Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Maritiem

[0:00:02] Hartelijk welkom. Allemaal.

[0:00:05] Ik ook een het commissiedebat

[0:00:07] van de vaste commissie voor infrastructuur en waterstaat. Vandaag gaat het over iets waar ons kleine land altijd goden is was en hopelijk ook blijft maritiem

[0:00:17] kate van harte welkom. De mensen op de publieke tribune. Ook de mensen die vanuit thuis kijken en luisteren via het digitale kanaal. De minister en zijn team van harte welkom. Ook leden der staten generaal.

[0:00:29] Ik stel voor een tijd van vier minuten en vier losse interrupties op de zich daarin kan vinden

[0:00:36] en ik wil ook

[0:00:38] in mededeling geven meneer stoffer van de sgp.

[0:00:41] Die is helaas verhinderd wegens

[0:00:44] privé omstandigheden. Dus die die islamiet

[0:00:47] dan geef ik graag als eerste het woord aan meneer coureurs. Hij spreekt namens de volkspartij voor vrijheid en democratie en de heer vier minuten lopen.

[0:00:55] Voorzitter bestaan voor de bereikbaarheid van heel nederland bestaan voor al die bedrijven in alle mensen die werken op deze bedrijven en afhankelijk zijn van het bereikbaar nederland zoals rondom de rotterdamse haven als internationaal knooppunt voor goederenvervoer en rondom alle wegen spoorwegen en vaarwegen naar het achterland.

[0:01:11] Voorzitter,

[0:01:12] ik heb een triest verhaal gehoord van vier schippers gezinnen. De opvang van hun kinderen is vastgelopen in procedures van het ministerie van vws. Hun kinderen worden uit de opvang gezet in noord-nederland zeeland en limburg. Ik heb schriftelijke vragen gesteld om dit te voorkomen. De binnenvaart is belangrijk voor de economie en moet toegankelijk blijven voor familiebedrijven. Graag een reactie.

[0:01:31] Het schip is de beste manier om goederen te vervoeren. Dit komt omdat de schip vijftig keer zijn eigen gewicht als vracht kan vervoeren, gericht op de bereikbaarheid van de regio. De zeehavens zeeland krijgen een tweede zeesluis voor de vaarweg gent terneuzen begrijp dat de zeehavens de spoorweg nodig hebben. Wanneer gaat belgië het belgische deel bijdragen?

[0:01:48] De minister werkt aan een masterplan voor de zeehavens. Groningen begrijp dat de zeehavens een langere zeesluis voor de vaarweg lemmer-delfzijl en de elektrische spoorweg nodig hebben. Hoe kijkt de minister hier tegenaan?

[0:01:59] Goed dat de minister heeft aangekondigd dat de zeehavens twee keer twee banen voor de en drieëndertig krijgen krijgen en welke dekking kijkt hij hiervoor? Wanneer gaat hij het masterplan afronden?

[0:02:09] We zien de problemen van de vaarweg holwerd ameland gisteren de autobrug die kapot was, waardoor honderden mensen waren gestrand.

[0:02:16] De structureel de vaarweg die verzandt

[0:02:19] goed dat we nu drie pag boten inzetten. Maar ik begrijp dat de bag gebouwd het zand dichtbij aan de kant van de vaarweg moeten neerleggen.

[0:02:26] Kan de minister ervoor zorgt dat de boter dit verder weg mogen doen.

[0:02:30] Ik begrijp dat maling heeft gezegd dat de huidige breedte van de vaarweg al te smal is voor een veerboot moeten we er vier dienst nu terugschroeven van maximaal twee naar één veerboot in de vaarweg. Wat kan de minister hieraan doen?

[0:02:41] Wij hebben het programma modder shift gestart om goederenvervoer van de weg naar het water te verplaatsen.

[0:02:47] De minister heeft toegezegd om te kijken of we kunnen uitbreiden naar twente graag stand van zaken.

[0:02:51] Ik zie al langer dat de wettelijke eisen voor de veiligheid van regionale havens moeilijk te halen zijn

[0:02:57] goed dat de minister de beveiliging van de rotterdamse haven verhoogd. Maar ik hoor dat criminelen zich verplaatsen naar regionale havens. Wat gaat de minister hier tegen doen?

[0:03:05] Ik hoor dat een wettelijke eisen voor brandveiligheid in de omliggende landen lager liggen en tot de landelijke overheid in die landen een deel van de kosten dekt. Om die eisen te halen is het eigenlijk alle kaart gebracht in nederland de landelijke overheid probeert al lang om een verbod op varend ontgassen in te voeren. Goed dat de minister heeft aangekondigd om dit nu te doen.

[0:03:24] Ik had begrepen dat zwitserland niet wilde kwantificeren gaat zwitserland dit nu toch doen.

[0:03:29] Ik was scherp op de uitvoering een landelijk verbod is beter te handhaven dan een provinciaal verbod

[0:03:34] heeft. Hij hield hiervoor voldoende capaciteit. En hoe gaat hij hield twee buitenlandse schepen handhaven?

[0:03:40] In plaats van varend ontgassen moeten schepen straks ontgassen. Gasinstallaties begrijp dat onze havens hiervoor moeilijke vergunning van provincies krijgen,

[0:03:48] kan de minister provincies monitoren en de kamer regelmatig informeren.

[0:03:53] Zoals iedereen weet is qua veiligheid van mijn top prioriteit. De afgelopen jaren zijn er twee incidenten geweest waarbij een schip stuurloos rond voeren richting windpark. Ik heb hierover schriftelijke vragen gesteld en of er een scheef verkeersleiding moeten opzetten. Hoe kijkt de minister hier tegenaan? Onze havens bouwen die windparken. Er moet een nieuwe haventerreinen ontwikkelen te houdt. Het polder in de amsterdamse haven is opgenomen in de mirt afspraken graag een stand van zaken.

[0:04:17] De vorige keer hebben het gehad over nieuwe haventerreinen financiering van staatsdeelneming te nemen. In den haven kunnen we dit doen voor de houthakker polder.

[0:04:25] Ik heb schriftelijke vragen gesteld over drijvende eilanden. Hoe zouden we die kunnen financieren? Ik herinner de minister aan de aangenomen motie van der molen koerhuis om onze havens te beschermen tegen buitenlandse financiering,

[0:04:35] onderhandse havens, te beschermen tegen oneerlijke buitenlandse concurrentie heb ik vorige week de toezegging kregen dat de minister hier vandaag op terugkomt voorstellen. Tot slot.

[0:04:44] We zien de discussie in rotterdam over het salaris van de nieuwe haven topman. Ik wil mijn complimenten aan hem is te geven.

[0:04:49] De rotterdamse haven is de grootste haven van europa en ik vind dat er voor het salaris van de nieuwe haven topman europese moeten kijken. Dankuwel.

[0:04:57] Dank voor uw inbreng namens de vvd koerhuis een interruptie van meneer alkaya socialistische partij.

[0:05:05] Voorzitter, de heer koerhuis gaf aan dat hij

[0:05:08] veel affiniteit heeft met het mkb en de binnenvaart. De familiebedrijven die daar veel zijn dat dat deel ik met hem en hij had het ook over een specifiek probleem. Dus ik hoop dat dat inderdaad wordt opgelost.

[0:05:20] Er is ook een probleem waar meer dan de helft van de sector mee te maken heeft weer een helft van de sector zeker de kleinere binnenvaartschepen die maakt zich zorgen die we wat ouder schip hebben dat een oudere schepen straks moeten voldoen aan nieuwbouweisen en dat dat natuurlijk

[0:05:34] heel veel geld kosten onrendabel veel en dat dat in de praktijk zal betekenen dat heel veel kleinere binnenvaartschepen zullen verdwijnen. Wat vindt u daarvan? Dat moeten we erop.

[0:05:42] Koerhuis.

[0:05:43] Helemaal eens. Ik heb hierover ook schriftelijke vragen gesteld en ik vind ook dat we dat moeten oplossen, want ik heb ook onredelijke eisen gezien dat meest de hoogte van slaapkamers moeten worden aangepast op binnenvaartschepen en helemaal eens,

[0:05:57] Iso

[0:05:59] eerste vriendschappen zijn gesloten

[0:06:02] is nu de beurt aan alkaya van de socialistische partij.

[0:06:06] Voor zover u gaf het zelf al aan waar een klein land groot in kan zijn maritieme en zeevaart, maar ook zeker de binnenvaart is wat ons betreft een onmisbaar onderdeel van ons land en van onze economie en

[0:06:18] ook de binnenvaartschippers zijn er natuurlijk die kleine familiebedrijven zijn daarin superbelangrijk maar binnenvaartschippers met relatief kleinere schepen zitten al

[0:06:25] jarenlang eigenlijk continu in onzekerheid. De sp heeft zich eerder al samen met die schippers verzet tegen de europese bijmengverplichting van biobrandstoffen,

[0:06:33] want niet alleen te snel en rücksichtlos werd ingevoerd en onveilige situaties kan veroorzaken, maar ook oneerlijk was, omdat onze buurlanden hetzelfde beleid niet invoeren

[0:06:43] en daarna weer die reductieverplichting gelukkig uitgesteld en ik was blij om te lezen dat nu samen met de sector wordt gewerkt aan beleid dat wel werk maar is en ik zie dat beleid dan ook tegemoet. Het is belangrijk om van beleid in algemene zin dat hier in den haag wordt gemaakt, of verder weg in brussel en straatsburg wordt wordt bedacht om de uitwerking in onze samenleving goed voor ogen te hebben

[0:07:05] voordat het in de praktijk wordt uitgevoerd. Want gedane zaken nemen geen keer. Voorzitter, en helaas wederom worden kleinere binnenvaartschepen nu wel bedrijven bedreigd in hun voortbestaan. Juist op beleid. Wat niet goed uitgedachte is door allerlei onrealistische regels en eisen is de minister op de hoogte van de petitie die zij zijn gestart. En wat vindt hij daarvan? Het is toch.

[0:07:27] De treurig.

[0:07:28] Dat dat nodig is. Voorzitter,

[0:07:30] ik vroeg de minister eerder al specifiek naar de gevolgen van strengere nieuwbouweisen die ook van toepassing gaat worden op oudere kleinere binnenvaartschepen.

[0:07:38] Vanaf tweeduizend vijfendertig moeder moeten alle oudere schepen tot vijftienhonderd ton ook voldoen aan de nieuwbouweisen. Daarbij gaat het dus om allerlei zaken inderdaad over een cabine wordt vormgegeven over de breedte van de gang woord of de hoogte van de woning zaken. Dus die vaak helemaal niet zo makkelijk aan te passen zijn bij die oudere schepen, wat ook vaak niet eens wenselijk is, omdat juist die schepen zijn gebouwd voor specifieke vaarwegen en dat heeft een bepaalde redenen die breedte zijn die die hoogtes

[0:08:06] in antwoord op mijn vraag of de minister aan dat als kleine schepen niet blijken te kunnen voldoen aan die strengere eisen dat het ministerie de eigenaar. Dan zou helpen bij het beroepen op de hardheidsclausule en ontheffingen zouden kunnen krijgen

[0:08:18] en interviews zeiden na volgens mij was het een schuttevaar of een andere speler de specifieke vakken, want zij, als er meerdere aanvragen komen voor afwijking van dezelfde regels, dan zou dit internationaal internationaal niveau argumenten kunnen creëren voor meer en meer algemene oplossing of herziening van de regels. Mijn vraag aan hem is wat hiervan de laatste stand van zaken welke stappen heeft gezet om deze regels inderdaad te laten herzien of te wijzigen en er zijn bereid om een grotere groep schepen ontheffing te verlenen in plaats van elke individuele schipper afzonderlijk te vragen om het zeer vergelijkbare redenen ontheffing aan te vragen

[0:08:55] voor de rest. Gelukkige. Er is gelukkig ook goed nieuws. Alles wijst erop dat een verbod op varend ontgassen inzicht komt vanaf één juli tweeduizend, vierentwintig moet het dan een feit zijn en dat geeft ook voldoende ruimte om die ontgassen infrastructuur op orde te krijgen. Want binnenvaartschippers moeten natuurlijk wel een alternatief hebben

[0:09:11] en daarvoor moeten zogeheten roadmap komen waar alle betrokkenen achter staan. Maar mijn vraag is is er wordt het eigenlijk een openbaar document is de minister bereid om dat anders openbaar te maken en ook met de kamer te delen. En tenslotte is het toezichthoudend vanaf die datum één juli tweeduizend, vierentwintig ook klaar voor deze nieuwe taak

[0:09:31] dankuwel. Voorzitter.

[0:09:33] Alkaya netjes binnen de vier en complimenten daarvoor.

[0:09:36] Dan gaan we nu naar de vier minuten van de heer de groot

[0:09:39] van democraten zesenzestig.

[0:09:42] Ja. Dankuwel, voorzitter en drie positieve opmerkingen vooraf varend ontgassen. Fijn dat het wordt geregeld. Honderd tachtig miljoen vol wal stroom complimenten en de verzekering van de vuil watertank. Daar gaat de minister ook mee door. Nog wel een kleine vraag geldt dat ook voor woonboten.

[0:10:01] Eerste onderwerp van de drie voorzitter verduurzaming van de zeevaart er varen onder nederlandse vlag.

[0:10:07] De minister heeft aangegeven dat hij met minister jet te kijken naar de zeevaart en die ook te betrekken bij de nationale klimaat doelen. Dat is mooi

[0:10:15] want dan kunnen we erop gaan sturen. Maar dat kan dus alleen voor schepen die varen onder nederlandse vlag. Dat is de logische systematiek.

[0:10:24] Maar dat zijn niet alle schepen van nederlandse bedrijven bijvoorbeeld boskalis

[0:10:29] is een toonaangevend nederlandse baggerbedrijf vaart om de verschillende andere vlaggen.

[0:10:35] Maar het gekke is het bedrijf kan wel profiteren van nederlandse subsidies voor verduurzaming van de scheepvaart

[0:10:41] is de minister het met d zesenzestig eens dat het wenselijker is

[0:10:44] als bedrijven die van nederlandse subsidies gebruik kunnen maken onder nederlandse vlag varen, zodat ook kunnen sturen op de klimaatplannen

[0:10:52] en kan de minister toezeggen om ervoor te zorgen dat de inzet van subsidies primair terechtkomt bij bedrijven die onder nederlandse vlag varen nu en in de toekomst

[0:11:02] dan de bereikbaarheid van de waddeneilanden. Afgezien van het incident bij aanbeland van vannacht natuurlijk heel vervelend is net hoe je ernaar kijkt overigens ook natuurlijk had ik laatst het genoegen om naar terschelling te gaan met het ware vier naar harlingen. Maar wat opvalt. Voorzitter, is toch de hoge prijzen. Goed dat de brandstoftoeslag eraf is, maar de prijzen zijn nog steeds hoog en dat geldt natuurlijk ook voor de bewoners

[0:11:26] en de laatste boot op die maandag en het is twee weken geleden geloof ik was al om half zes. Dus hoe zit het met die bereikbaarheid en de nieuwe aanbesteding die er gaat komen. Gaat de minister daar rekening mee houden en kan de minister het mogelijk maken om het voor bewoners nog wat goedkoper te maken en zijn er mogelijkheden misschien met kleinere schepen voor meer afvaarten

[0:11:49] dan voorzitter onderwerp. Wat mij na aan het hart ligt en dat is de varende zelf vaart de bruine vloot.

[0:11:56] We hebben helaas gezien dat er incidenten waren met fatale afloop en dat valt absoluut te betreuren en het is dus van het grootste belang dat de ict goed toeziet op de veiligheid op die schepen. En nu las ik een artikel in het dagblad van het noorden en het wil ik graag aan de minister geven via de bode en verzoek om in eerste termijn erop te reageren, want er is nogal het nodige leed er aan de hand met de afstemming van die controles en de rol van klachtenbureau.

[0:12:29] Daarbij onze supersnelle bode is er al van u over henri. De minister maakt ook deel uit van de beraadslaging dankuwel. Wanneer kan worden. Dank u wel. Meneer de minister

[0:12:40] de groot alsjeblieft.

[0:12:42] Want voorzitter blijkt dat voor vijftien procent van de schepen die certificaten niet op orde zijn en dat het toezicht dus nogal rammelt en het is echt in het belang van de bruine vloot dat er geen ongelukken meer gebeuren en dat het gewoon goed gaat en dat mensen veilig van die mooie schepen kunnen genieten,

[0:13:00] kan de minister toezeggen om in een brief nader in te gaan op het toezicht op de bruine vloot en verbetering daarvan misschien eerste reactie in eerste termijn dan voorzitter, tot slot, ik heb voor mijn eigen boot een brief aangevraagd en afgezien van buitengewoon vriendelijke hulp bij zowel ict als kadaster kwam ik ook in wat bureaucratie terecht en dan is het misschien wel aardig om een reactie te vragen op het volgende want ik moest een boot ook laat iets kleiner dan vierentwintig meter en die moest ik ook laten meten.

[0:13:36] Maar er staat op de website dat u dan geen meter brief nodig heeft.

[0:13:42] Dus het is alleen een inspectie. En dan kan het brief. Het schip worden gebrandmerkt. Dus toen ik geen brief het aangevraagd op vroeg ik daar moest ik wel doen. En toen werd ik gewezen door de heer d. Een hele vriendelijke medewerkster.

[0:13:57] Volgens het meest brieven besluit negentien, eenentachtig is ieder schip dat onder nederlandse vlag vaart verplicht een brief te hebben. Dus ook dus mijn relatief kleine zeilboot. Dus ik vraag me af wat is nu waar de informatie op de website. Want ik zeg het er ook bij. Er zijn nog wel wat kosten aan verbonden aan het aanvragen van een brief dus graag een reactie van de minister en nogmaals complimenten aan alle medewerkers. Maar ik voelde me een klein beetje van het kastje naar de muur gestuurd.

[0:14:28] Dankuwel. Meneer de groot was d zesenzestig.

[0:14:32] Meneer crul

[0:14:34] gisteren een democratisch.

[0:14:35] Voorzitter, dankuwel, en ik zal deze woordvoering ook namens de fractie van de sgp houden.

[0:14:41] Laten we even op een hoog abstractieniveau beginnen en deze aftellen naar steeds concretere zaken die spelen in de maritieme wereld. Nederland kent een prachtige maritieme traditie en ook op industrieel niveau door een mondiaal nog knap mee binnen de scheepsbouwsector alleen verdienen al bijna vijfendertigduizend mensen hun dagelijks brood. Het slinkt echter hier maakt het cda zich zorgen om,

[0:15:02] want dit gaat ten koste van onze eigen strategische autonomie. Het aanleg en onderhoud van windmolenparken tot klimaat adaptatie, klimaatadaptatie in de praktijk brengen. Een sector, zoals de scheepsbouwsector, levert ook een maatschappelijke bijdrage.

[0:15:15] Deze sector beschermd worden van een alsmaar groeiende chinese invloed

[0:15:19] en ik hoor graag nadrukkelijk reflectie op de activiteiten van het nederlandse kabinet op het gebied van de europese havens strategie, de e u die recentelijk een rapporteur heeft aangesteld voor een specifieke strategie.

[0:15:31] Wat ons betreft hoort bij een europese haven strategie ook een nederlandse gedachtegoed en daar hoort dus ook groene, industriepolitiek bij en ik weet dat er mensen zijn met trauma's aan industriepolitiek op het gebied van scheepsbouw. Maar we moeten wel op zoek naar hoe we onze maritieme maakindustrie gaan beschermen en uitbouwen binnen de lijnen van wat mag, maar tegelijkertijd met de ambitie van strategische autonomie

[0:15:52] hoe vitale infrastructuur hier behouden in de concurrentiestrijd met onder andere china.

[0:15:57] Welke initiatieven gaat de minister ontplooien?

[0:16:00] Er is een interruptie van groenlinks.

[0:16:03] Ik ben het helemaal mee eens dat

[0:16:05] we visie op de toekomst van onze havens nodig hebben in onze scheepvaartindustrie als onderdeel van groene industriepolitiek. Ik ben wel benieuwd dat als je kijkt dat we en klimaatneutraal en volledig circulair gaan worden tussen nu en twintig, vijftig

[0:16:22] of het cda dan niet ook de analyse deelt dat dat waarschijnlijk toch betekent minder schepen bewegingen.

[0:16:29] Meneer krom,

[0:16:33] Voorzitter schreef beweging is dan weer een ander. Een andere aspect, maar waar wij specifieke aandacht voor vragen is toch onze positie, mondiale positie. De scheepsbouw en daarbij zien we een verschuiving, een grote verschuiving naar met name naar azië. De afgelopen twintig jaar meer dan de helft

[0:16:52] en ik wij denken dat dat niet goed is. Enerzijds is dat sowieso niet goed voor de ambities die groenlinks en het cda delen op het gebied van een van een klimaatneutrale wereld en anderzijds is het ook niet goed voor onze eigen autonomie en natuurlijk moet zo'n

[0:17:05] industrie zo'n zo'n strategie moet binnen de lijnen van het mag. Maar er moet wel degelijk iets liggen waarmee we ook de deze sector een bepaalde vorm van van perspectief kunnen schetsen en dat kan niet alleen maar zijn krimpen en het verplaatst. Het probleem verplaatst zich naar azië. Dan heb ik veel liever in eigen hand een gedegen strategie.

[0:17:26] Van krijgen

[0:17:28] congres.

[0:17:29] Dankuwel jaco. De heer geld praten over dat het niet alleen over een kind moet gaan we voor zou moeten een goede gaan, moeten we als je banen wil behouden. De sector. Dan moet die moet die sector kunnen groeien.

[0:17:41] Hoe kijkt de heer crul daar tegenaan? De vervanging van de van de rijks vloot is bijvoorbeeld belangrijk. Hoe kijkt de heer crul tegen de financiering daarvan.

[0:17:51] Ik mis het varen varen.

[0:17:55] Voorzitter, ik kom ik kom zo nog even terug op de specifieke positie van de vloot. Ik wil er wel tegen de heer koerhuis zeggen dat groei ansich niet een doel alleen is. Het gaat om een goede strategie voor die scheepsbouwsector en alles wat daar afgeleid van is dat dat zal moeten blijken.

[0:18:12] Meneer collins,

[0:18:14] Ik kreeg het gaat om het behouden van de banen en productiviteit groei stijgt in principe in iedere sector ieder jaar. Dus wil je de banen behouden. Dan zal je dus je economische productie moeten laten groeien tussen zal de sector toch iets toch iets moeten groeien zijn beperkt niet ongebreideld maar beperkt de hoop toch nog vragen of er je kunt het daarmee eens is dan nog nog een vraag specifiek over de scheepsbouw die schepen casco s begrijp ik. Die kunnen nu worden. Dat zijn stalen casco s die kunnen worden ingevoerd in europese unie straks ook nog en ik begrijp dat we daar nog geen geen grenzen belasting op heffen. Dat is gek want op op schepen zelf doen we dat wel. Hoe kijkt de heer.

[0:18:52] Daar tegenaan. Meneer.

[0:18:54] Dat de vraag stellen is hem beantwoorden. De heer koerhuis en zal deze ook verderop in mijn inbreng wegstrepen met betrekking tot zijn eerste vraag en ik denk dat we hetzelfde zeggen. Met andere woorden, groei van de sector is ook in banen en ook in volume en in productie

[0:19:11] en en dat is ik begrijp dat nu koerhuis, met name kijkt naar die banen en ik had het meer over de bijdrage die wij leveren in de scheepsbouw mondiaal gezien. Maar goed we zeggen we zeggen denk ik hetzelfde.

[0:19:23] U mag je betoog vervolgen.

[0:19:25] In reactie op de aangenomen motie van van stoffer. Daar hebben we die vloot schrijft de minister dat structurele dekking niet te vinden is voor de volgende fases van en ik hoor graag wat dit dan specifiek zou betekenen voor de sector. Want die sector is gebaat bij een structurele orde stroom, maar zouden graag zien dat in de begroting voor twintig, vierentwintig hierop op voorgesorteerd wordt indien mogelijk, maar in ieder geval dat de minister kan verzekeren dat er in het komend jaar.

[0:19:48] Dus vierentwintig iets gebeurt.

[0:19:50] Voorzitter, niet alleen in de scheepsbouw, maar ook in de havens is landje pik een probleem. De actieve acquisitie van chinese bedrijven in europese havens baart ons zorgen, zo recentelijk ook het nieuws uit hamburg. Hoe reflecteert de minister hierop

[0:20:04] over de havens gesproken? Voorzitter en d zesenzestig refereerde er ook al even aan. Wij lazen recentelijk in een persbericht vanuit w dat er een impuls voor uitbreiding van der wal stroom op de rit staat. In de basis is dit goed door aangemeerd de schepen de gelegenheid te bieden om aan de stekker te liggen, hoeven vervuilende diesel generatoren op de schepen niet te draaien en wordt er ook minder geluids overlast veroorzaakt. Sterker nog, in tweeduizend dertig is dit gewoon verplicht vanuit de europese unie.

[0:20:31] De vijf grootste havens van nederland hebben mazzel want voor de vijf grootste havens van nederland gaat het rijk flink meebetalen.

[0:20:38] Maar die keuze. Voorzitter vindt het cda echt onbegrijpelijk,

[0:20:42] want er zijn meer havens die alle zeilen bij moeten zetten om deze transitie voor twintig, dertig mogelijk te maken. En waarom dan alleen richten op de vijf grootste die al de grootste omvang hebben en het meeste kunnen inbrengen, terwijl ook die kleinere havens die ook een rol willen spelen in de energietransitie aan dezelfde regels moeten voldoen voor twintig, dertig

[0:21:02] kan de minister toezeggen dat die deze subsidie ook beschikbaar maakt voor alle havens. Uiteindelijk is het ook een opgave voor heel nederland. Voorzitter, uit de beleid toelichting, scheepvaart en haven blijkt een structureel tekort voor instandhouding van ons hoofdvaarweg net

[0:21:15] dit is in de praktijk al goed te merken zoals storingen als stemming en neem ik toe.

[0:21:20] Hoe wordt dit opgepakt? Hoe voorkomen we de verrassing waar we op de weg mee zijn geconfronteerd.

[0:21:25] Voorzitter, over de ontheffing ook

[0:21:27] niks meer zeggen dan mijn collega's elkaar en koerhuis. Ik zal enkel nog de vraag willen stellen of de minister ook gekeken heeft naar artikel zesentwintig van de richtlijn technische voorschriften binnenschepen die een groep ontheffing mogelijk zouden moeten kunnen maken

[0:21:40] dan voorzitter, de vragen problematiek in het noorden

[0:21:45] de buiten dienstregeling van veerdienst van wagenborg.

[0:21:49] Dat betekent dat er geen partij meer is die op bepaalde momenten van de dag mensen kan openzetten als dat nodig is, bijvoorbeeld door calamiteiten dient af te ronden denken aan inzet van hulpdiensten of andere urgente situaties. Ik hoor graag van de minister een reactie. De berichten over wat er in noorden gebeurt stromen ongeveer nog nu nog binnen daar nog even een reactie. Tot slot, voorzitter, mijn waardering voor het door de minister aangekondigde nationaal verbod op varend ontgassen en ook mijn waardering voor het ivo die daar heel hard aan getrokken heeft. Dankuwel.

[0:22:20] En met stoffen bedoelde dankuwel niet op een onderdeel van zijn huisarts kast. Maar dat is een geachte afgevaardigde van de sgp namens wil jij ook gesproken heeft

[0:22:31] meneer de groot jan interruptie.

[0:22:34] Ja. Voorzitter, want het cda vindt net als d zesenzestig. De de bereikbaarheid van de waddeneilanden van belang ook ameland. Maar we zien natuurlijk ook dat daar de waddenzee dichtslibt

[0:22:48] zouden we niet. Ik hoor de heer koerhuis baggeren noemen.

[0:22:55] Ik zou toch de vraag is kunnen we niet daar wat creatiever naar kijken en om te kijken of er ook andere manieren zijn om toch die bereikbaarheid te garanderen zonder dat hoeft te bagger. Inderdaad.

[0:23:06] Voorzitter, heel graag. Ik denk dat op de waddenzee zal dat zou dat zou heel erg zonde en onwenselijk zijn, maar tegelijkertijd als er calamiteiten op een eiland plaatsvinden en mensen kunnen niet snel genoeg naar het vasteland is dat ook een probleem. Dus ik denk heel graag mee met met de heer de groot en ik hoop eigenlijk dat we hier wat van horen. Vanuit de minister in zijn eerste termijn of die creatieve oplossingen mogelijk zijn.

[0:23:33] De groot,

[0:23:36] Fijn om daar samen op te trekken want ik kan me heel goed voorstellen dat in de volgende aanbesteding daar ook gewoon zaken worden opgenomen. Want daar is het rijk verantwoordelijk voor en er zijn natuurlijk wel manieren van naar de overkant gaan denkbaar zonder noemenswaardige diepgang. Dus ik ben benieuwd waar er inderdaad de minister.

[0:23:55] Meneer krol, wilt u op rekenen

[0:23:57] is ook een interruptie van meneer koerhuis. Die wil het van software het bakker.

[0:24:01] Ik zie hier enigszins de linkse nu waar het niet mag is toch wensdenken en we willen toch gooit dat hij dat die waddeneilanden bereikbaar blijven voor de mensen die er wonen voor het toerisme voor de voor de visserij dus niet mag. Er is toch wensdenken.

[0:24:18] Dankuwel.

[0:24:20] Voorzitter, ik denk dat de toerist dan ook wat heeft om van te kunnen genieten en ik denk dat het waddengebied in die zin een prachtig natuurgebied dat we toch ook wel moeten beschermen en ik heb net gezegd er zijn heel veel situaties denkbaar bijvoorbeeld calamiteiten

[0:24:35] waarbij je echt moet zorgen dat dat mensen snel naar het vaste land kunnen maar in toerisme te bevorderen dan maar de waddenzee uitbaggeren lijkt mij lijkt mij een onterechte conclusie. Voorzitter,

[0:24:48] Koerhuis. Ik heb natuurlijk alleen over de vaarweg. Prachtige niet de hele c. Ik val de heer krol zal wel terugkomen over mijn vragen van de vervanging van de rijks slotte hoe wij tegen de financiering aankijkt en met met de schepen met de stalen schepen casco s die dus moet het goed zeggen niet belast worden en staal die wel belast wordt dus zo zo dwingend nogal een scheepsbouwindustrie naar naar china te gaan. Hoe kijkt de heer crul tegen die twee dingen.

[0:25:21] Was overigens de laatste interruptie van de eerste termijn.

[0:25:24] Voorzitter, ik heb er op de eerste de eerste vraag van van de heer koerhuis ben ik ingegaan. Dus motie stoffer die vraagt het kabinet om die structurele dekking. Het kabinet schrijft zelf een reactie dat dat is niet gelukt.

[0:25:35] Dat is zonde want die structurele dekking is nodig om ook een structurele orde stroom op gang te brengen die deze die deze sector ook een bepaalde basis moet geven en wij zien dat dus ook graag dat bij de begroting voor twintig, vierentwintig. We gaan voorsorteren op de structurele dekking met betrekking tot de casco.

[0:25:54] Daar wil ik ook graag een reactie voor kat in twee regels een zinnen over hoe kan het zo zijn dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen niet afgebouwde schepen en afgebouwde schepen. Dat was de vraag die ik ook had en die heb ik niet gesteld omwille van de tijd en omwille van het feit dat de heer koerhuis, die zo voortreffelijk aan mij al stelde.

[0:26:11] Dankuwel voor de beantwoording en ook voor uw inbreng namens het cda achter afgevaardigden kreuger van groenlinks.

[0:26:18] Dankuwel. Voorzitter, groot aantal stukken met goed nieuws en slecht nieuws en ik heb een aantal vragen. Allereerst over de beleids doorlichtingen, zeevaart en het havenbeleid. Het was helder de beleids doorlichtingen maar roept toch ook wel fundamentele vraag op namelijk. Hoe ziet de minister het aandeel van de havens zeevaart de komende decennia als de fossiele sector is afgebouwd en naar een circulaire economie gaan. Dat betekent denk ik met name veel minder grondstoffen gebruikt en dus ook minder transport en kortere ketens. Dus wat betekent dat nou meer binnenvaart minder zeescheepvaart. Welke visie zit erop. Waar is de analyse van de minister over de rol van zeehavens in een circulaire en klimaatneutrale economie en erkent de minister dat deze zal veranderen.

[0:27:04] Onze havens zijn in wezen, net als schiphol natuurlijk ook gewoon een soort hub waar we spullen van andere overslaan en zou de minister een analyse kunnen maken over als we alle maatschappelijke kosten betrekken, zoals klimaat stikstof natuur, ruimte, gezondheid. Wat dan. De toegevoegde waarde van de zeehavens is en hoe we die kunnen wegen in besluiten over de toekomst.

[0:27:27] De reportage constateert dat de doelstellingen, zoals duurzaam efficiënt of veilig niet geconcretiseerd en vaak niet gekwantificeerd zijn. Waarom is dat niet het geval. En als ik dan bedenk dat nog steeds eigenlijk dus geen serieus plan hebben over een post fossiele zeevaart en havens. Dan wil ik toch de minister met klem vragen om daadwerkelijk zo'n plan te ontwikkelen en niet op basis van de huidige belangen beleid te maken, maar op basis van de toekomst die rap op ons afkomt

[0:27:56] dan voorzitter in de verzamelbrief schrijft de minister over brandstof dat hij denkt dat er meer draagvlak is voor het beprijzen van c o twee dan voor normering met brandstof. Maar wat is het meest effectief. En wat is het risico dat de e u en de wmo beprijzen gaat verbieden, waardoor alles meerjaren opschrijft. Welke ruimte is er toch voor normeren dan? Ik ben heel blij met de stappen die gezet gaan worden op de chemische vervuiling. En dan denk ik zowel aan het varend ontgassen als het zeewier echt eindelijk, want het heeft natuurlijk veel en veel te lang geduurd. Het is goed voor de natuur en de gezondheid van zowel schippers als omwonenden en ik ben ook blij dat we fase één en twee tegelijk invoeren is dat er zeker nu. Er blijven wel praktische vragen over de gasinstallaties begrijp ik het goed dat de aanleg van installaties en vergunnings verlening bij de sector en de provincie liggen en zijn die allemaal instelling en krijgt ze ook de ondersteuning. Als dat nodig is, zodat het echt snel gaat gebeuren en hoe houdt de minister toezicht en vindt de monitoring plaats

[0:29:00] dan voorzitter, wat betreft het zeewier ben ik blij dat we duitsland gaan volgen. Wat mij betreft zo snel mogelijk,

[0:29:07] maar dit is natuurlijk

[0:29:09] bij uitstek iets.

[0:29:13] Ik wacht even, voorzitter,

[0:29:22] dit moet overal verboden worden. We hebben al een milieuzone op de noordzee voor enno x en so x. Waarom dan kan dat niet voor dumpen van chemisch afval. Wat gaat de minister daaraan doen dan op de noordzee staan nog duizend olie en gasplatforms. Maar voor honderdvijftig in ons deel het merendeels technische op. We hebben het met de voorganger van deze minister uitgebreid gesproken over het engelse de engelse krant platforms en ik ben wel heel benieuwd hoe het daar nu mee staat en wat het plan is voor die negenhonderd zevenennegentig anderen de afvoer en sloopt daarvan. En als ik het goed begrijp, is drieënzeventig procent van de afbouw kosten voor ons als samenleving. De oliesector heeft natuurlijk heel ruim verdiend, maar hoeft door belastingaftrek maar zevenentwintig procent te betalen en ik ben heel benieuwd hoe de minister naar naar kijkt en of dit nou gaat om een bepaalde belastingaftrek maatregel of dat dit gewoon is dat dit hun operationele kosten zijn dan voorzitter, heb ik nog twee korte vragen want ik zie dat ik wellicht door mijn tijd heen.

[0:30:27] De zeker als ik twee korte vragen.

[0:30:29] Ik hoor de vraag is een is over de zeebodem. Hoe het nu zit met de diepzee. Mijnbouw en wat het standpunt van nederlandse overheid is met betrekking tot een voorzorgsprincipe en een moratorium op diepzee mijnbouw te regelen en het laatste vraag is op de valreep is er nog een brief binnengekomen met een risicoanalyse over de peilingen in stookolie en dat gaat onder andere over het gebrek aan normen en dat het daardoor heel moeilijk is geen kwalitatieve kaders. Wat is het tijdpad om daartoe te komen en wat kunnen we als nederland of met omringende landen zelf doen. Dankuwel. Voorzitter,

[0:31:03] Dankuwel. Mevrouw college, voor uw inbreng namens groenlinks er een interruptie van de groot.

[0:31:09] Ja voorzitter, dat ook d zesenzestig vindt dat die boorplatform moeten worden opgeruimd. En u staat er midden in de waddenzee staat er nog geen boven de gas, gasveld. Ik denk dat die van formeel is. Er zit heel weinig meer.

[0:31:23] Dus zou groenlinks. Ik weet het antwoord daar. D zesenzestig kunnen steunen om de minister te vragen om toch bij dit bedrijf erop aan te dringen dat ze gewoon die rommel gaan opruimen. Midden in de waddenzee.

[0:31:33] Een retorische vraag.

[0:31:35] De retorische een heel terechte vraag wijk, zeker in de waddenzee, maar ook die platforms op de noordzee. Dit is gewoon een gigantisch probleem. De leges zie en weet je als ik kijk naar shell, maar ook de andere oliebedrijven. De miljarden en miljarden die winsten die gemaakt zijn en hoe snel wordt die troep opgeruimd en mocht de heer de groot heer motie op indienen, van harte steunen.

[0:31:59] Dankuwel verkrijgen.

[0:32:01] Dat was de eerste termijn van de kamer van gaan schorsen tot zeventien, twintig, zeventien, vijfentwintig zal ik te maken dat de minister is alleen al vijf minuten heen en terug lopen heel veel succes en onderwijl kunt u misschien een sanitaire stop maken we lekker samen. Maar tot zo meteen zeventien, vijfentwintig, zeventien, vijfendertig.

[0:56:03] Meneer koerhuis is in the house. Dus ik heropen het commissiedebat maritiem

[0:56:09] woord aan meneer de minister de minister gaat niet in blokjes werken. Dus dat betekent ook dat interrupties kon tussentijds worden toegestaan dat de leden. Dat weten en mevrouw keutgen komt er zo aan want die schreef in gesprek nog meneer de minister aan u het woord alstublieft.

[0:56:24] Voorzitter, dankuwel en klopt. Ik behandelde onderwerpen in de volgorde waarin ze langs kwamen in de eerste termijn en als een onderwerp is waar meerdere leden vragen over hebben gesteld, betrek ik die allemaal daar gelijk bij. Maar voordat ik inga op de vragen die in eerste termijn zijn gesteld, is de heer koerhuis mij nog ben ik de heer koerhuis nog een antwoord schuldig op de inbreng van een week geleden bij het commissiedebat. De transportraad over de vraag was toen hoe ervoor gezorgd kan worden dat landen aan de randen van de e u zich ook aan de u scheepvaart regels gaan houden

[0:56:58] en

[0:57:00] daar zijn we nog even verder ingedoken. Het uitgangspunt van het internationale recht zozeer koerhuis weet, is het recht van vrije zee en doorvaart mondial geregeld in het zeerechtverdrag binnen de territoriale zee. Twaalf nautische mijl uit de kust kan de kust staat in een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij risico's voor veiligheid of orde beperkingen aan het recht van vrije doorvaart opleggen, maar anders vorige week gesteld in de e zetten economie de economische zone hebben kuststaten minder rechtsmacht.

[0:57:29] Maar nu is het wel zo dat de e u regels stelt over onderwerpen waarover de eu competentie heeft bijvoorbeeld milieu en veiligheid, regelgeving en schepen uit landen buiten de eu die een haven aandoen, moeten ook aan al die regels voldoen. Dus dat hebben we daarmee materieel al geregeld. De enige is als het schip geen haven aandoet in de e u dan geldt in beginsel het recht van van vrije doorvaart, en dat kan ik niet niet anders maken. Maar wat de heer koerhuis wilde regelen, is feitelijk al geregeld op het moment dat een schip een haven in de eu aandoet.

[0:58:01] Dan de minister. Ik zeg nog even tegen mevrouw kreuger waarbij vrije interrupties omdat het ook de minister beantwoord. Gewoon de vraag is als er dan ben ik gekomen dus niet in blokjes. Dus u mag precies. U mag tussentijds interrumperen als.

[0:58:15] Voorzitter, dan ben ik bij de schippers internaten waar de heer koerhuis naar vroeg en hij vroeg ook van vindt u dat ook belangrijk. Zeker. Want een derde van het totale transport in nederland wordt door de binnenvaart gedaan en de bestaande vloot inclusief familiebedrijven voorziet daarmee in een duidelijke vraag van de markt. Tegelijkertijd zien we dat het aantal kinderen wat aangewezen is op schippers internaat terugloopt door het lastiger is om die internaten rendabel te exploiteren.

[0:58:43] Ze vallen onder het ministerie van vws en weer even nagevraagd. Die zijn nu in gesprek met de schippers internaten en in het bijzonder met meander gegeven de acute problematiek die daar speelt. Maar goed, het collega's van vws die daarvoor verantwoordelijk is en wij zijn op de achtergrond aangehaakt om te zorgen dat dat ook goed loopt.

[0:59:01] De heer koerhuis vroeg naar de laatste stand van zaken over rail gent terneuzen. De belgische bijdrage

[0:59:07] eind twintig, tweeëntwintig heeft de belgische overheid ingestemd met het meerjarig investeringsplan van infrabel. Dat is de belgische prorail.

[0:59:16] We hebben om bevestiging gevraagd of daarmee dan ook het benodigde bedrag voor rail. Gent terneuzen gedekt hebben nog geen uitsluitsel van de belgische buren. Zodra dat er is dan streven ernaar om dit najaar dan ook in het kader van het meer proces te starten, beslissing voor voor de verkenning fase te nemen.

[0:59:34] De heer koerhuis vroeg naar het masterplan voor de zeehavens in groningen. We koppelen de ontwikkeling van het masterplan zoveel mogelijk aan het no fix gebied. Groningen, nov staat voor nationale omgevingsvisie, executie. Dat zijn zeventien gebieden in nederland waarbij we goed kijken naar wat moet er dan precies in dat gebied gebeuren? Wat is het ontwikkelperspectief? Dat moet eind van ditjaar, net als voor alle andere no fix gebieden opgeleverd worden. En dan kijken we dus ook wat wat erin zit en hoe dat masterplan eruitziet en voor de verdubbeling van de en drieëndertig hebben we als kabinet in de kabinetsreactie op de parlementaire enquete middelen ter beschikking gesteld voor een deel uit de algemene middelen, voor een deel uit het fonds en het wordt bij de begroting nader ingevuld.

[1:00:22] Dan zijn we bij de

[1:00:25] veerverbindingen op het wat

[1:00:29] bij een aantal vragen over zijn gesteld.

[1:00:32] De heer koerhuis vroeg of ik ervoor wil zorgen dat bagger boten het slib verder weg mogen brengen

[1:00:41] dat slip wat vrijkomt bij het baggeren wordt ofwel zoals dat heet op stroom gezet of naar aangewezen verspreiding zwakke gebracht

[1:00:52] op stroom zetten betekent in de buurt van de vaargeul storten. Verspreiding vakken zijn vaak ver verder weg gelegen plaatsen in de waddenzee. Bart verspreid mag worden conform het beheerplan natura twee duizend. Er wordt steeds gekozen voor de meest efficiënte oplossing ofwel dichterbij verspreiden en door kunnen verwachten ofwel verder wegbrengen en tijdelijk niet kunnen baggeren. De vindt u op het traject holwerd ameland proef plaats waarbij het slib structureel verder weg wordt gebracht naar verspreiding locatie op dieper water

[1:01:23] door het verder weg brengen, zal het terug stromen van het slib naar de vaargeul naar verwachting af nemen. Maar dat moet zich in de praktijk nog even ook bewijzen en we verwachten dat we daar eind twintig, drieëntwintig meer informatie over hebben, hoe zich dat dan in de praktijk houdt

[1:01:41] dan de

[1:01:44] bereikbaarheid van ameland en zomaar de huidige vage, vage geur. En wat maar in daarover heeft gezegd

[1:01:54] de staatssecretaris die

[1:01:57] heeft een verzoek tot gewijzigde dienstverlening ontvangen vandaag geborgd aan de hand van het maar in het rapport maar rijkswaterstaat moet er ook nog over informeren en ondanks de grote waarde die we hechten aan een betrouwbare en reguliere dienstregeling van en naar ameland vinden we ook dat de veiligheid van passagiers en personeel te allen tijde gegarandeerd moet zijn. De afweging of er veilige ervaren kan worden is daarmee ook altijd aan wagenborg en haar kapiteins en we hebben inmiddels wel rijkswaterstaat gevraagd om ook nog verdiepend onderzoek uit te voeren naar de benodigde dimensies van de vaargeul en rijkswaterstaat zal ook met maar in meedenken over het waarborgen van een veilige vaart om korte termijn op korte termijn.

[1:02:35] Dan ben ik bij de rol van de staatssecretaris want die moet als concessieverlener besluiten of ze instemt met het verzoek tot een gewijzigde dienstregeling en heeft daarover ook dat advies gevraagd aan rijkswaterstaat. Er is nog geen besluit over genomen zal dat zo snel mogelijk doen en dan wordt dat ook aan de kamer meegedeeld.

[1:02:55] Dat is ook richting de heer de groot die vroeg naar de betaalbaarheid van de van de afvaardiging van de afvaarten

[1:03:03] en ook of het vaker zou kunnen. Ook dat valt onder de bevoegdheid van de staatssecretaris als concessieverlener voor het vier vervoer tussen het vasteland en de waddeneilanden. Ze kan de rederij niet zomaar dwingen om de tarieven te verlagen. Maar de ggd rederij mogen conform de vervoer concessies. De tarieven ook niet onbeperkt laten stijgen en jaarlijks stelt de staatssecretaris de maximale tarieven stijging voor het volgende dienstregeling jaar vast

[1:03:29] ook waar het gaat om de dienstregeling dienen de rederij jaarlijks in hun vervoersplan een voorstel in voor de dienstregeling van het volgende jaar consumentenorganisaties en decentrale overheden die adviseren haar dan over en dan besluit de staatssecretaris of zij met het vervoerplan en de dienstregeling instemt en kijk dan onder andere of er sprake is van ook optimaal aanbod voor de reizigers.

[1:03:53] Dus dat antwoord op de betaalbaarheid en hoeveelheid afvaarten.

[1:03:57] Is een interruptie van meneer kroll meneer de groot meneer cross analyseren en regelt maar sympathiek van u.

[1:04:05] Zeker. Het gaat over die bereikbaarheid en betaalbaarheid van die verbindingen, maar ook hoe je dat dan doet en in tweeduizendnegenentwintig komt een nieuwe concessie in die schepen die worden natuurlijk over jaren afgeschreven. Tegelijkertijd zien we een soort monopoliepositie toch van doeksen en wagenborg ook wagenborg die bij ameland toch een aantal eenzijdige maatregelen lijkt te nemen. Exclusief gebruik van de vaargeul. Dat soort zaken. Ja dat kan gewoon niet zo zijn, zou het niet een goed idee zijn. Voorzitter, als nu al richting de concessie van tweeduizend, negenentwintig wordt nagedacht over de vereiste bijvoorbeeld schepen met een zeer geringe diepgang als het gaat om aanbeland, zodat ook najaar aanbieders meervoud rekening kunnen houden met de nieuwe vereisten als het gaat om nieuwe schepen.

[1:05:02] Er juist om.

[1:05:02] Om monopolistisch gedrag te vermijden, is het vervoer vastgelegd. In concessie zou moeten dus ook aan een voorwaarden voldoen, zoals net uiteengezet waar het gaat om het voorstel nu om exclusief gebruik van de vaargeul te hebben. Dat valt precies onder het verzoek wat wagenborg aan de staatssecretaris heeft gedaan en waar nog geen besluit over is genomen waar ze zich ook over laat adviseren door rijkswaterstaat

[1:05:26] en het klopt. Richting tweeduizend dertig moeten er al heel veel acties in gang gezet worden. Die lopen al volop, zoals eerder ook in de commissiedebatten over het waddengebied aangegeven, vindt op dit moment een verkenning plaats over de toekomst van de het vier, veerverbindingen aanbeland na de jaren twintig. Dat moet eind dit jaar klaar zijn, zodat we daarmee ook al tijdens de voorbereidingen kunnen gaan starten voor de nieuwe concessie. En daar zijn alle opties in principe nog open. Dus nog geen keuze gemaakt en het kan ook zijn inderdaad dat je dan gaat kijken naar veerboten met een minder grote diepgang. Maar goed ik ga er niet op vooruitlopen die verkenning loopt en is eind dit jaar gereed op tijd voor de volgende concessie verlening.

[1:06:08] Meneer krol,

[1:06:09] Voorzitter dankuwel. Ik hoor de minister zeggen het is uiteindelijk altijd aan de kapitein van een schip om te bepalen of je wel of niet vaak. Dat klopt, maar ik vind het wel een beetje makkelijk op het moment dat je zo'n kapitein voor een lastige opgave stelt in een gemêleerd samenspel van van regelgeving, ministerie van i en w ministerie van en er zijn ontzettend veel veel richtlijnen.

[1:06:32] Wat ik zou willen vragen aan de minister is met welke opdracht hij dan uiteindelijk zo'n rederij van kapitein

[1:06:37] op pad stuurt. Als je weet dat de huidige dienstregeling

[1:06:40] met het huidige materieel niet veilig uitgevoerd kan worden. Hoe wordt dat vraagstuk meegenomen? In ook de evaluatie van het beheerplan natura twee duizend ton erbij nap ligt want want enerzijds stellen. Het is eigenlijk de eindverantwoordelijke de beslissing van zijn kapitein. Terwijl je weet dat het kader wat wij schetsen eigenlijk niet toereikend is. Dat vind ik een beetje makkelijk.

[1:07:01] Excellentie. Nee, voorzitter, het is dat als dat zo is dan ben ik dat ben ik dat eens. Het is wel zo dat de problematiek van de verzending van de vaargeul. Dat dat gaat sneller dan dan voorzien. Dat is een al jaren bestaand probleem. Ook daar proberen we zoveel mogelijk in te willen te zijn beheerder ditjaar levert dat ook tot acute problemen en sindsdien nemen we ook alweer een proef vanuit rijkswaterstaat, waarbij de zowel voor vooruitlopen voorafgaand aan vera schip en de achter een soort van dubbel gebaggerd wordt. Maar de vrees is wel een de zorg is wel dat op lange termijn zelfs met baggeren de problematiek haast onoplosbaar wordt er precies. Daarom hebben wij die toekomst verkenning. Dus we proberen het is niet zo dat we het afschuiven op de kapiteins. Het is wel zo. Uiteindelijk is er maar één iemand verantwoordelijk voor of die het aandurft om te varen of niet. Dat is de kapitein die dat is traditioneel gewoon de bevoegdheid van de kapitein, maar daaromheen hebben natuurlijk al heel veel dingen zoals vaker baggeren nog vaker baggeren vooruitlopend en opvolgend op het schip. En nu ook de pilot met het verder wegbrengen van het van het slib.

[1:08:07] Ja.

[1:08:08] Wel de minister vervolgens beantwoorden. Jazeker. Als u nog een vervolg.

[1:08:13] Van gerrit mag dat nog wel een vervolgvraag. Voorzitter, want ik nogmaals ik erken dat ook wat wat de minister schetst is de eind verantwoording van de kapitein. Maar goed. Het is dan wel heel wrang hebben ook wat erin op richting terschelling gebeurt is dat uiteindelijk op een kapitein ook strafrechtelijk vervolgd wordt, terwijl je ook een verantwoordelijkheid de rijksoverheid hebt om de juiste kaders te schetsen, niet daarmee afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid die ook het bevoegd gezag op het moment zelf heeft. Dat klopt. Wat ik zou willen vragen ook om ons dan maar even gerust te stellen. Voorzitter, want want er zijn ongelofelijk veel signalen vanuit de sector verschillende signalen vanuit de sector op dit onderwerp of de minister bereid is en ik weet dat er heel veel loopt een heel veel voor het eind van het jaar opgeleverd moet worden of de minister bereid is om op korte termijn gewoon even met al deze partijen om tafel te gaan, al is het maar even want ik proef dat die behoefte. Er is die signalen bereiken ons ook al is het maar om even te proeven. Wat nou het gepercipieerd probleem is en ook om even die coördinerende rol daarin te pakken. Voorzitter.

[1:09:15] Die daartoe bereid met de minister.

[1:09:17] Ik er geld voor de staatssecretaris en wij samen vanwege haar verantwoordelijkheid voor de voor de waldo veren. Er is heel veel overleg daar iedereen onderkent de problematiek en dit zeg ik graag, zeg ik graag toe.

[1:09:29] De toezegging vraag van de heer crul was ook nog. Hoe doe je het buiten de

[1:09:36] dienstregeling van de veerdienst om bijvoorbeeld bij calamiteiten.

[1:09:41] Daar hebben de watertaxi voor die ook ook buiten de de dienstregeling omvaren die ook 's nachts mogen varen, zij het op wat lagere snelheid. Maar daar wordt daar wordt op die manier in verzinnen bij ultieme calamiteit is het voor medisch is het natuurlijk de helikopter.

[1:10:03] Dan ben ik terug bij de vragen van de heer koerhuis

[1:10:08] die vroeg naar de het opnemen van het twentekanaal in de corridor aanpak en de modder shift regeling. Ik heb u in het commissiedebat goederenvervoer vorige maand toegezegd deze zomer terug te komen met een antwoord op de vraag of het twentekanaal opgenomen kan worden in de corridor aanpak

[1:10:27] die termijn loopt nog zijn er volop mee bezig. We kijken daarbij onder andere naar de omvang en de aard van de goederenstromen en de logistieke activiteiten in twente.

[1:10:35] Het geruststellend is wel voor de toepassing van de modal shift subsidieregeling is het opnemen van het twentekanaal in het corridor programma niet nodig,

[1:10:43] want als transport een structureel karakter hebben en ten minste drie uur per dag omvatten en deels ook over bestaande goederenvervoer corridors plaatsvinden. Dan kan hiervoor ook nu al een modal shift subsidie worden aangevraagd en voor een groot deel van de transporten van en naar twente lijkt dat van toepassing.

[1:11:01] Dan zijn we bij de regionale havens en vroeg de heer koerhuis ook nog naar sprak zijn zorgen uit over het feit dat criminelen zich verplaatsen naar regionale havens.

[1:11:12] Ik heb voor het antwoord ook afstemming gezocht met de minister van justitie en veiligheid, want in de ministeriële commissie aanpak ondermijning zijn zij en ik samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het speerpunt versterken versterkte aanpak op logistieke knooppunten

[1:11:28] waarvoor de minister van j v beleids verantwoordelijk is.

[1:11:32] Wij hebben inmiddels plan van aanpak drugssmokkel via main poort is afgelopen november naar de kamer gestuurd. Daarvoor structureel tot negenentwintig miljoen euro per jaar beschikbaar.

[1:11:44] We investeren op dit moment wees specifiek in vijf grote logistieke knooppunten waar de problematiek het grootst is.

[1:11:51] Haven van rotterdam, de havens van zeeland en west brabant. De havens in het noordzeekanaalgebied schiphol en de bloemenveiling dus ook vlissingen terneuzen moerdijk en ijmuiden maken hiermee onderdeel uit van de aanpak

[1:12:04] en andere havens kunnen de aanpak versterken vanuit de regionale versterking schelden. We monitoren voortdurend eventuele waterbed effecten

[1:12:12] aan de hand van cijfers, onderzoeken en signalen problematiek van kleinere havens is echter wel echt van een andere orde dan die van de grote mainports. Maar de justitie en veiligheid zet wel in op het delen van kennis en het beschikbaar maken van de lessen die geleerd worden binnen de menen poort aanpak en zo is er vandaag bijvoorbeeld een congres gericht, volledig gericht op kleinere knooppunten zo dat zij ook weer mee kunnen leren van de ondermijningsaanpak op de mainports.

[1:12:45] Dan ben ik bij het onderwerp varend ontgassen,

[1:12:49] waarbij een aantal vragen door volgens mij alle leden van de commissie zijn gesteld.

[1:12:56] De eerste was van de heer koerhuis of zwitserland nu toch gaat ratificeren.

[1:13:01] Het is niet zo dat zwitserland niet willen ratificeren. Ze waren alleen behoorlijk in een ander tijdschema balans hebben zelf ook aangegeven dat ze dat dat niet zo de bedoeling was

[1:13:14] dus inmiddels is dat helemaal vlot getrokken verloopt het soepel. In april is het dossier goedgekeurd door de federale raad in zwitserland.

[1:13:21] Nu wordt het in de beide kamers besproken tijdens de wat er hete zomer sessies

[1:13:27] en daarna zal de ratificatie oorkonde bij de zozeer gedeponeerd worden. We verwachten dat dat ruim voor het eind van ditjaar klaar is. Wij hebben gezegd nu hoe dan ook uiterlijk per één januari twintig, vierentwintig de eerste twee fasen van het cda niet verbod in werking te willen laten treden en afhankelijk van het tijdstip van ratificatie van zwitserland zou dat nog wat eerder kunnen zijn. Dat is gewoon zes maanden nadat het door hen afgerond is. Maar hoe dan ook één juli volgend jaar

[1:13:57] voor fase één en twee voor fase twee moeten we zeg ik richting mevrouw kreugel nog een aantal dingen internationaal regelen. Maar wij gaan de volvo om het in ieder geval in tegelijktijdig in werking te willen laten treden, zitten daar ook met de internationale partners op in

[1:14:13] de heer koerhuis vroeg of die twee voldoende capaciteit heeft om het verbod te handhaven.

[1:14:18] Ze zal dat vanaf juli twintig, vierentwintig, toen is de boodschap die we ook aan de verladers hebben afgegeven rekenen niet totdat je clementie krijgt twee juli staat die twee klaar.

[1:14:29] Ze gaat het risico gericht doen werk samen met handhaving partners die ook actief zijn op het water, zoals rijkswaterstaat en de omgeving diensten en de afgelopen jaren heeft hij hield zich al voorbereid op het aanstaande verbod, onder andere met de inzet van enose en drones. De komende tijd werd gebruikt om het handhavings arrangementen verder uit te werken en ze zullen waarschijnlijk. Ze zullen vanzelfsprekend ook een handhavings uitvoerings toets uitvoeren waarin wordt aangegeven wat de benodigde capaciteit is. Maar wat mij betreft ligt daar niet aan te gaan. Dit gewoon doen en we zullen dat mogelijk maken.

[1:15:04] De handhaving op ontgassen schepen uit het buitenland geen geen verschil. Volgens de in de handhaving tussen binnenlandse en buitenlandse schepen. De handhaving begint bij de landsgrenzen voor overtredingen gepleegd gepleegd binnen nederland zal de ict handhaven

[1:15:21] en dat kan ze zowel strafrechtelijk naar rechtspersonen als bestuursrechtelijk naar een vervoer en de onderneming, ongeacht of men in nederland of elders gevestigd is

[1:15:33] de heer koerhuis en andere vroeger ook naar

[1:15:37] de ontlasting installaties

[1:15:41] en of we dat ook met de provincies in de gaten kunnen houden of dat goed loopt.

[1:15:47] En ja, de provincies die staan daarvoor aan de lat. Maar we werken goed met elkaar samen houden daar ook inzicht in het begint bij de verladers die hebben een groot aandeel in de opbouw van de gasinfrastructuur. De boodschap is helder aangekomen dat hij er ook echt moet zijn. Volgend jaar in juli, provincies en omgevingsdiensten moeten de benodigde vergunningen afgeven

[1:16:08] en alle partijen werken nu in werkgroepen met elkaar samen om tot die ons gasinfrastructuur te komen en dat komt samen in de stuurgroep varend ontgassen onder regie van het ministerie van i en w en we blijven met grote regelmaat bestuurlijke overleggen organiseren om de voortgang te bespreken en ik zal de kamer ook periodiek over de voortgang blijven informeren. Voorafgaand aan de commissiedebatten maritiem. Het werk van die werkgroepen moet landen in de roadmap die de heer alkaya noemde

[1:16:41] en die vroeg of dat een openbaar document wordt en dat is het geval. Het streven is dat we in juni dus komende maand. Daaruit zijn

[1:16:54] die willen we in juni in de stuurgroep vast te stellen en dan zullen we die roadmap ook zo snel mogelijk ter informatie naar de kamer toesturen.

[1:17:03] Meneer koerhuis en het cbr doelt de minister niet op een oude.

[1:17:09] Voor de rijnvaart,

[1:17:11] Want dat is ook een rockband uit de zestiger jaren. Maar dat doelde niet op laten centrale commissie voor geven. Meneer koerhuis,

[1:17:17] u had een interruptie van koerhuis.

[1:17:21] Het woord rood moet ik ook nog.

[1:17:23] Veel.

[1:17:27] De roadmap routekaart ofzo.

[1:17:29] Want dit zijn allemaal nu worden een soort avonden thuis weten,

[1:17:33] Voorzitter, annemarie mijn internet.

[1:17:36] Wij hebben we het zoveelste actieplan is.

[1:17:39] Ik ga mijn meer aan mijn interruptie beginnen.

[1:17:43] Mijn zorg zit er dus bij dat onze havens hiervoor moeilijk vergunning krijgen van van provincies voor voor het plaatsen van ons gasinstallaties. Daar zit eigenlijk mijn grootste zorg er nu de meeste andere grote zorgen weggenomen dat we dat dat het verbod gaan invoeren. Dus ik zou willen vragen dat regie pakken heeft hij al heeft toegezegd informeren voor de voor ieder debat maritieme ook maar ik zou graag willen specifiek op de hoogte worden gehouden over de over hoeveel gasinstallaties er in de pijplijn zitten met welk tijdspad die geplaatst gaan worden waar ze zitten in de vergunningsverlening hoeveel nederland bijvoorbeeld nodig heeft om te zorgen dat ze niet toch noodgedwongen vaart moeten ontgassen. Want daar zit nu mijn mijn grootste zorg.

[1:18:30] Ik ben het helemaal eens.

[1:18:32] En misschien aan de belangrijkste zorg tegemoet te komen. Het is niet zo dat ze niet vergund kunnen worden. We hebben er ook al zijn al eerder dit soort ontvangstinstallaties gebouwd doet dus ook niet zo dat je daar een landelijke ontheffing hiervoor moeten verlenen, zowel zodat bevoegd gezag kan onder voorwaarden per geval afwijkingen toestaan. Maar dat ligt bij de provincie als vergunningverlenende instantie, maar de gevraagde toezegging waar de heer koerhuis vanaf de de toezegging waar de heer koerhuis om vraagt. Dat kan ik doen. We zullen gewoon periodiek inzichtelijk maken hoe ver het staat en of er nog eventuele belemmeringen belemmeringen zijn waar men tegenaan loopt, maar we hebben daar nu zowel met het ipo met de verladers met het ministerie goede afspraken over gemaakt en iedereen heeft nu ook plechtig beloofd zijn.

[1:19:15] Dus onder te zetten en wat verstaat de minister onder periodiek.

[1:19:20] De handigste lijkt me volgens mij hebben twee keer per jaar commissiedebat maritiem dat verzamelbrief gewoon de alle informatie zoals die ook koerhuis ook vroeg en andere meenemen.

[1:19:32] Belangrijke ontwikkelingen tussentijds informeert kamer actief.

[1:19:37] Hij is genoteerd.

[1:19:40] Want dan ben ik nog bij de vraag van mevrouw kreuger, die ook over ontvangstinstallaties vroeg en ook naar.

[1:19:50] De rol.

[1:19:51] Die we daarbij hebben en

[1:19:56] ik heb er net een grotendeels ook een antwoord op geven richting de koers. Maar ik wilde ook wel bij vermelden dat

[1:20:01] wel. Consensus hebben dat ook de verladers nog altijd het grootste aandeel hebben in de opbouw van de ontlasting infrastructuur, want het zijn op hun dampen die verwerkt moeten worden en dat volgens provincies en omgevingsdiensten aan de lat staan voor de benodigde vergunningen. Maar zoals gezegd ze staan er niet alleen voor, want bijvoorbeeld in de werkgroep vergunningverlening rond het varend ontgassen. Wij werken al deze partijen constructief samen en kan ook snel gereageerd worden alsnog ergens knelpunten zijn en dat doen we onder regie van het ministerie.

[1:20:35] Vermoed dat mevrouw kreuger.

[1:20:37] Daar een interruptie,

[1:20:40] Ik ben altijd zo bescheiden dat ik het hoofdstuk.

[1:20:42] Dankuwel. Voorzitter.

[1:20:45] Mijn vraag is eigenlijk

[1:20:48] dat is goed begrijp dat er nu gewoon is besloten één juli fase één en twee implementeren tegelijk. En dus eigenlijk een soort implementatie traject daarheen en dat we dan als er knelpunten zijn vanuit de ontlading of de verladers. Sorry. En of de ministeries provincies dat het ministerie dat identificeert bijspringt en ons daarvan op de hoogte houdt.

[1:21:14] Dus excellentie.

[1:21:16] Betreden niet in de bevoegdheden. Want het is de bevoegdheid van de provincie. Maar als er gewoon praktische vragen zijn hoe regel je iets en zomer die die samenwerking hebben we inmiddels opgebouwd. Dan dan zit het ministerie daar ook bij. Ook als provincies en omgevingsdiensten vragen hebben over na hoe doe je dat het verlenen van een ontheffing. Als dat aan de orde zou zijn, dan kunnen we ze gewoon meenemen in de hele duiding van het wettelijk wettelijk kader.

[1:21:37] Dus als tot type samenwerking. Wat we daar hebben.

[1:21:41] Akkoord gekregen.

[1:21:43] Oké daar vergadering.

[1:21:47] Denk ik bij de vraag van die koers. De verkeers begeleiding rond de windparken op de noordzee. Vanzelfsprekend willen we de risico's voor de scheepvaart zoveel mogelijk beperken.

[1:22:02] Daarom hebben in ieder geval de introductie van passieve verkeersbeleid, begeleiding rondom de windparken door de kustwacht, zoals ook vorig jaar toegelicht aan de kamer.

[1:22:12] Dat zijn we nu volop aan het inrichten onder andere door de aanschaf van apparatuur in het werven en opleiden van personeel. De meerwaarde van actieve verkeers, begeleiding bij windparken ten opzichte van passieve verkeers begeleiding. Dus het verschil is bij actief

[1:22:28] geen actief schepen adviseren bij passief is het voortdurend monitoren en indien nodig, tijdig ingrijpen. Dat wordt door experts en de rijks havenmeester als marginaal ingeschat en zou daarnaast onevenredig hoge investeringen in techniek personeel vragen dus om die reden hebben we daar geen voornemen toe

[1:22:46] dan de haven een extra haven becker in de houthakker polder

[1:22:53] waar we vorig jaar de motie van de heer koerhuis en de heer van der molen over hebben gehad.

[1:23:00] Naar aanleiding daarvan heeft deloitte. De eerste helft van twintig, drieëntwintig onderzoek gedaan naar de vraag wat volgens de stakeholders in het amsterdamse havengebied de voorwaarden zijn, waaronder de realisatie van de haven becker voor de amsterdamse haven in de houtkap polder tot stand kan komen.

[1:23:16] Daar hebben overleg over met de regio in de kamerbrief voor het commissiedebat meert naar aanleiding van het bestuurlijk overleg leefomgeving. Wat komende maand plaatsvindt,

[1:23:25] zullen de genoemde onderzoek ze uitkomst ook worden meegenomen.

[1:23:30] De verdere ruimtelijke ontwikkeling van de houtkap polder en het noordzeekanaalgebied. Die zijn we op dit moment aan het uitwerken in het kader per is ie weer een fikse gebied in het kader van het norfolk gebied noordzeekanaalgebied. Dat moet eind twintig, drieëntwintig gereed zijn en waarvan de minister van ez k samen met de provincie noord-holland de trekker is. Wij zijn vanuit hiermee nauw betrokken. We brengen de zullen de onderzoeksresultaten inbrengen en er ook op letten dat in het ontwikkel perspectief voldoende ruimte is voor havenactiviteiten.

[1:24:00] Naar aanleiding van de vraag die de heer koerhuis ook vaker heeft gesteld over het financieren van extra haven becker. Door bijvoorbeeld een staatsdeelneming te nemen,

[1:24:10] is het korte antwoord dat een staatsdeelneming niet bedoeld is voor de financiering van haventerreinen, bijvoorbeeld de deelneming in havenbedrijf rotterdam voor maasvlakte twee. Die is destijds gericht gegeven voor de bijdragen aan waterveiligheid en de wagens waterkerende functie van de buiten contour van van de maasvlakte en het deelnemingen beleid van financiën is op dit moment niet bedoeld voor financiering van haventerreinen. Overigens zijn ons, voor zover bekend ook geen concrete plannen bekend voor de aanleg van drijvende eilanden op de noordzee.

[1:24:46] Voorzitter, en dan.

[1:24:49] Interruptie van meneer koerhuis.

[1:24:51] Voor zover dank voor de uitvoerige beantwoording van de minister. Dat waardeer ik

[1:24:57] ja ik heb de vorige keer de vraag gesteld over een derde maasvlakte en toezegging minister van is geen ruimtegebrek in de rotterdamse haven over wij continu hoor ik ruimtegebrek. Behalve in de rotterdamse haven.

[1:25:07] Het klopt dat er nog een paar een paar stukken grond moeten worden uit te geven op de tweede maasvlakte. Maar ik probeer echt energietransitie is voor de komende dertig jaar en als je vooruitkijken. Volgens mij gaan we tekort aan ruimte krijgen voor de energietransitie helemaal omdat je in die transitie tijdelijk twee twee energiesystemen. De lucht moet houden en de fossiele nog en straks die die niet schone. Ik probeer mee te denken. Ik snap ook dat een derde maasvlakte misschien wat moeilijk is dan moet je tweede maasvlakte nog verder uitbouwen. En toen de techniek is ook verder in hoeverre we hebben al drijvende boorplatformen. Hoe kun je die misschien verder uitbouwen tot drijvende eilanden. Ik ik heb er instituut in de sector gesproken die daarover aan het nadenken zijn. Die zullen uiteindelijk ook gefinancierd moeten worden. Maar die lopen ook tegen regelgeving aan welk recht is daar nou geldig rondom zo'n drijvend eiland.

[1:26:05] Ik herinner wisten toch nog een keer graag aan de aangenomen motie is er nog een tweede van der molen koerhuis om onze haven te beschermen tegen buitenlandse financiering. Volgens mij moeten oppassen met buitenlandse financiering daar en niet te snel zeggen geen staatsdeelneming daar niets miste hier nog eens op over reflecteren. Misschien eens in gesprek aangaan met de sector waar die ruimte echt zoeken de komende dertig jaar en hoe categorie.

[1:26:26] Ik zie het helemaal eens.

[1:26:28] Ik kom daar straks nog op in in antwoord op vragen van de heer crul, maar het is natuurlijk wel eens het deelnemingen beleid. Dat valt niet onder mijn verantwoordelijkheid. Ik begreep dat er later deze week nog een commissiedebat over is, dus wellicht dat dat u daar dan de vraag moet moet stellen en waar het gaat om om eilanden kijkt de ontwikkelingen staan inderdaad niet stil. Maar concrete plannen voor drijvende eilanden zijn ons op dit moment niet bekend en waar het gaat om een uitbreiding van derde maasvlakte geeft het havenbedrijf rotterdam ook nog niet aan dat men dat wil in het kader van het beleid onder water en bodem sturend te laten zijn. Voor de ruimtelijke inrichting hebben we op dit moment ook gezegd dat we vooralsnog even een pas op de plaats maken met land aanbieding omdat we ook echt eerst veel meer beter in beeld willen hebben hoe de toekomstige zand behoefte eruitziet voor bijvoorbeeld kust souplesse. Want die kun je ook maar een beperkt aantal plekken op de noordzee binnen en we moeten dat vraagstuk eerst goed in kaart hebben gebracht voordat we zeggen we gaan zo nog weer een land aan weer niet doen die ook zand vraagt en misschien wel op dezelfde plekken als we hebben laten we nog stand moeten winnen.

[1:27:34] Volgens mij is het kabinet zelf geweest dat gesproken heeft over wat is het energie eilanden op de noordzee. Ik probeer ook mee te denken want ik zie ook de stand problematiek van een derde maasvlakte en ik denk dat het in polder van eilanden. Midden op de noordzee. Wat voor het kabinet zelf heeft aangekondigd te gaan verkennen nog veel ingewikkelder is dan een drijvende eilanden. Je blijft aanlopen met een draaien in ieder geval met te drijven aan met een drijvend eiland heb je de vraag wiens verantwoordelijkheid is. Er is dat welk recht geldt daar en ik denk dat de sector vullen dat idee verder ontwikkelen daar graag graag antwoorden.

[1:28:09] Op op willen hebben.

[1:28:11] Maar misschien zelfs in gesprek. Ik heb er ook schriftelijke vragen over gesteld mist nog eens een keer met een tweede setje.

[1:28:16] De schriftelijke vragen kom je hebt rogier namelijk interruptie, collega's,

[1:28:22] Ik sta altijd paraat om vragen te beantwoorden voor de energie. Eilanden is wel zo dat we dit dat dit primair. Ook bij de minister voor klimaat en energie te kijken. Boorplatforms en en windmolenparken zijn natuurlijk ook onderdeel van energieopwekking en het gaat al snel dan op een platform blijken waarvoor we ook allemaal regels hebben. Kom ik straks een reactie op mevrouw kreuger nog op op terug.

[1:28:44] Naast de vraag die ik al beantwoorden van de heer elkaar vroeg hij ook naar de positie van kleine schepen

[1:28:52] en de belangrijkste vraag was of ik de petitie ken ik neem aan dat daarmee ook het onderzoek bedoeld wordt. Wat de acp. De algemene schippersvereniging zelf heeft gedaan en dat kennen wij

[1:29:04] waardeer ik heb waardering voor de inspanningen van de acp op dit op dit punt

[1:29:10] om de problematiek vervolgens op internationaal niveau duidelijk te maken is wel onafhankelijke informatie nodig, zoals bijvoorbeeld een expertise rapport van een keuringsinstantie en daarom roept voor de sector ook op om zo veel mogelijk gebruik te maken van de hardheidsclausule die al door de heer alkaya en ook de heer crul werd genoemd, maar ook samen te werken met internationale belangenorganisaties. Om die boodschap ook behalve dat wij dat doen ook zelf internationaal over het voetlicht te brengen

[1:29:36] als er scheepseigenaar een beroep doet op de hardheidsclausule. Dan wordt de aanvraag via de keuringsinstantie ingediend bij de ilt en om het gebruik van de hardheidsclausule te stimuleren, begeleid het ministerie de voorbereiding van aanvragen voor twee schepen

[1:29:52] door dit proces inzichtelijk te maken, moet het vervolgens voor scheepseigenaren duidelijker worden hoe ze een uitzondering kunnen krijgen en uit de eerste bevindingen die naar aanleiding van de keuringen van de twee schepen naar voren zijn gekomen, volgt dat er elf overgangsbepalingen zijn die zeer ingrijpend zijn om uit te voeren. Alle andere overgangsbepalingen zijn minder omvangrijk. Dus dat biedt ons ook wel weer handvatten om te kijken hoe we dat internationale pleidooi kracht bij kunnen zetten.

[1:30:20] Er is een interruptie van meneer elkaar. Ik ben nog niet helemaal klaar zijn. Ik zou geval.

[1:30:25] Ja maar dat gaat nog door. Dat gaat ook over de artikel zesentwintig, die de heer alkaya noemde.

[1:30:34] Het is niet zo dat dat artikel mogelijkheid biedt voor een goed ontheffing. Dus we moeten het doen met de route dat als er voldoende in de individuele vragen voor een ontheffing worden gedaan, dan moet dat de kans vergroten op een algemene oplossing op internationaal niveau en zoals gezegd daar proberen we ook de helpende hand in in toe te steken.

[1:31:03] Wanneer alkaya.

[1:31:06] Voorzitter, de minister zei tussen neus en lippen door

[1:31:10] dat de schippers inderdaad zelf.

[1:31:13] Via branchevereniging en dergelijke dat signaal.

[1:31:17] Internationaal voor de europese commissie zouden moeten laten horen

[1:31:23] en er zijn hiervan buiten dat wij dat doen maar dat is nou net mijn vraag heeft hij dat gedaan

[1:31:28] heeft. Tijde van de commissie overgebracht? Wij zijn van plan te gaan doen en heeft hij dan

[1:31:33] te horen gekregen dat zo'n groep ontheffing echt niet mogelijk is, want de signalen die ons bereiken is juist dat de commissie aangeeft dat zo'n groep ontheffing wel.

[1:31:40] Mogelijk is, is dat dan een.

[1:31:44] Excellentie,

[1:31:45] Nee, het loopt nog zoals net gezegd hebben ook ondersteuning geboden bij bij twee schepen met die kennis moeten we ook zelf nog weer de vervolg slag maken.

[1:31:55] Dus ik zal daarbij het volgende debat weer op terugkomen hoe het er dan mee staat. Maar wij proberen daar ook zelf de sector de helpende hand toe te steken, want uit dat uit onze inbreng is ook gebleken wat ik net zei dat bij elf overgangsbepaling het wel heel ingewikkeld is. Dus er zijn ook bereid om dat verder internationaal naar voren te brengen.

[1:32:15] Meneer alkaya.

[1:32:17] Dus voor die.

[1:32:19] Elf,

[1:32:20] De clausules is een groep ontheffing nog niet van tafel. Dat zou er nog van kunnen komen.

[1:32:25] Meneer de minister het zo formuleert is dat zo maar dat vergt nog wel behoorlijk wat internationale inzetten, zullen we ook moeten aantonen.

[1:32:35] Door een.

[1:32:39] Vroeg de heer de groot naar de zegel plicht voor pleziervaartuigen of die ook geldt voor woonboten

[1:32:48] en dat klopt, want er geldt al een verplichting voor woonboten om een riool aansluiting te hebben. Sinds één januari twintig, achttien

[1:32:57] moet ze aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering of een individueel waterzuivering systeem.

[1:33:03] Dus daar daar is het op zichzelf.

[1:33:05] Geregeld.

[1:33:08] De heer de groot vroeg naar de verduurzaming van de scheepvaart en het gebruik van subsidies en of het dan niet handig is dat die schepen die subsidies gebruiken ook onder nederlandse vlag varen.

[1:33:25] We zijn op dit moment onderzoek gaan doen naar de meest wenselijke subsidie vorm waarbij inderdaad die op de optie van een koppeling aan de nederlandse vlag. Ook wordt bezien om daarmee. Even kijken wat.

[1:33:42] Want ook wij zien inderdaad graag dat zoveel mogelijk schepen die een band met nederland hebben, bijvoorbeeld door subsidies onder nederlandse vlag vragen

[1:33:51] keuze is op dit moment aan redenen zelf daarmee spelen soms ook andere afwegingen rol, maar we willen daar gewoon verder inzicht hebben en uiteindelijk gewoon de subsidie vorm die het beste past om emissies van de zeevaart onder het nederlandse klimaatdoel voor twintig, vijftig te voegen.

[1:34:07] Ik weet niet wanneer het onderzoek klaar is, want het zal ongetwijfeld een vervolgvraag zijn, maar

[1:34:11] kwam in tweede termijn nog even op terug.

[1:34:14] Meld ik zo nog even

[1:34:19] dan de bruine vloot

[1:34:25] en de eerste reactie op een dag artikel in dagblad van het noorden.

[1:34:33] De ilt heeft

[1:34:36] in dit geval naar uitslag van de keuring besloten om het schip niet stil te leggen. De mast nog het tuigage vormde een acute dreiging voor opvarenden. Voorwaarde is wel dat op zeer korte termijn het schip volledig zal zal inspecteren. Even korte reactie hebt even snel gescand. Mocht er aanleiding zijn voor een uitvoerige antwoord. Dan kom ik er later schriftelijk op terug als het gaat om de veiligheid in de bruine vloot

[1:35:06] trouwens was ook het verzoek van de heer de groot om een een brief waarin nader op ingaan wordt. Dan neem ik ook een uitvoerige reactie op het krantenartikel mee.

[1:35:16] Op dit moment is de stand dat de ilt een aantal acties uitgevoerd heeft en ook verdere acties zal ondernemen om de veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld met het stelsel van van certificering,

[1:35:28] maar voor aanvang van het vaarseizoen heeft ze ook een thema actie uitgevoerd op schepen van de bruine vloot. Over het algemeen levert dit een positief beeld op. Ook komt er nog altijd overtredingen tegen waarop dan gepaste actie volgt,

[1:35:41] maar ik zal u, zoals gevraagd, ook uitvoerige schriftelijk informeren.

[1:35:46] Er zijn best wel eens een vraag dan ook allereerst een vraag van mij. Negen

[1:35:53] dat.

[1:35:59] Zullen dat gewoon meteen na het zomerreces dat die brief.

[1:36:02] Dan is het zomaar de kamerleden klikken en stellend aan tijdens een inspectie leefomgeving en transport voor de liefhebbers thuis die het niet weten wanneer de orde die er een interruptie over de bruine vloot neem ik aan.

[1:36:16] Oké. Prima

[1:36:17] van helemaal tevreden.

[1:36:18] Verder dan de zee brief.

[1:36:25] Het verhaal is. We zijn even snel ingedoken en we gaan er gewoon nader onderzoeken want er is in ieder geval verschil tussen de website en de reactie die u hebt gehad van de ict medewerker. Maar dat heeft onze ook toegebracht dat we wellicht ook zeven. Heel goed moeten kijken naar de informatie op de website of die geheel correct is weergegeven en of dat niet verbeterd moet worden. Dus zonder op de details van de casus in te gaan is wat voor ons aanleiding om het zeven helemaal onder de loep te nemen. Dus ik zal u laten informeren wat er uitgekomen is, maar het zou kunnen dat de kruisverwijzingen op de website niet helemaal correct zijn. En dan hebt u denk ik ook heel veel andere scheepseigenaar een dienst bewezen dat we dat nog even goed gaan uitzoeken. De informatie voortaan beter is.

[1:37:09] De groot. Ik dank de minister samen met andere scheepseigenaren. Maar het gaat er ook om van je hebt het kadaster en je hebt ook ook als het gaat om bijvoorbeeld het aanleveren van zou moeten controleren of je nederlander bent moet je gewaarmerkte kopie van je paspoort.

[1:37:33] Dan moest geloof ik. Die die gewaarmerkte kopie hebben maar die mocht ze niet doorstuurt naar het kadaster in verband met avg.

[1:37:40] Alleen de kasten dat dan weer voldoende aan alleen kopie van mijn paspoort. Dus het was ook wel allemaal. Dat soort kleine dingen zaten erin. Dus dank voor de toezegging. Het zou fijn zijn om het wat te stroomlijnen van najaar dat er toch nog beter zou zou lopen en ook de kosten.

[1:37:57] Geringer zijn meneer.

[1:38:00] In reactie daarop ook dank voor dit soort praktische voorbeelden. We hebben afgelopen periode zijn er wat dingen verbeterd. In het proces zijn de doorlooptijden verkort, maar er wordt op dit moment ook gewerkt aan nieuwe registratie wetgeving en die moet ook de samenwerking tussen die twee in het kadaster drastisch verbeteren, ongetwijfeld ook aan de hand van dit soort van dit soort ervaringen

[1:38:25] en die verandering die zal begin twintig, vierentwintig gerealiseerd worden.

[1:38:35] Toon,

[1:38:39] ga ik door

[1:38:48] naar de vragen van de heer

[1:38:53] die

[1:38:54] terecht begon denk ik met de haven strategie en de invloed van china.

[1:39:03] Daar hebben we het eerder. Volgens mij was het bij de begrotingsbehandeling met uw voorganger, de heer van der molen, ook over gehad

[1:39:10] en zeer terecht dat u daar aandacht voor vragen want ook toen heb ik aangegeven dat ik die zorgen van de kamer deel

[1:39:18] in de haven nota bij het paar jaar geleden al aangegeven dat het aandeelhouderschap van de nederlandse havenbedrijf in ieder geval in publieke handen moet blijven om voldoende regie en sturing te kunnen houden. Mede naar aanleiding van de motie van der molen koerhuis die bij de begroting werd aangenomen,

[1:39:35] zijn we nu aan het werken aan het position paper over een europese haven strategie. Daar hebben we ook contacten gelegd met een aantal andere lidstaten.

[1:39:45] De europese commissie en verschillende lidstaten hebben inmiddels al interesse getoond om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Ook met duitsland hebben hierover op dit moment nog verdere gesprekken en we zullen ook contact zoeken met de heer berend, zoals rapporteur in het europees parlement om te kijken om daarmee ook wat nog wat meer tractie kan krijgen.

[1:40:08] Het position paper open ik samen met de internationale partners dus ook de andere lidstaat deze zomer af te ronden

[1:40:16] en de we hebben de erasmus universiteit in het clingendael instituut gevraagd om dit te ondersteunen door te onderzoeken hoe een europese afwegingskader voor buitenlandse investeringen in de maritiem logistieke sector eruit zou moeten zien dat geheel alles bij elkaar verwachten we dit najaar bij elkaar te kunnen brengen en dan zal ik uw kamer daarvan ook weer op de hoogte houden. Maar is een behoorlijk aantal acties ondernomen naar aanleiding van de aangenomen motie en het mag op een warm onthaal in een aantal andere landen rekenen.

[1:40:48] Dat strekt zich ook uit tot de maritieme maakindustrie waar de heer crul aandacht voor vraagt.

[1:40:56] We hebben recent enkele maanden geleden en we is de minister van ez k verantwoordelijk voor het sector beleid

[1:41:05] in samenwerking met mijzelf, met de staatssecretaris van defensie en het ministerie van financiën

[1:41:10] zijn we bezig gegaan met de sector agenda voor de maritieme maakindustrie die kijkt naar de rol van de maakindustrie voor de vitale belangen van nederland. Specifiek voor de maritieme maakindustrie hebben we hiervoor een speciaal gezant aangesteld. Mevrouw van bijsterveldt in het dagelijks leven. Burgemeester van delft zei ze op dit moment bezig met een rondgang door de sector voert gesprekken met de stakeholders en dat moet ertoe leiden dat er na de zomer een sector agenda ligt om het belang van die maritieme maakindustrie verder op de agenda te krijgen en daarnaast hebben natuurlijk een goede fonds aanvraag voor het maritiem masterplan waar we verwachten dat voor de zomer een besluit kan worden genomen over een eventuele toekenning van deze aanvraag is een aantal acties om te zorgen dat ook het belang van de nederlandse maritieme maakindustrie veel nadrukkelijker kan worden behartigd. De bescherming van de scheepsbouw sector tegen chinese invloeden. Pas volgens mij ook onderdeel van de vraag van de heer crul.

[1:42:13] Ik denk dat de zorg van het kabinet over mogelijk te ver gaan. De chinese invloeden in de maritieme sector bekend zijn en ook daar hebben al initiatief genomen om in eu verband daar ook verder naar te kijken en dan was opgeeft met een interruptiedebat waar het ging over het onderscheid tussen afgebouwde en niet afgebouwde stalen schepen.

[1:42:40] De europese commissie die werkt nu, zoals werd aan instrumenten om een gelijk speelveld

[1:42:46] met niet eu landen te houden, zoals het c o twee grens mechanisme, waarbij voor import uit niet eu-landen ook een koolstofheffing moet gaan gelden

[1:42:57] voor spa voor staal moet dat op een later moment nog specifiek worden ingevuld voor scheeps kast s. Dat is onder de aandacht gebracht van de europese commissie. Die werkt daar nu aan en dat wordt later bekend, maar we zijn dus even afhankelijk van de europese commissie. Om met voorstellen op dat gebied te komen. Maar het is een terechte zorg van de sector dat die bang is dat scheeps casco straks buiten de eu goedkoper geproduceerd kunnen worden. Dus wij zullen er bovenop zitten dat er door de commissie invulling aan wordt gegeven

[1:43:29] de vloot vervanging van de rijks rederij.

[1:43:36] Om te beginnen zal ik wel alvast bij wat ik net al zei, of de maritieme sector. Die gaat ons allemaal aan het hart.

[1:43:42] We hopen dat ze heel veel mooie opdrachten kunnen krijgen. Maar het is gelukkig niet alleen rijks rederij die opdrachtgever is voor de maritieme maak industrie

[1:43:53] de rijks rijden die blijft wel in gesprek met de nederlandse sector. Om de kennis van elkaars werkwijze te vergroten en ook de samenwerking te verbeteren om zodoende bij aanbestedingen tot zo goed mogelijke resultaten te komen.

[1:44:06] Dat gaat steeds beter in de afgelopen jaren zijn alle opdrachten van de rijks rederij aan nederlandse partijen gegund.

[1:44:13] We hebben eerdere debatten gehad over de omvangrijke investeringen voor de vloot vervanging van de rijks rederij

[1:44:19] waarvoor de voorbereiding loopt. Maar dat dat vergt ook de nodige zorgvuldigheid dus eind tweeduizend, drieëntwintig

[1:44:27] denken we daarmee de inhoudelijke keuzes gereed hebben. Dat geldt niet alleen voor het ministerie van i en w, maar ook de andere opdrachtgevende ministeries, want ook bijvoorbeeld cnv en fnv zijn opdrachtgever voor het rijks rederij en dan zouden we financiële besluitvorming in het voorjaar bij de voorjaars besluitvorming van twintig, vierentwintig mogelijk moeten maken.

[1:44:47] Ik kan u niet vooruitlopen op besluitvorming over aankomende begroting,

[1:44:52] maar ik kan u wel verzekeren dat met de reeds beschikbare middelen de voorbereiding voor de vloot vervanging in het komende jaren tweeduizend, vierentwintig in ieder geval niet vertraagd

[1:45:05] dan de subsidie voor walstroom.

[1:45:12] Die is niet alleen voor de grote woz zeehavens.

[1:45:20] De aankomende subsidieregeling voor honderd tachtig miljoen. Ze openstaan voor alle zeehavens.

[1:45:25] Het is wel zo. En daarbij ook de heer krol van die honderd tachtig miljoen is honderd zeventig miljoen voor miljoen bedoeld voor het voldoen aan de aankomende europese wal stroom verplichtingen uit de a vier regulering

[1:45:39] die gaan gelden voor het container cruise and roll on roll off segment en zijn daarmee vooral relevant voor de grote zeehavens.

[1:45:49] En dan is honderd zeventig miljoen groot bedrag. Maar de opgave. De emissie reducties die zijn voor die segmenten enorm en ook niet te realiseren zonder deze overheid bijdrage

[1:46:01] en dit zijn ook de eerste verplichtingen die hier komen in in de europese unie. Dus vandaar dat we in deze regeling hierop hebben ingezet en daarnaast ook al als onderdeel van het stikstof pakket uit tweeduizend twintig. Ook toen al hebben geïdentificeerd dat je in deze sectoren aan de slag moet om dat als dit soort type schepen overschakelt op wal stroom het ook een groot reductie effect op stikstof heeft dus het is geen geen intentie om andere havens niet dit te gunnen, maar wel focus op die resultaten die die doelstellingen die in europa als eerste aankomen en op zichzelf staat het budget ook open voor andere havens en tien miljoen hebben dus ook bewust gereserveerd voor over hem geschreven segmenten omdat we ook wal stroom ook voor de andere schepen segmenten steun verdient.

[1:46:54] Er komen,

[1:46:55] Voorzitter, dankuwel dank aan de minister dat hij in ieder geval aangeeft dat het niet alleen voor die vijf grote havens is maar dat het dus ook openstaat voor voor andere havens.

[1:47:06] Dat is niet uit het persbericht te herleiden dan toch even naar die wal stroom voorzieningen hebben weten fit voor fifty five. We moeten naar die reductie toe. We weten ook dat walstroom installaties geen positieve business case hebben. Dat is gewoon nu op dit moment zo

[1:47:23] is het dan niet is. Het zou het niet veel verstandiger zijn om ook die havens die misschien wat minder van die vijfduizend gigaton schepen hebben wel te helpen in die transitie. Want uiteindelijk zal zullen al die havens op één moment op deze manier hun hun kaders moeten inrichten. Amsterdam bijvoorbeeld die hebben ook voor rivier cruiseschepen al lang dat verplicht gesteld en er komt. We weten nu al dat het moment komt. We weten ook dat er heel veel havens zijn die in de toekomst juist ook als het gaat om die om die duurzame economie hier een rol van betekenis willen spelen, zouden we niet in een tweede tranche of hoe dan ook moeten nadenken hoe we dan een slag kleiner kunnen gaan.

[1:48:05] Meneer de minister,

[1:48:07] Het klopt wat de heer krol zegt dat natuurlijk alle sectoren daar een opgave in hebben. Nu is het wel zo dat bijvoorbeeld voor de binnenvaart ook al eerder initiatieven zijn geweest en juist de grote zeescheepvaart. De segmenten die ik zojuist noemde. Dat liep nog achter. Het is niet een regeling die met meerdere tranches kent. We hebben nu een regeling gemaakt die inderdaad vooral ook even focust op die doelstellingen die in de europese unie als eerste aankomen. Laat onverlet dat als in de toekomst of dat nou nabije toekomst verdere toekomst in andere sectoren.

[1:48:36] Ik nog.

[1:48:36] De ondersteuning nodig hebben, dan kunnen we dat van geval tot geval bezien of we daar regeling voor moeten maken. Op dit moment is niet in voorzien en we hebben het geld ook in overleg met de woz geprobeerd daarop in te zetten waar de financiële nood het hoogst is, en overigens is het dan nog steeds een slechts een gedeelte van de kosten

[1:48:53] ongeveer eenderde van de kosten die we voelen dus het vergt zeer veel investeringen van van de sector zelf.

[1:48:58] De laatste interruptie. Mijn laatste interruptie die ik maak ik graag. Ik begrijp dat dat dit een overleg met de woz. De uitkomst is, want alle woz havens die uiteindelijk onderdeel van die regeling en de haven die niet onderdeel zijn van die regeling zit niet in de woz.

[1:49:11] Dus alles gehoord hebbende zou ik dan toch. Het is me al eerder een keer gelukt vanavond. Ik ga gewoon nog een keer proberen aan de minister te willen vragen om in ieder geval te inventariseren wat de behoeften zijn in de toekomst bij ook de niet woz havens. Dit gaat namelijk daar ook spelen. Ik begrijp niet elke havens die heeft van die vijf duizend gigaton. Ik ben bijvoorbeeld zijn bepaalde ferry terminal in noord-holland, maar wel dit soort schepen aan landen die niet bij de woz zitten. Maar goed, zou de minister willen toezeggen om ook bij die niet woz havens eens te kijken wat wat de ambitie is als het gaat om duurzame kaders als het gaat om wal stroomvoorzieningen.

[1:49:44] Helemaal eens.

[1:49:48] Maar goed, ik wil alles inventariseren. Maar het is niet zo dat ik dan het voornemen hebt om deze regeling weer een deel van het geld weg. Oké dan kunnen we dat voor de kamer wel wel inzichtelijk maken. Maar

[1:50:02] ik maak gewoon echt even die pas op de plaats. Ik vind ook gewoon echt dat dit segment op dit moment de grootste ondersteuning verdient. Het gaat om grote schepen, grote vermogens en en die doelstellingen komen als eerst staan. Dus ik vind ook dat nederland daaraan moeten aan moet voldoen, maar we zullen we zullen dat inzichtelijk maken.

[1:50:20] Dankuwel voor deze dossier koerhuis.

[1:50:24] De knip de mos. Maar het wordt toch enigszins ongemakkelijk. Als blijkt dat die andere havens wel de behoefte hebben aan uit inventarisatie in er geen geld wordt gewoon ongemakkelijk. Dus volgens mij kunnen niet te gemakkelijk wegschuiven. Maar ik had nog wel ik een vraag is niet van mij beantwoord tot de wettelijke eisen voor brandveiligheid in omliggende landen voor van regionale havens lager liggen en dat de landelijke overheid in die landen een deel van de kosten dekt om die eisen te halen. Ik heb al eerder gevraagd of dit in kaart kan worden gebracht in nederland. Mijn vraag is is dit eigenlijk al in kaart gebracht. Ja. En ik had het dan toch nog de vraag of die negenentwintig miljoen per jaar die tenminste zich die ervoor de menen poort is voor de beveiliging, maar wederom. Dat is niet voor de kleinere havens waar we en ik hoor nu al dat zij nu al problemen krijgen.

[1:51:10] Excellentie,

[1:51:13] Wat dat laatste betreft hebben in het kader van aanpak van ondermijning echt ervoor gekozen om daar te beginnen waar de waar de nood het hoogst is

[1:51:22] en wat was de eerste vraag ook weer alweer de brandveiligheid het eerder toegezegde onderzoek.

[1:51:30] Dat loopt nog.

[1:51:31] We hebben nog niet voldoende informatie hebben het allemaal wel nagevraagd in duitsland en belgië om te kijken of daarvan eventuele bevoordeling sprake is dat in dat beeld. Dat hebben we nu nog niet. Ik heb bij een vorige gelegenheid. Ik weet niet of dat in schriftelijke vraag was ook op gewezen dat uiteindelijk dan de bevoegdheid is van de van de burgemeester om in dit soort lokale veiligheidseisen te voldoen je te voorzien. Maar het onderzoek wat ik toegezegd hebt. Dat is nog niet af want we zijn nog voor de vergelijking met de buurlanden moeten we nog nadere informatie hebben. Dus dat volgt op het laatste moment.

[1:52:03] En wanneer kunnen we doen ons best.

[1:52:06] Die snel mogelijk

[1:52:13] weten. We zijn afhankelijk te maken. Vergelijking met de buurlanden. Dus ik kan ik kan wel deadline geven als ik op dat moment nog niet heel veel meer weet zo snel mogelijk.

[1:52:23] Dankuwel

[1:52:24] vooral krijgen.

[1:52:26] Ja. Voorzitter nog heel even over dit hele punt rond die walstroom en de subsidie. Er ligt natuurlijk best een goed stuk van het klimaat over. Je doet eerst dingen met normeren beprijzen subsidiëren komt erachteraan. En nu hoor ik opeens een soort stappen richting dat we nog veel meer gaan subsidiëren en ook ferry terminal te stellen voordat nu cruise terminal als dat we dan met gemeenschaps publiek geld

[1:52:58] gaan financieren. Dat zijn noodzakelijke stap richting duurzaamheid zitten. Waarom zou de minister dat niet normeren.

[1:53:04] Meneer de minister, omdat we ook bij eerdere gelegenheid en ik meen me te herinneren. Ook paar jaar geleden al in het kader van de stikstofaanpak, maar ook in deze klimaatplannen wel voor hebben gekozen om

[1:53:14] een deel van de kosten. Ook de subsidie. Het zijn lang niet alle kosten vergt grote investeringen van van de sector zelf. Maar op eigen kracht gaat het niet. Net zoals in veel andere sectoren.

[1:53:26] Vooral krijgen.

[1:53:28] Dan ben ik toch wel benieuwd naar als de minister. Nu gaat verkennen over hoe het dan breder ingezet zou worden. Wat wat daar dan de maatschappelijke weging is. In hoeverre je dat in met gemeenschapsgeld zou moeten doen in hoeverre dat ook niet gewoon door de vervuiler betaalt principe.

[1:53:43] Ja.

[1:53:45] Zoals gezegd, ook de de sector zelf zal daarvoor diep in de buidel moeten moeten tasten, maar het zijn ook de categorieën schepen waarvoor de europese unie als eerste verplichtingen stelt en daarom is gekozen voor deze

[1:53:58] voor deze categorieën schepen

[1:54:02] verder gaan. Dan heb ik nog de vraag die de heer crul ook stelde, meen ik ook mede namens de heer stoffer over de in stand houding

[1:54:14] en het klopt dat er de afgelopen jaren ook tekorten waren met de schuif van aanleg naar in stand houden. Dat doen we niet alleen bewegen, maar ook bij vaarwegen

[1:54:26] proberen we dat ook zo te regelen dat we komende jaren ook het basis kwaliteitsniveau voor dit deel van de rijkswaterstaat netwerken kunnen gaan kunnen gaan waarborgen, zoals ook eind maart denk ik met elkaar hebben debatteert

[1:54:40] dan voorzitter nog een aantal vragen van mevrouw kreuger over de toekomst voor havens en scheepvaart.

[1:54:50] Vanzelfsprekend zetten we met het havenbeleid volop in op een duurzame en circulaire toekomst

[1:54:57] omdat scheepvaart sterk internationale sector is, is de inzet primair gericht op internationale normering en beprijzing, en zoals we zojuist gezegd, nationaal dan ook nog op het stimuleren en faciliteren van de transitie.

[1:55:13] De aanname die mevrouw kreuger doet dat het einde van het fossiele tijdperk ook leidt tot grootschalige vermindering van het transport. Dat is nog geen aanname die blijkt uit uit de analyses die we ook ook internationaal hebben om een voorbeeld geven. Ja. Het zal zo zijn dat kolen en olie niet meer vervoerd worden. Maar als ik alleen al kijk naar de potentie van rotterdam met de plannen van rotterdam op bijvoorbeeld op grote schaal waterstof per schip te importeren. Dan is dat een vervoer stroom die ervoor in de plaats komt. Hetzelfde zien we natuurlijk zeker het afgelopen jaar in versterkte mate met de import van van lng en je ziet ook dat ook nog een aantal andere grondstoffen, maar ook consumentenproducten, ook in de toekomst nog per schip zal worden, zal worden aangevoerd. Vanzelfsprekend is het wel zo dat bij iedere periodieke herziening van de haven nota. We hebben er nu eentje voor de jaren twintig, twintig, dertig gekeken wordt hoe de toekomstperspectieven er in dat opzicht uit te zien

[1:56:13] en ook daarvoor geldt dat havens uit ieder moment altijd nieuwe goederenstromen zien ontstaan. En als je er niet ontstaan dan droge ook de inkomsten bronnen op.

[1:56:26] Om.

[1:56:27] Hun maatschappelijke waarde te behouden, maar ik denk eerlijk gezegd dat het met het opdrogen van goederenstromen in de praktijk niet zo'n vaart zal zal lopen

[1:56:39] als je ook al ziet hoe grote industriële clusters zijn in de haven in nederland ook door de ligging aan diep zeewater. Dan zie je ook daar nu al een transitie naar bijvoorbeeld andere meer beest

[1:56:51] grondstoffen die uiteindelijk ook aangevoerd zullen moeten worden.

[1:56:54] Leuke interruptie

[1:56:58] is uw laatste interruptie?

[1:56:59] Dat was toch een ongelimiteerde hoeveelheid, interruptie?

[1:57:02] Ik zie wat er in de eerste termijn vier en een tweede termijn.

[1:57:07] Want als er iets anders.

[1:57:08] Je krijgt veranderen. Een tweede termijn.

[1:57:10] Misschien goed. Ik heb een heel lang op zit te wachten op uberhaupt een antwoord op een vraag en ik had maar goed ik wacht wel even tot de rest van de beantwoording die roept vastgoed.

[1:57:21] Dan tel ik heb niet als een nee, mevrouw ik daar niet gezegd hebben want ik ik ben tegen ontwikkeling.

[1:57:28] De voorzitter er drie leden die dit hebben begrepen. Dus ik ben niet de enige.

[1:57:33] Dat is echt niet waar. Ik heb u kunt handelingen.

[1:57:36] Koerhuis.

[1:57:38] Vier interrupties meneer koenders heeft heel veel interrupties. Maar je kunt het allemaal nakijken als je thuis komt vanavond zult zien want ik heb dat ik zit hier al zeventien jaar. Dat zal ik nooit zeggen nooit. Ik vind het heel fout om kamerleden ongelimiteerd te laten interrumperen door een puinzooi. Als u meneer de minister alsjeblieft.

[1:57:56] Dank u. De inzet in verband over klimaatdoelen.

[1:58:05] In juni komt de herziening van de broeikasgassen reductie strategie van wmo op de agenda. De internationale maritieme organisatie. Samen met de andere eu landen zetten we in op het uitfaseren van broeikasgassen door zeevaart in twintig, vijftig

[1:58:19] parallel wordt gewerkt aan beprijzing en normering maatregelen

[1:58:24] om de strategie te helpen realiseren, bijvoorbeeld een voorstel om de broeikasgasintensiteit van scheepsbrandstoffen te normeren met kenmerken die aansluiten bij het viel in uw merrie time verordeningen vanuit de richtlijnen vanuit europa,

[1:58:39] en daarnaast wordt gewerkt aan beprijzen. Het meest kansrijke voorstel lijkt een heffing in de vorm van de leggings op de broeikasgas uitstoot van zeeschepen dus geen sprake dat we in wmo verband niet tot normering zouden overgaan vanuit nederland en de u zetten we daar sterk op in

[1:58:57] dan het c zwaaien

[1:58:59] of dat sneller kunnen internationaliseren.

[1:59:06] We gaan zoals ik schreef in de kamer in arnhem overkant inzet op scherpere lozing eisen voor chemicaliën.

[1:59:14] Maar ik zeg er gelijk bij dat onze verwachting is dat er

[1:59:18] nog weinig tot geen draagvlak in verband is voor algemene eisen gelijk aan wat we eerder met stikstof en zwavel deden

[1:59:29] redenen voor het gebrek aan draagvlak in de wmo is dat er onder andere nog veel onbekend is over de negatieve milieueffecten van de ladingsresiduen die onder voorwaarden voorwaarden in ballastwater geloosd mogen worden.

[1:59:42] Dus vandaar dat ik ook aangaf. Los van naar parallel aan de inzet in verband ook te kijken hoe we nationaal geënt op het voorbeeld van duitsland. Dit kunnen gaan gaan doen. Dus wat dat betreft echt een tweesporenaanpak misschien een beetje teleurstellend dat ik verwacht dat het nog niet heel hard zal lopen in verband

[2:00:02] het weghalen van olieplatforms.

[2:00:07] Dat is iets wat zich buiten mijn portefeuille afspeelt, want het is volledig onderdeel van de portefeuille van minister jetten is onderdeel van de concessie eisen voor dit soort ontginning kan wel de vraag doorgeleiden naar de collega's in het kabinet. Hetzelfde geldt voor diepzee. Mijnbouw, want dat valt onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. Mijnbouw op het ministerie van ez k. Dus ik zal uw vragen op dat gebied ook doorgeleiden aan hem vragen om daar later schriftelijk op terug te komen naar de kamer

[2:00:41] dan het bijmengen van afval in stookolie

[2:00:47] die signalen die rond het vermeend bijmengen van afval in stookolie nemen we serieus. Vandaar een aantal vervolgstappen die twee is op dit moment bezig met een risicoanalyse voor de

[2:00:59] stookolie keten en voorlopige conclusie is van de ict dat het toezicht wordt bemoeilijkt door een gebrek aan normstelling en regelgeving

[2:01:10] en daarom zijn we vervolg verkenning gestart welke impact de introductie van aanvullende kwalitatieve controles kan hebben op de brandstofkwaliteit en zijn we bezig met de transitie naar duurzamere brandstoffen. Wat het gebruik van stookolie moet terugdringen. Maar over de resultaten van dit hele traject met de ict wordt u begin twintig, vierentwintig nader geïnformeerd en we werken daarvoor ook samen met de buurlanden.

[2:01:35] Voorzitter, daarmee meen ik de vragen van uw kamer beantwoord te hebben.

[2:01:40] Dankuwel

[2:01:42] verkregen. Ik zal ook sportief zijn als een dringende vraag is en maakt er altijd gemakkelijk. Maar ik moet ook een beetje de tijd bewaker begrijp ik bedoel ook heel duidelijk zeggen naar mijn koerhuis. Het was uw laatste interruptie meneer krol, zoals u goed dat opgelaten. Het kunnen weten alstublieft. Stel die vraag was iets extra's nodig is.

[2:02:00] Wanneer er al te sportieve alstublieft dan eerste punt over die toekomst voor onze havens. Want wat ik mis in de analyse is dat op het moment dat fossiel

[2:02:11] is afgebouwd.

[2:02:12] Weg is geen rol meer heeft voor onze economie en op het moment dat je gaat naar een circulaire economie dan verandert natuurlijk daadwerkelijk wel iets in de ketens in het type product wat je importeert en zal naar mijn verwachting veel meer kortere afstanden veel sterkere binnenvaart. Dus een analyse van hoe dat circulaire klimaatneutrale wat dat betekent voor onze havens. Dat was de vraag die ik aan de minister.

[2:02:38] Dankuwel meneer de minister.

[2:02:45] Vanzelfsprekend begrijp ik dat maar ik stel daar tegenover dat wij nog geen signalen hebben dat een grootschalig transport ook volledig wegvalt en ook als het een kortere ketens zijn om bijvoorbeeld te geven. Olie komt bijvoorbeeld niet veel uit het midden-oosten stijl als waterstof straks grootschalig wordt geïmporteerd uit noord afrika. Dan is het nog steeds een afstand die ook zeetransport rechtvaardigt. Hetzelfde zien we met de import van lng. Op dit moment en vanzelfsprekend houden we dit soort analyses in de gaten. Ook op het moment dat het weer tijd wordt voor een volgende haven nota. Maar we hebben op dit moment geen aanwijzingen dat we voor de komende decennia, de havenvoorzieningen in nederland al zouden moeten afbouwen. Integendeel, en ik weet niet of dat op langere termijn zo is. Maar als die vraag aan de orde is dan dan doen we dat wel als je kijkt bijvoorbeeld nog even verder inzoomen op het energie vraagstuk. We hebben in eerdere debatten ook over gehad. We zijn op dit moment als kabinet bezig om die hele energiebehoefte voor tweeduizendvijftig in kaart te brengen. Onder regie van minister jetten wordt dat het nationaal programma energievoorziening. Kijk als dat eenmaal klaar is dan heb je ook weer meer inzicht in hoe zich dat de komende decennia gaat ontwikkelen en welke gevolgen. Dat zou kunnen hebben. Vorige havens. Maar daar is nu te vroeg forum daar conclusies aan te verbinden.

[2:03:59] Ik ga mevrouw kreuger een vijfde interruptie toekennen. Dat betekent dat alle leden dat dreigt te krijgen. We zetten ook ruime de tuin. Maar dat is wel de allerlaatste. Dan gaan we naar de tweede termijn. Mevrouw,

[2:04:08] Voorzitter, ik zeg ook niet dat de minister hier staande het debat een hele analyse moet hebben over wat honderd procent circulair in klimaatneutraal betekent voor onze havens. Ik vraag hem om die analyse te maken want nhg is fossiel. Dus dat gaat eraf. Waterstof is de verwachting niet dat het op dezelfde schaal zoals nu de fossiele stroom zijn. Dus er gaat nogal wat veranderen. Dus ik vraag hem nogmaals om een analyse te maken. Honderd procent circulair en klimaatneutraal. Wat betekent dat voor onze haven?

[2:04:39] De structuur excellentie,

[2:04:42] Misschien misschien kunnen we eens beginnen. Want als ik kijk naar de novikov gebieden voor bijvoorbeeld noordzeekanaalgebied in rotterdam we toch de twee grootste havens van van nederland zijn ook twee van de grootste havens in europa in dat perspectief worden ook dit soort analyses meegenomen want het is wel heel veel werk van mevrouw mevrouw kreuger om vraagt voor situatie die over twintig, dertig jaar plaatsvindt en die periodiek ook door planbureau wordt wordt gedaan. Dus ik zou even willen beginnen met straks het ontwikkelperspectief

[2:05:12] van de nota zijn welke ontwikkelingen daarin meegenomen genomen zouden moeten worden.

[2:05:17] En vandaar of kunnen we altijd kijken of er nog meer nodig is.

[2:05:22] Wanneer koerhuis u vijfde en laatste.

[2:05:25] Ik wil in deze toch toch graag de minister steunen want hij is bezig met de uitvoering van de motie koerhuis tjeerd de groot om juist te kijken van hoe kunnen we nou een ruimte maken op die haar in die havens voor die energietransitie. Dat is al een hele klus die we die productie van waterstof die import van waterstof in tijd of die input van nhg. Dat is al een hele klus om in kaart te brengen. Begrijpt het al een moeilijke klus is. Ik zou graag tenminste daardoor ondersteunt dat die focus op.

[2:05:55] Er zou.

[2:05:56] Was niet echt een vraag nemen als een opmerking kaya wilt u nog gebruikmaken van een feit dat ik geloof dat niemand nog niet helemaal naar tweede termijn van de kamer.

[2:06:06] Ik stel volgende keer minuut moet lukken. Meneer koerhuis vvd.

[2:06:10] Dankuwel. Voorzitter, ik ga er even doorheen ameland suggestie het al gedaan. Ik zou dat ik zou graag de heer kroon willen ondersteunen. Ook kan de minister toezeggen dat hij echt in overleg gaat met de hele sector veerdienst ameland veerdienst terschelling watertaxi waterberg is medische helikopters en de eilanden zelf. De twee havens zijn wij ook gerustgesteld. Als je sector breed wordt. Ik gerust vrienden. Laat ik voor mezelf. Dan ben ik in ieder geval ook opnames die guldens zijn wij

[2:06:43] er zijn wij gerustgesteld of we moeten hetzelfde op de een of andere manier interessant tenminste over de subsidies voor twente. Dat kan nu ook een oproep naar de haven om gebruik te maken van die van die subsidies. Ik maak me toch zorgen over criminelen die zich verplaatsen naar regionale zeehavens. Ik zoek daar toch nog iets van de minister van ja. Wil die is hij bereid om dat ook te gaan inventariseren. In ieder geval blij is bezig is met de inventarisatie van brandveiligheid.

[2:07:16] De heer koerhuis, regionale zeehavens,

[2:07:18] Nou ik nou ik hoor ik hoor het regionale binnenhavens en regionale container terminal daar daar hoor ik vond dat criminelen zich daartoe verplaatsen. Nu en ja dat dat snap ik ook eens de beveiliging omhoog gaat bij de rotterdamse haven in de amsterdamse haven antwerpse haven. Dat dat verspreid het anders. We moeten echt iets tegen het waterbed effect doen excuses. Voorzitter, die scheef verscheen verkeersleiding nederland vraagt om is. Toch hebben we gaan blijkbaar sturen op passiva en scheef verkeersleiding. Ik zou toch willen vragen te gaan kijken omdat actief te gaan doen.

[2:07:51] Dankuwel koerhuis vvd. Meneer kaya socialistische partij.

[2:07:56] Dankuwel. Voorzitter en dan kan de minister voor de beantwoording

[2:07:59] van onze vragen

[2:08:01] ik als het gaat om die kleine binnenvaartschepen wat oudere kleine binnenvaartschepen die de straks aan strengere eisen moeten voldoen, geeft de minister aan. Op elf punten wordt het heel moeilijk. Ik zou graag van u willen weten welk punt dat zijn kan hij gaf schriftelijk op terugkomen. En om die punten dus echter kijken ook internationaal over een groep ontheffing nodig is. Hij heeft geschetst. Daar ben ik mee bezig. Ik vraag om ons daarvan op de hoogte te houden en zich echt daarvoor daarvoor in te zetten. Want om individuele schippers op zaterdag met zo'n hardheidsclausule waar ze een beroep allemaal moeten doen. Vijftig of zestig. Volgens mij zelfs zeventig procent

[2:08:38] geeft aan dat ze de moeite mee hebben heel veel onzekerheid in de sector met zo'n groep ontheffing kan dat mogelijk weggenomen worden. Dus kortom,

[2:08:46] minister zet u daarvoor in dankuwel.

[2:08:48] Dankuwel. Meneer kaya namens de sp.

[2:08:52] Wanneer tjeerd de groot d zesenzestig.

[2:08:55] Dankuwel dank de minister voor de prettige beantwoording van van de vragen die allemaal zijn beantwoord en ook met toe van toezeggingen zijn voorzien. Zeer veel dank daarvoor

[2:09:09] kijken uit naar de toegezegde brieven dankuwel.

[2:09:11] Dank je wel voor de prettige vragen. Meneer de groot.

[2:09:15] Meneer krol. Voorzitter, ik sluit mij niet aan bij de woorden van van de heer de groot. Zij zegt dat die de beantwoording prettig vond en dat zeg ik met een knipoog. Want de inhoud was weer subliem. Maar maar het hetgeen blokjes experiment. Dat kan wat ons betreft niet herhaald te worden. Maar de inhoud van de vragen was was goed. Allereerst voorzitter over de knelpunten waar ook de heer kaya over sprak. Elf knelpunten op basis van inventarisatie van twee schepen. Als ik het goed begrijp, zit er dan nog wat achter. Is dat dan wel voldoende dam. Voorzitter, we zijn blij met de toezegging dat de minister in gesprek gaat met de sector die die de bereikbaarheid van de wadden eilanden mogelijk maakt. Dat is goed.

[2:09:59] We willen wel even meegeven dat met name ook die die veilige vage de mens is en dat beheerplan. Wat natuurlijk vooral bij een ander ministerie ligt ministerie nv om daar zeker ook dat bereikbaarheid beginsel goed ingeborg te houden en daar ook de inzet op te plegen als hiermee. Dat weet dat de minister. Dat doet maar ik zou daar graag nog een keer toe aanzetten. Ook goed om te horen dat de subsidie voor walstroom installaties niet alleen voor de vijf grote havens is, maar meer en ik begrijp dat de focus nu ligt op de eis van de eu. En dan tot slot, voorzitter ook blij met de toezegging dat er wel gekeken hoe in de toekomst of er ook behoefte zijn of wat de behoeften zijn wij niet. Woz havens dankuwel.

[2:10:42] Coureurs,

[2:10:43] Ja nee ik ik ben ook blij dat we tenminste heeft toegezegd dat te gaan gaan inventariseren wat de behoefte is bij mij niet baby zet

[2:10:52] havens. Maar als daaruit blijkt dat er behoefte is. Ik zei het net al krijgen we toch een beetje een ongemakkelijke situatie dat de baby zet havens wel subsidie is gereserveerd voor de niet baby zit havens niet.

[2:11:04] Hoe kan hoe gaat de heer crul daar dan mee om.

[2:11:08] Maar dat is een goede vraag. Voorzitter, maar ik denk ook dat je het echt naar kijk ik begrijp dat de minister zegt tweeduizend dertig zijn harde eisen. Er ligt geen business case onder we willen die havens helpen om die norm te bereiken, maar tegelijkertijd staat er zo ongelooflijk veel te gebeuren in de energietransitie. Ik noem alleen maar de gigantische windmolenparken die gebouwd worden ijmuiden ver bijvoorbeeld de infra. Daarvoor is er nog niet.

[2:11:33] Dus je hebt daar havens een ijmond een den helder die bezig zijn om ook de infra aan te leggen. Dat moet willen we ook die die duurzame energie op een goede manier kunnen kunnen beheren. Het zou heel goed kunnen dat dit een van de knelpunten is om dat uberhaupt mogelijk te maken omdat die business case je niet ligt aan zulke knelpunten in een vroeg stadium inventariseren. Denk dat dat wel wel verstandig is. Jazeker ik het speelt ook nog niet. Ik wil ook geen ongemakkelijke situaties met met of er dan meteen geld moet zijn. Maar volgens mij weten we niet eens wat daar gaat spelen. De komende vijftien jaar.

[2:12:11] Meneer krol. Het cda, geachte afgevaardigde krijgen groenlinks alstublieft humanity loopt.

[2:12:17] Dankuwel. Voorzitter, allereerst zou ik graag tweeminutendebat aan vragen en ik zou de minister willen vragen of hij aan zijn collega de inzet van nederland bij de onderhandelingen over de diepzee. Mijnbouw met kamer kan delen voordat tweeminutendebat

[2:12:33] en ik heb toch als ik de minister hoor, lijkt het wel alsof hij zich onvoldoende realiseert. De gigantische transitie waar we voor staan. De helft van onze import van goederen in zeehavens. Nu is fossiel op het moment dat we circulair gaan betekent dat natuurlijk ook iets gigantisch voor consumentenproducten. De import ervan uit bijvoorbeeld china. Dus ik zou toch de minister willen vragen op het moment dat er in havens pachtcontract voor dertig jaar worden afgegeven. Om toch een visie te hebben

[2:13:06] op hoe we die havens eigenlijk zou moeten inrichten en dat doen we ook op andere plekken. Deze dit debat hebben we ook met de minister van economische zaken. Dan heet het groene industriepolitiek, maar toch dat we vanuit een visie op die havens beleid maken in plaats van nu allerlei contracten en stappen zetten en investeringen doen terwijl we niet weten waar we op afkoersen.

[2:13:27] Dankjewel voor krijgen. Nog een interruptie van meneer koorenhuis. De laatste.

[2:13:32] Ja want hebben de minister is bezig. Ook in de kennis ik dat we gestart zijn in de commissie zijn we bezig met een visie hoe die havens inzichten tijdens de energietransitie. Die is nog niet eens klaar. En daarvan hebben de ambities niet eens gesteld. En om dan daarna nog weer ambities te stellen, is de mevrouw niet met mij eens dat we eerst die eerst een visie op orde moeten hebben voordat we wat is het ambities en visies gaan stapelen haalbaar wordt.

[2:14:02] Ja voorzitter, ik zou de heer koerhuis bijna uitnodigen voor de commissie ez daar te luisteren, maar er zit een collega's van hem. Ik heb volgens mij het hele idee van de systeem transitie waar we voor staan en waar we ook toe uitgedaagd worden door door een heleboel wetenschappers door het pbl door net het expertgroepen energiesysteem twintig, vijftig is echt duidelijk die die horizon van hoe ziet zo'n klimaatneutraal energiesysteem een circulaire economie eruit en dan te kijken hoe je daar vervolgens verschillende hele je je economie op inricht, inclusief de havens is toch gek dat we dat wel doen voor de taak als een de cameron kost als onderdeel van industriepolitiek en dan niet voor de havens zie ik zou zeggen dit is gewoon congruent. Minister adriaanse gaat te doen. Esther adriaanse gaat doen. Sluit als minister van en daarbij aan en doe het dan ook voor de havens. Dat is mijn op.

[2:14:55] De prima,

[2:14:57] Waarvan akte dankuwel. We gaan schorsen. Prima is heel fijn met meteen door. Dus geen sanitaire stop voor de heer mijn volle blaas.

[2:15:08] Want dan hebben minister alsjeblieft.

[2:15:09] Dankuwel. Voorzitter,

[2:15:13] de heer koerhuis hadden alle mogelijke verbinding vallen erbij. We gaan we het iedereen weet volgens mij is. Ik zou intussen voorstel willen doen. Zoals ik de heer crul toe zou laten we even concentreren op de verbindingen over water bijvoorbeeld helikopter verkeer. Dat is medische. Dat is allemaal goed goed geregeld en wij gaan met die sector. Wij zijn volop in gesprek, maar we zullen dat ook in dit verband nog eens een keer gestructureerd doen en een koppeling de kamer daarover terug als dat heeft plaatsgevonden.

[2:15:42] Dan de termijn, graag van.

[2:15:44] Weten sluit hier tot een gesprek. Ben niet laten we zeggen na de zomer voor één oktober.

[2:15:51] Voor één oktober in oktober helemaal noteren dankuwel.

[2:15:56] Ja

[2:15:59] dan. En overigens ook in het bestuurlijk overleg. We hadden we praten zit ook een hele actielijn over het bereikbaarheid in het kader van agenda twintig, vijftig plaatsen, maar ook even onder dat kopje waar we ook periodiek debatten over hebben in de kamer

[2:16:19] aandacht voor de ondermijning in regionale havens.

[2:16:24] Ik hou toch even bij mijn antwoord omdat uiteindelijk ook de minister van justitie en veiligheid hierover gaat en er ligt een hele aanpak voor drugs, ondermijnende criminaliteit waar echt een prioriteitstelling achter zit die ook gebaseerd is op die plekken waar de ellende het grootst is en waar die echt urgent aangepakt moet moet worden en dat is een keuze van haar die ik ook die ik ook deel waar het gaat om de scheepvaart begeleiding.

[2:16:51] Meneer koerhuis. Sorry.

[2:16:52] Dus ik snap de minister van jnvb is hier niet bij knmi jaar.

[2:16:57] Ik hoorde zich dat van de regionale havens, regionale terminals diep die problemen komen en u ook al deels zijn muzikale minister het informatie ophalen bij zijn collega's en voor tweeminutendebatten ook een ook een brief sturen, want op dit punt had ik te twijfel over motie.

[2:17:14] Dat mogelijk minister.

[2:17:16] Ik weet laat me geleerd. Ik weet welk antwoord. Daar komt aanpak van ondermijning vergt ontzettend veel inzet vanuit justitie. Dat gebeurt ook uit de bestaande middelen van de politie. Het is niet zo dat de politie niet komt kijken in de regionale haven. Als daar iets wordt aangetroffen waar dus extra budget ook om die grootschalige ondermijning aan te pakken en we weten allemaal waar die begint die begint op de maasvlakte

[2:17:38] en om daar volop in te zetten. Ook de ook de samenwerking met de haven van antwerpen. Om daar een slag toe te brengen, ben ik er gewoon geen voorstander van om te zeggen dan gaan we dat extra budget ook weer versnipperen. Ik weet dat dat het antwoord zal zijn. Kan de minister van justitie vragen om dat in een brief te zetten. Maar dit is gewoon de opvatting van het kabinet

[2:17:57] bij de scheepvaartbegeleiding. Daar wreekt zich in mijn optiek al dat het ene passief heet en het ander actief omdat het in de praktijk best veel op elkaar lijkt. Ook bij wat heet passieve begeleiding wordt er voortdurend gemonitord en wordt er contact gezocht met een schip op het moment dat men ziet hij dat gaat. Dat zou wel eens verkeerd kunnen gaan verschil met actief is dat je van tevoren bij actief alweer zegt je moet per c. Precies die een die route varen ook als er verder weer technische helemaal geen noodzaak toe is om niet te vertrouwen op de kapitein bij wijze van spreken.

[2:18:29] Dus we volgen hier gewoon het oordeel van echte experts die zeggen het hoe het is echt niet nodig om die stap van passief naar actief nu te gaan maken.

[2:18:39] Ook niet bij de huidige. Laten we zeggen bezetting van de noordzee met met wind op zee. Dus ik zou echt willen zeggen laten we hier gewoon mee beginnen. Het sluit niet uit dat je in de verdere toekomst doorgroeit naar een actievere vorm, maar dat moet dan in de eerste plaats ook gevraagd worden vanuit het verdere groei pad van van wind op zee. Op dit moment vroeg je weinig aan toe, terwijl de kosten om die extra stap te zetten. Wel heel erg heel erg hoog zijn.

[2:19:08] De heer alkaya over

[2:19:11] de de elf punten misschien even nog in de precisie. We weten dat de a s v

[2:19:17] met de commissie heeft gesproken en van mening is dat

[2:19:23] de europese commissie denkt dat een groepsvrijstelling kan.

[2:19:28] Wij hebben vanuit het ministerie vragen bij de europese commissie gesteld over of onze interpretatie van de hardheidsclausule. Klopt namelijk. Je moet individuele aanvragen indienen en bij veel aanvragen staan we internationaal sterk voor een algemene vrijstelling en tegelijkertijd hebben geconstateerd dat er nu helemaal geen aanvragen zijn voor zo'n hardheidsclausule, omdat alleen al die aanvraag heel lastig zou zijn. Daarom werken we vanuit het ministerie nu mee aan twee van die aanvragen vanuit de sector

[2:19:59] dat

[2:20:02] de heer croon vroeg ook naar is dat voldoende zijn. Typische wat oudere schepen een camper naar en een spits die zijn internationaal naar onze inschatting. Het meest haalbare om daar het gesprek over te voeren

[2:20:14] uit die ondersteuning. Het eerste resultaat is daar dus dat elf eisen echt lastig lijken en dat geeft ons nu die in munitie voor een internationaal gesprek omdat dit nu door een onafhankelijke keuringsinstantie op deze wijze is gevalideerd en daar gaan we dus verder mee mee aan de slag.

[2:20:33] En zoals toegezegd zal ik u informeren over onze resultaten, over onze resultaten van die toets met die twee schepen en daarin ook meenemen hoe we ons dan verder internationaal inzetten op vrijstelling voor de moeilijk uitvoerbare eisen. En dan zullen we u ook verder inzicht geven in die in die elf punten en dat doe ik dan voorafgaand aan het volgende commissiedebat maritiem.

[2:20:58] Dat is denk ik ook de vraag. Het antwoord meteen op wat de heer crul hierover vroeg over de elf punten

[2:21:05] over het beheerplan natura twee duizend

[2:21:11] om daar ook nog eens keer bij de collega's op fnv aandacht vragen voor de inzet op bereikbaarheid. Dat zal ik doen. Maar we weten ook dat de natura twee duizend eisen en die beheerplannen stringent zijn er bereikbaarheid daar niet in. Meteen als een uitzondering criterium fungeert, zeg ik er maar gelijk bij. Maar ik zal het nog een keer onder de aandacht brengen.

[2:21:31] En zoals gezegd we nemen alle proef nu om te kijken of het slib ook verder weg kunnen storten.

[2:21:37] En dan tot slot, mevrouw kreuger

[2:21:41] waar ze zijn ontwikkeld. In ieder geval ook die visie op de inrichting. Dat doen we nu precies in die ontwikkeld perspectieven voor de nota gebieden. Dus ik denk dat het daar bij elkaar komt.

[2:21:50] Weet niet precies wat wat er dan ondertussen op bzk gebeurt op dit verband. Maar ik zou zeg toe dat ik me daar nog even een keer in zal verdiepen en kijken of dat ook nog bruikbare informatie oplevert voor de toekomstige inrichting van havens, en dan kom ik er ook voor het volgende commissiedebat maritiem in de verzamelbrief op terug.

[2:22:11] Dankuwel, mevrouw.

[2:22:14] Ja, voorzitter, dan zou ik met name kijken naar de macro economische analyse over die vervoersstromen en dan te vergelijken. Met ook de macro. Economische analyse is gedaan over de toekomst van onze industrie clusters. Dus nogmaals, dit gebeurt bij economische zaken wel. Dus het verbaast me een beetje dat het bij de havens niet zou doen ons toch ook onderdeel van onze economische basisstructuur en ik had ook nog een vraag gesteld over of ik de minister kan vragen aan de staatssecretaris van mijnbouw over een brief met de inzet van nederland rond de onderhandelingen voor diep zien

[2:22:50] voor tweeminutendebat, aangezien die onderhandelingen volgende maand plaatsvinden.

[2:22:54] De excellentie,

[2:22:55] Ja nee ik had in eerste termijn al gezegd dat ik vragen zou doorgeleiden en ik zal dit specifieke specifieke verzoek nabij doen.

[2:23:04] Dankuwel voor de beantwoording. De mussen.

[2:23:08] Meneer de groot.

[2:23:11] Wilt u dan bij die doorgeleiding ook specifiek het gas boorplatform op de waddenzee betrekken van familie.

[2:23:21] Voor is. De andere vraag die ik doorgeleid, zal ik.

[2:23:24] Ja, ik alle boorplatformen deze bijzonder.

[2:23:29] Dankuwel goden.

[2:23:31] Er is een tweeminutendebat aangevraagd door mevrouw kreuger groenlinks is zal ook dan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. De eerste

[2:23:39] de sprekers zijn zijn een aantal toezeggingen gedaan dus ik ga eens even vol is als iedereen even goed meeluistert of het goed geformuleerd is.

[2:23:46] De staatssecretarissen minister gaan op korte termijn met de betrokken partijen van de friese wadden weer aan tafel om te praten over de problematiek rondom de vaargeulen aan de bereikbaarheid

[2:23:57] is een toezegging gedaan aan de heer krol.

[2:23:59] De minister zal de kamer voor ieder commissiedebat maritiem schriftelijk informeren over de stand van zaken van de implementatie van het verbod op varend ontgassen en bij belangrijke ontwikkelingen zal de kamer tussentijds geïnformeerd was een toezegging aan de heer koerhuis.

[2:24:15] De minister stuurt na het zomerreces een reactie op het artikel over certificering bruine vloot was een toezegging aan wanneer tjeerd in groot.

[2:24:24] De minister zegt toe.

[2:24:25] Om ook.

[2:24:27] Onder de niet woz avonds en dat zijn er. Zeik er niet zeehavens te inventariseren of er behoefte is aan walstroom. Er was een toezegging meneer krol

[2:24:38] de minister zich toe uit te zoeken hoe het zit met de meest brief die gevraagd voor schepen kleiner dan vierentwintig meter. Terwijl op de website van ilt staat vermeld dat die niet nodig is en er was een toezegging en wanneer tjeerd de groot die meteen even een privé vraag te stellen van een eigen schuit.

[2:24:54] De minister zal meneer de groot.

[2:24:58] De vraag oversteeg een beetje en het antwoord van de minister steeg dit individuele geval dus dus het mag iets beter worden begrepen.

[2:25:10] Meneer krol, voorzitter, op de toezegging aan mij gedaan. De eerste. Ik zou het waarderen als als de minister het iets breder trekt dan wel de veren alleen

[2:25:20] waarbij de helikopters zeg maar dat begrijp ik. Maar hetgeen wat mensen transporteert van waddeneiland naar vaste land. Dat is eigenlijk wat ik als de sector beschrijft. Dus daar horen ook bergers taxi's en en dat soort zaken bij. Dan is eigenlijk de toevoeging op uw samen.

[2:25:37] Wat mijn nest geknikt. Dus dat wordt ook door een griffier genoteerd. Dus geen zorgen dat die wel mooi afgetekend door de laatste maal.

[2:25:48] Er zijn nog de minister zal de kamer voor het volgende commissiedebat maritieme informeren over de elf punten en de twee schepen. Er was een toezegging meneer alkaya en dan staat er een toezegging vreugde staat nog want die is

[2:26:03] ja precies. In die zijn ook genoteerd. U moet. We moeten.

[2:26:09] Formulier is.

[2:26:13] Hemel dat dat toch dat ik er vier netjes genoteerd aan de hand van behandeling ook want we zijn natuurlijk nu uitgegeven aan het debat afronden. Dus dat is nu niet honderd tegen mevrouw.

[2:26:23] Dat is er nu toegezegd en de laatste zin als het.

[2:26:28] Volgens mij was de toezegging om in de volgende voortgangsbrief voortkomende debat precies op de afbouw hoe over de macro economische analyse, over onze havens en een toezegging over het diep zien mijne

[2:26:42] in een toezegging waar het doorgeleiden van de vraag naar het kaders drie toezeggingen.

[2:26:46] Voor over rupsen.

[2:26:47] Die nooit genoeg en de dingen die voorbijgaan, maar we gaan het hier bij laten. Dus dat is allemaal. Het is allemaal wordt allemaal zo genoteerd. Mevrouw krikke, maar het is net gebeurde de laatste seconden van het debat is dat is nog niet dat ik rivier opgeschreven. Dus we gaan nu afronden. Je hebt nog veel veel binnen getikt aan het wordt allemaal zo overgenomen zoals het gezeik en u kunt er ook allemaal maken. Meneer krol,

[2:27:08] Ik mis nog een toezegging. Dat is de inzet bij het beheerplan.

[2:27:12] Dat heeft volgens mij ook toegezegd dat hij ook echt zeg maar die die bereikbaarheid aspecten bagger. De mens is dat soort zaken ook echt even aanhangig maken bij fnv. Want daar is nu de evaluatie van dan beheerplan natura twee duizend gaande.

[2:27:26] Wij noteren doorgaans alleen hetgeen wat via een brief wordt toegezegd. Dus daar zal er mogelijk en zetten.

[2:27:34] Ik ga niet.

[2:27:35] De brieven ik gelijk. Er is inzage door de winst is.

[2:27:39] Er wordt heel vaak hier verkeerd geadresseerd gaan met kiespijn een tandarts met hartklachten naar de cardioloog. Want jullie zitten alles maar op het bordje van de minister van die helm eten gooien. Zo werkt dat niet. Is helemaal jongens veranderende einde aan maken. Er is het is mooi geweest. Mensen op de publieke tribune. Hartelijk dank. Dat is zolang er volgehouden op die slechte stoeltjes. Want ik weet hoe lager te zetten en de mensen thuis. Die hebben gekeken en geluisterd via het digitale kanaal. De minister als een hele team. Ook de dienst verslag en redactie onze trouwe kamer borden leden der staten generaal onze griffier en ik wens iedereen gezegende avond. Ik sluit de debat.

[2:28:13] Ja.