Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Afscheid van de leden Geurts (CDA) en Agnes Mulder (CDA)

[0:00:00] De egas

[0:00:05] en we beginnen met collega

[0:00:07] agnes mulder

[0:00:11] omdat zij de eerste was die mij informeerde over haar vertrek. Dus mochten mensen zich afvragen waarom dan is dit de rationaliteit erachter en ik begin met het voorlezen van van haar brief.

[0:00:25] Geachte voorzitter, beste vera ruim tien jaar geleden kreeg ik vanuit drenthe de vraag of ik namens het cda naar den haag wilde om hun stem te zijn voor onze mooie regio.

[0:00:37] Iedere keer als ik vanuit assen naar den haag ging in het kamergebouw binnenliep. Dan had ik het gevoel dat ik dat niet alleen nog deed.

[0:00:44] Maar dat met mij groningers en drenten. De kamer liepen dat gevoel is een voorrecht en dat maakt deze plek in onze samenleving. Een hele bijzondere plek.

[0:00:54] Daar ben ik mij iedere dag van bewust geweest

[0:00:57] en dan kom je op de kern van onze mooie werk en voor mij is dat met liefde opkomen voor mensen die niet gehoord of gezien worden. Mijn drijfveer is te vinden in maatjes zes richt eerst uw aandacht op zijn koninkrijk en op het doen van zijn wil dan zult u ook al het andere krijgen. Maak je dus geen zorgen over de dag van morgen. Morgen ziet u wel weer. U heeft al genoeg aan de zorgen van vandaag.

[0:01:20] Dit was mijn trouw tekst. En toen ik een paar jaar geleden ging scheiden

[0:01:25] voelde dat even niet meer als mijn tekst.

[0:01:28] Dat was een zware periode en dan kom je erachter hoeveel fijne mensen in je leven zijn mijn ouders broers hun vriendinnen. Mijn vrienden, fijne collega's en al die geweldige mensen die ons hier iedere dag ondersteunen. Dan ben je een gezegend mens.

[0:01:44] Het is deze tekst geweest die mij inspireren om mee in te zetten voor de inwoners van groningen en drenthe

[0:01:48] voor heel nederland maar ook daarbuiten voor slachtoffers wereldwijd voor mensenrechten voor oeigoeren, verdrukten vaak vrouwen voor yezidi's massa mini met haar vele anderen in iran en hier in nederland.

[0:02:04] Voorzitter, de reis van onze commissie buitenlandse zaken begin ditjaar naar het door oorlog getroffen keer budget en heer pim heeft een onweer onuitwisbare indruk op mij gemaakt.

[0:02:14] Stilstaan bij de slachtoffers van onnodige russische agressie en geïnspireerd worden door de veerkracht van de inwoners van oekraïne.

[0:02:22] Mijn dank is aan een ieder die zich tijdens deze reis van onze veiligheid heeft ingezet. De moeilijke omstandigheden waarin nederlandse ambassades in het personeel wereldwijd aan de slag zijn, raken mij met name de inzet van nederlandse militairen die onze waarden in het buitenland verdedigen blijven bij mij

[0:02:38] oorlog zó dichtbij huis maakt dat we weer met elkaar weten dat democratie niet gratis is in zijn indrukwekkende speech in de senaat sprak precedent lenteski ons afgelopen week toe dat hij er grote waardering voor heeft dat nederland zich uitspreekt voor vrijheid. De rechtsstaat en democratie.

[0:02:56] Democratie vergt een alert te houding van een ieder van ons kritisch bevragen in plaats van uitgaan van aannames openstaan voor elkaar en samen op zoek willen gaan naar een oplossing voor de problemen die op ons pad komen.

[0:03:09] Dan gaat het om houding en gedrag en een positieve cultuur in elkaar opbouwend benaderd.

[0:03:14] Dat wens ik alle collega's toe, want wie wind zaait zal storm oogsten.

[0:03:20] Voorzitter, als parlement hebben de samenwerking gezocht op het gebied van klimaat en energie oppositie en coalitie hebben een initiatief klimaatwet gemaakt. Ik ben er trots op dat we als tweede kamer hebben laten zien dat ze naar de lange termijn kijken en er serieuze stappen. Voorzitter,

[0:03:34] ik ben dankbaar dat ik me al die jaren heb mogen inzetten voor onze inwoners organisaties en ondernemers. Dat ging van klimaat energie, werkgelegenheid in noord nederland, mensenrechten, gedupeerden van de mijnbouw in groningen, drenthe, friesland twente limburg tot inwoners van het door oorlog getroffen oekraïne.

[0:03:51] Toen ik de kamer in kwam, had ik binnen een week mijn maidenspeech en sprak ik over dienend leiderschap.

[0:03:56] Dat doe ik nog steeds. Op deze manier heb ik altijd geprobeerd van onderop de informatie uit de regio zelf op te halen. Nu krijg ik opnieuw de vragen om mee in te zetten voor het noorden. Deze keer vanuit ondernemend noord nederland en daarmee komt een einde aan twintig jaar als volksvertegenwoordiger in de provinciale staten van drenthe, de gemeenteraad van assen en de tweede kamer

[0:04:19] vanuit een hele andere rol verwacht ik vanuit het maatschappelijk middenveld een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.

[0:04:25] Wij werk als kamerlid kathleen kunnen doen. Dat vertrouwen de steun en inspiratie van heel veel kiezers en partij genoten en de samenwerking met vele mensen internationaal nationaal provinciaal en lokaal en daar ben ik hen enorm dankbaar voor.

[0:04:40] Ik ga weer terug naar mijn regio. Want daar kom ik weg en daar kijk ik naar uit hartelijke groet agnes mulder.

[0:04:50] Ja

[0:04:55] ja,

[0:05:01] beste agnes

[0:05:02] toen je in tweeduizend twaalf in de kamer arriveerden zij dat je voelde als een brugpieper die de thorbecke zou moeten vinden.

[0:05:10] En als nu het moment aangebroken dat je de kamer gaat verlaten.

[0:05:13] Ik denk dat het vinden van de thorbecke zaal en andere zalen je nu geen problemen meer oplevert, hoewel we allemaal een beetje hebben moeten wennen aan de tijdelijke behuizing. Ruim tien jaar hebt je ingezet om je politieke idealen te verwezenlijken en dat deed je met veel enthousiasme en grote passie.

[0:05:29] Al die tijd was een rode draad die inbreng de uitspraak die je deed je maidenspeech op zesentwintig september tweeduizend twaalf. De overheid dient de burger primair met vertrouwen en niet met controle tegemoet te treden.

[0:05:44] Je kon toen waarschijnlijk niet vermoeden dat dit thema de jaren van je kamerlidmaatschap zou gaan domineren

[0:05:49] en bij vele onderwerpen die op de politieke agenda hebben gestaan. Of nu nog steeds aandacht vragen was het vraagstuk van vertrouwen of controle. Een belangrijk onderwerp, zeker ook het onderwerp waarover je heel vaak het woord hebben gevoerd. De gaswinning in groningen en de consequenties die dat heeft gehad voor de inwoners van groningen

[0:06:08] en drenthe

[0:06:10] bij de vele debatten die we over groningen en aardgaswinning hebben gevoerd waar je bijdragen altijd glashelder zoals je dat zelf ook altijd zo ver kon zeggen. Veiligheid gaat boven alles.

[0:06:20] Dat komt ook door wat je zelf noemt als inspiratiebron voor je politieke handelen. Het christelijk geloof.

[0:06:25] Je zegt erover dat je parallellen te trekken tussen moderne management, management stijlen en leiderschap type en het verhaal van jezus christus

[0:06:34] en dat doe je op dienend leiderschap

[0:06:37] ook het thema dat vaker je bijdrage naar voren kwam naast het vertrouwen tussen overheid en burger en natuurlijk zijn die twee thema's ook nauw verwant.

[0:06:46] Ik denk dat de motivatie om aandacht te vragen voor de kwesties die niet per c landelijk zijn ook voortkomt uit je wortels uit het noorden van het land

[0:06:55] je politieke loopbaan is begonnen. Denk dat iedereen dat inmiddels weet in drenthe

[0:06:59] je als lid van de provinciale staten van die provincie en ook heb je de cda-fractie geleid in de gemeenteraad van assen.

[0:07:05] De plaats waar je met veel plezier woont al noem je jouw auto ook vaak je tweede huis want je hebben aardig wat kilometers opzitten

[0:07:13] en gelukkig is autorijden. Grote hobby van je. Dat kan ook bijna niet anders dan de titel assen in je achtertuin zit en nu naar je kamerlidmaatschap ga je werken voor vno, ncw in het noorden. Zoals je zelf zei ik ga weer terug naar mijn regio. Want daar kom ik weg en dan kijk ik erg naar uit.

[0:07:31] Je zei tegen mij te we elkaar spraken dat de functie helemaal matches

[0:07:36] de belangen van de regio bracht in het camerawerk ook al naar voren. Wantje filosofie is wat goed is voor drenthe is ook goed voor bijvoorbeeld zeeland en limburg een wapenfeit in dat verband is je succesvolle inzet om de jonge willem friso kazerne en als ze in ieder geval gedeeltelijk open te houden.

[0:07:52] Een ander onderwerp waar je vaak het woord over voeren, was het belang van het midden en kleinbedrijf. Daarbij springt in het oog de aangenomen initiatiefwet voor het tegengaan van late betalingen. Dankzij jou. De heer monasch en de heer nijboer moeten kleine leveranciers binnen zestig dagen worden betaald door bedrijven aan te leveren. Overschrijd je deze termijn. Dat kan het op een boete rekenen.

[0:08:15] Nu zijn dat allemaal onderwerpen die hoog serieus zijn. Maar is daarnaast altijd ook wel ruimte voor humor bijhouden dankzij jou gaat er lag die al vanaf honderd meter kunt horen. Weet iedereen in de wijde omgeving direct dat je ergens vrolijk overmaakt.

[0:08:31] Beste agnes met jouw vertrek verliezen we helaas weer een ervaren kamerlid en ook een zeer gewaardeerde voorzitter van de commissie economische zaken en klimaat

[0:08:40] en ondanks dat deze baan zoals je zelf zegt een matches gaat kennis en netwerk verloren voor deze kamer.

[0:08:48] Als je terugkijkt naar de afgelopen tien jaar hoop ik van harte

[0:08:52] dat je een periode afsluit. Je hebt kunnen verwezenlijken wat je voor ogen stond toen je als brugpieper hier begon namens alle collega's wens ik je alle goeds toe in je persoonlijke en werkzame leden. En dan wil ik vragen aan mevrouw mulder, agnes mulder om naar voren te komen, want het heeft zijne majesteit. De koning behaagd om jou te benoemen tot ridder in oranje van oranje nassau.

[0:09:28] Ja

[0:10:09] ja.

[0:10:13] En ook al zijn het er twee. Vandaag gaan ze alle twee met voldoende aandacht voordragen en de bijdrage van de heer geurts is iets korter. Geachte voorzitter, beste vera.

[0:10:28] Nooit ga ik de politiek in, zeg ik vaak tegen mijn familie in de dochter zit op in de voorzitter flash ook welkom.

[0:10:37] Het was een reactie op het harde werken van wijlen. Mijn vader die zo'n zesendertig jaar actief is geweest in de lokale en provinciale politiek

[0:10:46] dennis zag ik van dichtbij dat politiek hard werken is met meestal weinig waardering

[0:10:51] die opstelling veranderde toen nederland in tweeduizend één werd getroffen door de mond en klauwzeer uitbraak.

[0:10:57] Ons bedrijf is toen net als vele andere geruimd

[0:11:00] en de manier waarop dat gebeurde was in mijn ogen ontoelaatbaar en dit onrecht maakte dat ik niet langer aan de zijlijn kon blijven staan en actief werd in de agrarische belangenbehartiging en de politiek.

[0:11:13] Bijna elf jaar

[0:11:14] had ik het voorrecht om kamerlid te mogen zijn. Maar aan die periode komt een einde vanuit een andere rol. Mag ik dienstbaar blijven aan onze samenleving

[0:11:23] recent ben ik benoemd en beëdigd als waarnemend burgemeester van gemeente maasdriel

[0:11:29] dat nederland van ouds een klein land is met grote verschillen bleek

[0:11:34] toen velen van u het gelderse maasdriel even moest opzoeken.

[0:11:39] Nu zou ik vandaag nog vele zaken met u kunnen delen, zoals de absurd vele moties. De aanleiding van de omgekeerde nederlandse vlaggen het diepere gevoel van onvrede of der wanhoop in ogen van hele redelijke mensen et cetera.

[0:11:53] Wij kiezen voor om het samen te vatten in een indringende oproep aan ons allen.

[0:11:58] De grote vraagstukken van deze tijd kunnen we alleen met elkaar oplossen. Alleen door beter naar elkaar te luisteren en serieus te kijken naar wat er speelt, kunnen de echte problemen aanpakken.

[0:12:10] Via u wil ik mijn fractieleden onze fractiemedewerkers al een die ons verder als kamerleden ondersteunen en collega's kamerleden van harte bedanken voor de samenwerking. Ik wens u allen gods zegen toe. Het gaat u allen goed.

[0:12:33] Ja,

[0:12:35] beste jaco.

[0:12:37] Jij kwam op dezelfde dag als agnes mulder in de kamer

[0:12:40] en juli trokken veel samen op in de fractie. En nu verlaten jullie samen ook dit ambt. Je zou bijna denken. Toeval bestaat niet

[0:12:49] bij elkaar. Opgeteld vertrekt vandaag meer dan twintig jaar ervaring uit de kamer en natuurlijk is dat niet iets waar ik onjuist.

[0:12:56] Maar je hebt de keuze gemaakt. Je loopbaan ergens anders voort te zetten. Je wordt waarnemend burgemeester van de gemeente maasdriel en je vertelde mij je zocht niet maar ze vonden jou

[0:13:08] in de ruim tien jaar waarin je als kamerlid voor het cda actief was. Heb je altijd opgeworpen als ambassadeur van de agrarische sector nooit werd je moe om te wijzen op het grote belang van die sector. Het enthousiasme van de mensen die er werken en de liefde waarmee ze hun vak uitoefenen

[0:13:25] en dat heeft ook veel tegenwind opgeleverd. Je hebt je echter nooit laten weerhouden om consequenties standpunten te blijven uitdragen.

[0:13:33] Ik geloof dat vriend en vijand begrepen dat je stevige uitspraken deed vanuit oprechte liefde voor het boerenbedrijf waar je zelf ook actief bent geweest.

[0:13:43] Hij eerste stap in het werkende leven heb je eigenlijk niet daar gezet.

[0:13:46] Je begon je carrière in de machinebouw. En pas later hield je een varkenshouderij in kootwijkerbroek

[0:13:52] in dat met che heb je zelf moeten omgaan met een grote tegenslag. Je zei hetzelfde net al en de brief er brak mond en klauwzeer uit met alle gevolgen van dien.

[0:14:02] Je zag met lede ogen aan hoe gezonde dieren moesten worden gedood

[0:14:06] hoe de overheid toe met mensen omging dat je pijn. Het was voor jou de drijfveer om de politiek in te gaan met de centrale vraag wat betekent overheidsbeleid voor mensen en ondernemers

[0:14:16] zelf heb je ooit gezegd in een interview tot tweeduizend één deed ik weinig aan politiek en mijn familie moet ook nog eens lachen omdat ik inderdaad zei politiek. Daar ga ik nooit meer mee bemoeien. Het leven liep anders. De ervaring met jouw bedrijf heeft ook sterk bijgedragen aan de manier waarop je de sector hier in de kamer een stem hebt gegeven

[0:14:37] en daarbij hanteer je vaak zo mag ik dat wil noemen. Een assertieve debat stijl

[0:14:43] voor het plaatsen van een lekkere stevige interruptie bijvoorbeeld ben je nooit terug geschrokken.

[0:14:47] Al met al leverde jou pittige uitspraken door de jaren heen je de goede reputatie van de boeren beschermheer. Zo kom je met de initiatiefnota een eerlijke boterham en dat ging over het versterken van de voedselketen die introduceerde ook de voedsel scheidsrechter en aanvankelijk werd daar wat lacherig over gedaan maar langzamerhand groeide het begrip ervoor en instantie die zich buigt over bijvoorbeeld supermarkten supermarkten die toeleveranciers onder druk zetten.

[0:15:14] Als ik het goed heb begrepen heb je jezelf dat voor elkaar gekregen dat in het regeerakkoord van tweeduizendzeventien werd opgenomen.

[0:15:20] De reputatie van boeren beschermheer versterkt je met enig genoegen door in je werkkamer een paar kabelaars en neer te zetten en die stonden in de buurt van drie beeldjes die je won als boeren politicus van het jaar

[0:15:32] van website melkvee punten nel en ik denk dat je die titel als een soort geuzen naam ook hebt beschouwd.

[0:15:39] Het ging zelfs zo ver dat je je bemoeit met de drankjes die verkocht werden in de tweede kamer. Want je had liever sap uit de betuwe

[0:15:47] dan de veganistische bloed sinaasappelsap met sprankelend open water van het bedrijf het londen.

[0:15:54] Je wilde in je loopbaan hier duidelijk over het voetlicht brengen dat in de boerenbedrijf niet alles in een zwart wit schema moest worden bekeken en in het verlengde daarvan minder overheid minder haagse bemoeienis. Wat je miste veranderde landbouw toe is dat het wat doet met het gewaardeerd worden. Het randstad denken noemde je dat

[0:16:13] je politieke tegenstanders wisten heel goed waar je stond. Ondanks dat je een debat soms onwrikbaar kon zijn overheerste achter de schermen. De collegialiteit

[0:16:22] in de laatste periode van je kamerlidmaatschap ben je een bredere koers gaan varen. Die werd woord voor de infrastructuur wonen ruimtelijke ordening en omgevingswet en op dat het bloed nu eenmaal kruipt waar het niet gaan kan nam je natuurlijk het voorzitterschap van de vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Op

[0:16:39] die inspiratie.

[0:16:42] Heb je altijd gevonden in het evangelie niet voor niets begin je biografie op de website van de tweede kamer met de uitspraak alles in afhankelijkheid van hem

[0:16:52] zelfs zit je erover dat je bij tijd en wijle met vallen en opstaan en vaker achter dan voor de schermen. Iets van de drijfveer liet zien, bijvoorbeeld door aandacht te vragen bij een debat voor de dankdag voor gewas en arbeid

[0:17:05] door je zichtbaarheid in de landbouw discussies zou je kunnen vergeten dat je ook over andere onderwerpen een mening moest volgen moest vormen. Makkelijk vond je dat niet altijd citaat af en toe is heel intensief en ingewikkeld. Ik voel me soms net salomo als kamerlid moet je beslissen over zaken waarvoor geen richtlijnen of regels zijn, zoals over de missie naar mali militaire stellen daar hun leven

[0:17:29] in de waagschaal

[0:17:32] beste jacco.

[0:17:33] We verliezen in jouw een markante en uitgesproken. Collega's die niet de schijnwerpers opzocht, maar wel duidelijk zijn stempel kon drukken op onze beraadslagingen. Ook voor jou hoop ik dat je nieuwe bestemming je dat brengt wat je ervan verwacht. Het ga je goed en daar wil ik ook aan jou vragen om naar voren te komen want het heeft zijne majesteit. De koning behaagd om jou ook te benoemen tot ridder in de orde van oranje nassau.

[0:18:06] Ja

[0:18:34] ik schors de vergadering voor vijftien minuten zodat die afscheid kunnen nemen met leden restaurant.

[0:37:10] Ik heropende vergadering aan de leden weer vragen om een plaats in te nemen, zodat we kunnen gaan stemmen.

[0:37:49] Ja,

[0:37:52] ik deel aan de kamer mee dat mevrouw kunnen ham zich voor de gehele week heeft afgemeld. Ik stel voor dit bericht voor kennisgeving aan te nemen. Ik denk aan de kamer meer.