Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024

[0:00:00] van bespreking is de Raad Buitenlandse Zaken die op 22 januari 2024 zal worden gehouden.

[0:00:08] Ik zie op dit moment eens even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 woordvoerders, er komt nog een

[0:00:13] achtste bij.

[0:00:14] Verder is het ook nog zo dat sommigen tussentijds even weg moeten omdat ze een andere verplichting

[0:00:21] in het gebouw hebben, maar u ziet dat vanzelf als dat gebeurt.

[0:00:26] En ja, ik denk dat we dan gewoon nu van start kunnen en ik stel voor een spreektijd van

[0:00:32] vijf minuten, één interruptie per fractie in deze ronde en ik geef het woord aan de

[0:00:37] heer Tuinman van BWW.

[0:00:43] Voorzitter, er gebeurt momenteel heel veel in deze wereld, te veel om een vier minuten

[0:00:48] spreektijd die we hebben gekregen te adresseren.

[0:00:51] Mag ik toch een poging doen?

[0:00:53] Allereerst Israël en Gaza.

[0:00:55] Nog 136 gegijzelden resteren in de handen van Hamas.

[0:00:59] Ik heb met verschillende Israëli's families gesproken en hun verhalen gehoord en hun persoonlijke

[0:01:04] verhalen geven mij de kracht om voor hun op te komen, voor de Israëli's gegijzelden

[0:01:09] die nu nog in handen zijn van Hamas.

[0:01:11] Gijzelaars die geen toegang hebben tot medicijnen en een dokter.

[0:01:14] Gegijzelden die geen teken van leven kunnen geven.

[0:01:17] Gegijzelden die per direct in vrijheid moeten worden gesteld, waaronder Kifar Bibas, die

[0:01:23] vandaag één jaar...

[0:01:25] oud is geworden.

[0:01:26] Wat kan Nederland, voorzitter, nog meer doen om deze slachtoffers vrij te krijgen?

[0:01:32] Mijn gedachten gaan ook uit naar de complexe humanitaire situatie in de Gaza, in de richting

[0:01:38] van 1,9 miljoen burgers die ontheemd zijn geraakt.

[0:01:42] Meer dan een miljoen Gazanen hebben urgente humanitaire hulp nodig, volgens de VN-noodhulpcoördinator

[0:01:49] Martin Griffith.

[0:01:50] Er is een en-en aanpak nodig.

[0:01:54] En Hamas uitschakelen.

[0:01:55] En noodzakelijke hulp naar allen die dat nodig hebben.

[0:01:59] Maar vooralsnog zijn wij tevreden met de inzet van het Nederlandse kabinet en volgen de ontwikkelingen

[0:02:04] nou.

[0:02:05] Dan als tweede onderwerp, Oekraïne.

[0:02:08] Zelensky gaat nu die derde wind erin van de oorlog.

[0:02:12] En wij mogen tijdens de ontwikkeling in het Midden-Oosten, wij mogen Oekraïne niet vergeten.

[0:02:19] Rusland is en blijft een essentiële bedreiging voor Europa en het verlengde van Nederland.

[0:02:25] Het Verenigd Koninkrijk heeft daartoe goede stappen ondernomen met een overeenkomst betreffende

[0:02:30] veiligheidssamenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne.

[0:02:33] Ook landen als Estland en Bulgarije gevolgen hierin.

[0:02:36] Voorzitter, vraag aan de minister, hoe kijkt u naar deze overeenkomsten en zitten hier

[0:02:41] elementen in waarmee Nederland op termijn ook een bilaterale veiligheidssamenwerking

[0:02:46] kan en wil opzetten.

[0:02:48] Aangaande de militaire en materiële steun hecht de BBB grote waarde aan een effectieve

[0:02:54] bijdrage door Nederland.

[0:02:55] Voor ons vormt de basis een robuuste defensie-industrieel complex dat Oekraïne voor de lange termijn

[0:03:02] van de noodzakelijke munitie en militaire machines kan voorzien.

[0:03:06] Voor daarvlak bij toekomstige steun naar Oekraïne is het dan ook voor ons groot belang dat Frankrijk,

[0:03:11] Italië en Spanje een grotere bijdrage doen.

[0:03:14] Voorzitter, wil de minister deze landen hierop aanspreken.

[0:03:18] Voorzitter, tot slot, Ansar Allah, of beter bekend als Houthi.

[0:03:24] De BBB, mijn fractie, maakt zich ernstig zorgen over de situatie in Jemen en de Rode

[0:03:29] Zee.

[0:03:29] En vraagt zich af wat Nederland en de EU kunnen doen om onze zeehandel door het Suezkanaal

[0:03:35] blijvend te kunnen beschermen.

[0:03:37] Het signaal van de Defensie-minister Ollongren om op redelijke termijn met een vergat bij

[0:03:41] te dragen op een nog op de rechten maritiem EU-initiatief steunt de fractie van de BBB.

[0:03:47] Maar dat lost niet alles gelijk op.

[0:03:50] In 2023 gaf de EU zo'n 145 miljoen euro's aan de EU-initiatief.

[0:03:54] Uit aan humanitaire hulp in Jemen.

[0:03:56] Twee derde van de Jemenitische bevolking, meer dan 22 miljoen mensen, woont in een Houthi-gecontroleerd

[0:04:01] gebied.

[0:04:02] Vraag aan de minister, voorzitter, hoeveel euro financieert Nederland naar schatting

[0:04:08] de Houthi's, direct en indirect voor humanitaire hulp, en kan toegang tot deze geldstroom

[0:04:13] voor Houthi-rebellen aan banden worden gelegd?

[0:04:15] We zien in internationaal verband de druk nu ook toenemen op Houthi's.

[0:04:21] Afgelopen week schreef ik voor Elsevier-Weekblad een opiniestuk hieraf.

[0:04:24] De strekking van het stuk zet de Houthi's op de Europese terreurlijst.

[0:04:29] Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Blinken, heeft de Houthi's

[0:04:33] vandaag op de SDTG gezet.

[0:04:37] En vraag aan de minister, voorzitter, bent u bereid toe te zeggen op de Raad van Buitenlandse

[0:04:42] Zaken om de Houthi's, of de terroristische Houthi's-rebellen, op een Europese terreurlijst

[0:04:48] te zetten?

[0:04:50] Voorzitter, dank u wel.

[0:04:52] Dank, meneer Tuinman.

[0:04:54] En dan is nu het woord aan mevrouw Piri van GroenLinks, Partij van de Arbeid.

[0:04:58] Dank u wel, voorzitter.

[0:05:00] Allereerst om te beginnen Israël-Palestina, dan specifiek de situatie in Gaza.

[0:05:05] Het door Nederland gekozen pad om publiekelijk achter de Israëlse bombardementen op Gaza

[0:05:11] te blijven staan, wapenonderdelen te blijven sturen, tegen het staak dat vurenmoties te

[0:05:16] blijven stemmen en geen enkele consequentie te verbinden aan het feit dat Israël de burgerbevolking

[0:05:21] in Gaza onvoldoende beschermt.

[0:05:24] En de humanitaire hulp blijft frustreren.

[0:05:26] Dat pad heeft niet gewerkt.

[0:05:28] De minister kan toch ook geen andere conclusie trekken.

[0:05:31] De humanitaire situatie in het gebied is desastreus.

[0:05:35] Het is een schandvlek voor de internationale gemeenschap dat we geen einde weten te brengen

[0:05:39] aan deze verschrikkelijke oorlog.

[0:05:41] Volgens UNICEF zijn in drie maanden tijd meer dan 9000 kinderen gedood bij bombardementen.

[0:05:48] Mensen sterven inmiddels ook aan honger.

[0:05:50] Terwijl een paar kilometer verderop vrachtwagens vol vuur zijn.

[0:05:54] Ze sterven aan uitgebroken ziektes, aan onderkoeling, aan gebrek aan medische hulp.

[0:06:01] En de Israëlische vernietiging van basisvoorzieningen in Gaza is ongekend.

[0:06:07] 90% van alle ziekenhuizen zijn buiten werking.

[0:06:11] 70% van de scholen zijn vernietigd.

[0:06:14] 70% van alle woningen zijn verwoest of ernstig beschadigd.

[0:06:19] Het is de hoogste tijd voor een andere strategie van de Nederlandse regering.

[0:06:24] Is de minister bereid om eindelijk publiekelijk achter een onmiddellijk staak dat vuren te gaan

[0:06:28] staan zoals de VN-secretaris-generaal al weken bepleit?

[0:06:33] Voorzitter, het lot van de Israëlische gijzelaars, die nu al meer dan 100 dagen onder gruwelijke

[0:06:38] omstandigheden in Gaza worden vastgehouden, gaat mijn fractie ook zeer aan het hart.

[0:06:43] Is er al meer bekend over de levering van medicatie en over vorderingen in de onderhandelingen

[0:06:47] over hun vrijlating?

[0:06:49] Dan over de westelijke Jordaan-oever.

[0:06:52] Enorme escalatie ligt op de Loer.

[0:06:54] Nederland zegt altijd voor een twee-staten-oplossing te zijn, maar doet er veel te weinig aan om

[0:07:00] dit actief te bevorderen.

[0:07:02] Israël gaat ook nu maar door met het bouwen van illegale nederzettingen, zonder consequenties.

[0:07:09] Het is geen geheim dat de huidige Israëlische regering pertinent tegenstander is van een

[0:07:15] onafhankelijke Palestijnse staat.

[0:07:17] En als de kost-debaten-analyse blijft zoals het nu is, namelijk geen enkele internationale

[0:07:23] consequentie aan de bezetting, aan de dagelijkse mensenrechten-schendingen van Palestijnen

[0:07:28] en de inmiddels 750.000 Israëlische kolonisten, dan gaat die Palestijnse staat er ook niet

[0:07:35] komen.

[0:07:36] Dus welke stappen is de minister bereid om te nemen?

[0:07:38] Ik wacht nog steeds op een toegezegde brief bij ons vorige overleg over mogelijke sancties

[0:07:43] die kunnen worden ingezet tegenover de Israëlische regering bij verdere schendingen van het internationaal

[0:07:48] recht.

[0:07:49] Dan over het internationaal gerechtshof.

[0:07:53] Oorverdovend stil over de zaak die loopt bij de ICJ.

[0:07:58] Gaat Nederland zich nou aansluiten?

[0:08:00] En kan de minister bevestigen dat als het gerechtshof besluit om met tijdelijke maatregelen

[0:08:06] te komen, Nederland dit zal steunen, als nodig zijn beleid zal aanpassen en natuurlijk ook

[0:08:14] naleving door de direct betrokken partijen actief zal bevorderen.

[0:08:18] Dan over de regionale ontwikkelingen.

[0:08:22] Want de kans op escalatie in de hele regio is levensgroot.

[0:08:26] Zolang er geen staakt het vuren tussen Israël en Hamas is, zien we alleen maar escalatie.

[0:08:31] En over de Nederlandse betrokkenheid bij militaire acties tegenover de Houthis heb ik nog de volgende

[0:08:36] vragen.

[0:08:37] Waarom heeft Nederland ervoor gekozen om zich als enige EU-land aan te sluiten bij een

[0:08:42] kleine coalitie landen rondom de VS en het VK?

[0:08:46] En welke invloed hebben wij op de militaire acties?

[0:08:50] En mijn fractie had graag gezien dat de Kamer...

[0:08:52] vertrouwelijk was geïnformeerd voorafgaand aan de aanval.

[0:08:55] Kan de minister uitleggen waarom zij hier niet voor heeft gekozen?

[0:08:59] Dan voorzitter de situatie in Oekraïne.

[0:09:02] Ik zie het voorzitter.

[0:09:05] Zeer zorgelijk, dat zal de minister ook beamen en het lijkt toch onvoldoende besef te zijn

[0:09:11] bij nog steeds veel te veel Europese leiders dat het nu op Europa aan zal moeten komen.

[0:09:17] Deelt de minister de groeiende frustratie dat er veel grote Europese landen zijn die amper

[0:09:22] militaire steun geven aan Oekraïne en dan doel ik niet op Duitsland en dan de onderhandelingen

[0:09:27] in Brussel bij de vergadering over 50 miljard steun voor de komende vier jaar voor Oekraïne

[0:09:33] gaat de minister ervan uit dat de 27 landen eruit komen ondanks de rabiate stelling namens

[0:09:39] van Orbán en Fico en dan tot slot voorzitter Armenië als Isbadjaan de oorlogstaal van Aliyev

[0:09:45] moet krachtig worden veroordeeld en moet duidelijk zijn dat de EU bereid is om maatregelen te

[0:09:50] nemen.

[0:09:52] We moeten overgaan tot agressie.

[0:09:53] Graag een reactie.

[0:09:54] Dank u wel.

[0:09:55] Dank u wel mevrouw Peri.

[0:09:57] Dan is nu het woord aan de heer Dassen van Rold.

[0:10:00] Dank voorzitter.

[0:10:01] Voorzitter, vrede is allang geen vanzelfsprekendheid meer.

[0:10:04] Dat bleek natuurlijk al met de Russische invasie van Oekraïne, maar eigenlijk al ruim daarvoor

[0:10:09] en alle gebeurtenissen van nu, van Oekraïne tot de Zuid-Chinese zee en van Gaza en Jemen

[0:10:14] tot aan de race om het Witte Huis lijken op te bouwen naar een perfecte storm waarop we

[0:10:19] voorbereid moeten zijn.

[0:10:20] En ik wil daarom ook een persoonlijke opdoep aan de rest van de Kamer doen, want voorzitter,

[0:10:25] het gaat over onze collectieve verdediging en zeker de Europese samenwerking op de Defensie.

[0:10:30] En Defensie zelf heeft jarenlang op een veel te laag pitje gestaan.

[0:10:34] En we verschillen natuurlijk op tal van onderwerpen op mening en dat is goed, maar laat in ieder

[0:10:39] geval de veiligheid van ons land en van het continent iets zijn waarop we de handen op

[0:10:44] één slaan en blijven slaan om te zorgen dat we voor alle inwoners van Nederland en

[0:10:50] in Europa de veiligheid kunnen garanderen.

[0:10:52] En voorzitter, dan wil ik beginnen met Oekraïne.

[0:10:55] NAVO-admiraal Rob Bauer vatte de koe bij de horens door de alarmklok te luiden.

[0:11:00] De gehele samenleving moet zich voorbereiden op een onverwacht en ernstig scenario.

[0:11:06] En we zijn ook blij dat de Kamer vandaag op initiatief van Volt aan de slag is gegaan

[0:11:11] om zo snel mogelijk ons te laten informeren op militairen en andere experts hoe de samenleving

[0:11:16] zich hier op een goede manier op kan voorbereiden.

[0:11:20] Ik heb een paar vragen aan de minister-voorzitter, want in Duitsland heeft het ministerie van

[0:11:24] Defensie een worst case scenario gemaakt en ik vroeg me af, wordt dat in Nederland ook

[0:11:28] uitgewerkt?

[0:11:29] Is de minister bij Duitsland aangesloten en is zij ook van plan om hier in Europees verband

[0:11:35] gezamenlijk in op te trekken of wordt hier al aan gewerkt?

[0:11:38] En wat kunnen we ook leren van andere landen?

[0:11:40] Hoe zijn andere landen op dit moment bezig in gesprek met de samenleving en hoe spreken

[0:11:45] andere mensen of andere landen over de oorlog in relatie tot de samenleving?

[0:11:55] Dan over Poetin voorzitter, het slechtste wat we kunnen doen is afwachten en zwakte

[0:11:59] tonen.

[0:11:59] Maar hoe kunnen we hem duidelijk maken dat, of de WS ons zal helpen of niet, mocht Trump

[0:12:04] in het Witte Huis komen, dat een aanval op een van ons ontoelaanbaar is?

[0:12:09] En hoe zorgen we er ook voor dat we dat blijven herhalen?

[0:12:12] En daarbij ben ik ook benieuwd hoe de minister kijkt naar het plan van Volt om in Europees

[0:12:16] verband op te roepen tot gezamenlijke financiering van onze defensiecapaciteiten.

[0:12:20] Eurocommissaris Britton riep hier eerder ook tot op om te zorgen dat er investeringen

[0:12:24] kunnen worden gedaan.

[0:12:25] Want met geld alleen zijn we er niet, maar het is ook een krachtig signaal naar de rest

[0:12:31] van de wereld.

[0:12:32] En die optie moet op tafel in de EU.

[0:12:34] Whatever it takes.

[0:12:35] En ik overweeg hierop een motie.

[0:12:38] Dan de vreselijke situatie in Gaza, voorzitter.

[0:12:43] Als je wilt zien waar de inwoners van Gaza dagelijks heen moeten, dan raad ik aan om

[0:12:47] de fotograaf Motaz Azeyaz.

[0:12:50] Zijn beelden geven een inkijkje in de levende hel die zich daar dagelijks voorttrekt, met

[0:12:55] een ongekend aantal doden.

[0:12:58] Foto's van een buurt die ooit was, van een moeder dolend door de ruïnes van het leven

[0:13:04] dat ze ooit had, van een jongetje, niet ouder dan zes jaar, dat we nooit zullen ontmoeten,

[0:13:10] omdat hij er niet meer is, gedood, samen met heel veel andere kinderen.

[0:13:15] En ik vraag me ook af hoeveel van deze beelden onze minister nog moet zien.

[0:13:20] Voordat zij zegt, dit moet stoppen.

[0:13:26] En ik zou hier graag dan ook een reactie van de minister op willen.

[0:13:29] Hoeveel moet er nog gebeuren voordat zij zegt, dit gaat alle proporties te buiten, er

[0:13:33] moet nu een staak dat vuren komen.

[0:13:37] En voordat ze dan ook druk zet, ook op de Amerikanen, om voor dat staak dat vuren te

[0:13:41] pleiten.

[0:13:42] En hoe kunnen we ook het maatschappelijk middenveld in Israël blijven steunen?

[0:13:46] Want vredesorganisaties die door Netanjahu worden tegengewerkt, die ook zeggen, hoe

[0:13:50] lang gaat deze oorlog nog door?

[0:13:52] Met welk doel?

[0:13:53] Wat willen we hier nog mee bereiken?

[0:13:56] Ook de Israëlische bevolking die vraagt om het staak dat vuren, juist om te zorgen dat

[0:14:00] de gijzelaars vrij kunnen komen, omdat de meeste gijzelaars vrijkomen door onderhandelingen.

[0:14:07] Dan voorzitter, de Financial Times lezen we net over een plan van Arabische landen om

[0:14:11] tot een oplossing te komen.

[0:14:14] Daar staat ook in dat dit besproken is met zowel de Verenigde Staten als met Europese

[0:14:18] regeringen.

[0:14:18] Ik ben benieuwd of de minister van dit plan op de hoogte is en wat zij daarvan vindt.

[0:14:22] Dus graag een reactie daarop.

[0:14:24] Over Jemen, het volgende.

[0:14:26] De situatie daar is extreem gecompliceerd en ja, we moeten het internationaal recht

[0:14:31] verdedigen.

[0:14:31] Maar hoe groot, vraag ik de minister, zijn de risico's op onvoorziene escalatie, die

[0:14:36] ook weer veel burgerdoden tot gevolg zullen hebben?

[0:14:39] En hoe ziet het speelveld er in Europa uit voor wat betreft een nieuwe EU-missie?

[0:14:44] Hoe vindt de minister het uit te leggen dat de VS toch een dubbele standaard hanteert

[0:14:48] met betrekking tot de Houthis enerzijds en Israël anderzijds?

[0:14:52] Want beide schenden het internationaal recht.

[0:14:54] En wat denkt de minister dat dit doet met de geopolitieke positie van Europa voor en na

[0:14:59] deze conflicten?

[0:15:01] Tot slot, voorzitter.

[0:15:02] Nee, ik vraag u nu om af te ronden, want uw termijn is voorbij en ik houd er wel strikt

[0:15:06] de hand aan.

[0:15:07] Dus probeer het dan in de tweede termijn of in een interruptie...

[0:15:10] Eén vraag nog.

[0:15:11] Dan ben ik klaar.

[0:15:12] Nou, één zin.

[0:15:13] Ik heb eerder gevraagd aan de minister om in kaart te brengen wat de afhankelijkheden

[0:15:17] van China ten opzichte van Europa zijn.

[0:15:19] Dat was een toezegging.

[0:15:20] Daar is geen uitvoering aan gegeven.

[0:15:22] Dus ik wil die vraag opnieuw stellen aan de minister en anders overweeg ik hier een

[0:15:25] motie op.

[0:15:25] Dank u, voorzitter.

[0:15:26] Goed zo.

[0:15:27] Dank voor uw inbreng.

[0:15:28] En ik zie dat mevrouw Teunissen een interruptie heeft.

[0:15:30] Voordat ik haar het woord geef, wil ik even, omdat ze later binnenkwam, melden dat de

[0:15:34] spreektijd hier vijf minuten is en één interruptie in de eerste termijn.

[0:15:37] Gaat u graag, mevrouw Teunissen.

[0:15:39] Voorzitter, dank u wel.

[0:15:39] Ik heb een punt van orde.

[0:15:40] Ik heb een plenair debat dat ook aan de gang is en ik moet zo naar de tweede termijn moties

[0:15:45] indienen.

[0:15:46] Dus ik zou de leden willen vragen of ik misschien iets eerder mag.

[0:15:50] Dat wil zeggen nu.

[0:15:52] Dan kijken we naar iedereen die na meneer Van Avminder-Dassen tot aan het eind van

[0:15:57] de rij, of daar bezwaar tegen is wat mevrouw Teunissen hier vraagt.

[0:16:00] Ik zie geen bezwaar.

[0:16:01] Dan is het woord aan mevrouw Teunissen.

[0:16:03] Dat is heel fijn, dank aan de leden, voorzitter.

[0:16:06] Voorzitter, ondanks herhaaldelijke en wanhopige verzoeken van alle mensenrechtenorganisaties

[0:16:11] blijft het kabinet weigeren op te roepen tot een staakt het vuren in de Gazastrook.

[0:16:15] Er zijn nu ruim 23.000 mensen gedood en kinderen verliezen hun armen en benen en moeten bij

[0:16:20] gebrek aan medicijnen.

[0:16:23] In november gaf de Nederlandse Defensieattaché in Tel Aviv aan dat het Israëlische leger

[0:16:30] de intentie om bewust enorme vernietigingen aan de infrastructuur en civiele centra aan

[0:16:35] te richten.

[0:16:39] Ook op de Westoever worden in rap tempo Palestijnen gedood en verwond door kolonisten en soldaten.

[0:16:45] Een staakt het vuren is de eerste noodzakelijke stap om niet alleen perspectief te bieden

[0:16:49] aan mensen in Gaza.

[0:16:50] Maar ook om de Israëlische gijzelaars veilig thuis te krijgen.

[0:16:54] Het is een cruciale stap om de leidersweg van al deze burgers te beëindigen.

[0:16:59] Maar in plaats daarvan kiest het kabinet ervoor om bij te dragen aan verdere escalatie door

[0:17:04] steun te geven aan bombardementen op Jemen, een van de armste landen ter wereld, dat al

[0:17:08] jaren de oorlog geteisterd wordt.

[0:17:09] En dit om economische belangen veilig te stellen.

[0:17:12] Ja, een veilige doorgang van de scheepvaart is belangrijk, maar zouden we niet minstens

[0:17:18] dezelfde daadkracht mogen verwachten in een humanitaire oorlog?

[0:17:20] Een humanitaire crisis waarbij inmiddels zo'n 10.000 onschuldige kinderen zijn gedood.

[0:17:25] Wegen de belangen, de economische belangen van Nederland echt zoveel zwaarder dan het

[0:17:30] beschermen van mensenrechten.

[0:17:31] De Partij voor de Dieren vraagt zich af, voorzitter, heeft het kabinet überhaupt overwogen om bij

[0:17:36] te dragen aan deescalatie door zich te scharen achter een staakt het vuren in plaats van

[0:17:40] nu een bombardement op Jemen te steunen.

[0:17:43] De Kamer is vooraf niet geïnformeerd over de Nederlandse deelname aan de operatie Prosperity

[0:17:48] Guardian.

[0:17:48] Wat niet alleen ondemocratisch, maar ook ondoordacht is.

[0:17:52] Een artikel 100 brief was op zijn plaats geweest, gezien de gevoeligheid van het conflict en

[0:17:57] de mogelijkheid dat we in een proxy oorlog betrokken raken.

[0:18:00] Ziet de minister dit risico ook en waarom heeft de Kamer niet van tevoren geraadpleegd?

[0:18:06] En wat is überhaupt het lange termijn plan van Nederland?

[0:18:09] Verder blijven bombarderen?

[0:18:11] Graag een reactie.

[0:18:12] Voorzitter, de Israëlische bombardementen en het gebrek aan voedsel en medische hulpmiddelen

[0:18:16] veroorzaak in Gaza onmogelijk.

[0:18:20] Daarnaast zijn er ook talloze dieren het slachtoffer van deze oorlog.

[0:18:23] Denk aan huisdieren als katten, van wie net zoveel gehouden wordt als van onze eigen Nederlandse

[0:18:28] katten.

[0:18:28] Ik zal u de beelden van creeperende dieren in de dierentuin van Gaza besparen.

[0:18:33] Al deze voelende wezens worden gedood of raken gewond door de bombardementen en zij sterven

[0:18:38] door de honger.

[0:18:39] We roepen het kabinet op om extra zorg te verlenen voor dieren in Gaza.

[0:18:43] Wat kan Nederland betekenen voor de dieren en dierenbeschermers in de Palestijnse gebieden?

[0:18:47] Tot slot.

[0:18:48] Uit onderzoek van de Rights Forum en SOMO blijkt dat het kabinet actief handel aanjaagt

[0:18:53] met Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, ondanks op papier een ontmoedigingsbeleid.

[0:18:59] Het ontmoedigingsbeleid is in feite een rookgordijn.

[0:19:02] Nederland doet alsof het iets doet, terwijl het in feite niets doet, zo stelt expert in

[0:19:07] internationaal recht Handmaker.

[0:19:09] Hij wijst erop dat er juridisch geen verschil is tussen de bezette krim en de bezette Palestijnse

[0:19:14] gebieden.

[0:19:15] Welke maatregelen gaat de minister nemen?

[0:19:17] Is zij bereid?

[0:19:18] Is de minister bereid Nederlandse bedrijven actief aan te spreken en op te roepen te stoppen

[0:19:22] met hun handel in bezet gebied en is de minister bereid zich in te zetten voor vergelijkbare

[0:19:27] sancties tegen de Israëlische regering als die tegen Rusland zijn ingesteld wegens bezetten

[0:19:32] van de krim?

[0:19:33] Dank u wel, voorzitter.

[0:19:36] Dank u wel, mevrouw Teunissen.

[0:19:38] Geen interrupties, dus dan kunnen we het woord geven aan de heer Van Waarden van DENK.

[0:19:42] Gaat u gaan.

[0:19:44] Voorzitter, door het brute Israëlische geweld zijn 25 dieren in de Palestijnse gebieden

[0:19:48] in Gaza omgekomen, meer dan 10.000 Palestijnen zijn vermist onder het puin, Gaza wordt

[0:19:57] van de kaart geveegd, 70% van de woningen is volgens de Wall Street Journal vernietigd

[0:20:04] of beschadigd, bijna 2 miljoen Gazanen zijn gedwongen om te vluchten en moeten onder

[0:20:11] erbarmelijke omstandigheden overleven, geen dak boven het hoofd, één op de vier gezinnen

[0:20:18] hebben nauwelijks voedsel en er is een groot risico op het uitbreken van epidemieën.

[0:20:24] En Nederland en de westerse wereld kijken al maanden toe hoe dit gebeurt.

[0:20:30] Elke keer weer die slappe en totaal onmenselijke oproepjes in de richting van Israël die niet

[0:20:38] werken.

[0:20:39] Elke keer weer blijft Nederland achter dat vreselijke woord staan die dat recht op zelfverdediging

[0:20:46] van Israël wordt in de praktijk.

[0:20:48] Brute vergelding en bestraffing van de Palestijnen is.

[0:20:52] En ondertussen gaat Israël dus maar door met moorden.

[0:20:56] Ondertussen tikt de teller van Palestijnse doden maar door.

[0:21:02] Ik vraag aan de minister wanneer gaat Nederland nou eindelijk is de Israëlische regering

[0:21:09] veroordelen en oproepen tot een onvoorwaardelijk staakt het vuren.

[0:21:14] Hoeveel Palestijnen moeten er nog sterven?

[0:21:17] Voordat Nederland eindelijk is gaat optreden in de richting van Israël.

[0:21:22] Wanneer gaat Nederland eindelijk oproepen tot het vervolgen van Netanjahu en zijn kompanen

[0:21:28] voor oorlogsmisdaden.

[0:21:30] Want het is niet voor niets dat Zuid-Afrika een omvangrijke aanklacht tegen Israël heeft

[0:21:36] ingediend vanwege genocide.

[0:21:38] De talloze slachtoffers.

[0:21:41] Honger inzetten als wapen.

[0:21:43] De oproepen van Israëlische politici om Gaza te vernietigen.

[0:21:47] Waarin Palestijnen worden ontmenselijkt.

[0:21:49] Dit heeft inderdaad alles weg van een genocide, zo zeggen meerdere internationale organisaties.

[0:21:57] Is Nederland bereid om zich bij de aanklacht van Zuid-Afrika aan te sluiten?

[0:22:02] Ziet de minister in dat Nederland door het wegkijken het risico loopt medeplichtig te

[0:22:08] zijn aan wat die internationale experts noemen een beginnende genocide.

[0:22:14] Die dubbele maat.

[0:22:15] Die wordt ook steeds stuiterder.

[0:22:17] Rusland pleegt volgens Nederland oorlogsmisdaad in Oekraïne en is een bezetter en Poetin moet

[0:22:24] vervolgd worden.

[0:22:25] Israël is volgens Nederland geen bezetter, maar doet aan zelfverdediging.

[0:22:29] En Netanjahu gaat altijd maar vrijuit.

[0:22:33] En toen de handelsbelangen in gevaar kwamen, verleende Nederland zonder de Kamer vooraf

[0:22:38] te informeren steun aan een militaire operatie in Jemen.

[0:22:42] Dan komt Nederland wel in actie.

[0:22:45] Als Palestijnen worden uitgemoord.

[0:22:47] Niet.

[0:22:48] Containerschepen zijn voor Nederland dus belangrijker dan Palestijnse mensenlevens.

[0:22:53] De handelsbelangen met onder andere Israël wegen zwaarder dan de toekomst van de Palestijnen.

[0:23:00] Waarom is de Kamer vooraf niet geïnformeerd over deze missie?

[0:23:04] En kan de minister reflecteren op deze steeds pijnlijk zichtbaar wordende dubbele maat?

[0:23:09] Die dubbele maat die er elke keer weer op neerkomt dat Israël wordt gedekt en de Palestijnen

[0:23:16] aan hun lot worden overgelaten.

[0:23:19] Nederland moet er ook alles aan doen dat er niet actief of indirect wordt bijgedragen aan

[0:23:24] Israëlische misdaden.

[0:23:25] Het is schandalig dat er nog steeds samengewerkt wordt tussen Nederland en het Israëlische

[0:23:31] leger van Netanjahu.

[0:23:32] Het is schandalig dat onderdelen voor vliegtuigen die Gaza bombarderen via Nederland aan Israël

[0:23:39] worden geleverd.

[0:23:39] Wanneer stopt nou eindelijk die samenwerking met het criminele leger van Netanjahu, vraag

[0:23:44] ik de minister.

[0:23:46] Naast het leveren van onderdelen vechten Europeanen en Nederlanders zelfs actief mee in het leger

[0:23:52] van Netanjahu.

[0:23:53] Onlangs nog zagen we een Nederlandse die trots verkondigde te vechten in Gaza.

[0:23:59] Israël schijnt ook actief huurlingen te werven in Europa.

[0:24:03] Deelt de minister dat dit in Europees verband gestopt moet worden?

[0:24:07] En hoe gaat de minister ervoor zorgen dat Europeanen die oorlogsmisdaden plegen in Gaza

[0:24:13] hier ook voor vervolg gaat worden?

[0:24:14] Deelt de minister dat dit in Europees verband gestopt moet worden?

[0:24:17] En hoe gaat de minister ervoor zorgen dat Europeanen die oorlogsmisdaden plegen in Gaza

[0:24:22] hier ook voor vervolg gaat worden?

[0:24:23] En hoe gaat de minister ervoor zorgen dat Europeanen die oorlogsmisdaden plegen in Gaza

[0:24:33] hier ook voor vervolg gaat worden?

[0:24:43] in illegale nederzettingen is de facto de illegale bezetting faciliteren.

[0:24:49] Deelt de minister dit en is de minister bereid om in Europees verband ervoor te pleiten

[0:24:54] dat er een strategie komt om de financiering van het illegale nederzettingenbeleid van Israël te stoppen?

[0:25:00] Dank u wel.

[0:25:02] Meneer Van Baarle, er is een interruptie voor u van de heer Tuinman.

[0:25:07] Voorzitter, de vraag voor de heer Van Baarle.

[0:25:09] Nederland heeft echt jarenlang een programma opgezet

[0:25:12] waarbij zowel jonge Israëlische IDF-officieren

[0:25:15] als Palestijnse security forces mensen uit Ramallah naar Nederland werden gehaald

[0:25:21] om hier samen met elkaar programma's te draaien

[0:25:24] waarbij zowel het perspectief van de Nederlander,

[0:25:27] jonge officieren die straks leidingen geven in de krijgsmacht,

[0:25:30] hetzelfde verhaal geldt voor jonge Palestijnen,

[0:25:33] zowel mannen als vrouwen in Ramallah bij de veiligheidsdiensten

[0:25:36] als zijn de IDF-officieren die aan de Israëlische zijde werken.

[0:25:41] Vindt u dat een goed idee?

[0:25:42] Moeten we dat blijven voortzetten?

[0:25:45] Of zegt u van, ja, dat is iets dat we moeten snel mee stoppen?

[0:25:49] Meneer Van Baarle.

[0:25:51] Voorzitter, een leger dat ervoor verantwoordelijk is

[0:25:55] dat honger is ingezet als wapen in Gaza, wat een oorlogsmisdaad is.

[0:26:00] Een leger dat ervoor verantwoordelijk is

[0:26:02] dat meer dan 70% inmiddels van de woningen in Gaza zijn vernietigd of beschadigd.

[0:26:09] Dat 25.000 Palestijnen zijn gedood, 10.000 vermist zijn onder het puin.

[0:26:14] Zo'n leger, met zoveel bloed aan de handen,

[0:26:18] wens ik niet hier in Nederland over de vloer te hebben.

[0:26:21] Wens ik niet dat we ermee samenwerken.

[0:26:23] En ik zou vooral ook willen zeggen,

[0:26:25] al die projecten die Nederland dan blijkbaar ontplooit heeft

[0:26:29] om mensen van Israëlische komaf en Palestijnse komaf hier samen te laten werken,

[0:26:35] wat heeft dat opgeleverd?

[0:26:36] Want we zien wat Israël nu doet.

[0:26:37] Diezelfde mensen waar ze blijkbaar die projecten mee deden,

[0:26:40] die moorden ze nu uit.

[0:26:42] Dus nee, voorzitter, dat moeten we niet gaan voortzetten.

[0:26:45] Meneer Tamel nog?

[0:26:47] Nee?

[0:26:48] Dan gaan we luisteren naar mevrouw Dobber.

[0:26:50] Oh, wacht even, er is nog een vraag, namelijk van de heer Boswijk van CDA.

[0:26:53] Meneer Boswijk.

[0:26:54] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:26:56] Ik had een korte vraag aan collega Van Balen over de wapenstilstand die meteen moet ingaan.

[0:27:03] Hij voegt eraan toe onvoorwaardelijke wapenstilstand.

[0:27:07] Ik ben eigenlijk wel benieuwd, voor een wapenstilstand waar je twee vechtende partijen hebt,

[0:27:11] heb je ook twee partijen nodig die dat ook willen.

[0:27:14] Ja, hoe de heer Van Balen daar praktisch naar kijkt,

[0:27:16] als een van de partijen sowieso een terroristische organisatie is,

[0:27:20] die tot op de dag van vandaag nog steeds raketten afvuurt, gijzelaars vasthoudt,

[0:27:26] maar ook zelf zegt over de Palestijnse slachtoffers,

[0:27:29] dat is collateral damage, dat dient een hogere doel.

[0:27:35] Dus zo eigenlijk op die manier in de wedstrijd zit,

[0:27:37] dan er praktisch uit moet zien hoe dat tot een wapenstilstand...

[0:27:41] en wat dat woordje onvoorwaardelijk dan betekent vanuit het Israëlische oogpunt.

[0:27:46] Ja, voorzitter.

[0:27:50] Het etiket terroristische organisatie wordt door veel mensen,

[0:27:57] en ik zeg niet dat de heer Boswijk dat doet,

[0:27:58] maar wordt door veel mensen gebruikt om de discussie vaak af te leiden

[0:28:03] van de verschrikkingen die nu plaatsvinden door het handelen van het Israëlische leger,

[0:28:09] door sommigen die bepleiten dat dan alles maar gedaan mag worden vanwege dat etiket.

[0:28:16] Dat wil ik altijd bespreiden, want volgens mij is er geen reden denkbaar

[0:28:20] die het huidige optreden van het Israëlische leger op dit moment legitimeert.

[0:28:27] Als ik het heb over een onconditionele wapenstilstand,

[0:28:30] heb ik het over een wapenstilstand die geldt voor iedereen.

[0:28:34] Alle partijen die op dit moment geweld toepassen,

[0:28:37] alle partijen die op dit moment...

[0:28:39] actief zijn, dienen de wapens neer te leggen met maar één doel voor ogen,

[0:28:44] om ervoor te zorgen dat de slachting die op dit moment plaatsvindt van de mensen in Gaza,

[0:28:50] dat die stopt.

[0:28:51] Dat moet gewoon stoppen.

[0:28:53] En daarvoor moet het geweld van alle kanten stoppen, onconditioneel.

[0:28:59] Ja, dus stel ik zou wel vertalen naar Hamas,

[0:29:05] die iets van 132, 136, ik weet het actuele getal even niet,

[0:29:09] maar...

[0:29:10] eh...

[0:29:11] Gijsler is al meer dan 100 dagen vast.

[0:29:12] Die zouden ze dan wel eerst vrij moeten laten.

[0:29:14] En er zou dan ook wel een berechting van uiteindelijk degenen die op 7 oktober natuurlijk gruwelijke misdaden hebben gepleegd.

[0:29:20] Net zoals, laten we helder zijn,

[0:29:22] als er blijkt dat er Israëlische militairen zijn geweest,

[0:29:26] of leidinggevenden, die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden,

[0:29:29] en het is aantoonbaar, vinden wij als CDA,

[0:29:30] moeten die ook berecht worden.

[0:29:31] Laten we daar gewoon helder op zijn.

[0:29:34] Maar dat moet dan wel vaststaan.

[0:29:37] Maar ja, hoe grootschat...

[0:29:41] Ik leg collega Van Balen in dat mensen die onbeschrijfelijk leed hebben veroorzaakt op 7 oktober,

[0:29:48] we hebben allemaal de verslagen gelezen,

[0:29:51] hoe groot acht u die kans,

[0:29:53] en die ook zeggen van joh, wij offeren onze eigen bevolking met liefde op voor onze eigen doelen,

[0:30:00] hoe groot is die kans dat die mensen dan zeggen,

[0:30:02] nou ja, ik leg de wapens neer,

[0:30:04] ik ben veranderd en ik ben zelfs bereid de rest van mijn leven waarschijnlijk vast te moeten zitten,

[0:30:10] omdat ik zeer waarschijnlijk word berecht op oorlogsmisdaden.

[0:30:13] Hoe groot is de kans dat daadwerkelijk Hamas dat uiteindelijk gaat doen?

[0:30:18] Meneer Van Balen.

[0:30:19] Ja, voorzitter.

[0:30:23] Kijk, de situatie is in alle opzichten complex en bijna uitzichtloos te noemen.

[0:30:34] Als ik het heb over een onconditioneel staakt het vuren, heb ik dat erover,

[0:30:38] dat dat in alle gevallen moet plaatsvinden.

[0:30:42] Ik kan op de heer Boswijk reageren door precies hetzelfde te doen in de richting van de heer Boswijk,

[0:30:49] als de heer Boswijk nu in mijn richting doet,

[0:30:52] namelijk door ook aan de heer Boswijk te vragen of al die Israëlische ambtsdragers die gezegd hebben

[0:31:00] dat ze doorgaan in Gaza tot de laatste snik,

[0:31:03] dat ze pas doorgaan in Gaza totdat de Palestijnse bevolking is gedeporteerd,

[0:31:09] die berichten hebben we ook gezien.

[0:31:10] Hoe realistisch het is dat die mensen tot een staakt het vuren onconditioneel over zullen gaan.

[0:31:17] En als het gaat om verantwoording en berechting van mensen,

[0:31:22] berechting en verantwoording maakt wat denk betreft geen uitzonderingen in de richting van mensen.

[0:31:27] Dat zou voor iedereen moeten gelden.

[0:31:30] Maar ook op dat punt zou ik in de richting van de heer Boswijk willen zeggen,

[0:31:34] op het moment dat er voorstellen gedaan worden om de Israëlische regering te veroordelen,

[0:31:40] om daar verantwoording te roepen of om een speciaal tribunaal in te richten voor de gebeurtenissen die plaats zijn gevonden.

[0:31:47] En zo'n speciaal tribunaal zou geen uitzondering moeten maken.

[0:31:51] Dan geeft ook een partij als het CDA vaak niet thuis.

[0:31:54] En ik zou inderdaad wensen dat we alle actieve partijen oproepen om het geweld te stoppen.

[0:32:02] Want één ding staat voorop, dat is het beschermen van de burgerbevolking.

[0:32:05] En als het gaat om verantwoording, dat het ook daadwerkelijk voor iedereen geldt.

[0:32:09] Dank u wel.

[0:32:09] Dus ook voor Netanjahu.

[0:32:11] Dank u wel, meneer Boswijk.

[0:32:13] Er wordt in de vraag die u heeft gesteld een wedervraag gesteld.

[0:32:17] Dat ga ik nu niet toestaan, want dat gaat veel te veel tijd kosten.

[0:32:19] Als de heer Van Baarden straks die vraag in een interruptie bij u wil herhalen, dan is dat toegestaan.

[0:32:25] Maar ik ga nu niet toestaan dat u daarop reageert.

[0:32:28] Het woord is nu echt aan mevrouw Dobbe van de SP.

[0:32:31] Dank u wel, voorzitter.

[0:32:33] Afgelopen vrijdag werden we wakker met het nieuws dat Jemen was gebombardeerd met steun van Nederland.

[0:32:38] Hoe kan dat?

[0:32:39] Wij hebben daar grote moeite mee om op die manier verrast te worden en dat het is gebeurd.

[0:32:43] De resolutie die slechts anderhalve dag daarvoor voor de bombardementen op 10 januari door de VN-veiligheidsraad is aangenomen...

[0:32:51] riep de hoeties op de aanvallen op schepen te stoppen.

[0:32:55] Maar er stond ook een oproep in aan alle partijen om voorzichtig en terughoudend te zijn om verdere escalatie in de regio te voorkomen.

[0:33:02] En riep ook op tot diplomatieke oplossingen.

[0:33:06] De inkt van deze VN-resolutie was nog niet droog.

[0:33:08] Of het tegenovergestelde gebeurde met steun van Nederland.

[0:33:12] Waar was dan de volkenrechtelijke basis van deze aanval, vraag ik de minister.

[0:33:16] Hebben ambtelijke diensten de juridische basis voor deze aanval beoordeeld?

[0:33:21] Kan deze beoordeling dan met de Kamer worden gedeeld?

[0:33:25] En als het gaat om diplomatie.

[0:33:26] Door wie zijn de diplomatieke inspanningen met de hoeties, waarover in de brief van vrijdag wordt gesproken, dan geleverd?

[0:33:32] Wanneer zijn deze mislukt?

[0:33:33] En waaruit blijkt dat deze zijn mislukt?

[0:33:36] Waarom is er niet, zoals gevraagd in de VN-resolutie...

[0:33:38] nog geen twee dagen eerder, verder ingezet op diplomatie?

[0:33:42] En wat hebben de aanvallen opgeleverd, behalve een vergroot risico op escalatie in het Midden-Oosten?

[0:33:46] Want daar maken wij ons, denk ik met u allen, heel erg veel zorgen over.

[0:33:51] De Kamer was hierover niet van tevoren geïnformeerd, ook niet vertrouwelijk.

[0:33:55] En waarom zijn we niet van tevoren geïnformeerd?

[0:33:57] Waarom is er geen artikel 100 brief gestuurd?

[0:33:59] Is er tijdens het bewindsliedenoverleg van 30 december al besloten om de aanval te steunen?

[0:34:05] Of wat is daar precies besloten?

[0:34:08] Er was in ieder geval heel veel tijd om de Kamer hierover te informeren, van tevoren.

[0:34:12] Maar dat is niet gebeurd.

[0:34:14] En dat is voor ons niet acceptabel.

[0:34:16] Daarom willen we daar graag echt een antwoord op, een serieus antwoord.

[0:34:19] Dan naar Israël en Gaza.

[0:34:21] Inmiddels zijn ruim 23.000 mensen door Israël gedood in de Gazastrook.

[0:34:25] Waarvan bijna de helft kinderen.

[0:34:26] Ja, dat doet gewoon ontzettend veel pijn bij iedereen, denk ik ook hier.

[0:34:30] Er zijn 2,3 miljoen mensen op de vlucht.

[0:34:32] En elke dag verliezen meer dan 10 kinderen in Gaza één of beide benen.

[0:34:36] Vaak door amputaties zonder verdoving.

[0:34:39] Als niet door kogels of bommen sterven kinderen door honger of ziekte.

[0:34:45] En de helft van de Gazanen dreigt om te komen van de honger.

[0:34:48] En gisteren nog kwam de VN naar buiten met het heftige bericht dat inmiddels 80% van de wereldbevolking die aan acute hongersnood leidt in Gaza woont.

[0:34:56] En dat is gewoon heel erg.

[0:34:58] En dat Israël honger als oorlogswapen gebruikt, zegt de VN ook.

[0:35:02] Dat is ook heel erg.

[0:35:06] En als de VN zich moet inzetten voor een permanent staakt het vuren, gaat de minister dat nu doen?

[0:35:11] En de humanitaire hulp die Nederland toegezegd heeft, die keihard nodig is en die door de Israëlse blakkade nauwelijks naar binnen komt, nog steeds niet.

[0:35:20] Daar hebben de mensen met honger in Gaza nu niks aan.

[0:35:24] Want het komt er niet in.

[0:35:25] Dus naar welke andere middelen is de minister bereid te grijpen?

[0:35:29] En kan er een humanitaire corridor naar Gaza worden afgedwongen bijvoorbeeld?

[0:35:33] Misschien via een luchtbrug?

[0:35:35] Of via schepen als het via land niet lukt?

[0:35:39] Frankrijk en Jordanië hebben samen 7 ton aan hulpgoederen via de lucht in Gaza gedropt.

[0:35:45] Voor burgers en voor hulpverleners.

[0:35:47] Dat zouden wij ook kunnen doen.

[0:35:48] Waarom zou Nederland dat niet kunnen doen?

[0:35:50] En in plaats van bommen brood te gooien.

[0:35:52] En we hopen dat de minister hier bereid is om hier naar te kijken.

[0:35:58] Dank u wel mevrouw Dobbe.

[0:36:00] Dan zijn we nu toe aan de heer Veldkamp van Nieuw Sociaal Contract.

[0:36:04] Dank u voorzitter.

[0:36:06] Voorzitter, vorige week ontmoette ik samen met de Kamerleden Piri en Boswijk familie van mensen die zijn gekidnapt door Hamas.

[0:36:13] Hun verhalen maakten indruk op ons.

[0:36:16] Ik wil de minister vragen in haar interventie maandag in de EU-raad de gegeiselde expliciet te benoemen.

[0:36:23] Omdat niemand hen vergeet zoals sommigen hier aan tafel ook hen lijken te vergeten.

[0:36:27] Kan de minister dit toezeggen?

[0:36:30] Kan ze ook toezeggen dat Nederland zich sterk zal blijven maken voor hun vrijlating?

[0:36:34] De toegang die Nederland achter de schermen heeft.

[0:36:36] Bijvoorbeeld Qatar, Egypte en andere spelers in de regio.

[0:36:40] Voorzitter, ondertussen is de humanitaire situatie in de Gazastrook schrijnend.

[0:36:45] Er vallen te veel onschuldige slachtoffers.

[0:36:48] Ook qua voedselveiligheid onder andere is de situatie problematisch.

[0:36:53] En ik verzoek de minister om in haar bilaterale contacten Israël op humanitaire toegang en het internationaal humanitaire recht te blijven aanspreken.

[0:37:01] Ja, het is gerechtvaardigd dat Israël de draging van Hamas heeft.

[0:37:04] Dat is definitief wel uitschakelen.

[0:37:05] Maar in deze respons is een zoveel mogelijk gericht handelen door het Sahel urgent.

[0:37:10] Als ook het zoveel mogelijk voorkomen van burgerslachtoffers.

[0:37:13] En de minister heeft eerder ook proportionaliteit in dit kader genoemd.

[0:37:19] Voorzitter, uiteindelijk gaat het straks ook om de vraag hoe en wie de Gazastrook gaat besturen.

[0:37:24] Graag de blik van de minister daarop.

[0:37:27] Het blijft van belang dat contacten plaatsvinden waarmee een weg naar een duurzame oplossing wordt hervonden.

[0:37:32] Ook daarvoor hoop ik dat Nederland zich achter de schermen wil inspannen.

[0:37:36] Want managing de conflict heeft aangetoond niet te werken.

[0:37:41] Tot slot over het thema nog terug naar de gegijzelden.

[0:37:44] Voorzitter, na afloop van de ontmoeting met familieleden vroeg ik wie hen op het ministerie van BZ had ontvangen.

[0:37:49] Dat bleek door niemand.

[0:37:51] Dat stelde mij teleur.

[0:37:53] Misschien heb ik het fout gehoord.

[0:37:54] Dat de minister niet altijd beschikbaar is begrijp ik.

[0:37:57] Maar deze beschikt over een serie ambtenaren.

[0:38:00] En mag ik er tenminste van uitgaan.

[0:38:01] Dat de minister bij haar bezoeken aan Israël wel familieleden heeft ontmoet.

[0:38:06] Voorzitter, de Rode Zee en de Houthis en de Nederlandse betrokkenheid.

[0:38:09] Bij de aanvallen door VS en VK van eind vorige week.

[0:38:13] Een aantal vragen aan de minister hierbij.

[0:38:16] Wanneer is de operatie afgerond?

[0:38:18] Loopt de Nederlandse betrokkenheid door?

[0:38:20] En zo ja, hoe lang dan?

[0:38:22] De gedachtenvorming over die operatie is voor het kerstreces begonnen.

[0:38:25] Is ook het vooraf eventueel vertrouwelijk informeren van de Kamer overwogen?

[0:38:30] Hoe en door wie in Den Haag is overwogen?

[0:38:31] Over dit niveau van Nederlandse betrokkenheid besloten?

[0:38:34] Kan de minister dat toelichten?

[0:38:35] Ik markeer overigens dat de Nederlandse deelname aan operatie Property Guardian.

[0:38:41] Als ook de actie van afgelopen week.

[0:38:43] Als zodanig door de NRC fractie worden gesteund.

[0:38:45] In het belang van vrije doorvaart.

[0:38:48] Wat komt er nu aan Europees initiatief?

[0:38:50] Hoe wordt dat opgezet?

[0:38:51] Is dat op basis van Agenor?

[0:38:53] In België gaat het kerkkabinet er vrijdag over.

[0:38:56] Komt Nederlandse bijdrage vrijdag ook in de ministerraad.

[0:38:59] Zet de minister daar maandag.

[0:39:02] En overweg het kabinet mee te doen met een marineschip.

[0:39:05] Passend lijkt mij een LCF.

[0:39:07] En op welke termijn?

[0:39:10] Ik zie dat de VS de hoed is opnieuw tot terreurorganisatie heeft aangemerkt.

[0:39:15] Zijt in een lichtere variant waarin de VS dat kan doen.

[0:39:18] Een variant die daarmee ook makkelijker kan worden teruggedraaid.

[0:39:20] SDGT listing en geen FTO listing.

[0:39:23] Ik neem aan dat dit te maken heeft met het vredesproces te plaatsen.

[0:39:26] De bredere bevolking van Jemen.

[0:39:28] Als ook het geven een laatste kans.

[0:39:30] Niettemin, wat ziet de minister als mogelijke gevolgen van een op de EU terreurlijst plaatsen?

[0:39:34] Is het een effectief middel in haar ogen?

[0:39:36] En aan welke varianten kan dit?

[0:39:38] Tot slot over deze regio, de bredere regio.

[0:39:40] Iran, sleutelspeler qua regionale escalatie.

[0:39:44] We hebben aanvallen gezien vanuit Iran op doel in Syrië, Irak en Pakistan.

[0:39:48] Enteren van een schip in de Golf van Oman.

[0:39:50] We kennen de banden van Iran op de achtergrond van onder andere Hezbollah, Hamas en Houthis.

[0:39:54] Nooit helemaal één op één, maar ze zijn er.

[0:39:57] Uiteraard vraag ik me af.

[0:39:58] Welk spel in Teheran wordt gespeeld?

[0:40:00] Voor zover de minister daarop in een openbare vergadering kan er wel ingaan.

[0:40:05] Voorzitter, ik ga niet te veel op Oekraïne hier verder in.

[0:40:08] Ik prijs de voortvarende inzet van Nederland en de steun aan Oekraïne.

[0:40:11] Het is blijvend urgent en van enorm strategisch belang voor Europa en daarmee voor Nederland.

[0:40:16] En het blijft bezorgd.

[0:40:17] Tot slot, voorzitter, Armenië.

[0:40:19] Ik begrijp dat de Armeense minister van Buitenlandse Zaken binnenkort naar Den Haag komt.

[0:40:23] En de minister het voornemen heeft een bezoek aan Yerevan.

[0:40:25] Daar jaag ik toe.

[0:40:27] De minister van Financiën zou ook naar Yerevan afreizen, medio mei.

[0:40:30] Ik hoop dat de minister van Buitenlandse Zaken haar collega, de nieuwe minister van Financiën,

[0:40:34] dat zij kan bevorderen dat hij een dergelijk bezoek inderdaad brengt.

[0:40:37] Al was het maar dat Armenië deel uitmaakt van Nederlands geleide kiesgroepen

[0:40:41] in drie internationale financiële instellingen.

[0:40:44] En zoals ik in het verleden diverse rollen heb ervaren, verschept dat verplichtingen.

[0:40:48] Dank u, voorzitter.

[0:40:50] Dank u wel.

[0:40:50] Er zijn voor u twee interrupties.

[0:40:52] Te beginnen mevrouw Piri en daarna de heer Van Houdingen.

[0:40:55] Mevrouw Piri.

[0:40:56] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:40:57] En ik onderschrijf helemaal wat de heer Veldkamp zegt over, samen met collega Boswijk,

[0:41:02] een zeer indrukwekkend gesprek, wederom met families van Israëlische gegeizelden.

[0:41:09] Mijn vraag eigenlijk aan de heer Veldkamp is wat het standpunt is van NSC

[0:41:13] ten aanzien van de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen bij het internationaal gerechtshof.

[0:41:20] Meneer Veldkamp.

[0:41:23] Ja, voorzitter. Die zaak is aangespannen, die loopt.

[0:41:27] Ik begrijp dat de uitspraak ontvond dat dat een hele lange tijd met zich zal nemen,

[0:41:33] maar dat het ook gaat om mogelijk voorlopige maatregelen die kunnen worden uitgesproken

[0:41:38] door het internationaal gerechtshof, dat dat mogelijk binnen enkele weken zal geschieden.

[0:41:42] En uiteraard, als dat het geval is, dan bestuderen we die uitspraak

[0:41:46] en kijken wat beleidsmatig de consequenties zijn.

[0:41:49] Mevrouw Piri.

[0:41:51] Misschien wat mij betreft nog wel een paar concrete zinnen.

[0:41:57] Want dat snap ik, we zullen het allemaal in de kranten lezen.

[0:41:59] Maar gezien eerdere uitspraken van Pieter Omtzigt tijdens de campagne over het belang

[0:42:06] wil je een bijdrage doen aan het internationaal recht, Nederlandse regering, ga achter de hoofdaanklagen staan.

[0:42:11] Dat ging over het internationaal strafhof.

[0:42:13] Gezien de brief van NSC naar de Verkenner, heel expliciet als tweede punt genoemd,

[0:42:19] internationale verdragen en rechterlijke uitspraken moeten wat NSC betreft gerespecteerd worden.

[0:42:26] Onder meer over klimaat en mensenrechten.

[0:42:28] Dus ik hoop dat het een open deur is.

[0:42:31] Maar eigenlijk is mijn vraag, vindt de NSC nog steeds,

[0:42:34] dat als het internationaal gerechtshof komt met tijdelijke maatregelen,

[0:42:38] dat Nederland uiteraard die uitspraken moet respecteren.

[0:42:42] Ik hoop dat het een open deur is.

[0:42:43] Meneer Veldkamp.

[0:42:45] Voorzitter, ik ga niet op de formatie hierin aan deze tafel.

[0:42:49] We kennen allemaal wel de brief die ook wij hebben gestuurd.

[0:42:52] Internationaal rechtelijke verplichtingen zijn voor ons van belang.

[0:42:55] In deze context.

[0:42:57] We hebben ook gezien wat Pieter Omtzigt over het internationaal strafhof

[0:43:00] en de aanklager daarvan heeft gezegd in de campagne.

[0:43:03] Er is ook steun daarvoor.

[0:43:04] En ik ben ook blij met de financiële steun die Nederland aan zijn kantoor heeft gegeven.

[0:43:10] Als het gaat om uitspraken van het internationaal gerechtshof.

[0:43:13] We kunnen allerlei als-dan discussies nu beginnen.

[0:43:15] Maar laten we even kijken met wat het internationaal gerechtshof komt.

[0:43:19] En uiteraard, het volkenrecht is ook voor onze fractie van buitengewoon belang.

[0:43:25] Nee, we doen het echt.

[0:43:28] Ik krijg gewoon geen antwoord op de vraag.

[0:43:30] Ja, dat is het punt van orde.

[0:43:33] U heeft een antwoord gekregen.

[0:43:34] Het antwoord bevalt u niet.

[0:43:35] Maar daar blijft het dan toch echt bij.

[0:43:37] Het woord is nu aan meneer Van Houwelingen.

[0:43:39] Voorzitter.

[0:43:43] Ja, meneer Van Houwelingen.

[0:43:44] Ik stel u een vraag.

[0:43:47] Nieuw sociaal contract staat natuurlijk bekend als de partijen van de grondwet respecteren en van de rechtsstaat.

[0:43:53] En nou is mijn vraag echt.

[0:43:55] Bij artikel 100 van de grondwet is het in dit geval natuurlijk niet gerespecteerd.

[0:43:58] En ja, wat vindt Nieuw Sociaal Contract daarvan?

[0:44:02] De heer Veldkamp.

[0:44:04] Ja, voorzitter.

[0:44:05] Ik heb afgelopen vrijdag ook gecommuniceerd dat wij een artikel 100 brief gepast zouden hebben gevonden in de context van deze operatie.

[0:44:14] En ook het vooraf informeren van de Kamer.

[0:44:17] Ik ben teleurgesteld dat er niet een weg is gevonden op een of andere wijze de Kamer vooraf te informeren.

[0:44:24] Dat kan op diverse wijze.

[0:44:26] Het kan ook via de voorzitter van de buitenlandcommissie bijvoorbeeld.

[0:44:29] Of de voorzitter van de Kamer.

[0:44:30] Maar daar had toch een weg kunnen worden gevonden.

[0:44:33] Voor ons woog daarbij ook mee dat dit kabinet demissionair is.

[0:44:38] Dat dit kabinet meer dan gewoon demissionair is.

[0:44:41] Want je ziet allerlei bewindslieden ook van zeer zware portefeuilles tussentijds vertrekken.

[0:44:46] En woog ook mee dat als ik kijk naar deze categorie van steun.

[0:44:50] Zoals mevrouw Pierrie eerder in haar interventie daar heeft aangegeven.

[0:44:53] Dat Nederland de enige EU-lidstaat is.

[0:44:57] De heer Van Houweling.

[0:44:58] Dank voor het antwoord.

[0:44:59] Ik vind het toch een beetje opmerkelijk.

[0:45:00] Want een nieuw sociaal contract is heel hard op de rechtsstaat.

[0:45:04] De grondwet leest andere partijen ook over de les.

[0:45:06] Nou, u geeft het zelf toe.

[0:45:07] De regering respecteert hier de grondwet niet.

[0:45:09] En dan is, als ik uw antwoord mag paraphraseeren.

[0:45:11] Het antwoord van een nieuw sociaal contract van ja, dat is eigenlijk jammer.

[0:45:14] Dat was wel aardig geweest dat ze het wel hadden gerespecteerd.

[0:45:16] Het is toch eigenlijk iets heel ernstigs wat er is gebeurd.

[0:45:18] Meneer Veldkamp.

[0:45:20] Voorzitter, we hebben ons ook uitgesproken.

[0:45:22] Ik ga niet anderen de les lezen.

[0:45:23] Dat is niet mijn stijl.

[0:45:27] Of strikt volgens de grondwet hier het artikel 100 brief noodzakelijk was geweest.

[0:45:31] Is iets anders.

[0:45:33] Daar kan verschillend over worden gedacht.

[0:45:36] Mij ging het erom dat in de huidige demissionaire status van dit kabinet.

[0:45:41] En met een dergelijke mate van deelname aan operatie.

[0:45:44] Wel niet militair operationeel.

[0:45:46] Maar wel met een politieke steun en een niet operationele deelname.

[0:45:51] Dat wij het gepast hadden gevonden.

[0:45:55] Als het kabinet een weg had gevonden.

[0:45:58] Om de Kamer vooraf al dan niet vertrouwelijk te informeren.

[0:46:01] Dank u wel.

[0:46:01] Het woord is nu aan de heer Van Houlenge.

[0:46:03] Van Forum voor Democratie.

[0:46:04] Voorzitter.

[0:46:04] Ja, ook.

[0:46:05] Meneer Partanotte.

[0:46:06] Met excuus.

[0:46:07] Of iets anders.

[0:46:08] Ik wilde nog een vraag stellen aan de heer Veldkamp.

[0:46:10] Zeker.

[0:46:11] Gaat uw gang.

[0:46:11] Met excuus dat ik net het debat kon binnen wandelen.

[0:46:13] Vanwege het feit dat ik bij de onderwijsbegroting zat.

[0:46:16] Maar ik wilde de vraag van mevrouw Piri.

[0:46:18] Was ik toch nog even benieuwd.

[0:46:19] Omdat in de brief.

[0:46:20] Nieuw sociaal contract.

[0:46:22] Heel duidelijk aangeeft.

[0:46:23] Respect voor internationale verdragen.

[0:46:25] En ook rechtelijke uitspraken die daaruit volgen.

[0:46:28] Daar is een uitspraak van het internationaal gerechtshof.

[0:46:30] Misschien wel het allerbeste voorbeeld nog van.

[0:46:33] Dus.

[0:46:34] Dan hoop ik dat de heer Veldkamp iets duidelijker kan zijn.

[0:46:37] Dan dat die van belang zijn.

[0:46:39] Maar dat hij kan zeggen.

[0:46:40] Nee, die volg je.

[0:46:42] Want dat is het internationaal recht.

[0:46:43] Een uitspraak van het internationaal gerechtshof.

[0:46:46] Meneer Veldkamp.

[0:46:48] Ja, voorzitter.

[0:46:49] Ik ben geen.

[0:46:50] Geen jurist.

[0:46:52] Ja.

[0:46:54] Het internationaal gerechtshof.

[0:46:55] Daar is een zakenharing gemaakt.

[0:46:57] We wachten op de voorlopige maatregel.

[0:47:00] Die mogelijk internationaal gerechtshof uitspreekt.

[0:47:02] En we zien dan uiteraard de consequenties.

[0:47:05] Die dat voor Nederland heeft.

[0:47:06] Ik kan dat als niet expert.

[0:47:07] Niet meteen overzien.

[0:47:09] Maar wees u.

[0:47:10] Ik kan uw zorg wegnemen.

[0:47:12] Ook voor de fractie van nieuw sociaal contract.

[0:47:14] Is het volkenrecht.

[0:47:15] Van zeer groot belang.

[0:47:16] En dat past.

[0:47:17] Overigens ook.

[0:47:18] In de.

[0:47:19] Sterke volkenrechtelijke toekomst.

[0:47:20] In de traditie van Nederland.

[0:47:22] Nou voorzitter.

[0:47:23] Dat is in ieder geval.

[0:47:24] Dat is dan in ieder geval glashelder.

[0:47:25] Dan weten we dat nieuw sociaal contract niet gaat afwijken van de uitspraken van het internationaal

[0:47:29] gerechtshof.

[0:47:30] Dan is nu het woord aan.

[0:47:31] Oh.

[0:47:32] Nog een interruptie.

[0:47:33] Namelijk.

[0:47:33] Van mevrouw Dobbe.

[0:47:35] Gaat u gang.

[0:47:36] Ja.

[0:47:37] Dank u wel.

[0:47:37] Voorzitter.

[0:47:38] Ik wilde ook.

[0:47:39] De heer.

[0:47:40] Veldkamp.

[0:47:40] Vragen.

[0:47:42] Over ongeveer hetzelfde.

[0:47:43] Namelijk.

[0:47:43] Het respecteren van het internationaal recht.

[0:47:45] Maar in een andere.

[0:47:46] In een andere aanleiding.

[0:47:47] Namelijk.

[0:47:48] Het bombarderen van Jemen.

[0:47:50] Vindt.

[0:47:51] NSC.

[0:47:51] Dat daar een basis was.

[0:47:52] In het internationaal recht.

[0:47:54] Om Jemen te bombarderen.

[0:47:56] Meneer Veldkamp.

[0:48:01] Vanuit de NSC-fractie achten wij militaire actie.

[0:48:05] Die heeft plaatsgevonden.

[0:48:07] Op zichzelf.

[0:48:09] Beschouwd.

[0:48:10] Geoorloofd.

[0:48:10] Dus ik heb het even niet over de mate van informeren.

[0:48:13] En de timing van informeren.

[0:48:14] Door het kabinet.

[0:48:15] Aan de kamer.

[0:48:16] Ik heb het over.

[0:48:17] De zaak.

[0:48:18] Zelf.

[0:48:20] Geoorloofd.

[0:48:20] Maar ik heb het over.

[0:48:21] Ook omdat er.

[0:48:22] Continu.

[0:48:23] Door de Houthis.

[0:48:23] Schepen zijn beschoten.

[0:48:25] Ook omdat.

[0:48:25] De aanvallen.

[0:48:26] Die op Jemenitisch grondgebied.

[0:48:28] Hebben plaatsgevonden.

[0:48:29] Precise aanvallen.

[0:48:30] Betrof.

[0:48:30] Op installaties.

[0:48:32] Als ik het goed heb.

[0:48:33] Installaties.

[0:48:34] Die gebruikt werden.

[0:48:35] Of gebruikt konden worden.

[0:48:37] Voor aanvallen.

[0:48:37] Op schepen.

[0:48:38] En.

[0:48:39] Zie ook.

[0:48:40] Dat.

[0:48:41] Die militaire acties.

[0:48:42] Door.

[0:48:42] VS en VK geleid.

[0:48:44] Dat die.

[0:48:45] Proportioneel van aard waren.

[0:48:47] Het.

[0:48:48] Recht.

[0:48:49] Van.

[0:48:49] De zee.

[0:48:50] Is.

[0:48:51] Belangrijk.

[0:48:51] Volkerecht.

[0:48:52] Waarvoor.

[0:48:53] Ze.

[0:48:53] Nederlander.

[0:48:53] Van.

[0:48:53] Aan.

[0:48:53] De.

[0:48:54] Basis.

[0:48:54] Staat.

[0:48:54] Hugo.

[0:48:54] De.

[0:48:55] Groot.

[0:48:55] Mare.

[0:48:56] Lieberum.

[0:48:57] Het.

[0:48:57] Vrije.

[0:48:58] Doorvaart.

[0:48:58] Is.

[0:48:58] Een.

[0:48:58] Heel.

[0:48:59] Groot.

[0:48:59] Nederlands.

[0:49:00] Belang.

[0:49:01] Het.

[0:49:01] Ging.

[0:49:01] Hier.

[0:49:02] Niet.

[0:49:21] Deze.

[0:49:21] Aanvallen.

[0:49:22] Strict.

[0:49:22] Genomen.

[0:49:23] Geoorloofd.

[0:49:23] Waren.

[0:49:24] En.

[0:49:24] En.

[0:49:24] Proportioneel.

[0:49:25] En.

[0:49:25] En.

[0:49:25] Zeker.

[0:49:26] Verdedigbaar.

[0:49:27] Dank u wel.

[0:49:27] Meneer.

[0:49:27] Veldkamp.

[0:49:28] Mevrouw.

[0:49:28] Dobben nog.

[0:49:28] Ja.

[0:49:30] Ja.

[0:49:30] Dank u wel.

[0:49:30] En.

[0:49:30] Dank u wel.

[0:49:31] Voor.

[0:49:31] Uw.

[0:49:31] Antwoord.

[0:49:31] Ja.

[0:49:31] Nog.

[0:49:32] Los.

[0:49:32] Van.

[0:49:32] De.

[0:49:32] Of.

[0:49:34] Proportioneel.

[0:49:34] Was.

[0:49:34] Of.

[0:49:35] Effectief.

[0:49:36] Want.

[0:49:36] Daar.

[0:49:36] Kunnen.

[0:49:36] We.

[0:49:36] Ook.

[0:49:37] Van.

[0:49:37] De.

[0:49:37] Mening.

[0:49:37] Van.

[0:49:38] Verschillen.

[0:49:39] Was.

[0:49:39] Er.

[0:49:39] Natuurlijk.

[0:49:39] Geen.

[0:49:40] Vn.

[0:49:40] Mandaat.

[0:49:40] Voor.

[0:49:41] Er.

[0:49:41] Lag.

[0:49:42] Een.

[0:49:42] Vn.

[0:49:43] Resolutie.

[0:49:43] Die.

[0:49:43] Juist.

[0:49:44] Op.

[0:49:44] Riep.

[0:49:44] Tot.

[0:49:46] Terughoudend.

[0:49:46] En.

[0:49:47] Terughoudend.

[0:49:47] Optreden.

[0:49:47] En.

[0:49:48] Diplomatie.

[0:49:48] En.

[0:49:49] Het.

[0:49:49] Baart.

[0:49:49] Mij.

[0:49:49] Wel.

[0:49:50] Zorgen.

[0:49:50] Dat.

[0:49:50] De.

[0:49:51] Fractie.

[0:49:51] Van.

[0:49:51] Nsc.

[0:49:52] Zo.

[0:49:52] Makkelijk.

[0:49:53] Afstapt.

[0:49:53] Van.

[0:49:54] Het.

[0:49:54] Feit.

[0:49:54] Dat.

[0:49:54] Voor.

[0:49:55] Een.

[0:49:55] Aanval.

[0:49:55] En.

[0:49:56] Het.

[0:49:56] Bombarderen.

[0:49:56] Van.

[0:49:56] Een.

[0:49:57] Een.

[0:49:58] Vn.

[0:49:58] Mandaat.

[0:49:59] Nodig.

[0:49:59] Is.

[0:49:59] Dat.

[0:50:00] De.

[0:50:00] Vn.

[0:50:01] Veiligheidsraad.

[0:50:01] Daar.

[0:50:02] Toestemming.

[0:50:03] Voor.

[0:50:03] Met.

[0:50:03] Geven.

[0:50:03] Dat.

[0:50:03] Het.

[0:50:04] Is.

[0:50:04] Gebeurd.

[0:50:04] Kunt.

[0:50:05] U.

[0:50:05] Daar.

[0:50:05] Nog.

[0:50:05] Op.

[0:50:05] Reflecteren.

[0:50:07] Meneer.

[0:50:07] Veldkamp.

[0:50:08] Ja.

[0:50:08] Voorzitter.

[0:50:09] Ook.

[0:50:09] Hier.

[0:50:09] Ik.

[0:50:09] Ben.

[0:50:09] Geen.

[0:50:10] Vroeger.

[0:50:11] Specialist.

[0:50:11] Maar.

[0:50:11] Ik.

[0:50:11] Weet.

[0:50:11] Wel.

[0:50:11] Dat.

[0:50:12] Het.

[0:50:12] Vn.

[0:50:12] Handvest.

[0:50:12] Ook.

[0:50:13] Recht.

[0:50:13] Op.

[0:50:14] Zelfverdediging.

[0:50:15] Bevat.

[0:50:15] Omvat.

[0:50:16] En.

[0:50:16] Dat.

[0:50:16] Het.

[0:50:17] Voor.

[0:50:17] Aanvallen.

[0:50:17] Die.

[0:50:17] Ook.

[0:50:17] Zijn.

[0:50:18] Geweest.

[0:50:18] Bijvoorbeeld.

[0:50:18] Op.

[0:50:18] Schepen.

[0:50:19] Van.

[0:50:19] De.

[0:50:19] VS.

[0:50:19] Dat.

[0:50:19] De.

[0:50:19] VS.

[0:50:20] Dan.

[0:50:20] Ook.

[0:50:20] Het.

[0:50:20] Recht.

[0:50:20] Op.

[0:50:21] Zelfverdediging.

[0:50:21] Zich.

[0:50:22] Daar.

[0:50:22] Op.

[0:50:22] Beroepen.

[0:50:24] Verder.

[0:50:25] Ik.

[0:50:25] Lees.

[0:50:26] Met.

[0:50:27] Instemming.

[0:50:27] In.

[0:50:27] De.

[0:50:28] Briganteerde.

[0:50:29] Agenda.

[0:50:29] Die.

[0:50:29] Minister.

[0:50:29] Heeft.

[0:50:30] Gestuurd.

[0:50:30] Dat.

[0:50:31] Het.

[0:50:31] Doel.

[0:50:31] Van.

[0:50:31] Het.

[0:50:32] Kabinet.

[0:50:32] Blijft.

[0:50:33] Als.

[0:50:33] Het.

[0:50:33] Goed.

[0:50:34] Beluisterd.

[0:50:34] Heb.

[0:50:34] Het.

[0:50:36] Uiteindelijk.

[0:50:36] De.

[0:50:36] Tot.

[0:50:36] De.

[0:50:37] Escalatie.

[0:50:37] Koop.

[0:50:37] Mijn.

[0:50:37] Vraag.

[0:50:38] Is.

[0:50:38] Tuurlijk.

[0:50:38] Een.

[0:50:38] Minister.

[0:50:39] Hoe.

[0:50:39] Lang.

[0:50:40] Gaat.

[0:50:40] Het.

[0:50:40] Duren.

[0:50:40] Hoe.

[0:50:41] Gaat.

[0:50:41] Dat.

[0:50:41] Dan.

[0:50:41] Verder.

[0:50:41] In.

[0:50:42] Zijn.

[0:50:42] Werk.

[0:50:43] Zich.

[0:50:44] Zie.

[0:50:44] Ik.

[0:50:44] De.

[0:50:45] De.

[0:50:45] De.

[0:50:45] Basis.

[0:50:46] De.

[0:50:46] Politieke.

[0:50:46] Basis.

[0:50:46] De.

[0:50:47] Rechtsbasis.

[0:50:47] En.

[0:50:48] Dergelijke.

[0:50:48] Voor.

[0:50:49] De.

[0:50:49] Aanvalling.

[0:50:49] Door.

[0:50:50] VK.

[0:50:50] Vers.

[0:50:50] Zijn.

[0:50:51] Gedaan.

[0:50:51] Als.

[0:50:52] Gerechtvaardigd.

[0:50:52] Dank u.

[0:50:53] Wel.

[0:50:54] Dan.

[0:50:54] Krijgen.

[0:50:54] We.

[0:50:54] Nog.

[0:50:55] De.

[0:50:56] Heer.

[0:50:56] Van.

[0:50:56] Barne.

[0:50:57] Van.

[0:50:57] Denk.

[0:50:57] Die.

[0:50:57] Heeft.

[0:50:57] Ook.

[0:50:58] Een.

[0:50:58] Interruptie.

[0:50:58] Gaat.

[0:50:58] U.

[0:50:58] Gaan.

[0:51:00] Ja.

[0:51:00] Voorzitter.

[0:51:01] Ook.

[0:51:01] Over.

[0:51:01] Het.

[0:51:02] Feit.

[0:51:02] Dat.

[0:51:02] Nsc.

[0:51:03] In.

[0:51:03] De.

[0:51:04] In.

[0:51:04] De.

[0:51:04] Campagne.

[0:51:05] En.

[0:51:05] Bij.

[0:51:05] Monden.

[0:51:06] Van.

[0:51:06] Uw.

[0:51:06] Partijleider.

[0:51:07] De.

[0:51:07] Heer.

[0:51:07] Pieter.

[0:51:07] Om.

[0:51:07] Zicht.

[0:51:09] Internationaal.

[0:51:10] Recht.

[0:51:11] Zeer.

[0:51:11] Van.

[0:51:11] Belang.

[0:51:11] Acht.

[0:51:13] Ik.

[0:51:13] Hoop.

[0:51:13] Dat.

[0:51:15] Nsc.

[0:51:15] Het.

[0:51:15] In.

[0:51:15] Het.

[0:51:16] Kader.

[0:51:16] Van.

[0:51:16] Dat.

[0:51:17] Internationale.

[0:51:17] Recht.

[0:51:19] Met.

[0:51:19] De.

[0:51:19] Fractie.

[0:51:20] Van.

[0:51:20] Denk.

[0:51:20] Eens.

[0:51:20] Is.

[0:51:20] Dat.

[0:51:22] De.

[0:51:22] Bezetting.

[0:51:23] Van.

[0:51:23] Palestijnse.

[0:51:24] Gebieden.

[0:51:25] Door.

[0:51:25] Israël.

[0:51:26] Dat.

[0:51:27] Het.

[0:51:27] In.

[0:51:27] Strijd.

[0:51:27] Is.

[0:51:27] Met.

[0:51:27] Het.

[0:51:28] Internationale.

[0:51:28] Recht.

[0:51:30] En.

[0:51:30] Zou.

[0:51:31] Daarom.

[0:51:32] Vullen.

[0:51:32] Vragen.

[0:51:33] Waarom.

[0:51:33] De.

[0:51:34] Heer.

[0:51:34] Om.

[0:51:34] Zicht.

[0:51:34] De.

[0:51:35] Fractie.

[0:51:35] Van.

[0:51:35] Nsc.

[0:51:37] Als.

[0:51:37] Dat.

[0:51:38] Onderschreven.

[0:51:38] Wordt.

[0:51:39] Elke.

[0:51:39] Keer.

[0:51:40] Tegen.

[0:51:40] Oproepen.

[0:51:41] Stemt.

[0:51:42] Om.

[0:51:42] Maar.

[0:51:43] Een.

[0:51:44] Enkele.

[0:51:44] Consequentie.

[0:51:45] Te.

[0:51:45] Verbinden.

[0:51:45] Aan.

[0:51:46] Het.

[0:51:46] Handelen.

[0:51:46] Van.

[0:51:46] De.

[0:51:47] Israël.

[0:51:47] Is.

[0:51:47] Regering.

[0:51:48] Dat.

[0:51:48] In.

[0:51:48] Strijd.

[0:51:48] Is.

[0:51:49] Met.

[0:51:49] Dat.

[0:51:50] Internationale.

[0:51:50] Recht.

[0:51:50] Als.

[0:51:51] Het.

[0:51:51] Gaat.

[0:51:51] Om.

[0:51:51] Het.

[0:51:52] Bepleiten.

[0:51:52] Van.

[0:51:53] Maatregelen.

[0:51:53] Als.

[0:51:53] De.

[0:51:54] Israël.

[0:51:54] Is.

[0:51:54] Regering.

[0:51:55] Meer.

[0:51:55] Land.

[0:51:56] Annexeert.

[0:51:56] Waar.

[0:51:56] De.

[0:51:56] Plannen.

[0:51:56] Voor.

[0:51:56] Lege.

[0:51:58] Stemt.

[0:51:58] Om.

[0:51:58] Zich.

[0:51:59] Tegen.

[0:52:00] Waarom.

[0:52:00] Is.

[0:52:00] Dat.

[0:52:00] Het.

[0:52:01] Geval.

[0:52:01] Is.

[0:52:01] Mijn.

[0:52:02] Vraag.

[0:52:06] Ja.

[0:52:06] Voor.

[0:52:06] Ik.

[0:52:07] Denk.

[0:52:08] Dat.

[0:52:08] De.

[0:52:09] Collega.

[0:52:09] Niet.

[0:52:09] Helemaal.

[0:52:10] Goed.

[0:52:10] Geïnformeerd.

[0:52:10] Is.

[0:52:11] Wat.

[0:52:11] Voor.

[0:52:11] Ik.

[0:52:11] Kan.

[0:52:11] Overzien.

[0:52:12] Als.

[0:52:12] Nieuw.

[0:52:12] Kamerlid.

[0:52:14] Heb.

[0:52:15] Bijvoorbeeld.

[0:52:15] In.

[0:52:16] Zeg.

[0:52:16] Ik.

[0:52:16] Heb.

[0:52:16] Mijn.

[0:52:16] Hoofd.

[0:52:17] 12.

[0:52:18] December.

[0:52:19] De.

[0:52:19] Plenair.

[0:52:19] Debat.

[0:52:20] Over.

[0:52:20] De.

[0:52:20] Europese.

[0:52:20] Raad.

[0:52:21] Met.

[0:52:21] De.

[0:52:21] Premier.

[0:52:22] Heb.

[0:52:22] Ik.

[0:52:22] Ook.

[0:52:22] Een.

[0:52:38] Motie.

[0:52:38] Is.

[0:52:39] Iets.

[0:52:39] Wat.

[0:52:39] Wij.

[0:52:39] Als.

[0:52:39] NSC.

[0:52:40] Fractie.

[0:52:41] Voltallig.

[0:52:41] Hebben.

[0:52:42] Ondersteund.

[0:52:43] En.

[0:52:44] Is.

[0:52:45] Het.

[0:52:45] Wel.

[0:52:45] Degelijk.

[0:52:45] Zo.

[0:52:46] Dat.

[0:52:46] Wij.

[0:52:47] De.

[0:52:47] Bezetting.

[0:52:48] Als.

[0:52:48] In.

[0:52:48] Strijd.

[0:52:48] Met.

[0:52:48] De.

[0:52:48] Volk.

[0:52:49] Recht.

[0:52:49] Zien.

[0:52:50] En.

[0:52:50] Het.

[0:52:51] Degelijk.

[0:52:51] Zo.

[0:52:52] Dat.

[0:52:52] Wij.

[0:52:52] Daar.

[0:52:53] Over.

[0:52:53] Zo.

[0:52:53] Nodig.

[0:52:54] Maatregelen.

[0:52:54] Niet.

[0:52:55] Uit.

[0:52:55] De.

[0:52:55] Gaan.

[0:52:56] Meneer.

[0:52:56] Van.

[0:52:56] Bijna.

[0:52:58] Ik.

[0:52:58] Voorzitter.

[0:52:58] Als.

[0:52:59] Het.

[0:52:59] Gaat.

[0:52:59] Om.

[0:53:00] Wat.

[0:53:00] Door.

[0:53:00] De.

[0:53:02] Europese.

[0:53:03] Commissie.

[0:53:04] Settler.

[0:53:05] Terrorist.

[0:53:05] Genoemd.

[0:53:06] Wordt.

[0:53:06] Dan.

[0:53:07] Klopt.

[0:53:07] Dat.

[0:53:07] Inderdaad.

[0:53:08] Als.

[0:53:08] Het.

[0:53:08] Gaat.

[0:53:08] Om.

[0:53:09] Oproep.

[0:53:10] Over.

[0:53:10] De.

[0:53:10] Visa.

[0:53:11] Maar.

[0:53:11] Als.

[0:53:11] Het.

[0:53:12] Gaat.

[0:53:12] Om.

[0:53:12] Een.

[0:53:13] Algemene.

[0:53:14] Oproep.

[0:53:14] Om.

[0:53:15] Maatregelen.

[0:53:16] Of.

[0:53:16] Sancties.

[0:53:16] Te.

[0:53:17] Verbinden.

[0:53:17] Aan.

[0:53:18] Het.

[0:53:18] Feit.

[0:53:18] Dat.

[0:53:19] Israël.

[0:53:19] Meer.

[0:53:20] Land.

[0:53:20] Wil.

[0:53:20] Annexeren.

[0:53:21] Dan.

[0:53:22] Stemt.

[0:53:22] De.

[0:53:22] Fractie.

[0:53:23] Van.

[0:53:23] Nsc.

[0:53:23] Tegen.

[0:53:24] Als.

[0:53:24] Het.

[0:53:24] Gaat.

[0:53:24] Om.

[0:53:25] De.

[0:53:26] Illegale.

[0:53:26] Ned.

[0:53:27] Zettingen.

[0:53:27] Niet.

[0:53:28] Financieren.

[0:53:28] Door.

[0:53:29] Bedrijven.

[0:53:29] Niet.

[0:53:30] Toe.

[0:53:30] Te.

[0:53:30] Staan.

[0:53:32] Bedrijven.

[0:53:33] Die.

[0:53:33] Actief.

[0:53:33] Zijn.

[0:53:34] In.

[0:53:34] De.

[0:53:34] Illegale.

[0:53:34] Ned.

[0:53:34] Zettingen.

[0:53:35] Te.

[0:53:35] Financieren.

[0:53:36] Dan.

[0:53:36] Stemt.

[0:53:36] Nsc.

[0:53:37] Ook.

[0:53:37] Tegen.

[0:53:38] Dus.

[0:53:38] Mijn.

[0:53:39] Vraag.

[0:53:39] Zou.

[0:53:39] Wel.

[0:53:39] Blijven.

[0:53:40] Zijn.

[0:53:40] Waarom.

[0:53:40] Er.

[0:53:41] Steeds.

[0:53:41] Geen.

[0:53:42] Consequenties.

[0:53:42] Verbonden.

[0:53:43] Worden.

[0:53:43] Aan.

[0:53:43] Dat.

[0:53:43] Principe.

[0:53:46] Van.

[0:53:47] Baarle.

[0:53:47] U.

[0:53:47] Moet.

[0:53:47] Niet.

[0:53:48] Door.

[0:53:48] De.

[0:53:48] Voorzitter.

[0:53:48] Heen.

[0:53:49] Praten.

[0:53:49] Als.

[0:53:49] U.

[0:53:49] Dat.

[0:53:49] Toch.

[0:53:49] Doet.

[0:53:50] Dan.

[0:53:50] Zet.

[0:53:50] Het.

[0:53:51] Microfoon.

[0:53:51] Voor.

[0:53:51] U.

[0:53:51] Uit.

[0:53:52] Is.

[0:53:52] Niet.

[0:53:52] Wenselijk.

[0:53:53] Natuurlijk.

[0:53:53] Maar.

[0:53:53] Dat.

[0:53:53] Zal.

[0:53:53] Ik.

[0:53:54] Dan.

[0:53:54] Toch.

[0:53:54] Wel.

[0:53:54] Moeten.

[0:53:54] Doen.

[0:53:55] U.

[0:53:55] Vraag.

[0:53:56] Was.

[0:53:56] Duidelijk.

[0:53:56] En.

[0:53:57] We.

[0:53:57] Moeten.

[0:53:57] Ook.

[0:53:57] Een.

[0:53:57] Beetje.

[0:53:58] Doorgaan.

[0:53:58] Met.

[0:53:59] Deze.

[0:53:59] Sessie.

[0:54:00] Want.

[0:54:00] Anders.

[0:54:00] Dan.

[0:54:00] Komen.

[0:54:01] We.

[0:54:01] Probleem.

[0:54:02] In.

[0:54:02] De.

[0:54:02] Tijd.

[0:54:02] Dus.

[0:54:03] Ik.

[0:54:03] Geef.

[0:54:03] Nu.

[0:54:03] Het.

[0:54:03] Woord.

[0:54:03] Aan.

[0:54:04] Veldkamp.

[0:54:04] Om.

[0:54:05] Daarop.

[0:54:05] Te.

[0:54:05] Reageren.

[0:54:07] En.

[0:54:08] Vraag.

[0:54:08] Alle.

[0:54:09] Interrupties.

[0:54:09] Zo.

[0:54:09] Kort.

[0:54:10] Mogelijk.

[0:54:10] En.

[0:54:10] Ook.

[0:54:11] Antwoorden.

[0:54:11] Zo.

[0:54:11] Kort.

[0:54:11] Mogelijk.

[0:54:12] Willen.

[0:54:12] Zien.

[0:54:12] Dan.

[0:54:12] Komen.

[0:54:13] We.

[0:54:13] Toen.

[0:54:13] Een.

[0:54:13] Goede.

[0:54:14] Tweede.

[0:54:14] Termijn.

[0:54:16] Dank.

[0:54:17] U.

[0:54:17] Voorzitter.

[0:54:18] Als.

[0:54:19] Het.

[0:54:19] Gaat.

[0:54:19] Over.

[0:54:20] Terugtrek.

[0:54:20] Terug te.

[0:54:21] Draaien.

[0:54:21] Van.

[0:54:22] Als.

[0:54:22] Gaat.

[0:54:22] Over.

[0:54:23] Nederzettingen.

[0:54:23] Bouwbesluiten.

[0:54:24] Annexatieplannen.

[0:54:24] En.

[0:54:25] Dergelijke.

[0:54:25] Even.

[0:54:26] Voordat.

[0:54:26] Ik.

[0:54:27] Verkozen.

[0:54:27] Weer.

[0:54:27] Tot.

[0:54:28] Kamerlid.

[0:54:28] Heb.

[0:54:29] Ik.

[0:54:29] Al.

[0:54:29] In.

[0:54:30] Oktober.

[0:54:30] In.

[0:54:30] Een.

[0:54:31] Campagne.

[0:54:31] Optreden.

[0:54:31] En.

[0:54:32] TV.

[0:54:33] Gezegd.

[0:54:34] Het.

[0:54:34] Zou.

[0:54:35] Van.

[0:54:35] Belang.

[0:54:35] Zijn.

[0:54:35] U.

[0:54:36] Dat.

[0:54:36] De.

[0:54:36] Regering.

[0:54:36] Net.

[0:54:36] In.

[0:54:37] Ja.

[0:54:37] De.

[0:54:38] Nederzettingen.

[0:54:39] Bouwbesluiten.

[0:54:39] Die.

[0:54:40] Men.

[0:54:40] Laatste.

[0:54:40] Het.

[0:54:41] Genomen.

[0:54:41] Heeft.

[0:54:41] Zou.

[0:54:42] Terugdraaien.

[0:54:43] Plus.

[0:54:43] Alle.

[0:54:44] Allectatie.

[0:54:45] Plannen.

[0:54:45] Die.

[0:54:45] Er.

[0:54:46] Zijn.

[0:54:46] Geweest.

[0:54:46] Door.

[0:54:47] Het.

[0:54:47] Afgelopen.

[0:54:48] Israëlisch.

[0:54:48] Kabinet.

[0:54:49] Zou.

[0:54:50] Intrekken.

[0:54:50] Voor.

[0:54:51] De.

[0:54:51] Rest.

[0:54:51] Waar.

[0:54:52] Het.

[0:54:52] Gaat.

[0:54:52] Over.

[0:54:53] Ontmoedigingsbeleid.

[0:54:53] Ja.

[0:54:54] Mevrouw.

[0:54:54] Teunissen.

[0:54:55] Ook.

[0:54:55] Overspraak.

[0:54:56] Ik.

[0:54:56] Weet.

[0:54:57] Dat.

[0:54:57] In.

[0:54:58] Praktijk.

[0:54:59] Ontmoedigingsbeleid.

[0:54:59] Geen.

[0:55:00] Wasseneus.

[0:55:00] Is.

[0:55:00] En.

[0:55:01] Ik.

[0:55:01] Ook.

[0:55:01] Weleens.

[0:55:01] In.

[0:55:01] Een.

[0:55:01] Vorige.

[0:55:02] Rol.

[0:55:02] Ook.

[0:55:03] Echt.

[0:55:03] Het.

[0:55:03] Aan.

[0:55:03] Het.

[0:55:04] Ontmoedigingsbeleid.

[0:55:04] Actief.

[0:55:04] Bij.

[0:55:05] Gedragen.

[0:55:05] Richting.

[0:55:06] Informeren.

[0:55:06] Van.

[0:55:06] Nederlandse.

[0:55:07] Bedrijven.

[0:55:08] Voor.

[0:55:08] U.

[0:55:08] Wordt.

[0:55:09] Ik.

[0:55:09] Voorzitter.

[0:55:10] Maar.

[0:55:10] Ik.

[0:55:10] Ik.

[0:55:11] Me.

[0:55:11] Herinneren.

[0:55:11] Dat.

[0:55:11] Ik.

[0:55:11] Zelf.

[0:55:11] Toen.

[0:55:12] Ik.

[0:55:12] Ooit.

[0:55:12] Nederlandse.

[0:55:13] Ambassadeur.

[0:55:13] In.

[0:55:13] Israël.

[0:55:13] Was.

[0:55:14] Ooit.

[0:55:14] In.

[0:55:14] Een.

[0:55:15] Hoofdkantoor.

[0:55:15] Van.

[0:55:15] Een.

[0:55:15] Groot.

[0:55:15] Nederlands.

[0:55:16] Bedrijf.

[0:55:16] Gezeten.

[0:55:17] Niveau.

[0:55:17] Raad.

[0:55:17] Van.

[0:55:17] Bestuur.

[0:55:18] En.

[0:55:18] Daar.

[0:55:19] Persoonlijk.

[0:55:19] Ontmoedigd.

[0:55:20] Heb.

[0:55:20] Toch.

[0:55:20] Wel.

[0:55:20] Een.

[0:55:21] Bijzonder.

[0:55:21] Wist.

[0:55:21] Gevend.

[0:55:22] Contract.

[0:55:23] Omdat.

[0:55:23] Na.

[0:55:24] Te.

[0:55:24] Sporen.

[0:55:25] Omdat.

[0:55:25] Omdat.

[0:55:25] De.

[0:55:27] Dat.

[0:55:28] Streven.

[0:55:29] Vanwege.

[0:55:29] Het.

[0:55:29] Ontmoedigingsbeleid.

[0:55:30] Dus.

[0:55:30] Ik.

[0:55:30] Ben.

[0:55:31] Het.

[0:55:31] Eens.

[0:55:31] Met.

[0:55:32] Mooi.

[0:55:32] Ik.

[0:55:32] Niet.

[0:55:32] Eens.

[0:55:32] Met.

[0:55:33] Wat.

[0:55:33] Mevrouw.

[0:55:33] Teunissen.

[0:55:34] Over.

[0:55:34] Is.

[0:55:34] Niet.

[0:55:35] In.

[0:55:35] De.

[0:55:35] Zal.

[0:55:36] Weer.

[0:55:36] Graaf.

[0:55:37] Ontmoedigingsbeleid.

[0:55:37] Is.

[0:55:38] Ook.

[0:55:38] Is.

[0:55:38] Dan.

[0:55:38] Wel.

[0:55:39] Ontmoedigingsbeleid.

[0:55:40] Heb.

[0:55:40] Ik.

[0:55:40] Al.

[0:55:40] Tans.

[0:55:40] In.

[0:55:41] Mijn.

[0:55:41] Tijd.

[0:55:41] Actief.

[0:55:41] Uitgevoerd.

[0:55:42] Dank u.

[0:55:42] Wel.

[0:55:42] Meneer.

[0:55:42] Veldkamp.

[0:55:43] Ik.

[0:55:43] Ga.

[0:55:43] Nu.

[0:55:43] Echt.

[0:55:44] Door.

[0:55:44] Naar.

[0:55:44] De heer.

[0:55:45] Van.

[0:55:45] Houwelingen.

[0:55:45] Voor.

[0:55:45] Zijn.

[0:55:46] Inbreng.

[0:55:46] Namens.

[0:55:46] Forum.

[0:55:47] Voor.

[0:55:47] Democratie.

[0:55:47] Gaat.

[0:55:48] U.

[0:55:48] U.

[0:55:48] Ja.

[0:55:48] Dank.

[0:55:49] U.

[0:55:49] Voorzitter.

[0:55:50] Ja.

[0:55:50] Het.

[0:55:50] Is.

[0:55:50] Mij.

[0:55:50] Een.

[0:55:51] Raadsel.

[0:55:52] Waarom.

[0:55:52] Dit.

[0:55:53] Demissionaire.

[0:55:53] Kabinet.

[0:55:54] Zo.

[0:55:54] En.

[0:55:55] Heb.

[0:55:55] Echt.

[0:55:55] Geen.

[0:55:55] Ander.

[0:55:55] Woord.

[0:55:55] Voor.

[0:55:56] Zo.

[0:55:56] Oorlogzuchtig.

[0:55:57] Lijkt.

[0:55:57] Te.

[0:55:57] Zijn.

[0:55:57] We.

[0:55:57] Dat.

[0:55:58] Eerder.

[0:55:58] Debatten.

[0:55:58] Gaat.

[0:55:58] Over.

[0:55:59] Oekraïne.

[0:56:00] En.

[0:56:00] Nederland.

[0:56:00] Ziet.

[0:56:01] Dat.

[0:56:01] Als.

[0:56:01] Onze.

[0:56:01] Oorlog.

[0:56:01] Wij.

[0:56:02] Dikken.

[0:56:02] Daar.

[0:56:02] Natuurlijk.

[0:56:02] Anders.

[0:56:02] Over.

[0:56:03] En.

[0:56:03] We.

[0:56:03] Sturen.

[0:56:03] Alles.

[0:56:04] Wat.

[0:56:04] We.

[0:56:04] Hebben.

[0:56:04] Zes.

[0:56:05] Tien.

[0:56:05] Stengs.

[0:56:06] De.

[0:56:07] Oorlog.

[0:56:07] Wordt.

[0:56:07] Dus.

[0:56:07] Alleen.

[0:56:07] Erger.

[0:56:08] Is.

[0:56:08] Geen.

[0:56:09] Uitzicht.

[0:56:09] Op.

[0:56:09] Oplossingen.

[0:56:10] Voor.

[0:56:10] De.

[0:56:10] Oorlog.

[0:56:10] Eerdere.

[0:56:12] Bijna.

[0:56:15] De.

[0:56:16] Oordeel.

[0:56:17] Voor.

[0:56:17] Daar.

[0:56:19] Ik.

[0:56:22] Er.

[0:56:22] Voor.

[0:56:23] Dat.

[0:56:26] Het.

[0:56:27] Want.

[0:56:37] Het.

[0:56:38] Is.

[0:56:39] ook in een Kamerbrief, dat actief een bijdrage levert.

[0:56:41] Dus daar lopen we ook weer voor op.

[0:56:42] Dan gaan we eens even meedoen met de grote jongens.

[0:56:45] En dan is mijn vraag, waarom is daarvoor besloten?

[0:56:49] Dat is mij echt niet duidelijk.

[0:56:51] Is het überhaupt overwogen om bijvoorbeeld onze schepen daar in het kanaal...

[0:56:56] om dat extra te beveiligen, met extra patrouilles, met mariniers?

[0:56:59] Dat is in het verleden ook gebeurd.

[0:57:00] Is er misschien überhaupt gedacht over, nou, we gaan eens met die hoedjes praten?

[0:57:03] Is dat überhaupt opgekomen?

[0:57:05] Of is het gelijk van, nou, nee, we gaan bombarderen?

[0:57:07] Ik lees daar niks over.

[0:57:08] Het is voor mij een raadsel waarom er weer wordt gekozen voor maximale escalatie.

[0:57:13] En dan ook de gevolgen hiervan.

[0:57:18] Want in de Kamerbrief staat dan van, nou, het verwacht neveneffect, ik citeer maar even...

[0:57:23] is daarnaast dat de operatie de kans op regionale escalatie verkleint.

[0:57:27] Dus je gaat, dat wordt net ook al gezegd, je gaat dus bombarderen...

[0:57:30] en dan gaat dat de escalatie verkleinen.

[0:57:32] Ik begrijp echt niet waar dat vandaan komt.

[0:57:35] De kans dat Iran erbij betrokken wordt.

[0:57:37] Dat we weer...

[0:57:37] Dat we vluchtelingenstromen krijgen.

[0:57:39] Allemaal ellende.

[0:57:40] En daar wordt dus heel bagatelliserend over gesproken.

[0:57:42] En we hebben natuurlijk eerder militaire operaties gehad in het Midden-Oosten.

[0:57:45] In Irak, in Syrië, in Afghanistan, in Libië.

[0:57:49] Het is één...

[0:57:49] Altijd zijn het allemaal debakels geweest.

[0:57:51] Ik kan een minister misschien één voorbeeld geven waar het geen debakel is...

[0:57:55] niet in een debakel is geëindigd.

[0:57:57] Libië nu ook allemaal vluchtelingenstromen.

[0:57:59] Dus heel gemakzuchtig worden we nu dus in feite weer bij een nieuwe oorlog betrokken.

[0:58:03] Alleen Nederland, andere EU-landen doen niet mee, maar wij doen wel weer mee.

[0:58:07] Natuurlijk.

[0:58:08] En dat is door een aantal andere partijen ook al gemerkt.

[0:58:10] De Kamer is daarover niet eens geïnformeerd.

[0:58:14] Dus Nederland wordt betrokken bij militaire handelingen...

[0:58:17] en de Kamer wordt niet eens geïnformeerd.

[0:58:18] Dat is natuurlijk in strijd met artikel 100.

[0:58:20] Ik vind het toch even waardevol om het voor te lezen.

[0:58:22] De regering verstrekt de Staten-Generaal vooraf inlichting over de inzet...

[0:58:25] over het beschikkingstellen van de krijgsmacht ter handhaving...

[0:58:28] of bevordering van de internationale rechtsorde.

[0:58:30] Dat is hier 100% van toepassing.

[0:58:32] Dat is artikel 100.

[0:58:33] En er staat ook artikel 2, zegt mijn buurman hier inderdaad.

[0:58:36] Dat is altijd met onze grondwet zo.

[0:58:37] Dat zijn natuurlijk uitzonderingsclausures.

[0:58:39] En inderdaad, de minister schrijft dan in de Kamer...

[0:58:41] bovendien gezien de vertrouwelijkheid van deze operatie...

[0:58:44] is besloten uw Kamer niet voorafgaand te informeren.

[0:58:47] Even nadenken dus.

[0:58:48] Want militaire operaties zijn natuurlijk altijd vertrouwelijk.

[0:58:50] In principe.

[0:58:51] Dus die reden kan altijd worden gegeven.

[0:58:53] Dat betekent dus dat artikel 100...

[0:58:55] Ik hoor het graag als de minister er anders over denkt...

[0:58:57] in feite niks meer te betekenen heeft.

[0:58:58] Want die uitzonderingsclausure kun je altijd aanroepen.

[0:59:00] En dit is dan ook nog eens militaire operatie...

[0:59:03] waar Nederland niet rechtstreeks bedreigd wordt.

[0:59:04] Daar had men nog iets bij in kunnen bedenken.

[0:59:06] Een onmiddellijke bedreiging moet u nu wel doen.

[0:59:08] Of een hele specifieke.

[0:59:09] Bijvoorbeeld je gaat binladen, pakken.

[0:59:12] Ja, dat kun je ook niet hiervan tevoren meer discussiëren.

[0:59:13] Want dan vlucht hij weg.

[0:59:15] Ik ben totaal niet overtuigd.

[0:59:17] Dat is even mijn hoofdvraag aan de minister.

[0:59:18] Waarom hier die clausule wordt ingeroepen.

[0:59:20] En als dat hier gebeurt...

[0:59:22] kan de minister dan één operatie noemen...

[0:59:26] waarbij dat niet zou kunnen gebeuren.

[0:59:27] Wanneer zou je dus wel artikel 100 respecteren?

[0:59:30] Want volgens mij kan dit altijd gezegd worden.

[0:59:32] Dus dat betekent dat artikel 100 niks meer te betekenen heeft.

[0:59:34] Ja, samenvatten.

[0:59:38] Het feit dat Nederland weer bij een oorlog betrokken wordt...

[0:59:41] dat vinden we zeer verontrustend.

[0:59:42] We vragen af waar dat voor nodig is.

[0:59:44] Dat is dus een groot probleem.

[0:59:46] Maar misschien nog het grootste probleem is dat...

[0:59:48] blijkbaar, en daarom dat ik net ook aan nieuw sociaal contact vroeg...

[0:59:51] dat de grondwet artikel 100 vertrouwelijk...

[0:59:55] er wordt zo overheen gestapt.

[0:59:56] In onze ogen is dat onacceptabel.

[0:59:59] En we zitten nu weer in een nieuw conflict als Nederland.

[1:00:02] En daar gaat niks goeds van komen.

[1:00:03] Dank u, voorzitter.

[1:00:05] Dank u wel.

[1:00:06] Dank u wel, meneer Van Hauwelingen.

[1:00:07] Dan is nu het woord aan de heer Boswijk van CDA.

[1:00:11] Eén interruptie.

[1:00:12] Goed.

[1:00:13] Ja, voorzitter.

[1:00:15] U heeft één interruptie in deze ronde.

[1:00:17] Oh, u houdt maar één?

[1:00:19] Ja, echt maar één.

[1:00:20] Meneer Boswijk.

[1:00:23] Serieus?

[1:00:25] Ah, dat is veilig om te weten.

[1:00:27] Voorzitter, laat ik beginnen met Israël en de Palestijnse gebieden.

[1:00:30] De situatie is nog steeds zorgelijk.

[1:00:32] En we zijn het denk ik allemaal over eens...

[1:00:34] dat Israël het volste recht heeft...

[1:00:35] om zichzelf te verdedigen tegen het terreur van Hamas.

[1:00:38] En het werd al een paar keer genoemd.

[1:00:40] We hebben al vorige week een ontmoeting gehad...

[1:00:42] met familieleden en nabestaanden van geiselaars...

[1:00:45] die nog steeds, na honderd dagen, nog steeds vastzitten.

[1:00:47] En ondertussen wordt ook Israël nog steeds bestookt met raketten.

[1:00:51] Maar we kunnen onze ogen ook niet sluiten voor het leed...

[1:00:53] wat op dit moment plaatsvindt in de Gazastrook.

[1:00:56] Er is ook al meerdere keren opgeroepen om toch te blijven pleiten...

[1:00:58] voor het behoud van die humanitaire corridors...

[1:01:00] of het verbeteren daarvan.

[1:01:01] Kan de minister daarop een antwoord op geven...

[1:01:04] of dat dat ook effect heeft?

[1:01:07] Gisteren berichtte het Israëlische leger...

[1:01:09] dat de militaire doelen bijna bereikt zijn.

[1:01:11] Dat de infrastructuur van Hamas grotendeels is vernietigd.

[1:01:14] Maar toch blijft de endgame van Israël nog steeds niet duidelijk.

[1:01:17] Voorzitter, nu de strijd op haar einde begint te lopen...

[1:01:20] roept de vraag toch op hoe nu verder?

[1:01:21] Is vrede in Israël en Gazen überhaupt nog mogelijk...

[1:01:24] na al dit geweld?

[1:01:25] In de NSC van 22 december van vorig jaar...

[1:01:28] schreef Joost Agustelijn een interessante opinie hierover.

[1:01:31] Hij trok de vergelijkingen met de situatie in Noord-Ierland...

[1:01:34] waar ook twee gemeenschappen...

[1:01:35] verschillend van godsdienst, geschiedenis, toekomstwensen...

[1:01:38] jarenlange elkaar bevochten.

[1:01:40] Ook daar was één bevolkingsgroep dominant...

[1:01:42] en veroorzaakte onderlinge haat zoveel geweld...

[1:01:45] dat hoge muren nodig waren om verder bloedvergieten te voorkomen.

[1:01:49] En ook toen dacht nooit iemand dat dit ooit nog goed zou komen.

[1:01:52] Maar inmiddels leven ze al 25 jaar in vrede.

[1:01:55] Voorzitter, zoiets soortgelijks moeten we in Israël...

[1:01:57] en de Palestijnse gebieden voor elkaar zien te krijgen.

[1:02:01] We moeten het geloof houden dat het kan.

[1:02:02] En welke elementen maken het succes...

[1:02:05] tijdens alle eerst dat beide kanten bereid moeten zijn...

[1:02:08] om tot de structurele oplossing te komen.

[1:02:10] Dat de gematigden van beide zijden met elkaar om tafel komen.

[1:02:13] De internationale gemeenschap met een vredesproces moet komen...

[1:02:16] dat moet ondersteunen.

[1:02:17] Ten slotte een wapenstilstand en ontwapeling van non-statelijke actoren.

[1:02:23] Voorzitter, volgens mij zijn er zowel Israëliërs als Palestijnen...

[1:02:26] die uiteindelijk vrede en veiligheid willen.

[1:02:28] En er is uiteindelijk ook geen militaire oplossing voor dit conflict.

[1:02:31] Volgens mij realiseren beide partijen zich dit ook wel inmiddels.

[1:02:35] Deze handschoenen ook oppakken.

[1:02:36] We moeten de gematigde partijen om tafel dwingen.

[1:02:39] En laten we helder zijn, daar valt wat het CDA betreft niet Hamas onder.

[1:02:43] En ook niet degenen die achter de illegale nederzettingen zitten.

[1:02:47] Welke initiatieven lopen er op dit vlak?

[1:02:50] En hoe zorgen dat deze partijen tot elkaar komen?

[1:02:55] Voorzitter, dan verderop in de regio Jemen.

[1:02:57] Het CDA steunt de inzet van de VS en het VK in Jemen...

[1:03:00] en de aanval op de Houthis.

[1:03:01] De Houthis vormen een grote bedreiging voor de scheepvaart.

[1:03:04] En de tegenreactie kon niet uitblijven.

[1:03:07] En ook voor de werkwijze.

[1:03:08] Toch is het merkwaardig dat de Europese Unie niet een gemeenschappelijk standpunt heeft.

[1:03:13] En waarom stond Nederland hier alleen in?

[1:03:16] Onderdeel van het geopolitiek volwassen worden is dat de EU in dit soort zaken...

[1:03:19] een standpunt inneemt en gezamenlijk actie onderneemt.

[1:03:22] Welke rol gaat de Europese Unie hier in de toekomst pakken?

[1:03:26] Dan Oekraïne.

[1:03:27] Ik heb grote zorgen over de afnemende steun aan Oekraïne.

[1:03:30] Vooral wat betreft de munitie komen in grote problemen.

[1:03:32] Ik heb daarom als CDA voor het kerstreces een concept initiatiefnota gemaakt.

[1:03:36] Inmiddels hebben zich zowel de BBB als de VVD daarbij aangesloten.

[1:03:40] En alle anderen zijn daarbij welkom.

[1:03:41] We zullen het volgende week indienen.

[1:03:43] Want er is geen tijd te verliezen.

[1:03:45] Ik heb ook voor het reces schriftje vragen gesteld over welke scenario's er zijn...

[1:03:48] wanneer Oekraïne deze oorlog uiteindelijk zou verliezen.

[1:03:51] Ik ben erg benieuwd naar de beantwoording.

[1:03:52] Maar op één vraag zou ik graag nu al antwoord willen hebben.

[1:03:55] De Estlandse ministerie van Defensie heeft berekend dat als alle EU-lidstaten...

[1:03:59] 0,25 procent van hun BPP aan militaire hulp aan Kiev zouden besteden...

[1:04:04] Rusland tot een halt kan worden geroepen.

[1:04:06] De minister naar dit plan. Graag een reactie.

[1:04:09] En tot slot, voorzitter, naar Koning Karabach.

[1:04:11] Hier heeft een etnische zuivering plaatsgevonden en de wereld heeft weggekeken.

[1:04:15] Een complete vervolking moest wegvluchten.

[1:04:16] Waarmee een einde kwam aan de oudste christelijke cultuur in de wereld.

[1:04:21] Heel pijnlijk.

[1:04:23] Blijft het hierbij?

[1:04:24] Kunnen deze mensen niet meer terugkeren?

[1:04:26] En blijft het onbestraft?

[1:04:27] En tenslotte, sorry, nu tenslotte.

[1:04:30] Gisteren kwamen zowel het Humanistisch Verbond als Open Doors met hun rapporten over...

[1:04:36] de vervolging van christenen, maar ook mensen die niks geloven.

[1:04:40] Graag zou ik een reactie van de minister hierop willen.

[1:04:42] En dan heel specifiek naar bijvoorbeeld Irak.

[1:04:44] Daar gaan op hele korte termijn Nederlandse militairen heen op verzoek van Irak.

[1:04:49] Maar Irak staat ook in de top als het gaat om christenvervolging.

[1:04:52] Wat kunnen we doen om de regering daarin te beïnvloeden?

[1:04:55] Dank u wel.

[1:04:57] Dank, meneer Boswijk.

[1:04:58] Er is een vraag voor u van de heer Dasson.

[1:05:01] Dank, voorzitter.

[1:05:02] Ik hoorde de heer Boswijk zeggen dat we onze ogen niet mogen sluiten voor het leed.

[1:05:06] Wat er in Gaza plaatsvindt.

[1:05:07] En dat is enorm.

[1:05:08] De duizenden mensen die daar vermoord zijn.

[1:05:11] De enorme verwoestingen van woningen.

[1:05:15] Zevenhonderd mensen op één wc.

[1:05:17] Het is onvoorstelbaar wat daar op dit moment aan de gang is.

[1:05:20] Maar het werd mij nou niet duidelijk of de heer Boswijk nu de minister ook opriep...

[1:05:25] om te pleiten voor een staak te vuren.

[1:05:28] En te zorgen dat dat zo snel mogelijk geregeld wordt.

[1:05:31] Voorzitter, ik heb net al duidelijk proberen te maken...

[1:05:36] een actie met de collega...

[1:05:38] dat ik geloof, eerlijk gezegd, ik zou het willen dat er een directe staak te vuren zou komen.

[1:05:45] Ik denk alleen dat we ook realistisch naar de situatie moeten kijken...

[1:05:48] dat Hamas dat nooit zal doen.

[1:05:52] Stel Hamas zegt morgen, we laten in één keer alle geiten lasen los.

[1:05:55] En we werken mee aan onderzoeken naar oorlogsmisdaden.

[1:05:59] En we leggen onze wapens neer.

[1:06:00] Dan zie ik dat scenario, dan zie ik dat gebeuren.

[1:06:05] Ik schrik me af.

[1:06:06] Gaat dat niet in het reëel?

[1:06:07] En daarbij moeten we ons ook wel realiseren dat Israël in een essentiële crisis zit.

[1:06:13] Dat als Israël de wapens neerlegt, wat gaat Hezbollah dan doen?

[1:06:17] Of wat doen de Houthis?

[1:06:19] Dus ik denk dat we wel die context moeten zien.

[1:06:23] Neem niet weg dat wij vanaf het begin hebben gezegd...

[1:06:26] Israël moet zich houden aan het internationaal humanitair recht.

[1:06:30] Dus al gaat het bijvoorbeeld over het afknijpen of het toelaten van...

[1:06:36] Voeding, waar wij als eerste partij, die hier meteen heeft opgeroepen, richting de minister, pleiten voor.

[1:06:42] En gebruikt de meest stevige woorden en instrumenten die er zijn om de humanitaire corridors mogelijk te maken.

[1:06:50] Blijft maximaal steun geven aan mensen in Gaza.

[1:06:53] En wij zullen zo meteen opnieuw ook een motie indienen.

[1:06:56] Die oproept voor het toelaten van onafhankelijke toezicht in Gaza.

[1:07:03] Voor het vinden van bewijs.

[1:07:06] Volgens misdaad heb ik plaatsgevonden van alle kanten.

[1:07:08] Dank u wel.

[1:07:09] Meneer Dassen.

[1:07:10] Nou ja, voorzitter.

[1:07:11] Dan heb ik toch het idee dat de heer Boswijk nog zijn ogen aan het sluiten is.

[1:07:15] Want er wordt op dit moment grove schendingen van het internationaal recht.

[1:07:20] Honger wordt ingezet als wapen.

[1:07:22] Mensen worden hun huizen uitgejaagd.

[1:07:24] Naar bepaalde plekken toegejaagd.

[1:07:27] Er worden beperkingen van hulpgoederen opgezet.

[1:07:30] Dus dan vraag ik me wel af van...

[1:07:32] Wil het CDA dan ook echt zorgen dat we de mensen in Gaza...

[1:07:36] op dit moment helpen?

[1:07:37] Zorgen dat de verschrikkingen die daar op dit moment plaatsvinden...

[1:07:40] dat die stoppen?

[1:07:41] Of, ja, excuseren we onszelf de hele tijd door ons te schuilen achter...

[1:07:46] maar Hamas heeft dit gedaan en die moeten aangepakt worden.

[1:07:51] Natuurlijk, wat Hamas heeft gedaan is verschrikkelijk.

[1:07:54] Geiselaars moeten vrijgelaten worden.

[1:07:56] En de manier waarop dat op de beste manier gebeurt...

[1:07:58] is om te onderhandelen.

[1:07:59] Want dat is de enige manier waarop op dit moment geiselaars worden vrijgelaten.

[1:08:03] Niet dankzij de acties van het leger.

[1:08:06] Israël op dit moment.

[1:08:07] Meneer Boswijk.

[1:08:08] Ja, ik zal op dat laatste niet zo stellig zijn.

[1:08:10] Ik denk als Israël zonder militaire acties was gaan onderhandelen...

[1:08:15] dat het hele...

[1:08:17] het afschrikkings-deterrence wat Israël gewoon nodig heeft in die regio...

[1:08:21] dat zij totaal geen partner aan tafel zouden zijn.

[1:08:25] Dus ik denk dat een reactie van Israël zeker wel nodig was.

[1:08:29] En ik wil er toch wel iets aan complexiteit aan toevoegen.

[1:08:32] Namelijk het feit dat het een ontzettend versterkelijk gebied is.

[1:08:34] Dat je een organisatie...

[1:08:36] een terreurorganisatie te maken hebt...

[1:08:38] die, wat ik net ook al zei in de interruptie met collega Van Balen...

[1:08:41] dat die totaal geen rekening houdt met hun eigen bevolking.

[1:08:46] Die tunnels onder de burgerwoningen en burgerdoelen heeft.

[1:08:54] Ja, en het dan ontzettend ingewikkeld is voor een organisatie...

[1:09:00] het Israëlse leger om daar tegen te strijden.

[1:09:03] Neem niet weg dat ik...

[1:09:06] uitsluit dat er de proportionaliteit...

[1:09:08] dat je daar echt je vraagtekens...

[1:09:10] Nou ja, en dat wij hebben het CDA meerdere keren echt hard uitgesproken...

[1:09:13] tegen ideeën van we drijven heel Gaza leeg...

[1:09:17] en dit wordt nieuw-Israëlisch gebied...

[1:09:19] en alle Gazanen gaan maar naar Egypte toe.

[1:09:22] Dat is wat het CDA betreft onacceptabel.

[1:09:24] We vinden in de twee-staten-oplossing dat er ook...

[1:09:27] of dat er een groot onderdeel daarvan...

[1:09:30] dat Palestijnen ook een eigen staat hebben die veilig is.

[1:09:32] Maar we kunnen toch ook niet helemaal ontkennen...

[1:09:34] dat we hier met een organisatie te maken hebben...

[1:09:36] die er alles aan doet ook...

[1:09:38] om zoveel mogelijk slachtoffer te maken...

[1:09:40] ook binnen hun eigen bevolking...

[1:09:42] om te zorgen dat het draagvlak voor Israël ook afneemt.

[1:09:45] Dank u wel.

[1:09:46] Ik denk dat ik het woord nu ga geven aan de heer Brekelmans van de VVD.

[1:09:49] Gaat u gaan.

[1:09:51] Dank voorzitter.

[1:09:52] En ik begin met Oekraïne.

[1:09:54] Want Oekraïne heeft onze doorlopende steun zeer hard nodig...

[1:09:57] zowel op korte termijn als structureel.

[1:09:59] Dat is in het belang van Oekraïne...

[1:10:00] maar ook in het belang van onze veiligheid.

[1:10:03] Er moeten veel meer munitie en wapens naar Oekraïne.

[1:10:05] En we moeten...

[1:10:06] Een mooi voorbeeld is dat Nederland bijdraagt...

[1:10:07] aan een nieuwe productielijn in Duitsland...

[1:10:09] voor duizend Patriot-raketten.

[1:10:11] Mijn vraag aan het kabinet is of zij werkt aan meer van dit soort constructies.

[1:10:14] En neemt Nederland daar ook in het voortouw?

[1:10:17] Vraag ik de minister.

[1:10:19] Op EU-niveau zijn er gemengde signalen...

[1:10:21] over de blokkade van Hongarije voor steun aan Oekraïne.

[1:10:24] En mijn vraag is wat de minister hier op dit moment over kan zeggen.

[1:10:27] Wordt het niet tijd dat de 26 andere EU-lidstaten...

[1:10:31] de Europese vredesfaciliteit ophogen...

[1:10:33] en we ons niet steeds door Hongarije laten gaan...

[1:10:36] gijzelen?

[1:10:37] Oekraïne kan immers niet langer wachten.

[1:10:39] Graag een reactie hierop van de minister.

[1:10:41] Daarnaast is er al anderhalf jaar veel discussie...

[1:10:43] over de inzet van Russische bevroren tegoeden...

[1:10:45] voor de steun aan Oekraïne.

[1:10:47] Er zijn Amerikaanse voorstellen om de bevroren tegoeden...

[1:10:50] volledig te gebruiken...

[1:10:51] vooruitlopend op herstelbetalingen.

[1:10:53] En in de EU wordt vooral het voorstel besproken...

[1:10:55] om belasting te heffen op het rendement...

[1:10:57] van de bevroren tegoeden.

[1:10:59] Mijn vraag is wat de positie van Nederland hierin is.

[1:11:01] Waar zet deze minister zich voor in?

[1:11:04] En hoe draagt Nederland...

[1:11:06] actief bij aan het wegnemen...

[1:11:07] van eventuele juridische obstakels die er zijn?

[1:11:10] Tot slot op dit punt...

[1:11:11] voorzitter, sanctieomzijning.

[1:11:13] Eerder verwees de minister daarin...

[1:11:15] terecht naar de aanpak van de EU-gezant...

[1:11:17] die met heel veel landen gesprekken heeft gevoerd.

[1:11:20] Maar ondanks alle goede inspanning...

[1:11:22] is het resultaat nog steeds dat er...

[1:11:23] op grote schaal Europese technologie...

[1:11:26] in Rusland terechtkomt en ook in Russische wapens terechtkomt.

[1:11:29] Is de minister het met mij eens...

[1:11:30] dat hier veel meer tegen gedaan moet worden?

[1:11:32] Meer entiteiten op de sanctielijst...

[1:11:34] die bijdragen aan deze omzeiling.

[1:11:36] Meer Europese samenwerking.

[1:11:38] En ook meer betrokkenheid van inlichtingendiensten...

[1:11:40] en het bedrijfsleven.

[1:11:41] Hoe zet Nederland zich hier actief voor in?

[1:11:43] Vraag ik de minister.

[1:11:45] Dan ga ik naar het Midden-Oosten.

[1:11:47] Het is nu meer dan 100 dagen sinds de brute terreuraanval...

[1:11:50] van Hamas op Israël.

[1:11:51] Dat geiselaars gevangen zijn genomen...

[1:11:53] waarvan er werd al eerder naar gerefereerd...

[1:11:55] dat de families in enorme angst en onzekerheid zitten.

[1:11:59] En ook dat de tegenreactie van Israël begon.

[1:12:02] Israël moet de mogelijkheid blijven houden...

[1:12:04] om met militaire middelen Hamas te verzwakken.

[1:12:06] En tegelijkertijd steunt de VVD het kabinet...

[1:12:09] in de inzet van het kabinet...

[1:12:10] om veel meer tijdelijke humanitaire pauzes...

[1:12:14] meer terughoudendheid om het aantal burgerslachtoffers te verminderen...

[1:12:17] en meer en betere toegang van humanitaire hulp tot Gaza.

[1:12:21] Mijn vraag is dan ook hoe het kabinet zich op dit moment inzet...

[1:12:25] diplomatiek gezien, om dit tot stand te brengen...

[1:12:28] en ook om verdere escalatie in het Midden-Oosten te voorkomen.

[1:12:31] En eigenlijk tot mijn verrassing zag ik dat...

[1:12:34] het gaat om leden van Hamas...

[1:12:35] dat zij nog niet op de EU-sanctielijsten en EU-terreurlijst staan.

[1:12:39] Wel Hamas als organisatie, maar niet individuen.

[1:12:41] En daardoor gaan er nog steeds financiële middelen die kant op.

[1:12:46] En zij bijvoorbeeld kunnen Hamasleden soms ook reizen...

[1:12:50] zijn tegoed nog niet bevoren.

[1:12:51] En mijn vraag aan de minister is of zij zich ervoor in wil zetten...

[1:12:54] om zoveel mogelijk, zeker de topfiguren...

[1:12:56] zowel politiek als militair, maar ook het actieve kader van Hamas...

[1:12:59] om hen op die sanctie dan wel terreurlijst te krijgen.

[1:13:04] Dan wil ik een compliment maken aan het kabinet...

[1:13:07] dat zij de aanvallen van de VS en het VK...

[1:13:10] op militaire doelen van de Houthis hebben gesteund.

[1:13:14] Wat de VVD betreft is voor de inzet van één staf of vizier...

[1:13:17] een artikel 100-procedure niet op zijn plaats.

[1:13:19] En is het vooraf informeren van de Kamer ook niet nodig.

[1:13:22] Het is goed dat het kabinet dat direct heeft gedaan...

[1:13:25] nadat de aanval werd uitgevoerd...

[1:13:27] en de Amerikaanse en Britse piloten weer veilig terug waren.

[1:13:32] Zeker als het een geheime en zo'n specifieke...

[1:13:34] militaire aanval betreft is het logisch...

[1:13:37] dat er een terughoudendheid is als het gaat om de informatievoorziening.

[1:13:41] Ik heb wel nog drie algemene vragen hierover.

[1:13:43] Ten eerste kan de minister toelichten of Nederland meer inzet overweegt...

[1:13:47] dan deze ene staf of vizier, ook meer structureel.

[1:13:50] Ten tweede kan de minister toelichten wat de Nederlandse positie is...

[1:13:53] op het EU-voorstel om drie oorlogsschepen...

[1:13:55] naar de regio te sturen.

[1:13:57] En ten derde wil de minister er bij de RWZ voor pleiten...

[1:14:00] om in aanvulling op wat collega Tuimel van BWV...

[1:14:04] om de hoedjes op de EU-terroristenlijst te plaatsen.

[1:14:07] En is daarbij dan de mogelijkheid...

[1:14:09] om voor humanitaire hulp een uitzondering voor elkaar te krijgen...

[1:14:13] zodat er nog wel steeds humanitaire goederen naar Jemen kunnen gaan.

[1:14:16] Dan nog een onderwerp dat niet op de agenda staat...

[1:14:20] maar wel heel belangrijk is, en dat is Taiwan.

[1:14:22] Want na de Taiwanese verkiezingen...

[1:14:24] is het risico op Chinese agressie en intimidatie groot.

[1:14:27] En mijn vraag is hoe Nederland zich er in een EU-verband voor inzet...

[1:14:30] om dit de komende maanden te ontmoedigen.

[1:14:32] Ik zag verder dat het ministerie...

[1:14:35] een hele sumiere reactie heeft gegeven op de verkiezingen.

[1:14:38] Letterlijk één zin.

[1:14:39] En vervolgens verwijzend naar de Europese reactie.

[1:14:43] En mijn vraag is of de minister in dit debat...

[1:14:45] daar nog iets meer hartelijke woorden aan toe wil voegen...

[1:14:48] dan alleen deze ene zin.

[1:14:50] En helemaal tot slot, voorzitter.

[1:14:52] Er staat ook Nagorno-Karabakh en Armenië-Aspatiaan op de agenda.

[1:14:55] En mijn vraag is...

[1:14:58] Naar welke lange termijn oplossing Nederland streeft...

[1:15:00] en of daarbij ook een terugkeer van de gevluchtelingen...

[1:15:02] of dat dat nog een onderdeel vormt of dat dat onrealistisch is.

[1:15:07] Dank u wel, meneer Brekelmans.

[1:15:08] Nou, dan gaan we naar de heer Paternotte.

[1:15:11] Gaat uw gang.

[1:15:12] Dank u wel, voorzitter.

[1:15:13] Het is nu iets meer dan 100 dagen geleden...

[1:15:15] sinds de afgrijzelijke terreuraanval van Hamas op Israël.

[1:15:18] De oorlog in Gaza duurt nu voor een vierde maand op rij.

[1:15:21] De bombardementen en gevechten blijven doorgaan.

[1:15:23] Hamas houdt nog steeds Israëlse gijzelaars gevangen.

[1:15:26] En Israël is nog steeds bezig met aanvallen...

[1:15:28] die per dag meer mensenlevens eisen...

[1:15:31] dan welk ander conflict in de 21e eeuw ook per dag eiste.

[1:15:34] En van die slachtoffers is het merendeel vrouw of kind.

[1:15:38] Gaza staat met een half been in hongersnood.

[1:15:41] En het einde lijkt nog altijd niet in zicht te zijn.

[1:15:43] En de indruk is dat dit allemaal gebeurt...

[1:15:46] maar dat het Nederlands kabinet eigenlijk steeds hetzelfde blijft zeggen.

[1:15:49] Nederland dringt keer op keer bij Israël aan op terughoudendheid...

[1:15:52] om veel meer humanitaire hulp toe te laten...

[1:15:54] en om heel snel humanitaire gevechtspauses in te lassen.

[1:15:57] Maar kan de minister een voorbeeld noemen van zo'n oproep...

[1:16:00] die enig effect heeft gehad?

[1:16:02] Heeft Israël sinds 1 december gehoorgegeven aan enige oproep...

[1:16:05] van bondgenoten als Nederland, Duitsland of de Verenigde Staten?

[1:16:09] Is het niet tijd om een andere toon aan te slaan?

[1:16:12] Want premier Rutte gaf voor de kerst aan...

[1:16:14] dat de Nederlandse steun voor Israël heel belangrijk is.

[1:16:17] Wat D66 betreft geeft dat ons ook de verantwoordelijkheid...

[1:16:21] om te doen wat wij kunnen om effectief druk te zetten...

[1:16:24] op die gevechtspausen, op meer hulp.

[1:16:26] En dus wel je voor een staak te vuren uit te spreken.

[1:16:29] Wel sancties in te stellen tegen gewelddadige kolonisten.

[1:16:33] Graag een reactie.

[1:16:34] Vorige week stond Zuid-Afrika tegenover Israël in het Vredespaleis.

[1:16:38] En het is goed dat Nederland als gastland zich niet mengt in zo'n zaak.

[1:16:43] Maar als de uitspraak komt, hoe gaat Nederland dan daarmee om?

[1:16:46] Want we zijn hier in de stad van vrede en recht.

[1:16:48] Dan neem ik aan dat onze minister meewerkt...

[1:16:50] aan eventuele door het Hof op te leggen maatregelen.

[1:16:53] En dan nog over Nederlanders in Gaza.

[1:16:55] Vorige week kwamen positieve berichten dat enkele Nederlanders...

[1:16:58] en anderen met een verblijfsrecht in Nederland Gaza konden verlaten.

[1:17:01] Daarbij was ook te lezen dat het ministerie nog contact heeft...

[1:17:04] met enkele tientallen mensen die nu nog in Gaza vastzitten.

[1:17:07] Wat is de huidige inzet van de Nederlandse regering?

[1:17:10] En wat kan zij nog door deze mensen betekenen?

[1:17:12] En heeft Nederland inmiddels antwoord op de drie maanden oude vragen...

[1:17:16] aan de Israëlse regering over de dood van een moeder uit Doorn...

[1:17:19] die op 21 oktober omkwam door Israëli's militair optreden in Gaza?

[1:17:24] En tenslotte, voorzitter, nog een vraag.

[1:17:27] Want ik zag dat de minister zelf...

[1:17:28] veel in het gebied is en zich veel uitspreekt en veel doet voor de hulp.

[1:17:32] Maar dat ook de minister van BUA OS in Israël is geweest...

[1:17:35] voor overleg met de rationaal veiligheidsadviseur...

[1:17:37] en met militaire top.

[1:17:39] En mijn vraag is, wat is hier nu eigenlijk de taakverdeling...

[1:17:41] tussen de beide ministers?

[1:17:44] Voorzitter, de steun aan de operatie Prosperity Guardian...

[1:17:47] in de vorm van één stafofficier is voor mijn fractie begrijpelijk.

[1:17:51] Want de permanente breuk in de scheepvaartroute door het Suezkanaal...

[1:17:54] heeft gigantische gevolgen voor de wereld...

[1:17:55] zoals problemen met voedselzekerheid en tekorten aan medische hulpmiddelen.

[1:17:59] Het internationaal recht van Mare Liberum...

[1:18:01] zoals eens beschreven door Hugo de Groot...

[1:18:03] wordt hier geschonden met steun van Iran.

[1:18:05] Kan de minister toezeggen zich in te spannen...

[1:18:08] om de Houthis op de Europese terreurlijst te krijgen?

[1:18:11] Wel is mijn vraag, met welk scenario de operatie nu werkt?

[1:18:15] Want wat is het effect als de Houthis, zoals het nu lijkt...

[1:18:17] nog altijd in staat zijn om veilige scheepvaart onmogelijk te maken?

[1:18:20] Hoe schat de minister de kans op een regionale speelover...

[1:18:23] waarbij escalatie mogelijkerwijs meer van onze capaciteiten gaat eisen?

[1:18:27] Dank u wel.

[1:18:28] Voorzitter, dan Oekraïne.

[1:18:30] Ik had dezelfde vragen als de heer Brekelmans...

[1:18:31] over tegoeden en ook over wapensteun.

[1:18:34] Dus ik sluit me daar kortheidshalve bij aan.

[1:18:36] Maar ik wil er nog opmerken dat afgelopen week...

[1:18:39] we hebben kunnen zien wat de bijdrage van China zal zijn aan vrede.

[1:18:42] President Zelenskyj krijgt tot ieders verbijstering in Davos...

[1:18:45] niet eens een Chinese vertegenwoordiger te spreken.

[1:18:48] En in de VS is er nog altijd geen deal over de wapensteun.

[1:18:51] Onderstrepen deze twee gebeurtenissen wat betreft deze minister...

[1:18:54] dat Oekraïne van Europese landen langdurige zekerheid...

[1:18:58] over steun nodig heeft.

[1:19:00] Ten slotte, voorzitter, de Zuid-Kaukasus.

[1:19:03] Helaas zien we weinig vooruitgang in de vredesbesprekingen...

[1:19:06] tussen Azerbeidzaan en Armenië.

[1:19:08] Tegelijk is er ook geen terugval in de huidige wapenstilstand.

[1:19:11] Maar nu heeft president Aliyev opnieuw uitspraken gedaan...

[1:19:14] met claims op Armeens grondgebied.

[1:19:16] Nu is gezien de lopende besprekingen...

[1:19:18] een nieuwe aanval niet nu te verwachten.

[1:19:20] Maar we hebben gezien wat in Nagorno-Karabakh is gebeurd.

[1:19:23] En deze retoriek is dan ook heel zorgelijk.

[1:19:25] Kan de minister zich inspannen voor een duidelijk...

[1:19:27] Europees signaal aan Bakoe...

[1:19:29] dat dit soort ongefundeerde claims vrede niet dichterbij brengen?

[1:19:35] Dank u wel.

[1:19:36] Dank u wel, meneer Paternotte.

[1:19:37] Het woord is aan de heer Seder van de ChristenUnie.

[1:19:40] Dank u wel, voorzitter.

[1:19:41] Ik heb een aantal thema's die ik wil behandelen.

[1:19:42] Allereerst Israël.

[1:19:43] Het is vandaag de verjaardag van kevier Bibas...

[1:19:47] die zijn eenjarige verjaardag viert.

[1:19:50] Een van de gegeiselden in Gaza.

[1:19:54] En dat is natuurlijk tragisch, voorzitter.

[1:19:56] Want we willen...

[1:19:56] Het is natuurlijk belangrijk dat de gegeisels...

[1:19:59] nog vrijgelaten worden.

[1:20:00] En Israël probeert na de terreurafval van 7 oktober...

[1:20:04] voor eens en voor altijd een einde te maken...

[1:20:05] aan de militaire capaciteiten van Hamas.

[1:20:08] Met, zoals we ook kunnen zien...

[1:20:10] ook vreselijke gevolgen voor de bevolking.

[1:20:13] Want zoals iedereen heeft kunnen zien...

[1:20:15] worden rakettenlaseerinstallaties in of bij scholen...

[1:20:19] moskeeën of vluchtelingenkampen ingericht.

[1:20:23] Israël is van genocide beschuldigd...

[1:20:25] en Zuid-Afrika heeft het zelfs aangebracht...

[1:20:27] bij het Internationale Hof van Justitie...

[1:20:29] maar voorzitter, wat we zien is dat landen...

[1:20:31] zoals Duitsland, maar ook Frankrijk...

[1:20:33] zich daartegen uitspreken.

[1:20:34] Duitsland heeft geïnterveneerd in deze zaak...

[1:20:36] om aan te geven dat de Duitse regering...

[1:20:38] de beschuldiging van genocide tegen Israël verwerpt.

[1:20:41] En Duitsland waarschuwt bovendien...

[1:20:43] voor een politieke instrumentalisering van deze term.

[1:20:46] En gisteren heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken...

[1:20:49] ook iets dergelijks gezegd.

[1:20:50] Die zei de beschuldigingen van genocide...

[1:20:52] aan het adres van de Joodse staat...

[1:20:54] gaan een morele grens over.

[1:20:56] Het begrip genocide mag niet misbruikt worden...

[1:20:58] voor politieke doeleinden.

[1:21:00] Mijn vraag aan de minister is...

[1:21:02] of deze het niet eens is met haar collega's...

[1:21:05] in Frankrijk en de regering van Duitsland.

[1:21:08] En kan zij het Duitse voorbeeld eigenlijk niet volgen?

[1:21:12] Verder zou ik graag een reactie van de minister willen krijgen...

[1:21:15] op de berichten over de wijdverbreide steun...

[1:21:18] onder UNRWA-leraren over de moordpartijen...

[1:21:21] op 7 oktober in Israël.

[1:21:23] Dit is het zoveelste bericht over UNRWA en Israël-haat.

[1:21:26] En de vraag is of UNRWA dan wel...

[1:21:28] een neutrale en gezonde rol in Gaza speelt.

[1:21:31] En of we niet ook moeten overwegen...

[1:21:33] hoe wij ons daartoe verhouden.

[1:21:35] Graag een reactie van de minister op dit punt.

[1:21:37] Tot slot, voorzitter.

[1:21:38] Het Europese parlement heeft vandaag om 12 uur vanmiddag...

[1:21:41] met ruime meerderheid een amendement aangenomen...

[1:21:44] waarin ze vragen de politieke kopstukken van Hamas...

[1:21:46] op de EU-terroristenlijst te zetten.

[1:21:50] Zou de minister dit kunnen opbrengen bij de Europese Raad...

[1:21:53] in hoeverre de landen hier ook...

[1:21:56] medewerking dan wel gevolg had kunnen geven...

[1:21:58] om ervoor te zorgen dat de sancties...

[1:22:00] ook snel en effectief geïmplementeerd kunnen worden?

[1:22:03] Dan wil ik het hebben over de situatie in Noord-Oost-Syrië.

[1:22:06] Want de Turkse bombardementen gaan door.

[1:22:09] En dat zorgt voor een aantal zorgen.

[1:22:15] Turkije stelt reacties op PKK-aanvallen.

[1:22:18] Maar Turkije schaart de Syriën Democratic Forces...

[1:22:21] onze bondgenoten dan weer in strijd tegen IS...

[1:22:24] gemakshalve ook onder de PKK-vlag.

[1:22:26] Mijn vraag is of de minister ziet...

[1:22:28] dat Turkije hier bij het juiste eind heeft.

[1:22:31] Of is het nu noodzakelijk om op te treden hier tegen?

[1:22:35] Ook mede omdat in dit gebied vele IS-strijders...

[1:22:39] waarvan een aantal ook de Nederlandse nationaliteit hebben...

[1:22:42] momenteel worden vastgehouden daar.

[1:22:43] Wat kan de minister zeggen...

[1:22:45] over de faciliteiten en infrastructuur daar?

[1:22:48] En is het nog mogelijk om deze strijders vast te houden...

[1:22:52] terwijl we weten dat de NAVO-bondgenoten Turkije...

[1:22:54] het gebied bombardeert?

[1:22:56] En is de minister...

[1:22:57] kan de minister dit ook opbrengen bij de Europese Raad...

[1:23:00] om te bespreken wat de mogelijkheden zijn...

[1:23:03] en mogelijk ook Turkije tot de orde te roepen?

[1:23:05] Voorzitter, dan Armenië-Azerbaïdjan.

[1:23:07] Er is een motie aangenomen...

[1:23:09] om op grond van de bekende feiten te beoordelen...

[1:23:13] of er sprake is geweest van een etnische zuivering...

[1:23:14] van de Gonokarebach.

[1:23:16] Deze is nog niet beantwoord.

[1:23:17] Ik zou graag willen weten wanneer dat zou kunnen.

[1:23:20] En voorzitter, ik sluit me aan bij de vragen...

[1:23:22] die eerder gesteld zijn over de rol van Azerbaïdjan.

[1:23:25] Laatste vraag, voorzitter.

[1:23:26] Open Doors heeft samen met het Humanistische Verbond...

[1:23:31] gisteren ook duidelijk gemaakt...

[1:23:33] dat vervolging met name in Noord-Nigeria...

[1:23:35] onder christenen dat als schrikbarende vormen aanneemt.

[1:23:40] Voorzitter, het is ook weinig bekend hier.

[1:23:43] Terwijl we zien dat daar een massaslachting plaatsvindt...

[1:23:46] en dat het eigenlijk ook doorgaat.

[1:23:47] Zou de minister het ook kunnen opbrengen bij haar collega's...

[1:23:50] om te kijken in hoeverre ze de Nigeriaanse regering kunnen vragen...

[1:23:54] in hoeverre steun, hulp...

[1:23:55] of middelen nodig zijn?

[1:23:57] Tot zover, voorzitter. Dank u wel.

[1:23:59] Dank u wel, meneer Seder.

[1:24:01] Dan vraag ik nu aan de heer Brekelmans...

[1:24:04] of hij de voorzitter samen even wil overnemen...

[1:24:07] zodat ik ook namens mijn fractie...

[1:24:08] een inbreng kan uitspreken.

[1:24:11] Dat doe ik graag. Ik geef graag het woord aan heer De Roon...

[1:24:13] van de PVV.

[1:24:18] Voorzitter.

[1:24:19] De minister onderschrijft de humanitaire situatie in Gaza...

[1:24:22] als verschrikkelijk.

[1:24:24] En dat onderschrijf ik natuurlijk de diverse voorbeelden...

[1:24:27] die mijn collega's hier ook daarvan hebben gegeven...

[1:24:29] zijn ten hemel schrijend.

[1:24:31] Maar de minister vindt ook...

[1:24:33] dat er veel meer gedaan moet worden...

[1:24:34] om burgerslachtoffers te voorkomen.

[1:24:37] En ik vraag haar of zij dan ook doelt...

[1:24:39] op het laffe gebruik door Hamas...

[1:24:41] van burgers als menselijk schild.

[1:24:43] Is de minister het met mij eens...

[1:24:44] dat Hamas een terroristische organisatie is...

[1:24:47] die zich daarmee opnieuw schuldig maakt...

[1:24:49] aan ordersmisdrijven...

[1:24:50] ook tegen de eigen bevolking van Gaza?

[1:24:53] En besluit tot het staak te vuren...

[1:24:57] van die veranderlijkheden...

[1:24:57] kan uitsluitend worden genomen...

[1:24:59] door de strijdende partijen.

[1:25:01] De PVV steunt het doel van de Israëlische operatie...

[1:25:05] en het is uitsluitend...

[1:25:06] aan Israël om te bepalen...

[1:25:08] wanneer dat doel is bereikt.

[1:25:10] De wens om de situatie voor de burgerbevolking...

[1:25:13] te verlichten...

[1:25:13] is natuurlijk humaan en redelijk.

[1:25:16] De controle van wat er binnen wordt gebracht...

[1:25:19] behoort uitsluitend aan Israël...

[1:25:20] en dat moet ook zo blijven.

[1:25:22] Deelt de minister deze mening.

[1:25:24] Dat de EU...

[1:25:27] de burgeraanval op 7 oktober...

[1:25:28] zeggen en schrijven twee Hamas-individuen...

[1:25:31] op de terroristenlijst heeft gezet...

[1:25:33] is een godspeel.

[1:25:34] Dat zouden er toch veel meer moeten zijn...

[1:25:37] zegt de minister.

[1:25:40] Israël heeft inmiddels...

[1:25:41] een behoorlijk beeld opgebouwd...

[1:25:42] van betrokkenheid en verantwoordelijkheid...

[1:25:44] van veel meer Hamas-individuen.

[1:25:47] Overleg de regering...

[1:25:49] met Israël...

[1:25:51] om die informatie ter beschikking te krijgen.

[1:25:53] En zo niet...

[1:25:54] wil de minister zich daar dan...

[1:25:56] voor inzetten.

[1:25:57] Wat de PVV betreft...

[1:25:58] toont geen enkel Hamas-individu...

[1:26:00] of sympathisant ons land binnen.

[1:26:03] Ik sluit mij aan bij de vraag...

[1:26:04] van de heer Velkamp over de gegijzelden...

[1:26:08] om die dus ook in de...

[1:26:09] Raad Buitenlandse Zaken...

[1:26:11] volgende week maandag te benoemen.

[1:26:14] Dan de Rode Zee en de Houthis.

[1:26:16] De verstoring van de vrije zeevaart...

[1:26:17] door Houthi-terroristen tegen...

[1:26:19] koopvaardijschepen is onaanvaardbaar.

[1:26:21] Dat er na de nodige waarschuwingen...

[1:26:24] en die zijn er echt geweest...

[1:26:25] toch mee werd doorgegaan...

[1:26:27] dat kan beheerst en doelgericht...

[1:26:29] optreden van de VS en het Verenigd Koninkrijk...

[1:26:32] door het uitschakelen van...

[1:26:33] mogelijkheden van de Houthis om schepen...

[1:26:35] op volle zee aan te vallen, rechtvaardigen.

[1:26:38] En het ziet er niet naar uit...

[1:26:39] dat de Shiïtische Houthis...

[1:26:41] zich daardoor laten afschrikken.

[1:26:43] En dat heeft alles te maken...

[1:26:45] met de fanatieke en nietsontziende...

[1:26:47] aard van deze beweging.

[1:26:49] Zo konden we de mening van de vooraanstaande...

[1:26:51] deskundige in diverse kranten lezen...

[1:26:53] die zei, zij, de Houthis...

[1:26:55] geven niets om burgerdoden of een mogelijke...

[1:26:57] hongersnood. En een voormalig...

[1:26:59] ambassadeur in Jemen meldde dat de Shiïtische...

[1:27:01] Houthis de Soenie-meerderheid...

[1:27:03] in het land ook volstrekt...

[1:27:05] verachten. En de...

[1:27:07] redengeving die de Houthis voor hun optreden...

[1:27:09] melden, lijkt mij een voorwensel.

[1:27:11] Er vallen namelijk ook schepen aan...

[1:27:13] die geen enkele band met Israël hebben.

[1:27:15] Overigens rechtvaardig hun redengeving...

[1:27:18] de aanvallen tegen...

[1:27:20] koopvaardijschepen...

[1:27:21] is zo geen zins.

[1:27:23] Naar mijn mening moeten we een andere...

[1:27:25] reden voor deze ontregeling van het internationaal...

[1:27:27] scheepvaartverkeer vermoeden. Bijvoorbeeld...

[1:27:29] destabilisering in de regio...

[1:27:31] en destabilisering van de internationale...

[1:27:33] handel. En ook kun je denken...

[1:27:35] dat zij, de Houthis, verwachten dat door deze...

[1:27:37] aanvallen op de scheepvaart en op degenen...

[1:27:39] die de scheepvaart willen beschermen...

[1:27:41] het Oreo als serieus te nemen.

[1:27:43] Sterke groepering die het opneemt...

[1:27:45] tegen het Westen in de regio...

[1:27:47] nog meer glans te geven.

[1:27:49] De Houthis zullen niet door...

[1:27:51] departementen worden verslagen.

[1:27:53] Saoedi's en Emirati's kunnen daar ruimschoots...

[1:27:55] van getuigen. En het beste antwoord...

[1:27:57] in deze situatie is een verdere versterking...

[1:27:59] van de bescherming van de internationale...

[1:28:01] koopvaardij in de regio en zoveel mogelijk...

[1:28:03] de aanvoer van raketten en drones...

[1:28:05] naar de Houthis te ontregelen...

[1:28:07] en verhinderen. Ik wacht het voorstel...

[1:28:09] van de minister over een eventuele...

[1:28:11] Nederlandse bijdrage daaraan af.

[1:28:13] Dan nog kort. Rusland-Oekraïne.

[1:28:16] Inzet van het kabinet is...

[1:28:17] naast andere zaken, lees ik...

[1:28:19] het velle vergroten van de druk op...

[1:28:21] Rusland om de agressie te beëindigen.

[1:28:23] Maar ik lees in de brief van de minister...

[1:28:25] geen voorstellen die in die richting wijzen.

[1:28:27] Wat wil de minister doen...

[1:28:29] om die druk op Rusland verder...

[1:28:31] te vergroten? Tot slot...

[1:28:33] Armenia-Azerbaïdjan. Daar kan ik ook...

[1:28:35] kort over zijn. Ik vraag mij af...

[1:28:37] waarom veroordeelt Nederland niet...

[1:28:39] samen met andere landen in de meest...

[1:28:41] krachtige bewoordingen de intimiderende...

[1:28:43] en zelfs agressieve uitlatingen...

[1:28:45] van president Aliyev.

[1:28:47] En bevoer ik u er ook op korte termijn.

[1:28:50] Tot zover.

[1:28:53] Dank, de heer De Roon. En dan geef ik graag...

[1:28:54] weer het woord terug aan de voorzitter.

[1:29:00] Er zijn heel veel vragen gesteld. Ik heb ze niet geteld.

[1:29:02] Maar ik weet zeker dat het er meer dan 50 waren.

[1:29:04] Meer dan 100.

[1:29:05] Meer dan 100 zelfs. Nou, kijk aan.

[1:29:07] De minister vraagt 25 minuten...

[1:29:10] tijd om zich...

[1:29:12] op de beantwoording te beraden.

[1:29:14] En dat lijkt me, gelet op het grote aantal vragen...

[1:29:16] ook een redelijk verlangen.

[1:29:18] Dat betekent dat ik nu schors tot...

[1:29:20] 5 voor 5.

[1:29:21] 5 voor 5.

[1:55:34] We gaan verder met...

[1:55:35] dit commissiedebat. En ik geef het...

[1:55:37] woord aan de minister.

[1:55:39] Gezien de tijd...

[1:55:41] die nog maar een half uur is...

[1:55:43] zou ik me voorstellen dat als u een dringende interruptie...

[1:55:45] heeft, dat u die aan het eind van...

[1:55:48] de termijn van...

[1:55:49] de minister stelt. Want dan kunnen we even inschatten...

[1:55:51] hoeveel we daar nog mee kunnen spelen...

[1:55:53] met de mogelijkheden van interrupties.

[1:55:55] Ik geef het woord aan de minister.

[1:55:58] Voorzitter, ik heb een...

[1:55:59] aantal...

[1:56:01] blokken gemaakt, Midden-Oosten...

[1:56:03] waar natuurlijk het conflict...

[1:56:05] Israël-Hamas tussen...

[1:56:07] ook het onderdeel...

[1:56:09] het grote onderdeel is de Rode Zee...

[1:56:11] de Rode Zee...

[1:56:14] Ukraine...

[1:56:16] Armenië...

[1:56:17] Azerbeidjaan...

[1:56:18] en overig. Ik laat een...

[1:56:21] lange introductie achterwege, omdat ik...

[1:56:23] graag recht wil doen aan de vragen van de Kamer.

[1:56:26] Maar laat ik beginnen om te zeggen...

[1:56:27] is dat we aan de start van...

[1:56:29] 2024 in een geopolitiek...

[1:56:31] onrustig jaar zijn begonnen.

[1:56:33] De Oekraine...

[1:56:35] vecht nog steeds voor haar voorbestaan...

[1:56:37] tegen de Russische agressor.

[1:56:39] En al meer dan twee jaar zijn mannen en vrouwen...

[1:56:41] die vechten op leven en dood voor hun eigen vrijheid.

[1:56:44] Maar ze doen dat ook voor...

[1:56:45] onze veiligheid en onze stabiliteit...

[1:56:47] op het Europese continent.

[1:56:49] Zoals de Kamer ook breed aangeeft...

[1:56:51] is deze veiligheid en stabiliteit...

[1:56:54] is noodzakelijk.

[1:56:56] Omdat...

[1:56:56] de machtshonger van...

[1:56:58] Poetin niet ophoudt bij Oekraine.

[1:57:00] En daarom kan ik alleen maar ook de steun...

[1:57:02] van de Kamer herhalen om voortdurend...

[1:57:04] Oekraine te blijven steunen en alle...

[1:57:06] mogelijke manieren te vinden om dat te doen.

[1:57:08] En op een aantal zaken zal ik straks...

[1:57:10] dieper ingaan.

[1:57:12] En helaas...

[1:57:14] ook vandaag de...

[1:57:16] 104e dag van het verschrikkelijke...

[1:57:18] conflict, afschuwelijke conflict...

[1:57:19] tussen Israël en Hamas.

[1:57:21] En de situatie in Gaza...

[1:57:24] is verschrikkelijk.

[1:57:26] Er zijn veel te veel burgerslachtoffers.

[1:57:28] En dat zijn burgerslachtoffers...

[1:57:30] door Israël.

[1:57:32] En die moeten terughoudende, proportionele...

[1:57:34] optreden. Maar tegelijkertijd is dat...

[1:57:36] ook het acteren van Hamas.

[1:57:38] Die...

[1:57:40] mensen gebruikt...

[1:57:41] als schild...

[1:57:42] voor hun opereren.

[1:57:46] En dat betekent dat we komende periode...

[1:57:48] ook alles op alles moeten zeggen...

[1:57:49] om ervoor te zorgen dat er...

[1:57:52] uiteindelijk ook...

[1:57:54] een eind komt aan deze vijandelijkheden.

[1:57:56] Maar ondertussen is het van ontzettend...

[1:57:58] groot belang dat we humanitaire hulp verlenen.

[1:58:00] En dat doet Nederland ook...

[1:58:02] volop. Zo hebben we eerder...

[1:58:04] 25 miljoen extra beschikbaar gesteld.

[1:58:06] En voor de...

[1:58:07] voor, nouja, feestdagen...

[1:58:10] voor de dagen van kerst en...

[1:58:12] oud en nieuw, waren de minister...

[1:58:14] van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking...

[1:58:16] en ik ook bij de grens, Rafa...

[1:58:18] om daar te zien...

[1:58:20] het enorme belangrijke werk wat...

[1:58:22] bijvoorbeeld het...

[1:58:24] Egyptian Red Crescent doet...

[1:58:26] maar ook...

[1:58:28] UNRWA en de UN om ervoor te zorgen...

[1:58:30] dat mensen humanitaire hulp krijgen.

[1:58:32] En het is ontzettend belangrijk...

[1:58:34] dat er ongehinderde humanitaire hulp is.

[1:58:36] En we zetten alles op alles om dat voor elkaar te krijgen.

[1:58:39] Dat is ook de reden dat we nu...

[1:58:40] een speciale gezant hebben...

[1:58:42] vanuit dit kabinet...

[1:58:44] die ervoor zorgt dat we meer...

[1:58:46] gewoon op het moment zelf...

[1:58:48] ook aanwezig zijn in het gebied...

[1:58:50] om die druk uit te oefenen.

[1:58:51] En daarbij gaan we ook heel goed samenwerken...

[1:58:54] met de VN-gezant...

[1:58:56] mevrouw Kraag...

[1:58:57] die de belangrijke opdracht heeft om vanuit...

[1:58:59] de Verenigde Naties de humanitaire hulp...

[1:59:02] en ook de wederopbouw...

[1:59:04] te coördineren.

[1:59:06] En die samenwerking...

[1:59:08] is essentieel.

[1:59:09] En daarbij zullen we werken aan humanitaire corredoren.

[1:59:12] Zo heeft Nederland veel steun ook...

[1:59:14] geleverd om ervoor te zorgen...

[1:59:16] dat er meer grensovergangen open gingen...

[1:59:18] en kijken we ook nog andere mogelijkheden...

[1:59:20] om dat te doen.

[1:59:21] En als we inderdaad mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld...

[1:59:23] met luchtsteun een actie uit te kunnen voeren...

[1:59:26] dan zouden we dat zeker niet nalaten.

[1:59:28] Ehm...

[1:59:29] Eén moment. Want ik zag een vinger van meneer Boswijk.

[1:59:32] Ik had gevraagd om de interrupties...

[1:59:34] aan het eind van de blokjes te doen.

[1:59:35] Omdat we dan beter kunnen inschatten...

[1:59:38] hoeveel tijd we mogelijk beschikbaar hebben...

[1:59:40] voor interrupties.

[1:59:42] Dus ik vraag de minister om nog even...

[1:59:44] verder te praten en dan aan te geven...

[1:59:45] als ze met dit blokje klaar is.

[1:59:50] Tegelijkertijd geeft de Kamer ook...

[1:59:51] heel duidelijk aan dat we...

[1:59:53] ook grenzen moeten stellen.

[1:59:54] Bijvoorbeeld aan het kolonistengeweld.

[1:59:56] En ik denk ook terug aan het debat...

[1:59:58] dat we in november vorig jaar hebben gehad.

[2:00:00] En daarbij heb ik ook tegen deze Kamer...

[2:00:02] gezegd dat ik me ga inzetten om ervoor te zorgen...

[2:00:04] dat we in Europees verband...

[2:00:06] ook naar aanleiding van de motie van onder andere...

[2:00:08] volgens mij ook de heer Paternotte...

[2:00:09] we gaan inzetten in Europees verband...

[2:00:12] om te kijken of we sancties kunnen gaan...

[2:00:14] opleggen aan extremistisch...

[2:00:16] kolonistengeweld.

[2:00:17] En daar zijn we nu ook bezig.

[2:00:19] En besprekingen lopen daar op dit moment.

[2:00:22] En ik wil u informeren...

[2:00:24] dat we zo gauw daar concrete vervolgstappen in zijn.

[2:00:26] En we nemen daarin als Nederland...

[2:00:28] echt een voortrekkersrol.

[2:00:31] Essentieel is ook...

[2:00:32] dat we de gegijzelden...

[2:00:34] vrij krijgen.

[2:00:35] En dat we alles op alles zetten om dat te doen.

[2:00:38] En gisteren heb ik ook nog gesproken met...

[2:00:40] mijn collega minister van Buitenlandse Zaken van Qatar.

[2:00:42] Om nogmaals...

[2:00:44] ook het belang hiervan te onderstrepen.

[2:00:46] En hen tegelijkertijd ook te bedanken...

[2:00:48] voor de enorme inspanningen die Qatar nog steeds doet...

[2:00:50] om ervoor te zorgen dat...

[2:00:52] door middel van onderhandelingen...

[2:00:54] de gegijzelden weer verder kunnen vrijkomen.

[2:00:57] En ik weet dat...

[2:00:58] de gegijzelden hier ook op bezoek zijn geweest.

[2:01:00] We hebben ook aangeboden om hen...

[2:01:02] op hoog ambtelijk niveau te ontvangen.

[2:01:04] Er was toen geen gelegenheid meer voor...

[2:01:06] in een drukke schema.

[2:01:08] Maar gisteren heb ik zelf nog...

[2:01:10] de gelegenheid gehad om enkele...

[2:01:12] gegijzelden ook te ontmoeten.

[2:01:15] Toen ik...

[2:01:16] gisteren in Zwitserland was.

[2:01:18] En daar zaten ook...

[2:01:20] mensen tussen die inmiddels zijn...

[2:01:22] vrijgelaten.

[2:01:24] En verhalen zijn hartverscheurend.

[2:01:26] En tegelijkertijd zijn de verhalen ook hartverscheurend...

[2:01:28] van al het menselijk leed...

[2:01:30] dat we in Gaza zien van de Palestijnen.

[2:01:32] En het zijn allemaal onschuldige...

[2:01:34] slachtoffers van een vreselijk...

[2:01:35] conflict.

[2:01:38] En als het gaat om de...

[2:01:40] humanitaire hulp...

[2:01:41] maar ook de medicijnen, dan zijn daar inderdaad...

[2:01:44] initiatieven voor.

[2:01:45] En worden die dat op dit moment...

[2:01:50] ook uitgevoerd.

[2:01:52] Als het gaat om het ontmoedigingsbeleid...

[2:01:54] is dat Nederland neemt in bilateraal...

[2:01:56] en EU-verband altijd...

[2:01:58] duidelijkstelling tegen nederzettingen en de...

[2:02:00] kolonisten in de bezette gebieden.

[2:02:02] En daarbij gaan we nu sinds ook november...

[2:02:04] een stap verder om ook te pleiten voor...

[2:02:06] sanctionering daarvan het extreme...

[2:02:08] kolonistengeweld.

[2:02:09] En nederzettingen zijn in strijd met het internationaal recht...

[2:02:12] en bemoeilijken ook een duurzame oplossing...

[2:02:14] van het conflict. En we ondersteunen dan...

[2:02:16] ook geen activiteiten in nederzettingen...

[2:02:18] of activiteiten die ten goede komen...

[2:02:20] aan constructie of instandhouding van...

[2:02:22] illegale nederzettingen. Want zulke...

[2:02:24] economische activiteiten zijn...

[2:02:26] onwenselijk. En als de Nederlandse bedrijven...

[2:02:28] de overheid, of ons ook als...

[2:02:30] overheid hierover bevragen, dan...

[2:02:32] dragen we altijd deze lijn uit.

[2:02:34] En het voorbeeld dat de heer...

[2:02:36] Veldkamp uit zijn eigen ervaring gaf...

[2:02:38] is daarbij een heel...

[2:02:40] duidelijk voorbeeld hoe we dat...

[2:02:41] als Nederland ook doen.

[2:02:44] Ik begrijp alle...

[2:02:46] leden die de oproep doen...

[2:02:48] tot een permanent stakend vuren.

[2:02:50] Want laten we over één ding gewoon heel duidelijk zijn.

[2:02:52] Het leed is groot en je zou willen dat...

[2:02:54] directe vijandelijkheden zouden...

[2:02:56] kunnen stoppen. En voor mij geldt...

[2:02:58] als minister, maar ook voor het kabinet...

[2:03:00] dat wij oproepen tot een tijdelijk humanitair...

[2:03:02] stakend vuren. Omdat we zien...

[2:03:04] dat er nu meer humanitaire hulp nodig is...

[2:03:06] en hopelijk dat ook...

[2:03:08] gelegenheid biedt om...

[2:03:10] Gijsluis vrij te krijgen.

[2:03:13] Tegelijkertijd is een permanent...

[2:03:14] en dat tijdelijk humanitair...

[2:03:16] stakend vuren moet leiden tot een...

[2:03:18] beëindiging van de vijandelijkheden.

[2:03:20] Kijken of daar aanleiding is om dat...

[2:03:22] te kunnen voortzetten. Zoals...

[2:03:24] u ook aangaf dat de hoop groot was...

[2:03:26] dat de vorige humanitaire pauze...

[2:03:27] toen we ook met elkaar het Kamerdebat hadden...

[2:03:30] dat dat zou leiden tot uiteindelijk...

[2:03:32] een beëindiging van de vijandelijkheden.

[2:03:35] Waarom niet een...

[2:03:36] permanent stakend vuren?

[2:03:38] Omdat dat vraagt van alle partijen...

[2:03:40] dat ze nu de wapens neerleggen. Ook van de Hamas.

[2:03:42] Ook van de Hezbollah.

[2:03:44] En daar is nu geen sprake van.

[2:03:46] Daarbij wil ik wel heel nadrukkelijk...

[2:03:48] ook aangeven dat wij niet tegen...

[2:03:50] een resolutie van de Verenigde Naties hebben gestemd.

[2:03:53] We hebben bij de tweede resolutie...

[2:03:54] ons ook onthouden. En hebben ook...

[2:03:56] alles op alles gezet om te kijken of de...

[2:03:58] resolutie nog konden veranderen zodat we...

[2:04:00] voor konden stemmen. Omdat het een tijdelijk...

[2:04:02] humanitair stakend vuren was. En uiteindelijk...

[2:04:04] was dat het niet mogelijk.

[2:04:07] Om...

[2:04:07] de tekst van die resolutie veranderd...

[2:04:10] te krijgen.

[2:04:13] Voorzitter, daarmee...

[2:04:14] komen we ook bij een...

[2:04:16] belangrijk punt over de...

[2:04:18] humanitaire hulpverlening. Is dat...

[2:04:21] humanitaire hulpverlening...

[2:04:22] ziet natuurlijk op de inzet dat mensen...

[2:04:24] eten, voedsel krijgen...

[2:04:26] water krijgen...

[2:04:28] brandstof krijgen.

[2:04:30] Maar als mensen dat krijgen heeft het ook...

[2:04:32] zijn effect op...

[2:04:34] de dieren die daar zijn. Maar we zetten ons...

[2:04:36] allereerst in op die humanitaire...

[2:04:38] hulpverlening omdat de nood...

[2:04:40] zo ontzettend groot is. We blijven...

[2:04:42] ook het maatschappelijk middenveld...

[2:04:44] in de Palestijnse gebieden actief steunen.

[2:04:46] En we kennen daar jaarlijks ook een bedrag...

[2:04:48] van 50 miljoen euro aan toe.

[2:04:50] En een deel daarvan gaat naar het maatschappelijk...

[2:04:52] middenveld. En...

[2:04:54] we blijven meer doen aan ontwikkelingshulp...

[2:04:56] zodat we de afgelopen periode al...

[2:04:58] hebben gedaan. Daarna een aantal vragen...

[2:05:00] over de rechtszaak die nu...

[2:05:02] speelt bij het internationaal gerechtshof...

[2:05:04] tussen Zuid-Afrika...

[2:05:06] en Israël. En...

[2:05:08] dat bestaat uit twee delen. Waarschijnlijk...

[2:05:10] komt er een voorlopige voorziening.

[2:05:12] Dat neemt men aan dat daar binnenkort...

[2:05:14] een uitspraak over is. Het is nog even kijken...

[2:05:16] wanneer dat precies plaatsvindt.

[2:05:18] Maar uiteindelijk vindt er ook een einduitspraak...

[2:05:20] plaats. En dat duurt nog...

[2:05:22] best een langere periode. Anderhalf...

[2:05:24] tot twee jaar. En...

[2:05:25] waarom wij ons niet, zeg ik ook tegen...

[2:05:28] de heer Seder, waarom wij ons niet...

[2:05:29] geschaard hebben bij die...

[2:05:31] bij een van de partijen in die zaak...

[2:05:35] zoals hij vroeg...

[2:05:36] zoals een aantal andere landen...

[2:05:38] hebben gedaan, is omdat wij als...

[2:05:40] Nederland ook gewoon gastland...

[2:05:42] zijn van het internationaal gerechtshof.

[2:05:44] En daarin ook een neutrale...

[2:05:46] positie in aannemen.

[2:05:48] En ons niet actief nu...

[2:05:50] achter één partij scharen.

[2:05:52] Los daarvan is...

[2:05:54] daarbij de vraag of langer in de...

[2:05:56] procedure we wel of niet een interventie...

[2:05:58] doen. Maar daarvan is op dit moment...

[2:06:00] nog geen sprake.

[2:06:03] Als we kijken naar de uitspraken...

[2:06:06] van de voorlopige voorziening...

[2:06:07] dan kan ik daar op dit moment geen overzicht...

[2:06:10] van geven. Want ik weet niet precies wat de...

[2:06:12] uitspraak gaat worden. Vind ik het dus ook...

[2:06:14] tegelijkertijd heel ingewikkeld...

[2:06:16] om op die uitkomsten...

[2:06:17] vooruit te lopen. En...

[2:06:20] we vinden het natuurlijk altijd als Nederland van belang...

[2:06:22] dat internationale verdragen worden...

[2:06:24] nageleefd.

[2:06:25] Voorzitter, dan...

[2:06:28] als we gaan over...

[2:06:29] het belang van...

[2:06:32] Hamas en de terroristen.

[2:06:34] Dan kom ik langzaam aan...

[2:06:35] de beëindiging van het eerste...

[2:06:37] gedeelte.

[2:06:39] Ja, dat zal zeker worden besproken in de RBZ.

[2:06:42] De kopstukken van Hamas op de...

[2:06:43] terrorismelijst zetten. We zullen ook...

[2:06:46] met Nederlandse steun zijn er ook nog...

[2:06:48] nieuwe kopstukken aan...

[2:06:49] de terrorismelijst toegevoegd.

[2:06:51] En het kabinet zet zich ook in...

[2:06:53] voor aanvullende sanctiemaatregelen.

[2:06:55] We verwachten spoedige...

[2:06:57] Europese besluitvorming daarop. Daar...

[2:06:59] zetten we ook op in. Maar daar kan ik...

[2:07:01] op dit moment niet op...

[2:07:03] vooruitlopen. De positie van...

[2:07:05] de gijzelaars zal ik ook zeker...

[2:07:07] tijdens de RBZ naar voren brengen. Maar...

[2:07:09] ook het verschrikkelijke leed...

[2:07:11] in Gaza en de noodzaak om meer...

[2:07:13] en betere humanitaire hulp...

[2:07:15] toegelaten te krijgen.

[2:07:16] Als het gaat, zeg ik tegen...

[2:07:18] de heer Sedet over UNRWA...

[2:07:20] Kijk, alle mensen die zich op dit...

[2:07:22] moment nu inzetten voor...

[2:07:24] humanitaire hulpverlening in Gaza, doen dat echt...

[2:07:26] met een groot risico voor hun eigen leven.

[2:07:28] En je ziet dat er op dit moment...

[2:07:30] al heel veel humanitaire...

[2:07:32] hulpverleners ook in dit conflict...

[2:07:34] het leven hebben gelaten.

[2:07:36] En dat is verschrikkelijk.

[2:07:38] Maar we moeten alles op alles doen, vind ik...

[2:07:40] om de Verenigde Naties en op het Rode Kruis...

[2:07:42] en het Egyptische Rode Kruis...

[2:07:44] te steunen dat zij hun werk goed kunnen...

[2:07:46] blijven doen.

[2:07:47] En daarbij geeft UNRWA ook zelf aan...

[2:07:50] dat zij...

[2:07:54] neutraal...

[2:07:54] zijn.

[2:07:55] Ze hebben zich ook verweerd tegen de...

[2:07:58] beschuldigingen die op dat terrein...

[2:08:00] zijn geuit. En we hebben hen...

[2:08:02] echt keihard nodig om ervoor te zorgen...

[2:08:04] dat onschuldige mensen in Gaza...

[2:08:06] de hulp krijgen die zij nodig hebben.

[2:08:09] Voorzitter...

[2:08:11] De heer Boswijk vroeg...

[2:08:12] heel nadrukkelijk wat wordt er nu gedaan...

[2:08:14] met andere leden. Het belang...

[2:08:16] is om ook toe te werken naar een twee-staten-oplossing.

[2:08:18] Allereerst is het een Europees initiatief.

[2:08:21] Laat ik...

[2:08:22] allereerst zeggen, uiteindelijk is hier...

[2:08:24] het belangrijkste is dat hier een politieke...

[2:08:26] oplossing voor komt. En dat is...

[2:08:28] een veilige Israël...

[2:08:30] en een levensvatbare Palestijnse staat.

[2:08:32] En daar moeten we...

[2:08:34] met z'n allen als internationale gemeenschap...

[2:08:36] voor zorgen dat we dat voor elkaar krijgen.

[2:08:38] En dat betekent dus...

[2:08:39] een Gaza, een Westbank...

[2:08:42] en een Oost-Jerusalem die gezamenlijk...

[2:08:44] een onafhankelijke...

[2:08:46] Palestijnse staat is.

[2:08:48] Uitspraken van ministers, waar de heer Peltenotter...

[2:08:50] het ook over had, die het hebben...

[2:08:52] over het verplaatsen...

[2:08:53] van Palestijnse naar andere gebieden zijn...

[2:08:56] onverantwoord. En dat heb ik...

[2:08:57] daar hebben ook als buitenlandse zaken ons heel duidelijk...

[2:09:00] tegen aangesproken.

[2:09:01] We kunnen niet hebben...

[2:09:04] dat Gaza verkleind wordt.

[2:09:07] Dat uiteindelijk...

[2:09:08] straks Israël Gaza bestuurt.

[2:09:10] Het gaat erom dat uiteindelijk Gaza...

[2:09:12] door de Palestijnen uiteindelijk...

[2:09:14] bestuurd gaat worden. En dat soort principes...

[2:09:16] zijn ontzettend belangrijk.

[2:09:17] Waarbij we met elkaar moeten samenwerken...

[2:09:19] naar een day after. Waarbij we de steun...

[2:09:21] van de plannen van het Midden-Oosten nodig hebben.

[2:09:23] Ik vind het zeer goed dat zij daar actief over...

[2:09:26] nadenken. En daar spreek ik ook met mijn collega's...

[2:09:28] over. Maar ook om dat te verbinden...

[2:09:30] met de Verenigde Staten en Europese landen.

[2:09:32] Om dat uit te werken...

[2:09:34] en verder te gaan. Om...

[2:09:35] dat dit uiteindelijk het enige is...

[2:09:38] wat op de lange termijn voor iedereen veiligheid...

[2:09:40] gaat brengen. Want we kunnen niet...

[2:09:42] terug naar de situatie voor 7 oktober.

[2:09:44] En we kunnen ook niet meer onszelf...

[2:09:46] toestaan. Dat we...

[2:09:48] dit proces van tientallen...

[2:09:50] jaren, waarbij...

[2:09:51] steeds meer nederzettingen zijn gekomen...

[2:09:53] dat zal maar later doorgaan. Dank u wel.

[2:09:57] Dank u wel.

[2:09:57] Dan ga ik even kijken naar de...

[2:10:00] interruptiewensen.

[2:10:03] Meneer Brekelmans...

[2:10:04] u wilt een punt van orde maken?

[2:10:06] Ik laat het binnen. Hoeveel interrupties hebben we?

[2:10:08] Nou, ik heb nog niks gezegd.

[2:10:09] Maar ik ga dat nu even...

[2:10:11] toelichten.

[2:10:13] Ik ga even inventariseren hoeveel interrupties...

[2:10:15] er gewenst worden.

[2:10:18] Althans door hoeveel personen...

[2:10:19] interrupties gewenst worden. Ik zal een interruptie...

[2:10:21] in één termijn toestaan. Dus geen...

[2:10:23] vervolgvragen. En een interruptie...

[2:10:26] Ik wil...

[2:10:27] echt graag dat u zo snel mogelijk tot de vraag komt.

[2:10:29] Dus een interruptie duurt niet langer dan 30 seconden.

[2:10:31] En dan moet ik de bijl laten vallen.

[2:10:33] En dat de reden daarvan is dat de minister...

[2:10:35] vijf blokjes heeft. En we hebben nu...

[2:10:37] één blokje gehad. En dan zijn we al...

[2:10:39] een kwartier verder. Nog voordat u aan de interrupties...

[2:10:41] begint. Dus op die manier ga ik...

[2:10:43] het doen. Mag ik even wat handen zien?

[2:10:45] Hoeveel mensen een interruptie willen plaatsen?

[2:10:47] Naar aanleiding van het eerste blokje. Eén, twee...

[2:10:49] drie, vier...

[2:10:51] vijf, zes. Zes als ik het goed heb gezien.

[2:10:54] Dan begin ik...

[2:10:55] gewoon de rij af. Mevrouw Pirie.

[2:10:58] Voorzitter, ik zal u eerlijk...

[2:10:59] zeggen. Ik ben echt geschokt.

[2:11:01] Echt geschokt. En ik snap ook waarom...

[2:11:03] we een week lang niks hebben gehoord van het kabinet.

[2:11:06] Omdat ze eigenlijk...

[2:11:07] zeggen als gastland van het internationaal gerecht...

[2:11:09] hoef, als zij komen met tijdelijke...

[2:11:11] maatregelen, hangt het er van af of wij het ermee...

[2:11:13] eens zijn of we het gaan respecteren.

[2:11:16] Ik weet gewoon niet wat ik...

[2:11:17] meemaak. Dank u wel.

[2:11:19] Hoe kan het? Nee, voorzitter.

[2:11:21] Ja, hartstikke grappig.

[2:11:23] Ontzettend grappig. Ik wil niet grappig...

[2:11:25] zijn, maar ik wil wel... Nee, ik had het ook niet tegen u, voorzitter.

[2:11:28] Ik zal bij andere...

[2:11:29] onderwerpen geen interruptie plegen, maar...

[2:11:31] dit. Dat wij...

[2:11:33] die in de grondwet hebben staan. Dat wij...

[2:11:35] de internationaal rechtshoorden beschermen.

[2:11:37] Die in de zaak Gambia...

[2:11:39] versus Myanmar een maand geleden...

[2:11:41] nog een bijdrage hebben geleverd.

[2:11:43] Nu zeggen...

[2:11:46] dat we niet weten...

[2:11:47] als het internationaal gerechtshof...

[2:11:49] komt met tijdelijke maatregelen, of zij...

[2:11:51] daar wel mee eens zijn. Hoe verklaart...

[2:11:53] u dit staatsrechtelijk?

[2:11:56] Dank u wel.

[2:11:58] Ik denk dat het goed is dat we dat...

[2:12:00] interrupties wel per stuk beantwoorden.

[2:12:03] Minister, gaat u gaan.

[2:12:04] Voorzitter, laat ik het verduidelijken.

[2:12:06] Want dan heb ik het niet goed toegelicht.

[2:12:08] De heer Seder vroeg mij of ik mij...

[2:12:10] als partij wilde scharen achter Israël op dit...

[2:12:12] moment. Zoals een aantal andere landen hebben...

[2:12:14] gedaan, zoals Duitsland. En daarop...

[2:12:16] zei ik dat ik dat niet doe.

[2:12:18] Dat doe ik niet, omdat wij gastland...

[2:12:20] zijn van...

[2:12:22] het internationaal gerechtshof.

[2:12:24] En dat vind ik dat dat...

[2:12:26] gepaard gaat met een bepaalde neutraliteit.

[2:12:29] En daarom kies ik er niet voor...

[2:12:31] om op dit moment ons als land...

[2:12:33] te scharen achter één van de partijen.

[2:12:34] Dat vind ik niet gepast.

[2:12:36] Het tweede is dat als het gaat om de zaak...

[2:12:38] Gambia-Miyamar, gaat dat...

[2:12:41] om datgene, die interventie...

[2:12:42] die we hebben gedaan, gaat om de bodemzaak.

[2:12:45] En daarvan heb ik zo net...

[2:12:46] gezegd, en dat is meestal na een jaar...

[2:12:48] anderhalf jaar dat we die beslissing moeten nemen...

[2:12:50] dat we ons daarop nog zullen...

[2:12:54] beraden.

[2:12:55] En dat kan je pas...

[2:12:56] op het moment dat alle stukken gereed zijn.

[2:12:59] Want dat doe je in een rechtszaak.

[2:13:00] Bij Gambia-Miyamar zijn we anderhalf jaar verder...

[2:13:02] en daar zijn alle stukken zijn daarvan bekend.

[2:13:04] En toen hebben we ons beraad...

[2:13:06] en hebben wij ons gevoegd in de zaak...

[2:13:08] om een interventie te plegen op basis van de uitleg...

[2:13:10] van het genocide-verdrag.

[2:13:11] Ik heb net toegelicht, maar dat had ik duidelijker moeten doen.

[2:13:14] Dat dat dus nu nog geen gespraken van is.

[2:13:16] Daar zitten we verder in het proces...

[2:13:17] omdat alle stukken nog niet gereed zijn.

[2:13:19] Maar ik dan ook weer die afweging zou maken...

[2:13:22] zoals dat in andere zaken ook is gedaan.

[2:13:26] Echt even een punt van orde.

[2:13:28] Dit was mijn vraag niet.

[2:13:29] Mijn vraag gaat heel specifiek.

[2:13:31] Waarschijnlijk binnen drie weken...

[2:13:32] komt het internationaal gerechtshof met tijdelijke maatregelen.

[2:13:36] En ik hoor hier...

[2:13:38] een commitment van het demissionair kabinet...

[2:13:40] dat natuurlijk...

[2:13:41] zoals Canada ook heeft gezegd...

[2:13:43] en ik kan even een rits aan landen opnoemen...

[2:13:45] natuurlijk zullen wij...

[2:13:47] die uitspraken respecteren.

[2:13:49] En mijn vraag was...

[2:13:50] in mijn bijdrage...

[2:13:52] gaat dan Nederland eventueel ook...

[2:13:56] een beleid daarop aanpassen?

[2:13:58] En natuurlijk actief bevorderen...

[2:14:00] dat die tijdelijke maatregelen...

[2:14:01] door de partijen worden nageleefd.

[2:14:04] De minister.

[2:14:06] Voorzitter, dank.

[2:14:07] Want dit verhelderd maar...

[2:14:08] omdat mevrouw Piri een aantal zaken zei...

[2:14:10] van dat moet ik wel verduidelijken...

[2:14:12] omdat anders misschien misverstanden ontstaan.

[2:14:14] En dit zijn toch hele precaire zaken.

[2:14:17] Allereerst kunnen we natuurlijk niet vooruit lopen...

[2:14:19] op de uitkomsten van de zaak.

[2:14:21] Maar de voorlopige maatregelen zijn...

[2:14:23] in ieder geval als die hier komen...

[2:14:24] wel bindend voor Zuid-Afrika en Israël.

[2:14:26] En zij zullen ook daarin...

[2:14:28] ook gewoon die internationaal...

[2:14:31] rechtelijke maatregelen...

[2:14:32] gewoon moeten volgen op het moment dat daar...

[2:14:34] uitspraken over zijn.

[2:14:36] Maar ik kan niet vooruit lopen op wat...

[2:14:38] het internationaal gerechtshof gaat zeggen.

[2:14:41] En wij zijn natuurlijk daar zelf ook...

[2:14:42] geen partij bij.

[2:14:45] We gaan door naar de volgende, meneer Dassen.

[2:14:49] Voorzitter, ik wil hier dan nog wel even...

[2:14:50] op doorgaan, want...

[2:14:51] ik vind het verbazingwekkend dat de minister...

[2:14:54] hier niet een klip en klaar antwoord op geeft.

[2:14:56] Namelijk dat ze die uitspraak dan...

[2:14:58] zal volgen.

[2:14:59] Dat is volgens mij hetgeen wat we...

[2:15:01] als land dan moeten doen en dan ook ons beleid...

[2:15:04] daarop aan zullen passen.

[2:15:06] Maar daar komt geen duidelijk antwoord op.

[2:15:07] Dus ik wil de minister vragen om daar...

[2:15:09] een heel helder antwoord op te geven.

[2:15:11] De minister.

[2:15:14] Het blijft daarbij...

[2:15:15] en dat probeer ik ook duidelijk te maken...

[2:15:18] is dat die maatregelen...

[2:15:20] voorlopige maatregelen komen zijn bindend...

[2:15:22] voor Zuid-Afrika en Israël.

[2:15:23] Maar wat daar precies uitkomt...

[2:15:25] daar kan ik me natuurlijk ook moeilijk op vooruit lopen.

[2:15:29] Maar dat is...

[2:15:30] afhankelijk van wat het internationaal gerechtshof...

[2:15:32] uiteindelijk ook gaat zeggen...

[2:15:33] in hoeverre dat ook gevolgen...

[2:15:35] gaat hebben voor de wijze...

[2:15:37] waarop andere landen hun verplichtingen moeten naleven.

[2:15:40] Maar of en hoe dat precies...

[2:15:41] werkt, daarvoor geldt...

[2:15:43] dat we uiteindelijk straks ook eerst die uitspraak moeten hebben.

[2:15:45] En dat geldt natuurlijk...

[2:15:47] het is vanzelfsprekend...

[2:15:49] dat wij als Nederland dat ook op een zorgvuldige...

[2:15:52] manier zullen bestuderen op het moment dat...

[2:15:53] die uitspraak ligt. Dat doen we altijd...

[2:15:55] met dat soort uitspraken.

[2:15:57] Mevrouw Doppen.

[2:16:00] Gaat de minister de uitspraak...

[2:16:01] respecteren? Want ik hoor nu dat...

[2:16:03] ze afhankelijk van de uitspraak is. Terwijl...

[2:16:05] volgens mij moet het antwoord van de minister gewoon zijn...

[2:16:07] ja, die uitspraak gaan wij respecteren.

[2:16:10] Minister.

[2:16:12] De uitspraak is bindend voor de beide partijen.

[2:16:15] Wij zijn geen onderdeel van dat...

[2:16:17] conflict. Of van dat...

[2:16:18] van die juridische procedure.

[2:16:21] Wij hebben ons ook niet geschaard...

[2:16:23] achter een partij zoals Israël...

[2:16:25] zoals een aantal andere landen hebben gedaan.

[2:16:26] En wat de heer Sedem mij vraagt om dat wel te doen.

[2:16:29] Dat wil ik niet doen, omdat ik vind dat...

[2:16:30] we neutraal moeten blijven.

[2:16:32] Dus de uitspraak is bindend voor Israël en Zuid-Afrika.

[2:16:35] Natuurlijk zullen we gewoon kijken...

[2:16:37] wat voor gevolg de uitspraken van...

[2:16:40] het gerechtshof...

[2:16:41] ook hebben. Ook diplomatiek gezien.

[2:16:43] Maar dat kunnen we pas wegen op het moment dat...

[2:16:45] die uitspraak ligt. Dus daar kan ik nu...

[2:16:46] niet al op vooruit lopen. Maar dat...

[2:16:49] we dat moeten wegen, dat spreekt natuurlijk voor zich.

[2:16:52] Mevrouw Doppen.

[2:16:54] Dank u wel,

[2:16:55] voorzitter. Ja, volgens mij moeten de uitspraken van de Hof...

[2:16:57] gewoon volgen. Maar goed, maar...

[2:16:59] ik heb een andere vraag.

[2:17:01] Ik heb de minister gehoord over...

[2:17:03] humanitaire hulp. En dat wij...

[2:17:05] daarvoor gaan inspannen. Maar ik heb...

[2:17:06] niet gehoord over ons voorstel...

[2:17:08] om, zolang dat over land...

[2:17:11] niet lukt, want anders dan zijn al onze...

[2:17:13] voornemens...

[2:17:14] zijn eigenlijk niets waard, omdat het nu...

[2:17:17] over land niet lukt, om het dan te...

[2:17:19] proberen, zoals Frankrijk en Jordanië hebben gedaan...

[2:17:21] via de lucht of via schepen.

[2:17:24] Voorzitter, overigens...

[2:17:24] afgelopen, dank voor deze vraag. Want de...

[2:17:27] afgelopen periode hebben we ons als Nederland ook juist...

[2:17:29] keihard ingezet op het openen van meer...

[2:17:31] grensovergangen. En...

[2:17:32] Kerem Shalom, Abu Salem, wat...

[2:17:35] is op dit moment ook open. En...

[2:17:37] we zullen er ook voor zorgen en...

[2:17:39] alle druk zetten dat die open blijft.

[2:17:40] Maar we zetten bijvoorbeeld nu ook druk dat...

[2:17:43] er mogelijkheden komen om commerciële...

[2:17:45] goederen naar binnen te brengen, omdat uiteindelijk...

[2:17:47] humanitaire hulp ook niet voldoende...

[2:17:49] is. Wat ik zo net aangaf is...

[2:17:50] als er mogelijkheden zijn dat we als Nederland...

[2:17:53] een bijdrage bijvoorbeeld kunnen leveren...

[2:17:55] aan via de lucht...

[2:17:57] hulpverlenen, dan zullen we daar zeker...

[2:17:59] de mogelijkheden voor bekijken.

[2:18:00] Want alles wat we kunnen, zullen we...

[2:18:03] aangrijpen. Als het...

[2:18:05] gaat om de maritieme mogelijkheden, daar is...

[2:18:06] de minister van Buitenlandse Handel en...

[2:18:09] Ontwikkelingssamenwerking ook mee bezig.

[2:18:11] Hij is natuurlijk degene die zich...

[2:18:13] het meeste op humanitaire hulp inzet.

[2:18:14] Dat doen we ook in goede...

[2:18:17] samenwerking. Ook tegen...

[2:18:19] de heer Paternotte zeg ik dat hij bij zijn...

[2:18:20] bezoek met COGAT, de humanitaire hulp...

[2:18:23] verlener, heeft gesproken, maar niet met...

[2:18:25] andere instanties. Maar...

[2:18:27] met de maritieme corridor kijkt...

[2:18:29] Frankrijk daar ook naar, maar daar zitten best wel nog...

[2:18:31] wat haken en ogen aan. Omdat er...

[2:18:33] bijvoorbeeld geen mogelijkheid is van...

[2:18:35] een haven in Gaza. Dus alles wat je...

[2:18:37] moet doen, moet dan toch nog weer via Egypte...

[2:18:39] of op een andere plek via land.

[2:18:40] Dus daar kijkt Frankrijk wel naar, maar...

[2:18:43] de mogelijkheden lijken gewoon vrij lastig.

[2:18:46] Tegelijkertijd, als we iets...

[2:18:47] kunnen doen via de lucht, dan zullen we dat zeker niet...

[2:18:48] nalaten. Maar we moeten blijven drukken...

[2:18:51] ook over land, omdat dat...

[2:18:53] eigenlijk uiteindelijk het meest...

[2:18:55] efficiënte is en het meeste...

[2:18:57] bij het meeste gewoon kan krijgen.

[2:18:59] Binnen kan krijgen.

[2:19:01] Meneer Van Houdingen, had ik...

[2:19:03] uw hand ook gezien van interruptie of niet?

[2:19:05] Nee, ik had een vraag over...

[2:19:06] We kunnen dus bij...

[2:19:09] Kunnen we nu een vervolgvraag stellen?

[2:19:11] Of is het steeds één?

[2:19:12] Ik had gezegd zonder vervolgvragen...

[2:19:15] maar sommige vervolgvragen...

[2:19:16] zijn ook wel weer begrijpelijk, dus dat heb ik toch maar toegelaten.

[2:19:19] Maar probeer dat nou alsjeblieft...

[2:19:21] te matigen.

[2:19:22] Want als je een goede vraag scherp stelt, dan...

[2:19:24] kan er weinig verschil van mening zijn...

[2:19:27] over wat er nou geantwoord is.

[2:19:30] Nou, dan ga ik...

[2:19:31] naar meneer Boswijk.

[2:19:32] Had u een interruptie? Nee?

[2:19:35] Meneer Patzonotte?

[2:19:37] Ja, voorzitter. Ik krijg...

[2:19:39] net eigenlijk de indruk dat...

[2:19:40] mevrouw Pee en de heer Dassen het gevoel...

[2:19:43] hadden dat de minister een beetje om hun vraag heen...

[2:19:45] praten. Ik weet niet of ik dat...

[2:19:46] helemaal terecht zeg. Ik zie ze knikken.

[2:19:49] Dus ik denk dat het goed is om de minister...

[2:19:50] de kans te geven om nog één keer even heel duidelijk te zijn.

[2:19:53] Want ja, het is een rechtszaak...

[2:19:55] bij het internationaal gerechtshof hier in Den Haag...

[2:19:57] waarom wij ook een bijzondere verantwoordelijkheid hebben.

[2:19:59] Terecht zegt de minister, je mengt je er niet in.

[2:20:01] Maar op een gegeven moment...

[2:20:03] komt er een uitspraak, waaronder...

[2:20:05] voorlopige voorzieningen waarschijnlijk...

[2:20:06] over drie weken.

[2:20:08] Nou, dat ga je nu natuurlijk bestuderen.

[2:20:11] Maar wat weegt je dan precies?

[2:20:13] In mijn beleving...

[2:20:15] kan het toch alleen maar zijn dat je dan weegt...

[2:20:17] hoe je zo goed mogelijk invulling kan geven...

[2:20:19] aan wat het gerechtshof dan...

[2:20:21] aan de landen die partij zijn, maar aan...

[2:20:22] alle landen in de wereld vraagt. Aangezien...

[2:20:24] zij de hoeder zijn van het internationaal recht.

[2:20:28] Oftewel...

[2:20:29] zegt de minister, het is ook een optie...

[2:20:31] dat we ons niet houden...

[2:20:33] aan een uitspraak van het internationaal gerechtshof...

[2:20:35] of gaat dat...

[2:20:36] weeg en bestuderen echt alleen maar om te kijken...

[2:20:38] hoe je zo goed mogelijk getrouw...

[2:20:40] invulling kunt geven aan het doel dat het gerechtshof beoogt.

[2:20:43] Minister.

[2:20:45] Voorzitter, om het nog een keer...

[2:20:47] in ieder geval...

[2:20:48] overzichtelijk toe te lichten. En dank nog...

[2:20:50] voor de vraag daarover.

[2:20:52] Allereerst is het natuurlijk moeilijk om...

[2:20:54] in detail erop in te gaan, omdat we niet precies weten...

[2:20:56] wat de uitkomst van de zaak is.

[2:20:58] Maar, het belang is dat verdragen...

[2:21:01] nageleefd moeten worden.

[2:21:02] Dus het genocide-verdrag moet je naleven.

[2:21:04] Dus dat is de basis van het internationaal recht.

[2:21:07] En Zuid-Afrika...

[2:21:08] en Israël zijn straks gebonden...

[2:21:10] aan de uitspraken die er zijn.

[2:21:11] Dus dat is ook duidelijk.

[2:21:13] De heer Sede vroeg mij...

[2:21:16] schaar je achter Israël...

[2:21:18] om te zeggen dat...

[2:21:19] het standpunt van Israël om...

[2:21:21] aan te geven dat...

[2:21:23] het...

[2:21:25] in het kader van het genocide-verdrag...

[2:21:28] niet...

[2:21:29] Zuid-Afrika...

[2:21:32] aanhandig had kunnen maken.

[2:21:33] En daarvan zeg ik nee, dat wil ik niet doen.

[2:21:36] Omdat ik het van belang vind...

[2:21:37] dat we neutraal hier blijven als gastland.

[2:21:40] Als die uitspraak straks komt...

[2:21:42] van een voorlopige maatregel...

[2:21:44] dan is die bindend voor Israël en Zuid-Afrika.

[2:21:46] We moeten ook kijken...

[2:21:48] wat uiteindelijk straks de uitspraak is...

[2:21:49] van het internationaal gerecht op.

[2:21:51] En op welke aspecten dat ziet.

[2:21:52] Want het kan een veelheid van aspecten zijn...

[2:21:54] wat voor gevolgen dat heeft voor andere landen.

[2:21:57] En op de wijze waarop zij de verplichtingen...

[2:21:59] van het internationaal recht naleven.

[2:22:02] En dan zullen we daar ons ook op beraden.

[2:22:03] En ook op de eventuele diplomatieke...

[2:22:06] gevolgen die dat heeft.

[2:22:07] Maar dat weet je pas...

[2:22:08] op het moment dat die uitspraak er is geweest.

[2:22:11] Dus daar kan ik op dit moment...

[2:22:13] niet op...

[2:22:16] vooruitlopen.

[2:22:17] Dan heb je de tweede fase van...

[2:22:20] de zaak.

[2:22:21] En dat is wel of niet interveneren.

[2:22:23] Dat kan je afwegen op het moment dat...

[2:22:25] alle processtukken ook bekend zijn.

[2:22:27] En dat is waarschijnlijk iets wat over een jaar gebeurt.

[2:22:30] En dat zal ik ook weer...

[2:22:32] als we een eerder zaak hebben gedaan...

[2:22:33] dat ik dat dan weeg.

[2:22:38] Ja voorzitter, ik krijg exact hetzelfde...

[2:22:40] antwoord als wat de collega's hebben gehad.

[2:22:42] Maar dan ook bijna woordelijk.

[2:22:44] Dus ik denk niet dat...

[2:22:46] het zin heeft om het nog een keer te proberen.

[2:22:47] Maar ik had wel gehoopt dat het antwoord...

[2:22:50] niet zou zijn, we gaan ons beraden...

[2:22:52] op de uitspraak. Maar we gaan ons beraden...

[2:22:54] op hoe we zo goed mogelijk invulling kunnen geven...

[2:22:56] op wat het van andere landen vraagt.

[2:22:59] Ik zou nog één andere vraag willen stellen...

[2:23:00] voorzitter.

[2:23:00] Die ook op hetzelfde ontwerp zit.

[2:23:02] We hadden afgesproken, één interruptie.

[2:23:05] Eén interruptie hadden we afgesproken.

[2:23:06] Nou dan koppel ik die aan.

[2:23:08] Want die vraag had ik ook gesteld in eerste termijn.

[2:23:10] Die is niet beantwoord, dus dan kan ik het op die manier natuurlijk doen.

[2:23:12] Nou doet u dat dan maar in de...

[2:23:14] tweede termijn.

[2:23:16] Voorzitter, ik vind dat...

[2:23:17] het is de eerste keer dat ik bij een RBZ-raad ben.

[2:23:20] Maar ik heb eerder gezegd dat ik nog nooit een commissie had meegemaakt...

[2:23:21] waarin je niet eens meer dan één vraag mag stellen...

[2:23:25] bij...

[2:23:25] Dus dan zou ik in orde voorstellen willen doen...

[2:23:27] dat deze commissie in ieder geval mogelijk is...

[2:23:30] te stellen.

[2:23:31] Dat lijkt me toch het allerminste als wij in deze tijd...

[2:23:34] met wat er in de wereld gebeurt...

[2:23:35] Als de commissie dat wil, dan moet ik me daar natuurlijk...

[2:23:38] naar schrikken.

[2:23:39] Maar ik wijs u op de klok.

[2:23:41] En dan komt u dus aan het eind van het verhaal...

[2:23:44] helemaal niet meer aan interrupties toe.

[2:23:45] Want dan moet ik gewoon de bijen laten vallen.

[2:23:47] En dan moet ik zeggen, geen interrupties.

[2:23:49] Het is aan u zelf om daar een beslissing over te nemen.

[2:23:52] Maar ik zie dat meneer Brekelmans daar ook iets over wil zeggen.

[2:23:56] Nou ja, misschien op het punt van orde.

[2:23:58] Ik hoef geen tweede termijn.

[2:24:01] Dus ik zou zeggen...

[2:24:02] laten we gewoon zeggen, ieder geeft...

[2:24:04] maximaal twee of drie op wat u...

[2:24:06] schikt interrupties. Volgens mij is dat voor iedereen duidelijk.

[2:24:08] En of je die dan in tweeën of in drieën wil doen...

[2:24:10] of drie keer één. Dat we dat...

[2:24:12] even aan ieder zelf...

[2:24:14] laten.

[2:24:16] U telt dan het aantal vragen.

[2:24:18] Dat is wat u bedoelt. Nou...

[2:24:20] Ik vind dat prima.

[2:24:21] Dan heb ik niet precies bijgehouden wie hoeveel vragen heeft gesteld.

[2:24:24] Maar de gevier wel.

[2:24:25] Dus dan gaat u verder.

[2:24:28] Ik had een vraag gesteld omdat...

[2:24:30] ik vond dat de minister een aantal...

[2:24:32] goede dingen zei over wat Nederland allemaal doet voor de hulp...

[2:24:34] de oproepen die we aan Israël doen.

[2:24:36] En ik begrijp die lijn.

[2:24:38] Ook al zitten wij daar nog iets anders in.

[2:24:40] Alleen, ik constateer dat het...

[2:24:42] ook daar bijna hetzelfde...

[2:24:44] is als wat premier Rutte in het debat...

[2:24:46] vijf weken geleden zei.

[2:24:48] En dat er in de tussentijd natuurlijk heel veel gebeurd is.

[2:24:50] En dat we bijvoorbeeld David Cameron zien die zegt...

[2:24:52] ik maak me echt zorgen dat Israël het oorlogsrecht schendt.

[2:24:54] Dus daarom de vraag...

[2:24:56] is er nou een oproep van het Nederland...

[2:24:58] of andere bondgenoten van Israël...

[2:25:00] sinds 1 december waarvan de minister het idee heeft...

[2:25:02] ja daar is echt gehoor aan gegeven.

[2:25:03] Oftewel, maakt onze...

[2:25:05] druk, onze oproepen, maakt het enig verschil?

[2:25:08] Minister.

[2:25:10] Voorzitter, laat ik allereerst duidelijk zijn...

[2:25:12] dat als ik hier in de Kamer zeg...

[2:25:13] dat ik vind dat er teveel...

[2:25:16] burgerslachtoffers vallen, dat ik dat ook overdraag...

[2:25:18] aan mijn Israëlse collega's.

[2:25:19] En dat heb ik ook de afgelopen periode gedaan.

[2:25:21] En dat ik oproep tot...

[2:25:24] gerichter hun militaire...

[2:25:25] operaties uit te voeren.

[2:25:28] We hebben met veel...

[2:25:30] internationale druk in ieder geval...

[2:25:31] een tweede grensovergang weten open te krijgen.

[2:25:33] Maar in de huidige situatie...

[2:25:35] moeten er gewoon meer humanitaire pauzes...

[2:25:38] en tijdelijk humanitair stakend vuren...

[2:25:39] komen om ervoor te zorgen dat de humanitaire...

[2:25:41] hulp ook beter door Gaza heen komt.

[2:25:43] Een van de problemen op dit moment is...

[2:25:46] is dat de hulp...

[2:25:47] misschien wel naar binnen komt, maar door de situatie...

[2:25:50] onvoldoende gewoon verspreid wordt door het gebied.

[2:25:52] En onze speciaal humanitair...

[2:25:53] gezant is op dit moment ook zelf...

[2:25:56] in het gebied om daar bij alle...

[2:25:58] collega's daar ook verder druk op te zetten.

[2:26:00] En zelf ben ik ook van plan om...

[2:26:01] volgende week naar Israël af te reizen om zelf...

[2:26:03] ook persoonlijk die boodschappen over te geven.

[2:26:06] Tegelijkertijd is het essentieel...

[2:26:08] om de geiselaars...

[2:26:09] vrij te krijgen. En snap ik ook...

[2:26:12] begrijp ik ook heel goed...

[2:26:14] de grote noodzaak daarvan.

[2:26:17] Als laatste om daarop ook aan te geven...

[2:26:19] is het feit dat...

[2:26:22] we dat ook in goede...

[2:26:23] gezamenlijkheid moeten doen. Dus de komst...

[2:26:25] van de VN-gezant...

[2:26:28] van elkaar...

[2:26:29] is daarin heel erg belangrijk.

[2:26:31] En ook in mijn contacten...

[2:26:33] in het Mede-Oosten, ook deze week weer...

[2:26:35] maar ook bijvoorbeeld bij alle EU-landen...

[2:26:38] de ambassadeurs die ik deze week heb gesproken...

[2:26:40] draag ik ook heel nadrukkelijk...

[2:26:42] uit dat we niet alleen...

[2:26:43] haar taak, maar ook de Verenigde Naties...

[2:26:45] heel erg moeten steunen om...

[2:26:47] het werk gewoon goed te kunnen doen.

[2:26:50] En dat...

[2:26:52] misschien begrijpelijke vragen...

[2:26:53] van de heer Seder...

[2:26:55] dat ik daar tegenover zet...

[2:26:58] zal ons inzetten op het feit dat zij...

[2:26:59] hun werk goed kunnen doen. Want zij zijn degene...

[2:27:01] die op dit moment de moed hebben...

[2:27:03] om in zulke gevaarlijke omstandigheden...

[2:27:06] mensen humanitair te helpen.

[2:27:09] Dan vraag ik de minister...

[2:27:11] om verder te gaan met het volgende broekje.

[2:27:13] Oh, sorry, mevrouw Teunissen, had ik niet gezien.

[2:27:15] Maar uiteraard, gaat u gaan.

[2:27:17] Dank u wel, voorzitter.

[2:27:19] Ja, ik vind het antwoord van de minister...

[2:27:21] op de vragen van de collega's over de tijdelijke...

[2:27:23] maatregelen die worden afgevaardigd door het...

[2:27:25] Internationaal Hof, vind ik echt schandalig.

[2:27:27] Het gaat over...

[2:27:29] een internationaal hof dat...

[2:27:31] bepaalde uitspraken doet en dan zegt de minister...

[2:27:33] ik ga daar nog politieke afweging...

[2:27:35] aan vastdoen.

[2:27:37] Een politieke afweging...

[2:27:39] naar aanleiding van snoeiharde...

[2:27:41] tijdelijke maatregelen...

[2:27:43] die worden afgevaardigd. En mijn vraag is...

[2:27:45] wat vindt, in moreel opzicht...

[2:27:47] wat vindt de minister eigenlijk...

[2:27:49] van haar eigen antwoord? Vindt zij dit kunnen...

[2:27:50] voor een stad van vrede en recht?

[2:27:53] Vindt zij dit kunnen in een tijd dat we juist...

[2:27:55] het internationaal humanitair recht moeten...

[2:27:57] hoog houden en moeten...

[2:27:59] verdedigen en moeten laten zien dat we daarvoor staan?

[2:28:02] Minister.

[2:28:04] Voorzitter, volgens mij was ik...

[2:28:05] heel erg duidelijk dat voorlopige maatregelen...

[2:28:07] dat Zuid-Afrika en Israël die moeten...

[2:28:09] naleven. En dat...

[2:28:11] het evident voor Nederland is dat het genocide...

[2:28:13] verdrag moet worden nageleefd.

[2:28:16] Dat is volgens mij een heel helder...

[2:28:17] internationaal rechtelijk standpunt.

[2:28:21] Ja voorzitter, tweede interruptie.

[2:28:22] Ik vind dit echt weer om de vragen...

[2:28:24] heen draaien. Maar ik denk ook niet dat we een beter...

[2:28:26] antwoord krijgen.

[2:28:28] De andere vraag, die gaat over...

[2:28:31] tijdelijk staakt het vuren, dat de minister...

[2:28:32] bepleit. Dat is eigenlijk achterhaald...

[2:28:35] want we hebben al van hulporganisaties gehoord...

[2:28:37] dat een tijdelijk staakt het vuren...

[2:28:39] niet voldoende is om het leed te voorkomen.

[2:28:41] En om voldoende hulp te bieden.

[2:28:43] Want dat is gewoonweg hulp bieden en vervolgens...

[2:28:45] weer bombarderen.

[2:28:47] Tegelijkertijd steunt...

[2:28:48] de minister een militaire...

[2:28:50] actie, maar...

[2:28:53] overwegen niet dat we tot deescalatie...

[2:28:55] kunnen komen door een permanent staakt...

[2:28:57] het vuren. Dat is zowel...

[2:28:58] in het belang van het bieden van hulp...

[2:29:01] als in het belang van...

[2:29:03] de deescalatie die zo...

[2:29:05] hard nodig is op dit moment.

[2:29:07] Dus mijn vraag is...

[2:29:08] wat schiet de minister nou precies...

[2:29:11] op als het gaat om deescalatie...

[2:29:13] met een tijdelijk staakt het vuren?

[2:29:14] Wat wil ze daarmee bereiken?

[2:29:17] Voorzitter, het belang van een...

[2:29:19] tijdelijk humanitair staakt het vuren is dat...

[2:29:20] geisdelen vrijgelaten kunnen worden en dat er meer...

[2:29:23] en betere humanitaire hulp zo snel mogelijk...

[2:29:25] in gazen in kan.

[2:29:27] Maar zoals ik al zelf zeg is dat...

[2:29:29] uiteindelijk willen we allemaal een...

[2:29:31] vereniging van deze vijandelijkheden.

[2:29:32] Maar daar heb je wel alle partijen voor nodig om dat te kunnen doen.

[2:29:35] En er waren meerdere leden...

[2:29:37] ook hier in de Kamer die zeer nadrukkelijk...

[2:29:39] ook onderstreepten dat een partij...

[2:29:41] als Hamas op dit moment ook niet...

[2:29:42] bereid is om de wapens neer te leggen.

[2:29:44] Dat Hezbollah ook niet bereid is om de wapens...

[2:29:47] neer te leggen. Dus als alle partijen...

[2:29:49] bereid zijn om de wapens neer te leggen...

[2:29:51] dan heb je een situatie dat je een...

[2:29:53] permanent staakt het vuren kan hebben.

[2:29:55] En laten we dan met z'n allen internationaal...

[2:29:57] erop inzetten dat dat uiteindelijk ook...

[2:29:59] gewoon gaat lukken. Maar daarom is...

[2:30:01] als kabinet staan wij voor een tijdelijk...

[2:30:02] humanitair staak aan het vuren. En hopen...

[2:30:05] ook dat dat zo snel mogelijk tot gang...

[2:30:06] in gang kan worden gezet.

[2:30:08] Meneer Tuinman.

[2:30:11] Voorzitter.

[2:30:12] Nogmaals, wij maken zeer zorgen...

[2:30:15] over de humanitaire situatie...

[2:30:16] in Gaza. Maar de vraag die ik eigenlijk wil stellen...

[2:30:19] aan de minister. Kunt u een beeld...

[2:30:20] schetsen in het geval...

[2:30:22] we een permanent staakt het vuur af...

[2:30:24] kondigen en dat Hamas...

[2:30:26] met wat er nu nog over is van...

[2:30:28] die organisatie en die ideologie...

[2:30:30] zeg maar een jaar of twee, drie de tijd...

[2:30:32] krijgt om te wederopbouwen.

[2:30:34] Is het voor u dan aannemelijk dat...

[2:30:36] een 7 oktober kan...

[2:30:38] her kan gebeuren? Of...

[2:30:40] wat is de situatie? Wat dat uiteindelijk...

[2:30:42] betekent? Want volgens mij geeft dat...

[2:30:44] ons ook een beeld wat de...

[2:30:46] consequenties zijn aan de andere zijde...

[2:30:48] van een permanent staakt het vuur.

[2:30:50] Minister. Ja, voorzitter.

[2:30:52] Voorzitter, ik moet altijd voorzichtig zijn...

[2:30:54] om op zaken vooruit te lopen.

[2:30:56] En dat wil ik ook dus...

[2:30:58] in alle voorzichtigheid doen. Maar op dit moment...

[2:31:00] heeft Hamas zich natuurlijk ook heel duidelijk...

[2:31:02] uitgesproken dat zij niet bereid zijn...

[2:31:04] om nog te stoppen met vechten.

[2:31:06] Dat ze niet bereid zijn om te stoppen met vechten.

[2:31:09] En ook dagelijks vinden er nog steeds...

[2:31:10] aanvallen door Hamas plaats.

[2:31:12] En tegelijkertijd zien we ook dat...

[2:31:14] Hezbollah actief is in het noorden...

[2:31:17] van Israël en het zuiden van Libanon...

[2:31:18] om daar dagelijks militairen...

[2:31:20] en andere doelen aan te vallen.

[2:31:22] Dat lijkt er ook niet op dat dat stopt.

[2:31:24] Nog los van de andere milities...

[2:31:27] die nu ook in Irak...

[2:31:28] actief zijn.

[2:31:29] En die voeren ook nog steeds hun aanvallen uit.

[2:31:33] Dus mijn verwachting is...

[2:31:34] is dat met het zeggen...

[2:31:36] nu een permanent stakend vuren...

[2:31:38] dat die partijen niet direct hun wapens...

[2:31:40] zullen neerleggen. Omdat ze letterlijk zeggen...

[2:31:42] dat ze dat niet zullen doen.

[2:31:44] Dus ik loop even niet vooruit op een situatie...

[2:31:46] van twee, drie jaar. Dat vind ik militair gezien...

[2:31:49] is dat...

[2:31:51] Maar dit kan ik wel...

[2:31:52] op dit moment zeggen.

[2:31:54] Dan de tweede...

[2:31:56] Dan de tweede vraag is...

[2:31:58] Wat zullen de consequenties daarvan zijn...

[2:32:00] voor de geopolitieke spanningen in die regio?

[2:32:03] We hebben het er al natuurlijk over gehad.

[2:32:04] Over Iran, Saudi-Arabië...

[2:32:07] Houthis.

[2:32:07] Dus als Hamas wel de ruimte krijgt...

[2:32:10] om zich te herstellen, wat zijn dan...

[2:32:12] volgens uw ministerie...

[2:32:13] de geopolitieke implicaties daarvan?

[2:32:16] Een toenemende...

[2:32:18] Niet alleen natuurlijk voor Israël...

[2:32:20] een situatie waarbij zij elke dag...

[2:32:22] ook weer een aanval kunnen verwachten...

[2:32:25] maar ook toenemende instabiliteit.

[2:32:27] Omdat...

[2:32:30] uiteindelijk...

[2:32:30] de hele regio gebaat is...

[2:32:32] bij een veiliger en stabieler geheel.

[2:32:34] En dat is ook de reden...

[2:32:35] en dat deel ik ook met de leden van deze Kamer...

[2:32:38] om ons te blijven inzetten op die statenoplossing...

[2:32:40] zoals de heer Tuijman zelf ook aangeeft.

[2:32:42] En daar hebben we internationale kracht voor nodig...

[2:32:44] om dat te doen.

[2:32:45] En dat kan alleen maar zodat...

[2:32:46] als Israël zich veilig voelt...

[2:32:48] en de gegeiselden vrij zijn gelaten...

[2:32:50] maar de Palestijnen ook zeker weten...

[2:32:52] dat zij zelf ook eindelijk veilig zijn.

[2:32:55] Meneer Dosse.

[2:32:58] Ja, voorzitter.

[2:32:59] De minister...

[2:33:00] begon dat ze continu aangeeft...

[2:33:02] dat Israël terughoudend moet zijn...

[2:33:04] en proportioneel moet handelen.

[2:33:06] Dit conflict...

[2:33:08] heeft het hoogste aantal doden per dag...

[2:33:10] van alle conflicten in de 21e eeuw.

[2:33:13] 350 Palestijnen...

[2:33:15] die per dag...

[2:33:16] worden gedood door het Israëlische leger.

[2:33:19] Wat is daar...

[2:33:21] terughoudend aan?

[2:33:22] Wat is daar proportioneel aan?

[2:33:24] 70% van de woningen in Gaza...

[2:33:26] is compleet verwoest.

[2:33:28] En dan hoor ik de minister zeggen...

[2:33:30] Hamas gaat de wapens ook niet neerleggen.

[2:33:34] Wat is dan...

[2:33:35] het eindplan...

[2:33:37] van waar de minister op dit moment naartoe aan het werk is?

[2:33:41] Minister.

[2:33:43] Voorzitter.

[2:33:44] Het is ook een afschuwelijk conflict.

[2:33:46] Volgens mij...

[2:33:47] daar is vanuit ons allemaal...

[2:33:50] een grote eenstemming over.

[2:33:52] En ook over...

[2:33:53] de humanitaire...

[2:33:55] catastrofe die plaatsvindt in Gaza.

[2:33:57] En daarom zet dit kabinet...

[2:33:58] ook, niet alleen met geld, maar ook...

[2:34:01] met mensen die...

[2:34:03] zoals de speciaalgezant, alles op alles...

[2:34:05] om ervoor te zorgen dat er...

[2:34:07] meer humanitaire hulp kan komen.

[2:34:09] En er vallen te veel burgerslachtoffers.

[2:34:11] En daar heb ik ook aangegeven...

[2:34:13] dat het vanuit Israëli's kant...

[2:34:15] terughoudende, maar dat Hamas ook niet...

[2:34:17] mensen als schild...

[2:34:18] moet gebruiken.

[2:34:20] Dus in die zin...

[2:34:22] is het een conflict...

[2:34:24] waar wij uiteindelijk, volgens mij...

[2:34:25] en ook internationaal, als ik met al mijn...

[2:34:28] counterparts spreek...

[2:34:29] de politieke oplossing...

[2:34:32] is de weg voorwaarts.

[2:34:33] Dat je toch werkt aan die...

[2:34:35] twee-staten oplossing, hoe ver weg dat misschien...

[2:34:37] ook nu mag. En daar heb je...

[2:34:39] internationale druk voor nodig om dat te doen.

[2:34:42] En dat...

[2:34:43] is ook in lijn met datgene wat de heer...

[2:34:45] Veldkamp ook aangaf over de...

[2:34:48] stappen die je voorwaarts moet zetten.

[2:34:50] Dank u wel.

[2:34:51] Dan denk ik dat we nu over kunnen naar het volgende blokje.

[2:34:54] Gaat uw gang.

[2:34:55] Voorzitter, het volgende onderwerp is...

[2:34:59] de Rode Zee.

[2:35:00] En de...

[2:35:02] het steunen, het niet operationeel...

[2:35:04] militair steunen van de actie...

[2:35:06] door de Verenigde Staten en de Verenigde Koninkrijk.

[2:35:09] Wat we hebben gezien...

[2:35:10] de afgelopen periode in de Rode Zee...

[2:35:12] is dat in toenemende mate...

[2:35:13] er grote mate van onveiligheid is ontstaan.

[2:35:16] En dat de Houthis...

[2:35:17] steeds...

[2:35:19] escalerender zijn op gaan treden.

[2:35:21] Het waren eerst...

[2:35:23] schepen met een Israëlische...

[2:35:25] connotatie die werden aangevallen.

[2:35:27] Maar in toenemende mate zag je...

[2:35:29] dat er marineschepen...

[2:35:30] zijn aangevallen, dat er ook andere...

[2:35:33] commerciële schepen zijn aangevallen.

[2:35:35] En wat begon met enkelvoudige...

[2:35:37] aanvallen, werd op het laatste...

[2:35:39] tientallen raketten die tegelijkertijd...

[2:35:41] werden afgevuurd.

[2:35:42] Een enorme escalatie van...

[2:35:45] de militaire operaties en de aanvallen...

[2:35:47] van de Houthis. Dat heeft...

[2:35:49] ertoe geleid dat Nederland...

[2:35:51] op basis van het belang...

[2:35:53] van het vrij en veilig...

[2:35:55] scheepvaartverkeer, van het feit dat hier ook...

[2:35:57] mensenlevens, maritieme veiligheid...

[2:35:59] op het spel staat, en het belang...

[2:36:01] van de wereldhandel. Om een beeld te geven...

[2:36:03] 13% van de wereldhandel gaat door...

[2:36:05] de Rode Zee en het...

[2:36:07] Sueuskanaal. 8%...

[2:36:09] van de graanhandel gaat door...

[2:36:11] de Rode Zee en het Sueuskanaal.

[2:36:13] En dat heeft Nederland te doen...

[2:36:15] besluiten om niet operationele...

[2:36:17] militaire steun te verlenen...

[2:36:19] aan de operaties...

[2:36:21] van de Verenigde Staten en het Verenigd...

[2:36:23] Koninkrijk.

[2:36:25] De vraag van meerdere leden zei...

[2:36:27] ja, maar zijn we nou als Kamer...

[2:36:29] op het juiste moment geïnformeerd?

[2:36:31] En op basis van...

[2:36:33] artikel 100 moet de regering de Staten-

[2:36:35] generaal vooraf inlichten over...

[2:36:37] deelname aan militaire operaties ter...

[2:36:39] handhaving of bevordering...

[2:36:41] van de internationale rechtsorde.

[2:36:43] Artikel 100 tweede lid...

[2:36:45] stelt dat deze verplichting niet...

[2:36:47] geldt indien dwingende redenen...

[2:36:49] het vooraf verstrekken van inlichtingen...

[2:36:51] aan de Staten-generaal verhinderen.

[2:36:52] In dat geval worden de inlichtingen zo...

[2:36:55] spoedig mogelijk verstrekt.

[2:36:56] En dat tweede lid is...

[2:36:59] hiervan toepassing. Het eerder verstrekken...

[2:37:01] van de inlichtingen zou de slagingskans...

[2:37:03] van de operatie en de operationele...

[2:37:06] veiligheid van de militairen...

[2:37:08] in het geding hebben kunnen gebracht.

[2:37:09] En de Verenigde Staten hebben daarom...

[2:37:11] specifiek om...

[2:37:13] geheimhouding verzocht.

[2:37:14] En...

[2:37:16] dat is ook waarom...

[2:37:18] de minister van Defensie uiteindelijk...

[2:37:20] besloten hebben om een moment te zoeken dat we wel...

[2:37:22] u zo snel mogelijk...

[2:37:24] konden informeren.

[2:37:26] En dat hebben we dus na het beginnen van de...

[2:37:28] aanvallen gedaan om...

[2:37:30] kwart voor twee...

[2:37:32] s'nachts.

[2:37:35] En dat...

[2:37:36] maakt... en dan is de andere vraag...

[2:37:38] was hier een artikel 100...

[2:37:39] brief voor nodig met de...

[2:37:42] toetsingskade?

[2:37:44] De bijdrage van één stafofficier...

[2:37:46] onder artikel 100 van de grondwet valt...

[2:37:48] is dat artikel 100 toetsingskade...

[2:37:50] en daarmee de volledige artikel 100 procedure...

[2:37:52] hier niet van toepassing.

[2:37:54] Dat is ook in lijn met de toetsingskade...

[2:37:57] dat al sinds 2014...

[2:37:58] afspraken bevat tussen de regering...

[2:38:00] en uw Kamer over de rijkwijde...

[2:38:02] en toepassing van artikel 100...

[2:38:04] en de relevante onderwerpen...

[2:38:06] waar de regering de Kamer over...

[2:38:08] kan informeren. Dat toetsingskade...

[2:38:10] is alleen van toepassing...

[2:38:12] op artikel 100 inzet...

[2:38:14] en het gaat om de uitzending van militaire...

[2:38:16] eenheden die in de uitoefening van hun taak...

[2:38:18] wellicht ook wapengeweld zullen moeten toepassen...

[2:38:21] of het risico lopen...

[2:38:22] om daaraan te worden broodgesteld.

[2:38:24] Een bijdrage van beperkte omvang...

[2:38:26] als één stafofficier die niet operationeel...

[2:38:29] wordt ingezet...

[2:38:30] valt dus niet onder de toetsingskade...

[2:38:32] van artikel 100 uit 2014.

[2:38:34] En daarmee hebben de minister...

[2:38:36] van Defensie en ik de conclusie...

[2:38:39] getrokken dat...

[2:38:40] we op deze manier de Kamer zo goed...

[2:38:43] mogelijk konden informeren...

[2:38:44] wie waren betrokken...

[2:38:46] bij de besluitvorming. De minister...

[2:38:48] van Defensie en ik hebben de besluitvorming...

[2:38:50] tot bijdrage met één stafofficier...

[2:38:52] genomen. Van tevoren zijn de...

[2:38:54] minister-president en de vicepremiers...

[2:38:56] en de overige kabinetsleden...

[2:38:58] wel geconsulteerd...

[2:39:00] en ook geïnformeerd.

[2:39:03] Dan de vraag...

[2:39:05] hoe gaat het nu verder?

[2:39:06] Het kabinet is voornemens om de huidige...

[2:39:08] bijdrage met één stafofficier...

[2:39:10] voort te zetten, zolang de vervolgoperaties...

[2:39:13] passen binnen de kaders van de...

[2:39:14] officiële operatie en ook voldoen...

[2:39:16] aan de eisen van zelfverdediging, noodzakelijkheid...

[2:39:19] en proportionaliteit.

[2:39:20] Ook loopt er nog een artikel 100...

[2:39:22] procedure waar we eerder...

[2:39:24] uw Kamer hebben geïnformeerd...

[2:39:26] dat we een afweging gaan maken...

[2:39:28] of we nog verder een eenheid bijvoorbeeld...

[2:39:30] of een schip moeten inzetten in het kader...

[2:39:32] van de operatie Prosperity Guardian.

[2:39:34] Daar is nu ook de eerste...

[2:39:36] ideeën en voorstellen voor gekomen...

[2:39:38] om een Europese missie te gaan doen...

[2:39:40] en we zullen dat ook in dat kader...

[2:39:42] gaan...

[2:39:45] afwegen of...

[2:39:46] we dat...

[2:39:48] zo gaan doen. En we zullen de Kamer daar ook...

[2:39:50] over informeren, want als het zo'n inzet is...

[2:39:52] gaat het ook om een artikel 100.

[2:39:54] En we hebben u daar eerder geïnformeerd over...

[2:39:56] op 22...

[2:39:58] december.

[2:40:00] De vraag van escalatie, de-escalatie...

[2:40:02] duidelijk was dat de Houthis natuurlijk...

[2:40:04] aan het escaleren waren.

[2:40:07] Eigenlijk de aanvallen werden...

[2:40:08] grootser, omvangrijker...

[2:40:12] merenschepen...

[2:40:12] ook marineschepen...

[2:40:14] en daarmee, met deze actie die nu...

[2:40:16] is gedaan, zijn de militaire capaciteiten...

[2:40:18] in het geval van Houthis verzwakt...

[2:40:20] en hebben hun ogen en...

[2:40:22] oren aangepakt. Dat wil niet zeggen dat...

[2:40:24] de militaire dreiging is...

[2:40:26] weggenomen. Dan de juridisch kader...

[2:40:29] voor het kabinet is dat...

[2:40:30] van belang dat de operatie die heeft...

[2:40:32] plaatsgevonden natuurlijk ook voldoet aan...

[2:40:34] een aantal belangrijke eisen.

[2:40:37] Allereerst moet het gaan om...

[2:40:38] een gewapende aanval. Daar is hier sprake van...

[2:40:40] omdat er aanvallen zijn op marineschepen...

[2:40:42] van de Verenigde Staten.

[2:40:44] De tegenreactie is ook dat het moet voldoen...

[2:40:46] aan eisen van noodzakelijkheid...

[2:40:48] en proportionaliteit.

[2:40:50] De acties...

[2:40:52] waren noodzakelijk omdat ze gericht waren...

[2:40:54] op de capaciteit van Houthis...

[2:40:56] en ook op de eisen van proportionaliteit...

[2:40:58] omdat vooral de ogen en oren en de militaire...

[2:41:00] capaciteit van de Houthis zijn aangepakt.

[2:41:03] We hebben meerdere diplomatieke...

[2:41:05] inspanningen gedaan, wereldwijd eigenlijk.

[2:41:07] Die zijn niet alleen...

[2:41:08] op 10 januari geweest, maar ook is er...

[2:41:10] op 3 januari al eerder een verklaring geweest.

[2:41:12] Ook begin december zijn er...

[2:41:14] verklaringen geweest en ondertussen zijn...

[2:41:16] op verschillende landen zeer nadrukkelijk...

[2:41:19] een beroep gedaan op de Houthis.

[2:41:20] Contacten met Iran om hen op te roepen...

[2:41:22] dat de Houthis hun aanvallen...

[2:41:25] zouden verminderen.

[2:41:26] Er is dus veelzijdig, veel inzet...

[2:41:28] gepleegd om...

[2:41:31] de Houthis te vragen...

[2:41:32] om te stoppen met hun escalerende...

[2:41:34] aanvallen.

[2:41:36] Heer Boswijk, waarom zijn wij...

[2:41:39] als enig EU-land aangesloten?

[2:41:41] We hebben niet operationele...

[2:41:43] militairen...

[2:41:45] steun gedaan...

[2:41:46] maar andere landen hebben natuurlijk wel...

[2:41:48] uitgebreid politiek gesteund. Duitsland...

[2:41:50] Italië, Frankrijk...

[2:41:52] Denemarken en ook Canada...

[2:41:55] Nieuw-Zeeland en...

[2:41:56] Canada, Bahrein...

[2:41:59] en Australië hebben in ieder geval ook...

[2:42:01] militair niet operationeel...

[2:42:03] gesteund. Ik weet ook dat de Deense...

[2:42:04] regering op dit moment aan het overwegen is...

[2:42:07] of ze ook niet zelf nog militair ook...

[2:42:08] een verdere operatie...

[2:42:10] moeten steunen.

[2:42:12] Voorzitter...

[2:42:16] betekent dat we dus...

[2:42:18] op dit moment...

[2:42:20] ook verder zijn kijken naar...

[2:42:22] de Europese Maritieme Missie...

[2:42:24] en de...

[2:42:26] overige bijdrage aan operatie...

[2:42:28] Prosperity Guardian, maar daar zullen we de Kamer nog...

[2:42:30] over informeren.

[2:42:32] We hebben in ieder geval een positieve...

[2:42:34] grondhouding over eventuele missies...

[2:42:36] vanuit Brussel die ze in gang willen zetten...

[2:42:39] en dat zal ik ook uitspreken...

[2:42:40] in de RBZ.

[2:42:42] Dan...

[2:42:44] de vraag wel of niet de Houthis...

[2:42:46] als terreurorganisatie.

[2:42:49] Voorzitter, het klopt inderdaad...

[2:42:50] dat de Verenigde Staten heeft aangekondigd...

[2:42:52] dat de Houthis zal aanmerken als...

[2:42:54] specially designed, designated...

[2:42:56] global terrorists.

[2:42:58] Tenzij de Houthis ophoudt...

[2:43:00] met het aanvallen van schepen.

[2:43:01] Dus daar zit een voorwaardelijkheid in.

[2:43:03] Dat geldt als een lichtere listing...

[2:43:06] dan de Foreign Terrorist Organization...

[2:43:08] met minder zware gevolgen.

[2:43:09] Dus de Verenigde Staten gebruikt eigenlijk deze...

[2:43:12] nieuwe listing als een drukmiddel.

[2:43:14] En daarmee is er ook...

[2:43:16] ruimte dat de diplomatieke...

[2:43:17] inspanningen doorgaan.

[2:43:19] Deze listing van de Verenigde Staten...

[2:43:21] biedt dus flexibiliteit.

[2:43:23] En dat is een flexibiliteit...

[2:43:25] die de Europese Unie niet heeft.

[2:43:27] Of we listen op de terroristenlijst...

[2:43:30] of we listen niet.

[2:43:31] En er bestaat dus geen tussenvorm.

[2:43:33] Het belang van die tussenvorm van de Verenigde Staten...

[2:43:36] op dit moment is...

[2:43:37] dat door deze vorm van listing...

[2:43:39] ook de diplomatieke inspanningen door kunnen gaan.

[2:43:41] Want er loopt ook nog een vredesproces...

[2:43:43] in Jemen zelf.

[2:43:45] En dat die humanitaire hulp...

[2:43:47] verleend kan worden.

[2:43:48] Want onder de Houthis, hun gezag, zitten 20 miljoen inwoners...

[2:43:52] die in hele zware...

[2:43:53] humanitaire omstandigheden zitten...

[2:43:55] waarbij gewoon goede hulp...

[2:43:56] van de Verenigde Naties nodig is.

[2:43:59] Het probleem is, als we de Houthis...

[2:44:01] nu direct op een Europese terrorisme...

[2:44:03] lijst zetten, geeft dat ons...

[2:44:05] geen mogelijkheden meer om diplomatieke...

[2:44:07] inspanningen te doen. Want dat doen we niet als iemand...

[2:44:09] zo'n terroristenlijst staat.

[2:44:10] Dan praten we niet meer met ze.

[2:44:13] En moeten we met de humanitaire...

[2:44:15] hulpverlening eigenlijk ook gaan stoppen.

[2:44:17] Want dat doen we ook niet. Want dat verlenen we niet...

[2:44:19] aan terroristen. En we hebben...

[2:44:21] eigenlijk geen goede reden om hen...

[2:44:24] eigenlijk van die lijst af te halen.

[2:44:26] Omdat alleen op het gebied...

[2:44:27] van de Rode Zee...

[2:44:29] kan je hen niet...

[2:44:31] eigenlijk listen. Dan moet je ze listen...

[2:44:33] op alle activiteiten.

[2:44:35] Eigenlijk ontbreekt het de Europese Unie aan zo'n...

[2:44:37] tussenvorm. Waarbij de Verenigde Staten...

[2:44:39] daar wel de beschikking over heeft.

[2:44:42] Dus dat...

[2:44:43] plaatst mij voor een dilemma. Want ik snap...

[2:44:45] heel goed het verzoek van de Kamer.

[2:44:47] Maar ik vind de effecten van een listing...

[2:44:49] op de Europese terrorisme-lijst...

[2:44:51] Je hebt geen makkelijke reden om...

[2:44:53] Ja, eigenlijk wat...

[2:44:55] de Verenigde Staten doet.

[2:44:57] Als u ophoudt met...

[2:44:59] deze terroristische aanval in de Rode Zee...

[2:45:01] dan halen we u er vanaf.

[2:45:03] En je hebt ook niet...

[2:45:05] En je moet ook gelijk de diplomatieke...

[2:45:07] en de humanitaire inspanningen stoppen.

[2:45:09] Dus dat plaatst mij voor een dilemma.

[2:45:11] Want ik begrijp het verzoek.

[2:45:12] Maar we missen eigenlijk in de Europese Unie...

[2:45:14] zo'n tussenvorm.

[2:45:17] Voorzitter. En dan...

[2:45:19] De Iraanse betrokkenheid. We hebben grote...

[2:45:22] zorgen over de rol van Iran...

[2:45:23] in de regio.

[2:45:25] En ik zal ook...

[2:45:27] de zorgwekkende rol van Iran...

[2:45:28] tijdens de RBZ naar voren brengen. Dank u wel.

[2:45:32] Ja.

[2:45:32] Ik constateer dat we nog een kwartier hebben...

[2:45:35] voor drie blokjes.

[2:45:37] Dus ik ga de minister...

[2:45:38] nu gewoon vragen om zo goed mogelijk...

[2:45:40] door die drie blokjes heen te gaan in een kwartier.

[2:45:42] Als dat lukt. Als dat niet lukt...

[2:45:44] dan vraag ik haar om de rest...

[2:45:46] dan schriftelijk te beantwoorden.

[2:45:48] En als het wel lukt...

[2:45:50] dan is er misschien nog gelegenheid voor hier om een vraag te stellen.

[2:45:52] En als dat ook niet kan...

[2:45:53] dan moeten we de vraag in de twee minuten...

[2:45:56] debat gaan stellen.

[2:45:57] Minister, goud u verder.

[2:45:59] Voorzitter. Oekraïne heeft alle steun nodig vanuit...

[2:46:02] zowel de Verenigde Staten als de Europese...

[2:46:04] lidstaten. Consistent...

[2:46:06] draag ik die boodschap ook uit...

[2:46:08] richting Frankrijk, Italië en Spanje.

[2:46:10] En de noodzaak om de EU-steun...

[2:46:12] door te zetten wordt breed gedeeld.

[2:46:14] Ze hebben alle steun nodig...

[2:46:16] om zich te verdedigen.

[2:46:18] Dit betekent ook dat we...

[2:46:20] alles op alles zetten om in het EU-verband...

[2:46:22] tot de Ukraine Assistant Fund...

[2:46:24] te komen. En dat we wel...

[2:46:25] die gelden kunnen doen. En we vinden...

[2:46:28] de voortzetting van internationale steun...

[2:46:29] zoals de heer Tuijman ook zegt...

[2:46:31] met die veiligheidsarrangementen heel belangrijk.

[2:46:34] Daar werken we zelf ook aan.

[2:46:35] Dat gaat over militaire steun.

[2:46:37] Dat gaat over wederopbouw.

[2:46:39] Dat gaat ook over...

[2:46:42] militaire steun.

[2:46:43] En we hopen ook komende weken...

[2:46:45] verder te spreken over die...

[2:46:48] arrangementen. En we willen dit zo...

[2:46:49] snel mogelijk afronden.

[2:46:51] Maar we zullen u als Kamer ook over...

[2:46:53] informeren.

[2:46:56] Ik ben een voorstander...

[2:46:58] ook naar de heer Dassen toe...

[2:47:00] maar ook naar de heer Boswijk toe en anderen...

[2:47:02] om alles op alles te zetten...

[2:47:04] om beter te samen te werken...

[2:47:05] als het gaat om Europese defensiestrategie.

[2:47:08] Om beter te samen te werken...

[2:47:10] op de...

[2:47:12] samenwerking van de militaire defensie...

[2:47:14] industrie en op het gebied van munitie.

[2:47:16] De minister is bezig...

[2:47:18] met diverse...

[2:47:19] de minister van Defensie is bezig met diverse voorstellen...

[2:47:22] daartoe. En hoopt ook...

[2:47:23] op zo snel mogelijk termijn...

[2:47:25] de Kamer daarover...

[2:47:27] te informeren. En ik kijk ook uit...

[2:47:29] naar de voorstellen die vanuit...

[2:47:31] het initiatiefvoorstel van de heer Boswijk...

[2:47:33] komen en kijken hoe we elkaar...

[2:47:35] daarop kunnen...

[2:47:37] versterken. Alle goede ideeën...

[2:47:40] zijn welkom. Een minimaal...

[2:47:41] percentage van het bbp...

[2:47:43] voor militaire steun aan Oekraïne te...

[2:47:45] reserveren. In ieder geval duidelijk...

[2:47:47] dat Nederland doet wat het moet doen...

[2:47:49] zolang het doet. En dat...

[2:47:51] we ook dit jaar weer 2,4 miljard...

[2:47:53] aan steun inzetten.

[2:47:55] En we kijken naar alle wegen...

[2:47:57] hoe we dat kunnen versterken.

[2:48:00] Maar om dit nu...

[2:48:01] als minister voor te stellen...

[2:48:03] dan moet ik toch ook kijken naar een nieuw...

[2:48:05] kabinet als je dat langjarig wil...

[2:48:08] vastleggen. Maar dat...

[2:48:09] we hierop moeten doorzetten...

[2:48:11] dat moeten we doen.

[2:48:14] En voorzitter...

[2:48:16] in EU-verband zullen...

[2:48:17] we ons dus heel erg...

[2:48:19] sterk maken. Ook voor de Ukraine...

[2:48:22] assistancefonds. En eens...

[2:48:23] met de heer Dassen is dat we moeten echt...

[2:48:25] onze eigen broek gaan ophouden. We kunnen niet...

[2:48:27] afhankelijk zijn van het Witte Huis straks en wie...

[2:48:29] daarin zit. Of hoe wij ons Europa...

[2:48:31] verdedigen. En dat hebben we heel lang...

[2:48:34] gedacht. En daar zijn we...

[2:48:36] denk ik...

[2:48:37] en daarmee is het ook goed dat de 2%-norm...

[2:48:40] nu inmiddels een basisnorm is...

[2:48:41] van de NAVO. Maar we zullen...

[2:48:44] alle...

[2:48:45] alle stappen moeten zetten...

[2:48:47] om gewoon onszelf...

[2:48:49] daarop gereed te maken. Betekent ook...

[2:48:51] dat je het gesprek in de samenleving...

[2:48:53] moet voeren. Daarvoor vind ik 10 jaar een heel goed...

[2:48:55] voorbeeld. Dat mensen zich kunnen...

[2:48:57] oriënteren bij de krijgsmacht.

[2:48:59] Maar het gaat ook om...

[2:49:01] het belang om ook...

[2:49:03] toe te lichten en met mensen...

[2:49:05] het gesprek aan te gaan waarom die steun aan Oekraïne...

[2:49:07] zo belangrijk is. Waarom...

[2:49:09] je weerbaar moet zijn als Nederland...

[2:49:11] en dat ook militaire veiligheid...

[2:49:13] een belangrijke voorwaarde is voor onze Nederlandse...

[2:49:15] samenleving. Behalve een sterke gezondheidszorg...

[2:49:18] en een adequaat onderwijs.

[2:49:19] En dat mensen kunnen studeren. Maar dat...

[2:49:21] daar hebben we, denk ik, elkaars...

[2:49:23] kracht ook voor nodig.

[2:49:25] In NAVO-verband...

[2:49:27] kijken we ook naar elk mogelijk scenario.

[2:49:29] Ook de...

[2:49:30] verdedigingsplannen worden aangepast.

[2:49:32] En we moeten dus ook oefenen regelmatig...

[2:49:34] met verschillende scenario's. En bijvoorbeeld ook...

[2:49:37] met...

[2:49:39] Duitsland.

[2:49:41] Voorzitter, en dan...

[2:49:43] het gebruik van...

[2:49:45] tevoren tegoeden.

[2:49:47] Ik onderschrijf de G7-inzet...

[2:49:49] om de tegoeden bevroren...

[2:49:51] te houden tot dat Rusland...

[2:49:53] de schade in Oekraïne vergoedt.

[2:49:55] Tegelijkertijd bekijken we heel nauwkeurig...

[2:49:57] wat op korte termijn nodig is.

[2:49:59] Bijvoorbeeld met de uitzonderlijke opbrengsten...

[2:50:01] uit geïmmobiliseerde Russische staatstegoeden.

[2:50:03] We hebben inmiddels een eerste voorstel...

[2:50:05] dat op tafel ligt.

[2:50:06] Dat zijn we nu aan het bestuderen.

[2:50:08] En ik wil in ieder geval u toezeggen, zeg ik tegen...

[2:50:11] voorzitter, ik wil de heer Breekomtmans toezeggen...

[2:50:13] om daar in het verslag van de raad...

[2:50:15] van de komende raad...

[2:50:16] daar een appreciatie van te geven.

[2:50:19] Dan versnellen we iets.

[2:50:20] Maar ik denk dat dat ook goed is voor het debat...

[2:50:22] voor de Kamer. Ook om die informatie...

[2:50:24] te hebben. En dat gaat dan...

[2:50:27] om de uitzonderlijke rente...

[2:50:29] die daarin zit.

[2:50:31] Voorzitter...

[2:50:34] We zullen dus ook...

[2:50:35] alles op alles zeggen, zeg ik tegen...

[2:50:36] de heer Van Roon, om de EU-sancties...

[2:50:39] te verzwaren en daarop...

[2:50:41] te blijven inzetten.

[2:50:44] Armenië, Azerbaijan...

[2:50:47] Voorzitter...

[2:50:48] Ik vind...

[2:50:49] laat ik gewoon heel duidelijk zijn...

[2:50:51] Ik vind de recente publieke...

[2:50:53] uitingen van Azerbaijan, waarin ze terug...

[2:50:55] lijken te komen op de eerste uitspraak...

[2:50:57] gewoon heel zorgelijk.

[2:50:59] En het is belangrijk dat de Europese...

[2:51:01] Unie blijft oproepen aan partijen...

[2:51:03] om elkaars soevereiniteit en ook de...

[2:51:05] territoriale integriteit te respecteren...

[2:51:07] op basis van deze eerdere...

[2:51:09] afspraken. En hoewel...

[2:51:11] een aantal belangrijke stappen inmiddels...

[2:51:13] zijn gezet, zoals het gezamenlijke...

[2:51:15] statement tussen Armenië en Azerbaijan...

[2:51:16] van 7 december, blijft het een...

[2:51:19] fragiel vredesproces. En het is...

[2:51:21] belangrijk dat de Europese Unie verenigd optreedt...

[2:51:23] en het proces ook vastberaden...

[2:51:25] blijft ondersteunen.

[2:51:26] Men...

[2:51:28] moet zich committeren aan...

[2:51:30] het blijvend vredesproces.

[2:51:33] Ik wil zelf op korte...

[2:51:34] termijn ook de regio bezoeken, zowel...

[2:51:36] Armenië als Azerbaijan.

[2:51:38] Omdat ik ook wat ik zo net zei...

[2:51:39] ook zelf kan overbrengen.

[2:51:42] En daar ook spreken...

[2:51:44] over de humanitaire situatie...

[2:51:46] en alle andere zaken. En ik sluit mij ook aan...

[2:51:48] bij de woorden van heel Veldkamp...

[2:51:49] over de verplichtingen in de door Nederland...

[2:51:52] geleide kiesgroepen.

[2:51:54] Als we...

[2:51:56] voorzitter...

[2:51:58] van belang is, daarin...

[2:52:00] ook dat we...

[2:52:02] ervoor zorgen dat...

[2:52:05] op het moment dat...

[2:52:06] er, en dat heb ik ook in EU-verband...

[2:52:08] al meerdere keren gezegd, ook op...

[2:52:10] aandringen van de Kamer, als de situatie...

[2:52:12] verslechterd, vind ik dat...

[2:52:14] de EU ook bereid moet zijn om sancties op te leggen.

[2:52:16] Ondanks dat daar verschillende...

[2:52:18] opvattingen over zijn, zal ik dat ook...

[2:52:20] herhalen. Voorzitter...

[2:52:22] ik kom nog op een later moment terug...

[2:52:24] op de motie van de heer Sede over...

[2:52:26] etnische zuiveringen. Daar krijgt hij nog...

[2:52:28] een brief van mij over.

[2:52:30] Turkse aanvallen in Noordoost-Syrië.

[2:52:32] Het kabinet erkent de...

[2:52:34] veiligheidszorg van Turkije in de grensregio...

[2:52:36] met Syrië en Irak. Turkije...

[2:52:38] beroept zich op het recht van zelfverdediging...

[2:52:40] en stelt dat de operaties gericht zijn...

[2:52:42] op het tegengevaan van aanvallen van...

[2:52:44] PKK en IPG op...

[2:52:46] Turks grondgebied. Het kabinet...

[2:52:48] stelt voorop dat alle landen, en dus ook Turkije...

[2:52:50] moet handelen conform met internationaal recht.

[2:52:52] Het is van groot belang dat...

[2:52:54] burgerslachtoffers worden vermeden.

[2:52:56] En dit benadrukt het kabinet ook in...

[2:52:58] gesprek met Turkse autoriteiten.

[2:52:59] Maar de situatie in Noordoost-Syrië is...

[2:53:01] precair en de IS-dreiging blijft de aandacht...

[2:53:04] houden van Nederland. En bekend is ook...

[2:53:06] dat de IS probeert om leden uit de...

[2:53:08] gevangenis te breken. En we...

[2:53:09] blijven met, samen met...

[2:53:11] Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, ook met Turkije...

[2:53:14] in gesprek over de impact van hun acties...

[2:53:15] in Noordoost-Syrië. De capaciteit...

[2:53:17] van de SDS om ISIS te bestrijden.

[2:53:19] En ook om de distantiecentra...

[2:53:21] en de vluchtelingenkampen...

[2:53:24] te blijven beveiligen.

[2:53:25] Opdat er geen uitbraken kunnen...

[2:53:27] plaatsvinden.

[2:53:29] De heer Dassen vroeg nog naar zijn eigen...

[2:53:31] motie en de Chinese afhankelijkheden.

[2:53:34] En zoals vermeld in de Kamerbrief...

[2:53:36] voortgangsrapportage risicovolle...

[2:53:38] strategische afhankelijkheden van 15...

[2:53:40] december, geeft het kabinet...

[2:53:41] uitvoering aan de motie Dassen om de Chinese...

[2:53:43] afhankelijkheid van Nederland en EU...

[2:53:46] in kaart te brengen. Bijvoorbeeld de...

[2:53:48] geo-economische monitor.

[2:53:50] En in aanvulling hierop financiert...

[2:53:52] het kabinet een onderzoek bij de...

[2:53:54] DASO hierover ook.

[2:53:55] En over de uitkomst hiervan wordt de Kamer geïnformeerd.

[2:53:58] Dus we zijn op meerdere punten bezig om de...

[2:53:59] motie van de heer Dassen uit te voeren.

[2:54:02] En daarnaast vinden er vertrouwelijke analyses...

[2:54:04] plaats. En daar kunnen we niet...

[2:54:06] publiekelijk over communiceren.

[2:54:08] Maar ook dat onderzoek...

[2:54:09] daar zullen we de Kamer weer verder over gaan...

[2:54:12] informeren. De zorgen die de heer...

[2:54:13] Boswijk uitspreekt over christenen...

[2:54:15] in Irak is...

[2:54:18] zeer zorgelijk. Nederland zet zich in...

[2:54:19] voor de kwetsbare religieuze...

[2:54:21] minderheden in Irak, waaronder de christenen...

[2:54:24] de Yezidis. En we financieren...

[2:54:26] ook verschillende projecten en programma's...

[2:54:27] ter bevordering van de vrijheid van religie...

[2:54:30] en levensovertuiging in Irak.

[2:54:31] En een voorbeeld is ook het Joint Initiative...

[2:54:34] for Strategic Religious Action...

[2:54:36] ter bevordering van de interregulieuze...

[2:54:38] dialoog in onder andere...

[2:54:39] Ninewa in Noord-Irak.

[2:54:41] En in lijn met de motie van het CDH-Kamerlid...

[2:54:44] Mulder, de datum van 22 december...

[2:54:46] vraagt Nederland in een beleidsdialoog...

[2:54:48] met de Iraakse overheid...

[2:54:50] ook aandacht voor de situatie van...

[2:54:51] christelijke gemeenschappen in Irak.

[2:54:54] En dat kwam ook heel duidelijk...

[2:54:55] naar voren in het rapport van Opendoors...

[2:54:58] dat gisteren naar voren is gekomen.

[2:55:00] Waar onze humanitaire gezant...

[2:55:02] en ook onze...

[2:55:04] mensenrechtenambassadeur zich...

[2:55:05] nadrukkelijk inzetten voor minderheidsgroeperingen...

[2:55:08] in landen zoals Christendom, maar ook zoals...

[2:55:09] de heer Boswijk zegt, andere minderheidsgroeperingen...

[2:55:12] die ook die bescherming en veiligheid...

[2:55:14] nodig hebben.

[2:55:16] Voorzitter, Nederland...

[2:55:18] is een van de weinige landen die...

[2:55:20] inderdaad Taiwan heeft gefeliciteerd...

[2:55:22] met de uitkomst van de verkiezingen.

[2:55:24] We zijn partners op verschillende gebieden...

[2:55:26] en we hebben als allebei...

[2:55:27] democratie hoog in het vaandel staan.

[2:55:30] En ik hoop, ik heb daarom ook...

[2:55:31] het Taiwanese volk met...

[2:55:33] de succesvol verlopen verkiezingen...

[2:55:35] gefeliciteerd en het laat zien dat...

[2:55:38] Taiwan een volwassen...

[2:55:39] democratie is.

[2:55:41] Voorzitter, en dat maakt dat...

[2:55:44] wij ons blijven inzetten...

[2:55:46] ook voor een constructieve dialoog tussen partijen...

[2:55:48] in de straat van Taiwan.

[2:55:50] Dan heb ik nog...

[2:55:52] ehm...

[2:55:54] dan ben ik rond.

[2:55:55] En dat geeft misschien nog de gelegenheid om een vraag te stellen.

[2:55:57] We gaan eerst eens even kijken naar meneer Tang.

[2:55:59] Die moet hier nog een mededeling doen...

[2:56:01] over een wel of niet doorgaande van een...

[2:56:03] twee minuten debat, wat hij had aangekondigd.

[2:56:06] Gaat u eraan. Ja, dus ehm...

[2:56:07] sowieso dank voorzitter. Ik wil graag bij deze...

[2:56:09] een twee minuten debat aanvragen.

[2:56:11] Want ik zou graag wat moties willen indienen...

[2:56:14] en volgens mij leeft dat breder in de Kamer.

[2:56:15] Ik heb allerlei zaken langs zien komen. Prima.

[2:56:17] Dan hebben we die formaliteit gehad.

[2:56:20] Dan hebben we nog denk ik...

[2:56:21] ruimte voor één of twee vragen. Meer niet.

[2:56:24] En de eerste die zich daarvan had gemeld was...

[2:56:26] Mag ik even een punt van orde dan maken? Ja, dat mag.

[2:56:28] Omdat dit een hele moeilijke...

[2:56:30] manier van debat voeren is, met zo weinig...

[2:56:32] interrupties, maar ook omdat...

[2:56:33] niet alle vragen...

[2:56:35] beantwoord zijn.

[2:56:37] Ik heb zo vier, vijf vragen die...

[2:56:39] nog niet beantwoord zijn. Wil ik aan de minister vragen...

[2:56:41] om daar nog even kritisch naar te kijken en die...

[2:56:43] vragen schriftelijk te beantwoorden.

[2:56:45] Ja, dat gaan we dadelijk nog even...

[2:56:47] formaliseren. Dan meneer Van Houdeling...

[2:56:50] met een vraag. Ja, dank.

[2:56:51] De minister zegt van nou, we konden de Kamer niet...

[2:56:54] informeren, want dan zouden levens op het spel...

[2:56:56] komen te staan, als ik de minister goed begrijp, maar...

[2:56:58] dat overtuigt mij totaal niet.

[2:57:00] En mijn vraag dan aan de minister is...

[2:57:01] waar baseert de minister dit op? Want het was al daar heel duidelijk...

[2:57:04] dat er een aanval aan zat te komen.

[2:57:05] Het enige wat natuurlijk de minister had hoeven doen is...

[2:57:07] de Kamer laten weten dat Nederland betrokken is...

[2:57:10] bij een mogelijke militaire operatie die eraan gaat komen.

[2:57:12] Nou, hoe kan dat dan levens in gevaar...

[2:57:14] brengen?

[2:57:16] Ja, voorzitter.

[2:57:18] Wellicht is er in twee minuten...

[2:57:19] het debat nog gelegenheid om, als er open...

[2:57:22] liggende vragen zijn, om die te beantwoorden.

[2:57:24] Ik denk dat dat nog veel sneller is dan dat...

[2:57:25] de Kamer moet wachten op een brief.

[2:57:29] Maar...

[2:57:30] en op de vraag van de heer...

[2:57:31] Van Houwlingen. Kijk, met de...

[2:57:33] militaire operatie is dat alles wat je...

[2:57:35] van tevoren bekendmaakt, eigenlijk de vijand...

[2:57:37] wakker maakt om daarop te...

[2:57:39] anticiperen. En de Verenigde Staten hebben...

[2:57:41] zeer terecht gevraagd om...

[2:57:44] niet...

[2:57:45] van tevoren daar openbaar...

[2:57:47] daar gewoon mededelingen over te doen.

[2:57:49] Want dan zouden de Houthis hebben geweten dat...

[2:57:51] er een aanval zou zijn geweest. En dan hadden ze...

[2:57:54] zich kunnen voorbereiden om...

[2:57:55] hun radiocapaciteiten, hun lanceerinstallaties...

[2:57:58] hun raketinstallaties...

[2:58:00] alles wat ze hebben...

[2:58:01] van tevoren in veiligheid te brengen.

[2:58:04] En was de operatie...

[2:58:06] en het succes daarvan gewoon in gevaar...

[2:58:07] gekomen. En dan komen ook...

[2:58:10] mensenlevens in gevaar die die operatie...

[2:58:12] uitvoeren. Omdat Houthis...

[2:58:13] ontzettend goede capaciteit hebben...

[2:58:15] en dat hebben ze ook laten zien...

[2:58:17] om marineschepen en commerciële schepen gewoon...

[2:58:19] te raken. En dan kunnen ze dus ook...

[2:58:22] degene raken die die militaire operatie...

[2:58:24] aan het uitvoeren zijn. En dat...

[2:58:25] zou ik ten alle tijde willen voorkomen.

[2:58:28] En tegelijkertijd heb ik heel goed gezocht...

[2:58:29] naar een manier waarop ik toch de Kamer zo snel mogelijk...

[2:58:32] kon informeren. Dat is...

[2:58:33] niet optimaal. Dat snap ik ook...

[2:58:36] vanuit het perspectief van de heer Van Houwelingen.

[2:58:37] Maar daarbij heb ik wel gezocht naar...

[2:58:39] een manier om dat op de beste manier te kunnen doen.

[2:58:43] Goed.

[2:58:43] Verdere vragen? Nee, die moeten dan...

[2:58:45] toch in een twee minuten debat worden gesteld.

[2:58:47] Ik ga nu de toezeggingen voorlezen...

[2:58:50] en vraag iedereen om op te letten.

[2:58:52] Eerste toezegging luidt als volgt.

[2:58:54] De minister zal de Kamer zo snel mogelijk...

[2:58:55] een brief sturen over de stappen die zij...

[2:58:58] in Europees verband neemt met...

[2:58:59] betrekking tot de mogelijkheden om sancties...

[2:59:01] op te leggen aan kolonisten die...

[2:59:03] extremistisch geweld plegen.

[2:59:06] Akkoord. Dan de tweede...

[2:59:08] toezegging. In het verslag van de...

[2:59:10] eerstvolgende Raad Buitenlandse Zaken...

[2:59:11] zal de minister terugkomen op de...

[2:59:13] mogelijkheden om belasting te heffen op de...

[2:59:15] bevroren Russische tegoeden.

[2:59:17] Dat was door meneer Brekelmans, dacht ik, gevraagd.

[2:59:20] Minister?

[2:59:21] Ja...

[2:59:24] Ja, belastinghevers...

[2:59:25] misschien niet helemaal het juiste woord, maar...

[2:59:28] het gaat over het voorstel, dat is om op het...

[2:59:29] rendement, om daar een deel van af te romen.

[2:59:32] Maar het mag ook iets breder nog...

[2:59:34] over de mogelijkheden voor dat...

[2:59:35] confisceren en wat daar op tafel ligt.

[2:59:37] Misschien, voorzitter, rendement...

[2:59:40] en overige mogelijkheden.

[2:59:42] Dan kan ik ook...

[2:59:43] breed informeren als er nog andere zaken uitkomen.

[2:59:46] Akkoord.

[2:59:48] Dan was er nog de vraag van...

[2:59:49] meneer Dassen of u datgene wat...

[2:59:52] niet nu, maar straks...

[2:59:54] misschien ook in de twee minuten debat...

[2:59:55] niet meer aan de orde kan komen, waarover...

[2:59:57] wel een vraag was gesteld, of u dat nog even...

[2:59:59] tegen het licht wil houden, als u weer...

[3:00:01] op het departement bent, samen met uw...

[3:00:03] ondersteuning. En als u daar iets in ziet...

[3:00:06] waarvan u denkt, nou, dat is toch echt overgeslagen...

[3:00:08] dat u dat nog even schriftelijk...

[3:00:09] toelicht. Minister. Ja, voorzitter.

[3:00:11] En als er nu leden zijn die zeggen, we hebben nog een specifieke...

[3:00:14] vraag gemist, dan vind ik het prettig om dat...

[3:00:15] gewoon nu te horen. Want dan met enig...

[3:00:18] Want ik wil de Kamer natuurlijk altijd...

[3:00:19] zo graag zo snel mogelijk informeren.

[3:00:22] En dat zou dan tijdens de twee minuten debat...

[3:00:24] zijn.

[3:00:26] Ehm, ja, dan...

[3:00:27] Dan gaat het weer lang duren.

[3:00:29] Nee, niet? Meneer Perie.

[3:00:32] Heel kort. Meneer Perie, mevrouw Perie.

[3:00:34] Komt dat meneer Dassen er...

[3:00:35] achter u ook al zijn vinger opsteekt? Snap ik, voorzitter.

[3:00:38] Ehm, nou ja, meneer Volt.

[3:00:40] Ehm...

[3:00:41] Ik had de vorige...

[3:00:43] debat, had ik een toezegging van de minister, dat...

[3:00:45] voor het einde van het jaar, beleidsopties...

[3:00:48] over wat voor acties...

[3:00:50] je zou kunnen nemen...

[3:00:52] ten aanzien van de...

[3:00:54] uitzettingen, de illegale kolonisten.

[3:00:56] Er was een brief toegezegd voor het eind van het jaar.

[3:00:57] Die hebben wij niet gekregen. Dus ik herhaal...

[3:00:59] hierbij even...

[3:01:02] Nou, de toezegging...

[3:01:03] van de minister zelf.

[3:01:06] Voorzitter, en in de...

[3:01:08] Ganoterenagenda hebben we inderdaad verwezen naar...

[3:01:10] de voorstellen voor sancties die nu worden uitgewerkt.

[3:01:12] Dus ik wilde dat ook...

[3:01:13] samenpakken in die brief, omdat we dan ook een stap...

[3:01:15] verder zijn. En hopelijk zijn we daar...

[3:01:17] vrij snel landen we daar.

[3:01:20] Dus ik hoop hem zo snel mogelijk te sturen.

[3:01:22] Maar dan ook gewoon met...

[3:01:24] de resultaten.

[3:01:25] Meneer Dassen.

[3:01:28] Voorzitter, er is dan nu het idee dat ik de...

[3:01:29] gemiste vragen voor...

[3:01:31] De minister vraagt of u die kunt oplepelen...

[3:01:33] zonder al te breed spraken.

[3:01:36] Ja, dat is het natuurlijk.

[3:01:38] Ik had een vraag over de dubbele...

[3:01:40] standaard die de Verenigde...

[3:01:42] Staten hanteert met betrekking tot...

[3:01:43] internationaal recht.

[3:01:45] Ik had een vraag over...

[3:01:48] hoe andere landen binnen Europa...

[3:01:49] omgaan met het betrekken van de samenleving...

[3:01:53] bij...

[3:01:54] mogelijke onverwachte...

[3:01:55] scenario's, waar ook admiraat Bauer...

[3:01:57] naar verwees. Specifiek Finland...

[3:01:59] en Zweden had ik daarbij genoemd.

[3:02:02] Gezamenlijke financiering...

[3:02:04] waar Breton ook toe op heeft...

[3:02:05] geroepen.

[3:02:07] Hoe...

[3:02:09] we ook zorgen dat Poetin...

[3:02:12] duidelijk wordt gemaakt...

[3:02:13] dat er met Europa niet de...

[3:02:15] solle valt.

[3:02:17] Even kijken, Europese financiering...

[3:02:19] heb ik net genoemd.

[3:02:20] Het plan van de Arabische landen...

[3:02:24] waarbij ook met de Verenigde Staten en met...

[3:02:25] verschillende Europese regeringen is gesproken.

[3:02:28] Vroeg ik of de minister...

[3:02:29] daarvan weet heeft en hoe...

[3:02:31] ze daarnaar kijkt.

[3:02:34] Voorzitter, op dit punt heb ik beantwoord dat...

[3:02:37] wij positief staan tegenover dergelijke...

[3:02:39] initiatieven die genomen worden en waar we kunnen...

[3:02:41] dat ook heel graag willen ondersteunen.

[3:02:43] Dus u bent niet op de hoogte van...

[3:02:45] dit plan, omdat...

[3:02:47] in de Financial Times staat dat...

[3:02:49] er daadwerkelijk met Europese regeringen...

[3:02:51] is gesproken.

[3:02:53] En dat...

[3:02:54] was mijn vraag hierachter. Heeft de minister...

[3:02:57] kennis van...

[3:02:58] het plan en hoe beoordeelt zij dat plan dan?

[3:03:00] Voorzitter, in mijn gesprekken...

[3:03:02] met mijn collega's in Midden-Oosten hebben we...

[3:03:04] het voortdurend over mogelijkheden...

[3:03:05] om te komen tot een twee-staten oplossing.

[3:03:08] Dus dat is een...

[3:03:11] doorlopend...

[3:03:11] gesprek dat ik voer.

[3:03:13] En ik weet dat de laatste reis van de heer Blinken...

[3:03:16] ook in het kader heeft gestaan...

[3:03:17] van bijvoorbeeld mogelijke oplossingsrichtingen.

[3:03:20] En uiteindelijk zal dat...

[3:03:22] onmiddellijk gefinaniseerd...

[3:03:24] worden in het plan, maar dit is continu onderwerp...

[3:03:26] van gesprek.

[3:03:27] Dat was het, meneer Dassen.

[3:03:30] Ik had ook nog een vraag over...

[3:03:31] de worst case scenario wat ze in Duitsland hebben...

[3:03:33] ontwikkeld en of we daarbij betrokken zijn geweest...

[3:03:35] en of de minister bereid is daar actie...

[3:03:37] zelf op om te nemen dan wel om op te roepen...

[3:03:40] in de raad om dat ook in Europees verband te doen.

[3:03:43] Ja, de minister heeft...

[3:03:44] op veel dingen wel een antwoord gegeven...

[3:03:46] en als u vindt dat het niet voldoende was...

[3:03:47] dan moet ik u toch naar twee minuten debat verwijzen.

[3:03:50] Een aantal heb ik niet gedaan.

[3:03:52] Die ga ik gewoon doen.

[3:03:55] Mevrouw Dobbe.

[3:03:57] Ja, voorzitter.

[3:03:57] Dan heb ik ook nog wel een vraag die niet is beantwoord.

[3:03:59] Misschien kan die dan ook worden meegenomen...

[3:04:01] voor zometeen, want ik heb net gevraagd...

[3:04:03] over de volkenrechtelijke basis voor de aanval in Jemen...

[3:04:06] en of...

[3:04:07] de ambtelijke diensten de juridische basis...

[3:04:10] voor deze aanval hebben beoordeeld...

[3:04:11] en of die gedeeld kan worden met ons.

[3:04:14] Voorzitter, dat heb ik beantwoord.

[3:04:15] Dat was het gedeelte over zelfverdediging...

[3:04:17] aanval van marineschepen, noodzakelijkheid...

[3:04:19] en proportionaliteit.

[3:04:22] Ik heb met de juridische dienst daarnaar gekeken.

[3:04:23] Mijn vraag was...

[3:04:24] kan dat gedeeld worden met ons?

[3:04:26] Volgens mij is dat niet...

[3:04:30] standaard zo. Ik heb het één keer wel gedaan...

[3:04:32] omdat toen de juridische dienst...

[3:04:33] anders had geadviseerd...

[3:04:35] dan ik uiteindelijk besloten had.

[3:04:37] Maar nu heb ik in lijn met de juridische dienst besloten.

[3:04:40] De minister zegt...

[3:04:42] mijn antwoord is volledig.

[3:04:54] Even in de microfoon.

[3:04:55] Voorzitter, als de Kamer er nu om vraagt...

[3:04:59] van de SP, zou dan alsnog...

[3:05:00] de minister bereid zijn om dat...

[3:05:02] te delen? Want dat zouden wij wel op prijs stellen.

[3:05:05] Voorzitter, dat heb ik net gedeeld...

[3:05:06] want ik heb letterlijk de tekst opgelezen...

[3:05:08] van mijn internationaal-rechtelijke juristen...

[3:05:10] hier in de Kamer, van het advies.

[3:05:12] En de vorige keer heb ik een advies gedeeld...

[3:05:14] omdat zij anders adviseerden...

[3:05:16] dan ik besloten had.

[3:05:17] En ik het gepast vond om de Kamer dat...

[3:05:20] te laten weten, zodat zij dat ook wisten.

[3:05:22] Maar ik heb nu letterlijk de tekst opgelezen van het juridisch advies.

[3:05:26] Akkoord.

[3:05:26] Ik denk dat we dan nu toch nog...

[3:05:28] niet tot een afronding komen, want nu willen...

[3:05:30] er nog meer mensen een vraag beantwoord zien.

[3:05:31] Meneer Brekelmans.

[3:05:35] Ja, volgens mij, ik had...

[3:05:36] als het gaat om Oekraïne nog...

[3:05:38] specifiek gevraagd over de Europese vreesfaciliteit...

[3:05:40] en of we met 26 lidstaten...

[3:05:42] dat eventueel willen doen omdat...

[3:05:44] Hongarije blokkeert.

[3:05:46] En over de sanctieomzeiling.

[3:05:48] Of dat we daar...

[3:05:50] welke extra dingen Nederland denkt dat daarin mogelijk zijn.

[3:05:52] Als de minister daar nog iets over zou willen zeggen...

[3:05:54] in tweede termijn, dan zou ik dat waarderen.

[3:05:56] Meneer Patsonotte.

[3:05:58] Ik had nog gevraagd naar...

[3:05:59] de Nederlanders in Gaza...

[3:06:02] die er nu nog zijn. Enkele tientallen...

[3:06:03] werd aangegeven wat het voor hen kunnen betekenen.

[3:06:05] En specifiek ook of...

[3:06:07] er middels antwoord is op de drie maanden oude vraag...

[3:06:10] van Nederland aan de Israëlse regering...

[3:06:11] over de vrouw uit Doorn die is omgekomen...

[3:06:13] op 21 oktober in Gaza.

[3:06:16] Is dat allemaal duidelijk?

[3:06:18] Ja, voorzitter.

[3:06:19] En misschien ook op de vraag van...

[3:06:21] het tragische overlijden van de Nederlandse...

[3:06:24] vrouw uit Doorn...

[3:06:25] is dat ik blijf om opheldering...

[3:06:28] vragen bij de Israëlse autoriteiten.

[3:06:30] Ze hebben toegezegd dat...

[3:06:32] ze alle beschikbare inlichtingen die in relatie...

[3:06:34] staan tot deze afschuwelijke gebeurtenis...

[3:06:36] dat ze die zullen overhandigen.

[3:06:38] En ik zal dit weer tijdens mijn bezoek...

[3:06:39] ook onder de aandacht brengen.

[3:06:41] Wat betreft de Nederlanders...

[3:06:44] in Gaza, stelt dat we...

[3:06:46] met Egypte en met Kogat op dit moment...

[3:06:48] de Israëlse counterpart...

[3:06:50] blijven...

[3:06:52] benadrukken dat we deze mensen...

[3:06:54] op de lijst willen hebben.

[3:06:55] En alles opdoen dat we hen faciliteren...

[3:06:58] dat ze de grens overkomen.

[3:06:59] En het zijn nog enkele tientallen...

[3:07:02] inderdaad. En dat komt...

[3:07:03] omdat we als kabinet hebben besloten om...

[3:07:05] mensen die een MPV-besluit hadden...

[3:07:08] of een besluit tot gezinshereniging...

[3:07:10] ook op de lijst hebben gezet.

[3:07:11] Terwijl daar eerder geen sprake van was.

[3:07:13] Maar dat is een besluit dat we als kabinet hebben genomen.

[3:07:17] Voorzitter, dank.

[3:07:17] Dan zou de minister ons hierover kunnen updaten...

[3:07:20] voor de volgende RBZ.

[3:07:21] Ook over wat dan terugkomt...

[3:07:24] van Israël vanuit...

[3:07:25] Israël als het weer aan de orde gaat stellen.

[3:07:28] Minister.

[3:07:29] Voorzitter, ik zal hier in het verslag van het RBZ...

[3:07:31] op terugkomen.

[3:07:33] Nou, dat is dan denk ik voldoende duidelijk...

[3:07:34] dat is zo genoteerd.

[3:07:39] Plenair wordt het rond half zeven...

[3:07:41] hoor ik net van de GV...

[3:07:43] die dat kennelijk van bevoegde zijde...

[3:07:45] heeft vernomen.

[3:07:47] Dus als er nu nog iets op uw hart is...

[3:07:49] wat u nog kwijt wilt, dan kan dat...

[3:07:50] denk ik wel. Maar als dat niet zo is...

[3:07:53] dan ga ik nu de sessie opheffen...

[3:07:55] met dankzegging over mevrouw Piri.

[3:07:57] Ja, gaat uw gang.

[3:07:58] Nou, dan gaan we los.

[3:08:01] Als het gaat om de...

[3:08:04] militaire acties...

[3:08:05] tegen de Houthis...

[3:08:07] heb ik geluisterd naar het antwoord...

[3:08:09] van de minister. En ik heb ook geluisterd...

[3:08:11] naar wat de Britse premier heeft gezegd...

[3:08:13] in het Britse Lager Huis.

[3:08:14] Want daar was natuurlijk ook ophef over...

[3:08:16] dat het Lager Huis niet van tevoren...

[3:08:19] was geïnformeerd. Maar dat bleek niet helemaal...

[3:08:21] zo te zijn, want de voorzitter...

[3:08:23] van het parlement was van tevoren geïnformeerd.

[3:08:25] De leider van de oppositie was van tevoren geïnformeerd.

[3:08:28] Dus het was niet publiekelijk...

[3:08:29] geïnformeerd, maar wel vertrouwelijk.

[3:08:32] Dus ik stel toch...

[3:08:33] nog een keer de vraag. Waarom heeft Nederland er niet voor gekozen?

[3:08:36] Minister.

[3:08:37] Voorzitter, als we kijken naar het toetsingskader...

[3:08:39] is er een verschillend karakter...

[3:08:41] van het inzet van het Verenigd Koninkrijk...

[3:08:43] en ook...

[3:08:45] Nederland. Het Verenigd Koninkrijk heeft...

[3:08:47] natuurlijk zelf kinetisch...

[3:08:50] inzet gedaan. Dus echt...

[3:08:51] zelf de aanvallen uitgevoerd. Dat ook...

[3:08:53] uit eenheden gedaan. Als Nederland...

[3:08:56] hebben we niet-operationele...

[3:08:57] militaire steun verleend met één persoon.

[3:08:59] Dat valt onder...

[3:09:01] het toetsingskader...

[3:09:03] onder het punt dat we geen...

[3:09:05] niet het toetsingskader hoeven te doorlopen.

[3:09:08] En hebben we...

[3:09:09] ook gebruik gemaakt van artikel...

[3:09:11] 102 lid en het verzoek van...

[3:09:13] de Verenigde Staten om niet van tevoren...

[3:09:15] hierover te informeren.

[3:09:17] Ik vind wel dat er...

[3:09:18] op het moment dat er sprake is van...

[3:09:21] een militaire steun...

[3:09:23] dan hadden wij natuurlijk de Kamer gewoon...

[3:09:25] volgens het toetsingskader moeten informeren.

[3:09:27] Maar dat was hier geen sprake van.

[3:09:31] Mevrouw Pierrie nog. Nou voorzitter...

[3:09:33] natuurlijk was het dan gewoon een artikel 100-proceduur.

[3:09:35] Dus dat lijkt me nogal logisch.

[3:09:37] Het klopt wat de minister zegt. Dat was zeker...

[3:09:39] een ander type bijdrage, maar...

[3:09:41] een groot verschil tussen het...

[3:09:43] huidig demissionaire kabinet in...

[3:09:45] Nederland en die in Engeland is ook...

[3:09:47] dat u in een demissionaire fase zit.

[3:09:50] Dus speelt dat...

[3:09:51] Ik snap ook wel dat de wereld niet stilstaat...

[3:09:53] omdat er een demissionair kabinet...

[3:09:55] zit, maar met dit soort afwegingen...

[3:09:57] zou ik me toch kunnen voorstellen...

[3:09:59] dat je in een demissionaire fase...

[3:10:01] dit soort informatie wel probeert...

[3:10:03] desnoods vertrouwelijk te delen...

[3:10:05] met de Kamer vooraf.

[3:10:07] Voorzitter...

[3:10:09] Nee zeker, want...

[3:10:11] dit is gewoon belangrijk ook...

[3:10:14] naar de Kamer toe en voor...

[3:10:15] Kijk, de minister van Defensie...

[3:10:17] en ik proberen dat in alle zorgvuldigheid...

[3:10:19] te doen. In demissionaire...

[3:10:21] status heb je ook als kabinet...

[3:10:23] nog steeds de opdracht om datgene te doen wat...

[3:10:25] nodig is, ook in het belang van Nederland.

[3:10:28] En daarbij wegen we elke keer...

[3:10:29] zorgvuldig waar...

[3:10:32] een extra...

[3:10:33] afweging wel of niet nodig is. Ik heb in ieder geval...

[3:10:35] deze afweging gemaakt en dat heb ik...

[3:10:37] zo goed mogelijk proberen toe te lichten...

[3:10:39] aan de Kamer, voorzitter. Met de minister...

[3:10:41] van Defensie. Dank u wel. Nou, daarmee...

[3:10:43] rond ik dan nu toch deze sessie af.

[3:10:45] Ik dank de leden voor hun inbreng...

[3:10:47] en de minister voor de beantwoording van de gestelde...

[3:10:49] vragen en iedereen voor zijn en haar...

[3:10:51] stel. Dank u wel.