Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

[0:00:00] Dure vergadering van de vaste kamercommissie economische zaken en klimaat. Er staat weer een heleboel op de agenda

[0:00:07] voor de kijkers thuis en wellicht ook voor de kamerleden zelf zal ik toch nog eventjes iedereen

[0:00:12] benoemen die aanwezig is van de zijde van de kamer aan mijn linkerzijde voor de kijkers thuis en de rechterzijde, de heer anders namens de cda-fractie, de heer de jong, namens de d zesenzestig fractie, de heer van schie namens de vvd-fractie, de heer bauke, namens de d zesenzestig fractie, de heer thijssen namens de pvda-fractie.

[0:00:30] Dan gaan we daar aan de andere kant door de heer greving en de heer van de heer van wijngaarden namens de vvd.

[0:00:37] Fractie, heer boulakjar.

[0:00:39] Mevrouw dekker, abdulaziz, namens de d zesenzestig fractie, mevrouw kreuger namens groenlinks en tot slot de heer erkens namens de vvd-fractie. We beginnen direct met agendapunt één de regeling van werkzaamheden. Er is en inmiddels is de heer nijboer van de pvda-fractie ook aangeschoven. Er is één zaak binnengekomen van mevrouw van der graaf van de christenunie zei ze zelf niet en er is ook niemand anders van de christenunie. Maar het betreft wijziging van de naam en met gunst goed gebruikt voor een rondetafelgesprek.

[0:01:13] Maar goed gebruikt.

[0:01:13] We praten over dat het in een besloten gedeelte is, maar wellicht heeft niemand hier überhaupt problemen mee met het voorstel. Wat ligt u kunt het allemaal lezen. Dan hoeft ook geen besloten gedeelte te houden. Alleen gaan we dat niet uitspreken wat van de naamswijziging is. Maar ik zie alleen maar geknikt. Dus daarmee kan met het verzoek van de graaf ingestemd worden en houden geen besloten gedeelte fijn andere zaken van leden als het gaat om agendapunt. Één de regeling van werkzaamheden is niet het geval. Dan gaan we door naar de brieven lijst en die doen met paginas geweest. Pagina één

[0:01:49] pagina twee

[0:01:51] pagina drie.

[0:01:54] Meneer erkens van de vvd-fractie.

[0:01:57] Dat klonk teleurstelling, voorzitter,

[0:01:59] Ik was blij dat we progressie maakt. Maar.

[0:02:03] De zeventig.

[0:02:04] De twintig. Dat is een brief met betrekking de boete.

[0:02:06] Op terugleveren van elektriciteit bij van de bron. Wij zouden wel graag een schriftelijk overleg aanvragen over inderdaad wat er nu gebeurt op de naar zone markt maar zoetermeer energieleveranciers boetes minder vaste contracten gaan ze door een schriftelijk overleg met de minister erover en de inbreng datum over een week of

[0:02:24] denk ik.

[0:02:27] De heer ergens een van een specifiek over deze brief van zonnestroom producenten vereniging uit weesp.

[0:02:34] De aanleiding.

[0:02:34] Maar het zou een breder schriftelijk overleg moeten zijn over inderdaad de contractvormen boeteclausules en ga zo door van zonnepanelen bezitten de energieleveranciers een aantal nu in het nieuws geweest. De laatste week ook.

[0:02:45] In welke termijn.

[0:02:47] Drie weken.

[0:02:50] Mevrouw kreuger heeft hier een reactie op?

[0:02:53] Voorzitter, ik steun het voorstel denk dat het voor de volgende keer handig is als de heer erkens dat gewoon even bij de regeling van werkzaamheden aanmeldt dit om deze brief op te hangen. Is ietwat vreemd, maar ik steun wel het voorstel.

[0:03:07] Ik zie van andere geen reactie dan de heer. Anders is het aan het verwerken. Dat dat kan.

[0:03:14] Voorzitter,

[0:03:16] Ik laat de heer boulakjar. Ik laat.

[0:03:19] We dit punt of inmiddels. Ja, we hebben gekomen. Pagina drie.

[0:03:24] Wanneer erkens vraagt om een schriftelijk overleg, begrijp ik is het niet handig. Een suggestie om eerst een brief van het kabinet. Dit is een brief van delen. Een brief van het kabinet volgens aan de hand van die brief te bepalen of er aan de slag gaan met schriftelijk overleg, maar dat laat ik aan de heer.

[0:03:43] De heer erg erkens uw reactie op het verzoek of het voorstel van de heer boulakjar.

[0:03:48] Er is al een soort van briefje komen als en ik heb een tijd kamervragen ingediend erover. Het kabinet heeft al beantwoord en ook een eerste lijn vanuit hun kant aangegeven. Ik vind het nogal een stuk scherper mag ik vind een schriftelijk overleg daarmee wel gepast.

[0:04:02] Akkoord.

[0:04:04] Aldus besloten gaan we door op agenda of pagina vier

[0:04:09] en tot slot pagina vijf.

[0:04:13] Sommige mensen zie ik wakker schrikken. Maar ik neem aan dat hiermee agendapunt twee afgedaan is te gaan we door naar agendapunt drie de uitnodigingen verzoek tot aanbieding brandbrief bezorgde ambtenaren met betrekking tot uitvoering van aanpak van klimaat en ecologische crisis. Het voorstel is een petitie aanbieding die plaats zou kunnen vinden op drie oktober om kwart over één

[0:04:35] bezwaren. Ik zie geknikt dus heel goed. Dan gaat het ingepland worden

[0:04:42] via de commissie.

[0:04:44] Bezwaar,

[0:04:47] de heer erkens,

[0:04:48] De individuele leden over laten. Voorzitter.

[0:04:53] Het is op zich is het niet raar opzich om hier de petitie aanbiedt. Maar uiteindelijk is het dan alsnog een individuele leden om bij de petitie aanbieding aanwezig te zijn. Dus u kunt overwegen om dan er niet bij te zijn. Maar dan plannen we dat gewoon in, aldus besloten op drie oktober om kwart over één agendapunt vier. De uitnodiging van de gemeente grote voor groningen voor een werkbezoek met betrekking tot de warmte transitie.

[0:05:21] Begin oktober

[0:05:23] zou dat kunnen.

[0:05:25] Wellicht.

[0:05:27] Voorzitter van de heer boulakjar,

[0:05:31] Als ik groningen zie je dan sluit meteen aan en dat en misschien in combinatie met agendapunt vijf. Als daar een combinatie vier zijn we nu vier en vijf. Als daar een combinatie gemaakt kan worden. Dan heb ik interesse om dat te bezoeken.

[0:05:50] Ja maar op zich is logisch want het zijn buurgemeente inmiddels van elkaar. Dat weet ik als geen ander omdat het mijn geboortegrond is. Maar.

[0:05:59] Ik weet dat.

[0:05:59] De twee aparte organisatie zijn. Maar je kunt denken aan de ochtend deel.

[0:06:03] Ja. Opzich is dat. Ik kijk een beetje rond maar dan dan zal wel even straks bij het volgende punt geagendeerd. Goed geïnventariseerd moeten worden of er voldoende aanmeldingen zijn. Dus dat kunnen we dan en dan begrijp ik het goed is de leden zo met het geknikt zie van als wij beide zaken niet voldoende interesse is te gaan ze allebei niet doordat zonder consequenties tussen of samen of allebei niet begrijp ik.

[0:06:30] Ja

[0:06:31] oké. Agendapunt vijf de uitnodiging van de opgave regisseur dorpen aanpak voor de nationaal coördinator groningen mede namens de gemeente eemsdelta voeren bezoek aan de bouw hup in chaos weert en dat zou dan samenzijn met het vorige punt en dan de heer boulakjar heeft in ieder geval interesse, maar er zijn meer nodig. De heer nijboer vanzelfsprekend ook er zijn nog meer nodig. De heer van wijngaarden ook we hebben er nog eentje nodig.

[0:06:58] Ikzelf zou ook ik kan zelf ook.

[0:07:00] Met mevrouw beckerman die je niet. Mevrouw beckerman. Die slepen we erbij slepen erbij.

[0:07:08] Ongetwijfeld ongetwijfeld. Mevrouw beckerman is dan de er nog even samen te vatten voor agendapunt vier en vijf. Dat gaan we combineren. We zoeken naar de juiste moment met mevrouw beckerman, aldus besloten naar behoren, terwijl als het niet eens die heer nijboer, de heer boulakjar, de heer van wijngaarden en zelfs zal ik ook meegaan. Heel goed en voor het dan. Dat is dan wat staat voor het de zes. Dus voor eind oktober zal van zijn

[0:07:39] aldus besloten.

[0:07:40] Ik zou gaan voordat ik zou de griffier een beetje lastig kijk ik begrijp het ook qua planning laat ook wel een beetje.

[0:07:47] Ja nee maar als je ieder maar dat is evident. Als je nu voor de leden die hebben gezegd van ik ga graag media. Dan is natuurlijk vanzelfsprekend ook niet meer last minute afhaken. Dan gaan we het ook echt te organiseren.

[0:08:00] Voorzitter, even een punt dat hangt wel af van de datum et cetera.

[0:08:06] Daar is uiteraard. Daar zal rekening mee worden gehouden met leden die interesse kenbaar hebben gemaakt of dat past in de agenda's. Maar dat loopt via de griffie. Dat komt helemaal goed. Dan gaan we door naar agenda naar het onderdeel wet en regelgeving agendapunt. Zes voorstel van de wet van het lid van raan

[0:08:25] houdende wijziging van de klimaat werk. Klimaatwet gaat over klimaatwet. Één punt vijf. Het voorstel is om dit aan te melden voor de plenaire behandeling

[0:08:34] bezwaren.

[0:08:35] Geen bezwaren, aldus besloten agendapunt zeven wijziging van de wet milieubeheer en de wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn. Het het voorstel is om allereerst te bepalen of dit controversieel is of niet. Geeft wel mee dat het wel met de wetgeving te maken heeft.

[0:08:56] Dat is niet het geval. De om dit controversieel te verklaren. Dus dan is het voorstel de inbreng datum voor het verslag vast te stellen op vijf oktober om twee uur 's middags de heer erkens suggestie problemen mee.

[0:09:09] Daarna liever een week later want we hebben ook de inbreng datum voor de energiewet. Een aantal dagen van tevoren een week later zou kunnen.

[0:09:15] Volgens mij betere twaalf.

[0:09:17] Dat hier erkens voor. Prima. Ik zie geen bezwaren zijn uitstekend voorstel van de heer erkens, aldus besloten.

[0:09:25] Dan gaan we naar de stukken van de minister van ez k agendapunt acht instelling inkennisstelling, ontwerp bekendmaking, besluit, ontwerpvergunning en concept veiling regeling

[0:09:38] en het voorstel is dit te agenderen voor te zijner tijd te voeren. Commissie debat telecommunicatie

[0:09:46] geknikt aldus besloten

[0:09:49] agendapunt negen perspectief op de nederlandse economie. Het voorstel is om dit te betrekken. Bij de begrotingsbehandeling

[0:09:57] is iedereen het mee eens.

[0:10:00] Het eindigt de begrotingsbehandeling natuurlijk gewoon door

[0:10:04] agendapunt tien gaat over de bekostiging investerings voorstellen derde ronde naar zou groei fonds. Het voorstel is dit te agenderen voor het commissiedebat zouden groeistrategie op vierentwintig januari,

[0:10:17] dus niemand tegen, aldus besloten.

[0:10:20] De.

[0:10:21] Scenario's over de veiling agendapunt elf agenderen voor het te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, telecommunicatie. Ik zie geknik aldus besloten

[0:10:31] agendapunt twaalf advies van de heer wientjes over zoutwinning in twente. Het voorstel is om dit te agenderen voor het te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, mijnbouw, groningen,

[0:10:42] akkoord, agendapunt, dertien aanbesteden en derde landen voorstel te agenderen voor het te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, aanbesteden

[0:10:51] akkoord agendapunt veertien jaarverslag twintig, tweeëntwintig van het adviescollege toetsing regeldruk voorstel te agenderen voor te zijner tijd te voeren. Commissiedebat de regeldruk akkoord niet akkoord. De heer de jong.

[0:11:05] Ja, voorzitter, omdat ik toch hier veel over te kunnen zou ik eigenlijk willen vragen aan deze commissie of het mogelijk is om hier een schriftelijk overleg over voeren.

[0:11:14] En denkt aan een bepaalde termijn.

[0:11:15] De twee weken.

[0:11:17] Twee weken vanaf nu. Ik kijk even rond het voorstel van de heer de jong. Om hier de schriftelijke overleg over te hebben. Dat is vindt iedereen prima

[0:11:28] agendapunt vijftien mkb en de c o twee voetafdruk meeting te agenderen voor de te zijner tijd te voeren. Commissie debat ondernemen en bedrijfsfinanciering akkoord agendapunt zestien appreciatie voortgangsrapportage twintig, tweeëntwintig investor nel

[0:11:45] even eens te agenderen voor te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, ondernemen en bedrijfsfinanciering

[0:11:50] akkoord agendapunt zeventien voortgang snel internet, een uitvoering van de motie dekker, abdulaziz en leijten over de universele dienst te agenderen voor het te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, telecommunicatie, mevrouw dekker, abdulaziz,

[0:12:08] Ja voorzitter, misschien is het toch beter om een schriftelijk overleg hierover te voeren in plaats van te attenderen voor het debat, omdat beide indieners straks niet in de kamer zit.

[0:12:19] Liever een schriftelijk overleg dan een debat. Stelt u eigenlijk voor.

[0:12:25] Of allebei

[0:12:26] er wellicht allebei. Maar eerst schriftelijk overleg dat.

[0:12:31] En in en termijn waar denkt u aan twee weken ook twee weken vanaf nu.

[0:12:37] Ik kijk rond.

[0:12:39] Nou dat heeft unanieme steun. Mevrouw dekker-abdulaziz. Dus dat gaat in gang gezet worden. Dan gaan we naar het agendapunt achttien investor nel integrale benaderingswijze van de risico dragend kapitaal en subsidie.

[0:12:55] De agenderen voor ik te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, ondernemen en bedrijfsfinanciering, de heer de jong.

[0:13:00] Ja. Voorzitter, ook met een deel van deze commissie heel vaak gehad over subsidies en de moeilijkheden die het mkb hebben om aan financiering te komen, gezien het feit dat het volgende commissiedebat te ondernemen en bedrijfsfinanciering nog geen datum heeft, zou ik voor willen stellen om hier ook een s over te houden.

[0:13:19] De heer aan zul je iets over zeggen?

[0:13:22] We zien nu al drie zoons voorbijkomen kijken druk komen dadelijk op agendapunt achtenzeventig. Daar staat het voorstel over de debatten die we gaan voeren en inplannen. Dus je die wel uit. Helemaal uitkleden en bij die laatste is ook voorstellen dat staat nog een tweeminutendebat

[0:13:37] gepland ondernemen en bedrijfsfinanciering dat we die daar meenemen

[0:13:41] in plaats van een partij zo.

[0:13:43] De heer.

[0:13:46] De heer anders uw microfoon en dan de heer de jong,

[0:13:49] Ja. Voorzitter, er twee minuten debat heb ik ook scherp. Maar dit gaat echt over in personeel en dan voornamelijk over hoe zij kijken naar de integrale benaderingswijze. En juist die zou ik wel graag willen verdiepen. En als die er allemaal is helder. Ik ook wel vragen om eens een feitelijke ronde. Maar een zo zou echt mijn voorkeur hebben.

[0:14:06] Dan kijk ik gewoon even rond het verzoek van de heer de jong. Om hier ook een essay over te hebben ook weer wat zijn twee weken ook weer vanaf nu dan wordt de deadlines worden een heel veel.

[0:14:15] Dezelfde dag. Voorzitter, het mag ook echt een week later wel fijn zijn om dit wel te behandelen.

[0:14:19] Ja ik snap wat u zegt de heer anders zul je als toch nog een nieuwe opmerkingen over.

[0:14:25] Want als wij als ik even kijk naar agendapunt achtenzeventig staat commissiedebat ondernemen en bedrijfsfinanciering ingepland moet worden.

[0:14:33] Daar zit regeldruk om. Er zit ook inderdaad de financiering onder moeten we niet het debat gaan inplannen in plaats van allerlei losse zo kan organiseren.

[0:14:42] Ja dat is natuurlijk ook een suggestie. De heer de jong. Wat we hebben straks nog inderdaad dat we de planning doornemen en dat ook de commissie aan te geven van wat vinden we het belangrijk dat willen we in ieder geval voor het zes nog voeren als debatten en we kunnen ook voorstellen dat mocht blijken dat dat dit debat. Wat de heer anders nu voorstelt dat het niet meer plaats kan vinden voor het verkiezingen dat we dan weer even terug ploegen naar dit agendapunt achttien en dan weer wel voorstellen om zo van te maken. Misschien is dat de werkzaam aanpak.

[0:15:12] Ja. Voor zover je kunt draaien en u gelijk dit punt vragen of de commissie in kan stellen met een zo, maar als het voorstel van de heer mijn huis een meerderheid haalt dan vervalt dat. Want ik snap heel goed dat.

[0:15:22] Daarnaast doen we het zo. Dan is het ook afgehandeld oefenen. Dan komen we misschien terug maar dan vervalt het verzoek tot de zon en volgens mij zag ik verder niet veel bewegingen. Dus vooralsnog een er en mogelijk komen we bij agendapunt achtenzeventig op terug. Gaan we naar agendapunt negentien evaluatie sbs vierde kwartaal tweeduizend, drieëntwintig te agenderen voor het te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, innovatie akkoord agendapunt twintig integrale voortgangsrapportage steunpakket. De heer van strien over de agendapunt negentien nog extra genoeg.

[0:15:53] Feitelijke vragenronde willen in aanloop naar dat commissiedebat. Over het punt achter.

[0:15:59] Sorry. Negentien excuses van de aangezien staat nu een iso en dan negentien een feitelijke vragen. Ik kijk naar de leden.

[0:16:08] Dat is opzich vindt iedereen prima termijn. Heeft u daar gedachten wijn.

[0:16:13] Laten we de drie weken van maken, hebben we niet al die zoontjes s in dezelfde wijk.

[0:16:18] Drie weken helemaal goed gaan we door naar agendapunt twintig. Ik heb dat al uitgesproken en het voorstel was te agenderen voor de te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, ondernemen en bedrijfsfinanciering

[0:16:31] akkoord agendapunt eenentwintig monitor betaaltermijnen overheid twintig, tweeëntwintig en rapport over publiek toezicht op werd verkorten. Wettelijke betaaltermijn tot dertig dagen het voorstel te agenderen voordat te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, ondernemen en bedrijfsfinanciering akkoord

[0:16:48] agendapunt tweeëntwintig commerciële radio resultaten veiling landen landelijke radio vergunningen te agenderen voor het te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, telecommunicatie, akkoord

[0:17:00] agendapunt drieëntwintig programma vermindering regeldruk ondernemers voorstel te agenderen voor het te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, regeldruk, kort

[0:17:09] agendapunt vierentwintig rapport financiële beoordeling van de denver en f projectvoorstellen,

[0:17:16] nationaal groeifonds, projectvoorstellen

[0:17:19] te agenderen voor het commissiedebat. Nationale groei strategie, op vierentwintig januari, vierentwintig akkoord agendapunt voor de heer de jong.

[0:17:29] Ja. Voorzitter, collega's, boulakjar attenderen. Maar ik las iets te snel over agendapunt drieëntwintig geen want daar staat vermindering regeldruk ondernemers en hebben net afgesproken dat we een eerder punt meenemen in iso. Ik zou eigenlijk willen vragen of dit mee kan in de esso die net is afgesproken.

[0:17:51] Ja dat is agendapunt. Veertien en drieëntwintig. Die worden dan betrokken bij hetzelfde schriftelijke overleg.

[0:17:58] Ja.

[0:18:00] Agendapunt vierentwintig hebben gehad. Agendapunt vijfentwintig staat op deze agenda. Maar die had eigenlijk op de commissie van digitale zaken moeten staan. Dus die behandelen hier en die komt er ook op te staan of heeft er al op gestaan. Dus die gaan we hier verder niet meer behandelen. Agendapunt zesentwintig centraal informatiepunt mobiele bereikbaarheid één één twee

[0:18:19] te agenderen voor het commissiedebat, telecommunicatie,

[0:18:24] kort

[0:18:26] agendapunt zevenentwintig evaluatie, ministeriële regeling en beleidsregels van het cbs te agenderen voor te zijner tijd te voeren. Commissie debat, marktwerking en mededinging.

[0:18:37] Ook akkoord

[0:18:39] gaan we naar punt achtentwintig. De beantwoording vragen de commissie over de veel honderd thema inzicht in de regionale verdeling fondsen van het ministerie van economische zaken en klimaat.

[0:18:50] Om dit voor kennisgeving aan te nemen,

[0:18:53] vindt iedereen prima

[0:18:55] stand van zaken nationaal programma, verduurzaming industrie agendapunt negenentwintig te agenderen voor het commissiedebat verduurzaming industrie op vijf oktober

[0:19:05] akkoord

[0:19:07] agendapunt dertig toekenning opschaling vijftien publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs te agenderen voor het te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, innovatie ook akkoord agendapunt eenendertig reactie op verzoek commissie over de brief van de nationale winkel raad inzake detailhandel en territoriale leverings,

[0:19:27] leverings beperkingen te agenderen voor de te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, ondernemen en bedrijfsfinanciering

[0:19:34] akkoord agendapunt tweeëndertig reactie op verzoek commissie over de stand van zaken onderhandeling in maar stad en gesprekken griekse overheid te agenderen voor het te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, telecommunicatie. Ook akkoord gaan we naar agendapunt drieëndertig voortgangsrapportage programma vermindering regeldruk ondernemers voorstel te agenderen voor het te zijner tijd te voeren. Commissiedebat over regeldruk.

[0:20:00] De jong, en ook hier zou ik de commissie willen vragen om dit mee te nemen. Het esso over veertien en drieëntwintig.

[0:20:07] Dan wordt dat dus veertien, drieëntwintig, drieëndertig

[0:20:12] allemaal hetzelfde esso en ik zie instemmend geknik gaan we naar agendapunt vierendertig evaluatie plan subsidieregeling nationaal groeifonds te agenderen voor het commissiedebat naar hetzelfde groei strategie op vierentwintig januari, vierentwintig. Dat is akkoord agendapunt vijfendertig bevindingen op het acm jaarverslag. Hierbij moet eerst bepaald worden of deze brief controversieel is of niet iemand dit controversieel verklaren. Dat is niet het geval. Dan is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:20:43] Dat vindt iedereen prima. Dan gaan we naar zesendertig reactie op advies van de verkenner zoutwinning twente te agenderen voor het te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, mijnbouw groningen

[0:20:53] helemaal goed.

[0:20:55] Dan gaan we naar de stukken voor de minister van

[0:20:57] stukken van de minister voor klimaat en energie agendapunt zevenendertig voortgang ontwikkeling, transportnet voor waterstof te agenderen, voor te zijner tijd te plannen, commissiedebat, waterstof groen, gas en andere energiedragers.

[0:21:13] Ik weet niet wat het betekent. De heer thijssen dus wel een vraag of er thijssen.

[0:21:20] Sorry. Het ging net even snel en ik had een vraag over negenentwintig.

[0:21:25] Een hele hele de pagina verduurzaming industrie.

[0:21:30] Verduurzaming industrie en het gaat erover dat dit mini dat de minister demissionair is, maar dat zowel in die brief heeft aangekondigd dat ze maatwerk afspraken wil maken en ik zou wel een brief van de minister willen over hoe ze omgaat met het feit dat zei demissionair is, maar wel heeft aangekondigd dat ze nog maatwerk afspraken maken.

[0:21:47] Dus ik wil weten hoe die twee tot elkaar verhouden en dat is een informatieverzoek. Ik zou dat graag doorgeleiden naar de minister

[0:21:54] dit.

[0:21:54] Was opzich wel mooi geweest, zoals mevrouw kreuger ook al eerder zei van het bij de regeling was was aangegeven, maar verzoekt dus eigenlijk en een brief over nu demissionair. Dus hoe ze toch die maatwerk aanpak uitgaat te rollen.

[0:22:11] De heer heel precies precies in de brief kondigde aan dat zijn nog afspraken wil maken met private bedrijven met grote bedrijven. Maar ze is er ook demissionair en ik denk dat het belangrijk is dat wij van de minister horen van oké we hebben niet controversieel verklaard als kamer. Want we vinden het belangrijk dat klimaatbeleid doorgaat, maar we willen wel graag weten van ja gaat deze minister. Nou als het demissionair is allerlei contract te sluiten met grote bedrijven. Hoe ziet zij dat dat informatieverzoek. Dat heb ik en dat wil ik graag naar de minister glijden en dan kunnen we daar op vijf oktober over debatteren.

[0:22:41] Helder amhaouch cda,

[0:22:44] Ik probeer een beetje een plek te geven. Want er is inderdaad niet controversieel niet controversiële. Het kabinet ogen en daar komt een debat kun je van alles over vragen

[0:22:53] en om nu iets te vragen dat het kabinet demissionair is. Maar volgens mij is die heeft de camera de uitspraak gedaan kabinet

[0:23:00] ga gewoon je werk doen en dan hebben we het over. Dus ik vind een beetje lastige vraag ik tuurlijk. Je kunt altijd een brieven vragen naar

[0:23:08] dat kan altijd maar de brief vind ik niet geplaatst in deze wat de kamer besloten dat het niet. Controversiële.

[0:23:16] Dus u steunt het verzoek niet van de heer thijssen komt het op neer.

[0:23:20] Ik ga ook niveau liggen, maar wel we proberen wel in die context te plaatsen. Ik vind het wel belangrijk is, want anders blijven vanuit één invalshoek. Elke keer zeggen. Dus dit is demissionair. Wat gaat de minister doen. De kamer heeft de minister. Ga door. Dat is de stelling dat de heer thijssen daar anders over denkt, dan weten we wel.

[0:23:40] De heer bauke zag ik ook even ze misschien dat hij nog ander zicht erop werpt.

[0:23:46] Dankjewel. Voorzitter. Ik ik snap de vraag van de heer thijssen, maar volgens mij is dat waarom we wel of niet onderwerp controversieel hebben verklaard. Dus ik ik ga met de heer amhaouch hierin mee dat toen is het besluit genomen. We gaan door met dit onderwerp. Wij hebben een debat over dit onderwerp en je kunt het hele debat gebruiken om de minister te bevragen over hoe ze omgaat met het invulling geven aan de maatwerkafspraken. Dus ik ik zou zeggen dit is niet nodig om zo'n brief.

[0:24:16] De vragen dus wat u betreft geen brief. De heer erkens en ik zie ik probeer eerst even het rondje. Dan is logischer kunt u misschien op meerdere collega's reflecteren leren erkens.

[0:24:29] Voorzitter, ik sluit me aan bij de woorden van de heer osterhaus en bouwen hierin wat misschien wel zou kunnen is, omdat de laatste brief wij een aantal maanden terug was dat de minister misschien een stand van zaken brief een kochten sturen, zodat er wel de laatste informatie voor debat hebben misschien een goede.

[0:24:41] De oplossingen.

[0:24:43] Oké, mevrouw kreuger.

[0:24:47] Ja. Ik denk het is zo dat er deze brief niet controversieel verklaard. Het is alleen wel het zijn privaatrechtelijke afspraken door een demissionair minister dus ik vind het logisch dat we vragen gewoon naar wat de juridische status. Nu is van hebben. Hoe werkt dit op het moment dat je nu die overeenkomst te sluiten.

[0:25:06] Volgens mij is dat de informatievoorziening.

[0:25:09] Ja, er zijn ook meer feitelijk is een beetje in het verlengde van wat de heer erkens zegt

[0:25:15] maar goed ik zal wel eventjes. Ik ga nu eerst allereerst want de heer thijssen zegt.

[0:25:21] Die brief hebben wij niet controversieel willen verklaren dat er heel veel in staat en er is heel veel uitzoekwerk waar het ministerie en de minister mee bezig is. Dat is hartstikke hard nodig om de klimaatdoelen te halen en industrie te verduurzamen. Maar het moment dat de minister zegt nu welk privaatrechtelijke afspraken gaan maken. Dan heeft het volgens mij wel betekent is dat dit kabinet gevallen is dat dit een demissionaire minister is en het kabinet is wel demissionair en wij als camera's en niet demissionaire en daarom is het. Laat ik de woorden gebruiken van mevrouw kreuger wil ik graag weten van die minister van gooien ben demissionair van plan die maatwerkafspraken echter gaan tekenen. En wat betekent dan het feit dat demissionair. En wat betekent dat juridisch? Die duidelijkheid zou ik graag willen. Dat informatieverzoek zou ik graag willen doen voor het debat. En dan gaan we het debat daar verder.

[0:26:04] We praten.

[0:26:06] En wat de heer erkens zij die die middenweg kunt u zich daarin vinden.

[0:26:11] Ik wil altijd weten hoe het hoe de laatste stand van zaken is, maar het gaat me vooral over de juridische punt van gaat in deze demissionaire minister dadelijk maatwerkafspraken sluiten met die bedrijven en wat is dan de juridische status van die afspraken. Want ze moet zich wel realiseren dat ze demissionair.

[0:26:27] Ik merk vooral dat laatste gedeelte dat daar wat ongemak zit in in de commissie over het wel of niet. Demissionair en moet gewoon continueren. Ik er is ik ik denk dat het toch maar gewoon dan. Maar het handigst is. Het verzoek van de heer thijssen heeft nu iedereen gehoord. Heeft er nu twee keer toegelicht. Ik kijk er toch even breed rond bij de leden van wie het verzoek steunen.

[0:26:52] Nee dan ja ik zie gewoon niet. Ik zie toch bij de fractie van het cda vvd en d zesenzestig daar geen geen steun voor de zon heeft het geen niet.

[0:27:00] Dan gaan we weer.

[0:27:02] Woensdag wel steun voor de update brief van de heer erkens,

[0:27:06] Nou dan de update brief. Die komt dinsdag gevraagd worden. De heer ergens.

[0:27:12] Misschien want want volgens mij wat mijn ongemak zullen inderdaad. Er zijn veel dingen die een demissionair kabinet en ook gaat doen als je iets in controversieel verklaard die ook juridisch bindend ziet subsidie verstrekt, dan is hij ook bindend een rechtmatige status. Daarom vind ik het raar om dat aspect hier uit te lichten. Dat je in die stand van zaken brief verduidelijking vraagt wat naar de juridische status is van het drie stappen om tot een maatwerkafspraken te komen. Gewoon feitelijk. Daar ben ik niet tegen want we kunnen debat betrekken. Maar dan heeft niet naar andersoortige status. De andere juridisch bindende besluiten is dat misschien een weg die voldoende informatie voor de heer thuis voor debat geeft die aan de andere kant dan niet een bepaalde kant op duwt vorige week over gestemd hebben.

[0:27:52] Ja nee maar goed. Deze uiteindelijk wel. We moeten ook doorgaan met agenda, want anders. Er is nu een besluit genomen. Er komt een update brief en vervolgens is natuurlijk een debat op vijf oktober naar alle gevraagde vragen gesteld kunnen worden aan de minister. We gaan door naar agendapunt achtendertig. Daar waren we al aangekomen evaluatie, wet elektriciteit en drinkwater best neem aan de eilanden te agenderen voor het commissiedebat klimaat en energie, algemeen op zeventien september drieëntwintig akkoord

[0:28:22] negenendertig ontwerp programma energie hoofdstructuur te agenderen voor het commissiedebat energie systeem twintig, vijftig en kernenergie op dertien september.

[0:28:32] Ja iedereen goed

[0:28:35] want we gaan ze de volgende agendapunt hebben ook allemaal betrekking op concept nationaal plannen, energiesysteem agendapunt veertig attenderen. Bij het eerder genoemde commissiedebat energiesysteem twintig, vijftig en kernenergie akkoord. Eenenveertig voortgang voorstel werd collectieve warmte te agenderen voor het commissiedebat klimaat, energie, algemeen akkoord,

[0:28:56] agendapunt tweeënveertig appreciatie van de amendementen en de gewijzigde moties tijdelijke wet klimaatfonds betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel tijdelijke wet klimaatfonds

[0:29:06] akkoord agendapunt drieënveertig de zonder brief

[0:29:10] te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen. Commissiedebat, elektriciteitsnet, energie, infrastructuur en de rest. Mevrouw kreuger.

[0:29:19] Zou die niet

[0:29:20] dan ook bij datzelfde debat als punt eenenveertig geagendeerd kunnen worden,

[0:29:27] Mira op dus te betrekken bij het commissiedebat op zeventien september

[0:29:33] de zonder brief heeft iemand daar bezwaar tegen tegen.

[0:29:37] Volgens mij. Ik zie niet nu iemand zwaaien of signalen afgeven dat ze bezwaar tegen hebben. Dus uw verzoek wordt gehonoreerd, zullen we toch wel de heer boulakjar.

[0:29:48] Maar even.

[0:29:49] De vraag. Voorzitter, want ik heb de term zonder brief. Die ken ik ook vanuit de commissie debat klimaatakkoord gebouwd gebouwde omgeving kan natuurlijk wel zo zijn dat deze zelfde brief ook bij dat debat betrokken wordt, of alleen bij dit debat

[0:30:02] zonder is een brief gezamenlijke brief van de minister, de jonge en de heer jetten. Dus

[0:30:08] hoe zit dat.

[0:30:11] Maar goed dus dat loopt dan via de binnenlandse zaken commissie zeg maar. Ja en maar dit is bij de ez commissie is een brief agenderen voor voor een commissiedebat. Anders blijft het elke keer maar maar terugkomen, maar het is het verzoek van ik weet niet. De heer ergens. Ik ook centrum. Maar het is inmiddels afgedaan.

[0:30:30] Voorzitter, ik ga niet de complex maken.

[0:30:31] Ik woon aan het einde.

[0:30:33] Daarom en na twee debatten om te ruilen. Voor mij wil mevrouw kreuger de zone brieven inderdaad juist wel een behandelen de komende weken. Dus ik weet niet wat er verwijzen is voor de volgordelijkheid hierin, maar we kunnen natuurlijk ook beslist zoals een ander debat, een commissiedebat nog inplannen en een debat vervangen dat brieven overgebracht worden misschien handig op het einde.

[0:30:51] Want.

[0:30:52] We gaan wij de agendapunten achtenzeventig sowieso even de planning doornemen voor de komende komende week. Maar in principe is de conclusie van de commissie dat we deze betrekken bij het debat op zeventien september in plaats van te zijner tijd in te plannen debatten, elektriciteitsnet en daarvoor is dus we gaan heel snel door naar agendapunt vierenveertig terugkoppeling klimaatconferentie aruba te agenderen voor het commissiedebat klimaat en energie op zeventien september akkoord. Dan gaan we naar vijfenveertig adviesrapport e. U zijn het vliet bord klaar met james te attenderen voor het commissiedebat climate energie even eens op zevenentwintig september drieëntwintig akkoord zesenveertig stand van zaken subsidieregeling c o twee vrij regel naar vermogen te agenderen voor te zijner tijd in te plannen. Commissiedebat, elektriciteitsnet, energie adres

[0:31:45] akkoord zevenenveertig evaluatie energie, innovatie, instrumenten en herijking en en ip is te agenderen voor het commissiedebat, klimaat en energie, algemeen op zevenentwintig september. Dat is ook akkoord. Achtenveertig geactualiseerd onderzoek naar de business case van zonnepanelen in de huursector te agenderen voor het commissiedebat, klimaat en energie op zevenentwintig september akkoord negenenveertig instemmingsbesluit, burger, forum, klimaat en energiebeleid voor kennisgeving aan te nemen

[0:32:16] akkoord vijftig kabinetsreactie in de uitkomsten van de evaluatie van de energie investerings aftrek de eieren te agenderen voor het commissiedebat klimaat en energie op zevenentwintig september akkoord, eenenvijftig nadere uitwerking bijmengverplichting groengas te agenderen voor te zijner tijd te plannen, commissiedebat, waterstof groen, gas en andere energiedragers akkoord tweeënvijftig reactie op verzoek commissie over gevolgen niet behandelen wijziging van de wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Allereerst gaan bepalen of dit controversieel is of niet? Wie wilt het controversieel verklaren? Niemand? Dan is het voorstel deze te betrekken bij de behandeling bij het wetsvoorstel. Dat is logisch. Gevolg agendapunt. Drieënvijftig appreciatie onderzoeksstrategie

[0:33:07] ik ze met betrekking tot publieke belangen eerst bepalen of dit controversieel is? Wil iemand dat

[0:33:14] niemand dan te agenderen voor het commissiedebat? Mijn mark marktverordeningen ritueel markt energie op vier oktober. Dat is dan een logisch gevolg. Vierenvijftig toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over het wetsvoorstel voor de energiewet voor kennisgeving aan te nemen, vindt ook iedereen goed. Dan gaan we door naar de stukken van de staatssecretaris van ez k vijfenvijftig voortgang gebied proces olie, winning schone beek te agenderen voor te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, mijnbouw en groningen, de heer van wijngaarden.

[0:33:51] Misschien ook om u te helpen. Voorzitter, zou ik willen voorstellen om vijfenvijftig tot en met zesenzestig

[0:33:57] akkoord te geven en dan dat commissiedebat. Mijnbouw ik toch dat er ook al een datum voor gepland was,

[0:34:03] Dan kunnen we dat ook helpt mij zeer. Maar ik kijk even rond kan iedereen met het verzoek leven. Dat is het geval tot en met zesenzestig, want het gaat allemaal te attenderen.

[0:34:15] Wij zijn wij.

[0:34:19] We moeten even goed op blijven letten want agendapunt negenenvijftig. Die hadden we er dan even tussenuit. Want het is weer een ander voorstel.

[0:34:26] Ja.

[0:34:29] Maar voor de rest is het kan iedereen daarmee leven. Dus dan gaan we nu naar negenenvijftig en daarna gaan we direct door naar zevenenzestig, negenenvijftig. Want de rest is dus aldus besloten en akkoord bevonden door de commissie agendapunt negenenvijftig wet, markt en overheid en de woningbouwopgave betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de mededingingswet in verband met aanpassing van de bepaling over markt en overheid

[0:34:56] akkoord.

[0:34:59] Dan gaan we al die andere agendapunten zijn reeds akkoord bevonden, zijn we bij agendapunt zevenenzestig stand van zaken in gebruik, namelijk stikstof installatie zuidbroek twee. Allereerst bepalen of dit controversieel is. Dat is niet het geval dan het voorstel dit even eens te agenderen voor het commissiedebat. Mijnbouw, groningen. Dat is een logisch gevolg agendapunt. Achtenzestig onderzoek knmi nauwkeurigheid zes seismisch meetnetwerk

[0:35:28] wil iemand dit controversieel verklaren? Dat is niet het geval. En dan gaan we dit even eens attenderen bij het commissiedebat in groningen

[0:35:38] agendapunt negenenzestig. Jaren verslag tno, twintig, tweeëntwintig delfstoffen en aardwarmte in nederland wil iemand die controversieel verklaren. Dat is niet het geval. Gaan we het toevoegen aan het commissiedebat. Mijnbouw, groningen agendapunt zeventig regeling waardevermeerdering woningen, gaswinning groningenveld. De waardevermeerderingsregeling wil iemand dit controversieel verklaren? Dat is niet het geval. Dan wordt dit even eens

[0:36:07] toegevoegd aan commissiedebat. Mijnbouw en hierzo. Het is toch wel even goed om te benoemen dat dit en voorrang betreft

[0:36:16] en

[0:36:17] het had eigenlijk bij het onderdeel wet en regelgeving gemoeten. Maar goed. Het is nu hier ook al behandeld en de reactie termijn is tot vijf oktober.

[0:36:31] Commissiedebat, hulpverleners,

[0:36:36] Ja maar dat komt straks over de planning van wanneer we het debat hebben dan gaan we door naar agendapunt eenenzeventig betreft de stukken van de andere bewindspersonen de afschrift van de brief aan de eerste kamer over de uitspraak in hoger beroep over het verstrekken van de tozo een uitkering voor levensonderhoud aan een in andere lidstaat woonachtige in nederland gevestigde zelfstandige ondernemers. Dit is voor kennisgeving aannemen. Dat vindt iedereen goed gaan we naar agenda, naar het blok europa agendapunt tweeënzeventig verslag van de formele energie raad van negentien juni drieëntwintig te agenderen voor de commissiedebat energieraad op van zeventien oktober. Op elf oktober zou het commissiedebat zijn. Dat vindt iedereen goed agenda punt drieënzeventig verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele energieraad van elf en twaalf juli jongstleden

[0:37:33] te agenderen voor het even eens eerder genoemde commissiedebat, energieraad op elf oktober

[0:37:40] akkoord agendapunt vierenzeventig verslag, informele energieraad elf, twaalf juli, twintig, drieëntwintig te agenderen voor het commissiedebat energieraad op elf oktober

[0:37:50] akkoord.

[0:37:51] Dan gaan we naar agendapunt vijfenzeventig. De lijst van nieuwe e. U voorstellen

[0:37:56] dat zijn er.

[0:38:00] Vier.

[0:38:03] Daar heeft niemand wat over. Dan is dat ook akkoord en dat was ook ter informatie.

[0:38:08] Dan gaan we naar agendapunt zes en zeventig eindverslag uur rapporteurschap, hervorming, elektriciteitsmarkt, meneer erkens

[0:38:18] akkoord en dan wordt het verder betrokken bij de behandeling over de hervorming één elektriciteitsmarkt

[0:38:24] agendapunt zevenenzeventig. We zijn inmiddels bij de beloften overige stukken voorstel voorbereidings groep, mijnbouw, groningen ten behoeve van het debat planning.

[0:38:33] Dat is ter bespreking. Er zit er twee bespreekpunten. Hierin stemt de commissie in met het voorstel van een voorbereidings groep. Mijnbouw groningen voor de planning van de commissiedebatten,

[0:38:44] de heer nijboer,

[0:38:46] Ja voorzitter, ik zit echt te springen om een groningen debat en de collega's ook als je ziet hoeveel brieven. We hebben gehad, dan is het ook veel dus naar volgende week zijn de algemene beschouwingen. Dus dan kan ik niet maar het lijkt me wel lang duren. Nu het presidium heeft besloten om ook het reces weer naar voren te halen voor de verkiezingen om een helemaal dan pas in december misschien pas na de kerst daarna weer over te spreken. Kort en bondig voorstel zo snel zo snel mogelijk groningen debat. En dan nog een de laatste weken voor de verkiezingen. Dan kunnen we alles zoveel mogelijk als deze kamer meenemen. Dan zijn we maanden het reces zullen zien wanneer de nieuwe.

[0:39:20] De kamer er weer naar toe komt.

[0:39:21] De achtentwintig september is dan.

[0:39:24] Is dan nog een laatste weken.

[0:39:29] Eigenlijk want het verzoek is deze datum die in zijn dus dus nog een dus achttien september. Daar bent u mee eens. Ik neem aan dat bijna iedereen het daar wel mee eens is. Maar om dan dus nog eerder dan zeven december.

[0:39:41] Mede namens mevrouw kreuger. Mevrouw beckerman.

[0:39:44] Mevrouw kreuger. Mevrouw beckerman vinden dat ook in van.

[0:39:47] Ik zou zeggen achtentwintig september. Heel goed. We hebben nu een hele reeks brieven en laten we dan gewoon daarna even kijken van wat is er aan brieven. En als het nodig is, plannen we uiteraard een commissiedebat. Maar ja, dit gaat over commissiedebat.

[0:40:03] Ja, we hebben natuurlijk sowieso in de procedurevergadering dat ze steeds de planning bespreken. Maar goed. Dit is natuurlijk wel een gehoord wenste ik kan me voorstellen. Groningen komt die veel veel aan bod. Maar in ieder geval sowieso besluit tot het debat op achtentwintig september doorgaat, dan kan er al veel besproken worden. Het voorstel van de heer van wijngaarden vindt u dat afdoende om dan weer in een procedurevergadering te benoemen.

[0:40:27] Dat is niet ons voorstel omdat ja weet je ik er sowieso vind ik brieven van de regering niet per se leidend voor want ik een debat. We hebben namelijk een situatie in groningen en ik vind het heel lang als je van zesentwintig oktober tot zes december. En dan nog een keer begint te plannen met die dan wordt het na de kerst en groningen staat niet stil. Dat hebben als eerste gezegd heeft kabinet ook gezegd.

[0:40:50] Dus ik hecht wel aan een debat in in de laatste week van de kamer nog over groningen, zodat dan de laatste dingen door deze kamer nog besproken kunnen worden. Mevrouw beckerman en mevrouw kreugel doen.

[0:41:00] Ja. Het is heel goed. U stelt hij gewoon voor de laatste week oktober voor de verkiezing zesenzestig nog een extra commissiedebat over groningen. Ik kijk gewoon rond. Ja dat kan altijd dat dat is bekendheid kan altijd ervan afgehaald worden toevoegen op belastingen in het wordt wat lastiger. Ik kijk even rond naar de collega's. Het verzoek van in nijboer is helder. De heer a mouth.

[0:41:22] Onder potlood in de agenda zetten is opzich is op zich goed, maar ik ben wel eens met mijn dan moet er wel brieven onder zitten want dan kun je elke maand natuurlijk iets iets in debat over plannen. Achtentwintig september komt er eentje en ik dat er voldoende gelegenheid doen dan doen we er nog eentje voor het reces.

[0:41:39] Ja maar dat is ook precies.

[0:41:41] Ja.

[0:41:42] Dit verzoek van de heer nijboer,

[0:41:44] Je kunt ik normaal voor wij commissiedebatten als er ook voldoende weer brieven liggen om die te bespreken. Dan kun je niet zeggen van ik weet niet of de brieven liggen. Wij willen per se een debat. Zo is niet zo was weer functioneren.

[0:41:59] De heer nijboer, ook naar een.

[0:42:01] Dunkt dat ik ben met mevrouw mulder was ik voorbereidings groep en toen hadden wij hebben een soort ritme van die maar door de verkiezingen recessie en de kamers is dat ritme een beetje in de war geraakt, waardoor elke zes weken ongeveer een debat. En nu is de vraag doe je dat najaar zeg maar twee keer een beetje kort op elkaar. Laatste week september. Ik had liever deze week of volgende week gehad. Maar de algemene beschouwing en doe je er een oktober nog een keer of theorie het helemaal naar december of zelfs over het reces in mijn voorstel is daarvoor en dat is niet heel contrair met wat de voorbereiding bij de vijf en zes debatten per jaar zonder dat de brieven waren en ik stel gewoon voor. Laten we dat nou gewoon doen want anders.

[0:42:37] De heer bos, hil,

[0:42:39] Nee, het is en het kan altijd afgehaald worden. Volgens mij. Ik zie nu de heer anders ook knikken. Hiervoor. Dan wil ik toch nog even van de heer.

[0:42:45] Jaar, voorzitter,

[0:42:48] Als het gaat over die die termijn van zes weken. Dat was voor het plenaire debat groningen naar aanleiding van de parlementaire enquete commissie. Dat was zes weken prima. Volgens mij we daarna ook in die voorbereiding groep gezegd dat is dat hoeft niet per se zes weken het kans gerust één keer in de drie maanden. Ik voel er wel voor om acht, acht september het debat te gaan houden, met alle onderliggende brieven en ik kijk als het nodig is dan plannen we een debat kunnen ze ook geregeld hebben. Maar ik wil ook gewoon dat de staatsssecretaris vooral in groningen aan de slag is om het beste van gewoon eens te realiseren. Dus achter de september het debat en kijkt de heer nijboer ook andere. Als het echt nodig is, dan komen we bij elkaar en plannen zo snel mogelijk een debat in dat kunnen we gewoon onderling beslissen.

[0:43:32] Dus kort en bondig geen steun voor het verzoek van de heer nijboer om nu al een debat in te plannen. Eind oktober

[0:43:38] de volgens mij zeer van wijngaarden op dezelfde lijn.

[0:43:42] Dat was mijn lijn.

[0:43:43] Daarom de ongewijzigd check nog even jaar. En dan concludeer ik dat er nu in deze zoals we hier zitten er dan geen meerderheid is voor het verzoek van in nijboer. Het debat van acht september staat en mocht er aanleiding voor zijn om de laatste week van oktober nog een extra commissiedebat over groningen mijnbouw te hebben, dan zal het ingepland worden en dan heeft dat steun van de leden die hier zitten. Het tweede beslispunt is om in te stemmen met het benoemen van het lid verder van het cda-fractie als lid van de voorbereiding schroeven in plaats van het lid agnes mulder inmiddels geen lid meer is van de kamer. Dat is akkoord. Anders is voert

[0:44:21] dan

[0:44:23] gaan we naar agenda punt achtenzeventig. Dus ik zei steeds achtenzeventig. Maar dat was een ik bedoelde eigenlijk een ander punt waar in alle planning stond. Maar goed, in ieder geval agendapunt achtenzeventig voorstel voorbereiding op economische zaken ten behoeve van de indeling titels van commissiedebatten. Dit is ter bespreking, maar het is eigenlijk het enige beslispunt is of de commissie instemt met het voorstel van de voorbereidings groep economische zaken voor de nieuwe indeling en titels van de commissiedebatten.

[0:44:54] Dat is het geval, dan is aldus besloten agendapunt negenenzeventig overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstel er dertig leden debat en nog commissiedebatten ez k.

[0:45:06] Het voorstel om te bepalen welke geplande en ongeplande commissie activiteiten voor het verkiezingsproces moeten plaatsvinden. Ik heb dus bij herhaling naar het punten achtenzeventig verwezen. Maar dat bedoelde ik dus agendapunt negenenzeventig mee. Nou volgens mij is het het eerste stuk over aangemelde wetsvoorstel denk ik niet zoveel opmerkingen over. Dat kunnen we volgens mij wel zo laten staan. Dertig leden debat hetzelfde. Wat belangrijker is waarschijnlijk centrum de geplande commissie om iets over te zeggen de geplande commissiedebat, de wetgevings en nota overleggen. Nou het

[0:45:42] het van dertien september. Dat gaat gewoon door.

[0:45:46] Maar voor de rest is het gewoon eventjes. Ik kan het in één keer langslopen. Maar misschien kunnen ook sommige leden zeggen van nou dit wel of dit niet eerder. Applaus.

[0:45:57] Voorzitter, u zien achtenzeventig. Het voorstel van de voorbereidings groep is aangenomen. Daar zit bij een commissiedebat mkb ondernemen en bedrijfsfinanciering we ook regeldruk. Wat de heer de jong net aangaf, maar ook in financieringsinstrumenten. Mijn voorstel zou zijn om geen zo te doen. Mijn commissiedebat hierover dus over regeldruk financieringsinstrumenten. Eigenlijk is het mkb ondernemen en bedrijfsfinanciering en dat in te plannen op twaalf oktober in plaats van toerisme. Het debat hebben we ook direct een datum.

[0:46:29] Dan kan het wat mij betreft het toerisme debat is het voorstel voor direct na het reces of na het reces met de nieuwe kamer met een nieuwe kamer. Dan slaan we twee vliegen in één klap kunnen al die er, zoals in alle. We hebben een datum.

[0:46:45] Geen esch oost en regeldruk op twaalf oktober innovatie over toerisme na het reces. De heer de jong.

[0:46:53] Deze.

[0:46:54] Meer zo. Ja, voorzitter, goed punt van de heer huis. Ik ik kan instemmen. Dat zou eigenlijk betekent dat de s zie ik heb gevraagd over punt veertien, achttien, drieëntwintig en drieëndertig in festival regeldruk betrokken zouden kunnen worden bij het commissiedebat, onderneming en financiering. Volgens mij ook dezelfde minister aan tafel zitten is een heel goed voorstel vinden en dan zou ik ook voor zijn om het debat toerisme te verplaatsen tot de nieuwe kamer. Er is.

[0:47:23] Ja die komt er gewoon op de rol. De heer van strien.

[0:47:27] Zou je anders kort mogen vragen toe te lichten waarom hij dit dan nog volg. Het verkeer. Zeshonderd is ook alles aan gelegen eigenlijk om mkb zo'n breed mkb debat over de financiering et cetera te houden. Direct als in elke kamer is. Laat hem ook meteen gewoon in die debatten in die een belangrijke mijn telefoon.

[0:47:44] Voorzitter, we hebben juist met de hele tijd de discussie gehad over allerlei zo die we nog voor de verkiezingen willen. Er was een zo regeldruk en financieringsinstrumenten kun je het debat houden.

[0:47:55] Daar zijn we hier dan nog. Dat zou dan en dan verplaats je toerisme wordt eigenlijk voor het verkiezingsresultaat dat verplaatsen weg. Heb je tijd blok.

[0:48:06] Ja. Het is het is de efficiency slag is al de iso s die we net hebben besloten om die te houden met twee of drie weken die komen dan volgens mij zo goed allemaal in die komen allemaal te vervallen. En dan hebben we het debat regeldruk op twaalf oktober en het debat toerisme naar het reces. Ik zie links en rechts geknikt heer van strien kunt u daarmee leven.

[0:48:27] Flexibel.

[0:48:28] U bent flexibel. Dat is nou dat is heel fijn. Dat is hebben toch weer een mooie efficiency slag weten te realiseren debat toerisme is na het reces en verder nog andere zaken die erin staan. De heer de jong.

[0:48:46] Ja. Voorzitter, dat toerisme debat wat we dan na het reces gaan plannen. Ik zou graag willen vragen aan deze commissie of dat een verbreed kan worden naar toerisme en recreatie.

[0:48:56] Toerisme en recreatie is een beetje overigens.

[0:49:01] Mijn leven, sorry,

[0:49:06] Ik kijk toch eens een verzoek tussen. Ik wilde wel even dat een serieus naar gekeken wordt.

[0:49:12] Die de jonge vragen om kort toe te lichten wat hij dan precies bedoelt met recreatie,

[0:49:18] De heer de jong,

[0:49:20] Ja. Voorzitter, dat heeft doen blijken dat er al meer dan een jaar niet over de onderwerp toerisme gesproken. Dat is ook de reden waarom mijn partij gevraagd had om dit onderwerp op de agenda te zetten en wat we hebben gezien, is naar aanleiding van dit debat over toerisme dat er ook veel vragen kregen uit de recreatieve sector die zeggen van wij willen in breder perspectief praten over toerisme en daarom vraag ik deze commissie om het te verbreden naar toerisme en recreatie het ook een volwaardig debat over het toch belangrijk onderwerp kunnen hebben.

[0:49:46] Ja, maar we moeten uiteindelijk wel een beslissing nemen hierover verzoek. Ik zie toch niet teveel bezwaren en volgens mij kan het de commissie er wel mee leven dat het debat toerisme, recreatie wordt wat na het reces plaatsvinden en uiteindelijk is het ook weer aan een nieuwe kamer hoe ze daar invulling aan gegeven.

[0:50:04] Verder nog over wat gepland is. De heer.

[0:50:07] Werken,

[0:50:08] Ja. Voorzitter, het debat op negenentwintig september het algemene klimaat en energiedebat. Ik zou het graag willen uitbreiden, ook met in combinatie met het commissiedebat elektriciteitsnet, energie, infrastructuur en de rest want er zitten ook een aantal brieven bij die ook in de huidige problematiek best wel actueel zijn lijkt mij, gezien de het stroomnet zal ik graag dan behandelen in het debat al vijf uur. Ik staat.

[0:50:31] Helder bezwaren tegen

[0:50:34] dus niet het geval krijgt. Steun dan de rest blijft dan zo staan. Gaan we nog even naar het onderdeel geplande technische briefing ronde tafelgesprekken hoorzittingen en bouw.

[0:50:48] De heer mevrouw kreuger.

[0:50:50] Mevrouw krijgen.

[0:50:52] Nou ik had een vraag over

[0:50:57] de kop. De klimaattop en het nederlandse inzet daartoe waar we dat nog met de minister kunnen bespreken. Komt dat op een energieraad kun je dat attenderen of kunnen we zeggen dat we bijvoorbeeld de energieraad van elf oktober dat we die daarover laten gaan.

[0:51:15] Klopt dat niet qua timing.

[0:51:18] Dat is een logische plek omdat daar.

[0:51:20] Dat te bespreken

[0:51:23] wordt. Er wordt in de milieuraad. Dus je moet ook

[0:51:30] dan krijgen.

[0:51:32] Ja, maar het is natuurlijk wel zeg maar de minister van klimaat en energie die volgens mij delegatieleider op dit punt is. Dus lijkt me handig dat die dan ook met de commissie daarover praat.

[0:51:46] Wellicht wordt ook ingefluisterd. Het verstandig is om een brief te vragen en dan die brief ook weer te agenderen of te betrekken bij dat debat. En dan kunt u alle input die we willen meegeven. Ook in dat debat aankaarten.

[0:52:01] Ik wil best wel brief vragen maar normaliter deelt de minister van de nederlandse inzet met de kamer of daar hoeven we niet om te vragen. Ik wil best een vraag hoor

[0:52:09] voor.

[0:52:14] Dat zal zo zijn. Maar wat voor de commissie belangrijk is dat je voor elf oktober. Als het debat is dat je natuurlijk die die duiding hebt van de minister. Dus ik zou als ik de commissie was, zou ik in ieder geval dat verzoek in ieder geval meegeven aan de minister om voor elf oktober willen we die brief over de inzet van van nederlandse op te kopen, zodat we daar op het commissiedebat op elf oktober met elkaar van gedachten kunnen wisselen en goed beslagen ten ijs kunnen komen.

[0:52:41] Wat een fijn voorstel bij.

[0:52:44] Nou, dat ze het voorstel van mevrouw kreuger en de heer bakker wilde nog iets aan toevoegen.

[0:52:49] Ja voorzitter wel ik ik vind dit een goede oplossing. Ik denk dat het goed is om met de minister de inzet voor de klimaattop te bespreking. Daar kun je die energieraad goed voor gebruiken. Ik ik zou het wel te kijken. We zitten we zitten vrij vol met debatten zelf dacht ik voordat dit voorstel door mevrouw kruger gedaan werd, hebben we dat debat over de energieraad ook echt nodig. Nu hebben gezegd dat is nuttig dat debat te voeren. Maar het debat marktordeningen ritueel markt energie kan er wat mij betreft uit en die die kan na zeg maar in de in de nieuwe kamer periode gehouden worden omdat als ik zo kijk, zijn het flink wat debatten op klimaat energie terrein.

[0:53:31] Mij helder debat op vier oktober eruit marktverordening return markten. Energie heeft dat steun.

[0:53:40] Dat is het geval. Dus dan wordt dat debat geannuleerd en zal dat na het reces opnieuw geagendeerd worden.

[0:53:48] Andere nog dan. Ik heb het volgende blok aangekondigd. Dan gaan we dat nu echt doen over de technische briefing ronde tafelgesprekken, wat vooral van belang is, is ook nog eventjes om te kijken naar de bijeenkomsten op veertien september. Dat is natuurlijk al heel snel tot overmorgen technische briefing wetenschap zoets energiewet en een rondetafelgesprek. Energiewet is tuurlijk een verzoek van de kamerleden. Sommige leden die er ook zitten. Die hebben zich aangemeld. Maar dat is niet genoeg. Dus ik hoef niet meer naar de heer erkens en mevrouw kreuger te kijken. Neer. Thijssen is ook allebei. Maar er zal toch echt meer nodig moeten zijn. Wellicht de heer bouw kan of iemand anders van de d zesenzestig fractie die daar aanwezig kan zijn.

[0:54:34] Van het cda.

[0:54:38] Want anders moeten we nu concluderen dat dat het dat we dat gaan annuleren vanwege te weinig aanmeldingen.

[0:54:44] Ja.

[0:54:46] We hebben het over de technische briefing water, wetenschap sousse, energiewet en rondetafelgesprek energiewet dat ze allebei op veertien september overmorgen van in principe het hele blok b dan zoet van half twaalf tot tot vier.

[0:55:01] Ja is wel twee verschillende dingen en het is

[0:55:09] nee die is de heer ergens.

[0:55:13] Voorzitter, kijk het is wel twee opmerkingen aan de commissie zijn wetenschappers hebben we de hele zomer een wetenschappers toets uitgevoerd en een vakantie daarvoor opgezet. Het collega's de oproep wiiien doen om na die sessie te komen. Want we hebben er zelf om verzocht als commissie ben ik zou zelf wel voorstellen als je toch drie en vier partijen hebben de honderd daarvoor gewoon door te laten gaan, omdat het schriftelijk overleg plaatsvindt. Maar dan met uw goedkeuren. Voorzitter, omdat misschien sommige partijen nog inderdaad na afloop kunnen kijken. De stukken kunnen benutten en ga zo door. Ik denk dat het wel goed is voor onze informatiepositie.

[0:55:43] Ja. In de wetenschap toets dat die die briefing. Die is ook maar uren van half twaalf tot half één. Maar goed we hebben nu de heer boswijk is er dan bij

[0:55:57] mee maar gesprek.

[0:55:59] Ik niet.

[0:56:05] Voorzitter,

[0:56:05] Ik zou heel graag bij zijn. Maar ik heb vergadering binnenlandse zaken. Dus kijk naar de overkant.

[0:56:16] Ik bedoelde meer oké dus dan doen we dus jaar de baas is. Tuurlijk. Het is niet voor niets dat we die regels hebben van minimaal aantal leden. Maar goed als de commissie dus ook zeker met de opmerking van de heer erkens over de wetenschap toets. Ik snap ook wel dat het heel bijzonder. En misschien komt er alsnog een extra lid, waardoor we wel met voldoende leden zijn.

[0:56:37] Maar dan kijk ik wel nog eventjes heel goed rond en eisen bij dan is nou dan is het cda ook aanwezig.

[0:56:46] Heel goed. De andere zaken zijn er nog. We zijn vanaf zevenentwintig september rondetafelgesprek her en der wat gesprekken zijn dingen waarvan

[0:57:00] wat lastig is of niet.

[0:57:03] Ja wat wat ingepland is goed. Dat is in principe gewoon ingepland. Dus we gaan dat organiseren. Ik zie geen vingers is dan blijft het zo staan. Dan komt nog het te zijner tijd in te plannen. Commissiedebat, de wetgeving overleg en nota overleggen waar dus ook geen datum voor staat, is ook een hele trits aan debatten die al op de rol staan en ik denk dat het onmogelijk is om al deze debatten te houden. Nog voor het voordat de verkiezingen reces begint. Ja

[0:57:32] ik weet niet willen sommige geleden opmerking over plaatsen van wat in ieder geval plaats moet vinden wat hun betreft voor het verkiezingsproces. Mevrouw.

[0:57:41] Ik zou het commissiedebat fossiele subsidies heel graag plaats gaat vinden.

[0:57:46] Ja, er zijn natuurlijk wel de stukken nog voor nodig. Maar dat is in ieder geval

[0:57:53] andere.

[0:57:55] De heer loor, te besluiten nadat er een stuk hebben op die pvv,

[0:57:59] Voorstellen. Uiteraard komt ie dan op de op de pvv. Maar dat is misschien wel dat sommige geleden al kunnen zeggen van ja iets iets. Dat is niet meer die dat we dit nu nog gaan bespreken.

[0:58:11] Daar komt het op de lange waar maar goed ik heb mevrouw kreuger is duidelijk andere zijn wat meer timide daarin de heer.

[0:58:21] Ik kan meegaan in het voorstel van de heer erkens. Laten we eerst even kijken wat er binnenkomt een stuk en bij de volgende pvv besluiten wat te doen.

[0:58:30] Ja.

[0:58:32] Feitelijke vraag

[0:58:46] net vorige week bij het mondelinge vragenuurtje heel expliciet toegezegd een bepaald aantal stukken die komen en die komen als het goed is. Dinsdag aankomende dinsdag op prinsjesdag. En als ik dan deze hele lijst zie dan is er een onderwerp waarvan ik denk ja dat lijkt me goed om nog voor het verkiezingen zes, een debat over te voeren en dat zijn die fossiele subsidies. Dus en ik neem aan dat de griffie moet plannen.

[0:59:13] Ja nee maar uw opmerkingen zijn helder. We gaan door.

[0:59:18] Dat toch de heer r,

[0:59:20] Andere nog. Maar ik hoef niet het debat perse in te plannen. Maar de situatie op de gasmarkt. De leveringszekerheid voor de komende winter staat ook hierop. Ik denk inderdaad dat debat inplannen misschien krap, maar is het mogelijk om vanuit de commissie in verzoek door te geleiden om in stand van zaken brief voor de komende winter. Want die wel misschien kunnen besluiten om een zouden of te voeren als die brief.

[0:59:38] Die voldoende is steunen.

[0:59:40] En wanneer wilt u die brief?

[0:59:43] Ik kijk er een reële tijd is. Maar.

[0:59:45] Jaren.

[0:59:46] De twee weken. En als dat niet lukt, dan horen.

[0:59:48] Wel.

[0:59:49] Ja. Twee weken op een paar dagen wordt niet gekeken.

[0:59:54] Een aantal weken wel een paar dagen niet.

[0:59:57] Oké. Dat is helder over commissiedebat gasmarkt, leveringszekerheid verder laten we het laten we het zo ik ik heb niet het gevoel dat er nog iets komt van sommige geleden om te zeggen dat absoluut wel of dat absoluut niet. Dan gaan we door naar de reeds geagendeerd en betrokken stukken agendapunt tachtig tot met vijfentachtig zijn er opmerkingen over. Dat is niet het geval. Dan zijn we bij de rondvraag is verder niet iets aangemeld voor de rondvraag en ook niemand maakt aanstalten om dat te doen en het besloten gedeelte is niet meer aan de orde. Want daar heeft u reeds mee ingestemd en daarmee is deze procedure ten einde gekomen. Ik dank u hartelijk fijne avond en tot de volgende.

[1:00:36] De heer.