Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Midden-Oosten

[0:00:00] Goedemiddag, dames en heren, allen hartelijk welkom bij deze openbare bijeenkomst rond de tafelgesprek

[0:00:06] door de Tweede Kamer Commissie voor Buitenlandse Zaken.

[0:00:10] Het onderwerp is breed, namelijk Midden-Oosten.

[0:00:14] Dus het gesprek kan vele kanten opgaan hier.

[0:00:18] We gaan beginnen met de eerste ronde daarvan.

[0:00:21] En dat is een ronde met wat wij dan maar aanduiden als de experts op het gebied van het Midden-Oosten.

[0:00:27] Allen, hartelijk welkom. Ik noem even uw namen langs de tafel,

[0:00:32] want iedereen kan misschien ook niet die bordjes lezen.

[0:00:34] De heer Erwin van Veen zit naast mij hier van Klingendaal.

[0:00:39] Daarnaast de heer Alex Kreiger, geopolitiek risicoanalyst.

[0:00:44] Dan de heer Afshin Elian, hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

[0:00:48] Vervolgens Kurt de Buff, Distinguished Adjunct Professor Midden-Oosten Studies Universiteit van Brussel.

[0:00:55] En tot slot, maar zeker niet de minste, de heer Frederik Mertens, Strategic Analyst bij de DenkTank HCSS.

[0:01:06] In het bijzonder natuurlijk dank voor het feit dat u hier wilt spreken

[0:01:11] en ook voor het feit dat een aantal van u ook nog een position paper heeft toegestuurd.

[0:01:17] We zitten wel in een krap schema, dat moet ik eerlijk zeggen.

[0:01:21] Dus er is al van tevoren tegen u gezegd vier minuten of u spreekt.

[0:01:24] Daar moet ik ook echt strak de hand aan houden.

[0:01:28] Dat geeft namelijk des te meer kans voor een gesprek met de Kamerleden.

[0:01:32] Want die hebben natuurlijk vragen voor u en dat moet uitgediept worden.

[0:01:35] En daar gaat het ten slotte om.

[0:01:38] Dus ik ga nu eerst de experts aan het woord laten.

[0:01:41] En daarna gaan we kijken welke vraag er van de kant van de Kamerleden zowel voor u zijn.

[0:01:48] Dan begin ik maar met het woord te geven aan de heer Van Veen van Klingendaal.

[0:01:54] Dank u wel voor de introductie en de duidelijke instructies.

[0:01:58] En ook dank voor de uitnodiging om hier te gast te zijn.

[0:02:02] Ik leid als conflictonderzoeker bij Klingendaal de onderzoeksgroep over het Midden-Oosten.

[0:02:06] En wat ik wilde doen in deze vier minuten is in een paar korte penseelschetsen

[0:02:10] de penseelstreken, dus de regionale dimensie van de situatie in Gaza, schetsen.

[0:02:16] Om te beginnen met het uitgangspunt dat wat we nu om ons heen zien

[0:02:20] eigenlijk het gevolg is van twee onopgeloste problemen.

[0:02:23] Het eerste daarvan is de omstreden plaats van Iran in het Midden-Oosten.

[0:02:28] Qua ligging en omvang is dit land een regionale grootmacht.

[0:02:32] Maar het staat sinds 1979 op gespannen voet met de Verenigde Staten

[0:02:35] die het land allang proberen te isoleren.

[0:02:39] In 2019 zien we dat Washington de aarzelende beweging van Iran

[0:02:44] richting het westen in de kiem smoort door zich terug te trekken uit de nucleaire deal.

[0:02:50] Teheran houdt zich dan nog een jaar lang aan de afspraken

[0:02:52] terwijl de VS sancties introduceren.

[0:02:55] Europa staat erbij en kijkt eigenlijk toe terwijl de VS een vrij broos compromis afbreekt.

[0:03:03] Wat natuurlijk niet hielp is dat Iran voor 2018 ook niet bepaald

[0:03:06] het blaraafste jongetje van de klas was,

[0:03:08] maar de nucleaire deal had wel een nieuw begin kunnen worden.

[0:03:12] Het tweede probleem wat zich daaraan voegt is de Israëlische bezetting

[0:03:16] van de Palestijnse gebieden sinds 1967.

[0:03:20] Volgens het internationaal recht en de VN-veiligheidsraad

[0:03:22] heeft Israël in de westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem niets te zoeken.

[0:03:28] En toch zijn we al een kleine 57 jaar aan bezetting verder.

[0:03:33] De bezetting roept verzet op en de laatste akte daarvan kreeg de vorm

[0:03:37] van de gruwelijke aanval van Hamas op Israël.

[0:03:40] Die weer werd gevolgd door een nietsontziende Israëlse militaire campagne.

[0:03:45] Deze twee onopgeloste kwesties zijn zich aan het vermengen vandaag de dag.

[0:03:49] Dat komt aan de ene kant door Amerikaanse steun voor Israël

[0:03:52] en het vormen van een Arabisch front tegen Iran.

[0:03:55] En aan de andere kant komt het door Iraanse steun voor Hamas

[0:03:58] en de mobilisatie van de as van verzet tegen Amerikaanse inmenging in de regio.

[0:04:05] Nou, wat zijn daarvan de consequenties?

[0:04:06] Die strekken zich uit van het platleggen van de scheepvaart in de Rode Zee door de Houthi,

[0:04:12] dagelijkse schermutselingen aan de Libanees-Israelische grens

[0:04:15] en een dodelijk kat-en-muisspel in Syrië en Irak tussen de VS en aan Iran gelinkte groepen.

[0:04:22] Ook het internationaal recht loopt steeds meer schade op.

[0:04:25] Dat komt aan de ene kant omdat de internationale gemeenschap

[0:04:28] grotendeels de bloedige burgeroorlog in Syrië negeerde.

[0:04:32] En vervolgens doordat de VS en veel westerse landen kartplans geven aan Israël

[0:04:37] voor de vernietiging van Gaza.

[0:04:41] Hoe groot is dan de kans dat Gaza leidt tot een regionaal conflict?

[0:04:45] Die is relatief klein, denk ik, omdat nog de VS nog Iran hierop zitten te wachten.

[0:04:50] En tot dusver zijn de partijen dan ook gericht op deescalatie.

[0:04:54] Zoals ook bijvoorbeeld recentelijk bleek bij een Iran-gelinkte aanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.

[0:05:02] En het grootste risico lijkt dan ook op het moment een directe Israëlische aanval op Hezbollah.

[0:05:10] Dan de vraag wat er gedaan kan worden.

[0:05:12] Voor handelingsperspectieven is het denk ik goed om even kort te kijken op gevoerd beleid.

[0:05:17] In zaken Iran bleek de EU, inclusief Nederland, niet in staat om eigen beleid te voeren

[0:05:22] waar dit indruiste tegen de wensen van Washington.

[0:05:26] De EU wilde de nucleaire deal behouden, maar slaagde er niet in om het politieke kapitaal te mobiliseren

[0:05:32] om Iran economisch te compenseren voor naleving.

[0:05:38] Daarnaast werd het Nederlandse twee-statenbeleid na ongeveer het jaar 2000 ineffectief

[0:05:42] doordat er geen conclusies getrokken werden uit Israëlische onwil en Palestijnse onvermogen

[0:05:48] om deze oplossing te realiseren.

[0:05:52] Meer concrete druk op Israël, hervorming van de Palestijnse autoriteit en dialoog met Hamas

[0:05:58] was daarvoor nodig geweest.

[0:06:01] Dat brengt ons naar vandaag de dag.

[0:06:03] Het voorkomen van een regionaal conflict vereist een staakt het vuur in Gaza.

[0:06:08] Dat lost nog de Palestijnse, nog de Iraanse kwestie op, maar creëert wel weer ruimte voor diplomatie

[0:06:14] en maakt ze tijdelijk beheersbaar.

[0:06:17] Op langere termijn vereist stabiliteit in het Midden-Oosten ook een Palestijnse staat,

[0:06:22] al was het maar als voorwaarde voor normalisatie van de relaties tussen Israël en Saudi-Arabië.

[0:06:28] En helemaal tot slot vereist natuurlijk stabiliteit ook een betere inbedding van Iran in de regio

[0:06:34] en goed nabuurschap van Teheran.

[0:06:36] En daar biedt de recente toenadering tussen Riad en Teheran een basis

[0:06:40] waarop verder voortgebouwd kan worden.

[0:06:43] Dank u wel.

[0:06:43] Dank u wel.

[0:06:44] En dan gaan we luisteren naar meneer Kreeger.

[0:06:46] Gaat uw gang.

[0:06:47] Ja, dank u wel.

[0:06:48] Dank voor de uitnodiging.

[0:06:50] Alex Krijger, achtergrond historicus en al twintig jaar actief in internationaal bedrijfsleven

[0:06:56] waar ik bedrijven adviseer over geopolitieke risico's,

[0:06:58] dus zoals bedrijven aan financieel, economisch, commerciëel, operationeel risico-management doen,

[0:07:03] zie je meer en meer, zeker in deze tijd, de belang van geopolitieke risico's.

[0:07:07] We weten allemaal niet wat er morgen gaat gebeuren, maar je kan altijd in scenario's denken.

[0:07:12] Nou, situatie Midden-Oosten.

[0:07:13] We zijn natuurlijk allemaal daarover eens.

[0:07:15] Vreselijke tragedie, veel menselijk leed.

[0:07:18] De beelden van waar ze ook vandaan komen.

[0:07:21] Dus wat dat betreft is het hopen dat alle inspanningen van met name Blinken en anderen

[0:07:25] tot iets leiden en de escalatie.

[0:07:28] Laat ik een beetje proberen uit te zoomen met wat observaties

[0:07:31] en wat dat volgens mij voor Nederland betekent.

[0:07:33] Hamas heeft 7 oktober met pure terreur een poging om conflict,

[0:07:39] een oorlog met Israël ontketend.

[0:07:41] Veel mensen levensverwoest in Israël.

[0:07:44] En vooral ook natuurlijk de eigen bevolking vreselijk beschadigd.

[0:07:47] De ogen zijn op dit moment heel sterk en ook terecht denk ik gericht op Iran,

[0:07:52] wat al zo'n 45 jaar bezig is via allerlei bondgenoten, proxies, milities,

[0:07:58] de eigen positie te versterken.

[0:08:00] En natuurlijk ook voor veel onrust te zorgen.

[0:08:05] De grote vraag zal natuurlijk op termijn ook zijn wat exact de rol is geweest van Teheran

[0:08:08] bij de aanvallen van 7 oktober.

[0:08:12] Dat moet de tijd natuurlijk uitwijzen.

[0:08:14] Het is begrijpelijk dat we natuurlijk met z'n allen kijken naar Amerika en Europa,

[0:08:17] de gematigde landen in de regio ten aanzien van de escalatie, et cetera.

[0:08:22] Maar wat ik vandaag hier ook vooral zou willen doen is kijk naar de realiteit in de wereld,

[0:08:27] wat ik noemde kantelende wereldorde.

[0:08:28] Het zuiden wordt sterker, het oosten wordt sterker.

[0:08:31] Wij worden toch, of het leuk vinden of niet, een beetje minder belangrijk.

[0:08:34] Met de EU samen vertegenwoordigen we 5,5 procent van de wereldbevolking.

[0:08:38] Dus wat dat betreft past enige bescheidenheid.

[0:08:42] Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat Iran, Soed-Arabië, Egypte, de Emiraten

[0:08:49] op 1 januari allemaal lid van de BRIC zijn geworden.

[0:08:51] Daar kijken wij soms een beetje naar vanuit hier van een beetje raar clubje.

[0:08:55] Er is veel wat een nietbind, maar wat een welbind is de behoefte aan het hervormen

[0:09:00] van de internationale wereldorde.

[0:09:03] Wat je ook ziet is, er loopt geen directe lijn misschien van Oekraïne naar Gaza,

[0:09:08] naar Oost-Azië, maar in ieder geval een indirecte lijn.

[0:09:10] We hebben te maken met drie grote autocratieën, China, Rusland en Iran.

[0:09:14] Dat zijn alle drie trouwens lid van de BRIC's.

[0:09:17] En die doen eigenlijk niets anders al enige jaren dan het testen van het Westen.

[0:09:20] En dat is belangrijk om goed te kijken ook naar de situatie in het Midden-Oosten.

[0:09:26] Of er een directe confrontatie met Iran komt, weten we niet.

[0:09:29] Maar we moeten het ook niet uitsluiten, omdat natuurlijk ook er een bredere context is.

[0:09:36] En denk alleen al aan 5 november de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

[0:09:40] En president Biden natuurlijk weet wat er in het verleden met Carter is gebeurd.

[0:09:44] Tweede, belangrijk terecht, er moet een duurzame twee-staten-oplossing komen.

[0:09:48] Dat lijkt me helder.

[0:09:50] En het is echt te hopen dat daar de komende tijd veel meer aandacht voor komt.

[0:09:54] Dan ten aanzien van het Nederlands beleid.

[0:09:58] Ik denk dat het essentieel is, ook in een wereld waarin helaas krachtenmacht enorm telt.

[0:10:03] Vandaag de dag was het maar zo dat er ook wat meer ruimte was voor de zachte krachten.

[0:10:07] Maar macht en kracht telt in deze wereld heel sterk.

[0:10:10] Blijf inzet op dialoog en diplomatie.

[0:10:13] En houd toch hier en daar het morele vingertje thuis.

[0:10:15] Je ziet gewoon naar wat werkt.

[0:10:16] Uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat het beste is voor de mensen in de regio.

[0:10:20] Met name natuurlijk in Gaza, Israël en elders.

[0:10:23] En dan zie je dat, denk ik toch op afstand kijkend, de Nederlandse aanpak vrij goed werkt van dialoog en diplomatie.

[0:10:29] Twee, durf militair grenzen te stellen zoals de Amerikanen, Britten en wij ook doen.

[0:10:32] Dat is wel verantwoordelijk.

[0:10:33] Ja, dus hier en daar is dat belangrijk.

[0:10:35] Zeker ook omdat er niet alleen in Teheran wordt gekeken, maar in China en Rusland wordt meegekeken.

[0:10:40] Probeer als Europa samen te werken, maar daar ook alsjeblieft de Britten en Noorden bij.

[0:10:44] We zijn veel te veel gefocust wat dat betreft op de EU.

[0:10:47] En als laatste, kijk goed naar die Global South en internationale rechtswoorden.

[0:10:51] Mijn laatste punt.

[0:10:52] Doe wat je zegt en zeg wat je doet.

[0:10:54] Wees daar consequent in, want het Global South kijkt naar ons en vindt ons vaak toch wat dubbel daarin en hypocriet.

[0:11:00] Hartelijk dank.

[0:11:02] Het woord is aan de heer Elion.

[0:11:04] Dank meneer voorzitter.

[0:11:06] Dank voor deze uitnodiging.

[0:11:14] Wij doen, onze afdeling doet, deed en doet onderzoek naar terrorisme, ideologie van terrorisme,

[0:11:22] in samenhang met de rechten van de mens en de schendingen daarvan, onder andere ook in het Midden-Oosten.

[0:11:28] Ik zou me voornamelijk richten op Iran en de rol van Iran, waarover ik ook afgelopen tijd veel heb geschreven, ook in de media.

[0:11:37] Ik zou vier lijnen willen volgen.

[0:11:41] Ideologie van het regime, want dat is ontzettend van belang om dat te begrijpen.

[0:11:47] Mensrechterschendingen en de toestand omtrent mensrechterschendingen.

[0:11:51] Bemoeienis met Iran met andere landen via oplichting van milities en radicale groepen.

[0:11:57] En vooral die terreurgroepen die in het Midden-Oosten actief zijn.

[0:12:01] Maar ook in Europa, zoals vanochtend de inlichtingdienst van Zweden berichten heeft verspreid daarover.

[0:12:09] Wat betreft ideologie is heel erg interessant.

[0:12:11] Vandaag is 19de Bahman.

[0:12:14] Dat is Irans jaar, zeg maar kalender.

[0:12:18] 45 jaar geleden, precies vandaag,

[0:12:20] zochtens kwamen een aantal officieren van de luchtmacht van Iran bij Khomeini,

[0:12:28] die al 10 dagen of zo in Iran was, teruggekeerd.

[0:12:33] En er werd een foto gemaakt van achter, dus gezichten mochten niet gezien worden,

[0:12:37] dat de militairen staan voor Khomeini.

[0:12:40] En dat was de start zijn van een gewelddadige confrontatie in Tehran en andere steden,

[0:12:46] wat zou ertoe leiden dat op 22 Bahman, dus drie, vier dagen later,

[0:12:52] de islamitische monarchie, zeg maar het voormalige regime,

[0:12:56] de staat van Iran werd omvergeworpen en een nieuwe staat werd opgericht,

[0:13:00] de Islamitische Republiek, onder leiding van Khomeini.

[0:13:04] Vanaf dat moment, dus precies 45 jaar geleden, werd een ideologisch regime opgericht.

[0:13:09] In de Constitutie van Iran, de houdige Iran, staat gewoon helder,

[0:13:14] dat Revolutionaire Garde, voor het behoud van het regime,

[0:13:18] werd een aparte leger opgericht.

[0:13:20] Dus naast zeemacht, luchtmacht, politie en landmacht,

[0:13:26] Iran heeft ook nog een aparte leger opgericht,

[0:13:29] precies ook na de revolutie, de Islamitische Revolutionaire Garde.

[0:13:35] Overigens, op het moment dat het wordt aan Khomeini aangeboden,

[0:13:39] Islamitische Revolutionaire Garde Iran, hij heeft het woord Iran weggestrijd.

[0:13:44] Het heet ook niet dat, het heet alleen maar IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps.

[0:13:50] En daaronder staat datum, Iranse jaartelling, 1357, dus 45 jaar geleden.

[0:13:58] En als motivering wordt gezegd, en die motivering,

[0:14:01] een nere slag daarvan zien we in de grondwet van Iran,

[0:14:04] dat dit speciale leger is niet alleen opgericht voor Iran,

[0:14:09] maar voor de Islamitische Revolutie.

[0:14:11] Waar dan ook, ook in Turkije, ook in Saudi-Arabië, in welke land dan ook.

[0:14:18] Aanvankelijk had vooral de garde opdrachten om te vechten

[0:14:23] tijdens de oorlog tegen Irak.

[0:14:26] Daarna natuurlijk tegen dissidenten.

[0:14:28] Zij spelen een cruciale rol bij onderdrukking, vervolging en martelen

[0:14:33] van anders denkenden en demonstranten.

[0:14:37] En wat later gebeurt, een paar jaar later,

[0:14:41] is dat een een nieuwe arm of nieuwe divisie werd opgericht.

[0:14:47] Dus garde bestaat uit een luchtmacht, uit zeg maar een zeemacht, een landmacht.

[0:14:53] En een nieuwe divisie werd opgericht, Koets.

[0:14:57] En dat is internationale tak daarvan.

[0:15:01] Dat overal actief is.

[0:15:04] Mensenrechterschendingen die wij zien in Iran,

[0:15:07] ook afgelopen tijd met de demonstraties van vrouwen en jongeren.

[0:15:13] Kun je ook afkondigen?

[0:15:14] Zeker.

[0:15:15] Die zien wij ook bijvoorbeeld in andere landen, zoals Irak.

[0:15:18] En de milities die Iran heeft opgericht,

[0:15:21] sommige rechtstreeks en andere werken samen,

[0:15:24] zoals Hassan al-Shaabi, Qatar, Hezbollah en vele anderen,

[0:15:28] duizelingwekkend zijn als je die namen allemaal opsomt,

[0:15:31] die spelen natuurlijk ook een hele belangrijke rol

[0:15:33] bij hier en daar bij onderdrukking van sunnitische moslems,

[0:15:38] van christenen of bahai,

[0:15:41] omdat zij vinden dat de ideologie die zij hebben moet overheersend zijn.

[0:15:46] Eigenlijk wil Islamische Republiek,

[0:15:49] want Iraniërs noemen het niet Islamische Republiek Iran,

[0:15:51] want dat vorm van regime willen velen niet erkennen,

[0:15:54] maar in ieder geval, het Iranse regime wil heer en meester zijn

[0:15:57] via de IRGC in het Midden-Oosten.

[0:16:01] Dank u wel, meneer Arjan.

[0:16:03] Dan is het woord aan de heer de Buf.

[0:16:07] Goeie ochtend. Ik ben Adel Kurt de Buf,

[0:16:09] professor Midden-Oosten aan de Universiteit van Brussel.

[0:16:13] Ik ben ook research fellow in Oxford

[0:16:15] aan de Centre for the Resolution of Intractable Conflict.

[0:16:19] En ik schreef in 2018 een boek waarom er oorlog komt

[0:16:22] over de psychologie van internationale conflicten.

[0:16:27] Ik sluim je aan bij wat er allemaal is gezegd.

[0:16:30] Ik probeer nog een paar dingen toe te voeren wat voor mij betreft,

[0:16:33] vooral inderdaad gaat over het belang van die psychologie.

[0:16:38] Wat ik denk dat heel vaak onderschat wordt in Europa,

[0:16:40] is de emotie die heel die Palestijnse kwestie

[0:16:44] uiteindelijk in de hele Arabische regio en tot daar buiten oproept.

[0:16:50] Het gaat zeer diep.

[0:16:52] Het is net die emotie die ervoor zorgt dat...

[0:16:58] Het is net gezegd dat er een regionaal conflict mogelijk is.

[0:17:03] Midden-Oosten is al jaren een soort luciferbox,

[0:17:06] waarbij de vraag is wanneer de vonk er echt zal inslaan.

[0:17:10] En er uiteindelijk een groot conflict,

[0:17:12] dat misschien een globaal conflict zou kunnen worden,

[0:17:16] tot zand zal komen.

[0:17:18] Een van de elementen daarvan is inderdaad al vermeld.

[0:17:21] Dat is natuurlijk Iran.

[0:17:23] Dat heeft inderdaad, zoals de hoogleraar zei,

[0:17:27] een hele revolutionaire ideologie.

[0:17:30] En daarmee ook alle revolutionaire krachten in het Midden-Oosten

[0:17:34] mee sponsort en mee aanstuurt.

[0:17:37] Sommigen begrijpen niet goed dat woord de moslimbroeders,

[0:17:39] waarvan Hamas natuurlijk een deel was, zijn sjonieten.

[0:17:42] Maar het is een revolutionaire kracht

[0:17:44] die daardoor ook revolutionair wordt gesteund door Iran.

[0:17:49] Nu, om even een ander element toe te voegen dan wat al is gezegd,

[0:17:55] wil ik het even hebben over de Pax Americana

[0:17:57] en uiteindelijk de rol die de Verenigde Staten speelt sinds 1945

[0:18:03] om de internationale handel en de economie te laten gebeuren,

[0:18:09] te laten voortgaan, zonder het inderdaad te laten verstoren.

[0:18:12] Dat is niet altijd even gemakkelijk geweest.

[0:18:14] Maar wat we vandaag zien in het Suezkanaal, in de Rode Zee,

[0:18:18] is eigenlijk een poging van onder meer Iran

[0:18:22] om die Pax Americana en die wereldhandel onderuit te halen,

[0:18:26] te verstoren,

[0:18:28] om de druk op de Verenigde Staten te verhogen,

[0:18:32] om die druk op Israël te verhogen

[0:18:35] om die oorlog in Gaza uiteindelijk uit te stoppen.

[0:18:37] Het is een soort biljartspel.

[0:18:39] Het wordt gespeeld op een hoog en zeer gevaarlijk niveau

[0:18:42] en die inderdaad wel eens die vonk zou kunnen zijn

[0:18:45] die die luciferdoos in brand kan verliegen.

[0:18:52] Als we ons even focussen op de Rode Zee,

[0:18:54] dan is het niet alleen Iran die via de Houthis

[0:18:57] de wereldhandel kan verstoren.

[0:18:59] Er zijn nog twee andere elementen die vaak over het hoofd worden gezien,

[0:19:02] met name dat een stuk van de haven van Djibouti

[0:19:06] is overgenomen door China,

[0:19:07] de enige buitenlandse militaire post van China

[0:19:10] met naar schatting tussen duizend en tienduizend soldaten,

[0:19:13] is gevestigd in Djibouti.

[0:19:16] Dus in principe kunnen vandaag zowel China als Iran

[0:19:19] die cruciale as van onze wereldhandel

[0:19:22] en uiteindelijk de prijzen van eten, van voedsel, van energie enzovoort

[0:19:26] uiteindelijk allemaal op heel kort tijd de hoogte injagen.

[0:19:30] Maar iets dat ook nog wordt vergeten vaak

[0:19:33] is de oorlog in Sudan.

[0:19:34] Laat me dat even toevoegen.

[0:19:37] In Sudan is er een koeporing geweest, anderhalf jaar geleden,

[0:19:40] van een rebellengroep die in de regering zat,

[0:19:43] de Janjaweed, Rapid Support Forces,

[0:19:45] met de steun van de Wagener-militie van Rusland in Sudan.

[0:19:52] Heel duidelijk op...

[0:19:56] Wat Rusland probeert te doen in Sudan is drie zaken.

[0:19:59] Eerst en vooral hebben ze goud nodig, daar zijn ze altijd mee bezig.

[0:20:02] Twee willen ze chaos creëren tegen het westen.

[0:20:05] En drie zijn ze ook bezig met een militaire haven aan het bouwen

[0:20:08] vlakbij Poort Sudan.

[0:20:10] Met andere woorden, we zullen binnenkort wakker worden

[0:20:11] met Rusland, China en Iran,

[0:20:14] die mogelijk de Rode Zee kunnen controleren.

[0:20:17] Ik sluit af met een bedenking over Europa.

[0:20:21] Men vraagt soms wat Europa kan doen.

[0:20:23] Als ik rondreis in het Midden-Oosten,

[0:20:25] zie ik dat Europa helaas irrelevant aan het worden is.

[0:20:28] En zelfs irrelevant geworden is.

[0:20:31] Bij elke onderhandeling die bezig is,

[0:20:33] is geen enkel Europese land betrokken,

[0:20:35] zoals in Parijs en Qatar.

[0:20:37] Bovendien, op alle voren wordt Europa niet meer beluisterd.

[0:20:41] Niet alleen omdat ze verdeeld zijn,

[0:20:43] ook omdat ze uiteindelijk niet geïnformeerd zijn, helaas.

[0:20:46] En ik vrees dat als we ons niet heel dringend samenvoeren

[0:20:49] en een gemeenschappelijk standpunt naar voren gaan brengen,

[0:20:52] dat we in de komende jaren nog steeds meer relevant zullen zijn.

[0:20:55] Dank u.

[0:20:56] Dank u zeer, meneer De Burg.

[0:20:57] Dan in deze ronde tot slot de heer Mertens.

[0:21:00] Gaat u er aan.

[0:21:01] Gachtleder van de vaste commissie voor buitenlandse zaken.

[0:21:03] Voorzitter, dank dat u mij de tijd geeft

[0:21:06] om even een aantal van mijn gedachten met u te delen.

[0:21:09] En daarbij zal ik direct de waarschuwing geven

[0:21:11] dat ik in deze korte tijd slechts een paar aspecten aan kan stippen.

[0:21:15] Ik kan mij volledig vinden in wat al mijn voorgangers gezegd hebben,

[0:21:19] maar dan komen we nou, wat kan Nederland doen?

[0:21:22] Hoe kunnen wij op korte termijn iets doen?

[0:21:24] Hoe kunnen wij in de toekomst onze invloed in het Midden-Oosten versterken?

[0:21:27] En welke andere lessen kunnen we uit dit conflict halen?

[0:21:31] Eerst en vooral is het voor Nederland en Europa vitaal

[0:21:33] om te zorgen dat de oorlogen, de conflicten in het Midden-Oosten,

[0:21:37] niet verder escaleren.

[0:21:38] Een oorlog tussen Iran en de VS zou de olieprijs

[0:21:41] in de richting van 150 dollar per vat kunnen jagen.

[0:21:44] En dat zou leiden tot een nieuwe energiecrisis, een inflatiegolf,

[0:21:48] mogelijk vluchtelingen, aanslagen, maatschappelijke polarisatie.

[0:21:52] En in het meest extreme geval zou een grote oorlog in het Midden-Oosten

[0:21:55] zelfs nucleair kunnen escaleren. Dus dat willen wij voorkomen.

[0:21:59] En zoals reeds gezegd, is de Verenigde Staten op dit moment de macht

[0:22:02] die de deksel op de pot weet te houden.

[0:22:05] Dus hoe kunnen wij de Verenigde Staten nu helpen?

[0:22:09] Praktisch gezien is dat iets waar wij al toe besloten hebben.

[0:22:12] Dat is om Operation Prosperity Guardian te steunen.

[0:22:15] Dat is een van de punten waar je echt die vonk in het luciferdoosje kan slaan.

[0:22:21] Dus als we kunnen helpen ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt,

[0:22:24] is dat al heel belangrijk.

[0:22:27] Potentieel zouden we daar zelfs al kunnen voorstellen,

[0:22:29] en dat is dan iets meer praktisch, om schepen te gaan convoyeren

[0:22:33] in plaats van zones te beveiligen.

[0:22:36] Dat zorgt voor een efficiëntere gebruik van onze oorlogsschepen.

[0:22:41] En dat zal nodig zijn, want dit is een conflict van de lange adem.

[0:22:45] Het zal nog een tijd duren.

[0:22:48] Daarnaast, en dat is ook al vermeld, maken de conflicten in het Midden-Oosten

[0:22:51] pijnlijk duidelijk dat Europa buiten zijn grenzen niet of nauwelijks

[0:22:55] een militaire vuist kan maken en afhankelijk blijft van de VS.

[0:22:58] We weten allemaal dat de steun van de VS in de toekomst zeker niet meer vanzelfsprekend is.

[0:23:04] En het Midden-Oosten zal volatiel blijven.

[0:23:08] Dus als we naast diplomatieke en economische invloed

[0:23:12] nog iets in de pap te brokkelen willen hebben,

[0:23:14] dan zullen wij ook wat militaire invloed in die regio uit moeten oefenen.

[0:23:18] En dat is opnieuw iets wat we het best maritiem kunnen doen.

[0:23:23] Nederland zal dus samen met Europa ook moeten overwegen

[0:23:27] om te kijken hoe wij onze maritieme capaciteit ook in die westelijke Indische Oceaan kunnen laten gelden.

[0:23:36] Met als bijkomend voordeel dat wij daar dan ook een betere bondgenoot voor de VS mee worden.

[0:23:42] Want de VS heeft heel wat meer aan Europa die in het Midden-Oosten wat doet

[0:23:45] dan Europese schepen die in de richting van het Verre Oosten gaan.

[0:23:50] Uiteindelijk, en dat is, dan neem ik nog een stapje verder terug,

[0:23:55] en dan zie ik dat een vierderangs actor, de Houthi, in staat zijn

[0:24:01] om een dusdanige druk op het arsenaal van Westerse marines te leggen,

[0:24:09] dat uiteindelijk besloten is om te gaan bombarderen om die druk te verminderen.

[0:24:15] Met alle escalatierisico's van dien.

[0:24:17] En dat leert ons weer, net zoals het conflict in Oekraïne,

[0:24:21] dat wij gewoon meer capaciteit nodig hebben om zelf onze eigen luchtafweerraketten te bouwen

[0:24:28] en raketten te bouwen.

[0:24:30] Dus militaire productiecapaciteit is iets wat wij ook zo snel mogelijk zullen moeten gaan verhogen.

[0:24:36] Dit is geen prettige boodschap, maar ik denk niet dat we één prettige boodschap

[0:24:40] aan deze hele tafel gehoord hebben, maar wel van iedereen een roep tot actie.

[0:24:46] Nou, dat is een goede samenvatting, denk ik, die heel duidelijk is.

[0:24:51] En we gaan nu kijken welke vragen er van de kant van de Kamerleden zijn.

[0:24:55] Ik wilde dat collega's gaan doen in blokjes van drie Kamerleden.

[0:24:59] Dus we gaan eerst die vragen van dat eerste drietal verzamelen.

[0:25:03] En ik vraag hen ook om aan te geven van wie zij een antwoord willen.

[0:25:06] En dan wil ik niet horen dat ze van allemaal een antwoord willen of van meerdere personen,

[0:25:11] want dan komen we in tijdnood.

[0:25:12] Ik heb liever dat zoveel mogelijk vragen beantwoord kunnen worden,

[0:25:15] maar daar moet u wel aan meewerken.

[0:25:17] We hebben dus ook graag puntige vragen, to the point, zo gauw mogelijk.

[0:25:23] En ik zal dan toestaan dat u twee vragen formuleert.

[0:25:28] En als u dat allemaal goed doet, dan hebben we al heel wat tijd nodig voor de beantwoording, denk ik,

[0:25:33] maar dan is er misschien nog een mogelijkheid ook voor een tweede ronde.

[0:25:36] Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn.

[0:25:38] Meneer Veldkamp, aan u het woord voor uw twee vragen.

[0:25:42] Dank u, voorzitter.

[0:25:43] Goed gezag hebben de voorzitter van zo'n vergadering te hebben.

[0:25:45] En dank aan de experts rond de tafel.

[0:25:49] Ik ben heel blij, voorzitter, dat er niet alleen Nederlanders zitten, maar ook iemand uit Vlaanderen.

[0:25:53] Dat geeft altijd weer een verfrissende blik.

[0:25:56] En er is geen taalbarrière, en voor mij als Brabanter ook geen enkele culturele barrière.

[0:26:02] Ik heb één vraag, voorzitter, en dat is aan Alex Krijger en aan Court de Buff.

[0:26:08] Als ik kijk naar de ellende in het Midden-Oosten, en ik wil er niets aan afdoen,

[0:26:11] maar zou je ook niet kunnen zeggen dat de hele spiraal van geweld en escalatie

[0:26:17] die we na 7 oktober hebben gezien, de facto ook een vorm is van horizontale escalatie?

[0:26:23] Westerse leiders hebben op dit moment de focus heel sterk staan,

[0:26:27] en wij hier rond de tafel ook, op het Midden-Oosten,

[0:26:30] terwijl wat er in Oekraïne gebeurt een directe bedreiging voor de Europese Veiligheidsordening

[0:26:35] en daarmee voor Nederland vormt.

[0:26:37] En terwijl het ook een conflict is, het Midden-Oosten, Israël, Gaza,

[0:26:41] dat ook Europese samenlevingen zeer sterk splijt.

[0:26:44] Ik zeg niet dat Moskou daarachter zit, dat de oorzaak is dat ik daar lijnen in meteen kan ontdekken,

[0:26:50] maar wel dat Moskou daar enorm garen bij spint, dat de focus nu daarop staat.

[0:26:54] Dan ga ik graag uw mening.

[0:26:55] Dank u wel. De vragen mogen trouwens nog best korter.

[0:26:58] Meneer Taalman, voor uw tweede vraag.

[0:27:00] Nou, voorzitter, dan ga ik m'n best doen. Ik heb sowieso m'n reputatie nu al tegen.

[0:27:03] Dus twee vragen.

[0:27:07] We hebben het gehoord over bijvoorbeeld Iran en de heer Van Veen komt er duidelijk in terug,

[0:27:12] die drie blokken die hij eigenlijk definieert van invloed.

[0:27:16] En mijn vraag is eigenlijk de vorige.

[0:27:18] We zien dat Iran eigenlijk iets van een soort proxyoorlog uitvoert met het Midden-Oosten.

[0:27:23] We zien dat Amerika dat ook speelt.

[0:27:24] Dus mijn vraag is in deze.

[0:27:26] Kunnen jullie uitleggen in hoeverre Europa daadwerkelijk het Midden-Oosten

[0:27:31] in een proxyoorlog geraakt is?

[0:27:34] Waarbij we onze eigen machtspositie proberen weer terug te krijgen.

[0:27:39] Dus in hoeverre is het Midden-Oosten en hoe wij hier in Europa en Nederland erin zitten

[0:27:44] eigenlijk dezelfde vorm van een proxyoorlog?

[0:27:47] Wie wilt u daar op een antwoord?

[0:27:50] Nou, laat ik zeggen de heer Krijger en de heer Mertens.

[0:27:54] Maar dan, dat is goed, maar dan heeft u dus al uw twee vragen...

[0:27:58] Nou, dan laten we die bij de heer Krijger leggen.

[0:27:59] En dan komt de tweede vraag.

[0:28:01] Die is dan voor de heer Koet de Buff.

[0:28:04] En die gaat over de volgende.

[0:28:06] We hebben niet zozeer gehad over religie.

[0:28:08] De heer Elian heeft er wel naar verwezen.

[0:28:10] Dus mijn vraag is, wat is nou de rol van religie?

[0:28:13] En dan even langs drie lijnen.

[0:28:14] Is dat het fundament voor het conflict?

[0:28:16] Waar het allemaal vandaan komt?

[0:28:17] Waar de oplossing te vinden is?

[0:28:18] Is het het cement wat de zaken eigenlijk bij elkaar houdt?

[0:28:21] Wat je aan zou kunnen grijpen zodat je kunt deconfliteren?

[0:28:25] Of is het een instrument dat gebruikt wordt om eigenlijk mensen,

[0:28:29] individuen, eigenlijk min of meer als wapen in te zetten?

[0:28:31] Ik ben benieuwd naar uw reflectie hierop.

[0:28:34] Dank u wel.

[0:28:35] Dat is dan voor de heer Anne en de heer Kamer, hè?

[0:28:37] Die vraag.

[0:28:40] Mag ook.

[0:28:41] Nee, u bepaalt het maar.

[0:28:44] Nou, ik dacht van, ik gebruik hem allebei, voorzitter.

[0:28:45] Maar deze is voor Koet de Buff.

[0:28:47] En dan spreek ik de heer Elian hierna nog wel even apart.

[0:28:50] Akkoord.

[0:28:51] Nou, dan houden we het op meneer de Buff.

[0:28:53] Meneer Karaman, uw vraag.

[0:28:55] Dank u wel, voorzitter.

[0:28:55] Mijn vraag gaat aan de heer Van Veen.

[0:28:58] Er kwam conflict in Gaza en Israël.

[0:29:01] Er kwam dat een potentiële oplossing kan liggen in het Twee-Staten-model.

[0:29:06] Mijn vraag is dan, hoe ziet u dat voor zich,

[0:29:07] dat dat tot duurzame vrede kan leiden?

[0:29:11] Want dat was ook de intentie na de Tweede Wereldoorlog.

[0:29:14] Hoe ziet u dat?

[0:29:15] En eigenlijk in het verlengde van mijn buurman,

[0:29:17] ik had inderdaad ook over de heer Elian begonnen, over ideologie.

[0:29:21] En ik zou toch ook van hem een kijk willen hebben op geloof.

[0:29:24] En dan heb ik het niet over het joods en islamitisch,

[0:29:26] maar ook binnen de islamitische en de stromingen daarin.

[0:29:29] Of hij daar kan aangeven hoe dat bijdraagt aan het conflict in het Midden-Oosten.

[0:29:35] Hartelijk dank voor deze vragen.

[0:29:37] Ik ga het als volgt doen.

[0:29:39] We gaan eerst de vraag waar meneer Veld kan behandelen.

[0:29:42] En daarvoor geef ik het dan ook in eerste instantie voor die vraag.

[0:29:45] Het woord aan de heer Krijger.

[0:29:47] Ja, dank voor de vraag.

[0:29:49] Kijk, eenmaal bewijzen dat de drie grote autocratieën

[0:29:54] achter alle onrust zitten die we zien op verschillende plekken in de wereld.

[0:29:58] Dat is lastig.

[0:30:00] Maar het is aan de andere kant wel zo dat als je ook heel goed volgt

[0:30:04] wat er vanuit China, Rusland en Iran wordt gedaan,

[0:30:07] en kijk ook concreet wat net als voorbeeld wordt genoemd rondom de Rode Zee,

[0:30:11] kan je toch denk ik echt wel stellen

[0:30:12] dat er aan alle kanten wordt geprobeerd het Westen te testen.

[0:30:16] En daarin zien ze natuurlijk nadrukkelijk ook een Verenigde Staten

[0:30:19] die zwaar onder druk staat, een president die onder druk staat,

[0:30:22] zeker ook een eigen huis met 5 november in de buurt.

[0:30:26] En een Europa wat op veel fronten verdeeld is

[0:30:28] en ook ontzettend met zichzelf bezig is.

[0:30:31] Dus in die zin kan je ook echt wel afvragen van de aanloop naar 7 oktober

[0:30:39] in hoeverre daar een rol is gespeeld door Iran.

[0:30:41] Nou, dat moet op de termijn natuurlijk blijken.

[0:30:43] Het is wel zo dat natuurlijk Iran met vuur speelt, met heel veel vuur speelt.

[0:30:48] En ook zeker nu in de geopolitieke context

[0:30:50] de kans natuurlijk toch bestaat dat Amerika nog harder zal moeten terugslaan,

[0:30:55] dat beide nog harder zal moeten terugslaan,

[0:30:56] ook weer met het oog op de Amerikaanse context zelf.

[0:30:59] Maar ik zeg er nog een keer bij, het is een deel van de werkelijkheid.

[0:31:03] Wij kijken echt heel erg nu naar het conflict.

[0:31:05] Het is allemaal enorm veel respect natuurlijk ook voor Blinken en anderen die zich inzetten,

[0:31:11] maar het is een deel van het verhaal.

[0:31:13] Kijk ook naar Djibouti wat net werd genoemd, dat is een keiharde realiteit,

[0:31:16] maar ook de inzet van grootste spelers in de Global South, India en anderen,

[0:31:20] onderschat dat niet, onderschat die rol niet.

[0:31:23] Maar ook met name ten aanzien van de relatie van China,

[0:31:27] die natuurlijk het allemaal niet zo erg vonden

[0:31:28] dat het West aan alle kanten werd getest in de regio,

[0:31:32] maar die zullen geen directe oorlog willen tussen Amerika en Iran.

[0:31:35] Want heel simpel, meer dan 90% van de olie van Iran gaat naar China.

[0:31:39] Dus China kan daar niet zonder.

[0:31:40] Dus kijk ook wat dat betreft heel erg naar follow the money zou ik zeggen.

[0:31:42] Gewoon kijken heel concreet, naar waar gaat het geld gedaan, wie verdient aan wat.

[0:31:47] En dan zie je dat China en Rusland het eigenlijk net als bij Oekraïne,

[0:31:50] in eerste instantie wel prima vonden dat Europa het Westen werd getest,

[0:31:54] maar het moet natuurlijk eigenlijk niet uit de hand lopen.

[0:31:56] En dat is wel heel risicovol, want je speelt natuurlijk aan alle kanten met vuur.

[0:32:01] En dat is nu wel iets wat natuurlijk onder controle moet worden gebracht.

[0:32:04] Dus die deescalatie en dat Europa gezamenlijk met Amerika optrekt,

[0:32:08] wat net wordt genoemd.

[0:32:10] En ik blijf wat dat betreft ook echt een pleidooi houden.

[0:32:13] Dat werd net ook genoemd, Europa staat echt in het rechter rijtje,

[0:32:15] in voetbaltermen, dat klopt.

[0:32:17] Afzonderlijke landen, werk je samen met de Britten en Noorden,

[0:32:20] sta je gewoon veel sterker.

[0:32:21] Dank u zeer.

[0:32:22] Als ik hier nog één ding aan mag toevoegen.

[0:32:24] Nee, nee, dat ga ik niet toestaan.

[0:32:26] Het spijt me zeer, maar misschien later nog.

[0:32:28] Maar op dit moment moet ik echt eventjes bewaken

[0:32:30] dat er voldoende vragen gesteld kunnen worden.

[0:32:33] Meneer De Buff.

[0:32:35] Het is zo dat alle uurt, voormalig Oost-Europese landen,

[0:32:38] van het Varsopact de Palestijnse staat hebben erkend.

[0:32:42] Waarom?

[0:32:42] Omdat er een historische link is tussen de PLO en Moskou.

[0:32:49] Nu heeft Hamas op zich een link met Moskou.

[0:32:52] Die komen daar meer dan wij waarschijnlijk komen.

[0:32:55] Maar toch zou ik het echt betwijfelen

[0:32:58] dat Rusland in deze een strategische hand heeft.

[0:33:02] Rusland heeft heel duidelijk een strategische hand

[0:33:04] in alles wat op de Sahel gebeurt.

[0:33:06] Het is echt tegen Frankrijk en Europa wat daar gebeurt.

[0:33:09] Chaos creëren, partnerschappen naar beneden halen.

[0:33:13] Maar ik betwijfel de link.

[0:33:15] En ik denk ook persoonlijk niet

[0:33:17] dat het Rusland veel helpt in een oorlog in Oekraïne.

[0:33:20] Of er nu een conflict in gazen is of niet.

[0:33:23] Behalve natuurlijk dat de aandacht wordt verlegd.

[0:33:27] Maar voorlopig zien we niet dat dat een voordeel van Rusland speelt.

[0:33:31] Dus ik betwijfel die link, eerlijk gezegd.

[0:33:36] Dank u wel.

[0:33:37] Dan kunnen we over naar de vraag die de heer Tuinman heeft gesteld.

[0:33:41] Nu u toch aan het woord was, meneer De Buff.

[0:33:43] Zou u als eerste kunnen reageren op de vraag van de heer Tuinman?

[0:33:57] Als we eerst kijken naar Israël-Palestine,

[0:34:00] dan is de vraag...

[0:34:01] Is de basis van de conflict religieus?

[0:34:04] Nee, ik geloof dat niet.

[0:34:07] De basis van de conflict zijn twee historische onrechtvaardigheden.

[0:34:11] Aan de ene kant de eeuwenlange vervolging van de Joden

[0:34:16] die een veilige plek zochten.

[0:34:17] De tweede onrechtvaardigheid is dat ze die plaats zochten

[0:34:20] in een land waar al mensen woonden.

[0:34:22] Dat is een bijna onoplosbaar probleem

[0:34:25] dat ingerend niets met religie te maken heeft.

[0:34:29] Daar woonden trouwens Joden, Christen en moslims in Palestina

[0:34:32] voordat het effectief een gewelddadig conflict werd.

[0:34:37] Is het conflict uiteindelijk wel religieus geworden?

[0:34:40] Jazeker.

[0:34:41] Op de eerste plaats door de extreme kanten langs beide groepen

[0:34:49] die inderdaad geloven.

[0:34:51] Dat is toch wel belangrijk.

[0:34:53] Een heel deel van de regering van vandaag,

[0:34:56] van Netanjahu, Mottridge en Ben-Givir, zijn geloven

[0:35:00] dat de Messias zal komen op het moment

[0:35:05] dat uiteindelijk al die gebieden terug Jood zijn.

[0:35:08] Een heel deel is diep religieus geleid

[0:35:12] van heel veel van de kolonisaties enzovoort.

[0:35:15] Het interessante is dat een deel van de evangelicals

[0:35:18] in de Verenigde Staten, die zo'n belangrijk element zijn

[0:35:20] binnen de Republikeinse Partij,

[0:35:23] geloven niet dat de Messias zal komen als het opnieuw Jood is,

[0:35:26] maar dat de Messias zal terugkomen.

[0:35:28] Eigenlijk hebben die een gemeenschappelijk religieuze basis

[0:35:31] die ervoor zorgt dat dit niet zomaar een conflict is

[0:35:35] dat rationeel kan opgelost worden,

[0:35:37] omdat daar veel andere facetten bij gaan komen.

[0:35:40] Is Hamaas religieus geïnspireerd?

[0:35:43] Ik denk dat voor Hamaas, zoals u zegt,

[0:35:45] religie een instrument is.

[0:35:47] Dat is eigenlijk radicale ideologische religie,

[0:35:50] of religieuze ideologie, inderdaad.

[0:35:52] Maar de basis van Hamaas is, denk ik, niet religieus,

[0:35:56] maar is effectief vanuit een bezettingstrauma logica gekomen,

[0:36:00] een soort psychologie die natuurlijk bij de PLO ook aanwezig is,

[0:36:04] maar waarbij zij meer dan wie ook religie momenteel instrumentaliseren,

[0:36:10] ook om internationale steun vanuit de moslimbroederschap

[0:36:13] in Egypte aan de ene kant en Iran langs de andere kant te verkrijgen.

[0:36:19] Dank u wel.

[0:36:20] Meneer Krijger, ook voor u was er een vraag van de heer Tuinman.

[0:36:24] Ja, die zit, denk ik, in het verlengde wat ik net al zei

[0:36:26] ten aanzien van de heer Veldkamp.

[0:36:28] Of de proxy-oorlogers zijn.

[0:36:30] Kijk, de oorlog in Syrië was ook een proxy-oorlog,

[0:36:31] en die in Jemen in feite ook.

[0:36:33] En je ziet dus wat dat betreft ongelooflijk veel verschillende spelers

[0:36:36] op dit moment in het Midden-Oosten.

[0:36:38] Dat is een grote tragedie voor de mensen die daar wonen.

[0:36:41] En in die zin is het, denk ik, zo ontzettend belangrijk om als Europa,

[0:36:45] als Europese landen, Nederland doet denk ik heel goed werk,

[0:36:48] maar veel nadrukkelijker met elkaar samenwerken,

[0:36:50] omdat je inderdaad, ik heb ook gewoon hier en daar

[0:36:52] nog eens wat rondgebeld met mensen in de regio,

[0:36:54] we staan echt wat dat betreft niet bovenaan de lijst qua prioriteiten,

[0:36:58] laat ik het zo zeggen, qua invloed.

[0:37:00] Dank u zeer.

[0:37:01] Dan de vragen van de heer Karaman.

[0:37:03] Meneer Van Veen, die was in eerste instantie aan u gericht.

[0:37:09] Ja, dank u wel.

[0:37:10] Dus kijk, de vooruitzichten van een twee-staten-oplossing,

[0:37:12] die zijn op het moment natuurlijk bijna, zijn zeer slecht,

[0:37:16] laat ik het zo zeggen.

[0:37:17] Eén stapje terug moeten we.

[0:37:19] Wat is het enige alternatief ongeveer zou een één-staten-oplossing zijn

[0:37:23] in de vorm van een federaal of confederaal model?

[0:37:26] Dat is nog minder waarschijnlijk op het moment,

[0:37:27] zeker als je de publieke en de politieke stemming in Israël bekijkt

[0:37:30] na 7 oktober, wat vooralsnog ook wel goed te begrijpen valt.

[0:37:35] Kijk, een twee-staten-model, daar zijn eigenlijk drie zaken dan voor vereist.

[0:37:39] Het eerste is dat er veel meer internationaal, diplomatieke en politieke

[0:37:44] druk gezet wordt op Israël om zich te houden aan het internationaal recht.

[0:37:48] Het is vanaf het begin van de jaren tachtig duidelijk

[0:37:49] dat geen enkele Israëlse regering daaraan heeft gewild,

[0:37:52] als je kijkt naar de toename van het aantal nederzettingen en kolonisten sindsdien.

[0:37:57] En dat zou bijvoorbeeld kunnen door de symbolische erkenning

[0:37:59] van de Palestijnse staat.

[0:38:00] Dat betekent alleen op papier wat, wel symbolisch.

[0:38:03] En de VN legde in 1974 al het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen vast.

[0:38:08] Maar dat is niet genoeg.

[0:38:09] Kijk, daar moet ook bij de hervorming van de Palestijnse autoriteit.

[0:38:12] Dat is een uitermate dysfunctionele organisatie geworden met de tijd.

[0:38:16] En tot slot ontkomen we niet aan de ontwapening van Hamas,

[0:38:19] zeker niet na 7 oktober.

[0:38:22] Maar daarvoor is een politiek perspectief vereist.

[0:38:24] Het is duidelijk bij monden van premier Netanjahu de afgelopen 14 jaar

[0:38:28] dat de Israëlse regering daar niet aan wil.

[0:38:31] Dus het startpunt is het doorbreken van die barrière.

[0:38:34] En daarna zijn er drie acties vereist, denk ik,

[0:38:36] waar de internationale gemeenschap een effectieve strategie voor zou moeten ontwikkelen,

[0:38:41] waar concrete instrumenten achter staan die druk kunnen uitoefenen op de partijen,

[0:38:45] omdat die zelf evident niet in staat zijn om eruit te komen.

[0:38:49] Dank u wel.

[0:38:49] Dank u zeer.

[0:38:50] Dan kunnen we naar de volgende drietal.

[0:38:53] Ik zie dat de heer Brekelmans niet aanwezig is,

[0:38:55] dus we gaan even door vanaf meneer Van Baarle tot en met meneer Selig,

[0:38:58] nu in deze tweede vragenronde.

[0:39:03] Meneer Van Baarle, het woord is aan u voor uw twee vragen.

[0:39:06] Gaat uw gang.

[0:39:07] Ja, dank u wel.

[0:39:08] Ik zou graag een vraag willen stellen aan de heer Van Veen,

[0:39:10] die wat lijkt op de vraag die de heer Karremans stelde.

[0:39:14] Maar de heer Van Veen die zei dat sinds 2000 het Nederlandse twee-statenbeleid ineffectief is.

[0:39:21] Zou hij wat beter kunnen uitleggen en wat nader kunnen ingaan

[0:39:25] waarom het Nederlandse twee-statenbeleid dan ineffectief zou zijn?

[0:39:30] De heer Krijger die zei dat in Global South wordt gevonden

[0:39:39] dat de houding van het Westen dubbel en hypocriet zou zijn.

[0:39:44] Zou hij daar wat nader op in kunnen gaan en met name in kunnen gaan

[0:39:48] wat de implicaties daarvan zijn voor ons?

[0:39:53] Dank u wel, meneer Van Baarle.

[0:39:54] Mevrouw Peri.

[0:39:56] Ook namens mij dank aan alle gasten.

[0:40:00] Een vraag aan de heer Elian.

[0:40:02] Als het aankomt op de proxies van Iran, het is duidelijk dat er banden zijn,

[0:40:07] maar kunt u misschien schetsen elke keer hoe nauw die banden zijn?

[0:40:11] Want dat is elke keer de vraag.

[0:40:12] Dat zagen we natuurlijk ook met wat er in Irak is gebeurd.

[0:40:16] Als ik het goed begrijp, is op dit moment de aanname dat Iran niet specifiek wist

[0:40:21] bijvoorbeeld van 7 oktober als het gaat om de banden met Hezbollah.

[0:40:25] Natuurlijk zijn die banden er ook met de Houthis en Hezbollah,

[0:40:27] maar kan u misschien een beetje schetsen in hoeverre heeft Iran

[0:40:30] die organisatie ook echt aan het touwtje?

[0:40:34] En een vraag aan de heer De Buff.

[0:40:37] Of hij misschien, wat voor mij een blinde vlek is,

[0:40:41] bijvoorbeeld Djibouti, het voorbeeld dat hier werd gegeven,

[0:40:43] maar iets meer over de rol van China en hoe zij kijken naar het Midden-Oosten.

[0:40:48] We zagen natuurlijk al de toenaderings tussen Iran en Saudi-Arabië,

[0:40:53] waar de Chinezen een rol hebben gespeeld.

[0:40:54] Of hij daar misschien iets meer over zou kunnen zeggen.

[0:40:57] Dank u wel, mevrouw Pirie. Meneer Seder.

[0:40:59] Dank u wel. Een vraag aan de heer Elian.

[0:41:02] Het is een paar keer naar voren gekomen dat islamitische extremisme een bepaalde factor zou zijn,

[0:41:09] maar ik mis hier in de verdieping tussen de schiïtische ideologie en de sunnitische,

[0:41:15] dat het ook de grondslag ligt aan de ideologie vanuit de Iraanse overheid.

[0:41:20] Ik zou de heer Elian willen vragen om daar nader op te verdiepen

[0:41:24] en waarom dus economische samenwerking, geld, handel, democratisering,

[0:41:30] geen oplossingen kunnen zijn, vegen dat gedachtegoed?

[0:41:33] En kunt u daar ook de link leggen tussen 7 oktober Hamas

[0:41:37] en waarom het normalisatieverdrag tussen Saoedi-Arabië en Israël,

[0:41:42] wat vlak daarna geslootst zou worden,

[0:41:46] juist indruist tegen die schiïtische ideologie ten aanzien van het Midden-Oosten en de wereld?

[0:41:51] Ik denk dat dat een belangrijke factor is om ook te begrijpen

[0:41:53] waarom ook verschillende islamitische staten tegenover elkaar staan in dit conflict.

[0:41:59] Dank u wel, meneer Seder.

[0:42:01] Dan doen we het maar weer op dezelfde manier aan de kant van onze experts.

[0:42:06] Dus eerst de vragen van de heer Van Baarden

[0:42:09] en dan geef ik daarvoor in eerste instantie het woord aan de heer Van Veen.

[0:42:14] Dank u wel.

[0:42:16] Kijk, in 2000, rond 2000, komen er een aantal zaken bij elkaar

[0:42:20] die eigenlijk de vooruitzichten van Oslo de grond inboren.

[0:42:23] De Oslo-akkoorden waren een raamwerkakkoord, moeten we niet vergeten,

[0:42:26] waarin een aantal afspraken werden gemaakt over de tevolgen stappen

[0:42:30] die uiteindelijk zouden moeten leiden tot een Palestijnse staat.

[0:42:34] In het uitgangspunt dat de Palestijnen eerst maar eens moesten bewijzen

[0:42:38] dat ze in staat waren tot goed bestuur en het veilighouden van Israël.

[0:42:42] Dus een lang proces wat vrij kwetsbaar bleek voor storing.

[0:42:46] Je krijgt dan in 2000 de Tweede Intifada,

[0:42:49] die getriggerd wordt door het bezoek van de voorzitter Sharon aan de Tempelberg.

[0:42:54] Vrij provocatief toen de tijd.

[0:42:56] Er moet een voorafgaande moord op Rabin.

[0:42:58] Je krijgt machtswisseling in Israël.

[0:43:00] En je krijgt het mislukken van de Camp David-akkoorden.

[0:43:02] En samen vormen die gebeurtenissen eigenlijk...

[0:43:06] hadden tot de conclusie moeten leiden dat beide partijen niet meer in staat zijn

[0:43:09] of zich willen inspannen voor de uitvoering van de Oslo-akkoorden.

[0:43:14] En dat zien we dan vervolgens bevestigd in 2006 als...

[0:43:18] Hamas, overigens geen partij bij Oslo, maar de verkiezingen wint op een redelijk eerlijke manier.

[0:43:24] Maar eigenlijk buitenspel gezet wordt door Israël, de VS en haar Europese bondgenoten.

[0:43:29] En dan in 2010 krijg je nog de start van de rug naar rechts in Israël...

[0:43:33] die een derde gelegenheid gaven om tot die conclusie te komen...

[0:43:38] dat het beleid niet meer effectief was...

[0:43:40] omdat het gestoeld was op het uitgangspunt dat beide partijen geïnteresseerd waren...

[0:43:45] in het creëren van een twee-staten-oplossing.

[0:43:48] En 2000 is het heldere startpunt van dat proces, vandaar dat ik dat zo benoemde.

[0:43:54] Meneer Kreeger.

[0:43:55] Ja, ten aanzien van de vraag van de Global South, de double standard, zeg maar.

[0:43:59] Kijk, wat je ziet in Latijns-Amerika, in Afrika en Azië...

[0:44:04] dat men sterker wordt, demografisch, economisch, politiek, militair.

[0:44:09] En een deel doet dan mee met de BRICS.

[0:44:11] Er staan ook tientallen landen in de wachtrij daarvoor.

[0:44:14] Niet zozeer omdat ze zo van China en Rusland houden...

[0:44:17] maar wat een verbind is, zeg maar, dat ze een einde willen maken...

[0:44:20] aan de internationale rechtsorde zoals we die nu kennen.

[0:44:22] Dus de internationale organisaties.

[0:44:24] Wat steekt altijd in India is natuurlijk het feit...

[0:44:27] dat de Fransen en de Britten nog steeds een permanent site hebben in de VN...

[0:44:30] en het grote India met bijna 1,5 miljard daarnaast staat.

[0:44:33] Zo moet je dat zien.

[0:44:35] Ten aanzien van internationale waarde, internationale rechtsorde...

[0:44:38] dan zien ze toch een stuk double standard.

[0:44:40] Kijk ook wat er de afgelopen jaren in Noord-Afrika is gebeurd.

[0:44:43] Dat werd net genoemd, Sahel, et cetera.

[0:44:45] Waarin de Fransen misschien toch ook niet altijd conform...

[0:44:48] de internationale rechtsorde hebben geopereerd.

[0:44:50] Maar een mooi voorbeeld is ook, recent, wat ik dan zie...

[0:44:52] want ik probeer ook altijd best wel een beetje media te zoeken...

[0:44:55] en te volgen en bronnen vanuit het zuiden, om het zo maar te zeggen...

[0:44:58] ook al is dat niet één geheel.

[0:45:01] Nocorro-Karabag, laten we het even recent zeggen.

[0:45:03] Vier weken geleden, vijf weken geleden...

[0:45:05] werd de BRICS uitgebreid met een aantal landen.

[0:45:08] Dat kreeg iets van nieuws hier, maar dat had wel wat meer nieuws mogen krijgen.

[0:45:11] Maar volgens mij, op 1 januari is Nocorro-Karabag opgeheven.

[0:45:14] En verlos van wat je er allemaal persoonlijk van vindt...

[0:45:16] er zijn 100.000 mensen verdreven.

[0:45:18] En dat heeft wel wat aandacht gehad hier...

[0:45:21] maar hebben wij met dezelfde intensiteit dat veroordeeld...

[0:45:24] en daarover gesproken, vanuit waarde, principes, et cetera...

[0:45:28] als dat we naar bijvoorbeeld kijken met Oekraïne en met Midden-Oosten?

[0:45:32] Nou, dat vindt het zuiden dus niet.

[0:45:33] En daar zit dus iets niet goed.

[0:45:36] En daar staat dus een stuk eigenbelang.

[0:45:38] Ik denk aan heel simpel, gas vanuit Azerbaijan.

[0:45:40] Het staat allemaal los van wat ik er zelf van vind...

[0:45:42] maar ik snap dat dat als een disconnect wordt ervaren...

[0:45:45] en als dat als iets doubles wordt ervaren.

[0:45:47] Dat helpt je niet, want je hebt het globaal zout...

[0:45:49] met name die leiders, India, Indonesië, Brazilië, Afrika...

[0:45:53] je hebt ze hard nodig, straks ook met de Oekraïne trouwens...

[0:45:57] als de verantwoordelijkheid meer onze kant op komt...

[0:45:59] als de Amerikanen zeggen na 5 november, dat is echt meer jullie ding.

[0:46:02] Maar dat geldt ook voor Midden-Oosten.

[0:46:04] Dus je kan samenwerken, maar dan moet je laten zien...

[0:46:07] dat je ten aanzien van de internationale rechtsorde...

[0:46:09] ook echt doet wat je zegt en zegt wat je doet.

[0:46:11] En men vindt daarin ons, denk ik, vaak dubbel.

[0:46:15] Dank u zeer. Dan gaan we naar de vragen van mevrouw Pirie.

[0:46:18] Daarvoor het woord eerst aan de heer Eljan.

[0:46:21] Dank meneer voorzitter, dank mevrouw Pirie...

[0:46:23] voor uw vraag over proxies van Iran.

[0:46:28] Om het overzichtelijk te maken...

[0:46:30] laten we een onderscheid maken tussen proxies...

[0:46:33] die echt rechtstreeks door Iran opgericht zijn...

[0:46:36] zonder bemoeienis van Iran zouden ze niet hebben bestaan...

[0:46:39] en proxies die, er waren geen proxies, maar lokale milities...

[0:46:44] die later aansluiting zoeken met Iran.

[0:46:47] En dat kunnen twee groepen zijn. De ene echt die aansluiting zo nauw zoekt...

[0:46:51] dat hij eigenlijk een onderafdeling wordt van Iran.

[0:46:54] De andere alleen maar geld wil.

[0:46:56] Proxies door Iran opgericht, die hebben een heel ander karakter.

[0:47:00] Die zijn echt onder de knop van commandanten van de revolutionaire garde.

[0:47:04] Dus worden rechtstreeks geleid.

[0:47:05] Dat is Hezbollah van Zuid-Libanon, Qatar bij Hezbollah...

[0:47:09] Hashad al-Shaabi.

[0:47:11] Een hele hoop groepen in Irak.

[0:47:13] Zaynabiyoun, Fatamiyoun in Syrië.

[0:47:15] Nog een groepje is dat Azeri's daarin zitten.

[0:47:19] Ja, die zijn gewoon rechtstreeks opgericht.

[0:47:22] Ze worden betaald.

[0:47:23] Een miljarden dollar Iran uitgeeft om die mensen te betalen.

[0:47:27] Ik bedoel, geloof me, het is heel leuk, djihad.

[0:47:29] En als je man bent, kijk je misschien hoeries op bezoek als je martelaar bent.

[0:47:33] Maar uiteindelijk wil je in deze wereld ook brood kopen.

[0:47:35] Dus ze moeten ook betaald worden.

[0:47:37] En dat geld komt van Iran.

[0:47:39] Dus als ze dan stopzetten, dan is het een groot probleem.

[0:47:41] Maar ook logistiek.

[0:47:42] Je kunt niet in Syrië overleven zonder coördinatie van Iran.

[0:47:47] Dan kom je naar Houthis.

[0:47:48] Houthis waren reeds opgericht.

[0:47:49] Ansarallah.

[0:47:50] Houthis eigenlijk, voornamelijk moet je naar dit woord kijken.

[0:47:53] Ansarallah.

[0:47:55] De groep was al opgericht in de jaren negentig.

[0:47:57] En had hele handige strategische doelen.

[0:48:00] Maar langzamerhand, je ziet het, de afgelopen tien, vijftien jaar...

[0:48:03] enorm gegroeid is richting Iran.

[0:48:06] En nauwe samenwerking met de IRGC.

[0:48:08] Gaan ze elke dag luisteren naar Tehran?

[0:48:10] Dat denk ik niet.

[0:48:11] Maar ik kan me nauwelijks voorstellen...

[0:48:15] gelet op alle berichten over hun bewapening en coördinatie...

[0:48:18] die de revolutie nog harde geeft...

[0:48:20] dat zij zouden zonder stuun van Iran nog verder willen gaan...

[0:48:24] om op deze manier te vechten in de Rode Zee.

[0:48:27] Dat gelooft eigenlijk niemand daarin.

[0:48:30] Want die coördinatie is heel belangrijk.

[0:48:33] Dan hebben wij groepen die niet door Iran opgericht zijn.

[0:48:36] Afgezien van Houthis.

[0:48:37] Zoals Hamas bijvoorbeeld.

[0:48:38] Ja, dat vloeit voort.

[0:48:40] Muslimbroederschap had een diep religieuze overtuiging.

[0:48:44] Diep religieuze overtuiging.

[0:48:47] Palestina is een instrument voor muslimbroederschap.

[0:48:51] En niet de religie.

[0:48:53] Diep religieuze overtuiging neemt niet weg...

[0:48:55] dat in de loop der jaren...

[0:48:57] bepaalde clubjes van Hamas kiezen voor nationalisme.

[0:49:01] Dat herken ik.

[0:49:02] Maar basisgedachte is dat.

[0:49:04] Nee, dit staat niet onder commando van Iran.

[0:49:07] De samenwerking tussen Hamas en Iran wordt ook steeds intensiever.

[0:49:12] Er waren verschillende berichten dat ze inderdaad getraind zijn.

[0:49:17] En Iran heeft waarschijnlijk meer gedaan...

[0:49:20] dan alleen bewapening en financiering van Hamas bij Zeewochtor.

[0:49:23] Maar daar moeten wijzen komen, die zijn er nog niet.

[0:49:26] Wel aanwijzingen.

[0:49:27] Andere groepen in Gaza en Islamische djihad...

[0:49:31] die min of meer door Iran zelf aangemoedigd zijn...

[0:49:35] moeten opgericht worden om balans te houden met Hamas.

[0:49:39] Want Hamas heeft soms andere belangen dan in Iran.

[0:49:42] Denk aan de start van de burgeroorlog in Syrië.

[0:49:45] Toen Hamas had gegokt dat IS en al-Qaeda zouden winnen...

[0:49:49] en dit zijn dichter bij ons dan shiite uit Tehran...

[0:49:53] toen werden ze meteen gestraft door Iran.

[0:49:55] Ze kregen geen geld een paar jaar.

[0:49:57] Daarna gingen alle leiders van Hamas naar Tehran...

[0:50:00] om hen te herstellen.

[0:50:01] Dus ze krijgen geldtraining, maar niet op deze manier...

[0:50:06] zoals het bijvoorbeeld bij Hezbollah is.

[0:50:08] Maar Islamische djihad heeft Iran aangemoedigd...

[0:50:11] om als tegenhanger van Hamas...

[0:50:13] dus als Hamas niet luistert om Israëliërs onder vuur te nemen...

[0:50:16] om een conflict te ontketenen...

[0:50:18] je ziet het vaak dat Islamische djihad gaat het doen.

[0:50:24] Ook lokale organisaties, en dan ga ik naar andere vragen...

[0:50:28] ook lokale organisaties in Irak...

[0:50:33] Kijk, ze worden bestuurd eigenlijk zoals een mafiaklubje.

[0:50:37] Laten we heel eerlijk zijn.

[0:50:38] Het zou heel raar zijn als in Nederland, met alle respect voor onze buren...

[0:50:43] België gaat een klubje opdichten, die gaan vrouwen verkrachten...

[0:50:47] die gaan Kamerleden aanvallen, die gaan allerlei zaken doen...

[0:50:50] die heeft sowieso een criminele, mafiachtige karakter.

[0:50:54] Zelfs met de beste riel van de wereld en ideologie en religie...

[0:50:58] vanzelf als je die handelingen pleegt...

[0:51:00] worden ze een soort mafiachtige groepje.

[0:51:02] Dat zie je ook met die Irakse milities.

[0:51:05] Dat vaak Irakse politici zeggen...

[0:51:08] die milities hebben een criminele karakter gekregen.

[0:51:12] Heeft dit Iran bedacht? Dat denk ik niet.

[0:51:14] Dat is een natuurlijke evolutie van die soort klubjes.

[0:51:18] De kwestie van Chete en Sunnite, de kwestie van Saudi-Arabië en Iran...

[0:51:22] Wacht even, want ik heb de indruk dat u overgaat naar de vraag van meneer Seler.

[0:51:26] Ja.

[0:51:26] Dat was nog even niet de bezoeking.

[0:51:28] We willen eerst meneer De Buff horen over de vraag van mevrouw Perry.

[0:51:33] Ik zal het proberen kort te houden gezien de tijd.

[0:51:37] Ik ben geen China-kenner, maar van wat ik uit het Midden-Oosten kan afleiden...

[0:51:49] China geïnteresseerd in twee zaken.

[0:51:51] Het eerste is grondstoffen.

[0:51:54] En het tweede is een nieuwe wereldorde.

[0:51:58] En voor beide zaken heeft China partners nodig.

[0:52:02] Dus wat zoeken zij?

[0:52:04] Inderdaad, partners.

[0:52:06] Maar ook stabiliteit.

[0:52:07] Oorlog is niet nuttig in dit geval, dus ze zoeken stabiliteit.

[0:52:11] Maar die nieuwe partners is China al heel lang op zoek.

[0:52:15] Tot onze verrassing heeft plots Iran en Saudi-Arabië een akkoord ondertekend.

[0:52:21] Anderhalf jaar geleden.

[0:52:22] In Peking.

[0:52:23] Niemand had dat zien aankomen.

[0:52:24] Dus op zich zegt dat iets over de toenemende invloed van China in het Midden-Oosten.

[0:52:31] Maar om even terug te komen op wat de heer Krijger zei...

[0:52:36] De invloed van China is eigenlijk pas mogelijk...

[0:52:39] Het vinden van nieuwe partners is pas mogelijk...

[0:52:42] ...doordat de aantrekkingskracht en de relevantie van het Westen...

[0:52:46] ...en meer bepaald Europa, gigantisch gedaald is.

[0:52:49] Dat spreekt over Afrika, het Midden-Oosten.

[0:52:51] Dat is in Azië zo.

[0:52:53] U kent waarschijnlijk wat men soms zegt in Afrika.

[0:52:58] Als de Chinezen komen, krijgen we een hospitaal.

[0:53:00] Als de Europeanen komen, krijgen we een preek.

[0:53:04] En hoe speelt Israël en Palestina in heel die tekening in?

[0:53:09] Dat is namelijk dat men buiten Europa en de Verenigde Staten...

[0:53:15] ...het niet kan begrijpen dat Europa, die de hele wereld preekt...

[0:53:18] ...over mensrechten en internationaal recht...

[0:53:21] ...en Rusland wou laten sanctioneren door het overtreden van internationaal recht...

[0:53:25] ...nu die woorden niet meer wil gebruiken.

[0:53:28] Dat komt in de Global South, als we dat mogen gebruiken.

[0:53:31] Dat wordt soms gevoelig.

[0:53:33] Heel hypocriet over.

[0:53:37] De mensen geloven op die manier niet meer in het discours...

[0:53:41] ...en worden die zachtjes in de handen als partner van China geduwd.

[0:53:47] Dat is gewoon een effect dat wij misschien elke dag zien...

[0:53:51] ...ook op social media en in buitenlandse kranten.

[0:53:55] Dank u zeer.

[0:53:57] Dan kunnen we nu naar de vragen van de heer Seder.

[0:53:59] En die zijn allebei voor meneer Elian. Ga zoeken.

[0:54:02] Oké, dank.

[0:54:05] Ik wil nog iets toevoegen aan de vorige antwoord.

[0:54:08] Ik had het steeds over proxies en die soort militaire vraagstukken...

[0:54:13] ...maar wat we niet moeten uit het hoogvuldig zijn...

[0:54:15] ...en ik hoop uw Kamer gaat aandacht besteden daaraan komende jaren...

[0:54:19] ...de relatie tussen Iran, hetzij via proxies, hetzij rechtstreeks...

[0:54:23] ...met georganiseerde misdaad.

[0:54:25] Dus dan hebben wij over Kenan-kartel in Ierland, over Mexicaanse kartel.

[0:54:32] En dat is heel belangrijk, omdat dit steeds ingewikkelder wordt...

[0:54:38] ...om ook te bestrijden wanneer je vermengd wordt...

[0:54:40] ...met ordinaire criminele handelingen.

[0:54:43] Terug naar de vraag die ik nu moet beantwoorden...

[0:54:46] ...namelijk de kwestie van Saudi-Arabië en Iran...

[0:54:49] ...en religieuze vraagstukken of ideologische vraagstukken.

[0:54:52] Ik beperk me tot wat op dit moment gaande is, zeg maar.

[0:54:59] Van mij af aan, dat was uitgangspunt van moslimbroeders...

[0:55:06] ...in het begin van de 20e eeuw...

[0:55:08] ...en later ook was uitgangspunt van schiïtische radicalen...

[0:55:12] ...onder leiding van Khomeini, leider van de Ierlandse revolutie.

[0:55:16] Namelijk, de verschillen tussen soennieten en schiïten zijn minimaal.

[0:55:22] Er is één Koran en niet twee Koran.

[0:55:26] En de regels van sharia in de hoofdlijnen zijn allemaal hetzelfde.

[0:55:31] Zij baseerden zich, zowel ideologen van groepen...

[0:55:36] ...uitbinnen moslimbroeders als Khomeini van schiïten...

[0:55:40] ...ze baseerden zich ook op theorieën van Ibn Taymiyya...

[0:55:43] ...een grote theoloogdenker die vooral...

[0:55:47] ...ze hebben moderne jihad, zeg maar, daarop is gebaseerd.

[0:55:50] En wat men noemt ook in die kringen een officiële woord is politieke islam.

[0:55:57] Ze zien dat politieke islam is voorbij.

[0:56:01] Eigenlijk, meningsverschillen over of je moet nou...

[0:56:06] ...of je kunt een tijdelijke huwelijk aangaan voor één dag of voor één uur...

[0:56:10] ...zoals schiïtische sharia dat toestaat...

[0:56:14] ...of dat verboden is, zoals bijvoorbeeld soennitische sharia dat zegt.

[0:56:19] Nou, dat moest opzijgezet worden.

[0:56:22] Daarom is ook heel interessant, 45 jaar geleden...

[0:56:25] ...over de geboortedag van profeet.

[0:56:28] Grote groepen van schiïten denken een andere dag dan soennitische mensen.

[0:56:33] Khomeini heeft het makkelijk gemaakt.

[0:56:35] De dag van eenheid, we gaan van maandag tot donderdag vieren...

[0:56:38] ...dat de profeet is in de wereld gekomen.

[0:56:42] Dit pragmatisme bracht die verbondenheid...

[0:56:47] ...tussen degenen die politieke islam willen dienen.

[0:56:50] Iedereen kan in zijn eigen land, elke groep kan zijn eigen orde hebben...

[0:56:54] ...voor zoveel sharia wordt toegepast...

[0:56:56] ...en de vijand wordt niet uit het hoofd verloren.

[0:56:58] Dat is Israël, dat is het Westen.

[0:57:01] Israël mag niet bestaan, punt.

[0:57:04] Dat is het uitgangspunt van radicale islam...

[0:57:07] ...of islamisme of politieke islam van schiïtische zijde...

[0:57:10] ...maar ook van soennitische zijde.

[0:57:12] Het is volledig in de strijd met de regels van de islam.

[0:57:15] Dat kan niet. Daarom komt geen vrede.

[0:57:18] U kunt heel veel overleggen plegen, er komt geen vrede.

[0:57:22] Tenzij seculiere krachten, zoals PLO en andere...

[0:57:26] ...versterkt worden, dat zij als partner worden gezien...

[0:57:32] ...aan de andere kant ook van de zijde van Israël...

[0:57:34] ...ook seculiere krachten moeten versterkt worden.

[0:57:36] En die twee krachten zeker kunnen tot twee-een-staat-oplossing komen...

[0:57:40] ...maar niet met religieuze fanaticie.

[0:57:43] Als je nu kijkt, voor Iran was het heel belangrijk...

[0:57:47] ...en ze hebben interethnische conflicten ook.

[0:57:49] Als je Irak kijkt, dus ondanks het feit...

[0:57:51] ...dat politieke islam moet voorbij conflicten gaan...

[0:57:55] ...maar je hebt ook interethnische conflicten.

[0:57:57] Zoals in Afghanistan, tussen Hazara en Pashtunen.

[0:58:01] Toevallig zijn alle Pashtunen ook soennitten...

[0:58:03] ...en alle Hazara zijn schiïten.

[0:58:05] Maar dat is niet zozeer een dogmatisch, theologisch conflict...

[0:58:10] ...maar meer een interethnische, lokale conflict.

[0:58:12] Dit soort conflicten doen zich ook regelmatig voor in Irak...

[0:58:15] ...en Saddam Hoessein bevorderde dit soort conflicten...

[0:58:18] ...want dat vond hij belangrijk om te voorkomen...

[0:58:22] ...dat die eenheid komt tussen radicale groepen...

[0:58:24] ...van radicale islamitische groepen.

[0:58:27] Saudi-Arabië onder Bin Salman...

[0:58:29] ...en ik negeer helemaal niet wat er allemaal gebeurt...

[0:58:33] ...met die journalist en al dat soort vraagstukken...

[0:58:36] ...maar nu beperk ik me tot de rol die Bin Salman en zijn clubje heeft...

[0:58:41] ...van Saudi-Arabië.

[0:58:43] Die hervorming wil juist voorbij dit soort fanatieke opvattingen...

[0:58:49] ...en uitgangspunten gaan.

[0:58:53] Dus Saudi-Arabië eigenlijk ook niet kon oorlog in Jemen winnen...

[0:58:59] ...dat is ook onmogelijk om een guerrilla oorlog te winnen...

[0:59:02] ...van een vastverraden groep van mensen...

[0:59:05] ...en vanwege ook kwetsbaarheid van al die olieopslagplaatsen...

[0:59:10] ...in Saudi-Arabië.

[0:59:11] Nou, daar gingen ze onderhandelen, dat is ook heel goed...

[0:59:15] ...want de stabiliteit en rust is daar terechtgekomen.

[0:59:18] Het conflict met Iran was voor beide niet meer...

[0:59:21] ...althans op de manier waarop werd uitgevochten...

[0:59:23] ...niet meer rendabel.

[0:59:24] Dus hebben ze gekozen voor een soort, ik zou zeggen...

[0:59:27] ...diplomatieke wapen in stille stand...

[0:59:29] ...want dat conflict is er altijd.

[0:59:31] Omdat Saudi-Arabië is vanuit hun perspectief...

[0:59:35] ...omzingeld door Iran, namelijk via Houthis...

[0:59:37] ...en via andere krachten in de Golfstaten.

[0:59:41] Heel tof, Ronde.

[0:59:44] Ik moet streng zijn.

[0:59:45] De andere moet ook nog aan bod komen in het laatste kwartier.

[0:59:49] Dus als u kunt afronden...

[0:59:51] Ik ronde het af.

[0:59:54] Er zijn op bepaalde gebieden...

[0:59:55] ...waar zij interethnische conflicten niet voor opstellen...

[0:59:58] ...samenwerking zijn.

[0:59:59] Ik weet niet of jullie weten, de houding geleider van Al-Qaeda...

[1:00:02] ...woont in Iran, Saif al-Abd.

[1:00:04] Dit heb ik niet verzonnen.

[1:00:06] Google, Security Council of United Nations...

[1:00:08] ...laatste rapport over terrorisme.

[1:00:11] Die woont in Iran.

[1:00:12] Hij is Al-Qaeda, hij is sonniet.

[1:00:15] En nog een hele hoop andere van die mensen.

[1:00:18] En tegelijkertijd IS...

[1:00:20] ...fundamenteel is niet alleen tegen de manier van denken van Iran...

[1:00:25] ...maar ook tegen de manier van denken van Al-Qaeda...

[1:00:26] ...en ook tegen de manier van denken van Bin Salman.

[1:00:29] Dat heb je ook.

[1:00:31] Dus er zijn samenwerkingen, ook op dit moment...

[1:00:33] ...tussen Taliban en Iran.

[1:00:35] De ene is sonniet, de andere niet.

[1:00:37] Omdat daar hebben ze interethnische verschillen en conflicten opzij gezet.

[1:00:42] De politieke islam als verbindende ideologie vooropgesteld.

[1:00:47] Dank u wel.

[1:00:47] Dank u zeer.

[1:00:49] De volgende vragen.

[1:00:51] Dit kost iets.

[1:00:52] Graag horen wij uw twee vragen.

[1:00:55] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:00:57] Dank aan de sprekers en experts.

[1:01:01] De allereerste vraag is misschien iets buiten de orde...

[1:01:04] ...maar we gaan het zien.

[1:01:06] Ik hoor heel veel over internationale vrede en veiligheid.

[1:01:09] En nu is het zo dat we hebben gezien...

[1:01:13] ...dat als het gaat om onderhandelingen over vrede...

[1:01:15] ...over staakt het vuren of wat dan ook...

[1:01:18] ...dat daar heel weinig...

[1:01:20] ...bijvoorbeeld vrouwen bij worden betrokken.

[1:01:22] Maatschappelijke groepen die zich al jaren inzetten...

[1:01:24] ...juist voor die vrede en veiligheid.

[1:01:26] De locals.

[1:01:27] Dat je daar eigenlijk steeds aan tafels hebt...

[1:01:29] ...dezelfde, laten we zeggen, the usual suspects.

[1:01:31] De mensen die juist al die jaren hebben bijgedragen aan de conflicten.

[1:01:36] En het verbaast me eigenlijk ook...

[1:01:37] ...met alle respect voor deze deelnemers...

[1:01:39] ...dat het panel van vandaag...

[1:01:41] ...eigenlijk vrijwel volledig uit mannen bestaat.

[1:01:44] Wat volgens mij helemaal tegen onze feministische...

[1:01:47] ...buitenlandse politiek in gaat.

[1:01:51] Ja, nou ja, goed.

[1:01:53] Ik was er niet bij toen deze keuze werd gemaakt.

[1:01:55] Ik noteer dat.

[1:01:57] De vraag is eigenlijk...

[1:01:58] ...iedereen die zich daar toegeroepen voelt...

[1:02:01] ...kan het beantwoorden, misschien Koer de Buff.

[1:02:03] Welke waarden ziet u...

[1:02:06] ...van het veel actiever proberen te betrekken...

[1:02:09] ...van bijvoorbeeld lokale maatschappelijke organisaties...

[1:02:12] ...en vrouwenorganisaties...

[1:02:14] ...voor die vrede en veiligheid?

[1:02:16] Dat is mijn eerste vraag.

[1:02:18] Die noteer ik dan van meneer de Buff.

[1:02:20] Dank u wel.

[1:02:22] En dan een tweede vraag, die is denk ik voor Erwin van Veen.

[1:02:26] Specifiek dan over het conflict in het Midden-Oosten...

[1:02:29] ...en dan Palestina en Israël.

[1:02:31] Kijk, we zien natuurlijk terecht de vraag van...

[1:02:35] ...in hoeverre kan Israël zich verdedigen?

[1:02:38] Maar ik heb nog steeds niet de vraag gehoord beantwoorden...

[1:02:42] ...in hoeverre de kinderen, de vrouwen, mannen...

[1:02:46] ...in Palestina die onzodelig zijn...

[1:02:47] ...het recht hebben om zichzelf te verdedigen.

[1:02:50] En eigenlijk veel belangrijker...

[1:02:52] ...hoe ze dat zouden kunnen doen.

[1:02:53] Aangezien we het hier te maken hebben...

[1:02:55] ...met de uitzonderlijke situatie van een conflict...

[1:02:57] ...die in ieder geval in de 21ste eeuw...

[1:03:00] ...zijn weerga niet kent qua aantal doden per dag.

[1:03:03] Dus ik was benieuwd...

[1:03:05] ...hoe kunnen de onschuldige Palestijnen zich verdedigen?

[1:03:08] Dank u wel.

[1:03:09] Meneer Stoffer.

[1:03:12] Voorzitter, dank.

[1:03:14] In de eerste plaats mijn excuses dat ik later aanschoof.

[1:03:17] Ik had planeerde verplichtingen.

[1:03:19] Daardoor heb ik natuurlijk de bijdrage gemist...

[1:03:21] ...en ook de eerste vraag.

[1:03:22] Dus ik loop het risico dat ik een vraag ga herhalen...

[1:03:25] ...of iets ga vragen wat misschien al gezegd is.

[1:03:27] Maar ik denk dat mijn vragen geadresseerd zijn aan de heer Van Veen.

[1:03:32] Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de situatie in Libanon.

[1:03:35] Als ik daarnaar kijk en ook wat informatie ophaal...

[1:03:38] ...dan zie ik dat dat eigenlijk een hele fragiele centrale staat is.

[1:03:40] Dat is denk ik niets nieuws voor u.

[1:03:42] Maar ik ben wel benieuwd hoe je die economie zou kunnen versterken.

[1:03:45] Dat is dan de eerste vraag.

[1:03:46] En omzuit zijn de tweede.

[1:03:48] Hoe komt het dat het brutonationaal inkomen in Libanon...

[1:03:51] ...zo enorm terugloopt?

[1:03:54] Wat voor oorzaken liggen er uit de grondslag?

[1:03:56] Ik denk dat de heer Van Veen daar wellicht het beste antwoord op kan geven...

[1:03:59] ...maar mocht dat een ander zijn, dan mag dat ook.

[1:04:01] Dat laat ik uiteraard aan u en de sprekers.

[1:04:03] Dank u wel.

[1:04:05] Ja, dank u wel.

[1:04:06] Ik ga ook zelfs nog even nu namens mijn eigen fractie...

[1:04:09] ...twee vragen formuleren.

[1:04:10] In de eerste plaats natuurlijk, meneer Mertens.

[1:04:12] Ik had u wat kort gehouden om een reactie op een ander te geven...

[1:04:16] ...maar ik ga u dadelijk dus de gelegenheid geven om dat wel te doen.

[1:04:19] En mijn tweede vraag is nog deze.

[1:04:21] U heeft gefocust op de militaire geopolitieke situatie...

[1:04:24] ...hoe die zich daar ontwikkelt en betoogt dat daar actie op moet komen.

[1:04:30] Mijn vraag is nou, we zien allerlei landen van over de hele wereld...

[1:04:35] ...vooral de grote mogelijkheden die daar actief zijn in dat gebied...

[1:04:40] ...maar hoe zit dat bijvoorbeeld met onze westerse natuurlijke bondgenoten in Azië?

[1:04:46] Dan kijk ik dus naar Australië uiteraard, Korea, Japan en misschien nog wel enkele anderen.

[1:04:52] Misschien kunt u daar nog iets over zeggen...

[1:04:54] ...of die ook zich militair interesseren voor het gebied waar we nu over spreken.

[1:04:59] Ja?

[1:05:01] Dat begin ik ook even bij meneer Mertens...

[1:05:04] ...want die anderen zijn al uitvoerig aan de bewoord geweest.

[1:05:06] Uiteraard hoop ik dat dat nu ook weer het geval kan zijn.

[1:05:09] Meneer Mertens.

[1:05:10] Hartelijk dank, voorzitter.

[1:05:12] Zeker voor uw consideratie.

[1:05:14] Mijn eerste opmerking die ik wilde maken is eigenlijk al grotendeels beantwoord...

[1:05:19] ...onder andere door de vraag die mevrouw Piri heeft gesteld...

[1:05:22] ...namelijk in hoeverre zijn proxies proxies?

[1:05:25] En uiteindelijk, het zijn nooit willoze pionnen.

[1:05:28] Ze kunnen gedeeltelijk aangestuurd worden...

[1:05:30] ...maar ze hebben uiteindelijk allemaal hun eigen wil en zullen ook hun eigen belangen laten gelden.

[1:05:35] Dus we moeten heel erg uitkijken voordat we er zomaar een soort marionette van maken.

[1:05:41] Dat zijn ze nooit.

[1:05:43] Hoe hebben de Aziatische...

[1:05:46] ...of tenminste dus de mogelijkheden in het Verre Oosten...

[1:05:50] ...onze natuurlijke bondgenoten in het Verre Oosten...

[1:05:52] ...zij zijn natuurlijk...

[1:05:54] ...vinden het belangrijk wat er gebeurt...

[1:05:56] ...maar zij hebben veel minder belang bij de route door de Rode Zee...

[1:05:59] ...omdat zij er veel minder van afhankelijk zijn.

[1:06:03] Olie is natuurlijk iets heel anders.

[1:06:05] Zij willen natuurlijk ook niet dat het conflict verder escaleert.

[1:06:10] Maar voor ons is het Midden-Oosten veel belangrijker...

[1:06:13] ...dan het voor een Korea en het voor een Australië zal zijn.

[1:06:17] Of een Japan, die olie na.

[1:06:23] Daarnaast is het natuurlijk zo dat deze mogelijkheden...

[1:06:26] ...maritiem naar een heel andere dreiging kijken.

[1:06:29] En dat is de dreiging van China.

[1:06:31] En je kan je schepen maar zo dun verspreiden.

[1:06:34] Dus als wij dan gaan kijken naar hoe er op de wereld allerlei dreigingen zijn...

[1:06:40] ...en allemaal staten zijn die inderdaad...

[1:06:43] ...die internationale rechtsorde willen aantasten...

[1:06:47] ...wie waar zijn aandacht op zou moeten zetten...

[1:06:50] ...dan is het logischer dat de mogelijkheden in het Verre Oosten...

[1:06:53] ...daar orde op zaken houden...

[1:06:55] ...en dat wij orde op zaken houden binnen Europa en in onze buurgebieden.

[1:07:01] Ja, dank u zeer voor deze reactie.

[1:07:04] Dan ga ik nu naar de heer De Buff...

[1:07:07] ...voor zijn beantwoording van de vraag van het lid Kostic.

[1:07:13] Dank u voor de vraag en ik geef u natuurlijk gelijk...

[1:07:16] ...ik heb opgemerkt dat het een volledig mannelijk panel is over de hele lijn.

[1:07:20] Dus helaas kan ik daar zelf niets aan doen.

[1:07:24] Nu, laat mij eerst uw vraag beantwoorden...

[1:07:29] ...door een heel korte herhaling van wat ik al eerder zei.

[1:07:33] Het is een lucifer doos, dus het Midden-Oosten.

[1:07:35] Libanon wordt aangehaald, Libanon staat op instorten.

[1:07:39] Egypte staat op instorten, Irak staat op instorten.

[1:07:43] Economisch allemaal, ook politiek natuurlijk voor een groot stuk.

[1:07:47] Er zijn andere brandhaarden, zoals inderdaad de Rode Zee...

[1:07:50] ...zoals inderdaad Iran, Syrië enzovoort.

[1:07:52] Dus het is heel duidelijk dat er twee dingen moeten gebeuren.

[1:07:56] Elk conflict draagt een groter conflict in zich.

[1:07:59] En we voelen allemaal dat als de oorlog in Sudan niet snel stopt...

[1:08:02] ...dat we met enorme gevolgen zullen zitten in de Sahel enzovoort.

[1:08:07] Als de oorlog in Gaza niet snel stopt, kan er van alles enorm mislopen...

[1:08:13] ...waarbij we allemaal betrokken zijn.

[1:08:15] Nu is de vraag hoe het best moet gebeuren.

[1:08:17] En uiteindelijk is dat uw vraag.

[1:08:20] Ik ben een grote voorstander van het betrekken van een middenveld...

[1:08:25] ...waarbij iedereen betrokken wordt, vrouwenorganisaties enzovoort.

[1:08:29] De vraag is enkel in welk stadion.

[1:08:33] Welk stadion, pardon?

[1:08:34] Ik denk dat het in het eerste stadion belangrijk is om de oorlog te stoppen.

[1:08:40] Wie moet er gestopt worden?

[1:08:41] Dat zijn diegenen die oorlog voeren.

[1:08:44] Dus wie moet er aan tafel zitten in fase één?

[1:08:46] Dat zijn diegenen die vandaag op de knoppen duwen...

[1:08:49] ...van de militaire aanvallen links en rechts van beide kampen.

[1:08:53] Dus ik zou zeggen, in de eerste fase...

[1:08:55] ...denk ik niet dat we lokaal en vrouwenorganisaties...

[1:08:59] ...dat het zinvol is om die te betrekken.

[1:09:03] Maar het moet heel snel gebeuren en het is een machtsafspraak.

[1:09:06] Dat is wat men vandaag ook aan het doen is.

[1:09:09] Maar de tweede fase en bij elke oplossing die op lange termijn nodig is...

[1:09:15] Het is al gezegd, het zal een tweestatenoplossing zijn...

[1:09:19] ...waarbij wat we vandaag zien...

[1:09:21] Het ligt echt niet voor de hand.

[1:09:23] Het is onwaarschijnlijk complex.

[1:09:25] Er zal nog veel geweld gebeuren voordat die oplossing daartoe kan komen.

[1:09:34] Een van de redenen is natuurlijk de kolonisaties.

[1:09:36] Dit moet teruggedraaid worden in een tweestaatoplossing.

[1:09:39] Hoe kan dat gebeuren?

[1:09:41] Dus sowieso zal er middenveld mee aan tafel moeten komen.

[1:09:45] En die onderhandelingen die voor een duurzame oplossing...

[1:09:49] ...een tweestaatenoplossing zullen moeten komen...

[1:09:51] ...zullen niet in twee weken afgerond worden.

[1:09:53] Dat zal heel veel tijd vragen en heel veel steun nodig hebben...

[1:09:57] ...van het middenveld van beide kampen.

[1:10:00] Ik ben het er nu mee eens.

[1:10:01] Hoe dieper en hoe breder, hoe beter.

[1:10:03] Het zal niet door twee leiders kunnen gebeuren zoals het is gebeurd...

[1:10:07] ...bij Camp David of bij de Oslo.

[1:10:10] Het zal op een andere manier moeten gebeuren.

[1:10:14] Dank u zeer.

[1:10:15] Dan hebben we nog een minuut of vier voor meneer Van Veen...

[1:10:19] ...om zowel de vraag van lid Kostic als van meneer Stoffer te beantwoorden.

[1:10:23] En daar moet ik u echt streng aan houden, helaas.

[1:10:26] Gaat uw gang.

[1:10:27] Ik zal het proberen.

[1:10:29] Naast de gendersamenstelling van het panel is wellicht ook nog een suggestie...

[1:10:33] ...om een volgende keer nog wat meer stemmen uit de regio zelf aan het woord te laten.

[1:10:37] Want het is lastig om dat soms van de buitenkant goed in te schatten.

[1:10:41] Heel kort over uw vraag, verdediging onder omstandigheden van bezettingen.

[1:10:45] Dat is eigenlijk de kerfvraag onder internationaal recht.

[1:10:47] Op papier is het relatief simpel.

[1:10:49] Dus je hebt het recht je te verzetten onder omstandigheden van bezetting...

[1:10:53] ...tegen geuniformeerde of gewapende leden van de bezettende macht.

[1:10:57] Dus dat betekent in dit geval vanuit perspectief van FATA of Hamas bijvoorbeeld...

[1:11:02] ...is alles wat een uniform draagt en als Israëlische agent van bezetting opereert.

[1:11:09] En vice versa geldt dat Israël als bezetter de mogelijkheid heeft...

[1:11:12] ...om de orde te handhaven in de gebieden die het bezet...

[1:11:14] ...tegen liden die zich gewapende hand verzetten tegen die bezetting.

[1:11:19] Dat moet natuurlijk met inachtneming van het internationaal humanitair recht.

[1:11:23] Het wordt wat complexer als we zaken beschouwen als gewapende Israëlische kolonisten.

[1:11:27] Dat zijn in principe burgers, maar ze zijn niet onschuldig...

[1:11:30] ...in de zin dat ze deelnemen gewapende hand aan de bezetting.

[1:11:34] Dus die vallen, net als gewapende Palestijnse burgers overigens...

[1:11:38] ...dan ook onder de permissie die het internationaal recht daarvoor creëert.

[1:11:44] Wat uiteraard niet is toegestaan is om ongewapende burgers...

[1:11:47] ...die niet deelnemen aan gevechtshandelingen...

[1:11:49] ...op wat voor manier dan ook schade te brokkenen.

[1:11:52] En dat is op 7 oktober, maar ook in de vele Israëlische strafexpedities...

[1:11:57] ...als ik het zo mag zeggen in Gaza natuurlijk wel gebeurd...

[1:11:59] ...waar vaak zonder aanziens des persoons burgers het loodje leggen.

[1:12:04] In de realiteit is het allemaal natuurlijk lastiger...

[1:12:07] ...omdat daar veel emoties, veel beelden, framing en dergelijke bij gepaard gaan.

[1:12:13] Misschien is dat een aanzet voor een antwoord.

[1:12:14] Ten aanzien van Libanon...

[1:12:16] Kijk, de Libanese staat is al decennia lang...

[1:12:20] ...een heel moeilijk en slecht functionerend compromis...

[1:12:23] ...tussen politieke partijen en elites...

[1:12:26] ...die voortkomen uit de belangrijkste sectarische groepen in Libanon.

[1:12:29] Dat zijn dan de Soeniten, de Shiiten, Druzen en de Christenen...

[1:12:33] ...en nog een aantal anderen.

[1:12:35] Een aantal jaren is het al zo dat de Libanese staat...

[1:12:38] ...eigenlijk alleen op papier bestaat...

[1:12:40] ...in de zin zoals wij de staat in Nederland zouden herkennen.

[1:12:44] En dat eigenlijk de echte actie zich op substatelijk niveau afspeelt...

[1:12:49] ...tussen de gemeenschappen die bijvoorbeeld Hezbollah steunen...

[1:12:52] ...die aantal Soenitische partijen...

[1:12:54] ...Walid Jumblad voor de Druzen en dergelijke.

[1:12:56] En zij gebruiken de centrale staat eigenlijk om besluiten tegen te houden...

[1:13:01] ...die hun groep onwelgevallig zou beïnvloeden...

[1:13:04] ...en als herverdelingsmechanisme.

[1:13:06] Want er is natuurlijk ook het nodige clientelisme in het spel.

[1:13:10] De Libanese economie dreef lang op het principe...

[1:13:13] ...dat er veel meer schulden gemaakt werden dan dat er inkomsten waren.

[1:13:16] En dat was mogelijk doordat de Libanese centrale bank...

[1:13:19] ...en een aantal andere banken die allemaal in handen zijn...

[1:13:22] ...van de verschillende spelers van de Libanese elite...

[1:13:24] ...heel hoge renteterrieven boden.

[1:13:26] Dus de influx van buitenlands geld was hoog...

[1:13:29] ...want het was aantrekkelijk om je geld in Libanon te parkeren.

[1:13:32] Nou, dat werd een soort piramidespel...

[1:13:33] ...en dat klapt op een gegeven moment in elkaar.

[1:13:35] Als er eentje zijn geld terugtrekt...

[1:13:37] ...of er kan geen rente meer betaald worden...

[1:13:38] ...dan is je balans volledig uit het lood.

[1:13:40] En dat is inderdaad wat er gebeurde een aantal jaren geleden.

[1:13:46] Er is sindsdien een impasse ontstaan...

[1:13:48] ...omdat als je daar iets aan wilt doen...

[1:13:50] ...vergt dat volledige schoonmaak van het Libanese financiële systeem.

[1:13:54] Dat kan met betrokkenheid van het IMF, normaal gesproken.

[1:13:57] Maar dat wil de Libanese politieke elite niet aan...

[1:13:59] ...omdat hun belangen en hun geld op het spel staan.

[1:14:03] Dus die blokkeren dat.

[1:14:05] Dus de enige twee mogelijkheden om daar wat aan te doen...

[1:14:09] ...zijn de remittances.

[1:14:10] Dat geldt wat Libanese in de diaspora op persoonlijke basis...

[1:14:14] ...naar achterblijvers sturen.

[1:14:15] Dat houdt heel veel families momenteel draaiende.

[1:14:18] En het tweede is dat internationale gemeenschap...

[1:14:21] ...door zou moeten gaan met een pleidooi voor het inzetten van het IMF.

[1:14:25] Voor sanering, in feite.

[1:14:26] Een andere oplossing is er niet.

[1:14:28] Maar dat raakt aan heel veel gevoelige politieke vraagstukken.

[1:14:32] Dank u wel, meneer Van Veen.

[1:14:33] En we komen nu aan het einde van deze ronde...

[1:14:36] ...van het rondentafelgesprek.

[1:14:39] Ik dank onze gasten zeer voor hun komst en voor hun bijdrage.

[1:14:43] Dat waren allemaal heldere verhalen.

[1:14:45] Zeer veel dank daarvoor.

[1:14:47] Ik moet nu toch weer even heel strak optreden...

[1:14:49] ...want we hebben nu vijf minuten tijd om van tafel te wisselen.

[1:14:53] Dus ik vraag u om zo snel mogelijk naar achteren te gaan...

[1:14:56] ...en als Kamerleden nog even na willen praten...

[1:14:59] ...of ze dat dan ook daar willen doen.

[1:15:02] En deze mensen nu niet hier op te houden.

[1:15:04] Ik ga niet ophouden. Ik ga wel even een handje geven.

[1:15:06] Ik schors nu voor vijf minuten.

[1:22:37] Dames en heren, wilt u uw plaatsen weer innemen?

[1:22:42] En dat geldt voor iedereen.

[1:22:43] Ook de mensen die nog doorpraten.

[1:22:45] Ga alsjeblieft op uw plek zitten, want we moeten starten.

[1:22:57] We gaan verder met deze bijeenkomst.

[1:23:19] Ik doe eerst iets korts in het Nederlands.

[1:23:22] De volgende mededelingen zijn nu aan tafel...

[1:23:25] ...en via videoverbinding de experts over de Israël-Gaza-conflict.

[1:23:29] Maar we gaan dat verder in de Engelse taal voeren...

[1:23:33] ...dit tweede deel van deze bijeenkomst.

[1:23:36] En als het goed is, dan wist u dat ook al.

[1:23:38] Zeg ik de hele Kamerleden, want het staat er ook bij.

[1:23:43] De eerste persoon die op het lijstje staat...

[1:23:45] ...daar hebben we nog geen videoverbinding mee.

[1:23:47] Dus we gaan gewoon de tafel langs.

[1:23:51] En dat betekent, meneer Tucker, dat ik u eerst het woord geef.

[1:24:18] ...about how to reach a two-state solution.

[1:24:23] How can we reach a solution whereby we achieve real cooperation...

[1:24:27] ...on the ground between Israel and the Palestinians?

[1:24:32] And we make the argument in that paper...

[1:24:35] ...and I think it's connected with the Gaza conflict...

[1:24:38] ...that the European approach...

[1:24:40] ...which we have had since 1980 in the Venice Declaration...

[1:24:45] ...we argue is a failed model.

[1:24:49] And I'll explain why I think that is the case.

[1:24:52] There are three basic lines of thought and reasoning...

[1:24:58] ...within international law which I think are in a kind of tension.

[1:25:01] And this is the difficulty of the two-state issue.

[1:25:05] First of all, we have the issue of states.

[1:25:07] The international legal order is built around...

[1:25:09] ...the sovereign equality of states.

[1:25:11] And how do we manage statehood with the right of self-determination?

[1:25:16] And that's particularly obviously the case between Israel and the Palestinians.

[1:25:20] The Oslo Accords are about how to give the Palestinians...

[1:25:25] ...legitimate expression of their legitimate right to self-determination...

[1:25:29] ...in the context of an existing sovereign state.

[1:25:33] Whether we like it or not, in 1947 the partition plan was rejected...

[1:25:38] ...and the state of Israel was created six months later...

[1:25:41] ...but a state of Palestine was not.

[1:25:44] And so the problem we're trying to resolve...

[1:25:46] ...is how to rectify that situation.

[1:25:49] The second is we have the war on terror.

[1:25:51] How do states deal with fighting terror?

[1:25:54] The illegitimate use of force by non-state actors...

[1:25:59] ...to undermine states.

[1:26:01] And the thirdly, obviously related to that, is human rights.

[1:26:05] And all of these have to be balanced somehow.

[1:26:10] A couple of quick comments.

[1:26:12] First of all, that I think are relevant...

[1:26:14] ...in relation to the International Court of Justice.

[1:26:16] We see at the moment we have hearings in next week or two weeks' time...

[1:26:21] ...in relation to the occupation.

[1:26:24] Recently, the decision of the court, 26th of January...

[1:26:28] ...in relation to the genocide case.

[1:26:29] I think if you read that decision carefully...

[1:26:33] ...the court refused South Africa's claim for a ceasefire...

[1:26:36] ...and ordered Israel to abide by the law of genocide.

[1:26:41] I think in that we see the court recognising Israel's right to self-defence...

[1:26:46] ...obviously subject to international humanitarian law.

[1:26:51] And then the case will go forward to determine...

[1:26:54] ...whether or not Israel is committing genocide.

[1:26:58] The two-state solution, really, from Europeans' perspective...

[1:27:03] ...is based on three pillars.

[1:27:05] The first of all is that Israel has no sovereign rights whatsoever...

[1:27:10] ...outside the Green Line. That's Europe's position.

[1:27:13] Secondly, the occupation must come to an end.

[1:27:15] And thirdly, the Palestinians have a right to stay to it.

[1:27:19] And we argue in our paper that each of those three...

[1:27:22] ...actually, legally speaking, is more nuanced...

[1:27:25] ...than the position that Europe takes.

[1:27:28] Firstly, we argue Israel's borders are undetermined.

[1:27:32] So, the whole purpose of the Oslo Accords...

[1:27:34] ...was to reach an agreement about, amongst other things, borders...

[1:27:38] ...of course, as well as refugees and security and so forth.

[1:27:42] But as of 1948, the borders of Israel were not determined...

[1:27:49] ...and the ceasefire lines of 1949 are not borders...

[1:27:54] ...that are determined under international law.

[1:27:56] Secondly, occupation is not, by definition, illegal.

[1:28:01] Resolution 242, I think, expresses the international law position accurately.

[1:28:07] That is that the withdrawal of Israel from territories occupied...

[1:28:12] ...must be co-existent with the cessation of the belligerency...

[1:28:17] ...against the states in the region...

[1:28:19] ...and recognition for the sovereignty of states.

[1:28:22] So, we argue that Resolution 242 really should be the basis...

[1:28:26] ...for the continued negotiations.

[1:28:29] Thirdly, regarding Palestinian statehood, and I'll finish.

[1:28:33] States need to be built from bottom up and not top down.

[1:28:37] States are not something we play with politically.

[1:28:40] But Palestinian statehood needs to be developed over time.

[1:28:45] And we argue and we believe that, at the moment...

[1:28:49] ...a way forward needs to be found...

[1:28:52] ...and it's got to do with reforming the PLO and the PA.

[1:28:55] Let's not forget the PLO is Israel's negotiating partner.

[1:28:59] The dismantling of UNRWA and a new way to support the Palestinians.

[1:29:06] And the financing must be reviewed so that financing is transparent...

[1:29:12] ...and there's an accountability process as well.

[1:29:15] Thank you.

[1:29:16] Thank you, Mr. Tucker.

[1:29:18] And the person who we had noted to be the first speaker...

[1:29:22] ...we have now an internet connection.

[1:29:25] That is Mr. Aaron Bregman, Middle East expert at King's College London.

[1:29:31] Mr. Bregman...

[1:29:37] Mr. Bregman, could you unmute yourself?

[1:29:56] Oh, yeah.

[1:29:57] Can you hear me now?

[1:29:58] Yeah, it's working.

[1:29:59] Mr. Bregman.

[1:30:01] That's lovely. Thank you.

[1:30:03] Welcome again.

[1:30:06] Please, I give you the floor immediately...

[1:30:08] ...because we're in the time frame, which is rather tight.

[1:30:13] I have already announced to the audience who you are.

[1:30:16] And, of course, we are very interested to hear your opinion...

[1:30:20] ...about the so-called Israel-Gaza conflict.

[1:30:23] The floor is yours, Mr. Bregman.

[1:30:24] Sure.

[1:30:25] Sure. Thank you.

[1:30:27] Thank you very much for having me.

[1:30:30] I'll be very short.

[1:30:32] The 7th of October attack on Israel...

[1:30:37] ...is a game-changer for both Israel and Gaza.

[1:30:44] Israel is shaken to the core.

[1:30:50] It lost its self-confidence...

[1:30:53] ...and behaving like a wounded animal.

[1:30:59] The magnitude of the attack is at a scale never seen before...

[1:31:06] ...with 1,200 killed in one single day...

[1:31:11] ...and Israeli villages occupied for eight, nine hours.

[1:31:17] Again, never happened before.

[1:31:21] For Gaza, what's happening now is also a game-changer.

[1:31:27] The physical destruction reminds me of Dresden...

[1:31:33] ...especially the northern part of the Gaza Strip...

[1:31:38] ...which is not totally destroyed...

[1:31:43] ...but about 60, probably 70 percent of the structures are destroyed.

[1:31:49] I believe that by the end of this war...

[1:31:55] ...there will be about at least 40,000 Palestinian dead.

[1:32:03] Three short bullet points.

[1:32:09] I think that we could discuss it later.

[1:32:13] Israel now is in control of the northern sector of the Gaza Strip.

[1:32:20] If it moves to the southern part of the Gaza Strip, into Rafa...

[1:32:28] ...we should expect a massive movement of population.

[1:32:34] There are about 1.7 million Palestinians there.

[1:32:38] We should also expect many casualties...

[1:32:45] ...and there might be damage to the Israeli-Egyptian relationship.

[1:32:53] Point number two about UNRWA.

[1:32:57] There is a lot of talk now about the need to abolish...

[1:33:02] ...to cancel the role of UNRWA in the Gaza Strip...

[1:33:07] ...and I'm strongly against it. It would be a terrible mistake.

[1:33:13] UNRWA, there are problems there.

[1:33:16] Of course, some of them participated in the attack on Israel...

[1:33:20] ...but UNRWA is the one and only organization...

[1:33:24] ...which has the infrastructure and the know-how...

[1:33:29] ...to deal with the terrible problems in the Gaza Strip.

[1:33:33] And my last point, and then I'll stop.

[1:33:35] I know that our focus is on the Gaza Strip...

[1:33:40] ...but we should keep an eye on the West Bank too...

[1:33:44] ...where Palestinians are exposed to terrible attacks by settlers.

[1:33:50] Not all settlers are bad...

[1:33:53] ...but there is a group of them which is very violent...

[1:33:57] ...and the Palestinians do not get the protection they deserve from the military.

[1:34:03] Thank you so much.

[1:34:34] Thanks a lot. Thanks very much for the invitation to speak here today.

[1:34:37] I've brought with me three topics that I would like to raise.

[1:34:41] Firstly, of course, the war in Gaza.

[1:34:44] More than 27,500 Palestinians have now been killed...

[1:34:47] ...the vast majority of them civilians.

[1:34:50] Some 70,000 people have been injured...

[1:34:52] ...and almost the entire population has been displaced.

[1:34:55] I would like to stress that we are talking about real lives, real people...

[1:34:59] ...not only numbers.

[1:35:00] More than half of all houses have been damaged or even completely destroyed.

[1:35:05] We are witnessing the destruction of Gaza...

[1:35:07] ...as announced by several leaders in the Israeli government.

[1:35:10] This violence against Palestinians is accompanied...

[1:35:13] ...by countless attacks on civilian targets.

[1:35:16] The law of war is being violated on a large scale in the process.

[1:35:20] All kinds of human rights organizations report this.

[1:35:24] PAX was therefore also not surprised that the International Court of Justice...

[1:35:27] ...recently ruled that genocide may be taking place.

[1:35:30] Such a ruling by the highest court in the world must have consequences...

[1:35:34] ...for Israel's actions, but also for the actions of Israel's allies...

[1:35:38] ...such as the Netherlands.

[1:35:40] The International Court of Justice obliges Israel to cease immediately...

[1:35:44] ...all acts as mentioned under Article 2 of the Genocide Convention...

[1:35:48] ...including killing and injuring Palestinians.

[1:35:51] But this is not happening.

[1:35:53] The violence continues day by day.

[1:35:55] According to PAX, the only way to effectively comply...

[1:35:59] ...with the demands of the International Court of Justice...

[1:36:01] ...is to move to a ceasefire immediately.

[1:36:04] This is what the Netherlands must advocate for.

[1:36:07] And this is also the best for the more than 100 hostages...

[1:36:10] ...who are unfortunately still being held captive inside the Gaza Strip.

[1:36:14] A ceasefire is much needed, but PAX believes secondly...

[1:36:18] ...that the Netherlands should also suspend military cooperation with Israel.

[1:36:21] When Russia invaded and annexed Crimea in 2014...

[1:36:25] ...an arms embargo was imposed.

[1:36:28] After Russia's continued aggression against Ukraine...

[1:36:31] ...from February 2022, broad economic sanctions were imposed...

[1:36:35] ...as well as targeted measures against senior Russian military officers.

[1:36:39] Measures that are, of course, justified.

[1:36:43] Despite all the Israeli crimes we see on TV and read in numerous reports...

[1:36:46] ...military cooperation with Israel continues.

[1:36:49] The Netherlands supplies parts for fighter planes...

[1:36:52] ...used to carry out the destruction of Gaza.

[1:36:55] Conversely, Israel weapons tested on Palestinians are imported.

[1:36:59] There is also military cooperation in the form of knowledge exchange and training.

[1:37:04] This attitude towards Israel, on the one hand, and Russia, on the other...

[1:37:08] ...a truly huge contrast, shows a double standard...

[1:37:11] ...which seriously undermines the appreciation of the Netherlands internationally...

[1:37:15] ...and is therefore also not good for the position of the Netherlands.

[1:37:20] As a third point, I would like to draw attention to the developments in the West Bank.

[1:37:24] While all the attention is rightfully so on the situation in Gaza...

[1:37:28] ...repression against Palestinians is also intensifying there.

[1:37:32] Some 400 Palestinians have already been killed...

[1:37:34] ...many more have been injured, and entire communities have been displaced.

[1:37:38] And again, I would like to emphasize these are real lives of real people...

[1:37:42] ...not just numbers.

[1:37:45] Many more have been injured and entire communities have been displaced...

[1:37:48] ...regularly by violent settlers from the illegal settlements.

[1:37:51] Fortunately, measures are now being taken.

[1:37:54] The U.S. has put some settlers on a sanctions list.

[1:37:56] Canada is doing the same.

[1:37:58] The Netherlands and the EU are not there yet, which is extremely disappointing.

[1:38:03] I would like to note here that these measures are, of course, far from adequate.

[1:38:07] After all, the vast majority of violence against Palestinians in the West Bank...

[1:38:12] ...are by the Israeli military, not by settlers.

[1:38:16] It's therefore important that broader measures are taken.

[1:38:21] Thank you very much, Mr. Van Gogh.

[1:38:24] Now we can listen to Mr. Rabbani, expert Middle East and also editor of Jadaliya.

[1:38:32] Thank you, Mr. Chairman, and thank you for inviting me to participate...

[1:38:39] ...into what is unfortunately an exclusively male panel.

[1:38:44] The Middle East is experiencing a moment of truth, and so are we.

[1:38:50] Our governments, our political parties, our civic organizations...

[1:38:55] ...and indeed each of us as members of global society...

[1:38:58] ...must now choose whether to be part of the solution or part of the problem.

[1:39:03] Our actions and the choices we make are being recorded for posterity.

[1:39:09] History will and should judge us accordingly.

[1:39:13] Last month, here in Den Haag, the world's highest court...

[1:39:17] ...the International Court of Justice...

[1:39:19] ...determined that the Republic of South Africa presented a plausible case...

[1:39:23] ...that Israel is engaging in genocide against the Palestinian people.

[1:39:27] Let that sink in.

[1:39:29] Unfortunately, the government of the Netherlands...

[1:39:32] ...has chosen to respond to this ruling with business as usual.

[1:39:36] On the one hand, constant repetition that Israel has the right to defend itself...

[1:39:41] ...as if a plausibly genocidal military campaign...

[1:39:45] ...can conceivably be considered legitimate self-defense.

[1:39:48] On the other, statements that this war must be conducted...

[1:39:52] ...in accordance with international law...

[1:39:54] ...as if it is possible to slaughter more than 10,000 children...

[1:39:59] ...systematically target hospitals and engineer a famine...

[1:40:02] ...in accordance with international law.

[1:40:05] Yet despite these admonitions, the Dutch government has yet to identify...

[1:40:09] ...a single Israeli violation of international law...

[1:40:13] ...or take a single action in response to Israel's war crimes...

[1:40:17] ...and crimes against humanity.

[1:40:19] Rather, the Dutch government has chosen to continue...

[1:40:22] ...the supply of spare parts for Israeli bombers...

[1:40:26] ...that are systematically raising the Gaza Strip to the ground.

[1:40:29] Because ensuring its reputation as a reliable supplier...

[1:40:33] ...is a vital national interest.

[1:40:36] Its obligations under the Genocide Convention...

[1:40:38] ...are apparently as meaningless in Gaza as they were in Srebrenica.

[1:40:44] The government of the Netherlands lost no time responding...

[1:40:48] ...to unsubstantiated and already partially disproven Israeli allegations...

[1:40:53] ...that 12 of UNRWA's 30,000 employees...

[1:40:56] ...were involved in the attacks of 7 October.

[1:41:00] Funding to the agency was immediately halted...

[1:41:03] ...and according to Minister van Leeuwen...

[1:41:05] ...will not be resumed, in his words, even in response to new requests...

[1:41:10] ...because of the situation in Gaza."

[1:41:13] Imagine if similar standards of liability were applied to this parliament.

[1:41:18] It would cease to exist.

[1:41:20] By contrast, Dutch citizens are permitted to participate...

[1:41:24] ...in Israel's plausibly genocidal war against the Gaza Strip...

[1:41:28] ...as members of its armed forces...

[1:41:30] ...and to contribute to and profit from...

[1:41:32] ...the illegal colonisation of occupied Palestinian territory.

[1:41:38] All with literally zero consequences.

[1:41:41] The government may claim it has an ontmoedigingsbeleid...

[1:41:45] ...but it is in fact practising an aanmoedigingsbeleid.

[1:41:50] The fundamental problem separating Israelis and Palestinians from peace...

[1:41:55] ...is not the violence inflicted upon each other.

[1:41:58] Rather, it is Israeli impunity...

[1:42:01] ...and specifically the refusal of its enablers...

[1:42:04] ...led by the United States, but including the Dutch government...

[1:42:08] ...to hold Israel accountable for its crimes in any manner whatsoever.

[1:42:13] Both here in The Hague and multilaterally in Brussels.

[1:42:17] To put it bluntly, Europe's reputation lies buried in the rubble of Gaza.

[1:42:23] In conclusion, I would like to note that there is now renewed talk of diplomacy...

[1:42:28] ...and a resolution of the question of Palestine.

[1:42:30] We've heard it all before, repeatedly so in fact.

[1:42:34] As you well know, talk is cheap, actions matter.

[1:42:37] And it is the choices you will make about reality in Gaza today...

[1:42:41] ...not your stated aspirations about the future...

[1:42:44] ...that will be recorded for posterity.

[1:42:46] I very much hope you will choose to be part of the solution...

[1:42:50] ...and no longer part of the problem. Thank you very much.

[1:42:53] Thank you.

[1:42:54] Mr. Chair.

[1:42:55] Yes, please, Mr. Brekkemans, an intervention.

[1:42:57] Sorry, maybe kind of a point of order...

[1:43:00] ...because Mr. Rabbani made a point about our parliament...

[1:43:03] ...saying that we wouldn't receive funding.

[1:43:07] Maybe you can explain that, because that can be interpreted in a very wrong way.

[1:43:11] Go ahead, Mr. Rabbani.

[1:43:12] What I stated is that if the same standards of liability...

[1:43:17] ...that the Dutch government has applied to UNRWA...

[1:43:21] ...were applied to this parliament, then this parliament would not exist.

[1:43:26] It would be declared illegal.

[1:43:29] But has any of our members been involved in a terrorist attack...

[1:43:32] ...or is that what you imply?

[1:43:34] Mr. Rabbani.

[1:43:35] What I noted is that Israel has provided no evidence.

[1:43:41] These are at the stage of allegations.

[1:43:44] One of those whom was accused could not be fired...

[1:43:47] ...because he does not work for UNRWA.

[1:43:50] The Dutch government did not wait for an investigation.

[1:43:54] It took immediate action, essentially based on press reports.

[1:44:01] Thank you.

[1:44:01] We are now going to listen to Mr. Robert Serrie...

[1:44:06] ...ancient envoy for the Middle East for the United Nations.

[1:44:09] I hope I say that correctly.

[1:44:13] But if it can be said in a better way, please do it.

[1:44:16] No, no, thank you. Thank you so much, Mr. Chairman.

[1:44:20] Yes, I used to be the UN special envoy for the Middle East peace process...

[1:44:24] ...for seven long years, between 2008 and 2015.

[1:44:29] And it meant that I have been personally involved for the UN...

[1:44:32] ...in already three previous Gaza wars.

[1:44:35] And I must be telling you right at the beginning...

[1:44:38] ...that the words of my secretary-general, that was Ban Ki-moon at the time...

[1:44:42] ...are still ringing in my ears.

[1:44:45] When we were touring Gaza after the third war, which was already a terrible war...

[1:44:50] ...he was telling me, Robert, are we going to rebuild Gaza...

[1:44:55] ...in the knowledge that it will be destroyed yet again?

[1:44:59] And now, here we are.

[1:45:03] It has already been said that the earlier, of course, this terrible war ends, the better.

[1:45:10] Many have been pleading for it.

[1:45:13] But I think it would be better for me, as a practitioner in crisis management...

[1:45:17] ...to actually then tell you what needs to happen...

[1:45:20] ...to have a sustainable and comprehensive ceasefire.

[1:45:25] We have actually been failing so far.

[1:45:27] Also, these three times I was involved in Gaza wars, actually to achieve that.

[1:45:32] All these wars ended in some fuzzy calm for calm...

[1:45:37] ...only for the conflict to be continued and to, of course, explode at some point again.

[1:45:43] So, my hope would be, against the odds of present developments, which are not looking good...

[1:45:52] ...that actually this time we learn the lessons of these three previous wars...

[1:45:56] ...and that we find a way to address the underlying questions.

[1:46:01] And on this, I have limited time.

[1:46:02] I will just tell you what, in my view, would be some underlying conditions...

[1:46:10] ...in order to avoid that we go back, even after this terrible, terrible war, to the status quo.

[1:46:18] First of all, and this is a new main obstacle...

[1:46:22] ...we were not confronted with this before this war...

[1:46:26] ...the release of all remaining Israeli hostages for Palestinian prisoners.

[1:46:31] We can't forget or forgive that Hamas committed on the 7th of October...

[1:46:36] ...the worst atrocity against Jews since the Holocaust.

[1:46:39] I'm not saying this, by the way, to excuse what Israel is doing right now...

[1:46:44] ...in terms of the terrible loss of lives, of civilian lives, in Gaza.

[1:46:50] But we should not forget this, that I don't believe that there will be any Israeli government ready to do...

[1:46:56] ...which I would like to term my second condition...

[1:46:59] ...which would be the full and phased withdrawal of the IDF from the Gaza Strip.

[1:47:04] This is not going to be easy, because a security vacuum will have to be avoided.

[1:47:10] It may even necessitate some sort of Euro-Arab transitory presence in the Strip.

[1:47:17] But here, yet again, I would also like to...

[1:47:21] ...I haven't come here to picture a rosy situation for you.

[1:47:27] I also believe I said phased.

[1:47:29] I don't believe it will be a one-time withdrawal.

[1:47:32] So this has to be part of a deal that will have to emerge after this war...

[1:47:42] ...in which, actually, Israel is committed and time-bound also to a full withdrawal.

[1:47:49] At the moment, this is not what the present Israeli government is thinking about.

[1:47:52] We all know this.

[1:47:53] But it is a condition if you want to have a comprehensive ceasefire.

[1:47:57] My third condition would be for Hamas to stand down from governing and controlling Gaza.

[1:48:03] I'm not saying that Hamas needs to be eradicated.

[1:48:07] I don't think that is possible.

[1:48:09] Hamas is, whether you like it or not, part and parcel of the Palestinian community.

[1:48:17] But if we would again come back to a situation where Hamas would continue to control the Gaza Strip...

[1:48:23] ...then I'm afraid that we are yet going back again to the status quo.

[1:48:29] So that means that we have to find some transitional governing structure...

[1:48:34] ...under the umbrella likely of the Palestinian Authority...

[1:48:37] ...also likely requiring some Hamas acquiescence and certainty...

[1:48:42] ...some sort of Palestinian reunification.

[1:48:45] A fourth condition would be the end of the blockade...

[1:48:49] ...and the reopening of Gaza for the massive humanitarian reconstruction works...

[1:48:54] ...and reconstruction work that will be needed.

[1:48:57] As a minimum, the Gaza reconstruction mechanism, the so-called GRM, should be reviewed...

[1:49:03] ...which I actually helped to set up after the third Gaza war.

[1:49:06] And then last but not least, a firm time-bound link of Gaza stabilisation measures...

[1:49:13] ...as I have been described above, should be linked to a renewed political path...

[1:49:17] ...towards a two-state solution embedded in regional security arrangements...

[1:49:21] ...where Saudi recognition of Israel may be key.

[1:49:24] And all this is requiring now this transformative deal...

[1:49:28] ...that is, I hope, taking shape by the intense diplomacy taking place right now.

[1:49:34] I refer, of course, to the Biden and the Blinken diplomacy.

[1:49:37] I don't think that odds are good at present.

[1:49:41] Simply because we have main obstacles in the Israeli government, but also in Hamas.

[1:49:46] But there is no time for despair.

[1:49:51] Thank you very much.

[1:49:52] And then we will now switch to a video connection with Mr. Melamed.

[1:49:59] I hope we can get him on the screens as well here.

[1:50:05] Okay, Mr. Melamed, I hope you can hear me.

[1:50:09] I will announce you as the Middle East Strategic Intelligence Analyst and Founder...

[1:50:15] ...inside the Middle East Institute.

[1:50:18] Very welcome to participate in this roundtable.

[1:50:22] And we gave everybody who have spoken so far about four minutes.

[1:50:27] So that also goes for you to make your statement.

[1:50:31] And I give you the floor, Mr. Melamed.

[1:50:36] Thank you, Mr. Chairman.

[1:50:37] Shalom from Israel.

[1:50:38] Members of Committee of Foreign Affairs of the House of Representatives in the Netherlands.

[1:50:43] I am an esteemed colleague.

[1:50:45] I am very honored to be here.

[1:50:47] The Israeli-Hamas war is a pivotal moment...

[1:50:50] ...which also offers a unique opportunity for a strategic transformation...

[1:50:54] ...towards a positive constructive trajectory.

[1:50:57] To harness this opportunity, we must pursue a three-pronged strategy...

[1:51:00] ...guided by three pillars.

[1:51:02] First, we must curtail the Iranian regimes and its proxies...

[1:51:06] ...such as Hamas' ability to perpetuate the Israeli-Palestinian conflict.

[1:51:11] With vested interest in escalating tensions...

[1:51:14] ...the Iranian regime actively exploits and sacrifices...

[1:51:16] ...the life of Iraqis, Israelis, Lebanese, Palestinians, Syrians and Yemenites...

[1:51:22] ...to advance its agenda.

[1:51:24] This aggression has resulted in widespread devastation across the region...

[1:51:28] ...as evidenced by the turmoil we see in Gaza, Lebanon and Syria.

[1:51:34] As long as Hamas is able to dictate its radical agenda...

[1:51:39] ...and Iran's radical agenda...

[1:51:40] ...there is no hope for Israelis and Palestinians.

[1:51:45] Second, we must internalize that the prospect of a two-state solution...

[1:51:49] ...is unattainable in the near term.

[1:51:51] This acknowledgement is not an indictment of either party...

[1:51:55] ...but a call to recognize the current realities on the ground.

[1:51:59] Both Israelis and Palestinians face significant obstacles...

[1:52:03] ...that preclude them from independently fostering positive change...

[1:52:08] ...in the conflict's trajectory...

[1:52:10] ...much less crafting a path towards peace.

[1:52:14] Third, instead of clinging to unattainable ideals and traditional paradigms...

[1:52:20] ...it's imperative to pivot and embrace a strategy...

[1:52:23] ...of gradually constructing a stable framework...

[1:52:26] ...a scaffolding to pave a positive path towards durable coexistence.

[1:52:33] This innovative approach necessitates thinking out of the box.

[1:52:37] I propose establishing a regional council comprised by key Arab states...

[1:52:43] ...with official representation of the Palestinian people...

[1:52:46] ...supported by the United States and the European Union.

[1:52:49] The United Nations would formally authorize this council...

[1:52:54] ...to initiate, promote, negotiate and sign agreements with Israel.

[1:52:59] These agreements would then undergo formal approval...

[1:53:03] ...by the UN General Assembly...

[1:53:05] ...replacing any relevant resolutions from the United Nations Security Council.

[1:53:10] The regional council will ensure the informants and guarantee...

[1:53:14] ...of these agreements for a period of 25 years.

[1:53:17] Among its mandates, the regional council could facilitate negotiations...

[1:53:23] ...and lead efforts to build infrastructure for Palestinian independence.

[1:53:28] This includes vital tasks such as developing Palestinian human capital...

[1:53:34] ...reconstructing and demilitarization of the Gaza Strip...

[1:53:39] ...and establishing a necessary infrastructure for Palestinian sovereignty.

[1:53:45] Thank you, Mr. Chairman.

[1:53:46] Thank you very much, Mr. Melamed.

[1:53:51] So now we're going to listen to the questions of the members of Parliament present.

[1:53:56] There are about seven now...

[1:53:59] ...and experience learns that a good question and a good answer...

[1:54:03] ...takes about five minutes at least.

[1:54:04] So I cannot allow you more than one question each.

[1:54:08] If we have time left over, of course, we can see how we deal with that.

[1:54:12] Mr. Veldkamp, please, your question.

[1:54:14] And also state who you would like to answer your question.

[1:54:19] Thank you, Chairman.

[1:54:20] I'm here to listen and to learn...

[1:54:22] ...so I'm not going to repeat my party's statement on this specific conflict...

[1:54:25] ...which is not exactly in line with some of the speakers I heard.

[1:54:30] And I do believe I have to say that what Mr. Rabbani said about this Parliament...

[1:54:34] ...is awkward, to say the least.

[1:54:36] I have one question that regards a practitioner in this field, Mr. Seri.

[1:54:40] The Abraham Accords, they're not yet complete.

[1:54:44] Before October 7, we saw that negotiation took place...

[1:54:50] ...regarding an agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and Israel.

[1:54:54] Such an agreement, which could be in the interest of both states...

[1:54:58] ...within the broader region, if you keep Iran in mind...

[1:55:01] ...could be considered very important in the eyes of Israel and the Israeli public.

[1:55:06] Could that indeed become a game-changer...

[1:55:09] ...regarding the Israeli-Palestinian conflict?

[1:55:11] If you look at the Saudi initiative, the Arab Peace Initiative of 2002, etc.

[1:55:17] You mentioned it, could you elaborate on that, please?

[1:55:20] Thank you, Mr. Veldkamp.

[1:55:23] And I would like to invite Mr. Seridan to immediately respond.

[1:55:27] Please go ahead.

[1:55:29] Well, the Abraham Accords, yes.

[1:55:31] Thank you for your question.

[1:55:32] I think that it's related also, I think, to what I said...

[1:55:38] ...that we have to find a connection between Gaza stabilisation and a political path.

[1:55:43] A political path that should then lead to a two-state solution.

[1:55:48] Now, let me say that it is very late in the game...

[1:55:51] ...to actually still consider a two-state solution.

[1:55:54] We know what has happened.

[1:55:56] We know that there are more than 750,000 settlers...

[1:55:58] ...on the territory of the future Palestinian state.

[1:56:03] And that also the status of Jerusalem is going to be very difficult.

[1:56:08] I, by the way, recognise two members of the committee...

[1:56:11] ...who will remember that I brought some members of a dialogue group...

[1:56:15] ...Yossi Beilin, Hiba Hosseini, and also a Jordanian expert...

[1:56:19] ...to this, the Vaste Kamer Commissie.

[1:56:22] This happened before the war.

[1:56:24] Maybe as a glimmer of hope, I can tell you that we are still talking...

[1:56:27] ...as Palestinian, Israelis, Jordanian, and now Egyptian experts...

[1:56:32] ...about these very questions, how to find a political path.

[1:56:36] And I'm happy that also the Dutch government, we hope, will support this initiative.

[1:56:41] Now, back to your question.

[1:56:43] I do believe, you know, every war, how terrible, however terrible...

[1:56:48] ...is sometimes presenting a new opportunity.

[1:56:51] I do believe that Saudi Arabia is keenly interested...

[1:56:54] ...and this has something to do with what was discussed...

[1:56:57] ...in the previous round, I think, of your discussions.

[1:57:00] The common Iranian threat, as many of the Arab countries...

[1:57:03] ...are also looking at the axis of resistance...

[1:57:06] ...that I do believe that Saudi Arabia would be interested...

[1:57:09] ...actually to follow the so-called path, the Abraham path...

[1:57:14] ...of normalisation of relations with Israel.

[1:57:17] But as I understand, and I think it is also very important...

[1:57:21] ...Saudi Arabia is asking for a prize from Israel...

[1:57:25] ...which is recognition of a Palestinian state, a two-state solution.

[1:57:30] That is also what, I think, yesterday the Saudi government...

[1:57:36] ...made also very clear after yet another meeting...

[1:57:39] ...between Blinken and Saudi officials.

[1:57:42] So I do believe that there is a readiness here, as never before...

[1:57:48] ...actually to go at length in embedding a two-state solution...

[1:57:52] ...also into regional security.

[1:57:54] So it is an opportunity, I can tell you.

[1:57:57] And I believe and I hope also that Biden and Blinken...

[1:58:01] ...are actually working in that direction.

[1:58:05] Thank you very much, Mr. Seri.

[1:58:07] Then we move over to the next parliamentarian, Mr. Teunman.

[1:58:10] Your question, and would you like to address your question?

[1:58:14] Yes, sir.

[1:58:16] I would like to address a question to Mr. Melamed.

[1:58:20] We talk a lot about Israel.

[1:58:22] I see a lot of reports also on settlers.

[1:58:26] We ask a lot of questions and we get a lot of answers in the media.

[1:58:30] We can even pay visits.

[1:58:32] But however, Hamas and Gaza stays a black box.

[1:58:36] So my question for Mr. Melamed is...

[1:58:40] ...could you elaborate on the position of Hamas within Gaza...

[1:58:45] ...and how it actually is intermixed and meddled within the Gaza society?

[1:58:52] Thank you.

[1:58:53] Mr. Melamed, the floor is yours.

[1:58:56] Thank you so much. I'll try to do it shortly.

[1:58:58] Hamas was established in Gaza in the 1980s.

[1:59:01] Hamas is from Gaza.

[1:59:03] Hamas governs Gaza since 2007.

[1:59:05] It employs 50,000 officials, 35,000 military personnel.

[1:59:09] It legislates laws.

[1:59:11] It charges taxes in Gaza Strip.

[1:59:13] Hundreds of thousands of people in Gaza Strip benefit Hamas rule...

[1:59:17] ...through positions, salaries, income, revenues and so on and so on.

[1:59:22] Hamas is part and parcel of Gaza.

[1:59:24] It is correct at the same time that there are many people in Gaza Strip...

[1:59:28] ...who do not like Hamas.

[1:59:29] But Hamas, being a very brutal, oppressive terror group...

[1:59:34] ...obviously is oppressing any kind of right criticism from within Gaza Strip.

[1:59:39] We had a lot of examples today.

[1:59:41] But it has to be clear.

[1:59:42] Hamas took over Gaza Strip in 2007...

[1:59:45] ...a year and a half after Israel totally withdrew from Gaza Strip.

[1:59:49] Hamas crushed the Palestinian Authority ruling Gaza Strip...

[1:59:53] ...in a violent coup in 2007.

[1:59:55] And there is something very significant to emphasize about Hamas.

[1:59:59] Many people in the Arab world hold Hamas accountable and responsible...

[2:00:03] ...already before October 7, let alone after October 7.

[2:00:08] Many people in the Arab world basically say to Hamas...

[2:00:11] ...you dragged Gaza Strip to a dead-end street.

[2:00:15] You sacrificed your own brothers and sisters...

[2:00:17] ...at the altar of the Iranian regime.

[2:00:19] You are bearing responsibility for the situation in Gaza.

[2:00:23] And one more thing, very significant for those who don't understand...

[2:00:26] ...what Hamas is saying.

[2:00:28] Leaders of Hamas in open interviews are saying...

[2:00:32] ...we will do again October 7.

[2:00:34] Leaders of Hamas in open interviews are saying in Arabic...

[2:00:38] ...we don't care about the people of Gaza Strip.

[2:00:40] We care about Hamas.

[2:00:42] When Musa Abu Marzouk, one of Hamas' major senior leaders...

[2:00:45] ...was asking in Arabic...

[2:00:46] ...why didn't you build shelters for the people of Gaza...

[2:00:49] ...but you, Hamas, are hiding in tunnels?

[2:00:52] He said the tunnels are not for the people of Gaza.

[2:00:55] They are for the people of Hamas to save Hamas.

[2:00:58] We don't care about the people of Gaza, he said.

[2:01:00] The people of Gaza is the responsibility of the world.

[2:01:03] This is a situation where, to the best of my knowledge...

[2:01:07] ...is unprecedented.

[2:01:08] Hamas is the only governing factor on this planet...

[2:01:12] ...that is governing its people.

[2:01:14] It maintains military capacities.

[2:01:16] It has a genocidal agenda.

[2:01:18] And in the end of the day...

[2:01:19] ...he is still accepted by many circles in the West.

[2:01:22] He is still accepted from any kind of responsibility...

[2:01:25] ...and accountability.

[2:01:26] This is something that is unacceptable.

[2:01:28] This is the source of the challenge that we see in Gaza Strip.

[2:01:32] As long as Hamas is going to be held not accountable...

[2:01:35] ...for its responsibility...

[2:01:37] ...the situation for Gaza people, for Israelis...

[2:01:40] ...for Israelis in the West Bank and in Gaza...

[2:01:43] ...for Palestinians in the West Bank and Gaza...

[2:01:45] ...there is no hope.

[2:01:46] Because Hamas says, and we should listen very carefully...

[2:01:50] ...Hamas wants to eliminate the State of Israel...

[2:01:53] ...and if he can do another October 7th...

[2:01:56] ...he will do that.

[2:01:57] How do I know?

[2:01:58] Because they are saying that.

[2:02:01] Thank you very much Mr. Menemet for this clarification.

[2:02:05] And then we can now listen to the question...

[2:02:07] ...from Mr. Brekelmans.

[2:02:10] Please.

[2:02:10] Thank you.

[2:02:11] And I would like to start by echoing...

[2:02:13] ...the words of my colleague Mr. Veldkamp.

[2:02:14] I think any comparison between allegations of terrorism...

[2:02:17] ...and our parliament are misplaced.

[2:02:19] I think we shouldn't do that in this house.

[2:02:21] I would like to ask a question to Mr. Say...

[2:02:24] ...because he mentioned some clear conditions...

[2:02:27] ...but he also said something about a transitional government.

[2:02:31] And I was wondering whether...

[2:02:35] ...he said something about the Palestinian Authority...

[2:02:37] ...but whether he sees any international role in there...

[2:02:40] ...and if so, what players should play what role...

[2:02:42] ...in this first step in this transitional government?

[2:02:46] Mr. Say, please.

[2:02:50] Thank you.

[2:02:50] Well, it is one of the conditions.

[2:02:53] It is a package.

[2:02:55] It has to be clear that it is not the only thing...

[2:02:59] ...that needs to be addressed in actually the stabilization of Gaza.

[2:03:03] But it is a very important part of it.

[2:03:05] Because I do indeed do not believe...

[2:03:08] ...that we are addressing the underlying issues...

[2:03:11] ...if even after this most terrible war...

[2:03:14] ...Hamas would simply continue to rule Gaza...

[2:03:18] ...and we go back to the status quo.

[2:03:20] That means that we have to find a solution.

[2:03:23] And the only resolution can be...

[2:03:25] ...the legitimate Palestinian authorities in Ramallah.

[2:03:29] The PLO, which by the way is recognized...

[2:03:32] ...also in the United Nations resolution...

[2:03:34] ...as representing the Palestinians.

[2:03:36] So this is an important, I think, thing to bear in mind.

[2:03:42] But we also know that that same Palestinian Authority...

[2:03:45] ...has very, very little authority left in the West Bank.

[2:03:50] And for this we squarely have to put the blame where it is...

[2:03:53] ...which is Israel.

[2:03:54] Which has been undermining the Palestinian Authority...

[2:03:57] ...also in the times that I was actually active for the UN in Palestine.

[2:04:02] So something has to change here on the Israeli side.

[2:04:05] And we should also recognize...

[2:04:08] ...that we cannot expect the Palestinian Authority now...

[2:04:11] ...to come back to Gaza, so to say, on an Israeli tank.

[2:04:15] So we have to create conditions for the Palestinian Authority to return.

[2:04:20] Well, one way to be doing this would be...

[2:04:23] ...to work with a temporary...

[2:04:24] ...maybe not temporary because that's a bad word in this conflict...

[2:04:28] ...a transitional Palestinian governance structure to be set up...

[2:04:33] ...using also Palestinians from Gaza with some support...

[2:04:39] ...and under the umbrella of the Palestinian Authority.

[2:04:43] I would like also to remind the committee that in 2014...

[2:04:47] ...there was a government of national consensus.

[2:04:50] Meaning the beginning of some reconciliation...

[2:04:55] ...between the PLO factions and Hamas.

[2:05:00] None of this can indeed happen without some acquiescence...

[2:05:03] ...and some agreement among the Palestinians themselves...

[2:05:05] ...how to go about this.

[2:05:07] But we should be supportive of such a process and not block it...

[2:05:11] ...as Netanyahu has been blocking it in 2014.

[2:05:15] One of the main reasons why all our efforts actually...

[2:05:18] ...to change the status quo at that time failed.

[2:05:22] Chairman, could I please respond?

[2:05:25] No, no, we're not going to do that.

[2:05:26] I will not allow discussions among our guests.

[2:05:31] It's about questions from parliamentarians.

[2:05:33] Yes, because several of the members...

[2:05:35] No, no, no.

[2:05:36] Chairman, I'm sorry.

[2:05:38] I'm sorry, Chairman.

[2:05:39] I'm not going to do this.

[2:05:40] I have a point of order.

[2:05:41] Normally in this house we don't take people who are not in the building.

[2:05:47] That's an unwritten rule.

[2:05:50] We don't speak about people who are not here.

[2:05:53] But here one of the speakers has been addressed directly...

[2:05:57] ...twice by members of parliament.

[2:06:00] So I think it's rightful, like we always have the chance...

[2:06:04] ...as members of parliament, if that would happen from the other side...

[2:06:07] ...that there is the possibility given for a reaction.

[2:06:10] Not for a debate, but for a reaction.

[2:06:13] I think that would be fair.

[2:06:14] Mr. Van Baarden, the same or something else?

[2:06:16] I completely agree.

[2:06:18] I also disagree heavily with some of the speakers here.

[2:06:21] But I didn't feel the need to interrupt.

[2:06:23] I think there are guests of this house.

[2:06:25] If the chair doesn't provide Mr. Rabani the opportunity to react...

[2:06:32] ...I will be happy to use my question to ask Mr. Rabani...

[2:06:37] ...what his reaction would be.

[2:06:39] Because I think it would be inappropriate...

[2:06:41] ...not providing him the possibility to react...

[2:06:45] ...if he is provided with allegations from some members of parliament.

[2:06:50] Okay, that's a deal.

[2:06:52] We will consider this your question then.

[2:06:54] And then I give...

[2:06:55] Mr. Chairman, come on.

[2:06:59] I mean, my colleague has already stated it.

[2:07:02] And I totally agree with that.

[2:07:04] We have a right in this parliament to have a word back...

[2:07:08] ...when somebody addresses us or attacks us in a way.

[2:07:13] So I think we should give that right to one of the speakers.

[2:07:17] So I really request the chairman to give that right...

[2:07:20] ...without using a question of one of our parliament members.

[2:07:26] Well, to cut things short, because we are running out of time...

[2:07:29] ...that's not my intention and we must not have that.

[2:07:31] So I will give Mr. Rabani the floor.

[2:07:33] One minute.

[2:07:34] Very briefly.

[2:07:35] I did not accuse this house of anything.

[2:07:37] I pointed out, and I will be publishing my remarks later today...

[2:07:43] ...so you can confirm yourself.

[2:07:45] I noted that the charges against UNRWA...

[2:07:49] ...are unsubstantiated and already partially disproven.

[2:07:53] And I made the general point that if the same standards...

[2:07:58] ...were applied to make accusations against this house...

[2:08:02] ...unsubstantiated and unproven...

[2:08:06] ...then this house would be experiencing similar consequences...

[2:08:11] ...and would not exist.

[2:08:12] I did not accuse this house of anything.

[2:08:15] I was pointing to the absurdity of the allegations.

[2:08:19] Thank you for this clarification.

[2:08:23] Then we can now listen to the question by Mr. Van Baarle.

[2:08:26] Please.

[2:08:27] Thank you.

[2:08:28] I would like to ask a question to Mr. Van Gogh.

[2:08:32] He referred to the situation in the West Bank...

[2:08:37] ...the lack of EU sanctions yet...

[2:08:41] ...and also the role of the Israeli military...

[2:08:44] ...in facilitating the repression on the West Bank.

[2:08:47] Could you please tell us more about that...

[2:08:50] ...and also the need of additional sanctioning...

[2:08:53] ...from the European Union with regard to settler violence?

[2:08:57] Thank you.

[2:08:57] Mr. Van Gogh.

[2:08:58] Thanks a lot for the question.

[2:08:59] So what we've seen since the 7th of October...

[2:09:02] ...that while the international attention is fully focusing on Gaza...

[2:09:05] ...that settler violence is rising.

[2:09:08] There have been more than 13 Palestinian communities...

[2:09:11] ...being forcibly displaced since that time.

[2:09:14] And often the Israeli military is complicit in that...

[2:09:17] ...leading it or at least not hindering the settlers in doing so.

[2:09:22] So I was also very positively surprised by the initiative...

[2:09:24] ...by some of you to put sanctions on settlers.

[2:09:28] I think that's something that should be addressed...

[2:09:31] ...and something that should be progressed.

[2:09:34] But that's not enough, as I already said.

[2:09:35] It's a system.

[2:09:37] It's not just individual settlers that commit the violence.

[2:09:39] It's the whole system.

[2:09:41] The army is complicit in that.

[2:09:42] It's leading those attacks regularly.

[2:09:46] So there should be also sanctions against the Israeli state...

[2:09:49] ...the Israeli ministry.

[2:09:50] There could be individual sanctions against individuals...

[2:09:55] ...but also sanctions, of course, against the state of Israel.

[2:10:02] Thank you very much.

[2:10:03] Then we can listen to Mrs. Piri.

[2:10:05] Please, your question.

[2:10:06] Thank you very much, Chairman.

[2:10:07] And thank you to all the speakers.

[2:10:09] And thank you also for allowing Mr. Rabbani to make a clarification...

[2:10:13] ...which I think was good that this is cleared in this meeting.

[2:10:19] I would have a question to Mr. Bregman...

[2:10:22] ...who I think rightfully addressed also the funding of UNRWA.

[2:10:28] And I would have actually another question there...

[2:10:31] ...because there hasn't been a lot of attention in the Netherlands...

[2:10:35] ...to the long-standing fight from some groups also in Israel...

[2:10:40] ...when it comes to UNRWA.

[2:10:42] It's also an ideological thing, wanting UNRWA to be gone.

[2:10:46] And let it be clear here that there's no misunderstanding...

[2:10:49] ...that anyone of UNRWA was involved on the 7th of October.

[2:10:53] That person has to be brought to justice.

[2:10:58] And I think it's very right that there's no way to condone...

[2:11:04] Okay, my English is not good anymore.

[2:11:06] There's no way to justify any of those activities.

[2:11:10] So let there be no misunderstanding there.

[2:11:12] But we also know there's a longer ideological battle going on against UNRWA.

[2:11:16] My question to Mr. Bregman would be if he could elaborate a little bit on that.

[2:11:23] Mr. Bregman, please unmute.

[2:11:35] The connection is now stalled.

[2:11:37] So we will keep your question, Mrs. Pirrie.

[2:11:40] Mr. Bregman, please.

[2:11:43] The floor is yours, Mr. Bregman.

[2:11:46] Yes, thank you so much.

[2:11:47] I lost you for a minute, but I think that I got the gist of the question.

[2:11:54] About...

[2:12:04] Mr. Bregman, please.

[2:12:17] The sound connection is not working good at this moment.

[2:12:20] We will try to create an improvement.

[2:12:24] Because we don't want to lose any word of what you have to bring forward.

[2:12:29] The clerk tells me it could help if you turn off your camera.

[2:12:34] So that's a trial to see if the sound becomes better.

[2:12:41] I hope so, too.

[2:12:46] This was good, so please continue.

[2:12:55] I'm pretty sure that if you ask the Israeli authorities to the evidence

[2:13:01] regarding the involvement of UNRWA's members in the attack, you will get it.

[2:13:06] We have absolutely...

[2:13:08] The Israelis have evidence that these people were involved.

[2:13:12] But this is beside the question now.

[2:13:16] About UNRWA.

[2:13:18] UNRWA represents in many ways a Palestinian society.

[2:13:23] They work there.

[2:13:24] And many of them support Hamas.

[2:13:27] Of course, we don't expect them to participate in direct activity against Israel.

[2:13:35] This is absolutely wrong.

[2:13:36] About UNRWA itself, as I said before, it is the only organization

[2:13:42] which is working in the Gaza Strip and has the infrastructure

[2:13:48] and the know-how to provide food and medicine to the Palestinian people.

[2:13:55] And therefore, it does need some reforms.

[2:13:59] No doubt about it.

[2:14:01] I'm not sure about all its educational activities.

[2:14:06] I don't think that it should be involved in that.

[2:14:09] But when it comes to food and medicine and health provision,

[2:14:14] this is the organization which should do it now.

[2:14:18] Medium-term and long-term, we could work on the necessary reforms.

[2:14:25] But for now, I think all this talk about abolishing UNRWA and not using it

[2:14:30] is just not a good idea.

[2:14:36] Thank you very much, Mr. Brechtman.

[2:14:38] Then we can proceed to the next Member of Parliament, Kostic.

[2:14:42] Please, go ahead.

[2:14:43] Yes, thank you. So many questions.

[2:14:47] But I'm grateful we can have this talk.

[2:14:49] Thank you to the members of the panel for all your different perspectives.

[2:14:55] I guess I'll choose a question about the specific resolution of the Security Council.

[2:15:04] Mr. Tucker was mentioning the Solution 242, but there is a newer Resolution 2334

[2:15:10] which specifically says, well, it says a lot, but it reaffirms

[2:15:14] that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian Territory

[2:15:17] occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity

[2:15:23] and constitutes a flagrant violation under international law

[2:15:26] and a major obstacle to the achievement of the two-state solution

[2:15:30] and a just, lasting and comprehensive peace.

[2:15:33] And so it goes on.

[2:15:34] So that's the latest resolution.

[2:15:40] So my question would be to then Mr. Szeri.

[2:15:47] What can the West and maybe specifically the Netherlands do

[2:15:50] to make sure that this resolution is actually respected?

[2:15:58] Mr. Szeri.

[2:16:00] Thank you for your question.

[2:16:01] Indeed, this is the latest resolution which is relevant to the Israeli-Palestinian conflict.

[2:16:09] And the fact that this resolution was passed at the end of the Obama period

[2:16:13] has something to do with also the failure at the time of the last serious effort

[2:16:18] to achieve a two-state solution when the Americans in the last days

[2:16:23] of the Biden administration, this resolution was passed,

[2:16:25] including clear language about settlements

[2:16:28] and the illegality under international law for settlements.

[2:16:33] That was an important statement at the time coming from the Americans.

[2:16:37] But you are now asking me what the Dutch could do.

[2:16:40] Well, it is a very good question because what have we been doing since?

[2:16:44] I'm afraid, and not only the Dutch, but when it comes to Europe,

[2:16:48] we have mainly, since that resolution, been looking elsewhere.

[2:16:52] Well, because we considered this Israeli-Palestinian question as a lost question,

[2:16:59] something we could do little about.

[2:17:02] And we looked the other way, only now to be confronted with the consequences

[2:17:06] if you do not take any action.

[2:17:09] So I think that also this has to be taken more seriously by the Dutch government.

[2:17:15] If the Dutch government speaks about wishing to have a good relationship with Israel,

[2:17:20] well, it has to become very tough love if it is about this.

[2:17:23] And I think the Americans have actually already given an example,

[2:17:26] and it has been mentioned before.

[2:17:28] The Americans have been putting some of these ultra-settlers on a sanctions list.

[2:17:36] Thank you very much.

[2:17:37] Mr Stoffer, what's your question?

[2:17:40] Thank you.

[2:17:42] I think my question I will address to Mr Van Gogh.

[2:17:47] He spoke about a ceasefire.

[2:17:50] And he said it's also good for the Netherlands to ask

[2:17:54] and to stand for a ceasefire immediately.

[2:17:57] I don't think so, but I know that's a statement and not a question.

[2:18:00] My question is, he said also that it was the best for the hostages.

[2:18:05] And I think, why?

[2:18:07] What happens with them if there is a ceasefire?

[2:18:10] Did they come home?

[2:18:12] Did they bring home Bay Hamas to their families?

[2:18:16] I don't know.

[2:18:17] My question is, why is it the best for the hostages

[2:18:22] that we have a ceasefire on this moment?

[2:18:26] Mr Van Gogh.

[2:18:27] Thanks for the question.

[2:18:28] I'm very happy that you're asking it,

[2:18:30] because unfortunately so far we have been seeing

[2:18:32] that the only release of hostages has been happening

[2:18:34] because of the temporary ceasefires

[2:18:37] or the temporary humanitarian pauses that have been taking place.

[2:18:40] That's the only time where hostages have been freed.

[2:18:44] We also read messages, and of course it's difficult to confirm that,

[2:18:47] that one-fifth of the hostages have been killed by fire,

[2:18:51] most likely from Israel.

[2:18:53] So the fact that if there's no ceasefire and the violence continues,

[2:18:57] the bombings continue,

[2:18:59] you also put a lot of risk on those hostages.

[2:19:02] So the only way, I'm honestly convinced of that,

[2:19:06] to get the hostages out is by an immediate ceasefire

[2:19:10] and a trade between the hostages and Palestinian prisoners.

[2:19:13] So I'm fully convinced that that's the only way forward

[2:19:17] also for the hostages.

[2:19:20] Thank you very much, Mr Van Gogh.

[2:19:23] I see that we have about five minutes left.

[2:19:26] If there's any urgent question one of the members will bring forward,

[2:19:31] that's your chance now.

[2:19:34] If that's not the case...

[2:19:35] Hello.

[2:19:36] Oh, sorry.

[2:19:37] Yeah, Mrs Pirrie, go ahead.

[2:19:39] Thank you, Chairman.

[2:19:41] To Mr Setti, I would have a question.

[2:19:43] One of the issues he said is that one of the conditions that must be met

[2:19:48] is that Hamas stands down from controlling the Gaza Strip.

[2:19:51] How to get there?

[2:19:53] Mr Setti.

[2:19:54] Well, that is a crucial question indeed,

[2:19:59] and I have no easy answers for this.

[2:20:03] It is the stated goal of the Israeli government to eradicate Hamas,

[2:20:09] and we have heard a reaffirmation of that yesterday by Israel.

[2:20:15] I think they will fail in that goal, because I've said it before,

[2:20:20] Hamas remains always part and parcel

[2:20:22] of what you can call the Palestinian community.

[2:20:27] Hamas is also in the West Bank and also elsewhere outside Gaza.

[2:20:33] So you cannot have a solution bypassing Hamas fully,

[2:20:38] but you cannot have either a solution if Hamas remains in control of Gaza.

[2:20:45] This is what I am firmly convinced about.

[2:20:48] So then you have to work around that.

[2:20:50] And the only way, as I see that,

[2:20:53] is by having a transitory Palestinian government to be formed

[2:20:58] right after a comprehensive and sustainable ceasefire,

[2:21:02] as I have been describing to you.

[2:21:04] So your question is also tied, unfortunately, to other issues,

[2:21:07] like, for example, the hostages.

[2:21:10] I don't believe there is going to be such a sustainable ceasefire

[2:21:13] if not first all the hostages are released.

[2:21:16] This is what I think is also...

[2:21:21] This is what I meant with a transactory deal

[2:21:24] that needs to be figured out now by intense diplomacy,

[2:21:29] which is taking place as we speak.

[2:21:32] And I don't want to raise the expectation

[2:21:35] that we are really even halfway there.

[2:21:39] And this is a terrible conclusion to make

[2:21:41] because the war then continues

[2:21:43] and the war is making more and more victims

[2:21:46] and the agony between Israelis and Palestinians will continue

[2:21:50] and it should stop, so don't misread my words.

[2:21:53] I am also very much favouring

[2:21:56] that this war is stopped as soon as possible.

[2:21:58] But I have learned as a practitioner

[2:22:00] that if you fail to address some of these underlying issues,

[2:22:05] which I have been describing to you,

[2:22:07] and I can actually share my points afterwards with the committee,

[2:22:10] if you wish, then we will fail yet again.

[2:22:17] Any other question?

[2:22:19] Mr Temel.

[2:22:20] Yes, Chair.

[2:22:22] So the question will be also for Mr Serry.

[2:22:26] So, which is difficult in Europe, for example,

[2:22:29] if an organisation or even individuals get on the terrorist list,

[2:22:34] you cannot actually do diplomacy with them.

[2:22:38] So the question would be then, like, for Hamas or Houthis.

[2:22:42] So, but actually, I'm not saying...

[2:22:45] It's not my opinion, but the question is,

[2:22:47] by actually engaging with an organisation which is on that list,

[2:22:52] isn't there a risk in legitimising, like, a terrorist organisation?

[2:22:58] And doesn't that actually, like, encourage other ones

[2:23:02] because the use of violence, the use of terror actually works?

[2:23:08] Mr Serry.

[2:23:09] Well, that's another very good question

[2:23:11] and, again, another question not easy to be answered.

[2:23:15] Maybe you know that actually I actually met with Hamas officials

[2:23:20] when I was working for the UN.

[2:23:23] It was a risky decision for me to take.

[2:23:25] I knew it at the time because Israel was not going to like it.

[2:23:28] Now my successors are regularly talking with Hamas

[2:23:31] because somebody has to talk with such an organisation.

[2:23:36] I'm not... And I have always been trying

[2:23:38] to avoid the question of recognition with them.

[2:23:42] I made it very clear at my time,

[2:23:44] when it was very delicate for me to do this,

[2:23:47] that any public display of these discussions

[2:23:54] would be the end of the dialogue.

[2:23:56] Even after the 7th of October,

[2:23:59] I remain convinced that somebody will have to talk with that organisation.

[2:24:03] But it's happening also through Qatar, it's happening through Egypt.

[2:24:07] These are, at the moment, the main actors.

[2:24:11] So I hope that answers this very delicate question to you.

[2:24:18] If there are no more questions, I'm looking at the members of Parliament.

[2:24:21] If that's not the case, then we can come to a conclusion

[2:24:24] and a wrap-up of this meeting.

[2:24:26] First of all, I would like to thank the members for their questions

[2:24:30] and our distinguished guests, experts on this issue,

[2:24:36] also for their statements and for their replies

[2:24:40] to all the questions that were brought forward.

[2:24:43] Also, of course, the experts we connect with through the video connection.

[2:24:49] Thank you very much again for your participation

[2:24:52] and your contribution and your answering questions.

[2:24:56] Then I think we can about wrap it up now.

[2:25:00] I also thank, of course, all people on the public seating

[2:25:04] for their interest in this meeting,

[2:25:08] also those that follow us through a public video connection.

[2:25:12] Thank you very much again.

[2:25:13] And we can then close this meeting now.

[2:25:17] Thank you very much.