Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[0:00:02] Nou met die wel wil ik ook graag de procedurevergadering van de vaste commissie voor buitenlandse handel en ontwikkeling samenwerking openen. Het is twintig april half twee al geweest en we willen graag snel beginnen met een agent

[0:00:19] met na

[0:00:22] en of twaalf plus agenda onderwerpen. Ik start graag een speciaal welkom aan de heer van kampen namens vvd. Maar natuurlijk ook welkom. De heer hammelburg d zesenzestig en mevrouw teunissen van de partij van de dieren. Hartstikke goed starten. Fijn dat jullie er zijn. We hebben natuurlijk voor wat betreft het eerste agendapunt. Ik heb niet gehoord. Dus ik weet of een graf werd gemaakt over mij.

[0:00:43] Goed voorzitter, het is de eind van de week onenigheid.

[0:00:47] Excuses goede energie in ieder geval. En dus laten we ook hopen dat we deze vergadering met die goede energie doorzetten. De komende vijfenveertig minuten en misschien zelfs korter. Er zijn hiervoor geen agenda onderwerpen voor het regeling van werkzaamheden aangemeld en dat betekent dat we dus door kunnen gelijk naar ook een brieven lijst ook heel kort met twee punten met natuurlijk de de benodigde voorstellen erbij of er opmerkingen zijn of dat jullie kunnen instemmen met die voorstellen dat is hartstikke goed. Dan is dat ook rond tweede agendapunt gaan we natuurlijk naar het onderdeel blokje met betrekking tot de activiteiten van onze mooie commissie agendapunt drie.

[0:01:25] Er zijn er is een lange lijst van de geplande activiteiten die jullie natuurlijk al lang bekend zijn. Ik wilde eventjes wat extra aandacht.

[0:01:35] Welkom. Ook aan de heer boos van het cda. Fijn dat u ook nog vlak voor het reces nog aan deze procedurevergadering deelneemt er drie activiteiten waar we even extra aandacht op willen vestigen die van mij. Dat zijn natuurlijk de activiteiten na het reces en daardoor is altijd wel eventjes spannend van of we daar voldoende leden hebben die zich daarvoor aanmelden betrekking heeft, betrekking op de technische briefing natuurlijk in het kader van de beleids doorlichtingen, humanitaire hulp en ook dat gesprek met united nations development programma van elf mei. Mag ik jullie aanmoedigen om kenbaar te maken of jullie zullen deelnemen ook natuurlijk voor u. De heer van kampen kan me voorstellen dat dat misschien nog een extra aanmoediging aan de heer klink zou kunnen doorgeven, want het loopt nog geen storm heb ik begrepen. Dus dat is evenals aanbieder aanmoediging bedoeld misschien zich er nu al één of twee leden die zich natuurlijk ben ik er bij

[0:02:32] die zijn er sowieso al bij

[0:02:35] anders. Negen. Hartstikke fijn. Cda meldt zich hierbij ook aan.

[0:02:39] Negen mei wil ik erbij zijn, kan ik er niet bij zijn want ik heb een ander debat. Ik ga kijken of ik voor vervanging.

[0:02:44] Maatregelen. Hartstikke fijn.

[0:02:48] Ik ben er ook in ieder geval. Dus wij zaten ook eventjes te te puzzelen of het allemaal zou lukken. Met die aanmoediging wil ik graag doorgaan met natuurlijk ook de tweede pagina betreft natuurlijk activiteiten en ook nog plannen activiteiten. Eentje is even belangrijk ook voor jullie aandacht en jullie weten dat we het hebben gehad over dat gesprek met vlaams parlement de wederkerigheid natuurlijk

[0:03:13] punt

[0:03:14] is heel veel non-verbale communicatie meer naar was er al.

[0:03:18] Maar nogmaals vinden wij het hartstikke fijn om meer terug is daarmee de vestiging nog geplande activiteiten. We hebben het vaker gehad over het vlaams parlement dat het belangrijk vonden in het kader van onze overleg en consultaties en ook diplomatieke verhoudingen dat we gewoon dat dat gaan inplannen en is er een voorstel om dat te doen op zevenentwintig juni as voorstellen dat we dat door middel van een lunch zouden doen dat er sprake een beetje een tijd toch iedereen makkelijker beschikbaar kan zijn. Ze deden het voorstel om er misschien toch nog een gesprek aan te koppelen, maar hebben gezegd een beetje wat te maken we een lunch van anderhalf uur van waardoor er dan ook voldoende tijd om inhoudelijke gewoon toch met elkaar zaken uitwisselen, maar niet een apart gesprek nog eens na ongeveer voor.

[0:04:03] Oke. Hartstikke fijn voor de zevenentwintigste. De heer hammelburg.

[0:04:08] Ik weet niet ik heb deze aankondiging hier nog niet eens gedaan, maar de heer romke de jong zal voor groter deel handel van mij overnemen. Dus dat is dan de heer romke de jong die daarbij aanwezig zal zijn.

[0:04:21] Heel fijn dan dan verwelkomen wij hopelijk ook op die datum en sowieso met activiteiten daarvoor de heer de jong. Dank voor deze informatie wordt inderdaad opgetekend misschien meneer hammelburg kunt u ook de heer de jong natuurlijk informeren alvast om dat dat dit eraan komt op zevenentwintig juni. Want we roepen iedereen op om echt deze lunch te blokkeren alvast om ervoor te zorgen dat we gewoon een mooie opkomst

[0:04:47] zitten. Dat was vorig jaar ook heel erg gewaardeerd denk ik van onze kant.

[0:04:52] Als er een vraag van de heer gaat.

[0:04:56] Ik ontvang de vlaamse parlement graag in die lunch op mijn verjaardag.

[0:05:00] Dan moet

[0:05:03] waarvan waarvan akte van de nota van is. Dus dat is duidelijk wink, wink. Oké dan zullen we zeker nog wellicht nog een speciaal glas heffen voor uw verjaardag de herhalen. Meneer amhaouch, ga ik graag door naar agendapunt. Vier. Dat betreft een verzoek van johannes aids ziet er namens de heer prijzen de vertegenwoordiger van de organisatie in libanon, die vraagt een gesprek

[0:05:31] en daarom is de vraag of de commissie in gesprek wenst in te plannen met hem.

[0:05:35] Hij is eind mei in nederland voor een bezoek.

[0:05:39] Ik kijk

[0:05:41] akkoord van de heer kampen.

[0:05:44] Sorry.

[0:05:45] De heer.

[0:05:47] Nou ik ben toevallig net langs geweest. Een paar maanden geleden. Dus ik heb opzich gezien de drukte. Ik probeer mijn agenda te bewaken en ik denk niet dat ik erbij ben omdat ik warm contact.

[0:06:00] Ik geloof heer amhaouch ook nog wat wilde aangeven.

[0:06:03] Akkoord pas geinteresseerd dus.

[0:06:09] De eerste is bevestiging dat er interesse is. Dat zijn er tot nu toe twee. Ik kijk ook naar mevrouw teunissen of er interesse is ook moeizaam qua het vrijmaken van de agenda. Hetzelfde geldt voor de hammelburg alternatief dat ook kunnen zijn dat we overlaten aan de individuele leden

[0:06:24] en dat we dan sowieso de heer de vvd hebben het cda om bijvoorbeeld zich op te werpen.

[0:06:32] Ja. Zullen we dat doen

[0:06:34] dan brengen dan helpt de staf om het contact te leggen en

[0:06:39] vestering. Goed

[0:06:41] dan is dat de afspraken. Goed. Heel fijn. Dank jullie wel. Dan gaan we gelijk door naar agendapunt vijf voorstel van de voorbereidings groep strategische afhankelijkheden. Dat betreft natuurlijk een startnotitie

[0:06:53] die is voorbereid ligt voor ter besteding ter bespreking met het verzoek natuurlijk op de commissie. Met het voorstel van de voorbereidings groep kan in stemmen,

[0:07:07] de heer hammelburg.

[0:07:10] Maar we hebben op dit onderwerp ook nog een aantal kamerbrief die al naar ons toe zouden komen. Ik heb hier even kijken want ik lees ook keurig voor over de planning kabinet sinds het strategische afhankelijkheden zoveel januari komen en daarna in april in de kabinetsaanpak en beiden zijn nog niet naar de kamer gekomen. Dus ik zou dan wel op appel willen ook.

[0:07:31] Dat kan natuurlijk ook altijd. Ik begreep ook het griffie even wat willen toelichten. Maar ik weet of het daarop betrekking had of ergens anders op.

[0:07:40] De heer van kan. Voorzitter, mijn zeer gewaardeerde collega klink heeft mij wat voorbereiding meegegeven wat ik graag hier. De commissie zou willen meegeven en dat is namelijk dat in de procedurevergadering van twee februari door de commissie buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking besloten om het thema grondstoffen strategie op de kennisagenda van de commissie ter plaatse,

[0:07:59] een collega's teunissen en en de heer klink hebben op negentien april in het stadsgesprek van de voorbereidings groep het volgende opgemerkt

[0:08:07] de grondstoffen strategie is een brief van negen december tweeëntwintig en de beantwoording van de vragen van de kamer worden behandeld door de voortouw commissie economische zaken

[0:08:16] bij het inventariseren van de onderwerpen voor de kennisagenda was nog niet duidelijk dat het voortouw bij de commissie is. T k zou komen te liggen. Dat blijkt ook uit de in de startnotitie beschreven invalshoeken van verschillende leden. De commissie heeft een voorbereidings groep ingesteld rond strategische afhankelijkheden. In deze voorbereidings groep zal in de procedurevergadering van vandaag voorstellen doen, waarbij ook aandacht is voor kritieke grondstoffen en afhankelijkheidsrelaties en de voorbereidings groep bestaat uit de leden klink amhaouch van der lee. Een apart traject op grondstoffen strategie zal leiden tot doublures met de voorbereidings groep rond strategische afhankelijkheden en de groep stelt daarom voor de invalshoeken die door de leden bij de inventarisatie van de kennisagenda tweeduizend, drieëntwintig zijn meegegeven voor de grondstoffenstrategie over te dragen aan de voorbereiding groep strategische afhankelijkheden. Deze voorbereidings groep kan de vraagstukken rond grondstoffen dan meenemen in de uitwerking van de voorstellen. Het lid teunissen is bereid.

[0:09:10] Ik hoop dat zij instemmend hoop ik zo ontzettend toe te treden tot de voorbereidings groep strategisch afhankelijkheden, en ik hoop hiermee volwaardig. In uw midden aan en verantwoordelijkheden hebben voldaan.

[0:09:25] Meneer van komen alleen maar complimenten hoe gedetailleerd en secuur u dat meegeeft. Ik kijk ook naar de raad de reacties van mevrouw teunissen in eerste instantie en dan ook de heer yilmas.

[0:09:38] Voor zover. Voorzitter, ik sluit me helemaal aan bij het voorstel van de heer klink via de heer van kampen, en ik wil ook heel graag inderdaad toetreden tot die voorbereidings groep. Want ik denk dat wat dat in één keer integraal kunnen gaan doen.

[0:09:52] Hartelijk dank, en daarmee zou dan de voorbereidings groep met instemming van de andere uit vier bestaan we eerst de heer.

[0:09:59] Ik probeer even te begrijpen want de strategische afhankelijkheden van der lee amhaouch klinken dat deze en de economische zaken. Dan zit ik ook in. Daar loopt de grondstoffen strategie die is.

[0:10:13] Het was de grondstoffenstrategie.

[0:10:21] Even even anders. De griffie kant anders zijn.

[0:10:25] Bij de kennisagenda bureau s was ook het onderwerp grondstoffen strategie op de kennisagenda gezet en het voorstel. Wat nu voorligt is om dat kennisagenda onderwerp grondstoffen strategie omdat dat hier niet meer apart behandeld wordt die vragen samen te voegen met het onderwerp.

[0:10:40] De afhankelijkheden,

[0:10:41] Maar dan hebben we nog steeds bij de commissie economische zaken. Want daar is deze week een startnotitie voorbij kon over de grondstoffen strategie. Precies wel drie keer. Ik had we ook zeggen die blijkt bzk.

[0:10:52] En dat blijft zo dus specifieke vragen worden hier in dit traject om alles.

[0:10:57] Vraagstukken hier samen te brengen,

[0:11:02] Goed voorstel,

[0:11:04] Unaniem teunissen mee.

[0:11:08] Welkom, mevrouw teunissen en dank de heer van kampen voor de goede aftrap en toelichting van uw collega's. Dat is een instemming en daar zal de griffie en het team natuurlijk verder ervoor zorg en de voorbereidingen treffen een aanpassingen doen ook voor wat betreft de samenstelling van het van de voorbereiding groep. Goed dan komen wij het blokje brieven bewindspersonen. Agendapunt zes betreft het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda aan de tweede kamer met inzet voor de wereldbank voorjaarsvergadering van tweeduizend, drieëntwintig met het voorstel om dat voor kennisgeving aan te nemen. Ik zie geen behoefte een instemmend geknikt dan graag door naar agendapunt zeven met betrekking tot de toestemming voor deelname aan een technische briefing over de beleidsevaluatie, humanitaire hulp over de tijdsperiode tweeduizend vijftien, tweeduizend, eenentwintig. Die technische briefing staat er natuurlijk voor gepland. Dus het verzoek is om voor kennisgeving aan te nemen. Dat is ook akkoord ziek uit de reacties dan door naar agendapunt

[0:12:14] betreft uitstel van de toezending van de afrikastrategie de brief geeft aan dat dat inderdaad wordt uitgesteld. Tot mijn met het voorstel is dat voor kennisgeving aan te nemen. We hebben nu net twee. We hebben nu twee weken reces. Dus wat dat betreft is die maand mei eigenlijk al na terugkomst ook al vrij snel de heer bos.

[0:12:40] Voorzitter, dit is al de tweede keer dat ie uitgesteld is. En nu wordt een concrete datum concrete maand genoemd

[0:12:48] en ik wil ook wel echt willen appelleren niet meer. Wel onderstrepen dat u ook echt in mee gaat komen, zodat we dat ook doorgeleiden naar het ministerie. Als er niet meekijken.

[0:13:00] Kijk naar de andere collega's. Ik zou me kunnen voorstellen dat die daarmee instemmen. En dan proberen we dus die die informatie door te glijden naar het ministerie. Ja oké prima. Dan proberen we inderdaad het signaal af te geven dat eind mei voor eind mei dat we dat graag tegemoet zien in verband met tijdige voorbereiding natuurlijk. Dan ga ik graag door naar agendapunt. Negen betreft het verslag van het bezoek van de minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking aan turkije op achtentwintig maart. Sorry. En het voorstel is om dat te agenderen voor het commissiedebat humanitaire hulp, direct na het reces op elf mei akkoord. Dan kom ik bij het blokje europa agendapunt tien jaar gaat uw gang kijken.

[0:13:44] De griffier even aan want er zou ook een uitkomst van de donorconferentie in een verslag naar de kamer zonder volgens mij. Die is er dan ook,

[0:13:56] en anders zou ik die graag ook betrekken bij dit debat.

[0:14:01] Dat zijn twee zaken. Dus of het of het in de brief wordt opgenomen of dat het gelijktijdig.

[0:14:06] De minister toegezegd de minister. Sorry ik moet nog wat helderder formuleren. De minister had toegezegd in het debatten over de aardbeving in turkije en syrië, dat zij de inzet en de uitkomst van de donorconferentie mee zal nemen in het verslag er budget al s. Volgens mij

[0:14:24] en die zou ik dan dat verslag zou ik graag ook behandelen bij dit debat.

[0:14:31] Oké.

[0:14:33] Dus de brief zie ik inderdaad die natuurlijk hier voorligt. Die heeft al een specificatie en details en met verdere informatie over die donorconferentie.

[0:14:42] En stond ie al geagendeerd ook voor dit debat humanitairehulp. Dat is deze voor is. Ik ben het surfen. Dus daarmee.

[0:14:50] We het daar met met als u instemt met het voorstel om dat te agenderen voor het commissiedebat. Dan is het daarmee geagendeerd en dus opgenomen.

[0:14:59] Ja goed

[0:15:00] en instemming van de andere collega's zie ik dan even kijken door naar europa hem agendapunt tien de kabinetsreactie op kamer moties over een merk gezeur akkoord. Het verzoek is om dat natuurlijk te agenderen voor het commissiedebat van formele raad, buitenlandse zaken, handel van vierentwintig mei ook instemming. Nou dan gaan we vlot door naar het overige deel. Dat is agendapunt. Elf met een lijst van openstaande verzoek aan bewindspersonen en ik zie de heer.

[0:15:37] Voorzitter, met betrekking tot punt zes daarbij gevraagd een brief naar aanleiding van de reactie van de chinese ambassadeur in nederland over de export beperkende maatregelen nederland gesteld heeft

[0:15:46] dat die brief naar de kamer komt er nu bijna een maand geleden

[0:15:50] een appel.

[0:15:52] Er is volgens mij een reactie op een op een aantal uitspraken. Dat hoeft volgens mij toch niet een maand duren, zou ik zeggen.

[0:15:58] Verzoek voor een appel instemming van de andere collega's zag ik ook de heer dat doen. Dank meneer heer anders hammelburg was er een vraag of dan zag ik die duimen stemmen instemmende duidelijk wist niet zeker of er een aanvullende andere opmerking was goed als er geen andere opmerkingen zijn voor de openstaande verzoeken

[0:16:21] dan door naar de rondvraag kijk ik er is niks aangemeld. Maar het kan ook zijn dat er iets spontaan ons is ontstaan. Niet dan ja dan komen we eigenlijk aan het einde van de in ieder geval het openbare deel van deze procedurevergadering. Dank dan voor een paar bijzonderheden het door naar het besloten deel. Hartelijk dank. Ik sluit de openbare zitting van de.

[0:16:47] De procedurevergadering van onze commissie,