Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Afscheid van het lid Van Wijngaarden (VVD)

[0:00:00] Heropende vergadering aan de orde is het afscheid van collega jeroen van wijngaarden

[0:00:12] hartelijk welkom. Ook aan de partner van jeroen van wijngaarden karst en zoontje welkom hier fijn dat jullie er vandaag zijn

[0:00:24] zoals te doen. Gebruikelijk lees ik eerste afscheidsbrief voor van van jeroen. Geachte voorzitter, beste vera collegas, net als iedere zichzelf respecterende vvder kom ik af en toe met de auto naar de tweede kamer

[0:00:37] bij diverse ingangen van het kamergebouw. Ook bij de parkeergarage staan twee korte worden ingang kamer bewoners. Ik heb de term kamerbewoning altijd een mystieke term gevonden met twee betekenissen.

[0:00:50] De eerste is de letterlijke betekenis die verwijst voor mij terug naar onze eigenlijke en enige echte huisvesting aan het binnenhof een gebouw als een kasteel met een harry potter achtigen charme

[0:01:02] een gebouw dat zelfs gemist wordt door kamerleden die nooit hebben gezeten

[0:01:06] dat gebouw aan het binnenhof liet kamerleden goed voelen dat ze onderdeel waren van iets dat veel groter is dan zijzelf.

[0:01:13] Dit gebouw was niet alleen passant. Je voelde je ook zo. En terecht mijn mening over de brutale estische bunker. Waar we nu inzitten, zal ik jullie verder besparen

[0:01:24] tijdens een speurtocht uitgezet in het oude kamergebouw met mijn oudste zoon kwamen via de bibliotheek met een geheime deur code in de krochten van het binnenhof pieter heerma tegen

[0:01:36] die zei tegen ons. Zo liep ik hier vroeger ook met mijn vader

[0:01:40] zijn. Dit soort momenten van collegiale warmte tussen kamer bewoners die we moeten koesteren. Het is een wijze van met elkaar als kamer bonussen omgaan. Die past bij onze voorbeeldfunctie.

[0:01:51] Het is ook diezelfde collegiale warmte die ik heb ervaren. Nadat ik een week geleden.

[0:01:57] Ik heb.

[0:02:00] Even overnieuw.

[0:02:02] Het is ook diezelfde collegiale warmte die ik heb ervaren. Nadat ik een week geleden twee familierechercheurs van de amsterdamse politie aan de deur kreeg

[0:02:11] met een naar bericht uit zuid frankrijk.

[0:02:14] Ik wil iedereen daarvoor bedanken

[0:02:16] blijft altijd de mens achter de politicus zien in een ander en in jezelf.

[0:02:22] De tweede betekenis van het mystieke begrip kamer bewoner is voor mij de staatsrechtelijke allemaal zijn we bewoners van het huis van democratie en alle nederlanders met het passief kiesrecht zijn potentieel toekomstige bewoners van dit huis ook kamer bewoner ben je per definitie tijdelijk.

[0:02:39] Wel is de vraag die ik me stel hoeveel mensen zich geroepen voelen tot het mooiste strand

[0:02:44] in de periode tussen tweeduizend veertien, toen een kamerbewoning werd vandaag heb ik het ambt van kamerlid van afstand van bewindspersoon zwaarder rouwen en in die zin onaantrekkelijker zien worden

[0:02:57] beschimping bedreiging is er bijna bij gaan horen.

[0:03:00] Maar wat niet normaal is, mogen we nooit normaal gaan vinden want ze werpen een drempel op voor mensen om zich in te zetten voor nederland vanuit hun eigen overtuigingen.

[0:03:10] Het is goed dat er meer aandacht is voor de veiligheid van kamerleden en de strafvervolging voor hen die de wet overtreden naast al het kamer personeel daarom een bijzonder woord van dank uitspreken naar alle mensen van het om de nctv. De politie en de beveiliging hier in de tweede kamer.

[0:03:33] Jullie houden ons alleen niet niet alleen veilig, maar ook de democratie zelf lang bewoog. De slinger in de richting dat alles toch gewoon gezegd moest kunnen worden naar wens en denk dat de slinger nu weer de andere kant op gaat bewegen. De tweede kamer is geen you tube studio

[0:03:50] voorzitter, ik verlaat de kamer niet met zwaar gemoed. Het was niet alleen een heer, maar vooral een plezier om namens mijn club de wd vanuit onze overtuigingen een bijdrage te leveren aan onze volksvertegenwoordiging,

[0:04:02] een lange bloemlezing van wat ik gedaan heb en in mijn ogen bereikt hebt, bespaar ik jullie

[0:04:07] daarvoor hebben we gelukkig parlement tot kom

[0:04:11] en daar moeten andere over oordelen. Één ding wil ik wel uitlichten en dat zijn de gesprekken met de nabestaanden van slachtoffers van ernstige geweld zijn zedenmisdrijven.

[0:04:21] Hun leed en pijn zal ik nooit vergeten debat over de moord op anne faber was een debat waarin dit voor mij allemaal samen kwam.

[0:04:30] Ik ben de collegas uit onze fractie en in het bijzonder fractievoorzitter sophie hermans grote dank verschuldigd. Ook collegas buiten de fractie ga ik missen. Het vuur van sandra beckerman. De ironie van martin bosma. Het machinist marge modernisme of zeg je mag machismo, machismo. U ziet ik gebruikte het woord niet al te vaak van jesse klaver.

[0:04:58] Ik denk dat ik daar moeite had met zin

[0:05:01] oeps.

[0:05:02] Het ongeduld van attje kuiken en de doorzetting kracht van pieter omtzigt en te veel andere om op te noemen. We zijn toch een mooi stel bij elkaar.

[0:05:11] Ik word nu van kamer bewoner weer toeschouwer. Het gaat jullie goed en iedereen die herverkiesbaar is, wens ik een mooie en waardige campagne op de inhoud.

[0:05:21] Jeroen.

[0:05:31] Ja,

[0:05:33] beste jeroen op de dag voor het verkiezingsproces nemen wij na negen jaar afscheid van jou. Als kamerlid

[0:05:39] per één november ga je aan de slag als directeur bij de branchevereniging voor vermogensbeheerders

[0:05:46] in tweeduizend veertien kwam je in de kamer en je maidenspeech ging over het initiatiefwetsvoorstel acquisitie fraude. Je moest doen toegeven aan de voorzitter dat het niet de eerste keer was dat je in de plenaire zaal stond.

[0:05:58] Want als student van de rechter faculteit van de universiteit van amsterdam met een fictieve fractie mee aan een plenair debat. Dat werd gejureerd door niemand minder dan oud kamervoorzitter weisglas.

[0:06:10] Wat je toen ook aangaf in je speech was dat ieder mens ieder kamerlid mensen om zich heen nodig heeft

[0:06:16] en dat heb jij

[0:06:18] ze speelt de vvd voor jou een belangrijke rol. Want als geboren en getogen amsterdammer fractievoorzitter voor de wd in stadsdeel amsterdam, zuid

[0:06:27] en later werd je voor de wd lid van de tweede kamer.

[0:06:31] En met dank aan je ouders die alle kansen hebben gegeven in het leven had je hier de afgelopen negen jaar niet gestaan

[0:06:40] en jouw beide ouders waren in tweeduizend veertien aanwezig bij je beëdiging.

[0:06:44] Dat was een heel bijzonder moment en een mooie herinnering en ik weet zeker dat ze enorm trots op je zijn,

[0:06:53] maar ook de onvoorwaardelijke steun van je partner om de politiek te omarmen of juist soms even te vergeten. Zo gaf je aan je maidenspeech.

[0:07:02] Je mag je gelukkig prijzen met zoveel fijne mensen om je heen die de afgelopen jaren hebben geloofd hebben gesteund om het kamerlidmaatschap in te vullen op een manier die bij je past

[0:07:12] toegewijd ambitieus en constructief.

[0:07:16] En dat is ook terug te zien aan het werk dat je allemaal verzet heb de afgelopen jaren. Toch ga ik wat voorlezen in plaats van verwijzen naar parlement tot komt. Want je was mede-indiener van maar liefst vijf aangenomen initiatiefwet, waaronder is samen met mij en dat kan ik niet ongenoemd laten

[0:07:32] over de directe koppeling van erkenning en gezamenlijk, gezag voor ongehuwde en niet geregistreerde partners.

[0:07:38] Ook gaat de discriminatie van de regenboog gemeenschap aan het hart. Ze gaf je in tweeduizend, eenentwintig aan in een interview met wink. Wat we tot nu toe hebben bereikt, is niet onkwetsbaar, want het gevecht tegen discriminatie is nog niet voorbij.

[0:07:53] Je begon je politieke carrière als woordvoerder van de portefeuille, justitie en veiligheid, stevige portefeuille.

[0:08:00] Het waren niet altijd gemakkelijke onderwerpen waar je mee te maken kreeg als kamerlid.

[0:08:05] Ze zei ook in je brief. Ze was er in tweeduizend negentien het debat over de moord van anne faber

[0:08:10] een zwaar emotioneel debat over een pijnlijke en vreselijke gebeurtenis en de familie van anne faber was ook aanwezig bij het debat en kreeg een speciale plek in de plenaire zaal en debat dat in je geheugen gegrift staat. Ze gaf jezelf aan.

[0:08:25] Dat geldt ook voor de debatten over de spoedwet en over de avondklok tijdens corona

[0:08:30] de val van kabul en onlangs de parlementaire enquete over aardgaswinning in groningen zijn altijd debatten die altijd zullen blijven door de enorme impact die het heeft gehad op mensen.

[0:08:42] Je vindt het belangrijk de problemen te benoemen die je ziet dat is ook de rode draad in het werk als kamerlid zou heb je het voor elkaar gekregen dat de straf op doodslag met tien jaar is verhoogd,

[0:08:53] maar ook dat er een verbod is ingevoerd op het pedo handboek

[0:08:57] en ook was je lid van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag.

[0:09:02] Samen met je collegas van de commissie heb je grondig onderzoek gedaan naar de fraude aanpak bij de kinderopvangtoeslag. En waarom het zolang heeft kunnen doorgaan.

[0:09:11] Dat was een zware opgave.

[0:09:13] Het eindrapport ongekend onrecht heeft nog steeds veel impact op de samenleving en heeft veel schrijnend onrecht blootgelegd.

[0:09:21] Beste jeroen. Ik ga afronden.

[0:09:23] De afgelopen jaar. Heb jij met hart en ziel als kamerlid ingezet voor nederland. En nu ga je de kamer verlaten. Dat is jammer want met jou gaat ook veel kennis en ervaring verloren

[0:09:35] voor jezelf is het een weloverwogen keuze die je maakt je gaat je richten op een nieuw avontuur buiten de politiek waar je hopelijk meer tijd krijgt voor je gezin familie en vrienden.

[0:09:47] Ik wil jou en je familie heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd met het plotselinge verlies van je vader, fred van wijngaarden.

[0:09:56] Ik wens je moeder een spoedig herstel toe en veel beterschap

[0:10:01] dan rest mij nog een laatste opmerking.

[0:10:04] Want je hebt inmiddels ruim tien jaar in een openbare bestuursfunctie gezeten.

[0:10:09] We zijn niet de enige die op gepaste wijze wil bedanken. Het heeft namelijk zijne majesteit de koning behaagd om je te benoemen tot ridder in oranje van oranje nassau. Mag ik je verzoeken naar voren te komen.

[0:10:25] Ja.

[0:11:06] Freek schorst de vergadering voor een enkel moment, zodat de felicitaties in het restaurant

[0:11:12] gedeeld kunnen worden. Waarschijnlijk van enkel moment.

[0:11:15] Ja.