Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

[0:00:00] Goede morgen allemaal welkom bij de vaste commissie voor infrastructuur en waterstaat bij de procedurevergadering en het is de dag na het ongeluk bij voorschoten en ik denk namens deze commissie ook de sterkte vanuit deze commissie voor de slachtoffers

[0:00:25] en wij leveren met zich mee. Mevrouw heijne heeft ook een brief gestuurd. Die staat niet op de agenda. Maar die heeft dat gisteravond nog gedaan en zal ongetwijfeld terugkomen in ons midden.

[0:00:37] We beginnen met de regeling van werkzaamheden

[0:00:42] en het eerste is het verzoek van het lid koerhuis. Dat was de vorige keer even aangehouden en hangt samen met agendapunt.

[0:00:51] Acht,

[0:00:52] Wilt u uw voorstel toelichten?

[0:00:57] Dat is naar aanleiding van de de autovisie van van het kabinet zou ik graag een commissiedebat auto willen inplannen.

[0:01:05] Ik ben gevraagd toe te lichten per e-mail vaker over zou willen hebben, bijvoorbeeld de economie van de aarde vandaag van de auto, maar ook de veiligheid van de auto zelf de zelfrijdende auto komt op, maar ook niet zelfrijdende auto kunnen de veiligheid echt in de in de auto verbeteren,

[0:01:20] maar jaar zo sprake van vervoers, armoede. Veel debatten hierover in de commissie gehad. Vws is bijvoorbeeld aan te onderzoeken hoe de vervoer zou moeder van de auto aan te pakken. Dat lijkt me een hele hele goede onderwerp om over te praten.

[0:01:35] Waarbij de brief handelt over automobiliteit. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw van ginneken,

[0:01:40] Ja prima voorstel van de heer koerhuis om om naar aanleiding van die ontwikkelen agenda automobiliteit in de thema's die die aan brengt over erover te spreken, maar ik heb wel een vraag over die vervoers armoede. Want dat is natuurlijk een breder en integraler probleem. Dat gaat niet alleen over betaalbaarheid van de auto, maar juist ook van ov en er zijn ook mensen die zich geen fiets kunnen veroorloven. Dus ik weet. Ik vind ik vraag even aan de heer koerhuis of hij wil toelichten waarom dat hij dit onderwerp dan ook geïsoleerd in het auto debat wil

[0:02:08] bespreken.

[0:02:10] Verzamel even en dan komen wij terug. De heer crul cda.

[0:02:15] Prima verzoek.

[0:02:16] De steun en om gewoon vanuit ons perspectief antwoord te geven op de vraag van mevrouw greet van ginneken, want ook wij benaderen vanuit het punt van vervoers ongelijkheid. Vorige week ook in het ad. Een groot artikel dat mensen hun eigen mobiliteit platteland nog een ruime voldoende geven. Juist ook omdat op het platteland mensen heel erg veel beschikking hebben nog of eigenaar zijn van een auto en aangezien we toch ontzettend veel ook wat terecht initiatieven ondernemen omdat juist terug te gaan betekent dat ook een dubbel effect voor de mensen die daar wonen.

[0:02:46] Maar er zijn. Ik hoorde steunen,

[0:02:49] Maar ik geef ook duiden is heel fijn dat steunen.

[0:02:52] Voorzitter,

[0:02:55] ik kijk even rond mevrouw van esch partij voor de dieren.

[0:02:57] Volgens mij is de meerderheid er al. Dus kan ik aangegeven dat wij niet steunen, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Wij zien voldoende mogelijkheden bij de meert debatten om dit soort onderwerpen ook gewoon aan elkaars zijn lange debatten. Maar volgens mij altijd al heel veel over de auto gaat. Laten we eerlijk zijn. Dus wat ons betreft kun je prima in meer debatten. Ook dit soort onderwerpen.

[0:03:18] De toelichten. Prima. Er is steunen, is alleen nog een vraag over de scope dan over het armoedeprobleem.

[0:03:25] Ja. Dankuwel. Voorzitter, ik heb meer gaat echt over de harde infrastructuur op de weg zeg maar ook richting richting mevrouw begin, ik zou willen zeggen we hebben we ook een commissiedebat fiets en ik kan me voorstellen dat dat d zesenzestig dagen het probleem van vervoers armoede aanvliegt richting de fiets. Zo zou ik het ook willen doen in het commissiedebat auto, maar eens vervoer moet ook integraal worden aangevlogen. Daarom hebben we ook een heel mooi commissiedebat gehad strategische bereikbaarheid.

[0:03:57] Goed, ik zie steun. Ik zeg er wel bij als uw voorzitter als elk vervoermiddel een eigen debat gaan geven, dan zijn we ontzettend druk met elkaar moest ook constateren. Vorig jaar bij vorige week bij dat strategische debat over leert dat het ook wel weer. Daar kwamen we toch ook wel weer concrete wegen in terug. Dus ik geef uw commissie ook mee voor de werkbelasting. De deelname zeker ook de voorbereiding vanuit de griffie best terughoudend met het aanvragen van debatten. Maar goed hier een meerderheid voor u heeft uw debat agendapunt twee verzoek

[0:04:34] van ook de heer koerhuis namens de voorbereidings groep van het kennis thema luchtruimherziening en het voorstel is om een technische briefing te organiseren over de luchtruim herziening.

[0:04:45] Ik hoor steun mevrouw van esch.

[0:04:48] Steunen. Wij hadden nog wel een vraag vanuit welk perspectief dan die luchthaven herziening van die technische briefing is, is het dan vanuit de huidige luchtvaartnota is er dan vanuit de krim plannen van de huidige minister zeg maar vanuit welk

[0:05:03] kader gaan we dan die technische briefing in. Dat was nog even onze vraag vanuit onze fractie.

[0:05:10] Vraag aan de voorbereiding? Goed? Wie mag ik het woord geven?

[0:05:14] De heer bauke zitten samen in die voorbereidings groep. De minister heeft een een herziening van het luchtruim voornemen daartoe gepresenteerd en ik in ieder geval als voorbereiding zijn we wel benieuwd waarom. Wat de voordelen zijn, wat eventueel de nadelen zijn. Ik zou er zo willen insteken. De zin van.

[0:05:38] Ik weet niet of het uw vraag beantwoord, maar in ieder geval is steun voor deze technische briefing. Dan is een verzoek

[0:05:45] van het lid hagen om op korte termijn een hoorzitting te organiseren met tata steel

[0:05:51] de cao is dat neem ik aan de heer van den berg voorafgegaan door een toelichting van het rivm op de resultaten van de tweede depositie meting van het eiland vragen. Wilt u dat nog toelichten?

[0:06:05] Kort voorzitter, want er is al veel een nieuws gezegd geconstateerd is. Dat tata steel zich niet aan de halvering van de uitstoot heeft gehouden en daarmee lijkt het me heel goed om eens van gedachten te wisselen met de ceo over de beloftes die niet nagekomen worden en daarom deze hoorzitting en vooraf dan rivm die de uitslagen van deze depositie meting kan toelichten.

[0:06:28] Prima. Het is een hele gerichte hoorzitting. Weer haverkort. Voorzitter,

[0:06:33] De steun ben uitermate nieuwsgierig naar de gedachte van het rivm en van data op dit punt is.

[0:06:38] Van harte steunen. Prima. Kijk even rond. Ik geloof niet dat de bezwaren tegen zijn. Ik zie ook partij voor de dieren steun. Dan zal dit worden ingepland, heb ik tot slot verzoek van

[0:06:51] de heer minas van de vvd om een werkbezoek te brengen aan de drinkwatervoorziening. Naar aanleiding van het rivm-rapport van vorige week was het geloof ik of de begin deze week water beschikbaarheid tot tweeduizend dertig, die inmiddels.

[0:07:06] Ja. Voorzitter, een korte toelichting. Vorige week een rapport uitgekomen van het rivm over de drinkwater, beschikbaarheid en drinkwaterbedrijven hebben daar in het verleden al aandacht voor gevraagd in de kamer hebben daar zelfs met een mondelinge vragenronde. De minister nog op bevraagd. We hebben ook een reactie gehad van de minister op dat verzoek, maar desalniettemin denk ik dat het heel goed is om met de sector te praten en hoeft wat mij betreft niet in ronde tafel in de technische briefing. Maar als kamercommissie op bezoek te gaan doen voor individueel om gewoon een goed beeld te krijgen en als we dat bij de vvd neerzetten. De sector van de drinkwaterbedrijven. De koepel organisatie kunnen we ongetwijfeld een goed bezoek met een inhoudelijke toelichting.

[0:07:47] Uit laten komen. Dankuwel.

[0:07:49] Ik kijk even rond mevrouw van esch.

[0:07:51] Voor de dieren. Ik vind het een goed idee. Als we met elkaar gewoon even naar een goede datum kunnen kijken natuurlijk want ik wil best toezeggen om mee te gaan. Maar dan moet het natuurlijk wel weer met elkaar een datum zijn dan ook

[0:08:03] kunnen. Dus dat de standen in bijna soort van na branden bij dat enige maar verder begrijp me goed.

[0:08:13] Ja voorzitter.

[0:08:14] Dus ook steun. Het bericht dat we gelezen hebben. Inderdaad woude de noodzaak van een jaartallen

[0:08:20] heilig te verklaren bij het cda. Maar

[0:08:23] deze twintig, dertig. Die die zou wel mooi zijn ze van harte steunen.

[0:08:28] Dat ontlokt uw voorzitter opmerking dat u net allemaal moties heeft aangenomen

[0:08:33] om de buurt te verwateren. Maar dat maakt niet uit d zesenzestig.

[0:08:37] Voorzitter, ik wil u als woordvoerder van harte aanmelden, maar u heeft aangegeven geen interesse te hebben, met name omdat wij individueel dit soort bezoeken heel vaak af leggen. Dus wij hebben niet.

[0:08:49] Veel behoefte aan een gezamenlijk.

[0:08:54] Dan hebben we wel een meerderheid voor het verzoek. De heer middags,

[0:08:58] Ja voorzitter, ik zou me kunnen voorstellen om dat het over drinkwater gaat. We hebben een flinke opgave als het gaat om woningbouw dat we de commissie bzk ook uitnodig voor het bezoek ook om ervoor te zorgen dat we de brede urgentie met de kamer kunnen we aan te merken. Maar goed dat is misschien ook goed om die vijf leden nog wat groter te maken in het kader van belang voor de sector.

[0:09:19] Dat zullen wij doen. We zullen ook de commissie binnenlandse zaken hiervoor uitnodigen en staat er een werkbezoek van de commissie gepland. Fnv. We gaan met de hele kamer.

[0:09:31] De rekenkamer,

[0:09:32] Voorzitter zal doordrongen van de urgentie. Dus het is heel goed dat er deze deelname is.

[0:09:40] Dan gaan wij door.

[0:09:41] Naar agendapunt twee brieven lijst en dat gaan we per pagina doen. Pagina één

[0:09:51] pagina twee van de brieven lijst. Mevrouw van esch partij voor de dieren.

[0:09:55] In reactie op brief zeventien. Alsjeblieft.

[0:09:59] En dan pagina drie

[0:10:05] mevrouw van esch.

[0:10:06] Mag nog één ding. Vraag. Ik denk dat het niet gaat lukken, maar ik vond die brief van de sociaal economische raad

[0:10:13] over die over over het commissiedebat circulaire economie in eigenlijk dat dat plan best interessante. We hebben wel vaker gewoon briefings hiervan de sociaal economische raad waarin ze komen toelichten. Nu hebben we dat ook op zich al wel van het van het planbureau. Volgende week. Dus misschien is dit is het teveel om te vragen maar ik vind het opzich altijd wel interessant. Dus voor mij hoeft er geen reactie van het ministerie te komen zijn reageren. Juist om een plan van het ministerie. Maar ik zou ze best nog willen spreken over een over een reactie. Alleen dat is best korte ach we denk ik niet dat dat zeg ik ook meteen als disclaimer.

[0:10:53] Dan zou je dus eventueel de er nog vragen om een toelichting voor het commissiedebat circulaire economie. Maar dat wel op. Dit is wel echt super krap en ook gelet op de deelname. Maar het staat u natuurlijk vrij om contact op te nemen met de auteur of auteurs van het van het rapport.

[0:11:14] Dan gaan we naar agendapunt drie mevrouw hagen d zesenzestig,

[0:11:18] Vestig. Voorzitter, de positie en peper van zeeman over de verduurzaming van de kledingindustrie in de kansen en uitdagingen die zullen zien. Die staat nu geagendeerd voor mijn initiatiefnota. Wat in principe prima eens zijn reageren helemaal niet op mijn initiatiefnota was natuurlijk de ronde tafel. Dus ik denk dat het veel verstandiger is om dit bij het debat circulaire economie te betrekken, aangezien kleding en textiel een belangrijk onderdeel in het nationaal programma circulaire economie is.

[0:11:43] Dat gaan we zo doen.

[0:11:46] Dan gaan we door naar agendapunt drie en dat is nota naar aanleiding van het nader verslag inzake de wijziging van de wet luchtvaart ten behoeve van een informatieplicht voor luchthavenexploitanten

[0:11:58] en het voorstel is om het aan te melden voor plenaire behandeling.

[0:12:03] Mevrouw van esch.

[0:12:07] Ik weer het verzoek van mijn collega's van raan om als het mogelijk is te kijken of je limiet aan de griffie willen geven om in de avond te plannen, zodat hij erbij kan zijn.

[0:12:20] Dat kan natuurlijk altijd zonder zonder garantie dat.

[0:12:25] Ja.

[0:12:27] En daarmee is ook een nota van wijziging wordt daarbij betrokken agendapunt vier nota naar aanleiding van het verslag inzake de wijziging van de uitvoeringswet bodem omgevingswet om een omissie in het overgangs recht te herstellen

[0:12:39] en het voorstel is om dit als hamerstuk aan te melden. Ik zie daar in uw instemming. Dan gaan we dat zo doen

[0:12:49] dan agendapunten vijf en zes in samenhang

[0:12:54] en het gaat over de goedkeuring zweth voor het verdrag. Ik weet niet wat betekent

[0:13:02] de inzake aansprakelijkheid en vergoeding van schade in verband met vervoer over zee van gevaarlijke schadelijke stoffen

[0:13:10] en het voorstel is om hun inbreng datum voor het verslag op tien mei.

[0:13:17] Ik zie dat u daarmee akkoord gaat. Dan gaan we naar agendapunt zeven.

[0:13:22] Dat is een brief van de voorzitter van de commissie voor de rijksuitgaven inzake behandeling jaar verantwoording tweeduizend tweeëntwintig in commissies, en dat is ter plaatse

[0:13:34] agendapunt acht ontwikkelen agenda toekomstperspectief automobiliteit aan het voorstel te agenderen voor de commissie, wat meer het vijf juli.

[0:13:51] Je hebt.

[0:13:54] Dit wordt automobiliteit. Precies

[0:13:59] ja. Nee, de griffier wijst mij terecht op dat nu er een debat over automobiliteit komt dat dit onderwerp. Daar zal worden geagendeerd.

[0:14:10] Lijkt me logisch.

[0:14:12] Agendapunt negen terugkoppeling conferentie bereikbaarheid voor iedereen agenderen voor de commissie. Wat meert.

[0:14:18] Vijf juli

[0:14:19] tien reactie op de motie bouchallikh in elkaar over de in maas en mkb mkbers aanpassen aan de inzichten van een integrale kijk op bereikbaarheid. Ook commissiedebat meert.

[0:14:31] Voorzitter,

[0:14:33] Mijn excuses agendapunt negen was mijn verzoek om dat attenderen voor hem zien wat spoor.

[0:14:41] Dat lijkt logisch.

[0:14:45] Precies.

[0:14:46] Agendapunt, elf, uitvoering, tijdelijke maatregelen, verkeersveiligheid en vijftig agenderen. Het commissiedebat meert vijf juli,

[0:14:54] de heer.

[0:14:55] De koers is het is meer gepast bij het commissiedebat verkeersveiligheid, denk ik vond het echt een verkeersveiligheid gaat lijkt mij logisch zich brengt.

[0:15:02] Ja ik zie daarbij instemming

[0:15:06] twaalf stremmingen, treinverkeer door dassen

[0:15:10] agenda agenderen voor de commissie dat spoor op acht juli

[0:15:16] dertien achtste voortgangsrapportage programma hoogfrequent spoorvervoer over de tweede helft van tweeduizend, tweeëntwintig commissiedebat spoor. Acht juni tweeduizend, drieëntwintig mevrouw van ginneken.

[0:15:28] Het is fijn om bij een voortgangsrapportage even de feiten goed op een rij te kunnen hebben. Dus ik zou graag een feitelijke vragenronde

[0:15:36] in de plannen nog.

[0:15:38] Dat zal zo worden gedaan.

[0:15:40] Agendapunt veertien verkenners herstart cao onderhandelingen streekvervoer. Dat is voorstel in te plannen. Commissiedebat,

[0:15:48] openbaar vervoer en taxi

[0:15:51] vijftien voortgang tijdelijke tolheffing per maart tweeduizend, drieëntwintig agenderen voor het commissiedebat

[0:15:59] verkeersveiligheid, eenendertig mei.

[0:16:02] Pardon,

[0:16:03] De heer koenders, dit is geen verkeersveiligheid. Ik zou onderbrengen bij meer of per auto.

[0:16:11] Dan zou ik zeggen. Meert

[0:16:15] de agendapunt zestien reactie op brieven over de vaargeul ameland holwerd en het besluit van wagenborg passagiersdiensten om niet meer te varen bij een waterstand van één meter veertig nap of lager

[0:16:26] agenderen voor het commissiedebat, waar het team

[0:16:29] zeventien geactualiseerde uitvoeringsagenda luchtvaart nota agenderen voor het commissiedebat luchtvaart zevenentwintig juni

[0:16:39] achttien grondafhandeling schiphol agenderen voor het commissiedebat luchtvaart zevenentwintig juni

[0:16:46] negentien reactie op verzoek commissie over gesprek verslag delta airlines inzake het krimp besluit schiphol agenderen voor commissie, wat luchtvaart zevenentwintig juni

[0:16:59] twintig

[0:17:00] de staat van schiphol tweeduizend, tweeëntwintig agenderen voor de commissie dat luchtvaart op zevenentwintig juni

[0:17:07] de eenentwintig toezegging gedaan tijdens de commissie dat luchtvaart van vijfentwintig januari tweeduizend, drieëntwintig over de wenselijkheid en mogelijkheden om privé het meer onderdeel te maken van het klimaatbeleid voor de luchtvaart

[0:17:18] en ook dit dit zal worden geagendeerd voor het commissiedebat verduurzaming luchtvaart op elf april

[0:17:25] tweeëntwintig,

[0:17:26] De heer.

[0:17:28] Tweeëntwintig zeer zorgwekkende stoffen op luchthavens agenderen voor het commissiedebat verduurzaming luchtvaart op elf april

[0:17:35] drieëntwintig beleidsaanpak niet c o. Twee klimaateffecten luchtvaart.

[0:17:40] Wilt u iets zeggen. Graag. Voorzitter, ik wij zouden heel graag een schriftelijk overleg plannen voor de verduurzaming van de luchtvaart debat

[0:17:50] we nog wat schriftelijke vragen kunnen stellen, want er woordvoerder heeft heel veel vragen en in een debat.

[0:17:55] Dat niet tot zijn recht,

[0:17:59] Het commissiedebat is geagendeerd op elf april.

[0:18:04] Dus dat wordt een zeer krappe deadline

[0:18:09] gelet ook op pasen.

[0:18:38] Ik zit toch een beetje naar de deadline. Heeft u misschien een andere mogelijkheid om nog wat vragen te stellen misschien.

[0:18:46] Mondelinge vragen.

[0:18:50] We kunnen anders dan ga ik ga gewoon doorgeven dat zij schriftelijke vragen moeten indienen met de wens om dat dan daarvoor te doen.

[0:18:57] Dat zou je dan heel snel in de raad moeten doen want ik zie toch ook wel aarzeling bij uw commissie genoten over dit verzoek vierentwintig doorwerking. Who richtlijnen, geluid agenderen voor het commissiedebat leefomgeving zeventien mei tweeduizend, drieëntwintig,

[0:19:17] vijfentwintig vervolg geamendeerde wetsvoorstel, gewasbescherming en biociden en moties over gewasbeschermingsmiddelen

[0:19:24] voorstellen betrekken bij stemming over dit wetsvoorstel.

[0:19:30] Mevrouw van esch.

[0:19:32] Wij willen dit graag betrekken bij het nog in te plannen plenaire interpellatiedebat van mijn collega's vestiging. Over dit amendement is een interpellatiedebat aangevraagd, precies hierover dus fijn als het daarbij kan.

[0:19:44] Geplaatst. Dat zal

[0:19:46] gebeuren. Zesentwintig,

[0:19:50] tweede rivm notitie over pfas, afvalverwerking

[0:19:54] betrekken bij het twee minuten debat vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat is al

[0:20:01] zes april. Dat is morgen. Dat lijkt me prima.

[0:20:05] Zevenentwintig toezegging gedaan tijdens de commissie dat externe veiligheid van zesentwintig januari over de stand van zaken expertgroepen ijmond voorstel voor nog de plannen commissiedebat externe veiligheid

[0:20:17] achtentwintig depositie onderzoek

[0:20:19] ijmond najaar tweeduizend, tweeëntwintig geagendeerd voor de plannen commissiedebat, externe veiligheid, mevrouw van esch.

[0:20:26] Ik zou het ook graag willen plannen voor het commissie leefomgeving op zeventien mei.

[0:20:32] Ja

[0:20:33] dan

[0:20:34] zal dat gebeuren. Negenentwintig rapport water beschikbaarheid voor de bereik bereiding van drinkwater tot tweeduizend dertig agenderen voor het commissiedebat water op zeven juni tweeduizend, drieëntwintig.

[0:20:49] Wij zouden graag ook een schriftelijk overleg aanvragen

[0:20:52] gezien de planning van dit debat dat ze beter te passen

[0:20:58] verschiet liggen.

[0:20:59] Het een feitelijke vragenronde of een schriftelijk overleg met en eventueel

[0:21:04] twee minuten debat.

[0:21:08] Een schriftelijk overleg, want onze in inschatting is dat dit onderwerp te groot is om in dat verzameld debat te gebruiken. Dan willen we graag dat schriftelijk overleg en dan eventueel

[0:21:17] mijn tweeminutendebat.

[0:21:19] Ik kijk even rond of

[0:21:22] of daar voldoende steun voor is dan nog geen bezwaar tegen. Ik zie geen bezwaren. Dan zal dat zal worden georganiseerd.

[0:21:31] Dan zijn we gekomen bij het kopje europa en agendapunt

[0:21:36] dertig. Dat is de lijst met u voorstellen op ons vakgebied.

[0:21:43] Er zijn ook een notitie geschreven

[0:21:46] instemmen en het voorstel om in te stemmen met de voorstellen right to repair and green claims op te nemen in het beoogde rapporteurschap circulaire economie.

[0:21:58] Ja,

[0:22:01] krijgt deze rapporteur nog meer te doen. Dan gaan we naar agendapunt eenendertig verslag van de.

[0:22:08] Er staat nog een voorstel excuses agenderen voor het commissiedebat milieuraad, uiteraard op veertien juni

[0:22:14] dan eenendertig verslag, milieuraad, op zestien maart tweeduizend, drieëntwintig agenderen voor het commissiedebat milieuraad. Veertien juni

[0:22:21] tweeëndertig europese voorstel rijbewijs ontzegging

[0:22:25] agenderen voor het commissiedebat transportraad drieëntwintig mei

[0:22:29] drieëndertig, een voorstel herziening rijbewijs richtlijn en het voorstel is om te agenderen voor de commissie transport raad op drieëntwintig mee

[0:22:41] vierendertig, een voorstel grensoverschrijdende uitwisseling, informatie, verkeersovertredingen

[0:22:47] en het voorstel is om te agenderen voor de commissie, wat transportraad op drieëntwintig mei

[0:22:52] vijfendertig verordeningen herziening europese emissie normen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen voorstel als inbreng voor het voeren van schriftelijke overleg vast te stellen op woensdag twaalf april

[0:23:06] dan agendapunten zesendertig, zevenendertig zijn al geagendeerd. Heeft iemand daar opmerkingen over

[0:23:14] agendapunt achtendertig

[0:23:18] en negenendertig,

[0:23:21] veertig,

[0:23:23] eenenveertig

[0:23:25] en tweeënveertig zijn er informatie

[0:23:34] en dan hebben we agendapunt drie en veertig. Daar is ook een startnotitie

[0:23:41] opgesteld en dat is het voorstel van de voorbereidings groep in stand houden infrastructuur voor de invulling van het kennis thema, waaronder het organiseren van een technische briefing door prorail op dinsdag negen mei

[0:23:54] stemt u in met het doel en aanpak voor het kennis s zoals beschreven in de startnotitie.

[0:24:01] Ik zie daar geen opmerkingen over en stemt u in met het organiseren van technische briefing door prorail en dat zal onze inderdaad zijn op negen mei, waarbij aangetekend zij dat de directeur van prorail niet kan arbeid zich wel voldoende kwalitatief daar te vervangen. Mevrouw van ginneken.

[0:24:19] Ja voorzitter toch nog even over de doelen en aanpak.

[0:24:24] Ik zou daar graag nog één punt aan willen toevoegen. Het standaardiseren van bruggen, tunnels en de hele kunstwerken pakket. Dus de standaardisatie daarvan ook meenemen als als thema dus niet alleen de circulaire kant de onderhoud buitenkant ervan.

[0:24:40] De expliciete thema's dan standaardisatie ook opnemen in in kan.

[0:24:43] Ja.

[0:24:45] Dat is voldoende helder

[0:24:47] voor de opstellers en er wordt zo aangevuld met dank aan de griffie voor het opstellen.

[0:24:53] Tegen mij,

[0:24:55] De deelname op negen mei van deze technische briefing is iedereen daarbij vvd is erbij.

[0:25:07] Nog meer vvd erbij.

[0:25:10] Ja.

[0:25:11] De heer crul cda is erbij. D zesenzestig.

[0:25:16] Misschien misschien is het goed om even want er zijn verschillende onderwerpen benoemd in ronde tafel misschien goed om even ook via de mail te inventariseren. Want ik kan me voorstellen dat de belangstelling voor elk onderwerp verschillend is de verschillende partijen.

[0:25:32] Ja.

[0:25:34] Het is het is een technische briefing.

[0:25:39] Dus ik weet niet. Het is niet zo dat we met elkaar veel andere mensen gaan uitnodigen is echt heel gericht op op prorail. Heeft u dan toch wel behoefte aan

[0:25:48] van tevoren te inventariseren welke vragen er zijn.

[0:25:50] Dat ik laat nog even weten of ik erbij

[0:25:52] zijn.

[0:25:54] Prima in ieder geval voldoende deelname voor nu. Dan zijn we gekomen bij de rondvraag en ik kijk daarvoor even rond zoals gebruikelijk.

[0:26:05] Ik zie geen wordt melding de heer koerhuis.

[0:26:08] Je gaat over commissie, cultuur, verduurzaming luchtvaart volgende week. Er staat drie uur voor gepland

[0:26:13] in ieder hiervan met al het nieuws. Ook deze week dat drie uur krap wordt. Maar ik zie ook gewoon dat het jaar. We gaan anders de avond in tot half tien. Ik leg het hier maar even neer als drie ervoor staat. Ik verwacht ik verwacht beste anders kan. En als ik weet niet of het mogelijk is om een uurtje eerder te starten dat daar daar niet.

[0:26:36] Commissie,

[0:26:38] Dus een uurtje verlengen. Ik zou er geen probleem mee dat wij hebben tot half tien. Maar pech die ook even neer.

[0:26:43] We zullen het bespreken of dat ze met ministerie kan ik neem aan dat er geen vergadering erna is gepland. Dus daar zijn wellicht mogelijkheden voor. Dus zal worden meegenomen. Uw verzoek andere zaak voor de rondvraag

[0:26:57] niet het geval. Dan dank ik u voor aanwezigheid en inbreng.

[0:27:02] De vergadering,