Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[0:00:00] Van ginneken van d zesenzestig

[0:00:02] kandidaat is voorgedragen wordt

[0:00:05] en daar mogen we zo ook over stemmen als commissie. Ik zal eerst even een vier willen vragen wie stemgerechtigd is van de aanwezigen. En dan instemmen. Ja.