Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Defensie

[0:00:00] Nou, goedemorgen allemaal. Laten we gaan beginnen.

[0:00:03] Welkom bij de Procedurevergadering Defensie.

[0:00:05] Jullie hebben allemaal de agenda gekregen.

[0:00:09] Er zijn geen punten voor regeling van werkzaamheden.

[0:00:13] Agenda punt 1, dan gaan we meteen door naar de agenda punt 2.

[0:00:16] Agenda punt brieverlijst.

[0:00:21] Zijn daar op- of aanmerkingen over?

[0:00:37] Dan gaan we door naar agenda punt 4.

[0:00:42] Ik heb geleerd dat ik dat niet meer allemaal omstebeurt hoef te doen.

[0:00:45] Is er onder agenda punt 4 iemand die iets controversieel wil verklaren?

[0:00:53] Niemand.

[0:00:53] Oké, mooi.

[0:00:54] Dan ga ik ze bij deze nu allemaal aflopen.

[0:00:55] Agenpunt 4. De radardekking in Nederland.

[0:00:59] Ik zeg collega De Groot.

[0:01:01] Ja, dank je voorzitter.

[0:01:02] Het verzoek van de VVD-student om dit te betrekken bij het commissie debat ruimte voor defensie.

[0:01:06] Ik ga straks nog wat vragen over dat commissie debat wat nog niet gepland is, maar dat doe ik dan straks netjes bij ongeplande debatten.

[0:01:15] Lijkt mij op zich een goed voorstel.

[0:01:17] Het commissie debat ruimte was wel even plaats, even uit mijn hoofd.

[0:01:20] Die komen er zo meteen geloof ik nog wel tegen.

[0:01:21] Maar prima. Ja, akkoord.

[0:01:25] Oké, agenda punt 5, woonbesluit in zaak volgenomen, militaire station in herwijnen.

[0:01:34] De voorstel is om dit te bespreken.

[0:01:37] Blijkt mij dat we dat bij hetzelfde commissie debatten, wat gaat er nu ook op het...

[0:01:40] Nee, dit is veel kleiner hoor.

[0:01:42] Het is hetzelfde onderwerp, maar dit is gewoon een aankondiging, een woonbesluit.

[0:01:47] Oké.

[0:01:48] Opmerking over nee, dan gaan we naar agenda punt 6.

[0:01:52] Het voorstel is dit te bespreken.

[0:01:55] De commissie die het besluit neemt over al die niet-contificeel agenda voor het commissie

[0:01:59] door het NAVO.

[0:02:02] Allemaal akkoord.

[0:02:04] Oké, dan gaan we agenda 7 agenderen voor het nochtplannen commissie debat MIVD.

[0:02:11] Oké, agenda 8.

[0:02:13] Daar hebben we gisteren een heel debat over gehad.

[0:02:16] Dus dat mag spreek voor zich.

[0:02:17] Agenda 9. Zoekslag vermeent rapport Afghaaristan agenderen voor commissie was voortgang, missies en evaluatiemissies, akkoord, ja.

[0:02:32] Agenda 10. Uitzeld toezending verslag van schriftelijke overleg over de ontplooi in nederland voor geld naar de golvenregio en in the pacific, geen opmerking over, oké.

[0:02:46] Dan gaan we naar agendepunt 11, A, briefs, projecten vervangen, L, C, vergratten.

[0:02:54] Het voorstel daarvoor is om eerst een technische briefing te organiseren en daarna het agneren

[0:03:02] van feitelijke vragen en vervolgens te betrekken bij het commissiebid materieel.

[0:03:08] Dat is gewoon normale procedure.

[0:03:11] Collega van Oosterburger.

[0:03:13] Ik heb het even niet scherp.

[0:03:14] Wanneer staat eerst volgende commissie wat materieel gepland?

[0:03:21] Is nog niet gepland.

[0:03:22] Wordt voor het zomerreces gepland?

[0:03:27] Even voor mijn beeld.

[0:03:28] We hebben wel nog andere aanbrieven.

[0:03:30] We hebben al een keer voorbij zien komen.

[0:03:31] Helemaal prima.

[0:03:32] Maar zo'n aanbrief als dit zit Defensie op ons te wachten.

[0:03:36] Als we dit voor het zomerreces behandelen, dan spoort dat ook met Defensie.

[0:03:43] Ja, akkoord.

[0:03:44] Wij zorgen niet voor drie maanden vertraging, doordat...

[0:03:48] Oké, heel goed.

[0:03:50] Nee, ja, soms zorgen we zo'n vertraging, maar in dit geval niet.

[0:03:53] Agenpunt 12. A-brief, projectverwerving, amphibische transportschepen.

[0:04:00] Hetzelfde voorstel eigenlijk.

[0:04:01] Technische briefing, feitelijk vragen en dan hebben wij hetzelfde commissiebad materieel betrekken.

[0:04:05] Lijkt mij ook akkoord.

[0:04:07] Hetzelfde, ja.

[0:04:09] Mooi. Agenpunt 13, reactiebeverzoek, commissie over aanvulling en informatie...

[0:04:12] beëindigen onderhandelingen verkoop f16 aan draken international

[0:04:19] voor kennisgeving aanhebend, het lijkt me ook, het ging over de vliegtuigen

[0:04:22] of de f16 die ergens anders heen gaan.

[0:04:25] Agenda punt 14, herrijken realisatie, implementatie, grensverlichting en grids

[0:04:29] dat debat hebben we van de week gehad, gisteren geloof ik.

[0:04:33] Mooi, dan gaan we naar agenda punt 15, reactie van de motie lid Tuinman-Sers

[0:04:37] over het inrichten van een leerproces dat continu de Oekranische oorlog monitort

[0:04:42] Voor kennisgeving aannemen.

[0:04:45] Oké, dan hebben we agenda.16.

[0:04:48] A-brief over project vervangen, leger in Kim.

[0:04:53] Kennisgeving aannemen.

[0:04:55] Kort.

[0:04:56] Dan gaan we naar agenda.17.

[0:04:59] Daar is de vorige keer in de commissie de handreiking gedaan vanuit een aantal

[0:05:04] grotere partijen richting een aantal kleinere partijen om iets meer spreektijd

[0:05:07] te hebben.

[0:05:08] Waarvoor dank?

[0:05:09] En ook in mijn eigen belang.

[0:05:14] Dit is uiteindelijk het voorstel van de griffie om die spreektijden zo te verdelen.

[0:05:20] Zijn daar op opmerkingen aanmerkingen over?

[0:05:24] Mooi.

[0:05:25] Dan agenda.18, notitie-rapporteurs over herrijken en realisatie, GRIT.

[0:05:30] Dat hebben we gisteren bij het debat betrokken.

[0:05:33] Agenda.19, EU-voorstel, Europese Defensie-Energie Strategie.

[0:05:40] Even kijken, dat moet met agenda.20.

[0:05:43] Dan hebben we die notitie over.

[0:05:45] Ja, even kijken.

[0:05:46] Die moet ik even...

[0:05:49] Een aparte bijlaag hebben, die ziet er zo uit.

[0:05:53] En er is een notitie gemaakt en daar zit een aantal beslisspunten.

[0:05:58] Doe jij die of moet ik die doen?

[0:06:01] Ik ga ze doen.

[0:06:03] De commissie wordt de volgende behandeling voorgesteld.

[0:06:05] Eén, een schriftelijk overleg te voeren over de kabinetsappreciatie van de beide commissievoorstellen.

[0:06:12] Dat is één.

[0:06:12] Twee, een schriftelijk overleg over de Raad Buitenszaken Defensie van Meij om te zetten in een commissiedebat.

[0:06:19] Twee, het verslag van de schriftelijk overleg over de BNC-fries is te agenderen voor datzelfde commissiedebat.

[0:06:28] Akkoord.

[0:06:30] Mooi.

[0:06:31] Dat was geloof ik wat voor deze twee agendepunten, toch?

[0:06:33] Check.

[0:06:34] Ja, mooi.

[0:06:34] Dank ook voor de notitie.

[0:06:38] Wederom.

[0:06:40] Dan gaan we naar agendepunt 21.

[0:06:43] De activiteit van de Commissie.

[0:06:45] Ja, mensen, kinderen.

[0:06:46] We moeten echt wat minder ronde tafels gaan doen.

[0:06:49] We hebben vanmiddag een ronde tafel.

[0:06:51] Voor de verandering.

[0:06:52] Ik zou toch een dag zonder moeten.

[0:06:54] Zijn er nog op- of aanmerkingen over deze activiteit van de Commissie?

[0:06:59] Ik had er eentje...

[0:07:00] Moet je mij heel even helpen?

[0:07:06] Een vraag is of voor het ronde tafelgesprek deel 2 militaire dreiging Europa het wat u

[0:07:14] betreft oké is als de nederlandse bank die heeft aangegeven niet bij uitstekende deskundigen

[0:07:22] op dit terrein te zijn wordt vervangen door CPB.

[0:07:27] Dat is de gedachte.

[0:07:30] En dan hadden we het volgende punt op 9 april, de technische briefing rijkleidt de detailen

[0:07:39] van het nationaal programma Ruimte voor Defensie.

[0:07:40] Het voorstel is om een technische briefing en een commissie het debat uit te stellen

[0:07:44] tot na het ontvangst, naar verwachting eind mei, van een noten van antwoord naar aardig

[0:07:48] van ingebrachte zienswijzen, er zijn iets van 2200 zienswijzen, het lijkt mij inderdaad

[0:07:52] verstandig dat we die reactie afwachten, want ik verwacht dat een aantal bezwaren

[0:07:57] die vanuit de samenleving komen, dat we die zelf ook misschien wel hebben op vragen.

[0:08:02] Dat lijkt mij een prima voorstel.

[0:08:03] Zijn jullie daar ook allemaal mee akkoord?

[0:08:06] Mooi, dan gaan we dat doen.

[0:08:11] Dan hebben we nog de ongeplande activiteiten.

[0:08:14] Zijn daar collega De Groot?

[0:08:17] Ja, ik ben niet gebruikelijk hier in deze procedure gegaan.

[0:08:20] Dus ik moest heel even denken, want het gaat natuurlijk over het commissie debat

[0:08:22] ruimte voor defensie.

[0:08:24] En mijn fractie heeft juist gezocht om daar een beetje tempo mee te maken.

[0:08:27] Het liefst een commissiedebat rondom het MIRC's te organiseren.

[0:08:32] Maar waar gaan we nu dan heen in de planning?

[0:08:34] Dat is de vraag die ik erbij heb als we zeggen we willen dit uitstellen.

[0:08:40] Eind mei zitten we tegen het zomergeses en over het zomergeses.

[0:08:44] Dat zou wel heel ver verstrekkend zijn wat ons betreft.

[0:08:48] Dit voorstel houdt in dat we direct na ontvangst van die nota van antwoord heet.

[0:08:56] Ja, dat we dat echt voor het zomerrecess inplannen, zowel de technische briefing als het commissiedebat.

[0:09:04] Ja kijk, dus defensie kan in die tussentijd toch nog niet verder voordat ze die antwoorden

[0:09:09] hebben gegeven.

[0:09:10] Dus ja, we hebben het over max twee weken, dus veel sneller zal het ook niet gaan.

[0:09:16] Dus ik denk dat we inderdaad het liefst zo snel mogelijk defensie de ruimte willen

[0:09:19] geven, letterlijk de ruimte willen geven dat ze verder kunnen, maar ik denk dat

[0:09:23] dit in orde van zorgt dat we niet allemaal dubbele vragen gaan stellen.

[0:09:28] Dan hadden we de ongeplande activiteiten en de commissie.

[0:09:30] Zijn daar nog op of aanmerkingen?

[0:09:33] Nee.

[0:09:34] Dan hadden we nog de rondvraag en dan had ik hier...

[0:09:37] O, excuus.

[0:09:38] Collega van Oosterbrugge.

[0:09:41] Ja, ik dacht, meneer, ga ik hem inbrengen?

[0:09:42] Ongeplande activiteiten, commissie en ongeplande plenaire activiteiten.

[0:09:46] Maar mijn vraag is eigenlijk de volgende.

[0:09:48] Gisteren hoorde we ook in het onderzeebootendebat dat er nog een algemene rekenkamer

[0:09:56] En dan 23 mei krijgen we volgens mij het laatste rapport met een briefing en daarna een plenaire

[0:10:02] bespreking.

[0:10:03] Daar ga ik zo van uit.

[0:10:05] Mijn vraag is, is het mogelijk om die plenaire bespreking nu alvast in te plannen?

[0:10:09] Want anders krijg je zo meteen dat het dan ingewikkeld en krap wordt.

[0:10:19] De gedachte is dat de brief morgen gaat komen.

[0:10:23] Daar gaan we dan van uit.

[0:10:25] Dat betekent dat hij dan op de eerstvolgende procedurevergadering ter behandeling staat.

[0:10:30] Daar gaat het voorstel van ons uitkomen van dit zouden we ermee kunnen doen.

[0:10:37] Daar wordt bij een vertrouwelijke technische briefing al ingepland.

[0:10:41] Daar wordt bij een feitelijk vragenronde die ook zal worden ingepland.

[0:10:46] Dan een commissiedebat of een nota-overleg hierover.

[0:10:53] En dat alles uitmondend in een afronding van de hele procedure voor het zomerrecess.

[0:11:02] Dat zal het voorstel in grote lijnen waarschijnlijk inhouden.

[0:11:08] U zegt commissiedebat.

[0:11:09] Is er verwachting dat het in de plenaire zaal moet gaan komen?

[0:11:13] Als het een commissiedebat wordt en ergens behoefte bij de leden om daar een of meer moties

[0:11:19] over in te dienen dan zal het pleinair worden want dan wordt dat afgerond met een twee minuten

[0:11:24] debat.

[0:11:25] Daar kan de commissie dan ook om verzoeken om dat twee minuten debat te houden.

[0:11:36] Mooi. Rondvraag, dat was dit punt.

[0:11:47] De ARK heeft een voorzitter van uw commissie laten weten dat zij een validatie rapport

[0:11:52] van de aanbescherming van het onderzeekboot in voorbereiding hebben.

[0:11:54] Dit zal rond 23 mei aanstaande en zo mogelijk eerder aan de Kamer worden aangeboden.

[0:11:58] Dus zo snel mogelijk, zodra dit is, uiterlijk 23.

[0:12:02] Dat was hem. Dank u wel allemaal.