Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Europese Zaken

[0:00:01] Aan iedereen die dit ook online eventueel gevolgd en de aanwezige.

[0:00:07] We beginnen met agendapunt één dat is regeling van werkzaamheden.

[0:00:20] Er is in het kader

[0:00:25] van het kennis thema e, u, kennis en informatie, voorziening en

[0:00:30] voorstel van mijzelf, en dat is het verzoek tot het organiseren van activiteiten in het kader van de kennisagenda en dat betreft een organiseren, het organiseren van een masterclass binnen het kennis thema u kennis en informatie voorziening

[0:00:46] en dat is dat betreft eigenlijk een bijpraat voor iedereen die daar interesse in heeft van hoe loopt informatievoorziening. Kijk even naar de ondersteunende staf of er nog behoefte is om daar een toelichting op te geven.

[0:01:01] Mooie activiteit waarbij met experts op dit terrein in gesprek gaan en meteen heel informatief kan zijn voor kamerleden zelf om nog beter te begrijpen hoe het nou precies werkt. De informatievoorziening naar de kamer toe.

[0:01:19] Kijk even rond of leden. Daarmee kunnen instemmen. Mevrouw meijer.

[0:01:23] Je hebt. Dank. Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat nu precies de bedoeling is begrijp me goed dat het een soort sessie wordt waarin hoogleraar iets gevraagd wordt te vertellen over informatievoorziening begrijp ik dat verkeerd.

[0:01:36] Ja. Het is in het kader inderdaad. Er is al langer in de kamer is er leeft de behoefte om te weten van hoe worden wij nou op goed geïnformeerd adequaat geïnformeerd over

[0:01:53] waar de europese commissie mee bezig is en wat wat er allemaal wat er speelt omdat men soms het gevoel heeft van begrijp er net naast. We zijn te laat. Er zijn en er zijn allerlei verschillende trajecten die naast elkaar bestaan als het gaat om europese besluitvorming en deze masterclass die beoogt leden daar meer zicht en grip op te geven. Van hoe doen andere parlement het hoe en welke mogelijkheden voor verbetering zijn er en tegelijkertijd wordt er ook door het kabinet gewerkt, merk ik even ten overvloede op aan een europa werd om de informatievoorziening ook beter te regelen.

[0:02:34] Ik vraag het specifiek omdat ik zeg maar de de vorm van masterclass. Dat dat ken ik niet zo zeg maar in dit verband. Laat ik het even zo zeggen. Dus ik dacht zelf maar is het dan een soort ronde tafel. Want dan zijn we gewend als kamer ronde tafel te organiseren daar dan experts uit te nodigen die te vragen iets te vertellen. Zeg maar eens dat tot wat voor ogen is of is dat iets anders.

[0:02:58] Het is een 't is een 't is inderdaad een niet bedoeld als ronde tafel me echt vanuit de kennis en informatievoorziening voor de leden meer en technische

[0:03:12] ja

[0:03:13] briefing.

[0:03:17] Ik zie daar geen bezwaar tegen. Dan gaan we dat doen. Agendapunt twee de brieven lijst.

[0:03:26] Daar staan vier zaken op.

[0:03:29] Ik zie daar geen opmerkingen over.

[0:03:31] Dan gaan wij door naar

[0:03:35] agendapunt drie,

[0:03:39] vier zijn reeds behandeld. Dus ik ga meteen door naar agendapunt vijf toestemming voor een gesprek met nederlandse ambassadeur in stockholm over het voorzitterschap van de europese unie. Dat heeft volgens mij eens plaatsgevonden

[0:03:54] staat van de unie twintig, drieëntwintig

[0:03:58] agendapunt zes.

[0:04:01] Er is een nota overleg staat van de europese unie gepland op vijfentwintig mei twintig, drieëntwintig. Kijk even de leden. Daarmee kunnen instemmen. Dat is het geval. Agendapunt zeven antwoorden op vragen over geannoteerde agenda voor de raad algemene zaken van eenentwintig februari

[0:04:20] agenderen voor het commissiedebat raad algemene zaken

[0:04:25] eenentwintig maart

[0:04:28] plint op zestien maart. Ik heb daar een opmerking bij

[0:04:33] en dat is het voorstel om dat om te zetten naar een schriftelijk overleg. Het is ook de dag na de

[0:04:42] ps verkiezingen. Kijk even of daar bezwaar tegen is.

[0:04:48] Nou, ik zou graag wel eerst de agenda af willen wachten voordat totdat besluiten.

[0:04:54] Eens met de pvv. Ik bedoel het zou kunnen dat schriftelijk prima kan. Maar ik ik doe dat ook graag op basis van de geannoteerde agenda.

[0:05:01] Wij wachten dat gewoon even netjes af tot een goed voorstel is. En dan komen daar nog op terug agendapunt. Acht verslag van de raad. Algemene zaken zullen dus agenderen. Negen verslag buitengewone europese raad desgewenst betrekken. Bij het volgende plenaire debat over de europese top staat ook al gepland. Overige voorstellen

[0:05:28] agendapunt tien niemand erover. Elf kozakken crash er ingevulde vragenlijst vaststellen en de staf verzoeken deze aan het zweedse voorzitterschap te zenden er geen bezwaar tegen te gaan het zo doen agendapunt stand van zaken, reisprogramma

[0:05:44] voorstel ter bespreking weer werkbezoek, servië en kosovo.

[0:05:58] Er is het werkbezoek naar servië en kosovo is zowel bij de commissie europese zaken als de commissie buitenlandse zaken aangevraagd. De vraag ligt nu aan ons voor welke commissie, welke commissie het voortouw zou moeten nemen. Ik ga eens eventjes rondkijken of er hele uitgesproken ideeën over bestaan.

[0:06:16] Heer sjoerdsma. Voorzitter,

[0:06:19] Het toeval wil dat het voor mij en voor mijn fractie niet zo heel veel uitmaakt welke commissie daar het voortouw neemt omdat ik

[0:06:25] in beide de woordvoerder ben. Ik kan me voorstellen als ik gewoon kijkt naar het reisprogramma van de commissie buitenlandse zaken, wat al vrij ingevuld is de komende tijd

[0:06:35] dat we een commissie u reis maken waarbij het prima is als er collega's van bz aansluiten, zou ik zelf helemaal niet vreemd dat we hebben natuurlijk een zelfde soort dingetje aan de hand gehad met met de commissie reis van bureau s naar taiwan aan de eerste week van het zomerreces.

[0:06:49] Ik zou wel graag een herhaling van dat getouwtrek willen voorkomen. Dus het lijkt mij verstandig als deze commissie gaat en dan

[0:06:56] als er dan andere partijen de budget woordvoerder willen afvaardigen, lijkt mij dat prima.

[0:07:00] Ik laat ik zo vrij zijn mij der bij aan te sluiten als lid van deze commissie ook omdat ik in inhoudelijk denk dat er met het hele toetreding verhaal. Het zijn als kandidaten zit er ook een hele sterke component in die relatie. Dus ik zou me daarbij aan willen sluiten. Mevrouw meijer. Heeft u daar nog een voorkeur voor tegenstander is niet het geval stellen voordat wij de voortouw commissie zijn en de commissie buitenlandse zaken.

[0:07:27] De hoogte houden en ook uitnodigen om mee te gaan.

[0:07:32] Ja. Er staat ook op de pvv.

[0:07:47] Het msk commissiedebat even daarover agendapunt dertien. Aangezien is aangekondigd dat een midterm review pas eind juni of zelfs in juli komt, ligt dicht voor de commissie. De vraag voor of de commissie nog wel vasthouden aan het verzoek om het voor het zomerreces te plannen iets vrijer geformuleerd. Kan de commissie ermee instemmen om dat na het zomerreces te plannen.

[0:08:07] De heer sjoerdsma,

[0:08:09] Voorzitter, eens verstandig om dat na de tussentijdse evaluatie te doen.

[0:08:21] Stemt de commissie met een tijdsduur van drie uur een spreektijd van vier minuten.

[0:08:26] Dat is, lijkt het geval te zijn

[0:08:31] en

[0:08:39] de vorige keer is er was bij dit debat aanwezig naast de minister van buitenlandse zaken. Ook de minister van financiën.

[0:08:46] Ik vind buitenlandse zaken. Prima.

[0:08:50] Ik sluit mij daar persoonlijk bij aan.

[0:08:53] Ik vond het opzich. Prima als de vorige keer was. Maar ik zie.

[0:08:58] Doen.

[0:09:00] Alleen als wenst de commissie voorafgaand aan het debat een informatieverzoek aan de minister te doen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het kabinet appreciatie tussentijdse evaluatie van het msk. Daar. Dat gaan we dan doen.

[0:09:20] Agendapunt. Veertien betreft commissie agenda. Er zijn wat nieuwe activiteit toegevoegd,

[0:09:26] waaronder het commissiedebat raad. Algemene zaken wachten even de agenda af of omgezet kan worden of niet.

[0:10:01] Er lijkt ook sprake te zijn van zowel een commissiedebat raad algemene zaken als een schriftelijk overleg over de raad algemene zaken. De vraag was heeft de commissie opmerkingen over. Ik denk dat daarvoor gewoon geld. We wachten even die geannoteerde agenda af en dan besluit hierover

[0:10:26] agendapunt vijftien. Dat is het voorstel om een brief te agenderen voor het commissiedebat raad algemene zaken. Dat hebben we dan bij deze gedaan. Dan gaan we naar de rondvraag. Kijk even rond.

[0:10:38] De heer sjoerd. Voorzitter, dank misschien nog één ding even over agendapunt twaalf dat werkbezoek

[0:10:45] kijk omdat het natuurlijk. Het loopt gewoon best wel vol. Dus ik zou het zelf wel verstandig vinden als we dan een volgende procedurevergadering te kunnen als als niet spaak loopt in de procedurevergadering buitenlandse zaken direct. Maar als we dan kunnen hebben of een soort van datum voorstel hebben

[0:11:00] omdat ik anders vrees dat het dat we wel willen gaan. Maar dat we erachter komen dat de helft van de commissie eigenlijk alvast met of andere reizen of andere debat verplichtingen afstemming.

[0:11:08] En kunt u dan ook dank voor die opmerking denk zeer terecht. Gelet op het reisschema ook van

[0:11:14] de andere commissie, waar eventueel een indicatieve gedachte daarbij bijvoorbeeld eind zomerreces of herfstreces.

[0:11:23] Ja dat kan. Maar kijk ik weet ik weet gewoon zelf niet zo heel goed hoe ingewikkeld dit logistiek is of dit makkelijk te bereizen of niet. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat het een keer en donderdag of vrijdag is ofzo dat het klussen klussen weekend dag is natuurlijk niet een hele grote afstand en principe maar ik weet niet of er rechtstreeks kunnen vliegen of dat me af dat bepaalt nog. Dat kan. Nee al gezegd oké maar goed niveau te leggen. Ik leg het logistieke probleem ik heel graag bij jullie neer en dan wachten.

[0:11:52] Doordat bij deze gedaan en dat gaan we doen. Dank voor uw opmerkingen. Mevrouw meijer nog voor de rondvraag. Nee. Dankuwel. Dank voor uw komst. En dan sluit ik de vergadering.