Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Verkiezingen

[0:00:00] Welkom bij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

[0:00:03] We hebben op de agenda staan het commissiedebat verkiezingen met minister Hugo de Jonge.

[0:00:08] Ik heet de Kamerleden welkom, de mensen plieger te winnen en al die loyale kijkers thuis.

[0:00:14] We hebben vier minuten spreektijd.

[0:00:16] Aangezien we niet met een heel groot gezelschap zijn, als u er een beetje overheen loopt,

[0:00:19] dan zal ik daar een oogje dicht knijpen.

[0:00:22] Dus we hebben wel wat tijd met elkaar, maar ga alsjeblieft niet mijn coulantie testen.

[0:00:27] Met mildheid testen, en we hebben vier interrupties in de eerste termijn.

[0:00:32] Vier interrupties in de eerste termijn.

[0:00:33] En ook daar, als u nog een korte toelichting in de vraag wilt stellen,

[0:00:36] dan kan dat ook.

[0:00:37] Laten we een beetje soepel ermee omgaan, want we zijn met z'n vijven.

[0:00:40] Dan geef ik het woord aan mevrouw Charcot van GroenLinks-PvdA.

[0:00:45] Dank, voorzitter.

[0:00:46] Ik wil mij tijdens deze commissie verkiezingen richten

[0:00:49] op het toegankelijk maken van het stemproces.

[0:00:52] Het kabinet heeft al stappen daartoe gezet

[0:00:53] en toegankelijkheid is door de jaren heen ook wel beter geworden.

[0:00:57] Maar het is nog niet goed genoeg.

[0:00:58] 69% van de stemlokalen voldoet nog steeds niet aan de toegankelijkheidscriteria.

[0:01:03] Uit steekproeven blijkt bovendien dat gemeenten stemlokalen als toegankelijk aanmerken.

[0:01:08] Terwijl dit soms ook niet zo is.

[0:01:13] Ik ben wel benieuwd wat de minister kan doen.

[0:01:17] Om daar met gemeenten behalve aansporen van door het gesprek aan te gaan.

[0:01:21] Hoe zorgen we ervoor dat het toegankelijk wordt.

[0:01:23] Ik lees ook dat er voor de lange termijn een nieuw actieplan

[0:01:26] toegankelijkheid gaat komen.

[0:01:28] Waarom voor de lange termijn, terwijl de problemen al heel lang bekend zijn?

[0:01:31] En wat zijn de strevendoelen en op welke termijnen moeten die behaald worden?

[0:01:36] Voorzitter, kan de minister ook in gesprek gaan met de verschillende

[0:01:38] organisaties die opkomen voor mensen met een beperking,

[0:01:41] te spreken over wat er nodig is om stembureaus toegankelijker te maken?

[0:01:44] En welke oplossingen er nodig zijn om toegankelijkheid te vergroten

[0:01:47] volgens deze organisaties?

[0:01:49] Ik geef liever niet een voorbeeld van wat je zou kunnen doen,

[0:01:51] een mobiele stembus, maar haal even gewoon op wat er nodig is.

[0:01:57] En voorzitter, gemeenten werken keihard om tijdens elke verkiezing

[0:02:01] alles in goede banen te leiden.

[0:02:02] De kosten zijn gestegen, maar de rijksbijdragen niet.

[0:02:05] Tijd voor eerlijk delen.

[0:02:07] Kan de minister spoedig inzicht geven in de kosten van de verkiezingen,

[0:02:10] deze uiteen te zetten naar grootte van de stad,

[0:02:13] zodat wij inzicht kunnen krijgen?

[0:02:14] Deze vraag stel ik ook namens de heer Sneller van D66,

[0:02:18] die er niet bij kon zijn in verband met een debat.

[0:02:20] Ik vind het heel goed dat de minister niet eerst heeft gekozen voor een experiment voor bijstand

[0:02:25] in Stemhokje, maar dat meteen wettelijk voor alle gemeenten wil gaan regelen.

[0:02:29] Er lag een wetsvoorstel voor dat experiment en er komt nu een wetsvoorstel dat het landelijk moet

[0:02:33] regelen. Wat is de stand van zaken?

[0:02:36] Dan de stempassen.

[0:02:38] Veelal worden ze goed bezorgd, maar we hebben allemaal ook gezien dat duizenden stempassen

[0:02:43] niet zijn bezorgd door fout bij PostNL.

[0:02:47] Ik ga ervan uit dat de minister hierover al in gesprek is geweest.

[0:02:51] Ik ben wel benieuwd over de uitkomst.

[0:02:52] Dat mag uiteraard ook schriftelijk.

[0:02:56] Tijdens de vorige campagne kwam er ook nepnieuws over het stemmen, over mijn partij.

[0:03:01] Op social media werd beweerd dat als je op mijn partij, GroenLinks-PvdA, wilde stemmen...

[0:03:05] je twee bolletjes moest roodkleuren...

[0:03:08] dat de ene een ongeldige stem zou opleveren.

[0:03:11] Dat werd er natuurlijk niet bij verteld.

[0:03:13] En het ministerie van BZK heeft ook wel goed gereageerd hierop.

[0:03:18] Maar belangrijker, denk ik, is dat dit soort nepnieuws van de sociale media verwijderd kan worden.

[0:03:23] En dat lijkt wat minder gemakkelijk geworden nu voor X.

[0:03:27] Ook het ministerie van BZK heeft geen Trusted Flag-status meer voor X.

[0:03:32] Terwijl de nieuwe Digital Service Act de sociale media verplicht tot het erkennen van Trusted Flaggers.

[0:03:37] De staatssecretaris van BZK heeft eerder laten weten om in gesprek te gaan met X.

[0:03:42] Wat is daaruit gekomen en hoe kunnen we voorkomen dat dit de volgende keer weer gebeurt?

[0:03:50] Vooral als het eenmaal gepost is, gaat het gewoon naar eigen leven leiden.

[0:03:55] Het ministerie heeft geen bevoegdheid om dit ook te verwijderen.

[0:03:59] Welke mogelijkheden ziet de minister wel?

[0:04:02] Dan kom ik tot slot bij de vergoedingen.

[0:04:05] Medewerkers op stembureaus moeten een belasting betalen over het bedrag dat zij krijgen of het wordt van hun uitkering afgetrokken.

[0:04:14] De minister zoekt ook naar een oplossing om deze vrijwilligersbijdrage uit te zonderen van belastingen of de uitkeringen.

[0:04:21] Omdat het juridisch ingewikkeld is duurt dit natuurlijk ook ontzettend lang.

[0:04:25] Maar daar mogen de medewerkers wat ons betreft niet te duppen van worden.

[0:04:29] En als het niet voor de komende Europese verkiezingen geregeld kan worden...

[0:04:33] zou ik toch de minister willen vragen om toch te kijken van wat we zouden kunnen doen

[0:04:37] met terugwekkende kracht bijvoorbeeld ter compensatie van de vrijwilligers.

[0:04:41] Dank voorzitter.

[0:04:42] Dank u. U had nog twee seconden zelfs over.

[0:04:44] Mevrouw Palmen met een interruptie.

[0:04:47] Ja, dank u wel. Ook veel dank aan mevrouw Chacor voor deze inbreng

[0:04:50] waar ik het van harte mee eens ben.

[0:04:53] Ik had nog een vraag over de hulp bij het stemmen.

[0:04:57] Wij kennen allemaal de voorbeelden van mensen met een beperking

[0:04:59] die het echt gewoon fysiek vaak heel lastig hebben in dat stemhokje,

[0:05:04] worstelen met het stembiljet, gewoon te klein zijn of te laag zijn

[0:05:08] om überhaupt een kruisje te kunnen zetten.

[0:05:11] Ze hebben echt hulp nodig van mensen om hen heen, ouders of anderen.

[0:05:18] De minister heeft aangegeven, dit nemen we op in de wet.

[0:05:21] Mevrouw Chacor vraagt naar de stand van zaken.

[0:05:23] En mijn aanvullende vraag is van, vinden we het niet

[0:05:25] dat dit eigenlijk al voor de Europese verkiezingen geregeld zou moeten zijn,

[0:05:29] En lukt dat? Bent u daarmee eens?

[0:05:31] Vraag aan mevrouw Chacour.

[0:05:33] Ja, dank voorzitter.

[0:05:34] U vraagt inderdaad, denk ik, doorgeleiden ook richting de minister deze vraag.

[0:05:38] Ik vraag me af of dat volgens mij als je

[0:05:40] gewoon heel racist bent, gaat het gewoon niet lukken, denk ik.

[0:05:44] Maar ik ben het helemaal met u eens als het

[0:05:46] gaat om mensen die lastig kunnen stemmen, je wil die toegankelijkheid, je wil het

[0:05:50] laagdrempeliger maken en niet lastiger maken.

[0:05:54] Dat geldt ook voor laaggeletterden die ook

[0:05:56] moeite hebben met de stempassen bijvoorbeeld, hoe die werken.

[0:06:02] Sommige vergeten ze of raken ze kwijt.

[0:06:05] Dus ook daarin zou ik ook willen weten van hoe kunnen we dat nou gewoon makkelijker maken?

[0:06:09] Sowieso makkelijker en toegankelijker maken voor mensen.

[0:06:12] Dus vandaar mijn oproep ook richting de minister van ga in gesprek met gemeenten.

[0:06:15] Er zijn vast wel voorlopers, die zijn er altijd en misschien hebben we ook wel ideeën.

[0:06:19] Misschien andere landen die wat die die die eerdere stappen zitten.

[0:06:23] Maar ik heb er wel, in ieder geval wil ik er vertrouwen in hebben dat we dit voor elkaar kunnen boksen.

[0:06:30] Want we leven immers gewoon in een gaaf landje waar je veel kan bereiken als je het wil. Dank.

[0:06:36] Tevreden mevrouw Palmen? Kijk, dan de heer Vlag van de staatskundige gereformeerde partij.

[0:06:41] Voorzitter, dank u wel.

[0:06:43] Ja, verkiezingen associeer ik toch nog steeds met een feest van de democratie.

[0:06:46] De verkiezingsdag is zo'n dag waarin je in wisselende mate van spanning toeleeft naar de klok van 9 uur.

[0:06:52] en dan met elkaar de uitslag bekijkt.

[0:06:57] Hoe anders is dat in veel andere landen in de wereld.

[0:07:00] En er zijn soms beelden, voorzitter, die een heel verhaal overbodig maken.

[0:07:03] Ik denk aan de recente foto's waarop Oekraïners

[0:07:06] onder het toeziend oog van Russische militairen hun stem moesten uitbrengen.

[0:07:10] Er was zelfs sprake van Russisch maatwerk.

[0:07:12] Militairen kwamen met de stembus aan huis.

[0:07:15] Hoeveel blijft er dan over van vrije en geheime verkiezingen?

[0:07:18] Dan besef je ook hoe bijzonder het is

[0:07:21] En misschien zelfs wel te vanzelfsprekend dat we in Nederland als burgers kunnen meedoen

[0:07:25] aan vrije verkiezingen.

[0:07:27] Tegelijk schept deze vrijheid ook de verantwoordelijkheid voor kiezers en gekozenen om onze vrijheid

[0:07:32] goed te gebruiken.

[0:07:34] Voorzitter, de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn opnieuw goed verlopen.

[0:07:37] Dat was mogelijk dankzij de inzet van veel medewerkers en vrijwilligers in de gemeente

[0:07:41] petje af.

[0:07:43] Van het Rijk mag dan wel voldoende ondersteuning verwacht worden, financiële ondersteuning

[0:07:47] verwacht worden.

[0:07:48] Het zou niet zo moeten zijn dat de wethouder financiën degene is die wakker ligt na de

[0:07:53] val van een kabinet en denkt van daar hebben we weer verkiezingen en hoe los ik dat financieel

[0:07:57] weer op.

[0:07:59] Gaat de minister, vraag ik dan ook het lopende onderzoek naar kosten als leidraad gebruiken

[0:08:03] voor een actualisering van de vergoedingen.

[0:08:06] Een bijzonder tintje aan deze verkiezingen was toch wel de zaterdagssitting van de Tweede

[0:08:09] Kamer.

[0:08:10] Die zou nodig zijn geweest om het spoedopdracht te geven tot een hertelling in de gemeente

[0:08:13] Tilburg.

[0:08:14] Maar dat blijkt na de evaluatie van de kiesraad en het onafhankelijke onderzoek eigenlijk

[0:08:18] niet nodig geweest. De norm van 2% bij verklaarde verschillen is ook toegepast op onverklaarde

[0:08:24] verschillen, terwijl het protocol daar niet direct aanleiding toe bood. De gemeente kreeg

[0:08:29] dit probleem onverwacht weer op het bord en dat is vervelend. Kan de minister aangeven

[0:08:32] of over de te hanteren normen contact is geweest tussen de kiesraad en de commissie voor het

[0:08:37] onderzoek van de geloofsbrieven? Vindt hij ook dat bij onduidelijkheid in de toekomst

[0:08:43] dit in ieder geval zo zou moeten zijn? De SGP heeft nog een vraag over de vereisde aan

[0:08:47] stembureauleden. Er lijken geen regels te zijn die bijvoorbeeld verhinderen dat leden allemaal familie

[0:08:52] van elkaar zijn. Overigens weet ik wel dat in gemeenten er best wel gestuurd wordt op spreiding

[0:08:57] van vriendengroepen en dergelijke. Dus in de praktijk lost het zich wel op, maar er zijn voor

[0:09:00] zover ik weet geen regels voor. Wat vindt de minister daarvan? Dan ook inderdaad het punt

[0:09:06] hulp in het stemhokje. Dank voorzitter. Ik heb toch een, ik heb wat verheldering nodig met

[0:09:17] In betrekking tot uw vraag over familieleden, om eens te begrijpen

[0:09:20] wat u daarmee bedoelt en misschien kunt u een voorbeeld noemen.

[0:09:23] De heer Vlag.

[0:09:26] Ja, misschien niet eens zozeer op familieleden, maar ik noemde ook vriendengroepen.

[0:09:30] Mijn eigen zoon is stembureau lid geweest, stembureauvoorzitter.

[0:09:35] En een heel aantal van zijn vrienden deden dat tegelijkertijd ook.

[0:09:38] En bij de gemeente waar ze dat deden werd ook bewust erop gestuurd dat ze niet bij

[0:09:41] elkaar in één stembureau zaten, juist om die onafhankelijkheid van elkaar

[0:09:45] en het vier-, zes-, acht-ogenprincipe te waarborgen.

[0:09:50] Dank, dan vervolgt u uw bedoeling.

[0:09:53] De SGP is benieuwd wanneer de minister met het wetsvoorstel komt om hulp in het stemhokje te regelen

[0:09:57] voor kiezers met andere dan lichamelijke beperkingen.

[0:10:01] Het is belangrijk dat al deze kiezers gelijke hulp krijgen,

[0:10:04] maar het is de vraag of die taak bij het stembureau hoort.

[0:10:07] Hoe gaat de minister om met het feit dat bij sommige beperkingen

[0:10:11] juist de hulp van de vertrouwd persoon gewenst is?

[0:10:14] Zou niet ten minste de familie stemhulp mogen geven.

[0:10:18] Dan de vergoeding voor stembureauleden.

[0:10:20] De minister heeft meer tijd nodig om die vergoeding te onderzoeken.

[0:10:23] Dat voelt soms wat moedeloos.

[0:10:26] Het lijkt in onze tijd makkelijker om naar de maan heen en weer te vliegen dan een onbelaste

[0:10:30] vergoeding uit te keren.

[0:10:32] Kan de minister toezeggen dat de inzet er in ieder geval op gericht is om dit te gaan regelen?

[0:10:35] Waar een wil is, is juridisch meestal ook wel een weg.

[0:10:39] Het gaat om bijzondere incidentele activiteiten voor het instand houden van de democratie,

[0:10:42] waarmee duidelijk is dat je tot nu toe geen maandelijks inkomen kunt verwerven.

[0:10:48] Laten we ook hopen dat het zo blijft.

[0:10:50] Tot slot een blik vooruit naar de verkiezingen voor de EU.

[0:10:52] De Europese Commissie heeft in december een aanbeveling gegeven om gedragscodes op te stellen,

[0:10:57] die onder andere een inclusief politiek discours moeten bevorderen.

[0:11:02] In de kabinetsreactie lees ik alleen dat het kabinet positief is over gedragscodes,

[0:11:06] maar niets over deze specifieke aanbeveling.

[0:11:08] Hoe leest de minister dit onderdeel van de beoogde gedragscode?

[0:11:13] Kan hij onomwonde bevestigen dat we niet de richting in moeten dat de overheid met codes

[0:11:18] gaat bevorderen hoe partijen inhoudelijk met elkaar moeten omgaan in campagnes en debatten?

[0:11:24] Neemt het kabinet hier afstand van in de EU?

[0:11:29] Dank.

[0:11:30] Dank aan de heer Vlag.

[0:11:31] Mevrouw Palmen van Nieuws Sociaal Contract.

[0:11:34] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:11:36] Verkiezingen vormen het kloppend hart van de democratie.

[0:11:39] De democratie waarin wij leven begint en eindigt met verkiezingen.

[0:11:42] Waarbij elke stem telt als fundament voor de samenleving.

[0:11:47] Verkiezingen zijn niet alleen een procedureel aspect van het democratisch proces.

[0:11:51] Maar het is ook een symbool van burgerschap en participatie.

[0:11:54] Van gekozen volksvertegenwoordiging.

[0:11:57] De verantwoordelijkheid voor het goed laten verlopen van de verkiezingsprocessen is hoog.

[0:12:02] De overheid heeft de taak om de kwaliteit en integriteit van verkiezingsprocessen hoe dan

[0:12:07] ook te waarborgen.

[0:12:08] Zeker nu de Europese parlementsverkiezingen voor de deur staan.

[0:12:12] Daarom zal ik mijn inbreng op drie punten ingaan.

[0:12:15] Het tegengaan van desinformatie, het gebruik van telsoftware en tenslotte op het gevaar

[0:12:20] van peilingen.

[0:12:22] Voorzitter, desinformatie vormt een bedreiging voor de integriteit en geloofwaardigheid van

[0:12:26] van verkiezingen, ook voor de Europese verkiezingen.

[0:12:29] En nee, desinformatie is niet iets van de laatste jaren.

[0:12:34] In het rond de tafel gesprek over een

[0:12:35] weerbare democratische rechtsstaat kwam dit ook al naar voren.

[0:12:39] Voormalig directeur van de AIVD, meneer Bos, gaf aan dat in 1981 de organisatie

[0:12:44] van een anti-kernwapendemonstratie op het Museumplein in de handen van Rusland lag.

[0:12:49] Zeker bij verkiezingen is objectieve en

[0:12:52] onafhankelijke oordeelsvorming ontzettend belangrijk.

[0:12:55] Moeten we niet veel meer de urgentie zien van het aanpakken van desinformatie?

[0:13:00] Neem bijvoorbeeld het Digital Services Act.

[0:13:03] Deze is al van kracht, maar de uitvoeringswet is nog niet van toepassing, waardoor er nog

[0:13:07] geen toezichthouders zijn en er nog niet gehandhaafd wordt.

[0:13:10] De vraag aan de minister is dan ook, zou u niet veel meer urgentie willen aandrengen?

[0:13:16] In Zweden hebben ze bijvoorbeeld een psychologische verdedigingsdienst ingezet, een aparte instantie

[0:13:21] die ervoor zorgt dat burgers zelf desinformatie effectief kunnen herkennen.

[0:13:26] Ik vraag aan de minister hoe wij hiervan kunnen leren

[0:13:29] in het tegengaan van desinformatie in Nederland.

[0:13:33] Het laatste geldt ook in relatie tot allerlei misleidende stemwijzers.

[0:13:37] Hoe zorgt de minister ervoor dat stemwijzers

[0:13:40] op een eerlijke en neutrale manier ingericht worden

[0:13:43] en dat er actief toezicht op wordt gehouden?

[0:13:47] Dan, voorzitter, de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen jaar.

[0:13:53] Er is een extern onderzoek uitgevoerd, waarin ook wordt gereflecteerd op de telsoftware

[0:13:59] en dat de uitbreiding van bevoegdheden niet wenselijk is om telverschillen zoals in Tilburg

[0:14:03] vroegtijdig te signaleren.

[0:14:05] Ik vraag de minister waarom dit zo bezwaarlijk is en of er scenario's denkbaar zijn waar

[0:14:10] de menselijke tellingen en de telsoftware elkaar juist kunnen versterken.

[0:14:14] Tot slot, voorzitter.

[0:14:15] Peilingen worden vaak gezien als een waardevol instrument, maar ze kunnen ook, zoals we

[0:14:20] afgelopen verkiezingen hebben gezien een bron van objectieve informatie verstoren zo vlak

[0:14:25] voor de verkiezingen.

[0:14:26] Ook ondermijnt het democratisch proces als het gaat om de peilingen en niet om de standpunten

[0:14:31] van partijen.

[0:14:32] Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat peilingen meer van invloed

[0:14:36] zijn dan inhoudelijke standpunten.

[0:14:39] In de kabinetsbrieven over de risico's bij verkiezingen blijven peilingen volledig onbesproken.

[0:14:44] Terwijl landen als Italië en Frankrijk hebben bijvoorbeeld al een verbod op peilingen vlak

[0:14:48] voor de verkiezingen.

[0:14:49] Hoe reflecteert de minister op zo'n dergelijk verbod?

[0:14:52] En herkent de minister dat peilingen vlak voor de verkiezingen misschien niet wenselijk zijn?

[0:14:56] Laten we blijven inzetten op een eerlijk, vrij en open verkiezingsproces.

[0:15:00] Dank.

[0:15:01] Dank.

[0:15:02] De heer Vlag heeft nog een interruptie.

[0:15:04] Ja, voorzitter.

[0:15:04] Dank u wel.

[0:15:05] Met twee vragen daarin.

[0:15:07] Ik herken een aantal punten die mevrouw Palmen hier naar voren brengt, onder andere dat peilingen

[0:15:12] aan lijken te sluiten bij de psychologie van mensen dat ze graag bij de winnaar willen

[0:15:16] horen.

[0:15:17] Dus als een partij het goed doet in de peilingen, dan is dat vaak ook in de praktijk het geval.

[0:15:22] Zou NRC ook zo ver willen gaan dat in Nederland een bepaalde periode

[0:15:26] voor de verkiezingen peilingen gewoon niet meer mogelijk zijn?

[0:15:29] Dat is de eerste vraag.

[0:15:30] De tweede gaat over stemwijzes.

[0:15:33] Ook ik heb ze in het verleden wel eens ingevuld namens de partij waarvoor ik actief ben.

[0:15:37] En het verbaasde me altijd hoe versimpeld de werkelijkheid werd

[0:15:40] en ook hoe je in een aantal gevallen gewoon standpunten in moest nemen

[0:15:44] waar je in principe niks over in je verkiezingsprogramma hebt staan.

[0:15:48] Zou mevrouw Palmen het een goed idee vinden als dat soort stemwijzen ook aan een soort

[0:15:53] basisgrens zouden moeten voldoen van compleetheid,

[0:15:58] nou ja, in ieder geval al een zekere onafhankelijkheid ook.

[0:16:01] Dat is een hele slimme interruptie met twee vragen, meneer Vlag.

[0:16:03] Volgende keer één vraag erin. Mevrouw Palmen.

[0:16:06] Nou, ik ben absoluut niet drouwig met deze interruptie, moet ik u eerlijk bekennen, voorzitter.

[0:16:13] Als ik dan in mag gaan op de eerste vraag van meneer Vlagg over de peilingen.

[0:16:19] Er zitten absoluut psychologische effecten als het gaat om peilingen vlak voor de verkiezingen.

[0:16:25] En dat niet alleen.

[0:16:26] De laatste tijd lijkt het dan ook te gaan om peilingen en worden peilingen besproken

[0:16:31] in plaats van de inhoudelijke standpunten van de betreffende partijen.

[0:16:35] Ik denk dat het nieuw sociaal contract best wel zo ver zou willen gaan om misschien de peilingen

[0:16:40] tot een bepaalde periode voor de verkiezingen uit te sluiten.

[0:16:44] Dan denk ik aan een termijn van een aantal dagen.

[0:16:48] Niet dat we dat in één keer verbieden voor een aantal maanden, maar een aantal dagen lijkt mij zeer realistisch.

[0:16:54] Dan de vraag over de stemwijzers.

[0:16:57] Ik heb mij laten vertellen, als nieuwe partij konden wij ons ook aanmelden bij stemwijzers.

[0:17:03] En dan moet je een heel arsenaal aan vragen indienen, een stuk of zestig, zeventig.

[0:17:09] En er worden vervolgens een twintig tot dertigtal uitgekozen en die worden dan verwerkt in een stemwijzer.

[0:17:14] En dat gaat op een hele ondoorzichtige wijze.

[0:17:17] Je hebt werkelijk geen idee wat er achter de schermen gebeurt.

[0:17:20] En ook bij het gebruik van stemwijzers zie je dat naar voren komen.

[0:17:24] Die ondergrondelijkheid, het niet-navolgbaar zijn van een stemwijzer.

[0:17:28] Dus wat dat betreft kan ik me ook helemaal voorstellen dat het juist in een democratisch-rechtstatisch proces past

[0:17:33] om ook hier veel meer transparantheid, openheid en verantwoordelijkheid aan te bieden.

[0:17:39] Dat we inderdaad een bepaalde basis gaan stellen.

[0:17:43] Kwaliteitseisen waar ook het stemwijzer aan moet voldoen.

[0:17:47] Mevrouw Chacot.

[0:17:48] Ja, voorzitter, ik werd een beetje getriggerd...

[0:17:51] ook naar aanleiding van uw antwoord met betrekking tot peilingen.

[0:17:54] Ik begrijp heel goed dat u zegt van ja, peilingen beïnvloeden.

[0:17:58] Dat geeft informatie over inderdaad.

[0:18:00] We zagen het bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ook.

[0:18:04] Dan gaat NEC omhoog, dan gebeurt het met de andere partijen omlaag.

[0:18:08] Dus het heeft invloeden.

[0:18:10] Maar ik vind het ook wel onderdeel horen bij onze democratie.

[0:18:16] Dus ik vroeg me af van...

[0:18:19] U zegt dan van... O, daar zijn kinderen. Dag.

[0:18:22] Achterbij wou de minister niet naar ons.

[0:18:24] Ja, we zwaaien naar bekende mensen, inderdaad.

[0:18:28] Dus ik vroeg mij af inderdaad, u belicht inderdaad een zorg daarom Trentem, u zegt ook van als het ons betreft zouden we het willen veranderen,

[0:18:37] maar ik wil daar even voor waken, ik weet niet of u dat zo bedoelt, dat wij dan vanuit hier bepalen van wat wel moet en wat niet moet.

[0:18:46] En hoe zorgt u ervoor dat u hier de informatie ophalt vanuit de maatschappij, vanuit de samenleving, wat wil die hierop vinden?

[0:18:54] Zij inderdaad peilingen storend of vinden ze juist peilingen helpend?

[0:18:59] Mevrouw Palmen.

[0:19:01] Ook daar zijn al wat onderzoeken naar verricht.

[0:19:04] Het is belangrijk om inderdaad die

[0:19:06] objectieve informatie zoveel als mogelijk te blijven aanbieden.

[0:19:10] Daarom zijn peilingen ook belangrijk.

[0:19:12] Maar je ziet inderdaad de laatste paar dagen, vlak voor een verkiezing,

[0:19:15] zie je dat het alleen maar gaat over de peilingen en de peilers.

[0:19:18] Dan is het van dat peilingbureau moet je hebben.

[0:19:21] Nee, die moet je hebben.

[0:19:21] Dus dan leidt het heel erg af, juist van die inhoudelijke boodschap.

[0:19:25] En ik zou zo graag zien dat met name ook in die laatste fase alle partijen met hun

[0:19:31] partijprogramma's aan bod komen, dus juist om dat democratische proces beter te stutten.

[0:19:37] Dus dat is de opzet die daar achter zit.

[0:19:42] Zijn er geen verdere interrupties?

[0:19:43] Dan geef ik het woord aan de heer Deen van de Partij voor de Vrijheid.

[0:19:46] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:19:48] We bespreken vandaag onder andere de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen 2023.

[0:19:55] De verkiezing is goed verlopen en de uitslag is betrouwbaar, lezen we.

[0:19:58] Verder zijn er geen aanwijzingen geweest voor desinformatiecampagnes.

[0:20:01] En dat laatste is uiteraard geen garantie voor de komende EP-verkiezingen bijvoorbeeld.

[0:20:07] Waakzaamheid met betrekking tot buitenlandse beïnvloeding is uiteraard geboden.

[0:20:12] We besluiten ons in deze ook aan bij de oproep van de voorzitter van de Kamer.

[0:20:15] Vanochtend lazen we het bericht dat de EU een werkgroep aanstelt die buitenlandse beïnvloeding

[0:20:21] van de Europese parlementverkiezingen zou moeten tegengaan.

[0:20:24] Die werkgroep moet nepnieuws, propaganda en andere desinformatie in kaart brengen.

[0:20:30] Ik kan me voorstellen dat gezien de versheid van dit bericht, het is pas vanmorgen naar

[0:20:34] buiten gekomen, dat het voor de minister wat lastig is om hier direct op alles of gedreven

[0:20:40] te komen.

[0:20:40] Ik heb toch een paar vragen die ik er wel over wil stellen.

[0:20:42] Waar het niet lukt, mag dat ook schriftelijk.

[0:20:47] Onder andere gaat het alleen om beïnvloeding van door statelijke factoren.

[0:20:52] Welke objectieve criteria worden er dan gehanteerd?

[0:20:55] Wat is daarvan ook de rijkwijte?

[0:20:58] En gaat het specifiek om aantoonbare desinformatie of valt misinformatie ook binnen dit bereik?

[0:21:04] Het zijn zo'n paar vragen die bij ons opkwamen, voorzitter.

[0:21:07] De opkomst.

[0:21:09] De opkomst bij de landelijke verkiezingen op 22 november was 77,7 procent.

[0:21:14] En circa 1 op de 5 kiesgerechtigen ging in november dus niet naar de stembus.

[0:21:20] 25% van die niet-stemmers noemde gebrek aan vertrouwen als belangrijkste reden.

[0:21:25] En opvallend vonden we ook het feit dat 10% aangeeft uit principe niet te stemmen.

[0:21:29] En de 4% die menen dat de uitslag toch al vaststaat.

[0:21:33] En als die percentages al niet verontrustend zijn, voorzitter,

[0:21:38] dan zijn die aantallen in cijfers die tonen dat misschien nog wat beter aan.

[0:21:41] want op 1 oktober werden er 13.300.000 kiesgerechten geteld.

[0:21:49] En dat betekent dat er sprake was van meer dan 3 miljoen niet-stemmers.

[0:21:52] En wij vinden dat altijd een interessant item.

[0:21:56] Je wil ook kijken van, nou waarom hebben die daar niet gestemd?

[0:22:00] Wat kunnen we eraan doen om die mensen wellicht wel naar de stembus te krijgen?

[0:22:04] Dat is altijd een beetje onze insteek.

[0:22:07] En ik citeer ook uit de rapportage van de staatscommissie parlementair stelsel

[0:22:11] Lage Drempels Hoge Dijken diverse internationale studies laten zien dat zo'n 90% van de Nederlanders

[0:22:17] het principe van de democratie steunt.

[0:22:20] Een soortgelijk percentage vindt het belangrijk om in een democratie te leven.

[0:22:24] En daarmee zit Nederland qua democratische gezindheid net onder de top van de wereld.

[0:22:28] En dat laatste is natuurlijk relatief zeer bemoedigend.

[0:22:31] Maar dan heb ik het ook goed dat we hier uit wellicht kunnen opmaken dat 10% van de bevolking

[0:22:36] en het zijn toch 1,8 miljoen mensen, de democratie niet ondersteunt op die manier

[0:22:42] en het ook niet belangrijk vindt om in een democratie te leven of naar de stembus te gaan.

[0:22:47] En ik heb het al eerder gevraagd, voorzitter, hebben we een beeld bij wie dan deze mensen zijn?

[0:22:54] Weten we dat? Wat zijn de achtergronden? Kan de minister daarop reflecteren?

[0:23:00] En ik heb het al eerder aangekaart, voorzitter, dat komt voort uit het feit

[0:23:05] dat als je een probleem wilt oplossen dat je dan echt de oorzaak goed in beeld dient te krijgen,

[0:23:13] wat ons betreft. Voorts lezen we in de brief over de evaluatie dat ondanks dat er hard gewerkt wordt

[0:23:19] door gemeenten, dat er bij de laatste verkiezingen toch 69% van de gemeenten niet voldeed aan alle

[0:23:27] toegankelijkheidscriteria. Ik heb het sprekers voor mij ook al horen aankaarten en gelukkig gaat

[0:23:31] dat maar in een zeer klein aantal van de meldingen over toegankelijkheid van het

[0:23:35] stemlokaal of over hulp en informatie door stembureau leden. Dat is dan weer een

[0:23:39] positieve bijvangst daarvan. En tot slot, voorzitter, kijkt BVV ook met

[0:23:45] belangstelling uit naar het wetsvoorstel bijstand in het stemhokje, zodat kiezers

[0:23:50] die ook onder andere moeite hebben met lezen, en dat gaat om maar liefst twee

[0:23:53] miljoen mensen, of die een verstandelijke beperking hebben ook recht krijgen op

[0:23:58] hulp bij het uitbrengen van hun stem. Daar zouden wij ons ook hard voor willen maken.

[0:24:03] Dus we wachten met spanning ook op dat wetsvoorstel.

[0:24:07] En tot zover in eerste termijn, voorzitter. Dank u.

[0:24:10] Dank u. Dan zie ik geen interrupties.

[0:24:13] En dan vraag ik mevrouw Chacon om tijdelijk het voorzitterschap over te nemen.

[0:24:16] Zodat ik ook mijn eigen inbrengen doe.

[0:24:20] Dank. U heeft vier minuten de tijd om u betoogd te houden.

[0:24:24] Gelukkig. Dank u.

[0:24:26] Voorzitter, voordat ik begin aan mijn inbreng wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken

[0:24:30] om mijn waardering uit te spreken voor het harde werk van ook al die vrijwilligers die

[0:24:33] wederom ook de Kamerverkiezingen in korte tijd een goede baan hebben geluid.

[0:24:38] Ons democratisch proces zou niet mogelijk zijn zonder deze vrijwilligers, waarvoor

[0:24:43] dank.

[0:24:44] Daarom is het ook goed dat de minister beziet of de vergoeding voor deze vrijwilligers ook

[0:24:48] als vrijwilligersvergoeding aangemerkt kan worden.

[0:24:51] Het is vrij bizar dat het op dit moment inderdaad niet kan.

[0:24:53] Nu zou ik denken dat dit inderdaad al het geval was.

[0:24:56] En voorzitter, we zien nu dat een aantal vernieuwingen van het stemproces in pilot vorm uitgevoerd worden,

[0:25:02] zoals het gebruik van een nieuwer en kleiner stembiljet.

[0:25:05] En experimenten om te kijken wat beter kan, is altijd goed.

[0:25:09] Het gaat hier immers om het in een aantal seconden uitvouwen van een vrij groot biljet,

[0:25:13] dat weer vouwen en dan in de stembus stoppen,

[0:25:15] waardoor kiezers op dit moment wel inzicht hebben in alle partijen en kandidaten die meedoen aan het proces.

[0:25:19] en we voeren vaak hier discussies ook met elkaar over een grotere rol voor voorkeursstemmen,

[0:25:25] regionale vertegenwoordigingen gaan ze door en die belangen wegen ook zwaar voor ons.

[0:25:29] Dus hoe neemt de minister dit ook mee in de nieuwe stembiljetten?

[0:25:32] Zal op basis van de pilots er ook een nieuw voorstel nog naar de Kamer gestuurd worden?

[0:25:36] Want op het testbiljet worden kamers met nummers, kamerleden met,

[0:25:40] sorry, kandidaten met nummers aangegeven en dat strookt dan ook niet met de andere doelen

[0:25:44] in de verkiezingsagenda die ik zo net benoemd heb en mogelijk ook niet met de grondwet waarin je

[0:25:48] niet op een partij stemt, maar op een persoon.

[0:25:51] Dus graag daar een reactie van de minister over.

[0:25:53] Voorzitter, dan over bijstand in het stemhokje.

[0:25:56] Ik snap ook een aantal van de vragen van de collega's erover.

[0:25:59] En tegelijkertijd is het ook cruciaal dat het stemgeheim overeind blijft.

[0:26:03] Bijstand in het stemhokje zou dit ook kunnen ondermijnen

[0:26:05] als er slecht vormgegeven wordt.

[0:26:07] En we moeten voorkomen dat kiezers in dat stemhokje inderdaad

[0:26:10] beïnvloed worden door iemand die misschien toch wat anders

[0:26:13] op dat stemproject zou willen zien.

[0:26:16] En de minister heeft besloten om de experimenteerstap over te slaan

[0:26:19] en direct over te gaan op werkgeving.

[0:26:21] En wij zijn wel kritisch hierop, omdat ik denk dat hier best wel

[0:26:23] een paar moeilijke afwegingen in kunnen voorkomen en dat een pilot

[0:26:27] of een experiment had kunnen helpen met meer inzicht in die afweging.

[0:26:30] Dus graag toelichting van de minister

[0:26:32] waarom hij de pilot stap heeft overgeslagen.

[0:26:35] Voorzitter, daarnaast staan wij sympathiek tegenover gedachten

[0:26:38] om het aantal volmachten van 2 naar 1 te verminderen,

[0:26:41] maar we zijn wel benieuwd naar de voor- en nadelen van het feit

[0:26:45] dat een volmacht enkel gebruikt kan worden in de eigen gemeente.

[0:26:48] In de regio waar ik vandaan kom zie je best wel vaak dat familieverleden en ouders net

[0:26:54] in andere gemeenten wonen, waardoor toch de machtiging om te stemmen voor de ander eigenlijk

[0:26:59] heel lastig kan zijn.

[0:27:01] En daarnaast horen we ook graag hoe in een situatie met minder volkmachten de opkomst

[0:27:05] wel vergroot kan worden, met name ook onder bijvoorbeeld ouderen waar misschien die opkomst

[0:27:08] inderdaad omlaag zou gaan hierdoor.

[0:27:11] En voorzitter, op termijn zijn wij voor het gebruik van stemcomputers.

[0:27:15] Tegelijkertijd staat vertrouwen in het telproces en de vaststelling van de uitslag wel centraal.

[0:27:19] Er mag geen twijfel ontstaan over de uitslag.

[0:27:22] Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

[0:27:24] Op dit vlak vraagt de minister.

[0:27:25] En wat is daarbij de mogelijkheid om eerst te gaan werken met een soort van hybride model,

[0:27:29] waarbij een digitale telling wellicht voor de eerste uitslag kan zorgen, maar de handmatige

[0:27:35] telling erna nog zal plaatsvinden, ook ter validatie in de dagen erna.

[0:27:39] En dit zal ook de druk op de vrijwilligers kunnen verlagen, die nu vaak de 4, 5, 6 uur

[0:27:43] ochtends niet meer bezig zijn, omdat ze wat meer de tijd krijgen daarvoor.

[0:27:47] Voorzitter, tenslotte wil ik vooruitkijken naar de volgende verkiezingen voor het Europese

[0:27:51] parlement en ook het thema weerbaarheid, zoals een aantal collega's had aangegeven.

[0:27:55] De Tsjechische geheime dienst heeft aangetoond dat onze westerse kiesprocessen ook kwetsbaar

[0:27:58] zijn voor beïnvloeding.

[0:28:00] Welke acties onderneemt de minister om de kans daarop zo klein mogelijk te maken?

[0:28:04] En komen er wederom afspraken met social media bedrijven, net als bij de Tweede Kamerverkiezingen,

[0:28:08] om snel te kunnen escaleren bij een mogelijke desinformatiecampagne, waarbij we het wel

[0:28:14] van belang vinden dat het echt gaat om desinformatie, bijvoorbeeld vanuit

[0:28:17] statelijke actoren met een slechte agenda, en niet dat het gaat om een mening die

[0:28:21] misschien anders is. Daarnaast zou het ook wenselijk zijn dat

[0:28:26] kiezers zelf beter in staat worden gesteld om desinformatie te herkennen.

[0:28:29] Mevrouw Palmen had het er ook over. Ik heb eerder van de minister ook al hier

[0:28:32] over een discussie gehad hoe men dat in Finland bijvoorbeeld doet.

[0:28:35] Die zijn hier ook heel goed mee bezig. Dus ook graag een update misschien

[0:28:38] wanneer u resultaten verwacht hierover. En voorzitter, als me nog een hele korte

[0:28:42] de laatste vraag toestaat, hoe staat het met stemmen vanuit het buitenland?

[0:28:45] Zitten daar nog plannen of experimenten voor in de pijplijn om dat wat makkelijker te maken?

[0:28:50] Dank u voorzitter.

[0:28:51] U heeft een vraag van de heer Vlas en nog mevrouw Palmen daarna.

[0:28:58] Ja, voorzitter, dank u wel.

[0:28:59] De heer Erkes noemde het gebruik van stemcomputers en dat bracht bij mij toch

[0:29:03] een beetje een nostalgisch gevoel naar boven, want ik kan me herinneren dat ik

[0:29:06] in mijn puberjaren meeging met mijn ouders om te stemmen omdat ik dat fascinerend vond.

[0:29:10] dat mocht zelf nog niet zijn, maar dan deden we dat op de computer.

[0:29:14] En eigenlijk verbijst het mij tot op de dag van vandaag dat we

[0:29:18] eigenlijk terug uit zijn gegaan en nog steeds met die potloden aan de gang zijn.

[0:29:22] Hoe weegt de heer Erkens het risico op

[0:29:25] beïnvloeding van buitenaf, hekken van computers en dat soort zaken in een tijd

[0:29:29] waarin we ook kerncentrales laten draaien op computers, afgezet tegen de factor

[0:29:33] menselijke fouten die we bij verkiezingen ook vaak terugzien?

[0:29:38] Dat is een hele goede vraag, voorzitter.

[0:29:40] Ik weeg op dit moment het risico op digitale beïnvloeding groter dan menselijke fouten,

[0:29:48] omdat je wat dat betreft toch, als je kijkt naar menselijke fouten, het hebt over een

[0:29:52] aantal stemmen die verkeerd geteld zijn, terwijl als het op digitale schaal plaatsvindt je

[0:29:56] misschien een hele uitslag kan beïnvloeden.

[0:29:59] Ik denk wel dat de optermijn inderdaad de overstap moet maken.

[0:30:02] In de kiesagenda 2030 staat ook inderdaad al, in ieder geval dat digitaal tellen is

[0:30:07] er onderdeel van.

[0:30:08] En vandaar mijn verzoek aan de minister, of mijn vraag, welke stapjes kunnen we met elkaar

[0:30:12] uitdenken om ervaring op te doen in het proces, maar wel voldoende waarborgen in te bouwen

[0:30:16] dat dat misbruik niet plaatsvindt.

[0:30:17] Want ik denk dat we in alle gevallen moeten voorkomen dat we overstappen op digitaal tellen

[0:30:22] of stemmen.

[0:30:24] En dat we dan in een situatie terechtkomen dat misschien de uitslag in twijfel gedrogen

[0:30:27] gaat worden.

[0:30:27] Want dat is volgens mij veel schadelijker dan nu het kleine ongemak van nog met pen en potlood

[0:30:31] stemmen.

[0:30:31] Dus vandaar dat ik wel voor de voorzichtige stapsgewijze aanpak ben hiervan.

[0:30:34] Maar eigenlijk is het vrij gek natuurlijk dat we in tijden waarin inderdaad een kerncentrale,

[0:30:38] een digitaal netwerk hangt en andere gevoelige processen waaronder heel veel defensie apparatuur

[0:30:42] we dit niet zouden kunnen met elkaar.

[0:30:45] Heeft u nog een vervolgvraag?

[0:30:47] Dan geef ik het woord aan mevrouw Palmen.

[0:30:50] Ja dank u wel voorzitter.

[0:30:52] Ik hoorde de heer Erkens zeggen van nou we moeten ook kijken naar het risico op schending

[0:30:58] van het stemgeheim.

[0:30:59] Het stemgeheim is natuurlijk ook een grondwettelijk item wat heel erg belangrijk is.

[0:31:06] Mijn vraag aan meneer Erkens is, gaat dat niet uit van te veel wantrouwen?

[0:31:12] Want ik vind zelf dat het recht om te mogen stemmen misschien wel belangrijker is dan

[0:31:18] het risico op een mogelijke schending van het stemgeheim, juist bij hulp om het recht

[0:31:24] op stemmen te kunnen uitoefenen.

[0:31:27] Dat is een belangenafweging.

[0:31:28] Meneer Erkens?

[0:31:29] Nee, voorzitter, het is zeker een belangrijke afweging en het is een hele moeilijke afweging

[0:31:34] die je hierin maakt.

[0:31:35] Dus ik ben het eens, je moet volgens mij niet ervan uitgaan dat het altijd het meest negatieve

[0:31:39] scenario is.

[0:31:40] Dus vandaar dat ik het wel goed vind dat we met elkaar kijken naar hoe kun je die ondersteuning

[0:31:43] uitbreiden.

[0:31:44] Mijn zorg zit hem eerder erop in dat we de pilot of experimentfase overslaan, waardoor

[0:31:48] we misschien wat minder ervaring opdoen met de complexe afweging die u meer dan terecht

[0:31:52] noemt.

[0:31:52] Ik ben ook wel heel benieuwd, hoe vaak is er dan sprake van inderdaad schending van

[0:31:56] stemgeheim en hoeveel groter wordt de opkomst. En als je die gegevens niet met elkaar hebt,

[0:32:00] vind ik die afweging wel heel lastig om te maken. Want we weten ook volgens mij wel van voldoende

[0:32:05] situaties waarin het stemgeheim wel degelijk onder druk zou komen te staan. Als je bijvoorbeeld

[0:32:08] een heel dominante partner in een relatie hebt die dan met jou zou meegaan in dat stemhokje,

[0:32:14] dan weet ik niet of het stemgeheim daarmee niet meer geschend zou gaan worden. Moet de ondersteuning

[0:32:19] belegd worden bij een stemlokaal of bij een naaste? Dat soort afwegingen moet je volgens

[0:32:23] met elkaar wel goed kunnen maken. Dus ik ben het met u eens. Volgens mij moeten we alles op alles

[0:32:26] zetten om de toegang tot het stemhokje te verbeteren en mensen daar meer in te faciliteren.

[0:32:32] Maar we moeten het wel via een zorgvuldig proces, omdat er ook risico's aan zitten.

[0:32:37] Heeft u nog een vervolgvraag?

[0:32:39] In relatie tot het voorgaande wil ik de minister de suggestie doen als we dan toch die wettelijke

[0:32:45] bepaling niet geregeld krijgen voor de Europese verkiezingen, om dan nu die pilotfase dan alsnog

[0:32:50] te doen of misschien mee te nemen. Ik ben er wel benieuwd naar.

[0:32:54] U stelt vast een vraag voor de minister.

[0:32:57] Ik vind het een hele goede vraag die de minister vast kan beantwoorden in zijn termijn.

[0:33:03] Ik kijk nog even rond.

[0:33:09] Ik geef u inderdaad het woord.

[0:33:10] U kunt de vraag stellen aan de heer Erkens.

[0:33:12] Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

[0:33:14] Ik had een vraag die in het verlengde lag van mevrouw Palmen.

[0:33:17] Het antwoord dat de heer Erkens daarop gaf, gaf mij al voldoende duidelijkheid.

[0:33:21] Dus ik hoef hem niet meer apart te stellen.

[0:33:22] Dank u.

[0:33:23] Dan zijn we hiermee, volgens mij zijn er geen vragen meer rond, dan geef ik de voorzittershamen

[0:33:27] terug aan de heer Erkens, voorzitter.

[0:33:36] We schorsen tot vijf over twee, zodat de minister omhoog kan, de antwoorden kan ophalen en

[0:33:41] dan spreken we om vijf over twee weer met elkaar.

[1:06:25] Wij gaan door met het eerste termijn van het kabinet en het commissiedebat verkiezingen

[1:06:29] bij de vaste commissie van Binnenlandse Zaken.

[1:06:33] Ik geef het woord aan de minister.

[1:06:36] Voorzitter, dank u wel.

[1:06:37] en ik denk dat het goed is als ik uw vragen beantwoord in de volgende blokjes.

[1:06:40] Allereerst terugblikkend de evaluatie

[1:06:43] Tweede Kamerverkiezingen, dan het blokje toegankelijkheid,

[1:06:46] dan het blokje experiment nieuw stembiljet, dan het blokje

[1:06:53] Europese verkiezingen en weerbaarheid en dan uiteraard een blokje Faria.

[1:06:58] Zonder blokjes Faria, voorzitter.

[1:07:00] Waar zouden we zijn? Ja, waar zouden we zijn?

[1:07:02] Dank. En ik geef de leden trouwens nog mee.

[1:07:04] We hebben vier interrupties per Kamerlid.

[1:07:07] Mijn voorstel zou zijn om de minister steeds een blokje te laten beantwoorden

[1:07:10] en uw interruptie te doen aan het einde van een blokje.

[1:07:12] Want misschien komt uw vraag trouwens nog wel in het restant van het blokje terug.

[1:07:16] Dan bespaart u een interruptie.

[1:07:17] De minister.

[1:07:18] Voorzitter, dank.

[1:07:19] En al eerst wil ik me graag aansluiten bij al die leden die hebben gezegd,

[1:07:24] wat was het fantastisch, dat we bij de verkiezingen hebben mogen leunen

[1:07:27] op de inzet van zo ongelooflijk vrijwilligers.

[1:07:29] Ik voer het er graag aan toe.

[1:07:30] en al die gemeenteambtenaren die deze verkiezingen hebben mogelijk gemaakt.

[1:07:34] En de mensen van de kiezeraad en de mensen bij ons op het departement.

[1:07:40] Want het is echt een gigantische organisatie, nieuwe verkiezingen.

[1:07:44] Het is inderdaad een hoogtepunt in onze democratie.

[1:07:46] Het is de basis voor onze democratie.

[1:07:48] Het is een dag die gevierd mag worden.

[1:07:49] Het is ook echt heel feestelijk als je op die dag zoveel mogelijk verkiezingsbureaus

[1:07:52] of stembureaus langsgaat, kan ik u vertellen.

[1:07:56] Maar wat een ongelofelijke organisatie.

[1:07:58] En wat is het mooi dat we daarbij op zoveel mensen mogen leunen.

[1:08:01] En laat ik maar gelijk deze introductie aangrijpen,

[1:08:03] dan ook voor een oproep die ik vanmorgen ook al heb gedaan,

[1:08:08] namelijk, ja, er zijn weer verkiezingen binnenkort op 6 juni,

[1:08:12] verkiezingen voor het Europees Parlement, hele belangrijke verkiezingen.

[1:08:15] En er zijn best heel veel gemeenten die weer op zoek zijn naar vrijwilligers

[1:08:19] om die verkiezingen te helpen organiseren.

[1:08:21] Dus als je een hele mooie, hele belangrijke dag wil doormaken op 6 juni,

[1:08:25] en dan meld je je als vrijwilliger bij de gemeente.

[1:08:30] En dan ga ik maar gelijk met de vragen over de vrijwilligers verder,

[1:08:34] want, zegt mevrouw Sjerkoor, ja, en die vrijwilligersvergoeding dan,

[1:08:39] we willen toch zeker de vergoeding in de stembureaus

[1:08:43] echt als vrijwilligersvergoeding aanmerken.

[1:08:45] Ja, dat zou ik inderdaad best willen,

[1:08:47] maar u kent ook de fiscale grenzen voor de vrijwilligersvergoeding.

[1:08:50] En op dit moment is het zo dat de vergoeding

[1:08:53] voor het helpen op een stembureau doorgaans,

[1:08:55] eigenlijk bij vrijwel alle gemeenten, meer is dan de vrijwilligersvergoeding

[1:09:00] zoals die in de fiscale regelgeving zit.

[1:09:01] En dat maakt dat wij echt even moeten kijken hoe we dit zouden willen gaan doen.

[1:09:09] In het vorige debat dat we daarover hadden,

[1:09:11] is door een aantal partijen naar voren gebracht,

[1:09:13] wij zouden eigenlijk niks willen doen op zich aan die grens van de vrijwilligersvergoeding,

[1:09:17] maar we zouden wel deze hele vergoeding van het werk op het stembureau willen aanmerken

[1:09:21] als vrijwilligersvergoeding als geheel, dus onbelast.

[1:09:24] En kan dat?

[1:09:24] Daar zijn we met het ministerie van Financiën over in de slag en ik hoop dat dat kan, maar

[1:09:31] ik ben daar ook nog niet.

[1:09:32] Kan je zoiets ook met terugwerkende krachten regelen?

[1:09:34] Nee, dat lijkt me uitvoeringstechnisch veel te ingewikkeld, dus laten we dat niet willen

[1:09:40] proberen.

[1:09:47] Dan de financiering, want ja, zo'n verkiezing organiseren, dat kost ook een hele hoop geld

[1:09:55] En mevrouw Chacor vraagt daar aandacht voor, maar ook de heer Vlag vraagt daar aandacht voor.

[1:09:59] Het zou toch niet zo moeten zijn dat als er een kabinet valt, dat de wethouder der Financiën een slechte nacht heeft?

[1:10:04] Nou, nou, als er net een kabinet zou zitten waar je je erg toe verwant voelde,

[1:10:08] en er komt misschien een kabinet waar je je minder toe verwant voelt, kan dat natuurlijk wel, dat kan.

[1:10:13] Maar niet omwille van de Financiën, dat ben ik op zichzelf vooral natuurlijk wel eens.

[1:10:16] Het punt is alleen dat als je probeert uit te zoeken hoe zit dat nou precies,

[1:10:24] dan moet je daar echt wel even grondig onderzoek naar doen.

[1:10:26] Het is namelijk echt al sinds jaren en dag, eigenlijk sinds de gemeente bestaan,

[1:10:29] zeg maar, is het onderdeel gewoon van het gemeentelijk werk,

[1:10:31] is het onderdeel ook van, sinds het bestaan in ieder geval van het gemeentefonds,

[1:10:35] onderdeel van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

[1:10:37] Dus hoe exact in het verleden met welke rekensleutel dat in het gemeentefonds

[1:10:41] terecht is gekomen, dat is echt wel even een uitzoeklusje.

[1:10:43] Hoe we vervolgens, u kent de indexatiesystematiek van trap op, trap af,

[1:10:47] de ontwikkeling hebben doorgemaakt van de gemeentefinanciën,

[1:10:50] dat laat zich ook niet altijd meer even goed vertalen naar

[1:10:53] en welk deeltje was er nou precies voor de organisatie van verkiezingen?

[1:10:57] Er is een andere discussie, die gaat over als er nou een tussentijdse verkiezing is,

[1:11:02] moet er dan ook een tussentijdse vergoeding voor worden gegeven?

[1:11:06] We gaan eigenlijk uit van één verkiezing per jaar

[1:11:08] En ook met af en toe een tussentijdse verkiezing is het nog steeds ongeveer één per jaar.

[1:11:16] En soms zijn het er twee per jaar, maar dan soms ook weer een ander jaar niet.

[1:11:19] Dus gemiddeld genomen eens per jaar is nog steeds wel te doen gebruikelijk.

[1:11:24] Of de kabinetten moeten een hele hoge omloopsnelheid krijgen.

[1:11:27] Maar dat waren te voorkomen ook om heel veel andere redenen.

[1:11:31] Het is wel goed om echt te kijken naar die organisatie van de verkiezingen.

[1:11:33] Want de complexiteit van de organisatie van de verkiezingen is natuurlijk wel echt toegenomen.

[1:11:37] Dus of de vergoeding nog reëel is, dat is ver.

[1:11:40] We hebben een onderzoek gestart, ook naar aanleiding van de discussie

[1:11:42] die we hier de vorige keer hadden.

[1:11:45] En dat komt in het derde kwartaal van dit jaar gereed, toch?

[1:11:49] Het najaar. Ik zou Q4 aanhouden.

[1:11:53] Jij zou Q4 aanhouden, ja? Dat vind je veiliger?

[1:11:55] Maar kijk, het najaar duurt eigenlijk, zou je kunnen zeggen,

[1:11:58] vanaf de zomer tot ongeveer de kerst.

[1:12:02] Dus de politieke kalender is heel anders.

[1:12:04] Dus dat duurt eigenlijk van de zomer tot de kerst.

[1:12:07] Dus het najaar komt dat onderzoek gereed.

[1:12:08] en dan zult u ook het kabinetsstandpunt dien aangaande aantreffen.

[1:12:15] PostNL.

[1:12:15] Er zijn toch wel wat stempassen in een enkel gebied echt te laat bezorgd

[1:12:21] en dat is vervelend, dat is heel vervelend.

[1:12:23] En daarover hebben we inderdaad indringende gesprekken met PostNL.

[1:12:25] PostNL overigens ook indringende gesprekken met zichzelf,

[1:12:28] want ja, het is natuurlijk hun eer te na dat dat gebeurt,

[1:12:30] en toch gebeurt het, dus dat moet niet voorkomen.

[1:12:35] Een bedrijf onderkent het belang van het op tijd bezorgen natuurlijk.

[1:12:42] En ik wil met PostNL, naast een aantal verbeteringen die zij intern kunnen doorvoeren, wil ik ook

[1:12:48] kijken of die termijnen voor de bezorging van de stempas zouden kunnen worden verruimd.

[1:12:52] En nu zijn er eigenlijk krap vier weken voor het personaliseren en de bezorgen van de stempassen.

[1:12:57] En stel je nou eens voor dat we iets eerder dat kiezersbestand aan zouden leveren bij

[1:13:00] PostNL, dan hebben ze iets meer tijd om dat helemaal in te regelen.

[1:13:03] Het is echt ook een gigantische logistieke operatie.

[1:13:07] Dus working on it en ik laat weten wat er uitkomt.

[1:13:10] Maar we zitten er bovenop, want dat moet eigenlijk gewoon niet gebeuren.

[1:13:15] Dan

[1:13:18] de volmachtvraag van de VVD scheurt een beetje tegen deze kwestie aan, tegen de

[1:13:23] evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing aan, is iets bredere vraag.

[1:13:26] Maar misschien toch even kijk

[1:13:28] u vraagt eigenlijk naar de voor en nadelen van het feit dat een volmacht alleen

[1:13:32] gebruikt kan worden in de eigen gemeente en zou het niet beter zijn

[1:13:38] om die ook elders te kunnen gebruiken. Stemmen voor iemand die in een andere

[1:13:41] gemeente woont, dat is eigenlijk al mogelijk. Er moet wel een schriftelijke

[1:13:45] volmacht worden aangevraagd en daarvoor moet de volmachtgever uiterlijk vijf dagen

[1:13:49] voor de verkiezing een formulier inleveren bij de gemeente

[1:13:51] waarin de volmachter wordt aangewezen. De gemachte krijgt dan een

[1:13:55] volmachtbewijs thuisgestuurd en de gemachte hoeft voor een

[1:13:59] beschuttelijke volmacht niet in dezelfde gemeente te wonen.

[1:14:04] Wel is het uiteraard nodig dat de gemachten de macht stemmen voor dezelfde

[1:14:07] verkiezingen als de volmachtgever. En bij gemeenteraadsverkiezingen gaat

[1:14:10] dit natuurlijk niet op, want je moet wel in de gemeente wonen, ook als je zou willen

[1:14:14] stemmen, maar bij Tweede Kamerverkiezingen zou dit kunnen.

[1:14:21] Dan die hertelling.

[1:14:23] Daar vraagt de heer Vlag naar en ik snap dat ook.

[1:14:25] We hebben dat goed onderzocht, ook op verzoek van de Kamer.

[1:14:27] Ik denk dat het eerste wat je daar moet constateren is

[1:14:32] dat alle schakels in het systeem gewoon conform de wet hebben geopereerd.

[1:14:38] Dus ik was ook niet gelukkig met hoe dat ging, die zitting op zaterdag

[1:14:42] en die enorme berichten van oh jee, zou er misschien iets mis zijn en zo.

[1:14:48] Aan de andere kant, hertellen hoort gewoon juist bij het kunnen vaststellen van een betrouwbare uitslag.

[1:14:54] En daar heeft ook echt ieder zo'n rol in.

[1:14:56] Heeft een stembureau zo'n rol in, heeft een centraal stembureau van de gemeente zo'n rol in,

[1:15:01] heeft de kiezerraad zo'n rol in en ook de commissie Onderzoek voor de Geloosbrieven.

[1:15:07] Dus het hoort er ook bij, moet je zeggen.

[1:15:09] En nogmaals, iedereen heeft zich gewoon aan alle wettelijke voorschriften gehouden.

[1:15:14] Ik denk dat het belangrijk is om dat te zeggen.

[1:15:16] Had het dan ook anders kunnen gaan met diezelfde wettelijke voorschriften?

[1:15:19] Het antwoord is ja.

[1:15:20] Want bijvoorbeeld het Centraal Stembureau in Tilburg had bijvoorbeeld,

[1:15:27] daar waar het op zichzelf genomen niet verplicht was,

[1:15:29] had het wel kunnen doen, die afwijking al eerder.

[1:15:33] Het had al eerder aanleiding kunnen zijn voor een herteling.

[1:15:36] Had de kiesraad het al eerder kunnen oppakken

[1:15:39] op grond van het eigen controleprotocol?

[1:15:41] Ik denk het wel.

[1:15:43] Althans, het controleprotocol bracht het juist niet aan het licht,

[1:15:46] maar zou met een aangescherpt controleprotocol

[1:15:48] Zou dit nou niet wel aan het dicht kunnen komen? Ik denk het wel.

[1:15:52] Had er ook op een andere dag vergaderd kunnen worden, bijvoorbeeld, door de Kamer?

[1:15:57] Nou, op grond van de huidige wettelijke termijnen niet,

[1:16:00] maar misschien zijn die wettelijke termijnen wel het heroverwegen waard,

[1:16:03] dus dat is misschien ook nog wel een goed ding om naar te kijken.

[1:16:07] En daarnaast, als dan zo'n hertelling aangekondigd wordt en plaatsvindt

[1:16:12] en die zitting ook plaatsheeft in de Tweede Kamer,

[1:16:15] maar had je dat dan ook nog op een andere manier kunnen communiceren?

[1:16:18] Ik denk het ook, want het bleek nu iets heel spannends te zijn daar,

[1:16:21] waar het iets helemaal niet spannend was.

[1:16:23] Dus dat had ook nog wel gekund.

[1:16:25] Dus nogmaals, de wet is gewoon nageleid.

[1:16:28] Het is gewoon gegaan volgens de regelen der kunst.

[1:16:32] Had het ook anders kunnen gaan met diezelfde regelen der kunst?

[1:16:35] Het antwoord is ja.

[1:16:36] En zou die regelen der kunst misschien op een enkel punt

[1:16:39] een wijziging behoeven? Het antwoord is ja.

[1:16:41] Alleen hoe dan?

[1:16:42] Ja, dat is dan ook wel weer echt het onderzoeken waard.

[1:16:46] Dat gaan we ook doen in het kader van de evaluatie van de NPVV.

[1:16:49] De NPVV is ondanks vastgesteld

[1:16:50] en die verdient echt een goede, grondige evaluatie.

[1:16:53] Ik denk dat de hele vaststelling van de stemuitslag

[1:16:56] heel veel beter gaat dan daarvoor.

[1:16:58] Er zijn veel meer checks en balances ingebracht, echt heel goed.

[1:17:01] Alleen dit zijn nou van die kleine punten eigenlijk

[1:17:03] die echt wel even een evaluatie behoeven.

[1:17:04] Dus dit gaan we gewoon meenemen in de evaluatie.

[1:17:14] Misschien nog even het punt van die opkomst van de heer Deen.

[1:17:20] Wij doen er natuurlijk alles aan om te zorgen dat die opkomst bevorderen.

[1:17:24] Dat doen we onder de naam Elke Stem Telt.

[1:17:26] Dat is een campagne vanuit het ministerie van Middellandse Zaken.

[1:17:30] Dat doen we ook bij de Europese verkiezingen weer.

[1:17:34] En gelijktijdig voert dan het ministerie van BZ de tweejarig informatiecampagne over Europa.

[1:17:40] De campagne richt zich op alle kiesgerechtigden.

[1:17:42] Maar de doelgroep jongeren heeft daar een speciale aandacht in.

[1:17:46] Dus ja, zo doen wij de campagnes zoals we die doorgaans gewend zijn te doen.

[1:17:52] En is dat goed genoeg?

[1:17:54] Nou, ik denk uiteindelijk kun je het niet van de rijksoverheid alleen verwachten.

[1:17:59] Ik denk dat opkomstvervordering ook bij uitstek iets is voor de deelnemers aan diezelfde verkiezingen.

[1:18:04] Ook partijen zijn natuurlijk dragers van de democratie en het bereiken van kiezers,

[1:18:09] Het bereiken van kiezers die zich moeilijk laten bereiken.

[1:18:14] Het betrekken, weer bij de politiek betrekken ook van kiezers,

[1:18:17] is bij uitstek denk ik een taak van politieke partijen en van kandidaten voor de verkiezing.

[1:18:24] En dat maakt dat het wel een samenspel is, denk ik.

[1:18:27] Wij hebben onze taak te doen en politieke partijen ook.

[1:18:34] Over niet-stemmers.

[1:18:36] 10% van de mensen geeft aan de democratie kennelijk niet belangrijk te vinden.

[1:18:42] Weten we wie dat zijn?

[1:18:44] Hebben we een beeld van deze mensen?

[1:18:46] Weten we wat hun achtergrond is?

[1:18:48] Uit onderzoek blijkt dat een deel van de kiesgerechten zich niet betrokken voelt bij verkiezingen.

[1:18:53] En daarom besluit hun stem niet uit te brengen.

[1:18:57] Maar dat is wel een hele gevarieerde groep.

[1:18:59] Dus het is heel moeilijk om daar nou een profiel van te maken.

[1:19:05] Wel is duidelijk dat we echt werk te doen hebben, dat we ons nooit mogen neerleggen

[1:19:10] eigenlijk bij het feit dat toch een fors deel van de mensen niet stemt.

[1:19:15] 77 procent is redelijk gemiddeld over de afgelopen periode.

[1:19:19] Ook internationaal is dat helemaal geen gek of afwijkend cijfer.

[1:19:24] Maar ik deel eigenlijk wel uw opvatting dat dat toch bijna een kwart is van de mensen

[1:19:27] die zegt, dat stemmen hoeft voor mij niet zo nodig.

[1:19:30] En dat is een eigen keuze natuurlijk, dus ik zou ook niet voor een stem plicht zijn.

[1:19:34] En tegelijkertijd denk ik wel dat we in burgerschapsvorming iets hebben gemist

[1:19:39] als mensen toch zo uitgecheckt zijn kennelijk dat men niet de zwaarte

[1:19:44] en de importantie van verkiezingen inziet.

[1:19:48] We leven in een vrij land, maar dat vrije land functioneert wel

[1:19:52] aanmerkelijk beter als iedereen zich daadwerkelijk betrokken voelt.

[1:19:54] Dus we kunnen er niet schouder ophalend aan voorbij gaan.

[1:19:59] Dan ga ik met uw wil nemen over naar het blokje toegankelijkheid.

[1:20:03] Dan kijk ik even of er interrupties vanuit de leden op dit blokje zijn.

[1:20:07] Dat lijkt niet het geval. Dus u kunt door naar het volgende blokje.

[1:20:14] Die verkiezingen die moeten toegankelijk zijn en er wordt ook hard aan gewerkt.

[1:20:17] En daar hebben we vorige keer een indringend debat over gehad.

[1:20:21] En gelukkig zie je dat het percentage niet toegankelijke stemlokalen is afgenomen.

[1:20:27] En dat is echt dankzij het werk dat gemeenten hebben gedaan.

[1:20:30] Maar het percentage niet-toegankelijke stemlokalen is nog steeds best heel hoog.

[1:20:36] Dat komt ook omdat de toets misschien wel heel erg streng is, dat is wel echt zo.

[1:20:40] Iedere deur die dicht zit en zelf opengedaan moet worden, bijvoorbeeld,

[1:20:44] die geldt als een niet-toegankelijk stemlokaal.

[1:20:46] En een worsteling die we ook horen van gemeenten,

[1:20:49] is daar waar wij, denk ik, ook met elkaar van opvatting zijn

[1:20:53] dat die stemlokalen in de buurt moeten zijn bij mensen,

[1:20:57] zodat er niemand omwille van de afstand een reden heeft om niet te gaan stemmen

[1:21:00] en je eigenlijk in ieder buurtschap een stemlokaal neer zou willen zetten,

[1:21:05] horen we wel van gemeenten de worsteling van ja, als we dat doen,

[1:21:08] dan is dat ene oude buurthuisje in dat geheugdje

[1:21:12] dan precies wel ook een buurthuis waar nog wel een drempel te zien is

[1:21:17] en die ook erg moeilijk rolstoeltoegankelijk te maken is, bijvoorbeeld.

[1:21:21] Nou, dat maakt, denk ik, dat we gewoon huiswerk te doen hebben.

[1:21:25] De gemeenten zien dat ook zo. Het gaat echt wel beter dan het ging,

[1:21:28] maar er is ook echt nog werk te doen.

[1:21:30] En dat is ook reden dat we daar met gemeenten volop mee aan de slag zijn.

[1:21:34] Wat doen we?

[1:21:35] Nou, we hebben heldere toegankelijkheidseisen opgesteld,

[1:21:38] zodat duidelijk is waar iedereen aan moet voldoen.

[1:21:40] Als een stemlokaal niet aan de toegankelijkheidseisen kan voldoen,

[1:21:42] moet het college daarover de Raad informeren.

[1:21:45] Inmiddels de nieuwsbrief en de circulaire over de verkiezingen aan gemeenten

[1:21:47] wijs ik op die toegankelijkheidseisen.

[1:21:50] De instructies voor stembureauleden zijn aangepast

[1:21:52] en daarin wordt echt extra aandacht besteed ook aan de toegankelijkheid.

[1:21:56] Dus doe die deur nou niet dicht, maar hou hem open.

[1:22:00] In maart heeft het ministerie een webinar voor gemeenten georganiseerd

[1:22:04] over de toegankelijkheid van stembureaus.

[1:22:07] Gisteren heeft BZK op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaak

[1:22:10] een workshop gegeven aan gemeenten over de toegankelijkheidseisen voor stemlokalen.

[1:22:14] En BZK doet dat samen met de organisatie ongehinderd.

[1:22:18] En wat we eigenlijk willen doen, is dat actieplan toegankelijk stemmen.

[1:22:21] Dat bestaat, dat willen we vernieuwen.

[1:22:23] Dat doen we ook echt in samenspraak met de betrokken organisaties.

[1:22:26] En de toegankelijkheid van stemlokalen moet deel uitmaken van dat actieplan.

[1:22:35] Ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste antwoorden zijn op de vragen van mevrouw Chacor.

[1:22:39] Maar weet dat we aan hetzelfde end van touw trekken.

[1:22:42] En weet ook dat het geen onwil is of zo van gemeenten.

[1:22:45] En ook niet, dat is echt mijn stellige overtuiging, ook niet dat gemeenten dat onbelangrijk vinden.

[1:22:50] Maar gewoon, ja, dat het een heel precies werkje is als je 9.000 stemlokalen hebt,

[1:22:54] ongeveer, 9.500 zelfs. Als je die allemaal toegankelijk wilt maken en je wilt eigenlijk

[1:22:59] ook dat die 9.500 stembureaus allemaal in de buurt zijn, dan is dat echt wel even een klusje.

[1:23:04] En nogmaals, de lat ligt heel hoog. Nou, kunnen we dat dan, vraagt mevrouw Chacor,

[1:23:10] kunnen we dat dan samen doen met organisaties voor mensen met een beperking?

[1:23:13] Ja, zeker, dat doen we.

[1:23:17] Met hen hebben we juist dat gesprek.

[1:23:19] En bijvoorbeeld IDRIN, de organisatie voor mensen met een beperking,

[1:23:24] die heeft allerlei aanbevelingen gedaan.

[1:23:27] In het rapport meldpunt toegankelijk stemmen.

[1:23:30] Ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de voorbereiding van de EP-verkiezingen.

[1:23:34] Het nieuwe model stembiljet is uitvoerig getest met allerlei doelgroepen.

[1:23:39] Ik kom zo nog even op dat nieuwe stembiljet terug.

[1:23:41] De stempas, de schriftelijke volmacht en de kiezerspas zijn aan de stichting Lezen en Schrijven

[1:23:46] voorgelegd om de teksten makkelijker en begrijpelijker te maken.

[1:23:49] Met de organisatie voor mensen die doof zijn is overleggen over welke aanvullende informatie

[1:23:53] en communicatiemiddelen nodig zijn voor de EP-verkiezing en om ervoor te zorgen dat alle

[1:23:57] stemlokalen fysiek toegankelijk zijn, hebben we dus al die dingen gedaan die ik zojuist

[1:24:03] heb genoemd.

[1:24:04] Nou, dat actieplan, ik denk dat het er echt moet komen, dat is er al.

[1:24:10] Maar ik bedoel, ik denk dat we echt een nieuw actieplan moeten gaan maken.

[1:24:12] Dat wil ik ook heel graag samen met de organisaties doen, omdat ik denk dat

[1:24:16] ons geweldig helpt ook om die focus op die toegankelijke verkiezingen te verbeteren.

[1:24:22] Onderdeel daarvan moet ook zijn bijstand in het stemhokje.

[1:24:25] En daar, denk ik, zit binnen de commissie wat verschillende gedachten.

[1:24:30] Dus laat ik mijn reflectie erop geven.

[1:24:33] Kijk, op dit moment kun je alleen als je een fysieke beperking hebt,

[1:24:37] kun je hulp en ondersteuning meenemen in het stemhokje.

[1:24:41] Je mag je het meenemen ook.

[1:24:45] In een vorige brief heb ik al gezegd, ik wil dat echt gaan versnellen.

[1:24:49] En daar hadden we aanvankelijk zo'n hele rustige, bedaagde route voorbereid

[1:24:52] die hoort bij wijzigingen in het stemproces,

[1:24:56] maar die vind ik niet hoort bij de urgentie die echt wordt gevoeld

[1:24:59] bij mensen met een beperking.

[1:25:00] Dus ik heb gezegd, kan het alsjeblieft wat sneller en niet eerst een pilotje

[1:25:05] en daarna nog eens een pilot en daarna nog eens een iets groter experiment, et cetera.

[1:25:09] Dus we gaan eigenlijk gewoon in één keer over tot de wijziging van de wet.

[1:25:17] En wat wil ik dan?

[1:25:18] Ik wil eigenlijk gewoon dat alle mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben,

[1:25:22] dat ook kunnen krijgen.

[1:25:24] En dat maakt niet uit wat je aard van de beperking is,

[1:25:27] maar gewoon als je ondersteuning nodig hebt, moet je het ook kunnen krijgen.

[1:25:29] Maar wel op zo'n manier dat die hulp en ondersteuning in het stembureau

[1:25:32] niet onbedoeld of bedoeld kan leiden tot beïnvloeding.

[1:25:38] Want het stemgeheim is wel ongeveer heilig, natuurlijk.

[1:25:41] En niet ongeveer is heilig.

[1:25:43] Dus dat kan je niet doorbreken en dat mag je ook niet doorbreken,

[1:25:47] want anders krijgen we onzekerheid over de uitslag

[1:25:49] of krijg je dingen die in het internationaal onderzoek

[1:25:52] ook wel family voting worden genoemd. Dat moeten we echt niet winnen.

[1:25:54] Dus er moet een mogelijkheid tot stemondersteuning zijn,

[1:25:59] maar wel op zo'n manier dat je het stemgeheim niet doorbreekt.

[1:26:01] Nou, en dat vereist waarschijnlijk allerlei hele strakke wettelijke bepalingen,

[1:26:06] hele strakke instructies ook,

[1:26:08] en vereist ook dat je dat niet laat doen

[1:26:11] door de hulp en ondersteuning die mensen zelf meenemen.

[1:26:15] Zal dat af en toe ingewikkeld zijn? Ja, dat zal.

[1:26:18] Alleen ik denk, als je die brug eenmaal over zou gaan,

[1:26:20] ja, dan krijg je echt wel risico's voor beïnvloeding.

[1:26:24] En dat moeten we, denk ik, echt niet doen.

[1:26:26] Dus om dit op een goede manier mogelijk te maken,

[1:26:29] denk ik echt dat we toe moeten naar strakke wettelijke teksten,

[1:26:31] strakke instructies voor stembureauleden

[1:26:34] en ook ondersteuning door stembureauleden.

[1:26:39] Nou, dat is nu anders met de mensen met een fysieke beperking,

[1:26:42] want die mogen namelijk hun eigen ondersteuning meenemen.

[1:26:45] Daar speelt natuurlijk ook iets anders, want bij die fysieke ondersteuning

[1:26:48] is het niet zozeer een kwestie van het helpen bij het stemmen als zodanig,

[1:26:51] maar is het het helpen bij de fysieke beperking.

[1:26:57] En met belangenorganisaties willen kijken van, moeten we dat dan,

[1:27:01] de huidige situatie van mensen met een fysieke beperking, intact laten

[1:27:04] of moeten we die eigenlijk in één moeite meenemen

[1:27:07] naar toch ondersteuning van mensen uit het stembureau?

[1:27:11] Dat is één afweging.

[1:27:13] De tweede is, kan je eigenlijk wel vragen van mensen op het stembureau

[1:27:16] om dat onderscheid te maken tussen de ene type beperking,

[1:27:19] waar dan wel zelf ondersteuning voor meegenomen mag worden,

[1:27:22] of het andere type beperking.

[1:27:23] Nou, daar lopen op dit moment nog een beetje de meningen uiteen

[1:27:28] met de belangenorganisaties en de kiesraad en de gemeente,

[1:27:31] wat daarin wel en niet praktisch te doen is.

[1:27:33] En ik stel mij voor dat ik gewoon in uw richting,

[1:27:35] met alles afwegend, met een voorstel kom

[1:27:37] en dat we dat voorstel dan gewoon gaan bespreken.

[1:27:40] Dat zal naar verwachting zijn in de vorm van een wetsvoorstel.

[1:27:44] En het tempo waarin we dat wetsvoorstel kunnen maken,

[1:27:49] Ik zit in de volgende Q&A.

[1:27:54] Dat is nou zo mooi.

[1:27:58] Ja hoor, daar is het al.

[1:27:59] In het vierde kwartaal namelijk, van 2024,

[1:28:03] dan wil ik naar de Tweede Kamer met dat wetsvoorstel,

[1:28:07] op dat, bij deze ondersteuning,

[1:28:09] hebben geregeld bij de gemeenteraadsverkiezing van 2026.

[1:28:13] Zou je eventueel ook al eerder,

[1:28:15] zou je eventueel ook al pilots et cetera,

[1:28:16] De vraag van mevrouw Palmen, nee, omdat die pilots,

[1:28:20] die kun je ook weer alleen maar doen als daarvoor een wettelijke basis bestaat.

[1:28:23] En tegen de tijd dat je die wettelijke basis hebt gecreëerd,

[1:28:26] kun je eigenlijk ook voor het geheel gewoon die wettelijke basis creëren.

[1:28:28] Dus de versnelling zit hem erin dat wij niet in pilots stap voor stap gaan,

[1:28:33] maar juist in één keer.

[1:28:34] Daar waar inderdaad de aanvankelijke idee was,

[1:28:36] laten we nou in pilots stap voor stap gaan, maar ik vind dat te lang duren.

[1:28:38] En ook niet goed uit te leggen, dan had ik straks moeten uitleggen

[1:28:41] dat je in Groningen al wel vast met een beperking kon stemmen,

[1:28:44] maar in Zeeland nog niet. Dat vind ik gewoon een gek verhaal.

[1:28:46] Dus we doen het voor iedereen, maar wel pas vanaf de verkiezing,

[1:28:52] gemeenteraad 2026.

[1:28:56] Dat waren de vragen. Nee, de familieleden nog.

[1:29:01] Er lijken geen regels te zijn die verhinderen

[1:29:03] dat leden allemaal familie van elkaar zijn.

[1:29:06] De kracht van vrijwilligers in het kiezingsproces is dat

[1:29:09] de samenstelling van de stembureaus ook een doorstel van de samenleving is

[1:29:12] en dat moeten we zo houden.

[1:29:15] De kiesmaat kent dus inderdaad geen regels die verhinderen dat stembureauleden ook familie

[1:29:20] van elkaar zouden kunnen zijn of elkaar op een andere wijze heel erg goed zouden kunnen

[1:29:23] kennen.

[1:29:25] Maar de burgemeester is natuurlijk wel verantwoordelijk voor de aanstelling van de stembureauleden

[1:29:29] en de samenstelling van de stembureaus en de stembureauleden ontvangen een training van

[1:29:33] de gemeenten zodat ze hun taak goed kunnen uitvoeren en er zijn inderdaad ook gemeenten

[1:29:37] die om die reden ook kijken, ja, moet je iets in die samenstelling doen?

[1:29:45] Soms is het zo dat een vast groepje eigenlijk al sinds jaar en dag op stembureaus zit

[1:29:51] en dan is het eigenlijk te doen gebruikelijk dat dat ook mag, dat dat niet verboden is.

[1:29:56] En daar wordt niet getoetst zozeer op familiebanden.

[1:29:59] Iets anders is denk ik wel heel belangrijk nog.

[1:30:02] En dat is dat alle werkzaamheden natuurlijk openbaar zijn.

[1:30:04] ...zowel de werkzaamheden van de stembiodoleden als ook de tellen.

[1:30:11] Ook daar kan waarneming plaatsvinden, dus ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is.

[1:30:15] Ik heb eerlijk gezegd in al die evaluaties nog niet teruggekregen...

[1:30:18] ...dat dit een probleem zou kunnen zijn.

[1:30:22] Dus ik denk dat ik voor nu geen reden zie om daar iets aan te willen doen.

[1:30:30] Dan zag ik een aantal interrupties. Heer Vlag was eerst.

[1:30:33] Voorzitter, ik heb weer twee vragen. Ik laat aan u of ik dat in twee interrupties moet doen of dat ik dat in één mag doen.

[1:30:38] Ik tel ze als twee mee op dit moment, maar als u ze kort houdt, dan zal ik...

[1:30:42] Het is efficiënt, inderdaad, omzinnen. Dank.

[1:30:45] Nou, ik heb inderdaad wel een voorbeeld doorgekregen, ik zal het hier niet noemen,

[1:30:52] maar van een stembureau waar een aantal familieleden bij elkaar zaten.

[1:30:56] En dat is natuurlijk belangrijk om de onafhankelijkheid van elkaar te borgen.

[1:30:59] Misschien zou de minister kunnen overwegen om dat in de handleiding,

[1:31:03] richtlijn en richting gemeente nog eens een keer een plek te geven.

[1:31:06] Dat is één. Twee, we kunnen denk ik een uur vullen

[1:31:09] met het noemen van allerlei situaties

[1:31:11] waarin mensen net andere hulp of ondersteuning nodig hebben

[1:31:13] dan zoals besproken, misschien hoeven we dat niet te doen,

[1:31:17] maar een suggestie zou misschien kunnen zijn

[1:31:20] dat mensen zelf van tevoren,

[1:31:22] net als dat je een bepaalde machtiging kunt aanvragen in een andere gemeente,

[1:31:25] ook aanvragen om bepaalde ondersteuning mee te mogen nemen in het stemhokje.

[1:31:32] Als dat in die specifieke situatie van belang wordt geacht,

[1:31:35] dan kan van tevoren die toets plaatsvinden.

[1:31:37] En helemaal beïnvloeding kunnen we er natuurlijk toch nooit uitsluiten,

[1:31:40] omdat het ook in huiselijke kring kan plaatsvinden.

[1:31:42] Maar wellicht is dat van tevoren aanvragen van een vaste begeleider

[1:31:46] of een familielid nog een extra drempel.

[1:31:50] GESPREKSLEIDER GESPREKSLEIDER De minister.

[1:31:52] Laat ik op die eerste vraag, of dat nou...

[1:31:55] Ik heb het gewoon nooit gehoord als probleem.

[1:31:58] Dat wil niet zeggen dat het niet zou bestaan, maar ik heb het gewoon nooit gehoord als probleem.

[1:32:01] Maar laat ik het dus bespreken, ook met de gemeente, met de kiezenraad,

[1:32:05] of men dat probleem herkent en of men ook meevoelt in dat daar iets van een instructie

[1:32:09] of wat dan ook moet worden opgenomen in de handreiking.

[1:32:12] Maar laat ik het met die, laten we zeggen, terughoudende toezegging meenemen.

[1:32:18] Dat is één.

[1:32:18] Twee is de hulp in het stembureau.

[1:32:23] Kijk, waarom ik daar terughoudend in ben, is om een aantal redenen.

[1:32:26] Ik denk dat ik met u eens ben dat je nooit op voorhand helemaal

[1:32:29] de vorm van ondersteuning, dat proberen we natuurlijk altijd wel,

[1:32:32] helemaal kunt afkaderen.

[1:32:34] Want stel dat iemand gewoon heel slecht kan lezen

[1:32:37] en om die reden bij de groep hoort van de heer Deen,

[1:32:41] die zegt, ja, ik ga niet stemmen.

[1:32:43] En dat zou zelfs nog kunnen dat ze daar hard op allerlei andere redenen bij noemen

[1:32:47] dan hun eigen laaggeletterdheid. Dat sluit ik helemaal niet uit.

[1:32:50] Dat zie je namelijk dat mensen met laaggeletterdheid...

[1:32:53] ...hebben heel veel wegen om het onderwerp te vermijden...

[1:32:56] ...waar ze zich soms ook een beetje voor schamen.

[1:32:59] Stel je nou eens voor dat je dat onderwerp helemaal open zou kunnen gooien...

[1:33:02] ...en totaal zou kunnen normaliseren dat mensen ook gewoon iemand mee mogen nemen...

[1:33:06] ...of dat mensen hulp zouden kunnen krijgen in het stembureau.

[1:33:09] Dan zou ik dat eigenlijk wel mooi vinden.

[1:33:12] En misschien leidt dat zelfs tot een hogere opkomst.

[1:33:14] Dat zou fantastisch zijn.

[1:33:16] Maar als je dan weer dat doet in de vorm van zelf meegenomen hulp,

[1:33:21] dan denk ik toch dat de weg naar daadwerkelijke beïnvloeding

[1:33:25] in het stemhokje, dat de drempel daarvoor dan wel heel erg laag wordt.

[1:33:30] Dat is één. Twee is, ja, maar, zegt de heer Vlag,

[1:33:33] als je dat nou van tevoren gewoon laat aanvragen,

[1:33:35] dan kan het ook gewoon beoordeeld worden of dat oké is.

[1:33:38] Ja, maar dan geeft dat dan wel weer heel erg veel werk

[1:33:43] natuurlijk aan de kant van gemeenten.

[1:33:44] Dus of je dat dan moet willen, dat weet ik dan ook weer niet.

[1:33:48] En nogmaals, dan heb je ook weer...

[1:33:51] Dan heb je toch ook alweer de mogelijkheid van beïnvloeding.

[1:33:56] En dat maakt eigenlijk dat ik denk dat wij met de gemeente, met de IJsselraad

[1:34:00] en met al die belangenorganisaties tot iets moeten komen

[1:34:03] wat echt heel erg helpend is en daarmee drempelverlagend is

[1:34:06] voor mensen met een beperking.

[1:34:07] En wat ook heel erg uitvoerbaar is en daarmee goed te doen voor gemeenten.

[1:34:12] En dat zal een beetje de combinatie moeten zijn met weinig beoordelingsmomenten.

[1:34:17] Want anders inderdaad moet je de aard van de beperking gaan zitten beoordelen

[1:34:22] en dat is natuurlijk allemaal dramatisch in de uitvoering.

[1:34:24] Dus wij komen met een voorstel, uiterlijk het vierde kwartaal.

[1:34:29] En ik kijk eventjes naar de ambtelijke ondersteuning.

[1:34:32] Kijk, wellicht, voordat wij definitieve keuzes maken in het wetsvoorstel,

[1:34:36] zou het kunnen helpen als we deze discussie alvast even hebben.

[1:34:39] Dus als wij nou dat gesprek voeren met die belangenorganisaties

[1:34:42] in een soort hoofdlijnenbrief of zo sturen over dat wetsvoorstel.

[1:34:45] Dan kunnen we dat debat eerder hebben, de afslagen al vastnemen

[1:34:47] en dan verwerken we die in het wetsvoorstel.

[1:34:49] Dan gaat daarna het wetgevingsproces ook sneller.

[1:34:52] Klein beetje administratieve belasting voor onszelf,

[1:34:54] maar dat is volgens mij wel helpvol, ja.

[1:34:58] Ja, mevrouw Socorro, dan heb ik zelf nog een interruptie op.

[1:35:02] Dank, voorzitter.

[1:35:03] Helder uitleg inderdaad en volgens mij legt u ook de vinger op de zere plek

[1:35:07] met betrekking tot toegankelijkheid,

[1:35:10] maar ook mensen die een drempel tegen een drempel aanlopen of het nou

[1:35:18] lichamelijke beperking maar ook laag geletterdheid en daar speelt natuurlijk ook de schaamte heel erg mee.

[1:35:23] U zegt inderdaad we ontvangen in Q4 dan ontvangen wij het actieplan.

[1:35:29] Graag daar ook aandacht inderdaad volgens mij hoor ik dat net ook met betrekking tot laag geletterdheid

[1:35:33] en ook met betrekking tot het stempas, want we zijn natuurlijk bezig met een compactere stempas.

[1:35:38] dat die, we weten dat de huidige stempas vaak ook gewoon vergeten wordt of mensen die sowieso

[1:35:45] ongeletterd zijn, dat die zeg maar niet het verschil vaak niet kunnen lezen van is het

[1:35:51] nou een belangrijke brief of niet en daardoor raken we gewoon, mensen raken gewoon hun stempas

[1:35:55] kwijt. Dus wat kunnen we daar aan doen? Dat is een signaal wat wij zo hebben gekregen en dat zit

[1:36:02] vaak bij analfabetisme, laaggeletterdheid. Het is niet vanuit wilenswetens, maar het is gewoon echt

[1:36:08] vanuit onwil het belang er niet van weet.

[1:36:11] Dank u.

[1:36:11] De minister.

[1:36:13] In het kader van wanneer doen we nou wat, om het ook allemaal een beetje behapbaard te

[1:36:15] maken voor zowel voor ons, maar ook voor de gemeente en voor de kiesraad.

[1:36:20] Als we het nou eens zo doen, wij gaan op korte termijn het gesprek aan met die belangenorganisaties.

[1:36:25] En dat leidt tot twee dingen, namelijk tot het maken van een goed gefundeerde keus in het

[1:36:31] kader van de wet Hulp in het stemhokje.

[1:36:36] En daar sturen wij eerst een brief over en pas daarna doen we de consultatie.

[1:36:42] Dus we hebben het gesprek met de belangenorganisatie, dan doen we de brief aan de Kamer, kunnen wij

[1:36:45] het gesprek hebben en waar wij dan landen, dat doen we dan in consultatie en daarna

[1:36:49] maken we de wet definitief.

[1:36:51] Dat brengt mij, denk ik, bij een brief net voor of net na de zomer aan de Kamer over

[1:36:57] die hulp in het stemhokje, hoe wij denken dat het moet worden vormgegeven na overleg

[1:37:01] met alle belangenorganisaties.

[1:37:03] En dat leidt uiteindelijk tot het vierde kwartaal een wetsvoorstel dat we vervolgens ook een

[1:37:08] procedure kunnen nemen.

[1:37:10] Dat is één.

[1:37:11] Twee is dat actieplan toegankelijkheid.

[1:37:14] Ik denk dat als wij prioriteit willen geven aan dat wetsvoorstel om te zorgen dat dat ook

[1:37:19] per 2026 daadwerkelijk in werking kan treden, moeten we denk ik van het actieplan zeggen

[1:37:24] dat we de acties op korte termijn, die we op korte termijn kunnen nemen, bijvoorbeeld

[1:37:27] met de verbetering van de toegankelijkheid van de Europese verkiezingen op 6 juni, dat

[1:37:31] we die gewoon doen en de daadwerkelijke update van het actieprogramma gaan we

[1:37:35] dan even naar het eerste kwartaal van volgend jaar verplaatsen. Dan kunnen we

[1:37:38] onderweg naar het eerste kwartaal al die dingen meenemen die u ook noemt.

[1:37:42] Laaggeletterdheid? Zeker. En laaggeletterdheid die ook een relatie

[1:37:45] zelfs heeft met het niet overmaken van de post en het wegleggen van stempas en zo?

[1:37:49] Zeker. Dat moet daar allemaal onderdeel van uitmaken. Maar dan verplaatsen we het

[1:37:53] actieplan dus naar het eerste kwartaal. Ik denk dat dat voor ons ook doemelijk en

[1:37:56] werkbaar is. De heer Deen. Ja, dank u voorzitter.

[1:38:01] Ja, graag even als reactie hierop. Ik ben eigenlijk wel heel blij met dit voorstel,

[1:38:05] want kijk, die grootste uitdaging is natuurlijk ook die beïnvloeding straks binnen dat wetsvoorstel.

[1:38:11] En zelf zie ik nog even niet wat het verschil in beïnvloeding kan zijn met iemand die je meeneemt

[1:38:16] of met iemand die bijvoorbeeld in het stemlokaal werkzaam is.

[1:38:19] Dat is allebei misschien wel even groot, maar dan kunnen we daar in ieder geval van tevoren

[1:38:22] in deze opzet met z'n allen nog goed over praten en ik waardeer dat zeer.

[1:38:28] Ja. Kijk, het verschil, maar laten we dat gesprek ook maar hebben als we die notitie hebben afgerond,

[1:38:35] maar het verschil is eigenlijk dat, en daar zijn ook internationaal best wel veel voorbeelden van,

[1:38:41] ja, dat dan bijvoorbeeld de paarden en huisjes uitmaakt wat de rest van de familie stemt.

[1:38:48] En dat is wel echt een serieuze vorm van beïnvloeden natuurlijk, die niet denkbeeldig is.

[1:38:53] Die komt ook echt over, dat woord family voting wordt uitgenoemd,

[1:38:57] en dat is denk ik echt wel iets wat je niet zou moeten willen.

[1:39:00] Nee, helder, dat moet je proberen uit te sluiten.

[1:39:02] Daar ben ik helemaal mee eens.

[1:39:03] Maar aan de andere kant, iemand die in een stemlokaal werkt, zou ook zijn eigen vakje rood kunnen maken,

[1:39:08] zonder dat diegene dat doorheeft voor wie hij dat doet.

[1:39:11] Dat vind ik ook ingewikkeld. Dus dat is wat ik bedoel.

[1:39:16] Dat snap ik. Nou, laat me dat maar eens even helemaal uitwerken, uitschrijven.

[1:39:20] Want dat wordt natuurlijk strak geïnstrueerd.

[1:39:22] En daar horen ook weer controlemechanismen bij.

[1:39:24] Dus dat moeten we denk ik inderdaad uit willen sluiten.

[1:39:26] We gaan naar het nieuwe stembiljet.

[1:39:27] Mevrouw Chacor.

[1:39:29] De heer Deen was me net even voor me.

[1:39:32] Ik wilde vooral dank voor de beantwoording, maar ook het procesmatig.

[1:39:37] Hoe dat in het proces neerlegt.

[1:39:40] Complimenten daarvoor.

[1:39:42] Ik had zelf nog een interruptie.

[1:39:44] Als dat mag van uw minister.

[1:39:45] Nee, nee.

[1:39:45] Dank u, mevrouw Chacor.

[1:39:48] Ja, dank.

[1:39:49] Ik geef het woord aan de heer Erkens.

[1:39:51] Dank.

[1:39:52] Ik vind deze poppenkast altijd heel leuk, van die schuifende panelen.

[1:39:54] Maar ik ben blij om te horen dat u aangeeft dat de bijstand in een stemhoekje inderdaad

[1:39:59] misschien niet een familielid is, want volgens mij is de kans daar eigenlijk wel groter op

[1:40:01] beïnvloeding.

[1:40:03] Vanuit mijn eigen familie kom ik uit een CDA-gezin van generaties geleden.

[1:40:06] Maar dan had een beetje beïnvloeding geen kwaad tekenen.

[1:40:12] Goed, ik weet nog inderdaad dat mijn opa, daar werd inderdaad CDA gestemd altijd en toen

[1:40:17] de kinderen voor het eerst konden stemmen, die had wel de noodzaak zonder stemhoekje

[1:40:20] proberen in te gaan om zelf te kijken of het goed kwam.

[1:40:22] Dat is gelukkig niet gebeurd.

[1:40:24] Misschien vindt u dat minder gelukkig, dat kan.

[1:40:27] Maar het punt is vooral, ook in uw beantwoording,

[1:40:29] ik ben tevreden daarmee, maar u geeft voor mij wel aan hoe complex het is.

[1:40:33] En als wij vragen aan de vrijwilligers in een stimbureau

[1:40:37] om dit eigenlijk op zich te nemen, dan denk ik nog steeds

[1:40:41] dat een bepaalde vorm van een pilot of experiment eerst wenselijk is.

[1:40:44] Maar ik snap uw argument dat de wet in één keer nodig is,

[1:40:48] maar is het geen mogelijkheid, en misschien de brief die u stuurt,

[1:40:50] om na te denken over of het dan op een getrapte wijze kan?

[1:40:52] dat je inderdaad bij de gemeenteraadsverkiezing

[1:40:55] een beetje gaat experimenteren.

[1:40:56] En dat je tussentijds bij een evaluatiebepaling

[1:40:58] nog kijkt voor de volgende verkiezingen

[1:41:00] wat werkt en wat niet werkt.

[1:41:01] Want mijn angst is wel te ergens mee instemmen

[1:41:03] wat het papier goed lijkt en dan in praktijk

[1:41:05] misschien dat er heel veel te veel zaken gaan aanlopen.

[1:41:08] Kijk, evalueren moet je sowieso doen.

[1:41:10] En u heeft helemaal gelijk als je op, nou stel,

[1:41:13] ruim 9000 stembureaus de instructie wilt geven

[1:41:17] over welke hulp wel en niet aanvaardbaar is.

[1:41:20] Dus hoe hulp moet worden gegeven,

[1:41:21] maar hoe ook vooral niet,

[1:41:23] dan zullen we dat echt na die eerste keer heel grondig moeten evalueren

[1:41:26] om te voorkomen dat we per ongeluk ongelukken zijn begaan.

[1:41:29] Vanuit goede bedoelingen weliswaar, maar dat moet je echt wel willen.

[1:41:33] Want die betrouwbaarheid van die uitslag

[1:41:35] moet boven iedere twijfel verheven blijven.

[1:41:37] Dus laten we zeker goed evalueren.

[1:41:39] Waarom ik niet voor die getrapte werkwijze zou willen kiezen,

[1:41:42] waar overigens aanvankelijk wel voor gekozen was,

[1:41:44] maar waarvan ik heb gezegd dat gaan we niet doen,

[1:41:47] omdat je anders ofwel per beperking ofwel per regio mensen wel of niet

[1:41:55] toegang geeft tot dat stemproces.

[1:41:56] En dat vond ik zo ongelukkig.

[1:41:58] Ik stelde me al helemaal voor dat ik dan hier met uw Kamer in debat zou zijn,

[1:42:03] dat uw Kamer dan aan mij zou vragen, ja, maar is dat niet heel onrechtvaardig

[1:42:05] dat je dan in Zeeland al wel met een beperking mag stemmen en in Groningen nog niet?

[1:42:11] En dat ik dan net had moeten doen alsof dat wel logisch was.

[1:42:14] Dat leek me zo'n ingewikkeld gesprek dat ik op voorhand maar heb gezegd

[1:42:17] nou, zullen we anders al dat soort stapjes overslaan?

[1:42:20] Het gewoon in één keer doen.

[1:42:21] Kijk, hiervoor heb ik de portfeuille VWS gedaan

[1:42:25] en ik ben dus al heel lang met dat thema toegankelijkheid bezig

[1:42:28] en al heel lang met organisaties als iedereen in dat gesprek.

[1:42:32] En ik weet hoe ongelooflijk diepgekoesterd de wens is

[1:42:36] om die hulp in het stemhokje te kunnen krijgen,

[1:42:42] ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

[1:42:44] Want echte toegankelijkheid is toch wel op z'n minst ook

[1:42:47] dat je onderdeel kunt zijn van dat hoogtepunt in onze democratie.

[1:42:53] En als je nou weet dat die drempel voor mensen met een verstandelijke beperking

[1:42:56] heel hoog is, als ze daarbij geen hulp krijgen,

[1:42:58] ja, hoe fantastisch mooi zou het dan zijn als we die hulp wel kunnen bieden.

[1:43:02] Dus het is ook die achtergrond, denk ik, die drive, die maakt dat ik zeg van

[1:43:07] laat we het nou gewoon echt geregeld hebben

[1:43:10] bij de eerstvolgende verkiezingen in heel Nederland.

[1:43:12] En dat moeten we zo goed als mogelijk doen, zo zorgvuldig mogelijk doen.

[1:43:15] En daarna heel goed evalueren,

[1:43:17] om te kijken hoe we het bij een keer daarna weer nog beter kunnen uitvoeren.

[1:43:21] Maar geen pilots en experimenten die uiteindelijk leiden dat je pas in...

[1:43:25] Dat zal het zijn, dat was namelijk het oorspronkelijke traject,

[1:43:27] pas in 2030, geloof ik, dit geregeld hebben.

[1:43:31] De wil om het te doen was er in ieder geval al in 2017 mee,

[1:43:34] toen ik nog op VWS zat, met de portefeuille toegankelijkheid.

[1:43:41] Ja, maar daar wijd ik dan nog graag een tweede interruptie aan, voorzitter.

[1:43:45] Erkens.

[1:43:47] Het gaat mij niet om dat het om een later moment moet plaatsvinden.

[1:43:50] Het gaat erom dat wij op papier toch waarschijnlijk complexe instructieregels

[1:43:54] met elkaar gaan bedenken en dat we die niet in de praktijk gaan kunnen uittesten

[1:43:57] of gaan zien hoe die uitwerken, maar zowel tegelijkertijd over het hele land uitrollen.

[1:44:02] een pilotform is of wat anders. Het gaat mij erom dat we wel gewoon in de praktijk wat ervaring

[1:44:06] ergens mee kunnen opdoen en misschien zijn er nog andere manieren die we kunnen bedenken met elkaar

[1:44:11] waardoor we dat wel kunnen toetsen, zodat we ook weten dat wij papier zetten ook uitvoerbaar is,

[1:44:15] want we hebben in het verleden ook natuurlijk bij heel veel wetten problemen meegehaald.

[1:44:20] Kijk, volgens mij kunnen we het zo doen. Je kunt je kunt voorafgaande introductie,

[1:44:24] kun je dingen simuleren. Dat kan, dat doen we ook met het stemboljet tenslotte. We hebben

[1:44:28] We hebben eindeloos veel simulatieopstellingen gehaald.

[1:44:33] Dus vooraf kun je dingen simuleren.

[1:44:35] Je kunt vervolgens heel heldere wetteksten maken,

[1:44:39] heel heldere instructies maken en daar heel grondig op toezien.

[1:44:42] Dan heb je de verkiezing en daarna kun je weer heel grondig evalueren.

[1:44:45] En ik denk, als we het zo doen, dan is het risico waar u terecht op wijst,

[1:44:49] dat is niet ondenkbeelden,

[1:44:50] dat risico kunnen we dan wel zo klein mogelijk maken.

[1:44:57] Dan geef ik het woord weer aan de heer Arkent.

[1:44:59] Ja, dat vond jij ook.

[1:45:01] Dat is toch mooi.

[1:45:02] Kijk, dan geef ik het woord aan de minister.

[1:45:13] Even nog in het traject.

[1:45:14] Het is niet voor de consultatie, maar voordat het naar de Raad van State gaat.

[1:45:17] Ja, precies.

[1:45:18] Dus wij hebben dit gesprek met elkaar,

[1:45:20] voorafgaand aan het insturen van het wetsvoorstel naar de Raad van State.

[1:45:25] Oké, oké.

[1:45:27] Dan het nieuwe stembiljet.

[1:45:29] Nou, dat huidige stemboljet, daar zijn fantastisch mooie filmpjes van.

[1:45:33] Van Draadstaal onder andere, ik weet niet of u het kent,

[1:45:36] maar ik moet er zelf wel vreselijk hard om lachen,

[1:45:38] van die enorme behangrol die je dan eerst staat uit te vouwen

[1:45:42] en daarna weer staat in te vouwen.

[1:45:43] Het is mij nog nooit gelukt om hem correct in te vouwen, overigens.

[1:45:48] En daarom hebben jullie kleine lettertjes,

[1:45:50] waardoor je wel hele jonge ogen moet hebben om dat stemboljet te lezen.

[1:45:54] Nou, al jarenlang een doorn in het oog,

[1:45:56] Daarnaast maakt die enorme lel papier het onmogelijk om geautomatiseerd te tellen.

[1:46:00] Dus we moeten er vanaf, we moeten naar een nieuw stembiljet toe.

[1:46:04] En dat nieuwe stembiljet moet natuurlijk wel...

[1:46:06] Het moet duidelijk zijn, overzichtelijk zijn, et cetera, maar het moet ook werken.

[1:46:10] En mensen moeten dat ook snappen en mensen moeten het ook begrijpen.

[1:46:13] En daarom is het zo dat we er heel erg goed mee hebben geoefend, eigenlijk,

[1:46:21] in simulatieomgevingen, dus we hebben met tal van belangenorganisaties

[1:46:25] is ook goed bekeken van werkt het nou.

[1:46:27] En we gaan het in vijf gemeenten uitproberen,

[1:46:29] één grote en vier kleintjes, dus Alphen en Rijn en dan nog vier kleinere gemeenten.

[1:46:34] Dat gaan we heel goed evalueren en als het goed werkt,

[1:46:36] gaan we zorgen dat de gemeenteraadsverkiezingen 2026

[1:46:39] met het nieuwe stembiljet wordt gestemd.

[1:46:43] Nou, en dan krijg je natuurlijk de vrij principiële vraag, die de heer Erken stemt.

[1:46:48] Ja, maar het is wel zo dat die deelnemende kandidaten en partijen,

[1:46:54] De naam daarvan mag niet onbekender worden,

[1:46:56] want dat heeft gewoon te maken met de band tussen de kiezer en de gekozenen.

[1:47:01] Daar mag je niet aan willen tornen.

[1:47:02] Ik denk eerlijk gezegd dat daar ook echt geen sprake van is.

[1:47:05] Als je gewoon het stemformulier ziet en je hebt gewoon het boekje ernaast liggen

[1:47:11] met per partij keurig de kandidaten uitgewerkt,

[1:47:15] is het niet zo dat het afbreuk doet aan de bekendheid van de naam.

[1:47:19] Het is ook niet zo dat je niet meer op een naam stemt, maar op een nummer.

[1:47:21] Ik las dat ergens in een column, maar dat is echt niet zo.

[1:47:25] Dat nummer correspondeert namelijk met een naam,

[1:47:27] dus je stemt gewoon op een naam, je stemt niet op een nummer.

[1:47:31] Wat wel zo is, en dat vind ik eigenlijk het spannendst nog

[1:47:34] in het experiment dat we dus gaan doen in die vijf gemeenten,

[1:47:38] is dat het één denkstap extra vergt.

[1:47:42] Laten we onze kiezers ook niet onderschatten,

[1:47:44] het is een zeer overzichtelijke denkstap, denk ik,

[1:47:46] maar we moeten het echt wel goed testen, ook weer voor laaggeletterden,

[1:47:49] voor allerlei verschillende doelgroepen moeten we het echt heel erg goed evalueren,

[1:47:54] omdat... Nou, je hebt dat enorme vel voor je liggen

[1:47:56] en je wijst in één keer de naam aan op het vlakje waar je zou willen stemmen.

[1:48:03] En dit is in zekere zin in twee stappen.

[1:48:06] Je hebt namelijk formaat A3 voor je liggen

[1:48:10] en daarnaast ligt een boekje waar de namen overeenkomen met de stem die je...

[1:48:16] Dus je kiest op de partij en je kiest daarna op de kandidaat

[1:48:19] die je dus opzoekt in het boekje wat daarnaast ligt.

[1:48:23] Dat vergt één denkstap extra.

[1:48:25] Ik denk dat het te doen is, ik denk dat het voor iedereen te doen is,

[1:48:28] maar ik wil het wel heel zeker weten voordat we dat ook overal gaan invoeren.

[1:48:32] Ik weet niet of u zelf het nieuwe stembiljet al heeft geoefend en heeft gezien.

[1:48:37] Het is ook op een website, is het goed te vinden.

[1:48:39] Ik denk dat het gaat werken. We hebben het getest en uit de test...

[1:48:42] We hebben natuurlijk een aantal aanpassingen gedaan,

[1:48:44] maar komt hij gewoon prima uit naar voren.

[1:48:47] Soms zelfs echt ook beter in de zin van duidelijker,

[1:48:51] want er staan logo's op dat nieuwe stembiljet

[1:48:56] en dat maakt het echt duidelijker dan het huidige stembiljet.

[1:48:59] Maar goed, nogmaals, die ene denkstap extra,

[1:49:01] die moeten mensen wel mee kunnen maken.

[1:49:03] En dat gaan we heel erg goed evalueren.

[1:49:06] Komt er op basis van het experiment nog een nieuw voorstel naar de Kamer?

[1:49:08] Ja, zeker.

[1:49:09] want het huidige voorstel doen we op basis van een aangenomen experimentenwet,

[1:49:14] dus dat kent een wettelijke basis.

[1:49:17] En dat experiment gaan we heel grondig evalueren

[1:49:20] en als die evaluatie daar geen aanleiding geeft om er vanaf te zien

[1:49:26] of om het te willen wijzigen, dan volgt spoedig na die evaluatie

[1:49:29] gewoon het wetsvoorstel dat mogelijk maakt

[1:49:33] om bij de gemeenteraadsverkiezingen 2026 deze wijziging door te voeren.

[1:49:41] Er is nog een relatie tussen het nieuwe stembiljet en het voorstand met één stem meer keuze.

[1:49:46] Het nieuwe stembiljet staat daar eigenlijk los van.

[1:49:48] Het zijn eigenlijk twee verschillende wetstrajecten die we doormaken met elkaar.

[1:49:54] Kunnen we ook experimenteren met elektronisch tellen bij de Europese parlementsverkiezingen?

[1:49:59] Voor het elektronisch tellen zou dus ook een wettelijke grondslag nodig zijn.

[1:50:03] Daarvoor is doorgaans twee jaar nodig.

[1:50:05] Dus dat gaat niet bij deze EP-verkiezing al.

[1:50:08] Ik weet wel dat het een heel diepgekoesterde wens is van heel veel gemeenten,

[1:50:10] omdat het een hele hoop gedoe scheelt.

[1:50:13] Het is wel zo dat je dat nieuwe stembiljet echt nodig hebt als randvoorwaarde

[1:50:17] om het elektronisch tellen mogelijk te maken.

[1:50:19] Maar ik denk dat we het in twee stappen moeten doen.

[1:50:21] Eerst nu dat nieuwe stembiljet.

[1:50:24] En als dat helemaal goed werkt, dan zou je inderdaad ook de doorstap kunnen maken

[1:50:29] naar een volgend experiment, namelijk het elektronisch tellen.

[1:50:32] Ik denk dat de gemeenten dat heel graag zouden willen.

[1:50:34] En ik denk dat wij na de Europese verkiezing maar eens eventjes de mind op moeten maken

[1:50:38] van zijn dat niet heel veel wijzigingen in één keer.

[1:50:40] En waarom?

[1:50:41] We hebben het Hulp in het Stemhokje al per 2026, we hebben de nieuwe stembiljet per 2026.

[1:50:47] En dan zou het elektronisch tellen, zou daar dan ook nog bij komen.

[1:50:50] Nou, dat moet ook voor gemeenten allemaal wel voldoenlijk blijven.

[1:50:55] Dus laten we dat tegen die tijd maar bekijken of dat kan.

[1:51:02] Dank voor het heldere uitleg. Het huidige stembiljet is gigantisch.

[1:51:09] Je moet best wat handelingen doen. Eerst uitvouwen, dan bekijken waar de partij zit die zoekt een naam aan te kruisen.

[1:51:19] En ik ken ook een praktijkverhaal waarin iemand die analfabeet is,

[1:51:24] dat heeft getracht, op pad is gegaan, geen ondersteuning heeft gekregen

[1:51:29] in het stemhokje, getracht om op een familielid te stemmen.

[1:51:36] En op het verkeer dan, want die is op een gegeven moment gaan tellen

[1:51:38] in plaats van, in eerste instantie moet je weten welke partijen

[1:51:41] dat moet je inzoeken, en dan die handen.

[1:51:43] Dus ik hoop echt dat met het kleinere stembiljet,

[1:51:45] Er staan geen foto's op, dan zie je de gezichten.

[1:51:49] Dat zou het makkelijker maken, dan weet je gelijk...

[1:51:52] stem dan op de persoon die ik wil stemmen, want het fotootje correspondeert dan.

[1:51:59] Dus ik hoop daarmee dat juist mensen die laaggeletterd zijn, anfabeet zijn...

[1:52:04] het makkelijker wordt gemaakt, mocht het zo zijn dat het lastiger is...

[1:52:08] om begeleiding mee te nemen, want dat is nog verder weg, dit is dichterbijer.

[1:52:12] Dus ik hoop, mijn hoop zit er een beetje op, dat we daarmee de drempel verlagen.

[1:52:18] En dat mensen die laaggeletterd zijn.

[1:52:21] Dat zou een mooie dag zijn waarin een moeder op haar kind kan stemmen, in plaats van op het foute bolletje.

[1:52:30] De minister.

[1:52:31] Ja, zeer eens. En fotootjes, dat is wel helemaal next level.

[1:52:34] Daar zijn we nog niet, maar ik denk dat die logos wel heel erg gaan helpen.

[1:52:39] ook voor laaggeletterden.

[1:52:40] En dat komt ook uit die simulatie dat dat juist voor laaggeletterden

[1:52:46] gewoon heel erg helpend is.

[1:52:48] Dus volgens mij zou dat fantastisch zijn.

[1:52:51] Foto's, denk ik, gaat niet lukken hoor.

[1:52:53] Dat wordt wel heel onoverzichtelijk.

[1:52:54] Maar die logos helpen al geweldig voor laaggeletterden.

[1:52:57] En dat hebben we ook in de regeling ook al bij het experiment aangebracht.

[1:53:01] Het is dus niet zo dat je stem ongeldig is.

[1:53:04] Als je de kandidaat per ongeluk...

[1:53:08] Ik stel dat je per ongeluk maar één vakje inkleurt,

[1:53:11] dus alleen de partij en niet de kandidaat,

[1:53:14] dan blijft de stem gelder.

[1:53:16] En ik denk dat dat ook een uitkomst is.

[1:53:19] Dus daarmee heb je waarschijnlijk, en dat zul je ook uit die evaluatie moeten zien,

[1:53:23] heb je waarschijnlijk minder ongeldige stemmen.

[1:53:26] Dan heb ik zelf nog een interruptie.

[1:53:29] U geeft ook aan, je kunt het vakje van de partij inkleuren,

[1:53:31] maar dat kan misschien wel de band met kiezer en volksvertegenwoordiger verzwakken.

[1:53:37] In die evaluatie ga je dan ook kwantitief wel bekijken met een aantal vergelijkbare gemeentes

[1:53:43] of er ook een verschil te zien is in hoeveel voorgroepstemmen uitgebracht worden.

[1:53:47] Kunnen we dat ook gewoon cijfermatig onderbouwen?

[1:53:49] Want daar hebben wij wel behoefte aan in die evaluatie om in te kunnen stemmen in verdere uitbreidingen van.

[1:53:53] Ja, het moet echt een totaal gecontroleerd experiment zijn.

[1:53:56] Vorige keer was de inzet vanuit de Kamer een beetje van waarom kunnen er niet veel meer gemeenten met dat experiment meedoen.

[1:54:01] En daarvan hebben we juist gezegd, nee, dan wordt het een doelboel voor ons om het goed te kunnen evalueren.

[1:54:06] want we willen juist al dit soort dingen heel precies weten.

[1:54:08] Dus je moet weten, leidt het tot meer ongeldige stemmen?

[1:54:11] Nou, ik hoop echt van harte van niet.

[1:54:12] Daar hebben we alles aan gedaan om dat te voorkomen.

[1:54:14] Je moet weten, kunnen mensen die denkstappen doormaken?

[1:54:17] Want het zijn twee denkstappen in plaats van één.

[1:54:19] Ik denk dat de toegankelijkheid door de logo's en door de leesbaarheid...

[1:54:24] ...dat dat echt opweegt tegen het aantal mensen...

[1:54:29] ...dat die denkstappen niet kan meemaken.

[1:54:31] Maar dat weten we niet zeker.

[1:54:32] Dat moeten we gewoon echt heel erg goed experimenteren.

[1:54:36] Daarnaast de vergelijking met referentiegemeenten.

[1:54:38] Doet het iets met het aantal voorkeursstemmen bijvoorbeeld?

[1:54:41] Nou, dat willen we niet, want kiezergekozenen.

[1:54:44] Belang om die band niet dunner te maken, maar juist dikker te maken.

[1:54:50] Maar ook dat moet je dus inderdaad wel met referentiegemeenten doen.

[1:54:55] We hebben de opzet van die evaluatie, daar zijn we nu goed mee bezig.

[1:55:01] Ik stuur daar binnenkort ook een brief over aan de Kamer

[1:55:04] en daar zullen we ook ingaan op het belang van referentiegemeenten

[1:55:07] en zullen we dat ook naast elkaar zetten.

[1:55:10] Dan, voorzitter, ga ik naar de weerbaarheid van het verkiezingsproces.

[1:55:13] We hebben daar onlangs eigenlijk al best een indringend debat over gehad.

[1:55:18] Dat ging namelijk over heimelijke beïnvloeding

[1:55:20] naar aanleiding van het bericht van de Tjechen.

[1:55:24] En de Tjechen doelden daarbij op de EP-verkiezing.

[1:55:27] En daar hebben we dus eigenlijk al best een indringend debat over gehad.

[1:55:30] En in antwoord op de vragen zoals u die heeft gesteld,

[1:55:34] mevrouw Palmen die heeft gesteld, maar ook u zelf, voorzitter, die heeft gesteld,

[1:55:39] toen in de hoedanigheid overigens als lid van deze commissie, als het lid erkens.

[1:55:45] Hechtekraan, om allereerst te beginnen, denk ik, met die kant van het verhaal.

[1:55:49] We hebben

[1:55:52] onze Algemene Inrichting en Veiligheidsdienst

[1:55:54] De dienst heeft als taak ook om het democratisch proces te waarborgen

[1:56:00] en de weerbaarheid van de verkiezing te waarborgen

[1:56:03] als onderdeel van de nationale veiligheidsopdracht die de dienst heeft.

[1:56:07] Dus daar waar heimelijke beïnvloeding aan de orde zou zijn,

[1:56:11] daar waar signalen aan de orde zouden zijn

[1:56:12] dat mensen bereid zouden zijn tot onkoping,

[1:56:15] daar waar desinformatie aan de orde is en daar statelijke actoren achter zitten,

[1:56:22] Daar heeft onze dienst bevoegdheden en die kan en die zal onze dienst ook inzetten.

[1:56:30] En als op basis van de inzet van die bevoegdheden dingen blijken die ofwel het daglicht niet

[1:56:36] kunnen verdragen en daarom geopenbaard moeten worden, ofwel het daglicht niet kunnen verdragen

[1:56:41] en daarom tot een strafrechtelijk vervolg moeten leiden, dan kan de regering en dan

[1:56:48] zal de regering de mogelijkheid daartoe ten volle benutten.

[1:56:51] Dat was de uitkomst van dat debat.

[1:56:55] En in antwoord op de vraag van de heer Timmermans toen,

[1:56:59] als het kan en zodra dat kan, is het kabinet dan bereid

[1:57:04] om daar de Kamer ook over te informeren, zonder uiteraard de veiligheidsdiensten in

[1:57:08] hun belangrijke werk voor de voeten te lopen.

[1:57:10] Het antwoord op die vraag is volmondig ja.

[1:57:13] Als het kan en zodra het kan.

[1:57:15] Dat is dat deel.

[1:57:17] Maar daarnaast hebben we natuurlijk meer

[1:57:18] Er zijn meer dingen te doen en die gaan eigenlijk veel meer op de manier

[1:57:23] waarop de verkiezingen georganiseerd worden.

[1:57:25] Nou, daar heeft het ministerie van BZK een aanloop naar de verkiezingen,

[1:57:28] verkiezingstafels met mensen van de gemeente, met de kiezeraad,

[1:57:31] met alle veiligheidspartners over alle mogelijke risico's,

[1:57:34] alle signalen die er op dat punt spelen, ook bij de laatste verkiezingen,

[1:57:37] ook bij de volgende verkiezingen en bij alle verkiezingen daarna.

[1:57:40] We organiseren webinars voor gemeenteambtenaren

[1:57:43] om hen te informeren en voor te breiden op veiligheidsrisico's bij verkiezingen.

[1:57:49] We staan in contact met alle andere Europese lidstaten over mogelijke dreigingen.

[1:57:54] Dus het is ook echt internationaal is het een thema.

[1:57:58] En we hebben natuurlijk een hele aanpak gericht op desinformatie.

[1:58:03] Voorafgaand aan de vorige verkiezing heb ik daar een uitvoerige brief over gestuurd.

[1:58:10] En die aanpak op desinformatie willen we eigenlijk alleen nog maar versterken, omdat ik denk dat dat nodig is.

[1:58:16] Bij de laatste verkiezingen kunnen we niet zeggen dat statelijke actoren

[1:58:20] hebben geprobeerd, echt een desinformatiecampagne hebben opgezet

[1:58:23] om de verkiezingen te willen beïnvloeden, niet in Nederland in ieder geval.

[1:58:27] Misschien zijn we daar ook een beetje klein voor, dat zou kunnen.

[1:58:30] Tegelijkertijd is dat geen enkele garantie dat dat bij een volgende verkiezing niet toch gebeurt.

[1:58:34] En de Europese verkiezingen zijn natuurlijk wel verkiezingen die zich daar weer uitstek voor zouden lenen.

[1:58:40] En het is dus ook helemaal niet toevallig dat zowel de Tjechen als inmiddels ook de Belgen

[1:58:45] daar nogal op tamboureren, van jongens, weet, laten we niet naïef zijn,

[1:58:52] weet dat statelijke actoren zullen proberen hun invloed aan te wenden

[1:58:55] en deze verkieringen zullen willen proberen te beïnvloeden

[1:58:58] en dus moeten we onszelf daar tegen weerbaar maken.

[1:59:01] Het exposen van dat desinfo-netwerk en dat beïnvloedingsnetwerk

[1:59:08] dat door de Tsjechiërs is gedaan,

[1:59:10] we hadden ook helemaal deze achtergrond, het openbaar maken

[1:59:12] en daarmee kapotmaken van heimelijke beïnvloeding,

[1:59:15] want het was inmiddels niet heimelijk meer.

[1:59:19] Dan het initiatief van het Belgisch voorzitterschap,

[1:59:22] waar men vanmorgen over heeft bericht.

[1:59:25] Dat is eigenlijk een initiatief van zouden we kunnen komen

[1:59:28] tot een Europese werkgroep om te kijken wat we bovenop al die nationale aanpakken

[1:59:32] tegen desinformatie allemaal nog meer zouden kunnen doen

[1:59:35] vanuit een Europese samenwerking, vanuit de Europese Commissie.

[1:59:42] Wij hebben ons onmiddellijk gemeld voor die werkgroep,

[1:59:45] want we doen er graag aan mee.

[1:59:46] Dus BZ heeft zich gemeld, Buitenlandse Zaken.

[1:59:49] En dat moet allemaal nog vorm en inhoud krijgen, natuurlijk.

[1:59:53] Dat is nog niet uitgewerkt, dus ik kan op de vragen van de heer Deen

[1:59:55] nog geen antwoord geven, maar we willen daar wel bij zijn,

[2:00:00] want we willen daar in de voorhoede zitten.

[2:00:04] En dat geldt ook voor een initiatief wat we zelf willen starten,

[2:00:08] namelijk om als kopgroep in Europa het tegengaan van desinfo verder te intensiveren.

[2:00:15] Collega Van Heuvelen is daar heel intensief mee bezig

[2:00:19] en samen met collega Van Heuvelen stuur ik binnenkort een brief ook aan de Kamer,

[2:00:24] onder haar regie overigens,

[2:00:26] om die aanpak op desinformatie verder te willen intensiveren.

[2:00:30] Ze doen al een hoop, maar we moeten nog meer.

[2:00:33] Zeker met generatieve AI moeten we er echt van uitgaan

[2:00:38] dat de intensiteit van desinfo de komende periode heel erg gaat toenemen.

[2:00:42] En misschien wel, met de gebruikmaking van diezelfde generatieve AI

[2:00:46] zijn er dus ook heel veel meer mogelijkheden

[2:00:48] om geautomatiseerd desinfo te willen tegengaan, te willen tegenspreken.

[2:00:53] En ik denk dat dat heel erg belangrijk is.

[2:00:54] We zullen nu eenmaal weerbaarder moeten worden tegen desinformatie.

[2:00:58] Desinformatie is echt van alle tijden, daar heeft mevrouw Palme helemaal gelijk,

[2:01:01] Het gaat al eeuwen terug.

[2:01:04] Alleen het internet, online, de hele onlinewereld en zeker generatieve AI

[2:01:09] maakt wel dat de impact ervan en de massiviteit ervan enorm is toegenomen.

[2:01:14] En ik denk dat je moet zeggen, we ain't seen nothing yet.

[2:01:18] Dat zal nog op een hele andere schaal ons druk gaan houden

[2:01:24] en ons bezig gaan houden de komende periode.

[2:01:28] Dus ja, ik deel eigenlijk wat mevrouw Palmen zegt.

[2:01:31] moet er niet met veel meer urgentie worden gewerkt

[2:01:35] aan het tegengaan van desinformatie?

[2:01:36] Het antwoord is gewoon ja.

[2:01:38] We doen al heel erg veel en we gaan nog heel erg veel meer doen,

[2:01:41] gewoon omdat het nodig is, en we informeren u daarover binnenkort.

[2:01:47] Dan vraagt de VVD welke afspraken zijn er eigenlijk met socialmediabedrijven

[2:01:53] om te kunnen escaleren bij mogelijke desinformatie?

[2:01:57] Net als bij vorige verkiezingen kan het ministerie met haar trusted flagger-status

[2:02:02] meldingen maken die met prioriteit worden behandeld.

[2:02:04] Dat was bijvoorbeeld in dat voorbeeld dat mevrouw Charcourt noemde,

[2:02:08] dat iemand naar buiten bracht.

[2:02:10] Je moet, als je op GroenLinks bent, want de aders zijn natuurlijk twee partijen,

[2:02:13] dus moet je natuurlijk twee bolletjes inkleuren.

[2:02:15] Nou, het zal wellicht als grap bedoeld zijn, maar het is echt ondermijnend.

[2:02:19] En daar hebben we onmiddellijk op geacteerd en dat heeft ook gewerkt.

[2:02:23] Twitter is daar sowieso een bedrijf om veel zorgen over te hebben, maar Twitter is daar

[2:02:27] een beetje een status aparte in, omdat men vrij weinig personeel zet op dit type activiteit.

[2:02:39] Dus daar maken we ons wel zorgen over.

[2:02:42] Maar ook met Twitter hebben we inmiddels weer een afspraak kunnen maken om wel een soort

[2:02:46] van versnelde escalatieroute in te gaan als dit soort elementen spelen.

[2:02:57] Zou het ook niet wenselijk zijn, zegt de VVD, als kiezers zelf veel beter in staat worden

[2:03:00] gesteld om desinformatie te herkennen?

[2:03:04] Ja, absoluut.

[2:03:04] Dus als je desinformatie wil tegengaan en de invloed zo beperkt mogelijk wil houden,

[2:03:11] dan kan je dat echt niet alleen van overheidswegen doen.

[2:03:14] Dan zul je juist burgers zelf steeds meer weerbaar moeten maken.

[2:03:17] Ik merk het aan mijn eigen kinderen.

[2:03:19] Ga er nou maar vanuit dat kinderen, jongeren, dat ook echt gewoon...

[2:03:24] ...en op school soms leren, dat in toenemende maten.

[2:03:28] Wordt media-wijsheid ook echt onderdeel van het curriculum?

[2:03:30] Ik denk dat dat heel belangrijk is.

[2:03:32] Onderdeel ook van burgerschapsvorming, ik denk dat dat heel belangrijk is.

[2:03:35] Maar jongeren zelf zijn ook echt wel heel...

[2:03:38] ...steeds beter in staat eigenlijk om te checken...

[2:03:42] ...wat is eigenlijk de bron, bijvoorbeeld, van een bericht?

[2:03:44] En moet je een bericht nou wel of niet willen vertrouwen...

[2:03:46] of is het alleen maar bedoeld om af te leiden,

[2:03:49] mensen op een verkeerde been te zetten

[2:03:51] of om de waarheid te willen ondermijnen.

[2:03:55] Dus je kunt zeggen, je moet ons zorgen maken,

[2:03:57] jongeren zullen er steeds meer vatbaar voor zijn,

[2:03:58] want hun leven bevindt zich voor een belangrijk deel online.

[2:04:01] Dat is waar, denk ik, dat is één kant.

[2:04:03] De andere kant is ook dat jongeren ook wel steeds wijzer,

[2:04:09] steeds mediawijzer worden in wat moet je nou wel en wat moet je nou niet vertrouwen.

[2:04:13] Ik denk eerlijk gezegd dat we daar alleen maar op in moeten zetten,

[2:04:16] dat we alleen maar verder moeten bevorderen om ook te zorgen dat Nederlanders weerbaarder worden.

[2:04:25] En dit waren de vragen over weerbare verkiezingen, voorzitter.

[2:04:35] Mevrouw Palmen en dan de heer Deen.

[2:04:39] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:04:40] En ook dank aan de minister voor het beantwoorden van deze blok zeer belangrijke vragen.

[2:04:46] Ja, ik denk inderdaad dat wij nog lang niet weten wat allemaal mogelijk is

[2:04:50] en wat er gaat gebeuren en dat vind ik juist ook zo zorgwekkend.

[2:04:54] Je weet niet wat je niet weet en als iets onwaarschijnlijk niet waar kan zijn,

[2:04:58] ja, dan kun je iets makkelijker doorheen prikken,

[2:05:00] wat we onlangs hebben gezien met de deepfake van een aantal bewindspersonen.

[2:05:04] Ja, dan weet je dat dat is niet waar, maar soms dan is het veel subtieler

[2:05:08] en ja, dan is het echt lastig om dat te onderkennen.

[2:05:11] En mijn vraag is van, hebben de veiligheidsdiensten daar ook speciale technieken voor, die misschien

[2:05:18] ons verstand erboven gaan?

[2:05:20] Ik hoop dat u ons daar een gerust kunt stellen, want ik vind dat echt heel erg zorgwekkend.

[2:05:25] En daarnaast had ik nog de vraag van geld, alles wat u zegt, ook voor het hacken.

[2:05:30] Want we hebben natuurlijk nu vanochtend weer gezien dat op een tv-kanaal voor kleine kindjes

[2:05:35] is gehackt door een Russische staatszender.

[2:05:38] Ja, een hacken kan natuurlijk op alle manieren gebeuren.

[2:05:41] Dus ook dat vind ik een, nou ja, niet al te positieve ontwikkeling,

[2:05:46] laat ik het zo zeggen.

[2:05:47] De minister.

[2:05:47] Dit is bij uitstek het domein van onze veiligheidsdiensten.

[2:05:51] Dus ik denk dat die aanpak van desinformatie

[2:05:53] een aantal elementen bevat.

[2:05:54] En een van de belangrijke elementen is inderdaad het werk

[2:05:57] van onze inlichting- en veiligheidsdiensten,

[2:05:59] die als belangrijke taak hebben inderdaad het onderkennen

[2:06:05] van de dreiging van staatlijke actoren,

[2:06:07] het onderkennen van desinformatiecampagnes,

[2:06:09] Dus het onderkennen van hacks, inderdaad.

[2:06:14] En ook wel, en vervolgens natuurlijk ook net als belangrijkste doel,

[2:06:17] het attribueren richting statelijke actoren.

[2:06:19] En vervolgens ook het weerbaar maken van de organisaties die je betreft.

[2:06:24] En soms is dat het doen van een melding van weet dat dit de dreiging is.

[2:06:29] Naar aanleiding van het laatste debat bijvoorbeeld dat ik met uw Kamer had,

[2:06:33] is aangeboden, is het aanbod gedaan aan alle Nederlandse europarlementaries

[2:06:38] en alle Nederlandse kandidaten voor de Europese verkiezing,

[2:06:41] om een awareness briefing te krijgen vanuit de diensten,

[2:06:46] van weet dat dit de ontwikkelingen zijn die gewoon gaande zijn.

[2:06:48] Weet dat je, omdat je kandidaat bent voor het Europese parlement,

[2:06:53] dat je interessant wordt gevonden door de Russen,

[2:06:57] dat je benaderd kunt worden, door statelijke actoren

[2:07:01] en hoe je je daar, hoe je het kunt herkennen

[2:07:03] en hoe je je daar ook weerbaar voor kunt maken.

[2:07:05] Dat is echt onderdeel ook van de taakopvatting van de dienst

[2:07:09] en ik denk dat dat heel erg goed is.

[2:07:11] Men heeft inderdaad allerlei manieren

[2:07:13] om die statelijke actoren te kunnen onderkennen.

[2:07:16] Ik denk dat ook de onlangs aangenomen Tijdelijke Wet

[2:07:19] die activiteiten op de kabel beter mogelijk maakt,

[2:07:22] ik denk dat dat allemaal weer helpt in het equiperen van onze diensten

[2:07:25] om hun belangrijke werk te doen.

[2:07:28] Daarnaast, zeker zo belangrijk is,

[2:07:30] en dat staat eigenlijk los van onze veiligheidsdiensten,

[2:07:32] Zeker zo belangrijk is het zorgen dat we met elkaar ons bewust zijn van desinformatie,

[2:07:41] onszelf steeds weerbaarder kunnen maken tegen desinformatie en dat begint echt met het herkennen

[2:07:45] ervan.

[2:07:46] En daar zijn we natuurlijk ook nog maar net aan het begin.

[2:07:51] Een heel ander chapiter is weer, hoe kunnen nou de technische mogelijkheden die worden

[2:07:55] gebruikt om desinformatie te maken en te verspreiden, hoe kunnen die nou juist ook worden gebruikt

[2:08:00] om desinformatie te herkennen en tegen te spreken.

[2:08:04] Diezelfde technieken, generatieve AI,

[2:08:06] zou die niet ook op die manier kunnen worden gebruikt?

[2:08:09] Nou, met al die elementen zijn collega Van Huffelen en ik zelf daarmee bezig.

[2:08:15] En wij zullen u, ik denk, met afzienbare termijn een brief sturen

[2:08:20] om te laten zien op welke manier we de strijd tegen desinformatie willen opvoeren.

[2:08:26] En dat doen we als lidstaat natuurlijk, als Nederland alleen,

[2:08:30] maar dat doen we zeker ook Europees.

[2:08:31] En dat was eigenlijk het antwoord op de heer Deen.

[2:08:34] De Europese Commissie is met een initiatief gekomen.

[2:08:36] De Europees Voorzitterschap is met een initiatief gekomen.

[2:08:39] Daar melden wij ons meteen voor.

[2:08:40] Maar wij zelf nemen ook het initiatief om tot een kopgroep te komen.

[2:08:44] En de heer Erkes heeft al een aantal keer naar Finland geweest, naar Zweden geweest.

[2:08:48] En wij zullen Zweden en Finland ook zeker bij die kopgroep uitnodigen.

[2:08:55] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:08:58] Ja, inderdaad nog even doorgaan op het instellen van die werkgroep vanuit de Europese Unie.

[2:09:05] U bent goed ingegaan op de desinformatie kant van het verhaal.

[2:09:11] Ik had nog ook een vraag gesteld.

[2:09:13] Het is lastig hoor, maar vinden wij het eigenlijk wel net zo belangrijk of misinformatie daar ook wordt meegenomen.

[2:09:18] En ik had nog gevraagd of de focus alleen ligt op statelijk actoren,

[2:09:22] maar ook op andere actoren.

[2:09:25] En tegelijkertijd wil ik ook wel een beetje onze zorg uiten

[2:09:29] dat de autonomie van de Nederlandse verkiezingen,

[2:09:32] het zijn tenslotte Nederlandse verkiezingen, wel geborgen blijft.

[2:09:35] En dat we niet straks vanuit Brussel

[2:09:39] bepaalde uniforme sturing of wetgeving krijgen

[2:09:41] die op alle lidstaten van toepassing zou kunnen zijn.

[2:09:43] Ik zou wel graag een bevestiging willen van de minister

[2:09:46] dat u daar nou scherp op bent. Dat vinden wij wel heel belangrijk.

[2:09:52] Dank u wel.

[2:09:53] Minister.

[2:09:53] Ja, dat vinden wij ook heel belangrijk.

[2:09:56] Vorige week hadden wij een debat dat ging over Defence for Democracy Package.

[2:10:02] En daar zag je, vind ik, dat we een beetje doorschoten in dat alles op één manier moest in alle lidstaten.

[2:10:08] En dan ging het bijvoorbeeld in dit geval over een soort van lobbyregister.

[2:10:12] Dat was een goed bedoeld voorstel, maar niet zo'n heel erg goed voorstel.

[2:10:16] En daar waren we zelf ook heel kritisch op.

[2:10:18] En een van de onderdelen van de kritiek was inderdaad wel de subsidiariteit.

[2:10:21] Dus je moet dingen regelen op Europees niveau,

[2:10:23] waar we ook echt de meerwaarde van inzien dat het op Europees niveau wordt geregeld.

[2:10:29] En soms is dat gewoon niet zo.

[2:10:31] En dan is het wel een belangrijk onderwerp, maar heeft Europa er niet zo'n rol in.

[2:10:36] Kijk, desinfo, denk ik zeker desinfo uit de hoek van statelijke actoren,

[2:10:41] daar is het wel fijn om als lidstaten samen op te trekken.

[2:10:44] Dat is daar wel heel fijn, omdat je gewoon samen sterker staat

[2:10:48] in het onderkennen van dreigingen.

[2:10:51] Maar goed, daarom werken onze inlichtingendiensten ook heel goed

[2:10:53] samen met eigenlijk alle Europese partners en buiten Europa ook.

[2:10:58] Maar ook op het gebied van nationale veiligheid en inlichting

[2:11:00] dan zeggen wij ook altijd wel van, ja, samenwerken op Europees niveau

[2:11:04] is heel goed, maar we willen wel echt onze eigen inlichting-

[2:11:07] en veiligheidsdienst houden, want je wilt je eigen inlichtingen hebben,

[2:11:12] want je wilt op je eigen inlichtingen kunnen vertrouwen

[2:11:14] en jezelf niet afhankelijk maken van anderen.

[2:11:16] Hoezeer je ook de samenwerking altijd hebt op te zoeken in dat inlichtingdomein.

[2:11:21] Misinformatie of desinformatie, voor je het weet, loopt het door elkaar.

[2:11:25] En dat is, denk ik, ook een beetje onvermijdelijk.

[2:11:27] Het is allebei onwenselijk, in ieder geval.

[2:11:30] Misinformatie en desinformatie, ik zou zelfs zeggen,

[2:11:32] het verschil is eigenlijk de intentie.

[2:11:35] Desinformatie is echt bedoeld om verwarring te zaaien.

[2:11:38] Het is echt bedoeld om te ondermijnen.

[2:11:42] Misinformatie is gewoon verkeerde informatie.

[2:11:44] Dat is ook niet fijn, dat is verkeerd.

[2:11:47] Maar desinformatie is echt datgene wat je moet willen bestrijden.

[2:11:51] Dat zijn voor ons mijn antwoorden.

[2:11:54] Dank u wel.

[2:11:54] Dan mevrouw Sjokoch.

[2:11:55] Dank voorzitter.

[2:11:57] Ik denk ontzettend belangrijk dat we agenda zettend zijn met betrekking tot het aanpak van

[2:12:04] desinformatie.

[2:12:05] Ik kijk uit naar de brieven vanuit de kabinetskant.

[2:12:10] Ik had een vraag gesteld met betrekking tot het aanpak van Twitter.

[2:12:14] U zei dat u een afspraak had gemaakt.

[2:12:15] Ik had eigenlijk gehoopt dat die afspraak al geweest is en dat we een brief hadden.

[2:12:19] Maar u maakt hem.

[2:12:20] Kunnen we dan ook een terugkoppeling erover krijgen van hoe het is gegaan?

[2:12:24] Dat heeft vooral met de vraag te maken die ik nog niet heb gezien dat die beantwoord is.

[2:12:29] Het gaat over dat het ministerie geen bevoegdheid heeft om zelf bepaalde content te laten verwijderen.

[2:12:36] verwijderen en welke mogelijkheden er wel zijn, zeg maar oneigenlijke

[2:12:40] beïnvloeding van verkiezingen, wat is mogelijk via het strafrecht,

[2:12:44] bijvoorbeeld om het wel weg te laten halen.

[2:12:47] En ook om ervoor te zorgen dat op het moment dat er inderdaad

[2:12:52] foute informatie of desinformatie ergens geplaatst is, dat we ook aan de knoppen

[2:12:56] zitten om informatie weg te laten halen.

[2:13:01] De minister.

[2:13:04] Misschien eerst even...

[2:13:07] Kijk, de Digital Services Act is van toepassing op online platformen

[2:13:13] en die verplicht tot een aantal zaken die online platformen gewoon te doen hebben.

[2:13:18] En op grond van die verplichtingen kunnen wij ook weer goede afspraken maken

[2:13:22] met deze social media bedrijven.

[2:13:28] Twitter is altijd een ingewikkeld bedrijf,

[2:13:29] want moeilijk zaken mee te doen.

[2:13:33] Maar sinds deze verkiezing wordt gebruik gemaakt

[2:13:35] van een Urgent Escalation Channel,

[2:13:38] iets anders dan de Trusted Flagger-status,

[2:13:40] maar werkt toch wel behoorlijk vergelijkbaar.

[2:13:44] Dus die afspraak werkt al sinds de laatste verkiezing.

[2:13:47] En wat wij doen, is daarover gewoon verantwoording afleggen.

[2:13:52] En ik vind dat ook transparant als wij daarop aanspraak maken,

[2:13:56] als wij daarop een beroep doen, nou, zoals bijvoorbeeld het geval was

[2:13:59] bij dat bericht dat je twee stemmen moest uitbrengen voor PvdA en GroenLinks,

[2:14:06] waarmee die stem natuurlijk ongeldig zou worden,

[2:14:07] dus dat moesten mensen vooral niet willen snappen

[2:14:09] van het bericht dat werd rondgestuurd.

[2:14:12] Toen hebben we daar gebruik van gemaakt, maar ik vind het ook transparant

[2:14:14] om te laten zien waar heeft het departement gebruik gemaakt

[2:14:18] van zijn eigen Trusted Flagger-status

[2:14:20] of die Urgent Escalation-channel van Twitter.

[2:14:24] Dus zo hoort u daarvan en zo wordt u daar ook over geïnformeerd.

[2:14:28] Ik denk dat ik juist het belangrijk vind dat WZK geen bevoegdheid heeft om een bericht te verwijderen.

[2:14:36] En waarom? Omdat wij anders het ministerie van de waarheid worden.

[2:14:39] En dat kan niet.

[2:14:40] Dus dat past gewoon niet bij de grondwettelijk ingebidden vrijheid van meningsuiting, denk ik, die er is.

[2:14:49] Vrijheidsvermenigingsuiting betekent dat die vrijheid echt heel erg ver gaat,

[2:14:52] totdat je daadwerkelijk het strafrecht overschrijdt, natuurlijk.

[2:14:56] En ik denk dat dat iets is om te koesteren.

[2:14:58] Ik denk alleen wel dat mensen moeten worden beschermd

[2:15:03] tegen de schadelijke gevolgen van desinformatie.

[2:15:06] En dat doen we eigenlijk met de mogelijkheid die we hebben

[2:15:08] van die trusted flagger status of dus dat aparte arrangement met Twitter,

[2:15:13] waarbij vervolgens het platform zelf weer de verplichting heeft

[2:15:17] om daar iets naast te zetten of een bericht overheen te plaatsen

[2:15:21] om weer zelf op de welcorrecte informatie te wijzen.

[2:15:25] Maar ik vind dat we die verantwoordelijkheidsverdeling wel goed...

[2:15:28] Ik kom daar straks in relatie tot een heel ander onderwerp nog even op terug.

[2:15:30] Ik vind dat we die verantwoordelijkheidsverdeling

[2:15:32] wel zuiver moeten houden,

[2:15:34] omdat we anders toch een beetje de helling opgaan

[2:15:37] op een pad waar je niet in zou moeten willen, denk ik.

[2:15:41] Voorzitter, ik denk dat die vrijheidsvermenigingsuiting, dat hebben wij ook hoog in het vaat te staan,

[2:15:46] dus dat is ontzettend belangrijk.

[2:15:47] Het is vooral de zorg, maar ik begrijp ook het verhaal dat u zegt, mocht er een bericht

[2:15:51] inderdaad de wereld ingeholpen wordt, dan hebben we inderdaad mogelijkheden om aan de

[2:15:55] ene kant natuurlijk de afspraken die je maakte met bijvoorbeeld Twitter, noem het maar op,

[2:15:59] maar aan de andere kant ook om een ander bericht erop te zetten om het op die lager, of in

[2:16:05] ieder geval onzichtbaar te maken, helder.

[2:16:08] Dank u.

[2:16:10] En daar ligt dus weer een verantwoordelijkheid voor het bedrijf zelf, zo in die volgorde gaat het.

[2:16:17] Voorzitter, ik zou eigenlijk toe zijn aan een blokje Varia en u.

[2:16:21] De heer Deen wil nog vlak voor het blokje Varia zijn laatste interruptie gebruiken.

[2:16:26] Ja, dank u wel voorzitter.

[2:16:28] Ja, ik kan het even gemist hebben hoor, maar de Twitter biedt bijvoorbeeld nu ook, of X,

[2:16:33] biedt nu ook de mogelijkheid tot die community notes.

[2:16:35] Ja, perfect. En wilt u daar ook extra aandacht aan geven als u gesprekken heeft daarover?

[2:16:43] Want dat is wel ook volgens mij een belangrijk mogelijk middel om in ieder geval iets zichtbaar te maken

[2:16:50] of hoe andere gebruikers van X over bepaalde zaken denken en misschien dat het mee kan helpen.

[2:16:59] Nou, nogmaals, ik denk dat Twitter niet uitblinkt als bedrijf, niet uitblinkt in het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

[2:17:05] Als het gaat over, hebben wij misschien ook een rol in het tegengaan van het verspreiden van desinformatie.

[2:17:10] Dus dat is hard werken voor overheden, waaronder ook hard werken voor collega Van Huffelen,

[2:17:15] om daar en mee in contact te komen en daar een echt goed gesprek te hebben.

[2:17:19] Dus dat is één element.

[2:17:21] Die community noacht, ja, het wordt gebruikt en het werkt, dat is waar.

[2:17:25] Dus dat kan ook.

[2:17:26] Maar als er sprake is van echt gewoon actief verspreiden desinformatie,

[2:17:30] vind ik ook echt dat het bedrijf zelf, dus niet de community, maar het bedrijf zelf de verantwoordelijkheid heeft

[2:17:34] om tegen informatie te bieden, om een link te zetten naar wat wel correcte informatie is,

[2:17:43] om echt ook de ondertiteling bij bijvoorbeeld bepaalde berichten te geven,

[2:17:47] dat er sprake is van desinformatie.

[2:17:50] Daar is meer verantwoordelijkheid dan alleen community notes,

[2:17:53] maar het kan ook helpen, het kan ook helpen, ja.

[2:17:57] Dan het laatste blokje.

[2:17:59] Dan het laatste blokje.

[2:18:01] Nee, Varia.

[2:18:01] Ja, zo triviaal vond ik het allemaal niet, hoor.

[2:18:06] De gedragscode.

[2:18:09] Wat wordt er verstaan onder de aanbeveling van de Europese Commissie

[2:18:11] dat lidstaten gedragscodes moeten opstellen

[2:18:13] die onder meer een inclusief politiek discours bevorderen?

[2:18:18] Vroeg de heer Vlag.

[2:18:20] En of wij daar dan eventjes afstand van zouden kunnen nemen.

[2:18:23] Nou, nee, omdat ik dat inclusief politiek discours

[2:18:27] eigenlijk anders begrijp dan de heer Vlag.

[2:18:29] Ik denk dat de heer Vlag daar een soort wokisme in vermoedde,

[2:18:35] maar ik lees het eigenlijk als gewoon inclusiviteit als in toegankelijkheid.

[2:18:40] Dus niet zozeer de inhoud, maar te zorgen dat iedereen mee kan doen aan verkiezingen.

[2:18:46] En dat zou eigenlijk juist iets zijn waar ik heel erg voor ben

[2:18:49] en waar uw commissie natuurlijk ook heel erg voor is.

[2:18:51] Dus wij interpreteren het op die manier.

[2:18:55] En daar wil ik dus geen afstand van nemen,

[2:18:57] en dat zou ik juist willen verwelkomen.

[2:19:00] Dan, ja, een buitengewoon boeiende discussie van mevrouw Palmen,

[2:19:03] namelijk zou je een peilingverbod moeten willen vlak voor verkiezingen?

[2:19:08] Kijk, daar misschien allereerst denk ik dat het inderdaad wel waar is

[2:19:16] dat er een zekere invloed uitgaat van peilingen.

[2:19:18] Ik denk dat we dat allemaal bij de laatste verkiezing hebben kunnen gezien.

[2:19:22] Maar ik denk dat dat ook gewoon,

[2:19:24] zij het met allerlei verschillende conclusies,

[2:19:25] maar wel blijkt uit allerlei wetenschappelijke literatuur ook.

[2:19:29] De mate waarin, overigens, die verschilt.

[2:19:32] Wetenschappers zijn daar ook niet helemaal eenduidig over.

[2:19:36] En tegelijkertijd denk ik dat we gewoon moeten vaststellen

[2:19:38] dat peilingen invloed kunnen hebben.

[2:19:41] Maar zou je om die reden dan peilingen moeten willen verbieden?

[2:19:47] Zover zou ik niet willen gaan.

[2:19:49] Ik denk dat het hoort bij democratische volwassenheid

[2:19:51] dat burgers snappen, kiezers snappen en ook leren snappen

[2:19:58] dat dat een effect van peilingen kan zijn

[2:20:02] en dat er soms ook heel bewust met peilingen wordt gestuurd.

[2:20:06] Ik denk dat dat een onderwerp is, onderdeel is van democratische volwassenheid.

[2:20:11] Kijk, nieuwsmedia gaan natuurlijk zelf over de vraag

[2:20:16] vinden wij dat we een peiling zouden moeten willen doen.

[2:20:20] Nieuwsmedia gaan vervolgens zelf over de vraag hoe vinden we dat we verslaglegging moeten doen over een peiling.

[2:20:26] En stel dat we dat zouden verbieden, zou dat natuurlijk een enorme inbreuk zijn op het recht op vrije meningsuiting,

[2:20:32] het recht op vrije nieuwsgaring, het recht op vrije media.

[2:20:36] En ik denk dat dat zo'n enorme inbreuk zou zijn dat de prijs die je dan qua grondrechten betaalt voor de beperking

[2:20:42] veel hoger is dan de winst tussen aanhalingstekens die je ermee boekt

[2:20:48] voor een ongestoord verkiezingsproces.

[2:20:50] Ik heb veel liever dat alle actoren in onze democratische rechtsstaat zelf

[2:20:57] de verantwoordelijkheid voelen om daar ook op een verantwoorde manier mee om te gaan

[2:21:01] en dat het dus niet de overheid is die zou zeggen

[2:21:04] je mag wel of niet een peiling doen en ook niet je mag er wel of niet over publiceren.

[2:21:08] Ik vind echt dat daar een verantwoordelijkheid ligt

[2:21:11] aan de kant van nieuwsmedia om daar eigen keuzes in te maken,

[2:21:16] in of men een peiling doet en hoe men daar verslaglegging van doet.

[2:21:21] En ik vind dat er wel een verantwoordelijkheid kan liggen

[2:21:23] in, ja, laten we zeggen, het onderwijs, in burgerschapsvorming,

[2:21:27] om mensen er ook mee om te leren gaan.

[2:21:29] En dat geheel hoort, denk ik, zou te scharen zijn

[2:21:33] onder de noemer democratische volwassenheid.

[2:21:36] We moeten leren omgaan met peilingen voorafgaand aan verkiezingen.

[2:21:40] Is het dan zo dat andere landen daar andere keuzes in maken?

[2:21:43] Jazeker, er zijn heel veel voorbeelden van landen die daar andere keuzes in maken.

[2:21:46] Alleen, ik zou zelf gewoon die weg niet op willen.

[2:21:48] Ik vind dat gewoon niet verstandig.

[2:21:51] Dat lokt een interruptie uit.

[2:21:53] Mevrouw Palmer.

[2:21:54] Ja, dank u wel voor de beantwoording.

[2:21:58] Ik vind het een naïeve gedachtegang.

[2:22:02] Spijt me zeer dat ik dit moet zeggen.

[2:22:03] Ik heb het niet over verbieden op een hele lange periode,

[2:22:07] maar echt die paar dagen voor de verkiezingen.

[2:22:10] En zeker met het oog op nieuwe wetsvoorstellen die nu lopende zijn,

[2:22:14] zou dat juist heel welkom zijn om hier kritisch over na te denken.

[2:22:18] Het gaat juist om die objectiviteit en onafhankelijkheid

[2:22:21] van oordeelsvorming van mensen.

[2:22:23] Dat vind ik gewoon heel belangrijk, dat dat proces ongestoord kan plaatsvinden

[2:22:27] zonder dat we het afleiden.

[2:22:28] En ik denk dat we juist de voorbeelden uit de andere landen

[2:22:32] misschien eens beter moeten bekijken en misschien zelfs wel kunnen omarmen.

[2:22:37] De minister. Maar waar stopt het dan?

[2:22:39] Want objectiviteit in oordeelsvorming, dat klinkt natuurlijk mooi.

[2:22:43] En het zou prachtig zijn als het zo werkt.

[2:22:46] Maar mensen kiezen toch zelf bijvoorbeeld naar welk tv-programma ze kijken.

[2:22:49] En in zo'n tv-programma zijn er redacties die zelf kiezen in wie ze daar wel en niet

[2:22:53] aan tafel laten praten over de verkiezingen.

[2:22:58] Debatten worden georganiseerd, uitnodigingsbeleid voor wie er wel en niet

[2:23:01] wat deelnemen aan die verkiezingsdebatten,

[2:23:04] ja, dat zijn natuurlijk redacties zelf.

[2:23:07] En op basis daarvan maken mensen weer hun mind op.

[2:23:10] Dit onderstreedt voor mij allemaal eigenlijk maar één ding,

[2:23:14] namelijk je moet daar als overheid juist niet in willen treden,

[2:23:17] omdat je echt op een verkeerde stoel gaat zitten

[2:23:19] en de vrijheid van nieuwsgaring, de vrijheid van meningsuiting

[2:23:23] op een onverstandige manier aan het beperken bent.

[2:23:28] Het is een stoel waar de overheid niet thuishoort.

[2:23:31] Dit is nou echt bij uitstek het domein van vrije media, vrije nieuwsschaling.

[2:23:37] En die vrijheid komt natuurlijk altijd met een hele grote verantwoordelijkheid.

[2:23:40] Dus diezelfde nieuwsmedia hebben natuurlijk ook de verantwoordelijkheid

[2:23:44] om daarin de goede keuzes te maken, om daarin inclusief pluriform te willen zijn,

[2:23:50] om het zomaar eens te zeggen, dus neutraal.

[2:23:53] Ja, ik ben nooit zo van dat woord. Volgens mij bestaat dat namelijk gewoon niet.

[2:23:56] Ik geloof wel in inclusieve pluriformiteit.

[2:23:59] En ik geloof dat het omroepen landschap daar een taak heeft.

[2:24:02] Ik geloof dat het nieuwsmedialandschap daar een taak heeft.

[2:24:04] Maar ik geloof dat het misgaat als de overheid gaat zeggen zo mag je wel peilen.

[2:24:09] Zo mag je niet peilen.

[2:24:11] Zo mag je wel een stemwijzer maken.

[2:24:12] Zo mag je niet een stemwijzer maken.

[2:24:14] Die moet je wel uitnodigen bij een debat.

[2:24:16] Die moet je niet uitnodigen bij een debat.

[2:24:19] Dat is niet het domein van de overheid.

[2:24:21] Het domein van de overheid is het garanderen van een vrije meningsuiting.

[2:24:25] Het garanderen van vrije nieuwsgaring.

[2:24:26] Dat is hoe een democratische samenleving heeft te werken.

[2:24:29] En natuurlijk moeten we onze jongeren, moeten we onze kiezers opvoeden,

[2:24:34] tussen aanhalingstekens, in het maken van de juiste keuzes.

[2:24:38] Natuurlijk is dat zo.

[2:24:39] Maar het is niet zo dat daar een taak ligt van de overheid

[2:24:43] om daarin keuzes te willen beperken.

[2:24:47] Mevrouw Pan.

[2:24:48] Het zal u niet verbazen dat ik het niet met u eens ben,

[2:24:50] maar dat maakt verder niet uit.

[2:24:51] We hebben allemaal recht op onze vrije medingsuiting.

[2:24:54] Is de minister ook voornemens dan op de kieswet aan te passen,

[2:24:57] omdat het nu tot de laatste dag voor de verkiezingen wel verboden is,

[2:25:02] maar u net aangeeft dat de overheid zich daar niet in hoeft te mengen.

[2:25:06] Bent u van plan de wet aan te passen?

[2:25:07] De minister.

[2:25:09] Nee, ik ben niet van plan om een wet aan te passen.

[2:25:12] Ik vind echt... Kijk, het is prima om met elkaar het debat te voeren

[2:25:15] over wat is de invloed van peilingen,

[2:25:18] wat is de invloed van stemwijzers bijvoorbeeld

[2:25:21] en hoe zouden we dat zo op een zo verantwoordelijke manier kunnen doen.

[2:25:26] Maar ik vind dat daar een hele grote terughoudbaarheid past van de overheid

[2:25:32] om op die stoel te gaan zitten.

[2:25:34] Wat de overheid vooral moet doen, is vrije nieuwsgaring garanderen,

[2:25:38] vrije meningsuiting garanderen.

[2:25:41] En ik denk echt dat hier een belangrijke taak en verantwoordelijkheid ligt

[2:25:45] van nieuwsmedia om hier op een hele verantwoordelijke manier

[2:25:53] de juiste keuzes in te maken.

[2:25:57] De heer Erkens, u wilde een vraag stellen aan de minister.

[2:26:00] Ja, voorzitter, ik ga me daar ook graag nog even mee bemoeien in deze discussie.

[2:26:03] Want ik moet zeggen, ik vind het een heel goede discussie om wel elkaar te hebben, in alle eerlijkheid.

[2:26:07] Ik ben er nog niet over uit wat ik wenselijk vind, want het is best wel een grote ingreep.

[2:26:11] Maar de minister in zijn uitleg zei ook vaak ik geloof.

[2:26:14] En het probleem is dat we eigenlijk dit niet kunnen onderbouwen met elkaar op dit moment.

[2:26:18] Als je kijkt naar de laatste gedragspsychologische inzichten,

[2:26:20] heeft het wel degelijk invloed op hoe de keuze door de stem tot stand komt.

[2:26:25] En het heeft ook een risico om vlak voor verkiezingsdagen natuurlijk,

[2:26:28] en dat is nu niet het geval, maar ik kan me zomaar voorstellen

[2:26:31] dat de beïnvloeding vanuit buitenlandse mogendheden via een peiling

[2:26:34] twee dagen voor de verkiezing natuurlijk ook best groot kan zijn.

[2:26:37] Dus is het niet wijs om in ieder geval met elkaar wel verder onderzoek te doen

[2:26:41] naar wat die andere landen doen, waar het op gebaseerd is,

[2:26:45] misschien wat het effect van die peiling hier ook is,

[2:26:47] en dan om met elkaar een geïnformeerd debat erover te voeren.

[2:26:49] Ik vind het ook nu te ver gaan om te zeggen

[2:26:50] we gaan het een aantal dagen voor de verkiezingen niet laten publiceren

[2:26:53] en hoeveel dagen zou het moeten zijn, daar zitten heel forse nadelen aan.

[2:26:57] Daar ben ik het met de minister mee eens, maar ik vind het heel moeilijk

[2:26:59] om ook de deur meteen dicht te gooien op dit moment.

[2:27:02] Dat was uw laatste vraag, de heer Erkens, minister.

[2:27:05] Zo. Nou, dat kan ik juist alles zeggen, omdat er geen gevaar meer is

[2:27:11] dat u daar dan nog op reageert en dat is zonder gekheid.

[2:27:15] Kijk, ja, het is een goed debat, dus dat misken ik niet.

[2:27:18] Het is een goed debat.

[2:27:19] Dat peilingen invloed kunnen hebben, dat misken ik ook niet.

[2:27:23] hoeveel invloed ze hebben. Daarover lopen de verschillen, er zijn grote verschillen van

[2:27:27] opvatting en daarover is geen eenduidigheid, ook niet in de wetenschappelijke literatuur,

[2:27:32] maar dat peilingen invloed hebben, natuurlijk. Er is sprake van een bandwagon effect. De heer

[2:27:36] Deen zit hier zo gelukzalig bij te lachen, dat de heer Deen wel de allerlaatste zou zijn om dat

[2:27:44] te ontkennen, denk ik. Dus nee, natuurlijk, er is sprake van een bandwagon effect, zowel opwaart

[2:27:49] als neerwaard. Niemand wil bij de verliezer horen, iedereen wil bij de winnaar horen,

[2:27:53] dus natuurlijk is daar een effect. Maar dat laat allemaal onverlet. Er zijn heel veel andere

[2:27:57] psychologische effecten die ook nog een rol spelen. Stemwijzers, hoe die wel of niet worden gebruikt,

[2:28:02] hoe die wel of niet worden ingevuld, hoe het uitnodigingsbeleid er uitziet in de talkshows,

[2:28:09] hoe het uitnodigingsbeleid er uitziet bij de verkiezingsdebatten. Er zijn zo ongelooflijk veel

[2:28:14] Er zijn heel veel elementen die hier een rol in spelen.

[2:28:18] Dat het, vind ik, een hele merkwaardige keuze zou zijn

[2:28:22] als wij zouden zeggen dat wij bijvoorbeeld peilingen zouden gaan verbieden,

[2:28:28] omdat wij denken dat mensen dan daardoor geobjectiveerder

[2:28:32] hun keuze zouden gaan maken in het stemhokje.

[2:28:36] Dus ik ontken de invloed niet, maar ik zeg wel,

[2:28:40] er zijn ongelooflijk veel beïnvloedende factoren

[2:28:42] in de weken voorafgaand aan verkiezingen.

[2:28:45] Campagnes die partijen organiseren, zijn een belangrijke beïnvloedende factor.

[2:28:52] En ja, dat hoort ook.

[2:28:53] Dat is wat in een democratisch stelsel nou juist kan,

[2:28:56] dat je campagnes voert en de ene partij er gewoon beter in dan de andere partij.

[2:29:00] En het wil niet zeggen dat de partij die de meeste zetels heeft

[2:29:04] toevalligerwijs ook de beste standpunten heeft.

[2:29:06] Dat is namelijk niet aan ons om dat te beoordelen,

[2:29:08] maar dat is aan kiezers om dat te beoordelen.

[2:29:09] Dus mijn punt is, dit is nou echt bij uitstek het domein van vrije nieuwsgaringen,

[2:29:17] het domein van nieuwsmedia,

[2:29:19] waar je, vind ik, geen overheidscensuur op zou moeten willen toepassen.

[2:29:26] Ja, maar die afspraak over die exitpolls dan,

[2:29:28] ja, dat gaat over een afspraak die is gemaakt

[2:29:30] dat je exitpolls pas na de sluiting van de stembussen doet.

[2:29:33] Dat is echt iets anders, denk ik,

[2:29:35] dan peilingen willen censureren voorafgaand in de weken,

[2:29:40] voorafgaand aan verkiezingen.

[2:29:41] Dat andere landen die keuze wel maken, daar zijn zij dan weer vrij in.

[2:29:46] Laat onverlet dat ik echt vind dat we die keuze niet zouden moeten maken.

[2:29:50] Niet zouden moeten maken omdat de beperking die je vervolgens oplegt heel selectief is.

[2:29:56] Er zijn heel veel andere beïnvloedende factoren die een rol spelen

[2:29:59] die we denk ik allemaal niet zouden willen beperken.

[2:30:01] Dus de beperking is heel selectief.

[2:30:04] En de beperking is ook echt een wezenlijke beperking van de grondrechten zoals we die kennen.

[2:30:10] En om die reden zou ik er niet voor zijn.

[2:30:13] U mag alleen een andere keuze maken, dat is prima.

[2:30:16] Maar ik zou er niet voor zijn.

[2:30:20] U vervolgt uw beantwoording.

[2:30:29] Ja, ook een vraag van mevrouw Palmen.

[2:30:31] Misleidende stemwijzers, hoe zorgt de minister ervoor dat er op een eerlijke, neutrale manier stemwijzers worden ingelicht?

[2:30:36] Nou, niet.

[2:30:38] Ik vind dat niet mijn taak.

[2:30:39] Ik vind dat echt de taak van partijen die stemwijzers maken.

[2:30:42] Ik vind het echt ongezond als we een overheid hebben die stemwijzers gaan beïnvloeden,

[2:30:47] die uitnodigingsbeleid in talkshows zouden gaan beïnvloeden.

[2:30:52] Ik misken niet dat je daar bezorgd over zou kunnen zijn of dat goed gaat,

[2:30:59] maar ik vind het echt niet de taak van overheden om zich daarmee bezig te houden,

[2:31:05] daar toezicht op te houden.

[2:31:06] Ik vind dat echt een onverstandig pad dat we niet op zouden moeten winnen.

[2:31:12] Stemmen vanuit het buitenland.

[2:31:14] Zitten daar nog plannen of experimenten voor in de pijplijn om dat te vergemakkelijken?

[2:31:19] Nou, Nederlanders die geregistreerd staan als

[2:31:21] kiezer in het buitenland ontvangen hun briefstembewijs per post.

[2:31:24] Op dit moment is er voor hen al en al

[2:31:26] mogelijk om digitaal een vervangend briefstembewijs aan te vragen.

[2:31:29] In de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021 is het voornemen

[2:31:32] opgenomen om het mogelijk te maken om het briefstembewijs ook digitaal

[2:31:36] beschikbaar te maken en in het geactualiseerde

[2:31:40] in de geactualiseerde verkiezingsagenda is opgenomen dat ik er naar streef om dat

[2:31:43] wetsvoorstel eind 2024 in consultatie te brengen.

[2:31:47] Dan de stemcomputer.

[2:31:51] Even uit elkaar halen.

[2:31:53] De heer Erkers heeft daar een vraag over.

[2:31:54] Even uit elkaar halen. De stemcomputer en de telcomputer.

[2:31:58] De stemcomputer, ja, kijk, je moet niet uitsluiten

[2:32:02] en dat we er ooit weer voor zouden kunnen kiezen, dat is waar.

[2:32:05] Alleen ik denk dat het echt iets kan doen met de betrouwbaarheid van de uitslag,

[2:32:11] althans niet zozeer met de betrouwbaarheid van de uitslag als zodanig,

[2:32:13] maar wel met de gepercepteerde betrouwbaarheid van de uitslag.

[2:32:16] Dus we maken onszelf daarmee vatbaar voor mensen die zorgen hebben voor...

[2:32:20] ...ja, maar is hier dan niet mee gerommeld?

[2:32:22] En dus ik denk eerlijk gezegd dat de winst tussen aanhalingstekens

[2:32:27] die je er eventueel mee zou bereiken,

[2:32:28] al vrij snel weer teniet gedaan zal worden

[2:32:31] Qua betrouwbaarheid in ieder geval al vrij snel weer teniet gedaan zou worden

[2:32:34] in de zorgen die mensen daarover zouden kunnen uiten.

[2:32:38] En alleen al het uiten van de zorg daarover

[2:32:41] is, denk ik, iets om rekening mee te houden.

[2:32:45] Dus ik ga daar, als u het goed vindt, maar geen werk van maken.

[2:32:49] Ik vind dat potlood ook eigenlijk wel mooi.

[2:32:51] Wat we wel moeten doen, denk ik, is het geautomatiseerd tellen bevorderen.

[2:32:55] Dus een telcomputer, dat kan ik me weer wel voorstellen.

[2:32:57] En daarvoor hebben we eerst nodig natuurlijk dat we dat stemboljet kleiner maken.

[2:33:02] En dan kan dat ook gebruikt worden in een telcomputer.

[2:33:06] Dus in die volgorde.

[2:33:08] En in die volgorde wil ik er ook mee aan de slag.

[2:33:11] Dus eerst het nieuwe stemboljet.

[2:33:13] En daarna kijken of we een telcomputer aan de slag kunnen zetten in een paar gemeenten met dat nieuwe stemboljet.

[2:33:21] En of we daar eens mee kunnen experimenteren.

[2:33:25] Voorzitter, dat was het blokje Varia alweer.

[2:33:29] Mevrouw Palmen met haar laatste interruptie.

[2:33:32] Poeh, dank u wel, voorzitter.

[2:33:35] Ja, dan moet ik het proberen goed te formuleren in één keer.

[2:33:39] We hebben in het begin van het debat heel erg gesproken over hulp bij stemmen, bij fysieke

[2:33:46] hulp bij het uitbrengen van de stem en de stemwijzer is juist ook heel erg bedoeld

[2:33:51] als hulp bij het bepalen van die stem.

[2:33:54] En ik vind het daarbij heel erg belangrijk dat het transparant en navolgbaar is

[2:33:58] hoe dat proces tot stand komt.

[2:34:01] En dat is op dit moment ongelooflijk ondoorzichtig.

[2:34:05] Ik weet niet of u het zelf wel eens heeft ingevuld.

[2:34:07] En misschien komt u niet eens op uw eigen partij uit.

[2:34:12] Ik hoor heel vaak dat dat niet helemaal lukt.

[2:34:16] Denken mensen heb ik dan mijn eigen verkiezingsprogramma niet helemaal in mijn hoofd zitten.

[2:34:19] Wij zijn wel benieuwd welke partij eruit komt, mevrouw Palma, dan bij u.

[2:34:23] Ja, dat is geheim.

[2:34:27] Het gaat natuurlijk om een openbaar proces.

[2:34:29] Ik vind eigenlijk hier ligt wel een overheidszaak,

[2:34:31] zeker in relatie tot desinformatie en beïnvloeding.

[2:34:34] Ik vind echt dat we in ieder geval eisen moeten stellen aan de stemwijzers

[2:34:38] dat gewoon volstrekt helder, duidelijk en transparant is

[2:34:40] hoe de stemwijzer werkt en op welke parameters deze gebaseerd is.

[2:34:46] De minister.

[2:34:49] Ja, ik denk daar echt helemaal anders over.

[2:34:51] En kijk, stemwijzers, er zijn sowieso al heel erg veel stemwijzers.

[2:34:56] Laten we daar eens mee beginnen.

[2:34:57] Er zijn heel veel deelstemwijzers, dus die inzoomen op een bepaald aspect.

[2:35:02] Nou, en er zijn sommige mensen die vinden dat bepaalde aspect superbelangrijk

[2:35:05] en andere mensen interesseert het geen biet.

[2:35:07] En die vullen hem dan niet in.

[2:35:09] En sommige mensen vinden dat ongelooflijk belangrijk.

[2:35:12] Dus op allerlei deelaspecten zijn er stemwijzers.

[2:35:15] Dus daar begint al de ingewikkeldheid

[2:35:17] als je de overheid daar een taak in zou willen geven.

[2:35:20] Welke stemwijzers ga je dan allemaal controleren?

[2:35:23] Allemaal.

[2:35:24] En stel dat je dan een stemwijzer zou gaan maken, iemand een stemwijzer zou gaan maken

[2:35:28] die dan niet door de overheid gecontroleerd zou zijn.

[2:35:31] Gaat de overheid die dan verbieden en op straffe van wat dan wel?

[2:35:35] En in zo'n stemwijzer is het vaak aan politieke partijen om aan te geven hoe zij op basis

[2:35:40] van de stellingen hun keuze bepalen.

[2:35:43] Is de overheidstoezichtstaak dan gericht op de stellingen, dus mogen dan bepaalde stellingen

[2:35:47] wel worden voorgelegd aan partijen, mogen bepaalde stellingen dan niet worden voorgelegd.

[2:35:52] En of partijen dan helemaal correct en helemaal eerlijk antwoord geven,

[2:35:55] moet dan ook de overheid zich gaan bemoeien met de interpretatie van het verkiezingsprogramma van NSC.

[2:36:03] Dat lijkt me toch allemaal heel erg wonderlijk.

[2:36:05] Dus u plaatst de overheid, denk ik, met deze manier van denken in een rol

[2:36:09] die de overheid A. nooit kan waarmaken en B. heel erg onwenselijk is.

[2:36:14] Dus hier is echt een taak voor de organisatoren van stemwijzers.

[2:36:22] Ik zie niet hoe een overheidstaak in het toezicht op de manier waarop stemwijzers worden gemaakt

[2:36:30] en stellingen worden geformuleerd, stellingen worden beantwoord door politieke partijen,

[2:36:35] als de overheid daar een toezichtstaak op zou krijgen, hoe dat niet een buitengewoon

[2:36:39] onwenselijke beperking is van de vrije meningsuiting en de vrije nieuwsgaring.

[2:36:46] Ik vind het een heel onverstandig pad om op te gaan.

[2:36:50] Ben ik dan enthousiast over iedere stemwijzer?

[2:36:52] Nee, het is vaak ook nogal digotoom de keuze die je kunt maken.

[2:36:56] Ik denk ook nog wel eens bijvoorbeeld dat partijen soms ook wel iets eerlijker

[2:37:01] zouden kunnen zijn in de manier waarop ze die stemwijzers invullen, bijvoorbeeld.

[2:37:05] Ik weet niet of u weleens bijvoorbeeld de simpele vraag,

[2:37:08] vrij simpel, of bent u voor of tegen een huurverlaging of u heeft gezien hoe partijen daarop reageren

[2:37:13] en hoe partijen vervolgens nu stemmen, bijvoorbeeld in de Kamer, bent u voor of tegen het beperken

[2:37:22] van de woonlasten voor mensen met een middeninkomen, hoe partijen dat dan hebben ingevuld in een

[2:37:27] stemwijzer en hoe ze dan van plan zijn volgende week te gaan stemmen bij de wet betaalbare

[2:37:31] huur.

[2:37:32] Nou, daar kan ik best een avondvullend betoog over opzetten.

[2:37:36] Alleen, dat is een politiek debat en dat moet ook zeker worden gevoerd.

[2:37:41] En dat moet vooral tussen fracties onderling worden gevoerd, denk ik.

[2:37:45] Maar dat is geen overheidsstaak om op toe te zien of organisatoren van stemwijzers

[2:37:51] de juiste stemwijzer hebben gemaakt, de juiste stellingen hebben geponeerd

[2:37:54] en of partijen dat allemaal correct in overeenstemming met hun eigen

[2:37:57] verkiezingsprogramma hebben ingevuld en wat dan wel of niet de interpretatie

[2:38:01] van dat verkiezingsprogramma zou kunnen zijn.

[2:38:03] dan plaatst u de overheid echt in een onmogelijke en een veel te grote rol.

[2:38:08] Dank. Dan was dit de beantwoording van de minister.

[2:38:11] En dan gaan we door naar een korte tweede termijn als er behoefte aan is.

[2:38:15] Mevrouw Chacor, heeft u daar behoefte aan in de tweede termijn?

[2:38:20] Voorzitter, in principe zit ik te kijken.

[2:38:23] De minister heeft op zich antwoorden gegeven.

[2:38:25] En natuurlijk zijn er een aantal antwoorden waar ik niet zo helemaal happy mee ben, hè.

[2:38:29] Dus ik zou zeggen, voor mij betreft niet.

[2:38:33] Dan krijg je even door. Mevrouw Palmen nog afsluitende woorden.

[2:38:35] We kunnen natuurlijk ook een hele korte tweede termijn doen waar u geen gebruik van hoeft te maken.

[2:38:38] Als iemand nog een resterende vraag heeft, dan kan mevrouw Palmen.

[2:38:42] Mag ik dit dan al beschouwen als tweede termijn?

[2:38:45] Nou, dan wil ik in ieder geval twee minuten debat aanvragen.

[2:38:47] Het zal u niet verbazen welke richting de moties uitgaan.

[2:38:52] De heer Deen.

[2:38:55] Ja, dank u wel voorzitter.

[2:38:57] Nog even een laatste vraag aan de minister in het kader van de ingestelde EU-werkgroep.

[2:39:03] Zou u een toezegging kunnen doen om de Kamer regelmatig en tijdig te informeren over de voortgang hiervan?

[2:39:12] Dat scheelt weer een motie.

[2:39:15] En uw partijgenoot, de heer Bontebal, is dan ook weer blij.

[2:39:19] Dus ik zou zeggen, twee vliegen in één klap.

[2:39:23] Dan heb ik...

[2:39:24] Wilde u een interruptie aan de heer Deen?

[2:39:29] U wilt toch nog gebruikmaken van uw recht voor een tweede termijn?

[2:39:31] Nou, voorzitter, ik had toch nog één punt waarvoor ik eigenlijk een correctie op wilde geven, dus dat is niet voor een tweede...

[2:39:37] Zullen wij coulancen? U mag dat punt nog nemen.

[2:39:38] Prima, en dan neem ik daarna het voorzitterschap over, zodat u inderdaad het punt kan maken.

[2:39:43] Ik hoorde, ik lees het net, dat ik had opgekrabbeld dat de minister had aangegeven dat het post, zeg maar, niet te laat, dat het te laat bezorgd wordt.

[2:39:54] Ik wil het toch nog meegeven, het was niet dat het niet te laat wordt, het is helemaal niet bezorgd.

[2:39:58] En dan gaat het om Amsterdam, om 1250 mensen die geen stempas hebben ontvangen.

[2:40:06] Dus dat wat wel kwalijk is, uiteraard.

[2:40:09] Dan heel kort van mijn kant ook dank voor de beantwoording.

[2:40:15] Ook niet overal mee eens, maar op sommige punten zijn we nader tot elkaar gekomen, dus dat is goed.

[2:40:20] Nog kort over de peilingen.

[2:40:23] Kijk, waar het om gaat is, vinden wij het een risico dat bijvoorbeeld twee dagen voor de verkiezingen

[2:40:29] een buitenlandse mogendheid een peiling zou kunnen uitbrengen die viral gaat,

[2:40:33] opgepakt wordt in de media en daarmee gewoon de uitslag van een verkiezing zou beïnvloeden.

[2:40:39] Als je kijkt naar landen die een verbod, een aantal dagen van tevoren publicatie hebben,

[2:40:43] niet op het uitvoeren van peiling, maar op het publiceren van de peiling,

[2:40:47] dan zijn het bijvoorbeeld landen zoals Taiwan en Zuid-Korea,

[2:40:49] die natuurlijk vanuit China best wel beïnvloed krijgen in hun democratische processen.

[2:40:53] Dus ik zou de minister wel willen meegeven in zijn overweging hiervoor,

[2:40:57] dat verder onderzoek erin en nogmaals de stap nemen is wat anders dan beter

[2:41:01] begrijpen wat het effect zou zijn en misschien ook wat de voor- en nadeel

[2:41:05] ervan zijn, om dat toch nog te overwegen.

[2:41:07] En dan geef ik het woord aan de minister die volgens mij direct wil beantwoorden.

[2:41:11] Ja, zeker.

[2:41:12] Nou, misschien moet ik het als volgt beantwoorden.

[2:41:15] Eerst even mevrouw Palmen heeft een twee minuten debat aangekondigd

[2:41:18] en daar zie ik Rijkhalsen naar uit.

[2:41:21] Het mag ook een twintig minuten debat zijn of een tweehonderd minuten debat,

[2:41:23] want ik vind dit debat heerlijk om te voeren namelijk.

[2:41:27] En misschien moeten we dit debat ook eerst maar eens grondig voeren

[2:41:30] voordat we hier überhaupt andere stappen op zetten.

[2:41:34] Ik denk dat het interessant is om te kijken naar wat zijn overwegingen

[2:41:36] en ook wat is de vormgeving in het buitenland.

[2:41:38] Dat is prima om te doen, zag ik in de richting van de heer Erkens.

[2:41:43] En ik denk ook dat het prima is om de voor- en tegens op een rij te zetten.

[2:41:48] Dat kan ik best doen en zo'n brief wil ik best maken.

[2:41:52] Dat is het punt. En die discussie wil ik ook best voeren.

[2:41:55] Maar als u mij nu vraagt, zou je ervoor zijn om daar de overheid een rol te geven

[2:42:02] in de richting van peilingen, en nog erger, de overheid een rol te geven,

[2:42:07] in mijn perspectief, de overheid een rol te geven in de richting van stemwijzers,

[2:42:11] dan zeg ik echt, pas nou op, wees nou ook een beetje voorzichtig in wat je wenst

[2:42:18] en welke rol je allemaal toedicht aan de overheid.

[2:42:21] Wij hebben onze grondwet toch niet voor niets en je wilt toch juist dat je die grondwet

[2:42:27] in de klassieke grondrechten beschermen burgers juist, die klassieke grondrechten beschermen

[2:42:32] burgers juist tegen een al te machtige overheid en een overheid die wel of niet bepaalt wat

[2:42:39] je wel of niet mag publiceren op welk moment en wel of niet bepaalt welke stellingen er

[2:42:43] wel of niet zouden mogen worden voorgelegd.

[2:42:45] Het komt mij allemaal zo onwenselijk voor

[2:42:50] dat ik er echt ernstig voor zou willen waarschuwen om dat pad op te gaan.

[2:42:54] En ik wil met alle liefde een goed debat in deze commissie faciliteren

[2:42:58] door wat buitenlandse voorbeelden op te halen, door ook de voors en vooral de tegens,

[2:43:02] dat is even heel duidelijk in een brief op te schrijven,

[2:43:04] want dan kunnen we dat debat hebben. Dat vind ik natuurlijk prima om te doen.

[2:43:09] Dan, daar waar het gaat over buitenlandse beïnvloeding en desinformatie,

[2:43:12] ja, daar hebben we onze diensten voor, daar hebben we een hele aanpak voor

[2:43:14] en dat staat echt los, vind ik, van die hele peilingendiscussie of van stellingen.

[2:43:18] Er zijn zoveel andere mogelijkheden van heimelijke beïnvloeding

[2:43:21] dan in de vorm van peilingen.

[2:43:24] Wie maakt die peiling? Dat zijn nieuwsmedia.

[2:43:26] Wie publiceert die peiling? Dat zijn nieuwsmedia.

[2:43:28] En we kennen echt vrije nieuwsschaling in Nederland,

[2:43:30] dat moeten we echt zo willen houden.

[2:43:31] En als we zien dat Russen een krant of een tv-station proberen te beïnvloeden,

[2:43:36] dan zijn er echt heel erg veel andere mogelijkheden

[2:43:38] om de Russen daarvan te weerhouden, om het nieuwsmedium daarop te wijzen,

[2:43:41] om het desnoods te exposen dat hier de Russen achter zitten.

[2:43:46] Dat is allemaal prima en dat kan ook allemaal.

[2:43:48] Maar dat staat allemaal los van een overheidsrol ten aanzien van het mogen doen van een peiling

[2:43:53] of het mogen publiceren van een peiling.

[2:43:56] Ik heb er een kort vraag op, want u zegt u kunt een brief de Kamer doen,

[2:43:59] toekomen hierover om het debat te voeren met elkaar.

[2:44:01] Het lijkt mij wenselijk ook met de wetenschappelijke inzichten die op dit vlak zijn.

[2:44:06] Wanneer zou die brief kunnen komen?

[2:44:10] Voorzitter, wanneer zou die brief kunnen komen?

[2:44:12] Geef ons een mandje.

[2:44:18] Deze brief schrijft zichzelf.

[2:44:23] Voor de zomer.

[2:44:25] Ik maak er echt voor de zomer van.

[2:44:27] Ik heb er echt zin in.

[2:44:28] Ik hoop dat de minister met een open vizier niet alleen de nadelen opschrijft.

[2:44:33] Gezien zijn eigen insteeknet.

[2:44:35] Dat is alle perspectieven.

[2:44:37] Dan gaan we allemaal met een open vizier erin kijken.

[2:44:38] Maar het kabinet gaat wel over z'n eigen brieven, voorzitter.

[2:44:41] Nee, dat snap ik, en wij gaan nog over de interpretatie van de kwaliteit van de brieven.

[2:44:44] Over vrije meningsuiting gesproken, zegt het kabinet, gaat echt over z'n eigen brieven.

[2:44:48] En vervolgens gaat u weer over uw eigen debat inbrengen. Zo moeten we het doen, denk ik.

[2:44:53] Dan de EU-werkgroep. Ja, daar ga ik zeker de heer Deen van op de hoogte houden.

[2:44:57] En de rest van de commissie ook. Dus dat doen we uiteraard.

[2:45:01] En mevrouw Chacor, ja, niet bezorgd of te laat bezorgd, is eigenlijk hetzelfde.

[2:45:05] Als je op de dag van de verkiezingen geen stempas hebt, dan is hij er gewoon niet.

[2:45:09] En ook niet als hij daarna wel komt.

[2:45:12] Dus er is gewoon alle aandacht voor.

[2:45:14] En nogmaals, het is echt niet iets waarbij wij alleen maar foei zitten te zeggen tegen PostNL.

[2:45:20] Want ook PostNL zelf wil uiteraard gewoon...

[2:45:23] Dat is natuurlijk gewoon hun eer te na dat er een aantal stempassen niet bezorgd zouden zijn.

[2:45:30] Voorzitter, dat brengt mij aan het einde van de beantwoording alweer.

[2:45:38] Dank. Dan kom ik bij de toezeggingen die gedaan zijn.

[2:45:44] De eerste toezegging.

[2:45:45] De Kamer ontvangt in het najaar een brief met het onderzoek in zaken de financiering van verkiezingen

[2:45:49] door gemeenten, inclusief een kabinetsstandpunt.

[2:45:53] Twee. De Kamer ontvangt een brief met een terugkoppeling op de gesprekken met PostNL

[2:45:59] over de levering van de stempels en de verruiming van de termijn en van de levering.

[2:46:04] De vraag is wanneer dit zal plaatsvinden.

[2:46:10] Voor de zomer.

[2:46:11] Voor de zomer, begrijp ik, heer.

[2:46:13] De derde toezegging is dat de Kamer in het vierde kwartaal het wetsvoorstel ontvangt

[2:46:18] in zaken bijstand in het stemhokje.

[2:46:21] De vierde toezegging is dat de Kamer net voor of net na de zomer een hoofdlijnenbrief

[2:46:27] vooruitlopend ontvangt op het wetsvoorstel in zaken bijstand in het stemhokje.

[2:46:32] Dat klopt ook.

[2:46:33] De vijfde toezegging, het regelt toezeggingen, dat wel.

[2:46:36] De vijfde toezegging.

[2:46:37] De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2025 het vernieuwde actieplan

[2:46:42] toegankelijk stemmen.

[2:46:44] Hebben we daar ook een momentum voor?

[2:46:46] Eerste kwartaal 2025.

[2:46:50] De zesde toezegging.

[2:46:52] De Kamer ontvangt een brief in zaken de opzet van de evaluatie van het experiment

[2:46:55] met het kleinere stembiljet, inclusief het belang van de referentiegemeenten.

[2:47:12] Uiterlijk 6 mei.

[2:47:13] Dat geldt dan voor de zesde toezegging.

[2:47:15] De zevende toezegging.

[2:47:16] De Kamer ontvangt binnenkort een brief in zaken de verbetering van de aanpak van desinformatie.

[2:47:23] Binnenkort, dat betekent dus mei in juni, ontvangt de Kamer een brief in zaken de verbetering van

[2:47:32] de aanpak van desinformatie.

[2:47:34] De achtertoezegging.

[2:47:36] De Kamer informeerde in zaken de voortgangwerkgroep tegen desinformatie vanuit de Europese Commissie.

[2:47:44] Dan is er een twee minuten.

[2:47:45] Dan is er nog een negende toezegging.

[2:47:49] De Kamer ontvangt voor de zomer een brief over de voor- en tegenst

[2:47:53] met betrekking tot peilingen voorafgaand aan de verkiezingen,

[2:47:56] inclusief de wetenschappelijke inzichten.

[2:48:00] En daarbij stel ik ook weer de vraag, wanneer kunnen we dat verwachten, Q?

[2:48:05] Eind tweede kwartaal, dus voor de zomer.

[2:48:07] Voor de zomer, eind tweede kwartaal. Ja, dat staat er ook bij.

[2:48:10] En dan is er een twee minuten debat aangevraagd door mevrouw Palmen.

[2:48:16] Dan sluit ik hierbij de vergadering van Binnenlandse Zaken met betrekking tot commissiedebatten,

[2:48:23] verkiezingen.

[2:48:24] Dank aan de Kamerleden, dank aan de minister voor de beantwoording en dank aan de kijkers

[2:48:29] thuis die meekijken en natuurlijk hier op de tribune.

[2:48:32] Dank u wel.