Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering VWS

[0:00:01] Ja dat is tijd. Goedemiddag. Welkom bij de procedurevergadering van de vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport.

[0:00:11] Wij beginnen met de regeling van werkzaamheden en hebben een tweetal verzoeken.

[0:00:16] Het eerste verzoek is van mevrouw van der laan en ik vermoed dat u dat zelf wil toelichten. Nee.

[0:00:24] Het verzoek helder. Voorzitter, er is na een plenair debat goedgekeurd, maar omdat we nu in tijd knel komen, wil ik het graag omzetten in een commissiedebat voor het verkiezings reces,

[0:00:36] Als er meneer mohandis.

[0:00:40] De inhoudelijke steunen ging daar gaat mijn opmerking niet veel meer indirect of dat betekent dat we dat er iets bij krijgen. Nog voor de verkiezingen aan commissiedebatten of dat het

[0:00:50] in plaats van gaat. Ik hoop niet het laatste maar ik weet even niet wat eigenlijk.

[0:00:56] Dit zal ik eerst eerste antwoord op geven. Ik wilde eerst aan de commissie vragen inderdaad of of die instemmen met verzoek mevrouw van der laan. Om het om te zetten. Als dat zo is, dan wilde ik eigenlijk de rest bij agendapunt vierenveertig bespreken, namelijk want dat is de planning van alle commissiedebatten en er zitten nog wat meer

[0:01:15] uitdagingen in. Als ik het zo mag noemen. Dus ik ga niet garanderen dat er bovenop komt.

[0:01:22] Maar dan moeten we daar even over hebben hoe we dat gaan plannen en dan kunnen we er een poging wagen meneer.

[0:01:29] Volle steun hebben we straks met vierenveertig verder over.

[0:01:32] Mevrouw werner zag ik ook nog. Het is goed.

[0:01:37] Dan wordt uw verzoek omarmd. En dan gaan we het agendapunt vierenveertig kijken hoe we dat gaan klooien.

[0:01:44] Dan nog een verzoek van mevrouw tielen.

[0:01:48] Ja, we hebben best wel veel debatten in debatje over dure geneesmiddelen en het leek mij wel goed om eens een keer een gesprek te voeren met de leveranciers van dure geneesmiddelen namelijk farmaceuten geen haast bij en maar ik heb het ook bewust een hoorzittingen geen rond gesprek genoemd

[0:02:04] en nogmaals hoeft niet per se voor het verkiezingsproces. Maar ik denk wel goed dat het om. Het is voor te bereiden en wellicht tot een paar mensen me daarbij steunen als ze dit een goed idee vind.

[0:02:16] De heer mevrouw van den berg,

[0:02:19] Voorzitter, ik zou het denk niet voor het verkiezingen reces. Dat zou van mij wel een voorwaarde zijn, maar het onderwerp is belangrijk genoeg om dat een keer te doen. Alleen al zou ik het ook prettig vinden als we niet alleen wat ik noem de big farma uitnodigen. Maar dat het een beetje breder wordt bekeken, want uiteindelijk is tachtig procent van de geneesmiddelen zijn generiek en daar zou ik nog wel even dan het concrete voorstellen over willen zien van wie er uitgenodigd wordt. Naar welke blokken zijn

[0:02:51] vraag. Ik ben er helemaal niet op tegen. Maar ik zou nieuwe activiteiten aan een nieuwe kamer laten dat je dus ik zou er gewoon in de eerste of tweede procedurevergadering na de verkiezingen terug.

[0:03:05] Dan zou ik er dan dan wil ik er dan natuurlijk voor

[0:03:09] mevrouw van den berg ik pas mijn mening aan. Ik volg, mevrouw agema.

[0:03:14] Het per definitie zo dat natuurlijk een nieuwe kamer daar weer een nieuwe uitspraak over kan doen. Dus vraag. Want wat is wat is wijsheid, want het is handig.

[0:03:23] Op die wagen.

[0:03:24] We kunnen het om u allen moeten proberen tegemoet te komen. Gaan we het gewoon in de eerstvolgende pvv na de verkiezingen op de agenda zetten en dan kunt u dan daarover beslist.

[0:03:38] Prima rekenen op de steun van vraag. Maar in ieder geval hebt een mooie plek op de lijst. Volgens mij hebben jullie dan moeten er rekening me prima. Voorzitter.

[0:03:49] Oké, aldus

[0:03:52] dankuwel. Dan ga ik door naar de brief.

[0:03:55] Juist.

[0:03:58] Dan hebben we een zaak ter bespreking

[0:04:01] dat het aanbieden van een petitie

[0:04:04] zijn er bezwaren tegen? Nee dan gaan we die inplannen dan overige opmerkingen vragen over pagina één. Dat is liefst twee tot en met zeven

[0:04:16] pagina twee

[0:04:19] pagina drie

[0:04:22] pagina vier

[0:04:24] niemand anders.

[0:04:26] Voorzitter,

[0:04:27] Ik mag ik de afzender niet noemen. Zaak tweeëndertig moet ik dan zeggen. Daarvan zouden wij een schriftelijke reactie willen van het kabinet, al is het maar dat dat debat niet ook ook is komen te vervallen zichtbaar.

[0:04:40] Dus vandaag.

[0:04:43] Schriftelijke reactie op de brief onder zaak. Tweeëndertig.

[0:04:47] Ok dankuwel.

[0:04:49] Dan kunnen we door naar agendapunt.

[0:04:51] Drie,

[0:04:53] De wet en regelgeving en het gaat om de vaststelling van de begroting staat van ministerie van vws. Het jaar twintig, vierentwintig

[0:05:03] de commissie voor de rijksuitgaven heeft voorgesteld om de inbreng mevrouw feitelijke vraag vast te stellen. Op dertien december

[0:05:13] heeft iemand daar

[0:05:16] opmerking over mijn vraag.

[0:05:18] Ik begrijp dat de nieuwe kamer op zes september wordt geïnstalleerd. December, zes december. Dan vind ik het wel vrij lang.

[0:05:27] De periode die daar dan tussen zit met de inbreng, want we kunnen het wel voorbereiden en ik vind ook dat de nieuwe kamer erover moet gaan. Maar wij kunnen dat het oude kamer

[0:05:35] voorbereiden. Toch. Ik vind het laatste

[0:05:40] ja. Als ik als ik vind dertien december laat eigenlijk zou doen. Eerder op zes december zo snel mogelijk naast zes, zeven, acht december.

[0:05:49] Mevrouw van den berg,

[0:05:51] Ik denk ook nog maar even. Hoewel de voorzitter u terecht. Dinsdag zei dat dat ligt nu niet forum en mevrouw agema stelde voor om ook de begroting vws voor het eind van het jaar behandelen. Dat gaat nooit lukken want de minister heeft minimaal een week nodig lijkt mij om te antwoorden te geven. Zo. Ik wil ook niet over mijn graf heen regeren zoals zeilen. Maar

[0:06:14] ik weet niet op wat voor dag. Het is tussen zes naar zeven december doen.

[0:06:22] Dat kan. Maar ik zal u even toch nog even wat wat meer omgeving erbij schetsen. Want de begroting behandelingen die zullen niet tussen de resterende begrotingsbehandeling zullen niet allemaal voor had een nieuwe gebeuren voor het kerstreces.

[0:06:40] De stemmingen over alle begrotingen zullen gezamenlijk gebeuren. Dus dat is pas in

[0:06:47] later ergens in januari februari misschien wel dat dat weet ik niet

[0:06:52] dat ik kan me voorstellen dat dat van invloed is op de behandeling van de begroting of niet. Daar ga ik niet over. Dan moet u dan moet u zelf beslissen. Het tweede is natuurlijk dat nieuwe fracties eventueel dat ik me kan voorstellen dat hij wel weer wat meer tijd hebben. Maar nogmaals, het is aan de commissie om daar een besluit over te nemen. Dus en het voorstel van de commissie rijksuitgaven is dus dertien december. Maar mijn vraag stelt forum het eerder te doen want dan kunnen we die begroting misschien nog eerder doen. Mevrouw van den berg heeft dat ondersteunt. Dat begrijp ik.

[0:07:25] Ik vind het punt dat u zeggen dat de nieuwe fracties kunnen zijn, vind ik wil ook een relevant punt.

[0:07:30] Dus dus ik heb aan de ene kant snap ik ook waarom onze voorzitter bergkamp zei we hebben het nu over wanneer de begroting behandeld. Dat is voor later.

[0:07:40] Want ik vind nieuwe fracties moet je wel een kans krijgen. Dan vind ik dat u een relevant punt heeft. Dus misschien moet je het gewoon het advies toch van de commissie rijksuitgaven volgen.

[0:07:51] Ja. Dankuwel. Voorzitter, ik ben er voorstander om gewoon de adviezen van de commissie van huisarts vragen de volgen. Want ik vind dat dat de nieuwe kamer ook tijd moeten hebben om zich voor te bereiden en het is gewoon een dag is veel tekort. Dertien december is dan precies een week voor de feitelijke vragen. Dus ik zou er niet méér de kort die ruimte.

[0:08:12] Ik vraag mij nog mevrouw tielen,

[0:08:14] In kunnen we anders. Elf december doen en dan met verzoek dat we de antwoorden dan vijftien december hebben

[0:08:20] dan kunnen we die week erop

[0:08:24] natuurlijk doen waarderen en dat wel heel

[0:08:26] negentien kunnen we aan de bak zeg maar.

[0:08:29] Ik snap wat u bedoelt, maar ik geef eerst mevrouw tielen wordt gezien.

[0:08:33] Ik heb die brief van rijksuitgaven niet voor ogen waar ik was inderdaad vooral ook benieuwd naar de stappen daarna want ik voel wel mee met mevrouw agema, zoals ook heel duidelijk in bij de regeling van werkzaamheden. Vorige week. Dus ik vroeg me inderdaad af hoe lang heeft ministerie nodig voor antwoorden. Dat soort dingen, zodat we inderdaad een realistische. Maar toch gezwinde planning kunnen maken.

[0:08:58] De de beantwoording van de vraag is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid vragen die zijn is. Ik kijk vertwijfeld naar links is de gewoonte zichtbaar.

[0:09:09] Varieert.

[0:09:11] Je hebt acht, honderd tot duizend vragen en dan hoelang doen ze dan over?

[0:09:15] De.

[0:09:18] Dat geven. Dus.

[0:09:19] Ja. Ik mag graag. Ik volg natuurlijk

[0:09:25] graag wil ik het het verzoek doorgeven, maar niets. Niemand is gehouden aan het onmogelijke meneer anders.

[0:09:31] En het laatst voor ons relevant trekken. Als we die die dertien niets kunnen vervroegen dan een beetje in de lijn van de vvd dan dan steunen wij dat.

[0:09:39] Maar het moet wel gewoon goed zijn als wij halve antwoorden krijgen, hebben er ook niks aan, zeg ik dan maar gewoon

[0:09:46] dus dat er volgens mij sluit het niet uit dat het nog voor kerstmis behandeld kunnen hebben, want er komt er nog een planning waarin de resterende begroting worden ingepland en vws is de grootste. Dus je moet gewoon allereerst natuurlijk vind ik mee. Ga niet. Oké.

[0:10:01] Wij weten het niet, maar ik ben met u eens het vws natuurlijk in ieder geval de belangrijkste is, zeg ik als bescheiden. Voorzitter,

[0:10:11] Ja.

[0:10:13] Voorzitter,

[0:10:22] Ik ben geneigd om nog te blijven bij gewoon de dertien december om bij het voorstel. Ondanks dat ie volgens mij wel een meerderheid proef om het niet te vervroegen.

[0:10:39] Vragen wanneer de behandeling.

[0:10:42] We weten niet hoe de behandeling is. Dus het is ook een beetje koffiedik kijken. Ik wil ook niet over mijn graf regeren. Dus.

[0:10:48] Ik snap het wel. Ik wil er ook niet over zeuren hoor. Voorzitter. Maar kijk straks worden waarin je wel ingepland voor die week erna

[0:10:55] en dan hebben we de antwoorden niet jaar hebben we pas op dertien hebben gekregen ofzo. Ik krijg je dan dat weer. Toch krijgen we dan toch dat weer.

[0:11:06] Ik. Wat mij betreft

[0:11:08] is er ook gewoon een mandaat. Kijk ook een beetje naar voorzitter, maar ook naar naar de griffie kijk op het moment dat er een datum komt die het onmogelijke vraagt van de kamer. Dan vind ik dat we net dan zijn we allemaal even erbij desnoods via de mail om daar een oplossing voor te verzinnen. Zo zit ik in de wedstrijd. Klopt.

[0:11:24] De heer is op dertien december is er waarschijnlijk waarschijnlijk ook een procedurevergadering van vws.

[0:11:30] Dat is de eerste. Dus als we het anders als we bijvoorbeeld beslissen om de elfde te doen. Het voorstel van mevrouw agema toch. Dat was als ik het goed heb,

[0:11:39] dan

[0:11:40] kunnen we dat veranderen.

[0:11:42] Kan u als commissie veranderen door een eenmaal procedure dat dat staat natuurlijk altijd vrij dat dat kunnen we doen. Mevrouw tielen.

[0:11:50] Kan altijd maar dat is dus ik snap best dat de voorzitter niet over zijn graf heen wil regeren, maar het helpt ons als we weten wie dan op welk moment beslissingen gaat nemen over de planning van de begroting. Want dan kunt u zeg maar wellicht toch al voor het verkiezingen reces een behandel voorstel doen, waarbij wellicht ook al contact met het ministerie hoelang zij denken nodig te hebben voor het aantal vragen weet ik veel maar ik vind het een beetje jammer om het op zes december af te laten komen. Het is wel plezierig een beetje vooruit te kunnen kijken.

[0:12:27] Ik beproefd concept verschuiven het voor ons uit.

[0:12:35] Nee nee dat is flauw. We gaan in de volgende pvv komen hierop terug. Dan hebben we ook even geïnformeerd bij het ministerie over de periode van de beantwoording van de vragen want zij daarvoor nodig en wat echt wat realistisch is en hopen wij ook al meer duidelijkheid hebben vanuit

[0:12:50] onszelf als kamer over wanneer die begroting gepland gaat worden.

[0:12:54] Vragen misschien daar vws gevraagd worden. Kijk ik zei het al als je als je elf december het tien. Nu doet of of dertien december veertien is de week alweer doen.

[0:13:03] Het gaat. Het gaat mij ook om de gelegenheid die het ministerie krijgt voor het beantwoorden van uw vraag als die maandagmorgen tien uur binnen zijn is een hele werkweek.

[0:13:12] En als er woensdagmiddag twee uur binnenkomen. Dan is die werkweek al groot deel van de mensen al bijna voorbij.

[0:13:19] Nee klopt. Werk heleboel mensen.

[0:13:21] Klopt ja nee dat heeft helemaal gelijk. Dus

[0:13:27] we zitten niet keihard vast aan dertien december. We gaan volgende pvv erop terugkomen en we gaan nog even kijken of daar nog zinnige overwegingen bij kunnen ophalen bij zowel het ministerie als die de griffie plenair

[0:13:45] dan die die dingen kunnen we nu wel besluiten natuurlijk om

[0:13:53] in de eerste procedurevergadering van een nieuwe commissie ook te besluiten wie dan de rapporteurs worden

[0:13:58] en op dit moment. We hebben in het verleden al mevrouw sahla en mevrouw van manier mijn handen is benoemd.

[0:14:06] Dus dat ik hoop van harte dat zij in de eerste pvv van een nieuwe kamer hun hand opsteken. En

[0:14:17] als dat als dat mogelijk is. Maar dat is, stellen we dat besluit uit tot de nieuwe kamer dan de volgende besluit is ook de planning van der regio's in de nieuwe samenstelling daarover te beslissen.

[0:14:32] Ja.

[0:14:34] In het laatste de of er een technische briefing van de algemene rekenkamer moet komen

[0:14:39] beslissen dan ook in de nieuwe kamer. Oké

[0:14:45] dan ga ik naar agendapunt vier de vws monitoren september twintig, drieëntwintig. Als eerste ter bespreking is het controversieel of niet?

[0:14:52] Als ik geen opmerkingen wordt, dan is niet controversieel is het voorstel te betrekken bij de begroting

[0:15:00] agendapunt. Vijf wijziging van de begroting staat budget twintig,

[0:15:04] drieëntwintig tegen net goed. Kortsluiting kortsluiting.

[0:15:10] Wil.

[0:15:11] Dan kom ik doekjes aan de inbreng datum door het presidium is vastgesteld op vijfentwintig september om twee uur geweest.

[0:15:20] Agendapunt zes voorstel van wet van de leden paternotte hermans tot wijziging van de embryowet et cetera ter informatie,

[0:15:28] voorstel van wet van de leden paternotte. Immers de wijzigen van ermel verband met afschaffing van het tijdelijk verbod op doen.

[0:15:34] Et cetera ter informatie

[0:15:39] dan agendapunt draagt pallas schriftelijke inkennisstelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersonen no go. Als eerste is het controversieel of niet?

[0:15:51] Als ik er geen dan is het niet controversieel. Dan zie ik mensen die mevrouw tielen. De naam mevrouw van den berg.

[0:15:59] Ik zou

[0:16:00] ik graag een schriftelijk overleg over willen voeren,

[0:16:04] mevrouw van den berg, voorzitter, wij zouden ook willen stuiten vanwege de governance.

[0:16:09] Mijn schriftelijke overleggen. Meneer anders ook ook.

[0:16:14] Mij is met deze boodschap op pad gestuurd, dus ook steunen voor een schriftelijk overleg.

[0:16:19] Ik zoek een beetje binnen.

[0:16:22] Maar zit er natuurlijk zitten we met termijnen en zo. Dus wij gaan en ik vermoed dat dan de inbreng datum schriftelijk overleg tien dagen is max.

[0:16:31] Misschien wel minder.

[0:16:33] Per week per week is dat goed.

[0:16:35] We passen bij het ministerie.

[0:16:38] Een week. Misschien worden

[0:16:42] zes of acht dagen. Maar in ieder geval week

[0:16:47] dan gaan we naar de voorrang zakelijke inhoud aanwijzing van staat ten aanzien van het coalitieakkoord maatregelen over de kwaliteitskader, verpleeghuiszorg en meerjarig contracteren

[0:16:56] controversieel of niet.

[0:16:58] Nee,

[0:17:01] dan is het voor kennisgeving aannemen.

[0:17:04] Oké.

[0:17:05] Agendapunt tien

[0:17:08] besluitvorming over de commissie wil het formele gezondheidsraad van drieëntwintig november.

[0:17:13] Het voorstel is om het om te zetten in esso en we hebben hier de vorige keer ook over gediscussieerd.

[0:17:19] De geannoteerde agenda. Die zal dan pas komen tijdens het verkiezingsproces.

[0:17:24] Dat betekent dat het iso dus ook tijdens verkiezingen proces plaatsvindt. Vorige keer hebben het er ook over gehad over een eventueel tweeminutendebat. Dat kan dan natuurlijk ook nog steeds. Maar daarvoor moet dan de kamer teruggeroepen worden van de verkiezings reces.

[0:17:38] Dat dat is de consequentie als u akkoord gaat met het voorstel om om te zetten in iso

[0:17:46] geen bezwaar

[0:17:49] daarmee agendapunt. Elf,

[0:17:54] twaalf en dertien. Die vallen eigenlijk allemaal onder agendapunt tien

[0:18:00] akkoord afgedaan

[0:18:02] agendapunt veertien de bmc visie mededeling alomvattende aanpak mentale gezondheid inbreng wordt

[0:18:08] stellen van vragen ten behoeve van schriftelijk overleg vaststellen op elf oktober twee uur

[0:18:15] dan stand van zaken. Implementatie richtlijnen kaderbesluiten. Einde van de tweede kwartaal twintig, drieëntwintig agendapunt zestien controversieel of niet.

[0:18:24] Nee,

[0:18:25] dan is het voor kennisgeving aannemen

[0:18:29] overzicht nieuw gepubliceerde voorstellen vws instemmen met de startnotitie opgenomen behandelen voorstellen

[0:18:37] akkoord

[0:18:39] agendapunt achttien.

[0:18:40] Dat is een gedeelte daarvan de eu richtlijn tot invoering van de europese gehandicaptenkaart. Europese parkeerkaart voor personen met een handicap.

[0:18:51] Als eerste vraag. Wenst u een schriftelijk overleg te voeren over c fiche als de kabinet appreciatie. Er is

[0:18:58] ja

[0:18:59] dan gaan we dat deze plannen

[0:19:02] en of het eventueel andere instrumenten wil inzetten in de notitie staat dat dat

[0:19:09] niet aangeraden wordt, lijkt het zo zeggen omdat het korte termijn is een complex. Dus als je dat niet wilt,

[0:19:17] aldus besloten

[0:19:19] dan komen we bij agendapunt negentien het werkprogramma twintig, vierentwintig van de gezondheidsraad is het controversieel of niet? Nee,

[0:19:27] dan betrekken bij de behandeling van de begroting

[0:19:30] uitvoering over het negentien vaccinatieronde over specifieke doelgroep in van twintig, drieëntwintig controversieel niet mee.

[0:19:37] Agnes commissie ontwikkelingen rondom corona virus

[0:19:41] verslag van een schriftelijk overleg over het jaarverslag twintig, tweeëntwintig, regionale toetsingscommissie, euthanasie,

[0:19:48] controversieel of niet? Nee dan kennisgeving aannemen

[0:19:53] definitieve besluitvorming risico voor eenentwintig, vierentwintig controversieel of niet?

[0:19:58] Neen, agenderen voor de commissie met zorgverzekering. Zorgverzekeringsstelsel.

[0:20:03] Drieëntwintig tijdlijn coronacrisis, controversieel het niet. Neem dan betrekken bij het te zijner tijd houden plenaire debatten over derde deelrapport onderzoeksraad voor de veiligheid aanpak gewoon iets is. Dat moet dus nog formeel worden aangevraagd. Maar we zetten het wel alvast klaar.

[0:20:23] De startdatum vierentwintig start aanloopfase experiment gesloten coffeeshop keten, controversieel of niet.

[0:20:30] Nee dan betrekken bij de behandeling van de wet wijziging van de wijziging van de wet experiment gesloten coffeeshop keten

[0:20:40] bestuurlijke afspraken zorgverzekeringswet pgb, twintig, vierentwintig, twintig, zesentwintig controversieel. Nee wordt, kunt u wat langdurige zorg

[0:20:50] verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening over bouwambities, et cetera controversieel. Nee. Kennisgeving aannemen.

[0:21:02] Reactie op petitie geven ouderenzorg zuurstof breiden korting op terug

[0:21:06] en reactie om een brief over de wijze waarop de minister van plan is om om te gaan met controversieel verklaring van

[0:21:13] et cetera.

[0:21:14] Eerste vraag is is dit controversieel of niet? Nee,

[0:21:18] dan is het voorstel om te betrekken bij het plenaire debat over toekomst van de ouderenzorg in tweede termijn, mevrouw agema zag ik.

[0:21:25] Beweging. Maak me even af of

[0:21:27] voor butt zesentwintig niet om boos. Zo'n mandje hebben

[0:21:33] niet kunnen stoppen.

[0:21:35] Ouderenhuisvesting. Als je het goed.

[0:21:36] Maak ik eerst zevenentwintig af en dan kom ik terug op zesentwintig minuten over zestien

[0:21:40] de zevenentwintig betrekken bij het plenaire debat is akkoord. Dan is uw vraag over.

[0:21:50] Sorry voor de de brieven zijn reeds

[0:21:54] worden reeds betrokken bij het debat. We zitten we zitten nog in het debat. Dus het lijkt alsof morgen.

[0:22:01] U heeft gelijk dat het opstellen van de agenda was natuurlijk voordat

[0:22:06] ja klopt. Voor de kijkers. Wij begrijpen het. Maar misschien mensen niet.

[0:22:13] Dan ga ik terug naar in zesentwintig. De vraag van mevrouw agema was, hebben wij niet een mandje.

[0:22:20] Vier voor kennisgeving aannemen. Voorzitter, dat vind ik jammer voor de ouderenhuisvesting die zo nog grote uitdaging is voor ons allemaal en alleen maar groter wordt.

[0:22:32] Kan ook in het mandje ouderenzorg.

[0:22:35] Maar het is huisvesting

[0:22:38] een boze mandje bestaat niet. Maar ik zou het gewoon ouderenhuisvesting noem ofzo

[0:22:43] toch zonde om dit weg.

[0:22:45] Ik ben graag een nieuw mandje

[0:22:50] termijn.

[0:22:53] Ik steun die lijn, al is het maar dat we wel plenair ook gewoon zo debatten hebben gehad. Misschien moeten gewoon een foto maken dan kijken we te zijner tijd wel of het ouderen.

[0:23:01] Je hebt

[0:23:02] de bewoners zou ik zou graag in de prullenmand zal houden. Maar oude vesting, boze het coalitieakkoord.

[0:23:10] Dat is een mandje

[0:23:12] die geen prullenmand je geen prullenbak zullen.

[0:23:16] Deze voorzitter gaat geen sprake wel mandjes

[0:23:22] oude. Wij gaan een volgens mij is het verzoek om het in ieder geval niet weg te gooien. Dus niet voor kennisgeving aannemen maar neer te zetten op een logische plek en dan gaan we als gaan wij nog even over na een dankuwel

[0:23:40] agendapunt achtentwintig kabinetsreactie op evaluatie, aftrek specifieke zorgkosten

[0:23:45] controversieel of niet? Nee dan agnes van het gehandicaptenbeleid

[0:23:50] per programma nederlands gezondheids, nederlandse sportraad twintig, vierentwintig controversieel.

[0:23:55] Nee,

[0:23:57] wordt regio, sport en bewegen

[0:24:02] data protection impact assessment gegevensverwerking in het centrum veilige sport nederland zoveel. Nee.

[0:24:09] Acht manieren wordt regio, sport en bewegen. Meneer.

[0:24:13] Voorzitter, we hebben net bij regeling van werkzaamheden besloten om het plenaire debat althans misbruik in een commissiedebat om te zetten. Ik zou deze brief daarbij willen behandelen, want wat er in deze brief staat dus vrij explosief. Dat heeft te maken met het centrum veilige sport werkzaamheden niet kan uitvoeren. Volgens mij moeten we daar op acteren.

[0:24:32] Ik zie geen bezwaren. Dus zetten we

[0:24:36] daarbij.

[0:24:39] Dan ga ik door met agendapunt eenendertig verslag van een schriftelijk overleg over enkele rapport in handhavers resultaten over tabaksontmoediging, controversieel, mee kennisgeving aannemen

[0:24:50] verslag van een schriftelijk overleg over landelijke rapportages cliënt ervaring, onderzoek, wmo,

[0:24:54] controversieel.

[0:24:55] Nee

[0:24:56] voor kennisgeving aannemen

[0:24:58] verslag van een schriftelijk overleg over het voortgangsbrief wmo twintig, vijftien controversieel. Nee. Voor kennisgeving aannemen

[0:25:06] opbrengst actieagenda schadelijke praktijken en vervolgens zet alsmede beleidsreactie. Naar aanleiding van

[0:25:12] de resolutie omtrent huwelijkse gevangenschap

[0:25:15] controversieel. Nee

[0:25:17] dan agenderen van het commissiedebat, huiselijk geweld en afhankelijkheidsrelaties

[0:25:24] voortgang wetsvoorstel verbetering misschien bij jeugdzorg controversieel. Nee. Achmea wordt

[0:25:30] tegen deze regio jeugd

[0:25:37] agendapunt zesendertig reactie op verzoek van de commissie petitie stop vijf g dus stichting straling op twintig december

[0:25:44] controversieel. Nee,

[0:25:47] de commissie dat medische preventie

[0:25:51] dan agendapunt zevenendertig het overzicht van de wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling.

[0:25:59] Geen opmerkingen agendapunt. Achtendertig overzicht

[0:26:03] van de wetsvoorstellen, waarvan de commissie in afwachting is,

[0:26:07] geen

[0:26:10] agendapunt. Negenendertig,

[0:26:13] geen opmerkingen

[0:26:14] agendapunt veertig, eenenveertig en tweeënveertig overzicht van de plenaire debatten op het terrein van vws,

[0:26:24] eenenveertig en tweeënveertig totaal zevenendertig debat te staan,

[0:26:30] moet nog voor het verkiezingssucces.

[0:26:36] Je kunt heel goed.

[0:26:38] Agendapunt drieënveertig overzicht van tweeminutendebatten

[0:26:42] dan naar agendapunt vierenveertig.

[0:26:49] Ik gaat u eerst proberen uit te leggen wat er gebeurd is

[0:26:54] onder a. Dat is bekend hebben wij besloten onder b.

[0:26:57] Die.

[0:26:58] Hadden wij in de vorige pvv besloten om in de volgorde gehandicaptenbeleid, zwangerschap en geboorte, ziekenhuiszorg die volgorde in te plannen.

[0:27:11] Het commissiedebat ziekenhuis dus gehandicaptenbeleid is ingepland. Punt ziekenhuiszorg stond als derde. Maar omdat de bewindspersonen op die op die data op die manier beschikbaar waren,

[0:27:26] is het commissiedebat ziekenhuiszorg al ingepland. En

[0:27:31] als we daar zwangerschap en geboorte ervoor zouden willen hebben. Dan kan de staatssecretaris nu bezig.

[0:27:37] Wij hebben net ook besloten om het commissiedebat schaduw dans. Als ik het zo mag noemen. Ik doe tekort.

[0:27:44] Ja

[0:27:47] ik snap ik bedoel omdat ook in te plannen.

[0:27:53] Zoals u ziet is het derde debat om dat in te plannen op best een uitdaging. Dus

[0:28:00] als ik het meest logische is om het commissiedebat ziekenhuiszorg. Wat als derde gepland stond om dat dan te vervangen doordat de commissie wat van mevrouw van der laan

[0:28:15] onder voorbehoud dat de bewindspersonen. Natuurlijk kunnen we dat hij de maar gaat u eerst op reflecteren en dan probeer ik er weer iets moois van het. Ik zag eerst mevrouw en meneer anders.

[0:28:30] Mevrouw. Ja. Voorzitter, dank heel even een kleine vraag. Maar ik vraag me namelijk af. Daarom keek ik net die johannes ook even aan of gehandicaptenbeleid niet tegelijkertijd valt met de regionale omroep op vijf oktober. Ik heb er volgens mij namelijk wel en er zijn wij

[0:28:45] ja, natuurlijk,

[0:28:49] Meneer mohandis.

[0:28:50] Dat klopt. Wij hebben nu de luxe door samen te werken dat we dat probleem hebben getackeld. Maar zoals serieus punt wat op het moment dat

[0:28:59] dat het voor sommige niet uit komt. Helemaal goed. Doel. Commissies houden niet rekening met elkaar zoals we weten dat dronken. Dat doen we bij.

[0:29:06] Wat doet u mij alstublieft niet aan dat we daar ook rekening mee moeten houden. Ok dankuwel

[0:29:15] dan dan wil ik graag terugkomen op mijn voorstel, want in de regeling van werkzaamheden is besloten om het commissiedebat het origineel, plenaire debat van mevrouw van der laan om te zetten in een commissiedebat om de kans daarop het grootst te maken dat het allemaal gaat lukken. Is mijn voorstel dus om het commissiedebat ziekenhuiszorg in te ruilen voor het commissiedebat van mevrouw van der laan.

[0:29:39] Hoe moet ik dat noemen we eigenlijk om netjes te noemen.

[0:29:43] Grensoverschrijdend,

[0:29:44] De gedrag grensoverschrijdend gedrag sector in de danssector. Oké

[0:29:50] dan blijven we natuurlijk

[0:29:51] ons best doen om ook zwangerschap en geboorte nog in te plannen

[0:29:56] en daarna alsnog ook ziekenhuiszorg in te plannen, maar vooralsnog is dat nog niet gelukt.

[0:30:02] Kunt u daarmee akkoord gaan?

[0:30:05] Meneer dijk.

[0:30:07] Sorry, dat ik kan dat het ongewenst gedrag in dan scholen sector dat beter dan schaduw en ik heb geen idee waarom dat waarom dat per se voor het reces is een beetje moeilijk om in te schatten omdat we vorige procedurevergadering juist hadden gezegd dat ziekenhuiszorg hier graag naar voren en in die lijst naar boven wilde wilde halen. Dat waren de drie, namelijk toen was duidelijk dat gehandicaptenzorg door zou gaan en dat

[0:30:36] dus het kraamzorg en ziekenhuiszorg nog aan toegevoegd. Dus ik kan niet.

[0:30:41] Ik zou niet weten waarom nu dan schone er tussen gefietst moet worden.

[0:30:44] Met beetje gekke manier. Heerema

[0:30:46] akkoord met het voorstel.

[0:30:49] Misschien kan ik kan ik wil. Ik wilde het best wel.

[0:30:52] Die man is.

[0:30:55] Ik bedoel kijk.

[0:30:58] Als we uw voorstel steunen, dan moeten we nog even afwachten hoe dat wordt gepland. Wij willen wel dat ziekenhuiszorg niet komt te vervallen. Dat zeg ik er gelijk bij want dat vinden wij super prangend nu al allerlei goed zie actualiteit.

[0:31:12] Ik vind het rapport over de problemen in sector superbelangrijk. De vraag van de heer van dijk blijven overeind. Waarom. En wat zouden we nog uit kunnen halen voor de verkiezingen. En wat zou er minder uit kunnen halen na de verkiezingen dat die vraag wel blijft.

[0:31:29] Mevrouw van der berg,

[0:31:29] Voorzitter, ik wil graag het pleidooi van meneer dijk in mijn handen steunen ziekenhuiszorg in ieder geval inhouden en als zwangerschap en geboorte moeilijk is, heb ik ook al eerder aangegeven kan dat wat mij betreft wel worden verschoven en dat we daar in ieder geval dan de danssector inplannen kan ik persoonlijk goed mee leven.

[0:31:48] Dit.

[0:31:49] Ik krijg zo het woord. Mevrouw tielen. Even terug naar de vorige vorige pvv. Toen hebben wij besloten vier stemming. De week me goed dat we in die volgorde gehandicaptenbeleid, zwangerschap en geboorte ziekenhuiszorg dat in die volgorde. We gingen inplannen. Dus de eerste die er af zou vallen als het nodig zou zijn zou ziekenhuiszorg zijn hebben vorige keer besloten

[0:32:08] vanwege de beschikbaarheid van bewindspersonen is deze planning eruit gekomen.

[0:32:14] Volgens mij continu een debat bij en het volgens mij de reden. Ja ik weet niet of dat moet maar een reden om dat debat te doen is omdat er degene van wie

[0:32:29] volgens mij, mevrouw van der laan, heeft dit aangekaart of het debat aangevraagd en is deze d hoogstwaarschijnlijk geen kamerlid meer dus dat dat is een overweging.

[0:32:40] Punten.

[0:32:40] Ik vind het wel gek dat we dit zo aankaart. Ik wilde reageren waarom omzetten naar een commissiedebat heb ik in de regeling gedaan. Daar ging de stemming over

[0:32:49] de en het verzoek was ook om dat voor het verkiezingsproces in te plannen, inclusief een twee minuten debat. Dan geeft het geen pas als collega's dijk zegt dat hij op deze manier er tussen gefietst wordt want dat heb ik gewoon het begin van de vergadering keurig aangegeven. Één van de redenen is dat gewoon er sprake is van grensoverschrijdend gedrag in de danssector waar we al maanden over praten. Het onderzoek is twee jaar geleden in gang gezet.

[0:33:15] De plenaire agenda zit vol. Dat dat kennen we allemaal, en daarom heb ik volgens de reglementen verzocht om een commissiedebat heeft helemaal niets te maken met of ik nou afval aantreedt of doorgaan. Dat doe ik wel echt even gemankeerd hebben.

[0:33:29] Uitstekend.

[0:33:31] Zoals u zoals u zegt mij goed. Het besluit is genomen. Dus en ik binnen een puzzelen met met planning. Dus mijn voorstel nogmaals en mijn voorstel is nogmaals, en dan breng het gewoon in stemming. Mijn voorstel is om het commissie ziekenhuiszorg te laten vervangen door het debat grensoverschrijding. Ja. Dankuwel. En

[0:33:55] dan wil ik daarover stemmen. Dus dan ga ik kijken degene die voor mijn voorstel is.

[0:34:02] Ik hoor ik vind het ongemakkelijk. Ik kwam.

[0:34:05] Sorry meneer, maar wel even uitspreken. Anders blijft het ook een beetje hangen. Dan wil ik niet.

[0:34:10] Wij steunen het idee van een debat verzoek ook hier in de commissie

[0:34:13] en het idee voor onze steun is en was nog steeds dat we een debat erbij kunnen plannen, zeg ik er ook heel duidelijk bij. Dus dat u hier heel erg niveau u niet meer. Spreekt u niet aan. Maar het voelt nu alsof het per c ten koste moet gaan van ziekenhuiszorg. Ik zie u nee schudden. Zo zit ik niet in de wedstrijd. Ik vind het ziekenhuiszorg super actueel. Ik vind ze allebei heel actueel. Een heel belangrijk, maar ik vind het heel moeilijk om nu even te gaan zeggen. Deze is belangrijker dan de andere, want mij zijn ze even belangrijk als het in stemming brengen. Dan stemmen wij

[0:34:43] tegen het voorstel omdat we niet willen dat ziekenhuiszorg komt te vallen. Wij willen dat dansen erbij komt. Dat is even wel voor mij een duidelijk statement anders gaat hier een gaat het hier een eigen leven leiden en daar en daar en daar pas ik voor.

[0:34:56] Vraag, me.

[0:34:57] Daar sluit ik me bij aan.

[0:34:59] Ik ook.

[0:35:01] Mevrouw tielen,

[0:35:03] Volgens mij lopende twee discussies door elkaar. Dat herken ik wel. Ik wil wel even refereren naar wat u inderdaad zei dat we de vorige procedurevergadering hebben besloten over de volgorde van inplannen wordt ook een beetje gedaan alsof we dat dan mijn weer opnieuw ter discussie stellen. Dat vind ik ook niet helemaal terecht.

[0:35:23] Mevrouw van den berg,

[0:35:24] Ik steun meer handels en mevrouw agema,

[0:35:31] Dan komt er toch op op stemmen aan

[0:35:37] dan beginnen we met het voorstel en dan kijk ik daarna wel of ik nog een andere stemronde moet doen. Begin ik met het voorstel om het commissiedebat ziekenhuiszorg te vervangen door het commissiedebat over grenzen. Ook mevrouw van der laan,

[0:35:52] Voorzitter, mag nog een vraag stellen, want ik begrijp niet waarom u zelf de keuze nu wil maken en het aan ons voorlegt om te kiezen tussen het een of het ander. Ik wil nog even goed begrijpen.

[0:36:04] Ik zal het u uitleggen dankuwel voor die vraag

[0:36:09] zalen. De planning is heel ingewikkeld, zoals de vorige keer aangegeven. We hebben eigenlijk drie debatten waarvan wij zeiden die willen we nog als commissie, die willen we graag voor het verkiezingsproces ingepland hebben.

[0:36:22] Wij hebben heb toegezegd we gaan een en prioritering in maken, zodat we beginnen met het eerste wat iedereen het eerst belangrijkste dat in dan een tweede en een derde en dan kijken we hoe ver we komen

[0:36:33] en we hopen dat ze allemaal kunnen inplannen.

[0:36:37] En als dat niet lukt dan valt de laatste eraf en eventueel de ene laatste en eventueel alle drie de alvast niet zo zijn. Dat was het besluit van de vorige keer. We zijn nu zo ver gekomen dat we in ieder geval twee debatten hebben kunnen inplannen, ook gezien de beschikbaarheid van de ministers bewindspersonen zalen et cetera, et cetera. Daar is dit uitgekomen als als ik nu onder b. Dat kan ook het commissie wat grensoverschrijdend gedrag

[0:37:07] de bijzetten. Maar dan als laatste als prio vier. Dan is de kans niet heel groot dat het voor het reces gaat gebeuren.

[0:37:17] Dus uit de opmerking dat het graag voor het reces gebeurt,

[0:37:22] is mijn voorstel om dat dan zo snel mogelijk in te plannen. Dat betekent dus een van de dagen die nu al gereserveerd zijn met bewindspersonen

[0:37:31] om het dan te gaan proberen te plannen. Dat betekent dat er nog steeds dat die andere twee debatten nog steeds op het lijst staan om proberen maar ik kan niet garanderen dat dat lukt voor het verkiezen is. Ik kan geen dagen of uren extra maken.

[0:37:46] Ik hoop dat het zo duidelijk is. Vandaar dat ik dit voorstel doe

[0:37:50] als het voorstel het niet haalt dan dan laten we het, zoals het nu is en dan dan gaan we het proberen in te plannen. Maar dan kan ik u niet garanderen dat het nog gebeurt voor het verkiezingen.

[0:38:01] We vragen.

[0:38:02] Ik begrijp bij nader inzien dat mevrouw laan niet doorgaat

[0:38:06] en dat wij het debat over de ziekenhuiszorg in december kunnen plannen. Dus daarom zal ik het voorstel van mevrouw van der laan steunen

[0:38:18] omdat we het ook in december kunnen doen. Het debatten, ziekenhuiszorg en we daar geen verkiezings debat van hoeven te maken. Hier in dit huis we elkaar ook iets moet gunnen.

[0:38:31] Ja. Maar nu nog steeds moet ik een uitspraak van de commissie. Mag ik tot stemming overgegaan? Of wil iemand nog verdere verduidelijking? Mevrouw.

[0:38:41] Want ziekenhuiszorg en sport en volgens mij twee verschillende bewindspersonen.

[0:38:45] Dus klopt dat klopt dat klopt.

[0:38:51] Ik heb sterk het vermoeden dat dat in dit geval geen probleem is. Het redenen waarom het niet zwangerschap en geboorte op vijfentwintig oktober is gepland, want dat was oorspronkelijk de opdracht van de commissie is omdat de staatssecretaris niet kon op die dag.

[0:39:08] Dus

[0:39:09] vandaar dus nu heeft u volgens mij dit meer informatie kan ik u niet geven dan wat ik nu allemaal en alle overwegingen. Dus ik wilde nu eigenlijk toch gewoon kijken. Handen voor mijn voorstel is dat helder. Dan wil ik graag het voorstel zoals ik dat oorspronkelijk. Ik zie één twee drie, vier, vijf, zes. Dat is een meerderheid. Dus dan gaan we het zo doen.

[0:39:34] Nogmaals, ik zeg erbij dat wij dus die andere twee debatten die nu dreigen niet lukken voor het verkiezingsrace nog steeds poging doen om dat

[0:39:43] in te plannen, maar ik kan u niet garanderen.

[0:39:48] Zo.

[0:39:50] Nou

[0:39:53] volgens mij heb ik daarover

[0:39:56] alles gezegd.

[0:39:57] Dan ga ik naar agendapunt vijfenveertig.

[0:40:01] Twee

[0:40:02] gevallen die.

[0:40:05] Ja. Nog een vraag.

[0:40:07] Collegae

[0:40:10] daarmee vervallen dus ook de de reeds ingeplande debatten die ingepland waren tijdens het verkiezingen reces. Dus is discriminatie ongenoemd onder c discriminatie en zorg hulp in de geneest meer beleid en maatschappelijke opvang beschermd wonen die vervallen daarmee en die komen dus na de verkiezingen.

[0:40:26] Zes,

[0:40:28] Dus waren gepland. Maar die die dat het voorstel is om die dus tot in de mannetjes.

[0:40:34] Excuses om die terug te stoppen in de mandjes.

[0:40:41] Mevrouw tielen.

[0:40:43] Dus wat hij zei net dus we hebben nu eigenlijk drie, vier via debatten die voor het verkiezingsproces moeten gehandicaptenbeleid is gepland, is ook grensoverschrijdend gedrag en dans dan sector is daarop twee, drie zwangerschap en geboorte vier ziekenhuiszorg. U gaf al de winstwaarschuwing drie en vier weten we niet of het lukt,

[0:41:01] hoor ik u nu zeggen dat de data die onder c staan dat die dan eventueel gevuld kunnen worden met die drie en vier. Als het niet lukt voor zevenentwintig oktober.

[0:41:10] Of zegt u dat niet.

[0:41:12] De absoluut. Maar ik denk dat dat iets is wat we op een later moment moeten gaan beslissen.

[0:41:21] Een plannen. Deze gewoon nu in na het na het verkiezingsproces.

[0:41:26] En mensen willen houden.

[0:41:30] Of we kunnen ook gewoon laten vervallen. Een hele planning opnieuw beginnen het verkiezingsproces.

[0:41:35] Want.

[0:41:37] Discriminatie in de zorg is op gepland op zeven december. Dat is de eerste dag van de nieuwe kamer. Dus het lijkt me absoluut mij. Ik vraag me af of mensen.

[0:41:47] Ik vraag me gekozen werd op onze dag van de installatie die motie ingediend door wouter bos over het generaal pardon

[0:41:53] waren direct aan het werk. Voorzitter,

[0:41:57] Ik begrijp dat u voor bent om de commissiedebat gewoon door te laten gaan.

[0:42:02] Heel goed als je erin wilt. Laten we gewoon nog even staan.

[0:42:07] Oké

[0:42:09] dan kan ik wel in vijfenveertig jaar. Nee, niet, mevrouw.

[0:42:14] In ter verduidelijking voor de vraag over? Wij hebben met vierenveertig reeds ingepland commissiedebat integraal zorgakkoord woensdag elf oktober

[0:42:24] ook nog bij agendapunt veertig nog een verzoek is om dat plenair te plannen. Die blijft ook staan.

[0:42:31] Wie wie komt het eerst.

[0:42:34] De vorige keer als ik me goed herinneren of de vorm vorige keer ook over gehad. Volgens mij omdat men nooit zeker kunnen zijn van plenaire agenda

[0:42:44] hebben we toen volgens mij besloten om dit debat gewoon te laten staan totdat het niet meer opportuun is. Dus stel dat er in de in de in de plenaire agenda dit naar voren komt, dan kunnen we laten vervallen of invullen met een andere commissiedebat.

[0:43:01] Nou heb ik wel nu toch aankaart naar aanleiding van. Er staan namelijk. Wij kunnen als commissie aangegeven aan de griffie plenair. Welk debat wij prioritair zouden vinden.

[0:43:18] Is dat echter? Waar.

[0:43:20] Dan kan dat kan natuurlijk. Dat kan zoeken we daar precies. Dat bedoel ik.

[0:43:27] Negen in opdracht. Mijn verzoek van de commissie vindt het eigenlijk.

[0:43:31] Maar ook bijvoorbeeld,

[0:43:32] Maar dat kan ook de volgende pvv heeft dus dan dan kunt u daar ook nog in sturen of dat het in. Zij is of iets anders is. Maar ik geef u dat alleen mee.

[0:43:40] Ja.

[0:43:44] Ga dan ga ik ervan uit. Gezien de resterende weken en de begroting die we nog voor de verkiezingen plaatsvinden dat er dan ruimte is voor eentje. Dan ga ik even.

[0:43:55] Nogmaals even plenair. Geen idee. Misschien wel ruimte voor geen een misschien wel tien. Dat weet ik niet. Heb geen mening over. Wij kunnen als commissie echt wel

[0:44:05] een verzoek doen van gool. Als u dan toch ruimte wint, dan zouden wij enzovoort.

[0:44:11] Volgende pvv

[0:44:14] mevrouw van den berg,

[0:44:15] Volgende pvv is er wel naar de breedte zeggen de engelsen. Want dan hebben we elf oktober gehad dus dan hebben we een commissiedebat. Dus ik denk dat we of het nu moeten meegeven of dat het gewoon zeggen we laten zitten.

[0:44:39] Volgende week.

[0:44:41] We gaan stemmen. Dit staat nu niet op de agenda. Ik geef u alleen mee als suggestie voor de rest als je dat wil dan kan er bij de rondvraag, maar heeft niemand over nagedacht. Nu dus dan moeten we dat op een andere manier doen dus maar ik geef u gewoon als suggestie mee proberen te helpen.

[0:44:58] Ik ga toch echt door naar agendapunt vijfenveertig

[0:45:02] overzicht van ongeplande commissiedebatten

[0:45:04] agendapunt zesenveertig overzicht van de technische briefings, zevenenveertig ronde tafelgesprekken.

[0:45:10] Dan hebben we nog een nagekomen agenda.

[0:45:15] Dat zijn een viertal punten

[0:45:19] voorhand

[0:45:22] agendapunt achtenveertig verlenging tijdelijke terras

[0:45:25] transitie prestatie een uitkomsten onderzoek productiviteit als eerste controversieel. Ja of nee. Nee, dan is het voorstel voor kennisgeving aannemen

[0:45:37] agendapunt negenenveertig verlenging van de subsidieregeling, borstprothese, troostvrouwen,

[0:45:43] controversieel of niet

[0:45:45] neem voor kennisgeving aannemen. Mevrouw tielen,

[0:45:49] Ik dank voor de nota daarbij ook maar die begrijp ik niet eventjes stond als de kamer tenminste dertig geleden iets te kennen wil geven. Maar hoe moet dat dan te kennen gegeven worden.

[0:46:05] We kunnen als commissie een schriftelijk overleg graag bijvoorbeeld. Dat is dat is de meest

[0:46:11] voorkomende manier om dat te doen.

[0:46:17] Agendapunt vijftig voor een brief experiment zinnig en zinvol verantwoorden in langdurige zorg controversieel niet mee voor kennisgeving aannemen

[0:46:27] agendapunt eenenvijftig forum, tijdelijke prestatie, cliënt coördinatieactiviteiten, levensloop functie,

[0:46:34] controversieel of niet. Nee voor kennisgeving aannemen.

[0:46:38] Meneer raaijmakers.

[0:46:40] Ja. Voorzitter, daar zouden wij graag een schriftelijk overleg willen vragen.

[0:46:47] Ik vermoed dat dat manier dat het een krappe termijn wordt dan ook als u dat goedvindt, dan zullen we dat rond week rond een week van maken.

[0:46:57] Oké.

[0:47:01] Ja dan kom ik aan het einde dit en dan geef ik u nog gelegenheid voor een rondvraag. Want ik zie dat meneer heerema dat graag.

[0:47:09] Voorzitter, wij hebben vandaag de inbreng datum voor het schriftelijk overleg ontwerpbesluit houdende wijziging van het alcohol besluit. We hebben nog vier weken agema aangaf. Ik wil wel weten of het mogelijk is om nog een tweeminutendebat te houden. Naar aanleiding van dit de uitkomst van schriftelijk overleg kunnen wij, of moeten wij via deze commissie het ministerie verzoeken om een reactie te geven of het antwoord geven op de schriftelijk overleg binnen twee tweeënhalve week.

[0:47:38] Dat zullen we zo afspreken. Dus ja, mevrouw van den berg.

[0:47:42] Voorzitter, ik kom nog even bij de rondvraag terug op het punt van het debat. Want mevrouw ellemeet heeft daar een plenair debat over aangevraagd is het want ik begrijp van u als dat wij nu als commissie dit niet zo kunnen doen, omdat het niet op de agenda stond. Wij kunnen wij dan een e-mail procedure over starten dat wij doch dit als prioriteit willen meegeven

[0:48:06] en dat we dat als input meegeven want ik kan wel iedereen reageren.

[0:48:14] Wij. U kunt natuurlijk vanzelfsprekend een voorstel tot een eenmaal procedure mij doen toekomen. En dan zal ik dan dan kan dat natuurlijk en dan kan de commissie besluiten om aan de griffie plenair te vragen om een volgorde aan te brengen in de plenaire debatten op het gebied van vws en als zodanig dat

[0:48:37] u kunt natuurlijk ook zelf gewoon bij de regeling plenair inbreng. Dat is misschien nog wel efficiënter en sneller.

[0:48:44] Voorzitter, even anders. Dat is een reeds aangevraagde debat door collega's ellemeet, net als er andere meerderheid debatten op de agenda staan, zoals long, koopt en andere onderwerpen. Inderdaad. Als we als we iets prioriteit willen geven, dan moeten we dat plenair volgens mij aanvragen. Want

[0:49:00] ik wil niet gezegd hebben dat dan het ene voor ons relevant is dan het andere. We hebben isa debat staan. We hebben de zekerheid om het erover te hebben. Dus dus dat is het vind wel risicovol wetend hoe weinig tijd voor hebben. Maar als wij met iets willen komen vanuit pvda, groenlinks. Dan kunnen komen we daarmee bij de regeling zullen we dat afspreken.

[0:49:21] Ik adviseer u om vooral met elkaar in contact te treden om hier tot een gezamenlijk standpunt te komen. Kijk, zijn nog mooie mooie woorden om mee te eindigen in vergadering. Vindt u niet. Ik sluit vergadering dankuwel.