Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

[0:00:02] Goedemorgen.

[0:00:03] Ja. Nog gemeld.

[0:00:10] Ik kom net uit.

[0:00:11] Daarnaast.

[0:00:12] Goedemorgen.

[0:00:14] Welkom bij de procedurevergadering van de commissie voor infrastructuur en waterstaat. We beginnen met de regeling van werkzaamheden en het eerste verzoek is van mevrouw hage en zes stelt voor een commissie commissiedebat te organiseren over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid vragen.

[0:00:35] Dank. Voorzitter, we hebben het heel vaak over circulaire een van de manieren om dat te doen is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid die zou kunnen denken dat er misschien statiegeld daar ook aan toe willen voegen, maar het lijkt me goed, aangezien die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid de over steeds meer verschillende productgroepen gaat om daar gericht ook een commissiedebat over te voeren.

[0:00:57] Ik kijk even rond.

[0:00:57] Dat of daar een meerderheid voor is. Mevrouw van esch,

[0:01:01] ik vind het prima idee steunen.

[0:01:04] Vvd. Ja. Voorzitter is prima te doen aan zowel bij het dan ook weer statiegeld erbij betrekken. Laat dat nou gewoon in het commissiedebat circulaire economie meer specifiek

[0:01:13] onderwerp over het middel uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is is denk ik goed.

[0:01:18] Prima. Dan gaat

[0:01:21] de termijn. Dat is misschien wel goed om even over te besluiten. Gelet op de na het naderend reces.

[0:01:29] Voorzitter, ik zeggen zo snel mogelijk, maar gegeven dat we circulair debat weer ergens na de zomer hebben daar een begroting tussen hebben. Het is belangrijk dat het in evenwicht is met die circulaire debatten. Dus kijk even naar de verdeling over het jaar, zodat we daar gericht op kunnen

[0:01:44] debatteren.

[0:01:46] Dankuwel. Laten we dat aan de griffier over omdat verstandige manier in te plannen. Tweede verzoek van de heer haverkort van de vvd in de stad voor een briefing of een rondetafelgesprek te organiseren met deelnemers van het interbestuurlijk programma versterking fatiha stelsel ipo vng moderne die haverkort.

[0:02:04] Ja. Voorzitter, voorbereiding van het commissiedebat externe veiligheid van elf oktober lijkt het mij goed om ook gewoon eens even het geluid op te halen van de spelers in dat programma die aan tafel zitten die het echte werk doen dan kunnen we die informatie bij dat debat betrekken.

[0:02:21] Dus dat dat maakt niet zoveel uit of het een technische briefing is honderd tafel kan ook een blok zijn in ronde tafel eventueel de brug maken naar het voorstel van collega hagen moet onderzoeksraad voor veiligheid daar daarbij te betrekken.

[0:02:34] Maar goed dat is pas volgende voorstellen. Maar dat dat is wat mij betreft open gaat me erom dat we die informatie van die partijen mee kunnen nemen en betrekken kunnen bij de voortgang van het programma.

[0:02:44] Helder kijk even rond mijn vraag.

[0:02:47] Voorzitter, ik steun dit verzoek denk dat het heel goed is dat er met die spelers in gesprek gaan. Het sluit ook aan bij het voorstel bedoel om een rondetafelgesprek te organiseren over het ovv-rapport, omdat er bijvoorbeeld ook omgevingsdiensten bevraagd dienen te worden met betrekking tot de manier van toezicht en handhaving. Dus ik kan me voorstellen dat dat inderdaad goed op elkaar aansluiten. Maar ik kan me ook voorstellen dat de planning misschien lastig wordt met betrekking tot en dit plenaire debat over de ovv-rapport, want daar moet mijn voorstel voor. Dus als het gecombineerd kan worden. Heel fijn als er twee separate dingen moeten omdat het beter de agenda past dan vind ik dat ook goed, maar het raakt natuurlijk wel. En ik wil me graag aanmelden om in de voorbereiding groep te zitten om met meneer haverkort hierover na te denken welke spelers uitnodigen.

[0:03:32] Helder mevrouw van esch.

[0:03:34] Maar kunnen we niet gewoon een briefing. Een simpele brief simpel tussen haakjes maar gewoon een briefing organiseren met deze drie partijen even losstaand. Dat kan meestal vrij snel en dan hebben we dat gewoon gedaan en ik dacht is er niet ook nog een debat cetera stelsel wat er aankomt in plaats van het debat externe veiligheid. Ik ben altijd volgens mij zullen wij tegenwoordig alle onderwerpen over alle debatten heen. Maar dat hebben we zelf bedacht. Ook ook ben, doe ik ook mee. Er is dat er niet juist ook aan mij vind ik ook helemaal niet erg om dat te zeggen. Ik zou juist zeggen doen briefing

[0:04:10] als het kan ter voorbereiding op het debat over et cetera stelsel. En dan gewoon met deze drie partijen. Dan laten we het ovv-rapport gewoon even

[0:04:18] los staan want daar zou ik wel zie ik zie ik wel een onder tafel met meerdere genodigden vormen,

[0:04:25] Het zou gaan om het debat. Externe veiligheid dus geen apart debat over het stelsel. Maar het speelt natuurlijk wel. Robben is nog niet ingepland.

[0:04:36] Welkom. Ook de heer van het cda. Wat vindt u van dit voorstel?

[0:04:41] Fantastische voorstel,

[0:04:43] Kijk, steun. Goed, dan is er steun om met in ieder geval deze twee. Deze drie partijen en een briefing denk ik dat het dan is te organiseren en er wordt apart nog even gaan we nu nu of

[0:05:00] ja. Ga zo nog even over het verzoek van mevrouw hagen. Goed zo besloten dat mevrouw van ginneken d zesenzestig verzoekt om een gesprek met de de basis van prorail en de directeurgeneraal van rijkswaterstaat over hoe de stikstof problematiek de ambities van de overheid rond spoorwegen belemmert. Mevrouw van ginneken.

[0:05:18] Ik wilde nog wel even iets aan toevoegen. Sowieso is het natuurlijk belangrijk dat de stikstof bij de bron aanpakken. Maar het heeft wel consequenties op onze mogelijkheden om knelpunten in de infrastructuur op te lossen. Daar hebben we natuurlijk ook signalen gekregen van deze partijen van prorail en rijkswaterstaat. Wat mij betreft gaat het gesprek over wat zijn nou precies de consequenties van het niet kunnen uitvoeren van onderhoud en ontwikkelingen op de infrastructuur, wat betekent dat voor correct congestie ook eventueel op de weg omdat mensen dan misschien van het spoor naar de auto gaan of minder andersom gaan, zoals we zouden willen. Het is belangrijk dat we dit gesprek kunnen hebben voor het met debat omdat dat ons heel erg helpt om daar in het meer debat ook goed rekening mee te houden.

[0:06:07] Dankuwel voor uw toelichting. De heer koerhuis vvd.

[0:06:12] Ja ik heb in ieder geval duidelijk dat verzoek gelezen wat er wat er over de e-mail is is gekomen. Volgens mij spelen er meer problemen bij prorail en rijkswaterstaat dan alleen stikstof en moet het zeker niet gaan hebben over stikstof uitzonderingen. Volgens mij moeten we van die geit baantjes at afdoende in dit land

[0:06:31] en speelt ook de problematiek van de onderhoudsopgave en de bezuinigingen uit uit voorjaarsnota.

[0:06:36] Dus volgens mij zijn zijn die grote dus ja ik weet niet of we het breder zouden kunnen trekken. Dit dit verzoek.

[0:06:46] Ik kijk eerst even naar de heer crul tegenaan kijkt net slok.

[0:06:51] Nee ik toevallig inderdaad een voor hen op bezoek geweest toen hoorde ik inderdaad al dat dat dit wel speelt dus in die zin steun voor het verzoek, maar ik begrijp ook het verzoek van de heer koerhuis wel zegt van ja, er zijn meer dingen die spelen en waarom dan niet een klein beetje iets meer iets meer generaliseren, maar zou ik het alsnog wel gekaderd willen hebben niet even aan benen op tafel en alles bespreken. Maar als je twee of drie onderwerpen in totaal te vinden zijn dan dan vind ik dat prima als een is dan ook dan ook gewoon steunen.

[0:07:23] Mevrouw van ginneken, mevrouw van esch,

[0:07:26] Dankuwel even steun uitspreken voor het voorstel.

[0:07:29] Helder dankuwel

[0:07:30] van.

[0:07:31] Ja. Dank voor voor de steun. Zo ver. Kijk het gesprek moet vooral gaan over de consequenties en de aanleiding dat ik de aanvraag is een stikstof aanleiding om dat natuurlijk belangrijk en urgent is we ook al wel eens in een eerder verband over andere aanleidingen hebben gesproken, maar het gaat vooral over de consequenties en als we de genodigden meegeven van joh. Neem daarin ook mee wat consequenties zijn van andere ontwikkelingen. Dan is dat wat mij betreft een goed idee. Dus ik ik kan wel. Ik kan me vinden in het voorstel van de heer koerhuis om de aanleiding van het gesprek te verruimen

[0:08:09] en van al die aanleiding en te kijken wat zijn de consequenties en ik zou het wel fijn vinden als ik nodigde daar iets van een misschien ook wel ook een onderscheid te kunnen aanbrengen in het gesprek van nou dit veroorzaakt dat en die aanleiding veroorzaakt dat, zodat we daar ook wat meer gevoel bij.

[0:08:25] Ik hoor de heer krul, krul een goede tussenoplossing formuleren en ik stel voor dat we dat overnemen dat we daarmee ook recht doen aan de opmerking van de heer koerhuis

[0:08:35] decoratie.

[0:08:37] Ja. Dankuwel. Voorzitter inderdaad eerder zijn gewoon drie jaar aanleiding. Volgens mij inderdaad. En wat zijn de consequenties voor aanleg en onderhoud.

[0:08:44] Volgens mij is het is het is is dat vraagstuk jaar en ik moet ook even mijn collega's minnaars overleggen over de over over wie erheen gaan vanuit vanuit de vvd-fractie. Volgens mij hebben wel de regel

[0:08:54] dat er vier plussen. Voorzitter naar zo'n gesprek gaan. Dus dat nog geïnventariseerd zou kunnen worden dan dan ben ik heel blij.

[0:09:03] We hebben hier vier partijen in ieder geval dus dat.

[0:09:06] Maar goed, mevrouw van esch.

[0:09:09] Ik kan wel steun uitspreken voor het verzoek, maar dit is een dossier van, maar van mijn collega's van raan die nog steeds in enquete commissie zit. Dus hij kan waarschijnlijk niet. Dus ik vind het een prima idee maar ik kan hem niet aanmelden voor het gesprek. Dan ga ik denk ik iets dwarsbomen wat ik niet kan doen.

[0:09:25] Prima zullen een datum afspreken met de betrokkenen en dan inventariseren of er genoeg leden zijn om deel te nemen.

[0:09:35] Dan gaan we naar het verzoek van mevrouw haag van d zesenzestig een rondetafelgesprek te organiseren over het ovv rapport industrie en omwonenden.

[0:09:44] Voorzitter, net al iets over gezegd, maar inmiddels is er een steun uitgesproken voor een plenair debat en het lijkt me goed dat we voordat plenaire debat een gesprek voeren met die diensten die uitvoering geven aan onze milieuwetgeving, zodat ze goed de knelpunten op tafel kunnen zetten en wij als kamer daar goed geinformeerd. Het debat.

[0:10:04] Wij kunnen gaan.

[0:10:06] Helder kijk even rond mevrouw van esch.

[0:10:09] Steunen. Ik wil bij deze ook nog wel vragen of ministerie kunnen oproepen om snel te komen met die reactie op dit rapport hebben begrepen dat ze er maximaal een half jaar over mogen doen. Maar het lijkt mij wel een hele fijne als er gewoon voor de zomer nog een reactie geven op dit rapport. Gezien de ernst die in dit rapport besproken wordt. Lijkt me dat wel terecht in plaats van dat we zouden moeten wachten tot het najaar. Dus het verzoek willen doen om dan ook met die reactie van het kabinet daarna ook wat beter dat honderd tafelgesprekken in te kunnen gaan. We steunen nog een extra.

[0:10:44] Verzoekt eraan bij plenaire. Dat zal waarschijnlijk niet voor de zomerreces worden gepland. Dus geheel gauw richting wat maanden extra. Maar we zullen dat verzoek doorgeven. Ik kijk verder rond de heer crul

[0:10:57] daar geen probleem steunen

[0:10:59] en ook vanuit vvd merkte ik in de eerdere ronde al steunen, dan zal dit worden

[0:11:07] verder worden georganiseerd. Jij wilt u nog een voorbereidings groep of is het wel duidelijk wie er worden

[0:11:14] uitgenodigd. Want dat zijn natuurlijk de omgevingsdienst ter plekke.

[0:11:19] Het zijn soms soms de omgevingsdienst. Maar het zijn soms ook de bevoegde zagen, namelijk de provincies. Dus ik denk dat het goed is om die drie

[0:11:30] blussen dan nogmaals, drie uit te nodigen. Anders dan koppelen we wel eventjes sparen we wel eventjes. Dan komt denk ik

[0:11:38] geen.

[0:11:39] De topzware voorbereiding. Maar dit is wel vrij helder

[0:11:43] haverkort.

[0:11:44] Ik kom nog wel een documentje dan deze pvv voordat we die honderd tafel met elkaar vaststellen.

[0:11:50] Dank.

[0:11:51] Was gebruikt.

[0:11:53] Dan gaan we naar agendapunt thee in de brieven lijst.

[0:11:59] Ik ga per pagina

[0:12:02] pagina één,

[0:12:06] twee van de brief lijst.

[0:12:09] Ik weet niet wie er nou eerder was mevrouw van esch.

[0:12:13] Dank u, voorzitter en dank de heer koerhuis. Ik wil graag een reactie op brief. Elf, die op de agenda staat in vraag of de reactie kan komen voor het debat water.

[0:12:24] Helder koerhuis.

[0:12:27] Is brief dertien is een brief van de minister. Ik zou graag een afschrift willen van een reactie.

[0:12:32] Wordt doorgegeven, mevrouw van ginneken.

[0:12:34] Ja ik had exact hetzelfde verzoek van mevrouw van esch. Dus sluit ik me graag bij aan.

[0:12:41] Heel mooi. Dan

[0:12:43] kijk ik naar pagina drie.

[0:12:48] De heer haverkort.

[0:12:50] Ja. Voorzitter, dankuwel. Ik zou graag een reactie van de staatssecretaris zien op

[0:12:53] de brief genoemd onder zaaknummer drieëntwintig.

[0:13:02] De heer koorenhuis,

[0:13:03] Via een brief en wist ik zou graag een afschrift van zijn reactie willen zien.

[0:13:08] Helder,

[0:13:09] goed.

[0:13:10] Dankuwel. Dan gaan we naar agendapunt.

[0:13:13] Drie,

[0:13:14] Dat zijnde uitnodiging,

[0:13:19] uitnodiging. Unilever, shell mcdonalds en coca cola voor werkbezoek inzake circulaire economie voorstel is om het over te laten aan de individuele leden, de heer haverkort.

[0:13:30] Voorzitter, het zijn

[0:13:32] vier gerenommeerde grote namen en ik zou het wel waarderen als we daar de commissie breed een werkbezoek zouden kunnen brengen en op die manier invulling kunnen geven aan die uitnodiging.

[0:13:45] Ja. Ik kijk even rond. Maar ik zie niet mevrouw van esch.

[0:13:49] Maar ik heb coca cola al een keer gesproken. Ik hoor verhalen over mcdonalds die helemaal niet bezig gaan met een circulaire economie plaats van wel. Shell uberhaupt is niet een circulaire bedrijf dus houd houdt bij mij alleen mogelijk unilever nog over. Dus ik zie het nog niet zo. Ik zou eigenlijk deze bedrijven eerst willen oproepen om hun beleid daadwerkelijk circulair te maken voordat ik daadwerkelijk echt kan zien hoe dat gaat dus misschien op lange termijn. Maar ik zie ik hoop eigenlijk op korte termijn. Maar ik zie het nu nog niet helemaal vormen. Voorzitter,

[0:14:25] Goed dan blijft het erbij overlaten aan individuele fracties agendapunt vier aanbod van werkbezoek of gesprek van bussel nederlands inzake shirts and rescue helikopter operaties. Ook daar wordt voorgesteld om dat over te laten aan de individuele leden

[0:14:44] agendapunt vijf de uitnodiging van de en v.

[0:14:49] R d.

[0:14:50] Voor werkbezoek inzake gescheiden luier inzameling en recycling op vrijdag één september zullen we een datum bij en we weten eigenlijk niet wat de vrt betekent. Dat weten we dat inmiddels aan. Dat is te nemen.

[0:15:03] De gemeentelijke diensten,

[0:15:05] Dat is een soort.

[0:15:06] De heer.

[0:15:07] Ja precies. Dat zijn de verenigde gemeentelijke diensten verantwoordelijk voor afvalbeheer. Mevrouw van esch.

[0:15:13] Ik ben hier al een keer geweest en ik wil aangeven aan anderen dat het. Ik zou het aanraden om een keer te doen. Het is erg interessant. Maar ik heb zelf deze uitnodiging al een keer gehad en ik heb ben al een keer op bezoek geweest maar het is aan te raden.

[0:15:27] Helder.

[0:15:28] Mijn vraag.

[0:15:29] Ik zou me graag in commissieverband aanmelden, maar als er geen

[0:15:35] ik ben geweest. Voorzitter,

[0:15:37] ik gewoon op individuele uitnodiging.

[0:15:40] De rest is er al geweest. Meneer kulk nog niet.

[0:15:43] Ik ben er niet geweest. Maar.

[0:15:45] Dank die de woordvoerder. Dus ik ga je niet iemand op zaterdag of juist verblijden. Maar dan moet ie lekker zelf vind dat.

[0:15:54] De woordvoerder luiers. Even kijken. Dan ga ik naar agendapunt zes verzoek van de directeur van de united van de unep united nations environmental programme om gesprekken op woensdag eenentwintig juni dertien, dertig tot veertien werd als niet per se zo dat er vier leden voor noodzakelijk zijn. Maar als je je opgeeft dan ook echt komen. Mevrouw van esch.

[0:16:16] Maar ik wil graag weten wat de aanleiding van het gesprek is. Er staat niet echt een onderwerp bij of een redenen wordt gesprek. Dus ik vind misschien is het heel interessant. Maar ik zal graag willen weten waar we het over gaan hebben voordat ik ja of nee zeggen tegen deze uitnodiging

[0:16:31] is dat bekend.

[0:16:34] Ik kijk even naar mijn collega's.

[0:17:13] Ja. Dankuwel. Voorzitter,

[0:17:14] dit gaat specifiek over plastic pollution, oftewel een plastic vervuiling. Dus dat is de aanleiding. Ik ben er helaas verhinderd. Dus,

[0:17:24] mevrouw van esch je als we nu nog even andere leden graag vragen. Dan ga ik ik wil mij de agenda zit op woensdag eenentwintig juni om half twee.

[0:17:34] Ik zal in ieder geval gaan

[0:17:37] dan wel als voorzitter van de commissie of anders

[0:17:41] namens d zesenzestig maar even kijken of verleden er nog meer zijn.

[0:17:45] Dan gaan we naar agendapunt.

[0:17:47] Ik kan wel.

[0:17:49] Mevrouw van esch geeft op fijn

[0:17:52] nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging van de binnenvaart

[0:17:56] werd en het voorstel is om aan te melden voor plenaire behandeling

[0:18:03] je

[0:18:04] dan

[0:18:07] zal de nota van het

[0:18:10] verslag ook bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel betrokken worden. De heer koerhuis,

[0:18:16] We moeten scheppen we ook als commissie, want er gebeurde bij. Ik meen digitale zaken die hebben we vorige week woensdag iets aangemeld voor plenaire behandeling en er stond de donderdagavond vervolgens op het concept schema dus prima plenair aanmelden. Maar dat die niet volgende week zichtbaar op schema staten. Dat is de enige. Het mag van mij best snel. Maar dat we als het vanavond op schema staat. Dat is wel heel ambitieus zichtbaar.

[0:18:43] In voorbereiding,

[0:18:44] Ik begrijp uit uw commentaar dat u het wilt behandelen, want het kan natuurlijk ook als hamerstuk worden afgedaan. Helder goed

[0:18:50] dan gaan we naar agendapunt acht voorhouden ontwerp regeling tot wijziging van de regeling groenprojecten tweeduizend, tweeëntwintig voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

[0:18:59] Ik wou alleen kort vragen of ook de lhv hier als volgt commissie bij zou kunnen staan. Gezien er ook een aantal samenhang zitten met een aantal stukken die op peil en zee worden besproken.

[0:19:11] Ja dat zullen wij.

[0:19:13] Doen.

[0:19:14] Agendapunt negen voor haar een ontwerpbesluit tijdelijke tolheffing, blanke burg verbinding via

[0:19:20] en vier, vijftien.

[0:19:23] Ook deze voor kennisgeving aannemen

[0:19:27] tien, na een ontwerpbesluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

[0:19:33] ook voor kennisgeving aannemen. Een vraag.

[0:19:35] Ik zou hier graag een willen aanvragen.

[0:19:41] Ja, lijkt me prima. Dan gaan we naar agendapunt.

[0:19:45] Elf

[0:19:47] nagaan besluit tot wijziging van het besluit kern installaties, splijtstoffen en ertsen in verband met de aanwijzing van de nucleaire inrichting van uw overeenkomstig de kerncommissie werd voor kennisgeving aannemen,

[0:20:04] twaalf nagaan besluit uitvoering, markt toezichtverordening voorstel voor kennisgeving aannemen

[0:20:11] dertien voornemens het sluiten van uitvoerings verdragen inzake technische reglementen van de verenigde naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken. Ook deze voor kennisgeving aannemen

[0:20:23] dan

[0:20:24] punt veertien wijziging van de begroting staat van en mobiliteit, mobiliteitsfonds en deltafonds samen met voorjaarsnota.

[0:20:33] De. Het voorstel is drieledig de inbreng datum voor te stellen van feitelijke vragen die was al vastgesteld op één juni dat iedereen dat nog halen

[0:20:43] dan de inbreng datum voor te stellen voor feitelijke vragen.

[0:20:46] Even kijken.

[0:20:48] Maar dat geldt ook voor die begroting. Nou eigenlijk is dat allemaal. Tenzij iemand bezwaar heeft dan blijft die inbreng voor deze zaak op één juni staan

[0:20:57] vijftien publicaties hield van januari tot en met maart voorstel om voor kennisgeving aan te nemen.

[0:21:04] Het kopje infrastructuur en mobiliteit. Zestien reactie op de motie krul over uitgewerkt bereikbaarheid normen. Al ditjaar hanteren bij het afwegingskader van de mobiliteit fonds en het meert

[0:21:16] attenderen van het commissiedebat meert. Vijf juli

[0:21:19] zeventien toezegging openstellen afsluitdijk voor fietsers en wandelaars agenderen voor het commissiedebat meer vijf juli.

[0:21:29] Dat

[0:21:32] zomer.

[0:21:33] Ik ik neem aan dat dat daarover gaat. Het is overigens wel goed nieuws.

[0:21:37] Dan.

[0:21:40] Achttien

[0:21:42] verslag schriftelijk overleg over wijzigingen programma van eisen, nieuwe hoofd railnet concessie naar aanleiding van twee commissiedebat op één november tweeduizend, tweeëntwintig. Dit was op verzoek van de heer minas even aangehouden. Mevrouw van ginneken.

[0:21:57] Ja. Dit gaat over het programma van eisen van de nieuwe hoofdrailnet concessie en daar zien we bij een paar agendapunten verder ook

[0:22:06] voorstel om een apart haar een debat te agenderen in september. Dus het lijkt mij logischer om dit dan ook daar te agenderen en niet bij te sporen.

[0:22:17] Ja, heel verstandig.

[0:22:20] Dan gaan we naar agendapunt negentien voortgang introductie, intercity city nieuwe generatie op de hsl attenderen voor het commissiedebat spoor. Acht juni

[0:22:29] twintig treinverbinding eindhoven, heerlen aken agenderen voor het commissiedebat internationaal spoor op vijf oktober tweeduizend, drieëntwintig

[0:22:39] niet samenvoegen.

[0:22:41] Eenentwintig,

[0:22:52] eenentwintig proces nieuwe haar en concessie bij start consultatie voorstel agenderen voor nog plannen commissiedebat haar in concessie direct na het zomerreces en dat in te plannen. Op zesentwintig september zie daar non-verbaal instemming dan wel

[0:23:11] bilaterale overleg binnen de vvd-fractie tweeëntwintig algemene vergadering van aandeelhouders prorail eenentwintig april tweeduizend, drieëntwintig voor kennisgeving aannemen.

[0:23:24] Drieëntwintig gesprekken met de ov-sector naar aanleiding van de conferentie van het nationaal ov beraad

[0:23:30] voor nog de plannen commissiedebat openbaar vervoer taxi,

[0:23:34] vierentwintig advies van de commissie mer over de reikwijdte en detailniveau van het milieu, effectenrapport, luchthavenbesluit rotterdam. De heek airport

[0:23:44] weer lucht commissiedebat luchtvaart zesentwintig, mevrouw van esch.

[0:23:48] Ik had een vraag over voorzitter, ik was eigenlijk benieuwd. Misschien moet ik zie die vaak worden geleid naar het ministerie. Maar wij zijn benieuwd wanneer we als kamer nog invloed kunnen uitoefenen op die notitie reikwijdte en detailniveau die waar dat advies van de commissie mer over gaat, hebben wij als kamer daar nog mogelijkheden voor. En wanneer zijn die dan.

[0:24:12] Ja, dat zullen we dan even van de minister moet vragen om dat toe te lichten.

[0:24:17] Dan gaan we naar agendapunt vijfentwintig bands maar luchthavengelden en overheidsheffingen tweeduizend, tweeëntwintig elis luchtvaart referentie prognose tweeduizend, tweeëntwintig geagendeerd de commissie dat luchtvaart zevenentwintig juni

[0:24:31] zesentwintig actieplan programma om bemande luchtvaart tweeduizend, drieëntwintig, vijfentwintig agenderen de commissie dat luchtvaart

[0:24:40] zevenentwintig aantallen vluchten, zaken en privé het schiphol ook agenderen voor de commissie dat luchtvaart, mevrouw van gent.

[0:24:48] Wij zouden heel graag een schriftelijk overleg over inplannen.

[0:24:53] Ja,

[0:24:54] De heer koerhuis,

[0:24:56] De afgelopen debat verduurzaming luchtvaart hebben het hierover gehad. Er komt nog een tweeminutendebat over raan. Ik ga daar onder andere ook hebben over de zaak en privé jets om blijkbaar gaan we er weer over hebben in het commissiedebat luchtvaart. Om daar apart daarvan nog een auto willen. Het lijkt me een beetje een beetje teveel zichtbaar.

[0:25:19] Oké dan ga ik even rondkijken gaat natuurlijk ook over de aantallen vlucht. Het onderwerp is iets breder. Maar dan wil ik toch even kijken voor steun. Ik kijk even rond mevrouw van esch.

[0:25:30] Ik kan steunen als iemand graag zo wil dan vind ik dat nooit zo'n probleem. Bedoel als je niet mee wilt doen dan kan het natuurlijk ook altijd dus prima.

[0:25:38] De heer de heer crul,

[0:25:46] Na steun. Voor het verzoek ik de lijn van mevrouw van esch wel kijkt. Tuurlijk. Het is aan mensen zelf waar ze iets bij betrekken als verzoeken en zo is dan steun.

[0:25:58] De heer koerhuis,

[0:26:00] Deze zou het was niet bedoeld om ervoor te liggen. Maar ja om. We hebben het er al drie keer over zichtbaar in drie maanden tijd. Dus. Maar prima. Één. Ik zal het meedoen.

[0:26:10] Terug.

[0:26:15] De gul gebaar. Ik wacht eventjes dat er wel verbaasd.

[0:27:09] Goedemorgen. Meneer minhas. Heeft uw moment gepakt om binnen te komen. Achtentwintig nadeel compensatie overschrijding grenswaarden geluid.

[0:27:18] Schiphol.

[0:27:21] Ik ben helemaal de orde kwijt.

[0:27:25] Goed besloten,

[0:27:28] Dan gaan we naar agendapunt om negenentwintig stand van zaken ten aanzien van loodhoudende brandstof in de algemene luchtvaart betrekken bij het nog de plannen tweeminutendebat verduurzaming luchtvaart

[0:27:39] dertig rapport onderzoeksraad voor veiligheid inzake motorstoring tijdens incidentele initiële klim fase attendeerde commissiedebat feit vliegveiligheid op zes september

[0:27:51] eenendertig onderzoeksrapport de effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in s erin. Het commissiedebat maritiem

[0:28:02] tweeëndertig invulling van de gewijzigde motie stoffer over het plan van aanpak voor de eerste tranche van het vloot vervangingsprogramma ook attendeert op het commissiedebat maritiem op dertig mei

[0:28:15] reactie op verzoek commissie over ontheffing voor het plaatsen van dam verwerkingsinstallaties ook niet. Commissie maritiem

[0:28:23] vierendertig inrichting kenmerken geheel w dertig een nieuw weg type binnen de bebouwde kom. Achtdelige commissiedebat verkeersveiligheid, eenendertig mei

[0:28:34] vijfendertig reactie op verzoek commissie inzake erkenning van code vijfennegentig voor oekraïense chauffeurs

[0:28:41] kennisgeving aannemen. Zesendertig voortgang herziening tarieven transportsectoren ook voor kennisgeving aannemen. Zevenendertig het wit advies van het adviescollege ict-toetsing over het programma charme en het voorstel is inbreng datum voor te stellen van feitelijke vragen

[0:28:58] op zeven juni in volgt nog een startnotitie koerhuis.

[0:29:02] Daar heel goed dat er een startnotitie komt. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij het debat over het jaarverslag aan de orde komt. Een beetje een vraag aan de griffier daarop zo'n feitelijke vragenronde daar een beetje synchroon mede.

[0:29:17] Ja dat dat kan natuurlijk.

[0:29:21] Bent u van plan om feitelijke vragen te gaan stellen.

[0:29:25] De heer.

[0:29:26] Jaarverslag wel en ik jaar even afwachten. Het advies van de rekenkamer.

[0:29:31] Ja, hoe groot zij dit probleem vinden en dan dan eventueel welzijn.

[0:29:34] Maar u kunt natuurlijk ook de startnotitie daarvoor gebruikt. Oké prima. Gaan we zo doen.

[0:29:39] Achtendertig onder het kopje water en milieu voortgang na de signalen reportage meer inzicht in en toezicht op certificering agenderen voor het commissiedebat externe veiligheid. Elf oktober

[0:29:53] de negenendertig beantwoording van vragen gesteld tijdens twee minuten debat externe veiligheid op tweeëntwintig maart over hulp aan eigenaren van woningen met

[0:30:00] asbest leien agenderen voor de commissie dat externe veiligheid.

[0:30:05] Het over.

[0:30:07] Dan veertig beleidsreactie op iob rapport inzake inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor het commissiedebat circulaire economie vier oktober

[0:30:19] eenenveertig beleidsopties.

[0:30:21] Mevrouw van esch.

[0:30:23] Voorzitter, ik merk dat ik er misschien naar langzaam alweer een debat vwo havo

[0:30:28] wil wil

[0:30:29] wereld de plannen, al is het maar aan het eind van ditjaar ofzo. Want ik zou dit deze deze beleidsreactie op het rapport en het rapport eigenlijk bij zo'n commissiedebat vws haar willen bespreken en niet specifiek bij circulaire economie het vooral over vergunningen gaat over toezicht. Dus het is veel meer een onderwerp wat zich daarvoor leent. Dus ik weet niet zo goed. Ik heb nog niet gekeken hoeveel brieven er veel opties voor een veto debat zijn. Maar is het een idee om dat aan het eind van het jaar ofzo alvast in te gaan, plannen en dan deze. Wat mij betreft betrekken bij het debat. Vd h

[0:31:04] staat mijn vrije als hij ook qua circulaire economie staat. Maar ik vond hem iets meer passen bij een andere onderwerp.

[0:31:11] Doet zich alleen het feit voordat de commissie ook heeft gezegd om vws bij externe veiligheid te betrekken.

[0:31:20] Als dat anders wordt, is het ook goed, maar externe veiligheid is,

[0:31:24] Ingepland,

[0:31:25] De elf oktober. Dan kunt u het ook daar aan de orde stellen.

[0:31:28] Dat klopt alleen maar misschien moeten we dan even maar dat is een apart verzoek een keer weer in een wat meer zo'n procedurevergadering ook alweer strategische met elkaar gaan overleggen waar we welke onderwerpen doen en hoe we de namen van de commissiedebatten gaan benoemen.

[0:31:45] Want ik vind het prima om het bij externe veiligheid te doen want dan gaan we daar dus een dan ga ik het daar dus over vergunningverlening en toezicht en handhaving van dit specifieke ict stuk hebben vind ik prima maar dan gaan we dan doen we die bandbreedte gaan we dan uitbreiden.

[0:32:04] Doen en ik vind het goed want ze zagen dat ook bij de pfas problematiek hebben. Dus dat het moment dat je het uit elkaar trekt dat toch weer ook in andere gremia terugkomt door de strategisch procedurevergadering september. En dan gaan we eens even kijken naar de ordening van de onderwerpen en tot dan blijft het wordt het geagendeerd. Ook dit onderwerp bij het commissiedebat externe veiligheid

[0:32:25] dan eenenveertig beleidsopties ter reductie van sigarettenfilters in zwerfafval

[0:32:30] agenderen voor het commissiedebat circulaire economie

[0:32:34] tweeënveertig stand van zaken, implementatie, duurzaamheidscriteria biel grondstoffen in regelgeving agenderen voor het commissiedebat circulaire economie

[0:32:42] drieënveertig toezegging over de aangehouden motie, bush liet haga over consumenten actief informeren over retour beleid en de motie van esch over bont dons en wol in kleding betrekken bij het twee minuten debat circulaire economie zeventien mei.

[0:32:59] Dat is vandaag om kwart voor elf. Vandaar dat we deze procedurevergadering wat eerder hadden vierenveertig verlenging specifieke aanwijzing niet handhaven. Handelsverbod plastic rietjes voor kennisgeving aannemen

[0:33:13] vijfenveertig verslag schriftelijk overleg. Nucleaire veiligheid is er behoefte aan een tweeminutendebat naar aanleiding van dit verslag.

[0:33:25] Nee dat zie ik niet.

[0:33:28] Dan gaan we door naar

[0:33:30] agendapunt zesenveertig trend analyse biotechnologie tweeduizend, drieëntwintig de commissie en verzoeken de behandeling over te nemen.

[0:33:39] Ja dan gaan we doen zevenenveertig verslag schriftelijk overleg reactie op verzoek commissie inzake rivm notitie over pfas, afvalverwerking, samenvatting van het restrictie voorstel. Pfas

[0:33:51] is hier behoefte aan een schriftelijk

[0:33:54] of een tweeminutendebat naar aanleiding van dit verslag.

[0:33:58] Nee ook niet

[0:34:00] goed. Achtenveertig

[0:34:02] uitvoering van de motie beckerman over het in kaart brengen van de vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de waddenzee

[0:34:10] agenderen voor nog te plannen. Commissiedebat wadden mevrouw van ginneken.

[0:34:14] Het gaat hier om achtenvijftig lozingspunten die de zeer ernstig vervuilen. Wij zouden heel graag wat specifieker kunnen doorvragen aanvragen.

[0:34:24] Mevrouw van esch,

[0:34:27] Ik snap het. Ik wel zelf gewoon betrekken bij het water debat wat er op negen juni gepland staat. Dus ik vind het op zich een prima maar ik denk dat het water debat op negen juni is al vrij snel. Het lijkt mij terecht om ook daar te bespreken. Maar het kan ook beide eventueel. Maar natuurlijk dan wel fijn zijn als we de antwoorden hebben voordat we dat debat water ingaan. Dus dan zou het wel snel moeten als stad geen probleem is.

[0:34:49] Met die toevoeging kijk ik even rond. Lijkt me akkoord. Dan wordt het ook voor commissie dat water op zeven

[0:34:56] juni geagendeerd, maar ook bij het commissiedebat hadden

[0:34:59] negenenveertig, drieëntwintigste voortgangsrapportage tweede hoogwaterbeschermingsprogramma agenderen voor het commissiedebat water en inbreng datum voor te stellen van feitelijke vragen vijfentwintig mei

[0:35:12] vijftig reactie op het verzoek van het lid wassenberg over de gemaal pompt sluizencomplex ijmuiden agenderen voor de commissie badwater. Zeven juli

[0:35:22] eenenvijftig terugkoppeling bestuurlijk overleg waddengebied agenderen voor nog de plannen. Commissiedebat wadden

[0:35:29] tweeënvijftig evaluatie ketenaanpak, medicijnresten uit water. Commissie badwater op zeven juni

[0:35:37] drieënvijftig appreciatie van de motie vestiging en wassenberg over het fietsvriendelijk maken van de gemaal pompt bij muiden

[0:35:44] en betrekken bij de stemming over deze motie.

[0:35:51] De motie is aangehouden.

[0:35:53] Oké.

[0:35:54] Mijn vraag nog heel even over het medicijnresten uit water is natuurlijk bij kamer een motie upc medicijnen aangenomen. Ik weet hoe we dat kunnen rebelleren. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat de stand van zaken is en als u het daar dan toch over medicijnresten uit water gaat hebben, is het wellicht wel heel verstandig omdat er ook erbij te kunnen betrekken. Dus weet hoe we dat kunnen doorgeleiden dat verzoek hoe het ervoor staat. Maar dat zou mij mijn lief ding waard zijn.

[0:36:21] Zeker die motie ontraden en er was al een reactie gevraagd. Dus dat worden gerappelleerd

[0:36:30] dan

[0:36:31] naar agendapunt vieren vijftig kopje europa lijst met

[0:36:37] even voorstellen vaste commissie voor heer w.

[0:36:42] En daar is een notitie bij en het voorstel is om te besluiten conform het voorstel

[0:36:49] dan vijfenvijftig mandaat notitie. Rapporteurs circulaire economie

[0:36:54] stemt de commissie in met de de notitie voorgestelde invulling van het rapporteurschap daarover, mevrouw van esch.

[0:37:01] Ik steun het door. Ik had alleen nog twee vragen die ik had bijna doorlezen van de notitie. Ik zie de tijd het woordje ik in de notitie staan. Maar is is ik dan mevrouw hagen in deze of die was mij niet helemaal helder.

[0:37:20] Oké. En er is het nu alleen mevrouw hagen geworden gezien haar partner. De tweede kamer heeft verlaten. Deze

[0:37:28] oké. Dat was ik nog even nieuwsgierig naar en ik was benieuwd of er nog kon worden gekeken want er komen een aantal wat we ook kunnen lezen. Een aantal voorstellen vanuit europa aan. Ik was benieuwd of er ook kan worden gekeken naar de implementatie van die voorstellen in nederland een. Wat voor budget daar dan voor nodig is om het in nederland goed gestroomlijnd te laten verlopen. Ik vraag dat omdat ik een beetje benieuwd ben. Ik probeer zelf het budget voor circulaire economie een beetje te ontrafelen. Dus ik vind het wel interessant om te zien hoe als je dit soort voorstellen te komen hoe we dat dan qua het budget van circulaire economie kunnen inpassen of er misschien misschien geen geld voor nodig kan natuurlijk ook maar dan hoor ik het ook graag. Ik ben benieuwd of dat meegenomen kan worden in zo'n rapporteurschap in de implementatie in nederland.

[0:38:18] Mijn vraag. Voorzitter, lijkt me goed dat we daarnaar kijken. Wellicht kunnen we sowieso het fijn als een overview hebben hoe andere landen dingen doen, aangezien het gelijke speelveld hier heel belangrijk is dus wellicht dat we dan die koploperspositie goed kunnen behouden. Als we ook zien wat de andere landen doen, dus laten we dit meenemen in de voorbereiding. Als er geen financiën nodig zijn, dan is dat natuurlijk ook gewoon goed te verklaren.

[0:38:43] Nu zegt u we.

[0:38:46] Omdat ik het niet alleen doen als ik ben alleen de rapporteur, maar ik heb natuurlijk fantastische ondersteuning vanuit deze.

[0:38:53] De commissie. Kijk dat heel even worden.

[0:38:55] Mevrouw van esch nog een opmerking die ik maar gewoon opviel. Maar dat je komt dat er een nummertje teveel staat op pagina vier bij het budget. Wat wordt uitgegeven. Volgens mij is de rekensom met de nummertje teveel. Maar dat is een puur informatieve mededelingen en verder.

[0:39:12] Succes,

[0:39:14] De heer koerhuis,

[0:39:15] Ik voel ik voel me aangesproken voel me aangesproken door als ze als als begrotingsrapporteur en terecht punt van mevrouw van esch. Het is heel lastig om om op de begroting budgetten te ontrafelen. We zijn nu bezig om verkeersveiligheid en duurzaam vervoer inzichtelijker te maken,

[0:39:30] maar ik nodig mevrouw van esch graag uit konden na het jaarverslag en kijk ook mee naar het jaarverslag. Ik kon het debat en laten we suggesties meegeven aan de beide bewindspersonen. Om ervoor te zorgen dat het dat het beter leesbaar wordt en dus inderdaad de budgetten te ontrafelen.

[0:39:47] Helder. Dan gaan we naar punt zes en vijftig verslag schriftelijk overleg over het verslag van de informele transportraad op zevenentwintig, achtentwintig februari betrekken bij het reeds aangevraagd tweeminutendebat door heer koerhuis

[0:40:04] zeven een, vijftig verslag schriftelijk overleg over het fiche verordeningen inzake verpakkingen.

[0:40:10] Verpakkings, afval,

[0:40:12] Voorstel is behoefte aan een twee minuten debat. Mevrouw hage. Ja ik zie andere ook. Dan zal dat worden doorgeleid. De heer.

[0:40:21] Ik zou dan wel willen vragen om door te geleiden naar de plenaire griffie dat tweeminutendebat pas plannen als de nazending ook binnen is. Dat zou in ieder geval onze partij.

[0:40:32] Ja lijkt me logisch, mevrouw van esch.

[0:40:35] Ik wil er wel aan toevoegen dat ik dan hoop dat die nazending nog wel voor het zomerreces komt dat we dit wel zouden kunnen afronden voor dat we de zomer ingaan. Want dat zou ik dan wel maar ik zie al geknikt. Dus oké,

[0:40:48] Sowieso gebruikelijk om de twee minuten debatten voor het zomerreces af te ronden. De heer koerhuis.

[0:40:56] U ging wat snel langs zesenvijftig. Ik heb daar het tweeminutendebat over aangevraagd. Er is al een hele poos geleden hebben aangevraagd ondertussen daar volgende week het commissiedebat transportraad op de rol.

[0:41:08] Ik ik ga er ook een opmerking overmaken hoe dit verslag is gegaan en het inplannen van twee minuten debat zal ik dan doen. Ik wilde aanvragen hierop graag graag intrekken, want het heeft niet zoveel zin om het tweeminutendebat te houden, terwijl we volgende week dinsdag gewoon een commissiedebat alweer hebben. Dus dan trek ik hem in maar ik zal de volgende het commissiedebat nog een opmerking over maken.

[0:41:31] Oké, helder dan wordt dat doorgeleid naar de culinaire griffie. Ik geloof dat alle insprekers. Daar moeten

[0:41:38] mee instemmen

[0:41:41] dan

[0:41:42] achter vijftig verslag schriftelijk overleg over informele milieuraad kennisgeving aannemen. Negenenvijftig

[0:41:50] fiche, groene, claims richtlijn, commissie, milieuraad, veertien juni zestig fusieverordening mobiele machines op de openbare weg agenderen voor het commissiedebat transportraad, eenenzestig uitstel toezending b en c visser verordeningen mobiele

[0:42:08] machines op de openbare weg voor kennisgeving aannemen. Ik dacht ik had gezien. Er is een uitstel briefje goed.

[0:42:16] Dan

[0:42:18] gaan we de agendapunten die al geagendeerd zijn, namelijk tweeënzestig en drieënzestig in één keer behandelen en dan gaan we naar agenda overzicht activiteiten op werkgebied

[0:42:34] vierenzestig ter informatie, vijfenzestig, ter informatie,

[0:42:42] zesenzestig er nog ongeplande commissiedebat, de heer koerhuis.

[0:42:47] Dat gaat om het commissiedebat duurzaam vervoer,

[0:42:49] Voor.

[0:42:51] Jarige gegevens. Het grote klimaatpakket wordt aangekondigd is

[0:42:57] zeker een grote dingen die we gaan doen. Op biobrandstoffen lijkt het mij heel goed om dat commissiedebat zo snel mogelijk in te voeren over in te plannen gegeven de beperkingen van de van de van de griffie.

[0:43:10] Ik zie daarvoor de heer.

[0:43:12] Nee dat was dat was mijn opmerking geweest. Dat lijkt mij verstandig.

[0:43:16] Prima. Ik zie de brede steun voor de stad griffie mee aan de slag.

[0:43:21] Zevenenzestig ongeplande plenaire debatten. Mevrouw van esch.

[0:43:27] Ik ga denk ik aan de haverkort heel blij maken want ik denk dat het onverstandig is om nog dertig geleden het debat. Want ik hier heb staan te laten staan gezien op vier oktober weer een volgende debatten over circulaire economie hebben. Ik zie ook bij andere commissies hoe immens lang die dertig geleden te zijn van dertig of dertig leden debat lijst te zijn. Dus voordat we hier uberhaupt een debat over gaan voeren. Plenair hoop ik dat het hele programma eens uitgevoerd, dus laten we het dan maar gewoon in commissieverband doen. Bij dezen trek ik hem erin dat.

[0:44:03] Zal ook worden doorgeleid

[0:44:06] te geven dan achter zestig stand van zaken aanhangige wetgeving ook ter informatie

[0:44:14] en dan kom ik naar negenenzestig voorstel voor de van de voorbereidings groep in stand houden infrastructuur voor een werkbezoek met prorail aan meppel op een nader vast te stellen. Datum kort voor of kort na het zomerreces. Ik kijk even rond.

[0:44:32] Ja.

[0:44:33] Vvd. Ik zie mevrouw van ginneken d zesenzestig

[0:44:40] mevrouw van esch die kijkt

[0:44:43] op haar stukken. Wat.

[0:44:45] Hiervan. U bent u bij negenenzestig?

[0:44:48] Ja, oké. Ik heb ik graag van mijn collega door aanzien het niet. Mijn dossier is dat hij hier helaas niet bij aanwezig kan zijn.

[0:44:57] Dan heb ik twee partijen hier. Maar er zal nog even worden geïnventariseerd of het een breder. Ik neem aan dat hier

[0:45:05] sgp en christenunie ook wel wezen.

[0:45:09] Goed. Dat wordt nog even

[0:45:14] geïnventariseerd. Dan ben ik alweer gekomen bij de rondvraag

[0:45:19] en daarvoor kijk ik even rond.

[0:45:23] Dan dank ik u voor inbreng griffie voor de voorbereiding

[0:45:28] en ik wens u een fijne

[0:45:30] werkdag.