Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Verzamelwet gegevensbescherming - 36264

[0:00:01] Goedemiddag en welkom bij de vaste commissie voor digitale zaken. Wij gaan het vandaag hebben over een technische briefing over de verzamelwet gegevensbescherming. Het heeft een hele lange na mijn korte af. Ik heet welkom.

[0:00:17] De mensen van binnenlandse zaken en j v. De in mevrouw van der reijt en de heer van der winden. Aan de kant van de kamer zouden er meer kamerleden moeten zijn. Maar kees welkom in ieder geval, mevrouw van leijten van de sp. Wij verwachten ook nog de mensen van de vvd en cda. Ik wilde in ieder geval eerste ambtenaren en korte presentatie geven algemeen en daarna de gelegenheid geven aan de kamerleden om vragen te stellen, waaronder ik zelf. Ik geef het woord aan de heer van der beek van der winden.

[0:00:54] Voor interruptie,

[0:00:56] Ja. Goedemiddag. En dank u, voorzitter en hele kleine correctie. We zijn niet van bzk zijn allebei van jnvb. Even voor de zekerheid om precies te zijn van de sector staats en bestuursrecht van de directie wetgeving.

[0:01:10] Ik ben daar coördinator excuses raad adviseur en dat is een makkelijke manier om te zeggen dat u veel meer aan haar hebt dan aan mij. Dus ik ga het heel kort houden. De de wet waar we het vandaag over gaan hebben is een is een bijzondere werd ook voor ons best een bijzondere wet. Het is een verzamelwet waarin heleboel dingen samenkomen. Een aantal wijzigingen van de avg, maar ook een aantal wijzigingen van een aantal andere wetten. Het is een beetje een nasleep is en wat onaardig woord maar een gevolg van de implementatie van de avg dat er in ieder geval in eerste grote slag gemaakt moet worden om een aantal dingen te te verbeteren. Dat gaat alle kanten op van de wegen verkeers werd via via het faillissement accountants bijzondere persoonsgegevens voor het college voor de rechten van de mens. Maar alles en nog wat zijn heel veel mensen betrokken geweest zal snappen dat mij op al die terreinen zijn mensen die daar meer verstand van hebben binnen het rijk dan dat wij dus we hopen een heel eind te komen met met de eventuele vragen die u daar over hebt.

[0:02:13] Het doel van de wet is dus uitdrukkelijk echt om een aantal dingen echt duidelijk te verbeteren in de hoop dat iedereen het erover eens is dat dat het anders en beter moet. Maar goed dat is ook uiteraard aan u wat u daarvan vindt.

[0:02:29] Maar als gezegd het zal een korte presentatie over de wet verzorgen.

[0:02:37] Mevrouw van der reijt.

[0:02:41] Mevrouw rajkowski komt ook binnen een welkom, mevrouw van der reijt, aan u het woord,

[0:02:46] Ja dankuwel. Ja ik ik heb er even een korte presentatie voorbereid om om het wetsvoorstel verzamelwet gegevensbescherming even te introduceren en even u daar doorheen te leiden, omdat ik mij persoonlijk ook wel kan voorstellen dat dit omdat het de wijzigingswet is van een heleboel wetten en de u avg op zichzelf al best een wat technische overkoepelende hoge over werd, is dat drietal. Wat de niveau niet onmiddellijk makkelijk leesbaar is en ook niet alle onderdelen zijn even inhoudelijk of tussen verzamelwet. Dus dus sowieso een wet die in beginsel geen grote beleidsrijke dingen heeft. Maar die in de juridische opzicht zitten er nog wel een paar dingen in. Ik moet even mijn dit dingetje en dus ik dacht ik begin maar gewoon bij het begin. Misschien dat ik ook wat dingen verteld die sommigen vonden u dan toch al wel weten. Maar

[0:03:42] nou de aanleiding en de reikwijdte was dus de de bij de inwerkingtreding avg is moest ook de uitvoeringswet avg worden opgesteld en die is toen is ervoor gekozen om dat beleid neutraal te doen. Dus zoveel mogelijk lijkend op de wet bescherming persoonsgegevens die daarvoor gold en ook met niet al te veel wijzigingen onder het een beetje soepel te laten verlopen. Want der die apg was al een.

[0:04:08] Een hele vernieuwing,

[0:04:10] In. Iedereen was er toen best zenuwachtig over en wilde dus daar niet teveel veranderingen in doen en de uitvoeringswet. Dat is ook wel goed om even te vertellen. Dat is een een algemene wet die die de algemene dingen regelt tussen van alles over de hp en de eisen aan hp de bevoegdheden taken. Het feit dat de algemene wet bestuursrecht van toepassing is en geeft wat algemene regels over uitzonderingen op het verwerking verbod van bijzondere persoonsgegevens of de mogelijkheid om strafrechtelijke persoonsgegevens te kunnen verwerken. Maar dan niet heel specifiek voor hele specifieke doeleinden. Want er zijn dus ook allerhande sector wetten waren in ook uitzonderingen op die verwerkings verboden geregeld zijn. Dus dus dit is zeker niet. Dat is misschien ook goed om aan te geven dat dit op op gegevens deling breed of heel erg op de criminaliteitsbestrijding of noem welk onderwerp dan ook, maar er zitten in de apg. De in de avg wel uitzonderingen meer betrekking tot archivering wetenschappelijk onderzoek we bepaalde algemene rechten van betrokkene die je kunt inperken en dat type dingen dus dat even onder de scope. Een beetje aan te geven. Dan had ik al aangegeven wat moet ik zelf even maar ik kijk ook even naar de dia. Want ik heb al onmiddellijk een dingetje voor me neus en

[0:05:35] het is een verzamelwet had ik al aangegeven. Deze deze de jaar heb ik eigenlijk al net besproken ik de inhoud van het wetsvoorstel is. Het gaat om drieëntwintig wijzigingen in de u vergeten losse artikelen en elf andere wetten naar de komt heeft ook even geduurd. De consultatie was al in twintig, twintig. Dat daar kwam toen best veel. Er zijn negenenveertig vrij inhoudelijke reacties op gekomen van diverse beleids clubs en brancheorganisaties overheden een enkele een en enkele particulieren ook maar ook privacy bureaus naar het was nogal breed. Ook de hp had een vrij uitgebreide reactie. Dus dat dat was nog best heeft gewoon veel tijd gekost om dat om dat te verwerken en heeft ook geleid tot wel wat heroverweging ten opzichte van het consultatie wetsvoorstel en dat heeft geresulteerd in wat er nu ligt en dat is een deel en dan kom ik even bij de volgende dia. Nou een. Dit zijn echt de artikelen die echt op zuiver technische wijzigingen zien dus dat zijn bijvoorbeeld de wet referendum die geld niet meer. Dus ja die moet eruit dat type dingen of er is ergens een grondslag je vergeten te noemen of er is er is een vertaal wijziging. Dat wil ook nog wel eens gebeuren van de apg die natuurlijk moet doorwerken in de avg en dat en of een opsomming die niet helemaal klopt dat? Dat soort dingen. Nou ook de wsw je de wever g worden de wet politiegegevens, de wet justitiële straf vorderen. Gegevens worden technische gewijzigd omdat ergens het woordje justitiële gegevens in plaats van politiegegevens staat

[0:07:20] en de wet marktordening gezondheidszorg. Dat betreft ook een verwijzing naar de u vergeten. Dus dat is denk ik. Verder spreekt redelijk voor zich. En dan komen er een aantal wat meer juridisch technische wijziging die net iets meer zijn dan een komma zal ik die gewoon doorlopen. Dat is in artikel één bijvoorbeeld wordt de definitie van strafrechtelijke persoonsgegevens een beetje aangepast en dat is omdat dat in de www ook omvatten gerechtelijke uitspraken over contactverboden en en dat dat soort dingen. En dat is eigenlijk door europese jurisprudentie en nationale jurisprudentie ook trouwens gezegd dat kun jij helemaal niet. Daar onder vatten als lidstaat. Want je moet aansluiten bij het

[0:08:07] naast het unie rechterlijke begrip van strafrechtelijke gegevens. Dus dit wordt nu gewoon gelijk luidend als als ook in de apg bedoeld. Dat is ook wel handig op. Wij hadden een soort van twee begrippen van strafrechtelijke gegevens. Dat creëert verwarring.

[0:08:23] Dat is nu gewoon een nou in artikel drie wordt geregeld dat de defensie die als die als een militaire operaties in het buitenland zijn is daar natuurlijk een uitzondering op dat je niet per jaar en informeren van betrokkenen van hoeft te doen en daar wordt ook de formele regeling ietwat op aangepast. Dat dat wel bij ministeriële regeling moet worden besloten.

[0:08:52] Even kijken. Artikel zeven. Dan ga ik weer naar de volgende dia. Daarin wordt eigenlijk ook een procedure voorgesteld namelijk om een bij ministeriële regeling voorwaarden te kunnen stellen aan de kwaliteit van de college leden van de autoriteit persoonsgegevens. Dat geldt nu alleen voor de voorzitter,

[0:09:10] dan zou je dat ook kunnen doen voor de andere leden dan bijvoorbeeld de insolad en de vier a. Dus de ict recht advocaten had ik gezegd. Goh misschien toch ook wel handig als daar als je iets zou kunnen eisen zou kunnen stellen aan ict recht kennis. Maar ik zeg er ook bij deze ministeriële regeling is nu nog niet. Dan kunnen wij die is er niet nog. Dus inhoudelijk kan ik daar niks over zeggen.

[0:09:35] Nou het college rechten van de mens is ook best handig als die bijzondere persoonsgegevens moeten mag verwerken in het kader van

[0:09:42] de de taken die zij doen als het in immers gaat om ongelijke behandeling en discriminatie.

[0:09:50] Artikel zesenveertig is ook redelijk technisch. Dat gaat om nu zit er nog een anwb mogelijkheid in de avg om rechtstreeks op basis van die anwb bsn nummers toe te wijzen. Dat blijkt toch verwarrend te zijn. Er moet gewoon een grondslag in een andere wet zitten om het bsn daar te kunnen gebruiken voor niet overheden is dat dan vooral en dan kun je op basis van die wet wel weer een anwb maken maar niet rechtstreeks op basis van de a v de uw apg

[0:10:20] dan artikel vijfenveertig. Dat gaat over de archiefwet heeft ook te maken met de wijziging van de archiefwet. Het voorstel daartoe wat nu in de tweede kamer ook ligt.

[0:10:32] En maar deze. Er zitten een regeling in de uav g, waarbij voor archieven het recht bepaalde rechten van betrokkene beperkt zijn om dat rectificatie en zo. Dat zit al in het archief. Dus het toch een beetje ongelukkig om dan te gaan rectificeren en dat geld gaat nu gelden ook voor iets breder dus voor algemene archief doeleinden niet per se alleen maar onder de overheid die onder de overheid hangen. Dus dat wordt iets verbreed die mogelijkheid.

[0:11:03] Nou, dat de samenlopen bepaling. Even kijken dan

[0:11:07] dit dit zijn eigenlijk de dan nog wat wat technische wijzigingen ook in de overige wetten. Dan kom ik op het laatst op de wat meer inhoudelijke wijziging. Dus ga ik weer terug naar de avg in de faillissementswet. Dat is een heel groot stuk in deze verzamelwet dat dat komt ook omdat natuurlijk uiteindelijk terechtkomt in de faillissementswet zelf en daar wordt ten grondslag voor de curator. De bewindvoerder ook in surveillance en in bij de schuldsanering regelingen opgenomen om voor welke zaken ze persoonsgegevens, maar ook vooral bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke persoonsgegevens en het zijn mogen gebruiken, want ze moeten natuurlijk ook de post kunnen lezen van de gevarieerde of het bedrijf kunnen voortzetten of dus dat is helemaal uitgewerkt voor welke taken dat toch wel en niet kan. De vreemdelingenwet wordt een wijziging in toegevoegd omdat inmiddels gewerkt wordt met het vreemdelingen nummer in plaats van der beek zijn en dat is handig om dat in de keten de vreemdelingenketen te kunnen gebruiken om gegevens uit te wisselen. Er is het eigenlijk ook speciaal voor bedoeld. Maar goed die grondslag moet er dan wel gecreëerd worden en ook om uit kunnen wisselen met bepaalde private partners zoals vluchtelingenwerk, zodat hij ook handig hun werk kunnen doen om het maar even zo te formuleren. Dan komen we bij de wegenverkeerswet die zit er ook in want er zijn wel eens leasemaatschappijen die boetes krijgen omdat hun

[0:12:36] lessen. Hoe noem je die nou najaar. De mensen die hun auto liesje in ieder geval dat hij dat hij overtredingen begaan en dan moet je die boete. Natuurlijk kunnen naar die naar die bestuurder kunnen doorsturen. Maar dat is een verwerking van strafrechtelijke gegevens. Dus dat moet ook weer een grondslag hebben. Dus dat wordt hier ook geregeld in dit wetsvoorstel. De wet op de rechtsbijstand. Dat gaat om het verlenen van toevoegingen in sushi bij voor sociale advocatuur zaken zal ik maar even zeggen. En die moeten dat te kunnen beoordelen of er recht is op een toevoeging, ook bepaalde personen, met wie de raad samenwerkt, zoals mediators en andere rechtsbijstand verleners dan advocaten. Want die hebben hun eigen grondslag wel de hiervoor persoonsgegevens verwerking mogen dan die bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken. Nou dan kom ik bij een aantal dingen die misschien iets meer in het oog springen. Laat ik het zo zeggen. Dat is artikel vijf in de vergeten. Dat gaat over toestemming voor minderjarigen en overigens ook onder curatele gestelde mensen. De regeling die daar nu wordt voorgesteld, is dat nog het zo blijft eigenlijk dat tot zestien jaar de wettelijke vertegenwoordiger dus de oude door. Maar goed, de wettelijk vertegenwoordiger toestemming kan verlenen voor het gebruik van persoonsgegevens van jongeren tot twaalf is het sowieso alleen de wettelijke vertegenwoordiger. Nee nou zeg ik net niet helemaal goed. Dus tot en met vijftien blijft tot alleen de wettelijk vertegenwoordiger. Maar wat er een nieuw is is dat we voorstellen om tussen twaalf en zestien het kind ook het recht te geven die toestemming in te trekken en dan bijvoorbeeld denk even aan de hele simpele situatie op een school dat dat het kind de ouder dat misschien wel leuk vindt als een kind met het hoofd op sociale media en website van de school staat in het kind zelf denkt nou daar heb ik echt helemaal geen zin in. Dan kan die dat tussen intrekken in theorie komen ouderen die vergunning die toestemming weer opnieuw geven en dat kan zo doorgaan. Maar dat leek ons wat ver gaan om dat helemaal ver gaand vast te gaan leggen dat hoe dat zit en we nemen dan aan dat de school zich ook verstandig is om dat dan niet te doen en er zitten. Wat de mogelijkheid is bestaat ook in de nieuwe wet dat jongeren vanaf twaalf zelf hun rechten kunnen uitoefenen. Dus ook recht op inzake recht op rectificatie kunnen verzoeken bij de verwerking verantwoordelijke.

[0:15:18] Even kijken dan de accountants en dat is voor de wettelijk verplichte accountants opdrachten dus niet voor de vrije accountants opdrachten die ze gewoon op verzoek van een een bedrijf zelf doen maar die echt wettelijk verplicht zijn, is het gewoon nou eenmaal noodzakelijk dat ze daar ook soms bijzondere en strafrechtelijk persoonsgegevens in de dossiers die ze moeten onderzoeken kunnen verwerken en dit hebben we in de avg opgenomen omdat want de raad state had daar in het in het advies wel wat opmerkingen over zo veel moet dat niet een een of andere sectorale wet waar dit is zo specifiek. Waarom moet dat in de avg maar dan zou het in de in een in een veelvoud van sectorale wet te komen omdat hij wettelijk verplicht accountants opdrachten in veel wetten bijvoorbeeld de gemeentewet provinciewet en nog veel meer. Soms worden verplicht worden gesteld. Dus we hebben toch voor gekozen om het in dit wetsvoorstel in de u vergeten mee te nemen en ook wordt er geregeld dat de de afm en de nba. Dat is de

[0:16:24] de brancheorganisatie van accountants. Die voeren ook toezicht uit op accountants. Ook in het kader van het toezicht die bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken

[0:16:34] dan artikel negenentwintig. Dat ziet op de het gebruik van biometrische gegevens. Daar wordt een zogenaamde dubbele noodzakelijkheid toetsen ingevoerd en dat is eigenlijk om heel duidelijk te maken dat er niet alleen een zwaarwegend algemeen belang moet zijn om biometrie te gebruiken. Maar dat ook in het individuele geval en dat is niet per persoon, maar per verwerken per type verwerking gekeken moet worden dat dat het echt noodzakelijk is om te doen en dit gaat natuurlijk verder veelal om toegangscontrole of toegang tot systemen vingerafdrukken van op op bepaalde systemen waar je op geautoriseerd bent en dus dat wordt wel wat strakker gereguleerd en dat is nog op verzoek van vno, ncw zijn daar ook de voorbeelden in de toelichting nog.

[0:17:30] Wat uitgebreid.

[0:17:32] Want er stond, geloof ik eerst alleen in dat het wel voor een kerncentrale mocht en niet voor een garage dat er zijn nog wel wat tussen categorie niet te verzinnen. Dus dat wordt iets nader uit toegelicht in de memorie.

[0:17:46] Dan was er het verzoek om naar aanleiding dit artikel over de overdracht van medische dossiers. Dat is geïnitieerd door of eigenlijk die vraag is opgekomen naar aanleiding van de faillissement van het slotervaartziekenhuis. Daar moest toen ineens. Ik geloof, zodat het om zes kilometer dossier ging wat ineens een beetje verweesd was. Dus daar is toen met medewerking van de hp een bepaalde regeling voor getroffen. Maar de hp zei wel van ja je moet je toch eigenlijk wel iets voor regelen. Dus dat is met dank ook aan ambtenaren van vws is is dus deze voorziening getroffen. Ook hiervoor geldt dat dat in de ua vergeet terecht is gekomen dat er niet. Er is niet een specifieke wet waar dat nou anders logisch in zou thuishoren en dit is iets uitgebreid deze regeling, omdat het uberhaupt gaat over de overdracht van medische dossiers door

[0:18:40] door aan andere medische hulpverleners, maar ook aan niet hulpverleners, omdat het soms ook zo kan zijn als bijvoorbeeld een huisarts met een eigen praktijk komt te overlijden en er is niets voor geregeld. Maar dat je dat wel moet kunnen overdragen, met name met het oog op de bewaarplicht. Dus dat moet lang bewaard worden die medische dossiers. Maar dat is wel een verwerking van medische gegevens. Dus er is ook nog een grondslag in opgenomen voor de minister van vws om eventueel nog nadere regels te stellen indien noodzakelijk

[0:19:14] dat.

[0:19:16] Dit.

[0:19:17] Dan komen we bij het artikel over de tijdelijke commissies en adviescolleges. Dat ziet op najaar allerhande commissies die toch regelmatig worden ingesteld om actuele zaken te onderzoeken, bijvoorbeeld over internationale adoptie of misbruik katholieke kerk of de jeugdzorg of dit. Dat zijn vaak wel van dit soort commissies en daar was eigenlijk ook geen

[0:19:46] goede grondslag geregeld geen heldere grondslag voor de ook weer het gebruik van die bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens. Dus in artikel zevenenveertig a wordt daarvoor een regeling voorgesteld,

[0:19:58] met name ook dat in het instemmingsbesluit, daar de nodige aandacht aan moet worden gegeven en dat en een aantal waarborgen dat dat natuurlijk name niet in de in het verslag van de commissie terecht mogen komen en dat te verwerkers verantwoordelijkheid duidelijk moet zijn geregeld. Want dat jaar voor juristen die kunnen zich daar redelijk hun hoofd over breken van de is nou de minister of of de voorzitter van de commissie of naar dus toch handig om dat

[0:20:24] met elkaar af te spreken. Dus daar. Dat legt deze wet dit wetsvoorstel dan op en het laatste wat ik wilde noemen, is de wet financieel toezicht.

[0:20:34] Daar wordt een regeling in voorgesteld om dat gaat over transactie monitoring, maar niet over de gezamenlijke transactie monitoring en het witwassen wetsvoorstel waar van alles over te doen is nu maar op het moment dat dat er fraude is

[0:20:49] of dat dat ze voor een bank bijvoorbeeld ziet van 't met. Er wordt daar in barcelona iets gepind en in amsterdam. Drie minuten later dan wordt automatisch de rekening geblokkeerd meteen met de cliënt contact opgenomen. Zo van is dit. Oké, werd dus eigenlijk een beetje ter bescherming van de van de cliënt. En dan moet u betrokkenen worden gehoord. En als dan toch blijkt dat er niks aan de hand is. Dan wordt ie ook weer gedeblokkeerd.

[0:21:12] Daar komt toch een anwb bij die wordt door financien opgesteld en dit wetsartikel zal hiervan niet eerder in werking treedt dan dat die anwb ook in werking treedt,

[0:21:26] Dan is was dat het laatste nog een laatste.

[0:21:30] Ik kan ik heel kort. Ja. Dit is eigenlijk meer even een toelichting. Dus het meer als u daar behoefte aan heeft. Waarom artikel eenenveertig. Dat gaat over de beperkingen rechten van betrokkene niet wordt gewijzigd in dit jaar zal de oké. Ja dat was even van we hebben nou dat is dan moet ik dan misschien iets toch iets uitgebreider toelichten. In artikel drieëntwintig apg staan een aantal belangen opgesomd op grondwater, zoals nationale veiligheid, opsporing, strafbare feiten, civiele vordering rechten van betrokkene van andere

[0:22:06] waarop grond waarvan je kunt zeggen nou je mag deze gegevens niet hebben bijvoorbeeld daarbij een inzake verzoek

[0:22:15] en dat mag je bij wettelijke regeling mag je mag een lidstaat vaststellen dat daar inbreuk op kan worden. Multi rechter wat beperkt kunnen worden. Dat hebben gedaan in artikel eenenveertig jaar g en dat is dat vindt de hp met name iets te kort door bocht. Dat is een te algemene regeling. Hij is overigens bedoeld als dat je in het individuele geval steeds moet toetsen en zo wordt die ook toegepast en ze daar wordt door rechters ook zorgvuldig altijd naar gekeken in het individuele geval is mij verzekerd en maar goed we realiseren ons dat dat het niet helemaal spoort met de tweede lid van artikel drieëntwintig, dat er eigenlijk wel wat meer waarborgen in die wet zouden moeten worden opgenomen. Alleen het is wel vrij ingewikkeld. Want je moet daar wat de hp voorstaat is het om het eigenlijk in iedere sector werd apart te regelen en dat is nogal een klus. Want dat dat hebben we nu gewoon nou eenmaal niet gedaan en de hp die geeft ook aan dat ze vinden van. Goh, moet het dan niet geschrapt worden. Nou daar kwam natuurlijk maar dan is het dus helemaal geen beroep meer mogelijk op de beperkingen rechten van betrokkene. Daar kwam ook vanuit vno, ncw en vanuit allerlei delen van de samenleving ook uit privacy community ook wel weer wel bezwaar tegen van ja. Zowel de ging geweest. Dus daar is in dit wetsvoorstel niet voor gekozen.

[0:23:44] Oké dan. Ik zie geen artikelen meer over de presentatie dankuwel voor de toelichting. Ik had voordat mevrouw rajkowski kwam uitgelegd. Ik geef nu de kamerleden de gelegenheid om de vragen en volgens mij is het handiger om een vraag en een vervolgvraag uit te doen en nagaan en aan een antwoord. En dan gaan we, aangezien we maar met z'n drieën zijn, moet het wel lukken. Dus dan geef ik nu mevrouw leijten de gelegenheid om een vraag te stellen.

[0:24:10] Ja voorzitter, en ik begrijp ook dat dit een technische briefing is. Ik bedoel ikzelf tijd laatste onderwerp met mijn hoofd te schudden. Ik ken best wel veel mensen die geen inzage krijgen in waarom op de zwarte lijst van de belastingdienst stonden terwijl ze wel erkend slachtoffer zijn een excuusbrief gekregen en vervolgens is het van het ministerie van financiën artikel eenenveertig, drieëntwintig avg. Sorry. Geen inzage en er staan er best wel veel over voor de rechter en dat is echt wel. Het zou goed zijn als we daar iets op zouden vinden.

[0:24:44] Maar dat is niet technisch dus maar ik in de afweging van deze verzamelwet. Wat een enorme verzamelwet is geworden als het gaat om en u geeft zelf ook toe van een is toch iets meer technische anders toch ook wel wat meer inhoudelijk. Hoe is dat afgewogen. Ook naar aanleiding van de inge diende zienswijze. Wat viel af was dan als ik veel controverse was om gewoon om een gevoel te krijgen naar aanleiding van de consultatieronde. Dat zou ik wel graag willen weten hoe jullie dat die afweging hebben gemaakt.

[0:25:27] Meneer van der winden.

[0:25:29] Ja dat dat het blijft heel lastig buitenland werd. Wat neem je mee. En wat niet. En inderdaad wat ik begin cijfers. Mijn vlak voordat ze binnenkwam was was er was inderdaad van deze slag om het zo oneerbiedig te zeggen is echt even bedoeld om een aantal dingen te repareren waarvan we hopen dat we het allemaal eens zijn dat die gerepareerd moeten worden. Een aantal zaken eenenveertig is daar een voorbeeld van verdelen. Dat is dus ambtelijke delen die zorg. Daar moet naar gekeken worden, kunnen het op dit moment niet goed genoeg overzien. Dus circuleren in privacy land

[0:26:07] meer onderwerpen die gewoon echt belangrijk zijn dat ze aangepakt worden die we niet goed genoeg kunnen overzien en ik de de als er keer van traject loopt, zoals dit snap ik dat er reflex. Heel veel mensen is van jammer. Dan kun je er ook dit meenemen in dit en dit en puur vanuit een wetgeving met een wetgevers een bril. Gezien de. Er komen altijd nieuwe dingen en even heel plat gezegd. Op gegeven moment moet je de trein sluiten en gaan laten rijden en komt er een nieuwe wet zeg maar ook omdat we anders een aantal belangrijke dingen die in deze wet zitten. Het college rechten van de mens moeten echt gewoon bijzondere persoonsgegevens kunnen kunnen delen over kunnen kunnen verwerken in een aantal andere voorwerpen voorbeelden. Wij vinden het belangrijk van dat we doorgaan. Maar dat wil niet zeggen dat wat nu niet meegenomen wordt niet serieus wordt bekeken in integendeel, zou ik bijna zeggen

[0:26:59] een beetje antwoord op uw.

[0:27:01] Vraag, mevrouw leijten,

[0:27:03] Beetje beetje niet niet. Ik vroeg me af van wat wat weegt dat daarna vond ik kan me heel goed voorstellen dat je de discussie over eenenveertig misschien niet goed kunnen overzien en dat je zegt van nou moet daar apart moeten we ook apart goed als wetgevers bespreken. Kan me voorstellen.

[0:27:18] Maar als het gaat over zo verzamelwet die consultatie in twintig, twintig te zijn. Veel inhoudelijke reactie op gekomen, zei u net wat is dan precies het afwegingskader waarvan je zegt al te veel discussie kunnen we niet overzien valt eraf of want daar ben ik benieuwd naar want het is echt puur technisch wordt je de het vertaald slagen. Weet je laat door. Denken wij ook regelmatig in de kamer over bij verzamelwet de klap erop. Misschien nog eens liefst schriftelijke ronde en dan is het dan dan is het rond en dat is dit is toch iets meer dan dat te zwaar is. Dat valt dat uit.

[0:27:56] Ik denk dat heer allebei. Waar is wat wat u zegt is absoluut ook zou de dingen vervelend. Maar dat levert veel discussie op. Dat nemen we niet mee. Ik denk dat dat een belangrijk is geweest. Ik heb beter ook niet. Dat klinkt misschien een beetje gek of dit is ook een gevolg geweest van de heer van de implementatie van de avg. Toen hebben we gezegd we gaan maken. Één keer een grote slag. Dan hoop je altijd dat er heel veel sneller gaat dan het uiteindelijk gaat en er dus die trajecten lopen veel langer dan eigenlijk zou moeten. Dit is niet laatste wijziging van de g allesbehalve en ik denk dat is gewoon een aantal onderwerpen bij de kop moeten pakken en waar echt serieus naar gekeken moet worden. Eenenveertig zomaar door strepen. Dat durf ik niet aan. Dat kunnen we dat kunnen we niet overzien en dat dat risico is is ook de groot. Ik weet niet. Dat wilde ik nog zeggen of er nog eens een keer zo doen zoals we het nu hebben gedaan. Dat is gewoon puur een technisch een technische opmerkingen als wetgever denkt we hebben een hele serie wijziging van de avg, maar ook een aantal wijzigingen van andere wetten. Het was nu verklaarbaar of dat logisch is, omdat op nog eens een keer zo te doen, waarbij ook nog eens een heleboel andere departementen een aantal andere experts te maken hebt, kunnen we afvragen. Maar het is ook een nieuw rechtsgebied. Een beetje aan het zoeken van wat is nou de beste manier. En wat hoort er nu afgegeven wordt als ik het over had. Wat niet. Dus er zijn ook een beetje aan het zoeken daarin. Dus ik kan geen waterdichte antwoord geven op uw vraag. Maar misschien wel uit iets aanvullen.

[0:29:38] Mevrouw van rijn. Ja misschien nog even ter aanvulling. Er was toen de avg in want ik heb teruggelezen in de in het dossier van toen. Want het is inmiddels toch ook al even geleden was natuurlijk toch ook een soort van paniek in het land van hoe we moeten nu dit gaat allemaal helemaal fout en zo en dus er stonden ook een aantal dingen bijvoorbeeld even de dingen die toen ook in de kamer nadrukkelijk naar voren kwam was patiënt patiënte verenigingen die gegevens moesten kunnen verwerken. Nou uiteindelijk is dat helemaal afgevallen. Ook omdat de hp zei van gool is daar nou toestemming eigenlijk niet de de juiste grondslag voeren. Dat hebben we natuurlijk helemaal na uit uitgelopen. Ook bij vws van. Goh hoe. En daar bleek eigenlijk inmiddels ook door verloop van tijd best wel een goeie goeie goed te lopen. Dus dat is om die redenen afgevallen. Want dat stond ook wel in de consultatie versie en naar aanleiding van een heleboel van die consultatie dingen zijn ook wel bijvoorbeeld artikel vijf over die die kinderen toestemming. Die is wel aangepast. Dat is en dat was een complex technisch om dat te doen. De faillissementswet. Dat is die is ook met name door het collega's vonden van het privaatrecht nog nog goed onder de loep genomen. Maar dat is ja. Naar aanleiding ook van de consultatie reacties en artikel eenenveertig. Dat was is gewoon de meest controversiële. Daar was de hp die die zit daar streng in om het maar zo te zeggen. Maar er kwam juist vanuit de andere kant vanuit de praktijk natuurlijk ook het bedrijfsleven die zegt ja maar als wij nou fraudeonderzoek doen bij iemand. Beetje. We moeten we dan alles. Dat gaat ook niet. Dus daar kwam weer een andere reactie van dus dan dan zit je en dan kom je op het punt van ja dit is een verzamelwet die weliswaar voor een verzamelwet. Want dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Best wat

[0:31:31] de onderdelen bevat waarvan je kunt afvragen hebben we die nou normaal gesproken in de verzamelwet. Dus het is een soort verzamelwet plus zou je kunnen zeggen. Maar dit die wijziging van artikel eenenveertig q v en daar echt een nieuwe regeling voor verzinnen zou wel erg inhoudelijk worden voor een verzamelwet en we hebben eigenlijk alle voorraad lijstje voor een eventuele nieuwe wijziging van de avg en u bent waarschijnlijk ook best op de hoogte van brieven die de bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens schrijft met een aantal wensen die die we ook moeten bestuderen en ook niet. Nu in deze verzamelwet zou de zouden moeten willen meenemen zou zeggen maar daar daar ga ik uiteindelijk zelf niet over natuurlijk. Maar

[0:32:16] omdat dat ook inhoudelijke dingen zijn die die zeker aandacht.

[0:32:20] Dank.

[0:32:20] Voor het antwoord geef ik mevrouw rajkowski ter gelegenheid, vraag en vervolgvraag.

[0:32:27] Ja. Dank en dank dat jullie toch nog tijd gevonden. De technische briefing. Want met de verschuiving naar commissies en alles kan ik me voorstellen dat het even wachten was misschien een jullie kant.

[0:32:38] Maar goed dat er nu over hebben. Ik heb een vraag over de artikel vijf over die toestemming minderjarige want kun je nog iets meer toelichten. Dus tot vijftien jaar mag een wettelijke vertegenwoordiger toestemming verlenen.

[0:32:50] Maar tussen twaalf en zestien kant kind weer intrekken. Dus zeg maar loopt een beetje door elkaar nog iets meer duidelijkheid de leeftijden geven.

[0:32:59] Mevrouw van der reijt,

[0:33:02] De regeling is dat tot en met vijftien dus tot zestien de wettelijk vertegenwoordiger toestemming geeft en vanaf twaalf, twaalf en ouder. Dus eigenlijk heb het dan over twaalf tot en met vijftien mag mag een jongeren dat er ook mag het ook intrekken is dat is

[0:33:24] specifiek die leeftijden.

[0:33:28] Oké. Ik heb zelf ook een vraag als het mag van de leden. Nou ik was ook de de brief van hp nog aan het bestuderen en ik zag ook iets over de digitale nalatenschap en ik weet niet of dat technisch is, maar het in hun advies werd gezegd van nou dit is wel een punt die meegenomen zou worden. Ik vroeg me af. Ja. Ook hier waren. Waarom hebben we dat meegenomen. Een missen we de boot en misschien specifieker. Er wordt gezegd en europese commissie komende ontwikkelingen en daarom welke ontwikkelingen worden verwacht. En wat wat zijn we nu aan het doen.

[0:34:07] Hierop,

[0:34:10] Ja dat is typisch zo'n onderwerp. Waar denk ik nog heel goed naar gekeken wordt en ook door onze beleids collega's naar gekeken moet worden. Want dat het inderdaad zeer serieus en goed goed in kaart gebracht moet worden is helder

[0:34:26] de is nog niet duidelijk genoeg hoe precies wat er precies geregeld moet worden hoe we dat het beste kunnen doen en om even plat te zeggen dus gewoon nog niet rijp genoeg voor ons om nu al echt te weten dat moet wetgeving op op een bepaalde manier wetgeving worden worden neergelegd, maar het is inderdaad een van de u precies een van de onderwerpen die ook bij ons redelijk hoog op de lijst staan.

[0:34:49] Overbodig hessel te gaan. Overigens was is ook wel de wens. Dat is dacht ik aan de kamer gecommuniceerd om dat in europees verband en niet als een nederlandse lidstaat sec te doen. Maar goed dat dat is een beleidskeuze waarbij

[0:35:07] die die tot nu toe gemaakt is.

[0:35:12] Mevrouw leijten. Heeft u nog vragen?

[0:35:14] Mevrouw rajkowski.

[0:35:16] Ik zit ook te kijken. Even kijken. Ik had nog een het artikel vijf. Maar die heeft mevrouw rajkowski gevraagd. Ik ben ook voorzien. Dank dank voor de toelichting uitgebreid en ik vond het wel heel nuttig om meegenomen te worden in al die en al die artikelen. Wat echt ontzettend veel. Het is fijn dat jullie aanwezig konden zijn en dank aan de leden voor de aanwezigheid en diegene en publieke tribune die aan het kijken zijn en diegene thuis mocht die er zijn. Ik sluit de vergadering,