Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Technische briefing vrouwen bij de krijgsmacht

[0:00:00] De vergadering van de vaste commissie voor Defensie, we zijn bij het tweede blok van het

[0:00:11] programma.

[0:00:12] De technische briefing over vrouwen bij de krijgsmacht en we hebben de briefing voor

[0:00:16] verzorgd met mevrouw Boekholt Sullivan, lieutenant-generaal bij de Koninklijke Luchtmacht.

[0:00:21] Ik begreep dat u kort aftrapt, een aantal vragen van de vorige ronde nog wat

[0:00:25] verder beantwoord en dan komt er ook ruimte voor de Kamerleden vragen te stellen.

[0:00:28] Geen vragen aan u het woord.

[0:00:33] Allereerst fijn dat ik hier mag zijn.

[0:00:34] Het is deze week bij ons 80 jaar vrouwenbijdefensie, vrijdag internationale vrouwendag.

[0:00:41] Dus het is mooi dat die ook deze week vast niet toevallig gepland kon worden, maar

[0:00:47] des al niettemin erg gewaardeerd, want ook dit krijgt aandacht van de organisatie

[0:00:51] en het is ook een onderwerp dat blijvend aandacht behoeft.

[0:00:56] Er wordt wel eens gezegd, jij bent een rolmodel en ik zeg dan ja wel tegen wil en dank.

[0:01:02] In augustus werk ik 30 jaar bij Defensie en het percentage vrouwelijke militairen

[0:01:08] bij Defensie is 12, zoveel procent.

[0:01:12] Dus een positieve link denkt 13 procent, een negatieve link denkt 12 procent.

[0:01:17] En als je burgers en militairen bij elkaar zou optellen, hebben we 18 procent vrouwen

[0:01:20] binnen Defensie.

[0:01:21] Dat is echt weinig.

[0:01:24] is het echt te weinig.

[0:01:27] Een van de redenen is, de helft van de samenleving is vrouw.

[0:01:30] Als wij geen aantrekkelijke werkgever zijn voor die helft van de samenleving,

[0:01:34] moeten we niet verbaasd zijn als we de organisatie niet gevuld houden.

[0:01:38] Dus met 19.000 vacatures, als we dat allemaal vrouwen zouden vinden,

[0:01:43] die op die vacatures geplaatst zouden willen worden,

[0:01:46] zitten we nog niet op 30 procent.

[0:01:48] Dus ook met de 10.000 vacatures gevuld zijn we nog steeds geen,

[0:01:52] zijn we wel een gevulde organisatie,

[0:01:54] nog steeds niet op 30 procent vrouwen.

[0:01:58] Het andere wat denk ik een rol speelt is dat we ook, en dan ben ik niet degene die het

[0:02:02] zegt, maar de briefjes doorschrijft naar de staatssecretaris als het gaat over de

[0:02:06] vrijwillige enquête waar we met elkaar naar aan het kijken zijn.

[0:02:09] Zolang dat een vrijwillige enquête is, is het maar de vraag of vrouwen die gaan

[0:02:14] invullen.

[0:02:16] En als ze het niet gaan invullen en we moeten op een gegeven moment gaan opschalen,

[0:02:20] Dan krijg je wellicht meer mannen, dat zal heel fijn zijn, maar het zal nog steeds niet genoeg zijn voor de opgaven waar we voor staan.

[0:02:28] Dit zijn alleen feiten.

[0:02:29] Dit gaat nog niet eens over de kwaliteit van een team wat beter wordt als je mannen en vrouwen samen in een team stopt.

[0:02:35] Dit zijn gewoon feiten. Daar kun je op zich niet zo heel veel mee.

[0:02:41] Anders zeggen dan als je wilt dat Defensie een gevulde organisatie is, dan is het niet genoeg om te doen wat we deden.

[0:02:47] Dus we hebben de afgelopen tachtig jaar iets geprobeerd.

[0:02:50] Dat heeft geleid tot waar we vandaag staan.

[0:02:52] Ik zou me kunnen voorstellen dat we na vrijdag aftrappen met de volgende 80 jaar dat proberen anders te doen.

[0:02:59] Los van het feit dat we die beweging dan in moeten gaan zetten, is de vraag, die we net denk ik ook in de presentaties te horen kregen,

[0:03:07] over het zit in die cultuur. De organisatie is vanuit DNA een masculine organisatie.

[0:03:14] En dat betekent helemaal niet dat mannen helemaal geen vrouwelijke collega's willen,

[0:03:17] maar dat is volgens mij in negen van de tien gevallen, of negen en een half van de tien gevallen misschien wel helemaal niet aan de orde,

[0:03:24] het zijn blinde vlekken.

[0:03:26] Het is het niet realiseren dat we vanuit een soort masculine mindset onze organisatie hebben ingericht.

[0:03:35] Dus als we iets willen met die organisatie, als we die gevuld willen krijgen,

[0:03:39] dan zullen we echt naar onze eigen organisatie moeten kijken en ook moeten kijken naar onze eigen aannames en hoe we de dingen doen.

[0:03:47] Een van de vragen die eerder werd gesteld over is er dan beleid wat in de weg zit en ik ben

[0:03:53] tevensplassenvangend dg-beleid dus ik hou over dat beleid, een van de beleidsmaatregelen

[0:03:57] die in de weg zit en opgeruimd moet worden, maar daar gaan we jullie ook voor nodig

[0:04:02] hebben dus op de vraag waar hebben jullie ons voor nodig, is dat er een afspraak

[0:04:10] is dat als mensen bij ons solliciteren en we hebben tien factures en solliciteren

[0:04:15] Laten we even zeggen 12 mensen, dan kijken we per degene die binnenkomt,

[0:04:21] kijken we of hij of zij geschikt is.

[0:04:23] Laten we nou zeggen dat mannen net iets sneller op een knop drukken dan vrouwen.

[0:04:26] Dus voor mijn theoretische verhandeling zijn de eerste 10 man en nummer 11 en 12 zijn vrouwen.

[0:04:33] De eerste is geschikt, die krijgt de eerste plek.

[0:04:35] De tweede is geschikt, die krijgt de tweede plek.

[0:04:38] Dat gaat zo door tot de 10 vacatures zijn gevuld.

[0:04:41] Nou was nummer 11 en nummer 12 waren vrouwen, maar we hebben geen plek meer om hen voor

[0:04:48] datgene waar ze specifiek op gesolliciteerd hebben aan te nemen, omdat we met elkaar

[0:04:53] hebben afgesproken dat degene die geschikt is, die ga je niet afwijzen, want diegene

[0:04:57] die is geschikt.

[0:04:59] Dus je kunt zeggen, bij gelijke geschiktheid gaat de vrouw voor, of de minderheid

[0:05:04] gaat voor, dat zou je kunnen zeggen, maar dan moet je dat wel heel goed regelen,

[0:05:09] Ook in je onderhandeling met je vakcentralers, ook hoe we dat beleidsmatig en wetmatig allemaal verankeren.

[0:05:15] Maar op dit moment zou nummer 11 en 12 een 10 kunnen scoren op de volledige.

[0:05:21] En ook nog een vrouw zijn en de eerste scoort een 7 en een man zijn.

[0:05:26] Dan is nu ingeregeld dat de eerste die geschikt is en zo vullen we dan dat proces.

[0:05:33] Dus dat zijn processen waar helemaal geen kwaar je bedoeling in zit.

[0:05:37] Dat proces is niet bedacht om nummer 11 en 12 uit te sluiten.

[0:05:40] Het proces is bedacht om gewoon zo snel mogelijk die eerste factures te vullen.

[0:05:47] Dat is denk ik een voorbeeld van iets wat we moeten bepakken, wat we moeten veranderen,

[0:05:53] zonder dat je tegen die eerste die ook geschikt was zegt,

[0:05:57] jij mag niet meer meedoen want je bent geen vrouw.

[0:05:59] Dat is ook maatschappelijk gezien een ingewikkeld gesprek.

[0:06:04] Dat is een van de voorbeelden waarvan ik denk dat is iets wat we niet helemaal alleen kunnen besluiten dat we dat morgen anders gaan doen.

[0:06:13] Omdat het gewoon een ingewikkeld vraagstuk is, wat zeg je dan tegen die eerste die je niet aannemt.

[0:06:19] Een van de andere elementen die in de eerderen presentaties zijn genoemd, gaat bijvoorbeeld over uniformen en uitrustingsstukken.

[0:06:30] Daar heb ik nog een uitgesproken mening over, zoals enkele van jullie wellicht weten.

[0:06:35] Ook de reden waarom ik mijn stropdas niet meer draag, totdat het is opgelost, alleen met groot model.

[0:06:43] En dat komt omdat het moet opgelost worden, omdat vrouwen gewoon recht hebben op uniformen en uitrustingsstukken die passen bij de vorm van het vrouwelijk lichaam.

[0:06:53] Dus een scherfvest vereist een kutmaat. Dat is hartstikke ingewikkeld.

[0:06:58] En waarom is het ingewikkeld? Omdat op het moment dat je een ronding aanbrengt in het scherfvest,

[0:07:03] dan doet dat iets met de ballistische baan van de kogel.

[0:07:07] En wellicht is het zelfs gevaarlijker om er een te hebben met een ronding dan zonder een ronding.

[0:07:12] Dus daar moet een oplossing voor gevonden worden.

[0:07:14] En we hebben de industrie daar hard voor nodig om daar een oplossing voor te vinden.

[0:07:18] Maar voor steekvesten van bijvoorbeeld de Marse C zou het wel kunnen, omdat daar andere criteria voor gelden.

[0:07:29] Dus het gaat over, zijn wij bereid naar onze organisatie te kijken, naar de DNA van de organisatie te kijken,

[0:07:36] te kijken hoe we onze processen hebben ingeregeld.

[0:07:38] Dus bijvoorbeeld als het over maatvorming gaat, is een gesprek dat ik voer over,

[0:07:44] Wij werken met een maatboog en dat hebben we ook met jullie afgesproken.

[0:07:48] Als we naar een nieuwe uniform gaan, en dat gaan we binnenkort, daar kijkt iedereen ook enorm naar uit,

[0:07:53] dan hebben we afgesproken dat 96% van onze organisatie daarin moet passen.

[0:07:57] Ik ga u nu vast vertellen, ik pas daarin, want ik pas in heel veel maten.

[0:08:02] Maar of het passend is, is een heel ander gesprek.

[0:08:09] Dus ik wil graag weten of dat nieuwe uniform getailleerd is.

[0:08:14] dat fijn vinden want wat we nu doen met die maatboog is meten het breedste deel van het lichaam en dat

[0:08:22] is mijn maat dus als ik brede heupen heb dan heb ik voor de maatboog ook brede schouders en is

[0:08:30] dat ook mijn cupmaat of mijn omvangmaat dus als ik grote borsten heb en ik heb een smalle

[0:08:36] taaie en ik heb ook geen hele brede heupen dan heb ik wel een heel groot jasje aan

[0:08:41] Dat is niet bedacht om vrouwen een ongemakkelijke maat te geven.

[0:08:47] Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan.

[0:08:50] En de vrouwen accepteren het.

[0:08:51] Ik heb het ook 29 jaar geaccepteerd, omdat ik dacht...

[0:08:54] ... is dat nou het onderwerp waar ik over moet gaan zeuren?

[0:08:57] Is dat nou het onderwerp waar ik de aandacht op wil vestigen?

[0:09:01] En inmiddels ben ik zover dat ik denk...

[0:09:04] ... en als ik het niet doe, wie doet het dan?

[0:09:06] En dat raakt denk ik het onderwerp over...

[0:09:09] Hebben wij dan best practices op wat we allemaal zouden moeten veranderen?

[0:09:12] Moeten wij die sprint doen? Die zijn wij aan het doen.

[0:09:16] Op dit moment wordt naar alle uitrustingsstukken en kledingstukken gekeken...

[0:09:20] ...om te kijken wat we moeten aanpassen en hoe moet dat dan.

[0:09:23] Tegelijkertijd, we willen jullie en ook onze eigen mensen niet uitleggen...

[0:09:27] ...dat de vertraging komt in de uitlevering van het volgende uniform.

[0:09:31] Dus we moeten ook kijken hoe het een zich kan verhouden tot het andere.

[0:09:36] Maar ze hebben mij gerustgesteld, het volgende uniform gaat aanpassingsmogelijkheden hebben in detail.

[0:09:43] En dat is denk ik een goed initiatief.

[0:09:47] Het lijkt iets kleins, nogmaals, ik zei het ook, is dat dan iets waar ik me druk over moet maken?

[0:09:52] Blijkbaar, want het gaat niet vanzelf.

[0:09:54] Maar we hebben binnen de Kraaksmacht onze commit en we hebben het centrum van mensen en luchtvaart.

[0:10:01] en die richten zich nu heel natrukkelijk op vrouwelijke uitrustingstukken,

[0:10:05] of uitrustingstukken die ook geschikt moeten zijn voor vrouwen,

[0:10:08] zoals gerfvesten, vliegeroveral, G-broeken.

[0:10:11] Dat doet namelijk iets met hoe je zit en wat dat met vrouwelijke ingewanden doet.

[0:10:16] Al die onderwerpen, die liggen nu op tafel om te kijken of we daarin iets kunnen betekenen.

[0:10:24] Een ander iets wat we gedaan hebben, waarvan ik denk dat belangrijk is,

[0:10:27] ik heb gewoon maar eens een enquête op LinkedIn geplaatst en gevraagd aan vrouwen

[0:10:31] niet overwegen bij Defensie te komen werken, waarom dat is.

[0:10:35] Daar hebben 3000 vrouwen aan meegewerkt.

[0:10:38] En vanochtend was de eerste verdiepingssessie om echt met hen in gesprek te gaan.

[0:10:43] Daar gaan we meerdere sessies van houden om te proberen door hun ogen te kijken

[0:10:47] wat zij zien als zij naar onze commercials kijken, als zij naar onze uittingsvormen kijken.

[0:10:52] En ik kan u vertellen, wat daar uitkomt bevestigt het beeld van vanochtend stoer,

[0:10:56] maskulien, hierarchisch, opdrukend en schreeuwend voorwaarts.

[0:11:00] Dat is het beeld.

[0:11:02] En we zullen radicaal iets moeten doen om dat beeld te nuanceren.

[0:11:07] Want wij hebben stoer, fysiek, sterk, hierarchisch hebben we nodig.

[0:11:12] In onze special forces, without a doubt.

[0:11:17] Ja, die hebben we nodig, without a doubt.

[0:11:22] Maar dat is de minority van de organisatie.

[0:11:24] Dat is de echte minderheid.

[0:11:26] Vrouwen zijn niet de echte minderheid.

[0:11:28] hele stoeren wat we nodig hebben, fearless, die hebben we nodig, dat is de minderheid.

[0:11:34] Want die hele grote organisatie die daar achter zit, die ondersteunt dat absolute

[0:11:39] primaire proces.

[0:11:40] Dat is een organisatie waar ruimte is voor zo ongelooflijk veel diversiteit.

[0:11:46] En dat beeld, dat laten we onvoldoende zien, zeggen ook deze meer dan 3000

[0:11:53] vrouwen.

[0:11:54] Nog een aardige, en dan zal ik tot een afronding snel komen, is om te hebben over de rugzak.

[0:12:05] We hebben rugzakken binnen Defensie.

[0:12:07] Het zal u niet verbazen dat die rugzakken gebouwd zijn op het mannelijke lichaam.

[0:12:12] Als u met uw part, als u een vrouw bent en u gaat met uw partner naar de bever,

[0:12:16] dan krijgt u echt allebei een andere rugzak, omdat uw lijf gewoon anders is.

[0:12:19] Bij vrouwen wordt meer gericht op de heupen, bij mannen wordt meer gericht op de schouders.

[0:12:25] En dus is er een andere rugzaak nodig.

[0:12:28] Het is nog nooit gelukt een vrouw door de opleiding van marinier te krijgen.

[0:12:32] Er komen elk jaar vier à vijf vrouwen op en het is nog nooit gelukt dat er één

[0:12:35] doorheen komt.

[0:12:36] Enkel en alleen door fysiek het niet halen.

[0:12:40] Ik zeg niet dat de lat naar beneden moet, ik zeg alleen kunnen we kijken op

[0:12:44] van uitrustingsstukken of er iets te verzinnen is waardoor ze passendere uitrustingsstukken hebben

[0:12:50] waardoor de klachten die ze hebben misschien wel later of niet optreden en een rugzak dat is

[0:12:57] wetenschappelijk onderzocht heeft invloed op je scheenbenen heeft invloed op scheenbeenvliesontsteking

[0:13:02] is een van de grootste redenen van uitval dus stel je nou voor dat er een rugzaak is die ervoor

[0:13:07] zorgt dat je niet voor in je schoenen hangt maar redelijk rechtop blijft staan voorkomt

[0:13:11] geen benvliesontsteking en zou er in theorie toe kunnen leiden dat er één de opleiding gaat halen

[0:13:17] en dat daarna maar velen mogen volgen. Even denken, volgens mij zijn dat de dingen die gezegd zijn

[0:13:25] waarvan ik dacht dat wil ik echt heel graag nog even iets over zeggen. Jullie spreken straks

[0:13:30] ook nog met de dames zelf en daarin zal ongetwijfeld duidelijk worden dat elke vrouw

[0:13:36] een eigen mening heeft, elke vrouw eigen ervaring hebben en alles wat ik zeg is voor een deel

[0:13:41] een deel niet waar. Alle dingen die ik doe die roepen irritatie op en er zijn mensen die zeggen

[0:13:45] wij voelen ons gesteund. Maar vrouwen willen geen uitzondering zijn, ik ook niet, maar in

[0:13:53] nummers zijn we het. Dus misschien moeten wij zelf ook iets doen in accepteren dat we die

[0:13:59] uitzondering zijn en als we dat niet willen zijn dat wij zelf ook iets te doen hebben om vrouwen

[0:14:05] bij onze eigen organisatie binnen te halen.

[0:14:08] Vandaar dat ons thema voor vrouwendag ook zij-aan-zij is,

[0:14:14] omdat zij ook een rol speelt in het zorgen voor een sociaalveilige en plezierige organisatie.

[0:14:22] Tot slot, kinderopvang.

[0:14:25] Ik loop al wat jaren mee, dus ik zie ook al heel veel VCD's.

[0:14:30] Er is altijd een Kamerlid die zegt, waarom doen wij niet aan kinderopvangen op de basisen?

[0:14:35] Die hebben we gehad, die hebben we gesloten, omdat vrouwen over het algemeen hun kind

[0:14:41] liever in de buurt hebben van hun huis en hun sociale netwerk dan op hun werk.

[0:14:46] Dus als het een quick fix was geweest, hadden we ze niet gesloten.

[0:14:50] Er waren alleen niet genoeg kinderen om hem open te houden, dus gingen we kinderen

[0:14:54] uit de dorpen opvangen op onze basisen en dat was niet de bedoeling.

[0:15:01] Dank ook voor deze toelichting. We hebben nog circa tien minuten. Ik stel voor de leden

[0:15:05] gewoon één voor één een korte vraagselement direct een antwoord erop en dan kijken hoe

[0:15:10] ver we komen. Meneer van Oosterbrugge van NSC.

[0:15:16] Dank wel voor uw toelichting. Ik heb toch stiekem twee hele kleine vraagjes.

[0:15:20] Als je ze heel cool doet, zonder inleiding.

[0:15:22] Heiler. Vraag één. U heeft het net over scherfvesten. Gekke vraag, maar er zijn

[0:15:29] ook andere legers maar misschien ook politie die toch met scherfvesten het

[0:15:37] probleem rondom vrouwen lichaam opgelost hebben en tweede vraag is en die

[0:15:42] misschien wat uitgebreider is ik hoor hinten over dat er afspraken zijn

[0:15:47] gemaakt met vakbonden over hoe je als organisatie het aanhoudproces doet is

[0:15:51] dat wat u probeerde te zeggen nee oké dan is dat een heel kort antwoord

[0:15:56] Dan blijft het op één vraag, mevrouw Polton.

[0:16:01] Dan is het meteen uw vraag, mevrouw Polton, dan gaat het al sneller.

[0:16:04] Dank.

[0:16:04] Ja, ik moet zeggen, dank voor uw aanwezigheid.

[0:16:07] Heel mooi en een leuk verhaal ook.

[0:16:12] Mijn achtergrond ligt in Delft, ik heb aan de TU Delft gestudeerd in stilontwerpen.

[0:16:16] Dus het verhaal wat gaat over uniformen, materieel, rugzakken, dat roept allerlei

[0:16:20] dingen bij mij op en ik kan me toch bijna niet voorstellen dat het zo verschrikkelijk

[0:16:26] ... die gewoon geschikt is voor het vrouwenlichaam.

[0:16:29] Dus dan vraag ik me toch af, waar gaat dat hier dan op mis?

[0:16:33] Is dat dan waar die opdracht wordt gegeven?

[0:16:38] Waar gaat dat op mis?

[0:16:41] Heel kort.

[0:16:44] Er zijn andere landen waar ze ook aan het nadenken zijn over scherre festen.

[0:16:49] Oekraïne heeft een vrouwelijke scherre fest.

[0:16:52] Maar onze standaard is heel erg hoog.

[0:16:55] Dus de politiewerk met die steekvesten, wat ik bedoelde, daar zijn wij nu proefsessies

[0:17:02] voor aan het doen voor de Marseusee.

[0:17:04] Dat is geregeld.

[0:17:05] Dit gaat over de situaties waarin er op je geschoten wordt in een andere context

[0:17:13] dan hier in Nederland.

[0:17:15] Daarvoor ligt de meetlad van hoe veilig dat moet zijn, die ligt veel hoger.

[0:17:21] En op dit moment hebben we moeite om iets te vinden wat die balistische baan van die kogel doet op het moment dat die op de ronding landt.

[0:17:30] Dan zou die wel eens gevaarlijker kunnen zijn dan plat.

[0:17:34] Ik ben het met u eens, het zou mooi zijn als de TU Delft daar ook iets in wil doen.

[0:17:37] Maar we hebben dus de industrie nodig om een oplossing te vinden voor hoe het en bij de vrouwelijke vormen past en veilig genoeg is.

[0:17:47] Het heeft de aandacht, er wordt serieus naar gekeken, we hebben Malé nog niet gevonden,

[0:17:54] die voldoet aan onze normen.

[0:17:58] En de rugzakvraag, hij is er, hij is ook te koop, hij kan ook geleverd worden,

[0:18:02] hij gaat ook geleverd worden, maar er was ook cultuur, laat ik dat het antwoord

[0:18:10] zijn.

[0:18:12] Dank.

[0:18:14] Mevrouw Dobbe van de Socialistische Partij.

[0:18:17] Dank u wel voorzitter, ik hoorde uw inleiding beginnen met ik ben een rolmodel dat misschien

[0:18:23] tegen wil en dank he.

[0:18:25] En in de sessie hiervoor hadden we het er ook over het belang van cultuur, hoe moeilijk

[0:18:29] dat is om dat te veranderen en dat ook representatie in de hogere rangen daarvoor

[0:18:36] nodig is van vrouwen.

[0:18:38] Nou daar bent u dan een voorbeeld van als ik met u mag aanspreken.

[0:18:42] Ik ben benieuwd wat we daarvan kunnen leren als we de representatie in de hogere posities

[0:18:50] willen verbeteren.

[0:18:51] Waar lopen vrouwen nu tegenaan en is daar iets specifiek wat daarin kan gebeuren omdat

[0:18:56] die representatie zo belangrijk is?

[0:18:59] Dank u.

[0:18:59] Dan neem ik meteen de vraag van meneer Nochkamp van GroenLinks, PvdA.

[0:19:02] Dank u wel, voorzitter.

[0:19:04] Het verbaast me ook enigszins dat die discussie over uitrustingsvragen een uniform

[0:19:09] en hoe dat dan aansluit op vrouwen dat het nu pas dan speelt.

[0:19:16] Dus dan is mijn vraag ook van, zou ik iets kunnen vertellen over hoe vrouwen zijn vertegenwoordigd

[0:19:21] in bijvoorbeeld vakbonden of ondernemingsderaren, dus in die vertegenwoordigende organen,

[0:19:27] hoe vrouwen daarin vertegenwoordigd zijn en of daar ook aandacht voor is,

[0:19:30] want dat had misschien ook, dan was dit soort discussies misschien ook veel eerder al op tafel gekomen.

[0:19:36] Mevrouw Boekholt.

[0:19:38] Dank u wel.

[0:19:42] Ja, vrouwen in de top.

[0:19:46] Voor mij buiten keif is dat het nodig is.

[0:19:49] Toen ik de eerste vrolijke 2-sterre generaal werd en nu de eerste vrolijke 3-sterre generaal

[0:19:55] en daarvoor de jongste eerste en et cetera, et cetera, et cetera, ik vind het elke keer

[0:20:00] niet een feestje waardig, ik vind het niet eens nieuwswaardig.

[0:20:04] Het is nieuws dat het er nog niet eerder was.

[0:20:07] Dus wat wij moeten doen is zorgen dat we in de top voldoende vrouwen hebben waardoor andere vrouwen zien dat het wel kan.

[0:20:16] En dan ook vrouwen die gezinnen hebben, want dat is wat de vraag vooral is, die dat hebben weten te combineren.

[0:20:26] Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we benoemingen nodig van vrouwen.

[0:20:31] Daar zitten twee dingen in de weg.

[0:20:32] Eén, omdat er zo weinig vrouwen zijn, hebben ze wel tijd nodig om door die rangen en die ervaringen op te doen.

[0:20:42] Tegelijkertijd is dat wat in de weg zit.

[0:20:47] Soms in de ogen van mannen hebben ze meer tijd nodig om daar te komen.

[0:20:56] Of zeggen ze, ja, maar je had kinderen, dus toen heb je even part-time gewerkt.

[0:21:00] Dus die tijd moet je dan inhalen later of je bent een beetje onzichtbaar.

[0:21:07] Nou, zo zijn er allerlei redenen.

[0:21:10] Ik denk dat de lat voor vrouwen soms wat hoger ligt of weten we wel zeker dat ze het wil.

[0:21:16] Of ze heeft nog jonge kinderen, dus zou het niet beter zijn als ze nog even wacht.

[0:21:20] Dus we denken heel graag voor vrouwen in plaats van henzelf te laten vertellen wat ze willen.

[0:21:26] Wat niet helpt, is dat een heleboel vrouwen ook niet uitgesproken zijn over wat ze willen.

[0:21:31] Ja, het misschien wel zijn, maar niet doen.

[0:21:34] Dus je hebt eigenlijk een perfecte mix van terughoudendheid bij een hoop vrouwen om

[0:21:39] te zeggen wat ze uiteindelijk willen.

[0:21:41] En dan mannen die meedenken over wat ze niet willen en dat leidt ertoe dat het

[0:21:45] gewoon heel lang duurt.

[0:21:47] Tegelijkertijd laten we ook over de successen praten.

[0:21:49] De afgelopen paar jaar hebben we bijna een verdubbeling gehad van onze topfunctionarissen.

[0:21:56] gaan ook dingen goed. Op uw vraag over is er wel voldoende vertegenwoordiging en waarom

[0:22:05] komt het nu pas op tafel? Ik denk dat die vertegenwoordiging beter kan. Die zitten

[0:22:12] zeker niet wel op de 30 procent. Het is representatief, want het is rond de 12 procent,

[0:22:20] maar daarmee is het nog steeds te laag. Waarom komt uniform en uitrustingsstukken

[0:22:26] omdat ik het er heb gelegd.

[0:22:28] En waarom heb ik het niet eerder gedaan?

[0:22:30] Ik heb het eerder geprobeerd,

[0:22:32] maar ik heb altijd de afweging gemaakt

[0:22:33] ja, maar ik wil niet die tuttebel zijn die over kleding

[0:22:36] en het moet wel lekker zitten in je metaille.

[0:22:39] Dus je kiest, choose your battles.

[0:22:42] Je kiest het gevecht waar je het echt over wilt hebben.

[0:22:44] En dan is het niet kleding,

[0:22:45] want daarmee maak je jezelf weer de uitzondering.

[0:22:48] Wat is er nu anders?

[0:22:50] Het kan me niet zo heel veel meer schelen.

[0:22:55] Ik ben dan maar gewoon een tuttebel.

[0:23:00] Dank.

[0:23:01] En dan heb ik de laatste twee vragen, want daarna hebben we ook het volgende programmaonderdeel

[0:23:04] van de heer Dassen van Volt.

[0:23:06] Ja, dank.

[0:23:08] Ik zal het heel kort houden.

[0:23:09] Wat bij de vorige 100-tafel die we net hadden besproken was onder andere het punt dat

[0:23:15] veel vrouwen zich niet zien als veteranen.

[0:23:19] En ik was benieuwd ook naar uw ervaring en ook wat daar potentiële handelingsperspectieven

[0:23:26] En dan nog een korte vraag van de heer Tuinman van de BBB en dan kunnen ze allebei beantwoorden.

[0:23:32] Ja zeker, allereerst bedankt u de band, maar ook bedankt voor mevrouw Potten die

[0:23:35] het prominent op de grens heeft gezet zodra ze dat werk deed.

[0:23:39] Ik spring hier vol bij, want dit is super belangrijk en voor mij zit, mijn vrouwelijke

[0:23:44] voorbeeld zit hier op de tribune, dus kijk je nu ook aan, dus samen een opleiding

[0:23:51] gezeten en dat is wel heel knap.

[0:23:56] Hoe ze zich door zaken heeft moeten worstelen.

[0:23:59] Maar ik besef me ook goed waar we vandaan komen.

[0:24:01] En dat we daar wel stap in hebben gezet.

[0:24:03] Ik ben eigenlijk gewoon op zoek naar alles wat we kunnen doen om die beweging daadwerkelijk voor te zetten.

[0:24:08] Want ook vrouwen in de krijgsmacht, je hebt ze nodig in bedrijfsvoering, je hebt ze nodig in communicatie, je hebt ze nodig in onderhoud.

[0:24:13] Maar je hebt ze gewoon nodig aan het front als gevechtskracht.

[0:24:16] Dat is waar mijn persoonlijke ervaring met vrouwen, met zowel taskforce Viper in 2006 als taskforce 55 speciale eenheden,

[0:24:24] dat er eigenlijk vrouwen diep geïntegreerd zaten in die specifieke operaties.

[0:24:27] Dus wat dat betreft is er vanuit mijn fractie ook, en ik heb trouwens de fractie met de meeste vrouwen,

[0:24:31] dus ik zit in de minoritie, ik word fractie van vier vrouwen met drie mannen, en ik zal hem afronden.

[0:24:37] Dus ja, ik ben gewoon op zoek naar alles wat het proces kan versnellen en daar ben ik voor.

[0:24:45] Toen ik net het verhaal hoorde over de veteranen, heb ik me opgeschreven als deze moet ik mee

[0:24:50] terug nemen.

[0:24:52] Maar ik vroeg mezelf, en dat is het meest eerlijke antwoord dat ik u kan geven, ik

[0:24:55] vroeg mezelf even af, als ik morgen weg ga bij Defensie, dan ben ik een veteraan.

[0:25:00] Voel ik me dan een veteraan?

[0:25:02] Denk ik dat nu en ga ik er iets mee doen?

[0:25:06] Nee.

[0:25:08] En ik weet niet zo goed waarom niet, maar ik denk dat als ik weg ga, ben ik weg.

[0:25:15] Dat gevoel heb ik een beetje en dat is niet de nadelen van de organisatie, maar het is

[0:25:20] gewoon niet iets waarvan ik denk oh dat is aantrekkelijk iets om dan bij te horen.

[0:25:26] Maar ik neem deze vraag mee terug, maar ik geef hier wel een antwoord en dat is

[0:25:29] het meest eerlijke wat ik over mezelf kan zeggen, maar ik weet het niet.

[0:25:32] Dus ik zoek dat uit en misschien kan daar straks in de ronde tafel, maar dan vraag ik

[0:25:38] zo ondien ik er daar nog iets over gezegd worden.

[0:25:42] Over alles aangrijpen wat we kunnen doen, nou dan kunnen we de handen inschudden want

[0:25:51] dat zijn we ook aan het doen en het allerbelangrijkste wat er nodig is, is dat we samen met

[0:25:57] mannen dit doen.

[0:25:58] Dus ik moet eigenlijk vanuit de spotlight en er moeten mannen in de spotlight om te gaan zeggen we gaan dit gewoon doen.

[0:26:06] Dus die rugzakken die komen er, die scherfvesten die komen er, dat uniform dat komt er,

[0:26:12] maar ook de posities moeten gevuld worden, we moeten voor durfbenoemingen durven kiezen.

[0:26:16] Dit is cultuur aan de binnenkant van de organisatie en u kunt prikken in de cultuur,

[0:26:22] maar wij moeten hem zelf veranderen en dat moet van binnen uit komen.

[0:26:27] Dus wij hebben zelf alles aan te grijpen wat we kunnen doen.

[0:26:35] Dank.

[0:26:35] Dank ook voor delen van uw ervaringen, gedachtes, reflecties.

[0:26:39] Volgens mij hebben de Kamerleden nu ook genoeg stof tot reflectie.

[0:26:43] Ik zou graag deze sessie nog een vijftal minuten schorsen om door te gaan met het

[0:26:46] derde programma onderdeel.

[0:26:47] En dank voor uw bijdrage.