Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

[0:00:00] Dames en heren, goede morgen, ik open deze vergadering van de vaste commissie voor justitie en veiligheid op de agenda staat het commissiedebat criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Ik heet u van harte welkom. De minister van justitie en veiligheid ondersteunen en anderen die dit debat volgen

[0:00:20] en natuurlijk mijn gewaardeerde collega's de griffie aanwezig zijn, mevrouw heldere, namens www, mevrouw mutluer, namens de pvda, mevrouw mission en groenlinks, kees aan wennen. Nog gecombineerde fractie mevrouw mission derksen namens de vvd de sneller namens d zesenzestig, de heer van der staaij sgp en mevrouw brink namens de sp. Mijn naam is ellian. Voorzitter, vandaag. We hebben spreektijd vijf minuten. Maar ik wilde toch voor uw begrip minuten, mevrouw met nee, ik wilde toch wel de interrupties even in eerste instantie beperken op geef kijken we even hoe ver we komen

[0:01:02] en dan ga ik beginnen met je er klaar voor. Mevrouw helder aan u voor uw eerste termijn

[0:01:08] dankuwel. Voorzitter, dan begin ik met de halfjaar brief aanpak georganiseerde criminaliteit en de brief van de minister staat het volgende. Het is van groot belang dat we voorkomen dat kleine jongens grote criminelen worden. Dat doen we onder andere door de aanpak preventie met gezag opzich vastzitten, vind ik dat geen verkeerde aanpak. Maar de kern van het probleem ligt natuurlijk niet bij het feit dat seizoen crimineel willen worden ze rollen erg helaas vaak vanzelf en voortzetten en hoe komt dat nou door het hele lage risico dat het dan eindelijk het straf risico. Dat is de pakkans en de strafmaat bij elkaar een uithalen en de rotterdamse haven krijgt bijvoorbeeld vijfennegentig euro boete voor het betreden van verboden gebied en www zegt altijd de straf moet hoger zijn dan de wens die het had opgeleverd. En wat we vaak vergeten stappen dan denken met een straf iemand te straffen. Maar eigenlijk ook helemaal niet weten hoe vaak ze daarvoor eigenlijk de dans hebben ontsprongen. De gedachtegang van een zestien jarige gaat dan eigenlijk als volgt als er met tien keer lukt dan kan ik de elfde keer ook die gok wel nemen, mislukt het dan ja dan is het toch niet in verhouding met de wens die het opgeleverd. Dus volgens dat er allerlei preventiemiddelen en programma's zijn goed, maar de grootste preventiemiddelen zijn er altijd de pakkans en de strafmaat omhoog. Dus het straf risico in zijn geheel is de minister dat met mij eens en zo ja dan zie ik graag wat ze daaraan gaat doen het er dan de italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Vast staat dat tijdens de detentie fase behoefte is aan meer mogelijkheden bij bepaalde typen gedetineerden ter voorkoming van voortgezet crimineel handelen. Vanuit detentie ligt nu een wetsvoorstel. Dat maakt het mogelijk. De communicatie van dergelijke gedetineerden met de buitenwereld en verregaande mate te beperken, maar voorstellen die beperkingen zijn niet zoals dat in italië is geregeld. Daar is sprake van isolatie en slechts één keer per week één uur bezoek onder streng toezicht. Waarom wordt dat hier niet overgenomen voor zijn nog twee andere punten uit die brief. Helaas en volstrekt onbegrijpelijk schrijft de minister dat ze geen directe aanleiding ziet om op basis van dit onderzoek het bestaande kabinetsstandpunt over minimum straffen te veranderen. Zie de minister al lachen want natuurlijk is dat er een bruggetje. Want het is bijzonder dat als lijsttrekker van haar partij dat wel zit want er worden minimum straffen beloofd van zware misdrijven vastzitten. Ik kijk uit naar de verkiezingen onder meer dan één reden. Maar dan wel een vraag wat is de stand van zaken van iets anders. Het wetsvoorstel non conviction beest conventie. Wanneer komt dat naar de kamer. Want volgens mij ligt er nog steeds voor advies bij de raad van state er dan de zogenoemde aanpak criminele machtsstructuren. Er zijn diverse personen die essentiële rollen vervult binnen het criminele organisaties zijn effectief opgespoord en vervolgd. In dergelijke gecoördineerde aanpak en de opsporing en vervolging is van fundamenteel belang voor het ontmantelen van criminele netwerken en dat zegt en schrijft de minister dat daarom de komende jaren wordt ingezet op het structureel uitbreiden van de teams van specialisten en experts bij de landelijke recherche die deze aanpak mogelijk maken. Maar daar blijft het dan ook bij in de brief aan de minister vervolgens naar verwijst dat ze daar nader op ingaat wordt recherche niet eens benoemd. Dus dan is mijn vraag of ze dat hier vandaag kan toelichten hoe die structurele uitbreiding eruit komt te zien, liefst ook met een tijdspad voor want we weten allemaal dat de recherche capaciteit al jaren vos onder de maat is

[0:04:28] dan de online aan via de openbare ordeverstoringen. De online wereld is vandaag de dag nog steeds groeiende en dat hangt natuurlijk ook niet op besloten groepen. Een andere vraag. Vage blok zijn heel veel mensen die de boel willen oprijden of de openbare orde willen verstoren helaas voortzetten. De politie maakt het soort besloten groepen niet betreden en dat is een probleem en baby vindt dan ook dat dat anders moet en wil dan ook uitbreiding van artikel drie politiewet dat er een wettelijke grondslag voor is of een andere wettelijke grondslag. En volgens het dan nog altijd het liefst zo snel mogelijk en de burgemeester van utrecht en amsterdam ook gezien wat ze zelf al hebben ondernomen. Dus wanneer gaat de minister zal leveren op dit punt want ze schrijft dat ze gaat inventariseren bij de burgemeesters. Maar bij die twee is het toch al duidelijk voortzetten. Helemaal tot slot een korte vraag naar aanleiding van alle explosies van de laatste tijd. Vaak is er een cobra die gebruikt wordt die aan de raam had geplakt of een portiek binnen gegooid en dit zware vuurwerk moet legaal geproduceerd in italië. Maar hoe kan dit zo makkelijk hier ben komen? Hoe kan het zo makkelijk de grens overkomen. En hoe staat het met de acties die vanuit de regering in u verband zouden worden ondernomen, en ik zie dat ik nog tijd heb, voorzitter dan van de vraag waar de beleidsreactie op het rapport huur voertuigen over de grens

[0:05:43] die blijft.

[0:05:45] Dank u ook bedankt, mevrouw miller. Bent u er klaar voor?

[0:05:52] Voorzitter,

[0:05:54] We zijn ons al geruime tijd bewust voorstel van de grote gevaren van de ondermijning georganiseerde criminaliteit. De onderwereld die in de bovenwereld infiltreert het toenemende publieke geweld en de aantrekkingskracht hiervan op kwetsbare jongeren en het is gevaarlijker en alarmerender dan ooit. En mijn collega's begon er ook net over de het aantal explosies in gewone woonwijken en het aantal onschuldige slachtoffers zodat neemt fors toe en wij vanuit pvda, maar ook groenlinks design ontzettend bezorgd over deze ontwikkelingen. Want die zorgen nemen niet af. En in mijn beleving moet er ook iets gebeuren en ik wil mijn met name focussen op de wijken. En wat en wat daar nu gebeurt. Want mijn uitgangspunt is dat die wijken en ik denk ook van ons allen veilig moeten worden en ik vraag de minister hoe zij dat tot nu toe heeft gestimuleerd. Want die die hele stapel brieven voor dit commissiedebat zie ik heel veel goede adviezen, maar nog niet echt een klinkende aanpak met effect niet voor de driehonderd achtenvijftig ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden. De afgelopen negen maanden waarvan zes cent zelfs vijf in één nacht in rotterdam. In mijn beleving vraagt dat om concrete oplossingen en ik weet het is lastig maar ik wil toch aan de minister een aantal suggesties voorleggen onder andere hoe zij bijvoorbeeld aankijkt tegen tegen een speciale taskforce explosies en een concreet plan van aanpak met bijbehorende middelen, een taskforce die er niet in eerste instantie gericht is om de achterliggende drugscriminaliteit aan te pakken, maar bijvoorbeeld wel de explosies als uitwassen daarvan te bestrijden, is de minister verder bereid om meer recherche capaciteit voor opsporing te creëren extra in te zetten op digitale vaardigheden niet voor niets vroeg aan de burgemeester recent ook om vierhonderd miljoen extra voor de politie

[0:07:44] de klinkende aanpak. Voorzitter, zie ik ook niet voor de tweehonderd glazenwassers bedrijven die in een wijk in zaandam staan ingeschreven. De leges kapperszaak in kwetsbare wijken in den haag en de malafide autobranche in tilburg. Er ligt een kamer uitspraak een motie van mijn hand om branches in kaart te brengen en of een algemene vergunningsplicht goede diensten kan bewijzen tegen ondermijning en ik heb ik weet dat de minister heeft beloofd om daarop terug te komen in de kamerbrief staat in het najaar kom ik met een reactie en ik wil gewoon van de minister weten hoe ver staat het. Wat is afgesproken met een reeks. Wat gaat er nou concreet gebeuren want zo kan het niet langer.

[0:08:25] Interruptie van mevrouw mission

[0:08:28] voorzitter, dankuwel. Ik sloeg aan bij het punt van mevrouw moet ik taskforce. Ik hecht er wel aan. Ook ik wil mevrouw moet eigenlijk aan uitdagen om dat wat concreter.

[0:08:41] Sorry. Deze gaat eenmaal deuren.

[0:08:43] Dat is.

[0:09:36] Gaat u verder dankuwel.

[0:09:38] Voorzitter ik begon dus, voorzitter, mevrouw wordt er uit te dagen op haar initiatief voor een taskforce.

[0:09:46] Want ik denk we hebben geen behoefte aan nog meer clubjes en nog meer overleg gaan en waar het om gaat is juist dat hij voldoende informatie met elkaar kunnen delen is mevrouw moet het met mij eens dat waar de driehoek natuurlijk lokaal aan zet is en dat die doen. Wat kan onze politie met landelijke eenheid zijn aan zet voor het oppakken van de grote criminelen doen. Wat kan met enorm veel succes. Maar waar het juist aan schort is informatie delen in zeg maar niet de klassieke partners. Dus dat is nog bijvoorbeeld bedrijfsleven met de driehoek gemeente richting politie en opsporingsinstanties is. Mevrouw moet er daarmee eens en bedoeld zijn met die taskforce dat we juiste informatie deling tussen die partijen zouden moeten forceren en moeten vereenvoudigen.

[0:10:30] Mevrouw met leeg.

[0:10:31] Voorzitter, ik bedoel meer dan dat zien wij ook als een kamerlid die gewoon mee probeert te denken met de minister. Want het aantal explosies. Dat gaat alsmaar door in de kern zul je drugscriminaliteit moeten bestrijden en ik denk dat daar geen misverstand over moet bestaan. Aan de andere kant zie je wel. Deze explosies als een een effect van dat kan dat kan komen door vet vetes tussen de truck drugscriminelen en ik heb behoefte aan een concrete oplossing en dat kan hem zitten in een taskforce in het verleden hebben we gezien in geval van overvallen waren hadden een aantal jaren terug ontzettend veel overvallen. Toen is ook een taskforce met bijbehorende plan van aanpak en bijbehorende middelen in het leven geroepen. Dat heeft ertoe geleid dat het aantal overvallen is gedaald. Nu kun je dit soort explosies daar niet één op één vergelijken. Maar ik ben wel benieuwd. Voorzitter, via u ook naar de naar de naar de visie daarop van de minister. Want ik kan me voorstellen dat je de groepen die mevrouw mission derksen net ook aanhaalde van burgemeesters politie tot de samenleving. Dat kunnen ook woningbouwcorporaties zijn dat je met hen die gesprekken voert. Want ik denk dat mijn collega's ook met mij eens is dat een explosie vaak niet alleen een gemeente raakt maar meerdere gemeenten kan raken want drugscriminelen die gaan die die opereren. Overal en dan is het samenwerken en zo zie ik die tas voor een hele belangrijke. Dit is een voorstel. Er ligt een vraag achter. Dus ik ook hoop ook dat de minister daar op reflecteert ook vanwege de fijne ervaringen die we in het verleden hebben gehad met andere typen misdrijven waar dat wel goed volwassen. Is dit een oplossing is? Mijn concrete vraag.

[0:12:33] Mevrouw van

[0:12:34] voorzitter, hadden we twee interrupties in tweeën even checken. U heeft firma. Voorzitter, want dat dank aan mevrouw middelen voor het antwoord. Maar ik ik vind het niet erg scherp want denken van welke partijen ontbreken dan nu in die aanpak. Want we delen allemaal de analyse en we vinden het verschrikkelijk wat er gebeurd. Je moet er niet aan denken dat er een explosie in jaar straat is in die zijn nu gewoon in gewone woonwijken vinden explosies plaats is analyse zijn we het over eens. Ik denk echt iedereen hier aan tafel durf ik wel te zeggen maar dan gaat het om de oplossingen en dan zegt u een taskforce in. Dan vraag ik. Maar wie moet er dan inzitten die er nu niet bij betrokken is. Wat moeten zij dan en bevoegdheden krijgen die ze nu niet hebben. Daar pleit ik al sinds ik woordvoerder op dit dossier ben, pleit ik wel voor meer informatie deling. Ik heb ook een motie. Ik wacht met spanning op het antwoord van de minister. We moeten stappen zetten om met partijen die nu niet informatie mogen delen dat te doen omdat we het allemaal verschrikkelijk vinden wat er gebeurt. Dus wat gaat die taskforce dan in de ogen van mevrouw moeten doen. Vraag voorzitter en wie zit er dan in die hier nu niet aan werkt? Dat is mijn concrete vraag,

[0:13:40] Dan ga ik weer terug naar mijn doel. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat er nog beter wordt samengewerkt tussen gemeenten onderling politie de driehoek, maar ook de samenleving die enorm last van heeft. Bedrijven woningbouwcorporaties et cetera en ik mis gewoon een doordachte visie om deze explosies aan te pakken. We zijn elke keer verontwaardigd als er weer een explosie tot stand komt en ik heb meerdere oplossingen voor die explosie is een korte termijn lange termijn oplossingen die ik in in het mooie pakketje heb gegoten die ik ook straks ook aan de minister wil aandienen indienen geven in het licht van constructief meedenken met de minister en dit is een van zo'n suggestie die in mijn beleving wel uitwerking behoeft. Maar het is een middel. Mijn doel is nog steeds om na te gaan hoe die samenwerking in de praktijk nog beter kan zo, zodat wij deze uitwassen of de de uitwassen van die explosies kunnen bestrijden en die mis ik en ik denk ook dat we daarbij echt wel het gesprek moeten aangaan met onder andere de griffier gemeenten die hier enorm last van hebben van het gaat ook om de samenwerking onderling. We hebben in het verleden gezien dat dezelfde criminele organisaties en explosies in amsterdam en in den haag creëerde dus dus voorzitter, het is een van de suggesties die ik doe naast vele anderen die ik straks gaan aanbieden en ik hoop ook op een constructieve gedachtegang met de minister hieromtrent.

[0:15:29] Bent u zelf bij natuurlijk. Wat gaat wat gaat u aanbieden helpt want dat ging even snel een plan van aanpak en die gaat u overhandigen die wilt u straks. En wanneer dat dan komen we zo op. Geen paniek. Maar had nog een interruptie van mevrouw helder

[0:15:44] ja voortzetten want die high impact lions waren collega's mulder daarvan wijzen, waaronder de overvallen die zijn ook voor een deel naar beneden gegaan die lijn omdat dat zich verschoven naar het online gebied. Maar de tas was. Ik vind het een goedbedoelde poging. Maar ik zie er ook echt helemaal niks want die gaat gevuld worden met mensen die er nu al mee bezig zijn. Dus daar hebben we niet zo heel veel aan en ik denk dat het probleem is. Ik zeg het al in mijn bijdrage dat de straf risico te laag is. Maar wat een heel groot ander probleem is is dat mensen in de buurt buurten weten wie het zijn maar niet durven te praten en dat probleem moeten we denk ik als eerste tackelen ouders weten waar je kinderen zijn en mensen in de buurt weet waar het gevaar is en meldt dat anoniem ofzo. Dus eigenlijk is mijn vraag aan collega mulder. Hoe gaan wij nou omwonenden verleiden om het allemaal zo te zeggen dat ze ook met de politie of anoniem melden niveau dat ze het bekendmaken wat er in hun wijk gebeurt.

[0:16:35] Mevrouw. Een hele terechte vraag. Ook. Dat is een van de suggesties. Want ik heb zelf ook veel van met die bewoners gesproken. Soms is het een buurman waarvan ze weten dat er dat er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Maar dat durven ze niet via meld meldpunt misdaad anoniem te melden omdat ze bang zijn voor represailles. De wijkagent is natuurlijk ook niet vaak in de in de in de buurt, zodat ze die meldingen kunnen doen. Maar je moet echt nadenken hoe je

[0:17:10] burgers meer veiligheid kunt geven of bieden om hun meldingen. Het liefst anoniem te doen en daar dat dat vraagt echt in mijn beleving om te kijken hoe we meer ruchtbaarheid kunnen geven aan missen. Meld misdaad anoniem anders andere vormen van meldingen te creëren via whatsapp. Dan heb je ook een wijkagent nodig die dat heel serieus oppakt en de veiligheid van de bewoner garandeert als zo'n melding wordt gedaan. Dus dat vraagt van in mijn beleving daarom ook een hele terechte vraag. Iets iets meer want dit laten we wel even liggen.

[0:17:50] Mevrouw helder. Ja. Voorzitter, collega's, u signaleert ook al meteen de wijkagent is er ook bijna niet. En die zouden we dan een taskforce nodig hebben. Dus dat onderstreept. Maar dat kan zijn dat een taskforce goedbedoelde. Maar dat het niet gaat werken. Maar het probleem is dus mensen durven niet te melden. Maar het andere probleem is dat misdaad loont. Ik heb dat zelf ook en een voorbeeld genoemd. Ik kan me best voorstellen dat een jongeren die al een beetje in de knel zet en mogelijk schulden heeft zich laat verleiden om gezien de lage pakkans en de lagere strafmaat om toch maar even ergens een pakketje uit te halen en koop rijtje te plaatsen en dat klinkt allemaal heel gemakkelijk en helaas is dat voor hen ook zo. Dus wat gaan we doen mijn fractie de baby bezig zeggen de straffen omhoog van en de pakkans sturing meer agenten want anders is het toch wel dweilen met de kraan open. Dus daar hoor ik graag collega, leon erover,

[0:18:39] mevrouw.

[0:18:41] Ben vandaag volop oplossingen, want daar heb ik recent ook het initiatiefvoorstel voor ingediend over jeugdcriminaliteit, en met name voor deze doelgroep die

[0:18:52] mijn collega helder terecht aankaart. Dat zijn vaak ook jongeren die in arme wijken leven. We weten uit cijfers dat één procent van alle één procent van alle neem ik moet het goed zeggen. Veertien procent van alle verdachten jongeren in één procent van onze wijken wonen andersom zeggen dat is best ernstig. Dus je zal ook iets doen aan en wijkaanpak met preventie met gezag leefbare wijken middelen investeren. Maar dat is voor de lange termijn. Ik vind ook dat je opnieuw moet gaan kijken naar de wijze waarop we straffen. Daar heb ik andere ideeën bij mijn collega's bbp ideeën die ik hopelijk na de verkiezingen ook hierin kamer zou willen bespreken met het voorstel die we hebben gedaan, maar dat de jongeren hier vaak worden uitgebuit gebruikt, maar ook verkeerde keuzes maken, dan moeten we echt iets mee want dat is een groter probleem.

[0:19:46] Oké. Je gaat verder met uw betoog?

[0:19:50] Dankuwel. Voorzitter, ook ik maak ik mij zorgen over de gevaren van onbedoeld ondermijnen door beleid van de overheid en er ligt een onderzoek dat de waarschuwt voor de gevaren

[0:19:59] en het lijkt mij een ongewenste paradox dat overheidsbeleid ondermijnende criminaliteit faciliteert. En hoe zit de minister het voor zich om beleid te screenen op mogelijke criminele risico's was volgens mij een van de voorstellen ook in dat onderzoek.

[0:20:12] Burgemeester.

[0:20:12] Vragen om de mogelijkheid om online gebiedsverboden te kunnen opleggen en ik snap dat dat ingewikkeld is, maar in hoeverre vergezelde minister deze burgemeesters op een zoektocht naar het bieden van veiligheid. Het roept steeds de vraag op. Voorzitter, geven wij de decentrale overheden voldoende mogelijkheden om de ondermijnende georganiseerde criminaliteit dwars te zitten nu werkelijk iedereen van politie, justitie, openbaar bestuur en burgers in meer of mindere mate geconfronteerd wordt. Met ondermijning lijkt het mij voor de hand liggen dat er een doortastende en geïntegreerde aanpak komt in het pact van de rechtsstaat. Twee punt nul. Daar wordt gepleit voor het in kaart brengen van de tekortkomingen in de huidige uitvoeringskracht. De kwaliteit en continuïteit van de lokale organisaties blijft kwetsbaar. De rol opvatting van gemeente. Dat is steeds anders en ik wil van de minister weten wat ze daaraan gaat doen mijn bijzondere

[0:21:04] uit naar de kwetsbare jongeren die genadeloos worden geronseld om voor een habbekrats een tasje cobras bij iemand aan de voordeur te hangen om vervolgens steeds dieper in de cremeren criminaliteit weg te zakken, vindt de minister ook niet dat die onzichtbare jongeren in beeld moeten worden gebracht. Voorzitter, het lijkt mij sowieso goed als de minister zich hiervoor inspant en elkaar eventuele opvolger in staat stelt aan vliegend vervolg te geven aan de bak voor de rechtsstaat. Twee punt nul is de minister bereid om te voorzien in een overzicht van mogelijke versterking van de huidige aanpak van ondermijning als inspiratie, ook voor de formerende partijen ik zijn.

[0:21:45] Ik ben ik ben op een gegeven moment gaan schrijven over explosies en ik weet de oplossing is niet concreet en het is een vrij inhoudelijk plan geworden. Maar ik wil wel even aanbieden en ik heb eerder gezegd ik heb ook een voorstel over het effectief straffen van jongeren. Daar heb ik hele concrete ideeën bij. Ook naar aanleiding van de reis naar noorwegen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat de minister daarvan vind, maar vooral hoop ik voorzitter, met de tijd die mij rest dat het de minister ertoe kan aanzetten om samen met decentrale domein te inventariseren wat de gemeente precies nodig hebben in die strijd tegen ondermijning.

[0:22:24] Oké. De beoogde gaat uw plan overhandigen aan de minister,

[0:22:31] justitie en veiligheid. Ik laat even aan haag op het knopje drukken hoe zij er zo op op reageert.

[0:22:43] Dan wacht ik even

[0:22:46] en dan gaan we over naar de eerste termijn van mevrouw mission derksen

[0:22:51] aan u

[0:22:52] dankuwel. Voorzitter,

[0:22:55] dank u wel. Voorzitter, voorzitter, het is al gezegd in de periode van januari tot en met augustus van dit jaar zijn er alweer dan driehonderdvijftig explosies hebben plaatsgevonden. Rotterdam had de laatste eén nacht vijf. Dat laat maar weer zien hoezeer die georganiseerde drugscriminaliteit onze woonwijken binnen is gedrongen en heb ik het eens over de buitengebieden waar nog steeds wekelijkse basis afval wordt gedumpt en waar die boeren met lege stallen altijd maar weer onder druk worden gezet om daar ook criminele praktijken uit te voeren. Voorzitter, daarmee. Dat zal ook iedereen het mee eens zijn, is het nodig dat we integraal, stevig en aanpak uitrollen op die georganiseerde drugscriminaliteit en die aanpak loopt. Ik denk dat dat ook goed is om hier te zeggen dat wat we doen doen we om ervoor te zorgen. Zeg maar dat dit monster wordt teruggedrongen, maar het is zoals ik ook in eerdere debatten hebben gezegd er zijn op een paar punten waar ik een tandje graag erbij zie, zoals daar is de informatie deling. Ik vraag de minister ook een update van die aangenomen motie waarin ik vraag om een agenda te maken welke knelpunten er als eerste moeten worden opgelost en ik heb een aantal nieuwe punten bijvoorbeeld dat eigen gebruik van harddrugs. Kort geleden zagen we ook collega's in de collega's in rotterdam met een eigen campagne komen om mensen ervan bewust van te maken dat eigen gebruik harddrugs ook een bijdrage levert aan die georganiseerde drugscriminaliteit. Ik steun de campagne en ik wil de minister vragen want je ziet nu ook steeds meer in kranten onderzoeken naar in het rioolwater in hoeveel drugs er nu ook wordt gebruikt in verschillende steden. Maar dan lijkt leeuwarden meer te gebruiken en amsterdam. Dat lijkt mij dan. Dat lijkt mij heel vreemd, maar wellicht dat het waar is, is de minister. Want we hebben dat ook eerder hierin een debat over met elkaar over gesproken is de minister bereid om zo'n landelijk onderzoek uit te rollen naar dat het eigen gebruik drugs of het kan ook zijn drugsafval in het riool, zodat we een beeld hebben wat nou waar gebeurd en dat we daar ook gericht op kunnen acteren en daar onze lokale partners bij kunnen ondersteunen dan over lachgas. Voorzitter, ik heb me al eerder verbaasd over het gemak waarop dat dan nog steeds kan worden gekocht. Dus wij doen ons uiterste best om bepaalde drugs op lijst. Twee van de opiumwet te krijgen en vervolgens is er gewoon nog elke webshop kun je kun je kopen wat je wil kopen en wordt het gewoon op je deurmat geleverd. Je ziet dat er nu ook onder andere ook gemeente rotterdam die ziet steeds meer van die plastic lachgas flesjes bij het afval, waardoor ik weer die hele afvalverwerkingsinstallaties ook zeer risico zeg maar heel risicovol omdat te verwerken. Hoe kunnen we nou vraag ik via de voorzitter aan de minister toch die verboden die bij. Dus wij eindelijk naar lijst. Twee opiumwet. Hoe kunnen we nou die verkoop daarvan en die levering van die middelen steviger aanpakken, zodat we ook daadwerkelijk door de hele keten is niet alleen hier iets doen door een anwb te veranderen. Maar echt daadwerkelijk over de hele linie zorgen dat we dus de drugs die wij dus ook niet willen zien in de samenleving ook weer dan de reeks. Daar wil ik ook graag iets over. Ja

[0:26:05] dat zag er goed uit de hoge hoed een interruptie van meneer sneller.

[0:26:11] Mevrouw mission derksen, ook dat die explosies van lachgas cilinders bij de afvalverwerkers ook een gevolg zijn een soort van schadelijk neveneffect van het verbod en hoe vindt ze dat we met dat nieuwe probleem moeten omgaan.

[0:26:24] Mevrouw michel,

[0:26:26] voorzitter, is wel een mooie vraag van mijn collega's van d zesenzestig. Want hij begint al aan de andere kant van een van een probleem. Ik vind het heel goed dat het verboden is en vervolgens moet je dus alles wat daaraan consequenties heeft moet je dan aanpakken. De partij van meneer sneller die ziet negatieve uitwassen en die gaat vervolgens een verbod er er discussiëren. Ik ben sta zeer achter het verbod van lachgas en ik vind dus ook dat je dan als we dat hier in een meerderheid met de van deze kamer op hebben weten te verbieden. Eindelijk dat wij ervoor zorgen dat de politie met de hele impact analyse ook in staat is geld voor vrijgemaakt. Om dit te kunnen handhaven, vind ik dat we die webshops die dit nog steeds verkopen. Harder moeten aanpakken, zodat we het ook echt weren en zorgen dat het zo moeilijk mogelijk beschikbaar is

[0:27:14] en wil ik met ook met afvalverwerkers in gesprek over wat zij nog nodig hebben om ervoor te zorgen dat wij niet een hele installaties om zeep helpen die lachgas capsules ampullen die er dan in de verwerkingsinstallatie. Dus ik zal niet zeggen als je ziet dat hij afvalverwerking verwerkers er last van hebben. Was het verbod wel een goed idee. Het verbod was een heel goed idee en we moeten er nu voor zorgen dat ook daar de negatieve effecten die je is nog steeds ziet want het is tuurlijk hardnekkige als je iets verbiedt, is het niet gelijk weg. Dus we moeten alle negatieve effecten die we nu zien van het verbod stevig aanpakken en daar dus gerichte actie op uit

[0:27:53] meneer stellen.

[0:27:56] Een lang antwoord, maar niet het begin van het antwoord op de vraag die ik stel toch vrees ik om omdat mijn vraag was

[0:28:04] wat gaan we doen aan het neveneffect dat er nu lachgas cilinders exploderen in afvalverwerking installaties. Dat is een gevaar voor de mensen die daar werken. Dat levert enorme miljoenen kosten op voor de afvalverwerkers en mevrouw mission derksen zeg ik wil met u over in gesprek.

[0:28:22] Daarover.

[0:28:23] Ik was op de afval conferentie vorige week te organiseren er eindeloze gesprekken hebben de noodbel noodklok al een paar keer geluid en het loopt natuurlijk al een maand of acht inmiddels dit probleem kijkt en vervolgens gaan, mevrouw mission derksen dat ik het verbod ten principale ter discussie stellen. Ja want dit is niet een onverwacht neveneffect is heel logisch. Eerst was er statiegeld mogelijkheid en nu is ie er niet meer. Nu worden ze gewoon weggegooid. Ik heb destijds niet voorgesteld. Laten we alles bij het oude laten laten we een strenge regulering regime instellen en daar was inderdaad geen meerderheid voor. Maar dan was dit probleem niet gekomen.

[0:29:00] Mevrouw. Michel.

[0:29:01] Ja. Voorzitter, de heer sneller bevestigt wel begin van mijn lange antwoord is. Ik sta volledig achter het lachgasverbod vind ook dat we de ongewenste neveneffecten die je nu ziet voor die afvalverwerkers. Dat is een ongewenst neveneffect moeten we dus ook stevig aanpakken, moeten hen helpen om ervoor te zorgen dat die lachgas

[0:29:22] capsules zeg ik het goed dat hij er dus verdwijnen en dat begint ermee door ook die webshops die ze verkopen door die aan te pakken. Want je kan er gewoon nog ontzettend makkelijk aankomen. Daarmee zeg ik niet. Dus het zal geen. Ik ben niet. Ik ben realistische zal ik de situatie zijn dat er nooit meer. Nergens niet ooit een lachgas wordt gebruikt en de zo'n capsule in een in het afval terechtkomt. Maar ik vind dat als we dit hebben besloten in meerderheid met van de kamer dat we lachgas verbieden. Dan moeten we ook dat helemaal met elkaar door excuseren en ervoor zorgen dat er zo min mogelijk lachgas beschikbaar is, want immers, wij vinden dat het verboden is en dat begint ermee. Dat is mijn punt door die webshops die dit is nu nog gewoon aanbieden en het heel makkelijk voor iedereen te verkrijgen is om die steviger aan te pakken.

[0:30:09] Meneer sneller. Ik vrees toch dat dit gewoon uiteindelijk

[0:30:14] een illusie zal blijken. Want je gaat dit niet helemaal naar nul reduceren. En ondertussen hebben zitten zij wel met de problemen dus stevig aanpakken. Is daar vrees ik gewoon geen oplossing voor deze mensen en met z'n in gesprek gaan is geen oplossing voor de gevaarzetting voor de mensen die er werken en voor de kosten die daar worden gemaakt. Dus ik vrees dan toch dat we hier gewoon met een probleem zitten. Wat we over de schutting hebben gegooid bij de afvalverwerkers. Wat we hier hebben gecreëerd, wat ook wel logisch was en waar we nu uiteindelijk door het verbod een gedoogsituatie hebben gecreëerd, namelijk de afvalverwerkers doen namelijk. U mag het gewoon hier inleveren, ook al is het eigenlijk verboden. Sterker nog, ze overwegen of ze doen het in sommige gevallen geven ze een premie voor het inleveren van een lachgas cilinder, terwijl het eigenlijk inderdaad verboden is. Dus we hebben door dit verbod en door dit niet goed doordenken,

[0:31:10] hebben we een nieuwe gedoogsituatie gecreëerd, wat precies was wat mevrouw mission derksen niet willen.

[0:31:15] Mevrouw mission. Tot slot op dit punt.

[0:31:18] Ja. Voorzitter, ga ik ook maar antwoord herhalen en die was al lang. Dus de heer sneller en zo ken ik hem ook. Die haalt dit punt van de problemen bij de afvalverwerkers die haalt dat naar boven om aan te geven dat het lachgas wellicht niet verboden had moeten worden en dat is contrair aan mijn opvatting. Ik ben heel erg ben heel erg blij dat het lachgas verboden is en ik vind ook dat we harddrugs en alles alles ook rond alle synthetische drug dat we dat stevig moeten dat dat is verboden, moeten we stevig op handhaven en niet omdat er nou eenmaal negatieve effecten van zijn dan we denken dan schie schieten we de andere kant op. Wij denken wij gewoon ideologisch

[0:32:01] volledig anders tegenaan. Voorzitter, en dat gaan we ook in deze ochtend denk ik niet oplost.

[0:32:08] Ga verder met uw betoog.

[0:32:10] De rick. Daar was ik bijgekomen. De regionale informatie en expertise centra die zetten heel veel goed en nuttig werk. Ik vind het altijd mooi om daar op bezoek te zijn. Ik was vorige week in amsterdam bij de drie doen echt ontzettend goed werk heel concreet in casuïstiek met alle partners. Het jaarverslag heb ik met met veel interesse gelezen, maar ik mis daarin eigenlijk de aanbevelingen kan de minister aangeven of zij zichtbaar vanuit eric. Ik vind ik juist zo erg met hun voeten in de klei staan of zij van die reeks weet welke aanbevelingen of actiepunten zijn. Nu hebben. Hoe kunnen we die reeks aan het goede werk van de reeks helpen ook hoor ik graag van de minister. Hoe het nu zit met die financiering van die eric om juist die grens overschrijdende aanpak ook in georganiseerde criminaliteit goed vorm te geven dan tot slot, voorzitter, die huur voertuigen over de grens. Mevrouw helder vroeg daar ook wat over. We hebben daar nog geen reactie op het rapport gekregen. Maar wat je dus nu ook ziet is dat er een aantal gemeenten gewoon al een registratieplicht is. Dus er is een landelijk voornemen om huur voertuigen te registreren. Maar je ziet dat in een aantal gemeentes het gewoon al doen in afwachting op of vooruitlopend op en dat leidt natuurlijk tot een lappendeken aan aan de initiatieven en ik zou dus zo erg hopen dat juist degenen die het als eerste klaar heeft dat dat het voorbeeld is voor de rest dat iedereen nou prima. Dan doe ik het ook zo en dan zijn we gewoon sneller klaar. Want dat dit moet gebeuren is evident. Dus hoe kan de minister eigenlijk juist die die voorlopers die dus die voertuigen registreren. Hoe kan zij die juist oppakken en uitrollen over het hele land in plaats van dat zij eigenlijk nu weer moeten wachten op hoe het in de rest van het land georganiseerd gaat worden. Voorzitter, dat in eerste termijn van mij

[0:34:02] als u op het knopje

[0:34:05] meneer sneller

[0:34:08] is.

[0:34:11] Nee, u moet nog even wachten. Mevrouw de minister zit op het puntje van uw stoel. De redelijk meneer sneller,

[0:34:17] Wij zijn minister tegen.

[0:34:20] Voor.

[0:34:21] Voor vooruitziende blik, deze meneer voorzitter,

[0:34:25] Wij hebben veel.

[0:34:29] Tallen bolle. We hebben veel brieven gekregen. Die gaan over een krachtige brede aanpak, maar ook met focus die blijft leren

[0:34:39] et cetera, et cetera mooie mooie teksten, maar het is wel af en toe even zoeken naar wat de samenhang erin is en zeker als er dan wordt geschreven dat we zo goed mogelijk blijven monitoren om de effectiviteit van de gezamenlijke inspanningen te volgen en dat we nergens eigenlijk iets tegengekomen over de effectiviteit van de aanpak of over de resultaten en volgens mij is dat ook een zoektocht voor de minister. Maar wat is nou waar zij op heeft gestuurd. De afgelopen.

[0:35:07] Jaar.

[0:35:09] Want dat is toch waar je uiteindelijk dan de effectiviteit aan moeten afmeten en dat kan ik in ieder geval in deze stukken nog niet vinden. Voorzitter, het is gegaan over de capaciteit van de politie. Daar wordt hard gewerkt om dat te vergroten. En ondertussen moeten we volgens mij ook kijken hoe we een aantal taken meer van het bordje van de politie af kunnen krijgen om te zorgen dat zich kunnen bezighouden met de dingen die hier terecht

[0:35:33] aan mijn rechterzijde een paar keer benoemd zijn. Voorzitter, we hadden tijdens de parlementaire verkenning over de strafrechtketen hier onder andere mensen van de politie die zeiden we lijken soms wel het beveiligingsbedrijf van het grootwinkelbedrijf en met zelfscankassa's wordt er nou wordt het wel heel makkelijk wordt aantrekkelijk gemaakt om winkeldiefstal te plegen. Maar je ziet ook in de cijfers een hele forse stijging vorig jaar van de winkeldiefstallen. Mijn vraag aan de minister is welke gesprekken voert zijn met met name supermarkten, maar alle bedrijven die deze zelfscankassa's gebruiken om ook met hen te bespreken. Wat de gevolgen zijn voor de politie. Want het lijkt toch op een situatie van private winsten en publieke lasten en dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.

[0:36:21] Ik hoop dat we hier ook uitgebreider nog in de reactie op die parlementaire verkenning reactie krijgen, maar dit lijkt mij toch iets om te bespreken. Ondertussen wordt ook gekeken hoe kan de politie hier op een slimmere manier mee omgaan. Die reprimande regeling. Die is niet voor elke situatie toepasbaar, maar lijkt mij toch wel iets om verder uit te rollen en ik hoop dat de minister daar ook op die manier naar wil kijken dan hebben we een brief gekregen over de toepassing van bibob. Daar is het aantal bibobtoetsen vorig jaar met ongeveer een derde gedaald, terwijl de bedoeling was dat we het gingen bevorderen. Dus ik vraag me af wat de analyse van de minister is dat dat gedaald is in plaats van gestegen is, zoals wij wel inderdaad in de debatten daarover ook gevraagd hadden

[0:37:05] dan was ook de bedoeling vanuit het regeerakkoord dat er voor gegevens delen ook de expertise en capaciteit. De plekken waar nu knelpunten zitten zou worden vergroot

[0:37:15] en mede naar aanleiding van de motie van mevrouw mission derksen zijn de knelpunten in kaart gebracht, maar wordt, maar ook daar niet duidelijk of nou ergens de capaciteit vergroot is of de expertise vergroot is om om te gaan met die gegevens. Want uiteindelijk is er al heel veel mogelijk,

[0:37:30] maar vinden. Gemeente andere organisaties het gewoon ook ingewikkeld om op een goede manier mee om te gaan. Dus ik hoop dat daar ook iets kan worden gezegd dan hebben we een brief gekregen over de italiaanse aanpak waar ook een plan of althans enkele elementen uit het plan over de kroongetuige regeling in staan en is mijn vraag is is dit nou het uitgewerkte plan dat ons was beloofd. Want dan zou ik graag het hele plan ook ontvangen, want die er staat dat het slechts enkele elementen zijn

[0:38:02] en de het onafhankelijk adviesorgaan waar de minister een toezegging over heeft gedaan tijdens het plenaire debat. Twintig april is dat nu in functie en is dat ook bemenst. Want daar zouden wij ook nog verder over geïnformeerd worden. Dan nog twee korte punten. Voorzitter, een over milieucriminaliteit. Gisteren is er een motie aangenomen om daar de leidinggevenden bij grote milieucriminaliteit ook vaker te vervolgen. Dus ik hoop dat de minister dat gesprek met het openbaar ministerie gaat voeren en dan ook daarover terugkoppelen en mijn vraag daarbij is ook wat de reeks mevrouw mission derksen had het erover heeft netjes uitgelegd waar het voor staat wat die doen op het gebied van milieucriminaliteit. Ook omdat landelijk aan elkaar te knopen. En als laatste de online aangejaagd. De ordeverstoringen begrijp ik uit de brief van de minister dat zij ook wel eens gaan inzien. Afgelopen tijd dat de burgemeester daar inderdaad misschien niet de meest logische figuur is om daarmee te belasten. Maar dat er nu ook echt breder wordt gekeken hoe we dit probleem kunnen aanpakken. Dankuwel.

[0:39:09] Er is een interruptie van mevrouw.

[0:39:11] Ja, voorzitter, via u ook een van de punten die collega's aan het begin van zijn betoog inbracht ging over de effectiviteit van de maatregelen die werden genomen en ik heb de brief gelezen. De jaren overzicht van de video en daar staan onder andere ook zaken als een significante stijging van de waarde van verdachte verklaarde transacties die is gestegen naar bijna dertig miljard euros. Vervolgens wordt er gezegd daar gaat ontzettend veel geld naar view is mijn collega's met mij eens of bedoelt die daarop. Hè want ik kan wel heel veel geld naar vier you. Maar wat doet dat straks met die effectiviteit gaan we daarmee veel meer verdachte transacties weten te dwarsbomen. Het gaat om een bedrag van dertig miljard euro aan. Waarschijnlijk gelden die zijn verworven door criminaliteit. De ondermijnende criminele doelt hij op dit soort zaken. Als hij de vraag aan de minister stelt, ga er nog meer opsturen komt met concrete doelstellingen om ook effect te genereren. Als ik ook extra middelen aan jou toekent.

[0:40:21] Meneer sneller.

[0:40:24] Ja dat bedoel ik ook

[0:40:25] alleen. Ik bedoel ook stel hem afgepakt crimineel vermogen gaat van twintig miljard naar dertig miljard

[0:40:33] klinkt op zich heel goed. Het zou fantastisch zijn als dat lukt. Maar als het crimineel verkregen vermogen ondertussen gestegen is van vijf, honderd miljard achthonderd miljard. Dan zijn we misschien wel de strijd meer aan het verliezen, terwijl de indicator zegt we hebben dat we hebben gewonnen. Dus daar zoek ik ook echt naar wat is onderliggend. De manier waarop we de effectiviteit van deze inspanningen gaan meten en waar ze zien we dan echt dat er succes is en niet alleen maar we hebben weer extra kilo's gepakt of we hebben extra euro's afgepakt, hoewel dat ook allebei belang.

[0:41:06] Dan is de vervolgvraag. Uiteindelijk zullen we zijn wij als kamer natuurlijk ook aan zet om aan de minister mee te geven wat we dan concreet verwachten aan doelstellingen en indicatoren waarmee bij de effectiviteit kunnen meten hoeveel mijn collega's dat doen en vier is voor mij,

[0:41:28] De belangen,

[0:41:29] Marijke was een interessant voorbeeld als er als er vervolgens inderdaad negenennegentig ft extra komt met de extra middelen die zijn toegekend. Dan wil ik ook weten of die extra ft straks meerdere transacties kan dwarsbomen en dat we daar ook een aantal indicatoren of mijlpalen of doelstellingen mee willen geven. Dus hoe ziet mijn collega's dat zich dan voor zich vanuit zijn rol als kamerlid en als

[0:41:59] volksvertegenwoordiger die de minister moet controleren. Op dit vlak.

[0:42:04] Nou dat lijkt mij allemaal heel belangrijk. Ik denk overigens hebben met dat het door het door rechercheren op financiële stromen een hele belangrijke is om dit soort netwerken te verstoren en daar ook te zorgen dat het niet aantrekkelijk wordt. Dus denk dat dat een hele goeie is en dat het ook. Dat hebben we ook bij de debatten over de begroting en over de jaarverslagen wel besproken dat dit een hele belangrijke is. En dan wil inderdaad ook doelstellingen zien. Ik denk niet, zoals mevrouw middelen, vorige keer suggereerde om de dekking voor de verkeersboetes te regelen dat je de doelstellingen moet gaan opschroeven. Dan komt het wel maar ik denk wel dat het belangrijk is om daar concrete cijfers te hebben. Alleen waar ik nog veel meer naar zoek is het debat wat we hebben gehad met de minister ook over het rapport wat helemaal ging over welke indicatoren zijn er allemaal denkbaar. Wat is het onderschepping percentages in de havens en bijvoorbeeld als je nou echt kijkt naar de drugscriminaliteit. Hoe kan het dat de straatwaarde van cocaïne eigenlijk goedkoper is geworden door met de inflatie meegerekend dan dat is gestegen. Terwijl daar ga je echt zien welke impact heeft het welke wat de onderschepping is wat vervolging. Wat het echt teweeg brengt in de kern van het probleem.

[0:43:22] Ik was aan het einde van uw betoog.

[0:43:26] Meneer van der staaij.

[0:43:28] Het vervolg.

[0:43:29] Verzekerde stop waar het staat klaar. Ja graag dankuwel voorzitter, want er is veel te bespreken. De georganiseerde drugscriminaliteit. Als je dat beeld en geluid waar je wil hebben. Dan kan je alleen al de bomexplosies in rotterdam op te laten nog eens goed op je laten inwerken is al genoemd vandaag en ook wat er allemaal nodig is. Ik wil er één ding uitlichten. Ik vind het wel heel goed. Die bewustwordingscampagne die in rotterdam die ook gaande is en die aantallen zijn er ook echt onvoorstelbaar dat er vijfduizend xtc pillen per dag zeventigduizend lijntjes cocaïne vierenvijftigduizend george worden gebruikt.

[0:44:03] En ja als je drugscriminaliteit echt wil aanpakken. Dan moet je ook niet. Die vraag zo overeind houden. Dus daarom heel goed die bewustwordingscampagne om de drugsgebruikers of meer bewust te maken over de link tussen de explosieven en het drugsgebruik en ook mijn vraag is kan de minister kan het kabinet het initiatief landelijk overnemen.

[0:44:27] Voorzitter, dat was het het eerste punt. Het tweede punt is en dan sluit ik ook aan mijn vrouw mission zijn vaak ook in dit debat is dat aan de orde gekomen. Dat is de gegevens delen. We hebben het er vaak over gehad die problematiek rond de gegevens steden in de aanpak van georganiseerde criminaliteit en de minister geeft aan in gesprek te gaan met diverse partijen een onderzoek te doen naar wat beter kan. Maar mijn concrete vraag luidt voor nu. Wat kan nu al worden gedaan om die gegevens stemming te verbeteren en zo de achterstand op crimineel, criminele organisaties te verkleinen.

[0:45:01] Voorzitter, en dan nog een derde en laatste onderwerp waar ik nog even goed aandacht aan wil geven. Dat is eigenlijk ook geïnspireerd door de brief over door de actualiteit, maar ook naar aanleiding van de brief over online aangejaagd. De openbare ordeverstoringen dat daarin hadden we het ook nog over de corona rellen en reflectie daarop. En wat is er nou voor nodig en juridische handreiking. Als je het beslist nota kijkt dan zie je dat er allerlei diensten en organisaties en ministeries over zijn geraadpleegd en meedenken. Heel goed.

[0:45:30] Maar soms zijn er ontwikkelingen waar je heel snel en heel alert op moet zijn meer proactief en dan denk ik ook aan wat nu ook dreigt. Je ziet het in alle europese steden. Dat zijn ook de hamas steunbetuigingen naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenissen. De aanslagen van hamas op israël. Dan kun je natuurlijk uitstekende dat waar daar nu ook mee te maken gaan krijgen en mijn vraag is analoog aan wat we zien in die in die brief over aangejaagd. De ordeverstoringen daar het mist eigenlijk ook is een soort handreiking nodig aan iedereen die hiermee te maken krijgt, zou het ook niet belangrijk zijn dat er ook proactief een handreiking beschikbaar komt voor burgemeesters niet openbaar ministerie kan gebruiken met een duidelijk juridisch kader, ook wanneer dus daadwerkelijk over de schreef wordt gegaan. Wat er is best wel kennis van zaken voor nodig om als je denkt van ja is dat niet gewoon vrijheid van meningsuiting. Als er staat zo'n bekende leuze van van de right to the sea palace will be free. Maar als je weet dat dat ook gebruikt wordt als aanmoediging voor juist terreur en juist het hele gebied ook israël van joden te ontdoen krijgt totaal andere context en dan kan je niet minder naïviteit hebben om te zeggen ja dat is geloof ik. Vrijheid van meningsuiting. Dus mijn vraag aan de minister is of zij ook, net als we ook vanuit duitsland en frankrijk hawre alle mogelijkheden wil benutten om hart en vroeg op te treden tegen elke ondersteuning van hamas terreur en dat is ook demonstraties waarin dat gebeurt dat hij ook tegengegaan worden dat hij ook verboden worden als er een een duidelijk uitzicht op is dat dat er volop aan de orde zal zijn en mijn vraag aan de minister is of zij of zij daar dus het voortouw aan zou willen nemen vanuit de gedachte dat het demonstratierecht eindigt wanneer het strafrecht wordt overtreden en dat ook het steunen van geweld en het verspreiden van antisemitisme, ook onder de strafbaarstelling nu al van artikel honderd zevenendertig c en artikel honderd zevenendertig van het wetboek van strafrecht kan vallen en dat zou ook wat ons betreft. Dus wat de sgp betreft is ook zeer wenselijk zijn dat als er die uitingen zijn en dat er ook met vormen van snelrecht zo tegen opgetreden zou worden, zodat het ook gelijk zijn doorwerking kan hebben in andere steden en gebieden dat iedereen ook ziet van dit is niet te accepteren en hier zijn al duidelijk illegaal, duidelijke verordeningen. Dus samenvattend. Voorzitter, de vraag aan de minister of zij ook ook proactief hierin het voortouw wil nemen om alle mogelijkheden te benutten om hart en vroeg op te treden tegen elke vorm van ondersteuning van haar master dankuwel.

[0:48:07] Dan gaan we tot slot naar mevrouw temmink, misschien gelet op de het slotstuk van een deel van de inbreng van meneer van der staaij. Om half twee is natuurlijk plenaire herdenking naar aanleiding van de vreselijke aanslagen in israël. Laat even kijken hoe ver we komen met een beetje voortvarendheid en productiviteit zijn we op tijd klaar. En anders moeten we even kijken of vijf schorsen daarnaartoe gaan. Maar

[0:48:38] is gaat mevrouw temmink aan bijdragen aan u het woord.

[0:48:41] Ja voorzitter, ik zal mijn best doen om te zorgen dat wij op tijd klaar zijn. Voorzitter, tijdens de vorige verkiezingen konden mensen van die gekke posters in bushokjes zien hangen met de dooddoener dat onze politie beter georganiseerd moest zijn dan de misdaad leuke woordspeling hoor maar ik durf er wat onder te verwedden dat helemaal niemand behalve criminelen zelf het hiermee oneens is het is als pleiten voor een veilig land wil de sp ook graag.

[0:49:07] Maar wie niet deze verkiezingsposter was van de partij wil dertien jaar het land bestuurt de vvd zou die poster ook schaamteloos opportunistisch kunnen noemen door de bezuinigingsrondes in en rond tweeduizend twaalf met de p van de a en de vvd aan het roer is er een gat geslagen in de capaciteit van de politie het om en de rechtspraak en het gevangeniswezen. Daar zijn soms nog een paar pleisters opgeplakt de afgelopen jaren. Maar dat komt niet in de buurt van de schade die is toegebracht.

[0:49:33] Wacht.

[0:49:33] Wat is dan het effect en schreeuwend tekort aan mensen die dit werk kunnen en willen doen. Een te hoge werkdruk en veel ontevredenheid. Dan kunnen we hier hardop nadenken over hoe het toch kan dat wij te weinig effectief zijn als het gaat om de aanpak van ondermijning en criminaliteit. Maar voorzitter, de sp heeft wel een vermoeden hoe dit welig kon tieren. De oplossing wordt gevonden in meer maatregelen die de privacy aantasten cameratoezicht vervangt echter geen mensenwerk of oproep over strenger te straffen.

[0:50:01] Maar als je iemand niet kunt oppakken omdat er geen agenten meer zijn om dat te doen. Wat is dat dan voor lego oproep. Het is goedkope, retoriek en problematisch. Want laten we nou eindelijk eens beginnen bij de kern van het probleem een capaciteitstekort bij alle instellingen die relevant zijn in de aanpak van ondermijning en criminaliteitsbestrijding. Voorzitter, we hebben forse investeringen nodig voordat wij die strijd tegen ondermijning en criminaliteitsbestrijding echt kunnen winnen. Voldoende capaciteit is precies wat er nodig is opzich zie ik wat dat betreft best een paar mooie beloftes van partijen in hun verkiezingsprogramma's en er zijn maar weinig partijen die nog de behoefte hebben om verder te bezuinigen. Als zie ik wel dat vooral de coalitiepartijen veel praten over het doorzetten van de investeringen die onder dit kabinet al waarin gezet en in alle eerlijkheid. Ik zie ze nog niet zo dat die investeringen het probleem enorm aan het oplossen en het werkveld ziet het ook niet want de politie vraagt om meer mensen de politiebonden vragen om honderdvijftig, tweehonderd miljoen en de amsterdamse politie vraagt om twee honderd extra specialisten. Om deze problematiek tegen te gaan

[0:51:00] hieraan gerelateerd is natuurlijk de dienst bewaken en beveiligen. In maart konden we de berichten lezen dat de dienst dreigde te bezwijken. Het kabinet zijn veertien miljoen euro toe voor ditjaar en in de toekomst nog meer. Maar hoe is de status tot nu toe. Hoe gaat het nu bij de dienst bewaken en beveiligen en kan deze minister zeggen en dat nu goed gaat bij de dienst. En wat moet nog gebeuren als dat niet zo is

[0:51:22] en in ons systeem en datzelfde geldt voor de kroongetuige regeling. Eigenlijk kan ik me daarvoor kortheidshalve aan te sluiten bij de vragen die gesteld zijn door mijn collega's van d zesenzestig in ons systeem is er dan ook nog de tbs. Daarnaast willen want we willen graag dat criminelen niet nogmaals de fout ingaan en daarbij is maatwerk en aandacht nodig voor gedetineerden. Dit kost geld, locaties en bovenal voldoende gespecialiseerd personeel die deze belangrijke taak op zich kan nemen, maar ook hier is hard bezuinigd en de meeste tbs instellingen zijn zelfs nu in private handen. Nu is de sp vaak kritisch op privatisering, maar in het veiligheidsdomein is het extra kwalijk

[0:52:01] dan voorzitter nog een kort punt over corruptie bij de douane in tweeduizend, eenentwintig verschenen al een alarmerend rapport en dan gaan we in tweeduizend, drieëntwintig zien we dat het probleem nog steeds niet zijn opgelost. Maar dat er wel een toneelstuk over integriteit is laten zien bij de douane en dat er een uitbreiding van de vog is. Dat blijkt toch niet helemaal voldoende te zijn cameratoezicht is geen vervanging voor mensen. De directeur generaal van de douane stelt. We kunnen wel de beelden hebben, maar uiteindelijk moeten de beelden ook geanalyseerd worden. En dan komen we toch weer terug bij het begin. Voorzitter, het capaciteitstekort. Er moet geïnvesteerd worden in mensen om de problemen echt op te lossen, is de minister daartoe bereid en kunnen we bij de begroting misschien nog leuker voorstellen tegemoet zien.

[0:52:43] Ja

[0:52:45] dat was een mevrouw temmink

[0:52:48] het winnen

[0:52:51] zeker februari minuut team. Dus dat heeft gedaan.

[0:52:56] Mevrouw de minister.

[0:52:58] Super heb ik niet eens zo heel veel tijd nodig, maar we hebben getoond en het is opgeteld tien minuten heen en weer lopen. Dus als het daarom twintig mag want anders kom ik bij de antwoorden is vijf, één, vijfentwintig.

[0:53:09] Ik krijg u krijgt twintig minuten te schorsen. De vergadering tot

[0:53:14] de kwart over.

[1:15:54] Maar wij gaan gewoon met gezwinde spoed ons werk te doen. Dus ik heropen deze vergadering van de vaste commissie voor justitie en veiligheid. En dan meld ik ook meteen dat wij de herdenking die ik zojuist memoreerde om half twee zal om half eens zijn. Dus schorsen deze vergadering dan even voor ogenblik, zodat de collega's de plenaire zaal kunnen, tenzij we al klaar zouden zijn. De ministers ambitieus. Maar goed,

[1:16:29] mevrouw de minister, aan u voor eerste termijn, tenzij tijdens het kabinet.

[1:16:34] Veel dank, voorzitter, en u weet dat de aanpak van de georganiseerde misdaad ondermijnende criminaliteit. Eén van mijn grootste prioriteiten is en de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit vergt een lange adem en ook saamhorigheid. De afgelopen jaren hebben we samen met alle partners met steunen, ook van de kamer flinke stappen gezet om onze democratische rechtsstaat beter te beschermen en drugscriminelen het leven moeilijk te maken en ik heb mijn beantwoord ingedeeld langs de lijnen van mijn aanpak. Zoals u bekend voorkomen verstoren, bestraffen en beschermen en het is goed om nu alvast te zeggen en in de beantwoording komt het ook een paar keer terug voor het einde van ditjaar. Ontvangt u ook nog de halfjaar bericht ondermijning en dan zullen we ook ingaan op de belangrijkste resultaten van de afgelopen periode. Dus dat komt er ook nog aan de voorzitter, ik wilde voordat ik de volgorde van die mapjes inga eerst beginnen met een ander onderwerp waar de heer van der staaij ook over begon mede naar aanleiding van een brief op de agenda, maar ook de actualiteiten. Dus het is nou een koppeling die we denk ik hier wel kunnen maken. Dat wilde ik ook maar mee beginnen. De afschuwelijke beelden van afgelopen weekend. En hoe ze doorgaan. Hoe heftig het is aanval door de terroristen van hamas op israël en de onschuldige slachtoffers. Zolang, zoals in de palestijnse gebieden die helaas meevallen en ik ben balkon gaan vallen. Dat is al heel heftig vanuit

[1:18:07] de de actualiteit dat hiervan zou ik een aantal concrete vragen en die gaan ook over hoe we kunnen optreden tegen online openbare ordeverstoring en er waren ook andere vragen over. Dus ik beginnen om die reden met heer van der staaij en hij zei ook is de minister bereid om hard op te treden, bijvoorbeeld als als je een demonstratie wil gaan komen tegen antisemitische leuzen en eigenlijk elke vorm van ondersteuning van hamas terreur. Voorzitter, laat ik vooropstellen dat tegen het verheerlijken van terroristische daden, zoals de gruwelijke daden van terroristische organisatie hamas stevig zal worden opgetreden. Daar ga ik ook vanuit zeggen bij daar ga ik vanuit u weet het, want de heer van de zaal had het over bijvoorbeeld demonstraties. Ik ben niet degene die vanuit den haag bepaalt hoe een burgemeester en lokale politie justitie omgaan met een demonstratie. Maar ik ga ervan uit dat men hier heel strak in zal optreden en daarvoor biedt het wetboek van strafrecht ook voldoende ruimte goed bruikbare instrumenten, bijvoorbeeld de strafbaarstelling van opruiing. Dat is artikel komt in dertig en het aanzetten tot haat. Artikel honderd zevenendertig d en het is aan het openbaar ministerie om op dat moment uiteraard te beoordelen of een bepaalde uiting of verheerlijking een strafbaar feit oplevert, en indien dit het geval is, zal er ook daadkrachtig tegen worden opgetreden is nogmaals mijn aanname en u heeft het ook kunnen zien. Overigens bijvoorbeeld in de strafrechtelijke veroordeling van opruiing wegens het verspreiden van propaganda ongeveer hetzelfde is als gewassen en beelden van de gruwelijkheden zoals onthoofding filmpjes dus helaas zeg ik erbij hebben we er al ervaring mee en

[1:19:51] laat ik daar nog nog wel wat aan toevoegen. Het openbaar in het openbaar tonen van gemak vlaggen en scanderen van antisemitische leuzen is niet alleen onacceptabel. Het is ook strafbaar. Dat is het al. Zoals ik al zei, de lokale driehoek wil gaan erover, maar het lijkt me goed om het hier nog wel te onderstrepen en te hebben sterker burgemeesters. Ik heb er alle vertrouwen in. Daarbij is het goed om nog te noemen. Maar dat zat ook volgens mij in het betoog van de heer van der staaij. Dat je altijd ook ook vanaf een afstandje zoals wij hier zitten onderscheid moeten blijven maken tussen demonstraties waarin de vreedzame demonstranten op straat gaan voor wat voor ideeën dan ook wat voor met wat voor vlaggen dan ook. Zolang ze niet verboden zijn. Denk aan palestijnse vlaggen bijvoorbeeld en dat moet ook allemaal kunnen binnen de grenzen van onze democratische rechtsstaat en dat zie ik beschouw. Ik ook compleet los van antisemitische leuzen gamba's vlaggen en daar waar ze vermengd zijn zal natuurlijk lokaal opgetreden worden. Maar dat om lokale driehoek hierbij te ondersteunen, zal vanuit het rijk een handelingsperspectief worden opgesteld en hierover volgt op deze week een brief aan de burgemeesters. Dat was ook een concrete vraag van die van zijn, maar er zijn we dus al mee bezig. Volgens mij heb ik daarmee de belangrijkste vragen van de heer van der staaij dan.

[1:21:13] Wordt.

[1:21:14] Meneer van der staaij. Voorzitter, dank dat de minister aangeeft om hier ook actief mee aan de slag te zijn. En verder te willen gaan om ook daar in de ondersteuning kunnen bieden aan de lokale driehoek en kunnen in die handreiking ook concrete voorbeelden worden meegenomen, zodat inderdaad niet iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden, zoals wat ik al noemde met die leus die je ook vaak ziet terugkomen van vondel leven to the sea palace time will be free wat daar ook de context van is dat dat ook mee. Goed meegewogen kan worden dat die informatie gedeeld wordt.

[1:21:46] Laatste voorzitter dankuwel. Laten we afspreken dat zij wel concrete voorbeelden meenemen of dit specifieke concreet voorbeeld door ons ook zo meegenomen kan worden. Dat moet ik dan even schakelen met de ambtenaren. Ik heb morgenochtend mijn vaste overleg met het openbaar ministerie en ik stel voordat ik daar ook in ieder geval neerlegt dat wij dit gesprek hebben gehad en dat ik ook belangrijk vind dat je zaken in de context moet zien. Want in de context hebben ze hun betekenis en vanuit die context in die betekenis moet er dan wel of niet gehandeld worden. Dus ik begrijp de oproep van de heer van der staaij. Ik zal op twee plekken in ieder geval zo concreet mogelijk terug laten komen

[1:22:24] dan mevrouw helder van www. Want ik ga even door met die online aangejaagd openbare ordeverstoring en problemen. Zij begon als ik me niet vergis, haar betoog met naar de politiemacht besloten groepen niet betreden. In dit verband. Laat ik me even uit elkaar trekken, want ik weet dat mevrouw helder dat een goed weet voor de opsporing mag de politie veel meer. Daar mag het wel. En als het gaat in dit verband over die online aangejaagd. De openbare ordeverstoringen. Dan gaat artikel drie uit van een geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Dat betekent dat een korte tijd online monitoren kan dus zo kun je denken aan situaties bij jeugdige voetbal, hooligans of anvr informatie was het echt gaat over langdurige interne groepen. Dat zit niet die hierin wat we wel aan het doen zijn. Ook is omdat ik heb aan de ene kant hier gesprekken over met burgemeesters die ook met ons aan het meedenken zijn. Wat is hier nou nodig en wat zou ons helpen en past dat ook binnen de proportionaliteit van wat binnen de wet of heb je er iets extra's nodig. Dan kan ik altijd terug naar de kamer met het verhaal zijn we ook om ons heen aan het kijken naar andere landen. Hoe gaan zij ermee om. En wat voor ruimte heeft de politie daar bijvoorbeeld wel of niet. In uw handelen. Zij en wij verwachten voor het einde van het jaar denken in december ook weer met een update van die bevindingen en de gesprekken met de burgemeesters en dergelijke te komen. Dus ik hoop dat ik dan ook om een slag. Verder ben ik zal zorgen dat ik sowieso de kamer daarvan op de hoogte houden. Dan had ik.

[1:23:54] Momentje mevrouw helderder.

[1:23:57] Ja vastzitten omdat ik ik wil wel even specifiek naar die uitspraak van de rechtbank met de nederland voor wijzen op basis waarvan je zegt dat burgemeester dijksma is teruggefloten aan burgemeester halsema zegt van ja ik ga toch proberen als een geschikte casus heb de uitspraak van de rechter was dat voor iedereen toegankelijk. Ik roep op tel ik is weliswaar openbaar, maar het is geen plaats in de zin van de hpv die binnen de bevoegdheden van de burgemeester valt en dan staat er de hpv bepaling is duidelijk bedoel van de situatie dat er op de openbare plaats uitdagend gedrag wordt vertoond dat aanleiding geeft tot wanordelijkheden. Dus ik denk ik waardeer je kijkt naar het buitenland. Maar ik denk dat we een ruimere wettelijke grondslag zullen moeten creëren of in ieder geval iets. Laat ik zo zeggen, is de minister bereid om met deze uitspraak dan nader naar te kijken om te kijken of er dan op korte termijn de dan geen wettelijke grondslag te zijn. Ik denk het wel of er toch kunnen handelen. Dan geef ik die uitspraak en even aan de minister

[1:24:56] de minister.

[1:24:57] Voorzitter, en wat mevrouw helder schetst is ook precies het probleem. Dat is het grijze gebied waar wij ons in bevinden en dat is ook waarom we inderdaad aan het verkennen zijn. Hoe ga je er dan mee om. Wat is dan daar een een oplossing. Dus die verkenning is precies om deze reden gaande en dan hoop ik in ieder geval in december een volgende update mevrouw helder weet van mij en van onze ambtenaren. Inmiddels denk ik ook dat we graag hier wel een slag op. Wij willen een stap willen zetten, maar moet wel houdbaar zijn en er moet toevoegen. Vandaar dat ik een slag om de arm houden over december maar kon in ieder geval daarop terug dan vanuit de pvda en de heer sneller d zesenzestig. De vraag over naar die wettelijke regelingen. Het was niet per se op dezelfde lijn, maar wel dezelfde vraag hoe gaan we ermee om nou burgemeesters en andere actoren die bij het vraagstuk zijn betrokken. Zij beschikken in principe al over verschillende juridische en niet juridische instrumenten online aangejaagd openbare ordeverstoringen tegen te gaan, maar we zien dat de burgemeesters behoefte hebben aan een verduidelijking van een handelings perspectief en dat ook op zoek zijn door zelf of een stap naar voren te zetten of met ons in overleg te gaan. Waar kan ik nou wel of niet optreden en wij zijn dus ook echt druk bezig. Samen met ministerie van binnenlandse zaken overigens en andere partners vng eigenlijk om te kijken hoe dat nou precies wel kan of iemand anders. Het moet kunnen. Dus ik laat nog in het midden in die zin want die sneller zei is de minister inmiddels ook van mening dat het dat het niet bij de burgemeester is primair zou moeten zitten. Ik moet zeggen dat ik inmiddels wel heb geleerd dat het een stuk ingewikkelder is dan ik aanvankelijk dacht toen we vorig jaar dit gesprek voor het eerst hadden. Dus dat erken ik graag en ik ben ook door de frustratie periode heen en nu aan het kijken. Wat is dan aan wie nu het beste en dan kom ik echt op terug. Maar met al deze elementen erbij. Voorzitter, de week bij het mapje voorkomen.

[1:26:49] De eerste mafia? Welke mapjes heeft.

[1:26:52] Dat is voorkomen verstoren bestraffen en een andere.

[1:26:58] Die andere natuurlijk.

[1:27:00] Interesse hebt getrokken,

[1:27:02] Van.

[1:27:03] We beginnen met voorkomen en vier in totaal. Even kijken. De eerste is die ik heb van de heer sneller nogal een evidente vragen ook waar hebben we de afgelopen jaren op gestuurd. En hoe kunnen we dat nou beter en dat blijft bij de aanpak van ondermijning. Een heel ingewikkelde niet dat je stuurloze aan de slag bent. Maar hoe weet je nou dat wat je doet in welke verhouding staat tot wat er echt gaande is. Wij sturen op de hoofdlijnen van de aanpak. Zoals ik al zei, voorkomen verstoren bestraffen en beschermen. Hoe kan ik die laatste nou vergeten en daar hebben we ook de afgelopen periode samen met alle partners flinke stappen opgezet en dat hebben we ik met alle partners zijn altijd de partners vanuit het veld, maar ook vanuit de kamer. Want ik weet het. Deze commissie daar ook heel erg strak op heeft gezeten

[1:27:53] en binnen die hoofdlijnen zijn we dus inderdaad bezig met wat werkt er dan wel niet dogmatisch. We hebben het een keer bedacht en gecommuniceerd. Dus dan is dit de beste aanpak continu kijken wat werkt wel en wat moet je anders gaan aanpassen en in de vorige half jaar brief hebben we ook aangegeven dat hij effectmeting heel ingewikkeld is. Maar dat we daar wel elke keer een stap op zetten en dat doen we onder andere met hulp van wetenschappers regelmatig zijn er gesprekken over. We kunnen de volgende halfjaarlijkse rapportage ook wat nauwer op ingaan adviseer die wetenschappers ons bijvoorbeeld of we kunnen ook uw aanbieden. Als u dat wenst om een keer met hen in gesprek te gaan. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook eveneens beest en dat je steeds met meer onderbouwing hiermee aan de slag kunt zijn en dat betekent dat we de voortgangsrapportage steeds meer verrijken, steeds meer kijken welke indicatoren worden het beste kunnen het best gebruikt worden. Wat wordt internationaal beste gebruikt en ik zal zorgen dat in de volgende rapportage daar weer de slag scherper op zijn

[1:28:53] want dat willen we maar dat blijft dus heel lastig. Mevrouw moet er vanuit de pvda te vragen over opvolging pakt voor de rechtsstaat twee punt nul uiteraard mijn grote waardering voor de inspanningen van wetenschappers die de moeite hebben genomen om een stap verder weer te gaan. We hebben de afgelopen jaren sinds de eerste verschijning hebben we heel veel gedaan extreem veel gedaan en ik denk dat is vooral in het veld is er een flinke slag gemaakt om ervoor te zorgen dat we beter klaar staan tegenover drugs criminelen.

[1:29:29] En in de twee punt nul pakte wordt er ook aandacht gevraagd voor de toekomst

[1:29:35] en dat is een heel mooie opdracht voor de gene die naar de tweeëntwintigste aan de slag zijn. Daar ga ik onze capaciteit gaat zitten in wat we nu aan het doen zijn en ik ga niet voor uitwerken voor wat de politiek. Daarna zou kunnen gaan kiezen. Want dat weet ik niet. En we hebben op ons bord al genoeg werk liggen

[1:29:52] en dan zou moeten er nog de conclusies uit het rapport is dat de rol opvatting van gemeente in de aanpak van georganiseerde criminaliteit vaak verschilt en zij vraagt van nou hoe hoe gaan we daarmee oneigenlijk wat wat vinden we daarvan na en ik denk dat het niet alleen onvermijdelijk is. Maar eigenlijk ook wenselijk dat die aanpak ook overal kan verschillen want dat is een maatwerk waar we altijd met elkaar op zoek zijn. De problematiek in de ene gemeente verschilt enorm van andere gemeenten in de kern zit misschien wel op hetzelfde domein drugscriminaliteit met een de gemeente zo veel meer te maken hebben met jongeren die geronseld worden, terwijl een andere gemeente of in een ander deel van de gemeente veel meer wordt witgewassen. En kijk de problematiek bij de mainports die heel anders is. Dus daar is maatwerk gewoon ontzettend belangrijk en dat betekent dat we dan wel natuurlijk de kaders meegeven. Dus met bzk hebben een afwegingskader voor burgemeesters bevoegdheden ook wat kun je daarbinnen doen. Ik heb gisteren de eerste kamer gestaan om bevoegdheid van de burgemeesters uit te breiden om woningen te kunnen sluiten in het geval van de ontploffing in explosies. Dergelijke. Dus wat eigenlijk in de inbreng al zat was de eerste kamer die steun zal verlenen en volgens mij gaat dat lukken hebben. De burgemeester is ook een bevoegdheid. Daarbij wordt nu op een noodbevel gebeurd en daar straks met waarborgen op de juiste manier ook gebeuren. Dus zo doen we het aan de hand van afwegingskaders dingen die we met elkaar afspreken en ruimte voor maatwerk.

[1:31:19] Mevrouw, met.

[1:31:21] Daarom om toch iets concreter te krijgen. Voorzitter, ik hoor de ministers ben blij dat ze zegt we gaan goed kijken naar die pakt voor de rechtsstaat. Maar die zegt nadrukkelijk ook en pleit ook voor het in kaart brengen van alle tekortkomingen in de huidige uitvoeringskracht en ik vind aan dat je een soort van een couleur locale hebt vind ik wel belangrijk. Maar je kaders op het moment dat een kleine gemeente met de beperkte capaciteit niets kan doen tegen dezelfde ondermijnende criminelen die in die in die steden actief zijn dan dan gaat het ergens mis. Dus dan dan blijft dat heel kwetsbaar. Dus ik ben op zoek naar het antwoord. Of tenminste is, wil de minister even opnieuw

[1:32:07] het antwoord geven op die vraag van is. Ze bereid om die kwetsbaar heden in kaart te brengen. Wat is nou nodig om in ieder geval al die gemeente mee te krijgen om die georganiseerde criminaliteit aan te pakken, met oog uiteraard voor couleur locale lokale.

[1:32:28] Voorzitter, het is een doorgaande zoektocht naar de kwetsbaarheden en bijvoorbeeld burgemeesters bevoegdheid waar ik het over had van gisteren. Die is ons ook ingegeven. Juist ook kleine gemeente winschoten de beemster noem maar op, waarbij de burgemeesters hebben aangegeven bij wij missen hier handelings perspectief. Dus je doet elke keer een stap. Dan heb je bijvoorbeeld de diepste die ook de gemeente kunnen ondersteunen. Dus dat is on going. Dat is wat we al jaren doen en dat zullen we blijven doen en het is denk ik heel erg fijn voor

[1:32:56] in ieder geval van mij vind ik om te horen dat de pvda ook de komende jaren daarop gecompenseerd zal blijven. Waar pakte twee punt nul gaat echt over de toekomst en is echt een nieuw politiek en dat dat is dus een aan iedereen die hier zit want het zegt veel meer zegt ook over investeringen voor commitment en daar zou ik graag op vooruitlopen. Want ik vind het heel veel van dit is wat mij betreft een van de belangrijkste onderwerpen in nederland. Maar ik ga straks zien of andere partij dat ook vinden.

[1:33:22] Mevrouw,

[1:33:24] Ik denk dat deze minister heel goed weet dat ik als het gaat om aanpak van georganiseerde criminaliteit en jongeren daar een warm hart voor hebt. Misschien kies ik een andere afslag vaak of soms en dat is op zich helemaal niet erg want die balans moeten zijn. Maar mijn concrete vraag. Voorzitter, was ook van ik weet dat dit iets voor de toekomst, maar het is een probleem, een probleem die we herkennen bij elke gemeente klein en groot waar pakt voor de rechtsstaat nadrukkelijk ook aandacht voor vraagt. Probeer die uitvoerings kracht en de tekortkomingen in beeld te brengen, zodat een nieuwe kabinet daar veel meer in kan acteren dat op het moment dat je een wetsvoorstel maar maakt bijvoorbeeld koop bescherming om die criminelen uit zo'n wijk te weren dat je wel. De capaciteit en de kennis hebt om dat uiteindelijk ook te doen. Dat is maar een concreet voorbeeld. Voorzitter, dus ik ben. Ik hoop en ik hoorde de minister die dat dat ook toezeggen we gaan reageren op die pakt.

[1:34:21] We gaan niet reageren op te pakken op het pact moet zeggen maar dat zou mijn wens zijn getuige ook de aanbevelingen die daarin staan.

[1:34:32] Mevrouw nogmaals aan de minister. Wilt u reageren op het.

[1:34:36] Niemand is aan het aftellen. Maar het is nog veertig dagen tot de verkiezingen. Het pact is geschreven voor een nieuw kabinet. Dus mevrouw moeten herhaald in die zin een paar dingen door elkaar ze zij in haar eerste inbreng ook net een kleine gemeenten die niks kunnen doen dan dan doet ze de kamer en onze inzet denk ik van afgelopen jaren tekorten. Er is juist heel veel gedaan om ervoor te zorgen dat kleine gemeenten ook kunnen handelen en pakt vraag nu als je hier staat dan is dit de volgende stap om te verbeteren. Daarom ben ik ook zo dankbaar als iemand die ook in die verkiezing. Een andere rol heeft. Maar als minister zeg ik. Dat is echter nadrukkelijk pakket voor de verkiezingen en daar niet voor de verkiezingen natuurlijk voor het daarna gaat komen en daarvoor is het dus nee dat ga ik nu niet doen. Ik ga er geen reactie op doen. Misschien als vvd een ik mevrouw moet er wel mee. Dus dat komt goed. Maar als minister gaan wij gewoon door wat we aan het doen zijn en dat is uiteraard ook kijken naar alle alle elementen die we nog beter kunnen invoeren. Maar dat is ons werk al twee jaar.

[1:35:32] Dat slot op dit.

[1:35:34] Gewoon teleurgesteld maar.

[1:35:35] Dan dat dat wellicht kan de teleurstelling nog meenemen.

[1:35:41] Is gaat verder. Ik ga verder. Want bij de handhaving van lachgasverbod en mevrouw mission derksen. Die had daar een vraag over zij die cilinders die zijn nog steeds makkelijk vergelijken. Zijn cilinders. Ik wij zijn makkelijk vergelijkbaar verkrijgbaar via internet. Er zijn inderdaad nog veel sites in de lucht waarop de verkoop van lachgas wordt geadverteerd en het is wel goed denk ik om hier echt te melden. Weer dat het als inwoner van nederland op veel van deze sites ook niet meer mogelijk is om lachgas te bestellen. Dus we hebben ook echt best wel wat stappen gezet sinds we dit met elkaar gesignaleerd hebben strafbaar hebben gesteld en we zijn wel meerdere niveau verder bij sommige sites is alleen verzending naar landen mogelijk waar bijvoorbeeld geen verbod geldt. En bij sommige sites wordt helaas wel verwezen naar bijvoorbeeld whatsapp. Dus we zijn niet naïef, maar ook daarin bouwen wel worden wel drempels ingebouwd. Moet ik zeggen. Nogmaals, daarmee wil ik niet zeggen er geen probleem is, maar het beeld dat lachgas nog steeds vrijelijk te bestellen via internet is inmiddels gelukkig wel wat te nuanceren. Het verbod lijkt dus wel die stappen te zetten naar gewoon effecten op. Nogmaals het met het verbod is de verkoop van lachgas strafbaar geworden op grond van de opiumwet ook als het via internet gebeurt. Dus ik denk dat die vraag in die zin heel fijn, zodat we die kunnen blijven herhalen dat iedereen het ook heel scherp heeft. Er komen ze ook strafrechtelijk tegen opgetreden en dat gebeurt ook zo zijn er volgens de cijfers van de politie dit jaar tot dusver vijfenveertigduizend lachgas cilinders in beslag genomen. Wat echt heel veel is en ook de handhaving natuurlijk van de online verkoop van lachgas kent zijn uitdagingen. Nogmaals, we zijn niet naïef in. Maar dat is niet voorbehouden. Alleen aan de verkoop van lachgas zou kunnen we een heleboel onderwerpen die vandaag langs zijn gekomen er ook behandelen,

[1:37:32] maar dit is de stand van zaken op dit moment op dat onderdeel. Dan ben ik ik dacht dat ik nog een andere lachgas antwoord hier had. Dus dat komt misschien zo want ik weet dat er nog vragen waren en ons kom ik straks op terug. Mevrouw moeder. Die had het over jongeren in beeld. En hoe zorgen we ervoor dat steeds meer jongeren in beeld krijgen die kwetsbaar zijn voor criminele activiteiten en ik ben het met mevrouw moeten er eens dat om te voorkomen dat jongeren worden geronseld door hem georganiseerde criminaliteit het cruciaal is om een goed beeld te hebben op deze jongeren. Daarom investeren we ook met elkaar zo veel interventie met gezag voor het eerst op structureel wat vanuit het veld. Een grote vraag was dat doet dit inmiddels demissionaire kabinet. Maar dat doet het wel honderd drieënveertig miljoen in zevenentwintig gemeente, waarin we focussen op de meest kwetsbare gebieden, waarbij we ook zeggen als iets werkt top als iets niet werkt moet je ook durven stoppen ermee en het is ook belangrijk dat je die programma's inrichten met politie en justitie, zodat je altijd de stok en wortel bij elkaar hebt. Dus dat is juist wat er gebeurt om die jongeren die anders onzichtbaar zouden blijven dicht met maatwerk naar naar ons toe kunnen trekken want dat is wat te willen. Mevrouw mission derksen had het over onderzoek in rioolwater.

[1:38:52] Lammetje. Maar ik heb natuurlijk interrupties aan de voorkant niet beperkt. Maar nou doet u een poging om zichzelf te beperken, zou ik zeggen tegen mevrouw gaat uw gang.

[1:39:05] Ik wil. Ik wilde weer naar de concreetheid. Want ik weet dat preventie met gezag dat gemeente dat anders invullen zet, met name ook is gericht op het preventie soms die jongeren die wij net benoemde die die overvallen plegen of die explosies veroorzaken uit beeld blijven omdat ze te groot zijn voor de politie te klein voor de recherche. Mijn concrete vraag aan de minister is als die onderzoeken dus blijkbaar gebeuren. Dan wil ik dus ook een overzicht zien van deze minister van dit is het beeld van deze jongeren die onzichtbaar eigenlijk zijn. Dat hebben wij opgehaald door al die plannen van aanpakken of de maatregelen die zijn getroffen door de gemeente. Dus ik wil een steeds voorzitter concreet te maken als de minister zegt dat dat hebben we in beeld of dat hebben de gemeente in beeld. Ja maar dan dan wil ik daar ook een beeld van hebben is die er niet. Dan ga ik een verzoek doen om via een onderzoek extern onderzoek iemand wel de opdracht te geven om de jongeren in beeld te brengen. Dat hoeft misschien niet maar dan wil ik ook de resultaten van bijvoorbeeld zo'n preventie met gezag zien en wat gemeente dus toen op dit onderdeel.

[1:40:08] Een overzicht.

[1:40:09] Maar voorzitter, dat is er al kijk ik merk dat ik als als ik heel concreet aangeven. Honderd drieënveertig miljoen structureel met steun van de kamer zevenentwintig gemeente specifiek precies wat jeugdwerkers en boa's en de gemeente aangeeft. Daar is het nodig dat rapporteren we daarna weer problematiek bij gemeentes enorm uiteenlopend. Dus we doen het ook op die manier dan vind ik het lastig als mevrouw moeder begint jaar, maar ik moet wel concreter. Ik zou niet weten hoe ik het nog veel concrete kan maken dan op straat. Daar waar een jongere onze hulp nodig heeft dat we daarop investeren en dat we daarbij met steun van de kamer ik tegen de gemeente kunnen zeggen je moet zorgen dat je de monitoring op orde hebt, zodat we daarna ook kunnen terugkoppelen, zodat we ook weten wat is nou het verschil dat je maakt bij preventie het allermoeilijkste is altijd natuurlijk. Wat heeft jou interventie voorkomen. Dat is lastig om aan te geven en daarom wordt het ook juist vanuit de gemeente geladen met alle experts en deskundigen. De gemeente en gezag partners hebben de jongeren goed in beeld en wij geven ze nu voor het eerst ook structureel de middelen om dat te kunnen doen. Dus dat is behoorlijk concreet. Sterker nog, het maakt het verschil op straat horen wij, en wij zorgen ervoor dat we die algemene monitoring, zoals u gewend bent al twee jaar natuurlijk ook weer terugkoppelen en de gemeente doen het in hun raden precies op jongeren niveau bijna en dat is ook waar het thuishoort. Dus het is niet alleen heel concreet, maar het is ook effectief.

[1:41:33] Vervolgvraag, nog van mevrouw met de.

[1:41:37] Ik ken dit antwoord ik volgens mij heb ik best wel een simpele vraag gesteld. Onderzoekers hebben in het verleden ook gewezen op het feit dat die jongeren onzichtbaar zijn en eigenlijk in beeld moeten worden gebracht, zodat je wat effectieve en daarop kunt acteren. Ik weet dat er allerlei gemeente nu het wiel opnieuw proberen uit te vinden en hun best doen en dat weet je dat vind ik heel goed. Ik wil alleen maar in beeld hebben of dit of dat effectief is en waar hebben we het nou over. Volgens mij is dat een hele concrete vraag. Ik heb de rapportages gezien en zo uitgebreid gaan we daar niet op in. Bedoel waarom zou de minister dat niet willen aannemen of kunnen aanleveren.

[1:42:13] De minister. Voorzitter, we hebben gewoon bbc onderzoek naar jeugdcriminaliteit waarin die beelden in terug te zien zijn. Dus ik begrijp misschien dan denk ik niet zo goed waar mevrouw moet op zoek is dus per gemeente heb je specifieke aanpak. Dat zijn eveneens beest. Dat is namelijk een om wat onder de preventie met gezag ligt dus niet dat de gemeente zelf het wiel uitvinden. Er komen met programmas aan waarvan zeggen dit heeft in het verleden gewerkt deel die informatie kennis onderling en zorg ook dat je dan daarna monitort of het daar precies nog steeds werkt. Dus het tegendeel is waar. Gemeente zou niet aan het vier wielen met de middelen die we geven. Er wordt juist gekeken. De bbc houdt de jeugdcriminaliteit die maarten doet onderzoek naar doet ook het beeld van de vanuit de gemeente naar wat er met de jongeren aan de hand is. Dus misschien is het is dan dat het beste antwoord dat dit er juist allemaal al is en dat we met elkaar ervoor moeten zorgen dat we ook monitoren is dan dat geldt steeds dan nog steeds op de juiste plek. Het kan zijn dat je interventie succesvol is geweest en dat misschien een andere wijk moet naar een ander programma moet of dat je het moet continueren. Maar ik wil hier wel echt een lans breken voor lokale doelgroepen scherp in beeld hebben en ruimte laten voor maatwerk en dat betekent dat je het dus niet op dat niveau naar den haag kunnen trekken en een algemeen beeld erop kunt plakken. Maar de c doet natuurlijk wel het onderzoek naar jeugdcriminaliteit en ook dat delen we gewoon met de kamer.

[1:43:40] Mevrouw dan even kijken en veel dank overigens voor richting. Mevrouw moet er voor haar voorstel voor effectieve straffen, dan zullen wij ik en mijn collega voor rechtsbescherming daar natuurlijk graag kennis van nemen en kijken dan mevrouw mission derksen. De dit onderzoek naar in rioolwater. Zij zegt is het. Er zijn gemeenten die erop inzoomen, maar een landelijk beeld zou ons ook meer informatie kunnen geven en ik deel ook de behoefte aan een landelijk beeld volgende maand in in november wordt op twintig locaties verspreid door het land gestart met een pilot studie naar drugsgebruik door middel van rioolwater metingen en de pilot wordt uitgevoerd door het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu rivm en het gaat er ongeveer een jaar duren en we zien dat gemeenten zoals rotterdam en leeuwarden zelf dat onderzoek uit laten voeren. Maar zoals mevrouw mission derksen al aangaf een landelijk beeld ontbreekt. Dus dat gaan we vanaf volgende maand begint rivm daarmee en dat zal natuurlijk ook dankbaar bekeken worden door de collega's bij vws. Maar dan gaat dat komen hopelijk

[1:44:50] de heer van der staaij altijd over rotterdam en de aanleiding van de vraag van mevrouw mission derksen ook volgens mij naar aanleiding van rotterdam zij daar wordt een stadsbrede campagne opgezet en moeten we dat niet. Landelijk doen we het ook hier vaker over gehad. En meneer van der staaij weet van mij dat ik vind dat we nog veel steviger ook mensen die gebruiken wat ze gebruiken in drugs, of het nou een pilletje of iets anders dat we veel bewuster zouden moeten maken heeft vanuit deze commissie ook op wat voor aanbod en vraag in stand houdt en vanuit de commissie vws en mijn collega's bij vws natuurlijk ook wel het voor je gezondheid betekent. Nou is er de analyse vanuit vws met wetenschappers gedaan dat zij zeggen als je een brede landelijke campagne doet dan sta je daarmee ook uit dat drugsgebruik. Normaal is dat iedereen doet want tjeerd target zeg maar de hele bevolking. En dat je daarmee bijna normaliseert. Dus dat is de overweging vanuit vws. Om te zeggen laat ons dat dan heel gericht doen richting doelgroepen waar we problematisch gebruik zien of andere elementen zien en het is steeds die balans. Het laatste wat de heer van der staaij en ik samen willen, is het normaliseren van drugsgebruik. Maar het is tegelijk ook het laatste te willen om te doen alsof dat we daarmee. Ik vind zijn en dat we niet de achterliggende gevaren of het naar de drugscriminaliteit is over uw gezondheid willen bagatelliseren en in die balans is vws vooral bezig met zo gericht mogelijke campagnes en ik daar waar ik de vraag me krijgen wil nog een keer zeggen weet wat voor aanbod jouw vraag in stand houdt en die dat is niet onschuldig zacht uitgedrukt

[1:46:28] dan mevrouw moet er hoe staat met de aanpak van de kwetsbare branches was ook meen ik een motie en wij werken momenteel aan een handreiking op die kwetsbare branches, die op lokaal de handvatten zou moeten bieden voor het vergroten van de weerbaarheid en wij verwachten omdat in december gereed te hebben en dat is ook voor de likes. Dus we zijn er druk mee aan de slag en dat komt einde van ditjaar richting alle mensen die ermee aan de slag moeten.

[1:46:55] Mevrouw met zit in daarin ook verwerkt. De wens om na te gaan in hoeverre je bepaalde voor bepaalde branches vergunning moet nemen. Of is de handreiking meer hier kan je opletten want de redenen waarom wij die motie destijds ingediend was. Ook omdat tilburg was teruggefloten door de rechter en dat ging toen over de auto graag de autobranche garage. Dus zit dat erin verwerkt.

[1:47:21] De vraag,

[1:47:22] De de handreiking zoals nu voor ogen is en niet maken wij niet alleen zelf. Dat doe je dan met al die partners. Wat heb je daarbij nodig en duidelijk de motie beschrijft welke maatregelen op lokaal niveau kunnen worden genomen om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van bonafide bedrijvigheid en concrete indicatoren op kwetsbaarheid, vormen van misbruik en toepasbare oplossingsrichtingen. Dus dat is de concrete handreiking. En wat we ernaast doen is ook verkennen of je dan de landelijke regels bijvoorbeeld op vergunning. Dus de handreiking is heel erg lokaal gericht, zodat daarmee gehandeld kan worden en er zijn natuurlijk ook met economische zaken. Vandaar dat we daar ook van afhankelijk zijn samen aan het kijken. Wat kan dit ook nog voor landelijk betekenen.

[1:48:03] Met wanneer krijgen we daar bericht van.

[1:48:08] Dat ga ik zo meteen zeggen want er is ook bzk erg mee bezig. Dus ga even checken of we dat nu al kunnen geven. Maar het is

[1:48:17] dat dan kom ik hopelijk op

[1:48:19] de heer sneller had het over. Het ging over politiecapaciteit. Maar dan aan de hand van concrete voorbeelden, bijvoorbeeld de supermarkten en de heer sneller heeft helemaal gelijk dat wij scherper moeten krijgen naar de lasten voor de politie en samenleving in relatie tot bijvoorbeeld de winsten van grootwinkelbedrijven of commerciële evenementen het zelfs beter toegelicht. Wat ik nu doe maar ik ondersteunde lijn om te kijken waar politie en het om ook effectief en anders kunnen werken. En natuurlijk altijd kijken tegelijkertijd waar de verantwoordelijkheid in de samenleving ligt en hoort te liggen en wordt je opgepakt, want dit is dat samen moeten doen en ik zorg ervoor dat er op terugkomen. Ook in de reactie op de motie bikker over de balans tussen lasten en lusten bij commerciële evenementen en de visie op de politie functie en die op de reactie op de motie komt in december en de visie over de evolutie functie de dat er zijn we nog het woord na de verkiezingen en dat zorgt ook voor zoals we hebben afgesproken in de in de politie debatten dat we dat via de halfjaarrapportages ook op de hoogte houden. Dus dat komt er allemaal in terug. Dan had ik nog een vraag.

[1:49:30] Momentje. Meneer sneller.

[1:49:32] Ook omdat we net vlak voor het debat nog een brief hebben gekregen waaruit blijkt dat criminaliteit afgelopen jaar gestegen is denk ik dat het wel belangrijk is om dit heel om hier scherp op te blijven ze in de terugkomen op de motie die gaat over evenementen wordt ook de gesprekken met de supermarktketens en het grootwinkelbedrijf dan meegenomen.

[1:49:53] Dan ga ik zo even na. En anders kom ik terug op waar we die gesprekken wel hebben want ik deel wel de behoefte om dat niet over het hoofd te zien. Dat is zacht uitgedrukt. Maar dat trek ik even of dat het helemaal in lijn is met het proces rond de motie of elders.

[1:50:07] Op de parlementaire verkenning zou ook nog kunnen fluisteren. De minister gaat u verder.

[1:50:12] Dankuwel. Voorzitter, dan nog.

[1:50:18] Nee. Deze hebben het al gehad. De opdeed inventarisatie geen verdeling naar aanleiding van de motie mission. De vragen van mevrouw mission derksen gegevens deling is en blijft een cruciale voorwaarde om georganiseerde criminaliteit beter aan te pakken.

[1:50:35] Dus heel van heel groot belang om de knelpunten weg te nemen en zijn ook behoorlijk druk dankzij die motie aan de slag geweest en we waren het al. Maar ik moet zeggen dat die motie wel heel erg voor heeft gezorgd dat we veel gefocust er ook op konden leveren. Dit is dan wat het is en hebben we extra inzet op nodig

[1:50:54] en om het hele proces te versnellen. Hebben we nu een taskforce aan de slag gezet. Want die wel handig is en en die richt zich in verbinding die richt zich op in verbinding met partners in eerste instantie op het verbeteren van gegevens deling op de thema's die we als belangrijkste prioriteit hebben gesignaleerd. Dat betekent vroeg signalering, bijvoorbeeld in de preventieve aanpak en gegevens deling in de mainports. Dat zijn bijvoorbeeld plekken waar het evident beter kan en moet dus daar een taskforce mee bezig en er wordt ook gekeken naar praktische oplossingen van knelpunten en systeemoplossingen om knelpunten in de toekomst te voorkomen of sneller weg te nemen, en daarbij hoop ik ook eerlijk gezegd dat de wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden wga is in de eerste kamer ligt dat dat ook snel wordt ingevoerd. U kent mijn wensen en behoeften. Maar weet ook dat uit die inventarisatie naar aanleiding van de motie van mevrouw mission derksen ook een heleboel knelpunten voortkwamen, waarbij onze deskundigen zeggen met reageert los je dat op de ben nog niet klaar. Maar het ligt al klaar om in ieder geval grote stap te zetten. Bedoel ik. Maar daar ben ik bij het mapje verstoren.

[1:52:05] Meneer sneller heeft nog een vraag over dit mapje.

[1:52:08] Dat bibob volgens mij in de preventieve voorkomen. Sfeer ligt.

[1:52:13] Ik weet dat ik hem ergens hebt dan hebben we iets minder logische indeling.

[1:52:18] Er is nog gegeven.

[1:52:19] Wij zijn gemakkelijk. Er is een mapje van jee. Wanneer komt die heb ik wel gezien.

[1:52:26] Mevrouw helder heeft nog een vraag over dit mapje

[1:52:29] misschien ook het andere mysterieuze mapje wat dat ging over preventie was mijn eerste vraag.

[1:52:36] De jongeren die eigenlijk de straf,

[1:52:37] Ik in. Ik denk dat die in bestraffen en land.

[1:52:44] Mevrouw helder, daar begin ik wel met u met mevrouw helder. Maar dan de vraag over de stand van zaken van het wetsvoorstel confiscatie, criminele goederen. Die is. Ze vroegen waar staat die nu in december twintig, tweeëntwintig is aangeboden aan de raad van state voor advies. In mei van dit jaar hebben we het advies ontvangen en op dit moment wordt er ook gewerkt aan de uitwerking van het advies om uw kamer ook zo snel mogelijk te informeren natuurlijk over het vervolg van het nationale traject in eu verband in de wordt onderhandeld over de europese confiscatie richtlijn en daar brengen we het nederlandse standpunt in en daar is gewoon heel erg belangrijk dat de lidstaten ook de ruimte houden om het op nationaal niveau zelf ook op onderdelen in te kunnen richten en dat is ook waar ik voor heb gepleit. Twee weken geleden in brussel. Laten we het

[1:53:35] laat. Laten we en europees optreden trekken, maar ook per lidstaat kijken wat werkt het beste binnen je eigen rechtsstelsel en ik zal zorgen dat zodra het europese traject ook verder is dat we daar meer zicht op dat u ook informeren dus druk mee bezig. Mevrouw mission derksen. De vergunningsplicht autoverhuurbranche waren volgens mij ook andere die de vragen over hadden. Er wordt in ieder geval gekeken naar een landelijke erkenning. Een soort vergunning zou er afgegeven moeten worden door de dienst wegverkeer en daardoor kunnen ook regionale verschillen worden voorkomen, waterbed effect worden voorkomen en deze landelijke erkenning komt voort uit de verkenning. Naar het landelijke reguliere van de autobranche hebben we ook in andere debatten. Heeft u ook brief over ontvangen en in de tussentijd is het positief dat de gemeente met maatwerk kunnen inspelen op het misbruik in de autoverhuurbranche en mijn indruk is ook en dat zat in de vraag van mevrouw mission derksen. Maar volgens mij gebeurt. Dat is ook al echt wel goed dat men ook naar elkaars werkwijze kijkt en de jurisprudentie kijken en daarvan lid in al die stappen zet, terwijl wij ondertussen bezig zijn met het landelijke beeld.

[1:54:40] De reeksen u. Ik was de vraag van mevrouw mission derksen. Hoe zit het met financiering? Dat is in september beëindigd. De europese financiering en samen met de riec limburg hebben we de financiering voor de komende tijd kunnen verzekeren. Voor de komende jaren hebben we ook weer financiële middelen vrij kunnen maken en er zijn we er ook nog in gesprek met andere landen. Welke financiële bijdrage we van hen nodig hebben, maar ook mogen verwachten. Dus dat hebben we zelf nu opgelost en we willen gaat andere daar bij aan gaat hebben. Even kijken. De beleidsreactie op het onderzoek voertuigen over de grens. Mevrouw helder, de afstemming met betrokken partijen heeft moet ik zeggen meer tijd nodig gehad dan van tevoren hadden ingeschat. Helaas. Het streven is om begin twintig, vierentwintig een gezamenlijke brief van mij en de minister voor infrastructuur en waterstaat te sturen om reclame te informeren over de vervolg aanpak van crimineel gebruik van huurautos en de beleidsreactie op het rapport waar mevrouw vroeg wordt dan ook in deze brief meegenomen. In de tussentijd worden verschillende scenario's en mogelijkheden ook

[1:55:43] uitgewerkt door de partners. Mevrouw helder had ook nog een vraag over de communicatie beperkingen met de buitenwereld in detentie. Daar hebben we al flinke stappen opgezet, maar we kijken ook naar italië. En waarom zitten die er nu niet meteen in het onderzoek naar het italiaanse model. Artikel eenenveertig biz detentie te zien is onlangs door het zee onderzocht en dat is een opdracht gebeurd van de minister voor rechtsbescherming en daar heeft de verschillende kamerleden hebben er ook zeer om gevraagd kijk ik naar de voorzitter, die nu als voorzitter zet en de resultaten van het onderzoek worden momenteel bestudeerd en we zullen ook zorgen. De minister voor rechtsbescherming dat u nog ditjaar in de beleidsreactie op het wtc onderzoek daarover de informatie ontvangt en ondertussen gaan natuurlijk gewoon door. Met alle maatregelen die we zelf kunnen treffen die ook of binnen de wet passen of waar je nog uit zonder uitbreiding voor nodig hebt tussen het

[1:56:42] druk mee bezig en de urgentie daarvan is geen moment vergeten.

[1:56:47] Dezelfde.

[1:56:49] Ja. Dank aan de minister. Want ze zegt de beleidsreactie op het bbc onderzoek komt nog naar de kamer. Maar het wetsvoorstel ligt er ook al. En daar is de communicatie dusdanig ingeperkt dat mijn fractie zegt dat is wel heel erg mager. Dus eigenlijk laat ik zo zeggen de beleidsreactie esther kans dat die afwijkt van het wetsvoorstel en zo ja, kan het wetsvoorstel worden aangepast. Anders zie ik een rol voor onszelf. Maar goed dat terzijde.

[1:57:14] De minister. Voorzitter, ik heb ik heb zelf en volgens mij heeft de minister weerwind dat ook gedaan. Maar ik heb zelf over die sloop van minister weerwind altijd gesproken als een eerste belangrijke stap. Dus als er meer op moet en kan dan moet dat ook. Wat mij betreft en het liefst ook vanuit het kabinet. We zijn demissionair als dat betekent op een andere manier naar de verkiezingen of er naar toe kwamen heel even. Dit is zo urgent mij om het even en ik ben ervan overtuigd dat minister net zo zit maar die wilde natuurlijk wel. Die stappen kunnen zetten en niet wachten op een onderzoek zodat heeft die denk ik heel heel goed gedaan dan de explosies en een taskforce. Er waren verschillende vragen over concrete voorstellen. Ook vanuit mevrouw moet er en als je kijkt dat we helaas ditjaar op zeshonderd woningen explosies zitten. Dat is het dubbele van vorig jaar. Als ik me niet vergis. Die die cijfers.

[1:58:13] Maar ze zijn voorstellen en dat zien we allemaal op dit moment ook in de media. Alleen al wat we zien is dat er op dit moment geen behoefte is aan de vorm van een taskforce, omdat het ook per gemeente en per casus de oorzaken heel erg verschillend kunnen zijn. Dus vanuit de praktijk wordt ons echt iets anders gevraagd en ik denk dat het heel belangrijk is om daarbij aan te sluiten. Er is namelijk nu en dat is waar ook de experts naar kijken. Er is geen sprake van landelijke daardoor groepen en het moment dat dat er wel eens. Dan is zo'n specifieke aanpak is natuurlijk heel erg voor de handliggend. Maar dat is in dit geval niet zo of niet. Nog niet zo. Doe dus niet dat we daar dat zeggen van nou dan dan hoeven we daar niet meer naar te kijken dat we het juiste deden tijd onderzocht. De verdachten die gisteren van de week in winschoten zijn gearresteerd, want de successen zijn er wel degelijk. Dat is ook goed denk ik om duidelijk te maken. Je komt er niet zomaar mee weg en rust kan ook weer terugkeren in hun buurt. Ze hebben bijvoorbeeld heel weinig te maken met de explosies in amsterdam of rotterdam. Dus hier is maatwerk juist van cruciaal belang en daar waar de vakmensen het nodig vinden, worden ook breder opsporingsteams opgezet. Dus daar staat niets in de weg en en dat gebeurt is sofia. Sommige grote steden.

[1:59:27] Ik zie mevrouw migranten.

[1:59:29] Ja. Dankuwel. Voorzitter, ik had inderdaad in de interruptie de eerste termijn. Ook vroeg ik, mevrouw moet er wat een taskforce toevoegt. Ik ben blij met het antwoord van de minister, want mijn de ogen van mijn fractie gaat het om concrete actie en ik ik vind dat er nou eigenlijk al genoeg praatclub zijn met de een fenomeen analyse naar de ander en in dit kader moet ik ook denken aan het het met twee punt nul dat en sok. Daar hebben we hier ook zijn we in de kamer kritisch op geweest. Die hadden er een een vaste periode. De tijd om zichzelf te bewijzen en dan zou de kamer over geïnformeerd worden. Wanneer horen we daar meer vallen en datzelfde geldt ook voor het s k c ook een club in zeeland die juist bezig is met elkaar die brede analyses te doen en waar dat helpt, helpt het. Maar de focus is wat mij mijn fractie betreft juist op die concrete actie die we met elkaar in te gaan moeten uitvoeren en waar dus ik en kritisch. Juist op taskforce of of ik noem het maar even oneerbiedig praat clubs. Hoe zit het met die voortgang van zowel en en sok en de etc vraag ik

[2:00:37] minister de minister.

[2:00:40] Dankuwel. Voorzitter, en ik zal sowieso zorgen dat we in de volgende halfjaar rapportage van de politie ook zo ver we die informatie kunnen delen ingaan op die brede opsporingsteams als het gaat over de explosies. Maar dat is dus inderdaad vanuit de praktijk ingegeven wat men echt nodig heeft. Een de evaluatie van de en zoek is voorzien en begin volgend jaar. Dus we zijn we nu mee bezig om op te halen, maar ook alle partners die betrokken zijn bij en zoek of die ermee moeten werken, zoals we ook hadden afgesproken. Hoe vind je het gaan en wat is de toegevoegde waarde. En hoe ziet dat eruit. Dus dat komt begin volgend jaar naar de kamer. Maar dat betekent dat we al die vragen aan het ophalen zijn en aan het bekijken zijn. Dus ik ben het heel erg mee eens. Alles wat we wel ingericht moet het effect hebben wat we willen. Je moet ook weer kijken wat is er nu gaande is deze club daarvoor aanzetten of doet ie er niets anders zodat je niet met z'n allen met hetzelfde bezig zijn. Terwijl dat misschien niet goed zou zijn. Dus dat en k c ook in de halfjaar bericht zorg ervoor dat erop terug.

[2:01:40] Mevrouw terug,

[2:01:42] Ik denk dat mijn collega's michon derkzen heel goed weet dat ik zeer kritisch tegen en sokken was of na sowieso met maar gelukkig is dat is die positie gelukkig verminderd

[2:01:55] en desondanks denk ik. Ik hoor nog niet echt en ik weet dat het lastig is van wat kunnen we nou extra doen om die explosieven te verkleinen. En daar zijn wat suggesties voorgedaan. Een taskforce werd net wel genoemd als het gaat om gegevens deling waarmee je dus verbinding maakt met partners en dat vind ik net zo cruciaal. Ook bij x plooij is want voorzitter ik kan ik kan ik kan me niet voorstellen dat die zes, honderd explosies of een enkeling daarvan niet met elkaar te maken ben. Ik heb echt heel als concreet voorbeeld genoemd explosie die een in amsterdam en in den haag plaatsvonden en die wel deel aan elkaar gelinkt worden. Dus daar daar worstel ik nog mee. Ik worstel daar niet mee. Daar vind ik iets van. Net zoals ik denk dat je zoals ik ook in die voorstel heb gedaan bijvoorbeeld serieus werk te maken van het tegengaan van illegaal vuurwerk import van illegaal vuurwerk die relatief heel eenvoudig via internet te bestellen is. Dus mijn concrete vraag. Na deze inleiding is voorzitter, kan de minister dan nog even extra ingaan op hoe zij denkt dat wij die explosies van zes, honderd per jaar is fors en het wordt er nog meer hoe we dat kunnen beperken voorkomen en wat daarvoor nodig is, eventueel door die taskforce gegevens deling te gebruiken. Hiervoor. Dat weet ik niet maar die vraag stel ik wel.

[2:03:15] De minister gaat reageren en ik probeer altijd een rechtvaardige voorzitter te zijn, maar heeft zeven vragen alleen aan de minister gesteld. Dat hoeft niet te stoppen. Maar ik wijs beleefdheidshalve op de minister.

[2:03:31] Dankuwel. Voorzitter. Ja kijk. Laat ik het laat ik het met mijn basishouding en onze basishouding richting alle gemeente en de politie wat hiervoor extra nodig zou zijn, bijvoorbeeld op een andere manier organiseren of alle concrete ideeën die mevrouw moet bijvoorbeeld net noemt. Er is geen reden aan onze kant omdat nu niet te faciliteren of tegen te houden. Dus wij vragen aan de vakmensen. Wat heb je nu nodig en daar waar er wel samenhang is en dwarsverbanden. Zie je op die bredere opsporings onderdelen opsporingsteams gestart worden en op het moment dat men zou zeggen. Maar nu zien we in een landelijk beeld en daar iets anders op nodig, dan ervaar ik ook eerlijk gezegd van mevrouw moet en ook van andere leden de steunen om dan te kunnen zeggen ook richting politie of wie dan ook dat steunen we dat richten we zo in en als we daar iets voor nodig hebben. Dan kom ik ook meteen actief terug naar de kamer. Dus dat die toezegging kunnen we gewoon met elkaar afspreken wat we concreet bovenop bijvoorbeeld en daarom is zo belangrijk dat.

[2:04:31] Wat zegt u nu toe best?

[2:04:35] Ik terwijl ik dacht ik wel ik hier hartstikke wat ik toezeg is dat we. Ik wilde iets aardigs doen en dan heb ik een toezegging.

[2:04:47] Denk er even over is geen.

[2:04:50] Er is geen reden. Dus als als een andere forum dan die brede opsporingsteams vanuit vak vanuit het veld worden gevraagd. Dan zorgen wij ervoor dat we daar of de dat faciliteren of naar de kamer terugkomen. Heden heb ik geld voor nodig of iets anders voor nodig. Maar nu omdat er geen landelijk eenduidig beeld is omdat je het hebt over kopje kijkt ze andere aanleidingen wel dwarsverbanden. Moet je ook echt op maatwerk houden. Dus als nodig kom ik weer actief zelf terug en dat is dan waarschijnlijk kan de toezeggingen. Voorzitter, maar nog even naar gisteren gekeken in de eerste kamer. De bevoegdheid die we richting de burgemeesters dan nu gaan formaliseren. Want ze hebben het eigenlijk al via een velden honderd vierenzeventig a in de gemeentewet voor te zorgen dat ze bij een explosie als laatste redmiddel want er zitten hele zware de opbouw en er moeten heel veel belangen afgewogen worden ook een woning kunnen sluiten maat dat dat burgemeesters lokaal ook sneller kunnen handelen beter kunnen handelen met meer waarborgen die wet die liep al reis helaas op deze manier erg actueel geworden. Maar ondertussen wil ik alleen maar richting. Mevrouw moet ook zeggen we doen ook alle concrete elementen die er nog aan toegevoegd kunnen worden. Ondertussen gewoon opsporing vooral aan de slag zijn en dat zijn ze ook gelukkig. Nu ben ik met mevrouw helder bij haar vragen over

[2:06:12] is de minister met me eens dat vergroten van de pakkans en strafmaat eigenlijk de de ze zijn volgens mij de beste vorm van preventie is en ik ben het volledig eens met mevrouw helder dat het vergroten van de pakkans. En dan maak ik even mijn eigen zit minstens net zo belangrijk is en dan zijn we toch weer als preventie bij we alle vormen van criminaliteit en zij had in haar verhaal ook bijvoorbeeld de uithalers problematiek als illustratie erbij zitten daar ook zeker. Het gaat erom pakkans effectief kunnen optreden, maar ook onze jongeren beschermen voordat ze erin stoppen want dat is eigenlijk preventie voordat je hierin bent dat we dat we je aan de goede kant te houden en daarom ben ik ook erg blij met de extra stappen, niet alleen op de preventie middelen waar we het net uitgebreid hadden, maar ook bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van de uithalen zweth. Dan weet ik dat de commissie en ik ongeveer op dezelfde lijn zitten dat we daar meer van hadden verwacht en gehoopt en dat dat ook een beetje frustreert en tegelijkertijd kijken we wat doet die jurisprudentie. Hoe ziet het eruit. En waar kunnen we wel iets extra's doen en daar ben ik natuurlijk heel erg mee bezig, bijvoorbeeld het pakken van de ronselaars ook dan dan ga je echt naar de naar de wortel op dat moment. Dus je moet preventie en daar heeft mevrouw tegelijk in kun je op verschillende manieren aanvliegen en dat moet je ook blijven doen. Het zal ook altijd en zijn verhelderen kennende heeft een interruptie.

[2:07:32] Ik ben nodig dan niet de kamerleden.

[2:07:35] Mevrouw,

[2:07:36] Tegenwoordig bieden we dat eventjes vos waar maar het klopt wel maar ik moest even kiezen tussen twee. Want dan lijkt de eerste vraag over die uithalers werd want ik geloof dat jurisprudentie inderdaad werd geïnventariseerd. En als ik me niet vergis, zou volgens mij eind van dit jaar zou die inventarisatie en de kamer komen of dat een opmaat is naar het aanpassen van dat die afdelingen wetboek van strafrecht.

[2:07:58] Nog meer info naar de halfjaar bericht komt er voor het einde van het jaar.

[2:08:03] Halfjaarbericht onderwerp. Oké dan het andere niet. Mijn spreektijd in eerste termijn. Maar eigenlijk een vervolgvraag hierop te vragen of ze of de minister bereid is om in kaart te brengen als dat lukt met welke strafbare feiten jongeren dan beginnen als in die zin. Het is een lastige maar kijk als preventie. Want dan zitten tussen het grijze gebied tussen preventie en die toch laten verleiden om kleine en stap delicten te doen. Cobra plakken zijn klein en stapte lijkt mij dat we ergens beginnen om te kijken van een dossier aanleggen.

[2:08:36] Laten we afspreken dat wij kijken of in het onderzoek wat regelmatig konden jeugdcriminaliteit of daar wat over gezegd. Er zullen wij een verwijzing naar doen dan in het halfjaarbericht. En als ze daar niet op die manier in staat om dan komen we dan daarover te spreken. Maar ik denk ik als ik mij niet vergis zegt dbc onderhoud

[2:08:56] dan die er sneller. Ik heb nu even kijken. Die had te vraag over de invulling van het advies orgaan als het gaat bij de kroongetuige regeling. Want er zijn een paar zaken je het onafhankelijke toets en de adviesorgaan was u binnen het om maar dan verbreding. Dus ik ga daar even op in dan ten aanzien van de bezetting van het adviesorgaan hebben we al eerder laten weten dat die gesprekken zijn gestart om te kijken hoe ga je dan die verbreding doen en er zit inmiddels in de volgende fase. Ik heb me even opgehaald. Kan ik al iets concreets over zeggen. Maar daar kreeg ik het advies. Ze zijn nog gaande en we gaan proberen. Ik zou dat lukken. Het einde van ditjaar aldaar een update over. Laten we afspreken dat we in het halfjaar bericht van ondermijning. Want dat komt nog ditjaar dat we daar wel in ieder geval omschrijven waar we staan in dat proces. Dus dat is de cpc. Ik ging ervan uit dat de vraag daarover ging en dat die gesprekken hebben we nu en ik zal zorgen want ik kan me voorstellen dat heer sneller ook die onafhankelijke toets wil weten hoe het ervoor staat. Wie gaat dat dan doen als het nou het zijn allerlei ideeën van de rechter-commissaris tot heel iemand anders dat we daar ook een update van het proces daaraan toevoegen. Want ook dat zijn we afhankelijk van degene die dat zou kunnen doen of dat dan past en hoe dan. Dus bij de zakelijk om een concreet op terug.

[2:10:13] Meneer sneller. Dit wil ik allemaal heel graag weten waar de vraag ging over de in de in het debat heeft de minister ook gezegd ik snap kamer dat ze ook iemand willen die kan beoordelen gaat transitie gaande verbetering. Nou goed. En daar komt een

[2:10:36] en daar kon in de verbetering van de kroongetuige regeling in alle randvoorwaarden. Daarvoor krijgt de kamer ook van een onafhankelijk adviesorgaan een soort second opinion. Alleen daar hebben we nooit meer iets over gehoord. Volgens mij de stad.

[2:10:51] Volgens mijn vraag dank omdat we in het in het hele stelsel best wel wat flinke stappen zetten dus etc zijn we mee bezig. Dat komt in de ondermijning brief halfjaarrapportage stand van zaken de onafhankelijke toets.

[2:11:04] Uberhaupt.

[2:11:04] Op de individuele regelingen me aan de veiligheidskant. Daar zijn we mee bezig komt in ondermijning brief de om onafhankelijke adviesorgaan bij bewaken en beveiligen die ook over deze elementen. Maar dan vanuit een andere invalshoek kijkt die komt in de brief over de stand van zaken van de hervorming van dat stelsel van bewaken en beveiligen. Het raakte aan elkaar wel maar zijn natuurlijk verschillende verantwoordelijkheden en die verwacht ik binnen of volgende week of de week daarop al naar de kamer te doen. Dus de zorg ik dat daar ook expliciet wordt ingegaan. Wat de stand van zaken daarvan is die hebben hebben wij nu even niet zo paraat. Maar ik zorg wel dat dat in die brief komt in die komt echter binnenkort paar weken max.

[2:11:40] Uitstekend en dan krijgen we ook het uitgewerkte actieplan.

[2:11:44] Dan.

[2:11:45] Wat er in het voorjaar werd aangekondigd. Want in deze brief staat het een. Het openbaar ministerie heeft een actieplan in werking gesteld. Hier zijn enkele elementen. Maar dan verwacht ik ik dat er daar ook een iets gedetailleerder plan komt.

[2:11:59] Het is weer wat anders. Ja, we hebben mede naar aanleiding van ovv. Wij hadden zelf natuurlijk al een heleboel stappen gezet en ovv rapport heeft ons heel erg concreet. Heel veel aanbevelingen geven waar we allemaal mee aan de slag zijn. Dit actieplan zoals die daar staat als ik mij niet vergis is weer gericht op de bestaande kroongetuige regelingen waarvan we hebben gezegd die neem je ook nog een keer onder de loep. En als daar ook actie nodig is, dan gebeurt het ook en ik zal bij het openbaar ministerie ophalen wat de stand van zaken daarvan is en hoeveel daarvan dan kunnen delen en ik zorg ervoor dat we daar ook bij u op terugkomen en ik zal zorgen dat ik op in ieder geval al deze elementen dat we dat voor het einde van ditjaar in die verschillende brieven dat we erop inzoomen. Want ik kan mij voorstellen dat sneller denkt wat een hoop stappen. Maar dat is wat we met elkaar voor de zomer hebben we afgesproken wat ook terecht moest van ovv. Dus dat.

[2:12:50] Je gaat erover gaat proberen te ordenen. Maar meneer sneller mag je is.

[2:12:54] Fijn als u dat wilt doen. Voorzitter. Nee want ik denk dat het ook met tijdslijnen. Dat dat ook vooral was dat de minister nog een aantal gesprekken rond de zomer wilde voeren. Om te kijken wat er realistische planning was maar dat we op een gegeven moment ook als kamer willen weten waar staan we nu hoeveel zijn of wanneer is iedereen naar het nationale domein et cetera, et cetera.

[2:13:13] Ja ik ken ik mag ik heel even voorzitter.

[2:13:16] De poging doen, mevrouw de.

[2:13:19] Laat ik het zo doen. Laten wij dan kan het zijn dat die brief niet volgende week dan maar een weekje later wordt in de bewaken en beveiligen brief.

[2:13:27] Wat dus dus laat ik die maar beginnen dan met even al deze verschillende lijnen. Want die er sneller. Ik begrijp denk ik waar je naar op zoek is. Maar en dat bedoel ik niet. Maar in in zijn drie vragen stelt die vijf verschillende lijnen. Ik snap dat dat ze zijn allemaal relevant. Dus ik zorg ervoor dat we in de bewaken en beveiligen brief. Ik denk dat dat de handigste plek is om evalueren te schetsen. Wat was dat waren al die lijnen. En waar staan ze bijvoorbeeld actieplan gericht op de kroongetuige regelingen van bestaande kroongetuige. Die kunnen we nooit. Maar dat is de vraag denk ik niet integraal gaan delen. Want dat is herleidbaar. Heel erg vertrouwelijk maar breder. Waar staan we met al die gesprekken en onafhankelijk adviesorgaan de toetsen. Dat kan allemaal wel. Dus ik zorg ervoor dat we ook al is die misschien niet meest logische plek in een brief over bewaken beveiligen het stelsel wel even een kapstok te schetsen die hier staan we allemaal in deze brief gaat dan specifiek hierover en u kunt die informatie over die andere elementen. Daar daar vinden en ik denk dat wij dan ook even scherp moeten kijken hoe we dat voortaan op een manier communiceren, zodat de kamer al die lijnen steeds wel kan vinden en niet dit soort losse vragen hoeft te stellen. Want ik snap wel waarom we dit even onderling hadden. Dus dan zorg ik ga ik gaat verzorgen.

[2:14:35] Dank, want ook nu moesten we een ergens in een brief over de italiaanse aanpak.

[2:14:40] We treffen ik

[2:14:44] niemand staat stil, maar het is voor ons even lastig om als je het in de op al die juist de tafels en de juiste worden. Want dat was ook een opdracht uiteraard dan weer dat steeds bij elkaar doen maar dan gaan we een goed goede opzet voor verzinnen en voor nu toe komt dus in de bewaken en beveiligen constant in de volgende op een andere logische plek komt maar dan wordt het wel voor u duidelijk zichtbaar.

[2:15:04] Ik zie dat meneer sneller is dan is het dus dan is het volgens mij ook. Dit is wel wat lastig om te gaan formuleren in een toezegging. Maar zolang u elkaar begrijpt, dan komt het goed. Ik geloof dat ik ook goed. Zou u verder.

[2:15:17] Dan ben ik eigenlijk volgens mij bij de laatste andere hele belangrijke vragen. Even kijken. De vraag van mevrouw mission derksen over de reeks welke aanbevelingen of actiepunten zijn om de ik ook te helpen en er zijn hele nauwe contacten met de reeks en dus ook steeds onderwerp van gesprek hoe wij hen kunnen helpen om hun werk voort te zetten, ook omdat zij zo veel even zo geval niet ondersteunend werk doen bijvoorbeeld richting gemeente. En juist zij helpen nogal en dat gebeurt onder andere door het structureel maken van de financiering, het professionaliseren van de processen, het verbinden van de partners, initiatief en ideeën, de regionale aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en dergelijke misschien goed om ook te schetsen hoe dat zoiets. Dan gaat vijfentwintig september heeft bijvoorbeeld een landelijke bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij zo'n vijftig leden van de stuurgroepen van de griekse en de league. De vertegenwoordiging vanuit j en v aanwezig waren om te bespreken hoe we dat hele stelsel verder kunnen brengen wat men nodig heeft. En dan gaan we daar nu concreet mee aan de slag. Dus dat is eigenlijk een continue zoektocht om hun werk te kunnen brengen, omdat zij vergoed toe. De heer sneller had nog een vraag over gegevens deling had met misschien ook wel gepast. Maar zij om die knelpunten weg te kunnen nemen. Zo belangrijk dat je oog gehad voor de capaciteit en expertise. Want het is meer dan alleen dat is het dat ze het ook heel veel knelpunten in en dat doen we dat doen we onder andere door de bestaande mogelijkheden beter te benutten. Daar leren we van bij gegevens delen zie ik steeds drie niveaus. Het aantal vaak kan al heel veel maar weet men dat niet. Dat leren we dat communiceren wel en daar hebben we dus al die organisaties en organen vorm daarin te ondersteunen. Dan zie je dat er ook organen zijn vanuit de private ook vooral die het heel die het heel heftig vinden om informatie te delen van de bel te trekken vanwege veiligheid, maar ook daar is voor ondersteuning voor en de wettelijke knelpunten en dan heb ik tenminste met elkaar over zien bijvoorbeeld vws. Dus dat zijn de drie niveaus die ik een beetje steeds in mijn hoofd heb omdat ik die zie terugkomen.

[2:17:23] Dus een voorbeeld van hoe doen we dat dan bij elkaar brengen is te ontwikkelen van een model informatie protocol super ambtelijk wordt. Maar het werkt wel of dus het werkt wel wat je wil. Het hulpmiddel maakt namelijk beter inzichtelijk welke signalen informatie ook binnen de gemeente gedeeld mag worden en dat is dan meteen echt een forse stap werken wij en ook de samenwerkingsverbanden ondersteund. Sorry.

[2:17:51] Dacht hoe heet ik denk dat u dit vaak genoeg kan zeggen hoe het heet. Want of dat is nog niet genoeg bekend. Dat zou een pakkende titel te hebben, zodat we het overal kunnen zeggen

[2:18:00] over deze.

[2:18:01] Ik ben heel benieuwd of we dat in de campagne van de vvd terug gaan zien komen waarvoor vooralsnog en model informatie protocol werkt in ieder geval heel goed voor degenen die ermee moeten werken en ik denk dat we deze dan de gemiddelde nederlander verder niet aan moeten doen maar dat dus dat wordt heel concreet juist over nagedacht om die expertise wel steeds meer te versterken op basis van wat wij tegenkomen. Mevrouw tim in dat.

[2:18:25] Uit de evaluatie blijkt ook dat de conclusie van de conclusies, de kwaliteit en continuïteit van de lokale organisatie blijft kwetsbaar. Dus het is heel goed denk ik. Om dit soort protocollen te maken. Maar wat hij er de afgelopen jaar gebeurd vanuit het rijk. Om te zorgen dat er ook meer mensen of dat ze worden opgeleid of op de plekken waar het ertoe doet om de informatie te kunnen delen.

[2:18:51] Is.

[2:18:52] Voorzitter, dit gaat bijvoorbeeld juist over die signalen binnen gemeente. Hoe kun je dat delen. Dus het is dan zo'n protocol helpt dan heel erg juist om het de mensen die er zijn die stappen te kunnen zetten en binnen gemeente ga ik niet niet mensen aannemen waar de ondersteuning vanuit de reeks en league waar we natuurlijk de financiering wel te doen helpen ook weer hierbij. Dus het zijn verschillende borden waarin het op op regelt. Maar als het gaat echt over de continuïteit bij gemeente. Dan is dat de gemeente. Maar we proberen natuurlijk wel aan bij te dragen door zo'n protocol handvatten voor hoe je dat dan het beste kunnen doen en dan moeten zij dat wel doen. Dus dat is een beetje samenspel.

[2:19:33] We hebben bijvoorbeeld het programma voor leefbaarheid en veiligheid van het ministerie van binnenlandse zaken maakt natuurlijk ook concreet geld beschikbaar voor bepaalde onderdelen die op gemeentelijk niveau. Vervolgens worden uit ge werkt. Je zou je kunnen voorstellen dat dat ook vanuit deze ondermijningsaanpak een nuttige manier zou zijn om het geld te besteden in plaats van dat we nu gemeente zien die juist moeten bezuinigen op dit soort taken.

[2:19:57] Als het zo belangrijk is voor de effectiviteit van de gebruik van een instrumenten die we hebben zonder dat we meteen grijpen naar nieuwe dan ligt hier wel iets wat we meer zouden kunnen benutten.

[2:20:08] En dit zijn wel de elementen waar we ook op samenwerken met binnenlandse zaken. Dus ik kan wel kijken of we daar een volgende keer dat ook wat inzichtelijker kunnen maken. Ook voor deze commissie. Maar de gesprekken die ik heb bijvoorbeeld met de gemeente met regio burgemeesters zijn ook bijna altijd met binnenlandse zaken samen en we zitten samen in die programma's. Maar ik zal zorgen dat we daar een slag dieper op ingaan in één van de volgende brieven die we hebben die eraan gaan komen. Tim. Ik had het over de douane en de capaciteit bij de douane wat ze zijn volgens mij erbij cameratoezicht is geen vervanging van mensen. Absoluut niet. Is wel hard nodig. Overigens slimme cameratoezicht. Maar het is juist voor de versterking van het werk van mensen en in het verband van aanpak van corruptie en ondermijning is het nogal een relevant onderdeel. Maar dat is voor mijn collega's staatsssecretaris de vries en zij is daar druk mee bezig.

[2:21:07] Mevrouw krikke.

[2:21:09] Ja voorzitter, dat antwoord had ik wel een beetje verwacht, maar vind ik eigenlijk ook wel een beetje te makkelijk als je ziet dat er drugs lading in grote hoeveelheden juist binnenkomen in de haven en

[2:21:21] via de luchthavens en dat de douane daar dus een hele belangrijke rol in speelt. Dus ik vind het eigenlijk wel gek dat dat dan zo gescheiden is dat wij financiën ligt. Maar de degene die de drugscriminaliteit moet oplossen. Bv ligt. Dus ik mag toch hopen dat daar in ieder geval betere samenwerking licht en dat er dan toch ook vanuit het ministerie van justitie en veiligheid. Toch wel

[2:21:40] wordt benadrukt dat het zodra we

[2:21:43] het lek niet dichter dat we de probleem niet gaan oplossen.

[2:21:46] Hester de werken juist heel nauw samen zitten bijvoorbeeld samen in de sok. Maar er zijn wel heel veel meer dingen en onze douane is. Ik weet niet. Kan ik in ieder geval aanraden. Ik doe dat vaak in laatste tot met mevrouw de vries samen om een werkbezoek te brengen. Zij zijn juist heel erg gespecialiseerd in het vinden van drugs in het aanpakken hiervan en er werd zorgzaam gewoon een van hun kerntaken.

[2:22:13] Dus het is niet zo dat we dat zijn. Het is niet het is niet meer zo dat al die pijlers zeker op ondermijning los van elkaar functioneren. Wat we nu proberen is het steeds slimmer doen samen. Dat is wat anders. Maar het is zeker niet zo dat we naast elkaar werken dus juist hele nauwe samenwerking, onder andere met douane, maar ook field en andere instanties die net langs kwamen.

[2:22:35] Mevrouw. Maar in dat.

[2:22:36] Voorzitter, is het toch raar dat de minister niets kan zeggen over de tekorten bij de douane en het feit dat er dus ook corruptie plaats.

[2:22:43] Dat vind ik ben verantwoordelijk voor de handhaving. Maar de staatssecretarissen is verantwoordelijk voor de organisatie en dat we dat zo strak hebben geregeld maakt dat u weet waar u vragen kunt stellen, maar het maakt niet dat ze in de uitvoering naast elkaar werken.

[2:22:59] Is

[2:23:05] microfoon.

[2:23:08] Het loopt allemaal. Ik heb nog drie vragen en die zijn allemaal los van elkaar. Dus er zit geen logica in. Voorzitter, maar ik ga wel door met mevrouw temmink en die stelde een vraag over het stelsel bewaken en beveiligen en de capaciteit. Dat is iets wat mij en hier verschillende mensen aan tafel ook echt aan het hart gaat en persoonlijk aan het hart gaat, zoals eerder aangegeven en wat we al een tijdje volgen is dat we op weten. Er staat de uitvoeringscapaciteit in het stelsel bewaken en beveiligen onder druk en dat heeft ermee te maken.

[2:23:40] Ik stel voor dat we dan nu toch even gaan schorsen.

[2:23:43] Ik heb maar drie vragen me heel snel proberen.

[2:23:47] Dat hangt er ook vanaf, mevrouw ik daar. Dan laat ik proberen één minuut. Één minuut.

[2:23:52] Ongelooflijk belangrijk. We investeerders structureel erin structureel, maar alle onderwerpen die net langs kwamen maken dat als we daarin slagen dat het stelsel minder druk ervaart, want het aantal mensen dat bewaakt en beveiligd moet worden, stijgt vanwege de druk vanuit bijvoorbeeld door georganiseerde misdaad. Dus het is in die zin in samenhang en de rest ingezet ter versterking zijn in volle gang en die brief komt dus met een, twee weken drie weken maximaal precies hoe het stelsel aan het opgebouwd wordt en waar we staan vuurwerk artikel las cobra's veelal afkomstig uit italië zijn. Mevrouw helder, dat is absoluut een aandachtspunt waar we samen mee bezig zijn om te voorkomen dat ze niet illegaal hiernaartoe komen dat je ook niet online kunt kopen en de heer sneller de brief toepassing bibob derde gedaald. Hoe komt dat de evaluatie? Een volgend jaar moet daarop ingaan hebben allerlei aannames. Maar ik wil weten hoe dat ook om precies vanwege de vragen denk ik. En de achtergrond. Waarom is dat wilde weten. En dat komt eraan.

[2:24:50] Alle vragen beantwoord van de collega's geen onbeantwoorde vraag. Dan doen we het in tweede termijn schors ik de vergadering, zodat wij de plenaire zou kunnen vorderen.

[2:48:01] Ik heropende vergadering van de vaste commissie voor justitie en veiligheid. Er zijn nog steeds bij het commissiedebat criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. We hebben de eerste termijn van de kamer en de eerste termijn namens het kabinet gehad. Gaan we over naar de tweede termijn van de kamer.

[2:48:17] Ik stel voor anderhalve minuut kernachtig. Het punt gemaakt door mevrouw helder

[2:48:24] dankuwel. Voorzitter, dank aan de minister voor antwoord op vele vragen. Ik begin met de online openbare ordeverstoringen is prima dat er een handelingskader van de burgemeester komt. Maar ik mij stallen maar even naar de uitspraak van de rechtbank midden nederland waarin gewoon staat dat een openbare plaats zoals die genoemd is in de gemeentewet fysieke ruimte is en dus geen online ruimte en dan verwijzing naar de oproep van diverse burgemeesters. Dankjewel. Dan citeer ik op dat de landelijke wetgever landelijke wetgever zich eerder geroepen zal voelen om de wet aan te passen om zo expliciete grondslag te creëren. Dus wil de minister dat er een meenemen en haast is geboden. Bedoel ik verwijs maar even naar het voorbeeld wat collega's van der staaij noemde. We moeten hier echt mee aan de slag dan ik had een vraag over de aanpak criminele machtsstructuren. Ik heb het die niet beantwoord was de hadden gevraagd hoe komt de structurele uitbreiding van de recherche capaciteit eruit te zien als een mogelijk is met een tijdspad, maar moet wel mogelijk zijn. Maar dat hoor ik graag. En volgens mij op een vraag die ik had gesteld over het zware vuurwerk. Hoe dat zo makkelijk die grens over kan komen mocht legaal geproduceerd in italië. Daar hoor ik de minister van zeggen we zijn in u verband bezig. Maar dan is mijn vraag hoe en hebben we daar ook een deadline, want dit moet ook een keer stoppen dankuwel.

[2:49:45] Mevrouw kreeg.

[2:49:46] Ik maak ik even wat moeite hebben om die switch te maken van net naar dit omdat alles wat er nu speelt in de wereld dit ook allemaal zo relevant maakt dus excuses daarvoor. Voorzitter, maar ik voelde me wel naar aanleiding van het debat. Dank overigens aan de minister voor de beantwoording van mijn vragen blijft voor mij drie dingen over

[2:50:08] in de ondermijnende criminaliteit. We hebben net uitgebreid gehad over explosies en hoe de onderwereld zich

[2:50:16] in de bovenwereld manifesteert. Ik heb een aantal suggesties voorgelegd in een soort van een plan van aanpak voor de korte als de lange termijn voorstellen die ik overigens ook aan arnhem, amsterdam, den haag en rotterdam hebben voorgelegd en daar ook input van heb gekregen en ik hoop dat de minister op enig moment of dat nou een halfjaarlijkse rapportages of anderszins op die voorstellen terugkomt. Twee heeft de minister. Nu weet de minister nu inmiddels wanneer ze terugkomt met de uitvoering van de motie aangaande kwetsbare branches in kaart brengen eventueel een vergunning verplicht doorvoeren ook landelijk waar ze nu in gesprek is met ez k. Wanneer mogen we dat verwachten en tot slot heb ik denk ik een vraag

[2:51:03] niet terug of een antwoord op mijn vraag niet terug gehoord. Dat is overheidsbeleid onder mijn die ondermijnende criminaliteit criminelen faciliteert. Onderzoekers hebben gezegd kijk ook of je overheidsbeleid kunt screenen op mogelijke criminele risico's. Hoe ziet de minister dat voor zich.

[2:51:22] Meneer sneller, een interruptie.

[2:51:24] Feitelijk hoor. Mevrouw heeft dat actieplannen overhandigd aan de minister is er ook een manier om dat verder te verspreiden binnen de commissie.

[2:51:33] U wordt op uw wenken bediend of gaat het aan de griffie geven

[2:51:38] misschien even. Het is geen initiatiefnota. Het is gewoon zijn gedachtespinsels van hun collega's waar we heel serieus naar gaan kijken. Uiteraard.

[2:51:49] Ja,

[2:51:52] mevrouw mission derksen aan u voor uw tweede termijn

[2:51:56] dankuwel. Voorzitter, ik dank de minister hartelijk voor haar beantwoording en uit dit debat blijkt maar weer hoe nodig het is om ook op al die fronten schouder aan schouder op te trekken om die georganiseerde drugscriminaliteit aan te pakken en dat lukt deels. En waar dat niet lukt. Ik hoop dat de minister. Dat zou vol te trekken we zoveel mogelijk ook samen met elkaar op om ervoor te zorgen dat degene die ook dit gevecht moet winnen. Dat is namelijk de rechtsstaat dat die de wind. Ik wil de minister van harte danken voor haar toelichting op het informatie delen. Ik denk dat dat essentieel is. Minister maakt een grap van mensen thuis die denken waar gaat het over. Maar voor de mensen die eraan werken is het gewone dagelijkse ergernis of een dagelijkse uitdaging om goed met informatie om te gaan daar minister voorzitter die die nu net de update die zij gaf om het die taskforce krijgen dat ook nog even per brief bevestigd, zodat dat ook weer voor mij weer goed communiceert met partners in het land hetzelfde over het onderzoek. Dat vond ik een goed om te horen dat onderzoek naar het rioolwater in die twintig gemeente. Ik heb nog met gebak even nog eens gescand. Maar dat zat.

[2:53:09] Voor zover ik weet niet in de stukken van vandaag. Dus dank daarvoor. Dit nieuws en ik heb dat ook graag nog schriftelijk heb ik een vraag. Voorzitter, dat gaat over de reeks die ik ook in eerste termijn enorme heb gecomplimenteerd met het goede werk wat zij doen. En juist daar in samenwerking met alle partners kaas casuïstiek aan te pakken. Maar als het nou gaat om dat doorbreken van financiële geldstromen, dan is ook juist in riec-verband die financiële poot heel erg nodig. Dat gaat de field, maar ook de belastingdienst en ik denk ook dnb als het gaat om de toezichthouder bijvoorbeeld op die poortwachtersfunctie kan de minister een toelichting geven hoe zij ook eigenlijk die financiële positie in die reeks om ervoor te zorgen dat we ook via de riek die dat doorbreken van financiële geldstromen eigenlijk nog een extra zetje kunnen

[2:53:58] dankuwel. Voorzitter,

[2:54:00] meneer sneller.

[2:54:01] Dagvoorzitter en dank aan de minister voor de beantwoording afgelopen jaar zijn veel van de cijfers die omhoog zouden moeten gaan omlaag gegaan en cijfers die omlaag zouden moeten gaan omhoog gegaan en dat is spijtig, maar de zoektocht naar waar. Hoe ga je nou echt meten wat de effectiviteit is daar blijf ik heel benieuwd naar en we hebben ook vorig jaar al dat die dat debat gehad naar aanleiding van een wetenschappelijk rapport. Dus ik hoop ook dat er inderdaad de stappen vooruit komen. Verder had ik ook een vraag gesteld over dat ik en de aanpak van milieucriminaliteit en de minister beantwoorden zojuist dat ze in ieder geval binnenkort met het openbaar ministerie spreekt. Dus ik hoop dat ze dan ook de gisteren aangenomen motie onder de aandacht brengt en ik krijg nog een antwoord over de supermarkten en hoe we dat gesprek terug gaan zien. Dankuwel.

[2:54:49] Ja meneer van der staan.

[2:54:52] Dankuwel. Voorzitter, ik wil de minister bedanken voor de beantwoording en ook voor de welwillende reactie op dat punt om alert te zijn dat demonstratierecht niet wordt misbruikt om hamas terreur toe te juichen en dat er ook dus nog wordt gewerkt aan verder ook handelings perspectief voor alle die hiermee te maken hebben. En terwijl hebben het hierover had ik was zag ik ook weer berichten dat op urk vannacht heel veel vlaggen israëlische vlaggen gestolen zijn in brand gestoken zijn beelden daarvan via de sociale media gedeeld wordt. Dus dat laat ook weer zien hoe ook helaas de online wereld en de fysieke wereld wat er gebeurt ook weer samen opgaan en daarom die alertheid op alle fronten ook nodig is voor ze. Het tweede punt van hoofdpunt van dit onderwerp van dit debat over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Ik wil volstaan met de minister dank te zeggen voor de beantwoording en voor mij is dit hele debat opnieuw weer een illustratie. Hoe belangrijk het is om op al die verschillende fronten ook die lange adem te laten zien omdat als je alleen maar het een tijdje doet of alleen maar op een deel aspect doet het gewoon niet werkt en dat er wel ongelooflijk veel inspanning nodig blijft om hier ook daadwerkelijk vordering te kunnen krijgen. Dankuwel. Voorzitter,

[2:56:06] Bedankt en tot slot, mevrouw temmink.

[2:56:09] Ja. Dankuwel. Voorzitter, ik ik heb gehoord dat de plannen verrijken van plannen van aanpak verbreken taskforce is inzetten. We zitten nog meer kaders en in het halfjaarbericht horen we dan of we wel weer of het herijken van de protocollen. Hoe dat ervoor staat, maar gelukkig worden er heel veel stappen gezet met voldoende handvatten en begrijp ik ook maar heel erg concreet vind ik dat nog allemaal niet zo. En eerlijk gezegd als ik dan dit debat beluisteren denk ik. Dat klinkt allemaal heel leuk maar het capaciteitstekort wordt daarmee volgens mij niet opgelost en dat betreurt de is beter. Dat betreurt de sp ten zeerste. Ik heb nog een vraag. Voorzitter, en dat sluit aan bij het verzoek wat de heer van der staaij heeft gedaan, omdat de minister sprak over dat er een brief wordt gestuurd naar gemeente dat op zich begrijp ik natuurlijk. Maar als het gaat om bijvoorbeeld zo'n uitspraak van de notulen zie ik ben benieuwd naar wat is dan de status van zo'n brief. Want in principe lijkt me aan het om om te bekijken of zo'n uitspraak vervolgbaar is binnen de context natuurlijk en aan de rechter of het strafbaar is. Dus wat wat is dan in die verhouding de status van de brief die de minister gaat sturen.

[2:57:23] Oké. Heeft u al eens gevraagd wat u wilde vragen. Collega's, heel goed. Ik denk dat de minister direct kan beantwoorden. Gaat uw gang.

[2:57:30] Ja.

[2:57:31] Dank u wel. Voorzitter, ik zal alles wat als onderstreping net nog in de verschillende inbreng is geweest we mee geschreven. Maar ik ga alleen nog op de vragen in als u dat goedvindt, mevrouw helder zij naar de landelijke recherche. De extra investeringen hebben er twintig miljoen geïnvesteerd en dat was een hele betekenisvolle stap en de rest zal aan een volgend kabinet zijn. Mevrouw weten hoe ik erin zit. Maar dat is wel in ieder geval een goede manier weggezet zoals dat heet, maar we weten waar dat het allemaal heel goed werk gaat als het gaat over de cobra s en in gesprekken met de de landen om ons heen en binnen eu verband ind doet de gesprekken. De onderhandelingen als het gaat over vuurwerk piero. Ik zal zorgen dat deze vraag bij bmw terechtkomt, zoals mevrouw hilde dat goedvindt dan zorg ik ervoor dat en w op de een of andere manier dan de het antwoord die kant op doet. Dus die ga ik er niet te werken in onze brief. Maar wij geven wel die en w door dat ze moeten zorgen dat ze daarop

[2:58:30] moeten reageren en ik zal zorgen. Laat ik het zo zeggen dat we in ons ondermijning halfjaar en een verwijzing naar doen maar dan leg ik even de verantwoordelijkheid neer bij het college en in mijn brief over ondermijning halfjaarrapportages doeken verwijzing ernaar dat het er nog aankomt of dat het geweest is. Oké dan heb ik mevrouw moet er vanuit de ondermijnende criminaliteit zijn inderdaad als het moet anders zeggen als je beleid onbedoeld ondermijnende criminaliteit een of andere manier nog steunt faciliteert of ruimte biedt. Hoe ga je ermee om. Er ligt een onderzoek en wij zullen zorgen dat we dit najaar met een reactie komen op het onderzoek een heel concreet op al die elementen ingaan. Waarom of mevrouw moet naar vraagt als het gaat over de de branche en andy samenspraak die we nog met bzk hebben we zorgen dat we in het eerste kwartaal van volgend jaar daar ook op terugkomen. We zijn nu afhankelijk van niet afhankelijk van het kamer. Het is in samenspraak. En als het eerder kan dat zullen we ook meegeven en de zelf ook zo inzetten dan donkere het ook eerder uiteraard. Mevrouw mission werkster heeft eigenlijk drie vragen gesteld. In soort van verdieping kan ik het ook nog even op papier zien wat we hier nu net hebben besproken. Dat gaat over de taskforce. Het gaat over het onderzoek van het landelijk beeld naar het rioolwater gebruik van drugs en maar ook de financiële poot in de reeks. Ik zorg dat ze alledrie in de ondermijning rapportage die dit najaar nog komt nog een keer terugkomen. Dus de kans dat er goed terug. En als nodig daar nog op ingaan en de heer sneller over milieucriminaliteit excuses. Die was ikzelf vergeten. Die had ik nog want hij vroeg wat doen de reeks nou precies op dat gebied zit er iets specifieks in milieucriminaliteit is niet een van de vaste aandacht gebieden waar alle die zich mee bezighouden. Het is wel zo dat individuele die x. Dat is dan op maatwerk natuurlijk voor zichzelf als aandachtsgebied dat kunnen benoemen en dat doen en het past ook bij die regionale verantwoordelijkheid. Hoeveel reeks dat momenteel hebben gedaan of dat heb ik niet paraat. We gaan wel op de financiële poot van de diepste in op de verzoek van mevrouw mission derksen en ik stel voor dat we daar ook in die brief halfjaarrapportages ondermijning. Als we dat als dat cijfer wel beschikbaar is dat we het daar dan hoe dat eruitziet. En als dat niet beschikbaar is het ook even melden. Dat weten de heer sneller hoe en wat en de heer van der staaij. Dank voor de onderstreping. Laat ik het zo zeggen want volgens mij was dat het vooral en dan vooruitkijken en in relatie tot het punt van de heer van der staaij en mijn antwoord wat mevrouw tim ik nog de vraag wat komt er nou in zo'n handelingskader richting de gemeente. Daar ga ik niet opschrijven. Wat is strafbaar is niet strafbaar. Dus dat soort dingen. Vandaar dat ik ook richting de heer van der staaij zei dat zijnde de kaders. En dan nog hoeft de gemeente zich er niet aan te houden. Dat hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld gedaan toen vorig jaar toen de demonstraties van de boeren heel zichtbaar waren er een handelingskader meegegeven van die zouden op deze manier op kunnen reageren. Ik schrijf ik niet voor dat doen we wel vaker doen we dus ook in dit geval en ik zal morgen met het openbaar ministerie ook daar geef ik hem gewoon mee dat we dit gesprek hebben gehad dat er ook vanuit de kamers gevraagd aandacht voor context, maar tegelijkertijd in beide inbreng ook voor de afweging die het mooi te maken en waar ik verder niet overgaan. Maar dat we dat dat we dat met elkaar gedeeld hebben plaats ik daar dus het is handelingskader zoals we vaker doen. Hoe ga je om met maatschappelijke onrust demonstraties zaken die meerdere gemeenten kunnen daken waren grote gemeenten vaak meer ervaring mee heeft dan andere gemeenten bijvoorbeeld. Dus dan geef je een soort kader mee.

[3:02:02] Meneer van der staaij. Op dit punt.

[3:02:04] Dat dit punt. Want kijk zo'n voorbeeld van de revolutie had ik net ook even benoemd omdat dat juist zo'n voorbeeld is wat op ze op het eerste gezicht ook rustig kan worden uitgelegd. Maar als je het in de context van een strijdkreet ziet waar dan ook in gebruikt wordt. Een hele andere lading heeft en joodse studenten ook bijvoorbeeld in dit geval van de universiteit heel anders raakte. Ik zag dat ze ook dat in de vragen beantwoording oktober eerder deze met de minister dijkgraaf van onderwijs ook aangaf. Het is gewoon ook daadwerkelijk aanzetten of in ieder geval een dit dit draagt bij aan geweld. Dit staat in een hele andere context dan een rustige vanuit. Dus dat was mijn weer zo'n voorbeeld laat niet iedereen aan het wiel op zichzelf over uitvinden, al gaat het erover. Maar dat er wel wat informatie context wordt meegegeven, zodat ook bepaalde leuzen ook beter begrepen en uitgelegd kunnen worden.

[3:02:56] Minister. Ja, voorzitter en dat is dus dat kader dat je dingen context kunt zien en hoe je dat dan dat je dat zo kunt weeg dat je dat moet wegen in de context. Dat kan in het kader hoe je die context weegt en hoe je dat doet. Dat is aan het openbaar ministerie. Dus dat is die balans. Dus wij zijn daar abstract erin. Want vanuit de politiek schrijf ik dat niet voor. Maar de heer van der staaij heeft gelijk dat zeg ik dan even los van dat het van die brief veranderen is kader zo'n bepaalde uitspraak betekent iets maar dat is mijn gesprek met het om van dat is wel meegegeven dat jullie ook daarvan weten dat vanuit de kamer aandacht gevraagd voor die context. Maar dat wil ik dan niet in zien. Die balans en dat doen we vaker. Dat gaat ook over andere soorten ge demonstraties die andere vormen van racisme, discriminatie kunnen raken dat je altijd een kader meegeeft waarin ook context gewogen kan worden, maar niet dat wij zeggen hoe dat gewogen moet worden. Dat is het.

[3:03:55] Mevrouw tim. Ik denk ik op dit punt en dan ga ik naar mevrouw helder.

[3:03:59] Ja sorry. Voorzitter, maar toch nog even gewoon echt ter verduidelijking. Want ik wil inderdaad wel wegblijven dat er vanuit het ministerie politieke oordelen worden gegeven over hoe bepaalde uitspraken een gewogen worden. Dus ik en ook als dat meegegeven wordt aan het om vind ik dat ook wel er toch ergens ook alweer bijzonder aan. Want wat is daar dan de status van het ministerie zegt wij vinden dit of of hoe moet ik dat nou wegen. Want ik vind dat toch echt. Dat zou toch een zelfstandige afweging moeten zijn van het om die zon. Dergelijke uitspraak ook in de context kan zien. Ik bedoel die die staan ook in de maatschappij. Mag ik aannemen. Dus ik ben nog een beetje aan het zoeken, naar ik wil dat er niet teveel druk komt vanuit het ministerie van nou wij vinden dit nou misschien wel iets waar je echt

[3:04:46] daarop moet letten want dat is natuurlijk ook wel druk zetten op misschien wel oneigenlijke manier.

[3:04:52] De laatste was denk ik niet nodig. Voorzitter, want ik leg het kijk even vanuit vanuit mijn rol als minister zit ik hier dus dat is wat het is. Ik spreek op persoonlijke titel. Maar zo'n uitspraak van de toe de zie ik kan niet anders lezen dan puur antisemitisme. Ik leg ik zeg niet tegen het om. Dat moet je ook op die manier op elke lokale situatie zo wegen en je moet mensen vervolgen. Dat doen wij nooit. Ik praat nooit op die manier met het om niet onderwerp of te werken. Het in informeel formeel want duizend openbaar ministerie totaal onafhankelijk in per gemeente maakt men in de driehoek ook een eigen afweging gaan we nu ingrijpen. Is het dan escalerend? Gaan we nu d escaleren. Gaan we laten mensen van hun bed ligt te doen we dat hier helemaal niet. Ook daar zult u altijd merken hoe moeilijk ik het soms ook vind ik heb heel veel plenaire mondelinge vragen hierover gehad van alle demonstraties die we afgelopen twee jaar hebben gehad, zeg ik altijd. Ik sta achter de driehoek. Want ik beoordeel het niet vanuit hier. Dus ik geef die opdracht inderdaad niet. Ik ga niet zeggen dat de lokaal moet gebeuren dat geven wel mee dat je de algemene handelingskader zoeken en reageren. Wees alert op contexten die erbij horen. Maar die vind ik niet in en ik paul ook niet die opgepakt wordt in die vervolgd wordt en dat er en ik kan mij voorstellen gaat nu voorspelling. Voorzitter, binnen een paar weken. Ik hoop het niet dat ik mijn mondelinge vraag sta en dat de hele kamer van vanuit verschillende inzichten zegt waarom is daar niet op gehele of waarom daar wel en daar ga ik zeggen dat is aan de driehoek is en dat zo zal ik die gesprekken ook allemaal lager.

[3:06:21] Mevrouw helder.

[3:06:23] Ja voorstellen die dat is ook op dit onderwerp die online openbare ordeverstoring. Misschien ben je niet duidelijk en een vraag verpakt nemen. Maar ik snap ik wel want ik heb dus gesignaleerd dat de rechtbank met een nederland heeft gezegd openbare plaatsen is fysiek niet online punt en dan moet je de wet aanpassen. Wil je dat nog van de burgemeester mogelijk maken want wil je iets vrijheid van meningsuiting behoudens ieders verantwoordelijkheid bij website allemaal formele wet formele wetten. De hpv is onvoldoende. Dus ik ben ervan overtuigd dat de gemeentewet aangepast zou moeten worden, zodat openbare plaats staat er ook online en kan worden gezien. Dus eigenlijk de vraag of die minister allemaal verkennend onderzoek of of de in het kader van de voorbereiding van een wetsartikel aan te passen. Wat het met artikel vierenzeventig gemeentewet ook gedaan. Denk echt dat dat nodig is, is de minister bereid om daar alvast iets meer mee te doen dan alleen gesprek met de burgemeester. Zij vragen hier letterlijk om

[3:07:21] de minister,

[3:07:22] Ervan uitgaande dat ik de vraag goed begrijp,

[3:07:25] kan ik durf te zeggen dat we dat het een verkenning zit. Kijk op het moment dat iets in de openbare ruimte gebeurt en er is bijvoorbeeld sprake van opruiing kan handelt. Het openbaar ministerie in de driehoek wordt gehandeld en nog even parallel over waar we het net over hadden waarbij zeg maar context en weging bij jihadisme hebben we ook eerder aangegeven. Ook vanuit het rijk. Ook vanuit mijn rol welke uitspraken een risico kunnen inhouden en daarna is het aan de lokale afwegingen in de context en de lading van het openbaar ministerie. Want ze daarop beoordelen was de openbare ruimte gebeurt, zien we dat er eigenlijk al heel veel perspectief is wordt kan ook voor burgemeester zijn ding van gebiedsverboden tot van alles en online is dat een stuk ingewikkelder, maar we kunnen dat in de verkenning ook goed uit elkaar trekken, zodat iedereen daarna dan vervolgens eigen regeling drank kan geven. Ik denk dat dat het handigste is.

[3:08:17] Oké. Alle vragen beantwoord van hun collega's.

[3:08:22] Dan gaan we over naar de toezeggingen met me eens.

[3:08:25] De minister zou nog even vertellen waar de supermarkten en het gesprek. Daarmee gaat terugkomen.

[3:08:32] Ja daar praten we over in het nationaal platform criminaliteitsbestrijding. Dat is één en ook veel fundamenteler ook nog in de visie, politie functie en hoe dat proces eruitziet. Maar ik weet het die sneller werkt dat dat een nogal een stevig fundamenteel proces is daar communiceren over volgens mij een halfjaar bericht over de precies weet dat dit nog maar de update waar we staan en hoe die gesprekken hoe we tot zo'n visie aan het komen zijn en wanneer de kamer daar natuurlijk ook weer wat van kan vinden. Dat staat dan in de halfjaarrapportages politie.

[3:09:26] Eigenlijk moeten we die wel wel een toezegging. Ik kijk even naar meneer sneller. Dit is dit is een toezegging aan de minister zegt in de volgende halfjaar halfjaar wilt u me ook zo

[3:09:38] benoemd hebben of zegt ik vertrouw erop. Kijk dan dan gaan we over tot de toezeggingen die wij genoteerd hebben,

[3:09:48] toezeggingen de minister van justitie en veiligheid zich toe voor het einde van het jaar een update naar de kamer te sturen over de aanpak om online haag jaagde openbare ordeverstoringen tegen te gaan.

[3:09:59] Kijk naar links naar rechts

[3:10:02] die mis gereageerd. Maar dan zal het goed zijn toezegging. Twee. De minister van justitie en veiligheid zich toe en de volgende halfjaar half jaar brief ondermijning nader in te gaan op onder andere de vraag hoe de effecten van de aanpak van georganiseerde criminaliteit hoor. De gemeente de handreiking kwetsbare branches eruit halen. Zweth. Het onderzoek naar drugs in het rioolwater. De taskforce gegevens delen en de financiële poot van de reeks. Kijk naar links naar rechts. Goed. De minister zegt toe in de voor de kijkers thuis. Dat heeft te maken met dat links voor mij de kamerleden. De minister de minister zegt toe in de komende brief over het stelsel bewaken en beveiligen in te gaan op de proces lijnen inzake de transitie van het stelsel bewaken en beveiligen enerzijds en de kroongetuige regeling anderzijds.

[3:10:50] En dan tot slot de minister

[3:10:52] van justitie en veiligheid zich toe de kamer in maart tweeduizend, vierentwintig te informeren over de evaluatie van

[3:10:59] het ernst. Ook

[3:11:04] mevrouw uitleg.

[3:11:07] De mijn esther knikte. Dat was voor mij de toezegging dat zij ingaat op het plan van aanpak aangaande explosies.

[3:11:15] Maar die heb ik niet heel concreet gehoord en ik zag alleen een knik.

[3:11:20] Nee ik heb niet helemaal voorzitter. Ik heb gezegd dat wat we nu vanuit de vakmensen hebben gehoord wat zij nodig hebben. Dat is in vlees op het moment dat zij zeggen wij hebben iets anders nodig. Landelijke taskforce of iets anders dan commissie daarover naar de kamer dat dat gebeurd is. En als ik daarvoor iets anders nodig hebt of ik loop op vast vanwege grondslag geldt voor werd dan dan de communiceer ik dat ook maar voor nu zijn geven de vakmensen bij ons aan dat zij daar druk mee bezig zijn en van ons niet iets extra's nodig hebben. Dus dan is dat. Het is.

[3:11:51] De formuleer ik mijn vraag.

[3:11:54] Nogmaals ik deze voorstellen zijn voorgelegd aan in ieder geval geef je een aantal van die griffier gemeenten inclusief arnhem. Mijn verzoek is, wil de minister daarnaar kijken. Het tweede is dan komt ze ook met een update aangaande explosies

[3:12:10] proactief zonder dat ze dus dus is er daartoe bereid zo niet. Er komt een tweeminutendebat. Dan kan ik daar mijn afwegingen in maken. Maar ik leg hem wel even voor.

[3:12:20] Voorzitter, dat staat het mevrouw vrij en maar het is als er op dit moment vanuit de inhoud wordt aangegeven, is per gemeente komend heel erg specifiek een ander verhaal zijn dan is de verantwoording en de update per gemeente. Het belangrijkste kan ik geen landelijk beeld van maken. Want als dat er was dan hadden we het op een ander niveau aangevlogen. Dus die vind ik in die zin lastig. Ik heb wel regelmatig of natuurlijk overleg met burgemeester regio burgemeesters, maar ook daar is het niet op die manier aan tafel geweest dat er een landelijk beeld zou zijn. Dus ik en als dat beeld niet eens kan ik me niet proactief communiceren. Dus dat vind ik lastig om toe te zeggen want dan moet ik iets gaan verzinnen wat er op dit moment niet eens dus andersom had ik de toezegging gedaan om actief te blijven bevragen. En aan de kant van de burgemeester te vragen. Heb je nog iets extra's nodig en zodra dan. Dat is mijn vind. Dat is ook natuurlijk mijn werk komt dan terug te komen naar de kamer.

[3:13:17] Mevrouw helder.

[3:13:18] Ja want dat was een toezegging die die ik genoteerd had en dat kan misschien een oplossing bieden. Ik had het de mensen horen zeggen dat breder opsporingsteams explosies en het halfjaarbericht politie dat er een passage over zou komen. Misschien helpt dat. En even bij het halfjaarbericht ondermijning eerste puntje daarin was volgens mij over jeugdcriminaliteit. U noemde alleen criminelen,

[3:13:39] De tijd. Maar ja. En daar zouden we kijken.

[3:13:42] In van moet niet zomaar door de want anders kan ik het ook niet volgen. Want mevrouw helder stelt mij een vraag en u wilt daar meteen op reageren. Dan mag als u mij daarmee kan helpen.

[3:13:54] Ik denk het wel in ieder geval had ik inderdaad ook de toezegging gedaan om over die brede opsporings teams die er nu zijn naar aanleiding van de explosies daar iets meer over te vertellen hoe dat eruitziet. Dus dat is een toezegging die we nog toevoegen en die kan denk ik in de halfjaarrapportages politie en het andere punt over criminaliteit. Want we hadden gezegd dat had ik inderdaad die de concrete jeugdcriminaliteit punt dat we in het dossier onderzoek wat periodiek plaatsvindt dat wij er even in zouden duiken om te kijken of daar zeg maar de instap vormen van criminaliteit beschreven staan of niet. En daar kom ik concreet op terug. Ook volgens mij, mevrouw helder en ik zijn het eens als de griffie het ook kon volgen dan voorzitter,

[3:14:36] Dat gaat dat gaan we nu bekijken, want we zullen het moeten noteren.

[3:14:42] Maar de griffie bent druk mee en dan doen we het daarna leggen we schriftelijk vast en dan kan kunnen de kamerleden daarnaar kijken. Mevrouw.

[3:14:52] Dit is niet een antwoord op mijn vraag. Nogmaals, ik heb dit op de voorstellen die ik indien notitie heb genoteerd opgehaald.

[3:15:01] De minister zegt voorzitter daar ga ik nu even niet actief iets mee doen en er is geen tweeminutendebat aangevraagd. Dan wil ik dat als mijn collega's hiernaast dat mevrouw helder dat niet wil doen dan ga ik een aanvragen zodat ikzelf met voorstellen wil komen of ik ga nadenken of ik een initiatiefnota gaan maken. Maar dat dat doe ik dan na de na de verkiezingen uiteraard. Maar dan weet u dat.

[3:15:23] Kijk ik heb ik heb ook even nagedacht. U overhandigt. U heeft daar aan gewerkt en dat heeft u vastgelegd in een stuk alleen wij zoeken ook even dit stuk heeft opzich geen formele status en ik ben niet van van alles procedureel maken. Maar waar moet de minister precies op op reageren. Zeg maar.

[3:15:48] Want ik dacht dat mevrouw moet er nog een vraag was naar haar idee of een taskforce. Ik weet niet wat in het voorstel staat en ik heb me niet kunnen lezen en uiteraard, zoals we altijd als je iets over handig vragen van kamerleden zullen wij erop reageren. Dus dat die reactie komt al die komt niet voor de verkiezingen overigens dus dat gaat nooit lukken maar die komt wel ze concrete taskforce vind ik is nu niet nodig. En wat ik overhandigd heb gekregen, zoals altijd dat lezen netjes en er komt natuurlijk een reactie op. Dat is ergens komende maanden niet.

[3:16:16] De verkiezingen bij uitstek. Wat nogmaals natuurlijk de route opzich wel dat zo is verwoord moet zijn eigenlijk in de initiatiefnota dan is het logisch dat dat dit is vriendelijk dat u dat doet, kunnen we want dan kunnen we ook weer noteren heeft de enige oké dus eerste kwartaal tweeduizend, vierentwintig zal de minister van justitie en veiligheid en noem het maar even een reactie formuleren op het plan van aanpak dat overhandigd

[3:16:40] door mevrouw.

[3:16:42] Misschien moeten we dit even in het strategische beraad een keertje bespreken. Want ik heb vaker strijd plannen langs zien komen van collega's zonder enige status en daar werd wel gewoon netjes op gereageerd en weet je. Het gaat om het gaat er mij om dat de minister gewoon zegt ik kijk ernaar. Ik kom bij op een aantal van die punten terug in het halfjaarlijkse. Dan is het klaar. Dan hoef ik daar niet zo moeilijk over te doen.

[3:17:06] Maar.

[3:17:08] Het is duidelijk en ik neem even terug mij ook naar het presidium dat ik me wel even afvragen als iets niet de status van de initiatiefnota heeft. We moeten ervoor waken dat de eerste termijn is bedoeld om die punten te maken of inderdaad moties waar u nogal bedreven in bent, zeg ik met met een knipoog. Dus we moeten even. Ik neem deze ook even mee terug. U krijgt een reactie hierop

[3:17:31] dan

[3:17:32] zijn we gekomen aan het einde van de.

[3:17:35] De staan ze toch nog even bezig zijn met het helemaal af te hechten dat handelingskader waar we het even over gehad hebben, zou de kamer dat ook kunnen krijgen, zodat we dat ook kunnen zien wat daar.

[3:17:43] Gedeeld wordt.

[3:17:44] De gemeente stelt het openbaar.

[3:17:49] Wij weten check even of of het volgens mij is het altijd openbaar en zo. Ja ja. En anders kom ik nog op de lijn. Maar ik zeg nu jaar en als het blijkt dat het niet openbaar gemaakt kon worden vanwege bepaalde redenen voor de gemeente beter zijn. Dan kom ik.

[3:18:03] De zeer ik mijn toezegging het handelings aardig kan verschaft worden, tenzij daar andere redenen zijn om niet oké dan doen we het dan doet tenminste goed. Ik ga de minister van justitie en veiligheid bedanken voor haar aanwezigheid vandaag in de kamer uiteraard haag ondersteuning. Onze eigen ondersteuning van de tweede kamer. Dank de collega's voor hun aanwezigheid en inbreng en alle anderen die dit gevolgd hebben, dan sluit ik deze vergadering en wens ik iedereen. Fijne dag.