Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Extra procedurevergadering commissie voor Rijksuitgaven en commissie voor Financiën (groslijst controversieel verklaren)

[0:00:00] Is vier uur en ik heet u van harte welkom bij de recordpoging van de commissie voor de rijksuitgaven. Nog nooit zijn zo veel leden aanwezig geweest bij deze commissie. Wij zien u graag een volgende keer weer terug proberen dit altijd kort houden, zodat er veel tijd is voor de commissie financiën die zo meteen aansluitend vergadering onder voorzitterschap van collega's. Dille mijn vraag aan u is, is er u weet hoe het werkt. Ik heb ik zie veel bekende gezichten uit eerdere procedurevergadering zal geen uitgebreide toelichting geven op de procedure die ook vermeld staat op de agenda, is er iemand die iets van de agenda controversieel wenst te verklaren en daar een voorstel voor heeft. Ik kijk even goed rond of dat het geval is. Dat is niet het geval. Dan concludeer ik dat er geen enkel agenda punt controversieel wordt verklaard. En dan sluit ik de vergadering en dan gaan we zo verder onder voorzitterschap van mevrouw tielen.

[0:01:08] Wachten nog mensen want er is nu zo groot publieke houten rust hadden kwartier uitgetrokken voor commissie voor de rijksuitgaven. Dus dat kwartier hebben we ook gewoon. Ik wil dit moment niet gebruikt om joost sneller te feliciteren met deze geslaagde record poging, maar wel namens de commissie financiën die zo meteen gaat vergaderen. Een hartelijk dank uitspreken aan onze griffier. Martijn schukink. Want voordat het reces in gingen als zijn nog onze griffier. En nu is hij overgelaten aan de commissie van joost. De commissie rijksuitgaven betekent dat je dus niet met onze griffier bent en ik wil je toch even zeker met het grote publiek erbij heel erg bedanken voor jou ontzettend goede werk en plezierige samenwerking van de afgelopen periode en er wordt natuurlijk een.

[0:01:53] Ja.

[0:02:00] Wij hebben dat ik zal zijn we ook heel blij mee. Maar je kan niet. Twee commissie gevierd. Tegelijkertijd hebben een mooie dat je niet bij rijksuitgaven zit is dat elke keer gewoon toch weer even zien als joost met zijn commissie.

[0:02:10] Voor je. Dankjewel.

[0:02:31] Dan continu een bordje met de term snelst. Oh nee dan gaan we niet redden. We gaan er langer over doen. Welkom bij de extra procedurevergadering van de vaste kamercommissie voor financiën en meneer sneller zei al ik hoef niet opnieuw uit te leggen wat ga toch eventjes doen. We zijn met veel mensen samen en het doel van vanmiddag is om met elkaar te bepalen wat we als kamer wel en niet voortzetten zeg maar nu we een demissionair kabinet hebben we noemen dat controversieel en de bedoeling is dus dat er met elkaar tot besluitvorming komen over wat wel en niet voortgang vinden dan noemen we dan dus controversieel.

[0:03:10] Als het goed is, krijg ik kijk even naar de griffier die de de deelnemerslijst aan het checken is. Als stel dat we moeten stemmen, doen we dat zichtbaar waar men one foot omdat die mooi nederlands te zeggen. Ze doen met handopsteking zeg zo. Het proces gaan doen en als het goed is, is iedereen die lid is of plaatsvervangend, lid, omdat een ander lid van zijn fractie er niet eens heeft spreek en stemrecht.

[0:03:38] We zijn met

[0:03:40] daar ga ik zo. We zijn met zoveel ga ik zeggen hoeveel met hoeveel een meerderheid hebben. We hebben tweeënveertig agendapunten op de agenda staan activiteiten kunnen we niet controversieel verklaren hoe hoe graag je dat ook zou willen omdat je het controversieel vindt, maar der betreffende zaken. Dus de brieven of rapporten of wat dan ook wel. Dus ik ga telkens als het gaat over activiteiten ga ik jullie vragen of er dan brief of zaken zijn waarvan je vindt dat die controversieel zou moeten zijn. Alles rondom de europese unie daarvan is het usance dat we dat niet controversieel verklaren want ja, dat het ik weet niet hoeveel kan schelen. Maar goed in brussel gaat gewoon verder.

[0:04:20] U heeft de brief van kamervoorzitter gehad over de voorstellen rondom het belastingplan. Dus daar zou ik ook niet al te lang stil bij willen staan. En volgende week veertien september hebben we opnieuw een procedurevergadering om echt de planning te doen. Dus we gaan vandaag niet hebben over ook. Maar ik wil dat debat eerder of later of het moet eerder of later. Dat doen we volgende week vandaag gaan we gewoon agendapunt voor agendapunt door om te bepalen wat u wel en niet voort wil zetten dan wel controversieel.

[0:04:48] Verklaren.

[0:04:49] Ik ga er gewoon vanuit dat u niet controversieel wil verklaren. Zo ga ik één voor één door de agendapunten. En als u zegt homo dat wil ik wel graag. Steekt u even uw vinger op en dan vraag ik uw bevestiging dat u dat daadwerkelijk wil dat controversieel verklaren? Een vraag. Ik ook aan de rest van de commissie om daar eventueel steun aan te verlenen en dan is het, zoals u in de brief vond met een gewone meerderheid. Nou weet ik dat dat bij verschillende commissies aan de orde is geweest, want er is een. Het is eigenlijk

[0:05:19] sinds oudsher gebruikt dat als een substantiële minderheid. Dus als u denkt nou, er zijn toch wel aardig wat fracties die dit controversieel zouden willen, ook al is het geen meerderheid om daar dan bij aan te sluiten uit een soort hoffelijkheid naar elkaar omdat we hier niet alleen politiek zit te betreffende bedrijf maar ook gewoon het land proberen te besturen. Maar goed dat aan u. Dus uw commissie gaat erover. Ik geef het alleen maar mee en ik ga gewoon vinger stellen met hulp van de griffier.

[0:05:49] Tenminste dat hoop ik want anders wordt het heel moeilijk. We zijn met negenentwintig. Dat betekent dat bij vijftien vingers een voorstel tot controversieel ook daadwerkelijk. Een voorstel wordt dat volgende week op de lijst zal verschijnen waar we als kamer over gaan stemmen. Dus we doen vandaag de commissie besluitvorming die dan volgende week dinsdag in de tweede kamer zal worden bekrachtigd voor niet als ik hoor iemand met een punt van orde. Meneer wassenberg.

[0:06:14] Ik heb heel snel geteld heb. Ze hebben inmiddels met dertig.

[0:06:19] Meneer van baal is net aangeschoven. Dus dat betekent dat zestien een meerderheid is.

[0:06:26] Dankuwel meneer wassenberg. Kijk eens fijn dat we het samen doen. De griffier was net iets minder snel dan nu. Dus u heeft tegelijk komt ook omdat we met zoveel zijn dat het onoverzichtelijke zaal is geworden. Maar dat andere opmerkingen of vragen meneer van dijk.

[0:06:41] U zegt wel heel makkelijk en heel snel van europese

[0:06:45] unie en europese commissie zaken die zijn die zijn eigenlijk is het niet gebruikelijk om die controversieel te verklaren.

[0:06:52] Maar nederland heeft natuurlijk wel een veto op bepaalde punten. En als dat controversieel verklaard. Dan kan nederland in principe de zaak on hold zetten omdat de minister dat niet gerechtigd is om nog verder over te besluiten en te onderhandelen.

[0:07:09] Waarom waarom zegt u dan dat europese commissievoorstellen eigenlijk die die trein dendert gewoon door. Terwijl wij wellicht een

[0:07:19] een stok hebben om die trein te stoppen.

[0:07:22] Ik geloof niet dat het woord heilig had gebruikt, maar ook dat geld weer een beetje zoals we dat in voorgaande keren dat we dit proces hebben doorlopen, dat we dat hebben gedaan. Maar nogmaals, het is aan uw commissie. Dus u gaat over de besluit vorming. Dus als u dat anders wenst dan gaan verleg ik dat voor aan de commissie. En dan bepaalt de commissie. Ik geef u gewoon een paar dingen mee en vertellen hoe we de doorheen gaan lopen. Ik zie meneer van knikken. Dus die is misschien niet tevreden met het antwoord, maar wel als een antwoord. Als er geen andere vragen zijn gaan we gewoon beginnen en dan beginnen we met hoofdstuk één a. Dat zijn de wetsvoorstellen waarvan de plenaire behandeling al begonnen is. Agendapunt één is het voorstel van wet van het lid van de leidt tot wijziging van de wet belastingen op milieu, grondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales.

[0:08:07] Ik kijk rond

[0:08:09] meneer mulder zou het controversieel willen verklaren. Ik kijk of daar steun voor is.

[0:08:15] Nee ik zie dat meneer van wijnbergen vragen stellen.

[0:08:17] Voorzitter, even los op mijn fractie uberhaupt vind dat we hier gewoon door moeten met ons werk dan vrij kunnen stemmen, is volgens mij wel goed gebruikt. Die noemde u niet een echt goed gebruik is dat initiatief wetgeving van indieners dat we dat aan indieners laten zij onder geen onderdeel van het kabinet dus los. Dat ik uberhaupt u mij vandaag niet onder controle verklaringen gaat worden vragen vind ik dat bij deze kijk ook even naar de heer mulder ook gewoon voor collegialiteit met collega kamerleden met initiatiefwet. Dat is daar hebben we volgens mij echt gewoon een goed gewoon gebruik in dit huis.

[0:08:48] Ik ga dat iets nuanceren. Eigenlijk is het zo dat de initiatiefnemers zich juist niet bemoeien met de besluitvorming daarover. Dat is het enige goede gebruikt en het andere goede gebruikers dat we vaker inderdaad wel als kamer zeggen omdat er initiatieven uit de kamer komen. Laten we die voor aan de kamer. Dus maar die nuanceringen geef ik daarbij ermee. Meneer mulder, u wilde het controversieel verklaren.

[0:09:10] Jazeker en voorzitter dat andere goede gebruik is de afgelopen dagen helemaal niet gebruikt en ik zal bij een aantal van die vergadering en toen dacht ik nou dan kijk ik zie het broeikasgas en dat soort onzin. En dan is het controversieel.

[0:09:23] U zou ik uw vinger op. Ik kijk rond wie het voorstel van meneer mulder steunt.

[0:09:27] Dit controversieel te verklaren,

[0:09:30] Ik zie daar drie vingers. Dat zijn er geen zestien. Dus daarmee is het niet controversieel en gaan we door naar agendapunt twee. Dat is voorstel van der wet van de leden maar toe geen nijboer over de wijziging van de wet inkomstenbelasting tweeduizend één en enige andere fiscale wetten en regelingen. Meneer mulder weer. Ik kijk rond of daar steun voor is. Twee, drie, vier, vijf.

[0:09:54] Dat is geen meerderheid. Dus dan zie niet controversieel.

[0:10:00] Nogmaals, ik laat het aan u als u zegt het is een substantiële minderheid is. Ik steek mijn vinger op. Dan moet je wel uw vinger opsteken. Ik ga er niet. Ik heb tot nu dan twee keer gezegd dat gaat niet vaker doen. Agendapunt drie is de wet centraal aandeelhoudersregister. Ja. Meneer mulder. Iemand steunen aan meneer mulder, twee, drie.

[0:10:17] Niet niet controversieel. Het virus de wet delegatie bepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

[0:10:25] niemand niet controversieel. Dan gaan we naar de wetsvoorstellen die gereed gemeld zijn voor plenaire behandeling agendapunt vijf spoedwet conditionele eind afrekening dividendbelasting.

[0:10:34] Meneer mulder wil graag controversieel verklaren. Twee, drie, vier, vijf.

[0:10:41] Ik zie geen meerderheid niet controversieel agendapunt zes is wijziging van de wet op de omzetbelasting negentien, achtenzestig in verband met enzovoort enzovoort.

[0:10:52] Niet controversieel gaan we de wetsvoorstellen waarvan het voorbereidend onderzoek is voltooid, maar die nog niet gereed gemeld zijn voor plenaire behandeling agendapunt zeven. De wet cameratoezicht douane

[0:11:04] niet controversieel dan de wetsvoorstellen die in afwachting zijn van de nota. Naar aanleiding van het verslag agendapunt acht de wet plan van aanpak witwassen.

[0:11:13] Één, twee. Ik zie hier meer voor meerdere voorzitter, ik ga even rustig tellen in te bieden.

[0:11:20] Hier.

[0:11:25] Dat is een meerderheid. Dus die werd werd plan van aanpak witwassen is gaat naar de.

[0:11:30] Controversieel, lijst.

[0:11:32] Is de goedkeuring van het op achttien november tweeduizend vijftien tot stand gekomen verdrag tussen het koninkrijk der nederlanden ten behoeve van curaçao en republiek malta in valetta in tweeduizend vijftien vastgesteld

[0:11:45] niemand controversie niet controversieel, amendement tieners, de fiscale verzamelwet twintig, vierentwintig

[0:11:53] niet controversieel agendapunt. Elf is de wijziging van de belastingregeling nederland curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van een days inn and profit shifting project

[0:12:04] niet controversieel agendapunt twaalf is de wet minimum belasting twintig, vierentwintig.

[0:12:11] Ik zie daar ook geen voorstellen. Dus dan is dat ook niet controversieel agendapunt dertien de tijdelijke noodwet betaalbare energie

[0:12:19] geen voorstellen om dat controversieel te verklaren. Dus die is ook dan niet controversieel. Dan gaan we naar de hoofdstuk. Drie. Dat zijn de notities en brieven, inclusief initiatief notas

[0:12:30] en die hebben we zo geordend dat hij zeg maar gekoppeld zijn aan commissiedebatten, de zogenaamde mandjes. Maar ik ga er dus zeg maar per agendapunt doorheen. En als u dan een brief of een zaak controversieel wil verklaren. Dan steekt uw vinger weer op en de agendapunt veertien de bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Die heeft drie brieven. Ik zie ik ga even ik ga even vragen welke brieven. Dat zijn begin ik even met meneer van der ree.

[0:12:59] Ja.

[0:13:04] Wat mij betreft geldt voor alle drie.

[0:13:08] Is er iemand een andere mening toegedaan. Dan gaan we ze alle drie. Wie vindt dat deze drie brieven controversieel verklaard zouden moeten worden.

[0:13:21] Elf vingers zie ik dat is geen zestien. Dus dan is dat.

[0:13:26] Niet. Controversieel,

[0:13:31] Mevrouw meneer. Ik had.

[0:13:33] Ik wilde de derde brief over aanpak witwassen wilde ik eigenlijk controversieel verklaren. De andere twee niet en dat is concurrentie met besluit werd aanpak witwassen onder acht.

[0:13:47] Dan ga ik even die derde brief apart vragen en ook de en nogmaals kijk kijk even met elkaar hoe dat dan moet ie wil brief voortgang beleidsagenda aanpak witwassen nummertje negentig controversieel verklaard.

[0:14:02] Dat is een meerderheid. Ik heb niet helemaal geteld waar iedereen zal met mij eens een meerderheid was, dan is die brief controversieel verklaard agendapunt vijftien de staatsdeelneming. Er staat een brieven onder

[0:14:15] geen voorstel. Dus dan is die niet controversieel agendapunt zestien zijn de financiële markten ook een brief.

[0:14:24] Ik zie

[0:14:25] zeven vingers dat.

[0:14:27] Is niet voldoende. Is niet controversieel. Acht niet controversieel agendapunt zeventien belastingdienst. Het drie zaken.

[0:14:38] Neem

[0:14:39] niet controversieel agendapunt achttien de autobelastingen zijn zeventien zaken

[0:14:44] iemand daar een voorstel. Meneer van dijk.

[0:14:48] Meneer van dijken. Alle achttien, zeventien, zeventien alle zeventien, honderd achttien iemand anders. Een ander voorstel over al die brieven.

[0:14:58] Dan gaan we kijken of meneer van dijck een meerderheid vindt in het controversieel verklaren van de zeventien brieven onder agendapunt achttien

[0:15:08] toch een vreemde.

[0:15:17] Even kijken we wie ik hoorde uit mijn rechter. Wie wilde een specifieke brief aanmelden van controversieel.

[0:15:26] Meneer meneer heijnen.

[0:15:27] Ik heb de brief. De ander niet. Dus je kunt je kunnen besluit. Ik denk dat er een meerderheid is voor voor een aantal brieven. We kunnen ze allemaal. Er zijn ook brieven tussen die daar zit niet zoveel beleid in. Dus daar heb ik ernaar gekeken. Maar prima om ook in één keer. Maar de als er behoefte bij de leden zijn een aantal brieven die niet heel veel beleidsmatig zijn die wel door te laten gaan, wil ik dat niet blokkeren. Maar ik zie wel dat er achttien brieven staan, waaronder een aantal heel beleidsmatig. Die zou ik graag komt veel verklaren maar altijd misschien is het goed als iemand aangeeft dat er een brief die ze graag wel door willen laten gaan. Er zijn om.

[0:15:57] Want dan moeten we er even één voor één door elkaar.

[0:16:02] Voor zover ik weet niet of het zo kan. Maar ik zou gewoon alles wat met betalen naar gebruik te maken heeft dat controversieel.

[0:16:09] Ik zie er wat kunnen dan ga ik zo meteen inventariseren. Ik kan nu niet zo snel op een rij te zetten. Welke brieven. Dat zijn dus dan moet je dan even aan ons laten dat ik het als ik het zo voorstel en het inventariseren dat wij het goed verwerken en mocht dat niet zo zijn. Kunt u me daar volgende week op op de vingers tikken. Wie is het eens met het voorstel van meneer alkaya om alle brieven rondom betalen naar gebruik controversieel te verklaren.

[0:16:35] Drie, vier, vijf, zes, zeven acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien,

[0:16:41] zeventien,

[0:16:43] Zeventien dat een meerderheid die de microfoon aanstaan bij het fluisteren. U zult dan op de lijst controversieel lijst die naar de kamer gaat om over te stemmen. Dinsdag zult u dus een deel van de brieven onder achttien zien check het nog even voor de zekerheid. Maar ik denk dat het goed komt. We gaan naar agendapunt negentien. Dat zijn de exportkredietverzekering een drie brieven.

[0:17:10] Geen mevrouw kamminga,

[0:17:13] Meneer heijnen.

[0:17:16] Die zou ik graag conserveren willen verklaren. Alle drie.

[0:17:21] De negentiende drie brieven onder exportkredietverzekeringen. Wie is het eens met het voorstel van meneer heijn om die controversieel te verklaren.

[0:17:32] Nee dat is geen meerderheid. Dus dat is niet controversieel agendapunt twintig financieel economische effecten van het fit voor fifty five pakket van de europese commissie vier brieven. Meneer mulder wil dat graag dat de hele pakketje controversieel verklaren. Ik kijk even rond. Daar is geen meerderheid voor. Dus die zijn niet controversieel gaan we naar agendapunt eenentwintig, dat de werknemersparticipatie

[0:17:57] een brief

[0:18:00] geen voorstellen niet controversieel agendapunt tweeëntwintig contouren vastgoed aandelen, transacties een brief

[0:18:07] geen voorstel, dus niet controversieel. Amendement drieëntwintig toeslagen drie brieven.

[0:18:14] Geen voorstel niet controversieel agendapunt vierentwintig douane. Vijf, zes.

[0:18:19] De brieven,

[0:18:22] Geen voorstel, niet controversieel agendapunt vijfentwintig herstel operatie, kinderopvangtoeslag een brief

[0:18:30] niet controversieel agendapunt zesentwintig initiatiefnota van het lid van raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen.

[0:18:36] Meneer mulder wil die controversieel verklaren. Is daar steun voor.

[0:18:40] Drie,

[0:18:42] Vier,

[0:18:45] vijf is te weinig. Dus niet controversieel agendapunt zevenentwintig fiscale behandeling uber een brief.

[0:18:54] Geen voorstel niet controversieel

[0:18:57] de met achtentwintig. Dat is een hele verzamel lijst. Dus ik ga die gewoon en zijn allemaal niet vergelijkbare brieven. Dus ik ga gewoon een brief per brief rustig door lopen kijkt een beetje rond en als u net zo goed opletten als ik dan zie ik vanzelf als iedereen voorstel op.

[0:19:15] Wij doen.

[0:19:16] We beginnen met brief. Die eindigt op nummer eenenzestig openbaarmaking vertrouwelijke kamerbrief klm

[0:19:23] geen voorstel niet controversieel

[0:19:25] dan de onderzoeksopzet periodieke rapportages financiële markten eindigt voor eenentachtig

[0:19:30] geen voorstel niet controversieel dan een brief die eindigt op het nummer drie, honderd vierendertig verbetering, informatie, huishouding en voorziening ministerie

[0:19:38] geen voorstel niet controversieel dan een brief. Die gaat over sns reaal

[0:19:45] geen voorstel niet controversieel dan een appreciatie van het amendement van het lid heijnen drie, zes, drie, zes nul romeinse negen, elf

[0:19:55] en wij willen als niemand die als controversieel voorstel, willen we ook uw goedkeuring vragen om dat door te geleiden naar de commissie rijksuitgaven.

[0:20:05] Ik zie daar enthousiasme over. Dus dat gaan we

[0:20:09] dan volgende zaak is een appreciatie van de motie van het lid omtzigt over met duitsland optrekken over kwantitatieve criteria en overheid schulden

[0:20:20] geen voorstel dus niet controversieel

[0:20:23] dan een brief die eindigt op nummer twee en vijfentachtig fintec onderzoek

[0:20:29] geen voorstel niet controversieel. Dan gaan we naar het jaarverslag integriteit. Twintig, tweeëntwintig, enzovoort eindigt op tweeënzeventig

[0:20:37] geen voorstel niet controversieel dan de plenaire vergadering financial action task force

[0:20:43] eenennegentig

[0:20:45] geen voorstel niet controversieel dan een brief. Die gaat over de ontwikkelingen over het proces eventuele verkoop terreinen duitsland eindigt vier nul negen. Meneer van der lee wilde ik.

[0:20:53] De controversieel verklaard. Mag ik daar nog een korte toelichting op geven?

[0:20:57] Want is niet is niet agenda. Maar als je het heel.

[0:21:02] De commissie mag het wel en ik vind het toch even belangrijk om te zeggen dat dit gaat om een aanzienlijk staatsbezit van vele miljarden en het zou toch vreemd zijn als het zittende kabinet demissionair is daar een deal over sluit met duitsland en dat opzicht vinden wij dat dit controversieel verklaard zou moeten worden.

[0:21:21] Een helder inderdaad korte argumentatie. Ik kijk rond wie had met u eens is.

[0:21:27] Vier, vijf, zes.

[0:21:32] C. Ik ik zit te luisteren die microfoon zo raar. Zeven dat geen meerderheid is is niet controversieel. De volgende brief gaat over de volksbank eindigt op nummer vijfennegentig.

[0:21:44] Door.

[0:21:45] Geen voorstel niet controversieel. Er gaat nog een brief over de volksbank eindigt op tweeënnegentig

[0:21:54] geen voorstel niet controversieel dan de zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector eindigde vijfenveertig

[0:22:02] geen voorstel niet controversieel dan de volgende brief eindigde vierenvijftig speculatieve handel in landbouwgrond

[0:22:09] geen voorstel niet controversieel dan de advies aangevraagd studiegroep begrotingsruimte eindigde honderd vijfentachtig

[0:22:17] geen voorstel niet controversieel dan de ombuiging lijst twintig, drieëntwintig, honderd vierentachtig.

[0:22:24] De bezuiniging.

[0:22:26] Geen voorstel niet controversieel dan de publicatie van een fiscale maatregelen lijst. Twintig, drieëntwintig, honderd zesentachtig is het nummer

[0:22:34] eindigde nummer geen voorstel niet controversieel. En dan de laatste brief onder agendapunt achtentwintig die brief eindigt op honderd drieënnegentig gaat over het verslag van de financiële stabiliteitscomité d,

[0:22:46] ook geen voorstel, dus niet controversieel

[0:22:49] agendapunt negenentwintig is eigenlijk een beetje hetzelfde agendapunt. Achtentwintig. Maar dan met de andere ondertekenaars betekent dat ik er precies hetzelfde gaan doen als net. Dus ik loop gewoon al die brieven rustig door en let op wanneer u vinger op te steken. We beginnen met een brief die eindigt op het nummer twaalf, vijf zou meneer.

[0:23:06] Wellicht een punt van orde is het niet handiger als iemand aangeeft of ze een bepaalde brief controversieel willen vragen hoeft niet het hele lijstje zo door te lopen. Dat is wat we in andere procedurevergadering ook hebben gedaan. Dat gaat iets sneller.

[0:23:20] In theorie kan wat sneller gaan in theorie kan het ook niet sneller gaan we ons verwarrender is. Maar ik weet

[0:23:25] in prima om uitproberen. Dus dan gaan we gewoon een pagina dertien door en dan kijk ik rond of er iemand is die een brief of meerdere brieven op pagina dertien zou controversieel willen verklaren.

[0:23:38] Meneer als u krijgt gelijk, want dit ging heel snel inderdaad vaker

[0:23:43] inderdaad ik.

[0:23:47] Dit eind over zoiets. Agendapunt negenentwintig zijn we nog pagina veertien meneer mulder.

[0:23:54] Een aantal brieven. Voorzitter, moet ik die nu noemen of wilt u dan toch.

[0:23:58] Voor u doornemen. Ik kijk ik zag nog een vinger meneer heijne.

[0:24:02] Ik denk dat goed op deze pagina zeven even langslopen.

[0:24:05] Ik zie dat meneer dat ze zich kan voegen. We gaan het gewoon doen. We beginnen met een brief die eindigt op twaalf, negenenzestig over de btw.

[0:24:15] Nee, geen voorstel dan brief onderzoek naar gedifferentieerd verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Ik zie een aantal vingers. Ik ga je vertellen.

[0:24:24] De financieel.

[0:24:33] Geen meerderheid niet controversieel ambtelijk rapport aanpak fiscale regelingen honderd zevenenzestig.

[0:24:40] Nee! Niet continu o?

[0:24:47] Als u deze controversieel wil, dan moet u uw hand omhoog steken.

[0:24:51] Dat u er zelf ook voorzitter.

[0:24:55] Ja,

[0:24:57] Is een goede vragen. Meneer de kort. Dat dat doe ik wel.

[0:25:01] Had ik moeten zeggen aan beginnen dat ik hier ook als gewoon meestemmen.

[0:25:05] Daar zit ondertussen tellen.

[0:25:07] Vier van ben ik wel weer afgeleid van de vingers.

[0:25:12] Dertien is geen meerderheid niet controversieel

[0:25:16] beleids doorlichtingen. Artikel vijf van de begroting, de exportkredietverzekeringen.

[0:25:23] Mijn tweeëntachtig of brief met de eindigt op tweeëntachtig

[0:25:28] geen meerderheid niet controversieel toezegging gedaan tijdens het debat belastingplan twintig, drieëntwintig brief eindigt op honderd zevenenvijftig

[0:25:42] geen meerderheid niet controversieel.

[0:25:46] De volgende is stimuleringsbeleid, emissievrije personenauto s.

[0:25:55] Hetzelfde.

[0:25:56] Verhouding. Als ik goed scherp kijken.

[0:25:59] Dat is net geen meerderheid dan een substantiele minderheid, maar geen meerderheid niet controversieel antwoord op vragen van de commissie over no cure, no pay

[0:26:11] drie. Geen geen meerderheid

[0:26:15] niet controversieel pensioenvermogen van ondernemers in de statistieken.

[0:26:25] Een stuk of tien

[0:26:28] stuk of tien.

[0:26:30] Mag geen meerderheid

[0:26:33] niet controversieel. Tweede deel besluit twee wmo besluit algoritmes

[0:26:41] niemand dus niet controversieel en de inhoud pakket belastingplan. Twintig, vierentwintig.

[0:26:47] Had ik niet verwacht.

[0:26:50] Dat was agendapunt negenentwintig gaan we naar agendapunt dertig. Ik ga gewoon weer proberen op voorstel van meneer dassen agendapunt of pagina vijftien zijn er brieven bij waarvan iemand meneer.

[0:27:00] Mulder, een brief, slechts de tweede eindigde hulp. Twaalf, tweeënzeventig.

[0:27:09] Tussenrapportage toekomst toeslagen stelsel wil meneer mulder graag controversieel verklaren. Ik kijk rond wie daar mee eens. Is

[0:27:18] dit meneer van dijk ook maar.

[0:27:20] Vermoed ik zomaar.

[0:27:23] Maar dat brengt niet tot een meerderheid dus niet controversieel.

[0:27:28] Dat was pagina vijftien en tevens agendapunt dertig. Dat brengt ons bij agendapunt eenendertig, de recent ontvangen reactie van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid,

[0:27:37] Verzoek van de commissie financiën van de burger brief.

[0:27:41] Geen vingers. Dus dat is niet controversieel.

[0:27:44] Dan gaan we naar hoofdstuk. Vier van dit. Deze agenda betekent overzicht van de commissie activiteiten, zoals gezegd, die kunnen niet controversieel worden verklaard. We hebben net alle brieven die onder de commissie activiteiten hangen doorgenomen. Volgende week in de procedurevergadering gaan we naar de planning kijken. Dus ik wou eigenlijk naar het volgende agendapunt. Tenzij u nu iets mee wil geven aan ons ter voorbereiding op die procedurevergadering van volgende week. Mevrouw van dijk.

[0:28:11] Misschien is het heel ongepast. Maar ik probeer het maar gewoon mogelijke commissiedebat belastingen. Ik heb begrepen dat er minimaal aantal deelnemers zijn cijfers. Misschien zou het goed samen de dat er zo.

[0:28:22] En dat kan niet wachten tot de procedurevergadering. Volgende week kan iets afwijken van mijn ingezette agenda en ik kijk wie het enigszins met mevrouw van dijk. Wie steunt het om een schriftelijk overleg te.

[0:28:32] Van het commissiedebat, belastingdienst, dat vermogen.

[0:28:34] De heer omtzigt,

[0:28:37] Ook steun van orde van de heer om zich.

[0:28:39] Ja maar ik zie in ieder geval heel veel vingers.

[0:28:43] Ja.

[0:28:45] Prima. Bij deze besluiten we dat het commissiedebat belastingdienst van morgenochtend dat gepland was van tien tot één geen doorgang vindt in een zaal. Maar volgens de schriftelijke methode

[0:29:02] is het ok om de inbreng datum wel op morgen te houden, zodat we morgen begin van de middag. Meneer van der lely.

[0:29:08] Kijk van de vijf voorstel, want er zijn nog andere pvv is op hetzelfde moment als het debat. Dus het zou fijn zijn als de inbreng termijn iets later is.

[0:29:16] Ja

[0:29:18] oké. Vrijdag.

[0:29:22] Vrijdagochtend tien uur inbreng datum.

[0:29:24] Oké. Ik zie een aantal enthousiaste reacties. Dank voor de.

[0:29:29] Dan mevrouw van dijk,

[0:29:31] Agendapunt drieëndertig zijn commissiedebatten en dergelijke, die nog niet die wel die we wel wilden doen maar waar nog geen planning voor is er die verschuiven we ook gewoon naar volgende week. Dan kunnen we het daar met elkaar over van gedachten wisselen. Ben benieuwd of er dan ook met zoveel zijn.

[0:29:46] We gaan hoofdstuk zes. Dat zijn de brieven die zijn geagendeerd voor plenaire activiteiten. Wij gaan dus niet over de plenaire agenda hier. Maar we gaan wel over de brieven die daaraan gekoppeld zijn. Dus daarom neem ik die ook nu door, zoals u inmiddels gewend bent met vierendertig het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen.

[0:30:06] Ik zie daar geen voorstellen op. Dus als niet controversieel agendapunt vijfendertig is een brief die behoort bij de activiteiten van uber

[0:30:16] ook geen voorstel dus niet controversieel en agendapunt zesendertig is een brief die past bij de staat van de afhandeling van de toeslagenaffaire

[0:30:26] ook geen voorstel dus niet controversieel. En dan gaan we naar hoofdstuk zeven de overige geplande commissie activiteiten. Nogmaals dan gaan we het volgende week over hebben. Maar er zijn nog een paar dingen die voor volgende week gepland zijn, of eigenlijk een dat is een technische briefing morgenmiddag over de sterkere internationale rol van de euro.

[0:30:47] Er zijn genoeg mensen die gewoon ik zie we gaan gewoon doorgaan.

[0:30:53] Europa hoofdstuk acht

[0:30:57] agendapunt, achtendertig, aanhangige europese en internationale zaken

[0:31:03] heel mooie

[0:31:04] ding waard zijn. Allerlei dingen. We gaan gewoon door naar een beetje een vage nood of er een grote nood voor vragen titel van agendapunt. Agendapunt. Negenendertig zijn er macro economische ontwikkelingen in europees perspectief voor het twee brieven bij.

[0:31:19] Prima. Gaan we mee door niet controversieel agendapunt veertig is de eurogroep ecofinraad imf. Daar zit een brief bij.

[0:31:27] Geniet controversieel agendapunt. Eenenveertig zijn er reeds geplande schriftelijke overleggen over uw zaken. Dat zijn vijf zaken

[0:31:37] niet controversieel. Meneer van dijk,

[0:31:41] Die het laatste brief dus over de introductie nieuwe eigen middelen.

[0:31:46] Die wilde ik graag controversieel.

[0:31:49] De brief hun die van het fiche mededeling, besluiten en verordeningen introductie nieuwe eigen middelen ter beschikking stellen. Ik kijk even rond wie dat voorstel steunt.

[0:31:58] Dat is geen meerderheid is niet controversieel agendapunt. Tweeënveertig zijn er recent ontvangen brieven op u terrein.

[0:32:07] Dat zijn er een stuk of zeventien. Ik wou kijken of ik die ook in één keer door kan zetten.

[0:32:17] Meneer van dijk schudt. Nee, dat betekent, kan ik het niet doorzetten of heeft u een ander voorstel meneer van dijk?

[0:32:23] Nou ik heb problemen met al die brieven over de digitale euro. Die wilde ik ook controversieel

[0:32:29] want

[0:32:31] en nog een aantal brieven. Ik bedoel dus ik zou u per brief doen.

[0:32:36] Dan gaan we dat gewoon per brief doen. Het gaat rap genoeg vind ik dus u bent lekker bezig met elkaar. Dus daar gaan we gewoon doen. We gaan al die brieven onder agendapunt tweeënveertig stuk voor stuk doornemen beginnen we met voortgang implementatie nederlandse herstel vier en veerkracht plan

[0:32:53] geen voorstel niet controversieel om voorstel van meneer van dijk. Om die controversieel te verklaren.

[0:33:03] Maar het is geen meerderheid is niet

[0:33:09] de jaarlijkse informatiebrief dat de jaarlijkse informatiebrief risico's dnb en de nederlandse staat.

[0:33:15] Ja.

[0:33:17] Ik zie de vinger van meneer van dijk. Ik kijk wie zijn voorstel om dit controversieel te verklaren, steunt deze toch niet. Dan gaan we dus niet commercieel gaan we naar de toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat over de digital currency governance consortium. Ik denk dat meneer van dijk zijn vinger op gaan steken en ik vraag wie dit voorstel steunt.

[0:33:39] Nee, niet voldoende meneer van dijk. Om een meerderheid te behalen. Dan gaan we naar het voorlopige beoordeling je fan betaalverzoek roemenië.

[0:33:49] Geen voorstel niet controversieel voorstel jaarbegroting, europese unie,

[0:33:55] niet controversieel, verslag jaarvergadering europese investeringsbank

[0:34:00] niet controversieel nazending van de beslissen notaris bij de geannoteerde agenda van de eurogroep raad en ecofinraad in juli twintig, drieëntwintig

[0:34:10] niet controversieel fusieverordening s g ratingbureaus.

[0:34:16] Meneer van dijk stelt voor om dit controversieel te verklaren. Ik kijk rond wie dat voorstel steunt

[0:34:22] drie geen meerderheid niet controversieel, fiche richtlijn, voorstel, snellere en veiligere, vermindering teveel ingehouden, bronbelasting faster.

[0:34:30] De.

[0:34:31] Leuke afkorting daarvan geniet controversieel fiche digitale euro.

[0:34:37] Ik zie ik zie dat meneer van dijck dat controversieel verklaren.

[0:34:42] Vier geen meerderheid niet controversieel overzicht uitbetaling. Wie kan in van tweede kwartaal twintig, drieëntwintig

[0:34:52] geen voorstel niet controversieel voorlopige beoordeling horeca ritueel in van betaalverzoek italië

[0:34:59] geen voorstel niet controversieel, uitvoering van de motie van de leden dassen en slootweg over het in kaart brengen van europese middelen voor nederland

[0:35:07] niet controversieel

[0:35:09] antwoorden op vragen van de commissie over planning, bmc visie mogelijke voorstellen over nieuwe eigen middelen.

[0:35:14] Meneer van dijk stelt voor die controversieel te verklaren,

[0:35:19] maar geen meerderheid niet controversieel. Een derde aanvullende begroting raadspositie

[0:35:27] geen voorstellen niet controversieel antwoorden op vragen van de commissie over het visie verordeningen richtlijnen wijziging europese crisis, raamwerk voor bedanken,

[0:35:36] niet controversieel en als laatste op deze agenda de financiële risico's voor het nederlands herstel en veerkracht plan als gevolg van de demissionaire status van het kabinet en daarom mogelijk volgende controversieel verklaring.

[0:35:48] Ja.

[0:35:49] Controversieel. Ik zie dat de pvv-fractie daar een voorstel doet. Ik kijk rond. Ik zie geen meerderheid niet controversieel

[0:35:58] beste mensen daarmee

[0:36:00] aan het eind gekomen van deze extra procedurevergadering. Hartelijk dank voor uw constructieve medewerking en plezierige voortzetting van deze dag.