Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[0:00:00] Goede middag. Bij deze vaste commissie voor de buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, de procedurevergadering op donderdag negen maart.

[0:00:08] Ik heet alle leden welkom en zijn staf en het publiek harte welkom. Meneer

[0:00:17] agendapunt. Mijn de regeling van werkzaamheden zijn drie

[0:00:20] de punten naar binnen gekomen en ik geef het ledig graag het woord om het zelf toe te lichten als eerste lid van der lee om een brief dat u dat zelf toelichten.

[0:00:31] Dat gaat. Sorry. Het gaat over oekraïne

[0:00:35] en volgens mij heeft collega hammelburg daarop debat recent nog over gesproken, maar wel vaker. Kijk ik denk dat we niet voor verrassingen willen worden geplaatst. Een plotseling toch een greep uit het budget van os wordt gedaan. Dus heel belangrijk dat er willen zijn voor oekraïne die voor een belangrijk deel additioneel zijn, maar het verzoek is vooral hou ons op de hoogte van de actuele situatie, maar ook als er budgettaire verschuiving die zij die mogelijk raken aan het bureau s budget en dan zou ik dus ook schriftelijk over geïnformeerd willen worden.

[0:01:05] Dat verzoek.

[0:01:06] Dankuwel. Ik kijk even naar de leden.

[0:01:09] Ik zie duimpjes en geknikt. Dus dank voor dit verzoek en dat wordt doorgeleid dan mevrouw van der graaf.

[0:01:17] Mag ik u het woord geven?

[0:01:19] Jazeker. Ik heb een verzoek aangemeld voor de geleen om te vragen aan het nationaal contact punt oeso richtlijnen om de raadspositie en het commissievoorstel te interpreteren aan de inhoud en betekenis van de oeso richtlijnen. Dat lijkt ons de geeigende plek om de vraag neer te leggen, daar zij ook onafhankelijk zijn en kennis punten in nederland zijn op het punt van de oeso richtlijnen en het lijkt ons hele waarde volle informatie, juist voor onze. Het nederlandse debat dat we voeren en het goede begrip van het belang van de oeso richtlijnen en en de wetgeving en omdat we ook weten dat er onderscheid zit en we hebben via de minister al een paar punten meegekregen. Maar ik denk dat het goed is daar een onafhankelijke reactie op te ontvangen als kamer.

[0:02:11] Dank voor deze toelichting. Dan kijk ik even naar de leden. Ik zie meerdere ongelooflijk hele set en duimpjes in een fonds. De blik van de heer max voelde hij die blik.

[0:02:20] Perfecte klink heeft een vraag. Ik wil er wel even op reageren, want dit verzoek verrast me wel een beetje want we zijn samen rapporteur op het europese traject waarom we dit niet vanuit het rapporteurschap eerst met elkaar bespreken. Ik zou het logisch vinden om juist dit soort verzoeken te doen of je eigen of jullie eigen initiatiefwet.

[0:02:41] Ja, waarom daar niet voor gekozen wordt, want we hebben dit juist als commissie als prioritair onderwerp verklaard. We hebben hier niet voor niets zijn we samen rapporteren op en nu lijkt het een beetje alsof dat valt weg verwoord. Dat dat rapporteurschap tussen dat ik snap die denklijn niet helemaal.

[0:03:01] Van de graaf van de toelichting geven.

[0:03:04] Het het staat daar los van. Het is onderdeel geweest van het debat ook dat we deze week hebben gevoerd en wij hebben als rapporteurs informatie ontvangen die en en die dat is niet in een kamerstukken naar de kamer beschikbaar te stellen. Dus ja het is juist een aanvullend verzoek en het is onderdeel geweest van het van het debat is dat hij staat het de rapporteurs traject naast zou ik willen zeggen. En als de heer klink een zelfde toetsing zou willen vragen over het nationale voorstel. Dan ga ik daar niet in de weg liggen. Totdat is en wij hebben in onze werd neergelegd. Maar als je klink een aanvullend verzoek. Daarnaast doet dan vind ik dat prima. Kan ik dat steunen. Maar dat heb ik juist niet als initiatiefnemer neer willen leggen.

[0:04:01] Ik kreeg garantie ook heel anders met een vingertje vws anders anders twee dingen.

[0:04:09] De heer klink en mevrouw van de raad zijn allebei rapporteren op de thema. Dat is goed overleggen, hoewel niet dat dat verstandig is

[0:04:18] naar het voorstel van mevrouw van der graaf tekende de de het contactpunten oeso iets vragen om wat er nu ligt dus de positie van de raad positie van de commissie, maar dan moet een positie van het europees parlement komen, zou je daar niet samenpakken, want dat is duidelijk uit conclusie

[0:04:34] nu wij de thermometer erin stoppen in in twee, twee van de drie posities. Dus als we dat doen, zou ik er eenmalig doen. Als alles bij elkaar komt.

[0:04:45] De graaf van te reageren.

[0:04:48] Denk dat het heel goed is dat we dat we dit snel inzichtelijk krijgen. Juist voordat de stemming in het europees parlement gaat plaatsvinden.

[0:04:57] Ik kijk even naar mevrouw teunissen.

[0:05:00] Ja voorzitter, ik vind het een beetje flauw dat dit nu gekoppeld wordt aan het rapporteurschap, terwijl volgens mij hebben we inderdaad hier goed debat over gevoerd en is dit gewoon een vervolg vragen op het debat en het levert in ieder geval breder dan het verzoek van mevrouw van der graaf. Want bij de partij voor de dieren. Ik zag aan de steun ook te weten ook andere fracties. Dus ik ik begrijp eigenlijk de koppeling met het rapporteurschap hier niet. Dat staat wat mij betreft. Los van het rapporteurschap.

[0:05:26] Het vlaamse frites is voor mij als mensen vragen hebben over een voorstel van een collega's lid kunnen ze dat gewoon doen. Die klink.

[0:05:34] Ja kijk we hebben juist het europese traject als de prioritaire onderwerpen bestempeld. Ik vind ik vind het dus als je dat serieus op wil pakken. Dan moet je alle elementen daarin ook samen met elkaar bespreken het nu lijkt het alsof er een soort twee stromen is een toevalligerwijs. Precies alle alle leden die ook indiener van de initiatiefwet zijn, vinden het een vinden dit een heel goed idee. Dus ik zou dan eerst zeggen doen aan de eigen initiatief. Het laat ik dan nog een keer opnieuw toetsen naar aanleiding van alle wijzigingen door de raad van state.

[0:06:03] Alles gehoord hebbende geef ik mevrouw van der graaf. Even de mogelijkheid om een samenvatting geven hoe zij erin staat. En als zij haar verzoek handhaaft. Dan gaan we even kijken of er een meerderheid is of niet.

[0:06:14] Handhaaft. Verzoek.

[0:06:15] Dan kijk ik even naar de leden of er een meerderheid is

[0:06:19] die is er wel gewoon en vrij. De heer klink en mevrouw van der graaf om in het kader van het rapporteurschap toch nog even bij elkaar te zitten misschien volgende keer terug te koppelen ze nog geland wijze kunnen rechten spreken. Maar dan blijft het verzoek in ieder geval is overgenomen

[0:06:34] dan een verzoek. Het derde verzoek vanuit de griffie op dinsdag achtentwintig maart komt er een high-level delegatie uit bangladesh bestaat uit een aantal leden en in het gesprek zouden bengaalse delegatie graag terug willen blikken op het bezoek van de commissie aan bangladesh in het voorjaars reces. Even kijk even naar de leden zijn ze bereid om daar bij aanwezig zijn. We kijken vooral naar leden die mee zijn geweest.

[0:06:59] Ja, anders

[0:07:02] niet

[0:07:04] dan meldt alleen van de graaf zich aan. Dan kijk ik even naar de griffier wat voldoende is voor de delegatie is dus het achter. Dit is een breed bezoek maakte delegatie we ook graag spreken over bezoek is geweest. Werkbezoek klink is niet aanwezig. Ik zie meerderheid die niet aanwezig is en ik vraag me af of het dan moet er even door de griffie overlegd over een ander mogelijk. Het is en hebben we nog een

[0:07:30] verzoekt. Maar dat nemen we mee naar het besloten deel van de procedurevergadering gaan we door naar de brieven lijst

[0:07:38] pagina één zaak één tot en met zes zijn er vragen over.

[0:07:43] Nee dan pagina twee zaak zeventien tot en met veertien geen vragen. Mooi, dan is afgehandeld.

[0:07:51] De activiteiten van de commissie agendapunt nummer drie staan drie nul punten op

[0:07:57] ter informatie nu ingepland. Een technische briefing onderhandelingen europese handelsakkoorden in de eindfase.

[0:08:04] Ter bespreking hebben we een verzoek van de minister van bureau s om het debat van donderdag elf mei te verplaatsen vanwege hun deelname aan internationale conferentie en en het voortaan verplaatst naar donderdag elf mei van acht, honderd tot eenentwintig, honderd uur, als er geen bezwaren tegen zijn.

[0:08:26] Mooi dan

[0:08:28] dinsdag drieëntwintig nul vijf is nu ingepland en commissiedebat, voedselzekerheid en water dan als er verder geen opmerkingen over zijn over de activiteiten lijst.

[0:08:37] Ja, klink dat debat op drieëntwintig mei. Dat is ook met de minister van landbouw is dat. Dat is gezamenlijk en het nog steeds. Ik heb het al een keer eerder aangekaart dat

[0:08:46] debat op zes juli over de beleidscoherentie. Dat hebben met elkaar geconcludeerd dat ze het belangrijk vond dat het is nog steeds de eerst mogelijke moment dat het kan zijn. Bizar. De laatste voor het reces. Maar goed.

[0:08:59] Met deze opmerkingen

[0:09:02] rondom pag agendapunt toch af. Effect agendapunt nummer vier uitnodigen van de anwb imf en en groep for global parlement conferentie tweeduizend, drieëntwintig en het verzoek aan de leden is als juli een van u

[0:09:15] interesse heeft om mee te gaan om dat aan te geven bij de griffie voor. Het is een jaren dat het weer fysiek kan deze parlementaire conferentie in washington

[0:09:25] agendapunt nummer vijf.

[0:09:27] De brief van de wind personen

[0:09:29] over de in flessen reduction act.

[0:09:33] Als het voorstel

[0:09:35] aangenomen, gaan we door naar punt nummer zes hammelburg.

[0:09:39] Maar toch even een complimentje nog voor voor de mensen die de technische briefing hebben verzorgd. Goede technische briefing mag ook.

[0:09:45] Worden. Super. Dat is altijd goed om te horen. Met dank aan de griffie.

[0:09:50] Nummer zes agendapunt toestemming deelname een ambtenaar, een besloten briefing over diplomatieke gesprekken, export controle beleid en eigenlijk ben ik zo vrij om voor te stellen wat punt zeven meteen bij te betrekken. Dat gaat namelijk ook over een toestemming voorstel voor kennisgeving aannemen

[0:10:07] als er geen bezwaar te hebben doordat de agendapunt nummer acht herziening f en ook criteria nota en tweeduizenddertig strategie van f en o en het voorstel is om te betrekken bij de behandeling jaarverslag. Tenslotte, het buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking tweeduizend, tweeëntwintig.

[0:10:20] Ik zie geen bezwaren. Dank nummer negen agendapunt nummer negen beleids toelichting humanitairehulp

[0:10:27] tweeduizend vijftien, tweeduizend, eenentwintig

[0:10:30] attenderen het commissiedebatten met een hulp.

[0:10:34] Ik zie toestemming

[0:10:35] blikken dan agendapunt nummer tien toegang tot noodhulp voor gemarginaliseerde groepen mensen

[0:10:42] ook agenderen voor het zal de commissie wat humanitaire hulp. Ik zie geknik

[0:10:47] pagina nummer elf met de diplomatie. Ook

[0:10:50] dat is reeds geagendeerd voor het commissiedebat humanitairehulp.

[0:10:54] Dus kunt u dan mee.

[0:10:58] Perfect. Nr.

[0:10:59] Twaalf agendapunt nummer twaalf. De aardbeving in turkije en syrië. Dat is reeds behandeld. Ik neem aan dat er ook verder geen vragen over zijn over dit agendapunt nummer dertien dan stand van zaken inzake flankerend beleid kop zesentwintig verklaring. Een reactie op rapport rene wist van global witness.

[0:11:18] Het schetst behandeld die verder geen vragen over zijn. Dan gaan we door naar agendapunt nummer veertien voorgesteld om voor kennisgeving aan te nemen. De toestemming voor de deelname. De nederlandse ondersteuning braziliaan het rondetafelgesprek over het eu verdrag op negen maart tweeduizend twintig. Dat schetst heeft reeds plaatsgevonden.

[0:11:36] De agendapunt nummer vijftien afgifte vergunning voor export militair materieel na singapore en dat is wel actueel, want het moet nog ingepland worden. Het commissiedebat wapenexportbeleid en dat zal plaatsvinden na ontvangst van de jaarrapportage tweeëntwintig. Ik zie geen vraagtekens of

[0:11:54] vingers. Dan gaan we het zo doen. Agendapunt nummer zestien

[0:11:57] subsidiekader voor sectorale samenwerking.

[0:12:00] Dat is ook reeds geagendeerd.

[0:12:04] Nummer zeventien

[0:12:05] de agendapunt nummer zeventien schriftelijk overleg

[0:12:08] over de gehele economische monitor

[0:12:11] en dat is reeds geagendeerd voor het commissiedebat ook aan dat er geen vragen zijn. Dan gaan we door naar europa.

[0:12:18] Mijn achttien agendapunt.

[0:12:20] Het geannoteerde agenda, informele raad, buitenlandse zaken, handel van negen en tien maart. Dat heeft plaatsgevonden op zeven maart. Dus ik neem aan dat ook geen vragen over zijn agendapunt negentien geldt eigenlijk hetzelfde voor.

[0:12:32] Dan gaan we doen naar punten twintig lijst van nieuwe u voorstellen is van zes maart drieëntwintig en er zijn een aantal voorstellen.

[0:12:42] Ten eerste het voorstel inzake handelsliberalisatie, oekraïne. Dat is betrokken bij zeven maart, maar met twee is wel nog actueel, namelijk het voorstel om inzake handelsakkoord nieuw zeeland de kabinetsreactie na ontvangst te attenderen voor het commissiedebat raad buitenlandse handel, op vierentwintig mei tweeduizend tien, twintig

[0:13:00] het instemmend geknik zo goed voorstel en griffie.

[0:13:03] Dan gaan we door nummer eenentwintig de signalering dat die is ook reeds betrokken

[0:13:08] op zeven maart een drukke dag zeven maakt

[0:13:11] dan agendapunt nummer tweeëntwintig de signalering. Want ook die schetst betrokken bij

[0:13:16] het debat op zeven maart. Dan gaan we door naar

[0:13:20] de punten over nummer drieëntwintig

[0:13:23] de openstaande verzoeken commissie aan bewindspersonen. Als er verder geen vragen of opmerkingen zijn esma nergens op te merken dat nummer zes inmiddels binnen is gekomen, namelijk op maandag. Dus ik zal van de lijst verdwijnen. Rondvraag zijn geen agendapunten. Maar misschien dat er spontaan nog iets op bolt bij de leden.

[0:13:42] Ja dat is altijd het geval.

[0:13:44] Voor het vorige punt over die dat verzoek wat ikzelf heb gedaan voor nog voor het nieuwe jaar in december over het overzicht van landen die waar die zoveel jaar bestaan en waar we naar relatie mee hebben omdat uiteen te zetten. Daar zou ik wel een appel op willen doen want het is inmiddels. Ik zei toen juist het heeft geen nut. Als we dat een keer verder in drieëntwintig krijgen. Inmiddels is het eerste kwartaal weer voorbij. Dus het mag wel een keer opgeleverd worden.

[0:14:11] En u wordt op uw wenken bediend begrijpen want het komt deze week is nog een appel of gelooft daarin.

[0:14:17] Ik geloof de griffier altijd.

[0:14:20] Wijze koers te varen. Dan ga ik toch door naar punt rondvraag geen

[0:14:25] punten. Dan gaan wij door naar het.