Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Belastingdienst

[0:00:02] Een hele goede middag allemaal. Welkom bij het commissiedebat Belastingdienst.

[0:00:08] We zijn vandaag wat later begonnen omdat de stemmingen vol begrotingen zaten.

[0:00:12] En wij vanuit de plenaire zaal zijn komen toerennen, huppelen of in een snelle pas.

[0:00:19] En hier aanwezig bij dit debat is te gast bij ons de staatssecretaris. Welkom.

[0:00:23] En ik kijk links van mij zie ik collega Van Dijk van het CDA, collega Van Eijk van de VVD,

[0:00:28] collega Itzinga, NSC, collega Vlottes van de PVV en collega Vermeer van de BBB.

[0:00:34] Mijn naam is mevrouw Mathoeg van GroenLinks PVDA. Ik zit hem voor, ik val in voor onze normale voorzitter.

[0:00:41] En als iedereen er toe staat aan het einde doe ik ook nog even kort mijn inbreng.

[0:00:45] En dan gaat de griffier mij invluisteren wie de meest senior is, zodat ik dan aan die persoon,

[0:00:51] en dat is mevrouw Van Dijk, dat ik dan even het woord kan overzetten.

[0:00:56] Zo gaat dat inderdaad. We hebben een agenda waarop stonden 32 stukken.

[0:01:03] Dus er is veel om te bespreken. En ik geef het woord de eerste beurt voor vijf minuten.

[0:01:10] En ik zeg daarbij tegen de collega's dat we vier interrupties doen in de eerste termijn onderling.

[0:01:15] En die tellen we los. En het woord is nu aan collega Van Dijk.

[0:01:19] Dank je wel, voorzitter. En inderdaad veel stukken, maar mijn inbreng zal vandaag om twee thema's draaien.

[0:01:25] En ik denk dat veel van ons ongeveer dezelfde thema's zullen hebben.

[0:01:28] Want het eerste is het belang van de basis op orde.

[0:01:32] De staatssecretaris wil rust creëren bij de Belastingdienst om de basis op orde te krijgen.

[0:01:35] En dat is een hele terechte wens.

[0:01:38] En in zijn brief van vorige week zegt hij dat niet-fiscale taken die buiten de kerntaken,

[0:01:42] heffen, inne- en toezicht liggen, geen druk zouden moeten leggen op ICT en personele capaciteit.

[0:01:48] Voor nieuwe niet-fiscale taken gaan we kritisch toetsen waar die moeten worden uitgevoerd.

[0:01:52] Maar hoe zit dat dan met de bestaande niet-fiscale taken?

[0:01:56] En hoe gaan we om met andere enorme projecten die wel tot de kerntaken van het Belastingdienst behoren,

[0:02:01] maar die de uitvoering eigenlijk niet aan kan?

[0:02:03] Kijk bijvoorbeeld naar het afhandelen van de coronaschuldenregeling.

[0:02:06] Daar zijn echt handjes tekort. Duizend fd volgens de ARK.

[0:02:10] En ook koersen we, denken wij af, op een volgende hersteloperatie tijdelijke box 3

[0:02:14] naar de uitspraak van de Hoge Raad die we maart verwachten.

[0:02:17] En hoe kunnen zulke projecten tot een goed einde worden gebracht binnen de huidige capaciteit?

[0:02:21] Want, voorzitter, personeel blijft een probleem.

[0:02:24] De staatssecretaris zegt dat tot en met 2028 45% van het personeel met pensioen gaat.

[0:02:31] Dus 12.000 medewerkers.

[0:02:33] Zijn er al plannen hoe dit op te vangen?

[0:02:35] Hoe kijkt de staatssecretaris naar het langer door laten werken van oudere medewerkers bij de Belastingdienst bijvoorbeeld?

[0:02:41] Is er zicht op of mensen langer willen blijven?

[0:02:44] En kunnen we dat misschien wat aantrekkelijker maken?

[0:02:47] Voorzitter, ik denk dat we al met elkaar eens zijn dat het de hoogste prioriteit heeft

[0:02:50] dat de capaciteit en financiering van de uitvoering de komende jaren op orde moet zijn

[0:02:55] om in 2027 weer op het goede niveau te kunnen zijn.

[0:02:58] Mijn vraag aan de staatssecretaris is dan ook wat wij wachten hier aanvullend voor nodig te hebben.

[0:03:04] Dan ten tweede de verbetering van de dienstverlening.

[0:03:07] Er is een beweging gaande en ambities zijn er ook zeker.

[0:03:10] Maar de uitvoering heeft ook nog teveel beperkingen om het ook echt goed te kunnen doen.

[0:03:14] Kijk bijvoorbeeld naar het rapport van de IBTD

[0:03:17] waaruit blijkt dat de uitvoering vaak nog te weinig aanknopingspunten heeft

[0:03:21] voor handelen naar de menselijke maat omdat het formeel niet geregeld is.

[0:03:25] Of een signaal uit de brief van de kwartiermaker voor de Onafhankelijke Belangenbehartiger

[0:03:30] die zegt dat rechtvaardig handelen niet altijd hetzelfde voelt of is als rechtvaardig handelen.

[0:03:36] Of de observatie dat medewerkers die een stapje extra willen zetten dat niet kunnen

[0:03:40] omdat zij zich daarin worden beperkt door de AVG.

[0:03:45] Oftewel, medewerkers hebben nog te weinig professionele ruimte en handvatten

[0:03:49] om de rechten van burgers in de uitvoering goed te beschermen en te faciliteren.

[0:03:53] En dat moeten we met elkaar verbeteren.

[0:03:55] En het CDA wil er graag een steentje aan bijdragen.

[0:03:57] En we hebben dan ook vandaag een initiatiefnota ingediend

[0:04:00] om één de rechten van belastingbetalers en toeslagontvangers beter te verankeren in de wet

[0:04:05] en twee om een handvest op te stellen hoe in praktijk met deze rechten om te gaan.

[0:04:10] Want dat biedt zowel inwoners als de uitvoering duidelijkheid en ruimte.

[0:04:14] En ik zie ook erg uit naar de behandeling van deze initiatiefnota.

[0:04:17] En ik zou graag in het einde van mijn inbreng deze willen overhandigen aan de staatssecretaris

[0:04:21] met goedvinden van de voorzitter en aan jullie.

[0:04:25] Ik wil nog een paar puntjes bij dienstverleningen uitlichten.

[0:04:28] De staatssecretaris schrijft in zijn brief over AVG Compliance.

[0:04:31] Het is goed dat gegevens beschermd worden.

[0:04:33] Maar strikte AVG Compliance staat soms ook dienstverleningen in de weg.

[0:04:37] En we lezen dit ook in de brief van de IBTD over de praktijk van sociaal raadslieden.

[0:04:42] Voor een oplossing van problemen kunnen inwoners vaak niet terecht bij één uitvoerder

[0:04:46] met het risico van het kastje naar de muur.

[0:04:49] Er lopen meerdere initiatieven om muurtjes in de uitvoering te doorbreken.

[0:04:53] Maar hoe staat het bijvoorbeeld met de praktijkinitiatieven voor overheidsbrede loketten,

[0:04:57] de ministeriële regeling voor experimenten met brede samenwerking bij vroegsignalering

[0:05:01] en de gebundelde betalingsregeling Rijk?

[0:05:04] Tot slot ben ik blij dat de staatssecretaris bezig is met de deuridisering,

[0:05:10] waarvoor hij een voorstel doet voor het makkelijk aanpassen van foutjes in de aangifte.

[0:05:15] Ik zou graag nog een mogelijkheid toe willen voegen.

[0:05:17] Namelijk in toeslagzaken heb je een team monitoring hoger beroep

[0:05:21] dat samen met de dienstoeslagen afweegt wanneer het in het algemeen belang is

[0:05:25] of toeslagenzaken wel of geen hoger beroep in te stellen.

[0:05:29] Dat heeft geleid tot veel minder formeel uitprocederen.

[0:05:33] Hoe kijkt de staatssecretaris het instellen van zo'n monitoringteam bij de Belastingdienst?

[0:05:37] Dank je wel, voorzitter.

[0:05:41] Dank. En collega Van Dijk, die kondigde wat aan net.

[0:05:45] Dat komt niet helemaal zo'n verrassing, want hij heeft zich netjes van tevoren even gemeld,

[0:05:48] zodat ik niet verrast ben als voorzitter.

[0:05:50] En ik denk dat het via de bode nu naar de staatssecretaris kan.

[0:05:53] En ik zie meer kopietjes. U wilt hem zelf brengen, dat mag ook.

[0:05:57] Ja, en ik wil ook eentje erbij zingen, want ja, ze is er.

[0:06:20] En voor de mensen die het digitaal volgen, collega Van Dijk heeft dat net aangeboden,

[0:06:24] heeft haar medewerker ook bedankt en kijkt uit naar de besprekingen.

[0:06:27] Wij krijgen nu via de bode ook allemaal een kopie.

[0:06:33] En dan gaan we door naar de volgende spreker en dat is collega Van Eijk van de VVD.

[0:06:38] Dank je wel, voorzitter.

[0:06:40] Voorzitter, ik ben ruim 20 jaar actief geweest in de fiscale adviespraktijk.

[0:06:43] En ik heb gezien hoe wet en regelgeving steeds complexer is geworden.

[0:11:19] Voorzitter, ik ben aan het einde gekomen van mijn eerste termijn.

[0:11:22] Ik kijk uit naar de reactie en de antwoorden van de staatssecretaris.

[0:11:24] Dank je wel.

[0:11:27] Dank u wel, wij ook.

[0:11:28] En dan gaan we door naar de collega Itzinga van NSC.

[0:11:31] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:11:34] Ik heb ook een selectie moeten maken.

[0:11:36] Ik hoop dat ik alle punten kan benoemen, anders neem ik ze mee naar de tweede termijn.

[0:11:40] Dan heb ik dat alvast gezegd.

[0:11:43] Mijn fractie NSC maakt zich in navolging van de vorige gesprekster

[0:11:47] hele grote zorgen over de mensen die de komende jaren gaan vertrekken bij de Belastingdienst.

[0:11:53] Want dat zijn er ontzettend veel.

[0:11:54] Ik lees in de rapporten dat het gaat om ongeveer 12.000 FTE's.

[0:12:00] Bijna de helft van het hele personeelsbestand van de Belastingdienst gaat de komende drie tot vier jaar met pensioen.

[0:12:07] Dat is buitengewoon zorgelijk, want dat zijn ervaren krachten.

[0:12:12] Dat zijn mensen met kennis, mensen met ervaring.

[0:12:16] En we zien nu al dat bepaalde processen onder druk staan.

[0:12:21] Mevrouw Van Eyck noemde al het rapport van de Algemene Rekenkamer,

[0:12:25] waarin ook geconstateerd wordt dat er een aantal taken niet kunnen worden ingevuld,

[0:12:30] omdat er honderden mensen nu al tekort zijn.

[0:12:32] Dat worden de komende jaren alleen nog maar meer.

[0:12:35] En ik zou eigenlijk de staatssecretaris willen vragen welke processen staan nu onder druk.

[0:12:40] Dat ten eerste.

[0:12:41] Maar ik zou ook willen weten, wat is nou zijn masterplan om ervoor te zorgen

[0:12:45] dat die mensen geworven gaan worden de komende tijd?

[0:12:53] En hoe kunnen ook mensen die met pensioen gaan,

[0:12:56] hoe kunnen die toch nog op een of andere manier misschien ingezet worden voor de dienst?

[0:13:00] En hun kennis en ervaring, hoe kan dat toch nog worden gebruikt?

[0:13:05] En dan ook die jonge talenten die worden ingehuurd.

[0:13:07] Ik begrijp dat er best veel jonge mensen bij de Belastingdienst willen werken.

[0:13:10] Zelfs een hele fijne werkgever vinden.

[0:13:14] Maar dat blijkt dat na verloop van tijd, na een goede opleiding,

[0:13:18] deze mensen toch, zodra ze echt wat kunnen, zeg maar,

[0:13:22] worden ze weggekocht door commerciële advieskantoren.

[0:13:27] En hoe kan de staatssecretaris dat keren?

[0:13:32] En ik zou hem willen uitnodigen om de Kamer, gelet op dit grote probleem,

[0:13:37] periodiek op de hoogte te houden.

[0:13:38] Van wat gaat er in en wat gaat er uit.

[0:13:41] Laten we zeggen, vier keer per jaar.

[0:13:42] Het hoeven geen enorme rapporten en epistels te zijn,

[0:13:44] maar hou de Kamer op de hoogte.

[0:13:46] Want ik zie echt een groot continuïteitsrisico hier voor de Belastingdienst.

[0:13:51] Dat is mijn eerste punt.

[0:13:53] Dan het tweede punt wat ik wilde maken,

[0:13:56] is dat vorig jaar verschenen in de media berichten

[0:13:59] dat de Belastingdienst soms informatie achterhoudt voor de rechter.

[0:14:02] En de wet schrijft voor dat alle relevante informatie

[0:14:06] moeten worden overlegd.

[0:14:08] Alle stukken die van belang kunnen zijn

[0:14:10] voor de beslechting van de geschildpunten,

[0:14:13] die moeten worden overlegd.

[0:14:14] Dat staat in artikel 842 van de Algemene Bestuursrechten ABB.

[0:14:18] En de inspecteur-generaal van de IBTD,

[0:14:22] die heeft deze werkwijze beschreven.

[0:14:25] Die heeft beschreven hoe gaan geïnterviewde medewerkers

[0:14:28] van de Belastingdienst om met stukken die naar de rechter gaan.

[0:14:33] En die constateert daarbij, of die ondervindt,

[0:14:38] dat in principe alle stukken wel naar de rechter gaan,

[0:14:42] met uitzondering van, en nou komt het,

[0:14:44] stukken van intern beraad tussen de ambtenaren van de Belastingdienst.

[0:14:48] En naar de mening van mijn fractie is dat in strijd met de ANWB.

[0:14:52] En wat is de visie van de staatssecretaris?

[0:14:54] Is hij met mij eens dat deze stukken ook in principe in het dossier moeten zitten?

[0:14:59] Tenzij zij natuurlijk onder de uitzondering van artikel 829 vallen.

[0:15:03] Maar dat doen ze niet per definitie.

[0:15:05] En die stukken worden wel per definitie nu niet aan de rechter overhandigd.

[0:15:10] Graag een reactie van de staatssecretaris op dit punt.

[0:15:13] Dan, voorzitter, tijdens de behandeling van het Belastingplan

[0:15:16] vorig jaar is een amendement van collega Omtzigt aangenomen

[0:15:19] dat een wettelijk recht op inzagen van het eigen dossier regelt,

[0:15:24] met daarbij een bezwaar- en beroepsmogelijkheid.

[0:15:26] Met name dat laatste is in het amendement nu wettelijk vastgelegd.

[0:15:30] En de staatssecretaris schrijft in zijn brief

[0:15:32] dat hij bezig is om hier handen en voeten aan te geven.

[0:15:35] En een belangrijk onderdeel van dat opgezette programma

[0:15:38] is om in de komende periode, ik citeer,

[0:15:41] in de komende periode verder te definiëren

[0:15:44] wat nou eigenlijk dat eigen fiscale dossier van een belastingplichtig inhoudt.

[0:15:48] Nou, wat mijn fractie betreft kan de staatssecretaris

[0:15:52] daar heel simpel inspiratie vinden in artikel 842 van de ANWB.

[0:15:56] Ik noemde het net al met de beperking natuurlijk

[0:15:58] van de geheimhoudingsplicht van 829.

[0:16:02] En graag een reactie en liefst een bevestiging van de staatssecretaris

[0:16:06] dat hij dat ook zo ziet.

[0:16:09] Dan neem ik een ander stuk straks even mee in mijn tweede termijn.

[0:16:13] Wat ik nog wel even wil aanhalen, dat is de belastingtelefoon.

[0:16:17] De bereikbaarheid hiervan was een tijdje geleden een punt van zorg.

[0:16:21] Ik hoor graag hoe dat nu staat.

[0:16:24] En ook, hopelijk kan de staatssecretaris ook het gerucht,

[0:16:29] en ik zeg het nadrukkelijk bij het gerucht wegnemen,

[0:16:32] dat de regering overweegt om dit gratis telefoonnummer

[0:16:35] te veranderen in een niet-gratis nummer.

[0:16:38] Dat gerucht gaat rond.

[0:16:39] En ik weet niet of het waar is, maar ik hoor het dan graag nu.

[0:16:43] Want als dat waar zou zijn, dan zou ik me daar tegen verzetten.

[0:16:46] En hetzelfde geldt ook, dezelfde vraag geldt ook

[0:16:48] ten aanzien van de helpdesk intermediairs.

[0:16:51] Dank u wel.

[0:16:53] Dank u.

[0:16:54] En dan gaan we door naar collega Vlottes.

[0:16:58] Ja, voorzitter, ja, dank u wel.

[0:16:59] Voorzitter, de belastingen waren al niet leuk,

[0:17:02] maar het is ook allesbehalve makkelijk geworden.

[0:17:04] Geen wonder dat de Belastingdienst dan ook in 2019

[0:17:06] heeft besloten om maar te stoppen met deze sloken.

[0:17:08] Maar daardoor, voorzitter, zijn de problemen nog niet minder geworden.

[0:17:11] De problemen stapelen zich op en de oplossingen geraken verder

[0:17:14] en verder uit zicht.

[0:17:16] Voorzitter, ik ben nieuw in deze commissie,

[0:17:18] maar de tegenstrijdigheid in de berichtgeving kan haast niet groter zijn.

[0:17:21] Aan de ene kant heb je de Belastingdienst, die stelt dat.

[0:17:24] Alles loopt op rolletjes, hier en daar is een hobbeltje,

[0:17:27] maar, en een aandachtspuntje, maar het komt allemaal wel goed.

[0:17:30] En aan de andere kant heb je de ondernemers en de mensen thuis

[0:17:32] die tegen een grote bureaucratische muur oplopen

[0:17:35] en verzanden in een kluwe van regels en toeslagen.

[0:17:38] Voorzitter, dit zijn twee totaal verschillende werelden.

[0:17:41] Neem bijvoorbeeld het handhavingsbeleid.

[0:17:43] Afgelopen week hebben wij als Kamer de rapporten besproken van de IBTD,

[0:17:46] de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Doanen.

[0:17:48] Zij hebben onderzoek gedaan naar het achterhouden van stukken

[0:17:51] door de Belastingdienst bij de rechter.

[0:17:53] En de rechter was niet mild, voorzitter.

[0:17:55] Ik citeer.

[0:17:56] De viscus heeft de goede rechtsorde ernstig geschonden.

[0:18:00] En het Hof Midden-Nederland, enkele maanden later,

[0:18:02] zeer bezwaarlijk en in hoge mate onzorgvuldig.

[0:18:05] Voorzitter, als een rechter dergelijke termen gebruikt,

[0:18:08] dan heb je wel serieus iets fout gedaan.

[0:18:10] Overigens weet blijkbaar de hele wereld, behalve de Belastingdienst zelf,

[0:18:14] het bestaan van deze onvolledige dossiers.

[0:18:16] Weer zo'n tegenstrijdigheid.

[0:18:17] Aan de ene kant de Belastingdienst, die stelt heel druk te zijn

[0:18:20] met het opvolgen van rechtelijke uitspraken.

[0:18:23] En ook de staatssecretaris, die zegt in een brief van oktober 2023

[0:18:27] dat er een heuse casusdialoog wordt gehouden

[0:18:30] om te kijken naar een zogezegd professionele handelingsruimte.

[0:18:33] En aan de andere kant de Belastingdienst,

[0:18:35] die niet eens een simpel lijstje kan opleveren

[0:18:37] over de onvolledige dossiers aan de IBTD.

[0:18:41] Voorzitter, hoe zit dit nou?

[0:18:42] Kan de staatssecretaris dit nader toelichten?

[0:18:45] En voorzitter, dan de coronabelastingsschulden.

[0:18:46] In oktober 2022 kregen 34.000 ondernemers een brief van de Belastingdienst

[0:18:52] met de mededeling dat ze hun hele belastingsschuld

[0:18:55] in één keer moeten afbetalen binnen 14 dagen.

[0:18:58] Voorzitter, afgelopen donderdag kregen nog eens 24.000 ondernemers

[0:19:01] zo'nzelfde brief.

[0:19:02] Het directe gevolg, en ik citeer weer,

[0:19:05] de volledige belastingsschuld moet binnen 14 dagen worden voldaan.

[0:19:07] Einde citaat.

[0:19:09] Voorzitter, hoeveel bedrijven jaagt de Belastingdienst hiermee over de kling?

[0:19:13] Graag een toelichting.

[0:19:14] Want voorzitter, deze oninbare schulden is ook weer zo'n tegenstrijdigheid.

[0:19:19] Ondernemers worden dus tuip op het lijf gejaagd

[0:19:21] door zo'n terugbetalingsplicht binnen 14 dagen.

[0:19:24] En aan de andere kant lezen we door Belastingdienst, die doodleuk zegt

[0:19:27] in ieder geval 2,5 miljard belastingsschuld is oninbaar vanwege personeelstekort.

[0:19:33] Voorzitter, sinds weinig is het niet hebben van voldoende personeel

[0:19:36] een legitieme reden voor de Belastingdienst om dan met schulden niet te gaan innen.

[0:19:41] Geldt dit dan bijvoorbeeld ook voor de kroegbaas?

[0:19:43] Die zijn zaak een paar dagen per week moet sluiten vanwege te weinig personeel

[0:19:47] en daardoor zijn belastingsschuld niet kan betalen.

[0:19:50] Maar ik denk het niet, voorzitter.

[0:19:52] Die ondernemer die heeft het nakijken, die mag wel gaan betalen.

[0:19:54] En dan vraag je je toch af waarom het argument van te weinig personeel bij de Belastingdienst

[0:19:59] dan een meer geldige reden zou zijn dan die ondernemer die voor de keuze wordt gesteld

[0:20:04] betaal ik mijn personeel of betaal ik mijn belastingsschuld?

[0:20:07] Erkent de staatssecretaris dan ook dat het van de zot is

[0:20:10] om zo'n 2,5 miljard euro belastingsschuld af te schrijven vanwege personele tekorten?

[0:20:15] En hoeveel hoger zou dit bedrag nog kunnen worden

[0:20:17] indien blijkt dat er nog meer schulden als oninbouw worden gekwalificeerd?

[0:20:21] En voorzitter, dan de ICT-problemen.

[0:20:23] Dit is een soort one size fits all oplossing geworden.

[0:20:26] Elk argument, elk debakel bij de Belastingdienst komt dit onderwerp terug.

[0:20:32] Maar deze ICT-problemen die spelen al 18 jaar en de software is al 40 jaar oud.

[0:20:37] Dus het ziet er ook niet naar uit dat dit de komende jaren nog zal gaan veranderen.

[0:20:41] Desondanks blijkt uit de brief van de staatssecretaris ook nog eens dat bijna de helft,

[0:20:45] bijna de helft van de medewerkers tot en met 2028 met pensioen gaat.

[0:20:49] En dan noemt de staatssecretaris dat in zijn brief een grote uitdaging.

[0:20:52] Ja, voorzitter, bedankt. Je halve personeelbestand stapt over zo'n vier jaar op.

[0:20:57] Dat is geen uitdaging, dan staat je hele organisatie opknappen.

[0:21:01] Wat betekent dit voor de problemen op ICT-gebied?

[0:21:34] Wordt die dan nu opgejaagd door de Belastingdienst voor het betalen van een heffing?

[0:21:38] Graag daar ook een reactie op, voorzitter.

[0:21:40] En dan helemaal ter afsluiting.

[0:21:42] Voorzitter, de Belastingdienst geeft aan rust te willen.

[0:21:44] Voorzitter, alles behalve rust.

[0:21:46] Het wordt tijd dat de Belastingdienst aan het werk gaat en de achterstanden inhaalt.

[0:21:48] Dank u wel.

[0:21:50] Dank. En ik zie een vraag van het lid Itzinga.

[0:21:55] Ja, dank u wel. Ik heb een constructieve vraag aan de heer Flotters.

[0:21:59] Want ik ben het punt van marktplaats en vind het, dat ben ik helemaal met hem eens.

[0:22:02] Dat was ook het stukje wat ik net over moest slaan vanwege tijdgebrek.

[0:22:06] Is hij het met mij eens dat op zich de regels, de fiscale regels...

[0:22:11] die zijn er en die zijn op zich wel duidelijk.

[0:22:15] Alleen het feit dat heel veel mensen nu gebruik maken van die platforms...

[0:22:19] wat in feite wel nieuw is.

[0:22:21] De regels waren al bekend, maar ze maken er nu extra gebruik van.

[0:22:24] En daardoor krijgen er meer mensen kracht te maken met die regels.

[0:22:28] Pleit dat er dan niet voor dat we toch eens heel kritisch naar die regels moeten kijken...

[0:22:32] en misschien hier en daar toch wat praktische handvatten moeten gaan maken...

[0:22:38] zodat mensen die met die regels te maken krijgen, en dat zijn er meer dan vroeger...

[0:22:42] dat die nou precies eens duidelijk weten waar ze aan toe zijn.

[0:22:45] Meneer Flotters.

[0:22:46] Ja, voorzitter.

[0:22:48] Sinds afgelopen februari worden deze regels ook actief toegepast.

[0:22:51] Dit kost zo'n 50 fte.

[0:22:53] Even zo grossomode kost dit zo'n 50 fte.

[0:22:55] 50 fte die niet gebruikt kan worden bij bijvoorbeeld de coronabelastingsschulden.

[0:22:59] 50 fte die niet gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld...

[0:23:02] de afwekeling van het toeslagenschandaal, voorzitter.

[0:23:04] Dus het is meer een kwestie van verkeerde prioriteiten.

[0:23:08] Nogmaals, die buurvrouw op de hoek die toevallig 31 items gaat verkopen...

[0:23:12] opvindt dit, noem ik maar eventjes, A50 cent.

[0:23:14] Daar zit het probleem niet, voorzitter.

[0:23:17] Dank u wel.

[0:23:20] Ja, mag ik...

[0:23:21] Heeft u een vervolgvraag?

[0:23:23] Ik ben het hier mee eens.

[0:23:25] Het was niet helemaal mijn vraag, maar ik ben het er wel mee eens.

[0:23:28] Mijn vraag was veel meer van...

[0:23:30] je hebt verschillende regels als het gaat om ondernemerschap...

[0:23:33] op het gebied van de inkomstenbelasting...

[0:23:34] ten opzichte van bijvoorbeeld de btw.

[0:23:36] Dat zijn twee verschillende wetten.

[0:23:38] Die werken niet helemaal exact hetzelfde.

[0:23:40] Dat is historisch.

[0:23:42] Is dat zo gegroeid.

[0:23:44] Bent u het met me eens dat mensen in het land...

[0:23:46] die incidenteel een kastje van oma wat op zolder staat...

[0:23:50] te verstoffen voor, laten we zeggen, 3.500 euro...

[0:23:53] of niet 30 items, maar 35 items in een jaar verkopen.

[0:23:57] Bent u het niet mee eens dat die mensen duidelijkheid verdienen...

[0:24:00] over wat nou precies die regels zijn...

[0:24:02] waarmee ze het te maken krijgen.

[0:24:03] En voor zover die regels achterhaald zijn of niet duidelijk...

[0:24:06] dat we daar eens even heel kritisch naar gaan kijken.

[0:24:11] Ja, voorzitter. Dat was...

[0:24:13] Ik kan het verkeerd hebben, hoor.

[0:24:14] Maar dat was de kern ook van mijn verhaal.

[0:24:16] Dat op het moment dat je 31 items verkoopt...

[0:24:18] dan zou je aangeslagen worden.

[0:24:19] En als je 29 items verkoopt, niet.

[0:24:21] Dus dat is in die zin ook de kern van mijn verhaal, voorzitter.

[0:24:23] Dank u wel.

[0:24:25] Door dit goede interruptiedebat heeft de heer Itzi gaat...

[0:24:28] het punt wat binnen de vijf minuten niet past...

[0:24:29] ook nog goed aan de man en vrouw gebracht.

[0:24:32] Dan gaan we door naar het lid Vermeer van BBB.

[0:24:36] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:24:38] Nederlanders verdienen een belastingstelsel dat rechtvaardig is...

[0:24:41] en een uitvoeringsorganisatie die in dienst staat van de burger.

[0:24:45] Er zijn een hoop agendapunten voor dit debat.

[0:24:47] Dus ook ik ga er maar een paar uitlichten.

[0:24:50] Allereerst wil ik beginnen met box drie.

[0:24:52] In maart volgt mogelijk de uitspraak van de Hoge Raad.

[0:24:55] En de Belastingdienst bereidt een online formulier voor...

[0:24:58] waarmee belastingplichtigen in box drie...

[0:25:00] handmatig opgaven kunnen doen van vermogensbelasting...

[0:25:03] ook als het geboden rechtsherstel van tafel gaat.

[0:25:06] En daarom heb ik drie vragen aan de staatssecretaris.

[0:25:09] Hoe schat de staatssecretaris op dit moment de kansen in?

[0:25:13] Hij zal daar niet op afgerekend worden.

[0:25:16] Verwacht hij uitvoeringstechnische problemen...

[0:25:18] in dit scenario van handmatige verwerking?

[0:25:21] Immers, de nieuwe geautomatiseerde versie van het systeem...

[0:25:24] kan pas vanaf 2027 beschikbaar zijn.

[0:25:28] En hoe verwacht de staatssecretaris dan deze operatie te stroomlijnen?

[0:25:32] En is het met de verwachte aantallen überhaupt mogelijk...

[0:25:35] om controles uit te voeren, volgens de staatssecretaris?

[0:25:39] Voorzitter, dan de toeslagenproblematiek.

[0:25:41] Cijfers van het CBS laten een groei zien...

[0:25:43] van het aantal huishoudens met problematische schulden.

[0:25:46] Deze groei is bijna helemaal te wijd aan toeslagschulden...

[0:25:50] naast ook nog extra schulden door heffingen op bijvoorbeeld verkeersboetes.

[0:25:55] Problemen rond toeslagen hebben we eerder gezien...

[0:25:58] maar dit keer worden ze niet veroorzaakt door de toeslagenaffaire zelf...

[0:26:01] maar door de coronacrisis.

[0:26:03] Want tijdens de coronacrisis zijn de terugvorderingen stopgezet...

[0:26:07] waardoor de hoeveelheid huishoudens met langdurige schuld toenam.

[0:26:11] Burgers die toeslagen ontvingen...

[0:26:13] worden nu geconfronteerd met vorderingen van in totaal 1 miljard euro...

[0:26:17] die zij nu terug moeten betalen.

[0:26:19] Wat vindt de staatssecretaris van deze ontwikkeling?

[0:26:22] En kan hij aangeven wat er gedaan wordt of kan worden...

[0:26:26] om financiële chaos in deze doelgroep te voorkomen?

[0:26:31] En, voorzitter, burgers moeten voor hun toeslagen...

[0:26:33] zelfwijzigingen in inkomen doorgeven.

[0:26:36] En veel mensen met een lage inkomen hebben een wisselend inkomen.

[0:26:39] Voor hen is dit bijna niet te doen.

[0:27:12] De categorie uit de regeling laat op peildatum 25 september...

[0:27:17] een plotselinge stijging zien van 30.000 ondernemers...

[0:27:20] vaak vanwege sanering of faillissement.

[0:27:23] Maar heeft de staatssecretaris ook in beeld...

[0:27:26] of een inschatting van het aantal van die bedrijven...

[0:27:28] die sowieso failliet gegaan zouden zijn...

[0:27:32] omdat ze niet levensvatbaar waren voor de coronacrisis?

[0:27:36] Is daar onderzoek naar gedaan?

[0:27:37] Er is een vraag op dit punt van het lid Itzinga.

[0:27:40] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:27:42] Eigenlijk het vorige punt over die zorgen die de heer Vermeer heeft...

[0:27:47] over de aanvraag van toeslagen, wat buitengewoon ingewikkeld is...

[0:27:51] en idealiter zou je zeggen, van dat systeem zou je ervan af willen.

[0:27:56] Zou de heer Vermeer ook voorstander zijn...

[0:27:58] of zou hij mij steunen in de visie voor de tussentijd...

[0:28:02] dat het misschien goed is om eens na te denken...

[0:28:05] over een vorm van vooraf ingevulde toeslagaanvragen?

[0:28:11] Zoals je dat ook bij de inkomstenbelasting hebt...

[0:28:13] maar dan is het achteraf.

[0:28:14] Maar zou het ook niet goed zijn om dat vooraf te hebben...

[0:28:16] voor de aanvraag van toeslagen?

[0:28:18] Absoluut, daar zou ik graag in meegaan.

[0:28:24] Dan nog een aantal opmerkingen over online verkoop van tweedehands spullen.

[0:28:29] Ik heb daar ook al schriftelijke vragen over gesteld...

[0:28:31] en daar hebben we ook antwoorden op gekregen.

[0:28:33] Volgens mij zijn de spelregels echt wel helder...

[0:28:36] maar het gaat er maar om of we dit wel willen.

[0:28:40] Is de staatssecretaris met mij van mening...

[0:28:43] dat verdere uitbreiding van informatie en controle door de Belastingdienst...

[0:28:47] op gespannen voet komt te staan met de privacy van de burger...

[0:28:50] en ook de bewegingsvrijheid van burgers beperkt?

[0:28:53] Zeker omdat we juist meer circulariteit willen...

[0:28:55] en het meest duurzame is geen nieuwe spullen kopen...

[0:28:59] maar tweedehands spullen blijven gebruiken.

[0:29:02] In hoeverre betreft dit een belastende uitbreiding...

[0:29:04] van de activiteiten van de Belastingdienst met betrekking tot de uitvoering?

[0:29:08] En zojaar is dat gewenst, gezien wat hier eerder ook al gezegd is...

[0:29:12] de Belastingdienst al zoveel problemen heeft met systemen en uitvoering.

[0:29:16] En over die systemen, iets in het algemeen.

[0:29:19] We horen steeds vaker dat die niet op elkaar aansluiten, oud zijn...

[0:29:23] er is een gebrek aan COBOL-programmeurs, enzovoort, enzovoort.

[0:29:27] Ik ben hier nieuw, maar is er ooit gepraat...

[0:29:30] over het overnemen van moderne systemen...

[0:29:33] uit landen die de boel volledig opnieuw opgezet hebben?

[0:29:35] Zoals bijvoorbeeld in Estland.

[0:29:38] Hoe kijkt de staatssecretaris hier tegenaan?

[0:29:40] En worden dit soort scenario's ook overwogen?

[0:29:43] Dank u wel, voorzitter.

[0:29:45] Dank u.

[0:29:46] En dan geef ik nu het voorzitterschap aan collega Van Dijk.

[0:29:49] Dank je wel, voorzitter.

[0:29:52] En in mijn rol als voorzitter...

[0:29:53] nu geef ik graag het woord aan mevrouw Mathoeg voor haar inbreng.

[0:29:59] Dank, voorzitter.

[0:30:01] We hebben het debat Belastingdienst...

[0:30:04] en volgens mij is het de eerste keer...

[0:30:05] dat we bij elkaar komen als commissie Fiscaliteit.

[0:30:09] En ik vind het fijn om met deze collega's deze portefeuille te delen.

[0:30:12] En naast woordvoerder van de GroenLinks-BVDA-fractie voor Fiscale Zaken...

[0:30:16] ben ik ook de woordvoerder Uitvoering.

[0:30:19] En dat is geen toeval.

[0:30:21] We komen net van stemmingen in de plenaire zaal.

[0:30:24] Alle begrotingen, al die dingen die we doen...

[0:30:26] omdat we het mooi vinden voor Nederland.

[0:30:28] Of dat nou zwembaden zijn...

[0:30:30] of dat zijn de wegen waar we over rijden...

[0:30:32] of dat is de speeltuin, de goede zorg, de politie.

[0:30:36] Dat zijn dingen die we met elkaar betalen.

[0:30:39] Dus belastingen zijn de manier dat we dat doen.

[0:30:41] En dat is iets heel belangrijks.

[0:30:43] We praten in deze debatten...

[0:30:44] en heel veel mensen ook op de verjaardag en de feestjes denken...

[0:30:47] belastingen, he, saai. Dat is ook zo.

[0:30:50] Maar zonder die belastingen is alles moois in het leven.

[0:30:53] Is er niet.

[0:30:55] En dat brengt mij op het punt ook van het agenda vandaag.

[0:30:58] Want die debatten die we met elkaar hebben...

[0:31:00] in die plenaire zaal, hier in de zaaltjes...

[0:31:02] de wetten die we aannemen...

[0:31:04] dat is alleen maar papier als het niet wordt uitgevoerd.

[0:31:08] Wetgeving, fiscale wetgeving...

[0:31:10] heeft alleen maar waarde...

[0:31:13] als we dat ook goed met elkaar kunnen uitvoeren.

[0:31:17] En we spreken over het samenspel...

[0:31:18] en dat zien we ook terug in veel van de stukken...

[0:31:20] die vandaag op de agenda staan.

[0:31:22] Maar eigenlijk is het denk ik tijd...

[0:31:24] om met elkaar veel meer aandacht te hebben...

[0:31:27] ook in verhouding en tijd...

[0:31:30] voor hoe voer je het goed uit.

[0:31:32] En dat brengt mij op een aantal vragen vandaag.

[0:31:34] De eerste is, het ging veel over personeel...

[0:31:36] en ik dacht, stel je voor, er zit iemand die bijna afgestudeerd is...

[0:31:39] of iemand die zich op dit moment verveelt in zijn baan...

[0:31:42] en die denkt, misschien wil ik wat anders doen...

[0:31:44] dan zou je bijna aan het einde van dit debat kunnen denken...

[0:31:47] poeh, nou die belastingdienst, daar ga ik niet heen.

[0:31:50] Ik denk dat we dat niet willen zeggen.

[0:31:52] Dus ik zou aan de heer Van Rij willen vragen, voorzitter...

[0:31:55] waarom zou je bij de belastingdienst aan de slag moeten?

[0:31:58] U zoekt heel veel mensen.

[0:31:59] Kunt u even vertellen, vere voorzitter...

[0:32:02] waarom dat zo belangrijk is en wat mensen te wachten staat?

[0:32:05] Want wij zien ook in de stukken dat u per 2027...

[0:32:08] heel veel mensen zoekt.

[0:32:12] Bijna meer dan 3000.

[0:32:14] Dus ik dacht, die vraag wil ik aan de staatssecretaris stellen.

[0:32:19] U heeft een interruptie van de heer Etzinger.

[0:32:21] Ja, voorzitter.

[0:32:23] Eerst zegt mevrouw Mathoeg dat belastingen saai zijn.

[0:32:26] Ik neem het bijna op als een persoonlijk feit.

[0:32:28] Want ik ben al 25 jaar werkzaam in de belastingen.

[0:32:31] Dus ik vraag me af, vindt u mij dan ook saai?

[0:32:33] Maar dat is niet mijn vraag.

[0:32:39] Ja, zegt de staatssecretaris.

[0:32:41] Dat was niet mijn antwoord.

[0:32:43] Ik stop ermee.

[0:32:45] Dan heeft u net uw laatste interruptie ook verspeeld.

[0:32:49] Dus ik geef het woord terug.

[0:32:51] Nee, ik vind de heer Etzinger helemaal niet saai.

[0:32:54] Zal ik dan zeggen in mijn tijd.

[0:32:56] En soms doe je dat om even de aandacht te trekken.

[0:33:00] Maar wat ik wel, en laat ik daar een serieuzer punt over maken.

[0:33:02] Voor veel mensen is het ingewikkeld.

[0:33:03] Is het moeilijk, hoorde ik veel collega's zeggen, ook in de brieven.

[0:33:06] En dan is het ook gedoe iets wat je moet regelen.

[0:33:09] En ik vond het belangrijk om er vandaag te beginnen.

[0:33:12] En ik denk dat dit helemaal geen saaie debatten zijn.

[0:33:14] En wij zijn geen saaie mensen.

[0:33:16] Dus ik kijk helemaal uit naar de vervolg van onze debatten in deze commissie.

[0:33:19] Maar dan toch ook aansluitend bij de vraag van de collega's.

[0:33:22] Want de staatssecretaris zoekt heel veel mensen.

[0:33:25] Wat nou als het niet lukt?

[0:33:26] Wat nou als je 75% van die doelstelling 3250 in 2024 niet haalt?

[0:33:34] Wat doe je dan?

[0:33:35] En ik denk dat het belangrijk is om daarover na te denken.

[0:33:38] Kan de staatssecretaris daar iets over vertellen?

[0:33:41] Dat brengt me bij het volgende punt.

[0:33:43] Box 3.

[0:33:46] Wat is voor de uitvoering nodig om de uitvoering in 2027 te halen,

[0:33:51] wil ik aan de staatssecretaris vragen.

[0:33:53] En welke gebeurtenissen, een paar collega's verwezen er al naar,

[0:33:56] rechtszaken, aangenomen motie, amendementen, wetten,

[0:33:58] zouden ervoor zorgen dat de invoering nog verder uitgesteld moet worden?

[0:34:02] Kan de staatssecretaris daar iets over vertellen?

[0:34:06] Dat brengt mij op het volgende punt.

[0:34:09] En dat gaat over begrijpelijkheid, uitlegbaarheid.

[0:34:12] Onze ogen vielen op het bouwscenaarrapport dat we ondanks hebben gekregen.

[0:34:16] We nemen het onder de arm mee in het recess aankomende week.

[0:34:19] Maar we hebben al gebladerd.

[0:34:21] En daar viel op een enkele suggestie om het belastingstelsel begrijpelijker en eenvoudiger te maken.

[0:34:26] Zoals het verwerken van de inkomensafhankelijke heffingskortingen in de tarieven.

[0:34:31] Mijn fractie was benieuwd per wanneer zou dat technisch mogelijk zijn,

[0:34:36] mocht je dat willen, om afwegingen te kunnen maken.

[0:34:41] Dan heb ik een volgend punt.

[0:34:43] En dat gaat over de alokop.

[0:34:44] We hebben daar eerder een amendement ingediend.

[0:34:46] En ik gebruik dit punt om ook een ander punt te maken.

[0:34:50] Dus allereerst gaat het over getrouwde statushouders met kinderen

[0:34:55] die geen recht hebben op de alokop in het kindgebonden budget.

[0:34:59] En dit is een regeling die heel moeilijk uit te voeren is.

[0:35:01] Ik heb eerder bij de verzamelwet, SZW, een amendement ingediend, 2019.

[0:35:05] Omdat wij dachten, dit kan beter.

[0:35:07] De uitvoering heeft dat zelf in brieven aan ons gegeven, dit helpt ons.

[0:35:10] Toen is er een politieke reden, daar is niet voor gekozen.

[0:35:13] En dit is volgens mij precies het dilemma.

[0:35:15] Want we zeggen met elkaar, uitvoering is heel belangrijk,

[0:35:18] maar dan komen er afwegingen en dan kiezen we ook vaak voor hetgene wat niet uitvoerbaar is.

[0:35:22] Want politiek niet wenselijk.

[0:35:24] Mijn laatste vraag aan de staatssecretaris.

[0:35:26] Ten aanzien van die alokop, klopt het dat de uitvoering helpt?

[0:35:29] Maar ook, kan de staatssecretaris ons vertellen in dit debat,

[0:35:32] in de openheid, de eerste keer zo dat we met elkaar spreken,

[0:35:35] wat kunnen wij in deze commissie doen om scherper dat voor afwegingen te hebben?

[0:35:39] Eerlijker met elkaar te zijn.

[0:35:41] Want versimpeling willen we allemaal, maar we hebben ook hele verschillende politieke wensen.

[0:35:45] Kan de staatssecretaris zijn denken daarover met ons delen?

[0:35:50] Dank u wel, en dan geef ik het woord weer terug.

[0:35:53] Ik dank alle sprekers.

[0:35:55] Ik kijk even naar rechts.

[0:35:57] Een schorsing van, wat heeft, 20 minuten wou ik voorstellen.

[0:36:02] Dan zien we elkaar over 20 over 4, tot straks.

[0:36:06] Ik sluit de vergadering even.

[0:59:41] Goedemiddag allemaal, welkom terug bij het commissiedebat Belastingdienst.

[0:59:45] De eerste termijn van de Kamer is het geweest.

[0:59:47] Ik geef het woord aan de staatssecretaris voor de beantwoording.

[0:59:51] Dank u wel, voorzitter.

[0:59:55] Dit is de eerste vergadering met de commissie Financiën.

[0:59:59] Een nieuwe samenstelling bijeen.

[1:00:01] Een aantal bekende gezichten, een aantal nieuwe gezichten.

[1:00:05] Ik hoop op een goede samenwerking.

[1:00:09] Ik kan ook niet in een glazen bol kijken hoe lang dat gaat duren.

[1:00:12] Maar voor zolang het duurt, hoop ik op een goede samenwerking.

[1:00:17] Net zoals dat ook met de vorige commissie gebeurd is.

[1:00:24] Dan wil ik ook nog even iets zeggen.

[1:00:26] Want er zou totaal een verkeerde indruk hebben kunnen ontstaan.

[1:00:32] Het is een compliment, meneer Itzingaas.

[1:00:34] Ik zeg dat u saai bent.

[1:00:36] Ik vind dat fiscalisten in de beeldvorming saai moeten zijn.

[1:00:42] Maar u bent, dat wil niet zeggen dat u als mens saai bent.

[1:00:45] Dat wil ik wel even rechtgezet hebben.

[1:00:48] Ik dacht ook dat dit vak, en dan kom ik meteen op een van de punten die naar voren gebracht is.

[1:00:56] Ik dacht ook dat dit vak heel saai was toen ik 18 jaar was.

[1:01:01] Eigenlijk was ik ook helemaal niet van plan om fiscaal recht te gaan studeren.

[1:01:04] Wel om Nederlands recht te gaan studeren.

[1:01:06] Maar als je naar het curriculum keek, zag je al dat er boekhouden op stonden.

[1:01:11] Boekhouden 1, 2 en 3.

[1:01:13] Ik kan niet anders zeggen, het is een van de mooiste vakken.

[1:01:17] Omdat je niet alleen met wetgeving te maken hebt die heel relevant is voor burgers, voor bedrijven.

[1:01:25] Maar het gaat ook nog eens een keer, voorzitter, wat u zelf gezegd heeft in uw inbreng.

[1:01:30] Het gaat ook om iets wat politiek maatschappelijk heel relevant is.

[1:01:33] De centjes moeten wel opgebracht worden.

[1:01:36] En dan vervolgens wordt er hier in het parlement uiteindelijk beslist hoe het herverdeeld moet worden.

[1:01:42] Ik geef heel veel colleges op dit moment.

[1:01:46] Het is echt mijn ambitie om alle fiscale faculteiten in Nederland.

[1:01:51] En ik heb de meerderheid nu al gehad.

[1:01:52] Om juist met studenten hierover te spreken.

[1:01:57] Hoe mooi dit vak is.

[1:01:58] En ik zie daar dus ook een ongelooflijk veel motivatie bij die studenten.

[1:02:06] Ja, en dan wil ik eigenlijk ook meteen het document wat mevrouw Van Dijk heeft overhandigd.

[1:02:15] De bescherming van de rechten van belastingbetalers en toeslagontvangers.

[1:02:21] Een zeer belangrijk vraagstuk.

[1:02:23] Dank voor de initiatiefnota.

[1:02:25] We zullen er natuurlijk op reageren.

[1:02:28] En het is heel wezenlijk dat we het over de bescherming van de rechten hebben van de belastingbetalers.

[1:02:35] Maar het mooie ervan vind ik ook altijd als we het over belastingen hebben.

[1:02:38] Dat er ook een plichtend kant aan zit.

[1:02:41] En dat is wat mij betreft in evenwicht.

[1:02:47] Terug nog even ook naar dat punt van die studenten.

[1:02:51] Want dan hebben we het eigenlijk meteen ook over...

[1:02:55] De staatssecretaris, er is een vraag van het lied Van Dijk.

[1:03:01] De staatssecretaris geeft natuurlijk terecht aan de plichtenkant.

[1:03:04] Maar aan de andere kant is ook onze overtuiging.

[1:03:06] Op het moment dat we het ene nog beter gaan doen...

[1:03:09] wordt de andere kant ook nog vanzelfsprekender en logischer voor mensen.

[1:03:15] Dus het is juist ook om het gevoel van die plicht...

[1:03:18] naar alle dingen die ook negatief in het nieuws zijn geweest over rechten van belastingbetalers.

[1:03:23] Om dat juist op die manier ook bij de kansen stevig te verankeren.

[1:03:27] Ja, voorzitter, dat begrijp ik helemaal.

[1:03:29] Ik heb ook gezegd, dat moet goed met elkaar in evenwicht zijn.

[1:03:37] Dus het een doen en het ander niet nalaten.

[1:03:40] Voorzitter, dan zou ik eigenlijk op een heel belangrijk punt...

[1:03:45] waar veel van u vragen over gesteld hebben.

[1:03:48] En u zelf ook, voorzitter.

[1:03:50] En dat betreft werving, personeel. Hoe zit dat nou?

[1:03:52] En dan begin ik toch met de werving.

[1:03:57] Want de vraag was, waarom zouden mensen bij de Belastingdienst willen werken?

[1:04:01] Nou, dat is precies waarom ik ook dat rondje langs het land maak.

[1:04:04] En niet alleen bij die fiscale faculteiten, ook hoge scholen en anderszins.

[1:04:09] En je ziet dat de Belastingdienst in deze jaren zeer succesvol werft.

[1:04:18] Onder jong afgestudeerden.

[1:04:19] Ook omdat er heel veel te bieden is.

[1:04:23] Je hebt het zogenaamde tax talent programma van de Belastingdienst.

[1:04:29] Nou, voorzitter, ik heb in mijn professionele leven...

[1:04:33] ook bij een belastingadviesbureau gewerkt.

[1:04:38] Nou, als ik zie wat de Belastingdienst aanbiedt...

[1:04:43] nou, dat is gewoon top of the bill.

[1:04:46] Want als je aangenomen wordt voor zo'n trainingprogramma, kom je...

[1:04:51] en dat is bij die grotere of kleinere kantoren niet zo...

[1:04:55] met alle facetten van de Belastingdienst krijg je te maken.

[1:05:00] Van BPM tot grote ondernemingen.

[1:05:03] Nou, MKB, noem het maar op. Maar ook het inningsproces.

[1:05:07] En het tweede is, er zit ook nog een internationale kant aan.

[1:05:11] En terecht, omdat heel veel wetgeving natuurlijk internationaal is.

[1:05:15] En veel van de motivatie voor mensen om naar de Belastingdienst te gaan...

[1:05:19] gaat niet alleen om mensen die net afgestudeerd zijn.

[1:05:22] Er stappen ook behoorlijk wat mensen over vanuit andere...

[1:05:26] vanuit belastingadvieskantoren, maar ook vanuit het bedrijfsleven.

[1:05:30] Ja, en waarom doen die dat?

[1:05:31] En ik herken dat zelf natuurlijk ook.

[1:05:35] Dat is dat je vroeg of laat, als je dit vak uitoefent...

[1:05:39] ook een stukje maatschappelijke relevantie wil hebben.

[1:05:44] Nou, dat kan in de politiek.

[1:05:46] Maar dat kan natuurlijk ook als ambtenaar bij de Belastingdienst.

[1:05:50] Dus in die zin is het een prachtige werkgever.

[1:05:56] En niet alleen een leerschool, van oké, ze worden opgeleid...

[1:06:00] en na drie jaar zijn ze weer weg.

[1:06:02] Dat is overigens altijd uitdagend bij iedere organisatie.

[1:06:05] En daarvoor moet je natuurlijk ook zorgen dat je mensen blijft motiveren...

[1:06:10] door ze perspectief te geven.

[1:06:12] En ja, ik leg veel werkbezoeken af bij de Belastingdienst...

[1:06:16] ook bij het team dat zich daarmee bezighoudt, werving, maar ook HR.

[1:06:22] Zeer professioneel.

[1:06:25] En dat moet ook, want terecht is erop gewezen door verschillende sprekers.

[1:06:30] En ja, dat is, laten we zeggen, meer dan een serieuze uitdaging.

[1:06:37] Het personeelsbestand is verouderd.

[1:06:41] Dat is niet nieuw.

[1:06:42] Maar het is wel zo dat inderdaad 45 procent met pensioen gaat.

[1:06:50] En dat allemaal de komende jaren gaat voltrekken tot en met 2028.

[1:06:55] Dat is overigens geen nieuw gegeven.

[1:06:58] Want dat is eigenlijk al jaren gaande.

[1:07:00] En daarom is er dus ook zo'n goed beleid op gezet.

[1:07:04] En je ziet bijvoorbeeld, vorig jaar hebben we ruim 3400 mensen, FTE's, aangenomen.

[1:07:09] Terwijl de doelstelling 2700 was.

[1:07:15] Dus we moeten er keihard aan blijven werken.

[1:07:19] Maar we zijn bepaald niet pessimistisch dat we de nieuwe mensen...

[1:07:24] en goede nieuwe mensen op de verschillende niveaus binnen kunnen halen.

[1:07:29] Dus terugzakken naar 50 of 70 procent.

[1:07:34] Natuurlijk moet je je altijd voorbereiden op het ergste.

[1:07:37] Maar als je in een krappe arbeidsmarkt die we nu hebben...

[1:07:40] in staat bent om boven de doelstelling te werven, dan doe je ook iets goeds.

[1:07:46] Terugkomend dan op de andere vraag.

[1:07:48] En dat is de vraag van, maar goede, oudere ambtenaren, werknemers...

[1:07:55] die toch nog door willen werken, waarom zouden we die niet behouden?

[1:07:58] Ja, natuurlijk doen we dat. Dat laat de CAO van het Rijk ook toe.

[1:08:02] En we gaan ook met de betrokkenen in gesprek.

[1:08:06] Maar er zijn ook, moet ik gewoon ook heel eerlijk zeggen...

[1:08:10] en daar is helemaal niks mis mee...

[1:08:12] mensen die zeggen, nou, 40 jaar lang heb ik gewerkt...

[1:08:16] en ik ga nu iets anders doen in mijn leven.

[1:08:19] En ik ga nu van mijn pensioen genieten of ik ga vrijwilligerswerk doen.

[1:08:24] Dus nee, daar hebben we echt zeer nadrukkelijk ook een gericht beleid op.

[1:08:30] Die mogelijkheden zijn er.

[1:08:32] En ja, dat past natuurlijk ook in een maatschappelijke trend.

[1:08:35] Er zijn wel mensen die wel degelijk ook langer willen doorwerken.

[1:08:38] Misschien niet voltijds, maar ook part-time.

[1:08:44] En wat je ook ziet, en daar was volgens mij de vraag ook voor bedoeld...

[1:08:47] en daar ben ik het ook echt helemaal mee eens, voorzitter...

[1:08:52] het gevaar wat, en meerdere sprekers hebben het daar natuurlijk over gehad...

[1:08:57] het gevaar wat je natuurlijk loopt bij zo'n grote omschakeling...

[1:09:02] zo'n grote instroom van nieuwe mensen...

[1:09:05] dat is inderdaad dat er veel kennis verloren gaat.

[1:09:07] Dus dat moet je borgen, dat in die overgang die kennis wordt overgedragen.

[1:09:13] Dat betekent ook, dat gebeurt ook...

[1:09:17] dat betekent ook dat er veel tijd ingestopt wordt...

[1:09:20] door ambtenaren die al die kennis hebben...

[1:09:24] en al heel lang bij de belasting niet werken.

[1:09:28] En dat zijn wel prioriteiten die je dan moet aanbrengen.

[1:09:34] En dat moet je nu doen in deze jaren.

[1:09:37] Want als ze eenmaal weg zijn, zijn ze natuurlijk echt weg.

[1:09:41] En dat is in ieder geval de vraag, voorzitter, van u zelf...

[1:09:48] over waarom zouden mensen bij de Belastingdienst gaan werken.

[1:09:51] De vraag ook van de heer Itzinga, voorzitter, van u zelf ook...

[1:09:56] en ook van mevrouw Van Dijk...

[1:09:57] van hoe kunnen we nou werven, opleiden en behouden...

[1:10:01] naast de uitdagingen op ICT-gebied.

[1:10:03] Daar ga ik straks nog iets van zeggen.

[1:10:05] En dan ICT-gebied en personeel is nog een vraagstuk apart.

[1:10:10] Er is een vraag van het lid Itzinga.

[1:10:13] Ja, dank voor de antwoord van de staatssecretaris.

[1:10:16] En helemaal mee eens dat, volgens mij, zoals ik dat van de buitenkant zie...

[1:10:20] de Belastingdienst ook een hele fijne werkgever is voor heel veel mensen.

[1:10:26] Maar toch een vraagje, want ik krijg toch een beetje...

[1:10:29] als ik deze geruststellende woorden mag interpreteren...

[1:10:33] dan worden er meer mensen aangenomen dan aanvankelijk...

[1:10:40] hoe noem je zoiets, voorzien was.

[1:10:43] Wat dan in feite een meevaller is.

[1:10:45] Dat zegt overigens nog niks over de uitstroom, volgens mij.

[1:10:47] Maar dan toch even, want dan zie ik dat rapport van de Algemene Rekenkamer.

[1:10:51] En daar staat dan wel snoeihard in dat de Belastingdienst...

[1:10:54] op dit moment al honderden mensen tekort komt...

[1:10:58] om iets met die coronaschulden uit te kunnen voeren.

[1:11:05] Betekent dat dan niet dat er ook nu al...

[1:11:07] toch al een heel groot tekort is aan mensen bij de Belastingdienst?

[1:11:12] En dat gaat de komende jaren nog veel sneller oplopen.

[1:11:15] En betekent dat dan in feite niet dat die 3400 fta's eigenlijk te weinig is?

[1:11:23] Ja, voorzitter, dank voor deze vraag.

[1:11:27] Overigens geef ik... Ik kom daar meteen op terug, hoor.

[1:11:29] Maar ik geef ook wel antwoord op die vraag van...

[1:11:33] ja, waar zit het probleem nou echt het meest?

[1:11:36] Dat was een vraag van de voorzitter van mevrouw Van Eyck...

[1:11:38] en ook van de heer Itzika zelf.

[1:11:40] Ja, dat zit bij de directie MKB.

[1:11:43] Dat zit bij de centrale administratieve processen, afgekort KAP...

[1:11:48] en bij de IV-organisatie.

[1:11:49] Op die laatste kom ik ook nog een keer specifiek terug.

[1:11:53] Coronaschulden.

[1:11:54] Ja, daar hebben ook meerdere sprekers...

[1:11:57] ook de voorzitter, de heer Voltus, heeft daarover gevraagd.

[1:12:00] Ik ben heel blij dat u die vraag stelt...

[1:12:01] want dan kan ik ook een misvatting uit de wereld helpen.

[1:12:07] Laten we eerst beginnen met de vaststelling...

[1:12:09] dat het ongelooflijk is wat de Belastingdienst hier gedaan heeft.

[1:12:16] 47,5 miljard uitstel verleend aan 400.000 ondernemers.

[1:12:21] Wat ik hoor als ik in het land kom...

[1:12:24] en ik hoor zowel kritiek, maar dan hoor ik ondernemers altijd zeggen...

[1:12:30] fantastisch dat die Belastingdienst, dat die overheid dat gedaan heeft.

[1:12:34] Als ik dat uitstel niet gehad had, dan was ik kopje onder gegaan.

[1:12:38] Dat is één.

[1:12:40] Twee, wij hebben in samenspraak met de vorige Tweede Kamer...

[1:12:45] één en ander maal, meerdere malen, u heeft alle brieven kunnen lezen...

[1:12:50] heeft de Tweede Kamer terechtgezegd...

[1:12:54] staatssecretaris, ga nou niet meteen met de dwangbevelen rond...

[1:12:58] en timmer die op de deur, zodat als de mensen terugkomen van vakantie...

[1:13:02] dat hun bankstel is verkocht of hun auto is verkocht.

[1:13:05] De menselijke maat, dat hebben we gedaan.

[1:13:08] De uitstelregeling, toen ik begon op 10 januari 2022...

[1:13:16] toen heb ik eerst gezegd...

[1:13:19] op 1 april gaat iedereen weer normaal zijn belasting betalen...

[1:13:23] omdat het kabinet had voorgesteld aan het parlement...

[1:13:28] en het parlement dat heeft overgenomen...

[1:13:30] we gaan het land niet meer op slot zetten.

[1:13:34] Covid zal onder ons zijn en daar gaan we op een genormaliseerde manier mee om.

[1:13:40] Vervolgens hebben we gezegd 1 oktober in dat jaar...

[1:13:44] dan begint de uitstelregeling.

[1:13:48] Vanaf dat moment moeten die 400.000 ondernemers...

[1:13:51] althans degenen die hun belastingsschuld nog niet hadden terugbetaald...

[1:13:55] want heel veel hadden dat al gedaan...

[1:13:57] want die 47,5 miljard, die was toen 20 miljard afgerond...

[1:14:05] dan mogen ze over vijf jaar uitbetalen.

[1:14:07] En we gaan niet meteen de rente op 4% zetten, dat doen we geleidelijk.

[1:14:11] In samenspraak met de Kamer, ik ga niet al te veel in details...

[1:14:14] toen is gezegd in sommige gevallen misschien naar zeven jaar...

[1:14:17] misschien een pauzeknop inlassen.

[1:14:20] En daar zijn we ook coulant in geweest dat we hebben gezegd...

[1:14:24] als een ondernemer of een onderneming niet alleen belastingsschuld heeft...

[1:14:30] maar ook schulden bij andere private partijen...

[1:14:34] bij banken of bij leveranciers...

[1:14:37] dan in het kader van een schuldsanering...

[1:14:40] zal de Belastingdienst een preferente positie opgeven.

[1:14:43] Want de Belastingdienst komt altijd als eerste aan bod bij faillissementen.

[1:14:49] Dus schuldsanering, voorkomen dat dat faillissementplaats heeft.

[1:14:54] Nou, nu zitten we in januari.

[1:14:57] U heeft in de brief...

[1:14:58] Sorry, we zitten nu in februari, maar we hebben de cijfers.

[1:15:01] Januari 2024, 11,5 miljard staat eruit.

[1:15:05] Dan constateer ik, als dit in dit tempo zo doorgaat...

[1:15:10] dan komt heel veel van dat belastinggeld terug.

[1:15:13] Bij de voorjaarsnota 2022 maakten wij een schatting...

[1:15:17] dat er 6 miljard niet terug zou komen.

[1:15:21] Vorig jaar bij de voorjaarsnota hebben we gezegd 2,5 miljard.

[1:15:25] En toen hebben we ook gezegd...

[1:15:26] en dat zeg ik heel expliciet ook tegen de heer Voltus...

[1:15:31] want die maakt een verband, oh, er is te weinig personeel...

[1:15:34] dus het belastinggeld wordt ingeroepen.

[1:15:35] Welnee, die 2,5 miljard en daarvoor die 6 miljard, die was berekend.

[1:15:40] Die was berekend op alle cijfers van de bedrijven en de bedrijfstakken.

[1:15:46] En waarom gaan we een deel niet ophalen?

[1:15:50] Omdat er ook ondernemers bij zaten die failliet gegaan zouden zijn...

[1:15:55] als COVID-19 belastinguitstel niet mogelijk was gemaakt.

[1:16:00] Dus daar kan je ook van zeggen...

[1:16:02] nou, die hebben alsnog de kans om overeind te blijven...

[1:16:05] maar heel eerlijk gezegd, als COVID-19 niet had plaatsgehad...

[1:16:08] waren er ondernemers failliet gegaan die nu niet failliet gegaan zijn...

[1:16:13] maar die wellicht straks wel failliet gaan.

[1:16:16] Betekent uitstel, afstel? Welnee.

[1:16:19] Ook de Kamer heeft gezegd, die invordering start daar rustig mee.

[1:16:25] Dus in juli vorig jaar hebben wij de brieven gestuurd...

[1:16:30] aan degenen die niet op schema lagen...

[1:16:33] en ook de gezekerdegenen die niets van zich hadden laten horen.

[1:16:37] En gelukkig heeft de Belastingdienst hier niet alleen geacteerd...

[1:16:41] maar met hulp van Kamer van Koophandel...

[1:16:45] met hulp van de ondernemersorganisaties...

[1:16:47] ook echt steeds op de deuren geklopt.

[1:16:49] U hoeft zich nergens voor te schamen.

[1:16:52] Laat open die blauwe enveloppen en kom bij ons.

[1:16:55] Want dan kunnen we kijken of we u kunnen helpen.

[1:16:58] Dus voor degenen die daar niet op hebben gereageerd...

[1:17:01] daar hebben we dan gezegd, we gaan het uitstel intrekken.

[1:17:04] Vervolgens hebben we aanmaning gestuurd.

[1:17:05] Vervolgens hebben we een dwangbevel gestuurd.

[1:17:07] En nu in januari gaan we inderdaad de deurwaarden erop afsturen.

[1:17:11] Kan je alles in één keer tegelijk doen? Nee.

[1:17:15] Daarom wat de Algemene Rekenkamer...

[1:17:17] die vind ik te weinig gewogen heeft wat ik net gezegd heb.

[1:17:22] Want zij hebben het beoordeeld op basis van de cijfers...

[1:17:27] die wij natuurlijk wel met ze gedeeld hebben.

[1:17:28] Maar wat ze niet gewogen hebben...

[1:17:30] is de uitdrukkelijke politieke wens van de Kamer...

[1:17:33] die ik van harte onderschrijf en blijf onderschrijven.

[1:17:36] Ga niet meteen met dat dwangbevel op de deur timmeren.

[1:17:42] Dus we gaan nu de komende maanden...

[1:17:45] het komende jaar gaan we inderdaad zien...

[1:17:47] en de deurwaarders gaan nu langs.

[1:17:49] Gaan ze nu meteen altijd bij iedereen langs.

[1:17:52] Dat zullen we moeten faseren.

[1:17:56] Maar het is dus niet zo dat we door de hoeve heen zakken...

[1:18:02] op het punt van de invordering.

[1:18:05] En het wordt natuurlijk wel ingewikkelder.

[1:18:08] Dat zie ik ook wel.

[1:18:10] Dat naarmate de tijd natuurlijk vordert...

[1:18:13] de bedrijven die het allemaal kunnen betalen...

[1:18:15] ja, dat zal goed gaan.

[1:18:17] Maar de echte probleemgevallen, de kwetsbare gevallen...

[1:18:20] zitten met name bij zzp'ers en bij klein-mkb.

[1:18:24] En een enkel grootbedrijf...

[1:18:26] Kijk, als een grootbedrijf omvalt...

[1:18:28] dan kunnen we ook naar onze centjes fluiten.

[1:18:31] Dus dat dan toch ten aanzien van die coronaschulden.

[1:18:36] Wij zullen de Kamer voortdurend blijven informeren...

[1:18:40] over de voortgang van het proces.

[1:18:44] En we zijn 300 deurwaarders extra aan het werven.

[1:18:50] Omdat zo'n coronaschuld...

[1:18:53] plus de fraude toeslag, de FSV, plus de Box 3...

[1:18:58] dat zijn allemaal hele grote operaties...

[1:19:00] die de Belastingdienst op zijn reguliere activiteiten erbij krijgt.

[1:19:06] Dus ik hoop, voorzitter, dat ik hier iets meer duidelijkheid heb kunnen geven.

[1:19:12] Ik dank de staatssecretaris.

[1:19:13] Ik zie meerdere vingers.

[1:19:14] Ik geef eerst het woord aan het lid Flotters.

[1:19:17] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:19:18] Ja, de staatssecretaris gaat daar wat mij betreft...

[1:19:20] toch iets te makkelijk overheen.

[1:19:22] De Algemene Rekenaar heeft een uitvoerig rapport opgesteld.

[1:19:24] Ik heb het hier ook bij me.

[1:19:25] Focus op coronabelastingsschulden.

[1:19:27] Ja, voorzitter.

[1:19:28] En dan hoorde ik de staatssecretaris zeggen van...

[1:19:30] ja, nee, natuurlijk heeft het niks te maken met personeelstekort.

[1:19:33] Maar, voorzitter, als we dan lezen...

[1:19:35] en dan heb ik het over pagina 4...

[1:19:36] dan staat er personeelstekort bij de Belastingdienst.

[1:19:39] Wordt het allemaal...

[1:19:40] Vorige sprekers hebben het er ook over gehad.

[1:19:41] 400 fte zijn tekort voor specifiek die coronabelastingsschulden.

[1:19:44] 1000 fte in totaal.

[1:19:46] En dan staat er ook...

[1:19:47] gevolgen voor ondernemers en een schatkist.

[1:19:49] En dan staat er, glashard...

[1:19:51] gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2023...

[1:19:53] gaat de minister van Financiën uit van een oninbaar bedrag van 2,5 miljard.

[1:19:57] Dat is een direct verband met het personeelstekort, voorzitter.

[1:20:01] Dus dan is mijn vraag...

[1:20:03] wat is de effect van het personeelstekort op het oninbare bedrag?

[1:20:06] En wat is de toekomstige verwachting daarvan?

[1:20:08] Want als we kijken, ook weer naar het rapport van de Algemene Rekenkamer...

[1:20:11] dan kan het bedrag, als we het...

[1:20:12] Er is een differentiatie ingemaakt tussen...

[1:20:14] zeer wel waarschijnlijk oninbaar en mogelijk oninbaar.

[1:20:18] En dat bouwt op tot een totaalbedrag van uit mijn hoofd 5,7 miljard.

[1:20:21] Betekent dat...

[1:20:22] dat het dus theoretisch zo zou kunnen zijn...

[1:20:24] dat dus 5,7 miljard, thereabouts...

[1:20:27] niet geïnd zou kunnen worden?

[1:20:30] De staatssecretaris.

[1:20:31] Ja, voorzitter.

[1:20:32] Dat is natuurlijk een goede vraag.

[1:20:35] Maar ik heb precies gezegd...

[1:20:36] Eerst staat de berekening overigens in de Voorjaarsnota zo meteen...

[1:20:40] die straks komt, komt de geactualiseerde cijfer.

[1:20:44] Maar eerst zaten we op 6 miljard, toen 2,5 miljard.

[1:20:47] Uw vraag is heel terecht.

[1:20:49] Dat u zegt, welk deel van...

[1:20:51] Laten we even die 2,5 miljard als laatste nemen.

[1:20:54] We kunnen ook die van de Algemene Rekenkamer nemen.

[1:20:57] 5,8 miljard.

[1:20:58] Als je overigens kijkt wat eruit staat, dus die 11,5 miljard.

[1:21:02] En ja, haal daar alle bedragen die binnen moeten komen...

[1:21:05] van grote bedrijven af.

[1:21:07] Nou, dan kom je op ongeveer 6 miljard.

[1:21:08] Maar dat zou betekenen dat het hele MKB niks meer kan terugbetalen.

[1:21:12] Maar uw vraag is terecht van welk deel van die 2,5 miljard...

[1:21:16] laten we dat dan even als uitgangspunt nemen...

[1:21:18] en in april, mei dan weten we wat het nieuwe cijfer is...

[1:21:23] is toe te rekenen aan het feit dat u achterloopt met de invordering.

[1:21:28] Want er is...

[1:21:29] En daar, voorzitter, dat bedoelde ik, dat de suggestie werd gewekt...

[1:21:33] dacht ik, maar daar kan ik het mis hebben...

[1:21:35] en daarom is het goed dat we dit uitdebatteren...

[1:21:38] dat de heer Foltens dacht van dat hele bedrag komt er niet...

[1:21:41] omdat er te weinig duurwaarders zijn.

[1:21:43] Om het even gewoon heel scherp te zeggen.

[1:21:46] Dat is niet zo.

[1:21:48] Want we weten uit de eerdere berekeningen van de 2,5 miljard...

[1:21:52] en daarvoor van de 6 miljard...

[1:21:54] dat er gewoon ondernemers bij zaten...

[1:21:57] die echt in dermate grote, helaas financiële problemen zitten...

[1:22:02] dat ze niet levensvatbaar zijn.

[1:22:05] Dus wij komen in de aanvulling, voorzitter.

[1:22:08] In die zin is het goed dat we het even uitdiepen.

[1:22:12] Zullen wij zeker...

[1:22:14] en dat kunnen we ook in een nadere brief nog wel doen...

[1:22:18] als op het moment dat we de actuele cijfers hebben...

[1:22:21] dat we zeggen, toch een soort inschatting maken...

[1:22:24] waar lopen we nou echt risico op het feit...

[1:22:27] want ik heb niet gezegd dat er te weinig duurwaarders zijn...

[1:22:31] wil je deze hele operatie door de bestaande bestand van de duurwaarders doen...

[1:22:35] dat lukt je niet.

[1:22:36] Daarom werven we ook 300 duurwaarders.

[1:22:39] Het gaat om gigantische aantallen en bedragen.

[1:22:42] Maar voorzitter, dank voor deze vraag...

[1:22:44] en ik ben gaarne bereid om die verdieping te geven.

[1:22:48] Er is een vervolgvraag.

[1:22:49] Ja, heel graag. Ik neem het aanbod graag aan voor een verdieping.

[1:22:52] Dank u wel.

[1:22:55] En dan kijk ik het lid van Eicaan. Die heeft ook nog een vraag.

[1:22:59] Ja, de vraag is denk ik deels wel beantwoord...

[1:23:00] maar misschien dan toch nog even ter verduidelijking.

[1:23:04] Als de staatssecretaris het heeft over de invordering...

[1:23:07] dan komen alle ondernemers aan de beurt.

[1:23:11] Alleen vanwege beperkte capaciteit...

[1:23:14] moet daar een fasering in aangebracht worden.

[1:23:16] Maar het is niet zo dat we bepaalde ondernemers...

[1:23:19] niet zullen kunnen benaderen vanwege gebrek aan personeel.

[1:23:23] Ja, voorzitter, ook dank voor deze aanscherping.

[1:23:26] Dat is precies het geval.

[1:23:28] Maar dan hebben we het natuurlijk wel over de ondernemers...

[1:23:33] waarvan het uitstel is ingetrokken...

[1:23:34] die een aanmaling hebben gekregen en die een dwangbevel hebben gekregen.

[1:23:37] Maar dit is precies wat er gebeurt.

[1:23:39] Je kan ze niet allemaal tegelijk. Dat hebben we ook in de brief geschreven.

[1:23:43] Dat zal gefaseerd moeten, maar ze komen allemaal aan de beurt.

[1:23:46] Dus antwoord ook op de eerdere vraag, voorzitter, van mevrouw Van Eyck.

[1:23:50] Uitstel is geen afstel.

[1:23:54] U kunt door met de beantwoording, zeg ik tegen de staatssecretaris.

[1:23:59] Ja, voorzitter, dan ga ik graag over naar het onderwerp...

[1:24:03] Toch niet? Ik was te snel. Het liet iets zijn. Ga je nog een vraag...

[1:24:06] Nee, sorry, want al mijn vragen rondom personeelstekort of niet...

[1:24:11] die zijn nog niet helemaal beantwoord.

[1:24:12] Want is de staatssecretaris nou, als ik hem zo beluister...

[1:24:18] dan lijkt het allemaal wel op orde te zijn, qua personeel.

[1:24:23] Of zie ik dat nu te rooskleurig?

[1:24:25] Want eigenlijk was mijn vraag, moet er nou een stapje harder gelopen worden?

[1:24:29] Moet er een tandje bij in het proces van aannemen, opleiden...

[1:24:33] en behouden van mensen, of is dat nou niet nodig?

[1:24:37] En ik had hem ook gevraagd om even te reflecteren op het feit van...

[1:24:41] wat is dan nou het masterplan?

[1:24:45] En ja, ik heb die vragen nog niet voldoende beantwoord gezien.

[1:24:49] Het is mij nog niet duidelijk, hebben we nou een probleem?

[1:24:52] Of hebben we geen probleem, of hebben we een probleem...

[1:24:56] maar het probleem, dat is binnen de bandbreedte van het beheersbare.

[1:25:00] Dat is mij nog niet helemaal helder.

[1:25:01] Ja, voorzitter, is er een masterplan? Natuurlijk is er een plan.

[1:25:04] Ik ben niet zo iemand van de grote woorden.

[1:25:08] En voorzitter, dat weet de heer Ittinga ook.

[1:25:10] Want die discussie hebben we natuurlijk...

[1:25:12] een en ander maal de afgelopen twee jaar gevoerd.

[1:25:14] We geven ook alle actuele gegevens...

[1:25:17] ook in de brief van de stand van de uitvoering in het jaarplan.

[1:25:21] En ook uiteindelijk natuurlijk als we weer terugkijken op het jaar.

[1:25:28] Dat is één. Twee, is het een enorme uitdaging?

[1:25:32] Ja, dat is het natuurlijk.

[1:25:34] Ik zou niet meteen zeggen een probleem.

[1:25:37] Daarom ben ik ook blij dat de heer Ittinga praat.

[1:25:40] Is het beheersbaar?

[1:25:42] Ja, op dit moment ja.

[1:25:45] Ik heb de cijfers gegeven, ik heb de prognoses gegeven.

[1:25:49] We zitten overigens op 97% van de formatie.

[1:25:54] Dus dat is gigantisch.

[1:25:55] Dan zouden we op 80% zitten.

[1:25:57] Dat is natuurlijk een ander verhaal.

[1:26:00] Maar is het een hele, laten we zeggen, ingewikkelde operatie?

[1:26:07] Ja, natuurlijk is het dat.

[1:26:09] Daar wordt met mens en macht aan gewerkt bij de Belastingdienst.

[1:26:12] En voorzitter, ik zou het echt graag willen aanbieden...

[1:26:15] aan de hele commissie.

[1:26:18] Ja, ga gewoon kijken bij de Belastingdienst.

[1:26:21] Dit is wat mij betreft niet een technische briefing in dit zaaltje.

[1:26:24] Maar ga naar Utrecht, waar de betreffende afdeling zit.

[1:26:30] Ga met dat hele wervingsdienstpapen, met het hele HR-team.

[1:26:34] Er kunnen alle vragen gesteld worden.

[1:26:36] Ik zou het bijzonder op prijs stellen als dat aanbod wordt aangenomen.

[1:26:40] Want ik kan hier natuurlijk zeggen als staatssecretaris wat ik weet.

[1:26:44] Maar het is denk ik ook gezien, zeg maar, de omvang van de operatie.

[1:26:52] En ook dat dit echt iets is wat de komende jaren, tot en met 2028...

[1:27:02] gerealiseerd moet worden, lijkt mij dat een moeite maakt.

[1:27:04] En ik wijs de collega's er even op dat er op dit moment...

[1:27:07] een IMO-inventarisatie loopt waarin meerdere werkbezoeken...

[1:27:10] bij verschillende dienstonderdelen zijn aangeboden.

[1:27:12] En waar wij nog op kunnen reageren de aankomende periode.

[1:27:15] Ik zie, ik kijk even, ik zag het midden in de vingers.

[1:27:18] Het was een volgvraag.

[1:27:20] Ja, dat aanbod neem ik sowieso altijd graag aan.

[1:27:22] Dat weten de staatssecretaris.

[1:27:23] Maar ik ben ook dan enigszins misschien op het verkeerde been gezet.

[1:27:27] Want als ik kijk op pagina 51 van het jaarplan Belastingdienst 2024...

[1:27:32] daar staat met grote koeienletters boven toprisico's 2024.

[1:27:38] En dan zie ik daar in de bovenste rij, zie ik genoemd personeelsrisico.

[1:27:42] Er ontstaat een tekort aan gekwalificeerde en gemotiveerde...

[1:27:46] medewerkers, specialisten en managers.

[1:27:49] Ja, dat maakt mij toch zorgen.

[1:27:52] En ik zou nogmaals, en ik heb die oproep al eerder gedaan in mijn bijdrage...

[1:27:57] ik zou het toch prettig vinden dat de Kamer iets frequenter...

[1:28:02] en dat mag best kort, dat hoeft echt niet een enorm onderzoek te zijn...

[1:28:06] maar dat de Kamer periodiek, laten we zeggen, drie maandelijks...

[1:28:09] op de hoogte wordt gehouden van dit risico.

[1:28:11] Want ik maak me hier echt zorgen over.

[1:28:13] En hopelijk kan de staatssecretaris mij dat dan in ieder geval toezeggen.

[1:28:16] Kijk, voorzitter, we komen straks op de ICT.

[1:28:21] Wat zijn nou de twee grote uitdagingen en dus risico's?

[1:28:26] Ook wat ik zeg gezien de omvang, dat is personeel en dat is ICT.

[1:28:30] Dat zijn de twee.

[1:28:32] Maar weet u, voorzitter, risico's, daar kan je naar kijken en zeggen...

[1:28:37] jongens, dit is zo'n probleem, dit gaan we nooit meer oplossen.

[1:28:42] Nou, ik behoor niet tot die school, anders zat ik ook niet op deze post.

[1:28:46] Ik ga niet over optimistisch doen, dat zou ook niet goed zijn.

[1:28:50] Ik ga het niet anders voorstellen dan het is.

[1:28:53] Maar is het beheersbaar? Ja.

[1:28:54] Is er een plan? Ja.

[1:28:56] Is het een gigantische inspanning? Ja.

[1:28:59] Is het risico over drie maanden weg? Nee.

[1:29:03] Het risico is pas weg in 2028...

[1:29:07] als we weten of we daadwerkelijk alles gerealiseerd hebben wat we nu zeggen.

[1:29:12] En naarmate we meer naar 2028 gaan, zal het risico minder worden.

[1:29:18] Zoals het er nu naar uitziet.

[1:29:20] En voorzitter, ja, kijk, we hadden een afspraak met de vorige Tweede Kamer...

[1:29:26] dat we twee keer per jaar, helaas kon dat september vorig jaar niet doorgaan...

[1:29:31] het commissiedebat, vandaar dat er zoveel documenten zijn.

[1:29:34] Maar dat we twee keer per jaar dit soort informatie geven...

[1:29:39] en ja, eerlijk gezegd zou ik het daar ook bij willen houden.

[1:29:42] Als het moet kan ik u maandrapportages geven, maar dat bedoelt de heer Itzikar ook niet.

[1:29:49] Want dan zou ik zeggen, kom gezellig op mijn stoel zitten.

[1:29:55] Ik kijk even, er zijn nog meer vragen.

[1:29:59] Het lied van IJK.

[1:30:01] Dank je wel, voorzitter.

[1:30:03] De staatssecretaris geeft aan, de formatie hebben we voor 97% op orde.

[1:30:08] Dat is natuurlijk op basis van een jaarplan wat gemaakt wordt...

[1:30:11] en ook een doorgekijkt meerjarig ga ik vanuit.

[1:30:14] Betekent dat ook dan dat, wij noemden dat altijd invliegers...

[1:30:20] onverwachte omstandigheden die in één keer heel veel capaciteit vragen...

[1:30:25] dat die daarin meegenomen zijn?

[1:30:27] En hoe zit het dan ook met bijvoorbeeld verzuim?

[1:30:30] Want je kan je formatie op orde hebben, maar dat wil nog niet zeggen...

[1:30:32] dat iedereen voor de volle tijd dat die beschikbaar zou moeten zijn...

[1:30:36] ook daadwerkelijk aan het werk is.

[1:30:38] En is daar dan op de een of andere manier een stukje inzicht in te geven...

[1:30:41] zonder dat ik op uw stoel of op het stoel van de staatssecretaris zou willen gaan zitten?

[1:30:46] Voorzitter, ook dat natuurlijk een hele terechte vraag...

[1:30:49] want dat zijn de variabelen waar we mee te maken hebben, de onzekerheden.

[1:30:55] Toen ik begon, toen hadden we net dat kerstadrest van de Hoge Raad...

[1:31:00] van 24 december 2021 en ik begon op 10 januari.

[1:31:07] Kijk, dus we hebben uiteraard de reguliere business...

[1:31:11] maar dat vraagt u nu niet, u vraagt hoe gaat het met onzekerheden?

[1:31:15] Nou, onzekerheden zijn er altijd, gaan we straks nog over praten bij BOX3 bijvoorbeeld...

[1:31:20] onzekerheden vanuit jurisprudentie, overigens niet alleen BOX3.

[1:31:24] De ervaring van 2022 leerde dat we toen op hele korte termijn...

[1:31:30] heel veel capaciteit naar binnen moesten trekken...

[1:31:34] om de hersteloperatie te doen en de overbruggingswetgeving...

[1:31:39] en nieuwe wetgeving te maken.

[1:31:42] Dat is niet alleen voor personeel, ook voor ICT is dat natuurlijk heel belangrijk.

[1:31:45] Nou, daarnaast heb je, u zegt invliegers...

[1:31:52] ik heb weleens gebruikt curveballs, volgens mij hetzelfde...

[1:31:57] maar dan aan een andere sport misschien gerelateerd.

[1:32:02] Kijk, je hebt ook EU.

[1:32:05] De EU-wetgeving, normaal gesproken zie je die ver van tevoren aankomen...

[1:32:11] maar ook daar kan soms wel eens een...

[1:32:14] Dus vanuit dat opzicht hebben wij dat veel systematischer nu in beeld gebracht...

[1:32:20] qua risico's en onzekerheden.

[1:32:24] Overzie je dan alles? Nee, want er kan dus weleens ook zo'n curveball komen...

[1:32:27] maar dan moet je dus in je capaciteit daar wel rekening mee houden...

[1:32:31] dat je niet helemaal klemvast zit.

[1:32:32] En het derde, wat natuurlijk heel belangrijk is...

[1:32:35] dat is de fiscale wetgevingsagenda...

[1:32:38] die straks door een volgend kabinet gepresenteerd wordt met uw Kamer.

[1:32:43] Nou, daar zou ik één advies toch wel willen geven.

[1:32:46] Probeer als Kamer, ik heb het ook gezegd...

[1:32:48] tot een meerjarenplanning te komen qua wetgeving en beleid...

[1:32:53] en niet alles hoeft in het eerste jaar van een kabinet.

[1:32:57] Daar zit ook de Raad van State heeft hier behoorlijk...

[1:33:05] is hier ook behoorlijk kritisch op en ook de Eerste Kamer...

[1:33:08] die een cumulatie van wetgeving in het jaar krijgt.

[1:33:10] Voorzitter, dat zou ik wel een antwoord willen geven op deze vraag.

[1:33:14] En collega Van Dijk heeft ook nog een vraag.

[1:33:17] Kijk, we hebben nu 2,5 jaar in ieder geval het geld van mij mee kunnen kijken...

[1:33:22] en ik vind het echt wel dat we heel veel meer inzicht hebben gekregen...

[1:33:25] onder andere over de ICT-planning, lange termijn.

[1:33:29] Vanuit mij, ik heb eigenlijk niet zo'n behoefte...

[1:33:31] om vier keer per jaar een rapportage te krijgen.

[1:33:34] Ik zou eigenlijk meer willen vragen naast die twee keer per jaar...

[1:33:36] mocht er echt iets groots veranderen...

[1:33:38] om de Kamer dan gewoon heel snel op de hoogte te stellen.

[1:33:40] Zouden we het gewoon samen gaan doen de komende tijd...

[1:33:42] om ook de staatssecretaris erin te ondersteunen?

[1:33:45] Want ik wil hier niet doen alsof het heel makkelijk is...

[1:33:47] en alleen maar kritiek leveren aan de zijkant.

[1:33:51] Voorzitter, dat omarm ik graag.

[1:33:54] Voor zover u mij kent is dat ook altijd mijn houding geweest.

[1:33:56] Direct informatie geven aan de Kamer, ook de dilemma's...

[1:34:00] en dat is ook de plicht vanuit het kabinet.

[1:34:04] Maar dan wordt u niet verrast in een halfjaarlijkse rapportage...

[1:34:08] met iets wat misschien dan in bijlage drie staat.

[1:34:11] En dat, voorzitter, dat zeg ik dan ook nog een keer...

[1:34:14] naar de heer Itzingaat toe, dat is echt de houding.

[1:34:17] Dus als wij zien... Nou, laten we een voorbeeld.

[1:34:20] We hebben het over personeel zojuist gehad.

[1:34:22] Stel nou dat echt blijkt dat wij achter gaan lopen...

[1:34:26] op die doelstelling van 24, om wat voor reden dan ook...

[1:34:29] dan gaan we natuurlijk informeren wij u daar direct over.

[1:34:32] En ook niet alleen met er is een probleem...

[1:34:34] maar hoe gaan we dat dan vervolgens mogelijkerwijs samen met u oplossen?

[1:34:41] Gaat u verder met uw...

[1:34:41] Ja, voorzitter, dan kom ik op ICT.

[1:34:45] Ja, voorzitter, mevrouw Van Dijk zei er net eigenlijk al...

[1:34:49] en zo heb ik het zelf ook ervaren...

[1:34:52] en ook wel mijn rol in vervult...

[1:34:57] die als staatssecretaris je moet vervullen.

[1:35:00] Ook hier geldt, maak heel scherp en helder duidelijk...

[1:35:04] waar we op dit moment staan met de ICT...

[1:35:08] waar we stonden en waar we naartoe willen.

[1:35:11] In de afgelopen twee jaar is voor het eerst ook een meerjarenportfolio gekomen.

[1:35:16] Ik ga nu niet herhalen wat ik al vaak heb gezegd...

[1:35:18] hoe de problemen zijn ontstaan.

[1:35:20] Ja, dat is nou eenmaal zoals het is. Daar hebben we mee te dealen.

[1:35:23] En natuurlijk is er teveel bezuinigd op een bepaald moment.

[1:35:27] Natuurlijk is er niet gemoderniseerd op het moment dat het was, maar ja...

[1:35:31] Nou, is er voldoende geld voor ICT op dit moment? Ja.

[1:35:35] Dat is de verdienste van het vorige coalitieakkoord geweest.

[1:35:40] Is er een plan van aanpak?

[1:35:42] U kunt het ook inderdaad in de bouwstenennotitie, hoofdstuk 2.3...

[1:35:46] en dat is ook heel erg van belang bij de vorming van een nieuw kabinet...

[1:35:49] dat ook de politiek zich goed realiseert, ook vormerende partijen...

[1:35:53] van we willen misschien wel heel veel, maar het kan niet allemaal tegelijk.

[1:35:58] Ja, mijn pleidooi zou echt zijn...

[1:36:01] Laat die modernisering van die heffingsketings...

[1:36:04] dus met name vennootschapsbelasting, omzetbelasting, inkomensheffing...

[1:36:08] en ook de gegevensverzameling...

[1:36:15] ook die keten, als die gewoon datgene moeten doen...

[1:36:20] wat ze gewoon jaarlijks moeten doen, dus geen grote stelselwijzigingen...

[1:36:24] dan is op basis van de cijfers die we nu hebben...

[1:36:27] zou dat eind 2026 op orde moeten zijn.

[1:36:32] Dan de vraag van de heer Flottes, en dat is een terechte vraag...

[1:36:39] over ook, want hij heeft hier ook naar gevraagd...

[1:36:45] het achterstallig onderhoud, je ziet het achterstallig onderhoud overigens echt afnemen...

[1:36:49] de technische schuld, zoals het dan heet, maar ook hier het personeel.

[1:36:54] En dat is nog een stukje ingewikkelder dan die andere personeelsvraag...

[1:36:58] want we weten allemaal, voorzitter, dat in deze arbeidsmarkt die krap is...

[1:37:02] gevochten wordt om IT-mensen.

[1:37:06] Nou, en die hebben we gelukkig.

[1:37:11] Hebben we die? Zouden we daar meer van willen hebben? Ja.

[1:37:14] En inderdaad, hier zit wel echt...

[1:37:18] als ik nou in risico's moet praten, dan zeg ik...

[1:37:21] dat is echt een hoog risico.

[1:37:24] Dat is dat de oudere ICT-medewerkers...

[1:37:28] die nog, zeg maar, het hele systeem, de software van Coolgen beheersen...

[1:37:36] dus niet alleen het probleem van de belastingdienst...

[1:37:39] de banken hebben daar ook problemen mee.

[1:37:42] Ja, daar moeten we echt op schema blijven zitten.

[1:37:45] Want als dat niet goed gaat...

[1:37:49] dus die modernisering van dat Coolgen...

[1:37:53] dat kan je niet van het ene op het andere moment doen...

[1:37:55] dat moet je in stukjes en beetjes doen, dat ziet u ook in de stukken.

[1:37:59] Ja, dan hebben we wel een serieus probleem.

[1:38:01] En dat vind ik echt een hoog risico.

[1:38:05] En dan kom ik meteen op het punt van de ICT.

[1:38:09] Kijk, wij hebben natuurlijk als kabinet met de Kamer afgesproken...

[1:38:14] we gaan het moderatorium van de ZZP'ers eraf halen.

[1:38:19] Nou, daar hebben we ook een heel plan voor gemaakt.

[1:38:21] Dat doe je natuurlijk niet in je eentje.

[1:38:22] Ik ben ontzettend blij dat...

[1:38:24] aan de ene kant is dat wijziging van wetgeving...

[1:38:26] en aan de andere kant is dat handhaven van de bestaande wet.

[1:38:30] En vroeger werd, toen ik in de Eerste Kamer zat...

[1:38:34] toen werd er alleen maar naar de belastingdienst gekeken.

[1:38:36] Het heeft ook met die flexibilisering van het arbeidsrecht...

[1:38:38] en die aanpassing van het arbeidsrecht te maken.

[1:38:41] Maar dat gezegd, is het natuurlijk wel zo...

[1:38:45] dat de belastingdienst het goede voorbeeld moet geven.

[1:38:48] De belastingdienst kan niet schijnzelfstandigen in dienst hebben...

[1:38:52] als diezelfde belastingdienst bij bedrijven straks gaat zeggen...

[1:38:55] ja, maar wacht even, u heeft schijnzelfstandigen.

[1:38:58] Ja, we hebben het over handhaafbaarheid gehad...

[1:39:01] en ja, dan ben je geloofwaardigheid kwijt.

[1:39:03] Dus wij willen van de schijnzelfstandigen natuurlijk af bij de belastingdienst.

[1:39:08] Daar is ook een doelstelling op.

[1:39:10] En dat is eigenlijk voor het eind van dit jaar.

[1:39:12] Maar ik zeg u, bij ICT gaat dat een probleem worden...

[1:39:18] dat we die doelstellingen helemaal zo willen realiseren...

[1:39:21] net als bij toeslagen.

[1:39:23] Dat is anders dan niet iedere zzp'er schijnzelfstandiger, zoals u weet.

[1:39:30] Dat hangt gewoon af van, heb je voldoende opdrachten, et cetera.

[1:39:34] Maar als je natuurlijk maar één opdracht gegeven hebt...

[1:39:36] en je daar continu werkt...

[1:39:39] dan zit je natuurlijk wel in het gebied van de schijnzelfstandigheid.

[1:39:42] Voor zover dat bij de belastingdienst zelf is...

[1:39:44] zullen we dat zeker wel naar nul te krijgen.

[1:39:46] Maar daar zitten we echt te worstelen met het punt...

[1:39:50] ja, we kunnen niet zomaar ICT-capaciteit wegtrekken in personeelsverband.

[1:39:55] Dus daar ga ik niet beloven dat dat allemaal voor het einde van het jaar op orde is.

[1:40:00] Daar ben ik gewoon heel eerlijk in.

[1:40:02] We proberen het wel, maar of dat gaat lukken, is het tweede.

[1:40:07] Voorzitter, dat waren volgens mij een paar vragen over ICT.

[1:40:10] Maar in Estland had de heer Vermeer ooit nog een vraag over.

[1:40:15] Dat is een hele goede vraag trouwens.

[1:40:17] Want ik heb dat ook gevraagd.

[1:40:20] Niet dat het daar een goede vraag is.

[1:40:22] Maar ik heb waarschijnlijk net als hij het gelezen.

[1:40:26] En u ook. Het zat bij de stukken.

[1:40:28] Er is altijd zo'n OESO-vergelijking.

[1:40:32] En de verschillende belastingdiensten communiceren ook met elkaar.

[1:40:35] Het is inderdaad heel interessant.

[1:40:37] Niet alleen in Estland, ook in Letland.

[1:40:41] Nou, ik wil daar best schriftelijk...

[1:40:43] ...omdat de heer Vermeer er niet is, schriftelijk op handen.

[1:40:46] Dat is heel fijn, zeg ik tegen de staatssecretaris.

[1:40:49] En volgens mij heeft u net ook een compliment gekregen.

[1:40:51] Want iemand liep naar buiten.

[1:40:52] En waarschijnlijk was dat misschien omdat uw antwoorden een beetje saai waren.

[1:40:56] Maar dat was, hebben we begrepen, een heel groot compliment.

[1:40:59] Het lid van EIC.

[1:41:01] Ja, ik hoor de staatssecretaris zeggen...

[1:41:03] ...dat voor er zover er sprake zou zijn van schijnzelfstandigheid...

[1:41:08] ...binnen de belastingdiensten op het gebied van ICT...

[1:41:11] ...dat die situatie per einde van dit jaar beëindigd zal zijn...

[1:41:15] ...vanwege ook de voorbeeldfunctie die de belastingdienst heeft.

[1:41:19] Is er een impactanalyse of zijn er scenario's...

[1:41:23] ...ten aanzien van welke werkzaamheden dan mogelijk stilkomt te liggen...

[1:41:28] ...dan wel vertraagd zullen worden?

[1:41:31] Ja, voorzitter.

[1:41:34] Ik zei zelfs nog iets anders.

[1:41:37] Althans, dat was mijn bedoeling.

[1:41:40] De doelstelling is inderdaad schijnzelfstandigheid weg...

[1:41:44] ...bij de belastingdienst.

[1:41:45] Maar toen heb ik gezegd, ten aanzien van ICT...

[1:41:47] ...kan ik niet garanderen of dat voor het eind van het jaar lukt...

[1:41:50] ...precies om te voorkomen waar u naar vraagt.

[1:41:54] En hetzelfde, en daarna praat ik even namens mijn collega De Vries...

[1:42:00] ...die dat overigens met instemming van mij zou aanhoren...

[1:42:03] ...en dat geldt ook voor toeslagen.

[1:42:08] U kunt verder met de beantwoording.

[1:42:10] Dan ga ik naar box drie vragen.

[1:42:14] Ook de heer Vermeer van de BBB heeft gezegd...

[1:42:18] ...ja, er lopen meerdere procedures bij de Hoge Raad...

[1:42:21] ...over de wet rechtsherstel box drie.

[1:42:24] Dat klopt.

[1:42:25] We hebben de zaak waar conclusie is geweest in september...

[1:42:30] ...en we hebben inmiddels vijf conclusies in zaken...

[1:42:34] ...die zijn afgelopen vrijdag, sorry, zijn die adviezen uitgebracht.

[1:42:39] Het is nu inderdaad wachten op de Hoge Raad.

[1:42:42] Daar ga ik niet op vooruitlopen.

[1:42:44] Maar als ik zo die conclusies lees, dan zie ik dat we...

[1:42:48] ...als de Hoge Raad die adviezen gaat opvolgen...

[1:42:52] ...of in ieder geval wordt de Hoge Raad ook gevraagd...

[1:42:56] ...om over bepaalde uitstaande kwesties duidelijkheid te geven...

[1:43:00] ...dan gaan we duidelijkheid krijgen over wat werkelijk rendement is.

[1:43:04] Die discussie hebben we vaker gehad.

[1:43:07] Wij vinden, gewoon naar de wetsgeschiedenis kijkend...

[1:43:10] ...dat is direct rendement en indirect rendement.

[1:43:13] Dus in een jaar ook het niet gerealiseerde koerswinst.

[1:43:17] Verlies mag je niet aftrekken.

[1:43:19] Daar is soms een enorme misvatting over, met name in de vastgoedswereld.

[1:43:23] Die zeggen allemaal, ja, mijn direct rendement is dit...

[1:43:26] ...dus ik haal het voor FEN niet.

[1:43:28] Nee, je moet ook naar het indirect rendement kijken, denken wij.

[1:43:31] Maar laat de Hoge Raad daar maar over oordelen.

[1:43:33] Die gaat oordelen wat werkelijk rendement is.

[1:43:35] Twee, de Hoge Raad, als onafhankelijke hoogste rechter...

[1:43:39] ...zal ook een uitspraak gaan doen over...

[1:43:41] ...waar moet je nou naar kijken als het forfait hier zit...

[1:43:45] ...en het werkelijk rendement daar?

[1:43:47] Moet je dan naar het totale rendement kijken...

[1:43:50] ...bij herstel en overbrugging?

[1:43:53] Dus sparen, overige beleggingen en uiteraard ook het forfait op de schuld.

[1:43:59] Nou, daar gaan we ook duidelijkheid over krijgen.

[1:44:02] Nou, en dan zijn er natuurlijk nog wel wat vraagstukken, juridisch.

[1:44:06] Maar dit zijn eigenlijk twee hele belangrijke.

[1:44:10] De Hoge Raad had gezegd dat van die zaak van september...

[1:44:13] ...dat ze daar voor eind maart arrest over zouden wijzen.

[1:44:20] De Hoge Raad gaat uiteraard over zijn eigen agenda...

[1:44:23] ...en ik weet niet of ze in één keer over alle zaken een uitspraak willen doen.

[1:44:28] Wij hebben wel aan de Tweede Kamer al een brief gestuurd.

[1:44:33] Wij geloven nog steeds dat we die zaak gaan winnen...

[1:44:37] ...gezegd, lerend ook van 24 december 2021.

[1:44:42] Wij bereiden ons ook voor op een situatie dat we de zaak niet winnen.

[1:44:48] En dan is, voorzitter, terecht gevraagd door verschillende sprekers...

[1:44:52] ...en dat hebben we ook in die brief gezet...

[1:44:53] ...ja, dat zal waarschijnlijk dan toeleiden, als wij niet winnen...

[1:44:57] ...dat er een formulier, opgaaf, werkelijk rendement komt.

[1:45:02] Nou, dat hebben we uiteraard allemaal al in gang gezet.

[1:45:06] Dat gaat een gigantische operatie worden.

[1:45:08] Dat kunnen wij nooit op individuele basis gaan checken.

[1:45:11] We kunnen wel zo'n formulier digitaal maken...

[1:45:14] ...maar dan is het ook de verantwoordelijkheid van de belastingplichtigen...

[1:45:18] ...nadat de Hoge Raad duidelijkheid heeft gegeven over wat werkelijk rendement is...

[1:45:22] ...en ook duidelijkheid heeft gegeven of dat alleen maar in een jaar bepaald moet worden...

[1:50:03] ...of het opgaafformulier werkelijk rendement.

[1:50:05] Volgens mij was dat box drie.

[1:50:08] U kunt verder.

[1:50:09] Dan heb ik nog vier kleinere blokjes.

[1:50:17] Ja, voorzitter, de heer Itzinga heeft gevraagd naar de problemen...

[1:50:25] ...die er waren, zoals hij zei, rondom de belastingtelefoon...

[1:50:29] ...en die waren er in 2022, want de bereikbaarheid was 72%.

[1:50:33] De bereikbaarheid in 2023 is 81,5.

[1:50:37] Zijn we er al? Nee, hij zou 90% of hoger moeten zijn.

[1:50:42] Maar we zijn op de goede weg.

[1:50:45] Het gerucht, voorzitter, waar de heer Itzinga het over heeft...

[1:50:52] ...dat kan ik dus gewoon echt ontkennen.

[1:50:55] Er is helemaal geen plan.

[1:50:58] Maar waar de heer Itzinga wellicht aan refereert...

[1:51:01] ...is dat er bestaat een ombuigingslijst...

[1:51:04] ...door de andere kant van financiën gemaakt, rijksbegroting.

[1:51:08] Daar staat dit als een optie op.

[1:51:11] Dus ja, ik zou zeggen, opletten tijdens de formatie...

[1:51:18] ...dat er niet straks geld voor gevraagd wordt.

[1:51:24] Voorzitter, en dat geldt natuurlijk ook voor die andere...

[1:51:26] Wat was het? Videobellen? Ik weet het niet.

[1:51:29] Wij gaan in ieder geval niet met dat voorstel komen.

[1:51:32] Voorzitter, dan de vraag van mevrouw Van Dijk...

[1:51:37] ...over de overheidsbrede lokettendienstverlening.

[1:51:41] Ik neem aan dat dat gaat over de praktijkinitiatieven...

[1:51:45] ...uit het programma Inrichten over...

[1:51:48] Ja, precies, overheidsbrede loketten.

[1:51:51] Dat is inderdaad die werkagenda voor de uitvoering...

[1:51:54] ...en BZK coördineert dat.

[1:51:56] Nou, daar doen wij aan mee uiteraard.

[1:52:03] Maar wij zijn niet ter plekke.

[1:52:07] Dus wij geven wel input, maar wij zitten niet ter plekke.

[1:52:10] Wat ik zelf vind, want ik begrijp deze vraag echt heel erg goed...

[1:52:15] ...en ook die andere, de gebundelde betalingsregeling Rijk.

[1:52:20] Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn zoals wij hier zitten.

[1:52:22] Die burgers, juist die burgers, die kwetsbare burgers...

[1:52:27] ...die worden vermalen in die bureaucratie.

[1:52:30] Omdat wij allemaal vanuit onze eigen koker die burger benaderen.

[1:52:36] Nou, dan zou je er maar zitten thuis...

[1:52:38] ...en je hebt met de gemeente te maken...

[1:52:41] ...je hebt met de belastingdienst te maken...

[1:52:44] ...je hebt misschien ook nog met UWV te maken...

[1:52:46] ...je hebt nog met private schuldeisers te maken.

[1:52:48] Maar niemand ziet dan meer door de bomen het bos.

[1:52:53] En op een moment dat dat ook heel moeilijk natuurlijk voor je is.

[1:52:58] Nou, wij hebben bij de FSV daar nu ervaring mee opgedaan.

[1:53:01] Omdat bij de FSV heeft de Kamer in het debat van...

[1:53:05] ...ik geloof 23 mei vorig jaar...

[1:53:08] ...het debat is toen gevraagd van...

[1:53:12] ...kunt u nou geen meldpunt oprichten?

[1:53:15] En waarom?

[1:53:16] Omdat daar geldt ook dat veel burgers een brief hebben gekregen van ons...

[1:53:22] ...waarin staat, volgens onze informatie...

[1:53:25] ...en dat wordt ontzettend zorgvuldig gedaan...

[1:53:27] ...daar steek ik mijn hand voor in het vuur door de belastingdienst...

[1:53:30] ...heeft die opname op die lijst geen schade opgeleverd.

[1:53:34] Maar dan zijn er toch burgers die zeggen...

[1:53:36] ...ja, maar dat geloof ik niet.

[1:53:39] Want ik heb geen hypotheek gekregen van die bank.

[1:53:43] Of de gemeente heeft me onheus bejegend.

[1:53:47] Nou, toen hebben we gemeenschappelijk afgesproken...

[1:53:50] ...wij gaan die burgers toch helpen.

[1:53:53] Wij gaan die burgers...

[1:53:54] ...dat meldpunt, daar hebben zich...

[1:53:56] ...nou, 500 mensen hebben zich daar gemeld.

[1:54:00] Dat hebben we ook allemaal in kaart gebracht.

[1:54:01] Dat hebben we ook allemaal geschreven.

[1:54:03] Maar wat wij daarvan geleerd hebben...

[1:54:05] ...is dat je, ondanks het feit dat wij tegengehouden worden...

[1:54:14] ...maar de wetgeving werkt natuurlijk niet mee...

[1:54:16] ...als het om gegevensdeling gaat.

[1:54:19] Daar zit de kern van het probleem.

[1:54:20] Daar is een hele ministeriële uitvoeringscommissie...

[1:54:22] ...dus moet je die wet wijzigen.

[1:54:25] Alleen, dan zit je ook weer met de privacy.

[1:54:28] Dus dat is het wikken en wegen.

[1:54:30] Want je wil die burgers tegemoetkomen.

[1:54:32] Wat wij nu gedaan hebben is...

[1:54:34] ...wij zijn natuurlijk niet buiten ons boekje gegaan...

[1:54:36] ...maar we hebben wel gezegd, wij gaan u helpen.

[1:54:38] Dus dat betekent persoonlijk contact.

[1:54:40] Dat die mensen ook persoonlijk te woord staan...

[1:54:43] ...en dan vervolgens zeggen, en waar zit dan volgens u?

[1:54:46] Ja, noem dan, ik noem maar wat, UWV.

[1:54:48] Dan mogen wij niet met het UWV contact opnemen in zo'n situatie.

[1:54:53] Maar wat wij wel kunnen doen...

[1:54:54] ...is wij kunnen een conceptbrief maken voor het UWV...

[1:54:57] ...die dan de betreffende belastingplichtig kan versturen.

[1:55:01] Dus we kunnen natuurlijk, als we willen...

[1:55:04] ...ook binnen de beperkingen van de wetgegevensdeling...

[1:55:07] ...die volgens mij echt wel aangepast moet worden.

[1:55:12] Maar goed, daar hebben we nu natuurlijk mee te maken.

[1:55:16] En met de AVG, die mensen helpen.

[1:55:20] En dat geef ik toch echt als antwoord.

[1:55:23] En ik heb er zelf ook echt heel gemotiveerd bovenop gezeten...

[1:55:28] ...om dat op te rekken.

[1:55:31] En dat team van ons heeft dat geweldig gedaan.

[1:55:33] En er is één iemand waar we fout hebben, echt een fout hebben gemaakt.

[1:55:39] Nou, als je uit 500 de 1 hebt, is er één te veel.

[1:55:43] En die benaderen we...

[1:55:47] Nou, dat wordt nu hersteld, dat is echt vanuit de Belastingdienst fout gegaan.

[1:55:50] Dus we moeten tot het uiterste gaan, zolang die wet nog niet gewijzigd is.

[1:55:55] Dat zou ik als antwoord willen geven.

[1:55:56] En stel het ook, voorzitter, aan de orde...

[1:55:59] ...dat is niet om het van m'n bord af te schuiven...

[1:56:02] ...want ik ben niet van die categorie.

[1:56:04] Maar als u deze discussie heeft, ook met de minister voor APP...

[1:56:08] ...die natuurlijk ook dit coördineert...

[1:56:10] ...en ik weet dat die er precies hetzelfde in zit...

[1:56:13] ...maar die kan het niet in haar eentje.

[1:56:14] Die heeft wel, zoals ik dat nu voor de Belastingdiensten doe...

[1:56:20] ...de inzet ook van de anderen nodig.

[1:56:25] En dat geldt eigenlijk...

[1:56:27] Dus de één loketgedachte, ja, mee eens, maar realiseer het maar eens.

[1:56:31] En zolang je het niet gerealiseerd hebt, doe alles wat erop lijkt materiaal.

[1:56:38] Voorzitter, dan handhaving.

[1:56:41] Daar is een technische briefing over geweest.

[1:56:44] Mevrouw Van Eyck vroeg daar nog naar.

[1:56:47] Hoe ziet de staatssecretaris de rol van de fiscale dienstverlening...

[1:56:50] ...als het gaat om de groep mkb'ers?

[1:56:53] Nou, die is cruciaal.

[1:56:56] Die is echt cruciaal.

[1:56:57] Wij zien gewoon dat daar waar er convenanten zijn...

[1:57:04] ...met die dienstverleners, maar ook met die ondernemers...

[1:57:09] ...dat helpt enorm.

[1:57:12] Zijn we daar al waar we moeten zijn? Nee.

[1:57:15] Ik heb eerder aangegeven...

[1:57:17] ...de mkb is ook qua de personeelsvervanging kwetsbaar.

[1:57:20] Dus dat zit eigenlijk aan twee kanten.

[1:57:23] Maar dit moeten we doen.

[1:57:25] We hebben niet zoals bij particulieren...

[1:57:29] ...het voordeel van de voor ingevulde aangifte.

[1:57:32] Want daar zijn de mkb-aangiftes net ingewikkeld voor.

[1:57:36] Hoewel je daar natuurlijk ook echt slagen kan maken.

[1:57:44] Dus ja, eigenlijk is alles erop gebaseerd...

[1:57:48] ...om fouten aan de voorkant te voorkomen.

[1:57:52] En dat kunnen ook onbewuste fouten zijn.

[1:57:54] En daar hebben die fiscale dienstverleners keihard voor nodig.

[1:57:59] Voorzitter, dan was er nog een vraag van de heer Vermeer...

[1:58:05] ...over de mensen die in problematische schulden terechtkomen.

[1:58:10] Ja, dat ligt eigenlijk in het verlengde...

[1:58:12] ...wat ik net een vurig pleidooi voor heb gehouden.

[1:58:16] De heer Volters, voorzitter, die wees daar ook al op.

[1:58:20] Kijk, wij doen als Belastingdienst...

[1:58:24] ...wat we echt...

[1:58:25] En daar zijn we ook nog niet waar we moeten zijn...

[1:58:28] ...maar wij hebben al wel enorme stappen gemaakt.

[1:58:31] Persoonlijke benadering is cruciaal.

[1:58:34] Dat kan ook via huisbezoeken.

[1:58:36] Maar dan moeten mensen dat natuurlijk ook willen.

[1:58:40] Kijk, ik heb dat rapport ook gelezen.

[1:58:42] Ik ben trouwens ontzettend blij met de inspectie...

[1:58:45] ...en de inspecteur voor de rijksbelastingen...

[1:58:48] ...voor de douane en accijntse.

[1:58:51] Maar dat ene voorbeeld wat dan ook de krant haalt...

[1:58:54] ...ja, dat is bij Amstelve Aanslagen dan.

[1:58:58] Nou, dat is dan zo'n situatie...

[1:59:00] ...waarin van alle kanten geprobeerd is...

[1:59:03] ...om de belastingplichtigen te benaderen.

[1:59:05] Ja, en als dat dan niet lukt...

[1:59:06] ...ja, dat betekent misschien dat wij dat als Belastingdienst...

[1:59:09] ...dan niet alleen moeten doen.

[1:59:10] Soms moet je het doen via vrijwilligers in de wijk...

[1:59:14] ...of via de gemeente.

[1:59:18] Want als mensen natuurlijk niet hun deur open doen...

[1:59:20] ...of als mensen niet hun post openmaken...

[1:59:23] ...ja, dan wordt het ingewikkeld.

[1:59:24] Dat neemt niet weg dat er nog steeds een discussie mogelijk is, hoor.

[1:59:27] En we komen nog met een echt goede, uitgebreide reactie op dat rapport...

[1:59:30] ...over Amstelve Aanslagen.

[1:59:32] Want je hebt schattingen en schattingen.

[1:59:34] Want in dat voorbeeld spraak ik van 3.000 omzetten...

[1:59:38] ...en er werd een geschatte omzet aangegeven van 10.000.

[1:59:41] En vervolgens ging...

[1:59:42] ...hupsakee, kom je de machinerie in.

[1:59:44] Nou, dat is dat door de bomen het bos niet meer zien.

[1:59:48] Dus dat zie ik natuurlijk ook wel.

[1:59:53] Maar ja, wij zijn ons daar natuurlijk...

[1:59:58] ...we hebben ook de Stellateams...

[2:00:00] ...en we hebben het ook allemaal aan u geschreven...

[2:00:02] ...en het begrijpelijk brieven schrijven.

[2:00:04] Maar volgens mij zit de oplossing veel meer in een gecoördineerde aanpak.

[2:00:08] Niet alleen door Belastingdienst.

[2:00:11] Juist als het om de mensen zijn die in die problematische schulden zitten.

[2:00:15] En dat wil niet zeggen dat de Belastingdienst niks moet doen, hoor.

[2:00:19] Want in het tegendeel, die moet ook tot het uiterste gaan.

[2:00:24] En ik heb het al eerder aangegeven...

[2:00:27] ...dat zit ook heel veel in communicatie.

[2:00:30] Ja, dus wij komen overigens nog terug.

[2:00:35] En dat is concreet.

[2:00:36] Want dat hebben we ook aan de Kamer beloofd.

[2:00:39] En wat mij betreft moet dat sneller.

[2:00:43] Dat is met de nieuwe invorderingsstrategieën van de Belastingdienst...

[2:00:46] ...en de dienstoeslagen.

[2:00:49] Dus dat is een gecombineerde actie van ons beiden.

[2:00:52] Want ook daar zijn natuurlijk...

[2:00:57] ...daar is de nodige verbetering mogelijk.

[2:01:00] Daar zijn we al wel veel op weg...

[2:01:02] ...maar we zijn nog niet in de fase dat we het met u kunnen delen.

[2:01:05] Maar ik zou het liefste dat niet voor de zomer doen...

[2:01:08] ...maar al in april of mei.

[2:01:09] Dus ook omdat hiernaar gevraagd wordt...

[2:01:11] ...wil ik graag de druk opvoeren.

[2:01:14] Voorzitter, dan heb ik hier nog een vraag van de heer Itzinga.

[2:01:17] Dat waren de vragen over het inzageverzoek-ontzicht.

[2:01:23] Belangrijk onderdeel de komende periode...

[2:01:26] ...is het verder definiëren van de fiscale definitie-inhoud.

[2:01:33] Kijk, een belangrijk onderdeel is inderdaad die definitie...

[2:01:38] ...met de eigen fiscale dossier voor een belastingplichtige.

[2:01:41] Wat valt er wel onder en wat niet?

[2:01:43] En op welke periode zit die informatiebehoefte...

[2:01:46] ...inclusief Rijkwijten?

[2:01:50] Bij de Belastingdienst wordt natuurlijk met individuele administraties...

[2:01:53] ...van de verschillende belastingmiddelen gewerkt.

[2:01:57] En ik zou in het definiëren van het eigen fiscaal dossier...

[2:02:03] ...dat zeg ik toe aan de heer Itzinga...

[2:02:05] ...artikel 842-AWB meenemen.

[2:02:09] Maar het fiscaal dossier zoals bedoeld in het amenement-omzicht...

[2:02:13] ...is breder dan 842-dossier.

[2:02:17] Het eigen fiscaal dossier moet namelijk altijd beschikbaar zijn...

[2:02:21] ...voor de belastingplichtige en het 842-dossier...

[2:02:24] ...maar, voorzitter, zei de heer Itzinga ook...

[2:02:26] ...wanneer tot zover een geschil is ontstaan...

[2:02:30] ...waarbij een beroep speelt.

[2:02:34] Nou, en dan was er ook, voorzitter, nog een vraag van de heer Itzinga...

[2:02:37] ...over de stukken van het intern beraad.

[2:02:42] Uitgangspunt is dat stukken voor intern beraad worden toegevoegd...

[2:02:45] ...aan het dossier als het relevante feiten bevat...

[2:02:49] ...voor de beoordeling van het geschil.

[2:02:51] Want in die situatie gaat het.

[2:02:53] En of als blijkt dat deze stukken ten grondslag hebben gelegen...

[2:02:56] ...aan de besluitvorming.

[2:02:58] Van alle interviewsturen-zaakstukken...

[2:03:02] ...dus ook de stukken voor het intern beraad...

[2:03:04] ...wordt nagegaan of deze geheel of gedeeltelijk...

[2:03:08] ...geheim gehouden moeten worden.

[2:03:09] En dat is die artikel 29.

[2:03:11] Maar de intentie is natuurlijk in lijn met wat u zei...

[2:03:14] ...en u heeft ook gewezen op 829.

[2:03:20] En we hebben daar natuurlijk een paar voorbeelden nu...

[2:03:23] ...van de interieur expedentie.

[2:03:25] Daar is ook wel direct op gehandeld.

[2:03:28] Ook intern weer.

[2:03:30] Want het kan niet zo zijn, zeg ik nogmaals...

[2:03:34] ...ik heb eerder ook gezegd...

[2:03:36] ...dat iemand die een geschil met de Belastingdienst heeft...

[2:03:39] ...van de rechter moet horen...

[2:03:41] ...via de rechter stukken moet krijgen...

[2:03:44] ...waar hij eigenlijk gewoon recht op had...

[2:03:45] ...om goed geschil te kunnen voeren.

[2:03:47] Ja, ik kan het eigenlijk niet eenvoudiger zeggen dan dat.

[2:03:53] Voorzitter, dan is een vraag die is voor mij ingewikkeld.

[2:03:56] Dat is een vraag van u, alleenstaande ouderkop.

[2:04:00] Ik denk op het vorige. Het liet iets ingaan.

[2:04:03] Ja, dank u wel. De overgang was heel snel.

[2:04:08] Dank voor het antwoord van de staatssecretaris...

[2:04:11] ...op de vraag rondom de dossiers die naar de rechter gaan.

[2:04:17] Maar als ik dus kijk in het rapport van de inspecteur-generaal...

[2:04:23] ...die heeft het toch echt over de werkwijze...

[2:04:27] ...dat in principe alle met de zaak te maken hebben...

[2:04:31] ...stukken die worden toegevoegd aan het dossier...

[2:04:34] ...komma met uitzondering van stukken van intern beraad.

[2:04:40] Dat duidt op een standaard handelwijze...

[2:04:43] ...dat die stukken er dus altijd eerst, wat er ook in staat...

[2:04:47] ...dat die eruit zouden worden gehaald.

[2:04:49] Maar ik begrijp toch van de staatssecretaris nu...

[2:04:51] ...dat dat iets genuanceerder ligt.

[2:04:54] Ja, kijk, en voorzitter, ik heb al gezegd...

[2:04:58] ...ik wil sowieso op dat rapport schriftelijk terugkomen.

[2:05:00] Dus als u mij in de gelegenheid stelt om goed gefundeerd op...

[2:05:05] ...en dan in deze vraag uiteraard ook, maar ook op de rest van het rapport.

[2:05:09] Dat doet recht aan het rapport...

[2:05:11] ...en dat doet ook recht aan, zeg maar, de ernst...

[2:05:16] ...van de onderwerpen die daar behandeld zijn.

[2:05:22] Dat is heel goed, nemen we die zo ook mee in de toezeggingen.

[2:05:25] Ik vraag toch nog een vraag van het lid Flotters.

[2:05:28] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:05:29] Jij dan misschien nog daar.

[2:05:31] In aanvulling daarop zou de staatssecretaris dan ook daar...

[2:06:36] Mijn antwoord is ja.

[2:06:40] Voorzitter, dan de alleenstaande ouderkop.

[2:06:43] Kijk, wat ik begrepen heb, is dat het probleem dat hierin zit...

[2:06:47] ...dat als er sprake is van een partner en een partner in het buitenland...

[2:06:51] ...dat dan bijvoorbeeld in het formulier dat niet...

[2:06:56] ...tot voor kort in ieder geval niet...

[2:06:58] ...bij een toeslagaanvraag niet aangegeven kon worden...

[2:07:01] ...en dat er dan vervolgens, als er toch sprake was van een partner...

[2:07:04] ...er weer teruggevorderd moest worden.

[2:07:06] Nou, ik heb begrepen dat het sinds kort mogelijk is...

[2:07:09] ...om bij een toeslagaanvraag aan te geven...

[2:07:12] ...is dat er sprake is van een partner in het buitenland...

[2:07:15] ...zonder BSN, want daar gaat het dan natuurlijk om.

[2:07:19] En dat voorkomt dat toeslagen zoals de alleenstaande ouderkop...

[2:07:23] ...moeten worden teruggevorderd als op een later moment blijkt...

[2:07:26] ...dat het toch een partner is.

[2:07:28] Maar goed, ook hier geldt natuurlijk weer...

[2:07:30] ...hier moet je heel goed over communiceren.

[2:07:33] Maar dit is het antwoord dat ik aangereikt heb gekregen.

[2:07:38] Voorzitter, dan is er nog een vraag over de belastingrente.

[2:07:43] Dat was een vraag van mevrouw Van Eyck.

[2:07:45] Kan een overzicht worden gestrekt van de jurisprudentie...

[2:07:47] ...waarin de rechter oordeelt dat de belastingrente onredelijk uitpakt?

[2:07:52] Dat hebben we nu niet.

[2:07:54] Ik zeg u toe dat u dat krijgt en dat dat aan de Kamer wordt gezonden.

[2:08:02] Voorzitter, een andere vraag van mevrouw Van Eyck was...

[2:08:05] ...en hoe staat het met de uitwerking van de scenario's...

[2:08:07] ...voor een nieuw belastingrentensysteem?

[2:08:09] Daar zijn we wel mee bezig, ambtelijk.

[2:08:13] Er worden uiteraard verschillende opties gewogen...

[2:08:17] ...en dat moet tot een integrale visie leiden.

[2:08:21] En het is de bedoeling dat we dat ook voor het zomerreces aan de Kamer toesturen.

[2:08:27] Voorzitter, dan heb ik nog overig en nog een stukje rechtsbescherming.

[2:08:31] Daar was ik mee begonnen en daar wil ik ook eindigen...

[2:08:34] ...naar aanleiding van de initiatiefnota van mevrouw Van Eyck.

[2:08:40] Ja, dat is de vraag ook, voorzitter, van mevrouw Van Eyck...

[2:08:43] ...over de boekonderzoeken en de correcties.

[2:08:47] Dat is een initiatief van de heer Itzinga geweest in de vorige periode.

[2:08:52] Dat hebben we toen gedaan en we gaan dat weer doen.

[2:08:57] Dus we zullen u ook weer informeren op het moment...

[2:09:02] In 23 hebben we dat gedaan bij de jaarrapportage 2022.

[2:09:07] Toen hebben we dus het rapport inzagen in gegevens over boekonderzoeken...

[2:09:11] ...en fraudebestrijdingsinitiatieven meegestuurd.

[2:09:13] Dat gaan we nu weer doen in mei, dus op gehaktdag.

[2:09:16] Op de verantwoordingsdag.

[2:09:20] Dan, voorzitter, waren er een paar vragen...

[2:09:23] ...onder meer van de heer Vermeer, de heer Verlottes en mevrouw Van Eyck.

[2:09:33] En... Nee, sorry, mevrouw Van Eyck niet.

[2:09:35] De heer Itzinga.

[2:09:37] Dat ging over Vinted online verkopen.

[2:09:41] Ja.

[2:09:43] Ook hier een verschil maken tussen de wet.

[2:09:48] De wet is niet gewijzigd.

[2:16:08] Het is ingewikkeld, dus daar kunnen we de huidige regelgeving beter uitleggen...

[2:16:13] ...met gewoon hele concrete voorbeelden die mensen aanspreken.

[2:16:16] Dus niet met ingewikkelde juridische fiscale taal.

[2:16:20] En het tweede is, voorzitter, dat is me uit het hart gegrepen...

[2:16:23] ...maar dat is een oproep naar een echte stelselwijziging.

[2:16:26] Dat is ook een oproep aan de heer Itzinga, zelf aan de heer Itzinga.

[2:16:31] En dat is ook echt iets...

[2:16:35] Onze ambtenaren hebben daar een bouwstenennotitie van geproduceerd.

[2:16:39] Ja, dit is het moment bij de vorming van een nieuw kabinet.

[2:16:42] Wat zijn je ambities?

[2:16:43] En daar heb ik natuurlijk aangegeven...

[2:16:45] ...nee, dat kan niet allemaal meteen in 2025, 2026 en ook niet in 2027.

[2:16:51] Maar je kan natuurlijk wel...

[2:16:52] Als je daar echt iets wil, moet je het wetgevingstraject op gang zetten.

[2:16:55] Nee, maar ook daar moet je realistisch in zijn.

[2:16:58] Je kan wel degelijk met een stelselwijziging komen...

[2:17:01] ...maar dan moet je ook een heel traject qua wetgeving en, ja, eens.

[2:17:07] En ja, eenvoud klinkt altijd heel goed...

[2:17:09] ...maar we weten tegelijkertijd dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan.

[2:17:14] Maar ik begrijp de heer Itzinga heel goed, voorzitter.

[2:17:20] Een interruptie van haar, voorzitter.

[2:17:23] Met de pet van mevrouw Matoeg van GroenLinks PvdA.

[2:17:26] Nee, omdat je hier dus alles ziet samenkomen.

[2:17:29] Want eerder, in de beantwoording van de staatssecretaris...

[2:17:31] ...ging het over het moratorium bij ZZP.

[2:17:33] Als je niet handhaaft en mensen niet uitgelegd krijgen wat de regels zijn...

[2:17:38] ...en je bent dus ook de regels niet aan het toepassen...

[2:17:40] ...de wet en regelgeving, wat we doen met ZZP-wetgeving al jaren...

[2:17:45] ...dan gaat de praktijkwereld en de leefwereld van mensen verder.

[2:17:48] Tegen de wet in. Dat is wat er nu gebeurt.

[2:17:51] En voor GroenLinks PvdA is het dan echt omgekeerde wereld om dan te gaan zeggen...

[2:17:55] ...hé, joh, moet die wet dan niet weg?

[2:17:58] Want we hebben dat ooit met de reden met elkaar afgesproken.

[2:18:02] En daar zie je dus wat er gebeurt, niet alleen aandacht voor nieuwe dingen...

[2:18:07] ...maar dat hetgene wat de wet en regelgeving is, dat handhaven met elkaar...

[2:18:11] ...goed uitlegbaar, toegankelijk, makkelijk, blijven aansluiten bij de leefwereld...

[2:18:15] ...en de wereld verandert, gelukkig maar, dat is heel belangrijk.

[2:18:20] En dat vond ik belangrijk om ook nog even te zeggen, voorzitter.

[2:18:25] De reactie van de staatssecretaris.

[2:18:27] Ja, kijk, daar ben ik het ook mee eens.

[2:18:32] Alleen, dit kabinet heeft het initiatief genomen om het moratorium eraf te krijgen.

[2:18:39] Maar ik heb daar wel een hele grote maar bij gezet.

[2:18:43] Ik heb gezegd, daar is een wijziging van de wetgeving op het terrein van het arbeidsrecht...

[2:18:49] ...en een overeenkomst van opdrachten voor nodig.

[2:18:52] Nou, daar heeft collega Van Gennep een initiatiefwetsvoorstel voor genomen.

[2:18:59] We hebben ook de verschillen fiscaal in de behandeling van werknemers en ZZP'ers teruggebracht.

[2:19:07] Door in vrij snelle tijd toch de zelfstandige aftrek te beperken.

[2:19:14] En ten derde, ik ben zeer regulier in gesprek onder leiding van de minister van ZZW...

[2:19:24] ...en met de andere collega's op onderwijsgebied, op de zorgsector.

[2:19:29] Want je kan het niet alleen als Belastingdienst.

[2:19:32] Je hebt echt de samenwerking nodig, ook om die uitleg goed te krijgen.

[2:19:39] In die zorgsector bijvoorbeeld, daar ben ik uiteraard met collega Helder over bezig.

[2:19:45] En we hebben er ook een apart projectteam van de Belastingdienst opgezet.

[2:19:48] En dat moeten we eerst doen.

[2:19:51] En dat je vervolgens dan nog eventueel verder gaat met een stelselwijziging in de inkomstenbelasting.

[2:19:57] Ja, dat is het volgende traject.

[2:19:59] Dus vandaar dat ik zeg, ja, laten we eerst nu doen wat we nu moeten doen.

[2:20:04] Dus dat ben ik echt wel met u eens.

[2:20:05] En dat geldt ook voor een volgend kabinet.

[2:20:08] En met de heer Itzinga ben ik eens.

[2:20:09] Je mag ook best wel weer even goed nadenken.

[2:20:11] Kijk, de laatste belastinghervorming van de wet inkomstenbelasting was 2001.

[2:20:17] Nou, we pakken nu box 3 eruit, maar we hebben het nu over box 1.

[2:20:28] Voorzitter, dan heb ik nog een vraag liggen over de niet-fiscale taken.

[2:20:35] Ja, wat mevrouw Van Dijk daar vraagt, dat doen we.

[2:20:38] Dus het is niet alleen voor nieuwe taken, nee, tenzij.

[2:20:41] Sterker nog, samen met de directeur-generaal van de Belastingdienst heb ik allemaal gesprekken gevoerd met collega-bewindslieden.

[2:20:48] Die zelf eigenlijk niet eens wisten dat de Belastingdienst allerlei taken voor hen uitvoerde.

[2:20:56] En ja, wij hebben gezegd, nou laten we dat eerst uitleggen.

[2:21:00] Niet meteen van we willen eraf, maar is dat nou zo logisch dat wij dat doen?

[2:21:04] Want laten we heel eerlijk zijn, de Belastingdienst is tussen 2000 en 2020 wel het ezeltje geweest.

[2:21:11] Wat voortdurend er weer iets bovenop kreeg op het ruggetje.

[2:21:16] En nog meer, en nog meer.

[2:21:18] Is het ingewikkeld, dan kijken we naar de Belastingdienst.

[2:21:21] Ook bij de energiecrisis, nou daarvan heb ik gezegd, nee zo werkt het niet.

[2:21:25] We hebben een probleem, we gaan vervolgens kijken wat zijn de verschillende oplossingen.

[2:21:29] Maar het uitgangspunt moet niet zijn, het is ingewikkeld, dus de Belastingdienst moet maar oplossen.

[2:21:34] Dat is het om de niet-fiscale taken te gaan.

[2:21:36] Nou ja, dat is iets wat in gang gezet is.

[2:21:39] Een vraag van Liz van Dijk.

[2:21:41] Nou, ik vind het heel goed om te horen, voorzitter.

[2:21:43] En ik was benieuwd, er hebben inmiddels al verschuivingen plaatsgevonden.

[2:21:47] En ik gun eigenlijk, de gemeente is ook wel de houding van de staatssecretaris.

[2:21:50] Want ik denk dat die dat gevoel ook inderdaad heel vaak hebben.

[2:21:54] Ja, en het aardige is dat soms gemeente en Belastingdienst elkaar heel goed kunnen vinden.

[2:21:58] We gaan nog over FSV praten, het laatste stukje.

[2:22:02] De middelijke schuldsanering, eigenlijk de ernstigste gevallen.

[2:22:05] Nou, daarvan heeft VNG gezegd, daar willen wij op basis van bestaande wetgeving al kijken.

[2:22:12] Of wij daar een rol in kunnen vervullen, dat we tot uitbetaling kunnen overgaan.

[2:22:17] En dat we dan later die wettelijke grondslag maken.

[2:22:20] Maar eens, bij gemeenten geldt het hetzelfde.

[2:22:24] En zo zit in ieder geval, deze staatssecretaris die kijkt zo niet naar gemeenten.

[2:22:29] Zo van, ook dat is het volgende ezeltje wat we maar eens moeten gaan bepakken.

[2:22:33] Totdat ze door de hoeve zakt.

[2:22:36] Voorzitter, dan ben ik bij de laatste vragen gekomen.

[2:22:43] En dat betreft rechts...

[2:22:44] Excuus daar, ik was toch nog op het laatste.

[2:22:46] Lid Van Dijk.

[2:22:48] Nou, ik had ook gevraagd, hebben er naar aanleiding van die inventarisaties ook verschuivingen plaatsgevonden?

[2:22:53] Oftewel, zijn er dus klussen weg bij de Belastingdienst, ergens anders beleid?

[2:22:58] Dat is zo, en volgens mij hebben we dat ook geschreven in die stand van zakenbrief.

[2:23:03] Dank, wordt mij ingevluisterd dat dat de stand van zakenbrief is.

[2:23:06] En ik moet even om een spiekbriefje kijken.

[2:23:08] De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de wet ter voorkoming van witwas en financiering van terrorisme.

[2:23:14] Op de economische handhaving van een aantal andere wetten.

[2:23:17] En voor een nieuwe, maar dat is een nieuwe, niet-fiscale toezichtstaakte in het kader van de monitoring van de sanctiewetgeving.

[2:23:23] En er zijn er nog, volgens mij, een paar kleinere.

[2:23:28] Dus wij zullen u daar...

[2:23:30] Nou, dit hebben we in ieder geval al geschreven.

[2:23:32] En we zullen jullie nog wel even informeren als er ook nog wat kleinere zijn.

[2:23:36] Maar het is echt iets wat niet einde verhaal is.

[2:23:41] Voorzitter, dan kom ik tot de laatste vragen.

[2:23:47] Er was een vraag van mevrouw Van Dijk.

[2:23:49] Ik ben bij rechtsbescherming.

[2:23:51] Hoe kijkt de staatssecretaris aan tegen het instellen van een team waar de Belastingdienst dat afweegt?

[2:23:55] Of het instellen van een hoger beroep het algemeen belang dient?

[2:23:58] Nou, ik deel de mening dat het instellen van een hoger beroep een zorgvuldige afweging natuurlijk altijd vraagt in ieder proces.

[2:24:06] Daarom is de inspecteur ook verplicht voorafgaand aan het instellen van een hoger beroep af te stemmen met de betrokken vaktechnische coördinatoren.

[2:24:16] Zodat je daar ook die ogen meekijken.

[2:24:23] En dat is al vastgelegd in het besluit Beroep in Belastingzaken, paragraaf 3-1-1.

[2:24:29] Een afzonderlijk team daar nog bovenop zou naar mijn mening geen toegevoegde waarde hebben.

[2:24:34] Bij de huidige afstemming kan ook het algemeen belang natuurlijk een rol spelen.

[2:24:38] Ik wil graag verduidelijken dat bij toeslagen de rechter in hoger beroep de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tevens de hoogste bestuursrechter is.

[2:24:49] In Belastingzaak staat natuurlijk altijd hoger beroep open door cassatie in te dienen bij de Hoge Raad.

[2:24:58] Waar bijvoorbeeld bij BOX III veel de gebruik van gemaakt wordt.

[2:25:02] Het beroep in cassatie bij de Hoge Raad wordt uiteraard door tien cassatie van het ministerie van Financiën geconcentreerd.

[2:25:11] En ook hiervoor bevat het besluit Beroep in Belastingzaken voorschriften.

[2:25:17] Dat is namelijk paragraaf 5 en volgende.

[2:25:21] Voorzitter, dan kom ik bij de vraag over de belangenbehartiger.

[2:25:26] De vraag was van mevrouw Van Eyck.

[2:25:28] Herkent en herkent de staatssecretaris de observatie van de belangenbehartiger dat de hulp die je krijgt van eerste lijns dienstverleners afhankelijk is van je postcode?

[2:25:38] En hoe gaat hij hiermee om en welke maatregelen neemt hij om deze problemen op te lossen?

[2:25:43] De verdeling van eerste lijns dienstverleners zoals sociaal raadslieden of het juridisch loket is helaas niet gelijk verdeeld over Nederland.

[2:25:52] Dat is ook bij de eerdere inventarisatie al gebleken.

[2:25:56] De Belastingdienst heeft zelf zo goed mogelijk voor Nederland haar steunpunten verdeeld.

[2:26:02] De hulp die burgers van de Belastingdienst krijgen vindt via veel verschillende kanalen plaats om zo breed mogelijk beschikbaar te zijn voor alle burgers.

[2:26:14] Ik heb met niet alleen grote belangstelling maar ook instemming natuurlijk kennisgenomen van het reisverslag.

[2:26:21] We gaan natuurlijk toe naar een eindverslag en naar vervolgvoorstellen en uiteindelijk dat die belangenbehartiger er ook komt, ook op wens van de Kamer.

[2:26:33] Dus daar zijn we niet demissionair, als ik het zo mag uitdrukken.

[2:26:38] Daar blijven we gewoon actief.

[2:26:40] Voorzitter, dan had mevrouw Van Eijk nog een vraag.

[2:26:47] Nee, dat is dezelfde, dacht ik.

[2:26:51] Dat is ook over de postcode.

[2:26:54] Of dat zou komen...

[2:26:55] En een te strenge interpretatie van de AVG beperkt effectief hulp.

[2:27:00] Ja, daar heb ik al eerder in het debat.

[2:27:03] Toen ik bijna een vuur in vlam stond, heb ik daarover nodig gezegd.

[2:27:09] Ik dank de staatssecretaris voor zijn beantwoording.

[2:27:46] Dank u wel, voorzitter.

[2:27:47] En dank voor de duidelijke beantwoording.

[2:27:50] Ik denk dat er een aantal goede toezeggingen liggen.

[2:27:53] Dus het gaat zeker vervolgd worden.

[2:27:54] Ook belangrijk om naast over de belastingdienst te praten.

[2:27:59] De dienst verdient het ook om een apart debat te hebben, want er gebeurt gewoon veel.

[2:28:03] En er is ook gewoon nog heel veel te doen.

[2:28:05] En ik ga me ook zo excuseren, want door de stemmingen zit ik nu een beetje in tijdsnood, omdat ik hierna nog een debat heb.

[2:28:11] Dus geen desinteresse, maar een planningsqueeze in mijn agenda.

[2:28:15] Dank u wel. Dan gaan we door naar lid Van Eyck van de VVD.

[2:28:18] Dank u wel, voorzitter.

[2:28:19] Ja, ook dank aan de staatssecretaris voor de uitgebreide beantwoording en ook de openheid.

[2:28:23] Waarmee hij ook de zorg deelt die binnen de dienst zijn.

[2:28:27] Maar zeker ook alle mooie en goede dingen die binnen de dienst gebeuren.

[2:28:30] Dat kan ik onderschrijven.

[2:28:31] Ik heb op een zeer plezierige manier ook in mijn fiscale advies tijd met de fiscus samengewerkt.

[2:28:39] Ik heb één antwoord gemist, maar dat kan ook aan mij hebben gelegen.

[2:28:42] Dat is de samenloop van de verliesverrekening en de kwijtschelding bij de coronabelastingsschulden.

[2:28:47] Dus als daar nog een antwoord op zou kunnen komen, heel graag.

[2:28:49] En dat was het voor mij.

[2:28:51] Dank. Dan gaan we door naar lid Itzika van NEC.

[2:28:55] Ja, dank aan de staatssecretaris en zijn collega van het ministerie voor de beantwoording van alle vragen die ik had.

[2:29:08] Ik overweeg toch een twee minuten debat.

[2:29:10] Ik broed nog op misschien toch één of twee moties.

[2:29:17] Dus ik zou dat graag bij deze willen aanbieden.

[2:29:24] Waarvan akten? Dan gaan we door naar het lid Flotters van de PVV.

[2:29:26] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:29:27] Ook heel veel dank aan de staatssecretaris voor de heldere beantwoording en de toezeggingen.

[2:29:31] Ik heb op dit moment geen vragen meer.

[2:29:32] Ik schrijf even met u mee als we de toezeggingen doorlopen.

[2:29:35] Dat lijstje compleet is ook aan mijn kant.

[2:29:37] Dank u wel.

[2:29:38] Ik sla mijn eigen beurt over.

[2:29:40] Dan gaan we door naar de staatssecretaris voor de tweede termijn.

[2:29:43] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:29:44] De vraag van mevrouw Van Eyck was ik inderdaad vergeten in de eerste termijn.

[2:29:50] Ja, dat aandachtspunt hebben we in beeld.

[2:29:54] Het is in het naderverslag bij de Fiscale Verzamelwet 2024, heb ik ook aangegeven, dat we er in het eerste kwartaal,

[2:30:02] nou, dat is nog een maand, uw Kamer daarover zullen informeren.

[2:30:06] En er wordt inderdaad onderzocht of er mogelijkheden zijn tot de aanpassing van de regels,

[2:30:11] want het is natuurlijk een ongelukkige samenloop.

[2:30:14] Dus heel terecht de vraag.

[2:30:16] En we komen er dus in het eerste kwartaal op terug.

[2:30:21] En niet voor de zomer.

[2:30:22] Ja, ook voor de zomer, maar in het eerste kwartaal.

[2:30:28] Dank. En dan zijn we bij het einde gekomen van het debat.

[2:30:32] Maar dan heb ik nog één taak te doen.

[2:30:35] Dat is de toezeggingen even voorlezen, zodat we die gezamenlijk kunnen noteren.

[2:30:39] Met dank aan de Griffie.

[2:30:40] De eerste is dat de staatssecretaris zal bij de actuele informatie over de corona-belastingsschulden ter verdieping ingaan

[2:30:48] op de achterliggende redenen van het niet-inbare bedrag, zoals de financiële positie van bedrijven

[2:30:55] en de personele bezetting bij de Belastingdienst.

[2:30:58] En dat doe ik dan op het moment dat de Voorjaarsnota uitkomt.

[2:31:03] Want bij de Voorjaarsnota wordt een nieuwe berekening gemaakt.

[2:31:05] Dus van de 2,5 miljard, die laatste cijfer.

[2:31:09] Duidelijk.

[2:31:10] De staatssecretaris als tweede zal de Kamer informeren over de ICT-voorbeelden uit het buitenland, zoals Estland.

[2:31:19] En daar hadden we geen termijn bij.

[2:31:21] Ik kijk ook even naar rechts.

[2:31:24] Volgens mij kan dat echt voor eind maart.

[2:31:27] Want we hebben, zoals gezegd, ook interno overlegd.

[2:31:32] Want ik had het ook geflagged.

[2:31:35] Dus dat voor eind maart gebeurt dat.

[2:31:39] En dan heeft de staatssecretaris ook toegezegd dat zodra de uitvoeringstoets van het wetsvoorstel

[2:31:48] werkelijk rendement box 3 klaar is, dat de Kamer zal informeren over de uitkomst.

[2:31:53] En hebben wij elkaar toegeknikt te zeggen om te kijken of we het dan willen agenderen voor behandeling.

[2:31:59] Ja, dat klopt.

[2:32:00] En overigens, het wetsontwerp hebben we aangepast naar aanleiding van de internetconsultatie.

[2:32:06] En die is gewoon al te downloaden.

[2:32:10] Maar inderdaad, klopt deze toezegging.

[2:32:13] Ja, dat is dus een leestip.

[2:32:14] En de brieven zijn ook gestuurd over...

[2:32:16] Ja, heel goed.

[2:32:17] En dan zijn we bij de vierde toezegging.

[2:32:19] De staatssecretaris zal in de nadere informatie over de uitwerking van het recht op inzage van het eigen fiscale dossier

[2:32:27] onder andere ingaan op de...

[2:32:32] Wat staat hier?

[2:32:34] De definitie.

[2:32:35] Op de definitie van het begrip eigen dossier in relatie tot artikel 842 en 829 van de Algemene Wet Bestuursrecht

[2:32:44] en de toepassing Rijkwijten van artikel 8.42.

[2:32:48] Ja.

[2:32:50] Dan zijn hiermee de toezeggingen genoteerd.

[2:32:52] Dank ik de leden voor de goede inbreng en vragen.

[2:32:55] De staatssecretaris voor de beantwoording.

[2:32:57] En het belooft een hele mooie commissie te worden.

[2:33:00] En er is een twee minuten debat aangevraagd door de heer Itzika.

[2:33:02] Hij gaat nog broeden.

[2:33:04] Ik neem hem ter inspiratie mee.

[2:33:05] De woorden van de heer Omtzigt gisteren over regeren per motie.

[2:33:09] Maar we zijn benieuwd.

[2:33:09] En als er een twee minuten debat komt, wat ingepland gaat worden, is de heer Itzika de eerste te spreken.

[2:33:14] En hiermee sluit ik de vergadering.