Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[0:00:00] Dat gezegd hebbende. Goedemiddag en vooral welkom

[0:00:05] aan de leden van deze vaste kamercommissie voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking voor onze procedure vergadering natuurlijk ook welkom aan de commissie staf,

[0:00:15] speciaal welkom aan de nieuwe commissie assistent karin klein weg geen onbekende en we wens u daar ook echt heel erg veel succes bij de nieuwe werkzaamheden als commissie assistent.

[0:00:30] We kennen je als binnen de tweede kamer en ik vind het echt super om dit ook te zien dat je gewoon gesolliciteerd en vrouwen. Om de behoefte zeg ik maar heel goed. Heel veel succes met het met het nieuwe werk. Ja, we zijn dus bij de procedurevergadering met denk ik een redelijk eenvoudige agenda, maar wel inderdaad een aantal verzoeken als eerste om de starten voor de regeling van werkzaamheden.

[0:00:54] Ik heb gezien dat er twee verzoeken zijn

[0:00:57] van de zijde van de heer klink

[0:00:59] en ook eentje van de heer hammelburg nog eventjes als speciale attentie natuurlijk welkom. Ook voor meer futselaar die ook natuurlijk. De heer van dijk. Waar neemt dus welkom bij deze commissie.

[0:01:14] Dus er zijn drie verzoeken de eerste van de vvd is het voorstel om minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking te verzoeken om een voortgangsbrief over de uitvoering van zijn motie over een structurele kennis, hup, een combinatie landen,

[0:01:30] misschien kort even toelichten. De heer klink.

[0:01:33] Die motie zal een tijdje geleden ingediend en aangenomen en ook de vorige week was ambassadeursconferentie en toen ging het eigenlijk ook best wel weer ligt natuurlijk ook aan met wie je aan tafel zat, maar ging het juist weer over de kennisdeling van de kennis die we hier hebben. De kennis die we in de focus landen hebben nederlandse kennisinstellingen kennisinstellingen daar de overheden. De bedrijven shows dat het veel slimmer samenwerkt en ik zou zeggen doe het dan voor dat commissiedebat over voedselzekerheid en water.

[0:02:02] Dat is want dan komt een en ander samen.

[0:02:06] Ik zie veel eensgezindheid en ook instelling. Dus dat gaan we doen gaan we in ieder geval inzetten. Dan heeft hij ook een tweede verzoek die is wat gecompliceerder. Want het is een voorstel voor een rondetafelgesprek over pandemisch paraatheid in internationaal perspectief en dat te organiseren. Voorafgaand aan het geplande commissiedebat over de mondiale gezondheidsstrategie en die staat zie ik hier gepland voor de dertigste mij. Dat is natuurlijk groter en het is best druk met diverse activiteiten als een beetje voorbijkomen. De komende maanden of zes weken

[0:02:39] misschien de toelichting van de heer klink.

[0:02:41] Ik hoor al hier rechts van van wat het doel is. Kijk eigenlijk. Ik zou ook voorstellen om hier echter samenhangt te zoeken met de commissie vws, maar met de griffier hierover had. Ik kan eigenlijk maar één commissie kan hier leidend zijn en omdat onze commissie als eerste over internationale gezondheid een debat heeft leidster van de grond om hier het initiatief te nemen. Dat zou kunnen volgen, want ze hebben ook nog een debat over pandemische paraatheid op een laatste moment.

[0:03:10] Maar ik denk dat het heel gezond voor ons zou zijn. Voorafgaande aan dat commissiedebat beloofde terug. Wie te blijven dat dat we echt goede goed de weet hebben van wat wat er daadwerkelijk speelt in binnen en buitenland. En volgens mij kan het heel behulpzaam zijn voordat commissiedebat wat we hebben.

[0:03:33] Ik.

[0:03:33] En uiteraard verder voor de invulling kijken eerst even te toetsen of er überhaupt draagvlak voor is om zoiets te organiseren. Ik denk dat het heel interessant is heel behulpzaam is. Maar ik zie ik ook zeker mijn vinger op om suggesties te doen als het geaccordeerd is voor voor sprekers.

[0:03:50] Reactie van de heer.

[0:03:51] Ik heb een inhoudelijke vraag. Want als het gaat over de pandemische paraatheid hier in nederland. Dan is dat echt vws als het gaat over globale pandemische paraatheid en de toereikendheid van gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden. Dan ligt die bij ons en ik snap de link heel sterk want in het coronavirus dat in boer begint en elders rondwaart kan makkelijk ook nederland bereiken en andersom. Tegelijkertijd wil ik wel een duidelijk mandaat onderscheid en dan heb ik het gevoel dat wij al een gesprek hebben gehad en ronde tafel gesprek hebben gehad over de global health strategy

[0:04:28] dat er dat er sorry dat er gesprek met de aivd hebben gehad. Precies over zoönosen en wat hier zouden moeten doen. Dus ik vraag me af. Gaat het puur specifiek over globale wereldwijd systeem en systemen in ontwikkelingslanden of gaat het echt over de nederlandse pandemische paraatheid. Want er.

[0:04:44] Vooral de heer klink,

[0:04:47] Het eerlijke verhaal is dus juist daar allebei overgaat het impressies die link die je net zelf legt ergens begint iets en dat uiteindelijk heeft dat overal in de wereld effect en daarom zei ik ook van ook best wel de suggestie om juist vws echt als vorige commissie mee te nemen, maar we kunnen niet als twee commissies tegelijk een voorstel doen, maar juist om de beleidscoherentie waar wij het ook wel eens over hebben dat je niet op tafel az ado alleen de focus hebt op de pandemische paraatheid in nederland en wij alleen maar naar de internationale systeem bekijken, want er zitten natuurlijk crossover zin.

[0:05:22] Maar goed ik begrijp ik goed dat het natuurlijk gaat om complexe vraagstuk die ook zeker samenhangt met het debat. Wat is er was gepland, maar daarnaast is natuurlijk

[0:05:30] de altijd wel weer een forse tijd.

[0:05:32] De bestedingen voor een rondetafelgesprek. Wat zomaar drie uur in beslag neemt en ik zie soms de worsteling om voldoende leden te krijgen en dan gaat er altijd heel veel tijd in de voorbereiding zitten dan is het zoeken naar naar ruimte en alles wat erbij komt kijken qua sprekers. Dus er komt natuurlijk ook bijvoorbeeld de factsheet ter voorbereiding van het debat. Dat gaat ook heel veel informatie

[0:05:53] de hopelijk opleveren. Maar ik kijk ook even naar de heer futselaar.

[0:05:57] Ja voorzitter, dat is wat problematisch. Maar ik heb geen enkele inhoudelijk bezwaar tegen een ronde tafel. Alleen meestal als je het steunt. Committeren je ook om aanwezig te zijn. Mijn agenda heb ik net een week en ik ben nog wat voorzichtig met voor de vier beleidsterreinen waar ik mij heel snel moet in deze nu om ook nog allemaal dingen erin te plannen. Dus ja dat commitment wil ik gewoon nog niet maken

[0:06:20] dat als mijn buurman allemaal andere leden.

[0:06:23] Op deze termijn heb ik precies hetzelfde probleem en agenda zit tjokvol. Ik zou zeggen probeer een uurtje. Maar ik heb dan liever van een aantal orde dat ik heb toevallig een paar gesprek op dit onderwerp met maatschappelijk middenveld gevoerd en experts. Dus ik snap de behoefte wel maar we kunnen die organisaties en wetenschappers ook vragen om nog een korte position paper of een beleidsbrief te sturen of beleidsaanbevelingen te sturen.

[0:06:44] Wat vindt de heer klink van de reacties immers een met name misschien de laatste suggestie. Ook de heer klink.

[0:06:50] Ja goed ik ik hou zelf wel heel erg van die van die vorm en ik denk ook dat het toegevoegde waarde is om een dus met vraag en antwoord een rondetafelgesprek te hebben en ik ben me ervan bewust dat het heel veel tijd kost. Ik zou ik ik hoor. Dit zijn met een relatief kleine vertegenwoordiging. Dus dus misschien dat de suggestie is om toch een eenmaal procedure starten vroeg ze gewoon duidelijk is van. Er is. We kunnen ons niet committeren aan deelname. Ja, dan is dan is dat een duidelijk signaal en dan vind ik de route die collega's hammelburg voorstel van logische.

[0:07:23] We zullen we dat met elkaar afspreken dat de griffier inderdaad een eenmaal procedure start om te kijken of er voldoende interesse is. Natuurlijk gaat een eerst kijken naar een datum. Daar zal in eerste instantie wat duidelijkheid over moet worden gegeven. Dus dat is de eerste stap op zoek naar een datum en ruimte dan in wil procedure starten onvoldoende interesse te polsen

[0:07:42] dat er nu niet zou zijn

[0:07:44] dan is misschien

[0:07:46] die om

[0:07:48] de aanvullende position papers op te vragen om in ieder geval te assisteren bij die kennis en informatie. Vraag zodat zou doen ze afspreken. Ook dan komen we bij het derde verzoek van lid hammelburg een voorstel om de minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking te verzoeken om een brief over de uitkomsten van de onderhandelingen van de e u iedereen natuurlijk in vlees reduction act taskforce naar aanleiding van de aankondiging van de us department of treasury om in maart dit jaar te komen met een nota per post opmerking, de heer hammelburg

[0:08:28] verder toelichten.

[0:08:29] Ja. Dankuwel. Voorzitter, we hebben nog niet zolang geleden een voortreffelijk technische briefing van bzk bzk gehad op de aow en ook de mogelijke impact op europa en de nederlandse en europese bedrijfsleven.

[0:08:43] Daarin werd ook gesteld. We kunnen de impact nog niet heel erg inzichtelijk maken want het is nog niet helemaal duidelijk hoe die er in woonwijken wordt uitgewerkt door het witte huis. Dat is nu wel bekend. Dus ik zou graag een brief krijgen van het ministerie waarin duidelijk wordt aangegeven wat de impact zou zijn,

[0:08:58] zoals ook aangekondigd tijdens de technische briefing. Dat dat een hoop duidelijk zou maken. Dan wil ik nu graag weten hoe dat hoe dat precies.

[0:09:04] Deze kan worden.

[0:09:05] Ik zie een instemmen met de reactie van de heer futselaar. De heer klink geldt hetzelfde misschien een periode van termijn waar waar.

[0:09:14] Morgen.

[0:09:17] Dus.

[0:09:19] Er is het handig. Het handel. Die staat.

[0:09:25] Ja

[0:09:27] oké nou dan is dat ook akkoord en daarmee kunnen we natuurlijk de regeling van werkzaamheden daarmee afronden dat het eerste agendapunt. Dan gaan we door naar de brieven lijst. Die is vrij kort met vijf punten

[0:09:40] waarvan ik denk dat ze redelijk voor de hand liggend zijn voor zichzelf spreekt is als er geen opmerkingen zijn gelijk in één keer willen vragen of iedereen ermee kan instemmen. De brieven lijst de brief lijst met de vijf. Ja

[0:09:55] misschien misschien wel het tweede ook wel maar dat zou ik niet mogen doen als voorzitter meneer hammelburg. Dus dat is een instemming. Dus dat is akkoord met de brieven lijst. Dan komen bij het blok natuurlijk activiteiten van de commissie. Het derde agendapunt. Dat is een lange lijst met allerlei geplande activiteiten tot tot voor zelfs tot tot aan het zomerreces en nog een te plannen activiteiten kwint of er

[0:10:20] opmerkingen of vragen zijn. Natuurlijk gaan we die inventarisatie starten over de technische briefing die voor volgende week

[0:10:29] op de agenda staat. De briefing met betrekking tot onderhandelingen over de europese handelsakkoorden dat dat gaan we morgen testen maar een vraag van de heer klink.

[0:10:42] Ja was ook met qua de inleiding of verlies. Ja. Nee, wij hebben het net al eventjes gaat over de er bezet handel op vierentwintig mei en ik zou eigenlijk ook nog voorstel willen stellen om daar ook nog. Ze verzoeken voor een briefje had ik eigenlijk bij de regeling van werkzaamheden moeten doen. Maar misschien kan ik het niet zeggen. Dat kan het aanvullend over de export naar iran, export beperkende maatregelen naar iran en hoe het met europese collega's samengewerkt wordt. Want dat is best wel een onderwerp wat ik heel logisch zou vinden om dat te behandelen bij de bezit handel en als we het dan aankaarten. Ik denk dat meerdere collega's dat zomaar zouden kunnen doen.

[0:11:22] Ja oké. Dat is.

[0:11:26] Dan is er

[0:11:27] twee terrein, maar de heer sluis ook geen.

[0:11:29] Ik me geen probleem. Prima,

[0:11:32] Instemmend. Dat is het doet. Hij doet er iets tussen en onze rivieren is

[0:11:37] denk denk het wel hammelburg.

[0:11:41] Ja bij afwezigheid van de heer boos. Want ik altijd een behoorlijk kunnen zich kunnen horen, zeggen de afrikastrategie. De minister heeft aangekondigd dat hij wederom vertraagd is. Ik vind het trouwens van, want er is wel erg veel vertraagd. Laatste tijd en daar moeten we wel streng zou zijn als commissie

[0:12:00] is versnellen, vertragen of versnellen, hoor ik hier en buiten de kamer. Dat is heel grappig.

[0:12:07] De staat. Daar ben ik afgeleid. Het debat op vier juli gepland. De minister heeft aangegeven dat de strategie er in mij gaat komen. Laat ik hier dan ook heel helder. Ook de griffie zeggen in het volgen hiervan. Als het er een wij gewoon niet is

[0:12:23] dan wordt het dan wordt het juni en dan wordt het weer kort op in een enorme opstapeling van heel veel beleidsdocumenten vlak voor de zomer erdoorheen geperst. Ik wil die echter dan ook wel in mij hebben want anders hebben we een hebben we wel echt een groot probleem.

[0:12:40] Denk dat het helder heldere boodschap is.

[0:12:42] De heer klink en ik wil ook in dit kader hoeft niks aan veranderd worden. Dat scheelt voor het verslag, maar ook ook voor de inbreng voor de wereldbank van de afgelopen dinsdag was dat was ergens maandagmiddag geannoteerde agenda krijg je dat vind ik ook echt. Het is echt heel erg gelaten ook verleggen. Ik weet niet of er dan iets aan die deadlines kunnen doen. Maar het is automatisch worden veroordeeld om in de nacht van die dingetjes daarvoor te doen en datzelfde. Ik heb het al eerder aangemerkt. Volgens mij is dat beleidscoherentie debat best wel belangrijk dat op de allerlaatste dag plannen voor het zomerreces mij goed. Het kon dus kennelijk niet anders. Maar blijf het zeggen dat ik het erg laat.

[0:13:22] Met het blijft een worsteling met de tijdige informatie zodat je dat inderdaad ook op daar goed op kunt voorbereiden en de urgentie van van kwestie is natuurlijk. Ik denk dat bij de opmerkingen gewoon helder zijn blijven daar scherp gewoon op monitoren. Ook in de communicatie gewoon met het met het ministerie hebben er gewoon altijd op attenderen en ik denk dat dat er even voordoen voldoende is voor nu. Maar we blijven er wel opsturen. Ik ben me er dan ook wat meer van bewust.

[0:13:46] Ik let niet op alle activiteiten van de commissie, maar in dit geval zullen wij samen gewoon onzeker. De griffier op letten, zodat toen dat was gelijk ook de vragen om te kijken of we toe te eenmaal procedure. Wat dat betreft kunnen vereenvoudigen. Weten jullie zelf hadden drie. Dus de leden die hier aanwezig zijn. Sp, vvd en d zesenzestig of je dus de twaalfde bij de technische briefing aanwezig zullen zijn. Dat scheelt al iets met eenmaal procedure moment intentie.

[0:14:11] Ik heb op dit moment intentie om er te zijn.

[0:14:14] Dat is goed nieuws. De heer klink en de heer.

[0:14:19] Ik kom terug dan was vanwege die maar ik ben in principe als er geen vertraging is, ben ik er gewoon.

[0:14:27] De heer.

[0:14:29] Nee maar ik ga ten eerste heb ik wel een medewerker die dit heel graag wil en ik ga kijken of ik een collega kan vinden die dit voor mij kan. Ik ben op dat moment in het aardbevingsgebied in turkije.

[0:14:45] Prima voor een technische briefing is dat prima

[0:14:47] alternatief zo goed zijn als daar wat moeite voor is, maar het is een eerste inventarisatie. Dat laat onverlet dat er natuurlijk een procedure starten. Maar dat geeft zeker wat wat steunen als er drie

[0:15:00] leden aanwezig zijn.

[0:15:02] Hartelijk dank. Dan gaan we door naar agendapunt vier de uitnodiging van sail voor een werkbezoek aan sail instituten en dat is een netwerk van wereldwijd erkende kennisinstituten die zich focussen op internationaal hoger onderwijs, onderzoek en capaciteitsopbouw op de agenda. Ziet u een hele trits natuurlijk aan voorbeelden van wie dat ze hier in nederland zijn er het voorstel is of de commissie in juni een werkbezoek zou willen plannen aan deze instituten, en dan wel in den haag.

[0:15:33] Vraag de heer hammelburg.

[0:15:35] Juli zit zo vol dat ik er geen extra activiteiten bij kan plannen. Helaas. Dus dat juni juli tot het reces is vrij dramatisch.

[0:15:45] De heer klink,

[0:15:47] Ik ga je wel graag naar toe of leg ik denk dat collega's ook graag naar toe gaan. Maar dat de agenda technische probleem is. Maar ik ik maak je ook graag tijd voor vrij en ook graag met de brief van het van de minister over de kennis die dan gereed is onder de arm.

[0:16:04] Ik sla deze over.

[0:16:06] Oké,

[0:16:09] aan.

[0:16:10] Is het wat om het in plaats van het in het voorjaar nog voor het zomerreces en wellicht in het najaar te plannen dat er meer rust en tijd is dat ook de heer hammelburg eventueel kan deelnemen.

[0:16:21] Dat is altijd goed. Voorzitter, want anders het als het goed is. Jasper van dijk sprak.

[0:16:26] Toch wel mooi onderwerp. Het zijn behoorlijk aantal instituten zie ik mag ik ikzelf inhoudelijks over zeggen maar het is in den haag fysiek dichtbij. Maar

[0:16:33] wat zullen we doen zullen kijken of er ruimte is in het najaar.

[0:16:37] Voorzitter, we zijn hier met z'n drieën en er zijn een aantal leden die zeer actief zijn in deze commissie, die hier nu niet aanwezig zijn in die vragen ook niet niet voor. Dus ik kan me voorstellen dat u deze vraag niet alleen van ons. Drie uur laten afhangen.

[0:16:48] Dus zeker het geval. De heer.

[0:16:50] We kunnen natuurlijk ook als voorstel kan ik ook kunnen we ook overwegen. Kijk even naar de griffier natuurlijk of met veel in gesprek kunnen gaan om twee datum te noemen. Eentje voor de zomer en eentje erna en dat via en dat te inventariseren bij de nederland kunnen we kijken waar of die druk bij meerdere speelt dat ik denk dat het bij meerdere speelt op dit moment. Maar dat is het voorzichtig ingeschat.

[0:17:11] Je hebt soms ook dat we erik niet bijzondere procedures. Alleen als ze hier komen niet dat we zelf ergens naartoe gaan want dan wordt een persoonlijke titel. Maar kijk soms vinden die organisatie is het ook niet erg als het maar wel met één of twee kamerleden is.

[0:17:30] Maar er wordt het natuurlijk een persoonlijk werkbezoek in namens de commissie op dit met is de vraag natuurlijk wel aan de commissie voorgelegd, zullen we toch afspreken om dat te kijken of dat inventariseren dat we het zo wordt gezien. En als dat niet lukt dan is dat natuurlijk inderdaad

[0:17:44] de een alternatief.

[0:17:48] Oké. Agendapunt vijf. Het verzoek van pax en solo namens de delegatie vertegenwoordigers van slachtoffers van de colombiaanse bloed kolenmijnen vragen een gesprek op negentien of twintig april en natuurlijk de commissie of

[0:18:07] ze inderdaad via een bijzondere procedure. Vraag is het al

[0:18:11] inderdaad. Ze willen ontvangen.

[0:18:15] De heer futselaar,

[0:18:17] Ja, wat ons betreft ook.

[0:18:19] Bijzondere procedure kan natuurlijk ook gewoon.

[0:18:21] Met een zijn geen.

[0:18:23] Geen bezwaar, maar ik kan er bij de datum niet, maar geen bezwaar als als de sp nog eens georganiseerd.

[0:18:29] Dat geldt hetzelfde voor de heer. Ja,

[0:18:31] Zijn volle dagen voor mij allebei negentien, twintig, waar men goed sowieso geen bezwaar tegen bijzondere procedure, maar als het kan op het moment van en ik zal ik aanhaken.

[0:18:44] Dan is de vraag of je ook zou willen voorbereiden. De de betrekken van van de voorbereiding van de van dit bezoek kan natuurlijk ook dat misschien wel één of twee andere leden met u mee zouden willen gaan en dan

[0:18:57] kunnen we inderdaad even kortsluiten met griffier voor wat betreft gegevens details zou doen. Hartstikke fijn. Dank gaan we door naar de brieven van de bewindspersonen. De agendapunt zes adopteerde agenda aan de tweede kamer met inzet voor de wereldbank voorjaarsvergadering van tweeduizend, drieëntwintig natuurlijk. Het is reeds behandeld bij schriftelijk overleg van gisteren. Dus dat is akkoord natuurlijk. Dan gaan we door naar agendapunt zeven en die hangt ook samen met agendapunt acht

[0:19:27] de eerste buitenlandse zaken en bureau steunpakket aan oekraïne, tweeduizend, drieëntwintig. Dat is natuurlijk aankondiging een brief van de van de minister

[0:19:37] met het voorstel dus omdat ze betrekken bij de behandeling van de incidentele subsidie waren begroting inzake de eerst het eerste steunpakket aan oekraïne

[0:19:47] akkoord natuurlijk dan nog wat substantiële is natuurlijk het volgende agendapunt agendapunt acht. Want dat betreft natuurlijk die feitelijke inbreng natuurlijk dus de inbreng van met feitelijke vragen en het voorstel is om dus voor de wijziging van de begroting staat van ministerie van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking voor het jaar tweeduizend, drieëntwintig de incidentele supplementaire begroting inzake steun voor oekraïne om is het voorstel om de inbreng datum voor het stellen van feitelijke vragen vast te stellen op maandag zeventien april om twaalf uur allemaal kort hartstikke fijn.

[0:20:26] Dit soort dingen nog niet. Het ministerie van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

[0:20:38] Gecorrigeerd zaten af en toe dingetjes in. Zo houden we elkaar allemaal scherp.

[0:20:43] Meneer zeker the day after late avond.

[0:20:49] Dus we komen bij het blokje verdragen agendapunt negen het voornemen tot het sluiten van een uitvoerings verdrag inzake een administratief akkoord tussen het koninkrijk der nederlanden en de volksrepubliek bangladesh inzake het project char development en settlement zetten om een project

[0:21:09] budget ging. Met betrekking tot additionele financiering betreft een brief en het verzoek is of de vraag is of we dat voor kennisgeving kunnen aannemen. Ik zie een vraag van de heer futselaar.

[0:21:19] Ja. Voortzetten er geen probleem met voor kennisgeving aannemen, maar ik sluit niet uit dat wij dat bij de begrotingsbehandeling als nog gaan opwerpen als onderwerp ter informatie.

[0:21:28] Dat kan natuurlijk ook inderdaad altijd. Dat is dat geeft een signaal over

[0:21:36] het belang van het onderwerp voor voor de sp, de heer klink en de heer hammelburg kunnen ook instemmen. Prima, dan gaan we door naar het blokje europa agendapunt. Tien betreft een verslag van de informele raad buitenlandse zaken, handel van natuurlijk negen en tien maart. Het is geagendeerd. Dus dat is het voorstel is reeds geagendeerd voor commissiedebat formele raad, buitenlandse zaken, handel voor de vierentwintigste heel goed akkoord gaan we door naar agendapunt elf ter beoordeling van het voorstel voor de verlenging van de tijdelijke opschorting van importheffingen op oekraïense projecten producten. Sorry, en het voorstel is om dat te agenderen voor het commissiedebat formele raad buitenlandse zaken, handel. Dat is ook voor vierentwintig maart. Sorry, vierentwintig mei ook akkoord.

[0:22:27] Op want er was geen eerdere mogelijkheid geloof ik. Want ik had inderdaad wel wat vragen voor een debatje.

[0:22:33] Maar

[0:22:36] vier verplicht het graag even toe.

[0:22:38] Bij de informele is handel stond op de geannoteerde agenda en aankondigingen hierover. Nu is de appreciatie en de verwachting is dat het door in brussel past bij de er bezetten handel

[0:22:50] behandeld zal worden. Dus dan is dit debat. Het aangelegen moment mocht er iets veranderen dan informeren naar de commissie natuurlijk.

[0:22:57] Verkondiging van twee minuten debat. Michels.

[0:22:59] Dan moet je bij de regeling van werkzaamheden.

[0:23:04] Is ook nog een opmerking van de heer klink.

[0:23:07] Volgens mij is de derde punt dat we een toevoeging willen het deze procedurevergadering over de commissie wat er bezit handel en die staat voor tweeëneenhalf uur in plaats van drie uur is is dat slim hoeft niet nu het antwoord op te komen. Maar.

[0:23:20] Als natuurlijk een verzoek is dan kunt u dat ze ook per e-mail natuurlijk ook verzoeken of nu is.

[0:23:27] Is er dan zou ik nu allemaal zo hoor dan en oekraïne. Dan kan me zo voorstellen van toe. De maar gewoon normaal. Drie uur voor.

[0:23:39] Die ook een instemmende reactie van collega's. Dus de rivieren te kijken of dat kan

[0:23:44] qua planning en misschien

[0:23:46] de half uur extra zullen kijken dan

[0:23:49] zullen we u informeren agendapunt. Even kijken hoor. Maar zoals ik gebleven bij in het volgende blokje overig agendapunt twaalf. Betreft debat wijzer commissiedebat internationale klimaat strategie hebben natuurlijk inmiddels vertrokken is. Het voorstel is dat wij dat reeds hebben betrokken.

[0:24:08] Dat is akkoord natuurlijk tussen gaan we door naar agendapunt dertien de behandeling van de jaarverantwoording tweeduizend tweeëntwintig van alle in alle commissies. Het voorstel is,

[0:24:18] wordt

[0:24:18] de inbreng datum voor het stellen van de feitelijke vragen over de slot werd en het jaarverslag

[0:24:25] dat het centraal is vastgesteld en is dat niet typefout in want te staat maandag tweeëntwintig mei. Maar dat moet zijn. Woensdag vierentwintig mei om twee uur.

[0:24:36] Dat is dat is dus een algemeen geldende deadline. Dus als ook akkoord. Dan komen we bij agendapunt veertien. Heel mooi. De openstaande.

[0:24:46] Sorry ik zit niet op te letten dan. Voorzitter

[0:24:49] hammelburg. Ja. Dankuwel akkoord. Wat mij betreft zeg ik ook maar gewoon wetgeving overleg. Volgens mij hadden we er nog niet over besloten. Dus dat zeg ik dan nu. En er is een motie ingediend van ons van de graaf kon. Zo is is dat

[0:25:07] hoop voor de oda gelden en stabiliteit ervan, en ik zou toch graag

[0:25:12] voor een brief willen hebben over de uitvoering van die motie voor dat het wetgeving overleg ruimschoots voordat de wetgeving overlegd wordt ingepland, waarvan ik ongeveer wel kan voorstellen als.

[0:25:24] De twee leden. Dat willen dat het plaatsvinden,

[0:25:29] besluit.

[0:25:31] Dat is één

[0:25:34] instemmend voor een regio.

[0:25:39] Ik heb geen bezwaren. Dus ja dan stel ik.

[0:25:42] Volgens mij voor het toch vooral gezegd geen rapporteurs we meer want dat was

[0:25:48] want het staat hier allemaal wetgevers overleg gerapporteerd briefing haar casus. Volgens mij twee. De drie wel en rapporteurs niet.

[0:25:57] Het is dat is dat is een optie. Hier staat inderdaad natuurlijk dat het dat we dat allemaal later zouden

[0:26:03] bespreken en besluiten, maar het kan ook kan nu al want het helpt wel met de voorbereiding.

[0:26:09] Dat doen. We kunnen ook worden ingepland. Ik er behoefte aan de wetgeving overleg. Ik weet dat andere collega's ook heeft die er nu eerst komende naam spreken. Maar volgens mij is het goed gebruiken als partij behoefte hebben aan de wetgevers overleg dat het gewoon gebeurt.

[0:26:21] Dat is de eerste rapporteurs begrijp dat dat uw interesses wisseling.

[0:26:27] Nee juist niet. Volgens mij hebben dat midden in een strategische pvv gezegd zoiets van nou weet ik vind het samen met bedelen, maar van mij hoeft dat niet als andere dat graag wel willen dan prima natuurlijk. Mijn briefing apk vind ikzelf heel waardevol.

[0:26:44] Dat zullen we dan terug laten komen bij de verdere voorbereiding van de planning van de werkzaamheden. Zullen we dat zo is, zou doen dat we dat er op terugkomen. Nu niet van het regionaal als gaan inplannen. Dank daarvoor. Dan komen we bij agendapunt veertien. Laatste de openstaande verzoeken aan bewindspersonen een korte lijst gelukkig of er nog vragen over zijn.

[0:27:06] Nee, dan zijn er ook geen rondvragen aangemeld

[0:27:13] en ook dus niet. Dat betekent dat er ook geen besloten deel is omdat we aan het einde zijn.

[0:27:19] Hartelijk dank voor alle voorbereidingen, dank voor aanwezigheid. Wij hebben voldoende werkzaamheden om

[0:27:28] komende twee weken weer een goede dingen te doen en dan zien we elkaar bij een volgend debat op bijvoorbeeld procedurevergadering. Hartelijk dank.