Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Afscheid van de heer Hijink (SP)

[0:00:00] De orde is het afscheid van collega maarten hijink allereerst speciaal welkom aan de vrouw en de drie kinderen van van maarten hijink. Ik zei net al de de jongste die die liep hier al echter niet trap of ik zeg de jongste sp die meteen al wilde interrumperen. Dus dat dat zit er al al goed in. Maar ik zei net ook tegen tegen maarten. Ik snap misschien nog wel meer

[0:00:27] dat je afscheid neemt. Laat ik het zo zeggen.

[0:00:29] Ja

[0:00:31] dat bedoelde ik eigenlijk niet het doelend op.

[0:00:36] Maar waar ik op doel ga ik nu voorlezen. De de afscheid brief. Geachte voorzitter, beste vera achteraf gezien had ik misschien beter in het najaar van tweeduizend zes afscheid kunnen nemen. Ik werk er slechts een maand voor de fractie en onmiddellijk haalde de sp vijfentwintig kamerzetels. Het beste resultaat uit de geschiedenis van de partij. Dat was nog eens een mooie kans om op het hoogtepunt stoppen.

[0:01:02] Dat is niet gebeurd. En nu zijn we bijna zeventien jaar verder. Ik stopte niet maar liet me in anderhalve minuut door agnes kant overtuigen om haar persoonlijke medewerker te worden en dat kost haar weinig moeite. De sp was en is de mooiste actiefste en gezelligste partij van het land en dus ging ik aan de slag voor agnes die destijds nog woordvoerder zorg was nog geen flauw idee dat ik elf jaar later zelf die woordvoerder gezondheidszorg zou worden. Agnes leerde mij wat hard werken is hoge eisen stellen niet opgeheven en vooral altijd zorgen dat je op de inhoud de boel op orde hebt.

[0:01:39] Na agnes vertrek verbleef ik op mijn post en werd ik jaren voor emile roemer. Dat waren mooie jaren en we bereikten opnieuw hoogtepunten. In tweeduizend twaalf hadden we zelfs achtendertig zetels. Een bijzonder knappe prestatie. Zo'n tien dagen voor de daadwerkelijke verkiezingen

[0:02:01] werken met emile roemer was een groot plezier. Hij heeft nederland laten zien hoe menselijkheid in de politiek eruitziet

[0:02:08] dat je de politieke strijd voert vanuit de werkelijkheid van gewone mensen. De mensen die het vertrouwen in ons hebben gesteld dat je niet opgeeft. Maar je vastbijten in de onderbuik onderwerp en bovenal dat humor. Een van onze belangrijkste wapens is de tweede kamer is een plek waar je voor mensen het verschil kunt maken. Zelfs moet maken.

[0:02:27] Verschillende debatten staan in mijn geheugen gegrift, zoals bijvoorbeeld de eerste coronadebatten in maart tweeduizend twintig, toen de onheilspellende sfeer zwaar op iedereen drukte

[0:02:37] of het moment dat de motie van mirjam bikker en mij werd aangenomen waarmee zeshonderd vijfenzeventig miljoen euro extra vrijkwam voor hogere salarissen in de zorg

[0:02:47] werk in de tweede kamer. En als volksvertegenwoordiger is bijzonder. Het is tegelijk ook een intensief bestaan. Het gaat hard in op je privé en gezinsleven. Voor mij is dat ook de reden om er na al die jaren een punt achter te zetten. Honderd procent inzet voor de sp kun je alleen waarmaken als je niet te vaak het gevoel hebt liever ergens anders te willen zijn.

[0:03:10] Dankzij mijn vrouw niet k heb ik dat werk kunnen doen en kunnen volhouden.

[0:03:15] Haar steun was is en zal onvoorwaardelijk zijn.

[0:03:19] Maar ik vond zelf dat het tijd is om de balans te herstellen voor haar, maar vooral ook voor arne tijn en nieuwe

[0:03:26] kijk,

[0:03:29] zal er heel mooi die hun vader verdienen die er vaker voor hen is en daarom maak ik plaats voor een ander.

[0:03:36] Uiteraard zal ik de inzet van de sp voor de zorg in onze zorgverleners doorgaan. De initiatiefwet om het eigen risico af te schaffen en zorgbuurthuizen te bouwen zijn klaar en mogen de jimmy dijk worden verdedigd.

[0:03:49] En natuurlijk ga ik zelf niet stilzitten, al weet ik nog niet wat hierna komt. Maar het zal hoe dan ook een plek zijn die past bij de idealen waaraan ik de afgelopen zeventien jaar heb mogen werken. Ik ben dankbaar voor al deze mooie jaren

[0:04:00] dank aan de sp ers met wie ik heb mogen werken en aan mijn politieke leermeesters agnes kant en emile roemer in het bijzonder. Dankjewel. Johan. De steunpilaar onder het zorgteam aan bas die een goede vriend werd erop verfijnen, treinreizen en michiel voor de goede gesprekken en dat je me gesloopt heb tijdens het hardlopen naar scheveningen. Dank ook aan de kamerleden van andere partijen voor de samenwerking. De collega's op links voor het samen optrekken tegen de marktwerking in de zorg. Ik dank alvast in het vooruit. De kamerleden die toekomstige moties om de salariskloof in de zorg te dichten aan een meerderheid gaan helpen.

[0:04:37] Kijk even naar de andere kant. En natuurlijk dank ik ook alle medewerkers van de tweede kamer van de griffie en de schoonmaak tot het restaurant bedrijf en bureau wetgeving zonder jullie zouden honderdvijftig mensen in deze zaal op geen enkele manier hun werk kunnen doen. Het gaat jullie goed. Maarten hijink,

[0:05:07] beste maarten vandaag zet je een streep onder het camerawerk. Je bent zes jaar kamerlid geweest. Maar als medewerker hebben net gehoord van de sp al veel langer een bekend gezicht in de kamer in je brief. Maak je heel duidelijk wat je beweegredenen zijn om te vertrekken.

[0:05:23] Het is een argument dat ik vaak hoor. Jouw gezin vrouw en kinderen hebben recht op een echtgenoot en vader en te vaak schieten aandacht voor hen erbij in door de drukke en veeleisende baan als tweedekamerlid. Ik begrijp dat heel goed en ik denk velen hier in de zaal met mij. Maar toch doet het me zeer als een kamerlid vroegtijdig vertrekt. Het is heel jammer dat je de kamer verlaat als woordvoerder, gezondheidszorg en natuurlijk ook op andere terreinen. Ben je goed ingevoerd, scherp en actueel.

[0:05:53] Als je naar jouw bijdrage in vele debatten kijkt naar de vragen die je stelde naar het wetgevende werk dat je hebt geleverd blijkt steeds dat je het belang van het ene individu en de kritiek op het systeem heel goed in balans wist te houden.

[0:06:07] Ik denk dat het oog hebben voor die balans ook een belangrijk deel van je motivatie uitmaakt. Om dit werk te doen en de standpunten die je koestert uit te dragen.

[0:06:15] Je noemde jezelf in dat verband het gereedschap van mensen.

[0:06:20] Je kunt echt iets betekenen

[0:06:22] als ik zeg dat je zes jaar kamerlid bent geweest, spreek ik geen onwaarheid. Maar je sporen in het politieke landschap gaan dus veel verder terug. Ruim twintig jaar ben je actief politiek lang geleden in tweeduizend vier stond al op de markt in aalten in je geliefde achterhoek om handtekeningen te verzamelen tegen kabinetsbezuinigingen op de zorg

[0:06:44] en je sp hart sprak toen ook al duidelijke taal. Je verzet je tegen het gegeven dat een miljonair evenveel premie betaald voor zijn zorgverzekering. Als iemand die bijstand krijgt

[0:06:54] ook in deze kamer. Ben je achter de schermen lang actief geweest als persoonlijk medewerker agnes kant en emile roemer heb je het handwerk als kamerlid van zeer nabij kunnen meemaken.

[0:07:05] In tweeduizend zestien was er zelf aan de beurt. Vanuit de coulissen coulissen stapte je op het toneel.

[0:07:11] Dat was wennen.

[0:07:13] Maar gelukkig had je voor de beëdiging nog je taal pak in de kast hangen zodat je een eigen woorden toch nog een beetje feestelijk en netjes voor de dag kwam

[0:07:22] je maidenspeech ging niet over de gezondheidszorg, maar over het handelsakkoord met de verenigde staten

[0:07:28] en daarbij plaatst die jezelf een kanttekening over je ervaring en je kennis op dit terrein.

[0:07:33] Je had immers nog nooit een vrijhandelsakkoord onderhandeld of er een ondertekend

[0:07:38] die zei toen al dat je ervaringen bij het spelen van het onvolprezen spel monopoly met je broers je een inkijkje hadden gegeven in wat ongebreideld kapitalisme met mensen doet zelfs de voetbalplaatjes van frank en ronald de boer wisten die afhandig te maken. Daar is het allemaal begonnen. Heb je overigens zeker niet gehouden aan het brede beleidsterrein van de gezondheidszorg. Heb je over heel veel andere zaken uitgelaten, zoals de kerst drukte bij postnl en verrassend. Het belang van het dialect dat in jouw geboortestreek wordt gesproken.

[0:08:13] Wat ik natuurlijk ook niet onvermeld wil laten, is de komende tijd en de impact die dat heeft gehad. We kunnen ons allemaal nog wel herinneren. Het het leger kamergebouw. De mensen die je tegenkwam voorzien van mondkapjes en natuurlijk de vele debatten die we met elkaar voerden in deze bijzondere periode begeleid door het voortdurend schoonvegen van het spreekgestoelte en de interruptie microfoons ook jij leverde aan die debatten een belangrijker aandeel ongetwijfeld had je bij aanvang van je kamerlidmaatschap je veel voorgesteld. Maar dat dit onderwerp met een enorme impact jouw woordvoerderschap zou domineren. Kom jij eigenlijk niemand van ons zich voorstellen?

[0:08:50] Je bent een zeer actieve kamerlid geweest. Veel moties kamervragen. Amendement heb je ingediend. Je was een van de meest actieve indieners van vragen voor het vragenuurtje

[0:09:01] en nog recentelijk was je bezig met initiatiefwet om het eigen risico in de gezondheidszorg afgeschaft te krijgen en om de zorgbuurthuizen te realiseren. Je vertrek betekent dat je de verdere verdediging en afhandeling daarvan aan een ander moet overlaten.

[0:09:15] Je jaren in de politieke arena hebben hun tol geëist. Je kiest voor een andere invulling van je leven.

[0:09:21] En hoe jammer ik het ook vind om weer een ervaren kamerlid te zien vertrekken wens ik je van harte toe dat je brengt wat je ervan hoopt en verwacht en met de geluiden op de achtergrond denk ik dat wij het ook allemaal nog wat meer begrijpen. Dank voor je grote inzet en betrokkenheid. Maarten

[0:09:57] en er is een tijd van gaan en komen. Dus we gaan ook meteen over tot de beëdiging van collega, de toekomstige collega's, de heer van dijk, en na de beëdiging is natuurlijk ook de gelegenheid om de heer hijink ter hand te drukken. In het.