Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Wapens en jongeren

[0:00:00] Dames en heren. Het is inmiddels twee over twee. Welkom bij de vaste commissie voor justitie en veiligheid.

[0:00:06] We hebben vandaag een rondetafelgesprek over wapens en jongeren op advies. Een initiatief van de lid van verkuijlen van de vvd en vandaar dat we dit rondetafelgesprek hebben met vier blokken. Allereerst een blok over gemeente. Vervolgens de professionals juridische keten en toezicht. En als laatste blok wetenschap en daarvoor hebben wij ook verschillende position papers ontvangen van gemeentes, maar ook de vng, de jeugdbescherming en andere experts die betrekken we ook bij dit ronde tafelgesprek. Allereerst wil ik van harte welkom heten natuurlijk onze ambtelijke ondersteuning, maar ook de kamerleden namens www. Mevrouw helder, mevrouw moet je van de pvda groenlinks, de heer ramakers van d zesenzestig en de heer verkuijlen van de vvd. Mevrouw kuik zal ook later aansluiten als namens het cda

[0:01:03] in natuurlijk aan onze rechterzijde beginnen we ook aan u voor te stellen. De burgemeester van amsterdam, mevrouw halsema, en daarnaast de heer van der linden namens de vng als wethouder van barendrecht zijn ook de twee experts en in blok één en ik wil voorstellen dat wij. We hebben tot tien over half drie ongeveer vol blok één dat we beginnen gewoon met een vraag per keer dan kijken we even hoe ver we komen met de de kijken we even hoe ver we komen. Maar natuurlijk eerst beginnen met een uitgebreide toelichting van onze

[0:01:37] de genodigde gasten.

[0:01:39] Dan begin ik bij mevrouw

[0:01:41] halsema. De burgemeester van amsterdam was mij verteld dat

[0:01:44] het om een korte toelichting zou gaan en ik stel het zeer op prijs als de kamerleden mijn vragen kunnen stellen en ik wil u allereerst heel hartelijk dank u.

[0:01:55] De uitnodiging.

[0:01:56] Denk dat het van groot belang is dat ze met elkaar praten over dit onderwerp.

[0:02:01] Ik wil eigenlijk beginnen met een groot compliment aan het nederlandse politiekorps en natuurlijk in het bijzonder aan het amsterdamse korps

[0:02:09] dat echt zijn uiterste best doet een vaak tegen vermoeidheid. Grootste druk

[0:02:16] grote incidenten in erin slaagt om nog altijd in onze wijken aanwezig te zijn, zij het wel met een onderbezetting die soms oploopt tot twintig procent.

[0:02:26] Dat geldt met name voor kwetsbare wijken waar het juist van belang is dat de politie de ogen en oren op straat kunnen zijn

[0:02:35] met de meeste amsterdamse jongeren gaat het hartstikke goed. Daar wou ik ook maar eens even mee beginnen.

[0:02:40] Wat niet wegneemt dat twee komma vier procent van de amsterdamse jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar

[0:02:48] zich inlaat met misdrijven verdachten is van een misdrijf. Dan moet je wel rekening mee houden. Dat zijn ook niet gewelddadige misdrijven. Dus er valt op diefstal bijvoorbeeld om

[0:02:59] maar het is een kleine groep die een enorm dramatisch maatschappelijke effecten heeft. Ik was net voor kerstmis op bezoek bij de moeder van vwo en vwo was even daarvoor neergestoken in zijn eigen portiek.

[0:03:13] Maar hij is daar overleden. Zijn moeder heeft nog geprobeerd hem te redden. Het is onduidelijk wat de redenen was, want deze jonge werkers in de zorg en liet zich verder niet met misdaad in het kan heel goed zijn dat het om een broertje of neefje ging. Het is niet opgehelderd waar ze ook toe leiden was enorme angst in de buurt

[0:03:33] en tussen rivaliserende groepen van jongeren die allemaal bang werden voor hun leven voor wraakacties, hun ouders die daar ook bang voor werden. Wij moesten ingrijpen in in de woonbuurten zelf. Er moest nagedacht worden over verhuizen. Mensen beschermen

[0:03:49] en ik vertel u dit alleen maar niet alleen vanwege het ongelooflijke drama. Ik was bij zijn moeder thuis waar hij opgebaard lag en dat is een van de beelden die ik mijn leven lang niet meer gaan vergeten. Een zeventien jarige jongen die opgebaard ligt omdat die vermoord is

[0:04:06] en je ziet ook het huishouden en de achtergronden. De schulden. De

[0:04:14] de meerdere kinderen waarbij ook hulpverlening eigenlijk al betrokken is. Het is eigenlijk een mengelmoes van problemen achterstanden armoede en dan gemengd met een hele harde straat cultuur.

[0:04:29] Dat is een van onze grootste probleem. Een hele harde straat cultuur waar wij mee te maken hebben en dat zien we met name in de wijken die het meeste kinderen uit zijn en ook het meest kwetsbaar amsterdam, zuidas, amsterdam nieuw west amsterdam, noord en vergis u niet. Dat zijn stadsdelen die ook heel groot zijn, want het gaat in gezamenlijk bijna vierhonderd duizend inwoners die daar wonen die drie stadsdelen

[0:04:54] social media speelt een hele grote rol.

[0:04:59] Wij zien in toenemende mate dat jongeren die op straat zich misdragen daarin sterk geïnspireerd zijn door influencers rappers andere voorbeelden zeg ik tussen aanhalingstekens uit social media en uit de popcultuur, waarbij het heel moeilijk is om daar invloed op uitoefenen, omdat het vaak uit een internationale omgeving komt

[0:05:23] bij het gebruik van geweld door jongeren zien we eigenlijk twee en dat heb ik ook in de position paper beschrijven zien wij twee soorten. Je ziet de jongeren die dreigen. Je ziet de jongeren die geweld willen gebruiken. Je ziet de jongeren die angstig zijn en zich proberen te beschermen tegen het geweld dat zij ook op straat zien. Dat heeft wel samen. Escalerend effect. Want het kan ertoe leiden dat de jongeren die zichzelf als potentieel slachtoffer zien ook uiteindelijk als dader te boek komen te staan.

[0:05:53] De kwetsbaarheid van deze jongeren wil ik ook een opmerking over maken. Uiteindelijk als je dader bent. Je hebt geweld gebruikt dan wordt de straf op te volgen. Geen twijfel daarover. Maar op de achtergrond zie mijn jongeren die vaak uitvallen op school die uit gezinnen komen die buitengewoon kwetsbaar zijn kleine woningen veel problemen schulden problematiek. Wat is voor ons het allerbelangrijkste. En daar heb ik al iets voor gezegd. Helpt u ons alstublieft om de basis op orde te brengen. Dat is het belangrijkste politie strafrechtelijke keten en dat niet alleen ook jeugdzorg hulpverlening zorg dat wij in staat zijn om ons werk zo goed mogelijk te doen

[0:06:34] en wat daarbij van enorm belang is. Dat is de continuering van het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid

[0:06:40] bij ons vindt dat plaats. In nieuw west en zuidoost zouden we graag nog iets aan toegevoegd zien. Maar wij realiseren ons ook dat dat misschien te veel gevraagd is, maar met die programma's zijn wij in staat om over een periode van twintig jaar de duurzame achterstand armoede en daarmee ook de zwijgcultuur te kunnen doorbreken en daarmee stop ik ook. Want stelt u zich voor. Ik ben niet naïef in het denken dat armoede de enige oorzaak is van misdaad en maar wat je wel ziet gebeuren op straat is dat bijvoorbeeld de ouders die moeten ingrijpen in het afglijden van de jongeren zelf vaak tot over hun nek in de problemen zitten, met name ook schulden problematiek. Het leidt ertoe dat ze soms onvoldoende aandacht voor de jongeren kunnen hebben, maar ook dat is nog wel eens een oogje dicht willen knijpen op het moment dat de crimineel geld binnenkomt omdat daarmee misschien net een nieuwe koelkast betaald kan worden die echt heel erg hard nodig was. Dus je moet iets doen aan de sociale structuur van die wijken het wegnemen van de achterstanden om daarna.

[0:07:47] Wij kunnen interveniëren op de levens van jongeren die zichzelf vernietigen, maar ook een wijk

[0:07:54] dankuwel voor de toelichting. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer van der linden namens de vng als wethouder barendregt.

[0:08:02] Dankuwel. Geachte kamerleden. Dank ook namens mij voor deze uitnodiging voor dit rondetafelgesprek over wapens en jongeren.

[0:08:09] Mijn naam is zoals gezegd, lennart van der linde en ik ben wethouder in barendrecht een dorp een middelgrote gemeente van zo'n vijftigduizend inwoners direct grenzend aan rotterdam zuid

[0:08:18] met hoewel op kleinere schaal dan bij mijn buurvrouw toch wel wat grootstedelijke problematiek op het gebied van wapens en jongeren.

[0:08:26] Ik zit hier namens alle nederlandse gemeenten. De vng om het perspectief vanuit ons als gemeente nader toe te lichten. We hebben er ook een peper voor ingestuurd. De afgelopen jaren worden minderjarigen in mijn eigen dorp helaas met enige regelmaat beroofd van fietsen, steps en mobieltjes door helaas andere jongeren onder bedreiging van vooral messen dieptepunt was twee jaar geleden toen een groepje van drie jongeren met machetes bij een fietstunneltje andere jongeren op wachten om hen te beroven. Dat soort gevallen en vooral de berichtgeving. Daarover trekt diepe sporen in onze gemeenschap. De politie slaagt er gelukkig ook regelmatig in om daders van dat soort activiteiten op te pakken. Dat was in dit geval zo gelukkig zeg ik maar wel met enige aarzeling, want het is al erg genoeg dat dat soort jongeren uberhaupt daartoe overgaan.

[0:09:18] Ondanks dat wij als gemeente barendrecht in tweeduizend twintig, een van de vijftien deelnemende gemeenten waren aan het eerste actieplan wapens en jongeren neemt helaas de problematiek in onze ogen nog onvoldoende af

[0:09:30] dat actieplan. Dat is geëvalueerd. De vervolg aanpak. Het actieplan. Twee punt nul is nu in volle voorbereiding als vereniging nederlandse gemeenten werken we daar graag aan mee en uitgerekend vandaag vind overigens voor zo'n twee, honderd medewerkers van die vijftien deelnemende gemeenten in amersfoort een uitgebreide seminar hierover plaats georganiseerd door het ministerie van v j inclusief wetenschappelijke ondersteuning van de erasmus universiteit en dat samenvattend tot het volgende. We zijn enerzijds blij met de stevige impuls die het actieplan heeft gegeven aan de aanpak van wapenbezit en gebruik onder jongeren. Dat is positief.

[0:10:07] Er is momenten wij burgemeesters bij het ministerie bij de kamer bij de samenleving en er is een netwerk opgebouwd van mensen die echt intensief over de aanpak van deze problematiek praten. Dat is positief. Maar zeg ik er gelijk bij. Helaas zijn we er dus nog lang niet om echte resultaten. Boeken is langdurige gedragsverandering nodig, en dat vraagt ons inziens langdurig preventieve beleid,

[0:10:33] beleid dat ook echt werkt waarvan we overtuigd zijn

[0:10:36] en wij drukken uw kamer op het hart om van dat beleid de komende jaren om daar echt op te intensiveren en wij werken aan dat beleid en vervolgens aan de uitvoering van dat beleid als nederlandse gemeenten, groot en klein graag mee. Dankuwel.

[0:10:52] Beide dank voor uw toelichting.

[0:10:54] Dan wil ik om het er zes kamerleden zijn en dan in twee groepen werken van drie gaan we dan van drie kamerleden. De een vraag doen en dan proberen terug te geven aan al onze gasten begin ik me mevrouw helder van de www

[0:11:19] ik gewoon even linksom omheen. Maar ik vind het wel charmant meneer verkuijlen.

[0:11:24] De geboren in amsterdam west. Maar ik ben netjes opgevoed. Dus ik heb altijd dames eerst maar ik ik neem hem graag. Ik neem ik graag aan die van veel dank aan aan alle mensen die bereid zijn om hierover met ons van gedachten te wisselen. Omdat ik denk dat er voor de kamer een belangrijke rol is weggelegd om te kijken wat u nodig heeft om dit in de praktijk ook aan te pakken.

[0:11:45] Dan zal ik het bal aftrappen met de eerste vraag aan mevrouw halsema. Ik heb u stuk gelezen. Dank daarvoor. Ik zie dat u ook veel in u heeft dat net uw bijdrage benadrukt over beheersmatige aspecten, over meer politie enzovoorts maakte een mooi compliment naar de politiemensen in amsterdam deed mijn hart ook sneller kloppen want die negentien, zesentachtig beek ooit bij de politie begonnen dus zeer terecht. Maar al die politiemensen denk ik in nederland. Maar waar ik een beetje opzit is. U bent overgegaan tot zichtbaar. De gebruiks missen ook te verbieden

[0:12:16] en ik zoek een beetje naar wat mist u nu nog gaan instrumenten

[0:12:21] om dit op een andere manier aan te pakken. Welke bevoegdheden

[0:12:25] staan bij u op uw wensenlijstje of zegt u ik binnen mijn bestuurlijke bevoegdheden en misschien ook de strafrechtelijke bevoegdheden is er voldoende of zegt u. Nee ik heb echt nog behoefte aan een aantal zaken. Dat zou ik voorzitter graag.

[0:12:38] Van mevrouw halsema willen weten.

[0:12:41] Oké. Dan ga ik door naar de vraag van de heer ceder.

[0:12:45] Wel voorzitter, dank dat de inspreekster zijn ook een fijn om. Ik zal zich aan mijn burgemeester amsterdam hierover te hebben.

[0:12:55] Ik heb een vraag. Ik ik ben later binnenkomen ze misschien is dat beantwoord. Maar ik heb ik als ik jongeren spreken over de afgelopen jaren gedaan met dit thema ook in de gemeenteraad de htm bezighouden. Dan is eigenlijk de conclusie ik dragen wapens bij mijn messen omdat mogelijk anderen dat ook hebben er een soort wapenwedloop en die dan ontstaat is een gevoel van onveiligheid die zich afspeelt in de publieke ruimte, maar ook bijvoorbeeld op scholen

[0:13:24] en ik vraag me af of de burgemeester. Misschien heb je dat toegelicht. Ik ben later binnengekomen. Maar ziet u daarin ook kansen op bijvoorbeeld aan plekken waar jongeren samenkomen kunnen zijn. Scholen kunnen zijn. Buurthuizen, et cetera om wat om wat meer middelen in te zetten, zowel preventief als als reactief om ervoor te zorgen dat je die die psychologische wapenwedloop doorbreekt. Want want veel jongeren zijn van goede wil maar die die hebben de mensen omdat de ander de mensen of denken dat de andere mensen heeft en daar zoek ik wat

[0:13:54] wat daarin de mogelijkheden zouden kunnen zijn en ook welke rol de kamer. Daarin zou kunnen.

[0:13:57] De spelen.

[0:13:58] Dankuwel dan de laatste vraag van de heer ramaker

[0:14:00] van d zesenzestig

[0:14:03] dankuwel

[0:14:07] mevrouw halsema sprak over de basis op orde en daarbij noemde ze ook de jeugdzorg heeft mijn bijzondere interesse dat las ik ook terug in het position paper dat er ongeveer zevenhonderd jongeren op de wachtlijst staan voor jeugdzorg.

[0:14:19] Ik vroeg me af van daar ook een uitsplitsing worden gemaakt van hoe vaak gaat het om jeugdzorg op locatie. Hoe vaak gaat het dan ambulante jeugdzorg. En wat zou doen we vanuit den haag kunnen doen

[0:14:30] om die opgave waar amsterdam maar ongetwijfeld ook andere gemeenten verstaan omdat om dat op te lossen.

[0:14:39] Dankuwel. Dan ga ik naar onze gasten kijken wie zou willen starten.

[0:14:46] Mevrouw halsema.

[0:14:48] Graag dankuwel voor de vragen als eerste de heer verkuijlen

[0:14:52] welke bevoegdheden heeft u nodig?

[0:14:55] Kijk, laat ik in de eerste plaats zeggen we concentreren ons op het messenverbod in amsterdam is het probleem en ik denk ik heel veel gemeentes. Het gaat ook over vuurwapens en het gaat in toenemende mate ook over explosieven. En wat wij zien is een overeenkomst, bijvoorbeeld tussen jonge jongens die uithalers zijn in de rotterdamse havens en tegelijkertijd explosieven leggen voor weinig geld doen ze dat vaak dus in ieder geval gemeente naar de risico's die ze lopen

[0:15:25] wij

[0:15:26] eigenlijk is het probleem niet zozeer een bevoegdheden probleem kan er wel een paar noemen hoor. En daar bent u mee bezig. Daar ben ikzelf ook een van de aanjagers van geweest en dat is dat wij een gemakkelijker bevoegdheid moeten kunnen krijgen om huizen te sluiten bij geweld van buitenaf. Dat is anders dan bij drugs waar dat als drugs gevonden worden. Kan dat makkelijk. Dat kan veel moeilijker bij.

[0:15:49] Als tweede concentreren wij ons. Dat is misschien ook noodgedwongen toch heel erg op de symptomen. De aanwezigheid van messen in publieke sfeer of of maar er achter met name als het om zwaardere wapens gaat een zwaar illegaal vuurwerk gaat natuurlijk een levendige criminele handel schaal.

[0:16:10] Ik vind dat die in nederland veel te weinig prioriteit heeft

[0:16:13] vind dat hij echt heel erg naar boven zou moeten bijvoorbeeld zoals ik het begrepen hebben, worden illegale cobra's aangevoerd vanuit italië. Ik snap eigenlijk niet waarom dat binnen de europese unie niet een halt toe wordt geroepen. Tot slot zult u als je het nou over bevoegdheden. Ik neem aan dat u daar iets minder blij van wordt. Maar ik wil het toch even genoemd. We hebben een algemeen vuurwerkverbod zou echt helpen. Ik ben me ervan bewust dat illegaal vuurwerk vooral wordt gebruikt voor geweld. Maar kruis kan ook uit ander vuurwerk en het creëren van een veel grotere afstand tot de aanwezigheid van vuurwerk helpt

[0:16:53] dan de heer c der.

[0:16:57] Ja, u weet waarschijnlijk nog uit uw periode uiteraard als raadslid dat wij school veiligheidsbeleid sinds een aantal jaren hebben opgezet.

[0:17:05] Dat heeft geleid tot vergaande samenwerking tussen de scholen, waar de scholen van oudsher, met name in de kwetsbaarste wijken, zoals bijvoorbeeld in amsterdam zuidoost er terughoudend waren om bijvoorbeeld mee te doen aan anti wapen campagnes omdat ze bang waren dat het stigmatiserend werkte. Het zou leiden tot ouders. Die zouden mijn kinderen helemaal niet meer naar toe.

[0:17:27] Dus ook best een begrijpelijke emotie en ook reëel. Tegelijkertijd zien we dat dat nu wel doorbroken is dat er een veel grotere mate van samenwerking is. Wij zien ook dat vaker de hulp ingeroepen wordt van politie om op scholen bijvoorbeeld kluisjes te controleren of te fouilleren we in in dat peper spreek ik over een virtual reality spel dat wij op. Dat is overigens met geldt ook van uit het actieplan betaald en daar kan lacherig soms over worden gedaan. Maar ik weet iedereen die het heeft gedaan, schrikt zich een ongeluk. En dat zijn wel manieren om jongeren heel erg te confronteren met de gevolgen ervan. Ik wil er wel op blijven wijzen. Er gaan geluiden op om ervoor het politie toegang tot scholen te geven zonder instemming van scholen. Ik zal er zeer voor willen waarschuwen, want de scholen moeten een veilige omgeving voor de leerlingen zelf blijven en het is ook heel belangrijk dat zij de regie houden

[0:18:24] dan de heer ramakers vroeg me heel specifiek naar de uitspraak splitsing van jeugdzorg. Dat antwoord moet ik u nu schuldig blijven. Maar dat wil ik heel graag op papier doen toekomen. U kent natuurlijk de eindeloze financiële discussie die met name ook via de vng met het rijk wordt gevoerd. Ik kan alleen maar zeggen. Ik hoop dat u die snel beëindigd in het voordeel van de gemeente. Er gaan vaak indianenverhalen rond over de jeugdzorg als zouden in het geval van amsterdam jongeren uit amsterdam zuidoost vooral gebruiken voor dyslexie training. Een andere van ouders die dat best zouden kunnen betalen. Neemt u van mij aan. Het zijn met name de kwetsbaarste jongeren die zowel intern als extern echt heel dringend hulp nodig hebben die uit situaties van misbruik en uitbuiting komen van criminelen, seksuele uitbuiting. Ze hebben echt hulp nodig is geen onzin. Zij hebben hulp nodig. Wij willen en kunnen helpen.

[0:19:23] Dankuwel. Heer van der linden.

[0:19:26] Dank u wellicht nog wat aan vullingen hierop. De heer ceder verwees specifiek naar de scholen aanpak. Wat kunnen doen met het onderwijs zijn een aantal positieve voorkeur hadden we hebben bij ons in de gemeente voor het ook echt afspraken gemaakt over kluisjes controles in samenwerking met scholen, toezicht en handhaving van de gemeente. De politie en hoe je dat aanpakt en wat nou wel werkt en wat niet werkt dus niet onaangekondigd wel onaangekondigd. Daar hebben we elkaar echt mee kunnen helpen.

[0:19:53] Dat geldt ook voor zaken als voorlichting door bureau halt,

[0:19:57] wat ook goed heeft gewerkt. Maar dat is echt stapje voor stapje persoon voor persoon is een individuele aanpak. Het begeleiden van die individuele jongeren die dreigen af te glijden. Ons als dat bijvoorbeeld voor tien stuks het geval dan tien voor tien jongeren het geval om die op het rechte pad te houden. Want wat we ook merken wat averechts zou kunnen werken of niet werkt,

[0:20:17] is de campagnes te breed insteken.

[0:20:20] Het is ook heel belangrijk om te onderzoeken wat daarin u echt werkt en hoe je die twee procent waar het omgaat hoe je die doelgroep bereikt zonder die achtennegentig procent op de verkeerde manier mee te nemen en brede communicatiestrategie bereikt niet altijd die doelgroep waar het om gaat die twee procent, maar heeft wel impact op die achtennegentig procent, waarbij het niet geld en neem nou als voorbeeld zo'n messen inleveractie. Dat is op zich een praktijk voorbeeld wat wat veel wordt gebruikt, wat veel gemeenten toepassen of scholen dan worden daar bijvoorbeeld tientallen of honderd mensen ingeleverde wapens ingeleverd. Dan denk je. Enerzijds. Dat is een aardige opbrengsten. Er is de problematiek is er maar wat zegt dat voor al die mensen die niets hebben ingeleverd. Ook geen wapens bij zich hebben. Die denken dan dat zijn veel wapens en messen. Waarom heb ik er eigenlijk geen of zit ik in zo'n geval een gevaarlijke omgeving. Nu ik dit zie, zou ik er niet moeten. Dat is echt heel belangrijk om daar heel goed naar te kijken die die twee procent versus die achtennegentig procent

[0:21:22] dan nog ten aanzien van de heer ramakers over de jeugdzorg. Het is heel belangrijk dat vragen we ook aan uw aan uw kamer aan het rijk dat u let op samenhangend beleid, zowel gemeenten, rijk interdepartementaal, maar ook op het gebied van een aantal andere beleidsontwikkelingen in het sociaal domein. We hebben de hervormingsagenda jeugdteams momenteel loopt toekomstscenario's, kind en gezinsbescherming zorg alstublieft als voordat meerjarige beleid wapens. De jongeren gaan dat we heel goed kijken wat de overlap is en het versterken ten opzichte van die beleidsterreinen nog een zorgpunt ook te melden. Als vng waren we vorige week in arnhem in gesprek uitgebreid met jongerenwerkers en met de directie van een vak college en die gaven aan dat zij een gevaarlijke trend zien negatieve trend voor de doelgroep van nvb ers lichtelijk verstandelijk beperkten. Dat is een doelgroep waar ze in toenemende mate problemen zien en waar daders gap en slachtofferschap ook heel vaak door elkaar heen lopen en elkaar opvolgt en in de bredere aanpak van jeugdcriminaliteit zien we denken we dat er ook echt specifiek aandacht voor die doelgroep zou moeten zijn. Dankuwel.

[0:22:28] Dankuwel. Dan ga ik door naar de volgende vragen. Mevrouw moeten we van de pvda groenlinks.

[0:22:35] Nee, we gaan. Ik ga zo

[0:22:37] sorry. Voorzitter.

[0:22:38] Wil je gewoon niet uithangen. Ik ga je niet bemoeien met de voorzitter de stel ik gelijk mijn vraag met uw permissie en die wil ik als eerste stellen aan mevrouw halsema. Als we het hebben over wapens en jongeren. Dan hebben we te maken met een wat mij betreft een vijf koppig monster en de oplossing en we hebben niet een oplossing. Er zijn meerdere oplossingen denkbaar. Een een van de oplossingen. Wat ons als kamer bezigt. Dat is de wet messenverbod wat er aan zit te komen. Mijn vraag aan de burgemeester is die dat natuurlijk al heeft ingevoerd. Wat is de effectiviteit. Wat zien ze daarvan terug één. Ik stel die vraag ook in het licht van de politiecapaciteit die eventueel ingezet zou moeten worden en de oproep die onder andere deze burgemeester ook heeft gedaan om meer te investeren, namelijk vierhonderd miljoen in politie. Dus ik hoop dat mevrouw halsema daar ook even op in kan gaan.

[0:23:32] Dankuwel voor uw vraag

[0:23:33] dan mevrouw kijken van het cda.

[0:23:36] Dank in de voorbereiding hebben we ook allemaal artikelen gekregen en ook een mooi veel voorbeeld uit zweden, waar de group finance intervention wordt ingezet om echt groepen aan te spreken met moeders erbij met politie erbij met de boodschap. We willen niet dat jullie doodgaan. We willen niet dat jullie iemand doodmaken

[0:23:55] en als je het milieu wil verlaten, want het is toch een beetje een crimineel milieu waar die groepen dan inzitten doen we er alles aan om jullie te helpen. Ik vond het heel mooi en ik ben benieuwd in hoeverre misschien sluit het erg aan bij die top zes, honderd.

[0:24:09] Maar daar was ik benieuwd naar. Kunt u daar iets meer over vertellen en het rot is. Ik moet er even tussenuit. Dus ik hoop dat mijn vraag aan het eind.

[0:24:15] De geantwoord,

[0:24:16] Ik weet ben ik dan weer terug.

[0:24:19] We gaan ons best doen. Dankuwel dan mevrouw helder van de www.

[0:24:23] Dank u wel. Voorzitter forum van als laatste zijn. Er kan je lang nadenken hoe je twee vragen in een vraag verpakt. Dus dat ga ik doen en die zal ik allebei en mevrouw halsema.

[0:24:33] Want ik heb horen zeggen ik zou graag continuering van het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid zien en liefst ook uitbreiding naar zuid en dan zou mij nog. Sorry sorry. Wat

[0:24:48] dat krijg je als je te lang denkt ik heb een goede vraag. En dan vervolgens mee naar noord en dat zou mijn vraag zijn. Wat is daarvoor nodig, vooral omdat u het verband lijkt. Dus ik fietsen gelijk door naar de tweede vraag met de zwijgcultuur en die zin is er een verband want hij ging toen meteen door naar het doorbreken van de zwijgcultuur

[0:25:07] dankuwel. Dan ga ik het woord geven aan mevrouw halsema

[0:25:15] dankuwel dan als eerste mevrouw mutluer is een goede vraag dat er nog hebben aan de wet messenverbod, kijk, eerlijkheidshalve. Wij hebben nu een volledig messenverbod in de hele stad ingevoerd, maar ook daarvoor geldt dat dat tot op zekere hoogte symbolisch is de wet wapens en munitie geld gewoon en bij een verdenking op het moment dat een verdacht gedrag op straat is, kan de politie sowieso optreden. Dus waarom hebben we toch ingevoerd. Een algeheel harm al in allerlei risico gebieden variërend van het centrum tot bepaalde wijken waar wij nu in zijn geheel. Eigenlijk was het op verzoek van een aantal scholen die zeiden wij willen de norm helder hebben en dat helpt ons kunnen wij tegen ouders zeggen dat kunnen wij daar hadden wij begrip voor. Dus daarom hebben we een helemaal uitgebreid. Maar ik verwacht in opsporing en vervolging vinden het terugdringen ervan niet heel veel hebben wij daarbij een wettelijke bepaling nodig. Mijn indruk zou zijn van niet. Omdat ik er nu al hebt kunnen invoeren, want anders zou dat buiten de wet moeten hebben gedaan. Dat kan natuurlijk niet. Dan begin ik even met mevrouw helder.

[0:26:26] Ja ik verbond het onmiddellijk aan elkaar. Laat ik u het maar even schetsen. Een gebied als amsterdam zuidoost. Dat is een verwaarloosd stadsdeel waar mensen wonen. Daar daar. Het heeft de grootste concentratie van armoede plekken in nederland rotterdam zuid is vergelijkbaar. Maar dan dan ben je er wel delfzijl en heerlen. Maar dat de nergens concentreert armoede zich zo als daar enorme schulden problematiek. Een grote zwarte gemeenschap die op grote afstand staat van de nederlandse samenleving en veel ervaring heeft van discriminatie en uitsluiting. Ook dat is een groot probleem.

[0:27:10] Deze groep verwacht heel weinig van de overheid

[0:27:14] een als ze iets van de overheid verwacht is het alleen maar slecht.

[0:27:18] In de loop van de jaren heeft men ik weet dat er wel eens tegen mij werd gezegd toen ik net aantrad moeders in zuidoost zeggen tegen hun kinderen vanaf je twaalfde. Ben je verdacht

[0:27:30] als dat het gevoel is en dat er ervaring gaat dieper gekwetst uit uitvoert. Dat betekent langdurige investeringen in het welzijn van mensen in hun maatschappelijke positie. Een emancipatie, een weerbaarheid economische activiteiten. Dat is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat mensen zich ook openstelt voor de overheid met ons wil samenwerken, wil samenwerken met de politie wil samenwerken met onze hulpverlening omdat mensen zich daar vaak van afgekeurd heeft en niet onterecht

[0:28:03] dankuwel. Heer van der linden.

[0:28:06] Ja. Op nog een punt waar mevrouw mutluer naar vroeg over de wetgeving is het denk ik belangrijk om u mee te geven. Maar dat komt vaak voorbij. Het is een beetje een open deur

[0:28:19] naast die preventie waar we hier vooral over spreken is die repressie natuurlijk erg belangrijk. Maar alstublieft bij die wetgeving die nog behandeld wordt. Laten we wel zorgen dat we het met elkaar waar kunnen maken dat het uitvoerbaar is in de handhaving bij een politiekorps dat best wel. Dat gaf mijn buurvrouw ook al aan onder grote druk staat en met tekorten zit politie openbaar ministerie moeten echt daarmee aan de slag kunnen. En wat je nu ziet in gemeenteland is dat best veel gemeenten die ook erg actiegericht zijn neigen naar als dat in de straf keten niet functioneert dat ze dan de weg zoeken via de bestuurlijke handhaving dat zij zeggen. Goh, kunnen we niet via last onder dwangsom of op andere manieren deze problematiek bestuursrechtelijk aanpakken. Dat is enerzijds creatief anderzijds misschien ook wel een teken dat het in de strafrechtketen onvoldoende effectief functioneert en de pakkans daar onvoldoende augustus. Ik wilde u dat nog even meegeven bij het beoordelen.

[0:29:14] Van die toekomstige wetgeving

[0:29:16] dankuwel een. Ondertussen is mevrouw kijkt weer aangesloten. Misschien kunnen we haar vragen beantwoord. Mevrouw halsema heeft namelijk keurig gewacht.

[0:29:26] Ik wilde een publiek niet mislopen. Bedoel intervention. Ik bedoel, finance intervention. Wij gebruiken veel elementen daarvan. Ik beschouw het als een onderdeel van de chicago school die het ontwikkeld heeft, bijvoorbeeld de kruimel messenger zijn om een onderdeel van de gesprekken die wij voeren met moeders. Wij hebben bijvoorbeeld in zuid oost en nieuw west geroepen van moeders, waarbij wij ook proberen en de zwijgcultuur te doorbreken en ervoor te zorgen dat zij ook ze elkaar onderling kunnen versterken. Wij proberen criminele netwerken te ontmantelen en daar spelen ook wel messenger een grote rol in zou zijn er heel veel elementen van de bewoners interventie die wij ook gebruiken in amsterdam. En u bent van harte welkom. Want ik laat het u graag zien.

[0:30:19] Dankuwel.

[0:30:20] Dan hebben wij nog enkele minuten ook voor eventueel prangende vragen. We kijken eventjes naar naar de leden toe. We hebben nog ongeveer een kleine tien minuten nog voor de eerste ronde. Ik zie dat er toch nog geleden een vervolgvraag hebben kort want dan start ik weer met de heer c d.

[0:30:37] Voorzitter, ik vroeg me af of burgemeester halsema iets zou kunnen vertellen over tekort aan agenten en handhaving en de impact hiervan ook op de problematiek.

[0:30:46] Dankuwel. De heer verkuijlen.

[0:30:48] Een korte vraag aan de heer van der linden. Ik las in peper ook een. U was bij de eerste gemeente die ook bij het eerste plan betrokken waren. Toch was de evaluatie en dat is ook naar aanleiding voor deze ronde tafel negatief in eerste aanleg omdat de doelgroep niet voldoende bekend was en omdat ook wetenschappelijke inzichten om kunt u daarop reflecteren.

[0:31:05] Dankuwel. De heer ramakers

[0:31:08] ook aan de heer van der lende. Ik las nu position paper dat die langdurige gedragsverandering dat hij heel belangrijk is, maar dat niet alleen voor de ouders ga geld, maar ook voor het onderwijs zou je misschien over het onderwijs nog wat meer kunnen zeggen.

[0:31:22] Dankuwel. Dan ga ik door naar de heer van der linden denk ik voor de proberen snel inderdaad die.

[0:31:28] Door zeker. Nee, wij waren een van de gemeente de die met het actieplan meededen. Vijftien gemeenten in totaal. Het is zo dat het actieplan ook wel een beetje gemeente eigen trouwens ook wel de snel actie. Wij hebben hier een probleem en we willen het aanpakken van maken met een actieplan. Dat hebben we gedaan. Dat is relatief korte tijd onredelijke tijdsdruk is dat voor elkaar gekomen en er zitten een aantal goede elementen in. Ik noemde het net al met die kluisjes controles en met met voorlichting maar gelijk mee in de praktijk aan de slag komen.

[0:31:58] Maar ik denk dat we daar wel een beetje voorbij zijn gegaan aan die gedragsverandering waar echt heel goed over na moet gedacht hoe je dat nu bewerkstelligd. Wat nou beproefde methoden zijn en dat we in die drie, vier maanden dat we hebben gewerkt aan de eerste actieplan ons misschien ook wel samen een beetje verslikt hebben in hoe goed je daarna moet kijken dan moet echt goed onderzoek zijn. Er zijn we nu mee bezig voor de versie. Twee punt nul deel nog steeds actieplan heet. Maar

[0:32:26] echt wel gericht op de lange termijn. En wat we ook echt wel nodig hebben, met name op die campagnes is ook leren van best practice, waarbij we denk ik ook echt internationaal moeten kijken naar voorbeelden van zweden, maar ook de britse aanpak. Wat werkt op dit vlak nou echt en en terugkijkend op het eerste actieplan zijn we wel erg voortvarend van start gegaan, maar zien we dat dat niet op alle terreinen al voldoende effect heeft opgeleverd en dat is ik ook een reactie op wat ramaker vroeg in het onderwijs geldt dat ook met name op die campagnes op de jongeren. Hoe doe je dat nu brede communicatie of individuele gevallen er uitpakken. Met het laatst hebben we goede ervaringen. Dus in samenwerking gemeenten met scholen daar mensen op die scholen waar dit speelt laten meelopen die de jongeren vroegtijdig signaleren en uitpakken zonder dat je dat breed uitmeten met campagnes en daarmee individueel aan de slag te gaan. Dat werkt goed, maar de grote grote campagne aanpak daadwerkelijk minder goed is onze conclusie.

[0:33:24] Dankuwel, mevrouw halsema

[0:33:26] dankuwel. Ik had een vraag van de heer c der over de tekorten politie en handhaving zijn favoriete onderwerp van mij om over te praten. Dus dankuwel daarvoor. Wij missen in nederland eigenlijk eenendertig, honderd agenten

[0:33:39] dat tekort lijkt soms wat gedempt zou worden, omdat een groot deel van de politieagenten werkzaam aspiranten zijn bijvoorbeeld in amsterdam is op een korps van vijf duizend ongeveer driehonderd vijftig aspirant werkzaam. Dus daarmee wordt formatie opgevuld. Maar vergis u niet want aspiranten moeten begeleid opgeleid worden. Dus het is onzinnig om te suggereren dat zij volledig de politietaak kunnen uitvoeren. U heeft geïnvesteerd de afgelopen jaren. Er zijn wij dankbaar voor, maar u moet zich realiseren dat een groot deel daarvan bijvoorbeeld naar bewaken en beveiligen is gegaan of naar de opbouw van een nationaal team ondermijning en waarvoor is het nodig? De basis moet op orde gebracht worden. Wij zullen bedoel het kan niet in één kabinetsperiode eenendertig, honderd agenten erbij. Maar dat zal over een aantal periodes opgebouwd moeten worden en er moet echt in geïnvesteerd worden. Twee cybercrime is echt een heel groot probleem in nederland en hij heeft de politie een inhaalslag te maken. Die moet gewoon getraind worden om daarin mee te kunnen we doen geweldige recherche onderzoeken bijvoorbeeld ook in amsterdam waar die met die een scriptie van de telefoons is echt fantastisch onderzoek geweest het een doorbraak heeft betekend in georganiseerde misdaad. Maar dat moet natuurlijk op een grote schaal. Dat moet eigenlijk het gereedschap van elke agent zijn. Tot slot

[0:35:06] de kracht van de nederlandse politie en u ziet bedoel heeft zondagavond waarschijnlijk ook bij de arena. Gezien. De politie wordt overigens hele land ingezet. Ze zijn soms becker af want we moeten ze naar den haag of naar amsterdam of naar ter apel. Om daar ondersteuning en ondertussen moeten ze ook in de basisteams. De grote kracht van de nederlandse politie. Dat is het in de wijken zitten. Dat zijn mensen kennen dat ze niet alleen repressief zijn. Maar dat er ook wijkagenten zijn die gewoon de jongeren kennen op straat. Die weten waar ze s nachts uithangen. En als je dan bedenkt dat wij bijvoorbeeld in amsterdam noord nu een politiebureau s nachts hebben moeten sluiten. Meer dan honderd duizend inwoners is dat gewoon schrijnend

[0:35:50] en onhoudbaar

[0:35:52] dankuwel dan de laatste drie vraag. Mevrouw moeten er.

[0:35:56] Die stel ik die gaat over het actieplan want wapens en geweld onder jongeren. Dat speelt niet alleen bij grote gemeenten, maar ook bij kleine en middelgrote gemeenten redden die te maken hebben met grootstedelijke problematiek. Dus mijn vraag is concreet wat doen wat doen jullie om die gemeente die weinig kennis, kunde en capaciteit hebben te helpen om deze problematiek gezamenlijk op te pakken.

[0:36:24] Dankuwel mevrouw kuik.

[0:36:28] Ik loop graag een keer mee met z'n krabbel. Messenger, geloofwaardig rolmodel denk je dan dat dat de goede vertaling is nog even die online wereld. Ik denk hoe krijgen we daar nog grip op want ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens meekrijgen wat waar mijn nichtjes en neefjes mee te maken krijgen. Dus hoe krijgen we daar goed zicht op want dat kan een hele grote katalysator zijn voor uiteindelijk de de uiting van geweld in het fysieke domein.

[0:36:56] Dankuwel. En dan tenslotte, mevrouw helder

[0:36:58] dankuwel. Ik heb een vraag aan de heer van der lende omdat hij in de position paper schrijven van helpt met het bieden van inzichten vanuit de gedragswetenschappen die kunnen worden toegepast in de aanpak van messen geweld. En nou is dat vrij algemeen geformuleerd. Ik ga ervan uit dat het gericht moet zijn op jongeren. Maar dan zou mijn vraag zijn, kan het ook aan de ontvangende kant bij de bij de politie zijn ze dat ze elkaar misschien wederzijds misschien op dit punt

[0:37:24] beter begrijpen vind ik niet helemaal de woordkeuze. Maar dat er toch wel wederzijds begrip is en dat sluit een beetje aan bij het doorbreken van de zwijgcultuur en het gebrek aan agenten druk mee bezig bent als beantwoorden scooters niet meegeteld. Maar op papier

[0:37:38] dankuwel voor. Dan ga ik door naar de heer van der linden.

[0:37:43] Ja.

[0:37:45] Allereerst de vraag van mevrouw mutluer over wat er in de praktijk doen ook juist de middelgrote en kleine gemeenten.

[0:37:54] We hebben in ieder geval met vijftien gemeenten, groot en klein amsterdam rotterdam zaten erbij en enkele middelgrote en kleinere gemeenten samen opgetrokken. Maar ik onderken je wel breed dat het wel lastiger is voor middelgrote en kleine gemeenten. Als je kijkt naar de omvang van de organisaties de expertise om het zo op te pakken als ze bijvoorbeeld amsterdam die echte amsterdamse aanpak hebben. Maar die hebben een veel groter apparaat. Ondanks dat ook zij met tekorten. Dus dat is wel een aandachtspunt kan meegeven dat

[0:38:22] ook voordat meerjarig beleid. Als je dat u over gaat. Het hoop natuurlijk wel dat hij daar ook wel aandacht voor heeft hoe we dat op een goede manier ook voor de middelgrote en kleine gemeenten borgen dat hij daar goed mee uit de voeten kunnen uiteraard in vng verband ondersteunen we die middelgrote en kleine gemeenten ook en zoeken ook heel veel samenwerking ook met de grote steden in barendrecht dat uiteraard ook met rotterdam. Wat natuurlijk. Maar waar alleen een snelweg tussen zit, zou ik zeggen.

[0:38:48] En dan de vraag van mevrouw helder over die gerichte aanpak. Wat werkt nu en over het ook niet richting de

[0:38:57] politie zouden moeten toepassen. Zeg maar even. Ik denk dat wel een goed punt is. Het gaat met name om wat ik al eerder aangaf hoe je nou een aanpak uitwerkt die echt werkt voor die twee procent zonder dat je die achtendertig procent benadeeld en ik denk zeker ook hij doorbreken van vijf cultuur, maar ook de politie en handhavers die al geweldig werk doen trainen hoe je die twee procent eruit ligt waar het echt omgaat dat dat ook nog een kans biedt hoe je dat precies doet wat er de beste inzichten. We zijn en daar een doorwrochte aanpak voor voor maken. Dat is wel echt een heel belangrijk punt voor de doorontwikkeling.

[0:39:36] Dan mevrouw halsema. Hoi,

[0:39:40] mevrouw kuiken die mij de vraag stelde over de online wereld. Laat ik beginnen met is wat beter nieuws. Ik heb een tijd geleden een aantal ceo's van snapchat en tiktok andere bij elkaar geroepen en gevraagd de mos veel actiever te gaan helpen. Eigenlijk was ik een beetje op voorbereid dat men heel afhoudend zou zijn. Maar dat bleek helemaal niet het geval bleek eigenlijk dat men heel graag bereid was, maar ook soms niet weet hoe het contact te leggen of hoe. Maar bijvoorbeeld als er sprake zijn is van echte oproepen tot geweld online. Dan hebben wij inmiddels ingang gevonden om dat heel snel met mensen te kunnen bespreken en daarop te kunnen handelen. En kijk. Weet u wat ik het grootste probleem vind, bedoel ik ik weet hoe ingewikkeld de discussie saudi stuit op privacy bezwaren. Een andere bezwaren van de vrijheid van meningsuiting.

[0:40:28] Dat komt ook omdat het vaak en repressieve discussie die wordt gevoerd met heel sterk de nadruk op het mogen opsporen en vervolgen. Maar laat ik u het anders vertellen in de gewone wereld in de niet digitale wereld. We hebben wij jeugd en jongerenwerkers en jongeren op een pleintje staan en die kennissen of onder een viaduct staan en die kennis kunnen naar toe zou kunnen ze helpen. Ze kunnen ze uit elkaar halen. Ze kunnen vragen hoe het thuis gaat of ze nog naar school gaan. De online wereld en veel jongeren komen daardoor natuurlijk mogen wij dat niet. En het zou denk ik enorm helpen als we de nadruk zouden gaan leggen dat ze vanzelfsprekend bedoel politiemacht natuurlijk opsporen ook online als het nodig is. Maar als je minder de de nadruk zouden leggen op het repressieve deel, maar wij moeten als gemeentes

[0:41:15] toegang hebben om jongeren te kunnen helpen

[0:41:18] en om ze ook voor slachtofferschap te kunnen behoeden. Dan stuit dat misschien minder snel op problemen van privacy en andere regelgeving.

[0:41:30] Oké

[0:41:30] dankuwel. Dan wil ik onze gasten mevrouw halsema, in de heer van der linden bedanken voor de beantwoording van de vragen en expertise

[0:41:38] en dan gaan wij heel even kort schorsen en dan gaan we verder met blok twee over de professionals en met de professionals.

[0:45:11] Goed dan gaan wij starten met blok twee. We willen het woord geven aan vier experts professionals die we hebben uitgenodigd. Allereerst mevrouw oudshoorn lid van de management teams centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, en daarnaast de heer huismans jeugd, reclassering west brabant dan heer appie als coach van jet foundation. En dan de heer van welie misdaad journalist

[0:45:38] en we hebben gevraagd om een korte toelichting te geven en dan kunnen de kamerleden daarna aan u vragen stellen. Dan gaan we het opnieuw doen. In twee groepen van

[0:45:47] drie

[0:45:49] wil ik graag het woord geven aan mevrouw.

[0:45:52] Dankuwel. Voorzitter, dank ook voor de uitnodiging. Fijn dat we hier vandaag bij aanwezig mogen zijn.

[0:45:59] Het eerste blok vanuit de gemeente is er een soort van beeld geschetst van de doelgroep van de problematiek daar van de inzet ook op lokaal niveau. Laat ik proberen om dat beeld nog wat aan te vullen vanuit het c en wij zetten breder in op het ondersteunen van het lokaal bestuur van publieke en private partijen juist bij complexe veiligheids problematiek en dit is zeker een voorbeeld van.

[0:46:25] Wij zijn ook betrokken geweest bij het opstellen van het actieplan en optillen ook bij het uitvoeren daarvan. En om gelijk ook bij het actieplan om daarbij stil te staan. Ik denk dat het heel goed is geweest dat er toendertijd een stevig signaal vanuit het lokale is gekomen dat er echt een stevig probleem. Hier zit vanuit de lokale politiek vanuit de keten partijen. Dat is ook goed opgepakt hier op landelijk niveau. Dus daar echt complimenten voor daar snel op ingezet en tegelijkertijd brengt dat met zich mee dat je tijdens een toe dat je dan ook gaat leren en dat leren. Dat hebben we goed gedaan en denk dat dit een mooi moment is om daar bij stil te staan

[0:47:09] en dan zie je daar ook een aantal elementen in terug

[0:47:13] en ik denk het eerste wat opvalt is dat we aan de voorkant niet heel scherp hebben gehad. Hoe de doelgroep er nu precies uitziet en dat dat voor het vervolg we echt een hele belangrijke is en wat je ook ziet is dat je in je inzet een beetje door middel van relatie mist. Dus dat kan volgende keer echt vele malen beter en een belangrijk aandachtspunt. Daarin is ook niet alleen goed zicht te krijgen en naar de fysieke wereld te kijken, maar ook naar de digitale kant want voor jongeren zit gewoon een heel groot deel van hun leefwereld zit in de digitale. Dus ook. Wij moeten daar aanwezig zijn,

[0:47:49] maar het volgende zit dan op die interventies op het inzetten. Volgens mij werd er net al iets over gezegd wij hebben op dit moment nog niet heel erg veel bewezen effectieve interventies. Dat is voor het vervolg echt wel een hele belangrijke om aan de voorkant veel beter. Ook de inzet of de interventie te onderbouwen en ook veel meer te gaan naar een lerende aanpak waar je veel beter kijkt van wat levert het op. Wat werkt voor welke doelgroep in welke context en dat ook met die ervaringen het breder ook in nederland kunnen uit te breiden.

[0:48:25] Verder even kijken wat wat onderbelicht is geweest in in het eerste actieplan is de preventieve inzet er heel erg zichtbaar op de achterkant ingezet en ik zou er wel heel zwaar voor willen pleiten om die preventieve inzet om die volwaardige ook in actieplan twee punt nul op te nemen, want zonder dat dan is het dweilen met de kraan open. Dan heb je gewoon een constante aanwas van nieuwe jongeren. En wat je ook ziet is dat jongeren die al daarin zitten dat die gewoon veel sneller doorgroeien in hun criminele carrière. Dat betekent dat je uit als gaat zien in de samenleving en je ziet zware misdrijven, maar ook als gaan inzetten. Dan moet je heel zwaar inzet tegelijk dat inzetten is complex. En als je kijkt naar hoe succesvol zijn. Dat is ook gewoon heel erg lastig is wat ons betreft ook echt die preventieve inzet er vol in dan misschien laatste graag is dat het ook goed is om uitvoeringskracht daarbij te organiseren en die zitten dan om een stukje kwantiteit en er werd net al iets over gezegd dat het capaciteit op orde moet worden gebracht en dat zie je terug in de wijken. Dat dat we daar wat onvoldoende inzetten in het signaleren in een band opbouwen met jongeren. Maar dan ook dat als je signaleert dat bijvoorbeeld bij jeugdzorg bij de ggz maar laten bij een politie dat er gewoon echt weinig capaciteit is. Dus dat hij daar stokt

[0:49:50] en dan verder de capaciteit zit hem ook nog wel een stukje op kwaliteit. Daar is ook nog een slag in te maken want we zouden zo graag willen dat al die frontlinie medewerkers dat dat ook gewoon met elkaar vervlochten is. Er zit vaak toch wel zware multi problematiek achter. Dan is het echt nodig dat we de expertise en de bevoegdheden goed met elkaar bundelen.

[0:50:11] Tot zover

[0:50:12] dankuwel. En even ter verduidelijking. Had u zelf het position paper ingestuurd voor de commissie. Oké.

[0:50:18] Maar misschien.

[0:50:20] Ik denk dat de toelichting wel wel helder is en anders kunnen we misschien naar de handel wel dat bevragen. Even kijken. Ik ga door naar de volgende. De heer huisman van de heer jeugdreclassering west brabant.

[0:50:30] Ja. Dankuwel

[0:50:32] ruzie op straat.

[0:50:33] Er wordt gestoken

[0:50:35] slagaderlijke bloeding

[0:50:37] ambulance net op tijd

[0:50:40] een jongen steekt zijn ex-vriendin nota.

[0:50:43] Ik werk als jeugdreclassering met jongeren die strafbare feiten plegen

[0:50:46] ook bijna dodelijke en zelfs dodelijke steekincidenten.

[0:50:51] Ik zie mijn jongeren als kind ook al vinden ze dat niet stoer om te horen. Maar ik bedoel het goed. Ze zijn er in ontwikkeling en afhankelijk van volwassenen die hem moeten steunen en sturen.

[0:51:00] Tijdens mijn carrière heb ik het geweld tussen jongeren zien veranderen. Er worden vaker steekwapens gebruikt en er sprake van voorafgaande ruzies op sociale media.

[0:51:09] In mijn gesprekken met jongeren en hun ouders blijkt dat een mes meenemen gebeurt vanuit de gedachte voor het geval dat

[0:51:15] jongeren die ruzie verwachten weten vrij zeker dat een mes aan te pas gaan komen.

[0:51:20] Ouders keuren die niet goed en discussiëren met uw kind over wat wel en niet mag

[0:51:24] en weten zelden hoe het echt zit.

[0:51:27] Jongeren spreken niet met hun ouders over hun problemen.

[0:51:30] Wanneer er wordt gestoken, was dit vaak niet het plan,

[0:51:33] maar ontstond het uit een escalatie die de jongeren niet meer kon overzien,

[0:51:37] het overzien van situaties en de gevolgen en het maken van goede keuzes is vanuit het puber brein lastige voor jongeren.

[0:51:43] Een jongeren met een mes loopt daarom veel risico om het daadwerkelijk te gebruiken.

[0:51:49] In het tegengaan van wapengeweld pleit ik voor ondersteuning van ouders

[0:51:53] praten met en beïnvloed van je puber

[0:51:56] over veiligheid en wapens. Hoe doe je dat?

[0:52:00] De tweede pleidooi houdt voor het jongeren aanleren hoe ze anders met online en fysieke conflicten kunnen omgaan,

[0:52:06] bijvoorbeeld door gerichte trainingen.

[0:52:09] Een derde pleidooi houdt voor het invoeren van een algeheel landelijk messenverbod voor jongeren

[0:52:14] met dit verbod zijn discussies aan de keukentafel.

[0:52:16] Worden.

[0:52:17] De norm is helder

[0:52:19] messen, geweld veroorzaakt onveiligheidsgevoel

[0:52:22] en dit houdt messenbezit in stand

[0:52:25] jongeren kunnen deze cirkel niet zelf doorbreken.

[0:52:28] We hebben anderen nodig ons als volwassenen om hen daarin te helpen en grenzen te stellen.

[0:52:34] Kinderen zijn het waard om hard voor te blijven werken.

[0:52:39] Dankuwel voor uw toelichting.

[0:52:41] Dan wil ik het woord geven aan heer app die als coach biljet van deze.

[0:52:44] Yes. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, goedemiddag. Ik ben ook niet waardeert foundation

[0:52:49] en om allereerst een goed beeld te krijgen over wie zijn de wapen dragende jongens dan kom je al heel snel uit op onzekere en beïnvloedbare jongeren die opgroeien in de omgeving waarbij geweld gewoon openbaar is en vaak al op jonge leeftijd op zeg maar bloot worden gesteld en vaak gaat het dan om de onzekere jongens

[0:53:07] die best wel naïef zijn voor een merkte ik wel in mijn werk

[0:53:12] dat heel veel jongeren met nvb vaak in aanraking kwamen met criminaliteit en dat soort dingen. Maar nu werken ook op gymnasium scholen merk je ook dat heel veel jongeren eigenlijk gewoon heel naïef zijn en ook makkelijk beïnvloedbaar zijn. En dan kom ik meerderheid te probleem van social media, maar vaak moet je ook kijken waarom zitten die jongeren op social media

[0:53:31] en in plaats van te kijken van om zelf om social media te gaan als het gaat om de jongeren te trainen, zodat ze minder beïnvloedbaar zijn. Vaak wordt er nu een rond cultuur op de social media op snapchat gaande en daar worden heel veel jongeren geronseld voor alle soorten dingen zoals pasjes afgeven nu ook rotterdam met explosieven en dat soort dingen aan te moedigen en in plaats van om te kijken van wat moeten we doen op social media is te doen van waarom kiezen jongeren er ervoor om naar social media te gaan

[0:53:58] en dan kom ik weer terug op een stukje ouderbetrokkenheid. Jarenlang roep de gemeente rotterdam ouderbetrokkenheid te vergroten, maar ze is om eerst te kijken. Om de ouderbetrokkenheid te vergroten, is het eigenlijk belangrijk. Wie zijn de oude zelf en vaak kom je dan bij de voordeur naar binnen en dan zie je dat die ouderen zelf coaches nodig hebben.

[0:54:16] Dus dan heeft het geen zin om ouderbetrokkenheid te vergroten. Want als de ouderen wat verkeerd aanleert. We gaan de kinderen weer doorgeven aan hun kinderen

[0:54:25] en om een stukje te beantwoorden over de knelpunten van het huidige beleid. Als het aan mij vraagt. Er is geen beleid.

[0:54:32] Het beleid op dit moment focust zich op het afpakken van messen

[0:54:35] en grote campagnes van inleveren acties. Maar er wordt niet gekeken naar waarom dragen deze jongens eigenlijk

[0:54:43] messen. Dus dan denk ik van. Het wordt gesproken vanuit een angstcultuur. Zolang het maar in rotterdam zuid gebeurt, is het oké, maar niet landelijk te zien is, is het opeens wel een heel groot probleem

[0:54:55] en suggesties voor het beleid. Ik vind eigenlijk dat je dan positieve alternatieven context moeten hebben en in plaats van grote campagnes te voeren en rolmodellen zoals influenza, zwemmers en voetballers uit te nodigen om de campagne te zetten. Dat zijn ze gewoon onaantastbaar voor de jongeren. Het is handiger om jongeren uit de eigen wijk die positieve rolmodellen zijn die jongeren coaches of jongeren eigenlijk in te zetten om de rest op sleeptouw mee te nemen en ik als jongen van rotterdam-zuid die heel mijn leven woon weet als de beste in de zin van ik ben eergisteren nacht nog wakker gemaakt door een explosie. Dus dan maak je het van heel dichtbij mee.

[0:55:35] En als laatste wou ik nog aangeven als aanbeveling.

[0:55:40] We vragen ons af hoe we de wapens afpakken. Mijn vragen ons niet af waar ze doorheen gaan in hun leven en vragen ons niet af hoe in mind set. Als uw kant is onze intentie is fout

[0:55:50] dankuwel.

[0:55:52] Dankuwel voor uw toelichting dan tenslotte, de heer van welie als misdaadjournalist.

[0:56:02] Ik heb me allereerst wel verbaasd in nederlandse over de reactie op de op de golf aan geweld met messen in de zin dat dit was een trend die je kon aanzien komen omdat in het buitenland bijvoorbeeld in engeland en duitsland al jaren aan de gang was en het is ook alweer typisch nederlands dat er dan weer ad hoc allerlei maatregelen worden genomen, net als je nu ziet bij de aanslagen op woningen. Dus dat eerst gezegd hebbende

[0:56:27] ik ben hier al een paar jaar mee bezig en het is eigenlijk

[0:56:30] daar ligt maar mijn grootste zorg ligt hier eigenlijk als je kijkt naar het geweld bij jongeren. De kille cijfers afgelopen vier jaar is het op afgelopen drie jaar is het aantal het wapenbezit onder de jonge verviervoudigd van ongeveer driehonderd arrestaties van tieners tot zestienhonderd in het afgelopen jaar gaat sky rocket omhoog.

[0:56:53] Ik heb om een goed inzicht te krijgen

[0:56:57] ook goed inzicht te krijgen. Ben ik voor de krant een tijdje ben ik mee gaan lopen met het district zuid van de politie den haag omdat ik echt een ongefilterd beeld willen krijgen van wat zie je. En ik kon dus ook alle filmpjes bekijken groep mishandelingen, wat ook aan de orde van de dag is daar

[0:57:14] en geweldsincidenten en als je spreekt met met rechercheurs gaat het vooral over de combinatie van preventie en repressie. Maar wat je ook hoort is dat je aan de ene kant heb je te maken met kinderen, want het zijn er twaalf, dertien jaar soms geval in den haag van een jongetje van dertien, die in opdracht van zijn familie een soort wraak moest nemen bij een bij een met een rivaliserende familie en daarbij jonge dwars door rug stak die bijna overleed. Maar heb je het over een jongen van dertien. Dat zijn kinderen die twee jaar geleden de knuffel in bed lagen.

[0:57:49] Dus je ziet een verjonging van de leeftijd en verharding.

[0:57:55] Nou is het wel zo dat de piek die er was als je het hebt over echt moord en doodslag. Dat dat in tweeduizend, eenentwintig nog heel hard omhoog ging. En nu iets te lijkt te stabiliseren. Dus dat is dan wel weer goed nieuws. Maar wat je wat ik zag bij bij de recherche is dat dat ze zien dat de jongeren toch wel complexe problematiek hebben en moeilijk behandeld kunnen worden. Er is ook weinig plek voor behandeling gaan ze naar de is dan dan. Er zijn vier rapporten geweest van de vier secties waarin omschreven staat hoe slecht daar en gevaarlijk daar de omgeving is om bijgespijkerd te worden zeg maar.

[0:58:36] Maar wat je dus ook wel hoort aan de ene kant hoor je van ja het zijn zulke jongens zo'n complexe problematiek dat er eigenlijk niks meer valt repareren. De andere kant hoor je dat als je de jongens uit de omgeving plaatsvindt. Normale omgeving dat ze prima functioneren en eigenlijk helemaal niet reddeloos verloren zijn. Ik geloof ook uberhaupt niet in. Dus ik denk dat heel flink investeren. Belangrijk is veel preventie. Heel goed kijken op sociale media omdat die druk

[0:59:04] die druk speelt een grote rol bij de kinderen van hij heeft de messen. Ik moet het ook en je hebt zelfs groepsapps waar ze elkaar dan met elkaar bespreken om wraak te nemen op om op iemand. Ik denk dat dat heel belangrijk omdat zoveel mogelijk te kunnen monitoren

[0:59:19] dat het nog even hebben over preventief fouilleren trouwens de de wijkagent natuurlijk essentieel. Maar goed probleem kennen we dat de wijkagent langzaam weg wordt getrokken uit de wijk de wijkagent is er om goed te kijken waar spelen de conflict tussen jongeren die dreigt te ontsporen en er is gewoon veel te weinig capaciteit. Maar dat is eerder aan de orde geweest als je het hebt over repressie de inleveren acties. Ik zie dat die bejubeld worden als er zoveel wapens worden ingeleverd. Maar iemand die echt wil steken. Die levert ze wapen niet. Dus ik vind dat ik vind dat dat ik hoop daar helemaal niets voor

[0:59:53] preventief. Het messenverbod lijkt mij een prima middel. Ik denk dat je alle mogelijke instrumenten moeten inzetten en dus ook bijvoorbeeld het heikele preventieve fouilleren. Ik vind het jammer dat nou in amsterdam is daar ook weer een poging gewaagd en is dat is dat weer gestopt omdat daar fouten zijn gemaakt

[1:00:15] en er wordt ook vaak gezegd. Ja. Maar de resultaten waren wat ondermaats is. Laten we stoppen.

[1:00:20] Kijk het gevaar ligt natuurlijk altijd op de loer als het grote argument tegen preventief fouilleren van etnisch profileren.

[1:00:27] Ik geloof dat als je agenten daar speciaal voor selecteert

[1:00:32] dan moet je erop kunnen vertrouwen dat zij want daar gaat het om het vingers splitsen gevoel. Het gaat niet om wat voor kleur je mos heeft. Het gaat erom dat jij weet van dat zijn gasten risico. Dat zie hier nog gedrag. Dat zie je door je kennis in de wijk

[1:00:44] ieder wapen wat je van straat haalt is gewoon een wapen minder alleen je moet het goed brengen voor publiek. Je moet dus eerst een profiel maken op basis van feiten. Wie zijn de jongeren die wapens dragen en daar gericht op preventief fouilleren op minnetje. Één op de vijf mensen aanhoudt op straat is het resultaat natuurlijk na en je moet gaan gericht gaan welke wijk welke jongeren waar ze de kans groot dat we wapens wegtrekken

[1:01:08] en dan ook die resultaten delen met het publiek.

[1:01:11] Pak je zo heb je succesvolle avonds legde wapens neer ergens midden op in de straat of op de markt en en toon dat de laten zien. Kijk dit dit is er op straat en dit halen van de straat af. Dus je moet ook draagvlak creëren voor je acties mij dus repressie, maar vooral veel preventie.

[1:01:30] Dankuwel voor uw toelichting. Als je microfoon willen uitzetten. Dan ga ik door naar de leden voor de vragen en we zijn nu met vijf kamerleden. Dus ik stel toch voor om een paar drie te doen en dan de dames

[1:01:41] het eind met z'n tweeën dan

[1:01:43] ik begin ik met de heer verkade.

[1:01:47] Ja maar ik had

[1:01:49] van links naar rechts werken.

[1:01:51] Het is misschien wel een idee. Mevrouw helder van de bibliotheek.

[1:01:54] Ja hoor.

[1:01:55] Dankjewel.

[1:01:57] Dan hoor ik hem gelijk wat ik nog uit te schrijven. De vraag die is forum voor die want ik hoor hem zeggen hoor je zeggen van bij beide ouders. Bedoel dat die vaak begeleiding nodig hebben. Maar ik hoor ook heel veel preventie op social media wat ouders weten ook niet wat uw kinderen doen maar ik hoor ook burgemeester halsema zeggen dat bijvoorbeeld een moeder tegen haar kent zegt van ja vanaf je twaalfde. Ben je verdachte.

[1:02:19] Dus jij doet heel goed werk ongetwijfeld. Maar dat is in de wijk had ook de wijkagenten zouden moeten doen als ze daartoe

[1:02:27] en staat zijn om dat ze weer elders moeten zijn. Maar is dan ook niet zoiets als een coach op social media. Want ik zit een beetje te zoeken naar wel kijkt de overheid mag niet heel ver achter de voordeur komen want dan is het wantrouwen natuurlijk nog veel groter is een equivalent van jou op social media

[1:02:44] ook niet doen.

[1:02:47] We gaan het zo doen. Ik ga de vragen verzamelen en ik kom ik bij u terug. Mevrouw van het cda.

[1:02:54] Ik hoor een heleboel dingen die nodig zijn in je hebt die uitspraak natuurlijk in takes a village to raise a child. Dus je moet op verschillende manieren natuurlijk zorgen aan de preventieve kant om jongeren eruit te halen. Ik zei het in de eerste ronde al in in zweden hebben ze een bepaalde bepaalde systematiek.

[1:03:12] Dat was het de ggd aan de groep finance intervention.

[1:03:20] Ik weet niet heeft. Hebben jullie daar als jeugdwerkers of of reclassering medewerker heb je daar ervaring mee hoe dat werkt want het gaat soms echt om groepen die in een heel crimineel netwerk zitten en ik ben wel benieuwd. Haal je die de zomaar uit want er is natuurlijk ook hoop tegenstand om de jonge jongens eruit te halen vanuit meer de grote bazen die ze aan aan de touwtjes

[1:03:46] hebben zitten. Dus hoe heb je daar ervaring mee. En wat is dan succesvol.

[1:03:51] Dankuwel, dan tenslotte, mevrouw moeder.

[1:03:53] Voorzitter, de heer op die begon heel terecht met de vragen waar hebben we het nou over een als je naar de cijfers en percentages kijkt dan zie je dat veertien procent van de jongeren in één procent van alle wijken wonen in nederland vaak uit gebroken gezinnen met alleen aan mama die probeert de eindjes financieel rond te krijgen.

[1:04:13] De heer die en jets ken ik vanuit schiedam. Ik vroeg me af. Is mijn vraag aan de heer abdul hoe het hoe het nou precies staat met die ouderbetrokkenheid. Ik kan me namelijk gevallen herinneren dat ouders ontkenden dat hun kind met messen elkaar te lijf gingen of daar niet mee bezig waren vanwege stress. Wat gaat wat gaat er nou in de praktijk mis vanuit juli bril. Om die ouders erbij te betrekken. En wat kan anders. En door wie.

[1:04:47] Oké dankuwel. Dan hebben we de vragen verzameld. Veel vragen aan de heer abdi. Maar ik kan me ook voorstellen. Andere experts willen reageren. Maar ik begin met de heer

[1:04:55] gaat uw gang.

[1:04:57] Eerste dankuwel. Eerste vraag.

[1:05:03] Ik denk tweeduizend negentien kwamen we met een nieuw plan ben ouder organisatie van worden. Online jongerenwerkers werden opgeleid door jeroen van den broek

[1:05:11] criminoloog en wat ze daar eigenlijk ziet is dat niet elke jongerenwerkers evenveel informatie kan ophalen.

[1:05:18] Dan kom je uit op wie is de jongerenwerkers zelf als ik vanuit mezelf praten. Ik kon makkelijk binnen bij de jongeren omdat ik een vertrouwensband opbouwen en ze kunnen spiegelen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle jongeren wijk is en dan via hun krijgen eigenlijk niks kwijt dan wat doen ze eigenlijk doen om te omzeilen. Maken ze prive verhaaltjes en in die privé verhaaltjes worden dan de bepaalde dingen gedeeld. Wat niet met de gewoonlijke publiek, zoals de jongerenwerkers. De ouders misschien worden gedeeld.

[1:05:43] En dan is het de vraag hoe kom je zulke groepen dan moet je eerst vertrouwensband creëren en dan

[1:05:49] zet ik mezelf ook als jongerenwerker in moeilijke positie. Want je komt dan in die groepen. En wat doe je dan met de informatie.

[1:05:57] Als je de informatie deelt dat zorgelijke signalen zijn de ben je vertrouwensband kwijt. Die vertelt weer door naar twintig andere jongeren en voor je het weet kun je spullen inpakken en daar de volgende week gaan

[1:06:06] dus daar moet ook weer een gezonde balans in gevonden worden

[1:06:12] en een stukje ouderbetrokkenheid. Ik denk dat je als je een ouderbetrokkenheid willen vergroten is om eerst de ouderen bloot te stellen aan de problemen van vaak het eerste reactie van heel veel ouders wat ik meemaak is. Nee. Mijn zoon heeft dat niet gedaan tot confronteert met het feit dat ze misschien een mes bij zich hadden. Dus ik denk dat het belangrijk is om eerst de ouders ook te coachen. Dus een oude koosjer. Ik denk rotterdammers destijds een mooi project onwijze moeders

[1:06:39] en om die groep te vergroten. Ik denk misschien moeten we dat ook landelijk doortrekken.

[1:06:46] Volgens mij een vraag gemist.

[1:06:48] De tweede.

[1:06:50] Nou dan mag je onderzoeksgroep in iemand die het herkent. De heer huismans.

[1:06:55] Ja. Als er jeugd.

[1:06:56] Ja ik ken de interventie niet ook niet in nederland bekend dat hij uitgevoerd wordt. Maar de vraag die er onder lag was van hoe kun je nou jongeren losweken uit groepen

[1:07:07] vanuit jeugdreclassering gedachte. Wat we dan doen is natuurlijk in het gezin gaan kijken wat er aan de hand is kijken naar de probleem kunnen oplossen, maar ook vooral jongeren perspectief bieden en perspectief is vaker school en werk waar ze op school zijn ze vaak al weggestuurd geschorst verwijderd. En dan een zaak om ze weer op pad te brengen van een school een opleiding en uitzicht op die plannen en een baan.

[1:07:27] Nou dat is vaak heel simpel, waardoor we moeten gaan. En natuurlijk weegt soms niet op tegen de winst die ze misschien kunnen halen uit een groep waar misschien criminelen wenst. De winsten worden vergaard en dat geldt hier. Sommige jongens zeggen tegen mij van luisteren. Jeroen. Leuk dat je dat wil. Maar ik verdien zoveel meer met dit

[1:07:46] dus sommige jongens dat het ook een kleine harde kern. Maar het gaat vooral over de hele grote groep die eronder zit,

[1:07:51] want we richten ons altijd op de hele kleine harde kern. Maar die groep. De onder jonge aanwas worden ook wel eens op de nieuwelingen. Daar moet je zijn.

[1:07:59] Daar kun je op preventieve werken.

[1:08:04] Tweeduizend vijftien werkten we met een was een nieuw beleid was stok achter de deur. En toen moest je dan was er een pvda vip aanpak en toen werden alle jongens in de achterstandswijken waar wij actief waren, werden een shortlist en ik weet toevallig dat dankzij het in ijsselmonde en toen waren er acht jongens op die lijst en daar moesten we intensief op werken. Wat kom ik erachter dat ze een heel groot politieonderzoek zaten. Dus die groep is na een jaar vervaagt en wij dachten wij zijn klaar en wij gingen naar de volgende wijk. Terwijl we toen vergeten waren, is de jonge aanwas en ik denk dat we daar meer op moeten zitten. In plaats van die groep die al aan de overkant staan, is het handiger om langs vanaf de basisscholen actief te zijn en dat zie je nu in de afgelopen jaren wel gebeuren.

[1:08:46] Eerst woude de scholen en jongerenwerkers hebben er nu is het bijna onmisbaar om geen jongerenwerk op de scholen te hebben.

[1:08:54] Dus we gaan de goede kant op. In ieder geval.

[1:08:56] Dankuwel. De heer van welie.

[1:08:58] Ik zat over het preventie op de basisschool. Inderdaad. Ik vind sowieso dat je al in groep acht moet beginnen met te waarschuwen voor dat je geronseld wordt omdat die in rotterdam zie je al dat kinderen de basisschool al worden geronseld. Maar je zou bijvoorbeeld denken aan aan verplichte cursussen voor kinderen die met een wapen worden gepakt.

[1:09:18] Ik geloof dat dat beter werkt dan dat je

[1:09:22] op

[1:09:24] dus dat dat beter werkt dan meteen iemand een straf geven. Laatste maar een goede cursus volgen, net als iemand die modaal worden gepakt die cursus voor om gewoon te leren beseffen waarom het niet. Oké is

[1:09:37] alleen ik denk dat het complexe probleem met die wapens dat je dat je zo veel jongens heb die

[1:09:43] wat er wordt gezegd gebrek aan empathie en een lager iq. Dat dat het moeilijk is om ze te sturen en om ze te laten leren. Maar

[1:09:54] ik denk je moet proberen om dat te blijven doen.

[1:09:59] Volgens mij zijn alle vragen beantwoord. Als u een microfoon willen uitzetten. Dan ga ik door naar de volgende vragen stellen de heer ramakers.

[1:10:07] Ik heb een vraag aan de heer huismans.

[1:10:10] U schrijft van de jeugdreclassering komt pas in actie als een strafbaar feit al is gebeurd.

[1:10:16] We hebben natuurlijk in nederland ook het adolescenten strafrecht tussen de zestien en drieëntwintig jaar.

[1:10:21] Ik hoorde je ook heel duidelijk aangeven in uw bijdrage van heel veel jongeren moet eigenlijk verteld worden dat ze nog kent zijn

[1:10:30] en nou is het zo dat bij de volwassen daders achttien, negentien, twintig jaren dat dat toch niet zo vaak jeugdstrafrecht wordt opgewekt. Als je misschien zou verwachten. Maar als misschien wel nodig zou zijn. Kunt u daar iets over zeggen. Vanuit uw professie?

[1:10:47] Dankjewel man. De heer verkuijlen.

[1:10:51] Ja. Dank. Voorzitter, ik heb een vraag die ik kan de heer van welie en mevrouw acties van willen stellen. Om te beginnen even die die opening die de heer van welie net in zijn bijdrage gehad over het moet eerst fout gaan en dan gaan we er iets mee doen. Ik ben bang dat dat ook met explosieven hetzelfde het geval gaat tot het eerste dodelijk slachtoffer hebben, dan zullen we dit zien. Daarom ook redenen om deze bijeenkomst te hebben. Maar mijn vraag is eigenlijk anders omdat u heel stellig zei net in uw bijdrage van we zouden bij wapenbezit een verplichte cursus moeten geven

[1:11:23] en design nog iets over naïviteit van jongeren. Maar dan vind ik het interessant. Ik heb twee studerende dochters en die vragen aan mij. Pap. Mag ik

[1:11:32] pepperspray. Waar kan ik dat eigenlijk krijgen want we lopen steeds meer jongeren met wapens op straat. Dus ik zie aan de ene kant zie ik het gebruik van wapens crimineel gebruik en alles wat daaruit voortvloeit en de andere kant zie ik calculerend. De jongeren die wel iets hebben van gool. Mijn eigen veiligheid is ingediend. Daar worstel ik nog wel mee. Dus als je een wapen hebt ter zelfbescherming. Daar wil ik u vragen allebei op te reflecteren.

[1:11:56] Dankuwel. Dan ga ik het woord geven aan de heer huismans.

[1:11:59] Op de vraag van meneer raaijmakers. De ontwikkeling van van jongeren loopt vanuit het brein tot vierentwintig zijn we altijd dan zijn ze pas van groeit en een beetje ongeveer dat te kunnen ze een beetje verrast te noemen.

[1:12:13] Ik zie wel een positieve trend in het adolescent strafrecht toekomst steeds meer aanmeldingen vanuit is echt zoals dat heet richting de jeugd keten

[1:12:22] en er is ook een weging kader. Dus als een achttien, negentien jaren twintig jaar wordt aangehouden, kijkt de verrast reclassering met een weging kader of het een volwassen als was kan beschouwd worden als een jeugdwet en heeft vaak te maken met

[1:12:36] nvb problematiek eventueel, maar ook eventueel of die jongen nog heel erg. De afhankelijk is van thuis op die nog thuis woont nog op school zit en er wordt al heel gauw gekeken naar aan zegt.

[1:12:46] Dus ik zie daarvan een positieve beweging in dat er steeds meer aan zeggen. Zaken komen jansen.

[1:12:51] In vws lichtverstandelijke beperking voor de kijkers thuis. De heer

[1:12:57] die heeft volgens mij ook nog even kijken.

[1:13:00] We willen heeft.

[1:13:01] Mijn vraag gekregen denk ik. En dagboek vooral ook je ook volgens mij op de vraag over busje microfoon wil gebruiken.

[1:13:09] Nog een vraag over

[1:13:11] over het bewapenen en het zelfverdediging aspect.

[1:13:14] Er was van u ook nog eens. Oké nou jongeren wordt wel gevraagd waarom ze een wapen dragen en ik geloof dat de helft van de jongeren aangeeft toch nog meer dat ze doen uit zelfverdediging van ja. Iedereen draagt een wapen dragen ook een wapen.

[1:13:29] En als het dat vragen oproept moet je dan moeten we dat toestaan zoals ze zijn met pepperspray busje. Ik denk dat juist de beschikbaarheid van de wapens omlaag moet. En als je kijkt naar amerika. Dan zie je hoe zeg maar je moet geen wapenwedloop werd werd wedloop hebben

[1:13:44] en eerlijk gezegd geloof ik dat het argument van ja maar hij draagt een wapen. Dan moet ik ook een wapen bedragen dat het niet zozeer echt voortkomt uit een goede gedachte van bescherm beschermen het ook een beetje de sfeer van de jongeren van een beetje stoer doen van wat je wil. Ik zit er zo'n wijken naar eventueel. Ik moet ook wijk verdedigen. Ik geloof niet dat dat een heel oprecht gevoel is van ja maar ik moet echt zorgen voor mijn veiligheid.

[1:14:11] Maar ik ben wel benieuwd.

[1:14:14] Die is dankuwel.

[1:14:16] Als je bijvoorbeeld vandaag tweehonderd wapens van de straat haalt en je zet het op het nieuws van vanavond en ik ben dan beïnvloedbare jongeren of wat dan ook, en ik kijk van zijn tweehonderd wapens afgepakt in rotterdam. Dan ga je jezelf afvragen van misschien is het ook tijd dat ik ook een wapen gaan dragen.

[1:14:32] Toch. Als je als je een beetje vervelend in die kan te twijfelen. Eigenlijk bent. Dus ik denk dat als je campagnes voert ook mooi is, maar tegelijkertijd kunnen die cijfers ook schrik schrik banen zijn voor mensen die eigenlijk geen wapens willen dragen die dan wel gaan dragen.

[1:14:47] Dat kan averechts werken.

[1:14:50] Ben, tenslotte, mevrouw rose.

[1:14:53] Misschien aanvullend. Ik herken het beeld wordt geschetst. Misschien ook vanuit de praktijk in belang ook bij gemeente gewerkt onder andere in gouda herkennen het lokale beeld van jongeren die op jonge leeftijd al zware wapens dragen en ook niet altijd terug tijdens om het ook in te zetten. Dus dat herken ik misschien nog wel om iets toe te voegen aan de discussie. Want dat heeft inderdaad met het bezit van wapens te maken met een gevoel van onveiligheid waar we naar moeten kijken, maar ook wel jongeren leren omgaan met conflicten. Hoe je dat op een goede manier doet. Dat zit er ook aan vast en er zijn echt wel goede methodieken al ook in nederland die uit voort worden. De jongeren op jonge leeftijd al leren om te gaan met conflicten. Hoe je dat op een goede manier doet hoe je ernaar kunt kijken hoe je dat dan oplossen op een goede manier. En waar bijvoorbeeld ook een stukje ouderbetrokkenheid aan gekoppeld wordt. Dus die is design er wel.

[1:15:46] Mag ik nog één dingetje. Kort. Ik ken wat mensen die zit in het basisonderwijs en ik vraag dan altijd van wat wordt er gedaan aan preventie in het verschilt heel erg per school en misschien is het heel erg

[1:16:00] lastig om zoiets te realiseren. Maar waarom zij niet gewoon standaard bij het vakkenpakket gewoon een uur in de week of twee uur in de week preventie geven over wat zijn de gevolgen gasten uitnodigen jongeren die zelfs bruin betrokken geweest op jongerenwerkers over dat geweld en wapenbezit en georganiseerde criminaliteit en ronselen en alles. Ik denk dat dat wel heel heel goed zou zijn.

[1:16:24] Dankuwel voor uw microfoon willen uitzetten

[1:16:27] en dan heb ik nog een paar minuten voor een paar prangende urgente vragen. Dus ik kijk eventjes aan of u dat heeft

[1:16:34] alleen de heer ramakers gaat uw gang en die, mevrouw moeten er

[1:16:37] de heer ramakers. Ik vroeg me wel af om een gegeven moment zei de heer die dat van waarom dragen deze jongens eigenlijk messen en toen vroeg ik me af. Ik had in het position papers ook lezen dat meisjes criminaliteit stijgende is een aantal vlakken. Dus wat kunnen jullie zeggen over meisjes die mensen dragen of wapens

[1:17:00] eigenlijk.

[1:17:01] De scholen zie is paar jaar geleden was het allemaal de jongens en de messen en noem maar op. Maar als je nu kijkt naar rotterdam en omgeving vlaardingen, schiedam. De meeste vechtpartijen. En wat gefilmd wordt, zijn de middengroepen en die zijn ook op dit moment op heel veel scholen zelfs gewelddadige dan de jongens zelf. Dat is gewoon een vergeten groep

[1:17:19] en alle aandacht gaat uit naar de jongens en de meiden die daar ook van ik wil ook mee voetballen op de tijdens de pauze sporten die ik verzorg vandaag nog een meisje was, want alle jongens en de panna kooi gehaald. Maar je merkt wel dat de vrouwen nu ook

[1:17:32] de opmars aan het maken zijn er van wat jullie kunnen kunnen wij ook en wat het waardoor zij sneller kunnen groeien is om de dag zeg maar het licht schijnt op de jongens en niet op de meiden.

[1:17:44] Dankuwel.

[1:17:45] De laatste vraag van mevrouw moeten wij.

[1:17:48] Dank collega's, want ik wilde de vraag eigenlijk aan mevrouw wildeman stellen. Dat hoeft dan niet meer. Of misschien straks wel. Dus ik recht over de meisjes aan. Wellicht komt.

[1:17:56] Die straks.

[1:17:56] Ik richt mijn vraag aan de heer huismans, namelijk de rol van reclassering, want die komen naderhand op het moment dat er jongeren gestraft wordt en je wil dat die niet meer recidiveert. Volgens mij zitten daar ook nog de nodige uitdagingen en kansen. Zeker in samenwerking met de jongerenwerkers. Ik noem ze vaak specialistische jongerenwerkers die je nodig hebt bij dit soort jongeren. Hoe ziet u dat?

[1:18:23] Dankuwel. De heer huisman.

[1:18:25] De jeugdreclassering heeft als taak drieledige hulp bieden om recidive te voorkomen. Het toezicht houden op de voorwaarden van de rechtbanken van justitie en het advies geven aan de kinderrechter over de straf. Die moet volgen.

[1:18:36] Nou ik denk als je op het toezicht gaat zitten toezicht hebben wel voldoende middelen voor de rechtbank. De kinderen zijn steeds meer geneigd om het heel speciaal op te leggen welke voorwaarden speciaal moeten zijn dus allemaal heel gedetailleerd.

[1:18:47] Dan kunnen wij goed mee uit de voeten. Wat je ook ziet is de begeleiding bij moeten gebruik maken van de normale jeugdhulp aanbieders

[1:18:55] en dan daar raken gelijk het probleem van de jeugdzorg op dit moment aan om dat bijvoorbeeld in alle gemeentes hebben hetzelfde jeugdhulp aanbod

[1:19:03] en voor jongeren van de jeugdreclassering die zijn niet altijd even welkom bij reguliere jeugdhulpaanbieder

[1:19:10] een klein voorbeeld jongeren die een zeden misdrijf heeft gepleegd, kan ik niet in een groep plaatsen van de jeugdhulp aanbieder. Dan gaat niet gebeuren.

[1:19:17] Dus daar zijn we wel uitdagingen. Wij hebben wat dat betreft weinig forensisch de jeugdhulp in nederland en daar hebben we al vaker geroepen. Er is gelukkig veel aandacht voor vanuit de overheid.

[1:19:28] Oké dankuwel. Volgens mij zijn alle vragen dan beantwoord. Als ik zo kijk naar wil ik u allen ontzettend danken. De professionals, mevrouw aukje, de heer huismans, de heer abdi, en de heer van welie, voor uw komst en voor uw expertise ontzettend waardevol dankuwel. Ik ga even kort schorsen voor blok die

[1:26:43] goed

[1:26:45] wij gaan verder met de blok drie en dat gaat over juridische keten in toezicht hebben we twee experts voor uitgenodigd. Mevrouw wildeman van den belt portefeuillehouder jeugd politie

[1:26:56] aan mijn rechterzijde en mevrouw dubbeldam. Een senior officier van justitie, jeugd en die is daarnaast de aanwezige zij zo rond vier uur. Helaas moeten vertrekken. Dus we gaan snel van start. Dus ik wil graag een eerste toelichting vragen aan mevrouw wilde

[1:27:13] van de dat

[1:27:15] dankuwel dankuwel voor de uitnodiging. Hier zou eigenlijk ons landelijk portefeuillehouder martin sitalsing aansluiten. Die was verhinderd. Dus vandaar dat ik aansluiten. Ik ben voor de eenheid den haag portefeuillehouder en zit wel in het landelijke referendum overleg van alle portefeuillehouders. Het is al heel veel gezegd over de rol van de politie. We hebben ook in dit in deze problematiek een hele belangrijke rol. Maar ik denk niet de belangrijkste en ik merken dat heb ik ook teruggelezen in een x-aantal stukken dat wij wel altijd een hele belangrijke rol toebedeeld krijgen en we willen ook graag altijd overal over meedenken en samenwerken. Maar als het gaat over dat mensen al bij ons bekend zijn. Dan hebben we al een paar afslagen gemist en ik wil echt oproepen op een hele goede vroeg signalering van jongeren van gezinnen, waarbij het niet goed gaat. De rol van de scholen. Daarin vind ik essentieel rollen ook van de informatie die wij scholen liggen die eventueel met gemeentes gedeeld moeten worden. Jongerenwerkers die daar een hele belangrijke rol in hebben. Dat zijn echt wat ons betreft ontzettend belangrijk item zin in de groep. Hiervoor werd het ook al gezegd op het moment dat jongeren zo ver zijn en in zo diep in die criminaliteit al zitten is het heel erg ingewikkeld om ze daaruit te krijgen

[1:28:43] en ik denk ook echt dat we ons echt ook goed moeten richten op die jongeren die die we nog niet kwijt zijn en waar we nog wel invloed op hebben en

[1:28:54] het is wel heel essentieel dat we daar wel alle minuut op mee starten. Stomtoevallig. Ik loop vanmorgen aan mijn auto hier in den haag en de drie jongetjes tegen de jongetjes zijn een jaar of acht, negen en design. Het redenen die moeten een school. Dus ik zeg ze gedag. Ik loop in uniform en we raken aan de praat en een van de jongetjes. Maar ik praat eigenlijk nooit met de politie. Want het mag niet. Het hoort niet maar dat is dus alhoewel de tendens onder de jongeren. Dus we verwachten heel veel van ook de wijkagent weer terug in de wijk. Maar dat zijn we bijna onze onze kinderen zijn niet meer gewend dat ze nog gewoon met ons mogen praten en daar maak ik me heel veel zorgen

[1:29:36] dankuwel voor de toelichting dan mevrouw dubbelman

[1:29:40] dankuwel. Nou ik kan vanuit het jeugd openbaar ministerie ook aangeven. Wij hebben in het jaarverslag van tweeduizend, tweeëntwintig ook aangegeven

[1:29:50] dat wij over de hele linie zien dat jeugdcriminaliteit niet spectaculair stijgt of toeneemt. Dat hebben jaren wel anders gezien. Maar dat we ons wel zorgen maken over excessief geweld en een aantal heel ernstige delicten bij jeugdige

[1:30:07] over de criminaliteit wordt door het wmo dossier ook wel veel onderzoek gedaan hebben bij heel lang monitoren. We zien daar denken we ook wel een verschuiving naar online criminaliteit en cybercrime,

[1:30:20] maar over het geheel genomen zeggen wij ook altijd. Je moet vooral op jeugdige investeren. Wat dat betreft sluit ik me graag aan bij de politie. Wij vormen per definitie het sluitstuk met het strafrecht rollen, letterlijk achter de feiten aan dat sluitstuk moet wel op orde zijn en zo effectief mogelijk zijn

[1:30:41] en hoe het jeugdstrafrecht werkt is altijd individueel gericht. We kijken altijd naar de specifieke jongeren

[1:30:49] bij de jeugdketen is het gelukkig zo dat er altijd op individu, individueel niveau onderzoek wordt gedaan door de raad voor de kinderbescherming dat we ouders trouwen stelselmatig betrekken dat die worden echt altijd gehoord en hebben natuurlijk ook hun verschijning plicht in het jeugdstrafrecht

[1:31:07] en dat we vervolgens kijken welke interventie het meest effectief is. Ik moet zeggen. Hiervoor was de jeugdreclassering aan bod.

[1:31:16] Dat is voor ons zo'n beetje de meest effectieve intensieve interventie die wij kunnen inzetten, vooral voor de jongeren waar dat nodig is, waar het risico hoog is. Wij maken ons daar wel zorgen over. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zien wij dat het specialisme jeugdreclassering verdwenen is.

[1:31:40] Dat komt nu langzamerhand weer terug en nog grotere alarmsignaal is dat we zien dat de door de kinderrechter opgelegde jeugdhulp vaak helemaal niet beschikbaar is in gemeente.

[1:31:52] Dat dat loopt op van vijfentwintig tot vijftig procent. Daar hebben we in het coördinerend beraad voor de jeugd strafrechtketen ook aandacht voor gevraagd en ook gevraagd of dat bijvoorbeeld weer centraal ingekocht zou kunnen worden door de rijksoverheid in plaats van aanbesteed door gemeente. Dat zijn dus punten waar wij ons echt zorgen maken dat de jeugdhulp gewoon niet beschikbaar is.

[1:32:17] Dat is overigens ook een drempel voor de toepassing van het adolescenten strafrecht

[1:32:23] want jongeren boven de achttien zijn vaak helemaal niet beter af met jeugdzorg dat voor zeker. Forensische zorg vaak beter beschikbaar is in de volwassen keten

[1:32:34] en dat zijn dus wel zorgelijke signalen waarmee ik hoop dat met de toekomstscenario jeugdzorg hebben hier verbetering in komt.

[1:32:43] Eenvoudige oplossingen zijn er in mijn ogen gewoon niet. Je moet echt investeren in de brede keten en vooral ook in professionals. Persoonlijk geloof ik niet in simpele oplossingen als campagnes en voorlichting en ik wil ook waarschuwen dat wij zien dat hij echt een averechts effect kunnen hebben, wordt door de wetenschap ook onderbouwd. Zeker op jonge leeftijd op de basisschool leeftijd. Dan denk ik dat je veel beter kunt investeren in welbevinden van kinderen opletten dat ze niet uitvallen op scholen. Wij investeren ook wel op leerplicht. Maar daar is ook echt nog een wereld te winnen. Voorkomen dat jongeren uitvallen op scholen of dat ze worden geschorst en verwijderd. Ik zou zeggen zorgt dat jongeren altijd binnen een school blijven.

[1:33:35] Ook als je geschorst en verwijderd zou ze eigenlijk altijd naar een opvangplek moeten maar daar raken we jongeren vaak letterlijk kwijt

[1:33:44] en dan heb je geen contact meer mensen hebben ze ook vaak weinig te verliezen en over de rol van ouders kan ik nog zeggen. Ja die zijn vaak zelf ook onmachtig veel problematiek. We betrekken ze wel bij de interventies als we die kunnen inzetten. Er zijn ook veel systeem gerichte interventies.

[1:34:04] Maar je moet vaak werken met middelen en mogelijkheden die je hebt.

[1:34:10] Ik zou tot slot nog wat kunnen zeggen over de wapenwetgeving. Dan had ik me erop voorbereid.

[1:34:17] Ik denk dat een algeheel messenverbod is er in feite voor jongeren onder de achttien alle er is een dragen. Verbod is wel grotendeels een overtreding. De messenverbod is ook wel uitgebreid. Wij denken dat wat er nu gebeurt in gemeente meer roep is om hulp en steun in de normering van dragen en messen

[1:34:37] wapenwetgeving is in nederland relatief strikt en streng al

[1:34:42] en die moet natuurlijk ook wel handhaafbaar zijn. Ook in europees verband. Daar zul je wel goed naar moeten kijken

[1:34:49] en de beperking is natuurlijk ook de de messen liggen ook in de keukenla. Ze zijn natuurlijk gewoon heel makkelijk beschikbaar en je kunt uit eindelijk van bijna alles een wapen maken. Dat zien we nu ook gebeuren met de explosieve. Ik ben het wel heel erg eens met de oproep van burgemeester halsema om tot een algemeen vuurwerkverbod te komen. Dat zou de handhaafbaarheid echt aanzienlijk verbeteren. Eenvoudiger en overzichtelijk maken en wat we daar jaarlijks meemaken in schade en uitwassen vind ik eigenlijk onvoorstelbaar begrijp ook niet dat we dat sinds corona niet gewoon hebben doorgetrokken naar een algeheel vuurwerkverbod.

[1:35:31] Maar goed.

[1:35:32] Uiteindelijk is wapenwetgeving heel complex

[1:35:35] dankuwel. Als je microfoon uitzetten. Dan ga ik door naar de kamerleden voor de eerste vragen begin ik bij mevrouw helder sluit ik laat me later af.

[1:35:44] Ja. Dankuwel. Voorzitter ik wel even speciale aandacht voor een groep mensen die nou achteraan het publieke tribune zet zijn politieagenten en opleiding die nu met een tweede jaar bezig zijn. Dus even leuk om een warm welkom te heten. Ik heb met ze gesproken. Dus het prijs van de ambitie. Dus dat komt goed. Dat komt goed. Sorry. Gelijke misschien wel dingen waar ze wat mee kunnen. De opleiding.

[1:36:05] De succes

[1:36:07] nogmaals van deze kant. Dan heb ik ook gelijk de vraag aan mevrouw wildeman van den belt want u zei onze kinderen zijn niet meer gewend dat ze met ons mogen praten

[1:36:16] en dat sluit ik aan wat burgemeester halsema zei dat in sommige delen van de stad gezegd als je twaalf bent dan ben je verdachte

[1:36:26] die je moet op julia investeren. Dat zeggen we allemaal. Dan zou je denken aan het onderwijs. Maar hoe voorkomen dus dus ja misschien een school dan op de basisschool. Misschien wel mijn ook bij die dat vroeger als motoragent ook. Maar hoe voorkom je dan als je dat een goed idee vindt dat het dan achter de voordeur niet dood slaat dat als de ouders zeggen van wat heb je daar nu aan. Ik bedoel dus die tweespalt. Ik zit eventjes naar een succes formule te zoeken dat als onderwijs op school door de helpt wat ik wel denk dat we achter de voordeur bij de ouders ook terechtkomt als positief

[1:36:58] dankuwel mevrouw kuiken.

[1:37:00] Even perspectief vanuit de andere kant hebben het steeds over de jongeren die al iets begaan zijn die wapens bij zich hebben en dat hebben gebruikt.

[1:37:09] Jullie komen natuurlijk ook de slachtoffers tegen die zich onveilig voelen.

[1:37:13] Wat horen jullie van hen om wat er nodig is om zich weer veilig te voelen.

[1:37:20] Dankuwel, dan tenslotte, mevrouw

[1:37:21] moeten.

[1:37:23] Ik zal mijn eerste vraag richten tot mevrouw wildeman niet over meisjes criminaliteit. Die vraag is gesteld, maar met name over de rol van de agenten die in mijn beleving niet niet alleen vanuit dat de repressieve moet worden bekeken. Ik vind dat zij ook een hele belangrijke, preventieve en signalerende rol hebben. Alleen hebben de agenten het wel heel erg druk met heel veel andere zaken dan in de wijken met deze jongeren praten. Mijn vraag is hoe u de rol zit van de agenten ook in samenwerking met de scholen. Want dat vind ik nog best wel een interessante. Ik heb in het verleden wel eens meegemaakt dat scholen weigerden om kluisjes controles uit te laten voeren. Dat vonden ze inderdaad richting de ouders lastig uitlegbaar. Daar kan de politie een rol spelen. Je kan een jongerenwerker op een school neerzetten om wat te doen. Maar zoek even specifiek op die rol van die agenten met de beperkte capaciteit die er is om toch straks te horen krijgen. Wat fijn dat ik ook met gewoon een normale agenten kan praten die niet alleen mijn straft

[1:38:25] omdat ik doe maar mij ook wel behoed.

[1:38:27] Om.

[1:38:28] Een dergelijke delicten over te gaan,

[1:38:33] Dankuwel. Dan wil ik graag het woord geven aan mevrouw wildeman

[1:38:39] om de eerste vraag te starten

[1:38:43] het niet met ons willen praten en onderwijs op school. We zijn natuurlijk gewoon handhavers van de wet en geen onderwijzers. Dus dat is wel altijd dan praat ik wel een beetje persoonlijke titel wel altijd een beetje een en

[1:38:58] dat vind ik wel ingewikkeld, want wij zijn niet opgeleid om die pedagogische onderwijs omdat te geven. Ik zie wel het nut dat wij op scholen zijn om te laten zien. Wij zijn prima prima met ons te praten. Wij zijn echt wel gewoon normale mensen in dat u niet van. Yes. Heel gek. Dus dat is altijd maar weer toch het positief blijven benadrukken en hoop ook dat dat jongeren die positiviteit meebrengen achter die voor. Maar het is wel ingewikkeld. Zeker als het hebben over de jongeren waar we het nu over hebben. Nvb problematiek problematiek thuis. We hebben het van burgemeester halsema gehoord uit veel achterstandswijken waarbij al van oudsher en geen positieve beeld is van de politie en daarom pleit ik er ook veel meer voor dat het niet per definitie meer een rol is van de politie. Maar veel meer juist van mensen die er echt specifiek voor zijn opgeleid. De pakken meteen ook maar de vraag. De de derde vraag erbij de de repressieve kant. We zijn op alle scholen bij elke school heeft een school veiligheidsagent is altijd een contactpersoon. Dat heeft elke school in heel nederland en dat is ook heel goed in. Het zijn hele korte lijntjes op het moment dat daar iets is, zijn wij er altijd en het kan een wijkagent zijn. Dat kan bij grotere scholen. Misschien wel de teamchef zij die de contacten heeft als heel verschillend ingericht in alle eenheden, maar we zijn wel op de scholen en wij sluiten ook echt aan bij bij de kluis controles. Het gaat wat te ver als de scholen preventieve willen gaan fouilleren op school. Want dat gaat ons te verder. Dat valt dus

[1:40:38] in de wet wat lastig dus ook een antwoord daarop. En dan nog de de vraag van mevrouw kuiken met betrekking tot slachtoffers en hoe de onveiligheid daar nou van te voorkomen. Je ziet zeker in deze problematiek dat slachtofferschap en daders schap heel erg door elkaar heen lopen. Het ene moment is het een slachtoffer. Het volgende moment is het een dader en we zien ook grofweg en het volgens mij ook ergens in de stukken dat vijf vijf

[1:41:13] zaken te benoemen zijn. Waarom jongeren missen hebben zelfbescherming statusverhogend kijk is ik ik hoor er ook bij kan ook zijn het slachtoffer zijn geweest van eerder geweld zich daaraan willen daar willen prepareren ziet ook veel jongeren die erg makkelijk beïnvloed zijn zijn met nvb problematiek die die grenzen van makkelijker op zoek. Maar je ziet ook jongeren die opgroeien in een crimineel gezien waarbij het gewoon standaard is en daardoor thuishoort. Dus dit is niet zo makkelijk om om daar echt heel erg duidelijk een antwoord op te geven

[1:41:53] en wat er ook heel erg heel duidelijk speelt is toch echt wel eens die zwijgcultuur. We zien ook echt veel slachtoffers die niet met ons willen praten en niet daadwerkelijk willen vertellen wat er gebeurt en als hij dat op een later moment wel doen, bijvoorbeeld in de hulpverlening is dat niet meer. De informatie die nog weer bij ons terugkomt. Dus we hebben daar ook niet echt volledig zicht op

[1:42:20] mevrouw holman.

[1:42:22] Wilt u nog een toelichting geven wat u collega's heeft aangegeven

[1:42:27] wat ik kort kan zeggen. Ik denk voor onderwijs op scholen. Daar hebben we inmiddels halt geeft een goede les pakketten voor ontwikkeld. Ik denk gelet op de druk op de strafrechtketen dat het verstandig is om die instantie daar haar werk te laten doen.

[1:42:42] Daarnaast wat wij ook zien. Slachtoffers en daders. Het wisselt heel sterk individueel bepaald.

[1:42:49] Wij moeten wel echt ook duidelijk steeds meer rekening houden met de slachtoffers en dat vind ik ook goed dat je ziet dat die in de strafrechtketen ook in toenemende mate aandacht krijgen de ruimte krijgen om te spreken om vorderingen in te dienen en er wordt gericht gekeken of slachtoffers bescherming behoeven. Dus daar is wel veel aandacht voor. Maar dat is ook een van de factoren die het strafrecht steeds intensiever maakt per zaak ook

[1:43:16] wat ik kan aangeven op wat er eerder is gezegd over achterliggende problematiek. Ik denk echt als je achter internationale handel en opdrachtgevers wil komen dan heb je echter recherche capaciteit nodig. Zou je daarin moeten investeren en dan heb je ook echt grote langdurige onderzoeken nodig en ik denk dat wat we vandaag gehoord dat dat ook heel duidelijk allebei nodig is en die investeringen in de wijk op hulpverlening, preventie en wijkagenten, maar ook die investering op de wereld erachter

[1:43:51] dankuwel dan de andere vragen. De heer ramakers.

[1:43:56] Het is natuurlijk heel belangrijk om wapenbezit en gebruik te voorkomen en dat kan voor een deel met jeugdhulp. Daar sprak mevrouw dubbelman ook over.

[1:44:05] Eerder vandaag natuurlijk ook met mevrouw halsema over gehad. Mevrouw dubbelman gaf aan jeugdhulp opgelegd door de rechter is vaak niet beschikbaar en een oplossing zou zijn om het centrale en te kopen. Dat is natuurlijk ook een discussie die hier in de tweede kamer met enige regelmaat speelt zou je nu kunnen schetsen vanuit uw professie of inschatting.

[1:44:29] Dat zeg maar dat centrale inkoop ook gaat baten. Om het sneller beschikbaar te stellen voor die jongeren die dat nodig hebben.

[1:44:38] En dan tenslotte heer verkuijlen.

[1:44:41] Ja. Dank. Voorzitter, ik heb een vraag aan mevrouw wildeman. Dat verontrust mij een beetje dat die anekdote over gok kun je ook met politiemensen spreken

[1:44:49] omdat daaronder wil iets licht over de volgens mij de de basis van waar heel politiewerk op gebaseerd is, namelijk dat je in gesprek bent dat je je wijk kent dat je ook wordt gekend en dat je aanspreekbaar bent.

[1:45:02] Dus dat baart mij zorgen, maar tegelijkertijd en het is ook goed dat u dat ook beiden zegt dat dat er in de preventieve kant van alles moet gebeuren en dat is ook natuurlijk het geval. Maar toch. Even kijken om naar rolvastheid

[1:45:15] echt kijken naar rolvastheid

[1:45:18] in uw rol. Heeft u volgens mij beide de rol om te begrenzen hulpverlening aan hen die die behoeve ook maar begrenzen hoe ziet u die rol. Nou in dit dossier.

[1:45:30] Ok dankuwel.

[1:45:33] Even kijken. Ja. Manier mevrouw wildeman.

[1:45:37] Dat hangt heel erg samen. De de interventies die wij inzetten en dat begrenzen wat ik al zei wij kijken echt altijd naar de individuele jongere. Wij moeten bewijsbaar strafbaar feit hebben

[1:45:47] en de inzet die je daarna kunt plegen is ook proportioneel is altijd afgestemd op de ernst van het feit,

[1:45:55] maar wij krijgen dan vervolgens het advies van de raad voor de kinderbescherming en daar wordt gekeken naar wat zijn hier de risico's. Wat zijn de behoeften? Wat zijn bij deze jongeren de criminogene factoren. Dat is waar we vandaag heel veel over gesproken hebben en daar zit bijvoorbeeld ook die nvb problematiek.

[1:46:15] Dan kijken we ook op welke wijze kunnen we deze jongeren begeleiden

[1:46:20] en aan de hand daarvan wordt dat plan van aanpak opgesteld en gekeken wat heeft deze jongeren nu nodig en dat is vaak waarvoor wij dan de jeugdreclassering verplicht opleggen, dan moeten er ook mee gewerkt worden en de jeugdreclassering koopt weer de hulp in bij de gemeente.

[1:46:39] Maar wat we in het verleden wel gezien hebben en dat is een jaar een jaar of vijftien geleden is toen hebben we de wat werkt beginselen in nederland geprobeerd consequent in te voeren om echt te kijken wat zijn nou bewezen effectieve programma's en interventies.

[1:46:55] En wat je ziet is dat we vaak een enorm breed scala hebben maar dat je eigenlijk zou moeten richten op. Ik denk zo'n vijf of tien maximaal de meest effectieve interventies

[1:47:09] en die zou je centraal kunnen inkopen.

[1:47:12] En wat al veel gesignaleerd is in de problematiek rond de jeugdzorg is dat er heel veel aanbod is op lichte interventies

[1:47:21] en waar je de zware interventies en de forensische interventies nodig hebt, kom je vaak tekort.

[1:47:27] Het is ook niet zo'n hele aantrekkelijke doelgroep om mee te werken

[1:47:31] want je moet er heel veel een investeren om enig rendement te krijgen.

[1:47:37] Dus daar hopen wij op centrale inkoop

[1:47:41] dankuwel mevrouw

[1:47:43] nog kort daarop aanvullend wat we ook wel veel merken is dat jongeren in de rivaliteit in dezelfde zorginstelling worden worden geplaatst. Dat daar hebben wij ook wel regelmatig van doen wat we ook weer vol. Veel gedoe geeft binnen zo'n instelling dat nog een aanvulling van met betrekking tot het centraal inkopen van van jeugdzorg

[1:48:06] vast tijd vroeg u meneer verkuijlen en de begrenzing. We hebben waar wij waar wij jongeren aantreffen. Ook met messen zullen wij ook altijd daar die begrenzing hebben. We zullen ze aanhouden. We nemen ze mee. Neem het messen in beslag zorgen dat ouders ophalen hebben daar gesprekken over zorgen voor doorverwijzing richting het zorg en veiligheidshuis of althans richting veilig thuis, zodat we in ieder geval dat is ook de begrenzing die wij die wij hebben

[1:48:37] is je ziet alleen in de in de afgelopen jaren is hoe is hoe wordt gekeken naar de politie en dat merken we al vanaf heel jong naar al naar ook ouderen dat er weinig meer met de politie wordt gesproken en dat baart ons gewoon heel erg zorgen. Wij willen heel dichtbij staan. Maar je ziet ook dat dat wij ook altijd in die rol zitten van het optreden en dat heeft ook ook de afgelopen maand hebben we dat hier in den haag natuurlijk ook veelvuldig gezien. Dat is wel wat er nu ook op ons af straalt.

[1:49:14] Dus we zullen altijd zullen blijven die blijven begrenzen, maar wel in het maatwerk dus ook wel wat op dat moment ook wel voor die jongeren nodig is, met ook weer het nodige hulp hulpverlening. De verwijzing daarna

[1:49:27] dankuwel. Dan kijk ik even naar de kamerleden de eerst nog ruimte voor een aantal vragen en dan liefst allereerst de vraag aan mevrouw dubbelman honderd eerder weg moet. Mevrouw moeten er.

[1:49:38] Dan zou ik hem met alle liefde willen stellen, omdat de mevrouw dubbelman die heeft het ook heel erg gehad over de effectiviteit van straffen.

[1:49:47] De.

[1:49:48] Het komt toch een beetje aan het einde of tenminste wat later in het proces aan bod. Als er al ernstige misdrijven zijn gepleegd of delicten door dit soort jongeren en ik ben heel erg benieuwd ook naar de effectiviteit van het straffen om in ieder geval dat recidive te voorkomen. Dus als je naar de praktijk uw praktijk kijkt wat de werkte. Nou en hoe voorkomen we nou dat dit soort jongeren die naar messen grijpen gewelddadig zijn dat dat zoveel als mogelijk voorkomen wordt. Dus wat heeft u gezien in de praktijk. Wat werkt.

[1:50:25] Dat is waar ik net naar verwees te zijn in het strafrecht. Echt heel duidelijk wat werkt beginselen en dat betekent dat je altijd moet aansluiten op de individuele behoeften van de jongeren. Daar moet kijken wat de criminogene factoren zijn en daar kun je proberen iets te veranderen.

[1:50:42] Kijken wat ooit een psychiater ook tegen mij zei we hebben het heel vaak over heropvoeden. Maar je kunt de tijd nooit terug draaien. De jongeren die bij ons komen die al beschadigd zijn die heel veel trauma's hebben die weinig steun van binnen uit gekregen hebben. Die staan wel op drie nul achterstand en daar zul je dus ook weer heel veel moeten investeren

[1:51:05] en ik denk dat dat daar ook wel de sleutel ligt. Je moet uiteindelijk kijken waarmee je jongeren kansen kunnen bieden

[1:51:13] en een van de zorgen die hier genoemd worden spreken jongeren met de politie hebben ze vertrouwen in de overheid voelen ze binding met school. Dat zijn juist die criminogene factoren waarover je je zorgen moet maken.

[1:51:26] Binding met je familie met de gemeenschap is wat je vaak weerhoudt van het criminele pad. En waarom je niet kiest voor het snelle geld of een ander schade toebrengen en daar moet je dus op investeren

[1:51:40] de werd ook eerder genoemd vandaag empathie. Dat blijkt vaak een momentopname en de jongens zijn soms heel effectief empathisch tegenover hun eigen moeder of een eigen broertje.

[1:51:51] Maar dat wil niet zeggen dat een willekeurige voorbijganger geen slachtoffer wordt. Dus je moet op jongeren echt individueel investeren

[1:52:00] en ik denk dat we als maatschappij. De jongeren vooral kansen moeten bieden op scholen en met programma's en altijd weer toe moeten leiden naar werk

[1:52:09] en weer opnieuw

[1:52:11] de plek vinden in de maatschappij. Want daar is dat is uiteindelijk waar het om gaat

[1:52:16] dan tenslotte, mevrouw de heer verkuijlen.

[1:52:19] Dank. Voorzitter,

[1:52:21] mevrouw wildeman game doordat maar net zaten alle aspiranten met gesplitst te worden te luisteren over de rol van de politie. En hoe we gezien worden of hoe de politie gezien wordt.

[1:52:31] Vraag die ik heb is aan mevrouw dubbelman. Want u zegt dat en ik vroeg het net ook net aan mevrouw wildeman die elkaar kennen in de wijk verankering in de wijk

[1:52:41] en u zei net zelf ook iets over nou kom bij ons ook in de kamer wijk rechtspraak voorbij en ik ben even benieuwd welke mogelijkheden of toegevoegde waarde daarvan. U zou zien

[1:52:53] in het kader van dit onderwerp. Wat we vandaag hebben.

[1:52:57] Mevrouw holman.

[1:52:58] Wij krijgen rechtspraak is een initiatief waarbij eigenlijk vooral voorop staat van kijkt naar de achterliggende problematiek en de samenhang van verschillende problemen.

[1:53:09] Wij denken zelf dat gelet op de hele belasting van de strafrechtketen en ook wat dat vraagt

[1:53:16] dat je dat vooral kleinschalige moeten houden. Maar dat vooral die achterliggende effecten

[1:53:23] dat je die breder in de strafrechtketen zou kunnen toepassen. En dan gaat het vooral om het goed informeren van de rechter over wat speelt hier allemaal bij het individu.

[1:53:34] Gelukkig in het jeugdstrafrecht is dat heel goed geregeld met die rapporten van de raad voor de kinderbescherming. Wat we wel geprobeerd hebben met combinatie zittingen is om alles tegelijk te behandelen. Ook bijvoorbeeld de jeugdzorg problematiek of de schulden van ouders.

[1:53:51] Wat ik ervan geleerd heb en ik heb er zelf aan meegedaan is dat dat ook heel verwarrend kan zijn. Zeker voor jongeren

[1:53:58] je een jongeren keer zeggen. Ja nu ben ik vrijgesproken van mijn auto s. En toen dacht ik ja, het een strafproces is al veel om te begrijpen en ingewikkeld. En als je drie procedures tegelijk probeert te voeren, lijkt dat effectief, maar het is heel moeilijk te plannen. Er komt heel veel op iedereen af te zitten. Vaak wel tien professionals in de zaal en mijn eigen overtuiging is dat we beter kunnen zorgen dat die goede informatiepositie van de rechter

[1:54:26] in het normale strafproces geborgd is

[1:54:32] dankuwel

[1:54:34] onder toezicht stelling voor de kijkers thuis en volgens mij zijn dit de vragen die we toch wel die de heer ramakers.

[1:54:41] Jawel, mevrouw wildeman is

[1:54:43] ja dat is goed. Dan gaan we ernaar afronden.

[1:54:46] De afsluitende vraag misschien ook want de laatste zin van de position paper van de politie die zegt van de politie wijst wapenbezit en gebruik onderaan door jongeren af. Natuurlijk zou ik zeggen, maar er staat ook wel eens de behoefte om te onderzoeken wat de achterliggende motieven zijn van jongeren om wapens bij zich te dragen en ik vraag me af. We hebben natuurlijk al die position papers gelezen wat natuurlijk. Vandaar ook veel inbreng beluisterd en dan komen er dadelijk nog een aantal is het niet het risico als we teveel op nog onderzoeken gaan zetten dat we niet vergeten om ook snel al een aantal dingen in werking te zetten qua maatregelen die we moeten nemen of of waar ze precies die balans

[1:55:25] dankuwel mevrouw hopman.

[1:55:27] Dank

[1:55:28] dit soort onderzoeken wordt ook vaak door studenten gedaan dus dat kost ons niet heel veel capaciteit voor studenten die criminologie studeren en bij ons stage lopen op zich kan dat prima parallel. Maar ik ben het helemaal met u eens. Laten we vooral in actie. Actie gaan er niet teveel onderzoeken ook helemaal omdat er natuurlijk ook veel wordt verzwegen en ook veel nog onduidelijkheid is over waarom dragen ze nou exact

[1:55:54] de missen.

[1:55:57] Oké dankuwel dan als u microfoon uitzetten. Dankuwel. Dan is dit blok drie juridische keten en het toezicht. Dat wil ik mevrouw wildeman en mevrouw dubbelman ontzettend dank voor de beantwoording van onze kamervragen van onze vragen en ook voor uw expertise en graag tot de volgende keer ik schors heel even en dan gaan we door met ons laatste blok vier wetenschap.

[1:59:29] We gaan verder inmiddels laatste blok, blok vier wetenschap en daarvoor hebben wij twee gasten uitgenodigd die weerman bijzonder hoogleraar jeugd criminologie aan de erasmus school of law and. De heer van der torre onderzoeker en docent bij lokale zaak, en beiden hebben we gevraagd van een korte toelichting alvorens we de vragen gaan stellen. En dan begin ik bij de heer bierman

[1:59:55] gaat uw gang,

[2:00:02] Doet u het ten eerste bedankt voor de uitnodiging. Heel fijn om hier te zijn. Ik vind ook heel fijn om wat te kunnen vertellen van ons onderzoek in rotterdam in opdracht van de gemeente rotterdam met het team van van onderzoekers, collega's van mij

[2:00:16] naar wapens en geweld onder jongeren in rotterdam.

[2:00:22] Ik wilde een paar hoofdpunten uit uit uitlichten

[2:00:26] eigenlijk. Ten eerste we schikken altijd enorm van van steekincidenten van wapens onder jongeren ook vandaag weer allerlei

[2:00:34] ernstige verhalen. Maar eigenlijk een van de eerste dingen die opviel in ons onderzoek was eigenlijk dat de meerderheid van de jongeren in rotterdam eigenlijk niets met wapens te maken wil hebben en eigenlijk wel ervan overtuigd is dat dat wapens niet goed zijn en dat is ook belangrijk om in ons achterhoofd te houden als als mensen te hebben over wapens zijn genormaliseerd onder jongeren. Iedereen heeft een wapen bij zich.

[2:00:57] Dat is gewoon niet zo dat de meeste jongeren die willen er niets van weten.

[2:01:02] Het tweede hoofdpunt wat ik eigenlijk uit wil lichten is toch wel onderscheid moeten maken tussen jongeren die een wapen hebben of dragen en jongeren die ook een wapen gebruiken dan spreken over echt geweld

[2:01:15] die bij de eerste groep gaat het toch meestal om onveiligheidsgevoelens vaak ook wel zelf slachtoffer,

[2:01:21] maar ook echt het gevoel van ik heb een wapen nodig om te verdedigen. Dat is belangrijk

[2:01:27] en die groep jongeren die die wapens gebruikt. Dat is echt een hele zware groep met waar veel meestal veel meer aan de hand is

[2:01:34] en die blijkt in in persoon af in een in karakter eigenschappen impulsiviteit. Dat soort zaken, maar ook in in inhoudingen veel veel meer straat. De code of the street is belangrijk voor hen dat koe kwam heel duidelijk naar voren uit ons onderzoek

[2:01:50] en maar ook de omstandigheden die die wijken sterk af. Veel conflicten thuis armoede thuis. Ze ervaren hun buurt. Ook als veel problematischer dan de andere jongeren. Dus dus

[2:02:01] dit zijn jongeren die heel veel problemen geven, maar ook heel veel problemen hebben zou je zou je kunnen zeggen.

[2:02:07] Derde. Wat ik eruit wil lichten is dat heel veel van deze jongeren die een wapen zijn gaan dragen of of meer mee gaan nemen

[2:02:16] het die vaak ook zelf slachtoffer zijn geweest van geweld vrij recent.

[2:02:20] Ik hoorde net al die jongeren vertellen dat niet aan de politie.

[2:02:24] Eigenlijk lijkt het erop dat deze jongeren niet niet op een normale manier kwijt kunnen dat slachtofferschap en daarom een wapens meenemen om om zich veiliger te voelen

[2:02:34] en het vierde

[2:02:36] en dat dat is meer vanuit de politiedossiers over steekincidenten die je die mijn collega's hebben bestudeerd.

[2:02:43] Is dat eigenlijk heel vaak gaat om conflicten als als er als er steekincidenten zijn conflicten die escaleren

[2:02:49] ook ook vaak gewoon in een persoonlijke sfeer heel soms in de criminele sfeer mag ook gewoon conflicten die die met met leeftijdgenoten escaleren via social media die spelen daar hele belangrijke rol bij

[2:03:01] drillrap niet direct. Maar toch toch vooral conflicten die ontstaan social media over of daar escaleren en dan uitmonden in geweld en dat noodzakelijke eigenlijk een aantal belangrijke punten

[2:03:14] en ik denk dat het belangrijk is om daar op die die punten in te spelen. Dus dus kijk naar slachtofferschap. Dat dat mensen daar ergens kwijt mee kunnen

[2:03:23] jongeren die die lijken soms niet met conflicten om te kunnen gaan. Dat zou ze eigenlijk ook beter moeten moeten leren

[2:03:31] en vooral die zware groep die heeft de hele grote problemen die die zou je moeten aanpakken als het ware.

[2:03:37] Dus kijk, kijk naar de persoon kijken naar de omstandigheden waarin ze zitten vandaag natuurlijk ook al regelmatig gehoord. Neem ik aan.

[2:03:46] Ik dank voor uw toelichting. Als u microfoon willen uitzetten dan city niet wil ik graag het woord geven aan de heer van der toorn.

[2:03:54] Dat is prima dankuwel voor de uitnodiging. Ik ben niet per se jeugd kringloop of of iets dergelijks. Maar ik doe onderzoek naar georganiseerde misdaad, drugscriminaliteit en dan loop je vanzelf tegen wapens en jeugd aan

[2:04:07] en vooral ook tegen jongeren die onder andere grote problemen hebben omdat ze onder criminele invloeden staan

[2:04:13] en ik denk dat dat wel een typisch nederlands verschijnsel is en in het stuk verwijs. Ik ook naar na twee adviezen die ik die ik met met peter noordanus en pieter tops heb geschreven.

[2:04:23] Het pact voor de rechtsstaat en preventie met gezag aan de ene was de hoofdboodschap. De drugscriminaliteit is wel heel erg uit de hand gelopen in dit land. Lees europol en kijk om je heen

[2:04:35] en dan moet je wat aan doen. Maar we hebben iets minder geduld staan. Mevrouw halsema vanmiddag die die was twintig jaar bezig waren. Tien jaar moet je echt wel wat doen

[2:04:45] en het andere rapport ging echter over probleemwijken en

[2:04:50] eigenlijk hebben kort geleden hebben we dat pakt hebben een nieuwe versie geschreven omdat we toch tot de conclusie kwamen en we krijgen toch wel kritiek dat er alles wat somber inzagen. Maar dat het eigenlijk erger is dan gedacht

[2:05:01] omdat er een enorme explosie van geweld is gekomen

[2:05:04] en niet alleen in amsterdam en rotterdam zeg ik dan maar boel maar op winschoten

[2:05:10] en ook omdat preventie met gezag inderdaad nu ook niet alleen een potjes, maar een programma.

[2:05:17] Dan zie je dat dat de jongerenwerkers worden ingezet naar in de gemeente waar ik bezig ben. Jesse foundation die manier zat net hier.

[2:05:25] Maar wat niet lukt, omdat we dat in dit land gewoon niet zo goed georganiseerd hebben, is de inzet lokaal van politie en justitie. Het is geen sluitstuk. Het is al jarenlang en dan kijk ik echt naar de kamerleden en politieke sluitpost

[2:05:39] en het de rode draad in preventie met gezag was. We gaan en preventief doen, maar ook repressief en repressief niet naar de jongeren met een wapen want die mogen van mij een tweede of een derde kans maar naar de criminelen die de jongeren voor het karretje spannen. Die hebben geïnvesteerd in de huisjes waar ze zitten in het kamer waar ze gratis in mogen totdat ze wat voor terug moeten doen die de druk uit mogen halen die misschien nog een criminele zorgaanbieder onder druk gezet worden als er iets straf bezwarend is de stad het wel een daar heb je het gezag en justitie hard voor nodig. Wat wat ik in de notitie beschreven heb is dat die drugscriminaliteit genoot is grote criminele belangen,

[2:06:18] maar dat betekent ook dat het aantrekkelijk is in die wijken als forum van zelfredzaamheid, want het is inkomsten. Het is een alternatief kanaal. Dus het niet is niet alleen iets bedreigend.

[2:06:29] Maar nu het zou enorm omvangrijk is en het zo'n wereld is met vol met conflicten transacties toch ook mensen die eigenlijk.

[2:06:37] Duidelijk,

[2:06:37] Ja. In niet zo goed weten wat ze moeten doen in die wereld met impulsieve persoonlijkheden.

[2:06:43] Nu het eenmaal zo omvangrijk is, begint dat geweld op te komen en wordt het een nevenproduct van drugscriminaliteit

[2:06:51] die we al hadden want ik kan nog wel even bij wil zeggen is dat natuurlijk jarenlang decennia lang jeugd van de aangifte delicten naar de drugs is gegaan, want de pakkans is lager en de opbrengsten zijn grote gekke dat de jeugdcriminaliteit daalde. Dat kwam natuurlijk ook door beleid dat gevoerd was. Maar het was ook een nevenproduct van de belangrijkste criminelen ontwikkeling. De meeste onderscheidende criminelen ontwikkeling in nederland namelijk enorm omvangrijke drugseconomie.

[2:07:18] Nou je ziet niet alleen een sociale olievlek, maar ook crimineel

[2:07:23] en dan zie je dus dat er ook gewoon wapenhandel et cetera is

[2:07:27] maar wat je ook ziet is dat steeds meer jongeren en dan maak ik me echt zorgen over worden klem gezet op de een of andere manier. En dan is de stap naar heel grof geweld klein. Ik noem maar wat je hebt schulden bij iemand die illegaal gokken aanbiedt. Je hebt schulden bij een drugscrimineel. Je woont ergens. Maar het is onveilig. Want het is van een huisjesmelker.

[2:07:46] Maar dat kan een criminele huisjesmelkers en kan ook nog een huisjesmelker zijn die samenwerking met de zorgaanbieder waar het een en ander mankeert dan kom je in een situatie van onveilige zorg in het ergste geval maar ontoereikende zorg kan ook

[2:08:02] of resultaat. Armen zorg. Want wat gebeurt er in de praktijk. Je ziet vaak ook dat ze op kluisjes wonen in die kwetsbare wijken.

[2:08:09] Dan is het toch zo dat de drugsdealer online zich meldt dan de jeugdreclassering en dat de drugsdealer fysiek voor de deur staat dan zie je dat jongeren moeten gaan formuleren met vijf en zes ballen. Dan valt er wel eens wat op de grond. Dan moeten ze op een beetje drugs letten. Dat raakt kwijt en dan is geweld dichtbij en

[2:08:31] dat is zo'n beetje de laatste tien jaar wel wel echt zichtbaar geworden. Na drie op oplossing lijnen heb ik opgeschreven. Een is lokale opsporing. Kijk. De politie werkt heel hard en goed, maar ik zou zeggen vooral op regionaal en landelijk niveau op lokaal niveau is het van oudsher dun bezet. Kijk maar naar de bezetting van basisteams en je zou toch willen dat er rondom wijkagenten jongerenwerkers ook opsporing zit en niet als doel op zich, maar omdat die jongeren waar bijvoorbeeld zo'n zo'n professional mee te maken krijgt. Die hebben last van criminele invloeden en om daar iets aan te doen. Heb je ook het strafrecht lokaal nodig is natuurlijk een categorie jongeren waar het strafrecht ook geschikt voor is. Maar dat is niet per se wat ik bedoel verder. Preventie met gezag is gestart naar prima. Dan moet die lokale opsporing bijkomen.

[2:09:22] De justitiële lijn, maar ook inmiddels zijn het zevenentwintig gemeente is waar het acht, toen vijftien. Maar het budget is gelijk gebleven. Dus in het pact voor de rechtsstaat. Twee punt nul pleiten we voor twintig miljoen extra verder halsema verwees naar het nationaal programma. Leefbaarheid en veiligheid is heel belangrijk, maar preventie met gezag is de veiligheid stak daarbinnen. Ja je moet van alles doen om achterstanden onderwijs ben ik natuurlijk alleen maar voor. Maar je moet die de justitiële lijn daar wel impasse omdat dat een probleem op zich is en ook een levensstijl die een categorie mensen gewoon najagen omdat ze dat willen.

[2:10:00] Nou en. Tot slot de net ging het ook even over van welke interventies werken nu.

[2:10:07] Waar ik.

[2:10:08] Denk dat heel veel behoefte aan is en ik zie het ook steeds vaker goed gegaan. Dat zijn professionals die in staat zijn om dit soort jongeren een klikt te krijgen

[2:10:15] die die waar de jongeren ook aan denken als ze er niet zijn die dus net als de dealers als het ware weten in te breken op dat jeugd leven en in staat zijn om zich daar een positie te verwerven. Alleen ze heel veel van die professionals hebben we nog niet. Is ook niet echt een goede opleiding voor hebben ze wel echt heel erg hard nodig

[2:10:36] en je ziet het wel op steeds meer plekken goed gaan naar arnhem vind ik een mooi voorbeeld heeft de politie in de basisteams flink wat ruimte gemaakt voor opsporing op drugs. Omdat dat probleem één, twee en drie is door de door politie hoge maar ook enorme lokaal ingebedde mensen rondlopen die die clip maken en ik heb ik heb niet lang geleden een rekenkamer onderzoek in arnhem gedaan en onvoorstelbaar, hoe een korte tijd vooruitgang is geboekt. Dat wenst zich meer gemeente toe punt.

[2:11:10] Dankuwel voor de toelichting. Als u een microfoon uit te willen zetten, dan ga ik naar de vragen. Dan begin ik met de heer verkuijlen.

[2:11:17] U begint andersom. Deze keer. Dat is dat is heel mooi. De inleiding van de heer van de toren leidt tot veel vragen, maar die bewaar ik voor de tweede ronde alsnog mag voorzitter, maar de eerste vraag die ik eigenlijk is aan de heer weerman

[2:11:30] en u maakt een interessant onderscheid tussen gebruikers en wapenbezitters. En nu is één van de negatief gekwalificeerde onderwerpen bij het eerste plan geweest dat de doelgroep niet duidelijk was en ik ben benieuwd als je nu een aanbeveling zou moeten doen hoe we die hoe we die doelgroep in kaart moeten brengen. Zijn er dan onderscheidende factoren waarbij zich hier de kans op gebruik van een wapen zit natuurlijk heel veel bezitters. Maar het gebruik daarvan is heel erg groot en zouden we ons daar dan niet op moeten richten.

[2:11:59] Dank dankuwel dan de heer ramakers.

[2:12:03] We zitten een blokje wetenschap. De stad natuurlijk ook een vraag over het onderzoek dat gedaan is. De duizend jongeren die een vragenlijst hebben ingevuld. Ik lees dat jongeren zijn uit voortgezet, onderwijs en mbo.

[2:12:17] Maar ik vroeg me eigenlijk af van waarom is die afbakening gemaakt. Hbo who had misschien ook gekund. Het is misschien zo erg. Al nederland dat groep zeven en groep acht van de basisschool dat het er ook al zou kunnen spelen en je hebt natuurlijk ook een deel van de jongeren zonder opleiding die niet meer op school zit of die niet te bereiken is via school waar het probleem misschien wel het grootst is. Dus kunt u misschien meer schetsen. De heer weerman over precieze achtergrond van deze duizend jongeren

[2:12:47] dan tenslotte, mevrouw moeten er.

[2:12:50] En.

[2:12:51] Ik zal ook eerst beginnen met de heer weerman en hopelijk straks een vraag aan de heer van der toorn, maar ik was onder de indruk van het pact, samen met onder andere de heer tops heeft opgesteld.

[2:13:01] De heer bierman die zegt in zijn onderzoek als je kijkt naar de maatregelen als het gaat om messen geweld, dan hebben maatregelen gericht op de beschikbaarheid van messen, mediacampagnes inzamelingsacties preventief fouilleren weinig tot geen effect. Je moet je heel erg gericht op sociale problemen van daders en hun omgeving. Maar snapt de heer meerman ook het ongeduld van politici van de samenleving. Die willen nu actie op het moment dat weer sprake is van een dertienjarige jongen die een twaalf voor een vijftien jarige jongen heeft neergestoken op een school dat dat gevoel van ja je moet wat ondernemen. Wat kan wel investeren in armoede en goede huisvesting. Maar dat is iets van lange adem. Dus wat zijn nou ook de snelle laaghangende fruit lastige om deze problematiek echt gewoon te kunnen bestrijden.

[2:13:56] Dankuwel. Dan ga ik naar de heer van der toorn voor de eerste beantwoording van de vragen.

[2:14:03] Ik heb volgens mij nog geen vragen.

[2:14:05] Nou das mooi. Dan ga ik gewoon meteen naar de heer bierman.

[2:14:13] Ja. Bedankt voor de vragen

[2:14:17] dat dat onderscheid tussen gebruikers en dragers in bezitters zijn. Er zijn drie groepen de bezitters die je die zijn er nog nog lichter en die heeft een vaak achter de hand. En soms ook gewoon voor de voor uw verzameling of voor voor de fun zichtbaar

[2:14:31] en de dragers daar daar zit dat. Dat is al een groep die wat wat meer in in de groep leeftijdsgenoten lijkt te zitten

[2:14:40] ook wat vaker wapens in omgeving heeft. Dus dat is daar een risicofactor voor,

[2:14:46] maar zich van ja waar zou je je voorlichting op moeten moeten richten in je actie op moeten richten. Dan denk ik dat je meer toch toch in die groepen jongeren in in de problematische wijken zou zou moeten zitten. Jongeren die straat waarden aanhangen. Dat dat is een van de factoren die naar voren komen jongeren die online ook wapens zien dus dus de activiteiten op social media in in groepen en ook gewoon zelf soms dingen poster met wapens in met stapels geld. Dat soort dat soort dingen. Daar daar zou je ook kunnen kunnen richten.

[2:15:23] Een jonge scholen gebieden jeugdwerkers die die contacten hebben met met jongeren die in misschien ook inderdaad in de problemen zitten die je die vijf of zes ballen in de lucht moeten houden. Soms in het gezin. Ikzelf soms moeten ze zelf voor het voor het eten zorgen

[2:15:41] die jongeren die die hebben zelf problemen. Maar die die daar is de verleiding van wapens en ook het gebruik van wapens vaak groter.

[2:15:50] Ik denk dat je moet proberen die risico groep te bereiken die die oren misschien dicht te houden voor voor die algemene preventie dingen die op school terecht komen. Maar die zou je echt persoonlijk moeten moeten zien zien te vangen met met rolmodellen denk ik dat dat zijn hele goeie goeie dingen zoals in amsterdam ook ook wordt gedaan, las ik

[2:16:11] op die manier moet je die risicogroepen zien te bereiken, denk ik. Dat is dat is nuttig en is geen schot, hagel maar meer meer gericht

[2:16:21] en die groep omvat waarschijnlijk ook die in die groep die een team naar school gaat als als van het vmbo zit zijn of daar zijn uitgevallen.

[2:16:30] Eigenlijk hadden we die groep jongeren ook wel heel graag in het onderzoek willen hebben,

[2:16:34] maar we moesten keuze maken om die groep jongeren te bereiken. Dan dan zou je vier jongerenwerkers moeten moeten gaan werken dan zou je lang op straat moeten moeten komen.

[2:16:44] De collega's van mij die die doen wat ook echt heel goed. Jeroen van den broek is daarmee bezig om echt

[2:16:50] met het jongerenwerk samen te werken om die jongeren in kaart te brengen. Maar die die track jaren is erop. En wij willen ook een beetje beter snel resultaten en sneller sneller bevindingen. Dus toen hebben we gezegd van nou bij die oude groep gaan we gaan we naar het mbo. Want we hebben ze in met elkaar in een een lokaal en dan dan kunnen ze makkelijk bereiken.

[2:17:11] Er was bij bij hbo en universiteit werd dat ook alweer wat moeilijker om dat voor elkaar te krijgen. Daarom daarom hebben we die keuze gemaakt,

[2:17:18] maar wel met het idee van dat is een beperking. En daar zou nader onderzoek naar gedaan moeten worden. Klopt.

[2:17:27] Dat zou best best zijn dat we daar echt echt groepen jongeren hebben gemist in het onderzoek ook

[2:17:33] wat is nu het laaghangend fruit. Dat is een hele goede vragen welke ook wel een uitdaging moet ik zeggen niet niet zozeer inderdaad mikken op op het op het over de beschikbaarheid, maar niet misschien laaghangend fruit is is toch wel ook ook die die slachtofferschap van jongeren.

[2:17:53] Dat kwam er zo duidelijk uit naar voren dat heel veel van de jongeren die wapens hebben en gebruiken en dragen dat hij zelf slachtoffer zijn geweest

[2:18:01] en kennelijk daar maar één manier inzien om daarmee om te gaan en dat is dat is een wapen meenemen

[2:18:08] en je zou je voor die jongeren niet toch op enige manier om wat meer dragen laagdrempelige manier kunnen vinden om met hun zorgen kwijt te kunnen met hun problemen kwijt te kunnen en ook ook niet jongeren waren waar het woord het over heeft. Die jongen die in de

[2:18:22] interesseert zitten en met met een oren al half in de georganiseerde misdaad zitten

[2:18:28] die dan moet je moet je eigenlijk ook een plek kunnen bieden om met met hun problemen terecht te kunnen dat dat is denk ik

[2:18:36] een beetje het laaghangend fruit. Wat wat minder laaghangend fruit zijn die conflicten zeg maar

[2:18:42] zie die die conflicten die steeds meer uit de hand lopen en ik denk dat heel veel jongeren niet niet hebben geleerd met conflicten om te gaan over deze problematiek hebben natuurlijk ook over gehad impulsiviteit.

[2:18:54] Maar als je op een andere manier jongeren toch toch wat meer zou kunnen leren van hoe praatje een conflict uit hoe zorg je ervoor dat dat niet? Escaleert?

[2:19:02] Hoe zorg je ervoor dat het op social media niet escaleert.

[2:19:06] Dan zou je misschien ook wat wat kunnen winnen en denken

[2:19:10] dat laaghangend fruit.

[2:19:12] Dankuwel. Dan ga ik door naar de volgende vragen stellen. Als u microfoon willen uitzetten

[2:19:17] is mevrouw kijken.

[2:19:19] Ja. En dat is een vraag aan de heer van de toren. Die gaf aan gewoon heel pijnlijk. Dit is een typisch nederlands verschijnsel komt die drugseconomie en we hebben het hier gaat natuurlijk over jongeren die wapens op zak hebben, maar we zien ook jongeren die met andere wapens explosieven bezig zijn en het zijn ook echt jonge jonge gasten.

[2:19:43] Dus dat is wel echt next level waar je het over hebt

[2:19:46] en dat vergt misschien ook wel weer een hele specifieke aanpak. Wat niet

[2:19:51] per c dezelfde aanpak is als de jongeren die zich onveilig voelen op straat en een mes op zak hebben.

[2:19:58] Kunt u daar iets over zeggen want dat moet volgens mij moet je daar een differentiëren. Een heel gericht

[2:20:04] iets aan doen. Hoe moeten we dat aanpakken.

[2:20:08] Mevrouw helder.

[2:20:10] Ja eigenlijk een vraag over want ik ben met heel veel dingen eens. Dus ik denk ik heb eigenlijk helemaal geen vraag maar een sloot de weerman af met te zeggen van hoe zorg je ervoor dat het op social media niet escaleert. Maar dan is de vraag wie zou dat moeten doen en koppelen natuurlijk ook meteen de vraag aan kijken van de politie is een hele andere drempel voor ouders. Dus hoe doe je dat. Hoe kom je achter de virtuele voordeur en virtuele dan misschien even tussen haakjes

[2:20:37] dankuwel die van het toch.

[2:20:42] Kijk

[2:20:44] ik weet niet hoe die kijkt achteraf kan ik wel verklaren wat er gebeurd is in nederland met die explosies met twee jaar geleden was het me niet gelukt. Dus daar moet ik ook wel even even helemaal eerlijk in zijn.

[2:20:54] Ik ben wel een beetje verbaasd hoe we dit in nederland met z'n allen tegelijk te slikken.

[2:21:00] Ik had toch gedacht dat dat meer reuring zou geven

[2:21:03] en wat je er precies aan moet doen. Ik denk eigenlijk wat we allemaal hadden voorgesteld. Maar dat dat nog urgenter is en dat dit is iets is een uit zoals ik ook niet een heel makkelijk antwoord op.

[2:21:13] Maar.

[2:21:14] Wat ik wel kan vertellen. Is dit. Ik maak me al een aantal jaar. Ik woon in rotterdam zorgen.

[2:21:20] Over.

[2:21:21] Onder andere

[2:21:23] niet per c rotterdam met twee dingen en ik denk dat dat toch het begin van een antwoord is a

[2:21:29] criminelen is heel autoritje

[2:21:31] zijn ook in de nacht en in de laatste uren heel actief.

[2:21:36] Er zijn zaken open verkopen. Ze druk staan rijdt rond. Het is best druk in nederlandse steden zelfs op op bepaalde wegen die en dan ook nog buiten de randstad. En dat heeft hele grote gevolgen, want ons sociaal domein

[2:21:50] sluit om ik weet niet precies vijf uur, acht uur en de boa's tot elf uur weet ik niet of dat daar een oplossing voor is.

[2:21:58] Maar maar wat mij wel eens verbaasd als ik op op laatste tijden op zoek gaan naar vooral slachtoffers. Dan vind ik heel makkelijk mensen die ergens lopen te gokken schulden hebben niet weten waar ze gaan slapen.

[2:22:10] Dames durf ik niet meer. Ik woon vroeg op de schie in rotterdam en daar ben ik begonnen met een boekje over drugs runners die kon ik zou aanspreken aanspreken.

[2:22:17] Lukt me niet meer. Heb ik hetzelfde probleem waar de politie net net erover begon dat dat is voorbij

[2:22:24] maakt. Maar je moet wel heel authorities zijn en dan denk ik dat een van de taken is de professionals die we hier net hadden. Die moeten zich aanpassen aan dat leven ritme van dit soort jongeren

[2:22:35] en dat levert dit moment dat dat heeft ook plaatsen in de avond en nacht

[2:22:40] en

[2:22:41] het is niet heel lang geleden dat dat bij de politie. Toch werd gedacht na in de nacht. Zeker op dinsdag vallen die niet zoveel meldingen kunnen we ook af met vrij weinig politie.

[2:22:50] Het is toch ook niet heel moeilijk om te begrijpen waarom die aanslagen tussen twee uur en dit bedoel ik niet als een verwijt maar maar we moeten dus kennelijk wel, zowel vanuit het sociaal domein. Om mensen te helpen kijken dan kom ik misschien nog maar een ander antwoord. Dat dat vond ik een interessante vraag van wie zijn die duizend mensen. Ik had hetzelfde gedaan. Maar maar wat je daarna gaat doen

[2:23:10] is natuurlijk zoeken van wie missen. Maar eigenlijk wil ik ook dat mensen vanuit de gemeente gaan zoeken van wie missen we waar bonussen en dan kom je daar op uit jaar. Dan kun je ook nog eens een vragenlijst voor de neus houden. De stad die denk dat dat iets is wat de gemeente moet doen en ik denk

[2:23:26] ik ben bang. Ik vond altijd al dat de politie bij moet. Maar als je nou zegt er is ook een nachtelijke taak voor de politie

[2:23:33] en in de gebeurt ook op de a twaalf. Wat zou deze dagen denk ik wel dat dan kijk ik vooral nu eens even de vraag moet stellen die vijf, vijf al wat wat willen we nou op dit punt hebben

[2:23:46] en die jongeren zelf jaar. Die hoop ik dan wat eerder stadium op te rapen in een kamerverhuur situatie of kijken en als je dan voor zorg dan weet je nooit wat je voorkomt en dan had dit er misschien niet geweest. Iets anders had nog

[2:24:00] wat politie in in een brief las ik dat van amsterdam en rotterdam en ik hoop dat het niet waar is. Maar dat het geweld ook nog is gewoon om politie justitie te verstoren. Een nieuw tussen. Dat kan ik niet inschatten. Maar dan moet u vragen aan politie, justitie stellen. Dan heb ik geen oplossing

[2:24:17] en hebben we niet meer over jeugd met geweld en dan hebben we het echt over hele andere materie.

[2:24:26] Dankuwel. Dan ga ik door naar de volgende vragen. De heer verkuijlen.

[2:24:31] Ja. Voorzitter, dank dan toch een vraag.

[2:24:33] U had u had ie toch een vraag. Dan heb ik dan niet goed opgelet.

[2:24:38] Dus.

[2:24:39] Gang die weerman.

[2:24:41] Is wie wie moet social media van de jongeren in de gaten houden. Eigenlijk is de vraag en dat is best wel een lastige vraag omdat

[2:24:49] voor ouders is dat een enorme uitdaging op dit moment dat dat we dat weten ook velen van ons natuurlijk. Ik denk dat hier ook deskundigheid bevordering bij in in het veld heel belangrijk is

[2:25:04] collega's van mij. Die is die is eigenlijk ook jongerenwerker maar dan online jongerenwerk en dat is van een nieuwe ontwikkelingen en er zijn ook online agenten die die kijken wat wat er gebeurt online.

[2:25:18] Ik denk dat dat een hele belangrijke plek is waar waar meer informatie over over het leven van jongeren vandaan zou kunnen komen

[2:25:28] onder onderwijs heeft die denk ik denk ik ook een belangrijke belangrijke rol in en misschien de online wereld zelf ook de algoritmen die ervoor zorgen dat

[2:25:37] jongeren die eenmaal geinteresseerd zijn in wapens dat ook steeds meer voorgeschoteld krijgen en daar geen geen tegengewicht in in krijgen en

[2:25:45] misschien jongeren zelf ook om onderling sturen. Die is niet zo zouden ook een rol kunnen spelen om elkaar daarin in te corrigeren.

[2:25:52] Zeker als je ziet wat voor pro sociale dingen. Ook zijn wij jongeren kun je daar ook wel gebruik van maken.

[2:26:01] Dankuwel voor de beantwoording van uw vraag dan als je microfoon uit zou willen zetten. Dan ga ik door naar de heer verkuijlen.

[2:26:08] Ja. Dank. Voorzitter ik wat ik interessant vind aan de bijdrage van de heer van de toren is dat die eigenlijk even voorbij gaat aan die sociale maatschappij niet voorbijgaat. Maar dat is niet waar hij het accent op ligt dus niet de sociaal maatschappelijke problemen in de achterstand in wijken en alles wat erbij hoort gedrags ontwikkeling van jongeren,

[2:26:24] maar met name zit op die criminele uitbuiting. Dus in de wijken. Mensen die heel gericht jongeren werven om criminele handelingen te verrichten en tegelijk zegt hij daarbij. Daar zijn we te weinig in de wijken. Daar is te weinig opsporing voor ziet hij in het hele hele begrip zoals het gaat over die

[2:26:46] jongeren en wapens ziet ziet hij daar wel mogelijkheden toe in wat zou zijn aanbeveling. Daar zijn op specifiek dat.

[2:26:52] De gebied

[2:26:54] van de heer ramakers niet. Oké, mevrouw moet er.

[2:27:00] Ja, ik wil wel een vraag stellen aan de heer van de toren naar aanleiding van zijn position paper waarin u die link legt met die drugscriminaliteit. Dat wordt best wel grote uitgelicht

[2:27:12] waar zelfs. Vervolgens wordt gezegd ook gewone jongeren. Als u mijn vraag wie zijn dan de gewone jongeren

[2:27:18] die kunnen verzeild raken in die drugs criminaliteit. We hadden het net over het laaghangend fruit, drugscriminaliteit daarvan weten we al dat dat best wel een ingewikkelde vorm van criminaliteit is om te bestrijden.

[2:27:35] Maar ik ben wel ik wil dat u even iets ons iets meer meeneemt. In welke acties zou je nog extra kunnen ondernemen. Zeker omdat u vindt en zegt ook naar die link. Die is zo sterk als je kijkt naar de toename van messen, geweld. En wat die ons daarin nog mee zou willen geven.

[2:27:53] Dankuwel. Ik maak even een rondje af. Even mevrouw helder nog vragen. Nee oké dan. De heer van de toren gaat.

[2:28:00] Dank u.

[2:28:02] Ja kijk ik ben dus niet niet geneigd om per se op wapens en zou terecht. Maar als we dat dan toch doen en dan dan ik ben behoorlijk wat gemeente geweest en dan zie je toch

[2:28:12] dat dat uiteindelijk in die uren van de dag dat dat hij jeugd en drugswereld leeft dat de overheid behoorlijk afwezig is en ik overdrijf niet een beetje maar dat dat begint een politieman heeft mij wel eens gezegd je hebt sociale zon van het is vijf uur en parijs wordt wakker zou van het liefst drie uur 's middags in rotterdam zuid wordt wakker was een beetje overdreven. Het was wel wat eerder alleen een serieuze boodschap achter van wanneer worden de mensen ingeroosterd? Wanneer zijn de professionals aanwezig en hij stelde uit ook te vragen en denk je dat het toeval is. Maar waar ik ook al het antwoord. Dat is geen toeval, want daarmee ontlopen ze eigenlijk te. Je zou bijna zeggen de reguliere wereld een beetje in de parallellen ik naar en en ik denk dat het heel belangrijk is en ik heb daar pas in leeuwarden naar op wordt gedaan. Geschreven in leeuwarden oosten rond gelopen is me echt onder de huid gaan zitten veel zorgaanbieders dicht op elkaar doordeweeks druk op straat en dan zit ik daar in hotel zeg ik één uur 's nachts de wekker en dan ga eens kijken

[2:29:08] en dan zie je in een drukke wereld najaar en dan denk ik dat je als er mensen als meneer op die daar op straat heb

[2:29:15] dat je dan wel goed bezig bent met je dan echt heel veel problemen beste af kan vangen en dat je dan ook als gemeente af en toe moet kijken van ja, onder deze condities als zo veel jongeren dicht op elkaar zitten met een grote bevolkingsdichtheid. Dan moeten we dan niet gewoon die zorg anders organiseren. Maar dan

[2:29:32] kom je een beetje op een wat strategischer niveau operationeel zou ik zeggen. Zorg gewoon dat er mensen zijn en ook wel mensen waar ze op kunnen vertrouwen. Want mijn beeld is wel dat de jongeren een behoorlijk veel talent hebben om door te hebben of ze met een professional te maken hebben waar ze wat aan hebben, moeten ze wel willen maar op het moment dat die zich aandient en die klik is er sta ik altijd versteld. Hoeveel invloed had nog eens alleen ik denk dat er in de in de uren zeg maar waarop we het op straat is dat dat misloopt

[2:30:02] en

[2:30:05] het andere is dan toch kijk ik heb het in de peper heb ik niet gedaan maar toch hoe we de zorg in nederland te organiseren. Goede gecontracteerde partijen daarom flexibele partijen die je goed mee om weten te gaan.

[2:30:18] Maar in het ergste geval wordt ook die zorg branche zelfs en en criminele risicobranches. Ik zeg niet dat het al zover is. Maar maar als dat zo is. Maar ik denk echter dat je kind zal er dan vervolgens mij zitten. Dus dat de forensische zorg hebben het al over gehad ga ik ook manier over beginnen. Maar dat is echt een aandachtspunt op zich dat dat goed gaat. Alleen waarom wil ik die jongerenwerkers daarna s nachts hebben die komen bij de jongeren over de vloer die zien hoe het gaat en die kunnen vervolgens doorgeven hoe het gaat als je mensen hebt die gaan over de rechtmatigheid in de kwaliteit van die zorg is dat een hele goede peilstok in hoe dat gaat en dat is ook waarom ik het sociaal domein interessant vind is dat over de vloer komt waar wonende jongeren bij bij huurders in die kamer. Wie levert de zorg wordt die zorg geleverd. Maar die peilstok moet je er voortdurend instoppen. Dus in die zin mag er best meer geld naar jongerenwerk, vooral in de de ongebruikelijke.

[2:31:14] De uren.

[2:31:15] Een ander soort professional. Het andere vraag was gewoon een jongeren in de drugs. Ja dat klopt. En wat bedoel ik daarmee. Dat is inderdaad een beetje kromme formulering en zo zeggen ik het vaak moet ik het inderdaad manier opschrijven. Dat roep maar verwarring. Maar ik bedoel daarmee mensen zonder criminele inslag. Mensen met empathie in de ogen. Als je ze aankijkt en niet met de blik die een beetje past bij wat doe jij in die wereld met de jongeren gaat het ook eerder verkeerd en vooral een slachtoffer dan dat ze belazerd worden voor het karretje gespannen worden. Ik weet niet of ze eerder slachtoffer worden van wapengeweld heb ik niet per se gekeken naar maar dat maak me zorgen dat ik denk. Goh die wereld wordt zelfs voor dit soort

[2:31:57] jonge mensen aantrekkelijk. De kans is natuurlijk dat ze er relatief snel uit te willen want ze zullen waarschijnlijk in die wereld gewoon mislukken. Want je moet ook crimineel talent hebben dat hebben die die jongen die zie ik schrik er ook wel eens van als ik dan op straat ben. Ik praat met van die mensen die toch meer slachtoffer dan dader zijn hoe dom ze bezig zijn om het maar zo te zeggen

[2:32:17] en ik schrik er ook wel eens van is misschien raar. Vandaar dat ik wil dat ze echte professionals lopen als ik dan dat gesprek heb je dan word je eigenlijk dan stopt het onderzoek en begin je als hulpverlener

[2:32:27] en dan kom je op het idee nu hier op dit tijdstip moeten er iemand rondlopen. Maar dan wel in opdracht van de gemeente of of wat dan ook.

[2:32:36] Ja.

[2:32:37] Dankuwel. Wilt u daarop aanvullen? De heer bierman.

[2:32:41] Ik vind ik vind het een hele goede punten moet eerlijk zeggen. Dus zorgt ervoor dat je er beter op het moment waar het om gaat en.

[2:32:51] Dankuwel. Dan heb ik volgens mij alle vragen hebben gesteld en zijn ook beantwoord. Dus daarmee is dat klaar. Dan wil ik onze experts ontzettend bedanken voor uw komst beantwoording van de vragen ook voor hun expertise. Dat is de heer bierman in de heer van der torre,

[2:33:08] dan hebben we alle blokken met elkaar doorlopen van dit honderd tafelgesprek over wapens en jongeren. Het initiatiefnemer, de heer verkuijlen ontzettend bedanken. Hiervoor, en natuurlijk alle kamerleden die aanwezig zijn die hier hun tijd en energie hebben gestoken. Om dit tot zich te nemen en vervolgens is het aan de kamer om daar vervolgacties in te ondernemen.

[2:33:28] Ik wil u danken en dan nog een hele fijne dag ware het niet dat de heer verkuijlen toch nog een

[2:33:33] merking heeft. Gaat uw gang.

[2:33:35] Ja, dan toch even. Ik wil u danken voor het voorzitter, maar ook met name even de griffie voor het samenstellen van een uit mensen om de ridder en ook mystery guest, die nog even.

[2:33:46] De aanschaf. Dank daarvoor

[2:33:48] dankuwel aan die onderschrijf ik volledig nogmaals dank en graag tot een volgende keer.