Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[0:00:05] Goedemiddag. Welkom bij de procedurevergadering van de commissie vws,

[0:00:10] welke mijn collega's iedereen op de tribune. We beginnen met agenda en dan beginnen we met de regeling van werkzaamheden. Er zijn een drietal punten. Volgens mij mijn vraag even nog een vierde punt, maar er komt zowel

[0:00:21] dat we beginnen met twee verzoeken met mevrouw van den berg. Wilt u die toelichten of zegt u van nou dat

[0:00:27] wij zichzelf.

[0:00:28] Volgens mij. Voorzitter wijst artikelen zichzelf en wil ik beide graag een reactie vos had een van de collega's over het tweede stuk ook al mijn vragen.

[0:00:38] Prima. Dan sluiten we door mevrouw van heel heeft de heer ook meneer raaijmakers.

[0:00:43] Ja, over het eerste punt over het verzoek dat de helft van de deadlines niet gehaald zou zijn. Ja ik vind het allemaal prima, maar het is natuurlijk pas net begonnen. Dus dat mevrouw van der perk wel even meegeven. Het is natuurlijk heel recent pas van start. Dus dat willen we toch even aangeven.

[0:01:01] Mevrouw bergen,

[0:01:03] Voorzitter, maar dat is juist de kern van het artikel dat er ook al in de is aan bepaalde als

[0:01:08] gemaakt om die gerealiseerd hebben. Begin van ditjaar dat dus er waren er is te dienen en dat is niet gebeurd. Dus ik wil daar niet gelijk heel erg boos over worden. Maar ik wil wel graag een nadere toelichting.

[0:01:22] Volgens mij moeten we nu niet het antwoord van de minister van mijn vraag me.

[0:01:26] Ik zal nooit een informatieverzoek blokkeren. Voorzitter, maar we moeten wel even in herinnering houden. Dat is er nog niet eens is doorgerekend en de minister. Volgens mij nog op terug zou komen over die doorrekeningen hoe die hetzelfde voor zichzelf.

[0:01:39] Ik hoor allemaal suggesties voor de beantwoording van de minister.

[0:01:45] Als dat.

[0:01:45] Verzoekt eraan toegevoegd kan worden. Want hij zou willen zelf nog nadenken over hoe die die doorrekening vormgeven.

[0:01:53] Ik ga ervan uit dat het ministerie meeluistert. En dan deze suggestie of deze dit verzoek ook meeneemt. Dan ga ik met derde punt van de regeling van werkzaamheden van

[0:02:06] mevrouw van den hil

[0:02:07] een appel.

[0:02:09] Voorzitter. Dankjewel. Ja dat zou voor één maart komen en volgens mij is het al één maart geweest. Dus vandaar.

[0:02:14] Prima lijkt me door. Dan is er nog een vierde. Ik denk dat het handig is om dat hier te doen. Het verzoek van mevrouw agema.

[0:02:21] Dankuwel voorzitter vanmorgen bericht in de volkskrant over een brief die de minister van wonen

[0:02:27] gestuurd te hebben op tien november aan ministerie van vws over de geheimhouding van zijn corona hapjes.

[0:02:33] Ik ik ontvang die brief graag. Voorzitter, ik begrijp uit het stuk in de volkskrant dat er nog allerlei dingen bijhorende ondersteunen op memo stukken die vws al dan niet openbaar maken. Een interventie, een waarschuwing van bzk naar noem maar op een heel graag per omgaande de hele rambam ontvangen. Want ik vind het wel een beetje gek dat het in de krant moet lezen.

[0:02:56] Oké. Het verzoek om die stukken te ontvangen. Dat kan volgens mij niet los zien van het eenmaal procedure die nu ook loopt.

[0:03:05] Die was al afgekondigd. Sorry ik had voorgesteld om dat normaal te noemen. Ik ga er wel vanuit dat deze informatie. Er is dus niet bij elkaar gezocht hoeft te worden, zodat we het ook heel snel kunnen krijgen, aangezien de brief wel alle bij de volkskrant ligt.

[0:03:21] Eerst mevrouw van den berg.

[0:03:23] Ja. Voorzitter,

[0:03:24] mevrouw agema, die heeft het verzoek gedaan om de inbreng naar maandag te vertragen. Wij ook steun voor gegeven.

[0:03:32] Zijn vragen,

[0:03:33] De brief. Maas heeft ook over de hele rambam. Ik wil steun geven om de brief die de minister van wonen aan de minister van vws heeft gaan maar ik ga geen card blanche geven over wat er verder allemaal nog gevraagd gaat worden. Dus steun voor de brief, maar niet voor.

[0:03:51] Meneer raaijmakers,

[0:03:53] Steun voor die brief en steunen. Voor zoverre dat juridisch mogelijk is, kan dat niet overzien wat er allemaal mogelijk is, maar steun voor het verzoek, voor zover dat mogelijk is,

[0:04:02] Wat bedoelt u met?

[0:04:03] Juridisch mogelijk is. Ik weet niet wat de juridische gedeeld kan worden.

[0:04:06] Volgens mij gaat het verzoek van mijn vraag mij gaat om de brief en dat de de en dat verbreedt iets met de brieven die daar de relevante stukken die daarbij horen die ook in het stuk in het artikel genoemd worden.

[0:04:19] De ligt alles bij.

[0:04:21] Maar alles wat bij de krant ligt dat men dat moet mogelijk zijn steun.

[0:04:24] Daar heeft steun van mevrouw westerveld,

[0:04:26] Sterker nog, we hebben informatierecht als kamer. Wij hebben de taak om het kabinet te controleren, zoals zaken bij de krant liggen. Dan kunnen wij hebben we hebben gewoon recht op.

[0:04:37] Dat is ook niet wat partijgenoot van het cda. Mevrouw van den berg kan blokkeren. Voorzitter, artikel achtenzestig van de grondwet.

[0:04:45] Meneer henk.

[0:04:46] Steun voor het verzoek uiteraard. En ook eigenlijk gewoon voor de onderliggende stukken waar we al heel lang op wachten en die worden achtergehouden. Volgens mij moet dat gewoon naar buiten komen. En als eerste naar de kamer.

[0:04:57] Volgens mij is er zo, mevrouw tielen.

[0:05:00] Ja sorry ik kom iets later binnen. Het gaat over een brief en het gaat over stukken en het gaat over het schriftelijke overleg behandeld die alle drie apart nu of geven in één keer alles tegelijk.

[0:05:11] Het het verzoek van mijn vraag agema om de brief met met de relevante stukken eromheen zoals die genoemd worden in het artikel in de krant. Wat ik erover gesteld niet gelezen hebt

[0:05:23] omdat ook toe te sturen aan de kamer. Dat is geen.

[0:05:28] Het tweede is afgerond. Dus volgens mij als u zegt ja ja, dan is er steun voordat.

[0:05:35] Die.

[0:05:36] Vraag me. Dat snap ik. Voorzitter, maar het verzoek is dus wel per omgaande lukt dat niet, dan kunnen we dus het lijkt me. We hebben het het schriftelijk overleg naar maandag verplaatst. Er moeten niet te kunnen wel natuurlijk ruimschoots zijn voor de inbreng datum.

[0:05:50] Ik heb mijn gedachten raadde want daar begon ik net over. Het zou maar zo kunnen zijn dat maandag heel kort dag is

[0:05:59] als u die stukken krijgt en dat het dan dus dat de inbreng van een schriftelijk overleg een tekort is op het op het moment van die stukken. Dus we kunnen overwegen om die inbrengen wat te verlaten. Maar dat hoeft niet.

[0:06:10] Ik bedoel ik zou het gewoon bij maandag laat omdat het in de krant.

[0:06:13] Dat staat. Oké. Oké. Prima ik me dan is er geen verzoek.

[0:06:17] Nee maar u snapt dat mag ik maar als het nou niet komt dan is maandag dus lastig. We moeten weer een eenmaal procedure starten. Maar laten we het ligt er bij de krant en ik proef een grote kamermeerderheid die willen hebben.

[0:06:28] De precies. Nee, helemaal prima.

[0:06:31] Mevrouw tielen schriftelijk overleg ging met name in verlengen op het in op de antwoorden op de vragen die tijdens het debat in december zijn gesteld. Maar volgens mij gaat het artikel in de volkskrant ook over dingen als werd openbaar openbare overheid. Hoe de middelen woo enzovoort. Dat liggen we niet helemaal bij die ene minister dus ik weet niet of we daar nog problemen mee hebben of we dan want dan moet er ook afstemming zijn tussen de beide ministers over de

[0:06:58] de antwoorden die we daarover willen hebben.

[0:07:03] Sorry. Dat snap ik. Voorzitter, maar ik had zoiets moet kunnen. Laten we het allemaal die maandag

[0:07:09] in één keer in de nieuwe schriftelijk overleg nemen bij elkaar. Maar ik snap dat het breder ligt dat we mevrouw tielen aangeeft.

[0:07:15] Ik vat samen. Er is een verzoek geweest van mevrouw agema die brief met met de relevante stukken eromheen te krijgen als kamer en voor wat betreft schriftelijk overleg besluiten we niks. Behalve dan wat besloten is.

[0:07:31] Wij zien.

[0:07:33] Oké.

[0:07:35] Dat was punt één van de vergadering wel een punt twee. Ik heb een mededeling omdat de

[0:07:43] adjunct griffier heeft een zoon gekregen en daarom hebben we een nieuwe adjunct griffier arena blanca koken

[0:07:56] welkom

[0:08:00] en verder.

[0:08:02] Dat zegt je.

[0:08:04] Namens de commissie in beginnen. Heel goed. Ik zal namens de commissie de felicitaties voor de voor de geboorte van de zoon overbrengen.

[0:08:15] Nee komt goed komt goed. Dan gaan we naar de brief lijst met uw welnemen. Dan

[0:08:24] hebben we een vier zaken ter bespreking. De eerste is en werkbezoek.

[0:08:32] Ik wil wel meegeven. Wij doen als commissie weinig werkbezoeken als commissie

[0:08:38] en eerlijk gezegd als voorzitter

[0:08:40] vind dat jammer.

[0:08:47] Nooit is er dus maar maar goed

[0:08:54] laten we het hebben over zaak één het werkbezoek is er iemand die daar

[0:09:00] of laten we het over een individuele ja oké.

[0:09:06] Twee geldt dat ook denk ik dan drie ook vier ook

[0:09:11] mevrouw sahla.

[0:09:12] Wij vier wil graag willen instemmen met de werkbezoek

[0:09:15] in graag daarvoor u graag mee willen nemen.

[0:09:20] Kijk misschien gaan we met tweede antwoord wel.

[0:09:24] Mevrouw. Ja. Ik ben nog nooit geweest. Dus ik vind het wel leuk om mee te gaan.

[0:09:30] Maar als als ten twee zijn dan doen we het niet als commissie. Dan wordt het wel individueel met kunnen we wel met z'n drieën.

[0:09:38] Oké, laat het over een individuele leden en dan

[0:09:43] kunt u ook gezamenlijk.

[0:09:45] Oké dan. De rest van de brief leest pagina eens

[0:09:50] pagina twee.

[0:09:54] Mijn vraag me.

[0:09:55] Pagina één nog brief zeven willen we graag een reactie van de staatssecretaris. Hetzelfde geldt voor voor acht.

[0:10:03] Reactie van de staatssecretaris.

[0:10:06] In potlood van op twaalf april is.

[0:10:10] Brief zeven, acht krijgt u nog vragen om een reactie van de staatssecretaris

[0:10:14] pagina twee.

[0:10:16] Drie ook. Sorry.

[0:10:20] Voorzitter,

[0:10:22] kijk ook graag een reactie op brief nummer dertien. Als ik mag.

[0:10:26] Een reactie op brief nummer dertien

[0:10:31] pagina twee

[0:10:34] pagina drie.

[0:10:39] Pagina vier,

[0:10:42] vijf,

[0:10:46] Zes

[0:10:49] mevrouw van ja. Dank je wel. Ik zou graag over brief tweeënvijftig. Ook bij de arbeidsmarkt en opleiding in de zorg betrekken wanneer dat dan ook moge zijn en graag een kabinetsreactie hierop.

[0:11:02] De kabinetsreactie.

[0:11:04] De minister noemt.

[0:11:06] Ja. Reactie van emmer betrekken bij het arbeidsmarkt commissiedebat

[0:11:11] dankuwel. Dat is de brief leest. Dan gaan we naar

[0:11:15] agendapunt drie

[0:11:19] de bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden ellemeet bloemen, paternotte van wijngaarden et cetera

[0:11:25] voor kennisgeving aannemen.

[0:11:28] Punt vier wijziging van de wet maatschappelijke ondersteuning tweeduizend vijftien

[0:11:34] het voorstel of ter bespreking of de commissie instemmen met het voorstel zoals dat is gedaan. Als dat niet zo is dan wil ik een want daarom gaan we het hebben over

[0:11:44] de mensen die we uitnodigen. Dan wil ik verplaatsen dit agendapunt besloten stuk van de pvv aan het eind van deze

[0:11:52] maar als we gewoon kunnen besluiten dat conform het voorstel

[0:11:55] besluiten dan en dat kan dus dan dankuwel die daarmee

[0:12:01] afgerond.

[0:12:03] Agendapunt vijf verzoek uitstel plenair debat over het voorstel van de wet zeggenschap lichaamsmateriaal kennisgeving aannemen.

[0:12:13] Mevrouw van den berg.

[0:12:14] Voorzitter, we kunnen niet anders dan het voor kennisgeving aan te nemen. Maar ik wil een beetje van mijn chagrijn even kwijt. Ik heb honderd dertig pagina's memorie van toelichting uitgeplozen voordat we de kamervragen stellen. Vervolgens krijgen we in het kerstreces van honderd vijf pagina's antwoorden die we helemaal hebben uitgeplozen. Nu concluderen dat we straks helemaal overnieuw kunnen beginnen want de minister gehad eind van ditjaar dit pas na de raad van state sturen. Dus ik dat toch een klein verzoek aan het ministerie om

[0:12:47] het is gewoon dat je drie keer gewoon al het werk opnieuw zitten.

[0:12:53] Ja. Dankuwel. Ik denk dat iedereen zich kan voorstellen die frustratie

[0:12:58] toch. Als u het goedvindt, ga ik verder naar agendapunt zes

[0:13:02] stand van zaken, implementatie richtlijnen en kaderbesluiten vierde kwartaal twintig, tweeëntwintig voor kennisgeving aannemen.

[0:13:08] Mevrouw van den berg, voorzitter,

[0:13:10] Ik zag op één van dit punt. Dat had ge implementeert moeten zijn in juni tweeduizend, tweeëntwintig

[0:13:18] en u staat er. Het is vanaf juni vijfentwintig feitelijk van toepassing en die datum zal wel gehaald worden. Maar dan ben je dus drie jaar te laat met de implementatiedatum dat

[0:13:30] ik hoop dat het ministerie daar even wat nadere toelichting op kan geven, want deze stond er de vorige keer ook al op

[0:13:37] en dat is vertraagd, kan het is een complexe wet begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar om dat nu al zeggen dat drie jaar kan worden. Dat vind ik wel over de top.

[0:13:47] We kunnen namens de commissie een toelichting vragen als u dat wilt. Dat is het verzoek. Dan denk ik gaan we dat doen.

[0:13:53] Dames, de commissie,

[0:13:56] Agendapunt zeven, de vicieuze voor indeling etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

[0:14:04] voor het verslag van springen.

[0:14:06] Twintig maart

[0:14:13] startnotitie impact analyse europese ruimte voor gezondheidsgegevens ter informatie

[0:14:19] en met veel dank namens de commissie, veel dank aan de stad.

[0:14:25] De geannoteerde agenda erik gezondheidskaart van veertien maart

[0:14:29] de kwartaalrapportages wens commissie in te gaan op het aanbod van een technische briefing over de european helpt volgens mij. Ik weet vrijwel zeker dat dat zo is

[0:14:43] inventariseren hoeft echt niet want dat is in het debat. Gisteren is dat meer dan genoeg langsgekomen

[0:14:49] en het is geagendeerd voor de commissie met hun gezondheid

[0:14:54] dan overzicht nieuw gepubliceerde voorstellen vws besluit conform het voorstel op de lijst

[0:15:02] verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van het licht omtzigt gedaan is regeling van werkzaamheden op twintig oktober voor kennisgeving aannemen.

[0:15:16] Twaalf verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsvisie, seksuele gezondheid, kennisgeving aannemen

[0:15:23] dertien beleidsreactie evaluatie van het centrum voor ethiek en gezondheid.

[0:15:28] Kan ik nog een vroeg nog naar het voortgezet schriftelijk overleg

[0:15:32] staat er nog dat je nog een motie kan indienen. Tweeminutendebat je gewoon een twee minuten debat zou ik kunnen aanvragen.

[0:15:42] Elf,

[0:15:43] Wilt u mijn vraag waar nog een twee minuten?

[0:15:47] Dan kan dan bestaat nog goed voor.

[0:15:51] Voortgezet schriftelijk overleg bestaat niet meer. Maar dat wel ja. En dat komt op hetzelfde neer.

[0:15:56] Ja.

[0:15:59] Gaan we voor u doen

[0:16:01] dan agendapunt. Dertien beleidsreactie evaluatie van het centrum voor ethiek en gezondheid was ik gebleven niet te zijner tijd huidige consument, sympathiek en orgaandonatie.

[0:16:14] Veertien reacties gezondheidsraad advies verduurzaming nemen zorg misschien wat hulpmiddelen beleid en het commissiedebat wat net geweest is.

[0:16:25] De helft monitor twintig, tweeëntwintig van de commissie hield slimme zorg.

[0:16:33] Mevrouw sahla,

[0:16:34] Graag attenderen voor het debat. Hoezo.

[0:16:38] Zullen we doen

[0:16:41] zestien rapport opbrengsten huidige ecosysteem analyse aantal

[0:16:45] marktintroductie, geneesmiddel, negentien, vijfennegentig voor het geneesmiddelenbeleid. Mevrouw westerveld,

[0:16:51] Akkoord met agenderen voor het commissiedebat geneesmiddelenbeleid, maar wij hebben ook nog een aantal beleidsmatige vragen of dat rapport. Dus ik wil graag vragen of we ook nog een schriftelijk overleg of een kunnen houden of feitelijke vragen.

[0:17:05] Volgende,

[0:17:07] Wat u wilt feitelijke vragen schriftelijk overleg.

[0:17:10] Maar ik dacht dat de schriftelijk overleg altijd in plaats is van een debat. Dus dan zijn feitelijke vragen meer voor de hand liggen. Maar ik zie de griffier. Nee schudden dan graag schriftelijk overleg.

[0:17:20] Maar dan zit er wel even een klem met.

[0:17:24] Met de datum inderdaad niet voor debat. Maar ik kan me voorstellen dat het vervelend is als je in een debat allerlei technische vragen gesteld over een rapport, maar we hebben wel vragen over dit rapport. Dus het mag dan ook daarna natuurlijk omdat tweeëntwintig maart wel erg snel is maar gewoon graag een de gelegenheid om hier nog technische vragen over te kunnen stellen.

[0:17:43] Oké. Dus

[0:17:45] het liefste wilt u een schriftelijk overleg nadat dat is geweest over deze brief. En dan doen we een inbreng inbreng denk denken handige misschien komen er een antwoorden in het debat zelf natuurlijk dat we inbreng datum dan twee weken na het debat doen.

[0:18:01] Nee.

[0:18:03] Volgens mij moet ook een beetje oppassen om niet dubbel werk gaan doen want als al een schriftelijk overleg is natuurlijk ook gewoon een vorm van een bad. En wat mevrouw westerveld. Volgens mij vraagt is zeg maar dat ze met voldoende informatie wat ook technisch kan zijn en wat je wij er geen minuten spreektijd aan wil besteden. Ik probeer maar eventjes een beetje te drinken. Mevrouw wisse wel bedoeld toch aan de orde kunnen laten komen, is het niet handig om een soort van voor inventarisatie van een aantal van dat soort vragen toch toch misschien feitelijke vragen die dan met het debat mee beantwoord kunnen worden. Zoiets.

[0:18:35] Welke feitelijke vragen en dan al vrij snel.

[0:18:39] De behandelen,

[0:18:40] Aanstaande maandag dat.

[0:18:42] Maar dank voor het meedenken. Dat lijkt me een prima.

[0:18:45] Helemaal goed. Dus dan toch.

[0:18:48] Jawel goed maar dan komende antwoorden neem ik aan ook die vrijdag ofzo. Dat moet dan wel wil niet dat we tijdens het debat. De antwoorden.

[0:18:56] Dat je er nog niks aan.

[0:18:59] Ik ga niet op de stoel van van ministerie zitten me kan voorstellen dat het afhankelijk is van de vragen de hoeveelheid en de ingewikkeldheid hoe snel die antwoorden komen,

[0:19:10] maar we doen een feitelijke vragen maandag en dan met het verzoek om die voor het debat te beantwoorden.

[0:19:17] Even kijken. Waar was ik. Dat was naar aanleiding van esch vijftien.

[0:19:22] Zestien,

[0:19:24] Dat was zestien,

[0:19:27] zeventien

[0:19:29] stand van zaken gebruikt carola op in agenderen voor het commissiedebat ontwikkelingen rondom het coronavirus in de commissie aan kind. Zorg

[0:19:38] vraag dankuwel.

[0:19:39] Voorzitter, graag zien dat corona endemisch is geworden, denk ik dat wij niet op heel korte termijn deze debat te gaan plannen. Maar ik begrijp wel dat ik die op in voorlopig nog actief blijft. Dus heel graag zou ik een schriftelijke overleg op korte termijn willen plannen, zodat we daar in ieder geval onze verschillende opvattingen kenbaar kunnen maken.

[0:19:56] Inbreng weken twee weken. Oké, daar geen bezwaar tegen is prima doen.

[0:20:04] Achttien verslag van een schriftelijk overleg over de publicatie stand van zijn verstand van de zorg. Twintig, tweeëntwintig voor kennisgeving ook twee vingers. Mijn vraag een, tweeminutendebat alstublieft twee minuten debat. Mevrouw van den berg.

[0:20:16] Ik wil graag geagendeerd hebben voor het commissiedebat zorgverzekeringswet.

[0:20:22] We agenderen voor de commissie met zorgverzekeraars het en we vragen tweeminutendebat erover.

[0:20:34] Ja.

[0:20:35] Dat zou kunnen. Maar dat

[0:20:39] zijn twee minuten debat zonder moties kan ook.

[0:20:43] Dat is een mogelijkheid

[0:20:46] agendapunt. Negentien

[0:20:49] reactie op het verzoek van de commissie over de brief van de stichting nederland en centraal bureau voor de statistiek

[0:20:56] voor de commissie medische ethiek,

[0:20:59] heruitgifte dure geneesmiddelen aangenomen wordt. Commissie met het geneesmiddelenbeleid

[0:21:05] reactie op het verzoek over de brief van een aantal verpleegkundig centralisten van de meldkamer ambulancezorg et cetera kunt acute zorg

[0:21:15] rapport capaciteit infectieziektebestrijding een beeld. De commissie wilt ontwikkelingen rondom het coronavirus

[0:21:24] werken gezamenlijk beleidsadvies het zorginstituut, de acm, de commissie goed bestuur en zorg, mevrouw van den berg.

[0:21:32] Voorzitter, ik vroeg me af of het niet beter past bij het commissiedebat geneesmiddelen en wij zouden het dan ook graag bij de commissiedebat zorgverzekeringswet geagendeerd.

[0:21:44] Dat doen we met twee alleen geneesmiddelen

[0:21:47] en dat zijn.

[0:21:48] De zorgverzekeringswet

[0:21:51] doen we het zo.

[0:21:54] Vierentwintig afschalen maatregelen die china wordt geconsumeerd. Ontwikkeling, coronavirus ondernemers paraatheid adviezen al meteen nipt en uitvoeringspartners het commissie te ontwikkelen. Coronavirus

[0:22:10] stand van zaken, internationaal knmi instrument agenderen voor de commissie ontwikkeling, coronavirus en geagendeerd. Wat een gezondheidsraad van gisteren.

[0:22:21] Zevenentwintig, een tweede tv advies over vaccinaties tegen covid negentien virus

[0:22:30] reactie op de gewijzigde motie van het lid omtzigt over de rechtbank zijn is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor stroom kost

[0:22:37] twintig, drieëntwintig. Dat zorgverzekeringswet vraag me mevrouw u uw microfoon staat nog aan.

[0:22:44] Naar aanleiding van deze brief een brief willen vragen over de uitspraak van de geschillencommissie over dit onderwerp en ik zou graag willen weten hoeveel hoeveel patiënte dit alsnog heeft geleid tot de vergoeding van stroomkosten door door de verzekeraars

[0:23:01] en of ik die brief ook op korte termijn kan krijgen, aangezien het einde van de stad.

[0:23:04] Inzicht is.

[0:23:08] De commissiebrief? Ik ga niet herhalen wat u gezegd heeft.

[0:23:12] Ik bedoel dat die andere hoge kosten worden en die stroomkosten die blijven natuurlijk.

[0:23:16] We gaan een reactie vragen namens de commissie.

[0:23:18] Ministerie.

[0:23:21] Oké dan ben ik bij agendapunt negenentwintig teams ggz behandeling door de commissie kunt ggz

[0:23:30] nederlandse standpunt russische sporters het sportbeleid

[0:23:35] internationaal statement deelname, het rusland en witrusland en internationale sport evenementen genoemd wordt commissie sport.

[0:23:42] Beleid,

[0:23:43] Reactie op het verzoek van de commissie over de bericht autoriteit persoonsgegevens geen positief oordeel over uitvraag ggz.

[0:23:50] Commissie speelt ggz suïcide-preventie

[0:23:53] stand van zaken cz onderzoek investico commissie wat verpleeghuiszorg wil

[0:24:01] richtlijnen goede voeding voor mensen met hart en vaatziekten door atherosclerose genoemd wordt. Consument, leefstijl preventie,

[0:24:09] beleidsreactie, slachtoffer monitor seksueel geweld tegen kinderen agenderen voor de commissie beeld huwelijks, geweld, kindermishandeling, geweld in afhankelijkheidsrelaties.

[0:24:21] Ik.

[0:24:24] Ja. Nee, dit terecht. Ik ga er ook ik ga er niet op in. Ik heb een bril nodig.

[0:24:34] Agendapunt. Zesendertig stand van zaken. Hervorming zeggen jeugd agenderen voor de commissie jeugdbeleid en betrekken bij dertig leden debat over de hervormingsagenda jeugd.

[0:24:43] Ja meneer en mevrouw west.

[0:24:46] Ja misschien wel met hetzelfde verzoek stel ik me voor. Wij willen eigenlijk op heel korte termijn daar gewoon een apart commissiedebat over met met staatssecretaris, want het duurt nu echt veel te lang geduurd tussen de staatssecretaris en de gemeente. En ondertussen blijven kinderen die afhankelijk zijn van van jeugdzorg blijven gewoon in de shit zitten en wij willen echt heel op heel korte termijn daar een debat over.

[0:25:05] Westerveld aanvullend. De vorige keer toen we het over de planning hadden en ik zat was een paar maanden geleden hebben we ook in het besloten deel aan de te hebben ook in ieder geval aan de aan de woordvoerders jeugd gevraagd hoelang laten we dit nog voort te duren dat we het er niet in de kamer over hebben dat we wel wezen dat het helemaal niet goed gaat met de jeugdzorg en dat we voortdurend wachten totdat men uitkomt met die onderhandelingen en wij intussen niets doen en ook vind ik onze controlerende taak niet invullen. Dus we moeten het wel heb ik sluit me aan bij wat hijink te overzicht en wat we ook nog zouden kunnen doen is gewoon eens met de betrokkenen over de hervormingsagenda en aan tafel gaan zitten dat we gewoon eens een rondetafelgesprek bijvoorbeeld houden met verschillende partners niet met onder het mes op de keel te leggen, maar gewoon moeten vragen wat moet er gebeuren, zodat we eruit gaan komen. Want volgens mij zitten hier partijen helemaal niet in van we willen een politiek spel spelen, maar we willen wel allemaal. Dat is echt een gezamenlijk belang dat er eindelijk een keer een oplossing komt en zo zouden we misschien ook hier nog mee om kunnen gaan. En als anderen daarover denken dan wil ik best wel een paar weken een voorstel.

[0:26:10] Twee commissiedebat op korte termijn en honderd rondetafelgesprek.

[0:26:14] Meneer raaijmakers.

[0:26:16] Kijken. We moeten gewoon over jeugd debatteren we doorgaans twee keer per jaar één keer met het regio en één keer heb in de commissiedebatten over. Het lijkt me heel goed als we het commissiedebat ergens in het voorjaar werken aan plannen. Maar daar hebben we natuurlijk straks een besloten deel een strategische procedurevergadering. We hebben we nog even verder met elkaar over gedachten kunnen wisselen. Dus laten we dat kunnen. Laten we ergens een keer dat debat zijn met potlood of pen kan vastleggen. Dat lijkt me goed idee. En dat tweede. Dat vind ik een minder goed idee want ik denk dat die onderhandelingen over de hervorming. En nu lopen en dat het niet zo verstandig is om vanuit hier als het tweede kamer daar een ronde tafel te organiseren. Ik denk dat we dan. Ik zie dat het risico dat we het onderhandelingsproces niet echt verder helpen om het zomaar te zeggen.

[0:27:01] Ik

[0:27:03] even een, twee verzoek uit elkaar trekken, want anders wordt het ingewikkeld. Het eerste van wat betreft de commissie commissiedebat in in het besloten deel straat. In potlood staat er al de commissie jeugd mei juni juli.

[0:27:20] Ik zeg het alleen een tweede is dus laten we eerst over de commissie. Wat hebben en dan over de ronde tafel? Als u het goedvindt. Eerste commissiedebat en ik zag ook wat andere mensen die iets over willen zeggen.

[0:27:30] Najaar daarover. Kijk als we het hebben over de korte termijn zo snel mogelijk. Dan bedoel ik niet mei of juni. Dan bedoel ik ergens deze maand of uiterlijk in de eerste week van april ofzo. Maar niet langer.

[0:27:42] Ik helder helder.

[0:27:43] Dan, mevrouw die hem. Ik zeg meneer van mijn in verkuijlen wil ik zeg toch niet. Ik zou u toch niet.

[0:27:52] Dat zag u goed. Voorzitter, ik zit wel een lijn van de heer ramakers. Dus wat mij betreft hoeft die niet echt naar voren.

[0:28:02] Maar ik voel wel diezelfde behoefte ook om het er toch snel over te hebben. Dus ik vroeg me ook wel eigenlijk in.

[0:28:09] Dat.

[0:28:10] Dat is.

[0:28:12] Het lijkt zo zeggen. Ik zou het niet erg vinden als als het wel echt begin mei is laat ik het zo zeggen.

[0:28:19] Oké oké.

[0:28:24] Agema, voor het verzoek van meneer hijink, mevrouw van berkel.

[0:28:29] Kan het een compromis zijn. Dan zeggen we zorgen dat dat in ieder geval voor het meireces plaatsvindt. Want anders kan het. Dat betekent dat het ergens in ieder geval uiterste eind april is. Maar anders heb je als je zich mij dan heb je dikke kans dat het eind mei gaat worden,

[0:28:47] Voor het meireces. Dat is ook boel in goed nederlands.

[0:28:55] Daarmee een zo snel mogelijk fonds. Meneer bushoff.

[0:29:02] Volgens mij is het goed om dit zo snel mogelijk te doen.

[0:29:04] Mijn uiterlijk volgens mij reces. Maar.

[0:29:07] Het liefst zo snel mogelijk zou ik zeggen want ik kan wel meevoelen met de wens. Om dit misschien nog wel deze maand te doen. Maar mocht dat onverhoopt niet lukken dan in ieder geval voor het mei reces zou ik zeggen.

[0:29:17] Mevrouw vestigen,

[0:29:19] Ik vind we moeten niet doen alsof er een onderwerp is waar we even twee keer per jaar over hebben. De is gewoon een enorme crisis zelfs zo erg dat de inspecties zeggen wij kunnen onze toezichthoudende taak niet meer vervullen, dan is er nogal wat aan de hand als de inspecties. Dat zeggen, en tegelijkertijd ligt ook het stelsel over de rechtsbescherming van jongeren op neer dat loopt helemaal niet. Maar dat is weer een ander onderwerp ligt wel in elkaars verlengde. Maar daarom moeten we niet doen alsof we gewoon een keer alle tijd hebben om het over te kunnen hebben en de heer mohandis heeft ook al sinds december hier een meneer een plenair debat over aangevraagd dat besluit op de lijst als een dertig leden.

[0:29:56] Ik proberen.

[0:29:56] We proberen het echt al heel lang.

[0:29:58] Waarom het urgent over te hebben.

[0:29:59] Ik probeer het terug te brengen naar de procedure. Dus hoezeer uw bevlogen ook.

[0:30:08] Ja, we hebben niet alle tijd van de wereld.

[0:30:13] Die manier.

[0:30:14] Ja. Ik denk dat iedereen het helemaal eens met mevrouw westerveld dat iedereen die urgentie begrijpt, maar het lijkt me ook goed en dat compromisvoorstel van mevrouw van den berg lijkt me in die zin ook een goede. Laten we gewoon het eind april voor het meireces en plannen. Dan geven we ook de onderhandelende partijen nog wel enigszins de tijd om hopelijk met net iets te komen. En kijk, we kunnen het ook al. Volgende week of over twee weken hebben we de kans dat er heel weinig is om over te debatteren. De sp heel veel inhoudelijk, maar we willen ook resultaten van het ministerie van de gemeente zien en volgens mij kunnen we met het compromis we daar echt op uitkomen dat we dat we der lans hebben.

[0:30:49] Ik denk ik ga af concluderen dat het gewoon zo snel mogelijk interne en niet later dan een meireces dus in en we komen straks een besluit procedurevergadering nog op terug. Maar misschien dat het nog iets iets verder naar voren kunnen trekken en dan hoop ik dat ik zoveel mogelijk iedereen tegemoet komt daarmee dan was het. Dat is over het commissiedebat.

[0:31:09] Dan hadden we nog het verzoek over. Dat hoeft niet meer die dat verzoek vervalt opgelost. Zo veel nog wat zeggen of niet is.

[0:31:20] Ja.

[0:31:22] Ik kijk naar links zich niet iets wat ik niet kan. Oké.

[0:31:28] Dichtbij

[0:31:32] reactie agendapunt zevenendertig reactie op de brief nvb met betrekking tot analyse van redenen waarom pleeggezinnen stoppen agenderen voor de commissie jeugdbeleid.

[0:31:42] We hebben het net over hadden agendapunt achtendertig verslag van een werkbezoek aan cijfers. In curaçao van achttien tot tweeëntwintig december wordt het caribisch nederland

[0:31:53] negenendertig verslag van een schriftelijk overleg over het proces van besluitvorming over de concentratie in het fans bij aangeboren hartafwijkingen.

[0:32:01] Er is allemaal betrokken. Dat geldt ook voor agendapunt veertig.

[0:32:06] Dat geldt ook voor agendapunt eenenveertig.

[0:32:09] Dat geldt ook voor tweeënveertig.

[0:32:14] Dan zijn die ook termijn afgehandeld dan een drieënveertig ontvangen fictie iets over onderzoek naar oversterfte

[0:32:22] het voorstel.

[0:32:23] Is.

[0:32:23] De minister van vws verzoeken om een reactie op het advies van de autoriteit persoonsgegevens en het advies van het cbs met twee fractie iets van de wetenschappers van parlement, wetenschap

[0:32:35] opgenomen

[0:32:36] en ter bespreking gevraagd. De commissie kan instemmen met voorstellen van de leden van de voorbereidings groep.

[0:32:42] Ook.

[0:32:44] Heeft een voorbereidings groep goed werk gedaan

[0:32:49] dan agendapunt vierenveertig. Het document van de hotspot komen negentien van het ministerie van szw aangenomen wordt dat ontwikkelingen coronavirus

[0:32:59] vijfenveertig overzicht van een wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling

[0:33:05] zesenveertig overzicht van wetsvoorstellen. In afwachting van

[0:33:11] agendapunt zevenenveertig overzicht van wetsvoorstellen. Andere raadsvoorstellen geen opmerkingen. Achtenveertig

[0:33:19] opmerkingen meer informatie natuurlijk ook

[0:33:23] agendapunt negenenveertig

[0:33:26] mij overzicht van wanneer dat

[0:33:30] agendapunt vijftig overzicht van een tweeminutendebat

[0:33:38] dat mijn vraag mij vraagt voor de mensen die sorry.

[0:33:42] Voorzitter, dat zal mee praten.

[0:33:45] Mijn vraag mij vroeg wanneer worden die gepland? Wilt u graag dat wij namens de commissie daar nog eens een rebel.

[0:33:50] Ik vind ook een beetje raar want kijk voorheen. Als je een toen we nog een algemeen overleg hadden vroeger een voortgezet algemeen overleg was het gewoon de week erna en ik vind het heel vreemde gang van zaken dat sinds dat veranderd is in een tweeminutendebat dat er een of andere hele bulk opgestapeld wordt. Ik vind het vreemd dat het niet één twee weken later naar het commissiedebat is. Ook stak zijn er allemaal nieuwe actualiteiten. Als het vier maanden later keertje is er allemaal nieuwe actualiteit. Dan gaan wij heel snel weer moties op die nieuwe actualiteiten indienen. Ja. Ik denk dat er gewoon een twee weken later naar het commissiedebat gewoon plenair moeten afronden.

[0:34:27] Meneer bevers.

[0:34:28] Voorzitter eens met de vraag. Maar ik vind ook dat dat als ik bijvoorbeeld kijkt naar het tweeminutendebat medische ethiek sinds twee juni vorig jaar. Dan weet ik dat we daar ook in hebben uitgesteld. Ik weet niet waar hoe dat komt of er alleen de aanvrager daar actie kan ondernemen. Dus misschien moeten we daar dan ook nog eens even naar kijken. Maar.

[0:34:46] Wat ik namens u kunt doen is als commissievoorzitter vragen of die twee minuten debatten ingepland kunnen worden. Dat zal ik doen. Zo horend vergadering. Het tweede is dat vaak die twee minuten debat in in overleg met de eerste aanvrager ingepland worden, of tenminste de huismeester komt ook bij. Dus daar ligt ook een klein beetje verantwoordelijkheid onder druk.

[0:35:07] Desalniettemin wil ik mezelf niet ontslaan van de verantwoordelijkheid om namens u ook nog eens een keer te vragen of ze worden ingepland. Zo goed, mevrouw van den berg.

[0:35:17] Ook het algemene punt dat mevrouw agema terug naar voren brengt. Waarom is het niet meer standaard. Zo dat als je een commissiedebat heb gehad dat één twee weken later gewoon een tweeminutendebat plaatsvindt. Dat is was altijd inderdaad de situatie.

[0:35:31] Ik kan geen antwoord geven op die vraag. Ik kan het wel meenemen maar ik heb geen antwoord.

[0:35:37] Ik heb wel ideeën erover, maar ik heb geen.

[0:35:41] Mijn vraag waar ook levert aan een brede wensen. We dienen allemaal veel te veel moties in de dingen als je als je tweeminutendebatten vier maanden laat liggen dan hebben ook heel veel nieuwe moties.

[0:35:51] Dat is ook een beetje.

[0:35:53] Kip en ei. Maar als u het goedvindt, want dit is eigenlijk niet aan deze tafel om dit uitgebreid.

[0:35:59] Maar u heeft het gezegd wij nemen het mee. Ik kan u daar verder niet een beetje maar ik doe wat ik gezegd

[0:36:09] ik ga naar agendapunt eenenvijftig. Dat is het overzicht van de commissie dat de nota overleggen en wetgevers overleg dan ter bespreking of u akkoord gaat met in planning van het commissiedebat oorlogs getroffen op twaalf april,

[0:36:23] mevrouw tielen,

[0:36:25] Ik had ik een andere vraag. Dus ik weet niet of u nog wel inventariseren of iedereen het eens is met het.

[0:36:31] Ik zie verder geen dus ik ga ervan uit dat iedereen het eens is. En

[0:36:35] dan moet.

[0:36:37] Gisteren. En vandaag hadden we drie minuten spreektijd verraste mij enigszins en ik wil eigenlijk op het commissiedebat geneesmiddelenbeleid wil ik eigenlijk wel vier minuten, want de huizen zoveel dingen onder die ik wil bespreken dat ik drie minuten echt tekort vindt.

[0:36:55] Onze

[0:36:56] onze regel die we proberen aan te houden is voor elk uur krijgt u één minuut.

[0:37:07] Dus als een debat. Vier uur duurt is het vier minuten als het vijf uur duurt het vijf minuten. Drie uur duurt drie minuten.

[0:37:14] Ja

[0:37:16] en ik snap dat opzich. Tegelijkertijd bij het ene debat zitten we met z'n vijven en het andere bij met z'n vijftienen. Dus de dus ik begrijp nu wat van me verwacht wordt. Dat snap ik. En tegelijkertijd denk ja maar dat houdt de planning niet altijd eventjes dat dat voorkomt niet dat er toch planning problemen kunnen ontstaan. Laat ik het zo zeggen. Dus ik ben benieuwd hoe je daarmee omgaat. Maar dat is uw.

[0:37:45] Mevrouw tielen, zelf, ook voorzitter,

[0:37:46] Weet precies hoe dat werkt van ik wil nog een extra steun geven voor mevrouw zelfs richting vijf minuten. Want ik zit ook nog in de andere commissie in. Daar heb ik destijds meegekregen standaard commissiedebat. Drie uur, dan is het vier minuten. En als je dus vier uur of meer hebt is het vijf minuten. Dus dan zouden we zelfs vijf minuten.

[0:38:10] We zijn blij met de gaan we zo meteen even over de planning hebben. Dit is even over de tijd. En kijk het is wel zo dat in de commissie vws over het algemeen veel mensen het woord willen voeren. Veel veel fracties het woord voeren. Dus dat is van invloed op het aantal spreekt minuten.

[0:38:27] Ik zou het heel fijn vinden als als iedereen zich van tevoren inschrijven. Voor het commissiedebat kunnen we een betere inschatting maken over hoeveel mensen er komen. Alleen dat zit niet in het reglement van orde. Dus ik kan ik ook niet verplichten. Dat betekent dus als iemand laat binnenkomt dat over het algemeen ook die die andere fracties ook het woord moeten laten voeren. En als niet iedereen zich inschrijft. Heb je niks aan uw inschrijving. Want dan kun je ze toch niks mee. Dus dat is het ingewikkelde. Wij doen een inschatting op basis van het onderwerp hoeveel partijen er zullen komen en naar beste eer en geweten.

[0:39:03] En dit is nu de vuistregel. Één uur één minuut en het werkt min of meer.

[0:39:11] Ja.

[0:39:13] Dus dank u wel voor het mij toewensen van veel succes met dit soort dingen. Mede collega's. Voorzitter,

[0:39:23] We minder bij agendapunt, eenenvijftig,

[0:39:25] Ja.

[0:39:27] Ik vind dat een mooi beeld. Voorzitter, ik ben ook blij dat tussen allemaal op de dag heeft beter in te plannen. Dank daarvoor een verdeelsleutel vind ik een goed vind alleen wel wat weinig.

[0:39:40] Dan besloten gedeelte gaan we dat even dienen die die notitie doornemen. Dan maak ik de agenda af met uw welnemen. Dus dat is agendapunt. Eenenvijftig is daarmee afgerond. Agendapunt tweeënvijftig overzicht van ongeplande. Die komen ook zo nog terug

[0:39:55] dan.

[0:39:57] Ja.

[0:39:59] Dan maak ik dat punten hier. Maar ik vroeg me af waarom we dat besloten gaan doen omdat kijken ook het inplannen van debatten het al dan niet bundelen van onderwerpen. Dat is wel politiek en maar niet persoonlijke kijk ik kan me voorstellen als het gaat over persoonlijke dingen. Welke namen zetten we op een lijstje gasten gaan we uitnodigen dat dat besloten gebeurt. Maar ik zie niet helemaal in waarom we dit besloot te doen omdat ook het voor mensen belangrijk kan zijn om te zien wie op basis van welke gronden dingen wil uitstellen of juist wil samenvoegen et cetera.

[0:40:33] Ik snap ik snap uw vraag en u heeft ook gelijk de redenen waarom we aanvankelijk dachten dat besloten misschien handig was omdat we dat makkelijker

[0:40:43] proberen tegemoet te komen. Ik heb geen enkel bezwaar om het ook te doen. Geen enkel bezwaar. Maar dat was dat was de gedachte erachter.

[0:40:51] Daarom besloot van de werkgroep,

[0:40:56] En de werkgroep van geadviseerd die durft tegen te gaan.

[0:41:02] Maar nogmaals, kijk als wij hier meerderheid besluiten om het openbaarheid echt. Het is mij om het even andere commissies doen het ook zo.

[0:41:12] Besloten,

[0:41:15] Het is een beetje een strategische pvv. Maar het is goed,

[0:41:20] maar mag ik doet u het voorstel het openbaar te doen. Of zegt u van nou volgende keer denkt u er eens over na. Want dat zijn

[0:41:29] de smaken die ik.

[0:41:32] Kijk ik om over te gaan stemmen en zo weet je dat dat gaat ook wel weer wat verder. Ik wilde het gewoon vragen waarom het gebeurt en ik zie gewoon niet heel veel redenen. Maar goed, laat staan voor een volgende keer bekijken of het nodig is. Want ik wil sinds nu iedereen in de voorbereiding zomaar een volgende keer zou ik het gewoon in het openbaar.

[0:41:49] Wij doen

[0:41:51] de prima.

[0:41:53] Het is een pilot volgende keer doen.

[0:42:00] Ik ga toch proberen de agenda af te maken.

[0:42:04] Agendapunt drieënvijftig overzicht van ongeplande commissiedebat.

[0:42:08] Het vervolg agendapunt vierenvijftig overzicht van ronde tafelgesprekken vijfenvijftig dan ook excuses. Mijn vraag me.

[0:42:15] Die kunnen we bij punt één nog eens rebelleren bij de initiatiefnemers bestaat al zo lang op schema. Dag mevrouw bikker, maar ik weet niet zeker.

[0:42:24] Het rondetafelgesprek der herkenning van molukkers en hun geschiedenis en de voortrekkers waren de christenunie en de partij van de arbeid. Dus ik kijk met een schuin oog naar collega's bushoff of hij daar nog eens een keer zijn gedachten over te laten gaan. Dankuwel dankuwel

[0:42:47] agendapunt vijfenvijftig overzicht van de.

[0:42:50] Mevrouw een voorzitter, amendement vierenvijftig onderdeel nummer drie. Ik was helaas te laat want agendapunt vier ging er ook over het ronde tafelgesprek

[0:43:01] woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen en ik heb begrepen dat we dat er geaccordeerd hebben, maar ik zou toch een toevoeging willen voorstellen.

[0:43:09] Namens ik heb voordat u nog wat zegt als u als u het over de de genodigden wil hebben dan wil ik dat in het besloten gedeelte doen. We hadden wel af geconcludeerd dat het akkoord was zoals het is voorgesteld.

[0:43:25] Dus daarmee is dat misschien dat in besloten gedeelte kunt u nog eens een keer zeggen en misschien dat we die suggestie mee kunnen nemen. Maar mag ik dan nog is het af geconcludeerd en.

[0:43:37] Dat klinkt goed. Dan mag ik dan wel in het openbare gedeelte nog de ambtelijke ondersteuning bedanken voor het meewerken aan een de notitie.

[0:43:45] Zeer zeker zeer,

[0:43:51] Mevrouw westerveld,

[0:43:54] Dat had ze misschien eigenlijk op de regeling van werkzaamheden gemoeten, maar het is een vrij gisteren was natuurlijk de zaak van de fnv voor de rechter voor mensen die in de zorg werken. En nou eigenlijk compensatie willen

[0:44:09] zij hebben op procedurele gronden heeft de rechter gezegd zou wel wat moeten gebeuren op korte termijn. En nou

[0:44:16] nou is het de vraag of het niet verstandig is dat wij hier bijvoorbeeld is een rondetafelgesprek hebben met zorgmedewerkers met de fnv om de specifiek over deze regeling te hebben. Gewoon om ook eens een kamer wat meer informatie daarover na over op te halen en dan moet er eens over te hebben want het is gewoon een ding dat iedere keer weer terugkomt en waar het heel vaak met elkaar over hebben discussies met elkaar over hebben. Maar het lijkt me misschien goed om dat gesprek ook met de betrokken hulpverleners en met de bonden te gaan voeren.

[0:44:44] Ik snap uw verzoek. Ik denk dat het procedureel juist die is als we dit op de volgende pvv gewoon terug laten komen en dan kan iedereen zich daarop voorbereiden gedachten over het goed.

[0:44:57] Dan hebben in ieder geval een agendapunt. Volgende pvv

[0:45:03] agendapunt vijfenvijftig

[0:45:07] overzicht van een technische briefing zijn gesprekken. Dan komen we nog bij de nagekomen agendapunten

[0:45:15] kijken. Dat is agendapunt. Zesenvijftig

[0:45:19] voortgang managen, maar sneller, cannabisbeleid genoemd voor het geneesmiddelenbeleid. Mevrouw van den berg,

[0:45:24] Dus er zouden ook graag willen agenderen voor het debat. De week later over drugs beleid en preventie en wij zouden graag een schriftelijk overleg.

[0:45:38] Het eerste bezoek is gaan we doen tweede verzoek dan ziet u ook met hun inbreng meer dan hebben we hetzelfde probleem, zodat we het eerder hadden.

[0:45:46] Het komt er wel op neer dat we hebben er straks vier minuten spreektijd voor geneesmiddelen die kan ik wel twee keer invullen en dan vind ik het wel erg zonde als het dan substantieel tijd aan cannabisbeleid zou moeten steden, terwijl er wel verschillende vragen over hebben dus van mij niet per c voor het geneesmiddel dat beantwoord te zijn,

[0:46:07] maar wij hebben wel behoefte aan wat nader overleg.

[0:46:12] Dus wel niet sowieso agenderen wordt dat drugspreventie moeten dan de antwoorden wel voor het commissiedebat trits preventie dat

[0:46:21] daar moeten we een schriftelijk overleg snel doen.

[0:46:24] Dinsdag maandag of dinsdag.

[0:46:30] Ik zie geen bezwaar.

[0:46:33] Ik denk nee dat is geen bezwaar.

[0:46:35] We geen bezwaar wil voorkomen dat we allemaal dingen dubbel gaan doen. Markt hoor ik mevrouw van den berg zegt omdat het toch wel een specifieke onderdeel. De vraag is of je het dan moet attenderen voor geneesmiddelenbeleid of je gewoon aso vervoerd, kan ook.

[0:46:52] Oké we gaan in ieder geval. We gaan in ieder geval een schriftelijk overleg.

[0:46:57] Meer drugspreventie, voor.

[0:47:01] Meneer ramaker,

[0:47:03] Het gaat hier wel een medicinale cannabis. Zoals ik het lees. Dus dan hoort het wel degelijk bij geneesmiddelenbeleid. Dus daar wil ik het wel bijhouden.

[0:47:10] Allebei.

[0:47:10] Dat mag van mij betreft ook ergens anders. Maar wat ook sowieso bij deze houden.

[0:47:15] Voor elkaar komt voor elkaar en een schriftelijk overleg met de inbreng op dinsdag.

[0:47:20] Ja oké.

[0:47:23] Dan

[0:47:25] agendapunt zevenenvijftig verantwoord afbouw van medicatie, agnes of het geneesmiddelenbeleid

[0:47:31] stand van zaken, verzekerde toegang van patiënten tot nieuwe geneesmiddelen vind ik wel geneesmiddelenbeleid

[0:47:38] voortgang expertise centrum vast in afronden elissen. Haar actieprogramma agenderen voor de consument geneesmiddelen

[0:47:47] verzoek van verslag van een schriftelijk overleg over informatie, aanpak monitor vitamine d. Het basispakket

[0:47:54] voor kennisgeving aannemen

[0:47:57] ter informatie, occ.

[0:47:59] Dan zijn we aan het eind van de openbare stukken van deze procedurevergadering. Hartelijk dank voor uw aandacht.

[0:48:06] Dan schors ik heel even om het besloten te maken en dan gaan we zo verder dankuwel.