Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedures en brieven commissie voor Justitie en Veiligheid

[0:00:05] Dames en heren, ik open deze vergadering van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid.

[0:00:10] Aan de orde is onze reguliere procedurevergadering.

[0:00:13] Je hebt van harte welkom alle collega's, onze geweldige ondersteuning en alle geïnteresseerden die hier zijn.

[0:00:20] Of die natuurlijk het volle interesse meevolgen.

[0:00:24] We beginnen bij de regeling van werkzaamheden.

[0:00:27] Eigenlijk moet een lid hier aanwezig zijn om zijn verzoek toe te lichten.

[0:00:32] maar ik denk dat we collega Eerdmans wel enige respect kunnen geven.

[0:00:36] Dus ik lees het verzoek gewoon even voor.

[0:00:38] Lid Eerdmans van jaar 21 verzoekt om een commissiedebat te houden

[0:00:42] over het nieuwe Europese migratiepact op zo kort mogelijke termijn

[0:00:46] en voorafgegaan door een brief van het kabinet over de laatste stand van zaken

[0:00:49] en de implicaties voor Nederland.

[0:00:54] Wilt u dat?

[0:00:57] Meneer Markuszower.

[0:00:59] Ik begrijp het verzoek, maar er is volgens mij ook al een brief over gekomen.

[0:01:02] laten we dat dan betrekken weer bij dat commissiedebat wat in juni gepland is.

[0:01:09] En als er daarna nog vragen zijn, kunnen we daarna nog wel verder kijken.

[0:01:12] Oké, dus geen steun voor een apart commissiedebat.

[0:01:16] NSC geen steun. Even kijken. Ik kijk even rond.

[0:01:24] Of een apart commissie, maar namens de PVV is er altijd wat gegeven.

[0:01:29] Nee, maakt niet uit, maakt niet uit.

[0:01:31] Maar NSC zegt geen steun.

[0:01:34] PVV geen steun.

[0:01:35] Gewoon links PVDA geen steun.

[0:01:37] Dan zijn we er.

[0:01:38] Dus dit gaan we niet doen.

[0:01:41] Eh, ja.

[0:01:44] Volgende verzoek.

[0:01:47] Van de leden Faber van de klassoort,

[0:01:49] Lala, Tsegai, Michonne Dex en Bikker.

[0:01:51] Kabinets reactie op het rapport

[0:01:53] Brede blik op daderschap van nationaal rapporteur

[0:01:55] mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

[0:01:57] Dat kunnen we gewoon doen, denk ik.

[0:01:58] En we gaan om die reactie vragen.

[0:02:01] Okie do.

[0:02:03] We wilden dus uitdrukkelijk van alle drie de bewindspersonen van JNV reactie, want als

[0:02:08] het natuurlijk op een ministerie gaat, dan komt dit bij de staatssecretaris op z'n bureau.

[0:02:14] Ik zou dat expliciet benoemen.

[0:02:17] Dus we vragen een kabinetsreactie op het rapport Brede blik op daderschap aan de minister van

[0:02:22] Justitie en Veiligheid, Volrechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

[0:02:27] Dan gaan we over naar de reguliere agenda.

[0:02:33] Agenda punt 2, brief van het lid Boswijk in zaken overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel.

[0:02:39] In zaken wijziging van het wetboek van strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de Heerlijke Vereniging van Terrorisme.

[0:02:46] Dat nemen we gewoon voor kennisgeving aan.

[0:02:49] Dat is ook gewoon voor kennisgeving.

[0:02:50] Agenda punt 3, dat is het overzicht van de wetsvoorstellen.

[0:02:54] En de dertigledendebatten, is er iemand die daar iets over wil opmerken?

[0:03:04] Volgens mij staat er aardig wat nog steeds op onze lijst.

[0:03:19] Ik heb behoefte voor meer informatie.

[0:03:25] Ik weet bijvoorbeeld van de eerste drie voorgestelde dertigledendebatten, of nee, het zijn plenaire

[0:03:32] debatten, excuses. Dat we ze voorlopig niet hoeven te verwachten. Dus iets van een nieuwe blok met

[0:03:38] te verwachten of dat we daarmee een betere afweging kunnen maken. Welke plenaire onderwerpen wel naar

[0:03:48] boven dan wel naar beneden. Het is nu niet heel heel heel transparant en helder. Help me even mevrouw,

[0:03:55] u heeft het over de meerderheidsdebatten of waar heeft het nu over? Ik heb het inderdaad over de

[0:04:01] Laten we daarmee beginnen.

[0:04:02] Ik begon inderdaad te zeggen dertig leden, maar ik bedoelde de wetsvoorstellen.

[0:04:06] Oké, wat we dan doen is in de kolom bijzonderheden, die vullen we nog even aan,

[0:04:11] zodat met korte info van waar zijn we nu, wat is er gebeurd, dat gaan we doen.

[0:04:16] Komt de volgende, komt de volgende keer.

[0:04:19] Maar een aantal verschijnen volgens mij eerdaags op het plenaire schema.

[0:04:25] Oké, dan hebben we dit agendapunt afgehandeld.

[0:04:28] Mevrouw Faber.

[0:04:30] Kunnen we het nu ook over de meerderheidsdebat hebben?

[0:04:34] Er staat een debat over tekort aan plekken in de gevangenis.

[0:04:37] Dat staat in principe op volgende week gepland.

[0:04:39] Maar al die vragen moeten nog beantwoord worden door de minister.

[0:04:44] Ik zou eigenlijk wel voor willen gaan om het een week uit te stellen...

[0:04:47] zodat we die antwoorden van die minister tot ons kunnen nemen.

[0:04:49] Maar dan moet ik even kijken naar de collega van NSC...

[0:04:51] want het is uw debat, begrijp ik.

[0:04:55] Daar heeft u natuurlijk ook iets over te zeggen.

[0:04:57] Ik heb het aangevraagd, maar ik hoop dat het ons debat is.

[0:05:00] Wat ik belangrijk vind, is dat het voor het meireces plaatsvindt...

[0:05:03] omdat de maatregelen ingaan in mei.

[0:05:06] Dus ik zou het prima vinden als die een week verzet wordt.

[0:05:09] Als ze maar geen risico lopen dat dan die week niet doorgaat...

[0:05:13] en het niet op tijd is.

[0:05:14] Maar, lieve collega's, hier gaan wij dus in de verste verte niet over...

[0:05:18] omdat het bij de Giffy Pleuner ligt.

[0:05:19] En ik weet dat zij een vrij moeilijke puzzel moeten leggen.

[0:05:25] Wat we natuurlijk wel kunnen doen, is even navragen wanneer we de antwoorden krijgen.

[0:05:30] Ik weet niet hoeveel vragen we met z'n allen gesteld hebben.

[0:05:32] Drieëntaf.

[0:05:36] We hadden al wat navragen gedaan.

[0:05:40] Dat zal begin volgende week worden.

[0:05:42] Ik heb ook nog even gesproken met degene die de plenaire agenda plant.

[0:05:47] Paul, ik ben even achteraan.

[0:05:48] Van Doren, ja, dankjewel.

[0:05:51] We hadden het ook nog even gevraagd hoe of wat.

[0:05:53] Ja, ja, ze willen het per se voor een bepaalde datum.

[0:05:57] We hebben het maar ingepland, dus volgens mij is er best wel een mouw aan te passen.

[0:06:01] Denk ik. We kunnen dat altijd vragen natuurlijk.

[0:06:03] Als commissie nooit kan vragen, altijd mis.

[0:06:05] Dus ik stel wel voor dat we dat als commissie wel even vragen aan meneer Van Doren of dat mogelijk is.

[0:06:10] Als iedereen het daarmee eens is natuurlijk uiteraard.

[0:06:12] Maar als we nou even, en we moeten uitkijken met name van medewerkers van de Kamerorganisatie.

[0:06:17] Maar het maakt niet uit.

[0:06:18] En de Griffie Plunair doet mooi werk voor ons.

[0:06:22] Mag ik een voorstel doen?

[0:06:23] Het debat staat inderdaad, want dat staat gewoon op het schema van deze week,

[0:06:27] staat in concept op volgende week, donderdagochtend.

[0:06:31] Als we de beantwoording maandag zouden hebben,

[0:06:34] is dat dan op tijd genoeg voor ieders voorbereiding?

[0:06:41] Ja, dan gaan we dat verzoeken.

[0:06:43] Ik kijk even heel erg in de vechten naar de parlementaire contactpersoon.

[0:06:49] Is dit in enige mate haalbaar?

[0:06:53] Oké, maar kijk, als het niet haalbaar is, dan weten we dat.

[0:06:56] Wat niet haalbaar is, is niet haalbaar.

[0:06:58] Maar goed, met een beetje doorwerken zou het misschien moeten kunnen.

[0:07:01] Laten we het zo doen, dat we dit even afspreken.

[0:07:03] Mochten we nou zometeen een signaal krijgen dat die vragen echt meer tijd nodig hebben,

[0:07:08] dan kunnen wij natuurlijk een signaal aan de Giffey Plenair geven.

[0:07:11] Dat is hoe het werkt, maar die gaat uiteindelijk...

[0:07:13] Maar goed, als we dat als commissie doen, dan gaan ze daar echt wel in mee.

[0:07:16] Zullen we dat even voor nu zo afspreken?

[0:07:19] Top, oké. Andere opmerkingen?

[0:07:23] Mevrouw Middler, ja?

[0:07:26] Afgelopen dinsdag hebben wij een verzoek ingediend voor een plenaire debat over opgeslagen

[0:07:34] consumentenvuurwerk.

[0:07:35] Die heeft een meerderheid gekregen.

[0:07:36] Die staat nu niet op de lijst.

[0:07:38] Ik kan me voorstellen dat die pas de volgende keer komt.

[0:07:41] We houden er rekening mee, zeg ik even tegen mijn collega's, dat we dan hopen, gelet op de urgentie

[0:07:45] en het gevaar dat we, zoals we ook in het debat hebben aangevraagd, zo snel mogelijk een debat

[0:07:52] en dat dat wel wat kan uitmaken voor de volgorde.

[0:07:55] Het is misschien een aankondiging en wellicht ben ik te vroeg, maar...

[0:07:59] Ik beschouw hem inderdaad even zo als een aankondiging,

[0:08:01] want nogmaals, de giftie plenaire gaat over het invullen.

[0:08:03] En wat ik de vorige keer ook zei,

[0:08:06] gelet ook op de aanwezigheid van deze bewindspersoon.

[0:08:09] Ja, dat is een puzzel, die giftie plenaire maakt.

[0:08:13] Maar inderdaad, Helder, ik beschouw het als een vooraankondiging

[0:08:15] en dan moeten we zien wanneer het ingepland wordt.

[0:08:21] Oké, mevrouw Helder, ja.

[0:08:26] U moet wel even in een microfoon praten, anders wordt het niet opgenomen.

[0:08:29] Gaat dat lukken? Ja, top.

[0:08:31] Meer een algemene opmerking.

[0:08:33] Want wat ik heel jammer vind, is als een meerderheidsdebat...

[0:08:35] Je kan het maar twee keer verlengen en dan is het gewoon vervallen, punt.

[0:08:38] Ik bedoel, we hebben het met voetbal en veiligheid gehad...

[0:08:40] dus ik mag eigenlijk hopen dat iemand weer een aansteker naar zijn hoofd krijgt...

[0:08:44] zodat ik een debat kan aanvragen. Maar dat vind ik eigenlijk niet de weg.

[0:08:47] Ik bedoel, het is een meerderheidsdebat.

[0:08:49] Ik snap, tot in de treurenhandhaven moet je het vooral niet doen...

[0:08:52] Want vaak is dat naar aanleiding van een actualiteit.

[0:08:55] En ik begrijp de puzzel van de Griffie.

[0:08:56] En dat speel ik niet alleen bij JNV, maar in zijn algemeenheid vind ik...

[0:08:59] Twee keer verlengen en dan vervallen vind ik wel heel erg strak aan de maat.

[0:09:04] Dus ja, dat is eigenlijk iets wat ik misschien meer richting het presidium zou moeten katapulteren.

[0:09:09] Want zo ben je een meerderheidsdebat gewoon kwijt.

[0:09:11] En dat is wel een Kamer uitspraak.

[0:09:16] Dit was nou net een goed punt voor de strategische PV.

[0:09:32] Kijk, in algemene zin is het natuurlijk vervelend, want je kunt maar maximaal twee keer verlengen.

[0:09:40] De achtergrond daarvan is volgens mij dat enige beperking van ons gevraagd wordt.

[0:09:45] Als je kijkt naar de regeling elke week op dinsdag, dan lukt dat matigjes.

[0:09:51] Maar wat we in ieder geval kunnen doen, is het signaal even overbrengen, in ieder geval aan de commissie van de werkwijze.

[0:09:57] Zullen we dat zo doen?

[0:10:02] Kunnen we dit agendapunt dan afronden?

[0:10:05] Dan gaan we over naar de brieven.

[0:10:10] Agenda punt 4.

[0:10:12] Evaluatie nationale samenwerking tegen ondermijnende criminaliteiten.

[0:10:15] En SOK, iemand die dat controversieel wil.

[0:10:18] Nee.

[0:10:19] Dan wordt de brief geaggredeerd voor het commissiedebat over criminaliteitsbestrijding,

[0:10:23] ondermijning en georganiseerde criminaliteit op 16 mei aanstaande.

[0:10:25] Dat is na het meireces al dus besloten.

[0:10:27] Agenda 5, EU-confiscatierichtlijn en conceptwetsvoorstel confiscatie criminele goederen.

[0:10:33] Iemand die dat controversieel wil verklaren, nee.

[0:10:35] Dan wordt hij geagendeerd voor hetzelfde commissiedebat op 16 mei aanstaande.

[0:10:40] Al dus besloten.

[0:10:41] Agenda 6, veilig en gastvrije voetbal.

[0:10:44] Iemand die dat controversieel wil, nee.

[0:10:47] Dan was deze brief al geagendeerd, maar dit debat is vervallen.

[0:10:51] Dus dan wordt hij geagendeerd voor het volgende commissiedebat, politie.

[0:10:56] Oké, alles besloten.

[0:10:58] En dat raakt het punt van mevrouw Helder zojuist dat het vervelend is dat dat debat is komen te vervallen.

[0:11:03] Agenda punt 7, incidentonderzoek Feyenoord-Ajax, de oude team voetbal en veiligheid.

[0:11:09] Iemand dit controversieel wil? Nee.

[0:11:12] Voorstel om het agendeer voor commissiedebat over politie.

[0:11:17] Overigens bedenk ik me nu dat je hebt best gelet op de hoeveelheid brieven hierover ook een commissiedebat voetbal en veiligheid had kunnen doen.

[0:11:26] Die suggestie doe ik u maar.

[0:11:30] Dat wil mijn fractie ook niet.

[0:11:31] Want dan kan je bij politie gewoon over andere belangrijke dingen praten.

[0:11:36] Op welke termijn wilt u dat ingepland zien, collega's?

[0:11:45] Want het wachten op het rond de tafel gesprek, dat we het debat zouden inplannen.

[0:11:49] Het rond de tafel gesprek is al in januari geweest.

[0:11:51] Dus ik zou zeggen, we gaan los.

[0:11:54] Netjes gezegd, veiligheid.

[0:11:58] Ja, voor het meireces...

[0:12:06] Oké.

[0:12:07] Voor het meireces of anders net...

[0:12:15] Oké, dat is dan één.

[0:12:18] En dan moeten we even hier met elkaar beslissen dat...

[0:12:22] de agendapunten zes, zeven en acht...

[0:12:25] dan niet geagendeerd worden voor het commissiedebat politie...

[0:12:28] maar voor het commissiedebat voetbal en veiligheid.

[0:12:31] En wellicht kunnen we hier ook besluiten dat...

[0:12:35] agendeerd zijn voor politie die eigenlijk bij voetbal veilig en voetbal horen, dat we die dan,

[0:12:42] dat we bij deze besluiten, dat die overgegeven worden. Kunnen we dat zo een beetje doen, toch?

[0:12:46] Ja, top. Nou, dan hebben we dat besloten en dan komt dat commissiedebat en dan ziet u dat in.

[0:12:51] Vanzelf waarschijnlijk, Giffy geeft wel een waarschuwing, het kan wel een avondcommissiedebat

[0:12:55] worden, maar dat is dan, dat is dan zo. Oké. Okidok. Agenda punt negen. Beleidsreacties

[0:13:06] Dat is wat agenda punt 8 hebben we net afgehandeld.

[0:13:09] En de snus ook niet controversieel, zeg ik maar voor de volledigheid.

[0:13:12] Agenda punt 9, beleidsreacties, onderzoek, corruptierisico's op mainboards.

[0:13:17] Iemand die het controversieel wil? Nee.

[0:13:21] Ook wel controversieel? Nee, niet controversieel.

[0:13:24] Mevrouw Michonne.

[0:13:26] Ja, voorzitter.

[0:13:28] Ik zou deze brief graag willen betrekken bij het commissiedebat...

[0:13:31] over georganiseerde criminaliteit of ondermijning.

[0:13:34] Even kijken hoe die heet.

[0:13:36] Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit op 16 mei.

[0:13:41] Voorstel om deze brief te verplaatsen. Ik hoor eens.

[0:13:44] Oké, dan verplaatsen we deze brief naar georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

[0:13:50] Oké, al dus besloten.

[0:13:52] Agenda punt 10. WODC-onderzoek richten op de regenboog.

[0:13:56] Iemand die dat controversieel wil verklaren? Nee.

[0:14:00] Oké, dan is het voorstel om deze bij strafrechtelijke onderwerpen te agenderen.

[0:14:08] Ja, prima. Dan gaan we dat doen.

[0:14:14] Alles besloten. Agenda punt 11.

[0:14:19] Wo besluit seksueel misbruik en aangiftebereidheid Jehova's.

[0:14:22] Jehova's getuigen. Iemand die dat controversieel wil? Nee.

[0:14:26] Brief voor kennisgeving aan te nemen.

[0:14:30] Oké, alles besloten. Agenda punt 12.

[0:14:32] Plaatsingscriteria afdeling intensief toezicht.

[0:14:34] Iemand die dat controversieel wil? Nee.

[0:14:37] En deze brief is al betrokken bij de wetsbaal...

[0:14:40] Aan de link van de wijziging van de penitentiaire begrenselenwet.

[0:14:43] Aldusbesloten agenda punt dertien.

[0:14:44] Appreciatie gewijzigd voorstel van wet tot wijziging van de penitentiaire

[0:14:47] begrenselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde

[0:14:50] criminaliteit tijdens de intentie.

[0:14:52] Iemand die het controversieel wil? Nee.

[0:14:55] Dan is deze natuurlijk ook betrokken bij de zojuist genoemde wetsbehandeling.

[0:14:59] Aldusbesloten agenda punt veertien.

[0:15:01] Inwerking treding nieuwetboek van strafvordering.

[0:15:03] Iemand die dat controversieel wil? Nee.

[0:15:06] Voorstel om dit te betrekken bij de

[0:15:07] ...verder behandeling van het nieuwe wetboek.

[0:15:10] Dat lijkt me logisch. Mevrouw Helder?

[0:15:15] Een klein puntje, omdat het dus nou niet besloten is.

[0:15:19] Ik constateer wel dat wij als rapporteur die brief niet als eerste hebben gekregen...

[0:15:24] ...wat eigenlijk wel de afspraak was, bij mij weten.

[0:15:26] Gewoon even ter signalering.

[0:15:28] Ja, dat herken ik.

[0:15:31] Ik was er ook door verrast, vooral gelet op de tijd die wij steken als rapporteurs hierin.

[0:15:39] Maar ze luisteren mee op het departement, zullen we maar zeggen.

[0:15:43] Aldus besloten, agenda punt 14.

[0:15:45] Agenda punt 15.

[0:15:46] Beleidsreactie op het onderzoeksrapport gestalkt gezien gehoord.

[0:15:49] Vervolgonderzoek op de aanpak van de stalking door bekeer van inspectie, justitie en veiligheid.

[0:15:54] Iemand die dit controversieel wil? Nee.

[0:15:57] Voorstel om de brief te agenderen voor het commissiedebat.

[0:15:59] Félix Siede.

[0:16:03] Ja, oké. Aldus besloten.

[0:16:05] Agenda punt 16, reactie op het VODC onderzoeksrapport, langdurige detentie naar drie ernstige geweldsmisdrijven.

[0:16:13] Iemand die het controversieel wil? Nee.

[0:16:16] Dan is het voorstel om die bij strafrechtelijke onderwerpen neer te zetten.

[0:16:20] Ik kan me ook voorstellen dat die bij gevangenis wezen kan.

[0:16:24] Het is een beetje keuze aan onszelf.

[0:16:25] Strafrechtelijke onderwerpen loopt aardig vol.

[0:16:28] Ik weet hoeveel brieven staan er voor strafrechtelijke onderwerpen nu.

[0:16:31] Ik denk wel veel.

[0:16:33] Ja, ik weet niet helemaal hoeveel, maar wel veel.

[0:16:34] Er staan denk ik richting de twintig brieven al ondertussen.

[0:16:37] Mevrouw Helder?

[0:16:38] Ik zou hem wel wat juist graag daar houden.

[0:16:40] Daar houden?

[0:16:41] Ja.

[0:16:42] Oké.

[0:16:45] Oké, dan houden we hem gewoon daar.

[0:16:48] Dus dan wordt hij geagrendeerd voor het Commissie Debat Strafrechtelijke Onderwerpen op 25 april

[0:16:51] aanstaande.

[0:16:53] Aldusbesloten.

[0:16:53] Agenda punt 17.

[0:16:54] Woonbesluit en zakencommunicatie omtrent de landenanalyse en de landelijke adoptie.

[0:16:58] Bijonder met de Verenigde Staten.

[0:16:59] Iemand die dat controversieel wil?

[0:17:01] Nee.

[0:17:04] Dan gaan we de brief voor kennisgeving aannemen.

[0:17:07] Aldusbesloten.

[0:17:08] Agenda punt 18.

[0:17:09] beleidsreactie op inspectierapport naar aanleiding van de overleden baby ter

[0:17:14] apel. Iemand die het controversieel wil? Nee. Voorstel om de brief te agenderen voor

[0:17:19] commissie debat over vreemdelingen en asielbeleid op 26 juni aanstaande.

[0:17:24] Ja, oké, al dus besloten. Agenda punt 19 reactie op het verzoek van het leed

[0:17:29] sneller gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 februari jongstleden.

[0:17:33] Overheen reactie op de brief van amnesty over het gebruik van ras en etniciteit

[0:17:36] Als indicator voor selectiebeslissingen ten behoeve van MTV-controles.

[0:17:42] Iemand die het controversieel wil?

[0:17:43] Nee.

[0:17:44] Voorstanderbrief te agenderen voor het commissiedebat, dat is dan dus ook op 26 juni aanstaande,

[0:17:49] want die van 17 april komt te vervallen.

[0:17:52] Oké.

[0:17:52] Aldus besloten.

[0:17:53] Agenda punt 20.

[0:17:54] Verzamelbrief opvang aquaina.

[0:17:56] Iemand controversieel?

[0:17:58] Nee.

[0:17:58] Dan wordt deze brief ook geagendeerd voor het commissiedebat vreemdeling en asiel op 26 juni

[0:18:02] aanstaande.

[0:18:03] Aldus besloten.

[0:18:04] Agenda punt 21.

[0:18:05] Landenbeleid jemen.

[0:18:06] Iemand die dat controversieel wil, nee.

[0:18:08] Dan gaat ook deze brief na het commissiedebat, vreemdelijk in asielbeleid op, op 26 juni aanstaande.

[0:18:14] Al dus besloten.

[0:18:15] Agenda punt 22, appreciatie van de motie van de lid Tuinman, commissorisch over in gesprek

[0:18:19] treden met de Oekraïnse overheidsinstanties, om te bezien onder welke voorwaarden ontheemde

[0:18:24] Oekraïners kunnen terugkeren naar hun thuisland.

[0:18:27] Iemand die dit controversieel wil, nee.

[0:18:30] Dan is het voorstel om de brief te betrekken bij de stemmingen over deze motie.

[0:18:47] Dan gaan we de brief betrekken bij het commissiedebat over de justitieketen van het Caribisch deel

[0:18:53] van het Koninkrijk.

[0:18:55] Ja, oké.

[0:18:56] Al is besloten.

[0:18:57] Agenda punt 24.

[0:18:58] Brieven aan overige bewindspersonen.

[0:19:00] Reactie op het verzoek wat lid Van der Plas gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden

[0:19:03] van 26 maart jongstleden over anti-civilisatie.

[0:19:06] Antisemitisme, iemand controverseel, nee.

[0:19:10] Dan gaan we deze brief betrekken bij het planeren debat dat ook binnenkort volgt.

[0:19:15] Oké, alles besloten.

[0:19:17] Dan hebben we de reeds geagendeerde stukken agenda punt 25 tot en met 28.

[0:19:24] Is er iemand die daar iets over wil zeggen?

[0:19:27] Mag ik nog iets?

[0:19:27] Mevrouw Uitermark.

[0:19:29] Ja, even nog over punt 24, het debat over antisemitisme.

[0:19:33] Volgcommissie, daar zit niet Binnenlandse Zaken bij.

[0:19:37] Zou Binnenlandse Zaken daar niet aan toegevoegd moeten worden?

[0:19:42] Dat kan natuurlijk, als we dat doen.

[0:19:45] Dat lijkt me wel goed.

[0:19:48] Dat kunnen we doen, ja hoor.

[0:19:51] Dan voegen we Binnenlandse Zaken als volgcommissie toe.

[0:19:55] Niemand over de punten tot en met 28, die reeds geagendeerd waren?

[0:19:59] Nee, dan besluiten we al dus.

[0:20:01] Dan gaan we naar de Europese aangelegenheden.

[0:20:03] Agenda punt 29, verslag JBZ-ret, vier en vijf maat jongstleden.

[0:20:07] Iemand controversieel? Nee.

[0:20:10] Voorstel om de brief te agenderen voor het commissiedebat over de JBZ-raad van 13 juni en 14 juni,

[0:20:16] die we houden op 12 juni aanstaande.

[0:20:20] Oké, alles besloten.

[0:20:22] Agenda punt 30.

[0:20:24] Het kabinetsappreciatiecommissierapport in zaken het opschottingsmechanisme voor visumvrijstelling.

[0:20:30] Iemand die dat controversieel wil? Nee.

[0:20:33] Dan hetzelfde voorstel, agenderen voor commissiedebat over de JBZ-raad en dan de deelfrembling

[0:20:39] en asielbeleid op 12 juni 2024.

[0:20:42] Overigens ben ik benieuwd dat je nu dus wel in twee weken twee commissiedebatten hebt.

[0:20:47] Dat is dan weer niet helemaal wat we wilden.

[0:20:52] Meneer Markuszower, mag ik even nog een beroep doen op u?

[0:20:57] Nee, dat is ook belangrijk.

[0:21:01] Het commissiedebat over de EBZ-raad en het onderdeel vreemdelingen- en asielbeleid

[0:21:05] staat nu gepland op 12 juni.

[0:21:08] En we hebben net besloten dat we alleen commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid doen op 26 juni.

[0:21:12] Maar dan heb je dus in twee weken dat je weer over hetzelfde praat.

[0:21:17] En dat is volgens mij wat u net niet...

[0:21:18] Volgens mij wilde u dat nou juist voorkomen.

[0:21:25] Ja, dat kunnen we hier...

[0:21:26] Zullen we dat via een e-mailprocedure dan doen, TZT?

[0:21:29] Maar ik wijs er even op dat volgens mij u een heel goed voorstel deed

[0:21:31] om niet continu hierover te praten, alleen...

[0:21:35] Ja, kijk maar even... Ik kom op een later moment wel op terug.

[0:21:42] We doen een e-mailprocedure, want de andere woordvoerders zijn hier ook...

[0:21:47] TZT, ja.

[0:21:50] En wat natuurlijk ook nog kan, is dat je een commissiedebat...

[0:21:53] vreemdelingen in asiel bijvoorbeeld op half mei doet...

[0:21:56] dan doe je deze hier bezet en dan doe je eind juni bijvoorbeeld niet.

[0:21:58] Dat kan ook, maar ik laat dat even...

[0:22:00] Misschien is het goed om dat even met de asielwoordvoerders per mail te doen.

[0:22:03] Oké, agenda punt 31, voorlopige toepassing van het verdrag...

[0:22:09] Ik heb nog een vraag.

[0:22:09] Over de opsporing en vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven

[0:22:13] en andere internationale misdrijven.

[0:22:16] Iemand controversieel?

[0:22:17] Nee.

[0:22:18] Dan nemen we de brief voor kennisschrijving aan.

[0:22:21] Oké, al is besloten.

[0:22:22] Op grondschap 8.31, selecteerde beleidsthema's voor de V100 in 2024 en de uitnamecommissieleden.

[0:22:30] Dan moet ik natuurlijk over …

[0:22:33] Er is alleen ter info nu, toch?

[0:22:34] Ja, er is alleen ter info.

[0:22:36] En dan agenda punt 33, brief van het Presidium over het doorgeleiden van de handleiding uitvoering

[0:22:40] van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen.

[0:22:42] Dat is ook ter info.

[0:22:44] En dan agenda punt 34, overzicht van de door de auditdienst uitgebrachte rapporten over het

[0:22:49] tweede halfjaar.

[0:22:50] Het voorstel is om dit te betrekken bij het wetgevingsoverleg over de slotwet

[0:22:56] het jaar verslag 2023.

[0:22:58] Dat lijkt me logisch.

[0:22:59] Oké, dan besluiten we al dit.

[0:23:02] Agenda 35, brief van de voorzitter, commissie Koninkrijksrelaties.

[0:23:06] Het brief voor onze commissie is eigenlijk een belangcommissiedebat.

[0:23:10] Justitieketen Caribisch Deel Koninkrijk.

[0:23:13] Dat nemen we ter info en dat nemen we ter harte, zou ik zeggen.

[0:23:16] Agenda 36, factsheet over verwacht onbegrepen gedrag.

[0:23:21] Dat betrekken we bij de parlementaire verkenning.

[0:23:23] Die loopt naar dit onderwerp.

[0:23:26] Dat beslissen we al dus.

[0:23:27] En agenda punt 37, deelname aan toelichting op de dag van de publieke dienstverlening.

[0:23:33] Volgens mij is het appel dat we zoveel mogelijk meedoen, toch?

[0:23:39] Dat appel breng ik bij deze aandiening over.

[0:23:43] Het is een leuke dag waar mensen veel moeite vanuit de dienstverlening voor ons doen.

[0:23:49] Dan agenda punt 38, ongeplande commissieactiviteiten.

[0:23:54] Ik meld hier even in het openbaar dat we hebben ingestemd met het organiseren van een oefenrichtbank

[0:24:00] schrijvencriminaliteit.

[0:24:00] Dat deden we net even in het besloten deel, dat mevrouw Michon daar nog aanwezig was.

[0:24:05] Maar dat is niet geheimzaam.

[0:24:07] Is er iemand die iets wil zeggen over de geplande en ongeplande commissieactiviteiten?

[0:24:15] Nee?

[0:24:21] Prima.

[0:24:21] Dan laten we die zo staan en dan komen de migratiewoordvoerders kijken nog even naar

[0:24:28] de asielonderhoud.

[0:24:30] Oké, dan gaan we naar de rondvraag.

[0:24:36] Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag?

[0:24:38] Nee?

[0:24:39] Dan gaan we naar de brievenlijst particulieren.

[0:24:41] Let op, alleen het nummer noemen als u er iets mee wil en niet de naam.

[0:24:46] Ik pak die er zelf even op.

[0:24:50] Bij brievenlijst particulieren is maar één pagina.

[0:24:55] Heeft iemand iets?

[0:24:56] Ja, mevrouw Mitler?

[0:24:57] Op mijn computer kan ik niet zien welke nummer het heeft, maar het is de derde brief.

[0:25:03] Wiens naam ik niet ga noemen?

[0:25:05] Ja, dat is hem.

[0:25:07] Ik zou graag een reactie op deze brief van de minister willen voorstellen.

[0:25:12] Gaan we een reactie vragen van de minister op zaaknummer drie?

[0:25:17] En zaaknummer één en twee moeten we ook nog even doen.

[0:25:20] Dat zijn de twee verzoeken tot aanbieding van een petitie.

[0:25:24] Het is goed gebruikt dat we dat gaan regelen.

[0:25:28] Toch? Dus dan gaan we inplannen, dus zaak nummer 1 en zaak nummer 2,

[0:25:32] dat gaan we regelen, dat de commissie die petitie in ontvangst neemt.

[0:25:35] Dus dat beslissen we.

[0:25:36] Anderen die nog iets willen zeggen over de brievenlijst particulieren?

[0:25:41] Nee? Oké.

[0:25:44] Dan...

[0:25:44] In al mijn papieren ga ik de...

[0:25:48] De gifje heeft altijd alles bij de hand.

[0:25:50] De brievenlijst organisaties.

[0:25:52] Hebben we één beslispunt.

[0:25:54] Verzoekraad voor de rechtspraak om een kennismakingsgesprek.

[0:25:58] willen wij dat als commissie? Mevrouw Uitermark wil dat natuurlijk.

[0:26:08] Ik denk dat de meeste... Ja, ik ken ze ook, maar mevrouw Mulder kent ze ook.

[0:26:14] Nee, maar zullen we het gewoon doen en dan... Wat is het minimale deel?

[0:26:19] Ja, maar wel... Want dat is bij alle commissies een aandachtspunt.

[0:26:24] Dan moeten er vier leden zijn plus één voorzitter.

[0:26:27] Dus het mag ook niet vier en dan zit er wel eentje voor.

[0:26:30] Dus dan moeten we er wel ook allemaal zijn.

[0:26:32] Oké, gaan we inplannen.

[0:26:35] Iemand over zaak nummer 2 tot en met zaak nummer 6?

[0:26:38] Wagner?

[0:26:41] Nee.

[0:26:41] En dan zaak nummer 7 tot en met zaak nummer 11?

[0:26:46] Ook niet? Oké.

[0:26:47] Dan heb je de brievenlijstorganisaties langsgelopen.

[0:26:51] Dan moet ik nu niet een rommel maken van mijn papieren.

[0:26:54] Dan hebben we dat vastgesteld...

[0:26:57] en dan gaan wij in beslotenheid nog even verder met elkaar.

[0:27:02] Dan sluit ik de vergadering op de schorsik.