Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[0:00:04] Goede

[0:00:05] morgen allemaal. Ik open. Deze vergadering van de vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen zijn

[0:00:12] vanochtend weer fris en fruitig bij elkaar voor de procedurevergadering.

[0:00:19] Welkom aan iedereen hier aanwezig en anderen die dit volgen en ik wil beginnen met de regeling van werkzaamheden. Dat is een hele lijst.

[0:00:28] Ik begin gelijk dat verzoek van de leden van meenen en peters de minister voor primair en voortgezet onderwijs te vragen naar hun reactie op de brief van de gemeenteraad van den

[0:00:38] van de gemeente leudal aan de minister verstuurd met het verzoek raymond steun van continuïteit van primair onderwijs te brugge.

[0:00:47] De brief is inderdaad per mail verzonden

[0:00:51] lijkt mij dat u

[0:00:53] wil daar nog iets over zeggen.

[0:00:54] Ja nou ja misschien even uitleggen. Normaal zou zo'n brief op de brieven lijst komen. Dat zou dan over mijn twee weken zijn, maar er zitten wel urgentie achter. Dus ik zou ook willen vragen of u namens de commissie zou willen vragen om enige spoed, bijvoorbeeld voor het mij is nog een reactie.

[0:01:14] We nemen ook dit verzoek mee akkoord, verzoek van het lid van der woude uitbreiding van de spreektijd met twee minuten voor het commissiedebat wetenschapsbeleid. Dat staat op achttien april aanstaande

[0:01:30] kunt u daarmee instemmen.

[0:01:32] Iedereen het prachtig en dan hebben we dus het zou dus drie. Het zou vier minuten zijn. Dus het wordt dan zes minuten

[0:01:48] het verzoek van het lid peters aan de minister voor onderwijs, cultuur en wetenschap om te vragen naar hun reactie op het recent verschenen rapport van het europees parlement over de academische vrijheid in nederland ook en dan dat verzoek nog te ontvangen voor het commissiedebat wetenschapsbeleid van achttien april. Het is kort dag. Dat is dus

[0:02:06] over twaalf dagen. Dus dat zullen we doorgeleiden, tenzij mensen daar bezwaar tegen. Maar we zullen dit verzoek doorgeleiden. En

[0:02:15] dan hopen we dat dat mocht tijdig komt.

[0:02:18] Kijk even te zeggen ik ben beide bewindspersonen geweest ook gesteund door door de gene. Wat we hebben besproken in de strategische procedurevergadering aangegeven dat wij niet

[0:02:31] dat wij tijdig informatie willen voorafgaand aan een debat tijdens als we dan zeg ik even richting de heer peeters zelf vrij landsmeer dat deze reactie vragen dan krijgen we die reactie ook last minder dan moeten we dan ook.

[0:02:43] Dat is dan ook.

[0:02:47] Nee dat neemt meneer peters niemand kwalijk.

[0:02:50] Het verzoek van het lid van strien voor om de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap. De vragen

[0:02:55] verslag van het schriftelijk overleg met betrekking tot het afschrift van een adviesaanvraag aan de raad voor cultuur over de vernieuwing van het cultuur voorstel vanaf tweeduizend, negenentwintig van de inbreng kort verslag. Vrijdag

[0:03:08] zeven april tweeduizend, drieëntwintig is een foutje op de agenda

[0:03:13] wordt geleverd voor eind april aan de kamer te doen toekomen. U zegt meneer van strien. Als ik het goed begrijp. De staatsssecretaris ontvangt zeven april onze vragen en daar heeft ze dan

[0:03:28] drieëntwintig dagen die tijd familie te beantwoorden.

[0:03:32] Ik verwacht geen heel uitgebreid schriftelijk overleg en het bijzondere is dat het advies van de raad van cultuur ook binnen zijn, zullen we uberhaupt nog iets doen. Dan zit er wel enige druk achter.

[0:03:43] Ja. Ook dit verzoek zullen we doorgeleiden.

[0:03:47] Dan hebben we een aanvulling op initiatief van de griffie. Dat is het reactie. Reactie op verzoek van de commissie over krantenberichten. Dat zijn een aantal krantenberichten over veiligheid, asielkinderen schakelklassen van gevluchte jongeren die reactie is het voorstel agenderen waarvoor het commissiedebat, onderwijs aan vluchtelingen en asielkinderen deel is al gepland op negentien april tweeduizend, drieëntwintig gisteren was inderdaad dat was ook nog gisteren in het debat passend onderwijs werd nog gerefereerd aan het wetsvoorstel spoedwet voorstel. Dat krijgen we half mei voor nieuwkomers in het onderwijs. De vraag is dus

[0:04:32] even wat u dan met dat commissiedebat wenst. Dus dat zal natuurlijk veel

[0:04:37] gaan over die zaken die dan ook in het wetsvoorstel al dan niet terecht komen. Dus wat doen

[0:04:46] de heer van meenen.

[0:04:49] Ik ken natuurlijk nog niet maar ik schat zomaar in dat er nog een heleboel onderwerpen meer te bespreken zijn niet in de wet aan de orde komen. Dus ik kan ik zou ervoor willen pleiten om een debat te houden. Ik kan me ook voorstellen dat we eerst als dat kan die wet te zien krijgen een behandelen en dan een debat tussen uitstel vind ik niet erg als niet te lang is, maar geen afstel. Dus maar dat was dat dat zweverig is er ook even rond.

[0:05:16] Maar dat daar zou ik niet voorstellen dat het een beetje uit elkaar houden. Dat lijkt me handig maar niet dat het debat er dan niet zou zijn. Dus uit zonder mij prima.

[0:05:26] Ja. Kijk in ieder geval kent u dan de inhoud van de wet is niemand kent het nu dus dat zou een reden zijn om het is inderdaad uit te stellen dan behandelen werd niet maar dan

[0:05:37] is dat er een mogelijkheid om het wel over de voornemens van de minister te hebben. Mevrouw paul daarover.

[0:05:45] Dank. Voorzitter, ik zou graag inderdaad de wetsbehandeling te doen en dan vervolgens bekijken of het aanvullend nodig is om een debat te doen. Ik ga dingen niet dubbel doen.

[0:05:56] Dat is een ander verzoek wat u doet, mevrouw paul. We hebben namelijk een commissiedebat staan hiervoor en u zegt eigenlijk nu die wet komt, wil ik graag eerst wetsbehandeling en dan een als dat nog nodig is, een commissiedebat. Ik hoor de heer van meenen zeggen ik wil sowieso het commissiedebat en ik ben akkoord met uitstel is. Nu hebben we twee verschillende verzoeken. Ik hou me even aan de agenda dus geen steun van mevrouw paul voor het voorstel wat door de griffie wordt gedaan. Wat ik van u waar u wel steunen op orde. Maar meneer van meenen. Wellicht heeft u nog een.

[0:06:33] Daar misschien toch even als voorbeeld ook daar eens een lerarentekort bij de het onderwijs aan asielkinderen. Er zijn. We kunnen kijken naar hoe we hoe we dat kunnen

[0:06:47] helpen oplossen. Dan gaat die wet helemaal niet over die gaat over voorzieningen

[0:06:51] voor asielkinderen. Dus ik heb er echt behoefte aan en bovendien hebben de wetsbehandeling hebben nog niet zo snel af hoe de kinderen dan de wet wil. Maar die is nog lang niet behandeld. Zo gaat zo snel gaat dat hier niet. Volgens mij. Dus ik pleit er toch voor om wel dat debat te laten staan en niet te zeggen van nou we hebben een wet en de.

[0:07:08] Dat

[0:07:11] richting de heer van meenen is. Ik zou u willen wel zullen zeggen dat dit is een spoed wetsvoorstel. Dus het is ook de bedoeling. Het is ook de leden wordt gevraagd om deze wet dus voor de zomer te wandelen. Dus dat is mei of juni. Dus dus dat is daar want het gaat om onderwijs. Dus dat is niet iets wat je kan vertragen.

[0:07:33] Ja.

[0:07:35] In wat we hier in den haag spoed is dat ervaren als uw kinderen heel anders

[0:07:40] denk ik.

[0:07:42] Oké. Maar wat ons te doen staat. Laat ik het zo zeggen richting de heer van meenen is voor het zomerreces deze wet te behandelen. Dat doen we sowieso. Ik wil richting de heer vermeend zeggen u kunt u in een wetsbehandeling ook alle vragen stellen die u verder wenst te stellen. Dus dat mag altijd maar we zitten even een patstelling. Ik hoor u goed. U zegt ik heb ik ben eens met het uitstel van het commissiedebat, maar ik wil wel graag houden, mevrouw paul zegt van mij hoeft het niet. Ik wil behandeling werd en dan zien we daarna verder.

[0:08:17] Waarbij ik datgene wat wat u net zegt. Voorzitter, dat is eigenlijk ook mijn gedachten. Laten we het efficiënt aanvliegen en ik realiseer me heel goed dat er een aantal issues zijn die niet in die wet verankerd liggen, maar die we wellicht in in diezelfde in hetzelfde debat kunnen behandelen. Dan heb ik het gedaan want ik ik realiseer me heel goed dat er andere punten zijn, maar laten we het efficiënt doen. We hebben echt veel in de agenda,

[0:08:45] Dat dat lijkt me een prima maar dan dan moeten we elkaar ook echt de ruimte gedaan geven. Niet dat gestaan gaan. Daar gaat deze raadsbehandeling. Als die ruimte er is. Dan kan ik er prima mee leven.

[0:08:56] Maar zal ik hem afspreken. Ook hoor je goed. We houden dit commissiedebat in potlood even op onze eigen lijst. Dus die die ze die is daarmee nog. Die is een man die ligt op tafel. We verwachten half mei dat wetsvoorstel. Dan komt er die schriftelijke ronde. Het verslag inbreng verslag en dan kunnen we daar aan de hand aldaar. Ook zelf onze eigen schriftelijke ronde nog kijken van dit is vraagt nog om een nieuwe debat is een focussen dan op spoedige behandeling werd commissiedebat in potlood. Het volgende punt van de griffie hebben we een hele lijst ten behoeve van het commissiedebat wetenschapsbeleid hebben een heel aantal voorstellen die dan daar ook worden geagendeerd.

[0:09:45] Ik neem aan dat u ermee kan instemmen. Dat zijn allemaal relevante brieven. Daar wil ikzelf met uw goedvinden even stilstaan bij de laatste twee. Dat zijn er verslag van een nog. Dat is nog te ontvangen. Verslag van een schriftelijk overleg over bestuursakkoord twintig, tweeëntwintig hoger, onderwijs en wetenschap en mocht ontvangen schriftelijk overleg over voorrang subsidieregeling matching horizon, horizon

[0:10:15] die twee kijkt u kunt mij niet kwalijk nemen dat ik dan maar doe ik ben opgeleid, maar een schat een schrift verslag van een schriftelijk overleg weer attenderen. Op een commissiedebat

[0:10:28] vind ikzelf een hele vreemde figuur. Want een en je doet een schriftelijk overleg om de plenaire afronding te doen om met moties is nu gaan we een schriftelijk debat eigenlijk weer nog een keer doen maar dan in een mondeling commissiedebat, maar het is een voorstel van de griffier dat ik, als u daarmee instemt, dan doen we het zo maar ik wil er wel bij gezegd hebben dat dat ik dat niet dat ik dat een uitzondering op de regel zou willen maken, omdat we anders allerlei kijk dan als een vragen vooraf schriftelijke vragen stellen aan stellen we feitelijke vragen. Dan nemen we die antwoorden mee in een commissiedebat.

[0:11:05] We hebben dit al vaker hier over gehad. Ik zie meneer van mening kijken. Die gaat wil nog even vertellen hoe hij erover denkt. Maar het voorstel van de griffie zou ik dus in deze willen volgen als uitzondering op de regel

[0:11:16] van mening,

[0:11:17] Weet u ik hou ontzettend van regels. Zoals u weet. Maar

[0:11:23] je moet er niet teveel hebben dan heb je maar wel veel uitzondering. En als als zo'n uitzondering als deze kan voorkomen dat je weer in plenaire afronding krijgt dan vind ik dat het moet voorstel, want de plenaire agenda is nou niet bepaald leeg. Dus als dat kan helpen, dan lijkt het me een prima. En als er toevallig samen komt dat er ook nog een commissiedebat is. Nou ik heb er geen enkel bezwaar tegen liever dan een tweeminutendebat.

[0:11:49] Ik volg de griffie

[0:11:59] deze gesloten.

[0:12:00] Kijk

[0:12:02] maar meneer van het is allemaal heel heel eenvoudig op te lossen door als je schriftelijk over een brief vragen hebt dan kun je er gewoon al te doen dan noem je dat gewoon eens een feitelijke vragenronde

[0:12:15] waar meneer van meenen dat u is loopt in veel langer rond dan ik. We gaan naar de brieven lijst.

[0:12:25] Daar hebben we pagina één zaak één tot en met vijf

[0:12:31] iemand daarover.

[0:12:34] O

[0:12:34] maar zaak sorry bladzijde twee zaak zes tot en met

[0:12:41] zaak veertien

[0:12:45] daar even de aandacht voor het voorstel om elf.

[0:12:49] Hier wordt voorgesteld om dit te betrekken bij het commissiedebat internationalisering. Er staat nog

[0:12:55] dertien april. Maar dat wordt verplaatst. Daar komen we zo op.

[0:13:01] Dus dat klopt niet helemaal want die staat en dan hebben we de zaak twaalf

[0:13:07] betrekken bij het curriculum funderen, het onderwijs zeven juni en daar hebben we inderdaad een nota overleg van gemaakt. Dat dat ging via de mail dat een nota overleg op tweeëntwintig mei. Dus die twee data kloppen niet iemand over pagina twee zaken zes tot en met zaak veertien mee pagina drie zaak vijftien tot en met zaak tweeëntwintig.

[0:13:28] Nee, daarmee de brieven lijst

[0:13:30] afgedaan komen we bij de brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap agendapunt drie. Het besluit over de contacten tussen het nationaal archief

[0:13:41] en vws rivm en az inzake informatie deling met betrekking tot hotspot kopen. Het negentien voorstel is om deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

[0:13:50] Meneer van mij, voorzitter, mag ik voorstellen om ook bzk volg commissie te maken?

[0:13:58] Aldus besloten bzk van commissie agendapunt vier

[0:14:02] het type producties investering verplichting. Dat

[0:14:08] kunt u betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de mediawet. Dat hebben we het gehad en we hebben die stemmingen nu twee keer uitgesteld. Meneer van strien is die komen nog kunt u hierbij betrekken agendapunt vijf afschrift van de brief aan de raad, sorry van de raad voor cultuur van negen maart twintig, drieëntwintig over het uitstel van het advies over de omgang met koloniale archieven. Het voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord agendapunt zes het afschrift

[0:14:39] een reactie op urgent verzoek tot subsidie voor restauratie van het rijksmonument artis aquarium voorstel is om dit te agenderen voor een nog te plannen

[0:14:49] commissiedebat erfgoed. De heer.

[0:14:52] In het verzoek zou zijn om voor de zomer nog in te plannen en ook het verzoek van de staatssecretaris om de plannen die zeiden aankondigt dan ook voor voordat debat bij ons hebben.

[0:15:03] Even naar de kamer ontvangt voor de zomer een kamerbrief inzake de beleidsreactie op de beleids doorlichtingen. Dus als die brief er is,

[0:15:16] kunnen we een commissiedebat plannen, maar we zouden natuurlijk wel voor de logistiek en de zalen toestand al kunnen kijken of dat dat we daar een reservering voor maken.

[0:15:27] Maar het vooral van belang, te weten dat dan ook staatsssecretaris

[0:15:32] die brief tijdig heeft.

[0:15:35] Het begin volgtijdelijkheid is dat wij het inplannen en dat we de staatssecretaris vragen om een stuk ook voor het ruim voor het debat bij ons hebben toch niet andersom.

[0:15:44] Bij de normale gang van zaken. Maar dan begin ik weer over regelt, krijg je een brief en dan ga je naar een debat plannen en omdat u de heer zelf spoed met ons

[0:15:53] vier maand tot spoed

[0:15:56] zet hem dus al in potlood in agenda. En dan komt de brief en moet je even checken of die brief komt anders zonder zingen maar flexibiliteit, ondanks al die regels brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap agendapunt zeven de beleidsreactie op het rapport na hoogwaardig digitaal onderwijs van het rathenau instituut een verkenning inzet van intelligente technologie van de onderwijsraad. De voorstel is om dit te agenderen voor een nog te plannen commissiedebat digitalisering in het onderwijs, de heer peter,

[0:16:32] Of een schriftelijk overleg en dat heeft mijn voorkeur.

[0:16:37] Zie geknik schriftelijk overleg op deze

[0:16:42] mijn frons. Maar er.

[0:16:44] De linkerkant knikt. Ik probeer het altijd nog proberen te proberen het altijd nog met argumenten digitalisering in het onderwijs. Het is nogal wat als we kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Ik noem maar even die ik vind het wel

[0:17:03] een debatje gaat het niet over. Wel. Dat bedoel ik ik zeg niet zomaar nee tegen een debat erover.

[0:17:13] Ik vind het nogal een

[0:17:16] dus dat

[0:17:19] kijk dat we doen dit naar aanleiding van een beleidsreactie van het rathenau instituut waar het maar er is een veel breder debat natuurlijk wat eraan komt. Ik kan me voorstellen een schriftelijk overleg over dit rapport hebben, maar ik zou niet of begrijp ik het verkeerd.

[0:17:34] Wilt u een schriftelijk overleg in plaats van het debat? Peters? Er staan twee dingen gewoon deze brief. Daar staat kun je agenderen voor het commissiedebat digitalisering in het onderwijs met de krimp, of we kunnen ook schriftelijk overleg over hebben. Ikzelf ook schriftelijk overleg over willen hebben. Nou oké dus niet in plaats van het debat. Oké sorry verkeerd.

[0:17:54] Pardon

[0:17:55] eens met de griffie.

[0:18:00] Heel goed

[0:18:01] met u. Meneer peters.

[0:18:03] Er komt een schriftelijk overleg.

[0:18:05] Wat ronduit stootje kan.

[0:18:08] Agendapunt acht uitstel toestemming reactie over de beheersing van de internationale studenten stromen voorstel is

[0:18:16] dat commissiedebat internalisering hoger onderwijs. Daar hadden we het ook over bij de brieven lijst. Dat stond gepland op dertien april wordt verplaatst naar juni twintig, drieëntwintig, althans dat is het voorstel

[0:18:29] is dat akkoord kreeg geknikt mevrouw van der woude,

[0:18:33] het kan niet anders. Als wat ik wel zou willen voorstellen is er iets dat we iets preciezer proberen die planning uit te vragen zodat ze niet een dag voor het zomerreces. Dit debat hebben en dan vervolgens ook nog meer niks meer. Wij kunnen voor het reces

[0:18:49] begrijp ik goed. Dus op tijd die brief, zodat u ook

[0:18:53] inrichting niet zijnde de laatste dag voor de zomer dit debat heeft zullen we doorgeleid aan ministerie agendapunt negen. De reactie op het verzoek van de commissie over de uitkomsten van het promovendi netwerk nederland rapport deregulation in nederlands voorstel is om dit te agenderen voor het wetenschapsbeleid. Achttien april

[0:19:14] de agendapunt tien belangstelling voor slimmer inrichten van het college jaar voorstel. Als dit voorstel is om dit te agenderen voor een nog de plannen commissiedebat hoger onderwijs akkoord.

[0:19:26] Mevrouw van der woude,

[0:19:28] ik zie twee voorstellen. Die eerste lijkt me sowieso goed

[0:19:32] maar die het tweede voorstel is hagen aan een commissiedebat mentale gezondheid. Ik denk ik bij me gebleven toen dat gepland werd, maar

[0:19:40] dit voorstel van slimmere collegejaar is ook heeft ook heel inhoudelijke aspecten die raken aan flexibilisering en internationalisering. Dus ik ik twijfelde of het niet beter bij in wat meer inhoudelijke commissiedebat hoger

[0:19:55] onderwijs moest worden gevoegd

[0:19:57] en er is er een in de planning

[0:20:00] over kwaliteit van onderwijs. Maar ik vraag aan de griffier misschien om hier dan nog wat nader advies op te geven omdat ik niet weet hoe ze zich tot elkaar verhouden in tijd

[0:20:13] maar even horen wat u zegt mevrouw van der stelt voor hoger onderwijs zij kwaliteit hoger onderwijs. Wij hebben inderdaad een ronde tafel gehad over de mentale gezondheid

[0:20:26] die jongeren studenten scholieren en daar heeft toen de griffie heeft daar een overzicht van geven wat in die ronde tafels gewisseld en daar daaruit komt naar voren. Zou je hier ook nog een keer over willen spreken met en dan ook met welke bewindspersonen dan want het gaat ook veel breder dan met ocw. Daar komt de tweede verzoek van maar ik hoor goed we gaan

[0:20:51] in te zetten in kijkt naar de griffie of dat bij inhoudelijk debat hoger onderwijs.

[0:20:56] Hoe die precies heet. Jazz.

[0:20:59] We hebben volgens mij de vorige procedurevergadering gezegd najaar. We hebben ooit gezegd er komt zo'n debat mentale gezondheid van jongeren en studenten en daar naar aanleiding daarvan komen er kaders voor de integrale aanpak van studenten welzijn en mijn vraag is of dat debat nog voor de zomer gaat lukken

[0:21:18] of er al iets van te zeggen is wanneer de kaders te verwachten zijn. Kijk ook naar de griffie.

[0:21:23] Dan kunnen we dat navragen.

[0:21:25] Dat zullen we dat zullen we even bij de volgende procedurevergadering. Dat is denk ik een goed punt voor de regeling. Want dat zou namelijk ook breder zijn dan alleen ocw en daarmee wordt het ook gelijk heel best wel of iets ingewikkelder niet dramatisch over.

[0:21:39] Weer urgent. Dus het is ook wel in zekere zin urgent. Helaas als het voor de zomer kan zou de voorkeur van onze fractie.

[0:21:50] We komen hier

[0:21:52] dat terug, want

[0:21:55] het is terecht

[0:21:57] dat dat we dat we komen erop terug agendapunt. Elf de nazending van de beslissen nota bij het antwoord op vraag van het lid omtzigt over de motie omtzigt cs die oproept tot het ontwikkelen van heldere normen voor de artikelen één punt drie, lid vijf en zeventig punt twee w h w en te bevorderen dat de inspectie van het onderwijs deze normen handhaaft

[0:22:19] zodat nederland werden standaard voertaal is aan hoger onderwijsinstellingen in nederland.

[0:22:24] Het voorstel is om deze

[0:22:26] brief te betrekken bij het commissiedebat internationalisering hoger onderwijs. Kunt u daarmee instemmen?

[0:22:32] Dat is akkoord

[0:22:34] agendapunt twaalf ontzettende lange voorlezen verhalen de reactie op het verzoek van de commissie al van afschrift van het antwoord op de brief van de universiteit van nederland mede namens nederlandse federatie van universitair medische centra inzake het wetsvoorstel ter toevoeging van decentrale loting als selectie methode voor opleiding met capaciteit fixus in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voorstel is om deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord agendapunt dertien open science nederland versneld transitie naar open science voorstel is om deze te attenderen voor het commissiedebat wetenschapsbeleid

[0:23:07] akkoord agendapunt veertien de reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, regio, begrotings onderzoek, regio, cultuur, regio, media en regio emancipatie. Het voorstel is om schriftelijk overleg in te plannen. Dit is ongeveer de hele breedte van van ocw

[0:23:34] akkoord of zegt u voor kennisgeving aannemen en ik neem het

[0:23:39] dus het hoeft u hoeft geen schriftelijk overleg. Je kan het kan voor kennisgeving aan één kant op op de inhoud altijd door in een in elk debat wat je maar hebt. Mevrouw van der woude.

[0:23:49] Ik vind wel iets van de afdoening van een en ander. Dus dat wilde ik eigenlijk daar neerleggen. Volgens mij is daar een geschikt instrument voor mensen hoeven niet mee te doen aan het schriftelijke overleg. Als we er geen zin in hebben

[0:24:01] weken. Maar ik wil maar zeggen. Als u een debat over hoger onderwijs heeft, kunt u ook op elke afdoening ingaan omdat u omdat u dan uw punt daarin maakt en een commissiedebat tot plenaire afronding. Dus ik wil maar zeggen als je het voor kennisgeving aanneemt, is het niet zo dat u niet meer met de antwoorden verder kan gaan. Dat is

[0:24:24] was.

[0:24:26] Ik wil graag een schriftelijk overleg. Voorzitter

[0:24:29] begrepen.

[0:24:31] Ik zie steun voor dus dat gaan we inplannen

[0:24:35] agendapunt vijftien het verslag van een schriftelijk overleg over het voorgenomen standpunt instemming plan nwo twintig, drieëntwintig, twintig, zesentwintig agenderen voor het commissiedebat wetenschapsbeleid akkoord agendapunt zestien voortgang programma erkennen en waarderen. Ook

[0:24:52] dit deze brief is het voorstel om dit te agenderen voor het commissiedebat wetenschapsbeleid akkoord komen bij de brief van de minister voor primair en voortgezet onderwijs agendapunt zeven contouren werkagenda agenda route. Naar inclusief onderwijs hebben we gisteren uitvoerig over gesproken. De commissie debat passend onderwijs,

[0:25:12] agendapunt

[0:25:13] achttien subsidieregeling verbetering basisvaardigheden. Het voorstel is om deze te agenderen voor het nu inmiddels over overeengekomen nota overleg tweeëntwintig mei over het curriculum funderen, het onderwijs en masterplan basisvaardigheden akkoord agendapunt negentien het derde advies platform perspectief jongeren. Het voorstel is om deze jaar precies. Deze nemen we dan mee in het voorstel wat volgende week of sorry. Volgende keer op de pvv komt

[0:25:46] over hoe verder te gaan met mentale gezondheid van jongeren en studenten mevrouw paul.

[0:25:54] Ja dat dat is inderdaad een nieuwe toevoeging die we zojuist hebben besproken. Ik had op voorhand toen ik deze bv voorbereiden, de gedachte of het voor vwo vwo niet zouden kunnen betrekken. Ook bij het debat van eenendertig mei over zorg en onderwijs. Want ik denk dat het daar best wel bij past dat we hebben natuurlijk gisteren een heleboel onderwerpen besproken die ook al raken daaraan. Dus er is wel ruimte is mijn mijn idee, zoals de collega's zich daarin kunnen vinden. Dan hebben we het in ieder geval voor ov afgedekt.

[0:26:28] Ik zie geknik dus steun voor uw voorstel

[0:26:33] agendapunt twintig de lijst van vragen en antwoorden over de reactie op het verzoek van de commissie, over een petitie van het lax inzake de examens in het voortgezet onderwijs. Het voorstel is dit is reeds betrokken tweeminutendebat examens. Dus die is afgedaan. Agendapunt eenentwintig stand van zaken programma's school maaltijden voorstel is om deze brief te agenderen voor het commissiedebat. Gelijk kan sorry kansen, gelijkheid in het funderen, het onderwijs akkoord. Er is een datum. Ook

[0:27:01] van zeven juni hoor ik

[0:27:04] zeven juni functie die mail komen kon niet beter kon niet beter gepland worden nu weer mee.

[0:27:15] C. Kunnen we in dat debat gaan we zeven nu al zeggen of het vertrek van de heer van meenen. Het is een half jaar lang over gaat en dan gaat hij ging

[0:27:25] maar dat is.

[0:27:27] We spreken en wanneer

[0:27:31] peter zegt per week kan spreektijd fors verminderd worden. Nou je moet ook maar een grapje over maken van meenen want gaan natuurlijk allemaal heel erg missen.

[0:27:41] Agendapunt tweeëntwintig reactie op het verzoek van de commissie inzake brief van het leraren collectief. De noodklok luidt van acht maart twintig, drieëntwintig voorstel is om deze brief te agenderen voor het wetgeving overleg. Over de slot werd het jaarverslag staat van onderwijs over twintig, tweeëntwintig en dat wetgevers overleg staat op zesentwintig juni gepland akkoord agenda punt drieëntwintig jaarverslag, twintig, tweeëntwintig van het college voor toetsen en examens. Het voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen. Dat is akkoord agendapunt vierentwintig kwamen twee brieven vanuit

[0:28:19] emancipatie vierentwintig is de publieke monitor nationaal actieprogramma, aanpak, seksueel, grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

[0:28:30] Het voorstel is om deze te attenderen voor het commissiedebat integrale, aanpak, seksueel grensoverschrijdend gedrag van vierentwintig mei aanstaande

[0:28:40] de kort

[0:28:44] agendapunt vijfentwintig het adviesrapport vrij voorsorteren op later aanbeveling om vwo leerlingen de kans te geven. Verder te kijken aan typische mannen en vrouwenberoepen. Het voorstel is om deze brief of sorry. Dit is een briefje met het rapport te agenderen voor een nog te plannen. Commissiedebat emancipatiebeleid

[0:29:03] akkoord

[0:29:05] kan bij europa agendapunt zesentwintig consultatie europees kwalificatiekader voor een leven lang leren. Evaluatie voorstel is om deze te agenderen voor het schriftelijk overleg op negen mei aanstaande over de o. Jee cs raad van vijftien en zestien mei aanstaande akkoord

[0:29:27] wij agendapunt zevenentwintig de planning

[0:29:29] van de werkzaamheden dat ze altijd weer een indrukwekkende lijst

[0:29:34] voor de zomer agendapunt achtentwintig. De commissie activiteiten agendapunt negenentwintig, de debatten en dertig geleden debatten op oc w terrein die bij griffie plenair op de lijst staan agendapunt dertig aanhangige wetgeving van ocw ter informatie agendapunt, eenendertig dossiers. Dat geldt ook voor agendapunt. Tweeëndertig

[0:30:00] een aantal dossiers. Dan komen we agendapunt drieëndertig. De behandeling van de jaarverantwoording

[0:30:06] van vorig jaar twintig, tweeëntwintig.

[0:30:09] Dan heeft daar een stad notitie over gekregen ter informatie met een aantal data voor de inbreng van de feitelijke vragen. Dat voorstel is om die vast te stellen. Dat staat in de agenda op tweeëntwintig mei. Maar het voorstel wat ik wat we hier zouden willen doen is die

[0:30:31] deadline vast te stellen op woensdag vierentwintig mei

[0:30:35] twee dagen erbij

[0:30:37] akkoord en we hebben al eerder met elkaar afgesproken geen rapporteurs

[0:30:43] en zet thee bekijken we of we een briefing van de rekenkamer gewenst is.

[0:30:49] Kunt u daarmee instemmen?

[0:30:52] Het wegen joden hebben net ook gezegd dat regio van de slot het jaarverslag en staat van het onderwijs staat gepland op zesentwintig juni. Nou dan komen we aan bij de rondvraag. Ik kijk even naar de leden van meenen peters, mevrouw paul mevrouw van der woude, de heer el yassini. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Deze procedurevergadering. Dank u allen hartelijk en wens u een fijne dag.