Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Zaken

[0:00:00] Procedurevergadering van de vaste commissie Buitenlandse Zaken.

[0:00:04] Wij hebben weer een mooie agenda die we gaan behandelen.

[0:00:07] We beginnen bij agenda punt 1.

[0:00:09] Overzicht Commissie Redeling van Herkzaamheden.

[0:00:10] Een verzoek van de heer Tuinman.

[0:00:12] Ik zou hem graag willen vragen om dat toe te lichten.

[0:00:15] Ja, voorzitter. Even heel concreet.

[0:00:18] Mijn verzoek ligt om een kabinetsbrief te ontvangen...

[0:00:21] over de mogelijke toekomstige inrichting van artikel 100-procedures...

[0:00:24] en dan het belang van de wendbare en de snelle inzetbare krijgsmacht.

[0:00:27] maar ook alvast een identificatie van eventuele knelpunten en eventuele oplossingsrichtingen.

[0:00:34] Ik weet dat er op de niet ingeplande agenda een technische briefing staat met betrekking tot artikel 100 procedures.

[0:00:43] Maar dit gaat er eigenlijk, in het vooruitschiet wil ik die eigenlijk wel nu omvragen.

[0:00:51] Ik heb hier in het commissiedebat Defensie ook over gesproken.

[0:00:56] Het ging er toen over dat we een veelheid aan honderd procedures krijgen die overlap hebben.

[0:01:02] Dat gaat zowel over eerdroppings boven Gaza, maar ook een tromp die opgevolgd wordt door een Karel Doorman.

[0:01:11] Als we nu kijken naar de geopolitieke woelingen, zien we ergens waar dat knelt of de kansen zijn...

[0:01:19] hoe we dat mogelijk met elkaar beter zouden kunnen inrichten.

[0:01:28] Ik heb er zelf daar even een vraag over, want het klopt inderdaad

[0:01:32] dat we in korte tijd een ongebruikelijk aantal artikel 100-brieven hebben gehad

[0:01:37] en dat dat het niet overzichtelijker opmaakt.

[0:01:41] Als het gaat om wanneer wel en geen artikel 100-procedure,

[0:01:45] hoe werkt dat nou precies, welke overwegingen maakt het kabinet daarin

[0:01:48] of het ministerie daarin,

[0:01:49] hebben we binnenkort, wordt er een technische briefing gepland tussen mei 6 en zomer 6.

[0:01:54] Mijn vraag is even gewoon om zelf te beoordelen of dit nuttig en verstandig is,

[0:01:58] van wat zou u precies in die brief willen zien wat niet geschikt is om in een technische briefing te bespreken?

[0:02:06] Nou kijk wat ik eigenlijk daarin zou willen zien, wat de issues zijn en de uitdagingen zijn

[0:02:12] waar bijvoorbeeld Defensie maar ook buitenlandse zaken tegen aan loopt.

[0:02:15] Wat je nu ziet is dat je soms hele korte termijn behoeftes hebt en hoe je dat eigenlijk zo snel mogelijk invult.

[0:02:22] Ik denk ook een mooi voorbeeld wat we zien bijvoorbeeld in de procedure met betrekking tot eardroppings is,

[0:02:27] nou de eerste eardroppings vonden plaats op 4 en 5 februari.

[0:02:31] Nou dat is achteraf, artikel 100 is erover geïnformeerd.

[0:02:33] We hebben feitelijke vragen gesteld en op die feitelijke vragen zijn op dit moment eigenlijk nog steeds geen antwoorden.

[0:02:39] Terwijl ja, we hebben al een nieuwe artikel 100 brief daarover ontvangen.

[0:02:43] Dus dan zie je toch ergens dat het niet helemaal lukt om de volgorde te hanteren.

[0:02:48] En ik ben benieuwd hoe we dat kunnen oplossen.

[0:02:53] En het proces misschien, en het gaat niet over dat we nu allemaal moeten veranderen,

[0:02:56] maar dat we wel langzaam gaan kijken van hoe de issues die allemaal op ons afkomen

[0:03:02] en ook korte termijn problemen en missie aanvragen,

[0:03:08] hoe die uiteindelijk in zijn artikel 100 briefprocedure uiteindelijk bij ons terechtkomen

[0:03:13] en wat we daar dan eventueel beter en sneller kunnen doen.

[0:03:19] Oké, ik kijk ook even naar de andere leden, hoe zij het tegen dit verzoek aankijken.

[0:03:26] De heer Paternotten.

[0:03:28] Ik kan het op zich steunen, ik kan me ook voorstellen dat we even het idee zo inkleden

[0:03:36] dat we die technische briefing doen en daarna het verzoek nog een keer bespreken

[0:03:40] om te kijken of we de vraagstelling richting de regering nog iets meer kunnen richten.

[0:03:44] Ik had het idee dat dat ook een beetje doorklonk in de woorden van de voorzitter.

[0:03:47] Dus ik kan beide routes me voorstellen, op zich steun, maar misschien is het een goed idee om even

[0:03:51] te zeggen dat we de technische briefing doen, die komt denk ik ergens in mei,

[0:03:55] en dan daarna beschrijken hoe we deze vraag kunnen stellen aan de regering.

[0:03:58] Want het is natuurlijk wel een vrij fundamentele vraag die de heer Tuijman hier zo opwerpt.

[0:04:03] Andere leden?

[0:04:04] Ik kan er helemaal in meegaan, voorzitter.

[0:04:07] De heer Veldkamp.

[0:04:09] Ja, ik begrijp, voorzitter, wat de heer Tuijman beoogt.

[0:04:11] zeker bereikt naar te kijken, maar ik wil ook eerst even doorgronden de artikel 100-procedure

[0:04:17] en waarom die is zoals die is, en dat dan inderdaad de vragen scherper stellen.

[0:04:24] Dus wat dat betreft sluit ik me aan bij de heer Paternotte.

[0:04:29] Heer Tijmen, is dat voor u oké?

[0:04:30] Dan doen we eerst de technische briefing en dan kijken we of deze brief nog een nuttige

[0:04:33] aanvulling daadwerkelijk is.

[0:04:34] Is dat akkoord voor u?

[0:04:36] Ja, voorzitter.

[0:04:37] We doen dan de technische briefing en vandaaruit vatten we hem samen, maken we hem specifiek

[0:04:41] en dan komen we hem dan vanuit de commissie verstuurd.

[0:04:43] Mooi, oké, dan gaan we het op deze manier doen.

[0:04:46] Dan gaan we naar agenda punt 2, de brievenlijst van de particulieren.

[0:04:51] Zijn daar opmerkingen of vragen bij?

[0:04:55] Ik had zelf één kleine, ik weet dat er ook een verzoek is om iets met de Iraanse gemeenschap

[0:05:01] of de Women Live Freedom Beweging, maar dat komt geloof ik volgende week op de agenda.

[0:05:05] Dus dan kunnen we dat mooi bespreken.

[0:05:07] Dan de brievenlijst organisaties agenda punt 3.

[0:05:12] Daarbij wil ik even de aandacht van de commissie in ieder geval vestigen op dit eerste agenda punt.

[0:05:18] Dat is een statement vanuit het parlement uit Litouwen die vraagt of onze commissie voorzitter een verklaring wil ondertekenen.

[0:05:27] Die gaat over de zogenaamde Russische wet in het Georgische parlement.

[0:05:34] Wat persoonlijk mijn voorstel zou zijn, ik heb hem hier voor me liggen, het is 1A4,

[0:05:40] maar dat we dit even via een schriftelijke procedure doen, zodat iedereen even kan zien

[0:05:44] of we dit kunnen steunen en dan aangeven of onze voorzitter mandateren om dat te ondertekenen.

[0:05:49] Zodat we zeker weten dat iedereen daar met bewustzijn een keuze in maakt.

[0:05:56] Ik zie iedereen knikken.

[0:05:59] Als er verder geen opmerkingen zijn bij agenda punt 3, dan gaan we naar agenda punt 4.

[0:06:03] De activiteiten van de commissie.

[0:06:06] Een hoop geplande activiteiten.

[0:06:08] Zijn daar opmerkingen bij?

[0:06:13] Zo niet dan op pagina 3 ook de plenaire activiteiten die op de agenda staan of nog worden ingepland.

[0:06:23] Als er geen opmerkingen zijn, dan gaan we naar agenda punt 5.

[0:06:26] De informerende NAVO-ministeriële op 30 en 31 mei, die wordt extra ingepland.

[0:06:33] Daar zal ook een geannoteerde agenda voor komen.

[0:06:35] De vraag is of we deze willen combineren met een commissiedebat dat algeheer staat op de

[0:06:40] RBZ, vaak ook ongeveer dezelfde thema's.

[0:06:44] We zouden eventueel kunnen vragen, zeg ik even op persoonlijk titel, om het debat met

[0:06:48] een uur te verlengen.

[0:06:50] Dan kunnen we altijd kijken of we die tijd nodig hebben, maar dat zou nog een praktische

[0:06:54] mogelijkheid zijn.

[0:06:57] Ja, voorzitter, dat lijkt me een goed voorstel om dat dan ook met een uur te verlengen.

[0:07:05] Is dit wel gebruikelijk om een tijdbaar debat samen te volgen met de RBZ?

[0:07:09] Dat is even een vraag die ik...

[0:07:11] Ja, dat doen we vaker, ja.

[0:07:12] Hebben we ook wel eens een NAVO-OVAC-debat samen of een wat kleiner onderwerp dat niet

[0:07:17] een eigen debat vergt, dat hebben we weleens een RBZ-Afghanistan, dat doen we wel vaker,

[0:07:22] ja.

[0:07:22] Oké.

[0:07:23] Ik kan het volgen.

[0:07:26] Oké, dan agenda punt 6, uitnodiging van het parlement van Montenegro voor een bezoek aan

[0:07:32] Montenegro. Het voorstel is om dit bij de verdere reisplanning te betrekken in de discussies die

[0:07:36] we daarover hebben. Dan agenda punt 7, een save-the-date uitnodiging voor het bezoek aan

[0:07:43] de Amerikaanse NAVO-missie op 6 en 8 mei. De officiële uitnodiging volg ik nog, maar dit is

[0:07:49] Ik zeg er al meteen bij dat een deel van deze commissie dan op werkbezoek is in Latijns-Amerika.

[0:07:58] Dus dat lastig te worden, maar misschien dat er overige leden zijn die wel interesse hebben.

[0:08:01] Dus die kunnen dat vast in hun agenda zetten.

[0:08:04] Dan gaan we naar agenda punt 8.

[0:08:07] Advies 44 van de CAVV over toetreding van Nederland tot het VN-verdrag

[0:08:11] in zaak immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen.

[0:08:15] Allereerst is de vraag, het CRVV heeft een advies uitgebracht, het kabinet heeft daar ook een reactie op gegeven, dat is agenda punt 9.

[0:08:23] En de vraag is of, is op dit moment controversieel verklaard, of dat er een wens is om dit controversieel te houden, of dat dit bij deze niet langer controversieel is.

[0:08:35] De heer Paternotten.

[0:08:36] Het standpunt van mijn fractie is dat er niets controversieel over te zijn, maar dat is algemeen bekend.

[0:08:43] Andere opvatting hierover?

[0:08:45] Nee, dat is ook mijn standpunt.

[0:08:47] Bij mij betreft, van mijn fractie, hoeft het niet controversieel te zijn.

[0:08:53] Nee, niet controversieel.

[0:08:54] Helder, dan niet controversieel verklaren.

[0:08:57] Dan is de vraag of wij dit via de gebruikelijke weg ook op de plenaire agenda dan willen krijgen.

[0:09:05] Dus dan is het besluit van deze...

[0:09:12] Ja, ja.

[0:09:13] Formeel besluit om de commissie-staat op te heffen en het in te gaan plannen.

[0:09:18] Dan hebben we agenda 8 en 9 daarmee samen gedaan.

[0:09:22] Dan gaan we naar agenda punt 10.

[0:09:25] Uitstel van de beantwoording van de vraag van de commissie over de airdrops, artikel 100 brief.

[0:09:32] Eigenlijk wat hier met agenda punt 10 en ook 11.12 een beetje in verlengde van de opmerking van de heer Tuinman is om het overzicht te geven van hoe het staat met de verschillende artikel 100 procedures.

[0:09:42] Een voorstel bij dit specifieke agendapunt is om de kennisgeving aan te nemen.

[0:09:48] Maar in de noot staat ook verder uitgelegd wat de verschillende brieven zijn en wat de

[0:09:52] verschillende stand van zaken is.

[0:09:54] Agenda punt 11 gaat ook over aanvullende militaire hulp aan Gaza via de airdrops.

[0:10:00] Dat was een brief van 29 maart en is reeds geagendeerd.

[0:10:04] Agenda punt 12 gaat over de aanvullende artikel onder bijdrage aan de Maritieme Veiligheid

[0:10:09] Rode Zee.

[0:10:11] Daarvoor volgen wij een reeds besloten artikel 100-procedure.

[0:10:15] De technische briefing hebben we reeds gehad en volgende week dinsdag het commissiedebat.

[0:10:21] Een plenaire afronding zal er volgende week plaatsvinden.

[0:10:25] Dan agendapunt 13, antwoorden op vragen van de Commissie over Nederlands-Inzins-Helregio.

[0:10:29] Voorstellen ze om dit ter kennisgeving aan te nemen.

[0:10:32] Agendapunt 14, antwoorden op vragen over voortgang in internationaal cultuurbeleid.

[0:10:37] Voorstellen ze ook om dit ter kennisgeving aan te nemen.

[0:10:39] Agenda punt 15, uitstel van de beantwoording van vragen van de commissie over de veiligheids- en verenigingen met Oekraïne.

[0:10:45] Ook voorstel ter kennisgeving aan te nemen.

[0:10:48] Agenda punt 16, kabinetsreactie in zaken advies nummer 41 van de CRVV.

[0:10:54] Gaat over de rechtsgevolgen van ernstige schending van de regel van dwingend recht.

[0:10:59] De vraag is of we deze controversieel willen verklaren of niet.

[0:11:04] Ik zie daar geen behoefte voor.

[0:11:06] en dan is het voorstel om deze te agenderen voor het eerste volgende commissiedebat RBZ op 23 mei.

[0:11:13] Dan agenda punt 17, verslag van de vergadering van vertragspartijen van het instituut van Rome.

[0:11:18] Wenst u iemand deze condensatieel te verklaren? Zo niet, dan is het voorstel deze te kennisgeven aan te nemen.

[0:11:23] En dan agenda punt 18, inzet van Karel Doorman in de Rode Zee.

[0:11:28] Daarvoor geldt wat we net eerder bespraken, dat we daar de artikel 100-procedure voor volgen

[0:11:35] en het voorstel is om dit daarin mee te nemen.

[0:11:39] Dan gaan we naar 19, de verdragen, rapport over stand van zaken,

[0:11:43] parlementaire goedkeuring, verdragen, iemand controversieel,

[0:11:47] zo niet, dan voorstel om dit de kennisgeving aan te nemen.

[0:11:51] Agenda punt 20, verslag RBZ 18 maart, reeds geagendeerd.

[0:11:55] Agenda punt 21, garanteerde agenda voor de RBZ 22 april,

[0:12:00] staat geagendeerd voor het commissiedebat vandaag.

[0:12:02] Agenda punt 22, informele videoconferentie ministers buitenlandse zaken van de EU

[0:12:07] naar aanleiding van de Iraanse aanval op Israël.

[0:12:10] Een voorstel om dit te agenderen voor het commissiedebat van vanmiddag.

[0:12:15] Agenda punt 23, EU-signalering RBZ 22 april.

[0:12:19] Reeds gerelateerd en ook voor het commissiedebat dat vanmiddag gepland staat.

[0:12:25] Dan agenda punt 24, onder de kopje overig, brief van het presidium over het doorgeleiden van de handleiding

[0:12:32] Uitvoering van de hoorzitting met kandidaat en bewindspersonen, dat is de informatie.

[0:12:36] Agenda put 25, deelname aan en toelichting op de dag van de publieke dienstverlening, ook de informatie.

[0:12:42] Agenda put 26, openstaande schriftelijke verzoeken. Zijn daar opmerkingen dan wel vragen over?

[0:12:50] Leertuig.

[0:12:51] Ja, dat is net al, voorzitter, in de opening bij mijn rekening van werkzaamheden gehad.

[0:12:56] Kijk, het blijft wel vreemd dat de reactie op de inbreng feitelijke vragen over de

[0:13:00] humanitaire hulp en gazen via airdrops, nou ja, die zou 21 maart moeten plaatsvinden.

[0:13:06] Het gaat over airdrops die 4 en 5 februari hebben plaatsgevonden.

[0:13:09] Dus mijn verzoek is toch om even te polsen wanneer die daadwerkelijk gaan komen.

[0:13:15] Want ja, we zitten straks in de volgende artikelonderbrief en de vragen op de

[0:13:21] eerste artikelonderbrief hebben we niet gehad.

[0:13:26] Ik denk dat het, gezien uw opmerking aan het begin, eigenlijk de algemene verzoek is om,

[0:13:31] als het om de artikel 100-brieven gaat, de beantwoording van de vraag of dat iets sneller

[0:13:35] zou kunnen.

[0:13:36] Want anders zijn de antwoorden gewoon achterhaald, gezien de snelle ontwikkeling in de regio.

[0:13:39] Volgens mij is dat een verzoek dat we kunnen doorleiden naar het ministerie.

[0:13:45] Dan de voorbereidingsgroepen.

[0:13:49] Agenda punt 27.

[0:13:51] Er zijn op basis van alle gesprekken die er zijn geweest over de kennisagenda

[0:13:55] twee voorbereidingsgroepen of twee kennisthema's bijgekomen.

[0:13:59] De toekomstige relatie met de Verenigde Staten,

[0:14:01] één en twee geopolitieke uitdagingen in de ring rond Europa.

[0:14:06] Dat heeft toegeleid dat er inmiddels vijf thema's zijn,

[0:14:08] met daarbij bij ieder thema twee tot vier personen

[0:14:13] die lid zijn van de voorbereidingsgroep.

[0:14:16] En de vraag aan de commissie is om dat bij deze vast te stellen.

[0:14:20] Met daarbij aantekenen, we zijn flexibel.

[0:14:23] Mocht iemand zich in de loop der tijd graag met een bepaald thema willen bezighouden,

[0:14:26] kan dat natuurlijk altijd nog.

[0:14:28] Maar voor nu stellen we deze voorbereidingsgroep vast.

[0:14:32] Dan gaan we naar de rondvraag. Zijn er punten nog voor de rondvraag?

[0:14:37] De heer Dassen.

[0:14:38] Ja, ik heb een vraag met meer van procedureel.

[0:14:41] Want stel, wij zouden als commissie een gezamenlijk verzoek willen uitsturen

[0:14:46] zoals Litouwen dat nu eigenlijk ook richting ons doet, van hoe gaat dat dan precies in z'n werk?

[0:14:50] Bijvoorbeeld een oproep van verschillende commissies buitenlandse zaken

[0:14:54] of andere commissies richting het Amerikaanse huis om haast te maken met een bil.

[0:15:00] Hoe gaat zoiets in z'n werk?

[0:15:03] Ik ga antwoorden hoe ik denk dat het werkt en dan gaat de griffie mij corrigeren als dat niet zo is,

[0:15:07] want volgens mij, naar mijn weet, hebben we dat de afgelopen periode niet gedaan.

[0:15:12] Ik denk dat het een voorstel zou moeten zijn van een van de partijen die we dan hier in de procedurevergadering brengen.

[0:15:19] Dan besluiten we daar in meerderheid over of we dat een goed idee vinden.

[0:15:23] Ik kan me voorstellen dat als iets maar een kleine meerderheid heeft dat we dat niet zo snel zullen doen,

[0:15:28] maar iets wat breed gedragen is in de commissie.

[0:15:30] En dan vragen we aan de griffie om contact op te nemen met zijn collega's en dat verder te verspreiden.

[0:15:37] Ja, dat is bijna correct, met die aanvoeling dat wij hebben een parlementair vertegenwoordiger

[0:15:47] van de Tweede Kamer in Brussel zitten en die kan dat binnen no-time uitzetten via al haar

[0:15:53] collega's van de andere EU-parlementen.

[0:15:56] Ten aanzien van het specifieke verzoek aan de voorzitter van het Amerikaanse Huis van

[0:16:01] afgevaardigde is er, ik meen anderhalf of twee maanden geleden, is er een verklaring

[0:16:06] meegetekend door de Kamervoorzitter van die strekking.

[0:16:10] Die is ook behandeld hier in de procedurevergadering van de Commissie

[0:16:14] Buitenlandse Zaken en dat was de oproep om zo snel mogelijk

[0:16:18] die wetgeving in stemming te brengen in het Amerikaanse huis.

[0:16:22] Dus daar is al een keer een verklaring over mede ondertekend.

[0:16:28] Yes, geen aanvullende punten voor de grondvraag.

[0:16:32] Dan sluit ik hierbij het openbare deel van deze vergadering en hebben we nog enkele punten voor het besloten.