Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

[0:00:00] Een hele goedemorgen hartelijk welkom bij de procedurevergadering van de commissie binnenlandse zaken. Wij gaan meteen van start.

[0:00:09] Allereerst de regeling van werkzaamheden.

[0:00:12] Daarvoor zijn er geen verzoeken van de leden ontvangen, maar er zijn wel twee initiatieven van de griffie toegevoegd aan deze agenda. Allereerst het verzoek van het instituut maatschappelijke innovatie en open state foundation om een petitie aan te bieden. De vraag is of u in kan stemmen met het organiseren van deze petitie

[0:00:33] akkoord. Dan gaan we dat inplannen dan als tweede is het mogelijk dat er een terugkoppeling komt van de rapporteurs, mevrouw van dijk en de heer omtzigt en de vraag is willen u dat nog bespreken, want beide leden moeten uit de plenaire vergadering gehaald worden. Maar dat kan dan doen we dat in het besloten gedeelte. Maar kijk even of er een

[0:00:55] dance voor is of er nog een besloten gedeelte moet plaatsvinden. Ik zie dat in geschud wordt. Mevrouw dekker abdulaziz.

[0:01:02] Ja. Voorzitter willen wel reageren op de op de startnotitie. Dus dan moet dat natuurlijk besloten of niet.

[0:01:12] Want als we niet doen. Dan gaan we akkoord.

[0:01:15] Ja.

[0:01:20] De rapporteurs geven in de notitie een terugkoppeling van het laatste overleg hebben gehad op vierentwintig februari. Daar zit volgens mij één punt in, namelijk of de commissie in gesprek wil. De rapporteur is maar op het moment dat het alleen maar de vraag is wil de commissie wel of niet in gesprek? Dan zou ik misschien nu besproken kunnen worden. Maar als het inhoudelijk over notitie gaat. Er moet het besloten deel. Maar rapporteur komt net binnen.

[0:01:44] Mevrouw dekker abdulaziz,

[0:01:46] Dank, voor zover ik wilde ingaan op dat willen wij wel of geen gesprek.

[0:01:52] Dan kunnen we dat ook doen en of er niet een heel apart gedeelte voor te zijn.

[0:01:55] Wilt u in gesprek.

[0:01:57] Wij hebben daar geen behoefte aan willen heel graag dat de staatscommissie begint

[0:02:02] helder.

[0:02:03] De andere opmerkingen, hierover.

[0:02:05] Simons

[0:02:07] even vanuit mijn collega die wil wel graag in gesprek met met de voorzitter.

[0:02:14] Dus als dat mogelijk.

[0:02:17] We gaan het even plaatsen naar de besloten gedeelte

[0:02:22] veel goed gaan we door er verder geen punten meer voor de regeling van werkzaamheden gaan we naar de brieven lijst voor binnenlandse zaken is één tot en met zes alleen geagendeerd zijn er opmerkingen over deze brieven?

[0:02:33] Nee, mooi. Tot zover de brieven lijst gaan we door naar de agendapunten

[0:02:40] allereerst agendapunt drie toelichting op het niet openbaar maken van de vertrouwelijke bijlage bij kamerstukken dertig, negenenzeventig, negentig, zeven, zeven is het vijf en de publicatie algemene inlichtingen en veiligheidsdiensten agendapunt vier beide te agenderen voor het commissiedebat. Aivd aangelegenheden zijn hier

[0:02:57] op of aanmerkingen op? Nee. Gaan we door naar agendapunt vijf werkprogramma twintig, drieëntwintig van het adviescollege openbaarheid, informatie huishouding te agenderen voor het commissiedebat wet open overheid, akkoord, agendapunt zes selectie, vierde, tranche regio deals te agenderen voor het ongeplande commissiedebat.

[0:03:13] De regio deals,

[0:03:14] Ja, mooi agendapunt zeven vormgeving middelen slavernijverleden te attenderen voor ongepland commissie, dat discriminatie en racisme en mensenrechten,

[0:03:23] de heer el yassini.

[0:03:25] Dankuwel. Voorzitter.

[0:03:27] Het verzoekers eigenlijk om een dossier slavernijverleden te maken, omdat het ook juist zo'n belangrijk onderwerp is en dit punt juist onder dat dossier te zetten, zodat er misschien ter zijner tijd een commissiedebat of een ander debat ingepland kan worden. Dus ik zou willen verlof.

[0:03:45] Alle punten gaan doen, maar kunnen douchen agendapunt acht kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid omzigt ook voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties en het voorstel is om dit te agenderen voor nota overleg en mijn vraag daarbij is op welke termijn en is de tijdsduur. Vier.

[0:04:04] Goed.

[0:04:08] De heer omtzigt,

[0:04:12] Ik kan mij vinden in de nota overleg. Ik denk dat het goed is om het noodoverleg voor de zomer te hebben omdat verre najaar de regering met de wet komt en als kamer er nog iets vindt motie zeventien dat dat het tijdstip zal zijn en dat dat niet vlak voor indiening moet zijn. Want dan kan er niks meer veranderen

[0:04:32] dat.

[0:04:33] En op welke termijn zou het liefst willen.

[0:04:38] En het ligt ook gaan of er nog een vraag die in de commissie vooraf gesteld worden. Dat hoeft wat mij betreft niet. Maar als iemand nog vraag heeft dan kan dat.

[0:04:45] Volgende. Het voorstel van de heer omtzigt. Kan de commissie daar verder mee instemmen. Ja, heel goed.

[0:04:53] Geen schriftelijke ronde vooraf even ter check. Oke. Heel goed agendapunt. Negen voortgang in voortgangsinformatie vijfde evaluatieronde greco goed voorstel agenderen voor de commissie, wat integriteit, integriteit, openbaar bestuur op dertien april

[0:05:09] agendapunt

[0:05:10] tien gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van vijfentwintig januari. De heer omtzigt.

[0:05:16] En misschien kunnen naar de volgende ik even op terugkomen. Maar ik zit even

[0:05:21] de puzzelen. Hoe ik met annex a i j omgaan.

[0:05:25] Daar zit natuurlijk met een knelpunt en die wordt het de vertrouwelijke inzage gelegd. Die kan natuurlijk niet publiekelijk iets over zeggen. Maar hou even de mogelijkheid open om misschien een kwartier van die commissievergadering besloten doen als iemand een opmerking over te maken.

[0:05:42] Dat gaan wij doen.

[0:05:45] De inplannen,

[0:05:45] In april de eerste gedeelte besloten is dat zo.

[0:05:49] Dat kan.

[0:05:50] Ook in gaan we doen agendapunt tien gedeeltelijk inwerkingtreding van de wet van vijfentwintig januari twintig, drieëntwintig tot wijziging van de wet huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn e u. Het voorstel is aangekondigde nadere informatie af te wachten.

[0:06:06] Agendapunt elf reactie op de aanbevelingen uit de heer omtzigt.

[0:06:10] Op willen aandringen om die nadere informatie wel voor eind mei te hebben want ik. We hebben te lang gewacht het die inwerkingtreding stap dat niet alles in één keer kan. Maar dat we niet de laatste dag voor het reces een briefje over krijgen.

[0:06:23] We gaan het doorgeleiden. Dit verzoek agendapunt elf reactie op de aanbeveling uit de vierde cyclus van universe op periode ik review. Het voorstel is om dit te agenderen voor de ongeplande commissie, wat discriminatie, racisme en mensenrechten, de heer el yassini.

[0:06:35] Ja. Dankuwel. Voorzitter, en juist ook omdat bepaalde onderwerpen belangrijk zijn. Zie je dat ze in commissieverband soms wel eens weg worden gedrukt door de andere onderwerpen die erin zitten hier dus ook commissiedebat, discriminatie is met mensenrechten worden vaak over discriminatie, racisme gesproken en veel minder in mensenrecht. Dus ik zou het voorstel willen doen om een dossier te starten. Mensenrechten om de apart ook gewoon de aandacht geven die het verdient en dat uiteindelijk ook gewoon los te koppelen, zodat je daar ook gewoon een apart commissiedebat over kan voeren in plaats van dat het eigenlijk weg wordt gedrukt door de onderwerpen die bij discriminatie, racisme de boventoon voeren.

[0:07:08] Dan kijk even naar de andere leden. Kunt u zich daarin vinden?

[0:07:11] De heer. We hebben mevrouw dekker abdulaziz,

[0:07:14] Voorzitter, ik opzich een dossier maken of mensenrechten is, is prima. Wij hebben hetzelfde probleem bij die samen met private privacy en mensenrechten en technologie, enzo en wat waar ik me druk om maak is het geval dat we dan apart over slavernij verleden, tijd apart over racisme en discriminatie. Een apart over mensenrechten en dat maakt dat

[0:07:33] de agenda echt wel heel erg veroorzaakt. Dus ik snap wel de overweging van de heer sienot. Voorzitter, ik maak me druk over onze agenda's.

[0:07:43] De heer adres geniet.

[0:07:44] Ook heel goed als het juist gaat om die agenda om ervoor te zorgen dat het voor ons allen behapbaar is een belangrijke sommige partijen die hebben niet enorm veel zetels, waardoor ze heel snel verschillende debatten moet voeren. Alleen voor discriminatie, racisme is eigenlijk een debat. Wat één keer per jaar wordt gevoerd en dat zou wij spreken voor mensenrechten dan ook kunnen ze dat zou dan niet zoveel nadruk moeten leggen op de agenda. Dus ik maak me daar wat minder zorgen.

[0:08:08] Is er nog een derde lid die daar wat aan de heer geurts.

[0:08:11] Die gaat mijn collega die net tegenover mis gaan zitten over maar ik zie ook de agenda druk alleen maar toenemen. Dus daarom alleen al zou ik het niet zo positief maar vinden. Maar misschien dat de volgorde bij een volgende debatten allereerst mensenrechten en dan discriminatie en racisme, dat de nodig dan alleen op meestal uit om eerst over dat onderwerp.

[0:08:33] De

[0:08:34] heel mooi dat we kunnen doen, mevrouw net.

[0:08:37] Ja, voorzitter, niet alles wat belangrijk is behoefte hun eigen vergadering, temeer wij hier al mohamed in een enorme werkdruk worstelen dus voor mij mag het gewoon op een agendapunt blijven.

[0:08:50] Meneer van baarle.

[0:08:52] Voorzitter, ik deel de mening van mevrouw bromet. We hebben dit

[0:08:56] eigenlijk sinds op best wel een paar keer gedaan in deze vorm. Dit overleg en dat ging vrij goed dat we dus ook gewoon wat thema's die in bredere zin aan mensenrechten raken bij het overleg discriminatie, racisme betrekken. Dus voor mij hoeft het niet per se opgeknipt.

[0:09:11] Ik geen handreiking doen naar de heer el yassini kunt zich vinden. Het voorstel van de heer geurts dat er in ieder geval expliciet de volgorde gaat over mensenrechten dat het dan.

[0:09:21] Volgens.

[0:09:23] Voorzitter in een ideale wereld zou dat kunnen is alleen natuurlijk wel zo dat elke politieke partij elke woordvoerder gaat over zijn eigen bijdrage en mijn ervaring van de afgelopen zes jaar.

[0:09:34] Mijn ervaring van de afgelopen zes jaar is dat ik heel vaak zie dat vooral als onderwerpen flink met elkaar worden gebundeld dat een bepaalde onderwerpen eigenlijk gewoon het schopte kindje worden van zo'n onderwerp juist stichting deze vaste kamercommissie wil ik juist de oproep doen om te zeggen zijn een aantal onderwerpen als mensenrechten die ik heel belangrijk vind afgelopen de commissiedebat over racisme, discriminatie hebben we dat er degelijk gezien dat de focus daarop werd gelegd en we kunnen andere politieke partij niet dwingen om zeggen we gaan eerst over mensenrechten praten dan de rest. Dus ik snap het voorstel van de heer geurts zo de commissie toch erg op haar hart willen drukken dat belangrijke zaken zoals mensenrechten ook gewoon de aandacht moeten hebben die het nodig is en een commissiedebat die daar aparte ruimte voor geeft, denk ik is verstandiger dan dat het verdronken wordt in andere.

[0:10:19] Uw punt is helder. Maar ik zie verder geen wijziging van mening. Dus dat betekent dat we het op dit moment zo laten zoals het is dus het wordt gewoon onderdeel van de commissie zoals voorgesteld. Er is geen meerderheid.

[0:10:32] De heer omtzigt,

[0:10:34] Ik ga er meerderheid hier niet niet bezorgen, maar ik wil wel een opmerking maken en die opmerking is dat wij een van de weinige parlementen zijn die geen commissie mensenrechten heeft.

[0:10:43] Er zijn ondergebracht bij een andere commissie, terwijl ook het britse parlement heeft er zelfs een aparte commissie over die vergadert alleen daarover dat van op de raad van europa en ik kan me voorstellen dat op dit moment de tijdsdruk.

[0:10:58] Hoog is.

[0:10:59] Maar één of twee keer per jaar apart praten waar de echte grote mensenrechten knelpunten zitten of er hier of elders zitten is geen overbodige luxe in nederland naar wat wij toeslagen schandalig elders gezien hebben. Dus ik zou er wel voor willen kijken of een volgende keer op de agenda terug kunnen laten komen waar we dit nou eigenlijk laten landen in ons in ons werk last.

[0:11:21] Het debat wordt twee keer per jaar ingepland. Vooralsnog. U kunt natuurlijk ook voor kiezen om een debat dan over mensenrechten te laten gaan om nog maar even suggestie te doen. Maar ik ga toch eventjes kijken waar meerderheid ligt. Anders komen we niet tot een meer. Vandaar u wilde net nog wat. Oké. Vooralsnog is het voorstel om het gewoon zo te laten zoals het is.

[0:11:40] Wij.

[0:11:43] Maar oké dan ga ik nu nog even langs.

[0:11:45] Wellicht. Ik vond het voorstel wat u op wel wel een interessant compromis. Ook

[0:11:51] mevrouw dekker, dan zetten we daar rapportages van de raad van europa en de rapportages van vn-mensenrechtencommissie te zetten we gewoon op de agenda.

[0:11:59] Mevrouw dekker abdulaziz voorstellen als toch twee keer per jaar wordt wordt gepland. Ik dacht dat het maar één keer per jaar was dan maakt het niet uit om het te splitsen

[0:12:08] als dingen maar niet te lang blijven liggen. Maakt

[0:12:14] meneer van baarle.

[0:12:15] Voorzitter, nou nou eens het tussen het idee om te splitsen waarbij dus in een originele situatie twee keer per jaar hebben over discriminatie en racisme, we het daar maar één keer per jaar over gaan hebben en ik hecht er toch aan dat we, gezien het belang van dat dossier twee keer per jaar over dat onderwerp over de voortgang met de minister kunnen spreken. Dus dan zou ik wel wensen dat er op z'n minst twee keer per jaar een commissiedebat, discriminatie en racisme blijft.

[0:12:41] Ik stel eigenlijk voordat er een extra commissie bijkomt over mensenrechten niet om minder maar goed is dan alsnog voor een commissiedebat er dan bij. Goed. Ik ga even kijken of daar stemmen voor opgaan. Anders houden we bij het oude is er behoefte aan een apart commissiedebat over mensenrechten.

[0:13:01] Ja misschien toch brieven.

[0:13:08] Ja precies. Dan gaan we dat zou doen en.

[0:13:11] Volgende procedurevergadering terug. Ja. Ok dankuwel. Voorzitter, alstublieft de heer el yassini gaan we door naar agendapunt even zien. We zijn inmiddels gebleven. Twaalf agenderen voor het breed werven en objectief selecteren binnen de rijksoverheid agenderen voor de commissie, wat functioneren rijksdienst op acht juli

[0:13:30] agendapunt dertien voor kennisgeving aannemen termijn voor aanvraag registratie voor kiescollege niet ingezetenen agendapunt veertien publicatie bouwbesluit inzake documenten over de tijdelijke wet onderzoek, aivd en mivd. Het voorstel is om dit te betrekken bij de verdere behandeling van de tijdelijke wet onderzoeken aivd en mivd naar landen. Met een offensief zijn we programma akkoord agendapunt vijftien kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid van baarle. Meneer van baarle. U moet toch zeer gelukkig zijn dat het er eindelijk is.

[0:13:57] En.

[0:13:59] Ik ga u meteen het woord geven. Zo meteen een. Het voorstel is om dit te agenderen voor nota overleg over de initiatiefnota van het lid van baarle en de vraag is dus eventjes weer op welke termijn en stemt u in met vier uur.

[0:14:12] Meneer van baarle.

[0:14:14] Niet direct voorzitter, omdat

[0:14:17] ik heb ook gezien dat er een dat de wetgeving gepland staat over de wet lijkbezorging. Dit onderwerp raakt daar aan. Dus als we nou binnen korte termijn over mijn initiatiefnota gaan spreken en over de wet lijkbezorging. Ik ik vind mijn onderwerp erg belangrijk, maar ik wil ook de agenda van de kamer niet belasten. Dus mij is het in principe om het even als we ook een manier zouden kunnen vinden dat we het samenvoegen en dat de collega's wat coulant zijn dat ik iets extra tijd krijgen om het ook over mijn nota te hebben, dan zou dat wellicht kunnen combineren. Dan hoeven we niet ook een apart nota overleg te organiseren.

[0:15:00] Maar dan lijkt het me heel goed. Dan gaan we even informeren wanneer het wetsvoorstel komt wanneer we dat verwachten. En dan gaan we eventjes naar een passend voorstel met wat u wat u net heeft geadresseerd. En dan gaan we het op die manier evenals voorstel doen om procedurevergadering zetten we het zo neer. Precies. Dat is heel helder. Fijn fijn dat het appel ook hartelijke gelukt is. Gaan we al mevrouw dekker abdulaziz.

[0:15:23] Ja voorzitter, gaan we nog een schriftelijke ronde ik hier nog overdoen of of is daar geen. Wij zouden we dat misschien een goed idee vinden we tegelijkertijd ook op willen afwachten of dingen niet dubbel te gaan doen als die wet snel gaat komen. Maar mijn verwachting is niet zo snel komt.

[0:15:42] Meneer van baarle. Wilt u een schriftelijke.

[0:15:45] Maar het is vooral de vraag natuurlijk of collega's daar behoefte aan dan dan als korea collega's dat wensen dan.

[0:15:52] Mevrouw dekker. Abdulaziz? Is uw vraag,

[0:15:53] De initiatiefnemer van de nota is.

[0:15:56] De minister voor de wetgeving overleggen.

[0:15:58] Nou voorzitter. Mijn vraag is meer van. Ik zou misschien schriftelijke ronde en goed idee vinden. Tegelijkertijd stelt de wet komt volgende week. Maar dat weten we natuurlijk niet. Dan kunnen we die schriftelijke vragen ook gewoon combineren misschien

[0:16:14] ja zo n beetje dubbel.

[0:16:17] Maar u heeft zowel behoefte aan schriftelijk overleg voor de wet als voor de initiatiefnota of gaat het sec over de initiatiefnota.

[0:16:25] Het heeft heel veel met elkaar te maken natuurlijk. Dus ik zou het wel willen combineren.

[0:16:31] Wij gaan informeren wanneer de wet overleggen wanneer het wetsvoorstel kamer komt en dan komen we met een voorstel terug. De procedurevergadering waarbij we uitgaan van het punt dat u heeft aangegeven, niet van baarle om het zo goed mogelijk met elkaar te combineren. Oké dan zijn we bij agendapunt zestien antwoord op vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid omzigt gedaan tijdens de wetgevers overleg van zevenentwintig september. Het voorstel is om dit te betrekken bij de commissie met archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de boog pop.

[0:17:00] Die opzicht kan ik.

[0:17:01] Wij vinden maar ik ben ondertussen wel heel benieuwd naar vandaag. Wat nou het beleid is met het vrijgeven van sms jes tussen bewindspersonen en kamerleden tussen bewindspersonen en bewindspersonen. Hier wordt geweigerd. Thom sms is vrij te geven. Termijn bewindspersonen die zijn geheim. Dat is heel bijzonder.

[0:17:20] Dus naar aanleiding van er vandaag gebeurd is, zou ik er wel een reactie op willen hebben van de minister van binnenlandse zaken en ook hoe dat beleid tot stand gekomen is

[0:17:30] mede gezien dat er in de volkskrant staat.

[0:17:33] Gaan we het verzoek. Om informatie gaan wij door.

[0:17:36] Doorgeleiden naar binnen een week of twee. Want daar zit wel wat haast achter.

[0:17:41] Als u dan ook microfoon weer uit doet dan gaan we dat zo doen. Agendapunt zeventien uit zijn beantwoording schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over geheimhouding stukken bijlmerramp is voor kennisgeving.

[0:17:51] Maar voorzitter, het wordt hier iemand zo vriendelijk. Mij is dat het volgende ik het woondebat hebben als die brief voordat we kunnen zijn, zou heel fijn zijn.

[0:18:01] Het verzoek,

[0:18:03] Dat hij bijlmermeer vol snel volgt want dan zijn we een week of zes mee bezig. Dus ik zie de stukken graag tegemoet.

[0:18:09] Maar even welk punten. Sorry. De bijlmerramp. Ik bedoel wordt te vragen.

[0:18:14] Den haag groeit niet vijfenzeventig jaar een het archief en ik hoop dat de die brief is van drie weken geleden. Daarin staat. We hebben nog een klein beetje extra tijd nodig zijn. Een week voorbij. Dus ik hoop wel dat ze binnen een week met een.

[0:18:27] Reactie komt helder. Dat gaan we ook teruggeven. Dat lijkt me wel zo netjes. Dan hebben we een nieuw agendapunt. Zoals u ziet er reeds geagendeerd en betrokken stukken heeft iemand nog iets over agendapunt achttien. Nee. Mooi. Gaan we door naar overige binnenlandse zaken agendapunt negentien planning behandeling van de raming der voor de tweede kamer in twintig, vierendertig benodigde uitgaven. Het voorstel is om de inbreng ten behoeve van het verslag vast te stellen op woensdag vijf april om twee uur en een wetgevers overleg te plannen op negentien juni. En inderdaad, we hebben de raming nog niet maar dan gaan we dat wel alvast inplannen zijn er opmerkingen over. Nee. Mooi agendapunt twintig gesprek met de raad van state over het jaarverslag twintig, tweeëntwintig, die we overigens ook nog niet hebben. Maar wat we wel graag willen inplannen

[0:19:11] stem de commissie in met het plannen van een gesprek met de vicepresident van de raad van state over het jaarverslag en het benoemingsbeleid op donderdag elf mei van half twee tot half drie.

[0:19:23] Oké dan gaan we dat zo doen.

[0:19:27] Mevrouw dekker. Abdulaziz.

[0:19:29] De voorzitter. Ik kan niet dan want dan heb ik het commissiedebat.

[0:19:35] Misschien kunnen we iemand anders sturen. Misschien is het in. Wij gaan.

[0:19:39] Deze op starten. Dat lijkt mij heel goed want we hebben nog niet de leden kan.

[0:19:57] Voorzitter, misschien is het goed. Echter een eenmaal procedure, want we hebben natuurlijk meerdere collega's bij binnenlandse zaken. Ik kan persoonlijk niet. Maar misschien kunnen één van de vier andere wel.

[0:20:07] Dat precies. We gaan inventariseren of er genoeg mensen aanwezig zijn. Anders verzoeken we om een nieuwe datum. Dan gaan we door naar agendapunt eenentwintig het kennis thema wetgeving, kwaliteit en verzoek is of de commissie instemt om eerste voorstellen uitwerking van de rapporteurs van de commissie op het kennis thema wetgeving kwaliteit af te wachten en daarna te bezien of er nog aspecten zijn die de commissie biza in apart kennis thema wil oppakken of in een commissiedebat met de minister van binnenlandse zaken zou willen bespreken

[0:20:37] zijn niet mee eens dat we dat even af wachten. Er zit ook een fantastische notitie ligt eronder waarvoor dank

[0:20:46] mooi agendapunt tweeëntwintig planning der werkzaamheden. Iemand daar op of aanmerkingen over nee. Agendapunt drieëntwintig overzicht geplande activiteiten. Iemand daar opmerkingen over? Nee. Agendapunt vierentwintig overzicht ongeplande commissie activiteiten.

[0:21:02] Mohamed,

[0:21:04] Ja. Voorzitter naar aanleiding van het commissiedebat financiële decentrale financiën, decentrale overheden zou ik graag een brief van de minister willen hebben over de stand van zaken. Hoe gaat het met het overleg tussen het kabinet en medeoverheden. En wat is de planning.

[0:21:20] Dat verzoek doorgeleiden agendapunt vierentwintig overzicht, ongeplande commissie activiteiten.

[0:21:26] De heer omtzigt.

[0:21:28] Fijn vinden als het gesprek met wrr ingepland kan worden.

[0:21:32] Ja.

[0:21:34] De vorige keer lag. Het is ook even zijn.

[0:21:41] Goed dan de rondvraag geen agendapunten. En dan gaan we nu over naar het besloten gedeelte wachten we even tot het besloten is

[0:35:00] middag hartelijk welkom bij de procedurevergadering voor wonen en ruimtelijke ordening. Wij gaan meteen van start op verzoek van de leden. Daar gaan allereerst de regeling van werkzaamheden. Daar zijn geen enkele punten aangedragen, zowel niet door de griffie als de leden gaan we naar de mededelingen ook geen punt. En dan de brieven lijst. Wie heeft er iets over brief nummer zeven tot en met vijftien

[0:35:26] een brief zestien tot en met vijfentwintig

[0:35:29] mooie stellen we dat vast. Gaan we verder met de agenda zesentwintig voorstel van wet van het lid kops.

[0:35:36] Het voorstel is om dit aan te houden tot na ontvangst van het advies van de raad van state en een reactie van de indiener daarop akkoord agendapunt zevenentwintig wijziging van de wet op de huurtoeslag. Het voorstel is. Ter bespreking wenst de commissie hun inbreng datum vast te stellen ten behoeve van het verslag.

[0:35:52] Meneer geurts,

[0:35:53] Ik stel voor dat wij over drie weken inbreng datum doen, maar er staat nog een nota bij, gezien de inhoud van de wet denk dat die nota kan vervallen.

[0:36:03] Dat vermoeden hadden wij ook kan de kennisinstrumenten vervallen en dan doen we over drie weken. Dan gaan we door naar agendapunt achtentwintig.

[0:36:14] Dat hoort erbij. Dat is mooi.

[0:36:16] Ja. Agendapunt negenendertig reactie op verzoek commissie over de nadere reactie op beëdiging, beëdiging. De einde ging permanente bewoning van recreatiewoningen attenderen wordt. Commissie staat van de volkshuisvesting en dat geldt ook voor agendapunt dertig en een punt eenendertig jaar agendapunt tweeëndertig met redenen omkleed advies

[0:36:35] aan het voorstel is om dit acht wordt commissie wat klimaatakkoord gebouwde omgeving op tweeëntwintig maart mooi agendapunt drieëndertig reactie op verzoek commissie over stilgevallen of vertraagde bouwprojecten te agenderen voor de commissie, wat woningbouwopgave en koopsector, mevrouw dekker, abdulaziz,

[0:36:51] Ja. Voorzitter, namens mijn collega boulakjar zouden wij eigenlijk dit punt willen betrekken bij het mogelijk plenair debat die door mijn collega's boulakjar en de heer nijboer zijn aangevraagd. Onze verwachting is dat die plenair debat eerder komt dan twintig je

[0:37:08] namelijk dat

[0:37:11] dat vermoeden heb ik ook.

[0:37:13] Gaat, het te doen. Agendapunt vierendertig assen van de beantwoording op de vraag van de eerste kamer voorstel is om dit te agenderen. Voor de ongeplande is wat de ruimtelijke ordening, mevrouw bromet,

[0:37:21] Voorzitter, ik zou willen vragen om het commissiedebat ruimtelijke ordening graag in te plannen voor het meireces of vlak daarna.

[0:37:33] Zijn inmiddels vijftien brieven op dus ik kijk even naar de andere leden. Kunt u daarmee instemmen.

[0:37:37] Ik snap dat we dat voor het zomerreces doen. Maar d zesenzestig zo vrij snel gezien ook mogelijk wetgeving die plannen doen en plenair debat nog dus voor mij hangt het niet vast dat het voor het meireces.

[0:37:50] Ik zou moeten gaan met.

[0:37:52] Voorzitter, ik had gezegd voor het meireces of vlak. Daarna is dan de vlakte.

[0:38:00] We doen agendapunt. Vijfendertig.

[0:38:03] Wanneer wel agendapunt vierendertig is is nog eerste kamer en ook voor ruimtelijke ordening en vijfendertig is voor kennisgeving aan te nemen dan reeds geagendeerd hebben we geen agendapunten en overige ook niet. Gaan we door naar de planning der werkzaamheden iemand iets over het agendapunt debat. Dertig leden debatten

[0:38:24] begrijp tweeëndertig overzicht geplande activiteiten

[0:38:28] agendapunt achtendertig overzicht, ongeplande commissieactiviteiten

[0:38:32] rondvraag besloten gedeelte. Dan sluit ik hierbij de vergadering.