Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Emancipatie

[0:00:02] Goedemorgen. Ik open hierbij het debat van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

[0:00:09] We spreken vandaag van tien tot drie. Enorm lang debat, maar over het niet onbelangrijke onderwerp emancipatie.

[0:00:17] Ik heet minister van OC, van harte welkom. Fijn dat u er bent.

[0:00:21] En alle leden, het zijn er nogal veel, ook van harte welkom. Goed u hier te zien.

[0:00:28] Ik wil afspreken. We hebben vijf minuten spreektijd per fractie.

[0:00:33] Ik zou willen voorstellen om, zullen we zeggen, twee interrupties in tweeën.

[0:00:37] En dan kijken we ook even hoe we in de tijd zitten.

[0:00:40] Laten we gewoon een mooi debat met elkaar van maken.

[0:00:43] Ik hoop dat we na de eerste termijn van de Kamer

[0:00:46] schorsen even voor de voorbereiding van aan de zijde van het kabinet.

[0:00:51] En is daar ook gelegenheid om even een snelle lunch te nemen

[0:00:54] en dan kunnen we daarna weer door met de eersttermijn aan de zijde van de Kamer.

[0:01:00] Ook even in het kader van de huishoudelijke mededelingen.

[0:01:03] Mevrouw Dobbe is geen lid van deze commissie, formeel.

[0:01:09] Dus officieel vraag ik u dan of u ermee instemt dat zij hier spreekt.

[0:01:13] Er wordt gevronst, maar daarna wordt er vriendelijk naar u geknikt.

[0:01:19] Dus van harte welkom.

[0:01:20] En daarmee geef ik u ook direct als eerste het woord, mevrouw Dobbe.

[0:01:27] Het is aan u.

[0:01:28] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:01:30] En dank aan deze commissie dat ik hier het woord mag voeren.

[0:01:34] En dan direct ook de mededeling.

[0:01:36] Ik moet een beetje heen en weer lopen zo meteen, omdat er ook een plenair debat is waar ik ook word verwacht.

[0:01:42] Maar dat is niet uit desinteresse.

[0:01:44] Dat kan ik u verzekeren.

[0:01:45] Dus ik probeer zo goed als mogelijk hier aan mee te doen.

[0:01:52] Nou, emancipatie.

[0:01:53] Als de emancipatie van vrouwen in dit tempo doorgaat, dan duurt het nog 72 jaar voordat gelijkheid is bereikt in Nederland.

[0:02:01] En dat duurt te lang.

[0:02:02] En we maken het graag, denk ik hier allemaal in deze zaal nog mee, dat we dit wel bereiken.

[0:02:07] Kijken we naar de loonkloof.

[0:02:09] In het bedrijfsleven verdienen vrouwen vorig jaar 16,4% minder dan hun mannelijke collega's.

[0:02:15] In de publieke sector is die kloof wat kleiner, maar ook nog steeds veel te groot.

[0:02:20] Er is al veel over gepraat en ongetwijfeld zal hier nog veel over gewisseld worden vandaag.

[0:02:26] Maar er is ook al heel veel geregeld, al heel veel vastgelegd.

[0:02:29] Wat kunnen we nu doen om aan deze loonkloof echt definitief een einde te maken, vraag

[0:02:35] ik ook aan de minister.

[0:02:36] We hebben in het verleden ook al veel voorstellen gedaan, initiatiefvoorstellen, moties, amendementen,

[0:02:42] van alles.

[0:02:43] Ik ben gewoon heel erg benieuwd.

[0:02:44] Wat kunnen we nou echt doen om deze loonkloof te dichten?

[0:02:47] En beroepen waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn, worden te vaak structureel ondergewaardeerd.

[0:02:54] Ik denk hier bijvoorbeeld aan het basisonderwijs, aan de zorg, schoonmakers, medewerkers in de

[0:02:59] kinderopvang.

[0:03:00] Vaak kwamen zij de afgelopen jaren in actie.

[0:03:03] Zij voeren eigenlijk een klassenstrijd voor een eerlijke beloning en voor financiële onafhankelijkheid.

[0:03:10] Goede en toegankelijke kinderopvang, beter ouderschapsverlof, meer zekere banen,

[0:03:17] contracten zijn nodig.

[0:03:19] En dat is natuurlijk allemaal ook helemaal niet nieuw, want hier hebben we het ook al jaren over.

[0:03:23] Welke extra stappen gaat de minister hierin zetten om te zorgen dat ook dit gaat gebeuren?

[0:03:29] Want er zijn heel veel ambities, er is al heel veel geregeld en toch gebeurt het niet.

[0:03:36] Zeker als het gaat om kinderopvang.

[0:03:37] De plannen zijn nu uitgesteld tot 2027.

[0:03:40] Kan dat niet sneller?

[0:03:41] Wij willen dat echt heel graag sneller.

[0:03:44] En wat ons betreft is het ook tijd om kinderopvang in eigen hand te nemen.

[0:03:48] Kinderopvang zou een publieke voorziening moeten zijn, hoort daarbij niet op de markt thuis.

[0:03:51] Dat is heel belangrijk, ook voor de emancipatie en arbeidsdeelname van vrouwen.

[0:03:54] En is de minister het daarmee eens?

[0:03:57] Een lage waardering maakt vrouwen kwetsbaar.

[0:03:59] Vrouwen hebben een grote risico om in armoede te raken.

[0:04:02] Bijna de helft van de vrouwen in Nederland is afhankelijk van een partner of van de overheid.

[0:04:07] In mijn eigen woonplaats Arnhem heeft twee derde van de vrouwen of meisjes straatintimidatie

[0:04:12] of seksueel overschrijdend gedrag meegemaakt.

[0:04:16] In die straten waar je in het donker naar huis loopt, met de sleutels in de hand,

[0:04:20] waar je net doet alsof je aan het bellen bent, ik app je als ik thuis ben.

[0:04:25] En elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord omdat ze vrouw is.

[0:04:28] Femicide als het ultieme dieptepunt voor een totaal gebrek aan respect voor vrouwen.

[0:04:35] Dit is extra voor bijvoorbeeld vrouwen met een migratieachtergrond.

[0:04:39] Die verdienen nog minder en die hebben vaker te maken met geweld.

[0:04:42] Het is belangrijk dat deze vrouwen ook zelf hun strijd voor gelijkheid kunnen voeren.

[0:04:49] Inmiddels, een heel aantal jaren geleden al, concludeerde de VN-vrouwenrechtencomité dat

[0:04:54] dat de emancipatie-subsidiebeleid zich te weinig richt op zwarte migranten- en vluchtelingenvrouwenorganisaties

[0:05:00] en dat de criteria stuit in de praktijk te vaak deze organisaties uitsluit voor subsidies.

[0:05:07] Hoe staat het hier nu mee? Is het nu beter?

[0:05:09] En wat wordt er gedaan om te zorgen dat deze vrouwen zich via deze organisaties,

[0:05:14] grassroots-organisaties, wel kunnen strijden voor gelijkheid en hun rechten?

[0:05:16] En hoe ondersteunen wij die strijd?

[0:05:18] Want wij horen van een aantal van deze organisaties dat deze kritiek nog steeds actueel is.

[0:05:23] Dan wil ik nog aandacht vragen voor de meisjes en vrouwen die zijn besneden, volgens de laatste

[0:05:27] cijfers.

[0:05:28] Die zijn inmiddels ook al een aantal jaren oud en dat zijn naar schatting 41.000 vrouwen

[0:05:33] in Nederland.

[0:05:34] Gemiddeld ruim 200 per jaar die het risico lopen op genitale mutilatie.

[0:05:39] Ik vroeg mij af, die cijfers zijn al redelijk oud, hoe staat het er nu voor, hoe gaat het

[0:05:43] met de aanpak hiervan en is die aanpak effectief, wat kunnen we hier aan doen en wat kunnen

[0:05:47] we hierover zeggen?

[0:05:49] Tot slot wil ik vragen hoe het staat met de uitvoering van de motie van Jasper van Dijk

[0:05:54] en Valstar uit 2022 over huwelijkse gevangenschap.

[0:05:58] Deze motie is met brede steun aangenomen hier in de Tweede Kamer, maar is ook het resultaat

[0:06:02] van eerdere verzoeken al vanuit de Kamer om hiermee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld

[0:06:06] het internationaal agenderen van huwelijksgevangenschap, de dialoog aangaan met een aantal landen voor

[0:06:10] de erkenning van Nederlandse echtscheidingsbeschikkingen.

[0:06:13] Hoe staat het hier nu mee?

[0:06:16] Dank u wel.

[0:06:17] Dank u wel.

[0:06:17] Keurig binnen de tijd.

[0:06:18] En als u dus moet gaan, dan bent u geëxerciteerd.

[0:06:21] Dank u wel.

[0:06:22] We gaan luisteren naar Dit Kost Iets.

[0:06:24] Ook voor u gaan de vijf minuten in.

[0:06:26] Dit Kost Iets.

[0:06:26] Ook voor mij een disclaimer, dat ik weg moet in van dat parallelle debatten.

[0:06:32] Voorzitter, ik ben zelf queer en non-binair.

[0:06:34] Wat nu vooral betekent dat ik een vriendin heb en ik me niet in de hokjes man en vrouw voel.

[0:06:40] Ooit kwam ik als oorlogsvluchteling uit Bosnië naar Nederland.

[0:06:42] Ik ben opgegroeid met familie, met verschillende achtergronden en geloven.

[0:06:45] Ik heb altijd geleerd dat we in de kern allemaal niet zo van elkaar verschillen.

[0:06:50] Helaas heb ik ook gezien hoe enkele kwaadwillende politieën het toch lukte om groepen tegen

[0:06:54] elkaar uit te spelen.

[0:06:56] Het begon subtiel met woorden.

[0:06:58] Uiteindelijk is daar alle allende uitgekomen.

[0:07:02] Onrecht tegen de ene groep zal zich altijd verspreiden naar andere groepen.

[0:07:06] Daarom is het me alles waard dat we als Tweede Kamer laten zien dat mensen op ons kunnen

[0:07:11] vertrouwen.

[0:07:12] Dat we voor iedere groep opkomen die wordt gediscrimineerd.

[0:07:14] Dat we ons uitspreken en inzetten voor een samenleving waarin we ons in elkaar verplaatsen

[0:07:19] en waarin verschillen worden gebruikt om samen verder te komen.

[0:07:23] Dat betekent ook dat we als politici echt reflecteren over hoe we over anderen praten.

[0:07:29] In de politiek wordt terloops gesproken over kopvolden, trans personen worden weggezet

[0:07:33] als gevaar, LGBT-rechten als kwaadaardige ideologie, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond

[0:07:38] als een plaag of inherent haatdragend.

[0:07:41] Het is een glijdende schaal, en ik word daar echt oprecht verdrietig van.

[0:07:45] Als politici maken of kraken we de rechtsstaat.

[0:07:49] Laten we ons vaker afvragen.

[0:07:50] Is dit echt hoe we over onze medeburgers willen spreken?

[0:07:53] Is dit het voorbeeld dat we willen geven aan onze kinderen?

[0:07:56] Wat doet het eigenlijk met onze geloofwaardigheid als we steeds roepen

[0:07:59] dat we het belangrijk vinden dat mensen beoordeeld worden op hun kwaliteiten,

[0:08:02] maar ondertussen in de Eerste Kamer de wet die mensen moet beschermen

[0:08:05] tegen discriminatie bij sollicitatie wordt afgeschoten?

[0:08:07] willen we als Kamer geloofwaardig overkomen, dan moeten we in actie komen voor iedereen die dat nodig heeft.

[0:08:13] Het is geen kwestie van of of, maar en en.

[0:08:16] Het welzijn van de hele samenleving stijgt als meer mensen zichzelf kunnen zijn en omarmd worden.

[0:08:22] Voorzitter, ik richt me vandaag even op de LHBTI-onderwerpen gezien de tijd.

[0:08:27] Als queer persoon wil ik niets anders dan over mijn eigen leven kunnen beslissen

[0:08:31] en straks mijn eigen kind in vrijheid en veiligheid zien opgroeien.

[0:08:34] Ik zie echt dat Nederland steeds verder wegzakt op de Europese ranglijst van lhbti-rechten.

[0:08:40] Het gaat vaak om hele basale zaken, nog steeds, na decennia.

[0:08:44] Ik noem maar drie voorbeelden.

[0:08:46] Eén. Zelfmoordcijfers bij lhbti- plus jongeren liggen veel hoger dan gemiddeld.

[0:08:51] Onderzoek geeft aan dat die lhbti-jongeren nog steeds niet veilig zijn op school.

[0:08:55] Welke maatregelen neemt de minister, zodat jongeren zichzelf kunnen zijn op school?

[0:08:59] Wanneer maakt hij een einde aan de zogenaamde identiteitsverklaringen?

[0:09:02] De Kamer heeft eerder om actie gevraagd.

[0:09:05] En kan de minister reageren op de 15 aanbevelingen van de mensenrechtencommissaris van de Raad

[0:09:10] van Europa?

[0:09:11] Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat bijvoorbeeld transjongeren meer zichzelf kunnen zijn op

[0:09:15] alle scholen?

[0:09:17] Dan het tweede punt, de wettelijke bescherming van interseksche kinderen moet er eindelijk

[0:09:20] komen.

[0:09:21] Het is onbestaanbaar dat Nederland medisch niet-noodzakelijke behandelingen van interseksche

[0:09:25] kinderen laat plaatsvinden zonder hun toestemming.

[0:09:28] Dat leidt vaak tot levenslange lichamelijke en psychische littekens.

[0:09:31] Het is niets minder dan mensenrechten schending, dat al lang had moeten stoppen.

[0:09:35] Is de minister bereid om voor het nieuwe kabinet een voorzet te maken om dit wettelijk eindelijk te borgen?

[0:09:40] En voorzitter...

[0:09:40] O, jong. Zullen we een kleine schorsing...

[0:09:43] Je kunt ook door die bel heen spreken.

[0:09:44] Ja, heel goed.

[0:09:47] ...overkomen als we naar het martelgang.

[0:09:49] We stoppen heel even. We wachten.

[0:10:01] Voor de mensen die het volgen, dit is dus de bel dat er in de plenaire zaal debat begint.

[0:10:06] Iedereen vraagt zich af waarom moet dat een minuut duren.

[0:10:08] Niemand heeft daar het antwoord op.

[0:10:09] Dat duurt een minuut.

[0:10:11] Na tien seconden weet je ook wel dat er iets te doen staat,

[0:10:13] maar die andere vijftig seconden zitten we dan gewoon uit.

[0:10:16] En dat doen we elke dag.

[0:10:35] Ja, u vervolgt u betogen.

[0:10:37] Dank u wel, voorzitter.

[0:10:40] Een op de negentig personen is intersekser,

[0:10:42] maar toch is er te weinig kennis hierover.

[0:10:44] Dat zorgt voor heel veel problemen.

[0:10:46] Is de minister bereid actief in te zetten op kennisverspreiding

[0:10:48] over interseksten in de Nederlandse samenleving?

[0:10:51] En zo ja, hoe?

[0:10:52] Het derde punt is dat veel mensen te maken hebben

[0:10:54] met meervoudige discriminatie.

[0:10:56] Dus bijvoorbeeld een combinatie van discriminatie op basis van huidskleur, handicap en gender.

[0:11:00] De Kamer vroeg de regering in een breedgesteunde motie om meer onderzoek en maatregelen tegen

[0:11:05] deze intersectionele discriminatie te nemen.

[0:11:07] Wanneer komt het onderzoek hiernaar en de pilot?

[0:11:09] Is de minister bereid een actieplan te maken voor een eventueel nieuw kabinet?

[0:11:12] Ten slotte, voorzitter, ik zie te vaak collega's moties indienen over levens van bijvoorbeeld

[0:11:16] trans mensen, terwijl zij niet één keer de moeite hebben genomen om met iemand die

[0:11:20] trans is te spreken.

[0:11:21] Laten we daar alsjeblieft nu mee stoppen.

[0:11:23] De beslissingen die we hier maken hebben echt impact op het leven van mensen.

[0:11:27] Zij dragen de gevolgen van beleid en van de woorden die politici kiezen om over mens

[0:11:32] en hun leven te spreken.

[0:11:33] Belangrijk is om steeds in samenspraak met mensen waar het over gaat tot beleid te komen.

[0:11:36] Kan de minister aangeven of hij hiervoor nog verbeteringen ziet als het gaat om een breed

[0:11:41] emancipatiebeleid?

[0:11:42] Dank u wel.

[0:11:44] Dank u wel.

[0:11:45] We gaan luisteren naar de betoog van mevrouw Rodekerk.

[0:11:48] We hebben haar gisteren welkom geheten.

[0:11:50] Welkom terug in de Kamer en we gaan naar u luisteren.

[0:11:53] Mevrouw Roudekerk, zij spreekt namens D66.

[0:11:59] Dank, voorzitter.

[0:12:01] Wat is het mooi om mijn kamerwerk te mogen beginnen

[0:12:04] met het debat over het belangrijke emancipatiebeleid.

[0:12:09] In 2010 maakte ik een theatervoorstelling

[0:12:11] met transpersonen in Kathmandu, Nepal.

[0:12:15] Ik zag daar wat uitsluiting met mensen doet

[0:12:17] en hoe belangrijk het was dat zij voor even zichtbaar zichzelf konden zijn.

[0:12:22] De afgelopen tien jaar zette ik mij in

[0:12:24] voor vrouwen en LBTI-personen in de Amsterdamse politiek, bijvoorbeeld door het tegengaan van

[0:12:29] straatintimidatie en het instellen van bufferzones rondom abortusklinieken.

[0:12:33] Ik kijk ernaar uit om samen met u allen te blijven strijden voor gelijke rechten van vrouwen en

[0:12:38] LBTI'ers, juist in deze tijd.

[0:12:41] Want voorzitter, het is deze week 23 jaar geleden dat het homohuwelijk in Nederland werd ingevoerd.

[0:12:48] Het was vooruitstrevend en het maakte onze land internationaal bekendstaat om haar tolerantie.

[0:12:54] Een land waar iedereen vrij is om zichzelf te zijn.

[0:12:58] Een land waarin je geslag niet je kansen op de arbeidsmarkt bepaalt en waarin je niet

[0:13:02] bang hoeft te zijn voor geweld of intimidatie om wie je bent.

[0:13:06] Wie wil er niet wonen in zo'n land?

[0:13:08] Maar we zijn dit land nog niet.

[0:13:11] De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet in de goede richting.

[0:13:14] We hebben de Grondwet aangepast om discriminatie op basis van seksuele gerichtheid te verbieden.

[0:13:20] Dankzij de Quotumwet stijgt het aantal vrouwelijke commissarissen.

[0:13:23] Ouders verdelen zorg en werk steeds vaker gelijk en het aantal vrouwen dat financieel onafhankelijk is, stijgt.

[0:13:29] Vorige maand nog lanceerde minister Dijkstra een mooi plan om meer onderzoek te doen naar vrouwspecifieke aandoeningen.

[0:13:35] En het probleem van grensoverschijnend gedrag staat definitief op de kaart.

[0:13:39] Tegelijkertijd maak ik me ook zorgen.

[0:13:42] Jongeren zijn in toenemende mate vatbaar voor een constructief wereldbeeld,

[0:13:46] waarin we decennia teruggaan in de tijd als het gaat om de positie van vrouwen.

[0:13:51] Belangrijke hervormingen om de vrijheid van ouders te vergroten laten op zich wachten,

[0:13:55] zoals gratis kinderopvang en wetgeving om de loonkloof te dichten.

[0:13:59] Genderrechten worden als politieke munitie gebruikt en het zelfbeschikkingsrecht staat

[0:14:03] wereldwijd onder druk.

[0:14:05] Meer dan de helft van de LBTI'ers kiest ervoor om niet hand in hand te lopen uit angst voor

[0:14:09] geweld.

[0:14:10] Dus, voorzitter, het is geen tijd om onze zegeningen te tellen en achterover te gaan

[0:14:15] leunen.

[0:14:15] Het ingezette beleid van het kabinet zal ook onder een nieuwe regering doorgaan moeten vinden

[0:14:19] als we dat vrije en veilige land voor iedereen willen zijn.

[0:14:23] Ik hoop ook in deze Kamer meerderheden daarvoor te vinden.

[0:14:26] Want er moet een tandje bij.

[0:14:28] En wat D60 betreft wachten we daar niet mee.

[0:14:30] Zeven op de tien LBTI-personen krijgt te maken met geweld en intimidatie en dat richt zich

[0:14:35] met name op jongeren en transpersonen.

[0:14:37] Toch zien we dat het aantal meldingen achterblijft.

[0:14:40] Om nog niet te spreken over het aantal veroordelingen.

[0:14:42] Jaarlijks worden er naar schatting minder dan vijf daders veroordeeld voor LBTI-discriminatie.

[0:14:47] Dat moet anders.

[0:14:48] De aangiftebereidheid en de capaciteit om deze te behandelen moeten omhoog.

[0:14:53] We hebben nu vier discriminatierechercheurs.

[0:14:55] Dat moeten er veel meer worden.

[0:14:57] Daarbij moeten de roze-in-blauw netwerken van de politie worden versterkt.

[0:15:00] Daarom vraag ik de minister of hij vervolg geeft aan het actieplan veiligheid LBTI, met

[0:15:06] daarin meer capaciteit voor de politie, betere wetgeving die discriminatie tegengaat en maatregelen

[0:15:11] om het fysieke gevoel van veiligheid te vergroten.

[0:15:13] Is de minister bereid om dat samen met zijn collega van JNV op te pakken?

[0:15:18] Voorzitter, tot slot.

[0:15:21] Twee jaar geleden lanceerde deze minister samen met de minister van SZW het Nationaal Actieplan

[0:15:28] Grensoverschrijdend Gedrag.

[0:15:30] Mariette Hamer werd aangesteld als regeringscommissaris.

[0:15:34] De maatschappelijke dialoog is hiermee goed op gang gekomen, maar nog lang niet voorbij.

[0:15:39] We worden nog iedere zoveel weken opgeschrikt door nieuwe berichten over wangedrag.

[0:15:44] De situatie met studenten in Utrecht als laatste bericht.

[0:15:46] De opdracht van de regeringscommissaris loopt over een jaar af.

[0:15:50] Is de minister bereid om deze termijn te verlengen?

[0:15:55] We hebben hier de mogelijkheid om dat veilige en vrije land voor iedereen mogelijk te maken.

[0:16:00] Ik hoop dat we daar met een brede Kamermeerderheid aan kunnen werken.

[0:16:07] Dank u wel.

[0:16:08] Eerst een interruptie van het lid Kostings.

[0:16:10] Nee, ik wil mezelf alleen maar excuseren en nog vermelden dat mijn inbreng namens ook

[0:16:15] Volt was.

[0:16:16] Dank u wel.

[0:16:17] Dank u wel.

[0:16:17] Ik wens u veel succes bij het volgende debat.

[0:16:23] We gaan luisteren naar mevrouw Zeedijk.

[0:16:25] Zij spreekt namens de fractie NSC.

[0:16:29] Bedankt, voorzitter.

[0:16:31] Als dochter van een moeder die zichzelf trots feministe noemt,

[0:16:34] en moeder van drie jongvolwassen dochters,

[0:16:37] vind ik het een voorrecht,

[0:16:38] terwijl ik hier een bijdrage mag leveren aan het emancipatiedebat.

[0:16:42] Waar de generatie van mijn moeder aan de basis heeft gestaan

[0:16:45] van de pil en de abortuswetgeving

[0:16:47] en die van mijn dochter strijdt tegen online discriminatie en grensoverschrijdend gedrag

[0:16:52] heeft mijn generatie nooit echt op de barricade gestaan.

[0:16:55] Dus voorzitter, ik heb iets in te halen.

[0:16:59] Onze fractie is radicaal tegen discriminatie, met artikel 1 van de grondwet als ons mantra.

[0:17:05] Vrouwenrechten en die van de regenbooggemeenschap zijn bij NSC dan ook in goede handen.

[0:17:10] Hoewel we nog nooit zoveel wetgeving hebben gehad om discriminatie tegen te gaan, zien

[0:17:14] we in de samenleving helaas een ander beeld.

[0:17:16] Ik maak me zorgen over de tegenstellingen tussen inwoners van onze steden en die van

[0:17:20] onze dorpen, tussen vrouwen en mannen, tussen moslims, christenen en joden en tussen homo's

[0:17:26] en hetero's.

[0:17:27] Of zoals het COC bijna eufemistisch in haar brief schreef, de norm uit de wet is nog niet

[0:17:32] altijd de norm in de samenleving.

[0:17:36] Voor de verkiezingen was ik met mijn man op groepsreis en we zaten met z'n allen rond

[0:17:40] het kampvuur en emancipatie kwam ter sprake.

[0:17:43] Een van de mannen sprak uit dat hij vond dat die emancipatie nu toch echt wel ver genoeg

[0:17:48] was gegaan.

[0:17:49] Hij had het gevoel zich te moeten verdedigen voor zijn man zijn en hij ergerde zich als

[0:17:53] hij weer eens een reclame zag waarin een domme man geholpen moest worden door een slimme

[0:17:57] vrouw.

[0:17:58] En het is waar, voorzitter.

[0:18:00] Als je het weet, dan valt het je op.

[0:18:03] Een lesbische vrouw die naast hem zat, stelde dat als dat nou zo was, waarom zij die emancipatie

[0:18:09] dan niet ervaarde in haar dagelijks leven.

[0:18:10] De negativiteit die zij ervaarde was de afgelopen jaren juist toegenomen en ik denk dat ook

[0:18:16] zij gelijk heeft.

[0:18:18] Ik ben benieuwd hoe de minister deze ervaringen plaatst in onze gemeten Europese toppositie.

[0:18:24] Is hij, met meer levenservaring dan de meesten van ons, het met mij eens dat de werkelijkheid

[0:18:29] in onze samenleving anders is en dat het gat eigenlijk groeit?

[0:18:33] Er is dus werk aan de winkel, maar wat dan?

[0:18:36] Onze fractie ziet een aantal grote thema's waar ik er vandaag drie uit wil belichten.

[0:18:41] De eerste is wat mij betreft online discriminatie en computeralgoritmes.

[0:18:46] Ik erger me aan wat ik allemaal tegenkom op social media.

[0:18:50] Als je als vrouw iets ambitieuzer bent dan gemiddeld, of een keer opkomt voor de regenbooggemeenschap,

[0:18:56] dan lijkt het soms wel vrij prijsschieten.

[0:18:59] Het is ook zo makkelijk om gewoon op die centknop te drukken.

[0:19:03] En om dan nog maar niet te spreken over de echt onsmakelijke foto's en filmpjes.

[0:19:08] Dus stel dat je zoiets voor je raam zou hangen, dan zou dat toch ook worden ingegrepen.

[0:19:12] Er zijn meldpunten, maar ze worden te weinig gebruikt om te kunnen handhaven.

[0:19:16] Dus hoe kunnen we deze laagdrempeliger maken, vraag ik de minister.

[0:19:24] Het tweede punt dat aandacht verdient is de financiële zelfredzaamheid van vrouwen.

[0:19:29] De deeltijdcultuur in Nederland zorgt ervoor dat we daar echt weinig meters maken.

[0:19:33] De discussie rond de gratis kinderopvang helpt hierbij niet, want als je er zelfs voor zou

[0:19:38] is die onuitvoerbaar.

[0:19:40] Bovendien ken ik veel vrouwen in mijn omgeving,

[0:19:42] in de dorpen van Brabant, die de kres

[0:19:44] associëren met je kind dumpen,

[0:19:46] terwijl ze school zien als een verrijking.

[0:19:49] Nieuw sociaal contract

[0:19:50] wil graag dat er plannen gemaakt worden

[0:19:52] om de schooluren uit te breiden.

[0:19:54] Een rijke schooldag noemen we dat.

[0:19:56] Maar wij, Sport en Cultuur Club,

[0:19:58] samenwerken met scholen om ervoor te zorgen

[0:20:00] dat alle kinderen lid kunnen worden van verenigingen

[0:20:02] onder de verlengde schooltijd.

[0:20:04] Dit komt ten goede aan de rust van de

[0:20:06] en de ouders en dan ziet iedereen door de week misschien ook weer eens gezamenlijk aan het avondeten.

[0:20:12] Hoe kijkt de minister tegen een dergelijk plan als alternatief voor gratis kinderopvang?

[0:20:17] En tot slot, voorzitter, mijn persoonlijke barricade onderwerp, de overgang.

[0:20:23] Voor mij en mijn vriendinnen een beladen onderwerp.

[0:20:29] Want 80% van de vrouwen ervaart klachten van de overgang die hen belemmerd in hun werk.

[0:20:33] Nu steeds meer vrouwen van mijn leeftijd fulltime werken, komt dit onderwerp nadrukkelijker

[0:20:39] naar boven.

[0:20:41] Want voorzitter, ik zou echt niet weten hoe ik de afgelopen vier maanden mijn baan had

[0:20:45] moeten doen zonder mijn oestrogeenpleisters.

[0:20:48] En waar vriendinnen in het buitenland met een bezoekje aan de huisarts de juiste medicijnen

[0:20:52] meekrijgen, duurt het in Nederland vaak jaren.

[0:20:56] En dan nog vinden huisartsen dat je na zes maanden alweer moet stoppen.

[0:20:59] Voorzitter, we lopen in Nederland hopeloos achter en ik zou graag die minister nog eens

[0:21:04] expliciet horen zeggen wat wij samen met de minister van VWS

[0:21:08] op korte termijn in gang gaan zetten om echt het verschil te maken.

[0:21:12] Want ruim 250.000 vrouwen met klachten kunnen niet wachten.

[0:21:15] Deze hormonen moeten net zo makkelijk beschikbaar komen

[0:21:18] als de anticonceptiepeel voor de generatie van mijn dochters.

[0:21:22] Dank u wel.

[0:21:24] Dank u wel.

[0:21:25] Ja, ik zag u voorzichtig, maar toch een interruptie van mevrouw Becker op uw zede.

[0:21:31] Ja, want volgens mij is het ontzettend goed en fijn

[0:21:34] dat we vandaag weer met elkaar na een hele lange tijd een emancipatiedebat hebben,

[0:21:38] ook met veel nieuwe gezichten en misschien ook wel met de inbreng van een aantal nieuwe partijen zoals NSC.

[0:21:45] En ik denk dat dit debat dan zich ook leent om een beetje bij elkaar af te tasten van

[0:21:50] hoe kijken we nou naar dat onderwerp emancipatie?

[0:21:53] En mevrouw Zeedijk heeft het over de barricade, het belang van jezelf kunnen zijn,

[0:21:57] wat natuurlijk iets is waar we het in deze commissie dan vaker over hebben

[0:22:00] als het ook over de LHBT-gemeenschap gaat.

[0:22:03] En nou viel het mij in de voorbereiding van het debat op.

[0:22:06] Ik heb heel veel gelezen en ik heb ook naar het regenboogakkoord, het roze stembusakkoord gekeken.

[0:22:12] En het viel mij op dat NSC dat niet heeft getekend.

[0:22:15] En ik was benieuwd, hoe staat NSC daarin en wat was daar de reden voor?

[0:22:20] Mevrouw Sederhijk.

[0:22:22] Oeh, dat is alweer een tijdje geleden.

[0:22:24] Tijdens de campagne was dat, geloof ik.

[0:22:26] Ik denk dat ik gewoon kan zeggen dat we het gemist hebben.

[0:22:29] We waren ontzettend druk met het oprichten van de nieuwe partij, maar we hadden het natuurlijk kunnen tekenen.

[0:22:37] Oké, dan is dat duidelijk.

[0:22:39] We gaan luisteren naar mevrouw Moedler.

[0:22:41] Zij spreekt namens fractie GroenLinksP vanavond.

[0:22:44] Mevrouw Moedler.

[0:22:44] Dank u wel, voorzitter.

[0:22:45] Als je al deze progressieve bijdragers hoort, dan denk je er is niks aan de hand.

[0:22:49] Dit gaat hartstikke goed in Nederland, maar allesbehalve.

[0:22:53] Ik maak me namelijk wel zorgen over de rechten van vrouwen van minderheden en van de LHBTQI-plus-gemeenschap.

[0:22:59] Daar waar wij als land voorloper waren met ons emancipatiebeleid, lijken we nu achter te lopen.

[0:23:06] Een groep mensen wordt structureel uitgesloten en achtergesteld.

[0:23:10] In plaats van ons daar nog steviger tegen te verzetten, kijken we toe hoe het senaat het toezicht

[0:23:16] gelijke kansen bij werving en selectie in de Eerste Kamer verwerpt.

[0:23:20] We zien hoe de provincie Friesland, die zich zogenaamd als regenboogprovincie kwalificeert,

[0:23:24] besluit geen regenboogbeleid te voeren.

[0:23:26] En laten we toe dat vrouwen nog steeds niet gelijkwaardig zijn op de werkvloer.

[0:23:30] In een eerste reactie van de minister op deze ontwikkelingen ziet hij ook dat er zorgelijke,

[0:23:36] terugtrekkende bewegingen worden gemaakt als het gaat om het emancipatiebeleid.

[0:23:40] Ik wel namelijk, voorzitter.

[0:23:42] Eén ding kunt u van mij aannemen.

[0:23:44] Ik zal er alles aan doen, zolang ik Kamerlid ben, maar ook daarbuiten, om het geluid van

[0:23:49] deze groep te laten horen, want ik weet wat ik zelf heb moeten ervaren als vrouw om het

[0:23:55] emancipatieproces van mijn omgeving te bevorderen, hoe ik mijn hart heb moeten maken voor gelijkheid

[0:24:00] en gelijkwaardigheid en mijn inbreng zal vandaag ook in die lijn zijn.

[0:24:04] En laat ik in dat kader direct beginnen met het onderwerp gendergelijkheid.

[0:24:08] Ik kan het namelijk ook niet vatten dat we anno 2024 nog steeds 13 procent als vrouw minder

[0:24:14] verdienen voor hetzelfde werk in het aantal uren dan mannen en dat dit, omdat het niet

[0:24:19] vanzelf gebeurt, via een Europese richtlijn longtransparantie rechtgezet moet worden.

[0:24:24] Wat mij betreft wordt die richtlijn zo snel mogelijk geïmplementeerd.

[0:24:29] Hoe ver staat het ermee?

[0:24:30] Gebeurt dat niet, dan overweeg ik alsnog dat wij ons eigen initiatiefvoorstel hieromtrend

[0:24:34] gaan indienen.

[0:24:36] Nog ernstiger vind ik het gegeven dat binnen de groep vrouwen van kleur, handicap, arbeidsmigrant,

[0:24:43] et cetera, dubbele discriminatie wordt ondervonden.

[0:24:45] In mijn beleving moet er voor deze intersectionele loonkloof ook onderzoek komen.

[0:24:51] Dan het vrouwenquotum.

[0:24:52] Het werkt.

[0:24:53] Bij de raden van commissarissen gaat het eindelijk de goede kant op, maar bij de raden van bestuurders

[0:24:58] stagneert het aantal bij 15 procent.

[0:25:01] Als er dan wordt geconstateerd dat die weinige vrouwelijke bestuurders het wel goed doen,

[0:25:05] lees het CPB, niet minder competent zijn dan mannen, mind you, dan verhult dat de wrange

[0:25:12] werkelijkheid dat men het bij de mannelijke bestuurders kennelijk wel accepteert als deze

[0:25:17] beroerd presteren.

[0:25:18] Slechts de helft van grote bedrijven rapporteert in het SerDiversiteitsportaal over hun streefcijfers.

[0:25:23] Ik wil dat de regering de druk nu al opvoert, zodat meer grote bedrijven de verplichte

[0:25:28] rapportage gaan waarmaken en de wet eerder dan 2027 wordt geëvalueerd.

[0:25:33] Graag een reactie.

[0:25:35] Wat mij betreft moet de overheid overigens zelf ook een rolmodel zijn als het gaat om

[0:25:39] genderdiversiteit.

[0:25:40] In Spanje en in Frankrijk werken ze met een gendergelijkheidsplan, omdat heel veel onderwerpen

[0:25:46] met elkaar samenhangen, van gelijke beloning tot bijvoorbeeld verlof of seksuele intimidatie.

[0:25:51] Wil de minister daarmee aan de slag gaan?

[0:25:53] Te beginnen bij de ministerie zelf.

[0:25:56] Naast vrouwenrechten zie ik ook een zorgelijke ontwikkeling ten opzichte van de positie en

[0:26:01] rechten van de LHBTQI-plussers.

[0:26:04] Jaarlijks worden er 2500 meldingen gedaan van geweld en discriminatie.

[0:26:09] Er werd net al gezegd dat gemiddeld vijf worden veroordeeld.

[0:26:12] En volgens het WODC blijkt dat het bijna altijd gaat om jonge mannen die bovengemiddeld vaak

[0:26:16] met justitie in aanraking zijn geweest.

[0:26:19] In mijn beleving moeten we alles op alles zetten om die veiligheid van de LHBTQI-plus-gemeenschap

[0:26:23] te borgen.

[0:26:24] Inderdaad, door meer discriminatieregisseurs, meer tijd en geld voor rozen in blauw, door

[0:26:30] verplichte aandacht op de politieacademie.

[0:26:33] Vindt de minister dat ook?

[0:26:34] En hoe gaan we dat dan terugzien?

[0:26:36] Binnen die groep heeft in mijn beleving ook de biplusmensen, asexuele en transpersonen

[0:26:42] extra aandacht nodig.

[0:26:44] Ik wil dat de minister toezegt dat er periodieke voortgangsbrieven komen over het biplusbeleid

[0:26:49] en eigenlijk dat hij ook zijn best doet om asexualiteit onderdeel te laten uitmaken van

[0:26:54] het emancipatiebeleid.

[0:26:56] Ik wil aandacht vragen voor de duizend tot tweeduizend dak- en thuisloze LHBTIQ-jongeren

[0:27:02] die vaak om hun identiteit uit huizen worden gezet.

[0:27:05] Ik weet dat er plannen waren, maar waar blijven ze?

[0:27:08] In Utrecht hebben ze een mooi voorbeeld, de tussenvoorziening die opvang regelt, maar

[0:27:13] het is gewoon niet voldoende.

[0:27:15] En tot slot, voorzitter, dan rond ik af, seksueel grensoverschrijdend gedrag.

[0:27:20] Ik denk dat er gewoon een beerpunt is geopend en terecht ook, want ik hoef maar de krant

[0:27:26] open te slaan en grensoverschrijdend gedrag komt voor in de sport, in de media, in de

[0:27:31] En ik maak me met name zorgen over die bangenlijsten op die universiteiten.

[0:27:37] Dat vind ik gewoon letterlijk schaamteloos.

[0:27:41] Ik heb eerder gepleit voor verplichte MeToo-lessen op de universiteiten en een doorlopende leerlijn

[0:27:48] van het PO en het WO.

[0:27:49] Hoe staat het ermee?

[0:27:50] En ja, voorzitter, en dan rond ik echt af, ik ben groot voorstander van het verlengen

[0:27:55] van de positie van de regeringscommissaris, want haar werk is nog lang niet af.

[0:28:01] Dank u wel, mevrouw Moedler.

[0:28:03] De heer Stoffer spreekt namens de SGP en hij krijgt van mij nu het woord.

[0:28:07] Aan u, de heer Stoffer.

[0:28:09] Dank, voorzitter.

[0:28:10] Ja, ik ben niet nieuw in de Kamer, maar wel nieuw op dit dossier.

[0:28:15] En als ik dat allemaal zo heb gelezen, dan denk ik dat het emancipatiebeleid gaat over

[0:28:19] een hele brede waaier van onderwerpen.

[0:28:22] En iedereen kiest daar denk ik zo uit wat ook speerpunten zijn.

[0:28:27] Als ik kijk, zeg maar historisch gezien, begon emancipatie met het vrijmaken van zonen uit de vadelijke macht.

[0:28:33] Maar inmiddels is het wel helder denken we aan heel veel andere groepen die onvrij zijn of zich onvrij voelen.

[0:28:39] Asielzoekers, sporters, migrantengroepen, vrouwen en zo zou ik nog een hele tijd door kunnen gaan.

[0:28:45] Begrip als etniciteit, seksualiteit en gender vullen de beleidspagina's.

[0:28:50] De vrijheid om jezelf te zijn staat centraal.

[0:28:52] Kort naar Pasen zou ik meewillen geven wat Jezus tot ieder van ons zegt, ongeacht onze

[0:28:58] situatie.

[0:28:59] Als de Zoon van God u vrij maakt, dan zult u ook werkelijk vrij zijn.

[0:29:03] En vanuit die vrijheid zet ik, ZDSGP, zich graag in om maatschappelijke misstanden tegen

[0:29:08] te gaan.

[0:29:10] Voorzitter, volgens de wettelijke burgerschapsopdracht moet de scholen niet alleen respect bijbrengen

[0:29:14] voor afkomst, geslacht en seksuele gerichtheid, maar ook voor godsdienst en levensovertuiging.

[0:29:20] En wie door die bril naar het emancipatiebeleid kijkt, ontdekt iets merkwaardigs.

[0:29:25] Daarin komt het respect voor godsdienst en namelijk steeds bekaarder af.

[0:29:29] Liberalen bedingen dat scholen hun godsdienstige identiteit

[0:29:32] niet meer mogen opschrijven in een identiteitsverklaring.

[0:29:35] En een vergelijkbaar probleem zien we bij de regenboogcultuur.

[0:29:38] De paarse druk is op sommige scholen soms zo sterk

[0:29:41] dat sociale veiligheid in het geding kan komen.

[0:29:44] En ik ben benieuwd of de minister kan reflecteren

[0:29:47] op deze paradox van de vrijheid.

[0:29:50] Hoe kunnen scholen de burgerschapsopdracht serieus nemen

[0:29:53] als ze zelf in de praktijk de mond gesnoerd worden

[0:29:55] en leerlingen zich op hun eigen school soms minder thuisvoelen?

[0:30:00] Voorzitter, als SGP vraag ik hier ook met voorrang aandacht voor een groep

[0:30:04] die in de emancipatiewaaier niet direct aan bod komt,

[0:30:07] namelijk de Joodse gemeenschap.

[0:30:09] Wij maken ons zorgen over de positie van Joden in Nederland.

[0:30:13] Het antisemitisme spat inmiddels van de straten

[0:30:16] en Joden hebben te maken met de zwaarste categorieën problemen die je in het kader van de emancipatiebeleid kunt bedenken.

[0:30:22] Joodse leerlingen gaan naar gebunkerde basisscholen,

[0:30:24] het dragen van een keppeltje blijkt op veel plekken gevaarlijk,

[0:30:27] en er is sprake van mishandeling,

[0:30:29] en zelfs tijdens een culturele uitvoering moeten Joodse burgers bang zijn voor agressie.

[0:30:34] Mijn vraag is, wat kan de minister hiermee doen in zijn beleid?

[0:30:40] Als de sociale veiligheid van leerlingen in het emancipatiebeleid een zorgenkind is,

[0:30:43] dan zou de Joodse leringen daar ook uitdrukkelijk aandacht verdienen.

[0:30:49] Voorzitter, dan vrouwen aan de top.

[0:30:51] Daar zijn we als SGP enthousiast over, topvrouwen.

[0:30:54] Daar kun je er niet teveel van hebben.

[0:30:56] Zo, dan ga ik dit debat vanmiddag niet afronden,

[0:30:58] omdat ik naar de installatie moet van Yvonne Hondema,

[0:31:01] de nieuwe chef van de eenheid Midden-Nederland.

[0:31:05] Zo zie je me, ja.

[0:31:07] Ik verras mijn buurvrouw, geloof ik.

[0:31:10] Ik kan het niet anders zeggen als ik hier tussen zoveel topvrouwen zit.

[0:31:14] Maar, voorzitter, ik vind wel iets anders ook, namelijk het kan wel problematisch worden,

[0:31:20] goede dingen, als je ze bij wet voor gaat schrijven.

[0:31:23] Er zijn bijvoorbeeld relatief weinig vrouwen actief in de top van bouwbedrijven.

[0:31:27] En mijn vraag is, wat vindt de minister hiervan?

[0:31:29] Is dit vooral een probleem of allereerst een begrijpelijke realiteit?

[0:31:33] Gaan we dan bedrijven ook bezighouden met het kwotum of rekenen we ook mee op die situatie

[0:31:38] in een bedrijf een afspiegeling is van de hele situatie in de bedrijf zelf?

[0:31:42] De minister schrijft voor dat hij ook voor publieke en zen-publieke sectoren

[0:31:46] streefcijfers wil verplichten voor vrouwen aan de top.

[0:31:49] Mijn vraag is, gaat dat ook gelden in het onderwijs?

[0:31:51] Zo jauw verhoudt zich dat tot de recente regels over de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen

[0:31:56] in leidinggevende posities in het onderwijs?

[0:31:59] Zou het niet goed zijn om eerst te kijken wat ervaringen zijn voordat weer nieuwe regels

[0:32:03] worden uitgevaardigd?

[0:32:06] Voorzitter, veel meer dan een vrouw aan de top zou de aandacht misschien uit moeten gaan

[0:32:10] naar vrouwen in de knel.

[0:32:12] Ik noem hier de mensonterende praktijk van prostitutie,

[0:32:15] waar veel vrouwen in ons land dag in dag uit in gevangen zitten.

[0:32:19] Het is schrikbarend dat dit in Nederland gebeurt.

[0:32:22] En wie de opvattingen van experts in de afgelopen jaren hoort,

[0:32:25] weet dat het percentage gedwongen prostitutie minimaal een ruime meerderheid bedraagt,

[0:32:29] tot misschien wel 80 of 90 procent.

[0:32:32] En het baat de SGP zorgen dat het kabinet bewust het woord sekswerk gebruikt,

[0:32:36] in plaats van prostitutie, om vrouwen niet te stigmatiseren.

[0:32:39] Maar wat hierdoor in de praktijk vooral dreigt te gebeuren, is niet te stigmatiseren, maar

[0:32:46] het signalen negeren over de grootste groep kwetsbare vrouwen.

[0:32:50] De landelijke officier mensenhandel van het OM zegt bijvoorbeeld waar we echt van af moeten

[0:32:54] is het idee dat het een normaal beroep is.

[0:32:56] Het is gewoon een heel gevaarlijk beroep en mijn vraag is hoe gaat de minister hiermee

[0:33:01] om?

[0:33:02] De SGP is wel blij dat het onderwerp prostitutie nu in de voorschriftsrapportage staat en mijn

[0:33:06] De vraag is of de minister dat nog iets meer herkenbaar op zou willen pakken,

[0:33:09] zoals ook bij de andere beleidsdoelen.

[0:33:12] De SGP hoort ook graag hoe de minister dit thema duidelijker verbindt met het emancipatiebeleid.

[0:33:16] Welke acties onderneemt de minister bijvoorbeeld in samenwerking met organisaties als Rutgers

[0:33:20] om in de voorlichting richting leerlingen en studenten

[0:33:23] bewustwording te creëren van de risico's in de sfeer van betaalde seks?

[0:33:27] En hoe voorkomt hij dat de destigmatisering juist meer jongeren in de problemen brengt?

[0:33:31] En voorzitter, dan stop ik ermee, want ik ben ruim over mijn tijd.

[0:33:34] Zo is het. O, dat zag u zelf ook.

[0:33:38] Ja, ik controleer mezelf meestal een beetje, voorzitter.

[0:33:41] O, heel goed. Het is altijd ingewikkeld om als voorzitter dan de punten te zoeken.

[0:33:46] En elke woordvoerder gaat natuurlijk ook heel erg proberen om dat ook vooral niet mogelijk te maken.

[0:33:50] Maar u heeft een escape, want mevrouw Moedler heeft een interruptie voor u. Mevrouw Moedler.

[0:33:56] Misschien heb ik er meerdere. Maar laat ik eerst beginnen met...

[0:34:01] Ik werd enthousiast met de eerste woorden van de heer Stoffers toen hij begon over meer vrouwen aan de top.

[0:34:09] Laten we eerlijk zijn, we kennen in principe ook de insteek van de SGP als het gaat om vrouwen aan het werk.

[0:34:17] Maar ik werd er blij van en ik vroeg me af, ben ik nou met een dode mus blij gemaakt of gaat mijn collega van de SGP

[0:34:27] de motie die ik overweeg in te dienen om het vrouwenquotum uit te breiden naar niet-beursgenoteerde

[0:34:38] bedrijven en verschillende bestuurskamers, zodat die vrouwen, die het kunnen en die kwalitatief

[0:34:45] goed zijn — ook dat laat het CPB zien, ik vond het eigenlijk schandalig dat daar überhaupt

[0:34:49] een opmerking over werd gemaakt, maar goed, dat staat erin — samen — dat zou helemaal

[0:34:56] zijn, te verwezenlijken?

[0:35:00] Meneer Stoffer.

[0:35:01] Voorzitter, dank voor de vraag.

[0:35:03] Dank voor het compliment ook.

[0:35:05] Dat mijn begin meeviel.

[0:35:08] Het is gewoon wat het is natuurlijk.

[0:35:10] Ik denk dat mijn bijdrage

[0:35:12] wel helder is geweest.

[0:35:13] Een quotum, daar ben ik niet enorm voorstandig van.

[0:35:16] Als mannen, vrouwen

[0:35:18] op eigen kracht

[0:35:19] hun bepaalde positie bereiken.

[0:35:21] Ik zou graag zien dat dat gewoon in eigen kracht gebeurt.

[0:35:24] Dat zie je ook steeds meer.

[0:35:26] En ik geef toe dat een quotum op bepaalde plekken, wat dat betreft,

[0:35:30] vanuit een bepaald perspectief heeft geholpen.

[0:35:32] Wat ons betreft hoeft het ook niet per se.

[0:35:34] Het mag wel, maar het hoeft niet.

[0:35:36] Maar ik zou veel liever zien dat het op eigen kracht was.

[0:35:38] Ik zal uw motie wel serieus bekijken.

[0:35:41] Maar ik moet ook gewoon eerlijk zijn.

[0:35:43] Ik denk niet dat ik mijn naam daaronder ga zetten of voor ga stemmen.

[0:35:46] Maar ik zal er serieus naar kijken.

[0:35:48] Maar ik denk dat mijn bijdrage wel helder is geweest.

[0:35:50] Dat ik graag zie dat het op eigen kracht gebeurt in vrijwilligheid.

[0:35:54] waarbij ik niet wegpoes dat inderdaad quota op bepaalde plekken best zou kunnen helpen.

[0:36:01] Maar vanuit mijn perspectief denk ik, of vanuit ons perspectief, laat ik het zo zeggen,

[0:36:05] ben ik daar geen groot voorstander van.

[0:36:07] En of dat een dode mus is, ja die kwalificatie laat ik aan ieder ander over,

[0:36:11] maar ik zou wel graag tevreden zijn in dit land dat iedereen wel kan bereiken

[0:36:15] wat hij met zijn talenten, met zijn of haar talenten die hij heeft gekregen, ook gewoon kan bereiken.

[0:36:21] Mevrouw Moedler, laten we inderdaad even de antwoorden van de minister afwachten voordat

[0:36:25] we al over moties hebben.

[0:36:27] Maar goed, u loopt de zaken vooruit.

[0:36:30] De vervolgvraag van mevrouw Moedler.

[0:36:32] Dat doe ik vaker, merk ik.

[0:36:34] Nog één vraag.

[0:36:36] Jammer, het antwoord dat ik heb gekregen was net even blij.

[0:36:41] Mijn collega begon ook over liefde, de liefde voor de mens.

[0:36:47] Daar ben ik groot voorstander van.

[0:36:48] Maar ik merk in de praktijk dat een groep mensen, neem bijvoorbeeld het LHBTQI-plusgemeenschap,

[0:36:55] of het nou gaat op de werkvloer, op straat bespuugd worden, als ze hand in hand lopen,

[0:37:00] regelmatig worden uitgesloten en gediscrimineerd.

[0:37:03] Daar maak ik me heel erg zorgen over.

[0:37:06] Deelt mijn collega die mening ook?

[0:37:08] En welke acties zouden we daartegen moeten ondernemen?

[0:37:14] Kijk, ik denk dat we ideologisch tegen bepaalde zaken wellicht anders aankijken.

[0:37:18] Maar wat u aanstipt, die zorg delen we zeker.

[0:37:20] Want je mag gewoon nooit aan mensen komen.

[0:37:23] Of dat nu fysiek is, of dat je dat met woorden en dergelijke doet.

[0:37:29] Respect voor mensen moet er altijd zijn.

[0:37:31] Ook al denk je over bepaalde zaken anders.

[0:37:33] Dus dat deden wij.

[0:37:34] En de acties zelf, daar zou ik heel breed kunnen kijken.

[0:37:39] Maar laat ik er bijvoorbeeld twee aanstippen.

[0:37:40] Eén, ik denk dat heel veel begint in het gezin.

[0:37:43] Dus als ouders met je kinderen spreken over situaties.

[0:37:47] En dan kun je elkaar opvoeden.

[0:37:48] Mijn dochters voeden mij pas op in wat ik zeg overtoe.

[0:37:52] Ook wat ik hier vandaag zeg maar weer breng en hoe ik u beantwoord.

[0:37:55] Dat krijg ik vanavond, ik ben toevallig vanavond thuis.

[0:37:58] Maar dat krijg ik wel weer terug.

[0:37:59] Maar dat je als ouders en kinderen met elkaar overspreekt, daar begint er denk ik bij.

[0:38:02] En het tweede is ook, maar ik wil niet altijd alles in het onderwijs brengen.

[0:38:05] Maar ook in het onderwijs is dat wel van belang.

[0:38:07] Hoe heb je het in de klas met elkaar daarover?

[0:38:09] En als je daar een situatie ziet gebeuren, dat is het begin van je leven.

[0:38:12] Dan is het ook van, hoe trek je dat nu verder door naar de maatschappij?

[0:38:15] Ik zou zeggen, in het begin op school, en ook hier met elkaar,

[0:38:18] dat hoe oneens we het misschien soms ook zijn,

[0:38:21] dat we met elkaar daar wel in respect over blijven spreken.

[0:38:25] Ja, er is een interruptie van mevrouw Rodeburg en dan Becker.

[0:38:28] Mevrouw Rodeburg.

[0:38:30] Rodekerk, ja, geen probleem.

[0:38:31] Dat is dan geen verwenning, ja.

[0:38:33] Ja, ik hoorde dus de heer Stoffer een mooi citaat gebruiken

[0:38:37] over dat de Zoon van God u vrijmaakt.

[0:38:39] Dat deed mij eraan denken dat ik altijd zeg

[0:38:41] de emancipatie van de vrouw begint bij de man.

[0:38:43] Dus wat dat betreft kunnen we elkaar, denk ik, vinden.

[0:38:46] Ik hoorde hem iets zeggen over paarse druk op scholen.

[0:38:51] En ik was benieuwd wat daarmee bedoeld wordt.

[0:38:53] Wordt ermee bedoeld dat LBTI-jongeren vier keer vaker gepest wordt

[0:38:57] en twintig procent extra geweld meemaken?

[0:38:59] Want dan deel ik deze zorg.

[0:39:01] Maar als het betekent dat er teveel aandacht is voor LBTI op scholen,

[0:39:05] dan vraag ik de heer Stoffer wat hij van deze cijfers vindt.

[0:39:08] Meneer Stoffer.

[0:39:10] Kijk, dat eerste, dat mensen vaker gepest worden en dergelijke, dat delen we.

[0:39:16] Maar daar was mijn opmerking niet op bedoeld.

[0:39:17] Wat wij best veel hebben teruggekregen is dat mensen zich bijna verplicht voelen op Paas en Vrijdag om mee te doen.

[0:39:26] Ik ben geen voorstander van de Paas en Vrijdag.

[0:39:29] Laat ik dat vooropstellen.

[0:39:29] Maar als dat er is, zou er op zijn minst ook tevrijd moeten zijn om ook niet mee te kunnen doen.

[0:39:35] En gewoon zonder dat te komen.

[0:39:37] Nu is er vaak opdrukken, een soort groepsdruk.

[0:39:39] En als je het niet doet, dan...

[0:39:42] Nou ja, wat doe je dan?

[0:39:43] En dan merk je dat soms ouders uitvluchten zoeken om hun kind dan thuis te houden op dat soort momenten.

[0:39:48] Dat lijkt me niet goed.

[0:39:49] Dus dat was... Dus enerzijds de zorg die mevrouw Rodekerk heeft, die hebben we denk ik wel samen.

[0:39:56] Maar mijn opmerking was echt wel in een ander perspectief geplaatst.

[0:40:00] Een vervolgvraag van mevrouw Rodekerk.

[0:40:02] Ja, ik vind het dan toch interessant dat er wordt gesproken over groepsdrukken.

[0:40:05] Dus Paarsvrijdag is letterlijk één vrijdag per jaar.

[0:40:08] En dan wordt er dus teveel groepsdruk ervaren.

[0:40:10] Terwijl ik denk dat heel veel LBTI-personen elke dag van hun leven, elke dag op school,

[0:40:17] heel veel groepsdruk ervaren om niet zichzelf te zijn.

[0:40:21] Ik zou daarvoor zijn, dat was ook mijn oproep aan de minister, om door te gaan en voortsgang te

[0:40:26] vragen van het actieplan LBTI-veiligheid.

[0:40:29] Wat mij betreft moet iedereen veilig zijn om zichzelf te zijn.

[0:40:31] Ik ben benieuwd of de heer Stoffer dat ook steunt.

[0:40:36] Ja, kijk, voorzitter, jezelf te zijn, daar zit het precies ook in,

[0:40:40] dat als je zegt van ik kijk daar anders tegen aan en ik wil niet in paarse kleding naar school,

[0:40:45] dan moet die vrijheid er ook zijn. Maar veiligheid staat voorop.

[0:40:49] Iedereen moet zich altijd veilig kunnen voelen.

[0:40:51] Dat moeten we hier met elkaar, dat moet je in de maatschappij waar je ook loopt.

[0:40:55] En dat is echt wel een groot vraagstuk, dus dat we elkaar daar ook hier woorden aan geven,

[0:40:59] maar de maatschappij met elkaar naar kijken, dat je vanuit eigenheid jezelf veilig mag voelen.

[0:41:05] Maar ik zeg er wel indrukwekkend bij, wel vanuit eigenheid,

[0:41:08] dat iedereen die vanuit een bepaald perspectief ergens tegenaan kijkt,

[0:41:11] of voelt, of in het leven staat, dat die eigenheid er ook mag zijn.

[0:41:16] En dat, wat mij betreft, ook rond zo'n Paarse vrijdag,

[0:41:19] daar moet voorkomen worden dat mensen door groepsdruk die andere kant gaan voelen.

[0:41:23] Dat je denkt, ja, ik moet per se, of ik blijf maar weg.

[0:41:27] Dat lijkt me ook niet de goede insteek.

[0:41:30] Mevrouw Bekker en daarna mevrouw Zeddek. Mevrouw Bekker.

[0:41:32] Ja, want dat groepsdruk, dat dat als vervelend kan worden ervaren,

[0:41:37] dat kan ik op zich nog inkomen.

[0:41:39] Maar wat vindt de heer Stoffer dan van scholengemeenschappen waar

[0:41:43] wel verplicht wordt gevraagd om een identiteitsverklaring te tekenen?

[0:41:48] Is dat dan geen groepsdruk?

[0:41:50] En wat doet dat dan met het eigen gevoel van iedere ouder en iedere leerling op zo'n school?

[0:41:56] Meneer Stoffer?

[0:41:59] Voorzitter, dan hebben we het natuurlijk over...

[0:42:01] Je hebt twee dingen. Eén, je hebt vrijheid van onderwijs.

[0:42:04] Dus als scholen zeggen, wij willen ons onderwijs inrichten volgens bijbelse normen,

[0:42:09] zoals wij er ook tegen aankijken, volgens mij moet die vrijheid daar zijn.

[0:42:12] En dat je dat in een bepaalde identiteitsverklaring neerzet, dat is één.

[0:42:16] En het tweede is, je kunt prachtig iets ondertekenen, maar de vraag is hoe ga je met elkaar om

[0:42:20] als je ook in het dagelijks leven op school bent.

[0:42:23] En dan kan er van alles ontstaan.

[0:42:25] en daar moet je, denk ik, op een heel zorgvuldige manier ook met elkaar mee omgaan.

[0:42:29] En of daar groepsrekening in zit, je hebt altijd de vrijheid, Marijn,

[0:42:32] te kiezen om natuurlijk ook naar een andere school toe te gaan.

[0:42:35] Dat kan ook.

[0:42:37] Dus wat dat betreft, denk ik dat in dit land toch heel veel vrijheid is,

[0:42:40] dat we daar ook zuinig op moeten zijn.

[0:42:42] Maar de school is wat ons betreft van de ouders.

[0:42:46] Dat je als ouders vanuit een bepaalde identiteit zegt van...

[0:42:48] daardoor willen we onze kinderen naar die school toebrengen, dat is één.

[0:42:52] En volgens mij zou je dan ook gewoon een verklaring moeten kunnen tekenen,

[0:42:55] en je zegt, nou, wij kijken op deze manier tegen bepaalde zaken aan.

[0:42:58] Ik zal eerlijk zeggen, mijn kinderen zitten op zo'n school.

[0:43:01] Ik heb blijkbaar ooit ergens ook ja opgezegd. Ik was me er niet eens van bewust.

[0:43:05] Maar als die kinderen op school zitten, dan komt de vraagstuk...

[0:43:07] ...en hoe ga je daarmee om?

[0:43:08] En zeker tussen de leeftijd van 12 tot 18, als je in een middelbare school zit...

[0:43:12] ...ja, dan ontwikkelen kinderen zich enorm.

[0:43:14] En dan is ook de vraag van, hoe doe je dat nu in de dagelijke praktijk ook met elkaar?

[0:43:18] En als belangrijk gegeven, en dan kom ik terug op die veiligheid...

[0:43:20] ...waar mevrouw Rotekerk op voelt, dan moet die eigenheid er kunnen zijn...

[0:43:24] wat mij betreft op scholen, van de school ook zelf, ook met identiteit,

[0:43:29] maar de leerling moet zich ook zeker veilig kunnen voelen.

[0:43:32] Vervolgvraag, mevrouw Radder.

[0:43:33] Ja, voorzitter, want de heer Stoffer heeft het over de paradox van vrijheid,

[0:43:36] maar die lijkt een beetje in zijn eigen betoog te zitten.

[0:43:39] Want aan de ene kant zegt hij, ja, je kan toch naar een andere school gaan

[0:43:42] als je een identiteitsverklaring hier niet aanstaat,

[0:43:45] maar de vrijheid van scholen om ervoor te kiezen

[0:43:47] om op hun school Paarse Vrijdag te vieren, daar zet hij kanttekeningen bij.

[0:43:51] Datzelfde gevoel had ik deze week

[0:43:53] toen de SGP een verklaring tekende tegen draagmoederschap,

[0:43:57] wat voor heel veel mensen belangrijke waarde is om vrij te kunnen zijn

[0:44:01] om met een partner van keuze, omdat het niet op een andere manier mogelijk is,

[0:44:05] toch de kinderwens in vervulling te laten gaan.

[0:44:07] En dan vraag ik me af, hoe gaat de SGP dan om met de vrijheid van deze mensen?

[0:44:12] En als hij die wil afpakken, wil hij dan op z'n minst

[0:44:16] eerst het gesprek met die doelgroep hierover aangaan,

[0:44:18] want ik begreep dat er bijvoorbeeld met een organisatie als Meer dan Gewenst

[0:44:21] helemaal niet gesproken is en dan wel zo'n verklaring wordt getekend.

[0:44:26] De heer Stoffer, iets wat buiten de orde, maar aan u een reactie.

[0:44:31] Ja, voorzitter. Mijn collega Diederik van Dijk heeft niet getekend,

[0:44:34] maar gaat vrijdag naar Rome om daar een verklaring te ondertekenen.

[0:44:39] Dat is met elkaar dat je ook aangeeft van hoe staan we daar ideologisch in.

[0:44:43] Laat ik ook heel helder zijn dat Ron Draagmoederschap,

[0:44:45] ik heb daar zelf ooit in een initiatiefnota ook melding van gemaakt

[0:44:49] bij de Commissie voor Waardenshandel en Ontwikkelingssamenwerking.

[0:44:52] Maar je ziet dat er hele grote misstanden zijn in de wereld, met babyfabrieken waar vrouwen echt

[0:44:58] permanent gedwongen worden ingezet om draagmoeder te zijn. Ik denk dat er grote misstanden zijn en ik

[0:45:05] zou graag zien dat we daar aan elkaar optrekken. Dat onverlet, en laat ik heel helder zijn, ik denk

[0:45:11] dat mevrouw Becker en ik anders aankijken tegen hoe kijk je nu aan tegen huwelijk en gezin. Daar

[0:45:18] Daar zitten we ideologen, denk ik, compleet anders in.

[0:45:20] Dat moeten we hier, denk ik, ook gewoon helder naar voren brengen.

[0:45:23] En wat dat betreft, draagmoederschap bij twee mensen van gelijke slacht...

[0:45:28] ...dat je zegt, een draagmoeder zorgt dan ook in een soort driehoeksrelatie voor...

[0:45:35] ...daar zijn wij geen voorstander van.

[0:45:36] Ik denk dat vanuit de VVD daar anders tegen aangekeken wordt.

[0:45:39] Maar wij hebben niet iets verboden.

[0:45:42] Wij tekenen de verklaring dat we graag zien...

[0:45:44] ...dat we dat heel anders in zouden richten, ook wereldwijd.

[0:45:46] en in de eerste plaats gericht op het voorkomen van misstanden,

[0:45:49] die we, denk ik, hebben in deze wereld.

[0:45:52] Volgens mij verschillen we daarover dan weer niet van mening, denk ik.

[0:45:55] Maar laten we daar beginnen.

[0:45:57] En misschien dat we ergens ook best net iets wat te ruw iets raken.

[0:46:02] Dat is niet onze eerste doelstelling.

[0:46:05] Ik ga het ons eerst om die misstanden, zeg maar, ook aan te pakken.

[0:46:08] Ja, en misschien zijn we daar soms wel voor sommige mensen dan net te hard in.

[0:46:12] Dat is in ieder geval niet de insteek geweest,

[0:46:14] zeker niet mijn insteek geweest, maar dat zou kunnen.

[0:46:19] Het gaat ons in eerste instantie om het aanpakken van die misstanden die we wereldwijd volop zien

[0:46:23] en waar ik ook eerder bijvoorbeeld in een nota, in stiefnota, ook melding van heb gemaakt.

[0:46:35] Eerst wil ik de heer Stoffer even bedanken voor het feit dat hij hier gekomen is,

[0:46:40] want dan hebben we in ieder geval een interessant debat met elkaar over hoe we over dingen denken.

[0:46:45] Ik wil nog heel even terugkomen op het vrouwenquotum.

[0:46:49] Dat is voor mij ook een heel belangrijk onderwerp.

[0:46:51] Ik was vroeger eigenlijk altijd tegen het vrouwenquotum.

[0:46:55] Ik ben Berta en ik kom uit de tech-wereld.

[0:46:58] En ik heb dus meestal tussen heel veel mannen gewerkt.

[0:47:03] Maar ik ben eigenlijk nu gewoon om.

[0:47:05] Omdat ik gezien heb in eigen ogen wat een uphill battle het is...

[0:47:09] om als vrouw tussen in een mannenwereld carrière te maken.

[0:47:14] En de heer Stoffer zegt, wij zijn ervoor om dingen op eigen kracht te doen.

[0:47:19] En als ik kijk naar de vrouwen om mij heen in een beta-wereld,

[0:47:23] die hebben heel veel meer kracht nodig dan de mannen in die wereld.

[0:47:29] Dus ik ben heel erg benieuwd naar de reflectie van de heer Stoffer daarop.

[0:47:33] Meneer Stoffer.

[0:47:34] Voorzitter, dank voor de vraag.

[0:47:36] En ja, ik heb inderdaad een beetje, dat ik tot nu toe de meeste interrupties op me af heb gekregen.

[0:47:40] Dat gebeurt niet altijd.

[0:47:42] Maar dat is ook goed, denk ik, om met elkaar dat debat hier ook goed te voeren.

[0:47:47] We delen op z'n minst al één ding, zeg ik via de voorzitter tegen mevrouw Zeedijk.

[0:47:51] We komen beide uit de tech-wereld, ik dan uit de civiele techniek.

[0:47:55] Ook dat is grotendeels een mannenwereld geweest.

[0:47:58] Ik heb daar zelf heel wat jaren ook leidinggevend gezeten bij Rijkswaterstaat.

[0:48:04] Overal waar ik wegging, was in het MT waar ik zat, zaten uiteindelijk veel meer vrouwen dan mannen.

[0:48:12] Dat spoor liet ik altijd achter me.

[0:48:15] En dat gaat helemaal niet door mezelf.

[0:48:17] Maar dat had wel te maken met dat je daar aandacht voor moest hebben.

[0:48:21] Want als je daar niet zorgvuldig mee om ging,

[0:48:22] dan was het soms net niet mogelijk om die plek te pakken.

[0:48:25] Omdat een vrouw net zei van ja, ik heb net een kindje gekregen.

[0:48:28] Of ik hoop de komende jaren een kindje te krijgen.

[0:48:31] Kan dat dan allemaal wel?

[0:48:33] Nou, daar moet je met elkaar ook heel zorgvuldig naar kijken.

[0:48:35] Dat je op de cruciale leeftijden mensen ook wel die kansen geeft.

[0:48:38] Ik ben meer van die insteek.

[0:48:41] Maar dat is natuurlijk ook persoonlijke ervaring.

[0:48:43] Toen ik begon bij Rijkswaterstaat, dat had niks met mij te maken, was de hele top man.

[0:48:48] Toen ik wegging, waren de top drie allemaal vrouwen.

[0:48:53] Ik denk uiteindelijk dat het heel goed is om een soort mengeling te hebben van mannen-vrouwen.

[0:48:59] Ik weet dat diversiteiten natuurlijk veel breder kijken.

[0:49:02] En dat zou misschien ook goed zijn om dat nog breder te bekijken dan dat.

[0:49:06] Maar ik ben niet voor die quota.

[0:49:07] Ik kan wel voor heel nadrukkig oog hebben voor, kun je ieders talent zo zoveel mogelijk tot wasdom brengen.

[0:49:12] Maar misschien komt er ooit nog een moment in het leven dat ik, net als mevrouw Zeedijk, omga.

[0:49:17] Maar zover ben ik nog niet.

[0:49:19] Ik schat ook in dat het niet snel zal gebeuren, maar dat weet je nooit.

[0:49:23] Maar ik ben wel voor de zorgvuldige aandacht die je op de werkvloer met elkaar moet hebben,

[0:49:27] dat ieders talent tot recht kan komen.

[0:49:30] Dank u wel.

[0:49:31] En inderdaad, u neemt ook uitgebreide tijd voor de beantwoording van de interrupties.

[0:49:35] En dat is ook goed gerecht.

[0:49:36] We gaan luisteren naar mevrouw Becker. Zij spreekt namens de fractie van VVD.

[0:49:41] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:49:43] En ik vind het een groot voorrecht om hier vandaag het woord te mogen voeren over emancipatie.

[0:49:47] Het is mijn eerste debat over dit onderwerp, althans in deze commissie.

[0:49:52] Want het is voor mij in het andere werk wat ik doe in andere commissies eigenlijk altijd wel een leiddraad.

[0:49:57] Of het nou om integratie gaat of inburgering of migratie of onderwijsonderwerpen waar ik het woord op voer of heb gevoerd.

[0:50:04] Het is belangrijk dat iedereen vrij kan zijn en zichzelf kan zijn in dit land.

[0:50:08] Ik ervaar dat als jonge moeder met twee kinderen dat ik altijd heb kunnen kiezen wat ik zelf wilde,

[0:50:14] dat ik heb kunnen studeren, maar dat was voor de generatie van mijn moeder en voor de generatie

[0:50:19] van mijn oma alweer heel anders. Daarmee realiseer ik me ook in de verhalen die ze mij altijd vertelden

[0:50:24] dat het niet vanzelfsprekend is welke kansen ik heb en dat er ook nu nog steeds mensen in

[0:50:29] deze samenleving lid zijn van een groep waardoor zij nog geen toegang hebben tot die gelijke

[0:50:34] rechten, alhoewel we ze wel in de wet hebben staan.

[0:50:37] En dat is voor mij eigenlijk een reden waarvoor ik in de politiek zit, om die vrijheid voor

[0:50:41] iedereen toegankelijk te maken en ervoor te zorgen dat we die ook met elkaar behouden.

[0:50:46] En hoe staat het daar dan mee met die emancipatie en die vrijheid?

[0:50:49] Nou ja, het is een beetje tweeledig, dus je ziet dat het beter gaat met vrouwen op de

[0:50:54] arbeidsmarkt.

[0:50:55] We hebben de derde plek qua netto arbeidsparticipatie.

[0:50:58] Tegelijkertijd is zeven op de tien van de werkende vrouwen in Nederland in deeltijd aan het werk.

[0:51:04] We hebben inmiddels een Nederlandse bevolking die over het algemeen positief denkt,

[0:51:08] over homo- en bisexualiteit.

[0:51:10] Inmiddels is 76% daar positief over.

[0:51:13] Dat was 53% in 2006.

[0:51:16] Maar tegelijkertijd worden er ook door heel veel mensen kanttekeningen geplaatst

[0:51:19] bij openbare intimiteit.

[0:51:21] Zijn er ook groepen mensen, vaak van Somalische, Marokkaanse of Turkse achtergrond, die relatief

[0:51:26] vaak negatief nog denken over homoseksualiteit?

[0:51:30] Om nog maar niet te spreken over het feit dat 11% van de lesbische en homoseksuele personen

[0:51:35] de afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest van een gewelddelict en dat een kwart van

[0:51:41] de LABTI-gemeenschap met een migratieachtergrond zich onveilig voelt in eigen buurt.

[0:51:46] Dus het glas is halfvol, we zijn goed onderweg, maar we zijn er zeker nog niet.

[0:51:51] En dan staat er een veelheid aan onderwerpen op deze agenda, want we hebben sinds 2022 geen

[0:51:56] debat meer gehad, dus ik ga geen recht kunnen doen aan het belang van dit onderwerp en alles

[0:52:00] wat op de agenda staat.

[0:52:02] Daarom heb ik een keuze gemaakt naar drie onderwerpen.

[0:52:04] Het eerste is onderwijs voor LHBT-leerlingen en hun gevoel van veiligheid.

[0:52:09] Want in het basisonderwijs wordt 34% van de LHBT-leerlingen gepest, tegenover 15% niet-LHBT-leerlingen.

[0:52:16] Ze krijgen ook vaker te maken met geweld.

[0:52:19] Ook in het VO is het onveiligheidsgevoel toegenomen.

[0:52:23] Ik zou willen dat alle scholen in hun schoolveiligheidsplan ten minste aandacht besteden aan pesten en

[0:52:29] geweld tegen LHBT'ers.

[0:52:31] Ik zou de minister willen vragen om in plaats van tweejaarlijks, jaarlijks met een nationale

[0:52:34] veiligheidsmonitor te komen, bijvoorbeeld door de informatie die scholen zelf al in

[0:52:38] hun schoolveiligheidsmonitor opnemen te verzamelen.

[0:52:41] Ik zou hem willen vragen of de onderwijsinspectie kan bijhouden en jaarlijks kan rapporteren

[0:52:45] welke scholen nog een identiteitsverklaring gebruiken en wat daarin staat.

[0:52:50] En wij hebben ook een onderzoek gekregen van Movisie over pestgedrag,

[0:52:54] in het onderwijs, maar daar volgens mij nog geen kabinetsreactie op gekregen.

[0:52:58] Die zou ik ook graag willen ontvangen.

[0:53:00] Dan een ander onderwerp, dat is de veiligheid.

[0:53:03] Dat vrouwen en LHBT'ers onveiliger zijn in onze samenleving is onacceptabel.

[0:53:07] Wij willen hogere straffen bij hate crimes, wij willen de pakkans door daderprofielen verhogen

[0:53:12] Wij willen een zero-tolerance-beleid introduceren bij studentenverenigingen.

[0:53:17] Een op de tien vrouwen schijnt het in haar studententijd mee te maken dat zij verkracht

[0:53:21] wordt en dat is verschrikkelijk.

[0:53:24] Ik begin bij de motie van mijn voorganger Hatter van der Wouden.

[0:53:27] Die heeft rondom straatintimidatie gevraagd om daderprofielen op te stellen.

[0:53:31] Dat kon nog niet worden uitgevoerd toen het nog niet strafbaar was.

[0:53:34] Dat is nu wel zo.

[0:53:35] Ik wil de minister vragen deze motie alsnog uit te voeren en ook te kijken of hij het

[0:53:41] programma Veilige Steden en de middelen daaruit kan benutten voor het aanpakken van die straatintimidatie

[0:53:46] nu dit strafbaar is gesteld.

[0:53:49] Nou is er vandaag, een jaar geleden, ook de motie aangenomen van de collega Michon en

[0:53:54] van der Woude over het tegengaan van seksueel geweld in de studententijd.

[0:53:59] Dat trok allerlei lessen uit de aanpak in de VS om seksueel grensoverschrijdend gedrag

[0:54:04] op campuses tegen te gaan.

[0:54:06] Volgens mij is die motie nog niet uitgevoerd.

[0:54:09] Ik zou graag willen weten hoe de minister daarmee om wil gaan.

[0:54:13] Dan hebben we de berichtgeving gezien rond het studentenkoor in Utrecht.

[0:54:16] Het baart mij ernstige zorgen dat er nog steeds jonge mannen zijn die denken

[0:54:20] banga-lijsten te kunnen opstellen van vrouwen die op die vereniging rondlopen.

[0:54:25] Wat mij vooral zorgen maakt is dat zo'n vrouw daar misschien helemaal niet meer gezien wil worden

[0:54:30] en zo'n man daar dan gewoon nog lid kan blijven en rond kan blijven lopen.

[0:54:33] Kan deze minister ervoor zorgen dat er afspraken worden gemaakt

[0:54:37] door universiteiten, door hoge scholen die deze verenigingen subsidiëren over het

[0:54:41] feit dat zij die lidmaatschappen als voorwaarden in de subsidievoorwaarden

[0:54:45] moeten intrekken en dat anders gewoon geen subsidie meer verstrekt wordt.

[0:54:51] Graag gedaan, voorzitter.

[0:54:53] Dank u wel. U heeft een aantal interrupties.

[0:54:57] Begin met de heer Stoffer en dan mevrouw Moedler.

[0:54:59] De heer Stoffer.

[0:55:01] Ja, voorzitter.

[0:55:02] Interessant betoog van mevrouw Becker.

[0:55:04] En we zijn het, denk ik, over een aantal zaken eens en een aantal zaken ook niet.

[0:55:08] Ik wil toch even aanhaken op die laatste.

[0:55:11] Ik heb ook een dochter.

[0:55:12] Die gaat, als alles goed gaat, volgend jaar studeren.

[0:55:14] Die Banga-lijsten.

[0:55:16] U zit met name aan de kant, als ik het zo hoor van...

[0:55:18] We zijn het erover eens, dat moet gewoon niet, hè?

[0:55:20] En dat kan niet.

[0:55:21] En u zit, denk ik, met name aan de kant van aanpakken, straffen, enzovoort.

[0:55:25] Ik denk dat, als het uiteindelijk zover komt, dat dat ook het geval is.

[0:55:28] Maar ziet u ook een preventieve kant aan de voorkant?

[0:55:33] Want wat zou je kunnen doen om dat te voorkomen?

[0:55:36] En ik noem maar één voorbeeld erbij zelf.

[0:55:38] Mijn vader is me vroeger altijd opgevoed van Chris.

[0:55:41] Ik weet nog dat ik de eerste keer een verkeering kreeg.

[0:55:43] En hij heeft me toen even goed aangekeken

[0:55:45] van hoe ik netjes om moest gaan, zeg maar, met mijn vriendinnetje.

[0:55:50] En ziet mevrouw Becker ook aan die kant, zeg maar, iets in de maatschappij

[0:55:54] wat beter kan en wat echt nodig is?

[0:55:56] Mevrouw Becker?

[0:55:57] Ja, uiteraard. Ik denk dat dat geldt voor alle uitwassen

[0:56:01] die we op dit moment in onze samenleving zien met geweld richting vrouwen.

[0:56:04] Dat gaat ook over iets vreselijks als femicide.

[0:56:08] Daar zitten patronen onder.

[0:56:09] Die beginnen al heel jong en die hebben te maken met een voorbeeld wat een jongen thuis heeft gezien.

[0:56:14] Die hebben te maken met wat voor aandacht er op school is voor je eigen lichaam, maar ook

[0:56:19] het lichaam van de ander en voor grenzen.

[0:56:21] Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat er sprake is van seksuele voorlichting op scholen,

[0:56:26] dat er ook op scholen wordt gesproken over seksuele diversiteit en over zelfbeschikking.

[0:56:31] En dat als we mensen niet meer kunnen bereiken via de basisschool,

[0:56:35] omdat ze bijvoorbeeld later het land in zijn gekomen,

[0:56:37] dat we daar ook aandacht aan besteden in de inburgeringscursus,

[0:56:40] dat we daar aandacht aan besteden in asielzoekerscentra.

[0:56:43] Dus volmondig eens met de SGP.

[0:56:46] Dit moet ook aan de preventieve kant, maar het is niet genoeg.

[0:56:49] We moeten ook een norm stellen achteraf

[0:56:51] en heel duidelijk laten zien dat als je die grens overgaat,

[0:56:54] dat dat ook consequenties heeft.

[0:56:55] want anders kunnen we het vertellen aan het begin,

[0:56:58] maar als je dan aan het einde nog steeds als de stoere jongen kan blijven rondlopen,

[0:57:02] dan hebben we als maatschappij een dubbele boodschap.

[0:57:06] Daarna het eerste offert bij mevrouw Moedler aan u, men troep.

[0:57:10] Ja, dank u wel voorzitter.

[0:57:12] Twee dingen kwamen bij me op.

[0:57:14] Het eerste is, dan stel ik gelijk die vraag,

[0:57:18] ik ken mevrouw Becker als iemand die echt wel wil,

[0:57:21] een van de grote strijders binnen de VVD als het gaat om

[0:57:25] bijvoorbeeld de veiligheid van de LHBTQI-plussers.

[0:57:29] Ik weet ook dat er best wel wat boosheid is richting de VVD, omdat ze de transwet niet hebben gesteund.

[0:57:37] Kan ik aannemen of verwachten of hopen dat ik een medestander heb met mijn collega Becker

[0:57:48] als het gaat om bijvoorbeeld de uitvoering van het regenboogbeleid, waar de NSC net een vraag over

[0:57:55] Dan denk ik dat we hele mooie dingen samen kunnen doen.

[0:58:00] Dank voor deze vraag.

[0:58:02] Mevrouw Mütleur, onze handtekening staat vier onder het regenboogakkoord.

[0:58:06] Dit zijn geen loze woorden.

[0:58:09] Daar willen wij keihard voor strijden om ervoor te zorgen dat punten daaruit worden waargemaakt.

[0:58:14] Het is niet zo dat de VVD zich uitgesproken heeft tegen de transgenderwet.

[0:58:19] Wij hebben wel in het debat vragen gesteld over de zorgvuldigheid, waarmee een alternatief

[0:58:25] voor de artsenverklaring en de verklaring van een psycholoog, hoe daar dan invulling aangegeven

[0:58:31] zou kunnen worden.

[0:58:32] En die antwoorden zouden nog moeten komen.

[0:58:35] Het debat is toegeschorst en uiteindelijk is dat debat niet vervolgd en is het controversieel

[0:58:40] verklaard.

[0:58:41] Ik begreep vandaag uit de berichtmedia dat NEC vandaag wil voorstellen in een ander debat

[0:58:47] om het in te trekken.

[0:58:48] Mij lijkt dat niet verstandig.

[0:58:50] Ik denk dat we gewoon met elkaar moeten kijken hoe je een transgenderwet op een zorgvuldige

[0:58:54] manier vorm kan geven.

[0:58:55] Dus in die zin kan mevrouw Müller aan haar zijde vinden, waarbij wij natuurlijk altijd

[0:59:02] ook naar zorgvuldigheid zullen kijken.

[0:59:05] Laatste interruptie wilt u hier inzetten?

[0:59:08] Ja, als het mag, want we hadden het net over de daderprofielen.

[0:59:12] Ik weet niet beter dan dat het WODC-onderzoek naar de daders heeft gekeken.

[0:59:16] Oh ja, met name, dat ging over straatintimidatie.

[0:59:20] Dan ga ik die niet indienen, of tenminste, niet stellen.

[0:59:24] Ja, ik herinner me dat bij de coördinator mensenhandel.

[0:59:28] Wij komen elkaar wel eens tegen.

[0:59:31] Goed dat u dat zo zegt, want ik zit een beetje in mijn dode hoek.

[0:59:35] De heer Erken.

[0:59:36] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:59:38] Ik heb eigenlijk een vraag aan mevrouw Becker over.

[0:59:41] Ze noemde net een aantal voorbeelden waarbij ze heel duidelijk aangaf

[0:59:45] dat het ging om mensen met een migratieachtergrond.

[0:59:49] Weer bij andere voorbeelden deed ze dat niet.

[0:59:52] En ik zou aan mevrouw Becker willen vragen waarom ze dat bij, bijvoorbeeld als het gaat om staatintimidatie,

[0:59:57] wat vreselijk is, dat wel doet, maar bijvoorbeeld bij de banga-lijsten dat dat niet als een bijsluiter meegeeft.

[1:00:05] Mevrouw Becker.

[1:00:08] Ja, voorzitter, ik vind het altijd belangrijk dat als je een onderwerp als emancipatie bekijkt,

[1:00:14] dat je dat doet ook op basis van feiten en cijfers.

[1:00:17] En waar is er extra aandacht nodig?

[1:00:20] En dan blijkt gewoon uit onderzoek dat als het gaat om de acceptatie

[1:00:24] van de LABTIQ+, onder mensen met een migratieachtergrond,

[1:00:29] dat dat achterloopt. Er zijn ook onderzoeken bekend

[1:00:31] dat mensen uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap,

[1:00:34] ik geloof, 70 procent het niet acceptabel zou vinden

[1:00:37] als de zoon of dochter thuis zou komen

[1:00:40] met een partner van het gelijke geslacht.

[1:00:42] Dan voel ik het als mijn taak om op te komen voor deze mensen in de gemeenschappen die gevoelens

[1:00:50] hebben voor iemand van het gelijke geslacht, maar daar niet voor uit durven te komen omdat

[1:00:54] zij anders misschien wel bedreigd of verstoten worden, omdat dat de eer van de familie zou

[1:00:59] aantasten.

[1:01:00] Dat is een van mijn missies geweest de afgelopen jaren in de integratieportefeuille, om juist

[1:01:05] voor zelfbeschikking op te komen in deze doelgroep.

[1:01:07] Dat is waarom ik dat noem.

[1:01:10] En ten aanzien van de banga-lijsten, als daar specifieke daderprofielen relevant zijn,

[1:01:17] als dat uit onderzoek zou blijken, of dat daar bepaalde specifieke mensen met bepaalde kenmerken

[1:01:23] overgaan tot dit soort gedrag, dan ben ik er helemaal niet tegen om daarop door te vragen.

[1:01:26] Maar dat soort onderzoek is mij op dit moment niet bekend.

[1:01:30] Een vervolgvraag van meneer Erkin.

[1:01:32] Waar het mij om gaat, is dat als het gaat om emancipatie, dan hebben we het over hoe we groepen

[1:01:38] mensen beter in positie brengen in de samenleving op alle gebieden, dus in de arbeidsmarkt,

[1:01:42] in de woningmarkt, als het gaat om een sociaal-economische positie. En ik zie mevrouw Bentebecker heel

[1:01:48] vaak vooraanstaan als het gaat om, ik noem het even negatieve voorbeelden, als het gaat

[1:01:53] om mensen met een migratieachtergrond. Ik zie mevrouw Becker nooit vooraanstaan als het

[1:01:58] gaat om het helpen van die groepen mensen, om ook een emancipatiestrijd te volbrengen,

[1:02:05] En ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom mevrouw Becker van de VVD dat niet doet.

[1:02:11] Ik wil de heer Ergin heel erg danken voor deze vraag.

[1:02:14] Want dat geeft mij de tijd om misschien nog via de heer Ergin nog een extra vraag aan de minister te stellen.

[1:02:19] De heer Ergin is nog niet zo lang met mij in debat.

[1:02:22] Maar ik heb in de afgelopen zes jaar een eigen initiatiefnota ingediend.

[1:02:29] Die heet in Nederland beslisje over je eigen leven.

[1:02:32] Juist om deze doelgroep te helpen te emanciperen.

[1:02:34] Dat gaat over vrouwen, dat gaat over meisjes, dat gaat over homo's, dat gaat over andersdenkende,

[1:02:41] ingesloten gemeenschappen die niet zichzelf mogen zijn en soms ook daarbij met geweld worden bedreigd

[1:02:47] of geen eigen pinpas mogen hebben.

[1:02:49] Dat gaat ook over financiële zelfstandigheid.

[1:02:52] Daar is een heel deel van in het regeerakkoord terechtgekomen en er is ook een deel van uitgevoerd

[1:02:56] van die ideeën.

[1:02:58] Eén ding wat ik gedaan heb, is ieder jaar een amendement indienen van drie ton om ervoor te zorgen

[1:03:03] dat er subsidie voor deze doelgroep beschikbaar komt.

[1:03:05] Dat wordt nu uitgegeven via het Oranjefonds.

[1:03:07] Ik hoop dat u er erg in met mij benieuwd is hoe ook daadwerkelijk die middelen daar toezicht

[1:03:13] op wordt gehouden, dat dat effectief besteedt en dat dat ook bij deze doelgroep terechtkomt.

[1:03:17] Dus dank voor de vraag, voorzitter.

[1:03:21] Toch lijkt het toch een vervolgvraag van de heer Herkert.

[1:03:23] Ja, als mevrouw Becker mij bedankt, dan voel ik mij geroepen om haar ook te bedanken.

[1:03:28] Dit proeft natuurlijk naar veel meer.

[1:03:30] Dus ik was eigenlijk bezig met een voorstel om het emancipatiebeleid,

[1:03:35] ik ga daar straks ook een vraag aan de minister overstellen,

[1:03:37] om emancipatie uit te rollen over meerdere groepen.

[1:03:40] En ik wil hier een warm pleidooi, dus dank daarvoor.

[1:03:43] En daar gebruik ik graag mijn derde interruptie voor, voorzitter.

[1:03:46] Het was alleen geen vraag, maar...

[1:03:48] Mag ik dan toch kort reageren? Want het moet niet gekker worden.

[1:03:52] Kijk, toen ik mijn motie indiende dat er een actieplan zelfbeschikking zou moeten komen,

[1:03:57] juist om dingen als vrouwenbesnijdenis, onderdrukking, culturele achterstelling,

[1:04:02] om dat allemaal tegen te gaan.

[1:04:04] Toen waren er twee partijen die daartegen stemden.

[1:04:06] Dat was de SGP en dat was DENK.

[1:04:08] En als ik vandaag kan constateren dat heer Ergin juist met mij wil gaan optrekken

[1:04:12] in deze agenda, dan is het doel van dit debat al voor de helft bereikt, voorzitter.

[1:04:18] Meneer Ergin, nee, dit gaan we niet, sorry.

[1:04:20] Volgens mij heb ik maar vier interrupties aan, mag ik die niet inzetten?

[1:04:22] De derde was geen vraag, maar een opmerking.

[1:04:24] maar we stellen interrupties om een vraag te stellen.

[1:04:28] Omdat u een statement maakt, maakt mevrouw Becker een statement,

[1:04:30] en dan gaat u daar weer in een statement.

[1:04:32] Ja, wie weet heeft u zo nog een interruptie voor een volgende spreker.

[1:04:38] Dat kan bijvoorbeeld zijn in de bijdrage van mevrouw Van Santen.

[1:04:43] Zij spreekt namens de BBB.

[1:04:45] Dank u wel, voorzitter.

[1:04:49] Voorzitter, volgens BBB is elk mens uniek.

[1:04:53] En daarom vinden we het overmatige hokjesdenken, eerlijk gezegd,

[1:04:55] een beetje overbodig. In een van de stukken ter voorbereiding van dit debat staat de zin dat

[1:05:00] bi plus personen zich niet altijd als zodanig identificeren, maar andere labels voor hun

[1:05:06] seksuele oriëntatie hanteren. Begrijpt de minister dat velen in dit oerwoud van seksuele terminologie

[1:05:14] een beetje de weg kwijtraken? Want wat is een bi plus persoon en wat maakt iemand dan een bi plus

[1:05:21] persoon wanneer deze zich zelf niet eens als zodanig identificeert.

[1:05:26] En waarom spreken we eigenlijk over identificeren wanneer we gewoon zijn wie we zijn?

[1:05:31] Is de minister het niet met ons eens dat we in al onze verscheidenheid misschien een beetje

[1:05:36] normaal moeten doen?

[1:05:38] In een van de stukken staat dat zowel binnen als buiten Nederland nog vaak de verwachting

[1:05:42] heerst dat mensen op één gender vallen.

[1:05:45] Voorzitter, naast het feit dat gender een woord is uit de Engelse taal dat vertaald

[1:05:50] in het Nederlands geslacht betekent, maar waar we heel verwarrend een andere betekenis aan hebben gehangen,

[1:05:56] valt 83,5% van de Nederlandse bevolking op één gender.

[1:06:02] Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2022 en uit een onderzoek van

[1:06:07] Movisie, geactualiseerd in 2022.

[1:06:11] Iedereen moet de ruimte hebben om te zijn wie hij of zij is, maar dat betekent niet dat we de

[1:06:18] uitzondering tot norm moeten verheffen.

[1:06:21] Mevrouw Van Zanten, u heeft op dit punt een interruptie van mevrouw Becker.

[1:06:25] Mevrouw Becker, het is uw laatste.

[1:06:28] We zitten op zich goed in de tijd, maar beperkt.

[1:06:30] Ja, voorzitter, dank.

[1:06:32] Ik probeer het betoofd van mevrouw Van Zanten te begrijpen.

[1:06:36] Zij zegt dat BIPLUS, de terminologie, om de oren vliegt.

[1:06:40] Dat moeten we niet een beetje normaal gaan doen.

[1:06:42] Nu hebben we op de agenda van dit debat niet de minste onderzoeksrapporten staan.

[1:06:49] Bijvoorbeeld het rapport Ik was altijd al niet standaard, kwalitatief onderzoek naar de beleving

[1:06:54] van BIPLUS-volwassenen.

[1:06:55] Dat is gedaan door het BIPLUS-onderzoeksconsortium.

[1:06:58] Er is een kennissynthese gedaan.

[1:07:01] Het rapport is niet in één hokje.

[1:07:03] Eigenlijk is de boodschap van al die rapporten dat juist de BIPLUS-gemeenschap en de mensen

[1:07:10] die daar lid van zijn zich vaak miskend voelen, bijvoorbeeld op de werkvloer, bijvoorbeeld

[1:07:15] in een sociale setting, omdat mensen vaak niet geloven dat het serieus iets is dat kan

[1:07:20] bestaan.

[1:07:21] Ze zeggen, ja, wieplus, wat is dat nou weer een term?

[1:07:24] Maar ja, je bent toch gewoon of homo of hetero.

[1:07:28] En dat zorgt ervoor dat mensen zich sociaal geïsoleerd voelen, dat ze lager, vaak, arbeidsdeelname

[1:07:34] hebben.

[1:07:35] En dus die rapporten tonen aan dat het een zeer serieus probleem is.

[1:07:37] Ik vraag mevrouw Van Santer daar toch op te reflecteren, in plaats van de vraag te stellen

[1:07:42] of we niet een beetje normaal moeten gaan doen.

[1:07:48] Mevrouw Bekker vraagt of er niet alleen homo of hetero is.

[1:07:55] Ik snap dat er heel veel verschillende variaties zijn.

[1:07:58] Daar heb ik ook respect voor.

[1:08:00] Ik accepteer dat.

[1:08:03] Alsjeblieft, laat iedereen in dit land en het liefst ook op de hele wereld gewoon zijn wie hij wil zijn.

[1:08:08] Maar om dat allemaal specifiek te gaan benoemen...

[1:08:11] Ja, ik raak gewoon een weg een beetje kwijt tussen al die termen.

[1:08:14] Ik vind het zo'n warboe aan begrippen.

[1:08:18] Ik denk, kunnen we nou niet gewoon eens met z'n allen...

[1:08:21] gewoon een ander respecteren?

[1:08:24] En een ander gewoon in vrijheid laten zijn wie die is.

[1:08:29] U heeft op dit punt een vraag van mevrouw Moedler.

[1:08:32] Ja, ik schrik van deze bijdrage.

[1:08:35] Ik vind het echt scholvering van een groep.

[1:08:39] die al in de praktijk te maken heeft met ontzettend veel discriminatie, uitsluiting en bedreiging.

[1:08:47] En ik vind het niet echt overeenkomen met het uitgangspunt dat ik zeker omarm,

[1:08:52] dat iedereen moet kunnen zijn wie we zijn.

[1:08:54] Wat maakt het mij uit van wie jij houdt?

[1:08:59] En wat maakt het uit dat wij die groep, of nee, het is belangrijk dat we die groep omarmen

[1:09:05] En dat we er alles op alles zetten dat mensen zich in deze samenleving niet buitengesloot voelen.

[1:09:11] Dus ik schrik van deze opmerking.

[1:09:14] En ik wil aan mijn collega Van Zanten vragen, in hoeverre reimt het dan met haar opmerking?

[1:09:20] We moeten iedereen respecteren in dienstvrijheid.

[1:09:23] En tegelijkertijd hoorde ik haar, maar dat is mijn gevoel, een groep weggezet worden,

[1:09:30] waarvan ik denk, die moet je juist helpen en ondersteunen en zichzelf laten zijn.

[1:09:37] Wat is dan precies de vraag, mevrouw Moedler?

[1:09:42] Het rijmt niet met wat mevrouw Van Santen zegt en wat ze vervolgens opmerkt over dat we normaal moeten doen.

[1:09:49] Ik begrijp het gewoon niet.

[1:09:50] Dat kan ze misschien nog een keer uitleggen, maar misschien is het gewoon een opmerking.

[1:09:54] Ik vind deze bewoordingen eigenlijk best ernstig in de arena van de democratie.

[1:10:03] Daar wil ik wel op reageren.

[1:10:04] Ik denk dat we op zich niet eens zo heel ver van ons uiteindelijke standpunt afzitten,

[1:10:10] want volgens mij wil mevrouw Müttler, net zoals ik, dat iedereen zichzelf kan zijn en dat

[1:10:17] iedereen daarvoor gerespecteerd wordt.

[1:10:19] Het enige wat ik zeg, is dat het volgens BBB niet nodig is om alles en iedereen, om daar

[1:10:25] een hokje voor te verzinnen, want volgens mij moeten we juist kijken naar wat ons verbindt

[1:10:29] en niet om iedereen in een afzonderlijk hokje te plaatsen.

[1:10:37] Voorzitter. Dan de kerndoelen die zijn bedacht voor het basisonderwijs.

[1:10:40] Zij moeten inhoudelijk verbinding hebben met het dagelijks leven.

[1:10:44] Scholen zijn wetterlijk verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en diversiteit.

[1:10:49] Onderdeel van kerndoel 38.

[1:10:52] Maar ze zijn vrij om de weg naar dat doel te bepalen.

[1:10:55] Wat BBB betreft is het niet nodig dat kinderen in het basisonderwijs tot in detail

[1:10:59] alle seksuele hokjes leren kennen, waarmee een mens zich maar zou kunnen identificeren.

[1:11:04] Nogmaals, iedereen is uniek en dat zegt wat ons betreft genoeg over diversiteit.

[1:11:10] Kern 038 kwam ook terug in de brief over de informele EBSCO-raad gendergelijkheid.

[1:11:16] Uit de beantwoording op het schriftelijk overleg blijkt dat er meer dan andere jaren weerstand

[1:11:21] is vanuit ouders.

[1:11:23] Dat heeft geleid tot bijvoorbeeld tientallen telefoontjes met vragen aan inspectie over

[1:11:28] de week van de lentekriebels.

[1:11:29] WBB heeft dit al eens aangekaart in een debat, maar hier nogmaals de vraag.

[1:11:35] Is het ontwikkelen van een visie op die seksuele diversiteit niet een taak voor ouders in plaats

[1:11:40] van de basisschool?

[1:11:42] Ook gezien het feit dat de experts aan de rondetafel leefsvaardigheid vorige week alle dezelfde

[1:11:47] boodschap hadden voor de politiek, gaat terug naar de basis focus op de basisvaardigheden.

[1:11:52] Graag een reactie van de minister.

[1:11:54] In de beantwoording van het schriftelijk overleg staat ook een passage over het bevoerderen

[1:11:58] van cultuurveranderingen omtrent schadelijke gendernormen en verdere gendermainstreaming

[1:12:04] in relevante sectoren.

[1:12:07] Nogmaals, het duizelt mij bij zulke cryptische zinnen uit.

[1:12:10] De beantwoording van het schriftelijk overleg werd ook niet duidelijk wat nu wordt bedoeld

[1:12:15] met dergelijke cultuurveranderingen.

[1:12:17] Kan de minister dit nader toelichten?

[1:12:20] Schadelijke gendernormen blijken volgens de beantwoording te verwijzen naar maatschappelijke

[1:12:25] verwachtingen, stereotypen en normen die bepaalde rollen voor mannen en vrouwen, gender-identiteiten

[1:12:32] of gender-expressies als minderwaardig of ongewenst beschouwen.

[1:12:37] Opnieuw begrijpen we de gedachten, waar gaat dit nou precies over?

[1:12:41] Een mens is meer dan zijn seksuele oriëntatie, gender-expressie of gendergelijkheid.

[1:12:47] Veel meer.

[1:12:48] Laten we de illusie loslaten dat een elite cultuurveranderingen kan opleggen aan de samenleving.

[1:12:52] Laten we ons richten op de waarden, normen en idealen die ons binden, in plaats van ons

[1:12:58] te concentreren op de hokjes van diversiteit en inclusie die steeds kleiner worden, maar

[1:13:03] waarvan er zodoende steeds meer ontstaan.

[1:13:06] Straks moeten we ons hele alfabet opnoemen om alle uitzonderingen specifiek te benoemen.

[1:13:10] Het zorgt er volgens BBB voor dat we uiteindelijk alleen maar verder uit elkaar komen te staan.

[1:13:15] Een focus op seksuele oriëntatie, gender-expressie of gender-identiteit reduceert een persoon

[1:13:21] tot één enkel kenmerk. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

[1:13:26] Graag een reflectie van de minister.

[1:13:27] Tot slot.

[1:13:29] Er bestaat zoiets als een biologisch geslacht.

[1:13:32] Hoe iemand zich verder voelt, identificeert of wil uiten,

[1:13:35] moet hij helemaal zelf weten.

[1:13:37] We respecteren dit volledig, maar laten we alsjeblieft

[1:13:39] ophouden met die allemaal te benoemen, want waar ligt de grens?

[1:13:43] Straks hebben we niet eens maar genoeg aan ons alfabet,

[1:13:45] maar hebben we 8 miljard individuele rokjes te benoemen

[1:13:48] in het doorgeslagen emancipatiebeleid.

[1:13:51] Laten we alsjeblieft gebruikmaken van gezond verstand.

[1:13:54] En discriminatie is al verboden, dus laten we hier eens op gaan handhaven.

[1:13:59] Dank u wel.

[1:14:00] Eerst een interruptie.

[1:14:02] Als ik dan een naam ooit verkeerd uitspreek, denk ik dat ik het over de knie moet doen.

[1:14:05] Rodekerk, mevrouw Rodekerk.

[1:14:07] Ja, dank.

[1:14:08] Want ik zit toch wel echt een beetje met mijn oren te klapperen naar het horen van deze

[1:14:12] bijdrage.

[1:14:15] Het punt is een beetje, wat mij betreft kan het lid van Zante niet zeggen dat zij vindt

[1:14:20] dat iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn, zonder zich in een ander te verdiepen.

[1:14:26] Want als je mensen spreekt, maar ook als je alle stukken leest

[1:14:30] die wij vandaag toegestuurd hebben gekregen,

[1:14:33] dan kan dat niet anders dan zorgelijk zijn.

[1:14:36] 43% van de transpersonen maakt jaarlijks geweld mee.

[1:14:40] Ze worden zeven keer vaker dan de algemene bevolking mishandeld

[1:14:45] of daarmee bedreigd, zelfmoordcijfers zijn hoger.

[1:14:47] Als de vrouw Van Santen dit hoort, is het dan niet wat makkelijker om te zeggen

[1:14:51] ja, ik weet niet wat transgender persoon betekent, of neemt u dit serieus?

[1:14:59] Nou, ik heb niet gezegd dat ik niet weet wat transgender betekent.

[1:15:03] Het gaat mij om de verregaande formulatie van bepaalde termen.

[1:15:07] En natuurlijk schrik ik enorm van dit soort cijfers.

[1:15:10] Natuurlijk weet ik dat dit aan de gang is en natuurlijk zijn we daar heel erg op tegen.

[1:15:15] Wij keuren alle vormen van geweld af en ook die tegen trans personen.

[1:15:20] Dus daarom nogmaals, laten we ze een keer gaan handhaven op al dat anti-homo- en anti-lbtu-plusgeweld.

[1:15:29] En laten we daar gewoon streng op toezien dat dat niet gebeurt.

[1:15:34] Ja, daar laat mevrouw Rodekerk erbij.

[1:15:40] Ja, u heeft nog een interruptie.

[1:15:42] Laatste interruptie.

[1:15:43] Ja, precies.

[1:15:45] Want we gaan luisteren naar mevrouw van der Velde.

[1:15:48] Ja, dan is het...

[1:15:49] Kan niet naar mij komen.

[1:15:50] Mevrouw Vollevelde begint haar eerste termijn.

[1:15:53] Zij spreekt namens de fractie van de PVV.

[1:15:58] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:16:01] Voorzitter, ik heb uitgekeken naar dit debat.

[1:16:04] U vraagt zich wellicht af waarom dat zo is.

[1:16:07] Nou, ik kan het u zeggen.

[1:16:09] Emancipatie is natuurlijk een beetje het ondergeschoven kindje in deze commissie.

[1:16:13] En toch vind ik het een zeer belangrijk onderwerp.

[1:16:16] Verder zijn er op 20 maart antwoorden gekomen op feitelijke vragen...

[1:16:21] commissie gesteld hebben naar aanleiding van de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023.

[1:16:29] Deze antwoorden heb ik aandachtig doorgenomen en ik viel bijna van mijn stoel van verbazing,

[1:16:35] want wat bleek nou uit die antwoorden?

[1:16:38] Het hele onderwerp emancipatie is volledig overgenomen door een stelletje intersectionele

[1:16:44] genderactivisten.

[1:16:46] Voorzitter, dat hoort u goed, intersectionele genderactivisten.

[1:16:51] Door deze hele rapportage vliegt het jargon ons om de oren, voor de kijkers en luisteraars

[1:16:56] thuis.

[1:16:56] U kunt dan denken aan zaken als intersectionaliteit, gender, genderdiversiteit, ongelijke sociale

[1:17:04] machtsstructuren en ga zomaar door.

[1:17:06] En dan nergens in dat gehele rapport staat dan ook maar één definitie van deze woorden.

[1:17:11] En voor hij of zij die niet weet waar dit over gaat, is het ook een totaal wazig geheel.

[1:17:16] En ik moest mij ook even heel goed inlezen om te snappen waar dit rapport nou daadwerkelijk over ging.

[1:17:23] Gelukkig zijn er door collega's in deze commissie heel veel goede vragen gesteld bij die feitelijke vragenronde.

[1:17:29] En ook naar de definities van dit nietzeggende activistenjargon en de effecten van dit beleid wat gebaseerd is op deze nietzeggende woorden zijn vragen gesteld.

[1:17:39] En de kern van dit hele rapport is een intersectionele insteek.

[1:17:43] Bij de vraag naar wat dit nou precies betekent, geeft de minister of het ministerie aan dat

[1:17:50] intersectionaliteit in 1989 bedacht is door de Amerikaanse hoogleraar in de rechten, Kimberley

[1:17:55] Crenshaw.

[1:17:56] Deze definitie had één op één van Wikipedia gelicht kunnen worden en de PVV vraagt zich

[1:18:02] eigenlijk af of de minister wel weet wie Kimberley Crenshaw nou precies is en wat die intersectionaliteit

[1:18:08] nou daadwerkelijk inhoudt.

[1:18:10] Er is namelijk geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van intersectionaliteit.

[1:18:15] Dus dit is al 35 jaar oud en we weten nog steeds niet of het werkt.

[1:18:19] Voorzitter, intersectionaliteit bestaat ongeveer even lang als ikzelf, maar ik geloof wel dat

[1:18:26] het dan wel bijzonder is dat in die hele periode gewoon geen onderzoek gedaan is.

[1:18:32] Er is dus geen bewijs dat het werkt om ongelijkheid en oneerlijkheid aan te pakken in het dagelijkse

[1:18:39] leven.

[1:18:39] Dus een vraag aan de minister is ook, waarom is er dan gekozen voor een cultureel Americanocentrische

[1:18:46] raamwerk en dat toepassen, wat dus geschreven is door een Amerikaanse activiste, en dat dan

[1:18:54] toepassen op onze Nederlandse situatie?

[1:18:58] Mevrouw Van Velden heeft een vraag van mevrouw Zedek op dit punt.

[1:19:01] Ja, ik heb een vraag, want zowel met de inbreng van de PVV als met de inbreng van de BBB, waar

[1:19:08] maar een erger is dat we een hele discussie gaan voeren juist over de woorden die we met elkaar gebruiken.

[1:19:14] En ik moet eerlijk zeggen, ik ben het wel eens met de BBB en de PVV dat ik het labelen van iedereen en alles,

[1:19:20] dat ik daar een beetje klaar mee ben in onze samenleving,

[1:19:22] maar het ontslaat ons niet van de echte problemen eronder te bekijken.

[1:19:27] En mijn vraag is dus aan onze betegenwoordiger van de PVV, bij het naam mevrouw Van der Velden,

[1:19:37] Welke onderliggende problemen in de samenleving erkent zij hier?

[1:19:43] Ik vind dit een hartstikke mooie vraag, zeg ik tegen mevrouw Zedijk.

[1:19:49] Want dat jargon is namelijk ontzettend belangrijk.

[1:19:54] En het gebruik van dit jargon is het grote onderliggende probleem.

[1:19:58] Omdat dat met deze vaagtaal van alles en nog wat in beleid gefietst kan worden.

[1:20:02] Ja, maar daar kom ik eigenlijk zo meteen in mijn betoog nog op terug.

[1:20:06] Dus eigenlijk zou ik graag mijn betoog willen vervolgen.

[1:20:08] En als mevrouw Zeedijk dan nog vragen heeft, geef ik daar natuurlijk graag antwoord op.

[1:20:13] Het antwoord wordt dan even geparkeerd, mevrouw Zeedijk.

[1:20:17] En daar komen we dan zo op terug. Mevrouw Van der Velden.

[1:20:23] Ja, voorzitter. Ik zie mensen op de tribune een beetje glazig kijken.

[1:20:27] Ik zie sommige collega's een beetje glazig kijken.

[1:20:30] En ik rook dat de kijker thuis wellicht ook wel denkt van ja, waar gaat dit nou precies over?

[1:20:35] Maar om dat hele verhaal eigenlijk gewoon een beetje plat te slaan en simpel te maken.

[1:20:40] Die Amerikaanse klassen, rassen en overige ongelijkheden worden nu als filter gebruikt

[1:20:46] door die intersectionaliteit om dat toe te passen op onze Nederlandse cultuur en samenleving.

[1:20:52] Maar ja, wij zijn niet Amerika, dat werkt hier niet.

[1:20:56] En dan nog over die overige termen dus.

[1:20:58] gender, gender diversiteit.

[1:21:01] Voorzitter, nog een vraag aan de minister.

[1:21:03] Hoeveel genders zijn er nou precies?

[1:21:05] Volgens de minister.

[1:21:07] Want ik snap dat dit wellicht een lastig

[1:21:09] onderwerp is, dus ik zal

[1:21:11] het de minister verklappen. Door online te zoeken

[1:21:13] kom je uit van 2 tot

[1:21:15] 72 tot 107

[1:21:17] tot ontelbare genders.

[1:21:19] Welke niet bijgehouden kunnen worden,

[1:21:21] omdat elke persoon zelf een gender kan

[1:21:23] verzinnen. Ja, hoe gaat

[1:21:25] de minister er dan voor zorgen

[1:21:26] dat in het kader van gendergelijkheid al deze genders evenredig vertegenwoordigd worden in beleid.

[1:21:32] Zoals bijvoorbeeld het evenredig representeren van alle genders in topposities.

[1:21:37] Er is natuurlijk een vrouwenquotum, maar als er 107 genders zijn, dan wordt dat natuurlijk wel een lastig verhaal.

[1:21:44] Is de minister het ook niet met de PVV eens dat dit totaal onwerkbaar is?

[1:21:48] En hoe juridisch bindend is dit soort beleid nou eigenlijk als het compleet gestoeld is

[1:21:54] op definities die bewust vaag zijn.

[1:21:58] En hoe kan dit worden uitgevoerd?

[1:22:00] En wat we natuurlijk met z'n allen ook niet moeten vergeten,

[1:22:02] en wat mevrouw Kostic eerder ook al heel mooi aangegeven heeft,

[1:22:06] is dat het werk in onze OCW-commissie op het gebied van emancipatie

[1:22:09] ontzettend belangrijk is.

[1:22:11] Want wij doen vaak het voorwerk voor beleid en wetgeving

[1:22:15] die uiteindelijk in andere commissies terechtkomt.

[1:22:18] Dus dan hebben wij er niet zo heel veel meer over te zeggen,

[1:22:20] maar we hebben wel de eerste stappen gezet.

[1:22:22] En het is daarom ook zo ontzettend belangrijk dat commissieleden goed geïnformeerd zijn

[1:22:27] over dat beleid waar wij nu mee werken, waar we aan meewerken, wat we opzetten en wat naar

[1:22:32] andere commissies toe gaat, want dit heeft een gigantische impact op het dagelijkse leven

[1:22:37] van de mensen in onze samenleving.

[1:22:39] Waar mogen we natuurlijk met z'n allen best bij stilstaan en dan nog samenvattend voorzitter

[1:22:43] en ik rondaf nog even over dat Americanocentrisme.

[1:22:47] Kimberley Crenshaw is dus Amerikaans.

[1:22:50] Zij heeft problemen met het Amerikaanse rechtssysteem en die cultuur.

[1:22:53] Die komen niet overheen met de cultuur van Nederland.

[1:22:56] Dus hoe denkt de minister dat het intersectionele beleid...

[1:23:00] een model dat gebouwd is op een destructieve filosofie...

[1:23:03] één op één over te nemen is...

[1:23:05] en toe te passen is op onze cultuur?

[1:23:07] Eén laatste zin, voorzitter.

[1:23:08] Ja, dit waren echt al drie laatste zinnen.

[1:23:10] Je zit bijna op zes minuten.

[1:23:12] Mevrouw van der Velden, iedereen houdt zich strak aan de tijd.

[1:23:14] Wellicht dat u de escape heeft.

[1:23:16] Ik ga naar mevrouw Zeedijk kijken.

[1:23:17] Is de vraag van mevrouw Zeedijk af en toe gebeantwoord?

[1:23:21] Voor mij nog niet, nee.

[1:23:23] Het ging erover.

[1:23:24] Mijn vraag was...

[1:23:26] Mevrouw Van der Velde gaf aan dat ze in haar betoog zou zeggen dat het probleem was met jargon.

[1:23:31] Ik heb het nog niet gehoord.

[1:23:34] Mevrouw Van der Velde, waarom is jargon een probleem?

[1:23:38] Dat is wat ik in mijn betoog wel aangegeven heb, natuurlijk.

[1:23:41] door dat bewust vage jargon, waar meerdere definities aan te hangen zijn.

[1:23:48] En dat is ook precies wat er in het voortgangsrapport ook is gebeurd.

[1:23:55] Het waren echt woorden met meerdere definities,

[1:23:57] die ook op meerdere plekken op verschillende wijze zijn gebruikt.

[1:24:01] Ja, dan kan beleid opeens een heel andere betekenis krijgen.

[1:24:05] Dus als jij beleid gaat maken op woorden die niet één vaste betekenis hebben

[1:24:09] en waarvan het ook niet zeker is wat die vaste betekenis is,

[1:24:12] ja, dan heb je natuurlijk een groot probleem,

[1:24:13] want dan kun je werkelijk elke kant op met dat beleid en die wetgeving.

[1:24:18] Oké, mevrouw Zedek, vervolgvraag.

[1:24:22] Ja, ik ben het er nog steeds niet helemaal mee eens,

[1:24:25] want ik vind, dit betoogt mij zelf nu erg vaag aan het woorden,

[1:24:30] terwijl het mij vooral gaat om hele concrete dingen,

[1:24:33] als dat homoseksuelen geen handen durven vast te houden in het openbaar,

[1:24:38] of dat transgenders online gediscrimineerd worden of de veiligheid in het onderwijs.

[1:24:46] Dat zijn volgens mij de problemen waar we het echt over moeten hebben.

[1:24:49] Maar wat is uw vraag, mevrouw De Velde?

[1:24:53] Of mevrouw Van der Velde het met mij eens is dat dat de echte problemen zijn?

[1:24:57] Mevrouw Van der Velde?

[1:24:58] Nee, dat ben ik niet met u eens.

[1:25:00] En dat is heel simpel.

[1:25:01] Dit jagon is een probleem omdat het altijd weer terugleidt naar een strijd tussen twee zaken.

[1:25:09] Het is een zero-sum-game. Er is altijd een winnaar en een verliezer, iemand die onderdrukt wordt en iemand die de onderdrukker is.

[1:25:16] Maar wij kijken dus helemaal niet naar hoe wij met z'n allen dan beter worden, maar we zoeken alleen maar naar problemen waarbij iemand altijd de boosdoener is.

[1:25:25] Op werkelijk elk vlak. Dat kan seksualiteit zijn, dat kan gender zijn, dat kan huidskleur zijn.

[1:25:30] U noemt het maar, u kunt het zo gek nog niet bedenken, vierde voorzitter.

[1:25:35] En dan hebben we daar weer mee te maken.

[1:25:37] Dus dat is wat precies hier het probleem is.

[1:25:41] Ja, dat is het antwoord, mevrouw Sederink.

[1:25:44] Mevrouw Rodekerker, met een interruptie op mevrouw Van der Velden.

[1:25:48] Ja, die zero-sum-game, dat is volgens mij juist een beetje het wereldbeeld van de PVV.

[1:25:53] Een partijleider van D60 zei, woorden doen ertoe.

[1:25:56] En er wordt nu een beetje gekscherend over gedaan.

[1:26:01] Kijk, interseksualiteit is misschien een ingewikkeld woord, maar de betekenis is heel simpel.

[1:26:05] Vrouwen ervaren meer discriminatie dan mannen.

[1:26:07] Vrouwen van kleur ervaren nog eens extra discriminatie.

[1:26:12] We zien op heel veel gebieden dat het nog niet goed gaat en dat er sprake is van intimidatie,

[1:26:17] van onveiligheid.

[1:26:18] Niet alleen van vrouwen, maar ook van heel veel mensen in onze samenleving.

[1:26:22] En dan is mijn vraag aan de PVV, want we kunnen hier nu grapjes over maken, maar ik vind het

[1:26:26] vrij serieus, want er wordt hier wel onderhandeld over een nieuw kabinet.

[1:26:30] Staan zij voor de veiligheid van heel veel mensen, heel veel Nederlanders in onze maatschappij, of niet?

[1:26:37] Mevrouw Van der Velden.

[1:26:40] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:26:42] Nou ja, eigenlijk vind ik die inleiding van mevrouw...

[1:26:45] Sorry, wat was uw naam ook alweer?

[1:26:47] Rodekerk.

[1:26:47] Excuses, mevrouw Rodekerk.

[1:26:49] Ja, u wordt gevraagd een antwoord op de vraag.

[1:26:52] Ja, ik vind eigenlijk die inleiding bij de vraag totaal niet passen,

[1:26:56] Want u begint natuurlijk met woorden doen ertoe en u doet alsof ik een grap maakt.

[1:27:00] Maar ik meen het wel degelijk heel serieus.

[1:27:01] Deze woorden doen er ook toe, omdat zij ons beleid maken.

[1:27:06] En als je kan wezelen met die woorden, dan hebben ze een gigantische impact.

[1:27:11] Verder vroeg u natuurlijk, vinden wij het belangrijk dat mensen veilig zijn in Nederland?

[1:27:15] Ja, absoluut.

[1:27:17] Tuurlijk vinden we dat belangrijk.

[1:27:18] Dus het is ook heel bijzonder dat u dat aan ons vraagt, want u weet waarschijnlijk zelf wel

[1:27:22] dat onze partijleider al twintig jaar gewoon dik beveiligd wordt.

[1:27:29] U vraagt dit echt aan de verkeerde persoon wat dat betreft?

[1:27:34] Nou ja, het is een antwoord op de vraag.

[1:27:36] Het is een volvraag van...

[1:27:38] Ja, u bent door die vier interrupties heen.

[1:27:42] Sorry?

[1:27:44] Ja, we zijn...

[1:27:45] We zitten daar allemaal een beetje...

[1:27:47] Ik vind het een beetje streng te doen, dus dan...

[1:27:50] Kan ik u niet natuurlijk als eerste deze wildcard geven.

[1:27:53] Zullen we eerst de vraag van de heer Ergin, misschien dat u helpt.

[1:27:56] En dan kijken we nog rond.

[1:27:58] De heer Ergin.

[1:28:00] Ja, voorzitter.

[1:28:01] Mevrouw Van der Velden van de PVV heeft tot twee keer toe in haar betoog aangegeven dat

[1:28:06] ze emancipatie belangrijk vindt.

[1:28:10] Maar tegelijkertijd is ook de PVV de partij die heeft voorgesteld om vrouwen met een hoofd- en

[1:28:15] kopvoltertax te laten betalen.

[1:28:17] Tegelijkertijd is de PVV ook de partij die in de afgelopen twintig jaar zulke discriminerende

[1:28:23] dat vrouwen met een hoofddoek, als ze op straat liepen en nog steeds lopen,

[1:28:29] bespuugd worden, bier over hun hoofd heen krijgen.

[1:28:33] Ik zou aan mevrouw Van der Velden van de PVV willen vragen hoe remt dat?

[1:28:36] Ze vindt emancipatie belangrijk, maar aan de andere kant is het haar partij

[1:28:40] die al 20 jaar lang met voorstellen komt om vrouwen met een hoofddoek het leven onmogelijk te maken.

[1:28:46] Mevrouw Van der Velden.

[1:28:47] Ik denk dat de heer Ergin eigenlijk wel heel goed weet wat wij denken hierover.

[1:28:51] Wij vinden islam natuurlijk een vrouwonvriendelijke ideologie.

[1:28:55] Dus wij vragen ons altijd af, ja, is die hoofddoek eigenlijk wel vrijwillig?

[1:28:59] Ja, als mensen dat vrijwillig dragen, be my guest.

[1:29:01] Maar als dat niet vrijwillig is, ja, dan moet daar natuurlijk geen dwang opgelegd worden vanuit die islam om die hoofddoek te dragen.

[1:29:07] Dat draagt namelijk totaal niet bij aan emancipatie.

[1:29:10] En de heer Ergin, ik vind het mooi dat u natuurlijk nog even over de islam begint.

[1:29:14] want u wil niet weten hoe vaak ik zelf uitgemaakt word voor kech of anderzijds gezeik door mensen van uw geloof.

[1:29:22] En dat draagt natuurlijk ook niet bij aan de ideologie.

[1:29:25] Dus ja, het zou natuurlijk wel prettig zijn als we dan met z'n allen kijken naar hoe wij inderdaad

[1:29:30] dat emancipatiebeleid op een goede manier op poten kunnen krijgen zonder dat we vervallen in vingertje wijze

[1:29:36] waar niemand wat aan heeft.

[1:29:40] Ik wil even wijzen dat u schuilt over uw eigen woorden, maar er moet iets van een beetje een

[1:29:50] niveau van een debat in het parlement hebben.

[1:29:52] Een woord dat u gebruikte, vond ik daar niet onder te passen.

[1:30:02] Ik ben letterlijk zo genoemd, dus ik kan gewoon citeren wat tegen mij gezegd is, dat dat een

[1:30:09] onvriendelijk woord is.

[1:30:10] dus dat mag best benoemd worden.

[1:30:12] Zeker, maar daar ging het mij niet om.

[1:30:13] Het ging om wat u na dat woord zei.

[1:30:15] En ander.

[1:30:16] En dat woord vond ik niet passend.

[1:30:20] Dat woord wat u nu bedoelt, reken ik u niet aan.

[1:30:23] Wat u daarna zei wel.

[1:30:24] We gaan luisteren naar de bijdrage van de heer Ergin.

[1:30:28] Ja, voorzitter.

[1:30:29] De heer Stoffer was blij dat er meervrouwen aan de top waren.

[1:30:34] En toen ik daarover nadacht,

[1:30:36] dacht ik terug aan het nationaal crisisonderzoek.

[1:30:38] En daarin zeg ik voor het eerst dat ik denk

[1:30:40] dat meer vrouwen op Denk stemden dan mannen.

[1:30:43] Dat was voor mij het moment dat ik heel blij werd.

[1:30:46] Dat zou ik graag de commissieleden willen meegeven.

[1:30:50] Voorzitter, vandaag gaat het over emancipatie.

[1:30:52] En eigenlijk gaat het over of mensen zichzelf kunnen zijn.

[1:30:56] Over de veelvoud aan identiteiten die Nederlanders hebben.

[1:30:59] Over culturele en persoonlijke verrijking.

[1:31:01] Een rijkdom die 17,7 miljoen Nederlanders in zich herbergen.

[1:31:06] Dagelijks daar trots op zijn en dat ook nog eens beleven.

[1:31:10] De een is vader, de ander is een zus van iemand, de een is moslim, de ander is atheïst.

[1:31:15] De familiegeschiedenis van de een reikt tot eeuwen terug in Nederland en weer een ander

[1:31:19] reikt de familiegeschiedenis tot verre orde en in andere windsteken.

[1:31:24] Maar voorzitter, het punt is dat iedereen onlosmakelijk ondeel uitmaakt van Nederland.

[1:31:28] Maar we hebben ook te maken met uitdagingen.

[1:31:31] Te veel mensen in Nederland hebben het gevoel niet altijd zichzelf te kunnen zijn.

[1:31:35] En daar moeten wij het vandaag over hebben en daar hebben wij het vandaag ook over.

[1:31:38] Want je bent wie je bent, je kunt je identiteit als je een gebouw binnenloopt niet aan een

[1:31:43] kapstok ophangen.

[1:31:44] Of als je ochtends voor de garderobekast staat en denkt van ik laat mijn identiteit nog wel

[1:31:50] even staan.

[1:31:51] Even hangen.

[1:31:52] En daarom legt mijn fractie het van harte toe dat de regering actieve emancipatiebeleid

[1:31:56] voert voor groepen die het nodig hebben.

[1:32:00] Echter voorzitter, als ik kijk naar de brieven, als ik kijk naar de onderzoeken, als ik kijk

[1:32:04] Na alle documenten valt het mij op dat het vrijwel alleen over de LABTI-gemeenschap gaat.

[1:32:11] De minister zegt bijvoorbeeld dat er meerdere allianties zijn.

[1:32:14] Het gaat over 60 miljoen euro aan subsidies voor de komende jaren.

[1:32:19] En eigenlijk heb ik een vraag aan de minister waarom de minister geen actieve emancipatiebeleid voert voor andere groepen.

[1:32:25] En zou de minister kunnen meegeven welke afweging hij heeft en maakt om te bepalen welke groepen wel...

[1:32:32] en welke groepen geen onbeeld uitmaken van het beleid dat wordt gevoerd.

[1:32:38] En is de regering bereid om deze gestructureerde en doorbrochte aanpak

[1:32:42] ook breder uit te rollen richting andere groepen?

[1:32:46] Ja, voorzitter, mensen uit de LHBTI-plus-gemeenschap

[1:32:50] hebben te maken met uitdagingen.

[1:32:52] Ik noemde net al een voorbeeld in de woningmarkt als het gaat om persgedrag.

[1:32:55] En daar moeten we de regering zeker beleid opvoeren.

[1:33:00] Mijn punt is eigenlijk, en dat is meer een teleurstelling die ik heb als het gaat om

[1:33:05] het onderwerp, is dat de minister aan de ene kant zegt ik ben trots dat er op 1700 scholen

[1:33:11] de Paarse Vrijdag wordt gevierd, dat er aandacht voor is, maar geen woord rept over de leerlingen

[1:33:16] die vanwege hun identiteit behoefte hebben aan een stilteruimte, behoefte hebben aan

[1:33:21] erkenning en behoefte hebben aan het feit dat er rekening met hen wordt gehouden, dat

[1:33:25] daar eigenlijk geen woord over wordt gerept.

[1:33:27] We hebben in Nederland scholen die de traptreders van hun scholen in regenboogkleuren verven

[1:33:34] en als het aankomt op een stiltruimte van een paar vierkante meter hun kop in het zand

[1:33:40] steken.

[1:33:41] We hebben in Nederland scholen waarin leerlingen opdracht krijgen om genderkoek te bakken,

[1:33:47] maar als het aankomt op het serveren van halalheter, ho maar, want dan komt de scheiding tussen

[1:33:51] kerk en staat in gevaar.

[1:33:54] Voorzitter, ik kan de minister aangeven waarom hij niet net zoveel energie en inspanningen

[1:33:58] verleent en verricht als het gaat om de emancipatie van andere groepen.

[1:34:02] Want wij missen, mijn fractie mist de balans.

[1:34:05] Niet alleen over de spreiding van het emancipatiebeleid, maar ook bijvoorbeeld over de rol van ouders

[1:34:11] die vaker het gevoel hebben dat het allemaal teveel doorslaat.

[1:34:17] Moeten we onze kinderen vrij vroeg meenemen in onze super diverse samenleving?

[1:34:21] Ja, voorzitter.

[1:34:21] Moeten we leerlingen en studenten meegeven dat respect voor elkaars keuzes de absolute ondergrens is?

[1:34:29] Ja, voorzitter.

[1:34:31] Maar, voorzitter, de balans is wat denk ik betreft het zoek.

[1:34:33] Als in docentenhandleidingen staat dat aan kinderen verteld moet worden dat het fijn kan zijn om aan je geslachtsdeel te zitten.

[1:34:42] De balans is helemaal zoek.

[1:34:44] Als aan studenten wordt opgedrongen, daar zijn echt voorbeelden van.

[1:34:48] Ik kreeg daar in de afgelopen maanden, ook voordat ik Kamerlid was,

[1:34:51] heb ik daar best wel veel signalen en gesprekken over gevoerd met leerlingen,

[1:34:56] dat ze het gevoel hebben dat ze op bepaalde dagen zich per se moeten uiten in regenboogkleuren.

[1:35:00] Een OOW, als je ervoor kiest om op een andere manier,

[1:35:04] om met andere woorden te uiten, dus om met andere woorden en op een andere manier aan te geven

[1:35:09] dat respect voor jou de ondergrens is en dat je iedereen respecteert en accepteert.

[1:35:14] en die ruimte is er niet, want mensen zijn dan vrij snel oudbollig, intolerant en weet ik veel allemaal.

[1:35:21] Het lijkt alsof er in dit debat geen ruimte is voor een genuanceerde mening

[1:35:25] en soms ook kritiek op het beleid dat gevoerd wordt.

[1:35:28] Voorzitter, ik ga richting mijn afronding.

[1:35:32] Ik zou de minister willen vragen of hij het hiermee eens is,

[1:35:34] of hij een balans ziet als het gaat om de invulling van het emancipatiebeleid.

[1:35:39] En ik denk dat Nederland hunkert naar een goed debat

[1:35:42] over wederzijdse acceptatie, over respect en het debat niet te vaak laten domineren door

[1:35:50] symboliek en groepenactivisten die soms ook heel vokaal zijn. Dank u wel, voorzitter.

[1:35:55] Dank u wel, heer Ergin. We gaan schorsen. Ik kijk even naar de mist. Ik wilde een half uur,

[1:36:06] maar het is wel een waaier aan vragen, dat realiseer ik me ook. Dat is altijd even onze

[1:36:11] onderhandeling. Zullen we dan kwart over...

[1:36:16] Beginnen we strak kwart over twaalf? Ja. Oké, schors ik dit debat.

[1:36:21] We gaan kwart over twaalf luisteren naar de antwoorden van de minister.

[2:18:30] Goedemiddag, is het inmiddels goedemiddag allemaal.

[2:18:32] Ik heropen hierbij het debat van de Vaste Commissie voor

[2:18:36] Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We spreken vandaag over het onderwerp

[2:18:40] emancipatie. Ik geef zo het woord aan de minister

[2:18:44] voor de beantwoording van de vraag in eerste termijn.

[2:18:47] Even ook weer voor de orde, ik heb zelf op half drie een ander debat

[2:18:51] en mevrouw Becker is zo vriendelijk om het laatste half uurtje

[2:18:57] de voorzitters haar maar over te nemen.

[2:19:00] Maar goed, wie weet zijn we dan zelfs al klaar.

[2:19:02] Dit debat is officieel, dus om drie uur moeten we dit debat beëindigen.

[2:19:07] Dat gezegd hebbende, de minister, en mag ik even met de leden afspreken

[2:19:11] om, we hadden eerst twee interrupties in twee, we kunnen ook vier lossen doen.

[2:19:17] Vier losse interrupties, sorry? Ja, mevrouw Muttler knikt.

[2:19:21] Vier interrupties per fractie en de minister aan u het woord.

[2:19:27] Ja voorzitter, bijzonder om met deze commissie te mogen praten over emancipatiebeleid.

[2:19:34] Het is al een tijdje geweest en ik was, ik ben fijn dat ik deze gelegenheid heb

[2:19:39] en ook een aantal nieuwe woordvoerders hier te mogen begroeten.

[2:19:43] Het is, ik zeg vaak in mijn portefeuille, het is het onderwerp met de grootste missie en het kleinste budget.

[2:19:49] Want het gaat over fundamentele waarden, gelijkheid, veiligheid, vrijheid om jezelf te kunnen zijn.

[2:19:56] Een emancipatiebeleid is daar maar iets wat voor iedere burger van belang is.

[2:20:01] Het gaat om het hele spectrum van artikel 1 van de Grondwet

[2:20:06] tot uiteindelijk de concrete omstandigheden van individuen en een

[2:20:11] onderdeel daarvan is denk ik en dat proef ik ook grotendeels in het debat hier

[2:20:15] de aandacht voor de individuele gevallen want het is uiteindelijk de kwetsbaarheid

[2:20:20] van onze samenleving laat zich toch vooral zien in de kwetsbare de meest

[2:20:26] kwetsbare burgers in onze samenleving u vroeg me eigenlijk ook hoe gaat het er

[2:20:30] nu eigenlijk mee en emancipatie is dan nog even voor de duidelijkheid

[2:20:35] Ze hebben dat in Nederland geregeld vanuit mijn portefeuille,

[2:20:38] emancipatie van vrouwen van gender en LABTIQ+.

[2:20:42] De andere soorten ongelijkheden en vormen van mogelijke discriminatie

[2:20:48] zitten in andere portefeuilles.

[2:20:51] Maar als we gaan kijken hoe het met deze vorm van emancipatie staat,

[2:20:54] dan zou ik zeggen, in zekere zin gaat het goed.

[2:20:57] En sommigen hebben er al aan gereflecteerd.

[2:20:59] Als het gaat over de emancipatie van LHBTIQ plus personen, dan zien we dat 76 procent van

[2:21:08] Nederland positief staat tegenover homo- en biseksualiteit, maar 4 procent negatief, 60

[2:21:14] procent positief tegenover transgender personen.

[2:21:18] Dus we zien in zekere zin, we komen natuurlijk van ver, maar we zien eigenlijk dat Nederland

[2:21:22] het best goed gaat.

[2:21:25] Tegelijkertijd zien we ook wel steeds meer terugduwen op deze onderwerpen.

[2:21:32] En mijn beeld is eigenlijk dat misschien die groep die niet hier positief tegenover staat

[2:21:40] ook steeds vokaler gaat worden.

[2:21:42] En er zijn een aantal ontwikkelingen, denk ik, waar ik me zorgen over maak.

[2:21:46] Ik was vorig jaar bij een bijeenkomst van jongeren van het COC die heel ruw verstoord

[2:21:52] zijn.

[2:21:52] Dat raakte me heel. Dat waren juist echt extra kwetsbaar jongeren die eigenlijk een coming-out hadden.

[2:21:59] En daardoor door voetbalsupporters geweld verstoord waren.

[2:22:03] Dat is een regenboogvlag verbrand. Ik ben daar naar op zoek gegaan.

[2:22:07] En ik was eigenlijk heel erg gestimuleerd door de energie die zat in die groep.

[2:22:12] Van ja, we laten ons niet kisten.

[2:22:14] Dat is ook heel erg kwetsbaar. En toen vond ik het mooi dat een paar dagen daarna een oproep was...

[2:22:18] om heel Nederland regenboogvlaggen te hangen. En dat gebeurde ook gewoon.

[2:22:21] Die waren overal.

[2:22:23] En het NOS-bericht van die dag was...

[2:22:25] overal hangen die vlaggen en dat zijn wij in Nederland.

[2:22:27] Dat vond ik een hele krachtige boodschap.

[2:22:30] Maar dat soort incidenten, fysiek...

[2:22:33] ik moet zeggen, ook online...

[2:22:35] de digitale wereld is natuurlijk nog een groot gedeelte, een wild westen...

[2:22:39] daar maak ik me grote zorgen over.

[2:22:41] En dat beeld in de samenleving zag ik eigenlijk ook wel heel mooi in het debat...

[2:22:46] zoals we dat nu hier met elkaar hebben.

[2:22:48] Ik was verheugd te horen dat ook NSC zich achter het regenboogstembusakkoord zette.

[2:22:55] Dus ik zotelde toch wel twee derde van de Kamer die daar ondersteunend aan is.

[2:23:05] Dus dat glas is dan twee derde vol.

[2:23:08] Aan de andere kant ben ik ook wel geschrokken van sommige van uw bijdragen.

[2:23:12] Ook van twee van de vier formerende partijen.

[2:23:15] Ik denk dat het belangrijk is dat we daar het gesprek met elkaar over hebben.

[2:23:20] Wat we nou precies aan het doen zijn.

[2:23:23] Als het gaat over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen...

[2:23:26] zien we grote stappen vooruit.

[2:23:28] Nederland scoort steeds beter op de Europese Gender Gelijkheidsindex.

[2:23:32] Een aantal economische zelfstandige vrouwen groeit.

[2:23:35] Ze werken meer uren. Het aantal van nu heeft al gereflecteerd.

[2:23:39] We zien het aantal vrouwen aan de top in allerlei functies groeien.

[2:23:42] Maar tegelijkertijd zien we ook wel dat we op z'n minst veel meer alert zijn...

[2:23:49] op allerlei vormen van grensoverschijnend gedrag.

[2:23:52] Femicide, wat een groot kwaad is.

[2:23:54] Het is echt onvoorstelbaar dat vrouwen die vermoord worden...

[2:24:00] dat een 60 procent dat door een partner of ex-partner is...

[2:24:02] en een 20 procent familielid. Dat is gewoon totaal onacceptabel.

[2:24:07] Maar er is daar ook nog echt heel veel werk aan de winkel.

[2:24:10] En dat gebeurt ook. Ik denk dat we ook vandaag kunnen vaststellen dat we wel.

[2:24:14] En dat is het mooie van emancipatiebewegingen.

[2:24:16] Dat zijn toch soort kantelingen in de samenleving.

[2:24:19] Dat we ook op deze onderwerpen in het midden van zo'n kanteling zitten,

[2:24:23] betekent ook dat er mooie mogelijkheden zijn voor de politiek om zo'n beweging te ondersteunen.

[2:24:29] Want emancipatie gaat niet vanzelf.

[2:24:32] Daarom heb ik het ook als coördinerend minister daar een belangrijke taak,

[2:24:37] om juist die initiatieven uit de maatschappij te ondersteunen.

[2:24:40] Ik denk dat we zeker op dit onderwerp eigenlijk top-down vanuit het ministerie proberen bottom-up

[2:24:46] de goede processen te ondersteunen.

[2:24:49] En daar zal ik op terugkomen, keer op keer proberen we daar ook de verschillende gemeenschappen

[2:24:55] op aan te spreken.

[2:24:57] Emancipatiebeleid zelf ook, in iedere kring heeft dat zijn eigen uitdagingen.

[2:25:03] En het beleid van ons ministerie is ook al die verschillende doelgroepen aan te spreken.

[2:25:06] Dat gaat van Feyenoord-supporters, die je op een andere manier aanspreekt dan mensen in streng orthodox-christelijke of moslimgemeenschap.

[2:25:20] We proberen steeds al die verschillende maatschappelijke organisaties daarin te ondersteunen.

[2:25:26] Dus ik wil eigenlijk ook nog even mijn waardering uitspreken voor iedereen die zich hiervoor inzet.

[2:25:31] Want het ministerie kan dit niet doen.

[2:25:33] Wij kunnen het alleen maar doen omdat zoveel verschillende krachten in de samenleving daar zich gewoon iedere dag voor inzetten.

[2:25:41] Ik zeg heel vaak, je kan ook niet jezelf emanciperen.

[2:25:45] Vrouwenemancipatie heeft ook plaatsgevonden omdat mannen uiteindelijk die actie hebben ondernomen.

[2:25:50] En daarom vind ik het ook best wel bijzonder dat ik als man minister van emancipatie ben.

[2:25:54] Als ik bij Europese raden of bij de Verenigde Natie ben, zijn mannen vaak in een uitzondering.

[2:26:00] De meeste emancipatieministers zijn vrouwen.

[2:26:04] Het is ook heel belangrijk dat we mannen aanspreken.

[2:26:08] Daar kom ik straks nog op terug.

[2:26:12] En als laatste opmerking, daar kom ik misschien ook op beantwoording.

[2:26:16] We hebben het ook wel gehad over intersectionaliteit.

[2:26:19] Wat bedoelen we daarmee?

[2:26:22] Vrouw Rodekerk ligt het mooi toe.

[2:26:25] Als het gaat over kansenongelijkheid, over onveiligheid...

[2:26:30] dan kunnen dingen bij elkaar opstapelen.

[2:26:34] Wat je al zei, als je vrouw minder mogelijkheden hebt in de samenleving...

[2:26:38] dan heb je als gekleurde vrouw nog minder mogelijkheden.

[2:26:41] Uit een bepaalde kan ook je geloof zijn.

[2:26:44] Dus de verschillende achtergronden en de discriminerende werking...

[2:26:49] die ze mogelijkerwijs zouden kunnen hebben, kunnen we bij elkaar optellen.

[2:26:52] En uiteindelijk, en ook als sommigen zich afvragen waarvoor...

[2:26:56] hebben we het soms over hele kleine groepen?

[2:26:58] Ik zeg, het is toch een beetje de canarie in de mijn.

[2:27:01] Als wij een samenleving kunnen creëren...

[2:27:04] waar ook dat soort gemeenschappen, misschien kleine gemeenschappen...

[2:27:08] zich vrij kunnen voelen, dan hebben we er allemaal baat bij.

[2:27:11] Want we hebben uiteindelijk een samenleving gemaakt die genoeg ruimte heeft.

[2:27:15] En misschien de laatste algemene opmerking, dan kom ik aan mijn blokjes.

[2:27:18] Een van de dingen die ik een keer geleerd heb...

[2:27:21] van iemand die veel van emancipatiebeleid wist...

[2:27:24] die zei van, we hebben het heel vaak over inclusie.

[2:27:27] Pas jij in onze samenleving?

[2:27:31] En zij zei, stop met praten met inclusie.

[2:27:34] Praat over expansie.

[2:27:35] Het gaat er niet om of jij in die samenleving past.

[2:27:38] Maar kan die samenleving ruimte bieden aan jou?

[2:27:42] En als je dan kijkt waar onze samenleving vandaan is gekomen...

[2:27:45] over vele, vele verschillende eeuwen...

[2:27:47] dan zeg je, ja, we waren natuurlijk eerst in een situatie...

[2:27:49] waar er eigenlijk bijna voor niemand ruimte was.

[2:27:51] En nu proberen we keer op keer meer ruimte te creëren.

[2:27:55] En ik denk dat is de beweging die we met ons allen aan het inzetten zijn.

[2:27:59] En ik denk dat het parlement daar een belangrijke rol in heeft.

[2:28:02] U vertegenwoordigt ook al die verschillende groeperingen.

[2:28:06] En ook mooi om hier het debat over te hebben.

[2:28:09] Dan heb ik, voorzitter, blokjes.

[2:28:11] Ik heb een blokje algemeen, dan een blokje arbeid, dan een blokje veiligheid,

[2:28:18] dan een blokje onderwijs en tenslotte een klein blokje zorg.

[2:28:25] Dan wil ik graag beginnen met het blokje algemeen.

[2:28:29] Ik begon even te vragen van mevrouw Müttlür of ik mij zorgen maak.

[2:28:35] En dat is dat glas half leeg even hier.

[2:28:37] Ja, ik maak me zorgen dat trouwens in de hele wereld...

[2:28:44] mensenrechten, fundamentele waarden en twijfelen worden getrokken.

[2:28:46] We zien wat meestal wel de pushbackbeweging zien...

[2:28:49] in verschillende landen, ook in Nederland.

[2:28:52] Hoewel in de algemeenheid de acceptatie groeit, is het deel wat niet accepteert vokaler.

[2:28:59] Ik maak me grote zorgen ook op de online wereld daar, waar we eigenlijk heel weinig vat van hebben.

[2:29:04] Alles wat we hier doen is grotendeels op de offline wereld gereden.

[2:29:08] Dus daarom denk ik is het belangrijk dat we moeten blijven werken en verdedigen.

[2:29:13] En wat wordt gezegd van ja, er is pushback, maar we moeten ook push forward, we moeten blijven duwen.

[2:29:18] En dat betekent waarschijnlijk ook dat het aantal instrumenten dat we inzetten...

[2:29:22] Het is misschien te naïef om te denken dat dit balletje vanzelf naar beneden rolt.

[2:29:26] Dat wordt ook wel tegengehouden.

[2:29:27] Dus we moeten altijd nadenken over andere acties die we kunnen ondernemen.

[2:29:32] Mevrouw Kostis vroeg ook of emancipatie...

[2:29:37] Zie ik nog verbeteringen? Ja.

[2:29:40] Nogmaals, als we terugkijken in de tijd...

[2:29:44] dan zien we dat bijna niet uit te leggen is dat het zo lang heeft geduurd.

[2:29:48] Sommige emancipatiebewegingen.

[2:29:50] Dus het vraagt aandacht.

[2:29:53] We zijn er nog lang niet.

[2:29:55] We komen zo op een aantal punten.

[2:29:56] De loon klooft, geweld, etcetera.

[2:29:59] En daarom

[2:30:01] ondersteunen we ook al die

[2:30:02] allianties en werken we aan wetgeving.

[2:30:05] Maar het is ook heel belangrijk dat we

[2:30:06] in iedere emancipatiebeweging

[2:30:08] uiteindelijk de samenleving, organisaties, burgers

[2:30:11] meekrijgen.

[2:30:13] En daarom

[2:30:14] probeer ik ook al mijn collega's aan te spreken.

[2:30:17] Het mooie is dat er ook een aantal terreinen zijn zoals onderwijs, cultuur en wetenschap...

[2:30:23] waar we binnen ons eigen ministerie actie kunnen ondernemen.

[2:30:26] Maar het is uiteindelijk iets wat kabinetsbreed moet worden gedaan.

[2:30:30] Even terug op de vraag van mevrouw Van Zanten over B plus.

[2:30:36] Het oerwoud van termen.

[2:30:38] Het is eigenlijk onderdeel van diversiteitsbeleid...

[2:30:42] dat je aandacht hebt voor alle mogelijke verschijningsvormen.

[2:30:46] Er zijn bijna een miljoen mensen die zichzelf als bi plus identificeren.

[2:30:52] Keer op keer zien we weer een groep in beeld komen die eigenlijk in de blinde vlek zat.

[2:30:58] En het is belangrijk om daar aandacht voor te hebben.

[2:31:03] Homoseksuele mannen hebben andere problemen dan biseksuele vrouwen.

[2:31:07] We zien in de LABT monitor van 2020 dat bi plus personen minder goede mentale en fysieke

[2:31:14] gezondheid hebben.

[2:31:15] Dus je zal altijd aandacht moeten hebben.

[2:31:17] Het is ook te naïef om te denken, dat heeft u ook op allerlei andere terreinen,

[2:31:21] om te denken dat generiek beleid goed werkt.

[2:31:25] We moeten altijd aandacht hebben, dat is denk ik ook aan ieder van u,

[2:31:29] om aandacht te hebben voor de individuele gevallen.

[2:31:31] En dit is een groep die, denk ik, terecht aan de bel trekt en zegt,

[2:31:35] wij worden vaak vergeten.

[2:31:36] Het is een belangrijk deel van onze samenleving.

[2:31:39] Daarvoor is, denk ik, ook specifieke aandacht nodig

[2:31:42] om onbegrip, stigma aan te pakken en ook acceptatie te doen vergroten.

[2:31:51] Mevrouw Müttler, u zit eigenlijk met de overheid zelf.

[2:31:54] U noemde het voorbeeld in Frankrijk, waar ze een gendergelijkheidsplan hebben.

[2:31:59] Ik moet wel zeggen, het is echt een onderwerp, dat zeg ik vaak, dat we van elkaar kunnen

[2:32:04] leren.

[2:32:04] Dat is ook vanuit het buitenland.

[2:32:06] We hadden laatst een hele goede informele top van de Europese genderministers en dan

[2:32:11] zien we dat we vaak de beste manier om een goed idee te krijgen is te stelen bij de buren.

[2:32:16] Dus ik ben ook best wel geïnteresseerd in hun beleid.

[2:32:19] We zien trouwens ook dat deze portefeuille in ieder land op een andere manier is

[2:32:23] vormgegeven, een ander ministerie, andere combinaties.

[2:32:28] De vraag over hoe het zit binnen de overheid zelf zien we dat het daar

[2:32:33] gelukkig beter gaat dan het bedrijfsleven.

[2:32:35] Het gaan bij het aantal vrouwen de top, ook de loonkloof.

[2:32:39] Maar inderdaad, uiteindelijk denk ik een...

[2:32:42] Ik vind het best interessant om zo'n breder plan daarna te gaan kijken...

[2:32:47] en het Franse voorbeeld daarin mee te nemen.

[2:32:49] Mevrouw Moedler, om het op dit punt te vragen.

[2:32:53] Ja, als het mag.

[2:32:54] Want in Spanje en Frankrijk hebben ze gedacht van...

[2:32:57] ja, wat ik zei als het gaat om de onderwerpen als gelijke beloning...

[2:33:00] de doorstroom, de uitstroom, verlof, seksuele intimidatie...

[2:33:04] Dat zijn onderwerpen die zo onlosmakelijk van elkaar staan dat je dat in een plan moet gieten.

[2:33:10] In Spanje en Frankrijk doen ze dat bij grote bedrijven.

[2:33:13] Maar het lijkt mij een goed voorstel, zeg ik zelf, dat uw eigen ministerie of de ministerie van deze

[2:33:22] minister, zolang je daar nog zit, dat plan omarmt en vanuit een bepaalde voorbeeldfunctie daarmee

[2:33:31] aan de slag gaat.

[2:33:32] Dat juich ik graag toe.

[2:33:37] Ik ga me even verdiepen in precies wat dat inhoudt.

[2:33:42] Sowieso denk ik dat je een belangrijke voorbeeldfunctie hebt.

[2:33:46] Zeker als ministerie, maar ook de emancipatieboordevuil in zit.

[2:33:49] Ik denk eerlijk gezegd dat we het redelijk goed doen.

[2:33:51] Maar het kan altijd beter.

[2:33:53] Dus ik ben zeker geïnteresseerd in zo'n integrale aanpak.

[2:33:56] Kijk, mevrouw Dob vroeg ook hoe zit het dat het emancipatiesubsidiebeleid zich te weinig

[2:34:02] richt op zwarte vrouwen en migrantenorganisaties.

[2:34:07] Nou, we kijken heel nadrukkelijk ook naar de inclusiviteit en interseksionaliteit bij de

[2:34:15] beoordeling van de alliantieaanvraag.

[2:34:17] We ondersteunen een achttal allianties van maatschappelijke organisaties.

[2:34:22] Ik ondersteun bijvoorbeeld de Alliantie voor Verandering van Binnenuit.

[2:34:26] Dat is een samenwerksverband tussen Movisie, het consortium zelfbeschikking en LCC+.

[2:34:32] En het consortium zelfbeschikking bestaat ook uit zelforganisatie van migrantengroepen.

[2:34:37] En ik financieer ook het project Samen...

[2:34:40] wat zich richt op een heleboel elementen in migrantensamenleving.

[2:34:46] Dus in migrantengemeenschappen, zoals psychosociale ondersteuning, training...

[2:34:53] doorverwijzing, preventieve maatregelen.

[2:34:55] Dus volgens mij hebben we daar wel aandacht voor, maar het is een belangrijk punt, denk ik.

[2:35:00] En ik denk de intersectionaliteiten, dus het samenvallen van verschillende identiteiten,

[2:35:06] is een heel belangrijk punt in ons beleid, want ik denk dat daar grote kwetsbaarheden in zitten.

[2:35:13] Ik geef ook direct toe dat dat soms wat lastiger is, want dan heb je ook meerdere ministeries nodig.

[2:35:18] Dan heb je letterlijk de doorsnijding niet alleen van twee identiteiten van de persoon,

[2:35:23] maar ook van twee ministeries.

[2:35:27] Er werd ook gevraagd door dit kost iets onderzoek en partner naar intersectionele discriminatie.

[2:35:42] We doen hier al een aantal dingen.

[2:35:45] Er wordt een financiële bijdrage geleverd aan het onderzoek van het kennisplatform inclusief

[2:35:49] samenleving. Om die intersectionele lens in beleid te ontwikkelen is er samen met

[2:35:55] SZW een pilot uitgevoerd. Intern bekijken we nu hoe we dat nog kunnen

[2:36:01] versterken. En u ziet ook in de emancipatienota 2022-25 dat dat op heel

[2:36:08] veel punten terugkomt. Dan een ander element.

[2:36:13] Heer Stoffer vroeg naar antisemitisme.

[2:36:18] Ja, absoluut een groot kwaad.

[2:36:21] En ik maak me ook zorgen dat dat weer zo de kop opsteekt.

[2:36:25] Daar hebben we ook als kabinet ons stevig over uitgesproken.

[2:36:28] Wat doen we daarmee in ons beleid?

[2:36:30] Ik denk dat het vooral zit, u vraagt mij dat ook,

[2:36:33] als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Onderwijs.

[2:36:36] Onderwijs over de Tweede Wereldoorlog, Holocaust, jodenvolging,

[2:36:39] verplicht onderdeel van het curriculum.

[2:36:40] Dat gaat natuurlijk mijn collega Paul over.

[2:36:44] Kennisoverdracht is belangrijk.

[2:36:46] Burgerschap is een ander aankrijpingspunt, ook in het mbo.

[2:36:51] En om scholen en docenten ondersteunen we daarin.

[2:36:55] En de nationale coördinator antisemitisme werkt daar goed in samen.

[2:37:00] Maar we zien ook wel dat deze discussie...

[2:37:03] over emancipatie, over diversiteit...

[2:37:06] gaat over heel veel verschillende identiteiten.

[2:37:09] En geloof is er zeker ook één van.

[2:37:13] Mevrouw Mütlejov, hoe zit het nou met de regenboogprovincie Friesland?

[2:37:17] Dus de regenboogbeleid...

[2:37:19] Friesland is daarmee gestopt.

[2:37:22] Regenboogbeleid is iets wat de provincies zelf doen.

[2:37:26] Ook de invulling en financiering is aan hen.

[2:37:28] Ik heb daar geen rol in.

[2:37:31] Maar ik ondersteun het initiatief wel.

[2:37:34] En ik heb een financiële bijdrage geleverd aan het kennisinstituut Movisie...

[2:37:37] in contact staat met de provincies. Dat staat daar allemaal hoog op de agenda, dus we blijven

[2:37:43] vanuit ons ministerie de provincies daarin ondersteunen en in stimuleren.

[2:37:50] Mevrouw Mitloer vroeg ook, ja, bi+, asexueel, trans verdienen meer aandacht. Op dit moment

[2:37:59] treffen we geen specifieke maatregelen voor de emancipatie van asexuele personen, maar

[2:38:05] Maar het wordt wel als categorie toegevoerd in de LABTIQ Plus Monitor.

[2:38:09] Het zit hem eigenlijk in de plus.

[2:38:11] En daar kunnen we met die monitor verder kijken.

[2:38:15] Nou, BEE, daar heb ik al iets over gezegd.

[2:38:18] De stichting BEE Plus Nederland en Transgender Network Nederland...

[2:38:21] maken onderdeel uit van de strategische alliantie Kleurrijk en Vrij...

[2:38:26] die ik over een periode van vijf jaar via subsidies ondersteun.

[2:38:30] En er wordt ook periodiek over gerapporteerd.

[2:38:38] Mevrouw van Zanten vroeg wat bedoeld werd met cultuurverandering rond schadelijke gendernormen.

[2:38:45] Ik geloof dat u vroeg waarom we het niet Nederlands zeggen.

[2:38:48] Maar er is wel verschil tussen geslacht en gender.

[2:38:50] Geslacht is biologisch geslacht.

[2:38:52] Gender is eigenlijk veel meer te maken met hoe we dat sociaal vormgeven.

[2:38:59] En daar hebben we stereotypering in.

[2:39:01] En als we kijken naar vrouwenemancipatie, die is door een lange tijd ook wel geknecht door

[2:39:08] allerlei vooringenomen ideeën wat vrouwen wel en niet kunnen, en bijbehorende vooroordelen

[2:39:16] wat mannen, jongens en mannen allemaal wel kunnen.

[2:39:20] En ik maak me wel zorgen over, want we zien bijvoorbeeld als het gaat over, we gaan er

[2:39:23] straks nog over doorpraten in arbeid, over hoe zien wij een mooie, evenredige vertegenwoordiging

[2:39:31] van onze samenleving in bepaalde beroepen.

[2:39:33] Wat we eigenlijk zien is dat onder bepaalde beroepen wel een soort

[2:39:38] gender-stereotypering aan het plaatsvinden is.

[2:39:40] Dus we zien bij wijze van spreken, en daar heb ik met een aantal van u ook

[2:39:43] onlangs over gesproken, in het onderwijs steeds meer vrouwen.

[2:39:46] Er werd hier heel stevig uitsproken, meer mannen voor de klas, een meester voor de klas.

[2:39:52] In de zorg zien we het eerlijk gezegd ook.

[2:39:54] Dus we zien op dit moment wel in de samenleving ook wel weer een soort

[2:39:59] met polarisatie, zou ik bijna zeggen.

[2:40:02] Waarin bepaalde beroepen meer een vrouwen- of mannenberoep gaan worden.

[2:40:07] En daar moeten we ook, denk ik, aandacht voor hebben.

[2:40:10] En daarbuiten ben ik zeker ook wel echt bezorgd...

[2:40:14] wat er allemaal in de online-wereld gebeurt.

[2:40:16] Hoe vooral jonge jongens worden geïndoctrineerd online...

[2:40:21] over allerlei beelden wat mannelijkheid is.

[2:40:25] En dat vind ik op zichzelf schadelijk.

[2:40:27] en daar moeten we ons, denk ik, ook stevig tegen uitspreken.

[2:40:32] Mevrouw Becker had een vraag via de heer Ergin over de subsidies die nu worden uitgegeven

[2:40:41] via het Oranjefonds, subsidies uit een amendement van haar.

[2:40:46] Die zijn inderdaad verdeeld over verschillende actielijnen van het miljarenploon zelfbeschikking,

[2:40:51] Het sociale zaak en werkgelegenheid, het ministerie heeft uit de ingezet hoe die diverse middelen

[2:40:57] zijn ingezet.

[2:40:59] Dat doen ze in de bijlagen van het miljarenplan zelfbeschikking van november 2022 en op de

[2:41:06] antwoord op de feitelijke vragen over dat miljarenplan in februari 2023.

[2:41:11] Maar onder andere ondersteunt zij ook mij met een bedrag van 4 ton die wij dan weer schenken

[2:41:20] aan de alliantie Verandering van Binnenuit.

[2:41:22] En dat is precies die groep die ik net al noemde,

[2:41:25] die echt vanuit de gemeenschappen, soms erg gesloten gemeenschappen, werkt.

[2:41:31] En ik heb vele gesprekken gehad met mensen ook uit die alliantie.

[2:41:34] Ik moet zeggen dat ik echt geraakt ben met de zorgvuldigheid

[2:41:39] waarmee ook zij dit onderwerp benaderen, want wij kunnen vanuit het ministerie

[2:41:44] niet echt goed bedenken hoe je zo'n groep nu uiteindelijk bereikt.

[2:41:50] En dat doe je, denk ik, door vooral te beginnen met de wereld waar deze mensen zich bevinden...

[2:41:54] en dan een weg te vinden om uiteindelijk deze ideeën over zelfbeschikking te laten resoneren.

[2:42:03] Dus dat kan zijn dat je begint met een discussie over naasteliefde of iets wat in een bijbeltek staat.

[2:42:11] En eerlijk gezegd ben ik altijd erg onder de indruk van...

[2:42:16] met hoeveel zorg en gedrevenheid dit samenwerksverband van maatschappelijke organisaties werkt.

[2:42:27] SZW laat trouwens een onafhankelijke eindevaluatie uitvoeren over dat meerjarenplan en ze verwacht

[2:42:34] het evaluatierapport in het eerste kwartaal van 2026 aan uw Kamer te aanbieden, maar die

[2:42:43] De alliantie zelf komt met een tussenevaluatie, waar wij hen ook weer een handreiking voor geven in begin 2025.

[2:42:52] En ik zei al, het is een vijfjaren-subsidie, dus de eind-evaluatie vindt plaats in 2027.

[2:43:02] Mevrouw van der Velden vroeg eigenlijk nog een beetje door over die aanpak van intersectionaliteit.

[2:43:13] Zeker zetten we daar ook een academische bron in.

[2:43:16] Maar ik denk dat dit onderwerp al heel veel ouder is.

[2:43:20] We weten al heel lang dat als je je geloof of je geslacht...

[2:43:27] of je achtergrond of je kleur...

[2:43:30] dat je meerdere identiteiten tegelijkertijd hebt.

[2:43:36] En als het gaat over je kwetsbaarheid in de samenleving...

[2:43:40] Je kan op meerdere elementen gediscrimineerd worden.

[2:43:42] Dus daar moet je oog voor hebben.

[2:43:45] En vandaar dat we ook in ons beleid oog hebben voor die verschillende identiteiten.

[2:43:51] Ik denk dat dat iets is wat heel menselijk is.

[2:43:54] Dat het in iedere samenleving plaatsvindt.

[2:43:56] Dat is ook zeker niet een Amerikaanse ideologie.

[2:44:00] Het is gewoon zo als je, weet ik wat, vrouw bent...

[2:44:04] en je hebt ook een handicap of een chronische ziekte.

[2:44:09] Dan zijn er twee redenen waarin je mogelijkerwijs gediscrimineerd kan worden en waar je ondersteuning verdient.

[2:44:15] En dus willen we in ons beleid ook dan bijvoorbeeld voor beide aspecten aandacht hebben.

[2:44:21] En ook aandacht hebben hoe die twee bij elkaar komen.

[2:44:24] Dus ik denk dat dat onze filosofie is hier.

[2:44:27] Dit roept een vraag op van mevrouw Van der Velden.

[2:44:31] En wilt u dan de microfoon uitzetten?

[2:44:33] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:44:36] Het roept eigenlijk een aantal vragen op.

[2:44:40] Dit geeft totaal geen antwoord op mijn vraag wat betreft intersectionaliteit.

[2:44:46] Want u geeft aan dat het veel ouder is en niet Americanocentrisch.

[2:44:50] Terwijl het woord intersectionaliteit toch echt bij Kimberley Crenshaw vandaan komt.

[2:44:54] Uit Amerika, uit 1989. Dus mijn bouwjaar.

[2:44:59] En dan denk ik van ja, leuk. Maar dat komt wel degelijk uit Amerika overwaaien.

[2:45:04] en dan mag het inderdaad zo zijn dat het zo is dat er al langer gediscrimineerd kan worden

[2:45:11] op geslacht, huidskleur, et cetera, et cetera, dat dit fenomeen toch wel degelijk bedacht

[2:45:17] is door een zwarte, of tenminste een donkere activiste uit Amerika, wat nu dus eindigt

[2:45:24] in Nederlands beleid.

[2:45:25] En wat ik daadwerkelijk eigenlijk vroeg was het volgende, hoe vindt u dit in te passen

[2:45:33] terwijl er werkelijk geen wetenschappelijk bewijs is dat dit ook daadwerkelijk zin heeft en werkt?

[2:45:40] Om met het laatste te beginnen. Er is enorm veel wetenschappelijk bewijs dat als u gaat kijken van hoe discriminatie plaatsvindt,

[2:45:47] dat binnen de groepen die gediscrimineerd worden, weer groepen zijn die nog meer worden gediscrimineerd.

[2:45:54] Keer op keer, het zou ook wel heel erg toevallig zijn, als iedereen precies op dezelfde manier gediscrimineerd werd.

[2:45:59] Als jij, weet ik wat, je sociaal-economische status doet er ook toe.

[2:46:05] Dus daar is ontzettend veel aanwijzingen voor.

[2:46:09] En ik zeg daarom, berust ons beleid hier ook op.

[2:46:15] De vraag, wie heeft dat woord bedacht?

[2:46:19] Nou, het is prachtig als je een woord kan bedenken.

[2:46:21] Dat is heel mooi.

[2:46:22] Het is soms, met heel veel dingen geldt natuurlijk dat het verschijnsel eerder is dan het woord.

[2:46:29] Het feit dat je op meerdere manieren gediscrimineerd kan worden...

[2:46:32] is denk ik al zo oud als de mens.

[2:46:35] Maar op zichzelf helpt het wel om daar een term op te plakken.

[2:46:38] Wij gebruiken die term. U mag ook een andere term.

[2:46:42] Uiteindelijk gaat het, dat werd ook door een paar van u ook gezegd...

[2:46:46] om de concrete zaken die we voor mensen doen.

[2:46:50] Dus ik heb net al een aantal voorbeelden gegeven...

[2:46:53] waar je op meerdere redenen gediscrimineerd kan worden...

[2:46:56] op meerdere redenen achtergesteld kan worden.

[2:46:58] En dat betekent dat in je beleid uiteindelijk daar je ook op moet richten.

[2:47:04] Je kan niet alleen maar met generiek beleid ongelijke situatie in de samenleving corrigeren.

[2:47:13] Ja, mevrouw Van den Velde is het niet eens met uw antwoord,

[2:47:15] maar dit is het antwoord van de minister, mevrouw Van den Velde.

[2:47:18] Wilt u daar een vervolgvraag op stellen? U maakt veel bewegingen.

[2:47:21] Ja, oké, een vervolgvraag van mevrouw Van den Velde.

[2:47:24] Dat is natuurlijk prachtig, maar wederom draait u er weer volledig omheen.

[2:47:28] Gaat u een beetje een kip-ei-verhaal houden. Top.

[2:47:31] Maar ik weet nou nog steeds niet wat dit betekent voor ons.

[2:47:34] U kunt wel doorgaan op, ja, wij willen natuurlijk discriminatie aanpakken,

[2:47:38] maar door dit soort beleid op te stellen met deze wezenlijke woorden en vage terminologieën,

[2:47:43] eindigt u ermee dat u alleen maar zelf discrimineert in uw beleid.

[2:47:47] Wat is uw vraag?

[2:47:49] Positieve discriminatie is ook discriminatie.

[2:47:51] Dus wat gaat u er concreet aan doen om te zorgen dat er nergens binnen ons beleid

[2:47:55] gediscrimineerd wordt, op wat voor front dan ook, en ook geen positieve discriminatie?

[2:48:01] De minister.

[2:48:04] Nogmaals, deze insteek betekent dat we, als we kijken naar ons beleid, waarbij we

[2:48:09] gaan zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn, dat we ons bewust zijn dat je soms met

[2:48:14] meerdere vormen van discriminatie te maken hebt.

[2:48:17] En dat betekent dat je die verschillende dingen tegelijkertijd in rekening moet brengen.

[2:48:22] En ik hoop dat u ook als partij daar oog voor heeft.

[2:48:25] Dus mensen kunnen gewoon, u wilt ook opkomen voor mensen die bij wijze van spreken het sociaal

[2:48:32] economisch lastiger hebben, maar tegelijkertijd kunnen ze ook gediscrimineerd kunnen worden

[2:48:37] omdat ze misschien een handicap hebben.

[2:48:40] Dan moet je met beide elementen rekening houden.

[2:48:42] Dus je moet met je beleid oppassen dat niet op een gegeven moment bij bepaalde groeperingen

[2:48:47] alles bij elkaar opstapelt en uiteindelijk zij de rekening krijgen.

[2:48:53] En dat is wat we met dit beleid proberen te doen.

[2:48:55] We hebben gewoon een oog voor de diversiteit in de samenleving.

[2:48:59] U vervolgt u betoog.

[2:49:00] Ja, dat doe ik.

[2:49:02] En dus de vraag ook van hoeveel genders er nu zijn.

[2:49:06] Dat is, dat mag ik beantwoorden, dat is een continuum.

[2:49:09] Dus er zijn eigenlijk oneindig, zeg ik als wiskundige.

[2:49:20] Hoe juridisch bindend is het beleid, vroeg mevrouw Van der Velde ook, als het compleet gestoeld

[2:49:26] is op definities die bewust vaag zijn en die moeten worden uitgevoerd?

[2:49:30] Ja, ik hoor hier dan eigenlijk twee tegengestelde geluiden.

[2:49:34] Enerzijds vindt u dat het allemaal vaag is, anderzijds maakt u zich zorgen dat het allemaal

[2:49:37] veel te specifiek is, want we gaan in te veel details.

[2:49:41] We hebben net een hele discussie gehad over intersectionaliteit, dat betekent dat we eigenlijk

[2:49:46] meerdere cijfers achter de comma toevoegen.

[2:49:50] Wat is het nu, vraag ik dan eigenlijk terug aan mevrouw Van der Velde.

[2:49:52] Vindt u het te vage of vindt u het te specifiek?

[2:49:56] Oké, ik ga geen vragen terugstellen.

[2:49:58] Dat was een rhetorische vraag.

[2:50:01] Dat was een rhetorische vraag, ja.

[2:50:07] Dan ook een beetje in dat licht aan de vraag van de heer Ergin,

[2:50:11] die zich eigenlijk vroeg van, ja, u heeft eigenlijk vooral aandacht

[2:50:13] hier in deze, in uw notitie, et cetera, naar LHBTUQ+, en vrouwen,

[2:50:18] en er zijn er ook andere groepen waar je oog voor moet hebben.

[2:50:22] En ik denk, volgens mij, waar u eigenlijk naar vraagt,

[2:50:27] is er zijn andere redenen waarop mensen gediscrimineerd kunnen worden,

[2:50:29] daar heeft u de aandacht voor.

[2:50:30] En wat ik al zei, van dat hebben wij in Nederland op een,

[2:50:34] ja, op een weer specifieke manier geregeld,

[2:50:36] dat een aantal andere elementen, als het gaat over migratieachtergrond,

[2:50:39] Want als het gaat over geloof, als het gaat over antisemitisme,

[2:50:44] waar we het net over hadden, dan ligt dat bij andere ministeries.

[2:50:47] Ze komen wel bij elkaar.

[2:50:49] Dat hadden we net een ingewikkelde discussie over,

[2:50:51] dat die dingen bij elkaar op kunnen tellen.

[2:50:55] We hebben hier ook een lange discussie gehad over mensen met een handicap,

[2:50:59] of een fysieke beperking, of dat niet ook hierbij zou moeten.

[2:51:03] De manier hoe we het georganiseerd hebben, in mijn portefeuille zit het niet.

[2:51:06] Anders als het gaat over het samengaan van deze achtergronden...

[2:51:13] met gender en LHBTIQ+.

[2:51:16] En in mijn eigen beleid probeer ik wel aandacht te hebben...

[2:51:20] naar de specifieke positie, bijvoorbeeld vrouwen met een migratieachtergrond.

[2:51:25] Maar ik zou zeggen dat is...

[2:51:29] Daar moet ik me ook wel toe beperken, want dat is gewoon mijn beleidsterrein.

[2:51:32] Dus die andere aandachtsterreinen zijn er zeker wel.

[2:51:35] liggen alleen in de portefeuilles van mijn collega's.

[2:51:42] Mevrouw Van Zanten vroeg ook of we niet mensen in hokjes zetten.

[2:51:49] Ik zeg het nog één keer.

[2:51:50] We willen aandacht hebben voor de diversiteit in de samenleving.

[2:51:55] En dan zien we dat er altijd wel weer groeperingen zijn...

[2:51:58] die het moeilijker hebben, waar minder begrip voor is.

[2:52:01] Die extra aandacht verdienen.

[2:52:05] We hadden die discussie ook bij de artikel 1 van de grondwet.

[2:52:08] Zoals u weet hebben we daar seksuele identiteit en handicap aan toegevoegd.

[2:52:17] Toen was er ook een discussie waarom eigenlijk, want artikel 1 is toch wel duidelijk zoals

[2:52:20] het is.

[2:52:21] Maar het staat er ook om nog eens een keer extra aandacht voor te hebben, omdat je gewoon

[2:52:25] keer op keer ziet in de emancipatieagenda, ja, je moet oog hebben voor die groeperingen

[2:52:31] waar het niet goed mee gaat, die in de knel komen, die geen aandacht krijgen, maar misverstanden over zijn.

[2:52:38] En ik zou zeggen, dan benoemen we ze, maar niet om ze in een hokje te stoppen,

[2:52:42] maar juist eigenlijk om dat uit het hokje te halen en ze vrij te laten voelen in de samenleving.

[2:52:50] U heeft op dit moment een vraag van mevrouw Van Sant.

[2:52:53] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:52:54] Ja, voorzitter, ik heb een beetje het gevoel dat ik in een filmpje van Fukota in de Bie ben beland.

[2:52:59] Het is wat vroeger zo ongelooflijk absurdistisch was, waar we over konden lachen, wat hilarisch was.

[2:53:05] Ik hoor hier termen en nog steeds krijg ik antwoord over aandacht voor diversiteit in de samenleving.

[2:53:11] Ja, prima, maar moeten we dan inderdaad het hele alfabet gaan gebruiken?

[2:53:16] Moeten we elke persoon een eigen hoekje geven?

[2:53:19] Het lijkt me nog steeds, waarom focussen wij ons niet op de dingen die ons binden?

[2:53:24] Waarom moet er overal maar weer een apart stempeltje opgedrukt worden?

[2:53:29] Dat, ja, ik vind het waanzinnig.

[2:53:34] Minister.

[2:53:35] Ja, voorzitter, wat ons bindt is denk ik gewoon dat we allemaal staan voor die gelijkheid

[2:53:42] van iedere burger in Nederland, voor de vrijheid die we allemaal zouden moeten hebben.

[2:53:46] En als we dan zeggen van ja, maar zijn we al in die ideale situatie, dan moeten we vaststellen

[2:53:51] dat we dat niet zijn. En dan stellen we ons de vraag, welke groeperingen hebben die vrijheid niet?

[2:53:57] Welke groeperingen worden gediscrimineerd? Welke groeperingen hebben die ruimte niet?

[2:54:01] En dat is nogmaals, als we terug in de tijd kijken, hadden we het op een gegeven moment

[2:54:05] misschien wel over 99 procent van de samenleving. Dus we hebben oog voor de diversiteit in de

[2:54:11] samenleving. Er zijn groeperingen waar we gewoon extra aandacht aan moeten geven. En ik denk dat

[2:54:16] Dat is de taak van de overheid, om daar voor iedereen open te staan.

[2:54:21] Om bewust te zijn dat er bepaalde groepen zijn die het extra moeilijk hebben.

[2:54:26] Nou, en daar geven we aandacht aan, die proberen we te helpen.

[2:54:29] En wat ik al zei, het welzijn van die groeperingen...

[2:54:34] zijn ook een indicatie voor de gezondheid van onze samenleving.

[2:54:46] Daarmee ben ik gekomen aan het einde van het blokje Algemeen.

[2:54:53] En gaan we naar het blokje Arbeid.

[2:54:55] Ik ga naar het blokje arbeid.

[2:54:57] U vervolgt het ook.

[2:54:59] Het is absoluut belangrijk dat mannen en vrouwen gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt...

[2:55:04] en ook financieel onafhankelijk kunnen zijn.

[2:55:08] Ook daar geldt dat we vooruitgang maken, maar dat we het nog steeds niet zijn.

[2:55:12] Er werken nog altijd minder vrouwen dan mannen in de top.

[2:55:18] Sommigen van u heeft al gerefereerd.

[2:55:20] Het CPB heeft laten zien dat de topvrouwenwet, maar in een kwotum...

[2:55:24] heeft geleid tot een evenwichtige man-vrouw-verdeling.

[2:55:28] Dat is trouwens alleen voor de raden van commissarissen.

[2:55:33] Maar goed, het is een begin.

[2:55:35] Ik noem het wel eens trickle-down-emancipatiebeleid.

[2:55:38] Het idee is als de raad van commissarissen evenwichtig samengesteld,

[2:55:41] dan misschien dan ook de raad van bestuur en uiteindelijk de hele organisatie.

[2:55:46] En daar moeten we naar streven.

[2:55:49] Gelijke kansen op de arbeidsmarkt gaat niet alleen over de gelijke kansen aan de top.

[2:55:53] Iedereen moet financieel onafhankelijk kunnen zijn.

[2:55:57] Daarom steun ik ook de alliantie Financieel Sterk Door Werk.

[2:56:00] Die richt zich op het verhogen van financiële onafhankelijkheid van onder andere praktisch opgeleide vrouwen.

[2:56:06] En er is nog steeds sprake van een loonkloof.

[2:56:08] En om die te bestrijden, werkt het kabinet bijvoorbeeld aan de spoedige implementatie van de Europese richtlijn loontransparantie.

[2:56:19] U ontvangt dat wetvoorstel van mijn collega van SZW in de tweede helft van 2024.

[2:56:26] Daarnaast wil ik niet onbenoemd laten dat vrouwen nog steeds te maken hebben met bijvoorbeeld

[2:56:31] zwangerschapsdiscriminatie op de werkplek.

[2:56:33] Om dat aan te pakken heeft het kabinet een bewustwordingscampagne gefinanceerd.

[2:56:38] En als onderdeel van het actieplan arbeidsdiscriminatie werkt SZW aan een informatiepakket dat aan

[2:56:44] het einde van het jaar verschijnt.

[2:56:47] Mevrouw Dobbe vroeg ook, wat kunnen we eindelijk doen aan deze loonkloof?

[2:56:52] Laat ik beginnen met dat ik echt die urgentie deel.

[2:56:58] Gelijke beloning tussen man en vrouw is een belangrijk onderdeel van de aanpak van arbeidsdiscriminatie.

[2:57:04] Ik noemde al de richtlijn loontransparantie.

[2:57:09] En een ander punt is ook dat we, denk ik, oog moeten hebben voor de stereotypering van

[2:57:16] bepaalde beroepen.

[2:57:17] Dat is ook iets wat we trouwens over de hele wereld zien en wat niet helpt, want er zijn

[2:57:22] bepaalde domeinen, u noemde het al, zorg, onderwijs, waar verhoudensgewijs soms minder

[2:57:28] wordt verdiend en waar we meer vrouwen zien en dat betekent dat daarmee ook niet de goede

[2:57:33] kant op gaat.

[2:57:41] Idealitair zouden geen typische vrouwen- of mannensector moeten zijn.

[2:57:46] Wij ondersteunen bijvoorbeeld de alliantie Worde Wie Je Bent.

[2:57:50] Die zich inzet om genderstereotype bij opleidingskeuzes van scholieren te doorbreken.

[2:57:58] Mevrouw Zedek sprak erover geprek aan vrouwen in bèta-techniek.

[2:58:04] Daar scoort Nederland heel erg slecht.

[2:58:08] En daar zien we soms, ik ben ook soms op zoek bij klassen...

[2:58:13] waar gewoon echt alleen maar jongens of mannen zijn.

[2:58:16] Daar is nog echt heel veel te doen.

[2:58:18] En daar ligt ook een grote opdracht.

[2:58:21] En daar doen voorbeelden, rolmodellen zijn heel belangrijk.

[2:58:24] Maar nogmaals, daar moet echt veel gebeuren.

[2:58:27] En daarom is het denk ik ook heel belangrijk dat we meiden en vrouwen stimuleren...

[2:58:32] om zich op dat soort beroepen ook te richten.

[2:58:35] Mevrouw Müttler vroeg over dat aandeel vrouwen in de top strijdt veel te traag.

[2:58:42] Het was mooi natuurlijk, we hebben nu één jaar de topvrouwenwet.

[2:58:46] Het is mooi dat we wat vooruitgang zien.

[2:58:49] Onderdeel daarvan was niet alleen de organisaties die bij wet...

[2:58:53] de raden van commissarissen evenwichtige samenstelling moeten hebben.

[2:58:57] Maar er was een veel grotere groep bedrijven die gevraagd was hun eigen doelen te stellen.

[2:59:04] en daarover ons te informeren.

[2:59:07] En lang niet alle bedrijven hebben dat gedaan.

[2:59:10] Daar was ik eigenlijk ook wel teleurgesteld in.

[2:59:12] Maar 30 procent, geloof ik, van de bedrijven hebben die gerapporteerd.

[2:59:15] Ik roep die bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben...

[2:59:18] nogmaals een keer op, doe dat.

[2:59:21] Ze hebben een wettelijke verplichting om hun eigen streefcijfers...

[2:59:24] en plan van aanpak te rapporteren.

[2:59:28] Dus het belangrijkste is dat je gewoon wel een streefcijfer hebt...

[2:59:32] even los van wat het precies is.

[2:59:35] Is er nou extra nodig?

[2:59:37] Nou, nogmaals, ik denk wel belangrijk is om eerst nog even iets langer af te wachten

[2:59:41] wat nou precies het effect is van deze wet.

[2:59:43] Hij is pas één jaar in werking,

[2:59:46] maar we hebben een tussentijdse evaluatie in 2027.

[2:59:49] En dan zou je kunnen besluiten om nog extra maatregelen te nemen.

[2:59:53] Ik vond het mooi dat mevrouw Zedek ook zei van ja,

[2:59:55] ik geloofde eerst niet in tot ik er wel in geloofde.

[2:59:58] En dat hebben we ook heel erg in deze beweging gezien.

[3:00:00] Maar een aantal, vooral grote bedrijven, zeiden dat het kwotum helemaal niets is voor ons.

[3:00:05] Tot ze realiseerden dat het gewoon nodig was.

[3:00:08] En uiteindelijk maakt het echt wel een verschil.

[3:00:12] En dat is misschien ook wel een goede les hier.

[3:00:14] Dat op een gegeven moment moet je ook misschien dingen wat meer afdwingen.

[3:00:19] Maar laten we goed kijken even hoe deze wet, wat er nog een stap voorwaart is, hoe die geëvalueerd is.

[3:00:30] Dan was er een vraag van mevrouw Dob over kinderopvang.

[3:00:34] Die plannen zijn uitgesteld.

[3:00:36] Ja, kinderopvang is van groot belang voor de arbeidsparticipatie en emancipatie van

[3:00:40] vrouwen en trouwens ook voor de kansengelijkheid van jonge kinderen.

[3:00:45] Er staat een commissiedebat over de kinderopvang gepland op 11 april en het kabinet gaat u

[3:00:51] voorafgaand aan het debat een brief sturen met het stand van zaken van de herziening

[3:00:55] van het financieringstelsel.

[3:00:57] De heer Stoffer vroeg van hoe zit het nou met die streefcijfers voor een wetvoorstel voor

[3:01:03] streefcijfers voor de semi-publieke sector, gaan die ook gelden voor het onderwijs?

[3:01:09] Die wetgeving om organisaties in de semi-publieke en publieke sector verplicht streefcijfers

[3:01:14] op te stellen en hierover te rapporteren is nog een voorbereiding.

[3:01:18] Het is eigenlijk een navolging van wat we de bedrijven hebben gevraagd.

[3:01:23] Voor het wetvoorstel moet nog een beslissing genomen worden over welke precieze afbakening

[3:01:28] voor de semi-publieke sector.

[3:01:31] Ik zou me heel goed kunnen voorstellen

[3:01:33] dat het onderwijs daar onder valt.

[3:01:36] Er zijn ook trouwens

[3:01:37] organisaties in de semi-publieke sector

[3:01:39] die dusdanig groot zijn

[3:01:41] dat ze ook onder de topvrouwenwet vallen.

[3:01:43] Maar in het wetvoorstel

[3:01:45] wordt zeker rekening gehouden met eventuele overlap.

[3:01:48] We gaan de organisatie natuurlijk

[3:01:49] geen dubbele inspannings- of

[3:01:52] rapportageverplichting opleggen.

[3:01:56] Volgens mij was dat

[3:01:58] arbeid.

[3:02:00] Ik kijk even naar de leden. Mevrouw Moedler mist een antwoord op een gestelde vraag.

[3:02:07] Mevrouw Van den Velde, ik geef u de gelegenheid.

[3:02:11] Geen paniek. Mevrouw Moedler.

[3:02:14] Zowel mijn collega van D66 als ik hebben ook de vraag gesteld of de minister bereid is om eerder

[3:02:19] dan 2027 de wet te evalueren, zodat wij wat eerder dringende maatregelen kunnen treffen.

[3:02:28] Voorzitter, ik denk dat we de evaluatie, we gaan zeker nauwkeur volgen van hoe de rapportage gaat

[3:02:34] volgen. Dus misschien, ik heb echt goede hoop op dat we snel meer cijfers gaan krijgen van

[3:02:41] deze bedrijven. Maar we zijn niet van plan om hem eerder te evalueren dan 27. Ja, en tussentijds

[3:02:49] monitoren. Ik wil zeggen, mevrouw van de Velden mist ook een antwoord op haar vraag. U mist ook

[3:02:57] Ik had de minister natuurlijk ook gevraagd hoe de minister dan genderdiversiteit gaat

[3:03:03] waarborgen in topposities als het dan als het gaat om groepen die dan eventueel oververtegenwoordigd

[3:03:11] raken.

[3:03:12] Maar als gender oneindig is, lijkt me dat ontzettend lastig, dus graag daar een concreet

[3:03:15] antwoord op.

[3:03:17] Ja, voorzitter, vaak wordt vrouwenemancipatie als een goed voorbeeld gegeven, ook omdat we,

[3:03:23] denk ik, daar met elkaar ook een helder beeld hebben wat de eerlijke vertegenwoordiging is,

[3:03:29] maar in zekere zin, namelijk 50-50. Maar u heeft groot gelijk als u zegt, als we het breder gaan

[3:03:34] kijken over genderseksuele geaardheid, seksuele oriëntatie, dat, denk ik, quotas of streefcijfers

[3:03:42] een stuk lastiger zijn, omdat er gewoon een hele grote diversiteit is in de samenleving en

[3:03:46] Nogmaals, er zijn andere elementen waarop je zou kunnen kijken.

[3:03:49] Kleur, sociaal, economische status, et cetera.

[3:03:52] Dus in die zin ben ik het eigenlijk wel mee eens dat quota en het beleid dat we hebben rondom vrouwenemancipatie...

[3:04:00] misschien niet het beste voorbeeld is hoe we dat op andere domeinen moeten gaan toepassen.

[3:04:06] Omdat het gewoon een stuk lastiger is.

[3:04:08] Omdat je dan, denk ik...

[3:04:11] Je hebt dan te maken met enorme diversiteit aan verschillende richtingen waarin je diversiteit

[3:04:17] zou kunnen meten.

[3:04:19] Dus daarom ben ik het eigenlijk wel mee eens dat het een stuk lastiger is om dat soort

[3:04:23] quota of streefcijfers af te gaan spreken, dat is waarschijnlijk bijna ondoenlijk.

[3:04:29] Tegelijkertijd, denk ik, en we hebben dit ook bijvoorbeeld op allerlei andere domeinen

[3:04:34] in het onderwijs, willen we wel zien, dat zou een kort en bondig antwoord zijn, dat

[3:04:40] dat de top van een maatschappelijke organisatie of een top van een bedrijf...

[3:04:46] een goede weerspiegeling is van de samenleving.

[3:04:49] Nogmaals, op man-vrouw hebben we een goed idee wat dat betekent.

[3:04:53] Langs andere assen hebben we dat misschien wat minder helder voor ogen.

[3:04:57] Maar het algemene principe dat je een weerspiegeling bent van de samenleving...

[3:05:02] zoals de Kamer zichzelf ook graag ziet als een weerspiegeling van de samenleving...

[3:05:06] Ik denk dat dat wel een algemeen lovenswaardig streven is.

[3:05:11] En mevrouw... Ik haal even de vragen op waar de antwoorden ombreken.

[3:05:17] Dus het telt ook niet als interrupties. Dat geldt ook voor mevrouw Van Santen.

[3:05:21] Dank, voorzitter. Ik mis antwoord op twee vragen, volgens mij.

[3:05:26] Ik had de vraag gesteld of het ontwikkelen van een visie op seksuele diversiteit...

[3:05:30] niet een taak is voor ouders in plaats van voor de basisschool.

[3:05:43] Ik had gesteld dat een focus op seksuele oriëntatie, gender-expressie of gender-identiteit een persoon

[3:05:50] reduceert tot een enkel kenmerk.

[3:05:53] Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

[3:05:54] Ik vroeg de minister om daarop te reflecteren, want volgens mij is een mens meer dan alleen

[3:05:59] maar zijn seksuele geaardheid.

[3:06:02] Dan gaan we even terug naar het blokje algemeen.

[3:06:04] Ja, voorzitter, die laatste vraag.

[3:06:06] Dus de eerste vraag komt terug bij het blokje onderwijs.

[3:06:08] De laatste vraag.

[3:06:11] Ja, absoluut is een mens meer dan alleen de seksuele oriëntatie.

[3:06:15] Zeker.

[3:06:16] Maar een mens is een samenstelsel van identiteit.

[3:06:18] En we mogen hopen dat we voor al die aspecten aandacht hebben.

[3:06:25] Ik kijk even naar de leden.

[3:06:26] We gaan, ja, iedereen op orde.

[3:06:29] We gaan dan naar het blokje veiligheid.

[3:06:33] Ja, dat is het blokje veiligheid.

[3:06:34] Veiligheid, het zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.

[3:06:39] Toch zien we gewoon dagelijks kantenkoppen over grensoverschijnd gedrag, huiselijk geweld,

[3:06:44] seksueel geweld.

[3:06:46] Vrouwen en LHBTIQ plus personen zijn vaker slachtoffer van ernstig en structureel geweld.

[3:06:51] Ik noemde al feminicide, echt een groot kwaad.

[3:06:55] Daarom werken we aan het vergroten van veiligheid van vrouwen en LHBTIQ plus personen in de openbare

[3:07:00] ruimte, op het werk, online, sport, onderwijs, wetenschap, zorg, alle aspecten van de maatschappij.

[3:07:09] En een onderdeel daarvan is onder andere het Nationaal Actiehebprogramma Aanpak seksueel

[3:07:16] grensoverschijnend gedrags- en seksueel geweld.

[3:07:18] Dat is, we hebben onze regeringscommissaris, kom ze op terug, geïnstalleerd begin van

[3:07:25] deze kabinetsperiode.

[3:07:27] Ik denk dat dit onderwerp een typisch voorbeeld is...

[3:07:30] waarin we echt wel een maatschappelijke ontwikkeling zien.

[3:07:34] Nogmaals, u ziet het iedere dag in de krant...

[3:07:36] maar het is duidelijk wel sprake van een cultuurverandering...

[3:07:39] waarin een groot deel van ons land ook voelt dat dit gewoon niet meer normaal is.

[3:07:43] Dit gedrag moet niet normaal gevonden worden.

[3:07:46] En dat we echt naar een andere cultuur moeten op ons werk...

[3:07:51] maar ook op straat en de sportvereniging en in het onderwijs.

[3:07:57] Ik kom op een aantal concrete vragen.

[3:08:00] De vraag van mevrouw Dobbe over vrouwenbesnijdenis.

[3:08:04] Hoe staat het ervoor, de aanpak daartegen?

[3:08:07] Nou, dat de staatssecretaris van VWS coördineert die aanpak van schadelijke praktijken zoals

[3:08:12] vrouwelijke genitale verminking.

[3:08:14] U bent in september al geïnformeerd over de voortgang, middels een kamerbrief.

[3:08:20] En momenteel is VAROS bezig met een prevalentieonderzoek naar onder andere vrouwelijke genitale verminking.

[3:08:27] en de resultaten van dit onderzoek worden eind 2025 verwacht.

[3:08:32] Ook een vraag van mevrouw Dobbe over huwelijksgevangenisschap.

[3:08:37] Hoe staat het met de uitvoering van de motie van Van Dijk en Valstarr uit 2022?

[3:08:42] De wet huwelijksgevangenisschap is per 1 juli 2023 van kracht.

[3:08:46] Met deze wet kan de slachtoffer de rechter tijdens een civiele echtscheiding vragen

[3:08:50] om de partner te verplichten om zijn of haar medewerking te verlenen

[3:08:54] aan het beëindigen van een religieus huwelijk.

[3:08:56] En op dit moment is de minister van Buitenlandse Zaken deze motie aan het uitwerken.

[3:09:01] En die zal de Kamer hier in juni 2024 over informeren via de staat van het consulaire

[3:09:07] 2024.

[3:09:09] En die beschrijft ontwikkelingen en cijfers over de consulaire dienstverlening.

[3:09:15] Dan vroeg me vrouw Rodekerk naar de veiligheid van LHBTIQ plus personen.

[3:09:20] We hebben daar een actieplan.

[3:09:23] En u vroeg, mevrouw Rodekerk vroeg, hoe staat het ermee?

[3:09:30] Sowieso vind ik dat de blijvende aandacht voor de veiligheid van LHBTIQ plus personen noodzakelijk is.

[3:09:37] Dat actieplan liep tot eind 22.

[3:09:40] Er waren verschillende acties ter bevordering van de veiligheid.

[3:09:45] Die zijn eigenlijk op andere manieren voortgezet.

[3:09:47] Ze zijn dus niet gestopt nu het actieplan is afgelopen.

[3:09:50] Denk bijvoorbeeld aan ondersteunen van roze en blauw.

[3:09:52] de pilot met discriminatierechercheurs, het programma regenboogstelen.

[3:09:57] De evaluatie van dat actieplan loopt nog en het is mijn streven om uw kamer voor de zomer van 24 te informeren.

[3:10:03] En die uitkomsten zullen ook een belangrijke basis vormen voor de schets welke nieuwe acties nodig zijn.

[3:10:11] Maar het staat als een paal boven water dat er aandacht voor nodig is.

[3:10:15] Want we zien eigenlijk in termen van incidenten dat het eigenlijk niet de goede kant op gaat.

[3:10:19] Dus gewoon de fysieke veiligheid is absoluut essentieel.

[3:10:27] Mevrouw Mückler vroeg ook naar de aandacht voor LHBTI-discriminatie bij politie.

[3:10:35] Discriminatie-researcheurs noemde al.

[3:10:38] Aanpak van discriminatie is op dit moment een verplicht onderdeel van het curriculum van de politieacademie.

[3:10:43] Er worden trainingen gegeven gericht op discriminatie in het algemeen.

[3:10:46] maar ook met betrekking tot LHBTQ+, ik noemde al roze en blauw,

[3:10:52] dat de komende jaren extra gefaciliteerd en ondersteund wordt

[3:10:55] vanuit een meerjarige incidentele middelen.

[3:10:59] Die pilot van discriminatierechercheurs wordt geëvalueerd

[3:11:02] en daar gaan we ook kijken, de uitkomst van de evaluaties

[3:11:06] en ook het WODC-onderzoek naar daderprofielen

[3:11:09] worden dan uitgangspunt voor mogelijke nieuwe acties.

[3:11:13] Mevrouw Mütleur vroeg ook naar de dak- en thuislozen, LABTIQ-plus personen.

[3:11:19] In het Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst en Thuis van de staatssecretaris VWS is bijzonder

[3:11:24] aandacht voor deze groep en in de zomer volgt daar een voortgangsbrief over en de uitgangspunten

[3:11:31] zijn dan preventie van dakloosheid en beweging naar opvang van begeleid wonen, ook voor deze

[3:11:37] groep.

[3:11:38] Dan vroeg zowel mevrouw Mutlu als mevrouw Rodekerk naar de positie van de regeringscommissaris.

[3:11:47] Ik ben ontzettend tevreden met de uitwerking van ons nationale actieprogramma en ook het

[3:11:52] werk van de regeringscommissaris.

[3:11:55] Ik vind het mooi om te zien dat er een cultuuromslag in de samenleving is, maar dat we ook vanuit

[3:12:01] het kabinet, vanuit de politiek, meewerken om die verandering te versnellen.

[3:12:06] Tegelijkertijd zien we eigenlijk het aantal terreinen

[3:12:10] waar dingen niet op orde zijn, alleen maar groeien.

[3:12:13] Keer op keer. We hebben het onderwijs, de media, de sport.

[3:12:17] En misschien zitten we nu al op het meest moeilijke punt,

[3:12:20] waar eigenlijk overal die discussie gaande is.

[3:12:24] Heel veel vragen is ook naar ondersteuning, advies.

[3:12:28] Eerlijk gezegd ook belangrijk is om de goede ervaringen

[3:12:31] tussen die verschillende terreinen om die te kunnen delen.

[3:12:36] Dus ik denk dat ik het me eens ben dat we in drie jaar die totale kanteling van de samenleving

[3:12:42] niet voor elkaar krijgen en er is wel veel meer bewustwording, maar het moet niet vertaald

[3:12:47] worden in acties.

[3:12:49] En eerlijk gezegd, we zien daar de maatschappij in allerlei plekken daar ook wel zoekend in.

[3:12:54] Hoe doe je dat precies?

[3:12:56] Nou, de regeringscommissaris heeft zelf aangegeven dat ze meer tijd nodig heeft om ook de lopende

[3:13:00] trajecten af te ronden en dat signaal neem ik ook serieus.

[3:13:04] want nogmaals, we zitten midden in deze ontwikkeling

[3:13:07] en ik kan me niet verwachten dat het einde van dit kalenderjaar deze ontwikkeling klaar is.

[3:13:12] Dus de minister van SZW en ik kijken ook serieus naar of er mogelijkheden zijn

[3:13:17] om het programma in termijn van de regeringscommissaris te verlengen en te verankeren.

[3:13:23] Dan vroeg mevrouw Müttler ook naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs.

[3:13:35] Dat is een belangrijk onderwerp.

[3:13:38] Ik kom er straks misschien ook nog terug.

[3:13:40] Ja, dan kan ik eigenlijk ook direct de vraag van mevrouw Becker over...

[3:13:46] ja, de vreselijke, wolgelijke toestandingen...

[3:13:50] onder studentenorganisaties, studentenverenigingen, de banga-lijsten...

[3:13:53] die laatst weer één naar buiten kwam.

[3:13:54] Totaal wolgelijk en een grove schending van alles...

[3:13:58] waar we ook ons hard tegen moeten uitspreken.

[3:14:02] Dus het hoger onderwijs is een belangrijke doelgroep.

[3:14:05] Breed werk ik met de onderwijsinstellingen naar sociale veiligheid.

[3:14:12] Ik steun bijvoorbeeld de stichting Gelijkspel.

[3:14:15] Dat zijn eigenlijk jongeren die trainingen geven voor studenten.

[3:14:19] Die zijn super effectief, die spreken ze ook heel rechtstreeks aan.

[3:14:23] Eigenlijk heb ik hier twee gedachtes bij.

[3:14:26] Enerzijds, als ik heel veel jongeren spreek, dan onderschrijven ze totaal

[3:14:30] dat we naar een andere cultuur moeten.

[3:14:33] Dat geeft me heel veel hoop.

[3:14:34] Ik heb ook zoiets, als we juist in het onderwijs

[3:14:36] dit adresseren, kunnen we een soort

[3:14:39] shortcut maken, leiden we

[3:14:40] nieuwe generatie op, waarbij dit

[3:14:44] nieuwe

[3:14:45] normale gedrag vanzelfsprekend is.

[3:14:48] Tegelijkertijd zijn precies

[3:14:49] die dingen die in studentenvereniging

[3:14:51] gebeuren, die weer

[3:14:52] de grenzen, weer

[3:14:55] verdere grenzen overgaan,

[3:14:57] maken me, ja,

[3:14:57] Die waren me ook heel van zorgen.

[3:15:01] Dus ook hier geldt weer dat glas halfvol en halfleeg is.

[3:15:05] We zijn in gesprek met diverse onderwijsinstellingen.

[3:15:08] Ik vind het ook goed om te zien...

[3:15:10] dat een aantal onderwijsinstellingen en ook gemeenten stevig optreden...

[3:15:14] tegen die studentenverenigingen ook, he?

[3:15:16] Subsidies soms pauseren of stopzetten.

[3:15:21] Ik denk, als we die cultuur willen veranderen, moeten we ook dat daar doen.

[3:15:27] Heel mooi is dat we als onderdeel van het Nationaal Actieprogramma een studentenpact hebben afgesloten

[3:15:32] met alle studentenverenigingen, waar ik ze ook gezegd heb, we gaan hier aan werken.

[3:15:36] Ik hoor soms ook wel de besturen van die studentenverenigingen de goede dingen zeggen.

[3:15:42] Tegelijkertijd gebeuren er ook walgelijke zaken.

[3:15:44] Ja, daar moeten we ook ons keihard tegen uitspreken.

[3:15:46] Het is ook heel belangrijk, denk ik, dat zien we keer op keer bij dit soort situaties, dat

[3:15:51] de omstanders, dus degenen die niet het slachtoffer zijn en ook niet de dader,

[3:15:57] maar toekijkers, dat die zich ook stevig uitspreken, dat ze dit totaal ongepast

[3:16:01] vinden en dat ze gewoon niet onderdeel willen zijn van een club die dit soort

[3:16:05] dingen doet. Dus ja, dat is wat we doen rondom

[3:16:11] studenten. Daarnaast hebben we ook een doorlopende leerlijn, samen met

[3:16:19] regeringscommissaris, sectorraden, minister-primair en voorgezette

[3:16:22] om het hele onderwijs aandacht hiervoor te hebben.

[3:16:27] En er is ook de campagne van Rutgers,

[3:16:29] ben je oké om de veiligheid en bewustwording

[3:16:32] om de studenten te vergroten?

[3:16:33] En die campagnes sluiten ook aan bij de specifieke cultuur van verenigingen.

[3:16:40] Voor u verdergaat, minister, hij heeft een vraag voor mevrouw Becker.

[3:16:43] Ja, dank u wel, voorzitter.

[3:16:46] Preventie is ontzettend belangrijk.

[3:16:48] Campagnes dat mensen en omstanders zich uitspreken ook.

[3:16:51] De regeringscommissaris heeft ons ook verteld, vorige week, over het pak.

[3:16:55] Dus dat zijn allemaal goede dingen.

[3:16:57] Maar ik ben op zoek naar, ook aan de achterkant, iets minder vrijblijvendheid.

[3:17:03] Want als we dit allemaal tegen elkaar zeggen, maar aan het eind van de dag kunnen jongens

[3:17:08] die zo'n lijst hebben opgesteld, toch op die vereniging rond blijven lopen en zien, meisjes

[3:17:14] en eerstejaars en iedereen die daar weer binnenkomt, dat dat kennelijk uiteindelijk de norm in

[3:17:18] de praktijk is, dan verandert die cultuur niet.

[3:17:21] Dus ik had eigenlijk gehoopt dat ik een toezegging van de minister kon krijgen, dat hij echt met die

[3:17:26] universiteiten en hogescholen het gesprek wil aangaan en van hen wil eisen, eigenlijk, ik ben best

[3:17:32] stevig, dat zij in hun subsidievoorwaarden richting die verenigingen wat strengere eisen gaan opnemen.

[3:17:38] En dat dat niet iets is wat een hogeschool of een universiteit zelf een keer ergens doet, maar dat

[3:17:44] dat gewoon de norm wordt voor alle hogescholen en universiteiten.

[3:17:47] en dat bij dit gedrag ook lidmaatschap van studenten van verenigingen gewoon gaat worden ontnomen?

[3:17:53] Ja, voorzitter. Ik ben in gesprek met de instellingen breed op het thema sociale veiligheid.

[3:17:59] Wat doen ze in de instelling voor hun studenten, voor hun docenten?

[3:18:03] Wat leren ze van elkaar? En dan hebben we daar regelmatig gesprekken over.

[3:18:06] En ik kan de toezegging geven dat ik in dat gesprek, de gesprekken die ik heb,

[3:18:11] die ook de komende weken, dit onderwerp van hoe verhouden ze zich met studentenverenigingen

[3:18:16] en hebben ze daar gezamenlijk beleid op.

[3:18:19] En nogmaals, ik vind het, gezegd, absoluut voorstelbaar...

[3:18:26] dat als jij subsidie verleent aan een organisatie...

[3:18:29] dat je daar elementaire eisen over de veiligheid zou willen stellen.

[3:18:33] Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je dat niet wil.

[3:18:35] Dus ik ga dit, nou ja, deze denklijn ga ik nadrukkelijk ook delen met de instelling.

[3:18:43] Ik ben ook benieuwd eigenlijk ook van hen te horen...

[3:18:45] hoe hun beleid hier op is.

[3:18:48] Want ik zie wel keer op keer,

[3:18:49] we hebben dat gezien in Amsterdam, we hebben dat gezien in Groningen,

[3:18:52] we zien het nu in Utrecht,

[3:18:54] universiteiten en hogescholen

[3:18:56] hier actie ondernemen.

[3:18:57] Maar ik denk dat het wel belangrijk is om hier ook,

[3:19:00] nou ja, ik zou het mooi vinden

[3:19:01] als ze daar samen één lijn in trekken.

[3:19:04] Vervolgvraag van mevrouw Bekkers?

[3:19:06] Ja, is het dan mogelijk dat bijvoorbeeld bij een

[3:19:08] volgende voortgangsrapportage wij als Kamer

[3:19:10] geïnformeerd worden over de mate

[3:19:12] waarin nou per universiteit en

[3:19:14] Hogeschool daadwerkelijk ook afspraken met de verenigingen gemaakt zijn over

[3:19:17] seksueel grensoverschrijdend gedrag en in de mate waarin dat dan ook effect heeft

[3:19:21] op subsidie als niet wordt opgetreden daartegen door het ontnemen van het

[3:19:27] lidmaatschap. Ja ik denk dat ik sowieso nog genoeg

[3:19:32] gelegenheden heb om de Kamer te informeren over dit hele gesprek rondom

[3:19:35] sociale veiligheid in het onderwijs en ook in het hoger onderwijs omdat we daar

[3:19:40] gewoon ook bezig zijn met een aantal dingen te regelen waar ik ook trouwens

[3:19:44] ook geld geven aan die instellingen om dat te doen.

[3:19:46] Dus ik ga dit zeker dan meenemen, ook in die rapportage daarover.

[3:19:50] Het is altijd prettig voor een Kamerlid om even te weten waar dat terugkomt.

[3:19:54] Want het is een hele zoektocht natuurlijk, alles wat we al de hele dag krijgen.

[3:20:00] Dus kunt u ook in de tweede termijn...

[3:20:01] Ja, dat doe ik in de tweede termijn, even wanneer ik daarop terugkom.

[3:20:05] En ook in welke rapportage of welke brief even iets specifieker dat ze dat kan vinden.

[3:20:11] Mevrouw Moedler had ook een vraag op dit punt, mevrouw Moedler.

[3:20:15] Jazeker, want ik wil hier even op doorgaan.

[3:20:18] Vorig jaar, meen ik mij te herinneren, hebben wij een motie aangenomen weten te krijgen omtrent

[3:20:23] verplichte MeToo-lessen op de universiteit.

[3:20:27] De aanleiding was ook de universiteit in Maastricht, waar ik zelf ben langsgeweest om te horen hoe

[3:20:32] ze dat dan aanpakken tijdens hun introductieprogramma's en hun curriculum.

[3:20:37] Ik was vrij onder de indruk.

[3:20:39] En de wens van die motie was, in lijn met wat mevrouw Becker zegt, niet te vrijblijvend.

[3:20:44] Zorg ervoor dat alle universiteiten daar concrete afspraken mee maken.

[3:20:49] Neem voorbeeld aan Universiteit Maastricht.

[3:20:52] Ja, en dan kan de minister, voorzitter, via u wel zeggen, ja, we hebben een pakt gesloten.

[3:20:58] Maar u snapt, denk ik ook, dat wij iets meer willen van, oh, dan ga ik opnieuw het gesprek aan.

[3:21:03] Ook ik ben benieuwd naar de uitvoering van die motie.

[3:21:06] Welke universiteiten doen hier wat aan?

[3:21:09] Wat doen ze dan? Leren ze van elkaar?

[3:21:12] Dus ik hoop dat de minister in de tweede termijn ook dat onderdeel kan meenemen,

[3:21:17] want dit is echt wel een uitdrukkelijke wens geweest van de meerderheid van de Kamer

[3:21:22] om dat op die manier op te pakken.

[3:21:25] Ik kom er even van de tweede termijn op terug, ook die rapportage daarover.

[3:21:29] We zitten nu nog in het blokje veiligheid, als ik het goed heb.

[3:21:32] Ja, want we hebben ook nog een blokje onderwijs.

[3:21:34] We krijgen nog een blokje onderwijs, ja.

[3:21:37] Door naar de vraag van mevrouw Becker naar de motie Michonne Derksen van de Woude over Title IX.

[3:21:50] Even kijken.

[3:21:51] Wat betreft de mogelijkheden van de onafhankelijke en laagdrempelige procedure melding te doen,

[3:21:55] laat ik deze mogelijkheden onderzoeken in een onderzoek naar meld- en klachtvoorzieningen.

[3:21:59] voorzieningen en die resultaten verwacht ik eind 24.

[3:22:03] Andere aspecten van Title IX en toepasbaarheid onderzoek ik momenteel

[3:22:07] in het kader van de wettelijke zorgplicht sociale veiligheid en voor de zomer

[3:22:11] geef ik hier in de voortgangsbrief sociale veiligheid een update over.

[3:22:19] Dan de vraag van de heer Stoffer over

[3:22:24] eigenlijk het destigmatiseren en prostitutie.

[3:22:30] Absoluut is het belangrijk dat de aandacht blijft bestaan voor misstanden en risico's.

[3:22:35] Dat doen we onder andere binnen het programma Samen tegen Mensenhandel.

[3:22:39] Behalve aandacht voor misstanden toont onderzoek juist aan dat stigmatisering ook een negatief

[3:22:44] impact heeft op de sociale positie van sekswerkers, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor geweld

[3:22:48] en uitbouwting.

[3:22:50] En ook zorgt stigmatisering voor mindere toegang tot zorg en politie.

[3:22:53] Daarom financieren we samen met de ministeries van JNV en SZW de sekswerkersalliantie destigmatisering.

[3:23:00] Die werkt aan het versterken van de maatschappelijke positie van sekswerkers.

[3:23:07] Dus ik zou zeggen, dat was volgens mij wel de geest van zijn vraag.

[3:23:12] We hebben geleerd dat het wegdringen in de illegaliteit, het stigmatiseren het leven

[3:23:25] van sekswerkers moeilijker maakt, maar we blijven natuurlijk aandacht houden voor de

[3:23:30] kwetsbare posities die daar zitten.

[3:23:32] En we hebben het gevoel dat deze twee aanpakken elkaar juist kunnen versterken.

[3:23:37] Dan vroeg mevrouw Zeedijk naar online discriminatie.

[3:23:42] Ik denk dat dat een ontzettend belangrijk onderwerp is.

[3:23:45] Ik denk dat alles wat wij eigenlijk in de fysieke wereld doen,

[3:23:49] dat moeten we allemaal nog een keer over gaan doen in de online wereld.

[3:23:51] En dat gaat daar sneller.

[3:23:53] We hebben er ook veel minder beeld bij.

[3:23:56] Jonge mensen zijn daar ook misschien nog wel veel sterker door beïnvloed.

[3:24:00] Het is toch wel een beetje de donkere materie, denk ik, van dit onderwerp.

[3:24:07] en het is gewoon echt heel erg zorgwekkend.

[3:24:12] Mevrouw Zelik sprak over meldpunten, maar die worden te weinig gebruikt.

[3:24:15] Hoe kunnen we die laagdrempeliger maken?

[3:24:18] Met de ministers van JNV, SZW, Binnenlandse Zaken en Landdure Zorg en Sport

[3:24:22] heb ik uw Kamer vorig jaar geïnformeerd over een integrale aanpak.

[3:24:26] Die wordt momenteel voorbereid.

[3:24:28] Daar nemen we ook de toegankelijkheid en bekendheid van meldpunten mee.

[3:24:31] Zo zijn er begin dit jaar verschillende stakeholders consultaties geweest.

[3:24:37] Er is input opgehaald en er zal een plan van aanpak worden opgesteld.

[3:24:44] Dat wordt voor het einde van de zomer met de Kamer gedeeld.

[3:24:50] Mevrouw Becker vroeg ook naar het onderwerp extraatindemidatie.

[3:24:54] De motie van de Woude die verzocht om daar de profielen op te stellen.

[3:25:00] Hoe kan dat? Nu zeker ook omdat er een wet is, zeg maar.

[3:25:04] De wet die straatintimidatie strafbaar stelt, biedt inderdaad meer mogelijkheden.

[3:25:09] En met de strafbaar stelling van seksuele intimidatie in het openbaar,

[3:25:12] wordt het mogelijk meer informatie te vergaren over de daders.

[3:25:15] Die wet gaat op 1 juli van dit jaar in werking.

[3:25:20] En dus na enige tijd zal het ook mogelijk zijn een breder beeld te krijgen van de daders.

[3:25:25] Daar gaat zeker op worden gemonitord.

[3:25:28] Dan zijn we ook een beetje afhankelijk van hoe snel deze daders ook veroordeeld worden.

[3:25:34] Daarnaast heb ik het programma Veilige Steden.

[3:25:36] Daar hadden we laatst een hele mooie bijeenkomst over,

[3:25:38] waar we weer vier nieuwe grote steden konden verwelkomen.

[3:25:41] Er zijn er nu twintig.

[3:25:43] Ik vind het heel erg goed om te zien hoe in die gemeente de betrokken wethouders

[3:25:48] keihard werken om die veilige omgeving te creëren.

[3:25:51] Dus het is echt wel een onderwerp wat in die gemeente heel hoog op de prioriteitenlijst staat.

[3:25:57] Ze hebben daar ook echt wel aandacht voor de interventies gericht op de plegers.

[3:26:04] En ik denk eerlijk gezegd dat dat een mooi programma is.

[3:26:08] Ik begreep dat er ook alweer nieuwe aanmeldingen zijn

[3:26:11] voor gemeenten die zich daarbij willen aansluiten.

[3:26:14] Want uiteindelijk moet het gewoon...

[3:26:16] In de gemeente zelf moet het beleid worden vormgegeven.

[3:26:19] Dus het staat zeker echt heel nadrukkelijk op de agenda van onze lokale bestuurders.

[3:26:26] En daarmee ben ik volgens mij...

[3:26:34] Even zien...

[3:26:36] Ah, oké. Ik kan al één vraag beantwoorden over wanneer ik die voortgang van...

[3:26:39] de vraag van mevrouw Becker over de rapportage van de voortgang van de maatregelen tegen studentenverenigingen.

[3:26:44] Ik ga voor de zomer een brief Sociale Veiligheid en Hoger Onderwijs naar de Kamer sturen.

[3:26:51] En ik kan kijken of het daarin kan meenemen.

[3:26:53] meenemen en ik ga natuurlijk ook het geel meenemen in de voortgangsreportage van het NAP,

[3:26:58] van het Nationaal Actieprogramma en dat komt in het eerste kwartaal van 2025 naar u toe,

[3:27:04] maar ik denk de eerste gelegenheid is die de brief sociale veiligheid hoger onderwijs.

[3:27:11] Dank u wel, ja sorry mevrouw Becker, oké mevrouw Moedler.

[3:27:20] Dat lijkt me een concrete toezegging, wordt daarin meegenomen de uitvoering van de aangenomen

[3:27:26] een motie over de verplichte MeToo-lessen, et cetera, in de handen van de gemeente?

[3:27:34] Voorzitter, dat is volkomen terecht dat mevrouw Muttler daar aan herinnert.

[3:27:38] Ik neem daar dan ook die rapportage in mee.

[3:27:42] Mevrouw Bekker.

[3:27:46] Mijn voorganger, Hattem van der Wouden, heeft hier altijd aandacht gevraagd voor het belang van

[3:27:49] ook meer landelijke kennis en landelijke sturing op het punt van straatintimidatie.

[3:27:53] Want wij weten dat er gemeenten zijn die er heel serieus mee aan de slag zijn.

[3:27:57] Er zijn ook gemeenten die hebben dan een keer bijvoorbeeld een uitvraag gedaan onder vrouwen

[3:28:02] van waar voel je je onveilig, maar weten ook niet goed wat dan vervolgens hun handelingsperspectief

[3:28:06] is.

[3:28:07] En daarom dat wij zo aansturen op dat de landelijke overheid hen ook gaat helpen met kennis en

[3:28:12] informatie en wellicht ook met middelen.

[3:28:15] En daarom die daderprofielen.

[3:28:17] En nou heeft WODC daderprofielen beschikbaar gesteld als het gaat om LHBT-geweld, maar

[3:28:23] ten aanzien van straatintimidatie richting vrouwen hebben we dat nog niet.

[3:28:26] Dus toch nog een keer het verzoek, kan dat er nu komen en kunnen zij dan ook die gemeenten gebruik

[3:28:32] maken van die middelen die ze krijgen voor veilige steden om ook echt die straatintimidatie dan met

[3:28:36] die kennis te gaan aanpakken? Ja voorzitter allereerst wat ik al zei dus met de met het

[3:28:43] ingaan van de wet krijgen we die gegevens en die kunnen natuurlijk ook delen en de gemeenten die

[3:28:49] meewerken met het programma veilige steden hebben de vrijheid om daar ook dan gebruik van te maken

[3:28:54] en ze hebben zelf de vrijheid om de middelen in te zetten zoals ze willen.

[3:29:00] Zegt de minister nu dat met het ingaan van de wet er nu daardoor profielen beschikbaar gaan komen

[3:29:04] voor de gemeentes, want dat zou goed nieuws zijn, maar...

[3:29:08] Nee, wat ik zei is dat als die wet in werking treedt, dan krijgen we uiteindelijk op termijn

[3:29:15] meer gegevens beschikbaar. Ja.

[3:29:19] Ja, ja. We gaan naar het volgende blokje en dat is het blokje onderwijs.

[3:29:25] Ja, blokje onderwijs.

[3:29:31] Nou, mooi eerlijk gezegd dat ik zowel de portefeuille emancipatie als onderwijs heb,

[3:29:41] dat we althans in ons eigen ministerie op dit thema al concrete acties kunnen ondernemen.

[3:29:46] Dus sociale veiligheid in het onderwijs is heel erg belangrijk.

[3:29:50] En we zien keer op keer dat LABTIQ plus leerlingen vaker worden gepest

[3:29:55] dan andere leerlingen en daarom werk ik ook samen met mijn collega minister Paul

[3:30:02] voor primair voortgezet onderwijs aan het wet voorstel vrij en veilig onderwijs

[3:30:06] en samen met mijn collega steun ik ook de stichting school en veiligheid en

[3:30:10] initiatieven van coc nederland zoals paarse vrijdag en de gsa's

[3:30:17] jongeren maken vaak een studiekeuze op basis van sociale verwachtingen gender

[3:30:21] normen rolpatronen noemde al we willen juist meer vrouwen techniek meer man in

[3:30:25] onderwijs en de zorg. En daarom ondersteun ik ook de allianties jong, gelijk en worden wie je bent.

[3:30:31] Dus dat zijn een beetje de algemene beleidsmaatregelen die wij ondernemen. Dan misschien wat

[3:30:37] concrete vragen rondom onderwijs. Als het gaat op LHBTI-rechten, vroeg mevrouw Cussits, hoe zit het

[3:30:51] ...met de veiligheid van LHBTI-leerlingen.

[3:30:55] Ik heb al gezegd, scholen in funderend onderwijs...

[3:30:58] ...hebben een zorgplicht voor een veilig schoolklimaat.

[3:31:00] Via de allianties die ik net noemde, werken we daaraan.

[3:31:06] Er waren ook de aanbevelingen van de mensenrechtencommissaris...

[3:31:10] ...van de Raad van Europa.

[3:31:12] Hoe kan ik daarop reageren?

[3:31:15] Het is zeker belangrijk dat iedereen zich veilig moet voelen.

[3:31:19] Ik noemde al de verschillende allianties.

[3:31:21] Ik ondersteun ook het Transgendernetwerk Nederland.

[3:31:26] En ik ben blijvend in gesprek met deze organisatie...

[3:31:29] hoe we ons bestaande beleid inclusiever kunnen maken.

[3:31:32] Nederland is trouwens op 15 mei in Den Haag...

[3:31:35] gastheer van het Europese Idaho Forum.

[3:31:37] En dat zullen onder andere de nieuwe mensenrechtencommissaris...

[3:31:40] van de Raad van Europa hier deelnemen.

[3:31:41] Dat is ook weer een onderwerp waar we met de buitenlandse collega's...

[3:31:45] daar verder over kunnen spreken.

[3:31:46] En dan was er een vrij brede vraag van mevrouw Zeedijk eigenlijk over

[3:31:54] enerzijds de Rijke Schooldag en anderzijds kinderopvang en hoe die samen gaan.

[3:31:59] Ik snap de vraag wel, maar we moeten natuurlijk wel vaststellen dat de Rijke Schooldag,

[3:32:05] dat is het programma School en Omgeving, een ander doel heeft.

[3:32:09] Het is bedoeld om juist kinderen die dingen niet van huis uit meekrijgen om dingen mee te geven

[3:32:18] Het verbreden, het ontwikkelen van het curriculum.

[3:32:22] Het gaat om kinderen en jongeren tussen de 4 en de 18 jaar.

[3:32:25] Vaak degenen die in minder gunstige omstandigheden, minder bagage van huis uit meekrijgen.

[3:32:30] Minder gestimuleerd worden.

[3:32:32] Kinderopvang heeft het doel om de arbeidsparticipatie te bevorderen.

[3:32:36] En kinderen te stimuleren in de ontwikkeling.

[3:32:38] En kinderopvang en de BSO is gericht op de verzorging van alle kinderen tussen de 0 en de 12 jaar.

[3:32:43] En dat is natuurlijk echt bedoeld om de arbeidsparticipatie, met name dan ook van vrouwen, te stimuleren.

[3:32:53] Dus er zijn een aantal plekken waar er zeker overlap is, maar het is wel belangrijk te

[3:33:00] benadrukken dat het toch wel twee verschillende instrumenten zijn.

[3:33:03] Kinderen onder de vier jaar vallen überhaupt niet onder school en omgeving, zitten niet

[3:33:07] op school.

[3:33:09] En het programma school en omgeving is in de huidige vorm juist gericht op een veel kleinere

[3:33:13] een groep kwetsbare leerlingen dan de groep die bijvoorbeeld met BSO wordt bediend.

[3:33:20] Ook sluit het aanbod vanuit schoolomgeving meestal niet aan bij de werktijden van ouders.

[3:33:26] Dat is ook niet het doel geweest. Het doel is echt om de kinderen te stimuleren.

[3:33:31] En voor leerlingen in het VO heeft de kinderopvang dan weer geen aanbod.

[3:33:34] Dus het zijn toch wel twee verschillende instrumenten met een verschillend doel.

[3:33:41] Ik begrijp de vraag dat er enigszins overlap is daartussen,

[3:33:46] maar het is toch een beetje waakzaam zijn om deze, zowel doel als inzet,

[3:33:55] zijn zo verschillend dat het best wel lastig is om ze hier helemaal samen te brengen.

[3:34:02] Mevrouw Zederdijk heeft hier een vraag voor u.

[3:34:05] Ja, inderdaad. Ik denk inderdaad dat we de definities nog eens een keertje in ons verkiezingsprogramma

[3:34:10] ten opzichte van de definities die u noemt, goed naast elkaar moeten zetten. De inzet

[3:34:16] van de NEC is wel echt om de schooldag te verlengen, zodat ouders en ouders langer kunnen

[3:34:25] werken daarmee. En inderdaad, ik ben het eens met het verschil tussen het doel opvang en

[3:34:31] doel school. Maar laten we er ook in het kinderopvangdebat nog eens extra goed naar kijken.

[3:34:41] Ja, nogmaals voorzitter, ik begrijp het punt en als je ook kijkt naar andere landen,

[3:34:44] zijn er landen waar je een langere schooldag hebt, is er ook minder behoefte aan opvang.

[3:34:48] Dus ik zie dat het zijn in zekere zin wel communicerende vaat.

[3:34:55] Dan was er een vraag van de heer Stoffer over identiteitsverklaringen.

[3:35:03] Scholen hebben de verplichting om beleid te voeren ten behoefte van de schoolcultuur die

[3:35:07] voor iedereen veilig en respectvol is en niet in strijd is met de democratische rechtsstaat.

[3:35:11] De onderwijsvrijheid, de heer Stoffer die uit te leggen, wordt natuurlijk gewaarborgd

[3:35:16] door artikel 23 van de Grondwet en die biedt scholen de ruimte om onderwijs vanuit hun

[3:35:20] eigen levensbeschouwing in te richten.

[3:35:23] Momenteel onderzoekt mijn collega, minister van primair en voortgezette onderwijs, hoe

[3:35:27] identiteitsverklaringen zich verhouden tot enerzijds de onderwijsvrijheid en anderzijds

[3:35:31] de burgerschapsopdrachten.

[3:35:33] En dat is natuurlijk gewoon een spanningsveld.

[3:35:35] En de minister van PVO streeft daarnaar, uw Kamer hiervoor, de zomer te informeren.

[3:35:39] En daar wil ik het laten.

[3:35:44] Mevrouw Becker vroeg over het onderwijs aan LEBTIQ+, leerlingen.

[3:35:52] De veiligheid daarvan, die wordt nu tweejaarlijks gemonitord.

[3:35:56] Kunt u dat niet jaarlijks doen?

[3:36:01] Scholen zelf moeten nu jaarlijks vanaf 2026 de veiligheid op school meten.

[3:36:07] Dat betekent dat scholen zelf sneller zicht hebben op waar de veiligheid in het geding is

[3:36:11] en onder welke groepen het eventueel vaker voorkomt.

[3:36:15] Ze moeten bovendien een samenvatting van hun jaarlijkse monitor naar de inspectie sturen

[3:36:20] die dat meeneemt in de toezicht.

[3:36:21] Ik denk dat is al een belangrijke grote stap.

[3:36:23] Dan krijgen we althans de inspectie op die manier jaarlijks inzicht.

[3:36:27] Daarnaast is er een wetswijzing en voorbereiding om de scholen worden verplicht hun beleid op

[3:36:30] basis van die monitoring ook jaarlijks te evalueren en zo nodig aan te passen.

[3:36:35] Dus gegeven al deze stappen ben ik er dan nu ook geen voorstander van om nog vaker dan

[3:36:42] eens in twee jaar op stelselsniveau de veiligheid te monitoren.

[3:36:46] Ik zou zeggen laten we deze stappen eerst nemen en kijken eigenlijk hoe ver we daarmee

[3:36:50] komen.

[3:36:54] Mevrouw Becker vroeg ook of de onderwijsinspectie te vragen bij te houden en jaarlijks te rapporteren

[3:37:05] welke scholen identiteitsverklaring gebruiken, wat daarin staat.

[3:37:09] Ik zal dit punt bespreken met mijn collega van PVO.

[3:37:12] Zij onderzoekt momenteel op welke wijze aanscherpingen in de beleid rondom identiteitsverklaringen

[3:37:17] gedaan kunnen worden, dat noemde ik al, en of er onderdelen van identiteitsverklaring

[3:37:22] verboden kunnen worden conform de moties Simons, Cunogan en Quint-Komsoe is.

[3:37:27] Maar dat komt mijn collega van PVO op terug.

[3:37:33] Minister, heeft u enig idee wanneer de Kamer daarover wordt geïnformeerd?

[3:37:38] Dit moet ik even in tweede termijn, want het is makkelijk om een toezegging voor een ander te doen.

[3:37:46] Dan vroeg mevrouw Becker ook naar de beleidsreactie op het onderzoek pesten

[3:37:52] tegen LABTIQ-plus leerlingen.

[3:37:55] In juli 2023 is de beleidsreactie op de Landelijke Veiligheidsmonitor

[3:38:00] funderend onderwijs naar de Kamer gestuurd.

[3:38:02] Daar wordt ook ingegaan op het onderzoek van Movisie,

[3:38:05] naar de ervaring van pestgedrag van de LABTIQ-plus leerlingen

[3:38:08] in het voortgezet onderwijs.

[3:38:10] En in de reactie wordt benoemd dat er in het onderzoek een vergelijkbaar beeld

[3:38:14] naar voorkomt als uit de Veiligheidsmonitor.

[3:38:17] En daarom zetten wij in op de aanpak vrij en veilig onderwijs.

[3:38:20] Die aanpak heeft oog voor het verbeteren van de sociale veiligheid van de LBTIQ-plus-leerlingen en zo besteedt de Wegwijzer-website specifiek aandacht aan het onderwerp in relatie tot seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

[3:38:40] Mevrouw van Zanten vroeg, is het ontwikkelen van de visie op seksuele diversiteit niet een taak voor de ouders in plaats van de basisschool?

[3:38:47] Moet de basisschool zich niet richten op basisvaardigheden?

[3:38:50] Dat is een beetje open deur, maar ik denk dat ouders, verzorgers en scholen...

[3:38:54] zijn samen natuurlijk verantwoordelijk om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien.

[3:38:58] Dat moeten we met elkaar doen.

[3:39:00] Wettelijk zijn basisscholen verplicht om aandacht te besteden...

[3:39:03] aan relationele en seksuele vorming en seksuele diversiteit.

[3:39:06] Dat is vastgelegd in de kerndoelen.

[3:39:09] Die moeten natuurlijk op een leeftijd adequate manier worden aangeboden...

[3:39:13] zoals dat trouwens voor alle leergebieden geldt.

[3:39:16] En daarmee kregen kinderen kennis en vaardigheden om veilig en gezond op te groeien.

[3:39:23] En even de vraag of er nou klachten zijn binnengekomen.

[3:39:28] Er zijn vragen binnengekomen.

[3:39:29] Enige vragen zijn binnengekomen bij de inspectie.

[3:39:33] En alle ouders die zorgen of vragen hebben...

[3:39:36] kunnen zich altijd wenden tot de school of de inspectie.

[3:39:39] En ik zou zeggen, zeker moet de basisschool zich lichten op basisvaardigheden.

[3:39:45] Dat is ons beleid.

[3:39:48] En daar hoort ook heel nadrukkelijk, trouwens, burgerschap en digitale vaardigheden bij.

[3:39:53] Dus ook je oriënteren op de samenleving.

[3:39:56] Mevrouw Van Santen.

[3:39:59] Ja, dank u, voorzitter.

[3:40:01] Ja, dat was eigenlijk ook mijn vraag.

[3:40:02] Ik weet dat het is vastgelegd in de wet dat scholen zich aan die kerndoelen moeten houden.

[3:40:09] En dat ze het wel zelf mogen invullen.

[3:40:10] Maar ze zijn wel wettelijk verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en diversiteit.

[3:40:15] Dat noemde ik ook.

[3:40:16] Mijn vraag was dus, moet dat niet worden teruggedraaid, dat vastleggen in de wet?

[3:40:22] Waarom moeten basisscholen zich hiermee bezighouden?

[3:40:27] Is dit niet een taak gewoon voor ouders?

[3:40:29] En ik snap dat er seksuele voorlichten moeten worden gegeven.

[3:40:31] Dat is ook heel belangrijk.

[3:40:33] Maar middelbare school, vroeger kregen we dat gewoon bij biologie in de Brugklas.

[3:40:39] En daarna, waarom moet dit al in groepen 4, 5, 6, 7, 8?

[3:40:45] Ja, mevrouw Van Sant is een mede-wetgever, dus u kunt dit ook initiëren.

[3:40:50] Maar de minister.

[3:40:51] Ja, dit staat nu in de wet.

[3:40:53] En ik denk dat het ook heel goed is dat het in de wet staat.

[3:40:55] Want dat heeft te maken met hoe je opgroeit als kind.

[3:40:58] En een van de redenen waarom ik zei dat voor heel veel zaken geldt...

[3:41:02] dat het ouders, verzorgers en scholen samen zijn...

[3:41:04] is natuurlijk niet iedereen hetzelfde meekrijgt van zijn ouders.

[3:41:08] Daarvoor hebben we onderwijs.

[3:41:10] En ik denk dat het belangrijk is dat we tegelijkertijd hebben hier het gesprek met dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.

[3:41:18] Wat dat precies betekent, wat je daarvoor nodig hebt, dat je dat op school leert, lijkt me een goede zaak.

[3:41:24] Maar de voorzitter herinnert ons aan dat u medewetgever bent.

[3:41:33] Dan de vraag...

[3:41:34] Ja, mevrouw Becker, u had eigenlijk al van vorig punt.

[3:41:37] Ja, dat spijt me dat ik de orde een beetje in de war lijkt te schoppen.

[3:41:40] maar er gingen inderdaad twee onderwerpen door elkaar.

[3:41:43] Het ging nog even over de veiligheid voor LHBTQ-plus leerlingen.

[3:41:47] Bedankt voor de uitgebreide beantwoording van de minister,

[3:41:50] maar ik had ook nog gevraagd, is het nou zo dat scholen

[3:41:53] in hun schoolveiligheidsplan altijd aandacht moeten besteden

[3:41:57] aan pesten en geweld tegen LHBT'ers?

[3:42:01] En als dat niet zo expliciet verplicht is,

[3:42:04] zou dan de minister, als hij toch met zijn collega

[3:42:06] over de sociale veiligheid op scholen gaat spreken,

[3:42:08] hier ook aandacht voor willen vragen, daarop terug willen komen of we dat

[3:42:12] verplicht kunnen stellen voor alle scholen, om daar expliciet aandacht aan te besteden.

[3:42:16] Voorzitter, ik kom graag in tweede termijn even op terug,

[3:42:18] dat ik me er even goed over informeer.

[3:42:24] Ja, de heer Ergin vroeg, is de balans nu zoek?

[3:42:31] Is het allemaal te dwingend? Is het allemaal doorgeslagen?

[3:42:35] Vindt u dat de balans op orde is?

[3:42:37] Nou, we hebben al vastgesteld dat op zichzelf grotendeels...

[3:42:45] We hebben vandaag veel aandacht over dingen die fout gaan...

[3:42:47] maar er gaan ook heel veel dingen goed in Nederland.

[3:42:50] We doen het verhoudingsverwijs best goed...

[3:42:53] als het gaat over ons emancipatiebeleid, over veiligheid, et cetera.

[3:42:59] We moeten kritisch zijn en daarvoor moeten we extra dingen doen.

[3:43:02] Dus is die balans er? Denk ik ja.

[3:43:03] Ik denk onder andere dat het op een aantal thema's goed gaat...

[3:43:07] omdat we gewoon daar op een goede manier aandacht hebben in het onderwijs op allebei elementen.

[3:43:16] Ik heb het gevoel dat die...

[3:43:19] Het zijn grote onderwerpen, het gaat over acceptatie, over vrijheid, over respect voor iedereen,

[3:43:24] ongeacht je seksuele oriëntatie, je levensovertuiging of geslacht.

[3:43:30] Ja, het hebben we in de wet vastgelegd, in de kerndoelen vastgelegd.

[3:43:33] Het is allemaal gebaseerd op de kern van onze rechtsstaat, vrijheid,

[3:43:39] gelijkwaardigheid, solidariteit.

[3:43:41] En ik denk dat wij vooral aan het zoeken zijn naar die balans.

[3:43:47] Nou, daar hebben we dit soort gesprekken over.

[3:43:49] Dat is een fijne afstemming.

[3:43:52] Maar als u mij gewoon vraagt, vindt u dat deze balans op orde is?

[3:43:55] Dan denk ik ja.

[3:43:57] Kan er meer aandacht zijn voor elementen in het brede discussie over diversiteit?

[3:44:03] Dan denk ik ja.

[3:44:04] En daarvoor hebben we ook dit soort gesprekken nodig.

[3:44:06] We moeten continu alert zijn.

[3:44:07] Ik heb al gezegd, het is belangrijk om permanent het gesprek te hebben van...

[3:44:16] Onze samenleving groeit omdat we dit soort gesprekken hebben.

[3:44:19] Er komt meer ruimte voor verschillende aspecten van wat het betekent om een mens te zijn.

[3:44:25] Onderwijs is denk ik een belangrijke plaats waar mensen worden gevormd.

[3:44:28] Jonge mensen worden gevormd.

[3:44:29] En daarvoor moet er aandacht zijn voor al die verschillende dimensies en alle verschillende achtergronden.

[3:44:33] Dus ik zou zeggen ja.

[3:44:36] Tegelijkertijd is het ook zo dat een emancipatiebeweging ook ruis creëert.

[3:44:43] Want je verandert als samenleving.

[3:44:46] Je hebt een gesprek over...

[3:44:48] Het gaat ook niet overal op dezelfde manier.

[3:44:51] We zien bij wijze van spreken als iets als Paarse Vrijdag.

[3:44:54] Wordt op scholen anders beleefd?

[3:44:56] Ik was laatst bij een school met twee vestigingen.

[3:45:00] Bij de ene vestiging wouden de scholieren graag met mij op de foto.

[3:45:06] Bij de andere vestiging niet.

[3:45:07] Want ze zeggen van ja, ik durf daar niet echt voor uit te komen.

[3:45:10] Maar ik ben wel actief, maar op een andere manier.

[3:45:12] Nou ja, dat is de manier hoe we daar denk ik met elkaar vormen geven.

[3:45:18] U vroeg ook de behoefte aan stilterruimtes.

[3:45:22] Dat is wel een heel ander onderwerp.

[3:45:25] Het is aan scholen zelf een afweging te maken...

[3:45:28] zei op welke manier ze daar aandacht aan besteden. Dat geldt ook dus over

[3:45:32] diversiteit en inclusie en dat geldt ook voor dit en dat geldt ook voor stilte

[3:45:37] ruimtes. Scholen zijn zich gehouden aan de wettelijke burgerschapsopdracht en ze

[3:45:42] moeten een sociaal veilig klimaat creëren maar dit is een afweging aan de

[3:45:45] scholen zelf. En dit dan heb ik nog een vraag oké dan heb ik nog een vraag van

[3:45:57] mevrouw Bekke over de inspectie over de identiteitsverklaringen.

[3:46:01] De minister voor primair en voortgezet onderwijs gaat uw Tweede Kamer voor de zomer daarover informeren.

[3:46:08] Dat is de toezegging.

[3:46:12] Deze had ik nog niet geantwoord.

[3:46:14] De vraag van mevrouw Becker over of ik kan zorgen dat alle scholen in de schoolveiligheidsplant

[3:46:19] ten minste aandacht besteden aan pesten en geweld.

[3:46:23] De scholen in het funderend onderwijs moeten verplichte antipestbeleid maken.

[3:46:28] Daarnaast moeten ze sinds 2021 conform de burgerschapswetgeving voor zorgen dat discriminatie en racisme actief bestreden wordt.

[3:46:36] We ondersteunen hen daarin via de Stichting School en Veiligheid.

[3:46:40] We zijn er geen voorstander van om scholen te verplichten om specifieke doelgroepen op te nemen in het antipestbeleid.

[3:46:47] Dus het is een generiek antipestbeleid.

[3:46:49] Ze hebben denk ik zelf het beste zicht op de specifieke problematiek op hun eigen school en moeten daar vervolgens beleid op maken.

[3:46:57] In onze ogen doet dan een generieke bepaling ten opzichte van één specifieke doelgroep

[3:47:01] geen recht aan dat beleid.

[3:47:05] En daarmee gaan we over naar het laatste blokje en dat is het blokje zorg.

[3:47:14] Ja, we hebben het eigenlijk over alle elementen van de samenleving.

[3:47:19] Zorg is ook een belangrijke.

[3:47:21] Daar is ook nog steeds sprake van grote ongelijkheid.

[3:47:25] Ik ondersteun dan ook weer allianties die, zoals gezondheidszorg op maat, die voor een

[3:47:30] gelijkwaardige gezondheidszorg zorgen, de alliantie Kleurrijk en Vrij, voor herkenning

[3:47:34] van onder andere bipluspersonen.

[3:47:38] Het is zeker zo dat vrouwen nog steeds niet helemaal serieus worden genomen in de medische

[3:47:45] zorg.

[3:47:46] Dat is echt onvoorstelbaar.

[3:47:48] Maar hele lange tijd zijn de wetenschap en de medicijnontwikkeling voornamelijk gefocust

[3:47:52] geweest op mannen.

[3:47:53] Ik vond zelfs altijd het meest ongeloofwaardige element dat zelfs de muizen mannelijk waren.

[3:48:01] Want vrouwelijke muizen zouden te veel hormonale schommelingen hebben.

[3:48:05] We waren ook nog eens een keer witte mannetjes, zou ik zeggen.

[3:48:08] Dat geeft al aan dat er nog heel veel werk te doen is.

[3:48:13] Een heleboel serieuze klachten, waar mannen niet mee te maken hebben, werden afgedaan als vrouwenkwaaltjes.

[3:48:20] Het kabinet trekt miljoenen uit voor meer onderzoek naar specifieke gezondheidszorg.

[3:48:24] Het gezondheidsprobleem bij vrouwen, minister Dijkstra heeft er laatst nog mooi over gesproken.

[3:48:31] Dus dat is een groot aandachtspunt en dat is een aandachtspunt dat nog wel even wat tijd

[3:48:35] nodig heeft voordat we daar ook weer gelijkheid vinden.

[3:48:40] Het meest pregnante voorbeeld is er altijd, zeg maar, hartfalen, wat gewoon absoluut bij

[3:48:48] als hij zich bij vrouwen anders manifesteert.

[3:48:52] Dat we gewoon weten dat zoveel vrouwen hartaanvallen hebben gehad...

[3:48:55] en dat dat niet op de goede manier gediagnosticeerd is geweest in het verleden...

[3:49:00] is natuurlijk tenenkromend.

[3:49:04] Een ander punt zijn de wachttijden voor transgenderzorg.

[3:49:06] Die zijn nog te lang.

[3:49:08] Ze krijgen niet altijd de zorgen en de steun die ze nodig hebben.

[3:49:11] En ik onderzoek vanuit mijn rol...

[3:49:14] bekijk ik ook hoe ik kan bijdragen aan het beperken van die wachtlijsten.

[3:49:17] En een ander aandachtsgebied is de zorg voor intersextekinderen.

[3:49:21] Dat onderzoek ik samen met de minister van VWS.

[3:49:24] Hoe we niet noodzakelijke medische behandeling bij intersextekinderen kunnen voorkomen.

[3:49:29] Dan kom ik direct bij de vraag van mevrouw Kostiets.

[3:49:33] Wat ik al zei, er wordt een verkenning gedaan.

[3:49:35] Naar hoe deze medische ingrepen mogelijk kunnen worden voorkomen.

[3:49:38] Het is een complex onderwerp.

[3:49:40] Dat geef ik wel toe, waar diverse perspectieven moeten worden gehoord.

[3:49:42] Ik heb ZON en WE, de organisatie die medisch onderzoek financieert, gevraagd om een ronde

[3:49:48] tafelgesprek met experts, zorgprofessionals en betrokken belangen.

[3:49:52] De organisatie die faciliteert is onderdeel van de verkenning die ik eerder naar uw Kamer

[3:49:56] heb gestuurd.

[3:49:57] Het gesprek staat aan verwachting in april, dat is nu dit jaar plaatsvinden.

[3:50:02] Daarbij zal ook worden gekeken naar de ontwikkeling zijnde kwaliteitsstandaard DSD als naar de

[3:50:07] voorst en tegens van een wettelijk verbod op non-consensuele en niet noodzakelijke behandeling

[3:50:11] van interseksische kinderen. En voor de zomer informeer ik uw Kamer hierover.

[3:50:18] Ja, de vraag was ook, is er niet te weinig kennis over interseksische personen?

[3:50:24] Ja, ik ben zeker bereid om in te zetten op meer kennis daarover.

[3:50:27] Het is belangrijk dat zo'n arts als ouders van interseksische kinderen alle informatie

[3:50:31] hebben die nodig is om een goed geïnformeerd beslissing te maken.

[3:50:35] Dat is ook belangrijk voor het vergroten van acceptatie in onze samenleving.

[3:50:37] En tenslotte als laatste de vraag van mevrouw Zederk over hormoonbehandeling bij de overgang.

[3:50:46] Onderwerp wat misschien minder aandacht heeft vanwege onze bias in ook de medische zorg.

[3:50:53] Zover mij bekend, maar nogmaals ik ben hier ver buiten mijn expertise terrein, is hormoonbehandeling al een optie.

[3:51:01] Maar voor meer details en nadere informatie over de beschikbaarheid etcetera,

[3:51:05] dan wil ik u graag toch doorverwijzen naar de minister van Medische Zorg,

[3:51:09] die, zoals ik al zei, kort geleden extra middelen beschikbaar heeft gesteld

[3:51:12] voor meer onderzoek naar vrouwenspecifieke aandoeningen.

[3:51:21] Mevrouw Seedijk, hier nog een vraag op.

[3:51:24] Nou, kennelijk het feit dat het in 24 uur best moeilijk is

[3:51:28] om de juiste informatie boven tafel te krijgen,

[3:51:30] dat benadrukt nog eens extra dat dit een onderwerp is wat extra aandacht behoeft.

[3:51:38] Dus ik ben wel blij dat het er is, maar dat is de opmerking die ik even wilde maken.

[3:51:45] Dat is geen vraag.

[3:51:46] En stelt u ook gerust dit punt aan de orde bij de debatten met de minister van VWS.

[3:51:55] Want dit waren de antwoorden van...

[3:51:57] Ja, voorzitter.

[3:51:57] Dit was het einde van mijn eerste termijn.

[3:52:00] Nou, dank u hartelijk.

[3:52:01] Dat was een waaier aan vragen.

[3:52:04] Nou, letterlijk inderdaad.

[3:52:06] En we zitten goed in de tijd.

[3:52:08] Ik kijk even naar de leden.

[3:52:11] Anderhalve minuut zou ik met u af willen spreken.

[3:52:17] Anderhalve minuut, twee interrupties.

[3:52:20] En dan starten we direct met de bijdrage van mevrouw Rodeker.

[3:52:28] Dank voorzitter.

[3:52:29] En dank ook aan de minister voor de beantwoording.

[3:52:33] Ook ten aanzien van mijn vragen.

[3:52:35] Goed om te horen dat we het LBITF-beleid voor veiligheid...

[3:52:40] dat er intentie is om voor te zetten dat er voor de zomer een evaluatie komt...

[3:52:44] met daarin hoe nu verder.

[3:52:46] En ik ben ook blij met de toezegging om alles in het werk te stellen...

[3:52:48] met de minister van SZW om de regeringscommissaris...

[3:52:51] seksueel gensoverscheidend gedrag en geweld voor te zetten.

[3:52:56] Ik wil wel graag nog twee minuten debat aanvragen...

[3:52:58] om wat ruimte te hebben om moties in te dienen.

[3:53:02] Dan toch nog even concluderend naar dit debat.

[3:53:06] Ik ben blij met de inzet van VVD en NEC als onderhandelende partijen en ook het

[3:53:14] regenboogakkoord ondersteunend.

[3:53:15] Ik heb wel echt zorgen over de bijdrage van BBB en PVV.

[3:53:18] Ik hoor collega's veel vragen stellen over hoe het zit met de terminologie.

[3:53:22] Het is natuurlijk mogelijk om de Nieuwe Kamer daar een technische

[3:53:25] sessie over te laten organiseren.

[3:53:27] Dat doe ik maar als suggestie.

[3:53:28] U kunt natuurlijk zelf ook allerlei experts vooruitnodigen om ons nader te informeren.

[3:53:33] Het moet me toch van het hart dat we hier geen selectief veiligheidsbeleid moeten voorstaan.

[3:53:38] Ik hoorde het gezegd dat de partijleider van de PVV beveiligd moest worden als uitermate zorgelijk.

[3:53:45] Daar ben ik helemaal eens.

[3:53:46] Er zijn ook heel veel andere mensen in onze samenleving die ook die veiligheid gegrandeerd

[3:53:51] moeten zien, zoals vrouwen en LBTI-ers.

[3:53:54] Wat dat betreft is de Grondwet wat mij betreft geen zero-sum-game.

[3:53:57] Het gaat er niet om de rechten van de een te beschermen of die van de ander.

[3:54:01] Er zijn genoeg rechten voor iedereen, zou ik willen zeggen.

[3:54:04] Mijn hoop is dat de andere onderhandelenpartijen hun best gaan doen voor vrouwen, voor LHBTI'ers.

[3:54:10] Want we zijn er nog niet.

[3:54:11] Ik werk er ook heel graag op samen, ook of misschien wel juist vanuit de Kamer, om dat

[3:54:16] veilige en vrije land dat we willen zijn ook echt te worden.

[3:54:20] Dank u wel.

[3:54:21] Mevrouw Rodekerk, u kondigde een twee-minutendebat aan.

[3:54:24] Kunt u aangeven waar u in ieder geval in de twee minuten debatten de aandacht op wilt vestigen?

[3:54:32] Zonder alles hier op tafel te leggen, maar het is prettig ook voor de collega's en de minister

[3:54:37] in ondersteuning om dat te weten.

[3:54:39] Nou ja, ik ben benieuwd of het mogelijk is om ten aanzien van de regeringscommissaris

[3:54:45] om daar nog verder een stap op te zetten.

[3:54:49] Oké, we gaan luisteren naar de heer Erkin voor zijn tweede termijn.

[3:54:53] Ja voorzitter, ik heb geen behoefte aan een tweede termijn.

[3:54:55] Als we dat doen, gaan we de discussie herhalen.

[3:54:57] Volgens mij hebben we genoeg discussies gehad en is het duidelijk hoe en waar het heen staat.

[3:55:03] Dank u wel.

[3:55:03] Mevrouw Sederhijk.

[3:55:06] Voorzitter, ik wil in ieder geval de minister hartelijk bedanken voor het beantwoorden van alle

[3:55:10] vragen en ook mijn collega's voor hun inbreng.

[3:55:12] Ik ben heel blij dat we hier zo'n open debat over kunnen voeren.

[3:55:16] We hebben een hele diversiteit aan onderwerpen besproken, van vrouwen aan de top tot financiële

[3:55:21] zelfredzaamheid van vrouwen, van veiligheid op straat, maar ook online.

[3:55:25] en ik zal daarom de aanpak op het gebied van meldpunten voor online discriminatie

[3:55:32] zie ik graag voor de zomer tegemoet.

[3:55:36] Zoals ik al zei, ik heb de afgelopen 30 jaar als beta-vrouw gewerkt tussen voornamelijk mannen

[3:55:41] en me ingezet voor gelijke behandeling

[3:55:43] en ik heb me altijd hard gemaakt voor het statement dat het niet uitmaakt

[3:55:46] of je man, vrouw, zwart, wit, homo, hetero, bi, transgender, autistisch of ADHD bent

[3:55:52] je prestaties spreken voor wat je kan.

[3:55:58] En voor een nieuw sociaal contract is vooral die verbinding in de samenleving tussen iedereen ontzettend belangrijk.

[3:56:04] En dat wil ik nog maar eens benadrukken.

[3:56:06] En ik heb ook zelf best moeite met de labels, de steeds meer labels waar je van huist.

[3:56:11] Juist ook omdat het kan polariseren.

[3:56:14] En dat hebben we in dit debat juist ook wel weer gezien, die polarisatie.

[3:56:17] En daar ben ik helemaal niet blij mee.

[3:56:19] Dus ik wil zeker niet ontkennen dat bepaalde groepen niet gediscrimineerd worden.

[3:56:27] Maar juist door steeds kleinere hokjes te maken, verlies je ook de focus en ben je juist bezig

[3:56:33] met het de hele tijd over definities te hebben, terwijl je de grote problemen niet uit het

[3:56:39] oog moet verliezen.

[3:56:40] Er is in de emancipatie altijd een voorhoede en er is ook een grote groep die je mee moet

[3:56:47] krijgen.

[3:56:47] En ik maak me ook oprecht zorgen over die grote groep die we mee moeten hebben

[3:56:51] en die kloof die er dan is in de samenleving.

[3:56:55] En ja, vroeger, twintig jaar geleden, toen vonden we ons allemaal een hele tolerante samenleving.

[3:57:03] En toen wist iedereen, Nederland is de tolerante samenleving van Europa.

[3:57:08] En de vraag is, vinden we dat nog steeds?

[3:57:11] Ik ben zelf, laatste zin, ik ben zelf ook woordvoerder EZ.

[3:57:15] Dus misschien moeten we naast een soort consumentenvertrouwen ook gewoon een tolerantievertrouwen in gaan meten.

[3:57:24] Dank u wel, mevrouw Moedler.

[3:57:27] Ook mijn dank, voorzitter.

[3:57:29] Ik ben extra gesterkt in mijn gedachte dat emancipatie bij de man begint.

[3:57:33] Dus mijn dank ook aan de heer Stoffer en de heer Ergin voor hun aanwezigheid.

[3:57:37] Maar ik kan u echt één ding toezeggen.

[3:57:39] Zolang ik volksvertegenwoordigd ben, volksvertegenwoordiger zal ik blijven opkomen voor degenen die kwetsbaar

[3:57:46] zijn in deze samenleving, ongeacht hun geaardheid, hun afkomst en hun religie.

[3:57:52] Daarom geloof ik ook in die expansie, waar de minister het ook over had.

[3:57:55] Wat die expansie betreft ben ik somber na de bijdrages van een aantal collega's.

[3:58:01] Mijn hoop is gevestigd bij mevrouw Becker van de VVD en mevrouw Zeedijk van de NSC.

[3:58:08] Er rust een hele zware last op jullie schouders.

[3:58:11] Ik heb nog een paar dingen over vrouwenrechten, voorzitter.

[3:58:14] Het quotum werkt. Er zijn bedrijven die niet rapporteren in het SER-diversiteitsportaal.

[3:58:21] Mijn vraag aan de minister is dat u ze gaat aanspreken, maar zitten er ook sancties aan

[3:58:26] te komen op korte termijn?

[3:58:29] Ik wil echt dat er een onderzoek komt naar de intersectionele loonkloof, want binnen

[3:58:33] de vrouwengroepen zie je ook dat bepaalde groepvrouwen veel minder verdienen.

[3:58:38] Ik kwam heel toevallig het cijfer van 30 procent tekenen van een Nederlandse vrouw met een Turkse afkomst.

[3:58:45] Die verdienen dus ten opzichte van de mannen nog minder dan vrouwen over het algemeen.

[3:58:54] En tot slot, de veiligheid van de LHBTQI-gemeenschap.

[3:58:58] Ja, voor mij geldt echt dat we dat actieplan voortzetten.

[3:59:02] Dat zou ons echt een liefding waard zijn.

[3:59:05] En we moeten echt ervoor zorgdragen dat er geen plek is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

[3:59:10] Of je nou in Amsterdam-West woont en een Nederlandse, Marokkaanse achtergrond hebt,

[3:59:15] dan wel een koorbal bent in Utrecht.

[3:59:17] Het mag geen plek hebben in onze samenleving, punt.

[3:59:22] Dank u wel.

[3:59:23] Meneer Stoffer, voor uw tweede termijn.

[3:59:26] Ja, voorzitter, dank.

[3:59:30] Ik denk dat we het ideologisch over een aantal zaken niet eens zijn, mevrouw Muttler en ik,

[3:59:33] maar waar ze mee begonnen en eindigden, daar ben ik het mee eens.

[3:59:36] Ik denk dat de emancipatie, ben ik misschien dan niet een enorme drijver in,

[3:59:41] maar de positie van vrouwen begint vaak wel bij de man.

[3:59:45] Van kinderen ook weer bij hoe een vader en een moeder dat doet.

[3:59:49] Dus zij hebben het over eens en ook dat laatste,

[3:59:51] dat geweld er niet mag zijn enzovoorts.

[3:59:53] Ik onderstreep dat met een dikke streep.

[3:59:56] Voorzitter, dank aan de minister voor de beantwoording van de vragen.

[3:59:59] Ik zeg hier dat ieder antwoord precies past in wat ik graag zou willen horen,

[4:00:03] maar iedere vraag met respect beantwoord.

[4:00:05] Dank daarvoor. En de collega's ook dank voor het debat.

[4:00:08] Ik zag best een beetje op tegen dit debat, dat mag u best weten voor het eerst.

[4:00:11] Maar ondanks dat we het inhoudelijk wellicht vaak niet eens zijn,

[4:00:14] denk ik dat in ieder geval naar mij toe het met respect is gedaan.

[4:00:17] En ik hoop dat ik dat naar anderen ook gedaan heb.

[4:00:20] Want wat de minister ergens in zijn algemene blokje zei,

[4:00:23] is we hebben het over kwetsbaarheid in de samenleving en dat hebben we het hierbij.

[4:00:27] Dus je kunt het misschien op inhoud soms oneens zijn,

[4:00:30] maar we moeten altijd voor ogen houden dat het hier wel gaat om mensen en kwetsen.

[4:00:34] Dat doe je maar o zo snel, o zo onderdacht.

[4:00:38] En dat moeten denk ik hier altijd wel in oog en schouw houden.

[4:00:41] Tot zover, dank u wel.

[4:00:43] Dank u wel meneer Stoffer.

[4:00:46] En het is inderdaad goed dat u zegt dat de excessen altijd breed worden uitgemeten.

[4:00:51] Maar op dit onderwerp hebben we met elkaar met alle verschillen van inzichten een goed debat vandaag.

[4:00:57] Dus ik hoop dat dat dan ook de nodige aandacht krijgt.

[4:01:00] Dan zien de mensen thuis dat ook.

[4:01:02] Mevrouw Becker.

[4:01:03] Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Stoffer dat het ook belangrijk is om met elkaar respectvol

[4:01:08] gesprek te kunnen blijven voeren over dit onderwerp en ik denk dat dat ook geldt over het gesprek met

[4:01:13] de mensen die het betreft. Dus niet alleen dat wij hier over mensen praten voordat wij ons een oordeel

[4:01:18] vormen over hoe belangrijk labels wel of niet zijn en hoe mensen zich wel of niet voelen,

[4:01:23] maar dat we daar met de mensen zelf ook het gesprek over aangaan. Dat zou ik ook ons allen

[4:01:27] gunnen. Emancipatie begint bij de man, maar begint soms ook wel bij weer de moeder van de man,

[4:01:32] dan weet ik uit eigen ervaring met een zeer geëmancipeerde schoonmoeder

[4:01:36] die helaas niet meer onder ons is, maar die al promoveerde op de combinatie van

[4:01:40] arbeid en zorg, terwijl mijn schoonvader dan thuis ook deels de zorg voor de kinderen deed.

[4:01:45] Daar heb ik nu de vruchten van geplukt

[4:01:47] met een ontzettend geëmancipeerde man die mij ook in staat stelt om te doen wat ik nu doe.

[4:01:51] Dus laten we dat ook niet vergeten hoe belangrijk dat voorbeeld thuis al is.

[4:01:56] Ik dank de minister voor al zijn antwoorden,

[4:01:58] voor heel veel toezeggingen die hij in mijn richting heeft gedaan,

[4:02:00] dat ik voor de zomer van alles ga ontvangen waarmee ik hopelijk op mijn wenken word bediend

[4:02:06] als het gaat over de veiligheid binnen studentenverenigingen, als het gaat over aandacht op scholen voor pestgedrag,

[4:02:13] als het gaat over straatintimidatie.

[4:02:16] Ik wil nog één ding zeggen en dat is over die daderprofielen.

[4:02:18] Want de minister zegt ja, als de wet er nou is, dan gaan we er meer informatie over krijgen

[4:02:22] en dan gaan we het weten.

[4:02:24] Maar gaat er gehandhaafd kunnen worden zonder daderprofielen?

[4:02:27] Het is een beetje een kip-ei-discussie.

[4:02:29] En als de WODC in staat is geweest om onderzoek te doen naar het LABT-geweld,

[4:02:34] zou de WODC mogelijk ook in staat zijn, zonder dat we al justitiële cijfers hebben,

[4:02:40] om hier onderzoek naar te doen.

[4:02:41] Dus daar zou ik toch nog tot slot een reactie op willen.

[4:02:44] En ik zou de minister en zijn gevolgen willen aanmoedigen als wij als Kamer nou verzaken,

[4:02:50] en weer pas na anderhalf jaar, en dat hoop ik niet, een debat over emancipatie voeren,

[4:02:55] Hou de voortgang erin.

[4:02:56] Want mij viel wel op dat op een aantal brieven op de agenda die zijn al uit 2022 en wij vragen

[4:03:02] dan nu naar kabinetsreacties en die krijgen we alsnog voor de zomer.

[4:03:06] En het is belangrijk genoeg om volgens mij met elkaar hier de voortgang te blijven bewaken.

[4:03:11] Dank voorzitter.

[4:03:12] Dank u wel.

[4:03:13] Mevrouw van Zandvoort.

[4:03:14] Dank voorzitter.

[4:03:15] Ik hoor een aantal van mijn collega's het hebben over respect voor elkaars mening.

[4:03:20] En dat is precies hetgeen wat ik heb bepleit in mijn verhaal.

[4:03:24] Respect voor iedereen, respect voor iedereen die zichzelf wil zijn, wat het dan ook inhoudt.

[4:03:31] Maar goed, hier zegt de minister en ook een aantal collega's dat ze nogal geschrokken zijn

[4:03:35] van de bijdrage van twee van de vier formerende partijen, en dat blijkt me duidelijk over wie

[4:03:40] ze het hebben.

[4:03:42] Lijkt er dus ook heel erg op dat ze alleen voor vrijheid van meningsuiting zijn en voor

[4:03:48] gelijkwaardigheid als dat in hun eigen straatje past.

[4:03:51] Maar zodra er iemand een andere mening heeft, dan is het bye-bye tolerantie en dag met respect voor Annemans mening.

[4:03:59] Dus dat wilde ik nog even gezegd hebben.

[4:04:01] Verder dank voor het debat.

[4:04:06] Ja, ik ga dit debat niet openen.

[4:04:09] Nou, het is geen persoonlijk feit, want u wordt niet aangesproken op uw persoon.

[4:04:13] Ik vind het vervelend dat ze... Gaan we dit echt doen?

[4:04:16] Nee, we gaan het niet doen. Mevrouw van der Velden, voor uw tweede termijn.

[4:04:21] Ja, dank u wel, voorzitter.

[4:04:24] Mevrouw Rodekerk zei dat veiligheid natuurlijk niet alleen voor de PVV moet gelden,

[4:04:29] maar dat dat voor iedereen moet gelden.

[4:04:32] Ik geloof dat ik ook gezegd heb dat ik het met mevrouw Rodekerk eens was

[4:04:35] dat wij voor de veiligheid van heel Nederland zijn en iedereen in Nederland.

[4:04:38] Dus niet alleen de heer Wilders, die dus helaas wel al zo lang beveiligd rond moet lopen,

[4:04:43] omdat het niet anders kan, maar werkelijk voor iedereen.

[4:04:46] U noemt ook specifiek nog even de LHB.

[4:04:49] Nou, laten wij nou ontzettend goed op kunnen schieten met de jongens van de Roze Leeuw.

[4:04:54] Absoluut de topclub wat ons betreft.

[4:04:57] Dat geluid mag ook wel eens wat vaker terugkomen in plaats van de gebruikelijke vijf, zes clubjes

[4:05:02] die altijd de mond open hebben en maar iets van 8000 leden hebben over heel Nederland.

[4:05:07] Dat gezegd hebbende zou ik graag ook nog aan willen geven bij de minister dat in de eigen

[4:05:13] definitie vanuit OCW voor intersectioneel staat dat dit een juridisch concept is.

[4:05:17] Als ik even verder ga zoeken, dan kom ik ook tegen dat het een sociaal-analytisch kader is,

[4:05:22] dus het is niet zomaar een naampje wat er aangehangen wordt.

[4:05:25] Dus dat neem ik de minister ook niet in dank af.

[4:05:29] En ja, verder ben ik natuurlijk niet teleurgesteld in de bijdrage van de overige collega's,

[4:05:33] want het was eigenlijk precies wat ik had verwacht.

[4:05:35] En daarmee wil ik graag iedereen danken voor dit debat.

[4:05:41] Daarmee zijn we aan het eindkant van de tweede termijn aan de zijde van de Kamer.

[4:05:45] Ik hoor er niet heel veel vragen meer.

[4:05:49] En de heer Stoffer heeft een andere afspraak.

[4:05:52] Dus die met permissie wensen we hem.

[4:05:55] Veel succes de rest van de dag.

[4:05:57] En we gaan luisteren naar de minister.

[4:05:59] Ja, voorzitter.

[4:06:00] Ik wil ook graag de leden van de commissie bedanken voor het hele inhoudelijke debat.

[4:06:05] Heel veel onderwerpen aan bod gekomen.

[4:06:07] Wat laat zien inderdaad dat dit een groot onderwerp is.

[4:06:10] Wat heel veel mensen en heel veel groepering in de samenleving raakt.

[4:06:13] En ook heel goed dat we daar op al die elementen hebben kunnen ingaan.

[4:06:19] Misschien nog even een paar concrete vragen die werden gesteld.

[4:06:23] Twee van mevrouw Müttler.

[4:06:26] Komen er sancties als die topvrouwen niet werken?

[4:06:30] Nou, de bedrijven die onder de wet vallen...

[4:06:32] en als die benoeming tegen de wet is, dan kan die benoeming niet worden verklaard.

[4:06:37] Dat is ook al gebeurd.

[4:06:38] Dat was direct voor pagina nieuws.

[4:06:41] Hielp ook, denk ik.

[4:06:43] En tot nu toe is het...

[4:06:45] Dat gaat over de benoemingen in de Raten van Commissarissen.

[4:06:47] Dat is dat kleine groepje grote bedrijven waar echt de wet zegt...

[4:06:52] Als het gaat over die grotere groep bedrijven...

[4:06:54] die via de wet gevraagd worden te rapporteren...

[4:06:57] en dat nog niet hebben gedaan.

[4:06:59] Ik ga op korte termijn een brief sturen naar die bedrijven...

[4:07:04] die dat niet hebben ingevuld om ze wel op te roepen dat te doen.

[4:07:08] Ik heb ook al in de media gezegd...

[4:07:10] Ja, als je dat niet doet, is het ook een signaal, zeg maar.

[4:07:13] Geen positief signaal, dus dan kunnen ook je aandeelhouders...

[4:07:16] ...of zo kunnen we dat zien.

[4:07:18] En ja, als die respons dan niet omhoog gaat...

[4:07:21] ...dan moet ik dan gaan kijken wat aanvoerend nodig is.

[4:07:24] Want we hadden natuurlijk met elkaar afgesproken...

[4:07:26] ...dat iedereen zich gewoon aan de wet zou gaan houden.

[4:07:29] Dat is een afspraak die we in het geval meer maken.

[4:07:31] En daar gingen we vanuit ook dat de bedrijven zouden reageren.

[4:07:34] Het kan zijn dat het een heel kort dag was, et cetera...

[4:07:36] ...maar we gaan dat wel heel scherp monitoren.

[4:07:38] En dan inderdaad mijn excuus is, voorzitter, dat ik die vraag over die intersectionele loonkloof niet had beantwoord in de eerste termijn.

[4:07:48] Het CBS heeft een opdracht van SZW onderzoek gedaan aan de mogelijkheid van de monitor loonverschillen en dan ook herkomst en geslacht.

[4:07:56] En toen bleek uit die nieuwe methode die het CBS hanteert, dat die niet geschikt is voor het bepalen van gecorrigeerde loonverschillen naar herkomst.

[4:08:05] Je moet het corrigeren met allerlei andere factoren,

[4:08:08] want anders zijn die cijfers ook betekenisloos.

[4:08:14] Er is in de recente CBS-monitor wel gekeken

[4:08:17] naar de ongecorrigeerde loonverschillen tussen man en vrouw

[4:08:19] in combinatie met leeftijd en in combinatie met opleidingsniveau.

[4:08:24] Daar kan dat wel.

[4:08:28] Ja, dus dat zit hem op een technisch punt.

[4:08:32] Ik vraag me niet precies waarom dat niet kan, maar ik kan me wel voor...

[4:08:34] Wat ik wel begrijp, dat het vooral op een gegeven moment gaat dat ze gewoon niet genoeg data hebben

[4:08:39] om alle correcties uit te voeren die uiteindelijk het verschijnsel blootleggen waar we in geïnteresseerd zijn.

[4:08:48] Maar het zeker, denk ik, waar dat we gewoon aandacht moeten hebben, ook bij de loonkloof tussen mannen en vrouwen,

[4:08:56] of daar ook nog andere elementen een rol in spelen en bijvoorbeeld migratieachtergrond zal zeker een rol spelen.

[4:09:04] Ja, heel kort. Ik snap wat de minister zegt.

[4:09:08] Ik zat zelf te denken aan een ander soort onderzoek, empirisch,

[4:09:13] zodat we iets meer van inzicht krijgen in de problematiek,

[4:09:18] zodat we daar ook weer op kunnen sturen.

[4:09:20] Ja, voorzitter, ik zeg graag toe dat ik wel wil gaan verkennen

[4:09:23] of er andere onderzoeksmethoden zijn dan het CBS-onderzoek,

[4:09:30] wat toch inzicht geeft in bepaalde aspecten van die intersectionele loonkloof.

[4:09:35] Ik denk wel dat het belangrijk is dat we daar ogen voor krijgen.

[4:09:38] En dan misschien ook nog even de concrete vraag van mevrouw Becker over de daderprofielen.

[4:09:45] Want ik heb het al gezegd, straatintimidatie is pas strafbaar per 1 juli.

[4:09:49] Dan krijgen we die daders en de profielen.

[4:09:52] Die daderprofielen van LH, BTIQ+, geweld zijn er wel, want dat is al langer strafbaar.

[4:10:02] En daarna gaan we dit monitoren.

[4:10:06] Na 1 juli kunnen we dus dit gaan monitoren.

[4:10:09] Ik weet niet of ik daarmee de vraag precies beantwoord.

[4:10:14] Maar volgens mij vroeg mevrouw Becker ook van hoe justitie dit dan gaat inzetten.

[4:10:19] En ik voel ik eerlijk gezegd ook wel daar enige aarzeling om ook namens mijn collega van JNV hier die vragen te beantwoorden.

[4:10:26] Dus als ik hier nog in detail verder op moet beantwoorden,

[4:10:29] zou ik het graag toch schriftelijk doen in overleg met een collega van JNV.

[4:10:33] Nou, dat zou ik waarderen, want ik snap dat pas als iets strafbaar is,

[4:10:39] dan ga je ook gegevens krijgen over daders en wat dan het profiel van die dader is.

[4:10:43] Dat zijn dus mensen die zijn dan, nou ja, opgepakt, die zijn veroordeeld

[4:10:48] en dan heb je gegevens.

[4:10:51] Maar ik kan me ook voorstellen dat nu al

[4:10:54] Gemeenten hebben ontzettend veel al vaak onderzoek gedaan naar

[4:10:58] waar krijgen vrouwen mee te maken, in welke buurt voelen ze zich onveilig.

[4:11:02] Ik kan me voorstellen dat er ook wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is of kan komen

[4:11:06] over wat zijn dat nou voor mensen.

[4:11:09] Want het zijn vaak mensen die gaan anoniem over straat.

[4:11:12] Dus daar hebben we nog weinig een beeld van.

[4:11:14] En ik merk aan de minister dat in zijn antwoorden hij ervan uitgaat

[4:11:18] dat gaan we eigenlijk puur en alleen baseren op wat er is opgepakt.

[4:11:23] Terwijl ik me kan voorstellen dat er ook andere bronnen kunnen zijn om tot die daderprofielen te komen.

[4:11:28] En dat kan dan vervolgens ook weer bijdragen aan een vergrote pakkans.

[4:11:34] Dus anders komen we een beetje in een kip-ei terecht.

[4:11:36] Dus als er zo'n brief kan komen die kan ingaan op,

[4:11:39] kunnen we ook op andere manieren bijdragen aan betere daderprofielen dan afwachten wat de wet oplevert?

[4:11:44] Dan zou me dat een liefding waard zijn.

[4:11:47] Voorzitter, ik kan toezeggen dat ik daar dan schriftelijk op terugkom.

[4:11:49] maar natuurlijk niet... Ik kan niet toezeggen dat er andere methodes zijn,

[4:11:53] andere onderzoeken zijn, dat er wetenschappelijke resultaten zijn.

[4:11:56] Maar wat er is, dat delen we.

[4:12:00] En misschien als laatste dan toch even terugkomen naar de hele discussie

[4:12:04] en ook de opmerking van mevrouw Zeedijk.

[4:12:06] Die zegt van je bent toch heel erg op zoek naar de verbinding in de samenleving.

[4:12:10] Maar ik denk, ik zeg, de onderwerpen waar we vandaag over hebben

[4:12:13] zijn juist heel erg verbindend.

[4:12:15] Misschien zitten we soms wel wat diep in de details,

[4:12:18] maar om een voorbeeld te nemen, de acceptatie van homoseksueel in onze samenleving.

[4:12:24] Waarom is dat onder andere gebeurd?

[4:12:26] En dan volgens mij alle partijen staan daar gewoon, alle partijen hier zijn het daar mee eens.

[4:12:32] Omdat gewoon iedereen in zijn eigen familiekring, in zijn werkkring uiteindelijk situaties kende.

[4:12:38] En dan zie je van, er zijn maar weinig onderwerpen waarvan je kan zeggen,

[4:12:41] dat ze in iedere gemeenschap, in iedere politieke partij,

[4:12:45] in iedere familiekring, onder iedere leeftijdscategorie voorkomen.

[4:12:49] Nou, dat is dit onder andere het thema diversiteit.

[4:12:52] En dus ik zou zeggen van misschien in de vorm van deze discussie komt het niet naar buiten,

[4:12:57] maar dit is bij uitstek een verbindend thema, want iedereen hier heeft er uiteindelijk mee te maken.

[4:13:05] Hier, hier.

[4:13:07] Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn van de zijde van het kabinet.

[4:13:12] We zijn iets ingelopen in de tijd.

[4:13:14] Er is een twee-minutendebat aanvraag met als eerste spreker mevrouw Rodekerk.

[4:13:19] We hebben een hele lijst toezeggingen die ik zou willen doornemen, zowel aan de kant van de leden

[4:13:27] als aan de kant van de minister, met ondersteuning om op aan te slaan als dat scherper moet.

[4:13:33] De eerste toezegging.

[4:13:34] Het kabinet stuurt voorafgaand aan het commissiedebat kinderopvang een brief over de stand van zaken

[4:13:38] omtrent de herziening van het financieringstelsel.

[4:13:43] De minister stuurt in de zomer van 2024 een voortgangsbrief omtrend dakloze discriminatie.

[4:13:51] Voor het eind van de zomer informeert de minister de Kamer over de toegankelijkheid van meldpunten

[4:13:57] van onder andere online discriminatie.

[4:14:01] Het wordt druk overlegd.

[4:14:05] Bij de brief over sociale veiligheid in het hoger onderwijs, die komt in de zomer van

[4:14:09] 2024, neemt de minister de uitvoering van de motie omtrend verplichte MeToo-lessen mee.

[4:14:16] Ook informeert hij de Kamer over afspraken die hoogscholen en universiteiten hebben op

[4:14:19] rente, subsidies van studentenverenigingen waar seksueel grensoverschrijdend gedrag

[4:14:23] plaatsvindt.

[4:14:24] Het kader.

[4:14:25] In feite, hè?

[4:14:26] Ja, mevrouw?

[4:14:27] Ja, voorzitter.

[4:14:27] Nou ben ik misschien een beetje een zeurpiet, maar ik hoorde het toch wel twee keer voor

[4:14:30] de zomer.

[4:14:31] Nu zegt u in de zomer.

[4:14:33] Dus kunnen we voor de zomer opschrijven?

[4:14:37] Voor de zomer.

[4:14:42] Inderdaad.

[4:14:42] Goed dat u dat zegt.

[4:14:43] Voor de zomer.

[4:14:44] Voor de zomer.

[4:14:45] Deze dan wel.

[4:14:45] Voor de zomer van 2024 gaat de minister de Kamer informeren

[4:14:48] omtrent de identiteitsverklaringen. Dat is via uw collega Paul.

[4:14:53] Ja. Voor de zomer van 2024 informeert de minister de Kamer over het...

[4:15:01] Ja, over het ronde-tafelgesprek.

[4:15:04] Dat wordt georganiseerd over niet-noodzakelijke medische ingrepen

[4:15:08] bij intersekse kinderen.

[4:15:12] De minister komt in de zomer van 2024

[4:15:15] met een evaluatie van het actieplan Veiligheid van de LHBTIQ-gemeenschap.

[4:15:23] En ja, nu zeg ik, wil iedereen het voor de zomer.

[4:15:26] Lukt dit ook voor de zomer?

[4:15:28] Of zullen we anders, ja?

[4:15:29] Nou, we maken er voor de zomer van.

[4:15:33] En dan heb ik er nog eentje.

[4:15:35] De minister stuurt, samen met de minister van JNV,

[4:15:38] een brief over dadenprofielen straatintimidatie.

[4:15:43] En daar is geen termijn over.

[4:15:47] Zullen we dat?

[4:15:48] Mevrouw Becker zat hier zitten.

[4:15:51] Ik kan natuurlijk niet wachten.

[4:15:53] Maar wat is een reële termijn?

[4:15:58] U mag het zeggen.

[4:16:00] Na de zomer.

[4:16:01] Dat is onze aanbod.

[4:16:03] Dat voorzet hadden we nog niet gehad.

[4:16:05] Haha.

[4:16:08] Nou, dat wordt ook een beetje lacherig zo.

[4:16:10] Het is wel heel serieus.

[4:16:11] En daarmee. Van uw kant geen toezeggingen die u heeft gehoord, die zijn gemist.

[4:16:18] Minister.

[4:16:19] En nog even rondom de dakloosheid.

[4:16:23] Dat is een plan van aanpak dakloosheid met aandacht voor LHBTIQ plus personen.

[4:16:28] Niet discriminatie dakloosheid.

[4:16:36] Mevrouw Becker.

[4:16:37] Ja, ik heb nog twee dingen gehoord, maar misschien waren dat geen toezeggingen,

[4:16:41] maar was het een ter informatie van een andere collega, maar even voor de zekerheid.

[4:16:44] De motie van de heer Valstar met een andere collega zou ...

[4:16:53] Met Jasper van Dijk.

[4:16:56] Ja. Daar was volgens mij ook nog een termijn aan verbonden.

[4:17:04] Dan had ik nog het punt over mijn eigen amendementen.

[4:17:08] Daar werd van gezegd dat we eerst in het kwartaal 2026 een onafhankelijke eindevaluatie zouden ontvangen

[4:17:14] en dan een tussenevaluatie voor die tijd?

[4:17:21] Dat is het amendement, Becker, bij...

[4:17:26] Het gaat over de middelen voor de alliantieverandering van binnenuit.

[4:17:35] Kan die tussenevaluatie naar de Kamer komen, die van het eerste kwartaal 2026...

[4:17:41] De tussenevaluatie...

[4:17:41] We zullen de Kamer rapporteren over die evaluaties.

[4:17:44] Ja, dan rapporteren we de Kamer over die tussenevaluaties, ja.

[4:17:49] En even nog voor mijn beeld dat we het goed hebben.

[4:17:51] De tusevaluatie is er in het eerste kwartaal van 2025.

[4:17:58] Ja, oké.

[4:18:03] Daarmee, mevrouw Rodekerk.

[4:18:06] Het klonk als een toezegging, maar ik had ook een toezegging over de minister van ZW,

[4:18:10] alles in het werk te stellen voor de regeringscommissaris

[4:18:13] seksueel grensoverschijnend gedrag.

[4:18:14] Die had ik, dacht ik, ook gehoord te hebben.

[4:18:17] Klopt dat?

[4:18:17] Ja, mevrouw Roodekijk, daar vraagt u een twee-minuten-debat voor aan, dus blijkbaar is dat niet naar tevredenheid beantwoord.

[4:18:26] Maar kijk even naar de minister.

[4:18:27] Ja, ik ga dat nader verkennen, ja.

[4:18:32] Oké, daarmee zijn we dan nu echt aan het einde gekomen van dit debat.

[4:18:38] Ik dank de minister hartelijk voor zijn beantwoording en natuurlijk ook ambtelijke ondersteuning.

[4:18:43] Ik dank de leden voor dit goede inhoudelijke debat.

[4:18:46] Natuurlijk ook de Griffie, altijd onzichtbare steun en toeverlaat.

[4:18:50] En alle mensen die dit debat hebben gevolgd hier en anderszins ook veel dank voor de interesse.

[4:18:56] En ik wens u allen nog een hele fijne middag.

[4:18:59] Ik sluit u bij de vergadering.