Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Afscheid van het lid Vestering (PvdD)

[0:00:00] De orde is het afscheid van collega vestiging

[0:00:08] en zoals te doen. Gebruikelijk lees ik haar afscheidsbrief voor en ook welkom aan de familie van collega's vestiging. Fijn dat jullie hier aanwezig zijn en kijken naar je moeder.

[0:00:21] Lieve mensen alle eendjes zwemmen in het water, maar niet de acht miljoen eendjes in de vee-industrie in nederland.

[0:00:28] Ze voelen pas voor het eerst water wanneer ze ondersteboven aan hagen onder water worden getrokken in een elektrocutie bad.

[0:00:36] De eenden, of beter gezegd, de kuikens zijn er zeven weken oud. Zo begon ik mijn maidenspeech. Tweeëneenhalf jaar geleden geen ego's maar dieren horen centraal te staan bij de partij voor de dieren.

[0:00:49] In al mijn werk heb ik altijd aandacht voor gevraagd. De stemlozen, de meest kwetsbare

[0:00:54] de dieren die een korte ellendig leven in ziekmakende aantallen opgesloten zit in de stallen om vervolgens op een industriële manier in moordend tempo aan het einde te komen.

[0:01:05] De dieren die onderweg naar het slachthuis vaak dan pas voor het eerst daglicht zien buitenlucht ruiken. De wind voelen

[0:01:11] dieren die worden gebruikt als bezit rechteloos, puur en alleen voor de lekkere trek.

[0:01:16] Er zal een dag komen dat wij hier als samenleving met schaamte op terugkijken, want ook wij mensen zijn voelende empathische wezens.

[0:01:24] Er is niemand in deze zaal die een huisdier aan zou willen doen wat dieren in de vee industrie wordt aangedaan en dat is maar goed ook.

[0:01:31] Maar waarom mag het bij dieren in de vee industrie wel? Het is hoog tijd dat deze cognitieve dissonantie een plek krijgt in onze wetten en de eerste stappen. Hiervoor zijn nog gezet in een belangrijke wijziging van de wet dieren toen mijn wetswijziging een meerderheid haalde en zo het begin maakte van het einde aan de bio-industrie,

[0:01:51] een wet die het op elkaar proppen van duizenden dieren zonder daglicht verbiedt. Maar hen die ruimte geeft om hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen in de buitenlucht,

[0:02:00] zodat alle varkens in de modder kunnen rollen kuikens een stokpaardje kunnen nemen en kalfjes gewoon bij hun moeder kunnen blijven. Werd die niet-medische lichamelijke ingrepen verbiedt, zoals het afbranden van krulstaartjes van varkens of het ontroerde van koeien een wet die eisen kan stellen aan de brandveiligheid van stallen om een einde te maken aan de afschuwelijke aantal stalbranden en de vele slachtoffers daarvan.

[0:02:23] Dat kon alleen met steun van jullie.

[0:02:26] Dank je wel.

[0:02:28] Ik heb bijna alle kamerleden leren kennen als mensen die graag het leven van dieren in de vee industrie willen verbeteren. Op de steun van velen kon ik en de dieren vaak onvoorwaardelijke rekenen. Andere hadden soms iets meer moeite met verandering maar zagen wel dat verandering nodig is.

[0:02:43] Het gebeurde vaak dat ik voorstellen een diervriendelijke meerderheid haalde in deze tweede kamer en daar ben ik mijn collega's dankbaar voor de tijden veranderen en ik hoop van harte dat ook na de verkiezingen partijen moedige keuzes durven te maken om de jaarlijks zes honderd miljoen dieren in de vee industrie in nederland te helpen.

[0:03:01] Ik kijk met trots terug op negen jaar werk als partij voor de dieren volksvertegenwoordiger. Ik denk met veel liefde aan al mijn dierbare collega's, met wie ik zo ontzettend fijn heb samengewerkt, in het bijzonder

[0:03:14] elke donna. Iris en falco. Jullie waren mijn rots in de branding

[0:03:20] met een glimlach denk ik terug aan de vele gezellige momenten met de lhv woordvoerders

[0:03:25] tom van kampen

[0:03:26] derk boswijk tjeerd. De groot pieter grinwis sandra beckerman. Joris thijssen en laura bromet

[0:03:32] kamerleden en de democratie leunen op al die mensen die dit belangrijke werk mogelijk maken. Heel veel dank daarom aan alle mensen die ons ondersteuning bieden binnen de tweede kamer, maar ook daarbuiten.

[0:03:43] Veel dank aan alle dierenbeschermingsorganisaties. De deskundigen die zich sterk maken tegen gevaarlijke landbouwgif en zoönosen en de vele natuurbeschermers activisten, organisaties en wetenschappers die planten en dierenrijk willen beschermen tegen het mensdom

[0:03:59] en tot slot

[0:04:00] mijn lieve familie. Mijn man, maar vooral mijn geweldige prachtige kinderen.

[0:04:06] Dat betekenen dat ik niet alleen kon voorlezen voor het slapen gaan omdat mama op haar hoge hakken dieren ging redden,

[0:04:13] zodat ik later wanneer mij de vraag gesteld wordt. Mama.

[0:04:17] Wat deed je toen de wereld voor miljarden dieren afschuwelijke plek was. Ik kan zeggen ik kon de wereld niet veranderen.

[0:04:24] Maar ik heb geprobeerd voor deze dieren een wereld van verschil te maken.

[0:04:28] Vandaag neem ik geen afscheid. Het is een tot ziens. De partij voor de dieren zal altijd mijn partij blijven, maar voor nu zal ik mijn strijd voor de dieren met onverminderde kracht elders voortzetten. Zolang er slachthuizen bestaan zo goed voor de dieren en elkaar leonie vestering.

[0:04:48] Ja

[0:05:03] ja.

[0:05:05] Beste leonie je verlaten tweede kamer op de valreep van nieuwe verkiezingen en je hebt daar je persoonlijke redenen voor die je onlangs tijdens een plenair debat heb toegelicht.

[0:05:16] In tweeduizend, eenentwintig, lid van de tweede kamer en daarvoor was je vijf jaar statenlid in de provincie flevoland en werd in tweeduizend achttien ook raadslid en fractievoorzitter in almere.

[0:05:27] De rode draad in je politieke carrière is gericht. Denk dat iedereen dat wil weten inmiddels dat het voorlezen van deze brief. Maar op een beter leven voor de dieren. Nu mag dat voor een kamerlid van de partij voor de dieren natuurlijk geen verrassing zijn

[0:05:41] voor jou is de partij voor de dieren dan ook de enige partij die echt opkomt voor de meest kwetsbare in de samenleving kwetsbare die hun stem niet letterlijk kunnen laten horen. Maar je geeft hen een stem.

[0:05:52] Zo zette je in de provincie in voor de dieren van de oostvaardersplassen en zorgt voor een verbod op wilde dieren in circussen vanuit je rol als directeur van de dierenrechtenorganisatie wilde dieren de tent uit.

[0:06:06] Voor jou was het kamerlidmaatschap een manier om landelijke dierenleed te kunnen aanpakken vanuit wetgeving en beleid en dat heb je de afgelopen twee jaar ook met heel veel passie en tomeloze inzet gedaan.

[0:06:18] Je maidenspeech stond in het teken van eendjes en je afscheidsbrieven refereerde daar ook aan.

[0:06:23] Want alle eendjes zwemmen in het water. Maar stelde jij niet te acht miljoen eendjes in de vee-industrie.

[0:06:30] Het is een van de vele voorbeelden waar jij je hard voor maakte. Want vanuit de portefeuille landbouw, natuur en waterkwaliteit. Hield jij je bezig met landbouwgif stikstof natuur en de bio-industrie.

[0:06:42] Je maakt het de bewindspersonen niet makkelijk en had altijd een scherp antwoord of treffende interruptie paraat

[0:06:49] en hier was effectief.

[0:06:52] Veel van je voorstellen vandaag ook nog zo schrijf je konden rekenen op een diervriendelijke meerderheid van de tweede kamer. Het laten mooie kant van het camerawerk zien waar meerderheden gevonden worden en steun soms uit onverwachte hoek komt.

[0:07:07] Het meest trots ben op de aanpassing van de wet dieren waarmee dieren meer wettelijke bescherming krijgen tegen stalbranden en niet gefokt kan worden als er uitzonderlijke omstandigheden zijn.

[0:07:16] Maar het allen trots ben je op je noeste werk om dieronvriendelijke stallen en dieronvriendelijke ingrepen te verbieden

[0:07:23] dat dieren op de eerste plaats aan werd tijdens de aankondiging van je vertrek ook duidelijk toen ik ter voorbereiding op dit moment de aankondiging van je vertrek ook nog even terug keek viel me op hoe professioneel en gedreven je eerst nog weer twee moties indienden voordat het hoge woord eruit was

[0:07:40] en dat is knap want ik weet dat afscheid van de kamer zwaar valt

[0:07:44] en de goede verstaander worden misschien wel aankomen. Want je zou toch een beetje weemoedig

[0:07:49] en dan de laatste motie.

[0:07:51] Beste leonie ik rond af.

[0:07:53] Nu er eerder dan verwacht een einde komt aan je kamerlidmaatschap zul je je strijd op een andere manier voortzetten. Ik wens je alle goeds voor de toekomst. En verder wat op je pad mag komen. Dankuwel.

[0:08:10] Ja

[0:08:11] ik schors de vergadering voor een enkel moment en u kunt afscheid nemen van leonie vestering in het restaurant. Ik schorst vergadering van enkel moment.

[0:13:19] Ik heropende vergadering. Aan de orde is de regeling van werkzaamheden die aan de kamer mee dat de fractie van de partij voor de dieren.