsluit.

[0:06:03] In akkoord, aldus besloten. Dan heb ik twee punten op de regeling die vanuit de griffie onder uw aandacht worden gebracht. Dat is een gesprek met de delegatie van het roemeense parlement en dit gesprek

[0:06:21] dat de heer

[0:06:24] intentie om dit te plannen is al lang gaande. Maar dat dat is ingewikkeld daadwerkelijk in te plannen. We hebben nu een datum op drie april

[0:06:35] om vier uur en de vraag aan u is of we dit nu daadwerkelijk gaan plannen. Want we zeggen dat we dit gaan doen en dan moeten we dat ook een keer gaan doen. De heer peters.

[0:06:49] Ik kom dus geen probleem. Ik vind het ook leuk. Ik vind ook fatsoenlijk is voor die mensen dus als er een vragen dan vind ik dat we in principe moeten doen, maar ook hier kun je als ik daar in mijn eentje zit dan vind ik nog onfatsoenlijke dan dat we het helemaal niet zo zeggen. Dus

[0:07:06] ik ben er als moeten en ook als niemand met liefde.

[0:07:10] De heer, de hoop,

[0:07:11] Ik die het ik kan alleen zelf echt niet. Dus dan vind ik het raar om nu uitgebreid te steunen zonder zelf aan te geven dat ik gewoon echt niet kan. Dus bij deze wilde ik even gezegd.

[0:07:24] Dat is heel prettig. Dankuwel

[0:07:27] dankuwel.

[0:07:27] Voorzitter, en juist ook omdat het gesprek gaat over het nederlandse onderwijssysteem en de financiering management van verschillende onderwijs gaan we proberen om de zijn. Maar ik weet bijvoorbeeld dat mijn collega's had van der woude is zit nu een parlementaire parlementaire enquete en die zit maandag gewoon helemaal vol. Zullen we zelf ook proberen om iemand te kijken die toen kwam het wordt lastig. Dus ik wil wel even een winstwaarschuwing alvast geven niet dat we dan

[0:07:49] straks het inplannen en dat er een meerderheid en hind.

[0:07:53] De heer van meenen,

[0:07:55] Ik zal er zelf niet bij zijn, ook niet mijn onderwerp, maar ik zou het niet kunnen die ter vervanging van mijn collega's jeanet van der laan die

[0:08:03] dit in portefeuilles. Maar ik kan voor haar nu niet weten of ze kan maar als enigszins kan, zal ze er zeker zijn.

[0:08:10] Ik kijk even naar de griffier zullen het inventariseren en er gewoon die de algemene regel vier leden en de voorzitter. En nou als dat kan op die maandag dan ze. En als dat niet kan, wil ik eigenlijk hier ook voorstellen. Dan is het dan is deze deze goed bedoelde intentie is niet gelukt want dat lukt dan niet, dan moeten er dan ook dan dan

[0:08:37] hebben we dat ook met elkaar vastgesteld. Tweede verzoek van de griffie. Dat is om een nieuwe datum in te plannen voor het de commissie. Sorry. Dat was het verzoek van lid van der woude voor het commissiedebat internet,

[0:08:51] inter nationalisering, die is nu gepland op tweeëntwintig maart binnenkort en de aangekondigde brief van minister dijkgraaf die komt pas na tweeëntwintig maart. Daarmee is zeer de vraag of we dit debat toch niet iets naar achter in de tijd moeten schuiven. Wie daarover. Ik zie de heer p

[0:09:12] meters.

[0:09:14] Voorzitter, we zijn al een tijdje bezig. Ik zou zeggen, schrijft die brief fatsoenlijke planet daarna.

[0:09:21] Dus ik geef ik zou zeggen geef die man ruimte zijn al een tijd bezig en dan is het ook.

[0:09:27] Dan kunnen we het ook gewoon doen.

[0:09:28] De heer, de hoop,

[0:09:30] In dit geval is het ook wel een beetje de schuld van de kamer dat de minister nog extra dingen toe moest voegen aan zijn brief omdat we reeds ook nog een debat over internationalisering hadden daar ook een aantal wensen hebben aangegeven. Dus ik vind het in dit geval heel erg begrijpelijk en ik heb er geen moeite mee omdat de mat dan later in te plannen.

[0:09:46] Kijk even naar de zin in. Want ik weet dat mevrouw van der woude juist erg op die die planning zat.

[0:09:55] Dat klopt want volgens mij inderdaad ook een indicatie van mevrouw van der woude. Als ik het goed heb dat dus ja graag inderdaad dat het debat gepland wordt. Pas na de brief. Nogmaals, het zou echter ik weet dat het moeilijk is voor de planning, maar ze zou het debat wel heel graag zelf willen doen en ik moet even kijken hoe dat ook gewoon met haar parlementaire enquete werk gecombineerd kan worden.

[0:10:16] Dankuwel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de belangen

[0:10:21] van werkzaamheden. Ik leer van mijn dit punt komt.

[0:10:25] Ik meende dat er nog een voorstel zou komen vanuit de vvd. Ik heb er iets over gelezen dat er uitstel gevraagd wordt voor het debat

[0:10:33] over zorg en onderwijs.

[0:10:36] Maar dat is dat de regeling niet bereikt. Meneer el yassini die weet er niets van.

[0:10:42] Maar sorry, de heer van meenen. Dan kunnen we dat gewoon bespreken.

[0:10:46] Maar ik weet niet of het via de griffie kwam die vraag eigenlijk niet.

[0:10:50] Oké dan komen er komt later. Oké prima.

[0:10:54] Dan ligt er iets over.

[0:10:56] Kunnen we ook even buiten de vergadering even een actualisatie op vragen.

[0:11:02] We komen bij de brieven lijst. Sorry. Neem me daar buiten de vergadering. We hebben het over iets wat niet op de agenda staat. Mensen denken waar gaat het over. Dus dat doen we

[0:11:15] marge brieven lijst

[0:11:19] pagina één zaak één tot en met zaak zeven.

[0:11:23] Daarover de heer de hoop.

[0:11:26] Ja voorzitter, ik zou graag bij brief vier, een kabinetsreactie willen voor het debat op vijf april passend onderwijs.

[0:11:34] Akkoord dat verzoek zullen we doorgeleiden. De heer van meenen.

[0:11:37] Dat die vraag had ik bij vijf. Maar dat staat ook al met het voorstel van de griffie zie ik dus prima.

[0:11:42] Dus zo'n brief een afschrift naar de kamer van de brief van van de reactie is.

[0:11:48] Akkoord is. Dat geldt voor vier en vijf komen we pagina twee zaak acht tot en met zaak

[0:11:55] zestien,

[0:11:56] waarbij zaak vijftien en verzoek is om een petitie

[0:12:02] aan te bieden en de griffier met uw instemming zal dit gaan organiseren.

[0:12:09] Andere op pagina twee. Nee dan naar een pagina drie zaak zeventien tot en met zaak drieëntwintig,

[0:12:19] de heer peter.

[0:12:20] Dankuwel. Ik zou graag bij zeventien een reactie vragen van de minister van jnvb en ocw.

[0:12:27] Akkoord en de vraag bij zeventien is wie is hier voortouw commissie van dat is dat ocw. Volgens

[0:12:35] deze leden of is dat j en v. Dus dat zou ook heel goed j en v kunnen zijn met volgen commissie ocw. Daar zit veel auteurs

[0:12:44] rechterlijke discussies, maar het

[0:12:46] is aan u.

[0:12:50] Ik heb geen grote gevoelens voor mij staat j en v als eerste in mijn.

[0:12:57] Dat dat ligt voor de hand. Dus ik wil daar ook niet. Ik wil daar ook niet al te sturend zijn. Maar

[0:13:04] dan.

[0:13:06] Voortdurend de nv.

[0:13:09] Ik ben daarover ook niet woordvoerder dat er geen misverstand over bestaan. Dus daarmee hebben we een pagina drieënzeventig, drieëntwintig ook afgedaan.

[0:13:19] Gaan we door naar agenda de brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap agendapunt vier.

[0:13:28] De reactie op het verzoek van de commissie over uitvoering van de motie van het lid mohandis. Console is over het verkennen of het sanctiebeleid kan worden aangescherpt en verduidelijkt. Het voorstel is om dit deze brief

[0:13:41] aan te houden in afwachting van het advies van het adviescollege publieke omroep

[0:13:46] is dat akkoord. De heer van.

[0:13:47] Drie een hele goede motie hebben briefje goed gelezen van de staatssecretaris van een vraag komt het advies echter nog steeds voor de zomer kan het gecheckt worden en kunnen we dan en ik weet niet of dan nu al aangekondigd moeten de regeling, maar onder druk er toch een beetje op te houden, ook alvast een commissiedebat hierover na de zomer inplannen, zodat het ministerie ruim de tijd heeft twee maanden om te reageren op het advies en met september het werkelijk hier een debatje over. Er ligt al best lang.

[0:14:16] Akkoord we we zullen doorgeleiden of dit advies

[0:14:21] voor de zomer komt conform planning en en u stelt nu voor. Ik zit even te kijken of we dat volgende keer op de regeling zouden kunnen zetten dat we zegt u eigenlijk direct na de zomer commissiedebat over dit onderwerp en dat vind ik netjes als we dat eventjes via de regeling met elkaar

[0:14:42] besluiten en volgens mij is er nog tijd voor is dat akkoord voor komt dat volgende keer in ieder geval het debat verzoek komt terug en dan hebben we de informatie over

[0:14:52] de planning. Agendapunt vijf is het verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek van de commissie inzake de aanwijzingsprocedure van de lokale publieke media instelling ter bespreking.

[0:15:04] Hoe wenst u hiermee om te gaan? Dit kunnen voor kennisgeving aannemen of als dat

[0:15:12] zeer

[0:15:13] dringend gewenst is,

[0:15:15] Dat georganiseerd. Wat ons betreft tweemaal vk.

[0:15:20] Ja, ook namens het cda

[0:15:23] akkoord voor kennisgeving aangenomen agendapunt zes is de reactie op het rapport

[0:15:28] een brede kijk op financiering van cultuur en ondernemen.

[0:15:33] Ook hier de vraag aan de leden wenst weer mee om te gaan. Dus dit kunnen we, zoals we dat bij ocw wederom toevoegen aan een dossier. Dan komt dat terug in een nog later te plannen. Commissiedebat.

[0:15:48] U kunt u een schriftelijk overleg voor aanvragen wat u wenst.

[0:15:51] Dat laatste zouden wij erg enthousiast van worden schriftelijk overleg.

[0:15:57] Steun van d zesenzestig.

[0:16:00] Ik zie hier.

[0:16:01] Ik vind het een hele goede van die heer van strien.

[0:16:08] Wat u net buiten de microfoon herhaaldelijk fijn steun voor en

[0:16:15] schriftelijk overleg op deze brief agendapunt zeven de stand van zaken over aangenomen motie van de leden werner sjoerdsma voor het succes van npo programma's niet afmeten aan kijkcijfers en marktaandelen. Hoe wenst u hiermee om te gaan?

[0:16:32] De heer van mijn en dat mag wat ons betreft worden toegevoegd.

[0:16:35] De dossier media,

[0:16:38] Akkoord van de zijde van de heer van strien

[0:16:42] we naar akkoord

[0:16:44] voegen we toe. Aan het dossier

[0:16:48] komen we bij agendapunt acht de voortgang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit vaststelling beleidsregels in stand houding, subsidie,

[0:16:56] woonhuizen, rijksmonumenten.

[0:17:00] Ook deze ter bespreking

[0:17:06] wie daarover.

[0:17:08] Wij zouden het prima vinden om een korte schriftelijk overleg over te houden. Maar als we niet de als de enigen zijn ze bezig met gewoon voor kennisgeving aannemen, maar er zitten wel een paar feitelijkheden in waarvan het niet geen bezwaar heeft om even uit te diepen.

[0:17:22] Dus opzich s oma zit er niet heel erg steunen.

[0:17:28] Lenne.

[0:17:29] Dit is inderdaad niet zo enorm urgent. Kijk als de vvd dat graag wil prima, maar aan de andere kant denk ik ook. Ja.

[0:17:39] Als de heer van schie daar heel erg op gebrand is. Nee zou zeggen voor kennisgeving aannemen.

[0:17:46] Het is vreemd. Het is aardig dat u zo meedenkt met de heer van strien. Maar als u het er niet mee eens. Dan zegt u dat u niet mee eens ben heeft als meneer van strien geen meer.

[0:17:55] Bent u het niet mee eens. Graag voor kennisgeving aannemen

[0:17:58] mag gewoon.

[0:18:00] Dat geldt ook voor d zesenzestig.

[0:18:02] Daarmee is het goede idee van de heer van strien heeft geen meerderheid. Dus het woord voor. Sorry.

[0:18:12] Ik moet eerlijk zeggen ik vind het zelf altijd prettig als ikzelf schriftelijk overleg aanvragen dat dat die ruimte er is. Dus ik ik wil toch dan de heer van strien. Als je hier heel erg veel behoefte aan heeft uit collegialiteit wel die mogelijkheid bieden. Dus dan vind ik een schriftelijke.

[0:18:28] Dit probleem,

[0:18:29] Ik neem aan dat je niet er ook.

[0:18:33] Nee hoor. Absoluut.

[0:18:35] Woonakkoord schriftelijk overleg alstublieft.

[0:18:38] Als de dus dan in in procedurevergadering hebben zijn dus nu de staken staken zijn zeg je. Dat is dus het is drie zijn voor een schriftelijk overleg en drie zijn er tegen. Dan ben ikzelf als voorzitter geneigd om een schriftelijk overleg wel toe te staan of we kunnen want dan leidsters.

[0:19:02] Wat ik stel voor dat de vvd nog iemand opgetrommeld gewoon.

[0:19:06] Zodat ze.

[0:19:08] Voorzitter, ik begin wel te twijfelen. Want ik moet wel zeggen. Vvd, pvda coalitie levert ons meestal geen extra zetels ben ik merk nu toch dat ik de vvd aan een meerderheid misschien dreigt te helpen hier.

[0:19:20] Ik wilde allemaal grapjes op tijd achter moeten komen.

[0:19:26] De ambitie om minimaal één scheurende punt in te brengen nadat is bij deze gelukt. Dan maakt de pvv en voor het publiek toch ook wat aardige, maar als er als breed eigenlijk over de hele linie niet dit gevoerd wordt er dan is het ook een beetje vervelend om ocw hiermee op te zadelen. Dan neem het voor kennisgeving aan. Dan zie ik genoeg haakjes om binnenkort de punten die we hebben een vraag punten nog een keer op te brengen.

[0:19:47] Wat

[0:19:48] commissie is dit toch kijken? Dit geeft ook weer geeft

[0:19:54] de burger ook weer moed dat we heer goed met elkaar uit kunnen komen. We zijn bij de brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap agendapunt negen start.

[0:20:06] Pardon. De rondvraag cultuur, media, de heer van strien, voor de enthousiasme bij de voorzitter,

[0:20:11] Een vraag de plenaire debat per en persvrijheid. Vorige keer heb het erover gehad dat er even een contact opgenomen zou worden met plenair griffie. Hoe het daarmee staat. Ik zie dat het nummer acht staat. Er is er al een indicatie of dat een korte termijn ingepland worden. Om vorige keer werd de wens uitgesproken en ik snap nogmaals griffie gaat erover of het signaal afgegeven.

[0:20:33] Ik kijk even naar de griffier.

[0:20:35] De planning is. Ik heb gisteren contact gehad met om dat nog in maart

[0:20:40] in te plannen.

[0:20:47] Oké, andere punten voor de rondvraag cultuur, media.

[0:20:51] Wij

[0:20:54] komen met de brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap agendapunt negentien start consultatie een interactieve fase toekomst verkenning, mbo,

[0:21:01] h o en wetenschap voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen akkoord

[0:21:07] agendapunt in het werkprogramma van het rathenau instituut voor twintig, drieëntwintig, twintig, vierentwintig. Ook deze de heer bij het voorstel voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord

[0:21:19] agendapunt elf beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens het debat wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectie methode vooropleiding met capaciteit fixus in het hoger onderwijs. Deze brief is al betrokken bij de stemming

[0:21:38] over deze wet

[0:21:41] en kan worden afgedaan. Agendapunt twaalf de werkagenda en stage pakt mbo.

[0:21:46] Het voorstel is om deze het agenderen van het voor het nog te plannen. Commissiedebat mbo.

[0:21:53] De heer el yassini.

[0:21:55] Dank u wel. Voorzitter, wij zouden eigenlijk voor de werkagenda staaij sprak mbo een schriftelijk overleg willen aanvragen.

[0:22:02] Steun van van aartsen,

[0:22:06] steun van de heer peters. De heer van meenen. Vind het

[0:22:09] dit najaar. Die die vind het volgens mij ook goed is mijn plannen hier een schriftelijk overleg over agendapunt. Dertien plan voor het delta klaar met center.

[0:22:23] Het voorstel is om de commissie van binnenlandse zaken te verzoeken om de behandeling over te nemen. De heer van meenen.

[0:22:29] Dat is prima, maar ik zou wel willen voorstellen dat het ocw vol commissie blijft.

[0:22:35] Dat lijkt me een goede suggestie andere leden daarmee eens, aldus besloten agendapunt veertien de uitslag van de eerste financieringsronde, nationale roadmap, grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat wetenschapsbeleid van achttien april aanstaande akkoord

[0:22:55] agendapunt, vijftien consequenties van besluit leermiddelen, distributeur en

[0:23:01] te stoppen met dienstverlening voor mbo en hoger onderwijs. Het voorstel is om deze brief aan te houden in afwachting van nog toegezegd de brief in het voorjaar

[0:23:12] wie daarover de heer der helm.

[0:23:14] Voorzitter prima natuurlijk. Maar het voorjaar is best wel breed als het voorjaar ergens midden eind juni is. Dat vind ik dat echt laat gezien de onzekerheid die dit ook biedt in het mbo dus wel echt het verzoek om het dan zo vroeg mogelijk wel wil te krijgen. Want als de juni wordt dan dan city nog wel heel veel onzekerheid voor mbo-studenten instellingen dus liefst wel met een beetje haast.

[0:23:38] Eens.

[0:23:39] Ja, we zullen sorry, de heer.

[0:23:42] Inderdaad eens juist ook omdat het ministerie zich moeten realiseren dat eigenlijk september om de hoek staat en het voorjaar dan inderdaad een probleem gaat opleveren. Dus ik het helemaal mee eens.

[0:23:51] Het ministerie heeft meeluisteren dat het belangrijk is om stad krijgen.

[0:23:55] Ongetwijfeld zullen doorgeleiden naar het ministerie komen bij agendapunt zestien een nota naar aanleiding van het verslag inzake de wijziging van onder andere de lessen en cursussen geld werd in verband met de aanpassing van de indexering bepalingen van het lesgeld en cursus geld een aanpassing van de hardheid clausule.

[0:24:15] Het voorstel is om nu deze nota naar van het verslag is om dit aan te melden voor plenaire behandeling. De heer van

[0:24:21] voorzitter,

[0:24:22] Ik zou willen voorstellen om hier een hamerstuk van te maken

[0:24:26] omdat het kan zijn. Qua inhoud, maar ook omdat we dan ook snel dit verder kunnen behandelen in de eerste kamer,

[0:24:33] zodat het ook voor het zomerreces erdoor is, want dit vraagt echt enige spoed.

[0:24:39] Ik kijk naar de andere leden.

[0:24:42] Ik ben het er mee eens.

[0:24:43] We kunnen meneer ellis uw twijfelt te kunnen dit ook nu als hamerstuk aanmelden en u kunt het tot een tot kort voor de stemming om te hameren. Dus dan hebben we besluiten beheer dit als hamerstuk te agenderen. En dan staat het u nog allemaal vrij om daar

[0:24:59] in terug te komen akkoord,

[0:25:02] aldus besloten. Dan komen we agendapunt zeventien reactie op het adviesrapport taal rekenen in het vizier en het rapport peil leesvaardigheid

[0:25:12] het voorstel dit te agenderen voor het commissiedebat over het curriculum van lerend onderwijs, masterplan basisvaardigheden en voorafgaand en ronde tafel te houden over bewezen effectieve methode.

[0:25:27] Ik zie de heer peters knikken en u wenst zou ook iets over gezegd

[0:25:30] weet.

[0:25:31] Uiteraard helemaal mee akkoord, maar het gaat ook over het mbo. Als ik het goed heb en ook komt er een tweede kwartaal nog een kamerbrief over de basisvaardigheden in het mbo. Misschien zouden we na het

[0:25:44] of voor net na het zomerreces daar ook mbo basisvaardigheden een commissiedebat kunnen inplannen.

[0:25:52] De heer van mijn weet niet.

[0:25:53] Meer peters nu goed begrijp. Maar ik zou ervoor willen pleiten dat we een apart debat over funderen het onderwijs hebben dus niet wachten tot het tot er ook een mbo. Twee keer. Oké dan zijn we het helemaal eens. Dus een dus voor de zomer in ieder geval nog een

[0:26:09] debat over het fundering, het onderwijs en na de zomer meer graag voor zes juni. Want daarna ben ik weer.

[0:26:17] De heer van meenen. Er komt een moment dat de trein doorgaat. Dus dat is ik zie ik zie ik zie de worsteling, de heer el yassini,

[0:26:26] Ik mijn vraag. Voorzitter, ook richting de heer peters is het een breed mbo debat waar dit onder valt of specifieke een debat over dit onderwerp.

[0:26:35] De mbo, de heer peters,

[0:26:37] Daaruit zou breed kunnen zijn met dit moet er ieder geval in.

[0:26:40] Dan zou ik voorstellen om het dan wel wat breder te pakken. Maar dit een onderdeel van te zijn, want er zijn nog een aantal andere zaken en volgens mij. We moeten uitkijken dat we het dat het wel een keer per jaar gaan halen om het mbo te hebben. Volgens mij hebben vorig jaar voor de zomer nog over het mbo gehad en dat was de laatste keer in commissieverband

[0:26:56] over een brede mbo debat lijkt me goed om dat dan breed na de zomer op te stellen en dan dit onderwerp onderdeel van te zijn.

[0:27:03] Akkoord

[0:27:06] hebben vastgesteld dat er

[0:27:09] moet even goed zeggen na de zomer en mbo debat in zal worden gepland, waar ook de basisvaardigheden onderdeel van zijn en en debat over funderen het onderwijs, zoals agendapunt zeventien naar aanleiding voor is. Dat zullen we voor de zomer.

[0:27:24] Ik ben ik erg tevreden.

[0:27:26] Met die ronde tafel gesprek daarvoor

[0:27:32] zo

[0:27:34] agenda dat de heer van mening dat u er wat van vindt. Bij twijfel ik niet over agendapunt achttien het adviesrapport van k en a w waarde van wetenschap observeren weten en meten.

[0:27:48] Het voorstel is om de aangekondigde beleidsreactie hierop af te wachten akkoord.

[0:27:53] Dan zijn we bij agendapunt negentien reactie op het verzoek van de commissie van afschrift van een brief aan een gezamenlijke vak organisaties

[0:28:01] over long koper bij het onderwijspersoneel. Het voorstel is om de commissie vws te verzoeken om de behandeling over te nemen. Ook hier kan ik me voorstellen dat ocw dan volg. Commissie is de heer de hoop.

[0:28:14] Ik heb even naar die brief gekeken is medeondertekend door de minister van szw en dat zou ik me ook kunnen voorstellen als als de commissie die de behandeling overneemt, is mij niet helemaal duidelijk, waaronder voor vws wordt grootste ik het las dacht ik eerder szw moet ik eerlijk zeggen.

[0:28:31] Ja. Goed punt.

[0:28:33] Er is contact geweest met beide griffier is en alle twee hebben ze zoiets van ligt helft. Maar maar ik denk dat het niet zo gepast is om bij ocw te houden hadden ons ons eerste insteek was vws als vws, laat staan als voorstel.

[0:28:52] Ja, we zijn het in deze commissie erover eens dat ocw vorige commissie is. Dat is dan daar gaan wij over en dan zal ik zullen wij samen met de griffier even opnemen of szw kan ik me van alles bij voorstellen over vws. Maar het zal vanuit meer sectoren zal dit komen. Dus het

[0:29:11] vragen.

[0:29:12] Is ook geen halszaak. Voorzitter, maar geef.

[0:29:17] Goed punt dankuwel

[0:29:19] agendapunt twintig is er versterken medezeggenschap in het mbo. Ter bespreking ik de heer sienot zegt u het maar.

[0:29:28] Dankuwel. Voorzitter, we hebben zojuist bij een, twee of drietal punten geleden hebben wij gesproken over een brede mbo debat na de zomer en ik zou willen verzoeken om het versterken medezeggenschap in het mbo in hetzelfde debat zitten daarbij. Ik weet niet wat er nu komen of dat het later is maar dat we dan ook rekening houden met uw spreektijd. Want of in ieder geval de duur van het mbo debat, omdat het kan zijn dat zo'n breed mbo debat ook gewoon heel veel sprekers uitnodigt en dat we langer nodig hebben dan bijvoorbeeld een drie uur maar eens even.

[0:29:56] Komen we op terug. De heer van mening.

[0:29:58] Ik zou een ander voorstel willen doen, namelijk om wil het apart over de medezeggenschap te hebben. Maar dan niet alleen voor het mbo, maar ook voor het hoger onderwijs.

[0:30:07] Want dat is het echt wel waard en het en bovendien proberen we daar natuurlijk nog steeds meer ook gelijke

[0:30:14] voorwaarde voor de medezeggenschap te creëren. Dus ik zou het mooi vinden onder

[0:30:19] na de zomer na de zomer maakt niet uit maar een moment

[0:30:24] breed breed debat over de medezeggenschap in het tertiair onderwijs te voeren in plaats van dit even erbij te doen in een debat wat ook nog over heel veel andere dingen gaan bijvoorbeeld over het curriculum hebben net al vastgesteld. Dan kun je onderdeel kun je op zich al een heel debat over hebben.

[0:30:39] Dus ander voorstel onder voorstel. Ik kijk even naar de heer.

[0:30:45] Ik wil daar iets over zeggen.

[0:30:46] Ik neigen eerder naar het voorstel van de heer van meenen omdat we hier ook. Wij hadden zelf dan het verzoek om hier gewoon een commissiedebat over in te plannen. Dus dan vind ik dat verstandig.

[0:30:56] De heer peters,

[0:30:59] Ik heb twee kanten op redeneren niet uit.

[0:31:06] Ik begrijp met het voorstel van de heer van meenen. Heel goed

[0:31:11] als ik ben zelf mbo woordvoerder. Wat ik heel vaak zie bij debatten. De afgelopen vijf jaar sinds ik woordvoerder ben is dat ik zie dat als mbo en het hoger onderwijs met elkaar vermengd worden dat het mbo op een of andere manier dreigt weg te zakken en dat iedereen en elke natuurlijk elke partij gaat over zijn eigen bijdrage. Maar ik zie in dat soort debatten. De afgelopen vijf jaar dat het vooral gaat over het hoger onderwijs medeschepselen medezeggenschap daarin of andere onderwerpen dat het mbo eigenlijk gewoon het het verstoten kindje wordt in zo'n debat. Terwijl ik denk van asten het in het mbo breder pakken kunnen de medezeggenschap ook met andere zaken niet mbo spelen veel integrale oppakken om de minister te vragen van hoe pakken we problemen op. En hoe zorg voor dat we de medezeggenschap daarin ook tegelijkertijd positioneren. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen om juist ook op te komen voor het mbo niet te laten verdrinken in een hoger onderwijs. Mensen schap straat discussie. Maar dat we echt de aandacht aan het mbo afgeven, maar er is mijn voorstel en ik spreek uit ervaring van.

[0:32:08] De heer el yassini heeft zijn voorstel nog nog nader beargumenteerd leidt dat bij de heer van meenen voor een andere,

[0:32:15] Dat waardeer ik zeer over vrees ik daar tegenwoordig wat minder voor voordat onder don ondergaan van het mbo in zo'n debat tussen ik onze onderhand eerder andersom. Want ik vind dat aandacht in ons parlement voor het mbo gelukkig steeds groter wordt. Maar ik kan me ook nog voorstellen met diezelfde redenering dat je gewoon zegt laten we het eens een keer echt over de positie van studenten in het mbo

[0:32:38] in een apart debat. Want ik begrijp ook zijn

[0:32:41] vrees wil en dank aan. Daar kan het over de medezeggenschap gaan het daar nog over veel meer gaan kan over de profilering fonds kan over ben ik gaan. Dus laten we dan

[0:32:53] nou wellicht een compromis kunnen over de heer baldewsingh niet ook zo voelt, maar zo bedoel ik het wel en laten we dan een debat over medezeggenschap of over de positie van studenten, inclusief de medezeggenschap in het mbo.

[0:33:05] Dus dat een idee

[0:33:10] dat ik denk dat de informele hier ook gewoon echt een de juiste snaar raakt want dat is daar gaat het mij uiteindelijk om. Het gaat echter om van hoe zorgen ervoor dat we aandacht krijgen, ervoor dat het voorstel van een hele goede is er dan een commissiedebat organiseren. Maar dat is dus zo'n mbo debat, maar ook nog een commissiedebat over studenten in het mbo. Wat ook gewoon veel meer raakvlakken heeft met de arbeidsmarkt. Om het allemaal eens. Laten we doen.

[0:33:33] Het is dit. We gaan er is een apart commissiedebat voor plannen.

[0:33:40] Even om dit dit onderdeel de rondvraag punten. De voor over de

[0:33:47] brieven en andere dingen van de minister van onderwijs. Voordat we de minister gaan iemand voor de rondvraag.

[0:33:54] Nee. Gaan we naar de brief van de minister voor primair en voortgezet onderwijs agendapunt eenentwintig uitwerking van de motie van het lid westerveld over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met de hogere reserves verlagen en uitgeven geven aan beter passend onderwijs en een derde monitor versnelde afbouw bovenmatig eigen vermogen, samenwerkingsverbanden, passend onderwijs. Het voorstel is om deze te agenderen voor het commissiedebat passend onderwijs op vijf april aanstaande

[0:34:22] akkoord

[0:34:24] agendapunt tweeëntwintigste uitstel van toezending reactie op de motie van de leden van der plas en pouw verweij over ook andere opties voor de voortzetting van de ambacht academie onderzoeken.

[0:34:34] Het voorstel is om deze dit uitstel voor kennisgeving aan te nemen,

[0:34:41] de heer van mijn even terugkomen.

[0:34:42] Je kunt eenentwintig heel goed om dat te betrekken bij het debat passend onderwijs. Er bereiken mij heel veel signalen dat sinds wij besloten dat die bovenmatig reserves aangepakt kan worden

[0:34:56] dat samenwerkingsverbanden druk doende zijn met hun reserves te verlagen door gewoon een reserves over te boeken naar schoolbesturen en dat lijkt me niet de bedoeling van deze motie, want de bedoeling van het geld voor samenwerkingsverbanden is dat het terecht komt bij kinderen die ondersteuning nodig hebben. Dus ik zou eigenlijk willen vragen aan de minister of er goed gemonitord kan worden hoe het dan echt gaat. Want als we nu zien dat hij dat hij reserves

[0:35:24] onder de dreiging van dat ze

[0:35:27] laten we zeggen ingenomen gaan worden voor aan het verdwijnen zijn, maar niet terecht komen bij leerlingen waarbij

[0:35:33] andere reserves. Dan denk ik dat het paard achter de wagen spannen zijn. Dus ik zou eigenlijk van de minister willen vragen voorafgaand aan het debat een brief over

[0:35:41] hoe het ervoor staat met die reserves. En wat er dan gebeurt precies op dit vlak gehoopt dat duidelijk genoeg is.

[0:35:49] Maar ik dacht ik dacht heel even meneer vermeend. Dat wel want uw bijdrage voor dit debat was begonnen. Maar heel concreet stand van zaken mee stand van zaken naar aanleiding van deze motie. Dus dat is wat u want we zitten in een procedurevergadering.

[0:36:07] Wel vrij duidelijk zijn wat ik erover moet gaan. Ik hoop dat ik duidelijk gemaakt.

[0:36:13] Het ministerie luistert mee en we vragen is voorafgaand aan het

[0:36:18] wat

[0:36:20] een stand van zaken

[0:36:24] zijn we tweeëntwintig hadden we afgedaan. Drieëntwintig de afschrift afschrift van de brief aan de alan turing school over praktijkkaart leer strategie voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen. Het akkoord agendapunt vierentwintig reactie, op verzoek van de commissie over een petitie van het lakse inzake de examens in het voortgezet onderwijs en twintig, drieëntwintig. Het voorstel is om deze te zijner tijd te betrekken bij de nog te ontvangen antwoorden inzake het schriftelijk overleg op de examens. De heer de

[0:36:53] de.

[0:36:54] Ja voorzitter, ik vind het een lastig want we hebben recent toch weer een nieuwe brief over gekregen die bij mij ook weer echt een nieuwe vraag gegeven.

[0:37:03] Dus mijn wens zou zijn om hier nog apart nog een keer een schriftelijk overleg snel over te voeren,

[0:37:10] omdat als we het nu betrekken bij de algemene schriftelijk overleg voeren examens ben ik bang dat het een voldongen feit wordt en ik wil graag toch nog antwoord krijgen we een aantal vragen. Dus mijn verzoek is om hier nog een apart schriftelijk overleg over te hebben.

[0:37:30] Dit is je wilt eigenlijk eigenlijk wilt u dit toevoegen aan het al lopende schriftelijk overleg. Want als het een apart schriftelijk overleg is, is het ook een plenaire afronding worden ook aparte plenaire afronding

[0:37:43] en

[0:37:47] te piekeren. Maar goed. Uw punt is duidelijk. Laten we het even plas aan u wil een schriftelijk overleg op deze kabinet brief. De heer van mening.

[0:37:57] Ja, het woord.

[0:37:59] Ik zou wij spreken begint al bijna. Dus ik denk dat ook heel erg voorzichtig moeten zijn om nu de indruk te wekken dat er dingen gaan veranderen. En als dat want dat is het enige waarvoor een schriftelijk overleg zou kunnen dienen, lijkt mij dat je plenair gaat afronden dat er moties komen over allerlei dingen die dan nog in het examen gewijzigd te worden.

[0:38:22] Ik zou het dan kunnen we dat dan najaar. Dus ik maak ik maak me een beetje zorgen wat het effect hiervan is. Dus ik aarzel om hier een schriftelijk overleg over te gaan.

[0:38:35] Mag ik richting de heer. U ontvangt. Dus u sowieso nog schriftelijk af antwoorden op de op uw aangevraagd schriftelijk overleg examens. Dat is een met die antwoorden. Kunt u plenaire afronding vragen en in een plenaire afronding.

[0:38:51] Daar kunt u weer enigszins binnen de orde. Kunt u natuurlijk doen wat u wilt doen.

[0:39:01] Los van uberhaupt de planning over examens mij zag ik uw vinger meneer. Wilt u iets aan toevoegen?

[0:39:09] In de lijn ligt van mening in de raad ook over de zorgen die kunnen ontstaan op het moment dat dan bepaalde verwachtingen worden gewekt. Dus ik sluit me aan bij de heer van meenen over dit zorgpunt.

[0:39:20] Voorzitter, waarom ik dit verzoek deed. Het ingewikkelde is dat er. We hebben dit schriftelijk overleg natuurlijk al gehad. Er zijn nog een aantal nieuwe brieven gekomen die bij mij nieuwe vragen opleveren. Dus dat gaat maken dat ik bij zo'n nieuw debat wil punten gaan maken die misschien niet in die in de dierlijke schriftelijk overleg heb gemaakt. Plenair debat worden waarschijnlijk twee een tweeminutendebat. Daar is niet heel veel ruimte voor. Dus daar komt mijn verzoek vandaan. Dus dat vind ik het ingewikkelde beleidsregel.

[0:39:50] Ik ik ga er niet voorliggen.

[0:39:52] Mag ik een suggestie doen?

[0:39:54] U kunt toch ook uberhaupt naar aanleiding van de petitie schriftelijke vragen aan aan de minister stellen de antwoorden van die schriftelijke vragen kunt u toch ook weer

[0:40:05] alles bij alles betrekken wat u wat u wat u het goedvindt, zit ook even aan de tijd en aan het aan het aan het aan de vorm te denken.

[0:40:16] Maar eerst heer.

[0:40:18] Die natuurlijk maar in die vorm kun je niet naar een plenaire afronding. Dan kun je niet het beleid van de regering nog wijsmuller. Want dat is toch wat wij hier doen of niet doen.

[0:40:28] Dus daar gaat het om ik als ik de toelichting van de heer de hoop hoor, dan denk ik. Nou ja, laten we het maar doen want we kunnen niet zorgvuldig genoeg zijn doen, maar we moeten ook in het kader van de zorgvuldigheid wel in de gaten houden dat we geen valse verwachtingen wekken.

[0:40:44] De heer peters,

[0:40:45] Er-voorzitter. Dan hebben wij dus inderdaad twee over ongeveer hetzelfde twee plenaire afronding waarvan één is met weet van een van een maand geleden en eentje met naar aanleiding van brieven u daar gaat natuurlijk alleen maar ellende opleveren. Sorry. Dan gaan we inderdaad denken van ja weet je we gaan in deze plenaire afronding komen. We gaan mijn motie doen naar aanleiding van een maand geleden. Maar ik heb nog een brief gehad ik op motie en die wekt is natuurlijk inderdaad de indruk dat er iets gaat veranderen naar de raad niks veranderen. Want ik kan helemaal niet meer. Dus ik ben er niet voor. Ik vind het niet verstandig.

[0:41:18] De heer.

[0:41:20] Voorzitter, dan nog een algemene opmerking krijg net te horen dat hij is al examens en antwoorden vandaag ook naar de kamer komt. We kunnen dan naar de beantwoording daarvan kijken dan kan ik meenemen of mijn vraag en daarin die ik heb naar aanleiding van een nieuwe brieven of daar nog onduidelijkheid zit als die onduidelijkheid er zit, kan ik dat ook zo snel mogelijk aangeven bij de griffie kunnen we kijken misschien wat voor vorm we hier in kunnen vinden dat er wel de ruimte nog voor is bij de plenaire want ik denk ik vind het toch een lastige en ik snap dat de vorm ingewikkeld is, maar de nieuwe brieven. Dat daar zit ik wel mee.

[0:42:02] Ja nee maar ze dan kom ik bij peters. Maar het enige is dat we met elkaar hier bepalen horen met brief omgaan. Dus en ik heb ook ik denk met u mee en ik voel met u mee. Maar

[0:42:13] dus ook niet dat

[0:42:13] van na deze procedure vergadering met de griffie dan even overleggen hoe helemaal eenmaal te gaan dan zou dat met een e-mail procedure moeten dat we ook met elkaar zeggen hoe gaan we ermee om. Ik denk dat het wijs is om sowieso eerst de antwoorden af te wachten en en kijken hoe we daarmee om mensen te gaan.

[0:42:35] Mag ik u voorstellen. Mijn eerste mag ik dan eerst naar de heer.

[0:42:38] Want die had al eerder zijn vinger,

[0:42:40] de heer p.

[0:42:41] Ik kijk die brieven die het laten zeker via de voorzitter meneer de hoop heeft gekregen na afloop die zullen er wel echt niet helemaal losstaan totaal van het onderwerp neem ik aan. En als die niet totaal los van het onderwerp. Dan kun je in die eerste plenaire afronding ook dit gewoon gebruiken. En als je dan technische nog even wat vragen hebt naar de kun je zelf doen. Lees straks de heer hoop ik via de voorzitter. Die lees straks die antwoorden van de minister. Als je dan een vraag even stelt het technische en ik had gewoon in de eerste in tweeminutendebat zal niet totaal andere kant op gaan, zal er niet vreemd aan de orde van de dag zijn neem ik aan. Zo kun je daar toch gewoon doen. Ik zie helemaal geen problemen eigenlijk als ik hem zo redeneren.

[0:43:17] Ja dat voorstellen dat sluit mij aan. Laten we een plenaire afronding doen. Dat lijkt me ook wel zo ordentelijk en ook zorg helder naar de mensen in het land. Waar dan nog kijken. Op welke manier even technisch nog wat vragen kunt stellen. Dat zou dan overigens niet alleen de heer daarop zijn. Dat zijn we dan misschien allemaal wil

[0:43:36] geen idee. Maar dat zou natuurlijk kunnen en dan wacht je eventjes met de plenaire afronding en ontmoeten.

[0:43:44] Ook het ministerie heeft bereid zijn om vlot te antwoorden. Dat moet wel kunnen denk ik.

[0:43:49] Dan concluderen dat we dat we

[0:43:54] de heer de hoop in de gelegenheid stellen om die antwoorden tot zich te nemen en mocht u behoefte hebben aan nog technische vragen om dat dan aan de griffie te delen want te maken we een technische vragenronde voor plenaire afronding en met de antwoorden op de technische vragen. Heeft u ook iets in handen zeg maar om een volledig naar uw wens volledige plenaire afronding op dit onderwerp voor elkaar te krijgen is dat een goede methode. Dus een even scherp voor de afspraak. Als u technische vragenronde willen dan loopt dat via de griffie omdat er dan iedereen in staat stellen om een technische vraag.

[0:44:33] Oké

[0:44:34] dank ook voor alle al het meedenken. Even kijken. We zijn bij agendapunt vijfentwintig de tussenbalans van de bijstelling kern doelen basisvaardigheden en daar zou ik graag een van de griffier aan het woord laten. Het voorstel is om dit te agenderen voordat commissiedebat funderen, het onderwijs en daar een honderd tafel voorafgaand. Wij hebben we het eigenlijk al eerder even over gehad en die ronde tafel te organiseren. Maar griffier wensen daarin

[0:45:06] de korte toelichting te geven.

[0:45:08] Ik begreep gisteren vanuit het ministerie dat als jullie als de commissie, maar als de commissie op dit moment niets vindt, gaat het ministerie door met de ontwikkeling. De ontwikkeling ontwikkel teams met het werven daarvoor daarvan.

[0:45:25] Dus.

[0:45:26] Je zou eventueel kunnen overwegen om in te plannen. Maar dan heb je een enzo en een commissiedebat die discussie hebben we hier wel eens eerder gehad is dat op zich een beetje dubbel

[0:45:35] inhoudelijk starten ze pas ergens in juni die ontwikkel teams. Dus als de kamer bij het commissiedebat, zodat het commissiedebat in mij kunnen plannen. Dan kunt u dat toch nog meegeven. Dat wilde ik nog even meegeven.

[0:45:46] Voorzitter van mij,

[0:45:48] Ja. Dit is een van de drie grote hoogtepunten naast het lerarentekort en kansen ongelijkheid. De basisvaardigheden. Het lijkt me echt zeer

[0:45:59] goed. Laat ik het zo zeggen een belangrijk om daar ook een debat erover te houden. Zeker voordat er echt werk geleverd gaat worden. Dus ik pleit voor een debat in mij over

[0:46:12] om meerdere redenen in mei over dit onderwerp.

[0:46:15] De heer peter,

[0:46:17] Mijn liberale vriend,

[0:46:22] Dus houden dan

[0:46:25] graag gedaan

[0:46:26] met oorspronkelijke plan agendapunt zes, een.

[0:46:30] Sorry, voorzitter, misschien even een punt van orde. Ik weet niet of het mogelijk zou kunnen zijn om het blokje overige agendapunt vierendertig naar voren te halen. Ik zie nu dat het openbaar is.

[0:46:43] Ik zit een beetje met z'n tijd. Maar dat is een onderwerp. Wat mij ook een beetje aangaat als cultuur woordvoerders. Ik weet ik even ingrijpen in het verloop van van de pvv of kan het niet

[0:46:53] wilt. We gaan dus nu stoppen met alles. Het verzoek is om eerst naar vierendertig te gaan voort en dat gaat over dus dat is de stad notitie is dat ook is dat niet besluit

[0:47:10] de bespreken.

[0:47:17] Oké. We kunnen dus agendapunt vierendertig. Dat is een startnotitie voor de opzet van een rondetafelgesprek over carrière startpositie jonge makers in de culturele en creatieve sector als het voorstel door iedereen wordt omarmd, aldus besloten als we het daar over andere name over andere blokken of andere dan gaan we dat besloten doen na afloop van de reguliere pvv

[0:47:42] voorzitter, is het zo dat de dat christine teunissen bereid is om ook in de voorbereidings groep deel te nemen. Dat werd natuurlijk ook door de commissie staf ook even gevraagd is. Dat heb ik rondgevraagd bij was, is er erg enthousiast over. Maar dat is een daan die niet

[0:47:59] besloten hoeft te worden besproken.

[0:48:05] Mevrouw teunissen, hoewel we dit ook zeer waarderen is geen lid van deze commissie, dus als

[0:48:12] we daar allemaal mee instemmen dat zij als een zijn er niet lid in een voorbereidingscommissie zit dan doen we dat maar aan dat moeten we dan dat kan. Als we dat

[0:48:24] we dat met elkaar goedvinden.

[0:48:27] Dus dat is één ding en het tweede is kunt u dan instemmen met de startnotitie notitie die bij de stukken zit en dan wordt dat al verder eigenlijk opgepakt door de voorbereidings groep.

[0:48:42] De heer van strien knikte die kan hiermee instemmen en neem ik aan dan ook met de de mevrouw teunissen als lid van de voorbereidings groep, de heer van mij, ook ook voor volle steun.

[0:48:55] Mevrouw werner zie je knikken.

[0:48:57] Dan hebben we dat is aldus besloten, mevrouw uit

[0:49:00] de hartstikke fijn. Voorzitter misschien nog eventjes een oproep omdat zo veel natuurlijk onderwijswoordvoerder zijn eventjes de bevestiging dat het ook echt gaat om jonge makers die net aan de start van hun carrière staan dat ik ook wat dat betreft het onderdeel kunst, onderwijs, academisch het mbo creatieve componenten ook onderdeel zou willen maken van het resultaat

[0:49:20] in gesprek

[0:49:20] zoals jullie hebben gezien. Dus zou zeker aan willen moedigen dat als er een onderdeel is wat jullie ook raakt om er ook bij te zijn nog. Daarnaast natuurlijk ook de de aanmoedigingen om bzk ook voor commissie te maken. Dank voorzitter

[0:49:33] dankuwel. Maar ik kan me voorstellen dat een en het definitieve invulling van deze ronde tafel terugkomt op de pvv, want dit zijn nu nog.

[0:49:43] Dit is nu eens uit groslijst. Als er echter blokken hebben, met name dat is gebruikelijk dat we dat dan nog een keer terug laten komen. Maar dank voor het initiatief en heel veel succes gewenst. Daarmee gaan we terug naar de agenda en dat is agendapunt zesentwintig nul zestien dossier curriculum funderen, het onderwijs. Het voorstel is om dit te agenderen voor het net besproken commissiedebat, curriculum funderen, het onderwijs,

[0:50:13] de akkoord

[0:50:14] agenda. Sorry. Er zijn wij het blok emancipatie agendapunt zevenentwintig,

[0:50:20] de heer el yassini.

[0:50:21] Vorige niet zozeer op het vorige punt. Maar ik mis eigenlijk nog een blokje rondvraag voor de minister voor

[0:50:28] want die die heb ik wel als er meter toestaat is er een brief binnengekomen van het leraren collectief gisteren op acht maart

[0:50:36] noodkreet leraren collectief en wij zouden graag een kabinetsreactie willen hebben van de minister op dat op de brief.

[0:50:45] Dank aan senior, maar deze brief inderdaad die die zal op een volgende pvv staan want die is binnengekomen. Dan kom je op de brieven lijst. Ik stel voor ook

[0:50:58] dat we in ieder geval dan daar opzetten met het voorstel kabinetsreactie en dan dan hebben we even netjes

[0:51:04] in het proces gezet als hotel

[0:51:08] vreselijk heet maar een verzoek is helder. De heer baldewsingh. Sorry. En dan kom ik bij de heer.

[0:51:15] Jannie akkoord natuurlijk goed.

[0:51:18] De heer.

[0:51:19] Ja voorzitter, ik had nog ook nog een punt voor de rondvraag voor de minister van primair en voortgezet onderwijs. Ik was gisteren net iets te laat met punten aanmelden voor de regeling van werkzaamheden. Ik had er al twee moet zeggen ik was al vrij ruimhartig, maar ik was net na vier uur en dat ging over het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Afgelopen week hebben we twee toch wel alarmerende nieuwsberichten gezien een bij de volkskrant onderwijsinspectie die slaat alarm over de veiligheid van ziel kinderen op gezinslocatie en er werd ook zeker het onderwijs ingediend en de schakelklassen vroege vlucht kinderen die vrijwel allemaal vol zitten en ik had daar gehad om een commissiedebat daarover te willen voeren. Nu kan ik dat punt niet maken. Deze week omdat we recent met elkaar afgesproken hebben dat je als je klaar bent dan is het even niet anders moet het voor de volgende keer. Maar ik ik wil nu toch wel noemen omdat ik het liefst voor het meireces nog hier een debat over zou hebben. Dus ik wil me even laten landen ook in de commissie om te kijken of daar de volgende keer een draagvlak voor is en dat iedereen in ieder geval dit weten waarschijnlijk die berichten ook mee heeft gekregen en dat dat hopelijk dan.

[0:52:29] De snel lukt.

[0:52:32] Precies. Wij hebben uw verzoek gehoord. Dat komt volgende keer op de regeling van werkzaamheden en dan besluiten we daarover en dan heeft griffie een beeld van uberhaupt de zaal en de logistiek en dan wil ik volgende week graag over besluiten want en ik kijk dit is al te ingewikkeld meedenkt met mensen en ook weer wees streng moeten zijn en procedures. Dus ik daarmee was uw verzoek te laat en dat klinkt dan erg bureaucratisch. Maar dat is toch heel nuttig om de orde te bewaken met elkaar. Dus de heer van meenen. Wil je nog iets over zeggen. Maar dit punt komt sowieso volgende pvv op de regeling terug. Meneer van meenen.

[0:53:12] Dat lijkt me goed.

[0:53:14] Maar dan is het misschien ook wel verstandig om aan het ministerie een reactie op die artikelen te vragen dat men daar vast mee bezig gaat. Dus dat zou ik mag dan wel hier alvast willen doen.

[0:53:26] Ja dat informatieverzoek zullen we doorgeleiden. Dat is dat gaan we door.

[0:53:31] Dan moet dat weer en dan zitten we daarop te wachten zullen goede inburgeringscursus voor de vluchtelingen dat

[0:53:38] onze bureaucratische molens hier altijd

[0:53:42] langzaam malen. Maar dat is nou eenmaal zo. En dat daar ben ik het ook mee eens dat we die zorgvuldigheid betrachten, maar we moeten wel straks dan ook iets hebben om over te spreken met elkaar

[0:53:52] maar krantenartikelen.

[0:53:54] Dan hebben we dat die reactie het informatieverzoek gedaan via de rondvraag en volgende keer regeling voor debat en ook planning. Dat lijkt me ook die sahla is want ik uur termijn aan de grootste uitdaging agendapunt zevenentwintig de allianties emancipatiebeleid. Het voorstel is om deze te agenderen voor een nog te plannen commissiedebat, emancipatiebeleid akkoord.

[0:54:18] Dan komen we bij europa agendapunt achtentwintig. Het verslag van der oye cs raad van achtentwintig en negenentwintig

[0:54:24] november vorig jaar. Dit is al betrokken bij de inbreng

[0:54:28] van het schriftelijk overleg aan al afgedaan.

[0:54:33] Hetzelfde geldt voor agendapunt negenentwintig de geannoteerde agenda van de iso s raad van zeven maart het onderwijs deel van ditjaar. Dat is ook al betrokken bij de inbreng van het schriftelijk overleg van de iso s raad van zeven maart dan agendapunt dertig. Dat geeft ter informatie een overzicht van de commissie activiteiten naar het is allemaal

[0:54:56] voor zover niet is

[0:54:58] de heer van mij.

[0:55:00] Ik had het eerder in de procedurevergadering al even over de twee debatten een over passend onderwijs op vijf april en een ervoor zorg en onderwijs op negentien april.

[0:55:11] Als het onderwijs stond oorspronkelijk eerder gepland. Dat is naar achter geschoven. Nu staan deze debatten wel heel dicht op elkaar

[0:55:18] opzich niet heel erg maar ik ik heb gemerkt dat er een behoefte is om daar iets meer tijd tussen te laten zitten,

[0:55:24] moeten ook goed voor te kunnen bereiden. Dus mijn voorstel zou zijn om dat debat van

[0:55:28] over zorg en onderwijs, om dat te verplaatsen naar najaar. Kort na het meireces zou ik zeggen.

[0:55:38] Punt.

[0:55:39] Morgen verstandig plan van de heer van mee komt voor dus akkoord. Voorzitter,

[0:55:45] Ja.

[0:55:47] Voorstel heeft steun

[0:55:49] dus die in negentien commissiedebat, zorg en onderwijs van negentien april zal iets naar achter worden gezet. In de tijd. De heer van strien zag ik mij komt het volgende punt.

[0:56:03] We komen bij agendapunt eenendertig ter informatie. Dat zijn de debatten en dertig leden debat op ocw terrein daar. Dat is van de plenaire

[0:56:13] agenda waar

[0:56:15] u al eerder over persvrijheid pers veiligheid heeft gehad. De heer van strien.

[0:56:19] De klein misverstand. Mijn vraag ging over persveilig de persvrijheid, maar het antwoord ging over de investeringsplicht. Dat lijkt me stug dat de maart gepland te zijn. Even gecheckt bij de griffie plenair en het debat persveilig persvrijheid is nu vervallen. Helaas vanwege de twaalf weken regel. Dus mijn vraag is eigenlijk even of het mogelijk is om namens de commissie dat debat nog een keer aan te vragen.

[0:56:44] Ik begrijp uw vraag. Dank maar dat kunt u zelf doen via de gewone regeling op dinsdag zou dat dat zien we nu vaker als die debatten de afvallen omdat die niet tijdig zijn die aanvraag is verlengd, dan moet u weer een nieuwe aanvraag.

[0:57:02] Nu is het wel eens zo dat als verzoek namens de commissie gedaan wordt dat de kans groter is dat hij toch wat hoger komt. Er stond nummer acht zich een mooie positie en dat u dus kennelijk voldragen is om op geattendeerd worden dat hij dan ook hoog op de lijst kan komen. Ik heb het wel eens meegemaakt via de is het k

[0:57:21] lijn. Ik vroeg me af of dat zo is ook mogelijk zou zijn.

[0:57:25] Mevrouw werner. Op dit punt.

[0:57:26] Wow, wat ik erover wil zeggen, is dat het tien mei tweeduizend, tweeëntwintig heb ik dit debat voor het eerst aangevraagd. Vervolgens heeft sjoerd sjoerdsma opnieuw ook want toen was je al een keer vervallen toen ik sjoerd weer opnieuw aangevraagd. Er is blijkbaar weer vervallen. Ten eerste denk ik van gool is er niet ergens een soort systeem waarin we af en toe een melding krijgen van gool een debat vervalt. We zijn namelijk best wel al lang bezig om dit plenair op de agenda te krijgen en ik begrijp gewoon niet waarom dat dat niet kan gebeuren. We zijn bijna een jaar verder nu

[0:57:58] voorzien. De heer van meenen,

[0:58:00] Ik ik begrijp wel dat heer van schie zegt dus ik zou me kunnen voorstellen dat de doet u als voorzitter bij de regeling dit debat opnieuw aanvraagt? Dat kan natuurlijk

[0:58:12] het verzoek vanuit de commissie om het debat nu op de plenaire dat ze

[0:58:16] volgens mij is er niets rondom zich daartegen verzetten dan zal het ongetwijfeld iets meer indruk maken dan dat een van ons weer

[0:58:24] had staan.

[0:58:26] Dank ook voor alle voor het grote vertrouwen in een voorzitter, maar er zijn twee redenen waarom een keer niet eigenlijk niet voor voel. Dit debat is aangevraagd door fnv cnv dan zouden we ook zouden we eerst weer j en v moeten overleggen hoe zitten zijn erin? Jazeker. Het was minister j en v met ocw voortouw was commissie j en v. Ik zeg het staat hier. Dat moeten we nagaan. Laten we als ik zie hier allemaal twijfelen. Het tweede punt is dat we dan. Kijk ook inrichting, mevrouw werner. Alle leden willen graag over van allerlei voor hen zeer belangrijk belangwekkende onderwerp bespreken. Die lijsten zijn natuurlijk altijd langer dan dat we tijd hebben en is het dus ook aan leden om dan jaar met je eigen voor jouw eigen belangrijke onderwerp te blijven strijden en dus die verlenging aan te vragen. Dat is de hier niet gebeurd en dat kan dat kan ook allemaal bij inschieten. Maar het blijft die die aanvragen zijn gewoon vele malen langer dan dat we tijd in agenda hebben

[0:59:32] als het dus inderdaad nog steeds dit onderwerp met elkaar vinden dat we dat zouden moeten agenderen, zou ik eigenlijk aan de heer van strien of dat kan ik als voorzitter. Maar er zijn ik even met u overleggen hoe we daar nv bij betrekken.

[0:59:44] Welke

[0:59:46] doen we het via de regeling. Als we hier met z'n allen het goed om goed idee vinden dan zou ik me niet heel veel zorgen maken dat het dat dit deze aanvraag geen steun krijgt. Dus dat zou mijn voorstel zijn.

[1:00:04] Oké.

[1:00:05] Mag ik nog een ander punt op bij eenendertig onder de aandacht brengen en dat gaat over de.

[1:00:12] Het eerste punt

[1:00:14] mediawet.

[1:00:16] We hebben het wel eerder over gehad. Hier zit urgentie achter een

[1:00:22] ik weet niet of het gaat lukken om het

[1:00:25] op die eenendertig, twee, twee of één zijn tweeëntwintig, drieëntwintig maart te doen. Maar als dat niet zo is de afspraak gemaakt. Dan moet het in de regio in die week.

[1:00:34] Dus ik vraag grote aandacht van de griffie ook hiervoor kunt u wel iets over te zeggen is.

[1:00:41] Begrip,

[1:00:43] Gisteren contact gehad met griffie plenair. Het zou misschien ook de week erna kunnen plenair.

[1:00:49] Wat wilt u geeft u dat ook nog een mogelijkheid plenair en w en de laatste week van maart

[1:00:55] en als dat niet lukt dat er een regio datum gaan zoeken.

[1:00:59] Nou dat durf ik echt niet geen antwoord op te geven. Dat zou ik even bij de woordvoerders moeten navragen kan kijken of we hier iets gezegd wordt.

[1:01:09] Nee. Dus misschien is het is het mogelijk dat de griffie dat even bij de bij de woordvoerders waar vraagt

[1:01:17] komt ook doen we allemaal heel indirect. Oké. Bedankt.

[1:01:22] Oké, aldus zijn we bij agendapunt tweeëndertig.

[1:01:27] Dat is de wetgeving van ocw, ook ter informatie.

[1:01:32] Niemand daarover agendapunt dringend dertig de

[1:01:35] geest,

[1:01:36] maar ook een indrukwekkende lijst ter informatie agendapunt. Vierendertig. Het was de start notitie over het rondetafelgesprek makers culturele creatieve sector. Dat hebben we

[1:01:49] al besproken

[1:01:51] en daarmee

[1:01:52] zijn wij aan het eind gekomen van deze procedurevergadering. Volgens mij de langste ooit. Ik kijk even

[1:02:01] ik kan niet termijn. Ik kijk even naar de leden punten voor de rondvraag andere wd kaartjes iets. Dat is blijven liggen. Nee, dank

[1:02:12] de andere kant op telefoneer. Dan dank ik de leden hartelijk en ook iedereen die dit heeft gevolgd en wens ik u allen een fijne dag. Ik sluit de vergadering.

[1:02:23] Ik.