Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Verdienvermogen van Nederland

[0:00:08] Goedenavond allemaal. Het is zes uur.

[0:00:11] Ik ben Arend Kisterman van de VVD en vandaag onafhankelijk voorzitter...

[0:00:15] om jullie lekker te kunnen laten debatteren.

[0:00:19] Ik heet u allemaal welkom bij de vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat...

[0:00:22] voor het commissiedebat Verdien Vermogen van Nederland.

[0:00:25] Ik heet van harte welkom de minister van Economische Zaken en Klimaat...

[0:00:28] en haar ambtelijke ondersteuning.

[0:00:31] Ook heet ik van harte welkom de mensen op de publieke tribune.

[0:00:33] Fijn dat jullie de tijd hiervoor nemen en hier willen komen.

[0:00:37] En ook de mensen die digitaal online meekijken...

[0:00:40] of misschien in een later stadium dit gaan terugkijken...

[0:00:42] want ook dat gebeurt best wel veel, meer dan ik zelf van tevoren wist.

[0:00:46] Van de zijden van de Kamer zijn aanwezig...

[0:00:48] de heer Thijssen van GroenLinks-PvdA, mevrouw Van Metelen van PVV...

[0:00:52] mevrouw Zeedijk van NEC, meneer Vlag van SGP...

[0:00:56] meneer Van Houdelingen van FvD voor Democratie...

[0:00:59] mevrouw Van Dijk van CDA, mevrouw Koekoek van Volt...

[0:01:03] en mevrouw Martens Amerika van VVD.

[0:01:08] Er is drie uur beschikbaar voor dit commissiedebat.

[0:01:11] Daarom hanteren we een spreektijd van vier minuten in het eerste termijn...

[0:01:14] en ik stel voor vier interrupties per persoon.

[0:01:17] En we zijn met best veel mensen, dus ik wilde het wel strak aanhouden vandaag.

[0:01:20] En dan geef ik het woord aan de heer Thijssen voor het eerste termijn.

[0:01:24] Dank, voorzitter. En wat goed dat we dit debat hebben...

[0:01:26] want het verdienvermogen van Nederland is super, super belangrijk.

[0:01:29] Maar daarover later meer.

[0:01:30] Want allereerst, waarom is dat verdienvermogen nou zo super belangrijk?

[0:01:33] Het stelt Nederland in staat om bijvoorbeeld geld uit te trekken voor goed onderwijs...

[0:01:37] om de dijken op te hogen en ons te beschermen tegen hoogwater.

[0:01:41] En het zorgt ervoor dat mensen genoeg inkomen hebben...

[0:01:43] zodat ze een prettig leven kunnen leiden.

[0:01:46] Oftewel, het stelt Nederland in staat...

[0:01:49] om te sturen op brede welvaart voor alle Nederlanders.

[0:01:52] En mijn fractie constateert dat dat in steeds toenemende mate niet meer lukt.

[0:01:57] We werken harder dan ooit met z'n allen.

[0:01:59] We verdienen als Nederland meer geld dan ooit.

[0:02:02] En toch heeft de helft van de Nederlanders geldzorgen.

[0:02:05] De boodschappen zijn duurder, energie is duurder, de benzine is duurder...

[0:02:09] maar de lonen gaan minder snel omhoog.

[0:02:11] En dus, de helft van de Nederlandse huishoudens hebben financiële zorgen.

[0:02:17] Steeds meer van het geld dat we verdienen gaat naar aandeelhouders en de ultrarijke.

[0:02:22] En steeds minder gaat er naar mensen.

[0:02:24] En dat scheelt al snel tientallen miljarden per jaar.

[0:02:27] Dat wordt uitgedrukt in de arbeidsinkomensquote.

[0:02:30] Dat is een ingewikkeld woord...

[0:02:31] maar het betekent eigenlijk dat er tientallen miljarden per jaar...

[0:02:34] meer gaan naar aandeelhouders en ultrarijke...

[0:02:35] en minder gaan naar mensen, Nederlanders, die al dat geld eigenlijk verdienen.

[0:02:40] En om een voorbeeld te geven, dat scheelt...

[0:02:42] als deze disbalans niet was gegroeid, deze strevel was gegroeid de afgelopen decennia...

[0:02:49] scheelt het voor een werknemer in de handel 16.000 euro per jaar.

[0:02:53] Berekend door de FNV.

[0:02:54] 16.000 euro per jaar.

[0:02:57] En dus, voorzitter, snap ik dat zacherijn wel...

[0:03:00] en die onvrede in Nederland wel.

[0:03:02] Zoals ik al zei, mensen werken harder dan ooit...

[0:03:05] en toch hebben ze geldzorgen.

[0:03:07] En als ik de notitie van de minister goed lees, dan vindt de minister dit ook.

[0:03:11] Want de minister vindt dat een van de doelstellingen van het verdienvermogen van Nederland moet zijn...

[0:03:15] dat de samenleving moet meekwalifiteren.

[0:03:17] En daarom heb ik de vraag...

[0:03:19] is de minister dan met GroenLinks Partij van de Arbeid eens...

[0:03:21] dat dat op dit moment onvoldoende gebeurt?

[0:03:24] En hoe gaat de minister hier nou op sturen?

[0:03:27] Hoe gaan we zorgen dat die werknemers in de handel bijvoorbeeld...

[0:03:32] er duizenden euro's bij krijgen?

[0:03:33] Zodat ze gewoon een eerlijk loon krijgen voor het werk dat ze verdienen.

[0:03:36] Zodat ze ook een prettig leven kunnen leiden.

[0:03:38] Hoe gaat de minister die scheefgroei herstellen?

[0:03:41] Hoe gaat zij die loonwinstkloof, zoals wij die noemen...

[0:03:44] hoe gaat zij die dichten?

[0:03:47] Want het betekent dat als het geld niet naar de mensen gaat...

[0:03:49] dan gaat het naar die ultrarijke en de aanhouders.

[0:03:52] Een kleine ontbreking voor een interruptie van mevrouw Martens van Merik.

[0:03:56] Ja, dank u, voorzitter.

[0:03:57] Ik hoor mijn collega van GroenLinks Partij van de Arbeid...

[0:04:00] een verlammend betoog houden over hogere lonen.

[0:04:03] Volgens mij kan de VVD tot daaraan toe daar zeker in meegaan.

[0:04:06] De vraag is alleen hoe.

[0:04:08] Ik hoor dat er wordt gezegd...

[0:04:09] die mensen in de handel duizenden euro's erbij.

[0:04:12] Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd...

[0:04:13] heeft GroenLinks Partij van de Arbeid een mechanisme in gedachten...

[0:04:15] hoe ze willen gaan bepalen wat bijvoorbeeld een schoenenwinkel...

[0:04:18] extra zou kunnen betalen aan lonen.

[0:04:20] Want het is natuurlijk niet zo dat wij weten wat er op de rekening staat.

[0:04:23] Het is een beetje dat ik een beeld krijg...

[0:04:24] hoe bepalen we dan wie hoeveel extra moet betalen.

[0:04:28] De heer Tijssen.

[0:04:30] Kijk, wij constateren...

[0:04:31] en dat is mijn belangrijkste vraag in dit debat aan deze minister...

[0:04:34] wij constateren dat van al het geld wat we in Nederland verdienen...

[0:04:37] honderden miljarden per jaar...

[0:04:39] ik geloof dat dit jaar zijn we door de duizend miljard gegaan...

[0:04:42] dat onderzoek laat zien dat steeds meer van dat geld terechtkomt...

[0:04:45] bij aandachthouders en ultrarijken.

[0:04:47] En steeds minder terechtkomt bij mensen...

[0:04:49] die eigenlijk harder dan ooit werken voor dat geld.

[0:04:53] En wij denken dat die scheefgroei dat we daar naar moeten kijken...

[0:04:55] en dat we daar iets aan moeten doen.

[0:04:57] Ook omdat onderzoek van het Nibud zegt...

[0:04:59] dat de helft van de mensen geldzorgen hebben.

[0:05:02] Daar moeten we dus wat aan doen.

[0:05:04] Wij hebben daar een duidelijke visie op...

[0:05:05] hoe wij dat voor elkaar willen krijgen.

[0:05:08] Dus bijvoorbeeld wat wij zeggen is...

[0:05:10] wij vinden dat het minimumloon omhoog moet.

[0:05:12] Want als het minimumloon omhoog gaat...

[0:05:14] dan gaat het hele loongebouw omhoog.

[0:05:15] Dus ook mensen met een middeninkomen...

[0:05:16] die merken dan dat ze meer geld gaan krijgen.

[0:05:19] Wat wij ook doen is dat we de belasting op arbeid verlagen.

[0:05:22] En wat wij doen is dat we zeggen...

[0:05:23] die aandeelhouders en die ultrarijken...

[0:05:25] die eigenlijk slapend rijk worden de afgelopen jaren...

[0:05:28] die gaan we hoger belasten.

[0:05:30] Maar wat ik belangrijk vind voor dit debat...

[0:05:32] is dat dat primaire inkomen van al die werknemers in Nederland...

[0:05:35] dat moet omhoog.

[0:05:37] En dat is mijn vraag aan de minister.

[0:05:38] Hoe gaan we nou zorgen met de notitie die zij gemaakt heeft...

[0:05:41] dat dat primaire inkomen van die werknemers...

[0:05:43] inderdaad omhoog gaat?

[0:05:45] Ik zie een vervolgvraag van mevrouw Martens van Amerika.

[0:05:48] Ja, dank u voorzitter.

[0:05:49] Ik heb natuurlijk geen antwoord op mijn vraag gekregen.

[0:05:50] De GroenLinks Partij van de Arbeid grijpt het natuurlijk aan...

[0:05:53] om een prachtig riddel te houden over de rol van de medewerker.

[0:05:55] En nogmaals, helemaal mee eens.

[0:05:57] Maar uit dezelfde onderzoeken blijkt dat ruim 90% mkb-bedrijven zijn.

[0:06:01] Dus laten we nou niet het bedrijfsleven wegzetten...

[0:06:03] als een containerbegrip voor alle bedrijven die er zijn.

[0:06:06] Dat betekent dat de maatregelen die GroenLinks Partij van de Arbeid voorstelt...

[0:06:09] 90% van de bedrijven raken.

[0:06:11] Is het dan niet schieten met hagel...

[0:06:14] in plaats van gerichte maatregelen?

[0:06:17] En, laten we eerlijk zijn...

[0:06:18] het betoog van GroenLinks Partij van de Arbeid...

[0:06:19] is eigenlijk plat in de nivellering.

[0:06:21] Want het verhaal dat hier wordt afgestoken...

[0:06:24] is dat er meer geld moet zijn voor de medewerkers.

[0:06:25] Maar we hebben het vandaag een keertje over de werkgevers.

[0:06:28] Dus nogmaals mijn vraag ook aan GroenLinks Partij van de Arbeid.

[0:06:32] Hoe zou je dat willen doen?

[0:06:33] Dus hoe voorkom je, als ik het verhaal volg van mijn collega...

[0:06:37] hoe voorkom je dat je die 90% raakt in plaats van die 10?

[0:06:40] De heer Tijzen.

[0:06:42] Volgens mij hebben we het ook hier over.

[0:06:43] Want de minister, die toevallig van dezelfde partij is als van mevrouw Martens...

[0:06:47] die zegt in haar eigen notitie over het verdienvermogen...

[0:06:50] dat een belangrijke pijler van het beleid wat we hier maken gaat over...

[0:06:52] dat de samenleving kan meeprofiteren.

[0:06:55] En wij constateren dat die samenleving onvoldoende meeprofiteert.

[0:06:59] Dat deze samenleving harder werkt dan ooit...

[0:07:01] maar dat de aandeelhouders en de ultrarijken er vooral beter van worden.

[0:07:04] En dat mensen er minder goed van worden.

[0:07:07] Wij maken ook hele specifieke maatregelen.

[0:07:09] Dus de bedrijven die heel erg winstgevend zijn...

[0:07:11] de mensen die heel erg veel vermogen hebben...

[0:07:13] daar doen we hele concrete maatregelen over...

[0:07:15] om te zorgen dat die eerlijk bijdragen aan deze samenleving.

[0:07:18] Het zou fijn zijn als we daar met de VVD samen in op kunnen trekken.

[0:07:21] En dan nu de vraag over het MKB.

[0:07:22] Kijk, als je kijkt wat wij doen is dan zeggen wij...

[0:07:25] ja, het minimumloon moet omhoog.

[0:07:26] Dat betekent dat ook voor MKB dat hun loonkosten omhoog gaan.

[0:07:30] Maar het goede is, de mensen die kopen bij het MKB...

[0:07:33] namelijk mensen met een minimumloon of met een middeninkomen...

[0:07:36] die hebben dan ook meer geld om dat te besteden bij het MKB.

[0:07:40] En dat is ook precies wat er in onze doorrekening gebeurt.

[0:07:42] Wij hebben een hogere economische groei dan de VVD.

[0:07:44] Dus het MKB is bij ons beter af...

[0:07:48] als we gewoon met z'n allen zorgen dat het geld wat we met z'n allen verdienen...

[0:07:51] ook eerlijker wordt verdeeld.

[0:07:54] Ik zie geen vervolgvraag meer, dus u kunt...

[0:07:56] O, nog van mevrouw Zeedijk.

[0:07:58] Nee, ik wou er wel een vervolgvraag over stellen.

[0:08:00] Want wij zijn het op zich wel mee eens dat de samenleving moet meeprofiteren...

[0:08:05] ook als er veel winst gemaakt wordt.

[0:08:07] Alleen de grootste winsten bij bedrijven...

[0:08:10] langzamerhand worden gemaakt in de nieuwe economie.

[0:08:13] En die zijn ook vooral bedoeld om te investeren in verduurzaming...

[0:08:16] en digitalisering die we zo hard nodig hebben.

[0:08:18] Dus ik vraag me dan af hoe...

[0:08:21] Ik vind het een beetje raar dat de heer Tijssen daar geld weg wil halen.

[0:08:25] De heer Tijssen.

[0:08:27] Nou, het interessante is dat...

[0:08:28] Kijk, daar kom ik zo op.

[0:08:30] Hoe gaan we nou dat verdienvermogen van de komende jaren veiligstellen?

[0:08:33] Nou, dat doen we door vooral te kijken naar die bedrijven...

[0:08:35] die inderdaad de nieuwe economie vertegenwoordigen.

[0:08:38] Circulaire, klimaatneutrale bedrijven.

[0:08:39] En daarvoor moeten we zorgen dat die de concurrentie met het buitenland aankunnen...

[0:08:42] en dat die voldoende investeringsruimte hebben.

[0:08:44] Maar wat we ook zien, is dat de bedrijven die winst maken...

[0:08:49] steeds meer aan het uitkeren zijn naar hun aandeelhouders.

[0:08:51] Ze gebruiken die winst niet om te investeren.

[0:08:53] Ze gebruiken die winst om hun aandeelhouders te spekken.

[0:08:57] En daar moeten we paal en perk aan stellen.

[0:08:59] Omdat we op die manier zorgen dat dat geld...

[0:09:01] wat we met z'n allen bij elkaar brengen...

[0:09:03] dat komt uiteindelijk terecht bij een steeds kleiner groepje aandeelhouders en ultrarijken.

[0:09:07] En daar moeten we mee stoppen.

[0:09:10] Heeft u nog een vervolg? Nee? De heer Van Houdingen.

[0:09:14] Ja, sympathiek betogen op zich voor verhogen van het minimumloon.

[0:09:16] Maar een vraag die ik dan heb is...

[0:09:18] als bedrijven dat minimumloon niet kunnen verhogen...

[0:09:20] betekent dat dan ook niet dat wellicht werknemers...

[0:09:22] juist aan de onderkant van de arbeidsmarkt ontslagen zullen worden?

[0:09:24] Dat is toch iets wat de PvdA niet zou moeten willen?

[0:09:28] De heer Tijssen.

[0:09:31] Nou ja, wat we zien, is dat we met z'n allen steeds meer geld verdienen.

[0:09:34] Dus het geld is er.

[0:09:36] En de vraag is nu, gaan we als politiek de keuze maken...

[0:09:39] of dat geld ten goede komt aan de mensen in de samenleving...

[0:09:41] waarvan we weten dat meer dan de helft op dit moment geldzorg heeft...

[0:09:44] of staan we naartoe dat het geld dat we met z'n allen verdienen...

[0:09:47] ten goede komt aan een aantal aandeelhouders en ultrarijken?

[0:09:50] En wij vinden dat dit debat...

[0:09:51] een van de twee belangrijke punten van dit debat moet gaan...

[0:09:54] in lijn met wat de minister zegt en schrijft.

[0:09:57] Hoe zorgen we ervoor dat de samenleving profiteert van het geld wat we verdienen...

[0:10:01] en dat dat niet bij een paar lucky few terechtkomt?

[0:10:04] Een vervolgvraag, vraag van de heer Van Houdingen.

[0:10:06] Heel kort, ik vind sympathiek betogen nogmaals.

[0:10:07] Alleen ik denk als je het minimumloon verhoogt...

[0:10:09] ik heb daar niet echt antwoord op gegeven volgens mij...

[0:10:11] dat er dus bedrijfstakken zullen zijn waarvan de werkgevers dan zeggen...

[0:10:14] ja, dat kunnen we niet meer betalen.

[0:10:16] Dus die zullen dus mensen moeten ontslaan.

[0:10:18] Dat dilemma, misschien dat de heer Thijs er dan even op kan...

[0:10:22] Nou, dit komt ook terug in mijn tweede helft van mijn betoog...

[0:10:25] maar dan kan ik dat nu alvast doen.

[0:10:26] Kijk, dit is natuurlijk ook wat we hoorden van de president van de Nederlandse Bank.

[0:10:30] Die zei, we hebben een tekort aan menskrachten...

[0:10:33] om die nieuwe economie van Nederland te bouwen...

[0:10:35] en al dat werk te doen wat we hier doen.

[0:10:37] En hij drong aan, en dat doe ik ook bij deze minister, om keuzes te maken.

[0:10:42] Welke keuzes moeten we maken om het verdienvermogen van Nederland te vergroten...

[0:10:45] en ook duurzaam te houden?

[0:10:46] Hoe zorgen we nou dat we de komende decennia dat verdienvermogen houden...

[0:10:50] om dit land zo mooi te houden als het is?

[0:10:52] En dan moeten we wel dat geld eerlijker verdelen.

[0:10:54] En Klaas Knot die zei, ja, je moet dus eigenlijk kijken naar die lage loonsectoren...

[0:10:59] dat je daar veel minder van nodig hebt.

[0:11:01] Of dat je ervoor kiest dat daar niet al je arbeidskrachten heen gaan.

[0:11:05] Want je hebt die arbeidskrachten hartstikke hard nodig in sectoren...

[0:11:09] die veel meer opbrengen voor Nederland.

[0:11:11] Dus dat betekent dat op termijn die banen in die lage loonsectoren gaan verdwijnen...

[0:11:16] en dat we zorgen dat die mensen terechtkomen bij de sectoren...

[0:11:20] waar we een groter verdienvermogen hebben.

[0:11:21] Dat is het hele idee.

[0:11:23] En dat is natuurlijk wel het unieke in de geschiedenis waar we nu zitten...

[0:11:26] ook voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks.

[0:11:28] Dat is dat we een tekort aan arbeidskrachten hebben.

[0:11:31] Dus het is niet zo dat we alles maar goed moeten vinden...

[0:11:33] want we hebben banen nodig.

[0:11:35] Nee, we kunnen nu echt zeggen...

[0:11:36] welke keuzes maken we om dit mooie Nederland mooi te houden...

[0:11:41] en het geld wat we met z'n allen verdienen eerlijker te verdelen.

[0:11:44] Meneer Van Houwelingen.

[0:11:45] Ja, inderdaad.

[0:11:46] Maar ik heb dus sympathie nogmaals voor het betoog van de heer Thijssen...

[0:11:50] van aan de onderkant wordt onvoldoende verdiend.

[0:11:52] Maar heeft dat wellicht ook niet mee te maken dat juist door arbeidsmigratie...

[0:11:55] wat werkgevers graag willen, hè?

[0:11:57] Dus daar zou je al vraagtekens bij moeten hebben, denk ik.

[0:11:59] Werkgevers willen graag migratie.

[0:12:00] Dat daardoor juist aan de onderkant de druk op de loning zal ontstaan in Nederland.

[0:12:05] Is dat misschien niet een deel van het probleem...

[0:12:07] waardoor die lonen aan de onderkant zo laag zijn?

[0:12:11] Nou ja, het lijkt wel of ik met de Nederlandse Bank spreek.

[0:12:13] Dus dit is inderdaad precies de analyse ook van de Nederlandse Bank.

[0:12:17] Die zegt dat al die arbeidsmigranten...

[0:12:20] die inderdaad het minimumloon of zelfs nog minder krijgen...

[0:12:23] en onder beroerde arbeidsomstandigheden werken...

[0:12:25] dat die ook de lonen in Nederland laag houden.

[0:12:27] Dus als je inderdaad gaat kiezen voor...

[0:12:28] oké, dat zijn niet de sectoren waarvan wij zeggen...

[0:12:31] ja, die willen we houden in de komende jaren...

[0:12:34] dan zul je zien dat de arbeidsomstandigheden...

[0:12:36] en ook de arbeidsvoorwaarden verbeteren voor heel erg veel mensen.

[0:12:39] Dat zul jij uw laatste wel ook eens zeggen.

[0:12:41] Ja, maar het is even interessant.

[0:12:42] En de laatste vraag.

[0:12:43] Maar zou dat dan niet logischwijze betekenen...

[0:12:44] dat de PvdA ook heel kritisch moet zijn op arbeidsmigratie?

[0:12:48] Vooral voor de lage lonen.

[0:12:49] Dat die dat zou moeten willen beperken.

[0:12:50] Juist voor de mensen met een laag inkomen hier.

[0:12:53] Nou ja, wat GroenLinks en Partij van de Arbeid daarover zegt...

[0:12:55] is dat we zeggen...

[0:12:56] kijk, wij hebben tekort aan arbeidskrachten.

[0:13:00] We hebben heel veel factures in het land.

[0:13:02] Maar we zien ook dat we tegen de grenzen aanlopen...

[0:13:04] van de voorzieningen die we in Nederland hebben.

[0:13:07] Dus hoeveel huizen er zijn, hoeveel scholen er zijn.

[0:13:10] Dus daarvan hebben we gezegd...

[0:13:11] nou, je moet dus twee dingen doen.

[0:13:12] Je moet ten eerste kijken naar...

[0:13:14] welke bedrijvigheid wil je nou in Nederland?

[0:13:17] Die past binnen de planetaire grenzen...

[0:13:18] waarvan je weet dat het de komende decennia...

[0:13:20] het verdienvermogen in stand houdt.

[0:13:22] En waarvan je weet...

[0:13:23] oké, maar dan profiteert ook iedereen mee...

[0:13:25] van het geld wat we met elkaar verdienen.

[0:13:26] En je moet kijken van...

[0:13:28] oké, als er op dit moment niet voldoende huizen zijn...

[0:13:30] voor iedereen in Nederland...

[0:13:31] ja, dan moet je dus kijken van...

[0:13:32] oké, hoeveel plekken is er dan voor arbeidsmigratie?

[0:13:37] Voordat we naar de heer Vlag gaan...

[0:13:38] wil je nog een interruptie?

[0:13:40] Wil ik even de heer Vermeer en de heer De Goot...

[0:13:42] welkom heten, meneer Vermeer van de BB...

[0:13:44] meneer De Goot van D66.

[0:13:46] We hebben vier interrupties afgesproken voor vandaag.

[0:13:48] Meneer Vlag.

[0:13:50] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:13:52] Een bevlogen ideologisch verhaal van de heer Thijssen...

[0:13:55] waar ik ook eigenlijk zeker het eerste deel...

[0:13:57] een heel eind in kan meekomen.

[0:13:59] Want misschien hoort het wel bij die kwalitatief...

[0:14:00] vaarwaardige economie dat bedrijven zich ook...

[0:14:03] verhouden tot hun sociale omgeving.

[0:14:04] Dus daar kan ik een heel eind in meekomen.

[0:14:06] Ik zou ook wel een andere kant willen voorhouden aan de heer Thijssen.

[0:14:08] Want eigenlijk proef ik in zijn betoog...

[0:14:11] dat er op termijn geen ruimte meer is...

[0:14:12] voor die ultrarijke en die bedrijven met die aandeelhouders.

[0:14:15] Onder simpele reden dat als ze belast gaan worden...

[0:14:17] zoals GroenLinks BVDA dat wil...

[0:14:19] dan zullen ze ook gaan verdwijnen.

[0:14:21] Is de heer Thijssen zich bewust van het feit...

[0:14:23] dat die bedrijven naast het feit...

[0:14:24] dat ze heel veel winst maken...

[0:14:26] een ontzettend cruciale betekenis hebben...

[0:14:29] in ons economisch systeem?

[0:14:31] Want die 90% MKB draait vaak...

[0:14:33] voor een heel groot gedeelte...

[0:14:35] op die bedrijven die bovenin die piramide zitten...

[0:14:37] met duizenden werknemers...

[0:14:39] grote winsten, zware industrieën.

[0:14:41] Er zit een hele keten aan MKB'ers omheen.

[0:14:43] Je kunt niet zomaar zeggen...

[0:14:44] laten we die er nou eens uitpikken...

[0:14:46] en daar eens even zwaarder gaan belasten...

[0:14:47] en allerlei andere regels voor gaan instellen...

[0:14:49] zonder dat je ook tot MKB gaat raken.

[0:14:51] Is de heer Thijssen zich daarvan bewust?

[0:14:53] De heer Thijssen?

[0:14:56] Ik weet niet precies waar het misverstand vandaan komt...

[0:14:58] maar om hem dan in ieder geval...

[0:14:59] voor eens en voor altijd uit dit debat te krijgen...

[0:15:01] Kijk, die bedrijven in Nederland...

[0:15:02] die hebben we natuurlijk keihard nodig.

[0:15:04] Die hebben we nodig...

[0:15:05] omdat mensen daar kunnen werken...

[0:15:06] betekenis kunnen geven aan hun leven...

[0:15:08] inkomen kunnen vergaren...

[0:15:09] en op die manier een prettig leven kunnen hebben.

[0:15:11] Maar die bedrijven hebben we ook keihard nodig...

[0:15:13] om de energietransitie voor elkaar te krijgen...

[0:15:16] om goed geïsoleerde huizen te bouwen...

[0:15:17] om onze dijken op te hogen...

[0:15:19] om al die zaken te doen...

[0:15:21] die belangrijk zijn en fijn zijn in Nederland.

[0:15:23] Dus bedrijven hebben we keihard nodig.

[0:15:24] En het MKB is wat betreft GroenLinks en de PvdA...

[0:15:27] de ruggengraat van onze economie.

[0:15:28] Dus ook MKB moet er zorgvuldig mee omgaan dat het goed gaat.

[0:15:32] De kern van mijn betoog is...

[0:15:33] dat als je kijkt wat er de afgelopen twintig jaar is gebeurd...

[0:15:36] dan zijn we steeds meer geld gaan verdienen...

[0:15:37] en steeds minder van dat geld...

[0:15:39] komt terecht bij de mensen...

[0:15:40] die werken voor dat geld.

[0:15:42] En steeds meer komt terecht bij de aandeelhouders.

[0:15:44] En dit is iets anders wat de Nederlandse Bank ook heeft gezegd.

[0:15:47] Die heeft gezegd...

[0:15:47] die winsten groeien sneller dan de lonen in Nederland.

[0:15:52] Dus die loonwinstkloof...

[0:15:53] waar ik het net over had...

[0:15:55] die kijkt soms recht in ons gezicht.

[0:15:57] En de vraag is als politiek...

[0:15:58] gaan wij dat nou toestaan?

[0:16:00] Gaan we toestaan dat er steeds meer van die winst terechtkomt...

[0:16:02] bij aandeelhouders en bij de ultra-rijken?

[0:16:04] Of gaan we met z'n allen zeggen...

[0:16:05] die Nederlanders werken daar keihard voor...

[0:16:07] we gaan nu weer zorgen dat die balans recht wordt getrokken...

[0:16:10] en dat die Nederlanders gewoon meer krijgen...

[0:16:13] voor het harde werk wat ze doen.

[0:16:16] De heer Vlag.

[0:16:17] Ja, voorzitter.

[0:16:19] Dat misverstand waar de heer Thijs het over heeft...

[0:16:21] haal ik eigenlijk uit zijn eigen betoog.

[0:16:22] En misschien haal ik het dan verkeerd uit...

[0:16:24] maar dat is dan voor mijn rekening.

[0:16:25] Maar haal ik ook uit het feit dat bij de doorrekeningen...

[0:16:28] ik me mee te herinneren...

[0:16:29] GroenLinks BVDA 21 miljard ophaalde...

[0:16:33] aan extra belastingen voor die grotere bedrijven.

[0:16:37] En bent u het dan met mij eens...

[0:16:38] dat dat precaire evenwicht...

[0:16:40] waarin die bedrijven zich de keus gaan stellen...

[0:16:43] of dan gaan we naar het buitenland of niet...

[0:16:45] dat we die echt eerst heel goed moeten voeren.

[0:16:47] Want we zouden ook weleens bedrijven weg kunnen belasten...

[0:16:50] en dan stort uiteindelijk ook die piramide daaronder...

[0:16:52] die mkb-bedrijven ook nadrukkelijk in.

[0:16:54] En uiteindelijk hebben die mensen...

[0:16:56] die dan uiteindelijk het werk hier doen...

[0:16:57] er ook niks aan.

[0:16:58] Dus misschien kunnen we dichter bij elkaar komen...

[0:17:00] als de heer Thijssen er ook blijkt van geeft...

[0:17:02] zich daar bewust van te zijn...

[0:17:03] ook van die waardevolle functie van die grote bedrijven.

[0:17:06] De heer Thijssen.

[0:17:08] Ja, dit snappen we natuurlijk heel erg goed.

[0:17:10] En dit is natuurlijk waarom je heel erg...

[0:17:13] goed moet opletten als je dit beleid vormgeeft.

[0:17:16] En dat hebben we ook gedaan.

[0:17:16] Dus de doorrekening waar u naar verwijst...

[0:17:18] daar zult u in zien dat de economische bedrijvigheid...

[0:17:22] het verdienvermogen van Nederland...

[0:17:24] in ons programma...

[0:17:25] het meeste groeit van alle programma's.

[0:17:27] Omdat we dus kijken van...

[0:17:28] waar kunnen we die overwinsten weghalen...

[0:17:32] en die geven we aan de mensen...

[0:17:33] die dat het hardst nodig hebben.

[0:17:34] De helft van de mensen die geldzorg heeft...

[0:17:37] en wat gaan die doen met dat geld?

[0:17:38] Ja, die gaan het uitgeven. Bij het MKB bijvoorbeeld.

[0:17:40] En daarom zie je dat de bedrijvigheid...

[0:17:42] en het verdienvermogen in ons programma...

[0:17:44] heel erg goed gaat.

[0:17:46] Omdat we dat op een hele verstandige manier doen.

[0:17:48] En het tweede ding is...

[0:17:49] kijk, het klopt dat wij inderdaad...

[0:17:53] voor miljarden ingrijpen...

[0:17:55] in hoe het geld verdeeld wordt in Nederland.

[0:17:57] Het punt is als je kijkt naar...

[0:17:58] nogmaals die arbeidsinkomensquote...

[0:18:00] hoeveel geld er de afgelopen jaren...

[0:18:03] dat is van ongeveer 80% van alles wat we verdienden...

[0:18:06] naar 72% gegaan.

[0:18:08] Dat gaat over tientallen miljarden euro's.

[0:18:10] Ieder jaar weer.

[0:18:12] Ja, daar grijpen wij op in.

[0:18:14] En dat zou ik het liefst niet doen met nivellering.

[0:18:15] Het liefst zou ik willen dat het primaire inkomen...

[0:18:17] van mensen gewoon voldoende is om van te leven.

[0:18:19] En dat is eigenlijk mijn belangrijkste vraag...

[0:18:21] voor dit blokje aan de minister. Hoe gaan we nou zorgen...

[0:18:23] dat die balans, dat primaire inkomen...

[0:18:25] van mensen die keihard werken in Nederland...

[0:18:27] dat dat omhoog gaat en dat ze niet meer die geldzorg hebben.

[0:18:31] Heer Vermeer nog.

[0:18:32] Ja?

[0:18:34] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:18:36] Ik denk overigens niet...

[0:18:38] dat die bedrijven zich zo gedragen...

[0:18:40] zoals die modellen voorstellen.

[0:18:43] Maar dat er ook vaak...

[0:18:44] emotionele reacties onderliggen...

[0:18:46] van waar wil je je wel of niet vestigen.

[0:18:49] Omdat dat ook met vertrouwen te maken heeft.

[0:18:52] Maar bovenal...

[0:18:53] uw riedeltje wat u steeds ophangt...

[0:18:54] aandeelhouders en ultrarijke...

[0:18:57] iedereen met een bv...

[0:18:58] heeft één of meer aandeelhouders.

[0:18:59] Wat is uw definitie...

[0:19:02] van die mensen...

[0:19:03] en die entiteiten...

[0:19:06] die u precies zou willen aanpakken?

[0:19:09] En...

[0:19:09] welke aandeelhouders bedoelt u precies?

[0:19:11] Wat is voor u ultrarijk?

[0:19:13] En hoeveel procent van de netto-winst...

[0:19:16] die Nederlandse bedrijven maken...

[0:19:17] gaat naar deze mensen toe, volgens u?

[0:19:22] Nou, misschien moet ik dat precies...

[0:19:23] in de tweede termijn...

[0:19:24] want zo precies heb ik de getallen natuurlijk niet paraat.

[0:19:26] Maar ik kan wel een paar voorbeelden geven.

[0:19:28] Kijk, de Quote 500 heeft een paar maanden geleden laten zien...

[0:19:31] dat de rijkste 500 mensen in Nederland...

[0:19:33] er 11 miljard bij kregen.

[0:19:36] Uit Nederland. Ja en nee, internationaal is het nog erger.

[0:19:38] De rijkste vijf mannen...

[0:19:40] kregen er 400 miljard bij in één jaar tijd.

[0:19:43] Waanzinnig. Maar goed, in Nederland...

[0:19:45] de rijkste 500 mensen krijgen er 11 miljard bij.

[0:19:48] Terwijl...

[0:19:49] zeg maar de gewone Nederlander...

[0:19:50] waarvan de helft financiële of geldzorgen heeft...

[0:19:52] die moet ploeteren voor een procentje hier en daar erbij.

[0:19:55] Dus die disbalans willen we wegnemen.

[0:19:57] Dat betekent niet dat we zeggen...

[0:19:58] ja, aandeelhouders zijn slecht. Nee.

[0:20:00] Bedrijven hebben we keihard nodig in deze samenleving.

[0:20:02] Mensen die bereid zijn om hun geld te investeren in bedrijven...

[0:20:05] vooral bedrijven die werken aan die duurzame toekomst...

[0:20:07] aan die groene toekomst...

[0:20:08] die hebben we keihard nodig.

[0:20:09] Maar als je op een gegeven moment een redelijk rendement hebt gemaakt...

[0:20:12] ja, dan vinden wij...

[0:20:14] dat je op een gegeven moment van de aandeelhouders kan zeggen...

[0:20:15] nou, en nou weer een eerlijke bijdrage aan de samenleving.

[0:20:19] Dus dat is één van de manieren waarop wij zorgen...

[0:20:22] dat aandeelhouders...

[0:20:23] een prima winst kunnen maken...

[0:20:25] en vervolgens meer gaan bijdragen aan de Nederlandse samenleving.

[0:20:27] De heer Vermeer.

[0:20:29] Dank u wel, voorzitter.

[0:20:29] Volgens mij, ook al zitten mensen in de Nederlandse quote 500...

[0:20:33] wil dat nog niet zeggen dat het geld...

[0:20:35] van Nederlandse winsten vandaan komt.

[0:20:37] Ik denk in het tegendeel.

[0:20:39] Maar ik zou echt ervoor willen pleiten...

[0:20:42] woorden doen ertoe.

[0:20:43] Op deze manier...

[0:20:45] zelfs al met dit soort quotes...

[0:20:47] zijn er bedrijven die denken...

[0:20:48] toedeledokie, ik vertrek hier.

[0:20:50] En woorden doen ertoe.

[0:20:52] De heer Thijssen.

[0:20:53] Nou, ik zag vandaag...

[0:20:54] de voorpagin van een krant.

[0:20:56] Die zei dat het inderdaad...

[0:20:58] niet zo goed ging met het ondernemingsklimaat in Nederland.

[0:21:00] Het ging toch vooral over het wantrouwen richting politiek...

[0:21:02] en de niet-stabiliteit van het...

[0:21:04] Kijk, daar is hij.

[0:21:05] Een niet-stabiel politiek klimaat.

[0:21:07] Volgens mij zijn wij dit al jarenlang heel stabiel.

[0:21:09] En pleiten we hier al jarenlang voor.

[0:21:12] En zie ik nu meer met de formatie...

[0:21:13] waar het niet helemaal zo soepel gaat.

[0:21:16] Maar goed, alle gekheid op een stokje.

[0:21:18] Kijk, nogmaals.

[0:21:19] En dat zeg ik zo duidelijk als ik kan.

[0:21:21] En ik hoop dat dat dan ook duidelijk genoeg is.

[0:21:23] We hebben bedrijven in dit land keihard nodig.

[0:21:26] Om die samenleving...

[0:21:28] mooi te houden en mooier te maken.

[0:21:29] En toekomstbestendig te maken.

[0:21:31] Om zingeving te geven aan mensen.

[0:21:33] Om te zorgen dat mensen hun inkomen kunnen verdienen om hun leven te kunnen leiden.

[0:21:35] Dus die bedrijven zijn keihard nodig.

[0:21:37] Alleen de balans...

[0:21:39] Dus het is niet zwart-wit, maar de balans...

[0:21:41] waarbij het ooit was dat 80% van het geld wat we verdienden...

[0:21:44] bij mensen terecht kwam.

[0:21:45] En 20% bij aandeelhouders.

[0:21:46] Die balans is scheef gegroeid.

[0:21:49] En die balans wil ik hersteld hebben.

[0:21:51] En dat is mijn belangrijkste vraag aan de minister.

[0:21:53] Want de minister zegt ook...

[0:21:54] de samenleving moet mee profiteren.

[0:21:56] Dus mijn vraag aan de minister, hoe gaan we die balans weer recht krijgen?

[0:22:00] Mevrouw Van Dijk.

[0:22:01] Ja, dankjewel. Dankjewel, voorzitter.

[0:22:03] En ik wil toch nog eventjes op de doorrekening doorgaan.

[0:22:07] Want inderdaad...

[0:22:08] en dat vind ik altijd mooi als politici...

[0:22:10] passievol betogen.

[0:22:11] Alleen in de doorrekening wordt inderdaad...

[0:22:13] 24,5 miljard lastenverzorging voor bedrijven.

[0:22:16] Maar bij heel veel maatregelen...

[0:22:17] staan ook rode vlaggen.

[0:22:19] Grote uitvoeringstechnische risico's, staatssteunrisico's...

[0:22:22] plus het beleidspakket...

[0:22:24] vergroot inderdaad de economische groei...

[0:22:26] met 0,4%.

[0:22:27] Maar dat zijn vooral de overheidsbestedingen...

[0:22:30] die daar veroorzaken.

[0:22:32] Dus hoe rijmt...

[0:22:33] de doorrekening dan...

[0:22:36] met wat de heer Thijssen aangeeft van...

[0:22:37] als we ons pakket doorvoeren, komt het allemaal terug.

[0:22:39] Want één, het is heel lastig uitvoerbaar blijkt.

[0:22:42] Staatssteunrisico.

[0:22:43] En het zijn dus ook met name de overheidsuitgaven...

[0:22:45] die de groei lijken te bevorderen.

[0:22:48] De heer Thijssen.

[0:22:49] Ja, ik zou willen zeggen dat wij...

[0:22:51] politieke moed hebben.

[0:22:52] En dat wij een visie hebben.

[0:22:54] En dat we het lef hebben om te zeggen...

[0:22:55] oké, wij denken dat dit ervoor nodig is.

[0:22:57] En als wij aan de knoppen komen, gaan we ons stinkende best doen...

[0:22:59] om dat voor elkaar te krijgen.

[0:23:01] Dus ja, dat er hier en daar rode vlaggen zijn, die zien we.

[0:23:03] En wij denken dat we in staat zijn...

[0:23:06] om op een verstandige manier dit land te besturen.

[0:23:08] Dus dat willen we heel graag waarmaken.

[0:23:11] Kijk, en het andere wat mevrouw Van Dijk zegt...

[0:23:13] ja, dat snap ik niet zo goed.

[0:23:15] Kijk, die bedrijven zijn heel erg belangrijk.

[0:23:17] Dat vinden wij ook.

[0:23:18] Maar die bedrijven hebben dan wel mensen nodig...

[0:23:20] die goed opgeleid zijn.

[0:23:21] Dus moet je investeren in onderwijs.

[0:23:23] Het beste wat je kan doen om te zorgen dat het beter gaat in Nederland...

[0:23:26] is door veel te investeren in onderwijs.

[0:23:28] Als mensen ziek worden, ja, dan moet je goede zorgen hebben...

[0:23:30] dat die mensen weer snel beter kunnen worden...

[0:23:32] en weer aan het werk kunnen gaan.

[0:23:33] Dus het klopt dat wij zorgen dat van al het geld wat we verdienen...

[0:23:36] ook wat meer geld stoppen in die zaken...

[0:23:40] zoals onderwijs en zorg, wat dan niet bedrijven zijn...

[0:23:43] maar wat wel economische bedrijvigheid is.

[0:23:45] Want die economische bedrijvigheid...

[0:23:46] is verschrikkelijk belangrijk in dit land.

[0:23:48] Ook voor de bedrijven die mevrouw Van Dijk zo belangrijk vindt.

[0:23:51] Mevrouw Van Dijk?

[0:23:53] Nee, en zeker ook...

[0:23:54] dat daarin geïnvesteerd moet worden...

[0:23:56] daar delen we in werk.

[0:23:58] Maar mij gaat het eigenlijk vooral om iets willen...

[0:24:00] wat onuitvoerbaar blijkt te zijn.

[0:24:02] Oftewel, we beloven iets aan mensen...

[0:24:04] maar het blijkt in de praktijk gewoon bijna niet mogelijk.

[0:24:06] En waarom sla ik erop aan?

[0:24:07] Nou, ik kom net uit een debat over de Belastingdienst.

[0:24:10] Ja, dan praten we dus over 48 procent...

[0:24:12] van de mensen die met pensioen gaan komen de komende jaren.

[0:24:14] Oftewel, die uitvoering is wel heel erg belangrijk...

[0:24:16] als we iets gaan beloven aan mensen.

[0:24:18] We hebben het over vertrouwen in de overheid.

[0:24:20] Om juist dat vertrouwen niet teleur te stellen.

[0:24:22] Dat geldt voor bedrijven en dat geldt voor inwoners.

[0:24:24] De heer Tijssen?

[0:24:28] Ja, volgens mij stond dat nou weer niet in onze doorrekening.

[0:24:30] Dat het allemaal onmogelijk is.

[0:24:32] Dus er staan wel natuurlijk risico's bij.

[0:24:34] En er staan wel bedenkingen bij.

[0:24:36] En zaken waar we goed op moeten letten...

[0:24:37] dat we inderdaad niet het onmogelijke gaan vragen...

[0:24:39] van onze uitvoeringsinstanties.

[0:24:42] En daar zijn we ook heel reëel in.

[0:24:45] Maar ik vind wel dat mevrouw Van Dijk iets te ver gaat...

[0:24:47] als ze zegt dat het onuitvoerbaar is.

[0:24:48] Dat is volgens mij niet de boodschap van onze doorrekening.

[0:24:52] Mevrouw Van Dijk?

[0:24:53] Nee, ik zeg niet dat het onuitvoerbaar is...

[0:24:55] maar ik heb wel serieus de rode vlaggen gezien.

[0:24:57] En nogmaals, ja, iedere politie heeft ook een beetje...

[0:25:01] zijn eigen stokpaas voor de komende jaren.

[0:25:03] De uitvoerbaarheid van plannen moeten we volgens mij...

[0:25:06] heel serieuzer gaan nemen.

[0:25:08] Meneer Thijssen?

[0:25:09] Nou, dat is één van de redenen waarom wij het laten doorrekenen.

[0:25:11] Zodat we enigszins een idee hebben van...

[0:25:13] wat zijn we nou eigenlijk van plan?

[0:25:14] En heeft dat het effect dat we willen? Dat heeft het.

[0:25:17] Zitten daar risico's bij? Ja, bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid.

[0:25:19] Dus ja, als wij de kans krijgen om een regering te vormen...

[0:25:24] en dit te gaan uitvoeren...

[0:25:25] dan gaan we daar natuurlijk heel erg goed op letten...

[0:25:27] dat we onze uitvoeringsinstanties niet over de rode helpen.

[0:25:31] Ik zie geen interrupties meer.

[0:25:33] Dan mag u verder met uw eerste termijn.

[0:25:34] U heeft nog ongeveer anderhalf minuut over.

[0:25:37] Dank, voorzitter.

[0:25:39] Dan punt twee, dat verdienvermogen.

[0:25:41] En dan moeten we zorgen dat dat verdienvermogen...

[0:25:43] de komende jaren ook inderdaad echt duurzaam is.

[0:25:48] Eén van de dingen is, wat ik net ook al zei...

[0:25:49] in het interruptiedebat met Forum...

[0:25:51] is dat we moeten kijken naar waar...

[0:25:53] welke sectoren hebben nou een groter verdienvermogen...

[0:25:55] en welke hebben minder?

[0:25:56] Waar is de productiviteit lager?

[0:25:58] En wij denken dan inderdaad dat we zouden moeten kiezen...

[0:26:01] dat we niet meer moeten concurrerend willen zijn...

[0:26:04] op slechte arbeidsvoorwaarden.

[0:26:05] En ik ben benieuwd hoe de minister daar naar kijkt...

[0:26:08] en of ze daar bereid is scherpere keuzes te maken.

[0:26:11] En het tweede punt is...

[0:26:12] dat wat ons betreft...

[0:26:13] er echt heel erg hard gekozen moet worden voor het bedrijfsleven...

[0:26:16] dat binnen de planetaire grenzen blijft...

[0:26:19] en aan een economie werkt...

[0:26:20] die klimaatneutraal is en circulair.

[0:26:23] Want wij denken dat dat eigenlijk de enige industrie is...

[0:26:25] die een toekomst heeft in Nederland.

[0:26:27] En dan heb ik twee voorbeelden...

[0:26:29] waarvan ik toch eigenlijk wel wil weten hoe de minister daarnaar kijkt.

[0:26:31] Eén is Umincorp.

[0:26:32] Dat is een recyclebedrijf in Amsterdam...

[0:26:33] wat eigenlijk is omgevallen...

[0:26:35] maar wat nog gered zou kunnen worden.

[0:26:37] Wat we keihard nodig hebben in die circulaire economie.

[0:26:41] Hoe kijkt de minister daarnaar?

[0:26:42] En is zij bereid om te kijken...

[0:26:43] hoe Umincorp toch door kan starten...

[0:26:47] om te zorgen dat zij kunnen blijven bouwen...

[0:26:49] aan die circulaire economie?

[0:26:50] En de tweede is het zinkbedrijf Nearstar.

[0:26:52] Dat is een bedrijf dat al helemaal is gelectrificeerd...

[0:26:55] wat bijna geen CO2 meer uitstoot.

[0:26:57] Dat zink, dat hebben we keihard nodig...

[0:26:58] voor onze elektrische auto's en onze treinen in de toekomst.

[0:27:01] Maar ook dat dreigt nu in de knel te komen.

[0:27:03] En ook daarvan denk ik dan...

[0:27:04] is de minister dan bereid om te zeggen...

[0:27:06] oké, industriepolitiek gaat over keuzes maken.

[0:27:09] Dit is een bedrijf dat belangrijk is voor de toekomst...

[0:27:11] voor het verdienvermogen.

[0:27:12] Ook hier ga ik in de brest staan.

[0:27:14] Ziet de minister daar mogelijkheden voor?

[0:27:18] Ik zit bijna over de tijd.

[0:27:19] Dan nog één vraag over het groeifonds.

[0:27:21] Dat is natuurlijk een heel belangrijk instrument...

[0:27:23] voor dat verdienvermogen.

[0:27:24] Er is een advies geweest die daar toch wel kritische kanttekeningen heeft bijgeplaatst.

[0:27:28] Dat de maatschappelijke effecten sterker zouden moeten meewegen.

[0:27:31] En daarom verzoek aan de minister...

[0:27:33] is zij bereid om de criteria van het groeifonds te verscherpen...

[0:27:37] zodat de hele samenleving meeprofiteert...

[0:27:39] en het echt binnen de planetaire grenzen blijft.

[0:27:41] En dus de volgende ronde nog even niet open te stellen...

[0:27:44] totdat de criteria zijn aangescherpt.

[0:27:46] Dank, voorzitter.

[0:27:47] Ik zie geen interrupties meer.

[0:27:49] Bedankt voor uw inbreng.

[0:27:50] En dan mag mevrouw Van Metelen...

[0:27:53] aan haar eerste termijn beginnen.

[0:27:59] Goeie avond.

[0:28:00] Voorzitter.

[0:28:01] Laten wij eens beginnen met het bedanken en waarderen...

[0:28:04] van al die prachtige bedrijven.

[0:28:05] Van heel groot, met als kroonjuwel ASML...

[0:28:08] tot de kleinste eenmanszaak.

[0:28:10] Al die ondernemers van Nederland...

[0:28:11] die keihard werken...

[0:28:12] die enorm veel werkgelegenheid creëren...

[0:28:14] en al die belasting binnenbrengen.

[0:28:16] Al die bedrijven die ontzettend hun best doen...

[0:28:18] ondanks de hoge regel- en belastingdruk...

[0:28:21] om er een succesvol bedrijf van te maken.

[0:28:23] Voorzitter.

[0:28:25] Ongetwijfeld dat mijn medekamerleden...

[0:28:27] de laatste paar weken, net als mijzelf...

[0:28:29] bedolven zijn...

[0:28:30] met prachtige uiteenzettingen van bedrijven...

[0:28:33] positionspapers...

[0:28:35] uitnodigingen om input te geven...

[0:28:37] hoe het er nu voor staat met het verdienvermogen van Nederland.

[0:28:40] En voorzitter...

[0:28:41] daar komen twee duidelijke lijnen uit naar voren.

[0:28:44] Door alles heen...

[0:28:45] valt te lezen en te luisteren...

[0:28:47] dat de grootste groep...

[0:28:48] die de aansluiting mist...

[0:28:50] en noodzakelijke stappen niet altijd kan maken...

[0:28:54] in bijvoorbeeld digitalisering...

[0:28:55] of financiering...

[0:28:57] het MKB is.

[0:28:58] Daar hebben we vorige week al een debat over gevoerd.

[0:29:00] Maar hier moet echt extra aandacht voor zijn.

[0:29:02] Want zij zijn de grootste werkgever van Nederland...

[0:29:05] en de schakel in de keten van het bedrijfsleven.

[0:29:07] En die staat onder druk.

[0:29:09] En nog even ter ondersteuning...

[0:29:11] van een hele grote groep ondernemers...

[0:29:12] waarbij het verdienvermogen letterlijk...

[0:29:14] aan het eind van dit jaar nog onder druk staat.

[0:29:17] De markt, ambulante handel...

[0:29:18] en de kermisbranche.

[0:29:20] Vorige week refereerde ik aan brandbrieven...

[0:29:22] van deze branches.

[0:29:23] Die wil ik nu graag via de bode aan de minister overhandigen.

[0:29:27] En de PVV wil de minister...

[0:29:28] nogmaals oproepen...

[0:29:29] zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan...

[0:29:32] met de VNG over het implementeren...

[0:29:34] van de zero-emissiezones...

[0:29:36] en de problematiek rondom de schaatsvergunningen.

[0:29:39] En wat dit doet voor al die ondernemers.

[0:29:41] Haast is geboden.

[0:29:43] Voorzitter.

[0:29:45] Tweede wat duidelijk wordt...

[0:29:46] is dat vooral de grootste bedrijven...

[0:29:48] duidelijkheid willen.

[0:29:49] Een langetermijnvisie waar ze op kunnen anticiperen...

[0:29:52] en investeren.

[0:29:53] Maar niet te veel wisselingen in beleid.

[0:29:56] Nu leven wij in een democratie...

[0:29:58] waar ieder vier jaar...

[0:30:00] en soms ook eerder...

[0:30:01] verkiezingen zijn.

[0:30:02] En de keuzes in beleid nog eenmaal kunnen veranderen.

[0:30:06] Maar voorzitter.

[0:30:07] De PVV wil deze bedrijven...

[0:30:09] wel duidelijkheid bieden.

[0:30:11] En dit begint bij een betrouwbare overheid te zijn.

[0:30:14] De PVV wil dat de uitgestelde...

[0:30:16] publicatie van het Nationaal Groeifonds...

[0:30:18] aangaat aan het openen van de vierde ronde...

[0:30:20] en de oplopende ronde als uitgesteld blijft...

[0:30:23] en niet verder opengezet gaat worden.

[0:30:25] De PVV wil bedrijven...

[0:30:27] geen valse hoop geven om op kost te jagen...

[0:30:28] met het maken van een prospectus of rapportages...

[0:30:31] met daarna weer eventuele claim...

[0:30:32] voor het al dan niet in aanmerking komen van het Groeifonds...

[0:30:35] als die later misschien niet toegekend wordt.

[0:30:37] De PVV is van mening...

[0:30:39] dat besteding van het fonds aan een nieuw kabinet is.

[0:30:42] De PVV vraagt dan ook...

[0:30:44] om een toezegging van de minister...

[0:30:45] om zolang het kabinet demissionaird is...

[0:30:47] het Groeifonds niet te publiceren...

[0:30:49] en verder open te zetten.

[0:30:51] Kan de minister dit toezeggen?

[0:30:52] En zo nee.

[0:30:53] Wat kan de minister wel eventueel toezeggen?

[0:30:56] En wat zijn de eventuele gevolgen hiervan?

[0:30:59] Verder heb ik nog wat vragen...

[0:31:01] aangaande de TEC-regeling...

[0:31:03] waarbij uit de brief van de minister blijkt...

[0:31:05] dat ondernemers die dit waarschijnlijk wel nodig hebben...

[0:31:08] niet durven aan te vragen...

[0:31:09] omdat zij bang zijn dat ze deze weer terug moeten betalen.

[0:31:13] Waarom hebben zij deze vrees?

[0:31:14] Zijn dit misschien ondernemers...

[0:31:16] die nog andere schulden...

[0:31:17] waaronder wellicht coronaschulden...

[0:31:19] aan het terugbetalen zijn?

[0:31:20] Zo ja.

[0:31:21] Moeten deze ondernemers dan niet juist geholpen worden?

[0:31:25] En tot wanneer kunnen ondernemers...

[0:31:26] de aanvraag voor de TEC-regeling indienen?

[0:31:29] En als het alsnog wordt gedaan...

[0:31:31] komen wij dan uit...

[0:31:33] op de beoogde 57.000 bedrijven.

[0:31:37] En voorzitter...

[0:31:37] om bij de enorme elektriciteitskosten te blijven...

[0:31:41] hoe kijkt de minister aan...

[0:31:42] tegen de aanhoudende...

[0:31:43] negatieve berichtgeving in de media...

[0:31:45] over de toekomst van de Nederlandse industrie?

[0:31:47] Ook vandaag stond weer een artikel...

[0:31:52] dat door faalend overheidsbeleid...

[0:31:54] de concurrentiepositie van Nederland...

[0:31:56] heel hard verswakt.

[0:31:57] Hierin wordt ook gesproken...

[0:31:58] over het stilgelegde bedrijf Nystar in Budel...

[0:32:00] vanwege het ongelijke speelveld...

[0:32:03] dat is gecreëerd en waarbij met name...

[0:32:04] de hoge energiekosten de oorzaak zijn.

[0:32:07] Wat is de minister bereid hieraan te gaan doen?

[0:32:09] Hoe gaat de minister ervoor zorgen...

[0:32:10] dat er geen exodus van bedrijven op gang komt...

[0:32:13] omdat wij in Nederland zo'n beetje...

[0:32:14] de hoogste energiekosten van Europa hebben...

[0:32:16] en er geen verdienvermogen van Nederland meer overblijft?

[0:32:21] Ik zie een interruptie van de heer Thijssen.

[0:32:24] Dank, voorzitter.

[0:32:24] En dank voor de bijdrage van de PVV.

[0:32:27] Ik heb net uitgelegd hoe GroenLinks...

[0:32:30] en de PvdA zien in allerlei onderzoeken...

[0:32:31] dat het geld wat we verdienen...

[0:32:33] steeds minder terechtkomt bij mensen.

[0:32:36] Ziet de PVV er ook wat in...

[0:32:38] om die scheefgroei die er is...

[0:32:39] om daar paal en perk aan te stellen?

[0:32:41] En te zorgen dat mensen weer een leefbaar loon krijgen...

[0:32:44] en die geldzorgen minder worden?

[0:32:46] Mevrouw Van Metelen.

[0:32:49] Ik ben niet van plan...

[0:32:51] om per direct de bedrijven...

[0:32:53] daar op deze manier voor aan te pakken.

[0:32:55] En de reden is gewoon...

[0:32:57] je ziet nu al dat er ontzettend veel bedrijven...

[0:32:59] overwegen om het land te verlaten.

[0:33:01] Dus ik denk dat we dat eigenlijk...

[0:33:03] dan gaan stimuleren.

[0:33:05] Dus zeker ben ik het eens...

[0:33:08] dat er...

[0:33:09] dat aan de onderkant van de samenleving...

[0:33:11] dat de mensen...

[0:33:13] een betere loon moeten krijgen, et cetera.

[0:33:15] Maar ik zie het op dit moment niet zitten...

[0:33:18] om dat weg te halen bij die bedrijven.

[0:33:20] Laten we nou zorgen dat die hier blijven.

[0:33:23] Meneer Tijssen.

[0:33:24] Nou, daar ben ik helemaal eens.

[0:33:25] Daarom zorgen we ook dat ze hier blijven...

[0:33:27] en pakken we alleen de overwinsten aan.

[0:33:29] Waarvan de Nederlandse bank ook zegt van...

[0:33:31] ja, de lonen stijgen gewoon minder hard...

[0:33:33] dan dat de winsten dat doen.

[0:33:35] Ik ben ook blij om te horen dat de PVV wel wil...

[0:33:37] dat die mensen die geldzorgen hebben...

[0:33:38] dat die geholpen worden.

[0:33:39] Maar mijn vraag is dan wel...

[0:33:40] hoe gaan we dat dan doen?

[0:33:42] Want het moet wel ergens vandaan komen.

[0:33:43] En ja, we zien uit onderzoek waar het geld zit.

[0:33:46] Namelijk bij die bedrijven die die overwinsten maken.

[0:33:48] Dus als mevrouw Vermetelen dat niet wil aanpakken...

[0:33:51] hoe wil zij dan zorgen dat die mensen...

[0:33:52] uit die geldzorgen komen?

[0:33:54] Mevrouw Vermetelen.

[0:33:58] Ja, hoe ik dat zie...

[0:33:59] ik denk dat dat niet alleen bij mij ligt.

[0:34:02] Dat ligt bij heel veel verschillende departementen.

[0:34:05] Het ligt natuurlijk ook bij...

[0:34:08] arbeid...

[0:34:10] SVW, et cetera.

[0:34:11] Dus ik denk dat je dat over de hele linie...

[0:34:14] met elkaar moet bespreken.

[0:34:14] En ik denk persoonlijk dat dit ook echt iets is...

[0:34:18] voor de partijen...

[0:34:19] die eventueel informeren gaan...

[0:34:21] om daar naar te gaan kijken.

[0:34:26] Heeft u nog een volgvraag of niet meer?

[0:34:28] Nee? Verder geen interrupties meer.

[0:34:30] Dan bedank ik mevrouw Vermetelen voor haar inbreng.

[0:34:32] En dan geef ik het woord aan mevrouw Seedijk...

[0:34:33] van Nieuw Sociaal Contract.

[0:34:38] Bedankt, voorzitter.

[0:34:40] Vandaag debatteren we over het verdienvermogen van Nederland.

[0:34:43] En in de media afgelopen weken heeft het al veel aandacht gehad.

[0:34:46] Voor Nieuw Sociaal Contract...

[0:34:48] is goed bestuur een hoofdthema.

[0:34:50] En dat betekent liever goed toezichten...

[0:34:51] op bestaande regels dan nieuwe.

[0:34:53] Geen koppen op Europese wetgeving...

[0:34:55] en kijken waar het eenvoudiger kan.

[0:34:57] In de verkiezingscampagne...

[0:35:01] hoorde ik vooral de roep...

[0:35:03] om langetermijnrust en voorspelbaarheid.

[0:35:05] Mijn collega's noemden het al even.

[0:35:07] En ik snap dat wel.

[0:35:08] Het lijkt wel of zowel het bedrijfsleven...

[0:35:10] als de politiek zich er al een beetje bij hebben neergelegd...

[0:35:12] dat de overheid geen langetermijnbeleid kan voeren.

[0:35:16] En dat vinden we...

[0:35:17] bij Nieuw Sociaal Contract echt onzin.

[0:35:21] Langetermijnstabiel beleid...

[0:35:22] moet de ambitie van de overheid zijn.

[0:35:24] En daarom zouden we heel graag willen starten...

[0:35:25] met langetermijnafspraken met het bedrijfsleven...

[0:35:28] in de vorm van een rijlands convenant.

[0:35:31] Daarin zouden dan beide partijen...

[0:35:33] zich committeren voor een langetermijnregelgeving...

[0:35:36] op het gebied van bijvoorbeeld...

[0:35:37] belastingen, duurzaamheid...

[0:35:40] innovatie en sociale betrokkenheid.

[0:35:43] En we zouden graag vragen...

[0:35:44] hoe de minister daartegen aankijkt...

[0:35:46] tegen zo'n convenant.

[0:35:47] Mevrouw Zeedijk, ik zie een interruptie...

[0:35:49] van mevrouw Martens van Amerika.

[0:35:51] Dank, voorzitter.

[0:35:52] Als muziek in mijn oren klinkt dit...

[0:35:54] is alvast dank aan mevrouw Zeedijk.

[0:35:58] Het is wel interessant...

[0:35:59] want de partijleider van NSC...

[0:36:01] heeft natuurlijk een paar weken geleden...

[0:36:02] een voorstel ingediend uit het niets...

[0:36:04] om de 30%-regeling te schrappen.

[0:36:07] En die gebruiken we als dekking...

[0:36:09] voor wat anders.

[0:36:10] En als iets een schok...

[0:36:12] in het bedrijfsleven heeft veroorzaakt...

[0:36:14] ook de sectoren die we zelf aanhaalden eerder...

[0:36:17] is het het abrupt stopzetten...

[0:36:19] van deze regeling.

[0:36:20] En al die internationale talenten...

[0:36:23] die hier werken bij de jonge start-up's...

[0:36:24] om die energietransitie te realiseren...

[0:36:27] in één keer niet meer kunnen betalen.

[0:36:28] En als we het dan hebben over die langetermijnzekerheid...

[0:36:32] heeft mevrouw Zeedijk hier nu...

[0:36:33] voor al die bedrijven die meekijken...

[0:36:35] en ondernemers, een oplossing...

[0:36:36] hoe zij die gaten...

[0:36:39] in hun financiële huishouding...

[0:36:40] nu zouden kunnen dichten...

[0:36:41] om te zorgen dat ze die investeringen...

[0:36:43] in verduurzaming wel kunnen blijven doen.

[0:36:45] We hebben het over 30% van de loonzom.

[0:36:47] Wat stelt NEC vandaag voor...

[0:36:49] om dat een beetje comfort...

[0:36:51] aan die mensen die meekijken te geven?

[0:36:53] Want dit is natuurlijk de grootste shock geweest de afgelopen weken.

[0:36:56] Mevrouw Zeedijk.

[0:36:58] Oké.

[0:36:59] Wij denken dat het wel bij goed bestuur ook hoort...

[0:37:02] dat je een regeling...

[0:37:03] die heel veel impact heeft...

[0:37:05] juist op de samenleving...

[0:37:07] rond die grote bedrijven...

[0:37:09] dat NEC hiervoor verzint.

[0:37:11] Ik vind het geen probleem...

[0:37:12] om met bedrijven...

[0:37:15] in discussie te gaan over...

[0:37:17] wat een goed alternatief zou zijn...

[0:37:19] voor die 30%-regeling.

[0:37:21] Dat is wat ons betreft...

[0:37:23] ook een startpunt...

[0:37:26] voor juist die...

[0:37:27] zo'n convenant.

[0:37:29] Dus volgens mij gaan we daar wel uitkomen.

[0:37:32] Dit is je laatste interruptie.

[0:37:34] Oké, mevrouw Martens.

[0:37:35] Die besteed ik hier natuurlijk met liefde aan.

[0:37:37] En ook dank hiervoor.

[0:37:38] Ik ben blij te horen dat de fractie van NEC...

[0:37:41] bereid is om na te denken over een alternatief.

[0:37:44] En ik denk graag met u mee.

[0:37:45] Maar bent u het dan wel met mij eens...

[0:37:46] dat als je het hebt over die betrouwbare overheid...

[0:37:48] dat je niet eerst de bom dropt en dan gaat nadenken over een alternatief...

[0:37:51] maar eerst met een alternatief komt...

[0:37:52] en daarna de maatregel schrapt?

[0:37:54] Mevrouw Zeedijk.

[0:37:56] Ik denk inderdaad dat de manier...

[0:37:58] waarop we bijvoorbeeld met de belastingwetgeving...

[0:38:01] elk jaar omgaan...

[0:38:02] dat dat best beter kan.

[0:38:04] De heer De Goot.

[0:38:09] Dank u, voorzitter.

[0:38:11] Mevrouw Zeedijk heeft...

[0:38:12] in haar medespeech...

[0:38:14] aangegeven dat ze...

[0:38:16] tien jaar bij ASML...

[0:38:18] heeft gewerkt.

[0:38:20] Ze zegt daarover dat ASML geschoot is geworden...

[0:38:22] dankzij het sterke ecosysteem...

[0:38:24] aan bedrijven en kennisinstellingen...

[0:38:26] in de regio.

[0:38:28] Heeft u de noodoproep van de baas...

[0:38:31] van de ASML gelezen?

[0:38:33] Mevrouw Zeedijk.

[0:38:36] Ja, zeker.

[0:38:37] Die heb ik zeker gelezen.

[0:38:39] Ik ken hem goed...

[0:38:41] en ik weet dat als zo'n intelligent iemand...

[0:38:43] als de CEO van ASML...

[0:38:46] dit soort oproepen doet...

[0:38:47] dat het goed is als mensen luisteren.

[0:38:51] Dank u wel, voorzitter.

[0:38:53] Geldt dat dan ook voor NEC?

[0:38:54] Want u zit nu wel bij een partij...

[0:38:56] die heel kritisch is op arbeidsmigratie...

[0:38:59] internationalisering van het onderwijs.

[0:39:02] Een beetje een partij...

[0:39:03] die zich terug lijkt te trekken...

[0:39:04] achter de dijken.

[0:39:05] Maar hoe ziet u dan nu zo'n oproep...

[0:39:08] van uw voormalige baas?

[0:39:10] Mevrouw Zeedijk.

[0:39:12] Volgens ons is er helemaal geen discrepantie...

[0:39:14] tussen zijn oproep en onze standpunten.

[0:39:17] Wij vinden namelijk dat je...

[0:39:18] hele scherpe keuzes zou moeten maken...

[0:39:20] en dat je prima...

[0:39:25] bepaalde kennismigranten...

[0:39:26] naar Nederland zou kunnen halen...

[0:39:27] als je daar maar heel selectief in bent.

[0:39:33] U kunt doorgaan...

[0:39:34] met uw eerste termijn, mevrouw Zeedijk.

[0:39:38] Goed.

[0:39:38] Dus dat confinant.

[0:39:40] Wij denken dat de Corporate Governance Code...

[0:39:42] daar prima als startpunt voor zou dienen.

[0:39:45] Maar helaas heeft die geen commissie meer.

[0:39:47] Dus aan de minister ook de vraag...

[0:39:49] wat zijn de plannen op dat punt?

[0:39:51] Goed, voorzitter.

[0:39:53] Dan focus en keuzes maken...

[0:39:55] hoort ook bij goed bestuur.

[0:39:56] En in die zin zijn we wel blij...

[0:39:58] met de Nationale Technologie Strategie...

[0:40:01] waarin ook daadwerkelijke keuzes gemaakt worden.

[0:40:04] Nu deze er is...

[0:40:05] vragen wij ons af wat er gaat gebeuren...

[0:40:07] met de stapeling aan strategieën uit het verleden.

[0:40:09] En wij hopen dan ook...

[0:40:11] dat deze keuzes ook daarin worden doorgevoerd.

[0:40:13] Zodat er echt voldoende funding beschikbaar is...

[0:40:15] voor de gekozen sleuteltechnologieën.

[0:40:21] Wat kan de minister dus aangeven...

[0:40:23] wat bijvoorbeeld de consequenties zullen zijn...

[0:40:25] voor het topsectorenbeleid...

[0:40:26] en voor het Groeifonds?

[0:40:27] Welke stappen wil de minister daarin zetten?

[0:40:30] Dan over het Groeifonds zelf.

[0:40:31] Na het lezen van de stukken ben ik persoonlijk...

[0:40:33] behoorlijk onder de indruk van het verrichte werk.

[0:40:36] En ondanks dat er duidelijke sprake is...

[0:40:38] van een leerproces...

[0:40:39] ligt er nu wel een gedegen acceptatieproces.

[0:40:41] Er zijn verschillende consortia gevormd...

[0:40:43] die stuk voor stuk kunnen uitgroeien...

[0:40:45] tot mooie innovatieve ecosystemen.

[0:40:49] En wat men in de stukken terugleest...

[0:40:50] is hoe dat nu verder gaat met die ecosystemen.

[0:40:53] Hoe gaan we ervoor zorgen...

[0:40:54] dat het intellectueel eigendom...

[0:40:56] dat ontwikkeld wordt in die ecosystemen...

[0:40:57] ook beschikbaar komt voor zoveel mogelijk bedrijven...

[0:41:00] ook als de bedrijven nu nog niet zijn aangehaakt.

[0:41:04] Kan de minister daar duidelijkheid over geven...

[0:41:06] en ook conform de toezegging...

[0:41:08] van een lid Vendrik...

[0:41:11] van de Eerste Kamer...

[0:41:12] om hier jaarlijks...

[0:41:16] bij de verantwoording...

[0:41:17] van de uitgaven van het Groeifonds...

[0:41:18] ook over te rapporteren.

[0:41:20] Dan tot slot.

[0:41:21] In het verkiezingsprogramma van nieuw sociaal contract...

[0:41:23] hebben wij laten weten dat we graag...

[0:41:24] een herstructurering van het Groeifonds zien.

[0:41:27] Wij willen het graag samenvoegen met InvestNL...

[0:41:30] en delen van de RVO...

[0:41:31] tot een nationale ontwikkelmaatschappij.

[0:41:33] Op dit moment zijn er diverse gaten...

[0:41:35] in de financierbaarheid van bedrijvigheid.

[0:41:38] Belangrijker is bijvoorbeeld het gat...

[0:41:40] tussen start-ups die klaar zijn...

[0:41:42] om door te groeien tot scale-up.

[0:41:44] Maar ook met het financieren...

[0:41:45] van werkkapitaal, internationalisering...

[0:41:47] en digitalisering van innovatieve mkb-bedrijven...

[0:41:50] levert dat vaak problemen op.

[0:41:52] En daar maken wij ons zorgen over.

[0:41:53] Een nationale ontwikkelmaatschappij...

[0:41:55] moet een breed instrumentarium in huis hebben...

[0:41:57] van equity-leningen, bankgaranties en subsidies...

[0:42:00] om bedrijven te kunnen begeleiden...

[0:42:02] in elke fase van hun groei.

[0:42:03] Hoe kijkt de minister daartegenaan?

[0:42:08] Bedankt voor je inbreng.

[0:42:09] Ik zie geen interrupties.

[0:42:10] Dan geef ik het woord aan de heer Vlag van SGP.

[0:42:13] Dank u, voorzitter.

[0:42:15] Hoe kijken we naar onze economie?

[0:42:17] Is dat een economie van meer, meer en nooit genoeg?

[0:42:19] Of valt daar meer over te zeggen?

[0:42:21] Niet het vele is goed, maar het goede is veel...

[0:42:23] zei de beroemde Duitse schrijver Goethe terecht.

[0:42:26] En ook vanuit Bijbels perspectief...

[0:42:28] draait het leven voor de SGP niet om maximale winst...

[0:42:31] maar om een goed leven gericht op God...

[0:42:33] en in harmonie met de naasten en de schepping.

[0:42:36] Voorzitter, Nederland heeft een economie nodig...

[0:42:38] die niet bij de eerste windvlaag omvalt...

[0:42:40] en ook over decennia nog zo fris als een hondje is.

[0:42:44] Daarom adviseerde de staatscommissie...

[0:42:45] demografische ontwikkelingen ons te richten...

[0:42:48] op een kwalitatief hoogwaardige economie.

[0:42:50] Kwaliteit voor kwantiteit dus.

[0:42:52] Dat betekent ook focus, kiezen.

[0:42:55] Deelt het kabinet die inzet?

[0:42:56] En hoe zou de minister...

[0:42:57] kwalitatief hoogwaardige economie definiëren?

[0:42:59] Daar ben ik wel benieuwd naar.

[0:43:01] Op welke sectoren wil de minister dan...

[0:43:03] in dat geval gaan inzetten?

[0:43:05] En welke elementen uit de economie...

[0:43:07] ziet zij dan liever verdwijnen?

[0:43:09] In het licht van de globaliserende wereldmarkt...

[0:43:12] de geopolitieke situatie...

[0:43:13] en de grote verduurzamingsopgave...

[0:43:15] lijkt een nationale industriepolitiek...

[0:43:17] voor dragende sectoren cruciaal.

[0:43:19] Hoe kijkt de minister daarnaar?

[0:43:22] Terecht lezen we in de perspectiefnota...

[0:43:24] mensen moeten in voldoende mate kunnen participeren...

[0:43:27] en, daar raak ik het betoog van de heer Thijssen...

[0:43:29] profiteren van economische groei.

[0:43:30] De regionale ontwikkelingsmaatschappijen...

[0:43:33] hebben daarin een belangrijke aanjagende rol.

[0:43:35] Er zijn gesprekken gevoerd...

[0:43:36] over het verstevigen van hun positie...

[0:43:38] en wat zijn de uitkomsten hiervan?

[0:43:40] Hoe staat het met de uitwerking van het meerjarenplan...

[0:43:42] voor de ROMs, regionale ontwikkelingsmaatschappijen?

[0:43:46] Wil de minister daarnaast...

[0:43:47] met de regio's vaart maken...

[0:43:48] met het uitwerken van het idee...

[0:43:49] van een regionaal investeringsfonds?

[0:43:52] Dan de maritieme maakindustrie.

[0:43:54] Nederland leeft met en van het water.

[0:43:57] Onze maritieme maakindustrie...

[0:43:58] is daarin van vitaal belang...

[0:44:00] maar staat onder druk door oneerlijke concurrentie.

[0:44:03] De gedegen sectoragenda...

[0:44:04] moet nu worden omgezet in daden.

[0:44:07] Laat dat maar aan Kees van der Staaij over, zou ik zeggen.

[0:44:09] De maritiem gezand.

[0:44:11] Er is een maritiem innovatieprogramma...

[0:44:13] met financiering voor de komende twee jaar...

[0:44:15] maar de structurele financiering daarvan ontbreekt.

[0:44:17] Wat is de stand van zaken?

[0:44:19] En gaat het kabinet werk maken...

[0:44:21] van structurele financiering voor dit programma?

[0:44:24] En hoe borgen we dan ook...

[0:44:25] de opgedane kennis en expertise...

[0:44:27] in dat innovatieprogramma?

[0:44:29] Nationale koppen.

[0:44:30] Ook al genoemd door een collega.

[0:44:32] Ondernemers zien het liefst regulieu en voorspelbaar overheidsbeleid.

[0:44:36] Daar hebben we vorige week ook een debat over gehad.

[0:44:38] Dat betekent ook...

[0:44:39] geen extra kop bovenop regelgeving vanuit Brussel.

[0:44:43] Uit onderzoek van Deloitte...

[0:44:44] blijkt dat in 4,5 jaar...

[0:44:46] bij 16 wetvoorstellen...

[0:44:47] sprake was van strengere wetgeving...

[0:44:49] dan strikt noodzakelijk.

[0:44:51] Bij bijna de helft werd dat niet expliciet vermeld.

[0:44:53] Hoewel dat wel zou moeten.

[0:44:55] Terwijl de nationale koppen...

[0:44:56] in lagere regelgeving buiten beschouwing zijn gelaten...

[0:44:59] lijkt het kabinet te concluderen...

[0:45:00] dat het allemaal wel meevalt.

[0:45:03] Een impacttoets ondernemingsklimaat...

[0:45:05] zou ook niet meer nodig zijn.

[0:45:06] Mijn fractie vindt die conclusie te kort door de bocht.

[0:45:09] Een aantal vragen.

[0:45:10] Neemt de minister de aanbevelingen van het Deloitte-onderzoek over?

[0:45:13] Wordt het pastoe- of leguit-principe...

[0:45:15] in ere hersteld?

[0:45:18] Kan de minister toezeggen dat in het beleidskompas...

[0:45:20] wordt opgenomen dat bij implementatie...

[0:45:22] die verder gaat dan strikt noodzakelijk...

[0:45:23] wordt toegelicht waarom hiervoor is gekozen?

[0:45:26] Graag een toezegging daarop.

[0:45:28] En wil de minister een vergelijkbaar onderzoek...

[0:45:30] voor lagere regelgeving in gang zetten?

[0:45:33] De SGP vindt dat de impacttoets...

[0:45:35] gewoon in de steigers moet worden gezet...

[0:45:36] zodat een volgend kabinet...

[0:45:38] dit kan oppakken.

[0:45:40] Wil de minister de voorbereidingen hiervoor...

[0:45:43] inzetten en voortzetten?

[0:45:44] Tot slot.

[0:45:45] De Kamer heeft gevraagd te onderzoeken...

[0:45:47] hoe de durfkapitaalregeling kan worden ingevoerd...

[0:45:49] om investeren in startende en groeiende bedrijven te stimuleren.

[0:45:52] Wanneer ontvangen wij de resultaten hiervan?

[0:45:58] Bedankt voor je inbreng.

[0:45:59] Ik zie verder geen interrupties...

[0:46:00] dus dan wil ik het woord geven aan de heer Vermeer van BBB.

[0:46:04] Ik kwam later binnen...

[0:46:05] dus ik neem aan dat de heer Van Houwelingen eerst.

[0:46:08] Ik weet niet of de heer Van Houwelingen daar moeite mee heeft.

[0:46:10] Dan geef ik het woord aan de heer Vermeer.

[0:46:13] Oké. Dank u wel.

[0:46:15] Voorzitter.

[0:46:16] Ons geld wordt grotendeels verdiend door bedrijven.

[0:46:19] Van de ruim 300 miljard...

[0:46:21] die wij als staat aan belastingen ontvangen...

[0:46:23] komt ruim 300 miljard uit het bedrijfsleven.

[0:46:26] Dit zijn kleine bedrijven...

[0:46:27] en grote bedrijven.

[0:46:29] Ja, u hoort het goed.

[0:46:30] Er komt maar 6,5 miljard van de burgers.

[0:46:33] Het grootste deel komt van de bedrijven.

[0:46:36] Bedrijven van lokale en nationale betekenis...

[0:46:39] en ook veel bedrijven...

[0:46:40] die met Nederlandse handelsgeest...

[0:46:42] en onze open economie...

[0:46:43] internationaal actief zijn.

[0:46:46] Dit zouden we moeten koesteren en uitbouwen.

[0:46:48] Niet beperken en ontmoedigen.

[0:46:51] Nederland als één groot...

[0:46:52] emissieloos natuurpark...

[0:46:54] klinkt heel mooi...

[0:46:55] maar van boswachters kunnen we onze voorzieningen niet betalen.

[0:46:59] En zonder onze maakindustrie...

[0:47:01] en de bijbehorende ketens...

[0:47:03] en kenners...

[0:47:04] zijn we volledig afhankelijk van landen...

[0:47:06] waar de meerderheid hier geen zaken mee wil doen.

[0:47:10] Onze ondernemers worden vooral...

[0:47:11] geconfronteerd met moeilijkheden en obstakels.

[0:47:14] En regionale groei blijft achter.

[0:47:16] Dit is ook bevestigd...

[0:47:18] in een onderzoek dat is uitgevoerd door de Rabobank.

[0:47:21] Kan de minister reflecteren...

[0:47:22] op de achterblijvende regionale groei?

[0:47:24] Want we moeten onze ondernemers...

[0:47:27] van lokale bakken...

[0:47:27] tot internationale chipgigant...

[0:47:30] rust, zekerheid en stabiliteit bieden.

[0:47:32] Het is hier al vaker gezegd.

[0:47:34] Want uiteindelijk zorgt dat ervoor...

[0:47:36] dat burgers weer vertrouwen hebben...

[0:47:38] ook dat hun onderneming beginnen loont.

[0:47:41] En dat geeft ondernemers het vertrouwen...

[0:47:43] ook om zich hier te vestigen...

[0:47:44] en hier te investeren...

[0:47:46] ook als het om buitenlandse bedrijven gaat...

[0:47:48] die in meerdere landen zitten.

[0:47:50] Ik heb er vertrouwen in...

[0:47:51] dat de minister van de SRK...

[0:47:53] deze lijn kan volgen.

[0:47:54] Er zijn meerdere agendas en lijsten...

[0:47:56] die eenzelfde lijn voorstaan.

[0:47:59] Denk bijvoorbeeld aan de sectoragenda...

[0:48:00] Maritieme Maakindustrie...

[0:48:03] om onze mooie scheepsbouwsector te ondersteunen.

[0:48:06] Of de nieuwe basislijst...

[0:48:08] met sleuteltechnologieën.

[0:48:10] Maar wat nu?

[0:48:12] Alleen met lijsten en agendas...

[0:48:13] gaan we onze sectoren...

[0:48:15] en ons verdienvermogen niet helpen.

[0:48:17] Wat is volgens de minister...

[0:48:18] de volgende benodigde stap...

[0:48:20] vanuit de overheid en bedrijven?

[0:48:22] En wanneer?

[0:48:24] Dit kabinet heeft erkend...

[0:48:25] dat de biotechnologische sector...

[0:48:27] in ons land van enorm belang is.

[0:48:29] En waarin we met al onze scienceparken...

[0:48:32] universiteiten en bedrijven...

[0:48:33] zelfs koplopen kunnen worden.

[0:48:35] Ook heeft het kabinet gezegd...

[0:48:37] werk te maken om met alle betrokken ministers...

[0:48:39] een gezamenlijke visie te maken.

[0:48:41] Met als uitgangspunt welke bijdragen...

[0:48:43] biotechnologie kan leveren aan ons land.

[0:48:45] Wanneer kunnen wij als Kamer dit verwachten?

[0:48:48] Voorzitter, de laatste jaren...

[0:48:50] is er een sentiment ontstaan in Nederland...

[0:48:52] waar sommigen...

[0:48:53] en ik hoor het hier vandaag ook helaas weer...

[0:48:56] internationale bedrijven met regelmaat...

[0:48:58] neerzet als kwaadaardig.

[0:49:00] Een term als grijflatie wordt gebruikt.

[0:49:03] Voorzitter, hier werken...

[0:49:04] duizenden mensen die een brood verdienen...

[0:49:06] en ze steunen lokale activiteiten...

[0:49:08] en de lokale economie.

[0:49:10] En dan het Groeifonds.

[0:49:11] Laat ik vooropstellen dat het idee achter het Groeifonds...

[0:49:14] namelijk samen met initiatiefnemers...

[0:49:16] investeren in de economische groei...

[0:49:18] op de lange termijn, dat dat goed is.

[0:49:21] Sterker nog, dat is noodzaak.

[0:49:23] Maar de manier waarop...

[0:49:24] het Groeifonds nu is vormgegeven...

[0:49:26] daar valt nog wel over te discussiëren.

[0:49:28] Er moet wat ons betreft...

[0:49:30] meer grip en zicht komen op het Groeifonds...

[0:49:32] zodat we doelmatiger en effectiever...

[0:49:34] in onze economie kunnen investeren.

[0:49:36] Met een duidelijke visie voor ogen...

[0:49:38] waarin geïnvesteerd moet worden...

[0:49:40] innovatie in onze topsectoren...

[0:49:42] zoals de mkb- en maakindustrie.

[0:49:45] En wat ons betreft...

[0:49:46] moet dat geld in de EZK-begroting...

[0:49:49] geoormerkt worden.

[0:49:50] Of wellicht zelfs een investeringsmaatschappij...

[0:49:52] opgericht moet worden, gekoppeld aan deze middelen.

[0:49:55] Zodat dit ook mkb'ers kan helpen...

[0:49:57] met innovatie.

[0:49:58] En dat dit ook daadwerkelijk omgezet kan worden...

[0:50:01] in producten of diensten.

[0:50:03] Voorzitter, bedrijven geven ons in gesprekken aan...

[0:50:06] dat ze niet zozeer behoefte hebben...

[0:50:08] aan subsidies.

[0:50:09] En niet alleen vanwege de drempels die er zijn...

[0:50:12] om die toe te kennen, maar dat ze vooral op zoek zijn...

[0:50:14] naar perspectief in de businesscase.

[0:50:16] In goed Nederlands, verdienvermogen.

[0:50:19] De heer Thijssen en mevrouw Vermetele...

[0:50:21] noemden al het bedrijf Neerstar.

[0:50:23] De Duitse overheid...

[0:50:25] garandeert bijvoorbeeld 20 jaar lang...

[0:50:26] gratis netkosten aan bedrijven...

[0:50:28] die groene waterstof produceren.

[0:50:30] Met ook nog eens korting op de elektriciteitskosten.

[0:50:33] Daar is toch niet tegen...

[0:50:34] op te concurreren als wij zelfs...

[0:50:36] nationale koppen op EU-regels zetten.

[0:50:38] Gaat u naar uw afronding toe?

[0:50:40] Ik heb maar één regel.

[0:50:43] Voorzitter, kan de minister aangeven...

[0:50:45] in welke mate ze dit soort stimuleringsregelingen...

[0:50:47] in de ons omliggende landen...

[0:50:49] Duitsland en België in beeld heeft?

[0:50:51] En op welk termijn ze de Kamer hierover...

[0:50:52] schriftelijk zou kunnen informeren?

[0:50:54] Dank u wel voor de kulansen.

[0:50:56] Dank u wel. Had mevrouw Koek nog een interruptie?

[0:50:58] Ja.

[0:51:01] Ik wacht even het betoog van de informeerder af.

[0:51:03] Ik hoorde in het betoog...

[0:51:06] de probleemanalyse...

[0:51:07] die ik deel met mijn collega...

[0:51:09] is dat we een bedrijf hebben...

[0:51:11] die stabiliteit en het perspectief nodig.

[0:51:12] En op het moment dat je dat hebt...

[0:51:13] kan je investeren, kan je ergens heen.

[0:51:16] Maar tegelijkertijd, dat is mijn probleemanalyse...

[0:51:19] we kunnen niet alles.

[0:51:20] We zullen keuzes moeten maken.

[0:51:22] En dat miste ik nog wel een beetje...

[0:51:23] in het betoog van de informeerder.

[0:51:24] Welke keuzes gaan we nu maken?

[0:51:26] Mijn keuze, en dat zal ik ook in mijn inbreng brengen...

[0:51:29] is we moeten naar een groene, duurzame...

[0:51:31] digitale economie toe.

[0:51:32] Daar ligt de toekomst.

[0:51:33] Maar wat voor keuzes maakt de BBB?

[0:51:36] De heer Vermeer?

[0:51:39] Nou, ik denk...

[0:51:41] dat is een hele goede vraag.

[0:51:43] Maar ik zie iets minder in een hele...

[0:51:47] staatsgeleide...

[0:51:48] keuzes daarin.

[0:51:49] Maar meer om die ondernemers zelf ook...

[0:51:51] die keuzes te laten maken.

[0:51:53] En te zorgen voor omstandigheden.

[0:51:55] En de goede...

[0:51:57] de duurzame zaken...

[0:52:00] te stimuleren.

[0:52:02] Dan zal dat vanzelf ontstaan.

[0:52:04] Maar op deze manier...

[0:52:05] ben ik gewoon bang dat we juist...

[0:52:07] die groene industrie die u zo graag zou willen...

[0:52:09] dat die hier niet komt.

[0:52:11] En dat wij de rest...

[0:52:13] van de bedrijven die overblijft...

[0:52:15] zodanig beperken...

[0:52:16] dat ons totale verdienvermogen...

[0:52:19] van de Nederlandse staat, want daar gaat het hier ook om...

[0:52:22] dat die gewoon in elkaar klapt.

[0:52:23] En dat was mijn...

[0:52:25] ook mijn deel van het betoog.

[0:52:27] We moeten ook niet denken dat we hier...

[0:52:29] een soort natuurpark kunnen creëren...

[0:52:31] waarbij in één klap alle industrie...

[0:52:33] die ook maar iets uitstoot of iets van afval veroorzaakt...

[0:52:36] dat die geëlimineerd wordt.

[0:52:38] Want dan komen we wel eens met totaal lege...

[0:52:39] handen blijven staan.

[0:52:41] Maar er moeten keuzes gemaakt worden.

[0:52:43] Maar volgens mij gaat de markt...

[0:52:45] dat voor een groot deel zelf regelen.

[0:52:48] Mevrouw Koekoek.

[0:52:50] Ja, ik heb daarin...

[0:52:52] Ik zal even voor de bel afwachten.

[0:52:54] Ik heb groot vertrouwen...

[0:52:56] in een markt die zichzelf...

[0:52:57] vooruit kan brengen. Maar ik heb ook gezien...

[0:53:00] dat een markt die er nog niet is...

[0:53:01] die kan er niet vanzelf komen.

[0:53:02] Daar heb je een overheid voor nodig...

[0:53:03] niet zozeer om iets op te leggen...

[0:53:05] maar wel om doelen te stellen.

[0:53:06] En om aan te geven...

[0:53:07] hier kunt u bijvoorbeeld...

[0:53:09] de gemoedkoming verwachten.

[0:53:10] Niet alleen subsidies, maar ook...

[0:53:12] administratieve lasten die verlicht kunnen worden.

[0:53:14] Daar is een overheid goed voor.

[0:53:15] En ik vind dat wij dat hier in de Kamer...

[0:53:16] ook moeten stimuleren, beslissen.

[0:53:19] Wij moeten dat divisie uitzetten.

[0:53:21] Op het moment dat we...

[0:53:23] hier bijvoorbeeld aan nomeringen gaan sleutelen...

[0:53:25] dan is dat voor bedrijven ook lastig.

[0:53:27] Ik heb dat de heer Vermeer niet letterlijk horen zeggen...

[0:53:29] maar daarom vroeg ik ook...

[0:53:30] welke keuze maakt de PVV. Want volgens mij moeten we die keuze wel maken.

[0:53:33] Of we gaan bepaalde doelen behouden...

[0:53:35] en daar ons een markt op inrichten.

[0:53:37] En dat volgt de innovatieve ondernemer vanzelf.

[0:53:39] Of gaan we juist bijvoorbeeld doelen loslaten.

[0:53:42] De heer Vermeer.

[0:53:44] Ja, dank u wel.

[0:53:45] Voor uw vraag ook.

[0:53:47] We zitten hier wel met een internationale markt.

[0:53:50] Met open grenzen.

[0:53:52] Dus wat wij in ons programma ook al hebben gezegd van...

[0:53:56] wij moeten niet meer willen importeren...

[0:53:57] wat we hier niet mogen produceren.

[0:53:59] En daar zou het eerst al mee beginnen.

[0:54:01] Op het moment...

[0:54:02] wij hanteren deze normen namelijk ook voor...

[0:54:05] kinderarbeid en slavernij.

[0:54:07] Maar dat zouden wij op alle gebieden moeten doen.

[0:54:10] Als we er op die manier voor zorgen...

[0:54:12] ontstaat er ook meer markt...

[0:54:13] voor productie van...

[0:54:15] ja, nieuwe groene...

[0:54:18] producten, groene diensten...

[0:54:19] in Europa.

[0:54:22] En...

[0:54:23] daar was het tweede deel van mijn betoog eigenlijk op gericht ook.

[0:54:27] Dat wij juist...

[0:54:28] als wij bijvoorbeeld de waterstof...

[0:54:30] industrie op gang willen krijgen...

[0:54:33] dan zullen wij juist dat moeten stimuleren.

[0:54:35] En dan niet met een eenmalige subsidie.

[0:54:37] Want het gros van die bedrijven...

[0:54:39] heeft best wel geld om te investeren.

[0:54:41] Maar waar zij behoefte aan hebben...

[0:54:43] is gewoon een goed perspectief...

[0:54:45] voor de komende twintig jaar...

[0:54:46] op verdienmodel.

[0:54:47] Want onze...

[0:54:49] gemiddelde kabinetsperiodes...

[0:54:51] die zullen dan misschien...

[0:54:53] drie, vier jaar duren.

[0:54:55] Maar een afschrijftermijn...

[0:54:57] voor een gebouw...

[0:54:58] of voor machines...

[0:55:00] die is vele malen langer.

[0:55:02] Dus wij moeten veel meer op dat gebied doen...

[0:55:04] en daar stabiliteit bieden.

[0:55:06] En wat ons betreft dan...

[0:55:08] misschien wel subsidies zo goed als schrappen...

[0:55:11] of dat alleen maar gebruiken voor de pilotfase.

[0:55:13] Maar niet voor de fase wanneer het naar de...

[0:55:17] praktijk toe moet, naar de markt toe moet.

[0:55:20] Ik wil u vragen om de interrupties...

[0:55:22] kort en bondig te houden, omwille van de tijd.

[0:55:24] Anders wordt het een hele laat avond.

[0:55:27] Zullen we kort en bondig...

[0:55:28] vragen en antwoorden, voorzitter?

[0:55:30] Ja, kort en bondig concluderend.

[0:55:32] Ik denk dat dat heel positief is.

[0:55:33] Want we hebben natuurlijk in Europa de C-Ban.

[0:55:36] Dat is een Engelse term.

[0:55:37] Waarbij we belasting heffen op producten...

[0:55:39] waar CO2 geproduceerd wordt.

[0:55:42] Zowel dat hier in Europa dan...

[0:55:44] CO2 neutraal kan of CO2 minder.

[0:55:45] Dus dat is denk ik heel positief...

[0:55:47] om dat te horen van de BBB.

[0:55:48] Dat zij eigenlijk ook daarvoor staan.

[0:55:50] En eigenlijk die vergroening ook van de Europese economie.

[0:55:53] Dat die willen voortzetten.

[0:55:54] En over Neerstra, want daar refereerde de heer Vermeer aan...

[0:55:57] ben ik het helemaal mee eens.

[0:55:58] Het is heel gek dat we een bedrijf hebben...

[0:56:00] in Duitsland en in Nederland, waar andere regels gelden.

[0:56:03] Dus ook die verdere...

[0:56:05] Europalisering van de economie...

[0:56:07] daar vinden de BBB en ik elkaar in.

[0:56:11] De heer Vermeer, wou u daarop reageren?

[0:56:13] Ja, er zat niet echt een vraag in.

[0:56:15] Maar ik denk dat dit heel belangrijk is.

[0:56:18] En naast dit soort...

[0:56:20] in- en export...

[0:56:22] wij moeten natuurlijk ook kijken...

[0:56:23] naar hoe we onze handelsovereenkomsten opstellen.

[0:56:26] Want daar zou hetzelfde voor moeten gelden.

[0:56:28] En helaas gebeurt dat nog niet...

[0:56:30] in alle contracten.

[0:56:31] Maar we zullen ook echt iets moeten doen...

[0:56:34] met zaken als vergunningen...

[0:56:35] netcongesti.

[0:56:37] Want ook dat...

[0:56:39] zorgt voor heel veel vertraging.

[0:56:42] En één jaar vertraging...

[0:56:43] van nieuwe bedrijfsprocessen...

[0:56:48] dat betekent gewoon...

[0:56:49] dat je ook een miljard per jaar...

[0:56:50] door de inflatieplee hebt getrokken.

[0:56:53] Dus we moeten gewoon haast maken...

[0:56:55] met z'n allen.

[0:56:58] Ik zie verder geen interrupties meer.

[0:56:59] Bedankt voor je inbreng.

[0:57:00] En dan geef ik het woord aan de heer Van Houwelingen...

[0:57:02] van de Forum voor Democratie.

[0:57:04] Ja, dank u voorzitter.

[0:57:06] Vandaag, u hebt het al gezien, kopt de Telegraaf.

[0:57:08] De overheid jaagt bedrijven weg.

[0:57:10] En dan zien we dat de Telegraaf ook zegt...

[0:57:12] dat de helft van de ondernemers Nederland...

[0:57:14] niet langer een aantrekkelijk land vindt om in te ondernemen.

[0:57:16] En bijna 20 procent overweegt zelfs...

[0:57:18] om Nederland te verlaten.

[0:57:19] Dus het is heel slecht gesteld met ons ondernemingsklimaat.

[0:57:23] En dan is natuurlijk de vraag...

[0:57:23] hoe zou dat nou komen?

[0:57:25] En wij denken dat dat valk wat te maken heeft...

[0:57:27] met die in onze ogen absurde klimaattransitie...

[0:57:29] die ons natuurlijk duizend, miljard euro kost.

[0:57:31] En dat zien we ook terug eigenlijk in die stukken...

[0:57:32] die de minister ons zelf stuurt.

[0:57:33] Bijvoorbeeld ondernemer die zegt, ik citeer...

[0:57:36] Nederland wil te ver vooroplopen in duurzaamheidswetgeving...

[0:57:39] en is veel strenger dan andere landen.

[0:57:41] Voor lage-margin bedrijven is het gewoon moeilijk in Nederland.

[0:57:44] Einde citaat.

[0:57:44] Dus we zijn weer ook nog eens het beste jongetje van de klas.

[0:57:47] En ja, we kennen allemaal de problemen die we nu hebben...

[0:57:50] met ons elektriciteitsnet.

[0:57:52] Daar hebben bedrijven vooral grote problemen mee.

[0:57:54] In heel veel delen van Nederland kun je als bedrijf...

[0:57:56] geen aansluiting meer krijgen.

[0:57:57] Er is gewoon geen stroom verkrijgbaar.

[0:57:59] Je wil dan beginnen met ondernemen...

[0:58:00] en er zijn dus geen aansluitingen te verkrijgen.

[0:58:04] En dan heb je natuurlijk ook de hoge energieprijs.

[0:58:07] Een paar maanden geleden in Groningen...

[0:58:09] is bijvoorbeeld een aluminiumbedrijf gestopt...

[0:58:12] met ondernemen, want die konden niet meer concurreren...

[0:58:14] door die hoge energieprijs.

[0:58:15] Ik ben op zich ook wel benieuwd wat de minister daarvan vindt.

[0:58:18] Dus wat we zien, dat zien we trouwens niet alleen in Nederland...

[0:58:20] dat zien we natuurlijk in heel Europa.

[0:58:21] We zien de industrialisatie.

[0:58:23] In Duitsland wordt er ook heel veel over geschreven.

[0:58:24] Dus bedrijven die wegtrekken.

[0:58:26] Het is vreselijk.

[0:58:29] En in een stuk van de minister staat bijvoorbeeld zelf...

[0:58:31] ik citeer nou weer uit de brief van 19 januari...

[0:58:34] de steeds verder oplopende kosten van het stroomnet...

[0:58:37] plaatsen een rem op investeringen in Nederland...

[0:58:38] en zetten activiteiten hier op achterstand...

[0:58:40] in vergelijking met onze buurlanden waar deze kosten lager zijn.

[0:58:43] Dus ik ben blij dat dat in ieder geval wordt herkend.

[0:58:45] En dan staat er ook...

[0:58:46] de Nederlandse industrie krimpt inmiddels al elf maanden op rij.

[0:58:49] Dat is allemaal destateus.

[0:58:51] En dan ongeveer één op de zes bedrijven...

[0:58:52] dat zegt de Telegraaf dus ook...

[0:58:53] overweegt verplaatsing van activiteiten naar het buitenland.

[0:58:56] Daarbovenop komt nog ook eens die onderwijscrisis.

[0:58:59] Een op de drie Nederlanders van 15 jaar...

[0:59:01] is functioneel allemaal verbeed.

[0:59:03] Dat doet ook niet zo heel goed voor de investeringsklimaat.

[0:59:06] En dan hebben we topsectoren.

[0:59:07] 20 topsectoren heeft de minister aangewezen.

[0:59:09] En één daarvan zijn onze boeren.

[0:59:11] We hebben hele productieve boeren.

[0:59:12] En wat doen we? We gaan 25 miljard euro uitgeven...

[0:59:15] om die boeren in feite uit te kopen.

[0:59:17] Dat wil zeggen te vernietigen.

[0:59:18] Het is puur de kapitaalvernietiging. Dus dat doen we ook nog eens.

[0:59:21] En ja, natuurlijk dat gigantische probleem...

[0:59:23] wat we hebben met de Europese Unie...

[0:59:25] die bedrijfstakken vernietigt in Nederland.

[0:59:26] Bijvoorbeeld onze pulsvissers. Die zijn weg dankzij de EU.

[0:59:32] En dan heb ik nog niet eens gehad over de ontmanteling...

[0:59:34] bijvoorbeeld van Schiphol.

[0:59:34] 10 procent minder vluchten voor het kabinet.

[0:59:36] Dat is nu een gelukkige grens aangesteld.

[0:59:38] Ja, en dan tot slot de open grenzen.

[0:59:40] Dat kost ons 20 miljard euro per jaar.

[0:59:42] Maar het geeft ook zware druk op onze sociale cohesie...

[0:59:45] en op onze huisvesting.

[0:59:46] Huisvesting is dus ook niet meer te verkrijgen...

[0:59:49] voor bedrijven die huisvesting zoeken voor hun medewerkers.

[0:59:52] Dus dat zien we ook in de stukken terug.

[0:59:54] Ik heb een laatste citaat.

[0:59:55] Veelgenoemde factoren zijn...

[0:59:57] beperkte beschikbare fysieke ruimte...

[0:59:59] onvoldoende aanbod van huisvestingmogelijkheden.

[1:00:01] Dus dat is één van die factoren...

[1:00:02] waardoor bedrijven zich niet vestigen in Nederland.

[1:00:04] En het gevolg van dit alles, voorzitter...

[1:00:05] is dus dat we armer worden.

[1:00:07] De PvdA zette het daaraan terecht ook.

[1:00:10] Nederlanders raken langzaam.

[1:00:11] Ik denk niet dat dat overdreven is, hoor.

[1:00:12] Aan de bedelstaf. Ik heb een paar cijfers op een rij gezet...

[1:00:15] van het CBS. We hebben het vanmorgen nog gecheckt.

[1:00:17] Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gemiddelde verkoopprijs van een woning...

[1:00:19] dat was 93.000 euro in 1995.

[1:00:22] Dat is nu bijna 430.000 euro.

[1:00:24] Dus dat is een toename van 360 procent.

[1:00:26] En over diezelfde periode...

[1:00:27] zijn de loonen gestegen met 75 procent.

[1:00:29] Als we het even voor ons beperken tot de kabinetten Rutte...

[1:00:32] dus we zien een toename dan van het modaal inkomen van 28 procent...

[1:00:35] van 2010 tot 2023.

[1:00:37] Gemiddelde huisprijzen.

[1:00:37] 80 procent omhoog.

[1:00:39] De prijs van gas en stroom per huishouden. 341 procent omhoog.

[1:00:42] Zorgpremie. 44 procent omhoog.

[1:00:44] Hoogte van het eigen risico.

[1:00:46] 133 procent omhoog.

[1:00:47] Heb ik nog niet eens over de boodschappen gehad.

[1:00:49] Dus Nederlanders kunnen niet meer rondkomen. Ook logisch.

[1:00:51] Want het investeringsklimaat wordt slechter.

[1:00:53] We verdienen minder. De werkgevers zeggen dat ook.

[1:00:56] En we raken dus armer en armer.

[1:00:57] Hoe lossen we dit op?

[1:00:58] Dan rond ik af.

[1:01:01] Zo begon ik ook door te stoppen.

[1:01:03] Wat we altijd zeggen als Forum voor Democratie.

[1:01:05] Als enige met die klimaattransitie.

[1:01:07] Met de massenmigratie.

[1:01:08] En vooral ook door zo snel mogelijk te vertrekken uit de Europese Unie.

[1:01:11] Bedankt voor uw inbreng.

[1:01:14] Ik geef het woord aan de heer Thijssen.

[1:01:16] Ik wil eigenlijk niet als interruptie.

[1:01:17] Maar als persoonlijk feit.

[1:01:18] Omdat de PvdA wordt aangehaald, maar op de verkeerde manier.

[1:01:21] Ten eerste is het GroenLinksPvdA.

[1:01:23] Want wij denken dat er wel een ecologisch crisis aan de gang is.

[1:01:26] Waar we heel hard aan moeten werken om Nederland leefbaar te houden.

[1:01:28] Maar het andere is dat ik niet gezegd heb.

[1:01:30] Dat Nederland aan de bedelofstaf raakt.

[1:01:32] Ik zeg nou juist dat we meer werken dan ooit.

[1:01:34] Meer geld verdienen dan ooit.

[1:01:36] Maar dat het steeds minder terecht komt bij mensen.

[1:01:38] En steeds meer bij aandeelhouders en ultra-rijken.

[1:01:40] Dus dat is wel even anders dan hoe Forum het ziet.

[1:01:46] We houden het als een persoonlijk feit.

[1:01:50] Ik zie verder geen interrupties meer.

[1:01:51] Dus geef ik het woord aan mevrouw Van Dijk van de CDA.

[1:01:55] Dankjewel voorzitter.

[1:01:55] Precies een jaar geleden debatteerde de Kamer over het ondernemersklimaat.

[1:01:59] Het toon was toen licht bezorgd.

[1:02:02] Nederland stond er nog steeds goed voor.

[1:02:04] Maar er waren haarscheurtjes in het fundament van ons verdienvermogen.

[1:02:07] En die werden ook steeds duidelijker zichtbaar.

[1:02:09] We zijn nu een jaar verder.

[1:02:10] Maar de uitdagingen die er vorig jaar waren, zijn er nog steeds.

[1:02:13] En er komen steeds nieuwe uitdagingen bij.

[1:02:15] De positie van Europa als machtsblok staat steeds met de discussie in een onzekere wereld.

[1:02:19] We hadden het net al over het overvolle stroomnet.

[1:02:21] Waar ondernemers dagelijks last van hebben.

[1:02:23] Maar die staat ook wel symbool voor de strijd om de schaarse ruimte.

[1:02:26] Haarscheurtjes dreigen zo snel betonrot te worden.

[1:02:29] En dat kunnen we oplossen.

[1:02:30] Maar dan moeten we wel aan de slag met elkaar.

[1:02:32] En voor het nieuwe fundament onder ons verdienvermogen,

[1:02:35] zijn er wat ons betreft in ieder geval een aantal principes nodig.

[1:02:37] En ik noem er vier.

[1:02:38] Waarbij ik bij elk principe ook een concrete vraag heb voor de minister.

[1:02:41] De eerste is rust, reinheid en regelmaat.

[1:02:43] Want lange tijd stond Nederland bekend om zijn stabiele,

[1:02:46] geen verrassingen beleid ten aanzien van het ondernemersklimaat.

[1:02:49] En dat is inmiddels wel anders.

[1:02:50] En die trend moeten we keren.

[1:02:53] En wij geven aan de doormuren af te breken tussen de ministeries.

[1:02:56] Want de minister van de EZK kan die uitdaging niet in haar eentje oplossen.

[1:02:59] En we zien nog te vaak dat er naar elkaar wordt gewezen.

[1:03:03] En het risico is dat een te enge aanpak oplossingen in de weg staat.

[1:03:07] Een voorbeeld hoe het wel kan wat ons betreft,

[1:03:09] is de actieplan Groene en Digitale Banen.

[1:03:11] Waarin drie ministers samenwerken.

[1:03:12] En wij willen zulke samenwerking veel meer zien.

[1:03:15] Bijvoorbeeld als het gaat om de demografische ontwikkelingen

[1:03:18] die heel belangrijk zijn voor ons toekomstige verdienvermogen.

[1:03:20] De staatscommissie Demografische Ontwikkelingen roept hier ook toe op.

[1:03:24] Tegen de verkokering en voor een programmatische aanpak

[1:03:27] wat ons betreft met bijbehorende budgetten

[1:03:30] over departementen heen en ministers heen.

[1:03:32] Graag de reactie van de minister.

[1:03:34] Dan het tweede pijler.

[1:03:36] Structurele financiering van innovatie en grote transities.

[1:03:39] Om de grote transities waar te maken,

[1:03:41] zijn structurele publieke en private investeringen nodig.

[1:03:44] De markt lost niet alles op en de overheid net zo min.

[1:03:47] En het CDA ziet graag dat er een breed onderzoek komt

[1:03:49] naar de toekomst van het Nederland financieringsbeleid.

[1:03:52] Het Nationaal Groeifonds is belangrijk

[1:03:53] voor het financieren van grote innovatieve projecten,

[1:03:56] maar loopt af in 2025.

[1:03:58] En er komt een evaluatie van het Groeifonds

[1:04:00] en er loopt een IBO bedrijfsfinancieringen.

[1:04:02] En wordt hiermee de vraag

[1:04:04] wat we nodig hebben voor toekomstbestendigheid

[1:04:06] van het Nederlands financieringsbeleid

[1:04:08] voldoende beantwoord?

[1:04:09] En zo niet, is de minister bereid

[1:04:11] dit extra op te pakken.

[1:04:13] Dan het derde punt, de uitvoeringskracht.

[1:04:14] Ik had mijn inbreng al klaar, dus het is een beetje ongemakkelijk.

[1:04:16] Maar de voorzitter van de SER, Kim Putters,

[1:04:18] zei onlangs, er is in Nederland

[1:04:20] heel veel plannenmakerij, maar veel te weinig

[1:04:23] uitvoeringskracht. En daar ben ik het hard grondig mee eens.

[1:04:25] We moeten dus aan de slag in de regio.

[1:04:27] We zijn voldoende met de neus op de feiten gedrukt

[1:04:29] dat de kracht van de regio's

[1:04:31] beter bedrukt moet en kan worden.

[1:04:33] En of het nu gaat om een koploper als

[1:04:34] Breenpoort, of een regio waar een BNP bij moet,

[1:04:37] wij zijn daarom blij met het programma

[1:04:39] Ruimte voor de Economie,

[1:04:40] waarin ook ons voorstel voor

[1:04:42] regionaal vestigingsfonds is opgenomen.

[1:04:44] Maar ook hier weer, er is gekozen voor

[1:04:46] pilots. En ik wil graag van de minister de garantie

[1:04:48] horen dat bij succes

[1:04:50] dit programma doorgaat. Wij vinden dat de overheid

[1:04:52] moet beschikken over een oorlogskast

[1:04:54] om vastlopende projecten van nationaal

[1:04:56] belang los te kunnen trekken.

[1:04:58] Geen incidentele versterking van de uitvoeringskracht,

[1:05:00] maar structureel. Graag een reactie.

[1:05:02] Dan de vierde. Keuzes maken.

[1:05:04] Nederland kan er zich niet voor oorloven

[1:05:06] om van innovatie een duizend dingen doekje te maken.

[1:05:09] En daarom is het goed, en het is al

[1:05:10] een paar keer benoemd, dat het kabinet kiest

[1:05:12] voor tien sleuteltechnologieën van de toekomst.

[1:05:14] Het is zaak dat we nu snel de vertaalslag

[1:05:16] maken naar de praktijk. En dan wordt het spannend.

[1:05:19] Hoe gaan we het huidige financierings-

[1:05:20] en innovatie-instrumentarium

[1:05:22] koppelen aan deze strategie?

[1:05:24] We moeten van geld zoekt doel naar

[1:05:26] doel zoekt geld. En in de strategie

[1:05:28] is voor elk van de tien gekozen technologieën

[1:05:31] een ambitieagenda opgesteld.

[1:05:32] En als je nu door je oogharen naar het

[1:05:34] volledige financiële en fiscale

[1:05:36] instrumentarium kijkt, gaan we dan

[1:05:38] die belangrijke doelen halen, vraagt de minister.

[1:05:40] Want volgens mij moeten we bouwen

[1:05:42] aan ecosystemen, zoals ook het

[1:05:44] CPB begin deze week liet zien.

[1:05:46] Maakindustrie en dienstverlening

[1:05:48] gaan hierbij hand in hand, en Nederland

[1:05:50] is daarin uniek. Dank u wel, voorzitter.

[1:05:53] Echt strak binnen de tijd, mevrouw Van Dijk.

[1:05:55] Zijn er nog interrupties?

[1:05:57] Mevrouw Koekoek.

[1:05:59] Ik denk één vraag, want

[1:06:02] ik hoorde ook in het pedagograaf

[1:06:03] veel focus op de regio. Ik denk dat dat heel goed is.

[1:06:05] Het is iets wat ik ook wil.

[1:06:07] Maar ik wil me nog wel afvragen, in het voorstel van mevrouw Van Dijk,

[1:06:09] in hoeverre verhoudt zich dat,

[1:06:11] of hoe verhoudt zich dat tot regionale

[1:06:14] ontwikkelingsmaatschappijen? Doen die

[1:06:15] niet eigenlijk ook al voor een deel hetzelfde

[1:06:17] als wordt voorgesteld?

[1:06:19] Dat is de... Excuus, voorzitter.

[1:06:22] Ja, die doen

[1:06:24] daar heel goed werk in, maar de vraag is of dat

[1:06:25] voldoende is om het been bij te trekken,

[1:06:27] want we hebben ook onlangs in veel rapporten gezien

[1:06:29] dat er echt wel iets aan de hand is. Nou ja, en ik zou

[1:06:31] daar met elkaar echt de ogen niet voor willen sluiten,

[1:06:34] maar voor zorgen dat we overal

[1:06:36] in Nederland aandacht hebben voor die goede economie,

[1:06:38] voor dienvermogen, maar dus ook dat de mensen

[1:06:40] kunnen werken en dus ook

[1:06:41] voor een goed loon iedere dag aan bed tijd komen.

[1:06:47] Bedankt voor uw inbreng.

[1:06:47] Ik zie verder geen interrupties meer, dan geef ik het woord

[1:06:49] aan mevrouw Koekoek van Volt.

[1:06:52] Dank, voorzitter. De vierde

[1:06:54] industriële revolutie is begonnen.

[1:06:57] Kunstmatige intelligentie, kwekvlees en

[1:06:59] semiconductoren, dat zijn de nieuwe stoommachines

[1:07:01] die ons continent veel breder welvaart

[1:07:03] kunnen bezorgen. Maar we moeten

[1:07:04] hiervoor wel durven kiezen. De rode

[1:07:06] lijn uit alle rapporten is dat we nu keuzes moeten

[1:07:08] maken die ons toekomstig verdienvermogen

[1:07:10] creëert en niet bestaande belangen

[1:07:12] in stand houdt. Schaarste betekent

[1:07:15] harde keuzes maken. We hebben schaarste in

[1:07:17] onder andere personeel en ruimte,

[1:07:19] maar ook schaarste in slagvaardigheid en

[1:07:20] consistentie bij ons, bij de politiek.

[1:07:23] Voorzitter, ons Europese concurrentievermogen

[1:07:25] staat onder grote druk. Hoge

[1:07:26] energiekosten, verschillende regelgeving,

[1:07:29] beperkte uitbreidingsmogelijkheden

[1:07:30] en de kapitaalmarktunie dat niet voltooid is,

[1:07:33] zet onze globale concurrentievermogen onder druk.

[1:07:36] En daarnaast zorgen de

[1:07:36] verruimde staatssteunkaders voor een ongelijk

[1:07:38] speelveld tussen EU-lidstaten.

[1:07:40] Het grondgebied van het bedrijf is nu

[1:07:42] leidend voor toekenning van subsidies,

[1:07:44] zoals we, het werd al eerder genoemd, zien

[1:07:46] bij NIERSTAR. En we concurreren

[1:07:49] dus niet alleen globaal, met de VS en met China,

[1:07:51] maar ook Europees met elkaar.

[1:07:53] Om ons concurrentievermogen te behouden,

[1:07:55] moeten we verder kijken dan onze landsgrenzen.

[1:07:57] Een technologische hoogwaardige industrie, die

[1:07:58] kunnen we niet alleen creëren.

[1:08:01] En de voorwaarden daarvoor, zoals

[1:08:02] investeren in high-tech, daar zijn we het snel met elkaar

[1:08:05] over eens, maar er zijn ook andere voorwaarden,

[1:08:07] zoals uitbreidingsmogelijkheden naar andere lidstaten,

[1:08:09] die van belang zijn om innovatie

[1:08:11] in de EU te behouden.

[1:08:13] Ik kan de minister toelichten wat zij nu doet om de

[1:08:15] belemmeringen bij betrekking tot uitbreiding

[1:08:17] naar andere lidstaten weg te nemen.

[1:08:19] Ik heb een interruptie, mevrouw Koekoek, van mevrouw Sedijk.

[1:08:23] Ik ben misschien een beetje te laat, maar

[1:08:25] u en mevrouw Koekoek,

[1:08:27] u had het over

[1:08:30] de Kapitaalunie.

[1:08:30] Misschien kunt u daar nog iets

[1:08:34] nader op ingaan

[1:08:34] wat u precies, hoe u dat precies

[1:08:36] voor zich ziet.

[1:08:40] Misschien nog wel even in het context

[1:08:41] van de inbreng, dat we niet een abstracte verhandeling

[1:08:44] over de Kapitaalmarktunie krijgen.

[1:08:46] Maar ik noemde

[1:08:47] als een beperking,

[1:08:49] of als een factor die onze Europese

[1:08:51] concurrentie mogelijk onder druk staat, noemde ik

[1:08:53] een Kapitaalmarktunie in Europa, die niet

[1:08:56] af is. We hebben een gezamenlijke

[1:08:57] munt, maar we hebben geen gezamenlijk fiscaal

[1:08:59] of financieel beleid.

[1:09:01] En dat is een factor die

[1:09:03] ons Europees concurrentievermogen

[1:09:05] beperkt. Dus daarom noemde

[1:09:07] ik dat. Ik hoop dat dat

[1:09:09] voldoende de vraag beantwoord.

[1:09:11] Mevrouw Sedijk. Ja, daar

[1:09:13] concludeer ik uit dat u er voor bent om die

[1:09:15] Kapitaalunie af te maken.

[1:09:20] Wij zijn

[1:09:21] daar wat terughoudender in.

[1:09:23] Vooral ook omdat

[1:09:25] de governance rond die

[1:09:28] Kapitaalmarktunie heel belangrijk

[1:09:29] vindt en we bang zijn

[1:09:31] dat dat niet goed geregeld wordt.

[1:09:35] En ik

[1:09:35] vroeg me af hoe mevrouw Koek daarin zit.

[1:09:38] Mevrouw Koek.

[1:09:39] Ik ben me bewust dat NRC en

[1:09:41] Volt daar net even wat anders naar kijken.

[1:09:44] Op het moment

[1:09:45] dat je een Kapitaalmarktunie afmaakt,

[1:09:47] dan maak je ook de democratische

[1:09:49] waarborgen, de checks en balances af die

[1:09:51] daarbij horen. Zoals wij nu in Nederland

[1:09:53] ook als politici hier

[1:09:54] mee kunnen beslissen over de financiële stappen

[1:09:57] die wij wel of niet nemen.

[1:09:59] Zo zou je dat ook voor het Europese beleid moeten zetten.

[1:10:01] Waarom ik het noem, waarom ik

[1:10:03] een onaffe Kapitaalmarktunie een probleem

[1:10:05] vind, is omdat wij bepaalde instrumenten

[1:10:07] als Europa onszelf ontzeggen.

[1:10:09] En we juist ook minder zeggenschap

[1:10:11] hebben daarmee over waar gaat de

[1:10:13] economie in en hoe kunnen we dat stimuleren.

[1:10:16] Dus ja, dat lijkt me een

[1:10:17] factor van belang als we zeggen we willen als

[1:10:19] Europa strategisch onafhankelijk zijn,

[1:10:21] autonoom zijn en die nieuwe economie

[1:10:23] kunnen inzetten. Dus het is een van de

[1:10:25] factoren om ons concurrentievermogen

[1:10:27] te behouden en maar eens

[1:10:29] dat het governance aspect

[1:10:31] niet een klein beetje, maar zeer

[1:10:33] belangrijk is. Maar goed, u weet waarschijnlijk ook dat

[1:10:35] Volt daar ook voor staat, voor hervormingen

[1:10:37] van de EU, zodat we veel meer directe

[1:10:38] zeggenschap hebben. Ik zie geen interrupties

[1:10:43] meer, u kunt verder gaan met uw eerste termijn.

[1:10:47] Dank voorzitter.

[1:10:49] Voorzitter, strategisch Europese

[1:10:50] industriebeleid, wat kan efficiënt zijn zolang dit

[1:10:52] op Europees niveau met gezamenlijke

[1:10:54] financiële middelen tot stand komt en wordt ingezet

[1:10:56] op gezamenlijke projecten. Bijvoorbeeld door

[1:10:58] een soeverein tijdsfonds. En dit zijn

[1:11:00] niet mijn woorden, maar die van de voorzitter

[1:11:02] van de FME en van Boxmeer,

[1:11:04] het hoofd van de European Roundtable of

[1:11:06] Industry, de Europese taal voor de industrie.

[1:11:09] Ik zou graag een reactie van de minister

[1:11:11] vragen op deze uitspraken

[1:11:12] en ziet zij ook, of herkent zij ook

[1:11:15] dat hoe wij nu omgaan

[1:11:16] met de instrumenten die we hebben, door middel van

[1:11:18] verruimde staatsteunkaders, dat dat niet

[1:11:20] effectief is en dat ons eigen belangen ook

[1:11:22] ondermijnt. Voorzitter, Nederland

[1:11:25] investeert structureel te weinig in onderzoek

[1:11:27] en ontwikkeling, ook wel R&D genoemd.

[1:11:29] Terwijl dit een essentieel onderdeel is voor het

[1:11:31] toekomstig verdienvermogen van Nederland. Het

[1:11:33] doel is om in 2030 de 3%

[1:11:35] Lissabon criteria te halen.

[1:11:37] En ik vraag aan de minister, is het niet wat

[1:11:39] te laat? En welke instrumenten kunnen

[1:11:41] we inzetten om dit te versnellen,

[1:11:43] om dit aan te jagen? Voorzitter,

[1:11:46] tot slot de regio's.

[1:11:48] Regionale ontwikkelingsmaatgebijen zijn

[1:11:49] essentieel voor de bedrijvigheid in de regio's.

[1:11:52] Samen met onderwijsinstellingen, bedrijven

[1:11:54] en overheden zetten zij samen stappen

[1:11:55] om innovaties te stimuleren, gericht op het

[1:11:58] oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

[1:12:00] Toch zien we dat de regio's onder druk staan.

[1:12:02] Er is namelijk een gebrek aan mensen om het

[1:12:03] onderwijsaanbod en daarmee toekomstig personeel

[1:12:06] voor de bedrijven te behouden. Daarom is

[1:12:08] het ook van belang dat er snel

[1:12:09] wederzijds erkenning komt van diploma's

[1:12:11] en kwalificaties uit andere lidstaten.

[1:12:14] Vooral het mbo, aangezien hier nog echt

[1:12:15] hele grote stappen gezet kunnen worden.

[1:12:18] Het vergroten van de leer- en arbeidsmobiliteit

[1:12:20] van regio's kan hen

[1:12:22] de mogelijkheid geven om te groeien, kennis uit te wisselen

[1:12:24] en gezamenlijk projecten te creëren die het verdienvermogen

[1:12:26] van de regio's kunnen versterken.

[1:12:28] De ROC's, regionale opleidingscentra's

[1:12:30] versterken is daarmee ook essentieel

[1:12:32] voor het verdienvermogen van de regio's.

[1:12:34] Erkent de minister het belang

[1:12:36] van leer- en arbeidsmobiliteit voor de regio's?

[1:12:38] En is zij het met mij eens dat dit zo snel mogelijk

[1:12:40] moet worden versterkt? En worden de partnerschappen

[1:12:42] tussen de onderwijsinstellingen,

[1:12:44] vooral het mbo, en het regionale

[1:12:46] bedrijfsleven voldoende ondersteund?

[1:12:47] En ziet de minister hier een grotere rol voor de

[1:12:50] regionale ontwikkelingsmaatschappijen?

[1:12:52] Dank u voorzitter.

[1:12:54] Er is ruim binnen de tijd mevrouw Koekoek. Zijn er nog interrupties?

[1:12:57] Dan geef ik het woord aan mevrouw

[1:12:59] Martens van VVD.

[1:13:01] Ja voorzitter, dank. En we hebben natuurlijk al gehad

[1:13:03] over de voorpagina's van

[1:13:05] alle kranten, dat bedrijven

[1:13:07] vertrekken of overwegen te vertrekken uit ons land.

[1:13:09] En dat doet mij zeer en dat zou iedereen

[1:13:11] zeer moeten doen. Want voorzitter, als mij

[1:13:13] iets irriteert, en dat had ik al toen ik woordvoerder

[1:13:15] EZK was, in de gemeenteraad van

[1:13:17] Amsterdam is het het te pas en te onpas

[1:13:19] gebruiken van de containerbegrippen

[1:13:21] het bedrijfsleven en de aandeelhouder.

[1:13:24] En daarmee gooien we iedereen op

[1:13:25] één hoop. En in Amsterdam zagen we daarmee

[1:13:27] het bedrijfsleven het liefst als lopende

[1:13:29] pinautomaat. Want

[1:13:31] een feit is, het bedrijfsleven

[1:13:33] zorgt voor inkomsten, investeert in

[1:13:35] verduurzaming en belangrijke onderzoeksprojecten.

[1:13:38] Ondernemers zijn groot, klein,

[1:13:39] startend of een fenomeen in een

[1:13:41] dorp of stad. En wij doen

[1:13:43] ontzettend veel goed. Daar hebben we het hier zojuist

[1:13:45] ook over gehad. Maar omdat we zo

[1:13:47] ontzettend veel goed doen, bijvoorbeeld

[1:13:49] de innovatieve tuinbouw of de maritieme maakindustrie,

[1:13:52] betekent ook dat we misschien

[1:13:53] niet overal in uitblinken. En ik heb het al

[1:13:55] wat meer gehoord. We zullen keuzes moeten

[1:13:57] maken, en ook wat de VVD-fractie betreft.

[1:14:00] Focus op kerntaken,

[1:14:01] zoals een stabiel en langetermijn overheidsbeleid,

[1:14:04] ruimte houden voor innovatie

[1:14:05] en duurzame groei.

[1:14:07] Waarbij we gebruik maken van de kracht van die

[1:14:09] ondernemers, zijn ze gewoon zorgen dat zij

[1:14:11] kunnen doen waar ze goed in zijn.

[1:14:13] Los van verstikkende regels.

[1:14:15] En er zijn ontzettend veel punten

[1:14:16] die ik heel graag zou willen bespreken vandaag.

[1:14:18] Volgens mij wel allemaal, maar ik beperk me vandaag

[1:14:20] tot vier punten. Namelijk een stabiel en

[1:14:22] betrouwbaar overheidsbeleid, perspectief

[1:14:24] op de economie, ruimte voor de maakindustrie

[1:14:26] en start- en skill-ups.

[1:14:28] En over het betrouwbaar langetermijnbeleid is

[1:14:30] al heel veel gezegd. Ik sluit me aan bij de woorden van mijn collega

[1:14:32] van het CDA. De woorden van

[1:14:35] ASML zijn eigenlijk

[1:14:36] onacceptabel. Want wanneer je verder kijkt

[1:14:38] aan de stempel bedrijfsleven, dan zie je een bedrijf waar

[1:14:40] we eigenlijk op nationaal niveau ontzettend

[1:14:42] trots op zouden moeten zijn.

[1:14:44] Zowel geopolitiek als de werkgelegenheid

[1:14:46] in de regio.

[1:14:48] En wijzigingen op beleid van bijvoorbeeld het versoperen

[1:14:50] van inkoopmaatregelen, het schrappen van de

[1:14:52] 30%-regel, draagt hier gewoon simpelweg

[1:14:54] niet aan bij. En mijn fractie is dan ook benieuwd

[1:14:56] of de minister al een voorzichtig blik

[1:14:58] vooruit kan geven op de impact

[1:15:00] op het bedrijfsleven en ons investeringsklimaat

[1:15:03] van het

[1:15:04] aanscherpen of schrappen van deze maatregelen.

[1:15:07] En dan de perspectief

[1:15:08] op de economie. De minister is met een

[1:15:10] heel duidelijk verhaal gekomen. En ook zeker

[1:15:12] onze complimenten voor de nationale

[1:15:15] technologiestrategie. Volgens mij is dat exact

[1:15:16] wat we nodig hebben en waar we

[1:15:18] op voort kunnen borduren. Maar ik heb een vraag

[1:15:20] over de totstandkoming van die documenten.

[1:15:22] Want de meest gehoorde klacht op lokaal,

[1:15:24] regionaal en landelijk niveau is dat

[1:15:26] het bedrijfsleven zich niet betrokken voelt

[1:15:27] bij het maken van beleid. Hoe is dat

[1:15:30] gegaan? En ziet de minister daar misschien verbeterpunten

[1:15:32] voor de volgende keer?

[1:15:35] De maritieme maakindustrie.

[1:15:37] En dit is echt een zorg

[1:15:38] die ik al lang heb. Want overal in Nederland

[1:15:41] transformeren bedrijventerreinen

[1:15:41] naar woonwijken. Nodig gezien

[1:15:44] de nood aan woningen.

[1:15:46] Maar een stad of dorp zonder

[1:15:48] industrieterrein, fietsenmaker, et cetera,

[1:15:50] is een lege huls. En dat kan ook

[1:15:52] op groter niveau. Namelijk als

[1:15:54] we kijken naar het Dame Shipyard in Amsterdam.

[1:15:56] Die worden geacht inmiddels om te wijken

[1:15:57] voor woningbouw bij 2028 weg te zijn

[1:16:00] uit de stad. Dat heeft natuurlijk niet aan de impact

[1:16:02] op de stad. Op de mensen die werken met hun handen.

[1:16:04] Ze zijn de grootste werkgever voor mbo'ers.

[1:16:06] Maar ook voor ons land als geheel.

[1:16:08] En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd

[1:16:10] of de minister nog opties ziet, wanneer het

[1:16:12] landsbelang betreft, om op te komen

[1:16:13] voor deze maritieme maakindustrie.

[1:16:16] En dan sluit ik af.

[1:16:18] Nog een paar woorden over onze start-up

[1:16:19] skill-up scene, waar ik zelf ook lang

[1:16:21] werk. Zij hebben hierbij geweest.

[1:16:24] Voor hen zijn bijvoorbeeld het stoppen van die

[1:16:25] 30% regelingen is gewoon funest.

[1:16:28] Dit zijn bedrijven die op het gebied van

[1:16:29] onze, nou,

[1:16:31] grote maatschappelijke vraagstukken voorop lopen.

[1:16:34] Maar ik ben een optimist, dus ik wil graag

[1:16:36] door naar het puntje financiering en wat we wel zouden

[1:16:38] kunnen doen. En je ziet dat we

[1:16:39] start-ups niet doorgroeien naar skill-ups. En skill-ups

[1:16:42] in Nederland zelden tot nooit een unicorn

[1:16:44] worden. En dat zit dan ook in de

[1:16:45] financiering en de borgstelling. En ik ben eigenlijk

[1:16:47] heel erg benieuwd of de minister

[1:16:50] aan kan geven welke opties

[1:16:51] er zijn voor ons, om

[1:16:54] bij hen bekender te maken

[1:16:56] welke financieringsopties er zijn.

[1:16:57] Om te voorkomen dat ze enkel naar venture capital

[1:16:59] moeten. En hulp bij

[1:17:01] de borgstelling. Bijvoorbeeld het verspreiden

[1:17:03] via TechLeap, etcetera. Daar zou ik het graag

[1:17:05] aan willen laten. Bedankt voor je inbreng.

[1:17:08] Volgens mij was de heer Thijssen als eerste.

[1:17:11] Dank, voorzitter. En dank voor de bijdrage

[1:17:13] van collega Martens.

[1:17:14] Er zijn heel veel mensen in Nederland die

[1:17:17] aan het einde van de maand best wel moeite

[1:17:18] hebben om rond te komen. En die

[1:17:20] heel weinig geld hebben om naar de supermarkt te gaan.

[1:17:22] En een volle boodschappentas

[1:17:24] weer thuis kunnen komen. Omdat

[1:17:27] ze simpelweg niet uitkomen. De afgelopen

[1:17:28] jaren is die boodschappentas duurder geworden.

[1:17:30] Is energie duurder geworden. Is loonachtiger

[1:17:32] gebleven.

[1:17:34] Dus het is goed om hier te praten over het verdienvermogen.

[1:17:36] Maar we moeten ook praten over hoe zorgen dat het verdienvermogen

[1:17:38] zorgt dat de samenleving

[1:17:40] erop profiteert.

[1:17:42] En ik vraag me af, hoe ziet

[1:17:44] de VVD dit?

[1:17:46] Is de VVD ook bereid om te kijken naar niet alleen

[1:17:48] hoe vergroten we het verdienvermogen,

[1:17:50] maar ook hoe zorgen we daardoor dat

[1:17:52] wat we verdienen ook

[1:17:54] terecht komt bij die mensen die nu

[1:17:55] in geldzorgen zitten? Dus de helft van Nederland zit in

[1:17:58] geldzorgen. Hoe ziet de VVD dat?

[1:18:00] Mevrouw Martens.

[1:18:02] Dank voorzitter. Een hele terechte vraag en dat

[1:18:04] lijkt me logisch. Volgens mij

[1:18:06] zijn daar nu heel veel andere debatten voor gepland om te

[1:18:08] hebben over inkomen. Het gaat vandaag over het verdienvermogen

[1:18:10] van Nederland en het bedrijfsleven. Dus ik snap het

[1:18:12] haakje. Het is heel slim en politiek en ik geef

[1:18:14] daar graag antwoord op. Namelijk dat ook

[1:18:16] de VVD in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat we moeten

[1:18:18] kijken naar loonsverhogingen. Volgens mij vinden

[1:18:20] we elkaar daar zeker. Waar het grote

[1:18:22] verschil zit dat GroenLinks Partij van Arbeid dat in

[1:18:24] één keer wil doen en wij dit geleidelijk willen

[1:18:26] doorrekenen omdat we uit dezelfde brieven van de minister

[1:18:28] hebben gelezen dat de liquiditeit

[1:18:30] nog nooit zo laag is geweest. Dus wij zeggen

[1:18:32] doe dat voorzichtig, stapsgewijs,

[1:18:35] maatwerk.

[1:18:36] Maar absoluut, ik bedoel

[1:18:38] volgens mij vinden we elkaar daar.

[1:18:40] Alleen ik wil graag alle bedrijven meenemen

[1:18:42] in plaats van dit is de maatregel en wie het

[1:18:44] niet haalt, die valt maar om.

[1:18:47] Uw laatste interruptie minister. Ja, dank

[1:18:49] voorzitter. Ja, dat heb ik ook niet gezegd.

[1:18:52] De bedrijven bekijken maar.

[1:18:53] Bedrijven zijn hartstikke belangrijk in Nederland.

[1:18:54] Maar begrijp ik dan wel dat

[1:18:57] ook de VVD wil dat we zorgen

[1:18:59] dat dat geld wat we met elkaar

[1:19:01] verdienen, dat de lonen daarvan omhoog gaan

[1:19:03] zodat mensen daarvan profiteren en dat we daarin

[1:19:05] samen optrekken richting deze minister

[1:19:07] dat als de minister schrijft

[1:19:08] de samenleving moet profiteren, dat ze

[1:19:10] dit dan ook nu concreet moet maken hoe die lonen dan omhoog gaan.

[1:19:13] Snap ik dat goed? Mevrouw Martens.

[1:19:16] Ja, voorzitter, nu wordt het

[1:19:17] helemaal mooi. Volgens mij is de VVD

[1:19:18] de partij die structureel en altijd

[1:19:20] op lokaal en landelijk niveau strijdt voor belastingverlaging

[1:19:23] of het nou gaat voor bedrijven of

[1:19:25] medewerkers die werken. Dus absoluut op

[1:19:27] elk vlak. Ik vind ook dat we dat dan verder

[1:19:29] en breder moeten bekijken dan enkel de rekening

[1:19:31] bij het bedrijfsleven neerleggen. Dus ik ga

[1:19:33] heel graag met de heer Thijssen rekenen

[1:19:35] om te kijken hoe we zorgen dat mensen meer geld

[1:19:37] overhouden in de portemonnee.

[1:19:38] Meneer De Groot. Ja, voorzitter.

[1:19:42] Politiek is het maken van

[1:19:43] keuzes en daarbij geldt

[1:19:46] niet alleen wat je zegt, maar ook wat

[1:19:48] je doet. En dan zie ik

[1:19:50] de VVD eigenlijk

[1:19:52] een keuze voor het verleden maken met

[1:19:54] een gegraai in het

[1:19:56] groeifonds. Hoe ziet

[1:19:58] een collega dat van de VVD?

[1:20:00] Is dat echt gericht op de toekomst?

[1:20:04] Mevrouw Martens.

[1:20:08] Ja, voorzitter. Ik weet niet zo goed wat

[1:20:10] ik hierop moet antwoorden. Misschien

[1:20:11] kunt u het iets concreter maken.

[1:20:14] Ik zal dit niet als interruptie zien.

[1:20:16] Wilt u het iets concreter maken?

[1:20:17] Nou ja, op het moment dat je groeifonds,

[1:20:19] waar elke euro die je daarin investeert,

[1:20:22] die levert de maatschappij zes euro

[1:20:24] op. Dus dat is echt een hele goede investering

[1:20:26] om te doen. Maar

[1:20:28] ja, de VVD die pakt

[1:20:30] laatst gewoon de kans

[1:20:32] om daar gewoon een fossiele

[1:20:34] subsidie, een brandstofaccijns

[1:20:36] mee te gaan financieren. En dat

[1:20:38] levert helemaal niks op. Dus

[1:20:39] als ik u nu al hoor en wat u

[1:20:42] zegt, dan zit er nog wel behoorlijk verschil tussen.

[1:20:44] Dus misschien met de kennis van u, hoe kijkt

[1:20:46] u eigenlijk terug op dat besluit?

[1:20:48] Mevrouw Martens. Hoe ik nu

[1:20:50] terugkijk is dat wij vinden dat als je

[1:20:52] vooruit gaat, voorzitter, dat iedereen

[1:20:54] mee moet kunnen komen. En op het moment

[1:20:56] dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen,

[1:20:58] moet je moeilijke besluiten nemen.

[1:21:00] En soms moet je moeilijke besluiten nemen. En ik denk dat dit

[1:21:02] daar één van is. Echter zou ik wel de

[1:21:04] nuance willen aanbrengen, want voordat mijn

[1:21:06] collega van D60 ons in de hoek zet dat wij

[1:21:07] geen geld willen uitgeven aan innovatie, volgens mij

[1:21:10] vinden we daar, via de voorzitter, exact hetzelfde.

[1:21:12] We hebben de afgelopen jaren ruim 10 miljard

[1:21:14] uitgegeven op het vlak van innovatie.

[1:21:16] En hoop ik ook in de toekomst

[1:21:18] wat er ook gaat uitkomen,

[1:21:20] dat er ruimte voor blijft. Dus D60

[1:21:22] en de VVD vinden elkaar daar. Maar om te voorkomen

[1:21:25] dat er nu

[1:21:26] voor de mensen die meekijken lijkt alsof er niks

[1:21:28] gebeurt, ik heb eventjes een rijtje, namelijk de

[1:21:30] Dutch Venture Initiatives, de Innovatie

[1:21:32] Box, Innovatie Krediet,

[1:21:34] MKV Innovatie Stimulering

[1:21:36] in de regio- en topsectoren, de PPS

[1:21:38] toeslag, Seed Capital

[1:21:40] and Seed Business Angles,

[1:21:42] Small Business Innovation Research.

[1:21:44] En zo kan ik nog een hele lijst doorgaan met alles

[1:21:46] wat we doen. En ik hoop,

[1:21:47] en ik ben blij dat er

[1:21:49] meer mensen zijn die hopen dat we hiermee doorgaan, dat we

[1:21:51] daar de komende jaren voorstellen of zouden kunnen doen.

[1:21:55] Meneer De Goot.

[1:21:56] Nou, klinkt toch als een beetje spijt, denk ik.

[1:22:00] En

[1:22:00] u moet dan ook aan het rijtje toevoegen

[1:22:02] dat u 1,3 miljard euro wil bezuinigen

[1:22:04] op het onderwijs.

[1:22:06] Maar het gaat er dus niet alleen om

[1:22:08] wat je doet, wat je

[1:22:10] zegt, maar ook wat je doet. En dan zie ik

[1:22:12] de VVD toch echt

[1:22:14] andere keuzes maken dan D60.

[1:22:16] En die keuzes zijn toch wel,

[1:22:18] afgezien van de mooie dingen die u zegt

[1:22:20] over innovatie, waar we het helemaal over eens zijn,

[1:22:22] die zijn toch wel vaak net even

[1:22:24] te fossiel, voorzitter.

[1:22:27] Mevrouw Martens. Ja, waarvan acten?

[1:22:31] Als er verder geen interrupties meer zijn,

[1:22:33] dan wil ik het woord geven aan

[1:22:34] de heer De Goot van D66.

[1:22:38] Ja, voorzitter, want als je het hebt over

[1:22:40] verdienvermogen, dan

[1:22:41] heb je het eigenlijk ook over vestigingsklimaat.

[1:22:44] En het vestigingsklimaat is natuurlijk

[1:22:45] veel breder. Dat gaat over goed

[1:22:47] onderwijs, dat gaat over een goede

[1:22:49] infrastructuur en dat gaat erover dat je

[1:22:51] kunt wonen in een

[1:22:53] schoon land met een

[1:22:55] gezonde economie. En dat

[1:22:57] trekt bedrijven. En dat

[1:22:59] is dus veel breder. Dat betekent dus ook dat

[1:23:01] je moet zorgen voor schoon water,

[1:23:03] voor een florerende natuur.

[1:23:06] En dat

[1:23:07] is dus een brede aanpak.

[1:23:10] En dat betekent twee dingen, behouden

[1:23:11] en kiezen. Wat we willen behouden

[1:23:13] als D66 is, blijf investeren

[1:23:15] in goed onderwijs, in onze jeugd, in onze

[1:23:17] studenten en onze

[1:23:19] economie en ons onderwijs

[1:23:21] Europees en internationaal gericht te houden.

[1:23:24] En ik zeg dat ook met nadruk.

[1:23:26] En het tweede, voorzitter, is wat we

[1:23:28] moeten doen, is echt keuzes maken.

[1:23:30] D66 wil grote bedrijven

[1:23:32] groen maken en groene bedrijven

[1:23:34] groot. En dat betekent

[1:23:36] dat we toekomstgericht

[1:23:38] moeten denken. En dat we moeten

[1:23:39] kiezen voor een groene industrie. En ook

[1:23:42] dus welke bedrijven daarbij passen.

[1:23:44] We hebben laatst natuurlijk de president

[1:23:46] van de Nederlandse Bank gehoord, uitgerekend over

[1:23:48] de tuinbouw ook kritisch, maar ook

[1:23:50] over de slachthuizen die we hebben,

[1:23:52] waar toch op grote schaal

[1:23:54] eigenlijk onder kostprijs wordt gewerkt, dankzij

[1:23:57] de vreemde

[1:23:58] arbeid, of de arbeid van buiten

[1:24:00] die daarvoor wordt gebruikt. En weinig

[1:24:01] toegevoegde waarde aan onze

[1:24:04] maatschappij. We moeten ondernemers

[1:24:06] helpen verduurzamen en we moeten

[1:24:08] Europees de samenwerking aangaan

[1:24:10] om een eerlijk speelveld te creëren

[1:24:12] en om klimaat in te zetten.

[1:24:16] Wat niet

[1:24:17] alles kan, en als je niet kiest,

[1:24:19] dan kies je ook. En dat betekent

[1:24:21] dat je uiteindelijk de rode lantaarn

[1:24:22] wereldwijd gaat dragen van de

[1:24:24] industrie. En het perspectief op de

[1:24:26] economie die schetst dat ook. Het stelt

[1:24:28] onder andere dat je een tijdige, duurzame transitie

[1:24:31] niet alleen bijdraagt aan de mond in jouw klimaatwinst,

[1:24:33] maar ook gewoon ons concurrentievermogen.

[1:24:35] En mijn fractievoorzitter

[1:24:36] heeft het al eens gezegd, het gaat gewoon om keiharde

[1:24:39] knaken. En hoe groener

[1:24:40] je opereert,

[1:24:42] hoe beter je gewoon geld kunt

[1:24:44] verdienen, hoe meer mensen aan het werk.

[1:24:46] En dan krijg je dus die gezonde

[1:24:48] economie. Vraag aan de minister.

[1:24:50] Hoe zet zij in op een toekomstig

[1:24:52] gerichte economische groei van Nederland? En hoe

[1:24:54] werkt ze hierbij aan het aanpakken van de

[1:24:56] zwaktes en bedreigingen zoals

[1:24:58] geschetst in het perspectief? En hoe

[1:25:00] verzekert de minister dat er langjarig

[1:25:02] wordt geïnvesteerd in welke sectoren

[1:25:04] en welke technologieën? En hoe wordt er

[1:25:06] bij gezorgd dat de markt vertrouwen krijgt

[1:25:08] mee te investeren? En daar schort het nu aan.

[1:25:11] Voorzitter, als je het hebt over

[1:25:13] onze economie, dan heb je het, klein land,

[1:25:15] over export. Maar ook niet

[1:25:17] van alleen product, maar ook van kennis.

[1:25:19] En vanuit D66

[1:25:21] kijken we dus met enige bezorgdheid

[1:25:23] naar, nou ja, wat tot

[1:25:25] voor kort de formerende partijen

[1:25:27] waren, omdat zij

[1:25:29] zich toch een beetje achter de dijken terug

[1:25:31] lijken te trekken. En

[1:25:34] onze innovatieven

[1:25:35] en techbedrijven maken zich daar

[1:25:37] gewoon terecht ook zorgen over. Ik had al een

[1:25:39] interruptiedebatje met mevrouw Zeedijk en ook

[1:25:41] mijn collega van de VVD, die

[1:25:43] wijst op deze

[1:25:45] zorg. Dus funest voor bedrijf,

[1:25:47] maar ook alle innovatieve clusters,

[1:25:49] Medtech, Twente, Brightlands,

[1:25:51] Food Valley, Wageningen, Brainport,

[1:25:53] die juist bloeien door

[1:25:55] internationaal talent. Kan de minister

[1:25:57] een beeld brengen of het beperken van

[1:25:58] internationalisering en kennismigratie

[1:26:01] ook bij andere bedrijven en

[1:26:03] innovatieve clusters als geheel tot

[1:26:04] ernstige gevolgen leidt? Dus dat even

[1:26:06] naar aanleiding van de oproep

[1:26:08] van ASML, dus dat het

[1:26:10] niet tot één bedrijf beperkt blijft.

[1:26:12] Kan de minister dat in kaart brengen?

[1:26:14] En ook lijkt het geld dat

[1:26:16] we hebben geïnvesteerd om ons lange termijnverdienvermogen

[1:26:19] aan te jagen, niet veilig.

[1:26:20] Ik had daar een interruptiedebatje over

[1:26:22] met mijn collega van de VVD.

[1:26:24] Het groeifonds, voorzitter, is geen

[1:26:26] grijfonds, is niet bedoeld

[1:26:28] voor fossiele subsidies.

[1:26:30] Wat vindt de minister zelf daarvan eigenlijk?

[1:26:32] Dat die groeifondsmiddelen worden ingezet

[1:26:34] voor

[1:26:36] andere zaken die niets met die investeringen

[1:26:38] in innovatie te maken hebben. En hoe bewaakt

[1:26:40] de minister dat voldoende wordt geïnvesteerd

[1:26:42] in lange termijn innovatie, R&D

[1:26:44] en het duurzame verdienvermogen

[1:26:46] van de toekomst?

[1:26:48] Gaat u naar uw afronding toe?

[1:26:50] Ja, en dan een subvraag daarbij is, hoe ziet de minister

[1:26:52] daar de markt en hoe ziet het de overheid?

[1:26:54] Want sommige partijen

[1:26:56] zeggen hier, nou als de markt het doet, komt het wel goed.

[1:26:58] D66 zegt, ja

[1:27:00] dan kan je net zo goed iets anders gaan doen.

[1:27:01] Wij zijn hier de overheid en wij hebben die keuzes

[1:27:04] te maken. Voorzitter, grond af.

[1:27:06] We hebben enorme transities

[1:27:08] op klimaat, energie,

[1:27:10] de grondstoffen te doen.

[1:27:12] En dat is de economie van de toekomst.

[1:27:14] En we kunnen voorop lopen

[1:27:15] of dragen we liever de rode

[1:27:17] lantaarn. Wat D66 betreft

[1:27:19] gaan we voorop lopen. Dank u wel.

[1:27:21] Dank u wel voor uw inbreng. De heer Vermeer

[1:27:23] met een interruptie. Ja, dank u wel

[1:27:26] voorzitter. De heer De Groot

[1:27:27] die had het over terugtrekken achter

[1:27:29] de dijken en dat het niet zo verstandig is.

[1:27:31] Soms als je droge voeten wil houden zou ik

[1:27:33] het wel doen, maar dat terzijde.

[1:27:36] U heeft het over

[1:27:37] te fossiele keuzes. Kun u even toelichten

[1:27:40] welke keuzes en wat er

[1:27:43] ook betaald

[1:27:43] is vanuit het groeifonds, wat

[1:27:45] volgens u fossiele keuzes zijn?

[1:27:48] De heer De Groot. Ja,

[1:27:49] een accijnsverlaging, voorzitter, op fossiele brandstoffen.

[1:27:53] De heer Vermeer.

[1:27:56] Dank u wel, voorzitter. Dat is het enige

[1:27:57] punt wat u bedoelt. Oké.

[1:28:01] Meneer Vlag.

[1:28:03] Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoorde

[1:28:05] de heer De Groot zeggen dat we het vestigingsklimaat

[1:28:08] in Nederland breder moesten bekijken.

[1:28:10] Dat we daar allerlei andere zaken bij moesten betrekken.

[1:28:12] En dat kan ik volgen

[1:28:13] als het gaat om de beschikbaarheid van voldoende woningen,

[1:28:16] mobiliteit enzovoorts.

[1:28:18] Maar hoorde ik de heer De Groot

[1:28:20] nu ook waterkwaliteit

[1:28:21] noemen als vestigingsvoorwaarde?

[1:28:24] Ik zie hem al knikken, dus ik zal de vraag nog wat

[1:28:25] nader invullen. Ik weet

[1:28:27] niet hoe gefocust de heer De Groot is op die

[1:28:29] waterkwaliteit, maar zou de heer De Groot

[1:28:33] kunnen toelichten

[1:28:34] op welke manier een te hoog

[1:28:35] stikstof of fosfaatgehaald in onze sloten

[1:28:38] internationale bedrijven zou kunnen

[1:28:39] afhouden van vestigingen in Nederland?

[1:28:42] De heer De Groot.

[1:28:43] Ja, voorzitter, dat doe ik heel graag, want

[1:28:46] het gaat niet alleen om de economie, het gaat

[1:28:47] om een gezonde economie.

[1:28:49] En op het moment dat je dus

[1:28:52] als het gaat om biodiversiteit

[1:28:53] of schoon water of schone lucht

[1:28:55] in een land woont, waar dat goed

[1:28:57] is geregeld, en dat is

[1:28:59] in Nederland niet goed geregeld. We bungelen

[1:29:01] onderaan alle lijstjes die daarover zijn.

[1:29:03] Als het gaat om dat soort

[1:29:05] kwaliteit in Europa.

[1:29:07] Je wil natuurlijk, als je hier

[1:29:09] vestigt, zeker als hoogopgeleide,

[1:29:11] wil je natuurlijk ook leven in een

[1:29:13] gezond land, met een gezonde economie.

[1:29:16] Niet alleen maar in een land waar geld

[1:29:17] wordt verdiend. Dus het is zeker van belang

[1:29:19] niet alleen voor onszelf, maar ook voor

[1:29:21] het aantrekken van hooggekwalificeerd

[1:29:56] land.

[1:29:56] Dank u wel, meneer De Groot.

[1:29:57] Nou, ik kan het heel concreet maken.

[1:29:59] We lopen al bijna

[1:30:01] 28 miljard euro schade op

[1:30:03] als gevolg van het feit dat we niet

[1:30:05] goed voor onze natuur zorgen.

[1:30:08] Er zijn

[1:30:09] veel bedrijven die nu Nederland

[1:30:11] mijden om zich te gaan vestigen,

[1:30:13] omdat ze geen vergunning kunnen krijgen

[1:30:15] in verband met de stikstofproblematiek.

[1:30:18] Dus dat is gewoon een uiting

[1:30:20] van, dat is niet een problematiek die op zich

[1:30:22] staat, maar dat is een uitspraak van de rechter

[1:30:24] geweest die zegt, wij hebben niet goed voor onze natuur

[1:30:26] gezorgd. Dus

[1:30:28] als je inderdaad van mening bent, of u vindt het

[1:30:30] vergezocht, dat het

[1:30:32] geen directe verband heeft om goed

[1:30:34] voor je natuur te zorgen, goed voor je huis te zorgen,

[1:30:37] in verband

[1:30:38] met het vestigingsklimaat, heeft

[1:30:40] dit wel degelijk een direct verband,

[1:30:42] namelijk de vastgelopen vergunningverlening.

[1:30:44] En dat gaat dan ook over de woningbouw.

[1:30:46] Dus ja,

[1:30:47] mocht je niet geïnteresseerd zijn in de natuur, dan

[1:30:49] toch loont het om te investeren

[1:30:51] in de natuur en te zorgen dat je waterkwaliteit

[1:30:54] weer op orde is.

[1:30:57] Bedankt voor uw inbreng. Mevrouw

[1:30:59] Zedijk met haar laatste interruptie.

[1:31:02] Ja, ik wilde toch ook nog wel een vraag stellen over

[1:31:04] het terugtrekgehalte

[1:31:06] van ons achter de dijken. Zo zie ik

[1:31:08] dat ook helemaal niet.

[1:31:10] En dan wil ik de vraag stellen

[1:31:13] hoe

[1:31:15] D66 dan aankijkt

[1:31:16] tegen

[1:31:18] het rapport van de staatscommissie demografie,

[1:31:20] waarin ook gesteld wordt

[1:31:21] dat een

[1:31:24] beperktere

[1:31:25] migratie beter zou zijn voor Nederland.

[1:31:28] Ook gezien

[1:31:30] de faciliteiten die er zijn op het

[1:31:32] gebied van de woningbouw, of iets van

[1:31:34] in sommige regio's

[1:31:36] zelfs huisartsen, scholen en

[1:31:37] andere faciliteiten.

[1:31:39] Ja, voorzitter. Ik vind dat een

[1:31:42] hele zinnige vraag. Dat is ook een hele zinnige discussie

[1:31:45] over welke migratie wil je wel en

[1:31:46] wil je niet. En

[1:31:48] D66 is van mening

[1:31:50] dat je daar moet kijken

[1:31:52] naar die bedrijven

[1:31:54] die op dit moment

[1:31:56] schade veroorzaken aan de Nederlandse economie.

[1:31:58] De hele voedselsector

[1:32:00] die veroorzaakt volgens PBL

[1:32:02] 8 miljard euro schade aan onze

[1:32:04] omgeving per jaar. Maakt gebruik

[1:32:06] van

[1:32:08] arbeid die onderbetaald wordt.

[1:32:10] Werkt onder de kostprijs. Daar heeft de Nederlandse bank over gezegd.

[1:32:13] Ja, wil je dat in de toekomst?

[1:32:14] Wil je nog die slachterijen op

[1:32:16] deze manier

[1:32:18] behouden? Wil je de glastuinbouw

[1:32:20] op deze manier behouden?

[1:32:22] Nou, daar ziet D66

[1:32:24] echt mogelijkheden om te zeggen. Nee, we willen

[1:32:27] hoogwaardig arbeid. Hebben we

[1:32:28] gewoon nodig. Maar

[1:32:30] deze arbeidsmigratie hebben we gewoon

[1:32:32] minder nodig. Bedankt voor uw

[1:32:36] reactie. Dan zijn er verder geen

[1:32:38] interrupties meer. Voor de meeste

[1:32:40] ook niet meer mogelijk, dus dat geldt.

[1:32:41] Voordat we naar de schorsing gaan wil ik nog mevrouw

[1:32:44] Van Metele, ben ik net vergeten namelijk, via de

[1:32:46] bodem de mogelijkheid geven om het overhandigen van de

[1:32:48] twee brandbrieven aan de minister. Excuus daarvoor.

[1:32:51] En dan

[1:32:52] gaan we de vergadering ook schorsen. En dan

[1:32:54] schorsen we tot vijf voor acht.

[1:32:56] Dus we schorsen vijf voor twintig minuten.

[1:32:57] Vijf voor acht, hè?

[1:33:00] Als u nog even wacht op de

[1:33:02] twee brandbrieven van de bodem. En dan heel goed.

[1:33:04] Dank u wel. We schorsen tot vijf voor acht. Dank u wel.

[2:01:51] Oké.

[2:01:54] Goedenavond

[2:01:55] allemaal.

[2:01:57] Ik wil hier bij de

[2:01:58] vergadering heropenen. Voor de mensen

[2:02:01] op de tribune en thuis. We hebben net afgesproken

[2:02:02] om geen tweede termijn te doen.

[2:02:06] we geven zometeen nog drie interrupties

[2:02:09] per persoon. Maar even

[2:02:10] voor duidelijkheid alleen een vraag. Dus geen

[2:02:12] inleidend verhaal. Gewoon je vraag kort houden.

[2:02:15] Zodat we hopelijk

[2:02:16] rond negen uur klaar kunnen zijn.

[2:02:20] Dan is het woord aan de minister.

[2:02:22] Voorzitter.

[2:02:23] Uitdaging. Dank.

[2:02:25] Ja, voor mij ook.

[2:02:27] Voor mij ook.

[2:02:29] Een paar korte

[2:02:30] inleidende woorden. En dan zal ik snel

[2:02:33] tot de blokjes overgaan. Dan kunnen we ook echt

[2:02:35] het debat doen.

[2:02:36] Want wat ik heel mooi vond is dat we vanavond eigenlijk

[2:02:39] heel eensgezind spreken over

[2:02:41] met waardering over ondernemers.

[2:02:44] Ondernemers die risico

[2:02:45] nemen. Die nieuwe oplossingen

[2:02:47] willen verzinnen. Die

[2:02:49] bijvoorbeeld voor de zorg, voor de energietransitie.

[2:02:51] Voor hoe ze sneller kunnen werken.

[2:02:53] En betere producten kunnen maken.

[2:02:54] En bovenal die

[2:02:56] tienduizenden mensen die iedere dag

[2:02:58] werken. En die bedrijven, die

[2:03:00] ondernemers die daarin voorzien.

[2:03:03] En die duizenden ondernemers die voorzien

[2:03:04] ons van producten, diensten.

[2:03:07] Denk maar aan de winkels, de horeca.

[2:03:09] Denk maar aan de theaters, de kappers.

[2:03:11] De transportbedrijven, de accountants,

[2:03:13] ICT adviseurs.

[2:03:14] De accountants, noem maar op. Maar

[2:03:16] voor heel veel van hen geldt

[2:03:18] dat ze niet zouden bestaan zonder

[2:03:20] dat we ook de maakindustrie zouden hebben.

[2:03:22] Want je moet iets kunnen verkopen.

[2:03:24] En je moet ook mensen kunnen

[2:03:26] vervoeren. En je moet

[2:03:28] mensen iets laten beleven.

[2:03:30] En al die ondernemers die maken

[2:03:32] dat hele mooie, diverse land.

[2:03:34] Dat hele diverse landschap van Nederland.

[2:03:37] Daar zijn we met z'n allen

[2:03:38] heel erg trots op. Maar we zien wel dat we

[2:03:40] tegen grenzen aanlopen. En dat is door een aantal van

[2:03:42] uw leden ook echt benadrukt. En ik denk dat het

[2:03:44] goed is dat we dat ook goed onder

[2:03:46] ogen zien. We hebben een tekort aan

[2:03:48] personeel. We hebben te weinig ruimte.

[2:03:51] We hebben te weinig netcapaciteit.

[2:03:53] We hebben een veelheid aan

[2:03:54] regels. Op het gebied van

[2:03:56] duurzaamheid, maar ook op het gebied van

[2:03:59] internationale afspraken.

[2:04:01] En om te zorgen dat ook Nederland

[2:04:03] in de toekomst een sterke

[2:04:04] economie en een sterk ondernemersklimaat

[2:04:07] heeft, moeten we echt keuzes

[2:04:09] maken. En wat mooi is het eigenlijk

[2:04:11] voorzitter om te zien dat uw hele commissie

[2:04:13] dat ook wil.

[2:04:15] Maar ja, keuzes maken is ook ingewikkeld, want we willen niet altijd

[2:04:16] dezelfde keuzes maken.

[2:04:18] En hoe mooi is het dan ook

[2:04:20] dat ik een perspectief op de economie heb geschetst

[2:04:22] met vier pijlers. En ik heb het

[2:04:24] idee dat die pijlers ook nog wel door iedereen

[2:04:26] worden ondersteund.

[2:04:28] Want het is belangrijk dat we ondernemers laten zien

[2:04:30] waar we heen willen, zodat

[2:04:32] zij ook weten waar ze aan toe zijn. En dat ze ook weten

[2:04:34] waar ze hun investeringen kunnen doen.

[2:04:38] En bijvoorbeeld als je kijkt naar het

[2:04:39] perspectiefnota, dan zie je ook hoe we dat

[2:04:41] vertaald hebben. We hebben bijvoorbeeld bij

[2:04:42] de sectoragenda voor de maritieme maakindustrie

[2:04:45] door een aantal van uw leden ook aangehaald,

[2:04:46] hebben we laten zien hoe we dat kunnen vertalen.

[2:04:49] Maar bijvoorbeeld ook bij de nationale

[2:04:51] technologiestrategie. En we hebben

[2:04:53] dus heel veel in huis om onze

[2:04:55] ondernemers van te kunnen laten

[2:04:58] profiteren.

[2:04:59] Maar ook om de werknemers van te kunnen

[2:05:01] laten profiteren, want ook dat belang

[2:05:03] is benadrukt. En wat

[2:05:05] dat betreft is voor mij het glas half vol

[2:05:07] nog steeds. Maar ik

[2:05:09] heb wel zorgen, want soms gaan wij

[2:05:11] heel slordig om met onze bedrijven

[2:05:13] op het gebied van regeldruk,

[2:05:14] maar ook met de opstapeling

[2:05:16] van regels.

[2:05:18] En door de hoge kost van energie,

[2:05:20] die ook genoemd is door uw commissie,

[2:05:22] en ook door het schrappen van bepaalde fiscale

[2:05:24] regels, waardoor we ons

[2:05:26] ondernemersklimaat verzwakken.

[2:05:29] En dat is niet zonder risico.

[2:05:31] Onze welvaart is afhankelijk van die bedrijven,

[2:05:33] dus we moeten zorgen voor stabiliteit,

[2:05:35] we moeten zorgen voor rust.

[2:05:37] En dat met elkaar

[2:05:39] maakt dat wij ook een ondernemersklimaat

[2:05:41] hebben waar iedereen profijt

[2:05:43] van heeft, voorzitter. En dan kom ik nu

[2:05:45] bij de blokjes die ik wilde behandelen.

[2:05:47] Zou u even uw blokjes

[2:05:49] willen noemen? U had er zes, en dan stel ik voor

[2:05:51] dat we na elk blokje dan pas de interrupties

[2:05:53] doen. Dat is prima.

[2:05:55] Ik heb een blokje geld

[2:05:57] en gf-financiering,

[2:05:59] handen en voeten aan ambities geven,

[2:06:02] een blokje keuzes maken,

[2:06:04] langetermijnen, industrie, politiek,

[2:06:06] groot economisch noemen we dat,

[2:06:08] verduurzaming,

[2:06:12] een blokje zonder naam, regio's en bedrijfssectoren,

[2:06:15] overig,

[2:06:16] dus ik denk dat ik het blokje zonder naam bij overig doe.

[2:06:22] Volgens mij heb ik er dan de zesde,

[2:06:25] vijf inmiddels,

[2:06:25] want ik heb er eentje samengevoegd.

[2:06:34] Voorzitter, mevrouw Van Dijk,

[2:06:35] die vroeg naar de NTS,

[2:06:40] u vroeg naar de koppeling van de NTS

[2:06:41] naar de topsectoren,

[2:06:43] en u vroeg hoe we in het huidige

[2:06:46] financiering- en innovatie-

[2:06:47] instrumentarium kunnen koppelen aan de NTS.

[2:06:50] En mijn doel van de NTS

[2:06:52] was in eerste instantie zorgen dat ik focus zou aanbrengen

[2:06:54] in wat we allemaal aan het doen zijn,

[2:06:55] want we hadden 45 sleuteltechnologieën,

[2:06:58] en het leek me nou juist heel goed,

[2:06:59] en er was ook een hele grote roep naar,

[2:07:02] om te zorgen dat we veel meer richting zouden gaan geven

[2:07:04] bij wat we ontwikkelen, omdat we dan het verschil kunnen maken.

[2:07:07] En je merkt eigenlijk al

[2:07:08] dat die NTS ook al werkt,

[2:07:10] want je ziet dat de topsectoren

[2:07:12] daar rekening mee houden,

[2:07:14] er zitten agenda's bij,

[2:07:15] en dat bijvoorbeeld ook met de kennis- en innovatieagenda

[2:07:17] al wordt geanticipeerd, ook op die

[2:07:19] nationale technologie-strategie.

[2:07:22] En al een paar keer, voorzitter, is ook

[2:07:23] genoemd het Nationaal Groeifonds, hoe we daar

[2:07:25] meer focus in kunnen geven,

[2:07:27] en dan zie je dat het Nationaal Groeifonds ook

[2:07:29] iedere jaar, of iedere ronde, dat loopt

[2:07:31] niet helemaal parallel aan de jaren,

[2:07:33] dat iedere ronde daar wordt gereflecteerd,

[2:07:35] om te kijken hoe de lessons learned beter gebruikt

[2:07:37] kunnen worden, en ook zo'n technologiestrategie

[2:07:40] kan daar van waarde zijn.

[2:07:42] En ik ga daarmee verder.

[2:07:43] Ik ga bijvoorbeeld kijken bij Europese fondsen

[2:07:46] of ik meer aansluiting kan vinden,

[2:07:48] maar ook de programmering van de TNO

[2:07:49] en de NWO.

[2:07:51] Zo zie je dat die nationale technologie-strategie

[2:07:53] een soort van richting kan geven aan de keuzes

[2:07:56] die wij de komende periode kunnen maken

[2:07:58] in ons industrie- en innovatiebeleid.

[2:08:01] We hebben wel, als ik heel eerlijk ben,

[2:08:03] wel additionele middelen nodig,

[2:08:04] want we constateren eigenlijk ook met elkaar

[2:08:07] dat we meer zouden moeten doen aan R&D.

[2:08:12] Er is ook gevraagd, voorzitter,

[2:08:14] door mevrouw Zeedijk,

[2:08:15] hoe het zit met het samenvoegen,

[2:08:17] of dat een mogelijkheid zou kunnen zijn,

[2:08:19] of je het NGF met InvestNL en RVO

[2:08:21] zou kunnen samenvoegen,

[2:08:22] tot een soort nationale ontwikkelingsmaatschappij,

[2:08:25] om bedrijven te begeleiden

[2:08:26] in elke fase van hun groei.

[2:08:28] Dat vind ik een hele mooie gedachte,

[2:08:30] want je ziet ook dat er behoefte is

[2:08:32] aan een soort van continuïteit

[2:08:34] tussen de vroege fase

[2:08:36] en de doorgroei naar een latere fase.

[2:08:40] Er is een heel breed instrumentarium

[2:08:42] op dit moment.

[2:08:43] Er is gigantisch veel.

[2:08:44] Als je kijkt naar de financiering,

[2:08:45] een van uw leden heeft dat ook genoemd,

[2:08:47] we hebben de vroege fase financiering,

[2:08:48] we hebben de seedregeling, we hebben innovatiekredieten,

[2:08:51] we hebben de ROMs, we hebben InvestNL.

[2:08:53] Maar ik constateer wel dat er behoefte is

[2:08:56] aan een bredere investeringsinstelling.

[2:08:59] We doen daarom ook een breed

[2:09:01] interdepartementaal onderzoek

[2:09:02] naar financieringsproblematiek,

[2:09:04] zoals u waarschijnlijk weet,

[2:09:05] en ook oplossingsrichtingen

[2:09:07] die hiervoor van belang kunnen zijn.

[2:09:09] Ik denk dat die uit dat IBO

[2:09:11] naar voren kunnen komen.

[2:09:14] Maar ook tussen de regels door denken wij

[2:09:16] na over wat de mogelijkheden dan zouden kunnen zijn.

[2:09:18] Ik verwacht u daar in Q2

[2:09:20] van dit jaar nader over te berichten.

[2:09:23] Dat komt in een brief

[2:09:24] naar uw Kamer toe.

[2:09:27] Mevrouw Zeder, ik vroeg ook

[2:09:28] hoe het intellectueel eigendom,

[2:09:31] hoe dat

[2:09:33] beschikbaar kan worden,

[2:09:35] of ik daar verantwoording over kan afleggen,

[2:09:37] hoe dat gebeurt.

[2:09:40] De Adviescommissie

[2:09:41] kijkt bij de beoordeling

[2:09:42] van de NGF-projecten ook naar de afspraken

[2:09:45] tussen de samenwerkende partijen

[2:09:46] die dan zijn gemaakt

[2:09:48] binnen het voorstel over intellectueel eigendom.

[2:09:51] Het doel is dan

[2:09:52] om een goede balans te vinden

[2:09:53] tussen het bereiken van de publieke doelen

[2:09:55] en het behoud van voldoende prikkels

[2:09:57] voor de private partijen

[2:10:00] om deel te nemen.

[2:10:03] De Commissie ziet daarbij graag,

[2:10:04] en daar leggen ze ook verantwoording over af,

[2:10:06] dat er wordt aangesloten

[2:10:09] bij initiatieven zoals

[2:10:10] maatschappelijk verantwoord licentieren,

[2:10:12] dat is een initiatief,

[2:10:14] of het initiatief vanuit de kennisinstellingen

[2:10:16] om dealterms met spin-offs

[2:10:18] te standaardiseren.

[2:10:20] Daarmee wordt bedoeld dat je vooral ook gericht bent

[2:10:22] op wat je er verder mee kan doen

[2:10:24] naast het onderzoek en het voorstel wat je hebt ingediend.

[2:10:28] Daar wordt heel kritisch

[2:10:29] over en weer wordt dat bevraagd

[2:10:30] en de Adviescommissie kan ook

[2:10:32] aanvullende voorwaarden adviseren om te zorgen

[2:10:34] dat die intellectuele eigendom

[2:10:36] of die kennisdeling meer wordt gestimuleerd.

[2:10:41] En in het jaarverslag

[2:10:42] zal de Adviescommissie

[2:10:45] daarop ingaan

[2:10:45] en ik zou dat misschien

[2:10:48] nog wat meer kunnen benadrukken,

[2:10:50] want dat is ook echt een vraag van uw Kamer geweest

[2:10:52] om daar nog wat meer aandacht aan te geven.

[2:10:55] Voorzitter,

[2:10:56] mevrouw Van Metelen en de heer Vermeer

[2:10:58] die vroegen heel kritisch

[2:11:01] naar het

[2:11:03] NGF en de periode waar we nu in zitten.

[2:11:07] Daar zit ik een beetje op te puzzelen.

[2:11:09] Daar heb ik een beetje kort tijd voor

[2:11:10] als ik dan twintig minuutjes heen en weer mag rennen.

[2:11:13] Maar ik begrijp wel

[2:11:14] de behoefte van uw Kamer

[2:11:16] en ik zoek even op welke wijze

[2:11:18] ik daar het beste aan tegemoet kan komen.

[2:11:22] Want u vraagt

[2:11:23] eigenlijk, er is een

[2:11:25] formatie gaande, althans een informatie

[2:11:27] ronde gaande, er zijn veel

[2:11:29] wensen ten aanzien van het NGF

[2:11:30] en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan.

[2:11:33] Het mooie vind ik dat een heleboel

[2:11:35] van uw leden, en eigenlijk hoor ik dat

[2:11:37] redelijk gedragen,

[2:11:39] niet zozeer twijfels hebben bij de investeringen

[2:11:41] die gedaan kunnen worden met groeifonds, maar

[2:11:42] wel wat meer richting, wat meer

[2:11:45] actualisatie, wat meer aanscherping

[2:11:47] zouden willen. Dus als ik

[2:11:49] u nou eens tegemoet kom door...

[2:11:51] Want aan de andere kant staat het belang,

[2:11:53] dat moet ik dan ook heel duidelijk aangeven, van allerlei bedrijven

[2:11:55] die al bezig zijn. Een van uw leden

[2:11:57] wees daar ook op, volgens mij was het mevrouw Zeedijk,

[2:11:59] die zei, er zijn al, mevrouw Van Metelen,

[2:12:01] een van uw beiden zei dat, voorzitter, zeg ik

[2:12:03] via u, er wordt ook veel geld

[2:12:05] uitgegeven in die eerste fase, en daar

[2:12:07] zijn bedrijven ook mee bezig. Dus het

[2:12:09] is een beetje zoeken naar de

[2:12:11] balans hierin. Maar

[2:12:13] als ik nu eens die ronde uitstel naar 1

[2:12:15] juni, dan hebben we in ieder geval even tijd gekocht

[2:12:18] de eerlijkheid die gebied

[2:12:19] wel te zeggen dat dan twee maanden

[2:12:21] voor die datum wel

[2:12:24] ik iets moet publiceren,

[2:12:25] omdat bedrijven zich moeten voorbereiden, maar het

[2:12:27] zal dan niet onomkeerbaar.

[2:12:29] Dat is iets wat je nog zou kunnen terugdraaien voor 1 juni.

[2:12:32] Dat zou mijn aanbod zijn,

[2:12:34] en dan moeten we even kijken, voorzitter,

[2:12:36] als ze erop gereageren of dat we het erover kunnen hebben,

[2:12:38] anders zou dit mijn aanbod zijn om dat zo

[2:12:40] op te pakken.

[2:12:43] Er was ook nog een vraag, voorzitter, of ik

[2:12:45] bereid was om de criteria van het

[2:12:47] groeifonds te verscherpen.

[2:12:50] Het wettelijk doel

[2:12:51] toch nog maar even, we hebben op een gegeven moment een wetsvoorstel

[2:12:53] gemaakt om het ook, een instellingswet

[2:12:55] om te zorgen dat het groeifonds ook

[2:12:57] een subsidieroute zou kennen en dat het

[2:12:59] duidelijk gemarkeerd zou zijn

[2:13:01] hoe het zou werken.

[2:13:02] We werken dus nu op basis van

[2:13:04] de wettelijke bepalingen.

[2:13:06] Het wettelijke doel van het fonds is de

[2:13:08] versterking van het duurzaam verdienvermogen

[2:13:10] met oog voor de maatschappelijke en

[2:13:12] ecologische effecten, dus dat is

[2:13:14] erin meegenomen.

[2:13:16] Daarnaast weegt de adviescommissie ook

[2:13:18] de maatschappelijke effecten mee, dus naast

[2:13:20] die effecten voor het verdienvermogen. Het is niet dat het alleen maar

[2:13:22] sec gaat over het verdienvermogen.

[2:13:25] Aanleiding van het rapport van de SER

[2:13:26] zijn er onder andere enkele aanpassingen

[2:13:28] doorgevoerd in de wijze waarop de maatschappelijke

[2:13:31] effecten van voorstellen worden beoordeeld.

[2:13:32] Dus continu wordt er

[2:13:35] wat gedaan met de

[2:13:36] lessons learned, zeg maar.

[2:13:39] Ik zie daarom niet direct

[2:13:40] aanleiding om die criteria aan te

[2:13:42] scherpen, omdat dat eigenlijk continu gebeurt

[2:13:44] en zoals ik u ook net aangaf, voorzitter, via

[2:13:46] u, dat bijvoorbeeld ook zo'n

[2:13:48] nationale technologiestrategie wordt meegenomen

[2:13:51] door de adviescommissie in de beoordeling

[2:13:53] van de voorstellen.

[2:13:56] Er komt een evaluatie aan het groeifonds, dat is ook

[2:13:58] afgesproken, wettelijk volgens mij zelfs,

[2:14:00] en er loopt dus ook een IBO

[2:14:02] bedrijfsfinanciering. En dat zeg ik

[2:14:04] in reactie op een vraag van mevrouw Van Dijk

[2:14:07] over de

[2:14:08] evaluatie, of dat voldoende is.

[2:14:12] Ik heb daar

[2:14:12] net over gezegd dat er dus een centrale

[2:14:14] vraagstelling is van het IBO, het

[2:14:17] interdepartementaal beleidsonderzoek,

[2:14:18] welke knelpunten er zijn op de financieringsmarkt

[2:14:21] en of het huidige instrumentarium goed

[2:14:22] werkt en of het aanpassing

[2:14:24] behoeft. En samen dus met die evaluatie

[2:14:26] van het groeifonds zou dat voldoende

[2:14:28] antwoord moeten geven op deze

[2:14:30] vraag.

[2:14:34] Wat ik ervan vind,

[2:14:36] vroeg meneer De Groot,

[2:14:38] wat ik ervan vind,

[2:14:41] wat ik vind

[2:14:42] van het inzetten van de NGF-middelen voor

[2:14:43] eenmalige investeringen die de doelen niet

[2:14:45] najagen.

[2:14:47] Daar was ik even op zoek, voorzitter, wat het precies bedoeld

[2:14:49] werd, want we dragen bij aan

[2:14:51] het duurzaam verdienvermogen, daar wordt ook het

[2:14:53] nodig over gepubliceerd. Ik was ook wat

[2:14:55] dat betreft echt blij met Rabobank

[2:14:57] en hun observaties

[2:14:59] daar. Maar,

[2:15:01] en juist om te zorgen dat die middelen alleen besteed

[2:15:03] worden ook aan dat doel, zoals ik dat net ook

[2:15:05] heb beschreven en heb aangescherpt,

[2:15:07] zoals het afgelopen periode is aangescherpt,

[2:15:09] daarom hebben we ook juist een apart fonds gezet,

[2:15:11] omdat als je dat niet doet, dat het ook echt wel

[2:15:14] vaak ook weer voor andere doelen

[2:15:15] in aanmerking zou kunnen komen.

[2:15:19] Het gaat dus echt over

[2:15:19] grootschalige investeringen in kennisontwikkeling

[2:15:22] en onderzoek, ontwikkeling en innovatie,

[2:15:24] zoals ik het net beschreven heb.

[2:15:29] Voorzitter,

[2:15:30] of ik vaart kan maken met het regionaal

[2:15:33] investeringsfonds, dat was een vraag

[2:15:34] van de heer Vlag, SGP.

[2:15:36] In het kader van het Nationaal Programma Ruimte

[2:15:38] voor Economie heb ik aangekondigd dat we gaan starten

[2:15:40] met pilots voor het onderzoeken van de meerwaarde

[2:15:42] van een regionaal investeringsfonds.

[2:15:44] Dat is dan een eerste stap voor het leggen

[2:15:46] van de ervaringen uit de praktijk

[2:15:49] en onderzocht

[2:15:50] kan worden op welke wijze we kunnen

[2:15:52] investeren in het verduurzamen en het herontwikkelen

[2:15:54] van bedrijventerreinen,

[2:15:56] werklocaties, in samenwerking met de provincies

[2:15:58] en met de gemeenten. En hoe we hiermee

[2:16:00] kunnen voldoen aan de vestigingseisen van

[2:16:02] bedrijven. En u vroeg

[2:16:04] of we daar vaart mee maken. Ja, daar zijn we mee

[2:16:06] bezig. Tempo

[2:16:08] zit erop.

[2:16:10] Maar ik zou misschien

[2:16:12] ook nog kunnen kijken of ik u wat meer over die

[2:16:14] voortgang op de hoogte kan houden. En ik denk

[2:16:16] dat het goed is om dat te doen

[2:16:18] in de berichtgeving die ik doe

[2:16:20] over ruimte voor de economie. Dat is een

[2:16:56] vraag van mevrouw Martens

[2:16:57] over de start-up scale-ups.

[2:16:59] Die groeien niet door door financieringsproblemen.

[2:17:03] Het is

[2:17:03] inderdaad een feit dat we in Nederland

[2:17:05] heel veel start-ups hebben, maar dat er te weinig doorgroeit

[2:17:07] naar scale-ups. Dus dat onderschrijf ik. Dat geef

[2:17:09] mevrouw Martens aan. En om maar even

[2:17:11] wat cijfers te noemen. In Nederland is het geloof ik zo

[2:17:13] dat we 22% van de start-ups

[2:17:15] doorgroeien naar scale-ups. Terwijl dat in

[2:17:16] Duitsland 37% is en in Amerika

[2:17:19] 60%. Dus we hebben nog wel

[2:17:21] als je nu van gaat vergelijken, wel wat

[2:17:23] te doen. En de grote puzzel

[2:17:25] is iedere keer voor mij van

[2:17:26] ons, waar zit

[2:17:29] dat? Want het is niet een eenzijdig

[2:17:31] antwoord. Aan de ene kant is het

[2:17:33] wel zo dat we zien dat er te weinig durfkapitaal

[2:17:34] beschikbaar is, maar het heeft ook te maken

[2:17:36] met de mate van volwassenheid van de community

[2:17:38] van start-up ondernemingen en het benutten van

[2:17:40] de kennis en ervaring van mensen die wel succesvol zijn

[2:17:43] bij het doorstarten

[2:17:44] van en het voortzetten zeg maar

[2:17:46] van de ontwikkeling bij andere bedrijven. Daar wordt

[2:17:48] heel hard aan gewerkt. Daar is TechLeap heel actief

[2:17:50] mee bezig. En ik ben

[2:17:53] ook aan het kijken of ik die financieringsinstrumenten

[2:17:55] goed kan inzetten daarvoor.

[2:17:56] Maar ik werk daarnaast bijvoorbeeld ook, en dat geldt

[2:17:58] meer in algemene zinnen, aan een financieringshub.

[2:18:00] Zodat ook de start-up bedrijven

[2:18:03] de scale-ups ook beter de financiering

[2:18:05] kunnen vinden. Want we zien dat met

[2:18:06] het beperkte bankenstelsel

[2:18:09] zeg maar, we hebben weinig grootbanken meer

[2:18:11] dat het non-bankaire

[2:18:13] aanbod steeds

[2:18:15] belangrijker wordt, maar die moet je wel kunnen vinden.

[2:18:17] En je moet ook adviseurs

[2:18:19] kunnen hebben die je met goede

[2:18:21] kwaliteit kunnen adviseren.

[2:18:22] Dat is die financieringshub waar ik aan werk.

[2:18:25] Ik probeer om die financieringsinstrumenten

[2:18:27] ook heel zichtbaar te maken,

[2:18:29] toegankelijk te maken,

[2:18:30] om te zorgen dat we daar ook die

[2:18:33] scale-ups en die start-ups

[2:18:35] toegang geven tot kapitaal.

[2:18:38] Voorzitter, een vraag van mevrouw

[2:18:40] Koekoek van Volt.

[2:18:42] Die vroeg naar dat

[2:18:43] Europese soevereiniteitsfonds.

[2:18:46] Waarom we daar niet wat meer op inzetten

[2:18:48] in plaats van de huidige

[2:18:49] aanpak binnen de staats- en kaders?

[2:18:52] Vanwege de Nederlandse netto-

[2:18:54] betalingsposities is het kabinet in principe geen

[2:18:56] voorstander van nieuwe gemeenschappelijke

[2:18:58] middelen of een soevereiniteitsfonds.

[2:19:01] Voorzitter, ik denk dat mevrouw

[2:19:01] Koekoek dat ook weet binnen het huidige

[2:19:05] financiële kader.

[2:19:07] De inzet

[2:19:07] voor de volgende kader is ook aan de volgende kabinet,

[2:19:09] maar dit is wel de huidige kabinetslijn.

[2:19:15] Mevrouw Koekoek

[2:19:16] vroeg ook naar die

[2:19:17] 3% uitgeven

[2:19:21] van het

[2:19:21] Bruto Binnenlands Product aan R&D.

[2:19:24] Of die

[2:19:25] ambitie niet te laat is?

[2:19:27] Voorzitter, het is nooit te laat.

[2:19:29] Zo zit ik in elkaar. Het is nooit te laat.

[2:19:31] Maar we moeten wel een beetje tempo

[2:19:33] maken en we moeten ook zorgen dat we dit nu eens doen.

[2:19:35] Want we hebben eigenlijk die doelstelling al heel erg lang.

[2:19:38] En hij was eigenlijk

[2:19:39] zonder einddatum. Dus ik heb er in ieder geval

[2:19:41] een einddatum aan gekoppeld.

[2:19:44] Maar de misvatting

[2:19:45] is vaak, ook politiek,

[2:19:47] zeker ook als ik daar dan de discussie

[2:19:49] over voer, dat dat allemaal

[2:19:51] publiek geld is. En dat is het niet.

[2:19:54] Ik vind eigenlijk dat voor iedere euro

[2:19:55] die wij publiek investeren, dat er

[2:19:57] 2 euro privaat geld tegenover

[2:19:59] zou moeten staan. En dat is ook niet zo in Nederland.

[2:20:01] Dat is een beetje de ideale

[2:20:03] balans. Dat doen ze in Scandinavië veel beter

[2:20:05] dan wij hier. Wij doen ongeveer

[2:20:07] 1 euro op 1,5 en dat halen we

[2:20:09] vaak niet eens. Dus de kunst

[2:20:11] is vooral om die financiële prikkels te vinden

[2:20:13] dat private financiering loskomt.

[2:20:17] En die doelstelling

[2:20:18] van 3% zouden

[2:20:20] het toch op zijn minst moeten willen halen. Want dat is gewoon

[2:20:22] nodig voor onze innovatiekracht

[2:20:24] en het behoud van ons verdienvermogen.

[2:20:26] Voorzitter, dat was mijn eerste blokje.

[2:20:29] Ik zie geen interne grapje.

[2:20:33] Meneer De Goot.

[2:20:35] Ja, voorzitter. Want ik

[2:20:36] heb toch wel zorg over wat

[2:20:38] de minister een beetje tussen neus en lippen door

[2:20:40] zei. Wat de minister

[2:20:42] begonnen in lijn is, we moeten

[2:20:43] niet slordig omgaan met bedrijven.

[2:20:46] Er zijn hier meerdere...

[2:20:47] Een collega van het CDA heeft gepleit voor

[2:20:49] betrouwbaarheid, voorspelbaarheid.

[2:20:51] Meerdere collega's ondersteunen dat.

[2:20:54] Er is gewaarschuwd door andere partijen

[2:20:56] je wil partijen niet wegjagen uit Nederland.

[2:20:59] En ik heb toch wel

[2:21:00] zorg, voorzitter, als

[2:21:02] ik nu hoor dat

[2:21:04] uitgerekend op dit punt

[2:21:06] de minister het groeifonds een aantal maanden wil

[2:21:08] uitstellen. Ik bedoel, er lopen al

[2:21:10] 50 quickscans.

[2:21:12] Ik...

[2:21:13] Ik verzoek echt om u het kort te houden, hoor.

[2:21:15] U heeft gelijk, maar ik ben gewoon bezorgd.

[2:21:17] Want dit is exact

[2:21:20] het verkeerde signaal

[2:21:21] als het gaat om een betrouwbare overheid

[2:21:23] die echt gelooft in innovatie

[2:21:26] en de innovatieve kracht

[2:21:27] van Nederlandse startups. Dus

[2:21:29] kan de minister mijn zorg wegnemen en

[2:21:31] gewoon dit niet doen?

[2:21:34] Voorzitter, ik ben fondsbeheerder

[2:21:35] samen met de minister van Financiën van het Groeifonds

[2:21:37] en ik geloof ook in het Groeifonds.

[2:21:39] Dat is mijn taak, dat is mijn werk, daar ben ik

[2:21:41] voor aangesteld. En ik geloof er ook in.

[2:21:43] Ik geloof met de heer De Groot dat dat

[2:21:45] essentieel is voor de innovatie

[2:21:47] kracht in Nederland. Het is alleen niet de

[2:21:49] enige manier. Ik geloof dat we met elkaar, het

[2:21:50] belangrijkste doelstelling is dat we met elkaar in R&D

[2:21:53] investeren en dat we zorgen dat die investeringen

[2:21:55] omhoog gaan. Als er

[2:21:57] veel vragen zijn, en ik ben ook

[2:21:59] een onderdeel van dit hele parlementaire

[2:22:01] stelsel, als ik merk dat in beide Kamers,

[2:22:03] in beide Kamers, want ik heb er in de Eerste Kamer ook over

[2:22:06] gedebatteerd, heel veel

[2:22:06] vragen zijn bij de wijze waarop we dat nu doen,

[2:22:08] ook in het licht van de huidige formatie,

[2:22:10] dan ben ik daar niet ongevoelig voor. Dan kan

[2:22:12] ik ook mijn persoonlijke ambitie en mijn eigen

[2:22:14] ideeën daarin een beetje matigen.

[2:22:17] Ik zou het liefst dat niet doen, want ik vind

[2:22:18] dat dat een heel waardevol fonds is.

[2:22:21] En ik vind ook dat het door moet gaan.

[2:22:22] En ik denk dat ik het op deze wijze

[2:22:24] het voorzichtigst

[2:22:27] zeg maar zorg dat er wel een kans van slaag

[2:22:29] is dat we met elkaar zorgen dat het Groeifonds

[2:22:31] op een manier voortgezet wordt

[2:22:32] waar de Kamer zich, beide Kamers zich goed in

[2:22:34] kunnen vinden. En daarom denk ik dat een beetje

[2:22:37] tijdwinst daarin heel functioneel

[2:22:38] kan zijn. Hele Groot.

[2:22:43] De minister zit in ieder geval aan de

[2:22:44] goede kant van de steep, maar dan verwacht je toch van een minister

[2:22:46] dat ze echt

[2:22:47] te vuur en te zwaard dat Groeifonds ook zal

[2:22:50] verdedigen, want er zijn nu BBB, PVV

[2:22:52] die zeggen nou ja, het moet allemaal wat langzamer,

[2:22:54] ik weet niet wat ze precies willen,

[2:22:56] maar in ieder geval als je nou bedrijven wil wegjagen

[2:22:58] uit Nederland, dan moet je

[2:23:00] aan het Groeifonds gaan knabbelen.

[2:23:04] Dus

[2:23:04] ja, ik zou toch

[2:23:06] een tussenstap willen voorstellen, voorzitter,

[2:23:08] dat de minister zegt van nou, ik ga eerst met die partijen

[2:23:10] praten, want

[2:23:12] als je kijkt ook naar het draagvlak, ik heb

[2:23:14] een representatief onderzoek,

[2:23:16] 90% van de mensen,

[2:23:18] het is een representatief onderzoek,

[2:23:21] uitgevoerd in opdracht

[2:23:22] van Quantum,

[2:23:24] één van de,

[2:23:26] er werken nu duizend mensen,

[2:23:28] die wil gewoon dat Groeifonds gewoon

[2:23:30] zeker niet kleiner. Dus er is ook

[2:23:32] onder de achterbannen van verschillende partijen

[2:23:34] is gewoon draagvlak. Dus wil de minister toch

[2:23:36] hier nog eens even goed over nadenken?

[2:23:38] Minister. Ja, voorzitter, volgens mij is dit

[2:23:40] een misvatting. Wat ik nu doe met het

[2:23:42] naar 1 juni verplaatsen, ik was, laat ik zo zeggen,

[2:23:44] er ligt nu een brief bij uw Kamer,

[2:23:46] bij uw Kamer en bij de Eerste Kamer, waarin ik

[2:23:48] de termijn naar voren had gehaald.

[2:23:50] En dat had ik gedaan naar aanleiding van de evaluatie,

[2:23:53] die al beschikbaar was

[2:23:54] gekomen, omdat bedrijven meer tijd zouden

[2:23:56] willen hebben om zich voor te bereiden.

[2:23:58] Daar zijn heel veel vragen over

[2:24:01] gekomen. Mede in het licht

[2:24:02] van, nou goed, de vragen die er waren

[2:24:04] rondom de evaluatie die ik eind van vorig jaar

[2:24:06] aan uw Kamer heb gezonden. En

[2:24:08] de oorspronkelijke datum was 1 juni,

[2:24:10] die heb ik alleen naar voren gehaald. En om die rust

[2:24:12] weer terug te geven, dus doe niks geks, ik doe

[2:24:14] gewoon precies wat ik eigenlijk altijd van plan was. Ik had

[2:24:16] alleen die datum naar voren gehaald om bedrijven eerder

[2:24:19] al, zeg maar, in gesprek en in

[2:24:20] contact te laten komen met degene die ze kunnen

[2:24:22] begeleiden voor dat voorstel. Nu zeg ik, nou, dat is

[2:24:24] blijkbaar iets te enthousiast geweest, want dan raakte

[2:24:26] iedereen een beetje van in de war, om maar gewoon Nederlands te zeggen.

[2:24:28] Terwijl ik gewoon wilde doen wat we in de

[2:24:30] planning hadden. Dus ik zeg, ik ga weer terug naar

[2:24:32] mijn oude plan. Ik ga gewoon die datum weer

[2:24:34] op 1 juni zetten, dan hebben we even de tijd ook om

[2:24:36] met elkaar te praten, te kijken

[2:24:38] of we inderdaad die evaluatie op de goede manier

[2:24:40] hebben doorgevoerd, want dat is naar mij

[2:24:43] een idee aan de hand. En er is volgens mij

[2:24:44] helemaal niets wat ik terugneem, en ook helemaal niets

[2:24:46] wat ik minder maak. Sterker

[2:24:48] nog, ik geloof heel erg in de voortzetting

[2:24:50] van het EGF op deze manier.

[2:24:53] Uw laatste interruptie. Ja,

[2:24:55] voorzitter, afrondend. We blijven

[2:25:28] ik geloof in de kracht van het groeifonds,

[2:25:30] maar ik ben ook een realiste.

[2:25:31] In het kabinet hebben we ook met elkaar

[2:25:33] keuzes te maken. Ik blijf even bij mijn eigen

[2:25:36] rol, waarin we soms afwegingen

[2:25:38] moeten maken omdat de koopkracht onder druk

[2:25:40] staat, omdat er zaken zijn die

[2:25:41] op dat moment ook heel erg belangrijk en misschien wel

[2:25:43] belangrijker zijn. En als het over koopkracht gaat,

[2:25:45] en over mensen die boodschappen niet meer kunnen doen,

[2:25:47] en de oorlog in de Oekraïne, die best

[2:25:49] wel heel veel schokken heeft veroorzaakt

[2:25:52] in het bestaanszekerheid

[2:25:54] van mensen, dan kom je op een

[2:25:56] gegeven moment op een bepaald niveau dat je misschien

[2:25:58] niet te rigide moet zijn. En dan ben ik

[2:26:00] ook realist. En dan geloof ik

[2:26:02] dat je daar een afweging in moet maken.

[2:26:04] En dat hebben we volgens mij met dit soort zaken gedaan.

[2:26:07] De heer Thijssen. Niet meer? Nee?

[2:26:10] Mevrouw van Dijk. Ja,

[2:26:11] dank u wel, voorzitter. Nou ja, we

[2:26:13] hebben het gehad over de structurele

[2:26:15] financiering. Ik heb inderdaad de vraag gesteld

[2:26:17] van, we zijn een aantal evaluaties aan het doen.

[2:26:20] Groeifonds, IBO bedrijfsfinanciering

[2:26:21] komt eraan. En wordt

[2:26:23] dan voldoende de vraag beantwoord

[2:26:26] of de toekomstbestendigheid

[2:26:28] van het Nederlands financieringsbedrijf

[2:26:30] of het financiersbeleid voldoende is?

[2:26:31] Net hadden we het ook over R&D en de vraag

[2:26:33] hoe krijgen we geld los? Zo'n vraag

[2:26:35] bijvoorbeeld. Wordt die beantwoord in die evaluatie?

[2:26:38] Want dan kunnen we er vervolgens op doorpraten

[2:26:40] of dit

[2:26:41] voldoende instrumentarium is of

[2:26:44] input is om hier verder over te

[2:26:46] hebben en misschien middelen voor vrij te maken

[2:26:48] namens de Kamer. Minister?

[2:26:50] De bedoeling van

[2:26:52] een IBO, een interdepartementaal

[2:26:53] onderzoek, is om

[2:26:55] te kijken of de financieringsinstrumenten

[2:26:57] doen wat ze moeten doen. Dus of de doelen worden behaald.

[2:27:00] En daar zal ook zeker in

[2:27:01] zitten of er voldoende... We beogen

[2:27:04] toegang tot financiering en we

[2:27:05] beogen bepaalde ontwikkeling

[2:27:08] vorm te geven met de financieringsinstrumenten

[2:27:10] die we hebben. Dat zijn er heel veel.

[2:27:12] En de effectiviteit daarvan

[2:27:13] en de samenhang daarvan

[2:27:15] komt aan bod. Dus ik

[2:27:17] stel voor dat we dat afwachten en dat we dan kijken

[2:27:19] of het aan de doelen voldoet. Want dat is

[2:27:21] precies wat het onderzoek moet opleveren.

[2:27:25] Ja, een tweede vraag?

[2:27:27] Ja, dan zullen we... Ja, natuurlijk

[2:27:29] wachten we het af. Maar ik heb hier gewoon wel

[2:27:30] serieus zorgen over. We weten

[2:27:32] ongeveer wel wat we hebben. En we weten eigenlijk ook

[2:27:35] wel al een beetje wat we missen. En ik zou

[2:27:37] het wel mooi hebben gevonden als we dan

[2:27:39] net iets meer in het rapport

[2:27:41] zouden kunnen verwachten dan alleen maar die evaluatie.

[2:27:43] Maar ook aanbevelingen en suggesties.

[2:27:45] Maar ik hoop dat die erin zitten. Dan kunnen we erop doorpraten.

[2:27:48] Wou u erop reageren, minister?

[2:27:50] Ja, volgens mij worden er ook aanbevelingen

[2:27:52] gedaan. Dus volgens mij gaat dat helemaal goedkomen.

[2:27:56] Ja, meneer Vermeer?

[2:27:58] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:27:59] Ik ben blij met de toezegging en uitnodiging

[2:28:02] van de minister

[2:28:03] rond het groeifonds.

[2:28:06] En wat ik misschien nog

[2:28:07] mee wil geven is wat we in de praktijk

[2:28:10] ook horen. Dat de doorlooptijd

[2:28:11] echt wel heel lang is.

[2:28:14] Ook met het groenvermogenfonds.

[2:28:15] Een project met groengas.

[2:28:17] 800 miljoen beschikbaar gesteld. Maar

[2:28:19] één jaar praat over governance.

[2:28:21] Dan nog een jaar over toekenning van geld.

[2:28:24] En vervolgens RVO die zegt

[2:28:25] het is niet innovatief.

[2:28:27] En vier jaar later is er nog 700 miljoen

[2:28:30] niet besteed.

[2:28:31] Dus ik zal ook kijken of ik

[2:28:33] die signalen even naar u toe kan krijgen

[2:28:35] met de hele case.

[2:28:37] Om te kijken hoe we dit kunnen versnellen.

[2:28:39] Dit soort processen.

[2:28:42] Ja, voorzitter. Ik sta zeker voor

[2:28:44] open om dit soort voorbeelden

[2:28:46] te horen. Want we hebben volgens mij

[2:28:48] hetzelfde belang daar. Dus graag.

[2:28:51] Iemand anders nog?

[2:28:52] Blokje 1.

[2:28:54] Mevrouw Vermeendelen.

[2:28:56] Nou ja, ook namens mij

[2:28:58] dank voor de toezegging. En dat er even

[2:29:00] een beetje rust is gecreëerd. Dat er even

[2:29:02] gesproken kan worden. En dat we

[2:29:04] verder kunnen kijken hoe we hiermee

[2:29:06] verder gaan. Dank.

[2:29:09] Dan zijn we aan het einde gekomen van

[2:29:10] blokje 1. En dan gaan we door naar

[2:29:12] blokje 2. Minister.

[2:29:15] Ja, voorzitter. Blokje 2

[2:29:17] is wat hoger over.

[2:29:19] Het gaat over keuzes maken, langetermijn,

[2:29:21] industriepolitiek en ook groot economisch.

[2:29:23] En daar wil ik eigenlijk wel

[2:29:25] starten even met een harte kreet

[2:29:26] in reactie op.

[2:29:28] Onder andere de vraag

[2:29:30] van mevrouw Martens over

[2:29:34] wat de impact

[2:29:35] zou zijn van de inkoopregeling.

[2:29:37] En bijvoorbeeld de amendementen die

[2:29:38] zijn ingediend naar aanleiding van het

[2:29:40] Belastingplan 2024 in oktober

[2:29:43] door uw Kamer.

[2:29:46] En ik denk dat het goed is dat we

[2:29:47] hier, want we hebben allemaal de krant gelezen en we zien

[2:29:49] allemaal en we horen allemaal de signalen

[2:29:51] van zorg die

[2:29:53] worden geuit. En dat is

[2:29:55] meer dan anders.

[2:29:57] En ik maak me wel al enige tijd

[2:29:59] zorgen. Ik ben iemand van het glas

[2:30:01] halfvol, maar het glas halfleeg

[2:30:03] is als het over een aantal onderwerpen

[2:30:05] gaat best aan de orde. Want ik maak me zorgen

[2:30:07] over de uitstraling van Nederland en de manier

[2:30:09] waarop we tot bepaalde beslissingen komen

[2:30:11] de laatste jaren. En dat

[2:30:13] raakt ons volgens mij allemaal.

[2:30:15] En ik, zoals gezegd,

[2:30:17] ik ontvang daarover alarmerende signalen.

[2:30:19] Ik spreek ook heel erg veel

[2:30:20] bedrijven en ik merk dat het toon

[2:30:24] harder

[2:30:24] wordt en

[2:30:27] serieuzer. En het is niet

[2:30:28] meer een irritatie.

[2:30:31] Het is echt een

[2:30:32] grote zorg die gedeeld

[2:30:34] wordt. En de ondernemers geven aan

[2:30:36] dat dat onduidelijke, wisselende

[2:30:38] beleid, dat dat ontzettend

[2:30:40] schadelijk is voor het doen van investeringen

[2:30:42] in Nederland. De stabiliteit die eigenlijk

[2:30:44] al uw leden ook predikt, ik zelf

[2:30:46] ook, is

[2:30:48] een belangrijk onderdeel van de strategische agenda.

[2:30:50] Alleen je ziet

[2:30:52] dat we ons door de dagelijkse

[2:30:54] actualiteit en de noodzaak om in te

[2:30:56] grijpen dan soms een oplossing zoeken

[2:30:58] waar we dan onvoldoende over hebben nagedacht.

[2:31:02] En

[2:31:02] die spelregels, die heb je

[2:31:04] hard nodig. Rust en die duidelijke

[2:31:06] spelregels heb je hard nodig, omdat je anders niet

[2:31:08] voor de lange termijn kan plannen. Als je vanuit

[2:31:10] de belevingswereld van de ondernemer

[2:31:12] of van het bedrijf kijkt, dan hebben ze rust

[2:31:14] en regelmaat nodig, werd ook door

[2:31:16] iemand net gezegd, voorzitter.

[2:31:18] Rust, reinheid en regelmaat

[2:31:20] werd gezegd, ja zo was die.

[2:31:22] En het is daarbij ook belangrijk hoe Nederland

[2:31:24] zich verhoudt tot de landen

[2:31:26] om ons heen. En het is belangrijk

[2:31:28] welk perspectief wij bedrijven te bieden

[2:31:30] hebben en het vertrouwen, het vertrouwen

[2:31:32] dat ze daaraan kunnen ontlenen om zich aan Nederland

[2:31:34] te blijven verbinden. En

[2:31:36] ik heb dan ook, en dat zeg ik even

[2:31:38] voor eigen titel, bedenkingen

[2:31:40] bij diverse amendementen op dat

[2:31:41] Belastingplan 2024.

[2:31:44] Vooral als het de

[2:31:45] versobering van die 30% regeling betreft en het

[2:31:47] afschaffen van die inkoop

[2:31:49] faciliteit voor beursgenoteerde ondernemingen.

[2:31:52] En met name die laatste,

[2:31:54] met name die laatste, wat een hele technisch

[2:31:56] ingewikkelde exercitie is. Het gaat

[2:31:57] over een vrijstelling op dividendbelasting

[2:32:00] voor de inkoop van eigen aandelen

[2:32:01] voor beursgenoteerde vredeschappen.

[2:32:03] Dat is vaak een beetje de verf van je bed show.

[2:32:06] Alleen de impact daarvan is enorm,

[2:32:08] enorm. En

[2:32:10] ik respecteer de wensen van de Kamer,

[2:32:12] absoluut. Dat is mijn rol ook, respecteer de wensen van de Kamer

[2:32:14] en ik begrijp ook dat

[2:32:16] de financiële dekking nodig is. Want de reden

[2:32:18] waarom het gevraagd werd, het was de inkoop

[2:32:20] faciliteits ingezet ter dekking van de verhoging van minimumloon.

[2:32:23] En dat is nou juist iets

[2:32:24] waar een hele brede wens

[2:32:26] voor was. Maar we moeten wel

[2:32:28] ons realiseren dat we ook financiële dekking

[2:32:30] nodig hebben voor onze voorzieningen in de toekomst.

[2:32:32] En daar hebben we het hier vandaag over.

[2:32:34] En ik spreek

[2:32:35] dus die bedrijven en die signalen zijn echt

[2:32:38] serieus. We hebben het

[2:32:39] over kostenverhogingen. Ik heb een bedrijf,

[2:32:42] daar mag ik wel duidelijk over zijn,

[2:32:43] het bedrijf van ASML, want dat is ook gepubliceerd,

[2:32:46] had een inkoopprogramma

[2:32:47] eigen aandelen, waarover

[2:32:49] sorry, ik kijk per ongeluk aan mevrouw Zedek, heel per ongeluk.

[2:32:52] Ik heb tegenwoordig

[2:32:53] een nieuwe baan. Ik weet het, voorzitter,

[2:32:57] volledig parlementariër.

[2:32:58] Voorzitter, maar een bedrijf

[2:32:59] van ASML heeft een,

[2:33:00] dan gaat het over bijna 2 miljard

[2:33:02] aan extra kosten. En het gaat

[2:33:04] er niet eens om of een bedrijf dat kan betalen.

[2:33:06] Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er om of de aandeelhouders

[2:33:09] accepteren dat je zo

[2:33:10] veel kosten draagt in het land waarin je

[2:33:12] gevestigd bent. En dat is een hele andere

[2:33:14] afweging. Er zijn bedrijven, waarmee

[2:33:16] ik gesproken heb, die zeggen de dag

[2:33:18] na deze beslissingen werd ik gebeld te investeren.

[2:33:20] Dus die zeiden, als jij daar blijft, ga

[2:33:22] ik niet meer in investeren. En dit is geen,

[2:33:24] dit zit me niet te verzinnen, dit gebeurt.

[2:33:26] Want de wereld van geld werkt nou eenmaal zo.

[2:33:29] En er zijn best wel veel

[2:33:30] bedrijven, die hebben het niet over die miljarden kosten,

[2:33:32] maar die hebben het over honderden miljoenen euro's.

[2:33:34] Dat is ook echt heel veel geld. En als je dat

[2:33:36] niet hoeft te betalen als je in Duitsland

[2:33:38] of in Engeland bent gevestigd, is je keuze

[2:33:40] snel gemaakt. Dus

[2:33:42] ik denk dat het belangrijk is

[2:33:44] dat we ons dat realiseren. En er kunnen altijd dingen

[2:33:46] gebeuren. We gaan proberen te herstellen. Volgens mij

[2:33:48] is dat superbelangrijk dat we dat doen.

[2:33:53] de Eerste Kamer heeft zich

[2:33:54] overigens daar ook expliciet over uitgesproken.

[2:33:56] En wij hebben toegezegd, de

[2:33:58] staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat

[2:34:00] hij een voorstel zal doen bij de

[2:34:02] voorjaarsnota voor alternatieve dekkingsopties.

[2:34:05] En daar zullen we dan dus mee terugkomen

[2:34:07] naar uw Kamer. En iedere

[2:34:09] uitgave zal pijn doen, maar deze is wel

[2:34:11] uitermate pijnlijk.

[2:34:14] Voorzitter, er was nog, en dan maak ik

[2:34:16] een bruggetje, voorzitter, naar een vraag van de

[2:34:17] heer Thijssen.

[2:34:20] En, ja, volgens mij was

[2:34:21] de heer Thijssen die vroeg welke keuzes

[2:34:24] moeten worden gemaakt om het verdienvermogen te

[2:34:25] vergroten en in stand te houden, en hoe

[2:34:27] ik kijk naar het kiezen voor sectoren,

[2:34:29] of ik daar scherpere keuzes in zou willen maken.

[2:34:32] Ja, in de perspectief

[2:34:33] voor de economie, ik bouw dat op van boven

[2:34:35] naar beneden, in de perspectief van de economie heb ik vier

[2:34:37] pijlers neergezet, vier pijlers.

[2:34:40] Duurzaam, innovatief,

[2:34:41] sterk in de weerbare Europese economische veiligheid,

[2:34:44] en vooral ook

[2:34:45] dat mensen moeten kunnen meeprofiteren,

[2:34:48] in de brede zin van het woord. Daar vinden

[2:34:49] de heer Thijssen en ik elkaar

[2:34:51] volledig volgens mij. De vraag is hoe je het uit gaat voeren.

[2:34:54] En

[2:34:55] die keuzes moeten we dus vervolgens maken. Het moet

[2:34:57] van groot naar klein. Nou, de volgende

[2:34:59] stap was, ik ga naar de innovatiepijlen kijken,

[2:35:02] en dan zie ik, oké, we hebben

[2:35:03] 45 sleuteltechnologieën, dat moeten er

[2:35:05] minder worden. Dus een verdieping daarvan

[2:35:07] is 10. Ik heb ook een onderzoek

[2:35:09] laten doen, en dan kom ik op het antwoord,

[2:35:12] naar groeissectoren. We hebben ook een onderzoek

[2:35:13] gedaan, dat is met uw Kamer ook gedeeld,

[2:35:16] ik zou misschien nog even kunnen checken wanneer ik dat

[2:35:17] heb gedaan, naar groeimarkten.

[2:35:20] Welke markten

[2:35:21] voor Nederland het meest aantrekkelijk

[2:35:23] zijn om in te investeren? Dus

[2:35:24] ik sorteer al voor op

[2:35:26] met die combinatie van die technologie

[2:35:29] plus die groeimarkten, dan zie je

[2:35:30] al welke richting we op kunnen gaan.

[2:35:32] En dan is de volgende vraag in hoeverre je je beleid

[2:35:34] daar op richt. En dat kan in algemene

[2:35:36] zin, en ik geloof heel erg dat je

[2:35:38] nog steeds dat brede voetbalveld moet hebben

[2:35:40] met al die spelers, want ik kan niet verzinnen

[2:35:42] welke speler daar op linksbuiten moet staan.

[2:35:44] Maar ik denk wel dat we moeten kiezen

[2:35:46] waar we zeker in willen investeren. En daar

[2:35:48] helpen deze kaders

[2:35:50] enorm bij. Plus natuurlijk,

[2:35:52] want het begint altijd bij mensen, goed onderwijs.

[2:35:55] En zorgen

[2:35:56] dat het onderwijs ook aansluit op de

[2:35:58] arbeidsmarkt. En dat je bijvoorbeeld

[2:36:00] ook zorgt dat mensen goed getraind worden in digitale

[2:36:02] vaardigheden, zodat ze mee kunnen in

[2:36:04] die economie. Voorzitter,

[2:36:09] dat is denk ik ook

[2:36:10] een vraag, dat was ook denk ik het antwoord

[2:36:12] op de vraag van de heer Vermeer, die vroeg

[2:36:14] over die keuze voor die sleuteltechnologieën

[2:36:16] en hoe we dan ook die

[2:36:19] financieringsinstrumentarium

[2:36:19] daaraan zouden kunnen koppelen.

[2:36:24] Wat gebeurt er,

[2:36:25] vroeg mevrouw Zeedijk, door

[2:36:27] de NTS met het missiegedreven innovatiebeleid

[2:36:29] en het Nationaal Groeifonds. Nou, zoals gezegd,

[2:36:31] met het Groeifonds. Zij zullen

[2:36:32] die NTS ook meenemen

[2:36:34] bij de beoordeling van die voorstellen.

[2:36:37] En

[2:36:39] het missiegedreven innovatiebeleid, ja, dat is

[2:36:41] iets wat je constant weer moet aanscherpen.

[2:36:44] We zijn ook aan het kijken

[2:36:45] of we dat kunnen herijken, want ook dat was heel

[2:37:17] de laatste discussie in het debat

[2:37:19] waar ik naar mocht kijken.

[2:37:23] De uitgangspunten

[2:37:24] zijn dezelfde. Ik vind echt,

[2:37:26] ik heb een vierde pijler toegevoegd

[2:37:28] aan het economisch perspectief, omdat we daar

[2:37:30] in tekort geschoten zijn. We hebben de afgelopen

[2:37:32] decennia ons te weinig gerealiseerd

[2:37:34] of iedereen kon meeprofiteren

[2:37:35] van de welvaart die we hebben gecreëerd met elkaar.

[2:37:38] Dat is zo. En dat is

[2:37:40] een pijnlijke conclusie, want dat heeft voor de mensen

[2:37:42] die het betreft ook gewoon pijnlijke

[2:37:44] gevolgen. Er zijn mensen, ik geloof dat

[2:37:46] het CBS heeft onderzocht hoeveel mensen

[2:37:48] het idee hebben dat ze geen grip hebben

[2:37:50] op hun leven als 17 procent. Dat vind ik

[2:37:52] onvoorstelbaar veel in een land als

[2:37:54] Nederland. Dat moet je eigenlijk niet willen.

[2:37:56] Dat moet je eigenlijk niet willen, dat moet je niet willen.

[2:37:59] En

[2:38:00] dat betekent dus dat het puzzelen is, wat er

[2:38:02] binnen mijn portefeuille valt, want ik ga niet over

[2:38:04] alles, maar wat er binnen mijn portefeuille valt,

[2:38:06] wat ik daaraan kan doen. Nou, wat ik daaraan kan

[2:38:08] doen is zorgen dat ik met die pijler

[2:38:10] aan de slag ga. Ik heb ook tegen de

[2:38:11] planbureaus gezegd, hoe kan ik nou die

[2:38:14] indicatoren vinden die scherp maken

[2:38:16] hoe ik die brede welvaart

[2:38:18] echt kan creëren met die economie, zodat

[2:38:20] het aankomt bij mensen. Dat zit hem natuurlijk

[2:38:22] in het onderwijs, dat zit hem in die aansluiting van die

[2:38:24] arbeidsmarkt op het onderwijs, maar dat

[2:38:26] zit hem ook in kritischer zijn

[2:38:28] ten aanzien van de programma's die we hebben.

[2:38:30] We hebben een scan

[2:38:32] laten doen, een scan van welke,

[2:38:33] bijvoorbeeld digitale vaardigheden. Als je mee wil doen in deze

[2:38:36] samenleving heb je digitale vaardigheden nodig.

[2:38:39] Digitalisering.

[2:38:40] Ik heb een scan laten doen,

[2:38:42] hoeveel instrumenten

[2:38:43] we hebben. We hebben in Nederland

[2:38:45] 400 instrumenten als het gaat over bijvoorbeeld

[2:38:47] van digitalisering en toch zijn er mensen

[2:38:49] die daar niet van profiteren. Nou, volgens mij

[2:38:51] is dat de cruciale vraag voor de komende

[2:38:53] jaar. Niet meer, niet, maar gewoon

[2:38:54] kijken, werkt het?

[2:38:56] En op die manier

[2:38:58] zou ik daar meer aan willen doen.

[2:39:01] De vraag van de heer Thijssen,

[2:39:03] voorzitter, want ik ga er niet aan voorbij, was

[2:39:04] want hij noemde een aantal

[2:39:06] zaken over inkomensverdeling.

[2:39:09] Toch even uit elkaar

[2:39:10] halen inkomen en vermogen.

[2:39:13] En dan toch ook gezegd hebben dat

[2:39:14] eigenlijk bij de minister van SZW hoort, maar ik zal er

[2:39:16] in ieder geval een antwoord op geven.

[2:39:18] De inkomensverdeling in Nederland

[2:39:20] blijft relatief stabiel.

[2:39:22] En is ook sinds 1990

[2:39:24] vrijwel stabiel. En we zijn

[2:39:26] daar in de vijfde

[2:39:28] van de Europese Unie. Dat wil zeggen

[2:39:30] dat wij het op vier

[2:39:32] naar beste doen, al dat het

[2:39:34] verschil tussen rijk en arm het minst groot is.

[2:39:35] Dat zal de heer Thijssen

[2:39:37] waarschijnlijk zeggen in een beperkt aantal

[2:39:40] interrupties wat hij heeft, dat dat niet genoeg is.

[2:39:42] Dus ik zal toch ook nog iets zeggen

[2:39:44] over de arbeidsinkomensquote.

[2:39:46] En de heer Thijssen zegt

[2:39:47] dat het weer op die

[2:39:50] arbeidersinkomensquote, dus het percentage

[2:39:51] van BBP dat naar lonen gaat,

[2:39:54] dat loopt op.

[2:39:56] Dat laten ze eigenlijk zien

[2:39:57] in cijfers, dat

[2:39:59] arbeiders meer, werknemers,

[2:40:01] meer meeprofiteren. Het is dus niet zo

[2:40:04] dat geld alleen maar naar aanbehouders gaat.

[2:40:06] Die arbeidersinkomensquote stijgt

[2:40:07] van 73,3 voor de liefhebbers

[2:40:09] van in 2021 naar

[2:40:11] 73,7 procent in 2022.

[2:40:14] Ook die CAO-lonen,

[2:40:15] ook een indicator, zijn aan een

[2:40:17] inhaalslag bezig. Die zijn

[2:40:19] in 2023 met 5,9 procent

[2:40:21] gestegen. Dat is een

[2:40:23] raming van DNB. Dus die

[2:40:25] lonen aan de onderkant zijn ook gestegen.

[2:40:28] Dus het is echt de vraag waar je

[2:40:29] naar kijkt. En

[2:40:31] toch nog even een reactie over

[2:40:33] vermogen, voorzitter. Bij

[2:40:35] vermogen lijkt het op het eerste gezicht

[2:40:37] iets meer sprake te zijn van ongelijkheid.

[2:40:39] Maar het beeld is daar wel iets complexer.

[2:40:42] Het is bijvoorbeeld heel belangrijk om het

[2:40:44] pensioenvermogen daarin mee te nemen.

[2:40:45] En als je pensioenvermogen meetelt,

[2:40:47] dan is de vermogensongelijkheid in Nederland een stuk

[2:40:49] lager. Dus het hangt er echt van af

[2:40:51] hoe je hier naar kijkt. Desalniettemin,

[2:40:53] dat gezegd hebbend, dus ik denk dat ik iets

[2:40:55] relativeer wat de heer Thijs heeft ingebracht vanuit

[2:40:57] mijn perspectief, vind ik wel dat we

[2:40:59] er alles aan moeten doen om te zorgen dat mensen

[2:41:01] meer mee profiteren.

[2:41:06] Voorzitter, en dan heb ik

[2:41:08] wat mag per blokje afmaken.

[2:41:10] Ja.

[2:41:12] Ja.

[2:41:16] Voorzitter,

[2:41:16] de heer De Groot, die vroeg naar

[2:41:18] de toekomstige groei, de zwakte

[2:41:21] hoe zet ik gericht

[2:41:22] in op de toekomstige economische groei van Nederland

[2:41:24] en hoe pak ik de zwaktes en bedreigingen

[2:41:26] in het perspectief aan. Ik heb daar volgens mij

[2:41:28] ook net geschetst, voorzitter,

[2:41:30] dat ik dat van grof naar fijn wil doen

[2:41:32] en dat dat natuurlijk

[2:41:34] tijd kost, maar dat we dat vooral ook met bedrijven

[2:41:36] moeten doen.

[2:41:39] De heer De Groot vroeg

[2:41:40] ook naar langjarig investeren, private buy-in.

[2:41:43] Hoe

[2:41:44] verzeker ik dat ik dat doe?

[2:41:47] En wat we daar

[2:41:48] in ieder geval voor nodig hebben, is voorspelbaar

[2:41:50] overheidsbeleid, inclusief fiscaal beleid.

[2:41:53] En daar heb ik me van het begin af aan voor ingezet

[2:41:54] en dat blijf ik ook doen. En daarnaast

[2:41:56] hebben we instrumentarium nodig om die investeringen

[2:41:58] los te maken. En daarvan is dus de vraag

[2:42:00] doen ze wat ze moeten doen? Dat is onder andere

[2:42:02] het NGF, maar het is ook de maatwerk aanpakken.

[2:42:04] Er zijn nog een heleboel andere instrumenten die we daarvoor

[2:42:06] inzetten.

[2:42:08] Ja, en volgens mij

[2:42:10] is dat continu, dus naast die instrumenten

[2:42:13] ook de kunst om die kennis

[2:42:14] om te zetten in praktijk. Want ik denk

[2:42:16] dat we daar nog, nou, ik denk, daar zijn we

[2:42:18] niet zo goed in. De valorisatie heet dat.

[2:42:20] Dat je de kennis omzet naar de

[2:42:23] experimenteerfase en dat je dat opschaalt en

[2:42:24] uiteindelijk dat het rendeert in een product

[2:42:26] waar ook voor betaald wordt.

[2:42:28] Dat is uiteindelijk de beweging die je moet maken.

[2:42:30] En die valorisatie heb ik opgepakt

[2:42:32] met de minister van OCW om te zorgen dat we met die

[2:42:34] universiteiten ook zorgen dat er

[2:42:36] meer ruimte komt voor het

[2:42:38] benutten van die kennis in echt toepassingen.

[2:42:40] Want dat is uiteindelijk waar het over gaat.

[2:42:47] Voorzitter, mevrouw Martens

[2:42:48] vroeg nog hoe

[2:42:51] bedrijfsleven betrokken was geweest bij de

[2:42:52] NTS. Het NTS is eigenlijk

[2:42:54] niet ieder proces gaat goed, voorzitter.

[2:42:56] Maar de NTS is heel intensief samengegaan

[2:42:58] met kennisinstellingen, met

[2:43:00] grootbedrijf, mkb, startups,

[2:43:03] investeerders, hogescholen, TNO,

[2:43:04] MWO. Het heeft daar ook wat lang

[2:43:06] geduurd, want dat is dan wel de consequentie daarvan.

[2:43:08] Dat duurt dan ook een jaar. En ze

[2:43:10] waren betrokken op verschillende onderdelen van

[2:43:12] de NTS, bij het selecteren van de prioriteiten,

[2:43:14] bij het samenstellen van de agenda's

[2:43:16] op die prioriteiten.

[2:43:19] En eigenlijk

[2:43:20] voor al die agenda's geldt dat de belangrijkste

[2:43:22] partijen in die ecosystemen ook hun

[2:43:24] input hebben kunnen geven.

[2:43:27] En we proberen dat te doen, maar vaak is ook kennis

[2:43:29] een rem om iedereen heel intensief

[2:43:31] te betrekken. Dat zou het eigenlijk niet mogen zijn.

[2:43:33] Maar dit is naar mijn idee goed gegaan.

[2:43:37] Voorzitter, nog een vraag van

[2:43:39] de heer De Groot over de beperking van

[2:43:41] kennismigratie. Of ik

[2:43:43] in kaart kan brengen of het beperken van

[2:43:45] internationalisering en kennismigratie

[2:43:47] ook bij andere bedrijven

[2:43:49] dan ASNL en innovatieve klussers tot

[2:43:50] ernstige gevolgen leidt. Daar heb ik

[2:43:53] volgens mij net het nodige over gezegd. Dat ging iets

[2:43:55] meer over de inkopfaciliteit. Maar 30%

[2:43:57] Idem Dito. Volgens mij is het de

[2:43:59] belangrijkste vraag, want het is een spanning

[2:44:01] die er is tussen voorzieningen, een

[2:44:02] vol land,

[2:44:05] heel veel studenten die geen kamer kunnen vinden.

[2:44:08] Dus het is niet

[2:44:09] een one way oplossing.

[2:44:11] De belangrijkste vraag is die we moeten hebben,

[2:44:13] we stellen aan elkaar en moeten

[2:44:15] beantwoorden is welk werk we hier willen hebben,

[2:44:17] welke bedrijvigheid, welk werk willen we hier hebben.

[2:44:19] Hoe kunnen we onze mensen, onze mensen

[2:44:21] daar zo goed mogelijk voor opleiden.

[2:44:22] Dan gaat het over de gouden hoofden

[2:44:25] en de gouden handjes en de knappe koppen,

[2:44:27] zeg ik dan altijd. Het gaat over beide.

[2:44:29] We vergeten vaak dat bijvoorbeeld in de

[2:44:31] Breemboordregio, als het gaat over de tekorten die er zijn,

[2:44:33] 60% is echt mbo

[2:44:35] wat wordt gevraagd en

[2:44:37] praktische opleidingen zijn heel erg nodig.

[2:44:39] En op het moment dat dat niet voldoet,

[2:44:41] en het zit echt in die groeimarkten

[2:44:43] en die technologie

[2:44:44] waarvan wij zeggen, daar willen we het verschil maken,

[2:44:47] dan zou je kunnen kijken wie je hier

[2:44:49] wil hebben om dat aan te vullen.

[2:44:50] Maar daar moet je dus wel kritisch in zijn, want we hebben nou eenmaal

[2:44:52] tekort aan van alles.

[2:44:54] Dat was dit blokje, voorzitter.

[2:44:56] Dan zijn we aan het einde van blokje 2.

[2:44:58] Ik wou hiernaast bij de heer Thijs beginnen en daarna naar meneer Van Houdingen.

[2:45:03] Dank voorzitter en dank aan de minister

[2:45:04] voor haar beantwoording. En ik vind het echt

[2:45:05] heel goed dat de minister zegt dat het de afgelopen jaren

[2:45:08] verkeerd is gegaan met die verdeling

[2:45:10] van het geld wat we met z'n allen verdienen.

[2:45:12] Ik ben het ook eens met de minister

[2:45:14] dat onderwijs en het

[2:45:16] juiste onderwijs, zodat dat beter aansluit

[2:45:18] met wat er nodig is in de samenleving, dat dat een oplossing is.

[2:45:20] Maar dat is wel een lange termijn oplossing.

[2:45:22] En de mensen die deze maand

[2:45:23] zich zorgen maken over het einde van de maand en of ze wel genoeg geld

[2:45:26] hebben om nog voldoende

[2:45:27] boodschappen te doen, die hebben daar bijzonder weinig aan.

[2:45:30] Dus mijn vraag zou toch zijn aan de minister,

[2:45:32] wat kan de minister nou doen om te zorgen

[2:45:34] dat veel sneller en meer geld

[2:45:36] terecht komt bij de mensen.

[2:45:38] De helft van Nederland heeft gewoon financiële zorgen.

[2:45:40] Dat is toch niet acceptabel in zo'n rijk land als Nederland.

[2:45:42] Dus wat gaat de minister daaraan doen

[2:45:43] op korte termijn?

[2:45:46] Het zit overal in.

[2:45:48] Het zit in het economisch beleid.

[2:45:50] Het zit in de regiodeals

[2:45:52] die binnenkort weer naar buiten komen.

[2:45:54] Om te zorgen dat we een goede verspreiding hebben

[2:45:56] van de middelen die we beschikbaar hebben over het land.

[2:45:58] Dat we vooral ook kijken naar

[2:46:00] de achterstandswijk of de mensen

[2:46:02] waar mensen achterstand hebben tot de arbeidsmarkt

[2:46:04] om die weer te motiveren.

[2:46:06] Daar is overigens de minister van SZW zeer intensief mee bezig.

[2:46:09] Het zit erin dat bedrijven

[2:46:10] die sociale verantwoordelijkheid

[2:46:12] nog meer moeten voelen.

[2:46:13] Dat zit er in de corporate governance

[2:46:14] waar nu ook expliciet is uitgesproken

[2:46:16] dat bedrijven pas toe of leg uit moeten zeggen

[2:46:20] als het gaat over

[2:46:21] de waardecreatie

[2:46:23] in de brede zin, de impact die ze maken.

[2:46:25] Dat zie je in de hele

[2:46:27] samenleving gebeuren.

[2:46:28] Voor mij is het belangrijk dat we niet

[2:46:30] weer terugschieten in allerlei financiële programma's.

[2:46:33] Geld is belangrijk.

[2:46:34] Maar wat ik ook zie is dat vaak dezelfde

[2:46:36] bedrijven of regio's

[2:46:38] of wijken daarvan profiteren.

[2:46:40] En ik denk dat dat dus de uitdaging is

[2:46:42] om het vooral ook klein te maken.

[2:46:45] Ik heb met alle gedeputeerden

[2:46:47] een gesprek, de nieuwe gedeputeerden,

[2:46:48] en ik bespreek met hen ook hoe we kunnen zorgen

[2:46:50] dat mensen, de ondernemers,

[2:46:53] de mensen die werk zoeken,

[2:46:54] maar vooral ook de ondernemers, want daar zit natuurlijk mijn aangrijpingspunt,

[2:46:57] hoe die toegang kunnen krijgen.

[2:46:58] Hoe we de MKB dienstverlening kunnen verbeteren.

[2:47:01] Hoe we kunnen zorgen dat mensen beter bereiken.

[2:47:03] En als ik met hen praat,

[2:47:05] dan is het vaak,

[2:47:06] is het antwoord vaak geef ons iets meer tijd en iets meer ruimte

[2:47:09] om actief die ondernemer

[2:47:11] te benaderen die nog nooit gebeld heeft.

[2:47:13] Want daar zit het. Het zit niet bij

[2:47:14] degenen die ons wel kunnen vinden, het zit juist bij degenen die ons niet kunnen vinden.

[2:47:18] Dus mijn focus zal vooral

[2:47:19] daarop gericht zijn.

[2:47:24] Ambod tot je dienst,

[2:47:25] het lijkt me ook allemaal heel erg belangrijk,

[2:47:26] maar als we het hebben over meer dan de helft van de Nederlanders die

[2:47:28] in geldzorg zit, hebben we het gewoon over mensen die nu

[2:47:30] een baan hebben in de maakindustrie

[2:47:32] of in de dienstensector of wat dan ook.

[2:47:34] En die gewoon merken, ja dat geld wat we hier met z'n allen

[2:47:36] verdienen, dat komt gewoon meer terecht bij die aandeelhouder

[2:47:38] en minder bij mij. En daarom heb ik aan het einde

[2:47:40] van de maand gewoon geldzorgen.

[2:47:42] En daarom spreek ik ook deze minister aan,

[2:47:44] niet de minister van bijvoorbeeld sociale zaken of een andere minister

[2:47:47] in het kabinet, maar deze minister.

[2:47:49] Hoe gaat deze minister ervoor zorgen

[2:47:50] dat het primaire inkomen van deze mensen

[2:47:52] gaat stijgen? Zodat zij die

[2:47:54] geldzorgen niet meer hebben.

[2:47:58] Voorzitter, wat even

[2:47:59] voor het beeld, om het even te

[2:48:01] corrigeren.

[2:48:02] De heer Thijssen schetst de hele tijd die hele rijke

[2:48:05] aandeelhouder. Laten we niet vergeten dat het geld

[2:48:07] van heel veel werknemers bij pensioenfondsen wordt,

[2:48:09] door pensioenfondsen wordt beheerd. En pensioenfondsen

[2:48:11] houden aandelen in bedrijven. Dus dat

[2:48:13] zijn wij ook voor een deel allemaal.

[2:48:15] Het zit ook bij families, in familiebedrijven.

[2:48:17] Het zit bij verzekeraars die

[2:48:19] pensioenvermogens van gewone Nederlanders beheren.

[2:48:21] Dus laten we niet die tegenstelling

[2:48:23] met elkaar de hele tijd creëren.

[2:48:25] We doen dat met elkaar. En inderdaad,

[2:48:27] iedereen moet meeprofiteren. Maar

[2:48:29] uiteindelijk zit het er hem niet in dat je

[2:48:31] het weghaalt bij die aandeelhouders.

[2:48:33] Want dat is voor een heel groot deel ook de gewone Nederlander.

[2:48:35] Die daar zijn pensioen onder andere

[2:48:37] heeft ondergebracht. Maar we moeten zorgen

[2:48:39] dat het gewoon beter met Nederland gaat.

[2:48:41] We moeten zorgen dat het

[2:48:44] ondernemersklimaat zich

[2:48:45] goed blijft ontwikkelen. En daar zijn op dit

[2:48:47] moment best wel wat zaken die niet goed

[2:48:49] gaan. Op het moment dat een bedrijf

[2:48:51] goed verdient, dan is er ook heel veel

[2:48:53] ruimte om de medewerkers

[2:48:55] te betalen. En dat zie je ook. En ik denk ook

[2:48:57] dat je daar gediversificeerd

[2:48:59] naar moet kijken. Er is niet

[2:49:01] één bedrijf. Er zijn heel veel bedrijven

[2:49:03] die hun medewerkers laten meeprofiteren

[2:49:05] van de winsten. Er zijn ook heel veel bedrijven

[2:49:07] die heel goed met ondernemingsraden en vakbonden

[2:49:09] praten over de ontwikkeling van het loongebouw.

[2:49:11] Dus laten we daar niet te kort

[2:49:13] door de bocht gaan. Uw laatste interruptie

[2:49:16] meneer Theijsen. Ja, het is verschrikkelijk.

[2:49:18] Want we moeten het ook nog hebben over Unicom en Neerstar.

[2:49:20] Maar goed, dat gaat dan hopelijk later gebeuren.

[2:49:22] En dan hoop ik maar dat de minister in één keer

[2:49:24] alle goede dingen zegt. Kijk, wat de minister

[2:49:26] nu zegt, klopt gewoon niet.

[2:49:29] Het klopt gewoon niet. We weten gewoon dat

[2:49:31] winsten harder stijgen dan lonen.

[2:49:33] We weten gewoon dus dat die aandeelhouders

[2:49:36] meer geld krijgen dan dat

[2:49:37] de werkenden krijgen. Dat

[2:49:41] laat onderzoek zien. En dat de minister

[2:49:42] nu zegt, het al oude antwoord van

[2:49:44] als het beter gaat met Nederland, gaat het beter met alle mensen.

[2:49:47] Dat trickle down effect,

[2:49:49] daarvan is echt aangetoond.

[2:49:51] Het is niet zo. Het blijft hangen

[2:49:52] in de bovenste laag. Dus er moet

[2:49:54] actiever beleid komen om te zorgen

[2:49:56] dat wat we met z'n allen verdienen, ook

[2:49:58] voor de hele samenleving, dat de hele samenleving

[2:50:00] daarvan profiteert. En niet maar

[2:50:02] denken, ach, als het goed gaat met

[2:50:05] de economische groei, dan gaat het goed met alle Nederlanders.

[2:50:07] Want zo werkt het helaas niet.

[2:50:10] Had u nog een vraag daarover? Nee, geen vraag.

[2:50:12] Maar, voorzitter, hij krijgt

[2:50:13] een korte reflectie. Want

[2:50:16] die tegenstelling is er niet.

[2:50:17] En er is ook niet HET bedrijf in Nederland.

[2:50:20] Er is een groot verschil tussen het een en

[2:50:22] het ander bedrijf in Nederland. Je kunt niet

[2:50:24] dat allemaal over één kant scheren. En er zijn inderdaad

[2:50:26] bedrijven die het afgelopen jaar heel goed hebben

[2:50:28] gedraaid. Maar er zijn ook bedrijven die het heel erg zwaar hebben.

[2:50:30] Kijk maar naar de horeca, kijk maar naar de retail,

[2:50:32] kijk maar naar de binnensteden. Er zijn op dit moment echt

[2:50:34] bedrijfstakken waar het niet zo makkelijk gaat.

[2:50:36] Dus laten we nou niet doen alsof dat één

[2:50:38] soort bedrijf is. Dat is niet zo.

[2:50:40] Als in algemene zin, het gaat

[2:50:42] niet ook niet alleen maar over geld.

[2:50:44] Natuurlijk moet iedereen zijn bestaanszekerheid

[2:50:46] kunnen voorzien en inkopen kunnen doen.

[2:50:47] Ik ben de eerste die dat zal zeggen. Maar het is

[2:50:50] niet zo dat dat het enige is

[2:50:52] waar het over gaat. Het gaat over opleiding, het gaat over perspectief.

[2:50:54] Het gaat over aansluiting kunnen vinden.

[2:50:56] Het gaat over zingeving. Het gaat over

[2:50:57] een heleboel meer werk dan alleen

[2:51:00] maar dat salaris

[2:51:02] wat stijgt. En bovendien laten de cijfers

[2:51:04] zien dat de lonen zijn gestegen. In ieder geval

[2:51:05] de COO-lonen. Dus, voorzitter,

[2:51:08] daar wilde ik de reactie bij houden.

[2:51:10] Meneer Van Houweling had het als eerste.

[2:51:12] Dank voor de beantwoording. Een beetje een aanvulling ook

[2:51:14] op deze vragen. Ik geloof de minister wel

[2:51:16] als de minister zegt van nou, het valt al mee, het is niet

[2:51:18] zozeer dat het inkomen wat we verdienen

[2:51:20] veel ongelijker verdeeld wordt. Maar

[2:51:22] de taart wordt denk ik wel klein. Dat was

[2:51:24] ons betogen. En daar heb ik dus een vraag over.

[2:51:26] Want wat de minister

[2:51:28] zelf volgens mij in haar brief ook herkent, de industrie

[2:51:30] vertrekt uit Nederland al elf maanden

[2:51:32] lang. Dat betekent dat ons

[2:51:34] verdienvermogen afneemt. Dat komt, denk ik,

[2:51:36] door die hoge energieprijs onder andere die we in Nederland

[2:51:38] hebben. Want daar hebben ze in China, daar hebben ze in

[2:51:40] Rusland, daar hebben ze in Indië veel minder last

[2:51:42] van dat klimaatbeleid. En mijn vraag aan de

[2:51:44] minister is, herkent ze dat probleem?

[2:51:46] En wat gaat de minister doen om te voorkomen

[2:51:48] dat onze industrie verder en verder wegtrekt

[2:51:50] uit Nederland?

[2:51:52] Minister.

[2:51:55] Voorzitter, het is

[2:51:57] zo dat wij als het gaat over ons

[2:51:59] de prijs van energie, dat wij

[2:52:01] niet concurrerend meer zijn. En dat heeft met een

[2:52:03] aantal dingen te maken. De energieprijs zit

[2:52:04] drie onderdelen uit elkaar

[2:52:07] halen. Het is de kale energieprijs.

[2:52:09] Die is toegenomen ook door de

[2:52:11] schaarste en door

[2:52:12] de oorlog in de Oekraïne onder andere.

[2:52:16] De tweede

[2:52:17] aandeel zijn de belastingen. Die zijn in Nederland

[2:52:19] hoger dan in de omliggende landen als het gaat

[2:52:21] over de belasting op energie. En

[2:52:23] we hebben het over netwerktarieven.

[2:52:25] En de netwerkkosten. Dus

[2:52:27] de derde aspect zie je heel erg toenemen

[2:52:29] de komende periode. En

[2:52:30] dat die drie bij elkaar opgeteld maakt

[2:52:33] dat wij hogere energiekosten

[2:52:35] hebben dan in de omliggende landen.

[2:52:37] Daar komt dan nog eens bij,

[2:52:39] voorzitter, dat er

[2:52:41] landen zijn die ook nog eens compensatie

[2:52:43] bieden. Wat wij niet op die manier doen.

[2:52:45] Dus als u zegt dat, voorzitter,

[2:52:47] zeg ik via u aan de heer Van Houwelingen,

[2:52:49] als de heer Van Houwelingen zegt

[2:52:50] wij zijn niet concurrerend op het gebied van energieprijs.

[2:52:53] Nee, dat klopt. Dat is ook zo.

[2:52:54] Moeten we daar wat aan doen? Ja, daar moeten we wat aan doen met elkaar.

[2:52:57] Daar moeten we in ieder geval serieus naar kijken.

[2:52:58] Maar het is niet het enige wat meespeelt. Er zijn meer zaken.

[2:53:01] Het gaat over de plek waar je

[2:53:03] gevestigd bent, de mate waarin je kan

[2:53:05] profiteren van goed opgeleid personeel.

[2:53:07] Dus we moeten ook niet doen dat energiekosten

[2:53:08] het enige is waar het over gaat.

[2:53:11] Bij energieintensieve bedrijven wringt

[2:53:13] dit nu het meeste. Dat klopt.

[2:53:15] Ik heb nog twee vervolgvragen,

[2:53:17] voor de zekerheid, voorzitter.

[2:53:19] Heel fijn om te horen dat de minister dat probleem herkent.

[2:53:21] Ik heb nog niet echt antwoord gehad op mijn vraag.

[2:53:22] Dus inderdaad, fijn om te horen, de minister herkent dus dat

[2:53:24] energieprijs een heel groot probleem is,

[2:53:26] dat we eigenlijk niet meer concurreerd daarop zijn.

[2:53:28] Maar dat is mijn vraag dan. Wat gaat de minister hieraan doen

[2:53:31] om te voorkomen dat nog meer industrie

[2:53:33] wegtrekt? Want dat blijft dus

[2:53:34] toch de hoofdvraag.

[2:53:36] Minister.

[2:53:38] Voorzitter, ik doe daar een aantal dingen.

[2:53:40] Allereerst zet ik heel zwaar in

[2:53:42] in de Europese Unie op het gelijkspeelveld,

[2:53:44] want dat is echt wel het vertrekpunt.

[2:53:46] En bovendien zijn de heer Letta en Draghi

[2:53:48] op dit moment bezig met rapporten

[2:53:50] die dit gaan versterken. Die komen de komende maanden uit.

[2:53:53] De ene gaat over de interne markt, de andere gaat over

[2:53:55] concurrentievermogen. Daar levert Nederland

[2:53:57] bij een hele actieve bijdrage aan.

[2:53:59] Want de oplossing zit toch in dat

[2:54:00] interne speelveld in Europa.

[2:54:02] Dat moeten we in ieder geval die harmonisatie

[2:54:04] moeten zijn en bij voorkeur ook harmonisatie

[2:54:06] van die netwerktarieven.

[2:54:08] Ik heb ook een speelveldtoets laten doen

[2:54:10] en ik laat in aanvulling daarop, van

[2:54:12] PwC was die volgens mij,

[2:54:14] die met uw Kamer is gedeeld.

[2:54:16] In aanvulling daarop laat ik

[2:54:18] verdiepend onderzoek doen naar de effectieve

[2:54:20] elektriciteitskosten voor de energieintensieve

[2:54:22] industrie, om dat nog duidelijker

[2:54:24] te maken waar het nou zit.

[2:54:25] En voor electrolyzers ten opzichte van buurlanden.

[2:54:28] En ik zal dat binnenkort

[2:54:29] Q2 met u delen.

[2:54:31] En bovendien kijk ik daarnaast wat we daaraan kunnen doen

[2:54:34] en of ik individueel bedrijven

[2:54:36] daarin tegemoet zou moeten komen en of ik dat kan.

[2:54:38] Of dat daar iets anders nodig is.

[2:54:40] Dus daar ben ik zeker mee bezig.

[2:54:42] Uw laatste vraag.

[2:54:43] Dank u wel.

[2:54:44] Het probleem is natuurlijk, wat ik ook in mijn betoog zei,

[2:54:46] is dat dit niet een probleem is voor alleen Nederland,

[2:54:48] maar voor heel Europa. In Duitsland de-industriëert ook.

[2:54:50] Dus als de minister het gaat harmoniseren in Europa,

[2:54:52] dan schieten we niks meer op, want dat vertrekt dus de industrie uit Europa.

[2:54:55] Mijn laatste en hier

[2:54:56] korte vraag. Een ander onderwerp, maar wel

[2:54:58] in dit blokje. Ik begrijp dat de minister

[2:55:01] heeft een high-tech

[2:55:03] sectorbeleid, met vijf sectoren.

[2:55:04] In de brief van 8 juni stond dat.

[2:55:06] Daar wordt onder andere Almere gehoed.

[2:55:08] Dat is een specifieke vraag en ik voel me af.

[2:55:10] Wat betreft de ontwikkeling van Almere

[2:55:12] tot zo'n high-tech sector. Zijn er nog stappen

[2:55:14] ondernomen de afgelopen jaren? Weet de minister daar iets

[2:55:16] van? Heel specifiek, daar ben ik me van bewust.

[2:55:19] Spontaan,

[2:55:20] dan zal ik het even spontaan beantwoorden.

[2:55:22] Almere kent ASEM,

[2:55:24] International. Dat is een zeer waardevol bedrijf.

[2:55:26] En Almere heeft ook ambitie

[2:55:28] om zich verder te ontwikkelen en heeft daar ook

[2:55:30] een zeer goede vertrekpositie voor.

[2:55:32] Dus daar wordt met name door de provincie

[2:55:34] en de gemeente in samenwerking

[2:55:36] met de bedrijven naar gekeken wat zij kunnen doen.

[2:55:38] En dat gaat over de brede spectrum

[2:55:40] van opleiden, aantrekken van beroepsbevolking

[2:55:42] tot wat deze bedrijven nodig hebben

[2:55:44] op het gebied van net capaciteit en andere zaken.

[2:55:47] Voorzitter, Nierstar en hoge

[2:55:49] elektriciteitsprijzen, daar heb ik voor een deel al op geantwoord.

[2:55:53] Nierstar wil ik naar

[2:55:54] voren halen.

[2:55:56] Was er nog een antwoord op de vraag van meneer Van Hoolen?

[2:55:59] Nee, als het goed is was ik...

[2:56:00] Nee, sorry.

[2:56:02] Want dan wou meneer Vermeer graag nog een vraag stellen.

[2:56:07] Ja, dank u wel voorzitter.

[2:56:08] Ik wil graag vooral wat tegenwicht

[2:56:10] bieden aan hetgeen de heer Thijssen

[2:56:12] hier zegt. Want natuurlijk zijn

[2:56:14] er bedrijven die veel winsten maken

[2:56:16] en er zal ook winst naar

[2:56:18] aandeelhouders toegaan of buitenlands

[2:56:20] aandeelhouders of

[2:56:22] naar superrijken. Maar

[2:56:24] ik ken ook gewoon die ondernemers die toen

[2:56:26] de energiekosten zo hoog waren

[2:56:28] zonnepanelen kochten voor hun medewerkers

[2:56:30] of een mail eruit stuurde van

[2:56:31] wie hulp nodig heeft moet zich melden bij

[2:56:33] personeelszaken, zorg dat je niet in de

[2:56:36] schulden komt. Dus ik wil daar echt

[2:56:38] tegenwicht aan bieden dat hier

[2:56:40] continu het frame neergelegd wordt

[2:56:41] dat er gegraaid wordt als een mallen, want dat is gewoon

[2:56:44] niet waar.

[2:56:47] Ik geef de meneer Thijssen mogelijkheid om hier...

[2:56:49] maar dan niet als interruptie, maar...

[2:56:51] Ja, dat is maar een persoonlijk feit. Maar goed, ik dacht

[2:56:53] dat we in de debat waren met de minister

[2:56:55] en niet met mij. Dan moet u me interrumperen op mij.

[2:56:58] Maar ik ben volgens mij het

[2:56:59] meest enthousiast geweest over dat we bedrijven keihard

[2:57:01] nodig hebben in het land

[2:57:03] om die economie te bouwen, om de energietransitie

[2:57:05] te doen, om mensen een betekenis voor bestaan

[2:57:07] te geven, om hun inkomen te geven.

[2:57:10] Dus ik heb nooit gezegd dat bedrijven

[2:57:12] de MKB's teruggegaan van onze economie.

[2:57:15] Ik kijk alleen naar hele

[2:57:16] winstgevende bedrijven en ik constateer op basis

[2:57:18] van onderzoek dat de winsten harder stijgen dan de lonen.

[2:57:20] En ik vind dat deze minister of dit kabinet

[2:57:22] daarop in moet grijpen, omdat we namelijk

[2:57:24] ook zien dat meer dan de helft van de mensen geldzorgen

[2:57:26] heeft. En aan het eind van de maand niet weten hoe ze

[2:57:28] bij de pomp de tank vol moeten gooien.

[2:57:30] Daar moeten we wat aan doen.

[2:57:33] Meneer Vermeer, ik hoor verder geen vraag voor de minister. Klopt dat?

[2:57:35] Wou meneer Vlag nog een vraag stellen?

[2:57:37] Ja meneer Vlag?

[2:57:39] Ja voorzitter, dank u wel. Wij stellen natuurlijk allerlei

[2:57:42] hele mooie specifieke vragen en het is soms een beetje

[2:57:44] gissen hoe de minister die gerubriceerd heeft

[2:57:46] en in welk blokje. Dus

[2:57:48] ik probeer het wel.

[2:57:51] Ik had een vraag gesteld over het

[2:57:52] innovatieprogramma,

[2:57:54] het maritieme innovatieprogramma en ik wilde even checken

[2:57:56] of die al beantwoord was.

[2:57:58] Nee, die komt dan nog. Andere vraag

[2:58:00] en daar heb ik de minister wel over gehoord, dat

[2:58:02] dit blokje ook ging over industriepolitiek.

[2:58:04] En ik heb daar niet een heel specifieke

[2:58:06] antwoord op gehoord.

[2:58:07] Mijn vraag zal ik nog een keer herhalen, dat

[2:58:09] juist in het licht van de globalisering,

[2:58:12] geopolitieke omstandigheden,

[2:58:14] ja laat ik het iets scherper zeggen, Nederland misschien wat

[2:58:16] minder naïef zou moeten zijn ten opzichte van

[2:58:18] marktwerking en industrie.

[2:58:20] En of we dan niet een wat gerichtere,

[2:58:22] wellicht ook wat beschermendere, nationale

[2:58:24] industriepolitiek zouden moeten hebben.

[2:58:26] Minister. Voorzitter, gerichter,

[2:58:28] ja, beschermend, nee.

[2:58:30] Ik geloof in markt.

[2:58:31] We moeten vooral de markt zijn werk laten doen.

[2:58:34] En te protectionistisch gaat uiteindelijk

[2:58:36] ons niet helpen. Je ziet daar andere

[2:58:37] landen andere keuzes in maken, maar wij zijn van natuur,

[2:58:40] en je moet ook kijken wie we zijn, we zijn van natuur

[2:58:41] een handelsland. Wij verdienen het meeste geld

[2:58:43] door wat we exporteren. Dat doen we al

[2:58:45] honderden jaren. Daar zijn we hartstikke goed in.

[2:58:48] Maar we moeten niet naïef zijn, dus

[2:58:49] dat ben ik volledig eens. En we moeten ook gerichter kiezen.

[2:58:52] En ook dat is waar. En de vraag,

[2:58:54] voorzitter, van de heer Vlaggens vooral, waar doen we,

[2:58:55] want dan zal ik gelijk de vragen van de maritieme maakindustrie pakken.

[2:58:59] Dat is nou echt een

[2:58:59] voorbeeld, want

[2:59:01] ik ben er zo'n twee jaar bezig,

[2:59:04] dat perspectiefnota ligt er sinds

[2:59:05] van de zomer. De eerste toepassing zit

[2:59:07] in de maritieme maakindustrie. En daar zouden

[2:59:09] eigenlijk veel meer sectoren achter

[2:59:11] aan moeten volgen, omdat dat namelijk duidelijk maakt

[2:59:13] als je dat rapport goed leest,

[2:59:16] we hebben de analyse gedaan van alles wat ze doen.

[2:59:18] En daarvan zie je dat een aantal

[2:59:19] zaken, dat het is nice

[2:59:21] to have in Nederland, maar een aantal zaken zijn ook

[2:59:23] need to have in Nederland. En die keuzes

[2:59:25] moeten we met name durven maken, dat we vooral

[2:59:27] investeren met elkaar en keuzes

[2:59:29] maken wat we echt hier moeten doen om een aantal

[2:59:31] redenen.

[2:59:33] En dat is volgens mij het antwoord op die

[2:59:35] vraag. Ja, en dan hebben we volgens in dat

[2:59:37] maritieme maakindustrie agenda hebben we vijf

[2:59:40] koplopersprojecten gedefinieerd,

[2:59:42] zoals de werf

[2:59:43] van de toekomst onder andere, waar

[2:59:45] we met de hele sector werken om die

[2:59:47] dan vervolgens invulling te geven en ook uit te voeren.

[2:59:49] Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om.

[2:59:52] Had u nog een vervolgvraag?

[2:59:53] Ja.

[2:59:55] Als het gaat om dat innovatieprogramma

[2:59:57] had ik ook vooral graag naar de structurele

[2:59:58] financiering daarvan. Daar heb ik graag nog een antwoord op.

[3:00:00] En tweede punt. Iedereen die

[3:00:02] bestuurskunde studeert, die leert

[3:00:04] dat de markt in principe

[3:00:06] zijn werk doet en dat er overheid er is voor

[3:00:09] marktimperfecties. En ik denk

[3:00:10] dat dat ook in de industrie soms aan

[3:00:12] de hand is. De kennis kan hier worden

[3:00:14] opgehaald en wordt met hetzelfde gemak

[3:00:16] geëxporteerd, waardoor we onze voorsprong verliezen.

[3:00:19] En hetzelfde geldt ook voor

[3:00:21] sectoren die van strategisch

[3:00:22] belang zijn. Denk aan de maritieme

[3:00:24] maakindustrie, die ook in de defensie actief is.

[3:00:27] Daar zie je een aantal Europese landen

[3:00:28] gewoon een keus maken om launching customer

[3:00:30] te zijn van die bedrijven.

[3:00:32] In Nederland zie je daar soms een bijna

[3:00:35] heilig geloof in de markt.

[3:00:37] En dat komt op mij ook wel eens naïef

[3:00:38] over. Dus de vraag of de minister daar nog

[3:00:40] op zou willen reageren, of gezien de veranderende

[3:00:42] omstandigheden, ook ons hier misschien

[3:00:45] op moeten herbezinnen. En het gaat niet om

[3:00:46] uitersten. De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden, maar

[3:00:48] dan hoor ik graag een reactie van de minister.

[3:00:51] Voorzitter, de heer Vlag heeft volledig gelijk.

[3:00:53] Ik denk dat als we het hebben over naïviteit,

[3:00:54] dat we meer moeten benutten

[3:00:57] wat we hebben, dus dat we die

[3:00:58] launching customer meer kunnen zijn. Dat is waar.

[3:01:01] En dat we ook bij onze aanbestedingsregels,

[3:01:03] die wij soms wat rigider, strak

[3:01:04] interpreteren, ook wat meer ruimte kunnen geven

[3:01:06] aan de kwaliteiten van Nederlandse bedrijven,

[3:01:08] zodat zij ook op een goede manier in aanmerking komen

[3:01:10] voor die aanbestedingen. Binnen

[3:01:12] de grenzen van wat er nu kan,

[3:01:16] kunnen we dat beter benutten.

[3:01:17] En dat hebben we ook aangegeven

[3:01:18] in die strategische agenda.

[3:01:20] Dan een antwoord op de vraag rondom

[3:01:22] de investeringen, wat we ervoor uittrekken.

[3:01:25] De overheid zal

[3:01:26] in 2024 en 2025 15 miljoen

[3:01:28] per jaar uittrekken. Dat is een

[3:01:30] gedeelde bijdrage van

[3:01:33] Defensie, INW en

[3:01:34] EZK. En dat doen we voor twee jaar.

[3:01:36] Dus dat is 30 miljoen en de sector matcht

[3:01:38] dat. Dus we hebben voor twee jaar 60 miljoen.

[3:01:41] En dan gaan we dat uitgeven aan

[3:01:42] vijf actielijnen, vijf koplopersprojecten,

[3:01:44] het nummer vijf was erg geliefd, en 25

[3:01:46] concrete maatregelen. En we moeten

[3:01:48] dus voor de langere termijn na 2025,

[3:01:51] en dat zouden we dus ook

[3:01:52] willen voorleggen aan het nieuwe kabinet,

[3:01:54] aan de informatie, om te kijken hoe

[3:01:56] je dat de continuïteit kan geven.

[3:01:58] En daar is de heer Van der Staaij, wat u al noemde,

[3:02:00] ook zeer actief

[3:02:02] mee bezig en mee gestart sinds 1 februari.

[3:02:05] Voor u verder gaat, heeft u nog een

[3:02:06] vervolgvraag? Dan gaan we automatisch over naar

[3:02:08] blokje drie, want volgens mij zijn er verder geen interrupties meer.

[3:02:10] Ja, ik zal daar nog één vragen, maar die neem ik dan

[3:02:12] wel mee met blokje drie.

[3:02:14] Dat geeft niet de

[3:02:16] UMNICORP,

[3:02:18] hoe ik het uit moet spreken,

[3:02:19] daar vroeg mevrouw Van Metelen

[3:02:21] volgens mij naar, en de heer Thijssen

[3:02:23] vroeg daarnaar. Ja, de heer Thijssen was dat.

[3:02:26] Ja.

[3:02:28] Het is zo

[3:02:29] dat de situatie voor dat soort,

[3:02:31] dat type bedrijf op dit moment heel moeilijk is,

[3:02:33] omdat de prijs van virgin plastic, zoals we

[3:02:35] dat dan noemen, op dit moment heel laag is,

[3:02:37] en daardoor is het verschil heel groot.

[3:02:39] Ik ben daarover in gesprek met

[3:02:41] de staatssecretaris van INW om goed

[3:02:42] te begrijpen en te kijken naar eventuele

[3:02:45] opties, hoe we dat in de

[3:02:46] recyclingbranche kunnen

[3:02:48] oplossen.

[3:02:50] We zijn het er volledig over eens dat de

[3:02:53] recyclingbedrijven hier een toekomst moeten hebben in Nederland,

[3:02:54] want dat is juist het bedrijf

[3:02:56] voor de circulaire economie, en daar

[3:02:58] zetten we onder andere op in met de nationale

[3:03:00] circulaire plasticnorm vanaf 2027.

[3:03:03] Daarbij moeten we nog wel goed kijken

[3:03:04] naar wat haalbaar is,

[3:03:07] want we kunnen niet normeren wat er niet

[3:03:09] is. We zetten ons in Europa,

[3:03:11] maar dat weet, voorzitter, de heer Thijssen,

[3:03:12] ook dat we ons inzetten voor het stimuleren

[3:03:15] van duurzaam koolstofgebruik.

[3:03:20] Voorzitter, en ik denk dat ik de vragen

[3:03:22] over NIERSTAR eigenlijk ook met mijn

[3:03:24] beantwoording over de energiekosten

[3:03:26] ook heb beantwoord.

[3:03:28] En ik ben met NIERSTAR ook in gesprek om te kijken

[3:03:30] wat daar specifiek speelt.

[3:03:31] Ik wil de heer Thijssen, hij zit echt te popelen naast me,

[3:03:34] de mogelijkheid geven om heel kort,

[3:03:36] echt heel kort, een vraag te stellen.

[3:03:38] Nou, voorzitter, dat waardeer ik zeer.

[3:03:40] De grote angst is natuurlijk,

[3:03:41] of de grote angst voor Umincorp weten we,

[3:03:43] dat die recyclenorm van 2017 te laat is.

[3:03:46] En we weten dat we dit bedrijf nodig

[3:03:47] hebben in 2030. Dus als ik nadenk

[3:03:49] over het onderwerp van dit debat,

[3:03:51] verdienvermogen van Nederland voor de toekomst,

[3:03:53] dan is dit bedrijf, hoort daarin toch?

[3:03:56] En hebben we zoveel geld op de plank,

[3:03:57] kunnen we dit bedrijf nou niet helpen?

[3:04:01] Minister. Ja, voorzitter,

[3:04:02] dat begrip, dat heb ik ook,

[3:04:04] dat dit bedrijf belangrijk is.

[3:04:06] Dit is een voorbeeldbedrijf, dat dit belangrijk is.

[3:04:08] Dus we zijn ook in gesprek met dat bedrijf.

[3:04:10] En dat doe ik samen met de INW, want die gaat, zoals u weet,

[3:04:13] voorzitter, u weet,

[3:04:14] de directrice weet, over

[3:04:16] deze regeling.

[3:04:18] Maar ik begrijp het verzoek.

[3:04:23] Dan ga ik naar het volgende blokje.

[3:04:27] Dat was een vraag van

[3:04:30] mevrouw...

[3:04:30] Ja, van mevrouw Martens

[3:04:35] over damen.

[3:04:37] We delen het belang van de Amsterdamse

[3:04:39] haven.

[3:04:41] En er ligt ook,

[3:04:43] waar er ligt ook een hele belangrijke

[3:04:44] woningbouwopgave. Dus je ziet dat

[3:04:46] daar ons land eigenlijk komt een heleboel samen,

[3:04:48] dat het te krap is eigenlijk bij elkaar.

[3:04:51] En nu is

[3:04:52] Amsterdam zijn strategie voor grootschalige

[3:04:54] transformatie van bedrijventerreinen aan het herzien.

[3:04:57] En we zien dat die ship dock

[3:04:59] dameplek, zeg maar,

[3:05:00] onder druk komt te staan.

[3:05:02] En ik ga binnenkort daar naartoe.

[3:05:04] En ik heb overleg met de gemeente

[3:05:06] Amsterdam en de provincie Noord-Holland om te

[3:05:08] bekennen of die

[3:05:10] afspraken herzien kunnen worden.

[3:05:12] Maar ik ga er formeel niet over.

[3:05:14] Dus even voor alle helderheid, ik kan dat niet formeel afdwingen,

[3:05:16] maar ik denk wel dat het goed is om alles in samenhang

[3:05:18] te bezien. Ik ben wel trekker voor

[3:05:20] het Noordzeekanaalgebied. En ik

[3:05:22] zie wel hoe al die aspecten daar met elkaar

[3:05:24] samenhangen. En hoe belangrijk het is

[3:05:26] dat ook bedrijven als dame

[3:05:28] ook voor de werkgelegenheid en het soortwerk

[3:05:30] wat zij bieden, daar

[3:05:32] behouden zou blijven.

[3:05:39] Oh ja, ik moest

[3:05:39] het blokje afwachten natuurlijk.

[3:05:40] U stopt ook met praten.

[3:05:42] Dus ik raak zelf even twijfel.

[3:05:45] Raak ik helemaal van de war of wat?

[3:05:46] Ja, nee.

[3:05:48] Voorzitter,

[3:05:50] we hebben het over industriebeleid gehad.

[3:05:52] Dat ga ik niet herhalen.

[3:05:55] Voorzitter, mevrouw

[3:05:57] Van Dijk, die vroeg

[3:05:59] naar de diverse omvangrijke fondsen

[3:06:01] voor industriebeleid in Nederland.

[3:06:03] Of ik daar nog een ander...

[3:06:04] Wat er bij een oorlogskas was.

[3:06:06] We hebben bijvoorbeeld ook recent 100 miljoen kunnen vrijmaken

[3:06:09] voor

[3:06:11] economische veiligheid.

[3:06:13] Dat is een fonds wat we bij de

[3:06:15] najaarsnota 2023 hebben ingesteld.

[3:06:17] We hebben ook 100 miljoen vrijgemaakt

[3:06:19] voor Etsy. Dat is een Europese...

[3:06:22] voor

[3:06:23] start-ups die daar een aanspraak

[3:06:25] op kunnen maken.

[3:06:27] Zoals ik ook genoemd heb,

[3:06:29] het Maritiem Masterplan, waar 60 miljoen in zit,

[3:06:31] 30 van de overheid en 30 van bedrijfsleven.

[3:06:33] Dus we hebben wel middelen.

[3:06:34] En zeker ook niet weinig

[3:06:35] om in te zetten daarvoor.

[3:06:39] Voorzitter, een vraag

[3:06:39] van NSC over het

[3:06:41] Rijnlands Convenant.

[3:06:43] Ik verken of een akkoord, daar heb ik ook

[3:06:45] een motie over gekregen,

[3:06:48] hoe een akkoord tussen overheid

[3:06:49] en ondernemers van meerwaarde kan zijn

[3:06:51] voor het behalen van gemeenschappelijke doelen.

[3:06:53] En ik doe dat samen met bedrijfsleven,

[3:06:55] maar het is ook essentieel om dat te bespreken met sociale partners,

[3:06:58] want het is natuurlijk een balans tussen werk

[3:06:59] en werkgevers.

[3:07:02] En wat betreft de Corporate Governance Code,

[3:07:03] ik heb een executive searchbureau ingeschakeld

[3:07:06] om een nieuwe voorzitter te zoeken

[3:07:07] voor de monitoringcommissie.

[3:07:09] En die krijgt dan de taak om de rest van de commissie samen te stellen.

[3:07:12] En ik hoop binnenkort uw Kamer

[3:07:13] daarover te kunnen berichten.

[3:07:15] Voorzitter, ruimte voor de economie. Ik ga even iets sneller gezien de tijd.

[3:07:18] Mevrouw Van Dijk vroeg

[3:07:19] naar

[3:07:23] garantie

[3:07:24] bij het succes van het programma

[3:07:26] Ruimte voor Economie.

[3:07:27] Ja, het is een nationaal programma.

[3:07:30] Het programma krijgt in samenhang met

[3:07:31] andere ruimtelijke opgaven

[3:07:33] plek in de nieuwe nota ruimte die onder regie van de minister van

[3:07:36] BZK wordt uitgebracht.

[3:07:38] En die pilots, toekomstbestendige bedrijventrainer,

[3:07:41] daar doen we dus ervaring mee op.

[3:07:43] En op het moment dat dat

[3:07:44] goed is, dan zou ik die ontwikkelde aanpak ook

[3:07:46] breder willen uitrollen. Dus dat is wel de

[3:07:47] intentie.

[3:07:51] Voorzitter, dan ten

[3:07:52] aanzien van

[3:07:54] of ik kan reflecteren,

[3:07:57] BBB was de vraag

[3:07:58] over de achterblijvende regionale

[3:08:00] groei en hoe dit passend is bij de

[3:08:02] conclusies zijn verbonden aan elke regio telt.

[3:08:05] Ik heb het nodige gezegd ook over

[3:08:06] het belang dat iedereen mee kan profiteren.

[3:08:08] We zijn als kabinet bezig met een

[3:08:10] uitgebreide brief over het verbeteren van de kwaliteit

[3:08:12] van wonen, werken en leven in de achterblijvende

[3:08:14] regio's. De minister van BZK

[3:08:16] voert daar de pen.

[3:08:18] En daar ben ik bij betrokken.

[3:08:20] En ik heb zelf net een aantal andere

[3:08:22] zaken genoemd, waarbij ik binnen mijn portefeuille

[3:08:24] actief ben, onder andere met de Roms national

[3:08:26] programma Groningen, de maatwerkafspraken,

[3:08:28] de sectoragenda maritieme maakindustrie,

[3:08:30] waar ook heel veel

[3:08:33] MKB bij betrokken is en ook

[3:08:34] in regio's waar meer aandacht

[3:08:36] naar aangegeven kan worden.

[3:08:38] Voorzitter, de versterker van de aanjagende

[3:08:40] rol van de Roms was een vraag van de SGP.

[3:08:43] Er is regelmatig

[3:08:44] dialoog met de provincies. Ik probeer het contact

[3:08:46] met die gedeputeerden met name

[3:08:49] dat lijntje heel kort te houden.

[3:08:51] Onder andere ook over de Roms,

[3:08:52] maar ook over het verbeteren van de dienstverlening.

[3:08:54] Ik werk aan de invulling van de motie

[3:08:56] Amhaouch in zaken de meerjarenstrategie

[3:08:58] van de Roms. Ik doe

[3:09:00] dat in draagvlak

[3:09:02] met alle betrokkenen en ik verwacht de Kamer

[3:09:04] in Q2 erover te informeren.

[3:09:07] En dan een vraag van

[3:09:08] mevrouw Koekoek over de arbeidsmobiliteit.

[3:09:13] Of ik het eens ben dat het zo snel mogelijk

[3:09:15] moet worden versterkt. Ja, ik erken dat belang.

[3:09:17] Daar zijn we het over eens.

[3:09:19] U, volgens mij,

[3:09:21] voorzitter, refereert mevrouw Koekoek

[3:09:23] aan meer generieke beleid voor de

[3:09:25] leer- en arbeidsmobiliteit.

[3:09:27] Dan moet ik wel verwijzen aan mijn collega

[3:09:29] voor sociale zaken, want zij herziet

[3:09:31] momenteel het stelsel voor de arbeidsmarktinfrastructuur.

[3:09:35] Aan de

[3:09:35] specifieke tekortsectoren werk ik met het

[3:09:37] actieplan digitale en technische banen.

[3:09:39] Daarover rapporteer ik regelmatig aan de Kamer.

[3:09:42] En verder

[3:09:43] zetten we ook heel erg in op de samenwerking

[3:09:45] tussen onderwijsinstellingen en het

[3:09:48] regionale bedrijfsleven.

[3:09:49] Ik denk dat het goed is om in dit verband ook te noemen

[3:09:51] dat via het NGF, via het Groeifonds

[3:09:53] 210 miljoen in partnerschap

[3:09:55] als het gaat over samenwerking tussen regionaal bedrijfsleven

[3:09:57] en onderwijsinstellingen wordt

[3:09:59] gewerkt.

[3:10:01] Voorzitter, de beleid

[3:10:03] voor de biotechnologie.

[3:10:04] Ik werk met staatssecretaris van INW en vijf ministeries

[3:10:07] in een gezamenlijke visie op de

[3:10:09] biotechnologie. Dat is intensief

[3:10:11] dan daarmee, maar goed dat we

[3:10:13] dat ook kabinetsbreed doen.

[3:10:15] En ik verwacht die eind

[3:10:16] 2024 aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.

[3:10:19] En dan ben ik door dit blokje heen.

[3:10:22] Mevrouw Martens, had u nog een vraag

[3:10:23] willen stellen?

[3:10:25] Ja, dank voorzitter en excuus voor mijn

[3:10:27] enthousiasme als het gaat om de Amsterdamse haven.

[3:10:30] Ik ben heel blij

[3:10:31] te horen dat de minister daar naartoe

[3:10:33] gaat en volgens mij is dit

[3:10:35] ook een heel lastig vraagstuk. Mijn

[3:10:37] overkoepelende vraag is eigenlijk wanneer

[3:10:39] we bepalen dat een bepaalde haven

[3:10:41] of

[3:10:44] de plek

[3:10:45] van damen in nationaal belang is. Dus ik ben

[3:10:47] eigenlijk zoekende naar, ik snap geheel

[3:10:49] dat het nu voor de minister een hele lastige vraag is.

[3:10:51] De wethouder zegt echt hetzelfde

[3:10:53] op lokaal niveau, dus dat maakt het natuurlijk uitdagend.

[3:10:55] Maar wanneer spreken we nou van nationaal

[3:10:57] belang?

[3:11:03] Bijvoorbeeld, voorzitter,

[3:11:04] ik heb dat bij zout, dat speelde een

[3:11:06] andere discussie in Haaksbergen,

[3:11:08] waar ook een spanning zat op de

[3:11:10] lokale belangen en het belang van

[3:11:12] de zoutproductie voor Nederland.

[3:11:14] En daar heb ik het TNO gevraagd om mij te

[3:11:16] adviseren om te rennen de status van zout

[3:11:18] voor de Nederlandse

[3:11:20] strategische positie.

[3:11:22] Ten aanzien van

[3:11:25] het bedrijf waar we het

[3:11:26] hierover hebben, hebben we nog niet zo'n analyse

[3:11:28] gedaan. Dus dan zou ik dan even over

[3:11:30] moeten puzzelen wanneer je kan

[3:11:32] spreken van een nationaal belang. Wat wij nu wel doen,

[3:11:34] we hebben een soort van gelaagdheid

[3:11:36] gemaakt van hoe we kijken

[3:11:38] naar het belang van bedrijven.

[3:11:40] Wat we bijvoorbeeld doen in de Nationale Veiligheidsraad,

[3:11:42] waar we regelmatig met elkaar bijeenkomen,

[3:11:44] hebben we wel een denkkader ontwikkeld.

[3:11:47] Bijvoorbeeld

[3:11:50] nationale veiligheid,

[3:11:51] economische veiligheid,

[3:11:52] en dan kom je op al die andere belangen die ook in de

[3:11:56] perspectiefnota staan.

[3:11:57] Het echt benoemen van

[3:12:00] dit bedrijf

[3:12:01] is van nationaal belang, dat

[3:12:02] hebben we volgens mij nog niet eerder zo gedaan.

[3:12:04] Ik ga er wel eens naar kijken, want het is een interessante vraag.

[3:12:08] Had u nog een vervolgvraag willen stellen, mevrouw Martens?

[3:12:11] Mevrouw van Dijk,

[3:12:11] had u een vraag willen stellen of niet meer?

[3:12:14] Deze is inmiddels beantwoord,

[3:12:15] dank u wel, voorzitter.

[3:12:17] Verder geen vragen over dit blokje?

[3:12:19] Dan gaan we naar het volgende blokje.

[3:12:20] Voorzitter, voel ik mijn tempo nog wat meer op.

[3:12:23] Dan komen we bij nationale koepen.

[3:12:25] De vraag van de heer Vlag.

[3:12:27] Of ik de aanbevelingen overneem van het Deloitte-onderzoek?

[3:12:29] Ja, grotendeels.

[3:12:31] Ik wil bijvoorbeeld de definitie van

[3:12:33] strengere implementatie opnieuw bezien.

[3:12:35] De lijn volg ik, maar ik moet wel even kijken wat.

[3:12:38] Ik denk dat

[3:12:39] in algemene zin ik het wel eens ben

[3:12:41] met de zorg die ik meende te horen

[3:12:43] bij de heer Vlag, voorzitter, dat nationale

[3:12:45] koppen niet altijd de concurrentiepositie

[3:12:47] verbeteren van Nederland.

[3:12:49] En ik ben daar zelf dan ook zeer terughoudend in.

[3:12:51] Ik heb ook in mijn brief over het ondernemersklimaat

[3:12:54] van zomer

[3:12:55] 2022, als ik het goed heb, juli

[3:12:58] 2022, maar dat zeg ik nu uit mijn hoofd,

[3:13:00] aangegeven dat wij

[3:13:01] in beginsel geen nationale koppen willen.

[3:13:03] En als we het toch doen, dat we eerst de impact

[3:13:05] voor het bedrijfsleven goed moeten

[3:13:07] in kaart moeten brengen. Omdat we daar

[3:13:10] soms wel iets te kort door de bocht gaan.

[3:13:11] Ik heb overigens ook een wetsvoorstel

[3:13:13] klaar liggen voor de ATR,

[3:13:15] de Adviescollege Toetsing

[3:13:17] Regeldruk, waarbij ik

[3:13:22] de voorstel,

[3:13:23] dat wetsvoorstel behelst dat,

[3:13:25] om de ATR ook de Europese

[3:13:27] voorstellen te laten toetsen op

[3:13:29] de Impact Regeldruk.

[3:13:31] En die wet, die

[3:13:33] verwacht ik,

[3:13:35] er zijn nu vragen gesteld, is het bij u

[3:13:37] een behandeling, maar er zijn vragen gesteld door uw commissie over

[3:13:39] dat wetsvoorstel. Dus dat is nog in behandeling.

[3:13:42] Voorzitter, ten aanzien

[3:13:43] van het beleidscompast

[3:13:46] implementatie, vroeg

[3:13:47] de heer Vlag ook naar

[3:13:50] mijn beleid is

[3:13:51] het om ondernemers zo min mogelijk regeldruk

[3:13:53] op te leggen. Ik heb ook het programma

[3:13:56] Terugdrengen Regeldruk.

[3:13:58] Ik heb daar volgens mij

[3:14:00] recent ook uw Kamer over geïnformeerd.

[3:14:01] Ik doe een toets ook om de merkbare

[3:14:03] regeldruk te meten. Dus niet alleen het aantal

[3:14:05] regels, maar echt een merkbare regeldruk.

[3:14:07] En ik ben ook bezig met

[3:14:09] MKB-indicatorbedrijven om te zorgen

[3:14:11] dat we echt bij een bepaalde

[3:14:13] sector kijken wat we nou kunnen

[3:14:15] verminderen. En dat is een aanpak

[3:14:17] die wel effectief lijkt te zijn. Dus ik

[3:14:19] wil die aanpak ook uitbreiden. Ik heb het bij

[3:14:21] zes indicatorbedrijven gedaan en ik wil

[3:14:23] sectoren, MKB-

[3:14:26] sectorbedrijven noem je dat,

[3:14:27] wil ik er drie aan toevoegen dit jaar.

[3:14:29] Ik moet ook niet te snel praten natuurlijk.

[3:14:31] Voorzitter, meneer Vlag

[3:14:33] vroeg nog naar een vergelijkbaar

[3:14:35] onderzoek voor lagere regelgeving.

[3:14:37] Ik zie ook dat ondernemers soms de kamp

[3:14:39] hebben met die lagere regelgeving en dat begrijp ik heel goed

[3:14:41] dat dat soms strenger is dan regelgeving voor concurrenten

[3:14:43] in het buitenland.

[3:14:45] Ik zal een onderzoek daarvoor in gang

[3:14:47] zetten, want ik merk heel vaak in de praktijk dat daar

[3:14:49] veel kritiek op is.

[3:14:52] Voorzitter, vraag over de

[3:14:53] TEC-regeling. TEC-regeling was open tot en met

[3:14:55] 2 oktober 2023

[3:14:57] en die kon worden aangevraagd met terugwerkende

[3:14:59] kracht voor de periode 1

[3:15:01] november 2022 tot

[3:15:03] 31 december 2023.

[3:15:05] Die regeling is dus inmiddels

[3:15:07] gesloten. We hebben die regeling

[3:15:09] in gang gezet omdat er in die fase

[3:15:11] heel hoge energieprijzen waren.

[3:15:13] Gaandeweg hebben we gezien dat die prijzen

[3:15:15] zijn gaan dalen en dat

[3:15:17] verklaart wellicht dan ook de terughoudendheid van

[3:15:19] ondernemers om het aan te vragen, want

[3:15:21] ze willen geen terugbetaling riskeren.

[3:15:24] Er zijn

[3:15:24] 10.866

[3:15:27] aanvragen ingediend en er zijn

[3:15:29] 8.200 van toegewezen.

[3:15:35] De heer Van Metele

[3:15:36] vroeg

[3:15:37] over de

[3:15:37] ambulante handel.

[3:15:40] Ik ben bereid om met de VNG

[3:15:41] te kijken of er aanleiding

[3:15:46] bestaat om de

[3:15:46] huidige richtleiding ten aanzien van de

[3:15:48] ambulante handel aan te passen.

[3:15:49] Ik wil het overleg graag

[3:15:51] voeren en ik zal over de uitkomsten

[3:15:53] uw Kamer berichten.

[3:15:58] Interdepartementale

[3:15:58] samenwerking was een vraag van mevrouw Van Dijk

[3:16:00] over de staatscommissie

[3:16:02] demografische ontwikkelingen.

[3:16:05] Ik neem de vragen over.

[3:16:10] Ik ben het daarmee eens.

[3:16:12] Laat ik het even goed verwoorden. Ik ben het daarmee eens.

[3:16:13] Ik denk dat wij steeds meer zouden moeten samenwerken

[3:16:16] op grote overstijgende thema's.

[3:16:18] Dat actieplan groene en digitale

[3:16:19] baan is daar inderdaad een goed voorbeeld van.

[3:16:23] Dat gaan

[3:16:23] we ook doen bij de reactie

[3:16:26] op de staatscommissie demografische ontwikkelingen,

[3:16:28] omdat dat natuurlijk ook overstijgt

[3:16:30] wat een departement kan doen.

[3:16:33] Voorzitter,

[3:16:34] mevrouw Martens vroeg

[3:16:35] de 30% regeling. Ik denk dat ik daar voldoende over heb

[3:16:38] gezegd. Dan ben ik er doorheen.

[3:16:43] Zijn er...

[3:16:44] meneer Vlag?

[3:16:47] Dat is volgens mij ook meteen uw laatste interruptie.

[3:16:48] Ja, klopt. Die had ik ook speciaal hiervoor bewaard,

[3:16:50] dus je weet maar nooit. Nee, dank voorzitter.

[3:16:53] Het gaat even inderdaad over die nationale

[3:16:55] koppen. Dank voor de beantwoording.

[3:16:57] Ik zou graag

[3:16:59] iets specifieker dan nog de toezegging van de minister

[3:17:01] willen horen

[3:17:03] dat in het beleidskompas wordt opgenomen dat

[3:17:05] bij implementaties die verder gaan dan strikt

[3:17:07] noodzakelijk wordt toegelicht waarom dat

[3:17:09] zo is. En twee,

[3:17:11] de minister geeft aan dat

[3:17:13] zij een onderzoek gaat doen naar lagere

[3:17:15] regelgevingen. Ik wil de vraag hebben wanneer we dat

[3:17:17] dan kunnen gaan verwachten.

[3:17:21] Voorzitter, ik rapporteer

[3:17:23] de Kamer periodiek over

[3:17:24] mijn programma

[3:17:26] vermindering regeldruk. Dus ik stel voor dat ik deze

[3:17:28] twee vragen meeneem in de volgende

[3:17:30] rapportage met

[3:17:32] goedvinden van de heer Vlag.

[3:17:39] Je kunt hoogstens ja zeggen, maar

[3:17:42] of nee.

[3:17:43] Had iemand anders nog een interruptie?

[3:17:45] Mevrouw Koeken.

[3:17:49] Dank voorzitter. Dank ook voor

[3:17:52] de beantwoording. Ik vroeg me nog af over de

[3:17:55] partnerschappen waar de minister

[3:17:56] het over had. Of die ook

[3:17:57] goed zijn toegerust om ook die partnerschappen

[3:17:59] tussen met name mbo-instellingen en het bedrijfsleven

[3:18:02] te faciliteren. Ik had

[3:18:03] in mijn inbraak gevraagd of daar een rol

[3:18:06] voor de regionale ontwikkelingsmaatschappijen

[3:18:08] is weggelegd. Omdat ik

[3:18:10] de signalen krijg dat dat eerder op

[3:18:11] de universiteiten is gericht.

[3:18:15] Minister. Ja, voorzitter.

[3:18:16] Kan ik volmondig ja beantwoorden. Want de Roms

[3:18:18] zijn ook bezig om te zorgen dat ze die verbindingen

[3:18:20] juist goed maken. En zeker ook met mbo.

[3:18:22] Ja. Had u nog een vervolgvraag van mevrouw

[3:18:28] Koekoek of niet? Nee? Mevrouw Zedek.

[3:18:31] Ja, als

[3:18:32] niemand die erover begonnen is nog een

[3:18:34] vervolgvraag over NIERSTAR wil stellen, dan wil ik die

[3:18:36] heel graag stellen.

[3:18:38] De minister

[3:18:39] zegt dat ze met NIERSTAR in gesprek

[3:18:41] is. Dat is denk ik hartstikke goed

[3:18:42] idee. Is het niet het

[3:18:45] beste als NIERSTAR gewoon op de lijst

[3:18:47] komt met maatwerkafspraken?

[3:18:48] Omdat ze nu buiten alles vallen.

[3:18:52] Ja, voorzitter. Het probleem, maar dat

[3:18:53] zou ik niet zo mogen zeggen.

[3:18:55] Het goede van NIERSTAR is juist dat ze geëlektrificeerd

[3:18:57] zijn. Dus zij vallen buiten

[3:19:00] de maatwerkafspraken. Ze vallen eigenlijk buiten alles. Dus dat

[3:19:02] is een beetje het ingewikkelde.

[3:19:05] Maar een bedrijf mag

[3:19:06] altijd, er zijn regelingen dat je een

[3:19:09] maatwerkaanpak wel op een andere manier,

[3:19:10] dus niet de verduurzamingsaanpak, maar op

[3:19:12] een andere manier naar maatwerk kan kijken. Dus we kijken ook

[3:19:14] wat we kunnen doen. Maar het probleem is

[3:19:16] gaat verder dan NIERSTAR neer. Daar is er nu een heel

[3:19:19] duidelijk voorbeeld van.

[3:19:21] Maar het is een veel breder probleem

[3:19:22] dan dat. Maar ik kijk

[3:19:24] met hen, ja. Mevrouw Van Dijk.

[3:19:28] Ja, dank je.

[3:19:30] Het is

[3:19:32] een veel breder probleem. En daarom

[3:19:34] voel ik me af of het dan niet ook

[3:19:36] dan is het misschien ook wel fijn als wij

[3:19:37] als Kamer een tweeledig antwoord krijgen.

[3:19:40] Enerzijds, we hebben natuurlijk, is er

[3:19:41] een debat, aandachtsvraag voor deze casus.

[3:19:43] Maar ook het grotere probleem

[3:19:45] zou ik ook wel mooi vinden als het kabinet

[3:19:47] daarop zou willen reageren. Wat daar een goede aanpak

[3:19:49] zou kunnen zijn, voorzitter.

[3:19:51] Ja, voorzitter. De antwoord heeft

[3:19:53] inderdaad verschillende lagen. Ik gaf aan

[3:19:55] dat ik er in Europa mee bezig ben. Ik gaf aan

[3:19:57] dat ik aan het kijken ben wat nou precies de

[3:19:59] problematiek is. Want er werden een aantal voorbeelden

[3:20:01] van bedrijven genoemd. En echt, de situatie

[3:20:03] verschilt nogal als je inzoomt per bedrijf

[3:20:05] wat er nou echt aan de hand is. Bij

[3:20:06] Niersaar speelt bijvoorbeeld ook dat de prijs van

[3:20:09] zink is gedaald. Dus we moeten ook oppassen

[3:20:11] dat we niet

[3:20:13] altijd simpel zeg maar de conclusie trekken

[3:20:15] dat het alleen de energieprijzen zijn. Er spelen meer dingen.

[3:20:18] De vraag is hier wel, en dat

[3:20:19] is denk ik voor dit debat relevant,

[3:20:21] in hoeverre we dit soort ontwikkelingen

[3:20:24] maken dat het ondernemersklimaat

[3:20:25] onder druk komt te staan. En dat we niet

[3:20:27] meer concurrerend zijn. En dat

[3:20:28] de concurrentie ten opzichte van Duitsland of België, Frankrijk

[3:20:31] dat het verschil te groot wordt.

[3:20:33] En ten aanzien van dat aspect heb ik gezegd dat ik

[3:20:35] in brede zin aan het kijken ben wat ons

[3:20:37] mooi gezegd handelingsrepertoire is.

[3:20:39] Want er zijn echt op dit moment

[3:20:41] twee hele grote problemen. Los van alle algemene

[3:20:43] problemen die we genoemd hebben op het gebied van personeel,

[3:20:45] ruimte, stikstof

[3:20:47] en netcapaciteit,

[3:20:49] zijn er eigenlijk twee bovenliggende problemen.

[3:20:51] Dat dan toch voor alle helderheid maar even zeggen. Dat is die

[3:20:53] inkopfaciliteit en die kosten

[3:20:55] voor netwerk dan wel energie.

[3:20:57] En die zijn op dit moment zodanig zwaar

[3:20:59] dat die ook dit soort signalen

[3:21:01] in de pers uitlokken.

[3:21:04] Ja dank u wel voorzitter.

[3:21:06] Zou de minister dat dan mee willen nemen?

[3:21:08] Ook dat die Kees Nierstaart

[3:21:10] in mijn vraag die ik aan het eind

[3:21:12] stelde van

[3:21:14] kunnen die stimuleringsregelingen

[3:21:16] in de ons omringende

[3:21:18] landen geïnventariseerd

[3:21:20] worden en naar de Kamer toegebracht worden?

[3:21:22] Misschien dat daar de sleutel

[3:21:24] ligt. Ja voorzitter, ik realiseer me dat

[3:21:26] ik die vraag inderdaad niet beantwoord had. Maar ik wil

[3:21:28] heel graag de Kamer informeren over

[3:21:30] het onderzoek dat ik doe, die vergelijking maken

[3:21:32] op onder andere dit aspect.

[3:21:33] Dus de energiekosten met name.

[3:21:37] Nog iemand anders? Dan zijn we volgens mij

[3:21:41] aan het einde gekomen van alle

[3:21:42] blokjes. Dan kijk ik even rond of

[3:21:44] alle vragen zijn beantwoord.

[3:21:46] Anders zou ik jullie nog wel de mogelijkheid willen geven om

[3:21:48] een vraag die zelfs niet is beantwoord

[3:21:50] om die nu alsnog te stellen.

[3:21:52] Alle vragen zijn beantwoord.

[3:21:54] Dan hebben we een beetje een rare

[3:21:55] volgorde. De vraag of iemand een

[3:21:57] twee minuten debat wil aanvragen.

[3:22:00] Ik zag meneer Vlagg als eerste een hand

[3:22:01] omhoog steken. Heeft u...

[3:22:03] Sorry?

[3:22:06] Als ik de verkeerde volgorde aan Tim moet zeggen.

[3:22:08] Maar in mijn...

[3:22:11] Ik heb meneer Thijs al een keer...

[3:22:14] Oké, we hadden dat net

[3:22:16] even over gehad, namelijk over die volgorde.

[3:22:18] Wij kwamen eruit dat degene die als eerste de hand opsteekt...

[3:22:21] Ik heb je al een keer

[3:22:22] gematst natuurlijk, maar ik zal je nog een keer...

[3:22:24] Er staat al bij me te krijgen, meneer Thijs.

[3:22:28] Weet je

[3:22:28] toevallig ook al waar hij over zou gaan?

[3:22:32] Dus ook echt

[3:22:32] heel erg vooruitgekeerd, maar...

[3:22:33] Ik denk iets met verdeling van wat we...

[3:22:36] En iets met neerstart.

[3:22:39] Mooi, oké. Dan bij deze...

[3:22:43] De toezeggingen

[3:22:44] zijn genoteerd. Die gaan we niet meer

[3:22:45] voorlezen. Die kunnen jullie laten terugvinden.

[3:22:48] Mochten daar vragen over zijn, kun je daar een gifje

[3:22:49] over benaderen.

[3:22:52] Dus dat is om de snelheid

[3:22:54] in te houden. En dan wil ik eigenlijk iedereen

[3:22:56] bedanken voor zijn aanwezigheid.

[3:22:57] Mensen op de tribune, de mensen die het online

[3:22:59] hebben gevolgd, de minister voor haar beantwoording en

[3:23:01] de leden van de commissie. En dan wens ik jullie

[3:23:03] een fijne avond en als je er aan toe bent een fijne reces.