Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Jeugdbeleid

[0:00:00] Goedenavond. Allemaal welkom bij de vaste commissie, volksgezondheid, welzijn en sport, en we zijn bij elkaar voor een commissiedebat over het jeugdbeleid.

[0:00:08] We hebben, zeg ik het goed. Vier minuten spreektijd per fractie en ik wil met u afspreken dat u een totaal acht interrupties mag doen. Dus dat betekent een totaal bij bij elkaar en bij het kabinet

[0:00:20] opgeteld dus niet. Zestien. Ik zeg het altijd mij nog extra extra duidelijk, zodat u het ook. En hoe korte interrupties zijn. Hoe meer ik er misschien daarna nog extra toestaan want korte interrupties bij het debat ook beter. Dus ik daag u uit om een zo kort mogelijk te interrumperen.

[0:00:38] Welkom aan de staatssecretaris van ooijen en minister weerwind. Ik had de andere mensen al welkom geheten en ik geef graag het woord aan meneer kwint namens de sp voor zijn inbreng.

[0:00:50] Dank, voorzitter, niet elke jongere die wel eens een nachtje slecht slapen heeft de jeugdzorg nodig

[0:00:56] en we moeten onze kinderen af en toe ook de ruimte geven om te vallen, aldus de staatssecretaris vorige week in het algemeen dagblad. Hij wilde daarmee een maatschappelijke discussie starten.

[0:01:04] Dat is gelukt.

[0:01:06] De discussie. Wat ook lukt, is kinderen af en toe laten vallen. De vraag is alleen of ze nog opstaan. Jongeren staan terwijl ze schreeuwen om hulp te verpieteren op wachtlijsten. Met dank aan dit kabinet, met dank aan het vorige kabinet en met dank aan het kabinet daarvoor en eerlijk gezegd is het mij in huis tijdens het lezen van het interview al het nodige door de huiskamer heen gevlogen en laat ik maar meteen zeggen dat is niet omdat alles wat in het artikel stond onzin is steeds meer jongeren vragen inderdaad om hulp en er zijn wel degelijk andere manieren om die problemen aan te pakken zonder dat hun kind meteen in de jeugdzorg eindigt.

[0:01:39] Maar je bent geen columnist. Ik bent angela de jong niet. Je bent verantwoordelijk bewindspersoon voor de jeugdzorg en daar gebeurt de facto al jaren bijna niks. Kinderen gaan kapot op die wachtlijst wachtlijsten soms helaas letterlijk ouders gaan kapot omdat ze moeten leuren voordat ze een doorverwijzing krijgen voor de hulp van het kind waar ze zoveel van houden. Hulpverleners rennen weg op zoek naar een andere baan omdat niks ze erg geraakt dan het gevoel elke dag tekort te schieten

[0:02:02] en iedereen zegt dat het niet niet goed gaat, maar tot nu toe is er weinig anders gedaan. Een ruzie over de knaken. En ja dan is het fijn dat voor even gemeente en het rijk eruit zijn, maar er is nog niet veel meer dan tijd kopen de bezuiniging op lange termijn blijft gewoon staan. Hij wordt alleen comfortabel over de komende verkiezingen heen getild.

[0:02:23] Daarmee wordt de fout van tweeduizend vijftien nog steeds herhaald. Je gaat hervormen om te bezuinigen in plaats van eerst kijken wat er nodig is om deze sector gezond te krijgen. Want ik had er nu al op een briefje geven een nieuw stelsel gaat eerst geld kosten of het nou begroot of niet jou met zo'n bezuiniging niet alleen jezelf voor de gek. Je blokkeert mogelijkerwijs ook noodzakelijke verbeteringen. En waarom omdat je met een onmogelijke opdracht erbij ingestuurd wordt door deze coalitie die ze nodig een bezuiniging wilden inboeken en die ervoor wilt of kunt zorgen dat die bezuiniging verdwijnt. Wat mij nog steeds heel erg verbazen. Gezien de miljarden die ons regelmatig om de oren vliegen hierin in de kamer.

[0:03:01] Wat is het nou

[0:03:02] geloofde staatssecretaris zelf in deze bezuiniging of heeft ie gewoon naar de coalitieonderhandelingen een opdracht gekregen en gaat ie nu uitvoeren

[0:03:10] en in die omstandigheden stoort mij dat de staatssecretaris in de krant gaat weerspiegelen

[0:03:16] er niet alleen aan hem, maar ook wel een beetje aan de samenleving ligt want de jeugdzorg en jongeren die deze zorg nodig hebben. Die wachten als

[0:03:23] die kunnen niet nog een maatschappelijke discussie afwachten. Al in tweeduizend negentien trok de inspectie aan de bel. Dat is in tweeduizend, twintig, tweeduizend, eenentwintig en tweeduizend, tweeëntwintig. Ik vraag me ondertussen af of de inspectie nog de moed en de energie kan vinden om ditjaar weer een briefje te sturen dat het zo echt niet langer kan. Dus ik heb er een paar vragen erkent staatssecretaris dat hij geen columnist maar bewindspersonen is dat hij primair verantwoordelijk is om de jeugdzorg te verbeteren. Dat zijn coalitieafspraken hem dat tot nu toe onmogelijk maken. Wanneer denkt hij dat de hervorming in het agenda inhoudelijk af is, is hij bereid om in die agenda het geld te halen bij de torenhoge winsten die gemaakt worden door kleine bureautjes en bij private equity. In plaats van wat eerst een. We moest via een eigen bijdrage. En wat nu nog steeds moet via de gemeente

[0:04:08] is hij bereid niet weer een hervorming over de jeugdzorg uit te storten die meteen gepaard gaat met een bezuiniging is hij bereid de leren van het verleden. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de inspectie ditjaar niet weer een brandbrief moet sturen.

[0:04:20] Op welke manier gaan ervaringsdeskundige jongeren betrokken worden bij de uitwerking van deze plannen. En wanneer krijg ik kwetsbare jongeren eindelijk weer de zorg die zij verdienen.

[0:04:31] Dankuwel meneer kwint. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw westerveld namens groenlinks.

[0:04:39] Dan.

[0:04:42] Dank, voorzitter en voorzitter. Precies een week geleden zat ik in de trein het net verschenen rapport van de rekenkamer door te lezen met treffende titel georganiseerde onmacht

[0:04:52] met wederom een snoeiharde conclusie over de jeugdzorg over het stelsel van jeugdbescherming en de rol van het kabinet

[0:05:00] en ik realiseerde me dat ik eigenlijk helemaal niet meer schrok van die snoeiharde aanbeveling omdat we het allemaal weten

[0:05:06] en ik hoor dat ook van journalisten. Want waar zo'n keihard rapport eigenlijk voorpagina nieuws hoort te zijn op elke krant woord te staan met grote koppen dat het niet goed gaat met de jeugdzorg. Ik ook van hen van ja is eigenlijk niet zoveel nieuws te melden en daarom zeg ik het ook vandaag maar even. Het mag niet normaal gaan worden dat we accepteren dat het stelsel dat is bedacht om kwetsbare kinderen te beschermen om gezinnen bij te staan dat we met elkaar maar accepteren dat dat niet deugt dat ze met elkaar maar accepteren dat er wachtlijsten zijn dat jongeren niet geholpen worden en dat is hulpverleners uit de sector gaan en dat we dat dus niet normaal gaan vinden en voorzitter, ik zeg dat ook tegen kamerleden tegen mijzelf en de anderen. Want laten we heel eerlijk zijn de bewindspersonen die kwamen de afgelopen jaren ook maar makkelijk met alles weg omdat ook de woordvoerders en ook specifieke de woordvoerders van coalitiepartijen. Maar zelden durven af te wijken van een stemadvies bij bijvoorbeeld moties als bewindspersoon zegt ja ik ontraad de motie dan gebeurt het bijna niet in deze commissie dat ze toch zeggen dit moet gebeuren en wij gaan als kamercommissie met de vuist op tafel slaan en in het licht van de harde conclusies van de rekenkamer wilde ik dat ook vandaag even gezegd hebben en een voorzitter,

[0:06:19] ik wil ook de bewindspersonen vragen wat zij ervan vinden dat ze zo veel kritiek krijgen van de algemene rekenkamer

[0:06:26] en voorzitter, nu ligt er eindelijk een akkoord of jaar eigenlijk een financiële deal en nog steeds geen hervormingsagenda, maar ook over dat principe-akkoord is flink wat duidelijkheid en dat vrijwel elk nieuwsmedium ook andere getallen gebruikt en andere interpretatie had dat zegt wel genoeg. En als we lezen dan zien we dat er in de kamerbrief staat en ik citeer afgesproken is dat in tweeduizend, vierentwintig en tweeduizendvijfentwintig besparingen met in totaal driehonderd vijfentachtig miljoen worden verzacht en is mijn vraag klopt het dat de bezuiniging conform de commissie van wijzen voor tweeduizend vier, twee, vierentwintig en vijfentwintig worden weggestreept. Maar dat die in tweeduizend, zesentwintig alsnog wel ingaat. Want dat zou betekenen dat in tweeduizend, zesentwintig er ineens een bezuiniging is van negenhonderd eenenzestig miljoen. En hoe ziet de staatsssecretaris deze forse overgang en tweeduizend, zesentwintig voor zich denkt dat dit haalbaar is voor alle gemeenten of denkt hij eigenlijk niet verder rond tweeduizendvijfentwintig om dat in ieder geval dit kabinet niet zit en wat als deze besparing niet wordt opgebracht bij wie ligt dan de rekening en dan voorzitter? Uit diezelfde brief wordt duidelijk dat de structurele bezuiniging van vijf, honderd elf miljoen vanaf tweeduizendvijfentwintig nog staat. Daarom wil ik de staatssecretaris, maar ook de coalitiepartijen vragen want los dat we nooit en uitleg hebben gekregen waarom deze extra bezuiniging nodig is, wordt nu al bijna anderhalf jaar gezocht naar een invulling van deze bezuiniging en ook die is kennelijk niet te vinden. Stoppen. Daarmee wil ik zeggen tegen het kabinet tegen de coalitiepartijen

[0:07:57] en ik ben benieuwd naar hun reactie daarop

[0:08:00] dan voorzitter, fijn dat er een financieel akkoord is, maar de inhoudelijke kant is nog niet rond en ik wil graag weten of de drie andere partijen de zorgaanbieders. De cliënten vertegenwoordigers de professionals. Dit gaan ondertekenen. Waar hangt dat op? Is. Mijn vraag aan de staatsssecretaris en wij horen dat ervaringsdeskundige jongeren zich ook te weinig gehoord hebben gevoeld. We zien ook de brief van expats bijvoorbeeld en ik ben benieuwd hoe de staatssecretaris daarnaar kijkt

[0:08:23] en dan voorzitter een punt over pleegzorg. Ik maak me ieder debat maak ik me hard voor de pleegzorg. Omdat we weten dat vaak pleegouders grote kosten moeten maken en uit recent onderzoek. Maar eigenlijk weten we dit al langer blijkt dat veel pleegouders voor kinderopvang flinke bedragen betalen zonder dat ze een vergoeding krijgen en ik zou graag weten, kan de staatsssecretaris voor de komende jaren regelen dat de kosten van kinderopvang worden vergoed en voor de langere termijn de bijzondere positie van pleeggezinnen expliciet meenemen in nieuwe regelingen, waardoor zij hiervoor geen extra kosten hoeven te maken.

[0:08:58] Dankuwel mevrouw westerveld. Dan geef ik graag het woord er minimaal anders namens de pvda.

[0:09:03] Ja. Voorzitter, dankuwel, zoals de vorige collega's hebben aangegeven, kwam het kabinet met het bericht dat er wat

[0:09:13] tijd is gekocht. Er is wat financiële ruimte gevonden voor de komende jaren

[0:09:17] eenmalig.

[0:09:19] Want de onzekerheid op de lange termijn blijft.

[0:09:23] Ik snap heel goed dat het voor gemeente wat meer financiële ruimte geeft

[0:09:26] om bepaalde stappen te zetten.

[0:09:29] Maar we weten gewoon niet wat er dan in tweeduizend, zesentwintig van overblijft. Dan kom ik straks nog uitgebreider op terug.

[0:09:37] De zo belangrijk dat de staatssecretaris nu in actie komt op de inhoud het concrete maatregelen, zoals we ook al eerder met elkaar uitwisselden bij het laatste debat. Het grote debat. Wat hebben gehad in het najaar.

[0:09:49] We gaan wachtlijsten aanpakken marktwerking in te dammen. Zo zijn er tal van maatregelen waar ook gewoon consensus over is

[0:09:56] hoor. Heel graag van het kabinet hoe het daarmee staat.

[0:09:59] Wij hebben breed dank daarvoor ieder besloten om ook als kamer een breed plenair debat te gaan voeren, hopelijk voor de zomer als die hervormingsagenda. Er ligt. Dus ik zou zeggen maak tempo want we kunnen wij ook als kamer snel kijken welke wetten nodig zijn om het concreet te maken.

[0:10:18] Waarom is dat nodig? Voorzitter, ook om te voorkomen dat als we naar het reëel tijdspad kijken van wetgeving we niet straks

[0:10:25] zaken ingaan die nodig zijn vanuit de hervormingsagenda of indammen van de wachtlijsten zijn of het nou afdwingen is van reële tarieven. Het kan van alles zijn.

[0:10:35] Dat is zo belangrijk dat dat snel gebeurt om te voorkomen dat straks als het in tweeduizend, zesentwintig ingaat, heeft mega veel financiële onzekerheid is omdat die verzachting juist voor de komende twee jaar gelden

[0:10:47] graag een reactie van de staatssecretaris.

[0:10:50] De verbazing die collega's kwint uitsprak over hoe de staatssecretaris een maatschappelijke discussie wil

[0:10:57] entameren opzich zelf inhoudelijk snap ik dat maar niet als er zo veel jongeren wachten op hulp ouders onzeker zijn. Het systeem is vastgelopen. Dan vraag je toch af

[0:11:10] waarom niet. Iets meer vertellen over wat de staatssecretaris nou zelf. Wat zijn de top drie prioriteiten inhoudelijk

[0:11:18] en dan kunnen we ook kijken hoe we die maatschappelijke discussie aanjagen, maar zonder hervormingsagenda veel financiële onzekerheid, bezuinigen, bezuinigingen die niet van tafel zijn en structureel boven de markt blijven hangen als een zwaard van damocles.

[0:11:32] Ik vind dat niet rijmen. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe de staatssecretaris de volgorde rijmt zonder hervormingsagenda en een inhoudelijke prioritering daarvan wel een maatschappelijke discussie willen aanjagen

[0:11:45] dan over de financiën. Daar heb ik al wat over gezegd. Voorzitter, maar toch belangrijk om van de staatssecretaris te horen

[0:11:51] hoe hij kijkt naar tweeduizend, zesentwintig mevrouw westerveld refereerde daar al aan nog belangrijker waarom de regeerakkoord bezuinigingen boven de markt laten hangen en alleen na tweeduizend, vierentwintig kijken

[0:12:03] en waarom zeg ik dit? Voorzitter, mijn grootste angst is dat

[0:12:06] zelfs als er een inhoudelijke hervormingsagenda ligt het eigenlijk ook weer op losse schroeven staat

[0:12:11] als de financiele onzekerheid blijft.

[0:12:14] Wat stellen die

[0:12:15] wat wat stelt dat akkoord dan voor.

[0:12:19] Want het kan weer allemaal anders gaan bij nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en de allermoeilijkste besluiten lijken toch te zijn doorgeschoven naar een volgend kabinet hoe verantwoord vindt deze staatssecretaris stad

[0:12:32] dan over de brief zelf wat wij missen als het gaat om die vijfhoek is ook de stem van jongeren zelf. Van wie is deze hervormingsagenda vraag ik de staatssecretaris van wie wordt idee van die wordt die precies. Wij zien dat bijvoorbeeld de nationale jeugdraad en de weliswaar betrokken worden. Maar waarom kunnen zij niet meetekenen. Waarom wordt het gewoon niet een akkoord ook van jongeren en hun ouders graag een reactie.

[0:12:59] Voorzitter, ik heb al ik ben al ingegaan op de inhoudelijke zaken die nodig zijn. Maar ik zou ook heel graag een reflectie willen op dat als die hervormingsagenda. Er ligt

[0:13:08] ook welke welke veranderingen gaan wij snel zien welke wetten komen naar de kamer. Welke zijn al in voorbereiding.

[0:13:15] Ik zie ik hoop dat u niet nog heel veel vragen wil. Ik kom tot een slot.

[0:13:20] Dat er genoeg te doen is

[0:13:23] om mensen weer hoop en perspectief te geven. Dat lijkt ons vanzelfsprekend jongeren en ouders en instellingen verdienen zekerheid en perspectief. Er is al veel tijd verloren.

[0:13:33] Dankuwel meneer manders. Als u een microfoon uit te zetten. Dankuwel. Dan geef ik graag het woord manier aanmerking namens d zesenzestig.

[0:13:41] Voorzitter dankuwel. Deze week zagen we een belangrijke stap met drie, honderd vijfentachtig miljoen euro. Extra voor de jeugdzorg

[0:13:48] en een principe-akkoord tussen vws en vng.

[0:13:51] Goed nieuws, want de jeugdzorg stond te lang helemaal stil.

[0:13:55] Maar ik probeer voor een debat zulke situaties ook altijd vanuit het perspectief van jongeren te bekijken,

[0:14:01] bijvoorbeeld als jongeren met anorexia op de wachtlijst. Wat zou die nu denken bij zo'n nieuwsbericht.

[0:14:08] Die zouden we volgens mij vooral denken hoe gaat dit mij helpen? Hoe zorgt het ervoor dat ik eindelijk geholpen kan worden?

[0:14:15] Voorzitter, deze jongeren kunnen geen dag langer wachten

[0:14:19] en daarom kunnen we het ons niet veroorloven te rusten op de lauweren van het behalen van deze eerste stap

[0:14:25] en ik heb de hervorming brief van dertien mei tweeduizend, tweeëntwintig bijna een jaar geleden en ook eens bijgepakt en ik schrok dat toch wel van

[0:14:33] reikwijdte beperkingen. Om de meest kwetsbare jongeren te helpen moet nog op gang komen.

[0:14:38] Congruent, regio's en centrale inkoop van specialistische jeugdhulp moet nog op gang komen aanpak van hoge wenste administratieve lasten of het uitsluiten van ineffectieve jeugdhulp moet nog op gang komen.

[0:14:51] Mijn vraag is wanneer kunnen we in ieder geval een tijdspad verwachten waarin duidelijk wordt hoe de staatsssecretaris altijd beleid binnen deze kabinetsperiode uitgevoerd gaat krijgen en ook als die hervormingsagenda er nu snel komt hoe snel daar worden overgegaan tot actie.

[0:15:07] Meneer ramaker. Een vraag voor u van meneer kwint moeten beginnen.

[0:15:11] Denk ik weet niet of verteld telkens interruptie. Als ik de vraag van de heer ramakers zelf herhaal, namelijk een hele goede vraag.

[0:15:19] Wat hebben jongeren hieraan. Wat is volgens

[0:15:23] d zesenzestig de meerwaarde

[0:15:26] van dit akkoord voor de jongeren die, zoals u terecht aangeeft. Als er lang op verbeteringen wachten.

[0:15:35] Dank voor de vraag.

[0:15:37] Ik hoop dat de extra middelen, maar ook het feit dat er een akkoord is dat dat wat gaat betekenen voor jongeren op die wachtlijst. Ik hoop dat we daarmee snel die reikwijdte discussie bijvoorbeeld kunnen gaan kunnen gaan, niet alleen kunnen gaan voeren, maar er ook concrete maatregelen kunnen nemen, zodat we kunnen zeggen dit is zware jeugdzorg en dit is slechts de jeugdzorg en dat sparen jeugdzorg dan ook onze prioriteit krijgt en dat jongeren die nu met een zware zorg forum zoals anorexia. Ik heb het voorbeeld genoemd dat die sneller aan de beurt komen. Ik hoop. Ik heb echter oprecht erop dat dit akkoord.

[0:16:09] Vraag.

[0:16:09] Misschien niet de oplossing, maar wel een eerste stap voor is.

[0:16:13] Dankuwel meneer manders.

[0:16:17] Voor zover ik er d zesenzestig triggerde mij op het moment dat de vraag wordt gesteld vanuit d zesenzestig richting het kabinet

[0:16:24] hoe het kabinet denkt die wetten binnen deze kabinetsperiode gerealiseerd te krijgen. Ik zou ook van d zesenzestig wat meer inhoudelijke

[0:16:32] reflectie willen op wat zij dan belangrijk vinden nog binnen deze kabinetsperiode. Welke wetten we gaan het plenaire debat voeren. Ik hoop op heel snel dat er dan ook concrete veranderingen naar de kamer komen, zodat we echt

[0:16:43] merkbaar gaan zien dat er dingen verbeteren voor jongeren en hun ouders.

[0:16:48] Hoe ziet u dat zelf.

[0:16:49] Michel. Maar u bent onderdeel van de coalitie.

[0:16:52] Ik heb het voorbeeld genoemd van de reikwijdte. Laat ik een ander voorbeeld noemen. Ook de centrale inkoop van specialistische jeugdzorg is volgens ons heel belangrijk. Maar dan moet er wel ook in een lijst of in een document worden aangegeven welke zorgvormen bijvoorbeeld autisme of anorexia. Bij welke zorgvormen wil je nu centrale inkoop? Waar wil je boven regionale inkoop? Waar wil je bovenlokaal. Je kunt dat allemaal categoriseren en volgens mij moet snel gebeuren. Een ander voorbeeld is administratieve lasten. Ik hoorde vanochtend nog in gesprek met professionals in de jeugdzorg dat dertig procent van de tijd van jeugdzorg werkers opgaat aan administratieve lasten. Nou daar kunnen we volgens mij concreet wat aan doen en dat zou deze kabinetsperiode nog moet gebeuren.

[0:17:34] Dankuwel mevrouw westerveld.

[0:17:37] Voorzitter, met alle respect, maar dit zijn dingen die we natuurlijk al jaren weten en ik al vanaf tweeduizendzeventien aandacht voor vragen. Dus dat is allemaal helemaal niet nieuw.

[0:17:45] Ook de administratieve lasten helemaal niet. Nieuw werd ook al heel lang, maar las ik een opinieartikel van de heer ramakers in limburg waarin hij zei dat ze juist nu keiharde actie nodig is. Zijn worden om te zorgen dat die wachtlijsten terug worden gedrongen en ik vroeg me af waar die keiharde actie dan uit bestaat.

[0:18:02] Meneer raaijmakers,

[0:18:03] Dankuwel mevrouw westerveld zeg ik ook richting u dat u dat artikel heeft gelezen en ik vond het ook heel belangrijk om te mankeren dat we nu actie moeten ondernemen dat we niet alleen maar een maatschappelijke discussie kunnen voeren, wat staatssecretaris heeft gedaan, maar laten we dus concrete maatregelen na de tweede kamer moeten worden gestuurd. En als die niet komen dan moeten we inderdaad als tweede kamer zelf gaan doen. Die zetten op reikwijdte die zitten op centrale inkoop die zetten op administratieve lasten die zetten op concurrenten, regios. Dat zijn een aantal zaken die ik ook genoemd heb en zo bedoel ik de actie dat we concrete maatregelen nemen en de wetten en regelgeving. En dan moeten we volgens mij een dag lang geen dak langer mee wachten.

[0:18:37] Dankuwel mevrouw westerveld.

[0:18:39] Voorzitter, dit vragen al heel lang om wetten naar onze sturen om te zorgen dat ze deur reikwijdte discussie wordt gevoerd dat de wet en naar onze kamer worden gestuurd. Heer mohandis en ik vroeg dit vorige debat in over de begroting een half jaar geleden, maar we weten ook allemaal dat wetten zijn niet in één keer keiharde actie om de wachtlijsten terug te dringen en werd duurt een paar jaar, terwijl we al weten in ieder geval vanaf het moment dat die raaijmakers een paar andere hier woordvoerder waren weten we al dat dit de knelpunten zijn. Dus ik vroeg me gewoon af wat gaat er dan nu op korte termijn gebeuren om de wachtlijsten terug te dringen. Dus als ik kijk naar keiharde actie. Dan denk ik niet aan de wet die over drie jaar ingaat. Dan gaan we.

[0:19:16] We gaan doen. Meneer ramaker.

[0:19:19] Ik heb ook wel de hoop dat die extra middelen die zijn vrijgemaakt dat ze die je niet zomaar op een stapel terechtkomen. Maar dat hij ook terecht komen bij de jongeren die dit het hardst nodig hebben. Dus dat zou ook een vraag die ik zou willen doorspelen aan de staatsssecretaris. Hoe kan je er nou voor zorgen dat die extra ruimte die er is ook daadwerkelijk terecht komt bij de jongeren met zware problematiek en dan zouden natuurlijk op korte termijn iets van moeten merken want anders zijn we ook inderdaad geld aan het besteden. Wat vervolgens weer en ik grote pot komt. Dat is niet de bedoeling. Het moet echt gaan naar de jongeren op wachtlijsten en dat wil ik graag graag zien van deze staatssecretaris.

[0:19:53] Dankuwel. U bent onderling nog geven. Mevrouw westerveld. Minimaal.

[0:19:56] Dus ik denk dat we dezelfde vragen hebben want een vraag die volgens mij bij ons allemaal wel op de tong ligt is waarom deze coalitie heeft besloten behalve dus de besparingen uit hervormingsagenda die gepaard gaan met inhoudelijke maatregelen ook nog een extra bezuiniging van vijf, honderd elf miljoen op te leggen die niet inhoudelijk kan worden ingevuld. Dat heeft deze coalitiepartijen hebben dat besloten in het coalitieakkoord. En dan zou ik zeggen als er met elkaar hier kennelijk met elkaar in overeenstemming hebben dat er echt wat nodig is, schrapt dan die bezuiniging van vijf, honderd elf miljoen kan in ieder geval de heer ramakers. Dat dat met mij eens zijn en zich hard voor maakt en de coalitie. Om die bezuiniging die extra bezuiniging zeg ik nogmaals hier om die te schrappen.

[0:20:39] Meneer raaijmakers,

[0:20:40] Kijk, er zijn natuurlijk ook ook uitdagingen in de jeugdzorg en daar moeten we ook een antwoord op vinden. En hoewel soms het vrijmaken van middelen een antwoord kan zijn, is het dat niet altijd. Dus op de lange termijn moeten we kijken hoe de jeugdzorg anders inrichten. Wij hebben in het coalitieakkoord daarvoor gezegd dat zou kunnen met hun eigen bijdrage waarvan d zesenzestig heeft aangegeven. Dat moet niet terechtkomen bij mensen met een smalle beurs en dat moet ook niets terechtkomt bij hoog specialistische vormen van jeugdhulp. Maar bij andere vormen van jeugdzorg zouden wat ons betreft wel naar gekeken kunnen worden. Een ander voorbeeld is de discussie over het normeren van de behandelduur. Dat betekent dat als er heel veel jongeren op een wachtlijst staan en heel veel jongeren en behandeling zijn dat als die behandeling van de jongeren die nu behandeld worden. Heel erg lang duren dat er ook geen plek is voor nieuwe mensen die op de wachtlijst staan die geholpen kunnen worden. Dus het normeren van de behandelduur kan naast dat het misschien een besparing zou realiseren we ook rapport over gekregen, zou het ook een inhoudelijke verbetering kunnen zijn. Dat moet nog allemaal worden uitgewerkt. Maar dat zou wel kunnen.

[0:21:45] Dankuwel mevrouw westerveld. Natuurlijk mag u een vierde vraag stellen.

[0:21:49] Ja, omdat het misschien toch wel een vervelende discussie begint te worden. Kijk ik weet natuurlijk welke inhoudelijke discussies hier worden gespeeld. Ik weet wat er staat in de in het advies van de commissie van wijzen. Ik weet dat die discussie over bijvoorbeeld het afbakenen van de jeugdzorg. Dat dat wordt gevoerd, enzovoort. Weet ik allemaal. Dat zijn ook de zaken waar straks hopelijk die hervormingsagenda op ingaat. Los daarvan is nog de vraag wat doen we met die vijf, honderd elf miljoen, die deze coalitie als extra bezuiniging los nog van die één komma één miljard die dus aldus alle andere besparing moeten opbrengen. Los daarvan heeft deze coalitie besloot deze vier partijen dat de vijf van de elf miljoen extra bezuinigd gaat worden en afgelopen weken het rapport van juist duidelijk dat je niet met nog meer van de behandelduur. Dit kan invullen. We weten ook allemaal dat die vijf, honderd elf miljoen niet ingevuld kan worden door middel van het vragen van een eigen bijdrage. Dan weten we allemaal. Dus waarom zegt de coalitie niet gewoon om perspectief te geven, schrappen we die vijf, honderd elf miljoen die helemaal nergens op slaan diegene inhoudelijke bij bij geen inhoudelijke onderbouwing hebben en die gewoon een politieke keuze zijn en als je politieke keuzes maakt kun je ook daar kun je er ook weer vanaf stappen.

[0:23:00] Meneer raaijmakers,

[0:23:01] Is het goed om ook even in perspectief te plaatsen dat er een, tweeduizend, drieëntwintig, één komma vier miljard.

[0:23:06] De euro

[0:23:08] extra naar de jeugdzorg gaat en ook volgend jaar één komma vier miljard euro extra dan rekening ten opzichte van het begin van de decentralisaties en dat is een bedrag dat inderdaad wel. Volgens afloopt de komende jaren. Maar dat kun je dus zien als meer minder maar zonder daar nu helemaal een discussie over te gaan en over de techniek van de financiën. Want dat zou er volgens mij. We zouden het vooral over de jongeren moeten hebben en die op die op de eerste plaats moeten zetten en dan is mijn betoog dat het aflopen van die grafiek van zeg maar minder meer of meer minder hoe je het bekijkt dat uiteindelijk we ook moeten zorgen en dat we een dure plicht hebben als politici hier voor inhoudelijke verbetering van de jeugdzorg en dat als je nu met zwaar autisme op een wachtlijst komt en je bord niet geholpen. Dan gaat er iets mis omdat er misschien iemand anders met een minder erg probleem wel geholpen worden en dat allerlei bureautjes daar geld aan verdienen. Dat is wel een probleem in de jeugd is ook wat we wel zullen moeten tackelen en daar staan wij met z'n allen wel voor aan de lat en ik hoop dat we dat met elkaar eens zijn,

[0:24:09] Dankuwel meneer voorzitter,

[0:24:11] Wij hebben bij de heer ramakers en ik heb tijdens de regio over jeugd ook al gesteld over het meer of minder. Maar ik denk dat we dat nu niet moeten doen omdat we het ook eens zijn inhoudelijk welke problemen er zijn. In de jeugdzorg

[0:24:23] punt is wel als we het hebben over verantwoordelijkheid nemen naar de toekomst kijken. We willen een stabiele hervormingsagenda die wat langer doorwerkt dan deze kabinetsperiode hopelijk oprecht, maar ook langer doorwerkt dan dat daar waarin gemeente nieuwe coalities worden gevormd in tweeduizend, zesentwintig en mijn zorg is oprecht is op het moment dat we naast die je naast de commissie van wijzen

[0:24:47] oploop

[0:24:48] ook nog dat de regeerakkoord bedrag van vijf, honderd

[0:24:52] miljard. Sorry. Vijf, honderd miljoen half miljard waar nu maar waarvan is gezegd. Honderd miljoen halen we weg. Dan blijft een soort mega onzekerheid hangen om echt te komen tot stabiele hervormingen. En dan is mijn grootste angst. Als we dat zo laten al die bezuinigingen als soort van zwaard van damocles. Dan gaan we denk ik een hervormings agenda sluiten met elkaar.

[0:25:16] Die totale plussers losse schroeven staat alsof twee jaar blijkt dat er weer allerlei financiële onzekerheden zijn. Dus waarom gewoon niet met elkaar durven uitspreken. Want ik voel dat hij er een keer van afgaat. Zeg dan ook gewoon zeg dan ook gewoon dat extra bedrag in het regeerakkoord. Dat moeten we niet doen want het helpt gewoon niet om een meerjarige stabiele agenda te realiseren met elkaar.

[0:25:38] Meneer,

[0:25:40] Kijk

[0:25:42] ik ben heel blij met de wenst van deze week met het bericht van deze week driehonderd vijfentachtig miljoen extra ruimte erbij een akkoord op op financiële hoofdlijnen. Daar ben ik echt heel blij mee en

[0:25:56] ik kan niet in de toekomst kijken wat er allemaal gebeurt. Maar ik lees wel in de stukken dat er ook op een bepaald moment. Ik weet het exacte jaartal niet maar dat er ook een commissie zal worden aangesteld die nog eens gaat kijken van hoe je dat nou op de lange termijn moet doen. Ik denk dat dat heel verstandig is om steeds te blijven kijken van lopen we met elkaar aan de pas. Maar nu kan ik niet in de toekomst kijken en zeggen van dat we dan dit moeten doen of dit. Ik zie nu dat er een op akkoord een akkoord op hoofdlijnen ligt. Daar ben ik blij mee en ik denk ook dat we echt een heel aantal dingen moeten doen voor de jongeren in de jeugdzorg nu en dat kunnen we ook met elkaar.

[0:26:31] Dankuwel meneer mohandis nog een vraag.

[0:26:35] Daar ligt op zich nog geen akkoord is gewoon een financieel akkoord. Maar dat ging punt niet om uiteindelijk zo'n dat er zo'n commissie nog gaat kijken. Dat is goed. Het probleem is alleen dat dat zeg maar dat regeerakkoord verhaal van vijf, honderd miljoen.

[0:26:50] Dat dat gewoon blijft staan

[0:26:52] en als we echt gemeente aanbieders alle alle betrokkenen om te komen tot een gedragen agenda die ook uitvoering gaat brengen wat ie moet brengen. In ieder geval problemen oplossen voor kinderen die dat nodig hebben en hun ouders.

[0:27:07] Dan moeten we niet alleen maar een stukje bezuiniging van tweeduizend, vierentwintig schrapt, maar ook gewoon durven zeggen dat gaat er gewoon af. Dat gaan we niet trekken met elkaar geen eigen bijdrage

[0:27:18] en en dan denk ik ja. Als we dat zo laat een vreselijk oprecht dat we in tweeduizendvijfentwintig, zesentwintig nieuw kabinet nieuwe colleges dat we hier weer met elkaar gaan praten over een hervormingsagenda en in welke vorm. Dat zou doodzonde zijn als dat gebeurt.

[0:27:31] Meneer raaijmakers,

[0:27:33] Wat we met elkaar ook moeten durven zeggen is dat de kosten van jeugdzorg tussen tweeduizend vijftien en tweeduizend negentien met één komma negen miljard zijn gestegen en dan zetten wel degelijk onderliggende probleem aan dat er dus allerlei broodjes zijn die aan lichte vormen van jeugdzorg heel veel geld verdienen. Daar moeten we dus echt een groot stuk wat aan doen. Wil niet zeggen dat ik een bagatel maken van de problemen die die kinderen soms hebben want dat zijn reële problemen, maar de de enorme toename van kosten is wel iets waar we ook naar mogen kijken en dan kijk ik ook nogmaals na de getallen zoals ik die net ook genoemd heb. De komende jaren gaat het ten opzichte van de twee. Het kabinet waar de heer mohandis zijn partij ook deel van uitmaakt gaat om nog steeds heel veel extra geld naar toe en ondanks dat lukt het ons niet om die problemen inhoudelijk op te lossen en dat is volgens mij wel een probleem. En daar moeten wij mee aan de slag.

[0:28:25] Dankuwel meneer, anders wil ik logisch en daarna meneer kwint.

[0:28:30] De zesenzestig deed dat deed dat deed dat tijdens het laatste wegen ook evalueer rutte twee aan. Het mag dan loopt niet voor weg. Maar ik vind het altijd heel zwak op het moment dat uw partij sinds tweeduizend zeventien gewoon aan de knoppen zit en via de voorzitter, via de voorzitter en dat dat debat wilde ik helemaal niet met elkaar voeren. Dat mag. Maar mijn punt is nog steeds.

[0:28:48] U kunt er ook gewoon wat aan doen en dan heb ik er vier voorzitter d zesenzestig daar wat aan doen

[0:28:54] en dat is omdat d zesenzestig heeft besloten om ervoor te kiezen met alle ellende die we dan hebben om alsnog

[0:29:01] een bedrag van vijfhonderd miljoen boven de markt laten hangen.

[0:29:04] Dat is een d zesenzestig keuze.

[0:29:07] Die hebben zij gemaakt hebben wij niet gemaakt in ons verkiezingsprogramma en een doorrekening en ik spreek d zesenzestig erop aan om een heel klein stapje doen alsof het een verlichting is, maar het mega zwaard van damocles om te komen tot een stabiele agenda meerjarig.

[0:29:21] Dat laat ik gewoon liggen en dat vind ik zonde en dan vind ik het zwak om terug te grijpen naar tweeduizend vijftien. Daar koopt niemand wat voor we moeten nu doorpakken en u doet dat nog niet op dat punt van het half miljard. Helaas constateren.

[0:29:33] Dankuwel. Meneer raaijmakers.

[0:29:35] Voorzitter, er is de afgelopen jaren tot vijf keer toe extra geld vrijgemaakt voor de jeugdzorg. Hoe je dat dan ook ziet of je dat een pootje of je het glas halfvol of halfleeg is. Maar in tweeduizend negentien in tweeduizend twintig en tweeduizend, eenentwintig en tweeduizend, tweeëntwintig en tweeduizend, drieëntwintig steeds gezegd van op jeugdzorg lopende zaken nog niet zoals ze moeten gaan. Er is meer aan middelen nodig en dat is vrijgegeven. Maar wat we te lang niet hebben gedaan, is gezegd we moeten daar een inhoudelijke agenda een koppelen en we moeten nu die maatschappelijke discussie ook aan gerecht wettelijke acties op ondernemen om die reikwijdte aan te pakken. Om die specialistische inkoop anders te gaan regelen. Et cetera, et cetera en doordat die koppeling steeds niet gemaakt hebben dat lange termijn perspectief niet kunnen bieden. Maar er is nu aan ons als als kamer denk ik omdat wel van het kabinet te vragen en dat heb ik ook met mijn vragen proberen te doen vandaag.

[0:30:26] Dankuwel. Meneer vindt u gaat allemaal over het proberen te.

[0:30:30] De mijn andere vraag stellen of een oproep doe die dingen dan.

[0:30:34] Dat is het hele punt het door het kabinet doet nu niks. Maar zegt wel dat moet uiteindelijk vijfhonderd miljoen bezuinigd worden. Dat is het probleem. Een hele hoop van die maatregelen die u noemt, ben ik het onmiddellijk mee eens.

[0:30:46] Misschien.

[0:30:46] Leidt dat inderdaad wel tot een goedkopere jeugdzorg na iedereen fantastische blij. Maar wat er nu gaat gebeuren is dat je onderhandelingen ingaat over de hervorming van de jeugdzorg met precies dezelfde fout als die in tweeduizend vijftien is gemaakt, namelijk. Je gaat en hervormingsagenda beginnen met als doel te bezuinigen. En dan is het niet zo dat kinderen opeens staan dan zijn dat de financiën.

[0:31:08] Dankuwel. Meneer meyers.

[0:31:10] Voorzitter, het woord een beetje herhaling van zetten want ik krijg van verschillende woordvoerders steeds dezelfde vragen en ik kan niet anders dan mezelf te herhalen en te zeggen van. Er is heel veel extra geld aan middelen vrijgemaakt, maar het blijft belangrijk dat we ook inhoudelijke veranderingen doen en dat die dingen hand in hand gaan en dat we daar de komende jaren mee aan de slag gaan en dat is wat we moeten doen.

[0:31:30] Dankuwel. Gaat u verder met uw betoog? U heeft nog tweeënhalve minuut.

[0:31:35] Er-voorzitter, want ik wil voortgang van de staatsssecretaris zien op die hervormingen, maar ook op de moties die vanuit de kamers zijn ingediend. Ik denk aan mijn motie om de tarieven voor pleegzorg vaker te indexeren is die motie al uitgevoerd of mijn motie om te komen tot een overkoepelende eerste hulp voor jongeren lijn van jongeren naar toe kunnen appen of bellen met vragen over mentale gezondheid. Wanneer komt die er en ik denk aan mijn motie om te kijken of er verlengde jeugdzorg kunnen inzetten als dat voorkomt dat jongeren dakloos worden op hun achttiende welke voortgang er daarop gemaakt.

[0:32:07] Voorzitter,

[0:32:09] het jeugdzorg stelsel verwacht van gemeenteraadsleden dat zij hun wethouders scherp controleren.

[0:32:14] Wat zou helpen zijn lokale en regionale vergelijkingen bijvoorbeeld hoeveel jongeren gebruik maken van verlengde jeugdzorg. Ik noemde het net al

[0:32:22] in sommige gemeentes is dat maar drie procent en een andere is dat tien procent en dat wil je als raadslid natuurlijk wel beter voor het debat

[0:32:30] wil de staatsssecretaris aan de slag gaan met bijvoorbeeld een dashboard van bruikbare cijfers over de jeugdzorg.

[0:32:36] De staatsssecretaris had dat vorig jaar eigenlijk al beloofd als het gaat over een regionaal overzicht van de wachtlijsten. Waarom ligt dat aan? Nog steeds niet. En welke acties zijn er het afgelopen jaar gebeurd op dit vlak.

[0:32:49] Voorzitter, als laatste de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij de hervorming onder de reikwijdte van ligt de jeugdzorg te verkleinen. We hadden het net over. Dat is keihard nodig om meer ruimte te scheppen voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren.

[0:33:01] Mijn esther staatsssecretaris het met mij eens dat het alleen gaat werken als we de mensen die nu en de de jeugdzorg werken kunnen bewegen om aan de slag te gaan in de zware jeugdzorg. En welke omscholingsprogrammas kunnen we daarvoor.

[0:33:13] Verwachten.

[0:33:14] Daarnaast is het probleem en de zorg herkenbaar dat personeelstekorten vooral komen door hogere uitstroom,

[0:33:21] bijvoorbeeld door een beperkt loopbaan perspectief zou de staatsssecretaris en dat ligt kunnen kijken wat er gedaan kan worden aan de situatie dat een jeugd acht zijn specialisatie wel gesubsidieerd. Tijd waar een jeugdverpleegkundige niet terwijl daar ook grote tekorten zijn.

[0:33:37] Hera een vraag van meneer verkrijgen.

[0:33:40] Meneer maakt ze. Ik hoor uw vraag en mijn collega's jacqueline heel heeft dit ook bij het zorgdebat ingebracht. Dus ik steun die lijn wil. Ik ben er eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar.

[0:33:51] Meneer ramaker,

[0:33:52] Ik denk dat het van grote meerwaarde kan zijn. Ik was zelf op werkbezoek in rotterdam. En toen zag ik ook het goede werk wat jeugdverpleegkundige doen dat het echt van consultatiebureau s tot om een gegeven moment in gesprek met jongeren op middelbare scholen dat het echt een heel veelzijdig beroep is en daarom denk ik dat het echt heel belangrijk is dus ook mijn oproep aan de aan de staatssecretaris om dat te bekijken.

[0:34:15] Dankuwel, mevrouw paul.

[0:34:17] Dankuwel. Voorzitter, ik zou toch nog even een vraag willen stellen over het punt daarvoor over werknemers in de lichtere jeugdzorg die overgehaald zouden moeten worden om te gaan werken in de zwaardere jeugdzorg en ik vraag me eerlijk gezegd af

[0:34:31] hoe realistisch is dat. Want wij zien in andere velden, bijvoorbeeld in de ouderenzorg we ook flink bezuinigd is en waar de indicaties dus heel erg omhoog zijn gegaan, waardoor veel mensen die in de verzorgingshuizen werkte de verpleeghuizen over moesten stappen dat die uitstroom bij de werknemers alleen maar heel erg veel groter is geworden omdat ze het werk zwaar vonden en daarna het te zwaar vonden.

[0:34:54] Dus ik denk gaan de tekorten die we nu al zien die nog eens heel veel groter worden omdat heel veel mensen die stap niet willen maken of kunnen maken.

[0:35:04] Meneer,

[0:35:05] Dank voor deze vraag en ik denk dat het inderdaad een heel terecht dilemma s en een terechte vraag. Daarom heb ik me vandaag zo neergelegd bij de staatssecretaris van ja als we deze beweging willen maken, dan moeten we daar wel op een goede manier dat kunnen borgen. En dan hebben we ook omscholingsprogrammas nodig en dan is het ook belangrijk dat een goede arbeidsvoorwaarden zijn voor het personeel en dat men er zijn allerlei voorwaarden die die belangrijk zijn. Dus de vraag die mevrouw pouw verweij mij stelt, is een heel terechte. Maar ik moet bekennen dat ik het antwoord ook niet zozeer omdat ik het eigenlijk aan de regering wil vragen van help ons daarmee. Want volgens mij is dat heel belangrijk.

[0:35:42] Dankuwel

[0:35:43] rond uw verhaal.

[0:35:44] Ja voorzitter, dat zijn allemaal de stappen die we kunnen zetten om iets wezenlijks te kunnen betekenen voor al die jongeren die nu vastzetten en het systeem dat wij voor de jeugdzorg hebben bedacht. Dus we moeten snel aan de slag dankuwel.

[0:35:56] Dankuwel. Meneer raaijmakers geef ik graag het woord. Meneer verklaring namens de vvd.

[0:36:00] Ik dankuwel. Voorzitter, het heeft lang geduurd, maar eens een belangrijke stap gezet op weg naar de hervorming van de jeugdzorg.

[0:36:07] De hervormingsagenda moet voor de zomer gereed zijn. En dan kan de kamer te hebben over de inhoudelijke wijziging.

[0:36:14] De heer mohandis heeft er al het verzoek gedaan voor plenair debat en we hebben dat ook hartstochtelijk steunt

[0:36:20] wijzigingen die ertoe moeten leiden dat de zorg aan jongeren, verbeterd, beheersbaar en uitvoerbaar,

[0:36:26] meerdere kritische rapporten laten zien hoe noodzakelijk die hervorming ook is.

[0:36:31] Zorgpunt heb ik nog wel

[0:36:32] en mevrouw westerveld veld haalde het net al aan de kamerleden hebben een mail ontvangen dat jonge ervaringsdeskundigen niet meer aan tafel zitten bij de hervormingsagenda en graag een reflectie van de staatsssecretaris hierop.

[0:36:47] Voorzitter, ik wil in mijn bijdrage stilstaan bij drie onderwerpen

[0:36:51] beter begrijpen kwaliteitskader en hoogwaardige aanbieders.

[0:36:55] Om te beginnen bij beter begrijpen. De staatssecretaris heeft recent aangekondigde maatschappelijk dialoog te willen starten over de vraag of jongeren niet snel naar jeugdzorg worden gestuurd.

[0:37:04] Mijn fractie juicht dat debat toe en hoop dat het bijdraagt aan een betere uitvragen om te voorkomen dat opvoert en leerproblemen niet automatisch worden gezien als een zorgvraag.

[0:37:14] Maar om de jeugdzorg te hervormen

[0:37:16] zonder om in de geest van de wetenschappers sharon stiller te spreken dezelfde fouten te maken, moeten we toch echt beter begrijpen waar die toegenomen groei van de van de zorg vandaan is gekomen.

[0:37:28] Sinds het begin van de eeuwwisseling is het aantal jongeren met een jeugdzorg substantieel toegenomen.

[0:37:33] De cijfers die gememoreerd worden als een op de zevenentwintig jongeren

[0:37:38] na één op de zeven u

[0:37:40] anders dan je zou verwachten is maar twintig procent van die stijging te herleiden tot de in tweeduizend vijftien ingevoerde jeugdzorg weet

[0:37:47] de afgelopen dagen waren in de media uit uiteenlopende verklaringen te lezen, bijvoorbeeld het idee van maakbaarheid. De angst om te falen prestatiedruk de invloed van sociale media een te groot jeugdzorg aanbod en verschijnsel als kwetsbaarheid en pech worden steeds mails app normaal gezien

[0:38:05] en dat voorzitter, zonder ook maar enige manier niet te willen doen welke zorgbehoefte bestaat, terwijl in twintig, twintig unicef nog vaststelde dat in eenenveertig welgestelde landen de jongeren in nederland qua lichamelijke en mentale gesteldheid in positieve zin op de eerste plek staan.

[0:38:23] En precies daarom. Voorzitter, aan de ene kant één op de zeven aan de andere kant

[0:38:28] dat signaal en dat vind ik heel lastig te rijmen. Dat denk ik ook niet zomaar beantwoorden door wat iedereen denkt op een rij te zetten. Daarom verzoekt de staatssecretaris om sociaal, maatschappelijk en cultureel onderzoek te laten doen om de toegenomen groei wetenschappelijk te verklaren, zodat we die beter als kamer ook kunnen begrijpen en dat we de hervormingen in de hervormingsagenda daarop kunnen laten aansluiten.

[0:38:53] Mogelijk kan een onderzoek van de vu op wijkniveau bos waar de heer peters bekend mee is er een bijdrage aan leveren.

[0:39:02] Voorzitter, het kwaliteitskader,

[0:39:04] deze week verscheen een vernietigend rapport met de titel georganiseerde onmacht, mevrouw westerveld er al even over van de algemene rekenkamer over het stelsel van de jeugdbescherming.

[0:39:15] Ik wil de staatssecretaris vraag of de aanbevelingen uit dit rapport een plek krijgen in de hervormingsagenda

[0:39:21] specifiek de aanbeveling om duidelijk te maken waar kinderen

[0:39:25] met een beschermingsmaatregel minimaal op kunnen rekenen, komt er een dergelijk landelijk kwaliteitskader in de hervormingsagenda. Dat zou niet alleen duidelijkheid geven aan kinderen, ouders en professionals, maar kan ook helpen onder verantwoording te vereenvoudigen en daarmee de administratieve lasten te verminderen, graag een reactie van de staatssecretaris. Voorzitter,

[0:39:45] tenslotte, hoogwaardige aanbieders. Voorzitter, het spreekt voor zich dat bij kwalitatief hoogwaardige jeugdzorg, kwalitatief hoogwaardige aanbieders horen. Het aantal jeugdzorgaanbieders is sinds tweeduizend vijftien met vijftienhonderd nieuwe aanbieders sterk toegenomen. Mijn vraag aan de staatsssecretaris is of we nu aan de voorkant voldoende doen om aanbieders die die hoge standaard niet halen te weren en of wij daar extra mogelijkheden toeziet zonder dat dit direct tot administratieve lastenverlaging verzwaring leidt.

[0:40:15] Voorzitter, ik sluit af.

[0:40:17] De hervorming van de jeugdzorg is hard nodig en ik zie ernaar uit om met alle leden van deze commissie die hervorming inhoudelijk verder te brengen. Ik dankuwel.

[0:40:25] Dankuwel meneer verkuijlen. Ik zie twee vraag. Ik weet niet wie die eerder was met mevrouw meijer

[0:40:33] dan mevrouw meijer en u.

[0:40:35] De heer.

[0:40:36] Voorzitter, dank wat me eigenlijk zo zo stoort aan of naar stoort. Dat klinkt misschien een beetje onaardig. Maar het stoort me toch wel aan deze debatten is dat we het. We hebben het continu over die hervormingsagenda dat de agenda krijgt ze ongeveer soort mythische status. Als je er straks is dan dan zijn alle problemen opgelost en ik hoop natuurlijk en ik zal er ook in mijn bijdrage naar vragen en daarnaar verwijzen, zoals we allemaal doen.

[0:41:04] Ik hoop natuurlijk dat dat natuurlijk ook gebeurt en dat er echt wat concreets uit voortkomt. Maar ik denk dat we ook wel heel realistisch moeten zijn. Dat zegt die algemene rekenkamer volgens mij ook die hebben in eerste instantie een heel groot slag om de arm veel minder vertrouwen in of dit wel gaat brengen waar iedereen naar op zoek is.

[0:41:21] Maar die schrijven volgens mij ook dat het nog wel eens jaren kan gaan duren voordat de mensen in de praktijk iets van voelen en dat is toch uiteindelijk waar het om gaat en

[0:41:31] ik zou meer verkouden dan ook willen vragen van wat wat kan de vvd vandaag gebieden waar we gewoon mee aan de slag kunnen gaan om nu al iets te veranderen, want we zitten ondertussen al twee jaar op dat stuk te wachten door het nu gezegd voor de zomer. Maar ik moet nog maar zien. Ik weet het niet maar de tijd tikt.

[0:41:51] Meneer verkend.

[0:41:53] Voor mij. Dank dank voor die vraag en ik weet nog in een debat over de kinderbescherming dat ik oog in oog met de minister stond in een vroeg wat kunnen we morgen doen.

[0:42:03] Wat wat ons problemen oplost.

[0:42:06] En je ziet dat dat toch allemaal middellange en lange termijn is en ik zou niets liever willen. Dat doet mij ook pijn moet ik eerlijk zeggen

[0:42:13] dat we er niet in slagen om vandaag maatregelen te nemen die morgen al effect hebben, maar elke maatregel die dat kan en die ook op draagvlak kan leiden bij het kabinet en in deze commissie. Daar zal ik me zeker achter scharen. Maar ik heb die frustratie ook en het is heel lastig om dat antwoord te vinden. Dat heb ik getracht.

[0:42:36] Dankuwel, mevrouw mij nog een keer.

[0:42:39] Mijn frustratie zit hem niet alleen in het feit dat we misschien vandaag geen maatregelen kunnen nemen die morgen effect hebben, maar we hebben vandaag helemaal geen maatregelen en dat is denk ik een groter probleem, want bij alle suggesties of er heel veel suggesties die door de kamer worden aangedragen of bij moties die worden aangenomen. Er wordt er verwezen naar de hervormingsagenda en daar lopen nu ondertussen al twee jaar dan achteraan uw collega, de heer ramakers die die houden die brief nog bij, met alle punten die toen al opgenoemd worden waar nu nog steeds niets mee gedaan is en mijn zorg zit erin dat we dan straks een agenda hebben en dan hierover een jaar weer zitten en dan zeggen van nou we hadden op tussen dertien juni een hervormingsagenda. Ja wat wat hebben we dan nu zeg maar.

[0:43:21] Dankuwel. Meneer verkend.

[0:43:24] Ja ik ik herhaal ik ik

[0:43:27] onderschrijf volledig die urgentie, maar tegelijkertijd zie ik ook dat we wel afhankelijk zijn van diezelfde agenda om in een consistent geheel die maatregelen te nemen en ik had liever gezien dat hier vandaag die om dat hij hervormingsagenda ook een lag en dat we met elkaar die maatregelen hadden effectueren kunnen factureren. Helaas is dat niet zo. En dat is de volgordelijkheid der dingen die is niet altijd makkelijk te verteren. En maar dat is wel de realiteit.

[0:43:53] Dankuwel meneer kwint nog een vraag.

[0:43:56] Ja ik snap het niet zo goed.

[0:43:59] De heer verkade pleit voor onderzoek voor de oorzaken van de de groeien dan dat onderzoek naar het welzijn van jongeren. En waarom dat soms tekortschiet. Ik vind het een hele verstandige vraag. Het gaat om wat verder dan lobbyisme dat iedereen het eigen dingen die toch al vond aandraagt als redenen waarom het nu slechter gaat met jongeren. Dus ik steun dat van harte.

[0:44:18] Maar hoe geinteresseerd ben in de uitkomsten van zijn onderzoek. Als er uiteindelijk in een hervormingsagenda uit moet komen met een plan waarbij uit nog minder geld moet gaan naar de jeugdzorg. We gaan onderzoek doen naar de oorzaken van groei, maar uiteindelijk moeten uitkomst zijn. De jeugdhulp moet kleiner

[0:44:31] en dan gaat minder geld naar toe.

[0:44:33] Dat is toch een gekke volgorde.

[0:44:36] Meneer verkade.

[0:44:39] Ja. Dank meneer kwint voor over de volgorde. Kijk laat ik dit zeggen. Volgens mij wil deze staatsssecretaris een dialoog starten om te kijken van waar zit die groei nu in.

[0:44:49] Ik vind het ook wel verstandig om dat te doen. Volgens mij zit daar niet zo veel licht tussen. Alleen ik vind dat we het beter moeten kunnen verklaren. En u had ook de vraag kunnen stellen. Meneer verkade maar wetenschappelijk onderzoek. Dat duurt jaren voordat we dat weten dan hadden we al lang. Die hadden we nu al dingen moeten doen voor de jongeren in de jeugdzorg helemaal waar had ik meteen gelijk in gegeven. Maar wat ik eigenlijk hoop is dat dat wetenschappelijk onderzoek ons gaandeweg in staat stelt om heel precies te kijken naar wat is er nu aan de hand en die hervormingsagenda ook door te ontwikkelen om te zorgen dat die aansluit bij dit tijdsgewricht, want kennelijk is er iets gebeurd sinds deze eeuwwisseling, waardoor de jeugdzorg vraag zo sterk is toegenomen.

[0:45:33] Dankuwel

[0:45:35] jammer. Lobke niet, mevrouw westerveld.

[0:45:38] Ik.

[0:45:40] Mevrouw westerveld. U uw vijfde vraag gaat uw gang,

[0:45:45] Het gaat altijd veel te snel bij bij dit soort debatten, maar het is wel een hele serieuze vraag ook over de bezuiniging. De extra bezuiniging van vijf, honderd elf miljoen. Want ook de heer verkuijlen die zegt ik zou alles aan willen doen om ook als als zaken als als goede voorstellen draagvlak hebben om ervoor te zorgen weten we dat een paar dingen geen draagvlak hebben en dat is namelijk een eigen bijdrage vragen voor jongeren. Maar dat is ook dat we van het opleggen dat de behandelduur verkort moet worden zonder dat iemand ook maar weet hoe dat inhoudelijk vormgeven op de een of andere raadselachtige manier is dit in het coalitieakkoord gekomen? Zal niemand weet hoe, terwijl niemand kan uitleggen waarom er een extra bezuiniging van vijf, honderd elf miljoen bovenop alle de ambities en voorstellen die straks in hervormingsagenda worden gestuurd, en ik wil de heer verkuijlen gewoon alle eerlijkheid vragen of hij met mij eens is dat we moeten zoeken naar een manier en dan zeg ik niet zeggen. Ook de coalitiepartijen. Om die in ieder geval die extra bezuiniging van tafel te halen, omdat dit in ieder geval ook die discussies over de inhoud aan het verkrampt zijn.

[0:46:51] Dankuwel. Meneer verkuijlen.

[0:46:53] Dank voor die vraag, mevrouw westerveld.

[0:46:56] Ik kijk er toch iets anders naar. Ik denk we hebben wij zijn niet bij de onderhandelingen geweest die plaats hebben gevonden tussen de staatsssecretaris en de vng en volgens mij

[0:47:07] is hier die vijf, honderd elf ook nadrukkelijk aan de orde gekomen.

[0:47:11] Ik ga ervan uit. Maar ik wilde het ook graag van de staatssecretaris horen hoe hij dat ziet over de lange termijn. De heer manders heeft iets gezegd over twee, zesentwintig. Waar staan we dan? Ik wil horen waar we dan op dat moment staat

[0:47:23] bestaan, maar tegelijkertijd moeten we constateren en ik weet dat het een platitude is mevrouw westerveld via u. Voorzitter, onder de zes miljard te noemen die het nu kost de jeugdzorg, maar tegelijkertijd moeten we wel zorgen dat we een beheersbare jeugdzorg houden en dat we ook heel goed kijken of we dat ook met elkaar kunnen betalen en of het geld ook naar de juiste dingen toe gaat. Ik hoop de hervormingsagenda laat op zich wachten dat wij met elkaar straks daarin kunnen kijken en kunnen zien hoe dat verdeeld wordt. Welke maatregelen welk effect hebben.

[0:47:53] Wat ik hoop.

[0:47:54] En dan later moeten we het maar eens kijken over waar staan we dan ook financieel. Maar dat hoor ik graag van de staatssecretaris.

[0:48:03] Dankuwel meneer verkuijlen. U was ook aan het einde van uw termijn gekomen. Volgens mij. Dus daar geef ik graag het woord aan meneer peters senior.

[0:48:10] Dankuwel. Voorzitter voorzitter, problemen in de jeugdzorg groot.

[0:48:15] Maar nu zijn ze niet

[0:48:17] zoals mevrouw stellen hard in haar proefschrift aantonen blijken de oplossingen die wij hier bedenken al te vaak de oorzaken van nieuwe problemen

[0:48:25] in de motie. Boemerang beleid riep ik daarom op zorgvuldigheid boven daadkracht te laten gaan bij het nemen van maatregelen te leren van fouten uit het verleden

[0:48:33] een overgrote meerderheid van deze kamer heeft voor die motie gestemd. Mijn vraag is dan ook kan de staatsssecretaris vertellen hoe die uitvoering geeft aan deze motie.

[0:48:42] Voorzitter, een tijdje terug verscheen de staatsssecretaris in de media, met als doel het maatschappelijk debat aan te zwengelen.

[0:48:48] We kunnen hier en daar tenminste over de timing de woordkeus, de voorbeelden. Maar ik vind dat de staatsssecretaris lef en moed toont om tegen de stroom in de kat de bel aan te binden.

[0:48:59] Gezondheids economen vertellen het al jaren de vraag naar zorg is in theorie oneindig. En wanneer je toegang vrijwel drempelloze maakt en de marktwerking maximaal dan vraag je financieel gezien gewoon een probleem.

[0:49:11] Zeker wanneer de maatschappij doordrenkt is van maakbaarheidsdenken en doorslag doorgeslagen individualisme.

[0:49:17] Één op de zeven kinderen krijgt inmiddels professionele hulp een groter worden. Dat kun je belachelijk veel noemen. Je kunt het zelfs weinig noemen. Je kunt het precies genoeg noemen. Je kunt het ook de bedoeling noemen,

[0:49:26] maar één ding is duidelijk. Het is wel een gevolg van beleidskeuzes en geen natuurverschijnsel. Wat mij betreft. Hoe ziet de staatsssecretaris start

[0:49:33] en voorzitter het goede gesprek over de jeugdzorg. Heeft u de afgelopen jaren voornamelijk beperkt tot gesteggel over geld.

[0:49:39] Dat is over tenminste deze week. Maar ik durf er een pakje pudding om te verwedden. Dat die discussie weer oplaait zodra de eerste beleidskeuzes gemaakt dreigt te worden.

[0:49:48] Voor mij is het helder

[0:49:50] die verantwoordelijk is voor de inhoud is ook verantwoordelijk voor de schaarste verwachten staatsssecretaris dat gemeente nu beginnen of doorgaan daarin een daar met het structureel en gestructureerd door denken van jeugdzorg in het besef dat het geen natuurverschijnsel is

[0:50:03] waartoe men zich dient te verhouden.

[0:50:05] Voorzitter,

[0:50:07] de jeugdzorg kapotbezuinigd tenminste die indruk zouden krijgen wanneer je het nieuws een beetje volgt.

[0:50:12] Maar er is de afgelopen jaren zo'n vijftig procent meer geld aan uitgegeven. Nog los van de vraag vind dat politiek gezien moet willen is meergeld eigenlijk wel steeds de oplossing. Ik vraag het me serieus af

[0:50:24] hoe ziet de staatsssecretaris dat vuistdik onderwerp onderzoek wijst uit dat het geld gaat zitten in bureaucratie steeds meer lichtere zorg en het feit dat het moeilijk blijken te vinden om eenmaal ingezette zorg te stoppen of af te bouwen staan die conclusies nog vraag ik via de voorzitter aan de staatsssecretaris en voorzitter, als dat zo is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gemeente dezelfde dingen op dezelfde manier gaan vragen hoe kunnen we er dan voor zorgen dat steeds meer beleidsambtenaren

[0:50:48] niet steeds meer beleid gaan maken waardoor mensen in de uitvoering of in het veld steeds vaker van een echte werk worden afgehouden. Hoe zorgen we ervoor dat de uitvoering voorop staat en niet steeds nieuw beleid.

[0:50:58] Voorzitter, het is zo dat we steeds meer lichtere zorg zijn gaan verlenen. We zijn ook steeds meer dingen erg gaan vinden en meer geloof gaan hechten aan de maakbaarheid en om de oplosbaar uit van moeilijkheden,

[0:51:09] maar de waarheid is dat de positieve effecten van zorg niet altijd zo groot zijn als we wel zouden denken en hopen. Vaak zetten we zorg in om symptomen te bestrijden van problemen op andere leefgebieden, schulden, armoede, stress en gebrek aan passend onderwijs of ellende, die helaas in ieder leven voorkomt life event zichtbaar. Hoe ziet de staatsssecretaris dat en is hij het met mij eens dat symptoombestrijding van reële problemen door zorg niet alleen ineffectief is, maar ook nog relatief duur

[0:51:38] en is de staatsssecretaris het dan met mij eens dat niets doen vanuit het perspectief van een hulpverlener heel vaak ook de beste oplossing kan zijn.

[0:51:47] Voorzitter, is de staatsssecretaris met mij eens dat effectieve inzet op bestaanszekerheid, gemeenschapszin, sociale cohesie, zingeving en passend onderwijs zo veel ellende kan voorkomen.

[0:51:56] Dat is dit ook met mij eens dat de zorg voor kinderen met ingewikkelde problemen en hun ouders in de jeugdzorg vaak niet goed geregeld is. Er is gewoon onvoldoende tijd geld, energie en mankracht om hen goed te helpen.

[0:52:07] Laten we alsjeblieft stoppen met dat gesteggel over geld. Laten we voorzichtig zijn met ons geloof in de zorg als oplossing voor problemen die elders zijn ontstaan en laten we samen met gemeenten nu eens rustig en goed doordenken hoe we onze tijd geld en energie en mankracht het meest effectief in kunnen zetten.

[0:52:23] Meneer peters rond u ook af. Twee al twee vragen. Sorry. Niet tot het einde laten.

[0:52:29] Eens in de uitvoering op inzetten en niet onze egeltjes. Het akkoord tussen de vng en het rijk is er nu al moeten nog open er blijkbaar. We komen er snel over te spreken, maar vestia lente zou ik zeggen haast u langzaam maar begin ik ontstaan.

[0:52:45] Dankuwel. Meneer peeters. Een vraag van nick kwint.

[0:52:48] Kijk, worden. De heer peters vragen hoe zorgen ervoor dat ambtenaren lokaal niet telkens nieuw beleid gaan maken. Toen dacht ik van zijn zijn onderwijswoordvoerder met wie ik vaak discussieerden. De heer peters, die zou dan zeggen ja daar gaan wij niet over want we hebben het gedecentraliseerd. Maar als je daar wat aan wilt doen dan moet u het terug decentraliseren. Maar u had het over de motie leren van het verleden. Volgens mij hebben wij er ook voorgestemd ze een motie bij moeilijk tegen kunt zijn die boel gek zijn om ervoor te kiezen om expliciet niet de leden van het verleden

[0:53:15] in tweeduizend vijftien is die jeugdwet ingevoerd is de jeugdzorg gedecentraliseerd is marktwerking geintroduceerd. Waarom moest

[0:53:23] de de stelsel discussie was ondergeschikt aan het einddoel, namelijk kostenbeheersing en een bezuiniging.

[0:53:28] Nu dreigen een traject voor hervormingsagenda in te gaan we bij nog niet weten hoe het er inhoudelijk uit gaat zien, maar wel weten dat het uiteindelijk onder de streep een bepaald bedrag

[0:53:37] moet gaan opleveren. Want dat staat allemaal in het coalitieakkoord.

[0:53:41] In hoeverre hebben de vier coalitiepartijen uw motie ter harte genomen en.

[0:53:45] Geleerd, van het verleden.

[0:53:47] Meneer, peters,

[0:53:49] Nou dat is een andere van andere manier om dezelfde vraag te stellen die die al achtentwintig keer gesteld. Voor vooraf wil ik zeggen dat het optimisme van meneer kwint ook mevrouw westerveld meneer mohandis er heel groot is, want het optimisme is er dat als er meer geld in gaat dat het probleem overgaan. Het optimisme dadelijk mag ik jullie weer met optimisme het optimisme is er. Dat geldt dat.

[0:54:13] Dat is het via de voorzitter blijven doen te nemen.

[0:54:16] Dus ook optimisme.

[0:54:17] Moet zijn allemaal optimisten, maar via de voorzitter.

[0:54:23] Maar ik constateer dat vanaf tweeduizend vijftien, vijfenvijftig, vijftig tussen vijftig, vijfenvijftig procent meer geld uit kan geven naar de jeugdzorg meergeld fors meer dat we steeds meer zorg gaan verlenen dat die weg die we opgaan dus nog die die trend en gezondheids economen zeggen natuurlijk natuurlijk die dat dat eindigt nooit. Dus die vraag is oneindig. We kunnen er geld bij blijven doen steeds meer nog meer nog meer en het het wordt niet beter. Het wordt niet minder. Mijn stelling is

[0:54:51] dat de manier waarop we naar de zorg kijken als oplossing voor allerlei problemen die ook op andere plekken zijn ontstaan. Stress passend onderwijs huisvestingsproblemen dat de zorg die we bieden om die symptomen te bestrijden dat dat oneindig veel blijft, maar doorgaan houdt nooit op. Dat wil ik veranderen en als we dan zeggen van jongens dan dat. Doe het dan. Oh sorry. Dan mag ik zo niet zeggen.

[0:55:14] Maar neem niet mag het ook niet zeggen maar nee sorry daarvoor.

[0:55:17] En als u mijn mijn punt is dus die discussie steeds over geld

[0:55:22] is gewoon niet de goede discussie, want de dubbele of de helft van het geld extra bui was de oplossing niet

[0:55:28] en een beetje terug boeren in de richting van wat het in tweeduizend vijftien was, is het probleem niet.

[0:55:35] Dat is mijn stelling.

[0:55:37] Dankuwel dan

[0:55:39] een punt van orde en gaat uw gang, mevrouw.

[0:55:41] Voorzitter, een punten worden ons uitspraak in de mond gelegd die ik nooit heb gebezigd. Ik heb het helemaal nooit.

[0:55:47] Je beweert.

[0:55:48] Dat meer geld ervoor gaat zorgen dat een stelsel beter wordt. Het punt dat we iedere keer proberen te maken is dat bezuinigingen niet leidend moeten zijn als je ook met elkaar wil uitzoeken hoe de jeugdzorg het beste georganiseerd kan worden. Dat is het punt en niemand wist ik niet. Laat ik voor mezelf spreken. Ik heb helemaal nooit beweerd dat er alleen maar meer geld zou moeten gaan naar de jeugdzorg helemaal nooit.

[0:56:12] Dankuwel mevrouw westerveld. Dat was overigens meer een persoonlijk feit dan een punt van orde. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Ik ben hier om een beetje te helpen.

[0:56:20] Dan dan moet zeggen ik wil ik daarop reageren.

[0:56:23] Voorzitter, een ogenblik. Want als een als een persoonlijk feit is dan hoeft u niet op te reageren. Maar het was natuurlijk meer ook een interruptie achtig, iets dan een persoonlijk feit zou ik nog zeggen ook dat ik wil best aardig zijn. Maar nu, mevrouw pouw verweij had het recht om eerst een vraag stellen aan meneer peters.

[0:56:45] Ik wilde alleen aansluiten bij de woorden van mevrouw westerveld, want ook ik sluit me volledig bij aan probeer inhoudelijk debat te voeren, maar ik zou het jammer vinden om.

[0:56:52] Dit soort,

[0:56:53] Ik sluit zich aan bij het persoonlijk feit onware feit dat mevrouw westerveld heeft gemaakt, namelijk dat ze je uitspreekt niet heeft gedaan, dus laten we het debat een beetje ordelijk voeren. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw pouw verweij voor een vraag en daarna, mevrouw van.

[0:57:06] Ik plas.

[0:57:10] Dank u wel. Voorzitter, en ik heb een vraag aan de heer peeters en ik van tevoren ga ik me alvast aankondigen dat ik denk dat het een lastige vraag is maar ik wil in ieder geval het compliment maken dat

[0:57:23] ik vind dat in in zijn bijdrage meer dan dat ik tot nu toe gehoord heb vanuit de coalitie wel duidelijk wordt dat hij een duidelijke visie op hoe de zorgstructuur rondom kinderen eruit zou moeten zien en of die balans niet doorgeschoten is leidend zou moeten zijn versus dat we gewoon moeten gaan bezuinigen omdat iemand gezegd heeft dat er bezuinigd moet worden en dat die visie die erachter ligt vind ik wel heel erg interessant en ik heb zelf met met mijn persoonlijke medewerker voorafgaand aan dit debat ook een uitgebreide meer existentieel een discussie gehad over hebben we niet. Is het niet in de afgelopen x jaar zo gebeurt dat de de balans van zorg is komen te verleggen bij die eerste primair lag bij het gezin en het lokale vertrouwde systeem is dat niet steeds meer richting staatsinterventies en artsen en andere mensen op afstand komen te liggen en moeten we niet veel meer terugbrengen naar dat gezin en naar die ik hoor de sociale cohesie, gemeenschapszin allemaal termen waar ik ook warm voor loopt.

[0:58:24] Tegelijkertijd heb ik die extra discussie uiteindelijk niet verwerkt in mijn bijdrage omdat wij er ook niet uitkwamen op dit moment omdat we zeiden er is op dit moment zo ontzettend veel mis en er ligt op dit moment zo ontzettend veel voor met acute problemen dat een wat hogere overvliegende reflectie niet zo veel zin heeft. Dus wij kwamen er niet uit. Want hoe draag je hoe draaien de klok terug. Dus dat dat zou mijn vraag zijn aan de heer peeters. Ik vind het een mooie weerspiegeling. Alleen ik.

[0:58:52] Dat hij dat voor zich. U maakt een mooie eerste termijn op deze manier. U geeft zelfs zelf toe dat u niet verwerkt heeft in uw eigen termijn. Maar dan vervolgens. Ja goed meneer peters,

[0:59:05] Ik vond het ook een hele mooie eerste termijn van mevrouw failliet.

[0:59:09] Kijk ik denk ik denk de de weg die wij gewoon met z'n allen op zijn gaan slapen in zijn geslagen met het doorgeslagen individualisme, ongelooflijke maakbaarheidsdenken waarbij we denken

[0:59:19] dat we eigenlijk alles met maakt niet uit met zones met hoe dan ook op op zouden kunnen lossen. Dat gewoon een heilloze weg is en dat het dat we als we al onze tijd geld en energie steken in dit soort dingen. Dan is er gewoon echt geen tijd geld energie meer voor mensen met ingewikkelde probleem. Dus ik zou echt pleiten in ieder geval met z'n allen die weg die we zijn ingeslagen. Die is heilloos die eindigt niet bij één op de zeven kinderen in professionele zorg. Er wordt een op de vijf en dan één op de vier tot we allemaal een coach hebben

[0:59:43] en niet omdat die problemen er niet zijn. Waarom dat die oorzaken diepere oorzaak van het probleem is armoede, gebrek aan bestaanszekerheid en dat gebrek aan sociale cohesie, gemeenschapszin. Het feit dat we dat gewoon zoals we gewoon geschapen zijn denk ik gewoon dus die piramide van maslow geloof ik eten en drinken allemaal meer een dak boven je hoofd en zingeving ook redenen dat je dat je nog een reden om uit bed te komen als we dat met z'n allen gewoon kwijt zijn en we denken die het gebrek daaraan op te lossen met individuele zorgtrajecten. Dan wordt het gewoon ingewikkeld.

[1:00:12] Dus ik zou eerst zeggen natuurlijk los ik het voor

[1:00:15] en dan zou ik ook willen we daar heeft meneer van keuien gelijk in. We hebben het nu wel zo ingericht

[1:00:20] en ik heb geen toverstokje mee kan denken. Weet je wat

[1:00:24] wordt allemaal heel technisch. Ik heb een wachtlijst is heel groot. Dan kan ik die moet opgelost worden. Dat kan zijn. We hebben te weinig zorg ingekocht kan zijn dat we de manier van financiering dan niet klopt omdat je volop bedden betaald en dat je dus

[1:00:36] een wachtlijst werkvoorraad is. Het kan ook zijn dat niet geen passende zorg is ingekocht is super technisch super ingewikkeld en het denken dat wij hier met z'n allen zeggen nou wij bieden toverstok zeker iemand die in de coalitie city moeten van de vier kunnen dat kunnen wij niet. Wij moeten dat fundamenteel opnieuw bedenken hoe wij de zorg in willen zetten voor onze jeugd. En zoals we nu doen loopt gewoon dood. Want die discussie heel veel geld. Nu gaat nu zogenaamd over vijfhonderd miljoen euro maakt niets uit. Een verjaardag weer een miljard. Als we niet echter op een andere manier gaan denken dat dat is het. En.

[1:01:08] Dankuwel. Meneer peters,

[1:01:10] durft u nog een vervolgvraag stellen of vond uw eerste vraag al lang genoeg.

[1:01:16] Ik ik kan wel een hint nemen we, voorzitter, ik laat het hierbij.

[1:01:23] Excuses. Ik proberen niet het debat beïnvloeden. Meneer peters,

[1:01:28] Omdat ik

[1:01:29] moet mevrouw westerveld in zo ver gelijk geven heeft niet gezegd met extra geld lost het op.

[1:01:35] Ik heb wel inmiddels en ik moet geef toe dat er ook een beetje op mijn emoties te trok.

[1:01:40] Ik denk een keer of zestien dezelfde vraag gehoord en mijzelf en de collega's als het gaat om zullen we die bezuiniging eens eventjes terugdraaien. Dus die discussie ging

[1:01:49] wel echt de vraag ging echter over geld en maar wat ik blijkbaar in de mond probeert te leggen. Dat heeft niet gezegd.

[1:01:55] Kijk eens en komen zou ik toch nog enigszins bij elkaar. De liefde dankuwel dankuwel voor deze toevoeging. Ik ga toch graag door met het debat en daarvoor geef ik het woord aan meneer van der steijn ook mevrouw excuses. Ik was zo afgeleid. Eerste nog een vraag van mevrouw van der plas voor meneer beters, mevrouw van der plas.

[1:02:15] Ja. Dankuwel

[1:02:16] kijken wat we zien in het haagse beleid is dat we allemaal op eilandjes beleid zitten te maken. En als je kijkt naar het jeugdzorgbeleid vroeg als je heel mooi. De verzuiling dat je binnen bijvoorbeeld de katholieke kerk had je je trampoline en je vangnet de sportclub. Het onderwijs christelijke naar de christelijke verenigingen, daar het goed op je gelet en ook binnen de andere zuilen hadden andere mensen hun trampoline vangnet en dat is gewoon wegvallen. Het is gewoon een horizontale zelf geworden eigenlijk.

[1:02:50] Maar we hebben natuurlijk wel de ministeries onderwijs,

[1:02:53] zorg,

[1:02:55] sociale zaken, werkgelegenheid, armoede, schuldenbeleid wonen, binnenlandse zaken waarbinnen heel veel dingen kunnen vatten. Wat zeg maar zo moeilijk maakt voor jongeren en slechte woonomgeving, bijvoorbeeld in armoede of er is een zorg vraag binnen het gezin of en

[1:03:17] wat ik ik had laatst een gesprek met kim putters, de voorzitter van de sociaal economische raad, en met name ook hierover dat we toe moeten naar een soort integraal beleid.

[1:03:28] Mag ik u ook vragen om niet hetzelfde te doen? Als mevrouw schultz dankuwel.

[1:03:34] Integraal beleid waarbij ministerie overstijgend gekeken moet worden wat er nodig is. In dit geval jeugd, jeugdzorg en of jeugdbeleid. En hoe ziet de heer peters stad of het cda? Hoe kijkt u daartegen?

[1:03:49] Ja. Dankuwel peters.

[1:03:51] Dankuwel. Voorzitter, en ik vond deze eerste termijn kan net zo als die van mevrouw pouw verweij. Maar zo dat dat zie ik inderdaad zo. Maar ik denk ook dat dat was eigenlijk wel een van de redenen waarom ikzelf in tweeduizend vijftien helemaal niet zo afkerig was van die decentralisaties omdat gemeente natuurlijk verantwoordelijk zijn op op het gebied van wonen werken inkomen zorg, ondersteuning, zoals het taken op het gebied van onderwijs, dat een ieder geval in theorie die schotjes binnen de binnen de gemeentebegroting wel aangepast zou kunnen worden

[1:04:19] en dat daarom denk ik ook. We kunnen allemaal wachten op op hervormingsagenda enzovoort. Nou geloof me. Je kunt morgen beginnen met dit soort dingen binnen. Iedere gemeente. Dat kan echt. Er zijn voorbeelden van breed kunt doen. Wil je echt integraal kunnen kijken. Interviews een gezin met alle hulpverleners die erbij zitten. Soms zitten er wel zestien tot twintig. Ik heb ooit in een interview met dertig

[1:04:39] en dan kom je erachter dat als je dertig lossen problemen probeert op te lossen met zorg dat je ongelooflijk duur uit bent een helemaal niet effectief en dat blijkt dat je een gezin soms wel twee ton per jaar structureel ging dat er een oplossing gevonden kan worden die wel werkt voor vijftigduizend euro.

[1:04:55] Dus dat werkt dat integraal kijkt is niet makkelijk kei moeilijk ook binnen de gemeente zee en zeker op het rijk moet wel en daarom

[1:05:02] sowieso naar willen kijken. Dus ik ben het met mevrouw van der plas eens.

[1:05:05] Dankuwel meneer peters dan

[1:05:08] als ik goed heb opgelet. Mag ik nu echt het woord geven aan meneer van der steijn namens de sgp.

[1:05:13] Meneer van dankuwel. Voorzitter voorzitter, de titel is al een aantal keren gevallen vanavond georganiseerde onmacht en dat recente rapport van de algemene rekenkamer over het falen van jeugdbescherming.

[1:05:26] Er is bescherming van kinderen is ver onder de maat is geen zicht op snelle verbetering. Dat is even pijnlijk als ernstig en ik vond het ook een treffende titel die georganiseerde onmacht.

[1:05:37] Want wat kabinet en gemeenten

[1:05:40] ook wat ze ook proberen om problemen jeugdhulp tegen te gaan. Eigenlijk zie je toch tot nu toe dat vaak de onmacht en van af spat.

[1:05:48] Ja, er is nu een principe akkoord over de financiën. Maar waarom moeten die onderhandelingen met gemeente zolang duren. En waarom kijkt en wijst iedereen naar elkaar.

[1:05:58] En waarom blijft het kabinet vasthouden aan die bezuiniging van vijf, honderd elf miljoen, zonder dat duidelijk is hoe die ingevuld moet worden. Ik heb toch een beetje het gevoel dat het een soorten tweeduizend dertig stikstofdiscussie van de jeugdzorg. Nu is die bezuiniging. En hoeveel geld is er dan niet gegaan. Hoeveel energie in al het gesteggel daarover in plaats van op punten waar de al zoveel gemeenschappelijke is verder aan de gang te kunnen gaan.

[1:06:20] Het is belangrijk en terecht dat de staatssecretaris de discussie aanzwengelt over het aantal kinderen dat jeugdhulp nodig heeft. Één op de zeven jongeren en gaat iets goed fout in onze samenleving oorzaken professionals weet het zo op te sommen.

[1:06:31] Veel stress, veel scheidingen, veel hardwerkende ouders veel prikkels veel drukte veel volle dagen

[1:06:38] een beetje meer rust, reinheid en regelmaat. Wat zou de kinderen daarvan opknappen?

[1:06:44] Toch bekroop mij bekroop mij enig cynisme dat de staatssecretaris dit probleem aansnijdt. Precies zijn eigen langverwachte hervormingsagenda opnieuw maanden langer op zich laat wachten voor de zomer tweeduizend, eenentwintig klaar is nu de belofte oorspronkelijke plan was om de agenda begin tweeëntwintig, tweeëntwintig vast te stellen en mijn

[1:07:01] punt is ook niet dat die hervorming pas echt dat we daar alles zou moeten verwachten. Maar eigenlijk meer andersom. Ik ben zo bang dat er eigenlijk opgewacht wordt in veel gevallen hadden we kunnen nog even niks want die hervormingsagenda en de raad van state liggen het jaarverslag vandaag ook de vinger op de plek dat juist ambitie om slagkracht te laten zien vaak tot vertraging leidt. Dus dat vond ik eigenlijk wel mooi gezegd. En die zeggen waar het op om gaat is om eigenlijk lastige keuzes te maken in schaarste het goede doen voor degenen die hulp nodig hebben. Ben heel benieuwd naar de reflectie van de bewindslieden daarop

[1:07:35] voorbeeld de reikwijdte van de jeugdhulp ligt gemeente kunnen daar al mee aan de gang dat ook al in te perken maar lijken niet te durven of willen juridische rugdekking dus zomaar even ook als concreet voorbeeld. Wat kan de staatssecretaris op korte termijn doen om gemeente daar een juist ook te steunen en te stimuleren. Eerder vroegen sgp aandacht voor het verband tussen scheidingen jeugdhulp gebruik. Het is goed om te merken dat veel gemeenten van rotterdam tot de betuwe aan de slag zijn met concrete acties waar gemeente ook tegenaan lopen. Welke juridische ruimte is om relatie ondersteuning te vergoeden, kan de staatssecretaris daar op ingaan.

[1:08:09] Voorzitter, de tijd van onderzoek is wat ons betreft wel een beetje voorbij en ik zie altijd goede redenen voor vervolgonderzoek. Maar eigenlijk vind ik dat we bij dit onderwerp de drempel wel heel hoog mogen leggen met alle rapporten die er al zijn en vooral moeten kijken welke acties kunnen we nu ook inzetten, bijvoorbeeld ook als het gaat om een reflectie rapport van jeugdrechters beschikbaar. Maar wat gebeurt er nu concreet met die aanbevelingen rechters vragen om meer tijd voor een zaak jaren geleden emoties op ingediend. Maar wanneer gaat u nu echt iets aan verbeteren. Wat we nog missen is ook het trekken van lessen uit zaken waar de rechtsbescherming duidelijk fout

[1:08:45] zie nog zomaar een voorbeeld. De zaak van zes april van het hof leeuwarden die laakt het dat minderjarige moeder wel een jaar lang onder toezicht staat. Maar volgens geen enkele hulp kreeg van de gecertificeerde instelling. De rekenkamer zegt er is meer regie nodig. Welke ondersteuning kan de minister ook op dit punt bieden?

[1:09:04] We kunnen niet alleen maar naar nieuwe rechtszaken wijzen, maar we zullen ook juist die die onmacht die hierin ook mee naar voren komt ook echt effectief moeten aanpakken. Voorzitter, daarom mijn slotvraag waar zit ook een beetje het jaar van state raad van state advies van vandaag of beschouwing. Vandaag volgde op het jaarverslag. Waar zit forse wist niet ook.

[1:09:23] Slagkracht,

[1:09:24] Waar vandaag en morgen al mee aan de gang kan worden gaan voor de jeugdzorg dankuwel.

[1:09:29] Dank u wel. Meneer van der steijn. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw meijer namens de pvv.

[1:09:34] Dank u. Voorzitter, voorzitter, de patstelling tussen gemeente en het rijk over het geld is teneinde voorlopig dan in ieder geval en het kan aan mij liggen natuurlijk. Ik ben nou eenmaal geen rekenwonder, maar het kostte wat moeite om te ontcijferen wat er nu eigenlijk precies is afgesproken. Wanneer wordt er nu welk bedrag bezuinigd en waarop en ik wil de staatssecretarissen allereerst vragen om dit is helder toe te lichten en daarbij ook specifiek in te gaan op de bezuiniging van vijf, honderd elf miljoen euro in tweeduizendvijfentwintig. Voorzitter, er wordt minder bezuinigd en er wordt geschoven, maar ook nu zullen hervormingen gepaard gaan met bezuinigingen. Dat heeft de vorige keer niet echt geweldig uitgepakt om voorzichtig uit te drukken. En waarom gaat dit nu wel werken

[1:10:12] en voorzitter, door het principe-akkoord wordt er weer inhoudelijk gepraat en dat nemen we dan allemaal. Maar als iets positiefs. Maar voorzitter, er wordt al heel lang gepraat over de hervormingsagenda in zou bijna gaan denken dat dit stuk daar straks de oplossing voor alle problemen gaat worden. Ik zou graag even scherp van de staatsssecretaris willen weten wanneer is die hervormingsagenda. En nu wel klopt het dat ook daarin na twee jaar overleg een groot aantal onderwerpen nog weinig concreet zijn, zoals een aantal organisaties ons per brief laten weten en de belangrijkste vraag wanneer gaan kinderen, ouders en professionals er in de praktijk iets van merken. Voorzitter, staatsssecretaris wil dat er minder gebruik wordt gemaakt van de lichtste vorm van jeugdzorg ouders doen u volgens zijn vaak te vaak een beroep op jeugdhulp en de heer van ooijen wil nu met de ouders gaan praten maar kan de staatssecretaris ook aangeven welke zorg hij dan denkt om te gaan schrappen of moet de gemeente dat slechts twaalf gaan uitzoeken?

[1:11:03] Voorzitter, en in dat kader zou graag nog aandacht willen vragen voor het onderzoek betrekken mij gewoon dat onderzoek pleit ervoor om in te zetten op een goede analyse van wat er aan de hand is in plaats van gelijke behandeling en zorg te starten. Ook de kinderombudsman pleit voor betere diagnostiek is de staatsssecretaris hiermee bezig. Aan de ene kant vind het kabinet zo lezen we dat er veel jongeren psychische hulp krijgen aan de andere kant heeft één op de zes jongeren suïcidale gedachten plegen iedere maand twintig tot dertig jongeren zelfmoord kan de staatssecretaris uitleggen hoe hij aan de ene kant het aantal jongeren dat professionele hulp krijgt wil terugdringen en aan de andere kant voor zorgen dat aantal suïcides betaald.

[1:11:39] Voorzitter, het aantal plaatsingen gesloten jeugdhulp daalt gestaag, maar waar deze ook dat het vooral voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van seksueel geweld en seksuele uitbuiting niet altijd lukt om een alternatief te vinden voor gesloten plaatsing. Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat er voor deze jongeren voldoende alternatieve vormen van hulp beschikbaar zijn. Voorzitter, level een, vier pleiten in het kader voor deskundigheid in onder andere wijkteams voor het signaleren van deze complexe problematiek en dit ook mee te nemen in het aanpassen van het kwaliteitskader. Hoe kijkt de staatssecretaris.

[1:12:11] Voorzitter, ieder kind zou zoveel mogelijk thuis op moeten groeien en uithuisplaatsing ingrijpen door de staat in het gezinsleven moet ingezet worden. Als laatste redmiddel en daarom wil ik de staatsssecretaris met klem verzoeken om in de hervormingsagenda naast het voorkomen en terugdringen van uit huisplaatsingen. Ook de inzet op terugplaatsing expliciet op te nemen is hij bereid om dat te doen ook zo ga ik zou ik graag van hem willen weten op welke manier de toenemende mate van armoede en bestaansonzekerheid en de invloed daarvan op het gezinsleven meegenomen wordt in die agenda

[1:12:41] voorzitter toeslagen ouders starten nu een eigen onderzoek en hoe zij in beeld kwamen bij jeugdzorg is de minister hiermee bekend en faciliteert hij deze ouders.

[1:12:51] Voorzitter, dan de voorrangsregel voor kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel inspecties hebben daarover gezegd dat ze die niet verantwoord vinden. Een onderzoekers stellen zij en ik citeer ik zat te huilen achter mijn laptop toen ze hoorden dat er nu weer een voorrangsregeling kwam nadat die in tweeduizend vijf was afgeschaft vanwege vanwege de prikkel om toendertijd en auteurs aan te vragen en mijn fractie wil graag van de minister willen horen hoe deze regel in de praktijk uitpakt. Hoe wordt het gebruikt en eventuele neveneffecten van gemonitord. En hoe staat het met het afwegingskader? Wat zou komen? Voorzitter, tot slot de algemene rekenkamer deelt het vertrouwen van de bewindspersonen vooralsnog niet dat het toekomstscenario kind en gezinsbescherming en de hervormingsagenda jeugd problemen zullen oplossen, en ik hoop dat zij geen gelijk krijgen en dat het kabinet in afwachting van de agenda niet op haar handen blijft zitten om problemen op te lossen. Dankuwel.

[1:13:42] Dankuwel. Mevrouw mij, en dan geef ik graag het woord aan mevrouw pouw verweij namens eenentwintig.

[1:13:49] Dank u. Voorzitter

[1:13:51] jeugdbeleid gaat over systemen en over structuren. Dat is niet omdat het leuk is om een abstracte discussie te voeren. Dat is om dat kwetsbare kinderen en onzekere jongeren in de kou staan door een falend systeem en ontoereikende structuren.

[1:14:03] Het ernstige gevolgen. Neem robin knecht die rtl haar verhaal deed jarenlang van wachtlijst naar wachtlijst schuiven en dan uiteindelijk terugkomen bij de gemeente omdat ze niet op de goede plek zit zij ervaart het systeem ons rot schrijnend en zo kunnen we doorgaan.

[1:14:20] Al in tweeduizend negentien schreef het kabinet de jeugdwet in tweeduizend vijftien onvoldoende verbetering heeft gebracht. Er moest worden bijgestuurd.

[1:14:28] Dat was vier jaar naar de stelselwijziging nog weer vier jaar later is de situatie dramatisch op de valreep voor dit debat schuift het kabinet een bezuiniging voor zich uit. Het verandert niets aan rapporten van adviesorganen, toezichtsorganen en berichten van afgelopen jaren in de media die wijzen in één richting

[1:14:46] die richting is te vinden in de opsomming van ellende in de brandbrief van zes april van professionals in de jeugdzorg cliëntenorganisaties en jeugd branches, jeugdhulp piept en kraakt. Er staat. Dit zijn geen nieuwe problemen. Er wordt al jaren over gesproken, maar een effectieve aanpak van deze problemen laat nog steeds op zich wachten.

[1:15:05] Uitstel van verbeteringen is funest voor hervormingsagenda. Laat maar op zich wachten

[1:15:11] waarin zijn brief van zes januari en deze commissie drie maanden eerder. Dus dan de brandbrief ontkent de staatssecretarissen dat er een impasse is. Er moet alleen nog wat afrondende afspraken worden gemaakt.

[1:15:22] Waarom blijft de staatsssecretaris volhouden dat er geen impasse is. Terwijl partijen met wie hij in gesprek is het tegenovergestelde ervaren

[1:15:30] de professionals aanbieders en cliëntenorganisaties beseffen dat de verbeterplannen ook hoge eisen aan henzelf stellen

[1:15:36] waar mogelijk zijn ze zelf al aan de slag gegaan achterover leunen onder het motto wij vragen rijk en gemeenten draaien is geen optie.

[1:15:44] Wat kunnen professionals, organisaties en instellingen beter aanpakken dan ze nu al doen. Ook hierop graag een reactie. Want ik wil weten waar het knelt als de ruis niet op die kant van de lijn zit moeten storing elders worden gezocht

[1:15:57] professionals zeggen de hervormingsagenda vooral zijn reeks beleid voornemens van rijk en gemeente te zien.

[1:16:02] Maar de jeugdhulp heeft concrete afdwingbare afspraken nodig. Alleen dans en afspraken zinvol

[1:16:08] hebben de minister en staatssecretaris scherp voor ogen op welke afspraken de brandbrief doelt,

[1:16:13] kunnen zij aangeven welke afspraken boterzacht zijn in niet worden nagekomen.

[1:16:19] De brandbrief is meer dan een verzameling klachten, maar er wordt opgemerkt dat de lichtpuntjes die er zijn. Er zijn, ondanks de hervormingsagenda jeugd.

[1:16:27] Dat is te verklaren als we deze agenda meer beschouwen als een reeks financiële afspraken dan als een echte visie

[1:16:34] kan de staatssecretaris in heldere bewoordingen. De visie achter de hervormingsagenda ontvouwen zit er een leidende gedachte achter een echte idee. Of is het een reeks afspraken over het pragmatisch wegwerken van knelpunten.

[1:16:48] Ik bedoel daarmee is het een echte hervormingsagenda of blijft het bij het wegwerken van mankementen? Dat hoor ik graag om betekenisvolle hervormingen suggereren die eigenlijk acute reparaties zijn. Dat zit iedereen op het verkeerde been.

[1:17:01] Dat is meer dan zomaar een losse vraag. Een reactie op het akkoord met de gemeente zegt de staatsssecretaris. We staan aan de vooravond van de meest ingrijpende verandering van de jeugdzorg. Sinds de decentralisatie van tweeduizend vijftien. Als ik daarop inhaken. We zien dat de gemeente de jeugdhulp niet aankunnen. De druk om steeds intensiever samen te werken en op te schalen is groot. Intussen blijft het duwen en trekken in de moeizame zoektocht naar samenwerking. De vraag kan worden gesteld of de jeugdhulp misschien beter naar de provincies en het rijk kan worden getild. Ik sluit daarom opnieuw af met een vraag naar visie.

[1:17:34] Dit is temeer van belang nu duidelijk is dat het akkoord slechts uitstel van executie is over de bezuinigingen.

[1:17:41] Voorzitter, afrondend twee vragen wil de staatssecretaris ingaan op de constatering dat dit decentralisatie mogelijk toch niet zo'n goed idee was het hele hervormingsagenda uiteindelijk neerkomt op sleutelen aan het verkeerde ons ontwerp en kan hij uitleggen waar de bezuiniging van vijf, honderd elf miljoen euro uit het coalitieakkoord vandaan moet komen.

[1:18:00] Dankuwel, dankuwel mevrouw pvv. Een vraag van niet. Peters.

[1:18:04] Dankuwel. Voorzitter

[1:18:07] is er eerste opmerking de jeugd zorg terugbrengen naar de provincie of het rijk. Daar kwam er net vandaan dat er heel veel problemen tenminste moest weg weer terug te brengen. Dan denk ik. Dat is pas boemerang beleid. Maar goed. Mijn vraag is een andere is begonnen we inleiding met te zeggen. Het systeem is een beetje rot woord. Het ervaren en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar hoe is de vraag aan u bedoelt u met systeem. De set van organisatie allemaal of set van verwachtingen die wij eigenlijk hebben van wat zorg is.

[1:18:35] Mevrouw bouwen,

[1:18:38] Is die vraag niet helemaal maar dat ik dat dat betekent dat zorgde de oplossing is voor problemen die overal ontstaan

[1:18:43] op dat zorg geluk voor iedereen kan kan regelen dat het bestaanszekerheid probleem.

[1:18:49] Dank u wel, meneer peters, mevrouw paul.

[1:18:53] Ik bedoelde in mijn tekst. Het eerste,

[1:18:56] maar ik ben het daarom interrumpeerde ik de heer peters hier zojuist ook op. Ik ben het wel eens met dat tweede. Ik denk dat we met een veel groter overkoepelend probleem zit onder andere van zingeving van heel erg veel sociale druk die ontzettend is toegenomen. Als je kijkt naar hoe dat tijdens mijn eigen jeugd was zwaar. Dat was met allerlei groepsdruk om te gaan op de middelbare school kan ik me niet voorstellen hoe dat nu moet zijn met alle sociale media en alle contacten en hoeveel effectiever pesten en uitsluiten verloopt, hoe ons het dingen als fomo bestonden toen nog amper toen je alleen msn had, laat staan hier goed afijn. Hij heeft inderdaad dat was toen nog cool. Nee dus dat is goed. Grootmoeder vertelt maar afijn deelnemer. Dus het lijkt me heel erg zwaar om nu puber te zijn of of jongeren. Dus ik denk dat er inderdaad grotere problemen zijn dat de existentieel vraagstukken zijn in die zin daarom ook mijn complimenten eerder aan de heer peeters. Ik denk dat dat een heel belangrijk vraagstuk is waar ook de politiek zich over moet buigen. Tegelijkertijd denk ik wel dat het lastig is een ergens misschien ook gevaarlijk is om een dergelijke cultuurverandering van bovenaf vanuit de politiek aan te willen sturen. Dus dat dat is een vraagstuk waar ikzelf wat mee worstel. Maar het is een heel interessant punt wat de heer peeters aanstipte. Maar goed daar ging mijn tekst

[1:20:18] dit niet over. Het ging over dat eerste.

[1:20:22] Dankuwel.

[1:20:23] Dan zou ik nog op een eerste punt. Want dat glipten er een beetje langs en ik snap de heer peeters zegt over een decentralisatie. Ik kom zelf een conservatieve liberale partij die dus ook voor een kleine overheid is een voor dingen op zo laag mogelijk of op zo lokaal mogelijk niveau aanpakken en vanuit dat idee denk ik dat het goed is om zoveel mogelijk laag complexe zorg vanuit de gemeentes te leveren. Tegelijkertijd denk ik ook de anorexiapatiënten zijn zojuist bijvoorbeeld ook genoemd dat bepaalde hoog complexe jeugdzorg niet gemeentelijk vormgegeven kan worden en dat de roep vanuit de gemeente, waarbij de decentralisatie ook als we eerlijk zijn er verkapte bezuiniging slag was en waarbij ze nu aangeven. We kunnen het domweg niet bolwerken die die niet alleen maar kunnen beantwoorden met wanneer we nou eenmaal zo gekozen en terugkerende boemerang beleid liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zou ik willen zeggen.

[1:21:14] Dankuwel. Mevrouw paul meneer peters vervolgvraag.

[1:21:17] Dankuwel om de laatste

[1:21:19] ook deels eens. Maar dat dan nog even naar niet doen. Mijn mijn punt was eigenlijk van dat als wij iets proberen op te lossen. Dus er zijn allerlei problemen in de in de jeugdzorg. Dit is in de in het systeem. De organisatoren organisatorische systeem en als we dan dingen proberen op te lossen. Maar we doen het wel vanuit dezelfde verwachtingen die wij nu steeds hebben dan denk ik dat er dus niet kan

[1:21:39] dat we dat de weg die we met de jeugdzorg zijn opgelopen. Dat ie gewoon heilloos is dat we dat dat gewoon echt niet niet bestaat en dat de en dat we wel. Misschien kan ik niet een cultuurverandering van bovenaf veranderen. Maar ik kan wel vanaf. Hier gaan nadenken van wat voor opdracht hebben we eigenlijk al die mensen gegeven moment nog een is realistisch of gaat dit per definitie kapot

[1:21:59] en steeds duurder worden.

[1:22:01] Wij kunnen klagen dat het schandalig is zo maar dat dat we fundamentele moeten gaan bedenken van de opdracht en de rol van jeugdzorg die we eigenlijk in dat vinden we eigenlijk van die mensen.

[1:22:12] Dankuwel. Meneer, mevrouw.

[1:22:16] En dat is een hele belang.

[1:22:16] Ik vraag die de heer peters die stelt, maar ik zou eigenlijk liever zien dat we hier dan een tweesporenbeleid hanteren dat we op dit moment omgaan met de acute problemen die we nu hebben. De tekorten die we nu zien de voorstellen in de brandbrief gaan uitwerken dat we gaan kijken naar de wachtlijsten, met name op het gebied van de hoog complexe zorg hoe we dat beter vorm kunnen gaan geven, bijvoorbeeld op provinciaal dan toch weer landelijk niveau dat we daarmee aan de slag gaan, zodat die kinderen die nu echt in een noodsituatie zitten niet in de kou blijven staan en dat we simultaan daaraan even goed gaan kijken naar hem. Maar hoe zien wij dit nou precies voor ons. Wat is ons beeld van de verhouding tussen staat en burger. Welke rol moet zorg daarin spelen. Wat is eigenlijk aan het rijk. Willen we niet veel meer teruggeven aan het gezin. Hoeveel rol spelen de ouders nog nemen wij niet veel te veel zorg en opvoeding staken over van ouders is dat wel goed. Kan het rijk dat adequaat invullen et cetera, et cetera. Ik denk dat het hele belangrijke vraagstukken zijn. Ik zou heel graag zien dat het kabinet daarover met een overkoepelende visie komt graag zelfs wil het ook graag over hebben. Maar ik denk dat dat ik wil hem graag samen met de heer peter schrijver vind ik hartstikke leuk. Gebruiken we de zaal sociaal katholieke leer als basis gaan we samen doen. Top. Maar ik denk dat dat geen recht doet aan de kinderen die op dit moment zeggen ik kom er niet uit horen net ook aantallen over hoeveel jongeren zelfmoord plegen op dit moment. Dat gaan wij niet als wij nagaan denken over zingeving en sociale cohesie daarmee oplossen. Dus graag. Maar als tweede spoor naast het oplossen van acute problemen.

[1:23:52] Dankuwel. Mevrouw pouw verweij had nog een vraag hoefkade.

[1:23:57] Ja. Dank. Voorzitter. Ik hoor mevrouw pouw verweij zeggen dat het niet makkelijk is voor jongeren om op te groeien in dit tijdsgewricht. En toen zei nog iets over leeftijd. Toen dacht ik. Goh

[1:24:08] dat zelf ook voor mezelf te rekenen dat welke categorie val ik dan maar ik wat wat me dan kijk aan de ene kant vind ik dat goed en ook de sushi. De cijfers zijn net genoemd en die zijn natuurlijk ook vreselijk, maar tegelijkertijd zien we ook. Dat is dat onderzoek wat unicef heeft gedaan

[1:24:25] dat we van de eenenveertig welvarende landen dat we dat onze jongeren op de eerste plek staan als het gaat over een fysieke en mentale bevinden

[1:24:34] mij verbaasd dat als je dat zo bekijkt en

[1:24:39] ik ben benieuwd wat u er eigenlijk van vinden omdat u zo nadrukkelijk zei van ja het is niet makkelijk om op.

[1:24:43] De goede,

[1:24:44] Daar zit ook wel een redenatie in dat veel jongeren ongelukkig zouden zijn als ik het zo beluister en dat herken ik eerlijk gezegd niet. Ik spreek veel

[1:24:54] jongeren u ook waarschijnlijk. En ik vind ze altijd wel optimistisch in het leven staan.

[1:24:59] Dankuwel, mevrouw paar.

[1:25:04] Ja voorzitter, ik op die laatste opmerking ben ik toch een beetje geneigd om te reageren met ja dat mag ik eerlijk gezegd hopen. Ik denk dat als we alleen nog maar jongeren gaan spreken die terneergeslagen en niet meer optimistisch zijn. Je hoop dat jongeren die aan het begin van hun leven staan die aan een aan een studie of een opleiding gaan beginnen. Die gaan werken die alle kansen nog mogelijk voor zich hebben liggen dat ie inderdaad met enig optimisme het leven tegemoet gaan. Tegelijkertijd kan ik niet zo heel erg veel met dit soort ranglijstjes. Wij zien ook dat nederland het heel erg goed doet in de lijstjes van van welvarendheid. Als je het vergelijkt met andere landen. Tegelijkertijd hebben de mensen met een laag inkomen die deze winter hele film kachel uit hebben staan, omdat de energierekening niet konden betalen. Hebben daar geen boodschap aan. Dus ik vind ranglijstjes over dat nederlandse jongeren gelukkiger zouden zijn dan andere jongeren. Daar heb ik niet zo heel veel boodschap aan als je kijkt naar de hele zorgelijke cijfers uit de jeugdhulp.

[1:25:59] En dus ik zie hiervan wel degelijk een ander beeld dan dat. Mijn collega's suggereert zeker ook als ik naar de brandbrief kijken naar de andere stukken die ons in voorbereiding van dit debat zijn toegestuurd.

[1:26:11] Dankuwel meneer vergadering nog vraag.

[1:26:15] Ik kan u heel goed volgen, mevrouw feit, maar ik. Het gaat mij er met name om en het is in dit rondje al een paar keer gebeurd dat een aantal mensen al de oorzaken van de problematiek hebben genoemd

[1:26:26] en die is veelvoudig zijn heel veel prikkels voor jongeren en het is heel lastig om keuzes te maken. Dat was ook een tijd geleden. Dat heeft u zelf al in uw betoog ook aangegeven, maar toch denk ik van zou je zou je dan niet meer willen weten waar het nou echt vandaan komt en waar komt dat vandaan. Zit dat bij de ouders in bij de jongeren zit het in de samenleving. De vragen die we stellen en ik hoor ze altijd voorbij. Meneer van der staaij zei je vraagt een professional en we weten het wel ja dat klopt. Die spreek ik ook maar maar we weten het niet precies. We kunnen het niet goed verklaren waar het nu toe komt en ik vind dat als je iets verbeterd

[1:27:00] dat je echt goed moet weten waar het probleem nu echt zit dan kun je de jeugdzorg ook zo hervormen dat die goed aansluit op de ontwikkelingen in de samenleving. Bent u dat met mij eens?

[1:27:11] Mevrouw pouw verweij,

[1:27:17] Ik ben het niet helemaal met mijn collega's eens dat we de oorzaak niet kennen. Ikzelf heb daar in ieder geval wel een duidelijke ideeën over en ik denk dat dat voor een belangrijk deel te maken heeft met zingeving met losgezongen zijn. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat dit bij uitstek en generatie is.

[1:27:36] Die opgroeien.

[1:27:38] Zonder ouders thuis. Het ouders die allebei werken waar het bij mijn generatie nog heel normaal dat ik ken ik ken de term sleutel kinderen nog. Er werd met een bepaald soort de over gesproken als allebei de ouders werkten. Dat is echt anders. Ik ken bijna geen kinderen in de klas van mijn waarbij een oude fulltime thuis is. Dat is overigens ook iets waarbij ik toch mijn collega's van de coalitie ook aan zou willen kijken wat die nu toch weer inzetten op een fulltime bonus en op met name moeders meer laten werken. Er is sinds kort ook weer een waarschuwing gekomen over dat de zorgtaken voor gezinnen niet rond te krijgen zijn. We hebben het over zorg voor de kinderen. Maar bijvoorbeeld ook over mantelzorg. Dat heb ik nu namelijk over het nucleaire gezin. Maar het is groter dan dat de kring daarbuiten is ook weg komen te vallen. Want die zorg voor oma is ook niet meer te realiseren. Want als je allebei een fulltime baan hebt en je moet voor de kinderen zorgen dan is er voor om al helemaal geen tijd meer systemen daaromheen zijn komen weg te vallen. De ontkenning en we zien dat het gemeenschapsleven onder druk staat et cetera, et cetera. Ik denk ik. Zoek daar de kern. Dat zal u van een toch relatief conservatieve politica wellicht niet verbazen. Ik zoek het in zingeving en gemeenschapszin. Dus vandaar mijn complimenten ook naar de heer peeters. Ik hoorde de heer van der staaij ook gelijksoortige dingen zeggen. Dus ik ben het er eigenlijk niet zo mee eens dat de problemen zo onduidelijk zijn. Ik denk dat we een hele duidelijke trend zien liberaal individualistisch beleid de afgelopen pak m beet twaalf jaar en dat we daar een probleem moeten zoeken en dat is ook moeten gaan oplossen.

[1:29:17] Dankuwel

[1:29:18] dan

[1:29:20] dan komen we bij mevrouw van der plas namens d. En nu het woord.

[1:29:25] Dankuwel. Voorzitter inwoners van nederland en speciaal

[1:29:30] de jeugd in nederlands

[1:29:32] de jeugdzorg in nederland. Die loopt vast schrikbarend aantal jongeren heeft jeugdzorg nodig en daarnaast loopt de behandelduur van jongeren in de jeugdzorg steeds verder op.

[1:29:41] We zien partijen grote winst te maken en we zien op andere plekken grote tekorten. We zien enorme werkdruk en bovenal. We zien dat het zo niet werkt.

[1:29:51] Er moeten structurele verandering komen en daar is iedereen het denk ik hier wel over eens.

[1:29:56] De weg daarnaartoe. Die is iets minder duidelijk.

[1:30:00] Voorzitter, ik heb het al eerder ingebracht. Maar de bezuinigingen die het kabinet wil staan. Wat mij betreft haaks op een zorgvuldige transitie in de jeugdzorg.

[1:30:09] Weliswaar heeft het kabinet toegezegd de bezuinigingen voor tweeduizend, vierentwintig in tweeduizend, vijfentwintig te verzachten, maar vervolgens wortelt in tweeduizend, zesentwintig ingaan als en dit maakt het haast onmogelijk voor om voor gemeenten om jan

[1:30:24] langjarige contracten te sluiten, terwijl dat juist nodig is om een transitie te kunnen maken

[1:30:29] en welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris voor gemeenten om dat toch te doen met deze financiële beperkingen.

[1:30:36] De jeugdzorg moet kind centraal staan, maar er zijn zoveel instanties betrokken bij de zorg voor hun kind dat eerder het proces centraal staat dan het kind en de algemene rekenkamer noemt het proces rond het kind een proces van georganiseerde onmacht en rekenkamer zegt en ik citeer voor de jeugdbescherming is de jeugdwet welbeschouwd uitgelopen op een mislukking.

[1:30:57] De kritiek van de rekenkamer die is niet mals. De hervormingsagenda jeugd moet de oplossing bieden, maar gaat dat wel gebeuren.

[1:31:05] De algemene rekenkamer heeft er in ieder geval weinig vertrouwen in. Graag een reactie van de minister erop.

[1:31:11] Voorzitter, de kinderbescherming stelt voor om eerst een brede visie te formuleren op wat kinderen nodig hebben en gaat niet alleen over de mentale gezondheid, maar het gaat ook over de kwaliteit van hun leefomgeving

[1:31:23] en ik sluit me daarbij aan. Het gaat bijvoorbeeld ook om armoede, ggz problematiek van de ouders huisvestingsproblemen, werkdruk en de complexe scheidingen.

[1:31:33] Als het kind zien als probleem, dan missen we een groot deel van de context.

[1:31:38] Voorzitter, ik wil de staatssecretaris vragen op welke wijze gaat de hervormingsagenda er zorg voor dragen dat het kind en zijn omgeving daadwerkelijk centraal staan en tegelijkertijd maak me ook zorgen over het gebrek aan daadkracht in het hier en nu.

[1:31:52] Want als wij gaan wachten op de hervormingsagenda en alles wat nog uitgedacht moet worden. Wat doen we dan in de tussentijd? De problemen zijn te urgent om oplossingen vooruit te schuiven. De kinderombudsman schrijft de ouders en kinderen kunnen niet langer wachten op een nieuw stelsel systeem of agenda.

[1:32:10] De algemene rekenkamer heeft over hervormingsagenda gezegd het zal hoe dan ook jaren duren voordat de jeugdbeschermers en kinderen de positieve effecten van de voorgenomen afspraken en wetswijzigingen. In de praktijk zullen de praktijk zullen ervaren.

[1:32:24] Dus voorzitter, wat gaat de staatsssecretaris nu doen.

[1:32:28] Net als in andere onderdelen van de zorg vormen administratieve lasten in de jeugdzorg. Een grote belemmering

[1:32:33] kunnen we hier geen snelle stappen in maken welke regels zijn echt essentieel? Welke kunnen worden geschrapt. Welke regels werken elkaar tegen? Kan de staatsssecretaris dit in kaart brengen en ook welke regels mogelijk bij andere ministeries een goed jeugdbeleid in de weg.

[1:32:54] De excuses,

[1:32:55] Wat mij ook zorgen baart is dat kinderombudsman schrijft dat we te veel beleid maken op opinies en te weinig op kennis. De ombudsman doet een oproep om te komen met een landelijk op wetenschappelijk onderzoek gestoeld beeld van welke kinderen gebruik maken van de verschillende vormen van zorg en in welke regio's het juist goed of minder goed gaat, is de staatssecretaris bereid om dit te doen en hoe ziet de staatsssecretaris deze oproep?

[1:33:23] Voorzitter, tenslotte

[1:33:25] wachtlijsten in de jeugdzorg loopt soms wel tot anderhalf jaar op

[1:33:29] in tweeduizendzeventien is al een motie aangenomen om in iedere regio persoon aanstellen met doorzettingsmacht die kinderen en jongeren die te lang moeten wachten kan doorgeleiden naar een andere aanbieder die wel plek heeft. Ik hoor dat deze motie. Ik hoor dat deze motie niet of niet goed wordt uitgevoerd, kan de staatsssecretaris daar eens naar kijken en er zorg voor dragen dat deze motie wel goed.

[1:33:51] De uitgevoerd,

[1:33:53] Dankuwel. Mevrouw vroeg nog een vraag van meneer peeters en meneer raaijmakers eerst peters.

[1:33:58] Ik heb er misschien twee laatste een eerste slokje water

[1:34:03] is echt vervelend dat dat voor u, mevrouw van der plas beterschap,

[1:34:08] maar ik kan de vraag is de volgende heeft het terecht in het systeem. De organisatie transitie. Een ander stelsel andere agenda en zo. Dan wil ik eigenlijk een beetje dezelfde vraag stellen die ik ook aan mevrouw boven bijstellen is de betekent dat een aanpassing. Een beetje een organisatorische vorm dat wij hier de oplossingen bedenken door dingen waar we tegenaan lopen die dan wellicht weer straks de oorzaak zijn van weer andere problemen of moeten we misschien toch fundamentele gaan aanpakken en echt nadenken van wat voor plek willen wij dat de jeugdzorg in ons land. Eigenlijk heeft een hoe ver gaat eigenlijk de de taak van overheid als het gaat om jeugdbescherming. Eigenlijk vinden wij dat dus ook op die manier laat het dan maar even zoals mevrouw boven bij het ene niet laten het andere een ieder geval echt doen want als wij het urgente probleem kunnen we misschien iets aan proberen te doen. Zeker doen. Maar het hele grote belangrijke probleem niet aanpakken. Dan houden we dit ge sodemieter tot in het einde der tijden, vrees ik.

[1:34:57] Dank wel mevrouw van der plas.

[1:35:00] Ja daar ben ik het wel een beetje mee eens met de heer peters is eigenlijk een beetje de reden van mijn vraag van hoe ziet het cda dat in dat integrale beleid. En wat ik eigenlijk vind is dat nederland

[1:35:13] dat we eigenlijk.

[1:35:15] We moeten is gaan bepalen wat willen wij met nederland. Hoe willen wij dat nederlands eruitziet het wat voor voorzieningen.

[1:35:24] Voor wie is er plek. Dat klinkt heel hard. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn op het gebied van arbeidsmigranten. Welke arbeidsmigranten hebben echt nodig? Welke expats hebben hier misschien geen toegevoegde waarde of misschien wel maar het gaat ook over de zorg. Hoe willen we dat de zorg eruitziet. Hoe willen we dat we met onze ouderen omgaan. Wat willen we met ons land en

[1:35:46] wat ik zie en dat is zeker niet de enige daarin

[1:35:50] is dat wij nog steeds in een systeem zitten van allemaal ministeries en elke vier jaar komt er ook weer een ministerie bij het gaat om ministerie af omdat we iets belangrijk zijn gaan vinden of iets minder belangrijk zijn gaan vinden maar een langjarige visie op

[1:36:06] hoe nederland eruit moet zien. En wat willen we met nederland die ontbreekt en dat klinkt nu een beetje abstract misschien want dat kun je niet morgen regelen. Maar ik zou wel bij een nieuw kabinet mijn vooruitlopen op een volgend kabinet die de hoe dan ook komt. Ik bedoel of het over twee jaar is voor eerder dat ze dat ze moeten even verder. Maar dat in een nieuwe coalitie wordt gekeken heb ik al eens eerder gezegd niet zozeer naar een regeerakkoord, maar naar een regie akkoord dat regie gaan nemen op een langjarige visie op hoe nederlandse uit moet zijn. En dan integraal met alle ministeries verweven want anders blijven we pleisters plakken en hapsnap zeg maar met alle respect voor alle ministeries en mensen die er werkten. Dat is een beetje mijn beeld op ons land.

[1:36:56] Dankuwel, mevrouw van der plas. Meneer beter.

[1:37:00] Afsluitend. Ik moet zeggen ik vind hem prachtig en heel veel antwoord van mevrouw van der plas. Ik ben er heel blij mee. Maar ik denk wel dat we dat niet over hoeven te laten per c aan een volgend kabinet. Maar we kunnen er ook zelf zoals wij hier in de kamer op een. Want het is echt zo wij.

[1:37:13] We pakken meestal één of twee puntjes en daar oplopen hameren in plaats van dat we eigenlijk zouden kunnen tekenen uittekenen van hoezo we eigenlijk willen dat het was als we begonnen. Dus ik ben heel lenig oproep is

[1:37:25] wachten op een op een kabinet dat het eventueel beter kan doen ofzo. Lijkt me niet nodig. We kunnen samen nu ook al aan beginnen.

[1:37:32] Dankuwel dankuwel, mevrouw van der plas.

[1:37:35] Dat is wel interessant dat de heer peters. Dat zegt. Want toevallig zal ik toen net stroom eigenlijk een beetje hetzelfde te denken. Toen dacht ik toen we hiermee bezig waren met

[1:37:45] discussie tachtig van eigenlijk is het heel raar want we zitten hier met allemaal partijen die allemaal hetzelfde doel hebben en dat is het beste voor onze jeugd beste voor onze kinderen.

[1:37:56] Toch zitten we allemaal iets anders te doen. Dat schoot door mijn hoofd en en eigenlijk is het heel vreemd, want we zitten hier met partij kleuren. Maar volgens mij doel wat we nastreven heeft helemaal geen partij kleur. Het is niet links of rechts. Om goed voor onze kinderen te willen zorgen te zorgen dat we dat vangnet hebben of te zorgen dat ze die trampoline hebben. Dat is gewoon iets wat we eigenlijk allemaal willen en het zou misschien voor ons zelf ook nog wel eens goed zijn, want alleen het pad ernaartoe is anders. Maar het doel is hetzelfde,

[1:38:25] misschien zelfs we onszelf ook wel eens goed zijn om misschien in in commissieverband daar eens een keer met elkaar over te hebben van wat doen we nou zelf eigenlijk fout in dit beleid. Want we zijn er allemaal bij. Elke vier jaar zitten hier ook weer andere personen of peil. Zal ik ook hier niet meer zitten, zal er ook hier iemand anders. Dit geldt voor ons allemaal. En dat zou ik eigenlijk wel graag willen. Dus dat is misschien wel iets voor een volgende procedurevergadering dat een keer te agenderen.

[1:38:51] Wat kunnen wij zelf daaraan doen? In plaats van ook alleen naar het kabinet te kijken wat ik heel graag doen natuurlijk. Maar het is ook heel goed te kijken in een spiegel in plaats van een verrekijker.

[1:39:03] Dankuwel. Mevrouw van der plas dat ik zie uit naar de volgende procedurevergadering. Meneer raaijmakers nog.

[1:39:09] Vraag dankuwel. Voorzitter, mevrouw van der plas, die gaf aan van de jeugdzorg loopt vast te zijn. Een grote wens de enorme werkdruk en we kunnen niet langer wachten voor de kinderen en ouders. Ik denk zeker een analyse die we die we voor een groot deel kunnen delen en ik vroeg me af. En daar heb ik eigenlijk wat minder over gehoord en de bijdrage van mevrouw van der plas. Dus ik hoor graag de kans geven om het nu nog te schetsen. Wat zijn structurele veranderingen in de jeugdzorg die wat betreft btw echt genomen moeten worden.

[1:39:38] Mevrouw van der plas,

[1:39:40] Ten eerste kijken naar het kind het kind centraal stellen en niet het proces centraal stellen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is

[1:39:48] en dan ook om dat is een tweede, maar niet zozeer de tweede belangrijkste maar tweede waar ik aan denk is inderdaad in die regelgeving, zodat de mensen die in de jeugdzorg helpen en werken en verzorgen dat hij dat werk kunnen doen wat ze graag willen doen en niet als boekhouder hadden willen worden. Dan hadden ze wel boekhouder geworden dan de hele dag in de boeken administratie kunnen doen. Maar die mensen zijn de jeugdzorg ingegaan met een bepaald bepaalde gedachte die willen het werk gewoon graag doen. We willen het werk

[1:40:25] we graag voor de jeugdzorg die die hebben we gewoon ook een bepaald ideaal die studeren daarvoor die werken daar hard voor. En als die tegen muren blijven oplopen, bijvoorbeeld van de bureaucratie en wij hier dus met z'n allen de hele tijd maar roepen dat het minder moet met de regelgeving, maar vervolgens gebeurt er niks.

[1:40:42] Dan kunnen we hier tot in de eeuwigheid gaan debatteren maar lossen dat niet op. Dat zijn twee dingen waarvan ik zou zeggen van pakt dat heel snel aan.

[1:40:52] Dankuwel. Meneer raaijmakers nog een vraag. Ik denk.

[1:40:54] Ik een goed punt waarmee ik het zou ook eens ben. Een ander punt wat ik nog zou willen vragen. Het gaat vaak over de beperken van de reikwijdte dat we aangeven van wat is nou ligt jeugdzorg. En wat is nou zware jeugdzorg en dat we moeten aangeven van oké die zware jeugdzorg. Daar gaan we extra prioriteit aan geven, zodat die gevallen met bijvoorbeeld anorexia sparen autisme eerder geholpen worden en ik vroeg me af of mevrouw van der plas die analyse ook deelt en ook wel meedenken over maatregelen die in die richting gaan.

[1:41:20] Mevrouw van der plas,

[1:41:23] Ik vind het een lastige moet ik eerlijk zeggen

[1:41:26] want als je zeg maar in de zware jeugdzorg zit

[1:41:31] dan ben je eerder al in de lichte jeugdzorg geweest en kennelijk is daar iets misgegaan waardoor het heeft kunnen doorgaan of escaleren of en niemand wordt geboren met zware psychische problemen bijvoorbeeld of zware problemen aan zich.

[1:41:48] Dus dat is ook een proces. Dus ik ben een beetje bang dat als we ons alleen maar gaan focussen op dat dat die zware jeugdzorg. Hoewel ik dat heel belangrijk vindt dat dat daarom schuurt het ook natuurlijk

[1:41:59] en niet in die ligt de jeugdzorg aandacht gaan besteden. Dan gaat er vanuit jullie niet lichte zorg zal uiteindelijk na die zware zorg naar omdat er gewoon te weinig of er aandacht voor is ofwel te weinig geld voor is of te weinig mensen voor zijn. Dus nogmaals, ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Ik vind het een hele lastige overweging eigenlijk.

[1:42:23] Dankuwel. Meneer raaijmakers.

[1:42:25] Ik snap het dilemma wel dat mevrouw van der plas hier schetst. Maar van de andere kant wil ik er ook op wijzen dat zij haar bijdrage ook heeft stilgestaan bij de grote wenste zij ze nadrukkelijk die gemaakt worden in de jeugdzorg veld en dat we vaak zien als bijvoorbeeld kinderen last hebben van faalangst of of minder vertrouwen. Dat zijn natuurlijk vervelende zaken. Maar dat kunnen we toch wel noemen onder het kopje legt de jeugdzorg en de zin dat bureautjes daar toch wel. Ook al veel geld aan verdienen en ik hoorde en de analyse van mevrouw van der plas dat ze dat ook al fonds. Dus hoe kijkt ze dan met die achtergrond aan tegen de voorgestelde maatregelen ook uit het coalitieakkoord om daar wel wat aan te gaan doen. Mevrouw van.

[1:43:03] Was.

[1:43:06] Dat is kijk, we zien sowieso in alle sectoren dat er een enorme wirwar is van consultants en adviesbureaus en

[1:43:16] die geld verdienen aan wat dan ook wat ik opzich ook weer.

[1:43:23] Ja dat mag iedereen mag ondernemer zijn. Iedereen mag een bureau beginnen. Iedereen mag iets gaan doen en wie zijn wij om dat te verbieden.

[1:43:33] Maar ik kom terug op mijn eerste punt wat ik als antwoord had op de heer peters. Kijk als een kind met faalangst

[1:43:43] en er is een bureaus die het kind helpt dan kan dat kind misschien best wel goed geholpen worden. Dat kan ik niet beoordelen en het kan ervoor zorgen dat het kind eigenlijk verder kan in het leven en dus niets in de zware jeugdzorg terechtkomt, vindt een beetje naar het termen. Waar moet ik eerlijk zeggen maar laten we dat even voor het gemak. Zo zo noemen.

[1:44:02] Ik heb in mijn nabije omgeving. Iemand die dus had faalangst gehad en die is uiteindelijk in zwaar in de ggz in de psychiatrie terecht gekomen met zware geestelijke problemen en daar wil ik niet zeggen dat dat puur en alleen door faalangst komt, maar het is wel een signaal op vroege leeftijd. Het is al een signaal dat er iets niet helemaal goed gaat. Dus ik vind dat er ook in een heel vroeg stadium al goed naar gekeken moet worden. Juist om te voorkomen dat het laat gaat escaleren en is misschien misschien trekt nu ook een hele rare vergelijking maar zie je het bijvoorbeeld met in de ouderenzorg doen we heel veel aan val preventie. Om ervoor te zorgen dat ouderen niet vallen en een heup breken en dan in een ziekenhuis en in de zware zorg terechtkomen. Dat doen. We hebben heel veel aandacht voor omdat ze ervoor te zorgen dat dat niet gebeurd. En eigenlijk zou je dat ook in die val preventie zou je eigenlijk ook in de jeugd of in het opvoeden van kinderen of hoe je het ook noemen, wil de jeugd zou moeten hebben dat je al aan de voorkant gaat kijken van waar zien we de signalen en dan kun je al heel veel mee bereiken. Wat ook uiteindelijk waarschijnlijk weer heel veel geld gaat schelen. Dus niet heel veel meer hoeft uitgegeven in die zware zorg.

[1:45:15] Dankuwel. Dan geef ik graag het woord aan de heer c d. Namens de christenunie.

[1:45:20] Dank voorzitter,

[1:45:22] Een quote.

[1:45:23] Wij geloven dat het voor jongeren belangrijk is te leren omgaan met alle uitdagingen van het leven en dat het normaal moet zijn het daar met elkaar over te hebben en zo nodig ook hulp te vragen, bijvoorbeeld op school. Dat zegt marieke snel projectleider van think

[1:45:37] op school in de stentor die zich al tien jaar in de regels volle inzet. Hiervoor

[1:45:43] voorzitter jongeren hebben kaders en een stevige basis nodig, waardoor ze ook weerbaarder worden. En net als marieke zijn er zo veel jeugdzorgmedewerkers die zich met groot verantwoordelijkheidsgevoel elke dag weer inzetten voor de jeugd.

[1:45:56] Mijn dank en complimenten voor uw werk, want het is niet makkelijk.

[1:45:59] En toch doen zetten

[1:46:01] keer op keer weer.

[1:46:03] Voorzitter, de staatssecretaris is een aantal weken geleden een maatschappelijk debat gestart of in ieder geval een poging daartoe over de hoge aantal aantallen kinderen en jongeren die professionele hulp vragen en krijgen.

[1:46:17] Voorzitter, laat ik vooropstellen. Ieder kind moet de juiste zorg krijgen die ze nodig hebben.

[1:46:23] Maar wat me opvalt in de kamer is dat wij

[1:46:27] dat wij bepaalde onderwerpen isoleren van elkaar, terwijl er ook iets maatschappelijk aan de hand is en het daar ook over moeten hebben. Ook in de jeugdzorg en dat is dat het aantal jongeren dat in de jeugdzorg komt of gebruik van vuurwerk zorgt dat stijgt

[1:46:41] en het stijgt

[1:46:42] en het stijgt

[1:46:43] de stijgt

[1:46:44] voor deze maatschappij maakt kinderen ziek.

[1:46:48] We hebben we het niet over

[1:46:49] voor ze. Er wordt extreem veel jeugdzorg ingezette.

[1:46:52] Dan is een terechte vraag om te stellen is dat altijd nodig.

[1:46:58] Ik ik blijf erbij. Ieder kind moet de juiste zorg krijgen. Maar voorzitter is dat altijd het geval.

[1:47:04] En ten tweede wat kunnen we doen aan de oorzaken achter deze groeiende behoefte die niet lijkt op te houden aan jeugdzorg.

[1:47:12] Voor zover en een belangrijke vraag. Daarbij is. In hoeverre kunnen we als samenleving nog accepteren? Dat levert niet altijd perfect gaat.

[1:47:20] Voel me daarom ook na de staatsssecretaris schade juist om dit gesprek op gang te krijgen zonder gelijk het ver het verwijt te krijgen dat dat er geen zorg beschikbaar of geen juiste zorg beschikbaar zou moeten zijn richting jongeren of dat alleen maar om geld zou moeten gaan. Voorzitter, het ene kan waar zijn

[1:47:39] en het andere ook

[1:47:40] voor de en ik denk dat door de juist door de juiste zorg te bieden, maar ook met hen te ontdekken wat de goede manier is met ouders om hun kind te leren met tegenslagen om te gaan en daar waar zorg nodig is dat ook zo vroeg mogelijk in te zetten we de maatschappij die volgens mij kinderen ziek maakt weer kunnen veranderen naar de samenleving dat kinderen niet alleen gezond, maar beter maken, maar ook gezond houdt, zodat ze geen hulp nodig hebben.

[1:48:05] Voorzitter, naar het nederlands jeugdinstituut noemt het in een in een recent essay, kinderen en jongeren hebben een hoopvol toekomstperspectief nodig is. De motor van hun ons ontwikkeling en te waar ik me zorgen over maken. Zijn kinderen die geen hoopvol toekomstperspectief hebben

[1:48:21] jongeren die meegezogen worden en in de criminaliteit zitten of er in dreigen te raken door een lichtverstandelijke beperking verblijf in de jeugdzorg door schulden of juist vanuit die cri die criminaliteit in schulden, dakloosheid en jeugdzorg dreigen te komen het de jongeren die aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd, maar extra kwetsbaar zijn die zomaar tussen wal en schip kunnen raken en in een vicieuze cirkel kunnen belanden. Voorzitter, ik heb in mijn leven aan teveel stap de files. Marcel deelgenomen in amsterdam.

[1:48:52] Dat zijn marcel vaak aan naar aanleiding van weer de jong persoon dat onnodig het leven heeft gelaten neergestoken doodgeschoten

[1:49:01] vastgezogen in de criminaliteit en de wereld waar ze niet meer uit kunnen voorstellen. Ook dat is jeugdzorg om te voorkomen dat jongeren er invallen, maar ook als erin zitten hoe we ze er weer uit krijgen en dat gaat nog niet goed genoeg.

[1:49:12] Ik ben blij met de brede preventie aanpak van jeugdcriminaliteit in negentien gemeenten worden nu aan aan gewerkt en ook vws is bij deze aanpak betrokken. Maar is er in die aanpak ook aandacht voor de risico's die er zijn voor jongeren in een jeugdzorginstelling die zelfstandig gaan wonen of vanuit de jeugdwet in de volwassen ggz komen wat oude contacten uit de criminaliteit of een oude wijk weten beter het snel weer te vinden en kunnen niet veel betere stappen zetten om de overgang naar de samenleving te versterken, waardoor terugval teruggedrongen dronken worden.

[1:49:42] Dan zal ik ook de komende maanden ook zoeken worden. Mag ik nog twee vragen stellen?

[1:49:47] U bent al ruim over de tijd heen.

[1:49:50] Dat een heel gelukkig. Voorzitter,

[1:49:53] voorzitter,

[1:49:55] allereerst blij dat de hervormingsagenda tot stand lijkt te komen. Ik vraag me af in of daar het aspect scheiden zonder schade ook voldoende in wordt meegenomen, kan de staatssecretaris daar iets over zeggen. En voorzitter, ik vraag me af of de staatssecretaris ook in samen hang met het onderwijs en minister wie wie wiersma ook veel meer op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg ook stoppen.

[1:50:19] Vakantie. Laat ik het voorlopig bij dankuwel meneer scheper.

[1:50:23] Dan komen we aan het eind van de eerste termijn van de zijde van de kamer. Ik schorsen voor een half uur. Dus dat is om tien

[1:50:29] een half uur

[1:50:32] voor de. Ik raad u ook aan om wat te eten als dat niet gedaan heeft. Dus wij schorsen tot tien voor half negen.

[2:21:22] Goede avond. Ik heropent de vergadering. Aan de orde is de beantwoording in eerste termijn aan de zijde van de regering,

[2:21:31] zoals we hebben afgesproken. We hadden acht interrupties totaal. Ik ga u ook vragen om toch de interrupties kort te houden.

[2:21:39] Ik ga u niet dwingen om het kort te houden. Maar ik ga wel vriendelijk verzoeken naar een minuut of of zoiets om van nou ja goed. U bent al minuten aan het woord. Dus je kunt overwegen om om er echt een vraag te stellen aan uw zijde doen en uw zijde wil ik ook graag vragen bewindspersoon om in uw antwoorden ook wat kort te houden, zodat we netjes om tien uur ook. Hopelijk kunnen eindigen.

[2:22:03] Het beste is dan dat ik ook mijn mond houden en het woord geven staatssecretaris van ooijen voor de beantwoording van de vragen en ik heb begrepen dat u dat in blokjes doet maar dat gaat.

[2:22:11] De toelichten,

[2:22:12] Dat klopt. Voorzitter.

[2:22:14] Maar voordat ik de blokjes toelichten. Toch eerst even wat anders

[2:22:18] met grote regelmaat krijg ik

[2:22:22] krijg ik rapporten waarin de noodklok wordt geluid over de mentale gezondheid van je horen

[2:22:28] stress

[2:22:30] de prestatiedruk

[2:22:31] eenzaamheid versterkt door social media gebruiken

[2:22:36] het beeld dat eigenlijk de helft van elke schoolklas zich eenzaam of gestresst voelt. Dat gaat mij aan het hart

[2:22:43] en ik heb de kamer goed gehoord. Het gaat eigenlijk iedereen hier aan het hart

[2:22:48] en daarover moeten we het gesprek voeren

[2:22:51] met elkaar.

[2:22:53] Zo kan het niet langer door

[2:22:56] de afgelopen weken hebben heel veel mensen zich hierover uitgesproken.

[2:23:00] Dat is heel goed en daar ben ik dan ook heel blij mee.

[2:23:03] Deze discussie die moet gevoerd worden.

[2:23:08] Maar voorzitter, ik wil ook in beeld rechtzetten.

[2:23:11] Ik heb zelf berichten gekregen

[2:23:13] van kinderen die mishandeld zijn

[2:23:16] die depressief zijn

[2:23:17] of die aan een eetstoornis lijden en die zich afvroegen.

[2:23:21] Dan heb ik dan geen jeugdzorg nodig

[2:23:25] en tegen hen wil ik zeggen. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan.

[2:23:30] Kinderen die echt zorg nodig hebben,

[2:23:33] moeten daar snel

[2:23:36] en goed

[2:23:37] terechtkunnen.

[2:23:39] Juist deze kinderen

[2:23:41] moeten we de jeugdzorg ingrijpend verbeteren.

[2:23:46] Het nederlands jeugdinstituut verwoorden in haar recent gepubliceerde essay dag een paar dagen geleden.

[2:23:52] Wat mij betreft erg krachtig. Ik citeer

[2:23:55] nu laat de recente onderzoeken toch zien dat steeds meer kinderen en jongeren mentale problemen lijken te hebben.

[2:24:01] Wat is er aan de hand

[2:24:03] en is meer jeugdzorg een passende reactie.

[2:24:06] Ons antwoord op die laatste vraag is nee.

[2:24:09] Er is een opgave voor de samenleving als geheel

[2:24:12] om de omstandigheden te verbeteren waarin kinderen en jongeren opgroeien.

[2:24:17] Einde citaat

[2:24:19] dit beeld van het instituut.

[2:24:20] Dat deel ik en daarom voorzitter, ben ik ook die maatschappelijke dialoog gestart.

[2:24:27] Voorzitter, en ik ben ook blij dat het in deze kamer ook resoneert. Want het is een gesprek wat we allemaal moeten voeren

[2:24:35] en ik hoop dat de komende tijd ook te blijven doen

[2:24:38] op de sportclub

[2:24:39] in het buurthuis op het schoolplein

[2:24:42] en aan de keukentafel.

[2:24:46] Voorzitter, en dan kom ik bij die andere mijlpaal die we maandag met de vng bereikte mag.

[2:24:52] Ondertussen is gewoon vraag van manier behandeld is.

[2:24:55] Voorzitter, dank dank de staatskas voor zijn inleiding. Want ik denk dat die bredere maatschappelijke discussie in de oorzaken dat we dat debat

[2:25:02] zeker vaker moeten voeren en dat gaan we wat mij betreft ook voeren, bijvoorbeeld bij het debat

[2:25:07] en de staatskas zij iets fundamenteels als het gaat om de samenleving moet breder. Het debat voeren over hoe jongeren zich voelen en

[2:25:15] hoe voorkomen dat jeugdzorg altijd maar als oplossing wordt geopperd. Ik was vooral benieuwd of het statiegeld kan ingaan in hoeverre ook breder in het kabinet dit debat wordt gevoerd dat ook breder is dan uw eigen portefeuille alleen sportverenigingen staan onder druk niet zo lang geleden constateren ook dat er steeds minder zwembaden zijn sportverenigingen die het moeilijk hebben, maar ook gewoon een kabinet waar u ook onderdeel van uit maakt. Die pleit voor een fulltime bonus. Wat ook weer niet ten goede komt aan dus ik ben benieuwd hoe u de opdracht breder voor het hele kabinet ziet

[2:25:50] in deze opgave waar u zeker niet alleen voor staat. Wat ons betreft.

[2:25:54] Dankuwel.

[2:25:56] Maar voorzitter dankuwel en eerder gezegd. Voorzitter,

[2:26:00] ik wil daar graag ruimhartig beantwoording richting eenmaal anders. Want ik denk dat hij gelijk heeft inderdaad ook breed in het kabinet zullen we dit gesprek moeten voeren.

[2:26:11] Want inderdaad, het gaat over veel meer domeinen het domein van de jeugdzorg. Sterker nog, eigenlijk zeggen we

[2:26:17] dat heb ik dus eerder gezegd

[2:26:21] in mijn uitingen. Het gaat vaak over andere domeinen

[2:26:25] die zorgen die kinderen hebben gaan inderdaad over bijvoorbeeld

[2:26:29] het klimaat op school. Die gaan bijvoorbeeld over social media waarin de staatssecretaris van digitalisering een belangrijke rol speelt. Die gaan bijvoorbeeld over de woningmarkt

[2:26:40] doet het kabinet niets of is niet bereid om die dialoog te voeren. Ik denk wel dat moeten doen. Er zijn twee mooie aanleidingen denk ik

[2:26:48] om het gesprek ook in het kabinet te intensiveren. Eerste is dat we met elkaar met. Ik dacht even zeven bewindspersonen

[2:26:56] vorig jaar die aanpak mentale gezondheid van ons allemaal hebben afgesproken.

[2:27:01] Dat is een mooie aanleiding om gesprek te intensiveren waar natuurlijk een heel brede range aan afspraken in zitten.

[2:27:08] Maar het tweede is ook denk ik gewoon de problemen die we nu in de jeugdzorg aantreffen. Die zouden ook denk ik breed in het kabinet moeten resumeren. Om het gesprek hierover verder aan te gaan.

[2:27:21] Voorzitter,

[2:27:22] want dan kom ik bij de tweede mijlpaal die maandag met de vng bereid of het tweede onderwerp en die mijlpaal die we maandag bereikte een principe-akkoord over de verbeteringen van de jeugdzorg,

[2:27:35] met name dan inderdaad het financiële kader

[2:27:39] en ik ben zeer blij met deze mijlpaal.

[2:27:43] Ik zeg er ook bij grotere de heer van der staaij. De andere.

[2:27:46] Ik had net als u,

[2:27:48] mevrouw westerveld. Ik vind allemaal gelijk in. Ik zeg het maar gewoon zoals het is ik had net als u deze mijlpaal graag veel eerder bereikt,

[2:27:58] maar de jeugdzorg landschap is ook taai complex en versnipperd. En dat vraagt dan ook om het goed doordenken hoe al die verschillende onderdelen samenhangen.

[2:28:10] Hervormingen in de jeugdzorg zijn broodnodig.

[2:28:15] Juist om de meest kwetsbare kinderen van tijdige passende zorg te voorzien.

[2:28:23] Tegelijkertijd en dat zeg ik er ook bij. Ook in deze inleiding staat de financiële houdbaarheid van het stelsel onder druk.

[2:28:31] De commissie van wijzen

[2:28:33] in haar advies van mij eenentwintig rijk en de vng nadrukkelijk opgeroepen maatregelen te nemen

[2:28:41] en afspraken te maken

[2:28:43] en dit advies van de commissie van wijzen is dan ook het vertrekpunt

[2:28:47] en ook het uitgangspunt van de financiële afspraken met de gemeente.

[2:28:53] Tot zover voorstellen. En dan wil ik eigenlijk naar de blokken naartoe gaan

[2:28:57] en dan kom ik allereerst bij een blok over de hervormingsagenda.

[2:29:02] Tweede blok gaat over de financiën,

[2:29:05] derde blok over de maatschappelijke dialoog

[2:29:08] en tenslotte blok overig

[2:29:16] en in de overige zitten best wel veel verschillende onderwerpen, zeg ik dan ook bij.

[2:29:21] Allereerst de hervormingsagenda

[2:29:25] allereerst vraag van de sp ook groenlinks en de partij van de arbeid. Wanneer is die hervormingsagenda inhoudelijk af en in de brief staat mij.

[2:29:36] Maar ik heb ook gezegd binnen zeer afzienbare tijd.

[2:29:39] Dus dat is de planning die we daar hanteren, moet ik wel bij zeggen. In mei stad die achterban consultatie dus een definitief akkoord zal natuurlijk pas na de achter mijn consultatie worden vastgelegd.

[2:29:53] De ervaringsdeskundige in de betrokkenheid van hen bij de uitvoering, met name het signaal van expats vraag van ook sp, groenlinks en dacht ook van de vvd bij de totstandkoming van de agenda zijn mind. Iedereen en de nationale jeugdraad en je er nadrukkelijk betrokken en zij hebben natuurlijk heel veel zicht op het perspectief van de jongeren zelf. Sterker nog, de en je er vertegenwoordig natuurlijk jongeren iedereen en mind brede zeker ook een cliënt perspectief.

[2:30:24] Natuurlijk zijn er nog tal van andere organisaties met wie we ook heel intensief samenwerken, ook over de

[2:30:30] verdere uitwerking van de agenda en op afzonderlijke thema's willen we natuurlijk heel graag met jongeren verder in gesprek

[2:30:39] expats is bijvoorbeeld

[2:30:40] expliciet betrokken bij het traject rondom de af en ombouw van de gesloten jeugdzorg

[2:30:46] en met het jongerenpanel. Mentale gezondheid heb ik

[2:30:50] overigens tot mijn eigen met mijn eigen groter plezier moet ik wel zeggen intensief opgetrokken.

[2:30:56] De totstandkoming van de aanpak mentale gezondheid van ons allen maal

[2:31:05] vraag van groenlinks en de partij van arbeid was ook gaan zorgaanbieders professionals en cliënten organisaties dan nu ook de hervormingsagenda tekenen. Wat verwacht de staatssecretaris hiervan

[2:31:17] en ik daar natuurlijk niet op vooruitlopen. Want uiteindelijk ga daar natuurlijk zelf over.

[2:31:23] We hebben de afgelopen periode heel intensief samengewerkt

[2:31:30] en ik heb dan ook goede hoop dat we een akkoord bereiken.

[2:31:33] Maar ik weet ook dat er nog een aantal expliciete aandachtspunten op tafel liggen en die hoop dan ook te beslechten in

[2:31:42] de komende

[2:31:43] hopelijk finale gesprekken

[2:31:46] dan de partij van de arbeid. De top drie aan prioriteiten vroeg de heer mohandis

[2:31:51] en een beetje flauw om uw vraag aan te passen. Dat wil ik niet doen. Maar ik wil graag een absolute topprioriteit doen.

[2:31:58] Dat is dat heb ik vaker gezegd en ik wil het hier nogmaals een keer herhalen.

[2:32:02] De zorg voor de meest kwetsbare kinderen

[2:32:05] moet in de jeugdzorg. Echt een stuk beter.

[2:32:08] Dat zou wat mij betreft. En verder hebben tal van dingen ook in de brief. Leest u heel veel principes waarop redeneren. Maar als u mij in het hart

[2:32:16] zo aankijkt en vraagt wat moet er nou echt beter dan zeg ik

[2:32:19] dan is dit de absolute

[2:32:21] de prioriteit.

[2:32:22] Meneer manders,

[2:32:24] Ik denk dat ik het zo een heel eind met staatskas mee kan gaan we eens als het gaat om top-prioriteit. Maar

[2:32:29] mijn vraag had ook wel

[2:32:32] de vooral de bedoeling om te horen of het kabinet dan ook als het gaat om deze top prioriteit

[2:32:38] er ook wetgeving komt om dan dit te verbeteren want prioriteiten. Heel goed.

[2:32:44] Maar waar zit dan de omslag. Om dit echt te verbeteren.

[2:32:50] Ja. Dank. Voorzitter. Ik heb er nog een vraag over. Ik wil ik ze nog beantwoorden. Dus ik pak hem even zo meteen mee maar dan gaat ook de vraag over wetgeving naar aanleiding van de

[2:32:59] hervormingsagenda.

[2:33:01] Maar hij staat in de daar beantwoorden armoede en bestaansonzekerheid vroeg de pvv wordt meegenomen in de hervormingsagenda

[2:33:11] en ik kan natuurlijk niet altijd zeggen maar niet vooruitlopen op de uiteindelijke definitieve agenda. Maar inderdaad die integrale big blik en de verbinding tussen jeugdhulp en bestaanszekerheid moet inderdaad beter en ik ga ervan uit dat we inderdaad ook dit onderwerp mee gaan nemen in de hervormingsagenda. Ik heb over in de brief waar u zelf ook aan refereerde in mei vorig jaar ook al expliciet gezegd dat die verbindingen tussen een andere domeinen beter moeten en dat is natuurlijk het kader waarbinnen we ook deze agenda willen afsluiten.

[2:33:44] Vraag van de partij van de arbeid waar we kunnen en je en je niet meetekenen. Waarom zou het niet mooi zijn als het ook een akkoord is van ouders en jongeren.

[2:33:53] Ik vind het opzich natuurlijk een heel mooi en lovend streven. Alleen ik snap ook dat zij hebben gezegd en je vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid dat ze dat dat zou toch een beetje merkwaardig vinden en je hebt een hele brede achterban zou zeggen eigenlijk. Wij vinden het passender dat wij niet tekenen. Maar dat wij eigenlijk altijd kritisch meekijken in hoe die agenda in de praktijk gaat functioneren en vooral constant ervoor zorgen dat de participatie van jongeren in de volle breedte geborgd is. Dat vinden zij passende dan dat zij voor al die partijen hun achterban gaan zeggen wij staan hier achter en ik snap eigenlijk dat dat zo is het geld van je iets andere benieuwd. Een kennisinstituut.

[2:34:37] Wij zeggen ja, een kennisinstituut past bescheidenheid in uiteindelijk de

[2:34:43] besluit die de overheid nemen

[2:34:48] dan de wetgeving vragen ligt die en zijn eigenlijk breder dan dit twee elementen die in ieder geval vanuit die hebben zich daar voortvloeien. Het eerste wat ik kom natuurlijk nou in nauwe samenwerking met de top-prioriteit die benoemde

[2:35:05] en dat het lopende traject over de beschikbaarheid van zorg voor jeugdigen.

[2:35:10] Daar zitten allerlei elementen in

[2:35:13] onder andere de verplichting tot regionale samenwerking tussen gemeenten bij de inkoop en de organisatie van specialistische jeugdzorg.

[2:35:22] Maar er zit ook een rol in van de nza bijvoorbeeld om uiteindelijk ook te waarborgen dat die aanpak ook in de praktijk gevolgd wordt.

[2:35:32] Daarnaast een andere wetgeving die voortvloeit uit de hervormingsagenda is de afbakening van de reikwijdte van de jeugdhulp plicht

[2:35:43] en daar vormen dus nu nog de gesprekken over om helemaal dat af te ronden. Maar uiteindelijk

[2:35:49] kunnen we wel verwachten dat daar ook een wetsvoorstel uit voort zal vloeien,

[2:35:55] kan ik de heer mohandis vraagt voor de mensen die meeluisteren of we dat ditjaar komt maar dat dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dat weet ik niet. Daar kan ik nu even niet op beantwoorden.

[2:36:05] Neem anders relevant.

[2:36:06] Want hier is ook richting het plenaire debat gaan wij nog gewoon deze kabinetsperiode

[2:36:12] ditjaar liefst natuurlijk iets van de wetsbehandeling meemaken dat dat is dat is de onderliggende vraag wat stelt die hervormingsagenda qua verandering voor als we dat niet gaan behandelen met elkaar.

[2:36:24] Dankuwel.

[2:36:25] Dank. Voor zover ik ga ik ga nog even goed kijken naar de planning. Even overigens voor beide wetten die ik net heb genoemd, geldt dat namelijk dat we die in ieder geval gaan bespreken in de kabinetsperiode even uitgaande van vijfentwintig.

[2:36:41] Daar zeg ik niets mee. Behalve dat ik wilt u snapt wat ik bedoel.

[2:36:49] Raaijmakers.

[2:36:50] Voorzitter, dit is toch wel een belangrijk punt in het debat. Volgens mij want die zou over de reikwijdte zou je volgens mij gewoon ditjaar en ik ben het wel met collega's mohandis eens zou je gewoon dit jaar een wetsvoorstel naar de kamer willen sturen om aan te geven van dit vinden besparen jeugdhulp. Dat vinden wellicht jeugdhulp moet er dan gebeuren. Bedoel we praten hier nu al een paar jaar over. Het kan niet zo heel moeilijk zijn. Lijkt me om een voorgesteld te te doen. Het ministerie heeft heel veel ambtenaren die daar heel veel denk karakter hebben. Dus het het dat vraag ik aan de staatssecretaris.

[2:37:21] Dank. Voorzitter we ook hier gekeken je ook hier geldt het begint bijna de platen worden. Maar dat ik er nooit een dag langer over te doen om nodig is. Maar als we deze wetgeving natuurlijk willen vormgeven. Dan moet ik het wel met de nodige zorgvuldigheid doen want die gaan natuurlijk wel fundamentele wetgeving doen. Dus ik zeg u toe dat in ieder geval als we even uitgaan van deze kabinetsperiode die bespreking volgt. Maar ik kan nu even niet zeggen of dat er al ditjaar ligt of volgend jaar. Ik denk volgend jaar dat dat waarschijnlijker is. Maar kijken of alles ligt in tot nu toe aan zeg ik maar even dat we de hervormingsagenda afsluiten. Want dan kunnen we al die elementen uiteindelijk vervolgens onder gaan zetten in wetgeving regelgeving in beleid in inkoop. Dus dat is de absolute focus geweest in de afgelopen periode. Maar inderdaad. We kunnen natuurlijk wel een aantal grote stappen gaan zetten

[2:38:16] dan de vraag van d zesenzestig over de dashboard voor bruikbare cijfers over jeugdzorg. En inderdaad ook in de hervormingsagenda willen we heel graag afspraken maken over betere

[2:38:25] dataverzameling binnen de jeugdzorg

[2:38:29] cda over leren van het verleden is de motie over bom belang beleid al in uitvoering. En hoe wordt die meegenomen in de hervormingsagenda die zeker wat mij betreft gewoon meteen ook praktijk.

[2:38:41] We hebben met sharon ontstaat ook al meerdere keren gesproken ook over wat we nu aan het doen zijn en uiteraard

[2:38:49] hebben we ook haar kritische notie meegenomen over de voorlangs maatregelen bijvoorbeeld want daar neigt ook weer die dat boemerang beleid. Dus het is staande praktijk om heel kritisch te volgen of niet.

[2:39:03] Oude nieuwe wijn in oude zakken gooien

[2:39:09] dan de sgp voor een mooie vraag ook wel ingewikkelder. Maar want juist ambitie om slagkracht te laten zien tot vertraging leidt om daarnaast een reflectie op te geven.

[2:39:22] Kijk ik heb al in de inleiding gezegd. Allereerst dat ik vind dat inderdaad veel te lang hebben gedaan over de totstandkoming van de hervormingsagenda heeft ook te maken gehad met een lang duren geschil tussen gemeenten en rijksoverheid.

[2:39:37] Inderdaad is het ook zo dat we heel erg de neiging hebben om ambities te stapelen. Als je eenmaal met elkaar aan tafel zit dan wil je natuurlijk liefste helemaal goed doen. Dus op een gegeven moment hebben we ook met elkaar om software moeten beperken aan de onderhandeltafel van waar gaat dit nu echter over in plaats van

[2:39:53] dat we het telkens laten uitdijen op basis van wat we allemaal inhoudelijk willen bereiken. Dus dat klopt.

[2:40:00] En tegelijkertijd is de andere kant van die medaille ook heel vaak

[2:40:05] elementen wel met elkaar samenhangen. Dus

[2:40:09] je kunt uitstekend iets bedenken op reikwijdte. Maar het heeft het natuurlijk uiteindelijk ook effect op hoe je jeugdhulp inkoopt

[2:40:16] je jeugdhulp inkoopt heeft vervolgens de effecten op bijvoorbeeld de contractering afspraken en dat heeft weer effect op wat je vervolgens in standaardisatie wel en niet kan doen.

[2:40:24] De complexiteit die er wel van als je denkt, maakt het eenvoudig dat je vervolgens wel onterecht zou kunnen doen aan de complexiteit.

[2:40:32] Dat is de andere kant van de medaille is een begin van een reflectie denk ik die de heer van der staaij heeft gevraagd.

[2:40:41] Pvv vroeg wanneer is nu wel had ik al gezegd volgens mij. Maar inderdaad ook terecht voor u. Ik heb gezegd mij in de brief

[2:40:51] dan de vraag. De impasse van eenentwintig daarvan wil ik zeggen dat we denk ik ben het principe-akkoord met gemeente in principe de weg vrij hebben gemaakt om nu uiteindelijk de agenda te kunnen sluiten. Sterker nog, de partijen de driehoek die ook de brandbrief hebben geschreven hebben eigenlijk ook nog. Vorige week dacht ik. Maar misschien is het iets langer geleden heel nadrukkelijk opgeroepen eigenlijk aan rijk en gemeente. Kom er nu uit waarbij ze natuurlijk daarbij ook hebben gezegd kom met een goed voorstel. Dus leggen goed voorstel neer, maar kon er nu uit en ik denk dat we daarmee ook de weg vrij hebben gemaakt om tot een akkoord te komen. Maar ik heb ook gezegd. Uiteindelijk ga raad natuurlijk zelf over

[2:41:39] de visie vroegen we ook mooie ook al fundamentele vraag. Maar wat is.

[2:41:44] Vraag van mevrouw pouw, nog op het vorige punt.

[2:41:48] Dankuwel voor ze.

[2:41:49] Dank aan de staatsssecretaris en fijn om te horen dat hij het idee heeft dat de impasse dat er nu in ieder geval zicht op dat die doorbroken wordt. Maar waar mijn vraag meer over ging is dat

[2:42:01] de staatssecretarissen in zes januari in zijn brief aan deze commissie aangaf dat er geen sprake zou zijn van een impasse en dat er drie maanden daarna een brief ligt waarin heel duidelijk staat. Er is wel sprake van een impasse waar ik blij ben te horen dat die inpassen in zijn ogen nu in ieder geval minder is dan wel

[2:42:20] verlost ging mijn vraag er meer over dat er in het verleden in ieder geval een flink voor zich verschil in inzicht was tussen hem en de andere partijen

[2:42:29] of er een impasse was

[2:42:32] de betekenis van die term. Ik weet het niet. Maar goed dus dat stelt mij ook minder gerust wat betreft zijn worden op dit moment. Dus ik zou graag nog een reflectie willen over het eerdere verschil van inzicht.

[2:42:44] Dankuwel staatssecretaris

[2:42:47] eerlijk gezegd snap ik niet helemaal de vraag van mevrouw paul van waarden. Want

[2:42:52] en nogmaals, we hebben natuurlijk lang gesproken met gemeenten en rijk.

[2:42:56] Om er uit te komen op basis van die financiële afspraken. Dat heeft lang geduurd.

[2:43:01] Daarvan is de vraag om gegeven moment gesteld van is hier niet sprake van een impasse.

[2:43:06] Daarbij heb ik gezegd die impasse is er wat mij betreft niet.

[2:43:11] En nu een principe-akkoord hebben bereikt.

[2:43:16] Is dat natuurlijk ook gewoon nu de realiteit. Want we hebben nu dat akkoord tussen rijk en gemeente.

[2:43:21] Als u doelt op de periode vorig jaar toen was er natuurlijk ook een

[2:43:26] laat ik maar gewoon het beestje bij de naam noemen. Een conflict tussen rijk en gemeenten en dat ging over de aanvullende besparing van die vijf, honderd elf miljoen.

[2:43:33] Daar was discussie dat de gemeente hebben gezegd. Ja, alles goed en wel coalitieakkoord opgeschreven hebben. Maar wij gaan daarover niet zomaar weer aan tafel in de voor de hervormingsagenda. En toen heeft het rijk besloten. Maar ik ga eens op nog iets meer over zeggen. Vanwege alle vragen over die vijf, honderd elf miljoen,

[2:43:50] dat wij die vijf van de elf miljoen voor rekening en risico van het rijk nemen en op basis daarvan

[2:43:57] hebben de gemeente toegezegd oké, helder. Dan gaan we weer aan tafel om uiteindelijk

[2:44:02] tot een akkoord te komen. Dat zijn twee verschillende momenten geweest waarop het

[2:44:09] even spaak liep.

[2:44:14] Gaat u verder, mevrouw paul een vraagje gedaan? Dat.

[2:44:19] De staatsssecretaris niet helemaal snapte waar mijn vraag over ging, wil ik er wel heel even toelichting geven bij mijn mijn vraag gaat over de brief van zes april, waarin vrij nadrukkelijk gezegd wordt en effectieve aanpak van deze problemen laat nog steeds op zich wachten en er is zo zoveel termen over een impasse gesproken.

[2:44:37] Wordt.

[2:44:37] Wel drie maanden daarvoor de staatsssecretaris nog letterlijk in zijn brief zegt, zoals hij nu ook citeert dat er in zijn ogen geen sprake is van een impasse. Dus dan is mijn vraag is daar sprake van een verschil van inzicht waarover waarop is dat gebaseerd en ik naar mijn idee zit een vrij veel licht tussen die uitspraken. Waar lopen de meningen van de staatsssecretaris in deze organisaties dan uiteen.

[2:45:03] Voorzitter, ik denk dat we even wat spraakverwarring en ik kom er zo meteen even terug op zes april over de impasse. Dan kom ik zo meteen op terug

[2:45:11] met liefde, maar belangrijk is cruciaal. We hebben veel te lang gedaan over het komen tot een akkoord tussen rijk en gemeenten en dat aan afgelopen week bereikt. Daarmee is de

[2:45:23] dreigende voortdurende discussie ten einde gekomen. Dat is heel goed nieuws.

[2:45:29] Dat is de kern van de zaak.

[2:45:32] De visie heel belangrijk in de visie voor de hervormingsagenda is dat dat heb ik net ook al even gezegd

[2:45:41] we eigenlijk constateren dat de jeugdzorg het echt beter moet doen voor juist kinderen in hele kwetsbare posities.

[2:45:51] Als je vraagt naar die totale visie. Dan wil ik u eigenlijk verwijzen naar de kaderbrief die vorig jaar mei is gestuurd aan mevrouw maier ook uit citeerde dan heb ik vijf leidende principes genoemd hebben we vorig jaar ook het debat over gehad en was best wel heel breed draagvlak voor die principes en even uit mijn hoofd. Maar dat ging primair over inderdaad

[2:46:14] die hoog complexe zorg dat ging over de reikwijdte. Dat ging over de marktwerking in de jeugdzorg. Dat ging over de samenwerking in de jeugdzorg en over kwaliteit in de jeugdzorg dat waar die vijf leidende principes en dat is dan ook altijd het leidende denkkader geweest. Zo heb ik het ook vorig jaar verwoord waarmee ik die gesprekken over de hervormingsagenda in ben gegaan

[2:46:39] dan mevrouw van der plas www.

[2:46:44] Wat gaat de staatssecretaris nu eigenlijk doen.

[2:46:48] En daarover wil ik zeggen dat we natuurlijk

[2:46:52] niet pas beginnen met de hervormingsagenda.

[2:46:56] Ook de afgelopen periode is er natuurlijk ook al de nodige de nodige maatregelen genomen, zoals het team wachttijden van het ondersteuningsteam zorg voor de jeugd aan de slag met de aanpak wachttijden in het jeugddomein

[2:47:13] en in tweeduizend, eenentwintig is er vijftig miljoen euro beschikbaar gekomen voor de acute jeugd-ggz en heel belangrijk. De af van ombouw van de gesloten jeugdhulp is volop gaande. Er komen steeds meer kleinschalige voorzieningen. Veel instellingen hebben de leefgroepen verkleind. Esmee speak is dat gewoon aan de aan de slag en daar ben ik overigens

[2:47:33] met alle nodige kwetsbaarheden van dien,

[2:47:36] maar ook heel. Er zijn we echt goed op weg.

[2:47:41] De vraag of het datum van bmw heb ik al eerder beantwoord. Inderdaad ook in de hervormingsagenda moet meer aandacht zijn voor de data.

[2:47:50] Tenslotte de vraag van de christenunie die verbinding met onderwijs.

[2:47:53] En inderdaad voor onderwijs en zorg er samen met de minister in voor de verbeter aanpak van passend onderwijs en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en zorg

[2:48:03] en daarbij wil ik inzetten op collectief aanbod van zorg en onderwijs,

[2:48:07] zodat er minder individueel aanbod nodig is in een groep gerichte aanpak mogelijk wordt.

[2:48:12] En verder en verder is er die tweede aanpak. Dat is eigenlijk de spiegel beelden gaat namelijk zorg en onderwijstijd. Daar werken we samen met de minister. Om te verduidelijken welke ondersteuning de school dan wel de zorg moet worden geboden,

[2:48:27] en verder die brede verbinding tussen onderwijs en zorg

[2:48:32] zal ook in de hervormingsagenda aandacht krijgen.

[2:48:36] Tot zover het eerste blokken. Voorzitter,

[2:48:38] Een vraag van meneer verkuijlen.

[2:48:40] Voorzitter, even naar aanleiding van wat staatsssecretaris zei dank ook voor zijn zijn inleiding in beantwoording zo ver is de verbinding zoals hij het zei. Tussen school en jeugdzorg is het ook denkbaar dat als we het hebben over de maatschappelijke problemen en het systeem van het gezin dat we een verbinding maken tussen diagnose op school en maatschappelijk werk in plaats van de jeugdzorg.

[2:49:03] Want als je daarmee aan tafel zitten, is het volgende wat er gebeurt dat je direct in de jeugdzorg uitkomt. Volgens mij ging het om een bredere benadering.

[2:49:11] Nee zeker absoluut mogelijk.

[2:49:16] Dat past helemaal in maatschappelijke dialoog en dat je juist nadenkt over die brede maatschappelijke inbedding van van een hulpvraag.

[2:49:25] Maar wat ik zelf zie dat er ontzettend mooie ervaringen zijn met goede beschikbare zorg op niet om al die kinderen zorg te gaan bieden. Juist om veel eerder en beter te zien is hier inderdaad een ontluikend potentieel heftig probleem of hier is er sprake van opvoeden en opgroeien met alle vallen en opstaan dat erbij hoort en dat kan door jeugdzorg op school goed vorm te geven. Juist op een hele mooie manier worden we worden georganiseerd.

[2:50:00] Dat vergt best wel wat innovatie. Maar ik zie dat wel gebeuren en ik vind die plekken waar dat op plaatsvindt. Echt wel over het algemeen een voorbeeld plekken voor de rest van nederland.

[2:50:12] Nog een vraag nog nog even vervolg.

[2:50:14] Dan ik snap dat dat van toegevoegde waarde is juist aan de voorkant om te kijken wat is echt

[2:50:19] de de vraag die op tafel ligt. Maar omdat u ook

[2:50:23] voorzitter via u omdat staatssecretaris ook aangaf dat hij die bredere blik wil in veel meer oorzakelijk kijken van wat ligt er nou echt onder

[2:50:30] vraag ik mij af. Is het dan niet verstandig om dan ook met maatschappelijk werk daar veel beter naar te kijken en desnoods gecombineerd dat je een triage. Je doet zichtbaar.

[2:50:40] Nogmaals, dat kan dus heel goed. Ik denk over het algemeen nog eens aan het jongerenwerk maatschappelijk werk. Maar inderdaad dat is ook mogelijk. Zeker als bijvoorbeeld het ook combinaties zijn met de de vragen die die ouders hebben

[2:50:54] dus mijn antwoord die verkouden is. Ja dat is inderdaad heel goed denkbaar

[2:51:01] dan voorzitter ga ik naar tweede blok over de financiën.

[2:51:05] Mag ik eerst nog een vraag van mevrouw meijer?

[2:51:09] Dank u. Voorzitter, ik heb nog een paar punten over die hervormingsagenda.

[2:51:14] Als ik het goed begrijp, dan zouden we die voor de zomer naar de achterban consultatie. Dan kunnen verwachten,

[2:51:21] maar zou de staatsssecretaris misschien in kunnen zoomen op een drietal punten en dat is ten eerste de expliciete aandachtspunten die dan nu nog op tafel liggen. Ik ben toch heel benieuwd naar welke dat zijn en het feit dat wij, en heeft de staatssecretaris ongetwijfeld gehad een brief hebben gekregen van

[2:51:38] een aantal belangenorganisaties cliëntenorganisaties beroepsverenigingen branches voor de gespecialiseerde zorg die eigenlijk zeggen dat de afspraken in de hervormingsagenda dat ze die eigenlijk te weinig concreet vinden dat ze die te globaal vinden, zou de staatsssecretaris daar op in kunnen gaan en dan eigenlijk mijn belangrijkste vraag ook uit mijn betoog in eerste termijn. Wanneer kunnen al die kinderen en die ouders en die professionals in verwachten dat ze iets gaan merken van die afspraken die gemaakt worden in die agenda.

[2:52:05] Staatssecretaris dank voorzitter.

[2:52:07] De expliciete aandachtspunten een en twee horen met elkaar want een van de punten waarvan ik weet dat de partijen aan tafel daar aandacht voor vraag is dat zij sommige afspraken te weinig concreet vinden. Dus dat is eigenlijk één en twee gecombineerd in uw drie vragen is ook een ander aandachtspunt, namelijk soms constateert dat er in die concept conceptafspraken best een mooie dingen staan maar zeggen ze. Ja maar wie gaat ons garanderen dat het ook zo gaat gebeuren en dus hoe gaat het toezicht daarop uitzien. Maar dat weet ik. Dat is ook een van de aandachtspunten die nog op tafel ligt en drie was uw vraag wanneer gaan de kinderen je iets van merken en ik vind het een hele terechte en ook een grote vraag en mijn antwoord daarop is dat de hervormingsagenda is geen big ben is het is niet dat als die uitkomt. De toekomst er ineens heel anders uitziet en ook niet de jeugdzorg en de organisatie er ineens heel anders uitziet, maar het is wel een structuur waarmee je kan zeggen we gaan op deze manier als

[2:53:07] leidend kader de jeugdzorg stap voor stap dag na dag verbeteren en het is geen big ben wel een kader waarmee je elke dag een stapje de goede richting in kan zetten.

[2:53:20] Mevrouw meijer,

[2:53:23] Dank voor dit antwoord. Dat dat begrijp ik. Maar we horen ook zeg maar dat wetgeving die eruit voortvloeit dat hij der verwachting niet meer ditjaar komt maar volgend jaar. Dus dat toch nog nogmaals mijn vraag of de staatssecretaris iets specifieker kan worden, want er staat waarschijnlijk een hele hoop afspraken in die agenda en er moet toch wel iets zijn wat op de korte termijn tot tot praktische voelbare gevolgen gaat leiden.

[2:53:49] Ruud voorzitter, absoluut zeker een korte termijn. Ik zeg niet dat u voor alles twee jaar gaan wachten na de hervormingsagenda? Zeker niet

[2:53:56] zeker niet. Daar hebben we een veel te lang voor gedaan.

[2:54:00] Maar ik kijk dat is nu een inhoudelijk te gedetailleerd antwoord die agenda nogmaals, die moet nog getekend worden. Het is ook nog in beweging en u geeft zelf ook een aantal van de organisaties zeggen juist ook nog concreter en misschien zijn er ook nog wel dingen in de onderhandeling brengen over de fasering naar voren halen op dingen die misschien complexe zijn naar achteren brengen. Dat kan allemaal. Maar inderdaad, u heeft helemaal gelijk. We gaan niet op al die afspraken te wachten tot en met wetgeving en allemaal dingen die pas na twee jaar tot tot uitdrukking gaan komen zeer eens

[2:54:36] dan voorzitter, ga ik naar de financiën met uw met uw welnemen.

[2:54:43] De heer kwint die vroeg van ja hoe zit het nu eigenlijk met die bezuinigingen en heeft gekregen uit het coalitieakkoord tot die bezuinigingen geloof je er eigenlijk zelf in.

[2:54:53] Daarvoor wil ik zeggen. De commissie van wijzen. Die heeft een advies gegeven over wat er aanvullend nodig is in combinatie ze maatregelen en middelen en daarom zegt de commissie van wijzen eigenlijk. Ja, er moet geld van het rijk bij

[2:55:04] en er moet ook geld af. Dat is eigenlijk kort en goed wat de commissie van wijzen heeft gezegd, en daar geloof ik in die commissie van wijzen. Die is leidend in de financiële afspraken die we gemaakt hebben. Op basis van dat pad is inderdaad de besparing reeks die erin zit. Die is verzacht

[2:55:25] dan de vraag over de risico's van de financiële risico's van hervormingsagenda, ook van meneer kwint ook over een andere dacht ik.

[2:55:33] Er zit nu eigenlijk met als die besparingen niet gehaald worden. Wie wie luistert met de risico's zitten.

[2:55:40] Daarvan is het antwoord dat wij een deskundige commissie hebben ingesteld in die financiële afspraken die een belangrijke rol zal spelen om uiteindelijk te adviseren wie nu eigenlijk de verantwoordelijkheid draagt voor die risico's en er zullen risico's zijn die heel nadrukkelijk aan reistijden zijn te relateren. En dan zullen er risico's zijn die meer aan gemeentelijke zijn, zijn het relateren. Maar daar gaan we niet met elkaar eindeloos over delibereren, zou mijn suggestie zijn, maar laat leggen bij die deskundige commissie die in die zal daar uiteindelijk ook een opvatting over geven.

[2:56:19] Dan was de vraag van de heer kwint over de winst. Als er nou gewoon stoppen met winst uitkeren zijn we er dan niet. Ik zeg het misschien iets te plat door de bocht iets te plat.

[2:56:28] Maar ik de plannen worden bocht. He. Daar geloof ik niet.

[2:56:34] Overigens ben ik het met u eens dat ik ook op de winter heb ik eigenlijk ook al vorig jaar die brief gezegd ook zorgen daarover maakt.

[2:56:43] Maar op dit punt over of daarmee niet zijn. Daar zou ik toch wel enige nuancering willen aanbrengen van het kpmg

[2:56:52] misschien niet uw favoriete bureau. Maar die heeft een doorrekening gemaakt in mei vorig jaar

[2:56:58] en is ook aan de kamer aangeboden en die zegt eigenlijk dat te beperken of het terugdringen van de winst beperkte financiële effecten

[2:57:07] en er dus ook meer nodig zal zijn. Dus helaas kan ik op dat deel van uw antwoord niet bevestigend antwoordde. Dat zou een hele hoop gedoe schelen. Naam

[2:57:17] dan ook kwint, namelijk is hij bereid om niet weer een hervorming uiterst stoere die gepaard gaat met een bezuiniging en hierover zeg ik eigenlijk nogmaals maatregelen en middelen. Dat is een hele belangrijke wil ik er bij elkaar houden. Je kunt niet over besparingen praten zonder dat je het hebt over wat betekent dat inhoudelijk. Maar je kunt ook niet over de inhoud praten en je allemaal maatschappelijke en misschien ook op publieke of politieke wens op tafel leggen zonder dat je daar uiteindelijk ook van bepaalt wat die mogen kosten. Dus het is altijd mijn insteek geweest. Je moet maatregelen en middelen.

[2:57:50] Dat is wel heel ambtelijk uitgedrukt maar geld en wensen om het iets concreter te maken proberen bij elkaar te houden en dat heb ik ook in het hele traject

[2:57:59] voortdurend willen doen.

[2:58:02] Familie, kwint,

[2:58:04] Ja precies. Op dit punt wat hier gebeurt iets geks nog geld en middelen met elkaar dat die dat die met elkaar verband houden. Dat lijkt me nogal wiedes. Maar hier lag een bedrag vast en wordt er nu nog verder onderhandeld

[2:58:18] over de maatregelen

[2:58:20] en daar zit mijn probleem. Dat is ook precies de reden waarom ik de parallel met tweeduizend vijftien maakte een systeemverandering met als doel onder de streep bezuinigen.

[2:58:28] Nu worden de maatregelen nog uitgewerkt. In de hervormingsagenda hebben we allemaal kunnen lezen wat op termijn de budgettaire consequenties moeten zijn en dat is mijn punt. Dan gaan dus niet middelen en maatregelen gelijk op.

[2:58:40] Daar zijn de middelen sturend voor de maatregelen.

[2:58:45] Dat dat zou zo geweest zijn als we inderdaad niets handig gedaan aan de afspraken uit de commissie van wijzen en ander gezegd. Ja. Reeks, reeks afspraak is afspraak klaar is klaar. Zo gaan we het gewoon doen. Maar we hebben lang en intensief inhoudelijk gesproken om een gegeven moment expliciet met gemeente. De gesprekken een stevig gevoerd over en wat is dan het financiële kader wat daarbij passend is

[2:59:11] en nu we dat hebben afgerond, kunnen we volgens de laatste slag maken. De inhoud dus op die manier is juist inhoudt en het financiële kader altijd aan elkaar gekoppeld. Het is nooit. Ik zal maar zeggen letterlijk in elke vergadering honderd procent aan elkaar gekoppeld. Alleen als je dit proces bekijkt en dat er zo heb ik zelf ook willen inzetten. Zit ik er nog steeds in altijd geprobeerd om maatregelen en middelen bij elkaar te houden. Ik zou ook niet voor bezuinigingen willen tekenen, zodat ik enig beeld en gaat landen en andere kant zeg ik ook soms over maatschappelijke wensen of politieke wensen. Ja. En wat wat kost dat dan. En is dat dan ons water. Zo probeer ik de discussie aan te gaan.

[2:59:51] Kunt. Dat is niet hoe de discussie aangegaan is, want er ligt helemaal niet maatregelen van der al gezegd wordt. Wat zijn de kosten? Er ligt een kostenplaatje en er worden nu maatregelen bij mulder denk ik snap dat de minister zegt dat hij dat idealiter niet zo doet. Maar dat is wel hoe het is gegaan. De gesprekken hebben een jaar lang min of meer stilgelegen

[3:00:08] omdat er een conflict was over de kosten niet over de maatregelen, maar over de kosten en wie er uiteindelijk voor de de verantwoordelijkheid voor moet dragen. De hele reden van deze vertraging is toch dat knellende financiële kader hoe je daarover denkt heb je je mag zeggen. Het is prima om te bezuinigen of het is niet prima om te bezuinigen. Maar we zien toch dat juist die bezuiniging. De redenen was dat we al zo ontzettend lang wachten.

[3:00:35] Ik spreektijd toch tegen de heer. Ik vind over het algemeen zeer indrukwekkend vinden zijn betoog. Op dit punt zou ik toch echt willen tegenspreken. Allereerste begin ik dan bij de commissie van wijzen.

[3:00:46] De commissie van wijzen die die reeks heeft neergelegd heeft aan maatregelen en middelen

[3:00:51] in één pakket bij ons neergelegd heeft niet gezegd. Dit is het financiële kader en zoek het maar uit met met de maatregelen wanneer in één keer gezegd maatregelen en middelen. Vervolgens zijn we de gesprekken aangegaan. Die waren complicerende door de aanvullende besparingen uit het coalitieakkoord moest eerste worden opgelost, maar vervolgens is die reeks van de commissie van beide wijzigt leidend geweest heel belangrijk daarin en die is ook nu weer in de financiële afspraken leidend maatregelen en inhoud aan elkaar verbinden. Vervolgens ga je dan nadrukkelijker kijken al die maatregelen die de commissie heeft genoemd en alle ideeën die er nog verder zijn bij de gemeente bij het rijk bij iedereen bij de aanbieders bij de professionals van wat kun je eraan doen en is het eigenlijk wel echt hard of is het toch niet hard. Die ga vervolgens proberen concreter te maken. Probeer een rekensommen te maken. Dat is gebeurd in die intensieve gesprekken basis daarvan bleek we moeten nadrukkelijker het gesprek voeren met de gemeente over uiteindelijk wat er dan financieel wel niet kan daders volgens uitgekomen. Er moet een verzachting kan van die besparingen die verzachting is volgens afgesproken, inclusief een reeks andere financiële afspraken. En ten slotte kun je dan op basis daarvan op de inhoud weer de financiële of de inhoudelijke en financiële afspraken in combinatie met elkaar afspreken. Dus

[3:02:10] vanaf het begin tot en met eigenlijk hoe je het proces zo langzamerhand volgt hebben we geprobeerd een ander bij elkaar te houden. Ik geef me ik vind wel gelijk. Natuurlijk is het af en toe een vergadering waarin je met elkaar kletst over hoe moet dit nou financieel en zijn er echter verschillende opvattingen over ben ik het natuurlijk meneer kwint eens. Het is geen pure harmonie geweest de afgelopen maanden jaren zelfs moet ik zeggen. Anders dan ons sneller uitgewerkt uitgekomen. Maar ik heb wel altijd zelf ook bewaakt dat je altijd maatregelen en middelen bij elkaar moeten houden.

[3:02:46] Mevrouw westerveld,

[3:02:47] Voorzitter, en toch heb ik ook wat moeite met deze voorstelling van zaken, niet alleen omdat de maatregelen die de commissie van wijzen voorstelde. Er is niet direct meteen een kostenplaatje op te plakken. Dat is altijd erkent. De commissie van wijzen heeft wel hun best gedaan natuurlijk om het voorspellen ongeveer wat zou een maatregelen opleveren op het moment dat een invoeren. Zo is dat altijd gegaan. Tegelijkertijd heeft dit proces een aantal jaren stilgelegen is ook de situatie in de jeugdzorg is echt de instroom gewoon doorgegaan waardoor je ook al niet één op één de de afspraken die de commissie van wijzen. De voorstellen moet ik zeggen die ze doen en het kostenplaatje naast naast elkaar leggen en wat er nu gebeurt is wel voortdurend dat eerst wordt gekeken naar wat moet iets opleveren en daarover worden de gesprekken gevoerd niet andersom. Er worden niet gesprekken gevoerd om te kijken naar de ideale situatie. Ik hoorde net een paar collega's in de commissie filosoferen dat het eigenlijk zouden moeten doen we misschien zeven jaar geleden moeten doen, zou ik willen zeggen maar dat is dat is niet de volgorde waarin het is gaan er ligt gewoon een financieel plaatje en op basis daarvan. Dat moet verder worden ingevuld. Dat is de volgorde en niet andersom. En ik zou in ieder geval staatssecretaris willen vragen of hij dat wel met mij en ook met de heer kwint eens is.

[3:04:05] Strategie, betreft.

[3:04:06] Dankuwel. Voorzitter, ik ga in de commissie van wijzen want daar is de financiële redenen gebaseerd. Die is niet dat is geen politieke race. Dat is een reeks waarvan deskundigen zeggen sowieso niet moeten doen. Zin inhoudelijk op de inhoud gebaseerde reeks thans. Het uitgangspunt is een aanvullende besparing het coalitieakkoord uit voortgekomen. Die hebben we daar vervolgens even apart gezet. Dan moeten we nog iets anders doen. Maar dat is de reeks inhoud en maatregelen aan elkaar verbonden is geen politieke reeks. Dat is een tweede. Natuurlijk is er wel sprake geweest van nadere berekening van leveren de dingen zoals de commissie van wijzen die noemt echt zo veel op of is het toch anders. En ja daar zijn soms rekensom uitgekomen waarvan je uit blijkt dit pim blijkt minder op te leveren. Dit blijkt niet in deze snelheid dingen op te leveren en omdat we ook en langer over deden met elkaar. Daardoor hadden we natuurlijk ook een aantal dingen die we met elkaar die daardoor vertraagde niet alles dingen wel vertraagd en dat zorgt ervoor dat die reeks daardoor poreus wordt dat hij daardoor aangepast moeten worden. Maar dat blijkt dus over uit dat juist inhoudt en matige bij elkaar willen houden en niet denken. De reeks de reeks maakt vertraging is. Hou het maar zoals het is en nu hebben nog eens expliciet ook nog eens afgesproken dat van die totale besparing opgave die de commissie van wijzen op de inhoud gebaseerd. Ik zeg het nog maar een keer neerlegt

[3:05:29] daarvan hebben we nu gezegd. Ja, er is wel wat reliëf aan te brengen in uw hard die dingen zijn daarvoor zeggen we grofweg tweederde daarvan is houden dan die naast de eenderde pak hem beet. Zes, vijftig, drieëntachtig. Daar zit echt wel een verschil tussen die twee heb ik ook in de brief uiteengezet. Het eerste deel is echt wel harder onderbouwd dan de tweede deel die driehonderd tachtig en daarmee laten we opnieuw zien eigenlijk. In tegenstelling tot toch even de hoofddoelstelling, namelijk. Het is gewoon een financieel kader. Het maakt verder niet uit dat we juist proberen om ook nu de financiële afspraak. Er ligt nog steeds eerlijk zijn over wat nu haalbaar op basis van de inhoud.

[3:06:09] Voorzitter, dankuwel nog even hierop doorgaan.

[3:06:16] Er wordt gezegd dat mag hoor. Maar dat doe ik niet als de heer peters wat inbrengt. Ik constateer het maar even

[3:06:23] ik nog even doorgaan op dat op dat financiële punten. Uiteindelijk willen we natuurlijk als uitgangspunt is dat we als er een hervormingsagenda ligt inhoudelijk zaken afdwingbaar worden dat we ook willen dat gemeenten en aanbieders en iedereen die ermee te maken heeft ook meerjarige contract te sluiten dat er ook perspectief is

[3:06:42] en het risico dat ik zie omdat er nu echt heel bewust is gekozen om de commissie van wijzen reeks voor vierentwintig en vijfentwintig te verzachten, roept toch de vraag op waarom is er gekozen voor die twee jaar. Waar komt dat vandaan. Misschien kunt u dat toelichten.

[3:06:56] En wat betekent dat daarna want we willen toch niet dat een nieuw kabinet, maar ook nieuwe colleges.

[3:07:03] Dat dat die afspraken een beetje op losse schroeven komen want dan heb je gewoon niet

[3:07:07] gewoon een bestendige agenda op lange termijn en daar zit daar zit voor ons te zorgen dat er heel erg gefixeerd op de komende twee jaar. Terwijl als wet en regelgeving allemaal geëffectueerd is misschien wel degelijk in die twee, zesentwintig zitten dus.

[3:07:22] Dat dankuwel.

[3:07:24] Voorzitter terechte vraag en ik snap ook best wat vragen op dit punt. Dus ik heb er begrip voor ook dat u wilt weten van hoe zit het nou in elkaar en is het niet financieel gefixeerd. Dus alle begrip daarvoor. Waarom vierentwintig en vijfentwintig,

[3:07:39] twee redenen in de hoofdlijn. Eerst eerste is dat natuurlijk met elkaar vertraging hebben opgelopen door de discussies die er waren die niet beslecht werden, waardoor een aantal maatregelen niet snel genoeg in kon gaan en waardoor je dus ook inderdaad die reeks niet meer kunt halen. Dus in dat opzicht is ook gewoon te maken met de de langere discussie die we hebben gehad en het tweede is gemeente hebben juist ook heel nadrukkelijk zelf ook aangegeven in de gesprekken dat ze vinden dat ze in ieder geval als ze die besparingen willen halen. Ook de tijd willen hebben om ze goed neer te kunnen zetten in plaats van dat je al aan het besparen bent terwijl je af te vragen bent of het echt wel kan. Dus dat is ook een nadrukkelijke wens van gemeenten geweest van gevels van de tijd en de ruimte om er dan ook ons goed voor te bereiden op die stappen.

[3:08:28] Dat zijn twee redenen in in hoofdzaak en daarbij komt natuurlijk ook heel nadrukkelijk dat in vijfentwintig vervolgens de commissie van deskundigen er een uitspraak doet over de inhoud over hoe het gaat met die met die aanpak en ook over de financiële financiële reeks die dan afgelopen is want we doen terugwerkende kracht, maar ook wat er dan voor de komende jaren weer voorligt

[3:08:56] dan die vijf, honderd elf miljoen

[3:09:01] verschillende vragen over gekregen. Kan ik eigenlijk relatief kort over zijn die aanvullende besparing van een half miljard uit het coalitieakkoord. Daarvan hebben wij eerder gezegd daar is

[3:09:11] in het coalitieakkoord hera twee nadrukkelijke element aan verbonden. De normering van de behandelduur, een en tweede is eventuele introductie van de eigen bijdrage.

[3:09:22] Dat is nu niet aan de orde. We hebben gezegd. De hervormingsagenda staat nu op een tafel kunnen ons op. Dat is ook de financiële reeks die leidend is voor die vijf, elf geld dat het rekening daarvan en het risico voor het rijk iigt. Dus dus in gewone mensentaal. Het rijk doet een voorstel. En als het voorstel het niet haalt of niet niet helemaal gehaald

[3:09:43] dat het rijk ook aan de lat om het financiële risico op te vangen.

[3:09:49] Dus dat is een hele ferme uitspraken ook richting gemeente over die aanvullende besparing en wij hernemen. Dus het gesprek over wat er daar op welke welke mate dat kan. En ook snelheid. Dat kan nadat we dit traject over de hervormingsagenda hebben afgerond

[3:10:08] dan een vraag van de partij van de arbeid over twintig, zesentwintig. Dat is die vraag over hoe gaan we daarna dan eigenlijk verder. Want daar inderdaad

[3:10:20] dan loopt de reeks van de commissie van wijzen natuurlijk wel weer precies mee op. Dus dan is die verzachting er niet meer is overigens wel zo. Ik weet niet precies wie dat zei maar het is niet dat die ingehaald wordt. Dus het is niet zo dat we die besparingen uithalen op een andere ergens later in de termijn volgens verdiepen. Nee, het is dat we een verzachten en vervolgens die reeks volgen. Maar hij wordt niet ingehaald. Dat wil ik er wel heel nadrukkelijk bij zeggen. Het zijn in die zin dus ook echt extra middelen. Het is geen kast schuift is een beetje jargon. Maar bekende snappen dat dit gewoon een fundamenteel verschil is

[3:11:02] dat even kijken

[3:11:07] is meer geld altijd de oplossing vraagt meneer peters. En hoe ziet de staatssecretaris dit

[3:11:14] nou ik denk inderdaad dat ik daar wel genoeg over gezegd heb al en ik deel in hoofdlijn wel de opvatting van meneer peeters. Dat

[3:11:24] dat we moeten dat we voorzichtig moeten zijn om

[3:11:28] telkens naar de middelen te kijken als zijnde de oorzaken van het probleem. Er zitten soms ook echt wel meer fundamentele vraagstukken aan.

[3:11:38] Wetens heeft toch een vraag nog.

[3:11:41] Hij.

[3:11:42] Het is wel heel kort. Er is natuurlijk wel maar als meer geld een oplossing zou zijn geweest en dan zou gewoon terug gaan kijken van laten we zeggen het negentien, negentig tot nu als meer geld. De oplossing zou zijn geweest. Dan hadden wij hier toch nooit gezeten. Maar dit debat.

[3:12:03] Ja. Het is een opvatting van meneer peeters die die hier geformuleerd en in in de hoofdlijn deel ik natuurlijk als we er is de afgelopen jaren gewoon als je het grofweg bekijkt en de gemeente heel veel zelf aan betaald. Dan moeten we ook eerlijk zijn gemaakt hebben heel veel aan het eigen boeken zelf betaald. Maar er is veel meer geldend zal gaan in de afgelopen jaar. Dat is waar. En de problemen zijn niet minder geworden.

[3:12:27] Dat is de constatering. Er is veel meer geld naar toegegaan. Even los van wie betaalt heeft maar mede zeker ook binnen de gemeente

[3:12:35] in er problemen zijn niet minder geworden. Dat is de de eerlijke en hadden constatering van de afgelopen.

[3:12:43] Wat zal zijn. Zes, zeven, acht jaar.

[3:12:50] Volgens mij heb ik daarmee eigenlijk alle financiële vragen beantwoord. Voorzitter,

[3:12:56] En dan ga ik mevrouw westerveld heeft nog wat gemiste dingen.

[3:13:01] Ja. Voorzitter, die dat dit van mijn interrupties afgaat. Ik had een heel concrete vraag gesteld over dat en ik wilde graag een bevestiging dat dat zou betekenen. Dus deze reeks dat het in tweeduizend, zesentwintig ineens een bezuiniging van negentien, eenenzestig miljoen en ik vroeg ook is dat haalbaar voor alle gemeenten.

[3:13:22] Dankuwel.

[3:13:24] Dankuwel. Voor zover kijk, vanaf zesentwintig volgen we weer de reeks van de commissie van wijzen dus alleen omdat je een deel verzacht is daarna inderdaad de besparing in dat jaar grote

[3:13:37] alleen in feite is het zo als je die totale optelsom maakt dan zie je natuurlijk dat je dan ook al wel begonnen bent want die besparingen zijn ook al voor een deel al ingegaan. Gemeente hebben natuurlijk al eigenlijk toen ze de eerste middelen krijgen ook al een besparingen moeten doorvoeren. De eerste de eerste reeks waren natuurlijk kleiner en dat loopt vervolgens op en we geven nu meer ruimte. Daarmee kunnen we de wetgeving die u ook nadrukkelijk heeft genoemd. Vervolgens echt echt. Ook zijn werk laten doen en zorgen dat je er vervolgens dan ook echt liggen. Maar inderdaad, vanaf zesentwintig heeft mevrouw wisse, wat gelijk in volgen we de originele reeks van de commissie van wijzen weer.

[3:14:21] Zo alle financiële vraag. Volgens mij kunt u net ook, mevrouw mij.

[3:14:27] Voorzitter, toch nog over die die vijf, honderd elf miljoen in in tweeduizendvijfentwintig. De staatsssecretaris zegt eigenlijk van daar ligt de focus nu niet op het moment dat die hervormingsagenda klaar is dan volgt het moment dat we daar weer over gaan spreken. Maar wat zijn nu

[3:14:44] wat zijn nu extra die opties die op tafel liggen om die invulling te geven aan die vijf, honderd elf miljoen is dat er nog steeds het normeren van die behandelduur of en de eigen bijdrage of is dat ondertussen een breder palet geworden. Is dat afgevallen want tweeduizendvijfentwintig is natuurlijk niet. Het is niet volgend jaar. Maar het is ook niet dat we het over tien jaar hebben.

[3:15:03] Ik dank dat is belangrijk om een paar dingen te zeggen die vijf miljoen namelijk ook daarin is natuurlijk in die in die verzachten verzachting van die besparingen is natuurlijk de eerste oplopen van die vijf, elf. Dat was honderd miljoen in twintig, vierentwintig is uit de boeken gehaald. Dus daar is ook de realiteitszin natuurlijk bij dat we die dus in vierentwintig niet voor elkaar gaan krijgen. Dus ook daar geldt dat het kan natuurlijk altijd beziet of het haalbaar is en in welke mate en in welke snelheid het haalbaar is.

[3:15:33] En inderdaad voor voor de invulling ervan kijk ik gewoon in eerste instantie naar wat er is afgesproken in het coalitieakkoord eigen bijdrage en nog meer behandelduur, en daarbij moet ik over nog meer behandelduur zeggen dat ook een onderwerp van gesprek is, waarbij in de hervormingsagenda is.

[3:15:49] Die gevraagd.

[3:15:50] Daar lopen nogmaals de laatste finale gesprekken. Dus daar kan ik nu niets over in afrondende zin zeggen maar ik kijk natuurlijk nogmaals, omdat het gewoon opdracht is in het coalitieakkoord ligt

[3:16:00] in eerste instantie naar de passage uit het coalitieakkoord die daarover gaat.

[3:16:05] Dankuwel nog mevrouw westerveld nog een financiële vraag liggen.

[3:16:12] Ik vond ik sta.

[3:16:14] Of alle gemeenten dat aankunnen, was mijn tweede vraag die ik ook al in mijn eerste termijn.

[3:16:19] Vastgesteld en voorzitter, met deze afspraken zeggen de gemeente ook natuurlijk in dat bredere bredere financiële inbedding en met de commissie van deskundigen en met en met afspraken over de risico verdeling en et cetera, et cetera maar zeggen zij uiteindelijk denken wij inderdaad dat we die reeks van de commissie van wijzen waar kunnen maken. Het is natuurlijk ook onderdeel van deze afspraken met alle inbedding die daarbij horen. Het is geen blanco handtekening van de gemeente en terecht. Dat gaat over heel veel geld. Ook voor hen.

[3:16:51] Maar gemeenten zeggen nu in het principe-akkoord moet ook bij hen nog naar de achterban toe maar zeggen ze. Wij denken dat dat kan los van alle uiteraard flankerende afspraken financiële afspraken die ook iets zeggen over dat je daar niet blind naar toe rijdt maar altijd tussentijdse stoplichten hebt deskundigen hebt gesprekken hebt bestuurlijke afspraken hebben om te kijken ligt op schema gaat het goed kan het nog in welke mate et cetera.

[3:17:21] Dankuwel. Volgende blokje.

[3:17:24] Dank. Voorzitter, dan ga ik naar de dialoog. De maatschappelijke dialoog.

[3:17:31] Ik heb natuurlijk vooral in mijn inleiding al het een en ander over gezegd en de vvd had een hele nadrukkelijke vraag hierover namelijk of een integraal wetenschappelijk onderzoek hier niet wenselijk zou zijn

[3:17:46] en ik moet zeggen er zijn natuurlijk al wel heel veel verschillende onderzoeken en analyses gedaan over dit onderzoek. Ik denk aan het essay rapport bijvoorbeeld. Ik denk aan de afgelopen weken hebben gezien van de ggd. Samen met rivm. Ik denk aan de sc die de afgelopen dagen heb die ik heb geciteerd. Ook van de.

[3:18:05] Die.

[3:18:06] Die heeft ook dacht in tweeduizend negentien ook al eerder een soortgelijk essay geschreven. Dus er ligt wel heel veel en ik vind het zelf niet helemaal passend om daar nu weer een aanvullend onderzoek

[3:18:24] na te vragen. Ik wil eigenlijk meer aan de slag met het maatschappelijke gesprek. Want ik vraag me af of dit een wetenschappelijk gesprek is. Het is echt een vraag die zoals ik in de inleiding al zei, echt aan tafel gesteld moeten worden op de sportclub gesteld moeten worden in de klas gesteld moet worden en dat lijkt me meerdere plek dan het wetenschappelijke domeinen voor deze voor deze vraag.

[3:18:48] Meneer verkuijlen.

[3:18:51] Ja voorzitter, ik ik ken ook die onderzoeken waar de staatsssecretaris het over heeft.

[3:18:56] Maar het gaat juist om de samenhang der dingen en daar gaat het om je worden mensen ook zeggen dat de zorgvraag veel eerder gesteld wordt het ergens moeten ze wel bij elkaar gebracht worden om echt een beeld te krijgen. Waar komt die groei vandaan en hij is niet alleen maar op onderdelen van de jeugdzorg. Maar er zit hem ook in de maatschappij zelf

[3:19:15] en daar daar komt mijn integraliteit vanuit.

[3:19:19] Dus dat is mijn vraag

[3:19:23] en dat dit dat we een aan de slag moeten. Heb ik ook gezegd in mijn bijdrage hoeven niet te wachten op wetenschappelijke onderzoek. Maar als we dan toch bezig zijn om te vervolmaken. Dan vind ik dit inzicht.

[3:19:33] Heel erg relevant.

[3:19:36] Voorzitter, ik snap best een vraag. Dat is ook helemaal het punt niet

[3:19:42] alleen ook die bredere inbedding van van dit gesprek die u noemt. Ik vind je hier dat er heel mooi heeft gedaan en die laat ook iets zien over bijvoorbeeld het klimaat woningmarkt en andere vraagstukken die erbij horen. Die betrekken zij ook bij het essay. Het is niet een kale jeugdzorg discussie in die essays van het en die

[3:20:03] is echt huiswerk. Ook vond ik vraag waar kan beginnen met begon over de.

[3:20:08] Het kabinet brede dialoog. Dit onderwerp huiswerk voor ons, maar ook huiswerk op al die plekken in de samenleving en daar zou ik toch wel bij bij willen blijven. Volgens mij moet je het geen wetenschappelijke dialoog zijn,

[3:20:19] maar de maatschappelijke dialoog.

[3:20:23] De heer raaijmakers vroeg wat is er de afgelopen jaren onvoldoende?

[3:20:27] Nee ik nog een vraag.

[3:20:29] Nog even voorzitter dan toch even op door te gaan kijken waar het mij om ging was rond de eeuwwisseling zaten we aanzienlijk lager als het ging om de jeugdzorg vraag dan hebben we de jeugdwet hebben we nu veel over gehad hier aan tafel in tweeduizend vijftien. Daar zit niet de grote stijging in ze. Er zit in de samenleving iets waardoor die jeugdzorg behoefte die vraag zo sterk is gestegen en ik ken al die rapporten van het in j en die zijn ook heel verhelderend, maar het gaat me nu juist over die lange termijn om te snappen wat er in die samenleving gebeurt

[3:21:00] dat we op deze manier zo sterk toegenomen vraag hebben en volgens mij als we die vraag niet goed kunnen beantwoorden en dat zit in allerlei deelonderzoeken. Dan kunnen we ook nooit de vraag goed beantwoorden. Wat is er dan nu nodig in dit tijdsgewricht aan jeugdzorg.

[3:21:14] Ik snap nogmaals de vraag. Maar ik ga toch nee zeggen ik ga toch zeggen want ik denk niet dat we een aanvullend wetenschappelijk onderzoek nodig hebben. Ik voel mij is nog na een ander onderzoek. Dan is de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid die een heel mooi rapport heeft gemaakt over de toekomst van de zorg in nederland

[3:21:30] mensen middelen en mogelijkheden. Ik weet niet even de titel uit mijn hoofd. Maar dat is dat onderzoek over de toekomst van de zorg. Er zijn schuiven ook over de wetenschappelijke achtergrond van wat is hier nu gebeurt en zij wijzen uit mijn hoofd. Drie redenen aan zou zeggen heeft te maken met situaties in gezinnen die zijn veranderd. Ze wijzen er nadrukkelijk ook op het aantal echtscheidingen. Tweede wat ze zeggen is prestatiedruk en problematisch social media gebruik en het derde is als wij zeggen is het problematiseren van opvoeden en opgroeien. Dus ook de weer heeft eigenlijk al deze trend geconstateerd daarbij ook onderzoek gedaan. Wat is hier nu eigenlijk aan de hand zijn, leggen dit meer. Dus nogmaals, ik blijf erbij. Volgens mij. Dus het is even scherp. Maar volgens mij hebben we echt geen aanvullende wetenschappelijk materiaal nodig.

[3:22:23] Dan vraag van de heer raaijmakers. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd in het kader van de reikwijdte vraag

[3:22:31] na. Belangrijk is eerlijk gezegd en dat is wel grappig. Al die dialoog. Ik heb ook natuurlijk de nodige kritiek daarop gezien.

[3:22:41] Maar het is eigenlijk ook een beleidsvoornemen geweest al een geruime tijd. Ik dacht ook één van de onderwerpen waar mevrouw meijer ook naar refereerde van de brief uit mei vorig jaar. Daar was een van de elementen ook van die maatschappelijke dialoog op dit punt. Volgens mij doen we toen nog een maatschappelijk debat. Die moet op gang gebracht worden.

[3:23:01] Het is eigenlijk was het ook al een jaar lang een voornemen om inderdaad dat debat daarover te starten en ook aanvragen.

[3:23:09] Ja. Dank je altijd afvragen wat is nou het goede moment om te beginnen en is dit een goed en het de goede woorden geweest. Et cetera en dat is allemaal terecht en alle kritiek daarop dat daar neem ik ook neem ik ook gewoon notie van het hadden ook zeker beter gekund en gemoeten,

[3:23:24] maar het is eigenlijk ook inderdaad wel een afspraak die je met elkaar hadden de dialoog moet op gang komen en dat is onder andere gebeurd op basis van want daar begon ik mee met die raaijmakers. Wat is er nou eigenlijk gebeurd. Wat er ook gebeurt is dat. Ik zie een aantal gemeenten zijn er niet zo heel veel zeg ik er ook bij. Maar een paar gemeente

[3:23:43] zelf ook al aan het kijken zijn. Wat betekent het voelt? In onze lokale verordeningen? Kunnen wij vooruitlopend op die dialoog en de uitkomsten ervan, misschien toch wel iets in onze verordeningen daarover opnemen. Dat is niet eenvoudig voor hen. Wij willen heel graag juridische rugdekking, maar ik zie een aantal stoere gemeente moedigen gemeente beter gezegd die dat gesprek ook niet afwachten en waarop vooruitgang.

[3:24:06] Vraag van meneer petersen van de stijging. Meneer peters.

[3:24:11] Sorry, kees.

[3:24:13] Over de reikwijdte een vraag aan de staatsssecretaris. Daar hebben we in het kader van boemerang beleid natuurlijk al een soort van jaar ervaring mee, zodat de negentien, negenentachtig

[3:24:24] blijkbaar alle tactische met het rijk werden beperken. We hebben vier soorten zorg, ambulante zorg en semi residentiële pleegzorg en residentiële en toen kwam men erachter dat dit mijn natte vinger werd vastgesteld.

[3:24:37] Dus dat paste niet. Dus we moeten objectieve toe gaan kijken naar dan krijgen we producten bureau jeugdzorg enzovoort. En hoe gaan we die hele discussie weer een beetje opnieuw doen en ik was er ook ooit heel erg voor

[3:24:48] om maar ik vraag me af op welke basis gaan we dat dan doen die rijk weet te beperken. En hoe ze hoe zien we dat in het licht van wat we dan dus leerde vanuit die geschiedenis.

[3:24:58] Staatssecretaris. Voorzitter, ik zei al wij nemen stellen niet meer standaard bij elk gesprek mee maar het zit in ons hoofd. Dus hoelang beleid dat zijn we ons zeer van bewust de reikwijdte gaan we echt daar gaan we ook verder mee aan de slag. Ook in onze wetgeving want is een van de dingen die gemeente aangeven van let op de jeugdhulp ligt die heel breed geformuleerd. Daar willen we graag scherpere keuzes in. Dat zal uiteindelijk elke al in eerdere vraag tot wetgeving leiden en in die wetgeving deel ik de analyse die manier peters geeft daar moeten we oppassen dat we daar niet eerder gemaakte fouten gaan herhalen. Dat moeten we doen op basis van de kennis state of the art kennis van dat moment en ik denk ook dat we met de ideeën die er nu overleven dat we ook kunnen voorkomen dat het een boemerang beleid wordt.

[3:25:51] Nog een vraag me beter.

[3:25:54] Gewoon uit nieuwsgierigheid kijken of boemerang beleid van mijn iedereen ieder gesprek mee dan maakt niks uit. Maar het gaat erom van als je zegt ik wil die reikwijdte beperken. Een heel nauwkeurig beschrijven wat de problemen zijn, neem ik aan welke op dan betekent dat je op pasklare oplossingen daarbij te krijgen. Product denken als je kijkt dus ik zou willen weten hoe je dat dan zou kunnen doen in welke richting je dan denkt.

[3:26:15] Voorzitter, dank deze. Dat lijkt mij inderdaad niet de route, zoals uw voorstel en u zegt mijzelf ook voornamelijk die op die manier gaan doen. Nee ik heb in mijn hoofd toch een meer andere benadering, namelijk dat je op een bepaalde manier. Je hebt nu een individuele jeugdhulp ligt wel een aantal dingen veel vaker om een collectieve aanbod vragen en wij zoeken dus nu vooral van kun je voor een zonder dat je het heel precies probeert gaan definiëren in zorgproducten of dat is sowieso een vreselijk woord

[3:26:42] maar zorg vormen, maar zonder dat je dat hemel plezier betreft. Manieren kun je op een gegeven moment een onderscheid maakt tussen

[3:26:49] waarom heb je een collectieve plicht voor als gemeente. Want dan heb je een individuele plicht. Dat is de denkrichting die we nu hanteren, maar niet inderdaad. We gaan zeshonderd op een rij zetten zeggen het wordt er niet meer bij als er nog ergens in het hoofd zit ook bij gemeente. Dat dat in die wet komt. Dat gaat niet gebeuren.

[3:27:07] Wilt u uw laatste vraag aan deze vraag mag maar moet u zelf weten.

[3:27:13] Meneer van der staaij. Meneer van een steunen.

[3:27:18] Voorzitter, ik ik wil niet op de muziek vooruitlopen, maar over de maatschappelijke dialoog dat maatschappelijke gesprekken. Ik vind het een een goede benadering steun. De staatssecretaris auto in. Maar ik vraag me wel af. Het moet ook meer zijn. Wat mij betreft dan alleen een gesprek bij de sportclub of hier en daar als je serieus wil nemen dan zou je ook toch toch nog wat meer structuur kunnen geven of wat meer gerichte stimulans kunnen geven aan maatschappelijk debat, zoals we dat bijvoorbeeld ook op andere terreinen van vws hebben gezien. Neem bijvoorbeeld rond kweken embryos van het heel erg uitgewerkt. Dat is misschien wel het andere uiterste. Maar hoe mijn vragen zou ik, hoewel hij concreet daarmee verder met het maatschappelijke debat.

[3:27:58] Dank, voorzitter. Dat is een zeg ik er eerlijk tegen meneer van der staaij. Dat hebben we niet helemaal precies uitgewerkt hebben niet een helemaal een plannen campagne. Zo gaan we het doen met deze bijeenkomsten. En zolang zo intensief belangrijk is wat we hebben geconstateerd is dat het gesprek een beetje van de overheid weg moet worden georganiseerd. Dus hoe meer men bij ons houden. Hoe hoe meer het een gesprek is tussen overheid en samenleving eigenlijk in de samenleving zelf willen,

[3:28:29] maar ik ben het met de heer van der staaij eens. Als we dit serieus menen. We meen dit serieus. Het is ook niet uit de lucht komen vallen zij. Het is een beleidsvoornemen. Wat we nu concreet maken, dan moeten we dat uiteindelijk ook wel gaan concretiseren en er zijn een aantal een aantal goede voorbeelden ook binnen vws het al eerder hebben gedaan.

[3:28:49] Dan gaan we zeker van leren om dit verder vorm te geven, maar we hebben niet een heel plannen campagne liggen en

[3:28:54] zou ik niet willen maken.

[3:28:56] Nog een vraag. Meneer van.

[3:28:57] Voor een plan plannen campagne in inderdaad juist een beetje bij de overheid weg dat daar voel ik me helemaal bij thuis. Maar ik zou het wel de moeite waard vinden om te kijken hoe je juist een zetje kan geven. Hoe je dat dan echt kan faciliteren en die heeft dat net over wetenschappelijk onderzoek. Maar daar geloof ik ook niet direct in dat dat nou de oplossing gaat bieden. Maar je zou ook iets kunnen zeggen die wetenschappelijke bureaus laat die nou eens een leuke bijeenkomsten organiseren met publiek en kom eens met een aantal mooie essays over wat is de stand van de wetenschap. En hoe kijkt u daar tegenaan. Ik wil aan de stichting van de vvd met de guido de bres me even een voorbeeldje maar kunnen we niet gewoon daar toch te kijken hoe je daar wat meer nog wat wat vaart in kan maken.

[3:29:37] Nou dank. Voorzitter, ik zie eigenlijk wel uit naar de bijdrage van de vvd en de sgp de maatschappelijke dialoog. Dus wat mij betreft van harte welkom en mooi inderdaad ook die suggestie in wat mij betreft dit dit. Ik vind nogmaals even los van de de kritiek die er ook zijn geweest en die ik ook volg maar ben ik eigenlijk ook best wel blij dat het zover is opgeroepen, want het is uiteindelijk is er een hele brede cadans geweest van inderdaad. Er is hier iets groters aan de hand. Iets fundamenteels aan de hand dan alleen een zorgprobleem oplossen en ik ben eigenlijk best blij en eigenlijk. Daarmee ondersteun ik het betoog van de heer van der staaij, ook

[3:30:14] dat het zeer welkom is als ook de wetenschappelijke bureaus.

[3:30:19] Dat was die maatschappelijke dialoog aangaan als de weer. Dat doet als de partijen dat doen en dan zal ook een verschil in zitten. Hartstikke welkom. Maar wat mij betreft zeer welkom in die maatschappelijke dialoog. En dan niet allemaal. Wat mij betreft richting wat de overheid wel of niet moet doen, sta ik ook voor open, maar zeker ook hoe we met elkaar kijken naar die samenleving waar jongeren nu opgroeien.

[3:30:47] Voorzitter,

[3:30:49] even kijken. Vraag van de heer van der staaij over wat we doen met de reikwijdte heb ik eigenlijk ook al beantwoord met de beantwoording van

[3:31:00] de heer raaijmakers,

[3:31:04] mevrouw die vroeg ook nog aan welke vormen van lichte zorg denkt hij dan. En hier nogmaals, wil ik eigenlijk zoals ik ook de peter zei ik denk niet aan een lijstje met scholen. Ik zou de mijn weg willen blijven, want soms is lichte zorg

[3:31:17] buitengewoon effectief om een complex probleem te voorkomen en ik ga dan nooit van mijn leven ergens op een lijstje en bestaan dit gaan we niet doen. Dus zo denk ik er eigenlijk niet aan. Ik denk nogmaals meer aan toch een soort onderscheid te maken tussen de individuele jeugdhulp ligt en die collectieve plicht. En eigenlijk zijn plicht net. Maar eigenlijk bedoel ik meer verantwoordelijkheid, want het is de vraag of je dan van een plicht moet spreken. Volgens mij is het eigenlijk om een collectieve verantwoordelijkheid.

[3:31:43] Dat over de maatschappelijke dialoog,

[3:31:44] Dank voor zitten.

[3:31:47] Nog een vraag van ik vind.

[3:31:50] Ja omdat ik ook in mijn termijn hier bij stilgestaan had kijk dingen van de overheid weg organiseren.

[3:31:58] Ik snap dat je dat kunt doen voor een gespreksronde. Maar je weet precies hoe dat gaat dan gaan we naar de voetbalvereniging die zeggen van ja hebben eigenlijk nauwelijks vrijwilligers die die zitten thuis die aan het werk. Die zijn mijn eigen kinderen en we kunnen de energierekening niet betalen en zo kan ik denk ik al die plekken waar de dialoog kan langslopen,

[3:32:14] kan ik mij bezwaren voorstel. Sterker nog, wij hebben een kabinet dat zelf onbegrijpelijke redenen actief stuurt om bijvoorbeeld extra kinderopvang kwaliteit te maken, zodat ouders juist meer.

[3:32:25] We kunnen gaan werken. Dus als die dialoog leidt tot vragen

[3:32:30] richting de overheid en dan niet vragen van wat vind je ervan steun verzoeken

[3:32:36] kunnen kan de samenleving dan weer bij het ministerie aankloppen.

[3:32:41] Dat dat is een legitieme vraag van de heer kwint en als het een dialoog is dan moet je ook openstaan voor deze vragen.

[3:32:49] Dus als inderdaad vanuit die dialoog heel nadrukkelijk naar voren komt.

[3:32:55] Dat is breed. Dat kan heel breed zijn van hoe ziet het onderwijs eruit, maar ook de openbare ruimte ontzettend belangrijk op dit punt jongeren zich heel vaak waar zijn die inloop plekken waar hij terecht kan, dan moeten we met elkaar ook bereid zijn om dat om daar ook naar onszelf ook als het breder is dan de vws portefeuille. Dat zal het vaak zijn omdat om daarnaar te kijken. Een van de elementen waar ikzelf ook wel best wel blij mee ben ik ben samen met een je. Dat is nog vers van de pers. Maar in gesprek. Om te kijken of we iets van een jeugd te kunnen ontwikkelen en het gaat helemaal niet over jeugdzorg. Maar het gaat eigenlijk over de breedte van die thema's. Dat wordt nog een hele klus. Want hoe doen we dat met elkaar. Maar daar hoort dus ook bij dat je openstaat inderdaad ook in dialoog. Als er dingen terugkomen. De overheid dat niet zo is van ja het was een dialoog met elkaar en de overheid is even op vakantie. Dat ben ik met de heer kwint eens.

[3:33:50] U had nog een vraag. Dus die mag.

[3:33:53] Ik had ik die had ik opgespaarde. Ik had volgens mij niks blokje overige.

[3:34:00] Dat ligt een beetje aan hoe de hoe de staatssecretaris een zijn vragen geordend heeft.

[3:34:06] Maar dan dat dat wordt dan wel lastig want als de maatschappij met het zelf in gesprek gaat er uiteindelijk tot de conclusie komt dat er dingen anders moeten

[3:34:12] dan kan het ook zijn dat die conclusie is, maar dit zijn wel dingen waardoor wij misschien door veranderingen in de samenleving wel degelijk de jeugdzorg nodig zullen hebben

[3:34:21] en dat loopt dan parallel met een traject waarin wij de reikwijdte gaan impact.

[3:34:27] Herkent!

[3:34:29] De staatsssecretaris. Het risico

[3:34:32] dat zijn maatschappelijke dialoog straks ertoe leidt dat de mensen bij zijn ministerie op de stoep staan die zeggen ja. Dit hebben wij toch echt wel nodig want dit is iets wat ik wil bij deze tijd of bij een speciale doelgroep of bij een leeftijd om iets is veranderd, waardoor wij dit echt hard nodig hebben en dat je dan het risico loopt dat je net gezegd hebt. Maar dat dat het daarvan hebben met z'n allen besloten. Dan gaan we niet meer doen. Dat is geen.

[3:34:54] Staatssecretaris.

[3:34:54] Ik kijk die trajecten lopen natuurlijk ook parallel aan elkaar en ze horen natuurlijk ook bij elkaar. Maar het zou heel goed kunnen inderdaad dat heel veel uitkomsten van de dialoog op een gegeven moment ook weer een bepaalde reflectie gaan vertonen in dat wetsvoorstel wat we met elkaar maken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat in die dialoog wat er allemaal gezegd is dat voor een deel. Maar ik hoop nogmaals dat het echt wel veel breder is dan dat wat dat voor een deel ook als je dat zal zien geredeneerd zien in het wetsvoorstel. Dat kan ik me goed voorstellen. Daarom is dit voorstel er ook nog niet

[3:35:30] volgende week.

[3:35:33] Dan ga ik naar het blokje farid. Ja. Voorzitter,

[3:35:39] ten slotte

[3:35:42] even kijken.

[3:35:43] De algemene rekenkamer, met name natuurlijk de minister die daarop wil reageren. Maar die nu natuurlijk ook nog specifiek aantal dingen over de zorgkant en over de hervormingsagenda kant en natuurlijk nemen wij dit rapport van de algemene rekenkamer zeer serieus

[3:36:01] en het is natuurlijk ook een

[3:36:03] stevig rapport.

[3:36:06] En als je dan de aanbevelingen bekijkt, kunnen we daar eigenlijk ook best heel goed mee uit de voeten daar helemaal vooruit wil lopen maar zitten er echt een aanbeveling aantal aanbevelingen in die ook eigenlijk goed passen bij hoe we nu nadenken. Minister onder meer over zeggen. Ook over toekomstscenario zeker ook over de hervormingsagenda en we hebben zeer veel aandacht voor het rapport en ook voor de aanbevelingen en opvolging daarvan. Want uiteraard hoe je het ook wendt of keert elk parkeren. Als je een rapport ziet

[3:36:35] dan moet je niet voor aftoppen. Dan denk je ja inderdaad. We wisten dat deze problemen groter waren, hebben eerder minister ik ook gezegd waar ik constateer dat er een crisis is dus nogmaals,

[3:36:45] en dat is niet in één keer over de hebben eerder gezegd zeggen we nu opnieuw

[3:36:48] dus die kritiek van de algemene rekenkamer die herkennen wij,

[3:36:52] en we willen dan ook echt aan de slag met deze aanbeveling, maar ook met al die andere aanvulling die eerder hebben gehad om de jeugdbescherming

[3:36:58] sterker te organiseren.

[3:37:04] Meneer verkuijlen.

[3:37:05] Vraag. Volgens mij heb ik die die vraag gesteld. Maar ik vroeg me heel concreet omdat er staat duidelijkheid voor ouders en kinderen wat ze mogen verwachten.

[3:37:15] In mijn concrete vraag was erop. Wordt er een kwaliteitskader ontwikkeld en continu in de hervormingsagenda.

[3:37:23] De minister geld deze vragen beantwoorden. Voorzitter, voorzitter

[3:37:30] dan inderdaad even kijken. De heb ik

[3:37:37] de heer rij maakte over de arbeidsmarkt over de de transitie van professionals van lichte naar zwaardere zorg.

[3:37:47] Ik zou wel willen zeggen dat zijn soms echt wel andere vakken een kinderpsychiater of er een begeleidende in een in een wijkteam.

[3:37:58] Dat moeten we niet te snel van denken. We doen even een goede

[3:38:03] een goede goed transformatie aanbod en dan dan is dat zo in één keer. Dus er moet ook een beetje respect voor dat dat echt verschillende vakken zijn en tegelijkertijd herken ik wel dat het heel goed is. Ik ook in dat jeugd stelsel dat we goed opgeleide brede specialistisch werkende professionals hebben

[3:38:26] dat herken ik zie je in het betoog van de heer raaijmakers.

[3:38:30] Dan raaijmakers heeft een vraag daarover.

[3:38:34] De vraag is nu natuurlijk van stel je bent ernstig suïcidaal of je hebt anorexia en je hebt echt die zware hulp nodig van een psychiater.

[3:38:43] Dan moet je die natuurlijk wel kunnen krijgen en ik weet dat het nu in heel veel gevallen niet zo is dat dat te lang duurt en ik begrijp dat staatsssecretaris zegt we kunnen niet zomaar mensen die voor ligt erop hebben geleerd. Zomaar even om scholen en een half jaar dat dat begrijp ik heel goed. Maar wat gebeurt er dan wel om te zorgen dat we wel voldoende gespecialiseerd personeel hebben wat echt hard nodig is.

[3:39:02] Staatssecretaris.

[3:39:04] Ja. Dank voorzitter, een van de dingen die we daar doen is die regionale samenwerking versterken en heel belangrijk is natuurlijk ook het versterken van de samenwerking op het niveau van casuïstiek. Want heel vaak is het ook zo dat dat weet ikzelf niet dat de professionals maar uitgelegd wat echt bij stevige complexe casuïstiek juist multidisciplinair samenwerkt zodat je niet met een professional. De de problematiek op kan lossen dan dat je dan vaak en iets moet doen thuis en iets moet doen met de behandel ggz en iets moet doen vaak nog bij het onderwijs en dat je juist door die multidisciplinaire samenwerking uiteindelijk succes bereikt en daar werken heel veel vakdeskundigen met elkaar samenwerken en samen en dat is veel vaker de sleutel dan enkelvoudige hulp.

[3:39:54] De opleiding van jeugdverpleegkundige krijgt geen subsidie manier van jeugd. Als u wel. Hoe zit het precies. Dat klopt inderdaad. Daar zit een verschil tussen en ik ben bekend met de vragen hierover en we zijn hierover ook van het vws in overleg met vvn de beroepsvereniging van verzorgenden en verpleegkundigen

[3:40:12] over deze vragen en daar nu niet op vooruitlopen. Maar ik herken dit dilemma.

[3:40:19] Ik kon mijn vraagt wanneer even voor de.

[3:40:22] De even op terug in de volgende voortgangsrapportage dan kom ik even bij u op terug

[3:40:29] dan mevrouw westerveld over de kosten voor de kinderen opvang voor pleegouders, pleegzorgorganisaties en kunnen op dit moment al afspraken maken over het deels vergoeden van deze kosten.

[3:40:41] Vanaf twintig, vijfenveertig wordt een deel van de kosten voor kinderopvang voor alle ouders en dus ook pleegouders vergoed en dit zal naar verwachting een groot deel van de oplossing bieden.

[3:40:50] Ik zal het nieuwe stelsel de financiële situatie van de pleegouders nauwlettend blijven volgen.

[3:40:57] Dan vraag van de heer raaijmakers over indexering van de pleegzorg

[3:41:01] en hiervan wil ik u graag voor de zomer in de voortgang brief die ik net ook al even noemde u informeren

[3:41:10] dan de aanpak van de wachttijden van de heer rein, maar eens met de regionale overzicht van de wachttijden.

[3:41:17] Het gemeentelijk en regionaal dashboard is nu al beschikbaar voor alle gemeenten die alvast met data rondom wachttijden aan de slag willen. De ondersteuning van het oostzee op het duiden van deze data richt zich op de regio die ook met de aanpak wachttijden zijn gestart en per één juli wordt het gemeentelijke regionaal dashboard breed gelanceerd

[3:41:36] dan ook een vraag van heer raaijmakers over de hulplijn budget.

[3:41:41] Ik ben in gesprek met acht partijen die online laagdrempelige hulp bieden aan jongeren om gezamenlijk online platform voor jongeren te creëren.

[3:41:47] In dit platform moet synergie realiseert tussen alle verschillende initiatieven en ik verwacht hierover in het najaar een stand van zaken te kunnen geven.

[3:41:55] Meneer,

[3:41:57] Dat het mij ook erg lang want ik heb die motie daarvoor in november met een aantal collega's ingediend.

[3:42:02] En wat mij opvalt als je bijvoorbeeld scholieren die hier op bezoek komen in de tweede kamer vraagt van als je nou een kind van twaalf jaar ben je daarnaartoe toe dan zeggen ze allemaal in koor. De kindertelefoon. Maar dan vraag ik van als je dan zestien jaar bent of of negentien jaar. Waar moet je dan naar toe bellen of chatten en dan blijkt het heel stel dat weten de jongeren echt niet. En ik bedoel het is een heel ernstig probleem dat jongeren niet weten waar ze met hun hulpvragen terecht kunnen. Dus ik zou echt willen pleiten dat we het eerder dan het najaar hier een de voortgang krijgen. Dus wat mij betreft ook echt voor de zomer.

[3:42:31] Dank voor de tekorten. Ander is natuurlijk als ze vragen hebben. Ze moet er alles ok support line bellen maar dan nog steeds. Staat uw motie. Laat ik zeggen. Ik kom even met een proces opdeed in de voortgangsbrief die ik net heb

[3:42:46] dan de verlengde jeugdzorg en dreigende dakloosheid is aan alle betrokkenen, inclusief de jeugdige om samen te kiezen voor een passende oplossing, maar dreigende dakloosheid en verlengde verlengde jeugdzorg is daar inderdaad zorginhoudelijk een van.

[3:43:00] Er wordt daar heeft u gelijk in. Niet structureel landelijk geregistreerd. Om welke redenen gemeente verlengde jeugdzorg toekennen.

[3:43:09] Het lijkt inderdaad ook tussen gemeenten van elkaar af.

[3:43:14] Het rapport van je hebt het gebruik en de redenen van verlengde jeugdzorg in een aantal gemeenten is in concept af. Er wordt zodra gereed naar uw kamer.

[3:43:22] Verzonnen,

[3:43:25] Dan die heel vragen wanneer.

[3:43:27] Nou, ik wil natuurlijk ook graag weten wanneer. Maar ik zou ook graag willen weten. De staatssecretaris geeft aan van in het rapport komt onze kant op. Maar er staat daarin ook nadrukkelijk beschreven wat de toekomst scenario's zijn. Wat betreft verlengde jeugdzorg dat we dus ook een landelijke regeling krijgen dat als je om gegeven ment twintig jaar bent en je wilt terug naar de jeugdzorg dat het ook mogelijk is want ik weet van heel veel jongeren die op straat moeten leven. Dat dat echt van levensbelang is dus zo'n zo'n landelijke regeling een in ieder geval een concept daartoe zou enorm helpend zijn zo vragen de staatssecretaris.

[3:44:00] Daarvoor zijn nu loopt vooruit op de eventuele conclusies van het onderzoek. Dus laten we eerst even het onderzoek afwachten. Dat komt naar uw kamer toen ik denk voor de zomer. Ik weet niet zeker. Dus ik kon er eventueel nog een tweede termijn op terug of dat kan maar zodra het gereed is, krijgt u het en laten we dan het gesprek voeren over de aanbevelingen en koster iets nog niet in de aanbevelingen zit bijvoorbeeld u nu noemt wat we dan wel zouden.

[3:44:22] Willen.

[3:44:23] Dan de heer verkuijlen over inkoop en administratieve lasten, de wildgroei van de. Het aantal aanbieders.

[3:44:31] Inderdaad. Het is van groot belang. De gemeente een goed beeld hebben van het benodigde aanbod en dit vervolgens ook op een adequate manier inkopen en dat gaat niet overal goed

[3:44:40] op sommige plekken zijn teveel aanbieders ontstaan herkennen gemeente ook want ik ken heel veel gemeenten die nu al bezig zijn, ook omdat

[3:44:49] aantal terug te dringen

[3:44:52] en wij werken en ondersteunen dat natuurlijk ook samen met de gemeente in wat zij daarin zelf nodig hebben.

[3:45:03] Meneer verkuijlen. Ik verwijs u naar de tweede termijn.

[3:45:07] Dan de sgp, het ondersteunen van relatie ondersteuning.

[3:45:14] Wij willen gezinnen waar een scheiding speelt, eerder en beter helpen

[3:45:19] ook om zoveel mogelijk buiten de jeugdbescherming te houden. Het rapport scheiden zonder schade is daar in zowel justitie als ook voor vws echt leidend

[3:45:29] en daar werken we dan ook hard in hard aan, zoals ook in het toekomstscenario het project een goed begin in haaglanden bijvoorbeeld plaatsvindt.

[3:45:39] Daarbij is relatie ondersteuning, zeg ik er ook bij een van de manieren om een gezin te helpen, maar er zijn ook andere manieren

[3:45:48] en uiteraard. Nogmaals, wij ondersteunen die aanpak van scheiden zonder schade

[3:45:55] en op die manier blijven we ook werken actief voor ikzelf van de minister samen met de minister

[3:46:01] dan mevrouw meijer over suïcide onder jongeren.

[3:46:08] Veel kinderen krijgen jeugdhulp voor de kinderen die het hardste nodig hebben, moeten zorg verbeterd worden en dat geldt ook heel vaak. Helaas voor kinderen met suïcide gedachten, zeg ik erbij en ik zeg er meteen bij.

[3:46:24] Mocht de jongeren daaraan denken wel een drie

[3:46:29] dan het alternatief voor gesloten jeugdhulp. Hoe gaat de staatssecretaris zorg dragen voor alternatieven voor de gesloten jeugdhulp. Hier hebben natuurlijk ook een plan van aanpak over met u gedeeld waarin de en de afbouw, maar ook de ombouw en transformatie met u hebben gedeeld. Dus ik verwijs u gemakshalve ook even naar die aanpak

[3:46:50] dan nog mevrouw van der plas over doorzettingsmacht.

[3:46:55] Er zitten een zeventien een motie aangenomen om personen aan te stellen met doorzettingsmacht en deze motie wordt niet uitgevoerd. Ik ben gerust bereid om daar nog eens goed naar te kijken. Ik zou ook zeker willen aangeven dat er het wetsvoorstel boom. Ze hebben

[3:47:11] en ook op die manier willen we natuurlijk mag organiseren als er geen goede regisseur is dan de preventie van jeugdcriminaliteit van de heer c de

[3:47:22] is er in die aanpak ook aandacht voor de risico's als jongeren vanuit een jeugdzorginstelling gaan wonen

[3:47:30] in het betrokken bij dit. De preventie aanpak van jeugdcriminaliteit en in die aanpak is er aandacht voor de risico's als jeugdigen uit de jeugdzorg stromen. De gemeente maken in samenwerking met ketenpartners integrale plannen, gebaseerd op een probleem analyse intensief het in kaart brengen van risicogroepen en op maat gemaakte plannen, zoals voor deze jongeren.

[3:47:48] Tot zover voorzitter,

[3:47:49] Dankuwel voor de beantwoording is nog een vraag die nog ligt. Familie raaijmakers. Dat is ook zijn. Laatste vraag.

[3:47:55] Voorzitter, we hebben een debat ook al verschillende keren gehad over administratieve lasten.

[3:48:00] Nou dacht ik dat dat misschien ook bij het kopje overige aan bod kwam. Maar je ziet een groot verschil dat bij de jeugdzorg. Om een dertig procent van wat professionals doen aan de administratieve lasten opgaat en ik zou ook willen weten van daar staatssecretaris daar misschien ook dit jaar ook concrete actie op opdoen. En wat zou dat dan zijn.

[3:48:19] Dank, voorzitter van mij. Tegelijk heb ik die niet beantwoord. Inderdaad.

[3:48:24] Grote vraag nemen we overigens zeker mee. Hervormingsagenda is zelfs een van de belangrijke passage daarin. Dus daar zitten er natuurlijk ook in. Maar ondertussen werken we ook aan de vermindering administratieve lasten via drie sporen

[3:48:38] het ketenen bureau ondersteunt gemeenten met handreiking, opleiding en ondersteuning. Dit onderwerp

[3:48:44] verkennen hoeverre in hoeverre en beperking van de inkoop methoden open house nodig en mogelijk is.

[3:48:51] En inderdaad wat ik al noemde in de hervormingsagenda willen we ook maatregelen nemen voor de standaardisering en door die standaardisering gouden hoogstwaarschijnlijk ook echt leidt tot een grote vermindering van de administratieve lasten.

[3:49:06] Mevrouw meijer,

[3:49:08] Dank. Voorzitter, ik had volgens mij nog twee onbeantwoorde vragen. Een eerste gaat over het aandacht voor het onderzoek betrekken mij gewoon van mijn gesubsidieerd voor vws en dat pleit ervoor om meer in te zetten op een goede analyse vooraf in plaats van direct te starten met een behandeling en in dat kader ook het pleidooi van de kinderombudsman die pleit voor betere diagnostiek en ik vroeg aan de staatsssecretaris in hoeverre hij hier ook op inzet en mijn tweede vraag die volgens mij niet beantwoord, is het naar aanleiding van het pleidooi van level en vier. Het gaat vooral over kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van seksueel misbruik en geweld en seksuele uitbuiting en zij pleiten voor meer deskundigheid in onder andere de de wijkteams en om dit mee te nemen in het kwaliteitskader waar nu aan gewerkt wordt.

[3:49:55] Straat.

[3:49:56] Die laatste vraag die herken ik inhoud die niet beantwoord hebt. En inderdaad heel belangrijk is die deskundigheid in die wijkteams. Dat is ook een van de manier waarop we in de hervormingsagenda en ik zal wat ik daar nogal vaak naar verwijst, maar inderdaad de lokale teams willen versterken

[3:50:18] en daarbij is ontwikkeling van een kwaliteitskader voor het doen van een brede verklarende analyse en inderdaad een belangrijk onderdeel

[3:50:26] stevige lokale teams moeten deze brede analyse toe gaan passen en bestaat uit goed opgeleide professionals met de juiste expertise ruimte en mandaat en dat sluit eigenlijk naadloos aan bij het betoog van van deze organisaties. Level vier overigens

[3:50:42] twee organisaties zwak groot respect heb, zeg ik maar even hier echt voor uitlopers in in ons zorglandschap

[3:50:49] dat onderzoek wat u noemde betrek mij gewoon of de aanbevelingen. Daar kon ik even een tweede termijn op terug met uw welnemen.

[3:50:57] Dankuwel. Dat is zijn alle vragen beantwoord. Mevrouw westerveld.

[3:51:03] Een vraag over het rapport van de algemene rekenkamer. Ik weet dat de staatssecretaris zei dat de minister ingaat gaat. Maar mijn vraag was heel specifiek ook over de algemene rekenkamer in de kritiek op de bewindspersonen en ook stelt de algemene rekenkamer in een reactie op dit kabinet dat het helemaal niet zo zeker van zijn dat de hervormingsagenda de benodigde oplossingen gaat bieden en ik vroeg me gewoon af hoe ook de staatssecretaris daar naar kijkt, want het is het rapport is nogal fel heeft nogal wat heftige conclusies die conclusies allemaal. Maar ik vond het ook een reactie op de reactie van het kabinet best indrukwekkend.

[3:51:45] Dank. Voorzitter, ik snap die vraag helemaal en ik zal eerlijk zijn dat de minister en ik met de algemene rekenkamer ook daar stevig hebben doorgevraagd van wat is nu de de bedoeling van deze passage? Hoe moeten we dit lezen? Wat wilt u ons meegeven? Hebben wij uitdrukkelijk aan de rekenkamer. Wat wat zegt u. Wat is uw betoog aan ons

[3:52:06] hoe wij onze verantwoordelijkheid invullen

[3:52:08] en daarbij hebben wij in het gesprek aan te hebben natuurlijk het rapport zelf met de aanbevelingen. Daar heb ik al iets over gezegd, maar ook in het gesprek geconstateerd dat zij zeggen

[3:52:17] als kader zou het best nuttig kunnen zijn. Alleen er zitten ook heel veel rafelrandjes in heel veel onuitgewerkte elementen in passage waarvan je denkt maar een duidelijke verantwoordelijkheden en rollen. Dus ze zeggen eigenlijk. Wees daar nog wat scherper in waar ze zeggen niet het kader deugt niet.

[3:52:34] Wij zeggen eigenlijk wel. Wees daar nog scherper in binnen dat kader wat je neerlegt dan wel tot nu toe is gebeurd en daar kunnen wij op die manier best mee uit de voeten was anders geweest.

[3:52:44] Ik kan terecht. Ja.

[3:52:46] Is eigenlijk het verkeerde kader waar u in inzit. Maar zoals ik het heb begrepen in de minister hebben daar heel nadrukkelijk ook naar gevraagd zeggen ze eigenlijk

[3:52:54] dit kader. Dat kan best wel functioneren. Maar wees scherper binnen het kader op wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft.

[3:53:03] Dankuwel. Dan kijk ik naar links en dan zie ik geen reactie. Dus dan inderdaad hartelijk dank voor de beantwoording. Dan gaan we door naar de beantwoording van de zijde van de minister, waarbij ik wil opmerken dat er op de negenentwintig juni geen commissiedebat is met dat raakt en onderwerpen die hier zijn en vandaar dat u begrepen heb. Alleen de antwoorden die hier relevant zijn, zal de vragen zal beantwoorden.

[3:53:31] Voorzitter, dankuwel. Laat ik vooropstellen. Alle vragen die aan mij gesteld zijn, beschouw ik als relevant. Maar zoals u aangeeft, is het normaliter zo dat we in mei juni hebben we altijd een debat met elkaar over jeugd en aan. Het is dan over jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering en daarnaast staat, zoals u net verwoordde negenentwintig juni zeker debat geformuleerd voor de jeugdbescherming. Tegelijkertijd sprak net met enkele van u. Die wees mij er nadrukkelijk op dat de technische briefing aan de algemene rekenkamer niet is doorgegaan.

[3:54:11] Maar.

[3:54:12] Betrokkenen, vonden het wijs om een technische briefing te houden voor het debat over de jeugdbescherming. Het is aan u natuurlijk om dat te bepalen. U hoorde net de collega's staatsssecretaris aangeven hoe wij dat gesprek hebben gevoerd met de algemene met de waarnemend president van de algemene rekenkamer en ik voeg daaraan toe. Ja werd gesteld. Je hebt kaders. Je hebt een hervormingsagenda. Je hebt met een toekomstscenario en tegelijkertijd vroeg ze maken een concreet te maken om harde noem ik benoem je doelen ook duidelijker benoem daarbij de taken noemde bij de resultaten die je beoogt

[3:54:52] noemde benoemd daarbij de prestaties. We hebben daar nadrukkelijk op doorgevraagd en ik doe dan ook het verzoek. Als u een dergelijke technische briefing houdt. Doe hetzelfde, want dan kunnen wij het debat in mei of juni heel goed hierover voeren. Ik wil toch een paar kwalificaties geven. Vandaag heb ik gesproken. Samen met de staatssecretaris met de account houden

[3:55:14] wethouders van de en de vng niet te vergeten.

[3:55:19] Dus dat zijn. We hebben regio's in nederland allemaal sub regio's onder en je hebt vertegenwoordiger dat de wethouder en zo spraken we met eigenlijk met de lokale bestuurders van nederland en we keken terug van de maatregelen die we op jeugdbescherming hebben genomen. Welke resultaten boeken kunnen zitten we op de goede weg

[3:55:38] leren want het gaat niet alleen om het bouwen van een visie een vergezicht ongelooflijk belangrijk, maar ook wat doen we nu wat wordt er nu gemerkt

[3:55:47] in de discussie die plaatsvond tussen de heer peters, meneer, de voorzitter en mevrouw pouw verweij werd gesproken over het tweesporenbeleid

[3:55:54] gesproken over. We zien de jeugdbescherming. Waarom bestaat de jeugdbescherming?

[3:55:59] Wat is het? Doel van de jeugdbescherming en zeker in die veranderde omgeving om context van nu en tegelijkertijd kun je wel mooi daar beschouwingen over geven. Dat doen we met de proeftuinen om te leren en vanuit het lerende weg en niet als het gaat om behoefte aan goed.

[3:56:13] Het is vallen en opstaan,

[3:56:15] maar een proeftuin is er ook op gericht. Wat gaat goed. En wat gaat niet goed. En waar ligt dat aan en dat goed analyseren. En dan de verbeten slagen maken, maar het ook opschalen naar de rest van nederland. Wat goed gaat en dat gebeurt, kan ik u verzekeren. Ik heb daar uitputtend antwoord op. Maar gelet op de tijd zal ik zal ik dat niet herhalen. Tegelijkertijd wil ik ook een paar resultaat te benoemen. Zo ben ik gestart in januari met het idee van hoe kan ik de jeugdbeschermers die het werk doen? De professional zoveel mogelijk die kwetsbare gezinnen die kwetsbare kinderen laten ondersteunen,

[3:56:52] minder administratieve lasten,

[3:56:55] terugbrengen van procedures en tegelijkertijd zorg dragen dat zij instromers makkelijker bepaalde taken over kunnen nemen van de jeugdbeschermers waardoor te zijn. Kerntaak kunnen invullen.

[3:57:06] We zijn gestart met die regeling. Op dit moment is de score dat de jeugdbescherming regio's hebben optimaal gebruik gemaakt van deze regio van deze regeling en er zijn maar eenenzeventig zij-instromers ingerold.

[3:57:18] Het is nog niet op. We zijn ermee bezig en we verwachten nog meer aanvraag. Ik noem bewust dit concreet getal

[3:57:24] en hetzelfde doel ik op het gebied van een stuk rechtsbescherming.

[3:57:29] Ik ben gestart op één januari

[3:57:31] met de pilot kosteloze rechtsbijstand voor procedures rondom gezag beëindiging. We hebben gekozen voor die gezag is beëindigd. De maatregel omdat een dat een enorme impact is voor de ouders, maar ook voor de kinderen niet te vergeten.

[3:57:45] En als we kijken waar ik nu staat tot vier april zijn er honderd vier advocaten toegevoegd door de raad voor de rechtsbijstand waarin we die rechts bescherming invulling geven in concreto.

[3:57:55] Ik benoem dit om gewoon aan te geven dat we nu aan het werk zijn en dat er nu al resultaten gevoeld worden door ouders en ook door kinderen.

[3:58:05] Voorzitter, ten aanzien van het proces van de hervormingsagenda, ik zeg altijd tegen mijn collega's de staatsssecretaris van ooijen van kinderen. Als we naar de hele rits kijken van wijkteam veilig thuis en de raad voor de kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen, de kinderen rechters. Tenslotte, en dan weer die gecertificeerde instellingen aan het werk zijn. Is dat een enorme hoeveelheid actoren die in het stelsel werkzaam zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat ze beter op elkaar zijn afgestemd. Hoe zorg je voor rust dat iedereen weet wat hij doet dat ook je niet wachten tot een probleem groter is geworden. Maar dat je meer aan de voorkant

[3:58:40] elkaar gaat stutten en kennis en kunde gaat inzetten rondom het gezin.

[3:58:46] Ik bemerk ook en ik heb daar eerder met u over gedebatteerd dat geen enkele vroeg er ook naar dat de multidisciplinaire problemen die zich veelal in gezinnen voorkomen, waardoor kinderen een kinderbeschermingsmaatregel krijgen dat je die aan de voorkant ook moet beantwoorden en duurzaam moet beantwoorden. Zoals een wethouder het vandaag tegen mij zei, zorgt ervoor dat er iemand naast het gezin staat, maar dat dat een constante factor is om te steunen te stutten gedurende het gehele proces.

[3:59:16] Ik zie in de proeftuinen hier concrete voorbeelden van en ik zie dat problemen daardoor niet voor ergeren, maar juist kleine broer blijven hanteerbaar worden en leiden tot duurzame oplossingen spreekt de wens en de hoop uit dat ik in de debatten die gaan volgen dat dieper met u op in kan gaan

[3:59:31] dan toch op verzoek van u ga ik in op het rapport van de algemene rekenkamer

[3:59:38] paar opmerkingen die geplaatst waren, maakt duidelijk waar kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel minimaal op kunnen rekenen.

[3:59:44] Duidelijke vraag, een duidelijke opmerking aanbeveling van de apk.

[3:59:50] Wij hebben gewerkt

[3:59:52] aan een landelijk kwaliteitskader en landelijke prestatie beschrijvingen.

[3:59:57] Wat mag een kind

[3:59:59] overigens in van een jeugdbescherming beschermen verwachten in concreto.

[4:00:05] Dat is normen stap in de goede richting, waardoor alle jeugdbescherming regio regio's weten waar ze aan moet voldoen, is ook een stap in de richting naar een landelijk tarief.

[4:00:15] We hebben dat ook opgepakt. We werken daarin samen niet alleen met gecertificeerde instellingen met de gemeente. Maar als rijk neem ik daar ook in mijn verantwoordelijkheid om zichtbaar te sturen om rust te krijgen en te werken naar dat landelijk tarief

[4:00:28] dat we hier ook borgen in diverse wetsvoorstellen ik daar wel over uitputtend nu over zijn. Voorzitter, maar ik zou het nu niet doen.

[4:00:37] Een andere aanbeveling was maakt concrete afspraken met de gemeente over het verzamelen van gegevens en vormt daarmee een landelijk beeld van de kwaliteit en toegankelijkheid. Ik heb u in januari naar aanleiding van de motie hijink. De eerste monitor gegeven

[4:00:50] ook laten zien meten is weten. Ik ben van die generatie waar ik ook gesteld heb dat je kerngetallen moeten ontwikkelen en dat je dat dat een groeiend proces is om veel meer rust, beheersbaarheid en natuurkrachten kunnen krijgen inzicht te krijgen. Een hoop data bij elkaar geeft. Ten slotte informatie en informatie leidt tot kennis, kennis leidt tot inzicht en dat inzicht kan leiden tot overzicht. Dan hebben we de trappen gaat van informatie piramide. Daar werken we aan en dat doe hetzelfde doe ik ten aanzien van die informatiepositie met de monitor van de gecertificeerde instellingen en daar heb ik het over de jeugdhulp in gedwongen kader om dat ook veel duidelijker in kaart te krijgen, te weten hoe wat is het aantal jeugdbeschermers over hoeveel kinderen hebben we het wat is de kees sloot en wat is de wachtlijst in het gedwongen kader. Zo maak je dingen hart en maak je dingen duidelijk en kunnen we aan de hand van feiten conclusies trekken en de goede discussie met elkaar voeren.

[4:01:41] Een andere aanbeveling is ook versterkt samen met veel partijen de integrale hulp voor kinderen met een beschermingsmaatregel en dat is nou precies de inzet van het toekomstscenario integraal werken gezins, gericht werken, gezinnen en kinderen daadwerkelijk helpen

[4:01:55] en dat doen we niet aan de hand van ivoren toren waar we niet iets bedenken. Nee. Via de proeftuin leren we in de praktijk hoe het gaat hoe het ook niet gaat.

[4:02:04] Dat schalen we op naar een model. Ik heb dat ook uitgewerkt en in een van de volgende discussie neem ik mee. Hoe tenslotte wil laten landen in hardere kaders en ook een wetsvoorstel.

[4:02:15] Voorzitter,

[4:02:18] één punt was ook en ik heb daar vanmiddag ook over gesproken met collega's lokale bestuurders van en de vng van

[4:02:27] wij hebben we vertrouwen in het toekomstscenario.

[4:02:31] Gaat het goed?

[4:02:39] Voorzitter, het antwoord van de lokale bestuurders als duidelijke mij richting. Ja. Ga daar alsjeblieft mee door. Vertel dat vanavond ook aan de parlementariërs

[4:02:48] omdat we resultaten boeken omdat we zien dat dat wanneer je aan de voorkant gezin stud.

[4:02:54] Dat leidt tot probleem oplossingen

[4:02:57] niet anders dan dat een beetje ook breder kan kijken. En verder gaan kijken.

[4:03:01] Voorzitter, ik ga naar de vragen toe. De precieze vraag die mij gesteld zijn. Ik sla een en ander over een met permissie van u,

[4:03:08] want er zijn een paar vragen gesteld, met name door mevrouw meijer en door de heer van der staaij

[4:03:13] in mijn richting

[4:03:15] van de vragen was toeslagen. Ouders gaan hun eigen onderzoek starten.

[4:03:18] We hebben daarmee bekend wordt dat door ons gefaciliteerd.

[4:03:22] Dit is bekende een zogenaamde nummer vijf initiatief en er is ook een nummer die initiatief en dat is een neutrale locatie in nijntje is vijf is hierin in den haag

[4:03:35] en een martijn is in almere.

[4:03:38] Dat is voor en door ouders die door de toeslagenaffaire eigenlijk zijn getroffen en daar wordt gewerkt aan herstel dat hun ontmoetingsplaats. Daar zit ik niet in als rijksoverheid.

[4:03:50] Het is een onderdeel nogmaals van die van deze van loden zien van oranje en daarin is iets met een onderzoek gestart. Ik heb dat ook mogen lezen in het algemeen dagblad van veertien april.

[4:04:01] Ik.

[4:04:02] Laat me daar ook over informeren. Maar ik ga niet als overheid sturend zijn in deze is een initiatief, maar ik wil wel leren van de ervaringen die daar worden opgedaan.

[4:04:12] De reflectie traject over de rechtspraak. Een vraag die de heer van der staaij eigenlijk stellen.

[4:04:20] De rechtspraak gaat zelf over aanbevelingen uit het reflectie trajecten waar ze mee wel of niet mee aan de slag gaat

[4:04:26] en de jeugd rechters hebben ook opgeroepen in het rapport daartoe maar een deel van de aanbevelingen overlap met de maatregelen voedsel beter van rechtsbescherming. Dan heb ik uw kamer in november tweeduizend, tweeëntwintig over geïnformeerd. Je moet dan denken aan de inzet van een advocaat en te laten toetsen van hun perspectief besluit

[4:04:41] die punten heb ik opgepakt en ik zeg u dat ik in juni tweeduizend tien, twintig over deze voortgang van de maatregelen, maar ook dat verbeteren van die rechtsbescherming nader zal informeren, zowel in het debat als in de stukken voor

[4:04:56] laat ik het bij laten. Voorzitter,

[4:04:58] dan toch een ambitie. Als ik met permissie mag ik doorgaan ambitie om slagkracht te laten zien, leidt tot vertraging in de raad van state

[4:05:07] en u vraagt mij het is lastige keuzes maken in schaarste. En hoe doe je het goed

[4:05:13] en u vroeg mij daarop een reflectie

[4:05:17] in lijn. Ook met mijn collega's zeg ik het volgende

[4:05:20] de maatregelen. De hervormingsagenda zijn verschillend van aard.

[4:05:24] Maar ik heb ook gekeken waar kan ik direct mee aan de slag.

[4:05:28] En waar ik direct mee aan de slag kan, heb ik u net concrete voorbeelden genoemd die zij instromers noemde ik, maar ook zorg dragen bij gezag beëindigd. De maatregelen voor de kosteloze rechtsbijstand en rond de zomer zet ik daar ook in door om puur te kijken uit huisplaatsingen. Hoe kan ik ouders ook kosteloze rechtsbijstand bieden. Dat is de volgende stap die we ook willen maken. Ik noem ik twee concrete doen acties.

[4:05:50] Wat ik eigenlijk stel is de aanpassing van wet en regelgeving kost

[4:05:54] dat dat hoef ik de veteranen als via u zeker de voorzitter tegen de heer van der staaij niet uit te leggen, maar dat is een langer proces. Tegelijkertijd hebben we ook samen met de gemeente miljoenen beschikbaar gesteld om juist menskracht binnen de jeugdbescherming regio invulling te geven.

[4:06:14] De een ander punt is dat

[4:06:17] een

[4:06:18] vijftig, zestig procent van de kinderen die hun jeugd beschermingsmaatregelen krijgen,

[4:06:24] komen veelal uit gezinnen met complexe scheidingen. Dat is een gegeven wat mij door alle professionals wordt aangegeven, maar ook door de bestuurders zelf

[4:06:34] en dat heeft ertoe geleid dat we niet alleen het proces project scheiden zonder schade opgestart. Maar dat we ook een website hebben geopend, heb ik recentelijk eigenlijk gedaan die de gemeente ook verder ontwikkelen. Oppakken en een stuk maatwerk doen binnen de gemeentehuizen zelf dat proces wat gaande is waar de in we ook inzetten om gezinnen te stutten. Die gaan scheiden dat ouders bijvoorbeeld en ik heb dat in tilburg gezinnen in den haag speelt daar ook een voorbeeld van met een gezins advocaat werken waarin je niet werkt in het arena model. Maar waarin je de kinderen centraal stelt als scheidende ouders en waarbij je komt tot een oplossing. Daarnaast mijn collega's ingegaan op het voorkomen van echtscheiding hoe je kan omgaan met een stuk relatiemanagement.

[4:07:18] Een vraag die mevrouw mij ook. Maar als ik door mag gaan. Voorzitter, ik probeer snel te praten tot een afronding te komen ook helder te zijn. In mijn beantwoording

[4:07:26] is uithuisplaatsingen

[4:07:29] voor mij als ik u goed begrijp, zegt u eigenlijk dat een uithuisplaatsing moet een uit. Er moet een laatste redmiddel zijn omdat het zo ingrijpend is als ik u goed goede lijn van redeneren goed begrijp

[4:07:40] en het verkorten. Het voorkomen daarvan ziet u dan ook als absolute prioriteit

[4:07:45] die deel ik met u

[4:07:47] en daarom is de richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing voor jeugd professionals herzien en ook aangepast.

[4:07:55] De richtlijn ondersteunt professionals om juist een uithuisplaatsing te voorkomen, te bekorten.

[4:08:00] Een onderdeel daarvan in dat hele proces is ook de terugplaatsing.

[4:08:03] De herziene richtlijn ondersteunt die die professional in de situatie van het kind en gezin zorgvuldig te beoordelen en de juiste interventies in te zetten, omdat ik het proces van uithuisplaatsing en terugplaatsing van belang vindt, heb ik aan de universiteit leiden gevraagd om daar onderzoek naar uit te voeren en het onderzoek zal ik in november tweeduizend, drieëntwintig krijgen. Hoe doen we het hoe kan het beter. Wat zijn de resultaten en daarna ga ik het zelf bestuderen en kom ik met een met het onderzoek, maar ook met de beleidsreactie. Uw.

[4:08:33] Dat is een toezegging.

[4:08:37] Dan is ook een vraag gesteld over de voorrang meter. De maatregel heb ik die goed en dan daar kom ik bij de casus hof leeuwarden en dan heb ik de twee punten gehad

[4:08:46] forum regels bij de kinderbeschermingsmaatregelen om over dat het de inspectie haar mening daarover heeft en hoe de regels in de praktijk uitpakt en of neveneffecten gemonitord worden en de vraag was ook hoe staat het met het afwegingskader. Ik kan u nu al melden dat ik

[4:09:01] de tweede kwartaal. Begin derde kwartaal tweeduizend, drieëntwintig verwacht ik te kunnen dat het i

[4:09:08] dat kader heeft

[4:09:10] ontwikkeld en dat het dan beschikbaar is. Dus dat is de laatste vraag vragen antwoord en ik weet dat de inspecties moeite hebben met de noodgedwongen prioriteren. Dus kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel bij het toekennen van de jeugdbescherming. Dat is mij bekend, maar het is een tijdelijke forums maatregel die echt ziet op tijdige jeugdhulp voor kinderen die het echt nadrukkelijk nodig hebben waarin de staatsssecretaris ook heeft aangegeven dat je ook kijken of er andere kinderen zijn die hele urgente problematiek hebben dan weet je dat dan ga je daarmee om kijk inzet is en blijft hulp te organiseren voor de meest kwetsbare kinderen en in de praktijk worden voorrangs maatregelen toegepast, maar ook regionaal gemonitord. Ik denk bijvoorbeeld aan haaglanden waar dat gebeurt.

[4:09:52] U. Stel me even voor een dilemma zeg ik tegen u meneer de voorzitter via in de richting van de heer van der staaij over de casus hof leeuwarden. Want ik was meteen aan het worstelen van kennedy casus. En hoe gaan we ermee om. Dus ik kan er niet een absolute grootheden beantwoorden. Maar ik kan wel stellen dat alles wat ik doe is erop gericht om die ketenen beter te laten functioneren. Dat begint bij de jeugdbescherming. Dat begint bij het feiten onderzoek dat gaat over de perspectief maatregel. Maar tenslotte gaat het ook omdat je die kinderrechter beter stuk en goede informatie geeft. Die is gebaat bij een goed functionerende jeugdzorg stelsel. Dan heb ik het over de kinderrechter en de set van maatregelen die we hier inzetten. Is daar ook op gericht.

[4:10:32] Ik ga niet in op die specifieke

[4:10:34] casus die u eigenlijk noemde. Wel zeg ik u dat het handelings perspectief is dat gecertificeerde instellingen gemeenten informeren over een wachtlijst. Maar dat ze ook afspraken maken over de in te zetten op voor jongeren en dat ze dat ook monitoren ook al kunnen ze staat een jongeren op een wachtlijst. Dat zijn de spelregels. Zo moet het zijn dat het in de praktijk niet altijd gebeurt daarbij u mij op. Daarbij is ook de kant op die dit gemeld heeft en dat is het blijft een blijvend onderwerp

[4:11:03] van aandacht voor mij, maar ook van gesprek met alle betrokken actoren.

[4:11:08] Voorzitter,

[4:11:09] ik kijk heel even. Tot zover mijn bijdrage.

[4:11:13] Hartelijk dank. Dan gaan we over naar de tweede termijn van de kamer het woord aan mevrouw westerveld.

[4:11:21] We kunnen ook heel kort. Ik wil in ieder geval de gelegenheid geven om eventueel twee minuten debat aan te vragen dat dat is belangrijk en ik heb me verkuijlen verwezen naar de tweede termijn vraagt. Dus dat wil ik me niet ontnemen. Maar u kunt het ook heel kort.

[4:11:36] Maar ik doe wel op volgorde, zodat u in ieder geval een eerste kans hebt om een tweeminutendebat.

[4:11:44] Dan ga ik gewoon door. Als dat niet zo is.

[4:11:46] Voorzitter, ik ga maar het was meer dat ik dat ik dacht laten we het dan ook inderdaad allemaal kort houden en ik vraag inderdaad graag een tweeminutendebat aan nog een opmerking over een vasthoudend persoon in het publiek die hier de hele avond zit, zal de jarig is dat ze stijve bruggen die daar vooraan zit en ik vind dat een mooie inzetten voor jongeren en voor jeugdzorg. Dat je je verjaardag niet thuis met je kinderen in een mooie nijmegen gevierd hier bij ons aanwezig bent. Voorzitter, nog dat gezegd hebben nog een punt over het debat

[4:12:19] dat ik wel oprecht vind dat wij hier ook al sinds ik kamerlid ben in ieder geval in rondjes aan het draaien zijn dat ik ook vragen weer naar voren komen die zeven jaar geleden hoorde dat ik af en toe denken hebben wij zijn dus ook helemaal niets opgeschoten en ik trek me dat wel aan als ik 't als ik ook het rapport van de rekenkamer lees die ook op sommige punten zeggen de bewindspersonen die niet niet deze hem ook de bewindspersonen van afgelopen jaren spreken zij aan. Dan vind ik dat ook de kamer wij allemaal ons moeten aankijken. Onszelf moeten aankijken omdat wij onze controlerende rol gewoon niet goed hebben verveeld. De afgelopen jaren zeg ik in het algemeen.

[4:12:58] Dankuwel ook voor mij namens de commissie felicitaties en de mensen persoon op de tribune, maar ook aan alle andere nederlanders die ook vandaag en morgen enzovoort.

[4:13:10] Meneer manders.

[4:13:12] Daar sluit ik me helemaal hip, hip. Voorzitter, ik heb de kat. Ik had eerlijk zeggen een tweede termijn inbreng om op alle punten in gaan. Laat ik het anders doen. Dat sluit ook aan bij het kort houden wij wij willen op heel veel punten ingaan en die kans krijgen bij tweeminutendebat. Maar als ik de staatssecretaris aankijken echt in de hoop ook van kom snel met die agenda. Dan hebben wij ook hier straks met elkaar de mogelijkheid om dat plenair debat nog voor de zomer te voeren we ook echt hopen dat we eerste stappen gaan zetten. Het liefst met zoveel mogelijk draagvlak en ook een brede hoorzitting met om alle geluiden goed te horen over de inhoudelijke agenda. En dan ga ik ook graag met de heer c d en peters en allemaal ook in over de maatschappelijke oorzaken en hoe we ook het systeem gaan kantelen. Maar dat vraagt ook een brede benadering op op meerdere dossiers. Dus die handschoen pak ik graag op. Voorzitter, en dan kom ik toch op financiën in alle zaken die we in het debat hebben besproken. Dan hou ik het even zo. En wordt vervolgd. Dank u.

[4:14:10] Hartelijk dank. Meneer hans meneer.

[4:14:12] Voorzitter, wij hebben een indringend debat gehad, want je zult maar jongeren zijn op een wachtlijst of een ouder van een jongeren.

[4:14:19] En ik denk dat we.

[4:14:20] Uiteindelijk allemaal hetzelfde willen, namelijk het beste voor onze jeugd. Ik heb de staatsssecretaris een compliment gegeven voor het akkoord op financiën, maar ik heb ook al over zorgen over het tempo van inhoudelijke maatregelen en die zorgen zijn vanavond niet weggenomen. Dan gaat het over de reikwijdte. De centrale inkoop administratieve lasten. Het kan volgens mij sneller. Het moet echt ditjaar nog kunnen. En ik overweeg hierop ook een of meerdere moties. Ik ga er naar kijken, kan ik een punt maken. Voorzitter, over de verlengde jeugdhulp staatsssecretaris gaf al aan van de kade. Een tweede termijn nog even op terugkomen. Het is echt van levensbelang voor dakloze jongeren. Er ligt een motie van de kamer die zegt van kijk nou of je dat ook landelijk kunt regelen en ik wil er ook op wijzen dat het ook echt kosten kan sparen als het gaat over schulden of of als het gaat over curatieve zorg. Dus we kunnen hier ook echt een wereld mee. Ben ervoor voor dakloze jongeren. Dus laten we daar gewoon snel op doorpakken. Dankuwel.

[4:15:12] Dankuwel.

[4:15:13] Meneer verkrijgen,

[4:15:14] Ja. Voorzitter dank.

[4:15:17] Ja, ik zal mijn verlies nemen over het wetenschappelijk onderzoek. Maar ik ben wel heel blij met de opmerkingen die de heer van der staaij heeft gemaakt. Ik denk dat we daar meer structuur in kunnen brengen om in ieder geval beter te begrijpen waar die groei vandaan is gekomen, zodat we ook een toekomstvaste toekomstscenario kunnen maken en een hervormingsagenda zou mij dat een lief ding zijn, maar u zult mij niet euvel duiden dat ik u daar aan blijven herinneren, begrijpen we nog echt wat nou de dieper liggende oorzaak is. Voor zover ik sluit af. Ik heb alleen een vraag nog even aan de minister

[4:15:50] en dat gaat omdat hij zei er is een kwaliteitskader in de maak.

[4:15:55] Maar hij zei ook iets over het toekomstscenario in dat er hele beloftevolle ontwikkeling in zitten die nationaal geworden. Het zou ons zeer helpen als de minister bereid zou zijn ons een brief te sturen daarvoor voordat wij met de rekenkamer ons gaan. We staan in een technische briefing en die toezegging zou ik graag van de minister horen.

[4:16:16] Dankuwel. Meneer peters.

[4:16:19] Dankuwel. Voorzitter, ik ben een stukje optimistische hoor ik niet zo optimistisch als het gaat om dat zorg nodig. Oplossing is voor alles of dat we via wetten of stelselwijziging hier alles echt structureel.

[4:16:32] Wij kunnen verbeteren. Laat ik het ook wel of dat overheidsingrijpen altijd goed is voor de veiligheid van een kind dat niet maar wel omdat we vandaag door een aanzet hebben gedaan om op een andere manier na te gaan denken, zoals meneer behandeld zegt die handschoen oppakt niet alleen meerdere wel optimistisch als we dat doen we dan ook echt substantiële stappen kunnen zetten. Uiteindelijk om dat steeds doelgroep met dezelfde weg. Maar dan steeds harder en harder en harder. Volgens mij is dat niet de weg en ik ben blij dat meneer behandelen een plenair debat aangevraagd en dat we dat hiervoor ook zouden kunnen gebruiken. Dus nogmaals dank.

[4:17:06] Dankuwel. Meneer van der staaij.

[4:17:10] Dank voorzitter aan de bewindslieden voor de beantwoording. Ik ga geen pogingen doen om nog samenvattende opmerkingen of vragen te stellen, gelet op het late uur. Maar misschien als ik ook

[4:17:20] de prioriteit puntje nog uit mag noemen. Naar aanleiding van zo'n zaak van het gerechtshof arnhem-leeuwarden uitspraak van zeventien of de datum publicatie zeventien april. Het ging mij niet om die

[4:17:31] om die casus maar meer als voorbeeld

[4:17:34] en dat er ook daadwerkelijk wordt benoemd, zelfs door de rechter. Ook wordt gezicht

[4:17:39] snappen ook door personele overbelasting en dergelijke kunnen we zelfs begrip voor hebben dat er eigenlijk praktisch niets is gedaan door de g met die eerdere rechterlijke uitspraak, maar tegelijkertijd is was schokkend en mogen we daar niet aan wennen dat er rechterlijke uitspraken zijn in het belang van bescherming van kinderen die zeggen dit dit moeten gebeuren en het gebeurt gewoon niet. Dus. Dus wat ons betreft een hele belangrijke prioriteit om ook echt te zeggen van dat moet bovenaan de lijst staan om daar ook stappen in te maken, omdat het gewoon ook fundamenteel is voor het functioneren van nederland als rechtsstaat. Wat ons betreft.

[4:18:13] Dankuwel.

[4:18:15] Dankuwel mevrouw meijer.

[4:18:17] Dank. Voorzitter, ik ga een poging doen nog wat wat vragen beantwoord te krijgen. Ik kijk allereerst uit naar de reactie van de staatssecretaris op het onderzoek betrekt mij gewoon want dat leidt volgens mij eigenlijk voor een betere analyse naar de oorzaak van het probleem in plaats van gelijk starten met een behandeling. En dan had ik nog mijn vraag aan de minister over de uithuisplaatsingen die ik zonder eigenlijk specifiek in op een onderdeel van de brief die wij hebben gekregen. Die is mede namens de minister verstuurd en er staat in hervormingsagenda zijn principes vertaald en een van die principes is dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien. En dan zouden moeten worden ingezet op het voorkomen en terugdringen van uithuisplaatsing, maar zou hierbij dan ook niet specifiek moeten worden opgenomen dat er in wordt gezet op terugplaatsing, want in het kind uit huis is geplaatst. Dan moet de inzet zijn om het zoveel mogelijk terug te laten keren laten keren in het gezin thuis laten opgroeien.

[4:19:11] En dan als laatste puntje de voorrangsregel. Ik hoor de minister zeggen dat dat regionaal wordt gemonitord.

[4:19:19] Maar is dit niet iets zo precair is wat je eigenlijk landelijk zou moeten monitoren. Want hij is niet voor niks in het verleden ingevoerd en vervolgens teruggedraaid omdat er toch een soort prikkel van uitging die niet gewenst.

[4:19:32] Dankuwel. Meneer cda.

[4:19:34] Dankuwel forse dank voor de antwoorden.

[4:19:38] Ik ben blij dat de staatsssecretaris aangeeft dat de aanzien van de de extra honderden miljoenen dat daar dat de bewijslast zijn dat het werk dat het ook echt bij het kabinet ligt.

[4:19:50] Dus kijken we ook naar uit. Ben ook blij dat dat scheiden zonder schade dat het betrokken wordt en ook trok de aanzien van het onder onder onderwijs.

[4:19:59] Ik broed nog op paar moties. Maar dat zal verlaten. Zorg denk ik. Gezien de tijd zal ik hier plaatsen.

[4:20:05] Dankuwel. Dan kunnen we direct door naar de beantwoording van de openstaande vragen. Dank, voor zover ik heb ik drie. Voorzitter.

[4:20:13] Allereerst inderdaad aan de heer raaijmakers over de verlengde jeugdzorg. Want ik nog openstaande inderdaad en ik kan u toezeggen dat ik voor de zomer het rapport met de kamer deel en in de voortgangsrapportage meenemen.

[4:20:26] Tweede vraag van mevrouw meijer inderdaad over het onderzoek betrekken maar gewoon

[4:20:32] in de hervormingsagenda wordt een beweging ingezet stevige lokale teams.

[4:20:37] Daarbij is een kwaliteitskader in ontwikkeling en onderdeel daarvan wordt inderdaad

[4:20:43] een brede verklarende analyse en dit is een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek keten bij het leren betrekken maar gewoon

[4:20:51] de lokale teams moeten deze analyse gaan toepassen en bestaan uit goed

[4:20:57] opgeleide

[4:20:58] vaak generalistische gekwalificeerde professional.

[4:21:00] Of.

[4:21:02] Dan.

[4:21:03] Mevrouw pouw verweij nog even over de impasse. En dan precies zal de spraakverwarring. Het ging over het feit dat we voor de kerst en met de vng nog niet uitkwamen.

[4:21:15] Daarbij was inderdaad de constatering van vws of mij als staatssecretaris dat wij geen impasse constateerden wel meer tijd nodig hadden

[4:21:27] en dat is volgens mij is sprake van met mevrouw verweij voor wij ook opgelost.

[4:21:32] Dankuwel. Dan geef ik graag het woord. Minister.

[4:21:35] Binnen twee vragen hebt in harde toezegging die gevraagd is door de vvd

[4:21:41] het kwaliteitskader. De prestaties bescherming die zijn

[4:21:45] we hebben u ook op zestien maart doen toekomen. Ik ga in herhaling doen zodat je die nogmaals heeft. Ik kijk ook of iedereen even wat wat informatie ben ik kan doen over die proeftuinen en met name resultaten daarvan. Maar dat doe ik grosso modo want ik heb geen brede bredere evaluatie daarvan en dus ik geef alleen aan die zijn we mee bezig. Dit loopt. Dit zijn echt

[4:22:04] successen zoals we ermee omgaan. Ons inziens

[4:22:08] dan de opmerkingen die de heer van der staaij maakte mij richting. Ik begrijp wat je bedoelde. U pakte de casus uit. Maar ik wil dat ik een abstract. Hier zie van dingen moet je niet aan willen wennen.

[4:22:17] Ik hoorde dat eerder van mevrouw westerveld

[4:22:20] en ik deel die opvatting van uw beiden

[4:22:22] als zaak zo ernstig is

[4:22:25] dat je je afvraagt is dit een incidenten komt. Dit is dit is veel groter. Dan moet je extra alert zijn

[4:22:31] van de sta ik kan u verzekeren. Ik ben dus uw zorg

[4:22:34] en zo. Die heb ik ook gehoord bij mevrouw westerveld. Eerder

[4:22:38] sluit ik me ook niet voor de de je reactie daarop

[4:22:42] dan de vraag twee vragen vanuit mevrouw meijer die ik gehoord heb. U hoort mij zeggen en antwoordde dat ik het regionale het monitoren ben, maar in mijn reactie via u meneer de voorzitter richting mevrouw meyers zeg ik natuurlijk doen we dat ook op nationaal niveau vinger aan de pols houden dus noodzakelijk

[4:23:00] en u gaf aan een tekst. Ik heb u uitgelegd hoe we omgaan met uithuisplaatsing en terugplaatsing. Hoe je dat bekijkt. Kijk

[4:23:07] wanneer je overgaat tot een uithuisplaatsing. Zo'n verregaande maatregel.

[4:23:11] Dat is er sprake van een onveilige situatie en zeker de kinderrechters van nu houden dat goed tegen het licht.

[4:23:18] Daar ga ik vanuit vanuit hun professionaliteit terugplaatsing. Er zijn ook belangrijk,

[4:23:24] zeer belangrijk, want je wil dat de kind opgroeit in het biologische gezin. En nu quote een paar zinnen die de staatsssecretaris eneco.

[4:23:31] Wij hebben aangegeven in de brief komt. Daar ben ik van mening dat je kinderen moet willen terugplaatsen. Mahmood kunnen en het moet een veilige situaties zijn. Een kind moet je niet heen en weer schuiven. Links naar rechts. Menig pedagoog zal mij aangeven hoeveel schade je een kind daarmee kan berokkenen. Dus dat moet zorgvuldig gebeuren vanuit die zorgvuldigheid vind ik dat we terugplaatsing ook een belangrijk doel is zijn.

[4:23:54] Dat is mijn antwoord op gestelde vragen. Meneer de voorzitter,

[4:23:58] Dankuwel. Dan komen aan het einde van het debat als eerste. Er komt een tweeminutendebat, net als eerste spreken mevrouw westerveld. Dat zal na het reces

[4:24:08] durf ik zo te zeggen en dat geeft ook de griffier nog de gelegenheid om nog even de laatste toezegging op te schrijven die ik zo meteen ga voorlezen. De toezeggingen zijn ook bedoeld zodat hij daar geen motie over indient over die dingen bij die nu opgeschreven worden. Kunt u in de toezeggingen register straks terug lezen wat er is afgesproken.

[4:24:29] Het is een bekend en dan hoop ik dat ik voldoende woorden heb gebruikt om ook.

[4:24:37] Deze.

[4:24:39] Komt goed

[4:24:40] en we gaan samen zorgen dat het zo volledig mogelijk is. Dank de staatsssecretaris

[4:24:51] in overleg met v en vn

[4:24:54] over subsidie voor

[4:24:56] jeugdverpleegkundige

[4:24:59] en komt hierop terug in de volgende voortgangsrapportage

[4:25:06] wacht even die zin niet loopt. Lekker. Maar aan de kamer komt die op terug in de voortgangsrapportage

[4:25:13] naar aanleiding van een vraag van meneer raaijmakers staatsssecretaris komt in de volgende voortgangsrapportage in de kamer terug op de indexering van pleegzorg ook familie raaijmakers staatssecretaris stuurt de kamer in het meijer. De stand van zaken over de online hulp platform voor jongeren

[4:25:31] ook familie raaijmakers. De staatssecretaris stuurt stuurde kamer. Het rapport van de y. F over verlengde jeugdzorg zodra deze gereed is voor de zomer voor de zomer een vraagteken je

[4:25:44] ook familie rijbewijs en de minister stuurt de kamer in juni twintig, drieëntwintig stand van zaken over het reflectie traject van meneer van der staaij.

[4:25:57] Ja.

[4:25:59] Moest even scheiden.

[4:26:02] De minister doet kamer het kwaliteitskader in herhaling toekomen met informatie en resultaten over proeftuinen.

[4:26:12] Die dit moment beschikbaar. Dus het is geen uitputtende evaluatie van de proeftuinen dat voor de het verwachtingsmanagement, voorzitter,

[4:26:19] En heb ik er nog eentje mist die manier verkuijlen.

[4:26:22] Nou ik had waarschijnlijk trek het niet in twijfel, maar met name het kwaliteitskader dat dat eerder ontvangen zou kunnen hebben. Dat staat mij niet bij. U stuurt het nog een keer. Dus dat is uitstekend. Voorzitter, dank daarvoor.

[4:26:36] Dankuwel. We gaan niet het debat heropenen. Als u het goedvindt. Volgens mij als je ermee eens bent dat we zouden toezeggingen hebben dan dan sluit ik de vergadering dan in ieder geval nog eens een keer felicitaties, maar ook de dank aan en de aanwezige danken aan de kamerleden, maar vooral ook dank aan de minister en staatssecretaris en ondersteuning en ik wens iedereen een fijn reces.

[4:27:01] Dankuwel. Ik sluit vergadering.