Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Afscheid van het lid Jansen (FVD)

[0:00:00] Aan de orde is het afscheid van de heer Freek Jansen.

[0:00:04] Vanochtend ontving ik zijn afscheidsbrief.

[0:00:06] Hij spreekt zelf van een apologie à la Willem van Oranje.

[0:00:10] En in zijn brief vertelt hij dat hij zijn zetel tijdelijk ter beschikking stelt aan zijn fractiegenoot,

[0:00:18] de heer Pepijn van Houwelingen, in verband met de parlementaire enquête Corona-beleid.

[0:00:24] En de heer Jansen schrijft, ik citeer,

[0:00:28] Als enige partij bestrijden wij het valse bewustzijn dat sinds het midden van de vorige eeuw zorgvuldig is geconstrueerd

[0:00:36] en dat de Europese ziel geketend houdt, een vals bewustzijn dat ons zelfhaat, schuldgevoel en taboes doet reproduceren,

[0:00:44] waardoor de politieke maatregelen die evident noodzakelijk zijn om ons volk en onze beschaving te beschermen, niet worden genomen.

[0:00:52] De rest van zijn brief kunt u zelf teruglezen.

[0:00:54] De heer Jansen heeft dus al afscheid genomen en daarom heeft de Kamer thans 149 leden.

[0:01:01] En de heer Jansen eindigt met de kreet, mogen Nederland als Ida-veld behouden blijven.

[0:01:07] Dat is Noorse mythologie, hebben wij bij elkaar gegoogeld.

[0:01:11] We stellen voor weer terug te keren naar het midgaard, de woonplaats van de mensen.

[0:01:16] Het is de gewoonte dat een Kamerlid dat voortijdig afscheid neemt een kleine sneer krijgt van de voorzitter, bij deze dan ook.

[0:01:24] Maar wat we eigenlijk nog nooit hebben meegemaakt, is dat een Kamerlid dat nog maar enkele weken is beedigd, ons alweer heeft verlaten.

[0:01:32] En dat is toch wel een op zijn minst ongewone figuur, waar we eigenlijk niet zo heel blij mee moeten zijn.

[0:01:38] Maar het is uw keuze, meneer Jansen, en we begrijpen dat u van plan bent om terug te keren.

[0:01:43] Dus laten we zeggen dat we daar naar uitzien.

[0:01:46] In afwachting van de stemming schors ik enkele minuten, zodat u desgewenst afscheid kan nemen van de heer Jansen in het ledenrestaurant.