Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Actieve mobiliteit (wandelen en fietsen)

[0:00:05] Goede morgen, welkom bij de vaste commissie voor infrastructuur en waterstaat. We gaan een debat voeren over actieve actieve mobiliteit. En dan hebben we het over wandelen en fietsen en dan weten we weer waar het over gaat. Welkom aan de staatssecretaris welkom aan de collega's en uiteraard de publieke tribune en de mensen die dit debat thuis volgen. De eerste spreker is mevrouw van ginneken van d zesenzestig, die ook dit debat heeft heeft aangevraagd. De eerste keer dat dit debat wordt gevoerd aan u het woord, mevrouw van geest d zesenzestig.

[0:00:41] Ja dank, voorzitter en het is heel mooi dat we dit debat hebben we inderdaad dankzij d zesenzestig praten voor het eerst over actieve mobiliteit in deze commissie en dat is terecht, want dat is gezond, leefbaar en duurzaam en het kabinet investeert fors in de fiets en die investering is de staatssecretaris nadere het invullen en ik wil hij daarbij helpen. Ik heb daarvoor twaalf suggesties en die zal ik haar straks na afloop van het debat willen overhandigen. Ik heb hier op papier gezet suggesties om de fiets in een hogere versnelling te krijgen en ik vraag de staatsssecretaris alvast wil zij een schriftelijke appreciatie kan gaan geven op deze lijst met twaalf suggesties die enkele punten nu in het debat bespreken en ik zou ook heel graag nog wat vragen willen stellen over wandelen. Maar ik heb ik sluit me aan bij de vragen die collega's kraft van het cda daarover gaat stellen. Dus ik focus me nu even op fietsen en ik neem jullie mee op pad met een denkbeeldige reis een reis met de bus van huis naar werk. Alleen zowel mijn huis als mijn werk zijn niet heel dichtbij een bushalte. Dus ik wil met de fiets naar de bushalte. Ik wil mijn fiets veilig kunnen stallen bij de bushalte en na mijn reis wil ik een deelfiets kunnen gebruiken en mijn vraag aan de staatssecretaris is hoe neemt zij het veilig parkeren van je fiets bijvoorbeeld met hun fiets fietskluizen bij een bushalte mee in alle nieuwe investeringen en is de staatssecretaris bereid om in gesprek met provincies gemeenten en vervoerders te onderzoeken hoe deelfietsen voor het laatste stuk structureel kunnen worden aangeboden op veel plekken langs de buslijnen en dus niet alleen op stations. Ik kan er ook voor kiezen. Het hele stuk te fietsen. Want een forse investeren in doorfietsroutes. Dat is hartstikke mooi. Die staatsssecretaris maakt structureel zes miljoen daarvoor vrij vanuit de mobiliteit fonds gelden is natuurlijk ook een investering in die richting en dat is essentieel drukte op de weg en in de trein te verminderen, maar voorzieningen zoals we die zien langs onze autowegen, zoals wc laadpalen en mogelijkheden om de banden op te pompen design juist bij doorfietsroutes beperkt. Maar wat d zesenzestig betreft, verdient de fietser niet minder dan de automobilist. Welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris om dit soort voorzieningen mee te nemen bij het aanleggen van de nieuwe doorfietsroutes

[0:02:52] dan voorzitter als je wil fietsen moet je natuurlijk wel een fiets hebben. Maar sommige mensen hebben behoefte aan een speciale fiets bijvoorbeeld eentje met driewieler en deze fietsen zijn heel prijzig worden niet door alle gemeenten vergoed kan de staatssecretaris in kaart brengen hoe groot deze groep is waar zij tegenaan lopen en waarom sommige gemeenten die dat soort fietsen niet kunnen vergoeden onder de wmo.

[0:03:15] Sommige mensen kunnen ook een gewone fiets niet betalen en ik was een paar weken geleden op werkbezoek in utrecht overvecht waar een mooi project is waar ze gedoneerde fietsen opknappen en uitdelen aan mensen met een laag inkomen en een fiets hebben, is het middel om mee te kunnen doen in de samenleving.

[0:03:30] Alleen dat het project heeft altijd behoefte aan fiets donaties en in tweeduizend achttien werden er in nederland meer dan twee honderd dertigduizend fout geparkeerde fietsen van de straat gehaald door de gemeente en die komen dan in fiets. De pauze en na een aantal weken worden die fietsen opgehaald door opkopers is de staatssecretaris het met mij eens dat het wenselijk zou zijn om een deel van deze fietsen beschikbaar te stellen voor maatschappelijke initiatieven en hoe kan zij dat bevorderen?

[0:03:54] Voorzitter, dan sommige mensen kunnen niet fietsen en het cda heeft ook al eerder naar gevraagd. Maar het is een urgent probleem. Het aantal kinderen dat kan fietsen neemt af in amsterdam gaat de helft van de kinderen niet per fiets naar school en één op de vier kinderen kan niet eens fietsen en zie ik ook het aantal schoolexamens school fietsexamens afnemen, kan de staatssecretaris toezeggen onderzoek te doen naar deze zorgwekkende ontwikkelingen om uit te vinden wat eraan gedaan kan worden.

[0:04:19] En dan tot slot. Voorzitter, wat d zesenzestig betreft, mag de ambitie naar om meer mensen te laten fiets forensen naar hun werk. Die mag hoger in het klimaat adviesrapport bestemming parijs van de studiegroep green deal uit tweeduizend, eenentwintig. Daar staat dat wij ons reisgedrag moeten aanpassen. Minder autokilometers rijden en anders en schoner en daarom heb ik in het schriftelijk overleg leggen gevraagd naar meer ambitie. De staatsssecretaris weer honderd duizend extra fiets forensen. Maar dat is eigenlijk een afzwakking van de groei die we in tweeduizend zeventien en tweeduizend negentien al gezien hebben. Dus ik vraag de staatssecretaris hier om nog meer ambitie graag de toezegging dat ook echt hoger te leggen, bijvoorbeeld naar honderdvijftigduizend meer fiets forensen. Dat was 't. Voorzitter. Dank.

[0:05:01] Dankuwel. Dan geef ik nu het woord aan de heer haverkort namens de vvd.

[0:05:06] Ja. Voorzitter dankuwel en de fiets. Voorzitter is onmisbaar in onze mobiliteit mix in geen land ter wereld wordt meer gebruik gemaakt van de fietsenstalling. Ons land elke peuter start met een loopfiets of driewieler. Iedere scholier kent het gevoel van tegenwind en de enorme voldoening. Als je het fietsen hok haalt vlak voordat de bui losbarst

[0:05:25] en voor vele volwassenen. Voorzitter, is de fiets het middel om van huis naar werk te gaan of om boodschappen te doen in onze vrije tijd gebruiken we die fiets ook nog eens om van ons fantastische landschap te genieten. Voorzitter, de fiets is voor achttien miljoen inwoners een essentieel vervoermiddel en het is dan ook goed dat er nu een nationaal toekomstbeeld voor de fiets ligt.

[0:05:44] Maar voorzitter, daarmee zijn we er niet de economische bijdrage van de fietsen in ons land is gigantisch weekend hem niet in je buurt je stad of dorp de plaatselijke fietsenmaker waar je terechtkunt voor het nieuwste model voor een periodieke onderhoudsbeurt of voor het plakken van lekke band.

[0:05:58] En wat te denken van de fiets bij recreatie en toerisme.

[0:06:01] De fiets zorgt voor bijna één miljoen banen in europa en dat moeten we koesteren en uitbouwen en daar kan het nationaal toekomstbeeld aan bijdragen. Hoe ziet de staatssecretaris dat hoe draagt dat toekomstbeeld bij aan onze fiets economie. En hoe kijkt zij aan tegen de groei van elektrische fietsen. En hoe stimuleert zij de productie en recycling van fietsen in ons land. Hoe kan de fiets bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland

[0:06:24] dat mis. De vvd nog in de toekomstbeeld en kan de staatssecretaris aangeven hoe ze daar alsnog invulling aan kan geven en voorzitter, dat mag natuurlijk ook met een toezegging in een brief.

[0:06:34] Voorzitter, mijn tweede punt. Natuurlijk gaat het bij de fiets vaak over het fietspad.

[0:06:38] Ik kan de staatssecretaris een update geven naar aanleiding van de motie koerhuis over fietspaden bij school zones. En hoe staat het met de fietsverbinding tussen arnhem en nijmegen in de food valley in relatie tot het hoogwaardige ov kansen concreet toezeggen in overleg met de provincie gelderland te kijken naar snelle invulling van de plannen aldaar. Naar aanleiding van de motie minhas

[0:06:58] er-voorzitter de fiets verandert dus ook het fietspad moet mee veranderen, kan de staatssecretaris aangeven hoe zij aankijkt tegen de behoefte aan bredere paden en meer verlichting hoe ontwikkelde landelijke regelgeving mee met de vooruitgang in de samenleving. Graag een reactie.

[0:07:12] Voorzitter, de vvd mist het sportieve element in de toekomstbeeld. Heel veel inwoners in dit land te trappen op zondagochtend voor dag en dauw over asfalt of door zand hun overtollige kilo's eraf. Wat kan de staatsssecretaris daarvoor doen? Hoe zorgt zij ervoor dat de positieve gezondheidseffecten van sport fietsen mee blijven tellen en kansen dat ook opnemen in het toekomstbeeld

[0:07:32] en voorzitter het volgende ik was vorige week in doetinchem in de achterhoek bij een innovatieve fietsenproducent om zelf te ervaren hoe veilig en comfortabel de vet bikker is comfortabel vanwege de ergonomische zit, maar vooral veilig vanwege het lage zadel en het feit dat je heel makkelijk bij de grond kan met je voeten en je kunt er prima met twee volwassenen opzitten. En precies daar ligt een grote behoefte. Voorzitter,

[0:07:56] steeds meer mensen vaak op leeftijd willen blijven bewegen en willen fit zijn. Ze zijn op zoek naar een stoer alternatief voor hun huidige fiets een alternatief dat niet slingert of omvalt en waar ze met hun partners samen mee kunnen toeren. Het liefst naast elkaar en voorzitter voor mindervaliden is meestal via de wmo of betaald door de gemeente van een fiets te fietsen fiets te fixen. Maar waar is nou die stoere senioren schelden die mensen zelf aanschaffen. Wat kan de staatssecretaris doen om voor die groeiende categorie een duo fiets te ontwikkelen, zodat ze gezellig, veilig en comfortabel naast elkaar kunnen blijven bewegen is ze bereid in overleg met de fietsersbond met regelgeving de instanties en met nederlandse fietsenmakers en ontwikkelings trajecten starten zodat die steeds groter wordende doelgroep van a naar b kan blijven trappen. Dat maakt het toekomstbeeld fietsen tot de systeemsprong die de vvd graag ziet, zodat alle nederlanders, jong en oud in vrijheid zelfstandig mobiel kunnen zijn tegen de wind in dat prachtige velden en bossen in stad en regio voor werk. Sport of voor de lol. Graag een reactie. Voorzitter dankuwel.

[0:08:59] Een bepaald deel in uw betoog riep vragen van d zesenzestig mevrouw van ginneken.

[0:09:05] Ja maar laat ik beginnen met met een compliment. Want ik ben blij dat die haverkort ook aandacht vraagt voor speciale fietsen en de bereikbaarheid daarvan voeren voor mensen. Maar daar ging mijn interruptie niet over de heer haverkort. Kort heeft het over de pijp en hij noemt de fed. Ik stoer ik dat dat kan ik ook heel erg meeleven. Maar hij spreekt ook over de park als een veilig vervoermiddel voor degenen die er opzit en misschien is dat zo, maar juist de de stoerheid en de stabiliteit en de wendbaarheid van een vet, maar zorgt er ook voor dat in het verkeersbeeld die zware grote fietsen behoorlijke zigzaggend over fietspaden kunnen gaan. Dat is althans mijn persoonlijke ervaring. Ik vraag me af wat haverkort vindt van de veiligheid van andere gebruikers van het fietspad als het gaat om de aanwezigheid van een pretpark die duidelijk veel zwaarder is dan andere elektrische fietsen en ook zwaarder is dan de speed pedelec.

[0:09:58] De haverkort,

[0:10:00] Volgens mij, voorzitter, zit het

[0:10:02] de uitdaging op gebied van veiligheid op fietspaden, niet zozeer in het vervoermiddel. Maar in het gedrag van de mensen die erop zitten.

[0:10:11] De speed pedelec is een fiets die kan veel sneller. De meeste elektrische fietsen die zijn beperkt op mijn vijfentwintig kilometer per uur en daar moet je je dan vervolgens ook wel aan houden.

[0:10:22] Dus op het moment dat we met elkaar het gedrag van de gebruikers van fietsen gaan beoordelen. Dan denk ik dat mevrouw van ginneken en ik heel snel tot de conclusie komen dat we daar hetzelfde over denken, maar laten we daar niet in de valkuil trappen dat af te wentelen op het type vervoermiddel waar we gebruik van maken.

[0:10:40] Mevrouw vergeet, maar je kunt ook even wachten

[0:10:45] wel van het begin van de plenaire vergadering.

[0:11:02] We kunnen inderdaad beter een fietsbel nemen, zoals de heer haverkort terecht opmerkte, mevrouw van ginneken,

[0:11:07] Ja.

[0:11:08] Het is waar dat de speed pedelec harder mag en ook ook harder kan maar als ik me voorstelde hoe ik als najaar analoge fietser zal ik maar zeggen op een bijeen power fietsend geraakt wordt door een speed pedelec de speed pedelec weegt rond de twintig, vijfentwintig kilo weegt dertig kilo. En dat is letterlijk een halve scooter scooter die net zo hard mag als de park die weegt zestien kilo. Dus dat is toch echt van een andere categorie ook als het gaat om om verkeersveiligheid. Dus ik maak er is een ontwikkeling waar ik me zorgen over maken en ik bespeur die zorg nog niet bij die haverkort. Maar ik ben toch heel erg benieuwd hoe die tegen dat belangrijke gewisseld gewicht verschil.

[0:11:52] De haverkort,

[0:11:54] Er-voorzitter. Volgens mij zit het niet in het gewicht een volwassen kerel weg. Tachtig kilo of zoals in mijn geval nog ietsje meer en een delta kar die op de stoep mag weegt ook aanzienlijk. Dus het gewicht zit volgens mij de uitdaging zit niet zozeer in het gewicht van het vervoermiddel waarmee we ons verplaatsen, maar in het gedrag van de mensen die er opzit en uiteraard ook in verhouding tot de hoeveelheid mensen die tegelijkertijd van de beschikbare infra gebruik maken fietsen door een stad als den haag. Ik ervaar dat elke ochtend als ik hiernaartoe fiets is een absoluut andere beleving dan fietsen op een zondagochtend in tussen vorden en zutphen waar ik ook af en toe wel eens is fietsen in de achterhoek en dat moet je natuurlijk wel meerekenen. Dus laten we kijken naar het gedrag van de gebruikers in onze fiets domein en niet zozeer blijven focussen op het gewicht van het vervoermiddel.

[0:12:43] Dankuwel. Dan geef ik nu het woord aan de heer crul namens het cda.

[0:12:47] Dankuwel. Voorzitter,

[0:12:49] voorzitter, de fiets is meer dan een middel om van a naar b te komen deelnemen aan het verkeer en dus ook deelname door middel van de fiets betekent om je heen kijken oog hebben voor andere en rekening houden met andere. Het is eigenlijk samenleving in het verkeer en in dit geval dan op de fiets en voorzitter, het cda is echt heel blij met de stevige ambities van deze staatssecretaris op het gebied van de fiets

[0:13:10] met het nationaal toekomstbeeld fiets en de fietsambities. Tweeduizend, tweeëntwintig, vijfentwintig komt de lat terecht hoog te liggen

[0:13:17] en terecht want fietsen is gezond duurzaam schoon en ook gewoon heel leuk. Nederland is een echt fietsland nergens ter wereld is het aandeel van de fiets in het totaal aantal verkeersbewegingen zo hoog.

[0:13:29] Er zijn aan ons land meer fietsen dan mensen en mede dankzij de opkomst van de elektrische fiets leggen nederlanders ook steeds grotere afstanden af per fiets en voorzitter, veiligheid is daarbij cruciaal en ik vraag de staatssecretaris hoe en met welke middelen er wordt ingezet op de veiligheid van fietsers, zowel in de omgeving als in gedrag.

[0:13:49] Feit is. Voorzitter, dat de opkomst van de elektrische fiets het fietsen landschap verandert

[0:13:54] een brede analyse van welke gevolgen deze toename heeft

[0:13:58] is broodnodig. Het cda wil weten of de staatssecretaris bereid is die uit te voeren.

[0:14:04] Wat het cda betreft roepen we ook een speciale rijksregeling in het leven voor ongelijkvloerse oplossingen om zo de fietsveiligheid te versterken

[0:14:11] en wij willen graag weten wat de staatsssecretaris hierin kan betekenen

[0:14:15] en welke rol kan rijkswaterstaat spelen in het verbeteren van de fietspaden en de fietsinfrastructuur op het eigen areaal

[0:14:21] welke acties worden ondernomen naar aanleiding van de genoemde inventarisatie hiernaar.

[0:14:26] Voorzitter, en dan

[0:14:27] het aantal fietsdiefstallen is fors gestegen naar zevenhonderd vijfendertigduizend per jaar en de publiek-private samenwerking zeven samen met een plan van aanpak komen.

[0:14:37] Wij willen graag van de staatssecretaris weten of die er al is en wat voor haar dan daaruit belangrijke actiepunten zijn.

[0:14:42] Voorzitter, het is al genoemd door d zesenzestig en het klopt. We moeten er alles aan doen om te stimuleren dat jonge kinderen leren fietsen. Er bereiken ons signalen dat steeds minder kinderen die mogelijkheid hebben. Hoe kijkt de staatssecretaris aan tegen een nationaal initiatief initiatief te stimuleren van fietsgebruik onder kinderen,

[0:15:00] maar laten we daarbij ook vooral onze ouderen niet vergeten

[0:15:03] is de staatssecretaris bereid toe te zeggen een lange termijn strategie te ontwikkelen hoe we de fiets veilig en toegankelijk houden voor de groeiende groep oudere fietsers.

[0:15:13] Daarnaast,

[0:15:15] voorzitter, willen wij graag van de staatssecretaris horen hoe zij de positie van de fiets ziet in het probleem van vervoers, armoede en vervoer ongelijkheid?

[0:15:23] Welke rol spelen de wijk, buurtschool gezin en de samenleving op preventie en aanpak van vervoers, armoede. Hoe kunnen we die rollen versterken en dan voorzitter, het gaat heel veel over de fiets vandaag.

[0:15:35] Waarom moet het ook hebben over de andere vorm van actieve mobiliteit, namelijk wandelen.

[0:15:40] Wij hebben in eerste mijn een concrete vraag aan de voorzitter eigenlijk een beetje aangekondigd door d zesenzestig en dat gaat over de afsluitdijk. Zoals iedereen weet is de afsluitdijk afgesloten vanwege renovaties voor wandelaars en fietsers.

[0:15:54] En dat is voor heel veel mensen vervelend, aldus een prachtig stuk natuur en een geweldige route om te wandelen en te fietsen. We willen graag van de staatssecretaris weten of zij samen met samenwerkingspartners ervoor zou willen zorgen

[0:16:06] dat de afsluitdijk tenminste één keer per maand een weekend opengaat voor fietsers en wandelaars immers in het weekend liggen veel van de werkzaamheden toch stil.

[0:16:15] Voor zover. Voorzitter.

[0:16:17] Ja

[0:16:18] dat is natuurlijk nooit de bedoeling om de afsluitdijk af te sluiten voor fietsers. Dus dus ik begrijp dat betoog dankuwel. Dan is het woord nu aan mevrouw bush liet van namens groenlinks.

[0:16:30] Dankuwel. Voorzitter, amerikanen lopen niet. Dat is een boek van die van vele een veelzeggende titel is misschien wel een beetje generaliserend. Maar je hoeft toch een beetje te googlen om te zien dat soms in amerika op plekken geen stoep ligt en je zou ook daar ook niet per se willen fietsen. Een goed voorbeeld om aan te geven. Dat lopen en fietsbeleid niet vanzelfsprekend is en hoe belangrijk het is dat we het hier met z'n allen overblijven hebben. Wat ons betreft is daarin een belangrijk principe het stop principe. Dit principe geeft aan welke modaliteiten prioriteit moeten krijgen in de openbare ruimte, namelijk stappen trappen, openbaar vervoer mobility service. En als laatste de privé auto. In hoeverre integreert staatssecretaris dit principe in haar eigen beleid en in haar samenwerking met de minister en het ministerie van bzk.

[0:17:13] In mijn betoog zal ik dit stond principe terug laten komen. Door te beginnen met stappen wandelen is leuk en gezond en is sinds de coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk het voor heel veel mensen is om toch de mentale gezondheid op orde te krijgen. Dat vraagt om ambitieus beleid op het gebied van wandelen met de city deal. Ruimte voorloper wordt in het stedelijke gebied geoefend met loopbaanbeleid heel goed. Het lijkt ons ook heel goed als lopende integraal onderdeel wordt van de toekomstvisie op mobiliteit dat nu in ontwikkeling is deelde staatssecretaris stad of is zij hier al mee bezig. Verder vragen wij ons af of er bij de plannen voor de ontsluiting van nieuwe woongebieden op dit moment voldoende wordt geïnvesteerd in voetgangers netwerken, al dan niet in combinatie met lokaal, openbaar vervoer en fiets toegang. In hoeverre maken staatssecretaris zich hier hard voor de lange afstand wandelpaden in nederland hebben we een paar hele mooie bijvoorbeeld het beroemde pieterpad en het nederlandse kust pad. Wat is de visie van de staatssecretaris op dit soort paden en in hoeverre ziet zij kansen om de ontwikkeling van nog meer nieuwe paden mogelijk te faciliteren. Voorzitter, een van mijn favoriete. De nos. De ns de wandelroutes. Ik maak daar graag gebruik van. Lekker makkelijk is op de terreinen die loopt een stukken. Dan kun je weer terug. In hoeverre kan de staatssecretaris dit stimuleren. En hoe staat het ervoor met deze wandelpaden dan voorzitter fietsen zoals eerder aangegeven is nederland een fietsland maar valt ook op dat gebied nog een ander te verbeteren. Ik vind het namelijk ontzettend belangrijk dat fietsen voor iedereen toegankelijk is en vervoers ongelijkheid ook op het gebied van fietsen wordt bestreden. Iedereen zou toegang moeten hebben tot een fiets ook voor degenen met een kleinere portemonnee en fiets biedt immers veel vrijheid en is ook nog eens gezond. Maar voor veel mensen is dit niet aan.

[0:18:49] De orde,

[0:18:50] Alleen al in rotterdam hebben bijvoorbeeld tienduizend kinderen geen fiets door een gebrek aan middelen en zoals eerder gezegd kan in amsterdam één op de vier jongeren nog niet fietsen. Wat gaat de staatssecretaris hieraan.

[0:19:00] Doen.

[0:19:02] Nu komt er samen met het ministerie van bzk en city deal over toegang tot het fiets systeem. Wat zijn de ambities van de staatssecretaris precies op dit gebied gaat hij ervoor zorgen dat alle kinderen in nederland die dat niet kunnen betalen recht krijgen op een fiets vroeg geleerd is immers oud gedaan en er wordt ook het ministerie van vws betrokken bij deze deal in het kader van de gezondheid. Zoals ik zojuist al aangaf. Vorig jaar is mijn motie aangenomen dat in het meest een speciaal programma zou worden gewijd aan de realisatie van het nationaal toekomstbeeld fiets. Daar was ik erg blij mee. Maar nu begrijp ik dat de huidige drempelbedragen en mis spelregels een volwaardige plek voor de fiets in de in het meest in de weg staan.

[0:19:39] Ga de staatssecretaris deze drempel bedragen afschaffen. Ik zou het ontzettend jammer vinden als we daardoor niet verder kunnen nadenken over het volledig integreren van fietsen in het beleid. En hoe gaat de bijdrage van het rijk aan dit programma er concreet uitzien dan tot slot, voorzitter, aansluiting op het ov

[0:19:55] om de aansluiting van fiets op het openbaar vervoer zo goed mogelijk te maken is fietsparkeren in enorm belangrijk. Daarom was ik blij dat de exploitatie van fietsenstallingen toch in het programma van eisen zou worden opgenomen. De staatssecretaris ons kunnen bijpraten over hoe het inmiddels staat met die onderhandelingen dankuwel.

[0:20:11] Dankuwel. Een vraag van mevrouw van ginneken namens d zesenzestig.

[0:20:16] Ja voorzitter, ik hoor collega's bouchallikh te spreken over fietsen in meer te hebben allebei vorig jaar mooie moties ingediend om fiets en meer volwaardige plek in het meer te geven. Collega's van groenlinks vraagt om die drempel bedragen. Ik herinner me dat ik daar vorig jaar de staatssecretaris ook op bevraagd heb en ik herinner me ook dat ik niet tevreden was over het antwoord toen dus eigenlijk wil ik deze interruptie van gebruiken om mijn collega's te bedanken om er nog een keer te proberen te gaan met veel belangstelling naar de beantwoording van de staatssecretaris.

[0:20:45] Kijk eens aan. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw van der graaf. Namens de fractie van de christenunie.

[0:20:51] Dankuwel. Meneer de voorzitter, voorzitter, afgelopen dinsdag heeft de fietsersbond de provinciale christenunie fractie uit tot de meest fietsvriendelijke partijen op basis van hun verkiezingsprogramma's. Dus ik complimenteer met een beetje gepaste trots alle provinciale fracties en hetzelfde natuurlijk aan groenlinks. Want fietsersbond heeft ons beide partijen bij de daarin gewaardeerd. Dus we hebben een eer hoog te houden vandaag mijn aandacht gaat veel uit naar de fiets. De fiets is namelijk niet alleen een lokale of provinciale taak, maar wij zeggen ook een landelijke taak dat door de staatssecretaris ook heel goed uitgewerkt in het nationaal toekomstbeeld fiets. Maar hoe brengen we de uitgebreide visie nu tot uitvoering? Allereerst wil de fietsen en volwaardige bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven zijn steviger uitrol vanuit het rijk nodig. Dus ik vraag de staatsssecretaris hoe zij haar regie rol en haar regisserende rol invulling gaat geven. Dat vraagt volgens ons een echte stap naar voren van de zeven miljard euro voor de ontsluiting van wijken die in het coalitieakkoord een plek hebben gekregen is tien procent naar de fiets gegaan en met cofinanciering van de regio loopt dit op tot een investering van meer dan één komma één miljard. Dat is heel goed. Terwijl voor één miljoen woningen twee a drie miljard euro eigenlijk nodig is. Dat vraagt dus een grotere rol van de fietser op het mobiliteitsfonds. Hoe kijkt de staatsssecretaris? Daarna is zij zich van plan zich daarvoor in te spannen

[0:22:18] in the day. Oh. Meer is afgesproken en uitvoeringsagenda fietsen op te stellen. Het rijk gaat bijdragen aan een landelijk dekkende netwerk van doorfietsroutes. Ik vraag de staatssecretaris. Hoe gaat die bijdrage vanuit het rijk in concreet uitzien en worden de medeoverheden goed betrokken. Daarbij en denkt de staatsssecretaris ook voldoen aan de elektrische fiets die verslaat overigens snelfietspad gerust de auto. Maar dan moet je der helm. Dan moet je hem bij aankomst wel veilig kunnen parkeren en opladen niet alleen bij de grootste stations ook bij de kleinere hoe kan de staatsssecretaris daar concreet aan bijdragen en verdient dit geen plek in de visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer van de minister van ez k. Zo vraag ik de staatssecretaris en dat moet ook zeker gaan gelden voor de vette park. Het gedrag op deze voertuigen loopt de spuigaten uitzien we want is het een fiets is het een brommer zijn ze wel veilig genoeg moet voor deze om dingen dan niet gewoon een helmplicht gelden. Ik vraag hoe de staatsssecretaris hiernaar kijkt en hoe staat het met het actieplan om jonge kinderen te leren fietsen en dat ook te stimuleren. Andere collega's vroegen daar ook naar.

[0:23:32] Voorzitter, ik vraag even of ik nog spreektijd heb nog een halve minuut gang.

[0:23:41] Een veelgehoorde ergernis bij mensen met een fysieke beperking zijnde fietsen en scooters op geleidelijnen, vooral op stationsplein en ik vraag de staatssecretaris of zij met de gemeente in gesprek wil gaan over extra handhaving daarop

[0:23:54] voorzitter, fietsen moeten ook vooral veilig zijn goede infrastructuur, goede verlichting op fietsen en met het oog op onze vergrijzende bevolking ook een fietshelm. Zeker als er ook op elektrische fiets gereden wordt bij het debat over verkeersveiligheid hebben we het gehad over de groeiende groep. Mensen die een risico vormt op verkeersslachtoffer te worden en fietsveiligheid onder ouderen is ook een heel groot vraagstuk en voorzitter, wij zien in de in de stukken eigenlijk helemaal niets terug over de fietshelm. Dat komt niet één keer in de toekomstvisie voor, terwijl het swof heel duidelijk aangeeft dat dit een belangrijke maatregel zou kunnen zijn om verkeers ernstig hoofdletsel te voorkomen als er ongelukken plaatsvinden en dat is een logische vervolgstap naar veiliger fietsen. Dus ik wil vragen aan de staatssecretaris of zij bereid is te kijken naar bijvoorbeeld een land als denemarken, waarbij zonder het invoeren van een helmplicht mensen toch heel erg gestimuleerd worden om een fietshelm te dragen en waarbij ook naar maatregelen is gekeken om bijvoorbeeld als je samen een fietshelm koopt dat de andere gratis krijgt dus bij een fietshelm kopen. Krijg je een tweede gratis en dat is denk ik. Dat soort maatregelen kunnen heel erg stimuleren om een fietshelm aan te schaffen en je nog eens twee mensen mee in plaats van de staatssecretaris bereid om daarnaar.

[0:25:28] Dankuwel dankuwel begin wel u vroeg of u nog een beetje tijd had en daarna gingen we aan het eind van uw betoog ongeveer zes keer hetzelfde. Nog een keer zeggen. Dus dankuwel. Maar u krijgt nog meer spreektijd, want de heer crul heeft nog een vraag. Gaat uw gang.

[0:25:42] Nee, voorzitter, ik zou mijn interruptie heel graag willen gebruiken om de felicitaties van mevrouw de graaf voor de cda-fractie in gelderland die de uitgeroepen is samen met de christenunie tot de meest fietsvriendelijke fractie om die ook maar in ontvangst te nemen. Want je hoorde ik net niet ertussen zitten dus bij deze gebruik een interruptie daar graag.

[0:25:58] Kijk eens aan. Zo is het dan zijn we gekomen aan het eind van de eerste termijn aan de zijde van de kamer. De minister altijd heel lang weet ik vroeg kwart voor. Nou dat valt in de raad mee dus dan schors ik de vergadering tot kwart voor elf. Ik zie ik dat goed via kwart voor elf ik schors de vergadering.

[0:26:29] Fietsen.

[0:45:55] Ik open de vergadering. Ik geef het woord aan de staatssecretaris voor haar inbreng. In eerste termijn.

[0:46:02] Dat gang dankuwel. Voorzitter en ook dank aan de kamer voor de inbreng en de eerste termijn. Ik hoor veel ambitie en dat is natuurlijk hartstikke mooi want nederland is een fietsland bij uitstek en de fiets heeft de band mee.

[0:46:16] Gisteren nog werd bekend dat het aantal aandeel fietsers naar het werk ook flink in de lift zit en dat is natuurlijk top.

[0:46:22] Ik wil heel graag nog meer fietsers naar het werk. Ik hoef te voordelen voor de schone lucht, voor het klimaat en onze gezondheid en de files op de weg niet meer uit te leggen aan de leden van deze commissie.

[0:46:32] Ik vind het ook mooi dat ik afgelopen jaar bijna acht honderd miljoen euro kon investeren en betere stallingen meer veilige doorfietsroutes en een betere aansluiting op het openbaar vervoer en mevrouw van der graaf verwees ook al naar die gelden voor de ontsluiting van nieuwe woningbouw wijken en het mooie is van de acht, honderd miljoen die wij uitgeven aan fietsbeleid.

[0:46:55] Dat is relatief gezien een flink bedrag omdat een meter fietsen en vraag over het algemeen goedkoper is om aan te leggen dan een meter weg of spoor of een kilometer. Dus de impact ervan is ook vele malen groter van dat bedrag. Dus daar ben ik heel erg trots op

[0:47:13] en al helemaal omdat het samen met de bijdragen van provincies en gemeenten boven het miljard is uitgekomen. Dat is echt een enorme impuls. En wat mij betreft gaan we door.

[0:47:24] Ik heb zelf in elk geval nog vijftig miljoen euro om stallingen bij stations aan te pakken. Ik wil ook meer rekening houden met de inpasbaarheid van fietspaden langs het spoor en de snelweg. Want dat onderstreept de volwaardigheid van de fiets nog eens extra.

[0:47:38] En om alle ambities nog verder te onderstrepen, vind ik het mooi om vandaag alvast aan te kondigen dat op één mei en grote fiets campagne start. We gaan op een positieve manier mensen verleiden. Want een kort ritje. Dat is zo gefietst zeggen wij dan. Ik heb de eerste campagne items en fietstassen is dat heb ik bij me en voor wie er eentje wil hebben, is er in. Ik heb je zorgt dat het onder het budget is van cadeaus die jullie mogen accepteren en het zijn echte collectors items en ik hoop dat jullie want wij werken graag met fietsen ambassadeurs. Dus ik hoop dat als ik jullie een keertje op de fiets door den haag zie fietsen dat ik dan de fietsen achterop jullie bagage dragen mag zien en bij meneer haverkort zie ik een ben ik benieuwd of die achterop de fed past dan

[0:48:29] ja

[0:48:30] misschien ook eens te voegen. Griffie.

[0:48:35] Dankuwel zeg ik maar even namens de hele commissie poseren eventjes want de beeldspraak is niet van de lucht. Wat de fiets zat in de lift en mee. Maar nu hebben we ook nog

[0:48:49] fietstassen dankuwel. Gaat u gaat u verder met uw betoog dankuwel.

[0:48:55] Ja.

[0:48:57] Heb ik ook voorrang met zo'n als je deze.

[0:48:59] Ik denk het wel ja ik vind dat zal ik even met minister harbers overleggen want die gaat weer over verkeersveiligheid en dan toch meteen over naar een serieus serieuzer onderdeel wel net over veiligheid, want de ambities die wij hebben die komen ook met uitdagingen,

[0:49:16] bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid op onze soms drukke fietspaden en dat is iets van mijn collega mark harbers veel werk van maakt als onderdeel van een bredere puzzel om het hele verkeer veiliger te maken.

[0:49:28] Ik zal de vragen van de kamer over veiligheid die vandaag gesteld zijn zo goed mogelijk beantwoorden, maar ik wil ook verwijzen naar het debat over verkeersveiligheid dat deze commissie met de minister heeft op eenendertig mei en met name ook omdat het als je het hebt over verkeersveiligheid ontzettend belangrijk is om een integraal naar te kijken en dat is ook de reden waarom niet. Een deel van de veiligheid bij mij is belegd. Maar alles en de portefeuille bij de minister, maar uiteraard werken wij wel op dit thema heel erg goed samen.

[0:49:59] Een andere uitdaging waar we met z'n allen volstaan. Dat is vervoers, ongelijkheid en daar hebben we de afgelopen week ook een grote conferentie georganiseerd mobiliteit voor iedereen.

[0:50:10] Het was een hele positieve conferentie. Er waren veel spelers uit het veld aanwezig dat wagen

[0:50:17] andere departementen, wat natuurlijk heel belangrijk is. Dat viel hier ook al een aantal keren en en de commercie, maar ook grote vervoerders, belangenbehartigers en gebruikers van het openbaar vervoer zelf

[0:50:31] en ik was ook geraakt door verhalen van mensen die niet mee kunnen doen omdat ze geen fiets hebben niet durven of fysiek niet kunnen en dat zou ik toch ook even willen benadrukken richting de heer haverkort van de vvd. Want voor een heleboel mensen lijkt het vanzelfsprekend dat je leert fietsen dat dat leren je ouders vaak als je jong bent en dan stap je als kind al vrij gemakkelijk op een fiets. Maar er zijn ontzettend veel gevallen waarin het niet gebruikelijk is in nederland dat je leert thuis om te fietsen

[0:51:05] tijdens die conferentie van afgelopen maandag was ook de wethouder van amsterdam aanwezig en die gaf aan dat vijfentwintig procent van de kinderen in amsterdam niet kan fietsen.

[0:51:16] Dus dat betekent dat die kinderen echt een achterstand hebben op het gebied van kansen die ze hebben op mobiliteit en daarmee dus ook kansen op scholing, werk en bijvoorbeeld het bezoek van familie en vrienden. Dus het kan ook echt iets betekenen voor je sociale netwerk of bijvoorbeeld naar sport clubs kunnen gaan.

[0:51:37] Wat mij opviel is wel dat iedereen die daar was heel erg veel goede ideeën had met name ook heel erg aangaf. Dat is niet draven om mensen die actief zijn op het gebied van vervoer heel erg. De verbindingen met elkaar aan het zoeken waren en we hebben nu aangegeven. Ook als ministerie samen met de nieuwe mobility foundation dat we in het najaar weer een conferentie willen organiseren waar alle ideeën die zijn verzameld. Afgelopen maandag waar die verder worden uitgewerkt en we weten nog niet precies of het een actieprogramma wordt of dat het een manifest wordt. Maar daarin komen wel concrete acties samen willen doen. Samen met het bedrijfsleven, samen met belangenbehartigers, samen met reizigers, samen met vervoerders en samen met de overheid

[0:52:19] en ik nodig de commissieleden van harte uit om daar en het najaar bij aanwezig te zijn. En dan zullen we zorgen dat de uitnodiging ook tijdig bij jullie op op de stoep beland.

[0:52:33] Voorzitter wordt provincies is ook al gevallen. Volgende week rond deze tijd staan we in het stemhokje en ik hoop dat dat en alle provincies gaat leiden tot stevige fietsambities want provincies die gaan bijvoorbeeld over het aanleggen van meer doorfietsroutes. Wat ook echt een wens van mij is en dan wil ik nu graag overgaan tot beantwoording van de vragen. Ik heb een. Het was een relatief korte termijn, maar er zijn ontzettend veel vragen gesteld. Dus ik ga heel eventjes de blokjes noemen. Het eerste gaat over fietst stimulering dan een blokje over de uitvoeringsagenda

[0:53:06] dan een blokje lopen

[0:53:09] fiets en vraag

[0:53:10] dan stations stallingen

[0:53:13] een blokje verkeersveiligheid. En dan nog de categorie overig

[0:53:19] over fietst stimulering.

[0:53:22] Mevrouw. Ik vroeg of ik ervoor gaan zorgen dat alle kinderen in nederland die dat niet kunnen betalen recht krijgen op een fiets.

[0:53:29] Ik gaf net al aan de introductie aan dat ik het heel erg belangrijk vindt dat werk school of sport voor iedereen bereikbaar is dus ook voor kinderen.

[0:53:37] Daarvoor moeten kinderen ook toegang tot vervoer hebben, waaronder met de fiets en dat is nu nog niet het geval en met de city deal fietsen wil ik daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Samen met gemeentes leven in nederland ruim twee, honderd duizend minderjarige kinderen en hun gezin rond moet komen van een bijstandsuitkering en die kunnen zich vaak ook geen fiets veroorloven. De anwb die heeft zo'n vijftien duizend opgeknapte fietsen uitgedeeld aan kinderen die geen fiets hebben. Je ziet steeds meer van dat soort initiatieven komen en het goede aan die conferentie van maandag was dat bijvoorbeeld ook de anwb. Ze hebben willen graag meedenken over het actieprogramma richting najaar en we zien heel veel koppel kansen met andere mensen die zich aangesproken hadden. Dus er zijn heel veel initiatieven, maar we moeten kijken hoe we er voor zorgen dat zo fijnmazig maken, zodat het zodat de fietsen ook echt terechtkomen bij diegenen die het het hardst kunnen gebruiken en daar ga ik me ook de komende tijd voor inzetten om daar een goede actie agenda op te maken en dat doe je denk ik altijd met name door heel erg alle kennis van onderop te gebruiken

[0:54:43] en te kijken hoe wij hier wat meer boven af wat voorwaarden kunnen creëeren. Maar ik vind met name het feit dat iedereen bij elkaar brengen nu een hele belangrijke taak voor ons

[0:54:53] ook omdat er behoorlijk wat middelen zijn vanuit het bedrijfsleven bijvoorbeeld om dit soort projecten te gaan stimuleren. Dus ik wil proberen om den haag nog stappen te gaan zetten. De komende maanden

[0:55:06] mevrouw basiliek, die vroeg ook wat mijn ambities zijn op het gebied van fietsen van iedereen. Ik ga ik ervoor zorgen dat iedereen recht krijgt op een fiets naar volgens mij heb ik daar ook al net op geantwoord.

[0:55:19] Mevrouw van ginneken die heeft ook aangegeven dat sommige kinderen niet kunnen fietsen. En wat kunnen we daaraan doen.

[0:55:26] Ja. Binnen die city deal fietsers gaan we ook kijken wat we daar specifiek aan kunnen doen want het begint er natuurlijk mee dat je ook op een veilige manier gebruik moet kunnen maken van een fiets. Dus daar moet zeker ook aandacht voor zijn omdat die groep groter is dan we soms met z'n allen wel eens denken.

[0:55:45] Even kijken. Mevrouw van der graaf. Die vroeg nog hoe het staat met het actieplan om jonge kinderen te leren fietsen en dat ook te stimuleren.

[0:55:53] Dat gaat dus via die city deal. Maar dat doen we ook samen met het ministerie van binnenlandse zaken.

[0:56:00] Het doel van die city deal is dus ook om kinderen die niet kunnen te stimuleren. Om te leren hoe ze moeten fietsen.

[0:56:10] Dat is een dubbele. De tweede.

[0:56:14] Dan waar we zijn gekomen aan het eind van het eerste blokje. Ze vraag van

[0:56:20] mevrouw van der graaf van de christenunie.

[0:56:23] Voorzitter, dankuwel. Het is heel goed om dat te horen over om jonge kinderen te leren fietsen. Ik vroeg me af of de staatsssecretaris dan ook bereid is om daarbij aandacht te hebben voor mensen en gezinnen die hier zijn komen wonen. Die komen uit landen of culturen waar de fiets nog niet zo gangbaar is en ook moeten leren fietsen in nederland. Om zich te kunnen verplaatsen en of u bij die city deals ook de stichting zoals vluchtelingenwerk of ontmoeting. Daarbij kunnen betrekken, want ik hoor u zeggen dat u nog aan plannen werkt. Bent u daartoe bereid want ik denk dat dit ook een belangrijke doelgroep is om daarin mee te nemen.

[0:57:04] De zeker een hele belangrijke doelgroep voorzitter, dus dat gaan we zeker doen en het goede was dat als je kijkt naar zoals die bijeenkomst maandag waren al heel veel van dit soort partijen ook bij aanwezig en voor zover wij nog andere kansen zien, zullen we ook andere organisaties en bedrijven bijvoorbeeld actief bij betrekken. Dus ik dank mevrouw van der gaag voor voor deze suggestie.

[0:57:31] Dan ben ik aan het einde van dit blokje.

[0:57:34] En dan is er nog een vraag van mevrouw van ginneken d zesenzestig.

[0:57:38] Ja. Dank. Voorzitter, ik vind het mooi hoe de staatsssecretaris secretaris beschrijft dat ze in overleg met alle betrokkenen partijen ook dat probleem van het niet kunnen fietsen wil aanpakken, krijgt de aandacht in het city deal. Maar dat zou ik graag toch wel wat concreter willen maken want kan de staatssecretaris toezeggen om binnen die ziet city deal te onderzoeken of concrete doelen rondom aantallen school fietsexamens afspreken of dat een bijdrage kan helpen aan meer fiets vaardigheid of campagnes een bijdrage kunnen leveren aan meer fiets vaardigheid. En dan de vervolgvraag. Wanneer is het resultaat van die city deal beschikbaar? Wanneer weten we wat we gaan doen, kan staatssecretaris toezegging overdoen.

[0:58:22] Staatssecretaris.

[0:58:24] Op de laatste vraag de city deal komt in het najaar en de fiets.

[0:58:31] Ja. En om op dat eerste punt terug te komen over die fietsexamens. Dat is ook wel iets om met de minister te bespreken, want het gaat heel erg over verkeersveiligheid. Maar ik zal punt ook doorgeleiden richting hem en natuurlijk kijken we ook en onze eigen plannen altijd hoe we de verbindingen op een logische manier kunnen maken. Maar in principe zit dat dus de totale verkeersveiligheid aanpak van minister harbers.

[0:58:56] Dan heb ik een blokje over het toekomstbeeld fiets.

[0:59:02] Mevrouw van gent vraagt mij om ambitie aan de toezegging om de lat hoger te leggen voor minder autokilometers en meer ambitie voor fiets forensen en fiets kilometers bijvoorbeeld naar honderd vijftien duizend

[0:59:12] deze zomer heb ik in eerste betrouwbaar beeld hoe de ontwikkeling en het aantal fiets forensen gaat en als dat er goed uitziet, wil ik wel met u afspreken dat ik de lat weer wat hoger leggen.

[0:59:22] De signalen. Nu zijn er weer op het niveau van voorkomen. Het zitten. Dus wat dat betreft ben ik ook wel heel optimistisch.

[0:59:29] De heer haven gekocht vroeg gaf aan dat de fiets zorgt voor bijna één miljoen banen en dat moeten we koesteren en uitbouwen en daar daar nationaal toekomstbeeld aan bijdragen. En hij vraagt ook hoe ik dat zie

[0:59:42] uit het recente verdienpotentieel rapport dat ik met de kamer heb je deelt blijkt dat de nederlandse fiets sector sterk gegroeid met veel kansen voor verdere internationale groei in de toekomst en ik zeg ook in om de internationale handel kansen te vergroten door nederland fietsland internationaal op de kaart te zetten. Ik heb afgelopen jaren bijvoorbeeld ook deelgenomen aan twee succesvolle handelsmissies in den naar california en eentje naar londen en je ziet dat wij dan ook echt als voorbeeld land worden gebruikt en dat heel

[1:00:14] veel behoefte is om te leren hoe wij onze infrastructuur aanleggen en dus zodra die infrastructuur op een goede manier ingeregeld gaan mensen vanzelf ook meer fietsen als het punten. Mevrouw die ik net maakte vergelijking met een heleboel staten en amerika california wil daarin vooroplopen. Maar dat zijn natuurlijk ontzettend interessante markten ook voor onze eigen nederlandse fiets industrie om om in te investeren. Dus dat doen we volop

[1:00:43] de heer haverkort vroeg ook nog hoe ik aankijk tegen de groei van elektrische fietsen.

[1:00:47] Wat ik heel positief vind is dat door die opmars van de elektrische fiets ik grotere afstanden op de fiets bereikbaar worden. Mensen op de inbraak lijken vaak ook langere afstanden af en ik zie de e-bike vooral als alternatief voor kortere autorit.

[1:01:03] De heer haverkort vroeg ook een goede fiets kan bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland fietsen is gezond neemt weinig ruimte in op de wijk en het houdt de lucht schoon door james c o twee uit te stoten en ik blijf me daarom inzetten voor het stimuleren van het gebruik van de fiets door de opmars van de elektrische fiets worden. Dus die grotere afstanden op de fiets gemakkelijker bereikbaar. Dat is natuurlijk een mooie oplossing eventueel voor het verhogen van bereikbaarheid en wat meer landelijke gebieden maar en onze hele aanpak die we

[1:01:40] zichtbaar willen uitrollen op het gebied van vervoers, ongelijkheid kijken we natuurlijk ook heel nadrukkelijk op het aansluiten van alle modaliteiten op elkaar. En als je met je elektrische fietsen op een goede manier bij een bushalte kunt komen of bij een station. Dan is dat natuurlijk wenst en doordat als je op het platteland wordt de afstand iets groter zijn vergroten, vergroot een elektrische fiets natuurlijk ook je kansen op een goede aansluiting op de andere vervoersmodaliteiten, vervoersmodaliteit.

[1:02:11] En dan vroeg meneer haverkort nog

[1:02:14] hoe ik ervoor zorgt dat de positieve gezondheidseffecten van sport fietsen mee blijven tellen en of ik dat ook kan opnemen en de toekomstbeeld.

[1:02:22] Ik vind het heel belangrijk dat de positieve gezondheidseffecten meegenomen worden en dat neem ik mee en mijn fiets stimulering aanpak ik intensiveren en een landelijke campagne kiest de fiets ook uit naar een omvangrijke rijksoverheid overheidscampagne.

[1:02:37] Meneer haverkort vraagt ook nog of ik bereid ben een overleg met de fietsersbond regelgevende instanties en nederlandse fietsenmakers een ontwikkelingstraject te starten, zodat die steeds groter wordende doelgroep van mindervaliden kan blijven trappen.

[1:02:49] Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven fietsen

[1:02:54] en ook uberhaupt kunnen fietsen en ook de doelgroep van mindervaliden en die is heel erg breed. Dat kan gaan om lichamelijke beperkingen visuele beperking en geestelijke beperkingen en voordat een ontwikkel traject kan worden gestart, wil ik eerst meer inzicht krijgen en soorten beperkingen van mindervaliden en ook wat hun fiets behoefte is en ik werk ga ik samen met andere partijen daarvoor

[1:03:19] mevrouw van der graaf. Die vroeg of die gaf aan van wel. De fiets een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgave. Dan is een steviger rol vanuit het rijk nodig.

[1:03:30] Hoe ga ik mijn regisserende rol invulling geven.

[1:03:33] Nou, juist door de door mij geformuleerde ambities en de prominente rol die de fiets nu al heeft gekregen bij het bereikbaar maken van nieuwe woningbouwlocaties ben ik en steviger om een regisserende rol aan het invullen en dat is oprecht naar mijn mening en sprong naar voren.

[1:03:52] Dan had mevrouw van der graaf nog gevraagd hoe het hoe de bijdrage van het rijk aan de uitvoeringsagenda er concreet gaat uitzien en of medeoverheden daar goed bij worden betrokken

[1:04:02] en hoe men bijdragen aan een landelijk dekkend netwerk vandoor fietsroutes eruit gaat zien. Dat is onderdeel van de uitvoeringsagenda weet ook dat ik dat samen. Voorzitter, met de medeoverheden doe ik informeer de kamer daarover in het najaar.

[1:04:17] Als het einde van dit blokje.

[1:04:18] Dat is een vraag van mevrouw van ginneken d zesenzestig.

[1:04:25] Ja. Dank. Voorzitter, ik heb inmiddels twee. De staatssecretaris zei hij ten aanzien van die ambitie van tienduizend extra fiets forensen deze zomer herijken. Dat is mooi. Ik neem aan dat we daar dan ook een een brief over kijken of de staatssecretaris tot nieuwe conclusies kon komt. Ik wil haar daarin meegeven dat het kind, maar ook eind vorig jaar heeft aangegeven dat in tweeduizend, zevenentwintig het aantal fiets gebruikers sowieso fors hoger zal liggen in belangrijke mate ook vanwege bevolkingsgroei. Dus ik vraag de staatssecretaris specifiek om dat ook mee te week dat de ambitie niet een soort autonome groei is die toevallig heel gunstig uitpakt. Maar dat we ook echt te ver houding tussen automobiliteit en fiets mobiliteit verschuiven. En als de voorzitter mij toestaat de de andere vraag. De staatssecretaris heeft die gaan met partijen kijken naar wat voor soort beperkingen hebben mensen nu om deel te nemen aan op het op de fiets deel te nemen aan het verkeer. Dat raakte de vraag die ik stelde of die staatssecretaris in kaart kan brengen. Hoe groot die groep is waar ze tegenaan lopen. Ik neem aan dat de staatssecretaris dat dan ook concreet meeneemt. Wanneer rapporteert staatssecretaris. De kamer over terug.

[1:05:37] Staatssecretaris. Ja voorzitter, ik stel voor om dat ook mee te nemen en gewoon onze aanpak die we ook richting het najaar willen presenteren. Het gaat om grote groepen. Als je kijkt naar de groep slechtziende dat dat gaat ook alleen al drie, honderd vijftien. Duizend mensen in nederland. Het zijn enorme aantallen en zo heb je natuurlijk nog een heleboel andere groepen die een bepaalde specifieke die specifieke aandacht nodig hebben om hen te bevorderen en hun mobiliteit.

[1:06:04] Dus dat zullen we daarin meenemen en ook in die fietsen aanpak die in het najaar nog verder

[1:06:11] deelt wordt met de kamer.

[1:06:13] Die haverkort vvd.

[1:06:15] Voorzitter, dank de staatssecretaris voor de beantwoording. Maar ik zou ook zo graag zien dat ze gewoon met met de fiets sector in gesprek gaat voor de mensen die niet direct ter beperking hebben want het zou zo mooi zijn als we die enorme grote groep senioren en veertig, vijftig procent van onze inwoners aantal straks is is gepensioneerd en heeft heel veel tijd om gewoon lekker naar buiten te gaan en te fietsen

[1:06:39] dat we die niet eerst een label van een beperking op plakken voordat we er iets voor verzinnen. Maar dat we ook gewoon zonder dat dat en ik zeg dan vanuit de wmo of de gemeente specifiek gemaakt moeten worden. Toch de mogelijkheid heeft om veilig en stabiel van a naar beter kunnen en daar kunnen we als overheid best een beetje bij helpen. Dus is de staatssecretaris bereid om niet te wachten tot al die beperkingen in kaart gebracht zijn. Maar gewoon het gesprek te openen en te kijken of de fietsers. Wat wat er nodig is om de fiets zo te maken dat hij senior. Ik zeg dan stoer en die scheelt een functie heeft zichtbaar.

[1:07:19] De staatssecretaris.

[1:07:23] Ja voorzitter, natuurlijk is het altijd zo dat wij openstaan om met iedereen te spreken bespreken. Ook al met heel veel belanghebbenden zitten volgens mij ook een aantal hier op de publieke tribune die ook een wijk. Heel goed naar het ministerie weten te vinden. Maar meneer haverkort mag ervan uitgaan dat wij altijd bereid zijn om te kijken wat wij al eerder kunnen doen. En natuurlijk hebben we continu gesprekken die lopen altijd met iedereen die zich meldt bij onze en ideeën heeft om het beleid te verbeteren. Mocht dat nu nog niet het geval zijn op specifieke groep waar u naar verwijst, dan mogen ze zich altijd melden bij het ministerie om dat gesprek met de medewerkers aan te gaan.

[1:08:06] Dankuwel. Dan gaat u verder met uw volgende blokje.

[1:08:10] Dat gaat verlopen. Dat is ook de eerste keer dat dat echt als commissie onderwerp wordt geagendeerd.

[1:08:20] Even kijken. Mevrouw liep die vroeg of ik de wens van groenlinks deel om lopen als integraal onderdeel van de toekomstvisie op mobiliteit op te nemen. Ik heb actieve mobiliteit als een van de mogelijke uitwerking thema's en de mobiliteit visie, visie benoemd dus lopen, zal een integraal onderdeel van de visie gaan uitmaken.

[1:08:39] Mevrouw, ik vroeg ook nog in hoeverre ik me hard maken voor het investeren en voetgangers netwerken bij de plannen van de ontsluiting van nieuwe woningbouw gebieden, al dan niet in combinatie met lokaal openbaar vervoer. Via de afspraken over woningbouw en mobiliteit zijn middelen vrijgemaakt voor het ontsluiten en bereikbaar maken van de woningbouw gebieden. De uitwerking van die afspraken, waaronder ook de voetgangers naar wijken zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente.

[1:09:05] De selectie van maatregelen is ook gekeken naar het flankerende beleid van de regio.

[1:09:12] Mevrouw basiliek vroeg ook nog specifiek naar het pieterpad aan het nederlandse kust pad wat mijn visie is op dat soort paden en in hoeverre ik ook kansen zie om de ontwikkeling van nog meer van die paden te faciliteren

[1:09:23] en ze vroeg ook of de ns wandelroutes meer gestimuleerd kunnen worden. Ik vind langeafstands wandelpaden aan de ns routes. Hele mooie routes die een grote behoefte voorzien.

[1:09:35] De verantwoordelijkheid voor de recreatieve routes. Die ligt bij de provincies en ze pakken dat ook heel goed op.

[1:09:41] Ik geef een subsidie aan wandelnet voor de belangenbehartiging voor wandelen en ook een coördinerende rol bij lange afstands paden

[1:09:51] dan voorzitter, heb ik nog een blokje over fietsinfrastructuur.

[1:09:57] De heer krol, die vroeg welke rol kan spelen en het verbeteren van de fietspaden op eigen areaal is daar zicht op.

[1:10:05] Ja.

[1:10:06] Op het areaal van rijkswaterstaat bevinden zich fietspaden en andere paden die door fietsers worden gebruikt en die zijn deels en beheer bij rijkswaterstaat en deels en beheer bij andere overheden

[1:10:16] bij het net nv en er wordt door het ministerie van infrastructuur en waterstaat en door rijkswaterstaat gekeken naar meer koppel kansen zoals fietsverbindingen

[1:10:26] en binnen die projecten worden wensen met de omgeving span als besproken en daar ook gekeken worden naar mogelijkheden voor het verbeteren van bijvoorbeeld de fietsinfrastructuur

[1:10:36] of een meer koppel kansen uiteindelijk ook gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de technische maakbaarheid aan natuurlijk ook de financiering.

[1:10:46] Meneer krol vroeg ook welke acties worden ondernomen naar aanleiding van de genoemde inventarisatie van fietsen infrastructuur op eigen areaal.

[1:10:54] De eerste resultaten van de inventarisatie van de fietspaden aan de paden waarop je fietst wordt de staat van die paden aan het gebruik van die zijn opgeleverd. Die twee rapporten die bode op korte termijn gepubliceerd en op dit moment wordt het beheer en onderhoud opgave verder in beeld gebracht.

[1:11:12] Mevrouw bouchallikh, die vroeg of ik eindelijk bij met de drempelbedragen afschaffen hoe de bijdrage van het rijk aan het programma er concreet uit gaat zien.

[1:11:24] Allereerst ik schaft de drempel bedragen echt niet af

[1:11:28] omdat de drempelbedragen geen belemmering zijn om vanuit het rijk mee te kunnen investeren en fietsen infrastructurele maatregelen ze daar bijvoorbeeld via zogenoemde specifieke uitkeringen de specs in het kort mee geïnvesteerd worden en kleinschalige lokale en regionale fiets investeringen.

[1:11:45] De bijdrage van het rijk uit het met voor de fiets wordt nog verder uitgewerkt.

[1:11:51] Mevrouw van ginneken die vroeg of ik bereid ben in gesprek met provincies, gemeenten en vervoerders te onderzoeken hoe deelfietsen structureel kunnen worden aangeboden langs buslijnen, met name dun bevolkte gebieden daar de last maal zijn.

[1:12:03] Ik ben daarover momenteel in gesprek met lokale overheden aan met vervoersautoriteiten.

[1:12:09] Ik heb de kamer en december geïnformeerd over de start van het samenwerkingsprogramma deelmobiliteit aan het deelmobiliteit. Hup programma, en ik zal de kamer voor de zomer informeren over de voortgang van die programma's en of er nog verder onderzoek nodig is.

[1:12:26] Mevrouw van gent, ik vroeg nog welke mogelijkheden. Ik zie om doorfietsroutes, maar ook de laadpaal mee te nemen bij het aanleggen van nieuwe doorfietsroutes.

[1:12:36] Met die regio maken we dus die adaptieve meerjarige uitvoeringsagenda fiets en de mogelijke voorzieningen langs doorfietsroutes worden daar ook in meegenomen.

[1:12:45] De heer haverkort die vroeg nog of ik kan toezeggen in overleg met de provincie gelderland te kijken naar sneller en vervulling van de plannen met betrekking tot de motie minas.

[1:12:55] Het afgelopen jaar is door de regio in kaart gebracht. Welke mobiliteitsmaatregelen, wenselijk en noodzakelijk zijn. De kennis over passende en noodzakelijke hou veel maatregelen. Die is dan ook aanwezig bij de regio en w en de regio die zijn overleg om op basis van die informatie

[1:13:13] dit inzicht aan de tweede kamer te verschaffen aan bij de voortgangsbrief van het recht

[1:13:19] wordt u geïnformeerd over de stand van zaken,

[1:13:23] mevrouw van der graaf vroeg nog of de positie van de fiets als zelfstandig modaliteit en het afval mobiliteit fonds wel voldoende geborgd is en gaan we dat ook zien in de begroting.

[1:13:34] Alle modaliteiten die leveren een bijdrage aan het mobiliteitssysteem en daarmee ook aan de bereikbaarheid in nederland aan de fietsers daar een volwaardig onderdeel van

[1:13:44] en bij de begroting tweeduizend, vierentwintig jaar een aanzienlijk deel naar de fietsinfrastructuur. En dan kunt u denken aan de structurele middelen voor doorfietsroutes. De coalitieakkoord middelen voor fietsen infrastructuur, maar ook de coalitieakkoord met voor de ontsluiting van woningen waarvan dus ook weer een aanzienlijk deel gaat naar fietsinfrastructuur.

[1:14:05] Dat waren de antwoorden in dit blokje. Voorzitter,

[1:14:08] Haverkort vvd heeft vraag.

[1:14:10] Voorzitter, drie korte vragen kan de staatssecretaris aangeven wanneer die voortgangsbrief meer komt

[1:14:16] kan zijn. Nog iets zeggen over fietspaden bij school zones naar aanleiding van de motie koerhuis en aangezien dit over infra gaat. Ik heb ook gevraagd naar de behoefte aan bredere fietspaden en meer verlichting wellicht dat het een ander blokje zit. Maar ik heb die vraag nog niet beantwoord gekregen.

[1:14:32] De staatssecretaris.

[1:14:34] De brief komt in juni en het blokje over ligt dat ze bij verkeersveiligheid dat contador

[1:14:41] de vraag

[1:14:44] dan betoog bos.

[1:14:47] Fietspaden. School.

[1:14:49] Ook bij verkeersveiligheid.

[1:14:51] Mevrouw van ginneken heeft een vraag,

[1:14:54] Ja. Dank aan de stad voor de beantwoording. Ik heb haar als het gaat over de laat ik zeggen. De verzorgingsplaats voor de fietser langs de doorfietsroute horen zeggen dat ze dat meeneemt. Dat dat mee wordt genomen in de meerjarige plannen die in overleg met provincies gemaakt worden en qua proces snap ik dat maar ik ben op zoek naar iets meer najaar een visie en sturing vanuit de staatsssecretaris is de staatssecretaris het met d zesenzestig eens dat een fietser op doorfietsroutes dezelfde mogelijkheden en voorzieningen verdient als een automobilist en dat die gelijkwaardigheid van dat soort voorzieningen ook het uitgangspunt moet zijn voor die meerjarige plannen.

[1:15:32] De staatssecretaris.

[1:15:33] Kijk het aanleggen van infrastructuur om mensen extra te laten fietsen heeft, terwijl ik alleen zijn als de voorzieningen ook op een goede manier worden geregeld en

[1:15:43] dat betekent dat we daar rekening mee zullen houden en de aanpak van de plannen.

[1:15:48] Het is natuurlijk wel zo dat we altijd moeten kijken wat er zeg maar ook financieel allemaal mogelijk is. Dat zijn ook bepaalde beleidskeuzes die niet alleen maar door mij worden gemaakt, maar ook binnen de mogelijkheden moeten passen van de middelen die mij ter beschikking worden gesteld. Dus dat zijn uiteindelijk ook keuzes die bij de kamer liggen maandag. Maar mevrouw van ginneken mag er sowieso van uitgaan dat wij samen met de andere betrokken. Paul als altijd kijken naar een zo goed mogelijk ingerichte totale infrastructuur en daar horen ook bepaalde voorzieningen bij. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor stallingen. Daar hebben we het ook vaker over. En als je meer elektrische fietsen gebruikt. Dan moet je ook kijken van is het nodig om bijvoorbeeld bepaalde laat punten langs een doorfietsroute te maken als batterij lang genoeg mee kan gaan dan heeft dat misschien niet heel veel toegevoegde waarde. Maar dat hoor ik dan ook graag en aanloop naar zeg maar de eind versie die we presenteren aan de kamer. Dus dan zal ik dat altijd kunnen onderbouwen. Ook op dat moment.

[1:16:45] Dat terwijl er net een lobbyist zijn batterij aan het opladen is op de publieke tribune. De staatssecretaris vervolgt haar betoog.

[1:16:56] Want die moet misschien straks nog helemaal terug naar zeeland.

[1:17:01] Dan moet je ook een volle batterij. Dan heeft het sen het blokje alvast station stallingen en mevrouw bush liet die vroeg hoe het staat met de onderhandelingen over de exploitatie van fietsparkeren en de haren en concessie.

[1:17:14] Nou mijn moties van het cda d zesenzestig en groenlinks heeft de kamer mij ook verzocht om de exploitatie voor fietsparkeren bij stations en de nieuwe haren en concessie borgen.

[1:17:23] De nieuwe haring concessie wordt momenteel uitgewerkt en daarin wordt ook de exploitatie van bewaakte fietsparkeerplekken bij stations meegenomen zoals dat ook en de huidige concessie het geval is.

[1:17:35] Mevrouw van gent vraagt hoe de hoe ik het veilig parkeren van je fiets bijvoorbeeld met hun fietskluizen bij een bushalte meenemen en de nieuwe investeringen

[1:17:43] de afspraken over investeringen bij fietsenstallingen op grote stations nu en ook in de toekomst. Die hebben veelal betrekking op de bewaakte. De mensen stallingen op middelgrote stations zijn vaak zelfs service fietsenstalling aanwezig om je fiets veilig te stallen

[1:17:59] en de vervoer op bepaalt samen met de desbetreffende gemeente of bij kleinere stations betaalde fietskluizen worden geplaatst naast de gewone maaiveld stallingen en dat hangt ook van de verwachte vragen af.

[1:18:10] De decentrale overheden die zijn verantwoordelijk voor de investeringen en fietsenstallingen bij de busstations. Dus dat is niet een rijkstaken.

[1:18:19] Mevrouw van der graaf. Die vraagt op

[1:18:25] de handhaving van fietsen en scooters op geleidelijnen en of ik en gesprek wil gaan met gemeente of er extra handhaving daarop.

[1:18:34] Ik ben in gesprek met de gemeente of het invullen van richtlijnen rond fietsparkeren en handhaving is daar ook een onderdeel van. Ik zal bij gemeente ook specifiek aandacht vragen voor dit punt misschien nog even ter informatie van mevrouw van der graaf. Ik sprak ook nog op de conferentie afgelopen maandag met een vertegenwoordiger van de van een stichting die de belangen van slechtziende

[1:18:54] behartigt en die gaf aan dat je je heel veel voorzieningen hebt loop lijnen, bijvoorbeeld voor mensen met slecht zicht.

[1:19:03] Maar dat die vaak inderdaad op een andere manier gebruikt worden. Maar dat het geen onderdeel is van andere weggebruikers maar gewoon onwetendheid over hoe vervelend het is als wij bijvoorbeeld een fietsparkeren op zo'n lijn of dagen op lopen en dat blokkeren en hij gaf aan van nou mensen weten het gewoon niet aan daar niet een keer en een onderwijs aanbod worden meegenomen, zodat je ook mensen meer bewust te maken. Dus ook daar heb je weer die kruisbestuiving met andere ministeries waar je signalen aan moet gaan doorgeven. Maar er is altijd belangrijk om dus te kijken van welke slimme oplossingen kunnen mensen ook zelf bedenken.

[1:19:44] Mevrouw van der graaf. Die vroeg ook nog hoe ik bij kan dragen op het laden op stations, zowel grote als kleine. Er is eerder gebleken dat laden van elektrische fietsen op afgesloten fietsparkeerplekken niet zonder risico's is

[1:19:57] prorail onderzoekt de mogelijkheden en kijk ook welke veiligheidsmaatregelen er dan extra genomen moeten worden.

[1:20:04] De ns is een pilot gestart met ov fietsen op station driebergen zeist. Maar dat vergt en de praktijk wel de nodige aanpassingen.

[1:20:13] Als het einde van dit blokje. Voorzitter,

[1:20:17] en dan heb ik nog een blokje over verkeersveiligheid

[1:20:22] met wel de opmerking dat we op eenendertig mei. Dus dat debat met de minister is. Dus ik zal antwoorden. Maar als u echt de diepte, en wel dan verwijs ik wel. Dan geef ik alvast op voorhand aan naar het debat met de minister daarover omdat het zo belangrijk is om alles wat te maken heeft met verkeersveiligheid zo integraal mogelijk te kunnen bezien en dat past binnen zijn portefeuille beter

[1:20:43] meneer haverkort die vroeg mij of ik een update kan geven. Naar aanleiding van de motie koerhuis over fietspaden bij school zones. De uitwerking daarvan die ligt bij collega harbers.

[1:20:57] Hij heeft ook en het commissiedebat dagen en december een aantal uitspraken over gedaan. Dus daar verwijs ik de heer haverkort graag naar

[1:21:05] meneer haverkort die vroeg ook hoe ik kan aangeven hoe ik aankijk tegen de behoefte aan bredere paden en meer verlichting was de vraag die nog even aan herinnerde het kennisplatform crow heeft richtlijnen voor het ontwerp en de inrichting van toekomstbestendige fiets en vragen

[1:21:24] mijn collega ondersteunt wegbeheerders deze richtlijnen toe te passen en de praktijk bijvoorbeeld via de investeringsimpuls verkeersveiligheid.

[1:21:31] Meneer haverkort die vraagt ook hoe de landelijke regelgeving mee ontwikkeld met verandering en samenleving

[1:21:39] crowe maakt richtlijnen voor de inrichting en de breedte van fietspaden en die richtlijnen worden eens in de zoveel jaar geactualiseerd, zodat ze aansluiten bij de ontwikkelingen.

[1:21:48] Dus de breedte en de richtlijnen sluit aan bij het veranderende fietsgedrag. De benodigde breedte wordt niet overal gehaald en de breedte van fietspaden is dan ook een onderdeel van het nationaal toekomstbeeld fiets.

[1:22:02] Meneer haverkort vroeg ook nog naar de duo fiets. Ik zie dat fabrikanten en maatschappelijke organisaties bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe fiets modellen. Ze werd en limburg op een doortrappen bijeenkomst een opvouwbare driewieler fiets getoond

[1:22:18] en op de drie wiel fiets ontdekt daar. Dat is ook een mooist kabel wordt die worden georganiseerd onder het programma doortrappen kunnen ouderen allerlei typen drie wiel fietsen uitproberen

[1:22:31] dan mevrouw van der graaf. Nog een vraag over de wijk. Iets minder enthousiaste. De heer haverkort

[1:22:37] het gedrag op die voegt tijdje loopt volgens de spuigaten uit zijn ze wel veilig genoeg moet er een helmplicht gelden is een elektrische fiets met dikke banden zolang die voldoet aan de kenmerken van een elektrische fiets, zoals bijvoorbeeld de trap ondersteuning.

[1:22:51] Wanneer zo'n fiets niet voldoet aan de kenmerken. Ik kan het een snor en bromfietsen zijn geld al een helmplicht en mocht u daar meer vragen over hebben. Dan verwijs ik u door naar het debat met de minister op eenendertig maart,

[1:23:08] mevrouw van der graaf. Die vroeg ook nog naar of ik wil kijken naar denemarken waar mensen worden gestimuleerd om een helm te dragen. Niet echt bij de minister en die zet zich in op het sterker promotor van het vrijwillig gebruik van de fiets haal. Hij werkt daar ook een strategie hiervoor uit en daarom wordt ook gekeken naar denemarken en eenendertig mei vindt het debat plaats tussen dan kunt kan mevrouw van der graaf met de minister daarover in gesprek

[1:23:39] dan een vraag over de fietshelm van mevrouw van der graaf. Waarom komt het woord fietshelm dan niet één keer en de toekomstvisie voor,

[1:23:48] zoals ik heb aangegeven en het nationaal toekomstbeeld fietsers bij het aanleggen van fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid altijd een randvoorwaarden. De fietshelm die ligt op het terrein van de minister heeft de kamer eind twintig, tweeëntwintig laten weten te werken aan een strategie voor het promoten van het vrijwillig gebruik.

[1:24:05] Dus ik moet wel zeggen dat ik vind dat je in principe best wel kunt verwijzen naar de verkeersveiligheidsmaatregelen

[1:24:15] die genomen kunnen worden en de discussies die daar op andere plekken over gevoerd worden. Maar omdat we zo integraal mogelijk willen zijn. Vind die discussie nou eenmaal plaats en een ander kader.

[1:24:29] De heer krol, die vroeg of ik bereid ben toe te zeggen een lange termijn strategie te ontwikkelen hoe we de fiets veilig en toegankelijk houden voor een groeiende groep fietsers.

[1:24:38] Sinds tweeduizend achttien. Mocht het programma doortrappen uitgevoerd door alle provincies en meer dan tweehonderd twintig gemeente doortrappen gaat om bewustwording en gedragsverandering van de oudere fietser.

[1:24:52] Ik vind het heel belangrijk dat we ouderen helpen om langer en veiliger te blijven fietsen met alle activiteiten

[1:24:58] in dit programma en voor wat betreft de fietsveiligheid heeft de minister een aantal sporen uitgezet zoals het meerjarenplan fiets veiligheid waarover die op eenendertig mei met de kamer in gesprek gaat

[1:25:10] mevrouw jenneke die vroeg

[1:25:12] of die geeft aan sommige mensen hebben behoefte aan speciale fietsen zoals een driewieler en die wordt dan niet vergoed, kan ik in kaart brengen hoe groot die groep is de wmo die wordt per gemeente geregeld. Ik heb nu geen zicht op de omvang en de behoeften van die doelgroepen. Ik geef die vraag graag door aan mijn collega's van vws. Ik weet dat sommige wmo loket de drie wiel fiets via de wmo wel vergoeden en het programma doortrappen wordt de drie wiel fietsen onder de aandacht gebracht en een van de acties die de fietsersbond uitvoert voor doortrappen en diverse gemeenten is de drie wiel fietsen ontdek dagen en daar kunnen dus ook gebruikers. Dat heb ik ook al aangegeven.

[1:25:53] Diverse modellen fietsen uitproberen.

[1:25:59] Even kijken. Mevrouw van der graaf. Die vroeg nog wa. Waarom het woord fietshelm niet voorkomt. Maar die had ik al beantwoord.

[1:26:09] En uw vraag is daarmee ook beantwoord. Zie ik non-verbaal. Of toch een interruptie uitgelokt. Gaat uw gang.

[1:26:15] Want voorzitter, de staatssecretaris gaf zelf ook eigenlijk al een beetje tussen de regels. Ik vind ook wel dat je in ieder geval fietsveiligheid moet verwijzen. Wij verbaasden ons er gewoon echt heel erg over als we het hebben over de toekomstvisie van de fiets dat er helemaal niet naar verwezen wordt. En juist de integraliteit van het beleid zou juist veronderstellen dat je dat wij het toekomstbeeld over de fietst juist wel mee zou nemen. En als we dan kijken naar de grote uitdagingen voor de fiets. Dan is het niet alleen om nieuwe mensen op de fiets te krijgen. Maar dan zijn het al die mensen en de groeiende groep mensen die als we nu niets doen. Slachtoffer wordt in het verkeer en daar hebben we een grote missie en dan kan de staatssecretaris verwijzen naar het debat wat er nog weer opnieuw gaat komen met de minister. Maar ik vind dat staatslid staatssecretaris ook zelf in haar toekomst visie voor de fiets. Echt een stelling in zou kunnen opnemen. En want we weten dat het werkt op het moment dat we veel spreken over het dragen van der helm. Dat mensen het erover hebben dat het verstandig is en dat is toch heel goed wat de staatssecretaris zou kunnen doen op het moment dat zij komt met een landelijke campagne. Er komt dus een blik geld vrij om mensen op de fiets te krijgen daar dan niet ook even gezegd worden. Het is ook verstandig om een helm te dragen. Voorzitter, want alleen als we met alle kleine beetjes die kant opgaan. Dan kunnen we ook de verkeersveiligheid voor de fietsers stimuleren en daar ligt ook een taak voor de staatsssecretaris.

[1:27:54] Is de staatssecretaris dat met christenunie.

[1:27:57] Voorzitter, veiligheid is sowieso een randvoorwaarden en dat is zo'n vanzelfsprekendheid dat het niet nadrukkelijk en dit plan staat en daar hadden we misschien een zin aan kunnen wijden. Ik wat ik kan toezeggen aan mevrouw van der graaf is dat we het wel zullen meenemen en de uitvoeringsagenda uiteraard.

[1:28:19] Ik

[1:28:19] denk wel dat het toch van belang is om de discussie over hoe je aankijkt tegen een helm plicht om die te voeren en het debat met de minister. Want ik weet dat de christenunie een voorstander is van der helm plicht. Maar volgens mij is dat nog geen gegeven.

[1:28:37] Voorzitter,

[1:28:39] Als u mij de christenunie, mevrouw van der graaf.

[1:28:41] Voorzitter, er gaan hier dingen door elkaar lopen. Voorzitter is groot onderzoek gedaan en we weten dat fietsveiligheid een enorm probleem is en dat het dragen van een helm er aan bijdraagt dat er minder hoofdletsel plaatsvindt, misschien zelfs slachtoffers dodelijke slachtoffers. Ook zou kunnen voorkomen. Het is gewoon veiliger als je een helm draagt en we weten dat de cijfers er niet om liegen en we weten dat in april ook weer nieuwe cijfers aanstaande zijn en ik hou mijn hart vast, zeg ik hier dus dit vraagt actie. Voorzitter, een helm plicht. Daar heeft niemand het over. Maar dat het verstandig is om een helm te dragen dat we die boodschap uitdragen vanuit de overheid. Dat lijkt ons wel belangrijk dat de overheid stimuleert.

[1:29:32] Dus als we dan een landelijke campagne gaan doen. Staatsssecretaris wilt u daar dan in meenemen dat niet alleen dat korte ritje zo gefietst is maar fietsen, maar ook veilig dragen. Een helm.

[1:29:45] De fiets verstandig dragen helm.

[1:29:48] Voorzitter, ik verwijs mevrouw van der graaf. Echt naar het debat met de minister hierover. Die gaat over alle soorten verkeersveiligheid ook over fietsveiligheid

[1:29:57] en wij zullen uiteraard wel veiligheid meenemen en de uitvoeringsagenda ook naar aanleiding van wat de commissie daar verder over bespreekt op eenendertig mei.

[1:30:07] Goed. Dan zijn we gekomen aan het eind van de eerste termijn blokje. U heeft toch een blokje overigens. Nou kijk eens aan kan. Ik zie de onrust aan de kant van de nog niet beantwoorde vragen gaat uw gang. Een heel dik.

[1:30:20] Blokje zijn dan ook best van een aantal mevrouw van ginneken die vroeg naar de fietsdepot s van de gemeente.

[1:30:28] Even kijken of ik het met haar eens ben dat het wenselijk zou zijn om de fietsen beschikbaar te stellen voor maatschappelijke initiatieven. Ik vind het een goed idee om met een aantal steden te onderzoeken of overblijvende fietsen ingezet kunnen worden en het kader van fietsen voor iedereen de fietsen moeten en de eerste plaats zoveel mogelijk terug naar de eigenaar of verzekeraar. Zeker als het een gestolen fiets blijkt te zijn. De fiets. Dit positief werken vaak met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om fietsen op te knappen en doorfietsen te verkopen, kunnen ze die projecten ook weer financieren.

[1:30:58] En wat ik weet uit bijvoorbeeld het projecten utrecht. Dat is dat sowieso ook de gemeente al een heleboel fietsen afneemt bij het bij de shop waar mevrouw jenneke is geweest en die worden ook specifiek ingezet voor de doelgroep aan mevrouw van ik ernaar verwijst.

[1:31:17] Dan had meneer haverkort een vraag over gemeente en vrijwilligers die steeds vaker worden geconfronteerd met vergunnings, vraagstukken volg toertochten of mountainbike routes. En wat kan ik daaraan doen? Ik kan er wel daar niet. En op ingrijpen. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Meestal is dat de gemeente of de provincie en zij bepalen dan ook of er een vergunning nodig is. De vergunning die esther om spelregels vast te leggen, onder andere voor de veiligheid van de toerfietsers en ook voor andere weggebruikers.

[1:31:46] Meneer haverkort vroeg ook hoe ik aankijk tegen de groei van elektrische fietsen en op welke manier ik de productie en het recyclen van fietsen en ons land stimuleren

[1:31:55] de groei van elektrische fietsen die zorgt voor extra fietsen kilometers en dat vind ik natuurlijk een hele positieve ontwikkeling. We zetten ook en op die internationale handel kansen en de productie van nederland richting buitenland en algemene zin stimuleren ik recycling het de goede initiatieven van recyclen van fietsen stimuleren we

[1:32:18] en ik zorg ook voor kennisdeling denkt dan bijvoorbeeld aan initiatieven van het opknappen van fietsen voor mensen die zich geen fiets kunnen veroorloven. E-bikes die vallen onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

[1:32:31] voor elektrische en elektronische apparaten. Dus ze hebben ook al een inzamel en recycling doelstelling en ook de batterij rijden en e-bikes die vallen onder die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor batterijen en dat geldt dus ook een inzamelings en recyclingdoelstellingen voor

[1:32:49] mevrouw bush. Die vroeg nog hoe ik het stop principe integreren en de samenwerking met de minister en het ministerie van bzk,

[1:32:57] het ontwerpen op nabijheid en het stimuleren van actieve mobiliteit. Dat is een onderdeel van het afwegingskader grootschalige woningbouwlocaties en dat afwegingskader dat blijven hanteren en de samenwerking met bzk ook in het kader van de woningbouwafspraken en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van de afspraken en ook voor lokale mobiliteit beleid.

[1:33:19] Mevrouw van der graaf vraag is hoe ik aankijk tegen hubs waar elektrische fietsen kunnen worden opgeladen en goed beveiligd kunnen worden gestald. Ik kijk positief aan tegen dat soort hubs. Ik heb onlangs nog een hub geopend en utrecht.

[1:33:34] Ik heb u en de brief of laten weten zeven miljoen euro te hebben vrij gespeeld van meer dan honderd deel mobiliteitshubs. Daarmee doen we kennis op met veel geinteresseerden decentrale overheden die al plannen toesturen. Volgens het afgesproken kader en het kader van het ontsluiting programma voor de woningbouwopgave is zelfs zeven procent van de zeven een half miljard beschikbaar voor ontsluiting met onder andere hubs.

[1:33:59] Mevrouw van der graaf vroeg ook nog

[1:34:02] of het opladen van elektrische fietsen geen plek verdient in de visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer van de minister van ez k. Dat denk ik niet want qua opgave zit geen overlap tussen het opladen van een e-bike met het opladen van elektrische auto's, bestelbussen en vrachtwagens. Zowel de oplaadt locaties verschillen, maar ook de benodigde capaciteit is echt wel van een andere orde.

[1:34:29] Mevrouw bush liet die vroeg of ik bekend met het stond principe. Dat had ik misschien als eerste even moeten beantwoorden. Daar ben ik mee bekend

[1:34:38] stappen trappen openbaar vervoer, mobility service en privé auto vervolgens

[1:34:45] en de mobiliteitsvisie worden stappen en trappen, net als de andere elementen van het stond principe als integraal onderdeel gezien van mobiliteit en van de mobiliteit ketens

[1:34:56] en dan de laatste vraag, voorzitter van mevrouw van ginneken die geeft aan dat bepaalde mensen speciale fiets nodig hebben. Volgens mij hebben we ook al antwoord gegeven op die vraag en ik zal die vraag doorgeleiden aan mijn collega's bij vws.

[1:35:14] Ja ik zie twee korte vragen zien korte vraag van mevrouw van ginneken van d zesenzestig of u had geen vraag.

[1:35:22] Dit eigenlijk hetzelfde als de interruptie van de heer komen, omdat wij samen vragen hebben gesteld. De heer krol namens d zesenzestig over de afsluitdijk. Dus ik laat hem even de heer crul. Om de interruptie

[1:35:30] wordt mede namens deze.

[1:35:32] Ik kijk het allemaal fijn. En u heeft twee vragen. Gaat uw gang.

[1:35:38] Allereerst voorzitter, wij hebben specifiek gevraagd naar de mogelijkheid of de afsluitdijk. Één keer per maand een weekend open kan voor fietsen en wandelen gebruikt en ten tweede heb ik de staatssecretaris gevraagd of zij iets kan vertellen over de publiekprivate samenwerking safe.

[1:35:52] We hebben zevenhonderd vijfendertigduizend gestolen fietsen fietsdiefstallen per jaar zou de staatssecretaris al iets kunnen vertellen over de belangrijkste actiepunten uit het plan.

[1:36:01] Dat waren mijn twee onbeantwoorde vragen.

[1:36:05] Dus ik zal dat overzicht van de samenwerking met zeven zal ik doorsturen wat er acties van zijn als het aankomt op de afsluitdijk excuses dat ik die vraag niet had beantwoord. Want ik vind het zelf terwijl ik een hartstikke leuk en goed idee. Nou is het wel zo dat we daar overleggen of we zullen moeten hebben met rijkswaterstaat en ik zegt de heer krol graag toe dat wij dat zullen doen en mevrouw van ginneken dat ik dat zal doen.

[1:36:31] Mevrouw bush liet groenlinks,

[1:36:34] Dankuwel. Voorzitter, ik had een vervolgvraag over het stond principe. De staatssecretaris gaf aan dat dat integraal onderdeel is van de mobiliteit ketens waar het principe ook over gaat is welke modaliteit prioriteit moet krijgen. Dus allereerst het stappen trappen openbaar vervoer mobiliteit. En dan als laatste tenminste maas en dan als laatste de auto neemt zij dat ook mee in die afweging wordt er ook gewicht te hangen aan stappen als is en als laatste de auto.

[1:37:02] Ja, wij kijken natuurlijk hoe je op de beste manier mogelijk de stimulering kunt doen door de infrastructuur. Zo, en te regelen dat je ook gemakkelijker eerst gaat stappen. Vervolgens gaat trappen. Noem het allemaal maar op. En als je kijkt ook nu bijvoorbeeld bij de besteding van die woningbouw helder. Hoeveel geld gaat naar fietsinfrastructuur. Dan zie je dus dat we ook beter kijken naar de volgorde waarin bepaalde stappen willen zetten en dat betekent niet helemaal niets meer aan de auto doen of of wat dan ook, maar we zullen alle modaliteiten optimaal moeten inzetten en we hebben natuurlijk ambities om meer mensen aan het fietsen te krijgen, want meer mensen op de fiets naar het werk zien te krijgen en dat betekent dus ook dat iets voor de investeringen die je moet doen in de goede infrastructuur en dat doen wij volop binnen het ministerie en dat zullen we ook blijven doen.

[1:38:02] Dan zijn we nu echt gekomen aan het eind van uw beantwoording in eerste termijn en gaan we over naar de kant van de tweede termijn van de zijde van de kamer. Ik stel voor zo ongeveer een minuut en het woord is aan mevrouw van ginneken van d zesenzestig gaat gang.

[1:38:19] Dagvoorzitter een mooi debat over wandelen en fietsen blij dat we hierover praten want fietsen is, moeten volwaardige keuze in mobiliteit zijn duurzaam gezond en leefbaar. Ik heb zoals aangegeven, een lijst met twaalf fiets ideeën, waarvan ik er een aantal in dit debat heb behandeld. Ik overhandig zo meteen graag de staatsssecretaris dit document. Ik heb ook voor de collega's een exemplaar. Ik dank de staatssecretaris en de ambtenaren voor de beantwoording en voor de fietstassen en ik zou eigenlijk ook wel graag meteen willen aankondigen. Een tweeminutendebat

[1:38:52] te willen aan aanvraag. Oh en ik herinner me nog. Ik heb nog een doorvragen want een beantwoording van de staatssecretaris was me niet helemaal helder. Want eerder in het debat sprak ze over de speciale fiets en de mogelijkheden dat mensen die kunnen gebruiken dat het in de fiets aanpak. Dit najaar wordt meegenomen en later heb ik haar horen zeggen dat de collega's van vws dit punt onder de aandacht te brengen. Misschien is het en en maar het moet van niet of of zijn oké. Ik zie al een bevestigend knikken.

[1:39:20] Kees dankuwel. Dan is het woord aan haverkort.

[1:39:24] Voorzitter, dank de staatssecretaris begon er al mee. Haar eerste termijn. Iedereen moet kunnen fietsen. En daar is de vvd natuurlijk van harte mee eens en ga er ook gerust van uit dat in de regio. Iedereen kan fietsen is simpelweg vaak geen alternatief.

[1:39:39] Juist daarom. Voorzitter, vraagt de vvd aan aandacht voor de leefbaarheid op het platteland in dat toekomstbeeld in de uitwerking van het toekomstbeeld en daarom maken we ook de brug naar de fiets economie.

[1:39:50] Het planbureau voor de leefomgeving maakt regelmatig dikke rapporten over brede welvaart en leefomgeving en leefbaarheid en

[1:39:57] maar ik kijk vaak gewoon heel simpel naar de sponsor worden rondom het plaatselijke voetbalveld. En zolang daar nog een supermarkt en een kroeg en een kapper en een loon werken en landbouworganisatie bedrijf en een fietsenmaker zichtbaar zijn,

[1:40:08] maakt de vvd zich niet zoveel zorgen over de leefbaarheid. Dan zit het wel goed en heel vaak en dat is wel zorgelijk is dat niet meer het geval.

[1:40:16] En op dat punt kan de toekomstbeeld fietst dus nog aan kracht winnen en vraag ik de staatssecretaris om die twee specifieke punten leefbaarheid, platteland en de economie rondom de fiets in de uitwerking van de toekomstbeeld zichtbaar te maken. Dagvoorzitter.

[1:40:30] Dankuwel. Kernachtig, de heer crul, van.

[1:40:34] Voorzitter, dankuwel ik het cda kan het kort houden.

[1:40:38] Wij hadden nog een vraag openstaan over de ongelijkvloerse oplossingen. Maar ik ga niet nog een keer stellen want ik weet het antwoord al. Dat moeten we op negenentwintig mei met de minister gaan bespreken in het kader van fietsveiligheid. Wij willen nogmaals benadrukken dat de fiets

[1:40:52] en lopen onderdeel is van integrale aanpak om vervoers armoede aan te pakken. Wij zijn blij met de inzet van deze staatssecretaris op dat onderwerp en wij zien uit naar de toekomstige plannen en de uitvoering daarvan dankuwel.

[1:41:04] Dankuwel dan het woord aan mevrouw bush liet namens groenlinks.

[1:41:07] Dankuwel. Voorzitter, dank ook aan stadhuis en na team voor de beantwoording van de vragen veel zal gezegd, en ik kan mij grotendeels aansluiten bij de boodschap van collega's van het cda. Dus dan laat ik het hierbij dankuwel.

[1:41:18] Record dankuwel. Mevrouw van der graaf.

[1:41:20] De cursus. Voorzitter, ook ik dank de staatssecretaris voor de antwoorden en ook haar medewerkers die heeft meegenomen en ik ben blij met de toezeggingen die er is gekomen om mensen die uit andere culturen. Hier komen wonen te leren fietsen en daar ook vluchtelingenwerk en ontmoeting bij te betrekken. Daar ben ik blij mee en ook het gesprek over het parkeren van de van alles. Laat ik me zou zeggen op de geleidelijnen onder andere dat er het gesprek wordt gevoerd. Ik begrijp dat staatssecretaris verwijst naar plannen die er nog gekomen uitvoeringen. Daar kijken we naar uit is verderop in het jaar zullen we verder spreken en dan rond ik af met eigenlijk maar één vraag aan de staatssecretaris vindt de staatsssecretaris het ook verstandig dat als je fietst dat de fietshelm dan bijdraagt aan

[1:42:11] veilig fietsen.

[1:42:15] Dankuwel dan stuk voordat we in één keer doorgaan naar de beantwoording in tweede termijn het woord aan de staatssecretaris.

[1:42:22] Ja. Dankuwel voorzitter allereerst ook toch even een compliment aan het team fietsen en lopen want er is de eerste keer dat ze een volwaardig commissiedebat hebben gevoerd is best spannend en zoeken met z'n allen. Maar ik denk zeker voor een eerste keer dat dat zijn mij in elk geval heel erg goed hebben ondersteund en ik hoop dat de kamer ook tevreden is met de kwaliteit van de beantwoording. Maar de complimenten die netwerk maakt die hebben ze boven en rechts van mij zeker gehoord

[1:42:52] en we roepen natuurlijk met enige regelmaat ook te blijven herhalen omdat het belangrijke onderwerpen zijn.

[1:42:59] Mevrouw van ginneken kon een tweeminutendebat aan als dat ging over die speciale fietsen en de oproep om tegelijkertijd met vws het gesprek te hebben. Dat kan ik in elk geval toezeggen. Maar ik zie haar nu nee schudden waar ik net wel ja. Schudden op de samenwerking met vws en ik gewoon de aandacht die wij sowieso hebben voor de speciale fiets. Maar dan zie ik het tweeminutendebat graag komen. De heer haven gekocht die begon nog over de leefbaarheid op het platteland. Om dat mee te nemen.

[1:43:32] Als afgelopen maandag hebben we die bijeenkomst gehad over vervolgens ongelijkheid. Dat ging ook voor een heel groot deel over hoe mobiliteit de leefbaarheid op het platteland kan bevorderen en de kansen van mensen kan bevorderen, maar niet alleen maar op het platteland. Het geld soms ook al een de randen van steden waar veel mensen wonen die ook kansen ongelijkheid hebben omdat ze gewoon minder toegang hebben tot mobiliteit, ofwel omdat ze niet kunnen betalen of omdat ze niet bijvoorbeeld kunnen fietsen. Dus ik zal daar zeker aandacht voor hebben. Het heeft mijn warme aandacht en

[1:44:08] de heer haverkort kan er ook van uitgaan dat ik de komende tijd met alle stakeholders dat mijn ministerie in gesprek gaat ter voorbereiding op

[1:44:16] de plannen die we in het najaar weer verder gaan presenteren. We zijn al flink aan de weg timmeren op het gebied van de fiets.

[1:44:23] De heer krol krijgt inderdaad antwoord van de minister op de vragen over ongelijkvloerse oplossingen en mevrouw van der graaf. Dank ook voor de de opmerkingen is het verstandig en helm te dragen gevraagd zijn. Ik wil me echt onthouden van discussies over het zeg maar het het verplichten van een helm. Het is uiteindelijk een eigen keuze van mensen om een helm al dan niet te dragen.

[1:44:51] Uiteraard kan het een bijdrage leveren aan de veiligheid. Dus het is natuurlijk zo dat we dat in nederland op vrijwillige basis doen.

[1:45:02] Dankuwel voorzitter.

[1:45:04] Dankuwel voor uw beantwoording. Dan zijn we bijna gekomen aan het eind van dit commissiedebat en zoals gebruikt door de toezeggingen heen.

[1:45:13] Let u goed op en we zullen hier en daar ook nog een termijn eraan moeten toevoegen.

[1:45:19] Één de kamer ontvangt voor de zomer een brief over de voortgang van het programma, het samenwerkingsprogramma deelmobiliteit en over de vervolg acties die nodig zijn.

[1:45:31] Twee. De staatssecretaris zal het aspect veiligheid aan de orde laten komen in de uitvoeringsagenda

[1:45:36] is toegezegd aan mevrouw van der graaf.

[1:45:39] Dat is niet echt een toezegging. Tenzij u daar in een brief

[1:45:44] in de kamer

[1:45:45] op terugkomt.

[1:45:50] De uitvoeringsagenda die komt naar de kamer zoals die daar aan gekoppeld kan worden dat daar een terugkomt. Maar het staat bij het team sowieso genoteerd. Dus ja hoe dat dan precies werkt met met de interne organisatie bij de griffie. Dan weet ik.

[1:46:06] Strikt genomen is geen toezeggen. Maar dat is het is. Er staat genoteerd. Drie. De staatssecretaris gaat in overleg met rijkswaterstaat over de mogelijkheid om de afsluitdijk één keer per maand open te stellen voor fietsers en wandelaars en of informeert de kamer daarover. En wanneer zult u dat doen dus.

[1:46:23] Toezicht raken, een antwoord heb van rijkswaterstaat. Ik hoop zo snel mogelijk.

[1:46:27] Dat moet in een paar weken kunnen dan mevrouw van g. Dat is een toezegging aan uiteraard duo van ginneken en krul dan vier. De staatssecretaris gaat in gesprek met de minister van vws over de speciale fietsen.

[1:46:45] Daar komt u ook in een kamerbrief betoog op terug

[1:46:48] en dat was het

[1:46:51] daar moeten we toch wel even een

[1:46:52] termijn aan vastknopen is dat aan de aan de laatste dat u in gesprek gaat met de minister van vws over speciale fietsen.

[1:47:02] Ja we we kunnen dat dan uit. Ik zal het meteen oppakken, maar we zullen zodra dagen bekend is wat zullen we zeggen

[1:47:12] ik weet niet hoelang ze nodig hebben. Anders nemen we mee in het najaar bij alle informatie die we tegen die tijd verzameld moeten hebben. Dus uiterlijk najaar. Maar als het eerder is doe ik het uiteraard eerder.

[1:47:24] Dank

[1:47:25] dankuwel en u, mevrouw van ginneken miste nog geen.

[1:47:28] Ja ik heb staatsssecretaris ook een toezegging horen doen om te onderzoeken of wat de mogelijkheden zouden zijn om een deel van de gemeentelijke depot fietsen ter beschikking stellen, maatschappelijke initiatieven en daar. Ik heb er net geen interruptie gebruikt. Maar daar heeft de staatssecretaris geen termijn aan gekoppeld waarop ze daar de kamer over informeren.

[1:47:49] Voorzitter, ik weet niet of dat nou echt per se een toezegging moet zijn want dat is iets wat eigenlijk ook al voor een heel groot deel gebeurd en ik heb beloofd om dat blijvend onder de aandacht te brengen en verschillende gesprekken die ik voer met gemeente. Maar het lijkt mij niet zo heel erg handig om daar elke keer een terugkoppeling van te geven aan de kamer en we zullen dat blijvend onder de aandacht brengen van gemeenten via vng bijvoorbeeld of via andere gremia waarin we met de gemeente het gesprek hebben over toegankelijkheid van mobiliteit voor fietsers.

[1:48:24] In strikte zin geen geen toezegging, maar wel helder dat staatssecretaris. Dit zal meenemen. Er is een twee minuten debat aangevraagd door mevrouw van ginneken van d zesenzestig. En dan dank ik de staatssecretaris uiteraard haar ondersteuning roberto u vandaag de staf een extra taak had om het cadeau rond te delen. Dank daarvoor. De collega's voor hun inbreng en de mensen op de publieke tribune en thuis. Voor hun belangstelling sluit de vergadering.

[1:48:51] Ja.