Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Zaken

[0:00:00] Dames en heren, welkom bij deze procedurevergadering van de commissie buitenlandse zaken.

[0:00:04] We hebben een aantal onderwerpen op de openbare agenda staan en we hebben een besloten gedeelte met een vijftal agendapunten

[0:00:14] welkom. Meneer de roon.

[0:00:16] We beginnen met de regeling van werkzaamheden. Het verzoek van de heer van der lee is ingetrokken als goed is. Hartstikke goed. De heer van dijk komt iets later binnen. Dus die twee punten hou ik aan tot de heer van wijk binnen is. Dat blijft over het verzoek van de heer brekelmans. De heer brekelmans kunt u uw verzoek,

[0:00:32] De toelichten,

[0:00:36] Ja. Sinds enige tijd is er een nieuwe ambassadeur een amerikaanse ambassadeur in nederland en ik denk dat het goed zou zijn als wij daar als parlement mee kennismaken.

[0:00:46] Ik weet dat het verzoek ook is gedaan vanuit de contactgroep verenigde staten. Maar inmiddels is al enige tijd in nederland. Ik denk ik denk dat het goed zou zijn dat we dat gezamenlijk doen. Zowel de commissie buitenlandse zaken als contactgroep verenigde staten dat het gewoon een kennismaking wordt. Dus zal je goed zijn als we ook vanuit onze commissie dat verzoek kracht bijzetten.

[0:01:06] Dan kijk even naar de andere leden. Heer de roon van de prima. Ik zie alleen maar instemmend geknikt dan betekent dat we dat gaan inzetten op korte termijn hoor ik er nog bij. Denk dat dat wel zou moeten kunnen. We zullen het zien. We zijn zelf ook al een aantal keren

[0:01:23] het buitenland te gaan we naar agendapunt tweede brief lijst.

[0:01:26] Die heeft opmerkingen over pagina één.

[0:01:31] De brief leest zaak één tot en met zeven

[0:01:34] geen opmerkingen pagina twee zaak acht tot en met zestien

[0:01:40] geen opmerkingen. Dan is de brief blijkt bij deze vastgesteld. Dan gaan we de activiteiten van de commissie het agendapunt drie verzoek van de interparlementaire oekraïense nederlandse vriendschap groep uit het oekraïense parlement om een gesprekken met de commissie en het voorstel is om hier gesprek te organiseren

[0:01:58] kunt aan een noot lezen waar dit verzoek vandaan komt en dat heeft is gedaan tijdens ons bezoek aan oekraïne

[0:02:06] kan dit gesprek georganiseerd worden.

[0:02:09] Absoluut.

[0:02:11] Prima

[0:02:13] akkoord. Dan gaat dit gesprek georganiseerd worden,

[0:02:16] zullen wij ze uitnodigen

[0:02:17] komen. Agendapunt vier verzoekt delegatie litouwen om een gesprek op dertien april

[0:02:23] verzoek van de ambassade gesprek organiseren op donderdag dertien april. Hoe kijkt u hier tegenaan? Is dat? Akkoord? Brekelmans is opzich. Kort.

[0:02:34] Uiteraard graag bereid om met litouwen delegatie te spreken.

[0:02:39] De even kijken wie er precies komen want zij sturen we ook wel eens mensen met een juridische achtergrond of dan is misschien handig om de commissie justitie uit te nodigen.

[0:02:49] Misschien goed om daar nog even wat meer inzicht in te krijgen.

[0:02:51] Is de commissie buitenlandse zaken van het litouwse parlement dus onze kant op partners aan die zijde

[0:02:57] akkoord. Dan gaan we dat doen. Dan gaan we naar agendapunt vijf en u ziet daar twee debatten staan waar wij de vorige keer ook even over van gedachten hebben gewisseld. Dat is de

[0:03:09] inbreng voor het navo debat en het schriftelijk overleg over de raad. Buitenlandse zaken is wat gedoe over geweest. Ik heb daar met de heer hoekstra over gesproken. Ik zal u daarover een terugkoppeling geven in het besloten gedeelte. Dus die gaan we niet nu vaststellen zijn er andere opmerkingen over de geplande activiteiten?

[0:03:33] De heer sjoerdsma,

[0:03:36] Toch misschien heel even op vijf april geplande commissiedebat china.

[0:03:41] Ik kan me voorstellen dat de griffie soms lastig is om

[0:03:45] te weten hoeveel partijen er komen en hoeveel tijd er nodig is voor een debat mee. Ik zou misschien voor china debat wat ruimere opzet kiezen dan drie uur.

[0:03:55] Dit debat is volgens mij twee keer eerder uitgesteld geweest. Dus we gaan er sowieso wel plannen en het verzoek is om te kijken of het een een uur verlengd kan worden. Dat is denk ik het

[0:04:06] dan kan het altijd eerder afgerond worden als dat nodig is. De heer brekelmans.

[0:04:12] Oké dan gaan we het commissiedebat met een uur verlengen betekent wel dat we tot elf uur doorlopen en bij minder sprekers kunnen we eventueel kijken of het eerder klaar zijn en dat betekent ook dat we even kijken naar de spreektijden of drie minuten wat uitgebreid zou kunnen worden. Ik denk dat dat ook achter uw verzoek ligt bij de nog te plannen activiteiten. De laatste bullet staat een technische briefing internationale cyber strategie ter bespreking,

[0:04:39] want hier heeft de commissie design al een commissiedebat over gehad. De vraag is van deze commissie. Heeft u nog behoefte aan deze technische briefing of kunnen we van de lijst afhalen.

[0:04:54] Sjoerd er een verhelderende vragen, omdat ik begreep dat de commissie die zij het over de nederlandse kant heeft gehad is is er nog een onderscheid tussen de nederlandse in de internationale sluipen strategie is het een en hetzelfde document.

[0:05:05] Maar er zijn twee verschillende documenten. Dat zit niet in dit document,

[0:05:10] Document, dat vlogen.

[0:05:30] Brekelmans. Ik zou wel graag willen.

[0:05:33] Issues. Maar volgens mij prima en de heer de roon ook dan gaan we die technische briefing wel inplannen

[0:05:40] over document wat u beschikbaar is. Dan gaan we naar agendapunt zes, een overzicht nog de plannen plenaire activiteiten, de heer brekelmans, wat hier een opmerking bij.

[0:05:49] Volgens mij had ik ook even kort besproken over het.

[0:05:51] Debat institutioneel racisme hebben we natuurlijk gewoon gevoerd. Dus wat ook weer daar de actie van was omdat.

[0:05:59] Debatten,

[0:06:02] De aanvrager moet dit zelf aangeven dat het van de lijst af gehaald kan worden. Dat kunnen andere kamerleden

[0:06:07] niet doen. Dus de actie die we zouden kunnen plegen, is de heer van baarle vragen of dit debat voldoende behandeld is en dat die deze kan schrappen van de lijst. Zolang dat niet gebeurt, blijft dit debat op de lijst staan. Ik hoor dat er gekapt wordt dan gaan we naar agendapunt zeven gouden brieven antwoorden op vragen commissie over de nederlandse vereniging sinds het is heel en de west afrikaanse kust staat de post twintig, tweeëntwintig

[0:06:35] voorstel aanhouden tot na ontvangst van de in de brief toegezegd de kabinet brief over de nederlandse geïntegreerde inzet in datzelfde regeerakkoord.

[0:06:43] Dan gaan we naar een brief van de bewindspersonen agendapunt acht antwoorden op vragen commissie over voortgang internationaal cultuurbeleid voor kennisgeving aannemen akkoord.

[0:06:52] Ik zou graag willen zoeken of die op de volgende pvv nog een keer terug kan komen. Ik heb ik zou het willen bestuderen een antwoorden.

[0:07:00] Dat kan dat

[0:07:02] agendapunt negen stappen in de diplomatieke betrekkingen met de russische federatie attenderen voor het commissiedebat op zestien maart over de raad buitenlandse zaken

[0:07:10] akkoord, akkoord

[0:07:12] agendapunt tien terug en vooruitblik naar een jarige oorlog in oekraïne

[0:07:15] voorstel betrokken bij het plenaire debat over de nederlandse steun aan oekraïne van eenentwintig februari jongstleden akkoord, akkoord agendapunt elf kabinetsreactie hcss advies. De russische invasie oekraine implicaties voor nederlands

[0:07:29] ook betrokken bij het plenaire debat akkoord, akkoord agendapunt twaalf inventarisatie, hardvochtig gele dienstverlening buitenlandse zaken

[0:07:36] attenderen voor nog de plannen commissiedebat consulaire zaken. Dat zal ergens in het derde kwartaal in dat drieëntwintig plaatsvinden. Kort

[0:07:43] wordt dertien de reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning bij het voorgenomen werkbezoek aan india

[0:07:49] voor kennisgeving aannemen akkoord prima agendapunt veertien reactie op verzoek commissie inzake nhg zeventien fors te attenderen voor het commissiedebat op zestien maart het akkoord.

[0:08:01] Prima.

[0:08:01] De agendapunt vijftien beantwoording vragen commissie over het actieplan nederland marokko agenderen voor de commissie, wat zestien maart akkoord

[0:08:09] agendapunt

[0:08:11] zestien

[0:08:14] de beantwoording vragen commissie voortgang overbrengen uit afghanistan antwoorden op vragen commissie die het voorstel voor kennisgeving aannemen akkoord

[0:08:23] agendapunt zeventien zijn tariefvoorstellen bij geen twintig update uitkomsten g twintig balie, vijftien, zestien november. Nederlandse inzet g twintig, twintig, drieëntwintig voorstel hun inbreng datum voorstellen, voorstellen van vragen van een schriftelijk overleg vaststellen op tweeëntwintig maart. Om twee uur bent u daarmee akkoord.

[0:08:42] Het tweede voorstel desgewenst betrekken bij het werkbezoek aan india,

[0:08:46] waarbij van vier tot tien juni toegaan akkoord

[0:08:50] en de brief doorgeleiden naar relevante vakcommissies. Daarmee akkoord gaat.

[0:08:55] Prima.

[0:08:56] Gaan we naar agendapunt achttien reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan japan en korea zuid korea voor kennisgeving aannemen

[0:09:04] akkoord

[0:09:05] negentien uitvoering geweest. De motor motie van de leden agnes mulder cda over de kamer informeren over concrete acties en resultaten van de verbetering van mensenrechten in qatar te attenderen voor noodoverleg, mensen rechten beleid en dat zal in het najaar in oktober twintig erin plaatsvinden. Akkoord

[0:09:23] mooi vertragen we geen agendapunten gaan we naar europa agendapunt twintig antwoorden op vragen commissie van over het verslag van de raad buitenlandse zaken

[0:09:32] en de geannoteerde agenda voor de raad buitenlandse zaken van twintig februari agenderen voor het commissiedebat zestien maart akkoord

[0:09:39] eenentwintig uitkomsten evaluatie van nederland

[0:09:42] de agenderen voordat de commissiedebat consulaire zaken tot opnieuw derde kwartaal gehouden wordt. Akkoord

[0:09:48] vliegen naar agendapunt tweeëntwintig europese vredesfaciliteit terug en vooruitblik twintig, tweeëntwintig, twintig, drieëntwintig

[0:09:55] voorstel technische briefing organiseren. Daarbij onderzoeken of het mogelijk is om e d e o hierbij aan te laten sluiten,

[0:10:02] is dat tekort voor u een technische briefing organisatie

[0:10:05] over de europese vredesfaciliteit.

[0:10:12] Als er geen behoefte aan is, dan gaan we het niet doen. De heer brekelmans.

[0:10:16] Ja.

[0:10:19] Ik vind het prima. Ik zou de laatste zinnen over bereid de kamer segregatie tijdens een bezoek aan brussel. Ik zou je niet per se voor naar brussel hoeven

[0:10:29] tussen als

[0:10:31] ideeën ons daar een toelichting geeft. Misschien kan het ook digitaal.

[0:10:39] Dat kan aangevraagd worden of digitaal kan.

[0:10:45] Gaan we het op die wijze doen

[0:10:47] agendapunt. Drieëntwintig verslag gaat buitenlandse zaken attenderen voor het commissiedebat. Zestien maart akkoord

[0:10:54] akkoord gaan naar de overige punten agendapunt vierentwintig uitnodigingsbrief

[0:10:58] dag voor de publieke dienstverlener verlening in theorie inventariseren welke twee uitvoeringsorganisaties de commissie wil uitnodigen voor deze dag en welke gespreksonderwerpen aan de orde kunnen

[0:11:08] worden gesteld,

[0:11:10] heeft de voorstellen voor externe organisaties.

[0:11:15] Wij gaan we kunnen we het ook gewoon niet te doen. Dat kan dan gaan we dat bij deze niet doen.

[0:11:20] We gaan geen brief sturen agendapunt vijfentwintig openstaande schriftelijke verzoek aan bewindspersonen heeft daar een opmerking over de heer sjoerdsma.

[0:11:30] Voorzitter, ik zou er graag één ding willen.

[0:11:32] De. Ik zou graag een uitvoerings brief willen over een motie die enige tijd geleden heb ingediend over de relatie met op de meest brede manier intensiveren.

[0:11:43] Daar heb ik op geen enkele manier terugkomt van gehad van het kabinet heeft gedaan. Dus ik ben benieuwd wat ermee gebeurt.

[0:11:51] Akkoord, de heer van der lee.

[0:11:53] Ja precies ontvangen voordat je naar de vogeltje.

[0:11:58] Doorgeleid naar de griffie

[0:12:01] verdere opmerkingen en dan gaan we de rondvraag is er een rondvraag van een van u

[0:12:07] zo niet, dan gaan we naar het besloten gedeelte.