Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

[0:00:00] Aan de orde is het nota-overleg over het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, kortweg het MIRT.

[0:00:07] Ik heet de minister en de staatssecretaris, de leden en de ambtelijke staf ondersteuning van harte welkom.

[0:00:14] Ook de mensen die de debat vanaf de publieke tribune kijken en vanuit huis heet ik natuurlijk van harte welkom.

[0:00:20] En ik wilde toch ook van deze gelegenheid gebruik maken om de staatssecretaris te feliciteren.

[0:00:25] Want het is de eerste keer dat wij het debat voeren sinds hij vermeld heeft dat het in verwachting is.

[0:00:30] Dus namens de commissie denk ik ook zeer op zijn plaats om u daarmee te feliciteren.

[0:00:35] Ik maak de leden graag attent op de spreekverdeling die we in de procedurevergadering met elkaar hebben afgesproken.

[0:00:42] De PVV heeft de eerste termijn 18 minuten spreektijd en de tweede termijn 9 minuten.

[0:00:48] GroenLinkspartij van de Arbeid eerste termijn 14 minuten en 7.

[0:00:52] VVD 14,7. NSC 13,7.

[0:00:55] 6,5. D66 9 en 4,5.

[0:00:58] BBB 8 en 4. CDA 7 en 3,5.

[0:01:02] SP 7 en 3,5. DENK 5 en 2,5.

[0:01:05] Partij voor de Dieren 5 en 2,5.

[0:01:08] FVD 2,5. SGP.

[0:01:10] Maar ik zie die fracties hier niet zitten.

[0:01:14] Dus dan laat ik dat eerst hierbij.

[0:01:18] En omdat het zo is dat we op dit moment natuurlijk niet meer een missionair kabinet hebben...

[0:01:24] ...wil ik het voorstellen.

[0:01:25] En is het ook zo afgesproken dat we na volgorde van fractiegroten met elkaar het debat gaan voeren.

[0:01:31] Dan ten slotte was het mijn idee om zes interrupties per fractie in totaal toe te staan in de eerste termijn.

[0:01:37] En mocht de tijd het toestaan kunnen wij er natuurlijk altijd in schuiven.

[0:01:42] Dan wilde ik als eerste het woord geven aan de heer Heutink van de PVV.

[0:01:49] Voorzitter, dank u wel.

[0:01:51] Vandaag vragen we ons af wat we hier aan het doen zijn.

[0:01:55] Opnieuw ligt er een MIRT voor die niets, maar dan ook helemaal niets, gaat realiseren het komende jaar.

[0:02:01] Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 180.000 auto's bijgekomen...

[0:02:06] ...maar zijn er geen aanlegprojecten uit het MIRT gerealiseerd.

[0:02:10] En we noemden dit boek al eerder vorig jaar een sprookjesboek.

[0:02:15] Maar zelfs dit sprookje, voorzitter, lijkt geen happy end te krijgen.

[0:02:19] Want het enige wat dit MIRT ons gaat brengen zijn het uitvoeren van wat verkenningen.

[0:02:24] En je kunt natuurlijk verkennen totdat je een ons weegt...

[0:02:27] ...maar daarmee worden nog geen nieuwe aanlegprojecten gerealiseerd.

[0:02:31] En voorzitter, concreet verwachten we in dit MIRT van de minister een stappenplan...

[0:02:36] ...wat ervoor nodig is om de 17 aanlegprojecten te hervatten en te herfinancieren.

[0:02:41] Want als er niets gebeurt, dan verdwijnt er zo meteen 4 miljard euro...

[0:02:46] ...en is het maar de vraag of en hoe deze projecten opnieuw gefinancierd gaan worden.

[0:02:51] En voordat je het weet ben je dan weer tien jaar verder.

[0:02:55] Want voorzitter, terwijl alles en iedereen in de file staat op onze wegen...

[0:02:58] ...gooit het kabinet de ene naar de andere bestuurlijke afspraak door de shredder.

[0:03:03] Projecten als de N35 staan al jaren op de agenda...

[0:03:06] ...en dit kabinet denkt in dimensionaire status even 4 miljard euro te kunnen herprioriteren.

[0:03:11] Nu snappen we natuurlijk dat onderhoud noodzakelijk is...

[0:03:15] ...en dat het geld anders toch maar blijft liggen.

[0:03:18] Maar dit heeft helemaal niets meer te maken met het passen op de winkel.

[0:03:22] Dit, voorzitter, dit is gewoon een...

[0:03:24] ...fundamentele beleidswijziging en de vraag die we dan ook hebben...

[0:03:27] ...is waarom dit kabinet niet wacht op een nieuw kabinet.

[0:03:32] Laat de instandhoudingsopgave aan hen.

[0:03:35] Laat hen die nieuwe keuzes maken.

[0:03:37] U bent dimensionair, zeg ik tegen de minister, via u, voorzitter.

[0:03:41] De begroting had beleidsarm moeten zijn.

[0:03:45] Is de minister bereid om geen onomkeerbare stappen te zetten...

[0:03:49] ...ten aanzien van de herprioritering totdat er een nieuw kabinet is?

[0:03:54] Voorzitter, we zien dat de minister belangrijke wegaanlegprojecten...

[0:03:59] ...de nek omdraait om gaten te kunnen dichten op andere projecten.

[0:04:03] Nu ga ik bij veel collega's geen vrienden maken...

[0:04:06] ...maar u had bijvoorbeeld ook de Lelylijn kunnen kiezen als dekking.

[0:04:09] Daar ligt op dit moment 3 miljard euro op de plank te verstoffen.

[0:04:13] Dan was er niets aan de hand geweest...

[0:04:15] ...en konden de projecten straks gewoon uitgevoerd worden.

[0:04:18] Waarom kiest de minister ervoor om de tekorten te dekken...

[0:04:21] ...uit deze belangrijke aanlegprojecten, is mijn vraag.

[0:04:23] Welk afwegingskader is er gebruikt?

[0:04:26] En nog veel belangrijker is de vraag hoe de minister ervoor gaat zorgen...

[0:04:29] ...dat deze middelen weer aangewend kunnen worden...

[0:04:32] ...en de projecten weer kunnen worden opgestart.

[0:04:34] Voorzitter, tot slot over de herprioritering.

[0:04:38] Als dit kabinet deze acties doorzet, betekent dat concreet...

[0:04:41] ...dat er op korte termijn heel veel wegen op de schop gaan.

[0:04:45] En we zagen het afgelopen jaar al dat de fileswaarde met 7 procent is toegenomen.

[0:04:50] En indien we zoveel gaan inzetten op instandhouding...

[0:04:53] ...en onderhoud, betekent dat nog eens een toename van 13 procent.

[0:04:58] Meneer Heutink, u heeft een interruptie.

[0:05:00] Ik geef het woord aan de heer Grinwis van de ChristenUnie.

[0:05:03] Ja, voorzitter. Goedemorgen.

[0:05:05] Ja, ik heb een vraag aan de heer Heutink.

[0:05:07] Kijk, hij had een verhaal over de Lelylijn.

[0:05:09] Dat laat ik nu maar even lopen, want daar ben ik het gewoon flagrant met hem oneens.

[0:05:13] Vind ik geen goed betoog.

[0:05:15] Maar het gaat me even over de beheer en onderhoud...

[0:05:17] ...en de N35 en wat hij daarover zegt.

[0:05:21] Ehm...

[0:05:23] Kijk, de beheer- en onderhoudsopgave is prioritair op aanleg.

[0:05:27] Dat is mijn eerste vraag. Is de heer Heutink dat met me eens?

[0:05:29] En de tweede vraag is, als hij geld terugschuift...

[0:05:32] ...van beheer en onderhoud naar bijvoorbeeld N35 bij Mariën heen...

[0:05:35] ...die we volgens mij kamerbreed willen dat knelpunt oplossen.

[0:05:38] Het kan toch niet zo zijn dat daar, dwars door het dorp, dat zo blijft lopen...

[0:05:41] ...zoals nu het geval is. Er staat geen misverstand over.

[0:05:44] Maar het kernprobleem is de stikstofruimte.

[0:05:48] In een straal van 25 kilometer om dat knelpunt heen...

[0:05:52] ...worden elf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden geraakt.

[0:05:55] En hoe wil de heer Heutink dat oplossen met zijn amendement...

[0:05:59] ...om 94 miljoen extra beschikbaar te stellen?

[0:06:02] Daarmee is nog die stikstofruimte niet bij elkaar getoverd.

[0:06:05] De heer Heutink.

[0:06:06] Nee, voorzitter, dat klopt.

[0:06:08] En ik ben blij ook dat meneer Genwis het eens is...

[0:06:11] ...dat we iets moeten gaan doen met de N35.

[0:06:13] Kijk, wat ons betreft is onderhoud niet prioritair aan aanleg.

[0:06:17] Volgens ons kan dat prima samen.

[0:06:18] En als je kijkt naar ook de bestuurlijke afspraken...

[0:06:22] ...met de N35, dan moeten die afspraken gewoon nagekomen worden.

[0:06:25] Dat is ook het goede bestuur waar wij voor staan.

[0:06:28] Als je dan kijkt naar stikstof...

[0:06:30] ...op dit moment is er alleen voldoende ruimte...

[0:06:32] ...om alleen de rondweg bij Marienheem te realiseren.

[0:06:35] Op dit moment loopt de verkenning tussen het hele stuk...

[0:06:37] ...tussen Wietum en Nijverdal.

[0:06:39] Als wij focus aan gaan brengen op alleen dat stuk rondweg...

[0:06:42] ...dan komen we met de middelen, maar dan is ook...

[0:06:44] ...de verkenning die we moeten doen ten aanzien van stikstof...

[0:06:46] ...wordt een stuk eenvoudiger om op te lossen.

[0:06:48] Daarnaast zijn we bezig met een nieuw kabinet...

[0:06:50] ...en ook verwachten we natuurlijk...

[0:06:52] ...dat er op korte termijn wel wat ruimte komt...

[0:06:54] ...ten aanzien van stikstof.

[0:06:56] Kijk bijvoorbeeld naar het verhoging van de drempelwaarden...

[0:06:57] ...als de Raad van State daar een uitspraak over heeft gedaan.

[0:07:01] Dat gaat handvaten bieden.

[0:07:02] Maar ook sectief focus aanbrengen op die rondweg...

[0:07:05] ...zal ons gaan helpen.

[0:07:07] En daar komt nog bij, als we het geld nu weghalen...

[0:07:09] ...en we laten het wel middels de herprioritering...

[0:07:12] ...naar andere dingen gaan, dan is het geld weg.

[0:07:14] En dan weten we één ding zeker...

[0:07:15] ...dat er de komende tien jaar niks gaat gebeuren...

[0:07:17] ...want dan moeten we weer op zoek naar geld.

[0:07:18] En dat willen we niet, en daarom kiezen wij hiervoor voorzitter.

[0:07:22] Ik geef het woord aan de heer Grimwins...

[0:07:23] ...en daarbij vertel ik, want dat heeft u denk ik net gemist...

[0:07:25] ...dat we zes interrupties in totaal hebben afgesproken.

[0:07:27] Dus dan weet u dat ook.

[0:07:29] Voorzitter, zes maal in drieën of zes in totaal?

[0:07:31] In eerste instantie zes in totaal...

[0:07:33] ...en dan zien we dan hoeveel ruimte er nog over is.

[0:07:35] O, dan moet ik even gaan schakelen of ik hem inzet.

[0:07:39] Inderdaad, ik moet wel goed prioriteren...

[0:07:42] ...en misschien wel herprioriteren.

[0:07:43] Nee, ik waag hem er toch aan, mijn tweede.

[0:07:46] Kijk, wat de heer Heutink zegt over stikstof...

[0:07:48] ...en dat hij zijn hoop gevestigd heeft...

[0:07:50] ...op het verhogen van de ondergrens en zo...

[0:07:53] ...kijk, dat hoop ik met hem mee.

[0:07:55] Tegelijkertijd kennen we de uitspraak van de Raad van State...

[0:07:58] ...destijds bij het vervallen van de bouwvrijstelling...

[0:08:00] ...en ik raad iedereen aan die uitspraak nog eens terug te kijken...

[0:08:03] ...en dan zakt de moed je een beetje in de schoenen.

[0:08:08] Dat moet ik de heer Heutink wel even meegeven...

[0:08:10] ...want we kunnen niet zomaar op die manier...

[0:08:12] ...stikstofruimte erbij toveren.

[0:08:14] Maar oké, ik constateer dat stikstof...

[0:08:17] ...een groter probleem is bij Mariën Heem dan geldt.

[0:08:20] Dat is ten eerste.

[0:08:21] En ik denk niet zomaar dat als je extra geld regelt...

[0:08:23] ...je daarmee automatisch ook een soort van...

[0:08:26] ...stikstofruimte erbij kan toveren.

[0:08:27] Maar als de heer Heutink zo fanatiek is...

[0:08:31] ...en daar prijs ik hem in...

[0:08:32] ...om het N35-knooppunt op te lossen...

[0:08:35] ...is hij dan net zo fanatiek vandaag...

[0:08:36] ...om het knooppunt op het spoor bij Meppel op te lossen?

[0:08:39] Er ligt ook een goed abonnement.

[0:08:41] Ik heb net voorzien van een iets andere dekking...

[0:08:43] ...samen met mijn collega's uit de meevaller...

[0:08:46] ...op de beschikbaarheidsvergoeding OV van 2022...

[0:08:48] ...om het nog wat makkelijker te maken...

[0:08:50] ...voor de nieuwe coalitievrienden...

[0:08:52] ...althans beoogd vrienden...

[0:08:54] ...om het te kunnen steunen.

[0:08:56] Maar is hij net zo gemotiveerd...

[0:08:58] ...om vandaag dat knelpunt op te lossen...

[0:08:59] ...als hij is om het knoopknelpunt...

[0:09:02] ...N35 Mariën Heem op te lossen?

[0:09:04] De heer Heutink.

[0:09:05] Nou, voorzitter, de moed...

[0:09:07] ...zakt mij niet heel erg gauw in de schoenen.

[0:09:09] Ik ben op zich wel positief ingesteld wat dat betreft.

[0:09:11] En zo zit ik hier vandaag ook.

[0:09:13] Ten aanzien van Meppel...

[0:09:14] ...ik heb daar ook nog vragen over richting de minister.

[0:09:17] Of richting de staatssecretaris.

[0:09:20] Dat wil ik eerst stellen.

[0:09:21] Ik heb overigens de wijziging in het amendement ook niet doorgelezen.

[0:09:23] Dus dat wil ik nog eerst doen.

[0:09:25] Voordat ik dan met een reactie op kom.

[0:09:27] Maar feit is dat Meppel een probleem is.

[0:09:30] En we gaan kijken...

[0:09:31] ...wat de staatssecretaris daar ook van vindt.

[0:09:34] U vervolgt uw betoog.

[0:09:37] Ja, voorzitter.

[0:09:38] Ik zei net al dat door...

[0:09:40] ...het intensiveren op het onderhoud...

[0:09:42] ...dat daarmee de bereikbaarheid...

[0:09:44] ...van de regio in het geding komt.

[0:09:46] Kijk bijvoorbeeld naar de rechtssteden.

[0:09:48] Daar dreigt voorzitter...

[0:09:50] ...de debakel te ontstaan waarin mensen...

[0:09:52] ...gewoon niet meer van A naar B...

[0:09:54] ...kunnen komen straks. En de vraag is...

[0:09:56] ...hoe de minister hier rekening mee houdt.

[0:09:58] Voorzitter, dan wil ik naar de...

[0:10:00] ...geloofwaardigheid in de politiek.

[0:10:02] Want voorzitter, doet het niet ongelooflijk...

[0:10:04] ...pijn, vraag ik aan de minister...

[0:10:06] ...dat zij bestuurlijke afspraken...

[0:10:08] ...heeft moeten verbreken.

[0:10:09] De commissaris van de Koning in Overijssel...

[0:10:12] ...noemde het verbreken van de belofte...

[0:10:14] ...van de N35 al eerder een...

[0:10:16] ...zwarte bladzijde.

[0:10:18] De burgemeester van Raalte noemde het...

[0:10:20] ...de schande van Marienheem.

[0:10:23] Is dit nou de...

[0:10:24] ...nalatenschap die deze minister...

[0:10:26] ...straks wil achterlaten?

[0:10:28] Voorzitter, wat ons betreft...

[0:10:30] ...sparen we de N35 bij deze...

[0:10:33] ...herprioritering. De rondweg...

[0:10:34] ...bij Marienheem moet er gewoon komen.

[0:10:36] Die rondweg die zorgt ervoor dat...

[0:10:38] ...deze rijksweg niet meer door een dorp...

[0:10:40] ...gaat lopen en dat ook het aantal...

[0:10:42] ...verkeersongelukken zal gaan dalen.

[0:10:44] En we hebben daar dan ook samen met de...

[0:10:46] ...collega's van NSC, VVD...

[0:10:48] ...en BBB een amendement...

[0:10:50] ...voor ingediend bij de begroting.

[0:10:52] We vinden het dan ook niet meer...

[0:10:54] ...dan normaal dat de bestuurlijke afspraken...

[0:10:56] ...blijven gehandhaafd. En we beseffen ons goed...

[0:10:58] ...dat er daardoor minder geld...

[0:11:00] ...naar onderhoud gaat. Maar feit...

[0:11:02] ...blijft dat er meer dan...

[0:11:04] ...een miljard euro geïntensiveerd...

[0:11:06] ...wordt in onderhoud en in standhouding...

[0:11:08] ...bovenop de 1,25 miljard...

[0:11:11] ...die ook meneer Ginwisch heeft...

[0:11:12] ...vastgesteld bij...

[0:11:14] ...de vorige coalitie.

[0:11:16] Dan willen we het nog hebben, voorzitter...

[0:11:18] ...over de Maaslijn. Het debakel...

[0:11:20] ...in Limburg, waar de elektrificatie...

[0:11:22] ...maar niet van de grond wil komen.

[0:11:24] De provincie zit daar nu met een...

[0:11:26] ...miljoenenstrop. Waar is...

[0:11:28] ...het verantwoordelijkheidsgevoel van de staatssecretaris?

[0:11:31] Heeft zij ook maar één...

[0:11:32] ...seconde overwogen om het budget tekort...

[0:11:34] ...over te nemen? En zo nee?

[0:11:36] Waarom niet? Waarom laat ze haar...

[0:11:38] ...eigen provincie zitten...

[0:11:40] ...met een miljoenenstrop?

[0:11:43] Voorzitter, de Maaslijn...

[0:11:44] ...is niet het enige debakel op het spoor.

[0:11:47] Ook in Meppel hebben ze inmiddels...

[0:11:48] ...schoon genoeg van de trein.

[0:11:50] De flessenhals in Meppel...

[0:11:52] ...levert dagelijks problemen op.

[0:11:54] En met een relatief beperkte investering...

[0:11:56] ...had het kabinet daar de problemen al kunnen oplossen.

[0:11:58] Al lang en al breed.

[0:12:00] En onze vraag is, voorzitter, welke acties...

[0:12:02] ...dit kabinet heeft ondernomen of nog...

[0:12:04] ...gaat ondernemen om de problemen...

[0:12:06] ...op te lossen. Welke mogelijkheden ziet...

[0:12:08] ...het kabinet? Vraag ik aan de staatssecretaris...

[0:12:10] ...via u, voorzitter.

[0:12:13] Dan naar de Brienenoordbrug.

[0:12:16] Vanochtend kwam er een brief...

[0:12:17] ...van de minister en...

[0:12:19] ...de minister moet deze renovatie...

[0:12:21] ...op pauze zetten, zo werd vanochtend bekend.

[0:12:23] Omdat de kosten van dit project...

[0:12:25] ...te hoog zouden oplopen.

[0:12:27] En het is aan de ene kant natuurlijk...

[0:12:29] ...goed dat de regering nu op een punt...

[0:12:31] ...komt en denkt van, dit kunnen we niet meer...

[0:12:33] ...uitleggen aan de belastingbetaler.

[0:12:35] En aan de andere kant, voorzitter, legt dit wel...

[0:12:37] ...twee andere fundamentele...

[0:12:39] ...problemen bloot.

[0:12:41] Ten eerste legt dit het probleem bloot...

[0:12:43] ...dat er maar één marktpartij...

[0:12:45] ...is die zich bereid heeft gevonden...

[0:12:47] ...om deze brug aan te pakken.

[0:12:49] Waarom is dit er maar één? Wat is hier...

[0:12:51] ...gaan? Vragen we aan de regering.

[0:12:53] En ten tweede...

[0:12:55] ...komt hier opnieuw de stijgende...

[0:12:57] ...kostprijs naar boven. Als we niet...

[0:12:59] ...aan de voorkant bij de aanbesteding...

[0:13:01] ...een slimmere manier vinden hoe we grootschaliger...

[0:13:03] ...kunnen inkopen en daarmee...

[0:13:05] ...ook goedkoper, valt er ook straks...

[0:13:07] ...op andere projecten geen enkel...

[0:13:09] ...toekomstperspectief te verwachten.

[0:13:11] Wat voor ideeën heeft de regering hierover?

[0:13:13] Vraag ik aan de minister via u, voorzitter.

[0:13:16] Voorzitter, zolang we...

[0:13:17] ...niet als de Wiedewega...

[0:13:20] ...nieuwe wegen gaan aanleggen, zal het Wegenlet...

[0:13:22] ...alleen maar voller worden. Met nog...

[0:13:24] ...meer files tot gevolg.

[0:13:26] En Nederland, voorzitter, Nederland wil...

[0:13:28] ...doorrijden. En we zijn hier...

[0:13:30] ...met z'n allen verantwoordelijk om dat te...

[0:13:32] ...faciliteren. En nu worden...

[0:13:34] ...slappe excuses gebruikt als stikstof...

[0:13:36] ...personeelskrapte, stijgende kosten.

[0:13:38] Maar als het puntje bij Paatje komt, voorzitter...

[0:13:40] ...is het wel dezezelfde...

[0:13:42] ...overheid die verzaakt.

[0:13:43] En dat, voorzitter, dat is het eerlijke...

[0:13:46] ...verhaal en dat is ook de reden...

[0:13:48] ...dat er steeds meer mensen in de file...

[0:13:50] ...staan. Afrondend, voorzitter...

[0:13:52] ...ik weet dat ik maar liefst 18 minuten...

[0:13:54] ...spreektijd heb, maar een rondje in Nederland...

[0:13:56] ...maken heeft geen zin als je kijkt naar...

[0:13:58] ...wat er in het MIRT gerealiseerd wordt.

[0:14:00] Dat is bijna niks.

[0:14:02] En dan kunnen we hier wel per regio...

[0:14:04] ...de grootste knelpunten gaan opnoemen, maar...

[0:14:06] ...dat heeft dan verder ook niet zo heel...

[0:14:08] ...veel zin. Maar waar Nederland...

[0:14:11] ...wel wat aan heeft, voorzitter, is dat er...

[0:14:13] ...naast de input uit de bestuurlijke...

[0:14:14] ...overleggen ook input...

[0:14:16] ...voor het MIRT uit de Kamer wordt gehaald.

[0:14:19] En we zijn benieuwd of de regering...

[0:14:21] ...open staat om een lange termijn...

[0:14:23] ...agenda in het MIRT te introduceren waarvoor...

[0:14:24] ...de Kamer per motie suggesties kan doen.

[0:14:26] Een soort wensenlijstje die dan ook...

[0:14:28] ...daadwerkelijk in het MIRT wordt verankerd.

[0:14:30] Waar Nederland, voorzitter...

[0:14:32] ...Nederland smacht naar perspectief.

[0:14:34] En daarom hoop ik oprecht dat...

[0:14:36] ...het kabinet met een plan kan komen...

[0:14:39] ...hoe zij die 17 projecten denkt te kunnen...

[0:14:41] ...hervatten en opnieuw te kunnen financieren.

[0:14:43] En als ze dat dan niet kan toezeggen...

[0:14:44] ...voorzitter, dan komen we daar in de tweede termijn...

[0:14:47] ...nog met een motie over op dit punt.

[0:14:49] Voorzitter, tot slot...

[0:14:50] ...niet voor niets noemt de ANWB...

[0:14:53] ...de huidige staat van ons wegennet...

[0:14:54] ...en de voorgenomen maatregelen...

[0:14:56] ...een perfecte storm.

[0:14:58] Want wat we moeten doen...

[0:14:59] ...is wegen aanleggen, wegen aanleggen...

[0:15:02] ...en nog meer wegen aanleggen.

[0:15:05] En ook snel een beetje.

[0:15:07] Want Nederland, voorzitter, Nederland...

[0:15:08] ...is het zat om nog langer...

[0:15:10] ...in de file te staan. Dank u wel.

[0:15:13] Een interruptie van de heer Bamenga.

[0:15:15] D66.

[0:15:17] Ja, dank u wel. Nou, ik hoor...

[0:15:19] ...de heer Van Heutink zeggen...

[0:15:21] ...over het feit dat Nederland...

[0:15:23] ...snakt naar perspectief...

[0:15:26] ...en eerder ook natuurlijk over...

[0:15:27] ...het betrouwbare overheid...

[0:15:29] ...wat heel erg belangrijk is.

[0:15:31] En nu werkt de landelijke overheid...

[0:15:33] ...samen met de regio Amsterdam voor de Zuidasdok...

[0:15:36] ...en de Noord-Zuidlijn...

[0:15:38] ...voor internationaal vervoer...

[0:15:39] ...binnenlands vervoer...

[0:15:41] ...en voor woningen.

[0:15:43] Ik vraag me nu af, nu dat er wordt...

[0:15:45] ...gestopt daarmee...

[0:15:46] ...wat u hiervan vindt...

[0:15:49] ...is dat ook geen onbetrouwbaar overheid?

[0:15:52] De heer Heutink, PVV...

[0:15:54] ...en als u de microfoon uit zou willen doen...

[0:15:56] ...de heer Bamenga geëvacueerd wordt.

[0:15:59] Voorzitter, vooropgesteld...

[0:16:00] ...als er bestuurlijke afspraken liggen...

[0:16:02] ...dan is het aan de overheid om die afspraken...

[0:16:04] ...na te komen. Altijd.

[0:16:08] In sommige gevallen...

[0:16:09] ...zoals nu wat je ziet bij het onderhoud...

[0:16:11] ...moeten er wel keuzes gemaakt worden en dat begrijpen we...

[0:16:13] ...heel goed. Dan doet het extra pijn...

[0:16:15] ...dat je dan die beloftes moet verbreken.

[0:16:17] En als je dan kijkt naar de N35...

[0:16:18] ...waar die afspraken nog veel verder teruggaan...

[0:16:21] ...dan moeten we toch gaan kijken van...

[0:16:23] ...wat kunnen we dan wel en wat kunnen we dan niet doen?

[0:16:25] En als het ons lukt om dan in ieder geval...

[0:16:28] ...één project te redden...

[0:16:29] ...en ook dan dit kabinet...

[0:16:31] ...op het hart te drukken van...

[0:16:33] ...die bestuurlijke afspraken, die zijn wat waard...

[0:16:35] ...dan hebben we daar een rol voor hier vandaag.

[0:16:38] Dus als we dan moeten kiezen...

[0:16:39] ...dan kiezen we niet voor de Noord-Zuidlijn...

[0:16:41] ...maar dan kiezen we voor de N35 zoals we dat nu gedaan hebben.

[0:16:44] De heer Bamenga.

[0:16:47] Ik hoor wat u zegt...

[0:16:48] ...en er ligt ook een commissierapport...

[0:16:51] ...van commissie Dekker...

[0:16:54] ...waarin wordt gezegd...

[0:16:59] ...de Zuidasdok...

[0:17:00] ...moet kost wat kost...

[0:17:01] ...zou die er moeten komen...

[0:17:02] ...omdat op dit moment mensen letterlijk...

[0:17:05] ...van een perron vallen.

[0:17:06] Dus het is heel belangrijk...

[0:17:08] ...dat die er komt.

[0:17:11] Hoe kijkt u daar tegenaan?

[0:17:14] De heer Huiting.

[0:17:16] Voorzitter, het is natuurlijk nooit goed dat mensen...

[0:17:18] ...van een perron vallen.

[0:17:19] Maar er zijn natuurlijk nog wel meer problemen...

[0:17:22] ...die we moeten oplossen.

[0:17:24] Kijk, dit kabinet heeft nu een grote...

[0:17:26] ...aanzet gedaan voor een grote herprioritering.

[0:17:28] Daar vinden we van alles van.

[0:17:30] Maar u weet ook, meneer Bamenga...

[0:17:32] ...dat we op dit moment aan het formeren zijn.

[0:17:33] En dat er nog heel veel problemen...

[0:17:35] ...opgelost moeten worden in dit land.

[0:17:37] En dat u ons ook even de ruimte moet geven...

[0:17:40] ...om te kijken van hoe gaan we die problemen...

[0:17:41] ...nou concreet oplossen.

[0:17:43] En dat gaat hier vandaag niet voor al die projecten lukken.

[0:17:46] Dat zeg ik tegen D66 via u, voorzitter.

[0:17:49] Dank voor uw bijdrage, heer Huiting.

[0:17:51] En u heeft flink wat spreektijd overgehouden.

[0:17:53] Dus dat belooft nog wat...

[0:17:54] ...voor de eindtijd vandaag.

[0:17:56] Ik zou de heer Grimwis eigenlijk...

[0:17:58] ...even willen verzoeken of hij het voorzitterschap...

[0:18:00] ...van mij over zou kunnen nemen.

[0:18:01] Voorzitter, met plezier.

[0:18:02] Dan geef ik graag de heer De Hoop...

[0:18:05] ...het woord bij deze.

[0:18:07] Dank, voorzitter.

[0:18:08] Vandaag spreek ik niet alleen namens GroenLinks Partij van de Arbeid...

[0:18:11] ...maar ook namens de Partij voor de Dieren.

[0:18:14] Voorzitter, Nederland loopt vast.

[0:18:16] Het aantal files is weer toegenomen.

[0:18:18] En dat is een probleem. Maar vooral ook een symptoom.

[0:18:20] De coronacrisis leidt tot...

[0:18:22] ...flinke klappen voor het OV.

[0:18:23] En het is daarmee in een fysieuze cirkel terecht gekomen.

[0:18:26] Minder reizigers, minder inkomsten...

[0:18:28] ...minder goede dienstverlening...

[0:18:29] ...en dus weer minder reizigers.

[0:18:31] En de belangrijkste boodschap die ik vandaag heb...

[0:18:33] ...is dat we dit moeten zien te doorbreken.

[0:18:35] En daar zal ik straks op terugkomen.

[0:18:37] We zien dat veel reizigers die tijdelijk de OV hebben verhuild...

[0:18:40] ...voor thuiswerken of de auto...

[0:18:42] ...structureel zijn blijven autorijden.

[0:18:44] En ook inmiddels weer minder thuiswerken.

[0:18:46] Wegen uitbreiden is wat ons betreft...

[0:18:48] ...onwenselijk.

[0:18:49] Maar in alle gevallen voorlopig ook gewoon simpelweg...

[0:18:51] ...niet een optie.

[0:18:53] Dus met de grote toename van verkeersdeelnemers...

[0:18:56] ...de files nemen weer toe.

[0:18:57] En dat is niet een wetmatigheid.

[0:18:59] Dat zijn allemaal ontwikkelingen die we zagen aankomen.

[0:19:01] En die hadden we kunnen voorkomen...

[0:19:03] ...met meer sturend beleid van het afgelopen kabinet.

[0:19:07] Langetermijnoplossingen zoals...

[0:19:08] ...in de ruimtelijke inrichting...

[0:19:09] ...de keuze van waar te bouwen, om te wonen of te werken...

[0:19:12] ...raken ook heel sterk de investeringsbehoeften...

[0:19:14] ...voor infrastructuur.

[0:19:16] Maar Nederland heeft amper nog landelijk...

[0:19:18] ...ruimtelijk ordeningsbeleid.

[0:19:19] En elke provincie heeft weer andere doelen.

[0:19:21] Korte reisafstanden, voorzieningen in de buurt...

[0:19:24] ...is op veel plekken helaas...

[0:19:26] ...en lang niet overal prioriteit.

[0:19:29] Efficiëntie en marktdenken...

[0:19:30] ...wint het helaas nog te vaak...

[0:19:31] ...van het kiezen voor het recht op bereikbaarheid.

[0:19:33] Zoals wij als GroenLinks Partij van de Arbeid...

[0:19:35] ...ruim twee jaar geleden al voorstelden.

[0:19:38] Juist met voorzieningen in de buurt.

[0:19:40] Vinden de bewindspersonen dat we hier...

[0:19:42] ...ook echt meer op moeten sturen?

[0:19:44] En hoezo komt dit niet standaard...

[0:19:45] ...uit alle MIRT-verkenningen?

[0:19:47] Voorzitter, bereikbaarheid was een belangrijk...

[0:19:49] Sorry, ik ben nu voorzitter...

[0:19:50] ...en meneer De Hoop moet niet in de war raken...

[0:19:53] ...door dat woord daar.

[0:19:56] Het is een eerste interruptie.

[0:19:56] En volgens mij was u nu bij een natuurlijke overgang.

[0:19:58] Dus ik geef graag het woord aan de heer Huiting...

[0:20:01] ...voor zijn eerste interruptie.

[0:20:04] Ja, voorzitter, dank u wel.

[0:20:05] Zo kennen we de Partij van de Arbeid natuurlijk weer.

[0:20:08] De oorlog aan de automobilisten.

[0:20:10] Er mag geen enkele weg meer bij.

[0:20:11] En tegelijkertijd moeten we nog meer sturen...

[0:20:13] ...om iedereen maar de trein en het OV in te jagen.

[0:20:17] En tegelijkertijd weet meneer De Hoop...

[0:20:19] ...want hij komt zelf volgens mij ook van het platteland...

[0:20:22] ...dat de vervoersarmoede...

[0:20:23] ...als het gaat om het openbaar vervoer...

[0:20:25] ...in het platteland torenhoog is.

[0:20:27] Dat zijn gewoon regio's...

[0:20:28] ...waar geen enkele bus meer rijdt.

[0:20:30] En dan moet meneer De Hoop het toch ook met ons eens zijn...

[0:20:32] ...dat die mensen...

[0:20:33] ...dat die afhankelijk zijn van de auto.

[0:20:36] Dat die gewoon om naar hun werk te komen...

[0:20:38] ...om boodschappen te kunnen doen...

[0:20:39] ...om even bij familie of vrienden op bezoek te gaan...

[0:20:42] ...dat ze dan de auto moeten pakken.

[0:20:44] Daar kan meneer De Hoop ze toch niet het OV maar in jagen?

[0:20:47] Heldere vraag, de heer.

[0:20:48] Het woord is weer aan de heer De Hoop.

[0:20:51] Dat klopt helemaal.

[0:20:52] En dat zie ik ook in mijn eigen omgeving.

[0:20:54] De afgelopen vijf jaar zijn er meer dan...

[0:20:57] ...in heel Nederland en de meeste daarvan in de regio.

[0:20:59] Dus daar heeft de heer Heutink een punt.

[0:21:02] Tegelijkertijd is het voor heel veel mensen...

[0:21:04] ...ook niet eens een keuze om die auto te hebben.

[0:21:06] Het is een plicht. Je hebt een andere keuze niet.

[0:21:08] Dus ik denk dat we twee dingen moeten doen.

[0:21:09] Eén, je moet ervoor zorgen dat het openbaar vervoer...

[0:21:11] ...in de regio echt weer op orde is.

[0:21:13] Nou, daar hebben wij de afgelopen jaren...

[0:21:15] ...ook veel voorstellen voor gedaan.

[0:21:16] Gelukkig nog bijvoorbeeld het amendement met de ChristenUnie...

[0:21:18] ...de afgelopen periode bij de APB.

[0:21:20] Anders waren er nog veel meer bushalters verdwenen.

[0:21:22] En tegelijkertijd moet je ook eerlijk zijn.

[0:21:24] We willen naar een schone en duurzame toekomst toe.

[0:21:27] En dan moet je ervoor zorgen...

[0:21:29] ...dat als mensen die auto niet hoeven te pakken...

[0:21:32] ...dat je die gelegenheid biedt.

[0:21:34] En daar moet je keuzes in maken.

[0:21:35] En op dit moment is het simpelweg zo...

[0:21:37] ...dat door de beperkte stiftelruimte...

[0:21:39] ...al die ambities die de heer Heutink van de PVV heeft...

[0:21:41] ...ook absoluut niet uitgevoerd kunnen worden.

[0:21:43] Dus dan zeggen wij focus op onderhoud...

[0:21:45] ...en openbaar vervoer.

[0:21:47] De heer Heutink zet graag zijn tweede interruptie in.

[0:21:50] Bij deze.

[0:21:51] Ja, voorzitter, met alle liefde.

[0:21:53] Want...

[0:21:54] ...toch blijft de heer De Hoop...

[0:21:57] ...pleiten om meer te sturen...

[0:21:58] ...richting het openbaar vervoer.

[0:21:59] Maar het enige wat de heer De Hoop dan doet van de PVDA...

[0:22:02] ...is al die mensen sturen...

[0:22:04] ...naar een lege bushalte.

[0:22:06] Of een bushalte waar geen bus meer komt.

[0:22:08] Dat is wat er gebeurt.

[0:22:10] Dus waarom blijft de heer De Hoop dan...

[0:22:13] ...sturend optreden...

[0:22:14] ...richting dat OV?

[0:22:16] Terwijl je... Je moet faciliteren.

[0:22:18] Je moet de wens van de inwoners van ons land...

[0:22:21] ...moet je faciliteren.

[0:22:22] Waarom wil de heer De Hoop...

[0:22:25] ...daar niet aan?

[0:22:28] Ja, voorzitter, ik zou bijna denken...

[0:22:29] ...kon ik maar meer sturen.

[0:22:32] Maar dat is natuurlijk simpelweg niet waar.

[0:22:34] Kijk, het feit dat er...

[0:22:36] ...het aantal autogebruikers is toegenomen...

[0:22:38] ...komt ook doordat de afgelopen...

[0:22:40] ...jaren er een kaalslag is geweest...

[0:22:41] ...op het openbaar vervoer door het kabinet Rutte 4.

[0:22:44] En dat hadden we kunnen voorkomen...

[0:22:45] ...als we een ruimere beschikbaarheidsvergoeding hadden gehad.

[0:22:48] Als we ervoor gesoord hadden dat...

[0:22:49] ...die lokale buslijnen overeind waren gebleven.

[0:22:51] Dus ik zie daar niet de verantwoordelijkheid...

[0:22:53] ...van de GroenLinks Partij van de Arbeid in.

[0:22:56] Dat is één.

[0:22:57] Tweede is, we zien dat heel veel files natuurlijk ontstaan...

[0:23:00] ...juist ook in de Randstad.

[0:23:02] Dus ik vind ook...

[0:23:03] ...de één op één link die de heer Heutink legt...

[0:23:05] ...vind ik ook niet terecht. En klopt volgens mij ook niet.

[0:23:07] Waar hij natuurlijk wel een punt in heeft...

[0:23:10] ...is dat betaalbaarheid...

[0:23:11] ...door het hele land betaalbaar moet zijn.

[0:23:13] Of mobiliteit...

[0:23:15] ...door het hele land bereikbaar moet zijn.

[0:23:17] Daarom heb ik bijvoorbeeld de vorige periode ook voorgesteld...

[0:23:19] ...als je kiest voor betalen naar gebruik waar ik voor ben...

[0:23:22] ...kijk dan ook naar differentiatie.

[0:23:23] Qua plaats en tijd. Zodat het wel eerlijk is...

[0:23:26] ...waar je ook woont.

[0:23:27] Dus volgens mij zijn dat juist voorstellen die de GroenLinks Partij...

[0:23:29] ...van de Arbeid de afgelopen tijd gedaan heeft.

[0:23:32] Meneer De Hoop, ik dacht dat u uw verhaal...

[0:23:34] ...kon vervolgen, maar...

[0:23:36] ...het stokje wordt overgenomen door...

[0:23:38] ...de collega van de heer Heutink, meneer Van Dijk...

[0:23:40] ...Olge Van Dijk van NRC.

[0:23:42] Ja, dank voorzitter. En dat doe ik ook omdat...

[0:23:44] ...de heer De Hoop heel mooi, denk ik, de visie...

[0:23:46] ...vanuit GroenLinks Partij van de Arbeid...

[0:23:48] ...en in dit geval ook de dieren neerzet, de Partij voor de Dieren...

[0:23:50] ...en dat is een hele wezenlijke discussie.

[0:23:52] En ik zou daar graag inderdaad ook even bij stil willen staan.

[0:23:54] En ook wel een beetje in aanleiding van de opmerking...

[0:23:56] ...dat toch...

[0:23:58] ...GroenLinks Partij van de Arbeid aangeeft niet meer te willen...

[0:24:00] ...investeren in autobereikbaarheid.

[0:24:02] Als ik het zo goed beluisterd heb.

[0:24:04] En ik heb toch twee voorbeelden...

[0:24:05] ...die ik aan meneer De Hoop wil voorleggen.

[0:24:08] En het ene is toch de N35.

[0:24:11] Omdat we daar...

[0:24:12] ...natuurlijk investeren in wegen.

[0:24:14] Maar dat doen we ook omdat de verkeersveiligheid...

[0:24:16] ...daar verbeterd moet worden.

[0:24:17] Op dit moment staat de weg al...

[0:24:21] ...op nummer 11...

[0:24:22] ...in de top 15 van verkeersonveilige trajecten.

[0:24:25] En als we niks doen...

[0:24:26] ...het ministerie heeft dat mooi doorgerekend...

[0:24:27] ...dan wordt het zelfs nummer 5.

[0:24:29] Het kan toch niet zo zijn dat we daar niet in willen investeren?

[0:24:32] In dus de autobereikbaarheid...

[0:24:33] ...maar ook daarmee in verkeersveiligheid.

[0:24:35] Maar dat betekent dus wel extra asfalt aanleggen.

[0:24:37] Die vraag zou ik aan de heer De Hoop willen voorleggen.

[0:24:39] En een tweede is...

[0:24:40] ...veel van de geherprioriteerde projecten...

[0:24:43] ...doen meer dan de doorstroming verbeteren.

[0:24:45] Ze zijn er ook op gericht om nieuwe woningbouw...

[0:24:48] ...mogelijk te maken.

[0:24:50] Een van die is de A1...

[0:24:52] ...28 knooppunt Hoeverlaken...

[0:24:54] ...waardoor we in Food Valley...

[0:24:55] ...20.000, 30.000 extra woningen kunnen bouwen.

[0:24:58] Maar in dat geval is er dus ook nieuw asfalt nodig.

[0:25:00] Ik ga er toch vanuit dat de heer De Hoop...

[0:25:02] ...met GroenLinks Partij van de Arbeid...

[0:25:04] ...ook dergelijke investeringen in asfalt kunnen steunen.

[0:25:07] Meneer De Hoop...

[0:25:08] ...twee vragen voor de prijs van één.

[0:25:10] Ja, dank voorzitter.

[0:25:11] Kijk, ik ben allerminst dogmatisch.

[0:25:14] Maar we zitten wel met een stikstof realiteit.

[0:25:17] Ik zou het bijna een soort stikstof...

[0:25:18] ...lockdown willen noemen.

[0:25:20] Maar alle ambities...

[0:25:21] ...die de heer Olger van Dijk heeft...

[0:25:23] ...en die mijn fractie natuurlijk ook heeft...

[0:25:26] ...die zijn op dit moment ook niet uit te voeren...

[0:25:28] ...wat betreft de verbreding van wegen...

[0:25:31] ...en oplossen van die punten...

[0:25:33] ...wat betreft verkeersveiligheid.

[0:25:34] Ik heb het amendement gezien...

[0:25:36] ...voor Mariumheim.

[0:25:38] En ik snap hem.

[0:25:39] Want het is volgens mij de enige N-weg...

[0:25:42] ...die door een dorp gaat.

[0:25:43] Dus ik snap heel goed de zorgen van de mensen die daar wonen.

[0:25:46] En ik heb de financiële dekking gezien.

[0:25:48] Daar kun je los van wat van vinden.

[0:25:50] Dat is een politieke afweging, maar die deugt op zich wel.

[0:25:52] Maar mijn vraag is dan vooral...

[0:25:54] ...en die hoorde ik de heer Grinwis in de eerste termijn ook al stellen...

[0:25:56] ...hoe lossen we dat dan weer op met stikstof?

[0:25:58] En wat betekent dat weer voor andere zaken...

[0:26:00] ...die op dat lijstje staan? Ik heb dat niet helder.

[0:26:02] En ik vind dat heel lastig om hard te maken.

[0:26:04] En wij zeggen dan...

[0:26:05] ...als we in deze situatie zitten in die stikstof lockdown...

[0:26:08] ...zoals ik het zou willen noemen...

[0:26:09] ...kies dan voor onderhoud en OV.

[0:26:11] Omdat dat dingen zijn die we kunnen doen...

[0:26:12] ...zonder dat dat stikstof raakt.

[0:26:14] En in de toekomst moet je natuurlijk altijd blijven kijken...

[0:26:17] ...hoe kun je wegverkeer, wonen...

[0:26:19] ...en andere vormen van mobiliteit...

[0:26:21] ...aan elkaar koppelen.

[0:26:22] Zo zie ik dat ook op het gebied van ruimtelijke ordering.

[0:26:24] Maar ik constateer dat op dit moment...

[0:26:26] ...wat asfalt betreft eigenlijk niks mogelijk is...

[0:26:29] ...door het probleem met stikstof.

[0:26:31] En als dat anders is, dan horen we dat...

[0:26:32] ...in de termijn van de bewindspersonen...

[0:26:34] ...zal ik natuurlijk altijd naar het amendement kijken.

[0:26:36] Maar ik denk dat de realiteit is dat...

[0:26:39] ...de ambitie die de heer Van Dijk hier uitspreekt...

[0:26:41] ...niet mogelijk is.

[0:26:44] Ook Olga Van Dijk zet zijn tweede interruptie in.

[0:26:46] Zeker. Dank voorzitter.

[0:26:48] Dank voor de toelichting en heel blij eigenlijk...

[0:26:50] ...toch ook wel met de pragmatische opstelling...

[0:26:52] ...die de heer De Hoop hier volgens mij...

[0:26:54] ...tentoonspreidt, waarbij, als ik het goed beluister...

[0:26:56] ...u ook zegt van...

[0:26:57] ...in dat soort gevallen kan ik me goed voorstellen...

[0:27:00] ...dat extra asfalt draaien...

[0:27:01] ...ik zeg het toch maar even in die termen...

[0:27:03] ...dat dat een mogelijkheid kan zijn.

[0:27:05] Maar u wijst op het stikstofprobleem...

[0:27:08] ...en daar hebben we met elkaar...

[0:27:10] ...ook veel over gesproken.

[0:27:11] In de Kamer is daar ook al voor de kerst...

[0:27:13] ...een uitgebreid debat over geweest.

[0:27:15] Ook een motie ingediend om de zogenaamde drempelwaarde...

[0:27:18] ...de heer Heutink verwees daar al naar...

[0:27:19] ...om die te verhogen naar 1 mol per hectare...

[0:27:22] ...per jaar. Daar wordt ook nu...

[0:27:23] ...onderzoek naar gedaan.

[0:27:27] De vraag zal zo ook...

[0:27:28] ...aan het kabinet zijn...

[0:27:29] ...wat we daar echt mee opschieten met die drempelwaarde...

[0:27:32] ...als het over de aanleg en gebruik van infra...

[0:27:34] ...gaat. Maar zou de heer De Hoop...

[0:27:36] ...en GroenLinks Partij van de Arbeid...

[0:27:37] ...wel na willen denken voor een dergelijke toch...

[0:27:40] ...instrumentele oplossing?

[0:27:42] Voordat de heer De Hoop het woord krijgt...

[0:27:44] ...aan het eind ging het helemaal goed...

[0:27:45] ...zei meneer Van Dijk...

[0:27:48] ...de heer De Hoop, want vandaag mag er eigenlijk...

[0:27:50] ...ge-u klinken in dit huis.

[0:27:52] Omdat we via de voorzitter spreken.

[0:27:54] Maar dat even terzijde.

[0:27:56] Dank voorzitter.

[0:27:58] Kijk, als er oplossingen komen...

[0:28:01] ...die kunnen werken, wil ik daar altijd naar kijken.

[0:28:03] Maar als ik van één ding de afgelopen jaren...

[0:28:05] ...een beetje allergisch ben geworden...

[0:28:06] ...dan zijn het wel geitenpaadjes. En dit voelt toch weer...

[0:28:09] ...als een soort nieuw geitenpaadje...

[0:28:10] ...wat we met elkaar aan het ontdekken zijn.

[0:28:12] En ik zou toch ook de heer Van Dijk...

[0:28:14] ...maar ook de andere partijen die aan tafel zitten...

[0:28:17] ...op het hart willen drukken dat...

[0:28:19] ...ik dat niet verwacht van de partijen die zometeen...

[0:28:21] ...met elkaar onderhanden. En heel goed inderdaad...

[0:28:23] ...naar de uitspraken van de Raad van State...

[0:28:25] ...kijken en kijken wat er bestuursrechtelijk...

[0:28:27] ...mogelijk is. Want het baat mij zorgen...

[0:28:29] ...als we alweer die kant met elkaar op bewegen.

[0:28:32] U vervolgt uw betoog.

[0:28:36] Dan bereikbaarheid. Het was een belangrijk...

[0:28:37] ...thema in het veelgeprezen rapport...

[0:28:39] ...'Elke regio telt'. Maar voor dit rapport...

[0:28:42] ...had het natuurlijk al veel beter op het netvlies...

[0:28:43] ...van het kabinet moeten staan. We hebben...

[0:28:45] ...jaren geleden al afgesproken dat de brede welvaartsindicatoren...

[0:28:48] ...sterker sturend moeten worden meegenomen.

[0:28:50] Hoe zit het nu met die bereikbaarheidsindicator?

[0:28:52] En hoe maken we onderscheid...

[0:28:54] ...in modaliteiten voor bereikbaarheidsdoelen?

[0:28:56] En hoe koppelen die aan klimaat, stikstof...

[0:28:58] ...leefbaarheid en verkeersveiligheid?

[0:29:00] Het verbeteren van bereikbaarheid is veel...

[0:29:02] ...meer dan het faciliteren van mobiliteit.

[0:29:04] Hoe zit dat nu in het beleid?

[0:29:06] Dan de middellange termijn. De projecten...

[0:29:08] ...waar al plannen voor waren. Kan de minister...

[0:29:10] ...bijvoorbeeld met een quickscan alle...

[0:29:12] ...projecten in fase 1 tot en met 3...

[0:29:14] ...dus de verkenning en planvorming...

[0:29:16] ...doorlichten op wat daar de keuze zou zijn...

[0:29:18] ...als we indicatoren als klimaat...

[0:29:21] ...leefbaarheid, verkeersveiligheid...

[0:29:22] ...en een nieuwe reistijdwaardering toepassen.

[0:29:24] Ik zou daar graag ook als Kamer een inzicht in willen.

[0:29:26] Want wellicht is het dan verstandig...

[0:29:28] ...om het geld eens goed tegen het licht te houden...

[0:29:31] ...voordat we weer miljarden gaan reserveren.

[0:29:33] De asfaltplannen die het kabinet hadden...

[0:29:35] ...die liggen nu grotendeels stil.

[0:29:37] En dat blijft zo. Want het kabinet...

[0:29:38] ...is er niet in geslaagd om het stikstofprobleem...

[0:29:40] ...op te lossen. Integendeel. Het zit muurvast.

[0:29:43] En met de nieuwe meerderheid in deze Kamer...

[0:29:45] ...is een oplossing voor deze problemen...

[0:29:47] ...denk ik verder weg dan ooit.

[0:29:48] We zitten eigenlijk al geruime tijd...

[0:29:50] ...in een stikstof-lockdown.

[0:29:52] Bovendien komen we heel veel mensen tekort...

[0:29:53] ...die kunnen helpen bij de uitvoering.

[0:29:55] Van ingenieurs tot juristen en bouwvakkers.

[0:29:57] We hebben ze gewoon niet. En dan is het wel terecht...

[0:30:00] ...en daar steunen wij de minister en de staatssecretaris...

[0:30:02] ...van harte in, dat we dan de kansloze plannen...

[0:30:04] ...voorlopig in de ijskast zetten.

[0:30:06] En het geld en de uitvoeringskracht die we hebben...

[0:30:08] ...inzetten waar we wel iets kunnen realiseren.

[0:30:10] En dat is simpelweg onderhoud...

[0:30:12] ...van bestaande infra-OV...

[0:30:14] ...en niet-infrastructurele mobiliteitsoplossingen.

[0:30:17] Daarmee houden we ook...

[0:30:18] ...in de stikstof-lockdown Nederland in beweging.

[0:30:21] Onder de vorige minister van INW...

[0:30:23] ...hadden we elk jaar...

[0:30:24] ...kasschuiven van honderden miljoenen...

[0:30:25] ...omdat ze nou eenmaal gealloceerd waren.

[0:30:28] Maar onbesteedbare asfaltgelden...

[0:30:30] ...vasthouden om de suggestie te wekken...

[0:30:32] ...dat andere bestedingen geen optie waren...

[0:30:34] ...dat is niet verstandig.

[0:30:36] En ondertussen stapelde...

[0:30:37] ...het achterstallige onderhoud zich op.

[0:30:39] En ik ben echt blij dat we met dit...

[0:30:40] ...ondoordachte beleid zijn gestopt.

[0:30:42] Dat we onderhoud en daarmee ook veiligheid...

[0:30:45] ...een veel hogere prioriteit hebben gegeven...

[0:30:48] ...om ons geld vaker daarin te zetten...

[0:30:50] ...waar het ook kan bijdragen aan een oplossing.

[0:30:52] Een van de oplossingen die ik nodig vind...

[0:30:54] ...vind ik bij de Koenbrug in Zaandam.

[0:30:56] Al dertig jaar wordt de inwoners...

[0:30:57] ...van de gemeente Zaanstad voorgehouden...

[0:30:59] ...dat er verbetering komt...

[0:31:00] ...met betrekking tot de overlast die ze hebben...

[0:31:03] ...als gevolg van het verkeer over de Koenbrug.

[0:31:05] Steeds wordt hen beloofd...

[0:31:06] ...dat er betere geluidswering komt.

[0:31:08] En toch wordt die elke keer weer uitgesteld.

[0:31:11] Waarom wordt er niet gekozen om in te zetten...

[0:31:12] ...op het nakomen van die eerdere afspraken...

[0:31:14] ...die veel projecten toch noodgedwongen stilliggen?

[0:31:18] Als het om bestedingen voor de renovatie...

[0:31:20] ...van het draaibaarmaken van de Koenbrug gaat...

[0:31:21] ...zo is ons verstaan te geven in januari de deur uit.

[0:31:24] Het is wat ons betreft dan ook cruciaal...

[0:31:27] ...dat in diezelfde aanbesteding wordt opgenomen...

[0:31:28] ...dat de aannemer de geluidsisolatie...

[0:31:31] ...van de Koenbrug meeneemt in de werkzaamheden...

[0:31:33] ...en niet pas daarna.

[0:31:34] Dan het achterstallig onderhoud van tunnels en bruggen.

[0:31:37] Volgens de ANWB groeit het risico...

[0:31:39] ...van acute beperkingen of afsluitingen...

[0:31:42] ...door achterstallig onderhoud of technische tegenslagen.

[0:31:45] Een voorbeeld daarvan zagen we...

[0:31:46] ...in mijn eigen provincie Friesland...

[0:31:48] ...bij de Prinses Margriet tunnel...

[0:31:49] ...in de A7 tussen Sneek en Jouweren.

[0:31:52] Ik moet zeggen, voor de aanpak hiervan...

[0:31:54] ...verdient de minister gewoon een compliment.

[0:31:56] Ik heb daarbij de vingers aan de pols gehouden...

[0:31:58] ...met betrekking tot het dossier...

[0:31:59] ...maar er wordt echt hard gewerkt aan een oplossing...

[0:32:01] ...en de regio heeft hier een sterke betrokkenheid...

[0:32:03] ...van minister Harbers ervaren.

[0:32:04] Toch de volgende vraag.

[0:32:06] Worden soortgelijke knelpunten nu voldoende opgelost...

[0:32:09] ...met de extra 1,5 miljard die daarvoor is gereserveerd?

[0:32:12] Een ander probleem is dat gemeenten...

[0:32:14] ...het grootste gedeelte, zo'n 80 procent...

[0:32:16] ...in de filebruggen, tunnels...

[0:32:18] ...en andere bouwwerken beheren.

[0:32:19] Het nieuwe kabinet moet wat mij betreft...

[0:32:21] ...provinciën en gemeenten extra geld geven...

[0:32:24] ...om erger te voorkomen.

[0:32:25] Tot die tijd dat het onderhoud is gepleegd...

[0:32:28] ...kan INW samen met lokale overheden...

[0:32:30] ...misschien ook meer doen om verkeersstromen...

[0:32:32] ...beter te verdelen.

[0:32:33] Om de bereikbaarheid tijdens grootschalige...

[0:32:35] ...onderhoudswerkzaamheden op peil te houden...

[0:32:37] ...zou de Rijk regio's en belangenorganisaties...

[0:32:40] ...pakketten met niet vrijblijvende maatregelen...

[0:32:42] ...moeten samenstellen.

[0:32:43] Wij denken dan ook aan de afspraken omtrent thuiswerken...

[0:32:47] ...en werk- en collegetijden...

[0:32:49] ...met scholen en werkgevers.

[0:32:50] Dat kon in de coronaperiode.

[0:32:52] Waarom kan dat nu niet meer?

[0:32:54] En kunnen we ook meer verwachten van het Rijk...

[0:32:55] ...als groot werkgever?

[0:32:57] Ik sluit mijn wegenblokje af met een project...

[0:33:00] ...dat helaas voor voor- en tegenstanders...

[0:33:04] ...een zo grote symbolische waarde heeft gekregen...

[0:33:06] ...dat een rationele kijk...

[0:33:07] ...amper nog mogelijk lijkt.

[0:33:09] Wat lelies dat airport voor de luchtvaart is...

[0:33:11] ...dat lijkt A27 aan medesweerd...

[0:33:13] ...voor de asfaltfanatisten.

[0:33:16] Maar ja...

[0:33:16] ...juist bij de Amelisweerd is een heel redelijk...

[0:33:18] ...compromis de meest voor de hand liggende oplossing.

[0:33:21] De Guldemiddenweg...

[0:33:22] ...met de verbreding binnen de bestaande bak...

[0:33:24] ...het alternatief voor de regio dat door stad...

[0:33:26] ...en provincie is uitgewerkt...

[0:33:28] ...geeft veel sneller voor veel minder geld...

[0:33:30] ...met minder risico's en zonder decennialange...

[0:33:33] ...overlast een oplossing voor alle problemen.

[0:33:35] En dan hoor ik wel eens leden van andere partijen zeggen...

[0:33:37] ...ja, je kunt al geen 130 rijden.

[0:33:39] Nee, dat klopt.

[0:33:40] En 140 ook niet, zou ik bijna tegen de PVV willen zeggen.

[0:33:44] Maar op welke andere snelweg...

[0:33:45] ...kan dat nu wel?

[0:33:47] Nergens.

[0:33:47] En ik roep deze minister vandaag echt op...

[0:33:49] ...om over zijn eigen schaduw heen te springen...

[0:33:51] ...en te kiezen voor de optie die nu gewoon kan.

[0:33:53] Die wel draagvlak heeft in de regio.

[0:33:55] Die doelmatig is met geld en middelen.

[0:33:58] Die de natuur, klimaat en mensenleven spaart.

[0:34:00] En bovendien...

[0:34:00] ...deze verkiezingen gingen over de regio.

[0:34:03] En dit is wat de regio Utrecht wil.

[0:34:05] En dat vraagt niet meer van ons, maar juist minder.

[0:34:07] Dus laten we ze dat geven, zou mijn oproep zijn...

[0:34:10] ...ook aan de onderhandelende partijen.

[0:34:13] Dan openbaar vervoer.

[0:34:14] GroenLinks Partij van de Arbeid ziet goed OV...

[0:34:16] ...als cruciaal voor de toekomstige mobiliteit.

[0:34:18] Het OV moet voor iedereen...

[0:34:20] ...een fatsoenlijk alternatief zijn voor de auto.

[0:34:22] En toch kunnen we niet anders concluderen...

[0:34:24] ...dan dat het OV juist vastloopt.

[0:34:26] Bovendien lopen we flink achter op de ambities die er zijn.

[0:34:28] Er is met name op het spoor veel te doen.

[0:34:31] En ik loop langs een aantal...

[0:34:32] ...voor ons belangrijke punten.

[0:34:33] Laten we beginnen met een belangrijk punt...

[0:34:36] ...waar vrijwel kamerbreed al lange tijd om wordt gevraagd.

[0:34:39] En wat op de totaal rijksbegroting...

[0:34:41] ...eigenlijk maar een relatief klein bedrag gaat.

[0:34:44] De zogenaamde...

[0:34:45] ...flessenhals van Meppel.

[0:34:46] Het AD kopte vorige week zelfs...

[0:34:48] ...de helft van het noorden.

[0:34:50] Gemiddeld is een negen uur per week...

[0:34:51] ...meer dan een volledige werkdag...

[0:34:53] ...de storing rondom Meppel.

[0:34:55] Iedereen die de spoorkaart van Nederland bekijkt...

[0:34:57] ...ziet dat dit gewoon een gigantisch kwetsbaar stukje spoor is.

[0:35:00] En er hoeft maar iets te gebeuren...

[0:35:02] ...of de drie noordelijke provincies...

[0:35:03] ...zijn per spoor afgesloten van de rest van het land.

[0:35:06] En als iemand daarover twijfelt...

[0:35:08] ...nee, dan ga je niet vierleppend naar je werk toe in het noorden.

[0:35:11] Daarom doen wij ook als GroenLinks Partij van de Arbeid...

[0:35:13] ...het voorstel, samen met de ChristenUnie, CDA...

[0:35:16] ...en inmiddels geloof ik ook D66...

[0:35:17] ...het voorstel om dat klopunt nu eindelijk aan te pakken.

[0:35:21] Dan, voorzitter, uit een stuk kwam naar voren...

[0:35:23] ...dat het geld dat het kabinet...

[0:35:25] ...voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn...

[0:35:27] ...dat dat is weggehaald.

[0:35:28] En daar maken wij ons als GroenLinks Partij van de Arbeid...

[0:35:30] ...zorg over. Het doortrekken van deze lijn...

[0:35:33] ...is niet alleen belangrijk voor de regio Amsterdam...

[0:35:35] ...maar in combinatie met het Zuidasdokproject...

[0:35:37] ...is het ook van belang voor de toekomstige...

[0:35:40] ...internationale verbindingen...

[0:35:41] ...die vanaf Amsterdam-Zuid gaan vertrekken.

[0:35:43] Kan het kabinet nu nog eens goed uitleggen...

[0:35:45] ...wat de gevolgen zijn van dit besluit?

[0:35:47] En kan ze garanderen dat het grote project...

[0:35:49] ...hierdoor wel gewoon voortgang kan vinden?

[0:35:51] En in de stukken staat...

[0:35:52] ...dat er fors minder geld beschikbaar is...

[0:35:54] ...maar er lijkt gesuggereerd te worden...

[0:35:56] ...dat het allemaal gewoon volgens planning blijft verlopen.

[0:35:59] Dat kan volgens mij niet allebei waar zijn.

[0:36:01] Een ander zorgpunt voor mijn partij...

[0:36:03] ...is de onderhoud van het bestaande spoor.

[0:36:05] In december kwam het bericht...

[0:36:06] ...dat zo'n 1400 kilometer aan spoordijken...

[0:36:08] ...niet meer aan de gewenste normen voldoet.

[0:36:10] Er wordt nu nader onderzoek gedaan...

[0:36:12] ...en wij zijn benieuwd naar de uitkomsten.

[0:36:15] Vandaag zou ik een uitgebreide reactie...

[0:36:16] ...van het kabinet willen op de stand van zaken...

[0:36:18] ...van het onderzoek en hoe gaan we voorkomen...

[0:36:20] ...dat treinreizigers straks de dupe worden...

[0:36:22] ...van het achterstallige onderhoud...

[0:36:24] ...en een specifieke vraag over de situatie in Zeeland.

[0:36:26] Daar zijn de verzakkingen recent hersteld...

[0:36:28] ...maar is het kabinet er zeker van...

[0:36:30] ...dat dit voor de eerstkomende tijd afdoende is?

[0:36:33] Voorzitter, de afgelopen jaren...

[0:36:34] ...heeft GroenLinks Partij van de Arbeid vooropgelopen...

[0:36:36] ...in de elektrificatie van spoordijnen.

[0:36:38] Het resultaat is hiervan volgens mij...

[0:36:40] ...maar ik hoor het graag als het anders is...

[0:36:42] ...dat de Maaslijn nu wel echt...

[0:36:43] ...ge-elektrificeerd lijkt te worden.

[0:36:45] Maar er zijn nog meer vergelijkbare situaties.

[0:36:47] Het Rijk heeft er bijdrage aan...

[0:36:49] ...de elektrificatie van de laatste twee diesellijnen...

[0:36:51] ...in het oosten van het land, Almelo-Hardenberg...

[0:36:53] ...en Hengelo-Zutphen, vorig jaar bijvoorbeeld ingetrokken.

[0:36:56] En ik vind dat eigenlijk onbestaanbaar.

[0:36:57] En daarom willen wij het voorstel doen...

[0:36:59] ...om hier weer een rijksbijdrage te leveren.

[0:37:01] Er is bovendien ook haast geboden bij die elektrificatie...

[0:37:04] ...omdat de dieseltreinen ook al bijna zijn afgeschreven.

[0:37:06] Dus graag een reactie van de staatssecretaris.

[0:37:08] En als we het over die elektriciteit hebben...

[0:37:10] ...dan zien we ook, en die geluiden horen we uit de spoorwereld...

[0:37:14] ...dat er een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding is...

[0:37:16] ...voor de netcongestie.

[0:37:18] En dat gaat om Amsterdam, Utrecht, Brabant...

[0:37:20] ...maar er dreigen in de toekomst nog meer...

[0:37:22] ...van dit soort situaties te ontstaan.

[0:37:24] De vraag of de staatssecretaris hier actief mee bezig is.

[0:37:28] Dan naar het internationale spoor.

[0:37:30] U weet dat dit voor onze fractie een belangrijke prioriteit is.

[0:37:33] We willen het aantal korte afstandsvluchten verminderen...

[0:37:35] ...en ervoor zorgen dat de trein het vervoersmiddel wordt...

[0:37:38] ...voor een reis naar de landen om ons heen.

[0:37:40] Het kabinet is weliswaar demissionair...

[0:37:43] ...maar vrijwel kamerbreed is er een wens...

[0:37:45] ...om de ambities op het internationale spoor...

[0:37:46] ...nu eindelijk eens waar te gaan maken.

[0:37:48] En we kunnen ons geen stilstand permitteren op dit vlak.

[0:37:51] NSC schreef in november...

[0:37:53] ...het ideaalbeeld van een treinreis door Europa is prachtig...

[0:37:56] ...de werkelijkheid is helaas vaak een koude douche.

[0:37:59] En ik vind dat een tekenend voorbeeld hiervan is...

[0:38:02] ...de situatie van de Eurostar vanaf Amsterdam Centraal naar Londen.

[0:38:06] Want voorzitter, laat ik duidelijk zijn...

[0:38:08] ...de internationale trein is een ideaalbeeld...

[0:38:10] ...maar ik wil niet alleen kunnen dromen van internationaal treinverkeer.

[0:38:14] Het moet een betaalbaar en bovendien ook prettig alternatief zijn.

[0:38:17] Dus graag een update van het kabinet...

[0:38:19] ...hoe het staat met de ambities...

[0:38:20] ...en wat er misschien mogelijk is qua versnellingen.

[0:38:23] En dan kan ik natuurlijk in mijn bijdrage over internationaal OV...

[0:38:26] ...de lelielijn niet voorbij laten gaan.

[0:38:28] Ook hiervoor zou ik wel de staatssecretaris...

[0:38:30] ...een compliment willen geven.

[0:38:31] Want een plaats op de 10T-lijst is natuurlijk niet zomaar gefixt...

[0:38:34] ...ook al mag die van ons nog wel een treetje hoger.

[0:38:38] Maar ook de spoorverbindingen richting Noord-Duitsland...

[0:38:41] ...en verder richting Scandinavië moeten gewoon nog beter.

[0:38:43] Heeft het kabinet inmiddels met de Duitse en Deense collega's geïnventariseerd...

[0:38:47] ...hoe we de bestaande verbinding kunnen verbeteren en uitbreiden?

[0:38:51] En so ja, wat kunnen we hiervan de komende periode verwachten?

[0:38:54] Dan twee laatste punten, voorzitter.

[0:38:56] Het is belangrijk dat Nederland ook natuurinclusiever wordt.

[0:39:00] In de agenda Natuur Inclusief 2.0 uit 2023 van de RLI...

[0:39:04] ...staat dat infrastructuur hierin een cruciale rol speelt.

[0:39:07] Er is alleen nog niet een kabinetsreactie.

[0:39:10] Die zou ergens begin 2024 komen.

[0:39:13] Kunnen beide bewindspersonen toezeggen dat die snel komt?

[0:39:16] En welke stappen heeft het kabinet nu al gezet...

[0:39:18] ...om de potentie te benutten van biodiversiteitsherstel...

[0:39:21] ...langs wegen, dijken en andere voorzieningen waar INW over gaat?

[0:39:25] En kunnen we ervan uitgaan dat in het midden...

[0:39:27] ...de natuurinclusieve ruimtelijke inrichting...

[0:39:30] ...in de volgende ronde expliciet wordt meegenomen?

[0:39:32] Ik zou daar graag een toezegging op hebben.

[0:39:34] Tot slot eindig ik met het fietsbeleid.

[0:39:36] Tijdens het vorige meerdebat hebben we onze zorgen geuit...

[0:39:39] ...over de ruim 3000 kilometer aan fietspaden...

[0:39:41] ...die in het areaal van Rijkswaterstaat zitten.

[0:39:44] Uit de stukken bleek toen dat de minister niet van plan was...

[0:39:46] ...om deze financieel in stand te houden.

[0:39:48] We vroegen toen of deze voor veel mensen belangrijke fietspaden...

[0:39:52] ...alsnog opgenomen konden worden in het basiskwaliteitsnetwerk...

[0:39:55] ...zodat onderhoud gegarandeerd is.

[0:39:57] Wat is de situatie nu, vraag ik aan de minister.

[0:39:59] En de minister heeft ook toegezegd om daar nog verder naar te kijken.

[0:40:02] Ik hoor graag een update.

[0:40:04] Voor verkeersveiligheid zijn veilige fietsroutes echt cruciaal.

[0:40:07] En aangezien ik nog 50 seconden geloof ik over heb, voorzitter...

[0:40:11] ...zou ik de minister ook nog willen vragen of hij de situatie...

[0:40:14] ...met betrekking tot de vaarroute naar Ameland...

[0:40:16] ...voor ons als Kamer zou willen schetsen.

[0:40:18] Het is natuurlijk een lastig evenwicht...

[0:40:21] ...tussen de bereikbaarheid en de natuur.

[0:40:23] Maar voor de mensen in Ameland en de mensen in Friesland...

[0:40:25] ...is het gewoon ontzettend belangrijk dat daar een oplossing komt.

[0:40:28] En ik hoor graag van de minister hoe het daarmee staat.

[0:40:30] Dank.

[0:40:32] Meneer De Hoop, keurig binnen de tijd.

[0:40:34] Ik zie geen...

[0:40:35] ...nieuwe interrupties volgens mij meer.

[0:40:37] Dus dan geef ik graag het voorzitsschap weer over in uw bekwame handen.

[0:40:42] Dank.

[0:40:42] En ze komen ook uit hele bekwame handen vandaan, heer Grimis.

[0:40:45] Ik zou graag het woord willen geven aan mevrouw Veldman van de VVD.

[0:40:51] Voorzitter.

[0:40:52] Mijn eerste debat over hoe wij het geld uit het mobiliteitsfonds inzetten...

[0:40:55] ...voor de infrastructuur in heel Nederland.

[0:40:57] Ik kijk uit naar de samenwerking met mijn collega's hier aan tafel...

[0:41:00] ...om voor alle reizigers in Nederland op de weg, in het OV en op het spoor...

[0:41:04] ...het beste voor elkaar te krijgen.

[0:41:07] De VVD staat voor een bereikbaar Nederland.

[0:41:09] Inwoners van Nederland moeten op een goede manier van A naar B kunnen gaan.

[0:41:12] En hoe je dat doet, als het aan de VVD ligt, is dat een eigen keuze.

[0:41:16] Of je met de bus, de trein of de auto gaat.

[0:41:18] Of je nu familie bezoekt in Ede, naar je werk gaat in Amsterdam...

[0:41:21] ...of op stedentrip naar Maastricht.

[0:41:23] Het gaat erom dat je vlot op je bestemming moet kunnen komen.

[0:41:26] Maar dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend.

[0:41:28] Steeds vaker staan we vast op de weg.

[0:41:30] Is er te veel vertraging op het spoor of staan we als sardientjes in de trein?

[0:41:35] De VVD wil dat Nederland weer in beweging komt.

[0:41:38] Je moet naar je werk of familie kunnen gaan.

[0:41:40] Je moet je bedrijf kunnen runnen.

[0:41:42] Reizen moet een plezier zijn.

[0:41:43] We moeten de komende jaren werkbare oplossingen bieden om Nederland weer bereikbaar te maken.

[0:41:48] We willen auto kunnen blijven rijden op een slimme manier.

[0:41:51] En als we kiezen voor OV, willen we dat de trein op tijd rijdt en we een zitplaats hebben.

[0:41:55] En daarvoor moeten we de huidige infrastructuur goed onderhouden.

[0:41:58] Maar tegelijkertijd ook uitbreiden waar nodig.

[0:42:01] Ik wil de minister en de staatssecretaris een aantal punten meegeven.

[0:42:05] Ik heb drie kopjes. Eerst zal ik beginnen over de herprioritering van de MIRT.

[0:42:08] Daarna het slimmer benutten van de infrastructuur.

[0:42:11] En als laatste zal ik het over veiligheid hebben.

[0:42:14] De herprioritering.

[0:42:15] Voor een gedeelte zijn binnen het mobiliteitsfonds de prioriteiten verschoven van aanleg naar onderhoud.

[0:42:19] Dat heeft stevige gevolgen.

[0:42:21] Mooie nieuwe plannen kunnen niet uitgevoerd worden door problemen met stijgende prijzen, stikstof en personeelstekort.

[0:42:27] En zijn nu in de ijskast gezet.

[0:42:29] Besloten is om de financiële middelen grotendeels toe te wijzen aan grootschalig onderhoud en vervanging.

[0:42:33] Het is belangrijk dat we werk maken van de optimalisatie van onze infrastructuur.

[0:42:38] En daarom wil ik inzetten op twee punten.

[0:42:41] Allereerst het onderhoud van onze infrastructuur.

[0:42:43] Ik vind het goed dat onze minister de schuif in gang heeft gezet.

[0:42:46] Zodat het geld gebruikt kan worden voor onderhoudsprojecten waar we direct, daadwerkelijk meters mee kunnen maken.

[0:42:52] Want het effect op achterstallig onderhoud wordt pijnlijk zichtbaar bij wegen, spoorwegen, tunnels, bruggen en sluizen.

[0:42:58] Bruggen vallen uit en sluizen functioneren niet meer.

[0:43:01] Dit leidt soms tot onveilige situaties.

[0:43:03] En bijna altijd tot snelheidsbeperkingen, vertragingen en omleidingen.

[0:43:07] En ook geregeld tot een infarct op de weg of op het spoor.

[0:43:10] Er is sprake van scheuren, verzakkingen en loslaten van onderdelen.

[0:43:14] Vervanging en renovatie zijn urgent.

[0:43:16] Ook wordt onze infrastructuur zwaarder belast dan waarvoor ze ooit is ontworpen.

[0:43:20] Meer elektrisch rijden bijvoorbeeld is daar debet aan.

[0:43:24] Steeds vaker nadert onze hoogstaande infrastructuur het einde van haar levensduur.

[0:43:28] We moeten er alles aan doen om de infrastructuur voor de toekomst op orde te hebben en te houden.

[0:43:34] Vanmorgen nog lazen wij in de krant dat de aanbesteding voor de renovatie van de Van Brienenoordbrug wordt stopgezet.

[0:43:39] Door de hogere risico's en prijzen lukt het niet binnen budget te realiseren.

[0:43:43] Kan de minister aangeven hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke gevolgen dit heeft?

[0:43:47] En meer in het algemeen, hoe gaat hij op lange termijn ervoor zorgen dat de basiskwaliteit in heel Nederland onderhouden wordt?

[0:43:54] Hier is een concreet plan voor de toekomst voor nodig.

[0:43:57] En voor de staatssecretaris, wat is de stand van zaken van het basiskwaliteitsnetwerk Spoor waaraan gewerkt wordt?

[0:44:02] Ten tweede de aanleg van onze infrastructuur.

[0:44:06] De focus moet de komende jaren ook gericht zijn op de bouw van nieuwe wegen, bruggen en tunnels.

[0:44:11] Waarvoor in de voorgaande jaren al plannen zijn gemaakt en waarin is geïnvesteerd.

[0:44:16] Want dat 17 projecten op pauze staan is een grote teleurstelling.

[0:44:20] Voor deze projecten is al veel werk verricht, soms al vele jaren.

[0:44:24] En de realisatie zorgt voor verlichting op het netwerk.

[0:44:27] Het effect van de herprioritering van het MIRT en het op pauze zetten van de 17 projecten...

[0:44:32] is dat bijvoorbeeld in Gelderland en Overijssel de opstopping voor personen en vrachtverkeer met gemiddeld 23% kan toenemen.

[0:44:39] In Noord-Brabant en Limburg 10%. In Zeeland en Zuid-Holland 15%.

[0:44:43] Landelijk ligt dit percentage op 9%.

[0:44:46] Het levert nog grotere knelpunten op voor de bereikbaarheid.

[0:44:49] Mijn vraag aan de minister is hoe hij ervoor gaat zorgen dat de 17 projecten die momenteel tijdelijk op pauze staan...

[0:44:56] onder geen beding van de lijst afvallen.

[0:44:58] Hoe kunnen deze projecten zo snel mogelijk weer worden hervatten en kan die schop de grond in?

[0:45:02] Zodra er weer stikstofruimte beschikbaar is.

[0:45:06] In dit kader benoem ik nog een aantal andere projecten in het bijzonder.

[0:45:10] De dagelijks vastlopende knooppunten Hoevelaken en A1-A30 zorgen voor een grote belemmering...

[0:45:16] om van oost naar west Nederland te komen en vice versa.

[0:45:18] De knooppunten staan op perspectievelijk 4 en nummer 12 van de file top 50 van Nederland.

[0:45:24] En de vertraging van dit stuk van de A1 staat in de top 3 van de knelpunten met grootste economische schade.

[0:45:29] Het is dus van groot belang dat dit knelpunt zodra het weer kan...

[0:45:33] in de toekomst wordt aangepakt.

[0:45:34] Voor de M50 bij Kampen lijkt het te gaan lukken om de verbreding alsnog te realiseren...

[0:45:38] omdat de problemen daar waarschijnlijk beperkt zijn.

[0:45:40] Op deze belangrijke verkeersader tussen A28 en A6 sta je zo ongelooflijk vaak stil.

[0:45:47] Gelukkig zijn er tijdelijke veiligheidsmaatregelen getroffen...

[0:45:49] maar één rijstrook per rijrichting kan daar echt niet meer.

[0:45:53] De M35, in het bijzonder het gedeelte dat dwars door het dorp Marienheem loopt, is een doorn in het oog.

[0:45:59] Ouderen en ouders met kinderen kunnen niet anders dan via een gevaarlijke oversteek...

[0:46:04] het dorp bereiken.

[0:46:05] Al jaren staat dit probleem op de rol om aangepakt te worden.

[0:46:08] En hoewel ik het lastig vind om het geld bij onderhoud weg te halen...

[0:46:11] omdat ook daar de problemen groot zijn...

[0:46:13] dient de VVD het voorstel om het geld weer terug te halen...

[0:46:16] samen met PVV, NSC en BBB mede in.

[0:46:21] En daarbij wil ik benadrukken dat het van belang is...

[0:46:24] dat de weg rond Marienheem ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd...

[0:46:28] door binnen de plannen voor de N35 met voorrang dit specifieke knelpunt op te lossen...

[0:46:34] en te beginnen met de aanleg van een ringweg rond het dorp...

[0:46:37] omdat dit stikstoftechnisch het snelste mogelijk is.

[0:46:42] En om dit concreet te maken zullen we daar ook een motie voor indienen.

[0:46:47] En dan de doortrekking van de Noord-Zuidlijn van Amsterdam naar Haarlemmermeer.

[0:46:52] Hoewel de verkenning gelukkig doorgaat...

[0:46:54] is de reservering voor deze lijn flink naar beneden bijgesteld.

[0:46:57] Ik zie dit met lede ogen aan.

[0:46:59] Want deze verbinding is cruciaal voor de hele regio Amsterdam...

[0:47:02] waar meer dan 170.000 woningen zullen worden gerealiseerd.

[0:47:06] En voor het mogelijk maken van meer internationaal treinverkeer.

[0:47:09] En we hebben ook afgelopen week gehoord van alle bestuurders die ons hierop hebben aangesproken...

[0:47:14] eigenlijk is het een heel grote draaischijf voor een enorm gebied voor bijna heel Nederland.

[0:47:19] Op dit moment is er geen financiële ruimte...

[0:47:21] maar wat ons betreft gaan we dit zo snel mogelijk alsnog regelen.

[0:47:24] En hoe moet het nu verder met de Zuidasdok?

[0:47:26] Kunnen de bewindspersonen schetsen hoe het proces rond het Zuidasdok eruitziet?

[0:47:32] Hoe gaan ze ervoor zorgen dat de financiële situatie niet nog nijpender wordt?

[0:47:37] Ook lezen we in het mid dat er een OV-verkenning wordt gedaan voor Rijnenburg.

[0:47:43] Mijn vraag aan de minister is...

[0:47:45] waar blijven de woningen die gepaard moeten gaan met de verkenning die in het mid genoemd wordt?

[0:47:49] Het lijkt nu een dure tramverbinding naar een wijk te worden die er nog niet is...

[0:47:53] of naar een relatief laag aantal woningen dat toch al gepland was.

[0:47:56] Kan de minister een eis voor een minimum aantal woningen van 25.000 koppelen aan het traject?

[0:48:01] En als dat niet lukt, het budget niet beter ten goede laten komen aan een ander urgent traject?

[0:48:07] En verder heb ik nog vragen over de volgende trajecten.

[0:48:10] De verstopping aan de oostenkant van Utrecht is een grote bottleneck voor een ruim gebied om heel Utrecht heen...

[0:48:16] ook als je vanaf de A12 komt of vanaf de A28.

[0:48:19] De regio Utrecht heeft een alternatief voor de verbreding van de A27 bedacht.

[0:48:24] Dit bestaat onder andere uit alternatieven voor de auto en het omlaagbrengen van de snelheid...

[0:48:28] zodat de A27 niet verbreed hoeft te worden.

[0:48:31] Hiermee wordt het probleem niet opgelost.

[0:48:33] De doelgroep die wordt bediend is niet de reiziger die naar Utrecht gaat...

[0:48:37] of langs Utrecht moet rijden om elders uit te komen.

[0:48:40] Mijn vraag aan de minister is hoe hij dit ziet en of hij denkt dat het alternatief een oplossing is voor het probleem.

[0:48:46] En welke oplossing ziet de minister wel als het gaat om dit probleem?

[0:48:50] En dan het spoor bij Meppel. Een flessenhals waar je moeilijk doorheen komt.

[0:48:54] Soms kost je reis van of naar het noorden uren extra door dit knelpunt.

[0:48:58] Iets meer dan een jaar geleden is door een amendement van mijn voorganger Minas...

[0:49:02] 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de flessenhals.

[0:49:05] Wat de VVD betreft wordt het probleem voor Noord-Nederland opgelost.

[0:49:09] Omdat hiervoor op dit moment geen budget is, maar omdat elke regio telt...

[0:49:13] vind ik het belangrijk dat we in de komende periode blijven zoeken naar een oplossing.

[0:49:17] Onderdeel van de oplossing is bijvoorbeeld meer intercity's...

[0:49:20] tussen Zwolle en Groningen, Zwolle en Leeuwarden.

[0:49:22] Inmiddels is duidelijk dat dit niet gaat lukken met de NS.

[0:49:27] Maar de hoofdrailnetconcessie is wel aan NS gegund.

[0:49:31] Is de staatssecretaris met mij eens dat verder kijken dan de NS...

[0:49:35] wat uiteindelijk op een aantal trajecten beter is voor de reiziger.

[0:49:39] Het station Ede-Wageningen wordt vernieuwd.

[0:49:41] Ik heb een interruptie voor u, mevrouw Velpan.

[0:49:43] Allereerst mevrouw Vedder van het CDA.

[0:49:47] Dank, voorzitter.

[0:49:50] Mooi dat de VVD aanhaalt dat de eerste helft voor het geld wat nodig is...

[0:49:54] om de flessenhals Meppel aan te pakken voor elkaar is.

[0:49:57] Dat was overigens niet alleen de heer Minas, maar ook het CDA die dat heeft gerealiseerd.

[0:50:03] En ik ken de VVD als een groot voorstander van het doorpakken...

[0:50:06] van het oplossen van dat knooppunt flessenhals.

[0:50:09] En nu ligt er een amendement met een dekking die autogebruik niet zal raken.

[0:50:15] Want ik ben het helemaal eens met mevrouw Velpan dat hoe je van A naar B komt een eigen keus is.

[0:50:21] Maar op dit moment is voor Noorderlingen de trein eigenlijk geen keus.

[0:50:24] En daar ben ik zelf een voorbeeld van.

[0:50:26] Ik durf niet te kiezen voor de trein omdat ik nooit zeker weet dat ik ook weer thuiskom.

[0:50:33] Kunnen wij op de steun van de VVD rekenen in het noorden?

[0:50:37] Als het gaat om de steun van dat amendement om ook de tweede helft vrij te maken...

[0:50:42] en definitief die flessenhals op te lossen.

[0:50:45] Heldere vraag, mevrouw Veltman.

[0:50:48] Ja, bedankt voor de vraag.

[0:50:49] En ik denk dat we dus de zorg om dat knelpunt in ieder geval heel erg delen.

[0:50:53] En dat heb ik net ook geschetst.

[0:50:56] En dat we die zorg delen, dat is ook wat we hebben laten zien samen met de andere partijen...

[0:51:02] om dat amendement in de voorgaande periode gerealiseerd te krijgen.

[0:51:06] Ik ken uw amendement nog niet precies qua dekking.

[0:51:09] En wat daar dus, wat u daar tegenover staat, waar u dat vandaan heeft.

[0:51:13] Daar wil ik graag even naar kijken.

[0:51:14] En ook de reactie van de bewindspersonen afwachten.

[0:51:17] En dan kom ik daar graag even bij u op terug.

[0:51:21] Ik zie de heer Grimwis de hand al omhoog doen.

[0:51:23] Ik denk dat hij heel graag uit wil leggen hoe de dekking in elkaar zit.

[0:51:26] De heer Grimwis Christen.

[0:51:27] Ja, voorzitter, want ik kom graag mijn collega Veltman tegemoet.

[0:51:31] Zij hoeft daarvoor niet te wachten op het kabinet.

[0:51:33] De dekking is de meevaller op de beschikbaarheidsvergoeding 2022.

[0:51:39] Die stond al in de begroting aangekondigd en is nu duidelijk dat die meevaller er zal zijn.

[0:51:44] En op basis van nakalculaties zullen een aantal overheden wat geld moeten terugstorten naar het Rijk.

[0:51:50] Of zal niet uitgekeerd worden, omdat niet de volledige beschikbaarheidsvergoeding is benut.

[0:51:57] Dus dat is een meevaller die we dan inzetten binnen het INW-domein en binnen het OV-domein...

[0:52:03] ...om het resterende gat op te lossen. Dat is de dekking.

[0:52:06] Dus ja, daar is niks mis mee.

[0:52:09] En dus is de vraag eigenlijk aan de VVD of zij dit voor de hand liggende amendement...

[0:52:16] ...ja, misschien wel mee wil indienen en in ieder geval wil steunen.

[0:52:20] Als het helpt dat de VVD het misschien als eerste indient.

[0:52:23] Be my guest, het gaat mij vandaag om om Meppel op te lossen en niet wie precies de indiener is.

[0:52:29] En daarbij is ook nog eens de vraag van...

[0:52:31] ...het is toch veel voor de hand liggende om het amendement Meppel te steunen...

[0:52:35] ...dan het amendement Marienheem, omdat bij Meppel er geen stikstofknelpunt is en bij Marienheem wel.

[0:52:42] Dus ik wil ze niet tegen elkaar uitspelen, maar als mevrouw Veldman haar nek uitsteekt...

[0:52:46] ...ondanks haar twijfels over de dekking bij beheer en onderhoud...

[0:52:48] ...ja, dan moet ze hier toch helemaal haar nek durven uitsteken voor dit amendement Meppel...

[0:52:52] ...en om deze flessenhals voor eens en voor altijd op te lossen.

[0:52:56] Mevrouw Veldman, VVD.

[0:52:58] Dank u, voorzitter.

[0:53:00] Nou, allereerst steek ik graag...

[0:53:01] ...mijn nek uit voor die mensen die de weg over moeten steken in Marienheem...

[0:53:05] ...waar al die jaren over gesproken is. Dus dat voorop.

[0:53:10] En u heeft het over het stikstofprobleem. Ik wil je nu daar verder niet inhoudelijk...

[0:53:15] ...al te groot debat over voeren. Volgens mij zitten we hier nu voor hele andere dingen.

[0:53:20] Maar ik heb net ook toegelicht dat als we de focus voor de N35...

[0:53:26] ...op de rondweg van Marienheem leggen in het hele traject, maar daar echt op focus...

[0:53:32] ...zijn, dat het realistisch is dat de problemen daarop kunnen lossen.

[0:53:35] En dat is dus ook de toevoeging die ik eigenlijk aan het amendement zal doen met een motie.

[0:53:40] En ik verzoek u vooral, sorry, voorzitter, ik verzoek de heer Genwis vooral om ook daarnaar te kijken...

[0:53:47] ...dat is dan mijn verzoek, waar hij ook het verzoek aan mij doet over Meppel.

[0:53:50] En wat het laatste verzoek betreft, daar kijk ik graag serieus even naar.

[0:53:54] Dus dat kan ik u in ieder geval beloven.

[0:53:58] De heer Genwis.

[0:53:59] Voorzitter, nou daar ben ik blij om, dat mevrouw Velman en de VVD-fractie serieus naar het amendement gaan kijken.

[0:54:05] En ik hoop dat het echt op een goed oordeel kan rekenen van de VVD-fractie.

[0:54:10] Omdat ik durf wel mee te geven dat de dekking minstens goed en misschien wel beter is...

[0:54:18] ...dan een greep uit de beheer- en onderhoudspot.

[0:54:21] En van de weeromstand, ik ben graag bereid, ondanks dat ik best wel wat vraagtekens heb bij de beheer- en onderhoudsdekking...

[0:54:28] ...uit te steken, want ik ben met mevrouw Velman eens dat het niet zo kan zijn...

[0:54:34] ...dat mensen in Marienheem een weg dwars door hun dorp moeten blijven oversteken.

[0:54:39] Het is gewoon verkeersveilig, het is niet gezond natuurlijk, het fijnstof, dwars door het dorp.

[0:54:44] Dus dat moeten we oplossen. Dus ik ben graag bereid dat amendementen steunen.

[0:54:47] Maar ik zou graag dan vandaag als uitkomst van het debat hebben dat we beide knelpunten oplossen.

[0:54:52] En niet kiezen voor één. En ik hoop dat mevrouw Velman met diezelfde insteek dit debat vandaag is ingegaan.

[0:54:58] Dan kan ik daarop rekenen.

[0:55:00] Mevrouw Velman.

[0:55:02] We hebben een betoog begonnen, voorzitter, met dat we hier volgens mij allemaal zitten...

[0:55:05] ...om zo goed mogelijk de problemen voor de mobiliteit, voor de bereikbaarheid in Nederland met elkaar hier op te lossen.

[0:55:10] En daar ga ik mij met alles wat ik in mij heb voor inzetten, voorzitter.

[0:55:16] Als er geen interrupties verder gaan, dan vervolgt u uw betoog.

[0:55:20] Dank u. Het station Ede-Wageningen wordt vernieuwd.

[0:55:23] Het wordt prachtig en toekomstbestendig voor de vele reizigers en ook voor de economie van de hele regio Food Valley.

[0:55:29] Ik kan het weten. Ik kom er vandaan.

[0:55:31] Maar ik begrijp dat de samenwerkende partijen het project niet kunnen voltooien.

[0:55:35] Wat kan de staatssecretaris hierin nog betekenen?

[0:55:39] Ook een vraag over de Realtor Manon Gelderland.

[0:55:41] U heeft toch een interruptie op dit punt, de heer Grimwis.

[0:55:43] Ja, voorzitter. Ik verbrand toch mijn vijfde interruptie hieraan.

[0:55:47] Want dit is te mooi om te laten liggen.

[0:55:50] Het probleem bij Ede-Wageningen is inderdaad acuut.

[0:55:55] Want binnen twee jaar, binnen anderhalf jaar eigenlijk...

[0:55:59] ...verloopt daar de vergunning.

[0:56:01] En als dat gebeurt, is Leiden, is Ede-Wageningen in last.

[0:56:06] Want dan krijg je een enorm domino-effect.

[0:56:09] Want dan moet je opnieuw stikstofruimte gaan organiseren, terwijl de vergunning er ligt.

[0:56:13] Nou wil het geval dat een amendement op de SV Speak ingediend gaat worden...

[0:56:17] ...om de resterende 6, 6,6 miljoen te regelen...

[0:56:21] ...uit diezelfde dekking van de meevaller van de beschikbaarheidsvergoeding.

[0:56:24] Want die meevaller was 46,6 miljoen groot.

[0:56:26] 40 miljoen van Meppel.

[0:56:27] 6,6 miljoen voor Ede-Wageningen.

[0:56:30] Mag ik mevrouw Veldman hierbij uitnodigen om mede-indiener van het amendement te worden...

[0:56:34] ...of desnoods eerste indiener, als dat de wens is...

[0:56:37] ...om dit voor eens en voor altijd op te lossen.

[0:56:39] Want we moeten, en is mevrouw Veldman dat met me eens, voorkomen dat die vergunning...

[0:56:43] ...na die mislukte aanbesteding van een tijdje terug...

[0:56:47] ...dat die zomaar ligt te verstoffen en zometeen op 1 januari 2026 gewoon is verlopen.

[0:56:52] Dat kan toch niet gebeuren?

[0:56:54] En het enige probleem is dat er een paar miljoen bij moet...

[0:56:57] ...om het alsnog binnen tijd aan te gaan pakken.

[0:57:00] Is mevrouw Veldman daartoe bereid?

[0:57:01] En wil ze het mee indienen of misschien zelf wel indienen?

[0:57:05] Mevrouw Veldman.

[0:57:07] Voorzitter, in dit kader gaat het volgens mij niet dat we hier gaan lopen stechelen...

[0:57:11] ...over wie eerste of mede-indiener is.

[0:57:13] Dat zijn politieke spelletjes waar ik niet aan mee doe.

[0:57:17] Ik vind het nu vooral heel belangrijk dat we kijken hoe we oplossingen kunnen bieden.

[0:57:21] En ik noemde dit punt van Ede-Wageningen omdat het gewoon urgent is.

[0:57:28] Ik ken dat verhaal.

[0:57:31] En voor een abonnement waar u het over heeft...

[0:57:34] ...is er een bepaalde dekking die u net ook genoemd heeft.

[0:57:37] Daarnet heb ik daarover gezegd dat ik daar graag even naar kijk...

[0:57:42] ...en dat ook serieus in overweging mee wil nemen.

[0:57:44] En dat is wat ik ook voor dit voorstel wil gaan doen.

[0:57:47] Oké, dank u wel.

[0:57:50] U vervolgt uw betoog.

[0:57:51] Dan ook een vraag over de railterminal Gelderland.

[0:57:54] We lazen afgelopen zaterdag dat deze na een traject van jaren van de baan is.

[0:57:58] Er is geen inschrijver voor de aanleg, nog voor de exportatie.

[0:58:02] Dit was een kans om vracht overweg naar spoor te verplaatsen.

[0:58:05] Met minder file zijn CO2-uitstoot tot gevolg.

[0:58:08] En mijn vraag is, voorziet de staatssecretaris nog kansen voor een railterminal?

[0:58:13] En kan zij een proces schetsen hoe dit alsnog kan lukken?

[0:58:17] En voorzitter, we kunnen de infrastructuur slimmer gebruiken.

[0:58:20] We kunnen parallel aan de inzet op aanleg en onderhoud...

[0:58:23] ...ook slimme innovatieve maatregelen treffen om infrastructuur beter te benutten.

[0:58:28] Door bijvoorbeeld reisinformatie...

[0:58:29] ...spreiding van reistijden, extra spitstroken, extra wisselstroken...

[0:58:33] ...betere configuratie van op- en afritten, weginspecteurs...

[0:58:37] ...autobergers die in de spits op strategische plekken staan...

[0:58:39] ...om zo spoedig mogelijk verkeersongelukken te kunnen bergen.

[0:58:43] Afspraken met werkgeversorganisaties, landelijk en regionaal...

[0:58:46] ...over spreiden van reistijd en mijden van de spits gaan helpen.

[0:58:50] Hoe gaat de minister hier invulling aan geven?

[0:58:52] En wat is nodig om resultaten te boeken, ook op korte termijn?

[0:58:56] Veiligheid.

[0:58:57] Voor de verkeersveiligheid was 200 miljoen euro...

[0:59:00] ...uitgetrokken voor N-wegen.

[0:59:02] Ik zou graag van de minister willen weten hoe dit budget nu wordt besteed.

[0:59:06] Wat is de stand van zaken?

[0:59:08] En welke projecten krijgen, ondanks mogelijke stikstofbeperkingen...

[0:59:11] ...toch gelegenheid om de verkeersveiligheid te verbeteren?

[0:59:14] Een aandachtspunt is de N18.

[0:59:16] De noodzakelijke economische ontwikkeling...

[0:59:18] ...en bijbehorende groei, woningbouw en levendigheid in de Achterhoek...

[0:59:21] ...is in grote mate van de N18 afhankelijk.

[0:59:24] De Achterhoek heeft rekening gehouden...

[0:59:26] ...met het treffen van verkeersveiligheidsmaatregelen op de N18...

[0:59:30] ...en heeft daar ook concrete plannen voor.

[0:59:32] Maar toch heeft de minister eind vorig jaar besloten...

[0:59:34] ...om het geld dat hiervoor beschikbaar was gesteld...

[0:59:36] ...weer terug te nemen.

[0:59:37] Wat de VVD betreft zouden de plannen voor de verkeersveiligheid...

[0:59:41] ...van de N18 alsnog doorgang moeten vinden.

[0:59:43] Ik kan de minister toezeggen zo snel mogelijk...

[0:59:45] ...met de regio in overleg te gaan...

[0:59:47] ...zodat deze verkeersveiligheidsmaatregelen...

[0:59:49] ...alsnog getroffen kunnen worden.

[0:59:52] Tot slot, en dit breng ik met me mee...

[0:59:54] ...omdat ik voordat ik Kamerlid werd bij de brandweer werkte...

[0:59:57] ...de minister heeft keuzes gemaakt om binnen het beschikbare budget...

[1:00:02] ...de noodzakelijke maatregelen te treffen voor onderhoud.

[1:00:05] Zo worden bijvoorbeeld bepaalde beboordinginstallaties...

[1:00:08] ...niet meer geplaatst en wordt er juist wel strenger gehandhaafd...

[1:00:11] ...op overbelading van vrachtwagens en wordt het groenbeheer...

[1:00:14] ...dat niet noodzakelijk is voor de veiligheid, afgeschaald.

[1:00:17] Ik vraag de minister en de staatssecretaris voor Spoorinfra...

[1:00:21] ...of het maaien van bermen langs natuurgebieden...

[1:00:23] ...vanwege het verhoogde risico op onbeheersbare natuurbranden in Nederland...

[1:00:27] ...en daardoor risico's voor de mensen en gebouwen...

[1:00:31] ...met duurzame wegafsluitingen...

[1:00:32] ...kan worden meegenomen in de structurele onderhoudsplannen.

[1:00:35] Dank u, voorzitter.

[1:00:37] De heer Bamenga, D66.

[1:00:40] En zou u uw microfoon voor zijn tijds even uitvoeren?

[1:00:42] Dank u wel, voorzitter.

[1:00:46] Allereerst de complimenten aan mevrouw Veldman...

[1:00:50] ...voor in ieder geval het benadrukken van het landelijk belang...

[1:00:54] ...van wat er gebeurt in de regio Amsterdam, Zuidasdok, Noord-Zuidlijn...

[1:01:02] ...dat ze heeft aangegeven dat ze er alles aan wil doen...

[1:01:05] ...om financieel ruimte daarvoor te regelen.

[1:01:08] En dan kom ik dus met de vraag of mevrouw Veldman...

[1:01:12] ...het met D66 eens is dat de Rijksoverheid zorg moet dragen...

[1:01:16] ...voor de dekking van de nieuwe kostenoverschrijdingen.

[1:01:20] Want Noord-Zuidlijn was, zoals afgesproken, met de regio de dekking...

[1:01:24] ...en die is nu weg.

[1:01:27] Mevrouw Veldman.

[1:01:29] Deze projecten kennen een enorm groot belang.

[1:01:33] Dus dat heb ik net ook duidelijk aangegeven.

[1:01:35] En we zitten wel knel met de huidige begroting.

[1:01:38] En dit zijn ook grote bedragen.

[1:01:41] En ik denk dus dat het heel goed is, en dat heb ik ook aangegeven...

[1:01:44] ...dat we verkennen hoe we dit probleem alsnog aanpakken.

[1:01:52] Oké. Dank voor uw bijdrage.

[1:01:54] Dan geef ik het woord aan de heer Van Dijk van...

[1:01:56] ...Olger Van Dijk, moet ik erbij zeggen, van NEC.

[1:01:59] Ja, dank, voorzitter.

[1:02:01] En vandaag spreken we dus over het MIRT.

[1:02:04] Niet ingewijden, die denken mogelijk aan een mooie plant.

[1:02:06] Een groene heester met witte bloemen uit het Middellandse Zeegebied.

[1:02:10] Een stoombad overigens met deze plant schijnt te helpen...

[1:02:12] ...bij vastzittende hoest en verkoudheid.

[1:02:15] Maar ik denk, zoals we hier allemaal zitten...

[1:02:17] ...weten we dat we het vandaag hebben over alle rijksprojecten...

[1:02:20] ...op het terrein van ruimte en infrastructuur.

[1:02:22] En dat zou natuurlijk een medicijn moeten zijn...

[1:02:24] ...voor het oplossen van de vele knelpunten in ons mobiliteitssysteem.

[1:02:28] Duidelijk is dat die knelpunten de afgelopen tijd...

[1:02:30] ...zowel op het spoor als de weg snel en ernst toenemen.

[1:02:33] Zelfs tot voor het eerste coronajaar in 2020.

[1:02:36] Voorzitter, helaas is de belangrijkste wijziging in dit MIRT 2024...

[1:02:40] ...het doorvoeren van de 17 gepauseerde projecten.

[1:02:43] Er is al veel over gesproken.

[1:02:45] De minister geeft aan dat hij zich inzet om deze projecten weer te laten opstarten.

[1:02:49] Het gaat om stuk voor stuk belangrijke projecten...

[1:02:51] ...die samenhangen met grote fileknelpunten.

[1:02:53] En de netwerkanalyse laat zien hoe desastreus dit uitpakt in 2040.

[1:02:58] We lezen dat dit lokaal leidt tot een sterke verslechtering van de bereikbaarheid.

[1:03:03] Vooral het MIRT-gebied Oost is de klos.

[1:03:05] We weten allemaal dat files nooit helemaal opgelost worden.

[1:03:09] Maar door het pauzeren van deze projecten...

[1:03:12] ...worden een aantal van de nu al grootste fileknelpunten nog erger.

[1:03:15] Denk aan de A2 bijvoorbeeld.

[1:03:18] De resterende budgetten op de gepauseerde projecten worden behouden.

[1:03:22] Maar in overleg met de regio kan besloten worden...

[1:03:24] ...om dit geld in te zetten voor andere maatregelen.

[1:03:27] Inzet van resterend budget is aan de regio, zo lezen we.

[1:03:30] Ons bereiken signalen dat het uitstel door de pauzestand...

[1:03:34] ...verdacht veel weg heeft van definitief afstel.

[1:03:37] Zo hoorde ik dit weekend een verhaal van een bestuurder...

[1:03:40] ...die met een bloemetje bedankt werd voor de inzet voor één van de 17 projecten...

[1:03:43] ...waarbij de bestuurlijke stuurgroep werd ontbonden.

[1:03:46] Hoe rijmt deze minister dit met het uitgangspunt...

[1:03:49] ...zo veel mogelijk door te werken aan de gepauseerde projecten?

[1:03:52] En in hoeverre betekent een eventuele deal met de regio...

[1:03:55] ...over inzet van het restbudget definitief afstel?

[1:03:58] Dan wel verhoogd risico op dat afstel.

[1:04:01] En is de minister het met ons eens...

[1:04:03] ...dat zijn opvolger naast de regio definitief moet besluiten...

[1:04:07] ...over de inzet van deze restbudgetten?

[1:04:10] Voorzitter, tegelijkertijd doet de minister een strategie uit het doeken...

[1:04:13] ...hoe de gepauseerde projecten te herstarten als er voldoende ruimte is.

[1:04:17] Financieel, stikstof, capaciteit.

[1:04:19] Een nieuw sociaal contract staat een andere stikstofaanpak voor.

[1:04:23] Ik heb er al even aan gerefereerd.

[1:04:25] Met op termijn een schuif van depositie naar daadwerkelijke emissie.

[1:04:28] En voor de korte termijn een hogere drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar.

[1:04:33] De Europese Kamer heeft een motie van deze strekking aangenomen.

[1:04:36] Graag een reactie van deze minister...

[1:04:37] ...hoe deze eventueel nieuwe drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar...

[1:04:41] ...helpt bij het oplossen van stikstofknelpunten bij deze 17 projecten.

[1:04:45] En daarbij onderscheid te maken tussen de aanleg- en gebruiksfase.

[1:04:48] En als dat voor de gebruiksfase problematisch blijft...

[1:04:51] ...of de door NSC voorgestaande aanpak voor de lange termijn...

[1:04:53] ...waarbij de kritische depositiewaarde dus wordt vervangen...

[1:04:57] ...en ook het achterliggende Arius-model, of dat gaat helpen.

[1:05:02] Voor wat betreft het herstarten wordt gedacht aan een voorkeursvolgorde...

[1:05:06] ...op basis van onder andere bereikbaarheid, woningbouw...

[1:05:09] ...en aandacht voor de regio- en projectfase.

[1:05:11] NSC benadrukt graag alle 17 projecten weer vlot te willen trekken.

[1:05:16] Tegelijkertijd zijn er een aantal die ook voor ons topprioriteit hebben.

[1:05:19] Zoals de N35. We hebben daar uitgebreid over gesproken.

[1:05:22] En wij steunen het amendement en meeondertekenen dat van de heer Heutink.

[1:05:26] En dat heeft voor ons een reden van verkeersveiligheid.

[1:05:29] Dat is ook door mevrouw Veldman uitgebreid toegelicht.

[1:05:32] Maar wat wij ook belangrijk vinden is dat we gemaakte aanspraken nakomen.

[1:05:37] En wat ons betreft rechtvaardigt dat hier een terugsluis...

[1:05:40] ...van een kleine 100 miljoen van de 1,2 miljard die extra beschikbaar is gekomen...

[1:05:45] ...met de herprioritering voor beheer en onderhoud.

[1:05:49] Dan kom ik op een voor ons ook belangrijk knelpunt en knelpunt van de 17 projecten.

[1:05:55] En dat is het knooppunt hoeveelhaken A1-28.

[1:05:59] En deze vraag stel ik mede namens de collega van de SGP...

[1:06:02] ...die hier vandaag helaas niet bij kan zijn.

[1:06:06] Aan dit project wordt ook al jaren gewerkt.

[1:06:08] Het is het vierde fileknooppunt van Nederland, werd al even genoemd.

[1:06:11] En van de ruim 1 miljard resteert nu minder dan 250 miljoen euro.

[1:06:15] Als het verkeer hier vaststaat, leidt het tot een heel regionaal systeem...

[1:06:18] ...tot de A28 bij Harderwijk en de A1 through Apeldoorn onder dit knelpunt.

[1:06:24] Daarbij zijn in dit gebied, waaronder het grootschalig woningbouwgebied Food Valley...

[1:06:28] ...tienduizenden nieuwe woningen voorzien.

[1:06:30] En de ontsluiting van deze woningen staat zonder aanpak van dit knelpunt...

[1:06:32] ...op de tocht.

[1:06:33] Is er zonder dit project draagvlak bij de betrokken provincies...

[1:06:37] ...maar bijvoorbeeld ook de gemeente Barneveld voor het realiseren van deze woningen?

[1:06:41] Klopt het dat dit project heel ver was in procedure richting het tracébesluit...

[1:06:45] ...ook in verhouding tot de andere zestien?

[1:06:47] En waarom is dit project dan gepauseerd?

[1:06:50] Stikstof speelt hier een rol met de huidige depositieaanpak...

[1:06:53] ...gegeven de nabijheid van de Veluwe.

[1:06:55] Maar kan de minister specifiek aangeven of hij verwacht...

[1:06:57] ...dat een hogere drempelwaarde ook hier gaat helpen...

[1:06:59] ...of anders het op termijn loslaten van de depositieaanpak?

[1:07:02] En wordt er nog doorgewerkt aan de oorspronkelijke scope van dit project?

[1:07:06] Zo niet is de minister bereid om dit ook bestuurlijk weer in gang te zetten.

[1:07:11] En ziet de minister mogelijkheden andere projecten...

[1:07:13] ...met een beperkter belang voor bereikbaarheid en woningbouw...

[1:07:16] ...te herprioriteren ten gunste van dit knooppunt?

[1:07:20] Er wordt nu gewerkt aan een multimodel overbruggingspakket.

[1:07:23] En in hoeverre zou dat kunnen helpen op korte termijn?

[1:07:26] Graag een reactie van de minister.

[1:07:29] Voorzitter, ook het pauzeren van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem is problematisch.

[1:07:33] Gegeven de rol in verbinding van de Rotterdamse haven naar het achterland.

[1:07:36] In 2040 zou dit vanuit economisch perspectief fileknelpunt nummer 1 kunnen zijn.

[1:07:41] Hoe bekijkt de minister dit belang voor het goederenvervoer?

[1:07:43] En is er inderdaad sprake van een zeker waterbed-effect?

[1:07:46] En wordt het straks drukker op de A16 van en naar Breda?

[1:07:50] Dan kom ik bij de A2. En wel Duil, Den Bosch, Vught.

[1:07:54] Cruciaal voor de regionale bereikbaarheid en economie...

[1:07:57] ...maar ook een essentiële verbinding tussen onze sterkste innovatieve centra Eindhoven en Utrecht.

[1:08:01] Nu al in de filetop 10.

[1:08:03] En als uitstel afstel wordt, stevend is het af op één van de grootste fileknelpunten in Nederland.

[1:08:08] Erkent de minister dit beeld als ook voor toenemend sluipverkeer op het onderliggend wegennet?

[1:08:13] Met alle gevolgen van dien voor de omgeving.

[1:08:16] Mensen hebben daar nu al veel last van. We zagen dat ook op het NOS-journaal vorige week.

[1:08:20] Wat is hier nu voor de korte termijn aan te doen?

[1:08:22] En is de minister bereid ook dit project te prioriteren in het afweegkade naast de A1-knooppunt Hoevelaken...

[1:08:31] ...als er ruimte ontstaat om projecten vlot te trekken?

[1:08:34] Voorzitter, dan zijn er nog gepauseerde waterinfraprojecten.

[1:08:37] Wachttijden voor de ook geherprioriteerde sluizen Volkerak en Kreekak lopen in het scenario 2040 hoog op tot 50, respectievelijk 73 minuten.

[1:08:46] Ruim boven de streefwaarde van maximaal 30 minuten reistijdverlies per binnenvaartschip.

[1:08:51] Kan de minister aangeven wat hiervan de economische schade is?

[1:08:55] En dit ook relateren aan het geld wat is weggehaald met de herprioritering.

[1:08:59] Voorzitter, graag wil ik het eerste debat met deze bewindspersonen en de nieuwe Kamer ook benutten voor een reflectie op de uitgangspunten van het Meerd.

[1:09:08] Nieuw sociaal contract staat voor bereikbaarheid van de regio en voorzieningen voor iedereen.

[1:09:13] En de aanpak van vervoersarmoede.

[1:09:16] Wij willen voorkomen dat kwetsbare dorpen, steden en regio's met weinig inwoners en voorzieningen steeds meer verbindingen met de buitenwereld verliezen.

[1:09:24] Doen we het dan goed met de huidige manier van selectie van projecten voor dit Meerd?

[1:09:29] Het rapport Elke regio telt, veel aangehaald in deze Kamer, constateert van niet.

[1:09:36] Meerd investeringen in de regio blijven achter bij die in de Randstad.

[1:09:39] Het rapport wijt dat aan het selectieproces waarin via de Integrale Mobiliteitsanalyse op grond van MKBA's, maatschappelijke kostenbatenanalyses, wordt besloten.

[1:09:48] Dit leidt ertoe dat vooral sterker wordt gemaakt wat al sterk is.

[1:09:52] Het rapport beveelt aan de uitgangspunten van deze selectie te herzien en meer brede welvaartsaspecten te betrekken.

[1:09:57] Het Manifest voor Bereikbaarheid, samen verkleinen we de afstand, wat deze Kamercommissie vorige week kreeg overhandigd, sluit u mooi op aan.

[1:10:05] En pleit voor een aanpak waarin bereikbaarheid voor iedereen centraal staat.

[1:10:08] Zo kan ruim 10% van de ouderen niet binnen 15 minuten met het oombaar vervoer bij een huisarts komen.

[1:10:15] NSC wil naar een kader voor Meerd-investeringen waar brede welvaartsaspecten zoals toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid en leefomgeving worden meegewogen.

[1:10:23] En in reactie op het rapport Elke regio telt, kondigt het kabinet al aan met CPI.

[1:10:27] De afstand van BWB en PPL te bekijken, onderzoeker, hoe besluitvorming in infrastructuurprojecten breder ingevuld kan worden dan alleen met de maatschappelijk kostenbatenanalyse.

[1:10:35] Kan de minister aangeven hoe het hiermee staat? En is het kader daadwerkelijk aangevuld in het volgende Meerd 2025?

[1:10:43] De heer Van Dijk, u heeft een interruptie, de laatste interruptie van meneer Grinwis van de ChristenUnie.

[1:10:49] Ja voorzitter, dat is natuurlijk een waar stuk, mijn laatste interruptie.

[1:10:52] Dus ik reken bij de collega's van BWB op een lofzang op Meppel.

[1:10:59] En eigenlijk is dezelfde vraag aan de heer Van Dijk.

[1:11:02] Want wat hij hier betoogt voor het mobiliteitsfonds eigenlijk als een bereikbaarheidsfonds.

[1:11:07] Waarbij je veel breder moet kijken en niet alleen via de NMCA's en MKBA's.

[1:11:12] Want dan kom je inderdaad uit bij het sterke wat je sterker maakt.

[1:11:15] En het iets minder sterke wat iets minder scoort in zo'n MKBA, links laat liggen.

[1:11:20] En dat is precies de reden waarom, denk ik, knelpunt Meppel, die flesse hals Meppel, nog steeds niet is opgelost.

[1:11:26] En van voldoende middelen is voorzien.

[1:11:29] Dus kan ik dit betoog van de heer Van Dijk.

[1:11:31] Wat uiteindelijk niet alleen in een mooie abstractie moet blijven hangen in deze zaal, maar wat concreet moet worden.

[1:11:36] Ook zien als een enorme dikke streep onder het amendement, onder de flesse hals, het knelpunt Meppel.

[1:11:43] Om dat nu voor eens en voor altijd op te lossen.

[1:11:45] En omdat mijn laatste interruptie is naar een vraag eraan vastgekoppeld.

[1:11:49] De heer Van Dijk heeft heel veel projecten die zijn herprioriteerd nog eens onderbouwd.

[1:11:54] Waarom ze toch wel echt noodzakelijk zijn.

[1:11:56] En dat bestrijd ik niet. Daar ben ik het wel mee eens.

[1:11:58] Zoals bij de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

[1:12:01] Dat is niet te geloven dat daar nog weer eens de klat in komt.

[1:12:03] A2-bedel, et cetera. Al die projecten.

[1:12:05] Wat betekent dat voor de inzet van de heer Van Dijk bij de coalitieonderhandelingen?

[1:12:09] Want er moet dus per jaar structureel extra geld bij.

[1:12:13] En niet zomaar een paar miljoen, maar honderden miljoenen.

[1:12:16] Wat is de inzet daarbij? Dus twee vragen.

[1:12:18] En ik wil ze graag allebei beantwoorden. Niet alleen naar keuze.

[1:12:22] Ik zie dit deze keer door de vingers, heer Grimmes. Meneer Van Dijk.

[1:12:26] Voorzitter, dank. Het zijn inderdaad twee vragen.

[1:12:28] En op de eerste ga ik zeggen dat ik zo dadelijk nog op Meppel kom en daar ook een reactie zal geven.

[1:12:32] En dan ga ik inderdaad op de tweede vraag.

[1:12:34] Kijk, de inzet van nieuw sociaal contract is om alle zeventien projecten weer in beweging te krijgen.

[1:12:40] En de knelpunten zijn zowel financieel, stikstof als personeel.

[1:12:43] Ik heb al iets gezegd over onze stikstofaanpak.

[1:12:46] Personeel is een vraagstuk wat we denk ik later deze week ook nog wel gaan bespreken.

[1:12:49] Qua financieel zal onze inzet zijn om inderdaad te kijken of we daar middelen voor kunnen gaan vinden in de formatieonderhandelingen.

[1:12:55] Dat is lastig, dat weten we. Het beeld is ingewikkeld.

[1:12:58] Maar dat is wel de inzet.

[1:13:01] U vervolgt uw betoog.

[1:13:03] Dank u wel, voorzitter.

[1:13:05] En ik heb nog enkele vragen bij andere MIRT-projecten naast de geprioriteerde.

[1:13:10] En dan start ik toch ook nog even bij de Noord-Zuidlijn en het doortrekken daarvan.

[1:13:14] Ook hier is dus ruim een miljard weggeschoven.

[1:13:17] Tot groot verdriet van de hele Amsterdamse metropoolregio.

[1:13:20] We weten allemaal dat dit project meer ruimte op het reguliere spoor creëert.

[1:13:24] En zorgt voor een betere ontsluiting ook in een gebied waar de komende jaren...

[1:13:27] veel gebouwd gaat worden en arbeidsplaatsen bijkomen.

[1:13:30] En hoe bekijken deze bewindspersonen de ontsluiting van deze woningen zonder dit project?

[1:13:35] En is de staatssecretaris het met NSC eens dat dit project ook noodzakelijk is voor goede internationale treinverbindingen...

[1:13:41] en zelfs voorwaardelijk is voor een succesvolle exploitatie van de Lelylijn?

[1:13:47] En ik sluit ook graag aan bij de vragen van de heer De Hoop over de Eurostar.

[1:13:51] En ik voeg daar nog de vraag aan toe hoe het nu staat met de elf maanden...

[1:13:56] dat Amsterdam feitelijk niet bereikbaar is vanuit Londen met die Eurostar.

[1:14:01] Voorzitter, het woord Lelylijn is nu ook bij mij gevallen.

[1:14:04] En het kan denk ik niet zo zijn dat we daar niet over praten...

[1:14:07] omdat ook dit project nu voor het eerst ook nieuw is in dit meerd.

[1:14:10] En mijn fractie denkt dat met de aanleg van de Lelylijn...

[1:14:12] de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van het noorden wordt versterkt.

[1:14:16] We willen bij de definitieve keuze naast de financiële...

[1:14:19] ook de eerder genoemde effecten op de brede welvaart betrekken.

[1:14:21] En eind 2024 is een belangrijk go-no-go moment voorzien...

[1:14:25] over die Lelylijn.

[1:14:26] Het huidige beschikbare budget van 3 miljard is onvoldoende.

[1:14:30] Collega Geenwis heeft daar ook aan gerefereerd.

[1:14:32] Kan de staatssecretaris aangeven wat er nou precies nodig is...

[1:14:35] om eind dit jaar die overgang naar die volgende meerdfase mogelijk te maken?

[1:14:40] Zowel financieel als op basis van andere cruciale randvoorwaarden.

[1:14:44] De heer Van Eyck, volgens mij wil de collega Bamenga van D66...

[1:14:48] nog even terugkomen op een ander punt. Ik geef u het woord.

[1:14:52] Ja, dank u wel. Ik had nog even niet door dat u meteen...

[1:14:57] gingen. Ik heb ook voor de heer Van Eyck een vraag.

[1:15:01] Om te beginnen vind ik het goed om te horen...

[1:15:05] dat u in ieder geval ook staat voor hetgene wat er gebeurt...

[1:15:09] in de regio Amsterdam. Het belang daarvan inziet.

[1:15:13] Ook inziet dat het ruimte creëert voor de reguliere trajecten.

[1:15:18] U zegt ook dat u staat voor bereikbaarheid...

[1:15:21] en voorzieningen voor iedereen. Dus dat vind ik goed om te horen.

[1:15:26] Mijn vraag is dan ook of u ook vindt dat de Rijksoverheid...

[1:15:31] zou moeten zorgdragen voor de tekorten bij de Zuidasdok...

[1:15:37] die eigenlijk voortkomen uit het feit...

[1:15:41] dat die dekking voor de Noord-Zuidlijn zijn weggehaald.

[1:15:45] Dan gaat het dus over die 800 miljoen.

[1:15:49] De heer Van Eyck.

[1:15:52] Voorzitter, dank. Die vragen zijn volgens mij ook gesteld aan het kabinet.

[1:15:55] En ik zou toch ook eerst even de reactie willen aanhoren...

[1:15:59] van het kabinet, hoe zij hier tegenaan kijkt.

[1:16:01] Ik zag nog een andere interruptie van mevrouw Verder van het CDA.

[1:16:05] Dank, voorzitter. En die gaat over de Lelylijn.

[1:16:09] Ik ben heel blij dat de NSC, mijn collega...

[1:16:13] het belang van de Lelylijnen benadrukt.

[1:16:17] En wat mij betreft voegen we daar...

[1:16:18] het belang van de Neder-Saxe-lijnen aan toe.

[1:16:21] Het pleidooi om verder te kijken dan alleen MKBA-methodiek...

[1:16:25] en vooral vanuit brede welvaart te kijken...

[1:16:27] is mij ook echt uit het hart gegrepen.

[1:16:29] En daar zijn die Lelylijnen en Neder-Saxe-lijnen...

[1:16:31] belangrijke voorbeelden van.

[1:16:33] En als CDA zijn we er ook trots op en blij mee...

[1:16:36] dat er forse financiële reserveringen nu zijn gedaan...

[1:16:40] voor die beide verbindingen.

[1:16:41] En mijn vraag aan de NSC is of de NSC de opvatting van het CDA deelt...

[1:16:46] dat er dan ook geen euro af zou mogen van die reserveringen...

[1:16:50] voor de Lelylijn en Neder-Saxe-lijn.

[1:16:52] De heer Van Eyck.

[1:16:54] Kijk, mijn vraag... Dank, voorzitter.

[1:16:56] Ik ben ook blij met de ondersteuning van het CDA op dit punt...

[1:17:01] maar ook met die brede ondersteuning van het meer...

[1:17:03] en met die brede welvaartse aspecten.

[1:17:04] En ik hoop dat we ook een brede meerderheid in deze Kamer...

[1:17:07] op dat punt kunnen vinden.

[1:17:09] Op het punt van de Lelylijn...

[1:17:12] Ik heb al net geconstateerd dat ik denk dat er veel meer middelen nodig zijn.

[1:17:17] En die vraag heb ik ook net gesteld aan de staatssecretaris.

[1:17:19] Ik hoor dat ook graag.

[1:17:20] En dat zou dan ook in de gesprekken over een nieuw te vormen kabinet...

[1:17:23] op tafel moeten liggen, daar.

[1:17:26] Dus daar gaat eerder middelen bij dan dat eraf zouden moeten gaan.

[1:17:30] Ook richting een volgende fase, denk ik.

[1:17:32] Maar ik hoor graag wat precies de reactie van de staatssecretaris is op dit punt.

[1:17:39] Wat betreft de Neder-Saxe-lijn, ook dat ondersteunen we.

[1:17:41] Dat zou eigenlijk mijn volgende punt zijn waar ik nog een opmerking over zou willen maken.

[1:17:45] Helder. En u heeft nog 2,5 minuten voor de volgende toegang.

[1:17:48] Ja, dank.

[1:17:49] En het nieuwe sociaal contract is dus ook blij met de Neder-Saxe-lijn in dit midden...

[1:17:53] en met geld voor die eerste fase.

[1:17:55] Maar kan de staatssecretaris ook een inschatting geven...

[1:17:57] wat de kosten zouden zijn die gemoeid zijn met aanleg van de tweede fase...

[1:18:01] het nieuwe spoor Stadskanaal richting Emmen?

[1:18:04] Voorzitter, meerdere collega's hebben aandacht gevraagd...

[1:18:06] voor de problematiek rond de flessenhals spoor Meppel.

[1:18:10] De problemen zijn bekend en hier ook benoemd.

[1:18:12] Het amendement wat eerder in deze Kamer is aangenomen...

[1:18:15] geeft al 35 miljoen voor de aanpak van...

[1:18:18] het spoor en de perroncapaciteit te verhogen.

[1:18:22] Onlangs op vragen van de NOS gaf ProRail aan...

[1:18:24] nog 9 jaar nodig te hebben voor de daadwerkelijke realisatie.

[1:18:27] Hoe is dit mogelijk met een relatief overzichtelijk infra-project...

[1:18:30] binnen een bestaande stationsomgeving?

[1:18:32] Het kan toch niet zo zijn dat reizigers nog 9 jaar...

[1:18:35] met deze vrijweldaagsproblemen te maken hebben?

[1:18:37] En kan de staatssecretaris aangeven of dit project sneller kan worden gerealiseerd...

[1:18:40] en of zij alles in het werk willen stellen om dit te bevorderen?

[1:18:43] In goed overleg met de gemeente en andere belanghebbenden.

[1:18:46] Daarnaast hebben we de roep uit de regio...

[1:18:48] natuurlijk duidelijk gehoord om nog extra geld beschikbaar te stellen...

[1:18:51] en in dit geval voor het opheffen van de overwegen.

[1:18:53] Kan de staatssecretaris de effecten van beide projecten...

[1:18:56] dus spoor, perroncapaciteit en het opheffen van de overwegen...

[1:18:59] duiden in het licht van het tegengaan van verstoringen...

[1:19:03] en of dit eventueel tegelijkertijd kan worden uitgevoerd?

[1:19:05] Geld is er nu niet. Er is verwezen naar het amendement...

[1:19:08] van collega Grimwis, wat ik ook graag op zijn meritus wil beoordelen...

[1:19:12] en ook de reactie van het kabinet ga afwachten.

[1:19:16] Voorzitter. Voor de kerst heeft de regio Utrecht...

[1:19:18] een onverwachte alternatief voor verbreden van de A27 gepresenteerd.

[1:19:21] Nieuw sociaal contract wil dit serieus bekijken...

[1:19:23] net als de fractie van GroenLinks Partij van de Arbeid...

[1:19:26] en toetsen op verkeersveiligheid en goede doorstroming.

[1:19:29] Op het eerste oog kan dit alternatief de toets der kritiek doorstaan...

[1:19:32] en lijkt er zelfs ruimte op aanzienlijke budgetaire besparingen...

[1:19:35] die dan mogelijk elders in de Utrechtse regio kunnen worden ingezet.

[1:19:40] U weet wel aan welk knooppunt ik dan denk. Graag een reactie van de minister.

[1:19:44] Tot slot. Ik rond af.

[1:19:45] De derde voortgangsbrief over invoering...

[1:19:48] en de vageheffing stond ook geagendeerd.

[1:19:50] Mijn vraag gaat over de besteding van de netto-opbrengsten...

[1:19:52] aan het pakket innovatie en verduurzaming.

[1:19:54] Als opvolging van de motie van de molen blijkt een MKB-toets niet haalbaar.

[1:19:59] Beeld is wel dat de combinatie van verschillende steunmaatregelen...

[1:20:02] voor het MKB niet overzichtelijk is.

[1:20:04] Is de minister bereid een MKB-loket of expertisecentrum in te richten...

[1:20:08] om wat licht in de duisternis te brengen? Dank u wel.

[1:20:11] Dank voor uw bijdrage. Als u uw microfoon uit wilt doen...

[1:20:14] zie ik nog een interruptie van mevrouw Vedder en daarna van de heer Bamenga.

[1:20:18] Dank u, voorzitter. Ik moest even snel schakelen.

[1:20:22] Ik wil nog even terugkomen op flessenhals Meppel.

[1:20:25] Ik ben echt heel erg blij met mijn collega van NSC.

[1:20:29] Want ook de daadkracht die hij uitstraalt om flessenhals Meppel aan te willen pakken...

[1:20:34] is mij uit het hart gegrepen als een buurvrouw van Meppel.

[1:20:40] De vraag van moet dat nou echt negen jaar lang duren en kan dat niet een beetje sneller...

[1:20:44] daar sluit ik mij van harte bij aan.

[1:20:46] Maar dat begint natuurlijk met...

[1:20:47] dat we dan sowieso de stap 1 moeten nemen en dat is die middelen vrijmaken.

[1:20:52] En dan klinkt de NSC ineens weer iets minder daadkrachtig...

[1:20:56] want dan gaan we eerst afwachten wat het antwoord gaat zijn vanuit het kabinet.

[1:21:02] Ik ben heel benieuwd als dat antwoord nou, zeg maar, niet positief is of niet bevalt...

[1:21:07] is NSC dan bereid om met de partijen die hier laten zien...

[1:21:11] dat ze die flessenhals Meppel enorm belangrijk vinden en echt willen oplossen...

[1:21:15] dan te gaan zoeken naar hoe kunnen we het dan regelen.

[1:21:18] Maar dat we in ieder geval wat gaan doen.

[1:21:20] Heer Van Dijk, NSC.

[1:21:21] Ja, dank voorzitter. Ik ben blij met de vraag van mevrouw Verder...

[1:21:24] om even het standpunt te verduidelijken misschien van NSC.

[1:21:27] Want er is natuurlijk 35 miljoen beschikbaar.

[1:21:29] Het project staat al in het meer, perron, extra perroncapaciteit.

[1:21:32] En mij gaat het in eerste instantie ook om dat project.

[1:21:35] Laten we dat nou snel in de benen helpen.

[1:21:37] En daar gaat die negen jaar over.

[1:21:39] En ik denk dat dat veel sneller kan.

[1:21:40] Dus met het bestaande budget, die 35 miljoen...

[1:21:42] en dat zijn ook mijn vragen aan de staatssecretaris...

[1:21:45] denk ik dat de mensen al voor een groot deel geholpen kunnen zijn.

[1:21:48] Het andere, die 40 miljoen waar de regio nu ook mee komt...

[1:21:50] en waar het amendement op ziet, gaat over het opheffen van overwegen.

[1:21:53] Ook ik geloof dat dat kan helpen om verstoringen tegen te gaan.

[1:21:56] En mijn vragen zijn dus vooral gericht op...

[1:21:58] hoe zit die verhouding? Wat doet het een? Wat doet het ander?

[1:22:01] En het amendement zullen we natuurlijk op zijn merites beoordelen.

[1:22:04] Zoals ik al aangaf.

[1:22:06] Heer Bamenga, D66.

[1:22:09] Ja, dank u wel.

[1:22:10] De vraag die ik eerder stelde...

[1:22:13] Nou, dat kreeg ik natuurlijk...

[1:22:15] antwoord op, verwijzende naar het kabinet.

[1:22:20] Maar wat ik natuurlijk wilde weten...

[1:22:23] is wat NSC gaat doen aan de formatietafel.

[1:22:29] De VVD was daar iets duidelijker over...

[1:22:32] dat ze er alles aan willen doen om die financiële ruimte te regelen.

[1:22:36] Dus daar ging mijn vraag eigenlijk meer over...

[1:22:38] van wat bent u bereid te doen aan de formatietafel...

[1:22:41] als het gaat om de situatie, de tekorten die kunnen ontstaan.

[1:22:45] Als het gaat om die 800 miljoen, als het daarom gaat.

[1:22:48] Dat is de eerste vraag. Dan komt daarna een tweede vraag.

[1:22:51] En dan weet u dat dat daarna wel uw laatste interruptie is.

[1:22:56] De heer Van Dijk, NSC.

[1:22:58] Kijk, de basis... Dank, voorzitter.

[1:22:59] De basis voor ons is natuurlijk het verkiezingsprogramma van nieuw sociaal contract...

[1:23:03] waarop ik hier ook zit en waarop ik ook aangesproken kan worden.

[1:23:07] En daar zit natuurlijk een bepaalde visie in...

[1:23:09] maar ook een aantal projecten die we daarin concreet noemen.

[1:23:12] En dat zie ik ook als een prioritering.

[1:23:14] Nou, die 17, daar hebben we het uitgebreid over gehad, geherprioriteerde projecten.

[1:23:18] Dat zijn vooral weg- en een aantal vaarwegprojecten.

[1:23:21] En ook daarbinnen hebben we een prioritering die ik heb benoemd.

[1:23:24] En daarnaast straalt ons programma uit dat we het ook belangrijk vinden...

[1:23:27] dat er een goed evenwicht is tussen investeringen in het openbaar vervoer en in de weg.

[1:23:31] En ook daar hebben we een aantal projecten benoemd...

[1:23:33] zoals de Lelylijn en de Neder-Saxenlijn.

[1:23:36] Niet voor niets heb ik ook hier vandaag in de bijdrage...

[1:23:38] aandacht gevraagd voor de Noord-Zuidlijn...

[1:23:40] en de link gelegd met internationaal treinverkeer.

[1:23:42] Omdat dat voor onze fractie...

[1:23:44] ook een belangrijke prioriteit is.

[1:23:45] Daar moeten we de knelpunten gaan oplossen.

[1:23:48] Dus ik zeg al wel dat het financieel gesternte ingewikkeld is.

[1:23:51] En niet alles kan overal en altijd en tegelijk.

[1:23:54] Maar in die evenwichtige verhouding...

[1:23:57] zullen wij ook als fractie die gesprekken verder ingaan.

[1:24:01] Heer Bamenga, D66, uw laatste interruptie.

[1:24:04] Ja, over A27.

[1:24:07] D66 is tegen verbreding en kappen bij Amelis-Weert.

[1:24:12] Er ligt nu een mooi initiatief...

[1:24:15] alternatief vanuit die regio...

[1:24:18] die goedkoper, veiliger, duurzamer is.

[1:24:22] Is de heer Van Dijk het eens, net zoals D66...

[1:24:27] of eigenlijk even enthousiast, net als D66...

[1:24:30] dat dit alternatief er ligt?

[1:24:33] En hoe kijkt u daar zelf tegenaan?

[1:24:35] Bent u bereid om daarvoor te knokken in de formatie...

[1:24:38] als het gaat om dit soort alternatieven...

[1:24:40] die vanuit de regio komen...

[1:24:41] en dat die meer ruimte zou moeten krijgen?

[1:24:44] Heer Van Dijk.

[1:24:46] Dank, voorzitter.

[1:24:47] Het nieuw sociaal contract is op zichzelf...

[1:24:48] heel erg tevreden over projecten...

[1:24:50] waar de regio ook zelf initiatieven neemt...

[1:24:52] en zelf alternatieven weet aan te dragen.

[1:24:55] Wij vinden ook dat het kabinet...

[1:24:56] daar dan heel serieus naar moet kijken.

[1:24:58] Dat geldt zeker ook voor dit alternatief.

[1:25:01] Ik heb ook net aangegeven dat we wel zullen kijken...

[1:25:04] naar de effecten op verkeersveiligheid...

[1:25:06] en een goede doorstroming.

[1:25:08] De eerste signalen zijn best positief...

[1:25:10] als je daar nu naar kijkt.

[1:25:12] Maar ik denk wel dat dit project...

[1:25:13] van een dergelijke complexiteit is...

[1:25:15] dat dat een goede analyse vergt.

[1:25:16] Ik ben benieuwd of het kabinet...

[1:25:18] al iets kan zeggen over de eerste beelden...

[1:25:19] wat dat betreft.

[1:25:21] En dan zullen we uiteindelijk kijken...

[1:25:22] of dat mogelijk is.

[1:25:23] Maar als dat goed kan scoren...

[1:25:25] dan is een nieuw sociaal contract inderdaad bereid...

[1:25:27] om dat alternatief onder die voorwaarden te steunen.

[1:25:33] Helder.

[1:25:33] Dan is het woord aan de heer Bamenga van D66.

[1:25:37] En u heeft, we kijken, negen minuten.

[1:25:47] Voorzitter.

[1:25:48] In mijn jonge jaren...

[1:25:50] had ik een leuke vakantiebaantje.

[1:25:52] Ik maakte namelijk treinen schoon.

[1:25:55] Ik heb daar de gekste dingen mee gemaakt.

[1:25:58] Die zal ik u allemaal besparen.

[1:26:00] Maar de honderden gevonden voorwerpen...

[1:26:02] waarmee ik werd geconfronteerd...

[1:26:04] maakten één ding duidelijk.

[1:26:06] Mensen maken voor de meest uiteenlopende redenen...

[1:26:09] gebruik van vervoer.

[1:26:11] Het wiskundeschrift voor school.

[1:26:13] De aktentas van een reiziger...

[1:26:15] onderweg naar werk.

[1:26:16] Of de vele lege bierblikken...

[1:26:18] afkomstig van festivals, feesten...

[1:26:21] en partijen.

[1:26:22] Voorzitter. Als nieuwe woordvoerder INW...

[1:26:25] namens D66 wil ik knokken...

[1:26:27] voor het recht op verbinding.

[1:26:30] Want het zijn misschien...

[1:26:32] vermakelijke voorbeelden.

[1:26:33] Maar vervoer gaat over het kunnen wonen...

[1:26:35] op de plek van je dromen.

[1:26:37] Kunnen studeren op de school van je keuze.

[1:26:39] En kunnen werken bij een bedrijf...

[1:26:42] waar je passie ligt.

[1:26:43] Het gaat over het kunnen meedoen in een samenleving.

[1:26:46] En de economie.

[1:26:47] Het gaat dus over mensen.

[1:26:50] Daarom wil ik vandaag het hebben over...

[1:26:53] de mensen die in de kou staan...

[1:26:53] als ze de trein willen nemen naar Noord-Nederland.

[1:26:56] En de mensen die in de file staan...

[1:26:59] op ring Utrecht.

[1:27:00] Maar ook over de mensen die nu elke dag...

[1:27:03] moeten dringen op station Amsterdam Zuid.

[1:27:06] Of overlast ervaren...

[1:27:07] van goederen treinen.

[1:27:10] Ik begin met treinreizigers naar het noorden.

[1:27:14] Het is er al veel over gegaan.

[1:27:16] De duizenden treinreizigers...

[1:27:18] van of na Friesland...

[1:27:20] Drenthe en Groningen.

[1:27:22] Die voor de zoveelste keer...

[1:27:24] in dit geval letterlijk in de kou stonden.

[1:27:26] Vanwege het storingsgevoelige spoor...

[1:27:28] bij Meppel.

[1:27:28] Het is goed dat de Kamer...

[1:27:30] dit lijkt te willen oppakken.

[1:27:32] We zullen het amendement hierover mee indienen.

[1:27:35] Nog enkele vragen.

[1:27:37] Hoe kan het dat dit spoor niet meer werkt...

[1:27:39] bij lichte Frieskou?

[1:27:41] Zoals twee weken geleden.

[1:27:43] Wat kan de staatssecretaris hier tegen doen?

[1:27:45] Gelet op deze Kamermeerderheid...

[1:27:47] voor ontbrekende financiering.

[1:27:49] Wanneer is de problematiek definitief opgelost?

[1:27:52] Wat kan de staatssecretaris doen...

[1:27:54] om dit stuk spoor ook buiten de winter...

[1:27:56] op korte termijn weerbaarder te maken?

[1:28:00] Voorzitter.

[1:28:01] Het bereikbaar maken van de scholen...

[1:28:03] sportclubs en banen in Noord-Nederland...

[1:28:05] vraagt om meer dan enkel...

[1:28:07] het oplossen van dit knooppunt.

[1:28:09] Hiervoor zullen nieuwe verbindingen nodig zijn.

[1:28:11] Zodat mensen snel...

[1:28:13] van en naar de Eemshaven...

[1:28:15] Friese meren of het circuit van Assen kunnen.

[1:28:18] Daarom staat D66...

[1:28:19] pal achter de Lelylijn.

[1:28:21] Die bijdragen aan de economie.

[1:28:24] Het is dan ook goed...

[1:28:26] dat de Lelylijn nu is opgenomen...

[1:28:27] in het Europese kernnetwerk 10T.

[1:28:30] De EU erkent daarmee het belang...

[1:28:32] en maakt geldvrij ter ondersteuning.

[1:28:35] Betekent dit dat Nederland bestuurlijk...

[1:28:37] gebonden is aan de realisatie van de verbinding?

[1:28:39] En als we een nieuwe...

[1:28:41] regering hiervan afziet, wat dan?

[1:28:44] Voorzitter. Het Nederlandse...

[1:28:46] mobiliteitssysteem loopt op sommige plekken...

[1:28:48] in ons land tegen de grenzen aan.

[1:28:51] Het is bijvoorbeeld...

[1:28:52] dringen op perrons en proppen...

[1:28:54] in treinen.

[1:28:55] D66...

[1:28:57] is daarom ontstemd dat de bewindspersonen...

[1:28:59] hebben besloten het geld...

[1:29:01] voor het doortrekken van de Noordsuidlijn...

[1:29:03] naar Schiphol te schrappen.

[1:29:05] Deze verbinding is belangrijk...

[1:29:07] voor alle reizigers. Omdat het voor...

[1:29:09] binnenlandse reizigers eenvoudiger wordt...

[1:29:11] om naar andere stations zoals Alkmaar...

[1:29:13] Den Helder of Amersfoort te reizen.

[1:29:16] De metro zelf...

[1:29:18] biedt inwoners of hoofddorp ook frequent...

[1:29:20] duurzaam en snel vervoer...

[1:29:22] naar werk, onderwijs of vrienden.

[1:29:25] Ook staat het op gespannen voet...

[1:29:27] met afspraken over Zuidasdok...

[1:29:28] die de bewindspersonen hebben gemaakt.

[1:29:32] Hoeveel reserve...

[1:29:33] is er nu voor verdere kostenstijgingen...

[1:29:35] die conform afspraak gedekt zouden...

[1:29:37] moeten worden door de Noordsuid...

[1:29:39] middelen?

[1:29:41] Vindt de minister dat het Rijk...

[1:29:43] voor dit tekort aan de lat staat?

[1:29:44] Omdat hij de reserve heeft geschrapt.

[1:29:48] Deelt hij nog...

[1:29:49] altijd de conclusie van commissie Dekker...

[1:29:51] dat de Zuidasdok koste wat kost...

[1:29:53] door moet gaan? Staan de bewindspersonen...

[1:29:56] nog onverkort achter...

[1:29:57] de noodzaak van het derde perron...

[1:29:59] op Amsterdam Zuid?

[1:30:01] U heeft een interruptie van de heer...

[1:30:03] Huiting van de PVV. Zou u...

[1:30:05] uw microfoon uit willen doen, meneer Bamenga?

[1:30:07] Ja, de heer Huiting.

[1:30:09] Ja, voorzitter. Jarenlang heeft D66...

[1:30:12] een verkooppraatje...

[1:30:14] gehouden als het gaat om...

[1:30:15] het OV en om de trein.

[1:30:18] Maar als je dan nu de...

[1:30:20] bijdrage van meneer Bamenga hoort...

[1:30:22] dan word je nog niet bepaald...

[1:30:23] echt nog heel erg enthousiast om die...

[1:30:26] trein in te stappen. En dan...

[1:30:27] komen we ook nog op het punt dat...

[1:30:29] het kabinet eigenlijk geen...

[1:30:31] maatregelen heeft om dat te verbeteren.

[1:30:34] We kunnen NS niet aansturen.

[1:30:36] We kunnen ze geen boetes opleggen.

[1:30:37] Ja, die kunnen we opleggen, maar die kunnen we vervolgens niet innen.

[1:30:41] Ziet D66...

[1:30:42] ook een oplossing...

[1:30:43] als het gaat om meer druk...

[1:30:45] uitoefenen op de verantwoordelijken...

[1:30:47] die zijn voor het spoor? Bijvoorbeeld NS...

[1:30:49] ProRail. Hoe kijkt D66 daarnaar?

[1:30:52] De heer Bamenga, D66.

[1:30:56] D66...

[1:30:57] staat voor een robuust...

[1:30:59] veilig en uitgebreid...

[1:31:00] OV-netwerk voor heel Nederland.

[1:31:03] Wij vinden het belangrijk...

[1:31:04] dat je inderdaad investeert...

[1:31:07] in onderhoud...

[1:31:08] maar dat je ook investeert...

[1:31:11] in nieuwe...

[1:31:13] infrastructuur.

[1:31:14] En op het moment dat je dat doet...

[1:31:17] dan is het belangrijk dat het natuurlijk betrouwbaar is...

[1:31:19] en dat het goed is.

[1:31:21] En wij vinden dus ook...

[1:31:23] dat het kabinet daar ook alles aan moet doen...

[1:31:25] om dat te realiseren.

[1:31:28] Vervolgvraag van de heer Huyt in PVV.

[1:31:30] Ja, voorzitter.

[1:31:31] Het is geen antwoord op mijn vraag.

[1:31:34] Maar de ambities zijn...

[1:31:36] wat dat betreft goed. Alleen wel volledig...

[1:31:38] mislukt met D66 dan in dit kabinet...

[1:31:40] is mijn constatering.

[1:31:42] Maar voorzitter...

[1:31:44] de vraag was...

[1:31:45] hoe D66 kijkt naar hoe wij...

[1:31:48] NS kunnen aanspreken...

[1:31:49] hoe we dat kunnen verbeteren als dingen misgaan.

[1:31:52] De PVV heeft...

[1:31:54] al jaren vorig jaar ook een motie...

[1:31:56] ingediend om bijvoorbeeld...

[1:31:58] het salaris van de NS-topprestatie...

[1:32:00] afhankelijk te maken.

[1:32:02] Serieus een optie voor ons om daarna te gaan kijken.

[1:32:04] Dan even de concrete vraag.

[1:32:06] Hoe zou D66 er tegenover dat voorstel staan?

[1:32:09] Heer Bamenga, uw microfoon.

[1:32:11] En dan heeft u het woord.

[1:32:13] Kijk, om te beginnen...

[1:32:15] de NS is een...

[1:32:17] eigenstandig bedrijf.

[1:32:19] Maar vanuit ons uit...

[1:32:21] is het heel duidelijk...

[1:32:22] wat wij belangrijk vinden.

[1:32:24] Dat wij vinden dat het heel belangrijk is...

[1:32:26] dat het OV betrouwbaar is.

[1:32:28] En dat het heel belangrijk is...

[1:32:30] dat het OV daadwerkelijk bijdraagt...

[1:32:32] aan die verbindingen van mensen.

[1:32:33] Dat mensen daarvoor kunnen kiezen.

[1:32:35] Omdat wij ook vinden dat het OV...

[1:32:37] een duurzame manier is om van A naar B te gaan.

[1:32:41] Om vrienden te bezoeken.

[1:32:42] Om naar het werk te gaan.

[1:32:44] Dus daar willen we volledig voor inzetten.

[1:32:46] En op het moment dat het keer op keer...

[1:32:48] inderdaad niet lukt...

[1:32:50] ja, dan vinden wij...

[1:32:51] dat je ook wel moet kijken naar bijvoorbeeld...

[1:32:53] het leveren van boetes.

[1:32:55] Dus wij vinden het heel belangrijk...

[1:32:58] dat je...

[1:32:59] in ieder geval dat kabinet daar alles aan doet...

[1:33:01] om dat mogelijker te maken.

[1:33:03] En dat je kijkt naar de verschillende instrumenten...

[1:33:05] die er zijn, die je kunt toepassen...

[1:33:07] die nodig zijn.

[1:33:08] Meneer Huiting, uw vijfde interruptie.

[1:33:10] Ja, voorzitter. Meneer Bamenga kan goed kletsen...

[1:33:13] merk ik.

[1:33:15] Maar voorzitter, ik heb nog steeds...

[1:33:17] geen antwoord op mijn vraag.

[1:33:18] Ik stel de hele simpele vraag...

[1:33:20] wat D66 vindt van het plan om...

[1:33:23] het salaris van de NS...

[1:33:24] stopprestatieafhankelijk te vragen.

[1:33:25] Hele simpele vraag. En dan krijg ik...

[1:33:28] zo'n antwoord, voorzitter. Dus...

[1:33:29] wat vindt D66 er nou van?

[1:33:32] Ik wil gewoon concreet daar een antwoord op, voorzitter.

[1:33:35] Dank, heer Huiting...

[1:33:37] voor uw interruptie.

[1:33:38] Kan misschien ook zonder het kletsen erbij te zeggen.

[1:33:40] Maar ik geef de heer Bamenga het woord.

[1:33:44] Nou, ik kom met een heel specifieke...

[1:33:47] maatregel.

[1:33:49] En wij...

[1:33:50] vinden niet dat...

[1:33:52] als ik het even goed begrijp...

[1:33:54] want u gaf aan dat het een...

[1:33:56] maatregel zou moeten gaan van de salaris.

[1:33:57] Begrijp ik dat goed?

[1:33:58] Dat is even een checkvraag.

[1:34:01] Nou ja, dit lijkt mij niet zeg maar...

[1:34:04] een maatregel waar wij...

[1:34:05] op deze manier mee zouden...

[1:34:08] komen. Dus de vraag...

[1:34:10] is op welke manier...

[1:34:12] zo'n maatregel die u dan voorstelt...

[1:34:14] zou bijdragen aan...

[1:34:16] daadwerkelijk meer gebruik van...

[1:34:18] van OV.

[1:34:20] Zodat we op een duurzame manier...

[1:34:22] van A naar B kunnen gaan.

[1:34:23] En zodat de problemen daadwerkelijk...

[1:34:25] worden opgelost. Dat zie ik eerlijk gezegd niet...

[1:34:27] voorzitter. Dan vervolgt u...

[1:34:31] uw betoog. In 2021...

[1:34:36] is er een plan voorgesteld...

[1:34:37] voor een alternatieve financiering...

[1:34:39] voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn...

[1:34:41] via een klein toeslag.

[1:34:43] Kunnen de bewindspersonen de Kamer informeren...

[1:34:45] over de alternatieve financiering...

[1:34:47] voor de Noord-Zuidlijn en dit voorstel...

[1:34:49] daarbij betrekken? Voorzitter.

[1:34:51] Een ander infrastructuurproject...

[1:34:53] waar het knelt is de ring Utrecht...

[1:34:55] bij het natuurgebied Amelisweerd.

[1:34:58] D66 is fel...

[1:35:00] tegen de verbreding van...

[1:35:01] snelwegen ten koste van natuur.

[1:35:03] De gemeente heeft...

[1:35:05] met het in december gepresenteerde...

[1:35:07] alternatief laten zien...

[1:35:10] dat met andere keuzes...

[1:35:12] het veiliger, duurzamer...

[1:35:14] goedkoper en met behoud...

[1:35:16] van natuur kan. Daar moeten we...

[1:35:18] lessen uittrekken voor de toekomst.

[1:35:20] Wanneer komt de minister met een formele...

[1:35:23] reactie? Is de minister...

[1:35:24] met D66 eens dat...

[1:35:26] het alternatief laat zien...

[1:35:27] dat de natuur hier behouden kan blijven...

[1:35:30] de verkeerssituatie verbeterd...

[1:35:31] en goedkoper is? Waarom is dit...

[1:35:34] alternatief eigenlijk niet de uitkomst geweest...

[1:35:36] van het reguliere MIRT-proces...

[1:35:38] voor de A27?

[1:35:40] Hoe moet MIRT worden aangepast...

[1:35:42] om te zorgen dat dit soort alternatieven...

[1:35:44] met voordelen voor automobilisten en inwoners...

[1:35:47] van Utrecht de uitkomst zijn?

[1:35:49] Voorzitter.

[1:35:51] Inwoners van gemeenten die het niet eens zijn...

[1:35:53] met een besluit hebben een zogenaamd...

[1:35:55] right to challenge.

[1:35:59] Hiermee mogen zij...

[1:36:00] laten zien dat de doelen van beleid...

[1:36:02] op andere manieren ingevuld...

[1:36:04] kunnen worden. Met meer draagvlak...

[1:36:07] en het gevoel gehoord te worden.

[1:36:09] Dat is eigenlijk wat...

[1:36:11] regio Utrecht hier ook heeft gedaan...

[1:36:13] met het natuurgebied aan middelsfeer...

[1:36:15] te behouden. Wat vinden de...

[1:36:18] bewindspersonen ervan om een zogenaamd...

[1:36:20] right to challenge in te brengen...

[1:36:22] voor gemeenten en provincies in het...

[1:36:24] MIRT-proces? Het alternatief...

[1:36:26] voor de verbreding van de A27...

[1:36:28] laat wat D66 betreft één ding zien.

[1:36:30] Het kan anders. Dat brengt...

[1:36:33] mij bij de herprioritering van het MIRT.

[1:36:36] Genoodzaakt door de hoge...

[1:36:37] stikstofuitstoot en gestegen personeels- en...

[1:36:39] materiaalkosten staan verschillende...

[1:36:41] projecten on hold. Bij...

[1:36:43] welke concrete projecten zien de bewindspersonen...

[1:36:45] kansen om methode Utrecht...

[1:36:47] nog meer toe te passen? Waarom...

[1:36:50] is gekozen voor deze...

[1:36:52] verdeling tussen aanleg van nieuwe projecten...

[1:36:54] en onderhoud binnen de herprioritering?

[1:36:56] Is verdere versnelling...

[1:36:58] van de onderhoudsopgave denkbaar...

[1:37:00] als hier nog meer geld...

[1:37:02] beschikbaar voor wordt gesteld?

[1:37:04] Voorzitter, tot slot spoorgoederenvervoer.

[1:37:06] Onder andere in Brabant,

[1:37:08] mijn provincie, wonen...

[1:37:10] veel mensen langs het spoor.

[1:37:13] Zij ervaren overlast...

[1:37:15] van goederen-treinen, zoals slapeloze nachten...

[1:37:17] of kosten voor schade aan het huis.

[1:37:20] Als gevolg...

[1:37:21] van werkzaamheden aan het Duitse deel...

[1:37:23] van de Betuwe-lijn, dreigen mensen...

[1:37:25] de komende maanden meer overlast te gaan ervaren...

[1:37:27] en lopen ze tegen muren op.

[1:37:30] Kan de staatssecretaris...

[1:37:32] toezeggen, het platform...

[1:37:33] spoorgoederenvervoer te vragen...

[1:37:35] advies uit te brengen over welke...

[1:37:37] korttermijnmaatregelen de leefbaarheid...

[1:37:39] in deze gebieden verbetert?

[1:37:42] Voorzitter, ik rond af.

[1:37:45] Infrastructuur gaat over het recht...

[1:37:46] op verbinding. Je onderdeel...

[1:37:49] kunnen voelen van de samenleving...

[1:37:51] en kunnen bijdragen aan de economie.

[1:37:53] Het kunnen wonen...

[1:37:55] op de plek van je dromen. Het kunnen...

[1:37:57] studeren op de school van jouw keuze.

[1:37:59] En kunnen werken bij een bedrijf...

[1:38:01] waar je passie ligt.

[1:38:03] De komende Kamerperiode...

[1:38:05] wil ik knokken voor het beste vervoer...

[1:38:06] voor iedereen. Dank u wel.

[1:38:10] Dank voor uw bijdrage, meneer Benenka...

[1:38:12] D66. Als u uw microfoon...

[1:38:14] uit zou willen doen, dan geef ik het woord aan...

[1:38:16] mevrouw Van Santen van de Boer-Burgenbeweging.

[1:38:19] Dank, voorzitter.

[1:38:21] Voorzitter, het meerjarenplan...

[1:38:23] Infrastructuur, Ruimte en Transport...

[1:38:25] behelst iets meer dan 400 pagina's...

[1:38:27] aan alle infrastructurele plannen...

[1:38:28] die ons land te wachten staat.

[1:38:30] 40 projecten voor hoofdwegen...

[1:38:32] 37 voor spoor en OV...

[1:38:35] 18 voor vaarwegen...

[1:38:36] en 28 waterprojecten.

[1:38:38] Deze totaalkaart...

[1:38:40] lijkt op die van 2023.

[1:38:43] Sterker nog, hij is...

[1:38:44] vrijwel identiek.

[1:38:46] Nog steeds komen het noorden, oosten...

[1:38:48] en het zuiden er maar bekaaid...

[1:38:50] van af. Zeker gekeken naar...

[1:38:52] alles wat er in en rondop de Randstad...

[1:38:54] gebeurt, met uitzondering van het Groene Hart.

[1:38:57] Voorzitter,

[1:38:58] alle gebieden en regio's van Nederland...

[1:39:00] moeten goed bereikbaar zijn. In maart...

[1:39:02] vorig jaar kwam de RLE, de Raad...

[1:39:04] voor Leef, Omgeving en Infrastructuur...

[1:39:06] met het rapport Elke Regio Telt.

[1:39:08] Het rapport concludeert dat...

[1:39:10] ondanks dat het de bedoeling is om investeringen...

[1:39:12] in de ruimte-economie en sociale structuren...

[1:39:14] ten goede te laten komen...

[1:39:16] van het hele land, deze economische...

[1:39:18] versterking zich concentreert...

[1:39:20] op stedelijke regio's en vooral...

[1:39:22] die in het westen.

[1:39:23] In de kabinetsbrief van juli vorig jaar...

[1:39:26] wordt dit erkend en belooft...

[1:39:28] het kabinet om dit met mede-overheden...

[1:39:30] aan te pakken. In de brief staat...

[1:39:32] daarnaast dat er gewerkt gaat worden...

[1:39:33] aan de aanbevelingen uit het rapport.

[1:39:37] Nu is de aanleg...

[1:39:38] van nieuwe infra natuurlijk niet zomaar gerealiseerd.

[1:39:41] Maar wat is er...

[1:39:42] precies met deze aanbeveling gedaan...

[1:39:44] bij het meert 2024...

[1:39:46] ten opzichte van die van vorig jaar?

[1:39:48] Als we kijken naar de projecten...

[1:39:50] die op pauze zijn gezet, lijkt het erop...

[1:39:52] dat er niet veel gehoor is gegeven...

[1:39:54] aan het rapport. Het gaat namelijk...

[1:39:56] om projecten die voor de regio...

[1:39:58] van groot belang zijn.

[1:40:00] Bijvoorbeeld de N35 tussen Weidmen...

[1:40:02] en Nijverdal.

[1:40:03] De A58...

[1:40:05] tussen Breda en Tilburg.

[1:40:06] De A67, Leenderheide-Gelderop.

[1:40:09] En de A1, A30...

[1:40:11] bij Barneveld.

[1:40:13] Bij uitstek, gebieden waar enorme...

[1:40:16] inhaalslagen gemaakt moeten worden...

[1:40:18] om het land voor iedereen bereikbaar...

[1:40:20] te houden. Voorzitter.

[1:40:22] Dan zijn er de spoorprojecten, zoals...

[1:40:23] de Lelylijn, Neder-Saxelijn...

[1:40:25] en de voor ons belangrijke...

[1:40:27] flessenholst bij Meppel. Er staan...

[1:40:30] de komende jaren 100.000 woningen...

[1:40:32] in de planning om gebouwd te worden in het noorden...

[1:40:34] en oosten. Vooral in de buurt van...

[1:40:35] spoorlijnen. Want de overheid...

[1:40:37] wil dat we zoveel mogelijk met het...

[1:40:39] OV reizen. Maar hoe kun je...

[1:40:42] van mensen vragen met het OV te reizen...

[1:40:43] als het OV-net niet op orde is?

[1:40:45] Dan pak je nog steeds...

[1:40:47] de auto. Er is 75...

[1:40:50] miljoen euro nodig om de flessenhols...

[1:40:52] aan te pakken. Maar er wordt al jaren moeilijk...

[1:40:54] overgedaan, ondanks herhaalde...

[1:40:55] oproepen van diverse partijen uit deze...

[1:40:58] Kamer. Er is 35 miljoen...

[1:41:00] euro beschikbaar gesteld, maar dat is...

[1:41:01] 40 miljoen. Te weinig.

[1:41:03] Een bedrag dat op de hele...

[1:41:05] begroting minimaal is. Zeker...

[1:41:07] gezien het feit dat het hele noorden...

[1:41:09] hier daadwerkelijk mee wordt geroepen.

[1:41:10] Er hoeft niet eens nieuw spoor...

[1:41:13] te worden aangelegd. Het belang...

[1:41:15] van de Neder-Saxonlijn hebben we al eerder...

[1:41:17] aangekaart en de lijn staat intussen in verschillende...

[1:41:19] bestuursakkoorden. Gelden voor fase 1...

[1:41:21] zijn beschikbaar gesteld.

[1:41:23] En het meer het onderzoek voor het...

[1:41:25] ontbrekende deel gaat beginnen. Dat is goed nieuws.

[1:41:28] BBB wil echter nog...

[1:41:29] benadrukken dat de Neder-Saxonlijn een...

[1:41:31] breedgedragen project is wat goed is voor...

[1:41:33] de wonenden, het bedrijfsleven, onderwijs...

[1:41:35] toerisme en een sterke...

[1:41:37] verbinding creëert tussen de regio...

[1:41:38] Randstad en Duitsland.

[1:41:41] De Neder-Saxonlijn verdient daarom...

[1:41:43] blijvende aandacht.

[1:41:44] Dan de Lelylijn. Zoals ik net al...

[1:41:47] aangaf, vinden wij dat de gebieden buiten...

[1:41:49] de Randstad beter ontsloten moeten worden.

[1:41:51] Daarbij is het noorden er bij uitstek...

[1:41:53] één van. We zien hoe de Lelylijn...

[1:41:55] de potentie heeft om het gebied verder te...

[1:41:57] ontsluiten en te verbinden met de rest van het land.

[1:42:01] We willen er wel voor waken...

[1:42:02] dat het noorden een slaapstad wordt van...

[1:42:04] de Randstad en de eigenheid, culturen...

[1:42:06] talen en dialecten onder druk komen staan.

[1:42:08] Zorgen die ook werden uitgesproken...

[1:42:10] tijdens de raadpleging, zo bleek...

[1:42:12] uit de brief van 15 mei 2023...

[1:42:15] over de voortgang...

[1:42:16] van het meerdonderzoek.

[1:42:18] Daarnaast moet de natuur zo min...

[1:42:20] mogelijk worden belast, de reistijd tussen...

[1:42:22] Noord-Nederland en de Randstad zo kort mogelijk...

[1:42:24] worden gemaakt en moet de verbinding ertoe...

[1:42:26] leiden dat mensen minder vaak met de auto...

[1:42:28] of met het vliegtuig gaan.

[1:42:30] Er worden drie alternatieven voor de...

[1:42:32] Lelylijn onderzocht. Mijn vraag...

[1:42:34] aan de staatssecretaris is, hoe verlopen...

[1:42:36] deze onderzoeken? Is het al duidelijk...

[1:42:38] welke alternatief het snelst gerealiseerd...

[1:42:41] kan worden en welke het meest wenselijk...

[1:42:42] is, gekeken naar de uitkomsten van...

[1:42:44] de CDA? En als u, mevrouw Van Zanten.

[1:42:47] Ja. Dank, voorzitter.

[1:42:50] Ik had me voorgenomen...

[1:42:52] om vandaag ook alleen maar positieve...

[1:42:54] interrupties te doen, dus...

[1:42:56] volgens mij ben ik lekker op stoom...

[1:42:58] wat dat betreft, want ook nu zit ik weer...

[1:43:00] te wippen op mijn stoel van vrolijkheid.

[1:43:02] Als ik hoor wat mijn collega van...

[1:43:04] BBB zegt over de Neder-Saxonlijn...

[1:43:06] de Lelylijn en de flessenhals...

[1:43:07] Meppel, en daar heb ik...

[1:43:09] wat vragen over...

[1:43:11] voorzitter. Deelt de...

[1:43:13] BBB dan ook de opvatting van het CDA...

[1:43:16] dat we vanwege het belang van...

[1:43:17] de Neder-Saxonlijn en de Lelylijn...

[1:43:19] dan dus ook geen euro moeten afhalen van...

[1:43:21] de financiële reserveringen die daar op dit moment...

[1:43:24] voor staan?

[1:43:26] Zullen we het eerst bij één vraag houden?

[1:43:27] Vooruit. En dan ga ik straks...

[1:43:29] een streepje extra zetten.

[1:43:31] Dat gaan we bezien. Mevrouw...

[1:43:34] Sante. Dank voorzitter...

[1:43:37] en dank aan mevrouw verder voor de vraag.

[1:43:39] Ja, wij vinden deze...

[1:43:40] projecten erg belangrijk. Natuurlijk...

[1:43:43] weten we ook dat er bezuinigd...

[1:43:45] moet worden en dat er geld...

[1:43:46] weggehaald is bij...

[1:43:48] een aantal projecten. Ik denk dat...

[1:43:51] er goede keuzes moeten...

[1:43:53] worden gemaakt. Mocht er een alternatief...

[1:43:55] zijn dat misschien...

[1:43:56] voor de Lelylijn wat misschien...

[1:43:59] sneller gerealiseerd kan worden...

[1:44:00] wat misschien goedkoper is...

[1:44:02] en wat misschien ook wel wenselijk is...

[1:44:05] dan hoor ik dat heel graag van...

[1:44:06] de staatssecretaris. En anders...

[1:44:08] blijft de Lelylijn natuurlijk gewoon...

[1:44:11] een optie.

[1:44:12] De Neder-Zakse lijn daarvan lijkt...

[1:44:15] dat wij ons...

[1:44:16] het belang wat wij daarin zien...

[1:44:18] dat we dat duidelijk hebben aangegeven.

[1:44:22] Mevrouw verder...

[1:44:22] van het CDA. En het is...

[1:44:24] de laatste of de ene laatste?

[1:44:28] U heeft nog twee interrupties.

[1:44:29] Ik heb meegeteld. Heel goed.

[1:44:32] U gaat u houden.

[1:44:33] Ja, ik zou...

[1:44:34] dan toch nog even extra willen vragen...

[1:44:36] naar hoe de BBB dan precies...

[1:44:39] in die Lelylijn...

[1:44:41] want nu...

[1:44:42] begin ik toch weer een beetje onrustig...

[1:44:45] te worden met dit antwoord.

[1:44:48] Ook mede...

[1:44:49] ingegeven, omdat ik weet dat de BBB...

[1:44:51] provinciale afdelingen hier...

[1:44:53] gemengd naar kijken.

[1:44:54] Dus afdelingen in...

[1:44:57] Flevoland is voor de Lelylijn...

[1:44:59] en Friesland en Groningen...

[1:45:01] zijn tegen. Ik wil toch wel...

[1:45:02] eigenlijk wel heel graag weten van...

[1:45:04] van BBB...

[1:45:06] Wat is nou... is er nou boter bij de vis?

[1:45:08] Die Lelylijn. Is dat nou...

[1:45:10] voor de BBB een topprioriteit? Ja of nee?

[1:45:13] Mevrouw van Santen, BBB.

[1:45:15] Dank u wel, voorzitter.

[1:45:16] Wat ik net al zei in mijn bijdrage...

[1:45:19] is dat de Lelylijn...

[1:45:21] dat wij de potentie daarvan zien...

[1:45:23] maar wel kritisch blijven.

[1:45:24] Omdat we ervoor willen waken...

[1:45:26] dat het een slaapstand wordt. En omdat er ook...

[1:45:28] dus drie alternatieven voor de Lelylijn...

[1:45:30] worden onderzocht. En wij willen heel graag weten...

[1:45:32] hoe het met deze onderzoeken staat.

[1:45:35] En ook of er...

[1:45:36] misschien een beter alternatief is.

[1:45:38] Dus wij houden in dit geval de opties...

[1:45:40] open en zijn...

[1:45:42] heel erg benieuwd naar de reactie van de staatssecretaris.

[1:45:46] Mevrouw Vedder.

[1:45:48] Ja, daar gaat mijn laatste streepje.

[1:45:50] Ik wil ook nog even...

[1:45:52] iets vragen over flessen als Meppel.

[1:45:53] Daar had mijn collega van de BBB ook hele...

[1:45:56] warme woorden over...

[1:45:57] waar ik mij heel verwant bij voel.

[1:46:00] Betekent dat dan ook dat...

[1:46:01] we kunnen rekenen op de steun van het BBB...

[1:46:04] als het gaat over het amendement...

[1:46:05] om dit nu echt op te lossen?

[1:46:06] Met wetende dat...

[1:46:08] want de collega van NSC refereerde daarnaar...

[1:46:11] dat het huidige budget nu niet voldoende is.

[1:46:13] En alleen beginnen aan het perron...

[1:46:16] maakt van deze flessenhals...

[1:46:18] niet ineens niet meer een flessenhals.

[1:46:20] Want daarvoor moeten we ook...

[1:46:21] al die andere problemen op dit traject...

[1:46:23] lossen. Dus we hebben dat budget...

[1:46:25] wel echt nodig om die eerste stap te zetten.

[1:46:28] Mevrouw van Santen, BBB.

[1:46:30] Heer voorzitter.

[1:46:31] Wij staan daar zeker...

[1:46:34] met...

[1:46:35] veel interesse kijken we daarnaar.

[1:46:37] En ik denk ook dat...

[1:46:39] we dat even beter moeten bereiken. Ik heb het amendement...

[1:46:42] namelijk zelf nog niet gezien.

[1:46:44] Dus ik wil daar graag...

[1:46:45] goed naar kijken. Maar zoals...

[1:46:48] jullie het schetsen...

[1:46:50] klinkt dat in ieder geval goed. Dank u wel.

[1:46:53] U vervolgt uw betoog...

[1:46:54] mevrouw van Santen.

[1:46:59] Uiteraard is ook de ontsluiting van de Randstad...

[1:47:01] belangrijk. En daar heeft...

[1:47:03] het hele land...

[1:47:04] uiteindelijk baat bij. De ontwikkeling...

[1:47:06] van het Zuidasdok en het...

[1:47:08] doortrekken van de Noord-Zuidlijn is noodzakelijk...

[1:47:11] om te voorkomen dat het spoornetwerk...

[1:47:12] in en rond Amsterdam dichtslipt.

[1:47:14] En het hele land hier vervolgens enorme hinder...

[1:47:16] van ervaart. Het is dan...

[1:47:19] ook niet een kwestie van of de stad of...

[1:47:21] de regio. Het moet beide.

[1:47:23] Ik begrijp dat er keuzes moeten...

[1:47:25] worden gemaakt. Maar ik begrijp heel eerlijk...

[1:47:27] gezegd weinig van hoe en waarom...

[1:47:29] specifiek deze keuzes zijn...

[1:47:31] gemaakt tijdens de technische briefing...

[1:47:33] van vorige week. Krijg ik hier ook niet...

[1:47:35] echt duidelijk antwoord op.

[1:47:37] Voorzitter. Verder wil ik aandacht...

[1:47:38] vragen voor de samenloop van werkzaamheden...

[1:47:40] tussen ProRail en Rijkswaterstaat.

[1:47:42] Waardoor gebieden compleet afgesloten...

[1:47:45] raken of dreigen te raken.

[1:47:47] In juni vorig jaar...

[1:47:48] voerde ProRail werkzaamheden uit aan het spoor...

[1:47:50] in Zeeland. En dat viel samen met...

[1:47:53] de afsluiting van de Haringvlietbrug.

[1:47:55] Daardoor werd het erg druk op de weg.

[1:47:57] En was er grote hinder voor treinreizigers.

[1:47:59] Eenzelfde situatie...

[1:48:01] dreigde te ontstaan bij Den Helder.

[1:48:03] Eind vorig jaar liet Rijkswaterstaat...

[1:48:05] weten dat de grote renovatiewerkzaamheden...

[1:48:07] aan de Kooibrug werden uitgesteld...

[1:48:09] vanwege de samenloop...

[1:48:10] met de werkzaamheden van ProRail...

[1:48:13] aan het spoor tussen heer Hugo Waert...

[1:48:14] en Den Helder. Ik hoor graag...

[1:48:16] van de staatssecretaris en...

[1:48:18] of de minister...

[1:48:20] of dit niet beter valt te plannen.

[1:48:23] Voorzitter. Ik rond af. Er moet...

[1:48:25] heel veel. We moeten de bereikbaarheid...

[1:48:26] van de regio verbeteren. We moeten ervoor zorgen dat...

[1:48:28] nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen...

[1:48:31] ontsloten worden. En dat de...

[1:48:32] vaarwegen bevaarbaar blijven. Ook...

[1:48:35] moeten we ervoor zorgen dat tunnels, bruggen...

[1:48:37] viaducten en aquaducten...

[1:48:38] tijdig onderhoud krijgen om opstoppingen...

[1:48:40] en erger te voorkomen.

[1:48:43] En dit alles kost ongelooflijk veel...

[1:48:45] tijd, geld en personeel.

[1:48:46] Van dit alles hebben we te weinig.

[1:48:49] Ik spreek de hoop uit dat er snel...

[1:48:51] een nieuw kabinet is dat bereid is meer te...

[1:48:53] investeren in de infrastructuur. En...

[1:48:55] dit vervolgens te verdelen op een manier die past...

[1:48:57] bij de adviezen van de RLE.

[1:48:59] En zich ook houdt aan de...

[1:49:01] gemaakte afspraken. Dank u wel.

[1:49:03] Dank voor uw...

[1:49:05] uitdaging. Dan geef ik het woord aan mevrouw Fedders...

[1:49:07] van het CDA.

[1:49:09] Dank voorzitter. Ik heb natuurlijk...

[1:49:11] veel te veel te vertellen en te weinig tijd.

[1:49:15] In de kern...

[1:49:16] voorzitter, heeft het CDA...

[1:49:18] wat betreft vandaag maar...

[1:49:20] eigenlijk maar één hoofdvraag bij elke beslissing...

[1:49:22] over infrastructuur. En dat is...

[1:49:24] versterkt het of verzwakt het onze gemeenschappen?

[1:49:26] Want voorzitter, uiteindelijk...

[1:49:28] is alle infrastructuur sociaal.

[1:49:30] Omdat het afstanden kan verkleinen...

[1:49:32] het kan verbinden, het kan samenbrengen.

[1:49:34] Het draait erom...

[1:49:36] hoe we voor mensen een bereikbaar...

[1:49:37] thuis creëren. Voorzitter...

[1:49:39] dat bereikbare thuis staat op het spel...

[1:49:42] voor heel veel Noordelingen als we het over...

[1:49:43] flessenhals Meppel hebben.

[1:49:45] Daar hebben we het nu al veel over gehad.

[1:49:48] Het CDA vindt het ontzettend...

[1:49:50] belangrijk dat we de tweede helft...

[1:49:51] van de middelen die nodig zijn om...

[1:49:53] die flessenhals serieus aan te pakken...

[1:49:55] echt voor elkaar gaan boksen.

[1:49:57] En dat betekent dat we dus ook...

[1:49:59] meer moeten doen dan alleen aanpakken...

[1:50:01] van het baron. Ook de rest...

[1:50:03] van de flessenhals problematiek...

[1:50:06] gaan we wat het CDA betreft...

[1:50:08] hopelijk zo eensgezins mogelijk...

[1:50:09] vandaag bij de kop pakken.

[1:50:12] Voorzitter, bij de nederse actielijn...

[1:50:14] heb ik vooral een boodschap aan...

[1:50:15] onze formerende vrienden.

[1:50:17] Want als je bestaanszekerheid wilt versterken...

[1:50:20] dan moet je hier beginnen...

[1:50:21] volgens ons. Juist hier...

[1:50:23] in de veenkolonie krijgen mensen...

[1:50:26] het economisch en sociaal al heel lang...

[1:50:28] en heel pittig voor de kiezen.

[1:50:29] En natuurlijk is een nederse actielijn...

[1:50:31] alleen dan niet genoeg...

[1:50:33] maar het creëren van een bereikbare school...

[1:50:35] en een bereikbaar werk- en thuisfront...

[1:50:37] is wel het begin...

[1:50:38] van bestaanszekerheid. En met wat...

[1:50:41] er nu ligt aan geld en afspraken...

[1:50:43] kan er echt gekozen worden voor versnellingen.

[1:50:45] En ik hoop aan...

[1:50:47] mijn vraag aan de formerende partijen is...

[1:50:49] of u daarop wil reflecteren in uw tweede termijn.

[1:50:52] De opname van de Lelylijn...

[1:50:53] in het uitgebreide netwerk...

[1:50:55] van TNT...

[1:50:57] waar we Europees geld krijgen...

[1:51:00] voor deze cruciale verbinding...

[1:51:01] naar Noorden en Noord-Europa...

[1:51:03] dat is een prestatie...

[1:51:05] van de staatssecretaris...

[1:51:07] waar ik graag een compliment van wil maken.

[1:51:09] We zijn daar heel erg blij mee.

[1:51:11] En ik vermoed dat mijn buurman...

[1:51:13] de heer Grinwisse ook meer zal vertellen...

[1:51:16] over het voorstel...

[1:51:17] waarmee we het kabinet verder willen aanvuren...

[1:51:19] door in te zetten voor...

[1:51:21] opname in het kernnetwerk.

[1:51:23] Waardoor meer geld te verdelen valt...

[1:51:25] en een snellere realisatie in het verschiet ligt.

[1:51:27] Dat is ons een lief ding waard.

[1:51:29] Voorzitter, in Noord- en Oost-Nederland...

[1:51:31] wordt het tijd voor een concreet tijdpad...

[1:51:33] over de aanpak van de N33.

[1:51:35] En bij de N50...

[1:51:36] horen we graag hoe de verkeersveiligheid...

[1:51:39] gemonitoreerd wordt...

[1:51:40] na het aanbrengen van de rijbaanscheiding.

[1:51:42] Graag hoor ik hoe we hier evalueren...

[1:51:45] of er wellicht meer maatregelen nodig zijn.

[1:51:47] Bij de N35...

[1:51:48] ziet het CDA een prijzenswaardige intentie...

[1:51:51] met het voorgenomen amendement...

[1:51:53] van de formerende partijen.

[1:51:55] Daar zijn we echt blij mee.

[1:51:58] Maar daarbij hoort wel...

[1:51:59] ook onze vraag aan de minister.

[1:52:01] Hoe hoog schat u de kans in...

[1:52:03] dat deze intentie zich ook materialiseert...

[1:52:06] in de aanleg van de rondweg...

[1:52:07] rond Mariënheem?

[1:52:09] Dit in verband met de stikstofproblematiek...

[1:52:12] waar we het al over hebben gehad.

[1:52:14] En als de minister denkt...

[1:52:16] dat dit mogelijk...

[1:52:17] in de weg staat...

[1:52:19] wat is daar dan aan te doen?

[1:52:22] Voorzitter, ik mis...

[1:52:23] nog een visie op de N36...

[1:52:26] en de N48.

[1:52:27] Belangrijke verbindingen tussen Twente en Drenthe.

[1:52:29] En ik weet toevallig uit eigen ervaring...

[1:52:31] hoe moeilijk het is om een beetje vlot...

[1:52:33] van Twente naar Drenthe en weer terug te komen.

[1:52:35] Wat gaat de minister hier doen...

[1:52:37] aan de verkeersveiligheid?

[1:52:38] We weten van de vele dodelijke ongelukken...

[1:52:41] tussen Almelo en Omme.

[1:52:44] Er komt een grote kazerne...

[1:52:45] in Zeewolde. Graag hoor ik...

[1:52:47] of de minister de opvatting deelt van het CDA...

[1:52:49] dat verbreding dan een optie zou moeten zijn...

[1:52:51] bij de Nijkerkerbrug op de N301.

[1:52:54] Voorzitter, wat in de regio...

[1:52:56] wordt omschreven als acht maanden...

[1:52:57] totale ellende op de A7...

[1:52:59] heeft de minister naar aanleiding...

[1:53:01] van onze Kamervragen verschillende onderzoeken...

[1:53:03] aangekondigd. Naar...

[1:53:04] aansluitingen op en afritten...

[1:53:06] Purmerend-Weide-Vennen richting Hoorn...

[1:53:08] Purmerend-Centrum richting Amsterdam...

[1:53:10] en de afrit naar Purmerend-Centrum.

[1:53:13] Wanneer komen de resultaten...

[1:53:14] van de impact hiervan op doorstroming...

[1:53:16] economische schade, sluipverkeer, overlast...

[1:53:18] op andere wegen, invloed op de leefbaarheid...

[1:53:21] en aanrijtijden van nooddiensten?

[1:53:22] En waar blijft de impactanalyse...

[1:53:24] van de invloed op omringende wegen...

[1:53:26] zoals de N244...

[1:53:28] en N247?

[1:53:31] En het aangekondigde...

[1:53:33] onderzoek naar de ideeën van het projectteam...

[1:53:35] van de gemeente Purmerend...

[1:53:37] zoals op specifieke plekken extra...

[1:53:39] asfalt.

[1:53:41] Graag per punt reactie...

[1:53:43] evenals op de voortgang...

[1:53:45] van de aanpak doorstroming richting Alkmaar...

[1:53:47] en op de N242.

[1:53:49] Lijkt wel bingo.

[1:53:50] Verbetering A9 Rottepolderplein...

[1:53:52] in het bijzonder een afslag bij A9 Heilo.

[1:53:55] Mogelijkheden voor het verbeteren...

[1:53:57] Oost-West-verbindingen met de A23...

[1:53:59] als hoofdelement.

[1:54:01] En moeten we de A27...

[1:54:02] tussen Zeewolde en Eemnes...

[1:54:04] niet eens gaan verbreden?

[1:54:09] Voorzitter, de pausering...

[1:54:10] van het aanpak Knoop in de Hoevenlaken...

[1:54:12] wordt elke dag door heel veel mensen gevoeld.

[1:54:15] Twee andere grote...

[1:54:17] geraten in de keel...

[1:54:18] de pauzenstand van de A1 en A30...

[1:54:20] waar de verkeersveiligheid met die file...

[1:54:22] in de Haaksebocht echt niet op orde is...

[1:54:24] en de aanpak van de Ring Utrecht...

[1:54:26] en het alternatieve plan dat de regio heeft gepresenteerd...

[1:54:29] zijn bovendien volledig afhankelijk...

[1:54:31] van de aanpak van Knoop in de Hoevenlaken.

[1:54:33] Minister, ik verwacht...

[1:54:35] en ik hoop op een persoonlijk commitment...

[1:54:37] hoe u het verzachtende...

[1:54:39] pakket inhoud gaat geven.

[1:54:41] Want we hebben hier zichtbare resultaten nodig...

[1:54:43] wat in de praktijk merkbaar is.

[1:54:45] Voorzitter, hoe lang heb ik nog?

[1:54:48] Eén minuut en 23 seconden.

[1:54:50] Ach, geweldig.

[1:54:51] Dan ga ik nog even door met mijn rondje Nederland.

[1:54:54] De Bodegravenbrug...

[1:54:55] begint het kijken naar elkaar tussen...

[1:54:57] de provincie en het Rijk wat ons betreft...

[1:54:59] eigenlijk een beetje lachwekkende vormen aan te nemen.

[1:55:02] Er zijn veel stukken nodig om...

[1:55:04] aan elkaar te vertellen dat de ander...

[1:55:05] aan zet is.

[1:55:08] Ondertussen zijn zelfs de laaghangend...

[1:55:10] fruitonderdelen...

[1:55:11] van de unaniem aangenomen motie...

[1:55:13] van der Molen niet uitgevoerd.

[1:55:15] Minister, ik neem aan dat u op zijn minst...

[1:55:18] met gezwinde spoed die beloofde...

[1:55:20] gezamenlijke routekaart...

[1:55:21] naar binnen drie jaar een veilige...

[1:55:23] fietsoversteek gaat uitvoeren.

[1:55:25] En ik hoor daar graag een antwoord op.

[1:55:28] En ook bij...

[1:55:29] de volgende projecten graag een concrete reflectie...

[1:55:31] op voortgang. De uitvoering van...

[1:55:33] de CDA-motie Samenloop...

[1:55:35] Eindhoven-Heerlen-Aken.

[1:55:37] Op welke acties kunnen we rekenen...

[1:55:39] bij knooppunt Zoomland? Wat is...

[1:55:41] het tijdpad voor de reparatie Zeelandbrug?

[1:55:44] En wat is er gedaan...

[1:55:45] met de aangenomen motie over het tolvrij krijgen...

[1:55:47] van de Westerscheldetunnel...

[1:55:49] door dit onder de vrachtwagenheffing...

[1:55:51] te brengen, voorzitter?

[1:55:55] Dank voor uw betoog. U heeft een interruptie...

[1:55:57] van de heer Heutink van de PVV.

[1:55:59] En ik verzoek uw mevrouw verder of u uw microfoon...

[1:56:01] loopt. Heer Heutink, PVV.

[1:56:04] Ja...

[1:56:05] Voorzitter, dank u wel. Ik hoor mevrouw verder...

[1:56:07] allemaal belangrijke knooppunten...

[1:56:09] en knelpunten noemen die we...

[1:56:11] moeten oplossen. En die mening...

[1:56:13] die delen wij ook met het...

[1:56:14] CDA. Tegelijkertijd...

[1:56:17] voorzitter, zien we natuurlijk nu ook dat het...

[1:56:19] kabinet voorstelt...

[1:56:21] om die herprioritering...

[1:56:23] door te voeren met die schui van...

[1:56:25] ruim 4,1 miljard.

[1:56:27] Waarmee al die projecten ook...

[1:56:29] in de wachtstand gaan. Dus feitelijk wat het kabinet...

[1:56:31] doet is ons natuurlijk met de rug...

[1:56:33] tegen de muur zetten. Dit is...

[1:56:35] hoe het is. En anders hebben we een groot probleem...

[1:56:37] met onderhoud. En vindt het...

[1:56:39] CDA ook niet...

[1:56:40] een beter idee om...

[1:56:42] zo'n exercitie...

[1:56:45] uit te laten voeren door een nieuw kabinet.

[1:56:47] Dat een nieuw kabinet ook...

[1:56:48] zelf kan afwegen van...

[1:56:50] dit zijn nu de opgaven die we hebben...

[1:56:53] en daarvan gaan we dat dan ook...

[1:56:55] betalen. Want ja, nu...

[1:56:57] is het zeg maar een voldongen feit...

[1:56:59] als we morgen gaan instemmen...

[1:57:01] met die begroting. En ik ben wel heel benieuwd...

[1:57:03] wat het CDA daarvan vindt, voorzitter.

[1:57:05] Mevrouw Vedder.

[1:57:07] Dank, voorzitter. En dank ook...

[1:57:09] voor de vraag.

[1:57:11] Dit is ook best wel een worsteling...

[1:57:13] geef ik ook eerlijk toe. Want...

[1:57:15] aan het eind van de dag moeten we gewoon...

[1:57:16] concluderen dat we meer willen in Nederland...

[1:57:19] dan dat we kunnen betalen.

[1:57:22] En daarbij...

[1:57:23] is het recht op bereikbaarheid...

[1:57:25] voor het CDA een groot goed.

[1:57:27] Niet alles wat ik net...

[1:57:29] heb genoemd is door die herprioritering...

[1:57:31] nu op de helling gekomen...

[1:57:33] gelukkig. Dus het is niet zo...

[1:57:35] dat als ik nu wijs...

[1:57:37] op het belang van die knooppunten...

[1:57:39] dat ik daarmee ook het signaal heb...

[1:57:41] afgegeven van ik vind die...

[1:57:42] het onderhoud daarmee dan niet belangrijk.

[1:57:44] Want dat is...

[1:57:47] echt nadrukkelijk niet zo.

[1:57:49] Want ik zie ook...

[1:57:51] ik maak me ook echt zorgen over...

[1:57:53] wat er gebeurt met onze infrastructuur...

[1:57:55] als wij...

[1:57:58] die kwaliteitsdoelen...

[1:57:59] en dat onderhoud nog langer...

[1:58:00] laten slepen. Ik weet bijvoorbeeld van gebieden in...

[1:58:03] het noorden...

[1:58:04] die zijn zo afhankelijk van bepaalde bruggen...

[1:58:07] en tunnels als die op een gegeven moment...

[1:58:09] niet meer...

[1:58:09] voldoende in gebruik genomen kunnen worden. Of...

[1:58:12] door het volledige verkeer...

[1:58:14] benut kunnen worden. Dan gaan we ongelooflijke...

[1:58:17] omrijdrama's creëren.

[1:58:19] Dus de...

[1:58:20] balans tussen...

[1:58:24] onderhoud...

[1:58:25] en het...

[1:58:26] aanpakken van huidige...

[1:58:28] knooppunten versus...

[1:58:30] oppakken van nieuwe projecten...

[1:58:33] daar kan ik eigenlijk wel heel erg in meekomen...

[1:58:35] in hoe die balans op dit moment is gelegd...

[1:58:37] door het kabinet.

[1:58:39] Dan is het woord aan de heer Grimwis van de ChristenUnie.

[1:58:43] Voorzitter, dank u wel.

[1:58:44] En wat is het heerlijk om na een blauwe...

[1:58:47] maandag weer echt INW-woordvoerder te zijn...

[1:58:49] en dit debat te mogen voeren.

[1:58:50] Want waar zouden we immers zijn zonder verbondenheid?

[1:58:53] De ChristenUnie gelooft dat mensen niet zijn geschapen...

[1:58:55] om alleen te zijn, maar om samen te leven.

[1:58:57] In verbondenheid dus. En ten diepste gaat het daar...

[1:58:59] ook over als we het hebben over...

[1:59:01] hele aardse zaken als...

[1:59:02] spoorlijnen, fietspaden en snelwegen.

[1:59:04] Want we reizen dagelijks met een doel.

[1:59:06] We reizen om bij elkaar te komen.

[1:59:08] Bij familie, op werk, naar vrienden of de kerk.

[1:59:09] Op zoek naar verbondenheid.

[1:59:11] Het investeren in onze verbondenheid staat echt onder druk.

[1:59:13] Het mobiliteitsfonds is uitgewrongen om de instandhoudingsopgave...

[1:59:16] bij Rijkswaterstaat aan te kunnen.

[1:59:18] En dat is terecht, maar het doet wel pijn.

[1:59:20] Pijn in regio's waar het Rijk...

[1:59:22] nog maar kort of langer geleden...

[1:59:23] heeft beloofd te investeren en zich nu terugtrekt.

[1:59:25] Ik noem Salland. Ik noem de Betuwe.

[1:59:27] Ik noem de Alblasserwaard. Ik noem de Noordwest-Veluwe.

[1:59:30] De gestopte projecten gaan wij hier vandaag...

[1:59:31] echter niet reactiveren.

[1:59:34] Nou ja, behalve de N35. Daar heb ik het al iets over gezegd.

[1:59:37] Geld is nog wel het minste probleem.

[1:59:39] We zitten met name bij wegverkeer echt met een stikstof in passen.

[1:59:43] Zelfs een N35 die gewoon aangepakt moet worden...

[1:59:45] met een van de laatste rijkswegen die dwars door een dorp loopt...

[1:59:48] het dorp Marienheim, dat ligt stil.

[1:59:52] En dat is onverteerbaar.

[1:59:53] Want de dorpelingen wachten al zo lang.

[1:59:56] Sinds de jaren 90 al.

[1:59:57] En klopt het dat nu geld niet het grootste probleem is...

[2:00:00] maar stikstofruimte?

[2:00:01] Met 11 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden...

[2:00:04] binnen een straal van 25 kilometer.

[2:00:07] En trouwens, waarom zijn de regels...

[2:00:08] in zaken extern salderen nog niet aangepast...

[2:00:11] zodat niet alleen de NB-vergunning wordt gekocht...

[2:00:13] maar ook de fosfaatrechten?

[2:00:15] Voorzitter, voor de ChristenUnie is het duidelijk.

[2:00:17] Er moet gewoon fors geld bij om het mobiliteitsfonds...

[2:00:20] weer tot leven te wekken.

[2:00:21] Voor onderhoud van bruggen en sluizen, nieuw spoor...

[2:00:23] de fiets, verkeersveilige wegen.

[2:00:24] En als u het mij vraagt, voorzitter...

[2:00:26] maken we er dan meteen een bedrijfbaarheidsfonds van.

[2:00:28] Zodat we nog meer aan die nieuwe verbondenheid kunnen werken...

[2:00:31] door heel Nederland heen, in ieder landsdeel.

[2:00:34] En ik sluit me wat dat betreft aan...

[2:00:35] bij het betoog van collega Orge van Dijk.

[2:00:38] En daarvan heeft u ook direct een interruptie.

[2:00:42] Voorzitter, dank voor die steun natuurlijk van de heer Giewesma.

[2:00:44] Mijn vraag ging net eigenlijk daarvoor.

[2:00:47] Ik denk dat de ChristenUnie heel helder neerzet...

[2:00:49] dat het nodig is dat er meer geld bij moet.

[2:00:52] En dat de transitie naar een bereikbaarheidsfonds...

[2:00:56] klinkt mij heel mooi in de oren.

[2:00:57] En tegelijkertijd weten we dat dat ingewikkeld is.

[2:01:00] En dat er keuzes gemaakt moeten worden.

[2:01:03] Zou de heer Giewes wat nadrukkelijker in kunnen gaan...

[2:01:05] op waar dan voor hem de prioriteiten liggen?

[2:01:07] Als hij toch moet kiezen, is dat dan toch nieuwe aanleg van spoor en weg?

[2:01:10] Of is dat inderdaad beheer en onderhoud?

[2:01:12] En volgt hij dus ook die prioritering...

[2:01:14] ook mocht er in de komende kabinetsperiode...

[2:01:16] weer keuzes moeten worden gemaakt?

[2:01:18] De heer Giewes, ChristenUnie.

[2:01:20] Voorzitter, uit de doorrekening van ons verkiezingsprogramma...

[2:01:23] bij zowel het PBL als het CPB...

[2:01:26] is helder dat wij per saldo geld extra investeren in infrastructuur.

[2:01:30] Dus er gaat geld bij.

[2:01:32] Bij de begrotingen van INW...

[2:01:35] en in het mobiliteitsfonds wat ChristenUnie betreft.

[2:01:38] Dus het moet van elders komen.

[2:01:40] En wij zetten daar niet, zoals sommige andere collega's eindeloos...

[2:01:43] dat is al heel vaak uitgegeven overigens, volgens mij...

[2:01:45] de ontwikkelingssamenwerking en de NPO voor in, maar andere middelen.

[2:01:49] Dus ik verwijs enerzijds naar onze doorrekening...

[2:01:53] en anderzijds binnen INW...

[2:01:55] leggen wij de nadruk op waterveiligheid, op OV...

[2:01:59] en op beheer en onderhoud en op de fiets.

[2:02:02] Dus wegen pakken wij vooral aan bij de ChristenUnie...

[2:02:04] omwille van verkeersveiligheid.

[2:02:07] En minder, omdat je het moet prioriteren...

[2:02:11] minder focussen wij op extra asfalt smeren.

[2:02:14] Hoewel wij beseffen dat de stopgezette projecten...

[2:02:17] stuk voor stuk relevantie hadden.

[2:02:19] Dus wij willen wel door uiteindelijk met de A15 bijvoorbeeld...

[2:02:23] bij het Gorinchem, met de A2 bij Del.

[2:02:24] Dus die stopgezette projecten, daar moet extra geld voor komen.

[2:02:28] En ik wens de heer Van Dijk daar heel veel succes bij...

[2:02:31] bij het onderhandelen.

[2:02:32] Wij hebben de vorige keer in het coalitieakkoord...

[2:02:35] extra middelen uitgetrokken.

[2:02:37] Helaas blijkt dat nu te weinig te zijn.

[2:02:40] Maar ja, zoals bekend is...

[2:02:42] heeft ieder kabinet recht op zijn eigen problemen.

[2:02:45] De heer Van Dijk, u werd een beetje uitgedaagd.

[2:02:47] Ja, voorzitter, dank.

[2:02:48] Ik heb slechts toch een vraag op die geprioriteerde projecten.

[2:02:52] En mooi dat de ChristenUnie dat zou willen steunen...

[2:02:54] de twee, drie die wij ook naar voren hebben gebracht.

[2:02:56] Maar ik heb ze natuurlijk alle 17 naar voren gebracht.

[2:02:58] Het gaat om 14 wegprojecten en drie vaarwegprojecten.

[2:03:01] Mag ik het dan zo begrijpen dat de ChristenUnie...

[2:03:03] eigenlijk voor alle 17 ook wil staan en dat kan steunen...

[2:03:06] als daar middelen voor gevonden kunnen worden?

[2:03:10] Nou, dan moet ik op alle 17 even nu in één keer...

[2:03:13] een ongeclausuleerd antwoord geven.

[2:03:15] Daar moet ik altijd mee oppassen.

[2:03:19] Grotendeels wel.

[2:03:20] Ik ga nu, ik moet even memoriseren...

[2:03:23] welke het ook alweer allemaal betrof.

[2:03:25] Kijk, bij de A4 denk ik vooral dat de aansluiting...

[2:03:28] bijvoorbeeld van de N211 op de A4 moet beter.

[2:03:31] Maar of nou die A4 nou per se even breed moet worden?

[2:03:33] Ja, ik ben wat huiverig.

[2:03:35] Hier en daar kun je denk ik door multimodaal te kijken...

[2:03:38] soms met een andere oplossing...

[2:03:40] het mobiliteitsprobleem ook aanpakken.

[2:03:45] Ik herinner me dat er een project is bij de A50.

[2:03:48] Dat is inmiddels tussen Nijmegen en Oost.

[2:03:50] Dat wordt maar duurder en duurder en duurder.

[2:03:53] Had dat niet ook opgelost kunnen worden...

[2:03:55] door de enkelspoorsbrug over de Maas bijvoorbeeld?

[2:03:57] Daar een oplossing voor te vinden.

[2:03:59] En dat misschien voor veel minder middelen...

[2:04:02] dan dat steeds duurdere project.

[2:04:03] Dus kortom, in algemene zin ja.

[2:04:06] Maar dat wil niet zeggen dat dat helemaal...

[2:04:08] zonder amendementen gepaard zou hoeven te gaan.

[2:04:11] Ja?

[2:04:12] U vervolgt uw betoog.

[2:04:15] Dank u wel. Even kijken, waar was ik gebleven?

[2:04:19] Ja, bij de fiets denk ik.

[2:04:21] Daar sluit ik me aan bij de bijdrage van collega De Hoop.

[2:04:24] Inmiddels weer voorzitter.

[2:04:27] Concreet nog een punt.

[2:04:28] Snelheidsverlaging en investeringen...

[2:04:29] en fietsinfrastructuur kunnen met kleine bedragen...

[2:04:31] en snelle ingrepen veel ongelukken voorkomen.

[2:04:33] Zo fietsen er nog steeds veel scholieren...

[2:04:36] op 80 kilometer per uur wegen zonder fietspad.

[2:04:39] Sweco becijferde dat het aanleggen van een fietspad...

[2:04:42] waar dat ruimtelijk kan zo'n 14 miljoen kost.

[2:04:46] En het verlagen van de snelheid van 80 naar 60 kilometer...

[2:04:49] als een vrijliggend fietspad niet past, kost 3 miljoen.

[2:04:51] Kunnen dit soort projecten niet uit het strategisch plan...

[2:04:54] verkeersveiligheid gedekt worden, is mijn vraag.

[2:04:56] Dan over truckparkings.

[2:04:59] Die zijn broodnodig, vooral langs de goederenvervoercorridors.

[2:05:01] Welke locaties zijn inmiddels in beeld?

[2:05:03] Ik lees in de midbrief dat daarnaast ook...

[2:05:05] op bijvoorbeeld bedrijfterreinen gezocht wordt.

[2:05:07] Hoeveel terreinen zijn inmiddels in beeld?

[2:05:09] En in welke regio's of plaatsen?

[2:05:10] En het invoeren van een reserveringsapp...

[2:05:12] voor parkeerplaatsen is natuurlijk een quick win.

[2:05:14] Waarom twijfelt de minister daar nog over?

[2:05:16] Of is zijn twijfel inmiddels voorbij?

[2:05:18] Dan mijn rondje Nederland.

[2:05:19] Dan begin ik in Groningen.

[2:05:20] Met fase 1 van de Neder-Saxonlijn...

[2:05:22] wordt Stadskanaal weer per trein verbonden met Groningen.

[2:05:24] Dat is heel mooi.

[2:05:26] Dit als onderdeel van de inlossing van onze ereschuld in Groningen.

[2:05:28] Idealiter leggen we het station wat zuidelijker...

[2:05:30] dan het bestaande station.

[2:05:31] Dus bij het Mercurius Businesspark, voor de kenners.

[2:05:34] Op het tracé van fase 2 van de Neder-Saxonlijn.

[2:05:37] Kent de staatssecretaris deze wens van de regio?

[2:05:40] En wil zij met hen in gesprek om dit te onderzoeken?

[2:05:43] Hoe staat het eigenlijk met het MIRP-onderzoek Neder-Saxonlijn...

[2:05:46] een jaar na het startschot?

[2:05:47] We zakken per trein wat af.

[2:05:49] Maar de vraag is of we knooppunt Meppel wel voorbij komen.

[2:05:52] Dat is immers iedere treinreis weer afwachten.

[2:05:54] Wat de ChristenUnie betreft wel.

[2:05:56] En daarom trekken we samen met de collega's van CDA...

[2:06:00] GroenLinks, PvdA en D66...

[2:06:01] met de amendementen 28 en 22...

[2:06:04] 40 miljoen extra ervoor uit.

[2:06:06] Maar dan is nog wel de vraag...

[2:06:07] waarom moet het nog dan 9 jaar duren voordat het helemaal opgelost is?

[2:06:11] Kan het niet sneller, is mijn vraag aan de staatssecretaris.

[2:06:14] En ik reken op een zeer welwillende bejegening van dit amendement.

[2:06:18] We versterken de verbinding naar het noorden verder met de Lelylijn.

[2:06:21] Goed nieuws is dat deze is opgenomen in tent T.

[2:06:24] Maar slechts in het uitgebreide netwerk dat er pas in 2050 hoort te liggen.

[2:06:28] Moet het doorstoten naar het uitgebreide kernnetwerk?

[2:06:31] Is de staatssecretaris dat met de ChristenUnie-fractie eens?

[2:06:34] En hoe gaat dat met de internationale lobby?

[2:06:36] Dan de elektrificatie van het spoor naar Almelo en Oldenzaal.

[2:06:40] Dat kwam niet van start, maar daar is al een vraag over gesteld.

[2:06:43] Daar sluit ik me bij aan.

[2:06:45] Dan sla ik wat punten over die ook al aan de orde zijn geweest.

[2:06:47] Zoals de A27, knooppunt Hoevelaken.

[2:06:50] Waarom is er eigenlijk niet geprioriteerd ten koste van Utrecht en voor Hoevelaken?

[2:06:55] Hoe staat het eigenlijk met het plan van de regio?

[2:06:57] En dan nog een vraagje over treinen in de buurt van Utrecht.

[2:07:02] Wat niet helpt om minder verkeer op de ring Utrecht te krijgen...

[2:07:04] is minder treinen in die stadsregio laten rijden.

[2:07:07] Toch gebeurt dat.

[2:07:07] Vleuten, Utrecht-Terweide en Utrecht-Leidse Rijn worden nog maar eens per half uur bediend.

[2:07:11] Terwijl deze stations ontworpen zijn om zes treinen per uur te ontvangen.

[2:07:15] Hoe kan dit waar zijn?

[2:07:16] En wat kunnen we hier aan doen, is mijn vraag aan de staatssecretaris.

[2:07:19] Komt dit tot een einde, meneer Grimmes?

[2:07:21] Gaan we nog even langs bij station Ede-Wageningen.

[2:07:24] Alleen dit punt nog.

[2:07:25] Betoog van collega Veldman.

[2:07:28] En er is net een amendement ingediend.

[2:07:30] Of dat staat op het punt ingediend te worden...

[2:07:31] samen met collega's De Hoop, Bamenga en verder.

[2:07:36] En dan gaan we gewoon dat varkentje zwassen en oplossen...

[2:07:40] en die vergunning niet zomaar laten verstoffen.

[2:07:43] En verder rond ik maar af.

[2:07:44] De heer Grimmes, u bent echt...

[2:07:46] Het is duidelijk, de ChristenUnie pleit voor en na de verkiezingen...

[2:07:49] voor nieuwe verbondenheid.

[2:07:50] Zoals de titel van ons verkiezingsprogramma niet voor niets luidde.

[2:07:54] Dank voor uw aandacht.

[2:07:55] Ik wil u bijdragen.

[2:07:55] En dan zijn wij door de eerste termijn heen.

[2:07:57] We gaan schorsen tot 1 uur.

[2:07:59] Dan hebben we ook even ruimte voor de lunch.

[2:08:01] En dan gaan we dan van start met de beantwoording van de bewindspersonen.

[3:02:45] Ik heropen de vergadering, het nota-overleg, meerjarenprogramma...

[3:02:51] infrastructuur, ruimte en transport.

[3:02:55] En dan wilde ik starten met de eerste termijn van het kabinet.

[3:02:59] En daarvoor geef ik het woord als eerste aan de minister.

[3:03:04] Ja, voorzitter. Dank u wel.

[3:03:07] En dank aan de leden voor hun inbreng in de eerste termijn.

[3:03:12] Met een enkel bekend en ook heel veel nieuwe gezichten hier.

[3:03:16] En ik wens u allemaal veel succes in uw werk in deze Tweede Kamer.

[3:03:18] En kijk uit naar een constructieve en plezierige samenwerking...

[3:03:21] met de commissie in deze nieuwe samenstelling.

[3:03:25] Een enkel inleidend woord bij deze behandeling van het MEERT voor 2024...

[3:03:35] is korte terugblik op de afgelopen coalitieperiode...

[3:03:38] die zich kenmerkte eigenlijk door twee dingen.

[3:03:40] Aan de ene kant veel nieuwe middelen in het mobiliteitsfonds...

[3:03:45] waarmee we binnen het kader van het MEERT konden beginnen weer...

[3:03:48] om verder te werken aan een bereikbaar, veilig, leefbaar en mooier Nederland.

[3:03:52] En dat heeft zich onder andere geuit door in nauwe samenwerking met BZK...

[3:03:56] 7,5 miljard euro te verdelen voor de goede ontsluiting...

[3:03:59] en bereikbaarheid van nieuwe woonwijken.

[3:04:01] Als ik het kort moet samenvatten, dan voor het tweede deel...

[3:04:04] zou ik eigenlijk de woorden van mevrouw verder aan kunnen halen...

[3:04:06] dat het ook nog steeds zo is dat we meer willen...

[3:04:09] dan we met de huidige middelen kunnen doen.

[3:04:13] Met name ook omdat de prijzen van grondweg en waterbouw...

[3:04:16] enorm gestegen zijn in de afgelopen twee jaar.

[3:04:18] Het is in ieder geval meer dan we met de middelen...

[3:04:21] die we als demissionair kabinet ter beschikking hebben kunnen doen.

[3:04:25] Omdat de spelregels van de demissionaire periode ook betekenen...

[3:04:29] dat we ook de ruimte voor het volgende kabinet...

[3:04:31] ook in financiële zin wel overeind moeten laten.

[3:04:34] Ik wil de reactie op de vragen en inbreng van de Kamer als volgt doen.

[3:04:41] Dat afwisselend eerst ik en dan de staatssecretaris...

[3:04:45] alle algemene punten aan de orde stellen.

[3:04:49] Dat zal in mijn geval betekenen...

[3:04:50] een aantal zaken over mobiliteitsvisie, ruimte, et cetera...

[3:04:55] en de herprioritering op het mobiliteitsfonds.

[3:04:57] En dan nog een aantal andere vragen...

[3:05:00] bijvoorbeeld over verkeersveiligheid en bermen en dat soort vraagstukken.

[3:05:04] En dan daarna weer afwisselend per regio...

[3:05:07] ingaan op de infrastructuurprojecten in die regio.

[3:05:11] En dan wil ik maar beginnen met de reactie op mijn algemene vragen...

[3:05:17] die ook veel gingen over het afweegkader.

[3:05:19] Elke regio telt, MKBA.

[3:05:23] Waarover we vorig jaar, omdat wij ook vanuit het kabinet...

[3:05:26] het voornemen hebben dat we dat ook in de toekomst weer moeten herzien...

[3:05:31] om ervoor te zorgen dat de uitkomst ook evenredig is...

[3:05:34] in alle delen van Nederland...

[3:05:36] zijn we wat dat betreft best wel een grote operatie gestart...

[3:05:39] door te werken aan de mobiliteitsvisie 2050.

[3:05:43] Daarover hebben we vorig jaar de contourennota opgeleverd...

[3:05:47] met als motto de juiste mobiliteit op de juiste plaats en tijd...

[3:05:50] om te zorgen dat onze bereikbaarheid...

[3:05:52] ook voor toekomstige generaties geborgd wordt.

[3:05:55] En een van de uitgangspunten in die mobiliteitsvisie 2050...

[3:06:00] is ook dat we willen gaan werken met bereikbaarheidsdoelen...

[3:06:03] die dus ook iets zeggen over de bereikbaarheid van essentiële voorzieningen...

[3:06:07] zoals scholen, opleiding, werk, winkels, gezondheidszorg...

[3:06:13] en hoe zich dat dan vertaalt in alle regio's in het land.

[3:06:17] Ik zeg daar gelijk bij, we hebben onlangs in december...

[3:06:20] weer een eerste schets gegeven van de uitwerking van bereikbaarheidsdoelen...

[3:06:25] dat dit wel een grote operatie is.

[3:06:27] En we zijn ook wel te raden gegaan in het buitenland...

[3:06:30] of dat op deze manier al ergens op deze wijze vertoond is.

[3:06:32] En onze voorlopige conclusie is...

[3:06:34] dat wij nog geen vergelijkbare operatie zijn tegengekomen.

[3:06:38] Desalniettemin werken we heel voortvarend door...

[3:06:39] aan het uitwerken van die bereikbaarheidsdoelen.

[3:06:44] Maar het betekent ook dat we wel ook af en toe even die tijd moeten nemen...

[3:06:47] om dat ook goed te operationaliseren.

[3:06:48] Want je hebt er pas wat aan op het moment...

[3:06:50] dat ze straks ook tot de uitkomsten leiden...

[3:06:53] die wij met z'n allen voor wenselijk vinden.

[3:06:55] En het ook wat dat betreft hanteerbaar is...

[3:06:58] in alle afwegingen die je moet maken bij het besteden van je middelen.

[3:07:03] En dan zou, we kennen natuurlijk op dit moment al...

[3:07:06] het instrument van de IMA, de Integrale Mobiliteitsanalyse...

[3:07:09] eens in de vier jaar vooruitlopend...

[3:07:11] meestal op een nieuwe kabinetsperiode.

[3:07:13] Maar nu komt die iets later.

[3:07:15] En daarachter bij de beoordeling van individuele projecten...

[3:07:18] de MKBA, de Maatschappelijke Kostenbatenanalyse.

[3:07:22] En ik denk dat de toekomstige trits eruit zou moeten zien...

[3:07:25] dat je begint bij het vaststellen van bereikbaarheidsdoelen.

[3:07:29] Dat we ook dan vervolgens kijken hoe zich dat vertaalt...

[3:07:32] naar de verschillende modaliteiten.

[3:07:33] Dat dat een nieuwe type input is wat je meegeeft...

[3:07:36] voor het maken van de IMA, de Integrale Mobiliteitsanalyse.

[3:07:39] Daar volgen individuele projecten uit.

[3:07:42] En bij die MKBA zijn we ook bezig met herijken...

[3:07:45] om te zorgen dat thema's als brede welvaart, leefomgevingskwaliteit...

[3:07:48] en dan ook weer die terugvertaling...

[3:07:50] wat doet dat uiteindelijk voor de bereikbaarheid...

[3:07:52] dat dat er dan ook goed in zit.

[3:07:56] In het tijdschema zijn we nu zo dat we een uitwerking hebben gegeven...

[3:08:00] van hoe bereikbaarheidsdoelen eruit zouden kunnen zien.

[3:08:05] Dat hebt u in december gekregen.

[3:08:08] Dan zijn er in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar...

[3:08:10] nog een aantal vervolgstappen.

[3:08:12] Bijvoorbeeld ook het opleveren van doelen...

[3:08:14] voor internationaal personenvervoer en goederenvervoer.

[3:08:16] Want die zitten er nu nog niet in.

[3:08:19] Er zijn ook nog wat verschillende scenario's...

[3:08:22] mogelijk bij die bereikbaarheidsdoelen.

[3:08:23] En we willen dat de komende maanden verder uitwerken...

[3:08:26] door in ieder geval ook nog een effectmeting te doen...

[3:08:29] op dat doelbereik.

[3:08:31] Op verzoek van de Kamer ook een participatieve waardeevaluatie.

[3:08:36] Dus met name ook even vanuit het burgerperspectief ernaar kijken.

[3:08:39] En ook nog een aantal gebiedsgerichte casussen uitwerken.

[3:08:44] Dus in een paar regio's even kijken...

[3:08:46] als je dat nou op deze methode doet, tot welke uitkomsten leidt dat dan?

[3:08:50] En herkennen we die?

[3:08:51] En zijn dat ook de gewenste veranderingen in de uitkomsten...

[3:08:53] die je hiermee beoogt?

[3:08:55] En dat zou er dan toe moeten leiden...

[3:08:58] dat er na het tweede kwartaal in ieder geval ook een beslisdocument ligt.

[3:09:02] Afhankelijk van de stand van de formatie voor een nieuw kabinet of anders.

[3:09:07] Maar dat zullen we te zijne tijd zien.

[3:09:10] De heer Van Dijk vroeg ook specifiek nog naar die MKBA...

[3:09:18] en hoe dat dan aangevuld wordt voor het volgende Meert 2025.

[3:09:25] We verwachten nog dit jaar de geactualiseerde wetgeving...

[3:09:28] van de werkwijzer MKBA voor Meert-verkenningen.

[3:09:30] In lijn ook met de aanbevelingen van het Centraal Planbureau en PBL...

[3:09:35] die dat eerder publiceerden over brede welvaart.

[3:09:41] En dat betekent dat vanaf dat moment het ook een werkwijzer is...

[3:09:46] die vanaf dat moment bij Meert-verkenningen gebruikt zou moeten worden.

[3:09:50] Maar ook dat is onderhanden werk.

[3:09:51] Dus ik kan er nog niet precies een datum op plakken.

[3:09:56] Mevrouw Van Zanten vroeg...

[3:09:58] en dat deden overigens meer sprekers...

[3:10:00] de aanbevelingen vanuit het rapport Elke regio telt.

[3:10:03] Dit is dus de kern waar dat moet landen.

[3:10:06] Straks in die bereikbaarheidsdoelen...

[3:10:07] en verbeter het afweegkader voor toekomstige projecten.

[3:10:12] Maar dat kon dus nog niet direct effect hebben op de projecten...

[3:10:16] uit het Meert 2024, wat we vandaag behandelen.

[3:10:18] Want de voorbereiding daarvoor is al ruim een jaar geleden gestart.

[3:10:23] De heer Heutink deed de suggestie om...

[3:10:28] ook een soort langetermijnagenda in het Meert op te nemen...

[3:10:31] van projecten waar dan ook de Kamer input aan zou kunnen leveren.

[3:10:37] Ik heb dat eens op mij in proberen te laten werken.

[3:10:40] Het is ook per definitie wel iets...

[3:10:41] wat het komende kabinet met de Kamer verder zou kunnen oppakken.

[3:10:46] Maar het is in essentie ook wel wat we al doen in deze Meert-debatten.

[3:10:51] Het Meert-overzicht dat ieder jaar op Prinsjesdag verschijnt...

[3:10:54] dat bevat die langetermijnprogrammering voor het Meert.

[3:10:58] In dat overzicht is ook reeds opgenomen...

[3:11:00] welke projecten op verzoek van de Kamer zijn toegevoegd.

[3:11:02] En ieder half jaar heeft de Kamer de gewoonte...

[3:11:06] om te debatteren met het kabinet over het Meert.

[3:11:09] En twee jaar geleden is daar nog aan toegevoegd...

[3:11:12] dat het debatjaar gestart wordt met een debat...

[3:11:15] over de strategische keuzes voor bereikbaarheid.

[3:11:19] Dus ik geef de Kamer mee dat dat ook de uitgelezen momenten zijn...

[3:11:23] om suggesties voor het Meert in te dienen...

[3:11:25] zodat ze ook meegenomen kunnen worden in volgende rondes...

[3:11:28] van bestuurlijke overleggen met de regio.

[3:11:33] De heer De Hoop sprak me aan als minister van Mobiliteit...

[3:11:40] en dat ik zou moeten sturen op korte reisafstanden...

[3:11:43] en voorzieningen in de buurt.

[3:11:45] En dat ben ik zeer met hem eens.

[3:11:48] Precies daarom hebben we dit ook een van de uitgangspunten gemaakt...

[3:11:52] bij het werken aan de Mobiliteitsvisie 2050.

[3:11:54] Want we hebben daarin, en dat is kabinetsbreed erkend...

[3:11:58] ook vastgesteld dat je onmogelijk altijd...

[3:12:01] in alle mobiliteitsvragen kunt voorzien.

[3:12:03] En zeker als je die vraagstukken bekijkt...

[3:12:06] los van de ruimtelijke planning...

[3:12:08] van waar je allerlei andere voorzieningen plaatst.

[3:12:13] Dus voor het eerst is hier dus ook de erkenning gedaan...

[3:12:16] dat mobiliteit meer is dan alleen een opgave voor het ministerie van INW...

[3:12:20] maar dat het ook iets vraagt van andere ministeries, andere sectoren...

[3:12:23] hoe je met de ruimtelijke planning van je voorzieningen omgaat.

[3:12:26] Want een deel van de mobiliteit zou ook te voorkomen moeten zijn...

[3:12:30] door het dichter bij mensen te bouwen.

[3:12:34] En daarmee ook te helpen om te voorkomen...

[3:12:37] dat we niet een eindeloze mobiliteitsvraag krijgen...

[3:12:41] omdat mensen over steeds langere afstanden...

[3:12:43] naar dat soort voorzieningen zouden moeten reizen.

[3:12:45] Dat is dus een uitgangspunt van die mobiliteitsvisie...

[3:12:47] die we daarin ook verder willen operationaliseren.

[3:12:52] De heer De Hoop vroeg ook naar een quickscan...

[3:12:55] van de huidige verkenningen en planuitwerkingen.

[3:13:02] En hij betrok daarin zaken zoals klimaat, leefbaarheid...

[3:13:05] en een nieuwe reistijdwaardering.

[3:13:08] Ik denk niet dat dat in een quickscan heel snel gedaan zal zijn.

[3:13:12] Want daarvoor is het aantal verkenningen en projecten te omvangrijk.

[3:13:16] En ik zou het wat dat betreft toch echt meer willen laten...

[3:13:19] bij die verbeterde MKBA-werkwijze, de uitwerking van de bereikbaarheidsdoelen.

[3:13:25] Ik denk dat je daar straks per project vanzelf in een andere methodiek komt...

[3:13:29] waardoor dit soort elementen er ook sneller bij betrokken worden.

[3:13:33] En dat zou dan denk ik ook aan het volgende kabinet zijn...

[3:13:36] om daar dan de bijbehorende keuzes bij te maken.

[3:13:42] En dat brede welzijn heb ik al genoemd.

[3:13:47] Als ik dan kijk naar al dit...

[3:13:49] en het is echt gewoon heel mooi denkwerk...

[3:13:52] wat hier in Nederland ook door heel veel deskundigen wordt gedaan...

[3:13:55] waar we denk ik straks echt gewoon tot goede methodes kunnen komen...

[3:14:00] om tot een goede verdeling van geld te kunnen komen.

[3:14:02] Maar dan ben ik bij het geld.

[3:14:05] En hebben alle fracties terecht vragen gesteld...

[3:14:08] over de herprioritering op het mobiliteitsfonds.

[3:14:12] Ook wel genoemd als de schuif van aanleg naar instandhouding.

[3:14:19] En de basis daarvoor begint gek genoeg ook...

[3:14:24] bij de nieuwe middelen die in het afgelopen coalitieakkoord stonden.

[3:14:29] 1,25 miljard of een bedrag oplopend tot 1,25 miljard structureel...

[3:14:34] voor extra onderhoud, beheer, onderhoud, vervanging en renovatie.

[3:14:39] Wat naar de stand van de validatie door Rijkswaterstaat in 2021...

[3:14:46] dus dan gaan we bijna drie jaar terug...

[3:14:49] wat een realistisch bedrag leek.

[3:14:50] Zijt dat daar toen ook al wel de waarschuwing bij zat...

[3:14:53] nog niet alle onderdelen van het areaal van Rijkswaterstaat...

[3:14:56] zijn op die manier goed in kaart gebracht...

[3:14:58] van wat de komende jaren nog de extra behoefte is.

[3:15:01] En dat leidde twee jaar geleden tot de vraag van de Kamer...

[3:15:03] hoe gaan we dat geld dan besteden en hoe kunnen we er dan ook voor zorgen...

[3:15:06] dat dit een langjarige, structureel herkenbare programmering wordt...

[3:15:10] waarbij dan ook eens een keer de, plat gezegd, ellende voorblijft...

[3:15:15] dat infrastructuur het gaat begeven.

[3:15:19] We zijn toen gestart met het denken over een basiskwaliteitsniveau.

[3:15:23] En dat vind ik overigens ook recht doen aan elke regio telt.

[3:15:26] Namelijk dat als je weet dat je meer geld krijgt...

[3:15:29] en veel langjariger vooruit kunt programmeren...

[3:15:32] dan zouden we met elkaar in staat moeten zijn...

[3:15:34] om aan een infrastructuur te bouwen die overal in Nederland...

[3:15:38] aan dezelfde basiskwaliteit voldoet.

[3:15:41] Dus overal op dezelfde manier betrouwbaar is.

[3:15:45] Dat je weet, die weg die functioneert...

[3:15:48] op een bepaald basiskwaliteitsniveau...

[3:15:52] waardoor ik me ook geen zorgen hoef te maken...

[3:15:53] of er weer wat kapot gaat en ik moet omrijden.

[3:15:56] En daarbij weten we van meet af aan dat dat een lange operatie is...

[3:15:59] om de hele aanpak van de infrastructuur op dat niveau te krijgen.

[3:16:03] En bleek overigens ook al snel als je gaat kijken van...

[3:16:06] ja, wat is dan die basiskwaliteit waar de infrastructuur aan moet voldoen...

[3:16:09] dat de extra middelen uit het afgelopen coalitieakkoord...

[3:16:12] nog niet voldoende waren.

[3:16:13] En dat heeft simpelweg te maken met het feit dat de infrastructuur...

[3:16:16] de grootste uitbreiding van de infrastructuur kwam...

[3:16:19] na de wederopbouw van Nederland, zo van midden jaren 60 tot midden jaren 80.

[3:16:22] Gemiddeld genomen 50 jaar oud.

[3:16:24] En daarmee ook de instandhoudingsbehoefte een stuk omhoog is gegaan.

[3:16:28] En je er in veel gevallen niet meer bent met een extra onderhoudsbeurt...

[3:16:32] maar dan wordt het echt ook vaak renovatie of vervanging.

[3:16:36] Toen we die financiële behoefte in kaart hadden...

[3:16:38] was er wel een gapend gat tussen aan de ene kant wat daarvoor nodig is...

[3:16:42] ook om Rijkswaterstaat anders dan in het verleden...

[3:16:45] acht jaar vooruit te kunnen laten programmeren.

[3:16:47] Dat leidt ook tot de slimme keuzes waar de heer Heutink op wees.

[3:16:53] Want dan kun je ook portfolio's van projecten in de markt gaan zetten...

[3:16:57] en kunnen aannemers mogelijk ook efficiëntievoordelen daarop toepassen.

[3:17:01] En aan de andere kant de beschikbare middelen.

[3:17:05] Tegelijkertijd was er nog een tweede probleem...

[3:17:06] en dat is dat bij lopende aanlegprojecten in de afgelopen twee jaar...

[3:17:10] met name sinds de inval van Rusland in Oekraïne...

[3:17:12] de inflatietoren hoog is geworden.

[3:17:14] En dat ook nog in combinatie met tekorten op de arbeidsmarkt.

[3:17:17] Dat heeft ertoe geleid dat we als kabinet hebben voorgesteld om die schuif te doen.

[3:17:22] Dat is naar instandhouding en ook naar de lopende aanlegprojecten...

[3:17:27] om te voorkomen dat die tot stilstand komen.

[3:17:30] Omdat simpelweg de rekeningen niet meer betaald kunnen worden.

[3:17:35] Op dit punt heeft u een interruptie van de heer Heutink van de PVV.

[3:17:38] En ik wilde in eerste instantie vier interrupties toestaan.

[3:17:42] En dan kijken we even naar de tijd.

[3:17:44] En dan is er misschien ruimte voor meer.

[3:17:46] Eerst de heer Heutink en daarna de heer Grimwis.

[3:17:48] Waar bent u streng, voorzitter?

[3:17:53] Voorzitter, ik constateer dat de minister zegt dat hij nu gaat werken...

[3:17:58] aan een basiskwaliteitsniveau ten aanzien van onderhoud en instandhouding.

[3:18:02] Maar dat is wel, als je kijkt naar de intensivering op de middelen, iets anders...

[3:18:06] dan dat je zegt dat we de tekorten op onderhoud moeten gaan inlopen.

[3:18:09] En de vraag is dan ook...

[3:18:13] stel, we komen alleen op de tekorten op de instandhouding en onderhoud.

[3:18:20] We gaan die inlopen.

[3:18:21] Was hij dan wel voldoende geweest aan die 1,25 miljard?

[3:18:25] Want wat het kabinet natuurlijk nu doet, is een beleidskeuze maken door te zeggen...

[3:18:29] weet je, we gaan nog meer intensiveren in plaats van alleen dat onderhoud inlopen.

[3:18:33] En daar wil ik wel graag even een reflectie op van de minister, als dat kan, voorzitter.

[3:18:37] Het antwoord is nee.

[3:18:38] In die aanpak hadden we ook nog steeds onvoldoende.

[3:18:43] En ik zeg met name ook, het is een basiskwaliteitsniveau.

[3:18:47] Het is een kwaliteitsniveau waarbij we ook sommige dingen die we inmiddels wel gewend zijn...

[3:18:52] toch ook zeggen, dat kunnen we niet met deze middelen langjarig in stand houden.

[3:18:57] We hebben vorig jaar het document uitvoeren naar de Kamer gestuurd...

[3:19:00] waarin de kwaliteitseisen zitten van dat basiskwaliteitsniveau.

[3:19:02] Maar het betekent bijvoorbeeld ook dat je kritisch moet zijn...

[3:19:05] op wat je nog vanuit je rijksverantwoordelijkheid aan afval langs de weg inzamelt.

[3:19:11] Het betekent ook dat we kritisch moeten zijn op toeritdoseringen...

[3:19:14] op het aantal borden en routepanelen langs de weg.

[3:19:21] Omdat het allemaal grote onderhoudsposten zijn.

[3:19:23] En soms kijk je dan ook nog verder naar de toekomst.

[3:19:26] Wat is bijvoorbeeld het moment dat je dynamische routepanelen ooit echt niet meer nodig hebt...

[3:19:31] omdat ze over een x-aantal jaar hetzelfde zijn als de ANWB-praatpalen in het verleden.

[3:19:37] Het is bepaald geen luxeniveau, dat basiskwaliteitsniveau.

[3:19:41] En zelfs voor de financiering daarvan waren de extra middelen onvoldoende.

[3:19:46] Tegelijkertijd wil je ook het moment voor zijn, het liefst...

[3:19:49] dat infrastructuur dreigt te begeven.

[3:19:51] En het zal nog een flink aantal jaren duren voordat je op dat punt bent.

[3:19:55] Omdat we weten dat op dit moment het achterstallig onderhoud ook nog groot is.

[3:20:01] En ik hoef maar te verwijzen naar een paar voorbeelden van de afgelopen jaren.

[3:20:03] De Haringvlietbrug die drie jaar geleden voortijdig aan zijn eind kwam.

[3:20:07] Twee jaar snelheidsbeperking heeft gehad.

[3:20:09] En afgelopen jaar...

[3:20:11] en afgelopen zomer voortijdig vervangen is.

[3:20:13] Tien jaar eerder dan dat die beoogd was aan het eind van zijn levensdure te komen.

[3:20:17] We kennen het voorbeeld van de Merwedebruggen bij Gorinchem in 2016.

[3:20:21] En zo zijn er tal van andere voorbeelden in het land.

[3:20:24] En waar ik eigenlijk van af wil, is dat dat ook volledig onvoorspelbaar wordt.

[3:20:28] Als we niet extra middelen uittrekken voor instandhouding...

[3:20:32] dan krijg je een toekomst waarin op onvoorspelbare momenten infrastructuur het begeeft.

[3:20:37] En een regio geconfronteerd wordt met grote afstanden aan omrijden.

[3:20:41] En die vresing kan ik zelfs vandaag de dag nog niet wegnemen.

[3:20:44] Daarvoor moeten we echt op stoom komen met die grote onderhoudsbeurt van Nederland.

[3:20:52] Ja, dank. En ik hoorde heer Heutink zeggen, wat bent u streng.

[3:20:56] Dat klopt denk ik ook wel.

[3:20:58] We hebben natuurlijk allemaal heel veel verschillende knooppunten genoemd.

[3:21:02] En situaties waar we ook allemaal een antwoord op willen.

[3:21:05] Maar ik herken ook, we hebben redelijk wat tijd nog.

[3:21:07] Dus ik wil voorstellen dat we in ieder geval vijf interrupties doen.

[3:21:10] En dat we dan kijken wat de tijd doet en waar er nog meer ruimte voor is.

[3:21:14] De heer Grinwis snoept er altijd wel iets bij, dus daar zit ik nu ook mee.

[3:21:18] Voorzitter, een half debat en nu al een reportatie. Het is wat.

[3:21:23] We willen wel onze controlerende taak graag goed uitoefenen.

[3:21:26] En dat scheelt misschien weer een motie in tweede termijn. Dat is ook wat waard.

[3:21:30] Hierop doorgaand, wat vragen over die financiën.

[3:21:34] Dat gat wat is getrokken op die aanlegprojecten is volgens mij nu...

[3:21:37] officieel 4,1 miljard.

[3:21:40] Maar als je dan de rekening houdt met alle extra prijsstijgingen...

[3:21:44] waar moeten we dan aan denken? Is dat dan om en nabij de 6 miljard?

[3:21:46] Als je alle prio's, die dan weliswaar zijn gefaseerd...

[3:21:50] maar niet helemaal uit de lijst zijn geschrapt, zou willen uitvoeren.

[3:21:53] Dus die 17 projecten. En over de e-boy, dus de prijsindexatie.

[3:21:58] Daar wijst de minister ook naar. Ja, die is niet voldoende geweest...

[3:22:01] om de daadwerkelijke prijsstijgingen in de praktijk bij te blijven benen.

[3:22:05] Wat kan er dan verbeteren nog aan die indexatie en aan die systematiek...

[3:22:09] om te voorkomen dat ieder jaar aan de voorkant lijkt dat INW voldoende heeft...

[3:22:15] en aan het eind van het liedje toch weer te weinig...

[3:22:16] want de prijzen stijgen in de praktijk harder dan de indexatie bijhoudt.

[3:22:19] En hieraan gekoppeld, wat is dan uiteindelijk het financiële lijstje...

[3:22:24] wat op de formatietafel dan naar voren komt...

[3:22:27] alleen al om de bestaande prio's volledig uit te kunnen voeren.

[3:22:31] Dus zowel beheer en onderhoud, dus instandhouding...

[3:22:33] maar waaronder ook het groot variabel onderhoud...

[3:22:36] dus de vervangingsopgave, de bestaande aanlegprojecten...

[3:22:41] en ook, om naar waterveiligheid uit te breiden...

[3:22:44] de bestaande keringen en dijken, om die op orde te houden.

[3:22:50] Waar telt het dan toe op?

[3:22:51] En als die informatie niet nu stand te peden gegeven kan worden...

[3:22:53] want ik kan heel goed voorstellen dat het iets zorgvuldiger moet...

[3:22:58] maar misschien morgen bij de begroting...

[3:23:00] of anders deels volgende week bij het WGO Water.

[3:23:02] Want dit is wel een informatievraag die ik heb.

[3:23:04] En ik stel deze vraag, voorzitter, vanuit een beetje de herinnering...

[3:23:09] dat we de vorige keer dachten, met 1,25 miljard struk...

[3:23:13] plus 250 miljoen struk voor Deltafonds, het redelijk gedekt te hebben.

[3:23:17] En wat schetst onze verbazing?

[3:23:19] Nog geen twee, drie, vier dagen later bleek het hoger.

[3:23:22] Dus ik wil eigenlijk voorkomen dat mijn gewaardeerde collega's...

[3:23:26] die nu mogen gaan onderhandelen, opnieuw deze ervaring gaan hebben.

[3:23:30] Want je wilt het eigenlijk gewoon goed regelen met elkaar.

[3:23:35] Ik grijp graag de handschoen op om dit in ieder geval...

[3:23:39] ook op een later moment nog wat meer inzichtelijk te maken.

[3:23:42] Want dan moet ik me ook nog even beraden...

[3:23:43] omdat we onderling ook spelregels hebben afgesproken...

[3:23:46] over welke budgetten we openbaar beschikbaar maken.

[3:23:51] Omdat we ook weten dat hier marktgevoeligheid in zit.

[3:23:53] Op het moment dat je vertelt hoe groot je risicoreservering is...

[3:23:56] dan heeft de markt alweer één stukje extra informatie.

[3:24:00] Want dan begint de offerte daar waarschijnlijk bij.

[3:24:04] Ik kan wel twee dingen nu al zeggen.

[3:24:08] De heer Ginwis vraagt, is die 4 miljard voldoende om al...

[3:24:12] en dan doelt u waarschijnlijk op die 17 gebaseerde projecten...

[3:24:14] om die weer te herstarten.

[3:24:16] Als we daarbij bedenken dat dat het prijsspel van afgelopen jaren is...

[3:24:19] dan kun je de vraag eigenlijk al beantwoorden.

[3:24:21] We zien bij veel projecten, en daar heb ik ook afgelopen jaar...

[3:24:24] een aantal meldingen over gedaan naar de Kamer...

[3:24:26] dat daar geld bij moet op het huidige prijsspel.

[3:24:30] En de e-boy-systematiek heeft hier wel mee te maken.

[3:24:36] Maar tegelijkertijd, zeker in het demissionair kabinet...

[3:24:39] kan ik daar niet voor een andere route gaan.

[3:24:41] Maar dat is dan meer fundamenteel een vraagstuk voor een volgend kabinet.

[3:24:47] Er zijn overigens ook jaren in het verleden geweest...

[3:24:49] dat de e-boy, dus de gebruikelijke indexering...

[3:24:53] voldoende of ruim voldoende was.

[3:24:56] Maar dat is een werkelijkheid die we de afgelopen jaren niet meer hebben...

[3:24:59] waarbij die indexatie bij onze werkzaamheden veel hoger ligt...

[3:25:03] dan de middelen worden opgehoogd.

[3:25:09] Dan is het woord aan de heer Heutink. Die had ook nog een interruptie.

[3:25:13] Ja, voorzitter. Toch dan even in aanvulling op wat meneer Ginwis zegt...

[3:25:17] en aan het informatieverzoek dat dan richting de Kamer gaat komen.

[3:25:21] We constateren twee dingen.

[3:25:23] Enerzijds zijn er natuurlijk middelen vanuit het coalitieakkoord naar voren gebracht...

[3:25:28] om de tekorten en de achterstand op onderhoud in te brengen.

[3:25:31] Dat is probleem één.

[3:25:34] En ten tweede constateren we dat het kabinet...

[3:25:36] nu de rest van Nederland gaat voorzien van een basiskwaliteitsniveau.

[3:25:41] En dat zijn wel twee verschillende problemen of ambities...

[3:25:45] die we volgens mij hebben, die ook allebei een andere som geld kosten.

[3:25:50] Als je zegt, we gaan alleen het onderhoud inlopen...

[3:25:53] dan hebben we probleem één te pakken.

[3:25:56] Ik zou graag van het kabinet willen weten...

[3:25:59] als je die twee ambities los van elkaar zet en we snappen dat het moet gebeuren...

[3:26:04] maar wat is daar dan het verschil in, in geld, in personeel, et cetera?

[3:26:10] Het zijn ook twee verschillende dingen.

[3:26:15] Maar het begint gewoon bij de staat van het onderhoud...

[3:26:19] en datgene wat niet alleen de komende acht jaar...

[3:26:21] maar ik schat in de komende twee decennia moet gebeuren.

[3:26:24] Maar als je die klus toch gaat doen, dan was de tweede overweging...

[3:26:28] en dat was ook verzoek van de Kamer...

[3:26:29] maak dan inzichtelijk hoe dit de uitwerking heeft op het hele netwerk.

[3:26:32] En dat is de reden dat we daar vervolgens...

[3:26:35] een definitie van het basiskwaliteitsniveau tegenaan gehangen hebben.

[3:26:38] Ook als kader voor hoe je dan die instandhoudingswerkzaamheden uitvoert.

[3:26:46] En in zichzelf zit daar al een efficiëntieslag in...

[3:26:48] omdat dat ook vervolgens het denken is geweest van...

[3:26:52] wat is maakbaar, tegen welke prijs kun je dat doen...

[3:26:55] en welke kwaliteit krijg je dan...

[3:26:57] om daarmee ook enige voorspelbaarheid te gaan creëren.

[3:27:00] Want dat is ook wel een collectieve zorg geweest over de afgelopen tien, twintig jaar...

[3:27:05] dat het op een gegeven moment ook niet meer landelijk uniform voorspelbaar werd...

[3:27:10] aan welke kwaliteit de infrastructuur voldeed.

[3:27:12] Omdat we simpelweg uit een te lange periode komen...

[3:27:15] waarbij je vooral acuut moet ingrijpen op die plekken waar het misdreigt te gaan.

[3:27:20] Maar in ruil daarvoor moeten andere regio's of andere infrastructuur weer langer wachten.

[3:27:24] En dat is een situatie die je het liefst, als je toch extra middelen krijgt...

[3:27:27] ook wilt voorkomen.

[3:27:29] Maar het begint en het eindigt bij datgene wat er nodig is voor het onderhoud.

[3:27:34] En dat bleek aanzienlijk meer te zijn nog dan...

[3:27:36] wat er bij het vorige coalitieakkoord aan middelen bij kwam.

[3:27:41] Dan ga ik in op een aantal vragen die over die herprioritering zijn gesteld.

[3:27:46] De heer Heutink vroeg naar de keuze...

[3:27:50] het afweegkader voor deze zeventien projecten.

[3:27:54] En daar heeft een afweegkader...

[3:27:56] voorgelegen waarbij we hebben gezegd...

[3:27:58] een aantal type projecten zonderen we uit.

[3:28:03] De Lelylijn, dat die ook als aparte opgave...

[3:28:06] en inmiddels ook in het plan van aanplak...

[3:28:07] naar aanleiding van de parlementaire enquête voor het noorden is genoemd.

[3:28:13] Daarnaast de projecten met die 7,5 miljard euro uit het regeerakkoord...

[3:28:18] voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken.

[3:28:21] En daarnaast hebben we vervolgens een tweedeling gemaakt tussen die projecten...

[3:28:26] meestal wat kleinere projecten...

[3:28:27] waarbij we inschatten, samen met de regio's...

[3:28:29] dat die op afzienbare termijn mogelijk nog wel tot realisatie komen...

[3:28:33] omdat daar slechts in beperkte mate stikstofruimte voor is...

[3:28:36] of de capaciteit er verder geen probleem is...

[3:28:40] versus de projecten waar we op deze termijn...

[3:28:44] geen oplossing in zicht hebben voor de stikstofproblematiek.

[3:28:48] Daarnaast hebben we de projecten die al in aanleg zijn...

[3:28:52] dan wel die op het punt stonden van in aanbesteding te gaan...

[3:28:58] en waarbij de hele vergunningverlening is doorlopen of bijna doorlopen...

[3:29:02] die hebben we ook uitgezonderd.

[3:29:03] Want dat zijn op dit moment wel de laatste projecten...

[3:29:06] waar je zo mee aan de slag zou kunnen.

[3:29:09] Dus dat is het afweegkader geweest...

[3:29:12] waar we de Kamer voor het jaar ook over hebben geïnformeerd.

[3:29:16] En vervolgens zijn die 17 projecten die daaruit overbleven...

[3:29:19] op gelijke wijze behandeld.

[3:29:21] Dus allemaal voor hetzelfde percentage afgeroomd.

[3:29:26] Omdat we verwachten dat ze op korte termijn...

[3:29:28] door de combinatie stikstof, geld en capaciteit...

[3:29:31] niet te verwezenlijken zijn.

[3:29:34] Mevrouw Veldman vroeg...

[3:29:41] Die vraag bewaar ik nog even, want die past straks logischer.

[3:29:46] De heer Heutink vroeg daar ook bij waarom dit kabinet...

[3:29:50] de herprioritering niet aan het volgende kabinet laat.

[3:29:55] In zichzelf zou het besluit om die 17 projecten te pauzeren...

[3:29:59] omkeerbaar zijn.

[3:30:00] Mits er op termijn weer sprake is van voldoende financiële ruimte...

[3:30:04] stikstofruimte en personeel.

[3:30:07] En dat besluit, daar is al lang aan gewerkt.

[3:30:11] Ook al vanaf eind vorig jaar.

[3:30:13] En daarna ook met informeren van de regio's.

[3:30:17] Maar laat ik hier wel zeggen dat het gewoon ook echt een pijnlijk besluit is.

[3:30:20] Want geen minister van verkeer begint met het idee...

[3:30:22] laat ik eens een paar aanlegprojecten op pauze zetten.

[3:30:25] Maar tegelijkertijd vind ik het ook aan onze stand verplicht...

[3:30:28] om die schaarse middelen die we hebben...

[3:30:30] om die niet op de plank te laten liggen.

[3:30:32] Waar ze echt nog een aantal jaar zouden blijven liggen...

[3:30:33] omdat ze niet tot besteding kunnen komen.

[3:30:35] Hebben ze heel goed kunnen gebruiken om die infrastructuur die we hebben...

[3:30:38] om die op niveau te houden.

[3:30:43] En omdat dat traject al lang liep...

[3:30:45] is dat dus ook op die manier in de begroting verwerkt.

[3:30:48] Hebben we ook voor het jaar juni daar.

[3:30:50] De Kamer al in betrokken...

[3:30:51] bij de uitkomsten van het bestuurlijk overleg leefomgeving.

[3:30:55] De heer Bamenga die vroeg...

[3:30:59] waarom heb je dan deze verdeling tussen aanleg en nieuwe projecten?

[3:31:02] En zou je misschien nog meer aanleg kunnen schrappen...

[3:31:04] zodat er nog meer naar onderhoud kan gaan?

[3:31:05] Ook dan loop je wel weer tegen een vangrail aan.

[3:31:09] Namelijk de maakbaarheid.

[3:31:10] En lukt het dan nog met de aannemcapaciteit...

[3:31:13] en de capaciteit van Rijkswaterstaat?

[3:31:15] En dit is wel het maximaal mogelijke wat in de komende acht jaar gedaan kan worden.

[3:31:20] Op het gebied van de maakbaarheid.

[3:31:22] En dan liggen daar ook nog best wel wat uitdagingen voor Rijkswaterstaat...

[3:31:26] om de bijbehorende vacatures op tijd in te kunnen vullen.

[3:31:30] En ook daarachter natuurlijk naar de wereld van de aannemers...

[3:31:33] die ook geconfronteerd worden met tekorten op de arbeidsmarkt.

[3:31:36] Een verdere versnelling waar de heer Bamenga op doelt...

[3:31:40] is in dat opzicht gewoon niet realistisch.

[3:31:44] En ja, dat betekent...

[3:31:47] en dat is misschien nog wel het meest pijnlijke...

[3:31:49] zeg ik tegen de heer Heutink...

[3:31:51] dat bestuurlijke afspraken in dat opzicht...

[3:31:54] ook op dit moment niet uitgevoerd kunnen worden.

[3:31:56] En bestuurlijke afspraken klinkt heel bestuurlijk...

[3:31:59] maar ik weet dat daarachter een wereld zit.

[3:32:01] Die bestuurders staan namens hun bewoners, bedrijven in de regio...

[3:32:06] en ik weet niet meer wie het zei, mevrouw Veldman of mevrouw Verder...

[3:32:10] het zijn allemaal projecten waarvoor nut en noodzaak...

[3:32:13] ook in de afgelopen jaren niet ter discussie stonden.

[3:32:15] Om die reden hebben we ze wel zichtbaar gehouden...

[3:32:18] in het MIRT-projectenboek.

[3:32:20] In de oude systematiek zou je ze eruit halen...

[3:32:22] omdat er geen financiering meer is.

[3:32:24] Maar juist omdat al die projecten door vele hoepeltjes zijn gegaan...

[3:32:28] om vast te stellen dat het toch echt moet...

[3:32:30] hebben we ze wel zichtbaar gehouden...

[3:32:31] zodat ze ook voor volgende kabinetsperiodes zichtbaar zijn.

[3:32:34] Dat hier toch wel een urgentie ligt om te kijken...

[3:32:36] of je die projecten stuk voor stuk weer kunt herstarten.

[3:32:43] Dat is ook het antwoord op de vraag van mevrouw Veldman...

[3:32:46] dat ze niet van de lijst moeten afvallen.

[3:32:48] En daardoor houden we ze zichtbaar.

[3:32:50] En om ze vervolgens te kunnen herstarten...

[3:32:52] dat vergt ook veel gesprekken met de regio's.

[3:32:55] Die voeren wij ook dit jaar.

[3:32:56] Dat hebben we afgelopen jaar gedaan.

[3:32:58] Moet er per project weer een combinatie zijn van...

[3:33:01] én stikstofruimte én de bijbehorende financiële middelen...

[3:33:05] en dan ook de teams weer op orde die aan die projecten werken.

[3:33:10] Dat kan niet tegelijk aan al die projecten.

[3:33:12] Ik vrees ook, ik kom straks nog wel op stikstof...

[3:33:14] dat dat ook stikstoftechnisch niet lukt.

[3:33:16] Er is dus ook niet echt iets te zeggen...

[3:33:19] over in welke volgorde ze straks weer herstart kunnen worden.

[3:33:22] Want dat heeft gewoon heel veel te maken...

[3:33:24] met de regionale ontwikkeling en de regionale omstandigheden.

[3:33:28] Of je al die verschillende elementen...

[3:33:30] inclusief stikstof, inclusief vergunningverlening...

[3:33:33] op welk moment je dat op orde hebt.

[3:33:38] Even kijken dan.

[3:33:42] Ze vraagt de heer Van Dijk terecht...

[3:33:46] wordt uitstel geen afstel?

[3:33:48] Eerst het ontbinden van die bestuurlijke stuurgroep.

[3:33:54] Kijk, voor projecten die gepauseerd zijn...

[3:33:56] is het niet zinvol om bestuurlijk overleg...

[3:33:59] in dezelfde frequentie als voorheen te organiseren.

[3:34:02] Dus in een enkel geval is ook inderdaad...

[3:34:04] de goede samenwerking die er al was...

[3:34:06] op deze wijze gemarkeerd en even on hold gezet.

[3:34:12] Tegelijkertijd blijven er reguliere meer te overleggen.

[3:34:14] Blijven ook de bestuurlijke overleggen...

[3:34:16] blijven we ambtelijk rijk en de verschillende regio's...

[3:34:18] overal in gesprek over de gepauseerde projecten.

[3:34:21] En het verschilt ook een beetje per project...

[3:34:23] wat de stand van de werkzaamheden was...

[3:34:25] op het moment dat ze gepauseerd werden.

[3:34:27] Maar is wel het uitgangspunt dat we de werkzaamheden die lopen...

[3:34:30] dat we die wel netjes afronden zodat je niet, als je ze weer oppakt...

[3:34:33] helemaal op nul moet beginnen.

[3:34:35] En als het dan voor een project nog een aantal werkzaamheden was...

[3:34:38] om weer een fase af te ronden...

[3:34:40] dan proberen we dat ook vorm te geven samen met de regio's.

[3:34:44] U heeft een interruptie van de heer Van Dijk van NEC.

[3:34:47] En dan ga ik daarna naar de heer Grimis.

[3:34:49] Ja, dank voorzitter. Ook aan de minister...

[3:34:51] voor de toelichting op dit inderdaad pijnlijke punt.

[3:34:54] Zoals de minister zelf ook markeert.

[3:34:56] En dat geldt ook voor de vele mensen hier aanwezig vandaag...

[3:34:58] die met dergelijke projecten te maken hebben.

[3:35:01] En toch daar wat op door.

[3:35:02] Want ik begrijp ook dat het ene project wat verder al was dan het andere.

[3:35:06] Ik heb eerder ook wel begrepen...

[3:35:08] dat er waar mogelijk doorgewerkt wordt aan die projecten.

[3:35:10] Zodat je ook in vliegende vaart weer kan herstarten.

[3:35:13] Volgens mij is het dan ook goed...

[3:35:15] dat je bestuurlijk misschien in een andere frequentie...

[3:35:18] toch af en toe weer bij elkaar komt.

[3:35:19] Om met elkaar nog eens de urgentie te zien.

[3:35:21] Maar ook met elkaar te bespreken...

[3:35:22] wat er flankerend aan beleid wordt ontwikkeld.

[3:35:24] Of dat past ook om het probleem wat er is...

[3:35:27] op een of andere manier toch te helpen oplossen.

[3:35:30] Dus mijn vraag zou toch opnieuw zijn...

[3:35:31] misschien in een andere frequentie...

[3:35:33] maar bij deze gepauseerde projecten...

[3:35:35] dat er toch ook bestuurder of anderszins aandacht voor blijft.

[3:35:38] Ook met de regio.

[3:35:39] En zou de minister toch kunnen toezeggen...

[3:35:40] of dat mogelijk is?

[3:35:42] Misschien in een andere frequentie.

[3:35:44] Ja, want dit is wel werk wat we doen.

[3:35:49] Dus deze suggestie betrek ik daarbij.

[3:35:51] Kijk, wat we doen per project...

[3:35:53] zijn we afgelopen jaar gestart...

[3:35:55] om met iedere regio die het betreft...

[3:35:57] de impact van het pauzeren te onderzoeken.

[3:36:00] Want het stoppen van een rijksproject...

[3:36:02] of het pauzeren daarvan...

[3:36:03] kan impact hebben bijvoorbeeld op een provincie...

[3:36:06] die aanpalend een N-weg wilde verbeteren...

[3:36:08] maar die dan wel moet aansluiten...

[3:36:10] op de gepauseerde A-weg.

[3:36:12] Dat houdt ook verband...

[3:36:14] met de andere vraag...

[3:36:16] van de heer Van Dijk...

[3:36:17] over een eventuele deal met de regio...

[3:36:20] over de inzet van die resterende middelen.

[3:36:22] Ook daarover zijn we in overleg...

[3:36:24] met die regio's. Dus het is niet zo...

[3:36:25] dat er geen bestuurlijk overleg is.

[3:36:27] En ik kan de heer Van Dijk...

[3:36:30] tegemoetkomen door bij die overleggen...

[3:36:31] die we toch al hebben over de impact van het pauzeren...

[3:36:34] ook als dan de bestuurders...

[3:36:36] of ambtelijk bij elkaar zijn...

[3:36:37] dan toch ook iedere keer nog...

[3:36:39] met een schuin oog te kijken naar...

[3:36:40] hoe de stand is rond het gepauseerde project.

[3:36:42] Dus dat zeg ik hem toe.

[3:36:44] En zijn vraag over...

[3:36:46] betekent dan het deal met de regio...

[3:36:48] definitief afstel dan wel verhoogd risico op afstel...

[3:36:50] dat is iets wat we ook met de regio's bespreken.

[3:36:52] Kijk, er staat gemiddeld genomen...

[3:36:54] nog zo'n 15% van het oorspronkelijke budget.

[3:36:57] Sommige regio's doen ook voorstellen...

[3:36:58] en zeggen ja, als we dan toch nog een tijd moeten wachten...

[3:37:00] dan willen we voor dat geld wel even...

[3:37:02] wat kleinere maatregelen. Die helpen...

[3:37:04] de ergste nood te lenigen.

[3:37:06] We wijzen erop dat die keuze...

[3:37:08] maken we samen met de regio...

[3:37:10] dat het inderdaad betekent dat de opgave om...

[3:37:12] ook de financiële middelen weer aan te zuiveren...

[3:37:14] dat die nog verder verhoogd wordt.

[3:37:17] Maar dat zijn keuzes...

[3:37:18] die we onderling open en transparant...

[3:37:20] moeten maken. Desalniettemin.

[3:37:22] Ook al zou regio zeggen, ik pak het hele budget...

[3:37:24] voor andere dingen...

[3:37:26] ons besluit is om ze in ieder geval...

[3:37:28] zichtbaar te houden in dat meer...

[3:37:30] projectenboek.

[3:37:31] En dat ze ooit echt wel weer...

[3:37:34] aan de slag moeten daarmee.

[3:37:36] De heer Grimwist, ChristenUnie.

[3:37:39] Ja, voorzitter, dank u wel.

[3:37:41] En een heldere lijn.

[3:37:43] Wat voor ons als Kamer lastig is...

[3:37:44] en vorige week bij de technische briefing...

[3:37:46] die overigens heel informatief en goed was...

[3:37:48] ook aan de orde kwam. Qua financiën...

[3:37:51] hebben we helder van hoeveel euro...

[3:37:52] er precies uit een project is gehaald.

[3:37:54] Dat is dus naar rato bij elk project hetzelfde geweest.

[3:37:57] Maar bij de maakbaarheid...

[3:37:59] is dat wat minder scherp...

[3:38:00] per project. Maar oké, dat is ook...

[3:38:05] natuurlijk...

[3:38:05] een beetje wel te plooien...

[3:38:06] wat hier binnen Rijkswaterstaat.

[3:38:07] Maar voor stikstof hebben we geen duidelijke ranking.

[3:38:10] Er is wel een brief geschreven door...

[3:38:12] de minister...

[3:38:14] onder volg nummer 9 op 19 september...

[3:38:16] met een kwalitatief iets over...

[3:38:18] de stikstofbijdrage. Maar is er niet...

[3:38:20] ook gewoon een ranking beschikbaar...

[3:38:22] van dat het meest...

[3:38:24] voor de hand liggende tracé...

[3:38:26] is ingetekend en in areas is doorgerekend...

[3:38:28] zodat wij een beetje het gevoel hebben van...

[3:38:30] ja, dit project, dat is...

[3:38:32] niet zozeer op financiën...

[3:38:34] en op maakbaarheid het issue. Maar daar is...

[3:38:36] wel stikstof het issue. Ook...

[3:38:38] als we later, nee, niet vandaag...

[3:38:40] maar ergens de komende weken gaan stemmen over zo'n...

[3:38:42] amendement over de N35 waar iedereen...

[3:38:44] eigenlijk voor is. Maar hoe realistisch...

[3:38:46] is dat bijvoorbeeld in relatie tot stikstof? Als je...

[3:38:48] kijkt naar die brief, 11 Natura 2000...

[3:38:50] gebieden binnen een straal van 25 kilometer...

[3:38:52] worden daar geraakt door een relatief...

[3:38:54] klein stukje weg. Hoe makkelijk is dat...

[3:38:56] op te lossen, ook met saldogevers?

[3:38:58] Ik ben eigenlijk op zoek naar wat hardere...

[3:39:00] wat kwantitatievere info dan op...

[3:39:02] 19 september aan deze Kamer is verstrekt. Kan de minister...

[3:39:04] ons daarbij helpen? Zodat we ook misschien...

[3:39:06] als wij het achttiende, negentiende, twintigste...

[3:39:08] project in overweging nemen...

[3:39:10] daar een veertiende en vijftiende project...

[3:39:12] wel in uitvoering kunnen brengen.

[3:39:15] Ja. Hoezeer...

[3:39:17] ik de vraag van de heer...

[3:39:18] Ginwis ook begrijp, want ik zou zelf niets liever...

[3:39:20] willen dan een ranking van 1 tot 17.

[3:39:23] Ik kan dat simpelweg...

[3:39:25] niet. Omdat we...

[3:39:27] en dat hebben we vrij...

[3:39:28] uitvoerig vorig jaar kwalitatief proberen te...

[3:39:30] onderbouwen, wat je bij die projecten tegenkomt.

[3:39:33] Maar de precieze berekeningen in...

[3:39:34] ERIUS, zelfs daar...

[3:39:37] lopen we al tegen...

[3:39:39] capaciteitsbeperkingen aan. Rijkswaterstaat...

[3:39:41] heeft...

[3:39:43] voldoende stikstofdeskundigen om...

[3:39:44] uit mijn hoofd twee à drie projecten...

[3:39:46] per jaar volledig op stikstof...

[3:39:48] door te rekenen en te onderbouwen.

[3:39:50] En dat betekent dat bij veel van deze...

[3:39:53] zeventien projecten die bijvoorbeeld...

[3:39:54] ook nog in een verkenning zitten waar nog geen...

[3:39:57] voorkeursalternatief uit is gekomen...

[3:39:58] je simpelweg onvoldoende weet wat je dan...

[3:40:01] in ERIUS moet stoppen.

[3:40:02] Laat staan dat we de deskundigheid...

[3:40:05] hebben om dat op dit moment al...

[3:40:06] te doen. Dus...

[3:40:08] het beste wat we hebben is die...

[3:40:10] kwalitatieve inschatting.

[3:40:12] Maar die spreekt in een aantal gevallen...

[3:40:14] ook al boekdelen als je kijkt als je...

[3:40:16] rond de Veluwe of op een aantal plekken...

[3:40:18] meer dan tien Natura 2000-gebieden...

[3:40:20] raakt. En dan weten we ook wel dat de...

[3:40:23] hoeveelheid bedrijven...

[3:40:24] vaak landbouwbedrijven waarmee je kunt...

[3:40:26] mitigeren ook heel beperkt aanwezig is...

[3:40:28] op die plekken. Dus ik zou...

[3:40:30] niets liever willen dan dat we die informatie hadden...

[3:40:32] maar daarvoor hebben... zelfs daarvoor hebben we...

[3:40:34] schaarse deskundigheid nodig die...

[3:40:36] beperkt beschikbaar is. En ook...

[3:40:38] in de markt en ook bij andere overheden...

[3:40:40] slechts beperkt beschikbaar is. Om de simpele reden...

[3:40:42] dat we tien, vijftien jaar geleden nog niet genoeg...

[3:40:44] mensen hebben opgeleid om Arius...

[3:40:46] deskundige te worden.

[3:40:50] En ik kom straks bij de...

[3:40:51] N35 nog wel. Daar hebben we nog even iets...

[3:40:53] verder gekregen. Dat doe ik straks in het landsdeel Oost...

[3:40:55] bij de N35. Dan stel ik voor...

[3:40:57] dat de minister zijn algemene blok...

[3:40:59] afmaakt. Ja.

[3:41:03] De heer...

[3:41:04] Van Dijk vroeg nog of de...

[3:41:06] ehm...

[3:41:08] inzet van restbudgetten aan mijn opvolger...

[3:41:10] is.

[3:41:12] Daar wordt op dit moment nog heel veel aan...

[3:41:14] gerekend en getekend. Dus...

[3:41:16] de besluitvorming daarover, die is aan...

[3:41:17] de bestuurlijke overleg gemeerd in het najaar van...

[3:41:19] 2024. En ik denk...

[3:41:22] dat er veel mensen zijn die hopen dat er dan een nieuw...

[3:41:23] kabinet is. En ja...

[3:41:26] als ik dat dan nog steeds ben, dan kan de Kamer natuurlijk...

[3:41:27] altijd nog zelf zeggen, we willen niet dat je dat doet.

[3:41:30] Maar dat zien we tegen die tijd wel.

[3:41:32] Ehm...

[3:41:34] Ehm...

[3:41:35] Ja, nog een enkel woord over de slimme...

[3:41:37] inkoopstrategie. Ik heb daar straks al iets over gezegd...

[3:41:39] richting de heer Heutink.

[3:41:41] Ehm... Ja, en ik hoop wel...

[3:41:43] uiteengezet te hebben dat het eigenlijk niet allebei...

[3:41:45] kan. De heer Heutink begon zijn betoog met...

[3:41:47] Ja, ik wil eigenlijk nu die schuif...

[3:41:49] nog niet. Laat dat aan een nieuw kabinet.

[3:41:51] Ehm, maar we hebben die schuif...

[3:41:53] en de extra middelen voor instandhouding wel nodig...

[3:41:55] om... Kijk Rijkswaterstaat kwam...

[3:41:57] uit een periode waarin ze voor twee jaar...

[3:41:59] vooruit waren gefinancierd. En...

[3:42:01] hiermee kun je ook voor acht jaar zekerheid geven.

[3:42:03] En dat geeft ook de ruimte...

[3:42:05] om tot veel slimmere...

[3:42:07] portfolio's, pakketten van onderhoudswerk...

[3:42:09] et cetera, op de markt te komen. En...

[3:42:11] daar ligt ook een grote rol...

[3:42:13] taak nog voor Rijkswaterstaat om daar...

[3:42:15] efficiëntievoordelen op te realiseren.

[3:42:17] Want we hebben ze ook niet...

[3:42:19] heel royaal behandeld met het extra geld voor...

[3:42:21] instandhouding. De bedoeling is wel dat daar nog...

[3:42:23] efficiëntievoordelen worden gerealiseerd.

[3:42:26] Ehm, over...

[3:42:27] stikstof vroeg de heer Van Dijk...

[3:42:29] nog een aantal zaken. Bijvoorbeeld...

[3:42:31] een vooruitblik op hoe die...

[3:42:33] drempelwaarde die voorgesteld wordt...

[3:42:35] dan een mol per hectare per jaar...

[3:42:37] zou helpen.

[3:42:40] Wat dat waarschijnlijk...

[3:42:41] voor... en dan ga ik maar even niet in...

[3:42:43] op...

[3:42:45] de onderbouwing daarvan en of dat...

[3:42:47] kans van slagen heeft.

[3:42:49] Wat het waarschijnlijk tot gevolg...

[3:42:51] zou hebben, zo'n drempelwaarde, is dat...

[3:42:54] in ieder geval...

[3:42:55] de onderzoekslasten voor veelgebaseerde...

[3:42:58] meerdprojecten fors...

[3:43:00] zouden afnemen.

[3:43:02] Maar hoe groot is, afhankelijk van...

[3:43:03] de hoogte van zo'n nieuwe...

[3:43:06] ondergrens?

[3:43:07] En hij vroeg ook...

[3:43:09] naar...

[3:43:12] wat dan het...

[3:43:13] loslaten van de depositieaanpak...

[3:43:15] en kijken naar emissie, of dat een gevolg...

[3:43:18] zou kunnen hebben.

[3:43:20] Wij schatten inderdaad...

[3:43:21] dat geen oplossing biedt, want voor een juridisch...

[3:43:24] houdbaar projectbesluit is relevant...

[3:43:25] hoeveel emissie daadwerkelijk in de natuur...

[3:43:27] neerkomt en wat daarvan de gevolgen...

[3:43:30] zijn. En daarvoor is...

[3:43:31] uiteindelijk niet de omvang van de emissie van belang...

[3:43:33] maar bijvoorbeeld ook de locatie van de emissiebron...

[3:43:36] en waar dat dan vervolgens...

[3:43:39] terechtkomt.

[3:43:42] Bij welke...

[3:43:44] projecten een drempelwaarde...

[3:43:46] van 1 mol wel zou werken?

[3:43:49] Kijk, daar...

[3:43:50] weten we iets meer over, want dat hebben we...

[3:43:51] voorjaar al in onze afweging...

[3:43:53] betrokken.

[3:43:55] Dat zijn bijvoorbeeld die acht...

[3:43:57] aanlegprojecten waarvan we verwachten...

[3:44:00] dat de stikstofopgave...

[3:44:02] beperkt is.

[3:44:03] Zoals knooppunt Saarderheijken...

[3:44:05] en de N50...

[3:44:07] Kampenzuid.

[3:44:08] Sluis 2 in het Wilhelminakanaal.

[3:44:11] Het zou ook nog voor...

[3:44:12] andere instandhoudingsprojecten...

[3:44:14] kunnen gelden. En dat zou heel fijn zijn...

[3:44:17] omdat we natuurlijk ook voluit...

[3:44:18] inzetten op instandhouding.

[3:44:21] En het geldt...

[3:44:22] ook voor het project...

[3:44:24] A6 Lelystad Almere uit die...

[3:44:26] 7,5 miljard van de...

[3:44:30] woningbouw mobiliteitsgelden.

[3:44:31] Maar...

[3:44:33] voor veel van de...

[3:44:36] aanlegprojecten...

[3:44:36] zal die drempelwaarde op zich niet...

[3:44:39] het ei van Columbus...

[3:44:41] zijn. Behalve dat ze...

[3:44:44] de onderzoekslast...

[3:44:45] in ieder geval fors laten...

[3:44:46] afnemen.

[3:44:49] Inschatting is bijvoorbeeld dat bij de N35...

[3:44:51] ga ik er toch maar vast op in...

[3:44:52] nog maar op één of enkele gebieden...

[3:44:55] in plaats van 23 Natura 2000...

[3:44:57] gebieden beoordelingen moeten worden gedaan.

[3:44:59] Maar je houdt gebieden over waar nog steeds...

[3:45:00] mitigatie nodig is.

[3:45:03] En dan is maar zeer de vraag...

[3:45:04] of die...

[3:45:07] stikstofruimte beschikbaar is.

[3:45:08] De heer De Hoop, want dan...

[3:45:10] ben ik een beetje uit de instandhouding, maar nog wel...

[3:45:12] het achterstallig onderhoud op bruggen en tunnels.

[3:45:15] En hij vroeg of dat er dan...

[3:45:16] ook bij hoort.

[3:45:20] Ja, die horen er dan ook bij.

[3:45:24] Maar ik herhaal...

[3:45:24] wat ik straks zei, de effecten van de extra...

[3:45:27] instandhoudingsinspanning zijn niet meteen...

[3:45:28] morgen zichtbaar, want het werk...

[3:45:30] moet ook nog eerst in de markt gezet worden.

[3:45:32] En soms van tevoren...

[3:45:34] ook nog ontworpen.

[3:45:36] En ook over...

[3:45:39] de aanbesteding zelf...

[3:45:40] dat vergt ook nog voorbereidingstijd.

[3:45:42] Maar ze draaien wel mee in...

[3:45:44] de...

[3:45:47] in de extra...

[3:45:48] middelen voor instandhouding.

[3:45:50] De heer De Hoop vroeg ook...

[3:45:52] wat doen we dan in de tussentijd...

[3:45:53] tot de tijd dat het onderhoud is gepleegd...

[3:45:56] om verkeersstromen te verbeteren.

[3:45:59] We werken...

[3:46:00] natuurlijk volop bij...

[3:46:02] alle programmering van het werk aan de weg...

[3:46:04] en overigens ook aan de andere...

[3:46:06] infrastructuur met de urgentie van het werk...

[3:46:08] de maakbaarheid en de hinder.

[3:46:09] We voeren op regelmatige basis overleggen...

[3:46:12] met de decentrale overheden.

[3:46:14] En in een aantal gebieden is daar ook...

[3:46:15] een samenwerkingsstructuur voor, bijvoorbeeld...

[3:46:17] goed op weg in Utrecht, Groningen bereikbaar...

[3:46:20] en Zuid-Holland bereikbaar.

[3:46:22] En daar wordt altijd gesproken over...

[3:46:24] de hele hinderplanning en alle...

[3:46:25] mitigerende maatregelen. Dan gaat het ook...

[3:46:28] om communicatie met de weggebruikers.

[3:46:30] Ook het stimuleren van ander...

[3:46:32] weggedrag.

[3:46:34] En specifiek omtrent...

[3:46:35] thuiswerken en spreiding...

[3:46:39] kijken we...

[3:46:40] ook met de regionale overheden...

[3:46:42] hoe we ook met regionale...

[3:46:44] werkgeversnetwerken, die werkgevers...

[3:46:46] faciliteren om werknemers minder en beter...

[3:46:48] gespreid over de week en dag...

[3:46:50] te laten reizen. Dat soort initiatieven...

[3:46:52] financieren we ook. We proberen dan ook...

[3:46:54] met onderwijsinstellingen regionaal afspraken...

[3:46:56] te maken. Maar ik zeg er gelijk blij van...

[3:46:58] een verplichting tot thuiswerken of spreiding...

[3:47:00] zoals we in de coronatijd kenden.

[3:47:02] Dat beperkt de vrijheid en eigen...

[3:47:04] verantwoordelijkheid van werkgevers,

[3:47:06] werknemers en onderwijsinstellingen te ver.

[3:47:10] Maar er wordt wel degelijk over gesproken...

[3:47:12] om ook langs die weg...

[3:47:13] de hinder proberen te beperken.

[3:47:16] Mevrouw Veldman vroeg...

[3:47:18] nog naar slim en beter...

[3:47:20] benutten. Dat is eigenlijk ook het antwoord...

[3:47:22] op haar vraag. Samen met de regionale overheden...

[3:47:24] voeren we verschillende maatregelen uit.

[3:47:26] En we hebben ook...

[3:47:28] afgesproken om die inzet samen...

[3:47:29] verder te ontwikkelen.

[3:47:32] De heer...

[3:47:34] De Hoop vroeg ook naar...

[3:47:37] de basiskwaliteit...

[3:47:38] voor de fietspaden...

[3:47:40] in het areaal van Rijkswaterstraat.

[3:47:43] Ik heb...

[3:47:44] vorig jaar in het meerdebat...

[3:47:46] toegezegd in juli dat ik hier in het voorjaar...

[3:47:48] van dit jaar op terugkom.

[3:47:50] Nu is het al januari...

[3:47:51] maar nog net niet voorjaar.

[3:47:54] Op dit moment wordt ook de puzzel voor de...

[3:47:57] voorjaarsbesluitvorming gelegd.

[3:47:58] Daar kan ik nog niet vooruitlopen.

[3:48:00] Maar ik zal de Kamer voor het volgende...

[3:48:02] commissiedebat meer voor de zomer...

[3:48:04] daarover informeren.

[3:48:05] Dan heb ik nog enkele algemene vragen.

[3:48:08] De 200 miljoen voor Rijks...

[3:48:10] en wegen waar de VVD...

[3:48:12] en...

[3:48:15] mevrouw Verder geloof ik...

[3:48:16] naar vroeg.

[3:48:18] Die aanpak is verdeeld in twee tranches...

[3:48:20] voor die 200 miljoen.

[3:48:22] Tranche 1 was even geprioriteerd op snelle...

[3:48:24] uitvoerbaarheid en vooral kleinschalige maatregelen.

[3:48:27] Tranche 2...

[3:48:28] is de grootschalige aanpak van de N36...

[3:48:30] de N50...

[3:48:32] tussen Kampen en Ramspoel...

[3:48:33] en diverse kleinere maatregelen op de N14...

[3:48:36] de N44...

[3:48:37] de N59...

[3:48:39] en de N915.

[3:48:42] Met de maatregelen uit tranche 1...

[3:48:44] is al gestart met de realisatie.

[3:48:46] En de...

[3:48:48] op de N36 en N50...

[3:48:51] worden nu...

[3:48:51] fysieke rijbaanscheidingen gecreëerd.

[3:48:54] En dat zijn echt grootschalige projecten...

[3:48:56] onder meer omdat er soms...

[3:48:58] ook noodzakelijke wegverbreding voor nodig is.

[3:49:01] Kunstwerken ingepast moeten worden.

[3:49:03] Daar zijn we...

[3:49:04] afgelopen jaar begonnen met de plan- en studiefase...

[3:49:06] voor die maatregelen. En naar verwachting is dat...

[3:49:08] volgend jaar klaar, zodat de werken dan...

[3:49:10] in uitvoering genomen kunnen worden.

[3:49:13] Ehm...

[3:49:16] Mevrouw... Nee, de heer De Hoop...

[3:49:17] vroeg naar de agenda natuurinclusief.

[3:49:19] Ehm...

[3:49:20] Ja, om te beginnen voldoet het Rijk aan de wet en regelgeving...

[3:49:23] op het gebied van natuurbeheer.

[3:49:25] Ehm...

[3:49:26] Misschien kan het altijd beter.

[3:49:27] Daar beraden we ons nu op als kabinet...

[3:49:30] door met een kabinetsreactie...

[3:49:32] op die agenda natuurinclusief...

[3:49:33] 2.0 te komen. Die wordt door...

[3:49:35] mijn collega de minister van LNV...

[3:49:37] voorbereid en haar verwachting op korte termijn...

[3:49:40] naar de Tweede Kamer gestuurd.

[3:49:42] En wat dat dan vervolgens betekent...

[3:49:44] voor biodiversiteit ook...

[3:49:45] in het domein van INW...

[3:49:47] is denk ik een vraagstuk wat dan aan het komende kabinet...

[3:49:50] is.

[3:49:52] Bermbranden...

[3:49:52] waar mevrouw Veldman terecht aandacht...

[3:49:55] voor vroeg.

[3:49:57] Ehm, daar zijn wij ons...

[3:49:59] zeer van bewust.

[3:50:01] RWS, Rijkswaterstaat, heeft een afspraak...

[3:50:03] met BrandweerNL die erop neerkomt dat...

[3:50:05] Rijkswaterstaat-aannemers die verantwoordelijk zijn...

[3:50:07] voor het bermonderhoud in tijden...

[3:50:09] van droogte ook de dode vegetatie...

[3:50:11] in de bermen van snelwegen...

[3:50:12] ter hoogte van brandgevoelige natuurgebieden...

[3:50:15] direct na maaibeurt opruimt.

[3:50:17] Ehm, en...

[3:50:18] we zijn ook verder in overleg met Brandweer...

[3:50:21] om die afspraken ook vast te leggen...

[3:50:23] in een protocol. Dus het staat op ons netvlies...

[3:50:25] en we proberen daar ook op deze wijze...

[3:50:27] invulling aan te geven. De heer...

[3:50:29] Van Dijk vroeg nog naar...

[3:50:31] de terugsluis van de vrachtwagenheffing...

[3:50:33] en hoe dat bij het MKB...

[3:50:35] landt.

[3:50:37] En ik ben dat zeer met hem eens, want...

[3:50:39] MKB'ers zijn belangrijke doelgroepvormen...

[3:50:41] bij de uitwerking.

[3:50:43] We hebben gezien de afgelopen twee jaar...

[3:50:44] dat zij de subsidieregeling AANZET...

[3:50:46] waar een deel van de terugsluis heen gaat...

[3:50:48] ook goed weten te vinden. Op dit moment...

[3:50:50] wordt een subsidieregeling voor laadinfrastructuur...

[3:50:53] voorbereid. En het realiseren van laadinfrastructuur...

[3:50:55] vergt ook veel kennis. Dus...

[3:50:56] bij de uitwerking wordt ook gewerkt aan een...

[3:50:59] ondersteuningsloket bij RVO om ondernemers...

[3:51:01] met name MKB'ers ook op weg te helpen.

[3:51:03] En voor de gevallen waarin...

[3:51:05] informatie van dat loket niet...

[3:51:07] toereikend is, zit er in de...

[3:51:09] regeling ook nog een subsidie voor een...

[3:51:11] maatwerkadvies over laadinfrastructuur.

[3:51:13] En we hopen op deze wijze met name ook het MKB...

[3:51:16] tegemoet te komen.

[3:51:17] De heer Ginwis vroeg naar...

[3:51:19] fietspaden bij...

[3:51:20] 80 kilometer en 60 kilometer per uur...

[3:51:23] wegen.

[3:51:25] En daar zijn we al mee bezig.

[3:51:27] Die staan al op ons netvlies en...

[3:51:29] lenen zich ook voor...

[3:51:32] financiering vanuit...

[3:51:33] het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

[3:51:35] Dat is de budget van 500...

[3:51:37] miljoen wat we in verschillende tranches beschikbaar...

[3:51:39] stellen aan de mede-overheden...

[3:51:41] om...

[3:51:43] verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen. En deze...

[3:51:45] maatregelen, dus aanleggen en verbeteren...

[3:51:47] van fietspaden rond de 80 en 60...

[3:51:49] wegen, is opgenomen in een lijst...

[3:51:51] met effectieve maatregelen. En dat is dus...

[3:51:53] de menukaart waar mede-overheden uit...

[3:51:55] kunnen kiezen. En misschien...

[3:51:57] langs deze weg hier roep ik wegbeheerders.

[3:51:59] Er zitten ook bestuurders op de tribune...

[3:52:01] ook nadrukkelijk op om hier gebruik van te...

[3:52:03] maken. Zoals ruim 300...

[3:52:05] gemeenten en ook de 12...

[3:52:07] provincies de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar ook...

[3:52:09] in de komende tranches ligt daar denk ik nog heel veel...

[3:52:12] mogelijkheden. Truckparkings.

[3:52:15] Die...

[3:52:15] zijn inderdaad broodnodig...

[3:52:17] zoals de heer Ginwis stelt.

[3:52:20] Er zijn...

[3:52:21] nu vijf nieuwe...

[3:52:23] locaties waarvoor EU-subsidies...

[3:52:25] aangevraagd. Al loopt de...

[3:52:27] realisatie soms moeizaam.

[3:52:29] En we hebben toestemming gegeven...

[3:52:31] voor een pilot in Limburg om...

[3:52:32] het ontsluiten van truckparkings via...

[3:52:35] de toerit van een verzorgingsplaats...

[3:52:37] mogelijk te maken.

[3:52:38] En als dat doorgaat, dan levert dat ook weer...

[3:52:40] 800 plekken op.

[3:52:42] En we proberen het soms ook met onze buurlanden te realiseren.

[3:52:45] Zo hebben we onlangs steun...

[3:52:47] uitgesproken voor een initiatief van Duitsland...

[3:52:49] om vlak over de grens...

[3:52:51] bij Arnhem-Zevenaar...

[3:52:53] een parkeerterrein voor 75...

[3:52:55] A225 trucks te realiseren.

[3:52:58] Daarnaast...

[3:52:59] zijn we in gesprek met de...

[3:53:00] corridorpartners, dus bestuurlijke partners...

[3:53:02] langs de grote goederencorridors...

[3:53:04] om te kijken waar we op...

[3:53:06] bedrijventerreinen nog aanvullende parkeerplekken...

[3:53:09] kunnen realiseren.

[3:53:11] Zoals er bijvoorbeeld ook...

[3:53:13] op een bedrijventerrein in Tilburg...

[3:53:15] eentje wordt gerealiseerd.

[3:53:16] En dan de...

[3:53:19] reserveringsapp die een quick win is.

[3:53:21] Nou, ik twijfel daar niet over.

[3:53:24] Want...

[3:53:25] dat veronderstelde de heer Ginwis.

[3:53:28] Maar er is één ding...

[3:53:29] wat wel gedaan moet worden. Want om die app te kunnen bouwen...

[3:53:32] is ook data nodig...

[3:53:33] van de truckparkings. Waar precies staat...

[3:53:35] hoeveel plekken er beschikbaar zijn.

[3:53:37] En nog niet alle truckparkings leveren...

[3:53:39] die data aan. Dus daar zitten we vanuit het ministerie...

[3:53:41] nu bovenop.

[3:53:43] En zo nodig ook handhaving om...

[3:53:45] die datadeling te borgen. Want...

[3:53:47] dan kunnen we echt... maar dan kan misschien een marktpartij...

[3:53:49] ook aan de slag om die app te ontwikkelen.

[3:53:51] Tot slot van het lange algemene blok.

[3:53:53] De samenloop van werkzaamheden...

[3:53:55] tussen ProRail en RWS...

[3:53:57] waar mevrouw Van Zanten naar vroeg.

[3:54:00] Daar was...

[3:54:03] de afgelopen...

[3:54:04] jaar wel twee keer een wake-up call.

[3:54:06] De eerste...

[3:54:07] de werkzaamheden op de Zeeuwse lijn...

[3:54:09] tijdens de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug...

[3:54:11] heeft ProRail en RWS wel op scherp gezet...

[3:54:13] dat bij de onderhoudsbeurt die Nederland...

[3:54:15] in de komende decennia krijgt...

[3:54:17] de regio waarin hinder is...

[3:54:19] waarschijnlijk veel groter is. En dat je dus ook...

[3:54:21] over je regiogenzen moet kijken.

[3:54:23] Dat je niet aanpalend...

[3:54:25] allebei tegelijk met een brug bezig bent.

[3:54:27] Of op het spoor en de weg.

[3:54:29] Dat is daarna ingeregeld.

[3:54:31] Maar liep niet meteen helemaal goed.

[3:54:33] Want dat dreigde bij de Kooibrug alsnog fout te gaan.

[3:54:36] Omdat ook onderliggend...

[3:54:38] soms planningen verschuiven.

[3:54:39] Als werkzaamheden uitgesteld worden...

[3:54:41] omdat een vergunning nog niet rond is.

[3:54:42] Of de aannemer op het juiste moment...

[3:54:44] zijn materiaal nog niet beschikbaar heeft.

[3:54:47] En we hebben leringtrekkend...

[3:54:49] uit die laatste casus recent...

[3:54:51] zowel met ProRail als RWS...

[3:54:53] gezeten en er ons van ver gewist...

[3:54:55] dat het hele systeem nu zo is ingeregeld...

[3:54:58] dat alle samenloop...

[3:54:59] binnen in ieder geval de eerste twee jaar...

[3:55:01] in beeld is en van maatregelen wordt voorzien.

[3:55:03] Dus dat merkt u niet.

[3:55:05] Maar dat betekent nu al dat we bijvoorbeeld...

[3:55:07] terwijl wij hier spreken...

[3:55:08] werkzaamheden in 2025 verschoven zijn.

[3:55:10] Omdat daar samenloop dreigde.

[3:55:12] En we hopen dat in de toekomst in ieder geval...

[3:55:14] bij het geplande onderhoud uit te kunnen sluiten.

[3:55:18] Behalve op het moment...

[3:55:19] dat er ergens een DAS een burg bouwt.

[3:55:21] Dat is meestal ongepland.

[3:55:22] En dan kun je alsnog tegen dit probleem aanlopen.

[3:55:25] En dat voor wat betreft...

[3:55:26] mijn algemene punten.

[3:55:28] Dank aan de minister. Ik kijk naar de leden...

[3:55:30] van de commissie of er behoefte is om nu nog...

[3:55:32] een interruptie te plegen bij het algemene punt.

[3:55:34] En anders gaan we verder naar de bijdrage...

[3:55:36] van de staatssecretaris. Ik geef het woord...

[3:55:38] aan de staatssecretaris.

[3:55:40] Ja, voorzitter. Heel hartelijk dank.

[3:55:42] De eerste keer in de nieuwe samenstelling van de commissie.

[3:55:44] Veel nieuwe gezichten.

[3:55:46] Voor mij ook natuurlijk een paar mensen...

[3:55:48] die ik nog ken uit de vorige periode.

[3:55:49] Maar ik wil iedereen heel erg veel...

[3:55:52] succes wensen. En ik kijk ook uit...

[3:55:53] naar een fijne samenwerking. Ook dank nog...

[3:55:55] voor de felicitaties met betrekking tot de zwangerschap.

[3:55:58] Ik voel me gelukkig goed.

[3:56:00] En ik begin aan het tweede trimester.

[3:56:01] En ik heb me laten vertellen dat dat het trimester is...

[3:56:03] waarin je de meeste energie hebt. Dus dat komt dan heel mooi uit...

[3:56:05] de komende maanden. Dan kunnen we er...

[3:56:07] met volle vaart tegenaan met z'n allen.

[3:56:10] Ik begin met de beantwoording...

[3:56:12] van het blokje Algemeen.

[3:56:13] En de eerste vraag is...

[3:56:15] van meneer De Hoop. En hij vroeg...

[3:56:17] hoe het stond met de ambities voor internationaal spoor.

[3:56:19] En waar we nog mogelijkheden zien als kabinet...

[3:56:22] voor versnelling.

[3:56:23] Ik werk hard aan de uitvoering...

[3:56:25] van het werkprogramma Internationaal Spoor.

[3:56:28] Zo heb je bijvoorbeeld ook dat...

[3:56:30] sinds december vorig jaar de IC...

[3:56:31] naar Berlijn een half uur sneller rijdt.

[3:56:34] En dat is een hele belangrijke verbetering...

[3:56:36] voor de reiziger. En ondertussen zijn we...

[3:56:38] ook aan het kijken welke ambities verder...

[3:56:39] mogelijk zijn. En werk ik ook aan de bouwstenen...

[3:56:42] daarvoor. Dan kunt u bijvoorbeeld...

[3:56:44] denken aan de inspanningen die we doen...

[3:56:46] met betrekking tot de verbinding naar Aken...

[3:56:48] de Drie Landen-trein en ook...

[3:56:50] Emmerijnen.

[3:56:52] De vaststelling van de totale nieuwe ambitie...

[3:56:54] die laat ik wel graag aan een kabinet.

[3:56:56] Maar aan een nieuw kabinet. Maar...

[3:56:58] het is wel voor mij ook belangrijk om toch...

[3:57:00] de komende maanden ook nog...

[3:57:02] of hoe lang het duurt...

[3:57:03] vaart te blijven maken met de ambities...

[3:57:06] op het gebied van internationaal spoor.

[3:57:08] Meneer Van Dijk vroeg...

[3:57:10] ook ernaar hoe het zit...

[3:57:12] met het feit dat de...

[3:57:14] Eurostar elf maanden...

[3:57:16] niet bereikbaar is vanuit Londen.

[3:57:18] Ja, laat ik vooropstellen...

[3:57:20] dat de Eurostar kan blijven aankomen...

[3:57:22] op Amsterdam Centraal en ook...

[3:57:24] dat de trein kan vertrekken zonder...

[3:57:26] dat de reizigers een paspoort...

[3:57:28] en bagagecontrole gehad hebben...

[3:57:30] waarbij reizigers met een overstap in Brussel...

[3:57:32] door de controles kunnen gaan.

[3:57:34] De afgelopen maanden...

[3:57:36] is er heel intensief gekeken door ProRail...

[3:57:38] door NS, Eurostar en INB...

[3:57:40] met andere partijen...

[3:57:42] naar mogelijkheden om de periode...

[3:57:44] waarin de Eurostar niet direct beveiligd...

[3:57:46] kan vertrekken, om die zo kort mogelijk te houden.

[3:57:48] En dat is ook op verzoek geweest...

[3:57:50] eigenlijk van een gesprek wat ik heb gehad...

[3:57:52] met de directrice van Eurostar.

[3:57:54] Die zei van, ja, ik weet zeker...

[3:57:56] dat ik nog ideeën kan hebben...

[3:57:58] om die trein beveiligd...

[3:58:00] te kunnen laten blijven rijden.

[3:58:02] En toen hebben we gezegd, nou, iedereen...

[3:58:04] weer terug het hok in, kijk naar een oplossing.

[3:58:06] En uiteindelijk blijkt het...

[3:58:08] best wel ingewikkeld te zijn.

[3:58:09] Dus ze zijn met deze oplossing gekomen.

[3:58:11] Het is wel goed dat er vertrokken kan blijven worden...

[3:58:14] maar dus wel met die...

[3:58:16] tussenstap in Brussel dan...

[3:58:18] met betrekking tot de controles.

[3:58:21] Ehm...

[3:58:22] De exacte data dat er niet...

[3:58:24] beveiligd vertrokken kan worden, die...

[3:58:26] zijn nog niet bekend, maar die zullen naar verwachting...

[3:58:28] liggen tussen juni 2024...

[3:58:29] en december 2024.

[3:58:31] En daarmee is de periode...

[3:58:33] waarin er niet beveiligd vertrokken kan worden...

[3:58:35] verkleind naar zes maanden. En uiteraard doen we wat we kunnen...

[3:58:37] om die periode nog verder te verkorten.

[3:58:41] Ehm...

[3:58:42] En, ehm...

[3:58:43] Dat doen we natuurlijk door zo snel mogelijk...

[3:58:45] die Amstelpassage af te proberen te krijgen.

[3:58:48] En ProRail en NS zijn daar heel erg druk...

[3:58:50] mee bezig.

[3:58:52] En dan had mevrouw Veldman nog gevraagd...

[3:58:54] wat de stand van zaken is met betrekking tot...

[3:58:56] het basiskwaliteitsnetwerk Spoor.

[3:58:58] In november 2023...

[3:58:59] is de validatie van de instandhoudingsbehoefte...

[3:59:02] afgerond.

[3:59:03] En die rapportage heb ik de Kamer...

[3:59:06] aangeboden bij de MIRT-brief...

[3:59:08] in het afgelopen najaar.

[3:59:10] De uitkomsten van de validatie...

[3:59:12] worden nu betrokken bij de besluitvorming...

[3:59:14] over een nieuw basiskwaliteitsniveau...

[3:59:16] voor de spoorweginfrastructuur...

[3:59:18] vanaf 2026.

[3:59:20] En ik verwacht de Kamer...

[3:59:21] daarover in het voorjaar...

[3:59:23] van 2024...

[3:59:24] verder te kunnen informeren.

[3:59:27] Meneer De Hoop vroeg nog...

[3:59:29] naar de stand van zaken met betrekking tot...

[3:59:31] het landelijk onderzoek naar baanstabiliteit.

[3:59:34] ProRail doet inderdaad onderzoek...

[3:59:35] naar de stabiliteit van spoordijken.

[3:59:37] Ik heb de Kamer 11 december...

[3:59:39] geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

[3:59:42] Voor een deel...

[3:59:43] van de baanlichamen is diepgaander...

[3:59:45] onderzoek nodig om de toekomstbestendigheid...

[3:59:47] ook echt vast te kunnen stellen.

[3:59:49] Dat onderzoek loopt en dat verwacht ik...

[3:59:52] in de tweede helft van 2024.

[3:59:54] En ook bij de...

[3:59:55] spoordijken waar het gewone onderhoud op orde is...

[3:59:58] kunnen problemen met...

[4:00:00] baanstabiliteit voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld...

[4:00:01] komen door hele harde regenval.

[4:00:03] En onderdeel van het onderzoek naar...

[4:00:06] baanstabiliteit is om die plekken ook...

[4:00:07] eerder op te sporen. En...

[4:00:09] waar mogelijk treft ProRail bij...

[4:00:11] spoorvernieuwing nu al maatregelen...

[4:00:14] om situaties zoals op de Zeeuwse Lijn...

[4:00:16] te voorkomen.

[4:00:17] Dan had mevrouw Veldman nog een vraag...

[4:00:20] over... ja, die...

[4:00:22] is het niet beter dat...

[4:00:24] de NS uiteindelijk een aantal trajecten...

[4:00:26] niet rijdt? Is dat niet meer in het belang van de...

[4:00:28] reiziger?

[4:00:30] Ja, een goed samenhangend...

[4:00:32] spoornetwerk is heel erg in het belang...

[4:00:34] van de reiziger. En dat...

[4:00:36] zorgt namelijk voor de meeste...

[4:00:38] zekerheid op kwaliteit en continuïteit...

[4:00:40] van de dienstverlening.

[4:00:42] En dat hebben we met de concessie...

[4:00:44] zoals die nu voor ligt, geborgd.

[4:00:47] Op bepaalde...

[4:00:48] trajecten kan decentralisatie zeker...

[4:00:50] van meerwaarde zijn voor de reiziger. We doen dat...

[4:00:52] ook al best veel in Nederland. Je ziet...

[4:00:54] dat er best wel veel...

[4:00:56] gedecentraliseerd is. En het...

[4:00:58] decentralisatiekader wordt...

[4:00:59] daar de komende jaren als uitgangspunt...

[4:01:01] voor gebruikt.

[4:01:03] Het is en blijft mogelijk om...

[4:01:06] in de nieuwe concessieperiode lijnen...

[4:01:08] te decentraliseren.

[4:01:09] Dat kan bijvoorbeeld bij het...

[4:01:11] midtermreview. Meneer...

[4:01:15] de Hoop vroeg nog wat ik doe aan de problematiek...

[4:01:17] van de netcongestie op het spoorjaar. Natuurlijk...

[4:01:19] in vele sectoren is netcongestie...

[4:01:21] een punt van aandacht.

[4:01:24] ProRail zegt...

[4:01:25] ook dat ze in toenemende...

[4:01:27] mate impact ervaren...

[4:01:29] van geplande intensivering van de...

[4:01:31] dienstregeling. Ze houden...

[4:01:33] een vinger aan de polsen en het...

[4:01:35] leidt tot op heden niet tot...

[4:01:37] beperkingen in de huidige en toekomstige treindienst.

[4:01:40] Maar we zijn wel...

[4:01:41] bezig, ook samen met EZK...

[4:01:43] vanuit het ministerie van INW...

[4:01:45] om samen te kijken van hoe kun je nou...

[4:01:48] netcongestie oplossen.

[4:01:50] EZK is daar vooral mee bezig.

[4:01:52] Maar ik vraag dan ook...

[4:01:53] nadrukkelijk aandacht voor...

[4:01:55] meer ruimte op elektriciteitsnet...

[4:01:57] voor mobiliteit in brede zin.

[4:01:59] Dus ook voor het spoor.

[4:02:01] En ook onderzoek...

[4:02:03] in...

[4:02:04] ja, ook onderzoek ik eigenlijk hoe mobiliteit...

[4:02:07] juist een oplossing kan zijn in het oplossen...

[4:02:09] van de landelijke netcongestie.

[4:02:12] Meneer De Hoop vroeg...

[4:02:14] Nee, dat is dezelfde vraag.

[4:02:16] Meneer Bamenga die vroeg nog...

[4:02:19] of ik kan...

[4:02:20] toezeggen het platform spoorgoederenvervoer...

[4:02:22] te vragen een advies uit te brengen...

[4:02:24] over welke...

[4:02:25] korte termijn maatregelen mogelijk zijn voor...

[4:02:27] bepaalde gebieden die...

[4:02:29] overlast veroorzaken. Ik zal die vraag...

[4:02:31] doorgeleiden aan die...

[4:02:33] groep. Die zijn druk...

[4:02:35] bezig. Ik ben bij de aftrap...

[4:02:37] bijeenkomst geweest. Er was veel vertrouwen.

[4:02:39] Misschien wel goed om hier even te delen...

[4:02:41] tussen alle deelnemers. Het is best wel ingewikkeld...

[4:02:43] om iedereen met alle...

[4:02:45] verschillende belangen om tafel te krijgen.

[4:02:47] En ik ben heel erg blij dat meneer Remkes...

[4:02:49] bereid is geweest om de discussies...

[4:02:51] te leiden. En dat gaat ook...

[4:02:53] in heel goed overleg. En ik denk...

[4:02:55] dat die tafel inderdaad een mooie plek is om...

[4:02:57] ook dit punt nog eens eventjes...

[4:03:00] onder de aandacht...

[4:03:01] te brengen. Ze hebben al wel een hele volle agenda...

[4:03:03] maar vragen staat ons vrij...

[4:03:05] dacht ik zo. En...

[4:03:07] dat waren de antwoorden voor mij vanuit...

[4:03:09] het blokje Algemeen, voorzitter.

[4:03:11] Kijk, dat ging snel. Dank...

[4:03:13] aan de staatssecretaris. Ik geef allereerst het woord aan...

[4:03:15] de heer Bermenga van D66.

[4:03:17] Ja, allereerst heel erg blij...

[4:03:19] met de toezegging om de vraag in ieder geval door...

[4:03:21] te geleiden.

[4:03:24] Als Brabander...

[4:03:25] is het bijna geen bijeenkomst...

[4:03:27] waar ik langs ga, waarbij...

[4:03:29] ik door de bestuurders of...

[4:03:31] door mensen niet hierop wordt aangesproken...

[4:03:33] over de overlast wat men ervaart...

[4:03:35] als het gaat om spoorgoederen...

[4:03:37] vervoer. Misschien...

[4:03:39] een vraag, maar misschien kunt u daar...

[4:03:41] kan de staatssecretaris daar...

[4:03:43] later op terugkomen als dat nu niet...

[4:03:46] meteen kan. Maar ik vroeg me wel af...

[4:03:47] of er nog andere mogelijkheden zijn...

[4:03:49] om daar nog meer aandacht...

[4:03:51] aan te geven voor...

[4:03:53] de overlast wat toch wel veel mensen...

[4:03:55] ervaren door de enorme...

[4:03:58] spoorgoederenvervoer...

[4:03:59] wat de komende tijd heel erg...

[4:04:01] toeneemt en misschien wel zal blijven toenemen.

[4:04:03] Om ze toch wat meer perspectief daarin te bieden.

[4:04:06] Ik snap die vraag...

[4:04:07] heel erg goed van de heer Bermenga, voorzitter.

[4:04:10] En we treffen ook al wel extra...

[4:04:12] maatregelen. We hebben bijvoorbeeld 10 miljoen...

[4:04:14] euro uitgetrokken voor het minderhinderpakket.

[4:04:16] En we kijken dan ook heel specifiek...

[4:04:18] met lokaalbestuurders of zelfs met omwonenden...

[4:04:20] van wat kunnen we doen om de overlast...

[4:04:22] tot een minimum te beperken.

[4:04:24] Er komt natuurlijk altijd...

[4:04:26] wel iets van overlast...

[4:04:28] erbij kijken. Dat weten we ook.

[4:04:29] We zijn ook bezig om te kijken...

[4:04:32] hoe we ook het spoor...

[4:04:34] maar ook de vaarwegen op een goede manier...

[4:04:36] kunnen betrekken om alle goederen...

[4:04:38] op een goede manier te vervoeren. Want ook...

[4:04:40] de weg, dat hoorden we net ook al eerder...

[4:04:42] in de discussie, die zit ook...

[4:04:44] behoorlijk vol. Dus we zullen...

[4:04:46] echt alle modaliteiten nodig hebben.

[4:04:48] Maar ik vind wel dat je dat altijd moet doen.

[4:04:49] Ook met oog en oor voor bijvoorbeeld omwonenden...

[4:04:52] en dat moet natuurlijk ook veilig...

[4:04:54] kunnen. Dus dat zijn discussies...

[4:04:56] en gesprekken die ik...

[4:04:58] ook veel heb met die lokaalbestuurders.

[4:04:59] Maar die 10 miljoen bijvoorbeeld, die helpt daar wel...

[4:05:02] al bij. Een deel van het pakket...

[4:05:04] van die 10 miljoen is al aangelegd...

[4:05:06] en een deel wordt nog aangelegd...

[4:05:07] voor de omleidingen beginnen. Dus...

[4:05:10] ik hoop dat dat...

[4:05:11] gaat helpen om de hinder in elk geval...

[4:05:13] te beperken. Dan geef...

[4:05:17] ik het woord weer aan de minister.

[4:05:19] Volgens mij een rondje door het land...

[4:05:21] gaan we nu doen.

[4:05:25] Ja, dank u wel. En dan...

[4:05:27] begint het rondje vandaag...

[4:05:29] bij Noord.

[4:05:31] Waar de...

[4:05:33] heer De Hoop zelf vroeg...

[4:05:35] naar de situatie...

[4:05:37] op de vaargril...

[4:05:39] naar Ameland.

[4:05:41] Het vervolgonderzoek...

[4:05:43] bereikbaarheid Ameland 2030...

[4:05:45] dat is afgerond.

[4:05:47] En daar hebben we ook...

[4:05:49] kennis genomen van de uitkomsten en de verschillende adviezen...

[4:05:51] van regionale overheden, natuurorganisaties...

[4:05:53] en Rijkswaterstaat.

[4:05:55] Op basis van deze uitkomsten...

[4:05:58] gaan we vanuit het ministerie...

[4:05:59] de MIRT-verkenning voorbereiden.

[4:06:01] Dat doen we samen met de regio.

[4:06:03] En we hebben samen met de regio...

[4:06:05] het voornemen om rond de zomer, dus ik denk...

[4:06:07] dat dat volgende bestuurlijk overleg...

[4:06:09] leefomgeving zal zijn, het formele...

[4:06:12] startmoment daarvoor...

[4:06:13] te hebben. En dan gaat het dus ook om de keuze...

[4:06:15] voor wat de vaargril in de toekomst wordt.

[4:06:17] Want er liggen verschillende opties op tafel, onder andere...

[4:06:19] met het verplaatsen van de...

[4:06:21] haven van Holward, of de aanlegstijger...

[4:06:23] in Holward naar Fairworth.

[4:06:26] Parallel daaraan, en dat is...

[4:06:27] de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris...

[4:06:29] zijn we begonnen met het opstarten...

[4:06:31] van de aanbesteding...

[4:06:33] voor de volgende concessie...

[4:06:34] die vanaf 2029...

[4:06:36] van start gaat. En we kijken...

[4:06:39] ook goed naar de onderlinge...

[4:06:41] afhankelijkheden in beide trajecten.

[4:06:44] Dus dat is...

[4:06:46] veel werk aan de winkel...

[4:06:47] en daar zijn we mee...

[4:06:49] opstreken. Dat hebben we ook vorige week...

[4:06:51] in het bestuurlijk overleg Wadden...

[4:06:53] weer naar elkaar uitgesproken.

[4:06:55] U ontvangt op korte termijn...

[4:06:57] de brief met de uitkomsten van het bestuurlijk overleg Wadden.

[4:06:59] Dus ook daar komt dit weer aan de orde.

[4:07:02] De andere vraag...

[4:07:03] op het gebied van Noord voor mij...

[4:07:05] was het tijdpad...

[4:07:07] voor de N33...

[4:07:09] waar mevrouw Verder naar vroeg.

[4:07:12] Met de Kamerbrief...

[4:07:13] over de bestuurlijk overleg in Meerd...

[4:07:15] die u in november hebt gekregen...

[4:07:17] bent u geïnformeerd over...

[4:07:19] de start van het Meerd-onderzoek N33 Noord...

[4:07:21] tussen Appingedam en Eemshaven.

[4:07:23] Naar verwachting is dat Meerd-onderzoek...

[4:07:25] volgend jaar klaar.

[4:07:27] En dan...

[4:07:29] is dat input om een startbeslissing...

[4:07:31] voor de verkenning te nemen.

[4:07:33] Voor de N33 Midden...

[4:07:36] geldt er dat er ook nog...

[4:07:37] een oplossing voor de stikstofopgave...

[4:07:40] moet zijn.

[4:07:42] Maar we hebben ook...

[4:07:43] uitgesproken in het nieuwe begin...

[4:07:45] de reactie op de parlementaire enquête...

[4:07:48] dat we beide trajecten willen doen.

[4:07:49] Dus over die doorstart van N33 Midden...

[4:07:52] zijn we ook in het kader van dat andere...

[4:07:53] traject nu met Rijk...

[4:07:55] en regio in overleg.

[4:07:57] En het streven is om...

[4:07:59] in het BO-Meerd van dit jaar...

[4:08:01] ook daar de afspraken over de doorstart...

[4:08:03] te maken. De middelen...

[4:08:05] zijn allemaal beschikbaar gesteld in het kader...

[4:08:08] van de nijbegunaanpak.

[4:08:10] Dat...

[4:08:10] wat mij betreft voor de regio Noord.

[4:08:14] Dan geef ik het woord aan de staatssecretaris.

[4:08:16] Ja, voorzitter. Ik zal maar meteen met...

[4:08:17] Zwolle Meppel beginnen, denk ik, hè.

[4:08:20] Want daar zijn heel veel vragen...

[4:08:22] over gesteld, opmerkingen over...

[4:08:24] gemaakt. En ik...

[4:08:26] herken zelf ook de urgentie en het belang...

[4:08:28] van de aanpak van het...

[4:08:30] spoorknooppunt Zwolle Meppel.

[4:08:31] Zoals ook in het afgelopen BO-Meerd...

[4:08:33] is vastgelegd.

[4:08:36] We hebben vanuit INW ook al...

[4:08:37] 35 miljoen euro vrijgemaakt.

[4:08:39] En daarmee...

[4:08:41] kunnen we de spoor- en perroncapaciteit...

[4:08:44] van Meppel ook verbeteren.

[4:08:46] En dat versnelt de dienstregeling...

[4:08:48] voor sprinters en maakt de dienstregeling...

[4:08:49] voor intercity's ook betrouwbaarder.

[4:08:52] De regio...

[4:08:53] die zet in op nog 40 miljoen...

[4:08:55] vanuit INW. Onder andere voor de aanpak...

[4:08:57] van overwegen.

[4:08:59] ProRail is op dit moment met een verkenning bezig...

[4:09:01] die bewust breed is ingestoken om ook...

[4:09:03] meekoppelkansen te identificeren...

[4:09:05] die zouden kunnen worden gerealiseerd...

[4:09:07] wanneer er extra middelen beschikbaar zijn.

[4:09:10] En tegen de zomer...

[4:09:11] van 2024 zijn de resultaten daarvan...

[4:09:13] bekend. En dan...

[4:09:15] zullen er ook bij het midden van...

[4:09:17] eind 2024 verdere afspraken...

[4:09:19] gemaakt kunnen worden.

[4:09:21] Die vraag was overigens eigenlijk...

[4:09:23] door iedereen gesteld.

[4:09:25] Dan had meneer Van Dijk...

[4:09:26] en eigenlijk ook de heer Grinwis...

[4:09:28] die vroegen van...

[4:09:31] waarom moet dat nou allemaal zo lang duren?

[4:09:34] Iedereen vindt het belangrijk.

[4:09:36] Maar we hoorden ook dat...

[4:09:37] door ProRail zelf gezegd werd...

[4:09:39] het duurt een jaartje of negen.

[4:09:41] Daar was ik ook niet...

[4:09:43] zo heel erg van gesarmeerd.

[4:09:45] Dus ik heb al wel contact. Het kan sneller.

[4:09:47] En hoe sneller ook het geld geregeld is...

[4:09:48] hoe sneller natuurlijk ook...

[4:09:50] een versnelling kan worden aangebracht.

[4:09:53] Maar ik zal daar...

[4:09:55] in elk geval ook natuurlijk scherp op zitten.

[4:09:57] En ik neem het signaal dat de Kamer...

[4:09:59] daarover afgeeft ook wel...

[4:10:00] heel serieus. Het enige probleem is natuurlijk wel...

[4:10:03] dat het geld voor het hele traject...

[4:10:04] nog niet compleet is.

[4:10:06] We zitten in een demissionaire fase...

[4:10:09] ook als kabinet. Ik heb ook al eerder...

[4:10:11] zelfs intern ook de opdracht...

[4:10:13] uitgezet van zoek naar middelen.

[4:10:14] Maar als je gewoon nu even simpel kijkt...

[4:10:17] naar het geld dat wij ter beschikking hebben...

[4:10:18] dan hebben wij nu geen geld...

[4:10:20] voor deze opgave. En ik begrijp dat...

[4:10:23] vanuit ChristenUnie...

[4:10:24] en andere partijen ook een voorstel...

[4:10:26] gemaakt wordt om te kijken naar een...

[4:10:28] oplossing voor dit knooppunt.

[4:10:31] En ik denk dat die sleutel...

[4:10:32] dus ook op dit moment bij de Kamer...

[4:10:35] ligt, als ik maar eerlijk ben. Want als ik gewoon kijk...

[4:10:36] naar de spelregels zoals we die ook in het kabinet...

[4:10:39] hebben afgesproken. Mijn IMW-hart...

[4:10:41] zegt, en ook dat van mijn collega...

[4:10:43] zegt natuurlijk af en toe iets anders...

[4:10:44] dan wat je...

[4:10:46] wat je ook als kabinet in zijn...

[4:10:48] volledigheid afspreekt. We hebben...

[4:10:50] de afspraak dat we niet...

[4:10:52] met nieuwe voorstellen komen. Dus...

[4:10:54] dat is echt nu aan de Kamer...

[4:10:56] omdat we demissionair zijn. Dus...

[4:10:58] Maar ik onderken...

[4:11:00] en erken wel dat die fles...

[4:11:02] zoals bij Meppel...

[4:11:03] een zeer belangrijk punt is dat uiteindelijk...

[4:11:05] zou moeten worden opgelost.

[4:11:08] Ik zou voorzitter zeggen...

[4:11:10] maar dat ben ik zelf.

[4:11:12] Een beladen onderwerp is ook interrupties.

[4:11:14] Ik zag de eerste interruptie...

[4:11:16] zag ik net bij mevrouw Veldman. Dan wil ik dan...

[4:11:18] naar de heer Gimwis en dan naar de heer Heutink.

[4:11:19] En dan zie ik dan wie er dan nog meer...

[4:11:21] interruperen wil. Mevrouw Veldman.

[4:11:23] Ja, dank u wel. Zou het...

[4:11:26] kunnen, en hoe kijkt u...

[4:11:28] daartegen aan als...

[4:11:30] op het treintraject...

[4:11:31] tussen Zwolle en...

[4:11:34] Leeuwarden of Groningen...

[4:11:35] daar toch meer treinen gaan rijden...

[4:11:38] om de reizigers daar beter te bedienen?

[4:11:39] Een van die dingen is die frequentie die daar omhoog moet.

[4:11:42] Nou, de NS...

[4:11:44] concessie die is gegund, maar...

[4:11:45] kan het niet aanvullend opengesteld worden...

[4:11:48] voor andere vervoerders? Dat is...

[4:11:50] de vraag voor mij. Want daar zouden de reizigers...

[4:11:52] wel enorm mee geholpen zijn.

[4:11:54] Ja, dat ben ik met u...

[4:11:55] met mevrouw Veldman eens.

[4:11:59] Sorry, ik moet nog heel even...

[4:12:00] de namen goed onder de pet krijgen.

[4:12:03] Maar daarvoor heb je eerst...

[4:12:04] die vergroting van de spoorkapaciteit nodig.

[4:12:07] Dus dat is...

[4:12:08] eigenlijk een beetje nu...

[4:12:10] de situatie waarin we zitten. Dus...

[4:12:11] je ziet dat er meer mogelijkheden zijn...

[4:12:14] als dat traject op een goede...

[4:12:16] manier is aangelegd. Maar op dit moment...

[4:12:18] zijn er technische beperkingen...

[4:12:20] waardoor dat niet allemaal mogelijk is.

[4:12:24] De heer Grimis.

[4:12:28] Voorzitter, ik dank de...

[4:12:29] staatssecretaris heel hartelijk voor haar...

[4:12:30] heel welwillende reactie. Zowel op het...

[4:12:33] onderkennen van het knelpunt...

[4:12:34] als het onderkennen dat die resterende...

[4:12:36] 40 miljoen nodig is...

[4:12:39] om zo snel mogelijk te starten...

[4:12:41] verder te kunnen. En die periode...

[4:12:43] van 9 jaar zoveel mogelijk te bekorten.

[4:12:45] En elke dag dat we langer wachten...

[4:12:47] voor het stellen van die 40 miljoen...

[4:12:48] is dus nog langer wachten...

[4:12:51] op de oplossing van het knelpunt Meppel.

[4:12:53] Dat is wat de staatssecretaris zojuist zei.

[4:12:55] En ik begrijp dat zij in haar...

[4:12:58] dimissionaire status...

[4:12:59] op dit moment niet zo ver kan gaan...

[4:13:01] dat ze met instemming van het ministerie...

[4:13:03] van Financiën zegt van...

[4:13:05] hola diee, ordeel kamer.

[4:13:07] Maar ik denk dat...

[4:13:09] de bejegening van de staatssecretaris zojuist...

[4:13:11] van het amendement wat al is ingediend...

[4:13:14] heel duidelijk is.

[4:13:16] En dat ook de dekking...

[4:13:17] bij INW...

[4:13:19] in principe zonder misschien...

[4:13:21] het oordeel kamer eraan toe te voegen...

[4:13:22] toch wel op enig begrip...

[4:13:26] kan rekenen.

[4:13:27] En ik denk dat dit een belangrijk signaal is...

[4:13:29] vandaag ook naar de Kamer van...

[4:13:31] doe je plicht, doe je ding...

[4:13:32] en zorg dat dit knelpunt Meppel niet langer...

[4:13:35] een flessenhals blijft, maar wordt opgelost.

[4:13:36] Dus ik wou deze interruptie eigenlijk gebruiken...

[4:13:39] om de staatssecretaris te bedanken.

[4:13:40] En volgens mij heb ik niks miszegd.

[4:13:42] En als dat wel zo is, dan hoor ik dat graag.

[4:13:47] Meneer Huytink...

[4:13:48] van de PVV.

[4:13:50] Ja, voorzitter.

[4:13:52] Ik heb toch echt wat anders gehoord...

[4:13:53] van de staatssecretaris.

[4:13:55] En ik snap dat meneer Genwis...

[4:13:57] graag wil horen wat hij graag wil horen.

[4:14:00] Maar wat de staatssecretaris...

[4:14:02] en dat zou ik graag even bevestigd willen hebben...

[4:14:04] wat ik volgens mij gehoord heb...

[4:14:06] is dat de staatssecretaris gezegd heeft...

[4:14:08] dat de...

[4:14:10] meer dan 30 miljoen die inmiddels beschikbaar is...

[4:14:12] ervoor gaat zorgen...

[4:14:14] dat de capaciteit voor het aantal intercity's...

[4:14:16] wat door Meppel kan, dat dat gerealiseerd...

[4:14:18] gaat worden. Dus dat de flessenhaals aan zich...

[4:14:19] aangepakt kan gaan worden.

[4:14:21] Maar dat de aanvullende 40 miljoen noodzakelijk...

[4:14:24] is om het enerzijds sneller te kunnen...

[4:14:26] realiseren en de overwegen...

[4:14:28] aan te pakken. Klopt...

[4:14:30] dat dan? Dat is wel even wat ik graag wil weten...

[4:14:32] van de staatssecretaris.

[4:14:35] Ja, je moet dus wel bijvoorbeeld...

[4:14:37] die overwegen aanpakken.

[4:14:39] Dus daar heb je die 40 miljoen voor nodig...

[4:14:41] om ook de veiligheid te kunnen garanderen...

[4:14:43] om die meer treinen te kunnen...

[4:14:45] laten rijden. Dus het is wel echt nodig...

[4:14:47] om en-en te doen. Dus...

[4:14:49] natuurlijk zijn we al heel blij dat we...

[4:14:51] met die 35 miljoen de eerste stappen kunnen zetten.

[4:14:53] Maar je hebt om echt een...

[4:14:55] volwaardige dienstregeling te kunnen...

[4:14:57] rijden, zul je ook die...

[4:14:59] tweede ingreep van die 40 miljoen...

[4:15:01] nodig hebben. Helder.

[4:15:06] U kunt doorgaan...

[4:15:08] met uw kopje noord.

[4:15:11] Prima, voorzitter.

[4:15:12] Even kijken. Ja, dus eigenlijk...

[4:15:14] de vraag van kan het sneller worden gerealiseerd...

[4:15:16] van meneer Van Dijk, die heb ik volgens mij...

[4:15:18] gehoord. Dat vroeg meneer Grinwis ook.

[4:15:20] Dan was er nog een vraag...

[4:15:22] van de heer Bamenga...

[4:15:24] ook over...

[4:15:26] eigenlijk ook de problemen...

[4:15:28] die er zijn geweest...

[4:15:30] met het spoor...

[4:15:32] bij Meppel buiten de winter.

[4:15:35] Ja, de eerste problemen...

[4:15:36] bij Meppel, die ontstonden door...

[4:15:38] de krimp van spoorstaven.

[4:15:40] En het krimpen van de spoorstaven...

[4:15:42] bij kou, dat kan niet worden...

[4:15:44] tegengegaan. ProRail...

[4:15:46] die zorgt ervoor dat de...

[4:15:48] lijmlast, dat is de, zeg maar...

[4:15:49] de lijm die je gebruikt tussen verschillende...

[4:15:52] spoorstaven, zo spoedig mogelijk in orde...

[4:15:54] wordt gemaakt om de kans op een...

[4:15:55] breuk bij vrieskou te minimaliseren.

[4:15:58] En daarnaast...

[4:16:00] wordt er op dit moment ook een brede verkenning gedaan...

[4:16:02] door ProRail...

[4:16:03] naar maatregelen rondom Meppel.

[4:16:06] En daarom worden ook versnellingsmaatregelen...

[4:16:08] onderzocht om de situatie zo snel...

[4:16:10] als mogelijk überhaupt te verbeteren.

[4:16:12] En die resultaten, die zijn rond de zomer...

[4:16:13] zijn die bekend.

[4:16:15] De Neder-Saxe-lijn werd...

[4:16:18] gevraagd door meneer Gerinwis. Hoe staat het met...

[4:16:20] het myrtenonderzoek?

[4:16:22] Graag een inkijkje in het proces...

[4:16:24] vroeg hij. Nou, we zijn...

[4:16:26] samen met de regio en de ministeries van...

[4:16:28] binnenlandse zaken en economische zaken...

[4:16:30] en klimaat aan het werken aan...

[4:16:32] een myrtenonderzoek voor de Neder-Saxe-lijn.

[4:16:35] Eind dit jaar wordt alle...

[4:16:36] beslisinformatie voor het myrtenonderzoek...

[4:16:38] opgeleverd. En dan kan een volgend...

[4:16:40] kabinet het besluit nemen of een...

[4:16:42] myrtenverkenning gestart gaat worden voor die lijn.

[4:16:44] En daarvoor is wel nog aanvullend budget...

[4:16:46] nodig, zodat minimaal 75%...

[4:16:48] maar liever nog 100%...

[4:16:50] van het benodigde...

[4:16:52] investeringsbudget gedekt is.

[4:16:55] Meneer Van Dijk vroeg ook naar de...

[4:16:56] Neder-Saxe-lijn. Die vroeg of ik een inschatting...

[4:16:58] kan geven van de kosten die gemoeid zijn met de aanleg...

[4:17:01] van de tweede fase.

[4:17:03] Begin 2023...

[4:17:04] is het myrtenonderzoek...

[4:17:06] naar de Neder-Saxe-lijn gestart.

[4:17:08] Het onderzoek wordt uitgevoerd en volgens...

[4:17:10] planning in 2024...

[4:17:12] eind van dit jaar wordt dat opgeleverd.

[4:17:15] En dan wordt ook het beeld opgemaakt...

[4:17:16] hoeveel budget er nodig is om een verkenning...

[4:17:18] te kunnen starten. En dat vraagt dus...

[4:17:21] te zijner tijd ook nadere bestuurlijke...

[4:17:22] afspraken en ook financiële...

[4:17:24] afspraken. En dat is aan een volgend kabinet.

[4:17:28] Meneer Grinwis...

[4:17:29] die vroeg nog...

[4:17:30] of die zei van met fase 1 van de Neder-Saxe-lijn...

[4:17:33] wordt Stadskanaal weer patrijnverbonden met...

[4:17:35] Groningen. En dat is...

[4:17:37] ook een onderdeel van de inlossing van onze...

[4:17:38] eresschuld aan Groningen.

[4:17:41] Hij vroeg of ik bekend...

[4:17:43] was met de wens van...

[4:17:46] de regio...

[4:17:47] om het station iets zuidelijker...

[4:17:49] aan te leggen. Ik ken de gewens...

[4:17:51] van de gemeente Stadskanaal om het station...

[4:17:53] te realiseren...

[4:17:55] bij Diedeldom in plaats van...

[4:17:57] bij het huidige station van de stroomtrein.

[4:17:59] Ik heb voorgesteld om de...

[4:18:01] realisatie van het station mee te nemen...

[4:18:03] in het MIRT-onderzoek naar de...

[4:18:05] Neder-Saxe-lijn, zodat het nieuwe kabinet daar ook...

[4:18:07] een integraal besluit over kan gaan nemen.

[4:18:09] En ik heb begrepen dat de provincie Groningen...

[4:18:11] als concessieverlener...

[4:18:13] voor de treinen in dit gebied...

[4:18:15] terughoudend is vanwege de...

[4:18:17] aanzienlijk hogere exploitatiekosten.

[4:18:19] De aanlegkosten van het...

[4:18:21] station bij Diedeldom zijn daarnaast...

[4:18:23] fors hoger en daar is door geen...

[4:18:25] van de partijen nu dekking voor.

[4:18:28] Meneer Grinwist, die vroeg ook nog naar...

[4:18:30] de Lelylijn en naar het uitgebreide...

[4:18:32] kernnetwerk en of...

[4:18:35] dat het...

[4:18:36] daarin zou moeten komen en of ik het met hun...

[4:18:38] eens was met de ChristenUnie.

[4:18:40] Ja, daar zijn we natuurlijk al mee aan de slag.

[4:18:42] Ik heb de afgelopen periode erg...

[4:18:44] veel gesprekken gevoerd met de Duitse...

[4:18:45] deelstaten en ook met de bondsregering...

[4:18:48] om steun te krijgen voor een hogere...

[4:18:50] tentierstatus van...

[4:18:51] de Lelylijn.

[4:18:53] En dan gaat het eigenlijk om de...

[4:18:56] verbinding Amsterdam-Groningen-Bremen.

[4:18:58] Voor Duitsland kwam een...

[4:18:59] hogere status nu nog te vroeg, gezien de...

[4:19:02] onderzoeken die nog lopen.

[4:19:03] We hebben wel door de Nederlandse inbreng...

[4:19:06] in Europees verband afgesproken...

[4:19:08] dat die verbinding later...

[4:19:10] alsnog die status zou kunnen krijgen.

[4:19:12] Mits ook Duitsland...

[4:19:13] instemt, want het gaat om...

[4:19:15] een internationale verbinding die ook over Duits...

[4:19:17] grondgebied loopt. En dat is best nog wel wat...

[4:19:19] werk te doen, zeg ik...

[4:19:21] daarbij. We gaan nu...

[4:19:23] met Duitsland een gezamenlijk onderzoek uitvoeren...

[4:19:26] naar de meerwaarde van de internationale...

[4:19:27] verbinding van Bremen naar...

[4:19:29] Hamburg. Even kijken...

[4:19:32] dan had meneer De Hoop nog gevraagd...

[4:19:34] hoe de gesprekken lopen met Duitsland en...

[4:19:37] Denemarken. Ja, Duitsland...

[4:19:39] daar lag...

[4:19:40] eigenlijk mijn focus de laatste tijd wel...

[4:19:42] iets meer op, moet ik heel eerlijk bekennen.

[4:19:44] Dus ik heb ook echt veel gesprekken...

[4:19:46] gevoerd met de collega's van de Duitse deelstaten.

[4:19:48] Dat zijn toch grote deelstaten...

[4:19:50] die ook allemaal heel belangrijk zijn voor die steun.

[4:19:53] En met de bondsregering.

[4:19:56] Ja, en...

[4:19:57] met Denemarken...

[4:19:58] zijn we wel in gesprek. Ik ga...

[4:20:00] dat waarschijnlijk binnenkort ook wat meer...

[4:20:02] zeg maar naar...

[4:20:04] ook op politiek bestuurlijk...

[4:20:06] niveau doen. Dat is nu nog vooral ambtelijk...

[4:20:08] dat daar contacten over zijn geweest.

[4:20:10] De heer Bamenga die vroeg nog...

[4:20:12] ehm...

[4:20:15] ook naar de status eigenlijk, hè.

[4:20:16] Betekent het dat Nederland nu bestuurlijk...

[4:20:19] gebonden is aan de aanleg van de Lelylijn...

[4:20:20] nu het is opgenomen in het Tantie...

[4:20:22] netwerk?

[4:20:24] Ja, de Lelylijn is opgenomen als nieuw...

[4:20:26] te realiseren spoorlijn in dat uitgebreide...

[4:20:29] netwerk en kan bij nadere...

[4:20:30] besluitvorming worden toegevoegd...

[4:20:32] aan het uitgebreide kernnetwerk als...

[4:20:34] dus bijvoorbeeld Duitsland, Nederland en de Europese...

[4:20:37] Commissie daarmee instemmen.

[4:20:39] Ehm, opname als nieuwe lijn...

[4:20:41] in het uitgebreide netwerk van Tantie...

[4:20:43] dat het betekent in principe ook een...

[4:20:44] aanlegverplichting, maar...

[4:20:46] als het project vanuit een maatschappelijke...

[4:20:48] kost-debaten-analyse niet te verantwoorden blijkt...

[4:20:51] dan kan de lidstaat alsnog...

[4:20:52] om een ontheffing vragen.

[4:20:56] Dan hadden, even kijken...

[4:20:58] mevrouw Van Zanten, mevrouw Vedder en...

[4:21:00] ehm, even kijken...

[4:21:01] meneer Van Dijk, die hadden nog gevraagd hoe de...

[4:21:04] bereikbaarheidsonderzoeken verlopen met...

[4:21:05] betrekking tot de Lelylijn...

[4:21:07] en welke van de alternatieven die onderzocht...

[4:21:10] wordt ook het snelst te realiseren...

[4:21:12] is. Ja, ik begrijp de nieuwsgierigheid...

[4:21:14] daarover, maar ik kan niet op de...

[4:21:15] uitkomsten vooruitlopen. Er wordt...

[4:21:18] nu een MIRT-onderzoek uitgevoerd...

[4:21:20] en daarbij wordt heel veel belangrijke...

[4:21:21] bestuurlijke beslisinformatie...

[4:21:23] opgeleverd. En daarin komen...

[4:21:25] ook de vragen die de Kamer mij heeft gesteld...

[4:21:27] aan de orde. En...

[4:21:29] eind dit jaar wordt het MIRT-onderzoek...

[4:21:31] opgeleverd. En dan kan er dus door een volgend...

[4:21:33] kabinet worden besloten...

[4:21:35] of een MIRT-verkenning gestart gaat worden...

[4:21:37] voor die lijn en ook wat het...

[4:21:40] voorkeursalternatief wordt.

[4:21:41] We hebben als kabinet op dit moment...

[4:21:44] hè, dat zal ook bij jullie allemaal bekend zijn...

[4:21:45] 3 miljard gereserveerd op dit moment voor de...

[4:21:47] Lelylijn.

[4:21:50] Maar er is nog aanvullend budget nodig...

[4:21:52] zodat minimaal 75%...

[4:21:54] maar ook liefst 100%...

[4:21:56] van het totale investeringsbudget...

[4:21:58] gedekt is.

[4:21:59] Dat waren mijn vragen over...

[4:22:02] Blokje Noord.

[4:22:03] De heer Huiting, PVV.

[4:22:07] Nou, voorzitter, ik hoorde de staatssecretaris zeggen...

[4:22:09] dat het aanleggen van de Lelylijn...

[4:22:12] ook een, nou ja, dat er toch...

[4:22:13] een soort van aanlegverplichting ook ligt...

[4:22:15] vanuit Brussel.

[4:22:17] Dat zegt natuurlijk wat. Ik weet...

[4:22:19] dat die Lelylijn wel tot...

[4:22:21] 6 tot 9 miljard euro kan gaan kosten.

[4:22:24] Dat betekent...

[4:22:25] dat er op dit moment een volkstekort is...

[4:22:27] op de begroting als het gaat om het aanleggen...

[4:22:29] van die Lelylijn.

[4:22:31] En dat was toch even een vraag hoe...

[4:22:33] het kabinet denkt dat...

[4:22:35] ze in Brussel over de brug gaan komen...

[4:22:37] als het gaat om financiële middelen.

[4:22:40] Want als Brussel zo graag...

[4:22:42] die Lelylijn wil...

[4:22:43] dan kan ik mij ook heel goed...

[4:22:45] voorstellen dat we...

[4:22:46] toch misschien de helft of zo uit Brussel kunnen halen.

[4:22:50] Misschien ambitieus, maar...

[4:22:51] het is wel een verzoek...

[4:22:54] richting de regering...

[4:22:55] om daar naar te gaan kijken.

[4:22:57] Want ja, Brussel wil hem zelf natuurlijk ook graag.

[4:23:01] Ja, voorzitter.

[4:23:03] De helft bijvoorbeeld...

[4:23:04] is gewoon niet realistisch om dat te verwachten.

[4:23:07] Daar hebben we het ook al wel...

[4:23:09] eerder in debatten over gehad, dat...

[4:23:12] het heel fijn is dat...

[4:23:13] we zijn opgenomen in dat Tentier-netwerk...

[4:23:15] en nu ook steeds verder tot die kern...

[4:23:16] doordringen, omdat je daarmee ook...

[4:23:18] meer kans maakt op bepaalde...

[4:23:21] financiële middelen.

[4:23:22] En je hebt ook natuurlijk de steun...

[4:23:25] nodig van de Commissie en van...

[4:23:27] Duitsland om überhaupt te komen...

[4:23:29] tot die internationale...

[4:23:31] verbinding. Maar ook...

[4:23:33] aan Nederlandse kant zal er echt nog wel...

[4:23:35] een keer goed moeten worden gekeken...

[4:23:37] hoe we tot die financiering...

[4:23:39] kunnen gaan komen. En het gaat om behoorlijke...

[4:23:41] bedragen, dat weten we ook allemaal. Dus...

[4:23:42] het is ook, denk ik...

[4:23:44] een opdracht aan de...

[4:23:46] nieuwe coalitie om te kijken van...

[4:23:48] hoe gaan we hier...

[4:23:50] geld voor vrijmaken. Ik hoop...

[4:23:52] het natuurlijk van harte.

[4:23:54] Met name omdat we ook die 3 miljard echt altijd...

[4:23:56] heel mooi hebben kunnen behouden.

[4:23:59] Omdat het een grote...

[4:24:00] wens van het Noorden is.

[4:24:02] En niet alleen van het Noorden, maar...

[4:24:04] eigenlijk ook omdat je daarmee...

[4:24:06] een heel groot deel van Nederland...

[4:24:08] op een hele goede manier gaat ontsluiten.

[4:24:11] En ook echt de kansen op goed onderwijs...

[4:24:12] en op werkgelegenheid...

[4:24:14] voor een heel groot gebied gaat vergroten.

[4:24:17] Maar het zijn natuurlijk forse bedragen.

[4:24:18] Daar ben ik me ook heel goed van bewust.

[4:24:20] Ook als je naar de regio kijkt.

[4:24:22] Want daar vragen we ook een bijdrage van.

[4:24:24] Ja, zullen we wel reëel moeten zijn. Die gaan...

[4:24:26] niet met miljarden over de brug komen, naar alle...

[4:24:28] waarschijnlijkheid. Dus dat betekent ook echt wel...

[4:24:30] dat er goed door...

[4:24:32] Den Haag zal moeten worden gekeken...

[4:24:34] naar wat de Lelylijn...

[4:24:37] onze...

[4:24:39] allerwaard is.

[4:24:40] Ik kijk de heer Griem eens even aan of hij...

[4:24:42] het voorzitterschap van mij...

[4:24:44] even zou willen overnemen, zodat ik zelf ook een vraag...

[4:24:46] Maar natuurlijk, collega De Hoop.

[4:24:48] Bij deze, en dan geef ik u graag het woord...

[4:24:50] voor een interruptie.

[4:24:52] Ja, want ik wil hier toch wel even op doorgaan, voorzitter.

[4:24:54] Want de PVV schetst...

[4:24:56] heel transparant, tot mijn...

[4:24:58] verbazing eigenlijk, dat er toch wel...

[4:25:01] aangedacht wordt om het potje van de Lelylijn...

[4:25:03] toch voor een deel leeg te halen.

[4:25:05] En ik zou wel graag van de...

[4:25:06] staatssecretaris nog explicieter willen...

[4:25:08] horen wat dat betekent voor de kansen...

[4:25:10] voor de Lelylijn, als daar vanuit...

[4:25:12] Den Haag weer geld uitgeplukt...

[4:25:14] zou worden. Ik maak me daar zorgen over.

[4:25:16] Dus zou de staatssecretaris dat...

[4:25:18] kunnen schetsen? Het woord is aan...

[4:25:20] de staatssecretaris.

[4:25:23] Ja, voorzitter.

[4:25:24] Kijk, toen we begonnen...

[4:25:26] hadden we 3 miljard gereserveerd...

[4:25:28] staan voor de Lelylijn en lag er een opdracht...

[4:25:30] van mij om te kijken van hoe kun je die Lelylijn...

[4:25:32] gaan realiseren. En we hebben daar...

[4:25:34] ik heb maar korte tijd gehad, hè.

[4:25:36] Twee jaartjes, al met al. Maar we hebben...

[4:25:38] daar mooie stappen in gezet. Dus dat we zijn...

[4:25:40] opgenomen in dat Tentie-netwerk, daar ben ik...

[4:25:42] heel erg trots op. Dat we de gesprekken...

[4:25:45] met de Duitsers daar nu over voeren.

[4:25:46] Dat de Kamer ook de afgelopen...

[4:25:49] twee jaar steeds heeft gezegd, ondanks...

[4:25:50] het feit dat we flink moesten gaan bezuinigen...

[4:25:52] na ons feestje...

[4:25:54] van 7,5 miljard, kregen we...

[4:25:56] daarna een bezuiniging van 1,2 miljard...

[4:25:58] voor de kiezen. En toch heeft...

[4:26:00] ook de commissie gezegd van nee, we blijven af...

[4:26:02] van het geld van de reservering voor de...

[4:26:04] Lelylijn, omdat we dit een heel belangrijk project...

[4:26:06] vinden voor dat hele gebied.

[4:26:09] En...

[4:26:10] dat is ook de huidige...

[4:26:12] stand van zaken. Dus er is nog geen cent...

[4:26:15] wat dat betreft...

[4:26:17] van die 3 miljard...

[4:26:18] afgegaan de afgelopen jaren. En dat is...

[4:26:20] denk ik ook een...

[4:26:22] goeie keuze, als je echt...

[4:26:24] die Lelylijn uiteindelijk wil...

[4:26:26] gaan realiseren. Omdat er echt nog wel...

[4:26:28] een flinke opgave ligt, aanvullend budgetair...

[4:26:31] om naar middelen...

[4:26:32] te zoeken. Maar het is niet aan mij om...

[4:26:34] dat nu te gaan doen.

[4:26:37] Dat zal echt aan een volgend kabinet zijn.

[4:26:39] Maar in de afgelopen...

[4:26:40] periode is echt vol...

[4:26:42] ingezet op de realisatie van de Lelylijn.

[4:26:45] En dat blijf ik...

[4:26:46] de komende tijd ook nog voldoen.

[4:26:49] En het staat ook mooi genoteerd...

[4:26:51] in de handelingen voor...

[4:26:54] opvolgers.

[4:26:55] Heeft u een vervolginterruptie? Anders geef ik hierbij...

[4:26:58] mijn voorzitterschap weer over...

[4:26:59] in uw handen.

[4:27:01] Dan kijk ik naar de staatssecretaris. U was klaar met...

[4:27:03] het blokje Noord-Nederland, hè? Dan...

[4:27:05] gaan we weer naar de minister. Ja, dank u wel.

[4:27:08] En het volgende blok is...

[4:27:09] Noordwest-Nederland. Voor de...

[4:27:11] regioindeling, dat zijn de provincies...

[4:27:13] Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

[4:27:16] En dan...

[4:27:17] begin ik bij de A27...

[4:27:19] aan Welis-Weert, waar volgens mij...

[4:27:21] iedere spreker aan gerefereerd...

[4:27:23] heeft. En...

[4:27:25] waar onlangs regiopartijen...

[4:27:27] hun ideeën voor...

[4:27:29] een alternatief hebben...

[4:27:31] gepresenteerd.

[4:27:33] En ik zie dat sommigen...

[4:27:35] in de Kamer al...

[4:27:37] een beetje naar de conclusie toe werken.

[4:27:40] Positief dan wel negatief.

[4:27:42] Maar zover...

[4:27:43] ben ik nog niet.

[4:27:45] De regio heeft om te beginnen...

[4:27:47] verzocht om met hen...

[4:27:49] in overleg te treden. Dat overleg...

[4:27:51] gaan wij ook graag aan. Daar worden volgens mij...

[4:27:53] al afspraken voor gemaakt.

[4:27:55] En wat mij betreft is dat ook...

[4:27:57] om alle elementen van het alternatief...

[4:28:00] zoals dat is aangedragen...

[4:28:01] ook goed te kunnen doorgronden.

[4:28:04] Omdat wij het daarna zullen moeten gaan...

[4:28:05] beoordelen conform de afspraak...

[4:28:07] die ik in het verleden met de regio maakte.

[4:28:09] Die afspraak is tweeledig, waarbij we zeggen...

[4:28:11] we hebben één tracébesluit.

[4:28:13] Daar is al tien, vijftien jaar...

[4:28:15] aan gewerkt. Dat ligt nu voor de laatste stap...

[4:28:17] bij de Raad van State.

[4:28:20] En...

[4:28:21] dat proces...

[4:28:22] en de uitspraak van de Raad van State...

[4:28:25] wachten we ook af.

[4:28:28] En in de tussentijd...

[4:28:29] gold dat de regio alternatieven...

[4:28:31] of ideeën voor alternatieven mocht...

[4:28:34] aandragen. Het is ook niet zo dat als...

[4:28:35] de Raad van State heeft geoordeeld...

[4:28:37] en het zou positief zijn dat we terstond...

[4:28:39] de volgende dag overgaan tot...

[4:28:40] aanbesteden. We zullen dan ook gelegenheid geven...

[4:28:43] nog voor...

[4:28:44] om het regioalternatief...

[4:28:47] verder te doorgronden.

[4:28:49] Dat heeft ook mee te maken...

[4:28:50] met één van de vragen die de heer Bamenga...

[4:28:52] stelde. Van ja, waarom is...

[4:28:54] was nou dat alternatief niet de uitkomst van het reguliere...

[4:28:57] meerdproces?

[4:28:59] Nou, zo op het eerste gezicht...

[4:29:01] zitten er ook elementen in...

[4:29:02] die in de voorstellen...

[4:29:04] van de regio, die in het verleden...

[4:29:07] ook al zijn afgewogen.

[4:29:10] En die hebben niet geleid...

[4:29:11] tot het voorstel wat uiteindelijk in het...

[4:29:13] tracébesluit kwam. Dus ik vind ook dat...

[4:29:15] we daar met elkaar heel zorgvuldig naar...

[4:29:17] moeten kijken. Dat betekent ook niet dat dat...

[4:29:18] over een week of wat klaar is.

[4:29:21] Dus we gaan gewoon die gesprekken aan. We beoordelen...

[4:29:23] dat. En er is nog niks in...

[4:29:25] uitvoering genomen. Dus dat zullen we in de toekomst...

[4:29:27] zien.

[4:29:29] Ehm...

[4:29:30] Ehm...

[4:29:32] Ja, dat is...

[4:29:35] Daarachter zitten nog een aantal vragen.

[4:29:37] Bijvoorbeeld van...

[4:29:38] de heer...

[4:29:41] Ehm...

[4:29:43] Wie was dat? De heer...

[4:29:45] Ja, de heer Grinwis.

[4:29:46] Die het koppelde aan...

[4:29:49] het opschorten van...

[4:29:51] knooppunt Hoevelaken.

[4:29:53] En of ik...

[4:29:55] En dat dan niet de ring Utrecht gekozen...

[4:29:57] zou zijn. Dat had...

[4:29:59] te maken met de...

[4:30:02] categorisering die ik...

[4:30:03] in het begin van dit debat al noemde.

[4:30:06] Ehm...

[4:30:08] De afvorming over de ring Utrecht is nagenoeg...

[4:30:09] afgerond. Laatste stap is dat het hele tracébesluit...

[4:30:12] in hoge beroep bij de Raad van State...

[4:30:13] ligt. En Hoevelaken is nog lang niet...

[4:30:15] op dat punt.

[4:30:17] Bijvoorbeeld omdat daar nog een stikstofopgave...

[4:30:20] is.

[4:30:21] Dan is er nog een interruptie...

[4:30:23] van de heer Bamenga en daarna...

[4:30:25] van de heer Van Dijk van...

[4:30:26] Ik kom nog beantwoorden over Amedis Weert, hoor.

[4:30:29] Ik ben nog niet helemaal klaar. Misschien dat...

[4:30:31] Dat kan misschien een interruptie schelen, want de heer...

[4:30:33] Bamenga... Die gaat verder. Die had ook gevraagd...

[4:30:35] naar hoe moet nou het MIRT worden...

[4:30:37] aangepast om te zorgen dat dit soort alternatieven...

[4:30:40] de...

[4:30:41] uitkomst zijn. En de kern...

[4:30:44] van mijn antwoord is wel dat dat juist ook...

[4:30:45] de kern van het MIRT is.

[4:30:47] Het MIRT is erop gericht. Het is...

[4:30:49] een besluitvormingsproces...

[4:30:51] om dat zo optimaal mogelijk te laten...

[4:30:53] verlopen. Daarbij juist alle belangen te...

[4:30:55] betrekken en zorgvuldig af te wegen.

[4:30:58] En dat proces start altijd met het breed...

[4:30:59] onderzoeken van de opgave en dat...

[4:31:01] trekt het dan naar een definitief besluit.

[4:31:03] Die planvorming voor de ring...

[4:31:05] Utrecht, die loopt al lang. Telkens...

[4:31:07] is daarbij nadrukkelijk de omgeving gevraagd...

[4:31:09] om mee te denken. Zowel regionale...

[4:31:11] overheden, bewoners als andere...

[4:31:14] belanghebbenden.

[4:31:15] En ook de Kamer is en wordt over alle...

[4:31:17] MIRT-besluiten en fases daarin...

[4:31:19] geïnformeerd en kan daar middels moties...

[4:31:21] ook bijsturen. Bij de ring Utrecht...

[4:31:23] is dat in het verleden ook veelvuldig...

[4:31:25] gebeurd.

[4:31:27] En daarom kwamen we samen...

[4:31:29] met regionale partijen, kabinet en Kamer...

[4:31:31] tot het punt waar we nu zijn.

[4:31:33] En ik zie natuurlijk ook wel dat het...

[4:31:35] generent is aan besluiten over de fysieke...

[4:31:37] leefomgeving. Dat de nadelen niet voor iedere...

[4:31:39] partij opwegen tegen de voordelen. Maar...

[4:31:41] het MIRT hoeft daar denk ik niet voor...

[4:31:43] te worden aangepast.

[4:31:45] En ook als je kijkt naar een...

[4:31:47] voorstel bijvoorbeeld. Ja, moet je er dan niet een...

[4:31:49] right to challenge van maken?

[4:31:52] Ook daar is het antwoord...

[4:31:53] dat dat in wezen in het verleden...

[4:31:55] al gebeurd is. Want in 2013 is...

[4:31:57] op verzoek van de Kamer de code...

[4:31:59] maatschappelijke participatie vastgesteld.

[4:32:02] En de ring Utrecht...

[4:32:04] en waar we toen stonden...

[4:32:05] waar ook een bewonersinitiatief...

[4:32:07] was, was een van de aanleidingen...

[4:32:09] voor die code. En in die code is expliciet...

[4:32:11] aandacht voor het betrekken van de samenleving...

[4:32:13] en het vragen om en meewegen van...

[4:32:15] maatschappelijke alternatieven in het MIRT-proces.

[4:32:17] Die code is sindsdien, sinds 2013...

[4:32:19] onderdeel van de MIRT-spelregels.

[4:32:21] En die code is ook opgenomen...

[4:32:23] in de memorie van toelichting van de onlangs...

[4:32:25] in werking getreden omgevingswet.

[4:32:28] En die verplicht in de projectprocedure...

[4:32:30] vroegtijdige participatie van...

[4:32:31] burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties...

[4:32:33] en bestuurders van regionale...

[4:32:35] overheden. Dus ik zou haast zeggen...

[4:32:37] met die code en alles daarna...

[4:32:39] heb je zo'n right to challenge...

[4:32:40] als onderdeel van het MIRT-proces.

[4:32:45] En misschien is het ook goed...

[4:32:47] om hierbij te vermelden dat bij de N35...

[4:32:49] Nijverdal-Wierde het bewonersalternatief...

[4:32:52] ook de uitkomst was...

[4:32:53] van de MIRT-verkenning.

[4:32:56] Maar zoals eerder gezegd...

[4:32:58] we staan echt aan het begin...

[4:33:00] ook van overleg met de regio.

[4:33:02] En dat gaan we eerst...

[4:33:03] ordentelijk met elkaar doorlopen.

[4:33:05] En dan informeer ik de Kamer nader.

[4:33:07] Bij de...

[4:33:11] Allereerst was er een interruptie van de heer Bamenga.

[4:33:16] Is er ook een termijn te noemen?

[4:33:18] wilde ik eigenlijk vragen wanneer wij...

[4:33:19] geïnformeerd worden hierover.

[4:33:21] En begrijp ik het dus goed dat...

[4:33:23] want de minister gaf aan...

[4:33:26] dat er elementen van...

[4:33:28] hetgene wat er in het alternatief staat...

[4:33:30] al eerder...

[4:33:31] ook al besproken is.

[4:33:33] Dus was het ook al eerder bekend...

[4:33:35] bij de minister dat het dus goedkoper...

[4:33:38] veiliger en duurzamer kon?

[4:33:40] Of zou de minister nog...

[4:33:42] specifieker kunnen uitleggen...

[4:33:43] welke elementen al eerder bekend waren...

[4:33:45] en welke elementen, zeg maar...

[4:33:47] toch wel uitkomst is...

[4:33:50] van het alternatief...

[4:33:52] wat nu gepresenteerd is?

[4:33:54] Ook hier zit een conclusie in dat het dus...

[4:33:56] goedkoper, veiliger, duurzamer kan.

[4:33:58] Ik had het over de inhoud. Kijk, elementen als...

[4:34:00] verbreden binnen de bak.

[4:34:02] Dat is eerder in onderzoek geweest.

[4:34:06] Ik ga niet de conclusies van toen herhalen...

[4:34:08] want dan doe ik alweer een waardeoordeel...

[4:34:09] over het alternatief nu. Dat vind ik ook niet dienstig...

[4:34:12] aan het proces. Maar u kunt dat in de stukken...

[4:34:14] nog wel nalezen.

[4:34:16] En daarom hecht ik eraan...

[4:34:18] bijvoorbeeld ook omdat...

[4:34:20] voorstellen die de regio nu op tafel hebben gelegd...

[4:34:22] naar zijn aard minder ver...

[4:34:24] uitgewerkt zijn dan het volledig uitgewerkte...

[4:34:26] tracébesluit, hebben we deze fase ook gewoon nodig...

[4:34:28] om met elkaar te doorgronden. Wat wordt er nou bedoeld?

[4:34:30] Welke kant wil je op? En dat zal echt wel even duren.

[4:34:32] Dus ik kan daar geen termijn aan hangen.

[4:34:33] Het is klaar als het klaar is. Maar met de regio...

[4:34:36] hebben we ook de afspraak dat we...

[4:34:37] ook met elkaar wachten...

[4:34:39] op de uitspraak van de Raad van State.

[4:34:41] Dus daar is ook nog wel enige tijd voor.

[4:34:44] Mevrouw Veldman. Dank u, voorzitter.

[4:34:48] Wat er nu...

[4:34:49] bij de Raad van State ligt...

[4:34:50] en stel dat dat een goede uitkomst heeft...

[4:34:53] en er ligt iets...

[4:34:55] wat een werkbare oplossing kan zijn...

[4:34:57] dan is dat...

[4:34:59] hele traject vanuit het Meerd...

[4:35:01] jaren heeft dat geduurd.

[4:35:03] Daar hebben...

[4:35:05] vele partijen, ook met...

[4:35:07] participatie en alles, jaren...

[4:35:09] over gedimdand...

[4:35:11] om uiteindelijk tot die oplossing te komen.

[4:35:13] Als nu het alternatief...

[4:35:16] stel dat...

[4:35:17] het een interessant alternatief is...

[4:35:19] dat de moeite waard is. Wat ik denk...

[4:35:21] van niet. Maar u gaat daar nog goed naar kijken.

[4:35:25] Hoeveel...

[4:35:26] jaren, misschien wel...

[4:35:27] tientallen jaren ben je dan niet weer...

[4:35:29] verder voordat je überhaupt...

[4:35:31] daar een klein beetje...

[4:35:33] beweging in die draaischijf weer...

[4:35:35] kunt krijgen. Omdat...

[4:35:37] dat alternatief al die...

[4:35:39] processen, misschien een paar...

[4:35:41] maar niet alles als je naar zo'n Meerd-proces...

[4:35:43] kijkt, dat alternatief...

[4:35:45] is die processen niet doorgegaan.

[4:35:47] Kunt u daar iets meer over vertellen?

[4:35:49] Ja, ik zou het willen, maar dat is weer afhankelijk...

[4:35:51] van zoveel elementen van de inhoud.

[4:35:54] Dus dat is op dit moment...

[4:35:55] niet mogelijk. Het klopt dat daar...

[4:35:57] heel lang aan gewerkt is.

[4:36:00] En ja, ik volg...

[4:36:02] op dit moment gewoon het proces...

[4:36:03] zoals we dat met de regio hebben afgesproken.

[4:36:08] U vervolgt uw betoog.

[4:36:10] Ja, en dan kom ik bij de vraag van u zelf...

[4:36:12] meneer De Hoop over de Koenbrug.

[4:36:15] Bij de...

[4:36:18] standhouding zijn...

[4:36:19] zoals we begin van dit debat al hadden...

[4:36:21] extra middelen beschikbaar gesteld, maar...

[4:36:23] zelfs met die aanvullende middelen kunnen niet...

[4:36:25] alle problemen direct worden weggenomen.

[4:36:27] En in het geval van de Koenbrug heeft...

[4:36:29] Rijkswaterstaat geconstateerd dat...

[4:36:31] de aanwezige geluidsschermen voldoen...

[4:36:33] aan de wettelijke normen met betrekking tot...

[4:36:35] geluid en luchtkwaliteit.

[4:36:37] En ja, dat is wel één van de redenen waarom...

[4:36:39] Rijkswaterstaat de schaarse middelen dan...

[4:36:41] eerst inzet op andere plekken...

[4:36:43] waar niet aan die wettelijke normen wordt voldaan.

[4:36:46] Om de leefomgeving...

[4:36:48] in de omgeving van die Koenbrug...

[4:36:49] te verbeteren is eerder fijn dubbellaags...

[4:36:51] Zoab aangelegd.

[4:36:53] En ook zijn onder andere de voegovergangen...

[4:36:55] van de brug vervangen door...

[4:36:57] voor stillere varianten.

[4:36:58] Op dit moment is Rijkswaterstaat aan het onderzoeken...

[4:37:01] of de Koenbrug weer bedienbaar...

[4:37:03] kan worden gemaakt, zodat op verzoek...

[4:37:05] de brug weer opengedraaid kan worden.

[4:37:07] En op verzoek van Zaanstad wordt...

[4:37:09] daarbij meteen onderzocht of er geluidwerende...

[4:37:11] platen aangebracht kunnen worden.

[4:37:13] Maar dat is het...

[4:37:15] mogelijk wat teleurstellende antwoord waar we...

[4:37:17] daar staan. Dan zijn er veel wegen...

[4:37:19] in Noord-Holland waar mevrouw Vedder...

[4:37:21] naar vroeg. Ik loop ze even langs.

[4:37:22] Het begint bij werkzaamheden aan de A7...

[4:37:25] bij Viaduct bij Purmerend.

[4:37:26] Noodzakelijke werkzaamheden ook weer om...

[4:37:28] in de toekomst erger te voorkomen.

[4:37:32] Afgelopen tijd...

[4:37:33] heb ik zelfs persoonlijk...

[4:37:35] daarmee bemoeid en is het in ieder geval...

[4:37:37] gelukt bij de voorbereiding van de werkzaamheden...

[4:37:39] om de uitvoeringsperiode...

[4:37:41] terug te brengen naar vijf maanden.

[4:37:43] Daar hebben we een aantal aanpalende...

[4:37:45] maatregelen ook voor nodig. De onderzoeken en...

[4:37:47] afstemming over die maatregelen die lopen...

[4:37:49] nog en de uiteindelijke...

[4:37:51] resultaten van die...

[4:37:53] onderzoeken en impactanalyse zijn...

[4:37:55] in maart waarschijnlijk gereed en dan...

[4:37:57] zal ik de Kamer daarover ook informeren.

[4:38:00] Dan...

[4:38:01] hebben we ook omliggende wegen zoals de...

[4:38:03] N244 en de...

[4:38:04] N247 en die worden ook...

[4:38:06] in dat onderzoek betrokken en...

[4:38:09] het maatregelpakket wordt vervolgens...

[4:38:11] ook in overleg met de regionale partijen...

[4:38:13] aangescherpt op basis van het onderzoek...

[4:38:15] wat dan gereed is.

[4:38:17] Het projectteam van de...

[4:38:19] gemeente Purmerend...

[4:38:22] die...

[4:38:22] had ook nog een aantal ideeën daar zoals...

[4:38:25] op specifieke plekken extra asfalt...

[4:38:27] waar mevrouw verder naar vroeg...

[4:38:29] en Rijkswaterstaat is...

[4:38:31] ook daarover in overleg...

[4:38:33] bij dit soort werkzaamheden...

[4:38:35] met grote impact is dat overleg eigenlijk...

[4:38:37] continu met gemeenten, bedrijfsleven...

[4:38:39] nood- en hulpdiensten om de hinder...

[4:38:41] zoveel mogelijk te beperken.

[4:38:42] En daarin worden ook de ideeën van de gemeente Purmerend...

[4:38:46] meegenomen en...

[4:38:47] meegewogen.

[4:38:49] Op...

[4:38:52] de... even kijken...

[4:38:53] een ander project waar mevrouw verder naar vroeg is...

[4:38:54] de A27 tussen Zeewolde en...

[4:38:56] knooppunt 1 Nes.

[4:38:58] En dat is een van de projecten die gepauseerd is...

[4:39:01] in het kader van de herprioritering van het...

[4:39:04] mobiliteitsfonds.

[4:39:07] Die verkenning...

[4:39:09] die moet nog starten.

[4:39:11] En daar is dus budget voor nodig...

[4:39:13] maar ook op termijn voldoende stikstofruimte...

[4:39:15] en capaciteit.

[4:39:17] Dan de vraag over...

[4:39:19] de verbetering van de A9 bij het...

[4:39:20] Rotterpolderplein en in het bijzonder een afslag...

[4:39:23] bij de A9 op de A9...

[4:39:25] bij Heiloo.

[4:39:26] In de meertverkenning A9 Rotterpolderplein...

[4:39:29] is geconcludeerd dat er...

[4:39:31] geen veilig maakbaar alternatief...

[4:39:32] mogelijk is. En daarom is...

[4:39:35] die verkenning beëindigd zonder voorkeursalternatief.

[4:39:37] Hier past misschien ook nog wel...

[4:39:39] wat uitleg, want het is vrij uitzonderlijk...

[4:39:41] in het meert dat een verkenning op een gegeven...

[4:39:43] moment stopt omdat het gewoon niet maakbaar...

[4:39:44] kan. Maar dat is wel ook...

[4:39:46] hoe het meert ooit beoogd was dat er na...

[4:39:48] een verkenning ook een go-no-go besluit...

[4:39:51] genomen zou kunnen worden. Maar de afgelopen...

[4:39:52] jaren kan ik het me eigenlijk niet meer herinneren dat...

[4:39:54] we ook die logica hebben gevolgd. Dat is...

[4:39:56] hier wel gebeurd. Ik heb de Kamer daar...

[4:39:58] eind vorig jaar over geïnformeerd.

[4:40:00] De afrit op de A9 bij Heiloo...

[4:40:03] dat is een apart project van de provincie...

[4:40:04] Noord-Holland in samenwerking met de gemeente...

[4:40:07] Heiloo, Kastrikum en Alkmaar.

[4:40:09] En dat heeft geen relatie met de meertverkenning...

[4:40:11] over het...

[4:40:13] Rotterpolderplein.

[4:40:14] Dus dat speelt bij de...

[4:40:17] provincie. Dat geldt ook voor...

[4:40:18] de aanpak van de doorstroming op de ring...

[4:40:20] Alkmaar en op de N242.

[4:40:23] Want die N242 is een...

[4:40:24] provinciale weg. Op dit moment...

[4:40:26] onderzoeken de provincie Noord-Holland en de gemeenten...

[4:40:29] Alkmaar en Dijk en Waard...

[4:40:30] wat er nodig is voor de doorstroming...

[4:40:33] en de verkeersveiligheid en de leefbaarheid...

[4:40:34] op die weg. Ook in relatie met de...

[4:40:36] woningbouwplannen van de regio.

[4:40:38] Als Rijk hebben we op dit moment geen projecten...

[4:40:41] lopen op de ring Alkmaar.

[4:40:43] Dan de...

[4:40:44] Nijkerkerbrug.

[4:40:47] Op het moment dat...

[4:40:49] er een kazerne in Zeewolde wordt...

[4:40:50] gebouwd.

[4:40:52] Zoals u weet heeft de staatssecretaris...

[4:40:55] van Defensie de notitie...

[4:40:56] Rijkwijdte en detailniveau...

[4:40:58] programma Ruimte voor Defensie...

[4:41:00] en het bijbehorende participatieplan...

[4:41:03] gepubliceerd. In...

[4:41:04] de planmer zal ook...

[4:41:06] het hoofdthema mobiliteit, dus...

[4:41:08] bereikbaarheid en verkeersveiligheid worden...

[4:41:11] onderzocht als gevolg van het bouwen...

[4:41:13] van zo'n kazerne.

[4:41:14] Op dit moment zijn de consequenties van...

[4:41:16] een mogelijke kazerne op bijvoorbeeld de...

[4:41:18] N301 nog niet in beeld. Maar dat wordt in het...

[4:41:20] kader van die planmer dus onderzocht. En dat...

[4:41:22] is het vroegste moment om dan ook te kijken...

[4:41:24] wat er aanpalend nodig...

[4:41:26] is. En dan kom ik...

[4:41:29] voorzitter, tot slot bij Noordwest...

[4:41:30] op de vragen die over het...

[4:41:32] Zuidasdok gesteld zijn. En dat zal...

[4:41:34] in twee delen uiteenvallen. Ik zal...

[4:41:36] een aantal vragen beantwoorden over...

[4:41:38] het Zuidasdok en de financiering, omdat dat...

[4:41:40] wegen en spoor is.

[4:41:42] Maar dan zal daarna in het volgende blok...

[4:41:44] de staatssecretaris de vragen...

[4:41:46] specifiek over de Noord-Zuidlijn...

[4:41:48] en het station Amsterdam-Zuid...

[4:41:51] behandelen, omdat die op haar...

[4:41:52] terrein liggen. En ik denk dat ze daar...

[4:41:54] dat blokje mee begint. Dan is het toch nog ergens een soort van...

[4:41:56] logisch geheel.

[4:41:59] Maar ik begin even bij...

[4:42:00] het Zuidasdok als geheel.

[4:42:04] Waarbij...

[4:42:05] zoals in december aan de Kamer gemeld...

[4:42:06] het Zuidasdok ook...

[4:42:09] omvangrijke meerkosten...

[4:42:10] voorziet. En dat valt ons...

[4:42:12] zeg ik in alle realiteit gewoon zwaar.

[4:42:15] De opdrachtgevers, en dat zijn wij...

[4:42:16] en Amsterdam, versterken...

[4:42:18] daarom de kostenbeheersing. En we zoeken...

[4:42:20] actief naar versoberingen om de...

[4:42:22] kostenontwikkelingen zo mogelijk ook...

[4:42:24] te voorkomen. Nou, dat proces...

[4:42:26] dat staat aan het begin.

[4:42:28] Ook om weer te kijken om dat in kaart te brengen,

[4:42:30] die versoberingen. Dat zou kunnen leiden...

[4:42:32] tot het maken van moeilijke keuzes.

[4:42:35] Maar daar zijn we nog niet.

[4:42:36] En ik zeg u toe dat u wordt betrokken...

[4:42:38] in het afwegen van deze keuzes.

[4:42:40] En daarover voor de zomer wordt...

[4:42:43] geïnformeerd.

[4:42:45] De...

[4:42:48] heer Bamenga...

[4:42:49] vroeg ook nog naar...

[4:42:53] het Rijk...

[4:42:53] die de reservering heeft geschapt...

[4:42:56] en daarnaast...

[4:42:58] ook richting Zuidasdok.

[4:43:00] Nou, daar past dat wij in, wat ik zojuist al zei...

[4:43:02] we zijn als opdrachtgevers in gesprek...

[4:43:04] over de budgetsetspanning.

[4:43:05] En zoeken ook actief naar mogelijkheden...

[4:43:08] om die te verminderen.

[4:43:10] Bij tekorten gelden namelijk op dit moment...

[4:43:12] de bestuurlijke afspraken met de regio...

[4:43:14] die we anderhalf jaar geleden hebben gemaakt.

[4:43:17] Waarbij destijds...

[4:43:18] met alle opdrachtgevers is afgesproken dat...

[4:43:20] het Rijk tegenvallers op het Zuidasdok...

[4:43:22] dekt uit de reservering van het Rijk...

[4:43:24] voor de verlenging van de Noord-Zuidlijn.

[4:43:27] En die...

[4:43:29] reservering omvat op dit moment...

[4:43:30] nog 902 miljoen euro.

[4:43:33] Dat was ook de vraag van de heer...

[4:43:34] Bamenga.

[4:43:36] En hij...

[4:43:37] sloot op mijn terrein af met...

[4:43:38] de vraag of we de conclusie...

[4:43:41] van de commissie-Dekker, dat het Zuidasdok...

[4:43:43] kost wat kost, door moet gaan nog steeds...

[4:43:46] delen. Kijk, als...

[4:43:47] ik kijk naar de betekenis van het project...

[4:43:49] op de nationale infrastructuur...

[4:43:51] en in mijn geval op het hoofdwegennet...

[4:43:53] dan is het een van de drukste stukken op het hoofdwegennet...

[4:43:55] waar ook nog meer verkeer wordt verwacht.

[4:43:57] En niet alleen voor Amsterdam...

[4:43:58] maar het is ook een toevoer...

[4:44:01] of een doorstroom of een flessenhals...

[4:44:03] in het verkeer tussen...

[4:44:05] het gebied boven het Noordzeekanaal...

[4:44:06] en te zuiden. Eigenlijk ook op die...

[4:44:08] corridor van Alkmaar tot...

[4:44:10] Utrecht en Den Bosch.

[4:44:12] En ook richting Rotterdam.

[4:44:14] Ja, daar ligt wel een hele grote opgave.

[4:44:17] En...

[4:44:18] met die opgave zullen we toch iets...

[4:44:20] aan moeten. En het plan wat we daarvoor hebben...

[4:44:22] is het Zuidasdok. Tegelijkertijd wat ik zojuist...

[4:44:24] zei, we voorzien...

[4:44:26] omvangrijke meerkosten.

[4:44:28] En dat zullen we wel met elkaar het hoofd moeten...

[4:44:30] bieden. Dus vandaar dat...

[4:44:32] we de komende tijd toch nog wel echt...

[4:44:35] wat meer stappen te doorlopen hebben.

[4:44:36] Omdat we op dat punt, dat we precies weten...

[4:44:38] waar we financieel eindigen, nu nog niet zijn.

[4:44:41] Dat wat betreft...

[4:44:43] mijn aandeel in het Zuidasdok. En ook...

[4:44:45] voor wat betreft mijn vraag op het...

[4:44:46] in de regio Noordwesten.

[4:44:48] Dan zie ik van de heer Bamenga D66...

[4:44:51] nog een interruptie. Ik weet niet of dit...

[4:44:53] van mijn interruptie afgaat, maar ik...

[4:44:54] was vooral benieuwd op welke termijn we daar...

[4:44:57] iets van terug horen.

[4:44:59] Ja, wat ik zojuist zei, voor de zomer...

[4:45:01] verwacht ik daar duidelijkheid...

[4:45:02] over. En dat zal ook wel moeten, want...

[4:45:05] dat heeft natuurlijk ook met een omvangrijke projectplanning...

[4:45:07] te maken. De staatssecretaris.

[4:45:11] Dankuwel...

[4:45:12] voorzitter. De heer De Hoop en...

[4:45:14] mevrouw Van Zanten, die vroegen...

[4:45:15] of we nog eens goed konden uitleggen wat de gevolgen...

[4:45:18] van het onttrekken van de middelen...

[4:45:20] zijn. En of ik kan garanderen...

[4:45:22] dat de Noord-Zuidlijn wel gewoon...

[4:45:24] voortgang kan vinden.

[4:45:26] Bij Prinsjesdag heb ik u geïnformeerd...

[4:45:28] over de uitname van in totaal...

[4:45:29] 1852 miljoen bij de verlening...

[4:45:32] van de Noord-Zuidlijn.

[4:45:35] Tegelijkertijd...

[4:45:36] staan nut en noodzaak...

[4:45:38] van de verlenging niet ter discussie.

[4:45:41] Ons commitment voor het...

[4:45:42] project blijft echt staan. En de...

[4:45:44] verkenning wordt doorgezet om te komen tot een beoogde...

[4:45:46] voorkeursbeslissing in 2025.

[4:45:49] Om een...

[4:45:50] voorkeursbeslissing te kunnen nemen, is er...

[4:45:52] niet alleen een uitgewerkt plan nodig, maar...

[4:45:54] uiteraard ook budget. En dat is...

[4:45:56] wel aan een volgend kabinet...

[4:45:57] om dat...

[4:45:59] besluit te nemen. Meneer Van Dijk...

[4:46:02] vroeg ook nog aanvullend...

[4:46:04] of ik het met NSC eens ben...

[4:46:06] dat de Noord-Zuidlijn noodzakelijk is voor goede...

[4:46:07] internationale treinverbindingen en ook voorwaardelijk...

[4:46:10] voor een succesvolle exploitatie van de Lelylijn...

[4:46:12] uiteindelijk.

[4:46:13] De verlenging van de Noord-Zuidlijn is van belang...

[4:46:16] voor de ontsluiting van woningbouw en bijvoorbeeld...

[4:46:17] de treinverbinding vanuit Amsterdam naar Groningen.

[4:46:20] Door de verlenging...

[4:46:22] van de Noord-Zuidlijn is het mogelijk...

[4:46:24] om vanaf 2040 voldoende capaciteit...

[4:46:26] vrij te spelen voor alle treinverkeer...

[4:46:28] tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid.

[4:46:30] Zowel nationaal, internationaal...

[4:46:32] als ook regionaal treinverkeer.

[4:46:34] En de verwachting is dat...

[4:46:36] er meer treinen nodig zijn tussen Almere...

[4:46:38] Amsterdam en Schiphol.

[4:46:39] Dus de Noord-Zuidlijn is een...

[4:46:41] randvoorwaarde om meer treinen te laten...

[4:46:44] rijden. En in het...

[4:46:45] MIRT-onderzoek van de Lelylijn wordt ook gekeken...

[4:46:48] wat het voor de spoorkapaciteit op andere...

[4:46:50] plekken betekent.

[4:46:51] Meneer Van Dijk vroeg nog...

[4:46:54] hoe wij aankijken...

[4:46:56] tegen de ontsluiting van...

[4:46:58] woningen zonder dat...

[4:47:00] het project wordt gerealiseerd.

[4:47:01] Het klopt dat de verkenning...

[4:47:04] OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmer meer nodig is...

[4:47:06] voor het spoornetwerk, voor de economische...

[4:47:08] groei en voor de totale...

[4:47:11] woningbouwontwikkeling in de metropoolregio...

[4:47:12] Amsterdam.

[4:47:14] Naast de inzet voor de verkenning...

[4:47:16] investeren we in de metropoolregio...

[4:47:18] Amsterdam-West, ook met een...

[4:47:20] mobiliteitspakket in maatregelen om woningbouw...

[4:47:22] te ondersteunen tot 2030.

[4:47:25] En...

[4:47:26] nut en nood zijn gestaan ook daar weer...

[4:47:27] niet ter discussie.

[4:47:29] De heer Bamenga vroeg nog...

[4:47:32] even kijken hoor...

[4:47:33] of de bewindspersonen of wij dan...

[4:47:35] de Kamer kunnen informeren over alternatieve...

[4:47:37] financiering voor de Noord-Zuidlijn.

[4:47:39] Ik kan u toezeggen dat...

[4:47:41] de informatie over alternatieve financiering...

[4:47:44] aan de Kamer toe wordt gezonden...

[4:47:45] voor zover de Kamer die nog niet heeft ontvangen.

[4:47:47] Op dit moment maakt het...

[4:47:49] uitwerken van een systematiek met...

[4:47:51] toeslag voor reizigers voor specifiek...

[4:47:53] de verlenging van de Noord-Zuidlijn...

[4:47:55] geen deel uit van het...

[4:47:57] kabinetsbeleid. Verder...

[4:47:59] onderzoek doen naar alternatieve financiering...

[4:48:02] zoals bijvoorbeeld een tijdelijke...

[4:48:04] bereikbaarheidstoeslag voor het...

[4:48:05] knooppunt Schiphol. Dat is...

[4:48:07] een echte beleidswijziging en dat kan dus...

[4:48:09] beter aan een nieuw kabinet worden...

[4:48:11] overgelaten. Even kijken.

[4:48:14] Dan had mevrouw Veldman nog gevraagd...

[4:48:16] hoe ik het geld voor de verlenging van...

[4:48:18] de Noord-Zuidlijn ga regelen.

[4:48:21] Ja, ons commitment voor de verlenging...

[4:48:22] van de Noord-Zuidlijn blijft staan en...

[4:48:24] de verkenning die wordt doorgezet om te komen tot...

[4:48:26] een voorkeursbeslissing zoals ik net ook al...

[4:48:29] zei in 2025.

[4:48:31] En een volgend kabinet...

[4:48:32] zal de middelen daarvoor beschikbaar...

[4:48:35] moeten maken.

[4:48:36] Dan had meneer Bamenga nog gevraagd...

[4:48:38] of we onverkort staan achter de noodzaak...

[4:48:40] van een derde perron op Amsterdam-Zuid.

[4:48:42] Ja, daar sta ik...

[4:48:45] onverkort achter.

[4:48:47] Met ook daarbij een...

[4:48:48] internationale treinterminal. Daarmee...

[4:48:50] kunnen ook de ambities van meer internationale...

[4:48:52] treinreizen worden ingevuld en ontstaat ook...

[4:48:55] ruimte op Amsterdam Centraal...

[4:48:56] voor de nodige nationale verbindingen.

[4:48:59] De planning van dit...

[4:49:00] project is afhankelijk van de realisatie...

[4:49:03] van Zuidas DOC.

[4:49:05] Ik heb onlangs in afstemming...

[4:49:06] met de regionale partijen ook de voorkeursbeslissing...

[4:49:09] voor het derde perron van Amsterdam-Zuid...

[4:49:11] vastgesteld.

[4:49:13] Dan, even kijken...

[4:49:16] nog een aantal vragen...

[4:49:17] van mevrouw Veldman.

[4:49:19] Die gingen over...

[4:49:22] ja, eigenlijk ook...

[4:49:23] in het verlengde wat meneer Van Dijk vroeg...

[4:49:25] waar blijven die woningen die gepaard moeten gaan met de verkenning?

[4:49:28] Want het lijkt nu een dure...

[4:49:30] tramverbinding te worden naar een wijk...

[4:49:31] die nog niet af is.

[4:49:33] Of naar een relatief laag...

[4:49:34] aantal woningen.

[4:49:36] Dan gaat het om de verkenning Rijnenburg.

[4:49:39] We onderzoeken dat samen met de regio...

[4:49:41] in een MIRT-onderzoek.

[4:49:42] En dat heeft betrekking op de ontwikkeling van Rijnenburg...

[4:49:45] in combinatie met de A12-zone...

[4:49:47] inclusief de multimodale bereikbaarheid.

[4:49:49] In het BO MIRT...

[4:49:51] van 2022...

[4:49:52] is een afspraak gemaakt voor de bouw van...

[4:49:54] 25.500 extra woningen...

[4:49:57] tot en met 2030...

[4:49:58] in Utrecht Groot Merwede.

[4:50:01] En de Merwede-lijn is een noodzakelijke...

[4:50:03] eerste stap voor de woningbouw...

[4:50:04] tot 2030 voor woningen in...

[4:50:06] Zuidwest Utrecht.

[4:50:08] En het nut van de lijn wordt naar verwachting...

[4:50:11] nog groter met de ontwikkeling van de...

[4:50:12] A12-zone in Rijnenburg.

[4:50:16] En...

[4:50:17] even kijken, dan werd ook nog...

[4:50:19] door haar gevraagd of...

[4:50:21] ik een eis voor...

[4:50:23] een minimum aantal woningen kan koppelen aan een...

[4:50:25] traject, dus de Merwede-lijn.

[4:50:26] Of als dat niet lukt, het budget...

[4:50:28] beter ten goede kan laten komen aan een ander...

[4:50:30] urgent traject.

[4:50:33] Ja, daarvoor geldt ook wel dat we die...

[4:50:34] afspraak hebben, om 25.500...

[4:50:37] woningen te realiseren.

[4:50:40] En...

[4:50:40] we hebben ook geconcludeerd...

[4:50:42] in datzelfde BO-MIRT van 2022...

[4:50:44] dat er na 2030 een potentie...

[4:50:47] is van 15.000...

[4:50:49] tot 26.000 woningen...

[4:50:50] in diezelfde zone.

[4:50:52] En...

[4:50:54] in de A12-zone...

[4:50:56] en 22.000 tot 25.000...

[4:50:58] in Rijnenburg, mits die locaties...

[4:51:00] goed bereikbaar zijn. Dus dat is altijd een beetje...

[4:51:02] de kip-en-het-ei-discussie.

[4:51:04] Maar wij hebben net heel erg...

[4:51:06] zowel de minister als ik...

[4:51:08] toen we 7,5 miljard kregen...

[4:51:10] voor de ontsluiting van nieuwe woningbouwwijken...

[4:51:12] ook gezegd van, ja, we moeten ook meteen...

[4:51:14] kijken hoe we dat doen...

[4:51:16] op een manier dat dat...

[4:51:18] ja, de woningen ook echt goed bereikbaar...

[4:51:20] maakt. Dus toen Hugo de Jonge...

[4:51:22] de opdracht kreeg om al die woningen te bouwen...

[4:51:24] hebben wij meteen gezegd, laten we nu...

[4:51:25] dat meteen samen oppakken. En dat...

[4:51:28] proberen we dus ook...

[4:51:30] in het MIRT te doen. Dus bij alles wat we doen...

[4:51:32] kijken we steeds naar...

[4:51:34] mobiliteit, bereikbaarheid...

[4:51:35] in combinatie met...

[4:51:37] het aantal woningen dat gerealiseerd wordt.

[4:51:42] Mevrouw Veldman heeft...

[4:51:43] een interruptie. Ja.

[4:51:45] Weten staatssecretaris hoe het...

[4:51:47] ervoor staat met het kunnen bereiken van...

[4:51:49] die aantallen door de regio?

[4:51:52] De staatssecretaris.

[4:51:56] Ja, dat MIRT-onderzoek, dat komt nog.

[4:51:59] En daar moet dat ook uit gaan blijken.

[4:52:01] Hoe realistisch de ramingen...

[4:52:03] ook allemaal zijn. Dus daar moeten we nog...

[4:52:05] even geduld voor hebben. Dan...

[4:52:08] is er nog een vraag van meneer Grinwis. Waarom...

[4:52:09] we maar twee keer per uur treinen rijden op...

[4:52:11] stations rond Utrecht, terwijl die zijn...

[4:52:13] gedimensioneerd op zes keer per uur.

[4:52:16] Ja, in de huidige...

[4:52:17] en de toekomstige vervoersconcessie...

[4:52:20] heb ik heldere afspraken gemaakt over de...

[4:52:21] minimale bediening van stations.

[4:52:23] En het is aan NS om...

[4:52:25] een dienstregeling te ontwikkelen...

[4:52:27] die voldoet aan die eisen en die...

[4:52:29] aansluit op de vervoersvraag.

[4:52:31] In de huidige situatie moet NS ook...

[4:52:33] rekening houden met bijvoorbeeld...

[4:52:37] personeel...

[4:52:37] en materieel. En het brengt...

[4:52:39] in sommige gevallen ook daaraan.

[4:52:41] Maar ik zal wel dit punt in mijn reguliere...

[4:52:44] gesprekken die ik met NS heb...

[4:52:45] zal ik dat nog eens aankaarten.

[4:52:47] Zeker als het aankomt op dat...

[4:52:49] bedieningsvraagstuk. Dat waren mijn...

[4:52:51] antwoorden in dit blokje.

[4:52:54] Dan is het woord weer aan...

[4:52:56] de minister. Ja, dan kom ik...

[4:52:58] in Zuidwest. Dat zijn de provincies Zuid-Holland...

[4:53:00] en Zeeland. En dat...

[4:53:02] begint bij wat ik uw kamer...

[4:53:04] deze ochtend heb gemeld. Het feit dat we...

[4:53:06] de huidige aanbesteding voor de renovatie...

[4:53:08] en vervanging van de Fabrienoordbrug...

[4:53:10] hebben afgebroken.

[4:53:13] Ik heb u...

[4:53:14] in een brief vanochtend de redenen daarvoor...

[4:53:15] uitgezocht. De heer Heutink vroeg waarom maar één...

[4:53:17] marktpartij heeft ingeschreven op de aanbesteding.

[4:53:20] Ja, dat spreekt vanzelf. Ik had...

[4:53:21] graag gezien dat meerdere partijen zich...

[4:53:23] hadden gemeld. Want dat zorgt in zijn algemeenheid...

[4:53:25] voor concurrentie en een betere...

[4:53:27] prijs-kwaliteit-verhouding. Maar...

[4:53:30] marktpartijen bepalen zelf of zij inschrijven.

[4:53:32] Als er weinig concurrentie...

[4:53:34] is in de sector of er...

[4:53:36] specialistische kennis of ervaring nodig is...

[4:53:38] of partijen om een andere reden geen...

[4:53:40] interesse hebben in het project, ja...

[4:53:41] dan is het mogelijk dat slechts één partij zich...

[4:53:44] inschrijft. We zien...

[4:53:46] in zijn algemeenheid, wat ik al eerder meldde, dat...

[4:53:47] de kosten in de bouw de afgelopen jaren sterk zijn...

[4:53:49] gestegen en nog steeds stijgen. Dus...

[4:53:51] het uitvoeren van projecten wordt daardoor duurder.

[4:53:54] En wat we ook zien is dat...

[4:53:55] aannemers terughoudender zijn geworden in het...

[4:53:57] nemen van risico's. En als ze dat wel...

[4:54:00] doen, dan brengen ze hoge kosten in rekening...

[4:54:02] om die risico's...

[4:54:03] af te dekken. Bij de...

[4:54:06] van Brienenoordbrug is ook wel duidelijk geworden...

[4:54:07] dat het project met de gekozen...

[4:54:09] contractvorm een groot en complex project...

[4:54:12] oplevert. En...

[4:54:13] de risico's die...

[4:54:15] daaraan verbonden zijn, die maken dat...

[4:54:17] het project zo voor het Rijk niet te bekostig...

[4:54:20] is. Nou komt zo'n contractvorm niet zomaar...

[4:54:21] tot stand. Daar gaat een lange periode aan...

[4:54:24] vooraf. In dit geval is er al een aantal jaren...

[4:54:25] een jaar of vier, vijf aan gewerkt, waarin ook...

[4:54:28] marktconsultatie wordt gedaan.

[4:54:29] Op een gegeven moment moet je daar een keuze in...

[4:54:31] maken en leek dit de meest...

[4:54:33] voor de hand liggende contractvorm.

[4:54:36] Maar wat je ook ziet, in de afgelopen twee jaar...

[4:54:37] met oplopende kosten, gaat die...

[4:54:39] vlieger niet meer op...

[4:54:41] en hebben we het project in deze vorm niet...

[4:54:44] succesvol kunnen aanbesteden.

[4:54:46] En dat noopt ons...

[4:54:47] dat we daar ook lering uit trekken. Dus we gaan ook...

[4:54:50] na... Het ligt voor de hand om dan ook...

[4:54:52] tot een andere contractvorm en het project...

[4:54:54] waarschijnlijk in delen opknippen...

[4:54:57] om het op die manier...

[4:54:58] weer terug naar de markt te brengen. Maar...

[4:55:00] die studie begint nu...

[4:55:01] om te kijken hoe we het wel voor elkaar krijgen. Want dat werk...

[4:55:04] is gewoon nodig...

[4:55:06] voordat die brug op een gegeven moment...

[4:55:07] einde levensduur is.

[4:55:10] De heer Heutink vroeg ook...

[4:55:12] naar de bereikbaarheid van de...

[4:55:14] drechtsteden.

[4:55:16] Om te beginnen...

[4:55:17] door het opschorten...

[4:55:20] van de werkzaamheden aan de Van Brienoordbrug.

[4:55:21] Want er gaat ook een jarenlange hinderplanning aan vooraf.

[4:55:24] Willen we de vrijkomende ruimte...

[4:55:25] wel benutten om in dat deel van Zuid-Holland te kijken...

[4:55:27] of je dan niet andere werkzaamheden, want er zijn...

[4:55:29] meer bruggen en kunstwerken...

[4:55:31] waar werkzaamheden aan moeten gebeuren, of we die dan naar voren...

[4:55:34] kunnen halen in de geplande timeslots.

[4:55:36] Nou, die puzzel begint nu, dus ik kan daar nog niet...

[4:55:37] concreet over worden.

[4:55:39] Maar we willen wel zorgen dat we die tijd...

[4:55:41] goed benutten.

[4:55:43] We zorgen ook in zijn algemeenheid...

[4:55:45] want zeker in dit deel van Zuid-Holland...

[4:55:47] en de drechtsteden gaat het om veel plekken waar...

[4:55:49] gewerkt moet worden. Dat we die...

[4:55:52] werkzaamheden goed op elkaar...

[4:55:54] afstemmen. En dat we...

[4:55:55] ervoor zorgen dat in het kader van die werkzaamheden...

[4:55:58] ook hinderbeperkende maatregelen...

[4:55:59] worden genomen.

[4:56:02] We kijken ook nog...

[4:56:04] met de regio of...

[4:56:06] waar behoefte is of wel of niet het restbudget...

[4:56:08] voor aantalende maatregelen...

[4:56:09] te gebruiken. En...

[4:56:11] zijn in overleg ook met ondernemers...

[4:56:14] in het gebied die zelf ook nog creatieve ideeën...

[4:56:16] hebben om te kijken of je in die tussenliggende periode...

[4:56:18] tot andere manieren van vervoer...

[4:56:20] aantrekkelijker kunt maken. En hoe zij...

[4:56:21] daaraan mee zouden kunnen helpen. En dat...

[4:56:23] daar vind ik gewoon een heel mooi initiatief. Ik heb...

[4:56:26] ook zelf met die ondernemers gesproken. En we...

[4:56:27] proberen dat de komende maanden verder concreet...

[4:56:29] te krijgen. De heer...

[4:56:31] Van Dijk wees ook...

[4:56:34] op de effecten van de A15 Papendrecht...

[4:56:36] en de horkum op...

[4:56:38] bijvoorbeeld de A16 naar...

[4:56:39] Breda. En...

[4:56:41] het goederenvervoer.

[4:56:44] En...

[4:56:45] ja, die effecten die...

[4:56:47] zijn er.

[4:56:50] Uit de verkeersberekeningen...

[4:56:52] die zijn gemaakt, kan worden...

[4:56:53] opgemaakt dat met name de A15...

[4:56:55] aanzienlijk meer verkeer zal trekken.

[4:56:58] Verder het vrachtverkeer op de route...

[4:56:59] A20-A12.

[4:57:02] Op de overige trajecten...

[4:57:03] waaronder de A16 zullen geen...

[4:57:06] grote verschuivingen plaatsvinden...

[4:57:08] volgens onze...

[4:57:10] berekeningen. Maar...

[4:57:11] die effecten die zijn er. En laat ook nog...

[4:57:13] een keer zien dat dit, ondanks...

[4:57:15] het feit dat het onderdeel is van de A17...

[4:57:18] dat nut en noodzaak van het project niet...

[4:57:19] ter discussie staat.

[4:57:23] De...

[4:57:23] economische schade van de wachttijden...

[4:57:25] voor de Volkerak- en Kreekraksluizen.

[4:57:27] De heer Van Dijk wees er terecht op dat...

[4:57:29] die in het scenario...

[4:57:31] 2040 met hoge economische groei...

[4:57:33] oplopen tot 50...

[4:57:35] respectievelijk 73 minuten bij...

[4:57:37] beide sluizen. In die...

[4:57:39] analyse is de economische schade...

[4:57:41] niet berekend.

[4:57:44] Dus die...

[4:57:45] dat getal heb ik op dit moment...

[4:57:47] niet. We monitoren...

[4:57:49] wel de werkelijke wachttijden bij de...

[4:57:51] Volkerak-sluizen. Dat wordt al periodiek...

[4:57:53] gedaan. En...

[4:57:55] vervolg hierop...

[4:57:57] zal ook in het kader van het herstarten van de...

[4:57:59] gepauseerde projecten...

[4:58:01] meegenomen moeten worden. Inclusief...

[4:58:03] het vraagstuk of je op basis van die monitoring...

[4:58:05] wel of niet een extra...

[4:58:06] sluiskolk nodig hebt. Want dat is...

[4:58:09] een van de studies die daarvoor...

[4:58:10] al eerder is aangekondigd.

[4:58:13] Mevrouw Verder vroeg naar de...

[4:58:15] tolvrije Westerscheldetunnel in relatie tot...

[4:58:17] de vrachtwagenheffing.

[4:58:19] Ehm... met de...

[4:58:20] moties van het lid van de Staaij...

[4:58:23] in de vorige periode en van de leden van de...

[4:58:25] Plas en Stoffer werd het kabinet verzocht...

[4:58:27] om de Westerscheldetunnel uiterlijk volgend jaar...

[4:58:29] tolvrij te maken.

[4:58:30] Zoals ik u gemeld heb is recent de...

[4:58:33] bestuursovereenkomst met Zeeland ondertekend...

[4:58:34] waarin in ieder geval afspraken...

[4:58:36] over het tolvrij maken voor personen, auto's...

[4:58:38] en motoren per 2025.

[4:58:40] Betekent niet dat het vraagstuk van...

[4:58:42] vrachtvervoer weg is. Ook daarover hebben we...

[4:58:44] afgesproken dat provincie...

[4:58:46] en Rijk zich blijven inspannen om...

[4:58:48] dit vraagstuk op te lossen.

[4:58:50] Maar omdat daar ook wel meer uitzoekwerk voor nodig is...

[4:58:52] is onderling ook afgesproken...

[4:58:54] om in ieder geval met personenvervoer...

[4:58:56] te beginnen. En hebben dus ook nog...

[4:58:58] geen financiële bijdrage op het gebied van...

[4:59:00] vrachtvervoer vastgelegd.

[4:59:01] De vrachtwagenheffing...

[4:59:03] is op basis van de huidige wet...

[4:59:05] vrachtwagenheffing daarvoor geen oplossing.

[4:59:07] Omdat daarin is vastgelegd dat...

[4:59:09] de nette opbrengst van de vrachtwagenheffing...

[4:59:11] teruggesluist wordt naar de sector...

[4:59:13] ter verduurzaming en innovatie.

[4:59:16] Dan tot slot...

[4:59:17] nog twee stand van zaken vragen...

[4:59:19] van mevrouw Vedder.

[4:59:21] De eerste over de Bodegravenboog.

[4:59:24] Waarbij...

[4:59:25] ik...

[4:59:27] naar tegenstelling tot haar inleiding...

[4:59:29] denk ik dat, nou, we gaan nu wel eens een keer wat doen.

[4:59:33] Omdat...

[4:59:33] we afgelopen najaar...

[4:59:35] met Zuid-Holland hebben afgesproken dat de provincie...

[4:59:37] met betrokkenheid van INW...

[4:59:39] het gewenste wegontwerp van de aansluiting...

[4:59:41] A12 en 11...

[4:59:43] zal laten ontwikkelen.

[4:59:45] Dus om tot één gedragen...

[4:59:47] eindbeeld te komen. INW...

[4:59:48] is daarbij betrokken door met name het wegontwerp...

[4:59:51] en de kostenraming te toetsen.

[4:59:53] Op basis, als je dat eindbeeld eenmaal...

[4:59:55] weet, dan kan de provincie...

[4:59:57] al in ieder geval aan de slag...

[4:59:59] met een veilige fietsverbinding en oversteek...

[5:00:01] ter plaatse. Want dan weet je dat die ook in het...

[5:00:03] samen vastgestelde...

[5:00:05] eindbeeld past.

[5:00:07] En wij hebben ook vanuit...

[5:00:08] Rijkswaterstaat aangegeven dat we aan die ontwikkeling...

[5:00:11] van dat eindbeeld meedoen.

[5:00:13] En datzelfde geldt voor de Zeelandbrug.

[5:00:15] Die is in beheer bij de provincie...

[5:00:17] Zeeland.

[5:00:18] Zoals vorig jaar bij het BO-Meert afgesproken...

[5:00:20] maakt die opgave ook onderdeel uit van...

[5:00:23] een scenario-studie naar de Midden-Zeelandroute.

[5:00:26] Waarbij we...

[5:00:26] vanuit het Rijk hebben gezegd dat we interdepartementaal...

[5:00:29] ook met de provincie Zeeland...

[5:00:30] willen werken aan deze studie. Zodat we één...

[5:00:33] toekomstbeeld hebben van hoe die route...

[5:00:34] er in de toekomst uit zou moeten zien.

[5:00:36] Dat geeft dan inzicht in de gewenste functie...

[5:00:39] en invulling van die route voor de langere termijn.

[5:00:40] Dat wordt weer geagendeerd bij het BO-Meert...

[5:00:42] van dit jaar. En...

[5:00:45] vanuit het Rijk hebben we ook aangegeven dat we...

[5:00:47] de provincie actief willen ondersteunen door...

[5:00:48] kennis en ervaring bij het verder...

[5:00:51] uitwerken van deze visie.

[5:00:53] En dat is allemaal nodig...

[5:00:54] omdat je dan het beeld hebt waarin in de toekomst...

[5:00:57] die vervanging van die Zeelandbrug...

[5:00:59] daarin zou moeten passen of niet.

[5:01:02] Hilder. En er zijn een aantal...

[5:01:04] vragen in deze commissie. Ik zag...

[5:01:06] als eerste zo net al de heer Huiting.

[5:01:08] Dan ga ik daarna naar de heer Grimwis en dan...

[5:01:09] zien we dan wie eventueel nog aansluit.

[5:01:12] En gezien de tijd is er eventueel...

[5:01:14] iets meer ruimte nog voor de interrupties...

[5:01:16] mocht die noodzakelijk zijn.

[5:01:17] De heer Huiting, PVV.

[5:01:20] Voorzitter, dank.

[5:01:21] De minister had het net natuurlijk even over...

[5:01:24] de bereikbaarheid...

[5:01:25] in en rondom de drechtsteden.

[5:01:29] Tegelijkertijd zien we natuurlijk...

[5:01:30] omdat er wordt geïntensiveerd op...

[5:01:32] aanleg, onderhoud...

[5:01:34] over het hele land zien we...

[5:01:36] toch een volgende stijging...

[5:01:38] als het gaat om...

[5:01:40] de fileswater en de druk...

[5:01:42] op onze wegen.

[5:01:44] En ik hoorde...

[5:01:46] de minister net zeggen dat hij aangeeft...

[5:01:48] we gaan kijken naar...

[5:01:50] een pakket in ieder geval rondom drechtsteden...

[5:01:52] om daar de hinder te beperken.

[5:01:54] Maar volgens mij moeten we ook...

[5:01:56] de rest van Nederland daar niet in vergeten...

[5:01:58] dat we qua planning...

[5:02:00] niet alles in één keer doen.

[5:02:01] Want als we dat gaan doen...

[5:02:03] dan hebben we echt een probleem...

[5:02:05] als het gaat om de bereikbaarheid van Nederland.

[5:02:07] Het gaat dan een probleem worden, maar...

[5:02:08] toch echt een expliciete vraag aan de minister...

[5:02:11] om die hinder voor zover dat kan...

[5:02:13] zoveel mogelijk te beperken.

[5:02:15] Want we staan al stil op onze wegen...

[5:02:17] en dan staan we nog meer stil...

[5:02:19] en dan hebben we uiteindelijk nog niks opgelost...

[5:02:21] want er is nog geen kilometer asfalt bijgelegd.

[5:02:23] Dus dat is even het concrete verzoek.

[5:02:26] Ja, zeer mee eens.

[5:02:27] Ik ben wel realistisch.

[5:02:29] Werkzaamheden ga je merken.

[5:02:31] Maar we doen wat we kunnen om de gevolgen...

[5:02:33] zo beperkt mogelijk te houden.

[5:02:35] Ik verwijs even ook naar de eerdere antwoorden...

[5:02:37] die ik heb gegeven over samenloop van werkzaamheden...

[5:02:38] tussen ProRail en Rijkswaterstaat.

[5:02:40] Ook het ondersteunen van de bereikbaarheidsorganisaties...

[5:02:44] zoals Zuid-Holland Bereikbaar, Groningen Bereikbaar...

[5:02:46] wat eigenlijk de clubs zijn...

[5:02:47] waar zowel overheden, Rijk, mede-overheden...

[5:02:50] maar ook bijvoorbeeld werkgeversorganisaties...

[5:02:52] bij elkaar komen om samen die maatregelen te maken.

[5:02:54] En in dit geval...

[5:02:55] licht ik dat er specifiek uit...

[5:02:58] omdat dat ook in het rechtsleden...

[5:03:00] een van de vraagstukken is...

[5:03:01] die we op die manier proberen op te pakken.

[5:03:02] Maar helemaal eens.

[5:03:04] Dit moeten we breed over het land bekijken.

[5:03:06] Rijkswaterstaat is zich ook er zeer van bewust...

[5:03:08] dat je hier ook ver over regiogenzen moet kijken.

[5:03:10] Omdat er op zoveel plekken gewerkt wordt...

[5:03:12] dat de...

[5:03:13] vroeger keek je alleen in de eigen regio.

[5:03:15] Maar nu maakt het echt wel uit...

[5:03:17] of er 30 kilometer verderop ook nog aan de brug gewerkt wordt.

[5:03:19] En dat moet vooral niet tegelijk.

[5:03:22] Heer Griemwist, ChristenUnie.

[5:03:29] Ik heb een vraag nog over die...

[5:03:31] Westerscheldetunnel en het tolvrij maken.

[5:03:32] Het is fijn dat het voor personenverkeer...

[5:03:34] nu gewoon goed geregeld is.

[5:03:36] En dat er ook een bestuursovereenkomst is gesloten.

[5:03:38] En volgens mij is de intentie nog steeds van het Rijk...

[5:03:40] en daar krijg ik graag bevestiging op...

[5:03:42] en ook de inzet van het Rijk...

[5:03:44] erop gericht om per 2030...

[5:03:47] de Westerscheldetunnel...

[5:03:48] helemaal tolvrij te maken.

[5:03:50] Want anders is het eind van het liedje dat...

[5:03:52] de Zeeuwse vrachtwagenchauffeurs...

[5:03:54] tot en met 2033 nog tol moeten betalen.

[5:03:57] Klopt dat?

[5:03:58] Mag ik bij deze vraag gelijk ook maar de Zeelandbrug betrekken?

[5:04:00] Want het antwoord is helder.

[5:04:02] Maar het is duidelijk dat...

[5:04:04] ook al is het een provinciale weg...

[5:04:05] dat de provincie Zeeland met zijn...

[5:04:08] nou, tussen de 300.000 en 400.000 inwoners...

[5:04:11] en de financiële middelen...

[5:04:12] nooit, maar dan ook nooit...

[5:04:13] zelf dit hele project kunnen financieren.

[5:04:17] En wat betekent dat...

[5:04:19] voor de inzet van...

[5:04:20] nou ja, van de minister?

[5:04:22] En dit probleem is trouwens groot.

[5:04:23] En daar gaan we volgende week nog over hebben...

[5:04:25] bij het hoogwaterbeschermingsprogramma.

[5:04:28] Wat zijn de vraagstukken?

[5:04:30] Ja, wat dat laatste betreft...

[5:04:31] zowel op de hoogwaterbescherming...

[5:04:33] als de Zeelandbrug...

[5:04:35] van dat vraagstuk ben ik me zeer bewust.

[5:04:38] En tegelijkertijd is dat wel echt een vraagstuk...

[5:04:41] wat ik als demissionair minister...

[5:04:42] niet meteen van een toezegging kan voorzien.

[5:04:44] Want dat zal de heer Grimlis ook begrijpen.

[5:04:46] Maar om die reden werken we bijvoorbeeld...

[5:04:48] wel samen met Zeeland aan het verder uitwerken...

[5:04:50] van die toekomstvisie.

[5:04:52] En wat betreft de Westerschelde...

[5:04:53] valt dat één in twee aspecten.

[5:04:55] Ja, we werken gezamenlijk...

[5:04:57] nog steeds aan de toekomst...

[5:04:59] van hoe we met de tol voor vrachtwagens...

[5:05:01] omgaan.

[5:05:03] We hebben daar nog geen...

[5:05:05] jaartal aan gehangen.

[5:05:07] Misschien komt er wel een oplossing dat het eerder dan 2030 is.

[5:05:09] Waar we ons wel...

[5:05:11] toegecommitteerd hebben...

[5:05:13] omdat er beoogd was...

[5:05:15] dat in 2030 de tolvoorziening...

[5:05:17] helemaal vervangen wordt door betalen naar gebruik.

[5:05:19] Nou, dat is controversieel...

[5:05:21] verklaard.

[5:05:23] Mocht dat tot vertraging komen of wat voor reden dan ook...

[5:05:25] hebben we wel als Rijk gezegd...

[5:05:27] maar voor die resterende jaren...

[5:05:29] 3033 is het niet de bedoeling dat je...

[5:05:31] in 30 weer de tolpoortjes...

[5:05:33] voor personenwagens terugzet.

[5:05:35] Dus daar is het Rijk aan zit om dan...

[5:05:37] die oplossingen te voorzien.

[5:05:42] Dan kijk ik naar de staatssecretaris.

[5:05:46] Voorzitter.

[5:05:46] Eén vraag voor mij.

[5:05:48] Nu te benen van u als Kamerlid dan.

[5:05:51] Nu zelfs voorzitter.

[5:05:52] Met betrekking tot de Zeeuwse lijnen.

[5:05:54] Of ik kan garanderen dat de problemen zijn...

[5:05:56] opgelost.

[5:05:58] Ja, wat er in Zeeland...

[5:05:59] speelde is dat door de periodes...

[5:06:01] van langdurige regen de spoordijk...

[5:06:03] verzwakt is. En dan ontstaan de verzakkingen...

[5:06:05] op het spoor dat daarop ligt.

[5:06:08] ProRail heeft dat hersteld.

[5:06:09] De laatste werkzaamheden vinden de komende weken...

[5:06:11] nog plaats. En er zijn...

[5:06:13] ook sensoren in het spoor geplaatst om de...

[5:06:15] situatie beter in de gaten te houden.

[5:06:17] En er zal vaker onderhoud worden uitgevoerd...

[5:06:19] om het spoor steviger op de ondergrond...

[5:06:21] te plaatsen. Het is...

[5:06:23] wel belangrijk om te melden dat er door...

[5:06:25] de klimaatverandering steeds vaker best wel...

[5:06:27] lange periodes...

[5:06:30] van natheid...

[5:06:31] zullen komen. Dus het is ook niet uit te sluiten...

[5:06:33] dat dat ook verzakkingen...

[5:06:34] van het spoor gaat opleveren. Niet alleen...

[5:06:37] maar in Zeeland.

[5:06:39] En de effecten van...

[5:06:42] klimaatverandering zijn ook onderdeel...

[5:06:43] van het onderzoeksprogramma Naar Baan Stabiliteit...

[5:06:45] dat ProRail aan het uitvoeren is.

[5:06:48] Dan kijk ik even naar de heer...

[5:06:50] Glimmis of hij kort het voorzitterschap...

[5:06:51] even van mij over wil nemen. Dan stel ik hier de vervolgvraag op.

[5:06:54] Zeker. Het woord is aan...

[5:06:56] de heer De Halp.

[5:06:57] Voorzitter, ik voorzie inderdaad ook de situatie...

[5:07:00] die de staatssecretaris schetst.

[5:07:01] Ik zou daar dan toch...

[5:07:04] toezegging op willen. Anders doe ik dat in de vorm...

[5:07:05] van de motie. Dus ik leg het gewoon even...

[5:07:07] transparant neer aan de staatssecretaris.

[5:07:09] Wat GroenLinks Partij van de Arbeid betreft is het wel fijn...

[5:07:11] dat er dan op korte termijn wel echt een plan...

[5:07:13] van aanpak hierop komt.

[5:07:15] En met die kwetsbare spoordijken...

[5:07:17] dat die aan de actuele normen gewoon voldoen.

[5:07:20] En of ook geïnventariseerd...

[5:07:22] kan worden voor de volgende...

[5:07:24] ronde. Wat daar dan voor nodig is.

[5:07:26] Ook financieel. Dat we dat als Kamer inzichtelijk hebben.

[5:07:28] En dat we daar dan eventueel...

[5:07:29] mee aan de slag gaan. Dus graag een toezegging daarop.

[5:07:31] En anders dan kunt u een motie van onze kant verwachten.

[5:07:34] Dat is een duidelijke vraag.

[5:07:36] Het woord is aan de staatssecretaris.

[5:07:37] Voorzitter, eind van het jaar komt dat onderzoek.

[5:07:39] Dus ik hoop dat dat snel genoeg is voor de heer De Halp.

[5:07:42] Maar het is natuurlijk al wel langer zo...

[5:07:44] dat we zien dat...

[5:07:46] bijvoorbeeld de ondergrond in Nederland op vele plekken...

[5:07:48] aan het veranderen is.

[5:07:49] Door droogte in sommige periodes.

[5:07:51] Door veel natheid in andere periodes.

[5:07:54] Er zijn grotere schommelingen...

[5:07:56] en dat vraagt ook meer van de ondergrond...

[5:07:57] waarop bijvoorbeeld onze spoorinfrastructuur ligt.

[5:08:00] Hetzelfde geldt voor wegen.

[5:08:01] En dat is ook een van de belangrijke redenen...

[5:08:03] waarom de minister en ik zo hebben ingezet...

[5:08:05] op onderhoud en instandhouding.

[5:08:07] We moeten zorgen dat we daar eerst goed grip op hebben...

[5:08:10] voordat we nog meer...

[5:08:11] allemaal nieuwe dingen ook gaan doen.

[5:08:14] Dat was toen ons vertrekpunt.

[5:08:15] En dit is dus zo'n voorbeeld...

[5:08:17] van een lijn waar je...

[5:08:20] echt wel wil...

[5:08:21] dat dat niet zomaar uit gaat vallen.

[5:08:23] Want dat heeft grote consequenties voor de reizigers.

[5:08:26] En vandaar dat het belangrijk is...

[5:08:27] dat ProRail daar ook de komende tijd...

[5:08:29] flink onderzoek naar doet. Van hoe voorkom je nou...

[5:08:32] dat...

[5:08:33] dat dit soort...

[5:08:35] problemen ontstaan. En dat zal wel echt vragen...

[5:08:37] om een andere aanpak dan misschien wel...

[5:08:39] twintig, dertig jaar geleden.

[5:08:42] Nou, we gaan zien of dit voldoende is in tweede termijn.

[5:08:45] Maar ik neem aan dat dit...

[5:08:47] voldoende is qua interrupties. Ja, dan geef ik...

[5:08:49] het voorzitterschap graag weer terug aan u, de heer...

[5:08:51] meneer Daalp. En dan is het woord weer...

[5:08:53] aan de minister. Dank u wel.

[5:08:54] Regio Zuid, dat zijn...

[5:08:56] Noord-Brabant en Limburg.

[5:08:58] Over twee wegen...

[5:09:00] vragen aan mij. De eerste zijn de vragen...

[5:09:02] van de heer Van Dijk over...

[5:09:04] knelpunt A2 Daal-Vucht.

[5:09:08] De kern...

[5:09:08] van zijn vraag is of...

[5:09:10] we ook zien dat er dan toenemend...

[5:09:12] sluipverkeer op het onderliggend wegennet...

[5:09:14] komt.

[5:09:16] Ja, dat zien we. We zien sowieso dat...

[5:09:18] dat project, net als de andere zeventien, ook van groot...

[5:09:20] belang is voor de bereikbaarheid.

[5:09:23] We zijn, zoals ik...

[5:09:24] in het begin al zei, met de...

[5:09:26] regio's nu ook per project...

[5:09:28] aan het kijken naar de verdieping, effecten op het...

[5:09:30] onderliggend wegennet, effecten in de...

[5:09:32] regio. En...

[5:09:34] we zijn met de regio's ook bezig...

[5:09:36] om een afweegkader op te gaan...

[5:09:38] stellen. Hoe zou je met die resterende...

[5:09:40] middelen om kunnen gaan?

[5:09:42] Ja, en dat zou er dan...

[5:09:43] in het najaar toe kunnen leiden dat er...

[5:09:46] mitigerende maatregelen uit het resterende budget...

[5:09:48] voorgesteld worden door de...

[5:09:50] regio. En daarnaast wordt reeds...

[5:09:52] gewerkt aan een pakket korte termijn mobiliteit...

[5:09:54] maatregelen, kwikwinst. En over beide...

[5:09:56] zal ik u in de volgende Meerdronde...

[5:09:58] informeren.

[5:10:01] Er was de vraag...

[5:10:02] aangekoppeld, ja, kun je dan voorrang geven voor de...

[5:10:04] A2 bij de opstart? Maar zoals eerder gezegd is...

[5:10:07] er nu nog...

[5:10:08] weinig te zeggen over de volgorde waarin het opgestart...

[5:10:10] wordt, omdat dat echt te maken heeft met de...

[5:10:12] combinatie van beschikbaarheid van geld...

[5:10:14] capaciteit en stikstof. En dat...

[5:10:16] zal zich in de loop van de tijd...

[5:10:18] steeds verder vormen in welke...

[5:10:20] volgorde het realistisch is om te herstarten.

[5:10:23] Zodanig dat het ook...

[5:10:24] daadwerkelijk gerealiseerd...

[5:10:25] kan worden en bijvoorbeeld dan niet capaciteit...

[5:10:28] gebruikt wordt voor een project wat dan nog steeds niet...

[5:10:30] zou kunnen starten. Dan...

[5:10:32] knooppunt Zoomland.

[5:10:34] Bij de A4...

[5:10:35] A58, vraag van mevrouw Vedder.

[5:10:39] Ook die ontwikkeling...

[5:10:40] van die verkeerssituatie, die wordt gewoon...

[5:10:42] gemonitord. In eerdere debatten...

[5:10:44] heb ik daar ook al op...

[5:10:46] gereageerd.

[5:10:49] En daar...

[5:10:50] het antwoord was toen al dat het knelpunt...

[5:10:52] laag scoort in de IMA...

[5:10:54] en ook niet prominent naar voren komt in...

[5:10:56] de file top 50.

[5:10:58] In het afgelopen coalitieakkoord...

[5:11:00] waren daar ook geen nadere afspraken over...

[5:11:02] gemaakt. Dus tot nu toe zit ik in de...

[5:11:04] positie dat het gezien de beschikbare...

[5:11:06] middelen, budget en personele capaciteit...

[5:11:08] niet mogelijk is om een studie te doen...

[5:11:10] naar dit traject. Dus dat...

[5:11:12] zou, als dat anders moet, echt een...

[5:11:14] zaak zijn voor het volgende kabinet.

[5:11:16] Dat wat mij betreft over de regio...

[5:11:18] Zuid.

[5:11:20] De staatssecretaris.

[5:11:22] Dank u wel, voorzitter. Meneer Heutink...

[5:11:24] nog naar de Maaslijn. En...

[5:11:25] nou ja, waar ik wel heel erg blij mee ben...

[5:11:28] dat is dat de Maaslijn nu eindelijk...

[5:11:30] na jaren praten...

[5:11:32] wel gerealiseerd gaat worden. De schop...

[5:11:34] gaat in de grond. Het is aanbesteed.

[5:11:36] En ik vind dat echt ook wel...

[5:11:38] een hele prestatie dat ons dat gelukt is.

[5:11:40] En wij hebben...

[5:11:43] samen met de provincie...

[5:11:44] ook een bestuursovereenkomst getekend.

[5:11:46] En het was eerst een project, zoals...

[5:11:48] het ooit begonnen, een project van de provincie zelf.

[5:11:51] En zij zouden het ook helemaal...

[5:11:52] zelf gaan doen. En uiteindelijk is...

[5:11:54] gevraagd om hulp van het Rijk.

[5:11:56] Omdat het een steeds groter project begon...

[5:11:58] te worden. Toen hebben wij gezegd...

[5:12:00] oké, we doen 50-50.

[5:12:02] En toen hebben we ook afspraken...

[5:12:04] gemaakt onder het mon van...

[5:12:06] samen uit, samen thuis. Dus we gaan dit samen doen.

[5:12:08] Dus die 50-50-verdeling...

[5:12:10] die nog niet zo lang geleden gemaakt is...

[5:12:12] die staat wat ons betreft ook nog wel.

[5:12:14] De staten in Limburg die hebben...

[5:12:16] opgeroepen een tijd geleden...

[5:12:17] wij vinden dat het helemaal naar het Rijk moet, het project.

[5:12:21] En...

[5:12:22] die motie was aangenomen. Dus zij beschouwden...

[5:12:24] dat ook als een voldongen feit. Maar ja, niet...

[5:12:26] elke motie die in de provincie wordt aangenomen...

[5:12:29] betekent ook dat je in werkelijkheid...

[5:12:30] zeker als je een afspraak hebt...

[5:12:32] bestuurlijk met een andere partner...

[5:12:34] in dit geval wij, het Rijk...

[5:12:36] dat je dan ook zomaar zegt...

[5:12:38] van nou, dan gaan we dat op die manier doen.

[5:12:40] Om meneer Heutink een voorbeeld...

[5:12:42] te geven, als wij het project zouden...

[5:12:44] overnemen, dan worden we btw-plichtig.

[5:12:46] Dan gaat het project in één keer tientallen...

[5:12:48] miljoenen meer kosten dan wanneer je het samen met...

[5:12:50] de provincie doet.

[5:12:52] Dus er zijn echt goede redenen, maar ik ben wel...

[5:12:54] in het gesprek met de provincie, omdat ze zich wel zorgen...

[5:12:56] maken om bijvoorbeeld bepaalde...

[5:12:58] kostenstijgingen die moeilijk voor hen te dragen...

[5:13:00] zouden zijn. Daarover gaan we natuurlijk...

[5:13:02] altijd het gesprek met elkaar aan.

[5:13:04] Maar het allerbelangrijkste voor de reiziger...

[5:13:07] is dat...

[5:13:08] de Maaslijn er gaat komen.

[5:13:10] En hoe wij dat dan verder aan de achterkant...

[5:13:12] regelen, dat...

[5:13:13] we hebben daar goede afspraken over.

[5:13:16] Wellicht dat er op een ander moment...

[5:13:18] andere besluiten worden genomen en wordt het wel...

[5:13:20] naar het Rijk overgeheveld.

[5:13:22] Maar ik zie daar vooralsnog geen aanleiding toe.

[5:13:24] Dus dat zou mijn reactie zijn.

[5:13:27] En dan mevrouw Vedder...

[5:13:29] vraagt hoe het staat met de uitvoering...

[5:13:31] van de CDA-motie Eindhoven-Heerlen-Aken.

[5:13:33] De motie...

[5:13:34] geurt Minas, die roept op om...

[5:13:36] op korte termijn een IC van...

[5:13:38] Eindhoven naar Aken te laten rijden. En we zijn ook...

[5:13:40] goed op dreef.

[5:13:42] In de dagranden kan een IC Eindhoven-Aken...

[5:13:44] rijden. Decentralisatie...

[5:13:46] van de treindienst is daarvoor wel een...

[5:13:48] randvoorwaarde. De provincie...

[5:13:50] Limburg heeft het voortouw en die uitwerking.

[5:13:53] En afgelopen november...

[5:13:54] heb ik de Kamer laten weten dat de planning...

[5:13:56] om eind dit jaar de trein te laten rijden...

[5:13:58] wel erg ambitieus is.

[5:14:00] Er worden op dit moment verschillende aspecten...

[5:14:02] uitgewerkt. Door ProRail...

[5:14:04] wordt onderzocht wat de staat van de infrastructuur...

[5:14:07] is. De betrokken...

[5:14:08] vervoerders die brengen in beeld welke...

[5:14:10] afspraken ze moeten maken.

[5:14:12] En de overheden die bespreken...

[5:14:14] de voorwaarden voor de decentralisatie.

[5:14:16] En dit voorjaar is een volgend bestuurlijk...

[5:14:18] overleg gepland.

[5:14:20] En er zal ook duidelijk worden of de...

[5:14:22] dienstregeling eind van dit jaar nog haalbaar is...

[5:14:24] en ik zal de Kamer daar zo snel mogelijk...

[5:14:26] over informeren.

[5:14:28] De heer Heutink van de PVV wilde nog kort even terugkomen...

[5:14:31] op de Maaslijn.

[5:14:33] Ja, nee, voorzitter, dank. Het is alleen...

[5:14:36] even markeren dat het...

[5:14:37] denk ik fijn is om te horen...

[5:14:39] dat de kabinet in ieder geval...

[5:14:41] de provincie niet laat vallen.

[5:14:44] Mede-overheden hebben het...

[5:14:45] gewoon niet makkelijk als het gaat om...

[5:14:47] de beschikbare financiën die ze hebben.

[5:14:49] En dat wil ik toch even markeren...

[5:14:51] dat ik dat wat in.

[5:14:54] Dan geef ik het woord weer aan...

[5:14:56] de minister. Of ik zie nog een interruptie...

[5:14:58] van mevrouw Vedder, excuse. Mevrouw Vedder, CDA.

[5:15:01] Dank, voorzitter.

[5:15:03] Ik wil eigenlijk...

[5:15:04] ook nog graag eventjes aanhaken op de...

[5:15:06] Maaslijn, als dat mag.

[5:15:09] Omdat we in...

[5:15:10] oktober is die opwaardering...

[5:15:12] vergund en is...

[5:15:14] de toezegging gekomen dat...

[5:15:16] er die verkenning zou komen voor een hernieuwde...

[5:15:18] organisatie en aansturing...

[5:15:20] en consequenties voor financiële afspraken.

[5:15:23] En wanneer kunnen we die dan...

[5:15:24] verwachten?

[5:15:30] Dat kan nadat...

[5:15:32] de schop echt in de grond is. Dus dat zal in...

[5:15:34] 2025 zijn.

[5:15:38] Helder, dan is het woord aan de minister.

[5:15:43] Ja, voorzitter. En de laatste...

[5:15:46] regio die we behandelen is de regio Oost.

[5:15:48] Provincies Overijssel en...

[5:15:49] Gelderland. Provincies Overijssel...

[5:15:54] en Gelderland. En daarin ligt...

[5:15:56] de N35, waarin...

[5:15:58] waarvoor alle fracties...

[5:16:00] aandacht hebben gevraagd.

[5:16:02] En dan specifiek...

[5:16:03] op het traject Wiegmen-Nijverdal...

[5:16:06] de rondweg...

[5:16:08] van Mariën heen.

[5:16:10] Laat ik vooropstellen dat ik ook...

[5:16:12] zeer begaan ben met dit probleem...

[5:16:14] van de inwoners van Mariën heen.

[5:16:16] Ik ben er zelf ook in het najaar nog geweest.

[5:16:18] Ik zei in het begin al, eigenlijk voor alle 17...

[5:16:20] gepauseerde projecten is het heel pijnlijk.

[5:16:24] Maar soms...

[5:16:24] ik vind ze alle 17 pijnlijk...

[5:16:26] maar soms wordt dat nog eens extra...

[5:16:28] geïllustreerd. En dat is voor mij ook bij dit...

[5:16:30] project aan de hand.

[5:16:32] Het dorp wacht al heel lang.

[5:16:33] En heeft in de tussentijd ook...

[5:16:36] op heel veel...

[5:16:38] bij heel veel vergelijkbare...

[5:16:40] dorpen die aan een provinciale N-weg...

[5:16:42] liggen, de rondweg wel gebouwd zien...

[5:16:44] worden. En hier is het een rijks-N-weg...

[5:16:47] die nog steeds...

[5:16:48] wacht op een rondweg.

[5:16:50] Omdat hij, als je kijkt naar het verleden...

[5:16:52] hij is dus ook per definitie altijd onderwerp...

[5:16:54] van een langer traject en een langere studie...

[5:16:55] bij het Rijk.

[5:16:57] Dus daar ben ik zeer mee begaan.

[5:16:59] Voor zover ik dat nog niet was, heeft ook...

[5:17:01] de Tweede Kamer voor het jaar eerder bij motie...

[5:17:04] uitgesproken over het...

[5:17:06] belang van de N35...

[5:17:07] en de rondweg bij Mariën...

[5:17:09] heen.

[5:17:11] Dus het zou mijn liefding waard zijn als we...

[5:17:13] dat...

[5:17:15] het perspectief op die rondweg terug kunnen...

[5:17:17] brengen.

[5:17:19] Maar het is aan mij ook om te schetsen wat...

[5:17:21] op dit moment de problemen daarbij zijn.

[5:17:24] Ja, dat is financieel, maar alleen het...

[5:17:25] terugbrengen van het geld is niet...

[5:17:28] voldoende.

[5:17:29] Omdat er over het hele...

[5:17:32] traject N35 ook nog een...

[5:17:33] stikstofprobleem is.

[5:17:36] Wat ik eerder in kwalitatieve zin ook heb...

[5:17:38] geschetst.

[5:17:39] En...

[5:17:41] dat is er ook...

[5:17:43] bij alleen de rondweg.

[5:17:47] Mevrouw Veldman...

[5:17:48] zegt denk ik wel terecht...

[5:17:49] als je in de toekomst moet...

[5:17:51] faseren, zou je dan niet eerder op die rondweg...

[5:17:53] moeten focussen, vooruitlopend...

[5:17:55] op het hele traject. Ik kan me die...

[5:17:57] gedachte goed voorstellen.

[5:18:00] Maar...

[5:18:02] ook de rondweg...

[5:18:04] leidt tot...

[5:18:05] een relatief grote verandering...

[5:18:07] in verkeersstroom. Dat heeft ermee te maken dat...

[5:18:09] als je een rondweg hebt, ja, daar kun je dan 80 rijden.

[5:18:11] Waar het nu in het dorp zelf...

[5:18:13] een snelheidsbeperking kent.

[5:18:16] En ligt ook...

[5:18:17] dichter bij Natura 2000-gebieden...

[5:18:19] verwachten we. Hoewel het tracé ten noorden of ten zuiden...

[5:18:21] nog vastgesteld moet worden.

[5:18:23] Dus ook dat zal een...

[5:18:26] stikstofopgave kennen.

[5:18:27] Dat kan ik gewoon simpelweg niet...

[5:18:30] mooier maken.

[5:18:33] Op dit moment...

[5:18:34] weet ik dat er...

[5:18:35] in het debat werd er gezinsbeeld op moties...

[5:18:38] of amendementen die er kunnen komen.

[5:18:41] Maar...

[5:18:42] op dit moment ontbreekt mij...

[5:18:44] de financiële ruimte om nu al budget...

[5:18:46] toe te voegen voor...

[5:18:47] de N35 of een rondweg.

[5:18:49] Maar je neemt ook vanuit de spelregel...

[5:18:52] dat wij als demissionair kabinet...

[5:18:54] terughoudend dienen te zijn en ook niet aan de begrotingsruimte...

[5:18:56] van een volgend kabinet kunnen komen.

[5:18:59] Maar uit alles...

[5:19:01] merkt u dat ik wel begaan ben...

[5:19:02] met dit probleem. En ik hoop ook echt dat...

[5:19:04] er in de volgende kabinetsperiode daar...

[5:19:05] een concrete oplossing voor komt.

[5:19:08] Waardoor dit ook de laatste plek...

[5:19:10] van Nederland zonder rondweg...

[5:19:11] ook wel een rondweg zal gaan krijgen.

[5:19:14] Een aantal interrupties op dit punt.

[5:19:16] Ik begin bij mevrouw Veldman...

[5:19:18] dan de heer Heutink...

[5:19:19] en de heer Van Dijk van Ennissen.

[5:19:22] Mevrouw Veldman, excuse.

[5:19:24] Veldman Kamp is het.

[5:19:26] Van de VVD.

[5:19:27] Doe maar Veldman, makkelijker.

[5:19:29] Voorzitter, ik hoor wat de minister zegt...

[5:19:32] en ik begrijp dat ook, want je hebt...

[5:19:34] nou eenmaal echt een...

[5:19:35] enorme stikstofuitdaging daar...

[5:19:37] in de buurt.

[5:19:40] De intentie is dus...

[5:19:41] om door het traject...

[5:19:44] te focussen dat je dan toch...

[5:19:45] de haalbaarheid...

[5:19:47] meer in beeld brengt, omdat je...

[5:19:49] op een beperkter traject...

[5:19:52] aan de gang moet. Ik heb het idee...

[5:19:54] dat ik u heb horen zeggen dat dat wel klopt.

[5:19:56] En dat het dan natuurlijk altijd nog wel...

[5:19:58] een vraagstuk is.

[5:20:00] Dat snap ik.

[5:20:01] Maar ik ben ook wel blij om te horen...

[5:20:04] dat u herkent dat naarmate je focust...

[5:20:05] en hem echt compacter maakt...

[5:20:08] dat de kans op...

[5:20:10] realisatie wel aanzienlijk...

[5:20:11] beter is. Ik durf er geen kansberekening...

[5:20:14] aan te hangen, maar het is...

[5:20:16] als je over een stuk...

[5:20:17] van ruim twintig of...

[5:20:20] drie kilometer spreekt, dat zou wel wat moeten uitmaken.

[5:20:22] Maar tegelijkertijd blijft er nog wel...

[5:20:24] een stikstofopgave.

[5:20:26] Kijk, en het is aan mij...

[5:20:27] niet om nu toe te zeggen dat we dat...

[5:20:29] traject eruit gaan lichten. Dat is voor mij...

[5:20:32] echt aan een volgend...

[5:20:34] kabinet. Maar ik begrijp...

[5:20:35] de insteek van mevrouw Veldman wel.

[5:20:39] De heer Heutink, PVV.

[5:20:43] Het gebeurt...

[5:20:44] niet vaak, voorzitter, dat er muziek...

[5:20:45] gaat spelen als er...

[5:20:48] PVV aan het woord komt. Maar...

[5:20:49] niks dramatisch...

[5:20:51] voorzitter.

[5:20:54] Ja, ook even...

[5:20:56] op de N35.

[5:20:57] Want inderdaad...

[5:21:00] we kunnen ons goed voorstellen dat...

[5:21:01] op het moment als je sectie die focus...

[5:21:03] gaat aanbrengen op de rondweg...

[5:21:05] Mariënheem...

[5:21:07] dat je dan minder...

[5:21:09] acties hoeft uit te voeren als het gaat om...

[5:21:11] het verkrijgen van die stikstofruimte. Dat is even de aanname...

[5:21:13] die wij dan maar...

[5:21:16] doen. Tegelijkertijd...

[5:21:17] blijft er dan natuurlijk nog wel een heel...

[5:21:19] traject tussen...

[5:21:21] Wietum en Mariënheem...

[5:21:23] en Mariënheem-Nijverdal...

[5:21:25] over, die ook moet...

[5:21:27] gebeuren en waar op dit moment...

[5:21:29] geen budget voor is. Sterker nog...

[5:21:31] de 200 miljoen...

[5:21:33] de 100 miljoen van de provincie en...

[5:21:35] dan de 100 miljoen van het Rijk...

[5:21:37] zijn in de basis...

[5:21:39] lijkt het, zoals het nu is, alleen voldoende...

[5:21:41] om de rondweg aan te leggen.

[5:21:43] Maar dan blijven er nog wel veel vragen...

[5:21:45] over hoe we dan...

[5:21:46] de rest moeten gaan doen en...

[5:21:49] wat daar dan de kosten van zijn.

[5:21:51] En ik kan me voorstellen dat...

[5:21:52] de minister daar nu geen antwoord op heeft, maar...

[5:21:55] toch zou ik daar wel graag...

[5:21:56] wat meer informatie over willen krijgen. Als wij...

[5:21:59] als Kamer zeggen, we gaan die rondweg...

[5:22:01] nu wel aanleggen, dan wil ik graag weten...

[5:22:03] wat moet er dan gebeuren voor de rest?

[5:22:05] Dat dan even de vraag aan de minister.

[5:22:08] Ja, en op zichzelf voor de rest...

[5:22:09] want de hele verkenning Wiedemann-Nijverdal...

[5:22:11] die zijn we...

[5:22:13] anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden gestart.

[5:22:15] Dus dat onderzoek dat loopt...

[5:22:17] en dat moet uiteindelijk leiden tot een...

[5:22:20] voorkeurstracé...

[5:22:21] voorkeursbesluit.

[5:22:23] Dus dat loopt. Het is...

[5:22:25] lastig om daar nu één prijskaartje aan te hangen.

[5:22:27] Het project is destijds gestart in...

[5:22:28] 2022 met...

[5:22:32] bijdragen van zowel...

[5:22:32] de provincie als het Rijk, allebei 100 miljoen.

[5:22:34] Dus bij elkaar 200 miljoen.

[5:22:35] Je kunt aannemen dat het voor dat geld, omdat...

[5:22:38] het prijsspel 22 was, niet meer gerealiseerd...

[5:22:40] kan worden bij wat we in de tussentijd hebben...

[5:22:43] gezien.

[5:22:45] En daarbij wijs ik er ook op...

[5:22:47] dat zou je...

[5:22:48] er ooit toe over gaan om te zeggen...

[5:22:50] nou, we knippen het project op en een rondweg...

[5:22:52] en de rest van het traject, dat dat...

[5:22:54] niet een zelfstandig besluit van het Rijk is...

[5:22:56] omdat we samen met de provincie...

[5:22:58] Overijssel financieren en de provincie daar...

[5:23:00] natuurlijk ook zijn zegje over...

[5:23:02] moet doen. Dus op dit...

[5:23:04] moment kan ik daar, ja, ook lopende...

[5:23:06] dat onderzoek niet...

[5:23:08] eigenlijk nog geen concreet prijskaartje aan hangen...

[5:23:10] maar er is inderdaad wel meer nodig.

[5:23:12] En ook het apart, volgens mij is ook nog...

[5:23:14] nooit eerder apart becijferd wat een rondweg...

[5:23:16] zou kosten, omdat die altijd onderdeel was...

[5:23:18] van de volledige verkenning. Dus dat zou dan...

[5:23:20] ook moeten gebeuren.

[5:23:22] Ja, dank voorzitter.

[5:23:24] En alle begrippen ook voor de minister...

[5:23:26] die zegt dat hij natuurlijk nu niet...

[5:23:27] extra middelen kan beschikbaar stellen voor...

[5:23:29] dit deel van de weg. Tegelijkertijd er ligt...

[5:23:31] een abonnement van collega Heutink...

[5:23:33] ook ondertekend door de collega's...

[5:23:36] van Zand, Veldman en mijzelf...

[5:23:37] om dat uit het budget beheer en onderhoud...

[5:23:40] te halen. Eigenlijk feitelijk...

[5:23:42] een deel van de schuif die u heeft gedaan...

[5:23:43] vanuit de herprioritering van 1,2 miljard...

[5:23:46] een kleine 100 miljoen terug te halen.

[5:23:47] Dat is echt een fractie, hè. We willen ook...

[5:23:49] ondersteunen. En dat geldt voor...

[5:23:51] voor NSC zeker ook om die ambitie op...

[5:23:53] beheer en onderhoud ook fors in de benen te houden.

[5:23:56] Maar wij denken dat dit recht doet aan...

[5:23:58] de afspraken om hier...

[5:24:00] toch werk van te maken. En dan specifiek ook...

[5:24:02] Marienheem, verkeersveiligheid uitgebreid...

[5:24:03] aan de orde geweest.

[5:24:05] Misschien kan de minister nog reageren op die...

[5:24:08] dekkingsbron. Dat is vraag één.

[5:24:09] Vraag twee zou zijn...

[5:24:12] U refereert aan...

[5:24:13] de stikstofpragmatiek. Daar hebben we vele ook over...

[5:24:16] gesproken. Kijk, de beleving bij...

[5:24:17] een nieuw sociaal contract is dat...

[5:24:19] met flankerend beleid...

[5:24:21] en dat zou je ook moeten inzetten...

[5:24:24] over drempelwaarden. Misschien andere...

[5:24:26] maatregelen. U zei 80 km per uur.

[5:24:27] Misschien moet je dan in het begin 60 km per uur gaan rijden...

[5:24:29] om eens van alles te verzinnen. Maar als je alles op alles zet...

[5:24:32] dat toch over een aantal jaar...

[5:24:33] als die weg is aangelegd, hij ook gewoon voor gebruik...

[5:24:35] open zou moeten kunnen. Graag nog een reactie daarop...

[5:24:37] van de minister.

[5:24:40] Het wordt...

[5:24:42] Dit is een beetje het speculatieve gehalte...

[5:24:44] over hoe die weg er dan uit zou moeten zien.

[5:24:46] Je mag aannemen...

[5:24:48] maar dat weet ik ook niet zeker. Soms heb je...

[5:24:50] gekke uitschieters in areas...

[5:24:51] dat als je 50 zou blijven rijden...

[5:24:54] zoals op de tracé nu door het dorp, dat dat...

[5:24:56] ook weer uitmaakt in stikstof. Maar dat laat ik echt...

[5:24:58] Ik bedoel, zou daartoe besloten worden...

[5:25:00] dan moet je dat echt gewoon aan de onderzoekers laten.

[5:25:02] Dus daar ga ik hier verder niet over...

[5:25:04] speculeren.

[5:25:06] En ik kijk even ook naar de voorzitter...

[5:25:08] omdat we morgen en donderdag de begroting...

[5:25:10] bespreken. Daar liggen de begrotingsamendementen.

[5:25:13] Ja, tenzij de Kamer zegt...

[5:25:14] u moet nu alvast uw appreciatie over die amendementen...

[5:25:16] geven, maar ik heb hem hier niet...

[5:25:18] voor me liggen. Dat zouden we ook in het begrotingsdebat...

[5:25:21] kunnen doen.

[5:25:24] En daar dan dat debat over financiering vervolgen.

[5:25:26] Dat lijkt mij een goede...

[5:25:28] suggestie. Ik had nog wel een interruptie van mevrouw...

[5:25:30] Verder van het CDA.

[5:25:32] Dank, voorzitter.

[5:25:34] Ja, de N35...

[5:25:36] en Mariem Heem...

[5:25:38] is voor het CDA ook...

[5:25:39] heel belangrijk.

[5:25:42] En dus ik vind het ook terecht...

[5:25:44] dat mijn collega's van de PVV en VVD...

[5:25:46] het hebben gehad over het prioriteren...

[5:25:48] van de...

[5:25:50] N35 in die 17...

[5:25:52] gepasseerde projecten.

[5:25:54] Ik weet dat de minister...

[5:25:56] zelf in zijn werkbezoek in de regio...

[5:25:58] ook iets dergelijks...

[5:26:00] toen heeft gezegd.

[5:26:02] Maar hoe ziet dat er dan...

[5:26:04] concreet uit? Wat betekent dat dan eigenlijk...

[5:26:06] als je de N35...

[5:26:07] zou prioriteren van die 17?

[5:26:13] Ehm...

[5:26:15] Ja, ik ben zeer begaan met...

[5:26:17] Mariem Heem. Dat heb ik ook net... Ik bedoel, alles is pijnlijk...

[5:26:19] en dit is extra pijnlijk. In die woorden...

[5:26:21] heb ik dat tot uitdrukking gebracht.

[5:26:24] De mogelijkheden...

[5:26:25] zijn beperkter als je demissionair...

[5:26:27] bent. Ook dit is...

[5:26:29] weer speculatief.

[5:26:31] Zou het kabinet niet zijn gevallen, zou ik missionair...

[5:26:33] zijn, dan denk ik dat...

[5:26:35] ik actief aan de slag was gegaan, ook met...

[5:26:37] begrotingsruimte van het volgende kabinet, om deze...

[5:26:40] geruggesteund door de motie van de...

[5:26:41] Kamer van vorig jaar eruit te lichten.

[5:26:43] Maar op dit moment...

[5:26:45] zijn mijn mogelijkheden daarvoor...

[5:26:46] niet aanwezig.

[5:26:49] Omdat je dan ook gaat vooruitlopen...

[5:26:51] op de ruimte van het volgende kabinet.

[5:26:53] Wij zijn ook wel op. We zijn...

[5:26:55] Ehm...

[5:26:55] Dit is wel een moment...

[5:26:57] dat we bezig zijn...

[5:26:59] met de begroting voor 2024.

[5:27:01] Voor het lopende jaar.

[5:27:03] In dit voorjaar start de voorbereiding voor de...

[5:27:05] begroting 2025.

[5:27:07] Nou, laten we aannemen dat er op Prinsjesdag...

[5:27:10] een nieuw kabinet is. Een volgend...

[5:27:11] kabinet krijgt weer financiële ruimte...

[5:27:13] en kan zelf daar de prioriteiten instellen...

[5:27:16] in welke volgorde ze projecten van...

[5:27:17] geld wil voorzien. Materieel...

[5:27:20] voor de...

[5:27:21] werkzaamheden die moeten gebeuren bij Mariënheem...

[5:27:23] Ook hier is eigenlijk, weet je net al straks...

[5:27:25] de A27. Het is niet zo dat...

[5:27:27] als je vandaag een besluit neemt...

[5:27:29] morgen de eerste...

[5:27:31] paal in de grond gaat of de eerste...

[5:27:34] bulldozer aan de slag gaat.

[5:27:36] Want er is hier echt nog...

[5:27:37] veel werk te verzetten van tevoren.

[5:27:39] Het tracé moet nog gekozen worden.

[5:27:41] Moet er helemaal uitgewerkt worden.

[5:27:43] Dus je hebt sowieso nog wel even te gaan...

[5:27:45] voordat het geld om de aannemer...

[5:27:47] te betalen echt nodig is.

[5:27:50] Maar goed, ik denk dat...

[5:27:51] we dat deel van het debat bij de begroting...

[5:27:53] Als ik zo kijk naar de ingediende amendementen...

[5:27:55] die we verder gaan vervolgen.

[5:27:59] Dan kijk ik naar de minister...

[5:28:01] of hij klaar was met dit onderdeel.

[5:28:03] Wel met de N35, nog niet met de regio Oost.

[5:28:08] Verderop...

[5:28:08] komen we hoevelaken...

[5:28:10] tegen.

[5:28:12] Waar veel mensen naar...

[5:28:13] veel Kamerleden naar vroegen.

[5:28:18] En de eerste...

[5:28:19] vraag was van de heer Van Dijk van...

[5:28:20] waarom is het dan gepauseerd? Nou, dat heeft te maken...

[5:28:22] met de afweging die ik in het begin geschetst heb.

[5:28:24] Waar het categoriaal...

[5:28:27] uitkwam om deze categorie...

[5:28:29] dan te stoppen of te pauzeren.

[5:28:31] En het budget af te romen.

[5:28:34] Mevrouw Veldman vroeg...

[5:28:35] of A1, A30...

[5:28:37] Barneveld en hoevelaken vooraan kunnen krijgen...

[5:28:39] als er voldoende stikstofruimte...

[5:28:41] is.

[5:28:42] Daar geldt wat ik al een paar keer eerder heb gezegd.

[5:28:45] Het moet de combinatie stikstof, geld...

[5:28:47] en capaciteit zijn.

[5:28:49] En dat zullen we ook door het samenbrengen...

[5:28:51] van die factoren in de toekomst weer...

[5:28:53] Ja, daar volgt vanzelf...

[5:28:54] de planning uit. Maar daar kan op dit moment...

[5:28:56] nog niet zoveel over gezegd worden.

[5:28:59] De heer Van Dijk...

[5:29:00] vroeg naar het draagvlak...

[5:29:02] in de regio...

[5:29:05] bijvoorbeeld voor de...

[5:29:06] grootschalige woningbouw in Food Valley.

[5:29:08] Waarvan een deel van het verkeer natuurlijk ook over deze...

[5:29:10] route gaat.

[5:29:12] Nou, die zorgen van de regio zijn zeer bekend.

[5:29:14] Ik heb ook persoonlijk met bestuurders in de regio...

[5:29:17] gesproken.

[5:29:19] Aangezien ik...

[5:29:20] mijn wieg ook in de regio Food Valley...

[5:29:23] stond, net als die van mevrouw Veldman.

[5:29:25] Ehm...

[5:29:27] We weten ook...

[5:29:28] het pauzeren van het knooppunt Hoeverlaken heeft...

[5:29:30] per definitie nadelige...

[5:29:32] consequenties voor de bereikbaarheid. Dus...

[5:29:34] daar zijn we ook over in gesprek.

[5:29:37] De gemeenten in de regio...

[5:29:39] hebben wel...

[5:29:40] vorig jaar de aanvraag gedaan voor de middelen...

[5:29:42] voor de bovenplantse infrastructuur...

[5:29:44] ten behoeve van de woningbouw. Een deel van die...

[5:29:46] 7,5 miljard.

[5:29:50] Naar aanvraag...

[5:29:52] Naar verwachting...

[5:29:53] worden ook de middelen voor de...

[5:29:54] grootschalige woningbouw in deze regio...

[5:29:56] dit kwartaal aangevraagd. En dat...

[5:29:58] zijn wel twee zaken die maken dat...

[5:30:00] ik denk dat er nog steeds draagvlak is voor de...

[5:30:02] woningbouw in die regio. Maar...

[5:30:04] ik begrijp per definitie dat ze ook...

[5:30:06] graag meteen dit project A1...

[5:30:08] A30 erbij hadden gehad.

[5:30:10] De heer Van Dijk vroeg ook nog of...

[5:30:12] het klopt dat men hier verder was dan de andere...

[5:30:14] 17 gepauzeerde projecten.

[5:30:16] Ehm, ja.

[5:30:18] Die 17 gepauzeerde projecten...

[5:30:20] bevonden zich allemaal in een ander stadium...

[5:30:22] van uitwerking.

[5:30:24] Ehm, hier...

[5:30:25] was begin...

[5:30:27] 2021 het tracébesluit gereed...

[5:30:29] voor ondertekening. Ehm...

[5:30:31] Maar de tussenuitspraak van de Raad van State...

[5:30:33] voor de VA15...

[5:30:35] die zorgde ervoor dat de...

[5:30:37] stikstofopgave en de getroffen maatregelen...

[5:30:39] zoals die in de laatste versie van het...

[5:30:41] tracébesluit bestonden, niet meer...

[5:30:42] voldeden voor de onderbouwing...

[5:30:45] van dit project. Met andere...

[5:30:47] woorden, hier resteert nog altijd...

[5:30:49] de stikstofopgave.

[5:30:51] De heer Van Dijk vroeg ook of...

[5:30:53] Knooppunt Hoevenlaken...

[5:30:55] of ik mogelijkheden zie om dat...

[5:30:57] ehm... ehm...

[5:30:59] om te ruilen met...

[5:31:01] andere projecten die mogelijk...

[5:31:03] een beperkter belang hebben voor de bereikbaarheid...

[5:31:05] en woningbouw. Ehm...

[5:31:07] Maar het korte antwoord is nee.

[5:31:09] Ik zie eigenlijk niet de...

[5:31:11] andere mogelijkheden, laat staan verstandige...

[5:31:13] mogelijkheden, waarbij je...

[5:31:15] Hoevenlaken buiten de herprioritering...

[5:31:17] laat. Ehm...

[5:31:19] Niet herprioriteren van...

[5:31:20] Hoevenlaken zal tot gevolg hebben dat...

[5:31:22] meerdere instandhoudingsopgaven...

[5:31:24] of lopende realisatieprojecten...

[5:31:27] of politiek prioritaire...

[5:31:28] projecten voor de verkeersveiligheid of...

[5:31:30] ontsluiting van woningbouw...

[5:31:32] gepauseerd dienen te worden.

[5:31:35] Terwijl Hoevenlaken...

[5:31:36] ook bij het beschikbaar hebben van voldoende budget...

[5:31:38] naar verwachting nog steeds veel vertraging...

[5:31:41] zal oplopen vanwege de grote...

[5:31:44] stikstofopgave.

[5:31:45] En ehm...

[5:31:47] Bedenk ook, dat heb ik nog niet...

[5:31:48] gezegd eerder in het debat, dat...

[5:31:50] in de uitvoeringspraktijk...

[5:31:52] blijkt dat een project waar weinig voortgang op zit...

[5:31:54] heel weinig...

[5:31:56] aantrekkelijk is voor gekwalificeerd personeel...

[5:31:58] wat daarop werkt.

[5:31:59] Dus ik heb ook altijd proberen te voorkomen...

[5:32:02] dat er een leegloop ontstaat...

[5:32:04] bij Rijkswaterstaat van mensen die op een...

[5:32:06] project zitten wat ooit in aanleg moet...

[5:32:08] maar waar ze op dit moment...

[5:32:10] weinig te doen hebben, want we kunnen...

[5:32:12] die mensen binnen Rijkswaterstaat heel goed gebruiken...

[5:32:14] voor andere projecten...

[5:32:15] en bij de instandhouding en vervanging...

[5:32:18] en renovatie.

[5:32:20] En de...

[5:32:24] ehm...

[5:32:24] Dan vroeg de heer Van Dijk nog naar een multimodaal...

[5:32:28] overbruggingspakket bij de...

[5:32:29] A1, A28...

[5:32:32] hoevelaken. Daar wordt aan gewerkt.

[5:32:34] Een mobiliteitspakket Amersfoort...

[5:32:36] en een strategische mobiliteitsagenda...

[5:32:38] Amersfoort.

[5:32:39] En rijke regio's spannen zich daar...

[5:32:42] samen in om te onderzoeken welke maatregelen...

[5:32:44] er vooruitlopend op de realisatie van...

[5:32:45] hoevelaken uitgevoerd kunnen worden...

[5:32:48] om op die manier ook de effecten...

[5:32:50] van het pauzeren van dit project op de woningbouw...

[5:32:52] en de regio Amersfoort een beetje...

[5:32:54] te beperken. En daarbij wordt dan...

[5:32:55] aangesloten ook op het mobiliteitspakket...

[5:32:58] spoor A1 zone.

[5:33:00] Er moet nog na de overleg...

[5:33:02] en besluitvorming plaatsvinden over de financiering...

[5:33:04] en de termijn waarop die maatregelen...

[5:33:05] gerealiseerd kunnen worden.

[5:33:08] Mevrouw...

[5:33:09] ehm... verder...

[5:33:11] Nee, mevrouw Veldman, die vroeg naar...

[5:33:15] ehm...

[5:33:16] de verbinding tussen de...

[5:33:18] A28 en de A6.

[5:33:19] We zijn naar de...

[5:33:21] N50.

[5:33:23] Ehm, die is...

[5:33:25] daar sta je heel vaak stil. Heeft maar één...

[5:33:27] rijstrook per richting. Dat klopt.

[5:33:29] En daarom is het plan om op het drukste...

[5:33:31] stuk tussen Kampen en Kampen-Zuid...

[5:33:33] te verbreden naar twee keer twee...

[5:33:35] rijstroken. Dat plan staat...

[5:33:37] op de lijst met projecten waarvan we verwachten dat...

[5:33:39] daar binnen afzienbare tijd oplossingen gevonden...

[5:33:41] kunnen worden voor de stikstofproblematiek.

[5:33:44] Ehm, en om in de...

[5:33:45] tussentijd de verkeersveiligheid te verhogen...

[5:33:47] is op de N50 tussen Kampen en...

[5:33:49] Kampen-Zuid de tijdelijke rijbaanscheiding...

[5:33:51] aangebracht en is...

[5:33:53] de snelheid tijdelijk verlaagd naar 80...

[5:33:55] kilometer per uur.

[5:33:57] Eh, mevrouw Vedder, die...

[5:33:59] ehm, vroeg ook naar die...

[5:34:02] rijbaanscheiding.

[5:34:03] Eh, nou, daar heb ik eigenlijk net het antwoord op...

[5:34:05] eh, gegeven.

[5:34:07] En, ehm, ze vroegen ook...

[5:34:09] of we hier evalueren en of wellicht meer...

[5:34:11] maatregelen nodig zijn.

[5:34:14] Ehm, ja, op dit...

[5:34:15] moment is er geen extra reden om...

[5:34:17] op dit moment extra monitoring op die N50...

[5:34:19] eh, toe te passen. En...

[5:34:22] eh, de Kamer wordt regelmatig geïnformeerd...

[5:34:24] over de ontwikkeling van de verkeersveiligheid...

[5:34:25] op het rijkswegennet. Bijvoorbeeld via...

[5:34:27] de Monitor Veilig Over...

[5:34:29] Rijkswegen. Mevrouw Vedder...

[5:34:32] vroeg ook naar de mogelijkheden...

[5:34:34] van het verbeteren van de Oost-West-verbindingen...

[5:34:35] met de A23 als hoofdelement.

[5:34:37] Voor degene die de landkaart er meteen bij...

[5:34:40] hebben gemaakt, de A23 bestaat niet...

[5:34:41] in Nederland. Ehm, maar...

[5:34:44] was, ehm, eh, eh...

[5:34:45] de A... de N23 was een werknaam voor...

[5:34:47] een serie wegprojecten op de verbinding...

[5:34:49] tussen Alkmaar en Zwolle.

[5:34:52] Ehm, het betreft grotendeels...

[5:34:53] provinciale wegen, maar ook een deel van de...

[5:34:56] rijksweg N50.

[5:34:58] Ehm, zoals net gezegd...

[5:35:00] N50 Kampen-Kampen-Zuid staat op de...

[5:35:02] lijst met prioritaire...

[5:35:04] projecten. En daarachter moet dan ook nog...

[5:35:06] een keer het resterende deel van de N50...

[5:35:08] naar Ramspol gedaan...

[5:35:09] worden. Eh, die staat ook...

[5:35:12] in de boeken. Dan de N36...

[5:35:14] en de N48.

[5:35:16] Met name vanuit het oogpunt...

[5:35:18] van verkeersveiligheid.

[5:35:20] Ehm, voor de...

[5:35:21] N36 heb ik eerder in het debat aangegeven...

[5:35:23] komt een grootschalige aanpak met...

[5:35:25] rijbaanscheiding. En dat is een grote...

[5:35:27] ingreep op die weg. In totaal...

[5:35:29] een project voor 125 miljoen euro.

[5:35:32] Eh, plan- en studiefase is...

[5:35:33] vorig jaar gestart, wordt volgend jaar afgerond.

[5:35:36] En op de N48...

[5:35:37] worden bermmaatregelen getroffen.

[5:35:40] Eh, die maatregelen worden op...

[5:35:41] korte termijn uitgevoerd en...

[5:35:43] zorgen voor een veiligere inrichting...

[5:35:45] van de berm. En de uitvoering vindt dit jaar...

[5:35:47] en volgend jaar plaats.

[5:35:50] Ehm, de...

[5:35:52] overige verkeersveiligheidsrisico's...

[5:35:54] op de N48, die worden...

[5:35:55] met name veroorzaakt door het gebrek aan fysieke...

[5:35:57] rijbaanscheiding. Daarvoor waren...

[5:35:59] binnen de 200 miljoen die eerder...

[5:36:01] ter beschikking is gesteld, nog...

[5:36:03] niet voldoende middelen. Die 200...

[5:36:05] miljoen ging naar nog urgentere projecten.

[5:36:08] Eh, plaatsen van rijbaanscheiding...

[5:36:10] op de N48 zou circa 75...

[5:36:12] miljoen kosten die niet meer beschikbaar...

[5:36:14] was binnen die 200 miljoen.

[5:36:15] Ehm, dan...

[5:36:17] vroeg tot slot mevrouw Veldman naar de...

[5:36:19] verkeersveiligheidsaanpak op de N18.

[5:36:23] Ehm, het...

[5:36:24] aangenomen amendement van...

[5:36:26] 7 miljoen euro voor de N18...

[5:36:28] die, ehm, was...

[5:36:30] bestemd voor het dekken van de financiële tegenvallers...

[5:36:32] binnen de bestaande verkeersveiligheidsaanpak...

[5:36:34] op de N18. De financiële...

[5:36:36] tekorten zijn daarmee inmiddels...

[5:36:38] opgelost. Ehm...

[5:36:40] het project Ziewenseweg is...

[5:36:42] vorig jaar gerealiseerd. Het project Traverse...

[5:36:44] Liefelde wordt dit jaar verder opgepakt door...

[5:36:47] Rijkswaterstaat samen met...

[5:36:48] ehm, de gemeente Oost-Gelre.

[5:36:50] En de resterende middelen...

[5:36:52] uit het amendement, omdat het inmiddels in de oplossing...

[5:36:54] was voorzien, zijn de 5,8 miljoen euro...

[5:36:56] zijn toegevoegd aan...

[5:36:58] de 200 miljoen voor rijks- en wegen.

[5:37:00] En de regio stelt...

[5:37:01] ondertussen een nieuwe grootschalige aanpak voor...

[5:37:04] op de N18. Onder andere het combineren...

[5:37:06] van kruispunten op de N18.

[5:37:08] Maar daarvoor zijn de resterende middelen uit dit...

[5:37:10] amendement niet voldoende dekkend.

[5:37:12] Ehm, dus dat zou een nieuwe beleidsintensivering...

[5:37:15] ehm...

[5:37:16] in het mobiliteitsfonds betekenen.

[5:37:18] Die denk ik aan het volgende kabinet is.

[5:37:20] Ik ben...

[5:37:21] Ik kan wel toezeggen om de komende periode...

[5:37:24] te bekijken hoe de resterende...

[5:37:26] middelen binnen de huidige aanpak van de...

[5:37:28] rijks- en wegen effectief kunnen...

[5:37:30] worden besteed binnen Oost-Nederland.

[5:37:32] Dus dat zeg ik hierbij toe.

[5:37:34] Dan is allereerst het woord aan de heer...

[5:37:36] Grimwis van de ChristenUnie. Dan gaan we de naam noemen.

[5:37:38] Mevrouw Veldman. Ja, voorzitter.

[5:37:41] De investering in...

[5:37:43] de verkeersveiligheid van de rijks- en wegen...

[5:37:45] nadat eerder de verkeersveiligheid...

[5:37:47] met de provinciale N-wegen is aangepakt...

[5:37:50] vloeit voor dat de motie...

[5:37:51] die ik twee jaar geleden heb ingediend...

[5:37:53] samen met collega's Stoffer...

[5:37:55] is vervolgens in het coalitieakkoord beland.

[5:37:57] Die 200 miljoen.

[5:37:59] En toen was het verhaal...

[5:38:00] want dat is natuurlijk niet zonder informatie...

[5:38:03] vanuit de INW tot stand gekomen...

[5:38:05] dat met 200 miljoen alle...

[5:38:09] ja, verkeersveiligheidskneelpunten...

[5:38:10] tot en met 2030 met 20 miljoen per jaar...

[5:38:11] ongeveer zouden kunnen worden opgelost.

[5:38:13] Dat blijkt dus toch allemaal wat duurder te zijn.

[5:38:15] Wat is nou nog het resterende financiële gat...

[5:38:17] om elke rijks- en weg...

[5:38:20] verkeersveilig volgens de regelen...

[5:38:22] der kunst aan te leggen...

[5:38:24] of te verbeteren?

[5:38:27] Dat antwoord heb ik hier niet.

[5:38:29] Maar ik heb al eerder gezegd...

[5:38:31] dat kunnen we wellicht bij de begroting...

[5:38:32] nog verstrekken van de week.

[5:38:34] De 200 miljoen...

[5:38:37] die is gelegd...

[5:38:39] naast de prioriteitsstelling...

[5:38:41] op grond van...

[5:38:42] wat zijn de meest onveilige wegen.

[5:38:44] Op grond daarvan is het bestedingsplan...

[5:38:47] voor die 200 miljoen...

[5:38:48] die hebben we 2 jaar geleden...

[5:38:49] al aan de Kamer gestuurd.

[5:38:51] En dat betekent dat een fors deel...

[5:38:54] van die middelen geïnvesteerd gaan worden...

[5:38:56] in de N36 en de N50.

[5:38:59] Omdat die helaas ook...

[5:39:00] trieste koplopers zijn...

[5:39:01] in de ongevallen-statistieken.

[5:39:04] En ik heb niet in beeld...

[5:39:06] wat er daarachter nog verder nodig is.

[5:39:07] Maar we zullen dat de Kamer doen toekomen.

[5:39:10] Mevrouw Veldman, VVD.

[5:39:12] Ja, heel kort hoor.

[5:39:13] Ik ben blij met de toezegging van de minister...

[5:39:15] dat hij over de verkeersveiligheid...

[5:39:17] van de N18 in gesprek gaat...

[5:39:19] met de regio daar.

[5:39:20] Wat ik had begrepen is dat er binnen...

[5:39:22] dat grotere plan dat ze hebben voor de N18...

[5:39:25] ook al heel concreet...

[5:39:29] verkeersveiligheidsmaatregelen...

[5:39:29] in gedachten hadden.

[5:39:31] Nou ja, als dat goed besproken kan worden...

[5:39:33] met elkaar, dan ben ik tevreden.

[5:39:36] Ik herken niet de concrete voorstellen...

[5:39:38] maar ik weet dat er over gesproken wordt...

[5:39:39] met Oost-Gelre.

[5:39:42] Dan is het woord aan de staatssecretaris.

[5:39:45] Nog drie vragen...

[5:39:46] voor mij, voorzitter.

[5:39:48] Eentje van mevrouw Veldman...

[5:39:49] over de spoorzone Ede.

[5:39:54] Ze vraagt...

[5:39:54] wat ik daar nog in kan betekenen.

[5:39:56] Ik heb daarover met de regio gesproken...

[5:39:58] in het laatste BO Mert.

[5:40:00] We hebben toen afgesproken nog eens de mogelijkheden...

[5:40:02] te bekijken aan de kant van zowel Rijk...

[5:40:05] als aan de kant van de regio zelf.

[5:40:07] En de mogelijkheden daartoe...

[5:40:08] worden nu in kaart gebracht.

[5:40:10] Maar u kent ook onze financiële zorgen...

[5:40:12] die ik ook al eerder heb...

[5:40:14] uit.

[5:40:15] Ik verwacht binnenkort in een bestuurlijk overleg...

[5:40:18] die wederzijdse mogelijkheden te kunnen bespreken...

[5:40:20] met de gemeente Ede...

[5:40:21] en met de provincie Gelderland.

[5:40:24] Vraag van de heer Huitingen, PVV.

[5:40:26] Ja, voorzitter. Tegelijkertijd...

[5:40:28] als we het hebben over de spoorzone Ede...

[5:40:30] ligt daar ook een amendement...

[5:40:32] van meneer Ginwis op dit punt.

[5:40:35] Daarin wordt er gevraagd...

[5:40:37] om 6,6 miljoen euro...

[5:40:39] vrij te spelen voor die...

[5:40:41] spoorzone uit...

[5:40:43] een dekking...

[5:40:45] bij een ander ministerie op dit moment.

[5:40:47] Maar de dekking ligt er...

[5:40:49] uit de beschikbaarheidsvergoeding.

[5:40:51] Heel even benieuwd...

[5:40:52] die 6,6 miljoen...

[5:40:54] is dat dan genoeg om die spoorzone...

[5:40:57] dan volledig te realiseren?

[5:40:58] Of is daar nog meer nodig?

[5:41:01] Dat is even de vraag.

[5:41:03] De staatssecretaris.

[5:41:04] We hebben een vraag voor 7,2 miljoen...

[5:41:08] liggen.

[5:41:09] En ja, dat is volgens mij antwoord op uw vraag.

[5:41:15] Vervolgt u het betoog?

[5:41:16] En ik stel ook voor om...

[5:41:18] de applicatie van amendementen...

[5:41:20] misschien ook voor een groot deel...

[5:41:22] morgen bij de begroting.

[5:41:24] Dan weten we dat alvast.

[5:41:27] Dan was er nog een vraag...

[5:41:29] van mevrouw Veldman.

[5:41:30] En ze vraagt of ik nog kansen...

[5:41:34] zie voor de rail terminal.

[5:41:37] Ja.

[5:41:38] De gedeputeerde staten van Gelderland...

[5:41:40] die hebben afgelopen zaterdag...

[5:41:42] provinciale staten geadviseerd...

[5:41:43] om te stoppen met de rail terminal...

[5:41:46] Gelderland. Ik verwacht dat...

[5:41:47] provinciale staten op korte termijn...

[5:41:49] zal besluiten of ze dat overnemen...

[5:41:52] of dat ze het project toch mogelijk...

[5:41:53] willen maken. Gelderland is...

[5:41:55] initiatiefnemer van het project.

[5:41:57] En IMW is vanuit de rol van...

[5:41:59] medefinancier volgend in dit...

[5:42:01] project. De afgelopen jaren...

[5:42:03] heb ik 14 miljoen voor dit...

[5:42:05] project beschikbaar gemaakt.

[5:42:07] En dat heb ik gedaan omdat het bijdraagt...

[5:42:09] aan het verplaatsen van goederen van weg naar...

[5:42:11] spoor. Sinds...

[5:42:13] eind 2023 bekend is geworden...

[5:42:16] dat er geen inschrijvingen zijn op de...

[5:42:18] aanbestedingsprocedure voor aanleg...

[5:42:19] en exploitatie van de rail terminal.

[5:42:21] Heb ik heel veel contact gehad ook met de provincie.

[5:42:24] En daarbij is ook gesproken...

[5:42:25] over wat er nodig zou zijn om de rail terminal...

[5:42:27] alsnog te realiseren.

[5:42:29] Maar ik laat dus vooralsnog...

[5:42:31] het voortouw hiervoor bij de provincie...

[5:42:33] Gelderland.

[5:42:35] Dan was er nog één vraag van de heer...

[5:42:37] Grinwis en meneer De Hoop...

[5:42:39] over de elektrificatie...

[5:42:41] van Almelo en Oldenzaal.

[5:42:43] Dat daar geen geld voor is.

[5:42:45] Dus ja...

[5:42:46] Ik begrijp de behoefte van de regio om de beweging...

[5:42:49] daarin te houden wat betreft de elektrificatie.

[5:42:51] Ik ben zelf ook wel eens daar geweest.

[5:42:53] Zeker nu de start van de...

[5:42:55] nieuwe concessie...

[5:42:57] snel dichterbij komt. Op dit moment...

[5:42:59] heeft ProRail de totale kosten...

[5:43:01] voor de elektrificatie van Zutphen-Oldenzaal...

[5:43:03] geraamd op 130 miljoen euro.

[5:43:05] En van het traject Almelo-Hardenberg...

[5:43:07] op 65 miljoen.

[5:43:09] Overijssel heeft dan laten weten...

[5:43:11] met de planuitwerking voor...

[5:43:12] Almelo-Hardenberg in ieder geval...

[5:43:15] voort willen zetten en een bijdrage...

[5:43:17] te willen leveren. En heeft daarvoor...

[5:43:19] ook gevraagd om cofinanciering...

[5:43:21] van het Rijk. En ja, dit zijn dus...

[5:43:23] van die momenten dat je denkt van aan het eind...

[5:43:25] van je geld zijn er nog zo'n mooie ambities...

[5:43:27] over. Want dit is...

[5:43:29] natuurlijk echt iets wat heel moeilijk...

[5:43:30] uit te leggen valt. Je hebt oude...

[5:43:33] dieseltreinen rijden en we willen...

[5:43:34] met z'n allen ook verduurzamen.

[5:43:36] En dan vervolgens moet de provincie...

[5:43:39] dadelijk toch weer van die dieseltreinen...

[5:43:41] gaan aanbesteden. En...

[5:43:42] dat willen we natuurlijk eigenlijk niet...

[5:43:45] met elkaar. Dat is ook de reden waarom...

[5:43:47] we naar het Klimaatfonds hebben gekeken.

[5:43:48] Om maar eens een voorbeeld te noemen. En...

[5:43:51] wat je daar weer ziet, is dat...

[5:43:53] de impact van andere...

[5:43:54] maatregelen, buiten die elektrificatie...

[5:43:56] om, die is dan groter. Dus de...

[5:43:58] milieu-impact, of de CO2-impact...

[5:44:01] dan wanneer je dat spoor...

[5:44:03] die spoorlijnen gaat elektrificeren.

[5:44:05] Dus dan vis je naast het net ook...

[5:44:06] bij zo'n Klimaatfonds. En dat is gewoon...

[5:44:08] ontzettend jammer. Want ook daar, als...

[5:44:10] ik het er met Rob Jetten over heb, zegt...

[5:44:12] hij ook, vindt het gewoon heel jammer. We zouden het...

[5:44:15] juist hebben dat we dat ook kunnen doen.

[5:44:16] Maar we hebben daar op dit moment...

[5:44:19] zie ik in elk geval geen...

[5:44:20] financiële ruimte om dit...

[5:44:22] om hier te kunnen helpen.

[5:44:27] Duidelijk. En dan zijn we...

[5:44:29] klaar met de beantwoording van de bewindspersonen...

[5:44:31] van het demissionaire kabinet in eerste termijn.

[5:44:33] Dan wilde ik voorstellen dat wij...

[5:44:35] dikke tien minuten gaan schorsen.

[5:44:37] Dat kan iedereen even de tijd nemen.

[5:44:39] Eventueel ook moties en...

[5:44:40] andere zaken. En dan komen we dan...

[5:44:42] weer terug. Tot...

[5:44:45] vijf voor vier.

[5:59:21] Welkom weer...

[5:59:22] bij het nota-overleg...

[5:59:25] meerjarenprogramma...

[5:59:26] infrastructuur, ruimte en transport.

[5:59:28] We hebben net de beantwoording...

[5:59:30] van het kabinet gehad. En we gaan verder...

[5:59:32] met de tweede termijn van de Kamer.

[5:59:34] En daarvoor zou ik als eerste de heer...

[5:59:36] Huytink van de PVV het woord willen geven.

[5:59:38] En ja, ik moet het toch zeggen...

[5:59:40] u heeft achttien minuten nog...

[5:59:41] voor de tweede termijn.

[5:59:44] Ik weet niet of u ze allemaal nodig hebt...

[5:59:46] maar ik geef u het woord.

[5:59:49] Nou, voorzitter. Ik noemde...

[5:59:50] het in de eerste termijn...

[5:59:52] meer dan al een sprookjesboek.

[5:59:54] En daarmee kan ik die achttien minuten...

[5:59:56] als ik wil, compleet volpraten.

[5:59:58] Maar ik zal u geruststellen...

[6:00:00] dat gaan we niet doen.

[6:00:02] Maar wat mij wel heeft...

[6:00:04] verwonderd... Ik loop inmiddels al...

[6:00:06] toch bijna drie jaar...

[6:00:08] in dit huis rond, waarvan twee maanden...

[6:00:10] nu als Kamerlid...

[6:00:12] is de bestuurlijke spaghetti...

[6:00:14] waarin we onszelf hebben gerommeld.

[6:00:16] Als je kijkt wat er allemaal nog niet...

[6:00:18] opgetuigd moet worden...

[6:00:19] om een weg aan te leggen...

[6:00:21] en om aan vergunningen te voldoen...

[6:00:23] dan denk je echt wel...

[6:00:25] wat zijn we hier allemaal met elkaar aan het doen?

[6:00:28] Waar zijn we beland?

[6:00:29] En als je dan ook nog kijkt...

[6:00:32] naar dat mirt...

[6:00:33] het blijft stilstaand water.

[6:00:35] We kunnen wat rommelen...

[6:00:38] in de marges, maar als we nou...

[6:00:39] zoals spreekwoordelijk echt willen doorrijden...

[6:00:41] als het nou gaat om de auto...

[6:00:44] om de trein, of waar dan ook...

[6:00:46] dan kunnen we niks...

[6:00:48] omdat we onszelf hebben...

[6:00:50] klem gezet. En het enige wat dan gebeurt...

[6:00:52] is ja, dan gaan we...

[6:00:53] beloftels verbreken, zoals gebeurd is...

[6:00:56] bij bijvoorbeeld de N35.

[6:00:58] En ik ben blij dat de minister...

[6:01:00] heeft aangegeven dat dit hem extra...

[6:01:02] pijn doet.

[6:01:03] Want dat doet het ons ook.

[6:01:05] Maar feit is natuurlijk dat het eigenlijk...

[6:01:08] bezopen is dat het überhaupt nodig is.

[6:01:10] Terwijl er ook gewoon...

[6:01:11] andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden.

[6:01:14] De regio niet alleen...

[6:01:16] in Oost-Nederland...

[6:01:18] maar ook de rest van Nederland heeft gewoon nu...

[6:01:19] geen perspectief. Het geld...

[6:01:21] is zometeen weg. En...

[6:01:23] ja, dan is maar de vraag of dat geld...

[6:01:25] weer terugkomt. En wanneer.

[6:01:27] En hoeveel dat dan is. En ook...

[6:01:29] hoeveel jaar dat dan nog gaat duren.

[6:01:31] En...

[6:01:33] het maakt het ook extra pijnlijk dat...

[6:01:35] dit kabinet dat nu doet. Ik begrijp...

[6:01:37] dat ze dit al voordat het kabinet...

[6:01:39] was gevallen hebben aangekondigd.

[6:01:42] Maar tegelijkertijd...

[6:01:43] komen ze wel met een begroting...

[6:01:45] en een mirtoverzicht op te proppen...

[6:01:47] na de val van het kabinet.

[6:01:49] Waarin deze...

[6:01:50] schuif, zoals we die noemen, staat...

[6:01:53] voorgeschreven. En daarmee...

[6:01:55] zet dit kabinet, het nieuwe kabinet...

[6:01:57] ook met de rug tegen de muur.

[6:01:59] Want het ontneemt...

[6:02:01] een nieuw kabinet de ruimte om te gaan kijken...

[6:02:03] van hoe gaan we die 4,1 miljard...

[6:02:05] die wordt voorgesteld, hoe...

[6:02:06] gaan we die dekken? Moeten we dat niet ergens anders...

[6:02:09] van doen zodat er...

[6:02:11] als er een oplossing komt voor de...

[6:02:13] problemen die dit kabinet ook...

[6:02:14] ervaart, in ieder geval...

[6:02:16] meters kunnen blijven maken. En...

[6:02:18] dat is heel erg vervelend dat het kabinet dat...

[6:02:21] doet op deze manier. En...

[6:02:23] om enerzijds...

[6:02:25] perspectief te bieden en anderzijds...

[6:02:26] toch ruimte over te laten voor...

[6:02:29] een nieuw kabinet hebben wij, voorzitter, twee...

[6:02:30] moties. De eerste...

[6:02:33] is de Kamer gehoord de beraadslaging...

[6:02:34] constaterende dat dit kabinet voornemens is om...

[6:02:36] ruim 4 miljard euro te herprioriteren.

[6:02:39] Constaterende dat deze...

[6:02:40] herprioritering plaatsvindt uit 17...

[6:02:42] belangrijke middelprojecten. Overwegende...

[6:02:44] dat er al meer dan een miljard euro...

[6:02:46] is uitgetrokken uit het coalitieakkoord om...

[6:02:48] achterstanden in te lopen, waarmee het kabinet...

[6:02:50] in ieder geval tot een nieuw kabinet aangetreden...

[6:02:52] is mee uit de voeten zou moeten kunnen.

[6:02:54] Van mening dat deze regering...

[6:02:56] een nieuwe regering de mogelijkheid ontneemt...

[6:02:58] om het geïntensiveerde onderhoud...

[6:03:00] op een andere manier te financieren.

[6:03:02] Verzoekt de regering om geen onomkeerbare...

[6:03:04] stappen te zetten in relatie tot de herprioritering...

[6:03:06] tot er een nieuw kabinet is en gaat over...

[6:03:08] tot de orde van de dag.

[6:03:09] Dan de tweede...

[6:03:11] motie is de Kamer grote...

[6:03:13] beraadslaging. Constaterende dat het...

[6:03:15] kabinet bij 17 middelprojecten...

[6:03:17] een groot deel van het budget herprioriteert.

[6:03:20] Constaterende dat het niet duidelijk is...

[6:03:21] of, wanneer en hoe de projecten opnieuw gefinancierd...

[6:03:23] of hervat kunnen worden.

[6:03:25] Van mening dat de overheid een plicht heeft...

[6:03:27] aan mede-overheden en andere belanghebbenden...

[6:03:29] om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over...

[6:03:31] te verschaffen. Zoekt de regering om met een plan...

[6:03:33] van aanpak te komen nog voor het zomerreces...

[6:03:35] over hoe zij denkt de 17...

[6:03:37] gepasseerde middelprojecten te herfinancieren...

[6:03:39] en te hervatten. En gaat over tot de orde van de dag.

[6:03:43] Ik heb een interruptie...

[6:03:44] van de heer Grimwis, ChristenUnie.

[6:03:47] Ja, voorzitter.

[6:03:49] De motie is zo klaar...

[6:03:50] als een klontje. Dus daar...

[6:03:52] eigenlijk geen vragen bij.

[6:03:54] Maar ja, de motie is gericht aan deze...

[6:03:56] demissionaire regering. Terwijl...

[6:03:58] uit het antwoord van de minister bleek duidelijk...

[6:04:00] van, nou die 4,1 miljard...

[6:04:02] daar moet flinke prijsindexatie overheen.

[6:04:04] Dus gaat u maar uit van, nou zal ik...

[6:04:06] het zelf eens afronden van ongeveer 6 miljard.

[6:04:08] Dat is ongeveer nodig om die 17 projecten...

[6:04:10] op te pakken. En dat is toch vooral...

[6:04:12] een motie in die zin aan de onderhandelende...

[6:04:14] partijen zelf. Volgens mij kan...

[6:04:16] mijn collega Heutink samen met...

[6:04:18] nog een aantal mensen ervoor zorgen...

[6:04:20] dat ruim voor het zomerreces...

[6:04:21] die 6 miljard er weer bij staat...

[6:04:24] geplust. En dan is dat het beste...

[6:04:26] signaal naar...

[6:04:29] alle mede-overheden...

[6:04:30] dat het nieuwe kabinet...

[6:04:32] het er niet bij laat zitten...

[6:04:34] maar die 17 midprojecten zeer serieus neemt.

[6:04:36] De heer Heutink, PVV.

[6:04:38] Nou voorzitter, dan is...

[6:04:40] meneer Genwis wat te kort door de bocht. En ik zal dat...

[6:04:42] denk ik niet vaak tegen hem gaan zeggen, maar in dit geval...

[6:04:44] doe ik dat toch wel. Want wat gaat...

[6:04:46] er zo meteen gebeuren, is op het moment als je die schuif...

[6:04:48] gaat maken, dan gaat alle capaciteit...

[6:04:50] van die aanlegprojecten zal naar onderhoud...

[6:04:52] gaan. Rijkswaterstaat zal alles gaan...

[6:04:54] prioriteren en meneer Genwis...

[6:04:56] weet ook als geen ander hoe lang het...

[6:04:58] duurt voordat hier ergens geld op de begroting staat.

[6:05:00] Daar moet echt keihard voor gevochten...

[6:05:02] worden voordat je dat voor elkaar hebt gekregen.

[6:05:04] En dat gesprek...

[6:05:06] over waar gaan we iets nou...

[6:05:08] van betalen, daar zijn...

[6:05:10] we nu te vroeg mee. Laat dat aan de...

[6:05:12] onderhandelende partijen, in plaats van dat een...

[6:05:14] kabinet nu gaat zeggen van, weet u...

[6:05:16] we gaan die 4 miljard euro, die gaan we...

[6:05:18] dekken uit belangrijke infrastructuurprojecten.

[6:05:21] Nou, ik zou dat nog wel eens willen heroverwegen.

[6:05:22] En ik denk dat dat ook zuiver...

[6:05:24] is om op deze manier te doen en daarom de motie...

[6:05:26] voorzitter. Was u...

[6:05:30] gekomen aan het einde van uw termijn, heer Heutink?

[6:05:32] Oké, dan verzoek ik...

[6:05:34] de heer Genwis om het voorzitterschap...

[6:05:36] weer even van mij over te nemen. Met plezier.

[6:05:38] Dan is het woord aan de heer...

[6:05:40] voor zijn tweede termijn.

[6:05:42] Dank voorzitter en vooral ook dank...

[6:05:44] aan de bewindspersonen voor de...

[6:05:46] goede en scherpe beantwoording...

[6:05:47] van de eerste termijn.

[6:05:49] Ja voorzitter, als ik kijk naar het...

[6:05:52] debat, dan concludeer ik dat wij vandaag...

[6:05:54] bij het meer niet alleen geld verdelen...

[6:05:56] tussen de projecten, maar vooral ook...

[6:05:57] helaas stikstofruimte.

[6:06:00] En arbeid. En dat is iets wat...

[6:06:02] we heel zorgvuldig met elkaar moeten doen.

[6:06:04] En mijn fractie heeft ook niet voor niks...

[6:06:06] gezegd aan het begin van het debat...

[6:06:08] dat wat dat betreft de voorkeur echt...

[6:06:10] bij onderhoud ligt...

[6:06:11] en bij openbaar vervoer. Omdat dat zaken zijn...

[6:06:14] die we ook daadwerkelijk direct kunnen doen.

[6:06:16] En dan kom ik eigenlijk ook...

[6:06:18] bij het amendement wat ingediend is...

[6:06:20] door de heer Heutink, maar ook door NRC...

[6:06:21] VVD en BBB.

[6:06:23] Kijk, de kwestie...

[6:06:26] is voor ons ook heel helder...

[6:06:27] dat daar wat moet gebeuren. Wij hebben ook niet voor niks...

[6:06:30] eerder de motie gesteund...

[6:06:31] voor de situatie...

[6:06:34] in Marienburg en...

[6:06:37] Marienheem.

[6:06:38] En het is...

[6:06:39] natuurlijk een zorgelijke situatie...

[6:06:41] dat door een dorp...

[6:06:43] een N weggaat. En ik vind ook dat dat...

[6:06:45] direct aangepakt moet worden. Maar als je...

[6:06:47] naar het amendement kijkt, wordt er...

[6:06:49] 94 miljoen gedekt...

[6:06:51] ook uit instandhouding en onderhoud.

[6:06:53] En de vraag is ook hoe snel...

[6:06:55] kan daar direct wat gebeuren?

[6:06:57] En de situatie die ik voor mij zie...

[6:06:59] is dat met dat aangenomen amendement...

[6:07:01] geld op de plank komt te liggen...

[6:07:02] met iets waar we op korte termijn helaas...

[6:07:04] dat verschil nog niet kunnen maken.

[6:07:06] En ik ben echt bang...

[6:07:07] dat we daarmee een nieuwe teleurstelling...

[6:07:10] regisseren de komende tijd...

[6:07:12] in die regio.

[6:07:13] En ook de suggestie die de VVD deed...

[6:07:15] knip dat nou met elkaar op.

[6:07:17] Dat gaat...

[6:07:19] dat gaat denk ik ook weer...

[6:07:21] best wat arbeid kosten vanuit...

[6:07:23] juristen, die we misschien ergens anders...

[6:07:25] op een plek beter in kunnen zetten.

[6:07:27] En de vraag is ook of de MER-procedure...

[6:07:29] dat wel toestaat, dat je dat opknipt. Want volgens mij...

[6:07:31] wordt er getoetst op een eindfase. Dus ik...

[6:07:33] snap de suggestie...

[6:07:36] die gedaan wordt. En ik vind het een sympathiek...

[6:07:38] idee. Maar ik denk dat het in de huidige...

[6:07:40] meerd gewoon niet verstandig is.

[6:07:41] Dit voorstel. En daarom kijken wij daar...

[6:07:43] kritisch naar. En dat wilde ik wel vandaag al zeggen...

[6:07:45] omdat het zoveel plaats ook heeft gehad...

[6:07:48] in dit debat. Volgens mij...

[6:07:49] is de heer De Hoop aan een punt toegekomen.

[6:07:51] En dan zie ik twee interrupties. Volgens mij...

[6:07:53] van de heer Huiting en van mevrouw Velmoyer.

[6:07:55] Ja, allereerst de heer Huiting.

[6:07:57] Ja, voorzitter. Meneer De Hoop weet ook...

[6:07:59] als geen ander wat er gebeurt als je...

[6:08:01] ergens bij een project geld weghaalt.

[6:08:03] Dan gebeurt er helemaal niks meer.

[6:08:06] En dat is ook wat we zien...

[6:08:07] bij de N35. Op het moment als daar...

[6:08:09] zo meteen dat geld weggehaald wordt, dan is het...

[6:08:11] maar de vraag wanneer dat geld...

[6:08:13] weer terugkomt. En denk meneer De Hoop niet...

[6:08:15] dat er op een gegeven moment in de tijd...

[6:08:18] of het nou gaat door de formerende partijen...

[6:08:20] of komend jaar...

[6:08:21] of misschien over twee jaar er een oplossing...

[6:08:24] gaat komen voor stikstof. Want...

[6:08:26] laten we eerlijk zijn. Dit kan op beestjevoet...

[6:08:27] ook niet meer verder. We staan compleet...

[6:08:29] op slot met z'n allen. Er moet en zal een oplossing...

[6:08:31] komen. En ik heb er ook vertrouwen in dat die...

[6:08:33] oplossing komt. Dus snapt meneer De Hoop dan...

[6:08:35] dat op het moment als we dat geld weghalen...

[6:08:37] dat we dan één ding zeker weten, is dat er...

[6:08:39] in ieder geval de komende jaren helemaal niets meer...

[6:08:41] gaat gebeuren.

[6:08:43] Dit was de heer Heutink van de PVV. Dan nu weer het woord...

[6:08:45] aan de heer De Hoop van GroenLinks-VVDA.

[6:08:49] Ja, ik...

[6:08:49] wil het liefst niet een stikstofdebat...

[6:08:51] voeren. Maar ik kan niet anders...

[6:08:53] dan nu tegen de PVV ook zeggen...

[6:08:55] als u echt wil dat...

[6:08:57] dit soort situaties snel opgelost worden...

[6:09:00] dan moet je zorgen dat er krimp...

[6:09:01] komt van de luchtvaart. Dan moet je zorgen dat...

[6:09:03] er krimp komt in de landbouw. Dat is de enige manier...

[6:09:05] waarop we niet alleen...

[6:09:08] deze kwestie aan kunnen pakken, maar ook...

[6:09:09] die andere op een lijst. En als we dat niet met elkaar doen...

[6:09:12] dan blijven we de komende tijd in deze situatie...

[6:09:14] met elkaar zitten. Dus het is eigenlijk ook een oproep...

[6:09:15] vanuit mijn kant aan de onderhandelende...

[6:09:18] partijen.

[6:09:20] Ja, je kunt geld aan de kant zitten...

[6:09:21] voor dit project, maar als je echt wil...

[6:09:23] dat we hier snelle oplossingen hebben, zul je gewoon...

[6:09:26] stikstofbeleid moeten voeren. Tot zover...

[6:09:29] meneer Heutink. Dan geef ik het stokje...

[6:09:31] door aan mevrouw Veltman...

[6:09:33] voor haar interruptie. Dank.

[6:09:36] Dank u. Ik hoor...

[6:09:38] de heer De Hoop zeggen...

[6:09:40] verwachting is dat het extra...

[6:09:42] capaciteit kost. Juist ook als je...

[6:09:44] een focus aanbrekt in het hele...

[6:09:46] N35-traject. We hebben de...

[6:09:47] minister net horen zeggen dat het juist gaat...

[6:09:50] schelen in positieve zin als het om de...

[6:09:52] onderzoeks- en rekencapaciteit gaat.

[6:09:54] En dat soort zaken...

[6:09:56] is nou precies waarom wij denken...

[6:09:57] met die focus...

[6:09:59] wordt het echt kansrijk, want...

[6:10:01] anders zou ik het met u eens zijn...

[6:10:04] moet je niet alleen maar het geld weer op de...

[6:10:06] hoek laten liggen, maar de combinatie is dan...

[6:10:08] een hele belangrijke. Tot zover...

[6:10:10] mevrouw Veltman van de VVD. Het woord...

[6:10:12] is weer aan de heer De Hoop. Ja, ik maak daar toch...

[6:10:14] een andere inschatting dan de minister.

[6:10:16] Omdat heel vaak er toch bij de...

[6:10:18] MER-procedure in het totale project...

[6:10:20] dat dat getoetst wordt. En ik vraag...

[6:10:22] me af als u dat opknipt, wat voor...

[6:10:24] situatie daar ook gaat ontstaan. En ik denk dat...

[6:10:26] daar juridisch aardig wat inzet dan weer...

[6:10:28] nodig is, die we misschien op andere plekken dan...

[6:10:30] beter kunnen gebruiken. En de vraag is ook...

[6:10:32] hoe lang duurt dat dan? Dus...

[6:10:34] ik vind het op deze manier...

[6:10:36] niet wenselijk. En ik denk dat we hiermee...

[6:10:38] een nieuwe teleurstelling in die regio gaan...

[6:10:40] regisseren. En dat zou ik gewoon ontzettend jammer...

[6:10:42] vinden. Mevrouw Veltman...

[6:10:45] voor een tweede interruptie.

[6:10:47] Ja, en toch, blijkbaar...

[6:10:49] zijn we het dan niet helemaal eens, maar...

[6:10:51] om die teleurstelling te voorkomen...

[6:10:53] daarvoor is deze motie nou juist bedoeld.

[6:10:57] Het woord is weer aan de heer De Hoop. En ik stel...

[6:10:58] voor dat die na een korte reactie zijn...

[6:11:00] betoog vervolgd. Ja, ik...

[6:11:02] blijf eigenlijk bij mijn eerste reacties. Gewoon een...

[6:11:04] verschil van inzicht tussen de VVD en...

[6:11:06] GroenLinks Partij van de Arbeid. Dan ga ik...

[6:11:09] door met het...

[6:11:10] Noorden. En beginnend bij het...

[6:11:12] knooppunt Meppel. Ik ben...

[6:11:15] heel blij met het amendement dat wij ingediend...

[6:11:16] hebben met de ChristenUnie, CDA, ook...

[6:11:18] D66, om dat nu...

[6:11:20] echt aan te pakken. En...

[6:11:22] de Kamer heeft eerder natuurlijk al een bedrag...

[6:11:25] van ruim 30 miljoen...

[6:11:27] gereserveerd. Volgens mij 35.

[6:11:29] En dat...

[6:11:31] komt inderdaad uit het voorstel waar...

[6:11:32] de VVD eerste indiener...

[6:11:34] was, de heer Minas. Maar ik zou ook...

[6:11:36] willen zeggen, met dat voorstel...

[6:11:39] heeft er nog niet ruimte geweest...

[6:11:40] is er nog geen ruimte geweest voor die extra...

[6:11:43] IC's. Is er niet ruimte geweest voor extra...

[6:11:44] treinen. En als we echt...

[6:11:47] willen met elkaar dat die extra ruimte...

[6:11:48] er is, dat er meer frequentie is op het spoor...

[6:11:50] de enige manier om dat te doen...

[6:11:52] is voor die volledige bijdrage...

[6:11:54] zorgen. En dan...

[6:11:56] zeg ik toch ook even heel scherp...

[6:11:59] dan heeft het Noord-Nederland niks...

[6:12:00] gehad aan het amendement...

[6:12:02] Minas. Want in de praktijk heeft...

[6:12:05] dat nu nog niks opgeleverd. En als we...

[6:12:06] echt met elkaar dat doel veilig willen...

[6:12:09] stellen, dan zul je volgens mij morgen...

[6:12:10] bij de begroting, en ik hoop dat de andere...

[6:12:13] partijen daar dan in meegaan, gewoon...

[6:12:14] dat voorstel moeten steunen. Want dan help je de mensen...

[6:12:16] in het Noorden echt. En dan nog...

[6:12:19] verder over dat Noorden, want...

[6:12:20] dat amendement van de heer Minas, dat...

[6:12:22] was voor een gedeelte ook weer een beetje een...

[6:12:24] sigaret uit eigen doos in het Noorden. En dat is...

[6:12:26] heel vaak gebeurd de afgelopen meerd...

[6:12:28] projecten. En ik zou het zo mooi vinden...

[6:12:30] dat we nu een voorstel kunnen doen dat het...

[6:12:32] haalt zonder dat het ook weer ten koste van iets anders...

[6:12:34] gaat. En in de eerste termijn...

[6:12:36] proefde ik toch bij de PVV...

[6:12:39] maar ook bij de BBB een beetje een terugtrekkende...

[6:12:41] beweging van de Lelylijn.

[6:12:43] Er werd een nadrukkelijk bedrag...

[6:12:44] genoemd van de Lelylijn wat gereserveerd...

[6:12:47] staat. En dat baat mij wel zorgen...

[6:12:49] dat twee maanden na de verkiezingen...

[6:12:50] de Lelylijn alweer onder druk staat in de...

[6:12:52] huidige Kamer. En ik wil dat echt...

[6:12:54] voorkomen. Daarom zal ik daar later ook...

[6:12:56] een motie over indienen en ook nog een motie...

[6:12:58] samen met de heer Grinwis over indienen.

[6:13:00] Omdat die Lelylijn echt cruciaal is voor...

[6:13:02] Noord-Nederland. Echt cruciaal voor de...

[6:13:04] bereikbaarheid, voor de leefbaarheid, voor...

[6:13:06] toekomstperspectief en de woningbouw.

[6:13:09] Dat is gewoon ontzettend belangrijk.

[6:13:11] Voorzitter, dan...

[6:13:12] ga ik naar mijn moties.

[6:13:15] Allereerst hebben wij een motie...

[6:13:18] over de...

[6:13:19] dieseltreinen in het oosten van het land.

[6:13:21] De Kamer gehoord te beraadslagen...

[6:13:23] constateren dat er in het oosten van het land...

[6:13:25] enkele baanvakken zijn waar met dieseltreinen...

[6:13:27] wordt gereden. Onder andere Almelo-Marienberg...

[6:13:29] en Hengelo-Zutphen. Overwegend...

[6:13:31] dat de provincie Overijssel deze lijnen wil...

[6:13:33] elektrificeren, omdat dit bijdraagt aan het...

[6:13:35] verduurzamen van het openbaar vervoer. En ook...

[6:13:37] van belang is voor de continuïteit van deze...

[6:13:39] spoorlijnen, omdat het einde van de levensduur...

[6:13:41] van het huidige materieel in zicht is.

[6:13:43] Constateren dat de Rijksoverheid een eerdere...

[6:13:45] toezegging om deze elektrificatie...

[6:13:47] mede te financieren, niet lijkt...

[6:13:49] na te komen. Verzoekt de regering...

[6:13:51] om in overleg met de provincie Overijssel...

[6:13:53] te treden om te zien op welke wijze...

[6:13:55] het Rijk kan bijdragen aan het bespoedigen van de...

[6:13:57] elektrificatie van deze lijnen, gaat over tot...

[6:13:59] de orde van de dag. Mede ingediend door...

[6:14:01] de heer Grimwis, mevrouw Vedder...

[6:14:03] en de heer Bamenga.

[6:14:04] Een tweede motie gaat over de Lelylijn.

[6:14:07] De Kamer gehoord de beraadslaging van...

[6:14:08] mening dat de bereikbaarheid van Noord-Nederland...

[6:14:10] verbeteringen, behoeften en de Lelylijn hier een...

[6:14:12] belangrijke bijdrage aan zal leveren.

[6:14:14] Overwegen dat de komst van de Lelylijn van...

[6:14:16] belang is voor de bereikbaarheid van Noord-Nederland.

[6:14:19] Spreekt uit dat de komst van de Lelylijn...

[6:14:21] zeer gewenst is en dat...

[6:14:22] de reeds gereserveerde middelen, 3 miljard euro...

[6:14:25] voor deze lijn, hiervoor gereserveerd...

[6:14:27] moeten blijven. En gaat over tot de orde van de dag.

[6:14:29] Mede ingediend door de heer Grimwis...

[6:14:31] en meneer Bamenga.

[6:14:34] Dan Amelis Weert.

[6:14:35] De Kamer gehoord de beraadslaging.

[6:14:37] Overwegen dat de afnemende...

[6:14:39] overheidsbudgetten, aanhoudende stikstofknelpunt...

[6:14:41] en nieuwe aandacht voor de wensen van de regio...

[6:14:43] soms vragen om herbezinning op oude...

[6:14:45] infraplannen. Overwegen dat de regio...

[6:14:47] Utrecht een alternatief plan heeft uitgewerkt...

[6:14:50] voor de verbreding...

[6:14:51] van de A27, dat veel sneller...

[6:14:53] te realiseren is. Overwegen dat...

[6:14:55] voor de originele midverkenning van de...

[6:14:59] A27-project...

[6:15:00] in de MKBA...

[6:15:01] niet is uitgegaan van het brede welvaartsbegrip.

[6:15:04] Verzoekt de regering om...

[6:15:05] beide plannen voor de A27...

[6:15:07] bij Amelis Weert te toetsen op alle...

[6:15:09] maatschappelijk relevante effecten en de Kamer...

[6:15:11] hierover te berichten voordat verdere stappen...

[6:15:13] worden genomen en gaat over tot orde van dag.

[6:15:15] Mede ingediend door de heer Grimwis...

[6:15:17] en de heer Bamenga. De Kamer gehoord...

[6:15:19] de beraadslaging. Overwegen dat het doortrekken...

[6:15:21] van de Noord-Zuidlijn van belang is voor de bereikbaarheid...

[6:15:23] van de regio Amsterdam. Ook constateren...

[6:15:25] dat het Rijk minder middelen beschikbaar stelt...

[6:15:27] voor dit project en hierdoor een tekort van ruim...

[6:15:29] anderhalf miljard is ontstaan. Verzoekt de regering...

[6:15:31] om in overleg met de regio en ProRail...

[6:15:33] bijvoorbeeld te zoeken naar een oplossing voor dit tekort...

[6:15:35] zodat het project doorgang kan vinden en de Kamer...

[6:15:37] over de uitkant hiervan voor de behandeling...

[6:15:40] van de begroting te informeren...

[6:15:41] en gaat over tot de orde van de dag.

[6:15:43] En dan mijn laatste motie...

[6:15:45] en die zal ik hierna aanhouden...

[6:15:47] maar ik vind het wel belangrijk om hier een aangehouden...

[6:15:50] motie op te hebben. De Kamer gehoord...

[6:15:51] de beraadslaging. Constateren dat er diverse...

[6:15:53] spoordijken zijn waar verzakkingen plaats hebben gevonden...

[6:15:56] zoals recentelijk in Zeeland en Culemborg.

[6:15:58] Overwegen dat het cruciaal is dat...

[6:15:59] de spoorinfrastructuur veilig is en dat...

[6:16:01] de continuïteit van de dienstregeling niet in gevaar...

[6:16:03] kan komen door achterstandig onderhoud.

[6:16:05] Overwegen dat ProRail onderzoek doet naar de situatie...

[6:16:08] van de kwetsbare spoordijken. Verzoekt de regering...

[6:16:10] op korte termijn met een plan van aanpak te komen...

[6:16:12] om de kwetsbare spoordijken...

[6:16:13] aan de actuele normen te laten voldoen.

[6:16:15] En hierbij ook de benodigde budgetten...

[6:16:18] te inventariseren en de Kamer die over te informeren...

[6:16:20] voor de behandeling van de begroting...

[6:16:22] van 2025 en gaat over tot de orde...

[6:16:24] van de dag. Mede ingediend door mevrouw Vedder.

[6:16:27] Dank aan de heer De Hoop...

[6:16:28] voor zijn tweede termijn. Maar ik zie nog een vraag...

[6:16:30] van mevrouw Veldman.

[6:16:32] Ja.

[6:16:35] Ik vraag me af. Ik hoorde meneer De Hoop...

[6:16:36] spreken over het...

[6:16:38] wegen van de maatschappelijke effecten...

[6:16:41] van de verschillende...

[6:16:43] opties bij A27...

[6:16:45] Amelisweerd.

[6:16:46] Ik begrijp die vraag goed.

[6:16:48] En tegelijkertijd, als je kijkt naar...

[6:16:50] alles wat al doorlopen is voor het...

[6:16:53] tracébesluit dat nu bij de Raad van State...

[6:16:55] ligt, in al die jaren...

[6:16:57] en in een heel...

[6:16:59] traject waar ook maatschappelijke effecten...

[6:17:01] waar gesprekken zijn geweest...

[6:17:03] met een heleboel belangrijke...

[6:17:05] belanghebbenden...

[6:17:08] met ook echt...

[6:17:09] wel hele moeilijke, denk ik, tussenstappen...

[6:17:10] die er zijn geweest en besluiten die zijn genomen...

[6:17:14] wordt er dan niet...

[6:17:15] dubbel werk gedaan? Ik kan me overigens voorstellen dat...

[6:17:17] voor het nieuwe alternatief, dat in ieder geval ook al deels...

[6:17:19] is gedaan, maar op het moment dat...

[6:17:21] we al dit soort dingen...

[6:17:22] doen, dan zijn we ook wel misschien heel veel dubbel werk...

[6:17:25] aan het doen, wat ontzettend veel vertraging...

[6:17:27] oplevert, wat we volgens mij niet kunnen gebruiken...

[6:17:29] want dat is er al genoeg.

[6:17:31] Meneer De Hoop over dubbel werk, wel of niet?

[6:17:34] Ja, dank voorzitter.

[6:17:35] Ik denk dat dat niet het geval is.

[6:17:37] Juist als je dit binnen de bestaande bak doet...

[6:17:39] dat alternatief dat door de regio zelf...

[6:17:41] is uitgewerkt, vind ik ook echt heel belangrijk...

[6:17:43] dat dat zo is. Volgens mij gaat dat sneller...

[6:17:45] voor minder geld en is het...

[6:17:47] met minder risico en veel beter...

[6:17:48] voor natuur en omgeving. Dus ik zou het heel verstandig...

[6:17:51] vinden dat we daar heel goed naar kijken...

[6:17:53] dat het kabinet die twee plannen naast elkaar...

[6:17:55] legt. Volgens mij kan dat best snel...

[6:17:57] en dan kan daar een overweging gemaakt worden.

[6:17:59] Maar ik zou het buitengewoon pijnlijk vinden...

[6:18:01] dat wij nu het initiatief van de regio...

[6:18:03] zomaar even naast ons neer zouden leggen.

[6:18:05] Dus ik vind het belangrijk dat het kabinet daar goed naar kijkt.

[6:18:09] Nog een keer, mevrouw.

[6:18:11] Ja, ik heb niet het idee...

[6:18:13] dat er iets al naast ons neer wordt gelegd.

[6:18:15] Volgens mij heeft de minister ook aangegeven...

[6:18:16] dat hij heel uitvoerig...

[6:18:18] gaat kijken naar precies dat wat er voor ligt...

[6:18:21] en wat dat dan precies behelst.

[6:18:23] Dus nou ja...

[6:18:24] dat wil ik nog wel even meegeven.

[6:18:27] Het is niet zo dat we...

[6:18:29] zomaar alles wel of niet doen.

[6:18:31] En daar vertrouw ik dan ook...

[6:18:32] op een gegeven moment op...

[6:18:33] op een rapportage of een briefje...

[6:18:36] daarover van de minister.

[6:18:37] Daar worden we op een zeker moment over bijgepraat.

[6:18:41] Meneer De Hoop.

[6:18:43] Ja, wederom een verschil van inzicht.

[6:18:45] En ik heb gelukkig nu de mogelijkheid...

[6:18:47] nog even te zeggen dat...

[6:18:48] bij de motie aan Medes Weert ook mevrouw Kostiets...

[6:18:51] van de Partij voor de Dieren mede-ondertekenaar is.

[6:18:53] Dus dan heb ik dat gelijk ook gecorrigeerd.

[6:18:57] Dan geef ik graag...

[6:18:58] het voorzitsschap weer terug in uw handen.

[6:19:00] Meneer De Hoop.

[6:19:01] En dan is het woord aan mevrouw Veldman...

[6:19:04] van de VVD.

[6:19:05] U heeft nog negen minuten.

[6:19:08] Dank u wel.

[6:19:09] Nou, allereerst...

[6:19:10] het is natuurlijk goed om te constateren...

[6:19:13] dat de meeste van de mensen hier aan tafel...

[6:19:17] zien dat die 17 projecten...

[6:19:19] het feit dat ze in pauze staan...

[6:19:20] dat we dat allemaal heel vervelend vinden.

[6:19:21] Wat de VVD betreft...

[6:19:23] krijgen die projecten...

[6:19:25] die allemaal tot de status...

[6:19:28] grijs zijn...

[6:19:31] vervallen, zeg maar...

[6:19:32] krijgen die grijze projecten weer kleur.

[6:19:34] En dat moeten we goed en zo snel mogelijk doen.

[6:19:37] Dus...

[6:19:38] dat allereerst.

[6:19:39] Dan...

[6:19:42] het probleem bij Marienheem.

[6:19:44] Daar hebben we het uitvoerig over gehad.

[6:19:46] Er komt een motie van onze kant...

[6:19:47] en die zullen wij morgen bij de begroting indienen.

[6:19:50] En die is dus bedoeld om...

[6:19:53] focus aan te brengen...

[6:19:54] waardoor we de kansrijkheid...

[6:19:55] en de haalbaarheid van een oplossing...

[6:19:57] dichterbij halen in onze ogen.

[6:20:00] Dan...

[6:20:03] Meppel.

[6:20:03] Ik heb de staatssecretaris horen zeggen...

[6:20:06] dat zodra de infrastructuur...

[6:20:07] ervoor geschikt is...

[6:20:08] en dit is echt fantastisch voor de reizigers...

[6:20:12] die zouden hiermee zijn geholpen...

[6:20:14] dat er aanvullend op de treinen van de NS...

[6:20:16] ook andere vervoerders kunnen rijden.

[6:20:18] Dus daar ben ik...

[6:20:19] als reizigers daar blij mee zijn...

[6:20:20] ben ik daar ook zeer blij mee.

[6:20:22] En ik hoop dat dit echt een plek kan krijgen...

[6:20:24] in het vervolg, in ieder geval...

[6:20:25] bij de evaluatie van de concessie in 2029.

[6:20:31] Dan tot slot...

[6:20:32] bijna tot slot...

[6:20:33] ben ik blij dat er een toezegging is...

[6:20:34] om het gesprek over de N18 te voeren...

[6:20:37] in de regio, omdat ze daar naastig...

[6:20:39] zitten te wachten om geholpen te kunnen worden...

[6:20:41] met verkeersveiligheidsmaatregelen...

[6:20:43] die ze daar kunnen treffen.

[6:20:45] En ook met het feit...

[6:20:47] dat de minister heeft aangegeven...

[6:20:48] dat voor de veiligheid...

[6:20:51] en de veiligheid van natuurgebieden en woonwijken...

[6:20:53] het maaien van de bermen...

[6:20:55] in de protocollen van de...

[6:20:57] Rijkswaterstaat komt.

[6:20:58] En ik ga ervan uit dat dat ook bij Sporen het geval is.

[6:21:01] Dank u wel, voorzitter.

[6:21:04] Dank voor uw bijdrage.

[6:21:05] En dan is het woord aan de heer Olger van Dijk...

[6:21:07] van de NSC.

[6:21:08] Ja, dank, voorzitter. En dank voor de...

[6:21:11] uitgebreide beantwoording van de minister...

[6:21:13] en de staatssecretaris, die op veel punten...

[6:21:15] wat mij betreft verhelderend is geweest.

[6:21:18] En toch blijven er...

[6:21:19] bij mij ook nog een paar dingen liggen.

[6:21:22] Om te beginnen...

[6:21:23] denk ik dat helder uiteen is gezet...

[6:21:25] hoe belangrijk het ook is om die...

[6:21:27] beheer- en onderhoudsopgave goed neer te zetten...

[6:21:29] voor de komende jaren.

[6:21:31] En tegelijkertijd...

[6:21:33] ben ik het geheel met...

[6:21:34] mevrouw Veldman eens dat...

[6:21:37] ja, ook wij vinden als NSC...

[6:21:39] dat we moeten werken aan meer kleur op...

[6:21:41] de grijze projecten, de 17, en alles eraan gaan doen...

[6:21:43] dat we dat weer mogelijk kunnen maken.

[6:21:45] En dat zal financieel zijn.

[6:21:47] Dat zal personeelskrapte...

[6:21:49] tegengaan zijn. En ook weer toch...

[6:21:51] het S-woord, stikstof, is mij ook weer...

[6:21:53] helder geworden vandaag, hoe relevant dat is...

[6:21:55] voor dit dossier.

[6:21:57] Nou, we gaan dat debat inderdaad hier niet voeren.

[6:21:59] En toch een enkele opmerking.

[6:22:01] Ik ben blij dat de minister aangeeft...

[6:22:03] dat het in ieder geval...

[6:22:04] een hogere drempelwaarde...

[6:22:06] van 1 mol per hectare per jaar...

[6:22:09] waarvan wij denken dat dat op korte termijn...

[6:22:11] zou kunnen worden ingevoerd. Komend halfjaar...

[6:22:13] wordt daarna gekeken, ook met de Raad van State.

[6:22:15] In ieder geval soelaas biedt...

[6:22:17] waar het de onderzoekslast betreft.

[6:22:19] Het mooie voorbeeld van ook de N35...

[6:22:21] dat het misschien maar op één of twee locaties zou zijn...

[6:22:23] in plaats van 25. Nou, dat doet, denk ik, echt wel...

[6:22:25] echt wel iets. Ook gegeven...

[6:22:28] de beperkingen...

[6:22:29] die er zijn bij vele projecten...

[6:22:31] van de inzet van de...

[6:22:33] stikstofdeskundigen. Dus...

[6:22:34] dat zou in ieder geval al wel iets zijn.

[6:22:36] Zelf denk ik dat het meer zou kunnen zijn...

[6:22:38] ook ten aanzien van de aanleg en gebruik.

[6:22:41] Maar goed, dat moet ook...

[6:22:42] de toekomst gaan laten zien.

[6:22:46] En...

[6:22:46] toch misschien ook een opmerking over...

[6:22:48] de aanpak als zodanig.

[6:22:50] De heer De Hoop zei ook, en dat begrijp ik ook wel...

[6:22:53] we moeten, en dat NSC...

[6:22:55] herkent dat ook, ja, proberen...

[6:22:57] die stikstof verder te reduceren.

[6:22:59] En dat ondersteunen we ook.

[6:23:02] Tegelijkertijd...

[6:23:03] luchtvaart gaan we het op een ander moment...

[6:23:04] over hebben. Dat gaat niet helpen bij deze...

[6:23:08] aanlegprojecten. En...

[6:23:08] wij denken dat je dus echt naar een wezenlijk andere...

[6:23:11] aanpak moet. En wij noemen dat...

[6:23:13] van depositie na emissie.

[6:23:14] En wij denken ook, als je dat in gang zet...

[6:23:16] dat zal echt niet vandaag of morgen geregeld zijn.

[6:23:18] Dat realiseren wij ons ook. Daarvoor zou je de...

[6:23:20] wet natuur en stikstof moeten aanpassen, onder andere.

[6:23:23] Daar gaat tijd overheen. Maar als...

[6:23:25] je dat doet, denken wij dat het op...

[6:23:27] aanleg en gebruik...

[6:23:29] heel veel kan doen. Dus...

[6:23:30] dat in ieder geval op dit punt.

[6:23:33] En ook dus met de hoop dat met middelen die 17...

[6:23:35] projecten daarmee echt in beweging...

[6:23:36] gaan komen. Toch even...

[6:23:39] de opmerking over...

[6:23:41] die ook is gekomen van hoe kunnen we nou alles...

[6:23:42] eraan doen dat we zoveel mogelijk doorwerken...

[6:23:45] aan die 17 projecten. Ik ben blij...

[6:23:47] met de toezegging van de minister dat daar waar dat...

[6:23:49] mogelijk is, zo heb ik hem in ieder geval verstaan...

[6:23:50] de bestuurlijke overleggen, in ieder geval in combinatie...

[6:23:53] met overleggen die er ook zijn, op het punt...

[6:23:55] van de oorspronkelijke scoop van die projecten...

[6:23:56] dat dat toch ook doorgang kan vinden.

[6:23:59] Om in die zin ook kracht bij te zetten...

[6:24:01] hoe belangrijk die projecten zijn.

[6:24:03] En dat speelt natuurlijk onder andere...

[6:24:05] ook bij A1 en A28...

[6:24:06] hoevenlaken. Ik heb die...

[6:24:09] vragen mede namens de heer Stoffer...

[6:24:10] ook gesteld. En hij zal daar...

[6:24:13] mogelijk nog op terugkomen bij de...

[6:24:15] begrotingsbehandeling.

[6:24:17] Dan toch even een enkel...

[6:24:19] spoorproject nog.

[6:24:20] De Neder-Saxenlijn.

[6:24:22] De antwoorden op zichzelf...

[6:24:25] waren verhelderend. Op één punt wat minder.

[6:24:27] En dat ging op de tweede fase.

[6:24:29] En ik begrijp dat u nog...

[6:24:31] geen financiële raming kan geven...

[6:24:33] van die tweede fase. Maar het is...

[6:24:35] wel van belang ook gezien...

[6:24:36] om een beeld te krijgen van wat is nou de financiële...

[6:24:39] uitdaging voor de komende jaren. Om iets...

[6:24:41] van een orde groter te krijgen.

[6:24:42] Er is nog eens een bandbreedte van wat die tweede fase...

[6:24:45] ongeveer zou moeten...

[6:24:46] kosten.

[6:24:48] Dan kom ik ook nog op Meppel.

[6:24:50] De staatssecretaris was duidelijk...

[6:24:53] dat in het tegengaan...

[6:24:55] van verstoringen, waar het natuurlijk over gaat...

[6:24:57] beide projecten dus...

[6:24:59] nodig zijn en belangrijk zijn.

[6:25:01] Zo heb ik het in ieder geval verstaan. En toch heb ik...

[6:25:03] nog een vraag bij. We hebben nu dat project...

[6:25:04] waar die 35 miljoen voor is. Spoor- en perroncapaciteit...

[6:25:07] Meppel.

[6:25:09] Nou, het andere amendement...

[6:25:10] gaat over de overwegen. Stel nou...

[6:25:13] dat die spoor- en perroncapaciteit sneller dan die...

[6:25:15] 9 jaar, want zo heb ik de staatssecretaris ook verstaan...

[6:25:17] dat ze alles eraan gaat doen dat dat sneller gaat.

[6:25:19] Nou, dat dat toch in beweging kan komen.

[6:25:21] Dat project zijn de middelen nu al voor.

[6:25:22] Kan dat niet toch al veel doen in het tegengaan van...

[6:25:25] die verstoringen?

[6:25:26] En ook los van het andere project, wat ook...

[6:25:29] iets gaat toevoegen. Dat was ook mijn vraag...

[6:25:30] in eerste termijn. Hoe zou je dat moeten duiden?

[6:25:32] Die twee projecten. Misschien kan de staatssecretaris daar toch nog...

[6:25:34] een keer op ingaan.

[6:25:37] Ik ben blij te horen...

[6:25:38] de opmerking die ik nog maakte over...

[6:25:40] een ander onderwerp, de invoering...

[6:25:42] van de vrachtwagenheffing. Dat de minister...

[6:25:45] aangeeft dat er een...

[6:25:46] ondersteuningsloket wordt ingericht...

[6:25:48] bij RVO voor het MKB.

[6:25:50] Om ook duidelijkheid te krijgen over...

[6:25:52] welke ondersteuningsmaatregelen...

[6:25:54] daar ook zijn. En dat er ook de mogelijkheid is voor...

[6:25:56] maatwerk. Dus dank...

[6:25:58] daarvoor. Nog een...

[6:26:00] opmerking over de sluizen.

[6:26:02] Die heb ik ook willen noemen, omdat vaak in dit soort...

[6:26:04] overleggen de vaarwegprojecten nog wel eens...

[6:26:06] uit het zicht verdwijnen. Terwijl dat ook erg belangrijk...

[6:26:08] is, ook voor onze Nederlandse...

[6:26:11] economie en de...

[6:26:13] binnenvaart. De...

[6:26:15] wachttijden nemen aanzienlijk...

[6:26:17] toe. De economische schade is nog niet...

[6:26:18] in beeld. Maar ik ben blij in ieder geval...

[6:26:21] dat ook door de minister is aangegeven dat dat...

[6:26:23] zeker zal worden meegenomen bij de verdere weging...

[6:26:25] van ook het weer opstarten...

[6:26:26] van eventueel deze projecten. Dus ook...

[6:26:29] dank daarvoor. Nou, dan kom ik tot...

[6:26:30] slot bij, ja, voor...

[6:26:32] NRC ook een heel belangrijk onderwerp.

[6:26:35] En dat is...

[6:26:36] ja, hoe investeren we nu? En hoe doen...

[6:26:38] we dat nou in de regio...

[6:26:41] in de Randstad? Elke regio telt.

[6:26:43] Mijn fractie is ervan overtuigd...

[6:26:45] dat dat evenwichtiger kan.

[6:26:47] Net als in dat rapport wordt aangegeven.

[6:26:49] En ik ben blij te horen dat die minister...

[6:26:51] ook zegt hier dat de eerste stappen worden...

[6:26:53] genomen om die brede welvaartsaspecten...

[6:26:55] van toegankelijkheid, van veiligheid...

[6:26:56] meer mee te wegen. Om zo ook tot een...

[6:26:58] ja, meer evenwichtigere...

[6:27:00] verdeling te komen van investeringen...

[6:27:02] in het meer tussen Randstad...

[6:27:04] en regio. Eigenlijk moet ik zeggen tussen stedelijke...

[6:27:06] gebieden. Ik wil die tegenstelling ook niet te groot neerzetten.

[6:27:08] Ook binnen provincies kunnen...

[6:27:10] er verschillen zijn tussen de regio en de...

[6:27:12] stedelijke gebieden.

[6:27:14] Maar wat ik nog een beetje mis, is toch het daadwerkelijk...

[6:27:16] willen realiseren daarvan. Ik hoor...

[6:27:18] een duidelijke inspanning. Maar ik hoor ook dat...

[6:27:20] die minister zegt, ja, ik kan nog niet echt een termijn...

[6:27:23] opplakken. En...

[6:27:23] mijn fractie vindt van belang dat we daar nu echt...

[6:27:26] werk van maken. Snel werk van maken. En ook...

[6:27:28] echt vanaf het volgende meer 2025...

[6:27:30] daar toch veel meer aandacht aan kunnen besteden.

[6:27:32] En daarom zou ik dat graag willen...

[6:27:34] beleggen met een motie...

[6:27:36] die mede is ingediend door...

[6:27:38] mevrouw Van Zanten, de heer Grimwis...

[6:27:40] meneer De Hoop, meneer...

[6:27:42] Bamenga en mevrouw Vedder.

[6:27:44] En die luidt als volgt. De Kamer...

[6:27:46] gehoord de beraadslaging...

[6:27:48] constaterende dat het rapport elke regio telt...

[6:27:50] concludeert dat door het gehanteerde...

[6:27:52] afwegingskader voor infrastructuurbeslissingen...

[6:27:55] met investeringen in de regio...

[6:27:57] achterblijven bij de Randstad.

[6:27:59] Constaterende dat dit rapport aanmaakt...

[6:28:00] en beveelt om brede welvaartsaspecten...

[6:28:02] zoals veiligheid, gezondheid, leefomgeving...

[6:28:04] en toegankelijkheid op te nemen...

[6:28:06] in het afwegingskader.

[6:28:08] Overwegend dat in reactie op het rapport...

[6:28:10] het kabinet aangeeft zich in te spannen...

[6:28:12] bij infrastructuurbeslissingen breder te kijken...

[6:28:14] dan de MKBA, maar dat dit nog niet...

[6:28:16] is doorgevoerd in het meert 2024.

[6:28:19] Verzoekt de regering...

[6:28:20] het afwegingskader van infrastructuurbeslissingen...

[6:28:22] voor meertinvesteringen vanaf 2025...

[6:28:26] zodanig aan te passen...

[6:28:27] dat aspecten van brede welvaart...

[6:28:28] worden meegewogen, zodat op termijn...

[6:28:30] een betere balans van investeringen...

[6:28:32] tussen dunbevolkte regio's en stedelijke...

[6:28:34] gebieden ontstaat. En gaat over...

[6:28:36] tot de orde van de dag.

[6:28:39] Dank voor uw bijdrage, meneer Van Dijk.

[6:28:42] Het woord is aan de heer Bamenga...

[6:28:44] van D66.

[6:28:47] Dank u wel, voorzitter.

[6:28:50] Allereerst wil ik de bewindspersonen...

[6:28:52] en ook collega's, kamerleden...

[6:28:53] bedanken voor het debat.

[6:28:55] Voor mij was het de allereerste keer.

[6:28:58] Ik kijk nog heel erg uit...

[6:28:59] naar de volgende debatten, discussies...

[6:29:01] die nog gaan komen en de vele...

[6:29:04] toezeggingen vanuit de...

[6:29:05] bewindspersonen, hopelijk op...

[6:29:07] de inbreng van D66.

[6:29:12] Ik ben blij met de toezeggingen die nu ook...

[6:29:14] gedaan zijn om het platform...

[6:29:17] spoorgoederenvervoer te vragen...

[6:29:18] advies uit te brengen over welke...

[6:29:20] korte termijn maatregelen...

[6:29:22] de leefbaarheid in Brabant...

[6:29:24] verbetert. Mensen in Brabant...

[6:29:27] hebben namelijk behoefte aan perspectief...

[6:29:28] als het daarom gaat.

[6:29:30] Maar ik had nog een vraag, omdat ik niet helemaal...

[6:29:33] duidelijk had op welke termijn...

[6:29:35] denkt de staatssecretaris...

[6:29:37] dat rond te krijgen. Ook...

[6:29:40] ben ik blij met de toezeggingen...

[6:29:41] om de Kamer te informeren over het vervolg...

[6:29:44] van de Zuidasdok. Toch...

[6:29:47] maak ik mij nog steeds wel zorgen...

[6:29:50] over Zuidasdok...

[6:29:51] en de Noord-Zuidlijn.

[6:29:54] Als D66 zijn wij voorstander...

[6:29:56] voor de aanlegging van...

[6:29:58] de Noord-Zuidlijn en tegen de...

[6:30:00] bezuinigingen en tegen...

[6:30:01] de korte op Zuidasdok. De projecten...

[6:30:05] zijn namelijk cruciaal...

[6:30:06] voor ons landelijk spoornetwerk.

[6:30:09] Ik heb net ook al gezegd in mijn eerste inbreng...

[6:30:11] mensen vallen letterlijk...

[6:30:13] nou ja, zowat...

[6:30:15] op dit moment op het spoor.

[6:30:19] Er zijn meer goede verbindingen nodig...

[6:30:21] voor internationale treinen...

[6:30:23] want dat draagt namelijk bij aan minder...

[6:30:25] korte vliegen...

[6:30:27] op korte afstanden. De realisatie...

[6:30:30] van de projecten is wat...

[6:30:32] ons betreft daarom heel erg belangrijk.

[6:30:34] In de woorden van de commissie-Dekker...

[6:30:37] we moeten, kost wat kost...

[6:30:38] zou die moeten komen.

[6:30:40] Daarom de volgende vraag.

[6:30:44] Ik zou graag meer commitment van de bewindspersonen...

[6:30:46] willen vragen hieromtrent.

[6:30:48] Staan de bewindspersonen nog...

[6:30:50] achter de conclusies van commissie-Dekker?

[6:30:53] Goed om te horen dat er nog...

[6:30:55] 902 miljoen staan...

[6:30:57] op de reservering voor Noord-Zuidlijn.

[6:30:59] Maar wat als de kosten...

[6:31:01] van Noord-Zuidlijn daarboven toenemen?

[6:31:04] Welke opties komen dan in beeld?

[6:31:07] D66...

[6:31:08] wil idealiter niet dat we...

[6:31:10] überhaupt die middelen aanwenden.

[6:31:12] Dus doe een nadrukkelijk oproep...

[6:31:15] op de bewindspersonen om...

[6:31:17] dit besluit te heroverwegen.

[6:31:18] Ook dien ik een motie in om de alternatieven...

[6:31:21] hiervoor in beeld te brengen.

[6:31:23] De Kamer gehoord de beraadslaging...

[6:31:25] overwegende de geschrapte...

[6:31:27] reservering voor de...

[6:31:28] OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer...

[6:31:31] constaterende de...

[6:31:33] blijvende noodzaak van deze verbinding...

[6:31:35] voor woningbouw en het internationaal...

[6:31:37] treinvervoer, verzoekt de regering...

[6:31:39] hiervoor alternatieve financieringsbronnen...

[6:31:41] in beeld te brengen en...

[6:31:43] alternatieve financieringsvormen...

[6:31:45] te onderzoeken en de Kamer hierover...

[6:31:47] voor de zomer te informeren.

[6:31:49] Hij gaat over tot de orde van de dag.

[6:31:51] Mede ingediend door Hoop...

[6:31:53] en verder.

[6:31:58] D66 blijft...

[6:31:59] onverkort staan achter de LadyLine.

[6:32:02] Een betere verbinding in het Noorden.

[6:32:04] Ik dien daarom een motie...

[6:32:06] mede in met PvdA...

[6:32:08] GroenLinks. Dan Meppel Zwolle.

[6:32:11] Ik doe vanuit hier...

[6:32:12] een beroep op de formerende partijen...

[6:32:15] om reizigers in het Noorden niet langer...

[6:32:16] in de kou te laten staan. Mijn verzoek...

[6:32:19] is dan ook om samen...

[6:32:21] ons op te trekken en het amendement...

[6:32:23] van ChristenUnie, PvdA GroenLinks...

[6:32:25] CDA en D66 te steunen.

[6:32:29] Dan voorzitter.

[6:32:30] Een nieuw onderwerp waar ik niet aan toe...

[6:32:33] was gekomen in mijn eerste termijn.

[6:32:35] Ik verwacht dat we daar nog wel...

[6:32:37] met elkaar over gaan spreken...

[6:32:39] tijdens het debat over strategische...

[6:32:41] afwegingen voor bereikbaarheid.

[6:32:43] Maar dan toch een voorzetje.

[6:32:45] Kan de minister misschien nog toelichten...

[6:32:47] of het beslist document...

[6:32:49] over de bereikbaarheidsdoelen...

[6:32:51] ook inzicht geeft op de verantwoordelijkheden...

[6:32:53] en rollen van de verschillende ministeries...

[6:32:56] en welke departement...

[6:32:57] voor welk deel van de financiering...

[6:32:59] verantwoordelijk is. Op wat voor termijn...

[6:33:02] kan dit naar de Kamer?

[6:33:04] Lukt het om dat voor het debat...

[6:33:06] strategische afwegingen naar de Kamer te sturen?

[6:33:10] Dank voor uw bijdrage.

[6:33:12] Dan is het woord aan mevrouw Van Santen...

[6:33:13] van de BoerBurgenBeweging.

[6:33:15] Dank u wel voorzitter. Ik wil de minister...

[6:33:18] en de staatssecretaris heel hartelijk danken...

[6:33:19] voor de antwoorden. Ik vond het ook...

[6:33:22] goed om te horen dat...

[6:33:23] de aandacht...

[6:33:25] en de zorg voor de bereikbaarheid...

[6:33:27] van de regio hier heel breed...

[6:33:29] wordt gedeeld door alle...

[6:33:31] partijen.

[6:33:33] Ik was vooral ook blij...

[6:33:35] met het antwoord van de minister...

[6:33:37] dat de situatie in Zeeland...

[6:33:38] en ook de dreigende situatie bij Den Helder...

[6:33:41] voor wake-up calls...

[6:33:44] hebben gezorgd...

[6:33:44] bij Rijkswaterstaat en ProRail.

[6:33:47] En dat ze nu dus...

[6:33:49] voor de komende twee jaar hun plannen...

[6:33:51] voor grote werkzaamheden...

[6:33:53] dat dat goed met elkaar wordt afgestemd.

[6:33:56] Ik zou de minister willen vragen...

[6:33:58] eigenlijk in het kader van communicatie...

[6:33:59] of hij de hele Kamer hierover...

[6:34:01] wil informeren middels een brief...

[6:34:03] om eventuele zorg...

[6:34:05] bij anderen weg te nemen. Ik dank u wel.

[6:34:09] Dank. Dan is het woord aan...

[6:34:10] mevrouw Verder van het CDA.

[6:34:12] Dank u voorzitter.

[6:34:15] Voorzitter, ik begon mijn eerste...

[6:34:16] termijn met...

[6:34:19] dat we voor het CDA...

[6:34:21] eigenlijk bij elke beslissing over infrastructuur...

[6:34:23] één hoofdvraag centraal...

[6:34:25] staat en dat is...

[6:34:25] versterkt of verzwakt het onze gemeenschappen.

[6:34:28] En dat is precies ook de reden waarom...

[6:34:30] het CDA...

[6:34:32] zo pleit ook voor...

[6:34:34] dat er eigenlijk bereikbaarheidsnormen...

[6:34:36] zouden moeten komen.

[6:34:38] En dat we veel meer dan dat we tot nu toe...

[6:34:40] hebben gedaan brede welvaartsaspecten moeten...

[6:34:42] meenemen in onze afwegingen...

[6:34:45] als het gaat om investeringen in infrastructuur.

[6:34:47] En dat is ook de reden dat...

[6:34:48] ik...

[6:34:50] met goede zin de motie...

[6:34:52] van mijn collega van NSC...

[6:34:55] daarover mede indien.

[6:34:57] Ehm...

[6:34:58] Ik wil nog even terugkomen op...

[6:35:01] op de Lelylijn. Want dat is zo'n voorbeeld...

[6:35:03] van een lijn die...

[6:35:05] die erop gericht is om...

[6:35:06] gemeenschappen te versterken. En dat is...

[6:35:09] waarom straks mijn collega...

[6:35:11] aan mijn linkerkant, de heer Grimwis...

[6:35:13] daar een motie over zal indienen...

[6:35:15] waar wij ook onder staan.

[6:35:17] Ik had...

[6:35:18] de formerende partijen uitgenodigd...

[6:35:20] om te reflecteren op de Neder-Saxe-lijn.

[6:35:23] Dat is eigenlijk niet echt gebeurd.

[6:35:24] Dus dan neem ik nu de vrijheid...

[6:35:26] om nogmaals ook richting de formerende...

[6:35:28] partijen te benadrukken...

[6:35:30] dat er met het geld, de middelen die er nu al liggen...

[6:35:32] en de afspraken die nu al gemaakt zijn...

[6:35:34] dit het moment is...

[6:35:36] om de kans te pakken...

[6:35:38] om echt te versnellen op die Neder-Saxe-lijn.

[6:35:40] En als we het hebben over infrastructuur...

[6:35:42] die gemeenschappen verbindt...

[6:35:44] dan is ook de Neder-Saxe-lijn...

[6:35:46] daar een heel belangrijk voorbeeld van.

[6:35:48] En dat brengt mij eigenlijk automatisch...

[6:35:50] uiteraard bij de flessenhals...

[6:35:52] in Meppel. Ik ben het helemaal eens...

[6:35:54] met mijn collega van de VVD...

[6:35:56] dat zij in haar termijn heeft gezegd...

[6:35:58] iedereen moet het recht hebben om te kiezen...

[6:36:00] hoe je van A naar B wil.

[6:36:02] En voor heel veel mensen...

[6:36:04] die zich dagelijks door die flessenhals...

[6:36:06] moeten duwen...

[6:36:07] lijkt die keuze eigenlijk...

[6:36:09] soms niet echt meer een keus.

[6:36:12] De vertraging loopt inmiddels al...

[6:36:14] ver over de 9 uur per week.

[6:36:16] En we gaan richting de 12 uur.

[6:36:18] Dat is bijna 2 uur per dag.

[6:36:20] Ik heb de staatssecretaris...

[6:36:22] heel goed gehoord. Het probleem is groot.

[6:36:24] Het geld is echt nodig om hier...

[6:36:26] een serieuze optie van te maken.

[6:36:28] Om te kunnen kiezen om van A naar B te gaan.

[6:36:30] En de sleutel ligt bij de Tweede Kamer.

[6:36:32] Heeft zij letterlijk gezegd.

[6:36:34] Ik heb dat goed gehoord en ik hoop dat...

[6:36:36] de Tweede Kamer hier eensgezind...

[6:36:37] in wil optrekken, voorzitter.

[6:36:40] U heeft nog een interruptie van de heer Van Dijk van NRC.

[6:36:43] Ja, dank voorzitter. Ook meer in reactie...

[6:36:45] op de vraag van mevrouw Vedder...

[6:36:46] tot reflectie op de Neder-Saxe-lijn.

[6:36:49] Ik had een poging gedaan...

[6:36:50] om daar wel aandacht voor te vragen. Maar ik begrijp de vraag...

[6:36:52] laat ik dat vanuit nieuw sociaal contract...

[6:36:54] dan ook doen. Wij hebben...

[6:36:56] de Neder-Saxe-lijn een mooie plek ook gegeven...

[6:36:58] in ons verkiezingsprogramma.

[6:37:00] Wij zijn heel blij met de middelen...

[6:37:02] die vanuit Nijbegun ook zijn...

[6:37:04] beschikbaar gesteld voor die eerste fase.

[6:37:06] En ook mooi als dat snel...

[6:37:08] ook tot uitvoering zou kunnen komen.

[6:37:11] En tegelijkertijd is...

[6:37:11] voor de daadwerkelijke extra verbinding...

[6:37:14] van het Noorden naar ook de rest van Nederland...

[6:37:16] want zo kan je het zien. Ook een alternatief...

[6:37:18] voor Meppel ook nog. Net als de Lelylijn.

[6:37:21] Nou, is ook die tweede fase...

[6:37:22] iets wat wij...

[6:37:24] op zichzelf warm toejuichen. En mijn vraag...

[6:37:26] naar de middelen is natuurlijk ook van...

[6:37:27] niet alles kan tegelijk. En overal...

[6:37:30] maar ook niet in financiële middelen.

[6:37:32] Dat is ook de reden dat ik heel erg benieuwd ben...

[6:37:33] naar het antwoord op die vraag van de staatssecretaris.

[6:37:37] Mevrouw Vedder.

[6:37:38] Was u aan het einde van uw betoog? Of nog niet?

[6:37:41] Ja, dat was ik. Maar...

[6:37:42] dank. Heel veel dank voor de reactie...

[6:37:44] van NEC. Voor de warme woorden...

[6:37:46] voor de Neder-Saxe-lijn.

[6:37:48] Dan is het woord aan de heer Grinwis...

[6:37:50] van de ChristenUnie.

[6:37:53] Dank ook aan beide bewindspersonen...

[6:37:54] voor de hele heldere beantwoording.

[6:37:56] Het is echt leuk om weer een middebat te doen.

[6:37:59] Ik ga eerst...

[6:38:01] mijn moties maar eens even indienen, voordat ik het vergeet.

[6:38:03] De Kamer gehoord de beraadslaging...

[6:38:05] constaterende dat uit het voorlopige onderhandelingsakkoord...

[6:38:07] over TEN-T blijkt dat...

[6:38:09] de Lelylijn wel is opgenomen in het...

[6:38:11] uitgebreide netwerk van TEN-T.

[6:38:13] Realisatie voor 2050 betekent dat.

[6:38:15] Maar nog niet in het uitgebreide kernnetwerk.

[6:38:17] En dat betekent realisatie...

[6:38:19] voor 2040. Overwegende...

[6:38:21] dat instemming en ondersteuning...

[6:38:23] van andere lidstaten, met name Duitsland...

[6:38:24] en Scandinavische landen, vereist is om de Lelylijn...

[6:38:26] op te nemen in het uitgebreide kernnetwerk van TEN-T.

[6:38:29] Van mening dat de realisatie van de Lelylijn...

[6:38:31] doorgang moet vinden, verzoekt de regering...

[6:38:33] zich tot het uiterst te blijven inspannen...

[6:38:35] om de Lelylijn in de komende periode...

[6:38:37] op te nemen in het uitgebreide kernnetwerk...

[6:38:39] van TEN-T. Het gaat over tot de orde van de dag.

[6:38:41] Samen met de collega's Vedder, De Hoop en Bamenga.

[6:38:45] Nog één woordje. Ja.

[6:38:47] Alsjeblieft.

[6:38:49] Dan de tweede motie. Dat gaat over...

[6:38:51] de A2 en is een...

[6:38:54] kleine aanscherping van de...

[6:38:55] al best wel aardige toezegging...

[6:38:57] van de minister. De Kamer.

[6:38:59] Gehoorde beraadslaging. Overwegen dat de files...

[6:39:00] voor de Maasbrug op de A2 tot sluipverkeer...

[6:39:03] in onder andere de Betuwe leiden.

[6:39:05] En tot opstoppingen voor de opritten...

[6:39:07] bij Waardenburg. Overwegen dat...

[6:39:09] de Midsverkenning A2 Del Den Bosch-Vught...

[6:39:11] die hier een oplossing had moeten bieden...

[6:39:13] grotendeels is geprioriteerd, waardoor...

[6:39:15] de aanpak van dit knelpunt voor onbepaalde tijd...

[6:39:17] stil komt te liggen.

[6:39:19] Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk samen...

[6:39:21] met de regio maatregelen op het onderliggend wegennet...

[6:39:23] in kaart te brengen om de verkeersveiligheid...

[6:39:25] te waarborgen. Waaronder bij de...

[6:39:27] op- en afritten van de A2.

[6:39:28] En bij voorkeur voorafgaand aan het...

[6:39:31] bestuurlijk overleg, leefomgeving van 2024...

[6:39:33] te bepalen of de A2 Del Den Bosch-Vught...

[6:39:35] in aanmerking komt voor...

[6:39:37] alternatieve aanwending van de gereserveerde...

[6:39:39] middelen, gaat over tot de Orde van de Dag...

[6:39:41] samen met collega Olga van Dijk.

[6:39:44] De laatste motie.

[6:39:45] En daarbij heb ik even getwijfeld of ik hem bij LNV...

[6:39:48] zou indienen of hier.

[6:39:50] Maar ik wil ook een signaal geven...

[6:39:52] aan de INW. En dus als stikstofwoord...

[6:39:54] kom ik met het volgende...

[6:39:56] verhaal. De Kamer gehoord...

[6:39:57] de beraadslaging. Overwegend dat een klein jaar geleden...

[6:39:59] de motie Grimwis-Boswijk is aangenomen om de...

[6:40:01] beleidsregels in zaken extern salderen...

[6:40:03] zo aan te scherpen dat eventuele...

[6:40:05] aanwezige dieren- en fosfaatrechten...

[6:40:07] niet meer losverkocht kunnen worden.

[6:40:09] Overwegend dat het ministerie van INW...

[6:40:11] bij extern salderen momenteel de eventuele...

[6:40:13] de eventueel aanwezige dieren- en fosfaatrechten...

[6:40:16] niet opkoopt. Overwegend...

[6:40:18] dat de druk op de mestmarkt momenteel...

[6:40:19] enorm is en nog extremer...

[6:40:21] wordt als gevolg van de afbouw van de derogatie...

[6:40:24] verzoekt de regering de beleidsregels...

[6:40:26] voor extern salderen op korte termijn...

[6:40:27] zodanig te verbeteren dat...

[6:40:29] eventueel aanwezige dieren- en fosfaatrechten...

[6:40:31] niet meer losverkocht worden maar in de transactie...

[6:40:33] worden betrokken. Verzoekt de regering...

[6:40:35] voorts dat het Rijk, dus ook INW...

[6:40:38] per heden bij extern salderen...

[6:40:40] zich voortaan ook richt op de opkoop...

[6:40:42] van eventueel aanwezige dieren- en fosfaatrechten.

[6:40:44] Het gaat over tot de orde van de dag...

[6:40:46] en samen met de collega verder...

[6:40:47] dien ik deze mooie motie in.

[6:40:51] Voorzitter, ik weet niet of ik nog een tijd heb.

[6:40:54] Nou, u heeft al aardig wat...

[6:40:55] tijd gesnoept en u bent nu ook 30 seconden...

[6:40:57] over uw tijd heen. Meent u dat?

[6:40:58] Nou, dan is over Meppel en Ede zijn alle goede dingen...

[6:41:01] wel gezegd. De dekking is...

[6:41:03] uit een meevaller en ik weet dat...

[6:41:05] volgens de regels der kunst dan...

[6:41:07] vanuit financieel perspectief kan zeggen...

[6:41:09] nou, maar dat hoort allemaal weer terug te vallen aan...

[6:41:10] de financiën. Maar met een INW-hart...

[6:41:13] dan zeg je van dit zijn fantastische amendementen.

[6:41:16] En voorzitter...

[6:41:17] dan dank ik tot zover mijn collega's...

[6:41:19] en de ministers voor het debat.

[6:41:21] Dank ook aan de heer Grimmis.

[6:41:23] Ik wilde schorsen tot...

[6:41:25] 5 uur en dan gaan we naar de tweede...

[6:41:27] termijn van het kabinet.

[7:03:12] Ik heropen de...

[7:03:14] vergadering en ik geef graag...

[7:03:16] het woord aan de minister voor de tweede...

[7:03:18] termijn van het kabinet.

[7:03:22] Voorzitter, dank u wel. Dank aan de...

[7:03:24] leden voor hun inbreng in tweede termijn.

[7:03:26] Er zaten een aantal leden bij die...

[7:03:29] herbevestigden dat ik...

[7:03:30] iets had toegezegd en dat ze daar blij...

[7:03:32] of opgelucht mee waren. Ik zal dat niet meer allemaal herhalen...

[7:03:34] nu. Ik ga eerst in op nog een paar...

[7:03:36] gestelde vragen en dan een reactie op de...

[7:03:38] moties op mijn terrein.

[7:03:41] In de...

[7:03:42] eerste plaats reactie...

[7:03:44] op de heer De Hoop...

[7:03:46] en ook mevrouw...

[7:03:48] Veldman over het...

[7:03:51] de gevolgen als...

[7:03:52] je rondweg Mariënheem uit het project...

[7:03:54] zou lichten. Ik heb in mijn...

[7:03:56] beantwoording ook al aangegeven dat wel een beetje koffiedik...

[7:03:58] kijken is en of...

[7:04:00] speculatief wat dan precies dan...

[7:04:02] te doen staat.

[7:04:05] Dus ook...

[7:04:06] over de kansen die het dan heeft.

[7:04:08] Als we aan de ene kant zeggen, nou dan is de kans...

[7:04:10] heel groot dat het gelijk kan...

[7:04:11] dat weet ik ook niet.

[7:04:13] De opgave zal kleiner zijn dan wanneer je het hele...

[7:04:15] traject doet, maar in welke mate kleiner...

[7:04:18] dat weten we niet. Dat zou allemaal...

[7:04:19] dan nader uitgezocht...

[7:04:21] moeten worden. Datzelfde geldt voor...

[7:04:23] de vraag of er dan juridische complicaties zijn...

[7:04:26] of niet. Kijk, een mer is er...

[7:04:28] nu nog niet, maar welke...

[7:04:30] gevolgen dat dan zou hebben, dat zullen we dan...

[7:04:32] zien. Dus ik laat het hier een beetje in het midden.

[7:04:34] Het is wel weer...

[7:04:36] een andere aanpak dan dat we nu mee bezig...

[7:04:38] zijn met het hele traject in één keer.

[7:04:41] En het zou tot...

[7:04:42] gevolg kunnen hebben dat het in ieder geval wat kleiner...

[7:04:44] stikstofprobleem is, maar het is er...

[7:04:46] in ieder geval ook nog altijd. Welke mate...

[7:04:48] moet verder uitgezocht worden?

[7:04:50] In de richting...

[7:04:52] van de heer Van Dijk...

[7:04:53] over de bestuurlijke overleggen per project.

[7:04:57] Ehm...

[7:04:59] Ja, ik heb het toegezegd...

[7:05:00] zoals hij dat zei, maar...

[7:05:02] de gevolgtrekking was ook dat het per...

[7:05:04] project ook altijd nog een bestuurlijk overleg...

[7:05:06] is. Kijk, wat we nu aan het doen zijn is...

[7:05:08] per regio, per één van de zeventien...

[7:05:10] projecten inzoomen op wat daar...

[7:05:12] gebeurt. Dat is soms ambtelijk, dat is...

[7:05:14] soms bestuurlijk.

[7:05:15] Het is ook soms een kwestie van smaak...

[7:05:18] van hoe de regio dat overleg wil...

[7:05:19] voeren. Dus het is niet...

[7:05:21] een one size fits all dat we overal...

[7:05:24] hetzelfde type stuurgroep hebben als in het verleden.

[7:05:27] Ehm...

[7:05:29] Tegelijkertijd...

[7:05:29] volgens mij zijn we het wel eens dat we ook die...

[7:05:32] zeventien projecten wel in het vizier moeten houden.

[7:05:34] De overleggen zullen de komende tijd toch...

[7:05:36] vooral ook focussen op de aanpalende gevolgen.

[7:05:38] En ik kan me voorstellen, als ik het zo...

[7:05:40] vaag zeg, dat de heer Olger van Dijk...

[7:05:42] vervolgens zegt, ja, maar doen we dan wel een beetje...

[7:05:44] inzicht in hoe dat loopt per...

[7:05:46] zeventien projecten. Dus laat ik de interruptie voor zijn...

[7:05:48] en toezeggen dat we...

[7:05:49] ook bij het volgende...

[7:05:52] overleg...

[7:05:54] bestuurlijk overleg, leefomgeving, commissie...

[7:05:56] debatmeert, even per...

[7:05:58] project inzichtelijk maken welke vorm van overleg...

[7:06:00] daar op dit moment over plaatsvindt.

[7:06:02] En dan kunt u dat ook goed...

[7:06:04] volgen.

[7:06:06] De heer Bamenga, die vroeg...

[7:06:08] nogmaals of wij achter de commissie...

[7:06:10] dekker staan. Ik heb aangegeven dat wij...

[7:06:12] daarachter staan, ook in de...

[7:06:14] gevolgtrekkingen, dat het twee belangrijke...

[7:06:16] projecten zijn met landelijke...

[7:06:18] uitstraling. Maar ik heb er ook bij...

[7:06:20] gezegd, er zijn wel financiële...

[7:06:22] zorgen daaromheen. Dus het is een ja...

[7:06:24] zou ik zeggen, maar...

[7:06:26] we moeten het ook kunnen blijven betalen.

[7:06:28] Dus dat is wel een van de redenen dat we ook naar...

[7:06:30] versoberingen kijken.

[7:06:32] En dat zal ook in de toekomst nog...

[7:06:34] afwegingen gelden.

[7:06:36] Want ook zijn andere vragen, ja, wat als het...

[7:06:38] nog meer dan 902 miljoen extra...

[7:06:40] wordt? Ja, daar is niet in voorzien.

[7:06:42] Dus ook daarom dat we...

[7:06:44] nu bezig zijn met te kijken naar het project.

[7:06:46] Naar versoberingen, wat staat ons te wachten?

[7:06:48] En afhankelijk van wat daar uitkomt...

[7:06:50] liggen daar ingewikkelde of minder...

[7:06:52] ingewikkelde keuzes op tafel. Maar daar kan...

[7:06:54] ik nu niet op vooruitlopen. We zullen...

[7:06:56] eerst dat huiswerk moeten doen.

[7:06:59] De heer...

[7:07:00] Bamenga vroeg ook een...

[7:07:03] beslisdocument...

[7:07:04] met een eerste appreciatie...

[7:07:06] van hoe die uitwerking van de mobiliteit...

[7:07:08] visie is en de betrokkenheid van...

[7:07:10] andere departementen en...

[7:07:12] hun financiering.

[7:07:14] Dat waren veel vragen in één...

[7:07:16] beslisdocument, die ik ook niet allemaal...

[7:07:18] op korte termijn kan beantwoorden. Want andere...

[7:07:20] departementen zullen, als het om financiering...

[7:07:22] gaat, ook zeggen, ja, wij zijn demissionair.

[7:07:24] Dus dat is hecht aan een volgend kabinet.

[7:07:26] Wat ik wel kan doen, is...

[7:07:28] we zijn natuurlijk volop bezig met die verdere...

[7:07:30] uitwerking van de mobiliteitsvisie. En ik heb...

[7:07:32] geschetst een tijdpad lopend tot aan het eind...

[7:07:34] van het tweede kwartaal om ook bij die...

[7:07:36] uitwerking van die bereikbaarheidsdoelen...

[7:07:39] alle informatie op tafel...

[7:07:40] te hebben. Wat ik wel kan doen...

[7:07:42] er staat in de Kamer eind maart een...

[7:07:44] debat gepland, wat we sinds een paar...

[7:07:46] jaar als traditie hebben. Strategische keuzes...

[7:07:48] vooruitlopend op de hele MIRT-reeks. Ik kan...

[7:07:50] in de brief voorafgaand daaraan wel...

[7:07:52] maar dat zal meer kwalitatief zijn...

[7:07:55] inzichtelijk maken waar we dan staan...

[7:07:56] in de verdere uitwerking van de mobiliteitsvisie...

[7:07:59] en de betrokkenheid van andere departementen.

[7:08:01] Maar dat zal naar zijn aard een tussenstand...

[7:08:02] zijn, omdat de verdere...

[7:08:04] besluitvorming ook pas later komt en...

[7:08:06] hoogstwaarschijnlijk aan het volgende kabinet...

[7:08:08] is. Dus dat...

[7:08:10] zeg ik bij deze toe.

[7:08:11] Er is toch nog een interruptie van de heer Bamengo...

[7:08:14] van D66. Ja, ik wilde zeggen...

[7:08:16] dank voor de toezegging. Dit is precies...

[7:08:18] ook eigenlijk waar we naar vroegen.

[7:08:20] Dus dank u wel daarvoor.

[7:08:22] Op het vorige had u het over...

[7:08:24] nou ja, we gaan toen naar meer versobering.

[7:08:27] Kunt u wat meer uitleggen van...

[7:08:28] wat bedoelt u precies met die meer versobering?

[7:08:31] En nou, ik begrijp...

[7:08:32] dus dat u ja, u staat nog steeds...

[7:08:34] onverkort achter hetgene wat...

[7:08:37] commissie Dekker heeft...

[7:08:39] aangegeven in de conclusies.

[7:08:40] Maar u plaatst daar wel een...

[7:08:42] maar achter. En...

[7:08:44] ik zou toch in ieder geval...

[7:08:46] van de minister willen vragen of...

[7:08:48] ja, of de minister daar toch alles...

[7:08:50] aan wil doen, kost wat kost...

[7:08:52] dat het er uiteindelijk ook gaat komen.

[7:08:55] Precies dat laatste.

[7:08:56] Dat zal een debat zijn. Is het...

[7:08:58] kost wat kost of niet tegen elke...

[7:09:00] prijs. Op het moment dat er...

[7:09:02] ingewikkelde keuzes voor liggen, dan...

[7:09:04] zal ik die keuzes inzichtelijk maken.

[7:09:06] Zullen wij een voorstel doen, maar zal de Kamer...

[7:09:08] er twijfelt ook wat van vinden.

[7:09:11] Want uiteindelijk moet wel...

[7:09:12] tot aan de allerlaatste rekening van de aannemer...

[7:09:14] betaald kunnen worden.

[7:09:18] Mevrouw Van Zanten...

[7:09:20] vroeg...

[7:09:20] Is dat ook nog een vraag over...

[7:09:22] versobering, hoe dat...

[7:09:24] Dat durf ik niet te zeggen, want...

[7:09:26] juist daar als opdrachtgeversoverleg...

[7:09:28] hebben we juist opdracht gegeven om verdere...

[7:09:30] versoberingen in kaart te brengen. Dus dat laat ik nu ook aan...

[7:09:32] de deskundigen en de ingenieurs...

[7:09:34] die zich daarover buigen.

[7:09:37] Ehm...

[7:09:38] Mevrouw Van Zanten, zeg ik een brief toe...

[7:09:40] hoe we nu het tegengaan van...

[7:09:41] die samenloop tussen activiteiten van RWS...

[7:09:44] vinden van activiteiten...

[7:09:45] werkzaamheden bij ProRail en RWS...

[7:09:48] hebben geregeld. Dat is niet...

[7:09:49] alleen voor de eerstkomende twee jaar. Het is...

[7:09:51] voortrollend voor de eerstvolgende twee jaar.

[7:09:54] Dus we proberen altijd dat gewoon binnen...

[7:09:55] alles wat binnen twee jaar op stapel...

[7:09:58] staat, goed op elkaar afgestemd...

[7:10:00] te hebben. En hoe we dat allemaal...

[7:10:01] hebben ingeregeld, zal ik in een brief aan de...

[7:10:03] Kamer uiteenzetten.

[7:10:05] Voorzitter, dan zijn er een aantal...

[7:10:07] moties ingediend op...

[7:10:09] mijn beleidsterreinen.

[7:10:11] Ehm...

[7:10:12] Die behandel ik. En de moties die u dus nog niet tegenkomt...

[7:10:15] zijn bijgevolg...

[7:10:17] moties op het beleidsterrein van de...

[7:10:19] staatssecretaris. Motie 1...

[7:10:21] verzoekt de regering geen...

[7:10:23] onomkeerbare stappen te zetten op de...

[7:10:24] herprioritering. Ik heb aangegeven...

[7:10:27] dat de safetyprojecten op...

[7:10:28] pauze staan. Dat is op zichzelf niet...

[7:10:31] onomkeerbaar.

[7:10:33] Ehm...

[7:10:33] Als deze motie dan vraagt van...

[7:10:35] stop even met die herprioritering...

[7:10:37] dat is in zichzelf wel onomkeerbaar.

[7:10:39] Want het geld van die...

[7:10:42] schuif is gegaan naar...

[7:10:44] de instandhouding...

[7:10:46] en lopende aanlegprojecten.

[7:10:47] En dat heeft onderroepelijk tot gevolg dat ergens...

[7:10:50] in de komende tijd aanlegprojecten...

[7:10:52] die het financieel niet meer...

[7:10:54] rondkrijgen, dan noodgedwongen...

[7:10:56] op pauze of stop gaan.

[7:10:58] Ehm...

[7:11:00] Daarnaast...

[7:11:01] betekent ook echt wel...

[7:11:02] kopzorgen voor Rijkswaterstaat...

[7:11:04] omdat ze nu eindelijk alle mogelijkheden hebben...

[7:11:06] om voortrondend voor die komende...

[7:11:08] acht jaar die instandhoudingsopgave...

[7:11:10] uit te werken, in de markt te zetten.

[7:11:12] Ik vrees dat dat ook vertraging oploopt. En dat zijn...

[7:11:14] twee redenen waarom ik deze motie...

[7:11:16] ontraad.

[7:11:17] Motie 1 is ontraden.

[7:11:19] Motie 2...

[7:11:22] ontraad ik ook...

[7:11:23] omdat die vraagt om in de...

[7:11:26] plan van aanpak te komen...

[7:11:28] hoe die 17...

[7:11:30] gepauseerde meerdprojecten te herfinancieren...

[7:11:32] en te hervatten zijn. Herfinancieren...

[7:11:34] betekent onlosmakelijk dat...

[7:11:36] ik gebruik moet maken van financiële...

[7:11:38] ruimte die voor het volgende kabinet...

[7:11:40] gereserveerd staat. Extrapolatieruimte...

[7:11:42] in de volgende jaren.

[7:11:44] En dat lijkt mij...

[7:11:46] niet wijs om te vragen van een demissionaire...

[7:11:48] minister.

[7:11:49] Maar ook hervatten...

[7:11:52] daarop breekt de informatie voor. Want...

[7:11:53] de volgorde waarin ze kunnen worden hervat...

[7:11:56] heb ik in het debat een aantal keer gezegd...

[7:11:58] is ook afhankelijk...

[7:12:00] niet alleen van het beschikbaar komen van...

[7:12:01] geld, maar ook van mensen...

[7:12:05] van aannemcapaciteit...

[7:12:05] en ook van stikstof. Dus dat plan...

[7:12:08] van aanpak is op dit...

[7:12:10] moment meer dat wij zeggen...

[7:12:12] als die drie aspecten bij elkaar komen...

[7:12:14] dan kun je een project hervatten. En dat zal zich...

[7:12:16] naarmate de tijd vordert...

[7:12:18] en het stikstofbeleid...

[7:12:20] al dan niet veranderd wordt...

[7:12:21] zal je al die informatie hebben om te weten...

[7:12:23] samen met de regio's in welke volgorde...

[7:12:25] je projecten kunt en wilt...

[7:12:28] hervatten. Dus...

[7:12:29] deze motie vraagt iets wat ik op dit moment ook niet...

[7:12:31] kan leveren. Om die reden ontraad ik de motie.

[7:12:34] Motie 2 is om te raden, maar er is nog wel...

[7:12:35] een vraag van de heer Heutink van de PVV.

[7:12:38] Voorzitter, we vragen...

[7:12:39] niet aan de minister om...

[7:12:41] nu een graai te doen uit het...

[7:12:43] budget vanuit de extrapolatie...

[7:12:45] of van welk budget dan ook.

[7:12:47] Waar we om vragen in de motie...

[7:12:49] is om na te denken...

[7:12:52] wat er voor nodig is...

[7:12:53] en hoe de regering...

[7:12:55] dat denkt te kunnen gaan doen. Dat is volgens mij...

[7:12:57] een plan van aanpak.

[7:12:59] Daarmee vraag ik niet om met een...

[7:13:01] financieringsvoorstel te komen of te zeggen van...

[7:13:04] op deze datum...

[7:13:07] gaan we...

[7:13:07] bezig met deze weg. Maar waar we om...

[7:13:09] vragen is een stuk...

[7:13:11] perspectief leveren aan...

[7:13:14] mede-overheden en andere...

[7:13:15] belanghebbenden. Daar hebben ze wat ons betreft...

[7:13:18] ook recht op.

[7:13:19] En het enige wat we dus vragen is...

[7:13:21] kom met een plan.

[7:13:23] Hoe denkt deze minister dat te kunnen...

[7:13:25] gaan doen? En...

[7:13:27] dan is het aan een nieuw kabinet om dat dan ook...

[7:13:29] daadwerkelijk te gaan doen. Want volgens mij...

[7:13:31] is er geen man overboord als we...

[7:13:34] daar gewoon met z'n allen...

[7:13:35] ook over nadenken. In dat geval...

[7:13:39] kan ik motie 2 oordeel kamer...

[7:13:41] geven, maar ik vertel daarbij dat dat niet...

[7:13:43] dat plan van aanpak dan niet heel veel nieuws...

[7:13:45] zal bevatten ten opzichte van...

[7:13:46] wat we afgelopen jaar al over...

[7:13:49] het pauzeren van die 17...

[7:13:51] projecten aan de Kamer hebben gemeld. Het zal misschien wat meer...

[7:13:53] tekst en inkleuring geven over wat...

[7:13:54] hoe dat dan eruit ziet. Wat je moet...

[7:13:56] doen om die drie condities...

[7:13:58] geld, mensen en stikstof voor elkaar...

[7:14:00] te krijgen. Maar als dat...

[7:14:02] beoogd wordt met een plan van aanpak en we elkaar...

[7:14:04] daarover verstaan, kan ik hem oordeel kamer...

[7:14:06] geven. Dan krijg ik motie 2...

[7:14:08] van de heer Heutink tot oordeel kamer.

[7:14:10] De minister. Voorzitter, motie...

[7:14:12] 5.

[7:14:14] Ik denk dat we echt met de regio een zorgvuldig...

[7:14:16] proces lopen, waarbij ook de regio...

[7:14:20] ook...

[7:14:20] zelf graag verder in overleg wil...

[7:14:22] over hoe ziet dat eruit...

[7:14:24] en al die elementen van dat plan...

[7:14:27] wat ze...

[7:14:28] hebben. Deze motie...

[7:14:30] om het zo maar te zeggen, gaat wel weer een tandje...

[7:14:32] verder om beide plannen meteen naast elkaar te leggen...

[7:14:34] en op alle effecten te toetsen.

[7:14:36] Ik denk dat we zover niet zijn.

[7:14:38] Maar de afspraak die we al hebben met de regio...

[7:14:40] is op het moment dat het...

[7:14:42] in alle opzichten vergelijkbaar is, zullen we daar...

[7:14:44] een oordeel over vellen. Daar...

[7:14:46] loopt een afspraak voor.

[7:14:49] En...

[7:14:51] dat duurt ook echt nog...

[7:14:52] wel even. De regio...

[7:14:54] snapt ook dat wij op dit moment...

[7:14:56] één tracébesluit hebben wat bij de...

[7:14:58] Raad van State ligt.

[7:15:01] En ik zou...

[7:15:02] om die reden de motie...

[7:15:04] op dit moment ontraden.

[7:15:08] Motie...

[7:15:08] Motie 5 is ontraden.

[7:15:10] Ja, daar heb ik best wel even...

[7:15:16] naar zitten kijken.

[7:15:17] Omdat die motie...

[7:15:19] op zichzelf...

[7:15:20] heel veel dingen overweegt en constateert...

[7:15:23] waar we als kabinet ook mee bezig zijn.

[7:15:25] Dat heb ik in het debat...

[7:15:26] aangegeven.

[7:15:29] En tegelijkertijd, als je strikt naar de letter...

[7:15:31] kijkt, iets vraagt wat we...

[7:15:33] waarschijnlijk gewoon niet op kunnen leveren.

[7:15:35] Namelijk dat er...

[7:15:37] wat Meert boekt, 2025...

[7:15:39] dat verschijnt op Prinsjesdag.

[7:15:41] Voorbereidingen daarvoor voor de begroting...

[7:15:43] zijn al begonnen. Nou...

[7:15:45] Dit kabinet pakt dat op...

[7:15:47] als beleidsarme begroting.

[7:15:49] Tegelijkertijd hebben we heel veel werk...

[7:15:51] in gang gezet. Wat ik uiteen heb gezet...

[7:15:53] over...

[7:15:55] hoe we brede welvaart...

[7:15:58] willen gaan implementeren.

[7:15:59] Hoe we werken...

[7:16:01] aan de uitwerking van de bereikbaarheidsdoelen.

[7:16:04] Maar het is echt...

[7:16:04] als je kijkt, als ze echt operationeel moeten zijn...

[7:16:07] vind ik echt dat we het snel doen als dat...

[7:16:08] voor de zomer gewoon allemaal klaar ligt.

[7:16:11] En hoe we dan ook nog voor zorgen...

[7:16:13] hoe aspecten van brede welvaart...

[7:16:14] daar overal in meewegen.

[7:16:17] Dus als ik deze motie naar de letter...

[7:16:19] uitvoer, dan...

[7:16:20] ga ik u op Prinsjesdag, of wie er dan ook zit...

[7:16:23] teleurstellen. Want dan ligt er geen...

[7:16:24] Meerd-programma-boek waar bij alle...

[7:16:27] beslissingen overal...

[7:16:28] al die aspecten van brede welvaart op een nieuwe manier...

[7:16:31] zijn meegenomen.

[7:16:33] Als ik de motie zo mag lezen...

[7:16:34] dat er in ieder geval wel voor...

[7:16:36] dat we dat Meerd-projectenboek...

[7:16:39] 2025 presenteren op Prinsjesdag...

[7:16:41] in ieder geval dat afweegkader ligt...

[7:16:43] hoe je dan in de toekomst die afzonderlijke...

[7:16:45] Meerd-investeringen daar langs kunt...

[7:16:47] beoordelen. Dan wil ik daar een dappere...

[7:16:49] poging voor wagen om in ieder geval dat afweegkader...

[7:16:51] te hebben. Dus als ik die motie zo mag...

[7:16:53] lezen, dan kan ik hem oordeelkamer...

[7:16:55] geven. Als ik hem naar de letter moet lezen, wordt die...

[7:16:57] helaas ontraden. Ik kijk...

[7:16:59] naar de heer Van Dijk. Ja, dank...

[7:17:01] voorzitter. Het is ook bedoeld als vanaf 2025.

[7:17:03] Dat geeft al iets van ruimte. Ik zie dit...

[7:17:05] als een aansporing en een juiste...

[7:17:07] interpretatie van dit dictum...

[7:17:09] als het afweegkader er kan zijn met Prinsjesdag.

[7:17:12] Dan zijn we het...

[7:17:13] daarover eens. Motie 8...

[7:17:15] krijgt de oordeelkamer.

[7:17:18] Motie nummer...

[7:17:19] 11.

[7:17:22] Ja, dat is ook wel een...

[7:17:24] interessante.

[7:17:26] Even weer toetsen hoe de...

[7:17:27] kamer de spelregels die ik vanuit...

[7:17:29] vorige periode gewend was...

[7:17:32] hanteert.

[7:17:33] Want wat het dictum vraagt...

[7:17:35] dat is allemaal...

[7:17:38] dingen die we ook...

[7:17:40] al van plan zijn en die we ook...

[7:17:41] al doen met de regio. Dus dat heet dan...

[7:17:44] staand beleid. En ik ben vroeger altijd...

[7:17:45] opgevoed door kamervoorzitters...

[7:17:48] die zeggen dan moet u hem ontraden.

[7:17:50] Dus dat doe ik dan ook...

[7:17:51] bij deze. Maar ik ontraad hem omdat hij staand beleid...

[7:17:54] is. En dan kunt u daar...

[7:17:55] zoveel gevolgtrekkingen aan...

[7:17:58] verbinden. Ik geef dan even het woord...

[7:17:59] aan de heer Grimwitz.

[7:18:01] Nou voorzitter, als de minister...

[7:18:03] echt hiermee zegt dat hij alles wat in de...

[7:18:05] dictum staat letterlijk gewoon doet...

[7:18:08] dan kan de minister...

[7:18:09] hem ook overnemen. Maar ik heb...

[7:18:11] hem niet zo ver horen gaan dat hij ook...

[7:18:13] op een afritten van de A2 bij zijn...

[7:18:16] werk betrekt. En dat...

[7:18:17] hij voorafgaand aan het bestuurlijk overleg...

[7:18:20] leefomgeving van 2024...

[7:18:22] al de nodige stappen...

[7:18:23] aan de Kamer communiceert. Maar als hij...

[7:18:25] zegt hier van ja, er zal bestaan beleid...

[7:18:27] prima. Maar dan geef ik de minister in overweging...

[7:18:30] om hem dan gewoon maar over te nemen.

[7:18:32] Oké.

[7:18:33] Heel helder lijf. Fijn dat we dit...

[7:18:35] debat hebben.

[7:18:37] Dan...

[7:18:40] geef ik hem oordeel Kamer.

[7:18:42] Omdat ik hier ook niet in mijn eentje over...

[7:18:44] ga. Dit is ook...

[7:18:46] op aanvraag van de regio. We hebben ook de regio's...

[7:18:48] uitgenodigd om te kijken naar...

[7:18:50] de resterende budgetten, aanpalende...

[7:18:53] pakketten. Dus dan...

[7:18:55] ehm...

[7:18:56] dan geef ik hem oordeel Kamer. En dan beschouw ik...

[7:18:58] het als inspanning in mijn overleg met de...

[7:19:00] regio. Motie 11...

[7:19:02] krijgt oordeel Kamer.

[7:19:04] De heer Heutink, het is eigenlijk niet...

[7:19:07] gebruikelijk om te interrumperen...

[7:19:08] bij een motie van een ander lid. Dus ik wilde...

[7:19:10] eigenlijk de minister weer het woord geven.

[7:19:14] En dan...

[7:19:15] ehm...

[7:19:18] overigens, en dat heb ik ook in het...

[7:19:20] afweegkader zijn we ook nog met de regio's...

[7:19:22] aan het maken. Dat krijgt u als Kamer te zijn...

[7:19:23] in de kleine tijd ook nog te zien. Dus...

[7:19:24] ik moet me dan wel aan het zelf nog te ontwikkelen...

[7:19:27] met de regio's... zelf met de regio's...

[7:19:29] te ontwikkelen, afweegkader houden. Maar we gaan het allemaal...

[7:19:31] zien hoe dit verder gaat.

[7:19:33] Tot slot, motie 12.

[7:19:36] Volgens mij hint de heer Ginwis daar ook al...

[7:19:37] een klein beetje op. Maar wat hij vraagt...

[7:19:39] in de motie...

[7:19:41] om de regels voor het extern salderen...

[7:19:45] te wijzigen...

[7:19:45] dat is op het beleids terrein van de...

[7:19:47] minister voor natuur en stikstof.

[7:19:50] En ik weet niet of...

[7:19:51] het haar lukt om op korte termijn daarover te appreciëren...

[7:19:53] of hoe ze hier tegenaan kijkt. Maar ik zal in ieder geval...

[7:19:55] haar het verzoek doen om...

[7:19:57] de Kamer een appreciatie te geven...

[7:19:59] voorafgaand aan de stemmingen.

[7:20:02] Dan wachten we het af. Ik geef...

[7:20:04] de heer Ginwis het woord.

[7:20:06] Voorzitter, dank aan de minister...

[7:20:08] dat hij dat aan de minister...

[7:20:10] verzoekt. En we stemmen...

[7:20:12] volgende week over de moties.

[7:20:14] Dan weet de minister wat haar te doen staat.

[7:20:16] Mocht de appreciatie nog niet binnen zijn...

[7:20:18] dan zal ik hem dan voor de stemmingen aanhouden.

[7:20:20] Want dan kunnen we het gewoon verder bespreken...

[7:20:22] met twee begroting.

[7:20:23] In deze motie zit inderdaad...

[7:20:25] niet alleen een signaal aan de...

[7:20:27] minister voor stikstof en natuurbeleid...

[7:20:30] maar ook wel aan dit ministerie.

[7:20:32] Dus vandaar toch ook een...

[7:20:34] motie met een seintje aan dit ministerie.

[7:20:36] Dat seintje dat zie ik...

[7:20:38] en tegelijkertijd die regels...

[7:20:39] die maak ik niet. Dus dat moet ik echt...

[7:20:42] bij de minister voor natuur en stikstof laten.

[7:20:44] Dan wachten we de appreciatie af...

[7:20:46] voor komende dinsdag.

[7:20:48] En dan geef ik graag het woord aan de staatssecretaris.

[7:20:53] Dank u wel, voorzitter.

[7:20:54] Ik heb een aantal vragen waarmee ik graag zou willen beginnen.

[7:20:56] De eerste was van de heer Van Dijk...

[7:20:58] over de Neder-Saxenlijn. En hij vroeg me toch nog een keer...

[7:21:00] te kijken naar de financiële omvang.

[7:21:03] En dan moet ik toch hetzelfde antwoord geven.

[7:21:05] Dat er momenteel een MIRT-onderzoek loopt.

[7:21:06] En dat ik begrijp...

[7:21:08] dat u nieuwsgierig bent. Dat ben ik zelf ook namelijk.

[7:21:11] Want het is fijn om...

[7:21:12] al een kostenraming te hebben.

[7:21:14] Maar we kunnen die nu nog niet delen.

[7:21:17] Omdat we eind van dit jaar...

[7:21:18] pas alle resultaten hebben.

[7:21:20] En...

[7:21:22] Ik stel voor dat we daar dan toch...

[7:21:24] heel even op wachten.

[7:21:26] Meneer Van Dijk vroeg ook nog...

[7:21:28] naar de impact die de aanpak...

[7:21:30] van perron- en spoorkapaciteit...

[7:21:32] op Meppel al kan hebben.

[7:21:33] Dus zeg maar van de 35 miljoen.

[7:21:37] De perron- en spoorkapaciteit...

[7:21:38] kan al het nodige doen...

[7:21:40] om de robuustheid van het spoor te verbeteren.

[7:21:42] Maar we zien ook dat...

[7:21:43] voor de verbetering van de robuustheid...

[7:21:46] de aanpak van de overwegen...

[7:21:48] echt noodzakelijk is.

[7:21:49] Ik zou dat toch nog een keer willen benadrukken.

[7:21:51] En daar ontstaat ook namelijk...

[7:21:54] de uitdaging nu al door.

[7:21:57] En voor meer treinen...

[7:21:58] is er daarnaast ook de aanpassing van...

[7:22:02] ehm...

[7:22:04] de tractie...

[7:22:04] en energievoorziening nodig.

[7:22:06] Dus het is echt een en-en.

[7:22:08] En dat betekent dat je 75 miljoen...

[7:22:10] nodig hebt om de problemen...

[7:22:12] op een goede manier te kunnen aanpakken...

[7:22:13] en om te kunnen versnellen.

[7:22:16] Dan had meneer Bemenga nog een vraag...

[7:22:19] over het goederenplatform.

[7:22:20] En hij vroeg van wanneer ga je dat nou doen.

[7:22:22] Nou, ik zal...

[7:22:24] de Kamer informeren...

[7:22:25] in de voortgangsbrief over spoorgoederen.

[7:22:27] Ik beloof ook dat ik zo snel mogelijk...

[7:22:29] contact opneem met de heer Remkes.

[7:22:31] We moeten even kijken hoe het allemaal in de agenda's...

[7:22:33] past, want dat is soms een heel gepuzzel.

[7:22:35] Maar laten we afspreken dat ik sowieso...

[7:22:37] de Kamer informeer in de voortgangsbrief...

[7:22:39] over spoorgoederen, de volgende.

[7:22:42] En dan had mevrouw...

[7:22:43] Veldman nog een toezegging...

[7:22:45] die ze aan mij vroeg voor het maaien van de bermen...

[7:22:48] langs natuurgebieden, of we dat konden meenemen...

[7:22:50] in de structurele onderhoudsplannen.

[7:22:52] Het maaien van bermen...

[7:22:53] en het afvoeren van het maaisel...

[7:22:55] van de bermen langs het spoor, dat is structureel...

[7:22:57] onderdeel van het beheer en onderhoud...

[7:22:59] dat ProRail uitvoert.

[7:23:01] En dat geldt ook voor alle bermen langs het spoor.

[7:23:03] Dus ook bermen langs natuurgebieden.

[7:23:06] En ProRail houdt...

[7:23:07] in het maaien en afvoeren...

[7:23:09] in de frequentie ook al rekening ervan...

[7:23:11] op verzoek van de brandweer...

[7:23:12] met droge gebieden, bijvoorbeeld, zoals bij de Veluwe.

[7:23:16] En dan wilde ik graag naar de...

[7:23:19] moties overgaan.

[7:23:22] De motie...

[7:23:23] van de heer De Hoop.

[7:23:25] Zeg maar motie 3.

[7:23:27] Die wil ik oordeelkamer...

[7:23:29] geven als ik het zo mag lezen...

[7:23:31] dat het een inspanningsverplichting...

[7:23:33] is richting de regio.

[7:23:36] Die mag u zo lezen en dan...

[7:23:38] krijgt motie 3 oordeelkamer.

[7:23:41] Dan motie 4.

[7:23:42] Dat is een spreekt uit motie...

[7:23:44] van de heer De Hoop, dus daar hoef ik...

[7:23:46] niet op te reageren.

[7:23:49] Dan motie 6, ook van meneer De Hoop.

[7:23:53] Die motie wil ik ook graag...

[7:23:55] oordeelkamer geven als ik hem zo mag...

[7:23:57] exporteren dat ik u op de hoogte houd...

[7:23:59] van de gesprekken met de regio.

[7:24:01] Als gevraagd om het budget...

[7:24:03] nu te regelen, dan moet ik hem helaas ontraden.

[7:24:06] Nee, dat wordt...

[7:24:07] niet gevraagd in de motie.

[7:24:09] Ja, ik had eigenlijk de heer Grimwiss...

[7:24:11] het woord om te geven, excuus. Maar...

[7:24:13] u kunt hem zo lezen. Fijn, dus dan...

[7:24:15] kan ik hem oordeelkamer geven.

[7:24:17] Motie 7 van de heer De Hoop.

[7:24:19] Hij was er maar druk mee.

[7:24:21] Die wil ik vragen...

[7:24:23] om aan te houden.

[7:24:25] Ehm...

[7:24:26] Ja, ik herken de zorg...

[7:24:28] van de heer De Hoop. ProRail voert...

[7:24:30] landelijk onderzoek uit naar de stabiliteit...

[7:24:32] van de spoordijken. Ook met als doel...

[7:24:34] om situaties zoals in Zeeland eerder in beeld te krijgen...

[7:24:36] en tijdig maatregelen te kunnen treffen.

[7:24:39] En ik gaf al aan dat dat...

[7:24:40] voor een deel van de spoordijken, dat daar...

[7:24:42] meer onderzoek voor nodig is om de toekomst...

[7:24:44] bestendigheid vast te stellen. En...

[7:24:46] ik verwacht in de tweede helft van het jaar...

[7:24:48] de onderzoeksresultaten.

[7:24:50] Ehm, en dan kan ik ze ook meteen...

[7:24:52] naar de Kamer sturen. En als dat onderzoek...

[7:24:54] laat zien dat er maatregelen nodig zijn...

[7:24:56] dan zal ik eerst aan ProRail vragen om die uit te werken.

[7:24:59] Maar landelijk gezien is het nu nog...

[7:25:00] te vroeg om een inschatting te maken. Dus vandaar...

[7:25:02] dat ik wil vragen om de motie...

[7:25:04] aan te houden.

[7:25:07] Ja, motie 6 kreeg...

[7:25:08] oordeel Kamer. En dan geef ik graag het woord...

[7:25:10] aan de heer Grinwis om mij...

[7:25:11] het woord te geven. Ja, inderdaad. Zo werkt...

[7:25:14] dat hier, hè. Dan geef ik inderdaad het woord...

[7:25:17] aan de heer De Hoop...

[7:25:18] met de vraag of hij bereid is de motie aan te houden.

[7:25:20] De motie wordt aangehouden.

[7:25:22] Dan stellen we dat hierbij...

[7:25:24] vast. Motie 7 is aangehouden.

[7:25:26] En ik geef het voorzitterschap hierbij weer terug...

[7:25:28] aan de heer De Hoop. Dan gaan wij door...

[7:25:30] volgens mij als staatssecretaris naar motie...

[7:25:32] nummer 9. Dat klopt inderdaad.

[7:25:34] Die motie wil ik graag...

[7:25:36] oordeel Kamer geven als ik dat...

[7:25:38] voor de begrotingsbehandeling mag...

[7:25:40] afhandelen. Omdat...

[7:25:42] voor de zomer is net iets te snel. Ik kijk...

[7:25:44] even naar de heer Bamenga. Ja.

[7:25:47] Heel fijn. Dan krijgt motie...

[7:25:49] 9 ook oordeel Kamer. Ja. En...

[7:25:51] motie 10 van de heer Grinwis...

[7:25:53] en van mevrouw Verder, die wil ik ook graag...

[7:25:55] oordeel Kamer geven.

[7:25:57] Motie 10 krijgt oordeel Kamer.

[7:26:03] Dan is er nog een vraag...

[7:26:05] van de heer Grinwis.

[7:26:07] Voorzitter, ja. En nog één punt.

[7:26:09] Dat is over die citations Utrecht. Daar heeft de...

[7:26:11] staatssecretaris in haar eerste termijn een duidelijke...

[7:26:13] toezegging op gedaan. Duidelijk antwoord dat ze bereid is...

[7:26:15] om met de NS in gesprek te gaan over...

[7:26:17] waarom er geen zes treinen...

[7:26:19] per uur rijden en maar twee.

[7:26:21] Mijn vraag is, wil zij daarover...

[7:26:23] terugkoppelen wat er uit is gekomen voor...

[7:26:25] het commissiedebat Spoor? Dat hebben we op...

[7:26:27] 7 maart aanstaande.

[7:26:31] Dat is prima. Dat gaan we doen.

[7:26:34] Dan denk ik dat dit het einde is van de...

[7:26:36] beantwoording van de bewindspersonen.

[7:26:38] Daar dank ik hen voor.

[7:26:40] Dan is er nog een hele lijst met...

[7:26:42] toezeggingen die ik met u...

[7:26:44] door wil nemen.

[7:26:46] De eerste toezegging is...

[7:26:48] De Kamer wordt door de minister van LNV...

[7:26:50] geïnformeerd over de kabinetsreactie...

[7:26:52] op het rapport van RLI...

[7:26:54] over natuurinclusiviteit.

[7:26:56] Dat is een toezegging aan GroenLinks Partij van de Arbeid.

[7:26:59] De tweede toezegging is...

[7:27:00] De minister zegt toe de Kamer voor de zomer...

[7:27:03] te informeren over de uitkomsten...

[7:27:04] van de nog te maken keuzes rondom Zuidasdok.

[7:27:09] De staatssecretaris...

[7:27:10] De staatssecretaris zegt toe...

[7:27:13] de Kamer te informeren...

[7:27:14] over de alternatieve financiering...

[7:27:15] voor de verlenging van de Noord-Zuidlijn.

[7:27:17] Dat is een toezegging aan de heer Bamenga van D66.

[7:27:20] De vierde toezegging is...

[7:27:22] De Kamer wordt bij de begrotingsbehandeling...

[7:27:24] door de minister geïnformeerd over hoeveel geld...

[7:27:26] en nog meer nodig is...

[7:27:28] voor de verkeersveiligheid...

[7:27:29] op de rijks- en wegen bovenop...

[7:27:31] de eerder toegekende 200 miljoen.

[7:27:34] Dat is een toezegging aan de heer Grinwis...

[7:27:36] van de ChristenUnie.

[7:27:37] De vijfde toezegging is...

[7:27:38] De staatssecretaris informeert de Kamer voor het einde van het jaar...

[7:27:41] over de voortgang op het...

[7:27:45] kwetsbare spoordijkonderzoek...

[7:27:46] waar de staatssecretaris...

[7:27:48] net ook al op inging.

[7:27:49] Dat is een toezegging aan GroenLinks Partij van de Arbeid.

[7:27:52] De Kamer wordt...

[7:27:54] voor het commissiedebat meer per brief geïnformeerd...

[7:27:57] over welke overleggen...

[7:27:58] er plaatsvinden over ieder...

[7:28:00] gepauseerd project.

[7:28:01] Dat is een toezegging aan de heer Olger van Dijk...

[7:28:04] van de NSC.

[7:28:05] Dan gaan we naar de zevende toezegging.

[7:28:07] De Kamer wordt voor het commissiedebat...

[7:28:09] strategische keuzesbereikbaarheid geïnformeerd...

[7:28:12] over de stand van zaken van de mobiliteitsvisie...

[7:28:14] kwalitatief in zicht.

[7:28:16] Dat is een toezegging aan de heer Bamenga van D66.

[7:28:19] De achtste toezegging.

[7:28:20] De Kamer wordt per brief geïnformeerd...

[7:28:21] over hoe de werkzaamheden van Rijkswaterstaat...

[7:28:24] en ProRail de komende twee jaar...

[7:28:26] op elkaar zijn afgestemd.

[7:28:27] Dat is een toezegging aan mevrouw Van Santen...

[7:28:29] van de BoerBurgerBeweging.

[7:28:30] De negende toezegging.

[7:28:32] De staatssecretaris...

[7:28:33] de minister.

[7:28:35] Hier staat de komende twee jaar. Ik zal informeren...

[7:28:37] over de methodiek die maakt dat we altijd...

[7:28:39] twee jaar vooruit die werkzaamheden...

[7:28:43] goed op elkaar kunnen afstemmen.

[7:28:45] Helder.

[7:28:46] De negende toezegging...

[7:28:48] en daarmee ook de laatste.

[7:28:49] De staatssecretaris...

[7:28:50] zal de Kamer in de voortgangsbrief...

[7:28:54] informeren over de...

[7:28:57] spoorvoederenvervoer.

[7:28:58] De stand van zaken rondom...

[7:29:00] het platform spoorvoederenvervoer.

[7:29:02] aan de heer Bamenga...

[7:29:03] van D66.

[7:29:06] En de laatste toezegging is net...

[7:29:08] aan de heer Grimwis gedaan.

[7:29:10] Maar ik kijk nog even naar de staatssecretaris...

[7:29:13] of zij er nog iets over wil zeggen.

[7:29:14] Ik denk dat het misschien...

[7:29:16] iets specifieker was...

[7:29:17] de vraag van de heer Bamenga.

[7:29:21] Maar ik kijk ook even naar hem.

[7:29:23] Ik geef de heer Bamenga even de gelegenheid...

[7:29:25] om hier nog iets op te reageren.

[7:29:29] Volgens mij ging het enerzijds over...

[7:29:31] het doorgeleiden van...

[7:29:32] van de vraag. En ook...

[7:29:34] kijken wat er op korte termijn...

[7:29:37] zeg maar, daaruit...

[7:29:38] kan komen.

[7:29:40] Dus dat was wel belangrijk.

[7:29:42] En ook, volgens mij...

[7:29:44] over de alternatieven.

[7:29:47] Alternatieven voor het overlast...

[7:29:49] wat er plaatsvindt.

[7:29:51] Ja, ik zie de staatssecretaris...

[7:29:53] Het ging... Sorry.

[7:29:54] Ik wilde u niet onderbreken, voorzitter.

[7:29:56] Maar het ging inderdaad wat meer om de hinder...

[7:29:58] die, zeg maar...

[7:30:00] plaatsvindt op de Brabantroute tijdens...

[7:30:02] werkzaamheden op de Betuwe route.

[7:30:04] En hoe daar op een goede manier...

[7:30:06] zeg maar, antwoord op gevonden...

[7:30:08] kan worden. En daar zou ik nog...

[7:30:10] een advies vragen aan...

[7:30:12] de commissie. En...

[7:30:14] dat zou ik terugkoppelen.

[7:30:16] We gaan zorgen dat dat zo wordt geformuleerd.

[7:30:18] Ik zie toch de heer Glimmis nog...

[7:30:20] enigszins bewegen, ja. Nou, voorzitter...

[7:30:22] op de toezegging die u nu...

[7:30:24] probeerde te formuleren. Ik wil...

[7:30:26] een suggestie doen daarvoor, maar... want u had...

[7:30:28] nog niet helemaal... Gaat u gaan. Ja.

[7:30:29] Dat is de toezegging van de staatssecretaris, dat...

[7:30:33] zij bereid is...

[7:30:34] om in een gesprek te gaan met de NS...

[7:30:36] over de frequentieverlaging...

[7:30:38] van een aantal stations in de omgeving van...

[7:30:40] Utrecht. Die zijn ontworpen voor...

[7:30:42] zes keer per uur een trein...

[7:30:44] en dan gaat het slechts twee keer per uur een trein...

[7:30:46] rijden. En daarover krijgen we terugkoppeling...

[7:30:48] voor het commissiedebat van 7...

[7:30:50] maart over spoor. Ik kijk...

[7:30:52] naar de staatssecretaris en dat is goed.

[7:30:54] Dan kijk ik nog één keer naar de leden...

[7:30:56] en als daar verder geen op- en aanmerkingen...

[7:30:58] zijn, dan sluit ik hierbij...

[7:30:59] de vergadering. Ik dank de bewindspersonen...

[7:31:02] de bodes, de ambtelijke...

[7:31:04] ondersteuning en de mensen op de publieke tribune...

[7:31:06] en die keken en natuurlijk ook de leden.

[7:31:08] Een fijne dag nog.